Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem"

Transkript

1 Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem Mgr. Milan Tomíček Staněk, Tomíček & Partners, s.r.o. Široká36/5, Praha 1, Tel:

2 Obsah E-vývoz - lhůta pro prokázání výstupu zboží - podmínky pro uplatnění osvobození od DPH - řetězové transakce E-dovoz - podoba daňových dokladů - vyměření DPH při dovozu - etězové transakce Svobodné pásmo, svobodný sklad

3 e-vývoz Od července 2009 povinný pro všechny vývozce Týká se obou vývozních celních režimů, tj. vývozu i pasivní zušlechtění Papírový JSD elektronické celní prohlášení (zpráva ve formátu xml) + vývozní doprovodný doklad (VDD) VDD není daňový doklad ani celní prohlášení Daňový doklad elektronické celní prohlášení zpráva C_R_PROV s potvrzeným výstupem z EU Daňové doklady jsou k dispozici finančním úřadům až po potvrzení výstupu z EU

4 Propuštění zboží do režimu vývoz Potvrzení výstupu na základě jednotné přepravní smlouvy nebo celním úřadem na vnější hranici EU Odeslání vývozního celního prohlášení s potvrzeným výstupem finančnímu úřadu 90 dní

5 Propuštění zboží do režimu vývoz Upozornění, že nebyl potvrzen výstup z EU! Výstup zboží z EU potvrzen alternativním způsobem *) Odeslání vývozního celního prohlášení s potvrzeným výstupem finančnímu úřadu 90 dní 150 dní *) Definuje článek 796d nařízení Komise č. 2454/93 kopie dodacího listu podepsaného nebo ověřeného příjemcem mimo celní území Společenství; dokladem o zaplacení nebo fakturou nebo dodacím listem řádně podepsaným nebo ověřeným hospodářským subjektem, jenž zboží dopravil z celního území Společenství; prohlášením podepsaným nebo ověřeným společností, jež zboží vyvezla z celního území Společenství; dokladem potvrzeným celními orgány některého členského státu nebo země mimo celní území Společenství; záznamy hospodářského subjektu o zboží dodaném na ropné a plynové vrtné nebo těžební plošiny

6 Propuštění zboží do režimu vývoz Upozornění, že nebyl potvrzen výstup z EU! Zrušení vývozního celního prohlášení (daňového dokladu) a upozornění finančního úřadu 90 dní 150 dní

7 e-vývoz dotaz na stav vývozní operace

8 e-vývoz dotaz na stav vývozní operace Je třeba zadat (znát) MRN číslo Klíčová informace: zboží vystoupilo z EU

9 Vývoz zbožíz pohledu DPH Vývozem se rozumí výstup zboží z území ES na území třetí země, jestliže zboží bylo propuštěno do celního režimu vývoz, pasivní zušlechťovací styk nebo vnější tranzit nebo bylo propuštěno do celně schváleného určení zpětný vývoz zboží z celního území ES Vývozem se rozumí rovněž umístění nebo dodání zboží do svobodného pásma nebo svobodného skladu v tuzemsku

10 Přeprava zbožípři vývozu zboží Vývoz je osvobozen od DPH, je-li přeprava: uskutečněna vývozcem nebo jím zmocněnou osobou kupujícím nebo zmocněnou osobou za stanovených podmínek nesmí mít v tuzemsku sídlo, místo podnikání ani provozovnu

11 ČR Ruská federace Spol. A Zboží Spol. C Faktura Faktura Spol. B

12 ČR Slovensko Ruská federace Spol. A Zboží Spol. C Faktura Faktura Spol. B

13 e-dovoz Od listopadu 2010 povinný pro dovozce uživatele zjednodušených postupů Ostatní dovozci mohou zatím používat JSD (papír) Týká se všech dovozních celních režimů Papírový JSD elektronické celní prohlášení Daňový doklad - elektronická zpráva C_R_PROD ve formátu xml (rozhodnutí o propuštění zboží) nebo jednotný správní doklad (JSD) Do 1000 EUR může být podáno ústní celní prohlášení Daňové doklady jsou k dispozici finančním úřadům

14 e-dovoz zobrazeníxmlzprávy Rozluštění a tisk celního prohlášení:

15 e-dovoz -zobrazeníxmlzprávy Uložte přijatý doklad s koncovkou xml na disk Spusťte aplikaci Tisk rozhodnutí o propuštění zboží na webu celní správy

16 e-dovoz -zobrazeníxmlzprávy (pokrač.) Zvolte Browse a vyhledejte xml doklad, který jste si uložili na disk

17 e-dovoz -zobrazeníxmlzprávy (pokrač.) Zvolte Úplný tisk

18 e-dovoz -zobrazeníxmlzprávy (pokrač.) Po chvilce se zobrazí celní prohlášení v pdf formátu Import BV Adresa NL Import BV Adresa NL Spedice Adresa CZ CZ

19 VyměřeníDPH při dovozu zboží Přiznání daně při dovozu zbožíplátcem vždy v DAP, a to ke dni propuštění zboží do celního režimu volný oběh, aktivní zušlechťovací styk v systému navracení a dočasné použití s částečným osvobozením od dovozního cla U režimu dočasného použití přiznání daně plátcem ke dni propuštění zboží do tohoto režimu Povinnost přiznat daň vzniká i nezákonným dovozem, poručením podmínek stanovených pro celní režim, odnětím zboží celnímu dohledu apod.

20 Základ daněpři dovozu zboží Základ daně součtem: základu pro vyměření cla celní hodnoty cla a dalších dávek, jestliže vyměřeno spotřebních daní vedlejších výdajů do prvního místa určení v tuzemsku (např. přeprava a celně deklarantské služby) Přepočítací kurz podle celních předpisů ( 4/4)

21 Celníhodnota častéchyby Dokumenty o cenách nejsou k dispozici v době dovozu zboží rozdíly v proforma a komerční faktuře Nejsou zohledněny všechny platby vztahující se k dovozu zboží nejčastěji opomíjené: licenční poplatky, platby za formy a nástroje, skladování mimo EU, transfer pricing Dodací podmínky v dokladech neodpovídají skutečnosti Cena zboží se následně změní, aniž by došlo ke změně celního prohlášení

22 Ruská federace ČR Spol. A Zboží Spol. C Faktura Faktura Spol. B Slovensko

23 Ruská federace ČR Spol. A Faktura Spol. B Zboží Zboží Celní sklad

24 Dovoz zahraničního zbožís proclením mimo Českou republiku Ruská federace Slovensko Česká republika Propuštění zboží do volného oběhu

25 Svobodnépásmo, svobodný sklad Umístění nebo dodání zboží do svobodného pásma nebo svobodného skladu v tuzemsku je považováno za vývoz zboží Vrácení zboží ze svobodného pásma nebo svobodného skladu je považováno za dovoz zboží s výjimkou, kdy zboží následně přímo dodáno do jiného členského státu nebo vyvezeno mimo území EU Dodání zboží umístěného ve svobodném skladu nebo svobodném pásmu je osvobozeno od DPH

26 Děkuji za pozornost. Mgr. Milan Tomíček Staněk, Tomíček & Partners, s.r.o. Široká36/5, Praha 1, Tel:

Dodací doložky INCOTERMS, zahraniční obchod z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů. Marek Reinoha poradce v oblasti cel a unijního obchodu

Dodací doložky INCOTERMS, zahraniční obchod z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů. Marek Reinoha poradce v oblasti cel a unijního obchodu Dodací doložky INCOTERMS, zahraniční obchod z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů Marek Reinoha poradce v oblasti cel a unijního obchodu INCOTERMS 2010 DODACÍ DOLOŽKA OBECNĚ doložky INCOTERMS nejsou

Více

UPLATŇOVÁNÍ CELNÍCH PŘEDPISŮ V OBCHODECH S TŘETÍMI ZEMĚMI 2010-2013

UPLATŇOVÁNÍ CELNÍCH PŘEDPISŮ V OBCHODECH S TŘETÍMI ZEMĚMI 2010-2013 UPLATŇOVÁNÍ CELNÍCH PŘEDPISŮ V OBCHODECH S TŘETÍMI ZEMĚMI V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě

Více

P Ř Í R U Č K A o způsobu vyplňování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu doplňkového od 1.1.2013 D Í L C D O V O Z

P Ř Í R U Č K A o způsobu vyplňování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu doplňkového od 1.1.2013 D Í L C D O V O Z P Ř Í R U Č K A o způsobu vyplňování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu doplňkového od 1.1.2013 D Í L C D O V O Z Díl 1 MANIPULACE S JEDNOTLIVÝMI DÍLY TISKOPISU A DOPLŇKOVÉHO LISTU

Více

Clo a spotřební daně-selektivní daně ze spotřeby

Clo a spotřební daně-selektivní daně ze spotřeby Clo a spotřební daně-selektivní daně ze spotřeby Clo Nepřímá daň na dovážené zboží Je to též zákonem daná, povinná, nenávratná a neekvivalentní platba Je příjmem centrálního rozpočtu (vstupem do EU 75%

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 21 Rozeslána dne 2. března 2010 Cena Kč 39, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 21 Rozeslána dne 2. března 2010 Cena Kč 39, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 21 Rozeslána dne 2. března 2010 Cena Kč 39, O B S A H : 59. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ HLAVA V DAŇ Z TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ. 100c. Plátce daně z tabákových výrobků

VYBRANÁ USTANOVENÍ HLAVA V DAŇ Z TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ. 100c. Plátce daně z tabákových výrobků VYBRANÁ USTANOVENÍ HLAVA V DAŇ Z TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ 100c Plátce daně z tabákových výrobků Plátce je také právnická nebo fyzická osoba, která poruší zákaz prodeje cigaret konečnému spotřebiteli za cenu

Více

PŘÍRUČKA PRO TRANZIT TAXUD/801/2004

PŘÍRUČKA PRO TRANZIT TAXUD/801/2004 PŘÍRUČKA PRO TRANZIT TAXUD/801/2004 Předmluva Akční plán pro tranzit v Evropě 1 vyzval k vypracování příručky obsahující podrobný popis společného tranzitního režimu a tranzitního režimu Společenství a

Více

353/2003 Sb. ZÁKON. ze dne 26. září 2003. o spotřebních daních ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Předmět úpravy

353/2003 Sb. ZÁKON. ze dne 26. září 2003. o spotřebních daních ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Předmět úpravy Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 353/2003 Sb. - zákon o spotřebních daních - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 353/2003 Sb. ZÁKON ze dne 26. září

Více

Shrnutí nejvýznamnějších změn. Definice provozovny

Shrnutí nejvýznamnějších změn. Definice provozovny Novela zákona o dani z přidané hodnoty Shrnutí nejvýznamnějších změn Dne 19. srpna 2008 vyšla pod číslem 302/2008 ve Sbírce zákonů novela zákona o dani z přidané hodnoty. Tato novela přináší změny zákona

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Ing. Ladislav Pitner Ing. Václav Benda DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY S KOMENTÁŘEM K 1. 5. 2013 8. aktualizované vydání edice daně Novelizace, které byly přijaté a již publikované ve Sbírce zákonů a jejichž účinnost

Více

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno. Absolventská práce

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno. Absolventská práce Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno Absolventská práce Brno 2015 Veronika Mašterová Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola

Více

Daně 2011. a předpisy související s přehledy změn. 1. aktualizace Úplné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotøebních daních, k 1. 5.

Daně 2011. a předpisy související s přehledy změn. 1. aktualizace Úplné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotøebních daních, k 1. 5. Daně 2011 a předpisy související s přehledy změn 1. aktualizace Úplné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotøebních daních, k 1. 5. 2011 Změny k 1. 5. 2011 provedené zákonem č. 95/2011 Sb. jsou v textu naznačeny

Více

Zákon o spotřebních daních

Zákon o spotřebních daních Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 353/2003 Sb Zákon o spotřebních daních Ve znění: 37/2008 Znění platné od 1.3.2008 do 30.6.2010 Zákon o spotřebních daních ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Zákaz prodeje

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Zákaz prodeje VYBRANÁ USTANOVENÍ 107 (6) Prodejce tabákových výrobků je povinen prodávat tabákové výrobky v uzavřeném jednotkovém balení s neporušenou tabákovou nálepkou s výjimkou prodeje doutníků a cigarillos konečnému

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 8 SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZASÍLATELEM CELNÍ SLUŽBY. PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ. ROLE JEDNOTLIVÝCH STRAN A JEJICH POVINNOSTI. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Více

Daňové zákony 2011 novely s komentářem změn k 1. 4. 2011

Daňové zákony 2011 novely s komentářem změn k 1. 4. 2011 Ivo Šulc Daňové zákony 2011 novely s komentářem změn k 1. 4. 2011 Znění odpovídá stavu k 1. 4. 2011 Novely zákona o DPH (s platností od 1. 4. 2011) a zákona o spotřebních daní (s platností od následujícího

Více

SMĚRNICE. SMĚRNICE RADY 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS

SMĚRNICE. SMĚRNICE RADY 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS L 9/12 Úřední věstník Evropské unie 14.1.2009 SMĚRNICE SMĚRNICE RADY 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na

Více

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ.

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 235/2004 Sb. - o dani z přidané hodnoty - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2016 235/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004

Více

Informace Ministerstva financí pro plátce DPH k vybraným ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Informace Ministerstva financí pro plátce DPH k vybraným ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Informace Ministerstva financí pro plátce k vybraným ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty V souvislosti se vstupem do Evropské unie musela Česká republika jako členský stát přizpůsobit

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 21.7.2004

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 21.7.2004 Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 21.7.2004 Přítomni: viz prezenční listina Program: 1. Projednání pracovní verze

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 155 Rozeslána dne 31. prosince 2009 Cena Kč 37, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 155 Rozeslána dne 31. prosince 2009 Cena Kč 37, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 155 Rozeslána dne 31. prosince 2009 Cena Kč 37, O B S A H : 488. Zákon, kterým se mění zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN pátek 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2014 pondělí

Více

SZZ 2012 - OBCH. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO.

SZZ 2012 - OBCH. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. OBSAH 1. TARIFNÍ OPATŘENÍ STÁTU, CELNÍ ŘÍZENÍ, CLA, CELNÍ SAZBY, CELNÍ REŽIMY A CELNÍ PREFERENCE 1 2. NETARIFNÍ OPATŘENÍ, LICENČNÍ ŘÍZENÍ, FYTOSANITÁRNÍ

Více

Začínáte? Vystavování dokladů. Příručka pražského podnikatele. a jejich náležitosti

Začínáte? Vystavování dokladů. Příručka pražského podnikatele. a jejich náležitosti Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Vystavování dokladů a jejich náležitosti Začínáte? Příručka pražského podnikatele O tom, co na který doklad

Více

04/07 Daň z přidané hodnoty a spotřební daně

04/07 Daň z přidané hodnoty a spotřební daně Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2004 Strana 387 04/07 Daň z přidané hodnoty a spotřební daně Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen

Více

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro volnou ţivnost číslo oboru 53

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro volnou ţivnost číslo oboru 53 Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA pro volnou ţivnost číslo oboru 53 ZASILATELSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ V CELNÍM ŘÍZENÍ aktualizovaná příručka se zabývá

Více

DPH. výklad s příklady. Svatopluk Galočík, Oto Paikert. výklad všech paragrafů zákona se zvýrazněním všech novel od 1. 1. 2014

DPH. výklad s příklady. Svatopluk Galočík, Oto Paikert. výklad všech paragrafů zákona se zvýrazněním všech novel od 1. 1. 2014 Svatopluk Galočík, Oto Paikert DPH 2014 výklad s příklady výklad všech paragrafů zákona se zvýrazněním všech novel od 1. 1. 2014 rekodifikace soukromého práva a DPH korporace a DPH osoba neusazená, identifikovaná

Více

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE. Logistika a mezinárodní obchod. Téma: Dokumenty v mezinárodním obchodu. 2013/2014 Katedra oděvnictví

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE. Logistika a mezinárodní obchod. Téma: Dokumenty v mezinárodním obchodu. 2013/2014 Katedra oděvnictví SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Logistika a mezinárodní obchod Téma: Dokumenty v mezinárodním obchodu Vypracovala: Natálie Zipserová 2013/2014 Katedra oděvnictví ANOTACE Tato semestrální práce je zaměřena na mezinárodní

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ VYHLÁŠKA

SBÍRKA ZÁKONŮ VYHLÁŠKA SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona a kterou se zrušují některé vyhlášky upravující osvobození

Více