1/ Jaké panovaly poměry v komunistické justici jsou dnes zvídavým již dostatečně známy, ale že v mnohém přetrvávaly i dlouhá léta po slavném

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1/ Jaké panovaly poměry v komunistické justici jsou dnes zvídavým již dostatečně známy, ale že v mnohém přetrvávaly i dlouhá léta po slavném"

Transkript

1 1/ Jaké panovaly poměry v komunistické justici jsou dnes zvídavým již dostatečně známy, ale že v mnohém přetrvávaly i dlouhá léta po slavném sametovém předání moci ( v některých případech, jež uvedu později, setrvávají dodnes) budu dokládat násl. případem ze dne To již byli tzv. odejíti soudruzi Veselský, jenž potíral delikventy bez prokázání důkazů na základě tvrzení soud nabyl přesvědčení či skutková podstata tr. činu byla naplněna a protistátní činnost za podpis 21. bodové petice Několik vět v případě St. S.(Veselský jenom sundal visačku ze dveří a v klidu si u soudu dožíval do důchodu, jeho syn se hned stal strážníkem, později šéfem právě vznikající justiční stráže), Konečný (přešel do notářské kanceláře), Novák (povýšen ke KS), Cupalová ( údajně pro překvalif. tr. činu na přestupek známému) odešla do advokátní kanceláře. Následně již nový předseda OS JUDr. T.L. na můj dotaz zda mohou být soudci členy politických stran odpovídá ano, ptám se tedy zdali i komunistické a dostávám tu samou odpověď.za 15 let (v novinách Dnes ze dne na str. přílohy B3) poněkud opatrněji na otázku členství soudců v KSČ odpovídá, že jde o citlivý údaj a jako zaměstnavatel nemá právo se na to ptát. Zato starat se o soudcovské vyšší důchody, platy a považovat justici za s pověstí lepší než má parlament asi právo má.pozorný čtenář si udělá názor sám po přečtení článku v LN z (str.10 -Utajená minulost českých soudců), kde je sděleno, že došlo k protiprávnímu předání osobních a kádrových spisů soudců a prokurátorů jejich majitelům. Dochází k důslednému utajování dalších dokladů o jejich minulé činnosti.třešničkou na dortu se tak stává tvrzení novopečeného prezidenta Soudcovské unie JUDr. T.L. na symposiu v Křtinách , že rozhodnutí soudce nemusí být spravedlivé, ale mělo by být vnímáno jako spravedlivé.což vzbudilo velkou nevoli přítomných advokátů, exekutorů, mediačních prac., obč. iniciativ v celém sále.prý rozhodnutí, které není dodržováno snižuje jeho váhu...proto může být v naprostém klidu hrdě se hlásící k rudé partaji JUDr. B.Š.(Kocmanová a jí podobní), vídaná na procházkách městem v družném hovoru s JUDr. Cupalovou. Taktéž soudružky z přestupkových komisí Hugová a Rusová ( tato v r dokonce v Parlamentu ČR zvolená 11% rakovinou tohoto státu-ksčm). Píchnutím do vosího hnízda bylo pořízení fotografie na chodbě tehdejšího soudu, kde s. Novák hovoří s odvolanou komunistickou poslankyní FS ČR Kantorovou. Kádrovou rezervou předsednictví OS na mne byla poštvaná hbitá a své výsluní hledající už existující justiční stráž, zabaven fotoaparát a sepsán protokol. Proto již zmiňovaný případ shora , kdy byl souzen Leoš K. za tzv. verbální útok na veř. činitele, kterým se bránil proti neadekvátnímu zásahu (přiložené pistoli k hlavě za jízdu na neosvětleném kole) později vyhozeného policisty Kutílka. Zde po skončeném jednání byla pořízena fotografie komunistického prokurátora a s. Novákem byla přivolána justiční stráž, která na jeho příkaz vytrhla film z nastaveného fotoaparátu a tím jej poškodila. Jmenovanému soudci bylo, s ohledem na menší intenzitu závažnosti spáchaného pochybení v souladu s ust. 3 ods. 5 tehdy platného z.č. 412/91Sb. a s ohledem na velmi dobré prac. hodnocení, předsedou OS vytknuto jeho počínání (KS Brno Spr /95, Spr /95, MS ČR č.j. 703/2006-PERS-SO/2) s tím, že po uplynutí 1 roku od právní moci rozhodnutí k zahlazení kárného postihu se na něho hledí tak, jako kdyby stíhán nebyl. Za novinářskou dokumentaci v soudní síni mi přestupková komise udělila pokutu 650,-Kč( č.j. 57/1995/KPPP, 176/01-PŘ)) soudní poplatek ,.Kč za přezkoumání rozhodnutí správního orgánu (KS Brno č.j. 30 ca 31/2002),soudní poplatek 300,-Kč za exekuci z konta (č.j. 22 E 368/ , Sop2/2006). Přibyla i pokuta MV ČR ,-Kč (KS Brno 15 Co 365/2005 na návrh OÚV ze dne a ČVS:OVV-231/94) za to, že jsem se nechtěl nechat předvést údajně na ÚP na žádost jeho ředitele.od kdy je to možné a proč mi dodnes nikdo nevysvětlil, přestože jsem byl zproštěn obžaloby za verbální útok na veř. čunitele (zde nejde o překlep) - OS Znojmo ze dne č.j. 3T 93/96. Úterý (LN str.6) Brněnský soudce Novák dostal důtku, hrozilo mu snížení platu, odvolání z funkce předsedy senátu nebo zbavení soudcovského taláru ( za nahlížení do spisů jeho kolegů, v případě rod. příslušníka,na obchodním úseku KS v Brně)...

2 2/ Ještě v roce 1995 zmatení byrokraté býv. Okresní vojenské správy, něvěda komu se snažit zalíbit či být k ruce bývalé nomenklatuře, povolávali na tzv. vojenské cvičení (v mém případě již v pořadí třetí). Na prvním voj. cvičení někdy v r. 80 jsem na tzv. sázavském polygonu (opravna železničních vozidel) na dotaz náčelníka plk. Peterky kde pracuji odpověděl, že jsem státní zaměstnanec (tehdejší ČSAD). To ho dokázalo natolik vytočit, že vyhodil brigadýrku do vzduchu a pak po ní šlapal s tvrzením, že státním zaměstnancem je tady právě on a radista neradista budu mít k dispozici pouze lopatu a krumpáč. Zde jsem zažil již natolik demoralizovanou skupinu normálních lidí, že např. celá rota záložáků, pro malé prostory vězení,byla držena na ubykaci postavenou stráží před vchodem, aby zase o víkendu nedezertovali do civilu k rodinám či na stavbu domu a jiné rozdělané práce. Proto jsem již v shora uved. roce na voj. cvičení odmítl nastoupit se zdůvodněním, že jsem přísahal věrnost pracujícímu lidu vedenému KSČ a zajímalo by mě jak se s touto záležitostí vypořádali vojáci z povolání. Osobní návštěva šéfa voj. správy Popoviče na pracovišti TRN B.K., kde se mne snažil za doprovodu vrchní sestry přesvědčit, že pro stát je důležité moje přeškolení z radisty na řidiče sanity, neboť řidiči sanit jsou zase přeškolováni na sběrače raněných, s tvrzením že to je pro moje dobro a nechce mít problémy.můj dotaz na vrchní sestru, zda existují vyjímky v přístupu na tak přísné karanténní odd., byl považován za nepatřičný a mise byla ukončena. Štafetu k mému údivu převzala Nila Vodičková ved. odb. vnitř. věcí Oú ( evid. v disid. hnutí SPUSA) a zahájila řízení mého obvinění dne pod č.j. vnitř.25/95. Na OÚ ji přijal dosazený šéf Teplý( v r kandidát TOP 09), který také navrhnul tajemníka na MÚ Sobolu ( před ním byl tajemníkem velitel LM Polívka, připravený zasahovat proti studentům v Praze 1989, zde také setrval na recepci až do důchodu) a velkoryse uděloval vyjímky z lustr. zákona zaměstnacům městského rozhlasu (kromě p. Daňkové, která to sama odmítla). Mgr.Hana Dimcová dne pod č.j. soc.294/93-be nařizuje předvolání k nástupu výkonu civilní služby dle potřeby. Vedoucí finančního ref. Jana Sojková dne pod čj. Fin.2/41/93-P/B. vyhrožuje exekucí pro udělenou pokutu 1.150,-Kč Až na moje upozornění, že se jedná o nezákonný postup zaviněný byrokratickou hloupostí a přehlédnutí takové maličkosti jakou je amnestie prezidenta republiky tzv. vojenským delikventům, odmítačům militarismu a vězňům svědomí, byl letitý boj ukončen, bez narovnání a nápravy způsobených křivd. V šest v práci! 3/ Dne v 16 hodin byla na procházce D.K. se zchromlým malým psem a netušila, jak zásahu chtiví a čerstvě školení v odchytu, uplatnění v praxi vyhledávající strážci MP Žďár nad Sázavou, zakročí. Jali se psíka odchytávat přes přítomnost a protest doprovázející osoby. Z nahozené smyčky na krku se pes vyprostil a došlo u něj k vyvalení pravého dolního špičáku. Tito odborníci na odchyt toulavých psů se zmohli jenom na předání složenky s uvedenou částkou 500,-Kč. Následující byrokraticko-justiční agenda přes Mú vymáhání pohledávek (č.j. 222/2000 podep. A.CH), OS ( č.j.27 Nc 170/ podep. JUDr.Z.P.),EÚ (sp.zn.ex 347/03-1 podepsaný Mgr.I.J.) s přihlédnutím KS (26 Co 203/2004 pod. p.s. JUDr.M.P.) to vygradovala až na částku 4.280,-Kč Došlo tak ke krytí neoprávněného zásahu břídily, k povýšení městské vyhlášky nad výrok Ústavního soudu ústy jeho předsedy Zdeňka Kesslera, který zrušil (dle MFD z , na str. 4) obecně závaznou vyhlášku o chovu a držení zvířat na území města a dospěl k závěru, že všechna ustanovení jsou v rozporu s ústavou a Listinou základních práv a svobod i zákonnými předpisy. V praxi tzn., že radnice nemohou omezovat chovaná zvířata ani nařizovat vodítko a strážníci v žádném případě nemohou peníze za toto požadovat.

3 Doposud je očekáván oprávněný nárok na satisfakci a návrácení peněz. 4/ Počátkem roku 2001 projížděla našimi městy obchodnice ze Zlína Helena Navrátilová a lanařila lidi do pyramidového byznysu s osmotickou domácí úpravnou vody. Na běžné elektrolýze předváděla rozdíl vody z kohoutku a prošlé vody filtrací, slibovala a potvrzovala tučné provize z prodeje těchto zařízení. Druhý kontakt byl domluven již v Praze, kde si každý musel pořídit katalog za 1.000,- Kč, zaplatit seminář 200,-Kč a sepsat smlouvu na odběr 1 ks zařízení v původní hodnotě ,-Kč.Překvapením bylo, když smlouva dorazila poštou s uváděnou cenou % DPH celkem ,-Kč. Dále bylo nutno zakoupit k prezentaci výrobku přístroj TDS na měření tvrdost vody v ceně 1.315,-Kč a elektrolyzér v ceně 2.000,-Kč, koupit tiskopisy smluv za 160,-Kč Ukázkový příklad státem tolerovaných a přehlížených zlodějin páchaných na bezprizorních, beznadějně hledajících pracovní uplatnění.. Prodávajícím zařízení byla CORFINA, a.s, která se ve vhodnou dobu změnila na Leasing České spořitelny,a.s., zastoupená dodavatelem AQUEL BOHEMIA,s.r.o. Největším užvaněným masérem prostoduchých byl Adolf Saiko (později stíhán ze několik podaných trestních oznámení), který své schopnosti chtěl ještě uplatnit ve firmě hp-promotion - bydlení na splátky. Pořad Občanské judo TV NOVA v h. odvysílal reportáž o firmě AQUEL, kde poukazoval na podivné praktiky. Zajímavou věcí byla drzost A.Saika mne kontaktovat i s touto nabídkou a odložení trestního podání P ČR České Budějovice (ČTS: ORCB-313/TČ-HK-2004,podepsaný kpt. Josef Toman). Tento policejní orgán mi po telefonu jěště sděloval ať Saika nechám být, že toho má už tak dost a navíc se s ním rozvádí žena. Dlouho na sebe nenechaly čekat tzv. upomínky za nedodržování splátkového kalendáře a byl po mě požadován 2x doplatek po 800,-Kč. Podal jsem tedy podnět k přezkumu s doloženými ústřižky zaplacených složenek na P ČR Žďár nad Sázavou (Č.j.: ORZR-499/KPV-OHK-2003), P ČR Liberec (ČTS: ORL I-1210/SKPV-II-2003), následně si věc jako horkou bramboru přehazovali OSZ Liberec (Zn 258/2003-3) a OSZ Praha 8 (Zn 180/2003-5). Vše vyšumělo do ztracena a čekalo se až narostou patřičné penále s úroky, aby to stálo zato. Viz obdobná situace - článek v novinách Vysočina ze dne na str. 3. o podvodném distributorovi. Žaloby na moji osobu se ujal advokát Tomáš Rašovský z Brna (nyní v r má zřejmě výčitky svědomí a angažuje se v tzv. Národním Pro bono fóru-pomáhající advokáti bezúplatně) jako ochotný zástupce žalobce D and I CONSULTING LIMITED, se sídlem (světe div se) Juliana Close, Londýn N2 OTJ, Spojené království Velké Británie a Severního Irska ( 6C 131/ ). Zklamalo Sdružení obrany spotřebitelů (Č.j.:326/PV) s odůvodněním, že jsem smlouvu uzavřel jako podnikatel, tedy se na mne nevztahují zákony chránící práva spotřebitelů. TV Nova se svým pořadem Občanské judo nereagovala na moji nabídku rozkrytí pyramidového systému a zkušenost navazující na jejich již shora zmiňovanou reportáž. Přesto můj osamocený, novinářsky dokumentovaný boj byl doveden po 4- letém martíriu do úspěšného konce rozsudkem OS Žďár nad Sázavou ( 8C 131/ ) a potvrzen, přes nehoráznou drzost odvolání ke KS Brno ( 20 Co 440/ ), zamítnutím návrhu žalobce. Platební rozkaz OS Žďár nad Sázavou, rozhodnutý vyšší soudní úřednicí Petrou Krajčovou (j.č.:21 Ro 1527/ ), zněl na uměle vygradovanou částku ,-Kč. Později se mi za svoji unáhlenost jmenovaná verbálně omluvila. Moje soudní výlohy za požadovaný soudní poplatek v kolcích ceny 600,-Kč byly přikázany uhradit v celkové výši 1.129,-Kč, jenž mi advokát Rašovský ochotně uhradil. Moje žádost o obrácení žaloby na nemajetkovou újmu mi byla soudcem T. Lichovníkem (nyní prezident Soudcovské unie proslulý tolerancí ke komunistickým soudcům a již uvedeným výrokem v př. ozn. č.1 v Křtinách) rozmluvena pro tzv. neekonomičnost a nutnost řešení u soudů na anglickém území v jejich jazyce atd. atpod. A že boží mlýny melou pomalu a jistě je nasnadě i v článku deníku DNES ze dne na str. A4, který má v názvu PODVOD, firma AQUEL čelí pokutě až 5 miliónů a dvěma lidem z vedení

4 hrozí až dva roky vězení - Krajský živnostenský úřad podal žalobu... 5/ Dne měl projíždět s os. vozidlem Š.Z. kolem zimního stadiónu ve Žďáře nad Sázavou. V té době byla silnice ve výstavbě a rychlost zde byla omezena dopr. značkou na 30km/h. Z důvodů, které nevysvětlil a ve výpovědích 2x změnil se zde nacházel, stál mimo silnici ( u plotu) se svým os. vozidlem Z.Č. Jeho tvrzení, že odlétl kámen od právě projíždějícího vozidla a došlo tak k prasklině př. skla pod stěračem uvěřil OS a vydal platební rozkaz (21 Ro 166/ v.s.ú. P.K.) na částku 6.400,-Kč Po odvolacích peripetiích naznal OS (7 C 30/ JUDr.Z.P.), že část žaloby se bere zpět a nepřiznává se částka za dálniční známku. Přesto setrval na znevěrohodnění svědka PhDr. R.B., který potvrzoval den i hodinu žalovaného na jiném místě. OS dále uvěřil tzv. úvazku uznání škody, který byl lživým tvrzením o záznamu na veřejném kamerovém systému vynucen a datován před skutečnou žalovanou událostí Vzhledem k popření faktů i přírodních zákonů, dle sdělení pojišťovacího znalce Ing. L.S., který nebyl k soudu přizván,bylo přistoupeno k žalobě o podezření z pojišťovacího podvodu (Spr948/2008 p.s. JUDr.T.L.). Usnesením PČR( č.j. ORZR /TČ p.k. por. Ing.V.Z.) však odloženo. V důsledku toho nevinný člověk je zatížen splátkou v celkové výši ,-Kč a soudce Z.Poledna (býv. funkcionář OV SSM), který rozhodoval, povýšen na post předsedy pobočky KS v Jihlavě předáno expertní komisi na MS ČR k přezkumu, leč vzhledem k tomu, že se přezkoumávají jenom věci trestně-právní, nebylo šetření zahájeno. 6/ Případy z prostředí Policie ČR v době, kdy ještě nevěděli co vlastně mají dělat, než jim to bylo napsáno na dveře vozidel a fasády služeben. Dne namyšlená panička podnikatele a pravé ruky starosty Mrákotína neunesla to, že se nemohla kvůli zaparkovanému vozidlu trefit do jedněch ze dvou vrat své rezidence. Přivolaná hlídka bez čepic ochotným starostou Požárem (jehož zástupcem byl právě manžel zmiňovanéomezované) demonstrující zřejmě to, že hlavy nemají jenom pro tento účel, mi vnucovala převzetí složenky s nadepsanou částkou 500,-Kč. Můj argument, že neporušuji žádný použitelný zákon nebyl brán v potaz a začalo pronásledování PČR Telč (č.j. ORJI-27/KS-200, FÚ Jihlava č.j /02/315960/5587,OÚ Jihlava, ref. dopravy a sil. hosp č.j. 6762/02/RD/PŘ.). Snahu ovlivňování svědka p. Svobody (též zaparkovaný s vozidlem v řadě) mi tento sděloval a na moje upozornění policii, že toto bude transparentně zveřejňováno, zpochybňovali moji legitimitu tzv. nesouvisející účelovostí. Až po několika mých urgencích Magistrát města Jihlavy ( pod č.j. OD/03/4503) sděluje tzv. neprokázání přestupku. Nějaká satisfakce či omluva, jenž patří k dobrým zvyklostem a slušnému chování, nepřipadla však v úvahu, neboť pomáhat a chránit nebylo upřesněno Ivanem Langerem komu a koho.pouze přípisem P ČR Telč č.j. ORJI-4/SKS-ST-2003 je sděleno, že moje stížnost je oprávněná pouze v té části, kde se jedná o postup policistů... o pokutě již není zmínka.

5 To na okrsku PČR v Polné jsou policisté řízeni přímo starostou Skočdopole (dle vyjádření jednoho z nich s.cahy.). Uvedený ochotník P ČR řízený radnicí dohlíží na zákaz průjezdu městečkem a parkováním, však nezná a nedodržuje platné zákony.při hlášení dopr. přestupku vyšetřuje, dává dýchnout a písemně testuje podavatele, místo šetření. Dokonce si vymýšlí, lže a přivádí křivého svědka, svého spolupracovníka (s.švíku) k přestupkové komisi, kde se celá komise chová podjatě, nepřátelsky a předseda (s.novák) jako soudce (č.j.6390/ ). Kudrnáč z Janovic si čte noviny, veterán pokročilého důchodového věku si vymýšlí cosi o stížnostech občanů na moji osobu, když žádám o konkrétní sdělení, tvrdí, že se mě lidé bojí. O tom, aby se mi alespoň někdo z nich představil si mohu nechat jenom zdát Koho tito samozvanci chrání je patrno i z článku v Deníku ze dne nazvaném Nadávky šetří komise (kde jde o komunistického starostu Dobronína Vlacha). Přes snahy věc ututlat P ČR OŘ Jihlava (č.j. ORJI-11/SKS-ST-2004, ORJI-39/SKS-2005) nastává zlom až dopisem PČR spr. Jihomor. kraje (č.j. PJM 66/SKS-ST-2005), kde bylo najednou zjištěno pochybení v postupu policistů, neboť nepostupovali zcela v souladu s platnou právní úpravou a JAŘ. PČR Jihlava násl. sděluje (č.j. ORJI-262/K-2005), že opakování pochybení bude zamezeno a věc s policisty OOP Polná bude řešena kázeňsky... Zde ještě zůstaneme u jedné dopravní kolize, kde měl pech řidič hromadné přepravy osob s řidičem stejného jména rozmetadla chem. hnojiv na podvozku Tatry. Tento do něho nacouval a z místa nehody ujel ( ).Nehoda byla oznámena na PČR neznámým svědkem a komplot s korupcí byl ukončen až v květnu Věc byla odložena s tím, že se o to nemám zajímat, údajnému svědkovi prý nemohu klást otázky, neboť pochází ze sociálně slabé rodiny (že p. Dobrovolná z Magistrátu Jihlavy, odb. dopr. nehody?). Dne v obci Rudolec na autobusové zastávce do stojícího autobusu ze zadu narazil náklaďák s míchačkou betonu (řidič Kadáši nejdříve neviděl, pak se leknul čehosi, nebo mu tam vjelo jiné vozidlo) a tlačil ho asi 15 metrů. Došlo ke zranění 4 dětí,( pro které byl přivolán vrtulník zdravotní záchranné služby) a velké škodě. Vyšetřování probíhalo za manipulativních okolností ve Žďářu nad Sázavou (kde padla i otázka zdali náhodou autobus nenacouval do domíchávače) až do úplného zamlžení a vše se svedlo na technickou závadu. Tak pozor malinkatí, lze přehlédnout cokoliv!

6 7/ Dne ve 3 hodiny šla parta přátel ze zábavy v Novém Městě na Mor., od skupiny se oddělila D.K. za účelem vykonání malé potřeby v parčíku. Měla smůlu v tom, že v místním křoví právě pobýval později proslulý voayer, anabolický zušlechťovač muskulatury, strážník místní MP P.Jinek.(sl.č. 02).Jinak se v blízkém okolí nikdo nenacházel. Doběhnul až když nastupovala do auta, vytáhnul ji uchopením za oděv ven, vytrhnul jí z ucha naušnici a uhodil ji do obličeje. Přes přítomnost svědků nebyl sepsán žádný protokol. Prý proto, že mu D.K. vyhrožovala vlivným tatínkem. Pochybení strážníka nebylo shledáno velitelem MP P.G.(vyhozen od PČR za opilství a ztrátu služební zbraně), starostou J.S.(č.j. 24/KVÚ/20003), který tvrdil, že i negativní reklamou se lze zviditelnit, násl. starostkou Z.M., usnesením PČR Žďár nad Sázavou (ČTS:ORZR-62/KPV-OOk p.k.por. Mgr.M ), ve kterém jsou uvedeny lživé tvrzení,usnesením OSZ Žďár nad Sázavou (Zn 1007/ Mgr.M.Č), vymaněním z kompetence MV ČR (Č.j.:KM-327/OPO-Do-2004

7 JUDr.P.H.) a převodem na KSZ Brno(1 Kzn 235/ JUDr. K.P.) -zavádějící tvrzení o způsobeném přestupku, který protokolárně neexistuje. VSZ Olomouc (1 Vsz 748/2004 JUDr. V.K.)-považováno za tzv. opakovaný podnět, na který nemusí odpovídat, NSZ (1 Nzv 2878/ Mgr.P.P.) - dedukce a odvolávání se na vyhlášku MS ČR. Proto může nadále úspěšný slídič lézt po stromech v místní nemocnici a sledovat dalekohledem ženy na gynekologickém odd. ( 2007-přivolaná PČR má co tutlat) a nabízet se mladým hezkým ženám na chodbě domu ve svém bydlišti, nebo např. šikanovat lidi nezákonným odtahem vozidel z parkovišť při úklidu města (duben 2010). 8/ Z roku 2005 ukázkový případ útoku na svobodu slova, cenzury, šikany a zastrašování se odehrál v režii byrokratů reakcí na Výzvu tohoto znění : Všem, jenž se cítí poškozeni na svých právech, popř. šikanování byrokraty, obzvláště na MÚ Žďár n. S. odb. hospodářském, bytovém p. Milfajtovou, nechť neprodleně kontaktují Českého ombudsmana na t.č Tyto letáčky sepsané na psacím stroji byly průběžně rozmistňovány v místě bydliště ( kde hned horlivá neplatička nájmu tento sundala a běžela s ním na patřičná místa MÚ), na plakátovacích plochách a hlavně ve stojanu s propag. mat. ČD v hale pro cestující v počtu 5-10 ks. A to proto, že se nepodařilo toto publikovat v nabízené bezplatné inzerci novin MLEJN, kde rádoby redaktor tvrdil, že vzhledem k uvedenému jménu toto nelze otisknout. V inzerci Vysočiny ( zakázka č , zapl. v hotovosti 482,-Kč ze dne , vyhotovena J. Morkusovou) zasáhl cenzor Homolka s tím, že prý mají dobré vztahy z radnicí a inzerát nezveřejní. Zmiňovaná výzva byla učiněna pro zkušenost a sdělované případy s podivnými praktikami při přidělování a převádění bytů. Dlouho na sebe nenechal čekat kurýr a dne mi předal příkaz o uložení pokuty s částkou 500,-Kč za tzv. hrubé jednání a přestupku proti občanskému soužití (Č.j.OP2/195/06/VZ-3).Toto bylo opřeno svědeckou výpovědí přítelkyně jmenované z finančního odb.mú Aleny Benešové, která buď lhala, nebo neumí počítat, když tvrdila cosi o několika desítkách výtisků, donesla 1 ks a p. Milfajtová tam hned běžela a nenašla tam již nic. Jak nazvat taškařici, kterou předvedla Policie ČR dne , kdy prohledávala vestibul budovy ČD, nástupišť a odpadkových košů, pokladen,stánků, autobusového nádraží s nulovým

8 výsledkem? Skandální lží už jenom dokreslil ubohost papalášů tajemník Havlík, když v zápise tvrdí cosi o mém stavění se do pozice Českého ombudsmana a že prý se na uvedené tel. číslo pokoušel dovolat. Leč toto nijak neupřesnil a neprokázal. Demonstrace síly však pokračovala bušením do dveří bytu dne , kdy mi kurýr předal tzv. Rozhodnutí (o vině č.j. OP2/195/06/VZ-6), podepsané úřednicí Zitovou. Zde na straně 2 sice odcitovala paragrafové zdůvodnění obrany proti snahám kriminalizace mé osoby, ale pokutu potvrzuje a vyžaduje. Do této složky se jenom tak jakoby náhodně zatoulala obžaloba OSZ (Zt 1595/99-6 ) na M. Galbovou za ohrožení na cti p. Milfajtové... Moji stížnost na takovéto počínání odmítá jako nedůvodnou i starosta Brychta ve svém dopise ze dne (ev.č /2007/ST) a vysvětluje to soukromou záležitostí zaměstnankyně. Nevzal v potaz ani výrok v rozhodnutí KÚ kraje Vysočina ze dne č.j. KUJI65574/2006, PS 6293/2006 DM/2, kde se řízení zastavuje s odůvodněním na str.3: Právo na svobodu projevu je jedním z nejdůležitějších základů demokratické společnosti a jednou z hlavních podmínek pokroku a rozvoje každého jednotlivce. To se vztahuje nejenom na informace nebo myšlenky příznivě přijímané, ale i na ty, které zraňují, šokují nebo znepokojují. Každý názor, stanovisko nebo kritika je vzhledem k významu svobody projevu dle čl. 17 odst.1 Listiny, zásadně přípustným viz nález Ústavního soudu II. US 3 57/96.Je právem každého, kdo se cítí poškozen činností úřadu, tento pocit veřejně prezentovat. Je s podivem proč nebyla tato záležitost zkoumána příslušným kontrolním orgánem či nadřízeným p. Milfajtové. JUDr. St. Prokopová z majetkoprávního odb.mú se s tím vypořádala (dopis ze dne ,č.j. OP2/195/06/VZ-6) jednoduchým způsobem: Právní kvalifikace předmětného přestupku odvolacím orgánem byla následně po doručení rozhodnutí projednána s pracovnicemi, které vykonávaly přestupkovou agendu. Hořkou pachuť zanechala snaha přezkumu oprávnění v postupu policistů pod velením mjr. Sochora (figurující v seznamu přísl. FMV převedených k MV ČR pod ev.č jako st. ref.ook OS VB Žďár nad Sázavou), kdy P ČR spr. Jihomor. kraje (č.j.pjm-11053/čj st-dza) prostřednictvím dvou komisařů mi vyřizovala osobní pozdravy od pana ředitele p.plk.ing.b.k. s tím, že celá záležitost je vlastně ukončena a jsem jen tím podezřelým z přestupku a obstarání důkazů je na správním orgánu. Vlk se málem nažral, koza zůstává dál, satisfakce, omluva či uznání pochybení všech zúčastněných se zamítá. Myslet si, že to nebude mít vliv na další jednání úřednictva vůči mé osobě by bylo naivním, což dokazují další dva případy. V r jsem byl požádán p.b.z. o pomoc vyřízení agendy ohledně zaslání ověřených kopií rozvodového řízení do USA. Pracovnice matriky p.v.v. si zákon č. 81/95 Sb. zcela vyložila po svém a ochotně ji přitakaly ing.ž., ing. S.H., a další, zdůvodnily to nevidění žádné souvislosti s obč. sdruž. a podkladu k čemu jsou doklady potřebné. Tuto hloupost jim potvrdila i úřednice kraje Vysočina Bc. E.H., ale zdůvodnila si to zákonem o správních poplatcích. Takže na místo potřeby rychlého vyřízení si s tímto dámy náležitě administrativně vykorespondovaně vyhrály. Naštěstí existuje služba CZECH-POINT, kde po předložení stanov okamžitě, bezúplatně vyřídili ověření na počkání., neboť viz dodatečný

9

10 9/ Jak jinak nazvat pokus z listopadu r. 2010, kdy se jedná o výzvu FÚ o přerušení živnostenské činnosti, nežli likvidační snahou. Neboť po ověření na živnostenském odb.mú mi bylo sděleno, že tato povinnost ze zákona nevyplývá. Následný i-mail se omlouvá, vysvětluje, že přerušení by bylo lepší dle návrhu vedoucího ŽÚ ing. Krčála a proto mě jen upozornila... První pokus o likvidaci se již uskutečnil před léty-viz článek z novin nazvaný Zneužívání psychiatrie. 10/

11

12 Doklad o převlékačích kabátů za každou cenu no coment.

13

Zasláno E -mailem. Předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem Národního odboje 1274/26 400 92 Ústí nad Labem

Zasláno E -mailem. Předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem Národního odboje 1274/26 400 92 Ústí nad Labem Zasláno E -mailem Předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem Národního odboje 1274/26 400 92 Ústí nad Labem V Roudnici nad Labem dne 3. května 2007 ke spisu č.j.: 15 Ca 196/2006 Věc: Stížnost na úmyslný

Více

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje

Více

Advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o.

Advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o. Advokátní kancelář Klára Samková s. r. o. zapsaná u Městského soudu v Praze,, IČ: Mgr. Martina R. BLAHOUŠOVÁ Mgr. Petra GERLICHOVÁ Mgr. Petra HRUBÁ Mgr. Petra KOŽNEROVÁ Mgr. Eva FOLTÝNOVÁ JUDr. Michala

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 3 Ads 30/2006-49 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: JUDr.

Více

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Vymáhání pohledávky v soudním

Více

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY Zn. 256/10, 266/11, 271/11, 272/11, 275/11, 349/12, 350/12, 453/13, 456/13, 457/13, Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY 1. Žaloba (dle soudního řádu správního) ze dne 31. prosince

Více

16. maturitní otázka (A)

16. maturitní otázka (A) 16. maturitní otázka (A) 16) Právní instituce soustava obecných soudů,druhy soudní moci Ústavní soud, státní zastupitelství, advokacie, notářství Soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství

Více

*MVCRX02BIROV* MVCRX02BIROV prvotní identifikátor

*MVCRX02BIROV* MVCRX02BIROV prvotní identifikátor Doručeno dne: 9. 3. 2015 *MVCRX02BIROV* MVCRX02BIROV prvotní identifikátor odbor právní náměstí Hrdinů 1634/3 P.O. BOX 155/P 140 21 Praha 4 Č. j.: MV-17688-46/P-2015 Praha 3. března 2015 Počet listů: 6

Více

PRÁVO ZÁKLADNÍ POJMY pro žáky.notebook February 19, 2015 ZÁKLADY PRÁVA

PRÁVO ZÁKLADNÍ POJMY pro žáky.notebook February 19, 2015 ZÁKLADY PRÁVA ZÁKLADY PRÁVA PRÁVO ZÁKON soubor platných právních norem (příkazů, zákazů nebo dovolení), které jsou stanovené státem a kterými se řídí pravidla lidského soužití a jsou státem vynucovány konkrétní právní

Více

VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM:

VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM: VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM: I. V RÁMCI STANDARDNÍHO ŘÍZENÍ II. V TZV. ZKRÁCENÉM ŘÍZENÍ I. PLATEBNÍ ROZKAZ (PR) II. SMĚNEČNÝ A ŠEKOVÝ PLATEBNÍ ROZKAZ (S/Š PR) J SOUD MŮŽE ROZHODOVAT STANDARDNÍM ZPŮSOBEM:

Více

Spisová značka: 24 C 42/2011. P R O T O K O L O J E D N Á N Í před soudem prvního stupně. Krajský soud v Brně oddělení: 24 C dne: 3. května 2012.

Spisová značka: 24 C 42/2011. P R O T O K O L O J E D N Á N Í před soudem prvního stupně. Krajský soud v Brně oddělení: 24 C dne: 3. května 2012. P R O T O K O L O J E D N Á N Í před soudem prvního stupně Spisová značka: 24 C 42/2011 Krajský soud v Brně oddělení: 24 C dne: 3. května 2012 Žalobce: Miroslav Stach žalovaný: M. D. o ochranu osobnosti

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 45/2006-87 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 5 A 127/2002-42 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Petra Příhody a Mgr. Jana Passera v právní věci

Více

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00 Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl sídlo Praha 2, Šafaříkova 1, PSČ 120 00, tel. + 222512215, fax + 224223424, e-mail tomaspohl@seznam.cz IČ 66208947, osvědčení České advokátní komory číslo 01461 Ústavní

Více

A.) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin B.) Žádost oznamovatele o vyrozumění o učiněných opatřeních

A.) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin B.) Žádost oznamovatele o vyrozumění o učiněných opatřeních Okresní státní zastupitelství Ústí nad Labem/Krajské státní zastupitelství Ústí nad Labem doručeno datovou schránkou Oznamovatel: Oživení, o.s. sídlem Lublaňská 18, 120 00 Praha předseda sdružení Mgr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 104/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

Zkušenosti s hazardem ve Františkových Lázních Hazard v České republice možnosti regulace, příklady dobré i neúspěšné praxe Brno - 22.2.

Zkušenosti s hazardem ve Františkových Lázních Hazard v České republice možnosti regulace, příklady dobré i neúspěšné praxe Brno - 22.2. Zkušenosti s hazardem ve Františkových Lázních Hazard v České republice možnosti regulace, příklady dobré i neúspěšné praxe Brno - 22.2.2012 Ing.Miroslav Jiřina Tajemník MěÚ Františkovy Lázně Město Františkovy

Více

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud 35a Ztráta dobré pověsti (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud a) se nepovažuje za bezúhonného podle živnostenského zákona, nebo

Více

*MVCRX028BDR4* MVCRX028BDR4 prvotní identifikátor

*MVCRX028BDR4* MVCRX028BDR4 prvotní identifikátor Doručeno dne: 7. 1. 2015 *MVCRX028BDR4* MVCRX028BDR4 prvotní identifikátor Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV-170926-4/ODK-2014 Praha 6. ledna 2015 ROZHODNUTÍ

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA. TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA. TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ Stanovuje postup orgánů činných v trestním řízení Konkretizuje, jak postupovat při zjišťování trestných činů, prokazování

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 4 As 3/2005-45 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v věci žalobce I. V., proti žalovanému

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

Design prezentace Ing. Alena Krestová, NS ČR. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci (2) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR

Design prezentace Ing. Alena Krestová, NS ČR. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci (2) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR (2) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR -přednáška pro Justiční akademii SR Pezinok, 24. září 2009 7 (1) Právo na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím mají účastníci řízení, ve kterém bylo vydáno

Více

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Rada města Šluknov se na své 87. schůzi dne 30.09.2013 usnesením č. XX/87R/2013 usnesla vydat v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Afs 4/2003-64 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92 Č. 10 Ze skutečnosti, že zákonem na nějž odkazuje 242 zák. práce ( zák. č. 65/ 65 Sb. ) ve znění zák. 231/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti může být i zákon národní

Více

R O Z H O D N U T Í. t a k t o :

R O Z H O D N U T Í. t a k t o : Spis 13 Kse 15/2009 byl spojen se spisem 13 Kse 14/2009 a pod touto spisovou značkou bylo rozhodnuto takto: 13 Kse 14/2009-133 R O Z H O D N U T Í Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodl dne 9. 2.

Více

Advokát JUDr. Jaroslav BROŽ, 616 00 Brno, Marie Steyskalové 62

Advokát JUDr. Jaroslav BROŽ, 616 00 Brno, Marie Steyskalové 62 Advokát JUDr. Jaroslav BROŽ, 616 00 Brno, Marie Steyskalové 62 Správce konkurzní podstaty úpadce ELMA THERM spol. s r.o. Tovačovského 318, 767 01 Kroměříž, IČ: 47902485, zaps. v OR u KS v Brně odd. C,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 As 55/2009-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25 OBSAH ÚVOD....................................................................9 Úvod k CD........................................................... 10 Konstrukce daňového řádu.............................................

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 91/2006-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 As 30/2013-34 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

Návrh na nařízení exekuce s vysvětlivkami. Tento návrh lze použít na všechny případy nařízení exekuce.

Návrh na nařízení exekuce s vysvětlivkami. Tento návrh lze použít na všechny případy nařízení exekuce. Návrh na nařízení exekuce s vysvětlivkami. Tento návrh lze použít na všechny případy nařízení exekuce. Exekutorskému úřadu v Hodoníně 1/ Mgr. Kamil Brančík Sadová 15, 695 01 Hodonín Oprávněný: 2/ se sídlem

Více

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, Šafaříkova 9, příspěvková organizace POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů Název školy: Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace Pokyn

Více

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Tato směrnice ruší všechny předcházející

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 398/2004-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

8. V jakém právním předpisu byste našli odpověď na otázku, jakou lhůtu má úřad na to, aby v řízení vydal rozhodnutí? a) občanský soudní řád

8. V jakém právním předpisu byste našli odpověď na otázku, jakou lhůtu má úřad na to, aby v řízení vydal rozhodnutí? a) občanský soudní řád 1. Která z následujících možností není platná pro senát ČR? a) Senátoři jsou voleni na 6 let. b) Senát se nepodílí na volbě prezidenta. c) Po uplynutí 2 let se volí nová třetina senátorů. d) Právo volit

Více

Č. j. MV-20477-2/KM-2015 Praha 19. února 2015 Počet listů: 6 R O Z H O D N U T Í. rozhodlo. takto:

Č. j. MV-20477-2/KM-2015 Praha 19. února 2015 Počet listů: 6 R O Z H O D N U T Í. rozhodlo. takto: Doručeno dne: 20. 2. 2015 kancelář ministra vnitra Nad Štolou 3 Praha 7 17034 Č. j. MV-20477-2/KM-2015 Praha 19. února 2015 Počet listů: 6 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo vnitra, jako nadřízený věcně

Více

U s n e s e n í. 39 ICm 3497/2013 12 VSOL 178/2014-27 (KSOS 39 INS 16289/2013)

U s n e s e n í. 39 ICm 3497/2013 12 VSOL 178/2014-27 (KSOS 39 INS 16289/2013) -27 U s n e s e n í Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Vojtěcha Brhla a JUDr. Ivany Wontrobové v právní věci žalobce Ing. Jiřího Hanáka, Erbenova

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 A 61/2011-31 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Slavomíra Nováka a soudců JUDr. Hany Pipkové a JUDr. Marcely Rouskové v právní věci

Více

Správní žaloba. Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 110 00 Praha 1. Sp. zn.: (nepředchází) Slezská 56 120 00 Praha 2 DS: whehjsc

Správní žaloba. Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 110 00 Praha 1. Sp. zn.: (nepředchází) Slezská 56 120 00 Praha 2 DS: whehjsc Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 110 00 Praha 1 Sp. zn.: (nepředchází) Žalobce: Zastoupen: Tomáš Pecina Slezská 56 120 00 Praha 2 DS: whehjsc JUDr. Petrem Kočím, Ph.D., advokátem Opletalova 1535/4

Více

U S N E S E N Í. rozhodl t a k t o rozvrhovaná podstata v celkové výši 160.005,45Kč se rozvrhuje tak, že se z ní uspokojí pohledávky v tomto pořadí:

U S N E S E N Í. rozhodl t a k t o rozvrhovaná podstata v celkové výši 160.005,45Kč se rozvrhuje tak, že se z ní uspokojí pohledávky v tomto pořadí: Exekutorský úřad Praha 9 Exekutorský úřad Praha 9 S o u d n í e x e k u t o r J U D r. M i l a n S u c h á n e k tel.: 266 032 031, tel. fax.: 266 032 032, e-mail: suchanek@exekucepraha.cz, ID DS: qjzg82q

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : Konf 33/2013-12 U S N E S E N Í Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Michala Mazance, JUDr.

Více

Disciplinární řád České asociace sester

Disciplinární řád České asociace sester Disciplinární řád České asociace sester 1 Obecná ustanovení 1. Porušení povinností člena České asociace sester (dále jen ČAS) vyplývající ze stanovených předpisů ČAS, Stanov ČAS, z Etického kodexu ICN

Více

SAZEBNÍK SOUDNÍCH POPLATKŮ. b) nelze-li předmět řízení ocenit 1 000 Kčs

SAZEBNÍK SOUDNÍCH POPLATKŮ. b) nelze-li předmět řízení ocenit 1 000 Kčs Čiastka 104 Zbierka zákonov č. 549/1991 Strana 2717 SAZEBNÍK SOUDNÍCH POPLATKŮ Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. I. Poplatky vybírané v občanském soudním řízení Položka 1, pokud není stanovena zvláštní

Více

U S N E S E N Í. O d ů v o d n ě n í : č. j. 4 Ads 47/2004-45

U S N E S E N Í. O d ů v o d n ě n í : č. j. 4 Ads 47/2004-45 č. j. 4 Ads 47/2004-45 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobkyně: M.

Více

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Rok 2008 SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE 4/2008 SMĚRNICE Rady města České Budějovice ze dne 23. 4. 2008 o evidování a vyřizování škodních událostí Vydává Zpracoval Projednáno

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 58A 16/2013-24 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci žalobce: R. C., zastoupeného JUDr. Ing. Ondřejem Horázným, advokátem

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_09_OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ_P1-2 Číslo projektu:

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.02 Téma sady: Listina základních práv a svobod Ročník: Nástavbové

Více

Environmentální, územně plánovací rozhodovací procesy a korupce

Environmentální, územně plánovací rozhodovací procesy a korupce Environmentální, územně plánovací rozhodovací procesy a korupce Milan Štefanec Nezávislé sociálně ekologické hnutí NESEHNUTÍ Chraňme si svůj prostor, Brno, 18. 2. 2013 Administrativní (byrokratická) a

Více

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Disciplinární řád upravuje postup při projednávání disciplinárních přestupků a ukládání sankcí studentům Vysoké školy ekonomie a managementu. Disciplinární

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 6/2004-49 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Josefa Baxy a JUDr. Lenky

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Občanské soudní řízení III/2 VY_32_INOVACE_200 3 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka (soudce zpravodaj) a soudců Radovana Suchánka a Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti

Více

Žádosti o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žádosti o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Žádosti o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů I. Úvodní ustanovení Právo na informace je zakotveno v čl. 17 Listiny základních práv

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 = souhrn právních norem, které chrání společnost, stát a občany před nežádoucím

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 *UOHSX004A81J* UOHSX004A81J ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 70/2007-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský Znemožnění provedení sociálního šetření k ověření skutečností pro nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi ze strany klienta nemůže být důvodem pro zamítnutí žádostí o dávky pomoci v hmotné nouzi, pakliže

Více

Příloha SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení 549/1991 Sb. - o soudních poplatcích - Příloha SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem je peněžité plnění a) do částky 20 000

Více

IČO: 00064581 se sídlem: Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ: 110 00

IČO: 00064581 se sídlem: Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ: 110 00 Advokátní kancelář Klára Samková s. r. o. zapsaná u Městského soudu v Praze, Mgr. Martina R. BLAHOUŠOVÁ Mgr. Petra GERLICHOVÁ Mgr. Petra HRUBÁ Mgr. Petra KOŽNEROVÁ Mgr. Eva FOLTÝNOVÁ JUDr. Michala MAŠÍNOVÁ

Více

rozhodnutí: Žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení. Odůvodnění:

rozhodnutí: Žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení. Odůvodnění: Praha Čj. 39 003/2005-603 Na základě odvolání (rozkladu), které podala k poštovní přepravě dne 7. 10. 2005 paní xxxxxxxxxxxx, adresa xxxxxxxxxxx (dále jen odpůrkyně ), podle 61 odst. 1 zákona č. 71/1967

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_16_TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ_P1-2 Číslo projektu:

Více

říjen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

říjen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 říjen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Spoluzavinění lyžaře při poranění na sjezdovce Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31.7.2013, sp. zn. 25 Cdo 4286/2011 Žalobce žaloval provozovatele

Více

žaloba vraceni půjčky online. o nájmu bytu na dobu neurčitou Sml. smluv - Smlouvy ČR Software Vzory smluv - Smlouvy ČR nabízí

žaloba vraceni půjčky online. o nájmu bytu na dobu neurčitou Sml. smluv - Smlouvy ČR Software Vzory smluv - Smlouvy ČR nabízí žaloba vraceni půjčky online. o nájmu bytu na dobu neurčitou Sml.» Ke stažení: Vzory smluv - Smlouvy ČR Software Vzory smluv - Smlouvy ČR nabízí Software Vzory smluv - Smlouvy ČR umožňuje samostatně si

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 5 - Postupy při řešení dopravních nehod, jiných událostí a přestupků na úseku dopravy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 As 31/2006-122 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Azs 157/2005-47 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci

Více

Část první. Úvodní ustanovení

Část první. Úvodní ustanovení Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5.4.2007 č.j. 142/2007-ODS-Org,

Více

Zasláno E - mailem. Městský soud v Brně Rooseveltova 16 601 62 Brno. V Roudnici nad Labem dne 7. listopadu 2006

Zasláno E - mailem. Městský soud v Brně Rooseveltova 16 601 62 Brno. V Roudnici nad Labem dne 7. listopadu 2006 Zasláno E - mailem Městský soud v Brně Rooseveltova 16 601 62 Brno V Roudnici nad Labem dne 7. listopadu 2006 Žalobce: bytem Dr. Slavíka 1515 413 01 Roudnice nad Labem Žalovaný: Veřejný ochránce práv sídlem

Více

K Beránku 3, 143 00 Praha 4, tel. 261222658, fax 261222604, podatelna@exekutor.info, www.exekutor.info

K Beránku 3, 143 00 Praha 4, tel. 261222658, fax 261222604, podatelna@exekutor.info, www.exekutor.info Exekutorský úřad Praha 4, JUDr. Monika Elfmarková - soudní exekutor K Beránku 3, 143 00 Praha 4, tel. 261222658, fax 261222604, podatelna@exekutor.info, www.exekutor.info č.j. 115 EX 403/08-062 Usnesení

Více

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy Úvodní slovo................................................... 11 seznam použitých zkratek...................................... 10 1 Základy odpovědnosti občana republiky........................ 13 1.1

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 A 48/2002 40 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Antonína Koukala a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Ads 14/2003-73 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného

Více

Očekávaný výstup. Druh učebního materiálu

Očekávaný výstup. Druh učebního materiálu Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Afs 12/2011-183 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Michala

Více

U s n e s e n í. pro náklady předcházejícího řízení ve výši 5.556,00 Kč a pro náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny

U s n e s e n í. pro náklady předcházejícího řízení ve výši 5.556,00 Kč a pro náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny Sp.zn. 102 Ex 030/03-N U s n e s e n í Soudní exekutor JUDr. Milan Vlha, se sídlem Ostrava, Dlouhá ul. 3, pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Ostravě č.j. 91 Nc 10155/2002-9

Více

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek Veškeré stížnosti a připomínky jsou posuzovány jako podnět ke zlepšení poskytovaných

Více

Usnesení z 5. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 24. 6. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Usnesení z 5. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 24. 6. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Usnesení z 5. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 24. 6. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Složení komise 120/5/2015 1. zvolilo: tuto pracovní komisi: Volební

Více

1. Východiska a základní pojmy

1. Východiska a základní pojmy METODIKA HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro oblast vzdělávání v sociálních službách a sociální práci únor 2011 1. Východiska a základní pojmy Metodika hodnocení

Více

3. 12. 1992 Československé státní občanství dr. Josefu Colloredo-Mannsfeldovi potvrzeno MV ČR.

3. 12. 1992 Československé státní občanství dr. Josefu Colloredo-Mannsfeldovi potvrzeno MV ČR. Žalovaná strana: I. Národní památkový ústav právní zástupce: JUDr. Miloš Hošek, advokát Žalující strana: II. Colloredo-Mannsfeldové Dědicové: 1) Kristina Colloredo-Mansfeldová nemovitosti po dr. Josefu

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009. V průběhu roku 2009 získala Městská

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY -55 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Davida Rause, Ph.D. a soudců JUDr. Jany Kubenové a Mgr. Petra Šebka v právní věci žalobců: a)

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 5/2010-67 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Marie

Více

Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu s návrhem na přednostní rozhodnutí

Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu s návrhem na přednostní rozhodnutí Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 111 21 Praha Nové Město Datová schránka snkabbm Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu s návrhem na přednostní rozhodnutí Praha, 12. 2. 2013 Žalobce: Bc. Jakub

Více

Předmět prodeje. Vydavatelství RO-TO-M, a. s. se sídlem Bučovice, Vícemilice, Slovenská 172 IČ: 277 20 331

Předmět prodeje. Vydavatelství RO-TO-M, a. s. se sídlem Bučovice, Vícemilice, Slovenská 172 IČ: 277 20 331 Předmět prodeje Vydavatelství RO-TO-M, a. s. se sídlem Bučovice, Vícemilice, Slovenská 172 IČ: 277 20 331 Pohledávky ve výši 3 723 219,83 Kč vznikly na základě objednávek a poté kupních smluv a k nim sepsaných

Více

4 EX0305/08-51. Usnesení

4 EX0305/08-51. Usnesení 4 EX0305/08-51 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Jana Bémová, Exekutorský úřad v České Lípě se sídlem Hrnčířská 762, Česká Lípa, pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v České Lípě

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 As 155/2012-21 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 202/2004-136 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - Verze 1 9. července 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Spisová značka: 21 T 43/2012 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Obvodní soud pro Prahu 9 rozhodl samosoudkyní JUDr. Kateřinou Radkovskou v hlavním líčení konaném v Praze dne 10. dubna 2014 t a k

Více