Příloha ŠVP č.2 LUŽÁNKY Motto: Chcete-li rozesmát Pána Boha, řekněte mu své plány do budoucnosti (Woody Allen)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha ŠVP č.2 LUŽÁNKY 2015. Motto: Chcete-li rozesmát Pána Boha, řekněte mu své plány do budoucnosti (Woody Allen)"

Transkript

1 LUŽÁNKY 2015 Motto: Chcete-li rozesmát Pána Boha, řekněte mu své plány do budoucnosti (Woody Allen)

2 etní ráno 7.září 2015, sluníčko už nepálí, ale ještě příjemně hřeje a v jeho paprscích se schází v parku jako každým rokem desítky Lužek a Lužů, aby vyrazili do Orlických hor na svoji oblíbenou základnu Lorien. Čeká je tam tentokrát kromě dílen a výměny zkušeností také společné ohlédnutí za pěti lety práce v Lužánkách a přemýšlení, co dál. Společně s nimi odjíždí i dva novináři, protože veřejnost pochopitelně zajímá nejen co se chystá za novinky, ale stojí i o pohled do kuchyně této špičkové firmy v oblasti nabídky volnočasových aktivit. užánky mají být na co hrdé. Nejen že se už podvanácté umístily v prestižní anketě Brno TOP 100 a jsou fakultní školou jak Pedagogické fakulty MU, tak i Divadelní fakulty JAMU, ale především jsou v Brně v Jihomoravském kraji, ba i v celé republice odborníky považovány za lídra trhu, za laboratoř nových nápadů a zdroj inspirace a veřejností za ostrůvek pozitivní deviace ve stále uspěchanějším konzumním světě. etos je mezi zaměstnanci, nastupujícími do autobusu hned několik nových tváří. Každý z nich prošel výběrovým řízením, kde se porovnávaly jeho předpoklady s kompetenčním modelem, zpracovaným na jeho pozici. Ostatně kompetenční model už dávno není v Lužánkách považováno za sprosté slovo. Stalo se běžným stejně jako hospitace, hodnotící rozhovor či mentor. Sice to pár let trvalo, než tyto pojmy zdomácněly a naplnily se smysluplným obsahem, ale stálo to zato. Někteří z těch nováčků v týmu už tedy mají za sebou kolečko po firmě, jiní se zatím drží svého patrona mentora a vyptávají se ho na věci, které je zaujaly buď v Rukověti nováčka nebo v reálném lužáneckém životě. idé jsou tu různí staří i mladí. Na první pohled se zdá, že je tu i zhruba stejně mužů a žen. Průměrná doba jejich působení ve firmě je něco málo přes deset let. Snoubí se tu tedy zkušenost dlouholetých pracovníků, ctících tradice a dobré jméno Lužánek s nadšením a kreativitou nově příchozích, přinášejících nové pohledy na řešení problémů. I to je jednou z cenných deviz Lužánek. Ostatně vedení firmy je si dobře vědomo již druhou desítku let opakované pravdy největším bohatstvím Lužánek nejsou peníze na účtu, ale lidé, kteří Lužánky vytvářejí. Zaměstnanci, externisté, spolupracovníci i příznivci. Proto se této oblasti v posledních letech věnuje značná péče. Z organizační struktury jasně vyplývá princip jasného nejbližšího přímého nadřízeného a díky zpracovaným kompetenčním modelům na jednotlivé pozice, dobře rozpracovanému ročnímu plánu jednotlivých pracovišť a systému zpětných vazeb, zejména pravidelných hodnotících rozhovorů s nadřízeným, ví každý zaměstnanec velmi dobře, proč je v Lužánkách zaměstnán, co je obsahem jeho práce, jak se má v práci chovat, za co je hodnocen a co mu v práci nebude v žádném případě tolerováno (u pedagogů k takovéto zpětné vazbě slouží pochopitelně též časté hospitace a práce s jejich výstupy). Ta poslední část, týkající se sankcí, je pořád ještě trochu problémem. Z každého pravidla se tu a tam najde nějaká výjimka a také občasná nedůslednost v dodržování termínů to je určitě věc, která přijde na letošním Rozjezdovém soustředění na pořad dne. Jedním z návrhů vedení je další posun v hodnocení pracovníků využitím 360 zpětné vazby.

3 egendární Krucemburk, kde rozjezdová soustředění probíhala od konce devadesátých let minulého století, nebyl zapomenut. Stejně jako kdysi tam na Vysočině, již popáté se letos v Orlických horách bude vzpomínat, co se komu v uplynulém roce podařilo a co kdo plánuje v nové sezoně. Je to optimální chvíle, vlastně takový poločas mezi projekty. Předchozí školní rok je za námi a všichni vědí, co se podařilo a co ne. A je ta pravá chvíle přemýšlet o tom, co vetknout do projektu nového. Nápady kolegů mohou být inspirativní. Ostatně té inspirace je víc. Před třemi měsíci jsme se vrátili z tradiční poznávací mise po střediscích volného času. Letos jsme byli sice jenom na Ostravsku, není to jak loni ve Francii nebo v roce 2011 v Německu, ale nápadů jsme nakoupili taky dost. Pořád tomu říkáme školní výlet, přestože to Mikin nerad slyší. Ale ten výraz benchmarking se v Lužánkách prostě neujal. exikon další brožurka, kterou mnohý nejen z nováčků třímá ve svých rukou. Je to vlastně jakýsi etický kodex každého Luže. Před nedávnem byl nově vydán, protože ten původní z roku 2011 musel být doplněn některé věci nás prostě před těmi čtyřmi lety nenapadly. Dostali jsme jej všichni do rukou, i když je každému dostupný v Centrálním Úložišti Pravdy. To abychom jej měli při ruce a nezapomněli, že Lužánky reprezentujeme každý z nás při každém styku s klienty i mezi sebou navzájem. Spolu s grafickým manuálem, který se od toho roku 2011 ani celkem moc nezměnil jsou to takové naše bible. Z grafického manuálu, který je poměrně striktní a jednoznačný, jasně vyplývá, kde a jak používat naše logo i název, jak mají vypadat nejrůznější písemnosti a co je nepřípustné, ale jeho zavedení už na jaře 2011 výrazně přispělo k budování jasné image jednotné firmy zejména zjednodušením názvů lužáneckých pracovišť. Dnes už ani nikomu z nás nepřijde divné, že jsme všichni Lužánky. Naopak, jsme na to hrdí. Ostatně nejeden z nás má vzadu na autě malou samolepku Lužánek. Cestou na Nekoř ji z nás vyloudil na svůj nový patrový autobus i náš oblíbený dopravce Emil. edacos z toho, co Lužánky svým klientům nabízejí, vzniklo díky tomu, že se téměř všichni Lužové intenzivně vzdělávají. I když mají dvě vysoké školy, nepohrdnou jak pedagogickými a odbornými kurzy ve svých oborech, tak nejrůznějšími kurzy obecně lidskými, zejména z oblasti komunikace; vedoucí pracovišť pak především kurzy manažerskými, neboť chápou, že jejich nejdůležitějším úkolem je vytvářet vhodný prostor pro pedagogické působení svých interních i externích spolupracovníků. Přestože jsou noví lidé přijímáni na základě kompetenčních modelů, považují všichni svůj další růst za samozřejmý. Plán dalšího vzdělávání, standardní součást hodnotících rozhovorů, je proto pouze formalita, usměrňující touhu pracovníků po dalším vzdělávání směrem, žádoucím pro firmu. Různé typy škol a kurzů se dotkly nejen pedagogů, ale i lidí z podpůrných systémů. Dá se říct, že na každém postu v lužánecké hierarchii je člověk, který je ve svém oboru špičkovým odborníkem anebo na tom alespoň velmi intenzivně pracuje.

4 etitý problém financování středisek volného času je už od roku 2012 minulostí. K jeho řešení nemalou měrou přispělo i vedení Lužánek jak na úrovni zprostředkování jednání mezi řediteli ostatních SVČ a Odborem školství JM kraje, tak především na celostátní úrovni změnou legislativy. Díky tomu se můžeme intenzivně věnovat kvalitativním stránkám pedagogického procesu. Přitom počty klientů ve všech formách činnosti víceméně neklesají. Pravda, starších dětí v kroužcích poněkud ubylo, ale o to více se jich účastní nejrůznějších jednorázových akcí a ještě víc jich chodí nepravidelně pravidelně do obou našich skejtparků, outdoorového i indoorového, do klubů i do těch nových sportovišť, co jsme získali do správy. Naši nabídku teď nestimulují normativy, ale výsledky marketingových průzkumů, které nám pravidelně předkládají kluci a holky z podpůrných systémů. Je dobré, že teď víme, o co konkrétně je zájem a naše nápady tím můžeme trochu korigovat. I tak se ale pouštíme do nových věcí, protože kreativita a invence Lužek a Lužů je téměř nevyčerpatelná. A ti škarohlídové, co nad perspektivami Lužánek užuž lámali hůl, buď pookřáli nebo odešli. epší možnosti plánování rozjezdu nových projektů i vylepšování starých dobrých věcí umožnilo také rozmrazení zmrazených zůstatků na finančních lístcích nákladových středisek. Znamenalo to sice zpřísnění pravidel čerpání peněz, výrazné zvýšení zodpovědnosti majitelů finančních lístků a mírné zvýšení vnitrofiremních daní, ale přineslo to svobodu dlouhodobého a zejména střednědobého ekonomického plánování všem vedoucím pracovníkům Lužánek. A to, že musíme mít na každou činnost zpracovanou ekonomickou rozvahu je jenom dobře. Aspoň máme větší předpoklad, že se nedostaneme do průšvihu, když nám to někdo díky kontrolnímu systému více hlídá. Koneckonců to ekonomické školení pro všechny vedoucí pracovníky byl dobrý nápad dnes už by bez něj asi žádný nový vedoucí pobočky do funkce nešel. I když zpočátku jsme se tomu bránili, že je těch změn na nás trochu moc. oni konečně také přestaly křivit dotační prostor ty různé evropské dotace. Stát se z toho bude muset trochu vzpamatovávat, ale už to vypadá, že se obnoví normální možnosti získávání grantů jak na celostátní, tak i krajské a komunální úrovni otevřením rovných podmínek všem subjektům bez rozdílu právní formy. Zkušenosti z realizace těch evropských projektů nejsou k zahození, zejména toho posledního velkého, co nám pomohl přestrukturovat a rozšířit nabídku výukových programů pro školy. Díky němu jsou dnes lužánecké výukáče nedílnou součástí ŠVP velké části mateřských, základních i středních a vyšších odborných škol v regionu. A velkou výhodou je, že podpůrné systémy mají dobře zvládnutý i fundraising. Když se jim podařilo získávat od drobných i větších donorů finanční částky i v době krize, tak teď, když jde ekonomika opět nahoru, to snad bude ještě lepší. Protože spoléhat na našeho generálního sponzora také donekonečna nelze. Ostatně chvályhodné je, že se každoročně zvyšuje ekonomická nezávislost Lužánek na mandatorních příjmech od státu zhruba o tři až pět procent ročně a ty už nyní tvoří necelou polovinu ročního obratu firmy. Zásluhu na tom nemají jen vyšší tržby z činnosti, ale právě zdařilá a vyvážená grantová a fundraisingová politika firmy. Bez fundraisingového plánu by to pochopitelně nešlo. ogickou součástí úspěchu firmy v konkurenčním prostředí trhu volného času je mediální politika Lužánek. Zde sehrál velkou roli mediální plán firmy, ale bez osobní angažovanosti každého zaměstnance by se jej naplnit nepodařilo. Základem úspěchu mediálního obrazu Lužánek na veřejnosti je pochopitelně absence jakékoliv negativní mediální kauzy ostatně to ví každý Luž, který absolvoval mediální školení. Ale synergie v prezentování nejrůznějších počinů jednotlivých pracovišť Lužánek během uplynulých pěti let přinesla nám všem již v úvodu zmíněný názor odborné i laické veřejnosti. To si nemyslíme, to víme z průzkumů. Ostatně doložit jsme to museli i v následném hodnocení metodou ŠUK (inovované evaluační metodě bývalého CAF). O Lužánkách se v médiích píše pouze kladně a prakticky denně. O výstavách, divadelních představeních, akcích, dílnách a kurzech, nápadech, řešení společenských problémů,

5 užové, zejména ti nejzkušenější, jsou také velmi aktivní v metodické oblasti. Po úspěchu několika prvních vydaných metodických materiálů v roce 2011 jsme museli v dalších letech sjednotit systém vydávání těchto brožurek, protože nám přišlo škoda, že se vydávají náhodně a nesystematicky. Dnes už je položen alespoň skromný základ nové řady Lužáneckých metodik a co hlavně, tyto materiály jsou velmi oblíbené a žádané jak učiteli, tak i vychovateli dětí a mládeže z různých občanských sdružení. Není divu, vždyť jejich autoři jsou mnohdy nejen zaměstnanci Lužánek, ale i externími učiteli vysokých škol, kde vedou seminární a diplomové práce studentů (nejen z obou našich fakult). Však i tyto práce míří mnohdy do oblastí činnosti Lužánek a pomáhají jejich rozvoji. idský rozměr jednotlivých pracovišť, příjemné prostředí a proklientský přístup byl průvodním znakem Lužánek vždy. Nyní je na tuto oblast kladen velký důraz. Vlastně každý nový nápad je nejprve posuzován z hlediska toho, co to přinese klientům a nakolik je to v souladu s oběma lužáneckými biblemi Grafickým manuálem a Lexikonem. Důležitá je sice i spokojenost pracovníků, protože spokojený pracovník lépe opečovává klienty než zpruzený. Ale klient má přednost vždy. Přívětivost a vlídnost se prolínají všemi atributy firmy od pozdravu do telefonu přes interiéry a všechny tištěné i virtuální materiály až po náplň kroužků, kurzů, akcí a všech dalších aktivit. Dobrovolným nadšeným nošením firemního oblečení byli Lužové proslulí už před léty a tento trend přetrvává. Vždyť po lužáneckých tričkách i dalších artefaktech je sháňka i mezi mládeží a dětmi, o spolupracovnících nemluvě. užánečtí externisté i zaměstnanci se během roku setkávají nejen na jednotlivých pobočkách, ale aspoň dvakrát či třikrát do roka i společně. Kromě již zmíněných příležitostí k tomu slouží dnes už tradiční Lužánecký bál a předprázdninová stejkpárty a od roku 2011 i celolužánecká jarní akce. Ale i další společné akce jsou vedením podporovány. Například společná účast na teambuildingových kurzech přinesla jak sdílené zážitky, tak i vylepšení vztahů, komunikace a spolupráce už na několika lužáneckých pracovištích.

6 užánecké standardy přispěly značnou měrou k jistotě jak zaměstnanců, tak i klientů. Nejde jen o standardy jednotlivých činností táborů, příměstských táborů, výukových programů, pobytových akcí a dalších. Důležité je, že firma má zastandardizované i Všeobecné obchodní podmínky, dostupné každému klientovi. Zastandardizovány jsou například takové věci, jako jsou vratky a stornopoplatky, zastandardizována je obecně celá cenová politika, byť vedoucí jednotlivých pracovišť v jejím rámci mají poměrně volné ruce v tvorbě cen a poplatků. Zastandardizovány jsou především principy tvorby cen. Zastandardizováno je jak přihlašování do jednotlivých forem činností, tak i vedení pedagogické dokumentace. Přechod k elektronické formě byl dokončen a osvědčil se, i když to znamenalo postupně vychytat mouchy. Navíc je každému Luži jasné, které činnosti jsou primárně konány za účelem dosažení zisku a u kterých je ekonomické hledisko pouze průvodním kriteriem. Každá činnost je však předem kalkulována a je sledován její ekonomický profil. Konzultace v této oblasti poskytuje velmi ochotně ekonom Lužánek, kterému se hned v počátku roku 2011 uvolnily ruce od účtování obsazením pozice vedoucího ekonomického oddělení. Obecně lze říct, že restrukturalizace podpůrných systémů hned na přelomu let 2010/2011 byla důležitá. Zatímco struktura pedagogických pracovišť zůstává poslední roky víceméně stejná, podpůrné systémy se stále vyvíjejí, aby pružně reagovaly na potřeby hlavní činnosti. Vedoucí pracovníci totiž vědí, že v konkurenčním prostředí nemusí uspět firma velká, ale hlavně pružná, adaptabilní. egislativa nebývala silnou stránkou Lužánek. Vnitřní předpisy bývaly různě roztroušené a víceméně hasily různé doutnající požáry. Nyní jsou všechny přehledně seřazeny a aktualizovány v Centrálním Úložišti Pravdy. Staré a již neaktuální věci jsou archivovány mimo viditelnou část Úložiště. A navíc druhá část Úložiště je vedena formou encyklopedie. Jednotlivá hesla, resp. nejčastěji kladené otázky, jsou zpracovány přehledně a slouží tak k rychlé a aktuálně správné orientaci všech Lužek a Lužů. Kromě tohoto systému sdílení informací využívá firma pochopitelně i elektronický systém sdílení souborů, ale bez toho už se dnes žádný moderně pracující tým neobejde. Vedení je přesvědčeno, že informační toky jsou pružné a dynamické, ale rejpalové, kteří by to řešili jinak a lépe se najdou i dnes. eitmotivem Lužánek je spolupráce. Týká se to jak vnitřního prostředí firmy, kde je víc než osobní úspěch hodnocena práce pro tým a vzájemná podpora, tak i prostředí vnějšího. Díky tomu s Lužánkami rádi spolupracují jak nejrůznější občanské spolky, tak i samospráva, všechny možné typy škol i jednotlivci. Filozofií Lužánek není ostatní převálcovat, ale od konkurence se pozitivně odlišit vysokou mírou profesionality, proklientským přístupem, vlídností a pokorou. Díky tomu Lužánkám přibývají přátelé a ubývají nepřátelé. užáneckým středobodem, kolem kterého se vše točí, je pochopitelně činnost. Konkrétní každodenní přímá práce s klienty. Proč o ní tato vize tak málo hovoří? Zaprvé o ní hovoří hodně jenom záleží na tom, jak ji čtete. A zadruhé proto, že ta vlastní práce s klientem nám jde, šla a věřím, že i půjde pěkně od ruky. Mikin

7 Příloha ŠVP č.3 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE SVČ LUŽÁNKY Příloha k ŠVP Lužánek na roky SVČ Lužánky na základě své vize a poslání usiluje o to, být otevřeným a bezpečným místem pro děti, mládež i dospělé, které nabízí nejen příjemný a podnětný prostor, ale také čas pro vznik a udržování pozitivních mezilidských vztahů, a dostatek pobídek pro zájmové vzdělávání. Základním principem primární prevence rizikového chování je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací osobnosti. Jedná se o oblast zabývající se prioritně předcházením rozvoje rizik, které směřují zejména k následujícím rizikovým projevům v chování žáků: a) agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím multimedií, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie b) záškoláctví, c) závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling d) rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, prevence úrazů e) spektrum poruch příjmu potravy, f) negativní působení sekt, g) sexuální rizikové chování, s cílem zabránit výskytu rizikového chování v daných oblastech, nebo co nejvíce omezit škody působené jejich výskytem mezi žáky. Cílem je zabránit výskytu rizikového chování v daných oblastech, nebo co nejvíce omezit škody působené jejich výskytem mezi žáky. SVČ Lužánky chce dlouhodobě působit v těchto oblastech: 1) Specifická primární prevence aktivity a programy, které jsou zaměřeny specificky na předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování žáků. Jedná se o: a) všeobecnou prevenci, která je zaměřena na širší populaci, aniž by byl dříve zjišťován rozsah problému nebo rizika, b) selektivní prevenci, která je zaměřena na žáky, u nichž lze předpokládat zvýšený výskyt rizikového chování, c) indikovanou prevenci, která je zaměřena na jednotlivce a skupiny, u nichž byl zaznamenán vyšší výskyt rizikových faktorů v oblasti chování, problematických vztahů v rodině, ve škole nebo s vrstevníky. 2) Nespecifická primární prevence veškeré aktivity podporující zdravý životní styl a osvojování pozitivního sociálního chování prostřednictvím smysluplného využívání a organizace volného času, například zájmové, sportovní a volnočasové aktivity a jiné programy, které vedou k dodržování určitých společenských pravidel, zdravého rozvoje osobnosti, k odpovědnosti za sebe a své jednání. Dlouhodobé cíle SVČ Lužánky v oblasti prevence rizikového chování: 1. všechna pracoviště SVČ Lužánky jsou otevřenými a bezpečnými místy pro klienty i zaměstnance 2. zájmové vzdělávání i volnočasová aktivity v SVČ Lužánky probíhají v přátelské a pozitivní atmosféře 3. vztahy mezi zaměstnanci SVČ Lužánky a klienty jsou založeny na vzájemné úctě, toleranci a otevřené komunikaci 4. ve všech činnostech jsou dodržována lidská práva a povinnosti 5. činnosti SVČ Lužánky podporují zdravý životní styl

8 Příloha ŠVP č.3 K uskutečnění těchto cílů a jejich konkretizaci slouží Minimální preventivní program SVČ Lužánky s roční platností, který pojmenovává oblasti prevence rizikového chování, a je zaměřený zejména na výchovu a vzdělávání žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a emočně sociální rozvoj a komunikační dovednosti. Minimální preventivní program je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní práce s žáky, zapojení celého pedagogického sboru školského zařízení a spolupráci se zákonnými zástupci nezletilých žáků. Minimální preventivní program je zpracováván na jeden školní rok školním metodikem prevence, podléhá kontrole České školní inspekce, je vyhodnocován průběžně a na závěr školního roku je hodnocena kvalita a efektivita zvolených strategií primární prevence. Jako přílohu k ŠVP SVČ Lužánky na roky zpracovala: Mgr. Petra Rychecká Pedagogická zástupkyně ředitele

9 Příloha ŠVP č.4 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SVČ LUŽÁNKY NA ROK 2013 Lužánky Středisko volného času jsou volnočasovým zařízením pro zájmové vzdělávání dětí, mládeže i dospělých. Základním principem naší činnosti je tedy dobrovolnost a osobní angažovanost klientů, kteří navštěvují činnosti a aktivity SVČ Lužánek především ve svém volném čase a z vlastního zájmu. To je základním předpokladem pozitivního klimatu, které je cílem i podmínkou naší práce. Nabídka naší činnosti je zaměřena na nejširší škálu klientů od rodičů s dětmi v kojeneckém věku, přes předškoláky, žáky základních a středních škol, studenty po dospělé a seniory. Proto je pozitivní klima, dobré mezigenerační vztahy a prevence rizikového chování důležitou součástí všech aktivit a činností, které v SVČ Lužánky probíhají. Důraz na pozitivní mezilidské vztahy, rozvoj osobnosti a podporu sociálních dovedností je v rovnováze s odborným zaměřením zájmového vzdělávání. Současný stav V tomto okamžiku se setkáváme s projevy rizikového chování v aktivitách SVČ Lužánky jen sporadicky. Neprobíhá zatím ani systematičtější mapování jejich výskytu. Pedagogové řeší tyto projevy na základě svých pedagogických zkušeností, prostřednictvím komunikace s rodiči nezletilých klientů, ale také prostřednictvím pravidelných pedagogických porad jednotlivých pracovišť, intervizích skupin a za pomoci svého dalšího vzdělávání. Co chceme a proč V roce 2013 patří mezi hlavní cíle prevence rizikového chování tyto oblasti: a) agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím multimedií, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie b) závislostní chování, užívání všech návykových látek c) spektrum poruch příjmu potravy, d) negativní působení sekt, e) sexuální rizikové chování. Další cíle: Systematická výuka a výchova klientů ke zdravému životnímu stylu. Vytvoření dostatečného zázemí k trávení volného času v prostorách SVČ Lužánky. Podpora vlastních aktivit klientů a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Začleňování méně průbojných dětí do kolektivu, odstranění nevhodného chování mezi účastníky kroužků, táborů a dalších aktivit. Zapojení všech pedagogů do systému prevence. Aktivní spolupráce s rodiči dětí, otevřenost vůči veřejnosti. Metody a formy, jakými budou dílčí cíle naplňovány: Konkrétní aktivity podporující primární prevenci 1. výukové programy pro žáky základních a středních škol v oblastech: výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních vytváření eticky hodnotných postojů a způsobů chování zaměření pozornosti na projekty prevence drogových závislostí, konzumace alkoholu, vandalismu, rasismu, násilí, komerčního sexuálního zneužívání apod. prevence kouření

10 Příloha ŠVP č.4 dovednost volby správné životosprávy - poruchy příjmu potravy mentální anorexie a bulimie sexuální výchova a prevence AIDS akce zaměřené na práci s národnostními menšinami směřující k potlačení rasismu a xenofobie zvyšování příznivého klimatu ve třídních kolektivech osobnostní a sociální výchova týmová spolupráce 2. nabídka pro třídní kolektivy a zájmové skupiny v Lanovém centru, zaměřená na sebepoznání a budování vzájemné důvěry a odpovědnosti organizování akcí směřujících k oživení klimatu ve školách a zábavnou formou zpříjemnění školního prostředí (školní výlety, sportovní akce, víkendové výjezdy atd.) 3. podporování fungování otevřených klubů pro děti a mládež ze sociálně slabšího prostředí: klub Koniklecova v Kamenné čtvrti klub Ska v Kamenné čtvrti klub Legato v Kohoutovicích klub Labyrint v Bohunicích vytváření kvalitní nabídky volnočasových aktivit mapování projevů rizikového chování prevence rizikového chování individuální práce s klienty 4. zapojení dětí ze sociálně slabších rodin do letní činnosti v rámci programu Jihomoravského kraje zařazení okolo 100 dětí do činnosti stávajících kolektivů i nově vzniklých kolektivů na letních táborech všech zaměření i typů 5. další vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ Lužánky v oblasti prevence rizikového chování prostřednictví projektu ESF O krok dále budou pedagogové vzdělávání v oblasti vedení intervize s cílem sdílet a řešit projevy rizikového chování dalšími oblastmi rozvoje bude oblast soft skills, komunikace, osobnostního rozvoje tento projekt nabídne i vzdělávání v oblasti práce s problémovými dětmi ve věku 7-15 let a s dětmi hyperaktivními 6. podpora školních parlamentů Rozvíjí zodpovědnost žáků za širší společenství a vzájemné soužití. Je prostorem pro zapojení žáků do organizace školy. Pravidelná setkání umožňují kontinuální práci a prevenci problémů ve třídách. 7. vytváření příjemného a bezpečného prostředí na jednotlivých pracovištích Budování čekáren Nabídka lužáneckých knihovniček Vytváření a podpora Family pointů Vytváření dětských koutků Otevírání a úpravy zahrad 8. společné setkání pedagogických pracovníků na odbornostním setkání v Nekoři na začátku školního roku 9. rozšíření metodického materiálu MŠMT mezi pedagogické pracovníky SVČ Lužánky a seznámení s ním 10. budování schránek důvěry a podporování zpětné vazby na jednotlivé aktivity 11. Aktivity zaměřené na rodiče a veřejnost seznámení rodičů s MPP prostřednictvím webových stránek nabídka konzultačních hodin vedoucích kroužků, vedoucích letních táborů, metodika prevence

11 Příloha ŠVP č.4 Zjišťování a zachycování stavu rizikového chování Ke zjištění aktuálního stavu sociálně negativních jevů v SVČ LUžánky jsou využívány dotazníkové metody, zpětné vazby, rozhovory s klienty i s rodiči dětí, připomínky dětí a schránka důvěry. Zjišťování je průběžné, v případě potřeby je přizvána pracovnice PPP. Při zjištění rizikového chování u klientů SVČ Lužánky budou provedena tato opatření: popis situace dešifrování projevů a významu situace co se děje, kdo je tím zasažen, jaké jsou projevy, jaké jsou příčiny a následky rizikového chování provedení opatření k odstranění rizikového chování písemný záznam o dané situaci a jejím řešení provedení preventivních opatření proti možnému opakování dané situace monitorování situace Tyto úkony provádí vždy konkrétní pedagog, v jehož kroužku, táboře, činnosti apod. k dané situaci došlo, a to s vědomím vedoucího daného pracoviště, pedagogické zástupkyně ředitele a školního metodika prevence. Vyhodnocení účinnosti MPP Na konci školního roku bude vyhodnocena účinnost opatření Minimálního preventivního programu, a to formou: ankety na téma pocit bezpečí v Lužánkách přehledu uskutečněných výukových programů v daných oblastech a na základě zpětné vazby na ně přehledu absolvovaných vzdělávacích aktivit pedagogy SVČ Lužánky vyhodnocení schránek důvěry a dalších forem zpětné vazby dalšího vyhodnocení všech aktivit, směřujících k prevenci rizikového chování V Brně dne Mgr. Petra Rychecká Pedagogická zástupkyně ředitele

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová Prioritní oblasti primární prevence MŠMT PhDr. Pavla Doležalová Tři úrovně koordinace - zák. 379/2005 Sb. MŠMT Resorty-spolupráce Kraje- metodici prevence, krajští koordinátoři Primární prevence Školy

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

PROJEKT NA ROK 2012. Zájmové vzdělávání probíhá v SVČ Lužánky v následujících činnostech:

PROJEKT NA ROK 2012. Zájmové vzdělávání probíhá v SVČ Lužánky v následujících činnostech: PROJEKT NA ROK 2012 Posláním Lužánek Střediska volného času, je podporovat pozitivní formování osobnosti, a to vytvářením prostoru a podmínek pro volnočasové aktivity a vzdělávání široké veřejnosti, především

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce)

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce) ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ LIBEREC ČESKÁ 534 vypracoval:mgr.periklis Papas ( školní metodik prevence ) schválila: Mgr.Šárka Klímová (statutární zástupce) 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Příloha č. 4. Školní preventivní strategie 2014-2019. 1 Charakteristika školy. 2 Popis aktuálního stavu. 3 Cíle

Příloha č. 4. Školní preventivní strategie 2014-2019. 1 Charakteristika školy. 2 Popis aktuálního stavu. 3 Cíle Příloha č. 4 Školní preventivní strategie 2014-2019 1 Charakteristika školy Název: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Adresa: Lerchova 63, Brno 602 00 Zřizovatel: Česká provincie

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073; e-mail zs.krenovice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073; e-mail zs.krenovice@volny. Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073; e-mail zs.krenovice@volny.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Vypracovala:

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Jarmila Benýšková Telefon na ředitele 387

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ZŠ 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ZŠ 2014/2015 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 16.02 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ZŠ 2014/2015 Č.j.: RGaZS/520/2012 Spisový znak: A8 Skartační znak: A10 Vypracoval:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Preventivní program realizuje školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní preventivní strategie: Škola se zaměřuje na celou řadu aktivit v rámci primární prevence

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVATÉ ZDISLAVY KOPŘIVNICE se sídlem Štefánikova 117, KOPŘIVNICE PSČ: 742 21 + 556 821 457, 731 175 657 zdislava@zdislava.net www.zdislava.net ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2015-2020 ředitel

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Směrnice ředitele školy k primární prevenci sociálně patalogických jevů u dětí a mládeže

Směrnice ředitele školy k primární prevenci sociálně patalogických jevů u dětí a mládeže Vydal: Základní škola T.G.Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov Vypracovala Mgr. Miloslav Ječný Schválil: Mgr. Miloslav Ječný Účinnost: od 1.9.2010 skartační znak A10 Závaznost: směrnice je závazná pro

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK./. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

SMĚRNICE K PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁVÍ

SMĚRNICE K PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁVÍ Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Vypracovala: Schválila: SMĚRNICE K PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁVÍ PŘÍLOHA K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU ŠKOLY Směrnice nabývá platnosti ode dne: 14.4.2011

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Základní škola Česká Ves, okres Jeseník Základní škola Česká Ves, okres Jeseník Číslo jednací: Spisový znak: Skartační znak: Vypracovala: Schválil: PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŘŠ 11/2011 A. 1. A. 5. Pedagogická

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

Programy primární prevence. o.s. Prev-Centrum

Programy primární prevence. o.s. Prev-Centrum Programy primární prevence o.s. Prev-Centrum Miluše Stehlíková OBSAH 1. Něco o nás systém služeb 2. Programy všeobecné primární prevence 3. Programy selektivní primární prevence 4. Programy indikované

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE PROTI RIZIKOVÉMU CHOVÁNÍ NA OBDOBÍ 2011/2012 2016/2017

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE Zpracovatel: Moravskoslezský kraj (odbor školství, mládeže a sportu) Název projektu: Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách Registrační

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 Název školy: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Adresa: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Ředitel

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Krchňák metodik prevence Wichterlovo gymnázia 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 ---------------------------- ---------------------------- Mgr. Zdeňka Laštuvičková Mgr. Radovan Pavelka ( ŠMP ) (ředitel školy) Minimální preventivní

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Jana A. Komenského 540 357 51 Kynšperk nad Ohří tel.: 352 683 135 e-mail: sekretariat@zs-kynsperk.cz www: kynsperk.cz/mestskeorganizace

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů školní rok 2015-2016 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Ivana

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk Minimální preventivní program Nikola Bechrová Školní rok 2015/2016 Dokument, jimž se řídí realizace školní prevence, je Metodické doporučení k

Více

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 7/8 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská

Více

školní metodik prevence jeho práce, resp. spolupráce s externími institucemi standardní činnosti šmp (dle přílohy vyhl. 72/2005 Sb., jde o vyňatek ) metodické a koordinační činnosti koordinace spolupráce

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Prevence rizikového chování

Prevence rizikového chování Příloha č. 48 PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 1 Vnitřní směrnice č. 48 Odborného učiliště, Křenovice 8 Prevence rizikového chování Č.j.: OUKR/1370/2010 Spis. sk.: 3.20. A10 V Křenovicích dne 1. listopadu 2010

Více

Základní škola Ruda nad Moravou

Základní škola Ruda nad Moravou Základní škola Ruda nad Moravou Sportovní 300 Ruda nad Moravou 789 63 tel. + 420 583 236 330 Minimální preventivní program protidrogová prevence a další sociálně patologické jevy pro školní rok 2013/2014

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál

ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál spolufinancováno Městem Bruntál a Moravskoslezským krajem

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MPP 2010/2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Miloslav

Více

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže.

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova Prosociální výchova je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova se pod názvem etická výchova vyučuje jako volitelný, ale povinný

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk

Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Minimální preventivní program na školní rok 2014 2015 1. Seznámení ředitele školy s minimálním preventivním programem - proběhne v září 2014. 2. Seznámení

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více