A Happy Offer Children Centre/ School. BELLA Rehabilitation Centre/ School

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A Happy Offer Children Centre/ School. BELLA Rehabilitation Centre/ School"

Transkript

1 A Happy Offer Children Centre/ School Druh: neformální základní škola zřízena komunitou Počet tříd: 3 MŠ a 8 ZŠ Počet žáků:187 Věk: 3-14 let Popis školy/ centra: Škola vznikla z iniciativy místní komunity v roce Smyslem projektu je umožnit chudým dětem a sirotkům přístup ke vzdělání, poskytnout jim ubytování a jídlo. Ve škole je nyní celkem 187 dětí, část dětí je také zařazena do projektu Adopce na dálku. Projekt je financován z výnosů chovu drůbeže a řemeslné výroby. Ve škole je zavedena voda, chybí elektřina. Do budoucna se plánuje rozšíření školy a sirotčince a otevření zdravotní kliniky. Zajistit přístup ke vzdělání a naplnění základních potřeb (jídlo, bydlení, zdraví) dětem a sirotkům z chudého slumu. Pomáhat sirotkům a vdovám přímo i nepřímo zasaženým AIDS a nabízet jim poradenství. Číslo účtu /0100 KB Praha 5, variabilní symbol 201 BELLA Rehabilitation Centre/ School Druh: neformální základní škola zřízena komunitou Počet tříd: 8 Počet žáků: 200 Věk: 1-16 let Popis školy/ centra: BELLA Rehabilitation Centre je komunitní charitativní organizace, která se snaží zlepšit životní podmínky osiřelým a jinak znevýhodněným dětem, mladistvým a ženám ve slumech Nairobi (zejména z oblastí Kibera a Dagoretti). BELLA zajišťuje mnoho projektů: iniciativy, poradenství, osvětu o AIDS a poskytování vzdělání dětem ze slumů. Škola se nachází na pozemcích krátkodobě pronajatých Kenya Railway Company zázemí je tedy provizorní, dokud se nepodaří školu přestěhovat na vlastní pozemek. Ve škole funguje osm tříd a Baby Care pro děti od jednoho roku. Už tři roky se uchází o Kenya Certificate of Primary Education (K.C.P.E.) a plánuje se otevření vlastní střední školy. Zajistit přístup ke vzdělání a jiným nezbytným potřebám osiřelým a zranitelným dětem (OVC - orphaned and vulnerable children) a domoci jim tak k podobným životním podmínkám, jaké mají ty šťastnější děti. Těm nejpotřebnějším se postarat i o ubytování. Číslo účtu /0100 KB Praha 5, variabilní symbol 202

2 Bright Future Learning Centre Druh: mateřská škola Vznik: 2008 Počet tříd: 2 Počet žáků: 30 Věk: 3-6 let Personál školy: 2 učitelé-dobrovolníci Bright Future Learning Centre se nachází ve slumu Kiambiu vesnice Kosovo v hlavním městě Nairobi. Fungovat začalo v říjnu 2008 původně jako centrum poskytující poradní služby ženám ze slumu. Postupně se aktivity rozšířily na pomoc nezaměstnaným ženám a vytvoření výživového programu pro děti. Díky němu se do centra, pro nějž byl do krátkodobého pronájmu získán malý nevybavený dům (jedna místnost), dostalo 30 dětí, pro které od ledna 2009 začala fungovat mateřská škola se dvěma třídami (nursery/baby class a pre-unit) Chránit děti ze slumů díky spolupráci s místními autoritami a komunitou. Iniciovat ziskové aktivity a zajistit tak zlepšení postavení členů komunity. Zajistit osiřelým dětem ze slumu kvalitní vzdělání. Pomáhat sirotkům a vdovám přímo i nepřímo zasaženým AIDS. Nabízet poradenství pro děti i dospělé v komunitě. Zajistit výživový program pro potřebné děti. Číslo účtu /0100 KB Praha 5, variabilní symbol 203 Bukaywa Humanist Primary School Druh: mateřská a základní Místo: Maragoli Vznik: 2002 Počet tříd: 3 MŠ a 6 ZŠ Počet žáků: 280 Věk: 3-12 let Personál školy: 9 učitelů, dozor, kuchař Bukaywa Humanist Primary School byla založena kvůli osiřelým a zranitelným dětem (OVC) s cílem zajistit jim kvalitní vzdělání. Škola funguje v rámci venkovské komunity, která se nachází pod hranicí chudoby. Do jejího provozu je aktivně zapojena místní komunita a The Bukaywa women group. Díky této skupině jsou zajištěny určité finanční zdroje umožňující vyplácení mezd učitelům a zajištění stravování pro učitele i žáky. Celá komunita se zapojuje do myšlenkového rozvoje místních dětí. Zajištění stravování a kvalitního vzdělání pro děti (OVC). Postupné vytvoření plně vybavené školy, zvýšení počtu kvalifikovaných učitelů, otevření střední školy. Číslo účtu /0100 KB Praha 5, variabilní symbol 204

3 Bwagamoyo Primary School Druh: státní škola Místo: Mombasa Počet tříd: 12 Počet žáků: 400 Věk: 4-17 Bwagamoyo Primary School byla založena s cílem zajistit vzdělání sirotkům a potřebným dětem v provincii Mwawesa. Škola zajišťuje dětem vzdělání a znalosti nezbytné pro jejich další vývoj. Některé z dětí jsou podporovány v rámci projektu Adopce na dálku. Zajistit přístup ke vzdělání dětem a sirotkům z chudé oblasti. Číslo účtu /0100 KB Praha 5, variabilní symbol 205 Caretakers Orphans Education Centre Druh: neformální základní škola Vznik: 2001 Počet žáků: 300 Caretakers Orphans Education Centre se nachází ve slumu Korogocho. Vzniklo v roce 2001 původně na základě výživového programu pro místní sirotky. Komunitou byla tato iniciativa velice pozitivně přijata a spektrum aktivit se tak rozšířilo. V současné době zajišťuje Centrum kromě stravování a zdravotní péče a poradenství také neformální vzdělání pro děti, které nemají možnost chodit do školy. Díky dobrovolníkům je jim tak zajištěno alespoň nejzákladnější vzdělání. Zajistit neformální vzdělání sirotkům a dalším znevýhodněným dětem ve slumu Korogocho. Organizovat základní péči o tyto děti, zahrnující stravu a lékařské služby. Nabízet poradenství sirotkům a jejich opatrovníkům. Zajistit alternativní zdroje příjmů. Číslo účtu /0100 KB Praha 5, variabilní symbol 206

4 Eucarbet Academy Druh: základní škola Místo: Nyeri Vznik: 1998 Počet tříd: 8 Počet žáků: 320 Věk: 6-15 let Personál školy: 20 učitelů, 8 dalších zaměstnanců Eucarbet Academy byla založena kvůli vzrůstajícím potřebě vzdělávání sirotků a znevýhodněných dětí. Na začátku byla malá základní škola s jedním učitelem a čtyřmi žáky. Postupně se škola rozšiřovala a v roce 2004 několik žáků osmé třídy uspělo ve zkouškách na Kenya Certificate of primary Education Exam (K.C.P.E.) a díky tomu se dostalo na kvalitní střední školy jinde v zemi. Škola se i nadále rozšiřovala, a tak se dnes může pyšnit nejen vysokým počtem žáků, ale také šíří aktivit zahrnující počítačovou výchovu, poradenství v oblasti AIDS a další. To bylo zajištěno i díky velké pomoci českých dobrovolníků a podporovatelů a programu adopce na dálku. Podařilo se zajistit i minibus, který děti dopravuje do školy. Zajištění kvalitního vzdělání místním dětem. Otevření střední školy. Další podpora komunity, zejména znevýhodněných dětí. Číslo účtu /0100 KB Praha 5, variabilní symbol 207 Good Samaritan Preparatory School Druh: komunitní základní škola Místo: vesnice Buruburu, Kajiado District Vznik: 2002 Počet tříd: 5 Počet žáků: 80 Personál školy: 6 učitelů Škola vznikla v roce 2002 s pomocí členů místní komunity a jednoho učitele, který je dnes ředitelem. Cílem bylo zajistit chudým a zanedbaným dětem ulice základní vzdělání. Škola se postupně rozšířila a z původního provizorního zázemí se přestěhovala do pronajatých prostor nabízejícím dostatek tříd, místa na hraní i toalet. Podporovat chudé rodiny a umožnit jejich dětem přístup ke vzdělání. Zajistit nejchudším a nejzanedbanějším dětem uspokojení jejich nejzákladnějších potřeb. Chránit dětská a ženská práva ve všech oblastech života. Informovat o AIDS a jiných problémech. Naučit děti zacházet s počítači a umožnit jim tak držet krok s dobou. Rozšířit školu pomocí poboček do všech částí Keni. Číslo účtu /0100 KB Praha 5, variabilní symbol 208

5 Island of Hope Humanist School Druh: komunitní mateřská a základní škola Místo: Mbita, Rusina Island Vznik: 2005 Počet tříd: 3 MŠ a 5 ZŠ Počet žáků: 244 Personál školy: 9 učitelů, 2 praktikanti Mateřská a základní škola vznikly v rámci širšího projektu Ostrov naděje na Rusinga Island. Školka zahájila provoz v roce 2006 a nyní má 90 žáků. Při výuce je využívána prožitková metoda Montessori, díky které dosahují žáci znatelných úspěchů. Základní škola byla otevřena v lednu Nyní funguje 1. až 6. třída, postupně se rozšíří až po osmou třídu. Ve škole jsou uplatňovány humanistické principy jednání a nenásilný přístup. Zajistit přístup ke vzdělání chudým a zanedbaným dětem. Zajistit vhodné prostředí napomáhající dětem ve studiu. Podporovat všestranný rozvoj dětí, které budou prospěšné komunitě a budou se podílet na jejím dalším rozvoji i rozvoji celé země. Vychovávat děti k nenásilnému přístupu k životu. Číslo účtu /0100 KB Praha 5, variabilní symbol 903 Kauti Primary School Druh: státní škola Místo: Kauti Počet tříd: 12 Počet žáků: 500 Věk: 4-17 Škola byla založena v roce 1971, v roce 2002 se připojila k projektům Centra Narovinu. Školu navštěvují také děti, které jsou zařazeny do projektu Adopce na dálku. Zajistit přístup ke vzdělání dětem a sirotkům z chudé oblasti. Číslo účtu /0100 KB Praha 5, variabilní symbol 209

6 The Liberty Community School Druh: neformální komunitní základní škola Vznik: 2002 Počet tříd: 9 Počet žáků: 300 Věk: 4-16 let Personál školy: učitelé, vedení školy řídící, hlavní učitel, zdravotní koordinátor, koordinátor programů pro děti Liberty Community School se nachází v západním Nairobi a slouží zejména dětem z místních slumů Riruta a Kawangware. Jejím cílem je poskytovat vzdělání místním dětem, i když z důvodů nedostatku prostoru a vybavení pouze neformální. Škola byla založena v roce 2002 místní komunitou, která je sice chudá, ale uvědomuje si význam vzdělání. Školu provozuje díky finančním příspěvkům, dobrovolnictví i sdílení podobných ideálů. Členové komunity se podílejí na zajištění platů pro učitele, stravování i potřebných vyučovacích materiálů. Velmi významná je také podpora v rámci projektu adopce na dálku. Narozdíl od jiných základních škol je Liberty School řízena ne ředitelem (headmaster), ale řídícím-manažerem (director). Ten je výkonnou hlavou školy a spolu s ostatními vedoucími pracovníky zajišťuje a koordinuje školní programy a projekty. Škola pořádá také sportovní závody a aktivity, literární soutěže a další. Zajištění kvalitního vzdělání a všestranného rozvoje pro místní děti. Rozšíření, zkvalitnění zázemí. Číslo účtu /0100 KB Praha 5, variabilní symbol 220 Lucie-Ken E.C.D. and Nursery School Druh: mateřská a základní škola Místo: Mbita Vznik: 2007 Počet tříd: 4 Počet žáků: 63 Věk: 3-7 let Personál školy: 3 učitelé, jedna pomocná síla Lucie-Ken byla založena v březnu roku Na začátku měla 35 žáků mateřské školky a jednoho učitele. Vznikla jako jedna z humanistických školek na ostrově Rusinga. Nyní se počet žáků téměř zdvojnásobil, čtyři třídy (baby class, pre-unit a nursery) navštěvuje celkem 34 chlapců a 29 dívek. Škola je poměrně dobře vybavena, je v ní k dispozici i pitná voda. Zajistit přístup ke kvalitnímu vzdělání potřebným dětem. Vytvořit co nejpříjemnější studijní prostředí, kde se děti mohou vyvíjet. Číslo účtu /0100 KB Praha 5, variabilní symbol 210

7 Maendeleo Learning Centre Druh: komunitní mateřská a základní škola Vznik: 2003 Počet tříd: 3 MŠ a 8 ZŠ Počet žáků: přes 400 Věk: 2-15 let Maendeleo Learning Centre bylo založeno v roce 2003 skupinou podobně smýšlejících osob s cílem zlepšit životy rodin a hlavně dětí v místní komunitě.centrum bylo zaregistrováno jako C.B.O. (community based organization) komunitní organizace. Na počátku byla školka s pouhými 10 žáky. Postupně se projekt stále více rozrůstal až do dnešní podoby. Nyní má škola poměrně bohaté zázemí kromě prostor pro učebny a ložnice se v centru nachází i kuchyně, toalety a umývárny. Zajistit přístup ke vzdělání a naplnění základních potřeb (jídlo, bydlení, zdraví) dětem, které nemají z různých důvodů stejné šance jako ostatní. Zprostředkovat celkový vývoj zanedbaných dětí a pomocí vzdělání, cvičení a ochrany z nich vychovat užitečné občany komunity. Zlepšit životní podmínky chudých a potřebných dětí a rodin. Otevřít střední školu. Číslo účtu /0100 KB Praha 5, variabilní symbol 211 Maryland Academy and Community Centre Druh: komunitní mateřská a základní škola Vznik: 2000 Počet tříd: 3 MŠ a 4 ZŠ Počet žáků: 300 Věk: 3-10 let Personál školy: 10 učitelů, 2 pomocné síly Maryland Academy and Community Centre nabízí základní vzdělání chudým dětem z místní komunity. Bohužel je provozována v pronajatých prostorách, což každoročně ohrožuje její další existenci, protože většina dětí pochází z velmi chudých rodin a jen některé jsou podporovány v rámci projektu adopce na dálku. Řešením by bylo zakoupení vlastního pozemku a stavba školní budovy, díky čemuž by se daly rozvíjet také vzdělávací programy pro místní komunitu. Škola byla založena v roce 2000 a registrována o tři roky později. Cílem je pozvednout životní podmínky v komunitě Dandora v nairobské divizi Embakasi. Zajistit vzdělání dětem z místní komunity. V budoucnu zakoupit půdu, postavit vlastní školu a věnovat se větší šíři programu prospěšných celé komunitě. Postavit i další nezbytná zařízení např. záchody a umývárny. Číslo účtu /0100 KB Praha 5, variabilní symbol 212

8 Mwamko Children s Learning and Resource Centre Druh: komunitní mateřská a základní škola Místo: Marakusi, oblast Lugari Vznik: 2008 Počet tříd: 3 MŠ a 4 ZŠ Počet žáků: 104 Věk: 3-10 let Personál školy: 5 učitelů Mwamko Children s Learning and Resource Centre bylo založeno v únoru 2008 s cílem postarat se o chudé a zanedbané děti z Marakusi. Místní komunita je velmi chudá, většina jejích členů je zcela závislá na malém příjmu z farmaření. Cílem centra bylo zajistit místním a zejména jejich dětem vše potřebné oblečení, přístřeší, jídlo a vzdělání. Po tom, co se rozběhl výživový program, postupně vzrůstal zájem o projekt. Nyní je v mateřské škole a čtyřech třídách základní školy celkem 104 dětí. Stálým problémem jsou ovšem finance. V současné době sotva stačí na platy učitelů. Děti nemají uniformy, učební materiály jsou půjčovány z okolních státních škol, ve škole není dost prostoru ani dostatečné zázemí toalety, hřiště. Mnoho dětí musí navíc denně chodit do školy velké vzdálenosti. Odpovídat na potřeby místní komunity, zejména chudých dětí a sirotků. Zajistit dětem jídlo, přístřeší, oblečení, boty, vzdělání. Obstarat dostatečné zázemí pro výuku prostory, vybavení, pomůcky atd. V prvé řadě najít nějaký zdroj financí na splnění výše uvedených cílů. Číslo účtu /0100 KB Praha 5, variabilní symbol 213 Ngando Preparatory School Druh: komunitní mateřská a základní škola Místo: Dagoretti division, Nairobi Vznik: 1999 Počet tříd: 2 MŠ a 8 ZŠ Počet žáků: 365 Věk: 3-15 let Personál školy: 14 učitelů a 4 pomocné síly Ngando Preparatory School nabízí základní vzdělání chudým dětem z místní komunity. Byla založena komunitou Lenana v roce 1999 a v prosinci 2006 byla zaregistrována na Ministerstvu školství. V současné době do školy chodí 365 žáků od nursery a pre-unit až po osmou třídu základní školy. Někteří z nich jsou sice podporování v rámci projektu adopce na dálku, přesto se ale škola neustále potýká s finančními problémy, zejména kvůli vysokému nájmu za používané prostory. Škola vlastní půl akru půdy, který byl oplocen a jsou zde postaveny toalety a malá vodní nádrž. Rozšířit a vybavit školu tak, aby stačila stávajícímu počtu studentů, který navíc stále narůstá. Zajistit dětem ze slumu Ngando/Lenana přístup k základnímu vzdělání. Vytvořit podmínky pro další programy nejen pro děti, ale pro celou lenanskou komunitu např. přednášky, osvěta (AIDS apod.), práce s počítačem. Číslo účtu /0100 KB Praha 5, variabilní symbol 214

9 Nyajowi Community Children s Support Centre Druh: neformální komunitní mateřská a základní škola Místo: Kadongo, Nyanza Province Vznik: 2009 Počet žáků: 257 Věk: od 4 let Personál školy: 7 učitelů, 3 sociální pracovníci Nyajowi Academy byla založena s cílem zajistit vzdělání sirotkům a potřebným dětem v provincii Nyanza. Snaží se poskytovat dětem co nejlepší prostředí k výuce a všestrannému rozvoji. Kromě školy funguje v rámci projektu také centrum pro zneužívané a zanedbané děti poskytující rady a psychosociální podporu. Obecné zaměření těchto a dalších programů realizovaných centrem Nyajowi je celkové zlepšení životních podmínek nejen dětí v místní komunitě. Nyajowi Academy zajišťuje dětem vzdělání a znalosti nezbytné pro jejich další vývoj. Některé z dětí jsou podporovány v rámci projektu adopce na dálku. Centrum se denně stará o 257 žáků, celková kapacita je nyní zhruba 600 dětí. Pozemky školy jsou poměrně rozlehlé (2 a půl akru) a je na nich k dispozici i dětské hřiště. Zajistit uspokojení všech základních potřeb dětí z místní komunity: stravu, ubytování (zejména v případě sirotků), zdraví a další. Podporovat děti v rozvoji jejich schopností a začleňovat je zpět do komunity. Poskytovat dětem psychickou a sociální podporu a poradenství. Rozšířit Academy na internátní základní a střední školu. Číslo účtu /0100 KB Praha 5, variabilní symbol 215 Omega 1 Children Centre Vznik: 2004 Počet tříd: 3 MŠ a 4 ZŠ Počet žáků: 68 Věk: 3-10 let Škola se nachází ve slumu Marurui, který má zhruba obyvatel. Většina z nich žije v katastrofálních podmínkách, což je způsobeno jednak epidemií AIDS a také závislostí místní komunity na zemědělství, které je ale hlavně vinou klimatických změn stále nevyzpytatelnější a nespolehlivější. Množství potřebných v místní komunitě zdaleka přesahuje možnosti centra Omega 1. I díky programu adopce na dálku se škola působící v prostorách kostela může postarat o vzdělání aspoň několika desítek dětí. Zajistit možnosti kvalitního vzdělání a všestranného rozvoje všem potřebným bez ohledu na vyznání, rasu, kmenovou příslušnost, pohlaví, věk.. Poskytovat nejen vzdělání, ale také odborné poradenství. Uspokojit základní potřeby členů komunity, zejména zanedbaných dětí. Číslo účtu /0100 KB Praha 5, variabilní symbol 216

10 The Survival and Sustainability of Omugumo Humanist School Místo: Kisii Vznik: 2004 Počet žáků: 50 Věk: 3-6 let Personál školy: 3 učitelé, 1 uklízečka Omugumo Humanist School byla založena místními vesničany a nabízí základní vzdělání chudým dětem z komunity. Projekt zatím funguje pod širým nebem, což je zejména v období dešťů velmi komplikované. V současné době se škola stará o 50 dětí předškolního věku. Zatím se nepodařilo získat zdroje pro výstavbu budov a jejich vybavení lavicemi, židlemi, tabulemi a dále hygienickým zařízením. V plánu je zvnik deseti plně vybavených učeben. Do teď se ale podařilo získat (díky daru člena místní komunity) pouze půl akru půdy. Zajistit osiřelým a zanedbaným dětem z oblasti Marani základní vzdělání. Informovat o AIDS v místní komunitě. Postavit a vybavit třídy, oplocení a toalety; zajistit přístup k pitné vodě. Číslo účtu /0100 KB Praha 5, variabilní symbol 221 Ray of Hope Academy Druh: komunitní škola Vznik: 2003 Počet tříd: 8 Počet žáků: 160 Věk: 3-16 let Personál školy: ředitel, 9 učitelů, sekretářka, 2 pomocné síly Ray of Hope Academy byla založena v roce 2003 komunitou, pozemek byl darován jedním z místních. V současné době ji tvoří čtyři budovy a hřiště. Díky solárním panelům je zajištěna elektrifikace školy. Kromě stolů, židlí a tabulí mohou děti a učitelé využívat rovněž počítač a tiskárnu. Zajištěn je i přístup k pitné vodě a nejzákladnější hygienické vybavení. Díky vládě je zajištěno bezplatné očkování místních dětí proti obrně, tetanu, spalničkám a záškrtu. Získávání finančních zdrojů na zajištění platů učitelů, kvalitních studijních materiálů a dalších pozemků je ovšem velice nesnadné. Postavit více tříd a zaměstnat více učitelů. Zajistit kvalitní vzdělání pro děti z místních slumů. Číslo účtu /0100 KB Praha 5, variabilní symbol 217

11 Shadai Humanist Community School Druh: komunitní škola Místo: Mombasa Vznik: 2003 Počet tříd: 3 MŠ a 8 ZŠ Počet žáků: 330 Věk: 3-15 let Personál školy: 3 učitelé, 2 pomocné síly v MŠ; 89 učitelů ZŠ Shadai Humanist Community School zvnikla v roce 2003 s cílem zajistit vzdělání dětem z nejbližších slumů. Nyní zahrnuje třídy mateřské školy a osm tříd základní školy. V budoucnu by měla být rozšířena i o střední školu. Škola Shadai se snaží zajišťovat co nejkvalitnější vzdělání místním dětem, nicméně vzhledem k nedostatku finančních zdrojů není možné vytvořit ideální studijní prostředí. Bylo by potřeba rozšířit prostory školy, nakoupit další vybavení, učební materiály, zaměstnat více kvalifikovaných pracovníků, zajistit dětem stravování. V současné době škola funguje ve dvou budovách, jedna z nich je pouze pronajatá. Zajistit co nejkvalitnější a zároveň dostupné vzdělání pro děti z místní komunity. Obstarat kvalitní vybavení a personál, rozšířit kapacity školy. Číslo účtu /0100 KB Praha 5, variabilní symbol 218 St. Martins pre-school Druh: komunitní mateřská a základní škola, Kibera Vznik: 2007 Počet tříd: 6 Počet žáků: 135 Personál školy: 6 učitelů Škola St. Martins pre-school vznikla v roce 2007 zásluhou skupiny žen, které potřebovaly bezpečně opustit své děti, když hledaly příležitostné práce během dne. V jedné místnosti dřevěné a plechové stavby, která sloužila jako kostel v neděli a jako místo setkávání skupině žen během týdne se začala nenápadně rodit malá školička pro děti již od 2 let. Ti nejmenší jsou v denním stacionáři, poté má škola baby class, nursery, pre-unit, 1.třídu a 2.třídu. Ve škole chyběly toalety, jakákoli možnost pitné vody a dostatek učeben. Matky si nemohly dovolit platit ani to nejnižší školné, poplatky či nákup pomůcek, stěží si vydělaly na jídlo pro sebe a své děti, proto se nemohla škola nijak rozvíjet. V roce 2011 našla škola sponzory, kteří financovali výstavbu větší patrové budovy, kde je dostatek míst pro všechny děti. Nová budova St. Martin se nachází ve čtvrti Mashimoni ve slumu Kibera. Zajistit přístup ke vzdělání chudým dětem. Podporovat všestranný rozvoj dětí, které budou prospěšné komunitě a budou se podílet na jejím dalším rozvoji i rozvoji celé země. Vychovávat děti k nenásilnému přístupu k životu. Číslo účtu /0100 KB Praha 5, variabilní symbol 223

12 Terry Hope Centre Druh: komunitní škola Vznik: 2003 Počet tříd: 8 Počet žáků: 80 Terry Hope Centre vzniklo jako iniciativa Hope Self Help Group. Cílem bylo pomoci zanedbaným a chudým dětem z místní komunity. Skupina ze svých vlastních zdrojů v roce 2003 rozjela projekt Terry Hope. Dětem tak bylo zajištěno stravování, společenské aktivity (fotbal, běžecké závody, malování, zpěv, tance...) a základní vzdělání. Zázemí se skládá z velké haly, kuchyně a kanceláře. V budoucnu by mělo být vybudováno Domácí centrum pro děti něco na způsob dětského domova. Problémem je samozřejmě zajištění dostatečných finančních zdrojů. Zajistit co nejkvalitnější vzdělání místním dětem. Otevřít centrum pro ty děti, které si nemohou dovolit chodit do školy, protože nemají na školní poplatky, knihy, tužky, uniformu. Poskytovat dětem nejen vzdělání, ale i celkovou podporu zdravotnickou, sociální, psychickou... Číslo účtu /0100 KB Praha 5, variabilní symbol 219 Vumilia Nursery School Druh: mateřská škola Místo: Kirenga, oblast Kimende Vznik: 2006 Počet tříd: 3 Počet žáků: 46 Věk: 1-6 let Personál školy: 3 učitelé Vumilia je mateřská škola, která vznikla v roce 2006 kvůli malým dětem z této oblasti, jejichž matky pracují na čajových plantážích, farmách a trzích v okolí a nemohou se tak o ně přes den starat. Většina dětí ve škole je ve věku 5 až 6 let. Zajistit místním nejmenším dětem základní péči a předškolní vzdělání. Číslo účtu /0100 KB Praha 5, variabilní symbol 222

w w w. a d o p c e a f r i k a. c z Hlavní projekty:

w w w. a d o p c e a f r i k a. c z Hlavní projekty: je občanské sdružení, které vzniklo v roce 1995. Hlavní náplň činnosti představují projekty zahraniční rozvojové spolupráce a globální rozvojové výchovy. Tyto projekty jsou vedeny s velkým důrazem na dlouhodobou

Více

Příjmy a výdaje z fondů Humanistického centra Narovinu v roce 2009

Příjmy a výdaje z fondů Humanistického centra Narovinu v roce 2009 Příjmy a výdaje z fondů Humanistického centra Narovinu v roce 2009 Fond na školné pro adoptované děti v Keni 911.101 Kč Kč Příjmy 22 051 297,97 z toho zůstatek z minulých let 702 090,67 Převod část. fondu

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGR AMY VE ŠKOLÁCH

VZDĚLÁVACÍ PROGR AMY VE ŠKOLÁCH AKCE AKCE PRO VEŘEJNOST MÍSTO ÚČAST (odhad) DÉLKA (dny) ZAČÁTEK AKCE Akce pro veřejnost Kroužky na Vltavě, Vltavanů 229, Praha 4 Braník 20 2 hod 6.1.2012 Výstava ODVRÁCENÁ TVÁŘ KENI Klub cestovatelů BRNO,

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Centrum Narovinu za rok 2013

Výroční zpráva občanského sdružení Centrum Narovinu za rok 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva občanského sdružení Centrum Narovinu za rok 2013 Obsah: 1) PŘEDSTAVENÍ CENTRA NAROVINU 3 Úvodní slovo Centra Narovinu Hlavní cíle a projekty Organizační struktura Kontakty

Více

Feeding, vzdělácí a sociální programy pro nejchudší děti a mládež v Africe (Zambie)

Feeding, vzdělácí a sociální programy pro nejchudší děti a mládež v Africe (Zambie) Feeding, vzdělácí a sociální programy pro nejchudší děti a mládež v Africe (Zambie) Mgr. Monika Měrotská Zdravotně sociální fakulta Jihočeská universita v Českých Budějovicích Děti ulice Děti ulice: dítě,

Více

1.ETAPA. Sanace stávajících vývěrů podzemní vody zdroje pitné vody. Zachycení dešťových vod v areálu školy Kauti primary

1.ETAPA. Sanace stávajících vývěrů podzemní vody zdroje pitné vody. Zachycení dešťových vod v areálu školy Kauti primary VODA PRO KAUTI Kauti/ Kathiani rozloha cca 15 km2, 30 000 obyvatel 80 km jihozápadně od hlavního města Nairobi Lidé se živí výhradně zemědělstvím a jsou na přírodních zdrojích vody závislí. Cíle projektu:

Více

Program rozvoje venkova operace

Program rozvoje venkova operace FINAČNÍ PLÁN Orientační alokace finančních prostředků pro jednotlivé programové rámce Název programu Program rozvoje venkova operace 19.2.1 Orientační alokace v Kč 28 017 265,00 Kč Program rozvoje venkova

Více

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: ,

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: , STRUČNÝ PŘEHLED MOŽNÝCH AKTIVIT A TYPOVÝCH PROJEKTŮ PODPOROVANÝCH V RÁMCI SCLLD MAS DOLNÍ MORAVA PRO OBDOBÍ 2014-2020 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM CÍRKVE CÍRKEVNÍ ORGANIZACE (Výčet aktivit je

Více

ČÍM MŮŽEME ZAČÍT V potůčkách A PROČ?

ČÍM MŮŽEME ZAČÍT V potůčkách A PROČ? Strategie rozvoje základního vzdělávání v oblasti ORP Ostrov Le Thi 5. třída starosta + ředitel: ČÍM MŮŽEME ZAČÍT V potůčkách A PROČ? Karta rozvoje vzdělávání v obci Ostrovsko společnou cestou ke kvalitnímu

Více

Centrum Narovinu. Shrnutí cílů pro rok 2015

Centrum Narovinu. Shrnutí cílů pro rok 2015 Výroční zpráva 2015 Shrnutí cílů pro rok 2015 Centrum Narovinu si stanovilo několik cílů: Další rozvoj projektu komunitního centra Ostrov Naděje Dle plánu se postavila nová počítačová učebna s knihovnou

Více

Jmenuji se Daniel. a lidé přede mnou často zavírali oči.

Jmenuji se Daniel. a lidé přede mnou často zavírali oči. Nezavírejte oči.. Jmenuji se Daniel. a lidé přede mnou často zavírali oči. Znamená to, že by bylo lepší kdybych tady nebyl? Stejně tak jako mi to říkávala moje máma když mě prodávala, nebo můj táta když

Více

13. 5. 2011, Brno Připravila: Vendula Jičínská NIKAZAM

13. 5. 2011, Brno Připravila: Vendula Jičínská NIKAZAM 13. 5. 2011, Brno Připravila: Vendula Jičínská NIKAZAM Posílení konkurenceschopnosti absolventů MENDELU v oblasti rozvojové spolupráce a managementu přírodních zdrojů v zemích třetího světa 13. 5. 2011,

Více

Služby na území Mladovožicka

Služby na území Mladovožicka Služby na území Mladovožicka Priority a opatření Priorita 1. Podpora systému poskytovaných služeb 1.1. Zachování stávajících sociálních služeb ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Mladá Vožice

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce Deinstitucionalizací služeb se transformuje institucionální péče v péči komunitní. Řízeně

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice U Kapličky 761, 342 01 Sušice KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Školní rok

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Projekt S Montessori do devítky

Projekt S Montessori do devítky Projekt S Montessori do devítky Vypracovala: Doc. Dr. phil. Veronika Kotůlková 31. 3. 2016 Cíle projektu: Naši cílem je vytvořit devítiletou základní školu, na níž se vyučuje dle pedagogiky Marie Montessori,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2 ÚVODEM Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo založeno v roce 2006 a výroční zpráva za rok 2007 je tedy první v naší historii. Koncem roku 2006 jsme měli v péči 30 dětí a během roku

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Koncepce rozvoje. Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková

Koncepce rozvoje. Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková Koncepce rozvoje Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova 1621 Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková Koncepce rozvoje Mateřské Školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova 1621 I.

Více

Návrh Priorit do Strategického rámce MAP ORP České Budějovice

Návrh Priorit do Strategického rámce MAP ORP České Budějovice Návrh Priorit do Strategického rámce MAP ORP České Budějovice Seznam priorit Priorita 3 Priorita 4 školství v ORP České Budějovice Posílení kooperací a spolupráce za účelem zvyšování kvality a efektivity

Více

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Městská část Brno-Kohoutovice 623 00 BRNO, BAŠNÉHO 36 Koncepce školství Statutárního města Brna, městské části Brno-Kohoutovice OBSAH Úvod...1 Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Společnost sv. Zdislavy z Lemberka o.p.s., Krumlovská 1128, 383 01 Prachatice Výroční zpráva za rok 2013 Obsah I. Základní údaje o společnosti II. Vznik a status společnosti III. Zaměření a činnost společnosti

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Program Škola podporující zdraví informace ze SZÚ

Program Škola podporující zdraví informace ze SZÚ Program Škola podporující zdraví informace ze SZÚ Krajský úřad Kraje Vysočina 16. 10. 2013 L. Fröhlichová, M. Krunclová Evaluace a inovace projektů MŠ Evaluace / inovace Školního kurikula podpory zdraví

Více

AMU = DAMU + FAMU + HAMU

AMU = DAMU + FAMU + HAMU Školička AMU-jaké formy péče o děti upřednostňujete? Shrnutí a doporučení. Shrnutí: Ve dnech 21. 9. až 8.10 proběhlo mezi zaměstnanci a studenty AMU dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zjistit potřeby

Více

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Dne 2. března 2015 uspořádalo Vzájemné soužití o.p.s. v Ostravě konferenci s cílem formulovat konkrétní soubor doporučení a cílů k

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Znáte organizaci ADRA?

Znáte organizaci ADRA? Znáte organizaci ADRA? Nevládní organizace ADRA mezinárodní humanitární organizace pomoc lidem v nouzi založena v USA před více než 50 lety 125 poboček po celém světě v ČR působí už více jak 20 let poskytuje

Více

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / /

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / / Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku mimořádné řízení Poř. č.: 1. Žadatel: Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. Zahradní 415/10 Liberec listiny) ze dne: O 485 KS Ústí nad

Více

Přehled cílů a opatření za pracovní skupinu. Nezaměstnaní, sociálně slabé rodiny a občané ohroženi sociálním vyloučením

Přehled cílů a opatření za pracovní skupinu. Nezaměstnaní, sociálně slabé rodiny a občané ohroženi sociálním vyloučením Přehled cílů a za pracovní skupinu Nezaměstnaní, sociálně slabé rodiny a občané ohroženi sociálním vyloučením Nezaměstnaní, sociálně slabé rodiny a občané ohroženi sociálním vyloučením Cíl Opatření 2.1

Více

Východiska pro strategickou část - problémové oblasti, priority a cíle

Východiska pro strategickou část - problémové oblasti, priority a cíle Východiska pro strategickou část - problémové oblasti, priority a cíle Na základě zapojení aktérů a vyhodnocení existujících materiálů byly určeny následující oblasti a v nich tyto klíčové problémy. Problémová

Více

POMOC SIROTKŮM A DALŠÍM STRÁDAJÍCÍM DĚTEM V OBLASTI SLUMU DANDORA VÝKONNÁ ORGANIZACE NEEMA DEVELOPMENT CENTRE 1. 5. okrsek čtvrti Dandora v Nairobi

POMOC SIROTKŮM A DALŠÍM STRÁDAJÍCÍM DĚTEM V OBLASTI SLUMU DANDORA VÝKONNÁ ORGANIZACE NEEMA DEVELOPMENT CENTRE 1. 5. okrsek čtvrti Dandora v Nairobi NÁZEV PROJEKTU POMOC SIROTKŮM A DALŠÍM STRÁDAJÍCÍM DĚTEM V OBLASTI SLUMU DANDORA VÝKONNÁ ORGANIZACE NEEMA DEVELOPMENT CENTRE 1 MÍSTO 5. okrsek čtvrti Dandora v Nairobi KONTAKTNÍ ADRESA P.O. BOX 888-00156

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu

Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu Mgr. Petr Wija, Ph.D. Institut důstojného stárnutí, Diakonie ČCE Možnosti zlepšení podpory pečujících o Zpracovat

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany. Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany. Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9.2009/ Naší snahou je, aby škola byla místem, kam žáci budou rádi

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Specifický cíl 2.4 PODPORA INFRASTRUKTURY PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI DO 3 LET, DĚTSKÝCH SKUPIN

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ konané dne 21.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni: dle

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta Ostrava Národní knihovna ČR

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta Ostrava Národní knihovna ČR Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Ostrava 14.3.2013 Národní ČR vit.richter@nkp.cz Dostupnost internetu kdykoliv a kdekoliv Prodej a využívání eknih Autorský zákon Masová digitalizace knihovních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář:

38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář: 38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář: V odboru sociálních věcí a zdravotnictví nenastaly v průběhu roku 2005 žádné organizační ani závažné legislativní změny, které by měly vazbu

Více

NÁBÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU POJĎTE DO ŠKOLKY!

NÁBÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU POJĎTE DO ŠKOLKY! Pojďte do školky!, registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0007 NÁBÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU POJĎTE DO ŠKOLKY! Porada ředitelů mateřských škol, Seč 18.11. 2013 Projekt Pojďte do školky! : datum zahájení:

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence

Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence Služby sociální prevence 53 Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO

Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Akademie Libchavy 31. 3. 2014 od 13:30 hodin ředitelé škol, učitelé, zástupci organizací, kterých se týká

Více

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 Národní konference Venkov 2012 Nové Hrady, 1.-3. října 2012 Ing. Vladimír Kváča Ph.D., MPSV ČR Obsah

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vít Richter Národní ČR vit.richter@nkp.cz EU = 63 000 veřejných knihoven, ČR = 5 401 EU = 1,3VK/10 000 obyv. ČR = 5,1VK/10 000 obyv. Knihovny jsou financovány

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice STAVBY PRO ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Studijní ná vš tě vá 2013 2014

Studijní ná vš tě vá 2013 2014 Studijní ná vš tě vá 2013 2014 Jméno účastníka Název instituce Funkce RNDr. Olga Mokrejsova, Ph.D Conatex-Didactic Metodik pro vzdělávání Adresa instituce Velvarská 31, Praha 6, 160 00 Telefon +420 224

Více

SWOT ANALÝZA. SWOT analýza v oblasti vzdělávání na území ORP Kaplice

SWOT ANALÝZA. SWOT analýza v oblasti vzdělávání na území ORP Kaplice SWOT ANALÝZA SWOT analýza v oblasti vzdělávání na území ORP Kaplice Silné stránky Pestrá nabídka volnočasových aktivit Právní subjektivita některých škol a školských zařízení nezávislost, kreativita Úspěchy

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

PROJEKT LIDÉ LIDEM - WORKSHOP Č.

PROJEKT LIDÉ LIDEM - WORKSHOP Č. PROJEKT LIDÉ LIDEM - WORKSHOP Č. KOMUNITOU PODPOROVANÉ ZEMĚDĚLSTVÍ z pohledu JADE BASHFORD lektorka: Jade Bashford Jade spoluvytváří místní komunitní potravinové systémy už 25 let. Jade pracovala na místní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace 696 48 Ježov 50 Identifikátor školy: 600 115 526 Termín konání inspekce: 21.

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Firemní školky do A do Z Národní institut pro děti a rodinu

Firemní školky do A do Z Národní institut pro děti a rodinu Firemní školky do A do Z Národní institut pro děti a rodinu Mgr. Terezie Pemová PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, PhD., MBA Než začnete Analýza potřeb Identifikace velikosti a věkové struktury dětského kolektivu

Více

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0030 Centrum pro rozvoj a podporu regionů, o.p.s. Olomouc ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace

Více

Ani jsme netušili, co všechno sami dokážeme!"

Ani jsme netušili, co všechno sami dokážeme! Chráněné bydlení Ani jsme netušili, co všechno sami dokážeme!" Poslání Posláním chráněného bydlení je podpora samostatnosti a nezávislosti uživatelů a zajištění podmínek pro bydlení v přirozeném prostředí.

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci

Více

VÍCEGENERAČNÍ DŮM DÁLE JEN VGD. Přenos know-how z Německa ( Mehrgenerationshaus Brunsbüttel, Dresden, Hamburg ) Barbora Zálohová a MUM tým 2013

VÍCEGENERAČNÍ DŮM DÁLE JEN VGD. Přenos know-how z Německa ( Mehrgenerationshaus Brunsbüttel, Dresden, Hamburg ) Barbora Zálohová a MUM tým 2013 VÍCEGENERAČNÍ DŮM DÁLE JEN VGD Přenos know-how z Německa ( Mehrgenerationshaus Brunsbüttel, Dresden, Hamburg ) Barbora Zálohová a MUM tým 2013 KDE SE POTKÁVAJÍ LIDÉ VŠECH GENERACÍ CO TO JE VGD? Zájmová

Více

INKLUZE VE ŽLUTICÍCH

INKLUZE VE ŽLUTICÍCH INKLUZE VE ŽLUTICÍCH Registrační číslo CZ.1.07/1.2.00/47.0018 Mgr. Bc. Václav Slavík, starosta Miroslava Eliášová, manažer projektu Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s.

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Výroční zpráva 2015 Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Úvodem V roce 2015 se nám podařilo rozšířit naše aktivity o další projekt. Vedle dobrovolnického centra a stacionáře pro seniory jsme uvedli do

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Kazachstán1. Jazyky: Kazaština 64.4%, Ruština (oficiálně používaná v businessu a jako jazyk interetnické komunikace ) 95% (2001) 3

Kazachstán1. Jazyky: Kazaština 64.4%, Ruština (oficiálně používaná v businessu a jako jazyk interetnické komunikace ) 95% (2001) 3 Kazachstán1 2 Populace: 15,399,437 (červenec 2009) Jazyky: Kazaština 64.4%, Ruština (oficiálně používaná v businessu a jako jazyk interetnické komunikace ) 95% (2001) 3 1 http://www.infoplease.com/atlas/country/kazakhstan.html

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2011 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Liberec

Strategický rámec MAP pro ORP Liberec Strategický rámec pro ORP Liberec Verze č. 1 ŘV 08/2016 Obsah 1. Vize... 3 2. Popis dosavadního zapojení aktérů... 3 3. Popis priorit a cílů... 4 3.1 Identifikace priorit a cílů... 4 3.1 Specifikace cílů...

Více

Návrhy témat diplomových a bakalářských prací pro akademický rok 2014/2015

Návrhy témat diplomových a bakalářských prací pro akademický rok 2014/2015 Mgr. Michaela HŘIVNOVÁ, Ph.D. Vzdělávací obor Výchova ke zdraví na 2. st. základních škol - pohled žáků i pedagogů. PRO VÍCE STUDENTŮ Výzkum osvojeného kurikula žáky ve výchově ke zdraví na konci 9. ročníku

Více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Zahájení poskyt. služby: září 2001 Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Charakteristika: NZDM je zčásti služba terénní, která se zaměřuje na práci v přirozeném prostředí

Více

DAR JAKO ODČITATELNÁ POLOŽKA

DAR JAKO ODČITATELNÁ POLOŽKA DAR JAKO ODČITATELNÁ POLOŽKA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Dar jako odčitatelná položka Autor Ing. Jana

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2013 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

ENTITLE - Národní workshop

ENTITLE - Národní workshop Publikováno na Inflow.cz (http://www.inflow.cz/entitle-narodni-workshop) ENTITLE - Národní workshop 28. 5. 2009 Národní workshop Entitle představil stejnojmenný projekt, který má pomáhat knihovnám při

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 Pracovní skupina Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost inkluze - kvalita 16. 6. 2016 Domažlice

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS ZÁPIS SETKÁNÍ Pracovní skupina Číslo zápisu: 2 Datum: 25. listopadu 2008 Místo setkání: místnost 153, 1.patro, Malinovské nám. 3 Program: 1. přivítání, představení programu, prezence 2. analýza sociálních

Více

Výuka angličtiny pro děti z Česka a Rakouska. English Camp. Místo: Základní škola Osová Bítýška. www.multikultikreaktiv.com

Výuka angličtiny pro děti z Česka a Rakouska. English Camp. Místo: Základní škola Osová Bítýška. www.multikultikreaktiv.com Výuka angličtiny pro děti z Česka a Rakouska English Camp Místo: Základní škola Osová Bítýška www.multikultikreaktiv.com ENGLISH CAMP Výuka angličtiny pro děti z Česka a Rakouska je koncipována hravou

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Jablonec nad Nisou

Strategický rámec MAP pro ORP Jablonec nad Nisou Strategický rámec pro ORP Jablonec nad Nisou Verze č. 1 ŘV 08/2016 Obsah 1. Vize... 3 2. Popis dosavadního zapojení aktérů... 3 3. Popis priorit a cílů... 4 3.1 Identifikace priorit a cílů... 4 3.1 Specifikace

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE. Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE. Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31. Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.0027 Jméno a příjmení účastníka: Adéla Chlumecká Jméno a příjmení

Více