nemlib.cz www. ČÍSLO 1/2006 NEPRODEJNÉ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "nemlib.cz www. ČÍSLO 1/2006 NEPRODEJNÉ"

Transkript

1 www. nemlib.cz ČÍSLO 1/2006 NEPRODEJNÉ obalka 1_ , 16:27

2 KNL má nový nadzemní koridor Křest koridoru se neobešel bez stříhání pásky a bez významných hostů, kteří si nenechali ujít jeho lednové zprovoznění. Jednou z mnoha výhod nadzemního koridoru je rychlý a komfortní přesun pacientů na jednotlivá oddělení KNL. Obě fota: Jaroslav Tvrzník Krajská nemocnice Liberec zprovoznila nadzemní koridor. Slovy jejího ředitele MUDr. Radko Janouška se tak lednem 2006 splnil sen generace lékařů od roku Tato investiční akce za více než jedenáct milionů korun přinesla nejen pacientům, ale i personálu, rychlý a komfortní přesun na jednotlivá oddělení. Přesun po sedmdesát metrů dlouhé a tři metry široké chodbě, která je navíc oboustranně prosklená. Po dokončení rekonstrukce a dostavby stravovacího provozu, která je naplánována na srpen letošního roku, bude koridor spojovat nejen PIO s budovou chirurgie, ale zajistí i přístup do kuchyně s jídelnou, čímž se zefektivní rozvoz stravy pro hospitalizované pacienty. Jediné, co si koridor ještě žádá, jsou okapy a svody zamezující stékání vody ze střechy, které budou nainstalovány po zlepšení klimatických podmínek. Připomeňme, že jen za uplynulý rok činily investice v areálu KNL zhruba 200 milionů korun. í Byla tu Vendula Svobodová. Více se dočtete na str. 12 K fotografiím na titulní stránce: 1. Benefice primátora obdarovala LDN 2. Máme nový nadzemní koridor 3. Hezká zima, a tak s ní pan Hezký hezky zatočil 4. Urologie slaví padesátku (více na str. 2), Helena Matuškovičová u špičkového ultrazvuku. obalka 1_ , 16:

3 Krajskou nemocnici Liberec vede MUDr. Radko Janoušek Ředitelem Krajské nemocnice Liberec je od 1. dubna 2006 MUDr. Radko Janoušek. Do pozice manažera příspěvkové organizace s více než zaměstnanci ho vyneslo úspěšné absolvování výběrového řízení, na jehož základě rada kraje, ve druhé dekádě března tohoto roku, rozhodovala. Kromě jiného ho do ředitelského křesla vynesla řada zkušeností z lékařské praxe více jak 16 let byl primářem ARO, přičemž sedm let spolupracoval s předchozím ředitelem nemocnice MUDr. Jaroslavem Krutským jako lékařský náměstek. Otázek na jeho osobu vznesli novináři spoustu, proto se o ty následující postarali zaměstnanci Krajské nemocnice Liberec. Ingeborg Plašilová, vrchní sestra kožního oddělení: Jaký máte zlozvyk, tedy máte-li vůbec nějaký? Asi jako každý člověk zlozvyk mám u mě je to kouření. PhDr. Alena Riegerová, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči: Považujete darování květiny své manželce za vhodný způsob žehlení svých hříchů jako jiní muži? I po 36 letech manželství si myslím, že dát manželce květinu je asi nejlepší dárek. Naposledy jsem své ženě dal květinu v pátek , bohužel den po jejích narozeninách. Takže jsem si vlastně žehlil malý hříšek Radka Opálecká, zástupkyně vrchní sestry kožního oddělení: Jak na vás působí jaro? Na jaro se vždy hodně těším. Začíná tenisová a cyklistická sezona a to je pro mě nejlepší relaxace. Také ženám a dívkám to na jaře začíná slušet více než v zimě, to je fajn. MUDr. Pavel Lang, zástupce lékařského náměstka pro department I: Pane řediteli, při svém náročném zaměstnání si vždy dovedete nalézt čas kompenzovat pracovní únavu aktivním sportem. Vím o vás, že jste výborný lyžař, hrál jste závodně lední hokej, hrajete výborně volejbal, tenis... Je nějaká sportovní disciplína, kterou byste se ještě rád naučil a aktivně se jí věnoval? Již delší dobu uvažuji o golfu, ale obávám se, že to je sport velice náročný na čas a ten já zatím nemám. Lucie Židková, manažer řízení kvality: Jste lékař i manažer, perou se ve vás často tyto role? V současné době u mě převažuje role manažera. Je to dáno mou novou funkcí a také tím, co se v současné době okolo nás ve zdravotnictví děje. Medicína je příliš náročná, té se nedá věnovat jen tak na okraj. MUDr. Dušan Morman, primář oddělení ARO: Pane řediteli, je známo, že kromě svého zaměstnání zvládáte ve volných chvílích jak sportovní pokračování na str. 11 Nový ředitel KNL... 1 Urologie slaví 50 let... 2 Přibývá tatínků u porodů... 4 Infekční oddělení v novém... 6 www. nemlib.cz časopis Krajské nemocnice Liberec Husova 10, Liberec 1 IČO: Vydavatel: Krajská nemocnice Liberec Redakční rada: PhDr. Alena Riegerová Ing. Česta Havrda MUDr. Lenka Nedbalová MUDr. Richard Lukáš Datum vydání: Redaktor: Alexandra Bednárková Náklad: výtisků Evidenční číslo: MK ČR E Lito: Kalendář Liberecka Tisk: Geoprint Liberec

4 2 Liberecká urologie slaví půl století V letošním roce uplyne 50 let od vzniku samostatného urologického oddělení v liberecké nemocnici, jehož zakladatelem se stal v roce 1956 primář MUDr. Vavřinec. V současnosti vede oddělení již pátým rokem primář MUDr. Jan Mečl, který se svými kolegy připravuje u příležitosti kulatého jubilea slavnostní shromáždění za účasti řady významných osobností. Urologie dnes patří mezi třináct základních medicínských oborů a v Krajské nemocnici Liberec se jí po půlstoletí činnosti daří udržovat krok s medicínou na počátku 21. století. Má pro to předpoklady nejen personální, ale i prostorové a v neposlední řadě je velmi kvalitně technicky vybavena, uvádí primář MUDr. Jan Mečl pro časopis nemlib.cz. V loňském roce se podařilo tomuto oddělení, sídlícímu v budově chirurgie, zajistit několik nejmodernějších přístrojů sloužících k diagnostice a léčbě onemocnění ledvin a močových cest. Jedná se především o urologický ultrazvuk, dále pak o digitální rtg přístroj (tzv. C rameno) využívaný při operacích a také o urodynamickou aparaturu k vyšetření funkce močového měchýře, přibližuje technické vymoženosti oddělení jeho primář MUDr. Mečl a dodává, že k úplné spokojenosti je třeba získat finanční prostředky na pořízení účinného urologického laseru k drcení močových kamenů. V současnosti používáme k těmto operacím dva typy přístrojů sice s relativně dobrým efektem, ale u některých pacientů je drcení kaménků časově velmi náročné. Pokud bychom disponovali laserem, mohli bychom pacienty ošetřit ještě rychleji a efektivněji, navíc často i bez nutnosti hospitalizace. Pro zajímavost uveďme, že urologická ambulance Krajské nemocnice Liberec ošetřila v uplynulém roce více než pacientů a dalších bylo hospitalizováno. Průměrná délka hospitalizace na urologii, která disponuje 21 lůžky, je 3,8 dne a patří k nejkratším v České republice. Důraz je kladen na kvalitu poskytovaných služeb vyjádřenou především spokojeností všech pacientů. Kromě běžných urologických onemocnění jsou v popředí zájmu lékařů liberecké urologie diagnostika a komplexní léčba pacientů s nádory ledvin, močového měchýře a prostaty. Bohužel, občanů s nově zjištěným zhoubným nádorem stále přibývá a je prokázáno, že pouze včasná diagnóza a razantní léčba mohou zabránit předčasné smrti nebo alespoň významně prodloužit život. Krajská nemocnice Liberec získala statut Komplexního onkologického centra a úzká spolupráce urologů a onkologů se stala nedílnou součástí naší každodenní praxe, uzavírá primář urologie MUDr. Jan Mečl. Liberecká urologie si za 50 let své činnosti vybudovala dobrou pověst, vždyť péči tohoto oddělení vyhledávají pacienti z celého kraje. Lékaři, sestřičky a další zaměstnanci urologie v liberecké nemocnici jsou si dobře vědomi tradice a i přes řadu problémů českého zdravotnictví se budou nadále snažit o trvalé zlepšování kvality své práce. Urologická ambulance Krajské nemocnice Liberec využívá v praxi špičkovou urodynamickou aparaturu, sloužící k vyšetření funkce močového měchýře a právě ji obsluhuje jedna ze zdravotních sester oddělení Kateřina Šmerdová Foto: Alexandra Bednárková

5 Jistota je jistota, říkají si na urologické ambulanci, když v praxi využívají příruční kartotéku. A tak si souběžně s ukládáním dat do počítačů udržují databázi svých pacientů na kusu papíru, který je tak cenný, když selže technika Své o tom ví jedna ze zaměstnankyň urologie, zdravotní sestra Hedvika Paulová, která tvrdí: Nedáme na ni dopustit, obzvláště v momentě, kdy se na Léčebna dlouhodobě nemocných KNL získala díky výtěžkům dvou benefičních akcí primátora města Liberec 106 tisíc korun. Ty použila na zakoupení pojízdného EKG. V praxi se tak nahradil starší, již nevyhovující typ přístroje. Cena EKG činila 75 tisíc korun a za zbývající prostředky zakoupí LDN kompenzační pomůcky pro rehabilitaci. Jistota je jistota U vzorně vedené kartotéky Hedvika Paulová. Nové EKG pro seniory síti objeví problémy Sestry považují čtyři metry dlouhou, bytelnou skříň s abecedně řazenými šuplíky, za jistotu, ale i opravdový poklad. A kolik pokladů ještě ukrývá! Jedním z nich je určitě stoletý pacient František R., kterého sestra loví v šuplíku čtyřikrát do roka, to když si sám dojde do ambulance pro léky A pak že kartotéky ztratily své kouzlo. Primářka LDN MUDr. Alena Jiroudková (zcela vpravo) a vrchní sestra Věra Kubelková na jednom z pokojů oddělení. STRUČNĚ * Zdravotníci ošetřili vinou předlouhé zimy tisíce úrazů. Jen na chirurgické ambulanci Krajské nemocnice Liberec, kam se většina zraněných převáží, hlásí nebývalá čísla. V listopadu zde ošetřili úrazů, v prosinci a v lednu už jich bylo a v únoru Na úrazovosti se podílely nejenom pády na chodnících nebo lyžích, ale výraznou měrou k nim letos přispěly, a bohužel i nadále přispívají, autonehody. * V Libereckém kraji žije stále více cizinců a řada z nich se stará o naše zdraví. Krajská nemocnice Liberec jich zaměstnává okolo padesáti. Pracují jako lékaři, zdravotní sestry i sanitáři. Jedná se o zástupce ze Slovenska, Ruska, Ukrajiny či Bulharska. Na transfuzním oddělení pracuje například lékař z Bolívie. * Onkologie Krajské nemocnice Liberec se v lednu zařadila do sítě osmnácti českých pracovišť, u nichž garantuje Česká onkologická společnost Jana Evangelisty Purkyně (ČOS JEP) zajištění komplexní léčby. Systém akreditací neznamená, že pacienty budou léčit jen dvě desítky vybraných center. Součástí vznikající České sítě onkologických center budou i onkologická a radioterapeutická pracoviště v menších městech, uvedl předseda ČOS profesor Jiří Vorlíček. Vedoucí Komplexního onkologického centra KNL a primář onkologie MUDr. Jiří Bartoš k tomuto uvádí: Oslovili jsme spádová zdravotnická zařízení v regionu a společně s nimi chceme působit jako komplexní onkologická skupina.

6 4 Porodů nepřibylo, ale tatínků ano Z první tiskové konference KNL roku 2006, která se uskutečnila v polovině ledna a setkala se s velkým zájmem zpravodajských médií, vyplynula celá řada zajímavých poznatků. Právě o ně se postaralo gynekologicko-porodnické oddělení zastoupené primářem MUDr. Janem Aulehlem a řadou jeho kolegů, které si k jednání s novináři přizval. Hned v úvodu více než dvouhodinové debaty se všichni přítomní dozvěděli, že informace o vzrůstající porodnosti uveřejňované v různých zpravodajských médiích, jsou mylné. Jak totiž z praxe vyplynulo, v této oblasti k žádnému navýšení nedochází, a pokud ano, je dáno jen posuny v jednotlivých oblastech, které se pohybují řádově do desítek. Tak, jak se vyvíjí způsob porodu, o jistém navýšení se dá hovořit spíše v oblasti počtu operačních porodů, kdy jsme například během uplynulého roku přivedli na svět císařským řezem více než 15 % dětí. Pro srovnání uveďme, že v Krajské nemocnici Liberec se za uplynulý rok narodilo dětí a z toho jich 229 přišlo na svět touto metodou. V roce 2001 bylo z celkových porodů 112 císařským řezem. Kde se ještě zvýšily počty? Rozhodně v přítomnosti tatínků na porodních sálech. Dnes jich asistuje více než 70 %, přibližuje současnou praxi primář MU- Dr. Jan Aulehle, od kterého jsme se také dozvěděli, že rodičky jsou i často při tomto důležitém životním kroku povzbuzovány matkou či přítelkyní. Pokud se dá ještě mluvit o nárůstu, pak je to u vystavování pracovní neschopnosti těhotným ženám, která je v současné době až osmdesátiprocentní. Nejčastější skupinu tvoří nastávající maminky, u nichž hrozí předčasný porod, například se jedná o matky diabetičky či pacientky s onemocněním ledvin a srdce. Další skupinu tvoří těhotné, které se chtějí vyhnout dojíždění do zaměstnání, uzavírá primář. Více než padesát žen si nechalo odebrat krev z pupečníku Málokdo ví, že od minulého roku provedlo gynekologicko- -porodnické oddělení Krajské nemocnice Liberec více než padesát odběrů pupečníkové krve obsahující cenné kmenové buňky. Právě ony mohou sehrát významnou úlohu při léčbě leukémie, úrazu míchy či transplantaci kostní dřeně. Pupečníková krev se získává bezprostředně po porodu z cév pupečníku. Jedná se o stomililitrové množství, které ulpívá v pupečníkové šňůře. Dozvěděli jsme se to od MUDr. Petra Lidáka z gynekologicko-porodnického oddělení KNL, který upozornil na dva typy odběrů. Na dárcovský a komerční. Dárcovský vzorek putuje do Banky pupečníkové krve, která má v České republice již desetiletou působnost a shromažďuje krev od dobrovolných dárkyň. Následně je Zhoubné nádory v gynekologii pak využívána například při léčbě leukémie. Komerční odběr je prováděn na žádost rodičů, kteří chtějí mít uchovány kmenové buňky pro případ zhoubného hematologického onemocnění svého dítěte či jeho sourozence. Za odběr, zpracování a uchování pupečníkové krve po dobu dvaceti let zaplatí rodiče okolo 20 tisíc korun. Krev je pak uložena v tzv. archivu buněk. Ze všech možných zdrojů se dovídáme, že výskyt zhoubných nádorů všeobecně stoupá a výjimkou tedy nejsou ani nádory gynekologického původu. Naštěstí křivka na grafu znázorňujícím záchyt nových případů na gynekologicko- -porodnickém oddělení KNL se nijak dramaticky nemění. Za čtyřleté období nedochází u sledovaných karcinomů čípku, těla děložního a vaječníků k dramatickým změnám. Jak vysvětlila lékařka gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. Alena Blümlová, nejsnáze se nejen diagnostikuje, ale i léčí, karcinom čípku. Tuto diagnózou zachytila KNL v roce 2002 u 20 pacientek, přičemž v roce 2005 jich bylo 10. Karcinom těla děložního má také sestupnou tendenci.

7 Primář gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. Jan Aulehle v zajetí zpravodajky Českého rozhlasu. Oproti roku 2004, kdy KNL zachytila toto onemocnění u 25 žen, jich v roce následujícím bylo jen 18. Nejobávanější karcinom vaječníků dosáhl bohužel nejvyšší hodnoty v minulém roce, kdy se na gynekologicko- -porodnickém oddělení KNL zachytilo 21 onemocnění, přitom jich v roce 2004 bylo sedm. MUDr. Blümlová si toto vysvětluje následovně: Dříve se karcinom vaječníků vyskytoval převážně u žen okolo 70 let věku, dnes nejsou výjimkou i daleko mladší pacientky. Smutné je, že tento zdravotní problém léčíme velmi často až v posledních stádiích. Její tvrzení doplnil primář gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. Jan Aulehle slovy: Jednou z mnoha příčin je i fakt, že než se pacientka ocitne na našem oddělení, bývá Tiskovka a ti, co za gynekologicko-porodnické oddělení poskytovali informace. Zleva primář Jan Aulehle, MUDr. Ivana Bydžovská a Jana Vacková. Ještě scházejí MUDr. Alena Blümlová a MUDr. Petr Lidák. léčena na prvotní příznaky u jiných specialistů. Jedná se například o zažívací či střevní potíže. V nemocnici zůstává bez rodičů jen čtvrtina dětí Charta dětí v nemocnici jasně říká: Děti v nemocnici musejí mít právo na kontakt se svými rodiči a sourozenci. Tam, kde je to možné, mělo by se rodičům dostat pomoci a povzbuzení k tomu, aby s dítětem zůstali. Jak rodiče toto jedno z práv využívají a jaké podmínky jim nabízí Krajská nemocnice Liberec? Současnou praxi na dětském oddělení KNL nám přibližuje jeho vrchní sestra Petra Plašková: Zájem rodičů být svým dětem nablízku v době hospitalizace je velký. V nemocnici bez nich zůstává snad jen čtvrtina malých pacientů. Za uplynulý rok bylo na dětském oddělení hospitalizováno celkem dětí. Z toho jich bylo mladších šesti let a právě u nich je vhodný a leckdy i nezbytný doprovod rodičů, kterých bylo konkrétně na standardním pediatrickém oddělení přijatých 858, z celkových 926 hospitalizovaných. To znamená, že v Krajské nemocnici Liberec pobývá v nemocnici se svými nejbližšími 63 % dětí. Velká část zbývajících dětí je hospitalizovaná na JIP pediatrie, kde z provozních a hygienických důvodů maminka celodenně pobývat nemůže. Občas chtějí být u uzdravování svých potomků tatínci, i těm je na dětském oddělení KNL vyhověno, a organizačně se to řeší tak, že se umísťují s malým pacientem na samostatný dvoulůžkový pokoj. Ještě dodejme, že pediatrické oddělení má 32 standardních a pět JIP lůžek. Pro doprovod je jich vyčleněno 11 na oddělení a pět mimo oddělení (rodič se stravuje a přespává mimo pokoj dítěte). Noc a den na čtyřlůžkovém pokoji (2 děti + 2 matky) s nadstandardním vybavením vyjde rodiče na 200 Kč. Pobyt na dvoulůžkovém pokoji (1 dítě + 1 matka) s nadstandardním vybavením vyjde na našem oddělení na 500 Kč. V případě, že rodič nevyužívá s dítětem pokoj s nadstandardním vybavením nebo má lůžko mimo pokoj dítěte, není mu samozřejmě účtována žádná cena, upřesňuje vrchní sestra Plašková a na závěr zmiňuje důležitou skutečnost: Všechny finanční prostředky, které byly touto cestou nashromážděny na darovacím účtu dětského oddělení KNL, byly v roce 2004 využity na vytvoření stanice nadstandardních pokojů pro děti a doprovody a v roce 2005 na významnou změnu pokojů pro kojence, batolata a školní děti. Rodiče tak využíváním nadstandardních pokojů ovlivnili velkou měrou vnější obraz dětského oddělení.

8 6 Infekční oddělení v novém Krajská nemocnice Liberec dokončila výstavbu infekčního oddělení za více než 28 mil. Kč. Nejen ambulance, ale i lůžková část se tak od závěru února 2006 nacházejí v budově mimo areál KNL, v objektu bývalé charity na Husově třídě, kde sídlí kožní a venerologické oddělení. Infekce, která řadu let sídlila přímo v areálu nemocnice, v těsné blízkosti výškové budovy Pavilonu interních oborů, ustoupila výstavbě nové jídelny a kuchyně KNL. Proto také v červnu 2005 došlo k dočasnému uzavření lůžkové části infekčního oddělení, které zajišťovalo pouze ambulantní provoz, a to již v bývalé charitě, kde se rekonstruovala část lůžková. Stavba byla zkolaudována 23. února 2006, přičemž zbývající úpravy nebránící užívání infekčního oddělení, tj. například úprava vnější omítky, budou provedeny po skončení zimního období. Nové infekční oddělení, které se budovalo od března 2005 do února 2006 disponuje ambulancí, která je v suterénu a do přízemí je situována další, nově upravená místnost, kde pacientům slouží hepatologická (jaterní) poradna a poradna pro antropozoonozy (onemocnění přenosná od zvířat). Lůžkové oddělení je ve II. patře budovy a má oproti minulosti o deset lůžek méně, tedy dvacet šest. Pokoje jsou dvoulůžkové a čtyřlůžkové a ke každému přísluší sociální zařízení s toaletou a sprchou. V původní budově využívalo společnou chodbu včetně hygienického zázemí třeba i 15 pacientů, což bylo pro řadu z nich velice omezující, upozornila na současné výhody nového prostředí primářka infekčního oddělení MUDr. Ludmila Nedvědová a ujistila, že pokud to zdravotní stav dovolí, budou i na tomto pracovišti možné návštěvy. Významnou událostí v KNL bylo otevření nového infekčního oddělení, které sídlí ve II. patře budovy na Husově třídě. Nemocnice jednala s lyžaři Ukázka jednoho z dvoulůžkových pokojů nového infekčního oddělení Krajské nemocnice Liberec. Obě fota: Jaroslav Tvrzník Koordinátorem, ale i vedoucím lékařem medicínské sekce Organizačního výboru MS v klasickém lyžování v roce 2009, bude osmatřicetiletý ortoped Krajské nemocnice Liberec MUDr. Martin Smetana, který je v současnosti i hlavním ošetřujícím lékařem národního týmu biatlonistů. Rozhodla o tom první vzájemná schůzka mezi Krajskou nemocnicí Liberec a organizačním výborem FIS MS v klasickém lyžování Liberec 2009, která se uskutečnila v závěru uplynulého roku za účasti ředitele KNL MUDr. Radko Janouška, prezidenta organizačního výboru MS Ing. Romana Kumpošta a generálního tajemníka OV MS Kateřiny Nyčové. Krajská nemocnice Liberec na prvním vzájemném jednání přislíbila aktivní pomoc při zajišťování zdravotní péče nejen závodníků, ale i všech akreditovaných delegátů a v neposlední řadě i fanoušků této výjimečné události. S ohledem na náročnost příprav vyplývajících z charakteru světového šampionátu budou jednání pokračovat a dojde při nich ke konkrétnímu vymezení kompetencí zdravotního

9 zabezpečení šampionátu. Aktuálním úkolem na cestě k úspěšnému zvládnutí tohoto nelehkého úkolu je pečlivé vypracování projektu zdravotního zajištění MS. Organizační výbor v čele s MUDr. Smetanou se v této souvislosti rozhodl využít zkušeností z pořádání domácích akcí i zkušeností kolegů z předchozího MS 2005 v Obersdorfu, kde se zdravotní zabezpečení MS pohybovalo na špičkové úrovni, vysvětlila na jednání Kateřina Nyčová. Díky dotaci se podařilo zlepšit zázemí pro závislé na návykových látkách Užitečné rady na webu Na webových stránkách KNL nalezne každý návštěvník velmi užitečné informace. Obzvláště dětské oddělení podává všem uživatelům internetových stránek velmi dobrý přehled nejen o samotné struktuře dětského a neonatologického oddělení, ale i o právech a povinnostech pacientů, a v neposlední řadě poradí rodičům, jak se zachovat například při náhle vzniklých zdravotních problémech svých ratolestí. Webové stránky provedou děti a rodiče po celém dětském oddělení, rodiče zde naleznou rady, jaké léky užít při teplotě, jaký režim nastolit u dítěte se zácpou či jak co nejlépe zvládnout epileptický záchvat, dodává k současné nabídce, která je podle potřeby stále aktualizována, vrchní Psychiatrické oddělení Krajské nemocnice Liberec rozšířilo a zároveň i zmodernizovalo své zázemí. Díky dotaci z MZ ČR ve výši Kč se podařilo na sklonku roku 2005 vybudovat pavilon pro pracovní terapii pacientů detoxifikační jednotky (DETOX). Přístavba budovy psychiatrie má bezbariérovou výstupní rampu do zahrady, která je nově oplocená, a kterou mohou v letních měsících hospitalizovaní zmíněného oddělení využívat. V průběhu stavebních prací, které na psychiatrii započaly v říjnu minulého roku a trvaly do jeho úplného závěru, se zvelebila sesterna v přízemí budovy, dále se vyměnily rozvody vody a práce zasáhly i do sklepních prostorů, kde mohou nyní sanitáři a uklízečky využívat nové šatny. Jmenované úpravy vyšly na Kč a nemocnice je uhradila ze svého rozpočtu. Co se týká dotací z MZ ČR, ty psychiatrie využila i při nákupu monitorovacího systému, zajišťujícího dokonalý přehled o pohybu hospitalizovaných pacientů (celková částka byla Kč z toho dotace Kč). Stavební úpravy budovy budou letos pokračovat, o termínu jejich zahájení rozhodnou finance. sestra dětského oddělení Petra Plašková. Dva návody na zvládnutí zdravotních problémů malého pacienta, které jsou uveřejněny na a jeho dětském oddělení: STUDENÝ ZÁBAL PŘI TEP- LOTĚ NAD 38,5 C Přes postel dítěte dáme igelit (ochrana matrace před promáčením) a na něj rozložíme vyždímané prostěradlo smočené v odražené vodě (asi 21 stupňů teplé). Do tohoto prostěradla zabalíme dítě od krku až po kolena. Paže také. Jsou-li končetiny studené, pak je nebalíme. Ničím nepřikrývat!!! Na čelo přiložíme studený obklad. Vše necháme působit min. Od dítěte neodcházíme. Potom dítě vyndáme ze zábalu, osušíme, oblékneme do lehkého pyžama a teprve za 1/2 hodiny dítěti přeměříme teplotu. Teplota většinou klesne o 1/2 1 C. Při neúspěchu a opětovném zvýšení teploty můžeme vždy zábal za hodinu opakovat. Náhrada studeného zábalu, pokud dítě zvládneme, je krátká koupel nebo sprcha vodou 35 C teplou. ZÁCPA nechte dítě nalačno vypít sklenici (2 dcl) vlažné vody. Možno ochutit sirupem nebo džusem za 1/2 hodiny poté dejte dítěti sníst běžnou snídani ihned po snídani mu zaveďte glycerinový čípek za min. by mělo dítě pociťovat nutkání na stolici. I když se tento pocit nedostaví, vysaďte dítě na nočník či záchod. pokračování na str. 10

10 8 Dobrovolníci k nezaplacení Dobrovolník je člověk, který bez nároku na odměnu věnuje svůj čas, um a energii ve prospěch jiných lidí. Takové sdružuje Regionální dobrovolnické centrum Ještěd a právě oni napomáhají lidem při jejich uzdravovacím procesu na některých odděleních Krajské nemocnice Liberec (KNL), kde je každý pozná na první pohled. Součástí jejich oděvu se totiž staly žlutooranžové vesty s nápisem dobrovolník, s nímž RDC Ještěd po řádném úvodním proškolení sepíše dohodu nejdříve na dobu určitou a poté vystaví registrační list s fotografií. Dobrovolníci pomáhají nejčastěji imobilním pacientům spinální jednotky, docházejí za dětmi do Pavilonu péče o matku a dítě, nesčetněkrát navštívili onkologicky nemocné a znají je také ti lidé, kteří byli hospitalizováni na jednom z chirurgických oddělení. Stali se neodmyslitelnou součástí oddělení Léčebny dlouhodobě nemocných. Kromě všech vyjmenovaných aktivit v KNL se lidé odhodlaní nezištně pomáhat zapojují do života seniorů i v domovech důchodců. Jejich práci hodnotí zaměstnanci KNL následovně: Šárka Bábelová, zdravotní sestra spinální jednotky KNL: Určitě jsou dobrovolníci pro naše pacienty povzbuzením. Často suplují i rodinné příslušníky, kteří kvůli tomu, že pocházejí z daleka, nemohou své blízké navštěvovat tak často, jak by si přáli. S našimi pacienty se dobrovolníci vypravují za účasti zdravotníků na výlety, výjimkou nejsou ani návštěvy kina. Dana Hrstková, vrchní sestra onkologie KNL: K nám pravidelně docházejí tři dobrovolníci. Spolupráce s nimi je bezvadná, dalo by se říci, že si jdou po své linii a že se už plně sžili s naším oddělením. Respektují jeho požadavky a naopak. I my jim vycházíme vstříc, plánujeme s nimi to, u jakých pacientů je vhodná jejich asistence, plánujeme i nákup materiálu, který potřebují k výtvarným aktivitám. K nám například dochází dobrovolnice, která s pacienty maluje na vázy a sklo. Jak se stát dobrovolníkem Dobrovolníkem v nemocnici se může stát každý, kdo má zájem o smysluplnou práci v rámci nemocničního prostředí bez nároku na finanční odměnu. Dalším kritériem je dovršení věku 18 let (resp. 16 v domovech důchodců) a bezúhonnost. Pokud chtějí dobrovolníci pomáhat jinde než přímo v nemocnici, navštěvují seniory např. v domovech důchodců, kde se podílejí na akcích pořádaných DD apod. Odborným garantem a lektorem Regionálního dobrovolnického centra je MUDr. Ivana Kořínková, koordinátorkou dobrovolníků je Dagmar Hajflerová, právě ona se jako první setkává se zájemci o dobrovolnictví a společně pak hovoří o vzájemných očekáváních. Pro všechny, kdo chtějí pomáhat nemocným Máte chuť, energii a čas pomáhat druhým? Jako dobrovolník můžete pomoci nemocnému člověku vyplnit volný čas a zpříjemnit mu pobyt v nemocnici. Pokud Vás naše nabídka zaujala, bližší informace vám poskytneme na telefonních číslech: , Regionální dobrovolnické centrum Ještěd, o.s. Březnové narozeniny primáře neurochirurgie MUDr. Petra Suchomela nenechaly chladným primátora města Jiřího Kittnera. Ten mu přišel osobně poblahopřát do jeho pracovny, kde mu zároveň poděkoval za jeho aktivity, přínosné jak pro Krajskou nemocnici Liberec, tak i pro město Liberec. Text i foto: A. Bednárková

11 Narůstá počet malých diabetiků Nárůst počtu nově zachyceného diabetu u dětí je celostátním trendem a ani Liberec není v tomto směru výjimkou, uvedl na tiskové konferenci, která se uskutečnila na dětském oddělení 23. března 2006, jeho primář MUDr. Martin Zítek a své tvrzení doložil příkladem z praxe: Ročně se jedná o 5 6 nových pacientů. My jsme například potvrdili tuto diagnózu během čtrnácti dnů třem dětem. Praxe při léčbě dětského (juvenilního) diabetu je taková, že většina pacientů se převádí na inzulínové pumpy, které kromě řady svých výhod snižují komplikace. Jsou finančně náročné, ale pro diabetiky velmi pohodlné, Nezletilé oslovuje alkohol lépe se při nich koriguje hladina krevního cukru, uvádí primář MUDr. Martin Zítek. Dodejme, že mezi osmi odbornými poradnami má dětské oddělení KNL i poradnu diabetologickou, která má ve své péči 35 dětských diabetiků, u kterých provedla v uplynulém roce 371 vyšetření. Dětské oddělení Krajské nemocnice Liberec zaznamenalo za uplynulé roky (od roku 1995) téměř 200% nárůst intoxikací alkoholem u dětí. Bohužel, jejich věk se snižuje, výjimkou nejsou dvanáctiletí, kteří stejně jako ostatní nedospělí konzumenti alkoholu, končí na jednotce intenzívní péče. Na následky nadměrného požití alkoholu mohou děti zemřít, ale naštěstí se nic takového v uplynulých letech nestalo. Podle primáře dětského oddělení MUDr. Martina Zítka jde většinou o ojedinělé experimenty, které nekončívají recidivou, ale spíše urputnými bolestmi hlavy a celkovou nevolností. Mezi loňskými 30 intoxikovanými pacienty byli dokonce dva snowboardisté. Pobyt na jednotce intenzívní péče jim zajistila dědečkova Metaxa. Usilují o epileptologické centrum Dětská neurologická poradna, která je unikátní v tom, že jako jedna z mála v České republice je zastoupena dvěma dětskými neurology, poskytla v uplynulém roce pomoc pacientům. Stala se tak, co do počtu návštěv, nejvytíženější poradnou dětského oddělení KNL. Na druhé místo se podle statistiky řadí alergologie s ošetřenými. Zeptali jsme se primáře dětského oddělení MUDr. Martina Zítka, jaká neurologická onemocnění převládají? Poradna se ve většině případů věnuje tzv. diferenciální diagnostice, kdy se zjišťuje příčina neurologických obtíží. Jednoznačně jsou nejčastější bolesti hlavy, které mají různé příčiny, a my se vždy, pomocí zobrazovacích metod, snažíme vyloučit nádor mozku. Za většinou bolestí hlavy stojí naštěstí vadné držení těla a skutečnost, že děti tráví příliš mnoho času u počítačů. Kromě bolestí hlavy trápí děti v nemalé míře epileptické záchvaty. V evidenci máme téměř 400 epileptiků. Neurologická poradna se dále stará o svalová postižení a o pacienty s mozkovou obrnou. V současné době usiluje dětské oddělení KNL o akreditaci v oboru dětská neurologie a statut regionálního dětského epileptologického centra, neboť má díky úzké spolupráci s neurologií pro dospělé a neurochirurgií a také díky špičkovému přístrojovému zázemí, veškeré předpoklady pro poskytování péče na nejvyšší úrovni. Liberecká dětská neurologie je díky MUDr. Šípovi uznávaným pracovištěm v celé ČR. 9

12 Dnes vaří špitál Věra Berberová, vedoucí oddělení sekretariátu ředitele Krajské nemocnice Liberec, také ráda vaří. A dobře. Proto jsme ji oslovili a požádali o jeden z jejích oblíbených a lety prověřených receptů. Jehněčí (skopové) dle Fořta Věry Berberové Potřebujeme: 750 g jehněčí kýty 1/2 kg kořenové zeleniny (mrkev, celer, petržel) 1 středně velkou cibuli 14 kuliček jalovce, tymián, 1 větší bobkový list 4 kuličky nového koření, sůl, mletý pepř špek nebo anglickou slaninu máslo, ocet, cukr, kůru z 1/2 citronu smetanu (nebo šlehačku, zakysanou smetanu) Postup: Maso prošpikujeme, potřeme směsí soli, mletého pepře a drceného jalovce (8 kuliček) a naložíme na nejméně 8 hodin do studeného nálevu. Ten připravíme svařením cca 1/2 litru vody, 250 g nakrájené zeleniny, dvou lžic octa, lžičky cukru, strouhané citronové kůry, špetky tymiánu a poloviny bobkového listu. Do pekáčku dáme máslo (přiměřeně), nahrubo nakrájenou cibuli, zbytek pokrájené zeleniny, zbylé koření, maso a zalijeme nálevem (i se zeleninou a kořením). Pečeme v troubě pod pokličkou nebo alobalem. Upečené maso vyjmeme a po částečném zchladnutí nakrájíme na porce. Ze zeleniny odstraníme jalovec, nové koření a bobkový list a rozmixujeme. Hmotu zředíme trochou vody (podle požadovaného množství omáčky), dochutíme solí, případně citronovou šťávou, zahustíme moukou nebo instantní jíškou a povaříme. Nakonec přidáme smetanu, šlehačku nebo zakysanou smetanu jak je kdo zvyklý. Podáváme s houskovým knedlíkem, plátkem citronu, brusinkami a šlehačkou. Děravý koláč Miroslavy Lochmannové Další osvědčený recept přidává ze své domácí laboratoře Miroslava Lochmannová. Příprava děravého koláče se tímto nestává výsadou pouze jejích kolegyň z hematologického oddělení, ale i všech dalších milovníků sladkých moučníků, které, když je nejhůř, dokáží pohladit po duši Potřebujeme: 1 vejce, 300 g cukru krupice 1 vanilkový cukr 9 lžic oleje, 450 g polohrubé mouky 300 ml mléka, 1 prášek do pečení Postup: Všechny suroviny smícháme, těsto nalijeme do vymazaného a vysypaného pekáče, pečeme ve středně vyhřáté troubě a ještě do teplého uděláme obrácenou vařečkou otvory, do nichž nalijeme kakaovou polevu. Tu zhotovíme takto: Rozpustíme Heru, odstavíme z plotny a postupně vmícháme 1 kakaový puding, 3 lžíce kakaa, 20 dkg moučkového cukru a 7 lžic mléka. Povrch koláče můžeme dozdobit strouhaným kokosem nebo rozemletými ořechy. Užitečné rady na webu pokračování ze str. 7 dítěti podávejte Prepulsid v dávce, kterou určil lékař nevynechávejte nic z výše uvedených ordinací bez porady s lékařem (hlavně podávání léků) Především je důležité odstranit psychický stres dítěte. Je nutné dodržovat pravidelnou stravu. Velký význam má i pitný režim, vhodné jsou minerální vody v doporučeném množství asi 1 2 litry denně dle věku dítěte. Vyvarujte se pokrmů, které přispívají k rozvoji zácpy, jako jsou čokoláda, kakao, silný čaj, přílišné množství bílého pečiva a sladkostí. Naopak zařazujeme zbytkovou stravu, potraviny s vysokým obsahem vlákniny ovocné kompoty, švestky, hrušky, hroznové víno, celozrnné potraviny, ovesné vločky. Po úpravě dietního režimu je nutné podpořit správný defekační režim vašeho dítěte. Pro zvětšení defekačního tlaku mu podkládejte nohy stoličkou. Nácvik provádějte denně. Účinek se projeví během několika dní

13 Na TUL budou studovat sestřičky Technická univerzita v Liberci (TUL) otevře na základě rozhodnutí akreditační komise MŠMT od akademického roku 2006/07 nový tříletý bakalářský studijní program Ošetřovatelství-Všeobecná sestra. K tomuto účelu byl již v loňském roce na TUL zřízen vysokoškolský Ústav zdravotnických studií jako samostatná jednotka. Pro TUL je to průlomová a zásadní událost, když rozšiřuje nabídku v oblasti humanitních oborů. Realizace nového studijního programu je pro TUL strategickou záležitostí, protože se bude moci zapojit do systému zdravotnického vzdělávání i do vývoje a realizace nových technologií. V budoucnu by pak mohla otevřít i technické studijní obory zaměřené na zdravotnictví, uvedl rektor TUL Vojtěch Konopa. Nový studijní program bude probíhat prezenční (denní) formou studia. Složením státní zkoušky, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce, získají absolventi titul bakalář Bc. a budou mít možnost pokračovat v navazujícím magisterském studiu na kterékoliv vysoké škole. Podle prorektora TUL Zdeňka Kůse bude výuka probíhat částečně na vysokoškolském Ústavu zdravotnických studií při TUL, Střední zdravotnické škole a Vyšší zdravotnické škole v Liberci a v Krajské nemocnici Liberec. Podařilo se nám koncipovat skutečně kvalitní tým odborných pracovníků. Přednášet budou externě i pracovníci lékařských fakult z Prahy, Hradce Králové a Plzně i lékaři z nemocnic, řekl Kůs. Dodal, že univerzita bude po tříletém povinném cyklu usilovat i o kombinovanou formu studia tohoto oboru. Technická univerzita v Liberci zajistí pedagogickou část studia a potřebná zařízení. Vysokoškolský ústav bude vybaven podle potřeb novými laboratořemi, na jejichž vybavení poskytne prostředky univerzita či budou získány formou grantových a rozvojových projektů. Do vybavení laboratoří bude nutno podle Kůse investovat v průběhu tří let částku zhruba pět milionů korun. Pro vlastní výuku se budou využívat i stávající laboratoře a posluchárny celé univerzity. Pro praxi studentů budou k dispozici také odborná pracoviště Krajskou nemocnici Liberec vede MUDr. Radko Janoušek Krajské nemocnice Liberec. (KNL) Uvítali jsme tento nový obor a budeme s univerzitou ochotně spolupracovat. Kvalifikační směrnice Evropské unie vyžaduje, aby zdravotní sestry absolvovaly alespoň bakalářské studium. Technická univerzita je schopna tento program nabídnout. Vysokoškolsky vzdělané sestry budou mít vyšší kompetentnost a budou moci provádět výkony, které nyní může provádět jen lékař. Například některé výkony na jednotce intenzivní péče nebo také cévkování mužů, řekl ředitel KNL Radko Janoušek. Dodal, že o vysokoškolské studium mají velký zájem i stávající zdravotní sestry. Technická univerzita v Liberci bude přihlášky uchazečů o studium přijímat do 20. května Přijímací pohovory z biologie a cizího jazyka proběhnou v červnu Předpokládané číslo přijatých uchazečů je třicet pět. Ke studiu může být přijat uchazeč, který ukončil úplné střední všeobecné nebo úplné střední odborné vzdělání. Jaroslava Kočárková, tisková mluvčí TUL pokračování ze str. 1 aktivity, tak i vaření, které je pro vás koníčkem. Jakou kuchyni preferujete a proč? Vařím rád, ale považuji se za kvartálního kuchaře. Nejraději vařím francouzskou kuchyni, protože se u ní dá uplatnit vlastní fantazie. Na závěr pár vět, které jsme získali místo požadované otázky na ředitele MUDr. Radko Janouška. Domníváme se, že u nich není důležitý autor ani komentář Jsem strašně rád, že novým ředitelem je Radek. Vážím si ho jako kamaráda, člověka. Pod jeho vedením se dobře pracuje, dává dostatek klidu a jistoty pro práci. Nemám na něj žádnou otázku, jen mu a nám přeji, ať to dlouho vydrží! Vím, jak to je ve zdravotnictví těžké a nejisté, on je naše lokální jistota. 11

14 Dětské oddělení dostalo další kapku Od prosince uplynulého roku slouží dětskému a novorozeneckému oddělení Krajské nemocnice Liberec nový přístroj Monitor Gamma XL, který se stal součástí Baby- Thermu, lůžka intenzivní péče. O obě zmíněné technické novinky se postaraly dva po sobě jdoucí ročníky Primátorských dnů solidarity spojené s Kapkou naděje Venduly Svobodové, opřené o zkušenosti organizující a komunikační agentury PRESTIGE-M. Spojení s Kapkou naděje nám dávalo větší šanci na získání potřebného finančního obnosu, vysvětlil pro časopis nemocnice Jiří Kittner. Unikátní vyhřívané lůžko Baby- Therm za téměř 600 tisíc korun pomohlo za dobu užívání již více než 45 závažně nemocným novorozencům. Jsme s ním velmi spokojeni, je to špičkový přístroj, tvrdí primář oddělení MUDr. Martin Zítek, který už nyní myslí na další vylepšení oddělení: Nyní je naší velkou snahou sehnat z prostředků nemocnice, ale i z jiných zdrojů, finance na zakoupení ultrazvukového přístroje, a to zejména pro JIP novorozence, kardiologickou a neurologickou poradnu. V současné době využíváme přístroj, který je již 10 let starý a je za hranicí svých technických možností. Bohužel, cena takového přístroje se pohybuje okolo 1,5 milionu korun. Monitor Gamma XL za více než 300 tisíc korun zajistil plné využití Baby-Thermu a je určen pro sledování a měření základních životních funkcí novorozenců, jakými jsou dechová frekvence, srdeční frekvence, saturace a neinvazivní měření krevního tlaku. Umí zobrazit dynamické křivky sledovaných veličin včetně jejich trendů u jednotlivých parametrů. Na jeho předání se v první polovině února osobně podíleli prezidentka Kapky naděje paní Vendula Svobodová a primátor Liberce Jiří Kittner. Slavnostní předání monitoru Gamma XL v Pavilonu péče o matku a dítě se neobešlo bez Venduly Svobodové, prezidentky Kapky naděje, primátora Jiřího Kittnera, primáře dětského oddělení MUDr. Martina Zítka a ředitele KNL MUDr. Radko Janouška. Vendula Svobodová a MUDr. Martin Zítek, primář dětského oddělení, u kompletního Baby- Thermu

15 Bílé pláště v bílé stopě Bezvadný byl dvaatřicátý ročník Memoriálu MUDr. Jiřího Chocholouška a Blanky Kottnauerové. V půli února přilákal na stadion do Bedřichova téměř sedmdesátku zdravotníků z Krajské nemocnice Liberec a jejich rodinných příslušníků, utužil fyzičku a dal zapomenout všedním starostem. Dík všem, kteří se nebáli změřit si síly v bílé stopě s konkurencí, a dík hlavně organizátorům za to, že při snaze zajistit všem účastníkům co nejlepší podmínky neumrzli, a že neumrzli ani jejich úsměvy na tvářích. A dík také všem sponzorům, bez kterých by to nebylo na České chalupě ono Číslo na prsou Jarmily Židové nekoresponduje s pořadím. 2. Do bílé stopy bílé zuby podmínkou. 3. Rentgenuji pohledem 4. Duše celého závodu MUDr. Radko Janoušek a za ním na kost promrzlá část jeho rodiny (vpravo) a Hana Puhalová 5. My jedeme na Božkov 6. Jen počkej, zajíci. Vlastně, jen počkejte, zdravotníci 7. S otcem v patách, takhle si dojel devítiletý Jaroslav Šrám pro zlato obalka 1_ Nejlepší v kategoriích mladší děti: Michal Valenta starší děti: Jaroslav Šrám ženy do 30 let: MUDr. Radka Nývltová ženy do 40 let: Jana Houdková ženy nad 40 let: Štěpánka Kubištová ženy nad 50 let: MUDr. Vladimíra Fialová muži do 35 let: MUDr. Jan Loužil muži do 45 let: Ing. Jiří Veselý muži nad 45 let: PhMr. Ivo Mareček Obdiv a uznání si zaslouží nejstarší účastníci. Jarmila Židová, která doběhla do cíle sedmá a Jaroslav Šír, který byl ve své kategorii desátý , 16:28

16 obalka 1_ , 16:28

nem ne l mlib. ib cz.cz www. NEPRODEJNÉ ČÍSLO 1/2007

nem ne l mlib. ib cz.cz www. NEPRODEJNÉ ČÍSLO 1/2007 nemlib.cz www. NEPRODEJNÉ ČÍSLO 1/2007 OKB má unikátní přístroj na třídění vzorků Oddělení klinické biochemie (OKB) Krajské nemocnice Liberec začalo v praxi využívat unikátní přístroj sloužící ke třídění

Více

KNTB se specializovanou péčí často plní funkci fakultní nemocnice 2 / 2012. z obsahu

KNTB se specializovanou péčí často plní funkci fakultní nemocnice 2 / 2012. z obsahu 2 / 2012 KNTB informuje KNTB se specializovanou péčí často plní funkci fakultní nemocnice Vážení pacienti, občané a spolupracovníci, Krajská nemocnice T. Bati, a. s., má 31 primariátů. Jsou to především

Více

Záchranáři cvičili i v nemocnici

Záchranáři cvičili i v nemocnici Č ÍSLO 8 / ŘÍJEN 2008 / ZDARMA // www.nemocnicepribram.cz Slovo ředitele Nemocnice plná novinek Vážení čtenáři, osmé číslo Zpravodaje vám přinášíme mimořádně dříve než obvykle. V současné době se totiž

Více

Výroční zpráva 2010. Krajská nemocnice Liberec, a. s.

Výroční zpráva 2010. Krajská nemocnice Liberec, a. s. Výroční zpráva 2010 Krajská nemocnice Liberec, a. s. Krajská nemocnice Liberec, a. s. Krajská nemocnice Liberec, a. s. Výroční zpráva www.nemlib.cz Obsah Úvodní slovo generální ředitele Krajské nemocnice

Více

Otevřeli jsme centrum pro léčbu amyloidóz, jediné svého druhu v republice

Otevřeli jsme centrum pro léčbu amyloidóz, jediné svého druhu v republice 4 duben 2013 Otevřeli jsme centrum pro léčbu amyloidóz, jediné svého druhu v republice V úterý 19. března zahájilo ve Fakultní nemocnici Ostrava, Klinice hematoonkologie FNO, svůj Světový den hlasu provoz

Více

MISS CZECH PRESS MISS CZECH PRESS 2014. Politik musí být vizionář. centrum. nákupní. zpravodajství zábava sport ankety glosy www.tydeniky.

MISS CZECH PRESS MISS CZECH PRESS 2014. Politik musí být vizionář. centrum. nákupní. zpravodajství zábava sport ankety glosy www.tydeniky. Moderní bezplatné vysokonákladové noviny pro volný čas ročník 7 číslo 15 srpen 2014 Mgr. Zora Machartová (32 let) www.tydeniky.cz Vystudovala Katedru speciální pedagogiky Univerzity Hradec Králové (2003

Více

Nemocniční listy. V Mladé Boleslavi předána hrubá stavba nového pavilonu. Zbrusu nový zubní robot v kladenské nemocnici

Nemocniční listy. V Mladé Boleslavi předána hrubá stavba nového pavilonu. Zbrusu nový zubní robot v kladenské nemocnici Oblastní nemocnice Příbram Oblastní nemocnice Kladno Oblastní nemocnice Kolín Klaudiánova nemocnice Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov Nemocnice Kutná Hora Záchranná služba V Mladé Boleslavi předána

Více

Kapka naděje obdarovala malé pacienty

Kapka naděje obdarovala malé pacienty 11 listopad 2011 Kapka naděje obdarovala malé pacienty Představíme naše nejlepší zaměstnance V pátek 16. prosince 2011 budou v prostorách hotelu Clarion Ostrava slavnostně představeni nejlepší zaměstnanci

Více

Fakultní nemocnice. hodně štěstí! Vítáme tě mezi námi, Malí pacienti mají skvělou péči čtěte na straně 4 až 7

Fakultní nemocnice. hodně štěstí! Vítáme tě mezi námi, Malí pacienti mají skvělou péči čtěte na straně 4 až 7 2 / 2015 Fakultní nemocnice Časopis Fakultní nemocnice Plzeň Malí pacienti mají skvělou péči čtěte na straně 4 až 7 Máme radost, když můžeme pomoci čtěte na straně 12 Úplně jiná kuchyně čtěte na straně

Více

REVUE. LADISLAV ŠPAČEK V nemocnici je člověk zranitelnější než na plese nebo v kanceláři. ZÁSADY SPRÁVNÉHO OPALOVÁNÍ

REVUE. LADISLAV ŠPAČEK V nemocnici je člověk zranitelnější než na plese nebo v kanceláři. ZÁSADY SPRÁVNÉHO OPALOVÁNÍ LÉTO 2015 REVUE ČASOPIS SKUPINY NEMOS ZÁSADY SPRÁVNÉHO OPALOVÁNÍ Jak se chránit před vznikem kožních nádorů? Fotografie Michal Sváček, MAFA INTRAVENOZNÍ ANALGEZIE Unikátní metoda tlumení porodních bolestí

Více

Jsme tady. pro vaše zdraví PRIVAMED 1. Privamed slaví letos 20 let str.:8. Aby záda. Pro naše pacienty jen to nejlepší str.:14

Jsme tady. pro vaše zdraví PRIVAMED 1. Privamed slaví letos 20 let str.:8. Aby záda. Pro naše pacienty jen to nejlepší str.:14 2015 PRIVAMED GROUP Jsme tady pro vaše zdraví Privamed slaví letos 20 let str.:8 Pro naše pacienty jen to nejlepší str.:14 Pomáháme pacientům s bércovými vředy str.:28 PRIVAMED 1 Magazín Městské nemocnice

Více

Máme pro vás špičkové oční oddělení

Máme pro vás špičkové oční oddělení Č íslo 4 / květen 04 / zdarma // www.nemocnicepribram.cz Máme pro vás špičkové oční oddělení Naše oční lékařství je jedním z oborů, které se dlouhé roky pyšní vysoce odborným personálem často přednášejícím

Více

Nemocniční listy. Zvyšování efektivity v krajských nemocnicích. Domovy seniorů v Berouně a ve Zdicích

Nemocniční listy. Zvyšování efektivity v krajských nemocnicích. Domovy seniorů v Berouně a ve Zdicích Oblastní nemocnice Příbram Oblastní nemocnice Kladno Oblastní nemocnice Kolín Klaudiánova nemocnice Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov Nemocnice Kutná Hora Záchranná služba Zvyšování efektivity v krajských

Více

Nemocniční listy. Zbrusu nové hřiště pro seniory ve Zdicích. Špičková hrudní chirurgie v kladenské nemocnici. Obrovský potenciál příbramské ortopedie

Nemocniční listy. Zbrusu nové hřiště pro seniory ve Zdicích. Špičková hrudní chirurgie v kladenské nemocnici. Obrovský potenciál příbramské ortopedie Oblastní nemocnice Příbram Oblastní nemocnice Kladno Oblastní nemocnice Kolín Klaudiánova nemocnice Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov Nemocnice Kutná Hora Záchranná služba Klaudiánova nemocnice mladá

Více

naše nemocnice Operace jater a Prométheus zachraňují zdravotník léčba zásobování Úspěšný Ambulantní Zaostřeno na čtěte na straně 6 čtěte na straně 7

naše nemocnice Operace jater a Prométheus zachraňují zdravotník léčba zásobování Úspěšný Ambulantní Zaostřeno na čtěte na straně 6 čtěte na straně 7 naše nemocnice 2 / 2007 / ročník II Časopis Fakultní nemocnice Plzeň Úspěšný zdravotník čtěte na straně 6 Ambulantní léčba čtěte na straně 7 Zaostřeno na zásobování čtěte na straně 8 Operace jater a Prométheus

Více

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta číslo 02 ČERVen 2011 dvouměsíčník nejen pro odbornou veřejnost www.linet.cz Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta Zdravitnictví Inteligentní komunikační systém pro lůžka budoucnosti Linis

Více

ročník 19 č. 3/2009 ZIMA 2009/2010

ročník 19 č. 3/2009 ZIMA 2009/2010 ročník 19 č. 3/2009 ZIMA 2009/2010 EDITORIAL Milé a milí, mám za sebou hutných čtrnáct dní, kdy jsem od rána do podvečera psala zpravodaj. Vždycky si říkám, že ho zvládnu dát do kupy za týden, ale ještě

Více

7 Lady Plus Club Diana Kobzanová podpořila kampaň

7 Lady Plus Club Diana Kobzanová podpořila kampaň zima 2013/2014 7 Diana Kobzanová podpořila kampaň 8 MUDr. Martin Hollý V psychiatrii je více otázek než odpovědí 12 Pyramida Zdraví Pojištění, které skutečně léčí editorial Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Více

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr.

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr. časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje číslo 3 / 2015 Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 Lékárny KZ, a. s. Teplice čtěte na str. 6 Jednání radiologů s představiteli

Více

naše nemocnice Špičková Životní Přednosta I. interní kliniky Kapslová diagnostika čtěte na straně 4 a 5 příběh čtěte na straně 6 a 7

naše nemocnice Špičková Životní Přednosta I. interní kliniky Kapslová diagnostika čtěte na straně 4 a 5 příběh čtěte na straně 6 a 7 naše nemocnice 1 / 2006 / ročník I Časopis Fakultní nemocnice Plzeň Špičková diagnostika čtěte na straně 4 a 5 Životní příběh čtěte na straně 6 a 7 Kapslová enteroskopie čtěte na straně 9 Přednosta I.

Více

TOMÁŠ MATONOHA JE V NEMOCNICI JAKO DOMA

TOMÁŠ MATONOHA JE V NEMOCNICI JAKO DOMA Časopis Fakultní nemocnice Olomouc jaro 2010 HEREC TOMÁŠ MATONOHA JE V NEMOCNICI JAKO DOMA Nemocné srdce na pět dní nahradil přístroj Lékařka strávila půl roku v Africe Olomouc má komplexní kardiovaskulární

Více

ročník 19 č. 2/2009 LÉTO 2009

ročník 19 č. 2/2009 LÉTO 2009 ročník 19 č. 2/2009 LÉTO 2009 EDITORIAL Milé čtenářky, vážení čtenáři, asi už máte po dovolené. Všechny knížky, vršené celý rok na noční stolek, už jste jistě někde na dece u vody přečetli, křížovky vyluštili

Více

Iktové centrum nemocnice má nové vybavení

Iktové centrum nemocnice má nové vybavení č íslo 6 / říjen 04 / zdarma // www.nemocnicepribram.cz Iktové centrum nemocnice má nové vybavení Od. května 0 má Oblastní nemocnice Příbram statut iktového centra, splňuje tedy podmínky k poskytování

Více

Propracovaná investiční strategie

Propracovaná investiční strategie 3 březen 2015 Propracovaná investiční strategie Světový den ledvin Nejen o letošních investicích hovoří na straně 3 doc. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava. Národní týden

Více

Nemocniční listy. Nový pomocník středočeských záchranářů Kryštůfek. Vkusně zrekonstruovaný a skvěle vybavený pavilon D3 v Příbrami

Nemocniční listy. Nový pomocník středočeských záchranářů Kryštůfek. Vkusně zrekonstruovaný a skvěle vybavený pavilon D3 v Příbrami Oblastní nemocnice Příbram Oblastní nemocnice Kladno Oblastní nemocnice Kolín Klaudiánova nemocnice Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov Nemocnice Kutná Hora Záchranná služba Nový pomocník středočeských

Více

čtěte na str. 8 ČSSD může slíbit občanům především

čtěte na str. 8 ČSSD může slíbit občanům především projekt METROPOL pomáhá Liberecký kraj www.tydeniky.cz číslo 17 ročník III 17. září 2010 Díky našim programům a produktům, které jsou ve spolupráci s našimi partnery upraveny podle potřeb klientů, můžeme

Více

Nový pavilon. Rekonstrukce západního křídla pavilonu chirurgických oborů. ARO se prezentuje. Pracoviště magne cké. Světový den hygieny rukou

Nový pavilon. Rekonstrukce západního křídla pavilonu chirurgických oborů. ARO se prezentuje. Pracoviště magne cké. Světový den hygieny rukou ^ ^ rocník 11 / cerven 2014 / c.: 107 ^ Nový pavilon Rekonstrukce západního křídla pavilonu chirurgických oborů ARO 05 07 11 se prezentuje rezonance Pracoviště magne cké Světový den hygieny rukou 15 Nemocniční

Více

Pane primáři, na slovíčko MUDr. Petr Bilina

Pane primáři, na slovíčko MUDr. Petr Bilina Č ÍSLO 3 / KVĚTEN 2006 / ZDARMA // www.nemocnicepribram.cz Slovo ředitele Rozvoj oblastní nemocnice úspěšně pokračuje Vážení čtenáři, dovoluji si vás po několika měsících opět přivítat na stránkách našeho

Více

Petra NovákovÁ Věděla jsem naprosto přesně co chci dál. Dál stát ve stopě. Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově.

Petra NovákovÁ Věděla jsem naprosto přesně co chci dál. Dál stát ve stopě. Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově. ZIMA 2014 revue Časopis skupiny NEMOS GROUP NEJSOU KOSTI JAKO KOSTI 20 let soudního lékařství v Sokolově Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově Běžkyně na lyžích Petra NovákovÁ Věděla jsem

Více

ročník 21 č. 2/2011 ZIMA 2011 /2012

ročník 21 č. 2/2011 ZIMA 2011 /2012 ročník 21 č. 2/2011 ZIMA 2011 /2012 EDITORIAL Milé čtenářky a také milí čtenáři, člověka, který by si stýskal, jak se čas vleče, aby mezi vámi jeden pohledal. Ale kvapík, který nás donesl už zase na konec

Více