Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)"

Transkript

1 Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální komunikační dovednosti každého člověka ovlivňují vztahy v jeho pracovním, ale také osobním životě. Schopností, které spadají do kategorie komunikace, existuje celá řada. Jedná se například o efektivní mezilidskou komunikaci, asertivitu, řešení konfliktů, empatii atd. Způsob komunikace je úzce spojen s charakterem a vlastnostmi určitého člověka, proto je vhodné osvojit si určité typy komunikačních dovedností a výrazně si tak ulehčit mezilidskou komunikaci. Pokud se člověk snaží rozvíjet své komunikační schopnosti a soft skills obecně, výrazně to ovlivní jeho pracovní život, může dojít např. ke zlepšení týmové práce či řešení sporů. Tím pádem se rozvíjí také jeho sebejistota, sebeúcta a dochází ke snížení stresových situací. Lidé, kteří rozvíjejí svůj potenciál v rámci komunikace, se nebojí přijít se zajímavými či netradičními nápady. Nepříjemné situace řeší bez větších problémů, překážky chápou jako výzvy a vítají změny či nové věci. Samotný pojem komunikace má několik významů. Pochází z latinského slova communicare, což znamená sdílet či radit. Nejčastěji tento výraz chápeme jako formu dorozumívání, které může být verbální či neverbální. Lidé spolu komunikují vždy za nějakým účelem, každá komunikace má nějakou funkci a i ty se mohou kombinovat (přesvědčující, zábavná, motivující). Soňa Smolková-Syřinková se ve své prezentaci zabývá komunikačními dovednostmi s využitím transakční analýzy. Transakční analýza je psychoanalytická teorie, která byla vyvinuta Ericem Bernem. Eric Berne byl americký lékař a psychiatr a transakční analýzu odvodil z psychoanalýzy. Jeho studie se zabývá třemi stavy ega, které se rozvíjí v dětství. V daných pozicích a během komunikace může člověk jednat na základě určitého stavu ega.

2 Přibližně devadesát procent komunikace tvoří komunikace neverbální, pouze deset procent zbývá na to, co zní, čili na mluvené slovo. Není tedy divu, že komunikace není jednoduchá a je potřeba, aby každý rozvíjel své individuální komunikační dovednosti. Transakční analýza Transakční analýza vychází z toho, že každý člověk, bez ohledu na pohlaví či věk, má v sobě zastoupeny tzv. tři ego stavy. Tento ego stav není spojen s funkcí biologického rodiče. Vyvíjí se do šestého roku života a jedná se o určité hranice, které máme vymezeny. Lze také hovořit o svědomí či předsudcích. V rámci tohoto ego stavu se rozlišují dva typy rodiče. - Kritický rodič Kritický rodič udává pravidla a hranice, které jsou poměrně úzce vymezeny. Typickým projevem bývá nedostatek chvály a nespokojenost s veškerými výkony. To, co se daří, je samozřejmost. Na druhou stranu si dítě díky tomuto přístupu uvědomí, že v životě se musí dodržovat určitá pravidla. Každý v sobě má kritického rodiče, jelikož každý je ovlivněn svými předsudky. - Pečující rodič Pečující rodič má ochranitelské sklony, často dítě zbavuje zodpovědnosti. Neudává pravidla ve smyslu nesmíš, musíš, ale spíše můžeš, máš právo. Hlavním pozitivem pečujícího rodiče je, že podporuje spontaneitu a kreativitu. V rámci ego stavu rodiče lidé přijímají zodpovědnost za ostatní. Pokud však přebíráme zodpovědnost za druhé, zbavujeme se tak zodpovědnosti za sebe sama. b) ego stav dítěte Vyvíjí se také do šestého roku života, zahrnuje pocity a emoce. Jedná se o emoční reakci dítěte na svět dospělých, chování rodičů apod. Vliv kritického rodiče - Zraněné dítě Stav zraněné dítěte představuje reakci na kritický přístup rodiče, který má vysoké požadavky. Pokud dítě tyto požadavky nesplňuje, dochází u něj k pocitu zklamání a viny. - Adaptovaná dítě Přizpůsobené neboli adaptované dítě se snaží rodičům vyhovět a v průběhu života se většinou snaží všem zavděčit. V extrému lze hovořit o tom, že žije životy jiných. Adaptované dítě často nevyjadřuje svůj názor, spíše chce vyhovět. - Rebelující dítě Rebelující dítě vzdoruje nátlaku kritického rodiče. Takoví lidé bývají velmi impulzivní a nepotlačují emoce.

3 Vliv pečujícího rodiče - Svobodné dítě funguje na principu Já chci/ Já nechci. Ve vyhrocených podobách nesdílí důsledky svých činů či empatii. Každý v sobě máme všechny druhy dítěte, ale záleží na tom, z jaké části je v nás zastoupeno. c) dospělý ego stav Pouze z pozice dospělého ego stavu přijímáme zodpovědnost za sebe sama. Nikoho neviníme za naše myšlení, pocity a důsledky našich činů. Jedná se o všechny závěry, které jsme si vytvořili na základě osobní zkušenosti. Dospělý dokáže žít tady a teď. Neobrací se příliš k budoucnosti a nerozebírá minulost do podrobností. Zná své emoce, nepotřebuje nic potlačovat, vymlouvat se a příliš racionalizovat. Vyjadřuje svůj názor, nehodnotí a nesoudí situaci. Umí naslouchat druhým a dává jim prostor k vyjádření. Je schopen dělat kompromisy, ale naopak od kritizujícího či pečujícího rodiče nemanipuluje. Svět je možné vnímat z několika pozic: - Já jsem OK, ty nejsi OK. To znamená, že lidé upevňují svou vlastní pozici zpochybňováním ostatních. - Ty jsi OK, já nejsem OK. Soustředění na své vlastní nedostatky a chyby, ze kterých nejsou obviňováni ostatní. - Já nejsem OK, ale ani svět není OK. Jedná se o pocit zmaru a beznaděje. - Ty jsi OK, já jsem OK. To neznamená, že svět je bezchybný. Člověk zná své nedostatky, ví o nich, ale pracuje na jejich zlepšení. Zároveň se přijímá takový, jaký je. Dospělý v sobě obsahuje jak ego stav rodiče, tak ego stav dítěte. Dramatický trojúhelník V dramatickém trojúhelníku existují tři role. a) oběť Představuje adaptované dítě. b) zachránce Zachránce zastupuje roli pečujícího rodiče. c) pronásledovatel/kat Pronásledovatel je zastoupen kritickým rodičem. To, co spojuje zúčastněné, jsou pocity. Například zachránce má pocit viny, že selhal. To že jednou někomu pomůžu, neznamená, že budu pomáhat pořád. Není špatné říct si o pomoc, ale neznamená to, že mě člověk bude stále zachraňovat. Dospělý se v dramatickém trojúhelníku nevyskytuje, protože dospělý nehraje žádné hry, je vyrovnaný. Ačkoliv každý v sobě má kritického rodiče, jelikož každý v sobě má předsudky.

4 T E S T 1. Přibližně jaké procento komunikace tvoří komunikace neverbální? a) 90% b)80% c) 75% d) 65% 2. Transakční analýza vychází z toho, že každý člověk má v sobě zastoupeny určité ego stavy. Kolik těchto ego stavů známe? a) 4 b) 5 c) 2 d) 3 3. Mezi tyto ego stavy nepatří: b) ego stav dítěte c) ego stav adolescenta 4. Známe dva typy ego stavu rodiče: a) kritický a zainteresovaný rodič b) kritický a pečující rodič c) ochotný a pečující rodič d) ochotný a zainteresovaný rodič 5. Stav zraněného dítěte je reakcí na: a) adaptované dítě b) zainteresovaného rodiče c) kritického rodiče d) dospělého 6. Vliv pečujícího rodiče se nejvíce projevuje u: a) rebelujícího dítěte b) kritického rodiče c) zraněného dítěte d)svobodného dítěte 7. Zná své emoce, nepotřebuje nic potlačovat, vymlouvat se a příliš racionalizovat. Vyjadřuje svůj názor, nehodnotí a nesoudí situaci. Umí naslouchat druhým a dává jim

5 prostor k vyjádření. Tento úryvek hovoří o: a) adaptovaném dítěti b) dospělém c) pečujícím rodiči d) zraněném dítěti 8. Vyvíjí se také do šestého roku života, zahrnuje pocity a emoce. Jedná se o emoční reakci dítěte na svět dospělých, chování rodičů apod. Úryvek popisuje: a) ego stav dítěte b) ego stav rodiče c) ego stav dospělého d) Žádná z odpovědí není správná. 9. V dramatickém trojúhelníku se neobjevuje role: a) oběti b) kata c) obhájce d) zachránce 10. Adaptované dítě je v dramatickém trojúhelníku ztvárněno v roli: a) obhájce b) kata c) oběti d) zachránce Správné odpovědi: 1-a, 2-d, 3-c, 4-b, 5-c, 6-d, 7-b, 8-a, 9-c, 10-c

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU 1 2 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Miloslav Hrubý AUTOR TEXTU: PhDr. Miloslav Hrubý Učební text č. 5 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

Etika při ošetřování tzv. obtížných klientů. Monika Štecová

Etika při ošetřování tzv. obtížných klientů. Monika Štecová Etika při ošetřování tzv. obtížných klientů Monika Štecová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Práce se zabývá etikou ošetřovatelské péče se zaměřením na tzv. obtížné klienty. Teoretická část práce se soustředí

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás!

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! H Měkké dovednosti (soft skills) v projektovém řízení H1 Co jsou soft skills V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště druhům soft

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Tento materiál vznikl v rámci projektu financovaném z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR s názvem: Kvalita lektorů = efektivnost a kvalita

Více

H3 Týmová spolupráce

H3 Týmová spolupráce Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! H Měkké dovednosti (soft skills) v projektovém řízení H3 Týmová spolupráce V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům:

Více

Štěstí přeje připraveným

Štěstí přeje připraveným PRŮVODCE KOMPETENCÍ - AKTIVNÍ PŘÍSTUP Štěstí přeje připraveným Jednou z nejčastějších odpovědí zaměstnavatelů na otázku, co od svých zaměstnanců očekávají je: Očekávám, že budou aktivní, že budou nejen

Více

Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav. Manažerská komunikace. PhDr. Ing. Petr Krohe

Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav. Manažerská komunikace. PhDr. Ing. Petr Krohe Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav Manažerská komunikace PhDr. Ing. Petr Krohe Opava 2008 1 1 Obsah 1 OBSAH 2 2 ÚVOD 7 3 MANAŽERSKÉ KOMPETENCE. 9 3.1 Definice pojmu kompetence 10 3.2 Typologie

Více

Posouzení využitelnosti Belbinovy teorie týmových rolí v praxi Usability Assessment of the Belbin s Team Role Theory in Practice

Posouzení využitelnosti Belbinovy teorie týmových rolí v praxi Usability Assessment of the Belbin s Team Role Theory in Practice MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav společenských věd Jitka Hájková Posouzení využitelnosti Belbinovy teorie týmových rolí v praxi Usability Assessment of the Belbin s Team Role Theory in Practice Bakalářská

Více

Projekt Efektivní komunikace cesta k úspěchu

Projekt Efektivní komunikace cesta k úspěchu Projekt Efektivní komunikace cesta k úspěchu Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Efektivní komunikace cesta k úspěchu Modul 2: Komunikace verbální a nonverbální

Více

PŘÍRUČKA BEST PRACTICE

PŘÍRUČKA BEST PRACTICE Oblast Komunikace PŘÍRUČKA BEST PRACTICE Tento mikroprojekt je spolufinancován Evropskou unií, z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty. projekt Spolupráce krajů na rozvoji zaměstnanců

Více

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ. Komunikace mezi členy zdravotnického týmu v intenzivní péči z pohledu sestry

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ. Komunikace mezi členy zdravotnického týmu v intenzivní péči z pohledu sestry FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Barbora Altmanová Studijní obor: Všeobecná sestra 5341R009 Komunikace mezi členy zdravotnického týmu v intenzivní péči z pohledu sestry

Více

Spolupráce mateřských škol a školského poradenského zařízení při sociální adaptaci a ovlivňování vztahů mezi dětmi. (metodický materiál)

Spolupráce mateřských škol a školského poradenského zařízení při sociální adaptaci a ovlivňování vztahů mezi dětmi. (metodický materiál) Spolupráce mateřských škol a školského poradenského zařízení při sociální adaptaci a ovlivňování vztahů mezi dětmi (metodický materiál) 1 Obsah 1. Úvod.... 2 2. Východiska pro realizování adekvátní sekundárně-preventivní

Více

Obsah. I. část teoretická

Obsah. I. část teoretická Obsah I. část teoretická 1. Lidské chování 1. 1. sociální vývoj člověka (dítěte) 1. 2. sociální prostředí a sociální styk vzhledem k dítěti předškolního věku 2. Citový vývoj člověka (dítěte) 2. 1. citový

Více

Asertivita v mezilidských vztazích BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Asertivita v mezilidských vztazích BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Asertivita v mezilidských vztazích BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. František Sýkora Vypracovala:

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Současné možnosti vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL A-Skills Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti Obsah Obsah...3 1 ÚVOD...5 1.1 Stručně o projektu...5 1.2 Stručně o Manuálu...5 2 SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI...6 2.1 Sociální

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Lež jako psychologický aspekt internetové komunikace Hana Máslová Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

doc. Ing. Jan Lojda, CSc., MBA MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

doc. Ing. Jan Lojda, CSc., MBA MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Metodika INTEGRAČNÍHO CENTRA NÁCVIKU SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Metodika INTEGRAČNÍHO CENTRA NÁCVIKU SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ Metodika INTEGRAČNÍHO CENTRA a NÁCVIKU SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ V RÁMCI PROJEKTU KATEŘINSKÁ ZAHRADA I. Integrační centrum Cílová skupina: Klienti Psychiatrické kliniky VFN se závažným duševním onemocněním

Více

Seminář pro pracovníky knihoven 23. dubna 2014 Mgr. Eva Bezoušková bezeva@seznam.cz

Seminář pro pracovníky knihoven 23. dubna 2014 Mgr. Eva Bezoušková bezeva@seznam.cz Seminář pro pracovníky knihoven 23. dubna 2014 Mgr. Eva Bezoušková bezeva@seznam.cz Úvodní část Diskuse Vývojová období lidského života Diskuse Osoby se speciálními vzdělávacími potřebami Práce se skupinou

Více

Psychologické aspekty komunikace s klientem

Psychologické aspekty komunikace s klientem Psychologické aspekty komunikace s klientem Vzdělávací materiál ke kurzu Management prodeje Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 1 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Mimoškolní výchova na základní škole se zaměřením na dramatický kroužek

Mimoškolní výchova na základní škole se zaměřením na dramatický kroužek UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky Drešrová Lada V. ročník kombinovaného studia Obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy Mimoškolní výchova na základní

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Globální rozvojové vzdělávání na hodinách občanské výchovy v rámci projektové výuky PEDAGOGICKÁ FAKULTA.

MASARYKOVA UNIVERZITA. Globální rozvojové vzdělávání na hodinách občanské výchovy v rámci projektové výuky PEDAGOGICKÁ FAKULTA. MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Globální rozvojové vzdělávání na hodinách občanské výchovy v rámci projektové výuky Diplomová práce Brno 2008 Autor práce: Lucie Pištěková

Více

pracovat s lidmi je umění

pracovat s lidmi je umění pracovat s lidmi je umění KDO JSME A CO NABÍZÍME Personal3p pro vás připravuje produkty, které přesně vyhovují požadavkům moderního byznysu a spojují v sobě flexibilitu, zákaznickou náročnost a kvalitu.

Více

OBRATNÁ KOMUNIKACE V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH

OBRATNÁ KOMUNIKACE V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH VZDĚLÁVACÍ A ROZVOJOVÝ SEMINÁŘ OBRATNÁ KOMUNIKACE V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH Strana 1 z 25 Co je to komunikace Dobrá komunikace je základem jakékoliv úspěšné spolupráce. Dokud se lidé spolu nedokážou domluvit,

Více

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ 3. DÍTĚ A TEN DRUHÝ Teď, když jsme se naučili létat v povětří jako ptáci a potápět se jako ryby, zbývá už jen jediné - naučit se žít na zemi jako lidé. George

Více

PSYCHOLOGIE 40 10. PSYCHOLOGIE Předmět psychologie Předmětem psychologie jsou všechny jevy psychické povahy. Psychologie řídí a vysvětluje poznatky o tom, jak člověk prožívá okolní svět a sebe v něm a

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra pedagogiky

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra pedagogiky Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra pedagogiky Bakalářská práce ETICKÁ VÝCHOVA V PROSTŘEDÍ SOŠ A SOU Petr Lansdorf Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku 2008 2012

Více