1/ Jaké panovaly poměry v komunistické justici jsou dnes zvídavým již dostatečně známy, ale že v mnohém přetrvávaly i dlouhá léta po slavném

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1/ Jaké panovaly poměry v komunistické justici jsou dnes zvídavým již dostatečně známy, ale že v mnohém přetrvávaly i dlouhá léta po slavném"

Transkript

1 1/ Jaké panovaly poměry v komunistické justici jsou dnes zvídavým již dostatečně známy, ale že v mnohém přetrvávaly i dlouhá léta po slavném sametovém předání moci ( v některých případech, jež uvedu později, setrvávají dodnes) budu dokládat násl. případem ze dne To již byli tzv. odejíti soudruzi Veselský, jenž potíral delikventy bez prokázání důkazů na základě tvrzení soud nabyl přesvědčení či skutková podstata tr. činu byla naplněna a protistátní činnost za podpis 21. bodové petice Několik vět v případě St. S.(Veselský jenom sundal visačku ze dveří a v klidu si u soudu dožíval do důchodu, jeho syn se hned stal strážníkem, později šéfem právě vznikající justiční stráže), Konečný (přešel do notářské kanceláře), Novák (povýšen ke KS), Cupalová ( údajně pro překvalif. tr. činu na přestupek známému) odešla do advokátní kanceláře. Následně již nový předseda OS JUDr. T.L. na můj dotaz zda mohou být soudci členy politických stran odpovídá ano, ptám se tedy zdali i komunistické a dostávám tu samou odpověď.za 15 let (v novinách Dnes ze dne na str. přílohy B3) poněkud opatrněji na otázku členství soudců v KSČ odpovídá, že jde o citlivý údaj a jako zaměstnavatel nemá právo se na to ptát. Zato starat se o soudcovské vyšší důchody, platy a považovat justici za s pověstí lepší než má parlament asi právo má.pozorný čtenář si udělá názor sám po přečtení článku v LN z (str.10 -Utajená minulost českých soudců), kde je sděleno, že došlo k protiprávnímu předání osobních a kádrových spisů soudců a prokurátorů jejich majitelům. Dochází k důslednému utajování dalších dokladů o jejich minulé činnosti.třešničkou na dortu se tak stává tvrzení novopečeného prezidenta Soudcovské unie JUDr. T.L. na symposiu v Křtinách , že rozhodnutí soudce nemusí být spravedlivé, ale mělo by být vnímáno jako spravedlivé.což vzbudilo velkou nevoli přítomných advokátů, exekutorů, mediačních prac., obč. iniciativ v celém sále.prý rozhodnutí, které není dodržováno snižuje jeho váhu...proto může být v naprostém klidu hrdě se hlásící k rudé partaji JUDr. B.Š.(Kocmanová a jí podobní), vídaná na procházkách městem v družném hovoru s JUDr. Cupalovou. Taktéž soudružky z přestupkových komisí Hugová a Rusová ( tato v r dokonce v Parlamentu ČR zvolená 11% rakovinou tohoto státu-ksčm). Píchnutím do vosího hnízda bylo pořízení fotografie na chodbě tehdejšího soudu, kde s. Novák hovoří s odvolanou komunistickou poslankyní FS ČR Kantorovou. Kádrovou rezervou předsednictví OS na mne byla poštvaná hbitá a své výsluní hledající už existující justiční stráž, zabaven fotoaparát a sepsán protokol. Proto již zmiňovaný případ shora , kdy byl souzen Leoš K. za tzv. verbální útok na veř. činitele, kterým se bránil proti neadekvátnímu zásahu (přiložené pistoli k hlavě za jízdu na neosvětleném kole) později vyhozeného policisty Kutílka. Zde po skončeném jednání byla pořízena fotografie komunistického prokurátora a s. Novákem byla přivolána justiční stráž, která na jeho příkaz vytrhla film z nastaveného fotoaparátu a tím jej poškodila. Jmenovanému soudci bylo, s ohledem na menší intenzitu závažnosti spáchaného pochybení v souladu s ust. 3 ods. 5 tehdy platného z.č. 412/91Sb. a s ohledem na velmi dobré prac. hodnocení, předsedou OS vytknuto jeho počínání (KS Brno Spr /95, Spr /95, MS ČR č.j. 703/2006-PERS-SO/2) s tím, že po uplynutí 1 roku od právní moci rozhodnutí k zahlazení kárného postihu se na něho hledí tak, jako kdyby stíhán nebyl. Za novinářskou dokumentaci v soudní síni mi přestupková komise udělila pokutu 650,-Kč( č.j. 57/1995/KPPP, 176/01-PŘ)) soudní poplatek ,.Kč za přezkoumání rozhodnutí správního orgánu (KS Brno č.j. 30 ca 31/2002),soudní poplatek 300,-Kč za exekuci z konta (č.j. 22 E 368/ , Sop2/2006). Přibyla i pokuta MV ČR ,-Kč (KS Brno 15 Co 365/2005 na návrh OÚV ze dne a ČVS:OVV-231/94) za to, že jsem se nechtěl nechat předvést údajně na ÚP na žádost jeho ředitele.od kdy je to možné a proč mi dodnes nikdo nevysvětlil, přestože jsem byl zproštěn obžaloby za verbální útok na veř. čunitele (zde nejde o překlep) - OS Znojmo ze dne č.j. 3T 93/96. Úterý (LN str.6) Brněnský soudce Novák dostal důtku, hrozilo mu snížení platu, odvolání z funkce předsedy senátu nebo zbavení soudcovského taláru ( za nahlížení do spisů jeho kolegů, v případě rod. příslušníka,na obchodním úseku KS v Brně)...

2 2/ Ještě v roce 1995 zmatení byrokraté býv. Okresní vojenské správy, něvěda komu se snažit zalíbit či být k ruce bývalé nomenklatuře, povolávali na tzv. vojenské cvičení (v mém případě již v pořadí třetí). Na prvním voj. cvičení někdy v r. 80 jsem na tzv. sázavském polygonu (opravna železničních vozidel) na dotaz náčelníka plk. Peterky kde pracuji odpověděl, že jsem státní zaměstnanec (tehdejší ČSAD). To ho dokázalo natolik vytočit, že vyhodil brigadýrku do vzduchu a pak po ní šlapal s tvrzením, že státním zaměstnancem je tady právě on a radista neradista budu mít k dispozici pouze lopatu a krumpáč. Zde jsem zažil již natolik demoralizovanou skupinu normálních lidí, že např. celá rota záložáků, pro malé prostory vězení,byla držena na ubykaci postavenou stráží před vchodem, aby zase o víkendu nedezertovali do civilu k rodinám či na stavbu domu a jiné rozdělané práce. Proto jsem již v shora uved. roce na voj. cvičení odmítl nastoupit se zdůvodněním, že jsem přísahal věrnost pracujícímu lidu vedenému KSČ a zajímalo by mě jak se s touto záležitostí vypořádali vojáci z povolání. Osobní návštěva šéfa voj. správy Popoviče na pracovišti TRN B.K., kde se mne snažil za doprovodu vrchní sestry přesvědčit, že pro stát je důležité moje přeškolení z radisty na řidiče sanity, neboť řidiči sanit jsou zase přeškolováni na sběrače raněných, s tvrzením že to je pro moje dobro a nechce mít problémy.můj dotaz na vrchní sestru, zda existují vyjímky v přístupu na tak přísné karanténní odd., byl považován za nepatřičný a mise byla ukončena. Štafetu k mému údivu převzala Nila Vodičková ved. odb. vnitř. věcí Oú ( evid. v disid. hnutí SPUSA) a zahájila řízení mého obvinění dne pod č.j. vnitř.25/95. Na OÚ ji přijal dosazený šéf Teplý( v r kandidát TOP 09), který také navrhnul tajemníka na MÚ Sobolu ( před ním byl tajemníkem velitel LM Polívka, připravený zasahovat proti studentům v Praze 1989, zde také setrval na recepci až do důchodu) a velkoryse uděloval vyjímky z lustr. zákona zaměstnacům městského rozhlasu (kromě p. Daňkové, která to sama odmítla). Mgr.Hana Dimcová dne pod č.j. soc.294/93-be nařizuje předvolání k nástupu výkonu civilní služby dle potřeby. Vedoucí finančního ref. Jana Sojková dne pod čj. Fin.2/41/93-P/B. vyhrožuje exekucí pro udělenou pokutu 1.150,-Kč Až na moje upozornění, že se jedná o nezákonný postup zaviněný byrokratickou hloupostí a přehlédnutí takové maličkosti jakou je amnestie prezidenta republiky tzv. vojenským delikventům, odmítačům militarismu a vězňům svědomí, byl letitý boj ukončen, bez narovnání a nápravy způsobených křivd. V šest v práci! 3/ Dne v 16 hodin byla na procházce D.K. se zchromlým malým psem a netušila, jak zásahu chtiví a čerstvě školení v odchytu, uplatnění v praxi vyhledávající strážci MP Žďár nad Sázavou, zakročí. Jali se psíka odchytávat přes přítomnost a protest doprovázející osoby. Z nahozené smyčky na krku se pes vyprostil a došlo u něj k vyvalení pravého dolního špičáku. Tito odborníci na odchyt toulavých psů se zmohli jenom na předání složenky s uvedenou částkou 500,-Kč. Následující byrokraticko-justiční agenda přes Mú vymáhání pohledávek (č.j. 222/2000 podep. A.CH), OS ( č.j.27 Nc 170/ podep. JUDr.Z.P.),EÚ (sp.zn.ex 347/03-1 podepsaný Mgr.I.J.) s přihlédnutím KS (26 Co 203/2004 pod. p.s. JUDr.M.P.) to vygradovala až na částku 4.280,-Kč Došlo tak ke krytí neoprávněného zásahu břídily, k povýšení městské vyhlášky nad výrok Ústavního soudu ústy jeho předsedy Zdeňka Kesslera, který zrušil (dle MFD z , na str. 4) obecně závaznou vyhlášku o chovu a držení zvířat na území města a dospěl k závěru, že všechna ustanovení jsou v rozporu s ústavou a Listinou základních práv a svobod i zákonnými předpisy. V praxi tzn., že radnice nemohou omezovat chovaná zvířata ani nařizovat vodítko a strážníci v žádném případě nemohou peníze za toto požadovat.

3 Doposud je očekáván oprávněný nárok na satisfakci a návrácení peněz. 4/ Počátkem roku 2001 projížděla našimi městy obchodnice ze Zlína Helena Navrátilová a lanařila lidi do pyramidového byznysu s osmotickou domácí úpravnou vody. Na běžné elektrolýze předváděla rozdíl vody z kohoutku a prošlé vody filtrací, slibovala a potvrzovala tučné provize z prodeje těchto zařízení. Druhý kontakt byl domluven již v Praze, kde si každý musel pořídit katalog za 1.000,- Kč, zaplatit seminář 200,-Kč a sepsat smlouvu na odběr 1 ks zařízení v původní hodnotě ,-Kč.Překvapením bylo, když smlouva dorazila poštou s uváděnou cenou % DPH celkem ,-Kč. Dále bylo nutno zakoupit k prezentaci výrobku přístroj TDS na měření tvrdost vody v ceně 1.315,-Kč a elektrolyzér v ceně 2.000,-Kč, koupit tiskopisy smluv za 160,-Kč Ukázkový příklad státem tolerovaných a přehlížených zlodějin páchaných na bezprizorních, beznadějně hledajících pracovní uplatnění.. Prodávajícím zařízení byla CORFINA, a.s, která se ve vhodnou dobu změnila na Leasing České spořitelny,a.s., zastoupená dodavatelem AQUEL BOHEMIA,s.r.o. Největším užvaněným masérem prostoduchých byl Adolf Saiko (později stíhán ze několik podaných trestních oznámení), který své schopnosti chtěl ještě uplatnit ve firmě hp-promotion - bydlení na splátky. Pořad Občanské judo TV NOVA v h. odvysílal reportáž o firmě AQUEL, kde poukazoval na podivné praktiky. Zajímavou věcí byla drzost A.Saika mne kontaktovat i s touto nabídkou a odložení trestního podání P ČR České Budějovice (ČTS: ORCB-313/TČ-HK-2004,podepsaný kpt. Josef Toman). Tento policejní orgán mi po telefonu jěště sděloval ať Saika nechám být, že toho má už tak dost a navíc se s ním rozvádí žena. Dlouho na sebe nenechaly čekat tzv. upomínky za nedodržování splátkového kalendáře a byl po mě požadován 2x doplatek po 800,-Kč. Podal jsem tedy podnět k přezkumu s doloženými ústřižky zaplacených složenek na P ČR Žďár nad Sázavou (Č.j.: ORZR-499/KPV-OHK-2003), P ČR Liberec (ČTS: ORL I-1210/SKPV-II-2003), následně si věc jako horkou bramboru přehazovali OSZ Liberec (Zn 258/2003-3) a OSZ Praha 8 (Zn 180/2003-5). Vše vyšumělo do ztracena a čekalo se až narostou patřičné penále s úroky, aby to stálo zato. Viz obdobná situace - článek v novinách Vysočina ze dne na str. 3. o podvodném distributorovi. Žaloby na moji osobu se ujal advokát Tomáš Rašovský z Brna (nyní v r má zřejmě výčitky svědomí a angažuje se v tzv. Národním Pro bono fóru-pomáhající advokáti bezúplatně) jako ochotný zástupce žalobce D and I CONSULTING LIMITED, se sídlem (světe div se) Juliana Close, Londýn N2 OTJ, Spojené království Velké Británie a Severního Irska ( 6C 131/ ). Zklamalo Sdružení obrany spotřebitelů (Č.j.:326/PV) s odůvodněním, že jsem smlouvu uzavřel jako podnikatel, tedy se na mne nevztahují zákony chránící práva spotřebitelů. TV Nova se svým pořadem Občanské judo nereagovala na moji nabídku rozkrytí pyramidového systému a zkušenost navazující na jejich již shora zmiňovanou reportáž. Přesto můj osamocený, novinářsky dokumentovaný boj byl doveden po 4- letém martíriu do úspěšného konce rozsudkem OS Žďár nad Sázavou ( 8C 131/ ) a potvrzen, přes nehoráznou drzost odvolání ke KS Brno ( 20 Co 440/ ), zamítnutím návrhu žalobce. Platební rozkaz OS Žďár nad Sázavou, rozhodnutý vyšší soudní úřednicí Petrou Krajčovou (j.č.:21 Ro 1527/ ), zněl na uměle vygradovanou částku ,-Kč. Později se mi za svoji unáhlenost jmenovaná verbálně omluvila. Moje soudní výlohy za požadovaný soudní poplatek v kolcích ceny 600,-Kč byly přikázany uhradit v celkové výši 1.129,-Kč, jenž mi advokát Rašovský ochotně uhradil. Moje žádost o obrácení žaloby na nemajetkovou újmu mi byla soudcem T. Lichovníkem (nyní prezident Soudcovské unie proslulý tolerancí ke komunistickým soudcům a již uvedeným výrokem v př. ozn. č.1 v Křtinách) rozmluvena pro tzv. neekonomičnost a nutnost řešení u soudů na anglickém území v jejich jazyce atd. atpod. A že boží mlýny melou pomalu a jistě je nasnadě i v článku deníku DNES ze dne na str. A4, který má v názvu PODVOD, firma AQUEL čelí pokutě až 5 miliónů a dvěma lidem z vedení

4 hrozí až dva roky vězení - Krajský živnostenský úřad podal žalobu... 5/ Dne měl projíždět s os. vozidlem Š.Z. kolem zimního stadiónu ve Žďáře nad Sázavou. V té době byla silnice ve výstavbě a rychlost zde byla omezena dopr. značkou na 30km/h. Z důvodů, které nevysvětlil a ve výpovědích 2x změnil se zde nacházel, stál mimo silnici ( u plotu) se svým os. vozidlem Z.Č. Jeho tvrzení, že odlétl kámen od právě projíždějícího vozidla a došlo tak k prasklině př. skla pod stěračem uvěřil OS a vydal platební rozkaz (21 Ro 166/ v.s.ú. P.K.) na částku 6.400,-Kč Po odvolacích peripetiích naznal OS (7 C 30/ JUDr.Z.P.), že část žaloby se bere zpět a nepřiznává se částka za dálniční známku. Přesto setrval na znevěrohodnění svědka PhDr. R.B., který potvrzoval den i hodinu žalovaného na jiném místě. OS dále uvěřil tzv. úvazku uznání škody, který byl lživým tvrzením o záznamu na veřejném kamerovém systému vynucen a datován před skutečnou žalovanou událostí Vzhledem k popření faktů i přírodních zákonů, dle sdělení pojišťovacího znalce Ing. L.S., který nebyl k soudu přizván,bylo přistoupeno k žalobě o podezření z pojišťovacího podvodu (Spr948/2008 p.s. JUDr.T.L.). Usnesením PČR( č.j. ORZR /TČ p.k. por. Ing.V.Z.) však odloženo. V důsledku toho nevinný člověk je zatížen splátkou v celkové výši ,-Kč a soudce Z.Poledna (býv. funkcionář OV SSM), který rozhodoval, povýšen na post předsedy pobočky KS v Jihlavě předáno expertní komisi na MS ČR k přezkumu, leč vzhledem k tomu, že se přezkoumávají jenom věci trestně-právní, nebylo šetření zahájeno. 6/ Případy z prostředí Policie ČR v době, kdy ještě nevěděli co vlastně mají dělat, než jim to bylo napsáno na dveře vozidel a fasády služeben. Dne namyšlená panička podnikatele a pravé ruky starosty Mrákotína neunesla to, že se nemohla kvůli zaparkovanému vozidlu trefit do jedněch ze dvou vrat své rezidence. Přivolaná hlídka bez čepic ochotným starostou Požárem (jehož zástupcem byl právě manžel zmiňovanéomezované) demonstrující zřejmě to, že hlavy nemají jenom pro tento účel, mi vnucovala převzetí složenky s nadepsanou částkou 500,-Kč. Můj argument, že neporušuji žádný použitelný zákon nebyl brán v potaz a začalo pronásledování PČR Telč (č.j. ORJI-27/KS-200, FÚ Jihlava č.j /02/315960/5587,OÚ Jihlava, ref. dopravy a sil. hosp č.j. 6762/02/RD/PŘ.). Snahu ovlivňování svědka p. Svobody (též zaparkovaný s vozidlem v řadě) mi tento sděloval a na moje upozornění policii, že toto bude transparentně zveřejňováno, zpochybňovali moji legitimitu tzv. nesouvisející účelovostí. Až po několika mých urgencích Magistrát města Jihlavy ( pod č.j. OD/03/4503) sděluje tzv. neprokázání přestupku. Nějaká satisfakce či omluva, jenž patří k dobrým zvyklostem a slušnému chování, nepřipadla však v úvahu, neboť pomáhat a chránit nebylo upřesněno Ivanem Langerem komu a koho.pouze přípisem P ČR Telč č.j. ORJI-4/SKS-ST-2003 je sděleno, že moje stížnost je oprávněná pouze v té části, kde se jedná o postup policistů... o pokutě již není zmínka.

5 To na okrsku PČR v Polné jsou policisté řízeni přímo starostou Skočdopole (dle vyjádření jednoho z nich s.cahy.). Uvedený ochotník P ČR řízený radnicí dohlíží na zákaz průjezdu městečkem a parkováním, však nezná a nedodržuje platné zákony.při hlášení dopr. přestupku vyšetřuje, dává dýchnout a písemně testuje podavatele, místo šetření. Dokonce si vymýšlí, lže a přivádí křivého svědka, svého spolupracovníka (s.švíku) k přestupkové komisi, kde se celá komise chová podjatě, nepřátelsky a předseda (s.novák) jako soudce (č.j.6390/ ). Kudrnáč z Janovic si čte noviny, veterán pokročilého důchodového věku si vymýšlí cosi o stížnostech občanů na moji osobu, když žádám o konkrétní sdělení, tvrdí, že se mě lidé bojí. O tom, aby se mi alespoň někdo z nich představil si mohu nechat jenom zdát Koho tito samozvanci chrání je patrno i z článku v Deníku ze dne nazvaném Nadávky šetří komise (kde jde o komunistického starostu Dobronína Vlacha). Přes snahy věc ututlat P ČR OŘ Jihlava (č.j. ORJI-11/SKS-ST-2004, ORJI-39/SKS-2005) nastává zlom až dopisem PČR spr. Jihomor. kraje (č.j. PJM 66/SKS-ST-2005), kde bylo najednou zjištěno pochybení v postupu policistů, neboť nepostupovali zcela v souladu s platnou právní úpravou a JAŘ. PČR Jihlava násl. sděluje (č.j. ORJI-262/K-2005), že opakování pochybení bude zamezeno a věc s policisty OOP Polná bude řešena kázeňsky... Zde ještě zůstaneme u jedné dopravní kolize, kde měl pech řidič hromadné přepravy osob s řidičem stejného jména rozmetadla chem. hnojiv na podvozku Tatry. Tento do něho nacouval a z místa nehody ujel ( ).Nehoda byla oznámena na PČR neznámým svědkem a komplot s korupcí byl ukončen až v květnu Věc byla odložena s tím, že se o to nemám zajímat, údajnému svědkovi prý nemohu klást otázky, neboť pochází ze sociálně slabé rodiny (že p. Dobrovolná z Magistrátu Jihlavy, odb. dopr. nehody?). Dne v obci Rudolec na autobusové zastávce do stojícího autobusu ze zadu narazil náklaďák s míchačkou betonu (řidič Kadáši nejdříve neviděl, pak se leknul čehosi, nebo mu tam vjelo jiné vozidlo) a tlačil ho asi 15 metrů. Došlo ke zranění 4 dětí,( pro které byl přivolán vrtulník zdravotní záchranné služby) a velké škodě. Vyšetřování probíhalo za manipulativních okolností ve Žďářu nad Sázavou (kde padla i otázka zdali náhodou autobus nenacouval do domíchávače) až do úplného zamlžení a vše se svedlo na technickou závadu. Tak pozor malinkatí, lze přehlédnout cokoliv!

6 7/ Dne ve 3 hodiny šla parta přátel ze zábavy v Novém Městě na Mor., od skupiny se oddělila D.K. za účelem vykonání malé potřeby v parčíku. Měla smůlu v tom, že v místním křoví právě pobýval později proslulý voayer, anabolický zušlechťovač muskulatury, strážník místní MP P.Jinek.(sl.č. 02).Jinak se v blízkém okolí nikdo nenacházel. Doběhnul až když nastupovala do auta, vytáhnul ji uchopením za oděv ven, vytrhnul jí z ucha naušnici a uhodil ji do obličeje. Přes přítomnost svědků nebyl sepsán žádný protokol. Prý proto, že mu D.K. vyhrožovala vlivným tatínkem. Pochybení strážníka nebylo shledáno velitelem MP P.G.(vyhozen od PČR za opilství a ztrátu služební zbraně), starostou J.S.(č.j. 24/KVÚ/20003), který tvrdil, že i negativní reklamou se lze zviditelnit, násl. starostkou Z.M., usnesením PČR Žďár nad Sázavou (ČTS:ORZR-62/KPV-OOk p.k.por. Mgr.M ), ve kterém jsou uvedeny lživé tvrzení,usnesením OSZ Žďár nad Sázavou (Zn 1007/ Mgr.M.Č), vymaněním z kompetence MV ČR (Č.j.:KM-327/OPO-Do-2004

7 JUDr.P.H.) a převodem na KSZ Brno(1 Kzn 235/ JUDr. K.P.) -zavádějící tvrzení o způsobeném přestupku, který protokolárně neexistuje. VSZ Olomouc (1 Vsz 748/2004 JUDr. V.K.)-považováno za tzv. opakovaný podnět, na který nemusí odpovídat, NSZ (1 Nzv 2878/ Mgr.P.P.) - dedukce a odvolávání se na vyhlášku MS ČR. Proto může nadále úspěšný slídič lézt po stromech v místní nemocnici a sledovat dalekohledem ženy na gynekologickém odd. ( 2007-přivolaná PČR má co tutlat) a nabízet se mladým hezkým ženám na chodbě domu ve svém bydlišti, nebo např. šikanovat lidi nezákonným odtahem vozidel z parkovišť při úklidu města (duben 2010). 8/ Z roku 2005 ukázkový případ útoku na svobodu slova, cenzury, šikany a zastrašování se odehrál v režii byrokratů reakcí na Výzvu tohoto znění : Všem, jenž se cítí poškozeni na svých právech, popř. šikanování byrokraty, obzvláště na MÚ Žďár n. S. odb. hospodářském, bytovém p. Milfajtovou, nechť neprodleně kontaktují Českého ombudsmana na t.č Tyto letáčky sepsané na psacím stroji byly průběžně rozmistňovány v místě bydliště ( kde hned horlivá neplatička nájmu tento sundala a běžela s ním na patřičná místa MÚ), na plakátovacích plochách a hlavně ve stojanu s propag. mat. ČD v hale pro cestující v počtu 5-10 ks. A to proto, že se nepodařilo toto publikovat v nabízené bezplatné inzerci novin MLEJN, kde rádoby redaktor tvrdil, že vzhledem k uvedenému jménu toto nelze otisknout. V inzerci Vysočiny ( zakázka č , zapl. v hotovosti 482,-Kč ze dne , vyhotovena J. Morkusovou) zasáhl cenzor Homolka s tím, že prý mají dobré vztahy z radnicí a inzerát nezveřejní. Zmiňovaná výzva byla učiněna pro zkušenost a sdělované případy s podivnými praktikami při přidělování a převádění bytů. Dlouho na sebe nenechal čekat kurýr a dne mi předal příkaz o uložení pokuty s částkou 500,-Kč za tzv. hrubé jednání a přestupku proti občanskému soužití (Č.j.OP2/195/06/VZ-3).Toto bylo opřeno svědeckou výpovědí přítelkyně jmenované z finančního odb.mú Aleny Benešové, která buď lhala, nebo neumí počítat, když tvrdila cosi o několika desítkách výtisků, donesla 1 ks a p. Milfajtová tam hned běžela a nenašla tam již nic. Jak nazvat taškařici, kterou předvedla Policie ČR dne , kdy prohledávala vestibul budovy ČD, nástupišť a odpadkových košů, pokladen,stánků, autobusového nádraží s nulovým

8 výsledkem? Skandální lží už jenom dokreslil ubohost papalášů tajemník Havlík, když v zápise tvrdí cosi o mém stavění se do pozice Českého ombudsmana a že prý se na uvedené tel. číslo pokoušel dovolat. Leč toto nijak neupřesnil a neprokázal. Demonstrace síly však pokračovala bušením do dveří bytu dne , kdy mi kurýr předal tzv. Rozhodnutí (o vině č.j. OP2/195/06/VZ-6), podepsané úřednicí Zitovou. Zde na straně 2 sice odcitovala paragrafové zdůvodnění obrany proti snahám kriminalizace mé osoby, ale pokutu potvrzuje a vyžaduje. Do této složky se jenom tak jakoby náhodně zatoulala obžaloba OSZ (Zt 1595/99-6 ) na M. Galbovou za ohrožení na cti p. Milfajtové... Moji stížnost na takovéto počínání odmítá jako nedůvodnou i starosta Brychta ve svém dopise ze dne (ev.č /2007/ST) a vysvětluje to soukromou záležitostí zaměstnankyně. Nevzal v potaz ani výrok v rozhodnutí KÚ kraje Vysočina ze dne č.j. KUJI65574/2006, PS 6293/2006 DM/2, kde se řízení zastavuje s odůvodněním na str.3: Právo na svobodu projevu je jedním z nejdůležitějších základů demokratické společnosti a jednou z hlavních podmínek pokroku a rozvoje každého jednotlivce. To se vztahuje nejenom na informace nebo myšlenky příznivě přijímané, ale i na ty, které zraňují, šokují nebo znepokojují. Každý názor, stanovisko nebo kritika je vzhledem k významu svobody projevu dle čl. 17 odst.1 Listiny, zásadně přípustným viz nález Ústavního soudu II. US 3 57/96.Je právem každého, kdo se cítí poškozen činností úřadu, tento pocit veřejně prezentovat. Je s podivem proč nebyla tato záležitost zkoumána příslušným kontrolním orgánem či nadřízeným p. Milfajtové. JUDr. St. Prokopová z majetkoprávního odb.mú se s tím vypořádala (dopis ze dne ,č.j. OP2/195/06/VZ-6) jednoduchým způsobem: Právní kvalifikace předmětného přestupku odvolacím orgánem byla následně po doručení rozhodnutí projednána s pracovnicemi, které vykonávaly přestupkovou agendu. Hořkou pachuť zanechala snaha přezkumu oprávnění v postupu policistů pod velením mjr. Sochora (figurující v seznamu přísl. FMV převedených k MV ČR pod ev.č jako st. ref.ook OS VB Žďár nad Sázavou), kdy P ČR spr. Jihomor. kraje (č.j.pjm-11053/čj st-dza) prostřednictvím dvou komisařů mi vyřizovala osobní pozdravy od pana ředitele p.plk.ing.b.k. s tím, že celá záležitost je vlastně ukončena a jsem jen tím podezřelým z přestupku a obstarání důkazů je na správním orgánu. Vlk se málem nažral, koza zůstává dál, satisfakce, omluva či uznání pochybení všech zúčastněných se zamítá. Myslet si, že to nebude mít vliv na další jednání úřednictva vůči mé osobě by bylo naivním, což dokazují další dva případy. V r jsem byl požádán p.b.z. o pomoc vyřízení agendy ohledně zaslání ověřených kopií rozvodového řízení do USA. Pracovnice matriky p.v.v. si zákon č. 81/95 Sb. zcela vyložila po svém a ochotně ji přitakaly ing.ž., ing. S.H., a další, zdůvodnily to nevidění žádné souvislosti s obč. sdruž. a podkladu k čemu jsou doklady potřebné. Tuto hloupost jim potvrdila i úřednice kraje Vysočina Bc. E.H., ale zdůvodnila si to zákonem o správních poplatcích. Takže na místo potřeby rychlého vyřízení si s tímto dámy náležitě administrativně vykorespondovaně vyhrály. Naštěstí existuje služba CZECH-POINT, kde po předložení stanov okamžitě, bezúplatně vyřídili ověření na počkání., neboť viz dodatečný

9

10 9/ Jak jinak nazvat pokus z listopadu r. 2010, kdy se jedná o výzvu FÚ o přerušení živnostenské činnosti, nežli likvidační snahou. Neboť po ověření na živnostenském odb.mú mi bylo sděleno, že tato povinnost ze zákona nevyplývá. Následný i-mail se omlouvá, vysvětluje, že přerušení by bylo lepší dle návrhu vedoucího ŽÚ ing. Krčála a proto mě jen upozornila... První pokus o likvidaci se již uskutečnil před léty-viz článek z novin nazvaný Zneužívání psychiatrie. 10/

11

12 Doklad o převlékačích kabátů za každou cenu no coment.

13

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 398/2004-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_09_OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ_P1-2 Číslo projektu:

Více

říjen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

říjen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 říjen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Spoluzavinění lyžaře při poranění na sjezdovce Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31.7.2013, sp. zn. 25 Cdo 4286/2011 Žalobce žaloval provozovatele

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 A 48/2002 40 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Antonína Koukala a JUDr.

Více

Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu s návrhem na přednostní rozhodnutí

Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu s návrhem na přednostní rozhodnutí Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 111 21 Praha Nové Město Datová schránka snkabbm Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu s návrhem na přednostní rozhodnutí Praha, 12. 2. 2013 Žalobce: Bc. Jakub

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Afs 4/2003-64 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_16_TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ_P1-2 Číslo projektu:

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka (soudce zpravodaj) a soudců Radovana Suchánka a Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti

Více

Správní žaloba. Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 110 00 Praha 1. Sp. zn.: (nepředchází) Slezská 56 120 00 Praha 2 DS: whehjsc

Správní žaloba. Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 110 00 Praha 1. Sp. zn.: (nepředchází) Slezská 56 120 00 Praha 2 DS: whehjsc Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 110 00 Praha 1 Sp. zn.: (nepředchází) Žalobce: Zastoupen: Tomáš Pecina Slezská 56 120 00 Praha 2 DS: whehjsc JUDr. Petrem Kočím, Ph.D., advokátem Opletalova 1535/4

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 6/2004-49 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Josefa Baxy a JUDr. Lenky

Více

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti USNESENÍ - CODEXIS Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2007 Souhlas valné hromady k převodu obchodního podílu sp. zn./č. j.: 29 Odo 1278/2005 Související legislativa ČR: 37 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb. 115

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 91/2006-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 91/2011-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava

Více

O d ů v o d n ě n í :

O d ů v o d n ě n í : Vrchní soud v Olomouci R o z h o d n u t í Kárný senát Vrchního soudu v Olomouci pro řízení ve věcech soudců rozhodl mimo ústní jednání dne 20. října 2008 v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. I. K.

Více

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje

Více

VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM:

VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM: VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM: I. V RÁMCI STANDARDNÍHO ŘÍZENÍ II. V TZV. ZKRÁCENÉM ŘÍZENÍ I. PLATEBNÍ ROZKAZ (PR) II. SMĚNEČNÝ A ŠEKOVÝ PLATEBNÍ ROZKAZ (S/Š PR) J SOUD MŮŽE ROZHODOVAT STANDARDNÍM ZPŮSOBEM:

Více

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991,

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, Systém ASPI - stav k 17.5.2007 do částky 42/2007 Sb. a 20/2007 Sb.m.s. Obsah a text 451/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2009 451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, kterým se

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a Mgr. Jiřího Gottwalda v právní věci

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění:

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění: *UOOUX002SI34* Zn. SPR-2018/10-36 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako odvolací orgán věcně a místně příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 67/2012-32 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00 Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl sídlo Praha 2, Šafaříkova 1, PSČ 120 00, tel. + 222512215, fax + 224223424, e-mail tomaspohl@seznam.cz IČ 66208947, osvědčení České advokátní komory číslo 01461 Ústavní

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Vymáhání pohledávky v soudním

Více

Očekávaný výstup. Druh učebního materiálu

Očekávaný výstup. Druh učebního materiálu Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

leden 2014 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2014

leden 2014 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2014 leden 2014 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2014 AKTUÁLNÍ TÉMA Úvodník - audiozáznamy a audiovizuální záznamy jako důkaz u soudu Vzhledem k mohutnému rozvoji technických prostředků, jako jsou chytré mobilní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 17/2011-53 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr.

Více

Environmentální, územně plánovací rozhodovací procesy a korupce

Environmentální, územně plánovací rozhodovací procesy a korupce Environmentální, územně plánovací rozhodovací procesy a korupce Milan Štefanec Nezávislé sociálně ekologické hnutí NESEHNUTÍ Chraňme si svůj prostor, Brno, 18. 2. 2013 Administrativní (byrokratická) a

Více

I. Úvod. Pozn.: Všechny právní předpisy jsou aplikovány ve znění účinném pro kontrolované období.

I. Úvod. Pozn.: Všechny právní předpisy jsou aplikovány ve znění účinném pro kontrolované období. Informace z kontrolní akce č. 11/03 Peněžní prostředky státu určené na odškodňování podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 79/2012-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 As 34/2008-103 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Miluše

Více

Č.j. VP/S 60/00-160 V Brně dne 20. prosince 2000

Č.j. VP/S 60/00-160 V Brně dne 20. prosince 2000 Č.j. VP/S 60/00-160 V Brně dne 20. prosince 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 26.10.2000 na základě žádosti Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, ze dne

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský I. Místopředseda soudu jako orgán státní správy soudu při výkonu státního dohledu nad exekuční činností musí dbát o to, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti ( 3 správního řádu),

Více

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem

Více

I. Obecně k problematice výsluhových příspěvků a uzákonění jejich zdanění

I. Obecně k problematice výsluhových příspěvků a uzákonění jejich zdanění Problematika zdanění a zdaňování výsluhových příspěvků bývalých příslušníků bezpečnostních a ozbrojených sborů a procesní možnosti jejich obrany ve správním a soudním řízení I. Obecně k problematice výsluhových

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 124/2006-59 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudkyň JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 22/2007-114 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové

Více

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Rok 2008 SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE 4/2008 SMĚRNICE Rady města České Budějovice ze dne 23. 4. 2008 o evidování a vyřizování škodních událostí Vydává Zpracoval Projednáno

Více

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud 35a Ztráta dobré pověsti (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud a) se nepovažuje za bezúhonného podle živnostenského zákona, nebo

Více

březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 TÉMA MĚSÍCE Námitka promlčení a její rozpor s dobrými mravy v exekučním řízení Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 2. 2013, sp. zn. 20 Cdo 1719/2011

Více

Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím

Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím Mgr. Hana Gajdošíková XII. mezinárodní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS J.E.Purkyně 45. mezinárodní konference AT sekce Psychiatrické

Více

O b ž a l o b a. 1) por. Bc. Radka Turišina

O b ž a l o b a. 1) por. Bc. Radka Turišina 2 KZV 76/2009-93 Okresní soud TEPLICE O b ž a l o b a Státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem podává podle 176 odst. 1 a 179 odst. tr. řádu obžalobu na 1) por. Bc. Radka Turišina

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 36/2009-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Milana

Více

červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Změna podmínek cestovní smlouvy ze strany cestovní kanceláře Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.5.2012, sp. zn. 33 Cdo 4718/2009 Nejvyšší

Více

Ve Šluknově dne 17. prosince 2007.

Ve Šluknově dne 17. prosince 2007. Vydaná v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Ve Šluknově dne 17. prosince

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY - 37- ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Slavomíra Nováka a soudců JUDr. Marcely Rouskové a JUDr. Hany Pipkové v právní věci žalobce:

Více

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: 32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2013 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2013 ZSBOS/233/2013

Více

listopad 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

listopad 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 listopad 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Odpovědnost provozovatele služeb za krádež zaparkovaného vozidla Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21.9.2012, sp. zn. 25 Cdo 4170/2010 Nejvyšší

Více

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, systému ochrany spotřebitele JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Finanční arbitr České republiky, Vedoucí katedry finančních obchodů BIVS, a. s. Dne 20. června 2006 systému Program: ochrany spotřebitele 1)

Více

Č. j. MV-20477-2/KM-2015 Praha 19. února 2015 Počet listů: 6 R O Z H O D N U T Í. rozhodlo. takto:

Č. j. MV-20477-2/KM-2015 Praha 19. února 2015 Počet listů: 6 R O Z H O D N U T Í. rozhodlo. takto: Doručeno dne: 20. 2. 2015 kancelář ministra vnitra Nad Štolou 3 Praha 7 17034 Č. j. MV-20477-2/KM-2015 Praha 19. února 2015 Počet listů: 6 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo vnitra, jako nadřízený věcně

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 32/2013-18 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ Verze 3 12. května 2014 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : 8 As 55/2012-23 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Jana Passera v právní věci žalobce: J. T., proti žalovanému:

Více

Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705

Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705 OPIS Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705 Vážený pane starosto, 26. července 2010 pro mne a mojí manželku končí

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Afs 48/2009-62 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr.

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Vyvěšeno: -39 Sňato: ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Alenou Hockou v právní věci žalobce: L. P., bytem P., proti žalované: Česká správa sociálního

Více

Součásti školy: Školní družina IZO 113 500 530 Školní jídelna IZO 102 786 127 tel. 315 696 759

Součásti školy: Školní družina IZO 113 500 530 Školní jídelna IZO 102 786 127 tel. 315 696 759 Informace Základní informace, které je škola v souladu s dikcí zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů povinna zveřejňovat, budou veřejnosti zpřístupněny: - na nástěnce vedle ředitelny - na

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 12 Cmo 288/2012-147 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Vrchní soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu Mgr. Marcely Tuscanyové a soudců JUDr. Marty Chrastilové a JUDr. Evy Hodanové

Více

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92 Č. 10 Ze skutečnosti, že zákonem na nějž odkazuje 242 zák. práce ( zák. č. 65/ 65 Sb. ) ve znění zák. 231/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti může být i zákon národní

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : 4 As 15/2012-35 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobkyně: Sampa

Více

Materiál č. 02/OFR/06. Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu

Materiál č. 02/OFR/06. Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu Důvodová zpráva Zastupitelstvu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz jsou předkládány žádosti o prominutí poplatků a úroků z prodlení. dluh za byt č. X v domě 30. dubna XXXX, Ostrava-Moravská Ostrava

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

rozhodnutí: Žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení. Odůvodnění:

rozhodnutí: Žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení. Odůvodnění: Praha Čj. 39 003/2005-603 Na základě odvolání (rozkladu), které podala k poštovní přepravě dne 7. 10. 2005 paní xxxxxxxxxxxx, adresa xxxxxxxxxxx (dále jen odpůrkyně ), podle 61 odst. 1 zákona č. 71/1967

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 81/2008-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a soudců JUDr. Jakuba Camrdy,

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy Úvodní slovo................................................... 11 seznam použitých zkratek...................................... 10 1 Základy odpovědnosti občana republiky........................ 13 1.1

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Afs 67/2012-32 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

3. 12. 1992 Československé státní občanství dr. Josefu Colloredo-Mannsfeldovi potvrzeno MV ČR.

3. 12. 1992 Československé státní občanství dr. Josefu Colloredo-Mannsfeldovi potvrzeno MV ČR. Žalovaná strana: I. Národní památkový ústav právní zástupce: JUDr. Miloš Hošek, advokát Žalující strana: II. Colloredo-Mannsfeldové Dědicové: 1) Kristina Colloredo-Mansfeldová nemovitosti po dr. Josefu

Více

Směrnice č. 8/2005. pro provádění zákona č. 106/1999 Sb. v podmínkách Městského úřadu Roztoky. Úvod

Směrnice č. 8/2005. pro provádění zákona č. 106/1999 Sb. v podmínkách Městského úřadu Roztoky. Úvod Směrnice č. 8/2005 pro provádění zákona č. 106/1999 Sb. v podmínkách Městského úřadu Roztoky. Obsah: 1. Úvod 2. Zveřejňování informací 3. Způsob a rozsah zveřejňování informací 4. Stanovení veřejných registrů

Více

říjen 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

říjen 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 říjen 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Náhrada škody na zdraví způsobená pádem na zledovatělém chodníku Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25.9.2012, sp. zn. 25 Cdo 2758/2011 Žalobkyně

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 83/2007-98 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění ROZHODNUTÍ V Praze dne ;/{,,července 2014 Č. j.: MPO 22857/14/10200/01000 PID MIPOXOlTHVXD - Ve správním ř ízení o stížnosti ze dne 16. června 201~ podané panem bytem označené jako stížnost podle 16a zákona

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Veřejný ochránce práv a jeho působnost v oblasti školství, úvod do problematiky diskriminace Petr Polák, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

4 EX0305/08-51. Usnesení

4 EX0305/08-51. Usnesení 4 EX0305/08-51 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Jana Bémová, Exekutorský úřad v České Lípě se sídlem Hrnčířská 762, Česká Lípa, pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v České Lípě

Více

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím (dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů) Obsah: strana 1. Úvod 3 2. Základní pojmy 3 3. Poskytování

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 A 118/2001-44 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Radan Malíka a JUDr.

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD. Disciplinární komise 2. Účastnici řízení 6. Práva obviněného daňového poradce 7

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD. Disciplinární komise 2. Účastnici řízení 6. Práva obviněného daňového poradce 7 DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Komory daňových poradců České republiky, vydané na základě zákona ČNR č. 523/1992 Sb. o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky 1 Disciplinární řád upravuje postavení,

Více

8. V jakém právním předpisu byste našli odpověď na otázku, jakou lhůtu má úřad na to, aby v řízení vydal rozhodnutí? a) občanský soudní řád

8. V jakém právním předpisu byste našli odpověď na otázku, jakou lhůtu má úřad na to, aby v řízení vydal rozhodnutí? a) občanský soudní řád 1. Která z následujících možností není platná pro senát ČR? a) Senátoři jsou voleni na 6 let. b) Senát se nepodílí na volbě prezidenta. c) Po uplynutí 2 let se volí nová třetina senátorů. d) Právo volit

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 162/2009-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

t a k t o : Dražební rok, jehož předmětem bude dražba spoluvlastnického podílu povinného o velikosti ½ celku na nemovitostech:

t a k t o : Dražební rok, jehož předmětem bude dražba spoluvlastnického podílu povinného o velikosti ½ celku na nemovitostech: TOTO ROZHODNUTÍ NABYLO PRÁVNÍ MOCI DNE: 11.7.2011 A JE VYKONATELNÉ DNE: 11.7.2011 Exekutorský úřad Ostrava, DNE: 16.8.2011 Podpis: č.j. 024 EX 287/07-214 U s n e s e n í Soudní exekutor Mgr. Pavla Fučíková,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 117/2012-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

Návrh na nařízení exekuce s vysvětlivkami. Tento návrh lze použít na všechny případy nařízení exekuce.

Návrh na nařízení exekuce s vysvětlivkami. Tento návrh lze použít na všechny případy nařízení exekuce. Návrh na nařízení exekuce s vysvětlivkami. Tento návrh lze použít na všechny případy nařízení exekuce. Exekutorskému úřadu v Hodoníně 1/ Mgr. Kamil Brančík Sadová 15, 695 01 Hodonín Oprávněný: 2/ se sídlem

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Č.j.: 110 Ex 1430/05-945 U S N E S E N Í Mgr. Martin Svoboda, soudní exekutor, se sídlem Exekutorského úřadu v Teplicích, (dále pouze soudní exekutor), v exekuční věci vedené pod sp.zn.: 110 Ex 1430/05,

Více

Rozhodčí smlouva (doložka)

Rozhodčí smlouva (doložka) Rozhodčí smlouva (doložka) I. Smluvní strany 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Disciplinární řád České asociace sester

Disciplinární řád České asociace sester Disciplinární řád České asociace sester 1 Obecná ustanovení 1. Porušení povinností člena České asociace sester (dále jen ČAS) vyplývající ze stanovených předpisů ČAS, Stanov ČAS, z Etického kodexu ICN

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 64/2010-74 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr.

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Č.j.: 110 Ex 138/10-1521 U S N E S E N Í Mgr. Martin Svoboda, soudní exekutor, se sídlem Exekutorského úřadu v Teplicích, (dále pouze soudní exekutor), v exekuční věci vedené pod sp.zn.: 110 Ex 138/10,

Více

Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu podle soudního řádu správního. doručovat do datové schránky 4memzkm. doručovat do datové schránky 4bxtaaw4

Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu podle soudního řádu správního. doručovat do datové schránky 4memzkm. doručovat do datové schránky 4bxtaaw4 Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 110 00 Praha-Nové Město do datové schránky snkabbm Odpověď na Váš dopis ze dne Naše značka JM 1/2013 Praha 6. 1. 2014 Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu podle

Více

Řízení o vybraných dávkách vyplácených z nepojistných systémů

Řízení o vybraných dávkách vyplácených z nepojistných systémů Řízení o vybraných dávkách vyplácených z nepojistných systémů Mgr. Pavel Matějíček Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv seřaďte na časové ose možný průběh řízení o dávce, tedy

Více

Usnesení. bytem Husova 165/5, Brno-střed - Staré Brno, PSČ: 602 00, dat. nar.: 21.01.1965

Usnesení. bytem Husova 165/5, Brno-střed - Staré Brno, PSČ: 602 00, dat. nar.: 21.01.1965 EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BRNO VENKOV, Veveří 125, 616 45 BRNO JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor tel. +420 544 508 311, fax. +420 544 508 312, e-mail: info@exekutorbrno.cz, www.exekutorbrno.cz úřední hodiny: Po,

Více

Pavel MÁCHA, nar. 26. 4. 1968, trvale bytem v okrese Praha IV

Pavel MÁCHA, nar. 26. 4. 1968, trvale bytem v okrese Praha IV Městský soud v P r a z e Žalobce: Jiří DODAL, generální tajemník Aeroklubu ČR Žalovaný: Pavel MÁCHA, nar. 26. 4. 1968, trvale bytem v okrese Praha IV o ochranu osobnosti D v o j m o Úvodem sděluji, že

Více