1/ Jaké panovaly poměry v komunistické justici jsou dnes zvídavým již dostatečně známy, ale že v mnohém přetrvávaly i dlouhá léta po slavném

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1/ Jaké panovaly poměry v komunistické justici jsou dnes zvídavým již dostatečně známy, ale že v mnohém přetrvávaly i dlouhá léta po slavném"

Transkript

1 1/ Jaké panovaly poměry v komunistické justici jsou dnes zvídavým již dostatečně známy, ale že v mnohém přetrvávaly i dlouhá léta po slavném sametovém předání moci ( v některých případech, jež uvedu později, setrvávají dodnes) budu dokládat násl. případem ze dne To již byli tzv. odejíti soudruzi Veselský, jenž potíral delikventy bez prokázání důkazů na základě tvrzení soud nabyl přesvědčení či skutková podstata tr. činu byla naplněna a protistátní činnost za podpis 21. bodové petice Několik vět v případě St. S.(Veselský jenom sundal visačku ze dveří a v klidu si u soudu dožíval do důchodu, jeho syn se hned stal strážníkem, později šéfem právě vznikající justiční stráže), Konečný (přešel do notářské kanceláře), Novák (povýšen ke KS), Cupalová ( údajně pro překvalif. tr. činu na přestupek známému) odešla do advokátní kanceláře. Následně již nový předseda OS JUDr. T.L. na můj dotaz zda mohou být soudci členy politických stran odpovídá ano, ptám se tedy zdali i komunistické a dostávám tu samou odpověď.za 15 let (v novinách Dnes ze dne na str. přílohy B3) poněkud opatrněji na otázku členství soudců v KSČ odpovídá, že jde o citlivý údaj a jako zaměstnavatel nemá právo se na to ptát. Zato starat se o soudcovské vyšší důchody, platy a považovat justici za s pověstí lepší než má parlament asi právo má.pozorný čtenář si udělá názor sám po přečtení článku v LN z (str.10 -Utajená minulost českých soudců), kde je sděleno, že došlo k protiprávnímu předání osobních a kádrových spisů soudců a prokurátorů jejich majitelům. Dochází k důslednému utajování dalších dokladů o jejich minulé činnosti.třešničkou na dortu se tak stává tvrzení novopečeného prezidenta Soudcovské unie JUDr. T.L. na symposiu v Křtinách , že rozhodnutí soudce nemusí být spravedlivé, ale mělo by být vnímáno jako spravedlivé.což vzbudilo velkou nevoli přítomných advokátů, exekutorů, mediačních prac., obč. iniciativ v celém sále.prý rozhodnutí, které není dodržováno snižuje jeho váhu...proto může být v naprostém klidu hrdě se hlásící k rudé partaji JUDr. B.Š.(Kocmanová a jí podobní), vídaná na procházkách městem v družném hovoru s JUDr. Cupalovou. Taktéž soudružky z přestupkových komisí Hugová a Rusová ( tato v r dokonce v Parlamentu ČR zvolená 11% rakovinou tohoto státu-ksčm). Píchnutím do vosího hnízda bylo pořízení fotografie na chodbě tehdejšího soudu, kde s. Novák hovoří s odvolanou komunistickou poslankyní FS ČR Kantorovou. Kádrovou rezervou předsednictví OS na mne byla poštvaná hbitá a své výsluní hledající už existující justiční stráž, zabaven fotoaparát a sepsán protokol. Proto již zmiňovaný případ shora , kdy byl souzen Leoš K. za tzv. verbální útok na veř. činitele, kterým se bránil proti neadekvátnímu zásahu (přiložené pistoli k hlavě za jízdu na neosvětleném kole) později vyhozeného policisty Kutílka. Zde po skončeném jednání byla pořízena fotografie komunistického prokurátora a s. Novákem byla přivolána justiční stráž, která na jeho příkaz vytrhla film z nastaveného fotoaparátu a tím jej poškodila. Jmenovanému soudci bylo, s ohledem na menší intenzitu závažnosti spáchaného pochybení v souladu s ust. 3 ods. 5 tehdy platného z.č. 412/91Sb. a s ohledem na velmi dobré prac. hodnocení, předsedou OS vytknuto jeho počínání (KS Brno Spr /95, Spr /95, MS ČR č.j. 703/2006-PERS-SO/2) s tím, že po uplynutí 1 roku od právní moci rozhodnutí k zahlazení kárného postihu se na něho hledí tak, jako kdyby stíhán nebyl. Za novinářskou dokumentaci v soudní síni mi přestupková komise udělila pokutu 650,-Kč( č.j. 57/1995/KPPP, 176/01-PŘ)) soudní poplatek ,.Kč za přezkoumání rozhodnutí správního orgánu (KS Brno č.j. 30 ca 31/2002),soudní poplatek 300,-Kč za exekuci z konta (č.j. 22 E 368/ , Sop2/2006). Přibyla i pokuta MV ČR ,-Kč (KS Brno 15 Co 365/2005 na návrh OÚV ze dne a ČVS:OVV-231/94) za to, že jsem se nechtěl nechat předvést údajně na ÚP na žádost jeho ředitele.od kdy je to možné a proč mi dodnes nikdo nevysvětlil, přestože jsem byl zproštěn obžaloby za verbální útok na veř. čunitele (zde nejde o překlep) - OS Znojmo ze dne č.j. 3T 93/96. Úterý (LN str.6) Brněnský soudce Novák dostal důtku, hrozilo mu snížení platu, odvolání z funkce předsedy senátu nebo zbavení soudcovského taláru ( za nahlížení do spisů jeho kolegů, v případě rod. příslušníka,na obchodním úseku KS v Brně)...

2 2/ Ještě v roce 1995 zmatení byrokraté býv. Okresní vojenské správy, něvěda komu se snažit zalíbit či být k ruce bývalé nomenklatuře, povolávali na tzv. vojenské cvičení (v mém případě již v pořadí třetí). Na prvním voj. cvičení někdy v r. 80 jsem na tzv. sázavském polygonu (opravna železničních vozidel) na dotaz náčelníka plk. Peterky kde pracuji odpověděl, že jsem státní zaměstnanec (tehdejší ČSAD). To ho dokázalo natolik vytočit, že vyhodil brigadýrku do vzduchu a pak po ní šlapal s tvrzením, že státním zaměstnancem je tady právě on a radista neradista budu mít k dispozici pouze lopatu a krumpáč. Zde jsem zažil již natolik demoralizovanou skupinu normálních lidí, že např. celá rota záložáků, pro malé prostory vězení,byla držena na ubykaci postavenou stráží před vchodem, aby zase o víkendu nedezertovali do civilu k rodinám či na stavbu domu a jiné rozdělané práce. Proto jsem již v shora uved. roce na voj. cvičení odmítl nastoupit se zdůvodněním, že jsem přísahal věrnost pracujícímu lidu vedenému KSČ a zajímalo by mě jak se s touto záležitostí vypořádali vojáci z povolání. Osobní návštěva šéfa voj. správy Popoviče na pracovišti TRN B.K., kde se mne snažil za doprovodu vrchní sestry přesvědčit, že pro stát je důležité moje přeškolení z radisty na řidiče sanity, neboť řidiči sanit jsou zase přeškolováni na sběrače raněných, s tvrzením že to je pro moje dobro a nechce mít problémy.můj dotaz na vrchní sestru, zda existují vyjímky v přístupu na tak přísné karanténní odd., byl považován za nepatřičný a mise byla ukončena. Štafetu k mému údivu převzala Nila Vodičková ved. odb. vnitř. věcí Oú ( evid. v disid. hnutí SPUSA) a zahájila řízení mého obvinění dne pod č.j. vnitř.25/95. Na OÚ ji přijal dosazený šéf Teplý( v r kandidát TOP 09), který také navrhnul tajemníka na MÚ Sobolu ( před ním byl tajemníkem velitel LM Polívka, připravený zasahovat proti studentům v Praze 1989, zde také setrval na recepci až do důchodu) a velkoryse uděloval vyjímky z lustr. zákona zaměstnacům městského rozhlasu (kromě p. Daňkové, která to sama odmítla). Mgr.Hana Dimcová dne pod č.j. soc.294/93-be nařizuje předvolání k nástupu výkonu civilní služby dle potřeby. Vedoucí finančního ref. Jana Sojková dne pod čj. Fin.2/41/93-P/B. vyhrožuje exekucí pro udělenou pokutu 1.150,-Kč Až na moje upozornění, že se jedná o nezákonný postup zaviněný byrokratickou hloupostí a přehlédnutí takové maličkosti jakou je amnestie prezidenta republiky tzv. vojenským delikventům, odmítačům militarismu a vězňům svědomí, byl letitý boj ukončen, bez narovnání a nápravy způsobených křivd. V šest v práci! 3/ Dne v 16 hodin byla na procházce D.K. se zchromlým malým psem a netušila, jak zásahu chtiví a čerstvě školení v odchytu, uplatnění v praxi vyhledávající strážci MP Žďár nad Sázavou, zakročí. Jali se psíka odchytávat přes přítomnost a protest doprovázející osoby. Z nahozené smyčky na krku se pes vyprostil a došlo u něj k vyvalení pravého dolního špičáku. Tito odborníci na odchyt toulavých psů se zmohli jenom na předání složenky s uvedenou částkou 500,-Kč. Následující byrokraticko-justiční agenda přes Mú vymáhání pohledávek (č.j. 222/2000 podep. A.CH), OS ( č.j.27 Nc 170/ podep. JUDr.Z.P.),EÚ (sp.zn.ex 347/03-1 podepsaný Mgr.I.J.) s přihlédnutím KS (26 Co 203/2004 pod. p.s. JUDr.M.P.) to vygradovala až na částku 4.280,-Kč Došlo tak ke krytí neoprávněného zásahu břídily, k povýšení městské vyhlášky nad výrok Ústavního soudu ústy jeho předsedy Zdeňka Kesslera, který zrušil (dle MFD z , na str. 4) obecně závaznou vyhlášku o chovu a držení zvířat na území města a dospěl k závěru, že všechna ustanovení jsou v rozporu s ústavou a Listinou základních práv a svobod i zákonnými předpisy. V praxi tzn., že radnice nemohou omezovat chovaná zvířata ani nařizovat vodítko a strážníci v žádném případě nemohou peníze za toto požadovat.

3 Doposud je očekáván oprávněný nárok na satisfakci a návrácení peněz. 4/ Počátkem roku 2001 projížděla našimi městy obchodnice ze Zlína Helena Navrátilová a lanařila lidi do pyramidového byznysu s osmotickou domácí úpravnou vody. Na běžné elektrolýze předváděla rozdíl vody z kohoutku a prošlé vody filtrací, slibovala a potvrzovala tučné provize z prodeje těchto zařízení. Druhý kontakt byl domluven již v Praze, kde si každý musel pořídit katalog za 1.000,- Kč, zaplatit seminář 200,-Kč a sepsat smlouvu na odběr 1 ks zařízení v původní hodnotě ,-Kč.Překvapením bylo, když smlouva dorazila poštou s uváděnou cenou % DPH celkem ,-Kč. Dále bylo nutno zakoupit k prezentaci výrobku přístroj TDS na měření tvrdost vody v ceně 1.315,-Kč a elektrolyzér v ceně 2.000,-Kč, koupit tiskopisy smluv za 160,-Kč Ukázkový příklad státem tolerovaných a přehlížených zlodějin páchaných na bezprizorních, beznadějně hledajících pracovní uplatnění.. Prodávajícím zařízení byla CORFINA, a.s, která se ve vhodnou dobu změnila na Leasing České spořitelny,a.s., zastoupená dodavatelem AQUEL BOHEMIA,s.r.o. Největším užvaněným masérem prostoduchých byl Adolf Saiko (později stíhán ze několik podaných trestních oznámení), který své schopnosti chtěl ještě uplatnit ve firmě hp-promotion - bydlení na splátky. Pořad Občanské judo TV NOVA v h. odvysílal reportáž o firmě AQUEL, kde poukazoval na podivné praktiky. Zajímavou věcí byla drzost A.Saika mne kontaktovat i s touto nabídkou a odložení trestního podání P ČR České Budějovice (ČTS: ORCB-313/TČ-HK-2004,podepsaný kpt. Josef Toman). Tento policejní orgán mi po telefonu jěště sděloval ať Saika nechám být, že toho má už tak dost a navíc se s ním rozvádí žena. Dlouho na sebe nenechaly čekat tzv. upomínky za nedodržování splátkového kalendáře a byl po mě požadován 2x doplatek po 800,-Kč. Podal jsem tedy podnět k přezkumu s doloženými ústřižky zaplacených složenek na P ČR Žďár nad Sázavou (Č.j.: ORZR-499/KPV-OHK-2003), P ČR Liberec (ČTS: ORL I-1210/SKPV-II-2003), následně si věc jako horkou bramboru přehazovali OSZ Liberec (Zn 258/2003-3) a OSZ Praha 8 (Zn 180/2003-5). Vše vyšumělo do ztracena a čekalo se až narostou patřičné penále s úroky, aby to stálo zato. Viz obdobná situace - článek v novinách Vysočina ze dne na str. 3. o podvodném distributorovi. Žaloby na moji osobu se ujal advokát Tomáš Rašovský z Brna (nyní v r má zřejmě výčitky svědomí a angažuje se v tzv. Národním Pro bono fóru-pomáhající advokáti bezúplatně) jako ochotný zástupce žalobce D and I CONSULTING LIMITED, se sídlem (světe div se) Juliana Close, Londýn N2 OTJ, Spojené království Velké Británie a Severního Irska ( 6C 131/ ). Zklamalo Sdružení obrany spotřebitelů (Č.j.:326/PV) s odůvodněním, že jsem smlouvu uzavřel jako podnikatel, tedy se na mne nevztahují zákony chránící práva spotřebitelů. TV Nova se svým pořadem Občanské judo nereagovala na moji nabídku rozkrytí pyramidového systému a zkušenost navazující na jejich již shora zmiňovanou reportáž. Přesto můj osamocený, novinářsky dokumentovaný boj byl doveden po 4- letém martíriu do úspěšného konce rozsudkem OS Žďár nad Sázavou ( 8C 131/ ) a potvrzen, přes nehoráznou drzost odvolání ke KS Brno ( 20 Co 440/ ), zamítnutím návrhu žalobce. Platební rozkaz OS Žďár nad Sázavou, rozhodnutý vyšší soudní úřednicí Petrou Krajčovou (j.č.:21 Ro 1527/ ), zněl na uměle vygradovanou částku ,-Kč. Později se mi za svoji unáhlenost jmenovaná verbálně omluvila. Moje soudní výlohy za požadovaný soudní poplatek v kolcích ceny 600,-Kč byly přikázany uhradit v celkové výši 1.129,-Kč, jenž mi advokát Rašovský ochotně uhradil. Moje žádost o obrácení žaloby na nemajetkovou újmu mi byla soudcem T. Lichovníkem (nyní prezident Soudcovské unie proslulý tolerancí ke komunistickým soudcům a již uvedeným výrokem v př. ozn. č.1 v Křtinách) rozmluvena pro tzv. neekonomičnost a nutnost řešení u soudů na anglickém území v jejich jazyce atd. atpod. A že boží mlýny melou pomalu a jistě je nasnadě i v článku deníku DNES ze dne na str. A4, který má v názvu PODVOD, firma AQUEL čelí pokutě až 5 miliónů a dvěma lidem z vedení

4 hrozí až dva roky vězení - Krajský živnostenský úřad podal žalobu... 5/ Dne měl projíždět s os. vozidlem Š.Z. kolem zimního stadiónu ve Žďáře nad Sázavou. V té době byla silnice ve výstavbě a rychlost zde byla omezena dopr. značkou na 30km/h. Z důvodů, které nevysvětlil a ve výpovědích 2x změnil se zde nacházel, stál mimo silnici ( u plotu) se svým os. vozidlem Z.Č. Jeho tvrzení, že odlétl kámen od právě projíždějícího vozidla a došlo tak k prasklině př. skla pod stěračem uvěřil OS a vydal platební rozkaz (21 Ro 166/ v.s.ú. P.K.) na částku 6.400,-Kč Po odvolacích peripetiích naznal OS (7 C 30/ JUDr.Z.P.), že část žaloby se bere zpět a nepřiznává se částka za dálniční známku. Přesto setrval na znevěrohodnění svědka PhDr. R.B., který potvrzoval den i hodinu žalovaného na jiném místě. OS dále uvěřil tzv. úvazku uznání škody, který byl lživým tvrzením o záznamu na veřejném kamerovém systému vynucen a datován před skutečnou žalovanou událostí Vzhledem k popření faktů i přírodních zákonů, dle sdělení pojišťovacího znalce Ing. L.S., který nebyl k soudu přizván,bylo přistoupeno k žalobě o podezření z pojišťovacího podvodu (Spr948/2008 p.s. JUDr.T.L.). Usnesením PČR( č.j. ORZR /TČ p.k. por. Ing.V.Z.) však odloženo. V důsledku toho nevinný člověk je zatížen splátkou v celkové výši ,-Kč a soudce Z.Poledna (býv. funkcionář OV SSM), který rozhodoval, povýšen na post předsedy pobočky KS v Jihlavě předáno expertní komisi na MS ČR k přezkumu, leč vzhledem k tomu, že se přezkoumávají jenom věci trestně-právní, nebylo šetření zahájeno. 6/ Případy z prostředí Policie ČR v době, kdy ještě nevěděli co vlastně mají dělat, než jim to bylo napsáno na dveře vozidel a fasády služeben. Dne namyšlená panička podnikatele a pravé ruky starosty Mrákotína neunesla to, že se nemohla kvůli zaparkovanému vozidlu trefit do jedněch ze dvou vrat své rezidence. Přivolaná hlídka bez čepic ochotným starostou Požárem (jehož zástupcem byl právě manžel zmiňovanéomezované) demonstrující zřejmě to, že hlavy nemají jenom pro tento účel, mi vnucovala převzetí složenky s nadepsanou částkou 500,-Kč. Můj argument, že neporušuji žádný použitelný zákon nebyl brán v potaz a začalo pronásledování PČR Telč (č.j. ORJI-27/KS-200, FÚ Jihlava č.j /02/315960/5587,OÚ Jihlava, ref. dopravy a sil. hosp č.j. 6762/02/RD/PŘ.). Snahu ovlivňování svědka p. Svobody (též zaparkovaný s vozidlem v řadě) mi tento sděloval a na moje upozornění policii, že toto bude transparentně zveřejňováno, zpochybňovali moji legitimitu tzv. nesouvisející účelovostí. Až po několika mých urgencích Magistrát města Jihlavy ( pod č.j. OD/03/4503) sděluje tzv. neprokázání přestupku. Nějaká satisfakce či omluva, jenž patří k dobrým zvyklostem a slušnému chování, nepřipadla však v úvahu, neboť pomáhat a chránit nebylo upřesněno Ivanem Langerem komu a koho.pouze přípisem P ČR Telč č.j. ORJI-4/SKS-ST-2003 je sděleno, že moje stížnost je oprávněná pouze v té části, kde se jedná o postup policistů... o pokutě již není zmínka.

5 To na okrsku PČR v Polné jsou policisté řízeni přímo starostou Skočdopole (dle vyjádření jednoho z nich s.cahy.). Uvedený ochotník P ČR řízený radnicí dohlíží na zákaz průjezdu městečkem a parkováním, však nezná a nedodržuje platné zákony.při hlášení dopr. přestupku vyšetřuje, dává dýchnout a písemně testuje podavatele, místo šetření. Dokonce si vymýšlí, lže a přivádí křivého svědka, svého spolupracovníka (s.švíku) k přestupkové komisi, kde se celá komise chová podjatě, nepřátelsky a předseda (s.novák) jako soudce (č.j.6390/ ). Kudrnáč z Janovic si čte noviny, veterán pokročilého důchodového věku si vymýšlí cosi o stížnostech občanů na moji osobu, když žádám o konkrétní sdělení, tvrdí, že se mě lidé bojí. O tom, aby se mi alespoň někdo z nich představil si mohu nechat jenom zdát Koho tito samozvanci chrání je patrno i z článku v Deníku ze dne nazvaném Nadávky šetří komise (kde jde o komunistického starostu Dobronína Vlacha). Přes snahy věc ututlat P ČR OŘ Jihlava (č.j. ORJI-11/SKS-ST-2004, ORJI-39/SKS-2005) nastává zlom až dopisem PČR spr. Jihomor. kraje (č.j. PJM 66/SKS-ST-2005), kde bylo najednou zjištěno pochybení v postupu policistů, neboť nepostupovali zcela v souladu s platnou právní úpravou a JAŘ. PČR Jihlava násl. sděluje (č.j. ORJI-262/K-2005), že opakování pochybení bude zamezeno a věc s policisty OOP Polná bude řešena kázeňsky... Zde ještě zůstaneme u jedné dopravní kolize, kde měl pech řidič hromadné přepravy osob s řidičem stejného jména rozmetadla chem. hnojiv na podvozku Tatry. Tento do něho nacouval a z místa nehody ujel ( ).Nehoda byla oznámena na PČR neznámým svědkem a komplot s korupcí byl ukončen až v květnu Věc byla odložena s tím, že se o to nemám zajímat, údajnému svědkovi prý nemohu klást otázky, neboť pochází ze sociálně slabé rodiny (že p. Dobrovolná z Magistrátu Jihlavy, odb. dopr. nehody?). Dne v obci Rudolec na autobusové zastávce do stojícího autobusu ze zadu narazil náklaďák s míchačkou betonu (řidič Kadáši nejdříve neviděl, pak se leknul čehosi, nebo mu tam vjelo jiné vozidlo) a tlačil ho asi 15 metrů. Došlo ke zranění 4 dětí,( pro které byl přivolán vrtulník zdravotní záchranné služby) a velké škodě. Vyšetřování probíhalo za manipulativních okolností ve Žďářu nad Sázavou (kde padla i otázka zdali náhodou autobus nenacouval do domíchávače) až do úplného zamlžení a vše se svedlo na technickou závadu. Tak pozor malinkatí, lze přehlédnout cokoliv!

6 7/ Dne ve 3 hodiny šla parta přátel ze zábavy v Novém Městě na Mor., od skupiny se oddělila D.K. za účelem vykonání malé potřeby v parčíku. Měla smůlu v tom, že v místním křoví právě pobýval později proslulý voayer, anabolický zušlechťovač muskulatury, strážník místní MP P.Jinek.(sl.č. 02).Jinak se v blízkém okolí nikdo nenacházel. Doběhnul až když nastupovala do auta, vytáhnul ji uchopením za oděv ven, vytrhnul jí z ucha naušnici a uhodil ji do obličeje. Přes přítomnost svědků nebyl sepsán žádný protokol. Prý proto, že mu D.K. vyhrožovala vlivným tatínkem. Pochybení strážníka nebylo shledáno velitelem MP P.G.(vyhozen od PČR za opilství a ztrátu služební zbraně), starostou J.S.(č.j. 24/KVÚ/20003), který tvrdil, že i negativní reklamou se lze zviditelnit, násl. starostkou Z.M., usnesením PČR Žďár nad Sázavou (ČTS:ORZR-62/KPV-OOk p.k.por. Mgr.M ), ve kterém jsou uvedeny lživé tvrzení,usnesením OSZ Žďár nad Sázavou (Zn 1007/ Mgr.M.Č), vymaněním z kompetence MV ČR (Č.j.:KM-327/OPO-Do-2004

7 JUDr.P.H.) a převodem na KSZ Brno(1 Kzn 235/ JUDr. K.P.) -zavádějící tvrzení o způsobeném přestupku, který protokolárně neexistuje. VSZ Olomouc (1 Vsz 748/2004 JUDr. V.K.)-považováno za tzv. opakovaný podnět, na který nemusí odpovídat, NSZ (1 Nzv 2878/ Mgr.P.P.) - dedukce a odvolávání se na vyhlášku MS ČR. Proto může nadále úspěšný slídič lézt po stromech v místní nemocnici a sledovat dalekohledem ženy na gynekologickém odd. ( 2007-přivolaná PČR má co tutlat) a nabízet se mladým hezkým ženám na chodbě domu ve svém bydlišti, nebo např. šikanovat lidi nezákonným odtahem vozidel z parkovišť při úklidu města (duben 2010). 8/ Z roku 2005 ukázkový případ útoku na svobodu slova, cenzury, šikany a zastrašování se odehrál v režii byrokratů reakcí na Výzvu tohoto znění : Všem, jenž se cítí poškozeni na svých právech, popř. šikanování byrokraty, obzvláště na MÚ Žďár n. S. odb. hospodářském, bytovém p. Milfajtovou, nechť neprodleně kontaktují Českého ombudsmana na t.č Tyto letáčky sepsané na psacím stroji byly průběžně rozmistňovány v místě bydliště ( kde hned horlivá neplatička nájmu tento sundala a běžela s ním na patřičná místa MÚ), na plakátovacích plochách a hlavně ve stojanu s propag. mat. ČD v hale pro cestující v počtu 5-10 ks. A to proto, že se nepodařilo toto publikovat v nabízené bezplatné inzerci novin MLEJN, kde rádoby redaktor tvrdil, že vzhledem k uvedenému jménu toto nelze otisknout. V inzerci Vysočiny ( zakázka č , zapl. v hotovosti 482,-Kč ze dne , vyhotovena J. Morkusovou) zasáhl cenzor Homolka s tím, že prý mají dobré vztahy z radnicí a inzerát nezveřejní. Zmiňovaná výzva byla učiněna pro zkušenost a sdělované případy s podivnými praktikami při přidělování a převádění bytů. Dlouho na sebe nenechal čekat kurýr a dne mi předal příkaz o uložení pokuty s částkou 500,-Kč za tzv. hrubé jednání a přestupku proti občanskému soužití (Č.j.OP2/195/06/VZ-3).Toto bylo opřeno svědeckou výpovědí přítelkyně jmenované z finančního odb.mú Aleny Benešové, která buď lhala, nebo neumí počítat, když tvrdila cosi o několika desítkách výtisků, donesla 1 ks a p. Milfajtová tam hned běžela a nenašla tam již nic. Jak nazvat taškařici, kterou předvedla Policie ČR dne , kdy prohledávala vestibul budovy ČD, nástupišť a odpadkových košů, pokladen,stánků, autobusového nádraží s nulovým

8 výsledkem? Skandální lží už jenom dokreslil ubohost papalášů tajemník Havlík, když v zápise tvrdí cosi o mém stavění se do pozice Českého ombudsmana a že prý se na uvedené tel. číslo pokoušel dovolat. Leč toto nijak neupřesnil a neprokázal. Demonstrace síly však pokračovala bušením do dveří bytu dne , kdy mi kurýr předal tzv. Rozhodnutí (o vině č.j. OP2/195/06/VZ-6), podepsané úřednicí Zitovou. Zde na straně 2 sice odcitovala paragrafové zdůvodnění obrany proti snahám kriminalizace mé osoby, ale pokutu potvrzuje a vyžaduje. Do této složky se jenom tak jakoby náhodně zatoulala obžaloba OSZ (Zt 1595/99-6 ) na M. Galbovou za ohrožení na cti p. Milfajtové... Moji stížnost na takovéto počínání odmítá jako nedůvodnou i starosta Brychta ve svém dopise ze dne (ev.č /2007/ST) a vysvětluje to soukromou záležitostí zaměstnankyně. Nevzal v potaz ani výrok v rozhodnutí KÚ kraje Vysočina ze dne č.j. KUJI65574/2006, PS 6293/2006 DM/2, kde se řízení zastavuje s odůvodněním na str.3: Právo na svobodu projevu je jedním z nejdůležitějších základů demokratické společnosti a jednou z hlavních podmínek pokroku a rozvoje každého jednotlivce. To se vztahuje nejenom na informace nebo myšlenky příznivě přijímané, ale i na ty, které zraňují, šokují nebo znepokojují. Každý názor, stanovisko nebo kritika je vzhledem k významu svobody projevu dle čl. 17 odst.1 Listiny, zásadně přípustným viz nález Ústavního soudu II. US 3 57/96.Je právem každého, kdo se cítí poškozen činností úřadu, tento pocit veřejně prezentovat. Je s podivem proč nebyla tato záležitost zkoumána příslušným kontrolním orgánem či nadřízeným p. Milfajtové. JUDr. St. Prokopová z majetkoprávního odb.mú se s tím vypořádala (dopis ze dne ,č.j. OP2/195/06/VZ-6) jednoduchým způsobem: Právní kvalifikace předmětného přestupku odvolacím orgánem byla následně po doručení rozhodnutí projednána s pracovnicemi, které vykonávaly přestupkovou agendu. Hořkou pachuť zanechala snaha přezkumu oprávnění v postupu policistů pod velením mjr. Sochora (figurující v seznamu přísl. FMV převedených k MV ČR pod ev.č jako st. ref.ook OS VB Žďár nad Sázavou), kdy P ČR spr. Jihomor. kraje (č.j.pjm-11053/čj st-dza) prostřednictvím dvou komisařů mi vyřizovala osobní pozdravy od pana ředitele p.plk.ing.b.k. s tím, že celá záležitost je vlastně ukončena a jsem jen tím podezřelým z přestupku a obstarání důkazů je na správním orgánu. Vlk se málem nažral, koza zůstává dál, satisfakce, omluva či uznání pochybení všech zúčastněných se zamítá. Myslet si, že to nebude mít vliv na další jednání úřednictva vůči mé osobě by bylo naivním, což dokazují další dva případy. V r jsem byl požádán p.b.z. o pomoc vyřízení agendy ohledně zaslání ověřených kopií rozvodového řízení do USA. Pracovnice matriky p.v.v. si zákon č. 81/95 Sb. zcela vyložila po svém a ochotně ji přitakaly ing.ž., ing. S.H., a další, zdůvodnily to nevidění žádné souvislosti s obč. sdruž. a podkladu k čemu jsou doklady potřebné. Tuto hloupost jim potvrdila i úřednice kraje Vysočina Bc. E.H., ale zdůvodnila si to zákonem o správních poplatcích. Takže na místo potřeby rychlého vyřízení si s tímto dámy náležitě administrativně vykorespondovaně vyhrály. Naštěstí existuje služba CZECH-POINT, kde po předložení stanov okamžitě, bezúplatně vyřídili ověření na počkání., neboť viz dodatečný

9

10 9/ Jak jinak nazvat pokus z listopadu r. 2010, kdy se jedná o výzvu FÚ o přerušení živnostenské činnosti, nežli likvidační snahou. Neboť po ověření na živnostenském odb.mú mi bylo sděleno, že tato povinnost ze zákona nevyplývá. Následný i-mail se omlouvá, vysvětluje, že přerušení by bylo lepší dle návrhu vedoucího ŽÚ ing. Krčála a proto mě jen upozornila... První pokus o likvidaci se již uskutečnil před léty-viz článek z novin nazvaný Zneužívání psychiatrie. 10/

11

12 Doklad o převlékačích kabátů za každou cenu no coment.

13

zpravodaj KAN č. 65 informační bulletin Klubu angažovaných nestraníků 2001

zpravodaj KAN č. 65 informační bulletin Klubu angažovaných nestraníků 2001 zpravodaj KAN č. 65 informační bulletin Klubu angažovaných nestraníků červenec 2001 e-mail:kan@ms.pragonet.cz webové stránky: http://www.kan.cz finanční příspěvky složenkou (typu A) na konto vedené u IPB

Více

Předmět: Schválení veřejnoprávní smlouvy Vážený pane Roneši,

Předmět: Schválení veřejnoprávní smlouvy Vážený pane Roneši, V této rubrice uveřejňujeme Vaše otázky a odpovědi na ně z dané problematiky. Neuveřejňujeme otázky, které jsou naprosto identické s již uveřejněnými otázkami a ty, které překračují rámec morálního a etického

Více

Řízení proti Jiřímu Čunkovi jako selhání právního státu. Petr Uhl. V Praze 2. května 2010

Řízení proti Jiřímu Čunkovi jako selhání právního státu. Petr Uhl. V Praze 2. května 2010 1 Řízení proti Jiřímu Čunkovi jako selhání právního státu Petr Uhl V Praze 2. května 2010 Obsah: 1. Úvod 1 2. Základní listinné důkazy případu 2 3. Do zahájení trestního stíhání Jiřího Čunka Romové a sociální

Více

Úvod do právního systému ČR. www.pravodoskol.cz. K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus)

Úvod do právního systému ČR. www.pravodoskol.cz. K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus) www.pravodoskol.cz Úvod do právního systému ČR K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus) Tato brožura vznikla během realizace projektu Vytvoření středoškolského vzdělávacího

Více

Vážení klienti, vážení obchodní přátelé,

Vážení klienti, vážení obchodní přátelé, 1 Vážení klienti, vážení Vážení obchodní klienti, přátelé, vážení obchodní přátelé, letošní rok je pro D.A.S. pojišťovnu právní ochrany rokem mimořádným. Je tomu již deset let, co naše společnost píše

Více

Chapadla justiční chobotnice v České republice a jejich dosah. Nadační fond proti korupci

Chapadla justiční chobotnice v České republice a jejich dosah. Nadační fond proti korupci Chapadla justiční chobotnice v České republice a jejich dosah Nadační fond proti korupci Obsah Prolog 3 Předmluva 4 Úvod sicilská příchut kolem jednoho soudce 10 1 Pavel Němec mladý muž s vlivem 15 1.1

Více

Rok 2008 z pohledu předsedy Úřadu

Rok 2008 z pohledu předsedy Úřadu V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 8 Rok 2008 z pohledu předsedy Úřadu Při ohlédnutí za rokem 2008 nemám pocit, že by se mnoho změnilo v trendu upředňostňování kolektivní bezpečnosti na úkor práva na ochranu

Více

o přezkoumání postupu státního zástupce v řízení o podmíněném propuštění ods. Alexandra Nováka, vedeném u OSZ v Chomutově pod sp.zn.

o přezkoumání postupu státního zástupce v řízení o podmíněném propuštění ods. Alexandra Nováka, vedeném u OSZ v Chomutově pod sp.zn. Z á z n a m o přezkoumání postupu státního zástupce v řízení o podmíněném propuštění ods. Alexandra Nováka, vedeném u OSZ v Chomutově pod sp.zn. ZP 61/2015 Z vlastní iniciativy Krajského státního zastupitelství

Více

Veřejný ochránce práv, jeho místo v systému záruk zákonnosti, působnost, komparace s vybranou zákonnou úpravou

Veřejný ochránce práv, jeho místo v systému záruk zákonnosti, působnost, komparace s vybranou zákonnou úpravou PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ KATEDRA SPRÁVNÍ VĚDY, SPRÁVNÍHO PRÁVA A FINANČNÍHO PRÁVA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Veřejný ochránce práv, jeho místo v systému záruk zákonnosti, působnost, komparace

Více

I. Kategorie soukromí

I. Kategorie soukromí V srpnu 2011 IuRe spustilo na stránkách www.slidilove.cz právní poradnu v otázkách ochrany soukromí. Ze zhruba 50 dotazů, které do poradny přišly jsme vybrali nejčastější otázky a odpovědi. Z dosavadního

Více

Občan proti korupci. Příručka občanské protikorupční sebeobrany

Občan proti korupci. Příručka občanské protikorupční sebeobrany Občan proti korupci Příručka občanské protikorupční sebeobrany Praha, únor 2013 Transparency International Česká republika je součástí mezinárodní sítě nevládních organizací Transparency International.

Více

Zastoupení judikáty NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY. 32 Odo 129/2004 U S N E S E N Í

Zastoupení judikáty NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY. 32 Odo 129/2004 U S N E S E N Í Zastoupení judikáty Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 28.04.2005 Typ rozhodnutí: Usnesení Heslo: Dotčené předpisy: čl. 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb. Kategorie rozhodnutí:e NEJVYŠŠÍ SOUD

Více

Č.14. Nález. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 26. listopadu 1992 sp. zn. Pl. ÚS 1/92

Č.14. Nález. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 26. listopadu 1992 sp. zn. Pl. ÚS 1/92 Č.14 Na rozdíl od totalitního systému, který byl založen na okamžitém účelu a nikdy nebyl vázán na právní zásady, tím méně pak zásady ústavní, demokratický stát vychází ze zcela odlišných hodnot a kritérií.

Více

Úřad pro ochranu osobních údajů, 2012 ISBN 978-80-210-5787-6

Úřad pro ochranu osobních údajů, 2012 ISBN 978-80-210-5787-6 Výroční zpráva 11 Úřad pro ochranu osobních údajů, 2012 ISBN 978-80-210-5787-6 Ohlédnutí předsedy Úřadu za rokem 2011 V roce 2011 pokračovalo pro Úřad pro ochranu osobních údajů přelomové období: K novým

Více

Vyjádření stěžovatelů a vedlejšího účastníka ke stanovisku Vlády ČR ke stížnosti výše jmenovaných, ze dne 31. 12. 2008

Vyjádření stěžovatelů a vedlejšího účastníka ke stanovisku Vlády ČR ke stížnosti výše jmenovaných, ze dne 31. 12. 2008 European Court of Human Rights For attention of Ms. Claudia Westerdiek Section registrar Council of Europe F 67075 Strasbourg Cedex FRANCE V Praze, dne 30. dubna 2008 Ke stížnostem: 1) 38817/04 - Vomočil

Více

Vejmelka & Wünsch. Představujeme advokátní kancelář. pronájem klienta automobilu. novele podle návrhu zákona. o zákona kolektivním.

Vejmelka & Wünsch. Představujeme advokátní kancelář. pronájem klienta automobilu. novele podle návrhu zákona. o zákona kolektivním. epravo.cz magazine 3/2011 Představujeme advokátní kancelář Vejmelka & Wünsch Dvacet Společnost let od s r. založení o. ve světle advokátní návrhu zákona kanceláře o obchodních FELIX korporacích A SPOL.

Více

SENÁTORSKÝ ZPRAVODAJ. JUDr. Miroslava Antla www.miroslavantl.cz

SENÁTORSKÝ ZPRAVODAJ. JUDr. Miroslava Antla www.miroslavantl.cz Vážení a milí spoluobčané, Díky několikaměsíční komunikaci s předkladateli zákona a důslednému prosazo- k některým nedostatkům, o jejichž ná- akci Vyberte si svoji vládu!. Čtenáři vy- že senátor Antl má

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Úvěrové podvody, jejich sociální příčiny a důsledky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. et Mgr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 40 T 3/2013-1708 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Jaroslavy Bartošové a přísedících Jitky Odehnalové a Petra

Více

Pro informaci členů vlády. Zpráva za rok 2010 o stavu vyřizování stížností podaných proti České republice k Evropskému soudu pro lidská práva.

Pro informaci členů vlády. Zpráva za rok 2010 o stavu vyřizování stížností podaných proti České republice k Evropskému soudu pro lidská práva. MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI Č. j.: 11/2011-KVZ-SP/1 V Praze dne 21. dubna 2011 Výtisk č. Pro informaci členů vlády Věc: Zpráva za rok 2010 o stavu vyřizování stížností podaných proti České republice k Evropskému

Více

Tato kniha kritizuje pouze ty, kteří svou neprofesionalitou kazí dobré jméno Policie České republiky.

Tato kniha kritizuje pouze ty, kteří svou neprofesionalitou kazí dobré jméno Policie České republiky. Tato kniha kritizuje pouze ty, kteří svou neprofesionalitou kazí dobré jméno Policie České republiky. Na tomto místě chci ocenit práci všech policistů, kteří své zaměstnání vykonávají poctivě a kvalifikovaně

Více

R O Z H O D N U T Í. t a k t o :

R O Z H O D N U T Í. t a k t o : 16 Kss 1/2014-83 R O Z H O D N U T Í Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a členů JUDr. Milady Šámalové, JUDr. Ivany Doubkové, JUDr. Josefa Českého,

Více

měsíčník Roztok a Žalova 2/2014

měsíčník Roztok a Žalova 2/2014 měsíčník Roztok a Žalova 2/2014 Zimní stavební ruch v Roztokách (str. 9) O mateřských školách bez emocí (str. 13) Nádražní mýty a polopravdy (str. 15) Bohuslav Brauner zpět v Roztokách příběh návratu (str.

Více

14 D.A.S. magazín 2/2012 Ročník

14 D.A.S. magazín 2/2012 Ročník 2/2012 Ročník 14 D.A.S. magazín PŘEJÍ VŠICHNI ZAMĚSSTNANCI A SPOLLUPRACOVNÍCI D.A.S. A. NAVŠTIVTE NÁS NA KONTAKTNÍCH MÍSTECH PO CELÉ ČESKÉ REPUBLICE: 2I BRNO CHOMUTOV OLOMOUC PRAHA Stránského 3137/37 616

Více

ROČENKA PRÁVNÍCH DOTAZŮ

ROČENKA PRÁVNÍCH DOTAZŮ Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union. ROČENKA PRÁVNÍCH DOTAZŮ Přinášíme Vám souhrn měsíčníků

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV. ombudsman STANOVISKA. Přestupky

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV. ombudsman STANOVISKA. Přestupky VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ombudsman STANOVISKA 9 Přestupky STANOVISKA 9 PÿESTUPKY STANOVISKA 9 Přestupky Sborník stanovisek veřejného ochránce práv PŘESTUPKY Autorský kolektiv: JUDr. Pavel Varvařovský, JUDr.

Více

Aneb dlužníkův průvodce

Aneb dlužníkův průvodce Vydala Společnost Podané ruce o.p.s. Program práce s klienty v konfliktu se zákonem Bc. Irena Sedláčková, Mgr. Monika Vinklárková Grafické zpracování a sazba Kateřina Manková. www.podaneruce.cz Aneb dlužníkův

Více

Slánská radnice. Program nulové tolerance měsíc poté. Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného

Slánská radnice. Program nulové tolerance měsíc poté. Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného Slánská radnice Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného Červenec 2003 Číslo 7 / Ročník VI. ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, vždy, když se setkávám s lidskou

Více

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT ! Inzerce Inzerce 2 Přeloučský ROŠT Zprávy z radnice! Rada města Přelouče 70. schůze rady města se konala 25. července Radní schválili: " žádost velitele PS Přelouč o povolení výcviku jednotky HZS PaK,

Více

1. Celospolečenská atmosféra

1. Celospolečenská atmosféra Zpráva o korupci v ČR za rok 2013 Zuzana Pochmanová 2014 Cílem této zprávy je poskytnout ucelený přehled o postupech politické reprezentace, příslušných státních úřadů, soudů i občanské společnosti v boji

Více