vyrobený z lidské krevní plazmy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "vyrobený z lidské krevní plazmy"

Transkript

1 IVIG - léčivý přípravek p pravek vyrobený z lidské krevní plazmy Pacasová R., Tesařov ová E. Transfuzní oddělen lení a krevní banka Fakultní nemocnice Brno

2 IVIG - léčivý přípravekp pravek KIOVIG - BAXTER FLEBOGAMMA GRIFOLS

3 IVIG - léčivý přípravekp pravek vyrobený z plazmy pro frakcionaci

4 IVIG - léčivý přípravekp pravek vyrobený z krve dobrovolných dárců

5 Kriteria pro výběr r dárcd rců krve a jejích složek Kritéria ria pro přijetp ijetí: věk k 18 aža 65 let tělesná hmotnost > 50 kg hemoglobin ženy >125 g/l, g muži > 135 g/lg bílkovina > 60 g/lg Vyhláš áška 143/2008 o lidské krvi

6 Kriteria pro výběr r dárcd rců krve a jejích složek Odběr r plné krve: 450 ml +/- 10% max 13% vypočten teného objemu krve min interval mezi dvěma odběry 8 týdnů max ženy 4x, muži i 5x za rok Vyhláš áška 143/2008 o lidské krvi

7 Kriteria pro výběr r dárcd rců krve a jejích složek Odběr r plazmy: max 650 ml, není-li podán n náhradnn hradní roztok max 1,5 litru v 1 týdnu max 25 litrů za rok min interval plazma/ / PK nebo PLT 48 hod PK/ plazma 4 týdny Vyhláš áška 143/2008 o lidské krvi

8 registrovaní dárci ČR 296 tis Statistika 2006 odběry plné krve za rok ČR 406 tis odběry plazmy ČR 70 tis TO a KB FN Brno 14 tis TO a KB FN Brno 28 tis TO a KB FN Brno 2-33 tis produkce plazmy k frakcionaci ČR 83 tis litrů TO a KB FN Brno 4,5 tis litrů

9 Bezpečnost léčivého přípravkup pravku hlavní cíl l všech v subjektů podílej lejících ch se na jeho výrobě zajištěna souborem opatřen ení v průběhu celého procesu výroby, který začíná darováním m krve a končí podáním přípravku pravku pacientovi

10 Zařízen zení transfuzní služby (ZTS) Transfuzní oddělení a krevní banka FN Brno

11 Bezpečnost - ZTS schválen lení SÚKL - povolení k výrobě kontrolní audity zpracovatele plazmy výrobní postupy SVP, certifikace ISO vyškolený personál standardní operační postupy (SOP( SOP) řešení neshod a chyb, preventivní opatřen ení epidemiologické sledování - nízký výskyt sledovaných, krví přenosných chorob v regionu

12 Bezpečnost - výběr r DK posuzování způsobilosti DK kriteria pro trvalé a dočasn asné vyloučen ení DK osobní anamnéza, analýza životního stylu totožnost nost, chování alkohol, drogy, sex, cestování vyšet etření před odběrem hemoglobin, TK, puls, tělesnt lesná teplota, sérové proteiny, moč epidemiologické sledování DK

13 Epidemiologické sledování dárců krve TO a KB Počet dárců krve s prokázanou infekcí počet osob HIV HBV HCV syfilis

14 Bezpečnost - výroba plazmy výrobní postupy - odběr, šokové zmražen ení plazmy validace výrobních, skladovacích ch a transportních podmínek negativní vyšet etření HIV HCV HBV syfilis dokumentace každé jednotky (look back) archivace dokumentace - 30 let dohledatelnost arbitrážní vzorky - 1 rok po výkupu plazmy

15 Bezpečnost - pool plazmy screening NAT před poolováním (HCV) poolování dle země původu (případně EU) frakcionační pool - screeningové vyšet etření HIV, HCV, HBV, HAV, Parvovirus virus B19 frakcionační pool - nízký počet dárců definováno množstv ství osob od kterých plazma pochází každá šarže e z omezeného a fixního počtu frakcionačních ch poolů

16 Bezpečnost výrobní proces frakcionace výrobní proces v souladu s mezinárodn rodními normami (GMP, FDA) průběž ěžné kontroly procesů (identifikace a ověř ěřování) monitoring prostřed edí dokumentace postupů zkušený a kvalifikovaný pracovní tým validované odstranění virů kombinace virové inaktivace a eliminace

17 Validované odstranění virů metoda solvent/detergent po přidp idání S/D inkubace 4 hodiny při i 6 C6 pasterizace inkubace 10 hodin při i 60 C C za přítomnosti p stabilizátor torů proteinů suché teplo inkubace 30 minut při p 100 C snížení ph inkubace 24 hodin při ph 4,0 nanofiltrace filtrace 35 nm

18 Bezpečnost - odlišnosti dle výrobce KIOVIG BAXTER bezpečnost základnz kladní suroviny: NAT testování v minipoolech NAT testování frakcionačního poolu bezpečnost výrobního procesu: nanofiltrace metoda solvent/ detergent tepelná inkubace při p i snížen eném ph

19 Bezpečnost - odlišnosti dle výrobce FLEBOGAMMA GRIFOLS bezpečnost základnz kladní suroviny: NAT testování HCV před p poolováním NAT testování plazmy v minipoolech NAT testování frakcionačního poolu bezpečnost výrobního procesu: pasterizace (10 hodin při p i 60 C) precipitace s PEG identifikace pomocí laserového značen ení

20 Léčivý přípravek p pravek IVIG indikace substituční léčba syndrom primárn rního deficitu kongenitáln lní agamaglobulinémie mie a hypoagamaglobulinémie mie, běžný variabilní imunodeficit,, závaz važné smíš íšené imunodeficity, Wiskott-Aldrich Aldrichův syndrom myelom nebo chronická lymfatická leukémie těžké sekundárn rní hypoagamaglobulinémie mie a rekurentní infekce děti s kongenitáln lním m AIDS a rekurentními infekcemi imunomodulace ITP, Guillain-Barr Barrého syndrom, Kawasakiho nemoc alogenní transplantace kostní dřeně

21 Léčivý přípravek p pravek IVIG dle výrobce KIOVIG BAXTER obsah - kvalitativně Immunoglobulinum humanum normale, min 98% IgG obsah - kvantitativně 1g 2,5g 5g použitelnost 2 roky při p i 2-8 C 10g 20g

22 Léčivý přípravek p pravek IVIG dle výrobce FLEBOGAMMA GRIFOLS obsah - kvalitativně Immunoglobulinum humanum normale, min 97% IgG obsah - kvantitativně 0,5g 2,5g 5g použitelnost 2 roky při p i 2-8 C 10g

23 Spotřeba IVIG ve FN Brno ,6 10 9,4 8 7,5 7,9 8,3 kg

24 Spotřeba IVIG ve FN Brno neurologické indikace ,6 10 9,4 8 8,3 kg ,8 4,3 4, Celková spotřeba ve FN Brno Neurologické indikace

25 Relativní četnost výskytů nežádouc doucích ch účinků 0,2 0,18 0,18 0,16 0,14 0,12 0,12 % 0,1 0,08 0,06 0,04 0,

26 Závěr od d počátku 90. let minulého století nebyl v literatuře e popsán n přenos p krví sledovaných virů cestou podání IVIG 1992 přenos HCV v USA Gammagard lze konstatovat, že e IVIG vyrobené z lidské krve představujp edstavují bezpečný léčivý l přípravek, pokud je správn vně: indikován skladován podán

INFORMAĆNÍ BULLETIN SPRÁVNÁ VÝROBNÍ PRAXE V ZAŘÍZENÍCH TRANSFUZNÍ SLUŽBY

INFORMAĆNÍ BULLETIN SPRÁVNÁ VÝROBNÍ PRAXE V ZAŘÍZENÍCH TRANSFUZNÍ SLUŽBY INFORMAĆNÍ BULLETIN SPRÁVNÁ VÝROBNÍ PRAXE V ZAŘÍZENÍCH TRANSFUZNÍ SLUŽBY doc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D. a Ing. Kateřina Šinovská Ing. Jiří Holaň MUDr. Jana Furková MUDr. Marin Kořístka Mgr. Jitka Marcalíková

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Intratect 100 g/l infuzní roztok Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum (IVIg)

Příbalová informace: informace pro uživatele. Intratect 100 g/l infuzní roztok Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum (IVIg) sp. zn. sukls246248/2012 Příbalová informace: informace pro uživatele Intratect 100 g/l infuzní roztok Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum (IVIg) Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Posuzování způsobilosti k dárcovství krve a krevních sloţek KRITÉRIA PRO VÝBĚR DÁRCŮ KRVE A JEJÍCH SLOŢEK

Posuzování způsobilosti k dárcovství krve a krevních sloţek KRITÉRIA PRO VÝBĚR DÁRCŮ KRVE A JEJÍCH SLOŢEK Doporučení Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP č. STL2007_03 ze dne 12. 4. 2007 verze 5 (2012_01) Posuzování způsobilosti k dárcovství krve a krevních sloţek Při rozhodování o zdravotní způsobilosti

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. SUBCUVIA 160 g/l, injekční roztok Léčivá látka: Immunoglobulinum humanum normale

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. SUBCUVIA 160 g/l, injekční roztok Léčivá látka: Immunoglobulinum humanum normale PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE SUBCUVIA 160 g/l, injekční roztok Léčivá látka: Immunoglobulinum humanum normale Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Informace o darování krve můžete získat na adrese www.transfuznispolecnost.cz

Informace o darování krve můžete získat na adrese www.transfuznispolecnost.cz Dárce krve potřebují: Lidé, kteří jdou na operaci. Lidé trpící leukémií. Lidé, kteří projdou sklem nebo jezdí na červenou. Neopatrné bosé děti. Hemofilici, aby mohli žít normálním životem. Hazardéři i

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Metodický pokyn Číslo dokumentu: LP - HTO Oblast využití: Klinické obory Platnost od: 1. 5. 2013 Verze č.: 5 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Účel dokumentu Účelem

Více

Informace k použití autologních kmenových buněk při léčbě zvířat na území České republiky

Informace k použití autologních kmenových buněk při léčbě zvířat na území České republiky Pokyn ÚSKVBL/INS/VYR 03/2012 Informace k použití autologních kmenových buněk při léčbě zvířat na území České republiky Platnost od: 1.9.2012 Platnost do: není omezeno Mění a doplňuje: - Zrušuje/nahrazuje:

Více

Laboratorní příručka THO Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

Laboratorní příručka THO Oblastní nemocnice Trutnov a.s. strana : 1 z 2 Název dokumentu Laboratorní příručka THO Oblastní nemocnice Trutnov a.s. Abstrakt Laboratorní příručka komplexně informuje o činnostech prováděných na THO. Je určena všem spolupracujícím

Více

Substituční hemoterapie

Substituční hemoterapie Substituční hemoterapie Doporučení pro klinickou praxi v zařízeních EUROMEDNET Onkologické centrum J.G.Mendela Hematologické oddělení Nový Jičín Z.Lasota, J.Gumulec, D.Janek, S.Králová, D.Klodová, R.Bezděk*,

Více

Dárcovství krevní plazmy z pohledu studentů vysokých škol. Barbora Plíhalová

Dárcovství krevní plazmy z pohledu studentů vysokých škol. Barbora Plíhalová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Dárcovství krevní plazmy z pohledu studentů vysokých škol Barbora Plíhalová Bakalářská práce 2012 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

VI. KONFERENCE AKUTNĚ.CZ,

VI. KONFERENCE AKUTNĚ.CZ, Dárci krve? Eva Tesařová Transfuzní a tkáňové oddělení VI. KONFERENCE AKUTNĚ.CZ, 22.11.2014, Brno Dárci krve? Posouzení způsobilosti Exaktní definice kritérií 67, odst. 4, písm. i) zákona 378/2007 Sb.

Více

Oddělení hematologie a krevní transfúze. Nemocnice J.Hradec, a.s.

Oddělení hematologie a krevní transfúze. Nemocnice J.Hradec, a.s. Oddělení hematologie a krevní transfúze Nemocnice J.Hradec, a.s. Typ dokumentu: SOP Strana číslo: 1 Platnost od do: 4.10.2011 4.10.2012 Název dokumentu Laboratorní příručka Rozdělovník Jméno Umístění Počet

Více

Poučení pro dárce krevních destiček

Poučení pro dárce krevních destiček FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ Hematologicko onkologické oddělení Poučení pro dárce krevních destiček Darování krevních destiček je zvláštní forma dárcovství krve, při které se neodebírá plná krev, ale pouze

Více

POUČENÍ DÁRCE KRVE Transfuzní oddělení, NsP Česká Lípa a.s.

POUČENÍ DÁRCE KRVE Transfuzní oddělení, NsP Česká Lípa a.s. POUČENÍ DÁRCE KRVE Transfuzní oddělení, NsP Česká Lípa a.s. Účinnost od : 1.1.2012 Schválil : Pri Verze : 4.0 Strana : 1 z 5 I. OHROŽENÍ PŘÍJEMCE KREVNÍ TRANSFUZE Léčba krví a krevními složkami přináší

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní

Více

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Chrudimská nemocnice Odběrové centrum Václavská 570, Chrudim, 537 27, reg. č. C 2024 POUČENÍ DÁRCE KRVE

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Chrudimská nemocnice Odběrové centrum Václavská 570, Chrudim, 537 27, reg. č. C 2024 POUČENÍ DÁRCE KRVE Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Chrudimská nemocnice Odběrové centrum Václavská 570, Chrudim, 537 27, reg. č. C 2024 POUČENÍ DÁRCE KRVE Doporučení výboru Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP

Více

Úspěchy české dětské kardiochirurgie: výzva pro kardiology pro dospělé

Úspěchy české dětské kardiochirurgie: výzva pro kardiology pro dospělé B4 Individualizovaná substituční léčba IgG u pacientů s primární imunodeficiencí Časopis Clinical and Experimental Immunology v únoru uveřejnil souhrn terapeutických možností při podání imunoglobulinu

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. MUDr. Karel Dvořák Číslo dokumentu: LP Laboratoře transfuzní stanice Platnost od: 11.11.2013 Verze č.:3

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. MUDr. Karel Dvořák Číslo dokumentu: LP Laboratoře transfuzní stanice Platnost od: 11.11.2013 Verze č.:3 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Vypracoval: ing. Janoušková Schválil: MUDr. Karel Dvořák Strana 1 (celkem 65) Změna č.1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení pacienti, dovolujeme si Vám předložit

Více

dárcovství krvetvorných vědět

dárcovství krvetvorných vědět Zapiste do ˇzivota... ˇ se nekomu ˇ dárcovství krvetvorných co o něm buněk potřebujeme vědět Obsah Proč se stát dárcem 1 Vstup do registru 2 Kdo může a kdo nemůže být dárcem dřeně 7 Výběr dárce pro určitého

Více

Pacient a nemocniční prostředí

Pacient a nemocniční prostředí Pacient a nemocniční prostředí Osnova prezentace: 1. Příjem nemocného k hospitalizaci příjem dospělého k hospitalizaci zvláštnosti příjmu dítěte k hospitalizaci adaptace nemocného na nemocniční prostředí

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotních studií

Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotních studií Univerzita Pardubice Fakulta zdravotních studií Informovanost laické veřejnosti o transplantaci kostní dřeně Diana Křepelová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré

Více

SBORNÍK ISSN 1213-8363 ABSTRAKTA PŘEDNÁŠEK A POSTERŮ

SBORNÍK ISSN 1213-8363 ABSTRAKTA PŘEDNÁŠEK A POSTERŮ SBORNÍK B I O L A B 2 0 0 3 ISSN 1213-8363 ABSTRAKTA PŘEDNÁŠEK A POSTERŮ Seřazeno abecedně podle příjmení prvních autorů Texty abstrakt neprošly jazykovou ani redakční úpravou Za obsah plně odpovídají

Více

Prevence HIV/AIDS v České republice Jaká je vlastně realita?

Prevence HIV/AIDS v České republice Jaká je vlastně realita? Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Prevence HIV/AIDS v České republice Jaká je vlastně realita? Bakalářská práce Autor práce: Ilona Palátová Studijní programu: Veřejné

Více

Poučení dárce krve. Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Poučení dárce krve. Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Poučení dárce krve Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady I.Ohrožení příjemce krevní transfuze Léčba krví a krevními složkami přináší příjemci transfuze kromě pozitivního léčebného

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA mocnice Pelhřimov Oddělení hematologie a transfuziologie 2015 Výtisk č.1 Datum vydání: 16.2.2015 Stránka 1/55 Vypracoval: RNDr. Mária Kušnierová (vedoucí laboratoře) Ing. Alena Knížová

Více

TROMBOCYTY V NETRANSFUZNÍCH APLIKACÍCH

TROMBOCYTY V NETRANSFUZNÍCH APLIKACÍCH Společnost pro bioimplantologii ČLS JEP, Krajská nemocnice Liberec, a.s., Transfuzní oddělení a Oddělení plastické a estetické chirurgie Fakultní nemocnice Olomouc pořádají PRACOVNÍ DEN TROMBOCYTY V NETRANSFUZNÍCH

Více

LABOSERV s.r.o. ELISA HEV IgM Stránka 1

LABOSERV s.r.o. ELISA HEV IgM Stránka 1 Doc.: INS EVM.CE Strana 1 ze 6 Verze.: 08/02MS HEV IgM A. POUŽITÍ Enzymatický imunologický test (ELISA) pro detekci IgM protilátek proti viru hepatitidy E v krevní plazmě a krevním séru. Souprava může

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře Doporučení České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře LABORATORNÍ METODY Část

Více

A-02 Obsah Laboratorní příručky

A-02 Obsah Laboratorní příručky Vážené kolegyně, vážení kolegové, Tato Laboratorní příručka je určena lékařům, sestrám a všem ostatním, kteří potřebují informace o našem oddělení, o naší práci a především o nabídce našich služeb v oblasti

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola. MILLS, s. r. o.

Vyšší odborná škola, střední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola. MILLS, s. r. o. Vyšší odborná škola, střední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. ZVLÁŠTNOSTI V INTENZIVNÍ PÉČI U PACIENTŮ PO TRANSPLANTACI JATER Diplomovaný

Více