2) Plátce pronajímá formou finančního pronájmu soustruh německému

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2) Plátce pronajímá formou finančního pronájmu soustruh německému"

Transkript

1 Dodání zboží: 1) Plátce pronajímá formou operativního pronájmu soustruh německému nájemci registrovanému k DPH v Německu a soustruh zůstává v tuzemsku: a) Jedná se o dodání zboží s osvobozením podle 64, b) Jedná se o zapůjčení zboží, takže není předmětem daně, c) Jedná se o poskytnutí služby podle 9 odst. 1, d) Jedná se o dodání zboží v tuzemsku podle 7 a tím o zdanitelné plnění, e) Jedná se o poskytnutí služby v tuzemsku, podle spotřeby a použití služby. 2) Plátce pronajímá formou finančního pronájmu soustruh německému nájemci registrovanému k DPH v Německu a soustruh zůstává v tuzemsku: a) Jedná se o dodání zboží s osvobozením podle 64, b) Jedná se o zapůjčení zboží, takže není předmětem daně, c) Jedná se o poskytnutí služby podle 9 odst. 1, d) Jedná se o dodání zboží v tuzemsku podle 7 a tím o zdanitelné plnění, e) Jedná se o poskytnutí služby v tuzemsku, podle spotřeby a použití služby. 3) Plátce dodává zboží v tuzemsku slovenskému pořizovateli, který je na Slovensku registrován k DPH a zajišťuje přepravu z Prahy do Brna: a) Plátce uplatní tuzemskou daň, protože se jedná o zdanitelné plnění podle 7, b) Plátce uplatní systém reverse charge podle 64, protože pořizovatel je osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, c) Slovenský pořizovatel se musí v tuzemsku registrovat k dani a uplatní nárok na odpočet daně, d) Plátce neuplatní tuzemskou daň, protože slovenský pořizovatel nemůže uplatnit nárok na odpočet daně, e) Plátce uplatní tuzemskou daň a slovenský pořizovatel uplatní nárok na odpočet daně na Slovensku. 4) Plátce dodává zboží ve svém skladě v tuzemsku bez zajištění přepravy, rakouskému pořizovateli, který je registrován k dani v Rakousku: a) Plátce uplatní na výstupu tuzemskou daň, protože uskutečňuje zdanitelné plnění podle 7 a po doložení výstupu zboží pořizovatelem z tuzemska do Rakouska, vrátí pořizovateli daň, b) Plátce osvobodí dodání zboží od daně podle 64, protože pořizovatel je registrován k dani v jiném členském státě, c) Plátce uplatní na výstupu daň, protože uskutečňuje zdanitelné plnění podle 7 a rakouský pořizovatel má možnost požádat v tuzemsku o vrácení daně podle 82a, 82b, pokud splní tam stanovené podmínky, d) Plátce uplatní daň na výstupu, protože uskutečňuje zdanitelné plnění podle 7 a rakouský pořizovatel registrovaný k DPH v Rakousku je plátce a uplatní nárok na vrácení daně.

2 e) Plátce uplatní daň na výstupu, protože uskutečňuje zdanitelné plnění podle 7 a rakouský pořizovatel nemá nárok na odpočet daně ani na vrácení daně, protože je neplátce daně. 5) Plátce dodává zboží a zajišťuje přepravu do Německa pořizovateli se sídlem v Německu, který je podnikatel, ale není registrován k dani v žádném členském státě: a) Plátce uplatní osvobození od daně podle 64, protože přeprava byla ukončena v jiném členském státě, b) Plátce neuplatní osvobození od daně podle 64, protože pořizovatel není registrován k dani a plátce tak uskutečňuje zdanitelné plnění dodáním zboží podle 7, c) Plátce uplatní daň na výstupu, protože uskutečňuje zdanitelné plnění podle 7 a německý pořizovatel uplatní v tuzemsku nárok na odpočet, protože je podnikatelem, d) Plátce uplatní daň na výstupu, protože uskutečňuje zdanitelné plnění podle 7 a německý pořizovatel uplatní v tuzemsku nárok na vrácení daně podle 82a, 82b, protože je podnikatelem, e) Plátce neuplatní daň na výstupu, protože daň v Německu musí přiznat německý pořizovatel podle místa, kde byla přeprava ukončena. 6) Plátce dodává zboží a zajišťuje přepravu z tuzemska do Polska ruskému pořizovateli, který je registrován k DPH v Rusku, ale není registrován v žádném členském státě: a) Plátce uplatní osvobození od daně podle 64, protože dodává zboží osobě registrované k dani do jiného členského státu, b) Plátce neuplatní daň na výstupu a dodání osvobodí od daně podle 66, protože vůči ruskému pořizovateli uskutečňuje vývoz zboží, c) Plátce neuplatní daň na výstupu, protože povinnost registrace v Polsku má jako pořizovatel ruská firma, d) Plátce uplatní daň na výstupu, protože uskutečňuje zdanitelné plnění podle 7 a ruský pořizovatel uplatní v tuzemsku nárok na odpočet daně, protože je podnikatelem, e) Plátce uplatní daň na výstupu, protože uskutečňuje zdanitelné plnění podle 7 a pořizovatel není registrován k dani v žádném členském státě. 7) Plátce přemísťuje svůj majetek do Německa, kde jej uskladní u německé firmy, registrované k DPH v Německu a podle potřeby bude plátce dodávat své zboží dalším pořizovatelům v Německu a v jiných členských státech: a) Plátce osvobodí v tuzemsku dodání vlastního zboží do Německa, protože přemísťuje svůj majetek podle 13 odst. 6, bez ohledu na právní úpravu v Německu, protože následné plnění již není předmětem právní úpravy v tuzemsku,

3 b) Plátce osvobodí v tuzemsku dodání vlastního zboží do Německa, protože přemísťuje svůj majetek podle 13 odst. 6 a musí se v Německu registrovat k dani a přiznat daň, protože podle 64 odst. 4 je osvobození v tuzemsku tímto přiznáním daně v Německu podmíněno. V Souhrnném hlášení uvede kód 1, c) Plátce uplatní v tuzemsku daň a nemusí se registrovat k dani v Německu a tím nepřizná v Německu daň, d) Plátce uvede přemístění majetku do Souhrnného hlášení v tuzemsku s kódem 0. e) Plátce neuvede přemístění majetku do daňového přiznání v tuzemsku, protože v daňovém přiznání není pro takové plnění řádek. 8) Plátce přemísťuje svůj majetek do Německa, kde jej uskladní u německé firmy, registrované k DPH v Německu a pověří tuto firmu, aby za plátce zboží podle potřeby a zájmu dodávala zboží dalším pořizovatelům v Německu a v jiných členských státech: a) Plátce přemísťuje svůj majetek do jiného členského státu podle 13 odst. 6 a musí se v Německu registrovat k dani a v tuzemsku zboží osvobodí od daně podle 64, b) Plátce přemísťuje svůj majetek do jiného členského státu podle 13 odst. 6 a nemusí se v Německu registrovat k dani, protože převedl právo nakládat se zbožím jako vlastník na skladovatele v Německu, c) Plátce nepřemísťuje svůj majetek do jiného členského státu podle 13 odst. 6 a nemusí se v Německu registrovat k dani, protože převedl právo nakládat se zbožím jako vlastník na skladovatele v Německu a považuje plnění za dodání zboží s osvobozením podle 64 a daň přizná v Německu pořizovatel, d) Plátce uvede plnění do daňového přiznání v tuzemsku do řádku 20 a do Souhrnného hlášení kód 1 e) Plátce uvede plnění do daňového přiznání v tuzemsku do řádku 20 a do Souhrnného hlášení je neuvádí. 9) Plátce přepraví stroj do Německa a zavazuje se německé firmě, registrované k dani v Německu, že stroj zabuduje a uvede do provozu: a) Plátce přemísťuje svůj majetek do Německa podle 13 odst. 6, v tuzemsku osvobodí plnění od daně a musí se kvůli pořízení zboží v Německu registrovat a přiznat tam daň, b) Plátce přemísťuje svůj majetek do Německa podle 13 odst. 6, v tuzemsku osvobodí plnění od daně a po instalaci se musí se kvůli dodání stroje v Německu registrovat a uplatit tam daň, c) Plátce nemůže uplatnit osvobození podle 64, protože nemá v době uskutečněné přepravy pořizovatele, na kterého by přenesl povinnost přiznat daň, a proto uplatní tuzemskou daň, d) Plátce nepřemísťuje majetek do jiného členského státu podle 13 odst. 7, v tuzemsku neuplatní daň, v Německu se nemusí registrovat k dani, protože poskytuje službu podle 7 odst. 3 a daň přizná německý příjemce služby až ke dni splnění závazku, tedy ke dni poskytnutí služby, e) Plátce přemísťuje majetek do jiného členského státu, po registraci v Německu přizná daň z pořízení zboží a po ukončení instalace uplatní daň DE za samostatnou službu instalace vůči německé firmě.

4 10) Plátce dodává zboží z tuzemska na Slovensko osobám nepovinným k dani. Plátce překročí v měsíci květnu limit ,- EUR, stanovený na Slovensku pro takové plnění: a) Plátce překročením tohoto limitu nesmí do konce kalendářního roku dodávat na Slovensko další zboží nepovinným osobám, b) Jedná se o přemístění majetku plátcem podle 13 odst. 6 na Slovensko a plátce se musí registrovat ke dni pořízení zboží na Slovensku a přizná daň z přemístěného majetku. Při následném dodání zboží musí plátce uplatnit SK daň na výstupu, c) Do překročení limitu plátce dodání zboží zdaňoval v tuzemsku, jeho překročením začne přemísťovat svůj majetek podle 13 odst. 6 na Slovensko a musí tam z pořízení zboží přiznat daň, d) Překročením limitu přestane plátce uplatňovat v tuzemsku daň a je povinen se registrovat k dani na Slovensku a uplatňovat slovenskou daň. Plátce nepřemísťuje svůj majetek na Slovensko podle 13 odst. 7 a registrace na Slovensku je navázána na jeho dodání zboží s místem na Slovensku a nevzniká kvůli pořízení zboží na Slovensku. 11) Slovenská firma registrovaná k dani na Slovensku zajišťuje přepravu zboží ze Slovenska do Polska a vystavuje daňový doklad na tuzemskou firmu, plátce daně a plátce následně vystavuje daňový doklad na polskou firmu, registrovanou k dani v Polsku: a) Plátce pořizuje zboží od slovenské firmy s místem v Polsku a musí se registrovat k dani v Polsku a přiznat daň. Následně uplatní polskou daň při dodání s místem v Polsku, b) Plátce pořizuje zboží od slovenské firmy s místem v Polsku, nemusí se registrovat k dani v Polsku kvůli pořízení zboží a nemusí přiznat daň. Následně, při dodání zboží s místem plnění v Polsku se musí registrovat k dani a uplatní polskou daň při dodání polské firmě. Plnění uvede v řádku 26 daňového přiznání v tuzemsku, c) Plátce přizná daň v tuzemsku z pořízení zboží v řádku 3 daňového přiznání, uplatní nárok na odpočet a následně dodá zboží do Polska a osvobodí plnění podle 64 a v Souhrnném hlášení uvede kód 0, d) Protože přeprava nesměřuje přes tuzemsko, musí se plátce registrovat k dani na Slovensku, přizná daň a následně osvobodí zboží od daně na Slovensku, protože dodává zboží ze Slovenska do Polska osobě registrované k dani. Plnění uvede v daňovém přiznání v řádku 26, e) Plátce pořizuje zboží ze Slovenska v Polsku a následně dodává zboží s místem plnění v Polsku, ale je prostřední osobou v třístranném obchodě a nemá povinnost se registrovat k dani v Polsku ani při pořízení ani při dodání zboží. V daňovém přiznání vyplní odstavce 30 a 31 a v Souhrnném hlášení uvede kód 2. 12) Autobazar, plátce daně, dodává ojetá vozidla slovenskému autobazaru, registrovanému k dani na Slovensku. V kterém případě postupuje plátce podle 90, tedy uplatňuje zvláštní režim:

5 a) Plátce daně uplatní daň pouze ze své přirážky, a protože neuplatňuje osvobození při dodání zboží, neuvádí jej do Souhrnného hlášení, b) Plátce daně může uplatnit osvobození od daně na výstupu podle 64 i u své přirážky, protože nedodává nový dopravní prostředek, c) Plátce daně nemůže uplatnit postup podle 90, pokud pořídil ojeté vozidlo od neplátce, d) Protože plátce daně nedodává nový dopravní prostředek, musí uplatnit daň z celé ceny dodávaného vozidla. 13) Autosalon v tuzemsku, plátce daně, dodává nový dopravní prostředek podle 4 odst. 4 písm. b) německému občanovi a německé firmě neregistrované k dani: a) Autosalon uplatní tuzemskou daň vůči oběma, protože pořizovatel nemá přiděleno DIČ EU k DPH a neumožňuje to 19, b) Autosalon uplatní tuzemskou daň pouze vůči německému občanovi, který není podnikatelem a německé firmě přenese daňovou povinnost, protože to umožňuje 19, c) Autosalon neuplatní tuzemskou daň ani německému občanovi ani německé firmě neregistrované k dani, protože to umožňuje postup podle 19, d) Autosalon neuplatní tuzemskou daň ani německému občanovi ani německé firmě, ale podmínkou je, že oba pořizovatelé musí zpětně doložit plátci, že přiznali daň v Německu, e) Autosalon uplatní oběma pořizovatelům daň v tuzemsku a teprve po prokázání přiznání daně v Německu jim autosalon vrátí tuzemskou daň. 14) Při dodání zboží z tuzemska do jiného členského státu plátcem, osobě registrované k dani, je dodržena zásada u nepřímé daně, kdy daň je odváděna ve státě spotřeby zboží. Jak je tato zásada dodržena, když pořizovatelem je osoba neregistrovaná k dani: a) Plátce osvobodí dodání podle 64 a pořizovatel musí přiznat daň registrací ve svém členském státě, bez ohledu na cenu zboží, b) Jestliže je pořizovatelem osoba neregistrovaná, bez rozdílu, zda je povinná či nepovinná k dani, uplatní plátce daň na výstupu, protože uskutečňuje zdanitelné plnění podle 7. Pořizovatel, osoba povinná i nepovinná k dani má stanoven ve svém členském státě limit a jeho překročení znamená jeho povinnou registraci k dani, c) Jestliže je pořizovatelem osoba nepovinná k dani, má plátce stanoven limit členského státu pořizovatele a při jeho překročení uskutečňuje zasílání zboží a musí se registrovat k dani členského státu pořizovatele. Jestliže je pořizovatelem osoba povinná k dani, má stanoven limit pro povinnou registraci svým členským státem tato osoba, d) Bez ohledu na to, zda je pořizovatelem osoba povinná či nepovinná k dani, má plátce povinnost uplatňovat v tuzemsku daň, doku mu pořizovatelé nesdělí, že se registrovali k dani. Výsledky: 1C, 2D, 3A, 4C, 5B, 6E, 7B, 8C, 9D, 10D, 11E, 12A, 13C, 14C.

6 Pořízení zboží: 1) Plátce pořizuje zboží z Německa od německé firmy, ale neregistrované k dani v žádném členském státě. Přeprava je zajištěna z Německa do tuzemska: a) Plátce je povinen přiznat daň v tuzemsku podle 108, protože daň v Německu není dodavatelem uplatněna, b) Dodavatel v Německu je povinen se registrovat k dani v Německu kvůli dodání zboží a jako registrovaný přenese povinnost přiznat daň na plátce do tuzemska, c) Zboží je pořízeno z Německa do tuzemska od osoby neregistrované k dani a plátci nevzniká povinnost přiznat v tuzemsku daň, protože se nejedná o pořízení zboží podle 16, což je totožné s pořízením zboží s místem plnění v tuzemsku, kdy plátce pořídí zboží od neplátce, d) Dodavatel se musí v tuzemsku registrovat k dani jako identifikovaná osoba podle 6g a uplatní vůči plátci tuzemskou daň, e) Dodavatel se musí registrovat k dani v tuzemsku, jestliže cena zboží, které je předmětem plnění, překročí částku ,- Kč v kalendářním roce. Do té doby neuplatní daň ani dodavatel, ani pořizovatel. 2) Plátce pořizuje zboží ze Slovenska do Maďarska od slovenské firmy registrované k dani a zboží bude v Maďarsku uskladněno. Následně bude plátce dodávat zboží zájemcům v Maďarsku: a) Pro plátce daně se nejedná o pořízení zboží, protože zboží nebylo dopraveno do tuzemska, b) Místem plnění je Slovensko, protože plátce nemá maďarské DIČ k DPH a slovenský dodavatel uplatní slovenskou daň, c) Plátce se musí registrovat k dani na Slovensku a uplatní tam nárok na odpočet daně, d) Místem plnění je podle 11 místo ukončení přepravy, tedy Maďarsko a plátce se tam musí registrovat k dani, aby splnil povinnost přiznat daň, e) Plátce se nemusí registrovat k dani v Maďarsku, protože je prostřední osobou v třístranném obchodě podle 17. 3) Plátce pořizuje stroj z Německa formou finančního pronájmu, se stanovenou lhůtou 48 měsíců a čtvrtletními splátkami, kdy pronajímatel je německá firma registrována k dani v Německu a stroj byl přepraven z Německa do tuzemska: a) Jedná se o poskytnutou službu a plátce bude přiznávat daň z jednotlivých čtvrtletních splátek, b) Jedná se o poskytnutou službu a plátce přizná daň až uplynutím sjednané lhůty, c) Jedná se o pořízení zboží, ale daň přizná v tuzemsku plátce až ukončením sjednané lhůty, d) Jedná se o pořízení zboží a plátci vzniká povinnost přiznat daň z jednotlivých splátek,

7 e) Jedná se o pořízení zboží plátcem, protože byl naplněn 13 a nájemce nabyl právo nakládat se zbožím jako vlastník v okamžiku držení zboží. Plátce přizná daň z celé částky za zdaňovací období, kdy zboží pořídil. 4) Plátce nakoupil v Polsku s polskou daní malý bagr, s kterým po určitou dobu poskytoval služby s místem v Polsku a následně jej přepravil do tuzemska: a) Plátce přemísťuje svoje vlastní zboží z Polska do tuzemska a naplňuje 16 odst. 5 písm. a) a pořizuje tak zboží z jiného členského státu do tuzemska a vzniká mu podle 108 povinnost přiznat v tuzemsku daň, b) Plátce zaplatil za bagr v Polsku cenu včetně polské daně a při přepravě bagru do tuzemska mu nevzniká v tuzemsku povinnost přiznat daň, c) Plátci vzniká při přepravení bagru do tuzemska povinnost přiznat daň, protože polský prodejce neměl uplatnit polskou daň a měl přenést povinnost na kupujícího plátce do tuzemska, d) Plátce se měl registrovat k dani v Polsku, protože pak mohl uplatnit nárok na odpočet daně v Polsku a v tuzemsku by tak neměl povinnost přiznat daň. 5) Slovenský dodavatel zboží, registrovaný k dani na Slovensku, dodává zboží ze Slovenska do tuzemska tuzemským občanům: a) Slovenský dodavatel bude vždy dodávat zboží se slovenskou daní, protože občané nemohou být registrováni k DPH, b) Slovenský dodavatel bude dodávat zboží se slovenskou daní do doby, než překročí v kalendářním roce v součtu dodaného zboží částku ,- Kč a bude se muset v tuzemsku registrovat k dani a dále již bude dodávat zboží s tuzemskou daní, c) Slovenský dodavatel bude dodávat zboží se slovenskou daní do doby, než překročí v kalendářním roce v součtu dodaného zboží částku ,- Kč a bude se muset v tuzemsku registrovat k dani a dále již bude dodávat zboží s tuzemskou daní, d) Slovenský dodavatel bude dodávat zboží se slovenskou daní do doby, než dosáhne v tuzemsku obrat pro povinnou registraci stanovený v 6 a bude se muset v tuzemsku registrovat k dani a dále již bude dodávat zboží s tuzemskou daní, e) Slovenský dodavatel bude dodávat zboží se slovenskou daní do doby, než překročí v kalendářním roce v součtu dodaného zboží částku ,- Kč a dosažením tohoto limitu přestane uplatňovat slovenskou daň a tuzemskou daň bude jednotlivým pořizovatelům vyměřovat celní úřad. 6) Plátce dováží zboží z Číny a v Hamburku je zboží tamními celními orgány propuštěno do volného oběhu. Následně je přepraveno do tuzemska: a) Daň byla vyměřena a zaplacena v Německu daňovým zástupcem a plátci již v tuzemsku nevzniká povinnost přiznat daň, b) Daň vyměřená a odvedena v Německu daňovým zástupcem bude plátci společně se clem přeúčtována a plátce může požádat o vrácení daně v Německu podle 82. Povinnost přiznat daň v tuzemsku již plátci nevzniká,

8 c) S daní vyměřenou a odvedenou v Německu nemá plátce nic společného, ale přepravením zboží do tuzemska dochází k přemístění majetku plátcem z jiného členského státu podle 16 odst. 5 písm. b) a plátce má povinnost přiznat v tuzemsku daň z pořízeného zboží v řádku 3 DAP, d) Bez ohledu na právní úpravu v Německu, podléhá zboží při přepravení do tuzemska dani podle 23, jako by bylo dovezeno do tuzemska a plátce přizná daň při dovozu, e) Plátci vyměří daň při dovozu celní úřad v Německu, kde byl dovoz ukončen a plátce ji zaplatí spolu se clem. Plátce může požádat v Německu o vrácení daně podle 82. 7) Plátce pořizuje stroj z Německa od firmy registrované k dani v Německu a součástí dodávky je závazek dodavatele, že instaluje stroj a uvede jej do chodu. Doba instalace je stanovena na 2 měsíce: a) Jedná se o pořízení zboží, z kterého vznikne plátci povinnost přiznat daň podle 108, za období, kdy byl stroj pořízen a samostatně vznikne povinnost při ukončení instalace, b) Jedná se o pořízení zboží, kdy základem daně bude cena stroje navýšená o instalaci a plátci vzniká povinnost přiznat daň při pořízení zboží za období, kdy byl pořízen, c) Německá firma přemísťuje svůj majetek do tuzemska podle 16 odst. 5 písm. c) a následně jej použije pro účely ekonomické činnosti v tuzemsku, což představuje instalaci stroje a je tudíž povinna se v tuzemsku registrovat jako plátce daně, d) Jedná se o dodání zboží s instalací nebo s montáží v tuzemsku a místem plnění je podle 7 odst. 3 tuzemsko a obsahem uzavřeného závazku se jedná o poskytnutí služby. Plátci vzniká povinnost přiznat daň za zdaňovací období, kdy je služba poskytnuta, tedy až po ukončení instalace, e) Německá firma, která se musí registrovat v tuzemsku, uplatní tuzemskou daň při pořízení stroje a následně za instalaci, po jejím ukončení. 8) Tuzemský občan nakoupí v německém autosalonu předváděcí osobní automobil, který má najeto km a je v provozu 7 měsíců: a) Protože je občan osobou nepovinnou k dani, prodá autosalon vozidlo s německou daní, b) Německý autosalon nemůže postupovat ve zvláštním režimu podle 19, protože lhůtou, která je stanovena pro nová vozidla na 6 měsíců provozu, není již vozidlo považováno za nový dopravní prostředek a uplatní německou daň, c) Německý autosalon prodá vozidlo s německou daní a po doložení, že vozidlo bylo vzato do evidence v tuzemsku, vrátí tuzemskému občanovi daň, d) Tuzemský občan se musí v tuzemsku registrovat k dani a následně mu německý autosalon uplatní přenos daňové povinnosti a občan přizná v tuzemsku daň, e) Autosalon prodá vozidlo, které je nové ve smyslu 4 odst. 4 písm. b) bez německé daně a občan má povinnost v tuzemsku zaplatit daň.

9 9) Tuzemský autobazar, plátce daně, pořizuje ojetá vozidla z Německého autobazaru, který je registrován k dani v Německu. Německý dodavatel dodává vozidla ve zvláštním režimu podle 90: a) Německý dodavatel osvobodí od německé daně celou cenu vozidla, včetně své přirážky a uvede dodání do svého Souhrnného hlášení. Plátci vzniká povinnost přiznat daň v tuzemsku podle 108, b) Německý dodavatel osvobodí od německé daně pouze cenu nakoupeného vozidla, ale zdaní přirážku a uvede dodání do svého Souhrnného hlášení. Plátci vzniká povinnost přiznat daň v tuzemsku podle 108 z celé ceny vozidla, c) Německý dodavatel osvobodí od německé daně pouze cenu nakoupeného vozidla, ale zdaní přirážku a neuvede dodání do svého Souhrnného hlášení. Plátci nevzniká povinnost přiznat daň v tuzemsku podle 108 a při dalším prodeji uplatní daň pouze u své přirážky, d) Německý dodavatel osvobodí od německé daně pouze cenu nakoupeného vozidla, ale zdaní přirážku a uvede dodání ve výši ceny nakoupeného vozidla do svého Souhrnného hlášení. Plátci nevzniká povinnost přiznat daň v tuzemsku podle 108 z přirážky německého dodavatele, ale pouze z osvobozené ceny vozidla, e) Německý dodavatel osvobodí od německé daně pouze cenu nakoupeného vozidla, ale zdaní přirážku a neuvede dodání do svého Souhrnného hlášení. Plátci nevzniká povinnost přiznat daň v tuzemsku podle 108 a při dalším prodeji uplatní daň z celé ceny nakoupeného vozidla, včetně své přirážky. 10) Tuzemská firma, neplátce daně, pořizuje ze Slovenska zboží v hodnotě ,- Kč: a) Tuzemská firma, jako osoba povinná k dani se musí povinně registrovat k dani v tuzemsku jako identifikovaná osoba, protože překročila v kalendářním roce částku ,- Kč. Přizná daň podle 108, ale nemá nárok na uplatnění odpočtu daně, b) Tuzemská firma, jako osoba povinná k dani se musí povinně registrovat k dani v tuzemsku jako identifikovaná osoba, protože překročila v kalendářním roce částku ,- Kč. Přizná daň podle 108 a má nárok na uplatnění odpočtu daně, c) Tuzemská firma, jako osoba povinná k dani se musí povinně registrovat k dani v tuzemsku jako plátce daně, protože překročila v kalendářním roce částku ,- Kč. Přizná daň podle 108 a má nárok na uplatnění odpočtu daně, d) Tuzemská firma, jako osoba povinná k dani se musí povinně registrovat k dani v tuzemsku jako plátce daně, protože překročila v kalendářním roce částku ,- Kč. Přizná daň podle 108 a nemá nárok na uplatnění odpočtu daně, e) Tuzemská firma, jako osoba povinná k dani se může dobrovolně registrovat k dani v tuzemsku podle 94a jako plátce daně, protože překročila v kalendářním roce částku ,- Kč. Přizná daň podle 108 a má nárok na uplatnění odpočtu daně. 11) Tuzemská firma A, plátce daně, provozuje skladovací služby a také konsignační sklad. Zboží dodává do skladu německá firma B, registrována k dani v Německu, která pověřila firmu A, aby za dohodnuté

10 ceny dodávala zboží dalším zájemcům. Firma A se nestává vlastníkem zboží a vystupuje jako komisionář: a) Německá firma B přemísťuje svůj majetek do tuzemska podle 16 odst. 5 písm. c) a musí se v tuzemsku registrovat k dani a má povinnost přiznat daň podle 108, b) Německá firma B přemísťuje svůj majetek do tuzemska podle 16 odst. 5 písm. c) a nemusí se v tuzemsku registrovat k dani kvůli pořízení zboží, ale až bude zboží dodávat dalším pořizovatelům, c) Německá firma B nepřemísťuje svůj majetek do tuzemska podle 16 odst. 5 písm. c) a nemusí se v tuzemsku registrovat k dani kvůli pořízení zboží, ale podle 6c odst. 2 ji vzniká povinná registrace, až bude zboží dodávat dalším pořizovatelům, d) Německá firma B nepřemísťuje svůj majetek do tuzemska, protože přenesla právo nakládat se zbožím jako vlastník na firmu A a firma A přizná daň při pořízení podle 108 a na výstupu uplatní daň při následném dodání dalším pořizovatelům. 12) Tuzemská firma A, plátce daně, provozuje skladovací služby a také konsignační sklad. Zboží dodává do skladu německá firma B, registrována k dani v Německu, která si bude zboží dodávat z konsignačního skladu sama a firma A poskytuje firmě B pouze služby: a) Německá firma B nepřemísťuje svůj majetek do tuzemska, firma A nemá ze zákona důvod pro přiznání daně a firma B se musí registrovat v tuzemsku k dani podle 6c odst. 2 až následným dodáním zboží dalším pořizovatelům, b) Německá firma B přemísťuje svůj majetek do tuzemska podle 16 odst. 5 písm. c) a vzniká ji povinnost registrace k dani v tuzemsku a tím povinnost přiznat daň. Následné dodání zboží je již jejím plněním a uplatní tuzemskou daň na výstupu, c) Německá firma B nepřemísťuje svůj majetek do tuzemska podle 16 odst. 5 písm. c) a nevzniká ji povinnost registrace k dani v tuzemsku a tím povinnost přiznat daň. Daň při pořízení přizná provozovatel skladu firma A. Následné dodání zboží je již plněním firmy B a ta se musí registrovat k dani podle 6c odst. 2, d) Německá firma B nepřemísťuje svůj majetek do tuzemska podle 16 odst. 5 písm. c) a nevzniká ji povinnost registrace k dani v tuzemsku a tím povinnost přiznat daň. Daň při pořízení přizná provozovatel skladu firma A. Následné dodání zboží je již plněním firmy B a ta uplatní na výstupu německou daň, e) Německá firma B nepřemísťuje svůj majetek do tuzemska podle 16 odst. 5 písm. c) a nevzniká ji povinnost registrace k dani v tuzemsku a tím povinnost přiznat daň. Daň při pořízení nepřizná nikdo a následné dodání zboží je již plněním firmy B a ta se musí registrovat k dani podle 6c odst ) Plátce pořídil zboží z Polska v květnu, zaplatil za zboží v červnu a v červenci obdržel od dodavatele daňový doklad. Za jaké zdaňovací období vzniká plátci povinnost přiznat daň podle 25 a kdy má nárok na uplatnění odpočtu daně podle 72 a násl: a) Plátce musí přiznat daň za zdaňovací období květen, kdy pořídil zboží a nárok na odpočet uplatní rovněž za květen, b) Plátce musí přiznat daň za zdaňovací období květen, kdy pořídil zboží, ale nárok na odpočet uplatní rovněž za červenec, kdy obdržel daňový doklad,

11 c) Plátce musí přiznat daň za zdaňovací období červenec, až za zdaňovací období, kdy má k dispozici daňový doklad a nárok na odpočet uplatní rovněž za červenec, kdy obdržel daňový doklad, d) Plátce musí přiznat daň za zdaňovací období červen, kdy zaplatil za zboží a to je datum, kdy může nakládat se zbožím jako vlastník. Nárok na odpočet má plátce za červenec, kdy obdržel daňový doklad, e) Plátce musí přiznat daň za zdaňovací období červen, a to k 15. dni a nárok na odpočet může uplatnit podle 73 odst. 1 písm. b) za stejné období, i když nemá k dispozici daňový doklad. Výsledky: 1C, 2D, 3E, 4A, 5B, 6C, 7D, 8E, 9C, 10A, 11D, 12B, 13E. Vývoz zboží. 1) Plátce vyváží zboží z tuzemska do Ruska a je na rozhodnutí celního úřadu uveden jako deklarant. Fakturu však vystavuje na německou firmu neregistrovanou v žádném členském státě: a) Nejedná se o vývoz, protože zboží je dodáno osobě z jiného členského státu, ale o dodání zboží s místem v tuzemsku podle 7 a plátce uplatní daň v tuzemsku, b) Nejedná se o vývoz, protože zboží je dodáno osobě z jiného členského státu, ale o dodání zboží s místem v Německu podle 64 a plátce uplatní osvobození od daně, c) Jedná se o vývoz podle 66, protože zboží vystupuje do třetí země a plátce má daňový doklad s náležitostmi podle 33a. Faktura je pouze účetním dokladem, d) Rozhodující je vztah mezi subjekty a tím je vystavená faktura, která je současně i daňovým dokladem, takže se nejedná o vývoz, e) Protože německá osoba není registrována k dani v žádném členském státě, nemůže se jednat ani o osvobozené plnění podle 64, ani o vývoz, ale o zdanitelné plnění podle 7. 2) Plátce vyváží zboží z tuzemska do Švýcarska v režimu pasivního zušlechťovacího styku, ale zboží je neopravitelné a zůstane sešrotováno ve Švýcarsku: a) Plátce nemůže zboží osvobodit od daně podle 66, protože nebude vráceno zpět do tuzemska, což je podmínkou režimu, do kterého bylo zboží propuštěno, b) Plátce považuje takové plnění za vývoz, protože byly splněny podmínky 66 a osvobození není podmíněno vrácením zboží formou zpětného dovozu, c) Zboží nemůže být propuštěno do vývozu v režimu pasivního zušlechťovacího styku, ale do režimu aktivního zušlechťovacího styku, d) Plátce přemístil svůj majetek do třetí země a musí se ve Švýcarsku registrovat k dani a přiznat tam daň a touto registrací je uskutečněn vývoz ve smyslu 66, e) Plátce může uskutečnit vývoz zboží pouze v režimu vývoz a jedině tento režim znamená uskutečnění vývozu podle 66 s osvobozením od daně. 3) Plátce dováží zboží z Číny v režimu tranzit do tuzemska a v režimu vnější tranzit je zboží vyvezeno do Ruska:

12 a) Plátce považuje vývoz v režimu vnější tranzit za vývoz podle 66, protože propuštění zboží do režimu vnější tranzit je vývozem s osvobozením od daně a daňovým dokladem je tranzitní doklad, b) V režimu vnější tranzit nelze uskutečnit vývoz podle 66 a dochází tak ke zdanitelnému plnění dodáním zboží ruské firmě, c) Režim vnější tranzit nemůže být považován za vývoz ve smyslu 66, protože proti uvedenému vývozu v řádku 22 nelze na vstupu uvést dovoz do žádného řádku DAP, d) Režim tranzit musí být ukončen propuštěním do režimu, ve kterém vzniká povinnost přiznat daň a teprve potom lze zboží vyvézt ve smyslu 66, e) Zboží může být dovezeno v režimu tranzit, ale vyvezeno pouze v režimu vývoz, takže vývoz v režimu vnější tranzit není vývozem ve smyslu 66. 4) Plátce navrhuje umístění zboží do svobodného skladu v tuzemsku. Ve svobodném skladu prodá zboží jinému plátci a ten jej vyveze do Ruska: a) Umístění zboží do svobodného skladu v tuzemsku není vývozem a prodej zboží uvnitř skladu je zdanitelným plněním podle 7, vývoz uvádí plátce do DAP až výstupem do Ruska, b) Svobodný sklad je tuzemskem a umístění do svobodného skladu není zdanitelným plněním, protože plátce zboží nikomu nedodává. Vývozem je až výstup zboží ze svobodného skladu do Ruska, c) Svobodný sklad je považován za třetí zemi a umístění do něj za vývoz podle 66 a prodej zboží uvnitř skladu je dodáním zboží s místem plnění ve třetí zemi, d) Svobodný sklad je tuzemskem, ale umístění zboží do něj před vývozem je považováno za vývoz podle 66. Prodej zboží ve svobodném skladu je osvobozen od daně podle 68 odst. 15, vývoz uvádí plátce do DAP za zdaňovací období, kdy bylo zboží umístěno do svobodného skladu, e) Svobodný sklad a celní sklad je totožný celní režim a propuštěním zboží před vývozem do těchto skladů nedochází k vývozu. Prodej zboží uvnitř skladu je osvobozen, pokud k němu dochází ve svobodném skladu i v celním skladu. 5) Plátce navrhuje zboží na propuštění do režimu uskladnění v celním skladu před vývozem a v celním skladu prodá zboží dalšímu plátci: a) Propuštění zboží do celního skladu před vývozem je považováno za vývoz podle 66 a následný prodej uvnitř skladu za plnění s místem ve třetí zemi, b) Propuštění zboží do celního skladu před vývozem je považováno za vývoz podle 66 a následný prodej uvnitř skladu za zdanitelné plnění, c) Plátce uvádí vývoz do DAP za zdaňovací období, kdy bylo zboží propuštěno do režimu uskladnění v celním skladu, d) Plátce musí považovat propuštění zboží do režimu uskladnění v celním skladu za vývoz, za toto období uvede vývoz do DAP, ale prodej zboží uvnitř skladu je zdanitelným plněním e) Propuštění zboží před vývozem do režimu uskladnění v celním skladu nemá žádný smysl, protože celní sklady jsou tuzemskem a případný prodej zboží uvnitř skladu by byl zdanitelným plněním. Plátce uvede vývoz do DAP až za zdaňovací období,

13 kdy je zboží navrženo a propuštěno do režimů, které podle 66 znamenají vývoz zboží. 6) Daňovým dokladem při vývozu zboží je: a) Vývozní faktura, která je jako u zdanitelných i intrakomunitárních plnění také daňovým dokladem, b) Přepravní doklad, tj. nákladní list CMR, CIF, lodní konosament, letecký nákl. list apod., potvrzený celním výstupním pohraničním celním úřadem členského státu EU, c) Místopřísežné prohlášení vystavené osobou, která zajišťuje vývoz, d) Rozhodnutí celního úřadu v elektronické podobě (datová zpráva), která obsahuje potvrzení o výstupu zboží z EU do třetí země, e) Právní úprava umožňuje dokazovat vývoz jakýmikoliv důkazními prostředky, ve smyslu právní zásady volného hodnocení důkazních prostředků. 7) Plátce vykazuje vývoz v daňovém přiznání v řádku 22 za období: a) Podle data, kterým celní úřad rozhodl o propuštění zboží, b) Podle data, kdy bylo plátci za zboží zaplaceno zahraniční osobou za vyvezené zboží, c) Podle data, kdy je celním úřadem potvrzeno vystoupení zboží z EU do třetí země, d) Podle data ukončení přepravy na přepravním dokladu ve třetí zemi, e) Podle data, kdy bylo ve třetí zemi zboží při dovozu procleno a uvolněno pro použití zahraniční osoby. 8) Plátce vyváží zboží na Ukrajinu a přepravu zajišťuje ukrajinská firma, která má v tuzemsku provozovnu, která je plátcem daně: a) Pokud bude mít plátce řádný daňový doklad s náležitostmi ve smyslu 33a, osvobodí vývoz od daně, b) Pokud přepravu při vývozu zajišťuje kupující, který má v tuzemsku sídlo nebo provozovnu, nemůže být plátci uznáno osvobození od daně, protože to blokuje 66 odst. 2 a musí se uskutečnit zdanitelné plnění a následně vývoz uskuteční ukrajinská firma, c) Existence provozovny v tuzemsku, kterou zřídil kupující, nemá vliv na osvobození vývozu, bez ohledu na to, kdo přepravu uskutečňuje, d) Protože ukrajinská firma nemá sídlo v EU, nemůže být podle Celního kodexu deklarantem v celním řízení, a proto musí být vývoz uznán plátci jako osvobozené plnění, e) Vývoz může být plátci uznán, protože kupující by nesměl mít v tuzemsku sídlo, ale provozovna nemá vliv na vývoz plátce. 9) Vývoz do Ruska uskutečňuje z tuzemska firma, která má sídlo v tuzemsku, ale není plátcem: a) Neplátce daně nemůže uskutečnit vývoz zboží, b) Neplátce daně se musí registrovat nejprve jako plátce a pak může vývoz uskutečnit,

14 c) Neplátce daně se musí nejprve povinně registrovat jako osoba identifikovaná a pak může uskutečnit vývoz, d) Vývoz může uskutečnit jak osoba povinná, tak nepovinná, stejně jako registrovaná k dani nebo neregistrovaná k dani. Neplátce daně nemůže vývoz uvádět v DAP, protože je nepodává, ale vývoz uskutečnit může, e) Jestliže vyváží zboží neplátce, je správcem daně celní úřad a daň neplátci vyměří. 10) Plátce se při vývozu nechal zastoupit v celním řízení nepřímým zástupcem, který je také plátcem. Kdo uvede vývoz do daňového přiznání: a) Nepřímý zástupce je osobou, která jedná vlastním jménem na účet zastoupeného, a proto vývoz vždy uvede do daňového přiznání zastoupená osoba, která má k vyváženému zboží takový vztah, že může se zbožím nakládat jako vlastník, b) Vývoz uvede do DAP nepřímý zástupce, protože jedná vlastním jménem, c) Vývoz uvedou do svých DAP oba, zastoupená osoba proto, že může nakládat se zbožím jako vlastník a nepřímý zástupce proto, že jedná vlastním jménem, d) Vývoz uvede v DAP ten, koho určí správce daně, e) Vývoz uvede v DAP ten, koho určí celní úřad. Výsledky: 1C, 2B, 3A, 4D, 5E, 6D, 7C, 8B, 9D, 10A. Dovoz zboží: 1) Při dovozu zboží vzniká plátci povinnost přiznat daň podle 23, jestliže navrhuje zboží do těchto celních režimů: a) Volný oběh, tranzit, aktivní zušlechťovací styk v podmíněném systému, b) Volný oběh, aktivní zušlechťovací styk v podmíněním systému, dočasné použití, c) Volný oběh, aktivní zušlechťovací styk v systému navracení, dočasné použití, d) Volný oběh, uskladnění zboží v celním skladu, dočasné použití, e) Volný oběh, přepracování pod celním dohledem, tranzit. 2) Plátce dováží zboží z Ruska a navrhuje celnímu úřadu propuštění zboží do celního režimu uskladnění zboží v celním skladu: a) Plátci vzniká povinnost přiznat daň podle 23 dnem vstupu zboží na území EU, tedy propuštěním do režimu tranzit, b) Plátci vzniká povinnost přiznat daň podle 23 dnem rozhodnutí o propuštění zboží do celního skladu, c) Plátci daně vzniká povinnost přiznat daň podle 23 jedině tehdy, pokud bude zboží v režimu uskladnění v celním skladu prodávat další osobě, d) Plátci daně v režimu uskladnění zboží v celním skladu podle 23 povinnost přiznat daň nevzniká, e) Plátci daně v režimu uskladnění zboží v celním skladu podle 68 odst. 15 povinnost přiznat daň nevzniká.

15 3) Plátce dováží stoj ze Švýcarska a navrhuje celnímu úřadu propuštění do celního režimu dočasného použití. Po 12 měsících bude stroj vyvezen zpět do Švýcarska: a) Při propuštění zboží do režimu dočasného použití nevzniká celní dluh a tudíž nevzniká ani povinnost přiznat daň, b) Při propuštění zboží do režimu dočasného použití vzniká celní dluh a tudíž vzniká i povinnost přiznat daň, c) Při propuštění zboží do režimu dočasného použití nevzniká celní dluh, ale vzniká povinnost přiznat daň. Clo i daň budou vyměřeny 3% za každý měsíc používání, takže clo i daň ve výši 36%, d) Při propuštění zboží do režimu dočasného použití vzniká celní dluh a tudíž vzniká i povinnost přiznat daň. Ukončením režimu a zpětným vývozem bude vráceno clo a vrácena daň v částce, kterou tvoří rozdíl 100% - 36%, e) Při propuštění zboží do režimu dočasného použití nevzniká celní dluh, ale vzniká povinnost přiznat daň a to v celé výši ze základu daně, bez ohledu na to, jak dlouho bude zboží v tuzemsku používáno. Clo bude vybráno ve výši 36% ukončením režimu a zpětným vývozem, daň přizná plátce propuštěním zboží do režimu dočasného použití v plné výši. 4) Plátce dováží zboží z Norska a navrhuje celnímu úřadu propuštění do celního režimu aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení (AZSN). Po 6 měsících je zboží dodáno do Maďarska: a) V režimu AZSN nevzniká plátci povinnost přiznat daň, protože jej musí vyvézt, b) V režimu AZSN vzniká plátci povinnost přiznat daň, protože jej nemusí vyvézt, ale pokud by bylo zboží vyvezeno, vrátí mu celní úřad vybrané clo, u daně nelze vrátit, protože plátce má nárok na odpočet daně už při splnění povinnosti přiznat daň, c) V režimu AZSN vzniká plátci povinnost přiznat daň, protože jej nemusí vyvézt, ale pokud bylo zboží vyvezeno do Maďarska, vrátí mu celní úřad vybrané clo, u daně nelze vrátit, protože plátce má nárok na odpočet daně už při splnění povinnosti přiznat daň, d) V režimu AZSN vzniká plátci povinnost přiznat daň, protože jej nemusí vyvézt, ale pokud bylo zboží vyvezeno do Maďarska, vrátí mu celní úřad vybrané clo i přiznanou daň, protože u tohoto režimu je správcem daně celní úřad. 5) Plátce dovezl zboží z USA a navrhuje celnímu úřadu umístění do svobodného pásma. V době umístění ve svobodném pásmu prodá plátce zboží další osobě: a) Plátci vzniká povinnost přiznat daň dnem umístění do svobodného pásma, ale prodej zboží ve svobodném pásmu je zdanitelným plněním, b) Plátci vzniká povinnost přiznat daň dnem umístění do svobodného pásma, ale prodej zboží ve svobodném pásmu je osvobozeným plněním, c) Plátci nevzniká povinnost přiznat daň dnem umístění do svobodného pásma, ale prodej zboží ve svobodném pásmu je zdanitelným plněním,

16 d) Plátci nevzniká povinnost přiznat daň dnem umístění do svobodného pásma a prodej zboží ve svobodném pásmu je osvobozeným plněním, e) Plátci nevzniká povinnost přiznat daň dnem umístění do svobodného pásma a prodej zboží ve svobodném pásmu je osvobozeným plněním, ale podmínkou pro osvobození je, že zboží musí být z tuzemska vyvezeno ve smyslu 66. 6) Plátce dovezl zboží a navrhuje celnímu úřadu propuštění do volného oběhu. Plátci je vyměřeno celním úřadem clo a je mu fakturována přeprava ze Švýcarska do tuzemska a služby celní deklarace: a) Plátce započte do základu daně pouze základ pro vyměření cla a zaplacené clo, b) Plátce započte do základu daně pouze základ pro vyměření cla a služby poskytnuté celní deklarací, c) Plátce započte do základu daně základ pro vyměření cla, vybrané clo, služby poskytnuté celní deklarací a část přepravy na území EU, d) Plátce započte do základu daně základ pro vyměření cla, vybrané clo, služby poskytnuté celní deklarací a celou přepravu z místa ve třetí zemi do místa určení v tuzemsku, e) Plátce započte do základu daně vybrané clo, služby poskytnuté celní deklarací a celou přepravu z místa ve třetí zemi do místa určení v tuzemsku. 7) Plátce navrhuje umístění zboží před vývozem do svobodného skladu, ve kterém je zboží prodáno další osobě za vyšší cenu. Po určité době navrhuje nový vlastník, aby zboží bylo vráceno zpět do tuzemska: a) Základem daně bude původní cena zboží při umístění do svobodného skladu, b) Základem daně bude rozdíl mezi cenou původní a cenou prodejní, c) Základem daně bude 0, protože umístěním zboží do svobodného skladu bylo zboží vyvezeno, d) Základem daně bude nová cena, navýšena o marži plátce, který zboží prodal ve svobodném pásmu, e) Podle celních předpisů se nejedná o dovoz, a proto zboží nepodléhá dani. 8) Plátce dováží zboží a sazba cla podle celního sazebníku je označena jako zboží prosté cla : a) Takto označené zboží je osvobozeno od cla a tudíž je podle 71 osvobozeno od daně, b) Takto označené zboží není osvobozeno od cla, a proto má plátce povinnost přiznat daň, c) Tzv. nulová sazba cla, jak je označováno zboží prosté cla, je v celním sazebníku stanoveno na roveň institutu osvobození od cla, d) Jestliže je zboží prosté cla, není důvodem řídit se podmínkami stanovenými v 71 a tím je zboží osvobozeno od daně. Výsledky: 1C, 2D, 3E, 4B, 5D, 6C, 7D, 8B. Poskytování služeb.

17 1) U poskytovaných služeb mezi osobami z jiných členských států a osobami z třetích zemí přiznává daň: a) Osoba, která služby poskytuje, bez ohledu na to, která osoba je příjemcem služby, b) Osoba, která služby přijímá, pokud je registrovanou k dani a nemusí mít sídlo nebo provozovnu v místě plnění, c) Osoba, která služby poskytuje, vyjma příjemců z třetích zemí, d) Osoba, která služby přijímá, pokud je osobou povinnou k dani a má sídlo nebo provozovnu v místě, kde je stanoveno místo plnění, e) Osoba, která služby přijímá, pokud je osobou registrovanou k dani a má sídlo nebo provozovnu v místě, kde je stanoveno místo plnění. 2) Osoba povinná k dani podle 5 je osoba: a) Registrovaná k dani v jiném členském státě, b) Neregistrovaná k dani, ale podnikatel v jiném členském státě, c) Pouze zahraniční osoba, bez ohledu, zda je registrovaná v třetí zemi, d) Pouze tuzemská osoba, která je nebo není registrovaná k dani, ale je podnikatelem, e) Všechny osoby, které jsou podnikatelskými subjekty, bez ohledu na to, zda jsou registrovanými k dani. 3) Služby osvobozené od daně znamenají: a) Poskytovatel je osvobozuje od daně a příjemce musí přiznat daň ve svém členském státě nebo ve třetí zemi, b) Poskytovatel je osvobozuje od daně pouze při poskytnutí osobám povinným k dani, c) Poskytovatel je osvobozuje všem osobám, povinným nebo nepovinným k dani a příjemcům služeb nevzniká povinnost přiznat daň, d) Poskytovatel je osvobozuje pouze osobám registrovaným k dani v jiném členském státě nebo zahraničním osobám povinným k dani, e) Poskytovatel je osvobozuje pouze zahraničním osobám povinným k dani. 4) Do řádku 21 DAP a do Souhrnného hlášení s kódem 3 uvádí plátce nebo identifikovaná osoba služby: a) Všechny služby poskytnuté s místem plnění mimo tuzemsko, b) Služby s místem plnění stanoveného podle 9 odst. 1, pokud jsou poskytnuty osobě registrované k dani v jiném členském státě, c) Pouze služby osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, d) Pouze služby s místem plnění mimo tuzemsko, s výjimkou služeb poskytnutých s místem plnění ve třetí zemi, e) Pouze služby poskytnuté osobám povinným k dani, se sídlem v jiných členských státech. 5) Podle 9 odst. 1 se stanoví místo plnění v těchto případech: a) Pouze u poskytnutých služeb osobám povinným k dani se sídlem v tuzemsku, v jiných členských státech a ve třetích zemích,

18 b) Pouze u poskytnutých služeb osobám registrovaným k dani se sídlem v tuzemsku nebo v jiných členských státech, c) Všem osobám, povinným i nepovinným k dani, pokud není místo plnění stanoveno v jiných ustanoveních zákona o DPH, d) Pouze osobám povinným a nepovinným k dani se sídlem ve třetích zemích, e) Všem osobám nepovinným k dani, kdy se musí registrovat k dani v místě plnění poskytovatel služby. 6) Při poskytnutí služby tuzemskou osobou povinnou k dani, ale neplátcem daně, se musí poskytovatel registrovat v tuzemsku: a) Jako plátce daně, při poskytnutí jakékoliv služby s místem plnění mimo tuzemsko pro osobu povinnou k dani podle 6c, b) Jako identifikovaná osoba při poskytnutí jakékoliv služby s místem plnění mimo tuzemsko pro osobu povinnou k dani podle 6i, c) Jako identifikovaná osoba podle 6i, při poskytnutí služby s místem plnění podle 9 odst. 1, pokud je místem plnění jiný členský stát, d) Jako plátce daně podle 6i, při poskytnutí služby s místem plnění podle 9 odst. 1, pokud je místem plnění jiný členský stát, e) Jako identifikovaná osoba podle 6i, při poskytnutí služby s místem plnění ve třetí zemi. 7) Při přijetí služby s místem plnění v tuzemsku tuzemskou osobou povinnou k dani, ale neplátcem, je povinen přiznat daň podle 108 a má nárok na odpočet: a) Příjemce služby, který se musí registrovat k dani v tuzemsku jako osoba identifikovaná podle 6h, ale nemá nárok na uplatnění odpočtu daně, b) Poskytovatel služby podle 6c, jestliže je osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, který daň v tuzemsku odvede, c) Poskytovatel služby podle 6c, jestliže je osobou povinnou k dani se sídlem ve třetí zemi, který daň v tuzemsku odvede, d) Příjemce služby, který se musí registrovat k dani v tuzemsku jako plátce daně podle 6 a má nárok na uplatnění odpočtu daně, e) Příjemce služby, který se musí registrovat k dani v tuzemsku jako osoba identifikovaná podle 6h, avšak pouze u služeb, u kterých bylo místo v tuzemsku stanoveno podle 9 odst. 1, ale nemá nárok na odpočet daně. 8) Při přijetí služby s místem plnění v tuzemsku plátcem nebo identifikovanou osobou, uvádí tyto osoby povinnost přiznat daň podle 108 do těchto řádků DAP: a) Do řádku 5 DAP, bez ohledu na ustanovení, podle kterého bylo místo plnění stanoveno v tuzemsku a bez ohledu na to, která osoba služby poskytla, b) Do řádku 12 DAP, bez ohledu na ustanovení, podle kterého bylo místo plnění stanoveno v tuzemsku a bez ohledu na to, která osoba služby poskytla, c) Do řádku 5 DAP, jestliže u služby bylo stanoveno místo plnění v tuzemsku podle 9 odst. 1 a poskytovatelem služby byla osoba registrovaná k dani v jiném

19 členském státě. Do řádku 12 budou uvedeny ostatní služby s místem plnění v tuzemsku, s výjimkou služeb osvobozených od daně, d) Do řádku 5 DAP, jestliže u služby bylo stanoveno místo plnění v tuzemsku podle 9 odst. 1 a poskytovatelem služby byla osoba registrovaná k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osoba povinná k dani. Do řádku 12 budou uvedeny ostatní služby s místem plnění v tuzemsku, e) Do řádku 5 DAP je uvede pouze plátce daně, jestliže u služby bylo stanoveno místo plnění v tuzemsku podle 9 odst. 1 a poskytovatelem služby byla osoba registrovaná k dani v jiném členském státě. Identifikovaná osoba a plátce daně uvede do řádku 12 DAP ostatní služby s místem plnění v tuzemsku, s výjimkou služeb osvobozených od daně. 9) Podle 108 vzniká plátci a identifikované osobě povinnost přiznat daň, pokud je služba poskytnuta s místem plnění v tuzemsku a služby poskytla osoba neusazená v tuzemsku podle 4 odst. 4 písm. n). Osoba neusazená v tuzemsku je: a) Osoba povinná k dani, se sídlem nebo provozovnou v jiném členském státě, b) Osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která nemá v tuzemsku sídlo ani provozovnu, c) Osoba povinná k dani, se sídlem v jiném členském státě, registrovaná i neregistrovaná a zahraniční osoba, které nemají v tuzemsku sídlo nebo provozovnu, d) Osoba registrovaná k dani v jiném členském státě a zahraniční osoba povinná k dani, které nemají v tuzemsku sídlo nebo provozovnu, e) Všechny osoby povinné i nepovinné k dani, které nemají v tuzemsku sídlo nebo provozovnu. 10) U služby poskytnuté s místem plnění v tuzemsku osobou povinnou k dani, ale neregistrovanou k dani, která má sídlo v jiném členském státě, vzniká povinnost přiznat daň v tuzemsku: a) Povinnost přiznat daň nevzniká, protože službu poskytuje osoba neregistrovaná k dani, b) Povinnost přiznat daň vzniká plátci i identifikované osobě, c) Povinnost přiznat daň nevzniká tuzemské osobě povinné k dani, ale neplátci a tuzemské osobě nepovinné k dani, d) Povinnost přiznat daň vzniká plátci, identifikované osobě i osobě nepovinné k dani, e) U všech poskytnutých služeb vzniká poskytovateli povinnost registrace k dani v jeho členském státě, stává se osobou registrovanou v jiném členském státě a následně vzniká plátci a osobě identifikované povinnost přiznat daň. Výsledky: 1D, 2E, 3C, 4B, 5A, 6C, 7A, 8C, 9C, 10B. Poskytnuté služby v konkrétních případech:

20 1) Slovenský živnostník, neregistrovaný k dani na Slovensku provede stavební práce v tuzemsku, tuzemskému živnostníkovi, který má budovu v majetku. Daň přizná: a) Nikdo, protože ani jeden ze živnostníků není registrován k dani, b) Tuzemský živnostník se musí registrovat k dani jako plátce daně podle 6h, přizná daň a má nárok na odpočet daně, c) Tuzemský živnostník, se musí registrovat jako identifikovaná osoba podle 6h, protože službu poskytuje osoba neusazena v tuzemsku. Nemá nárok na odpočet daně, d) Tuzemský živnostník, jako identifikovaná osoba podle 6h, protože službu poskytuje osoba neusazena v tuzemsku. Uplatní nárok na odpočet daně, e) Slovenský živnostník se musí registrovat k dani v tuzemsku jako identifikovaná osoba podle 6h a odvede v tuzemsku daň. 2) Tuzemský dopravce, plátce daně, uskuteční přepravu z Prahy do Brna pro slovenskou firmu neregistrovanou k dani na Slovensku. Kdo přizná daň: a) Dopravce uplatní podle 9 odst. 1 přenos povinnosti přiznat daň na osobu povinnou k dani se sídlem na Slovensku, b) Dopravce neuplatní přenos povinnosti přiznat daň podle 9 odst. 1 na osobu povinnou k dani se sídlem na Slovensku, protože není registrována k dani a uplatní tuzemskou daň, c) Dopravce neuplatní přenos povinnosti přiznat daň podle 9 odst. 1 na osobu povinnou k dani se sídlem na Slovensku, protože přeprava je uskutečněna a spotřebována v tuzemsku a uplatní tuzemskou daň, d) Přeprava bude osvobozena od daně, protože příjemce služby není registrován k dani a nemohl by uplatnit nárok na odpočet daně, e) Slovenský objednatel přepravy se musí v tuzemsku registrovat k dani podle 6 jako plátce daně a dopravce uplatní tuzemskou daň a objednatel přepravy uplatní nárok na odpočet daně. 3) Tuzemský živnostník, tlumočník, poskytuje tlumočnické služby v tuzemsku ruské firmě. Kdo přizná daň: a) Tuzemský tlumočník je osobou povinnou k dani a musí se podle 6i registrovat jako identifikovaná osoba a uplatní přenos povinnosti přiznat daň na ruskou firmu, b) Tuzemský tlumočník je osobou povinnou k dani, ale nemusí se podle 6i registrovat jako identifikovaná osoba a jako neplátce nemůže uplatnit daň, ani přenos povinnosti přiznat daň na ruskou firmu, c) Tuzemský tlumočník je osobou povinnou k dani a musí se podle 6 registrovat jako plátce daně a uplatní přenos povinnosti přiznat daň na ruskou firmu, d) Tlumočnická služba byla spotřebována v tuzemsku a tlumočník se musí registrovat k dani jako plátce daně podle 6 a uplatní tuzemskou daň, e) Tlumočnická služba byla spotřebována v tuzemsku a tlumočník se musí registrovat k dani jako identifikovaná osoba podle 6 a uplatní tuzemskou daň.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Správa daně v tuzemsku. 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí.

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

IV. Dovoz zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

IV. Dovoz zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. IV. Dovoz zboží Dovoz zboží je definován v 20 ZDPH jako vstup zboží z třetí země na území Společenství. Zboží, které vstupuje na území Společenství se nachází v režimu tranzit. Jestliže je režim tranzit

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

K 2 Princip reverse charge

K 2 Princip reverse charge K 2 Princip reverse charge POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V RÁMCI EU K2 strana 1 S uplatněním principu přenesení daňové povinnosti z poskytovatele služby na příjemce, který je označován jako tzv. reverse charge princip,

Více

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 1 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně Úplné znění Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně (1) Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který

Více

DPH. a účtování. přeprava, dovoz, vývoz, služby. 266 příkladů z praxe. Svatopluk Galočík, František Louša

DPH. a účtování. přeprava, dovoz, vývoz, služby. 266 příkladů z praxe. Svatopluk Galočík, František Louša přeprava, dovoz, vývoz, služby osoba neusazená v tuzemsku u přepravy identifikovaná osoba u přepravy datum uskutečnění u přepravy daňové doklady při dovozu a vývozu základ daně při dovozu é Svatopluk Galočík,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 VY_32_INOVACE_EKO175

Více

DPH. a účtování. přeprava, dovoz, vývoz, služby. 266 příkladů z praxe. Svatopluk Galočík, František Louša

DPH. a účtování. přeprava, dovoz, vývoz, služby. 266 příkladů z praxe. Svatopluk Galočík, František Louša přeprava, dovoz, vývoz, služby osoba neusazená v tuzemsku u přepravy identifikovaná osoba u přepravy datum uskutečnění u přepravy daňové doklady při dovozu a vývozu základ daně při dovozu é Svatopluk Galočík,

Více

Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem

Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem Mgr. Milan Tomíček Staněk, Tomíček & Partners, s.r.o. Široká36/5, Praha 1, 11000 Tel: +420 221990455 E-mail: tomicek@stanek-tomicek.com

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

8.2. Daň z přidané hodnoty

8.2. Daň z přidané hodnoty 8.2. Daň z přidané hodnoty Základním předpisem pro oblast DPH je Směrnice Rady ES 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006. V České republice je problematika daně upravena zákonem č. 235/2004 Sb. ve znění

Více

Informace Ministerstva financí pro plátce DPH k vybraným ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Informace Ministerstva financí pro plátce DPH k vybraným ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Informace Ministerstva financí pro plátce k vybraným ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty V souvislosti se vstupem do Evropské unie musela Česká republika jako členský stát přizpůsobit

Více

UPLATŇOVÁNÍ DPH V SILNIČNÍ PŘEPRAVĚ ZBOŽÍ A OSOB V ROCE 2010 1. ROZDĚLENÍ PŘÍJEMCŮ SLUŽEB PODLE JEJICH STATUSU

UPLATŇOVÁNÍ DPH V SILNIČNÍ PŘEPRAVĚ ZBOŽÍ A OSOB V ROCE 2010 1. ROZDĚLENÍ PŘÍJEMCŮ SLUŽEB PODLE JEJICH STATUSU UPLATŇOVÁNÍ DPH V SILNIČNÍ PŘEPRAVĚ ZBOŽÍ A OSOB V ROCE 2010 Novela zákona o DPH 1 účinná k 1. lednu 2010 v mnohém změnila pravidla uplatňování DPH, zejména pokud jde o určování místa plnění při poskytování

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Začínáte? Daň z přidané hodnoty. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? Daň z přidané hodnoty. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Daň z přidané hodnoty Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. DPH (daň z přidané hodnoty) Zákon o DPH (235/2004

Více

C E L N Í S P R Á V A Č R Generální ředitelství cel

C E L N Í S P R Á V A Č R Generální ředitelství cel C E L N Í S P R Á V A Č R Generální ředitelství cel Vnitřní pokyn č. : 63 / 2004 Věc : Postup celních úřadů při aplikaci ustanovení 23 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném

Více

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1 Dovoz zboží a služeb 1 Obsah Dodání zboží z členských zemí EU...2 1. přijatá faktura...2 Poznámka pro podvojné účetnictví...2 2. reverse charge...3 Podvojné účetnictví...3 Daňová evidence...5 Dovoz zboží

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO172

Více

Vracení DPH osobám se zdravotním postižením

Vracení DPH osobám se zdravotním postižením Vracení DPH osobám se zdravotním postižením 2.8.2008 Na základě častých dotazů zpracovalo Ministerstva financí sdělení k vracení DPH osobám se zdravotním postižením podle 85 zákona č. 235/2004 Sb., o dani

Více

ování DPH v praktických

ování DPH v praktických Poskytování služeb z pohledu uplatňov ování DPH v praktických příkladech. Marek Reinoha poradce v oblasti cel a unijního obchodu Pro správné uplatnění DPH při poskytování služeb nebo při jejich přijímání,

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

Novela zákona o DPH od roku 2013

Novela zákona o DPH od roku 2013 Novela zákona o DPH od roku 2013 Ing. Jana Rybáková daňový poradce 2. Novely pro rok 2013 stav projednávání Vládní návrh novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (sněmovní tisk 773) technická

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Daň z přidané hodnoty z.č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Daň z přidané hodnoty z.č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů Daň z přidané hodnoty z.č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů je universální daní ze spotřeby jedná se o daň teoreticky i aplikačně složitou, hlavně po vstupu ČR do EU Mechanizmus fungování daně

Více

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka

Více

Vybraná ustanovení daňových zákonů u elektronického obchodu

Vybraná ustanovení daňových zákonů u elektronického obchodu Vybraná ustanovení daňových zákonů u elektronického obchodu Mgr. Magdaléna Vyškovská Daňový poradce PETERKA & PARTNERS v.o.s. advokátní kancelář 25. 11. 2010 1 Obsah I. Daň z příjmů II. DPH 2 I. Daň z

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

DPH ve vztahu k EU a třetím zemím. Barbora Bezděková

DPH ve vztahu k EU a třetím zemím. Barbora Bezděková DPH ve vztahu k EU a třetím zemím Barbora Bezděková Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT V bakalářské práci se zabývám problematikou daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) ve vztahu k Evropské unii a třetím

Více

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Zákon č. 302/2008 Sb. - účinný od 1.1.2009 celkem 313 bodů novely (většina technických) Z důvodové zprávy sladění

Více

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Postupy při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (vydáno pro vnitřní potřebu řešitelů a spoluřešitelů

Více

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 INFORMACE Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 1. Hlavní změny při opravě základu daně a výše daně a při opravě výše daně v jiných případech Od 1.4.2011

Více

Dobrovolná registrace. 3165 6f ZDPH. Registrace zbytkové části skupiny. 3167 6d a 94. skupinová registrace

Dobrovolná registrace. 3165 6f ZDPH. Registrace zbytkové části skupiny. 3167 6d a 94. skupinová registrace DPH_2013_Sestava 1 20.2.13 14:17 Stránka 21 da ň OV é S U b J e K t y 3165 3168 a zaplatit daň z tohoto plnění. tyto osoby se stávají plátci dnem uskutečnění plnění, z něhož jim vznikla v tuzemsku povinnost

Více

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika Přenesení daňové povinnosti DPH metodika JUDr. Bohumír Čech ZÁKON č. 47 ze dne 9. února 2011, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 92a Režim přenesení

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR

Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR INFORMACE ke změnám v DPH od 1. 1. 2011 Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/dane_poplatky_10660.html

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011 Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy (pozn. pro všechny dotazy v příkladech je pro názornost použito z hlediska výpočtu daně určité zjednodušení A) Zálohy přijaté

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

Dodací doložky INCOTERMS, zahraniční obchod z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů. Marek Reinoha poradce v oblasti cel a unijního obchodu

Dodací doložky INCOTERMS, zahraniční obchod z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů. Marek Reinoha poradce v oblasti cel a unijního obchodu Dodací doložky INCOTERMS, zahraniční obchod z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů Marek Reinoha poradce v oblasti cel a unijního obchodu INCOTERMS 2010 DODACÍ DOLOŽKA OBECNĚ doložky INCOTERMS nejsou

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Spotřební daně 2011 Charakteristika a právní úprava Nepřímé

Více

Daň z přidané hodnoty (I) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (I) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Předmět daně. 3. Uskutečnění zdanitelného plnění a daňová povinnost. 4. Daňové doklady. 5. Základ daně, sazby daně a výpočet daně. Daňový systém ČR Pro

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY pracovní sešit 2014 Petr Kout Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo duben 2014 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - pracovní sešit 2014 Vydala

Více

DPH u nemovitostí a ve výstavbě

DPH u nemovitostí a ve výstavbě DPH u nemovitostí a ve výstavbě 2. aktualizované vydání 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Novela od 1. dubna 2011 přinesla tyto zásadní změny: Str. 72 Vymezení, bytového domu, rodinného domu a bytu bylo z 4

Více

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012 strana 10 Vznik povinnosti přiznat DPH Charakteristika plátce Plátce, který vede účetnictví. Plátce, který nevede účetnictví a před DUZP přijímá úplatu na zdanitelné plnění. Den přijetí úplaty, pokud je

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

23) DANĚ NEPŘÍMÉ Členění nepřímých daní: Daň z přidané hodnoty Spotřební daně Ekologické daně Nepřímé daně Daň z přidané hodnoty dle zákona

23) DANĚ NEPŘÍMÉ Členění nepřímých daní: Daň z přidané hodnoty Spotřební daně Ekologické daně Nepřímé daně Daň z přidané hodnoty dle zákona 23) DANĚ NEPŘÍMÉ Členění nepřímých daní. Zákony. DPH předmět daně, poplatník a plátce, registrace, sazby daně, osvobození od daně, zdaňovací období, správa daně, náležitosti daňového dokladu, daňová povinnost

Více

Zákon o dani z přidané hodnoty Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

Zákon o dani z přidané hodnoty Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Zákon o dani z přidané hodnoty Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 26 Rozeslána dne 1. dubna 2009 Cena Kč 109, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 26 Rozeslána dne 1. dubna 2009 Cena Kč 109, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 26 Rozeslána dne 1. dubna 2009 Cena Kč 109, O B S A H : 85. Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá z pozdějších změn

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Clo a spotřební daně-selektivní daně ze spotřeby

Clo a spotřební daně-selektivní daně ze spotřeby Clo a spotřební daně-selektivní daně ze spotřeby Clo Nepřímá daň na dovážené zboží Je to též zákonem daná, povinná, nenávratná a neekvivalentní platba Je příjmem centrálního rozpočtu (vstupem do EU 75%

Více

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1. Vedlejší výdaje. Sekce metodiky a výkonu daní. Č. j.: 37111/15/7100-20118-012884

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1. Vedlejší výdaje. Sekce metodiky a výkonu daní. Č. j.: 37111/15/7100-20118-012884 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j.: 37111/15/7100-20118-012884 Nejčastější dotazy k aplikaci 92f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

Více

Zákon o dani z přidané hodnoty

Zákon o dani z přidané hodnoty Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 235/2004 Sb Zákon o dani z přidané hodnoty Ve znění: 296/2007 Znění platné od 1.1.2008 do 31.12.2010 Zákon o dani z přidané hodnoty ČÁST PRVNÍ HLAVA

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Michaela Voráčková Jan Zábrodský. 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008

Michaela Voráčková Jan Zábrodský. 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008 Michaela Voráčková Jan Zábrodský 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008 Předmět daně 1 Tabákové výrobky Minerální oleje Líh Víno & meziprodukty Pivo 2 Správce daně = celní úřady a ředitelství

Více

Změny zákona 235/2002 ( zákona o DPH) ve znění k 1.1.2013

Změny zákona 235/2002 ( zákona o DPH) ve znění k 1.1.2013 Změny zákona 235/2002 ( zákona o DPH) ve znění k 1.1.2013 Od 1.1.2013 platí poměrně rozsáhlá novela zákona o DPH. Meiálně zajímavým tématem se staly pouze sazby DPH, ale příslušná technická novela veřejně

Více

Shrnutí nejvýznamnějších změn. Definice provozovny

Shrnutí nejvýznamnějších změn. Definice provozovny Novela zákona o dani z přidané hodnoty Shrnutí nejvýznamnějších změn Dne 19. srpna 2008 vyšla pod číslem 302/2008 ve Sbírce zákonů novela zákona o dani z přidané hodnoty. Tato novela přináší změny zákona

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_16_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Zdaňovací období: je kalendářní měsíc, plátce se může rozhodnout,

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015

Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015 Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015 Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH ) s účinností od 1. ledna

Více

Obsah. 1 Spotřební daně v ČR... 13

Obsah. 1 Spotřební daně v ČR... 13 Obsah Úvodem... 11 1 Spotřební daně v ČR... 13 2 Dva principy výběru daní a jejich využití u spotřebních a ekologických daní... 19 2.1 Princip země původu (výroby)... 20 2.1.1 Princip země původu ve vztahu

Více

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ.

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Obsah a text 235/2004 Sb. - stav k 31.12.2012 Změna: 235/2004 Sb., 635/2004 Sb., 669/2004 Sb. Změna: 124/2005 Sb. Změna: 215/2005 Sb., 217/2005 Sb. Změna: 377/2005 Sb. Změna: 441/2005 Sb. Změna: 545/2005

Více

INTRASTAT a DPH v příkladech 2. aktualizované vydání. JUDr. Svatopluk Galočík, Josef Jelínek. Edice Účetnictví a daně

INTRASTAT a DPH v příkladech 2. aktualizované vydání. JUDr. Svatopluk Galočík, Josef Jelínek. Edice Účetnictví a daně Edice Účetnictví a daně JUDr. Svatopluk Galočík, Josef Jelínek INTRASTAT a DPH v příkladech 2. aktualizované vydání Vydala GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7, jako svou 3 611. publikaci Realizace

Více

Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012

Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012 Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012 Obsah 1. Úvod... 1 2. Předmět plnění... 2 3. Daňové přiznání k DPH (pro potřeby účetních)... 2 4. Evidence

Více

11.2 Novela zákona o DPH, účinná od 1. ledna 2013 2. část

11.2 Novela zákona o DPH, účinná od 1. ledna 2013 2. část Účetnictví, daně a právo v praxi Rubrika 11 strana 1/8 11.2 Novela zákona o DPH, účinná od 1. ledna 2013 2. část Ing. Ondřej Burian, Ing. Jan Zábrodský Za účelem zvýšení přehlednosti zákona byly 10d a

Více

DPH. výklad s příklady. Svatopluk Galočík, Oto Paikert. výklad všech paragrafů zákona se zvýrazněním všech novel od 1. 1. 2014

DPH. výklad s příklady. Svatopluk Galočík, Oto Paikert. výklad všech paragrafů zákona se zvýrazněním všech novel od 1. 1. 2014 Svatopluk Galočík, Oto Paikert DPH 2014 výklad s příklady výklad všech paragrafů zákona se zvýrazněním všech novel od 1. 1. 2014 rekodifikace soukromého práva a DPH korporace a DPH osoba neusazená, identifikovaná

Více

etwork enterprise europe DPH při přeshraničním poskytování služeb v EU

etwork enterprise europe DPH při přeshraničním poskytování služeb v EU etwork enterprise europe DPH při přeshraničním poskytování služeb v EU Aktualizované a doplněné vydání 2010 DPH při přeshraničním poskytování služeb v EU Aktualizované a doplněné vydání platné k 1.1. 2010

Více

CUSTOMS ASPECTS OF LOGISTICS

CUSTOMS ASPECTS OF LOGISTICS CUSTOMS ASPECTS OF LOGISTICS 15 th International Scientific Conference Blanka Kalupová 1 ABSTRACT The contribution deals with customs issues in relation to logistics and logistics services through the

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

DPH. výklad s příklady. DPH 2013 výklad s příklady NAKLADATELSTVÍ VÁM NABÍZÍ ODBORNÉ ČASOPISY. www.bilance.cz. Svatopluk Galočík, Oto Paikert

DPH. výklad s příklady. DPH 2013 výklad s příklady NAKLADATELSTVÍ VÁM NABÍZÍ ODBORNÉ ČASOPISY. www.bilance.cz. Svatopluk Galočík, Oto Paikert Měsíčník ÚČETNICTVÍ je určen převážně všem účetním, auditorům, daňovým poradcům, ekonomům a podnikatelům. Jeho odběrateli jsou jak fyzické osoby, tak i firmy všech velikostí. Rozsah 64 stran A4 roční předplatné

Více

DPH ve vztahu k EU a třetím zemím. Denisa Žemlíková

DPH ve vztahu k EU a třetím zemím. Denisa Žemlíková DPH ve vztahu k EU a třetím zemím Denisa Žemlíková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou daně z přidané hodnoty ve vztahu k Evropské unie a třetím zemím. Teoretickým

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 Výdaje uplatněné v paušální výši ( 7 odst. 7, 9 odst. 4 a 10 odst. 4 zákona o daních z příjmů) Druh činnosti výdajový paušál platný

Více

Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny

Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny PRACOVNÍ VERZE Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny Jana Šťovíčková 1. listopadu 2007 Obsah prezentace 1. Uplatnění DPH Obchodování na Energetické burze Legislativa k uplatnění DPH Místo plnění Předmět

Více

Zákon č. 235/2004 Sb.

Zákon č. 235/2004 Sb. Zákon č. 235/2004 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 635/2004 Sb., zákonem č. 669/2004 Sb., zákonem č.

Více

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 V návaznosti na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 v platném znění, dochází počínaje dnem 1. 4. 2015

Více

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015. Vážení obchodní přátelé,

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015. Vážení obchodní přátelé, TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Vážení obchodní přátelé, V těchto Tax Fresh si Vás dovolujeme informovat o zcela nové povinnosti plátců DPH podávat takzvaná

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Ing. Ladislav Pitner Ing. Václav Benda DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY S KOMENTÁŘEM K 1. 5. 2013 8. aktualizované vydání edice daně Novelizace, které byly přijaté a již publikované ve Sbírce zákonů a jejichž účinnost

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2015 srpen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2015 srpen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2015 srpen 2015

Více

Informace pro klienty společností K auditing, s.r.o. a Ing. Zdeněk Kříž

Informace pro klienty společností K auditing, s.r.o. a Ing. Zdeněk Kříž Informace pro klienty společností K auditing, s.r.o. a Ing. Zdeněk Kříž Změny v oblasti daní od 1.1.2013 Vážení klienti, dovolte nám popřát vám všem vše nejlepší a spoustu osobních a pracovních úspěchů

Více

Informace Změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně od 1. 4. 2011

Informace Změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně od 1. 4. 2011 Informace Změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně od 1. 4. 2011 Cílem této informace je upozornit na zásadní změny, ke kterým s účinností od 1. 4. 2011 dochází v pravidlech pro rozsah,

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

Uplatňování DPH u nemovitostí (3. část) Daň z přidané hodnoty obytných staveb a daňová omezení pro pronajímatele

Uplatňování DPH u nemovitostí (3. část) Daň z přidané hodnoty obytných staveb a daňová omezení pro pronajímatele Uplatňování DPH u nemovitostí (3. část) Daň z přidané hodnoty obytných staveb a daňová omezení pro pronajímatele Ing. Martin Špád, Savino & Partners s.r.o. která se uskutečňují ve sjednaném rozsahu a sjednaných

Více

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce Ing. Vladimír Šretr daňový poradce D A Ň O V Á I N F O R M A C E Problematika ručení u DPH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 5 DANĚ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání: testové otázky,

Více

Spotřební daně. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Spotřební daně. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Charakteristika spotřebních daní. 2. Předmět spotřebních daní. 3. Osvobození od daně. 4. Plátci daně. 5. Správa daně. 6. Zdaňování minerálních olejů. 7.

Více

Daňový systém v ČR. Filip Rufer

Daňový systém v ČR. Filip Rufer + Daňový systém v ČR Filip Rufer + Co to je a k čemu slouží daň je povinná, nenávratná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu neekvivalentní neexistuje nárok na adekvátní plnění za daň, neúčelovou

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Základ daně. (3) Základ daně také zahrnuje. b) spotřební daň,^24) pokud zákon nestanoví jinak v 41, 71c

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Základ daně. (3) Základ daně také zahrnuje. b) spotřební daň,^24) pokud zákon nestanoví jinak v 41, 71c VYBRANÁ USTANOVENÍ 36 Základ daně (3) Základ daně také zahrnuje b) spotřební daň,^24) pokud zákon nestanoví jinak v 41, 71c (1) Dovoz zboží cestujícím v případě, že se jedná o dovoz tabákových výrobků,

Více

1. Úvod. 2. Vznik ručitelského vztahu. Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní. č. j. 7688/11 3210 010165

1. Úvod. 2. Vznik ručitelského vztahu. Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní. č. j. 7688/11 3210 010165 Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní Informace GFŘ k institutu ručení podle ust. 109 a 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění po novele zákona od 1. 4. 2011

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2015 květen/červen

Více

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č..

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č.. S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního programu města Hrádek nad Nisou pro rok 2015, Podprogram. schválená Radou/Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne usnesením č. Smluvní

Více