Příprava mostu přes nádraží pokračuje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příprava mostu přes nádraží pokračuje"

Transkript

1 informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma apadá mne tradič- spojení: Duben Nní měsíc bezpečnosti na silnicích. A to nejen proto, že každý den usedám za volant a jsem zděšen chováním některých řidičů. Nemohu totiž také nevzpomenout letošní zimu, která dala všem pořádně zabrat, nadto její vliv na kvalitu komunikací byl obrovský. Na údržbu našich silnic potřebovaly technické služby přes 5 milionů korun. Myslím si ale, že Tábor patřil k dobře průjezdným a upraveným městům, a nepotřebovali jsme k tomu ani okázalou pomoc armády jako v jiných městech. Nyní nás budou čekat opravy zimou poničených silnic a také plánované rekonstrukce. Určitě se všichni těšíme na dokončení rekonstrukce třídy 9. května, která právě v dubnu začne. V plánu je však celá řada dalších akcí jak na Starém městě, tak například i na Blanickém předměstí. V některém z příštích let se snad dočkáme, ve spolupráci s Jihočeským krajem, i celkové rekonstrukce Budějovické ulice. Řidiče pak čeká od července důležitá novinka bodový systém. Prozatím neznáme všechny detaily, ale doufejme, že přispěje k větší bezpečnosti na silnicích. Řidiči-čekatelé se mohou v brzké budoucnosti těšit na nové testy, které se budou provádět za pomoci výpočetní techniky a s centrálně generovanými otázkami pro každého. Třeba i tato náročnější příprava přispěje k tomu, aby nebyl pouze duben měsícem bezpečnosti, ale celý rok byl pro účastníky dopravy opravdu bezpečný a bezproblémový. Ing. Lubomír Šrámek tajemník Příprava mostu přes nádraží pokračuje Odbor investic shromažďuje předepsané podklady k podání žádosti o stavební povolení mostu. Přípravné práce jsou úzce propojeny s přípravou čtvrtého železničního koridoru. Rovněž výstavba mostu musí z finančních a organizačních důvodů proběhnout v souběhu s využitím společných výluk drážního provozu. Předkládáme čtenářům Novin táborské radnice dva obrázky, které znázorňují podobu budoucího přemostění nádraží. Další podrobnosti lze také získat na internetových stránkách města Tábora: Na základě připomínek občanů z Pražského sídliště a jejich následného projednání v radě města byl odborem životního prostředí řešen problém vzrostlé zeleně v okolí Sokolovské ulice. V loňském roce byla provedena inventarizace stávající zeleně a byly vytipovány problematické dřeviny. Ty pak byly navrženy ke kácení, přičemž byl zpracován návrh dosadby vhodnějších kultivarů dřevin na místa, kde v dospělosti, v plném vzrůstu, nebudou způsobovat problémy, to znamená, že nebudou nadměrně zastiňovat přilehlé byty a nebudou ohrožovat občany nebo jejich majetek. V současné době má odbor životního prostředí zpracovaný návrh sadovnických úprav, který řeší kácení dřevin a návrh výsadeb v Sokolovské ulici (ve dvou etapách), kácení a výsadby na jižní straně garáží. Informace se nacházejí na titulní stránce odkaz úřední deska, ostatní územně plánovací činnost a stavební aktivity, ostatní studie. František Krejčí vedoucí odboru investic Nový kabát zbývající části tř. 9. května Sadovnické úpravy v Sokolovské ulici Omlazovací kúrou, která byla zahájena už v loňském roce, projde i druhá část hlavní obchodní třídy města. Kvůli zachování nezbytné dopravní obslužnosti obytných domů, obchodů a úřadů je provádění stavebních prací rozděleno na dvě části. Nejprve přijde na řadu úsek od Budějovické ulice po Českou spořitelnu. Uzavřený úsek se bude objíždět Jiráskovou, Tomkovou, Vančurovou a Nedbalovou ulicí. Do uzavřeného úseku bude povolen vstup chodcům a vjezd pouze vozidlům hotovostních služeb a zásobování. Pro bezpečnou chůzi pěších budou zřízeny provizorní chodníky a lávky. K příjezdu hotovostních vozidel a vozidel zásobování bude vyhrazen vždy jeden jízdní pruh situovaný v té části vozovky, kde nebudou probíhat výkopové práce. Podle časového plánu proběhnou stavební práce od dubna do června. Následně se bude provádět druhá, závěrečná část od České spořitelny po lékárnu. Po dobu uzavírky bude odvedena individuální automobilová doprava u lékárny do ulic Dobrovského, Smetanovy a Nerudovy. K dopravní obsluze úseku ulice mezi spořitelnou a Vančurovou ulicí bude mimořádně umožněn průjezd v protisměru z Vančurovy do Jiráskovy ulice. K vstupu a vjezdu do uzavřeného úseku budou platit tatáž pravidla jako v prvním období rekonstrukce. Realizace proběhne v červenci a v srpnu. Při závěrečných pracích budou obnoveny porušené živičné povrchy vozovek objížďkových tras v Nerudově, Smetanově, Dobrovského, Jiráskově, Tomkově, Vančurově a Nedbalově ulici. František Krejčí vedoucí odboru investic V letošním roce bude realizována první etapa sadovnickách úprav v Sokolovské ulici a úpravy garáží. Odbor životního prostředí zaslal výzvu třem vybraným uchazečům o předložení cenové nabídky na realizaci. Vybraná zhotovitelská firma - Technické služby Tábor, s. r. o., provedla kácení dle zpracovaného projektu v době od 15. do 31. března. Výsadba nových dřevin bude realizována během měsíce dubna. Ing. Hana Randová vedoucí odboru životního prostředí Zasedání zastupitelstva se koná 15. května od 15 hodin v zasedací místnosti číslo 410, v budově bývalé Tabačky. Jednání je veřejné.

2 Angličtina pro seniory Táborští senioři se již pravidelně účastní pravidelných programů pořádaných G-centrem Tábor, jako je Akademie III. věku, Diskusní pořady a Literárně-hudební podvečery. Nově nyní seniorům nabízíme kurzy anglického jazyka pro seniory. Účast na kurzech je zdarma, podmínkou účasti je příjem starobního nebo plně invalidního důchodu. Kurzy začínají 4. dubna od hodin v prostorách táborské matriky a budou probíhat každé úterý ve stejný čas do konce června. V kurzech se posluchači seznámí nejen se základy anglického jazyka, ale jejich součástí budou i přednášky o anglicky mluvících zemích a setkání s rodilým mluvčím. (jh) Český červený kříž Tradiční organizace, která se zabývá výukou první pomoci dětí, mládeže a ostatní veřejnosti, oceňováním bezpříspěvkových dárců krve, pomocí v krizových situacích. Organizuje rekondiční pobyty a zajišťuje zdravotnické dozory při kulturních a sportovních akcích. Humanitární jednotka je zařazena do Integrovaného záchranného systému. Velmi důležité je ošacovací středisko, které zajišťuje sběr a výdej šatstva na pomoc sociálně potřebným. Oblastní spolek ČČK Tábor kontaktní osoba: Marie Šticová tř. ČSA 2289, Tábor tel./fax.: , mobil: Čeština pro cizince V úterý 28. března začal v prostorách Základní školy na nám. Mikoláše z Husi již IV. semestr kurzů českého jazyka pro cizince. Kurzy jsou tradičně rozděleny: v hodin pro začátečníky, od pro pokročilé. (jh) Dětská výstava obrázků Od 8. do 31. března se v budově městského úřadu na Husově náměstí konala Výstava obrázků dětí z dětského klubu Pavučinka. Výstava byla realizována obecně prospěšnou společností Cheiron T ve spolupráci s odborem sociálních věcí MěÚ Tábor. Jednotlivé kresby byly vyhodnoceny odbornou komisí a tři nejlepší obdržely diplomy a drobné věcné ceny. Odměny byly slavnostně předány 22. března místostarostkou Mgr. Zuzanou Pečmanovou. 1. místo Štefan Matásek, 16 let 2. místo Julie Thürmerová, 13 let 3. místo Antonín Tolog, 12 let (az) Výzva pro soubory a spolky I v letošním roce mohou táborské soubory, spolky a neziskové organizace zasílat své nabídky k účinkování, jakož i návrhy na doprovodný program v rámci festivalu Táborská setkání ( září). Nabídky zasílejte písemně do 30. dubna na adresu: Ing. Lenka Horejsková, odbor kultury a cestovního ruchu MěÚ Tábor, Žižkovo nám. 11, Tábor (red) Rada a zastupitelstvo v březnu Zastupitelé se sešli až koncem měsíce, 27. března, a tak pouze upozorňuji na některé body, které jsou na pořadu jednání, bez bližšího komentáře. Tradičně je předložen obsáhlý blok majetkových záležitostí, a to celkem dvacet čtyři bodů, a věci finanční, těch bude minimálně patnáct. Na programu jsou i zásady přidělování grantů, poskytnutí dotací z účelového fondu protidrogové prevence a zpráva kontrolního výboru. Rada města měla naplánovánu rovněž jednu schůzi, 20. března, ale konala se ještě jedna schůze, a to 15. března, mimořádně, kvůli soudní žalobě navrhovatelů referenda. Rada nepřijala ani na tomto, ani na uvedeném řádném jednání žádné usnesení. Znamená to, že soud rozhodne o žalobě navrhovatelů referenda podle dostupných materiálů, ale bohužel bez dalšího vyjádření městského úřadu, neboť k tomu radou nebylo dáno zmocnění. Dále rada projednávala řadu finančních a majetkových záležitostí. Seznámila se se závěry energetických auditů a jejich doporučení v některých domech v majetku města. Ohledně dopravy na Starém městě vzala na vědomí, že pokud chceme zachovat obytnou zónu na Starém městě, je nejpřijatelnější řešení stávající způsob provozu na Žižkově náměstí. Jakákoli jiná úprava by znamenala obrovské znepřehlednění celého prostoru a doslova les nových značek. Nový tržní řád bude ještě dopracován a předložen na další schůzi. Rada rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky na rekonstrukci Žižkovy ulice. Zde se dají čekat ještě možné časové problémy v souvislosti s plánovaným rozsáhlým archeologickým průzkumem. Pro zastupitelstvo rada doporučila znění na výběrové řízení partnera pro využití kasáren Jana Žižky. Bývalá vojenská truhlárna na třídě ČSA bude ponechána pro další rozvojové záměry města. Rada schválila vyhlášení dvou aktivních grantů v oblasti kultury pro rok 2006: Oživení historického centra Tábora, což je vlastně soubor čtyř samostatných záměrů, a Tábor v akci. Schválen byl i pilotní projekt pro telekontaktní sociální péči. Jedná se o automatický systém tísňového volání, poskytující nepřetržitou a dlouhodobou péči. Město zakoupí deset přístrojů a bude se i nadále ucházet o granty pro další rozšíření této služby podle zájmu občanů. Ing. Lubomír Šrámek tajemník Spolu s nájemným, které je vázáno na velikost bytu a je převážně regulováno, platí každý nájemce zálohy na služby spojené s bydlením, které zpravidla jsou: dodávka studené vody, dodávka teplé vody a tepla pro vytápění, osvětlení společných prostor, provoz výtahu, zajištění televizního a rozhlasového signálu v základním rozsahu. Uvedené služby budou rozúčtovány na základě vyhlášky č. 372/2001 Sb. a dle postupů dosud uplatňovaných v minulých letech následovně: Studená voda Náklad z fakturačního vodoměru bude rozúčtován v poměru náměru jednotlivých bytových vodoměrů na jednotlivé byty. Znamená to, že výsledná částka za 1 dílek (m 3 ) nebude téměř nikdy odpovídat ceně vody od dodavatele. Kde vodoměry nejsou nebo je nelze využít, dojde k rozdělení na byty dle počtu osob, tzv. osoboměsíců. Teplá voda Náklad je tvořen nákladem na nákup studené vody a nákladem na teplo potřebné k ohřátí včetně pokrytí ztrát v cirkulaci. V zúčtovací jednotce je rozdělen v případě tepla k ohřevu na základní složku, která tvoří 30 % nákladu, a spotřební složku, která tvoří 70 % nákladu. Základní složka se rozdělí na jednotlivé byty v poměru podlahové plochy bytů a spotřební složka pak v poměru náměru bytových vodoměrů teplé vody (dle jejich dílků m 3 ). Součtem těchto podílů je celkový náklad na ohřev teplé vody. Je třeba upozornit, že byt, který neodebere ani 1 dílek (m 3 ) teplé vody a má její přípojku a možnost odebírat, musí zaplatit poměrnou část základní složky nákladů, která mu na základě velikosti podlahové plochy bytu přísluší a která může dosáhnout i několikatisícové hodnoty. Náklad na dodávku studené vody určené k ohřevu se rozpočítává v poměru náměru bytových měřidel (vodoměrů). Teplo pro vytápění Náklad z fakturačního měřiče tepla je rozpočtován na jednotlivé nájemníky v poměru započitatelných podlahových ploch bytů, pokud nejsou osazeny indikátory topných nákladů. Pokud jsou, pak 50 % nákladu na zúčtovací jednotku je rozpočítáváno dle započitatelné plochy bytu a 50 % nákladu se rozpočítává v poměru náměru jednotlivých indikátorů upravovaných příslušnými opravnými koeficienty. Pouze u nájemníků, kteří neumožnili odečet či montáž, dochází k 60 % penalizaci na průměrné spotřební náklady připadající na 1 m 2 započitatelné plochy, což se projeví 30% zvýšením nákladu na 1 m 2 proti průměru bytů osazených indikátory. Každý nájemník bytů s indikátory má ve vyúčtování samostatnou přílohu, kde je vypočten náklad na teplo určené k vytápění dle údajů indikátorů. Jelikož vyhláška nepřipouští více než 40% odchylku od průměrné hodnoty, může být výsledná hodnota upravena opravným koeficientem tak, aby požadavek vyhlášky byl dodržen. Televizní a rozhlasový signál Tam, kde je signál zajištěn kabelovým rozvodem, se objeví pouze mimořádný náklad ve výši rozdílu vybíraného poplatku a schválené jeho výše, což je 12 x 9 = 108 Kč. Tam, kde je dosud společná televizní anténa, je náklad na Zdravotnická křesla Více než 40 zdravotnických křesel, kompenzační pomůcky a noční stolky v celkové hodnotě více než 100 tis. Kč obdrželo G-centrum Tábor od rakouského domova důchodců Severinheim v obci Mautern u Kremsu. Nabídku předání daru zprostředkoval rakouský Kiwanis klub Krems. Křesla budou využita nejen v táborském domově důchodců, ale i v Domově pro matky s dětmi a v DPS Čekanice. (jh) Obyvatelka G-centra Tábor Anna Štroufová v darovaném zdravotnickém křesle. Vyúčtování služeb spojených s bydlením za rok 2005 el. energii, opravy a údržbu rozpočítáván na jednotlivé byty. Osvětlení společných prostor Náklad na elektrickou energii, výměnu žárovek, spínačů, el. vrátných, zvonků apod. je rozpočítáván v poměru počtu osob na jednotlivé byty. Výtah V domech s výtahem je náklad na provoz a údržbu výtahů rozpočítáván v poměru počtu osob na jednotlivé byty od 3. nadzemního podlaží (2. patro) dle vyhl. 30/1995 a případně nižší podlaží, pokud nájemníci výtah užívají. Vyúčtování služeb, kde se navíc, proti předchozím rokům, objeví celkový náklad na službu v zúčtovací jednotce a náklad na měrnou jednotku, musí být doručeno k nájemníkům do čtyř kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období, zpravidla kalendářního roku. Pak nastupuje nejméně 21 dní reklamační lhůta, která bude uvedena na samotném dokumentu. Po této lhůtě nastupuje 30denní lhůta pro opravu vyúčtování kvůli uznaným reklamacím a nastupuje neprodleně písemné seznámení konečných spotřebitelů v zúčtovací jednotce, jichž se předmět reklamací týkal. Do 31. července 2006 je splatný nedoplatek či přeplatek vyplývající z vyúčtování. Pokud budou uznány reklamace, lhůta na vyrovnání závazků se prodlužuje do 31. srpna V květnu, v období pro možné reklamace, budou v účtárně BYTES Tábor, tř. Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, prodlouženy úřední hodiny v pondělí a ve středu vždy do hodin. Pavel Dvořák jednatel BYTES Tábor, s. r. o.

3 Rozpočet na rok část (bytové hospodářství) Příjmová stránka rozpočtu bytového hospodářství je tvořena především nájemným za byty a nebytové prostory v bytových domech. Celkové příjmy bytového hospodářství jsou pro rok 2006 rozpočtovány ve výši 100,6 mil. Kč, což tvoří 14 % veškerých příjmů města. Z toho představují příjmy z pronájmu bytů 85 mil. Kč, příjmy z pronájmu nebytových prostor v bytových domech 11,4 mil. Kč a ostatní příjmy, jako je nájem garáží a jiných nemovitostí nebo inkaso starých dluhů, 4,2 mil. Kč. Mezi příjmy můžeme zahrnout také přijetí nového úvěru na zařizovací předměty ve výši 1 mil. Kč, který je celý z bytového hospodářství splácen. Celkové výdaje bytového hospodářství jsou plánovány ve výši 74,9 mil. korun, což je 10 % výdajů města. Výdaje jsou rozděleny na jednotlivé položky takto: na opravy a udržování 45,1 mil. korun, na výdaje spojené se správou bytového fondu a vedením souvisejících agend, které BYTES, s. r. o., vykonává na základě mandátní smlouvy, 10,1 mil. korun, na ostatní služby hrazené z rozpočtu bytového hospodářství, jako je například deratizace, revize plynu, elektro, výtahů či hasicích přístrojů, statické posudky apod., 9,6 mil. korun a na kapitálové výdaje 10 milionů korun. Kapitálové výdaje zahrnují náklady na rekonstrukce bytových jader ve výši 2,8 mil. korun, generální opravy výtahů ve výši 6 mil. Kč a zateplení štítů 1,2 mil. korun. V rámci bytového hospodářství bude dále využito 7,5 mil. Kč na výstavbu 27 bytových jednotek pro příjmově vymezené občany v Leskovické ulici a 19,2 mil. Kč na splátky jistin a úroků z úvěrů bytového hospodářství. V příštím čísle přineseme podrobnější informace o rozpočtu odboru životního prostředí a odboru dopravy. Ing. Helena Rozumová odbor financí Přehled o výběrových řízeních společnosti Bytes v roce 2005 poř. č. název akce vítězná firma cena v Kč vč. DPH 1/2/72 nátěry oken Husinecká 2064 DVOŘÁK Chotoviny /2/71 nátěry oken tř. Kpt. Jaroše 2403 MACHÁČEK Chýnov /2/71 nátěry oken tř. Kpt. Jaroše 2401, 2402 JALOVECKÝ TAB /2/72 výměna oken tř. 9. května 1457 DŘEVOTVAR Chýnov /2/72 zateplení štítů Mírová 2553, 2554 KOS Jistebnice /2/72 zateplení štítu Nedbalova 2147 KOS Jistebnice /3/72 oprava komínů Farského 2198 DŘEVOTVAR Chýnov /3/72 GO střechy taškové tř. 9. května 736 MATĚJÍČEK TAB /3/72 oprava střešního pláště Žižkovo nám. 18 HORA TAB /3/72 GO střechy Brigádníků 2238, 2239 Miškovič TAB /3/72 GO střechy Brigádníků 2256, 2257 Miškovič TAB /3/72 výměna oken Budějovická 2200, 2201 Linhart Euromont /3/71 výměna oken Dukelských bojovníků 1890 B & S TAB /3/71 výměna oken Dukelských bojovníků 1891 Dřevotvar Chýnov /4/72 výměna oken Brigádníků 2238, 2239 D + D banka oken Březnice /4/72 výměna bytových jader Budějovická 2246, 2247 KAVAS V + V TAB /4/71 výměna balkonů Kpt. Jaroše 2401, 2402, 2403 Stavební technika plus /5/72 GO výtahu Fügnerova 2210 Výtahy V. Meziříčí /5/72 GO výtahu Fügnerova 2211 Výtahy V. Meziříčí /5/72 opláštění výtahových šachet Fügnerova 2210, 2211 KAVAS V + V TAB /5/73 nátěry oken Havanská 2813, 2814 Jalovecký /5/73 nátěry oken Havanská 2815 Macháček Chýnov /5/73 nátěry oken Hanojská 2836 Dvořák Chotoviny /5/72 dodatečné zateplení M. Húsky 54 KAVAS TAB /6/73 nátěry oken Hanojská 2834 Šimák + Šimek /6/73 nátěry oken Hanojská 2835 Dvořák Chotoviny /6/71 teplofikace bytového domu Prokopa Velikého 1889 RAMIS TAB /6/71 GO střech Pražského povstání 2315, 2316, 2317 Miškovič TAB /6/71 GO střech Kpt. Jaroše 2406, 2407 Slunečko TAB /6/71 GO střech Leskovická 2664, 2665 Slunečko TAB /6/71 GO střech Leskovická 2666, 2667 Slunečko TAB /6/71 GO střech Buzulucká 2345, 2346, 2347 Miškovič TAB /6/71 výměna kanalizačního potrubí, dešťové kanalizace, přístupových chodníků Dukelských bojovníků 1890, 1891, 2148, 2149 Dřevotvar Chýnov /7/71 výměna oken Prokopa Velikého 1889 Dřevotvar Chýnov /7/71 oprav opěrné zdi Kpt. Jaroše 2140 KTK TAB /8/71 výměna dešťové kanalizace, oprava přístupových chodníků Dukelských bojovníků 2082, 2083, 2084, 2085 PEZESTAV TAB /8/72 sanace opěrné zdi a valu Budějovická 2247 ABA STAKO TAB /3/71 výměna rozvodů vody a odpadů Farského 2199 Novák TAB /9/72 oprava terasy Kvapilova 1848 TAPROS TAB /9/72 oprava svod. kanalizačního potrubí Budějovická 2551 PEZESTAV /10/72 sanace balkonů Husinecká 2172, 2173, 2174, 2175 ABA STAKO TAB /10/72 sanace balkonů Husinecká 2176, Sezimova 2132, 2133 KTK TAB /10/73 sanace balkonů Sofijská 2830 ABA STAKO TAB /10/73 sanace balkonů Hanojská 2831, 2832 ABA STAKO TAB /10/73 sanace balkonů Hanojská 2833, 2834 ABA STAKO TAB /10/72 GO střechy taškové Nedbalova 2147 Dřevotvar Chýnov Skládky ve společných prostorách domů města BYTES Tábor jako smluvní správce městského bytového fondu registruje stále se zvyšující množství nepovolených skládek, pocházejících z bydlení ve společných částech obytných domů, jako jsou schodiště, vstupní a sklepní prostory. Přitom každý občan města může své nepotřebné věci bezplatně odevzdat do recyklačních dvorů, které jsou v Bukurešťské ulici v SNL a v Klokotech na tř. Kpt. Jaroše. Skládky ve společných prostorách domů jsou v rozporu s rozhodnutím rady města Tábora a svojí povahou ohrožují požární bezpečnost samotných nájemníků, poskytují útočiště různým živočichům a ohrožují hygienu bydlení. Po dohodě s vlastníkem, městem Táborem, bude nadále správce bytového fondu zajišťovat likvidaci skládek ve společných prostorách domů následujícím postupem: 1. všichni nájemníci v domě se skladováním věcí ve společných prostorách domů budou vyzváni dopisem, vhozeným do schránky a vyvěšeným na přístupném místě, k vyklizení, sjednání nápravy do určitého termínu, který nebude kratší než 3 týdny; 2. po uplynutí termínu budou nepotřebné věci vyklizeny a odvezeny správcem k odborné likvidaci, ale na náklady nájemníků; 3. náklady na naložení, úklid, odvezení a likvidaci (uložení) věcí ze společných částí domu mohou dosáhnout několikatisícové výše a budou jednou ročně rozúčtovány na jednotlivé nájemníky v poměru počtu osob v bytě přihlášených; 4. částka připadající na každý byt, dle počtu osob, se objeví v položce za úklid v každoročním vyúčtování služeb spojených s bydlením. Aby se předešlo případným nedorozuměním, dovoluji si vyzvat všechny nájemníky, kteří ve společných prostorách z jakýchkoli důvodů skladují věci ještě potřebné, aby je z těchto prostor odstranili nebo jinak zajistili, neboť mohou být nenávratně zlikvidovány. Pavel Dvořák jednatel BYTES Tábor, s. r. o. Přehled výběrových řízení správy majetku města v roce 2005 název akce (vybraná firma; cena v Kč) demolice haly na Větrovech (KAVAS, s. r. o., Tábor; Kč) sanace Vodárenské věže (ABA Stako, s. r. o., Tábor; Kč) oprava střechy č. p. 114 (Jiří Slunečko a spol. Stavební práce, s. r. o.; Kč) oprava fasády č. p. 52, Náchod (Dřevotvar, s. r. o., Chýnov; Kč) oprava fasády č. p. 1615, OA (Tapros, a. s., Tábor; Kč) výměna oken v budově OA a VOŠE (DIZ Tábor, a. s.; Kč) pojištění majetku města (KOOPE- RATIVA, a. s.; 1,7 mil. Kč/r.) cestní síť v Botance (JM stavební, s. r. o., JH; Kč) oprava soc. zařízení v č. p. 7 (KTK, s. r. o., Tábor; Kč) oprava střechy na Bytesu, s. r. o. (Milan Miškovič Tábor; podepsaná SoD) oprava fasády na č. p. 236 (Tapros, a. s., Tábor; podepsaná SoD) (smm)

4 3. JAM SESSION PARTY pátek 21. dubna, hodin hotel Palcát Eva HRONCOVÁ s kapelou a hosty Předprodej vstupenek a rezervace v restauraci hotelu Palcát nebo na tel.: , Úklid řeky Lužnice sobota 8. dubna, 9.00 hodin Harrachovka s sebou: pevnou obuv a rukavice Pořádá 5. ZO ČSOP Tábor. MOJESENIO Schůzka zájemců o internetový projekt se koná ve středu 19. dubna v Jihočeské univerzitě, 5. patro, 512 A, od do hodin. Informace na tel.: G-centrum Tábor sociální služby a domov důchodců, středisko sociálních služeb (tel.: nebo ) Akce pro seniory 3. dubna, hodin Městská knihovna LITERÁRNĚ-HUDEBNÍ PODVEČER: Velikonoce původ svátku, tradice u nás i ve světě, ukázky z literatury 4. dubna, hodin táborská matrika ZAHÁJENÍ kurzu anglického jazyka pro seniory kurzy budou probíhat každé úterý v prostorách táborské matriky od do hodin 11. dubna, hodin KD Helsinská (bývalá MŠ Sluníčko) DISKUSNÍ POŘAD: Prevence pohybových obtíží a význam rehabilitace pro seniory připravili rehabilitační pracovníci G-centra 18. dubna, hodin KD Helsinská (bývalá MŠ Sluníčko) PALIČKOVÁNÍ ukázka ručních prací 24. dubna, hodin Městská knihovna LITERÁRNĚ-HUDEBNÍ PODVEČER, závěrečný a slavnostní součástí Literární dílna seniorů 26. dubna, hodin před restaurací Harrachovka POSEZENÍ NA HARRACHOVCE jarní opékání buřtů odvoz po skončení akce k zastávce MHD Křižíkovo nám. bude zajištěn 27. dubna, hodin táborská matrika AKADEMIE III. VĚKU: Činnost a organizační struktura Farní charity Tábor ředitelka Mgr. Iva Hašplová Kino Svět Tábor duben sobota 1., neděle 2., pondělí 3., úterý 4. a středa a hod.: RAFŤÁCI (ČR 2006) čtvrtek a hod., pátek hod.: RŮŽOVÝ PANTER (USA 2006) pátek hod.: PROJEKT 100: KŘIŽNÍK POTĚMKIN (Rusko 1925) sobota 8. a neděle hod.: ZATHURA: VESMÍRNÉ DOBRODRUŽSTVÍ (USA 2005) sobota a hod., neděle hod.: HOOLIGANS (V. Británie/USA 2005) neděle hod.: PROJEKT 100: AŽ PŘIJDE KOCOUR (ČR 1963) pondělí 10. a úterý a hod.: CASANOVA (USA 2005) středa hod., čtvrtek 13., pátek a hod.: JAK SE KROTÍ KROKODÝLI (ČR 2005) středa 12., čtvrtek 13. a pátek hod.: MNICHOV (USA 2005) sobota 15. a neděle hod., pondělí a hod.: HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR (USA 2005) sobota 15. a neděle hod.: ERASMUS 2 (Francie/V. Británie 2005) sobota 1. dubna, hodin N. Gavran: VŠE O ŽENÁCH (Slezské divadlo Opava) předplatné sk. B úterý 4. dubna, hodin E. Fullerová: PERLA HOLLYWOODU A JÁ (Divadlo Ungelt Praha) předplatné sk. D středa 5. dubna, hodin J. Nohavica R. Putzlacher R. Lipus: TĚŠÍNSKÉ NIEBO CIESZYŃSKIE NEBE (Těšínské divadlo Český Těšín) předplatné sk. A čtvrtek 6. dubna, hodin 244. barevný čtvrtek: PĚT MĚSÍCŮ V HIMÁLAJI aneb Tajemný Ladakh očima české rodiny pátek 7. dubna, hodin C. McCullersová E. Albee: BALADA O SMUTNÉ KAVÁRNĚ (Divadlo v Řeznické Praha) předplatné sk. C úterý 11. dubna, hodin Kruh přátel hudby: VELIKONOCE S KARMÍNOU předplatné sk. H sobota 15. a neděle hod.: SAW 2 (USA 2005) pondělí hod.: OUTSIDER (Dánsko/Island 2005) úterý 18. a středa hod.: KARCOOLKA (USA 2005) úterý 18. a středa hod.: GEJŠA (USA 2005) čtvrtek 20., pátek hod., sobota 22., neděle a hod., pondělí 24., úterý 25. a středa hod.: DOBA LEDOVÁ 2 OBLEVA (USA 2005) čtvrtek hod.: DOO WOP (Francie 2004) pátek hod.: FILMOVÝ KLUB: WALK THE LINE (USA 2005) sobota 22. a neděle hod.: PÝCHA A PŘEDSUDEK (VB 2005) pondělí 24., úterý 25. a středa hod.: TYGR A SNÍH (Itálie 2005) čtvrtek 27. a pátek a hod.: ZKROCENÁ HORA (USA 2005) sobota 29. a neděle hod.: BAMBI 2 (USA 2005) sobota 29. a neděle a hod.: HOSTEL (USA 2005) Divadlo O. Nedbala Tábor duben úterý 18. dubna, hodin RADŮZA koncert středa 19. dubna, hodin J. A. Pitínský (a kol.): RENATA KALENSKÁ, LIDOVÉ NOVINY (HaDivadlo Brno) předplatné sk. Fúze čtvrtek 20. dubna, hodin DNY FRANCOUZSKÉ KULTURY V TÁBOŘE: P. B. TRISTAN koncert francouzsko-české formace vedené skladatelem a textařem Philippem B. Tristanem vstupné: 60 Kč pátek 21. dubna, hodin ČESKÉ BUCHTY koncert dámské dechové kapely sobota 22. dubna, hodin Přijďte s dětmi do divadla F. Vlček B. Zeman: ŠÍLENĚ SMUTNÁ PRINCEZNA (Horácké divadlo Jihlava) MIMOŘÁDNĚ v sobotu předplatné sk. E FOKUS TÁBOR Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním Mostecká 2087, Tábor (tel.: , ) Akce pro veřejnost dubna Café Fokus Ing. Marek Binder: ŠPANĚLSKO cestovatelská výstava fotografií dubna Městská knihovna Planá nad Lužnicí BUĎME SI BLÍŽ prezentační výstava našeho sdružení 12. dubna, hodin Café Fokus POVÍDÁNÍ s Ing. Markem Binderem o Španělsku 26. dubna, hodin Café Fokus Mgr. Kateřina Stibalová: ASERTIVNÍ JEDNÁNÍ přednáška 29. dubna, hodin Café Fokus LOTR TCG turnaj karetní hry Pán prstenů Kromě uvedených akcí probíhají pravidelné programy pro uživatele. Bližší informace ve Fokusu. HUDEBNÍ SKLEPY 8. dubna, hodin Housův mlýn hudební večery u krbu V. Koubka hraje a zpívá Luboš Pospíšil 13. května hraje a zpívá Paleček, Janík Více info na u: -argo.cz, nebo na webu: neděle 23. dubna, hodin F. M. Dostojevskij: IDIOT (Divadelní společnost Petra Bezruče Ostrava) předplatné sk. B pondělí 24. dubna, hodin JOSEF FOUSEK NEMÁM ČAS LHÁT úterý 25. dubna, hodin FRANTIŠEK NEDVĚD s Druhým podáním středa 26. dubna, hodin ABSOLVENTSKÝ KONCERT dirigenta por. Pavla Menharta (Posádková hudba Tábor) čtvrtek 27. dubna, hodin DNY FRANCOUZSKÉ KULTURY V TÁBOŘE L. F. Hérold J. Lanchbery: MARNÁ OPATRNOST (Jihočeské divadlo České Budějovice) předplatné sk. A úterý 2. května hodin LENKA DUSILOVÁ: Mezi světy TOUR 2006 předprodej vstupenek již od 21. března

5 Odbor kultury a cestovního ruchu duben DNY FRANCOUZSKÉ KULTURY V TÁBOŘE středa 12. dubna, hodin kostel sv. Jakuba LANOIR koncert nového francouzského šansonu vstupné: 60 Kč sobota 15. dubna, hodin kino Svět ERASMUS 2 romantická komedie s kvalitním mezinárodním obsazením o tom, že studentské časy skončily a začíná život (titulky) vstupné: 65 Kč neděle 16. dubna, hodin kino Svět ERASMUS 2 romantická komedie s kvalitním čtvrtek 6. dubna, hodin Divadlo Oskara Nedbala 244. barevný čtvrtek PĚT MĚSÍCŮ V HIMÁLAJI aneb Tajemný Ladakh očima české rodiny vyprávění cestovatele Martina Mykisky o současném životě v severoindickém buddhistickém Ladakhu vstupné: 20 Kč Pořádáno ve spolupráci s RNDr. J. Bumerlem a Divadlem O. Nedbala. pátek 7. dubna, 8.30 a hodin sál Jihočeské univerzity VELIKONOČNÍ POHÁDKA divadelní představení pro MŠ a ZŠ účinkuje: Divadýlko Mrak z Havlíčkova Brodu; vstupné: 25 Kč pondělí 17. dubna, hodin děkanský kostel VELIKONOČNÍ VARHANNÍ KONCERT LADISLAVA ŠOTKA účinkuje: Chrámový sbor Tábor pod vedením Pavla Menharta Již devátý ročník Dnů francouzské kultury v Táboře bude zahájen 12. dubna představením francouzské hudební skupiny Lanoir v kostele svatého Jakuba. Na koncert pozve příznivce francouzské hudby odbor kultury a cestovního ruchu města Tábora ve spolupráci s Francouzskou aliancí Jižní Čechy. Dny francouzské kultury mají v Táboře dlouholetou tradici. U jejich zrodu stálo v roce 1995 táborské česko-francouzské gymnázium a město Tábor, přičemž akce se pořádala za podpory Francouzského institutu v Praze a Velvyslanectví Francouzské republiky v ČR DUBNA Pořádají: město Tábor, Divadlo Oskara Nedbala, kino Svět a Francouzská aliance Jižní Čechy v Českých Budějovicích mezinárodním obsazením o tom, že studentské časy skončily a začíná život (titulky) vstupné: 65 Kč čtvrtek 20. dubna, hodin Divadlo Oskara Nedbala P. B. TRISTAN koncert česko-francouzské formace vedené skladatelem a textařem P. B. Tristanem, jehož skladby jsou ovlivněny africkými a latinskoamerickými rytmy i středoevropským folklorem účinkují: Karel Juráň (klávesy, kytara), Radek Růžička (el. kytara), Pierre-Antoine Retrouvez (bicí), Thierry Lorée (baskytara), Philippe B. Tristan (zpěv, kytara) a Ludmila Peřinová (zpěv) vstupné: 60 Kč sobota 22. dubna, hodin Holečkovy sady ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI zábavné odpoledne s terčovým závodem a hledáním pokladů Ve spolupráci s Klubem LOGICI Tábor. sobota 22. dubna, zahájení hodin parkoviště u nádraží ČD OTEVÍRÁNÍ CYKLISTICKÉ SEZONY cyklistická akce pro nejširší veřejnost trasa Tábor Červená Lhota Veselí nad Lužnicí pátek 28. dubna, hodin kostel sv. Jakuba O LIDOVÉ PÍSNI účinkuje: pěvecký sbor DOMINO pod vedením Pavla Buška, JAROSLAV KRČEK a ZDENĚK BLÁHA (harmonika) vstupné: 60 Kč čtvrtek 20. dubna, hodin kino Svět DOO WOP jeden z nejlepších filmů z Paříže od doby Godardova U konce s dechem s Michaelem Fitoussim a s Paříží v druhé hlavní roli vstupné: 65 Kč čtvrtek 27. dubna, hodin Divadlo Oskara Nedbala Marná opatrnost původně francouzská hříčka dala vznik historicky prvnímu dějovému komediálnímu baletu; tančí baletní soubor a děti z baletní školy Jihočeského divadla Č. Budějovice dirigent: Tomáš Hála; choreografie a režie: Libuše Králová vstupné: 150, 110 Kč Galerie A. D března 30. dubna otevřeno: po pá hodin so, ne, sv hodin JARNÍ PROBUZENÍ velikonoční výstava spojená s výstavou obrazů J. Matouškové-Pánkové Vernisáž výstavy: 29. března v hodin Galerie Tábor Infocentrum 13. dubna 31. května otevřeno: po pá hodin Jan Kunovský: OBRAZY Vernisáž výstavy: 12. dubna v hodin Spolupráce s francouzskými partnery přináší ovoce V dalších ročnících se spolupořadatelství ujalo Divadlo Oskara Nedbala a kino Svět. Letos poprvé je partnerem Francouzská aliance Jižní Čechy. Program francouzských dnů je vhodnou platformou pro vzájemné poznávání českých a francouzských umělců a představení jejich tvorby veřejnosti. V průběhu let byla uspořádána řada výstav, koncertů a divadelních představení, při kterých se v Táboře prezentovala řada umělců zejména z partnerského města Dole. V rámci spolupráce Gymnázia Pierra de Coubertina a Lycée Mont-Roland Dole vznikla společná vystoupení studentů obou škol, v Táboře vystoupil například dětský pěvecký sbor Franche- -Comté hudební školy z Dole. Letošní program nabídne kromě vystoupení skupiny Lanoir ještě společný projekt česko-francouzské hudební formace Philippe B. Tristana. Příznivce francouzského filmu čeká romantická komedie Erasmus 2 a v rámci filmového klubu bude promítnut film Doo Wop, který byl úspěšně představen na festivalu francouzského filmu v České republice. Film je považován za jeden z nejlepších snímků z Paříže od doby Godardova U konce s dechem. Ing. Lenka Horejsková vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Ekochod XVII. ročník tradičního EKOCHO- DU Memoriálu Josefa Velka pondělí 1. května návštěva Stanice pro zraněné živočichy ve Voticích, prohlídka Ekocentra a beseda s Pavlem Křížkem sraz: v 7.45 hodin před nádražím ČD v Táboře (vlakem v 8.05 hodin do Heřmaniček, odtud pěšky /asi 7 km/ do Votic) návrat: do hodin Pořádá 5. ZO ČSOP Tábor. ÚO Svazu diabetiků pravidelná poradenská činnost každou středu od do hodin v kanceláři DIA v ONT (budova č. 2, 1. patro, č. dveří 102) kondiční plavání vždy v neděli od do hod. schůzky s EMP 1. skupina: 6. dubna v hodin v G-centru 2. skupina: 4. dubna v hodin v 8. ZŠ (Světlogorská ulice, SNL) 3. skupina: 25. dubna v hodin na školním statku v Měšicích vycházka Táborem 6. dubna, hodin (sraz: hodin u lípy před gymnáziem) návštěva v muzeu Šechtl, s výkladem Mgr. Kohouta vstupné na výstavu: 10 Kč Husitské muzeum (budova ředitelství na nám. Mikuláše z Husi) čtvrtek 20. dubna, hodin Od Tábora až na konec světa : ZA ZVÍŘATY NA KYPR přednáší doc. RNDr. Vladimír Hanák, CSc. PŘÍRODOU KROK ZA KROKEM sobota 22. dubna ZA ŽÁBAMI A PLAZY na Borkovická blata či Kozohlůdky sraz: v 9.00 hodin na parkovišti na začátku naučné stezky Borkovická blata (u silnice Soběslav Mažice) výběr navštívené lokality bude proveden až na základě počasí a zájmu účastníků, holínky s sebou sobota 29. dubna VÍTÁNÍ ptačího zpěvu v Táboře vycházka do příměstského lesa spojená s pozorováním a poslechem ptáků sraz: v 8.00 hodin na zastávce MHD Klokoty (klokotská hospoda) Další informace na webu: Rej malých čarodějnic pod Hýlačkou V neděli 30. dubna pořádá Klub českých turistů Tábor od hodin pod rozhlednou Hýlačka na Větrovech tradiční pálení čarodějnic spojené se zábavným čarováním. Na děti bude na rozhledně čekat čarodějnice Kanimůra. Podrobné informace o všech akcích KČT Tábor naleznete na webové adrese:

6 CHEIRON T, o. p. s. Děkanská 302, Tábor tel./fax: KC CHEIRON T (pro mládež od 15 let) po hodin út čt hodin pá hodin pátek 22. dubna, hodin MC ORION THAT FUCKING TANK (UK) + ANYWAY (CZ) koncert kapel Kromě uvedené akce probíhají pravidelné programy. Podrobnější informace o programech Cheiron T, o. p. s., poskytne A. Vomlelová (tel či , DĚTSKÝ KLUB PAVUČINKA (pro děti od 6 do 14 let) úterý 4. dubna, hodin TURNAJ V ŠIPKÁCH čtvrtek 13. dubna, hodin VELIKONOČNÍ PAVUČINKA výroba velikonočních vajíček středa 19. dubna, hodin ŘÁDĚNÍ S VAŘEČKOU vaříme pro sebe i ostatní Kromě uvedených akcí probíhají pravidelné programy. Bližší informace na tel.: (mobil Jana Gorušková), (Cheiron). MATEŘSKÉ CENTRUM RADOST 2. dubna, hodin VYNÁŠENÍ MORANY tradiční slavnost loučení se zimou a vítáním nového jara sraz: v hodin u Hotelu Lázně v Čelkovicích 8. dubna, hodin VELIKONOČNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA pod vedením Markéty Multušové s sebou stačí pouze dvě vyfouklá vajíčka a pracovní oblečení 18. dubna a 23. května, od hod. JAK POSKYTNOUT PRVNÍ PO- MOC NAŠIM DĚTEM cyklus přednášek lékaře záchranné služby Kromě uvedených akcí probíhají pravidelné programy. Podrobnější informace získáte na tel.: (O. Šebková), webu: případně u: 4. dubna Husovo nám., parkoviště před ČD, Chocholouškova, Jeronýmova, Šafaříkova, Farského, Tyršova, Fügnerova, Valdenská 6. dubna Dobrovského, Roháčova, Kamarýtova, Smetanova, Kollárova, Erbenova, Nerudova 11. dubna Bílkova, tř. 9. května, Jiráskova, Tomkova, Vančurova, Havlíčkova 13. dubna Žižkovo nám., nám. Mikuláše z Husi, Tržní nám., Palackého ul., Křižíkovo nám. 18. dubna Ústecká, Vítkova, Příběnická, Švamberkova, Korandova, Jihočeský kraj nabízí dotace z grantových programů H5N1 ptačí chřipka Do 9. ročníku této celostátní akce se Městská knihovna Tábor tradičně zapojila tentokrát akcemi, které naplnily letošní motto: Na úřad přes internet... Čtenáři nejen v dětském oddělení, ale i v pobočkách Sídliště nad Lužnicí a Pražské sídliště prověřili své schopnosti vyhledávat informace na webových stránkách města Tábora při zodpovídání otázek soutěžního kvizu. V MěK v Jiráskově ul. dvakrát denně po celý měsíc probíhala prezentace zajímavých a především užitečných Herlošova, Nedbalova 20. dubna parkoviště pod Varšavskou ul., Moskevská, Helsinská, Berlínská, Bělehradská 25. dubna Světlogorská, Vídeňská, Minská, Budapešťská, parkoviště Budapešťská ul. nad C, Bukurešťská 27. dubna Havanská, parkoviště podél Havanské ul., Sofijská, Hanojská, Krakovská 2. května ul. Pražského povstání, Celkem 12,8 milionu korun je k dispozici zájemcům v osmi grantových programech (GP), jejichž vyhlášení schválili krajští radní. Jedná se o následující grantové programy, přičemž uzávěrka žádostí je 12. dubna. GP Rekonstrukce a obnova vybavení dětských dopravních hřišť k dispozici je částka 500 tis. Kč a záměrem je podílet se na rekonstrukci a obnově vybavení minimálně čtyř stávajících dopravních hřišť, aby mohly sloužit v plné míře požadavkům na dopravní výchovu cyklistů-začátečníků. GP Vybavení florbalových hřišť k dispozici je 300 tis. Kč a záměrem tohoto grantového programu je podílet se na vybavení minimálně tří tělocvičen nebo sportovních hal přenosnými mantinely, brankami a příslušnou technikou, aby mohly sloužit jak k rozvoji výkonnostního florbalu, tak k veřejně přístupnému rekreačnímu provozování tohoto moderního sportu, o který je mezi dětmi a mládeží stále vzrůstající zájem. GP Podpora živé kultury k dispozici je částka 4,5 mil. Kč. Cílem programu je podpora rozvoje všech kulturních žánrů (hudby, tance, divadla, folkloru, filmu, fotografie, uměleckých řemesel, výtvarného umění a ostatních témat souvisejících s živou kulturou) s cílem rozšíření a zkvalitnění kulturní nabídky v jihočeském regionu. GP Podpora vypracování metodik pro posuzování kvality a efektivity poskytovaných sociálních služeb (provozní standardy sociální péče) rozdělovat se bude 0,5 mil. Kč s cílem zvýšit kvalitu a efektivitu poskytovaných sociálních služeb v Jihočeském kraji. GP Realizace záměru zajištění institucionalizované péče o děti a rodinu k rozdělení jsou připraveny 2 mil. Kč a záměrem tohoto programu je napomoci k realizaci výstavby a provozu zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. V tomto centru bude možné kdykoli umístit ohrožené dítě (týrané, zneužívané), přičemž v zařízení bude poskytována ochrana a pomoc dítěti po dobu, než soud rozhodne o návrhu na nařízení předběžného opatření a zároveň bude kladen důraz i na spolupráci s dalšími orgány a institucemi. webových stránek z oblasti veřejné správy. Webové stránky města Tábora představila pracovnice MěÚ Irena Kristianová, informovala o jejich základních funkcích, o tom, jak pomáhají občanům města, co vše lze na stránkách najít. (Akce proběhla 23. března a 30. března ve studovně Městské knihovny Tábor.) Dále knihovna poskytla všem zájemcům možnost využít zdarma nabídky elektronického kurzu, který připravilo Ministerstvo informatiky ČR Jaselská, Buzulucká, Zborovská, Sokolovská I., Sokolovská II. 4. května Petrohradská, parkoviště podél Petrohradské ul., Kpt. Nálepky, Partyzánská 9. května parkoviště podél Kpt. Jaroše, Leskovická (včetně parkovišť), vnitroblok ul. Kpt. Jaroše 11. května Kvapilova, před Natalisem, U Stadionu míru, Dukelských boj., Politických vězňů, Čečkova GP na obnovu venkovských zemědělských sídel a přirozené údržby krajiny rozdělovat se budou 2 mil. Kč s cílem pomoci těm žadatelům, kteří nemohou využívat jiné dotační tituly, a tímto přispět k zachování tradičního venkovského rázu. GP na podporu zpracování dokumentace do operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství rozdělovat se bude 1,5 mil. Kč. GP na podporu zaměstnanosti k rozdělení je připraveno 1,5 mil. Kč a hlavním důvodem pro realizaci tohoto programu je potřeba vytvoření přehledu o možnostech dalšího profesního vzdělávání v Jihočeském kraji. Bližší informace o cílech jednotlivých grantů, podmínkách a termínech pro předkládání žádostí můžete získat na odboru rozvoje (Mgr. Michala Pechová, tel.: ; Bc. Ladislav Pavlík, tel.: ), nebo na internetových stránkách kraje (www. kraj-jihocesky.cz) v rubrikách Granty, příspěvky, dotace 2006 AP PRK. Michala Pechová odbor rozvoje Vyskytují se dvě formy nízkopatogenní a vysocepatogenní influenza. Současné problémy jsou spojené s výskytem vysocepatogenní formy H5N1. Při zavlečení do chovu drůbeže tato varianta způsobuje hynutí drůbeže (blízké 100 %). Prevence proti nákaze u chovů ve výběhu zamezit styku drůbeže s tažnými a volně žijícími ptáky, a to omezením chovu ve výběhu nebo výstavbou zastřešených venkovních voliér, umístěním krmiva a vody mimo přístup volně žijícího ptactva dodržovat povinnost hlásit veterinární službě zvýšené úhyny drůbeže i ptactva (nad 3 5 ks) Příznaky onemocnění a další postup V případě zjištění neschopnosti drůbeže se postavit, ztráty chuti, načepýřeného peří a skleslosti kontaktujte ihned privátního nebo úředního veterinárního lékaře příslušného inspektorátu, který provede šetření v chovu a odběr vzorků k vyšetření na AI. Kontakty: tel.: (Veterinární správa Tábor), 156 (Městská policie Tábor) Další postup bude podle výsledku laboratorního vyšetření. Ve všech obcích je pověřená osoba, která zajišťuje ohlášení, manipulaci a neškodné odstranění uhynulých ptáků. KVS inspektorát Tábor Březen měsíc internetu v táborské knihovně Blokové čištění Čištění ulic probíhá vždy v době od 6.00 do hodin. a je určen k získání základních znalostí s PC od základních pojmů po textový editor, tabulkový kalkulátor, databáze, prezentace a práci s internetem a em. Přístup k internetu je jednou ze základních služeb veřejných knihoven. Každý zájemce může této možnosti v Městské knihovně Tábor a jejích pobočkách využít nejen v březnu, ale i po zbytek roku. Alena Otrubová ředitelka městské knihovny 16. května Petra z Ústí, Štítného, Hromádkova, Komenského, Rokycanova, Miličova 18. května Třebízského, Pod Nemocnicí, parkoviště Údolní ul. u VSP, Husova 23. května Husinecká, Trocnovská, Sezimova, U Obecních domů, A. Kančeva, Budovatelů, B. Němcové (včetně parkovišť) 25. května Jesenského (včetně parkovišť), Šelemberská, Brigádníků, Mládeže 30. května Hošťálkova, Šlikova, Michalovicova, Harantova, Šultysova

7 Město Tábor zavedlo sběr nápojových kartonů V únoru byl v Táboře systém tříděného sběru odpadů rozšířen o další komoditu nápojové kartony (tetrapaky). V každé domácnosti se s nimi setkáváme, jsou to kartony od mléka a mléčných výrobků, džusů, šťáv, vína apod. Všechny tyto nápoje mají v těchto obalech delší trvanlivost. Kam je odkládáme Dosud se nápojové kartony odkládaly do popelnic na směsný komunální odpad. Stejně jako u ostatních tříděných odpadů se jedná o materiál, který je možné dále zpracovávat a využít k výrobě, a tak zajistit jeho recyklaci. Obecně platí, že čím více odpadů se bude třídit a předávat k recyklaci, tím menším objemem odpadů budeme zatěžovat skládku. Proto jsou nyní ve městě umístěny nové kontejnery (s červeným víkem viz foto), určené pro tříděný sběr nápojových kartonů. Z čeho se tetrapak skládá Nápojový karton, jehož nejznámějším představitelem je právě tetrapak, je složen z několika vrstev: papíru, polyetylenové fólie (0,05 mm), pro trvanlivé potraviny se mezi papír a PE fólii přidává hliníková fólie (0,0065 mm). Papírový karton je lehký a je využívána jeho nosná funkce. Ochrannou funkci má polyetylen, který je nepropustný pro mikroorganismy a vodu, a hliník, chránící obsah před světlem. Další osud nápojových kartonů Svoz nápojových kartonů zabezpečuje firma Rumpold, provozovna Tábor, 1x za týden (podle potřeby i častěji). Ve sběrném dvoře dojde k dotřídění a odtud po slisování putují k dalšímu zpracování do papíren. V Čechách se zpracovávají v Papírnách Bělá, a. s. v Bělé pod Bezdězem, na Moravě v papírnách Kappa Morava Paper v Žimrovicích a v R. P. O., a. s. v Hrušovanech u Brna. Jsou dvě metody zpracování suchá a mokrá cesta Suchou cestou se zabývá jenom firma R. P. O. v Hrušovanech u Brna, která odpad vzniklý z rozvláknění používá na výrobu desek a panelů jako izolační nebo stavební prvky pro rekonstrukci bytového jádra, půdní vestavby, jako obklad vnitřní i vnější nebo jako zateplení či ztracené bednění. Parkovací systém v Táboře, to není jen nastolení pravidel pro parkující vozidla. Jeho součástí je i mnoho dalších prvků. Jedním z nich jsou i vyhrazená parkovací místa pro osoby se sníženou pohybovou schopností (ZTP). Každá vyspělá společnost se snaží pomoci těm svým členům, kteří nebyli obdařeni stejnými schopnostmi jako většina společnosti či o své schopnosti přišli v důsledku úrazu. K těmto vyspělým společnostem zajisté náleží i Česká republika. Kromě jiných zvýhodnění pro osoby ZTP, napříč celým spektrem životních situací, si dovolíme zmínit jeden prvek, který řešíme v rámci parkovacího systému. Tímto prvkem jsou parkovací místa vyhrazená pro držitele označení O 1 vozíčkáře. Již při vzniku oblastí placeného stání v roce 1998 byla přijata zásada, že budou napříč celým územím zřizována parkovací místa pro vozíčkáře a že jim zde bude umožněno bezplatné parkování. Těchto parkovacích míst je nyní na Starém městě 12, na Novém městě pak 41. V porovnání s celkovou kapacitou jednotlivých oblastí 934 parkovacích míst na Novém městě a 302 parkovacích míst na Starém městě, tak kapacita určená pro ZTP činí 4,4, resp. 4,0 %. Za zmínku jistě stojí i porovnání s požadavky, které pro parkovací plochy určuje ČSN Odstavné a parkovací plochy na místních komunikacích. Tato norma požaduje zřízení minimálně 2 % kapacity ve formě parkovacích míst pro osoby se sníženou schopností. Náš reálný stav tuto ČSN dvojnásobně překračuje. Stejně jako jsou pravidelně sledována všechna parkoviště táborského parkovacího systému, proběhla v únoru mimořádná kontrola parkovacích míst vyhrazených pro vozidla s označením O 1. Musíme konstatovat, že výsledky této kontroly nás příjemně překvapily. Na jedné straně jsme sledovali, nakolik jsou parkovací místa pro ZTP využita, a na druhé straně, nakolik jsou respektována. Míra využití tj. poměr mezi počtem zaparkovaných vozidel a kapacitou vyhrazených míst dosáhla průměrné hodnoty 85 %. Využití je navíc napříč celým systémem velice rovnoměrné. Mokrou cestou, kterou se zpracovává v papírnách Bělá pod Bezdězem a Kappa Morava Paper v Žimrovicích, kde se získává kvalitní celulózové vlákno. Zbytky hliníku a polyetylenu lze využít přímo v papírně při výrobě páry nebo pro ohřev vody. Další variantou zpracování je drcení nápojových kartonů. Drť se za tepla lisuje do desek, které je možné použít jako příměs do stavebních a izolačních desek, jež se vyrábějí na zpracovatelské lince přímo v papírně. Odpad z recyklace nápojových kartonů se buď spaluje, nebo skládkuje. Nápojové kartony stačí vypláchnout malým množstvím vody, rozložit rohy, sešlápnout a vhodit do kontejneru červené barvy. Ještě příjemnějším zjištěním byly výsledky průzkumu míry respektování těchto parkovacích míst. Zde porovnáváme počet vozidel označených platným symbolem O 1 k celkovému počtu zaparkovaných vozidel. Tento ukazatel dosáhl hodnoty 96,81 %. Přibližně pouze tři automobily ze sta zaparkovaných zde nemají co dělat. Naplno se jistě projevují maximální možné zákonné sankce, kdy pokuta za neoprávněné užití místa vyhrazeného pro vozíčkáře může dosáhnout až 5000 Kč. Podotýkáme, že na takto označených místech je nejen zakázáno zastavení a stání ostatních vozidel, ale ostatní vozidla na ně mají i zakázaný vjezd. Velký podíl na ohleduplnosti řidičů vůči invalidním spoluobčanům má jistě i důrazná kontrolní činnost Městské policie Tábor. Ta řeší většinu přestupků na úseku neoprávněného parkování a v případě vyhrazených míst pro vozidla označených symbolem O 1 je vskutku nekompromisní. Ať již je to výší pokuty, která je citelně vyšší, než když nezaplatíte parkovné, Umístění kontejnerů: u Delvity u Tesca na tř. Kpt. Jaroše vedle č. p. 88 na Sídlišti nad Lužnicí (parkoviště před obchodním domem Albert) v Kvapilově ulici (parkoviště u plaveckého stadionu) u Hypernovy V rámci výběru vhodných míst, kde jsme předpokládali zavedení nových hnízd na separaci, jsme oslovili zástupce všech hypermarketů, které se nacházejí na území našeho města. Velmi vstřícně se k námi nabízené spolupráci postavili zástupci hypermarketů Delvita, Tesco a Hypernova. Zástupci ostatních však spolupráci odmítli z různých důvodů (např. jedním z nich byla obava, že v okolí hnízd na separaci občané budou zakládat černé skládky, a tím bude docházet k narušování životního prostředí před jednotlivými obchodními centry). Ing. Hana Randová Ing. Michala Svitáková odbor životního prostředí O (ne)respektování vyhrazených míst pro vozíčkáře tak i masivním využitím tzv. nucených odtahů. Například za poslední tři měsíce bylo z míst vyhrazených pro vozíčkáře odtaženo 215 vozidel, která na nich neměla co pohledávat. Nucené odtahy z míst ZTP tvoří 60 % všech nařízených nucených odtahů. Vždy je třeba se zamyslet nad tím, zda opravdu tolik spěcháte, že nemůžete své vozidlo zaparkovat o několik metrů dále a raději neriskovat. Pravděpodobnost citelného finančního postihu v řádu několika tisíců korun je veliká. Podobné statistické sledování bude zpracováno v březnu, následně bude vyhodnoceno a tam, kde to bude zapotřebí, budou přijata opatření k úpravě stavu. Co je dále nového? Usilovně se pracuje na projektové dokumentaci pro parkovací objekt pod Střelnicí, včetně dokumentace úpravy ulice Čs. armády. Snad již brzy bude opětovně otevřeno parkoviště u pivovaru na Starém městě. Zahájení rekonstrukce tř. 9. května: 1. dubna Zdeněk Novák jednatel Technické služby Tábor, s. r. o.

8 Přistavování velkoobjemových kontejnerů na území města Tábora v roce 2006 Tak jako každý rok budou také letos přistavovány kontejnery na velkoobjemový odpad z domácností do jednotlivých částí města Tábora. Vzhledem k zvýšeným nákladům na odstraňování takto odložených odpadů i s ohledem na závaznou část plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje na třídění odpadů a schváleného plánu odpadového hospodářství našeho města je jejich přistavování omezeno. Velkoobjemové kontejnery jsou a budou přistavovány v období duben, květen, červen, září a říjen podle zpracovaného harmonogramu, který je pravidelně zveřejňován v Novinách táborské radnice. Souběžně s přistavováním kontejnerů na velkoobjemový odpad jsou ve vytipovaných lokalitách přistavovány i kontejnery na odpad ze zeleně. Všechny velkoobjemové kontejnery budou přistavovány od do hodin (podle naplnění). Velkoobjemové kontejnery se staly nedílnou součástí systému likvidace komunálních odpadů města Tábora. Bohužel však tak nedílnou, že je občané v mnoha případech značně zneužívají. Náklady na přistavování a svoz těchto kontejnerů jsou hrazeny z poplatku za sběr, třídění, využívání a zneškodňování odpadů. Velkoobjemové kontejnery jsou určeny pouze občanům jako doplňková služba. Právnické osoby musí mít likvidaci odpadů ze svých provozoven zajištěnu dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Do těchto kontejnerů lze ukládat odpad, který se do popelnice nedá uložit a který zároveň není odpadem nebezpečným nebo druhotnou surovinou. Opětovně tedy připomínáme, jaké nepotřebné věci do velkoobjemového kontejneru patří a jaké ne Do kontejneru na velkoobjemový odpad patří: veškerý objemný komunální odpad, který se nevejde do popelnic (matrace, co nejvíce zmenšené části nábytku, koberce, ) Do kontejneru na odpad ze zeleně patří: špatně nebo zcela nekompostovatelné zbytky zahradního odpadu (hodně zkrácené větve a kmeny, ) Do kontejneru v žádném případě nepatří: veškerý nebezpečný odpad (televize, ledničky, akumulátory, zářivky, pneumatiky, znečištěné plechovky a zbytky barev či rozpouštědel, léky, olejové nečistoty apod.) tříděný odpad (např. papír, sklo, plasty, železo) kompostovatelný odpad (kupř. pohrabky trávy, hnůj) uhynulá domácí zvířata (náleží do kafilerní stanice u Hluboké nad Vltavou) běžný domácí komunální odpad stavební suť a kameny (patří do recyklačního provozu v Klenovicích) V letošním roce bude přistaveno 54 kontejnerů na velkoobjemový odpad a 27 kontejnerů na odpad ze zeleně. V porovnání s loňským rokem přistavujeme o 7 kontejnerů na velkoobjemový odpad méně, naopak ale rozšiřujeme přistavování velkoobjemových kontejnerů na odpad ze zeleně o 9. Město Tábor není v jižních Čechách jediné, které snížilo a omezilo přistavování velkoobjemových kontejnerů. Situace v bývalých okresních městech našeho kraje je letos následující: České Budějovice zajišťují mobilní sběr na patnácti stanovištích pouze 1x do roka. Ve vytipovaných lokalitách mají občané možnost odložit velkoobjemový odpad a odpad ze zeleně. Písek: Kontejnery na velkoobjemový odpad nejsou přistavovány, kontejnery na odpad ze zeleně jsou přistavovány do dvanácti lokalit 2x ročně (jaro a podzim). Prachatice: Kontejnery na velkoobjemový odpad nejsou přistavovány, kontejnery na odpad ze zeleně jsou přistavovány do osmi lokalit 2x ročně (jaro a podzim). Strakonice: Kontejnery na velkoobjemový odpad nejsou přistavovány, kontejnery na odpad ze zeleně jsou přistavovány pouze do zahrádkářských kolonií 1x ročně, a to pouze na podzim. Jindřichův Hradec: Kontejnery na velkoobjemový odpad jsou přistavovány v devíti lokalitách 1x ročně, kontejnery na odpad ze zeleně jsou přistavovány 2x ročně do okrajových částí města a do zahrádkářských kolonií (jaro a podzim). Český Krumlov: Kontejnery na velkoobjemový odpad a kontejnery na odpad ze zeleně nejsou přistavovány. V letošním roce město Tábor pro občany města vydalo Odpadový kalendář 2006, který byl počátkem února distribuován do všech táborských domácností. Jedná se o praktickou příručku, kde najdete praktické informace o systému odpadového hospodářství města včetně informací o sběrných dvorech na území našeho města. Pokud by Odpadový kalendář 2006 ve vaší domácnosti chyběl, obraťte se na Ing. Mrázka z odboru životního prostředí MěÚ Tábor (tel.: ). Ing. Stanislav Mrázek odbor životního prostředí Kontejnery na velkoobjemový odpad stanoviště duben květen červen září říjen Staroklokotská střed 12* Klokoty Ve Struhách 9 křiž. Kpt. Sochora x Jos. Gabčíka 12 Kvapilova u č. p * Dukelských bojovníků střed 9 Bezručova střed 10* Náchod stodola u Kabešů 9* Náchod náves 10* Tržní náměstí 12 nám. Mikoláše z Husi 10 křiž. Novákova x Tismenická 13* křiž. Bechyňská x Korandova 10* Staré Horky náves 7* Horky ul. Na Dlouhé 13 Horky křiž. Družstevníků x Sadová 18* Větrovy (u požár. zbrojnice) 10* Všechov, Zahrádka 18 Čelkovice nábřeží střed 13* Čelkovice U Lázní u č. p Čelkovice ul. Poříční u č. p Čelkovice ul. Vilová 7 Čelkovice u lípy náves 14* Údolní parkoviště u výp. střediska 11 Lužnická u točny BUS 11* Lužnická u křiž. s Čelkovickou ul. 11 Pod Poliklinikou náměstíčko 19* Nedbalova 11 Kollárova před č. p křiž. Jesenského x Skálova 11 Slepá ul. proti Šelemberské 8* Šlikova x Vodňanského 14 Čekanice Zahradní u školy 19 Čekanice křiž. Pionýrů x U Jednoty 19* Čekanice Družstevní u kapličky 12 Čekanice U Kovárny 12* Stoklasná Lhota náves 19* Zaluží u pohostinství 20* Zaluží u zastávky MHD 8 křiž. Martina Koláře x Smolínova 19 Štítného u katastrálního úřadu 20 Bydlinského u stadionu VS 16* křiž. Husinecká x Sezimova 13 křiž. Husinecká x Trocnovská 19 Angela Kančeva střed 20 Měšice Na Vojtěchu u č. p Měšice Průhon u přejezdu 13* Měšice Smyslovská u č. p * Měšice Chýnovská u přejezdu 25 Měšice Zalužská proti č. p * Měšice Sezimovská u byt. domů 20 Zárybničná Lhota náves 20* Zárybničná Lhota u pohostinství 25* Smyslov 21* Hlinice 13* * U dat označených hvězdičkou se souběžně budou přistavovat i kontejnery na odpad ze zeleně.

9 Dopravní omezení a uzavírky v dubnu Uzavírky povolené a pokračující částečná uzavírka (zúžení) v Budějovické ulici kvůli výstavbě bytového domu firmou Dvořák trvání: částečná uzavírka v Ústecké ulici kvůli spadlé opěrné zdi trvání: částečná uzavírka chodníku u autobusového nádraží, kde se bude přepojovat V. O. a rozvody NN trvání: úplná uzavírka Úzké ulice kvůli propadu komunikace a podzemních chodeb trvání: úplná uzavírka propojovací komunikace mezi ulicemi Družstevní a Pionýrů kvůli špatnému stavebně- -technickému stavu trvání: částečná uzavírka Nerudovy ulice kvůli výstavbě multifunkčního domu vedle prodejny nábytku trvání: úplná uzavírka tř. 9. května kvůli realizaci 2. a 3. etapy rekonstrukce komunikace a chodníků trvání: částečná uzavírka chodníků a Vožické ulice kvůli rekonstrukci komunikace, kanalizace a chodníků trvání: úplná uzavírka Žižkovy ulice kvůli rekonstrukci kanalizačního a vodovodního řadu, rekonstrukci komunikace a chodníků, provedení archeologického průzkumu trvání: září/říjen 2006 úplná uzavírka Průběžné ulice kvůli rekonstrukci silnice trvání: částečná uzavírka Staroklokotské ulice kvůli rekonstrukci kanalizačního a vodovodního řadu a rekonstrukci komunikace a chodníků trvání: Další upozornění v Ústecké ulici probíhá sanace spadlé opěrné zdi naproti řadovým garážím (průjezd je oboustranný a je veden v jednom jízdním pruhu v šíři 3 m; prosíme o opatrnost při průjezdu a průchodu) v Leskovické ulici probíhá výstavba 27 bytových jednotek (při návozu stavebního materiálu dochází k částečnému zúžení stávající vozovky) loni v září začala regenerace Náchodského sídliště v návaznosti na teplofikaci stávajících parovodních rozvodů (jedná se o rekonstrukci chodníků, parkovišť, dětských hřišť, revitalizaci zelených ploch a mobiliáře) realizace stavby: do v Náchodské ulici se realizují chodníky podél komunikace a dochází tam k občasnému zúžení stavební technikou kvůli návozu stavebního materiálu úplná uzavírka kvůli opravě silnice od Předboře k náměstí v obci Choustník trvání: od 8.00 hodin do do hodin při výjezdu z Jordánské ulice dochází k zúžení vozovky kvůli bourání stávající výměníkové stanice u Střelnice (při výjezdu je nutné se řídit umístěným dopravním značením) Ing. Vladimír Kofroň odbor dopravy Město Tábor odbor správy majetku města zveřejňuje záměry PRONAJMOUT 1. nebytové prostory na nám. F. Křižíka samostatnou jednotku č. 2881/001 o celkové výměře 449 m 2 (I.NP 165,6 m 2, I.PP 283,4 m 2 ). Nájem bude sjednán na dobu určitou 10 let za nájemné minimálně Kč ročně. 2. nebytové prostory na nám. F. Křižíka samostatnou jednotku č. 2881/002 (dnes prodejna nábytku) o celkové výměře 304,5 m 2 (I.NP 188,9 m 2, I.PP 115,6 m 2 ). Nájem bude sjednán na dobu určitou 10 let za nájemné minimálně Kč ročně. 3. nebytové prostory na Starém městě Střelnická ulice v Táboře, přízemí domů č. p. 227 a 228 o celkové výměře 154,10 m 2 (dnes prodejna bytového textilu). Nájem bude sjednán na dobu určitou 10 let za nájemné minimálně Kč ročně. 4. nebytové prostory na Píseckém rozcestí tř. ČSA v Táboře, přízemí a suterén v domech č. p a 2244 o celkové výměře 608 m 2 (dnes prodejna a velkosklad nábytku). Nájem bude sjednán na dobu určitou 10 let za nájemné minimálně Kč ročně. Ing. Lenka Trojáková, tel.: , Veškeré připomínky, žádosti a nabídky adresujte na: MěÚ Tábor odbor správy majetku města, Žižkovo nám. 3, Tábor Konečně je tu jaro... Nejširší sortiment zahradní techniky, bazénů, zahradního nábytku a jízdních kol Madison a Heavy Tools OTEVŘENO 7 DNÍ V TÝDNU ZÁRUKA 7 LET NA VŠECHNO SLUŽBY AŽ DO DOMU ZDARMA! VKLADNÍ KNÍŽKA MOUNTFIELD Těšíme se na Vás v prodejně v Sezimově Ústí, Dr. E. Beneše 1090, % Otevírací doba: Po Pá 9 18, So 8 17, Ne

10 INZERCI PŘIJÍMÁ: RUDI, a. s., grafické studio, tiskárna, Komenského 1839, Tábor Jitka Nejmanová, tel./fax: , Noviny táborské radnice vycházejí v nákladu kusů a jsou distribuovány do každé poštovní schránky zdarma. Příští číslo vyjde 29. dubna, příjem inzerce do 19. dubna.

11

12 Noviny táborské radnice vydává město Tábor měsíčník slouží k informování občanů Tábora není periodikem žádného politického subjektu odpovědný redaktor: J. Řeřicha, předseda redakční rady: F. Dědič adresa redakce: Městský úřad Tábor, Žižkovo nám. 3, Tábor, tel.: sazba, tisk: RUDI, a. s., Komenského 1839, Tábor, tel./fax: , příjem inzerce: RUDI, a. s., Komenského 1839, Tábor, tel./fax: , , distribuce: Česká pošta, s. p., reklamace tel.: , 116 registrace MK ČR E redakce neodpovídá za změny termínů uvedených akcí

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 20. června 2013 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013 kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška 1 Obecně závazná vyhláška Obce Hamr na Jezeře č. 2/2007 Zastupitelstvo obce Hamr na Jezeře se na svém zasedání dne 4.4.2007 usneslo vydat na základě 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška městyse Krucemburk č.1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního u a systém nakládání se stavebním em. -------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA

M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6/2011 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÁ

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC DOBRÁ Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC SVINOŠICE KTEROU SE STANOVÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM.

OBEC SVINOŠICE KTEROU SE STANOVÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM. OBEC SVINOŠICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SVINOŠICE č. 03 /2007 KTEROU SE STANOVÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM. Zastupitelstvo obce Svinošice, se na svém zasedání dne 26.listopadu 2007 usnesením

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Výtah elektrická energie hrazeno ve službách dle počtu nahlášených osob v bytové jednotce *). Spotřeba

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009

MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009 MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009 O PLACENÉM PARKOVÁNÍ VE MĚSTĚ BRUNTÁLE Rada města Bruntálu se na svém zasedání dne 17. 2. 2009 usnesením č. 1892/50R/2009 usnesla vydat v souladu s ustanovením 11 odst.

Více

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu vydává tato pravidla pro odborné použití ustanovení 6, zákona č.67/2013sb., kterým se upravují některé

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Taťána Horáková, Hana Halamová Přítomni : Roman

Více

150921_11_01 Odbor dopravy a silničního hospodářství

150921_11_01 Odbor dopravy a silničního hospodářství Odbor dopravy a silničního hospodářství nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 31309/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 15 Spisový znak:

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek. Zápis ze zasedání výboru

Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek. Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 1. 7. 2010 18:30 Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Yveta Bravencová František Debnár Hana Marková Roman Zajíc Nepřítomen: Angel Dončev Přizván: pan a paní

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA 11. září 2012 BYTOVÝ FOND ČR kde jsme výchozí situace ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU CELKOVÁ INVESTIČNÍ POTŘEBA PRO SEKTOR BYDLENÍ NUTNÁ ROČNÍ

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: starosta@troubelice.cz www.troubelice.cz Obecně závazná vyhláška č: 2 Rok vydání: 2001 Datum účinnosti: 1. ledna 2002 Typ: platná

Více

NAŘÍZENÍ Č. 1/2014 O PLACENÉM STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH

NAŘÍZENÍ Č. 1/2014 O PLACENÉM STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH Statutární město Pardubice Rada města Pardubic NAŘÍZENÍ Č. 1/2014 O PLACENÉM STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH Rada města Pardubic se usnesla dne 18.02.2014 vydat podle 11 odst. 1 a 102 odst. 2 písm. d) zákona

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA NAŘÍZENÍ Č. 7/2012 O PLACENÉM STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH Rada města Pardubic se usnesla dne 17.07.2012 vydat podle 11 odst. 1 a 102 odst. 2 písm. d) zákona č.

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010,

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010, Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území města Český Brod a systém

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 k projednání na schůzi 12.12.2013 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky.

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Pravidla jsou stanovena se zřetelem na předpis

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001 OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Loukov č. 1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem v Loukově a m.

Více

Metodika pro obce odpadové hospodářství

Metodika pro obce odpadové hospodářství Metodika pro obce odpadové hospodářství zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění Poplatek za komunální odpad Platná právní úprava zakotvuje tři možné způsoby

Více

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Úvod Směrnice upravuje vztahy mezi družstvem a členy nájemci družstevních bytů, členy vlastníky bytů, nečleny vlastníky

Více

Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2015

Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2015 Příjmy Rozpočet položka 1122 DPPO za obce 62 1341 poplatky ze psů 82 000,00 Kč 1342 poplatek rekreační 1 000,00 Kč 1343 užívání veřejného prostranství 1345 poplatek z ubytovací kapacity 1 000,00 Kč 1361

Více

K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 30. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 5.11.2001.

K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 30. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 5.11.2001. Příloha USNESENÍ z 30. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 5.11.2001. POŘAD JEDNÁNÍ: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Povodňový plán města

Více

VÝDAJE rok 2013. Chodníky 311000,00 vyhrnování chodníků - PHM 5 000,00 fréza-údržba 10 000,00 oprava chodníků 10 000,00 chodník v Rohozné 286 000,00

VÝDAJE rok 2013. Chodníky 311000,00 vyhrnování chodníků - PHM 5 000,00 fréza-údržba 10 000,00 oprava chodníků 10 000,00 chodník v Rohozné 286 000,00 ROZPOČET NA ROK 2013 VÝDAJE rok 2013 Rozhledna 75600,00 nájem 12 000,00 mzdy 30 000,00 elektrická energie 3 600,00 opravy 5 000,00 turistické známky, štítky, odznaky 25 000,00 Doprava - místní komunikace

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2008 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2008 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD. Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková

ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD. Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková 1 DOPRAVA V KLIDU V listopadu 2014 byla zpracována komplexní studie dopravy v klidu v Českém Brodě. Studie

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2008. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2008. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Vaše čj. (zn.): Naše čj.: Naše zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Příloh/listů: R O Z H O D N U T Í

Vaše čj. (zn.): Naše čj.: Naše zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Příloh/listů: R O Z H O D N U T Í Městský úřad Kolín Odbor dopravy Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 140, fax: +420 321 748 115, e-mail: odbor.dopravy@mukolin.cz sídlo odboru: Na Valech 72, Kolín II Město Kolín Karlovo

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012

vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012 vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012 k projednání na schůzi 15.12.2011 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 8/2011

MĚSTA TIŠNOVA č. 8/2011 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 8/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

OBEC HUTISKO-SOLANEC Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2015,

OBEC HUTISKO-SOLANEC Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2015, OBEC HUTISKO-SOLANEC Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV 22. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 11.11.2013. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Renata Festová, Novák Milan, Pavlíková Helena, Jan Hojda Omluveni: Hosté: dle prezenční listiny Začátek

Více