Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, Tábor , fax IČO , Bankovní spojení: /5500 Výroční zpráva za rok 2006

2 Slovo úvodem: Rok 2006 byl rokem, který byl ve znamení příprav na revoluci v sociálních službách na zákon č. 108/2006 Sb.,o sociálních službách. Této skutečnosti byl zcela podřízen chod organizace zejména v posledních měsících roku Byl započat proces vytváření a zavádění Standardů kvality sociálních služeb, byly vytvářeny nové sazebníky poskytovaných služeb, nové smlouvy s uživateli, příprava na organizační a strukturální změny, na změnu systému financování atd. Za zmínku však zcela jistě stojí i další mimořádné aktivity G-centra Tábor. Za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví byla zřízena poradna pro osoby trpící Alzheimerovou chorobou a pečující rodiny. Součástí tohoto projektu bylo i vydání informační brožury, která poskytuje primární informace o této chorobě, včetně důležitých kontaktů. ( poradna funguje od října 2005) Pro seniory města Tábor byly připraveny nové aktivity - kurzy anglického a německého jazyka, které se těšily veliké oblibě. K pravidelným akcím a zájezdům přibyl v roce 2006 i historicky první zahraniční dvoudenní zájezd seniorů do partnerského města Welsu. Toto město také navštívilo v rámci 5 denní stáže několik pracovníků G-centra Tábor za finanční podpory Dispozičního fondu zahraniční spolupráce. Pečovatelská služba v roce 2006 rozšířila své služby o sobotní rozvozy obědů. Počáteční zájem asi 40 seniorů se rychle rozšířil na 60 odběratelů. Denní stacionář pro seniory otevřel své služby nově i klientům se středním stupněm závislosti na jiné osobě a rozšířil provozní dobu na dvanáct hodin denně. Na základě dlouhotrvající a stupňující se poptávky po tzv. přechodném ubytování došlo v r k navýšení celkové kapacity této služby z třech na celkem pět lůžek ve třech ubytovacích jednotkách. Závěrem hodnocení a ohlédnutí se za rokem 2006 mi dovolte poděkovat všem zaměstnancům G-centra Tábor za jejich úsilí a práci. Vedoucím jednotlivých středisek patří zvláštní dík za práci přesčas bez nároku na odměnu, iniciativu a nasazení, bez kterého by G-centrum Tábor nepatřilo mezi nejlepší zařízení svého druhu. Jiří Horecký, B.A. ředitel G-centra Tábor

3 G-centrum Tábor Domov pro seniory zdravotní úsek Zdravotní a ošetřovatelská péče byla zajišťována našim klientům kvalifikovaným personálem nepřetržitě 24 hodin denně, v souladu s uspokojením bio-psycho-sociálních potřeb, s důrazem na respektování jedinečnosti každého klienta. Zvýšená ošetřovatelská péče byla zaměřena zejména na klienty, kteří se v důsledku změn zdravotního či psychického stavu stali zcela či částečně nesoběstační. Tato péče spočívala v zajišťování základních potřeb těchto klientů (hygiena, výživa ), v prevenci možných rizik (dekubity, sebepoškození ) v řádném plnění ordinací lékařů. Vybavenost- během roku došlo k navýšení počtu těchto klientů a přestože vybavenost našeho zařízení pro zajištění kvalitní péče a maximálního komfortu je na velmi dobré úrovni, bylo zapotřebí dokoupit další aktivní antidekubitní matrace, pojízdné jídelní stolky, mechanický vozík a pro snížení zátěže personálu čtyři systémy pro transfer klientů. Dokumentace zdravotní a ošetřovatelská péče byla řádně dokumentována, zdravotnická písemně, ošetřovatelská v elektronické podobě. Selen začátkem roku nám byla pracovníky endokrinologického ústavu v Praze nabídnuta spolupráce na výzkumu množství selenu v lidském organismu. Do tohoto projektu se dobrovolně přihlásilo 33 našich klientů, kteří budou po dobu pěti let zdarma užívat selen, absolvují dvakrát v roce odběry krve, vyšetření štítné žlázy pomocí ultrazvuku a psychologické testy. Za tuto spolupráci obdrží klienti i G-centrum jednou ročně finanční odměnu. Lékařská péče v zařízení ordinoval třikrát týdně praktický lékař, jedenkrát za měsíc odborný lékař - psychiatr. Na ostatní odborná vyšetření byl klientům zajištěn odvoz v případě potřeby i doprovod. Rehabilitační péče je důležitou součástí ošetřovatelské péče, na předpis lékaře ji zajišťovali dva odborní pracovníci fyzioterapeuti. Klienti měli možnost využít léčebné tělesné výchovy (individuální i skupinové), vodoléčebných procedur (perličkové koupele s možností relaxace, vířivky na ruce), elektroléčebné procedury diadynamické proudy, dále ultrazvuk a biolampy.význam a efektivitu prokázal přístroj pro aplikaci magnetické stimulace, který byl zakoupen v roce 2005, klienti po této terapii pociťují značnou úlevu od bolesti. Fyzioterapeuti prováděli masáže, nácvik chůze, pasivní cvičení na lůžku, ergoterapii a jízdu na rotopedu. Personální změny - bylo přijato pět pracovníků na pozici PZP, dva z nich přešli na sociální úsek. PZP 1 osoba (ukončení dohodou) SZP-1 osoba (ukončení dohodou) I v tomto roce pokračovala spolupráce s Odborným učilištěm, Praktickou školou obor pečovatel ze Soběslavi, žáci zde vykonávali odbornou praxi pod vedením jejich instruktorky 4 hod. denně, pět dnů v týdnu. Složení ošetřovatelského týmu - vrchní sestra; 2x staniční sestra; 11x SZP; 9x NZP; 10x PZP; 2x fyzioterapeut. Zdravotní sestry jsou registrovány k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Vzdělávání - dva pracovníci si zvyšují svoji kvalifikaci formou dálkového studia na SZŠ v Táboře. Pracovníci ošetřovatelského týmu si prohlubovali své znalosti absolvováním odborných kurzů a seminářů probíhajících přímo v našem zařízení nebo využívali externích nabídek.

4 seminář Komunikace a přístup k problémovému klientovi ( PhDr. Frnoch) 4 pracovníci seminář - Možné dopady zákona o soc. službách + supervize org. soc. služeb 1 pracovnice seminář Tvorba ošetřovatelských standardů (M.Sc. Šanderová MBA, R.S.) 18 pracovníků seminář Vedení procesu změny v soc.službách, Léčba psychofarmaky ( Mgr. Sembdner )7 pracovníků seminář Dopad nového zákona o sociální péči v praxi Ošetřovatelská dokumentace v praxi (MUDr. Procházková, pí. Jůzová) 3 pracovníci seminář Komunikační dovednosti ( PhDr. Frnoch) 2 pracovníci konference- Senior Libiny trendy v soc. bydlení a změny životního stylu seniorů 1 pracovník seminář Zákon o sociálních službách, financování pracovníků, Prevence problémového chování u lidí s mentálním postižením (Mgr. Sembdner) 14 pracovníků kurz Práce s PC 4 pracovníci seminář Bolest, jako ošetřovatelský problém ( Dis. Kamila Ondráčková ) 17 pracovníků G-centrum Tábor Domov pro seniory sociální úsek Provozní záležitosti Činnost sociálních pracovníků probíhala podle schválených koncepčních plánů. Adaptační proces pro nově příchozí klienty využívaný od loňského roku se osvědčil, pomáhal klientům snáze se vyrovnat se změnou prostředí a změnou dosavadního způsobu života. Adaptačním procesem prošlo 24 klientů. Na úseku sociálních pracovníků bylo vytvořeno nové pracovní místo pro zajištění agendy Přechodného pobytu v souvislosti s navýšením počtu lůžek. V září byl zahájen dlouhodobý projekt Senioři na cestách. Klienti G centra šlapou na rotopedech, počty ujetých kilometrů se sčítají. Do projektu se zapojilo 9 klientů a za tři měsíce společně ujeli 380 km. V září také proběhlo stěhování Domovinky z budovy G centra do DPS Čekanice. Uvolněné prostory byly upraveny na společenskou místnost. Konec roku 2006 byl přípravou na nabytí účinnosti zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách. přechodný pobyt bude zajišťovat nově vytvořené středisko Odlehčovací služby. Byly připravovány Smlouvy o poskytnutí sociální péče v G centru, Smlouvy pro Odlehčovací služby, Domácí řád G centra, Domácí řád pro klienty Odlehčovacích služeb, Sazebníky, Žádosti o umístění do G centra, Žádosti o poskytnutí Odlehčovací služby, systém vyúčtování služeb v Domově pro seniory a pro Odlehčovací služby. Přechodný pobyt Přechodný pobyt je pobytová služba poskytovaná osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem je poskytnout pečujícímu příp. rodině podporu, možnost odpočinku a regeneraci sil. Služba je poskytována v maximální délce 8 týdnů.

5 V září 2006 došlo k navýšení o dvě lůžka. Současná kapacita je pět lůžek (jeden jednolůžkový a dva dvoulůžkové pokoje). Počet žadatelů: 99 Počet umístěných: 57 Počet dnů využití: 951 Pravidelné akce - individuální péče o klienty - poslech vážné a dechové hudby - čtení románů ve společenské místnosti - videoprojekce dokumentů a filmů - oslavy narozenin klientů - výuka práce na PC - posezení v atriu společenské hry - bystření paměti - návštěvy Divadla Oskara Nedbala Tábor - návštěvy galerií, výstav, koncertů v Táboře - vycházky a výlety - hraní ruských kuželek Aktivity jsou pro klienty připravovány denně podle plánovaných programových záměrů. Terapie - muzikoterapie - arteterapie - ergoterapie ( zajišťují rehabilitační sestry ) - hydroterapie ( zajišťují rehabilitační sestry ) Péče o zdraví - přednáška Vliv selenu na zdraví seniorů - přednáška firmy ORTOPEDIK - přednáška Stáří a stárnutí MUDr. Apetauer - přednáška Stáří a biomedicína MUDr. Slabý - poradna pro diabetiky pí Průchová - poradna pro sluchově postižené Akce v roce novoroční turnaj v kuželkách - přednáška Lumíra Slabého Exotická Indie - vystoupení kouzelníka - návštěva muzea Šechtl a Voseček - masopust - přednáška Radoslava Kacerovského Botanická zahrada - vystoupení dětí ze ZŠ Sezimovo Ústí - vystoupení Anny Kordič Zpívající Dalmácie - turnaj v ruských kuželkách G-centrum x ÚSP Klíček - vystoupení dětí z MŠ + vystoupení klientů Velikonoční pásmo - vernisáž obrazů Pavla Hejhala - velikonoční pomlázka - turnaj v ruských kuželkách G centrum x Wels - jarní posezení v zahradě - opékání buřtů na Harrachovce - čarodějnický rej - vystoupení souboru Písnička - vystoupení souboru Domino

6 - dětská vikariátní pouť - vystoupení dětí ze ZŠ Choustník - hudební vystoupení p. Šácha - II.Turnaj v kuželkách mezi jihočeskými DD - přednáška Osobnosti českého národa - zábavné odpoledne s dětmi z MŠ - přednáška Dr. Zity Jan Hus v českých národních tradicích - čajový dýchánek reminiscenční terapie - vystoupení skupiny Spadané listí - vystoupení Cirkus Berousek - zábavné odpoledne stolní hry v zahradě - vystoupení studentů táborského gymnázia - Táborská setkání - zahájení akce Senioři na cestách - podzimní čarování s dětmi z MŠ - turnaj v ruských kuželkách G centrum x ÚSP Klíček - slavnostní otevření společenské místnosti - oslava Senioři na cestách dojezd do Českých Budějovic - povídání o dušičkách - uctění památky zesnulých (návštěvy hřbitovů Nový hřbitov, Klokoty + sváteční mše za zamřelé v Klokotech) - Martinské posvícení - výstava věnců a výrobků na dušičky - koncert Posádkové hudby - vernisáž výstavy Krajina očima, duší a srdcem - hudební vystoupení Anny Kordič - přednáška Tábor v historii - Mikulášská nadílka - vystoupení dětí z církevní MŠ - předvánoční trh v atriu - hudební vystoupení - Hašlerovy písně - přednáška Dr. Práška Povídání o jihočeských Vánocích - zdobení stromečku + vystoupení obyvatel G centra (zpěv koled) - vystoupení dětí z MŠ - slavnostní mše - návštěva představitelů města a vánoční nadílka - vánoční posezení, slavnostní oběd - oslava Silvestra, slavnostní oběd Kromě pravidelných akcí bylo pro klienty připraveno 58 programů. Výlety - výlet do Českých Budějovic - návštěva Multikina Cinestar - zájezd do partnerského města Wels - procházka po Žižkově náměstí a návštěva výstavy Carské Rusko - návštěva Výstavy květin v Radimovicích u Želče - vycházka Klokoty - návštěva výstavy Táborský poklad Klienti G centra se v roce 2006 mohli zúčastnit 6 výletů.

7 PRAVIDELNÉ AKCE Název Počet Klientů Pravidelné akce: Individuální péče klientů v DD každý den Poslech vážné a dechové hudby 2x týdně 20 Aktivní muzikoterapie 1x týdně 9 Čtení nejen románů v Kavárně G-centra 1-2x týdně 8-11 Čtení s pí Dřevovou 1x týdně 15 Videoprojekce 1x týdně 18 Ruské kuželky 1x týdně 15 Posezení v atriu společenské hry 1x týdně 8 Výuka práce na PC 1x týdně 7 Bystření paměti 1x měsíčně 17 Hobby dílna 1x měsíc 6 Čtení pro imobilní klienty 2x měsíčně 8 Návštěvy DON Tábor (např. V. Martinová, V. Neckář, Keramička, Moravěnka,České buchty,...) Návštěvy galerií a výstav v Táboře dle programu 1-2x v měsíci 6-8 1x za 2 měs. 6-8 Církve: Římskokatolická církev Apoštolská církev, Křesťanské společenství ( hovory nad Biblí) Československá církev husitská Českobratrská církev evangelická Bratrská církev, Starokatolická církev 5x za měs. 2x v měs. 1x v měs. 1x v měs. 1x v měs. Zpravodaj G-centra Tábor V roce 2006 vyšlo 10 čísel Zpravodaje G centra ( z toho byla dvě dvojčísla leden únor, červenec srpen). Jedno číslo vychází v počtu cca 150 ks. Zpravodaj je určen obyvatelům G centra, informace slouží i pro blízké a příbuzné. Zpravodaj obsahuje kompletní přehled akcí na celý měsíc, zajímavé články, příspěvky klientů a komplexní informace o změnách a událostech v organizaci. Statistické údaje Klienti na trvalém pobytu za rok 2006: Celkový počet klientů: 139 Průměrný počet klientů: 141,34 Celkem nástupů: 24 Celkem výstupů: 26 Průměrný věk klientů: 83 Z toho: 27 až 65 let - 9 Žádosti o výjimku: až 85 let - 80 Zamítnuté žádosti: 48 nad 85 let - 50 Udělené výjimky: 21

8 Vzdělávání Setkání sociálních pracovníků na zasedání jihočeské sekce AÚSP ČR - účast 4 pracovníci seminář Problémový klient - účast 4 pracovníci seminář Zákon o sociálních službách - účast 1 pracovník Pražské gerontologické dny - účast 1 pracovník Pražské gerontologické dny - účast 2 pracovníci stáž ve Welsu - účast 2 pracovníci Personalistika sociální činnost v G centru zajišťují agenda přechodného pobytu administrativní činnost (agenda klientů, depozitní agenda...) - 3 sociální pracovníci - 1 pracovník - 1 sociální pracovnice G-centrum Tábor Domov pro seniory - provozní úsek Recepce Provoz recepce je zajišťován 2 pracovnicemi a klienty G-centra. S klienty, kteří vypomáhají v recepci byla sepsána nová dohoda o pracovním poměru. V prostorách vestibulu byla instalována kamera, která monitoruje situaci u vstupu (vchodové dveře) do G-centra. opakuje se v části provoz Kuchyně V průběhu roku bylo doplněno nádobí včetně příborů. V březnu byla z důvodu odhlučnění instalována roletová stěna mezi kuchyní a jídelnu. Na zařízení v kuchyni byly prováděny opravy menšího rozsahu: - oprava klimatizace, výměna vadného oběžného kola ventilátoru - výměna topných těles u kotle Alba, včetně tepelné pojistky - oprava myčky termoportů (čerpadlo) - oprava myčky nádobí (programátor) Od června 2006 je zajištěna likvidace veškerých odpadků a zbytků z kuchyně odbornou firmou. V září nastoupili do stravovacího provozu žáci SOU řemesel Tábor na praxi. V měsíci listopadu byla provedena kontrola Krajskou hygienickou stanicí, při které nebyly zjištěny žádné závady. Firmou Kovoslužba OTS Praha a.s. byl proveden vnitřní audit HACCP. Nebyly zjištěny žádné závažné hygienické nedostatky. Úklid Úklid byl zajištěn 5 pracovnicemi na 4,5 úvazku. Prádelna Opravy: - oprava pračky Indezit ( výměna vadné hřídele bubnu, ložisek a těsnících gufero kroužků - oprava pračky Elektrolux (výměna vadných pryžových těsnících elementů). Tato závada si vyžádána výpomoc prádelny nemocnice Tábor

9 - oprava pračky elektrolux (programátor) Provoz V únoru byla vymalována prodejna zdravotních potřeb, dále byla vybavena muzikoterapie novými židlemi, kobercem a byly zde instalovány zatemňovací okenní rolety. V březnu byla dovezena křesla a židle z Rakouska, dar od DD Mautern. V roce 2006 bylo zakoupeno 100 ks polštářů, 100 ks ložních povlečení, 100ks podložek, 50 ks prostěradel, 20ks prostěradel froté a 100ks žínek. Proběhla instalace automatického ovládání garážových vrat. V květnu bylo vymalováno atria včetně chodeb a kanceláří. Byla realizována II. etapa úprav zadní části zahrady - dokončení chodníku (zámková dlažba), instalace laviček, zabudování zahradního jezírka, osazení zahrady příslušnou parkovou dekorací, dokončení terénních a parkových úprav. Byl zakoupen software Ochranné pomůcky Vizuál, jeho instalace a zprovoznění. Byla provedena oprava fontány v átriu. Proběhla realizace opravy fasády budovy G-centra, včetně západního únikového schodiště. V říjnu byla na místě bývalé Domovinky zřízena společenská místnost, ve které lze mimo standardního nábytku a televize nalézt také klavír (pořízen v r. 2006) a velké akvárium. Ke společenské místnosti patří též vybavená kuchyňka a jídelní kout. Oprava sprchového koutu koupelny v I. patře si vyžádala vybourání stávající podlahy a kompletní výměnu izolace, včetně vypouštěcí guly. Bylo provedeno vyčištění a desinfekce odpadních řádů v budově za pomoci bioenzimatických koncentrátů. Ke konci roku byl v budově G-centra instalován kamerový systém, který monitoruje vstup do budovy v prostoru recepce, dále střed atria a spodní část zahrady. BOZP a OP Periodické školení BOZP všech zaměstnanců proběhlo v listopadu, školení PO všech zaměstnanců v prosinci (proškoleni byli členové preventivních požárních hlídek, pracovníci ohlašovny požárů, preventista požární ochrany a ostatní). Začátkem prosince proběhlo také školení řidičů referentských vozidel. V měsíci říjnu byl realizován cvičný požární poplach. V tomto roce nebyl na provozním úseku zaznamenán žádný pracovní úraz. Revize V roce 2006 byly provedeny následující revize: - revize el. spotřebičů a el. ručního nářadí - revize hasících přístrojů a kontrola hydrantů - technická prohlídka výr. fy: Arjo (vany + manipul. zařízení) - revize požárních klapek - kontrola provozuschopnosti protipožárního nátěru - revize el. zdravotnického zařízení (vodoléčba atd.) - zkoušky provozuschopnosti EPS - revize a provedení funkční zkoušky EZS - pravidelné odborné prohlídky výtahů

10 G-centrum Tábor Středisko Pečovatelská služba Celý rok 2006 byl poznamenán přípravou na nový zákon o sociálních službách. V úvodu roku byla všem klientům vyhotovena a předána nová Rozhodnutí o poskytování pečovatelské služby, která byla v souladu se Správním řádem č.500/2004 Sb. V souvislosti s tím, byla zakoupena nová verze počítačového programu Pečovatelská služba, která již byla schopna akceptovat veškeré změny v administrativě spojené s novými zákony. V průběhu roku byly zpracovány Standardy kvality č. 1 a 2 a v prosinci byla ukončena Rozhodnutí o poskytování PS všem klientům a u klientů, kteří aktivně užívají služby byly vyhotoveny Smlouvy o poskytování pečovatelské služby. V rámci požadavků na budoucí registrace poskytovatelů sociálních služeb byly od září zařazeny první tři pečovatelky do systému vzdělávání pracovníků sociální péče. Kurz je pořádán Asociací pečovatelské služby, jejíž jsme aktivními členy, v rozsahu 150 hodin teorie a 30 hodin praxe. Pracovnice kurz úspěšně absolvovaly a získaly osvědčení. Na základě našich poznatků podpořených právě poznatky z komunitního plánu jsme zavedli několik nových služeb. Ve spolupráci s nadací Život 90 jsme občanům představili systém telekontaktní péče. Město Tábor se rozhodlo uhradit náklady na zřízení u prvních deseti zájemců a v červenci již byly nainstalovány přístroje u dvou zájemců. Ke konci roku tuto službu využívalo 5 občanů. Nabídka stravování pouze v pracovní dny byla další oblast, která neodpovídala požadavkům našich klientů. Po dohodě s restaurací Amber hotel Palcát jsme od 6. května zahájili dodávky sobotních obědů. Zájemci si mohou za 53,-Kč vybrat ze dvou jídel bez polévky. V částce je zahrnuta i doprava. Vývoj zájmu o sobotní obědy je uveden v příloze. Snaha rozšířit provozní dobu Domovinky od 6.30 do hodin tak, aby ji mohli využívat i klienti, jejichž rodinní příslušníci jsou převážnou část dne v zaměstnání, nás vedla ke sloučení obou stacionářů a zřízení jediného v objektu DPS Čekanice. Spojením prostor stávající Domovinky s místností využívanou jako tělocvična, vznikla odpočinková místnost s vlastním sociálním zařízením. Tělocvičnu mohou obyvatelé DPS využívat nově v nevyužité místnosti v prvním patře. Odpočinková místnost byla vybavena nábytkem z vlastních rezerv, který byl opraven a darovanou nábytkovou stěnou. V rámci snahy o zavedení alternativních způsobů komunikace s neslyšícími klienty, absolvovaly pečovatelky Kolářová a Kořená kurs znakové řeči. Sociální pracovnice Pečovatelské služby se zúčastnila týdenního kurzu v hospici v Červeném Kostelci zaměřeném na domácí ošetřovatelství. Z jednání s rodinnými příslušníky, kteří přicházejí sjednávat péči o své blízké vyplývá, že mnozí nevědí, jak správně péči poskytovat. Nyní mohou využít naší poradny pro domácí pečovatele. I v roce 2006 pokračovala naše spolupráce s městem Sezimovo Ústí. Na základě smlouvy jsme poskytovali jeho obyvatelům zejména pedikúry jak na hygienickém středisku, tak v domácnosti a služby Domovinky. Ke konci roku jsme evidovali 123 občanů. Celý rok, s výjimkou prázdninových měsíců, jsme pomáhali rodině Benešových z Dražic v péči o jejich trojčata. DPS Lidická a DPS Kvapilova

11 V lednu byl do prostor bývalé Domovinky přesunut klub důchodců z objektu CEPOSu. Byl zde vytvořen kuchyňský kout a nevyužívaná prádelna byla přestavěna na sociální zařízení. Provoz byl zahájen a bylo předáno soc. zařízení klubu. Výrazné změny se dočkaly i prostory kanceláří Pečovatelské služby a denní místnosti pečovatelek. Byla vyměněna podlahová krytina, nainstalována nová kuchyňská linka a žaluzie do oken, vyměněn nábytek v denní místnosti a šatně pečovatelek. DPS Kvapilova měla v březnu zaplaveny sklepy, nápravu zajistil správce objektu BYTES. Čekanice Po dohodě se správcem objektu BYTESem byly nainstalovány vodoměry a elektroměry u prostor využívaných Pečovatelskou službou. Původní projekt s tím nepočítal a bylo velmi problematické odlišit spotřebu pečovatelské služby a ostatní, které jsou rozúčtovány obyvatelům. Aby nedocházelo k reakci fotobuňky otvírání dveří hlavního vchodu na poletující listí a kapky deště, byla nad vchodem nainstalována prosklená stříška. Jídelna slouží nejen ke konzumaci obědů, ale konají se zde i pravidelné bohoslužby. Katolická se koná pravidelně každý pátek a zúčastňuje se jí nejen cca 15 obyvatel DPS, ale docházejí i věřící, kteří zde nebydlí. Farář církve českobratrské přichází jednou za dva týdny. Byla zde zprovozněna poradna, kdy vedoucí pečovatelek paní Hrušková, která má dlouholetou praxi geriatrické sestry, konzultuje každou středu s klienty jejich zdravotní problémy, měří tlak a případně jedná s lékaři. Tuto službu pravidelně využívá cca 20 klientů. 6 klientů se rovněž zapojilo do výzkumu vlivu selenu. I úkony spojené s tímto výzkumem zajišťuje zdravotní poradna. Hygienické středisko Středisko zajišťuje zejména služby osobní hygieny a pedikúry, která je prováděna přímo na středisku, ale i v domácnostech klientů. Služby využívají nejen klienti táborští, ale i smluvně obyvatelé Sezimova Ústí. Vývařovna byla dokončena III. etapa přestavby vývařovny. Byl vybudován bezbariérový vstup, nová sociální zařízení pro muže a pro ženy, která jsou zároveň určeno pro vozíčkáře. V upravených prostorách, včetně kanceláře vedoucí vývařovny byla položena nová podlahová krytina. Vybavení vývařovny je již velmi staré a proto je naší snahou jej postupně obměňovat. Začátkem roku byly dodány nerezové stoly do výdejny stravy, ze rušené kuchyně 2.ZŠ na Parkánech jsme dostali pánev, váhu a regály do skladů. Protože ze zákona nelze používat pro vážení různých druhů surovin jednu váhu, zakoupili jsme i dvě repasované váhy na vážení syrového masa a na převažování hotových pokrmů. Za částku ,- Kč byl zakoupen nový universální robot, koncem roku byla dodána velkokapacitní chladnička a mrazák a zakoupeny nerezové pracovní stoly do kuchyně proběhla kontrola z Krajské hygienické stanice zaměřená na dodržování zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Kontrola neshledala nedostatky. Domovinka Rok 2006 byl pro Denní stacionář - Domovinku přelomový. Jak již bylo výše uvedeno, došlo ke zrušení Domovinky v G-centru a sloučení obou pracovišť do jednoho v DPS Čekanice. Celková kapacita je nyní 25 klientů, kteří mají k dispozici společenskou místnost, relaxační místnost, odpočívárnu s kapacitou čtyř lůžek a dvě sociální zařízení, z toho jedno vybavené sprchou. Domovinku využívá v současné době průměrně 9,5 klienta. O klienty se starají pečovatelky v přepočteném úvazku 3,4. Ve směnách se střídají tak, aby zejména na čas oběda byly přítomny 3 pracovnice.

12 Doprava V březnu byl zakoupen automobil Citroen Jumpy a v květnu Citroen Berlingo. Řidiči se střídají v rozvozech sobotních obědů a významně se podílejí na pojížďkách a převozech pro ostatní střediska G-centra Tábor. Byla opravena fasáda garáží v Klokotech. Stav klientů v r ukončení péče noví klienti odchod do vlastní rozšíření péče úmrtí celkem měsíc DD žádost leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem

13 Poslání G-centrum Tábor Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi vznikl rekonstrukcí bývalé ubytovny v roce 1998 s dvěma nadzemními podlažími. Snahou Azylového domu je ženám ve všech směrech pomoci, s cílem dosáhnout jejich resocializace, plnohodnotného a trvalého návratu do společnosti. Do služeb Azylového domu pro ženy a matky s dětmi spadá péče o ženy, které se dostaly do těžké životní situace, kdy musí řešit ochranu svou i dětí velmi traumatizujícím způsobem a to odchodem z domova. Je to místo, které poskytne v těchto situacích první a okamžitou pomoc. V budově se nachází 23 zařízených ubytovacích jednotek. Provoz Vlastní provoz zajišťuje vedoucí, sociální pracovnice, správcová a recepční. Recepční zajišťují nepřetržitý, 24 hodinový provoz. Chod Azylového domu poskytuje sociální servis klientkám, ale především je zaměřen na potřeby a zájmy nezletilých dětí. Zabezpečuje jejich volnočasové aktivity jak pro klientky, tak pro děti. Pořádají se zde vzdělávací a praktické kurzy. Vzdělávání Ukončení čtyřsemestrového studia SpPg VŠ JAK Praha Bílá Ivana Seminář komunikačních dovedností PhDr. Frnoch Čepičková M, Bílá I. Seminář II., PhDr Frnoch Čepičková M. Návrh nového sociálního zákona v Č.Budějovicích Čepičková M. Školení PO všichni Školení BOZP všichni Volnočasové aktivity - dopolední i odpolední hlídání předškolních dětí dle dohody - doučování dětí dle potřeby - cvičení aerobiku dle přání klientek - šití na šicím stroji, ukázka, dohled - práce na počítači dle dohody pro děti i ženy - vaření a pečení levných jídel, praktické ukázky - aranžování suchých květin - výtvarné činnosti pro děti a ženy malování na sklo, ubrousková technika - dětský karneval - promítání filmů - velikonoční program - oslava dne dětí -soutěže - společné vycházky, pouštění draků - opékání vuřtů - vánoční programy, besídky

14 Statistické údaje za r. 2006: POPIS UKAZATEL POČET Nové nástupy Osoba 49 Průměrná obsazenost Ženy/děti 19/35 Ukončení pobytu Osoba 51 Průměrný věk klientek Roky 30 Praxe studentů Osoba 12 Využití pohotovostního pokoje Osoba 1 Osobní poradenství Počet kontaktů 1672 Telefonické poradenství Počet kontaktů 208 Počet akcí pro klientky Akce 68 platba předpis Přehled plateb nájmů za rok 2006 město placeno AD celkem v % Leden % Únor % Březen % Duben % Květen % Červen % Červenec % Srpen % Září % Říjen % Listopad % Prosinec % Celkem %

15 G-centrum Tábor Středisko sociálních služeb Provozní záležitosti Středisko sociálních služeb zajišťuje poskytování sociálního poradenství, zprostředkování kontaktu seniorů se společenským prostředím, vzdělávací a aktivizační činnosti pro seniory dle dlouhodobé koncepce. Intenzivně probíhala i spolupráce s ostatními poskytovateli sociálních a zdravotních služeb v Táboře. Dva pracovníci Střediska se podílí na tvorbě Komunitního plánu sociálních služeb města Tábora. V únoru byla obnovena činnost v Klubu důchodců Lidická, který byl přestěhován z budovy C.E.P.O.S. Činnost seniorů probíhala beze změn. Po přestěhování se jejich počet nezměnil. Harmonogram využití KD Lidická zůstal stejný. V dubnu byly zahájeny jazykové kurzy pro seniory: Anglický jazyk pro začátečníky a Německý jazyk pro začátečníky. Na podzim přibyl kurz anglického jazyka pro pokročilé. V červnu byla převedena ze zdravotního úseku pod Středisko sociálních služeb půjčovna kompenzačních pomůcek (antidekubitní matrace). V roce 2006 byla matrace zapůjčena na celkem 3 měsíce. Pokračuje sponzorování želváka ALDA z pražské ZOO. V roce 2006 na želváka ALDA táborští senioři přispěli sponzorským darem ve výši 1400,- Kč. Středisko sociálních služeb také nadále zabezpečuje nástupy dobrovolníků a výkon dobrovolnické činnosti v programu Senior. Program Senior cílem tohoto programu je poskytnout osamělým seniorům pravidelný sociální kontakt s mladými lidmi a naplnit tak sociální aspekt z komplexní bio-psycho-sociální péče o naše klienty. Počet dobrovolníků k (studenti): 20 Počet dobrovolníků k (studenti): 33 Nárůst dobrovolníků (studenti): 13 Důvodem nárůstu je zapojení nových dobrovolníků z 1. ročníku Střední zdravotnické školy v Táboře. Koordinátor dobrovolníků úzce spolupracuje s DCT Tábor (Dobrovolnické centrum Tábor) a společně organizují schůzky s dobrovolníky. Konec roku 2006 byl přípravou na nabytí účinnosti zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Byly připravovány Záznamové archy pro Středisko sociálních služeb a pro středisko Noclehárna, Smlouvy o poskytnutí sociální služby ve středisku Noclehárna, Ubytovací řád Noclehárny, systém vyúčtování pro středisko Noclehárna. Ubytovna azylového typu pro muže Ubytovna má čtyři bytové jednotky. V průběhu roku využilo služby Ubytovny 9 mužů, z toho 1 byl ubytován celý rok.

G-centrum Tábor. Výroční zpráva za rok 2014

G-centrum Tábor. Výroční zpráva za rok 2014 G-centrum Tábor Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Slovo úvodem 3 Zdravotní úsek domov pro seniory... 4 Sociální úsek domov pro seniory... 6 Odlehčovací služby... 10 Středisko sociálních služeb.... 11 Noclehárna.

Více

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013 G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93 Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Slovo úvodem.. 3 Domov pro seniory zdravotní úsek... 4 Domov pro seniory sociální úsek.. 5 Domov pro seniory

Více

Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 za rok 2013

Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 za rok Úvodní slovo Vážení přátelé, zaměstnanci, klienti a všichni, kdo se o dění ve Středisku sociálních služeb zajímáte, jsem potěšena,

Více

IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Obsah: 1 Domov seniorů 7 2 Domov se zvláštním režimem 8 3 Pečovatelská služba 8 4 Žadatelé o pobytovou službu 8 5 Poskytované služby 9 6 Rozdělení příspěvků na péči 9

Více

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008 Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008 únor 2009 zpracoval: Ing.Ivo Kubín Název organizace: Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace Sídlo organizace: Letovice,

Více

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010 Zřizovatel: Město Třinec Právní forma: Příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva 2010. Zámecká 1, 391 55 Chýnov příspěvková organizace IČ: 75011204

Výroční zpráva 2010. Zámecká 1, 391 55 Chýnov příspěvková organizace IČ: 75011204 Zámecká 1, 391 55 Chýnov příspěvková organizace IČ: 75011204 Výroční zpráva 2010 Domov pro seniory Chýnov je příspěvkovou organizací Jihočeského kraje 2 str. 3 str. 5 str. 6 str. 8 str. 10 str. 13 str.

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace ul. 28. října 2155, 738 01 Frýdek-Místek IČ 68158025 e-mail: dsfm@dsfm.cz www.dsfm.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Předkládá: Ing. Milan

Více

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace IV.

Více

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 3-4 HISTORIE 5 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 6-25 I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 I.3 SOCIÁLNÍ A VÝCHOVNÁ PÉČE 8-25 I.3.1Ubytování I.3.2

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV HVĚZDA, příspěvková organizace Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Nové Hvězdlice 25.2.2013 Mgr. Pavel Ševela ředitel

Více

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za první pololetí roku 2013

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za první pololetí roku 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec - Dolní Líštná Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za první pololetí roku 2013 Zřizovatel: Město Třinec Právní forma:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v roce 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v roce 2014 DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, p. o. Plzeňská 345, 331 41 KRALOVICE IČO 49748190 tel. 373 301 111, e-mail: podatelna@dspkralovice.cz, http://www.dspkralovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011 15 let Provoz (1996-2011) Domova pro seniory Věstonická dotuje statutární město Brno ě Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2011 Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace Věstonická

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

Výroční zpráva rok 2013

Výroční zpráva rok 2013 Sociální služby Semily Příspěvková organizace města Výroční zpráva rok 2013 Sociální služby Semily, Bavlnářská 523, 513 01 Semily IČ: 00854930, KB Semily: 51-7129300217/0100 Telefon: 481 621 811, 481 624

Více

Výroční zpráva. Domov pro seniory Heřmanův Městec

Výroční zpráva. Domov pro seniory Heřmanův Městec Domov pro seniory Heřmanův Městec 2014 Výroční zpráva DOMOV PRO SENIORY HEŘMANŮV MĚSTEC ZŘIZOVATEL HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MASARYKOVO NÁM. 37, 538 03 HEŘMANŮV MĚSTEC www.domov-hm.cz Obsah I. SLOVO ŘEDITELKY...

Více

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Výroční zpráva za rok 2013 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 4

Více

Příloha č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2013. Poskytovaná služba: Domov pro seniory. 1. Popis zařízení

Příloha č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2013. Poskytovaná služba: Domov pro seniory. 1. Popis zařízení Příloha č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2013 Poskytovaná služba: Domov pro seniory 1. Popis zařízení Domov Březiny v Petřvaldě je tvořen komplexem čtyř ubytovacích pavilonů a správní budovy

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE ZA ROK 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE ZA ROK 22 Název: Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, 6 82 Brno Ředitel domova: PhDr. Jiří Altman Adresa: Hlavní účel: poskytování

Více

Domov na Jarošce, příspěvková organizace Jarošova 3, 695 01 Hodonín

Domov na Jarošce, příspěvková organizace Jarošova 3, 695 01 Hodonín Domov na Jarošce, příspěvková organizace Jarošova 3, 695 01 Hodonín OBSAH I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 4 strana I.1. Management 4 Základní údaje o organizaci, vedení, změny 4 Organizační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, p. o. Plzeňská 345, 331 41 KRALOVICE IČO 49748190 tel. 373 301 111, e-mail: podatelna@dspkralovice.cz, http://www.dspkralovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v

Více

DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA

DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Základní údaje o organizaci 3 3 Prezentace zařízení 4 4 Poskytované služby 7 5 Personální zajištění služby 12 6 Hospodaření

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Domova důchodců Meziboří, Okružní 104, 43513 Meziboří

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Domova důchodců Meziboří, Okružní 104, 43513 Meziboří Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Domova důchodců Meziboří, Okružní 104, 43513 Meziboří Obsah: I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Nejchudší člověk není ten, co nemá ani vindru, ale ten, který nemá žádné sny. ( Bill Newman) SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU V Ý R O Č N Í ZA ROK 2011 Z P R Á V A Zpracovatel: Sociální služby města

Více

Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace Preláta Horného č. 515, 696 62 Strážnice

Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace Preláta Horného č. 515, 696 62 Strážnice Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace Preláta Horného č. 515, 696 62 Strážnice Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2013 www.dsstraznice.cz Slovo úvodem Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více