Průzkum pro program Partneři ve vzdělávání Česká republika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průzkum pro program Partneři ve vzdělávání Česká republika"

Transkript

1 Průzkum pro program Partneři ve vzdělávání Česká republika Pro Microsoft Corporation P-MAT n.o. Květen

2 I. Úvod... 4 A. Motivace a cíle průzkumu... 4 B. Metodologie a přehled... 4 Návratnost dotazníků... 4 Zúčastněné školy... 6 Zúčastnění učitelé... 7 Zúčastnění žáci II. Ukazatele implementace a dopadu PiL A. Přístup k ICT a používání ICT na školách Základní ukazatele Počet počítačů Připojení na internet Pokrok ve využívání ICT na školách Pokrok zaostávajících škol První kontakt žáků s ICT a s ICT ve škole Překážky při používání ICT ve škole Aktuálnost softwaru Operační systém Kancelářský software...37 Aktuální software na většině počítačů Přidělování zdrojů ICT Způsob obdržení počítačů Hardware počítačů Správa počítačů Model používání ICT a přístup k ICT Přístup k ICT mimo vyučování a možnost používání dostupných ICT zdrojů pro jiné účely B. Úroveň technických a pedagogických vědomostí Míra a způsob využívání spolupráce s PiL na úrovni školení a kurzů Zaměření školení ICT Počet školení za kalendářní rok Nejvýznamnější školení Školení na práci s novým softwarem Počet učitelů, kteří se zúčastnili kurzů a školení Počet učitelů, kteří se zúčastnili alespoň jednoho školení v roce Počet absolvovaných školení za kalendářní rok Certifikáty získané v oblastech výpočetní techniky Kurzy určené řídícím pracovníkům ICT Microsoft IT Academy Efektivita a úroveň školení poskytovaných PiL C. Vyučování a ICT Frekvence používání ICT učiteli během vyučování Využití školních počítačů učiteli Jak často zadávají učitelé žákům práci související s použitím ICT Používání internetu učiteli Způsob používání ICT ve výuce Software používaný ve škole Využití elektronických vzdělávacích materiálů ve výuce Důvěra a postoj učitelů k ICT ve výuce Vliv ICT na pedagogické postupy učitelů Učitelé užívající ICT inovativním způsobem D. Studijní plán Vývoj studijního plánu Od kterého ročníku mají žáci pravidelné vyučování informatického předmětu? Počet tříd pravidelně užívajících ICT... 83

3 Nejčastěji vyučované programovací jazyky Změny studijního plánu na školách angažovaných v PiL Využívání ICT k zkoušení a hodnocení žáků, evidenci docházky a známkování Zkoušení a hodnocení žáků Evidence docházky a hodnocení...86 E. Řízení v souvislosti s ICT Školení a jiná podpora pro řídící pracovníky na úrovni škol a na úrovni systému Poskytnutí podpory pro učitele a školy využívající ICT F. Systémový dopad, změny ve školském systému Spolupráce s mimovládními organizacemi Sdílení nejlepších postupů a výsledků na úrovni školy, mezi školami a na úrovni systému Rozvoj infrastruktury ICT Změna ve vládní politice vůči ICT G. Výzkum Angažování účastníků PiL na výzkumních aktivitách Prezentace příspěvku na konferenci Články v médiích o školách a učitelích v souvislosti s ICT Články o školách Články učitelů, články o učitelích H. Integrace ICT do vzdělávacího a výukového procesu Úroveň poznatků žáků a učitelů o ICT Žáci Učitelé Používání on-line podpory ve výuce, vzájemná podpora kolegů I. Informovanost a využití PiL Na úrovni škol Mezi učiteli III. Závěr A. Shrnutí, další postup

4 I. Úvod A. Motivace a cíle průzkumu Microsoft Partneři ve vzdělávání (Partners in Learning, PiL) je inovativní program v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT), orientovaný do oblasti vzdělávání, který by měl mít podle předpokladu podstatný vliv na celém světě. Pomocí zdrojů, které dosahují 50 milionů amerických dolarů každý rok z celkového pětiletého plánu, se má projekt rozšířit do téměř 100 zemí na celém světě. Definuje tři základní cíle, kterými jsou: zpřístupnění výpočetní techniky ve vzdělávacích organizacích, vytvoření podmínek pro účelné a efektivní zavedení ICT do výuky a zvýšení informační gramotnosti pedagogických pracovníků a studentů. Dokumentování postupu pokroku a implementace slouží na zjištění, zda jsou prostředky vhodně a rozumně používané a zda jejich použití má za následek vzdělávání s vysokou přidanou hodnotou. Průzkum je součástí hodnocení a monitorování programu PiL. Cílem tohoto průzkumu je vyhodnotit míru nasazení a využití ICT technologie, včetně zjištění potřeb jednotlivých úrovní škol. Je základem pro dobré plánování aktivit v jednotlivých letech realizace projektů. B. Metodologie a přehled Tato zpráva prezentuje výsledky průzkumu provedeného organizací P-MAT, n.o. pro účely programu Partneři ve vzdělávání společnosti Microsoft Česká republika. Průzkum byl proveden na celostátní úrovni. Výběr škol byl prováděn z 3828 základních škol a 1981 středních škol České Republiky. Na účely průzkumu jsme vybrali školy tak, aby byly zastoupené: Základní školy 1.stupeň Základní školy velké Střední školy soukromé Střední školy státní Průzkum byl realizován dotazníkovou formou. Oslovili jsme celkově 325 škol, kterým byl zaslán dotazník určený vedení školy. Třiceti z těchto škol bylo zasláno i 20 dotazníků určených učitelům. Jiným třiceti školám jsme zaslali 60 dotazníků pro žáky, přičemž dotazníky měli vyplnit všichni žáci dvou libovolně zvolených tříd, každé z jiného ročníku. Dále jsme oslovili učitele informatiky na jedné konferenci. Cílem tohoto oslovení je porovnání vybraných výsledků mezi učiteli všeobecně a učiteli informatiky. Na výsledky získané od informatiků v některých kapitolách speciálně upozorňujeme. Tyto nejsou reprezentativním vzorkem, je proto třeba je chápat v tomto duchu. Pokud jsme vysloveně neuvedli, že výsledky se týkají učitelů - informatiků, tak jde o výsledky získané od učitelů různého zaměření. Návratnost dotazníků Z oslovených škol se průzkumu zúčastnilo 106, což představuje 33%. 4

5 Návratnost školních dotazníků odpovědelo 33% neodpovědelo 67% Vyplněný dotazník nám zaslalo 128 učitelů z 9 škol, návratnost je 21%. Návratnost učitelských dotazníků odpovědelo 21% neodpovědelo 79% Průzkumu se zúčastnilo 329 žáků z 9 škol, což představuje návratnost 19%. 5

6 Návratnost žákovských dotazníků odpovědelo 19% neodpovědelo 81% Zúčastněné školy Vyplněný dotazník zaslalo vedení 67 základních a 39 středních škol. Počet zúčastněných základních a středních škôl SŠ 37% ZŠ 63% 6

7 Zúčastnění učitelé Průzkumu se zúčastnilo 44 učitelů základních a 84 učitelů středních škol. Dvě třetiny škol, které vyplnily dotazník, jsou střední školy. Základní školy tvoří jen třetinu vyplněných dotazníků. Zúčastnění učitelé ZŠ 34% SŠ 66% Více než tři pětiny zúčastněných učitelů tvoří ženy. 7

8 Zúčastnění učitelé muži 39% ženy 61% Největší podíl mezi respondenty měli učitelé nad 45 let až 44%. Naopak, jen pětinu tvoří učitelé do 35 let. Zúčastnění učitelé víc než 45 let 44% do 35 let 21% let 35% 8

9 Pedagogové zaměření na humanitní předměty představovali 44% zúčastněných učitelů, zatím co přírodovědně zaměření 28%. Učitelé vyučující odborné předměty tvoří 23% respondentů. Učitelů vyučujících předměty v kategorii jiné je asi 5%. Zúčastnění učitelé odborné předměty 23% jiné 5% přírodovědní předměty 28% humanitní předměty 44% V následujících grafech uvádíme informace o učitelích, které jsme oslovili na konferenci. Učitelé informatici, kteří se průzkumu takto zúčastnili, byli převážně ze základních škol (60%) a až 90% z nich byly muži. Jejich věková struktura přibližně odpovídala věkové struktuře učitelů z běžného průzkumu. 9

10 Zúčastnění učitelé SŠ 40% ZŠ 60% Zúčastnění učitelé ženy 10% muži 90% Zúčastnění žáci Celkově se průzkumu zúčastnilo 204 žáků základních a 125 žáků O něco víc jak polovinu žáků, 59%, tvořily dívky. středních škol. 10

11 Zúčastnění žáci chlapci 41% dívky 59% Největší podíl mezi zúčastněnými žáky tvořili 13. až 15. letí, až 44%. Následovali žáci ve věku let, tito tvořili 30% zúčastněných žáků. Nejmladší kategorie, od 5 do 12 let měla pětinové zastoupení. Starší žáci (19-21 letí) tvoří jen 5% účastníků průzkumu. Dotazníky byly zaslané rovnoměrně na všechny typy škol. Zúčastnění žáci let 30% let 5% 5-12 let 21% let 44% 11

12 II. Ukazatele implementace a dopadu PiL A. Přístup k ICT a používání ICT na školách 1. Základní ukazatele Počet počítačů Průzkum potvrdil, že výpočetní technika se nachází na všech základních a středních školách. Ani jedna škola zapojená do průzkumu neuvedla, že by neměla počítače. Rozšíření počítačů na školách školy bez počítačů 0% školy s počítači 100% Podle očekávání se však liší počet počítačů na základních a středních školách. Na středních školách je průměrný počet počítačů ve srovnání se základními školami více než dvojnásobný. Na základních školách je průměrný počet počítačů téměř 25 na školu, na středních školách se toto číslo pohybuje nad

13 Průměrný počet počítačů na školách , , ZŠ SŠ Rozdělení počítačů na školách pro různé skupiny uživatelů je následující. Pro žáky je určeno průměrně téměř 39 počítačů na středních a 17 počítačů na základních školách. Učitelům na základních školách připadá průměrně 6,4 a na středních školách 15,4 kusů počítačů. Větší rozdíl je v počtu počítačů pro nepedagogické pracovníky. Jestliže na základních školách je na tento účel určeno průměrně okolo 2 počítačů, na středních školách je to více jak 5. Při porovnání počtu počítačů na školách s účelem na jaký se využívají, je možné konstatovat, že jak na základních, tak i na středních školách jsou přibližně dvě třetiny určené pro žáky, asi čtvrtina je určená pro učitele a zbytek pro nepedagogické zaměstnance školy. 13

14 Průměrný počet počítačů určených pro jednotlivé skupiny , ZŠ ,01 15,36 SŠ ,42 1,93 5,38 0 žáci učitelé nepedagogičtí pracovníci Průměrný počet počítačů na 100 žáků na základních školách je 7,53 a na středních školách 12,82. Tento počet odpovídá počtu počítačů na školách. Počet všech počítačů na 100 žáků 14 12, , ZŠ SŠ Zajímavý může být i údaj o průměrném počtu počítačů určených jen pro žáky uvažovaných pro 100 žáků. Na základních školách je to průměrně 5,2 počítače na 100 žáků, 14

15 na středních školách jde o 8,5 počítačů na 100 žáků. Tyto údaje odpovídají podílu počítačů určených pro žáky na celkovém počtu počítačů. Počet žákovských počítačů na 100 žáků 9 8, , ZŠ SŠ S tímto úzce souvisí průměrný počet žáků připadajících na jeden počítač určený pro žáky. Na základních školách připadá jeden počítač v průměru na každých 19,2 žáka, na středních školách je to na každých 11,78 žáka. 15

16 Počet žáků na jeden počítač (určený pro žáky) , , ZŠ SŠ Pokud na jeden počítač určený pro žáky na základní škole připadá průměrně 19,24 žáka, na jeden učitelský připadá 3,5 učitele. Na středních školách je to v průměru 11,78 žáka a 2,4 učitele. 16

17 Počet učitelů na jeden počítač (určený pro učitele) 4 3,5 3,48 3 2,5 2,4 2 1,5 1 0,5 0 ZŠ SŠ Připojení na internet Na internet má připojen aspoň jeden počítač každá škola, která se zapojila do průzkumu. Připojení škol na internet nepřipojené školy; připojené školy; 10 Připojené jsou jak všechny střední školy, tak i základní školy z testovacího vzorku. 17

18 Připojení škol na internet ZŠ SŠ připojené školy nepřipojené školy Průměrný počet počítačů s připojením na internet určených pro žáky, učitele a administrativní pracovníky. 18

19 Průměrný počet počítačů určených pro jednotlivé skupiny , ,81 13,92 ZŠ SŠ ,96 1,43 4,62 0 žáci učitelé nepedagogičtí pracovníci Ze 17,0 počítačů určených pro žáky na základních školách je připojeno 12,8. V případě učitelských počítačů je situace následující. Na základních školách je z 6,4 připojených průměrně 5,0. Z počítačů určených pro nepedagogické pracovníky (např. administrativní účely) je z 1,9 počítačů na školu připojených na internet 1,4 počítače. Z uvedeného vyplývá, že zatím co z žákovských počítačů je připojených na internet až 75%, z učitelských až 78%, z počítačů určených pro nepedagogické zaměstnance škol je to 74% připojených na internet. 19

20 Průměrný počet počítačů určených pro jednotlivé skupiny na základních školách ,21 12,81 1,46 4,96 0,49 1,43 žáci učitelé nepedagogičtí pracovníci s připojením na internet bez připojení na internet Na středních školách má připojení na internet průměrně 33,8 z 38,9 počítačů pro žáky a 13,9 z 15,4 počítačů pro učitele. Z počítačů pro nepedagogické zaměstnance je 4,6 s připojením na internet a 0,8 bez připojení. V případě středních škol je z žákovských počítačů připojených až 87%, z učitelských dokonce až 90%. Počítače nepedagogických zaměstnanců mají až 86% připojení na internet. Při porovnání se základními školami jde o výrazně vyšší podíl počítačů s připojením na internet. 20

21 Průměrný počet počítačů určených pro jednotlivé skupiny na středních školách ,1 33,74 1,44 13,92 0,77 4,62 žáci učitelé nepedagogičtí pracovníci s připojením na internet bez připojení na internet Jako hlavní internetové připojení používá víc než 43% mikrovlnné připojení. Ostatní druhy připojení tvoří výrazně nižší podíl. Pevnou linkou je připojených 17,9% škol, ISDN 16,0% a adsl 12,2%. Jiné druhy připojení tvoří méně než 10%. Typ hlavního internetového připojení na školách pevná linka; 17,92% jiné; 8,49% žádné; ISDN; 16,04% adsl; 12,26% dial-up; 1,89% mikrovlnné; 43,40% 21

22 Při porovnání typu připojení u základních a středních škol možno konstatovat výrazné rozdíly. Základní školy ve velké míře využívají ISDN připojení až 24%, v případě středních škol je tímto typem připojení připojeno méně jak 3% škol. Naopak střední školy ve větší míře využívají mikrovlnné připojení až 56% škol, zatím co ze základních škol jen necelých 36%. Připojení adsl využívá 9% základních škol a 18% středních škol. Zajímavostí je, že téměř 3% základních škol má dial-up připojení, střední škola nemá ani jedna. Při ostatních typech připojení nejsou výraznější rozdíly mezi základními a středními školami. Typ hlavního internetového připojení na školách ,41% 35,82% 23,88% 17,95% 19,40% 15,38% 7,69% 2,99% 8,96% 8,96% 2,56% žádné ISDN mikrovlnné dial-up adsl pevná linka jiné ZŠ SŠ Financování internetového připojení je v 67% škol zabezpečené přímo školou. Dotaci MŠMT ČR využívá na tento účel 41,5% škol a 18,9% má financování připojení přes zřizovatele. Některé školy mají vícezdrojové financování. 22

23 Financování internetového připojení škol ,98% ,51% ,87% 1 škola dotace MŠMT ČR zřizovatel Rozdíl mezi základními a středními školami je zejména v soběstačnosti škol. Až 85% středních škol zabezpečuje financování internetového připojení i z vlastních zdrojů, v případě základních škol je to jen necelých 57%. A zároveň, dotaci MŠMT ČR využívá jen 23% středních škol, ale až 52% základních škol. Zřizovatel přispívá 10% středních škol a až 24% základních škol. 23

24 Financování internetového připojení škol ,62% ,72% 52,24% škola dotace MŠMT ČR zřizovatel ,88% 23,08% 10,26% ZŠ SŠ 2. Pokrok ve využívání ICT na školách Pokrok zaostávajících škol Nakolik tento průzkum je první v řadě průzkumů implementace PiL a využití ICT na středních a základních školách, jeho hlavním cílem bylo nashromáždit informace, které se budou v následujících fázích průzkumu dát porovnat. Případné indicie a důkazy o pokroku v používání ICT zaostávajícími školami teda budou součástí následujících zpráv. První kontakt žáků s ICT a s ICT ve škole Otázkou v dotazníku jsme zjišťovali u žáků v jakém věku se poprvé setkali s počítači. Průměrný věk vyšel na 7,12 roku, přičemž s počítači ve škole se setkali když měli průměrně 9,55 roku. Menší rozdíl je v prvním kontaktu s internetem, který u žáků nastal průměrně ve věku 9,2 roku a internet ve škole zažili poprvé 10,2 letí. Průměrně tedy možno konstatovat, že se žáci s počítači setkávají dříve, než jim to umožňuje škola. Dokonce s internetem se žáci setkají dříve, než poprvé s počítačem ve škole. 24

25 Průměrný věk prvního kontaktu žáků s ICT ,2 9,55 10,24 8 7, s počítači s internetem s počítači ve škole s internetem ve škole Víc o prvním kontaktu s počítači a internetem může naznačit následující graf, který bere ohled na věk respondentů. Nejmladší žáci ve věku do 12 let se setkávají s počítači ve věku 4,4 roku a s internetem přibližně ve věku 6 let. S počítači ve škole se tato věková kategorie setkává ve věku 7 let, a už ve věku 7,5 roku dokonce i s internetem. S rostoucím věkem respondentů roste i jejich první kontakt s počítači. V nejvyšším věku až 10 let se poprvé s počítači setkali studenti ve věkové kategorii let. K internetu se dostali až ve věku víc než 13 let. Ve všeobecnosti platí, že čím mladší žák, tím dříve nastal první kontakt s ICT a také s ICT ve škole, což může mít za důvod zejména zvýšený růst informatizace naší země a školství. 25

26 Průměrný věk prvního kontaktu žáků s ICT ,82 7,01 4,43 13,33 11,53 11,73 11,23 9,41 8,75 7,09 6,09 13,6 12,12 10,01 7, let let let let 2 0 s počítači s internetem s počítači ve škole s internetem ve škole Z následujícího grafu je vidět, že žáci se s počítači setkali průměrně před víc než sedmi lety, zatím co ve škole průměrně jen před 4,6 lety. S internetem se poprvé setkali před necelými pěti lety a na školách ho mají průměrně už asi 4 roky. Před kolika lety se žáci poprvé střetli s ICT 8 7 7, ,99 4,64 4 3, s počítači s internetem s počítači ve škole s internetem ve škole Před kolika lety se žáci poprvé setkali s ICT 26

27 Z grafu je vidět, jak se s ICT mladší generace setkávají postupně v útlejším věku. Zatím co 19 a víceletí se s počítači setkali před víc než 9 lety, tj. jako 10 a víceletí, letí se s nimi setkali průměrně před 5 lety, tj. ve výrazně mladším věku. Z grafu je též zřejmé, že se žáci ve věku let s internetem ve škole setkali před 4-6 lety. Mladší žáci (do 12 let) jen před 2,3 roku. S internetem ve všeobecnosti se žáci setkali před 4-6 lety. Před kolika lety se žáci poprvé střetli s ICT 10 9, ,16 6,97 5,33 3,67 5,45 5,22 6 7,6 5,75 4,56 2,67 5,73 4,86 3,97 2, let let let let 1 0 s počítači s internetem s počítači ve škole s internetem ve škole Překážky při používání ICT ve škole Z pohledu učitelů Před kolika lety se žáci poprvé setkali s ICT Dotazníkem jsme u učitelů zjišťovali, v čem vidí hlavní překážky při používání ICT ve škole. 27

28 Žádné překážky nevidí téměř pětina pedagogů. Víc než 50% učitelů vidí problém v nedostatku počítačů, víc než 41% na ICT nemá čas. 20% pedagogů uvedlo jako překážku při využívání ICT i nedostatečný přístup na internet, 17% nedostatek znalostí, 14% zastaralost hardwaru a 10% kvalitu softwaru. Jen 1,7% pedagogů uvedlo, že nemá přístup k počítačům a jen 0,8% nemá zájem o ICT. Dále některým učitelům překáží příliš nízká kvalita operačního systému a našli se i učitelé, kteří postrádali zvukový hardware. Překážky při používání ICT ve škole z pohledu učitelů ,42% 41,18% ,49% žádné nedostatek počítačů 10,08% kvalita software 20,17% nedostatečný přístup na internet nedostatek času 16,81% nedostatek znalostí 1,68% vůbec nemáme přístup k počítačům 14,29% zastaralost hardware 0,84% nezájem 28

29 V dalším grafu porovnáváme překážky při používání ICT podle pohlaví. Učitelé a učitelky překážky při používání ICT vidí podobně. Víc mužů nevidí žádné překážky. Nedostatek počítačů je překážkou pro 41% mužů a až 56% žen. Nedostatek znalostí uvedlo jako překážku při využívání ICT ve škole jen 9% mužů, ale až 21% žen. Výrazně víc mužů (18%) jak žen (5%) vidí problém jak v nevyhovujícím softwaru, tak i v zastaralosti hardware až 27% mužů a jen 7% žen pociťuje tuto překážku. Zajímavostí je, že nezájem neuvedl ani jeden muž, ale v případě žen 1,3% uvedlo i tuto překážku. Překážky při používání ICT ve škole z pohledu učitelů ,45% 17,33% žádné 40,91% 56,00% nedostatek počítačů 18,18% 5,33% kvalita software 22,73% 18,67% nedostatečný přístup na internet 43,18% 4 nedostatek času 9,09% 21,33% nedostatek znalostí 27,27% 2,27% 1,33% 6,67% 1,33% vůbec nemáme přístup k počítačům zastaralost hardware nezájem muži ženy 29

30 Rozdíly v jednotlivých věkových kategoriích pedagogů nejsou příliš výrazné. Žádné překážky při využívání ICT nevidí zejména učitelé z kategorie nad 45 let. Tito pedagogové vidí víc problémů v souvislosti s přístupem na internet a nedostatkem znalostí. Nedostatek času pociťují zejména učitelé ve věku od 35 do 45 let. Překážky při používání ICT ve škole z pohledu učitelů žádné nedostatek počítačů kvalita software nedostatečný přístup na internet nedostatek času nedostatek znalostí vůbec nemáme přístup k počítačům zastaralost hardware nezájem do 35 let let víc než 45 let 30

31 Při porovnání učitelů podle zaměření nejsou výraznější rozdíly. Za zmínku stojí poměrně vysoký podíl nedostatku znalostí víc než polovina učitelů jiných předmětů uvedlo tuto překážku, zatím co jen přibližně pětina učitelů přírodovědných a humanitních předmětů vidí v tomto směru překážku při používání ICT ve škole. Nedostatek počítačů vadí nejvíc učitelům humanitních předmětů. Učitelé odborných předmětů vidí výrazně nižší překážky v nedostatku času a nedostatku znalostí jako ostatní učitelé, naopak pro ně je zastaralost hardware výrazně vyšší překážkou jako pro jiné učitele. Nezájem uvedli pouze učitelé přírodovědných předmětů jako překážku. Překážky při používání ICT ve škole z pohledu učitelů žádné nedostatek počítačů kvalita software nedostatečný přístup na internet nedostatek času nedostatek znalostí vůbec nemáme přístup k počítačům zastaralost hardware nezájem přírodovědní předměty humanitní předměty odborné předměty jiné 31

32 Učitelé základních škol vidí ve všeobecnosti víc překážek při používání ICT ve škole než středoškolští učitelé. Nedostatek počítačů je překážkou pro 58% učitelů základních škol a 46% učitelů středních škol. Nedostatečný přístup na internet je pro 23% ZŠ učitelů a 18% SŠ učitelů překážkou. Nedostatek času je překážkou pro 46% učitelů ZŠ a 38% učitelů SŠ. Nejvýraznější rozdíl je v nedostatku znalostí. Toto pociťuje jako překážku až 30% učitelů na ZŠ, ale jen 9% učitelů na SŠ. Naopak, zastaralost hardware a kvalita softwaru je větší překážkou pro SŠ učitele než pro ZŠ učitele. Nezájem je překážkou jen pro SŠ učitele. Překážky při používání ICT ve škole z pohledu učitelů ,37% 11,63% žádné 58,14% 46,05% nedostatek počítačů 6,98% 11,84% kvalita software 23,26% 18,42% nedostatečný přístup na internet 46,51% 38,16% nedostatek času 30,23% 9,21% nedostatek znalostí 2,63% vůbec nemáme přístup k počítačům 17,11% 9,30% zastaralost hardware 1,32% nezájem ZŠ SŠ 32

33 Z pohledu žáků Prostřednictvím dotazníku jsme zjišťovali i u žáků, v čem vidí hlavní překážky při používání ICT ve škole. Žádné překážky nevidí téměř 29% žáků. Překážky technického typu pociťují i žáci. Víc než 35% žáků pociťuje nedostatek počítačů, nedostatečnou úroveň hardware pociťuje necelých 38%. Na omezený přístup na internet si stěžuje víc než 23% studentů. Nevyhovující software je překážkou pro víc než 9% žáků. Na nedostatek času si stěžuje 19% žáků, počítačům nerozumí 2% žáků, dokonce víc než 3% žáků uvedlo, že je počítače nezajímají. A stejně tak 3% žáků vidí překážku při používání ICT ve škole v tom, že nemají žádný přístup k počítačům. Jiné překážky uvedlo téměř 10% žáků. Překážky při používání ICT ve škole z pohledu žáků ,62% žádné 35,38% máme málo počítačů 37,85% počítače jsou slabé 19,08% nemám na to čas 23,69% omezený přístup na internet 2,15% 3,38% počítačům nerozumím vůbec nemáme přístup k počítačům 9,54% software mi nevyhovuje 3,38% nezajímá mne to 9,54% jiné 33

34 Rozdíly mezi překážkami pro chlapce a děvčata je vidět na grafu. Chlapců, kteří problém nevidí je víc než 25% a děvčat přibližně 31%. Výkon hardware nevyhovuje skoro 47% chlapců a téměř třetině děvčat. Málo počítačů je problémem pro 40% děvčat a 29% chlapců. Omezený přístup na internet je též větším problémem pro děvčata než pro chlapce. Na nevyhovující software si stěžuje 20% chlapců a jen 2% děvčat. Nedostatek času a nezájem o počítače považuje za překážku víc děvčat než chlapců. Počítačům nerozumí 3,7% děvčat ale tuto překážku neuvedl ani jeden chlapec. Překážky při používání ICT ve škole z pohledu žáků ,19% 31,05% žádné 4 28,89% máme málo počítačů 46,67% 31,58% 26,32% 22,11% ,81% 6,67% 3,68% 3,68% 2,11% 2,96% 1,05% počítače jsou slabé nemám na to čas omezený přístup na internet počítačům nerozumím vůbec nemáme přístup k počítačům software mi nevyhovuje nezajímá mne to 11,11% 8,42% jiné chlapci dívky 34

35 V následujícím grafu si můžeme všimnout, že spokojenost s používáním počítačů ve škole je nepřímo úměrná věku žáků. Téměř 35% nejmladších žáků, ale méně než 10% nejstarších nevidí žádné překážky. Nedostatek počítačů ve škole překáží hlavně nejstarším žákům asi 50% žáků nad 16 let, žákům ve věku let představuje nedostatek počítačů překážku jen pro 30% a mladším žákům jen o málo víc jak pětině překáží nedostatek počítačů. Nedostatek času výrazně roste s rostoucím věkem. Žáci ve věku 5-15 let si na nedostatek času stěžují nejméně jen přibližně 13% uvedlo jako překážku tuto skutečnost. Nedostatek času ale uvedlo jako překážku až téměř 30% žáků ve věku let a dokonce víc než 46% studentů nad 19 let. Omezený přístup na internet je překážkou také zejména pro nejstarší studenty nad 19 let 40% uvedlo tuto překážku, zatím co při mladších žácích se tento problém vyskytuje u méně než čtvrtiny. Dokonce téměř 10% nejstarších žáků vůbec nemá přístup k počítačům. Překážky při používání ICT ve škole z pohledu žáků ,29% 31,72% 30,34% 23,16% 22,86% žádné 6,67% 50,53% 53,33% 46,67% 40,69% 36,84% máme málo počítačů 3 počítače jsou slabé 28,42% 13,10% 12,86% 46,67% nemám na to čas 4 24,21% 23,45% 2 omezený přístup na internet 8,42% 10,34% 10,34% 10,53% 2,07% 4,21% 9,47% 1,38% 8,57% 8,57% 2,86% 1,43% 2,86% 3,45% 6,67% 2,11% počítačům nerozumím vůbec nemáme přístup k počítačům software mi nevyhovuje nezajímá mne to jiné 5-12 let let let let 35

36 3. Aktuálnost softwaru Operační systém Nejnovější operační systém společnosti Microsoft, Windows XP využívá 26% všech počítačů, předcházející systém Windows 2000 skoro 21% a nejrozšířenější je operační systém založený na starší technologii Windows 9x, který využívají na 45% počítačů. Na 1,7% počítačů se ještě stále využívají systémy Windows 3.1 a MS-DOS. Konkurenční Mac OS se využívá jen na 0,08% a UNIXové operační systémy se využívají na 2,1% všech počítačů. Operační systém ,31% ,13% 26,20% 1 0,23% 1,54% MS- DOS 0,87% Win 3.1 Win 9x Win NT Win 2000 Win XP Mac OS 0,08% 2,10% 0,05% UNIX/ Linux jiný Rozdíly mezi základními a středními školami v oblasti používání operačních systémů jsou následující. Na středních je téměř 30% počítačů vybavených systémem Windows XP, přičemž na základních školách využívá tento operační systém jen 21% škol. Naopak systémem Windows 2000 je vybavených 25% počítačů na základních školách, ale jen 18% počítačů na středních školách. Windows 3,1 využívají na 3,5% počítačů na základních školách a jen na 0,13% počítačů na SŠ. Systémem UNIX/Linux je vybavených 0,4% počítačů na základních školách, ale až 3,3% počítačů na středních školách. 36

37 Operační systém ,35% 0,13% 0,06% 3,46% MS- DOS 46,45% 43,75% Win 3.1 Win 9x 1,82% 0,18% Win NT 29,79% 25,42% 21,30% 18,00% Win 2000 Win XP 0,18% 0,42% 3,32% 0,09% Mac OS UNIX/ Linux jiný ZŠ SŠ Kancelářský software V oblasti kancelářských balíků je situace následující. Největší podíl mají balíky MS Office 97 a 2000, téměř 52% počítačů. Na pětině počítačů je nainstalovaná novější verze balíku MS Office, ať už ve verzi XP nebo nejnovější verzi Konkurenční software Open Office je používaný v 6,1% a 602 PC Suite používají na 5,1% počítačů. Kancelářský balík ,95% ,03% 1 MS Office 97 nebo 2000 MS Office XP nebo ,10% 5,07% 0,03% OpenOffice.org 602 PC Suite jiný 37

38 Na základních školách je podíl počítačů s nainstalovaným kancelářským balíkem nižší než na středních školách. MS Office XP resp je nainstalován jen na 14% počítačů na ZŠ a na 24% počítačů na SŠ. Naopak 602 PC Suite využívají na 6% počítačů na ZŠ a 4,4% počítačů na SŠ. Kancelářský balík ,68% 49,58% ZŠ SŠ MS Office 97 nebo ,20% 24,29% MS Office XP nebo ,10% 6,83% 5,95% 4,43% 0,04% OpenOffice.org 602 PC Suite jiný Na většině (58%) počítačů na školách je nainstalován antivirový software. Antivirový sofware nenainstalovaný; 41,39% nainstalovaný; 58,61% 38

39 Aktuální software na většině počítačů Pod pojmem aktuální software rozumíme v případě operačního systému systém Windows XP a v případě kancelářského softwaru balík MS Office ve verzi XP nebo Za většinu zase považujeme aspoň 50% počítačů. Počet škol, které mají aktuální software na většině počítačů je vidět z následujícího grafu. Aktuální operační systém aspoň na 50% počítačů má 15% škol. Aktuální kancelářský balík používá na většině počítačů víc než 75% škol. Aktuální software na aspoň 50% počítačů ,47% ,09% OS Windows - Windows XP Balík MS Office - MS Office XP nebo 2003 Rozdíly v aktuálnosti softwaru mezi základními a středními školami jsou jen v operačním systému. Zatím co aktuální operační systém má na většině počítačů nainstalovaných jen 10,45% základních škol, mezi středními školami je to víc než 23%. V aktuálnosti kancelářského softwaru je rozdíl minimální. 39

40 Aktuální software na aspoň 50% počítačů ,63% 76,92% ZŠ SŠ ,45% 23,08% OS Windows - Windows XP Balík MS Office - MS Office XP nebo Přidělování zdrojů ICT Způsob obdržení počítačů Téměř tři čtvrtiny počítačů (72%) bylo zakoupeno z vlastních zdrojů škol. Vládní program Internet do škol (INDOŠ) zabezpečil pro školy 10% počítačů. Darem získaly školy 8,6% počítačů. Zbylé způsoby obstarání počítačů byly málo významné. 40

Průzkum pro program Partneři ve vzdělávání. Česká Republika

Průzkum pro program Partneři ve vzdělávání. Česká Republika Průzkum pro program Partneři ve vzdělávání Česká Republika Pro Microsoft Corporation Q-Mat, o.p.s. Květen 2007 Obsah A. Úvod... 5 I. Motivace a cíle průzkumu... 5 1. Program PiL... 5 2. Průzkum pro program

Více

Průzkum pro program Partneři ve vzdělávání. Česká Republika

Průzkum pro program Partneři ve vzdělávání. Česká Republika Průzkum pro program Partneři ve vzdělávání Česká Republika Pro Microsoft Corporation P-Mat, n.o. Květen 2008 A. Obsah A. Úvod... 5 I. Partneři ve vzdělávání... 5 1. Iniciativa PiL... 5 2. Programy pro

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ ICT PLÁN ŠKOLY Metodický pokyn MŠMT č.j.27 419/2004-55 Standard ICT služeb a Metodický pokyn č.j.27 670/2004-551 stanovuje zpracování ICT plánu školy. Základní charakteristika ZŠ a MŠ Název: Základní škola

Více

Průzkum pro program Partneři ve vzdělávání rok 2008

Průzkum pro program Partneři ve vzdělávání rok 2008 Průzkum pro program Partneři ve vzdělávání rok 2008 Pro Microsoft Corporation P-Mat, n.o. Květen 2009 Obsah A. Úvod... 3 I. Partneři ve vzdělávání... 3 1. Iniciativa PiL... 3 2. Programy pro české školy...

Více

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu Přípravný kurz ECDL Kurz je zaměřen na přípravu uchazeče o získání celosvětově rozšířeného certifikátu počítačové gramotnosti ECDL. Tyto ECDL certifikáty jsou určeny široké veřejnosti a jsou stále ve větší

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

Informace. Jednotné přijímací zkoušky v SŠ s maturitními obory a vybavenost škol prostředky ICT

Informace. Jednotné přijímací zkoušky v SŠ s maturitními obory a vybavenost škol prostředky ICT Jednotné přijímací zkoušky v s maturitními obory Praha, červen 2014 1 Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI ) předkládá výsledky inspekčního elektronického zjišťování na téma Jednotné přijímací zkoušky

Více

Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV

Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV ICT plán je vypracován na základě metodického pokynu č.j. 1552/2005-551. ICT plán školy popisuje stávající stav z hlediska vybavení

Více

ICT plán školy pro období od 1.9.2006 do 31.8.2008

ICT plán školy pro období od 1.9.2006 do 31.8.2008 Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark ICT plán školy pro období od 1.9.2006 do 31.8.2008 Zpracovali: Mgr. M. Kuča

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Trivium Plus, o.p.s. Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou. Dobřany 2, 518 01 Dobruška. Identifikátor: 600 001 491

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Trivium Plus, o.p.s. Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou. Dobřany 2, 518 01 Dobruška. Identifikátor: 600 001 491 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Trivium Plus, o.p.s. Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou Dobřany 2, 518 01 Dobruška Identifikátor: 600 001 491 Termín konání

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2010

ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2010 ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2010 Na období 1.1.2010 do 31.12.2010. (Dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30799/2005-551) Úvod.1 1.1. ICT gramotnost pedagogů 2 Cíle 2 Podmínky. 2 Metody dosažení cílů..

Více

ICT plán školy. Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace

ICT plán školy. Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace ICT plán školy Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace Úvod Městská střední odborná škola, vydává tento ICT plán školy, který konkretizuje úkoly a hlavní směry

Více

ICT plán školy školní rok 2014/2015

ICT plán školy školní rok 2014/2015 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 ICT plán školy školní rok 2014/2015 Vypracoval: Mgr. Miroslav Páteček Křetín 31. 8. 2014 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně,

Více

ICT plán školy pro rok 2011-2012

ICT plán školy pro rok 2011-2012 ICT plán školy pro rok 2011-2012 Škola Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 IČO 00 50 74 74 Tel/fax +420 321 724 039 / +420 724 007 E-mail WWW iss.obchod@sendme.cz www.ssohavlickova.cz Obsah

Více

Přílohy: Publikační činnost:

Přílohy: Publikační činnost: Mgr. Radek Maca Kontakt Bydliště: Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 mobil: 774 696 160 e-mail: rama@inforama.cz stránky: http://www.inforama.cz, http://www.evzdelavani.net Zaměstnání: Gymnázium

Více

Plán je zpracován na období od 1. 9. 2010 (stávající stav) do 31. 8. 2011 (cílový stav).

Plán je zpracován na období od 1. 9. 2010 (stávající stav) do 31. 8. 2011 (cílový stav). ICT plán školy je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551, který stanovuje Standart ICT sluţeb ve škole a náleţitosti dokumentu ICT plán školy. Plán je zpracován na období od 1. 9.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY na období do 31. 8. 2014 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková

Více

ICT plán školy na období 2007-2008

ICT plán školy na období 2007-2008 ICT plán školy na období 2007-2008 Název školy : Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Ulice : Školní 1610 Místo : Rožnov pod Radhoštěm PSČ : 756 61 Tel. : 571 752 311

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY na období do 31. 8. 2016 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková

Více

ICT plán školy na období 2015 2016

ICT plán školy na období 2015 2016 ICT plán školy na období 2015 2016 ICT plán školy na roky 2015 a 2016 je vypracován na základě Metodického pokynu Standard ICT služeb ve škole (Č.j. 30799/2005-551). Vytvořil: Mgr. Hynek Vohoska, ředitel

Více

ICT plán školy. Základní škola a Mateřská škola Bohumín. pro roky 2013 až 2015. tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace

ICT plán školy. Základní škola a Mateřská škola Bohumín. pro roky 2013 až 2015. tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace ICT plán školy pro roky 2013 až 2015 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace Zřizovatel: město Bohumín Ředitel: Mgr. Barbora Bolcarovičová ICT

Více

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015 ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015 Identifikační údaje: Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace Dambořice 466, 696 35 IČ: 70995711 Tel. 518 631 130 / 518 631 129 Mail:

Více

Průzkum PRÁCE NA DÁLKU 2013 v ČR 708 respondentů, leden duben 2013

Průzkum PRÁCE NA DÁLKU 2013 v ČR 708 respondentů, leden duben 2013 Průzkum PRÁCE NA DÁLKU 2013 v ČR 708 respondentů, leden duben 2013 I přes prokazatelné přínosy neumí firmy v ČR pracovat na dálku chybí jim k tomu podmínky i dovednosti! www.pracenadalku.cz 1 ZÁKLADNÍ

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

ICT plán školy na rok 2006-07

ICT plán školy na rok 2006-07 ICT plán školy na rok 2006-07 Gymnázium Jana Ámose Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. počet žáků ve škole (k. 9. 2005): 708 (pouze denní studium) 678 všeobecné zaměření

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: AHOL - Střední odborná škola, s.r.o. Indikátor Počáteční stav k 1.7.2012 Využití ICT hraje významnou roli ve vizi a je plně

Více

Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13. (nahrazuje U12.10 ICT plán)

Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13. (nahrazuje U12.10 ICT plán) Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13 (nahrazuje U12.10 ICT plán) Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice uplatňuje ve vyučování Školní

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Vítonice, okres Kroměříž

Česká republika Česká školní inspekce. Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Vítonice, okres Kroměříž Česká republika Česká školní inspekce Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Vítonice, okres Kroměříž Vítonice 121, Bystřice pod Hostýnem 768 61 Identifikátor školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90, 281 23, Starý Kolín

Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90, 281 23, Starý Kolín ICT PLÁN ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90, 281 23, Starý Kolín Záměry školy v oblasti ICT pro období 2013-2015 Hlavní cíle Zefektivnit výuku s využitím

Více

POČÍTAČOVÉ PRAKTIKUM. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

POČÍTAČOVÉ PRAKTIKUM. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Realizován v 6. až 9. ročníku po jedné hodině týdně. Obsahuje část vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Informační

Více

Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 ICT PLÁN ŠKOLY

Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 ICT PLÁN ŠKOLY Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 ICT PLÁN ŠKOLY Koordinátor ICT: Mgr. Martin Šnajdr Školní rok: 2013/2014 E-mail: zsaprsceskybrod@seznam.cz www: www.zszitomirska.wz.cz 1. STÁVAJÍCÍ

Více

Pravidelné aktivity na internetu I. ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet, n=6536 (fáze 1), n=6594 (fáze 2), n=2153 (fáze 3), n=2237 (fáze 4)

Pravidelné aktivity na internetu I. ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet, n=6536 (fáze 1), n=6594 (fáze 2), n=2153 (fáze 3), n=2237 (fáze 4) Tisková zpráva PRAHA, 4/12/2009 Multimediální trendy na internetu sílí Na internetu nejvýznamněji roste podíl uživatelů, kteří se pravidelně věnují multimediálním aktivitám. Největší nárůsty byly pozorovány

Více

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2012 2013)

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2012 2013) Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk ICT plán školy (2012 2013) V Zábřeze dne 3. 9. 2012 Vypracovala: Mgr. Miluše Kleiblová Úvod Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk, vydává

Více

ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2011-2013

ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2011-2013 Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55 Kovářov 80 ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2011-2013 V Kovářově 5. 1. 2011 Zpracoval: L.Mandovec - 1 - 1. SOUČASNÝ STAV A CÍLOVÝ STAV (leden 2011 leden 2013) 1.1 POČET ŽÁKŦ

Více

Modelový systém podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných ZŠ

Modelový systém podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných ZŠ Modelový systém podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných ZŠ Projekt realizovaný v rámci JPD 3, spolufinancovaný ESF, státním rozpočtem ČR a rozpočtem HMP Cílem je vytvořit

Více

Plán rozvoje informačních a komunikačních technologií pro rok 2006 2007. Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brnovenkov,

Plán rozvoje informačních a komunikačních technologií pro rok 2006 2007. Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brnovenkov, Plán rozvoje informačních a komunikačních technologií pro rok 2006 2007 Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brnovenkov, 664 34 Kuřim Základní škola uplatňuje ve vyučování vzdělávací program Základní

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2009 Úvod Tento plán byl sestaven dle Metodických pokynů MŠMT ČR č.j.: 25 609/2003-56, č.j.: 27 670/2004-551, č.j.: 27 419/2004-55

Více

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY OLBRAMICE. PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 a 2015/2016

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY OLBRAMICE. PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 a 2015/2016 ICT PLÁN ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY OLBRAMICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 a 2015/2016 ICT plán školy popisuje stávající stav z hlediska vybavení školy informačními technologiemi a dostupností jejich využití

Více

Základní škola Bechyně, Školní ulice 293. ICT plán školy 2 0 1 1-2 0 1 3

Základní škola Bechyně, Školní ulice 293. ICT plán školy 2 0 1 1-2 0 1 3 Základní škola Bechyně, Školní ulice 293 ICT plán školy 2 0 1 1-2 0 1 3 Plán školy popisuje současný stav a cíle optimalizace, kterých chce škola dosáhnout v oblasti zlepšení a zkvalitnění hardwarového

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pěnčín, okres Jablonec nad Nisou

Česká republika Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pěnčín, okres Jablonec nad Nisou Česká republika Česká školní inspekce Liberecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pěnčín, okres Jablonec nad Nisou Pěnčín 22, 468 21 Bratříkov Identifikátor školy: 600 078

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: ICT - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.3.2012 Plánovaný stav k 28.2.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. nabízí v roce 2013 v rámci udržitelnosti projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Základní škola a mateřská škola Vacov. ICT plán školy 2012-2014. Vilan

Základní škola a mateřská škola Vacov. ICT plán školy 2012-2014. Vilan ICT plán školy 2012-2014 Vilan ICT plán školy 2012-2014 Základní údaje o škole: Název: Základní škola a mateřská škola Vacov Adresa: Miřetice 38, 384 86 Vacov IČO: 70873682 IZO: 107722135 Stávající stav:

Více

Přehled částí veřejné zakázky a požadavků zadavatele

Přehled částí veřejné zakázky a požadavků zadavatele Příloha č. 2 Přehled částí veřejné zakázky a požadavků zadavatele Část 1: Rekvalifikace v oblasti základní obsluhy PC Typ rekvalifikačního kurzu Rozsah kurzu bez Cena kurzu na jednu osobu bez DPH Obsluha

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v oblasti ICT vybavení dosáhnout

Více

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program)

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika a výpočetní technika čtyřletý cyklus Obsahové, časové a organizační vymezení Ve vyučovacím předmětu

Více

ICT plán školy. (dle metodického pokynu MŠMT 27 419/2004-55) Zařízení: Základní škola Vysoké Pole, okres Zlín ÚVOD

ICT plán školy. (dle metodického pokynu MŠMT 27 419/2004-55) Zařízení: Základní škola Vysoké Pole, okres Zlín ÚVOD ICT plán školy (dle metodického pokynu MŠMT 27 419/2004-55) Zařízení: Základní škola Vysoké Pole, okres Zlín ÚVOD ICT plán školy shrnuje stávající stav ICT na škole, konkretizuje úkoly a hlavní směry rozvoje

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

ICT plán pro rok 2013. Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace

ICT plán pro rok 2013. Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace Zpracoval: Ing. Roman Strakoš Dne 21. prosince 2012 Obsah Stávající stav... 1 Připojení k internetu a vnitřní počítačová síť...

Více

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Měřín, okres Žďár nad Sázavou. Náměstí 96, 594 42 Měřín

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Měřín, okres Žďár nad Sázavou. Náměstí 96, 594 42 Měřín Česká republika Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Měřín, okres Žďár nad Sázavou Náměstí 96, 594 42 Měřín Identifikátor školy: 600 130

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2013 2014)

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2013 2014) Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk ICT plán školy (2013 2014) V Zábřeze dne 2. 9. 2013 Vypracovala: Mgr. Miluše Kleiblová Úvod Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk, vydává

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2014 Úvod Tento plán byl sestaven dle Metodického pokynu MŠMT stanovující Standard ICT služeb ve škole a náležitosti dokumentu ICT

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu:

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu: VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět I/IKTje zařazen samostatně v 6. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hod. týdně. Svým obsahem navazuje na výuku

Více

Aktuální seznam nabízených kurzů

Aktuální seznam nabízených kurzů Aktuální seznam nabízených kurzů Název akce číslo akreditace hodinová dotace cena 1 Moodle pro pokročilé 3320/10-25-22 30 2100 2 Lidová řemesla a tradice v práci učitelů a vychovatelů 3320/10-25-22 30

Více

Průzkum pro Program Partneři ve Vzdělávání. Česká republika

Průzkum pro Program Partneři ve Vzdělávání. Česká republika Průzkum pro Program Partneři ve Vzdělávání Česká republika Pro Microsoft Corporation, P-MAT, n.o., Květen 2011 Obsah 1 Úvod... 4 1.1 Program Partneři ve Vzdělávání... 4 1.2 Aktivity pro české školy...

Více

Průzkum pro Program Partneři ve Vzdělávání

Průzkum pro Program Partneři ve Vzdělávání Průzkum pro Program Partneři ve Vzdělávání Česká republika Pro Microsoft Corporation, P-MAT, n.o., Květen 2010 Obsah 1 Úvod... 4 1.1 Program Partneři ve Vzdělávání... 4 1.2 Aktivity pro české školy...

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v oblasti ICT vybavení dosáhnout

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování ICT plán Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů.

Více

Představení projektového záměru:

Představení projektového záměru: Představení projektového záměru: (pracovní název) Vzdělávací systém pedagogů základního a středního školství Plzeňského kraje pro získání nezbytných ICT kompetencí v oblasti aplikace moderních informačních

Více

ICT plán školy 2013/2014

ICT plán školy 2013/2014 ICT plán školy 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: ZŠ Jiříkov okres Děčín Adresa školy: Moskevská 740, 40753 Jiříkov IČO: 70698490 IZO: 600076491 Záměry školy v oblasti ICT Hlavní cíle: - zefektivnit

Více

ICT PLÁN ŠKOLY NA OBDOBÍ

ICT PLÁN ŠKOLY NA OBDOBÍ ICT PLÁN ŠKOLY NA OBDOBÍ 2009-2011 Základní údaje o škole Název školy : Základní škola Nový Jičín, Komenského 68 Ulice : Komenského 68 PSČ, místo : 741 01 Nový Jičín IČO : 00848328 Tel.: 556 708 124 Email:

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Projekt Tvorba modelu pro měření a řízení výkonnosti podniků byl podpořen Grantovou agenturou ČR, reg. č. projektu 402/09/1739 DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Více

ICT plán školy na roky 2005-2007 ZŠ Hrádek u Sušice

ICT plán školy na roky 2005-2007 ZŠ Hrádek u Sušice ICT plán školy na roky 2005-2007 ZŠ Hrádek u Sušice Stávající stav Stávající stav ICT je dán především vybavením získaným v projektu Indoš. Škola je tvořena pouze prvním stupněm a celkový počet žáků ve

Více

ale taky protivný nepřítel

ale taky protivný nepřítel ale taky protivný nepřítel Co chceme? Chceme být zdraví a silní. Chceme být vzdělaní a moudří Chceme být úspěšní a bohatí. Co k tomu potřebujeme? Komplexní výuku Schopné učitele Dostatek žáků Vhodnou koncepci

Více

Střední zdravotnická škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb. ICT plán školy

Střední zdravotnická škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb. ICT plán školy Střední zdravotnická škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb ICT plán školy na období od 1.1. 2006 do 31.12. 2006 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) I. Celkový počet žáků ve škole stávající

Více

Projekt implementace OS Linux do výuky informačních technologií

Projekt implementace OS Linux do výuky informačních technologií Projekt implementace OS Linux do výuky informačních technologií Projekt v rámci SIPVZ Implementace operačního systému Linux do výuky informačních technologií Evidenční číslo: 0722P2006 Poskytoval dotace:

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Olomoucký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Olomoucký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Olšany u Prostějova, okres Prostějov 798 14 Olšany u Prostějova 3 Identifikátor školy:

Více

ICT plán školy na školní rok 2011/2012

ICT plán školy na školní rok 2011/2012 1. Základní charakteristika Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 ICT plán školy na školní rok 2011/2012 Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 je úplnou základní školou s 19 třídami a 4 odděleními

Více

Internetový marketing střední školy zatím nevyužívají. Chtějí se v něm ale zdokonalovat. Shrnutí výsledků průzkumu občanského sdružení Než zazvoní

Internetový marketing střední školy zatím nevyužívají. Chtějí se v něm ale zdokonalovat. Shrnutí výsledků průzkumu občanského sdružení Než zazvoní Internetový marketing střední školy zatím nevyužívají. Chtějí se v něm ale zdokonalovat. Shrnutí výsledků průzkumu občanského sdružení Než zazvoní 7. října 2013 Průzkum mezi učiteli výpočetní techniky

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí:

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-4/1-5 technologie Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

ICT plán pro rok 2012. Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace

ICT plán pro rok 2012. Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace Zpracoval: Ing. Roman Strakoš Dne 6. ledna 2012 Obsah Stávající stav 1 Připojení k internetu a vnitřní počítačová síť 2 Softwarové

Více

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy:

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy: Nabídka počítačových kurzů Akreditované kurzy: 1. Word... 1 2. Word pokročilí... 1 3. Excel... 1 4. Excel pokročilí... 2 5. PowerPoint... 2 6. Access... 2 7. OpenOffice.org Writer... 2 8. OpenOffice.org

Více

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2014 2015)

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2014 2015) Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk ICT plán školy (2014 2015) V Zábřeze dne 8. 9. 2014 Vypracovala: Mgr. Miluše Kleiblová Úvod Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk, vydává

Více

Využití přírodovědného pokusu na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe výzkumná sonda. Ondřej Šimik

Využití přírodovědného pokusu na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe výzkumná sonda. Ondřej Šimik Využití přírodovědného pokusu na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe výzkumná sonda Ondřej Šimik Kontext přírodovědného vzdělávání na 1. stupni ZŠ Transformace české školy - RVP ZV Člověk a jeho svět

Více

Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Doubravník, okres Žďár nad Sázavou

Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Doubravník, okres Žďár nad Sázavou Česká republika Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Doubravník, okres Žďár nad Sázavou Doubravník 107, 592 61 Doubravník Identifikátor

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové ICT plán školy Název školy: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové Ulice: Komenského 234, PSČ, Místo: 50003 Hradec Králové Tel: 495 075 111 Fax: 495 513 485 Web::

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Libochovice, nám. 5. května 10. nám. 5. května 10, 411 17 Libochovice. Identifikátor: 600 010 741

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Libochovice, nám. 5. května 10. nám. 5. května 10, 411 17 Libochovice. Identifikátor: 600 010 741 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Libochovice, nám. 5. května 10 nám. 5. května 10, 411 17 Libochovice Identifikátor: 600 010 741 Termín konání inspekce:

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí)

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací

Více

Testy a písemky v informatice a open source

Testy a písemky v informatice a open source Testy a písemky v informatice a open source Petr Naske, učitel a předseda Jednoty školských informatiků ************ další témata vstupu ************ Jednota školských informatiků Aktivity WIKIMEDIA ČR

Více

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2015 2016)

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2015 2016) Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk ICT plán školy (2015 2016) V Zábřeze dne 1. 10. 2015 Vypracovala: Mgr. Miluše Kleiblová Úvod Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk, vydává

Více

ICT plán školy na rok 2005/2006 - Vstupní parametry. Základní škola Lysice

ICT plán školy na rok 2005/2006 - Vstupní parametry. Základní škola Lysice ICT plán školy na rok 2005/2006 - Vstupní parametry Obecné Vstupní parametry školy Rok 2005/2006 Počet žáků celkem 523 z toho na I.stupni 200 z toho na II. stupni 323 Počet pedagogů celkem 34 Počet učeben

Více

Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně

Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně Výsledky průzkumu úrovně podpory znevýhodněných uchazečů a studentů na VUT v Brně v akademickém roce 2011/2012 Podpora znevýhodněných uchazečů a studentů na VUT v Brně Úvod Dotazníkové šetření, provedené

Více

ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG)

ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG) ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG) LIBERECKÝ KRAJ - 212 V roce 212 se opět uskutečnilo šetření životního stylu dětí a mládeže zaměřené na problematiku

Více

Plán ICT. Školní rok 2007/2008. metodik ICT

Plán ICT. Školní rok 2007/2008. metodik ICT Plán ICT Školní rok 2007/2008 Krupka, listopad 2007 Ing. Milan Hlavín metodik ICT Masarykova základní a Mateřská škola Krupka Obsah 1. Úvod...3 2. Celkový počet žáků na škole:...3 3. Počet počítačových

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

V.3. Informační a komunikační technologie

V.3. Informační a komunikační technologie 1/6 V.3. Informační a komunikační technologie V.3. II 2. stupeň V.3. II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je zařazen v hodinové dotaci do ročníku. Žáci mohou být

Více

Plán ICT. Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov. Školní metodik ICT: Petr Vacek. 394 44 Želiv 220

Plán ICT. Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov. Školní metodik ICT: Petr Vacek. 394 44 Želiv 220 Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov 394 44 Želiv 220 Plán ICT Školní metodik ICT: Petr Vacek Termín realizace: září 2013 červen 2014 Materiál připomínkovali pedagogičtí pracovníci ZŠ Želiv. OBSAH: 1.

Více

ICT plán leden 2014 prosinec 2015

ICT plán leden 2014 prosinec 2015 Základní údaje o škole název školy ICT plán leden 2014 prosinec 2015 Základní škola T. G. Masaryka Brodek u Konice Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.08/01.0025 Registrační číslo Název projektu Podpora realizace počítačového zaměření ŠVP Příjemce

Více

ICT plán školy pro školní rok 2009 / 2010

ICT plán školy pro školní rok 2009 / 2010 ICT plán školy pro školní rok 2009 / 2010 1 Údaje o škole Název školy: Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s. Ulice: nám. Jana z Dražic 169 Město: Roudnice nad Labem

Více