A Happy Offer Children Centre/ School. BELLA Rehabilitation Centre/ School

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A Happy Offer Children Centre/ School. BELLA Rehabilitation Centre/ School"

Transkript

1 A Happy Offer Children Centre/ School Druh: neformální základní škola zřízena komunitou Počet tříd: 3 MŠ a 8 ZŠ Počet žáků:187 Věk: 3-14 let Popis školy/ centra: Škola vznikla z iniciativy místní komunity v roce Smyslem projektu je umožnit chudým dětem a sirotkům přístup ke vzdělání, poskytnout jim ubytování a jídlo. Ve škole je nyní celkem 187 dětí, část dětí je také zařazena do projektu Adopce na dálku. Projekt je financován z výnosů chovu drůbeže a řemeslné výroby. Ve škole je zavedena voda, chybí elektřina. Do budoucna se plánuje rozšíření školy a sirotčince a otevření zdravotní kliniky. Zajistit přístup ke vzdělání a naplnění základních potřeb (jídlo, bydlení, zdraví) dětem a sirotkům z chudého slumu. Pomáhat sirotkům a vdovám přímo i nepřímo zasaženým AIDS a nabízet jim poradenství. Číslo účtu /0100 KB Praha 5, variabilní symbol 201 BELLA Rehabilitation Centre/ School Druh: neformální základní škola zřízena komunitou Počet tříd: 8 Počet žáků: 200 Věk: 1-16 let Popis školy/ centra: BELLA Rehabilitation Centre je komunitní charitativní organizace, která se snaží zlepšit životní podmínky osiřelým a jinak znevýhodněným dětem, mladistvým a ženám ve slumech Nairobi (zejména z oblastí Kibera a Dagoretti). BELLA zajišťuje mnoho projektů: iniciativy, poradenství, osvětu o AIDS a poskytování vzdělání dětem ze slumů. Škola se nachází na pozemcích krátkodobě pronajatých Kenya Railway Company zázemí je tedy provizorní, dokud se nepodaří školu přestěhovat na vlastní pozemek. Ve škole funguje osm tříd a Baby Care pro děti od jednoho roku. Už tři roky se uchází o Kenya Certificate of Primary Education (K.C.P.E.) a plánuje se otevření vlastní střední školy. Zajistit přístup ke vzdělání a jiným nezbytným potřebám osiřelým a zranitelným dětem (OVC - orphaned and vulnerable children) a domoci jim tak k podobným životním podmínkám, jaké mají ty šťastnější děti. Těm nejpotřebnějším se postarat i o ubytování. Číslo účtu /0100 KB Praha 5, variabilní symbol 202

2 Bright Future Learning Centre Druh: mateřská škola Vznik: 2008 Počet tříd: 2 Počet žáků: 30 Věk: 3-6 let Personál školy: 2 učitelé-dobrovolníci Bright Future Learning Centre se nachází ve slumu Kiambiu vesnice Kosovo v hlavním městě Nairobi. Fungovat začalo v říjnu 2008 původně jako centrum poskytující poradní služby ženám ze slumu. Postupně se aktivity rozšířily na pomoc nezaměstnaným ženám a vytvoření výživového programu pro děti. Díky němu se do centra, pro nějž byl do krátkodobého pronájmu získán malý nevybavený dům (jedna místnost), dostalo 30 dětí, pro které od ledna 2009 začala fungovat mateřská škola se dvěma třídami (nursery/baby class a pre-unit) Chránit děti ze slumů díky spolupráci s místními autoritami a komunitou. Iniciovat ziskové aktivity a zajistit tak zlepšení postavení členů komunity. Zajistit osiřelým dětem ze slumu kvalitní vzdělání. Pomáhat sirotkům a vdovám přímo i nepřímo zasaženým AIDS. Nabízet poradenství pro děti i dospělé v komunitě. Zajistit výživový program pro potřebné děti. Číslo účtu /0100 KB Praha 5, variabilní symbol 203 Bukaywa Humanist Primary School Druh: mateřská a základní Místo: Maragoli Vznik: 2002 Počet tříd: 3 MŠ a 6 ZŠ Počet žáků: 280 Věk: 3-12 let Personál školy: 9 učitelů, dozor, kuchař Bukaywa Humanist Primary School byla založena kvůli osiřelým a zranitelným dětem (OVC) s cílem zajistit jim kvalitní vzdělání. Škola funguje v rámci venkovské komunity, která se nachází pod hranicí chudoby. Do jejího provozu je aktivně zapojena místní komunita a The Bukaywa women group. Díky této skupině jsou zajištěny určité finanční zdroje umožňující vyplácení mezd učitelům a zajištění stravování pro učitele i žáky. Celá komunita se zapojuje do myšlenkového rozvoje místních dětí. Zajištění stravování a kvalitního vzdělání pro děti (OVC). Postupné vytvoření plně vybavené školy, zvýšení počtu kvalifikovaných učitelů, otevření střední školy. Číslo účtu /0100 KB Praha 5, variabilní symbol 204

3 Bwagamoyo Primary School Druh: státní škola Místo: Mombasa Počet tříd: 12 Počet žáků: 400 Věk: 4-17 Bwagamoyo Primary School byla založena s cílem zajistit vzdělání sirotkům a potřebným dětem v provincii Mwawesa. Škola zajišťuje dětem vzdělání a znalosti nezbytné pro jejich další vývoj. Některé z dětí jsou podporovány v rámci projektu Adopce na dálku. Zajistit přístup ke vzdělání dětem a sirotkům z chudé oblasti. Číslo účtu /0100 KB Praha 5, variabilní symbol 205 Caretakers Orphans Education Centre Druh: neformální základní škola Vznik: 2001 Počet žáků: 300 Caretakers Orphans Education Centre se nachází ve slumu Korogocho. Vzniklo v roce 2001 původně na základě výživového programu pro místní sirotky. Komunitou byla tato iniciativa velice pozitivně přijata a spektrum aktivit se tak rozšířilo. V současné době zajišťuje Centrum kromě stravování a zdravotní péče a poradenství také neformální vzdělání pro děti, které nemají možnost chodit do školy. Díky dobrovolníkům je jim tak zajištěno alespoň nejzákladnější vzdělání. Zajistit neformální vzdělání sirotkům a dalším znevýhodněným dětem ve slumu Korogocho. Organizovat základní péči o tyto děti, zahrnující stravu a lékařské služby. Nabízet poradenství sirotkům a jejich opatrovníkům. Zajistit alternativní zdroje příjmů. Číslo účtu /0100 KB Praha 5, variabilní symbol 206

4 Eucarbet Academy Druh: základní škola Místo: Nyeri Vznik: 1998 Počet tříd: 8 Počet žáků: 320 Věk: 6-15 let Personál školy: 20 učitelů, 8 dalších zaměstnanců Eucarbet Academy byla založena kvůli vzrůstajícím potřebě vzdělávání sirotků a znevýhodněných dětí. Na začátku byla malá základní škola s jedním učitelem a čtyřmi žáky. Postupně se škola rozšiřovala a v roce 2004 několik žáků osmé třídy uspělo ve zkouškách na Kenya Certificate of primary Education Exam (K.C.P.E.) a díky tomu se dostalo na kvalitní střední školy jinde v zemi. Škola se i nadále rozšiřovala, a tak se dnes může pyšnit nejen vysokým počtem žáků, ale také šíří aktivit zahrnující počítačovou výchovu, poradenství v oblasti AIDS a další. To bylo zajištěno i díky velké pomoci českých dobrovolníků a podporovatelů a programu adopce na dálku. Podařilo se zajistit i minibus, který děti dopravuje do školy. Zajištění kvalitního vzdělání místním dětem. Otevření střední školy. Další podpora komunity, zejména znevýhodněných dětí. Číslo účtu /0100 KB Praha 5, variabilní symbol 207 Good Samaritan Preparatory School Druh: komunitní základní škola Místo: vesnice Buruburu, Kajiado District Vznik: 2002 Počet tříd: 5 Počet žáků: 80 Personál školy: 6 učitelů Škola vznikla v roce 2002 s pomocí členů místní komunity a jednoho učitele, který je dnes ředitelem. Cílem bylo zajistit chudým a zanedbaným dětem ulice základní vzdělání. Škola se postupně rozšířila a z původního provizorního zázemí se přestěhovala do pronajatých prostor nabízejícím dostatek tříd, místa na hraní i toalet. Podporovat chudé rodiny a umožnit jejich dětem přístup ke vzdělání. Zajistit nejchudším a nejzanedbanějším dětem uspokojení jejich nejzákladnějších potřeb. Chránit dětská a ženská práva ve všech oblastech života. Informovat o AIDS a jiných problémech. Naučit děti zacházet s počítači a umožnit jim tak držet krok s dobou. Rozšířit školu pomocí poboček do všech částí Keni. Číslo účtu /0100 KB Praha 5, variabilní symbol 208

5 Island of Hope Humanist School Druh: komunitní mateřská a základní škola Místo: Mbita, Rusina Island Vznik: 2005 Počet tříd: 3 MŠ a 5 ZŠ Počet žáků: 244 Personál školy: 9 učitelů, 2 praktikanti Mateřská a základní škola vznikly v rámci širšího projektu Ostrov naděje na Rusinga Island. Školka zahájila provoz v roce 2006 a nyní má 90 žáků. Při výuce je využívána prožitková metoda Montessori, díky které dosahují žáci znatelných úspěchů. Základní škola byla otevřena v lednu Nyní funguje 1. až 6. třída, postupně se rozšíří až po osmou třídu. Ve škole jsou uplatňovány humanistické principy jednání a nenásilný přístup. Zajistit přístup ke vzdělání chudým a zanedbaným dětem. Zajistit vhodné prostředí napomáhající dětem ve studiu. Podporovat všestranný rozvoj dětí, které budou prospěšné komunitě a budou se podílet na jejím dalším rozvoji i rozvoji celé země. Vychovávat děti k nenásilnému přístupu k životu. Číslo účtu /0100 KB Praha 5, variabilní symbol 903 Kauti Primary School Druh: státní škola Místo: Kauti Počet tříd: 12 Počet žáků: 500 Věk: 4-17 Škola byla založena v roce 1971, v roce 2002 se připojila k projektům Centra Narovinu. Školu navštěvují také děti, které jsou zařazeny do projektu Adopce na dálku. Zajistit přístup ke vzdělání dětem a sirotkům z chudé oblasti. Číslo účtu /0100 KB Praha 5, variabilní symbol 209

6 The Liberty Community School Druh: neformální komunitní základní škola Vznik: 2002 Počet tříd: 9 Počet žáků: 300 Věk: 4-16 let Personál školy: učitelé, vedení školy řídící, hlavní učitel, zdravotní koordinátor, koordinátor programů pro děti Liberty Community School se nachází v západním Nairobi a slouží zejména dětem z místních slumů Riruta a Kawangware. Jejím cílem je poskytovat vzdělání místním dětem, i když z důvodů nedostatku prostoru a vybavení pouze neformální. Škola byla založena v roce 2002 místní komunitou, která je sice chudá, ale uvědomuje si význam vzdělání. Školu provozuje díky finančním příspěvkům, dobrovolnictví i sdílení podobných ideálů. Členové komunity se podílejí na zajištění platů pro učitele, stravování i potřebných vyučovacích materiálů. Velmi významná je také podpora v rámci projektu adopce na dálku. Narozdíl od jiných základních škol je Liberty School řízena ne ředitelem (headmaster), ale řídícím-manažerem (director). Ten je výkonnou hlavou školy a spolu s ostatními vedoucími pracovníky zajišťuje a koordinuje školní programy a projekty. Škola pořádá také sportovní závody a aktivity, literární soutěže a další. Zajištění kvalitního vzdělání a všestranného rozvoje pro místní děti. Rozšíření, zkvalitnění zázemí. Číslo účtu /0100 KB Praha 5, variabilní symbol 220 Lucie-Ken E.C.D. and Nursery School Druh: mateřská a základní škola Místo: Mbita Vznik: 2007 Počet tříd: 4 Počet žáků: 63 Věk: 3-7 let Personál školy: 3 učitelé, jedna pomocná síla Lucie-Ken byla založena v březnu roku Na začátku měla 35 žáků mateřské školky a jednoho učitele. Vznikla jako jedna z humanistických školek na ostrově Rusinga. Nyní se počet žáků téměř zdvojnásobil, čtyři třídy (baby class, pre-unit a nursery) navštěvuje celkem 34 chlapců a 29 dívek. Škola je poměrně dobře vybavena, je v ní k dispozici i pitná voda. Zajistit přístup ke kvalitnímu vzdělání potřebným dětem. Vytvořit co nejpříjemnější studijní prostředí, kde se děti mohou vyvíjet. Číslo účtu /0100 KB Praha 5, variabilní symbol 210

7 Maendeleo Learning Centre Druh: komunitní mateřská a základní škola Vznik: 2003 Počet tříd: 3 MŠ a 8 ZŠ Počet žáků: přes 400 Věk: 2-15 let Maendeleo Learning Centre bylo založeno v roce 2003 skupinou podobně smýšlejících osob s cílem zlepšit životy rodin a hlavně dětí v místní komunitě.centrum bylo zaregistrováno jako C.B.O. (community based organization) komunitní organizace. Na počátku byla školka s pouhými 10 žáky. Postupně se projekt stále více rozrůstal až do dnešní podoby. Nyní má škola poměrně bohaté zázemí kromě prostor pro učebny a ložnice se v centru nachází i kuchyně, toalety a umývárny. Zajistit přístup ke vzdělání a naplnění základních potřeb (jídlo, bydlení, zdraví) dětem, které nemají z různých důvodů stejné šance jako ostatní. Zprostředkovat celkový vývoj zanedbaných dětí a pomocí vzdělání, cvičení a ochrany z nich vychovat užitečné občany komunity. Zlepšit životní podmínky chudých a potřebných dětí a rodin. Otevřít střední školu. Číslo účtu /0100 KB Praha 5, variabilní symbol 211 Maryland Academy and Community Centre Druh: komunitní mateřská a základní škola Vznik: 2000 Počet tříd: 3 MŠ a 4 ZŠ Počet žáků: 300 Věk: 3-10 let Personál školy: 10 učitelů, 2 pomocné síly Maryland Academy and Community Centre nabízí základní vzdělání chudým dětem z místní komunity. Bohužel je provozována v pronajatých prostorách, což každoročně ohrožuje její další existenci, protože většina dětí pochází z velmi chudých rodin a jen některé jsou podporovány v rámci projektu adopce na dálku. Řešením by bylo zakoupení vlastního pozemku a stavba školní budovy, díky čemuž by se daly rozvíjet také vzdělávací programy pro místní komunitu. Škola byla založena v roce 2000 a registrována o tři roky později. Cílem je pozvednout životní podmínky v komunitě Dandora v nairobské divizi Embakasi. Zajistit vzdělání dětem z místní komunity. V budoucnu zakoupit půdu, postavit vlastní školu a věnovat se větší šíři programu prospěšných celé komunitě. Postavit i další nezbytná zařízení např. záchody a umývárny. Číslo účtu /0100 KB Praha 5, variabilní symbol 212

8 Mwamko Children s Learning and Resource Centre Druh: komunitní mateřská a základní škola Místo: Marakusi, oblast Lugari Vznik: 2008 Počet tříd: 3 MŠ a 4 ZŠ Počet žáků: 104 Věk: 3-10 let Personál školy: 5 učitelů Mwamko Children s Learning and Resource Centre bylo založeno v únoru 2008 s cílem postarat se o chudé a zanedbané děti z Marakusi. Místní komunita je velmi chudá, většina jejích členů je zcela závislá na malém příjmu z farmaření. Cílem centra bylo zajistit místním a zejména jejich dětem vše potřebné oblečení, přístřeší, jídlo a vzdělání. Po tom, co se rozběhl výživový program, postupně vzrůstal zájem o projekt. Nyní je v mateřské škole a čtyřech třídách základní školy celkem 104 dětí. Stálým problémem jsou ovšem finance. V současné době sotva stačí na platy učitelů. Děti nemají uniformy, učební materiály jsou půjčovány z okolních státních škol, ve škole není dost prostoru ani dostatečné zázemí toalety, hřiště. Mnoho dětí musí navíc denně chodit do školy velké vzdálenosti. Odpovídat na potřeby místní komunity, zejména chudých dětí a sirotků. Zajistit dětem jídlo, přístřeší, oblečení, boty, vzdělání. Obstarat dostatečné zázemí pro výuku prostory, vybavení, pomůcky atd. V prvé řadě najít nějaký zdroj financí na splnění výše uvedených cílů. Číslo účtu /0100 KB Praha 5, variabilní symbol 213 Ngando Preparatory School Druh: komunitní mateřská a základní škola Místo: Dagoretti division, Nairobi Vznik: 1999 Počet tříd: 2 MŠ a 8 ZŠ Počet žáků: 365 Věk: 3-15 let Personál školy: 14 učitelů a 4 pomocné síly Ngando Preparatory School nabízí základní vzdělání chudým dětem z místní komunity. Byla založena komunitou Lenana v roce 1999 a v prosinci 2006 byla zaregistrována na Ministerstvu školství. V současné době do školy chodí 365 žáků od nursery a pre-unit až po osmou třídu základní školy. Někteří z nich jsou sice podporování v rámci projektu adopce na dálku, přesto se ale škola neustále potýká s finančními problémy, zejména kvůli vysokému nájmu za používané prostory. Škola vlastní půl akru půdy, který byl oplocen a jsou zde postaveny toalety a malá vodní nádrž. Rozšířit a vybavit školu tak, aby stačila stávajícímu počtu studentů, který navíc stále narůstá. Zajistit dětem ze slumu Ngando/Lenana přístup k základnímu vzdělání. Vytvořit podmínky pro další programy nejen pro děti, ale pro celou lenanskou komunitu např. přednášky, osvěta (AIDS apod.), práce s počítačem. Číslo účtu /0100 KB Praha 5, variabilní symbol 214

9 Nyajowi Community Children s Support Centre Druh: neformální komunitní mateřská a základní škola Místo: Kadongo, Nyanza Province Vznik: 2009 Počet žáků: 257 Věk: od 4 let Personál školy: 7 učitelů, 3 sociální pracovníci Nyajowi Academy byla založena s cílem zajistit vzdělání sirotkům a potřebným dětem v provincii Nyanza. Snaží se poskytovat dětem co nejlepší prostředí k výuce a všestrannému rozvoji. Kromě školy funguje v rámci projektu také centrum pro zneužívané a zanedbané děti poskytující rady a psychosociální podporu. Obecné zaměření těchto a dalších programů realizovaných centrem Nyajowi je celkové zlepšení životních podmínek nejen dětí v místní komunitě. Nyajowi Academy zajišťuje dětem vzdělání a znalosti nezbytné pro jejich další vývoj. Některé z dětí jsou podporovány v rámci projektu adopce na dálku. Centrum se denně stará o 257 žáků, celková kapacita je nyní zhruba 600 dětí. Pozemky školy jsou poměrně rozlehlé (2 a půl akru) a je na nich k dispozici i dětské hřiště. Zajistit uspokojení všech základních potřeb dětí z místní komunity: stravu, ubytování (zejména v případě sirotků), zdraví a další. Podporovat děti v rozvoji jejich schopností a začleňovat je zpět do komunity. Poskytovat dětem psychickou a sociální podporu a poradenství. Rozšířit Academy na internátní základní a střední školu. Číslo účtu /0100 KB Praha 5, variabilní symbol 215 Omega 1 Children Centre Vznik: 2004 Počet tříd: 3 MŠ a 4 ZŠ Počet žáků: 68 Věk: 3-10 let Škola se nachází ve slumu Marurui, který má zhruba obyvatel. Většina z nich žije v katastrofálních podmínkách, což je způsobeno jednak epidemií AIDS a také závislostí místní komunity na zemědělství, které je ale hlavně vinou klimatických změn stále nevyzpytatelnější a nespolehlivější. Množství potřebných v místní komunitě zdaleka přesahuje možnosti centra Omega 1. I díky programu adopce na dálku se škola působící v prostorách kostela může postarat o vzdělání aspoň několika desítek dětí. Zajistit možnosti kvalitního vzdělání a všestranného rozvoje všem potřebným bez ohledu na vyznání, rasu, kmenovou příslušnost, pohlaví, věk.. Poskytovat nejen vzdělání, ale také odborné poradenství. Uspokojit základní potřeby členů komunity, zejména zanedbaných dětí. Číslo účtu /0100 KB Praha 5, variabilní symbol 216

10 The Survival and Sustainability of Omugumo Humanist School Místo: Kisii Vznik: 2004 Počet žáků: 50 Věk: 3-6 let Personál školy: 3 učitelé, 1 uklízečka Omugumo Humanist School byla založena místními vesničany a nabízí základní vzdělání chudým dětem z komunity. Projekt zatím funguje pod širým nebem, což je zejména v období dešťů velmi komplikované. V současné době se škola stará o 50 dětí předškolního věku. Zatím se nepodařilo získat zdroje pro výstavbu budov a jejich vybavení lavicemi, židlemi, tabulemi a dále hygienickým zařízením. V plánu je zvnik deseti plně vybavených učeben. Do teď se ale podařilo získat (díky daru člena místní komunity) pouze půl akru půdy. Zajistit osiřelým a zanedbaným dětem z oblasti Marani základní vzdělání. Informovat o AIDS v místní komunitě. Postavit a vybavit třídy, oplocení a toalety; zajistit přístup k pitné vodě. Číslo účtu /0100 KB Praha 5, variabilní symbol 221 Ray of Hope Academy Druh: komunitní škola Vznik: 2003 Počet tříd: 8 Počet žáků: 160 Věk: 3-16 let Personál školy: ředitel, 9 učitelů, sekretářka, 2 pomocné síly Ray of Hope Academy byla založena v roce 2003 komunitou, pozemek byl darován jedním z místních. V současné době ji tvoří čtyři budovy a hřiště. Díky solárním panelům je zajištěna elektrifikace školy. Kromě stolů, židlí a tabulí mohou děti a učitelé využívat rovněž počítač a tiskárnu. Zajištěn je i přístup k pitné vodě a nejzákladnější hygienické vybavení. Díky vládě je zajištěno bezplatné očkování místních dětí proti obrně, tetanu, spalničkám a záškrtu. Získávání finančních zdrojů na zajištění platů učitelů, kvalitních studijních materiálů a dalších pozemků je ovšem velice nesnadné. Postavit více tříd a zaměstnat více učitelů. Zajistit kvalitní vzdělání pro děti z místních slumů. Číslo účtu /0100 KB Praha 5, variabilní symbol 217

11 Shadai Humanist Community School Druh: komunitní škola Místo: Mombasa Vznik: 2003 Počet tříd: 3 MŠ a 8 ZŠ Počet žáků: 330 Věk: 3-15 let Personál školy: 3 učitelé, 2 pomocné síly v MŠ; 89 učitelů ZŠ Shadai Humanist Community School zvnikla v roce 2003 s cílem zajistit vzdělání dětem z nejbližších slumů. Nyní zahrnuje třídy mateřské školy a osm tříd základní školy. V budoucnu by měla být rozšířena i o střední školu. Škola Shadai se snaží zajišťovat co nejkvalitnější vzdělání místním dětem, nicméně vzhledem k nedostatku finančních zdrojů není možné vytvořit ideální studijní prostředí. Bylo by potřeba rozšířit prostory školy, nakoupit další vybavení, učební materiály, zaměstnat více kvalifikovaných pracovníků, zajistit dětem stravování. V současné době škola funguje ve dvou budovách, jedna z nich je pouze pronajatá. Zajistit co nejkvalitnější a zároveň dostupné vzdělání pro děti z místní komunity. Obstarat kvalitní vybavení a personál, rozšířit kapacity školy. Číslo účtu /0100 KB Praha 5, variabilní symbol 218 St. Martins pre-school Druh: komunitní mateřská a základní škola, Kibera Vznik: 2007 Počet tříd: 6 Počet žáků: 135 Personál školy: 6 učitelů Škola St. Martins pre-school vznikla v roce 2007 zásluhou skupiny žen, které potřebovaly bezpečně opustit své děti, když hledaly příležitostné práce během dne. V jedné místnosti dřevěné a plechové stavby, která sloužila jako kostel v neděli a jako místo setkávání skupině žen během týdne se začala nenápadně rodit malá školička pro děti již od 2 let. Ti nejmenší jsou v denním stacionáři, poté má škola baby class, nursery, pre-unit, 1.třídu a 2.třídu. Ve škole chyběly toalety, jakákoli možnost pitné vody a dostatek učeben. Matky si nemohly dovolit platit ani to nejnižší školné, poplatky či nákup pomůcek, stěží si vydělaly na jídlo pro sebe a své děti, proto se nemohla škola nijak rozvíjet. V roce 2011 našla škola sponzory, kteří financovali výstavbu větší patrové budovy, kde je dostatek míst pro všechny děti. Nová budova St. Martin se nachází ve čtvrti Mashimoni ve slumu Kibera. Zajistit přístup ke vzdělání chudým dětem. Podporovat všestranný rozvoj dětí, které budou prospěšné komunitě a budou se podílet na jejím dalším rozvoji i rozvoji celé země. Vychovávat děti k nenásilnému přístupu k životu. Číslo účtu /0100 KB Praha 5, variabilní symbol 223

12 Terry Hope Centre Druh: komunitní škola Vznik: 2003 Počet tříd: 8 Počet žáků: 80 Terry Hope Centre vzniklo jako iniciativa Hope Self Help Group. Cílem bylo pomoci zanedbaným a chudým dětem z místní komunity. Skupina ze svých vlastních zdrojů v roce 2003 rozjela projekt Terry Hope. Dětem tak bylo zajištěno stravování, společenské aktivity (fotbal, běžecké závody, malování, zpěv, tance...) a základní vzdělání. Zázemí se skládá z velké haly, kuchyně a kanceláře. V budoucnu by mělo být vybudováno Domácí centrum pro děti něco na způsob dětského domova. Problémem je samozřejmě zajištění dostatečných finančních zdrojů. Zajistit co nejkvalitnější vzdělání místním dětem. Otevřít centrum pro ty děti, které si nemohou dovolit chodit do školy, protože nemají na školní poplatky, knihy, tužky, uniformu. Poskytovat dětem nejen vzdělání, ale i celkovou podporu zdravotnickou, sociální, psychickou... Číslo účtu /0100 KB Praha 5, variabilní symbol 219 Vumilia Nursery School Druh: mateřská škola Místo: Kirenga, oblast Kimende Vznik: 2006 Počet tříd: 3 Počet žáků: 46 Věk: 1-6 let Personál školy: 3 učitelé Vumilia je mateřská škola, která vznikla v roce 2006 kvůli malým dětem z této oblasti, jejichž matky pracují na čajových plantážích, farmách a trzích v okolí a nemohou se tak o ně přes den starat. Většina dětí ve škole je ve věku 5 až 6 let. Zajistit místním nejmenším dětem základní péči a předškolní vzdělání. Číslo účtu /0100 KB Praha 5, variabilní symbol 222

Roman MÁCA ADOPCE NA DÁLKU: NEZIŠTNÁ POMOC NEBO DALŠÍ FORMA ZÁVISLOSTI?

Roman MÁCA ADOPCE NA DÁLKU: NEZIŠTNÁ POMOC NEBO DALŠÍ FORMA ZÁVISLOSTI? UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA ROZVOJOVÝCH STUDÍ Roman MÁCA ADOPCE NA DÁLKU: NEZIŠTNÁ POMOC NEBO DALŠÍ FORMA ZÁVISLOSTI? bakalářská práce Vedoucí práce: RNDr. Petr DANĚK,

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Centrum Narovinu za rok 2011

Výroční zpráva občanského sdružení Centrum Narovinu za rok 2011 Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva občanského sdružení Centrum Narovinu za rok 2011 Obsah: Úvodní slovo předsedkyně Centra Narovinu 3 PŘEDSTAVENÍ CENTRA NAROVINU 4 hlavní cíle organizační struktura a lidé

Více

Výroční zpráva. občanského sdružení Humanistické centrum Narovinu. za rok 2007

Výroční zpráva. občanského sdružení Humanistické centrum Narovinu. za rok 2007 Výroční zpráva občanského sdružení Humanistické centrum Narovinu za rok 2007 Obsah: 1) PŘEDSTAVENÍ NAROVINU - poslání a hlavní cíle organizační struktura a lidé Narovinu kontakty a oficiální údaje 2) STRUČNÝ

Více

Vážení adoptivní rodiče, vážení příznivci a přátelé Centra Narovinu,

Vážení adoptivní rodiče, vážení příznivci a přátelé Centra Narovinu, Vážení adoptivní rodiče, vážení příznivci a přátelé Centra, léto je za námi a my máme milou povinnost prezentovat další číslo informačního bulletinu. Opět přinášíme aktuální informace z našich projektů

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Město Polička Palackého nám. 160, 572 01 Polička Odbor sociálních věcí a zdravotnictví KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB pro město Poličku a části Střítež, Lezník a Modřec rok 2013 2016 navazuje na KPSS

Více

HUMANITÁRNÍ A ROZVOJOVÁ POMOC

HUMANITÁRNÍ A ROZVOJOVÁ POMOC V. HUMANITÁRNÍ A ROZVOJOVÁ POMOC ➊ Humanitární a rozvojová pomoc do zahraničí Charita Česká republika již řadu let poskytuje humanitární a rozvojovou pomoc v oblastech postižených přírodní katastrofou

Více

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU METODIKA DENNÍ PÉČE O DĚTI V PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZEN ÍCH NÁVRH POSTUPU PRO ZLEPŠENÍ STÁVAJÍCÍ SIT UACE V ČR TATO METO DIK A VZNI KL A V RÁM CI PRO JEKTU VÝMĚNA

Více

Vážení adoptivní rodiče, vážení příznivci a přátelé Centra Narovinu,

Vážení adoptivní rodiče, vážení příznivci a přátelé Centra Narovinu, Vážení adoptivní rodiče, vážení příznivci a přátelé Centra, jsme tu opět s novinkami z našich projektů. Velké změny probíhají v areálu Ostrova Naděje na Rusinga Island v Keni, kde se opravuje poničená

Více

PROJEKTY ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE V INDII 10 Ostrov naděje Virudunaghar. (rozvojové vzdělávání, osvěta, benefice...) 17

PROJEKTY ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE V INDII 10 Ostrov naděje Virudunaghar. (rozvojové vzdělávání, osvěta, benefice...) 17 Výroční zpráva 2008 Obsah: PŘEDSTAVENÍ NAROVINU 3 - poslání a hlavní cíle 4 - organizační struktura a lidé Narovinu 4 - kontakty a oficiální údaje 5 KAMPAŇ LIDSKÉ PODPORY (Keňa, ČR, Slovensko, Indie) 6

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLSTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ZBRASLAV do roku 2015

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLSTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ZBRASLAV do roku 2015 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLSTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ZBRASLAV do roku 2015 únor 2009 Obsah: A. Způsob zpracování koncepce 3-4 B. Charakteristika MČ Praha-Zbraslav 4-5 C. Školská zařízení

Více

Adopce afrických dětí na dálku v České republice

Adopce afrických dětí na dálku v České republice Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická Fakulta Katedra Společenských věd Bakalářská práce Adopce afrických dětí na dálku v České republice Vypracovala: Barbora Žílová Vedoucí práce: PhDr.

Více

Projekt Sociální integrace v Praze 12 1.10.2005 31.10.2007

Projekt Sociální integrace v Praze 12 1.10.2005 31.10.2007 Projekt Sociální integrace v Praze 12 1.10.2005 31.10.2007 Realizátoři projektu: Proxima Sociale, o. s. Sociální služby městské části Praha 12 Škola SPMP Modrý klíč Klub maminek Balónek Chuchle Hodkovičky

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2010 Klára Sobotíková

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2010 Klára Sobotíková UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Klára Sobotíková Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Vývoj gramotnosti dětí ve Východní Africe Klára Sobotíková Bakalářská práce 2010

Více

KOLEKTIVNÍ ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY PÉČE O DĚTI V ČR

KOLEKTIVNÍ ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY PÉČE O DĚTI V ČR KOLEKTIVNÍ ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY PÉČE O DĚTI V ČR Metodika pro rodiče Věra Kuchařová Kristýna Peychlová VÚPSV, v. v. i. 2014 Studie vznikla v rámci projektu Nové formy denní péče o děti v České republice CZ.1.04/5.1.01/77.00038

Více

Rodina a sociálněprávní PŘÍRUČKA PRO OBCE

Rodina a sociálněprávní PŘÍRUČKA PRO OBCE Rodina a sociálněprávní ochrana dítěte PŘÍRUČKA PRO OBCE Příručka pro obce Agentura pro sociální začleňování Rodina a sociálně-právní ochrana dítěte 2 Příručka pro obce / Rodina a sociálně-právní ochrana

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2009 Denisa Cabicarová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut

Více

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 1 OBSAH Předmluva... 3 Vysvětlení pojmů... 5 Úvod... 9 Právní a koncepční rámec...

Více

DEMOGRAFICKÉ ZMĚNY V EVROPSKÝCH MĚSTECH PRAKTIKY MĚST PRO AKTIVNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ

DEMOGRAFICKÉ ZMĚNY V EVROPSKÝCH MĚSTECH PRAKTIKY MĚST PRO AKTIVNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ DEMOGRAFICKÉ ZMĚNY V EVROPSKÝCH MĚSTECH PRAKTIKY MĚST PRO AKTIVNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ OBSAH Strana 2. Analytický přehled 10. Birmingham - Dětské centrum sv. Tomáše 12. Boloňa - Projekt 6+ a projekt Dva na jednoho

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

PRACOVNÍ DENÍK ZAHRANIČNÍHO POBYTU

PRACOVNÍ DENÍK ZAHRANIČNÍHO POBYTU PRACOVNÍ DENÍK ZAHRANIČNÍHO POBYTU Jméno vyjíždějícího: Adéla Stiborová Vysílající instituce: UHK Navštívená destinace: Etiopie Datum a celková délka pobytu: 3.6.2013 27.6.2013 Navštívené instituce v jednotlivých

Více

Člověk v tísni, o. p. s.

Člověk v tísni, o. p. s. 2012 Člověk v tísni, o. p. s. 2 4 Mapa působení 1992 2013 6 2012 stručně 10 HUMANITÁRNÍ A ROZVOJOVÁ POMOC 12 Sýrie 14 Afghánistán 16 Pákistán 17 Alliance2015 18 Etiopie 20 Kongo 21 Angola 22 Namibie, Jižní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ASANTE KENYA nadační fond 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ASANTE KENYA nadační fond 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ASANTE KENYA nadační fond 2007 OBSAH 1. ÚVOD...3 1.1. ASANTE KENYA...3 1.2. PROJEKT MEDELA...3 2. PRÁVNÍ USTANOVENÍ NADAČNÍHO FONDU ASANTE KENYA...4 3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A KONTAKTY...5

Více

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území Tento dokument vznikl v rámci projektu Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

ČESKÁ ROZVOJOVÁ POMOC A JEJÍ EFEKTIVITA NA PŘÍKLADU POMOCI V KAMBODŽI CZECH DEVELOPMENT AID AND ITS EFFICENCY CASE STUDY FROM CAMBODIA

ČESKÁ ROZVOJOVÁ POMOC A JEJÍ EFEKTIVITA NA PŘÍKLADU POMOCI V KAMBODŽI CZECH DEVELOPMENT AID AND ITS EFFICENCY CASE STUDY FROM CAMBODIA ČESKÁ ROZVOJOVÁ POMOC A JEJÍ EFEKTIVITA NA PŘÍKLADU POMOCI V KAMBODŽI CZECH DEVELOPMENT AID AND ITS EFFICENCY CASE STUDY FROM CAMBODIA Mgr. Michael Pondělíček, Ph.D. 1.2, doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková,

Více

VYUŢITÍ MEZINÁRODNÍCH ZKUŠENOSTÍ PRO ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI MLADÝCH OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ

VYUŢITÍ MEZINÁRODNÍCH ZKUŠENOSTÍ PRO ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI MLADÝCH OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ Estonsko Slovensko Švédsko 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Portugalsko 1 2 3 4 VYUŢITÍ MEZINÁRODNÍCH ZKUŠENOSTÍ PRO ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI MLADÝCH OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ ato str OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ

Více

Senioři. Úhrady VZP a neostatečné indikace lékařů financování v zdravotních a sociálních službách MHD zastávky lokalizace, dostupnost pro seniory

Senioři. Úhrady VZP a neostatečné indikace lékařů financování v zdravotních a sociálních službách MHD zastávky lokalizace, dostupnost pro seniory 34 35 Senioři Vymezení cílové skupiny Senioři: věková hranice od 65 let věku rodinní příslušníci vrstevníci a přátelé senior zdravotně postižený nad 65 let senior ohrožený sociálním vyloučením SWOT analýza

Více

Výroční zpráva. Občanského sdružení Bez mámy

Výroční zpráva. Občanského sdružení Bez mámy Výroční zpráva Občanského sdružení Bez mámy rok 2012 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní údaje... 5 Identifikační údaje... 5 Partneři... 5 Afričtí partneři... 5 Slovenský partner... 6 Cíle a dosažené úspěchy

Více

Organizace pro rozvojovou spolupráci v Guineji. Kresba: Ota Murachashvil VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace pro rozvojovou spolupráci v Guineji. Kresba: Ota Murachashvil VÝROČNÍ ZPRÁVA Kresba: Ota Murachashvil VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY 3 O WONTANARA 4 LIDÉ VE WONTANARA 6 AGUIPAH 7 GUINEA 8 PROJEKTY V GUINEJI 9 PŘIDRUŽENÉ AKTIVITY 13 AKTIVITY V ČR 15 FINANČNÍ ZPRÁVA

Více

II. střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Rýmařova na období 2013-2016

II. střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Rýmařova na období 2013-2016 II. střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Rýmařova na období 2013-2016 pracovní verze k projednání ve skupinách projednáno s veřejností na společném jednání všech pracovních skupin dne projednáno

Více

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY V OPAVĚ V ROCE 2015

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY V OPAVĚ V ROCE 2015 MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY V OPAVĚ V ROCE 2015 leden 2015 OBSAH 1. PROJEKT: OPAVA - FORENZNÍ ZNAČENÍ JÍZDNÍCH KOL A INVALIDNÍCH VOZÍKŮ PROSTŘEDNICTVÍM SYNTETICKÉ DNA... 3 1.1. Popis projektu...

Více