Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, Tábor , fax IČO , Bankovní spojení: /5500 Výroční zpráva za rok 2006

2 Slovo úvodem: Rok 2006 byl rokem, který byl ve znamení příprav na revoluci v sociálních službách na zákon č. 108/2006 Sb.,o sociálních službách. Této skutečnosti byl zcela podřízen chod organizace zejména v posledních měsících roku Byl započat proces vytváření a zavádění Standardů kvality sociálních služeb, byly vytvářeny nové sazebníky poskytovaných služeb, nové smlouvy s uživateli, příprava na organizační a strukturální změny, na změnu systému financování atd. Za zmínku však zcela jistě stojí i další mimořádné aktivity G-centra Tábor. Za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví byla zřízena poradna pro osoby trpící Alzheimerovou chorobou a pečující rodiny. Součástí tohoto projektu bylo i vydání informační brožury, která poskytuje primární informace o této chorobě, včetně důležitých kontaktů. ( poradna funguje od října 2005) Pro seniory města Tábor byly připraveny nové aktivity - kurzy anglického a německého jazyka, které se těšily veliké oblibě. K pravidelným akcím a zájezdům přibyl v roce 2006 i historicky první zahraniční dvoudenní zájezd seniorů do partnerského města Welsu. Toto město také navštívilo v rámci 5 denní stáže několik pracovníků G-centra Tábor za finanční podpory Dispozičního fondu zahraniční spolupráce. Pečovatelská služba v roce 2006 rozšířila své služby o sobotní rozvozy obědů. Počáteční zájem asi 40 seniorů se rychle rozšířil na 60 odběratelů. Denní stacionář pro seniory otevřel své služby nově i klientům se středním stupněm závislosti na jiné osobě a rozšířil provozní dobu na dvanáct hodin denně. Na základě dlouhotrvající a stupňující se poptávky po tzv. přechodném ubytování došlo v r k navýšení celkové kapacity této služby z třech na celkem pět lůžek ve třech ubytovacích jednotkách. Závěrem hodnocení a ohlédnutí se za rokem 2006 mi dovolte poděkovat všem zaměstnancům G-centra Tábor za jejich úsilí a práci. Vedoucím jednotlivých středisek patří zvláštní dík za práci přesčas bez nároku na odměnu, iniciativu a nasazení, bez kterého by G-centrum Tábor nepatřilo mezi nejlepší zařízení svého druhu. Jiří Horecký, B.A. ředitel G-centra Tábor

3 G-centrum Tábor Domov pro seniory zdravotní úsek Zdravotní a ošetřovatelská péče byla zajišťována našim klientům kvalifikovaným personálem nepřetržitě 24 hodin denně, v souladu s uspokojením bio-psycho-sociálních potřeb, s důrazem na respektování jedinečnosti každého klienta. Zvýšená ošetřovatelská péče byla zaměřena zejména na klienty, kteří se v důsledku změn zdravotního či psychického stavu stali zcela či částečně nesoběstační. Tato péče spočívala v zajišťování základních potřeb těchto klientů (hygiena, výživa ), v prevenci možných rizik (dekubity, sebepoškození ) v řádném plnění ordinací lékařů. Vybavenost- během roku došlo k navýšení počtu těchto klientů a přestože vybavenost našeho zařízení pro zajištění kvalitní péče a maximálního komfortu je na velmi dobré úrovni, bylo zapotřebí dokoupit další aktivní antidekubitní matrace, pojízdné jídelní stolky, mechanický vozík a pro snížení zátěže personálu čtyři systémy pro transfer klientů. Dokumentace zdravotní a ošetřovatelská péče byla řádně dokumentována, zdravotnická písemně, ošetřovatelská v elektronické podobě. Selen začátkem roku nám byla pracovníky endokrinologického ústavu v Praze nabídnuta spolupráce na výzkumu množství selenu v lidském organismu. Do tohoto projektu se dobrovolně přihlásilo 33 našich klientů, kteří budou po dobu pěti let zdarma užívat selen, absolvují dvakrát v roce odběry krve, vyšetření štítné žlázy pomocí ultrazvuku a psychologické testy. Za tuto spolupráci obdrží klienti i G-centrum jednou ročně finanční odměnu. Lékařská péče v zařízení ordinoval třikrát týdně praktický lékař, jedenkrát za měsíc odborný lékař - psychiatr. Na ostatní odborná vyšetření byl klientům zajištěn odvoz v případě potřeby i doprovod. Rehabilitační péče je důležitou součástí ošetřovatelské péče, na předpis lékaře ji zajišťovali dva odborní pracovníci fyzioterapeuti. Klienti měli možnost využít léčebné tělesné výchovy (individuální i skupinové), vodoléčebných procedur (perličkové koupele s možností relaxace, vířivky na ruce), elektroléčebné procedury diadynamické proudy, dále ultrazvuk a biolampy.význam a efektivitu prokázal přístroj pro aplikaci magnetické stimulace, který byl zakoupen v roce 2005, klienti po této terapii pociťují značnou úlevu od bolesti. Fyzioterapeuti prováděli masáže, nácvik chůze, pasivní cvičení na lůžku, ergoterapii a jízdu na rotopedu. Personální změny - bylo přijato pět pracovníků na pozici PZP, dva z nich přešli na sociální úsek. PZP 1 osoba (ukončení dohodou) SZP-1 osoba (ukončení dohodou) I v tomto roce pokračovala spolupráce s Odborným učilištěm, Praktickou školou obor pečovatel ze Soběslavi, žáci zde vykonávali odbornou praxi pod vedením jejich instruktorky 4 hod. denně, pět dnů v týdnu. Složení ošetřovatelského týmu - vrchní sestra; 2x staniční sestra; 11x SZP; 9x NZP; 10x PZP; 2x fyzioterapeut. Zdravotní sestry jsou registrovány k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Vzdělávání - dva pracovníci si zvyšují svoji kvalifikaci formou dálkového studia na SZŠ v Táboře. Pracovníci ošetřovatelského týmu si prohlubovali své znalosti absolvováním odborných kurzů a seminářů probíhajících přímo v našem zařízení nebo využívali externích nabídek.

4 seminář Komunikace a přístup k problémovému klientovi ( PhDr. Frnoch) 4 pracovníci seminář - Možné dopady zákona o soc. službách + supervize org. soc. služeb 1 pracovnice seminář Tvorba ošetřovatelských standardů (M.Sc. Šanderová MBA, R.S.) 18 pracovníků seminář Vedení procesu změny v soc.službách, Léčba psychofarmaky ( Mgr. Sembdner )7 pracovníků seminář Dopad nového zákona o sociální péči v praxi Ošetřovatelská dokumentace v praxi (MUDr. Procházková, pí. Jůzová) 3 pracovníci seminář Komunikační dovednosti ( PhDr. Frnoch) 2 pracovníci konference- Senior Libiny trendy v soc. bydlení a změny životního stylu seniorů 1 pracovník seminář Zákon o sociálních službách, financování pracovníků, Prevence problémového chování u lidí s mentálním postižením (Mgr. Sembdner) 14 pracovníků kurz Práce s PC 4 pracovníci seminář Bolest, jako ošetřovatelský problém ( Dis. Kamila Ondráčková ) 17 pracovníků G-centrum Tábor Domov pro seniory sociální úsek Provozní záležitosti Činnost sociálních pracovníků probíhala podle schválených koncepčních plánů. Adaptační proces pro nově příchozí klienty využívaný od loňského roku se osvědčil, pomáhal klientům snáze se vyrovnat se změnou prostředí a změnou dosavadního způsobu života. Adaptačním procesem prošlo 24 klientů. Na úseku sociálních pracovníků bylo vytvořeno nové pracovní místo pro zajištění agendy Přechodného pobytu v souvislosti s navýšením počtu lůžek. V září byl zahájen dlouhodobý projekt Senioři na cestách. Klienti G centra šlapou na rotopedech, počty ujetých kilometrů se sčítají. Do projektu se zapojilo 9 klientů a za tři měsíce společně ujeli 380 km. V září také proběhlo stěhování Domovinky z budovy G centra do DPS Čekanice. Uvolněné prostory byly upraveny na společenskou místnost. Konec roku 2006 byl přípravou na nabytí účinnosti zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách. přechodný pobyt bude zajišťovat nově vytvořené středisko Odlehčovací služby. Byly připravovány Smlouvy o poskytnutí sociální péče v G centru, Smlouvy pro Odlehčovací služby, Domácí řád G centra, Domácí řád pro klienty Odlehčovacích služeb, Sazebníky, Žádosti o umístění do G centra, Žádosti o poskytnutí Odlehčovací služby, systém vyúčtování služeb v Domově pro seniory a pro Odlehčovací služby. Přechodný pobyt Přechodný pobyt je pobytová služba poskytovaná osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem je poskytnout pečujícímu příp. rodině podporu, možnost odpočinku a regeneraci sil. Služba je poskytována v maximální délce 8 týdnů.

5 V září 2006 došlo k navýšení o dvě lůžka. Současná kapacita je pět lůžek (jeden jednolůžkový a dva dvoulůžkové pokoje). Počet žadatelů: 99 Počet umístěných: 57 Počet dnů využití: 951 Pravidelné akce - individuální péče o klienty - poslech vážné a dechové hudby - čtení románů ve společenské místnosti - videoprojekce dokumentů a filmů - oslavy narozenin klientů - výuka práce na PC - posezení v atriu společenské hry - bystření paměti - návštěvy Divadla Oskara Nedbala Tábor - návštěvy galerií, výstav, koncertů v Táboře - vycházky a výlety - hraní ruských kuželek Aktivity jsou pro klienty připravovány denně podle plánovaných programových záměrů. Terapie - muzikoterapie - arteterapie - ergoterapie ( zajišťují rehabilitační sestry ) - hydroterapie ( zajišťují rehabilitační sestry ) Péče o zdraví - přednáška Vliv selenu na zdraví seniorů - přednáška firmy ORTOPEDIK - přednáška Stáří a stárnutí MUDr. Apetauer - přednáška Stáří a biomedicína MUDr. Slabý - poradna pro diabetiky pí Průchová - poradna pro sluchově postižené Akce v roce novoroční turnaj v kuželkách - přednáška Lumíra Slabého Exotická Indie - vystoupení kouzelníka - návštěva muzea Šechtl a Voseček - masopust - přednáška Radoslava Kacerovského Botanická zahrada - vystoupení dětí ze ZŠ Sezimovo Ústí - vystoupení Anny Kordič Zpívající Dalmácie - turnaj v ruských kuželkách G-centrum x ÚSP Klíček - vystoupení dětí z MŠ + vystoupení klientů Velikonoční pásmo - vernisáž obrazů Pavla Hejhala - velikonoční pomlázka - turnaj v ruských kuželkách G centrum x Wels - jarní posezení v zahradě - opékání buřtů na Harrachovce - čarodějnický rej - vystoupení souboru Písnička - vystoupení souboru Domino

6 - dětská vikariátní pouť - vystoupení dětí ze ZŠ Choustník - hudební vystoupení p. Šácha - II.Turnaj v kuželkách mezi jihočeskými DD - přednáška Osobnosti českého národa - zábavné odpoledne s dětmi z MŠ - přednáška Dr. Zity Jan Hus v českých národních tradicích - čajový dýchánek reminiscenční terapie - vystoupení skupiny Spadané listí - vystoupení Cirkus Berousek - zábavné odpoledne stolní hry v zahradě - vystoupení studentů táborského gymnázia - Táborská setkání - zahájení akce Senioři na cestách - podzimní čarování s dětmi z MŠ - turnaj v ruských kuželkách G centrum x ÚSP Klíček - slavnostní otevření společenské místnosti - oslava Senioři na cestách dojezd do Českých Budějovic - povídání o dušičkách - uctění památky zesnulých (návštěvy hřbitovů Nový hřbitov, Klokoty + sváteční mše za zamřelé v Klokotech) - Martinské posvícení - výstava věnců a výrobků na dušičky - koncert Posádkové hudby - vernisáž výstavy Krajina očima, duší a srdcem - hudební vystoupení Anny Kordič - přednáška Tábor v historii - Mikulášská nadílka - vystoupení dětí z církevní MŠ - předvánoční trh v atriu - hudební vystoupení - Hašlerovy písně - přednáška Dr. Práška Povídání o jihočeských Vánocích - zdobení stromečku + vystoupení obyvatel G centra (zpěv koled) - vystoupení dětí z MŠ - slavnostní mše - návštěva představitelů města a vánoční nadílka - vánoční posezení, slavnostní oběd - oslava Silvestra, slavnostní oběd Kromě pravidelných akcí bylo pro klienty připraveno 58 programů. Výlety - výlet do Českých Budějovic - návštěva Multikina Cinestar - zájezd do partnerského města Wels - procházka po Žižkově náměstí a návštěva výstavy Carské Rusko - návštěva Výstavy květin v Radimovicích u Želče - vycházka Klokoty - návštěva výstavy Táborský poklad Klienti G centra se v roce 2006 mohli zúčastnit 6 výletů.

7 PRAVIDELNÉ AKCE Název Počet Klientů Pravidelné akce: Individuální péče klientů v DD každý den Poslech vážné a dechové hudby 2x týdně 20 Aktivní muzikoterapie 1x týdně 9 Čtení nejen románů v Kavárně G-centra 1-2x týdně 8-11 Čtení s pí Dřevovou 1x týdně 15 Videoprojekce 1x týdně 18 Ruské kuželky 1x týdně 15 Posezení v atriu společenské hry 1x týdně 8 Výuka práce na PC 1x týdně 7 Bystření paměti 1x měsíčně 17 Hobby dílna 1x měsíc 6 Čtení pro imobilní klienty 2x měsíčně 8 Návštěvy DON Tábor (např. V. Martinová, V. Neckář, Keramička, Moravěnka,České buchty,...) Návštěvy galerií a výstav v Táboře dle programu 1-2x v měsíci 6-8 1x za 2 měs. 6-8 Církve: Římskokatolická církev Apoštolská církev, Křesťanské společenství ( hovory nad Biblí) Československá církev husitská Českobratrská církev evangelická Bratrská církev, Starokatolická církev 5x za měs. 2x v měs. 1x v měs. 1x v měs. 1x v měs. Zpravodaj G-centra Tábor V roce 2006 vyšlo 10 čísel Zpravodaje G centra ( z toho byla dvě dvojčísla leden únor, červenec srpen). Jedno číslo vychází v počtu cca 150 ks. Zpravodaj je určen obyvatelům G centra, informace slouží i pro blízké a příbuzné. Zpravodaj obsahuje kompletní přehled akcí na celý měsíc, zajímavé články, příspěvky klientů a komplexní informace o změnách a událostech v organizaci. Statistické údaje Klienti na trvalém pobytu za rok 2006: Celkový počet klientů: 139 Průměrný počet klientů: 141,34 Celkem nástupů: 24 Celkem výstupů: 26 Průměrný věk klientů: 83 Z toho: 27 až 65 let - 9 Žádosti o výjimku: až 85 let - 80 Zamítnuté žádosti: 48 nad 85 let - 50 Udělené výjimky: 21

8 Vzdělávání Setkání sociálních pracovníků na zasedání jihočeské sekce AÚSP ČR - účast 4 pracovníci seminář Problémový klient - účast 4 pracovníci seminář Zákon o sociálních službách - účast 1 pracovník Pražské gerontologické dny - účast 1 pracovník Pražské gerontologické dny - účast 2 pracovníci stáž ve Welsu - účast 2 pracovníci Personalistika sociální činnost v G centru zajišťují agenda přechodného pobytu administrativní činnost (agenda klientů, depozitní agenda...) - 3 sociální pracovníci - 1 pracovník - 1 sociální pracovnice G-centrum Tábor Domov pro seniory - provozní úsek Recepce Provoz recepce je zajišťován 2 pracovnicemi a klienty G-centra. S klienty, kteří vypomáhají v recepci byla sepsána nová dohoda o pracovním poměru. V prostorách vestibulu byla instalována kamera, která monitoruje situaci u vstupu (vchodové dveře) do G-centra. opakuje se v části provoz Kuchyně V průběhu roku bylo doplněno nádobí včetně příborů. V březnu byla z důvodu odhlučnění instalována roletová stěna mezi kuchyní a jídelnu. Na zařízení v kuchyni byly prováděny opravy menšího rozsahu: - oprava klimatizace, výměna vadného oběžného kola ventilátoru - výměna topných těles u kotle Alba, včetně tepelné pojistky - oprava myčky termoportů (čerpadlo) - oprava myčky nádobí (programátor) Od června 2006 je zajištěna likvidace veškerých odpadků a zbytků z kuchyně odbornou firmou. V září nastoupili do stravovacího provozu žáci SOU řemesel Tábor na praxi. V měsíci listopadu byla provedena kontrola Krajskou hygienickou stanicí, při které nebyly zjištěny žádné závady. Firmou Kovoslužba OTS Praha a.s. byl proveden vnitřní audit HACCP. Nebyly zjištěny žádné závažné hygienické nedostatky. Úklid Úklid byl zajištěn 5 pracovnicemi na 4,5 úvazku. Prádelna Opravy: - oprava pračky Indezit ( výměna vadné hřídele bubnu, ložisek a těsnících gufero kroužků - oprava pračky Elektrolux (výměna vadných pryžových těsnících elementů). Tato závada si vyžádána výpomoc prádelny nemocnice Tábor

9 - oprava pračky elektrolux (programátor) Provoz V únoru byla vymalována prodejna zdravotních potřeb, dále byla vybavena muzikoterapie novými židlemi, kobercem a byly zde instalovány zatemňovací okenní rolety. V březnu byla dovezena křesla a židle z Rakouska, dar od DD Mautern. V roce 2006 bylo zakoupeno 100 ks polštářů, 100 ks ložních povlečení, 100ks podložek, 50 ks prostěradel, 20ks prostěradel froté a 100ks žínek. Proběhla instalace automatického ovládání garážových vrat. V květnu bylo vymalováno atria včetně chodeb a kanceláří. Byla realizována II. etapa úprav zadní části zahrady - dokončení chodníku (zámková dlažba), instalace laviček, zabudování zahradního jezírka, osazení zahrady příslušnou parkovou dekorací, dokončení terénních a parkových úprav. Byl zakoupen software Ochranné pomůcky Vizuál, jeho instalace a zprovoznění. Byla provedena oprava fontány v átriu. Proběhla realizace opravy fasády budovy G-centra, včetně západního únikového schodiště. V říjnu byla na místě bývalé Domovinky zřízena společenská místnost, ve které lze mimo standardního nábytku a televize nalézt také klavír (pořízen v r. 2006) a velké akvárium. Ke společenské místnosti patří též vybavená kuchyňka a jídelní kout. Oprava sprchového koutu koupelny v I. patře si vyžádala vybourání stávající podlahy a kompletní výměnu izolace, včetně vypouštěcí guly. Bylo provedeno vyčištění a desinfekce odpadních řádů v budově za pomoci bioenzimatických koncentrátů. Ke konci roku byl v budově G-centra instalován kamerový systém, který monitoruje vstup do budovy v prostoru recepce, dále střed atria a spodní část zahrady. BOZP a OP Periodické školení BOZP všech zaměstnanců proběhlo v listopadu, školení PO všech zaměstnanců v prosinci (proškoleni byli členové preventivních požárních hlídek, pracovníci ohlašovny požárů, preventista požární ochrany a ostatní). Začátkem prosince proběhlo také školení řidičů referentských vozidel. V měsíci říjnu byl realizován cvičný požární poplach. V tomto roce nebyl na provozním úseku zaznamenán žádný pracovní úraz. Revize V roce 2006 byly provedeny následující revize: - revize el. spotřebičů a el. ručního nářadí - revize hasících přístrojů a kontrola hydrantů - technická prohlídka výr. fy: Arjo (vany + manipul. zařízení) - revize požárních klapek - kontrola provozuschopnosti protipožárního nátěru - revize el. zdravotnického zařízení (vodoléčba atd.) - zkoušky provozuschopnosti EPS - revize a provedení funkční zkoušky EZS - pravidelné odborné prohlídky výtahů

10 G-centrum Tábor Středisko Pečovatelská služba Celý rok 2006 byl poznamenán přípravou na nový zákon o sociálních službách. V úvodu roku byla všem klientům vyhotovena a předána nová Rozhodnutí o poskytování pečovatelské služby, která byla v souladu se Správním řádem č.500/2004 Sb. V souvislosti s tím, byla zakoupena nová verze počítačového programu Pečovatelská služba, která již byla schopna akceptovat veškeré změny v administrativě spojené s novými zákony. V průběhu roku byly zpracovány Standardy kvality č. 1 a 2 a v prosinci byla ukončena Rozhodnutí o poskytování PS všem klientům a u klientů, kteří aktivně užívají služby byly vyhotoveny Smlouvy o poskytování pečovatelské služby. V rámci požadavků na budoucí registrace poskytovatelů sociálních služeb byly od září zařazeny první tři pečovatelky do systému vzdělávání pracovníků sociální péče. Kurz je pořádán Asociací pečovatelské služby, jejíž jsme aktivními členy, v rozsahu 150 hodin teorie a 30 hodin praxe. Pracovnice kurz úspěšně absolvovaly a získaly osvědčení. Na základě našich poznatků podpořených právě poznatky z komunitního plánu jsme zavedli několik nových služeb. Ve spolupráci s nadací Život 90 jsme občanům představili systém telekontaktní péče. Město Tábor se rozhodlo uhradit náklady na zřízení u prvních deseti zájemců a v červenci již byly nainstalovány přístroje u dvou zájemců. Ke konci roku tuto službu využívalo 5 občanů. Nabídka stravování pouze v pracovní dny byla další oblast, která neodpovídala požadavkům našich klientů. Po dohodě s restaurací Amber hotel Palcát jsme od 6. května zahájili dodávky sobotních obědů. Zájemci si mohou za 53,-Kč vybrat ze dvou jídel bez polévky. V částce je zahrnuta i doprava. Vývoj zájmu o sobotní obědy je uveden v příloze. Snaha rozšířit provozní dobu Domovinky od 6.30 do hodin tak, aby ji mohli využívat i klienti, jejichž rodinní příslušníci jsou převážnou část dne v zaměstnání, nás vedla ke sloučení obou stacionářů a zřízení jediného v objektu DPS Čekanice. Spojením prostor stávající Domovinky s místností využívanou jako tělocvična, vznikla odpočinková místnost s vlastním sociálním zařízením. Tělocvičnu mohou obyvatelé DPS využívat nově v nevyužité místnosti v prvním patře. Odpočinková místnost byla vybavena nábytkem z vlastních rezerv, který byl opraven a darovanou nábytkovou stěnou. V rámci snahy o zavedení alternativních způsobů komunikace s neslyšícími klienty, absolvovaly pečovatelky Kolářová a Kořená kurs znakové řeči. Sociální pracovnice Pečovatelské služby se zúčastnila týdenního kurzu v hospici v Červeném Kostelci zaměřeném na domácí ošetřovatelství. Z jednání s rodinnými příslušníky, kteří přicházejí sjednávat péči o své blízké vyplývá, že mnozí nevědí, jak správně péči poskytovat. Nyní mohou využít naší poradny pro domácí pečovatele. I v roce 2006 pokračovala naše spolupráce s městem Sezimovo Ústí. Na základě smlouvy jsme poskytovali jeho obyvatelům zejména pedikúry jak na hygienickém středisku, tak v domácnosti a služby Domovinky. Ke konci roku jsme evidovali 123 občanů. Celý rok, s výjimkou prázdninových měsíců, jsme pomáhali rodině Benešových z Dražic v péči o jejich trojčata. DPS Lidická a DPS Kvapilova

11 V lednu byl do prostor bývalé Domovinky přesunut klub důchodců z objektu CEPOSu. Byl zde vytvořen kuchyňský kout a nevyužívaná prádelna byla přestavěna na sociální zařízení. Provoz byl zahájen a bylo předáno soc. zařízení klubu. Výrazné změny se dočkaly i prostory kanceláří Pečovatelské služby a denní místnosti pečovatelek. Byla vyměněna podlahová krytina, nainstalována nová kuchyňská linka a žaluzie do oken, vyměněn nábytek v denní místnosti a šatně pečovatelek. DPS Kvapilova měla v březnu zaplaveny sklepy, nápravu zajistil správce objektu BYTES. Čekanice Po dohodě se správcem objektu BYTESem byly nainstalovány vodoměry a elektroměry u prostor využívaných Pečovatelskou službou. Původní projekt s tím nepočítal a bylo velmi problematické odlišit spotřebu pečovatelské služby a ostatní, které jsou rozúčtovány obyvatelům. Aby nedocházelo k reakci fotobuňky otvírání dveří hlavního vchodu na poletující listí a kapky deště, byla nad vchodem nainstalována prosklená stříška. Jídelna slouží nejen ke konzumaci obědů, ale konají se zde i pravidelné bohoslužby. Katolická se koná pravidelně každý pátek a zúčastňuje se jí nejen cca 15 obyvatel DPS, ale docházejí i věřící, kteří zde nebydlí. Farář církve českobratrské přichází jednou za dva týdny. Byla zde zprovozněna poradna, kdy vedoucí pečovatelek paní Hrušková, která má dlouholetou praxi geriatrické sestry, konzultuje každou středu s klienty jejich zdravotní problémy, měří tlak a případně jedná s lékaři. Tuto službu pravidelně využívá cca 20 klientů. 6 klientů se rovněž zapojilo do výzkumu vlivu selenu. I úkony spojené s tímto výzkumem zajišťuje zdravotní poradna. Hygienické středisko Středisko zajišťuje zejména služby osobní hygieny a pedikúry, která je prováděna přímo na středisku, ale i v domácnostech klientů. Služby využívají nejen klienti táborští, ale i smluvně obyvatelé Sezimova Ústí. Vývařovna byla dokončena III. etapa přestavby vývařovny. Byl vybudován bezbariérový vstup, nová sociální zařízení pro muže a pro ženy, která jsou zároveň určeno pro vozíčkáře. V upravených prostorách, včetně kanceláře vedoucí vývařovny byla položena nová podlahová krytina. Vybavení vývařovny je již velmi staré a proto je naší snahou jej postupně obměňovat. Začátkem roku byly dodány nerezové stoly do výdejny stravy, ze rušené kuchyně 2.ZŠ na Parkánech jsme dostali pánev, váhu a regály do skladů. Protože ze zákona nelze používat pro vážení různých druhů surovin jednu váhu, zakoupili jsme i dvě repasované váhy na vážení syrového masa a na převažování hotových pokrmů. Za částku ,- Kč byl zakoupen nový universální robot, koncem roku byla dodána velkokapacitní chladnička a mrazák a zakoupeny nerezové pracovní stoly do kuchyně proběhla kontrola z Krajské hygienické stanice zaměřená na dodržování zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Kontrola neshledala nedostatky. Domovinka Rok 2006 byl pro Denní stacionář - Domovinku přelomový. Jak již bylo výše uvedeno, došlo ke zrušení Domovinky v G-centru a sloučení obou pracovišť do jednoho v DPS Čekanice. Celková kapacita je nyní 25 klientů, kteří mají k dispozici společenskou místnost, relaxační místnost, odpočívárnu s kapacitou čtyř lůžek a dvě sociální zařízení, z toho jedno vybavené sprchou. Domovinku využívá v současné době průměrně 9,5 klienta. O klienty se starají pečovatelky v přepočteném úvazku 3,4. Ve směnách se střídají tak, aby zejména na čas oběda byly přítomny 3 pracovnice.

12 Doprava V březnu byl zakoupen automobil Citroen Jumpy a v květnu Citroen Berlingo. Řidiči se střídají v rozvozech sobotních obědů a významně se podílejí na pojížďkách a převozech pro ostatní střediska G-centra Tábor. Byla opravena fasáda garáží v Klokotech. Stav klientů v r ukončení péče noví klienti odchod do vlastní rozšíření péče úmrtí celkem měsíc DD žádost leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem

13 Poslání G-centrum Tábor Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi vznikl rekonstrukcí bývalé ubytovny v roce 1998 s dvěma nadzemními podlažími. Snahou Azylového domu je ženám ve všech směrech pomoci, s cílem dosáhnout jejich resocializace, plnohodnotného a trvalého návratu do společnosti. Do služeb Azylového domu pro ženy a matky s dětmi spadá péče o ženy, které se dostaly do těžké životní situace, kdy musí řešit ochranu svou i dětí velmi traumatizujícím způsobem a to odchodem z domova. Je to místo, které poskytne v těchto situacích první a okamžitou pomoc. V budově se nachází 23 zařízených ubytovacích jednotek. Provoz Vlastní provoz zajišťuje vedoucí, sociální pracovnice, správcová a recepční. Recepční zajišťují nepřetržitý, 24 hodinový provoz. Chod Azylového domu poskytuje sociální servis klientkám, ale především je zaměřen na potřeby a zájmy nezletilých dětí. Zabezpečuje jejich volnočasové aktivity jak pro klientky, tak pro děti. Pořádají se zde vzdělávací a praktické kurzy. Vzdělávání Ukončení čtyřsemestrového studia SpPg VŠ JAK Praha Bílá Ivana Seminář komunikačních dovedností PhDr. Frnoch Čepičková M, Bílá I. Seminář II., PhDr Frnoch Čepičková M. Návrh nového sociálního zákona v Č.Budějovicích Čepičková M. Školení PO všichni Školení BOZP všichni Volnočasové aktivity - dopolední i odpolední hlídání předškolních dětí dle dohody - doučování dětí dle potřeby - cvičení aerobiku dle přání klientek - šití na šicím stroji, ukázka, dohled - práce na počítači dle dohody pro děti i ženy - vaření a pečení levných jídel, praktické ukázky - aranžování suchých květin - výtvarné činnosti pro děti a ženy malování na sklo, ubrousková technika - dětský karneval - promítání filmů - velikonoční program - oslava dne dětí -soutěže - společné vycházky, pouštění draků - opékání vuřtů - vánoční programy, besídky

14 Statistické údaje za r. 2006: POPIS UKAZATEL POČET Nové nástupy Osoba 49 Průměrná obsazenost Ženy/děti 19/35 Ukončení pobytu Osoba 51 Průměrný věk klientek Roky 30 Praxe studentů Osoba 12 Využití pohotovostního pokoje Osoba 1 Osobní poradenství Počet kontaktů 1672 Telefonické poradenství Počet kontaktů 208 Počet akcí pro klientky Akce 68 platba předpis Přehled plateb nájmů za rok 2006 město placeno AD celkem v % Leden % Únor % Březen % Duben % Květen % Červen % Červenec % Srpen % Září % Říjen % Listopad % Prosinec % Celkem %

15 G-centrum Tábor Středisko sociálních služeb Provozní záležitosti Středisko sociálních služeb zajišťuje poskytování sociálního poradenství, zprostředkování kontaktu seniorů se společenským prostředím, vzdělávací a aktivizační činnosti pro seniory dle dlouhodobé koncepce. Intenzivně probíhala i spolupráce s ostatními poskytovateli sociálních a zdravotních služeb v Táboře. Dva pracovníci Střediska se podílí na tvorbě Komunitního plánu sociálních služeb města Tábora. V únoru byla obnovena činnost v Klubu důchodců Lidická, který byl přestěhován z budovy C.E.P.O.S. Činnost seniorů probíhala beze změn. Po přestěhování se jejich počet nezměnil. Harmonogram využití KD Lidická zůstal stejný. V dubnu byly zahájeny jazykové kurzy pro seniory: Anglický jazyk pro začátečníky a Německý jazyk pro začátečníky. Na podzim přibyl kurz anglického jazyka pro pokročilé. V červnu byla převedena ze zdravotního úseku pod Středisko sociálních služeb půjčovna kompenzačních pomůcek (antidekubitní matrace). V roce 2006 byla matrace zapůjčena na celkem 3 měsíce. Pokračuje sponzorování želváka ALDA z pražské ZOO. V roce 2006 na želváka ALDA táborští senioři přispěli sponzorským darem ve výši 1400,- Kč. Středisko sociálních služeb také nadále zabezpečuje nástupy dobrovolníků a výkon dobrovolnické činnosti v programu Senior. Program Senior cílem tohoto programu je poskytnout osamělým seniorům pravidelný sociální kontakt s mladými lidmi a naplnit tak sociální aspekt z komplexní bio-psycho-sociální péče o naše klienty. Počet dobrovolníků k (studenti): 20 Počet dobrovolníků k (studenti): 33 Nárůst dobrovolníků (studenti): 13 Důvodem nárůstu je zapojení nových dobrovolníků z 1. ročníku Střední zdravotnické školy v Táboře. Koordinátor dobrovolníků úzce spolupracuje s DCT Tábor (Dobrovolnické centrum Tábor) a společně organizují schůzky s dobrovolníky. Konec roku 2006 byl přípravou na nabytí účinnosti zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Byly připravovány Záznamové archy pro Středisko sociálních služeb a pro středisko Noclehárna, Smlouvy o poskytnutí sociální služby ve středisku Noclehárna, Ubytovací řád Noclehárny, systém vyúčtování pro středisko Noclehárna. Ubytovna azylového typu pro muže Ubytovna má čtyři bytové jednotky. V průběhu roku využilo služby Ubytovny 9 mužů, z toho 1 byl ubytován celý rok.

16 Poradna pro osoby trpící Alzheimerovou chorobou a pečující rodiny Klienti poradny žádali především informace o zařízeních poskytujících celoroční péči pro osoby trpící Alzheimerovou chorobou, o vhodných úpravách domácího prostředí, kontakty na organizace poskytující a zprostředkující pomoc. V září byla ve spolupráci s MUDr. Karlem Staňkem připravena brožura Alzheimerova choroba v nákladu 2000 ks. Brožura byla distribuována od října, je určena nejen pacientům trpícím touto nemocí, ale i pečujícím. Brožura je k dispozici na Středisku sociálních služeb, u dalších poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb, u lékařů, na odboru sociálních věcí MěÚ Tábor. Pracovník poradny provedl dvě přednášky na téma Alzheimerova choroba, příčiny vzniku, průběh a prevence pro zájmové organizace ( Klub důchodců a Český červený kříž). Osobní kontakty s klienty Počet kontaktů 1. Terénní sociální práce (depistáž) ohledně umístění do G-centra Poradenská činnost (kromě bodu 1.): Osobní návštěva kanceláře SSS 235 Poradna Alzheimer 24 Azylová ubytovna 54 Kontakt v terénu 235 Telefonický kontakt Osobní gratulace (životní jubilea 90.narozeniny a výše) 90 (zlaté svatby) 3 CELKEM: Ostatní kontakty s klienty Písemné gratulace občanům nad 75 let věku CELKEM: Provoz Ubytovny azylového typu pro muže Počet 1 lůžkových pokojů s vlastním sociálním zařízením a kuchyňkou 4 Počet vydaných smluv o ubytování 48 Počet klientů, kteří i opakovaně využili ubytování 9 Počet klientů s celoročním pobytem 1 Počet klientů umístěných déle než rok 1 Neobsazenost jednotlivých pokojů 67 dní Příjem za ubytování ( 1 noc / 100,- Kč) ,-Kč Evidované pohledávky ,-Kč Půjčovna kompenzačních pomůcek (antidekubitní matrace) Počet zájemců o službu 3 Počet zápůjček 3 Příjem za zapůjčení 910,-Kč

17 Realizace akcí název akce počet konání účast Celkem Akademie III.věku Diskusní pořad Literárně-hudební podvečer Kurzy anglického jazyka Kurzy německého jazyka Zájezd do Divadla na Jezerce 1 43 Zájezd do Divadla na Vinohradech 1 40 Zájezd do Welsu 1 15 Zájezd na Domažlicko 1 45 Opékání buřtů na Harrachovce 1 52 Vítání jara v restauraci Pod věží 1 28 Přednáška Alzheimerova nemoc - Klub důchodců 1 14 Přednáška Alzheimerova nemoc - ČČK 1 8 KD Helsinská Výuka paličkování 1 18 KD Lidická Historie ekonomického školství 1 16 Setkání 80ti letých Beseda Ochrana spotřebitele 1 12 KD Helsinská Povídání o Welsu 1 14 Předmikulášské posezení 1 45 Vánoční setkání osamělých seniorů 1 60 Vánoční návštěva táborských seniorů v domovech důchodců: G-centrum DD Bechyně 1 14 DD Chýnov 1 17 DD Budislav 1 23 DD Tučapy 1 9 CELKEM: 95 akcí os. Vzdělávání pracovníků setkání sociálních pracovníků - účast 1 pracovník na zasedání jihočeské sekce AÚSP ČR seminář Problémový klient - účast 2 pracovníci seminář Zákon o sociálních službách - účast 1 pracovník Pražské gerontologické dny - účast 1 pracovník stáž v Hr. Králové Komunitní plánování - účast 1 pracovník konference Standardy kvality - účast 1 pracovník sociálních služeb v jihočeském kraji seminář Principy úspěšné komunikace - účast 1 pracovník s lidmi s demencí stáž ve Welsu - účast 1 pracovník seminář Zákon o sociálních službách - účast 1 pracovník Výměník zkušeností v péči o lidi s demencí - účast 1 pracovník seminář Komunikace s problémovými klienty - účast 1 pracovník seminář Zákon o sociálních službách - účast 1 pracovník zahájení dlouhodobého vzdělávacího - účast 1 pracovník kurzu Supervize pro vedoucí pracovníky

18 1 pracovník ukončil formou dálkového studia bakalářský program na ZSF v Českých Budějovicích, obor Rehabilitační-psychosociální péče pro postižené děti, dospělé a staré osoby a pokračuje v navazujícím magisterském programu. Personalistika - činnost Střediska sociálních služeb zajišťují: 3 sociální pracovníci G-centrum Tábor Ekonomický úsek G centrum Tábor vykazuje za rok 2006 průměrný přepočtený stav 104,7 zaměstnanců. Zaměstnáváme 5 osob se změněnou pracovní schopností (přepočtený stav za rok 2006 činí 3,04 osoby). Za rok 2006 činí absence z důvodu pracovní neschopnosti kalendářních dnů, z toho ženy V roce 2006 byly v G-centru Tábor 2 pracovní úrazy. Kapacita domova důchodců 152 lůžek byla využívána na 141,33 průměrného počtu obyvatel včetně přechodného pobytu, což je 92,40 % kapacity. Tyto údaje sloužily pro konečné zúčtování státní dotace, která činila ,6 tis. Kč. V porovnání s rokem 2005 to představuje nárůst o 496,3 tis. Kč. Státní dotace byla čerpána na 100 %. Rozpočtové výdaje byly splněny na 101,33 %. Nejvyšší výdaje tvoří mzdy a s tím spojené sociální a zdravotní pojištění, účetní odpisy, náklady na teplo, vodu, elektrickou energii, potraviny nákupy služeb, pořízení drobného investičního majetku a všeobecného technického materiálu, opravy a údržba. Závazný ukazatel objemu mzdových prostředků byl splněn na 98,93 %. Zvýšení položky cestovní náklady bylo způsobeno dvoudenním zájezdem táborských seniorů a pětidenním pobytem zaměstnanců G-centra Tábor v partnerském městě Wels. Tyto jsou částečně kryty příjmy z Dispozičního fondu a z fondu partnerství města Tábor. Položka penále, 24 tis. vznikla na základě nedoplatku daně ze závislé činnosti důsledkem chyby ekonomky G-centra Tábor. Škoda byla uplatněna v pojistce odpovědnosti na škody způsobené zaměstnancem. Rozpočtové příjmy byly splněny na 101,48 %. Nejvyšších příjmů bylo dosaženo platbami od klientů, příspěvkem zřizovatele, státním příspěvkem, příspěvkem na pracovní místa od ÚP, příjmy za úkony Pečovatelské služby a příjmy za pronájmy v Domově pro matky s dětmi a za odebrané obědy z Vývařovny. Na základě dohod uzavřených s Úřadem práce Tábor na úhradu mzdových nákladů byla poskytnuta dotace na zřízení společensky účelných míst ve výši 28 tis. Kč. Nevyčerpaný příspěvek zřizovatele na provoz G-centra Tábor a příspěvek na odpisy činí celkem Kč ,- Kč. Mimořádným příjmem byla dotace z Dispozičního fondu, která je zaúčtována na dohadných položkách. Odvody z odpisů ve výši tis. Kč byly se zřizovatelem vypořádány dle rozpočtu a v předepsaných termínech poukázány na účet města Tábor.

19 Příjem za nájmy nebytových prostor v DD a DMD ve výši 401 tis. Kč byl zúčtován jako příjem organizace ve vedlejší hospodářské činnosti. Výsledek hospodaření za rok 2006 činí: v hlavní činnosti - ztráta -700,62 Kč ve vedlejší činnosti - zisk hospodářský výsledek celkem ,60 Kč ,98 Kč Hospodářské výsledky jednotlivých středisek G-centra Tábor Název Příjmy v tis. Kč Výdaje v tis. Kč Hospodářský výsledek s dotací Hospodářský výsledek bez dotace Domov důchodců , ,4 17, ,8 Pečovatelská ,5 0, ,8 služba Vývařovna 4 068, , Domov pro matky 2 682, ,7 46, S dětmi Středisko soc.služeb 1 341, , C e l k e m , Hodnota majetku G-centra Tábor k dlouhodobý hmotný majetek 021 budovy , stroje,přístroje,inventář ,10 Kč drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 software ,45 drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 DDHM ,83 pozemky 031 pozemky ,90

20 Tvorba a čerpání fondů v roce 2006 Fond odměn Kč zůstatek k ,00 tvorba 0,00 čerpání 0,00 zůstatek k ,00 FKSP 912 Kč zůstatek k ,40 tvorba ,00 čerpání - rekreace ,00 - rehabilitace, sport ,00 - kultura ,00 - příspěvek na stravu ,60 - odměny ,00 - pen.připojištění ,00 Zůstatek k ,80 Fond rezervní Kč zůstatek k ,69 tvorba z HV ,55 tvorba z darů ,00 čerpání z darů 0,00 převod do FRIM ,00 zůstatek k ,24 z toho : rezervní fond tvořený z HV ,21 rezervní fond tvořený z darů , ,24 Hospodářský výsledek za rok 2006 před schválením: ,98 Kč Fond reprodukce majetku 916 Kč zůstatek k ,79 tvorba z odpisů ,00 převod z FR ,00 čerpání pořízení ,80 odvod z odpisů ,00 zůstatek k ,99

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2011 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Český Brod 13.3.2009 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Český Brod 8.3.2010 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis služby

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně Králově Poli 612 47 Brno, Kociánka 2 IČO : 00093378 Tel : 515504111 FAX : 515504333 kocianka@mbox.vol.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Sociální centrum města Světlá nad Sázavou, příspěvková organizace zřízená městem Světlá nad Sázavou, IČ 70844763, ID datové schránky: iuc964b Na Bradle 1113, 582 91 Světlá nad Sázavou, www.scsvetla.cz,

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 Název a sídlo: Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. Pražská 910, 273 51 Unhošť IČO: 271 55 064 Telefon: 312690298 E-mail: centrum@slunce.info

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

motto: Člověk je na světě pro člověka

motto: Člověk je na světě pro člověka Výroční Zpráva o činnosti a hospodaření DD Šumperk za r. 2009 motto: Člověk je na světě pro člověka Domov důchodců Šumperk,příspěvková organizace,u sanatoria 25, 787 01 Šumperk, IČO: 75 00 40 11 tel.583

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB BALÍČEK SLUŽEB NABÍZÍME VE TŘECH VARIANTÁCH JISTOTA 12 ASISTENCE PÉČE 1 200 7 200 11 000

TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB BALÍČEK SLUŽEB NABÍZÍME VE TŘECH VARIANTÁCH JISTOTA 12 ASISTENCE PÉČE 1 200 7 200 11 000 TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB Balíček služeb je soubor předem vymezených a sjednaných služeb, za který ubytovaný klient platí měsíční paušální platbu. Jedná se zejména o pomoc se zajišťováním chodu domácnosti včetně

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 12 Psychiatrická léčebna v Opavě MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 Roční zpráva o hospodaření Psychiatrické léčebny v Opavě. 2012 a) název zpracovatele,

Více

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 I. Činnost organizace, její poslání a činnost 1.Organizace Název organizace Adresa Ústav sociální péče Skořická 314, 338 43 Mirošov IČO 48379808 Telefonní spojení 371783040-43,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

Úvodní slovo: Výrazným stimulem společné práce bylo ocenění dlouholeté pečovatelky paní Jaroslavy Přitasilové titulem Pečovatelka roku 2005.

Úvodní slovo: Výrazným stimulem společné práce bylo ocenění dlouholeté pečovatelky paní Jaroslavy Přitasilové titulem Pečovatelka roku 2005. Úvodní slovo: Rok 2005 lze označit za další rok dynamických změn a vývoje organizace. Mezi nejdůležitější změny patří otevření jídelny pro seniory, která si našla své pravidelné klienty, jejichž počet

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Část I. Organizační struktura

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Část I. Organizační struktura Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Zpracovatel Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u želče 118,390 02 Tábor Identifikační číslo: 659 979 99 Telefonní spojení: 3812633300

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.)

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Vážení spoluobčané, jsem moc rád, že si prohlížíte výroční zprávu organizace

Více

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod PŘEDKLÁDÁ: ING. JIŘÍ BLÍŽIL V JINDŘICHOVĚ HRADCI DNE: 27. 2. 2009 Úvod Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o., středisko Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, uspterasa@volny.cz,

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a kultur. Ladislav Klíma Domov pro seniory ve Vrchlabí má registrované 3 služby: domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Co máme za sebou a co před sebou, je málo důležité ve srovnání s tím, co máme v sobě. ( Emerson Ralph Waldo) SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU V Ý R O Č N Í ZA ROK 2009 Z P R Á V A Zpracovatel: Sociální

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Pečovatelské služby Chropyně, organizační složky Města Chropyně PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA CHROPYNĚ

Výroční zpráva. o činnosti. Pečovatelské služby Chropyně, organizační složky Města Chropyně PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA CHROPYNĚ Výroční zpráva PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA CHROPYNĚ o činnosti Pečovatelské služby Chropyně, organizační složky Města Chropyně za rok 2008 1 OBSAH Výroční zpráva titulní list..1 OBSAH.2 1. Personální obsazení

Více

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2006 Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J.Haška 1082/12, L e t o v i c e Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2006 březen 2007 zpracoval: Ing.Ivo Kubín Název organizace:

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Tloskov 1 Neveklov 257 56 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 IČO: 640841 Zřizovatel: MPSV ČR fax Telefonní spojení: Spojovatelka: 317 740 111 Ředitel: 317 740 101 www.tloskov.cz

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2010 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S.

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy

Více

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov - organizace, která se snaží svými projekty zajistit pro seniory, v rámci svých sociálních služeb, komplexní péči V čem komplexnost spočívá Setkávání seniorů Zájezdy

Více

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015 Český Brod 19.2.2016 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Základní údaje 2. Historie 3. Domov pro seniory 3.1 Popis služby 3.2

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Březen 2013 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

Třebechovice pod Orebem

Třebechovice pod Orebem Třebechovice pod Orebem Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz Chci žít v místě, kde to znám poskytnout bydlení dospělým

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8. Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory

Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8. Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8 Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory Alena Borhyová Iva Holmerová Česká republika 2000/2030 2002 2030 Městská část Praha 8-103,

Více

TYPY BALÍČKŮ PÉČE. cena balíčku BYDLENÍ je 1500,- Kč měsíčně na osobu

TYPY BALÍČKŮ PÉČE. cena balíčku BYDLENÍ je 1500,- Kč měsíčně na osobu TYPY BALÍČKŮ PÉČE 1. VARIANTA BALÍČEK BYDLENÍ komu je určen: Víceméně samostatným klientům, kteří v Zátiší využijí jen základní služby recepci jako formu prvotní asistence, fyzioterapii, restauraci a třeba

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Dle Registru poskytovatelů sociálních služeb. terénní 25 (denní kapacita) 6

Dle Registru poskytovatelů sociálních služeb. terénní 25 (denní kapacita) 6 Zápis Město Miletín pečovatelská služba Údaje o sociální službě byly zjištěny z Registru poskytovatelů sociálních služeb, od zástupců poskytovatele sociální služby a z Benchmarkingové aplikace. Údaje o

Více

ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba (dále jen DDO, os).

ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba (dále jen DDO, os). SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Odlehčovací služba CENÍK SLUŽBY ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2013

Zpráva o hospodaření v roce 2013 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2013 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI příspěvkové organizace Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010 Brno, únor 2011 1 OBSAH: Charakteristika organizace str. 3 Veřejný závazek str. 3 I. Hlavní činnost organizace str. 4

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

ZNAČKA KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH DOMOVY PRO SENIORY Přehled hodnocených oblastí, perspektiv a subperspektiv:

ZNAČKA KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH DOMOVY PRO SENIORY Přehled hodnocených oblastí, perspektiv a subperspektiv: ZNAČKA KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH DOMOVY PRO SENIORY Přehled hodnocených oblastí, perspektiv a subperspektiv: 1 Ubytování 1.1 Pokoj 1.1.1 Vstup přes předsíňku 1.1.2 WC, koupelna, sprcha 1.1.3 Kuchyňská

Více

DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ Domov důchodců Ústí nad Orlicí poskytuje komplex sociálních služeb, které si kladou za cíl umožnit seniorům a osobám s demencí plnohodnotný život s přihlédnutím k individualitě

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb 1) Pan (paní)..(příjmení a jméno) nar...(datum narození) bydliště... v textu této smlouvy dále jen Osoba zastoupený/á a 2) Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Václavkova 950, 293 01 Mladá

Více

KONTAKT: PODANÁ MAGDALENA, TELEFON: 317 740 1124

KONTAKT: PODANÁ MAGDALENA, TELEFON: 317 740 1124 TLOSKOV KONTAKT: PODANÁ MAGDALENA, TELEFON: 317 740 1124 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v přízemí hlavní budovy - Zámek. Prostory jsou bezbariérové. K dispozici

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2012

Zpráva o hospodaření v roce 2012 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2012 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově Kyselka,část Radošov č.p. 137,363 01 Ostrov Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Počet listů: 5 Zpracovala: Pařížská Marie, ředitelka e mail: reditelka@usp-radosov.cz

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a kultur. Ladislav Klíma Domov pro seniory ve Vrchlabí má registrované 3 pobytové služby:

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Daňové příjmy: 8,772.869,83 Nedaňové příjmy: 230.885,31 Kapitálové

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

Organizační řád pečovatelské služby

Organizační řád pečovatelské služby Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Organizační řád pečovatelské služby I. Základní ustanovení veřejný závazek I.1 Úvod Poskytovatelem pečovatelské služby je Město Šenov,

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Začátek roku 2013 se nesl v duchu plánování rekonstrukce pavilonu A. Na tomto pavilonu je plánováno vybudovat dvě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 Slovo úvodem Protože obecně prospěšná společnost Návrat, o.p.s. vznikla v polovině roku 2007, byl rok 2008 prvním kompletním rokem

Více

Hodnotící zpráva za rok 2012

Hodnotící zpráva za rok 2012 Hodnotící zpráva za rok 2012 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch potřeb občanů města Lipník nad Bečvou, hrazené plně nebo částečně z příspěvku

Více

Zpráva o přípravách k zahájení poskytování nové služby - Domov pro seniory

Zpráva o přípravách k zahájení poskytování nové služby - Domov pro seniory Zpráva o přípravách k zahájení poskytování nové služby - Domov pro seniory Plánované zahájení poskytování nové služby je plánováno na leden 2014. V současné době probíhají již přípravné fáze rozdělené

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více