2) Pokud rozhodnutí padne, nejpravděpodobněji vzniknou dvě třídy místo dvou kuchyní.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2) Pokud rozhodnutí padne, nejpravděpodobněji vzniknou dvě třídy místo dvou kuchyní."

Transkript

1 Kdy proběhne výběrové řízení? Věta po větě (materiál byl rozdán rodičům na informační schůzce s informacemi tehdy známými, toto je aktualizace s informacemi k 28.6.) Také jste o tom slyšeli? (Mimo hodnocení) Věta nenese žádné tvrzení, tudíž nemůže být pravdivá ani nepravdivá. Od ledna 2013 budou sloučeny dvě dobřanské mateřské školy pod jedno vedení, v MŠ Stromořadí se zruší kuchyně a jídlo se bude dětem dovážet (Nepravda) Zatím nebyl učiněn žádný právní krok ke sloučení školek k , existuje záměr, o kterém musí rozhodnout zastupitelstvo. V době napsání ještě ani nebyl pouze ustanovený tým, který má posoudit nejracionálnější variantu případného sloučení. K se rozhodně nebude měnit způsob stravování, změna by mohla nastat buď nejdříve v dubnu roku 2013 či až v září 2013 (v návaznosti na harmonogram stavebních prací v rámci rekonstrukce MŠ Stromořadí). V současnosti se většině týmu (rada města, ředitelé škol a vedoucí školních jídelen školek) jeví varianta, že nejlepší by bylo zároveň začít jídlo dovážet i do MŠ Loudů. Zbývá ovšem ještě řada otazníků, věřte, že to není opravdu technicky, stavebně, logisticky a organizačně úplně jednoduchá záležitost. Místo zrušené kuchyně bude zřízena další třída MŠ. (Polopravda) 1) Žádné rozhodnutí ještě nepadlo, jde pouze o záměr. 2) Pokud rozhodnutí padne, nejpravděpodobněji vzniknou dvě třídy místo dvou kuchyní. Vedení města bohužel neuznalo za vhodné tyto své nápady zveřejnit natož je s veřejností konzultovat. (Zásadní nepravda) Rada města zveřejnila záměr na jednání zastupitelstva již na podzim loňského roku, dokud byl pouze ve stádiu úvah. Tehdy ale ještě neměla vyjádření projektantů, zda vůbec lze vměstnat třídu do prostoru kuchyně. Zároveň jsme sháněli experta, který by dodal potřebnou odbornost ve stravování. Zastupitelé byli informování, že expertka nezačne vzhledem k osobní a zdravotní situaci zpracovávat analýzu dříve než v polovině června. I tak rada postoupila věc k projednání do školské komise, probrala ji se členy školské rady, zároveň postup konzultovala s vedením odboru školství na kraji. Je zajímavé, že například ODS připomínkovala návrh od samého počátku a nikdy si na nedostatek informací nestěžovala, zřejmě dovede lépe komunikovat. Prvním signálem zájmu veřejnosti byl dopis předsedkyně Unie rodičů MŠ Stromořadí Daniely Okrouhlé, která požádala o veřejné setkání k věci. Na základě jejího dopisu jsme posunuli takové setkání z plánovaného září, kdy už by se dalo mluvit o konkrétních věcech, na červen, kdy jsou podklady ještě syrové. K rozhodnutí svolat schůzku došlo týden před tím, než přišel druhý signál zájmu veřejnosti článek v listech. Být tak nízcí a podlí jako některé účastnice informační schůzky, mohli bychom to doložit výtahem ze soukromé korespondence s lidmi, kteří šířené panice propadli. Ale na takovou sprostotu nemáme žaludek. Mezitím se na školkách objevila i listina, která předstírala, že je peticí. Byla doručena téhož odpoledne, kdy se konala informační schůzka dvě hodiny před jejím konáním! Jde o velmi 1

2 podivuhodný dokument, který neobsahuje například kolonku podpis, v rozporu se zákonem uvádí datum narození, řada lidí nesplňuje podmínku, že mají ve městě trvalý pobyt či zde vlastní nemovitost Chyb, jako máku, přičemž na radnici byl doručen den před dnem podání údajné petice dopis jedné z osob uvedené jako členky petičního výboru, v němž tvrdí, že zde bylo její jméno uvedeno bez jejího souhlasu a že proto ani petici nepodepsala! Stejně tak, že se od petice distancuje s tím, že text petice nevyjadřuje její názory. Je to škoda, protože se jedná o dost zásadní změny a neinformovanost rodičů může vést i k různým dohadům. (Samo o sobě neposouditelné, v kontextu minulé věty nepravda) Vzhledem k tomu, že toto povzdechnutí vychází z předchozí nepravdivé věty, stává se samo nepravdivým, ačkoliv lze obecně souhlasit s tím, že neinformovanost vede k různým dohadům. I když jsme právě svědky toho, že to může být i tak, že neinformovanost vede k zasvěcenému psaní a šíření paniky. Dvě mateřské školy fungují v Dobřanech bezproblémově již řadu let. (Polopravda) Existuje na světě nějaká organizace, která funguje bez problémů? Nebyla to náhodou opozice, kdo na zastupitelstvu ventiloval stížnosti rodičů ohledně MŠ Stromořadí? Nicméně největším úskalím je to, že školky mají z pohledu rodičů obrovský problém. Jejich kapacita je nedostatečná, musejí se odmítat žáci! Každá z nich je něčím charakteristická a originální, má svoje programy a projekty. (Pravda) Nicméně sloučení neznamená nastolení školního vzdělávacího programu bez variant zpestřujících nabídku. I statutární město Most, které sloučilo 18 školek, zachovalo v každé z nich stávající vzdělávací programy. Proč je chce město slučovat, když to přinese spíš organizační a technické problémy? (Nepravda) Podle všech manažerských pouček je každé zlogičtění organizační struktury přínosem, základní škola je mnohem větší, má více budov a stačí jí jeden ředitel. I proto nám tento krok výrazně doporučil auditor. Krajský úřad nám dokonce doporučil sloučení všech škol (MŠ, ZŠ a ZUŠ) pod jednoho ředitele, sloučení MŠ a ZŠ má dokonce své zastánce i v zastupitelstvu. Organizačně jde jednoznačně o pokrok, zejména jednotné zápisy do obou budov velmi uleví rodičům a celý proces zprůhlední!!! Zrušení zařízené kuchyně a dovážení jídla do MŠ nebude organizačně jednoduché a levné. (Nepravda) Všichni zastupitelé a pracovníci školství dostali možnost se přesvědčit na vlastní oči, ti, kteří nabídku využili, vědí o tom, že autorka nemá pravdu. Úspory zejména na energiích budou rychlé a znatelné. Především ale ve střednědobém výhledu odpadnou milionové investice do obnovy vybavení dvou neefektivních kuchyní, jejichž zařízení je staré většinou přes 12 let!!!! Do svých úvah jsme samozřejmě zahrnuli i sociální dopady, vliv na zaměstnanost bude spíše pozitivní. Zaniklo by minimum míst, u kterých jsme plánovali nabídnout zaměstnankyním v důchodovém věku odchod dohodou, případně s nadstandardním odstupným. Vzniknou místa pro nové paní učitelky (jejich platy hradí stát), určitě alespoň některé maminky získají díky novým třídám možnost najít si práci. 2

3 Pátrali jsme tedy po důvodech těchto zamýšlených změn prý to jsou to důvody ekonomické a nutnost šetření finančních prostředků avšak ekonomický rozbor, který by toto tvrzení potvrdil, se opět buď tají, nebo v horším případě neexistuje. (Zásadní nepravda) Zástupkyně OMD obdržela na školské komisi odpovědi na všechny otázky, Josef Weinreb se ptal na to, zda rozvoz jídel neporušuje hygienické normy a na to, zda existuje přesná kalkulace úspor. Dostalo se mu jasných odpovědí. Že nejsme takoví nevzdělanci, abychom nevěděli, co umožňuje právo. A že studii zatím nemáme, neboť jsme se s expertkou domluvili na termínu o prázdninách. Zastupitelé OMD nereagovali ani na nabídku, že se mohou jet podívat do provozu, kde plánované postupy již uplatňují. Nicméně hlavní důvody změny nejsou ekonomické, jde především o navýšení kapacity a jednotné přijímací řízení do MŠ se všemi pozitivními efekty, které to přinese zejména rodičům. Úspory (milióny v investicích, statisíce na provozu) jsou pochopitelně také důležité. Již o tom píšeme na jiném místě, ti, kdo se místo pátrání normálně zeptali, vědí stejně tolik jako my. Ptáme se tedy vedení města proč chce rušit dvě samostatné organizace, které dobře fungují, a chce je násilně spojit do jednoho celku, když to nepřinese nic pozitivního? (Souhrn předchozích nepravd) Jakpak se autorka dobrala od otázek k tak odvážnému tvrzení? Argumentačně je vše vysvětlené většinou výše, jinak rušíme jen jednu školku. Zrušení obou by znamenalo dát všem zaměstnancům obou MŠ odstupné, tedy od oka částku mezi dvěma a třemi milióny. Násilně? Kromě již zmíněných kladů sloučení (výhody pro rodiče a děti, úspory, zpřehlednění organizace) to také mimo jiné umožní zřídit detašovaná pracoviště ve spolupráci s některými firmami (polofiremní školky, o které začínají mít zaměstnavatelé zájem). Nová třída v MŠ je v současnosti sice opravdu potřebná, ale vyplatí se kvůli tomu zrušit moderně zařízenou kuchyni, když počet nově narozených dětí již klesá a za pár let se MŠ mohou potýkat s nedostatkem dětí? (Nepravda) 1) Kuchyně MŠ nejsou až tak moderně zařízené: 3

4 2) Členka prezídia Asociace školních jídelen ČR Olga Sussová (námi najatá expertka) nás přesvědčila, že jídlo bude bezpečnější (nižší riziko bakteriální nákazy), bude zdravější (větší počet strávníků rovná se větší tlak na dodavatele, tudíž za stejně peněz děti dostanou více ovoce a zeleniny) a snad i chutnější (samostatná školní jídelna může lépe motivovat zaměstnance i prohlubovat jejich kvalifikaci). Takže změna je k lepšímu i samostatně! 3) Ředitelka MŠ Stromořadí, jejíž informace jsou díky těsným vazbám pro OMD snadno dosažitelné, původně chtěla v rámci rekonstrukce vybudovat přístavbu pro novou třídu s tím, že by se využila i při menším počtu dětí. Přitom by šlo o monstrum mimo stávající plášť budovy, což by bylo energeticky výrazně náročnější, než je zamýšlená vestavba. 4) Třídy jsou dnes nadoraz velké, snad by OMD v případě úbytku žáků nevadilo, kdyby se výuka zkvalitnila? 5) I když to tak v krizi nevypadá, Dobřany mají potenciál růstu i nadále. Zbývá stále dost rozvojových ploch na to, aby problém nedostatku žáků nastal až za desítky let. Zvlášť pokud ministerstvo školství neustále tvrdí, že dlouhodobým cílem je brát do školek i dvouleté děti, což si snad mohl autor píšící o školkách snadno zjistit. A proč to mají být právě mateřské školy, na kterých se náhle musí šetřit, když v minulých letech se nemalé finanční prostředky vydaly na rekonstrukci ZŠ a ZUŠ? (Nepravda) 1) Není pravda, že se šetří náhle, každý, kdo čte noviny, ví, že ministerstvo školství chystá velkou reformu, která omezí prostředky na pomocný personál všech typů škol a postupně a plíživě přenese více provozních a zejména mzdových nákladů na zřizovatele škol, v tomto případě naše město! 2) Mezi nejdůležitější motivy rekonstrukce budov patří úspory provozních nákladů, že zateplená fasáda a nová okna šetří peníze, ví snad každý. 3) Opravou budov šetříme peníze našim nástupcům, investujeme do budoucnosti, úspory na provozu fungují úplně stejně, jde o totožný proces! 4) Opravy školských budov probíhají postupně, ano opravila se ZŠ a ZUŠ, ale ne jen to. Až bude mít aktivní pisatelka čas podívat se z okna bytu, kde bydlí, uvidí, že opravená je i první budova MŠ. A její kolegové zastupitelé ji mohli sdělit, že město projektově připravuje velmi masivní rekonstrukci Mateřské školy Stromořadí. 4

5 Na závěr se vraťme k titulku tohoto článku. Budou li dvě samostatné organizace s dvěma zkušenými ředitelkami spojeny v jednu školu, existuje snad jediná legální možnost jmenování ředitelky nově vzniklé organizace výběrové řízení, které o nejvhodnější kandidátce rozhodne. (Polopravda) 1) Pokud nechceme podle názoru právníka města platit 2 3 miliony Kč (viz. výše) musíme jít cestou fúze, při níž jedna školka zůstává a druhá se do ní začleňuje, existuje tedy právní nástupnictví a neplatí se žádné odstupné. V takovém případě se ani nemění ředitel. 2) Proč ne ředitel, šlo by z výběrového řízení vyloučit muže splňujícího potřebné předpoklady? 3) Nebo to autorka myslela tak, že se mělo rozhodovat jen mezi stávajícími ředitelkami? To nejde. Bylo by to protizákonné. Jedna z ředitelek nemá potřebné vzdělání. Jedna z ředitelek nám opakovaně sdělila, že nechce ve funkci pokračovat a nakonec i dala sama výpověď. Zatím víme jen to, že jedné z ředitelek pan starosta jednoduše oznámil, že už ředitelkou nebude. (Nepravda) Zde se bohužel dostáváme na úroveň tvrzení proti tvrzení, nicméně tak jednoduché to nebylo. Loňská hrubka při zápisech nebyla prvním významným manažerským selháním, což vedlo radu města k rozhodnutí, že ředitelce MŠ Stromořadí poděkuje za vykonanou práci a vyhoví jejímu několikrát vyslovenému přání věnovat se jen samotné učitelské práci. Při prvotních úvahách existovala varianta s konkurzem i bez konkurzu. S výběrovým řízením bylo jasné, že paní ředitelka MŠ Stromořadí funkci neobhájí (kvůli požadavkům na kvalifikaci) v druhé variantě se rada přiklonila k názoru, že ředitelkou převoznicí by měla být ta, která si vzdělání doplnila. Což byl nejdůležitější faktor při rozhodování. Vzhledem k tomu, že ze zákona končí paní ředitelka MŠ Stromořadí ve funkci k považovala rada za slušné upozornit paní ředitelku na to, že po případném sloučení školek nebude ve funkci pokračovat. Rada pana starostu vyzvala, aby tuto informaci předal nejkultivovanější formou, kterou je osobní rozhovor mezi čtyřma očima. Jak paní ředitelka potvrdila na veřejném setkání , informaci přivítala s tím, že se ráda vrátí k učení a zbaví se administrativních povinností. Ani se nám nechce věřit, že by takový arogantní a necitlivý způsob výběru nové ředitelky byl možný. (Samo o sobě neposouditelné, v kontextu minulé věty nepravda) Pokud bylo v předchozí větě použito slovo víme pro skutečnost řečenou jednou stranou uzavřeného jednání, je jasné, že pisatel rád věří všemu, co očerňuje vedení města. Proto máme poslední otázku Kdy proběhne řádné výběrové řízení? (Mimo hodnocení) Co se týče konkurzů (nikoli výběrových řízení) na ředitele všech školských zařízení v Dobřanech, dojde k nim v dohledné době, jakmile se připraví komise a dostojí se všem předepsaným lhůtám. Rada určila strukturu složení komisí tak, že v ní bude vždy: zástupce samosprávy, zástupce rodičů, zástupce kraje, ředitel obdobné organizace z okolních obcí, zástupce městského úřadu. Vzhledem k tomu, že ředitel ZUŠ je zároveň radním, nebude v komisi žádný člen rady. 5

Sloučení základní školy a mateřské školy v Proseči Ano či Ne

Sloučení základní školy a mateřské školy v Proseči Ano či Ne 1 Text psaný ČERNOU BARVOU napsala ředitelka mateřské školy Mgr. Dagmar Marková jako reakci na argumenty města Proseč - zřizovatele mateřské školy ke sloučení základní a mateřské školy v Proseči ČERVENÝ

Více

číslo 7-8 červenec/srpen 2012 ročník X www.dobrany.cz zdarma do všech domácností

číslo 7-8 červenec/srpen 2012 ročník X www.dobrany.cz zdarma do všech domácností číslo 7-8 červenec/srpen 2012 ročník X www.dobrany.cz zdarma do všech domácností SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉHO VÍCEÚČELOVÉHO OBJEKTU CETRUM ŠLOVICE UVNITŘ LISTU ZAUJALO VÁS NA FACEBOOKU» PŮJČKY OBČANŮM Z

Více

12. zasedání ZMČ Praha 5 15. 11. 2011

12. zasedání ZMČ Praha 5 15. 11. 2011 12. zasedání ZMČ Praha 5 15. 11. 2011 Dovolte, abych zahájil 12. zasedání ZMČ Praha 5. Prosím kancelář MČ o informaci, kolik je přítomno členů zastupitelstva dle prezenční listiny. P. N e u b a u e r :

Více

ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Vážené kolegyně, vážení kolegové, na základě prezence

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 Stenografický záznam 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 7. července 2003 Zapsala: Ing. J. Kopečková Dámy a pánové, zahajuji dnešní jednání ZMČ Praha 1. K ověření zápisu 6. zasedání zastupitelstva dosud

Více

27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK. Nevím, co mám dělat, pane řediteli, Vonásek reklamuje letošní prázdniny a hodlá si je vybrat v září

27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK. Nevím, co mám dělat, pane řediteli, Vonásek reklamuje letošní prázdniny a hodlá si je vybrat v září Proč ministerstvo školství zrušilo metodické pokyny STRANA 3 Šikanu na školách lze léčit STRANA 7 Seznam vyhlášek platných v resortu školství STRANA 10 27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK Nevím, co mám dělat,

Více

KDO BUDE PŘIJAT DO MATEŘINKY? 23/2013. učitelské noviny. Navrhovaná změna pravidel přijímání je reakcí na doporučení ombudsmana

KDO BUDE PŘIJAT DO MATEŘINKY? 23/2013. učitelské noviny. Navrhovaná změna pravidel přijímání je reakcí na doporučení ombudsmana založeny 1883 23/2013 ročník 116 4. červen učitelské noviny týdeník pro učitele a přátele školy KDO BUDE PŘIJAT DO MATEŘINKY? Navrhovaná změna pravidel přijímání je reakcí na doporučení ombudsmana 7 PATŘÍ

Více

učitelské noviny TÝDENÍK PRO UČITELE A PŘÁTELE ŠKOLY ZALOŽENY ROKU 1883 / ROČNÍK 109 23. 5. 2006 / CENA 27 Kč VOLBY 2006 www.ucitelskenoviny.

učitelské noviny TÝDENÍK PRO UČITELE A PŘÁTELE ŠKOLY ZALOŽENY ROKU 1883 / ROČNÍK 109 23. 5. 2006 / CENA 27 Kč VOLBY 2006 www.ucitelskenoviny. učitelské noviny ZALOŽENY ROKU 1883 / ROČNÍK 109 TÝDENÍK PRO UČITELE A PŘÁTELE ŠKOLY 23. 5. 2006 / CENA 27 Kč VOLBY 2006 www.ucitelskenoviny.cz A B C D E F G H C H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Y

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 30. 1. 2014 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 30. 1. 2014 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 30. 1. 2014 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Konstatuji, že je přítomno 22 zastupitelů, což je nadpoloviční

Více

Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 3. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 02.05.2011 Přítomni: Dále Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová,

Více

založeny založe zza 2013 ročník 116 1883 1883 17. prosinec učitelské noviny týdeník pro učitele a přátele školy

založeny založe zza 2013 ročník 116 1883 1883 17. prosinec učitelské noviny týdeník pro učitele a přátele školy založeny 1883 46/2013 ročník 116 17. prosinec učitelské noviny týdeník pro učitele a přátele školy LEADER ŠKOLY BY MOHL MÍT O 20 % VYŠŠÍ PLAT Jiří Kuhn komentuje návrh kariérního systému 4 12 14 20 PREVENCE

Více

18 9. KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK. Ne, děkuji. Mě už dneska dostatečně vytočila ministryně školství!

18 9. KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK. Ne, děkuji. Mě už dneska dostatečně vytočila ministryně školství! TÝDENÍK 18 9. KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK V tomto čísle najdete: V Praze se ve dnech 3. 5. května 2007 uskutečnil V. sjezd ČMOS pracovníků školství. Z jeho průběhu přinášíme podrobné zpravodajství. Krátce...

Více

Boj o budoucí studenty středních škol vrcholí

Boj o budoucí studenty středních škol vrcholí TÝDENÍK 7 17. ÚNORA 2010 XVIII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE Prosíme ty, kteří dosud nedostali fakturu na předplatné Týdeníku Školství pro letošní rok, aby se ozvali co nejdříve na: predplatne@tydenik-skolstvi.cz.

Více

Zápis z 8. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 7. 11. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 8. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 7. 11. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 8. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 7. 11. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 9. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 9. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 9. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, je 15.00 hodin,

Více

Josef Pejchal: K rozhovoru jsou třeba dva. Aktuální téma: Co přinesla novela zákona? Inspekce bez ztráty květinky 8 Trénování paměti

Josef Pejchal: K rozhovoru jsou třeba dva. Aktuální téma: Co přinesla novela zákona? Inspekce bez ztráty květinky 8 Trénování paměti 3 září 2009 5. ročník ISSN 1801-8718 odborný čtvrtletník pro management ústavů sociální péče Josef Pejchal: K rozhovoru jsou třeba dva 1 Aktuální téma: Co přinesla novela zákona? Inspekce bez ztráty květinky

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Vlastní hodnocení školy - Základní školy a mateřské školy Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Strana č. 1/23 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRANICE, STRUHLOVSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

Pasivita, břemeno, nebo výzva? Role zřizovatele ZŠ při zajišťování rovného přístupu ke vzdělání INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Pasivita, břemeno, nebo výzva? Role zřizovatele ZŠ při zajišťování rovného přístupu ke vzdělání INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 2 3 Pasivita, břemeno, nebo výzva? INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 5 Editor: Jaroslav Šotola Na textu spolupracovali: Jan Černý Miloš Hrubý Daniel Hůle Petra Klingerová Vít Kučera Jan Musil Jan Němeček

Více

4 25. LEDNA 2006 XIV. ROČNÍK

4 25. LEDNA 2006 XIV. ROČNÍK Šance pro školy na peníze z Evropského sociálního fondu STRANA 3 Víte, jak vypadá elektronické cukrářství? STRANA 7 Zápis do prvních tříd základních škol a zákonné normy STRANA 10 4 25. LEDNA 2006 XIV.

Více

2009 DUBEN. Z obsahu: www.otevreneuvaly.cz. Zeleň viděná očima odborníka str. 17

2009 DUBEN. Z obsahu: www.otevreneuvaly.cz. Zeleň viděná očima odborníka str. 17 2009 DUBEN Z obsahu: Projekt Hostín schválen v plném rozsahu vydělají na tom Úvaly? str. 2 Rozhovor s Ivanem Černým str. 3 Strukturální fondy EU a Úvaly str. 8 Projekt ozelenění Slovan str. 10 Místo, kde

Více

Zvláštňák versus obyčejný žák? V tomto čísle najdete: Krátce... 9. května TÝDENÍK 19 12. KVĚTNA 2010 XVIII. ROČNÍK

Zvláštňák versus obyčejný žák? V tomto čísle najdete: Krátce... 9. května TÝDENÍK 19 12. KVĚTNA 2010 XVIII. ROČNÍK TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 19 12. KVĚTNA 2010 XVIII. ROČNÍK Speciální školy: Místo uznání nařčení?... 3 Vesnická malotřídka, nebo raději městská škola s dojížděním?... 5 Bubnováním ke stmelování třídních

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh konaného dne 17.04.2013. Program 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh konaného dne 17.04.2013. Program 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh konaného dne 17.04.2013 Pan starosta přivítal přítomné zastupitele a občany města a zahájil 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Program jednání byl

Více

Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 19. března 2009 Zapsala: Ing. J. Kopečková Obsahový rejstřík: Str. 2-3 Úvod, projednávání Programu, ověření zápisu z minulého jednání zastupitelstva

Více

Krácení investic do vzdělávání

Krácení investic do vzdělávání TÝDENÍK 3 21. LEDNA 2009 XVII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V příštím čísle přineseme plné znění oficiální verze vzorové kolektivní smlouvy. Společně ji připravili právníci ministerstva školství a školských odborů.

Více

P. N a j m o n : Hlasujeme o materiálu 29/1, bod 1.1 ZMČ Praha 5 schvaluje zápis z 28. zasedání ZMČ Praha 5.

P. N a j m o n : Hlasujeme o materiálu 29/1, bod 1.1 ZMČ Praha 5 schvaluje zápis z 28. zasedání ZMČ Praha 5. 29. zasedání ZMČ Praha 5 19. 12. 2013 Vážené dámy a pánové, dovolte, abych zahájil 29. zasedání ZMČ Praha 5. Prosím vedoucího odboru servisních služeb a informací, aby nám sdělil, kolik je přítomno členů

Více

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Konkurz na ředitele ZŠ a MŠ. Vážení sousedé, Ročník VI. Číslo 1/2012

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Konkurz na ředitele ZŠ a MŠ. Vážení sousedé, Ročník VI. Číslo 1/2012 CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ Ročník VI. Číslo 1/2012 Vážení sousedé, toto číslo Chýňského zpravodaje obsahuje mimo řady běžných článků také článek bývalé učitelky chýňské základní školy, paní Rosolové. V něm popisuje

Více

ROČNÍK 17 CENA 6 Kč 8. 12. 2010. Dneska my zítra vy ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB

ROČNÍK 17 CENA 6 Kč 8. 12. 2010. Dneska my zítra vy ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB 6 ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROČNÍK 17 CENA 6 Kč 8. 12. 2010 PŘEČTĚTE SI: Dneska my - zítra vy str. 1 Připojte se i vy k petici.... str. 2 Do

Více

Staňte se dobrými spolutvůrci naší instituce

Staňte se dobrými spolutvůrci naší instituce Staňte se dobrými spolutvůrci naší instituce Vážení pracovníci ve státní správě a samosprávě, vážení přátelé naší školy, ctěné kolegyně a kolegové, milí studenti! Naše vysoká škola má za sebou jeden rok

Více

VIII. Občan a společnost

VIII. Občan a společnost Kap 08-2003.qxd 10.1.2003 14:54 Page 155 155 Deset let Ústavy ČR, deset let práva v České republice Jde nejen o to, jaké máme zákony, ale zejména v jakém stavu je mechanismus, který má významně pomáhat

Více

AMOSmezeračíslo soutěžícího 900 11 04

AMOSmezeračíslo soutěžícího 900 11 04 AMOSmezeračíslo soutěžícího 900 11 04 To je tvar SMS zprávy, kterou můžete rozhodnout o tom, kdo v letošním roce získá titul Ámos Sympaťák (například AMOS 1). Finalisty ankety Zlatý Ámos najdete na straně

Více