nemlib.cz www. ČÍSLO 1/2006 NEPRODEJNÉ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "nemlib.cz www. ČÍSLO 1/2006 NEPRODEJNÉ"

Transkript

1 www. nemlib.cz ČÍSLO 1/2006 NEPRODEJNÉ obalka 1_ , 16:27

2 KNL má nový nadzemní koridor Křest koridoru se neobešel bez stříhání pásky a bez významných hostů, kteří si nenechali ujít jeho lednové zprovoznění. Jednou z mnoha výhod nadzemního koridoru je rychlý a komfortní přesun pacientů na jednotlivá oddělení KNL. Obě fota: Jaroslav Tvrzník Krajská nemocnice Liberec zprovoznila nadzemní koridor. Slovy jejího ředitele MUDr. Radko Janouška se tak lednem 2006 splnil sen generace lékařů od roku Tato investiční akce za více než jedenáct milionů korun přinesla nejen pacientům, ale i personálu, rychlý a komfortní přesun na jednotlivá oddělení. Přesun po sedmdesát metrů dlouhé a tři metry široké chodbě, která je navíc oboustranně prosklená. Po dokončení rekonstrukce a dostavby stravovacího provozu, která je naplánována na srpen letošního roku, bude koridor spojovat nejen PIO s budovou chirurgie, ale zajistí i přístup do kuchyně s jídelnou, čímž se zefektivní rozvoz stravy pro hospitalizované pacienty. Jediné, co si koridor ještě žádá, jsou okapy a svody zamezující stékání vody ze střechy, které budou nainstalovány po zlepšení klimatických podmínek. Připomeňme, že jen za uplynulý rok činily investice v areálu KNL zhruba 200 milionů korun. í Byla tu Vendula Svobodová. Více se dočtete na str. 12 K fotografiím na titulní stránce: 1. Benefice primátora obdarovala LDN 2. Máme nový nadzemní koridor 3. Hezká zima, a tak s ní pan Hezký hezky zatočil 4. Urologie slaví padesátku (více na str. 2), Helena Matuškovičová u špičkového ultrazvuku. obalka 1_ , 16:

3 Krajskou nemocnici Liberec vede MUDr. Radko Janoušek Ředitelem Krajské nemocnice Liberec je od 1. dubna 2006 MUDr. Radko Janoušek. Do pozice manažera příspěvkové organizace s více než zaměstnanci ho vyneslo úspěšné absolvování výběrového řízení, na jehož základě rada kraje, ve druhé dekádě března tohoto roku, rozhodovala. Kromě jiného ho do ředitelského křesla vynesla řada zkušeností z lékařské praxe více jak 16 let byl primářem ARO, přičemž sedm let spolupracoval s předchozím ředitelem nemocnice MUDr. Jaroslavem Krutským jako lékařský náměstek. Otázek na jeho osobu vznesli novináři spoustu, proto se o ty následující postarali zaměstnanci Krajské nemocnice Liberec. Ingeborg Plašilová, vrchní sestra kožního oddělení: Jaký máte zlozvyk, tedy máte-li vůbec nějaký? Asi jako každý člověk zlozvyk mám u mě je to kouření. PhDr. Alena Riegerová, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči: Považujete darování květiny své manželce za vhodný způsob žehlení svých hříchů jako jiní muži? I po 36 letech manželství si myslím, že dát manželce květinu je asi nejlepší dárek. Naposledy jsem své ženě dal květinu v pátek , bohužel den po jejích narozeninách. Takže jsem si vlastně žehlil malý hříšek Radka Opálecká, zástupkyně vrchní sestry kožního oddělení: Jak na vás působí jaro? Na jaro se vždy hodně těším. Začíná tenisová a cyklistická sezona a to je pro mě nejlepší relaxace. Také ženám a dívkám to na jaře začíná slušet více než v zimě, to je fajn. MUDr. Pavel Lang, zástupce lékařského náměstka pro department I: Pane řediteli, při svém náročném zaměstnání si vždy dovedete nalézt čas kompenzovat pracovní únavu aktivním sportem. Vím o vás, že jste výborný lyžař, hrál jste závodně lední hokej, hrajete výborně volejbal, tenis... Je nějaká sportovní disciplína, kterou byste se ještě rád naučil a aktivně se jí věnoval? Již delší dobu uvažuji o golfu, ale obávám se, že to je sport velice náročný na čas a ten já zatím nemám. Lucie Židková, manažer řízení kvality: Jste lékař i manažer, perou se ve vás často tyto role? V současné době u mě převažuje role manažera. Je to dáno mou novou funkcí a také tím, co se v současné době okolo nás ve zdravotnictví děje. Medicína je příliš náročná, té se nedá věnovat jen tak na okraj. MUDr. Dušan Morman, primář oddělení ARO: Pane řediteli, je známo, že kromě svého zaměstnání zvládáte ve volných chvílích jak sportovní pokračování na str. 11 Nový ředitel KNL... 1 Urologie slaví 50 let... 2 Přibývá tatínků u porodů... 4 Infekční oddělení v novém... 6 www. nemlib.cz časopis Krajské nemocnice Liberec Husova 10, Liberec 1 IČO: Vydavatel: Krajská nemocnice Liberec Redakční rada: PhDr. Alena Riegerová Ing. Česta Havrda MUDr. Lenka Nedbalová MUDr. Richard Lukáš Datum vydání: Redaktor: Alexandra Bednárková Náklad: výtisků Evidenční číslo: MK ČR E Lito: Kalendář Liberecka Tisk: Geoprint Liberec

4 2 Liberecká urologie slaví půl století V letošním roce uplyne 50 let od vzniku samostatného urologického oddělení v liberecké nemocnici, jehož zakladatelem se stal v roce 1956 primář MUDr. Vavřinec. V současnosti vede oddělení již pátým rokem primář MUDr. Jan Mečl, který se svými kolegy připravuje u příležitosti kulatého jubilea slavnostní shromáždění za účasti řady významných osobností. Urologie dnes patří mezi třináct základních medicínských oborů a v Krajské nemocnici Liberec se jí po půlstoletí činnosti daří udržovat krok s medicínou na počátku 21. století. Má pro to předpoklady nejen personální, ale i prostorové a v neposlední řadě je velmi kvalitně technicky vybavena, uvádí primář MUDr. Jan Mečl pro časopis nemlib.cz. V loňském roce se podařilo tomuto oddělení, sídlícímu v budově chirurgie, zajistit několik nejmodernějších přístrojů sloužících k diagnostice a léčbě onemocnění ledvin a močových cest. Jedná se především o urologický ultrazvuk, dále pak o digitální rtg přístroj (tzv. C rameno) využívaný při operacích a také o urodynamickou aparaturu k vyšetření funkce močového měchýře, přibližuje technické vymoženosti oddělení jeho primář MUDr. Mečl a dodává, že k úplné spokojenosti je třeba získat finanční prostředky na pořízení účinného urologického laseru k drcení močových kamenů. V současnosti používáme k těmto operacím dva typy přístrojů sice s relativně dobrým efektem, ale u některých pacientů je drcení kaménků časově velmi náročné. Pokud bychom disponovali laserem, mohli bychom pacienty ošetřit ještě rychleji a efektivněji, navíc často i bez nutnosti hospitalizace. Pro zajímavost uveďme, že urologická ambulance Krajské nemocnice Liberec ošetřila v uplynulém roce více než pacientů a dalších bylo hospitalizováno. Průměrná délka hospitalizace na urologii, která disponuje 21 lůžky, je 3,8 dne a patří k nejkratším v České republice. Důraz je kladen na kvalitu poskytovaných služeb vyjádřenou především spokojeností všech pacientů. Kromě běžných urologických onemocnění jsou v popředí zájmu lékařů liberecké urologie diagnostika a komplexní léčba pacientů s nádory ledvin, močového měchýře a prostaty. Bohužel, občanů s nově zjištěným zhoubným nádorem stále přibývá a je prokázáno, že pouze včasná diagnóza a razantní léčba mohou zabránit předčasné smrti nebo alespoň významně prodloužit život. Krajská nemocnice Liberec získala statut Komplexního onkologického centra a úzká spolupráce urologů a onkologů se stala nedílnou součástí naší každodenní praxe, uzavírá primář urologie MUDr. Jan Mečl. Liberecká urologie si za 50 let své činnosti vybudovala dobrou pověst, vždyť péči tohoto oddělení vyhledávají pacienti z celého kraje. Lékaři, sestřičky a další zaměstnanci urologie v liberecké nemocnici jsou si dobře vědomi tradice a i přes řadu problémů českého zdravotnictví se budou nadále snažit o trvalé zlepšování kvality své práce. Urologická ambulance Krajské nemocnice Liberec využívá v praxi špičkovou urodynamickou aparaturu, sloužící k vyšetření funkce močového měchýře a právě ji obsluhuje jedna ze zdravotních sester oddělení Kateřina Šmerdová Foto: Alexandra Bednárková

5 Jistota je jistota, říkají si na urologické ambulanci, když v praxi využívají příruční kartotéku. A tak si souběžně s ukládáním dat do počítačů udržují databázi svých pacientů na kusu papíru, který je tak cenný, když selže technika Své o tom ví jedna ze zaměstnankyň urologie, zdravotní sestra Hedvika Paulová, která tvrdí: Nedáme na ni dopustit, obzvláště v momentě, kdy se na Léčebna dlouhodobě nemocných KNL získala díky výtěžkům dvou benefičních akcí primátora města Liberec 106 tisíc korun. Ty použila na zakoupení pojízdného EKG. V praxi se tak nahradil starší, již nevyhovující typ přístroje. Cena EKG činila 75 tisíc korun a za zbývající prostředky zakoupí LDN kompenzační pomůcky pro rehabilitaci. Jistota je jistota U vzorně vedené kartotéky Hedvika Paulová. Nové EKG pro seniory síti objeví problémy Sestry považují čtyři metry dlouhou, bytelnou skříň s abecedně řazenými šuplíky, za jistotu, ale i opravdový poklad. A kolik pokladů ještě ukrývá! Jedním z nich je určitě stoletý pacient František R., kterého sestra loví v šuplíku čtyřikrát do roka, to když si sám dojde do ambulance pro léky A pak že kartotéky ztratily své kouzlo. Primářka LDN MUDr. Alena Jiroudková (zcela vpravo) a vrchní sestra Věra Kubelková na jednom z pokojů oddělení. STRUČNĚ * Zdravotníci ošetřili vinou předlouhé zimy tisíce úrazů. Jen na chirurgické ambulanci Krajské nemocnice Liberec, kam se většina zraněných převáží, hlásí nebývalá čísla. V listopadu zde ošetřili úrazů, v prosinci a v lednu už jich bylo a v únoru Na úrazovosti se podílely nejenom pády na chodnících nebo lyžích, ale výraznou měrou k nim letos přispěly, a bohužel i nadále přispívají, autonehody. * V Libereckém kraji žije stále více cizinců a řada z nich se stará o naše zdraví. Krajská nemocnice Liberec jich zaměstnává okolo padesáti. Pracují jako lékaři, zdravotní sestry i sanitáři. Jedná se o zástupce ze Slovenska, Ruska, Ukrajiny či Bulharska. Na transfuzním oddělení pracuje například lékař z Bolívie. * Onkologie Krajské nemocnice Liberec se v lednu zařadila do sítě osmnácti českých pracovišť, u nichž garantuje Česká onkologická společnost Jana Evangelisty Purkyně (ČOS JEP) zajištění komplexní léčby. Systém akreditací neznamená, že pacienty budou léčit jen dvě desítky vybraných center. Součástí vznikající České sítě onkologických center budou i onkologická a radioterapeutická pracoviště v menších městech, uvedl předseda ČOS profesor Jiří Vorlíček. Vedoucí Komplexního onkologického centra KNL a primář onkologie MUDr. Jiří Bartoš k tomuto uvádí: Oslovili jsme spádová zdravotnická zařízení v regionu a společně s nimi chceme působit jako komplexní onkologická skupina.

6 4 Porodů nepřibylo, ale tatínků ano Z první tiskové konference KNL roku 2006, která se uskutečnila v polovině ledna a setkala se s velkým zájmem zpravodajských médií, vyplynula celá řada zajímavých poznatků. Právě o ně se postaralo gynekologicko-porodnické oddělení zastoupené primářem MUDr. Janem Aulehlem a řadou jeho kolegů, které si k jednání s novináři přizval. Hned v úvodu více než dvouhodinové debaty se všichni přítomní dozvěděli, že informace o vzrůstající porodnosti uveřejňované v různých zpravodajských médiích, jsou mylné. Jak totiž z praxe vyplynulo, v této oblasti k žádnému navýšení nedochází, a pokud ano, je dáno jen posuny v jednotlivých oblastech, které se pohybují řádově do desítek. Tak, jak se vyvíjí způsob porodu, o jistém navýšení se dá hovořit spíše v oblasti počtu operačních porodů, kdy jsme například během uplynulého roku přivedli na svět císařským řezem více než 15 % dětí. Pro srovnání uveďme, že v Krajské nemocnici Liberec se za uplynulý rok narodilo dětí a z toho jich 229 přišlo na svět touto metodou. V roce 2001 bylo z celkových porodů 112 císařským řezem. Kde se ještě zvýšily počty? Rozhodně v přítomnosti tatínků na porodních sálech. Dnes jich asistuje více než 70 %, přibližuje současnou praxi primář MU- Dr. Jan Aulehle, od kterého jsme se také dozvěděli, že rodičky jsou i často při tomto důležitém životním kroku povzbuzovány matkou či přítelkyní. Pokud se dá ještě mluvit o nárůstu, pak je to u vystavování pracovní neschopnosti těhotným ženám, která je v současné době až osmdesátiprocentní. Nejčastější skupinu tvoří nastávající maminky, u nichž hrozí předčasný porod, například se jedná o matky diabetičky či pacientky s onemocněním ledvin a srdce. Další skupinu tvoří těhotné, které se chtějí vyhnout dojíždění do zaměstnání, uzavírá primář. Více než padesát žen si nechalo odebrat krev z pupečníku Málokdo ví, že od minulého roku provedlo gynekologicko- -porodnické oddělení Krajské nemocnice Liberec více než padesát odběrů pupečníkové krve obsahující cenné kmenové buňky. Právě ony mohou sehrát významnou úlohu při léčbě leukémie, úrazu míchy či transplantaci kostní dřeně. Pupečníková krev se získává bezprostředně po porodu z cév pupečníku. Jedná se o stomililitrové množství, které ulpívá v pupečníkové šňůře. Dozvěděli jsme se to od MUDr. Petra Lidáka z gynekologicko-porodnického oddělení KNL, který upozornil na dva typy odběrů. Na dárcovský a komerční. Dárcovský vzorek putuje do Banky pupečníkové krve, která má v České republice již desetiletou působnost a shromažďuje krev od dobrovolných dárkyň. Následně je Zhoubné nádory v gynekologii pak využívána například při léčbě leukémie. Komerční odběr je prováděn na žádost rodičů, kteří chtějí mít uchovány kmenové buňky pro případ zhoubného hematologického onemocnění svého dítěte či jeho sourozence. Za odběr, zpracování a uchování pupečníkové krve po dobu dvaceti let zaplatí rodiče okolo 20 tisíc korun. Krev je pak uložena v tzv. archivu buněk. Ze všech možných zdrojů se dovídáme, že výskyt zhoubných nádorů všeobecně stoupá a výjimkou tedy nejsou ani nádory gynekologického původu. Naštěstí křivka na grafu znázorňujícím záchyt nových případů na gynekologicko- -porodnickém oddělení KNL se nijak dramaticky nemění. Za čtyřleté období nedochází u sledovaných karcinomů čípku, těla děložního a vaječníků k dramatickým změnám. Jak vysvětlila lékařka gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. Alena Blümlová, nejsnáze se nejen diagnostikuje, ale i léčí, karcinom čípku. Tuto diagnózou zachytila KNL v roce 2002 u 20 pacientek, přičemž v roce 2005 jich bylo 10. Karcinom těla děložního má také sestupnou tendenci.

7 Primář gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. Jan Aulehle v zajetí zpravodajky Českého rozhlasu. Oproti roku 2004, kdy KNL zachytila toto onemocnění u 25 žen, jich v roce následujícím bylo jen 18. Nejobávanější karcinom vaječníků dosáhl bohužel nejvyšší hodnoty v minulém roce, kdy se na gynekologicko- -porodnickém oddělení KNL zachytilo 21 onemocnění, přitom jich v roce 2004 bylo sedm. MUDr. Blümlová si toto vysvětluje následovně: Dříve se karcinom vaječníků vyskytoval převážně u žen okolo 70 let věku, dnes nejsou výjimkou i daleko mladší pacientky. Smutné je, že tento zdravotní problém léčíme velmi často až v posledních stádiích. Její tvrzení doplnil primář gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. Jan Aulehle slovy: Jednou z mnoha příčin je i fakt, že než se pacientka ocitne na našem oddělení, bývá Tiskovka a ti, co za gynekologicko-porodnické oddělení poskytovali informace. Zleva primář Jan Aulehle, MUDr. Ivana Bydžovská a Jana Vacková. Ještě scházejí MUDr. Alena Blümlová a MUDr. Petr Lidák. léčena na prvotní příznaky u jiných specialistů. Jedná se například o zažívací či střevní potíže. V nemocnici zůstává bez rodičů jen čtvrtina dětí Charta dětí v nemocnici jasně říká: Děti v nemocnici musejí mít právo na kontakt se svými rodiči a sourozenci. Tam, kde je to možné, mělo by se rodičům dostat pomoci a povzbuzení k tomu, aby s dítětem zůstali. Jak rodiče toto jedno z práv využívají a jaké podmínky jim nabízí Krajská nemocnice Liberec? Současnou praxi na dětském oddělení KNL nám přibližuje jeho vrchní sestra Petra Plašková: Zájem rodičů být svým dětem nablízku v době hospitalizace je velký. V nemocnici bez nich zůstává snad jen čtvrtina malých pacientů. Za uplynulý rok bylo na dětském oddělení hospitalizováno celkem dětí. Z toho jich bylo mladších šesti let a právě u nich je vhodný a leckdy i nezbytný doprovod rodičů, kterých bylo konkrétně na standardním pediatrickém oddělení přijatých 858, z celkových 926 hospitalizovaných. To znamená, že v Krajské nemocnici Liberec pobývá v nemocnici se svými nejbližšími 63 % dětí. Velká část zbývajících dětí je hospitalizovaná na JIP pediatrie, kde z provozních a hygienických důvodů maminka celodenně pobývat nemůže. Občas chtějí být u uzdravování svých potomků tatínci, i těm je na dětském oddělení KNL vyhověno, a organizačně se to řeší tak, že se umísťují s malým pacientem na samostatný dvoulůžkový pokoj. Ještě dodejme, že pediatrické oddělení má 32 standardních a pět JIP lůžek. Pro doprovod je jich vyčleněno 11 na oddělení a pět mimo oddělení (rodič se stravuje a přespává mimo pokoj dítěte). Noc a den na čtyřlůžkovém pokoji (2 děti + 2 matky) s nadstandardním vybavením vyjde rodiče na 200 Kč. Pobyt na dvoulůžkovém pokoji (1 dítě + 1 matka) s nadstandardním vybavením vyjde na našem oddělení na 500 Kč. V případě, že rodič nevyužívá s dítětem pokoj s nadstandardním vybavením nebo má lůžko mimo pokoj dítěte, není mu samozřejmě účtována žádná cena, upřesňuje vrchní sestra Plašková a na závěr zmiňuje důležitou skutečnost: Všechny finanční prostředky, které byly touto cestou nashromážděny na darovacím účtu dětského oddělení KNL, byly v roce 2004 využity na vytvoření stanice nadstandardních pokojů pro děti a doprovody a v roce 2005 na významnou změnu pokojů pro kojence, batolata a školní děti. Rodiče tak využíváním nadstandardních pokojů ovlivnili velkou měrou vnější obraz dětského oddělení.

8 6 Infekční oddělení v novém Krajská nemocnice Liberec dokončila výstavbu infekčního oddělení za více než 28 mil. Kč. Nejen ambulance, ale i lůžková část se tak od závěru února 2006 nacházejí v budově mimo areál KNL, v objektu bývalé charity na Husově třídě, kde sídlí kožní a venerologické oddělení. Infekce, která řadu let sídlila přímo v areálu nemocnice, v těsné blízkosti výškové budovy Pavilonu interních oborů, ustoupila výstavbě nové jídelny a kuchyně KNL. Proto také v červnu 2005 došlo k dočasnému uzavření lůžkové části infekčního oddělení, které zajišťovalo pouze ambulantní provoz, a to již v bývalé charitě, kde se rekonstruovala část lůžková. Stavba byla zkolaudována 23. února 2006, přičemž zbývající úpravy nebránící užívání infekčního oddělení, tj. například úprava vnější omítky, budou provedeny po skončení zimního období. Nové infekční oddělení, které se budovalo od března 2005 do února 2006 disponuje ambulancí, která je v suterénu a do přízemí je situována další, nově upravená místnost, kde pacientům slouží hepatologická (jaterní) poradna a poradna pro antropozoonozy (onemocnění přenosná od zvířat). Lůžkové oddělení je ve II. patře budovy a má oproti minulosti o deset lůžek méně, tedy dvacet šest. Pokoje jsou dvoulůžkové a čtyřlůžkové a ke každému přísluší sociální zařízení s toaletou a sprchou. V původní budově využívalo společnou chodbu včetně hygienického zázemí třeba i 15 pacientů, což bylo pro řadu z nich velice omezující, upozornila na současné výhody nového prostředí primářka infekčního oddělení MUDr. Ludmila Nedvědová a ujistila, že pokud to zdravotní stav dovolí, budou i na tomto pracovišti možné návštěvy. Významnou událostí v KNL bylo otevření nového infekčního oddělení, které sídlí ve II. patře budovy na Husově třídě. Nemocnice jednala s lyžaři Ukázka jednoho z dvoulůžkových pokojů nového infekčního oddělení Krajské nemocnice Liberec. Obě fota: Jaroslav Tvrzník Koordinátorem, ale i vedoucím lékařem medicínské sekce Organizačního výboru MS v klasickém lyžování v roce 2009, bude osmatřicetiletý ortoped Krajské nemocnice Liberec MUDr. Martin Smetana, který je v současnosti i hlavním ošetřujícím lékařem národního týmu biatlonistů. Rozhodla o tom první vzájemná schůzka mezi Krajskou nemocnicí Liberec a organizačním výborem FIS MS v klasickém lyžování Liberec 2009, která se uskutečnila v závěru uplynulého roku za účasti ředitele KNL MUDr. Radko Janouška, prezidenta organizačního výboru MS Ing. Romana Kumpošta a generálního tajemníka OV MS Kateřiny Nyčové. Krajská nemocnice Liberec na prvním vzájemném jednání přislíbila aktivní pomoc při zajišťování zdravotní péče nejen závodníků, ale i všech akreditovaných delegátů a v neposlední řadě i fanoušků této výjimečné události. S ohledem na náročnost příprav vyplývajících z charakteru světového šampionátu budou jednání pokračovat a dojde při nich ke konkrétnímu vymezení kompetencí zdravotního

9 zabezpečení šampionátu. Aktuálním úkolem na cestě k úspěšnému zvládnutí tohoto nelehkého úkolu je pečlivé vypracování projektu zdravotního zajištění MS. Organizační výbor v čele s MUDr. Smetanou se v této souvislosti rozhodl využít zkušeností z pořádání domácích akcí i zkušeností kolegů z předchozího MS 2005 v Obersdorfu, kde se zdravotní zabezpečení MS pohybovalo na špičkové úrovni, vysvětlila na jednání Kateřina Nyčová. Díky dotaci se podařilo zlepšit zázemí pro závislé na návykových látkách Užitečné rady na webu Na webových stránkách KNL nalezne každý návštěvník velmi užitečné informace. Obzvláště dětské oddělení podává všem uživatelům internetových stránek velmi dobrý přehled nejen o samotné struktuře dětského a neonatologického oddělení, ale i o právech a povinnostech pacientů, a v neposlední řadě poradí rodičům, jak se zachovat například při náhle vzniklých zdravotních problémech svých ratolestí. Webové stránky provedou děti a rodiče po celém dětském oddělení, rodiče zde naleznou rady, jaké léky užít při teplotě, jaký režim nastolit u dítěte se zácpou či jak co nejlépe zvládnout epileptický záchvat, dodává k současné nabídce, která je podle potřeby stále aktualizována, vrchní Psychiatrické oddělení Krajské nemocnice Liberec rozšířilo a zároveň i zmodernizovalo své zázemí. Díky dotaci z MZ ČR ve výši Kč se podařilo na sklonku roku 2005 vybudovat pavilon pro pracovní terapii pacientů detoxifikační jednotky (DETOX). Přístavba budovy psychiatrie má bezbariérovou výstupní rampu do zahrady, která je nově oplocená, a kterou mohou v letních měsících hospitalizovaní zmíněného oddělení využívat. V průběhu stavebních prací, které na psychiatrii započaly v říjnu minulého roku a trvaly do jeho úplného závěru, se zvelebila sesterna v přízemí budovy, dále se vyměnily rozvody vody a práce zasáhly i do sklepních prostorů, kde mohou nyní sanitáři a uklízečky využívat nové šatny. Jmenované úpravy vyšly na Kč a nemocnice je uhradila ze svého rozpočtu. Co se týká dotací z MZ ČR, ty psychiatrie využila i při nákupu monitorovacího systému, zajišťujícího dokonalý přehled o pohybu hospitalizovaných pacientů (celková částka byla Kč z toho dotace Kč). Stavební úpravy budovy budou letos pokračovat, o termínu jejich zahájení rozhodnou finance. sestra dětského oddělení Petra Plašková. Dva návody na zvládnutí zdravotních problémů malého pacienta, které jsou uveřejněny na a jeho dětském oddělení: STUDENÝ ZÁBAL PŘI TEP- LOTĚ NAD 38,5 C Přes postel dítěte dáme igelit (ochrana matrace před promáčením) a na něj rozložíme vyždímané prostěradlo smočené v odražené vodě (asi 21 stupňů teplé). Do tohoto prostěradla zabalíme dítě od krku až po kolena. Paže také. Jsou-li končetiny studené, pak je nebalíme. Ničím nepřikrývat!!! Na čelo přiložíme studený obklad. Vše necháme působit min. Od dítěte neodcházíme. Potom dítě vyndáme ze zábalu, osušíme, oblékneme do lehkého pyžama a teprve za 1/2 hodiny dítěti přeměříme teplotu. Teplota většinou klesne o 1/2 1 C. Při neúspěchu a opětovném zvýšení teploty můžeme vždy zábal za hodinu opakovat. Náhrada studeného zábalu, pokud dítě zvládneme, je krátká koupel nebo sprcha vodou 35 C teplou. ZÁCPA nechte dítě nalačno vypít sklenici (2 dcl) vlažné vody. Možno ochutit sirupem nebo džusem za 1/2 hodiny poté dejte dítěti sníst běžnou snídani ihned po snídani mu zaveďte glycerinový čípek za min. by mělo dítě pociťovat nutkání na stolici. I když se tento pocit nedostaví, vysaďte dítě na nočník či záchod. pokračování na str. 10

10 8 Dobrovolníci k nezaplacení Dobrovolník je člověk, který bez nároku na odměnu věnuje svůj čas, um a energii ve prospěch jiných lidí. Takové sdružuje Regionální dobrovolnické centrum Ještěd a právě oni napomáhají lidem při jejich uzdravovacím procesu na některých odděleních Krajské nemocnice Liberec (KNL), kde je každý pozná na první pohled. Součástí jejich oděvu se totiž staly žlutooranžové vesty s nápisem dobrovolník, s nímž RDC Ještěd po řádném úvodním proškolení sepíše dohodu nejdříve na dobu určitou a poté vystaví registrační list s fotografií. Dobrovolníci pomáhají nejčastěji imobilním pacientům spinální jednotky, docházejí za dětmi do Pavilonu péče o matku a dítě, nesčetněkrát navštívili onkologicky nemocné a znají je také ti lidé, kteří byli hospitalizováni na jednom z chirurgických oddělení. Stali se neodmyslitelnou součástí oddělení Léčebny dlouhodobě nemocných. Kromě všech vyjmenovaných aktivit v KNL se lidé odhodlaní nezištně pomáhat zapojují do života seniorů i v domovech důchodců. Jejich práci hodnotí zaměstnanci KNL následovně: Šárka Bábelová, zdravotní sestra spinální jednotky KNL: Určitě jsou dobrovolníci pro naše pacienty povzbuzením. Často suplují i rodinné příslušníky, kteří kvůli tomu, že pocházejí z daleka, nemohou své blízké navštěvovat tak často, jak by si přáli. S našimi pacienty se dobrovolníci vypravují za účasti zdravotníků na výlety, výjimkou nejsou ani návštěvy kina. Dana Hrstková, vrchní sestra onkologie KNL: K nám pravidelně docházejí tři dobrovolníci. Spolupráce s nimi je bezvadná, dalo by se říci, že si jdou po své linii a že se už plně sžili s naším oddělením. Respektují jeho požadavky a naopak. I my jim vycházíme vstříc, plánujeme s nimi to, u jakých pacientů je vhodná jejich asistence, plánujeme i nákup materiálu, který potřebují k výtvarným aktivitám. K nám například dochází dobrovolnice, která s pacienty maluje na vázy a sklo. Jak se stát dobrovolníkem Dobrovolníkem v nemocnici se může stát každý, kdo má zájem o smysluplnou práci v rámci nemocničního prostředí bez nároku na finanční odměnu. Dalším kritériem je dovršení věku 18 let (resp. 16 v domovech důchodců) a bezúhonnost. Pokud chtějí dobrovolníci pomáhat jinde než přímo v nemocnici, navštěvují seniory např. v domovech důchodců, kde se podílejí na akcích pořádaných DD apod. Odborným garantem a lektorem Regionálního dobrovolnického centra je MUDr. Ivana Kořínková, koordinátorkou dobrovolníků je Dagmar Hajflerová, právě ona se jako první setkává se zájemci o dobrovolnictví a společně pak hovoří o vzájemných očekáváních. Pro všechny, kdo chtějí pomáhat nemocným Máte chuť, energii a čas pomáhat druhým? Jako dobrovolník můžete pomoci nemocnému člověku vyplnit volný čas a zpříjemnit mu pobyt v nemocnici. Pokud Vás naše nabídka zaujala, bližší informace vám poskytneme na telefonních číslech: , Regionální dobrovolnické centrum Ještěd, o.s. Březnové narozeniny primáře neurochirurgie MUDr. Petra Suchomela nenechaly chladným primátora města Jiřího Kittnera. Ten mu přišel osobně poblahopřát do jeho pracovny, kde mu zároveň poděkoval za jeho aktivity, přínosné jak pro Krajskou nemocnici Liberec, tak i pro město Liberec. Text i foto: A. Bednárková

11 Narůstá počet malých diabetiků Nárůst počtu nově zachyceného diabetu u dětí je celostátním trendem a ani Liberec není v tomto směru výjimkou, uvedl na tiskové konferenci, která se uskutečnila na dětském oddělení 23. března 2006, jeho primář MUDr. Martin Zítek a své tvrzení doložil příkladem z praxe: Ročně se jedná o 5 6 nových pacientů. My jsme například potvrdili tuto diagnózu během čtrnácti dnů třem dětem. Praxe při léčbě dětského (juvenilního) diabetu je taková, že většina pacientů se převádí na inzulínové pumpy, které kromě řady svých výhod snižují komplikace. Jsou finančně náročné, ale pro diabetiky velmi pohodlné, Nezletilé oslovuje alkohol lépe se při nich koriguje hladina krevního cukru, uvádí primář MUDr. Martin Zítek. Dodejme, že mezi osmi odbornými poradnami má dětské oddělení KNL i poradnu diabetologickou, která má ve své péči 35 dětských diabetiků, u kterých provedla v uplynulém roce 371 vyšetření. Dětské oddělení Krajské nemocnice Liberec zaznamenalo za uplynulé roky (od roku 1995) téměř 200% nárůst intoxikací alkoholem u dětí. Bohužel, jejich věk se snižuje, výjimkou nejsou dvanáctiletí, kteří stejně jako ostatní nedospělí konzumenti alkoholu, končí na jednotce intenzívní péče. Na následky nadměrného požití alkoholu mohou děti zemřít, ale naštěstí se nic takového v uplynulých letech nestalo. Podle primáře dětského oddělení MUDr. Martina Zítka jde většinou o ojedinělé experimenty, které nekončívají recidivou, ale spíše urputnými bolestmi hlavy a celkovou nevolností. Mezi loňskými 30 intoxikovanými pacienty byli dokonce dva snowboardisté. Pobyt na jednotce intenzívní péče jim zajistila dědečkova Metaxa. Usilují o epileptologické centrum Dětská neurologická poradna, která je unikátní v tom, že jako jedna z mála v České republice je zastoupena dvěma dětskými neurology, poskytla v uplynulém roce pomoc pacientům. Stala se tak, co do počtu návštěv, nejvytíženější poradnou dětského oddělení KNL. Na druhé místo se podle statistiky řadí alergologie s ošetřenými. Zeptali jsme se primáře dětského oddělení MUDr. Martina Zítka, jaká neurologická onemocnění převládají? Poradna se ve většině případů věnuje tzv. diferenciální diagnostice, kdy se zjišťuje příčina neurologických obtíží. Jednoznačně jsou nejčastější bolesti hlavy, které mají různé příčiny, a my se vždy, pomocí zobrazovacích metod, snažíme vyloučit nádor mozku. Za většinou bolestí hlavy stojí naštěstí vadné držení těla a skutečnost, že děti tráví příliš mnoho času u počítačů. Kromě bolestí hlavy trápí děti v nemalé míře epileptické záchvaty. V evidenci máme téměř 400 epileptiků. Neurologická poradna se dále stará o svalová postižení a o pacienty s mozkovou obrnou. V současné době usiluje dětské oddělení KNL o akreditaci v oboru dětská neurologie a statut regionálního dětského epileptologického centra, neboť má díky úzké spolupráci s neurologií pro dospělé a neurochirurgií a také díky špičkovému přístrojovému zázemí, veškeré předpoklady pro poskytování péče na nejvyšší úrovni. Liberecká dětská neurologie je díky MUDr. Šípovi uznávaným pracovištěm v celé ČR. 9

12 Dnes vaří špitál Věra Berberová, vedoucí oddělení sekretariátu ředitele Krajské nemocnice Liberec, také ráda vaří. A dobře. Proto jsme ji oslovili a požádali o jeden z jejích oblíbených a lety prověřených receptů. Jehněčí (skopové) dle Fořta Věry Berberové Potřebujeme: 750 g jehněčí kýty 1/2 kg kořenové zeleniny (mrkev, celer, petržel) 1 středně velkou cibuli 14 kuliček jalovce, tymián, 1 větší bobkový list 4 kuličky nového koření, sůl, mletý pepř špek nebo anglickou slaninu máslo, ocet, cukr, kůru z 1/2 citronu smetanu (nebo šlehačku, zakysanou smetanu) Postup: Maso prošpikujeme, potřeme směsí soli, mletého pepře a drceného jalovce (8 kuliček) a naložíme na nejméně 8 hodin do studeného nálevu. Ten připravíme svařením cca 1/2 litru vody, 250 g nakrájené zeleniny, dvou lžic octa, lžičky cukru, strouhané citronové kůry, špetky tymiánu a poloviny bobkového listu. Do pekáčku dáme máslo (přiměřeně), nahrubo nakrájenou cibuli, zbytek pokrájené zeleniny, zbylé koření, maso a zalijeme nálevem (i se zeleninou a kořením). Pečeme v troubě pod pokličkou nebo alobalem. Upečené maso vyjmeme a po částečném zchladnutí nakrájíme na porce. Ze zeleniny odstraníme jalovec, nové koření a bobkový list a rozmixujeme. Hmotu zředíme trochou vody (podle požadovaného množství omáčky), dochutíme solí, případně citronovou šťávou, zahustíme moukou nebo instantní jíškou a povaříme. Nakonec přidáme smetanu, šlehačku nebo zakysanou smetanu jak je kdo zvyklý. Podáváme s houskovým knedlíkem, plátkem citronu, brusinkami a šlehačkou. Děravý koláč Miroslavy Lochmannové Další osvědčený recept přidává ze své domácí laboratoře Miroslava Lochmannová. Příprava děravého koláče se tímto nestává výsadou pouze jejích kolegyň z hematologického oddělení, ale i všech dalších milovníků sladkých moučníků, které, když je nejhůř, dokáží pohladit po duši Potřebujeme: 1 vejce, 300 g cukru krupice 1 vanilkový cukr 9 lžic oleje, 450 g polohrubé mouky 300 ml mléka, 1 prášek do pečení Postup: Všechny suroviny smícháme, těsto nalijeme do vymazaného a vysypaného pekáče, pečeme ve středně vyhřáté troubě a ještě do teplého uděláme obrácenou vařečkou otvory, do nichž nalijeme kakaovou polevu. Tu zhotovíme takto: Rozpustíme Heru, odstavíme z plotny a postupně vmícháme 1 kakaový puding, 3 lžíce kakaa, 20 dkg moučkového cukru a 7 lžic mléka. Povrch koláče můžeme dozdobit strouhaným kokosem nebo rozemletými ořechy. Užitečné rady na webu pokračování ze str. 7 dítěti podávejte Prepulsid v dávce, kterou určil lékař nevynechávejte nic z výše uvedených ordinací bez porady s lékařem (hlavně podávání léků) Především je důležité odstranit psychický stres dítěte. Je nutné dodržovat pravidelnou stravu. Velký význam má i pitný režim, vhodné jsou minerální vody v doporučeném množství asi 1 2 litry denně dle věku dítěte. Vyvarujte se pokrmů, které přispívají k rozvoji zácpy, jako jsou čokoláda, kakao, silný čaj, přílišné množství bílého pečiva a sladkostí. Naopak zařazujeme zbytkovou stravu, potraviny s vysokým obsahem vlákniny ovocné kompoty, švestky, hrušky, hroznové víno, celozrnné potraviny, ovesné vločky. Po úpravě dietního režimu je nutné podpořit správný defekační režim vašeho dítěte. Pro zvětšení defekačního tlaku mu podkládejte nohy stoličkou. Nácvik provádějte denně. Účinek se projeví během několika dní

13 Na TUL budou studovat sestřičky Technická univerzita v Liberci (TUL) otevře na základě rozhodnutí akreditační komise MŠMT od akademického roku 2006/07 nový tříletý bakalářský studijní program Ošetřovatelství-Všeobecná sestra. K tomuto účelu byl již v loňském roce na TUL zřízen vysokoškolský Ústav zdravotnických studií jako samostatná jednotka. Pro TUL je to průlomová a zásadní událost, když rozšiřuje nabídku v oblasti humanitních oborů. Realizace nového studijního programu je pro TUL strategickou záležitostí, protože se bude moci zapojit do systému zdravotnického vzdělávání i do vývoje a realizace nových technologií. V budoucnu by pak mohla otevřít i technické studijní obory zaměřené na zdravotnictví, uvedl rektor TUL Vojtěch Konopa. Nový studijní program bude probíhat prezenční (denní) formou studia. Složením státní zkoušky, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce, získají absolventi titul bakalář Bc. a budou mít možnost pokračovat v navazujícím magisterském studiu na kterékoliv vysoké škole. Podle prorektora TUL Zdeňka Kůse bude výuka probíhat částečně na vysokoškolském Ústavu zdravotnických studií při TUL, Střední zdravotnické škole a Vyšší zdravotnické škole v Liberci a v Krajské nemocnici Liberec. Podařilo se nám koncipovat skutečně kvalitní tým odborných pracovníků. Přednášet budou externě i pracovníci lékařských fakult z Prahy, Hradce Králové a Plzně i lékaři z nemocnic, řekl Kůs. Dodal, že univerzita bude po tříletém povinném cyklu usilovat i o kombinovanou formu studia tohoto oboru. Technická univerzita v Liberci zajistí pedagogickou část studia a potřebná zařízení. Vysokoškolský ústav bude vybaven podle potřeb novými laboratořemi, na jejichž vybavení poskytne prostředky univerzita či budou získány formou grantových a rozvojových projektů. Do vybavení laboratoří bude nutno podle Kůse investovat v průběhu tří let částku zhruba pět milionů korun. Pro vlastní výuku se budou využívat i stávající laboratoře a posluchárny celé univerzity. Pro praxi studentů budou k dispozici také odborná pracoviště Krajskou nemocnici Liberec vede MUDr. Radko Janoušek Krajské nemocnice Liberec. (KNL) Uvítali jsme tento nový obor a budeme s univerzitou ochotně spolupracovat. Kvalifikační směrnice Evropské unie vyžaduje, aby zdravotní sestry absolvovaly alespoň bakalářské studium. Technická univerzita je schopna tento program nabídnout. Vysokoškolsky vzdělané sestry budou mít vyšší kompetentnost a budou moci provádět výkony, které nyní může provádět jen lékař. Například některé výkony na jednotce intenzivní péče nebo také cévkování mužů, řekl ředitel KNL Radko Janoušek. Dodal, že o vysokoškolské studium mají velký zájem i stávající zdravotní sestry. Technická univerzita v Liberci bude přihlášky uchazečů o studium přijímat do 20. května Přijímací pohovory z biologie a cizího jazyka proběhnou v červnu Předpokládané číslo přijatých uchazečů je třicet pět. Ke studiu může být přijat uchazeč, který ukončil úplné střední všeobecné nebo úplné střední odborné vzdělání. Jaroslava Kočárková, tisková mluvčí TUL pokračování ze str. 1 aktivity, tak i vaření, které je pro vás koníčkem. Jakou kuchyni preferujete a proč? Vařím rád, ale považuji se za kvartálního kuchaře. Nejraději vařím francouzskou kuchyni, protože se u ní dá uplatnit vlastní fantazie. Na závěr pár vět, které jsme získali místo požadované otázky na ředitele MUDr. Radko Janouška. Domníváme se, že u nich není důležitý autor ani komentář Jsem strašně rád, že novým ředitelem je Radek. Vážím si ho jako kamaráda, člověka. Pod jeho vedením se dobře pracuje, dává dostatek klidu a jistoty pro práci. Nemám na něj žádnou otázku, jen mu a nám přeji, ať to dlouho vydrží! Vím, jak to je ve zdravotnictví těžké a nejisté, on je naše lokální jistota. 11

14 Dětské oddělení dostalo další kapku Od prosince uplynulého roku slouží dětskému a novorozeneckému oddělení Krajské nemocnice Liberec nový přístroj Monitor Gamma XL, který se stal součástí Baby- Thermu, lůžka intenzivní péče. O obě zmíněné technické novinky se postaraly dva po sobě jdoucí ročníky Primátorských dnů solidarity spojené s Kapkou naděje Venduly Svobodové, opřené o zkušenosti organizující a komunikační agentury PRESTIGE-M. Spojení s Kapkou naděje nám dávalo větší šanci na získání potřebného finančního obnosu, vysvětlil pro časopis nemocnice Jiří Kittner. Unikátní vyhřívané lůžko Baby- Therm za téměř 600 tisíc korun pomohlo za dobu užívání již více než 45 závažně nemocným novorozencům. Jsme s ním velmi spokojeni, je to špičkový přístroj, tvrdí primář oddělení MUDr. Martin Zítek, který už nyní myslí na další vylepšení oddělení: Nyní je naší velkou snahou sehnat z prostředků nemocnice, ale i z jiných zdrojů, finance na zakoupení ultrazvukového přístroje, a to zejména pro JIP novorozence, kardiologickou a neurologickou poradnu. V současné době využíváme přístroj, který je již 10 let starý a je za hranicí svých technických možností. Bohužel, cena takového přístroje se pohybuje okolo 1,5 milionu korun. Monitor Gamma XL za více než 300 tisíc korun zajistil plné využití Baby-Thermu a je určen pro sledování a měření základních životních funkcí novorozenců, jakými jsou dechová frekvence, srdeční frekvence, saturace a neinvazivní měření krevního tlaku. Umí zobrazit dynamické křivky sledovaných veličin včetně jejich trendů u jednotlivých parametrů. Na jeho předání se v první polovině února osobně podíleli prezidentka Kapky naděje paní Vendula Svobodová a primátor Liberce Jiří Kittner. Slavnostní předání monitoru Gamma XL v Pavilonu péče o matku a dítě se neobešlo bez Venduly Svobodové, prezidentky Kapky naděje, primátora Jiřího Kittnera, primáře dětského oddělení MUDr. Martina Zítka a ředitele KNL MUDr. Radko Janouška. Vendula Svobodová a MUDr. Martin Zítek, primář dětského oddělení, u kompletního Baby- Thermu

15 Bílé pláště v bílé stopě Bezvadný byl dvaatřicátý ročník Memoriálu MUDr. Jiřího Chocholouška a Blanky Kottnauerové. V půli února přilákal na stadion do Bedřichova téměř sedmdesátku zdravotníků z Krajské nemocnice Liberec a jejich rodinných příslušníků, utužil fyzičku a dal zapomenout všedním starostem. Dík všem, kteří se nebáli změřit si síly v bílé stopě s konkurencí, a dík hlavně organizátorům za to, že při snaze zajistit všem účastníkům co nejlepší podmínky neumrzli, a že neumrzli ani jejich úsměvy na tvářích. A dík také všem sponzorům, bez kterých by to nebylo na České chalupě ono Číslo na prsou Jarmily Židové nekoresponduje s pořadím. 2. Do bílé stopy bílé zuby podmínkou. 3. Rentgenuji pohledem 4. Duše celého závodu MUDr. Radko Janoušek a za ním na kost promrzlá část jeho rodiny (vpravo) a Hana Puhalová 5. My jedeme na Božkov 6. Jen počkej, zajíci. Vlastně, jen počkejte, zdravotníci 7. S otcem v patách, takhle si dojel devítiletý Jaroslav Šrám pro zlato obalka 1_ Nejlepší v kategoriích mladší děti: Michal Valenta starší děti: Jaroslav Šrám ženy do 30 let: MUDr. Radka Nývltová ženy do 40 let: Jana Houdková ženy nad 40 let: Štěpánka Kubištová ženy nad 50 let: MUDr. Vladimíra Fialová muži do 35 let: MUDr. Jan Loužil muži do 45 let: Ing. Jiří Veselý muži nad 45 let: PhMr. Ivo Mareček Obdiv a uznání si zaslouží nejstarší účastníci. Jarmila Židová, která doběhla do cíle sedmá a Jaroslav Šír, který byl ve své kategorii desátý , 16:28

16 obalka 1_ , 16:28

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o.

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov p.o. Motto Pacient je ten, kdo posuzuje kvalitu naší péče a služeb. Chceme být zdravotnické zařízení, které je pacienty žádané a uspokojuje jejich potřeby a očekávání.

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Testoviny ˇ se s rovou omáckou ˇ

Testoviny ˇ se s rovou omáckou ˇ Při počtu 100 uvařených porcí ušetříte s naší recepturou přibližně: 123 Kč Testoviny ˇ se s rovou omáckou ˇ Maggi Těstoviny kg 0,80 0,080 72,20 5,78 57,76 Olej stolní kg 0,05 0,005 30,10 0,15 1,51 Sůl

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Fotoreportáž z Gynekologicko-porodnického oddělení Orlickoústecké nemocnice, a.s.

Fotoreportáž z Gynekologicko-porodnického oddělení Orlickoústecké nemocnice, a.s. Fotoreportáž z Gynekologicko-porodnického oddělení Orlickoústecké nemocnice, a.s. Východočeské okresní město Ústí nad Orlicí leží na soutoku řek Tiché Orlice a Třebovky v Pardubickém kraji. Vchod do nemocnice

Více

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav 4. Zdravotní péče Všechna data pro tuto kapitolu jsou převzata z publikací Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Tyto publikace s daty za rok 2014 mají být zveřejněny až po vydání této analýzy,

Více

Orlickoústecká nemocnice, a.s.

Orlickoústecká nemocnice, a.s. Orlickoústecká nemocnice, a.s. Čs. armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí IČO: 275 20 528 Statutární zástupce: MUDr. Jiří Řezníček nestátní zdravotnické zařízení akciová společnost Důležité kontakty Orlickoústecká

Více

Citrónová buchta. Ingredience. Postup

Citrónová buchta. Ingredience. Postup Citrónová buchta 450 g polohrubé mouky, 1 lžička sody, 170 g krystalového cukru, 2 vejce, 100 ml oleje, 250 ml smetany na vaření, kůra a šťáva z 1 citronu, trochu mléka Všechny suroviny smícháme v těsto,

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Investiční příležitost - Opočno

Investiční příležitost - Opočno Areál bývalé nemocnice Budova A Budova B Budova D Strana 1 z 7 Základní informace o areálu Areál bývalé okresní nemocnice je plně ve vlastnictví města Opočno Investiční příležitost zahrnuje 4 z 6 objektů

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s.

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. POHLEDEM MENTORKY Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. Projekt: PosílenÍ absorpční kapacity v oblasti Zdravotnictví a sociálních služeb v okrese Ústí nad Orlicí,

Více

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s.

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Kvalita a lidskost Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Mgr. Jana Kučerová, Ph.D. Kvalita zdravotní péče a akreditace, III. celostátní konference, Praha, 17.10.2012

Více

Základní škola Pavlínov okres Ţďár nad Sázavou. Jablková kuchařka. Autoři: ţáci, učitelé a přátelé naší školy

Základní škola Pavlínov okres Ţďár nad Sázavou. Jablková kuchařka. Autoři: ţáci, učitelé a přátelé naší školy Základní škola Pavlínov okres Ţďár nad Sázavou Jablková kuchařka Autoři: ţáci, učitelé a přátelé naší školy Školní rok 2011/2012 JABLKOVÝ DORT 25 dkg cukru krystal, 4 celá vejce třeme dohromady 25 dkg

Více

Pololetní výkaz o lůžkovém fondu poskytovatele lůžkové péče a jeho využití

Pololetní výkaz o lůžkovém fondu poskytovatele lůžkové péče a jeho využití Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 132/14 ze dne 30.10.2013 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2014. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

Diabetes - cukrovka. Ing. Miroslava Teichmanová

Diabetes - cukrovka. Ing. Miroslava Teichmanová Diabetes - cukrovka Ing. Miroslava Teichmanová Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Chcete zažít ten pocit, že dáváte kus ze sebe pro záchranu někoho druhého? Přidejte se k dobrovolným dárcům krve!

Chcete zažít ten pocit, že dáváte kus ze sebe pro záchranu někoho druhého? Přidejte se k dobrovolným dárcům krve! Chcete zažít ten pocit, že dáváte kus ze sebe pro záchranu někoho druhého? Přidejte se k dobrovolným dárcům krve! Někdo se krve bojí, někomu se z ní dělá špatně, ale někdo krev chodí darovat. Jsou lidé,

Více

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ a mezinárodních vztahů (VŠVSMV, ) vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2001 a patří

Více

NEMOCNICE NERATOVICE. Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem

NEMOCNICE NERATOVICE. Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem NEMOCNICE NERATOVICE Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem Nejlepší specialisté Příjemné prostředí Rodinná a přátelská atmosféra Individuální přístup O nás Městská nemocnice v Neratovicích disponuje

Více

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSTVÍ (MEDICÍNA) jedná se o vědu, která se zaobírá zdravím člověka, chorobnými stavy a procesy, které v lidském těle probíhají. Zabývá se možnostmi jejich předcházení,

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Zařazení výuky : 2. ročník, 3. semestr Rozvrh výuky : 24 hodin seminářů Způsob ukončení : Zkouška po ukončení praktické části výuky v letním

Více

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže.

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Cukrovka může mít negativní vliv na Váš sexuální život. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže nahradit lékařské

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Fakultní poliklinika,budova A, 1. patro Karlovo nám. 32, Praha 2, 128 08 tel.: 22486 6693 DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE Vážená paní, vážený pane Dostáváte se do péče

Více

SOUHRN Výsledky průzkumu spokojenosti hospitalizovaných pacientů ve FTNsP rok 2007

SOUHRN Výsledky průzkumu spokojenosti hospitalizovaných pacientů ve FTNsP rok 2007 Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Vídeňská 800, Praha 4 SOUHRN Výsledky průzkumu spokojenosti hospitalizovaných pacientů ve FTNsP rok 2007 Oddělení kvality FTNsP ÚVOD Projekt sledování spokojenosti

Více

........ CS TROUBA RECEPTY

........ CS TROUBA RECEPTY ...... CS TROUBA RECEPTY 2 www.electrolux.com AUTOMATICKÉ PROGRAMY Číslo programu Název programu 1 HOVĚZÍ PEČENĚ 2 VEPŘOVÁ PEČENĚ 3 CELÉ KUŘE 4 PIZZA 5 MUFFIN 6 SLANÝ LOTRINSKÝ KOLÁČ 7 BÍLÝ CHLÉB 8 ZAPEČENÉ

Více

DRUŽINOVÁ KUCHAŘKA 2015 / 2016

DRUŽINOVÁ KUCHAŘKA 2015 / 2016 DRUŽINOVÁ KUCHAŘKA 2015 / 2016 DRUŽINOVÁ KUCHAŘKA Děvčata a chlapci, končí naše desetiměsíční spolupráce. Poznali jste řadu nových kuchařských nástrojů a přístrojů, seznámili se se spoustou nových receptů

Více

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE Příbramská nemocnice zahajuje provoz nového přístroje magnetické rezonance na oddělení zobrazovacích

Více

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE 2. díl Lenka ŠOLCOVÁ a kolektiv autorů Obsah I. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ (Mgr. Lenka Šolcová)...

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

Modernizace vybavení intenzivní péče

Modernizace vybavení intenzivní péče Modernizace vybavení intenzivní péče Operační program Regionální operační program NUTS II Jihozápad Název projektu Modernizace vybavení intenzivní péče Prioritní osa 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí

Více

Co je to transplantace krvetvorných buněk?

Co je to transplantace krvetvorných buněk? Co je to transplantace krvetvorných buněk? Transplantace krvetvorných buněk je přenos vlastní (autologní) nebo dárcovské (alogenní) krvetvorné tkáně. Účelem je obnova kostní dřeně po vysoce dávkové chemoterapii

Více

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY CS TROUBA RECEPTY 2 www.electrolux.com 1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY 1.1 Hovězí pečeně Nastavení: Automatická pečicí sonda. Teplota sondy: 65 C. Maso podle chuti okořeňte, zasuňte pečicí sondu a vložte do zapékací

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO SRPEN OD 28.08. DO 03.09.2010 1 TV PRIMA hlavní zprávy http://www.iprima.cz/videoarchiv 2 Zdravotnické noviny.cz Odkaz na plný text článku: http://www.zdn.cz/denni-zpravy/z-

Více

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 Usnesení z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 1. Vědecká rada schválila tento program jednání: - program jednání, - schválení materiálů

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 4 21.6.2005 Gynekologická péče - činnost v Libereckém kraji v roce 2004 Gynaecologic Care

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA INFORMACE o přijímacím řízení 2016/2017 Univerzita Karlova v Praze - 2. lékařská fakulta INFORMACE o studiu a přijímacím řízení 2. lékařská fakulta Univerzity

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Plzeň 3 19.9.2003 Gynekologická péče v roce 2002 Podkladem pro zpracování údajů o činnosti oboru

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

Francouzská kuchyně II.

Francouzská kuchyně II. Francouzská kuchyně II. Salát Nicoise Quiche Lorraine Šetrně pečená kachní prsa na pomeranči Ratatouille Flambované palačinky Salát Nicoise 1 ks římského salátu 2 větší brambory 100 g čerstvých zelených

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

Francouzská kuchyně Zapečená cibulová polévka

Francouzská kuchyně Zapečená cibulová polévka Cibule 1kg Máslo 100g Bílé víno 0,5L Bageta 1ks Strouhaný sýr 200g Vejce 1ks Sůl, pepř, bobkový list, tymián Francouzskákuchyně Zapečenácibulovápolévka Polévka - Cibuli nakrájíme na tenké proužky a orestujeme

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě Mraveneček Vážení rodiče, dostává se Vám do rukou jedinečné a neopakovatelné vydání brožury Naše kuchařka. Ta vznikla z velkého nadšení a celoroční práce uživatelů a pracovníků stacionáře Mraveneček. Najdete

Více

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 S účinností od 1. 4. 2012 v souvislosti s přijetím zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

Romská kuchařka. Perkelt

Romská kuchařka. Perkelt Romská kuchařka Soupis receptů na klasické romské pokrmy, které se připravovaly v rámci akce Dny romské kuchyně dne 30. 9. 2009 v Romském kulturním a společenském centru v Karviné za finanční spoluúčasti

Více

UNIVERZITA KARLOVA 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 Univerzita Karlova - 2. lékařská fakulta INFORMACE o studiu a přijímacím řízení 2. lékařská fakulta Univerzity

Více

1. DEN/1. TÝDEN. SUROVINY: 50 g (1/2) chléb celozrnný, 1 ČL másla, 1 plátek tvrdého sýru (30% tuku), 1 ks červené papriky

1. DEN/1. TÝDEN. SUROVINY: 50 g (1/2) chléb celozrnný, 1 ČL másla, 1 plátek tvrdého sýru (30% tuku), 1 ks červené papriky 1. DEN/1. TÝDEN 6:30 300 ml vlažné vody s citronem nebo 1 PL jablečného octa 7:00 SNÍDANĚ OVESNÁ KAŠE S JABLKEM SUROVINY: 4 PL ovesných vloček, 150 g (1ks) bílého neslazeného jogurtu 3% tuku, 1 jablko,

Více

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013 4. Zdravotní péče Zdrojem dat uváděných v této kapitole jsou publikace Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Zdravotnické ročenky krajů a ČR a Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných

Více

Zdravotnická zařízení v České republice v 1. pololetí 2003

Zdravotnická zařízení v České republice v 1. pololetí 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 21.10.2003 62 Zdravotnická zařízení v České republice v 1. pololetí 2003 Struktura sítě zdravotnických zařízení již

Více

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Historie kliniky Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor

Více

OSM Název materiálu: Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov

OSM Název materiálu: Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov Podklady na zasedání ZM dne: 26.01.2017 OSM Název materiálu: Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov Předkládá: Vypracoval: Mgr. Petra Houšková Marcela Pilská Zúčastní se projednávání

Více

Nemocnice Tišnov, p. o.

Nemocnice Tišnov, p. o. Nemocnice Tišnov, p. o. Historie nemocnice 1895 - byl Tišnov prohlášen za klimatické místo se studenými lázněmi 1899 - za pomoci města Tišnova rozhodl MUDr. František Kuthan, průkopník vodoléčby a fyzikální

Více

Přihláška do soutěže. Vaříme to slow.

Přihláška do soutěže. Vaříme to slow. Přihláška do soutěže Vaříme to slow. Soutěž v kuchařských dovednostech středních škol Plzeňského kraje a Bavorska SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640, Domažlice Korespondenční část Vypracovali žáci II.

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Zpracoval: Předmět: Název

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy Příloha č. 4 - Vzorové dopisy a) Přední strana Zde vedle loga MZ Vážený pane, muž varianta 1 (50-70 let; bez K) neabsolvoval toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: V České republice každoročně

Více

STATISTIKA PORODNICE 2012

STATISTIKA PORODNICE 2012 STATISTIKA PORODNICE 2012 Nemocnice Český Krumlov a.s. MUDr. Hana Bartoňová PORODNICE V ČESKÉM KRUMLOVĚ Byla založena v roce 1953 Dlouhodobě se profiluje jako malá porodnice s cca 600 700 porody za rok

Více

Rekonvalescenční pobyt pro děti KDHO FN Motol Praha a dětí po transplantaci kostní dřeně

Rekonvalescenční pobyt pro děti KDHO FN Motol Praha a dětí po transplantaci kostní dřeně Rekonvalescenční pobyt pro děti KDHO FN Motol Praha a dětí po transplantaci kostní dřeně Rekreační objekt Caravan Camp Válek, Chrustenice u Berouna 10.6.-15.6.2013 ZÁKLADNÍ INFORMACE Transplantační jednotka

Více

Krůtí guláš. Suroviny. Postup:

Krůtí guláš. Suroviny. Postup: Krůtí guláš 125 g krůtího masa na guláš zeleninový vývar z kostky 1/2 lžičky sladké papriky 50 g žampionů pórek 10 g másla 10 g hladké mouky 40 ml kysané smetany sůl, pepř olej Maso omyjeme, osušíme a

Více

JOGURTOVÝ POHÁR S JAHODAMI

JOGURTOVÝ POHÁR S JAHODAMI JOGURTOVÝ POHÁR S JAHODAMI 450 g jahod 10 g želatiny 250 ml bílého jogurtu 1 vanilkový cukr 50 g cukru krupice Želatinu přelijeme 30 ml horké vody a za stálého míchání ji necháme rozpustit a zchladnout.

Více

MONITORING - KOMPLETACE

MONITORING - KOMPLETACE MONITORING - KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA KVĚTEN OD 01.05. DO 07.05.2010 1 Rokycanský deník STR. 1/2 2 Rokycanský deník STR. 2/2 3 Plzeňský deník STR. 1/1 4 www.ctusi.info/zpravodajstvi/zpravy/294/ endoskopie_bez_utrpeni

Více

snídaně Chléb (100 g) se sýrem, šunkou, zeleninová obloha, hrnek čaje

snídaně Chléb (100 g) se sýrem, šunkou, zeleninová obloha, hrnek čaje Atlas p rcí Právě se vám do rukou dostává brožurka nazvaná Atlas porcí. Jde o soubor fotografií jídel normálních porcí, které konzumuje průměrný zdravý člověk. K vytvoření této brožurky nás vedlo zjištění,

Více

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště -2- ÚVOD Tímto seznamem ambulancí Vás chceme seznámit s rozsahem a typem poskytované ambulantní péče v Oblastní nemocnici Náchod a.s.. Doufáme, že pro Vás

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

Aktivity Klubu pacientů MM v roce Lázně Bělohrad září 2016

Aktivity Klubu pacientů MM v roce Lázně Bělohrad září 2016 Aktivity Klubu pacientů MM v roce 2016 Lázně Bělohrad 9. 10. září 2016 Klub pacientů MM Proč Klub pacientů MM? Nabízíme informace z různých oblastí Organizujeme setkání s odborníky z různých oborů Hledáme

Více

Metodika II. Rozdělení respondentů dle oddělení a počtu let odpracovaných let ve zdravotnictví

Metodika II. Rozdělení respondentů dle oddělení a počtu let odpracovaných let ve zdravotnictví Bezpečnost práce zdravotnických pracovníků nelékařských profesí se zaměřením na bodná poranění Škochová D., I. chirurgická klinika VFN v Praze Brno 25.9.2013 20. mezinárodní konference SNEH Nemocniční

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných psychiatrických léčebnách přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr.

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - III. díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - III. díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - III. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných psychiatrických léčebnách přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem. Zákon též stanoví její název a sídlo.

Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem. Zákon též stanoví její název a sídlo. 5. Vysoké školy Vysoké školy představují nejvyšší článek vzdělávací soustavy. Nabízejí akreditované studijní programy a programy celoživotního vzdělávání. Typ vysokoškolské vzdělávací činnosti je určen

Více

Dlouhodobá lůžková péče pro území Libereckého kraje (paliativní medicína OD: 00030)

Dlouhodobá lůžková péče pro území Libereckého kraje (paliativní medicína OD: 00030) Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s., sídlo: Horská 1219, 460 14 Liberec 14, provozovna/kanceláře: Josefinino údolí 9/9, 460 05 Liberec Bankovní spojení: 996 005 329 / 0800, IČO 287 00 210, www. hospiczdislavy.cz,

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 5 27. 7. 2007 Gynekologická péče - činnost v Královéhradeckém kraji v roce

Více

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Příklad dobré praxe Ročník: 2. Tematický okruh: Správná výživa (vánoční zdravé cukroví). Spolupráce s rodiči. Popis

Více

2007 založení Centra Amelie v Olomouci 2008 zahájení jednání s vedením Onkologické kliniky FN Olomouc o možnostech dobrovolnického programu na

2007 založení Centra Amelie v Olomouci 2008 zahájení jednání s vedením Onkologické kliniky FN Olomouc o možnostech dobrovolnického programu na Dobrovolnický program na Onkologické klinice FN Olomouc Pavla Tichá Amelie, o.s. Bc. Šárka Ročková Onkologická klinika FNOL Jak program vznikal? 2007 založení Centra Amelie v Olomouci 2008 zahájení jednání

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 7 30. 9. 2010 Souhrn Chirurgická péče - činnost v Libereckém kraji v roce 2009 Surgical

Více

Liberecký kraj zveřejňuje výsledky projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ

Liberecký kraj zveřejňuje výsledky projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ TISKOVÁ ZPRÁVA 1. února 2012 Liberecký kraj zveřejňuje výsledky projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ Liberecký kraj se dlouhodobě věnuje projektům KVALITA OČIMA PACIENTŮ a KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA zaměřeným

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30. 7. 2008 31 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Kapr Kapr s jogurtem ½ Kapra hladká mouka paprika koření na ryby ½ kg bílého jogurtu Mandle Vykostěné porce kapra obalíme v mouce s kořením, paprika, rybí koření a sůl. Vložíme do zapékací misky, zalijeme

Více

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, 662 50 Brno Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 I. Výkony bez vazby na odbornost Jedná se o výkony prováděné v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v

Více

Pokud nám zbude náplň, můžeme dát doprostřed talíře.

Pokud nám zbude náplň, můžeme dát doprostřed talíře. Jablkové škebličky 1 porce 100 g Listové těsto 400 g Mouka na vyválení 40 g Jablka 1 kg Cukr 100 g Skořice 2 g Vejce na potření 2 ks Cukr moučka 200 g Vanilkový cukr 2 ks Nastrouháme jablka, smícháme s

Více

Firemní katalog. Cukrářské a pekařské produkty

Firemní katalog. Cukrářské a pekařské produkty Firemní katalog Cukrářské a pekařské produkty Sestaven pro rok 2015 / 2016 Obsah Úvod... 3 O nás... 4 Seznam alergenů... 5 Pekařské produkty... 6 Chlebíčky... 7 Lahůdky... 10 Cukrářské produkty... 12 Muffiny...

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Ústav ošetřovatelství

Ústav ošetřovatelství NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 Studijní program: Ošetřovatelství Studijní obor: Všeobecná sestra Forma studia: Prezenční a kombinovaná Akademický rok: 2012/2013 Jedná se o

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

NABÍDKA ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

NABÍDKA ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB NABÍDKA ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MČ PRAHA 10 Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice DALŠÍ ZDRAVOTNÍ SLUŽBY Dům zubní péče pro děti i dospělé Lékařská služba první pomoci pro děti i dospělé

Více

Klient byl návštěvníkem některé z ambulancí FTNsP v období červen, červenec, srpen 2006.

Klient byl návštěvníkem některé z ambulancí FTNsP v období červen, červenec, srpen 2006. Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 oddělení kvality ošetřovatelské péče V ý s l e d k y p r ů z k u m u s p o k o j e n o s t i a m b u l a n t n í c h k l i e n

Více