Příloha ŠVP č.2 LUŽÁNKY Motto: Chcete-li rozesmát Pána Boha, řekněte mu své plány do budoucnosti (Woody Allen)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha ŠVP č.2 LUŽÁNKY 2015. Motto: Chcete-li rozesmát Pána Boha, řekněte mu své plány do budoucnosti (Woody Allen)"

Transkript

1 LUŽÁNKY 2015 Motto: Chcete-li rozesmát Pána Boha, řekněte mu své plány do budoucnosti (Woody Allen)

2 etní ráno 7.září 2015, sluníčko už nepálí, ale ještě příjemně hřeje a v jeho paprscích se schází v parku jako každým rokem desítky Lužek a Lužů, aby vyrazili do Orlických hor na svoji oblíbenou základnu Lorien. Čeká je tam tentokrát kromě dílen a výměny zkušeností také společné ohlédnutí za pěti lety práce v Lužánkách a přemýšlení, co dál. Společně s nimi odjíždí i dva novináři, protože veřejnost pochopitelně zajímá nejen co se chystá za novinky, ale stojí i o pohled do kuchyně této špičkové firmy v oblasti nabídky volnočasových aktivit. užánky mají být na co hrdé. Nejen že se už podvanácté umístily v prestižní anketě Brno TOP 100 a jsou fakultní školou jak Pedagogické fakulty MU, tak i Divadelní fakulty JAMU, ale především jsou v Brně v Jihomoravském kraji, ba i v celé republice odborníky považovány za lídra trhu, za laboratoř nových nápadů a zdroj inspirace a veřejností za ostrůvek pozitivní deviace ve stále uspěchanějším konzumním světě. etos je mezi zaměstnanci, nastupujícími do autobusu hned několik nových tváří. Každý z nich prošel výběrovým řízením, kde se porovnávaly jeho předpoklady s kompetenčním modelem, zpracovaným na jeho pozici. Ostatně kompetenční model už dávno není v Lužánkách považováno za sprosté slovo. Stalo se běžným stejně jako hospitace, hodnotící rozhovor či mentor. Sice to pár let trvalo, než tyto pojmy zdomácněly a naplnily se smysluplným obsahem, ale stálo to zato. Někteří z těch nováčků v týmu už tedy mají za sebou kolečko po firmě, jiní se zatím drží svého patrona mentora a vyptávají se ho na věci, které je zaujaly buď v Rukověti nováčka nebo v reálném lužáneckém životě. idé jsou tu různí staří i mladí. Na první pohled se zdá, že je tu i zhruba stejně mužů a žen. Průměrná doba jejich působení ve firmě je něco málo přes deset let. Snoubí se tu tedy zkušenost dlouholetých pracovníků, ctících tradice a dobré jméno Lužánek s nadšením a kreativitou nově příchozích, přinášejících nové pohledy na řešení problémů. I to je jednou z cenných deviz Lužánek. Ostatně vedení firmy je si dobře vědomo již druhou desítku let opakované pravdy největším bohatstvím Lužánek nejsou peníze na účtu, ale lidé, kteří Lužánky vytvářejí. Zaměstnanci, externisté, spolupracovníci i příznivci. Proto se této oblasti v posledních letech věnuje značná péče. Z organizační struktury jasně vyplývá princip jasného nejbližšího přímého nadřízeného a díky zpracovaným kompetenčním modelům na jednotlivé pozice, dobře rozpracovanému ročnímu plánu jednotlivých pracovišť a systému zpětných vazeb, zejména pravidelných hodnotících rozhovorů s nadřízeným, ví každý zaměstnanec velmi dobře, proč je v Lužánkách zaměstnán, co je obsahem jeho práce, jak se má v práci chovat, za co je hodnocen a co mu v práci nebude v žádném případě tolerováno (u pedagogů k takovéto zpětné vazbě slouží pochopitelně též časté hospitace a práce s jejich výstupy). Ta poslední část, týkající se sankcí, je pořád ještě trochu problémem. Z každého pravidla se tu a tam najde nějaká výjimka a také občasná nedůslednost v dodržování termínů to je určitě věc, která přijde na letošním Rozjezdovém soustředění na pořad dne. Jedním z návrhů vedení je další posun v hodnocení pracovníků využitím 360 zpětné vazby.

3 egendární Krucemburk, kde rozjezdová soustředění probíhala od konce devadesátých let minulého století, nebyl zapomenut. Stejně jako kdysi tam na Vysočině, již popáté se letos v Orlických horách bude vzpomínat, co se komu v uplynulém roce podařilo a co kdo plánuje v nové sezoně. Je to optimální chvíle, vlastně takový poločas mezi projekty. Předchozí školní rok je za námi a všichni vědí, co se podařilo a co ne. A je ta pravá chvíle přemýšlet o tom, co vetknout do projektu nového. Nápady kolegů mohou být inspirativní. Ostatně té inspirace je víc. Před třemi měsíci jsme se vrátili z tradiční poznávací mise po střediscích volného času. Letos jsme byli sice jenom na Ostravsku, není to jak loni ve Francii nebo v roce 2011 v Německu, ale nápadů jsme nakoupili taky dost. Pořád tomu říkáme školní výlet, přestože to Mikin nerad slyší. Ale ten výraz benchmarking se v Lužánkách prostě neujal. exikon další brožurka, kterou mnohý nejen z nováčků třímá ve svých rukou. Je to vlastně jakýsi etický kodex každého Luže. Před nedávnem byl nově vydán, protože ten původní z roku 2011 musel být doplněn některé věci nás prostě před těmi čtyřmi lety nenapadly. Dostali jsme jej všichni do rukou, i když je každému dostupný v Centrálním Úložišti Pravdy. To abychom jej měli při ruce a nezapomněli, že Lužánky reprezentujeme každý z nás při každém styku s klienty i mezi sebou navzájem. Spolu s grafickým manuálem, který se od toho roku 2011 ani celkem moc nezměnil jsou to takové naše bible. Z grafického manuálu, který je poměrně striktní a jednoznačný, jasně vyplývá, kde a jak používat naše logo i název, jak mají vypadat nejrůznější písemnosti a co je nepřípustné, ale jeho zavedení už na jaře 2011 výrazně přispělo k budování jasné image jednotné firmy zejména zjednodušením názvů lužáneckých pracovišť. Dnes už ani nikomu z nás nepřijde divné, že jsme všichni Lužánky. Naopak, jsme na to hrdí. Ostatně nejeden z nás má vzadu na autě malou samolepku Lužánek. Cestou na Nekoř ji z nás vyloudil na svůj nový patrový autobus i náš oblíbený dopravce Emil. edacos z toho, co Lužánky svým klientům nabízejí, vzniklo díky tomu, že se téměř všichni Lužové intenzivně vzdělávají. I když mají dvě vysoké školy, nepohrdnou jak pedagogickými a odbornými kurzy ve svých oborech, tak nejrůznějšími kurzy obecně lidskými, zejména z oblasti komunikace; vedoucí pracovišť pak především kurzy manažerskými, neboť chápou, že jejich nejdůležitějším úkolem je vytvářet vhodný prostor pro pedagogické působení svých interních i externích spolupracovníků. Přestože jsou noví lidé přijímáni na základě kompetenčních modelů, považují všichni svůj další růst za samozřejmý. Plán dalšího vzdělávání, standardní součást hodnotících rozhovorů, je proto pouze formalita, usměrňující touhu pracovníků po dalším vzdělávání směrem, žádoucím pro firmu. Různé typy škol a kurzů se dotkly nejen pedagogů, ale i lidí z podpůrných systémů. Dá se říct, že na každém postu v lužánecké hierarchii je člověk, který je ve svém oboru špičkovým odborníkem anebo na tom alespoň velmi intenzivně pracuje.

4 etitý problém financování středisek volného času je už od roku 2012 minulostí. K jeho řešení nemalou měrou přispělo i vedení Lužánek jak na úrovni zprostředkování jednání mezi řediteli ostatních SVČ a Odborem školství JM kraje, tak především na celostátní úrovni změnou legislativy. Díky tomu se můžeme intenzivně věnovat kvalitativním stránkám pedagogického procesu. Přitom počty klientů ve všech formách činnosti víceméně neklesají. Pravda, starších dětí v kroužcích poněkud ubylo, ale o to více se jich účastní nejrůznějších jednorázových akcí a ještě víc jich chodí nepravidelně pravidelně do obou našich skejtparků, outdoorového i indoorového, do klubů i do těch nových sportovišť, co jsme získali do správy. Naši nabídku teď nestimulují normativy, ale výsledky marketingových průzkumů, které nám pravidelně předkládají kluci a holky z podpůrných systémů. Je dobré, že teď víme, o co konkrétně je zájem a naše nápady tím můžeme trochu korigovat. I tak se ale pouštíme do nových věcí, protože kreativita a invence Lužek a Lužů je téměř nevyčerpatelná. A ti škarohlídové, co nad perspektivami Lužánek užuž lámali hůl, buď pookřáli nebo odešli. epší možnosti plánování rozjezdu nových projektů i vylepšování starých dobrých věcí umožnilo také rozmrazení zmrazených zůstatků na finančních lístcích nákladových středisek. Znamenalo to sice zpřísnění pravidel čerpání peněz, výrazné zvýšení zodpovědnosti majitelů finančních lístků a mírné zvýšení vnitrofiremních daní, ale přineslo to svobodu dlouhodobého a zejména střednědobého ekonomického plánování všem vedoucím pracovníkům Lužánek. A to, že musíme mít na každou činnost zpracovanou ekonomickou rozvahu je jenom dobře. Aspoň máme větší předpoklad, že se nedostaneme do průšvihu, když nám to někdo díky kontrolnímu systému více hlídá. Koneckonců to ekonomické školení pro všechny vedoucí pracovníky byl dobrý nápad dnes už by bez něj asi žádný nový vedoucí pobočky do funkce nešel. I když zpočátku jsme se tomu bránili, že je těch změn na nás trochu moc. oni konečně také přestaly křivit dotační prostor ty různé evropské dotace. Stát se z toho bude muset trochu vzpamatovávat, ale už to vypadá, že se obnoví normální možnosti získávání grantů jak na celostátní, tak i krajské a komunální úrovni otevřením rovných podmínek všem subjektům bez rozdílu právní formy. Zkušenosti z realizace těch evropských projektů nejsou k zahození, zejména toho posledního velkého, co nám pomohl přestrukturovat a rozšířit nabídku výukových programů pro školy. Díky němu jsou dnes lužánecké výukáče nedílnou součástí ŠVP velké části mateřských, základních i středních a vyšších odborných škol v regionu. A velkou výhodou je, že podpůrné systémy mají dobře zvládnutý i fundraising. Když se jim podařilo získávat od drobných i větších donorů finanční částky i v době krize, tak teď, když jde ekonomika opět nahoru, to snad bude ještě lepší. Protože spoléhat na našeho generálního sponzora také donekonečna nelze. Ostatně chvályhodné je, že se každoročně zvyšuje ekonomická nezávislost Lužánek na mandatorních příjmech od státu zhruba o tři až pět procent ročně a ty už nyní tvoří necelou polovinu ročního obratu firmy. Zásluhu na tom nemají jen vyšší tržby z činnosti, ale právě zdařilá a vyvážená grantová a fundraisingová politika firmy. Bez fundraisingového plánu by to pochopitelně nešlo. ogickou součástí úspěchu firmy v konkurenčním prostředí trhu volného času je mediální politika Lužánek. Zde sehrál velkou roli mediální plán firmy, ale bez osobní angažovanosti každého zaměstnance by se jej naplnit nepodařilo. Základem úspěchu mediálního obrazu Lužánek na veřejnosti je pochopitelně absence jakékoliv negativní mediální kauzy ostatně to ví každý Luž, který absolvoval mediální školení. Ale synergie v prezentování nejrůznějších počinů jednotlivých pracovišť Lužánek během uplynulých pěti let přinesla nám všem již v úvodu zmíněný názor odborné i laické veřejnosti. To si nemyslíme, to víme z průzkumů. Ostatně doložit jsme to museli i v následném hodnocení metodou ŠUK (inovované evaluační metodě bývalého CAF). O Lužánkách se v médiích píše pouze kladně a prakticky denně. O výstavách, divadelních představeních, akcích, dílnách a kurzech, nápadech, řešení společenských problémů,

5 užové, zejména ti nejzkušenější, jsou také velmi aktivní v metodické oblasti. Po úspěchu několika prvních vydaných metodických materiálů v roce 2011 jsme museli v dalších letech sjednotit systém vydávání těchto brožurek, protože nám přišlo škoda, že se vydávají náhodně a nesystematicky. Dnes už je položen alespoň skromný základ nové řady Lužáneckých metodik a co hlavně, tyto materiály jsou velmi oblíbené a žádané jak učiteli, tak i vychovateli dětí a mládeže z různých občanských sdružení. Není divu, vždyť jejich autoři jsou mnohdy nejen zaměstnanci Lužánek, ale i externími učiteli vysokých škol, kde vedou seminární a diplomové práce studentů (nejen z obou našich fakult). Však i tyto práce míří mnohdy do oblastí činnosti Lužánek a pomáhají jejich rozvoji. idský rozměr jednotlivých pracovišť, příjemné prostředí a proklientský přístup byl průvodním znakem Lužánek vždy. Nyní je na tuto oblast kladen velký důraz. Vlastně každý nový nápad je nejprve posuzován z hlediska toho, co to přinese klientům a nakolik je to v souladu s oběma lužáneckými biblemi Grafickým manuálem a Lexikonem. Důležitá je sice i spokojenost pracovníků, protože spokojený pracovník lépe opečovává klienty než zpruzený. Ale klient má přednost vždy. Přívětivost a vlídnost se prolínají všemi atributy firmy od pozdravu do telefonu přes interiéry a všechny tištěné i virtuální materiály až po náplň kroužků, kurzů, akcí a všech dalších aktivit. Dobrovolným nadšeným nošením firemního oblečení byli Lužové proslulí už před léty a tento trend přetrvává. Vždyť po lužáneckých tričkách i dalších artefaktech je sháňka i mezi mládeží a dětmi, o spolupracovnících nemluvě. užánečtí externisté i zaměstnanci se během roku setkávají nejen na jednotlivých pobočkách, ale aspoň dvakrát či třikrát do roka i společně. Kromě již zmíněných příležitostí k tomu slouží dnes už tradiční Lužánecký bál a předprázdninová stejkpárty a od roku 2011 i celolužánecká jarní akce. Ale i další společné akce jsou vedením podporovány. Například společná účast na teambuildingových kurzech přinesla jak sdílené zážitky, tak i vylepšení vztahů, komunikace a spolupráce už na několika lužáneckých pracovištích.

6 užánecké standardy přispěly značnou měrou k jistotě jak zaměstnanců, tak i klientů. Nejde jen o standardy jednotlivých činností táborů, příměstských táborů, výukových programů, pobytových akcí a dalších. Důležité je, že firma má zastandardizované i Všeobecné obchodní podmínky, dostupné každému klientovi. Zastandardizovány jsou například takové věci, jako jsou vratky a stornopoplatky, zastandardizována je obecně celá cenová politika, byť vedoucí jednotlivých pracovišť v jejím rámci mají poměrně volné ruce v tvorbě cen a poplatků. Zastandardizovány jsou především principy tvorby cen. Zastandardizováno je jak přihlašování do jednotlivých forem činností, tak i vedení pedagogické dokumentace. Přechod k elektronické formě byl dokončen a osvědčil se, i když to znamenalo postupně vychytat mouchy. Navíc je každému Luži jasné, které činnosti jsou primárně konány za účelem dosažení zisku a u kterých je ekonomické hledisko pouze průvodním kriteriem. Každá činnost je však předem kalkulována a je sledován její ekonomický profil. Konzultace v této oblasti poskytuje velmi ochotně ekonom Lužánek, kterému se hned v počátku roku 2011 uvolnily ruce od účtování obsazením pozice vedoucího ekonomického oddělení. Obecně lze říct, že restrukturalizace podpůrných systémů hned na přelomu let 2010/2011 byla důležitá. Zatímco struktura pedagogických pracovišť zůstává poslední roky víceméně stejná, podpůrné systémy se stále vyvíjejí, aby pružně reagovaly na potřeby hlavní činnosti. Vedoucí pracovníci totiž vědí, že v konkurenčním prostředí nemusí uspět firma velká, ale hlavně pružná, adaptabilní. egislativa nebývala silnou stránkou Lužánek. Vnitřní předpisy bývaly různě roztroušené a víceméně hasily různé doutnající požáry. Nyní jsou všechny přehledně seřazeny a aktualizovány v Centrálním Úložišti Pravdy. Staré a již neaktuální věci jsou archivovány mimo viditelnou část Úložiště. A navíc druhá část Úložiště je vedena formou encyklopedie. Jednotlivá hesla, resp. nejčastěji kladené otázky, jsou zpracovány přehledně a slouží tak k rychlé a aktuálně správné orientaci všech Lužek a Lužů. Kromě tohoto systému sdílení informací využívá firma pochopitelně i elektronický systém sdílení souborů, ale bez toho už se dnes žádný moderně pracující tým neobejde. Vedení je přesvědčeno, že informační toky jsou pružné a dynamické, ale rejpalové, kteří by to řešili jinak a lépe se najdou i dnes. eitmotivem Lužánek je spolupráce. Týká se to jak vnitřního prostředí firmy, kde je víc než osobní úspěch hodnocena práce pro tým a vzájemná podpora, tak i prostředí vnějšího. Díky tomu s Lužánkami rádi spolupracují jak nejrůznější občanské spolky, tak i samospráva, všechny možné typy škol i jednotlivci. Filozofií Lužánek není ostatní převálcovat, ale od konkurence se pozitivně odlišit vysokou mírou profesionality, proklientským přístupem, vlídností a pokorou. Díky tomu Lužánkám přibývají přátelé a ubývají nepřátelé. užáneckým středobodem, kolem kterého se vše točí, je pochopitelně činnost. Konkrétní každodenní přímá práce s klienty. Proč o ní tato vize tak málo hovoří? Zaprvé o ní hovoří hodně jenom záleží na tom, jak ji čtete. A zadruhé proto, že ta vlastní práce s klientem nám jde, šla a věřím, že i půjde pěkně od ruky. Mikin

7 Příloha ŠVP č.3 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE SVČ LUŽÁNKY Příloha k ŠVP Lužánek na roky SVČ Lužánky na základě své vize a poslání usiluje o to, být otevřeným a bezpečným místem pro děti, mládež i dospělé, které nabízí nejen příjemný a podnětný prostor, ale také čas pro vznik a udržování pozitivních mezilidských vztahů, a dostatek pobídek pro zájmové vzdělávání. Základním principem primární prevence rizikového chování je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací osobnosti. Jedná se o oblast zabývající se prioritně předcházením rozvoje rizik, které směřují zejména k následujícím rizikovým projevům v chování žáků: a) agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím multimedií, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie b) záškoláctví, c) závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling d) rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, prevence úrazů e) spektrum poruch příjmu potravy, f) negativní působení sekt, g) sexuální rizikové chování, s cílem zabránit výskytu rizikového chování v daných oblastech, nebo co nejvíce omezit škody působené jejich výskytem mezi žáky. Cílem je zabránit výskytu rizikového chování v daných oblastech, nebo co nejvíce omezit škody působené jejich výskytem mezi žáky. SVČ Lužánky chce dlouhodobě působit v těchto oblastech: 1) Specifická primární prevence aktivity a programy, které jsou zaměřeny specificky na předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování žáků. Jedná se o: a) všeobecnou prevenci, která je zaměřena na širší populaci, aniž by byl dříve zjišťován rozsah problému nebo rizika, b) selektivní prevenci, která je zaměřena na žáky, u nichž lze předpokládat zvýšený výskyt rizikového chování, c) indikovanou prevenci, která je zaměřena na jednotlivce a skupiny, u nichž byl zaznamenán vyšší výskyt rizikových faktorů v oblasti chování, problematických vztahů v rodině, ve škole nebo s vrstevníky. 2) Nespecifická primární prevence veškeré aktivity podporující zdravý životní styl a osvojování pozitivního sociálního chování prostřednictvím smysluplného využívání a organizace volného času, například zájmové, sportovní a volnočasové aktivity a jiné programy, které vedou k dodržování určitých společenských pravidel, zdravého rozvoje osobnosti, k odpovědnosti za sebe a své jednání. Dlouhodobé cíle SVČ Lužánky v oblasti prevence rizikového chování: 1. všechna pracoviště SVČ Lužánky jsou otevřenými a bezpečnými místy pro klienty i zaměstnance 2. zájmové vzdělávání i volnočasová aktivity v SVČ Lužánky probíhají v přátelské a pozitivní atmosféře 3. vztahy mezi zaměstnanci SVČ Lužánky a klienty jsou založeny na vzájemné úctě, toleranci a otevřené komunikaci 4. ve všech činnostech jsou dodržována lidská práva a povinnosti 5. činnosti SVČ Lužánky podporují zdravý životní styl

8 Příloha ŠVP č.3 K uskutečnění těchto cílů a jejich konkretizaci slouží Minimální preventivní program SVČ Lužánky s roční platností, který pojmenovává oblasti prevence rizikového chování, a je zaměřený zejména na výchovu a vzdělávání žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a emočně sociální rozvoj a komunikační dovednosti. Minimální preventivní program je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní práce s žáky, zapojení celého pedagogického sboru školského zařízení a spolupráci se zákonnými zástupci nezletilých žáků. Minimální preventivní program je zpracováván na jeden školní rok školním metodikem prevence, podléhá kontrole České školní inspekce, je vyhodnocován průběžně a na závěr školního roku je hodnocena kvalita a efektivita zvolených strategií primární prevence. Jako přílohu k ŠVP SVČ Lužánky na roky zpracovala: Mgr. Petra Rychecká Pedagogická zástupkyně ředitele

9 Příloha ŠVP č.4 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SVČ LUŽÁNKY NA ROK 2013 Lužánky Středisko volného času jsou volnočasovým zařízením pro zájmové vzdělávání dětí, mládeže i dospělých. Základním principem naší činnosti je tedy dobrovolnost a osobní angažovanost klientů, kteří navštěvují činnosti a aktivity SVČ Lužánek především ve svém volném čase a z vlastního zájmu. To je základním předpokladem pozitivního klimatu, které je cílem i podmínkou naší práce. Nabídka naší činnosti je zaměřena na nejširší škálu klientů od rodičů s dětmi v kojeneckém věku, přes předškoláky, žáky základních a středních škol, studenty po dospělé a seniory. Proto je pozitivní klima, dobré mezigenerační vztahy a prevence rizikového chování důležitou součástí všech aktivit a činností, které v SVČ Lužánky probíhají. Důraz na pozitivní mezilidské vztahy, rozvoj osobnosti a podporu sociálních dovedností je v rovnováze s odborným zaměřením zájmového vzdělávání. Současný stav V tomto okamžiku se setkáváme s projevy rizikového chování v aktivitách SVČ Lužánky jen sporadicky. Neprobíhá zatím ani systematičtější mapování jejich výskytu. Pedagogové řeší tyto projevy na základě svých pedagogických zkušeností, prostřednictvím komunikace s rodiči nezletilých klientů, ale také prostřednictvím pravidelných pedagogických porad jednotlivých pracovišť, intervizích skupin a za pomoci svého dalšího vzdělávání. Co chceme a proč V roce 2013 patří mezi hlavní cíle prevence rizikového chování tyto oblasti: a) agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím multimedií, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie b) závislostní chování, užívání všech návykových látek c) spektrum poruch příjmu potravy, d) negativní působení sekt, e) sexuální rizikové chování. Další cíle: Systematická výuka a výchova klientů ke zdravému životnímu stylu. Vytvoření dostatečného zázemí k trávení volného času v prostorách SVČ Lužánky. Podpora vlastních aktivit klientů a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Začleňování méně průbojných dětí do kolektivu, odstranění nevhodného chování mezi účastníky kroužků, táborů a dalších aktivit. Zapojení všech pedagogů do systému prevence. Aktivní spolupráce s rodiči dětí, otevřenost vůči veřejnosti. Metody a formy, jakými budou dílčí cíle naplňovány: Konkrétní aktivity podporující primární prevenci 1. výukové programy pro žáky základních a středních škol v oblastech: výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních vytváření eticky hodnotných postojů a způsobů chování zaměření pozornosti na projekty prevence drogových závislostí, konzumace alkoholu, vandalismu, rasismu, násilí, komerčního sexuálního zneužívání apod. prevence kouření

10 Příloha ŠVP č.4 dovednost volby správné životosprávy - poruchy příjmu potravy mentální anorexie a bulimie sexuální výchova a prevence AIDS akce zaměřené na práci s národnostními menšinami směřující k potlačení rasismu a xenofobie zvyšování příznivého klimatu ve třídních kolektivech osobnostní a sociální výchova týmová spolupráce 2. nabídka pro třídní kolektivy a zájmové skupiny v Lanovém centru, zaměřená na sebepoznání a budování vzájemné důvěry a odpovědnosti organizování akcí směřujících k oživení klimatu ve školách a zábavnou formou zpříjemnění školního prostředí (školní výlety, sportovní akce, víkendové výjezdy atd.) 3. podporování fungování otevřených klubů pro děti a mládež ze sociálně slabšího prostředí: klub Koniklecova v Kamenné čtvrti klub Ska v Kamenné čtvrti klub Legato v Kohoutovicích klub Labyrint v Bohunicích vytváření kvalitní nabídky volnočasových aktivit mapování projevů rizikového chování prevence rizikového chování individuální práce s klienty 4. zapojení dětí ze sociálně slabších rodin do letní činnosti v rámci programu Jihomoravského kraje zařazení okolo 100 dětí do činnosti stávajících kolektivů i nově vzniklých kolektivů na letních táborech všech zaměření i typů 5. další vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ Lužánky v oblasti prevence rizikového chování prostřednictví projektu ESF O krok dále budou pedagogové vzdělávání v oblasti vedení intervize s cílem sdílet a řešit projevy rizikového chování dalšími oblastmi rozvoje bude oblast soft skills, komunikace, osobnostního rozvoje tento projekt nabídne i vzdělávání v oblasti práce s problémovými dětmi ve věku 7-15 let a s dětmi hyperaktivními 6. podpora školních parlamentů Rozvíjí zodpovědnost žáků za širší společenství a vzájemné soužití. Je prostorem pro zapojení žáků do organizace školy. Pravidelná setkání umožňují kontinuální práci a prevenci problémů ve třídách. 7. vytváření příjemného a bezpečného prostředí na jednotlivých pracovištích Budování čekáren Nabídka lužáneckých knihovniček Vytváření a podpora Family pointů Vytváření dětských koutků Otevírání a úpravy zahrad 8. společné setkání pedagogických pracovníků na odbornostním setkání v Nekoři na začátku školního roku 9. rozšíření metodického materiálu MŠMT mezi pedagogické pracovníky SVČ Lužánky a seznámení s ním 10. budování schránek důvěry a podporování zpětné vazby na jednotlivé aktivity 11. Aktivity zaměřené na rodiče a veřejnost seznámení rodičů s MPP prostřednictvím webových stránek nabídka konzultačních hodin vedoucích kroužků, vedoucích letních táborů, metodika prevence

11 Příloha ŠVP č.4 Zjišťování a zachycování stavu rizikového chování Ke zjištění aktuálního stavu sociálně negativních jevů v SVČ LUžánky jsou využívány dotazníkové metody, zpětné vazby, rozhovory s klienty i s rodiči dětí, připomínky dětí a schránka důvěry. Zjišťování je průběžné, v případě potřeby je přizvána pracovnice PPP. Při zjištění rizikového chování u klientů SVČ Lužánky budou provedena tato opatření: popis situace dešifrování projevů a významu situace co se děje, kdo je tím zasažen, jaké jsou projevy, jaké jsou příčiny a následky rizikového chování provedení opatření k odstranění rizikového chování písemný záznam o dané situaci a jejím řešení provedení preventivních opatření proti možnému opakování dané situace monitorování situace Tyto úkony provádí vždy konkrétní pedagog, v jehož kroužku, táboře, činnosti apod. k dané situaci došlo, a to s vědomím vedoucího daného pracoviště, pedagogické zástupkyně ředitele a školního metodika prevence. Vyhodnocení účinnosti MPP Na konci školního roku bude vyhodnocena účinnost opatření Minimálního preventivního programu, a to formou: ankety na téma pocit bezpečí v Lužánkách přehledu uskutečněných výukových programů v daných oblastech a na základě zpětné vazby na ně přehledu absolvovaných vzdělávacích aktivit pedagogy SVČ Lužánky vyhodnocení schránek důvěry a dalších forem zpětné vazby dalšího vyhodnocení všech aktivit, směřujících k prevenci rizikového chování V Brně dne Mgr. Petra Rychecká Pedagogická zástupkyně ředitele

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 24. SMĚRNICE K PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Č.j.: ZŠKL 589/2010 Vypracoval: Mgr. Jana Glombová,

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola Krnov příspěvková organizace Janáčkovo náměstí 17, 794 01 Krnov Školní preventivní strategie Zpracovala: Mgr. Jitka Klimenková školní metodik prevence Poslední úpravy: září 2012 0 Předkladatel:

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních 1 č.j. 21291/2010-28 Hlava I Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy (1) Metodické

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2013 2015 LUŽÁNKY PARTNER PRO VÁŠ VOLNÝ ČAS OBSAH 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika zařízení...4 A) Poslání Lužánek...4 B) Charakteristika SVČ Lužánky...4 C) Specifika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Rokytnice, okres Přerov, příspěvková organizace, Rokytnice 89, 751 04 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014/2015 ÚVOD Primární prevence

Více

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Č.j.: Vypracovala: Schválila: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice 1 Obsah 1) Úvod... 4 2) Současný stav... 4 3) Personální zajištění prevence... 9 4) Cíle

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Hlava I Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy (1) Metodické

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 Mgr. Eva Táborová metodička prevence 14. 11. 2011 Právní východiska Strategie prevence rizikových

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Význam Střediska volného času Ivančice v prevenci sociálně patologických jevů Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí práce: Mgr. Jitka Kačerová

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 O B S A H Metodické doporučení... 1 Metodické doporučení... 3 Preventivní

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

Školní preventivní strategie pro školní rok 2011/2012

Školní preventivní strategie pro školní rok 2011/2012 Základní škola Bratrství Čechů s Slováků Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100 PSČ 768 61, tel. 573 380 781, e-mail: info@zsbrat.cz Školní preventivní strategie pro školní rok 2011/2012 Zpracovala:

Více

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Základní škola Česká Ves, okres Jeseník Základní škola Česká Ves, okres Jeseník Číslo jednací: Spisový znak: Skartační znak: Vypracovala: Schválil: PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŘŠ 11/2011 A. 1. A. 5. Pedagogická

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Vlastní hodnocení školy - Základní školy a mateřské školy Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Strana č. 1/23 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRANICE, STRUHLOVSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 1. Cíle minimálního preventivního programu 1.1. Stanovení cílů minimálního preventivního programu školy Stanovení cílů je prvním krokem

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 OBSAH: 1 ÚVOD 2 2 TEORIETICKÁ VÝCHODISKA

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovaný dle platných dokumentů z oblasti primární prevence. NAŠE ZDRAVÁ ŠKOLA - Příloha ŠVP ZV - Školní rok 2014/2015 Školní metodik

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BŘEZNICE

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BŘEZNICE Základní škola Březnice, příspěvková organizace tel.: 318 682 165 Škola trvale udržitelného rozvoje I. stupně tel./fax: 318 683 608 Rožmitálská 419 e-mail: reditel@zsbreznice.cz, 262 72 Březnice skola@zsbreznice.cz

Více

Školní preventivní strategie pro školní rok 2010/2011

Školní preventivní strategie pro školní rok 2010/2011 Základní škola Bratrství Čechů s Slováků Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100 PSČ 768 61, tel. 573 380 781, e-mail: info@zsbrat.cz Školní preventivní strategie pro školní rok 2010/2011 Zpracovala:

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

Střední škola technická a zemědělská Mohelnice, 789 85 Mohelnice, 1. máje 2 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Střední škola technická a zemědělská Mohelnice, 789 85 Mohelnice, 1. máje 2 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Střední škola technická a zemědělská Mohelnice, 789 85 Mohelnice, 1. máje 2 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Zpracovala: Ing. Hana Urbánková Schválil: BC. Jiří Ženožička, ředitel školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou

Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Vypracovala Ing. Milena Rudolfová, školní metodik prevence Schválila: Mgr. Věra Turková, ředitelka školy Účinnost ode dne:

Více