Příloha ŠVP č.2 LUŽÁNKY Motto: Chcete-li rozesmát Pána Boha, řekněte mu své plány do budoucnosti (Woody Allen)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha ŠVP č.2 LUŽÁNKY 2015. Motto: Chcete-li rozesmát Pána Boha, řekněte mu své plány do budoucnosti (Woody Allen)"

Transkript

1 LUŽÁNKY 2015 Motto: Chcete-li rozesmát Pána Boha, řekněte mu své plány do budoucnosti (Woody Allen)

2 etní ráno 7.září 2015, sluníčko už nepálí, ale ještě příjemně hřeje a v jeho paprscích se schází v parku jako každým rokem desítky Lužek a Lužů, aby vyrazili do Orlických hor na svoji oblíbenou základnu Lorien. Čeká je tam tentokrát kromě dílen a výměny zkušeností také společné ohlédnutí za pěti lety práce v Lužánkách a přemýšlení, co dál. Společně s nimi odjíždí i dva novináři, protože veřejnost pochopitelně zajímá nejen co se chystá za novinky, ale stojí i o pohled do kuchyně této špičkové firmy v oblasti nabídky volnočasových aktivit. užánky mají být na co hrdé. Nejen že se už podvanácté umístily v prestižní anketě Brno TOP 100 a jsou fakultní školou jak Pedagogické fakulty MU, tak i Divadelní fakulty JAMU, ale především jsou v Brně v Jihomoravském kraji, ba i v celé republice odborníky považovány za lídra trhu, za laboratoř nových nápadů a zdroj inspirace a veřejností za ostrůvek pozitivní deviace ve stále uspěchanějším konzumním světě. etos je mezi zaměstnanci, nastupujícími do autobusu hned několik nových tváří. Každý z nich prošel výběrovým řízením, kde se porovnávaly jeho předpoklady s kompetenčním modelem, zpracovaným na jeho pozici. Ostatně kompetenční model už dávno není v Lužánkách považováno za sprosté slovo. Stalo se běžným stejně jako hospitace, hodnotící rozhovor či mentor. Sice to pár let trvalo, než tyto pojmy zdomácněly a naplnily se smysluplným obsahem, ale stálo to zato. Někteří z těch nováčků v týmu už tedy mají za sebou kolečko po firmě, jiní se zatím drží svého patrona mentora a vyptávají se ho na věci, které je zaujaly buď v Rukověti nováčka nebo v reálném lužáneckém životě. idé jsou tu různí staří i mladí. Na první pohled se zdá, že je tu i zhruba stejně mužů a žen. Průměrná doba jejich působení ve firmě je něco málo přes deset let. Snoubí se tu tedy zkušenost dlouholetých pracovníků, ctících tradice a dobré jméno Lužánek s nadšením a kreativitou nově příchozích, přinášejících nové pohledy na řešení problémů. I to je jednou z cenných deviz Lužánek. Ostatně vedení firmy je si dobře vědomo již druhou desítku let opakované pravdy největším bohatstvím Lužánek nejsou peníze na účtu, ale lidé, kteří Lužánky vytvářejí. Zaměstnanci, externisté, spolupracovníci i příznivci. Proto se této oblasti v posledních letech věnuje značná péče. Z organizační struktury jasně vyplývá princip jasného nejbližšího přímého nadřízeného a díky zpracovaným kompetenčním modelům na jednotlivé pozice, dobře rozpracovanému ročnímu plánu jednotlivých pracovišť a systému zpětných vazeb, zejména pravidelných hodnotících rozhovorů s nadřízeným, ví každý zaměstnanec velmi dobře, proč je v Lužánkách zaměstnán, co je obsahem jeho práce, jak se má v práci chovat, za co je hodnocen a co mu v práci nebude v žádném případě tolerováno (u pedagogů k takovéto zpětné vazbě slouží pochopitelně též časté hospitace a práce s jejich výstupy). Ta poslední část, týkající se sankcí, je pořád ještě trochu problémem. Z každého pravidla se tu a tam najde nějaká výjimka a také občasná nedůslednost v dodržování termínů to je určitě věc, která přijde na letošním Rozjezdovém soustředění na pořad dne. Jedním z návrhů vedení je další posun v hodnocení pracovníků využitím 360 zpětné vazby.

3 egendární Krucemburk, kde rozjezdová soustředění probíhala od konce devadesátých let minulého století, nebyl zapomenut. Stejně jako kdysi tam na Vysočině, již popáté se letos v Orlických horách bude vzpomínat, co se komu v uplynulém roce podařilo a co kdo plánuje v nové sezoně. Je to optimální chvíle, vlastně takový poločas mezi projekty. Předchozí školní rok je za námi a všichni vědí, co se podařilo a co ne. A je ta pravá chvíle přemýšlet o tom, co vetknout do projektu nového. Nápady kolegů mohou být inspirativní. Ostatně té inspirace je víc. Před třemi měsíci jsme se vrátili z tradiční poznávací mise po střediscích volného času. Letos jsme byli sice jenom na Ostravsku, není to jak loni ve Francii nebo v roce 2011 v Německu, ale nápadů jsme nakoupili taky dost. Pořád tomu říkáme školní výlet, přestože to Mikin nerad slyší. Ale ten výraz benchmarking se v Lužánkách prostě neujal. exikon další brožurka, kterou mnohý nejen z nováčků třímá ve svých rukou. Je to vlastně jakýsi etický kodex každého Luže. Před nedávnem byl nově vydán, protože ten původní z roku 2011 musel být doplněn některé věci nás prostě před těmi čtyřmi lety nenapadly. Dostali jsme jej všichni do rukou, i když je každému dostupný v Centrálním Úložišti Pravdy. To abychom jej měli při ruce a nezapomněli, že Lužánky reprezentujeme každý z nás při každém styku s klienty i mezi sebou navzájem. Spolu s grafickým manuálem, který se od toho roku 2011 ani celkem moc nezměnil jsou to takové naše bible. Z grafického manuálu, který je poměrně striktní a jednoznačný, jasně vyplývá, kde a jak používat naše logo i název, jak mají vypadat nejrůznější písemnosti a co je nepřípustné, ale jeho zavedení už na jaře 2011 výrazně přispělo k budování jasné image jednotné firmy zejména zjednodušením názvů lužáneckých pracovišť. Dnes už ani nikomu z nás nepřijde divné, že jsme všichni Lužánky. Naopak, jsme na to hrdí. Ostatně nejeden z nás má vzadu na autě malou samolepku Lužánek. Cestou na Nekoř ji z nás vyloudil na svůj nový patrový autobus i náš oblíbený dopravce Emil. edacos z toho, co Lužánky svým klientům nabízejí, vzniklo díky tomu, že se téměř všichni Lužové intenzivně vzdělávají. I když mají dvě vysoké školy, nepohrdnou jak pedagogickými a odbornými kurzy ve svých oborech, tak nejrůznějšími kurzy obecně lidskými, zejména z oblasti komunikace; vedoucí pracovišť pak především kurzy manažerskými, neboť chápou, že jejich nejdůležitějším úkolem je vytvářet vhodný prostor pro pedagogické působení svých interních i externích spolupracovníků. Přestože jsou noví lidé přijímáni na základě kompetenčních modelů, považují všichni svůj další růst za samozřejmý. Plán dalšího vzdělávání, standardní součást hodnotících rozhovorů, je proto pouze formalita, usměrňující touhu pracovníků po dalším vzdělávání směrem, žádoucím pro firmu. Různé typy škol a kurzů se dotkly nejen pedagogů, ale i lidí z podpůrných systémů. Dá se říct, že na každém postu v lužánecké hierarchii je člověk, který je ve svém oboru špičkovým odborníkem anebo na tom alespoň velmi intenzivně pracuje.

4 etitý problém financování středisek volného času je už od roku 2012 minulostí. K jeho řešení nemalou měrou přispělo i vedení Lužánek jak na úrovni zprostředkování jednání mezi řediteli ostatních SVČ a Odborem školství JM kraje, tak především na celostátní úrovni změnou legislativy. Díky tomu se můžeme intenzivně věnovat kvalitativním stránkám pedagogického procesu. Přitom počty klientů ve všech formách činnosti víceméně neklesají. Pravda, starších dětí v kroužcích poněkud ubylo, ale o to více se jich účastní nejrůznějších jednorázových akcí a ještě víc jich chodí nepravidelně pravidelně do obou našich skejtparků, outdoorového i indoorového, do klubů i do těch nových sportovišť, co jsme získali do správy. Naši nabídku teď nestimulují normativy, ale výsledky marketingových průzkumů, které nám pravidelně předkládají kluci a holky z podpůrných systémů. Je dobré, že teď víme, o co konkrétně je zájem a naše nápady tím můžeme trochu korigovat. I tak se ale pouštíme do nových věcí, protože kreativita a invence Lužek a Lužů je téměř nevyčerpatelná. A ti škarohlídové, co nad perspektivami Lužánek užuž lámali hůl, buď pookřáli nebo odešli. epší možnosti plánování rozjezdu nových projektů i vylepšování starých dobrých věcí umožnilo také rozmrazení zmrazených zůstatků na finančních lístcích nákladových středisek. Znamenalo to sice zpřísnění pravidel čerpání peněz, výrazné zvýšení zodpovědnosti majitelů finančních lístků a mírné zvýšení vnitrofiremních daní, ale přineslo to svobodu dlouhodobého a zejména střednědobého ekonomického plánování všem vedoucím pracovníkům Lužánek. A to, že musíme mít na každou činnost zpracovanou ekonomickou rozvahu je jenom dobře. Aspoň máme větší předpoklad, že se nedostaneme do průšvihu, když nám to někdo díky kontrolnímu systému více hlídá. Koneckonců to ekonomické školení pro všechny vedoucí pracovníky byl dobrý nápad dnes už by bez něj asi žádný nový vedoucí pobočky do funkce nešel. I když zpočátku jsme se tomu bránili, že je těch změn na nás trochu moc. oni konečně také přestaly křivit dotační prostor ty různé evropské dotace. Stát se z toho bude muset trochu vzpamatovávat, ale už to vypadá, že se obnoví normální možnosti získávání grantů jak na celostátní, tak i krajské a komunální úrovni otevřením rovných podmínek všem subjektům bez rozdílu právní formy. Zkušenosti z realizace těch evropských projektů nejsou k zahození, zejména toho posledního velkého, co nám pomohl přestrukturovat a rozšířit nabídku výukových programů pro školy. Díky němu jsou dnes lužánecké výukáče nedílnou součástí ŠVP velké části mateřských, základních i středních a vyšších odborných škol v regionu. A velkou výhodou je, že podpůrné systémy mají dobře zvládnutý i fundraising. Když se jim podařilo získávat od drobných i větších donorů finanční částky i v době krize, tak teď, když jde ekonomika opět nahoru, to snad bude ještě lepší. Protože spoléhat na našeho generálního sponzora také donekonečna nelze. Ostatně chvályhodné je, že se každoročně zvyšuje ekonomická nezávislost Lužánek na mandatorních příjmech od státu zhruba o tři až pět procent ročně a ty už nyní tvoří necelou polovinu ročního obratu firmy. Zásluhu na tom nemají jen vyšší tržby z činnosti, ale právě zdařilá a vyvážená grantová a fundraisingová politika firmy. Bez fundraisingového plánu by to pochopitelně nešlo. ogickou součástí úspěchu firmy v konkurenčním prostředí trhu volného času je mediální politika Lužánek. Zde sehrál velkou roli mediální plán firmy, ale bez osobní angažovanosti každého zaměstnance by se jej naplnit nepodařilo. Základem úspěchu mediálního obrazu Lužánek na veřejnosti je pochopitelně absence jakékoliv negativní mediální kauzy ostatně to ví každý Luž, který absolvoval mediální školení. Ale synergie v prezentování nejrůznějších počinů jednotlivých pracovišť Lužánek během uplynulých pěti let přinesla nám všem již v úvodu zmíněný názor odborné i laické veřejnosti. To si nemyslíme, to víme z průzkumů. Ostatně doložit jsme to museli i v následném hodnocení metodou ŠUK (inovované evaluační metodě bývalého CAF). O Lužánkách se v médiích píše pouze kladně a prakticky denně. O výstavách, divadelních představeních, akcích, dílnách a kurzech, nápadech, řešení společenských problémů,

5 užové, zejména ti nejzkušenější, jsou také velmi aktivní v metodické oblasti. Po úspěchu několika prvních vydaných metodických materiálů v roce 2011 jsme museli v dalších letech sjednotit systém vydávání těchto brožurek, protože nám přišlo škoda, že se vydávají náhodně a nesystematicky. Dnes už je položen alespoň skromný základ nové řady Lužáneckých metodik a co hlavně, tyto materiály jsou velmi oblíbené a žádané jak učiteli, tak i vychovateli dětí a mládeže z různých občanských sdružení. Není divu, vždyť jejich autoři jsou mnohdy nejen zaměstnanci Lužánek, ale i externími učiteli vysokých škol, kde vedou seminární a diplomové práce studentů (nejen z obou našich fakult). Však i tyto práce míří mnohdy do oblastí činnosti Lužánek a pomáhají jejich rozvoji. idský rozměr jednotlivých pracovišť, příjemné prostředí a proklientský přístup byl průvodním znakem Lužánek vždy. Nyní je na tuto oblast kladen velký důraz. Vlastně každý nový nápad je nejprve posuzován z hlediska toho, co to přinese klientům a nakolik je to v souladu s oběma lužáneckými biblemi Grafickým manuálem a Lexikonem. Důležitá je sice i spokojenost pracovníků, protože spokojený pracovník lépe opečovává klienty než zpruzený. Ale klient má přednost vždy. Přívětivost a vlídnost se prolínají všemi atributy firmy od pozdravu do telefonu přes interiéry a všechny tištěné i virtuální materiály až po náplň kroužků, kurzů, akcí a všech dalších aktivit. Dobrovolným nadšeným nošením firemního oblečení byli Lužové proslulí už před léty a tento trend přetrvává. Vždyť po lužáneckých tričkách i dalších artefaktech je sháňka i mezi mládeží a dětmi, o spolupracovnících nemluvě. užánečtí externisté i zaměstnanci se během roku setkávají nejen na jednotlivých pobočkách, ale aspoň dvakrát či třikrát do roka i společně. Kromě již zmíněných příležitostí k tomu slouží dnes už tradiční Lužánecký bál a předprázdninová stejkpárty a od roku 2011 i celolužánecká jarní akce. Ale i další společné akce jsou vedením podporovány. Například společná účast na teambuildingových kurzech přinesla jak sdílené zážitky, tak i vylepšení vztahů, komunikace a spolupráce už na několika lužáneckých pracovištích.

6 užánecké standardy přispěly značnou měrou k jistotě jak zaměstnanců, tak i klientů. Nejde jen o standardy jednotlivých činností táborů, příměstských táborů, výukových programů, pobytových akcí a dalších. Důležité je, že firma má zastandardizované i Všeobecné obchodní podmínky, dostupné každému klientovi. Zastandardizovány jsou například takové věci, jako jsou vratky a stornopoplatky, zastandardizována je obecně celá cenová politika, byť vedoucí jednotlivých pracovišť v jejím rámci mají poměrně volné ruce v tvorbě cen a poplatků. Zastandardizovány jsou především principy tvorby cen. Zastandardizováno je jak přihlašování do jednotlivých forem činností, tak i vedení pedagogické dokumentace. Přechod k elektronické formě byl dokončen a osvědčil se, i když to znamenalo postupně vychytat mouchy. Navíc je každému Luži jasné, které činnosti jsou primárně konány za účelem dosažení zisku a u kterých je ekonomické hledisko pouze průvodním kriteriem. Každá činnost je však předem kalkulována a je sledován její ekonomický profil. Konzultace v této oblasti poskytuje velmi ochotně ekonom Lužánek, kterému se hned v počátku roku 2011 uvolnily ruce od účtování obsazením pozice vedoucího ekonomického oddělení. Obecně lze říct, že restrukturalizace podpůrných systémů hned na přelomu let 2010/2011 byla důležitá. Zatímco struktura pedagogických pracovišť zůstává poslední roky víceméně stejná, podpůrné systémy se stále vyvíjejí, aby pružně reagovaly na potřeby hlavní činnosti. Vedoucí pracovníci totiž vědí, že v konkurenčním prostředí nemusí uspět firma velká, ale hlavně pružná, adaptabilní. egislativa nebývala silnou stránkou Lužánek. Vnitřní předpisy bývaly různě roztroušené a víceméně hasily různé doutnající požáry. Nyní jsou všechny přehledně seřazeny a aktualizovány v Centrálním Úložišti Pravdy. Staré a již neaktuální věci jsou archivovány mimo viditelnou část Úložiště. A navíc druhá část Úložiště je vedena formou encyklopedie. Jednotlivá hesla, resp. nejčastěji kladené otázky, jsou zpracovány přehledně a slouží tak k rychlé a aktuálně správné orientaci všech Lužek a Lužů. Kromě tohoto systému sdílení informací využívá firma pochopitelně i elektronický systém sdílení souborů, ale bez toho už se dnes žádný moderně pracující tým neobejde. Vedení je přesvědčeno, že informační toky jsou pružné a dynamické, ale rejpalové, kteří by to řešili jinak a lépe se najdou i dnes. eitmotivem Lužánek je spolupráce. Týká se to jak vnitřního prostředí firmy, kde je víc než osobní úspěch hodnocena práce pro tým a vzájemná podpora, tak i prostředí vnějšího. Díky tomu s Lužánkami rádi spolupracují jak nejrůznější občanské spolky, tak i samospráva, všechny možné typy škol i jednotlivci. Filozofií Lužánek není ostatní převálcovat, ale od konkurence se pozitivně odlišit vysokou mírou profesionality, proklientským přístupem, vlídností a pokorou. Díky tomu Lužánkám přibývají přátelé a ubývají nepřátelé. užáneckým středobodem, kolem kterého se vše točí, je pochopitelně činnost. Konkrétní každodenní přímá práce s klienty. Proč o ní tato vize tak málo hovoří? Zaprvé o ní hovoří hodně jenom záleží na tom, jak ji čtete. A zadruhé proto, že ta vlastní práce s klientem nám jde, šla a věřím, že i půjde pěkně od ruky. Mikin

7 Příloha ŠVP č.3 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE SVČ LUŽÁNKY Příloha k ŠVP Lužánek na roky SVČ Lužánky na základě své vize a poslání usiluje o to, být otevřeným a bezpečným místem pro děti, mládež i dospělé, které nabízí nejen příjemný a podnětný prostor, ale také čas pro vznik a udržování pozitivních mezilidských vztahů, a dostatek pobídek pro zájmové vzdělávání. Základním principem primární prevence rizikového chování je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací osobnosti. Jedná se o oblast zabývající se prioritně předcházením rozvoje rizik, které směřují zejména k následujícím rizikovým projevům v chování žáků: a) agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím multimedií, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie b) záškoláctví, c) závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling d) rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, prevence úrazů e) spektrum poruch příjmu potravy, f) negativní působení sekt, g) sexuální rizikové chování, s cílem zabránit výskytu rizikového chování v daných oblastech, nebo co nejvíce omezit škody působené jejich výskytem mezi žáky. Cílem je zabránit výskytu rizikového chování v daných oblastech, nebo co nejvíce omezit škody působené jejich výskytem mezi žáky. SVČ Lužánky chce dlouhodobě působit v těchto oblastech: 1) Specifická primární prevence aktivity a programy, které jsou zaměřeny specificky na předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování žáků. Jedná se o: a) všeobecnou prevenci, která je zaměřena na širší populaci, aniž by byl dříve zjišťován rozsah problému nebo rizika, b) selektivní prevenci, která je zaměřena na žáky, u nichž lze předpokládat zvýšený výskyt rizikového chování, c) indikovanou prevenci, která je zaměřena na jednotlivce a skupiny, u nichž byl zaznamenán vyšší výskyt rizikových faktorů v oblasti chování, problematických vztahů v rodině, ve škole nebo s vrstevníky. 2) Nespecifická primární prevence veškeré aktivity podporující zdravý životní styl a osvojování pozitivního sociálního chování prostřednictvím smysluplného využívání a organizace volného času, například zájmové, sportovní a volnočasové aktivity a jiné programy, které vedou k dodržování určitých společenských pravidel, zdravého rozvoje osobnosti, k odpovědnosti za sebe a své jednání. Dlouhodobé cíle SVČ Lužánky v oblasti prevence rizikového chování: 1. všechna pracoviště SVČ Lužánky jsou otevřenými a bezpečnými místy pro klienty i zaměstnance 2. zájmové vzdělávání i volnočasová aktivity v SVČ Lužánky probíhají v přátelské a pozitivní atmosféře 3. vztahy mezi zaměstnanci SVČ Lužánky a klienty jsou založeny na vzájemné úctě, toleranci a otevřené komunikaci 4. ve všech činnostech jsou dodržována lidská práva a povinnosti 5. činnosti SVČ Lužánky podporují zdravý životní styl

8 Příloha ŠVP č.3 K uskutečnění těchto cílů a jejich konkretizaci slouží Minimální preventivní program SVČ Lužánky s roční platností, který pojmenovává oblasti prevence rizikového chování, a je zaměřený zejména na výchovu a vzdělávání žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a emočně sociální rozvoj a komunikační dovednosti. Minimální preventivní program je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní práce s žáky, zapojení celého pedagogického sboru školského zařízení a spolupráci se zákonnými zástupci nezletilých žáků. Minimální preventivní program je zpracováván na jeden školní rok školním metodikem prevence, podléhá kontrole České školní inspekce, je vyhodnocován průběžně a na závěr školního roku je hodnocena kvalita a efektivita zvolených strategií primární prevence. Jako přílohu k ŠVP SVČ Lužánky na roky zpracovala: Mgr. Petra Rychecká Pedagogická zástupkyně ředitele

9 Příloha ŠVP č.4 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SVČ LUŽÁNKY NA ROK 2013 Lužánky Středisko volného času jsou volnočasovým zařízením pro zájmové vzdělávání dětí, mládeže i dospělých. Základním principem naší činnosti je tedy dobrovolnost a osobní angažovanost klientů, kteří navštěvují činnosti a aktivity SVČ Lužánek především ve svém volném čase a z vlastního zájmu. To je základním předpokladem pozitivního klimatu, které je cílem i podmínkou naší práce. Nabídka naší činnosti je zaměřena na nejširší škálu klientů od rodičů s dětmi v kojeneckém věku, přes předškoláky, žáky základních a středních škol, studenty po dospělé a seniory. Proto je pozitivní klima, dobré mezigenerační vztahy a prevence rizikového chování důležitou součástí všech aktivit a činností, které v SVČ Lužánky probíhají. Důraz na pozitivní mezilidské vztahy, rozvoj osobnosti a podporu sociálních dovedností je v rovnováze s odborným zaměřením zájmového vzdělávání. Současný stav V tomto okamžiku se setkáváme s projevy rizikového chování v aktivitách SVČ Lužánky jen sporadicky. Neprobíhá zatím ani systematičtější mapování jejich výskytu. Pedagogové řeší tyto projevy na základě svých pedagogických zkušeností, prostřednictvím komunikace s rodiči nezletilých klientů, ale také prostřednictvím pravidelných pedagogických porad jednotlivých pracovišť, intervizích skupin a za pomoci svého dalšího vzdělávání. Co chceme a proč V roce 2013 patří mezi hlavní cíle prevence rizikového chování tyto oblasti: a) agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím multimedií, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie b) závislostní chování, užívání všech návykových látek c) spektrum poruch příjmu potravy, d) negativní působení sekt, e) sexuální rizikové chování. Další cíle: Systematická výuka a výchova klientů ke zdravému životnímu stylu. Vytvoření dostatečného zázemí k trávení volného času v prostorách SVČ Lužánky. Podpora vlastních aktivit klientů a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Začleňování méně průbojných dětí do kolektivu, odstranění nevhodného chování mezi účastníky kroužků, táborů a dalších aktivit. Zapojení všech pedagogů do systému prevence. Aktivní spolupráce s rodiči dětí, otevřenost vůči veřejnosti. Metody a formy, jakými budou dílčí cíle naplňovány: Konkrétní aktivity podporující primární prevenci 1. výukové programy pro žáky základních a středních škol v oblastech: výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních vytváření eticky hodnotných postojů a způsobů chování zaměření pozornosti na projekty prevence drogových závislostí, konzumace alkoholu, vandalismu, rasismu, násilí, komerčního sexuálního zneužívání apod. prevence kouření

10 Příloha ŠVP č.4 dovednost volby správné životosprávy - poruchy příjmu potravy mentální anorexie a bulimie sexuální výchova a prevence AIDS akce zaměřené na práci s národnostními menšinami směřující k potlačení rasismu a xenofobie zvyšování příznivého klimatu ve třídních kolektivech osobnostní a sociální výchova týmová spolupráce 2. nabídka pro třídní kolektivy a zájmové skupiny v Lanovém centru, zaměřená na sebepoznání a budování vzájemné důvěry a odpovědnosti organizování akcí směřujících k oživení klimatu ve školách a zábavnou formou zpříjemnění školního prostředí (školní výlety, sportovní akce, víkendové výjezdy atd.) 3. podporování fungování otevřených klubů pro děti a mládež ze sociálně slabšího prostředí: klub Koniklecova v Kamenné čtvrti klub Ska v Kamenné čtvrti klub Legato v Kohoutovicích klub Labyrint v Bohunicích vytváření kvalitní nabídky volnočasových aktivit mapování projevů rizikového chování prevence rizikového chování individuální práce s klienty 4. zapojení dětí ze sociálně slabších rodin do letní činnosti v rámci programu Jihomoravského kraje zařazení okolo 100 dětí do činnosti stávajících kolektivů i nově vzniklých kolektivů na letních táborech všech zaměření i typů 5. další vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ Lužánky v oblasti prevence rizikového chování prostřednictví projektu ESF O krok dále budou pedagogové vzdělávání v oblasti vedení intervize s cílem sdílet a řešit projevy rizikového chování dalšími oblastmi rozvoje bude oblast soft skills, komunikace, osobnostního rozvoje tento projekt nabídne i vzdělávání v oblasti práce s problémovými dětmi ve věku 7-15 let a s dětmi hyperaktivními 6. podpora školních parlamentů Rozvíjí zodpovědnost žáků za širší společenství a vzájemné soužití. Je prostorem pro zapojení žáků do organizace školy. Pravidelná setkání umožňují kontinuální práci a prevenci problémů ve třídách. 7. vytváření příjemného a bezpečného prostředí na jednotlivých pracovištích Budování čekáren Nabídka lužáneckých knihovniček Vytváření a podpora Family pointů Vytváření dětských koutků Otevírání a úpravy zahrad 8. společné setkání pedagogických pracovníků na odbornostním setkání v Nekoři na začátku školního roku 9. rozšíření metodického materiálu MŠMT mezi pedagogické pracovníky SVČ Lužánky a seznámení s ním 10. budování schránek důvěry a podporování zpětné vazby na jednotlivé aktivity 11. Aktivity zaměřené na rodiče a veřejnost seznámení rodičů s MPP prostřednictvím webových stránek nabídka konzultačních hodin vedoucích kroužků, vedoucích letních táborů, metodika prevence

11 Příloha ŠVP č.4 Zjišťování a zachycování stavu rizikového chování Ke zjištění aktuálního stavu sociálně negativních jevů v SVČ LUžánky jsou využívány dotazníkové metody, zpětné vazby, rozhovory s klienty i s rodiči dětí, připomínky dětí a schránka důvěry. Zjišťování je průběžné, v případě potřeby je přizvána pracovnice PPP. Při zjištění rizikového chování u klientů SVČ Lužánky budou provedena tato opatření: popis situace dešifrování projevů a významu situace co se děje, kdo je tím zasažen, jaké jsou projevy, jaké jsou příčiny a následky rizikového chování provedení opatření k odstranění rizikového chování písemný záznam o dané situaci a jejím řešení provedení preventivních opatření proti možnému opakování dané situace monitorování situace Tyto úkony provádí vždy konkrétní pedagog, v jehož kroužku, táboře, činnosti apod. k dané situaci došlo, a to s vědomím vedoucího daného pracoviště, pedagogické zástupkyně ředitele a školního metodika prevence. Vyhodnocení účinnosti MPP Na konci školního roku bude vyhodnocena účinnost opatření Minimálního preventivního programu, a to formou: ankety na téma pocit bezpečí v Lužánkách přehledu uskutečněných výukových programů v daných oblastech a na základě zpětné vazby na ně přehledu absolvovaných vzdělávacích aktivit pedagogy SVČ Lužánky vyhodnocení schránek důvěry a dalších forem zpětné vazby dalšího vyhodnocení všech aktivit, směřujících k prevenci rizikového chování V Brně dne Mgr. Petra Rychecká Pedagogická zástupkyně ředitele

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Problematika primární prevence v základních školách

Problematika primární prevence v základních školách Problematika primární prevence v základních školách Co je to primární prevence rizikového chování Základním principem je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu

Více

PROJEKT NA ROK 2012. Zájmové vzdělávání probíhá v SVČ Lužánky v následujících činnostech:

PROJEKT NA ROK 2012. Zájmové vzdělávání probíhá v SVČ Lužánky v následujících činnostech: PROJEKT NA ROK 2012 Posláním Lužánek Střediska volného času, je podporovat pozitivní formování osobnosti, a to vytvářením prostoru a podmínek pro volnočasové aktivity a vzdělávání široké veřejnosti, především

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Vypracoval: Jakub Hřib 1 Obsah 1 Legislativní podklady... 3 2 Personální zajištění prevence ve šk. r. 2014/2015... 4 3 Analýza výskytu rizikových

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová Prioritní oblasti primární prevence MŠMT PhDr. Pavla Doležalová Tři úrovně koordinace - zák. 379/2005 Sb. MŠMT Resorty-spolupráce Kraje- metodici prevence, krajští koordinátoři Primární prevence Školy

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce)

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce) ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ LIBEREC ČESKÁ 534 vypracoval:mgr.periklis Papas ( školní metodik prevence ) schválila: Mgr.Šárka Klímová (statutární zástupce) 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073; e-mail zs.krenovice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073; e-mail zs.krenovice@volny. Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073; e-mail zs.krenovice@volny.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Vypracovala:

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Příloha č. 4. Školní preventivní strategie 2014-2019. 1 Charakteristika školy. 2 Popis aktuálního stavu. 3 Cíle

Příloha č. 4. Školní preventivní strategie 2014-2019. 1 Charakteristika školy. 2 Popis aktuálního stavu. 3 Cíle Příloha č. 4 Školní preventivní strategie 2014-2019 1 Charakteristika školy Název: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Adresa: Lerchova 63, Brno 602 00 Zřizovatel: Česká provincie

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Základní škola Horní Jelení, příspěvková organizace Školní preventivní strategie

Základní škola Horní Jelení, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Základní škola Horní Jelení, příspěvková organizace Školní preventivní strategie 2016-2020 Dne 30. 9. 2016 vypracoval Mgr. Jiří Daněk, školní metodik prevence Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 Školní

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ZŠ 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ZŠ 2014/2015 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 16.02 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ZŠ 2014/2015 Č.j.: RGaZS/520/2012 Spisový znak: A8 Skartační znak: A10 Vypracoval:

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVATÉ ZDISLAVY KOPŘIVNICE se sídlem Štefánikova 117, KOPŘIVNICE PSČ: 742 21 + 556 821 457, 731 175 657 zdislava@zdislava.net www.zdislava.net ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2015-2020 ředitel

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2011/2012

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2011/2012 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

Směrnice ředitele školy k primární prevenci sociálně patalogických jevů u dětí a mládeže

Směrnice ředitele školy k primární prevenci sociálně patalogických jevů u dětí a mládeže Vydal: Základní škola T.G.Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov Vypracovala Mgr. Miloslav Ječný Schválil: Mgr. Miloslav Ječný Účinnost: od 1.9.2010 skartační znak A10 Závaznost: směrnice je závazná pro

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace Školní preventivní strategie

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace Školní preventivní strategie 2016-2018 Školní metodik prevence: Mgr. Lucie Brusová Ředitelka školy:

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Jarmila Benýšková Telefon na ředitele 387

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

SMĚRNICE K PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁVÍ

SMĚRNICE K PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁVÍ Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Vypracovala: Schválila: SMĚRNICE K PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁVÍ PŘÍLOHA K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU ŠKOLY Směrnice nabývá platnosti ode dne: 14.4.2011

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 ---------------------------- ---------------------------- Mgr. Zdeňka Laštuvičková Mgr. Radovan Pavelka ( ŠMP ) (ředitel školy) Minimální preventivní

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE PROTI RIZIKOVÉMU CHOVÁNÍ NA OBDOBÍ 2011/2012 2016/2017

Více

Kvantitativní hodnocení MPP

Kvantitativní hodnocení MPP Kvantitativní hodnocení MPP za školní rok: 2013/2014 Škola: ZŠ a MŠ Vejprty, Moskevská 2 Školní MP (1. stupeň ZŠ, 2. stupeň): Taťána Svobodarová Počet žáků, studentů: 194 % zapojení žáků (studentů) ve

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Základní škola a Mateřská škola České Velenice Program poradenských služeb ve škole 1. Základní charakteristika služeb Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovní poradci,

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE Zpracovatel: Moravskoslezský kraj (odbor školství, mládeže a sportu) Název projektu: Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách Registrační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

DOTAZNÍK PRO EVALUACI PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY

DOTAZNÍK PRO EVALUACI PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY DOTAZNÍK PRO EVALUACI PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY Škola : OU KŘENOVICE, KŘENOVICE 8, 752 01 KOJETÍN Ředitel školy: Mgr. JOSEF PLESNÍK ŠMP : Bc. DAGMAR LUXOVÁ Školní rok : 2015/2016 Počet žáků : 119 1.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Základní škola Česká Ves, okres Jeseník Základní škola Česká Ves, okres Jeseník Číslo jednací: Spisový znak: Skartační znak: Vypracovala: Schválil: PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŘŠ 11/2011 A. 1. A. 5. Pedagogická

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Preventivní program realizuje školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní preventivní strategie: Škola se zaměřuje na celou řadu aktivit v rámci primární prevence

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk Minimální preventivní program Nikola Bechrová Školní rok 2015/2016 Dokument, jimž se řídí realizace školní prevence, je Metodické doporučení k

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů školní rok 2015-2016 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Ivana

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 3. SMĚRNICE K PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Č.j.: 280/2010 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 18.11.2010 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 18.11.2010 Mgr.

Více

Gymnázium Jiřího Wolkera, Kolárova 3, Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Gymnázium Jiřího Wolkera, Kolárova 3, Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Gymnázium Jiřího Wolkera, Kolárova 3, Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracoval: Mgr. Jaroslav Vašíček Rok: 2016/2017 Gymnázium Jiřího Wolkera je střední škola s všeobecným zaměřením na vzdělávání

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 Název školy: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Adresa: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Ředitel

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Krchňák metodik prevence Wichterlovo gymnázia 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace 1. Charakteristika školy Školní preventivní strategie 2015-2018 Dne 1. 7. 2013 se Obchodní akademie,

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86 SMĚRNICE K PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86 SMĚRNICE K PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86 SMĚRNICE K PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Článek 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1. zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

POSUZOVÁNÍ KVALITY A CERTIFIKACE PROGRAMŮ ŠKOLSKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE

POSUZOVÁNÍ KVALITY A CERTIFIKACE PROGRAMŮ ŠKOLSKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE POSUZOVÁNÍ KVALITY A CERTIFIKACE PROGRAMŮ ŠKOLSKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE Roman Petrenko, NÚV CO JE TO PREVENCE? Předcházet, učinit opatření předem Prevence sociálně patologických jevů (Herbert Spencer) Prevence

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace 76301 Mysločovice IČO: 70871035 Školní preventivní strategie 2016-2020 Školní metodik prevence: Mgr. Libuše Kračinová Ředitelka školy:

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Obsah: Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více