VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PhDr. ZBYŇKA MRKOSE BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Stavíme dům od základů. J. A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PhDr. ZBYŇKA MRKOSE BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Stavíme dům od základů. J. A."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PhDr. ZBYŇKA MRKOSE BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Stavíme dům od základů. J. A. Komenský

2 Na titulní straně Koncerty, vystoupeními žáků, výstavou o společných principech hudby a výtvarného umění, ale i hudebně-výtvarným kalendářem upozorňujícím rodiče, veřejnost a přátele ZUŠ na aktivity školy roku 2014 přivítala Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose Rok české hudby. Barevné housle z kalendáře ZUŠ 2014 tvoří i část obrazového doprovodu této výroční zprávy. 2

3 Obsah Úvodem Základní údaje o škole Charakteristika ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose 9 3. Přehled oborů vzdělávání v ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose Školní vzdělávací program ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti Další vzdělávání zaměstnanců školy Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Soutěže žáků ZUŠ Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Souborová a orchestrální výuka v ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose Cimbálová muzika ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose Mladí brněnští symfonikové Výtvarný obor ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose Internetové stránky ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose Rámcový přehled ekonomiky školy Závěrem 53 Příloha č Příloha č

4 Na vědomí Krajský úřad Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek, náměstek hejtmana JMK Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor školství Mgr. Kateřina Pernicová Městská část Brno-Židenice Ing. Roman Vašina, starosta Městská část Brno-Vinohrady PhDr. Jiří Čejka, starosta Každoročně připravovaná výroční zpráva o činnosti je trvale k dispozici učitelům, rodičům a všem partnerům, v jejichž okruhu zájmů se naše ZUŠ nalézá Zprávu najdete od října 2014 na adrese: 4

5 Úvodem 1. září roku 1953 byla zahájena samostatná činnost Hudební školy v Židenicích. Významné jubileum šedesát let svého trvání si naše ZUŠ připomněla slavnostním koncertem v Besedním domě 4. prosince Před zcela zaplněným sálem se kvalitními výkony představila současná generace žáků školy. Koncertem provázely animace z tvůrčí dílny žáků výtvarného ateliéru. Ojedinělost celé akce podtrhla v druhé polovině večera premiéra dokumentárního snímku se symbolickým názvem Proměny. Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48 shrnuje bohaté a velmi pestré aktivity ZUŠ, které se uskutečnily ve školním roce 2013/2014. Pořádali jsme koncerty, výstavy, divadelní a taneční představení. Byli jsme organizátory soutěží. Naše škola spolupracovala s mateřskými, základními a základními uměleckými školami města Brna i s řadou kulturních institucí. Realizovala společné výměnné koncerty se ZUŠ Brezová pod Bradlom na Slovensku. Žáci ZUŠ se účastnili přehlídek a byli zapojeni do aktivit nejen v blízkém okolí nebo na prestižních brněnských akcích, ale také v celorepublikových nebo mezinárodních projektech. Stálým partnerem je Klub rodičů při ZUŠ, který pomáhá škole v oblasti finanční, spolupodílí se na chodu školy a funguje jako zpětná vazba. Součinnost s partnery je pro ZUŠ přínosná a výrazně přispívá ke zkvalitňování vzdělávání. 5

6 6

7 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48 adresa školy Došlíkova 48, Brno, právní forma samostatný právní subjekt, příspěvková organizace JMK IČO identifikátor školy vedení školy ředitelka: Mgr. Lenka Jeřábková statutární zástupkyně ředitelky: Miloslava Vincourová kontakty tel: http: 1.2 Zřizovatel název zřizovatele adresa zřizovatele Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5, Brno 7

8 8

9 2. Charakteristika ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose Škola s dlouholetou tradicí vzdělávání v uměleckých oborech. Základní umělecká škola poskytuje základní umělecké vzdělávání v hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém oboru. Výuka v jednotlivých uměleckých oborech probíhá formou individuálního, skupinového nebo kolektivního vzdělávání, a to v přípravném studiu, základním studiu prvního a druhého stupně a studiu pro dospělé. Základní umělecká škola připravuje žáky pro studium ve středních školách uměleckého zaměření a na konzervatořích, případně na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením. V současnosti Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose umožňuje zájemcům od pěti let studium ve všech čtyřech uměleckých oborech. Nejmladším žákům je určeno přípravné studium. Děti se zde seznamují s vybraným uměleckým oborem hravou formou, podporujeme a rozvíjíme jejich zájem, přirozenou zvídavost a tvořivost. Starší studenti si mohou vybírat z bohaté nabídky tradičních i moderních zaměření jednotlivých studijních oborů. Velikost školy dává našim žákům veliké možnosti ve výběru studijních zaměření. 9

10 3. Přehled oborů vzdělávání ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose ZUŠ měla ve školním roce 2013/ žáků přípravného a základního studia I. a II. stupně. Nejvíce jich navštěvovalo hudební obor 70 %, výtvarný obor zvolilo 16 % žáků, literárně-dramatický obor 8 %, v tanečním oboru se vzdělávalo 6% žáků. 3.1 Počty žáků v jednotlivých oborech přípravného a základního studia I. a II. stupně Hudební obor 607 Výtvarný obor 134 Taneční obor 53 Dramatický obor Struktura žáků hudebního oboru školní rok 2013/2014 Notička přípravné studium k I. stupni základního studia hudebního oboru Hra na klavír Hra na elektronické klávesové nástroje Hra na akordeon Hra na varhany Hra na housle Hra na kontrabas Hra na violoncello 33 žáků 150 žáků 28 žáků 5 žáků 4 žáci 42 žáků 1 žák 9 žáků 10

11 Hra na cimbál Hra na klasickou kytaru Hra na elektrickou kytaru Hra na zobcovou flétnu Hra na příčnou flétnu Hra na klarinet Hra na saxofon Hra na trubku Hra na hoboj Hra na bicí nástroje Sólový zpěv 7 žáků 117 žáků 7 žáků 95 žáků 32 žáků 7 žáků 5 žáků 3 žáci 3 žáci 9 žáků 56 žáků 4. Školní vzdělávací program ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose 4.1 Výuka podle ŠVP Již druhým rokem vyučujeme podle školního vzdělávacího programu, který pedagogové ZUŠ zpracovali s přihlédnutím k zájmům žáků, k současným trendům a směrům v umění, ke specifikům naší školy atd. Díky ŠVP mohla naše ZUŠ nabídnout žákům v rámci vzdělávání nové zajímavé aktivity. Podle ŠVP jsme ve školním roce 2013/2014 vyučovali žáky přípravného studia, 1. a 2. ročníku I. stupně, 1. a 2. ročníku II. stupně a žáky 1. a 2. ročníku SPD. Ostatní žáky jsme i nadále vzdělávali podle stávajících učebních plánů MŠMT ČR. 4.2 Revize školního vzdělávacího programu Důvodem k úpravám jsou zkušenosti ZUŠ, které získala v dalším roce i inovativní přístupy učitelů při hledání cest ke zkvalitnění výuky. Je třeba každoročně zohlednit výsledky vzdělávání žáků, změny technologií, požadavky zřizovatele, požadavky inspekce, kapacitu školy i finanční situaci školy. Během školního roku jsme do ŠVP nezasahovali, ale náměty na úpravy byly navrženy již v průběhu roku. Proto se průběžnému hodnocení druhého roku výuky podle ŠVP a projednávání návrhů případných dílčích změn věnovaly i schůzky Školní umělecké rady. Vyhodnocení plnění ŠVP v jednotlivých studijních zaměřeních proběhlo v rámci ročníkových zkoušek a případné problémy byly projednávány a řešeny v následujících poradách předmětových komisí. Vyučující jsou ochotni spolupracovat na něčem, co má smysl, což se projevilo zejména při práci na školním vzdělávacím programu. 11

12 5. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti Pedagogický sbor měl 44 členů. Kvalitní výsledky v hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém oboru významně ovlivňují dobré jméno školy na veřejnosti. Základem úspěchu je především zázemí kvalifikovaných a obětavých pedagogů. Učitelé přistupují k žákům individuálně. Výuku přizpůsobují jejich předpokladům a vzdělávacím potřebám. Několik vyučujících působí na středních a vysokých uměleckých školách a přirozeně tak dochází k provázání výuky v ZUŠ s navazujícími stupni uměleckého vzdělávání. Řada pedagogů aktivně vykonává uměleckou činnost a tyto zkušenosti nesporně zlepšují vazbu mezi praxí a uměleckou školou. Při stanovení úvazků je využíván odborný potenciál školy vzhledem k nástrojové odbornosti vyučujících. Z tohoto důvodu polovina učitelů vyučuje na částečný úvazek. V případě, kdy někteří pedagogové učí vzhledem k potřebám školy i hru na jiný nástroj, děje se tak promyšleně s přihlédnutím k jejich schopnostem, zkušenostem a dalšímu odbornému vzdělávání. Ve školním roce 2013/2014 v hudebním oboru vyučovalo 38 učitelů hru na 18 druhů hudebních nástrojů a sólový zpěv. V nehudebních oborech bylo realizováno 7 studijních zaměření. Výuku zde zajišťovalo 6 učitelů a korepetitorka TO. Pedagogický sbor svou kvalifikací plně pokrýval šíři nabídky pro vzdělávání ve všech 27 studijních zaměřeních vyučovaných ve školním roce 2013/ Zaměstnanci ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose školní rok 2013/2014 Pedagogičtí pracovníci 44 THP 4 Celkem Věková struktura pedagogického sboru ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose Věková struktura pedagogického sboru je vyvážená. Pedagogický sbor tvoří rovnoměrně jak mladší, tak zkušení učitelé. Vzájemná pomoc a předávání zkušeností jsou samozřejmostí. Ve sboru je zájem o další sebevzdělání a odborný růst. Panuje zde kolegiální a tvůrčí pracovní atmosféra i velmi kvalitní mezilidské vztahy. Plánování a rozvoj školy včetně její koncepce jsou výsledkem týmové spolupráce umělecké rady školy a diskuze pedagogů. Při řízení pedagogického procesu je využíván styl založený na důvěře k pedagogům a k jejich vlastní zodpovědnosti. 12

13 od 21 do 30 od 31 do 40 od 41 do 50 od 51 do a více Graf věkové struktury pedagogického sboru ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose 5.3 Pracoviště školy ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose využívá pro svoji činnost dva objekty (jednu budovu v městské části Brno-Židenice, druhou budovu v městské části Brno-Vinohrady) a tři pracoviště v základních školách spádové oblasti. Obě budovy jsou majetkem městských částí, které se podílejí na jejich obnově a údržbě. Systematickými a dle finančních možností realizovanými renovacemi dochází k celkovému zkvalitnění prostorových i materiálních podmínek pro vzdělávání. MČ Židenice podporuje kulturní aktivity školy každoroční dotací. Budova ZUŠ, Došlíkova 48, Brno-Židenice. Budova ZUŠ, Čejkovická 8, Brno-Vinohrady. Budova ZUŠ Došlíkova 48, Brno-Židenice Hlavní budova školy se nachází v klidném prostředí zahrady, v bezprostřední blízkosti lesoparku Bílá hora. Vzhledem k počtu vyučovaných žáků a nástrojů zde máme k dispozici potřebný počet menších, ale funkčně upravených a vybavených učeben, koncertní sál a nezbytné zázemí pro pedagogy a žáky. Pedagogové ZUŠ zde vyučují hru na hudební nástroje, přípravné studium, Nauku o hudbě, soubory, orchestr MBS, výtvarný obor, taneční obor, literárně dramatický obor. Budova ZUŠ Čejkovická 8, Brno-Vinohrady Netradiční, na kruhovém půdoryse postavená budova ZUŠ v Čejkovické ulici nabízí pro výuku kvalitní prostorové a materiální zázemí. Pedagogové ZUŠ zde vyučují hru na hudební nástroje, přípravné studium, Nauku o hudbě, soubory, taneční obor a literárně dramatický obor. Pracoviště ZUŠ v Základní škole s RVHV Krásného 24, Brno-Juliánov Pedagogové ZUŠ zde vyučují hru na hudební nástroje a soubor zobcových fléten. 13

14 Pracoviště ZUŠ v Základní škole Gajdošova 3, Brno-Židenice Pedagogové ZUŠ zde vyučují hru na hudební nástroje, soubor zobcových fléten, přípravné studium a Nauku o hudbě. Pracoviště ZUŠ v Základní škole Merhautova 37, Brno-Černá pole Pedagogové ZUŠ zde vyučují hru hudební nástroje, Komorní zpěv a Nauku o hudbě. 5.4 Počty žáků vyučovaných na pracovištích ZUŠ budova ZUŠ, Došlíkova budova ZUŠ, Čejkovická pracoviště v ZŠ Krásného 76 pracoviště v ZŠ Gajdošova 65 pracoviště v ZŠ Merhautova Materiální vybavení ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose Postupně dochází ke zkvalitnění prostorových podmínek i materiálního vybavení pro výuku. Vytváříme bezpečné a pro žáky podnětné prostředí pro umělecké vzdělávání. Vybavení učeben Většina učeben hudebního oboru je vybavena klavíry, pianiny, el. piany. Varhany v koncertním sále školy slouží nejen pro výuku, ale i pro koncertní využití. Podle potřeb jednotlivých specializací a oborů jsou pracoviště školy standardně vybavena dalšími hudebními nástroji, CD přehrávači, audiovizuální a multimediální výpočetní technikou. Taneční a literárně dramatický obor využívá k výuce sály školy vybavené didaktickými pomůckami a pro taneční obor kvalitní podlahovou krytinou, žíněnkami a doprovodnými nástroji. Výtvarný obor má k dispozici keramickou pec, smaltovací pec, grafické lisy, vybavení pro výuku fotografie a digitálních technologií. Notový materiál a odborná literatura ZUŠ disponuje pestrou nabídkou notového materiálu a odborné literatury, která je pedagogy sledujícími nové trendy ve výuce systematicky rozšiřována ve všech odděleních a oborech. ZUŠ vlastní bohatý výběr CD nosičů, Orffovy instrumentáře a další pomůcky sloužící k materiální podpoře výuky. Hudební nástroje Škola věnuje pozornost fondu hudebních nástrojů a pomůcek pro výuku, které systematicky v rámci finančních možností ZUŠ udržuje, obnovuje a rozšiřuje. A protože je vybavena inventářem hudebních nástrojů, je jednou z forem podpory žáků i pronájem učebních pomůcek. Můžeme tak rodičům při přijetí jejich dětí do ZUŠ nabídnout k zapůjčení např. dosti nákladný hudební nástroj s tím, že až budou oni i učitel přesvědčeni, že volba nástroje byla opravdu správná a pro žáka vhodná, tak sami dítěti nástroj pořídí. Galerie Pod Bílendou Prezentaci studijních výsledků a prací žáků výtvarného oboru zajišťuje škola i ve vlastní Galerii Pod Bílendou, která se nachází v komunikačních prostorách hlavní budovy. 14

15 6. Další vzdělávání zaměstnanců školy Dosavadnímu vzdělávání ZUŠ chybí systém. Vycházíme proto z dostupné nabídky vzdělávání. Účastníme se dílčích projektů fungujících pod hlavičkou krajské umělecké rady (např. ve výtvarném oboru nebo dramatickém oboru v rámci soutěže ZUŠ) nebo krajského pracoviště NIDV. V květnu 2014 se ŘŠ účastnila prvního semináře NIDV z navrhované nové struktury vzdělávání pro ZUŠ. Ve školním roce 2013/2014 byla na další vzdělávání zaměstnanců použita částka: ,-Kč. 6.1 Priorita plánu dalšího vzdělávání ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose odborný růst učitelů, doplňování a rozšiřování kvalifikace učitelů Ve školním roce 2013/2014 se v oblasti odborného růstu učitelé účastnili kurzů, školení a seminářů (například dechové soboty, smyčcové soboty, klavírní soboty na Konzervatoři Brno, pěvecké semináře, kurzy metodického centra JAMU aj.) Pravidelně se vzdělávalo: celkem 63 školení nebo seminářů absolvovalo v průběhu školního roku 13 učitelů ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose K hodnocení ŠVP a jeho případných revizí ve druhém roce výuky průběžně probíhaly schůzky UR. Hodnocení plnění ŠVP v jednotlivých studijních zaměřeních proběhlo v rámci ročníkových zkoušek. Aktivně pracovali členové UR a část učitelů ZUŠ. 6.2 Vzdělávání THP Vzhledem k měnící se legislativě absolvují nezbytná školení i technicko-hospodářské pracovnice ZUŠ: celkem 11 školení nebo seminářů absolvovaly 4 pracovnice 15

16 7. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 7.1 Počty absolventů 2013/2014 I. stupeň II. stupeň Hudební obor 43 9 Výtvarný obor 12 1 Taneční obor 0 0 Dramatický obor 3 2 Celkem 70 absolventů 7.2 Absolventi hudebního oboru I. ABSOLVENTSKÝ KONCERT Středa 23. dubna 2014 / 18:00 / Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 48 absolvovali Marie Nguyenová, Vojtěch Benda, Sava Klimeš, Šimon Hlaváček. II. ABSOLVENTSKÝ KONCERT Středa 30. dubna 2014 / 18:00 / Křišťálový sál Staré radnice absolvovali Tomáš Černocký, Klára Kubová, Simona Kubová, Nela Pelánková, Adéla Marušková, David Chlup, Tereza Klobouková, Zuzana Dvořáková, Viktorie Plšková, Kristýna Kousalíková. 16 Finis coronat opus - konec korunuje dílo. Reprezentativní prostory Křišťálového sálu podtrhly slavnostní náladu druhého absolventského koncertu. V podání absolventů zazněly skladby a písně od českých i světových autorů. Čisté tóny zpěvu spolu s bezchybnou klavírní a houslovou hrou vytvořily výjimečnou hudební atmosféru večera. Každý výkon byl zaslouženě odměněn dlouhým potleskem.

17 III. ABSOLVENTSKÝ KONCERT Středa 13. května 2014 / 18:00 / Komorní sál ZUŠ, Čejkovická 8 absolvovali Veronika Nedělová, Michael Foltýn, Markéta Rokytová, William Sachambula, Jana Blažková, Hana Ptáčková, Gabriel Štěpánek, Blanka Žíhová, Aneta Mikulášková, Šárka Bazalová, Nelson Sachambula, Karel Pekárek. IV. ABSOLVENTSKÝ KONCERT Středa 14. května 2014 / 18:00 / Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 48 absolvovali Marie Drábková, Magdalena Patočková, Johana Najbrtová, Viktorie Vašková, Vít Rybárik, Jakub Imramovský, Veronika Zapletalová, Adéla Dubová, František Reitter, Klára Müllerová, Alžběta Slámová. Na čtvrtém Absolventském koncertu se představilo 8 absolventů I. stupně kytarového oddělení. Tóny kytarové hry byly prostřídány hrou na housle. Skladby Vlasty Bachtíkové pro příčnou flétnu jsme si vyslechli v podání absolventky ze třídy pí uč. Mgr. Věry Křivé. Na klavír zahrála svůj absolventský repertoár také absolventka ze třídy pí uč. Mgr. art. Pavly Reiffersové, PhD. V. ABSOLVENTSKÝ KONCERT Středa 28. května 2014 / 18:00 / Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 48 absolvovali Monika Hamplová, Hana Ptáčková, Noemi Kurialová, Jan Čuma, Jana Zahradníčková, Sara Sorger, Silvie Kopecká, Filip Těšík, Zuzana Vávrová. 7.3 Absolventi výtvarného oboru VÝSTAVOU absolvovali ve středu 21. května 2014 v Hranolové věži východního křídla hradu Špilberk Daniela Šrámková, Barbora Chládková, Erika Přikrylová, Lukáš Nesrsta, Jakub Ferdinand, Petra Adámková, Jana Večeřová, Adéla Bártová, Šárka Bazalová, Veronika Domesová, Jiří Mrhač, Martin Sys, Štěpánka Florianová 17

18 7.4 Absolventi literárně dramatického oboru DIVADELNÍM PŘEDSTAVENÍM absolvovali 22. března a 17. května 2014 v Bezbariérovém divadle Barka Eva Sobotková, Marie Hamplová, Diana Victorová, Daniela Zemková, Lukáš Dorovský. 7.5 Žáci přijatí k dalšímu studiu na školy s uměleckým zaměřením Hudební obor Jiří Dvořák Konzervatoř Brno, obor skladba (pedagogické vedení Lenka Pokorná, Dagmar Menšíková) Andrej Antonín Holoubek Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací (pedagogické vedení J. Z. Richterová, MgA. Silvie Sommrová) Výtvarný obor Štěpánka Florianová Střední škola umění a designu, Brno obor: nová média (pedagogické vedení Jana Blažková) Adéla Doubková Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací (pedagogické vedení Mgr. Lenka Jeřábková) Jiří Valenta Univerzita v Liberci Fakulta umění a architektury (pedagogické vedení Mgr. Lenka Jeřábková, Jana Blažková) Adélka Bártová Střední škola uměleckomanažerská, Táborská, Brno (pedagogické vedení Mgr. et Mgr. Kamila Gojná) Gabriela Mangerová Fakulta umění a designu Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni specializace: mediální a didaktická ilustrace (pedagogické vedení Mgr. et Mgr. Kamila Gojná) 18

19 8. Soutěže žáků ZUŠ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR každoročně vyhlašuje soutěže žáků základních uměleckých škol České republiky. V loňském školním roce z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pořádala ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48 ústřední kolo soutěže ZUŠ ve Hře na elektronické klávesové nástroje. Pro žáky hudebního oboru základních uměleckých škol byla tato soutěžní disciplína vyhlášena vůbec poprvé. V letošním školním roce byla vyhlášena v hudebním oboru soutěž ve hře na klavír, ve hře na smyčcové nástroje, ve hře na kytaru včetně komorní hry. Dále byly vyhlášeny soutěžní přehlídky žáků základních uměleckých škol ve výtvarném a literárně dramatickém oboru. 8.1 ŠKOLNÍ KOLA SOUTĚŽE HUDEBNÍHO OBORU Školní kola soutěže se v naší ZUŠ uskutečnila v těchto termínech: 21. ledna 2014 školní kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje 27. ledna 2014 školní kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na kytaru 3. a 5. února 2014 školní kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na klavír 8.2 OKRESNÍ KOLA SOUTĚŽE HUDEBNÍHO OBORU Hra na kytaru V pondělí 3. března a v úterý 4. března 2014 se v ZUŠ Františka Jílka, Vídeňská 52, Brno uskutečnilo okresní kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na kytaru. V kategorii O.c vybojoval Jakub Jan Kupčík ze třídy pí uč. Miloslavy Vincourové 2. místo a Lukáš Volejníček ze třídy Mgr. Eleny Petrukové 3. místo. Čestné uznání získala i Jana Veškrnová v páté kategorii, žákyně je ze třídy pí uč. Miloslavy Vincourové. Čestným uznáním ocenila porota výkon kytarového dua ve složení Františka Pilařová a Alexandra Moussová, žákyně připravovala pí uč. Mgr. Elena Petruková. ZUŠ organizátorem okresního kola soutěže ve hře na smyčcové nástroje Dne 10. března 2014 od 8:00 do 18:30 hodin se v hlavní budově naší Základní umělecké škole uskutečnilo okresní kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje. Dvacet pět pedagogů z jedenácti uměleckých škol města Brna do soutěže přihlásilo celkem 70 žáků. Vlastní soutěže se nakonec účastnilo 65 soutěžících, které hodnotily tři odborné poroty: v devíti kategoriích ve hře na housle, v jedné kategorii ve hře na violu, v sedmi kategoriích ve hře na violoncello, ve dvou kategoriích ve hře na kontrabas a v koncertantním obsazení. Naši nejmladší soutěžící ve hře na housle: Anna Policerová v první kategorii a Milan Balog ve druhé kategorii vybojovali 2. místa. V šesté kategorii ocenila porota 1. místem výkon 19

20 Tomáše Černockého. V téže kategorii byla úspěšná i Simona Kubová získala 2. místo. Stejným místem ocenila porota i výkon Marie-Jany Foltýnové v VIII. kategorii. Marie-Jana Foltýnová a Simona Kubová soutěžily i v koncertantním obsazení, ve II. kategorii získaly 2. místo. Ve hře na housle všechny výše jmenované soutěžící pedagogicky vedla a do soutěže připravila pí uč. Dagmar Kuchařová. Ve hře na housle zaujal porotu i výkon žákyně Zuzany Přikrylové ze třídy MgA. Zuzany Křivé, která ve IV. kategorii získala 2. místo. Mimořádného úspěchu dosáhli žáci pí uč. Lenky Pokorné ve hře na violoncello: Zuzana Jurtíková v I. kategorii i Matouš Bártů v V. kategorii získali skvělá 1. místa s postupem do krajského kola. Hra na klavír Žáci klavírního oddělení úspěšně absolvovali okresní kolo v úterý 11. března a ve středu 12. března v ZUŠ Vítězslavy Kaprálové. Výkon Terezie Schnirchové v nulté kategorii ocenila odborná porota 3. místem. Žákyně je ze třídy pí uč. Mgr. Jany Kubové. Úspěšná byla Anna Bártů, která získala ve velké konkurenci IX. kategorie 2. místo. Tuto soutěžící připravovala pí uč. MgA. Silvie Sommrová. Čestná uznání si za své výkony ze soutěže odnesli Tadeáš Červík a Anna Rousová ze třídy pí uč. Mirjany Malíkové-Stefanović, Daniela Katarína Zoss ze třídy pí uč. Mgr. Jany Kubové a Adéla Volejníčková ze třídy pí uč. MgA. Silvie Sommrové. 8.3 KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE HUDEBNÍHO OBORU Krajské kolo ve hře na smyčcové nástroje Dne 27. března 2014 se v ZUŠ Františka Jílka, Vídeňská 52, Brno uskutečnilo Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje. Ve hře na violoncello nám naši žáci udělali velkou radost. Zuzana Jurtíková vybojovala 2.místo a působivý výkon Matouše Bártů ocenila odborná porota 1.místem s postupem do ústředního kola. Oba úspěšné žáky do soutěže připravila pí uč. Lenka Pokorná. Účast v ústředním kole soutěže žáků ZUŠ je předmětem přísného výběru a tak blahopřání a poděkování za vzornou reprezentaci školy v ústředním kole soutěže ve hře na smyčcové nástroje patří především Matouši Bártů a jeho rodičům, vyučující Lence Pokorné a korepetitorce MgA. Silvii Sommrové. 20

21 8.4 ÚSTŘEDNÍ KOLO SOUTĚŽE HUDEBNÍHO OBORU Talentovaný violoncellista Matouš Bártů ze třídy pí uč. Lenky Pokorné postoupil mezi ty nejlepší z celé České republiky do ústředního kola soutěže ve hře na smyčcové nástroje, které se uskutečnilo ve dnech 15. až 18. května 2014 v Liberci. V ústředním kole zahrál s jistotou a přesvědčivě svůj pečlivě nastudovaný repertoár. Jeho výkon ocenila odborná porota druhým místem. 8.5 KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY VÝTVARNÉHO OBORU Úspěch výtvarného oboru v krajském kole soutěžní přehlídky ZUŠ Od 5. do 9. května 2014 pořádala výtvarná sekce krajské umělecké rady ZUŠ Jihomoravského kraje a Základní umělecká škola Alfonse Muchy Ivančice krajské kolo soutěžní přehlídky výtvarných oborů základních uměleckých škol Jihomoravského kraje Oči dokořán s podtématem Velké maličkosti. Přehlídka se uskutečnila formou výstavy v židovské synagoze Ivančice, kde výtvarné práce svých žáků, výtvarné řady, výtvarné projekty a multimediální tvorbu od pondělí 5. května 2014 představilo 56 výtvarných pedagogů ze 30 základních uměleckých škol Jihomoravského kraje. Zúčastnění měli možnost porovnání způsobů pojetí výuky jednotlivých vyučujících i srovnání úrovní výtvarných oborů základních uměleckých škol celého Jihomoravského kraje. Vystavené kolekce hodnotila v pátek 9. května 2014 pětičlenná odborná porota. Soutěžní přehlídky se v tento den účastnila i nestorka výtvarné pedagogiky a didaktiky základních uměleckých škol akad. soch. Věra Roeselová. Vyučující výtvarného oboru ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose potvrdily své kvality a i v letošním ročníku se zařadily mezi ty nejúspěšnější, když tři jejich kolekce odborná porota ocenila a dvě vybrala do celostátního kola přehlídky: cenu krajské poroty získala výtvarná řada Mgr. et Mgr. Kamily Gojné Velké maličkosti nádobí ke stolování, cenou poroty s postupem do ústředního kola byla ohodnocena kolekce fotografické tvorby žáků pí uč. Jany Blažkové, cenu poroty a postup do ústředního kola získal výtvarný projekt ateliéru Mgr. Lenky Jeřábkové Hudba barev. 21

22 8.6 Brněnské a celorepublikové soutěže ZUŠ organizátorem XIX. ROČNÍKU PĚVECKÉ SOUTĚŽE KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK 2014 SOUTĚŽNÍ KOLO BRNO-MĚSTO ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48 byla 6. února 2014 organizátorem XIX. ročníku pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek 2014, soutěžní kolo Brno-město. Karlovarský skřivánek je celostátní soutěž v sólovém zpěvu pro děti a mládež od 6 do 15 let. Smyslem soutěže je vytváření příležitostí pro talentované žáky, vyhledávání talentů a v případě zájmu následná péče o jejich další odborné vedení, rozvíjení zájmu o hudební výchovu a pěvectví. Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48 úspěšně organizovala regionální kola již dvakrát: v roce 2009 a v roce V roce 2014 se soutěž uskutečnila ve čtyřech kategoriích podle věku a studia sólového zpěvu. Zájem mezi dětmi byl překvapivě velký a také odezva mezi rodiči a učiteli byla velmi příznivá. Třetí místa vybojovali žáci Michal Neubauer v kategorii A2 ze třídy p uč. Mgr. et Mgr. Tomáše Badury a Viktorie Plšková v kategorii C ze třídy pí uč. Jarmily Zdeňky Richterové. Čestné uznání v kategorii C získala Kateřina Julíčková a Natálie Petlachová ze třídy p.uč. Mgr. Petra Julíčka, Kristýna Kovářová ze třídy pí uč. Jarmily Zdeňky Richterové. Diplom pro nejmladšího účastníka získala Julie Skálová ze třídy pí uč. Jarmily Zdeňky Richterové. XI. ročník celostátní soutěže žáků ZUŠ Organum regium 2014 Organum regium je soutěž, ve které se představují žáci základních uměleckých škol, jejichž studium je zaměřeno na obor hra na varhany. Soutěž probíhá v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích. Ve druhé soutěžní kategorii VIRTUOSI, která je otevřena účastníkům ze ZUŠ České a Slovenské republiky a je určena mimořádně hudebně vyspělým a zkušeným žákům, soutěžila 25. dubna 2014 žákyně Terezie Šmahelová ze třídy pí uč. Mgr. Jany Kubové. Její mimořádný výkon po zásluze ocenila odborná porota 1. cenou. 22 Mimořádný výkon Terezie Šmahelové ocenila odborná porota 1. cenou, navíc tato žákyně získala i zvláštní ocenění za nejlepší interpretaci soudobé skladby. Paní učitelka Mgr. Jana Kubová obdržela zvláštní ocenění za vynikající pedagogické vedení

23 Brněnské kolo 2014 Dne se konala soutěž žáků středních škol, kterou pořádá TIC města Brna. Žákyně Tran Diem My ze třídy pí uč. Ilony Prchalové získala 2. místo v kategorii klavír. V. roč. houslové soutěže Újezdská notička 12. dubna 2014 se konal již pátý ročník houslové soutěže pro mladé houslisty do 13-ti let Újezdská notička. Zúčastnilo se 45 soutěžících z dvanácti základních uměleckých škol. Mladí houslisté ze třídy pí uč. Dagmar Kuchařové byli velmi úspěšní. Výkon žákyně Anny Policerové ve II. kategorii ohodnotila porota 1. cenou. Žák Milan Balog i žák Adam Černocký získali 3. cenu ve III. kategorii. Brněnské klavírní mládí 10. března 2014 se konal již 7. ročník projektu Konzervatoře Brno Brněnské klavírní mládí, který dává možnost talentovaným klavíristům ZUŠ města Brna vystoupit na koncertě v Besedním domě. Koncertu předchází přehrávka na konzervatoři, kde jsou z přihlášených vybíráni jen ti nejlepší. Stejně jako vloni byla vybrána a v Besedním domě úspěšně vystoupila žákyně Anna Bártů ze třídy MgA. Silvie Sommrové. 8.7 Úspěchy na mezinárodních akordeonových soutěžích CITTA DI LANCIANO 2013 V Mezinárodní soutěži mladých hudebníků Citta di Lanciano 2013, která se uskutečnila v italském Lancianu v termínu od do vybojovalo duo akordeonistů ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose ve složení Martin Macíček a Olga Shytova 2. místo v 0. kategorii. XVIII. Mezinárodní soutěž akordeonistů SANOK 2014 V Mezinárodní soutěži mladých akordeonistů, která se uskutečnila 26.dubna 2014 v polském městě Sanok, vybojoval žák Josef Krupička ze třídy p.uč. Mgr. Nikolaje Petruka 2. místo. 23

24 9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose slavila ve školním roce 2013/2014 významné výročí šedesát let svého trvání. I v tomto jubilejním roce přispěli naši žáci a učitelé kulturnímu životu svého města mnoha koncerty, divadelními představeními, výstavami či organizací hudebních soutěží. V sálech obou budov ZUŠ pravidelně probíhaly hudební večery, vystoupení žáků a třídní přehrávky našich učitelů. Na mnoha samostatných koncertech se představila Cimbálová muzika Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose. Škola realizovala společné výměnné koncerty ze ZUŠ Brezová pod Bradlom na Slovensku. Připravili jsme řadu výstav žáků výtvarného oboru, nejen v Galerii Pod Bílendou. Byli jsme partnery čtvrtého ročníku festivalu Vocal fest Brno 2013, který se uskutečnil v listopadu v Dělnickém domě Židenice. V sídle Filharmonie Brno v Besedním domě se v rámci cyklu Jeunesses musicales prezentujících nastupující uměleckou generaci představil orchestr Mladí brněnští symfonikové. K šedesátému výročí ZUŠ se 4. prosince 2013 v reprezentativních prostorách sídla Filharmonie Brno v Besedním domě uskutečnil slavnostní koncert současné generace našich žáků. Zúčastnili jsme se společného projektu České filharmonie a Asociace základních uměleckých škol ČR v rámci Roku české hudby. Projekt prezentoval silnou tradici uměleckého vzdělávání v českých zemích a ukazoval, jak významnou roli hrají základní umělecké školy v současnosti. 9.1 Přehled aktivit využívajících mezioborovou spolupráci 20. listopad (středa) 18:00 Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 48 DRUHÝ JAZZOVÝ VEČER Na druhém jazzovém večeru jsme se opět zaposlouchali do rytmu swingu. Malé jazzmany pedagogicky vedly MgA. Silvie Sommrová a Mgr. Kristýna Ševčíková. 24

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PhDr. ZBYŇKA MRKOSE BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PhDr. ZBYŇKA MRKOSE BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PhDr. ZBYŇKA MRKOSE BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Na titulní straně Symbolem Ústředního kola soutěže žáků ZUŠ ve Hře na elektronické nástroje

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2014-2015 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha, Cheb, Židovská 8, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 O b s a h: 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4-5 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 6-12 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 13 5. Údaje o zařazování žáků str. 14-15 6. Výsledky

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa: Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec,

Více

za školní rok 2007/2008

za školní rok 2007/2008 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2007/2008 V Praze dne: 15.10.2008 Petr Drešer Ředitel ZUŠ Adolfa Voborského I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519 371 545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola Zlín-Malenovice Sídlo: tř.

Více

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP 2012 Konzervatoř Brno 1 Úvod V Konzervatoři Brno se vyučují tři obory Hudba,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 24-25 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Na titulní straně VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZUŠ 2011/2012

Na titulní straně VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZUŠ 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PhDr. ZBYŇKA MRKOSE 2011/2012 Na titulní straně Žák Josef Krupička ze třídy p.uč. Mgr. Nikolaje Petruka získal na podzim 2011 ocenění v soutěži pro úspěšné

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519371545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2011/2012 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí

Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí školní rok 2012/2013 1. Základní údaje Název školy: Základní umělecká škola Jablonné nad Orlicí Sídlo: Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384, PSČ 561 64 Kontakty:

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA. Bohuslav Mimra - ředitel školy

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 4.10.2011. Předána MÚ Aš OŠKS dne 31.10.2011 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-222/14-B. náměstí Míru 1676, Veselí nad Moravou

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-222/14-B. náměstí Míru 1676, Veselí nad Moravou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-222/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70839964 Identifikátor 600003540 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční

Více

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Jan Papež Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o předškolním,

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 ZÁŘÍ 2009 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016.

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Provoz školy, kmenové budovy v Olomouci bude 1. září v době 9 11.30 a 12.30 17.00. Níže zmíněné žáky, kteří budou navštěvovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 ZÁŘÍ 2011 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ

Více

školní rok 2014/2015 Vypracovala Mgr. Petra Palcová

školní rok 2014/2015 Vypracovala Mgr. Petra Palcová Hodnotící zpráva o činnosti ZUŠ školní rok 2014/2015 Vypracovala Mgr. Petra Palcová 2 Obsah 3 Základní údaje o škole 4 Personální obsazení 6 Organizace oborů, přehled učebních plánů 9 Počty žáků v jednotlivých

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013 Zpracoval: Luboš Harazin, ředitel ZUŠ Kralupy nad Vltavou říjen 2013 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy v Kralupech

Více

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010 úspěchy žáků ZUŠ HUDEBNÍ OBOR Stříbrné pásmo získala Lucie Vaníčková z klavírní třídy p. uč. Lenky Šoborové Mozart opět v Olomouci 2009 - soutěžní přehlídka (12. 11. 2009) Chrám i tvrz 2010 - krajská soutěž

Více

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 říjen 2013 OBSAH OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 10 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 11

Více

školní rok 2014-2015

školní rok 2014-2015 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA.Bohuslav Mimra - ředitel školy 1

Více

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 1. Základní údaje: Název školy: Základní umělecká škola, Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384 Sídlo: Jablonné

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2007-2008 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2008/2009 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2008/2009 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015 Základní umělecká škola Jana Nepomuka Filcíka, Chrast VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola Jana Nepomuka Filcíka, Chrast

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Charakteristika Základní umělecká škola Třinec byla založena v roce 1946 a v letošním roce 2006

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2010/2011 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká škola

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Konzervatoř, Brno, tř. Kpt. Jaroše 45 IČ: 62157213 Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství,

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 20/202 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 6807289

Více

Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011

Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011 Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a H o s t i n n é Labská fortna 230, 543 71 Hostinné tel.:499 524 127,733286512, e-mail: zus.hostinne@kthostinne.cz Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2014 / 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2014 / 2015 OBSAH Část I. Základní údaje o škole str. 3 Část II. Organizace studia str. 4 Část III. Personální obsazení str. 5 Část IV. Další vzdělávání pedagogických

Více

ROK 2012 --------------------

ROK 2012 -------------------- Základní umělecká škola Gustava.Mahlera Humpolec,Školní 701, PSČ 396 01 PŮDNÍ VESTAVBA koncertní sál ZUŠ G.Mahlera- udrţitelnost projektu ROP - Jihovýchod ROK 2012 -------------------- POČET PREZENTACÍ

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-674/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola, Dubí 2, Dlouhá 134, příspěvková organizace Sídlo:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla školní rok 2014/2015 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2004/2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2004/2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2004/2005 ZÁŘÍ 2005 OBSAH 1. POSLÁNÍ A FILOZOFIE ZUŠ POLNÁ 3 2. DLOUHODOBÉ CÍLE 4 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 4. SOUTĚŽE 14 5. CHARAKTERISTIKA

Více

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta - 2 - Plán práce ZUŠ v Blatné pro školní rok 2009/2010 Úkoly v plánu práce jsou koncipovány dosahováním

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim V ý r o č n í z p r á v a o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2013/2014 O b s a h 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-472/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-472/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-472/13-P Název právnické osoby Základní umělecká škola Kralovice, okres Plzeň-sever vykonávající činnost školy: Sídlo: Manětínská 395,

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6. Kavaleristů 6, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 004 201

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6. Kavaleristů 6, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 004 201 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6 Kavaleristů 6, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 004 201 Termín konání inspekce:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Karlovy Vary Inspekční zpráva Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 TOUŽIM Identifikátor: 600 067 688 Zřizovatel: Město Toužim, Sídliště 428, 364 20 Toužim

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012 Obsah 1. Základní údaje a charakteristika školy... 3 1.1. Základní údaje... 3 1.2 Charakteristika školy... 3 2. Přehled

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 5 6 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 7 5. Údaje o zařazování žáků str. 8 9 6. Příspěvek na provoz

Více

Výsledky soutěží 1993 1994. Výsledky soutěží 1994 1995. Výsledky soutěží 1997 1998 ÚSTŘEDNÍ KOLO AKORDEON CHOCEŇ

Výsledky soutěží 1993 1994. Výsledky soutěží 1994 1995. Výsledky soutěží 1997 1998 ÚSTŘEDNÍ KOLO AKORDEON CHOCEŇ Výsledky soutěží 1993 1994 ÚSTŘEDNÍ KOLO AKORDEON CHOCEŇ Sólo 6. kat. Jana Štorová 6.místo 7.kat. Romana Tošnerová 6.-8.místo Komorní hra 1.kat trio TS 3.místo 2. kat. kvarteto 2.místo ALŠOVA ZEMĚ VÝTVARNÁ

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

Hudební dění v Polné a okolí 267

Hudební dění v Polné a okolí 267 Hudební dění v Polné a okolí 267 XVI. Hudební školství v Polné Až do konce osmdesátých let dvacátého století neexistovala v Polné institucionálně završená instituce, která by se věnovala výchově dětí a

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka, Lanškroun, nám. A. Jiráska 3 byla příspěvkovou

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

V. ročník mezinárodní pěvecké soutěţe ZUŠ Ţerotín Olomouc - listopad 2008

V. ročník mezinárodní pěvecké soutěţe ZUŠ Ţerotín Olomouc - listopad 2008 UMÍSTĚNÍ ŢÁKŮ ZUŠ KROMĚŘÍŢ NA VÝZNAMNÝCH SOUTĚŢÍCH A PŘEHLÍDKÁCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 V. ročník mezinárodní pěvecké soutěţe ZUŠ Ţerotín Olomouc - listopad 2008 Robert Marczak klavírní spolupráce paní

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Základní umělecká škola Oslavany. Výroční zpráva. o činnosti školy

Základní umělecká škola Oslavany. Výroční zpráva. o činnosti školy Základní umělecká škola Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Obsah 1. Charakteristika školy 1.1. základní údaje 2 1.2. vize školy.....2 2. Studium 2.1. nabídka oborů...3 2.2. přehled učebních

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Němčice nad Hanou VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005-06. Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Němčice nad Hanou VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005-06. Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Němčice nad Hanou VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005-06 Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy Němčice nad Hanou dne: 30. září 2006 Výroční zpráva Základní umělecké školy Němčice nad Hanou

Více

Informace pro účastníky

Informace pro účastníky Informace pro účastníky Pěvecké soutěže Olomouc 2015 Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6, Rodičovské sdružení ZUŠ Žerotín Olomouc, Spolek pro komorní hudbu ve spolupráci s Moravským

Více

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2006/2007... Mgr.Zdeněk Babinec ředitel školy Základní umělecká

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka, Lanškroun, nám. A. Jiráska 3 byla příspěvkovou

Více