Stanovisko vedení školy k zamýšlenému sloučení se ZŠ Na Planině

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovisko vedení školy k zamýšlenému sloučení se ZŠ Na Planině"

Transkript

1 Stanovisko vedení školy k zamýšlenému sloučení se ZŠ Na Planině Vzhledem k pozitivnímu hodnocení školy rodiči a veřejností spolu se stoupajícími požadavky na kvalitu jazykové přípravy se stala naše škola vyhledávaným školským zařízením, které výborným způsobem reprezentuje úroveň základního školství v městské části Prahy 4. Věříme, že úřad MČ Praha 4 má zájem školu, jako svoji cennou devizu, udržet a podpořit její další rozvoj. Domníváme se, že úřad MČ Praha 4 důvěřuje v odbornost vedení školy a důkladně zváží administrativní zásahy do fungování složitého mechanismu, který byl budován po dlouhou dobu. Je zcela pochopitelné, že zásah do struktury školy, přesun do jiné budovy, sloučení s jiným subjektem či necitlivá změna vedení by vedla ke ztrátě dlouho budované kvality nejen jazykového vzdělávání. Sloučením ZŠ Horáčkova by mohlo dojít ke ztrátě její kvality a kreditu. Nově vzniklý subjekt by musel za důvěryhodnost v očích veřejnosti usilovat znova od začátku. ředitelka školy V Praze dne

2 Kapacita ZŠ Na Planině a potřeby PJZŠ při zachování rozšířené výuky jazyků ZŠ Na Planině má kapacitu 31 učeben včetně odborných pracoven (M, Fy, Př, Ch, ICT, Hv) a místností pro školní družinu. Počet žáků školy je 311. PJZŠ Horáčkova má 527 žáků, 72 jazykových skupin, 39 učeben. Aby rozšířená výuka byla smysluplná je třeba každý rok otevřít 2 třídy s RVJ. Jen tak je možno zachovat stávající možnosti nabídky Fj, Nj, Šj, jako druhého cizího jazyka a zachovat kontinuitu výuky při odchodu žáků na víceletá gymnázia. Při úplném přesunu RVJ do školy Na Planině existují tyto varianty: 1. Bude realizován program rozšířené výuky cizího jazyka již od 1. třídy (dle strategických vzdělávacích cílů EU přijatých na konferenci v Lisabonu výuka jazyků v raném věku ). V tomto případě budou 3 třídy od každého ročníku, tj. celkem 27 tříd. Zbylé učebny musí být využity pro provoz školní družiny a jejich počet nebude dostačující (v jednom oddělení nesmí být více než 30 dětí). Nezbývá žádný prostor pro vytvoření pracoven cizího jazyka a ostatní odborné pracovny budou využity jako kmenové učebny, takže jejich využití pro odbornou výuku daných předmětů je pro všechny žáky neuskutečnitelné. Dále nezbývá prostor pro dělení tříd na další volitelné předměty. 2. Výuka RVJ bude probíhat od 3. ročníku. V 1. a 2. ročníku budou 1 nebo 2 třídy (podle počtu zapsaných dětí). Celkový počet tříd se bude pohybovat v rozmezí tříd. Bude třeba otevřít 4 5 oddělení družiny (v současné době máme bez 1. a 2. tříd 3 oddělení družiny). Bude tedy obsazeno učeben. Pro odborné jazykové pracovny zbývají 2 4 učebny, což je nedostačující počet (při současném stavu 21 tříd s RVJ máme 10 jazykových pracoven, které jsou plně využity a stále nedostačují potřebě). Odborné pracovny budou využity jako kmenové učebny, takže jejich využití pro odbornou výuku daných předmětů je pro všechny žáky neuskutečnitelné. Dále nezbývá prostor pro dělení tříd na další volitelné předměty. Při postupném začlenění našich tříd do již ze 2/3 obsazené školy a zachování rozšířené výuky jazyků nemá ZŠ Na Planině odpovídající kapacitu a tím nejsou splněny základní podmínky pro kvalitní výuky. Je také otázkou, zda je budova schopna pojmout výrazně početnější pedagogický sbor a poskytnout mu dostatečné zázemí. V případě, že ZŠ Na Planině se stane školou s RVJ, zanikne zde po 20 let budovaný systém rozšířené výuky přírodovědných předmětů. 2

3 Porovnání materiálního zázemí PJZŠ a ZŠ Na Planině PJZŠ ZŠ Na Planině Počet žáků jazykových učeben pro dělené třídy s audiovizuální technikou a moderními pomůckami žádná jazyková pracovna Infocentrum spojující knihovnu a dvě počítačové učebny s dataprojektory po 14 PC 1 pracovna ICT Pro potřeby výuky máme velké množství výukových počítačových programů pro převážnou část všech vzdělávacích předmětů. multifunkční projekční místnost, která umožňuje velkoplošnou projekci jakéhokoliv média žádná (TV, video, PC, CD ROM, DVD včetně stereo ozvučení); moderní pracovna chemie a přírodopisu s TV okruhem a kamerou pracovna chemie a přírod. odborná pracovny fyziky pracovna fyziky multifunkční pracovna výtvarné výchovy a pracovního vyučování - ateliér žádný moderně zrekonstruovaná keramická dílna keramická dílna moderní pracovna hudební výchovy s kvalitním vybavením pracovna hudební výchovy podium ve školní jídelně nově vybavené třídy prvního stupně tak, aby odpovídaly požadavkům na výuku v programu SBS, včetně odpovídajícího vybavení tříd počítači upravené místnosti pro školní časopis Horáček a školní klub Oskar nově zrekonstruovaná školní kuchyně včetně jídelny před rekonstrukcí 3

4 Shrnutí výše uvedených informací Materiální zázemí a učebny využívají všechny ročníky včetně žáků 1.stupně. Výuka v těchto učebnách je součástí rozvrhu a tvoří nezbytný předpoklad pro kvalitní výukový systém - činnostní vyučování, projektové a problémové vyučování, program Začít spolu (SBS), Kritické myšlení (RWCT) apod. Tyto metody jsou základem pro výuku ke kompetencím, jak to školám ukládá Rámcový vzdělávací program s platností od Abychom mohli zajistit pro výuku kvalitní zázemí, které v mnoho případech nelze zajistit ze státních prostředků, funguje na naší škole systém, kdy se rodiče podílí na jeho financování. Škola jim garantuje využití vložených prostředků tím, že všechny takto financované aktivity jsou dostupné všem žákům po celou dobu jejich školní docházky. Na ZŠ Na Planině není prostor pro vybudování těchto pracoven a také jejich znovuvybudování (řešení přístavbou?) by stálo opět mnoho energie, času a další nemalé finanční prostředky. Přesun žáků do jiné budovy, zánik pracoven, odchod pedagogů, kteří zajišťují nadstandardní výuku a omezení ve využívání zázemí, které je pevnou součástí budovy ZŠ jednoznačně připraví část rodičů žáků, kteří budou donuceni k přechodu do ZŠ Na Planině, o jejich vložené finanční prostředky. Otázka zachování pedagogického sboru zejména učitelů jazyků Klíčový význam pro naší školu mají učitelé jazyků. Aby ZŠ mohla naplňovat svůj vzdělávací program, zaměstnává 15 plně kvalifikovaných učitelů jazyků. Probíhá výuka 4 jazyků AJ, Nj, Fr.j, Šj. Pro tyto učitele je důležité, aby jim škola mohla nabídnout takové podmínky, aby měli motivaci u nás učit, neboť by mohli jinak získat snadno uplatnění v jiných, lépe placených místech. Není lehké tyto pedagogy získat a udržet. Důvody, proč u nás pracují jsou: pozitivní pracovní atmosféra, dělené skupiny, možnost spoluvytvářet a podílet se na moderních metodách výuky, moderní zázemí pro výuku, speciálně upravené učebny, úprava rozvrhu s ohledem na jejich požadavky. Problém se sestavením rozvrhu hodin Vyhláška o základní škole a hygienické předpisy ukládají, za jakých podmínek a v jaké denní hodině mohou být jednotlivé předměty zařazeny do výuky. Vylučuje nasazení určitých předmětů do pozdějších odpoledních hodin, kumulaci předmětů do několika dnů atd. Sestavení kvalitního rozvrhu je podmíněno dostatečným počtem učeben a odborných pracoven. V budově, která nemá dostatečnou kapacitu a kde počtu žáků a děleným skupinám neodpovídají počty učeben, není možno sestavit rozvrh hodin tak, aby respektoval platné vyhlášky a předpisy. 4

5 Negativa přechodného období Z našeho pohledu se jedná o klíčové období, které předznamená konečný výsledek celé zamýšlené akce. Pokud by zůstala RVJ od 3. ročníku, bude vzhledem ke kapacitě ZŠ Na Planině trvat přechodné období minimálně 4 roky a ani po této době zde nemůže dojít ke spuštění plnohodnotného systému jazykové výuky, která je nyní na PJZŠ před zamýšleným sloučením obou škol. Předpokládáme odchod části pedagogického sboru, zejména učitelů cizích jazyků (ztráta zázemí školy, nejistota v zachování pracovních a studijních podmínek, nutnost přecházení z budovy do budovy v době vyučování, vyšší časová náročnost a pracovní vytížení). Ztráta kontinuity práce pedagogického sboru problémy při tvorbě ŠVP, váznutí vzájemné spolupráce pedagogů I. a II. stupně. Ztráta integrity školy komplikovaná spolupráce jednotlivých ročníků při plnění úkolů vyplývajících z právě probíhajících školních a mezinárodních projektů, při tvorbě nových projektů a školních akcí. Při rozdělení školy do dvou vzdálených budov není možné sestavit rozvrh hodin, který by poskytoval stejně kvalitní podmínky jako když výuka probíhá v jediné budově. Ztráta důvěry rodičů, kteří si naši školu zvolili, jsou zde spokojeni, do vzdělání svých dětí investovali své finanční prostředky, čas a iniciativu. Právem od školy a tím i od jejího zřizovatele očekávají, že výuka bude probíhat v nezměněném rozsahu, kvalitě a s odpovídajícím zázemím po celou dobu školní docházky. 5

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně U Kapličky 959 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Kamil Paloncy 1 Obsah: 1. Charakteristika školy

Více

Koncepce školy 2013 2016

Koncepce školy 2013 2016 Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Koncepce školy 2013-2016 Číslo dokumentu: 08.02 01092013 Platnost: 01. 09. 2013 Počet stran: 11 Počet příloh: 0 Koncepce školy 2013 2016 Obsah Úvod Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1093/09-04 Název školy: Základní škola Tachov, Kostelní 583, příspěvková organizace Adresa: Kostelní 583, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji

Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji Aktualizace na roky 2010-2015 1 Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji Aktualizace na roky 2010-2015 I. Východiska A.

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17 příspěvková organizace. KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY na období let 2008-2011

Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17 příspěvková organizace. KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY na období let 2008-2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17 příspěvková organizace KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY na období let 2008-2011 Brno, září 2008 Předkladatel: Mgr. Roman Tlustoš, ředitel školy Schváleno pedagogickou

Více

Koncepce rozvoje školy. Cíl koncepce. Dlouhodobý záměr na období 2010 2015 - strategické cíle

Koncepce rozvoje školy. Cíl koncepce. Dlouhodobý záměr na období 2010 2015 - strategické cíle Koncepce rozvoje školy Dlouhodobý záměr na období 2010 2015 - strategické cíle Cíl koncepce Cílem naší dlouhodobé koncepce je zefektivnění a zpřístupnění vzdělávacího procesu všem žákům na naší škole.

Více

HISTORIE ŠKOLY, JEJÍ UMÍSTĚNÍ, CHARAKTERISTIKA ŽÁKŮ

HISTORIE ŠKOLY, JEJÍ UMÍSTĚNÍ, CHARAKTERISTIKA ŽÁKŮ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY HISTORIE ŠKOLY, JEJÍ UMÍSTĚNÍ, CHARAKTERISTIKA ŽÁKŮ Škola vznikla v roce 1984 jako Sportovní škola se zaměřením na atletiku a plavání. Její třídy byly umístěny v ZŠ Kubatova ul. a

Více

Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání v ORP Český Brod

Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání v ORP Český Brod Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání v ORP Český Brod Analytická část: definice a analýza řešených problémů Vymezení a zdůvodnění řešeného problému Vytváření podmínek pro rozvoj vzdělávání je

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ Školní vzdělávací program Gymnázia Česká Třebová zpracovaný podle RVP ZV Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 1 Obsah

Více

Koncepce rozvoje Integrované střední školy Cheb

Koncepce rozvoje Integrované střední školy Cheb Koncepce rozvoje Integrované střední školy Cheb Sestavena vedením školy 10/2012 OBSAH Obsah... 2 1. úvodní část... 4 2. Teoretické vyučování... 5 2.1. Materiální podmínky... 5 2.2. Personální zabezpečení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ÁKLADNÍ VDĚLÁVÁNÍ ákladní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2013 Obsah: 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika ŠVP 13 4.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ŽIHLI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ŽIHLI Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ŽIHLI Žihle 2013 Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy...4 2.1 Úplnost a velikost školy...4 2.2

Více

Koncepce rozvoje na roky 2013 2017. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

Koncepce rozvoje na roky 2013 2017. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Koncepce rozvoje na roky 2013 2017 Název školy: Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Adresa: Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Vypracováno: březen 2013 Obsah: I. Koncepce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. VOHRADSKÉHO ŠLUKNOV, OKRES DĚČÍN Čtvrtá verze, schválená školskou radou dne: 13. 6. 2013 razítko: Mgr. Eva Hertlová, ředitelka školy

Více

Základní škola. genpor. Františka Peřiny DOMINO. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motto : Leťte s námi za vzděláním.

Základní škola. genpor. Františka Peřiny DOMINO. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motto : Leťte s námi za vzděláním. Základní škola genpor. Františka Peřiny DOMINO Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motto : Leťte s námi za vzděláním. Platnost od : 1. září 2010 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro základní

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1222/11-H Název právnické osoby První soukromá základní škola v Hradci Králové, s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Vocelova

Více

UČEBNÍ PLÁN. I. stupeň II. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Název vyučovacího předmětu

UČEBNÍ PLÁN. I. stupeň II. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Název vyučovacího předmětu UČEBNÍ PLÁN Název vyučovacího předmětu I. stupeň II. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Český jazyk a literatura 9 8 8 7 7 39 4 4 5 4 17 Anglický jazyk 3 4 4 11 3 3 3 3 12 Matematika 4 5 5 5 5 24 4 5 5

Více

ZŠ a MŠ náměstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Čermáka 6. koncepce školy

ZŠ a MŠ náměstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Čermáka 6. koncepce školy ZŠ a MŠ náměstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Čermáka 6 koncepce školy na období 2010 2015 říjen 2010, Praha 1. Charakteristika školy V roce 2010 byla dokončena dvouletá rekonstrukce školy. Samostatným

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 30. 9. 2009

Více

MARKETINGOVÝ AUDIT ŠKOLY

MARKETINGOVÝ AUDIT ŠKOLY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Školský management MARKETINGOVÝ AUDIT ŠKOLY (Marketing audit of school) Závěrečná bakalářská práce Autor: Mgr. Hana Macková Vedoucí práce: Doc. Ing.

Více

Koncepce rozvoje. Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o.

Koncepce rozvoje. Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o. Koncepce rozvoje Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o. Zpracovala: Mgr. Věra Floriánová, ředitelka příspěvkové organizace Datum: 1.9. 2013 OBSAH 1. Úvod 2. Analýza současného

Více

Obsahové vymezení předmětu:...47 Časové a organizační vymezení předmětu:...47 Výchovné a vzdělávací strategie:...47 1. ročník...48 2. ročník...49 3.

Obsahové vymezení předmětu:...47 Časové a organizační vymezení předmětu:...47 Výchovné a vzdělávací strategie:...47 1. ročník...48 2. ročník...49 3. Obsah OBSAH...1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...7 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...8 VELIKOST ŠKOLY:...8 VYBAVENÍ ŠKOLY:...8 VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ:...9 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU:...9 DLOUHODOBÉ PROJEKTY, MEZINÁRODNÍ

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B pro základní vzdělávání Verze 2007/2008 1 (po úpravě) Platnost od 1. 9. 2007 JAKUB byl projednán školskou radou 21.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2215/14-T. Kaštanová 412, 739 61 Třinec

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2215/14-T. Kaštanová 412, 739 61 Třinec INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2215/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-747/14-J. Základní škola Polná, okres Jihlava

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-747/14-J. Základní škola Polná, okres Jihlava Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-747/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 461 539 Identifikátor 600 117

Více

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA... 9 4 UČEBNÍ PLÁN... 20

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA... 9 4 UČEBNÍ PLÁN... 20 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 1.1 NÁZEV ŠVP... 3 1.2 PŘEDKLADATEL ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 3 1.3 ZŘIZOVATEL... 3 1.4 PLATNOST DOKUMENTU... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-306/15-J. Sídlo 594 44 Radostín nad Oslavou 136

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-306/15-J. Sídlo 594 44 Radostín nad Oslavou 136 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-306/15-J Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace Sídlo 594 44 Radostín

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracován dle RVP ZV SMYSLUPLNÁ ŠKOLA

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracován dle RVP ZV SMYSLUPLNÁ ŠKOLA 1. Identifikační údaje: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracován dle RVP ZV SMYSLUPLNÁ ŠKOLA Předkladatel: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA Lyčkovo náměstí 6/460, Praha 8-Karlín, 186

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ROZŠIŘUJÍCÍ VÝUKA JAZYKŮ Základní škola jazyků Karlovy Vary, p.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Verze 5 z 1. 7. 2014 Platnost 1. 9. 2014 historie zápisů do

Více