10. Osobnostní a sociální rozvoj učitele III.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "10. Osobnostní a sociální rozvoj učitele III."

Transkript

1 Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ 10. Osobnostní a sociální rozvoj učitele III.

2 Posílení schopnosti sebereflexe a zpracování zpětné vazby Zpětná vazba Zpětná vazba je poskytnutí informace o tom, jak na nás určité chování působí. Reakce zpětnou vazbou je základem kvalitní komunikace (Praško, Prašková). Můžeme se dozvědět, jak nás vidí druzí lidé, a sami dát informaci, jak vidíme my ostatní. Jedná se o pozitivní nebo negativní zpětnou vazbu. Pozitivní zpětná vazba posiluje dané chování, negativní vazba by měla vést k jeho zeslabení. V běžném životě jsou obě opomíjeny. Zásady efektivní zpětné vazby: Mluvte za sebe. Mluvte v první osobě jednotného čísla. Zdůrazníte tak, že se jedná o váš názor, přebíráte odpovědnost za své tvrzení. Popisujte prožívání daného chování. Vyjádření vlastního pocitu, jeho správné pojmenování je důležité pro plynulou a účinnou komunikaci zejména u dlouhodobých vztahů. Není vhodné používat vždy to samé slovo nebo vyjádření příliš dramatická a vyvolávat tak pocity viny. Popisujte konkrétní chování. Zaměřte se pouze na prvek chování (nikoli osobnost), kterého si ceníme, nebo naopak, který je pro nás nepřijatelný. Je důležité chování přesně specifikovat. Zaměřte se pouze na chování, které je v moci příjemce zpětné vazby změnit. Neinterpretujte, nehodnoťte. Sdělte příjemci zpětné vazby, jak vnímáte jeho chování, ale neříkejte, jaké jeho chování je, vyhýbejte se zobecňování a moralizování. Vysvětlete důvody a vyjádřete přání nebo potřebu. Sdělte, jak vás ovlivňuje chování druhého, případně vysvětlete, proč tomu tak je. Přáním vyjádříte změnu pro chování v konkrétní situaci, dáváte příjemci zpětné vazby možnost k uvážení přání nebo prostor k další diskuzi. Gilnerová (in Komárková, Slaměník, Výrost, 2001) uvádí pro inspiraci následující schéma: 1.) Já (cítím) (prožitek) vyjadřujeme své prožitky, pocity, mluvíme za sebe, v první osobě 2.) Když ty (konkrétní chování)...popisujeme konkrétní chování, které v nás vyvolalo vyjádřené pocity, nehodnotíme toto chování ani vlastnosti či rysy, nezobecňujeme 3.) Protože (důvod)...informujeme, jak mě ovlivňuje chování druhého, nebo vysvětlíme, proč tomu tak je, ne vždy ovšem víme proč 4.) A přál bych si (přání)...vyjádříme změnu pro chování druhého v konkrétní situaci, která způsobí, že se ve vztahu k němu budeme cítit lépe, dáváme druhému šanci k uvážení přání nebo prostor k další diskuzi či vyjednávání 2

3 Pochvala Kromě toho, že by pochvala měla být upřímná a vhodná, rozlišujeme její dvě formy: chvála určena člověku chvála určená procesu Pokud chceme někoho chválit, měli bychom se především zaměřit na proces, tedy techniku jedince, a nikoli na osobu nebo pouhý výsledek něčeho. Jak na to? Popíšeme: co udělal, co to přineslo, (případně co cítím). A to: co nejdříve, stručně, jasně, konkrétně. Práce s výtkou a kritikou Kritika přijímání Hlavní typy kritiky: 1. oprávněná a vhodná kritika 2. oprávněná a nevhodně podaná kritika 3. záměrně nepravdivá, chce ponížit 4. nezáměrně nepravdivá, omyl Nejprve velmi pozorně poslouchej a mlč! Reaguj konkrétně a specificky. Nezevšeobecňuj. Věty začínej v 1. osobě čísla jednotného. Já, Mě 1. První krok reagování na kritiku kognitivní rekonstrukce a) Je to vůbec kritika? Není to jen věcné konstatování faktu? b) Jaká má motiv kritizující? Jaký má ke mně vztah? c) Chápu přesně to, co mi chce kritizující sdělit? d) Neopakuje se tato kritika častěji? Zvláště od různých osob? e) Chceme vůbec kritiku přijmout? Kritika se netýká celého člověka, ale části jeho jednání. f) Jak mi záleží na vztahu ke kritizujícímu? g) Může mi být kritika užitečná? Zlepší mě? 3

4 2. Druhý krok asertivní reakce a) Zpětná vazba Jsem rád, že mi to říkáš tak přímo, ale b) Asertivní souhlas Máš pravdu, choval jsem se hloupě c) Empatie Docela tě chápu, to tě muselo naštvat d) Negativní dotazování Vysvětli mi, co ti vadí e) Negativní aserce Taky mě to trápí, nedělal jsem to dobře. Pozitivní přístup a posilování mentální odolnosti pro práci učitele Práce učitele v MŠ je velmi náročná a vyčerpávající, proto je nutné věnovat velkou pozornost zvyšování odolnosti vůči stresu, neboť to je jediný způsob prevence vůči syndromu vyhoření, který je bohužel v pomáhajících profesích poměrně častý. Jedním z principů posilování odolnosti je zaměření se na trojici, která rozhoduje o tom, jak na daný podnět / myšlenku budeme reagovat. Jednotlivé složky vnímání situací a podnětů jsou: Vnitřní dialog V naší hlavě neustále probíhá vnitřní dialog. Objevují se v ní myšlenky, které nás hodně ovlivňují a určují naše vnitřní nastavení. Mohou nám pomáhat, pokud jsou pozitivní, jsme optimističtí, máme snahu a odhodlání dosáhnout svých cílů. Pokud však převažují negativní a kritické myšlenky, potom nás vedou k neúspěchu a pasivitě. Psychický a fyzický stav To, jak budeme reagovat, určuje také, v jaké jsme psychické a fyzické pohodě. Pokud jsme zdravotně v pořádku, cítíme se dobře ve svém těle, jsme odpočatí a v pohodě, naše výsledná reakce bude podstatně jiná, než když nám nebude dobře, bude nás něco bolet, budeme nemocní, smutní či unavení. Fokus Fokus neboli zaměření je třetím faktorem, který nás ovlivňuje. Je to to, na co se soustředíme, co upřednostňujeme, co nás přitahuje. A opět bude rozhodující, zda naše zaměření je na věci a podněty negativní nebo na to, co je pro nás přínosné, co vede k našemu cíli, co nám přináší radost a štěstí. PODNĚT VNITŘNÍ DIALOG STAV ROZHODNUTÍ / REAKCE PSYCHICKÝ A FYZICKÝ STAV FOKUS 4

5 Pozitivní postoj pozitivní myšlení Štěstí ve tvém životě se odvíjí od způsobu tvého myšlení. Marc Aurel Již několikrát se zde objevil pojem pozitivní myšlení, pohled na svět, na život. Pozitivní postoj je jedna z nejdůležitějších věcí, která rozhoduje o tom, jaký život budeme žít. Kontrolovat myšlenky je v jistém smyslu neproveditelné (výzkumy uvádějí, že člověk má zhruba myšlenek za den), co ale kontrolovat lze, jsou naše pocity, které je provázejí. A ty nám ukazují, jakou myšlenku vysíláme a jakou dostaneme zpět. Život je totiž takový, jaký ho vnímáme. Dobrou zprávou přitom je, že pravděpodobnost štěstí v životě je tím vyšší, čím více se člověku daří uplatňovat pozitivní postoje a vlastnosti. Jde o šest tzv. základních ctností moudrost, odvahu, laskavost, spravedlnost, střídmost a duchovnost - tedy úsilí po hledání hodnot, jež jednotlivce přesahují. Povzbudivé je zjištění, že všechny tyto ctnosti jsou naučitelné a tedy nemůžeme si vybrat mnohé okolnosti svého života, nemůžeme ovlivnit svoji minulost, ale můžeme změnit svoje postoje a tím ovlivňovat svoji budoucnost. Zda jsou naše postoje pozitivní, nám může pomoci rozklíčovat test. 5

6 Použitá a doporučená literatura: Barešová, Vladimíra. Otazníky nad vzděláváním učitelek MŠ. Učitelské noviny 06/2009. Dostupný na WWW: (kontrola zdroje ). Fischer, Fred. POSTAVME MOSTY mezi občany a úřady místní samosprávy a v zájmu efektivnější spolupráce se naučme, JAK ZVLÁDAT KONFLIKTY A Neshody. Nadace pro místní rozvoj (Foundation for Local Development) při Partners Romania Dostupné na www: &ved=0ccaqfjaa&url=http%3a%2f%2funhabitat.org%2f%3fwpdmact%3dprocess%26did%3dodc0 LmhvdGxpbms%3D&ei=aoBfVPnnEoXoaK3KgpAP&usg=AFQjCNFR6YFxPHJqF5faLNquByRNgkflSw &sig2=jla0bx4f8livere3ifvrbq&bvm=bv ,d.d2s (kontrola zdroje ). Gelb, M. Myslet jako Leonardo da Vinci. Sedm kroků ke genialitě. Praha: Ikar s. ISBN: Harris, Thomas Anthony. Já jsem OK, ty jsi OK: (transakční analýza, která mění vědomí a chování lidí, kteří nikdy nepoznali pocit, že jsou OK). Praha: Pragma s. ISBN Kanitz, Anja von. Jak rozvíjet emoční inteligenci. Praha: Grada Publishing s Kurz Respektovat a být respektován. Dostupné na www: (kontrola zdroje ). Novák, Tomáš. Testy osobnosti. Praha: Grada Publishing s. ISBN Plamínek, Jiří. Konflikty a vyjednávání. Praha: Grada Publishing s. ISBN Prašková, Hana. Praško, Ján. Asertivitou proti stresu. Praha: Grada Publishing s. ISBN Příručka Best practice oblast komunikace. Projekt Spolupráce krajů na rozvoji zaměstnanců CZ/FMP.01/0002. Dostupné na WWW: -zamestnancu-cl-1757.html?month=4&year=2013 (kontrola zdroje ). Syndrom vyhoření. Dostupné na WWW: (kontrola zdroje ). Syslová, Z. Hodnocení průběhu vzdělávání jako jedna z oblastí vlastního hodnocení mateřské školy. Disertační práce. Praha: PdF UK s. dostupné na WWW: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/103393/?lang=en (kontrola zdroje ). Výrost, Jozef. Komárková, Růžena. Slaměník, Ivan. Aplikovaná sociální psychologie III: sociálněpsychologický výcvik. Praha: Grada Publishing s. ISBN

7 Bäcker Braun, Katharina. Rozvoj inteligence u dětí od 3 do 6 let. Praha ISBN: Berne. Jak si lidé hrají. Praha: Portál s. ISBN: Covey, Stephen, R. 7 návyků skutečně efektivních lidí: zásady osobního rozvoje, které změní váš život. Praha: Management Press 2014, 366 s. ISBN: Dryden, Windy. 10 kroků k pozitivnímu životu. Praha: Talpress s. ISBN: Goleman, Daniel. Emoční inteligence. Praha: Metafora 2011, 315 (10) s. ISBN: Hadfield, Sue. Pozitivní myšlení: jak změnit svůj přístup a dívat se na život optimisticky. Praha: Grada 2013, 172 s. ISBN: Kopřiva, Pavel. Respektovat a být respektován. Kroměříž: Spirála 2008, 286 s. ISBN Medzihorský, Štefan. Asertivita. Praha: Elfa s. Paulínová, Lea. Neumannová, Lenka. Psychologie pro Tebe. Praha: Informatorium, , 34 s. ISBN: Seligman, Martin, E. Naučený optimismus: jak změnit své myšlení a život. Praha: Dobrovský s. ISBN Shapiro, Lawrence E. Emoční inteligence a úspěšný život; rozvoj sociálních dovedností. Praha: Portál s. ISBN: Syslová, Z. Profesní kompetence učitele mateřské školy. Praha: ISBN Autor - zodpovědná osoba: Mgr. Blažena Mačáková, Mgr. Jitka Štádlerová Korektorské úpravy: Mgr. Josef Švábenický Grafické úpravy: Radek Váňa 7

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

Více

Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát

Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát socialni-prace-se-skupinou.indd 1 15.9.2012 21:51:16 Tato publikace vznikla v rámci projektu Inovace studijního programu Pastorační a sociální

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Průvodce slaďováním soukromého a pracovního života ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Blanka Junová www.pracenadalku.cz www.pracenadalku.cz Předmluva Dostává se vám do ruky text vycházející z

Více

Jak zvládnout stres za katedrou

Jak zvládnout stres za katedrou R Jak zvládnout stres za katedrou Zdenka Bártová www.computermedia.cz Praktická příručka pro pedagogy OBSAH 1. STRES A JEHO VLIV NA ORGANISMUS...10 OBJASNĚNÍ POJMU STRES... 10 CO PŘEDCHÁZÍ VZNIKU STRESU?...

Více

Jak být dobrý třídní učitel

Jak být dobrý třídní učitel Jak poznám, jestli jsem dobrý třídní a ve třídě to klape? A 1.3 Jak být dobrý třídní učitel DOC. PHDR. SOŇA HERMOCHOVÁ, CSC. Anotace: Téma třídní učitel je skutečně široké a zahrnuje mnoho různých pohledů.

Více

Instituce a profesionální vychovatelé. Metody poznávání a rozvíjení individuálních potřeb předškolních dětí

Instituce a profesionální vychovatelé. Metody poznávání a rozvíjení individuálních potřeb předškolních dětí Metody poznávání a rozvíjení individuálních potřeb předškolních dětí C2.2 PhDr. Eva Šírová, Ph.D., katedra psychologie FF UK Co se dozvíte: Sledování a zaznamenávání individuálního rozvoje dětí a jejich

Více

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další

Více

Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání. Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea

Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání. Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a

Více

Sociální komunikace 1

Sociální komunikace 1 Sociální komunikace 1 OBSAH Úvod... 3 Používané ikony:... 4 1 Komunikace obecně... 5 1.1 Obecné pojmy... 5 1.2 Druhy, funkce a vlastnosti komunikace... 7 1.3 Bariéry komunikace... 8 1.4 Písemná a telefonická

Více

Ukazatel inkluze. Rozvoj učení a zapojení ve školách. Tony Booth and Mel Ainscow Redakce a produkce výroby pro CSIE Mark Vaughan

Ukazatel inkluze. Rozvoj učení a zapojení ve školách. Tony Booth and Mel Ainscow Redakce a produkce výroby pro CSIE Mark Vaughan Ukazatel inkluze Rozvoj učení a zapojení ve školách Tony Booth and Mel Ainscow Redakce a produkce výroby pro CSIE Mark Vaughan Vydáno Česká verze je v České republice vydána a šířena občanským sdružením

Více

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj Tento vzdělávací program vznikl v rámci projektu Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj reg. č.: CZ.1.07/3.2.08/02.0046 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce

Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce Metodika vyhodnocování Jindřich Racek Hana Solařová Alena Svobodová Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce Metodika vyhodnocování Jindřich Racek Hana

Více

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry Etika a lidská práva v sociální práci Ondřej Fischer, Petr Jandejsek, Alena Kroupová, Helena Kunstová, René Milfait, Dana Moree TENTO

Více

Potřeby dětí se zdravotním postižením

Potřeby dětí se zdravotním postižením Národní centrum podpory transformace sociálních služeb, 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Potřeby dětí se zdravotním

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

Učení a vzdělávání v podniku a jejich podmínky

Učení a vzdělávání v podniku a jejich podmínky Učení a vzdělávání v podniku a jejich podmínky Zuzana Šimberová Úvodem Podnikové vzdělávání jako součást dalšího profesního vzdělávání a potažmo celoživotního učení se v posledních desetiletích dostává

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky

Více

Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a Terapeuticko-intervenční program pro uživatele pervitinu

Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a Terapeuticko-intervenční program pro uživatele pervitinu Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a Terapeuticko-intervenční program pro uživatele pervitinu

Více

EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ

EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ Jana Adamčíková Petr Eisner Daniel Kaucký EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ Rytmus, o. s. Tento program byl spolufinancován Evropskou unií

Více

Volný čas 1. vzdělávací blok

Volný čas 1. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Volný čas 1. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém přípravy,

Více

Náš společný svět. Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena.

Náš společný svět. Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Blanka Blažková Autoři: Blanka Blažková, Miroslava Belhová, Martina Nuslauerová, Martin Bjaloň Spolupracovali: Miroslava

Více

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ Systém podpory autoevaluace škol v ČR Školy na cestě ke kvalitě Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál, Karel Černý, Hana Košťálová, Erika Mechlová,

Více

Názory učitelů základních škol na potřebu změn ve školním vzdělávání 1

Názory učitelů základních škol na potřebu změn ve školním vzdělávání 1 ORBIS SCHOLAE, 2013, 7 (1) 79 100 EMPIRICKÉ STUDIE Názory učitelů základních škol na potřebu změn ve školním vzdělávání 1 79 Jana Straková, Vladimíra Spilková, Jaroslava Simonová Univerzita Karlova v Praze,

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Katedra tělesné výchovy Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr.

Více