Členská schůze MAS Krajina srdce Relax centrum Monínec

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Členská schůze MAS Krajina srdce. 4.9.2010 Relax centrum Monínec"

Transkript

1 Členská schůze MAS Krajina srdce Relax centrum Monínec

2 Program schůze Výroční zpráva 2009 Výsledek hospodaření Rozpočet pro rok 2010 Úvěr Realizace SPL Projekty spolupráce Další aktivity MAS Hodnocení MAS Členská základna Volby do orgánů MAS (Výběrová komise, Programový výbor)

3 Rok 2009 Přehled aktivit: viz Výroční zpráva -Realizace SPL, alokace Kč - Venkovská tržnice II - Výměna mládeže v Polsku - Země živitelka v Českých Budějovicích - Řemeslné trhy v Rakousku - Exkurze 50ti místních akčních skupin z Litvy -Exkurze z MAS sv. Jana z Nepomuku -Divadelní představení Výsledek hospodaření

4 Rozpočet pro rok 2010: Zdroj finančních prostředků Celková výše částky Návrh financování Částka na pokrytí Jihočeský kraj ,- Neuznatelné náklady SZIF ,- SZIF, realizace SPL, Opatření IV.1.1. režijní výdaje MAS ,- Aktualizace SPL ,- Kancelářské potřeby ,- Poštovné, telefonní a internetové 43000,- poplatky Nájem, energie, voda, plyn ,- Kancelářské vybavení ,- Účast na vzdělávacích akcích 6 000,- Vzdělávací akce pořádané MAS 6 000,- Osobní a cestovní náklady ,- Propagace SPL a MAS ,- Poradenské a odborné služby ,- Výměna zkušeností a poznatků ,- SZIF, realizace SPL, Opatření IV.1.2. projekty ,- SZIF, realizace SPL, Opatření IV projekty Dary od členů MAS 30000,- Neuznatelné náklady SZIF, předpoklad předfinancování činnosti Dary od žadatelů 2% -5% z ,- Fond, předfinancování činnosti a projektů spolupráce , ,- 2% -5% z ,-

5 Předfinancování činnosti MAS a projektů spolupráce: Venkovská tržniceii finanční závazek MAS Krajina srdce v projektu celkem: ,- Kč - Úvěr od ČS Tábor na předfinancování projektu: ,-Kč Péče o krajinu finanční závazek MAS Krajina srdce v projektu celkem: ,- Kč - Předfinancováno z vlastních zdrojů MAS (fond, dary) Režijní výdaje MAS výšerežijních výdajů MAS pro rok 2010: ,-Kč - Provozní úvěr od ČS Tábor: ,-Kč

6 Realizace SPL: Rok 2008 alokace: Rok 2009 alokace: Rok 2010 alokace: (více viz samostatná prezentace)

7 Projekty spolupráce: schválené a v realizaci Péče o krajinu ukončení 11/2010 Venkovská tržnice II ukončení 10/2010 (více viz samostatná prezentace)

8 registrované projekty vx. kole příjmu žádostí IV.2.1. PRV Registrováno celkem 72 projektů za téměř 300 milionů korun. Z těchto projektů jich mápouze8mezinárodní charakter. Alokace pro tuto výzvu je 49 milonů Kč, takžepředpokládáme, žek realizaci bude vybráno cca projektů. Přelom září-říjen veřejná obhajoba projektů

9 Řemeslo má zlaté dno mezinárodní projekt spolupráce (Německo) registrovaný jako 1. vpořadí Celková částka projektu ,-Kč, zčehož ,-Kč připadá na část projektu realizovanou MAS Krajina srdce; 3 partnerské MAS ČR + 1 Německo Název partnerské MAS v Finanční náročnost projektu na každého z projektu partnerů MAS Krajina srdce ,- MAS Český les ,- MAS Sokolovsko ,- LAG Tirschnereuth Vlastní zdroje nad rámec projektu Projekt celkem: ,-

10 Řemeslo má zlaté dno Cíl projektu: - na území MAS Krajina srdce založit a vybavit 5 řemeslných center vnadějkově, Borotíně, SmilovýchHorách, Dolních Hořicích a Chotovinách(včetně rekonstrukce dvou center vchotovinácha Dolních Hořicích) - uspořádat 47 kurzů ručních prací a řemesel v10ti obcích, které majíméně než 500 obyvatel (SmilovyHory, Šebířov, Smilkov, Radkov, Košín, Řemíčov, Pohnání, Nemyšl, Vilice, Sudoměřice u Tábora), a v5ti obcích, které mají více než 500 obyvatel (Ratibořské Hory, Nadějkov, Borotín, Chotoviny, Dolní Hořice) - zorganizovat exkurzi do MAS Sokolovsko na statek Bernard a do Němeské MAS Tirschenreuth - pořídit 5 propagačních stánků včetně 5ti propagačních akcí vmístech, kde budou řemeslná centra - vytvořit společnou www stránku svideospotyjednotlivých řemeslných postupů

11 Tajemství venkovského košíku mezinárodní projekt spolupráce (Finsko, Slovinsko), registrovaný jako 17. v pořadí Celková částka projektu ,-Kč, zčehož ,-Kč připadá na část projektu realizovanou MAS Krajina srdce; 6 partnerských MAS ČR + 2 MAS ze Slovinska + 1 MAS zfinska Navazující projekt na Venkovskou tržnici II

12 Tajemství venkovského košíku Název partnerské MAS v projektu Finanční náročnost projektu na každého z partnerů MAS sv. Jana z Nepomuku ,- MAS Krajina srdce ,- MAS Sokolovsko ,- NAD ORLICÍ, o.p.s ,- Region Pošembeří o.p.s ,- MAS Lužnice, o.s ,- LAG Joutsenten reitty, FIN LAG Haloze, SLO LAS Srce Slovenije, SLO Projekt celkem: ,- Vlastní zdroje nad rámec projektu Vlastní zdroje nad rámec projektu Vlastní zdroje nad rámec projektu

13 Doteky středověku Dvoustranný národní projekt spolupráce registrovaný jako 14. vpořadí Celková částka projektu je ,-, zčehož je částka převyšující 5 milionů Kč nezpůsobilá. Na část projektu realizovanou MAS Krajina srdce připadá část projektu ve výši ,-Kč. Název partnerské MAS v projektu Finanční náročnost projektu na každého z partnerů MAS Lípa pro venkov ,- MAS Krajina srdce ,- Projekt celkem: ,-

14 Doteky středověku Cíl projektu: rekonstrukce a zpřístupnění dvou středověkých tvrzí (Malešova Vrchotice) - zapsány v ústředním seznamu kulturních památek ČR Tvrz Malešov-rekonstrukce budovy paláce a ohradních zdí. Vopravených prostorách bude následně zřízena prohlídková trasa seznamující návštěvníky sživotem na drobném feudálním sídle. Do expozice budou implementovány prvky multimediální projekce a zároveň se počítá saktivním zapojením návštěvníků prostřednictvím osvojení některých praktických činností (vaření včerné kuchyni, výpal keramiky atd.) Tvrz Vrchotice-obnova a zpřístupnění sklepních prostor. Vtakto upravených prostorách bude následně zřízena galerie smožností prezentace děl místních výtvarníků a řemeslníků. Zároveň bude upraven vstupní prostor a parkovací plocha před objektem.

15 Další aktivity MAS vroce 2010: Středověk na hradě Šelmberk II Mládež ve Francii Mládež v Polsku Letní tábor pro děti s výukou angličtiny Kurzy cizích jazyků (a hry na kytaru) Poradenství Zelená úsporám Země živitelka, České Budějovice Exkurze pro členy a sympatizanty MAS Krajina srdce do MAS Strážnicko a MAS Kyjovské Slovácko v pohybu Exkurze na území MAS Krajina srdce zmas Partnerství Moštěnka a z ŠOV Třanovice Divadelní představení (prosinec 2010)

16 Hodnocení MAS: Poslední týden včervenci 2010 probíhaly kontroly vmas po ČR, které měly za úkol obodovat činnost místních akčních skupin a rozdělit je do kategorií, podle kterých by měly být stanovovány bonusové alokace pro další roky MAS Krajina srdce byla zařazena do 1. Kategorie, tzn. mezi 10 nejlépe pracujících MAS v ČR

17 Členská základna: Žádost o vystoupení ze sdružení telefonicky podali: Václav Houška zborotína a Ing. Pavel Pavlík ze Střezimíře Přihlášku do sdružení podala MgA. Eva Volfová z Chotovin Po výše uvedených přesunech členů má členská základna MAS 40 členů.

18 Volby do orgánů MAS: Výběrová komise: - 5 členů - volební období 1 rok Programový výbor: - 5 členů - volební období 3 roky

19 Děkuji za pozornost Monika Hienlová září 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS LUŽNICE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS LUŽNICE ZA ROK 2011 ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS LUŽNICE ZA ROK 2011 STRATEGICKÝ PLÁN LEADER Dne 26. ledna 2011 podepsala MAS Lužnice Dodatek č. 6 k Dohodě o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na roční rozpočet pro

Více

Střednědobé hodnocení

Střednědobé hodnocení - 1 - Střednědobé hodnocení realizace Strategického plánu Leader pro období let 2008-2011 SPOLEČNĚ krajinu Uklidit, Zpřístupnit a Rozpohybovat! Ing. Monika Hienlová - 2 - Obsah: 1. Úvod 4 2. Hodnocení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS LUŽNICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS LUŽNICE VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS LUŽNICE 2007 2014 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS LUŽNICE ZA ROKY 2007-2014 MAS Lužnice je zapsaný spolek (do konce roku 2014 občanské sdružení), který se snaží zajistit koordinovaný všestranný

Více

OS MAS Krajina srdce Žižkovo náměstí 82, 391 43 Mladá Vožice

OS MAS Krajina srdce Žižkovo náměstí 82, 391 43 Mladá Vožice OS MAS Krajina srdce Žižkovo náměstí 82, 391 43 Mladá Vožice Zápis z Členské schůze OS MAS Krajina srdce ze dne 31.5.2012 v Mladé Vožici Přítomní členové: Ing. Monika Hienlová, Ing. Petr Hienl, Milena

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS LUŽNICE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS LUŽNICE ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS LUŽNICE ZA ROK 2010 STRATEGICKÝ PLÁN LEADER Dne 4. února 2010 podepsala MAS Lužnice Dodatek č. 4 k Dohodě o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na roční rozpočet pro rok

Více

Místní akční skupina Šluknovsko

Místní akční skupina Šluknovsko Z á p i s z valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 2. června 2009 ve Šluknově Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o programu LEADER 3. Změna složení orgánů a volba členů Představenstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah Obsah 1 MAS Mikulovsko 2 Region MAS, obce 3 Členská základna MAS Mikulovsko 5 Činnost

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

MAS Lípa pro venkov o.s.

MAS Lípa pro venkov o.s. Suchdol Miskovice Církvice Církvice Třebešice Skvrňov Vavřinec Vidice Onomyšl Malešov Úžice Košice Křesetice Rašovice Kluky Močovice Samopše Staňkovice Nepoměřice Vodranty Drobovice Ledečko Souňov Úhlířské

Více

Výroční zpráva. Místní akční skupina LAG Strakonicko, o. s. Motto: Bez činu zůstává i ta nejkrásnější myšlenka bezcennou Gándhí

Výroční zpráva. Místní akční skupina LAG Strakonicko, o. s. Motto: Bez činu zůstává i ta nejkrásnější myšlenka bezcennou Gándhí Výroční zpráva Místní akční skupina LAG Strakonicko, o. s. 2010 Motto: Bez činu zůstává i ta nejkrásnější myšlenka bezcennou Gándhí Místní akční skupina LAG Strakonicko občanské sdružení Právní forma:

Více

MAS 21, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2010. MAS 21, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2010 Stránka 1 z 22

MAS 21, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2010. MAS 21, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2010 Stránka 1 z 22 MAS 21, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2010 Stránka 1 z 22 Obsah: 1. Úvod 2. Základní informace a) Identifikační údaje b) Zakladatelé c) Druhy poskytovaných obecně prospěšných služeb d) Území MAS 21, o.p.s.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Místní akční skupiny Český les, o. s. za rok 2009. náměstí Republiky 1 348 02 Bor IČ 266 79 973

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Místní akční skupiny Český les, o. s. za rok 2009. náměstí Republiky 1 348 02 Bor IČ 266 79 973 náměstí Republiky 1 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí VÝROČNÍ ZPRÁVA Místní akční skupiny Český les, o. s. za rok 2009 náměstí Republiky 1 Evropský zemědělský

Více

Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 [1] Místní akční skupina Pomalší o.p.s. Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 [2] Obsah 1. Úvod... 3

Více

Zpráva o činnosti MAS Krkonoše v roce 2009. Výroční zpráva o činnosti MAS Krkonoše za rok 2009

Zpráva o činnosti MAS Krkonoše v roce 2009. Výroční zpráva o činnosti MAS Krkonoše za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti MAS Krkonoše za rok 2009 Představení Místní akční skupiny Krkonoše Místní akční skupina (MAS) Krkonoše je občanským sdružením, které vzniklo v září 2005 za účelem vytváření projektů,

Více

Výroční zpráva občanského sdružení LAG Podralsko za rok 2010

Výroční zpráva občanského sdružení LAG Podralsko za rok 2010 Výroční zpráva občanského sdružení LAG Podralsko za rok 2010 Sídlo : Malá 168, 471 24 Mimoň IČO : 26663015 Obsah 1. Obecná charakteristika období 2. Stav členské základny 3. Orgány sdružení 4. Hlavní aktivity

Více

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.1. Místní akční skupina

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.1. Místní akční skupina Program rozvoje venkova ČR Opatření IV.1.1 Místní akční skupina Zdroj: CP SZIF Analýza 48 vybraných žádostí MAS území MAS Počet obyvatel v území MAS (2006) 1 490 906 14 %ČR Rozloha území MAS (km 2 ) 22

Více

Výroční zpráva. Místní akční skupina MAS Horní Pomoraví o.p.s. Hlavní 137, 788 33 Hanušovice. www.hornipomoravi.eu info@hornipomoravi.

Výroční zpráva. Místní akční skupina MAS Horní Pomoraví o.p.s. Hlavní 137, 788 33 Hanušovice. www.hornipomoravi.eu info@hornipomoravi. 2011 Výroční zpráva Místní akční skupina MAS Horní Pomoraví o.p.s. Hlavní 137, 788 33 Hanušovice Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER

Více

4.1 Předložené a realizované projekty - 13-4.2 Připravované projekty - 15-4.3 Aktivity - 15 - - 2 -

4.1 Předložené a realizované projekty - 13-4.2 Připravované projekty - 15-4.3 Aktivity - 15 - - 2 - Výroèní zpráva MAS Horní Pomoraví o.p.s. 2007 Obsah: 1. Úvod - 3-1.1 Vznik společnosti - 3-2. Organizační struktura společnosti - 6-2.1 Přehled orgánů společnosti - 6-2.1.1 Správní rada - 6-2.1.2 Dozorčí

Více

Výroční zpráva 2008. Realizace Strategického plánu LEADER. Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice čp.

Výroční zpráva 2008. Realizace Strategického plánu LEADER. Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice čp. Výroční zpráva 2008 Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice čp. 1 Realizace Strategického plánu LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk

Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk V říjnu 2011 zveřejnila Evropská komise návrhy Nařízení pro období 2014-20, z nichž jsou pro metodu LEADER na venkově relevantní zejména: návrh Nařízení o společných

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Obsah: 1. Charakteristika společnosti 2. Orgány o.p.s. 3. Personální zajištění činnosti 4. Přehled činností o.p.s. v roce 2014 5. Organizační složka MAS 6. Územní působnost o.p.s.

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 24. září 2014 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Přehled kulturních

Více

Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti. V Krásné Hoře nad Vltavou dne...2014. Razítko a podpis:...

Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti. V Krásné Hoře nad Vltavou dne...2014. Razítko a podpis:... Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti V Krásné Hoře nad Vltavou dne...2014 Razítko a podpis:... 2 Obsah: 1. Úvod 4 2. Základní údaje..5 10 3. Zpráva o činnosti...11 12 4. Zpráva o auditu...13-14

Více

MAS Lípa pro venkov o.s.

MAS Lípa pro venkov o.s. Suchdol Miskovice Církvice Ledečko Úžice Samopše Rataje nad Sázavoou Soběšín Podveky Církvice Skvrňov Staňkovice Vavřinec Úhlířské Janovice Zbizuby Petrovice II Řendějov Rašovice Sudějov Čestín Onomyšl

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Obsah: Charakteristika společnosti Orgány a personální zajištění o.p.s. Přehled činností v roce 2013 Členská základna Zpráva o hospodaření Stránka 1 z 13 Charakteristika společnosti:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. spolek Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko

VÝROČNÍ ZPRÁVA. spolek Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko VÝROČNÍ ZPRÁVA spolek Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko 2014 1 OBSAH ÚVOD, ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 Vznik spolku... 3 Kontaktní údaje... 4 Členská základna k 31. 12. 2014... 5 Orgány občanského sdružení...

Více

Místní akční skupina. Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

Místní akční skupina. Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 1) ÚVOD 2) PŘEHLED ČINNOSTÍ 3) ORGÁNY A MANAGEMENT MAS 4) HOSPODAŘENÍ 5) PŘIPRAVUJEME V ROCE 2009 1 1) Úvod Naše MAS vstoupila

Více

Zápis. ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických osob (sdružení)

Zápis. ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických osob (sdružení) Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice č. p. 1, Czech Republic Zápis ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Havlíčkův kraj o.p.s. Výroční zpráva za rok 2010 Obsah 1) Základní údaje o společnosti...2 2) Představení společnosti, její poslání...3 3) Členská základna k 1. 1. 2010...4 4) Činnost o.p.s. v roce 2010...5

Více

Zápis z jednání Valné hromady

Zápis z jednání Valné hromady Zápis z jednání Valné hromady Místo konání: Dne: Městský úřad v Žamberku, zasedací místnost 14.04.2010, od 15.00 hodin Účastníci: Ing. Oldřich Žďárský, Ing. Josef Paďour, Ing. Dana Hubálková, Jan Vychplná

Více