Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, Tábor , fax IČO , Bankovní spojení: /5500 Výroční zpráva za rok 2006

2 Slovo úvodem: Rok 2006 byl rokem, který byl ve znamení příprav na revoluci v sociálních službách na zákon č. 108/2006 Sb.,o sociálních službách. Této skutečnosti byl zcela podřízen chod organizace zejména v posledních měsících roku Byl započat proces vytváření a zavádění Standardů kvality sociálních služeb, byly vytvářeny nové sazebníky poskytovaných služeb, nové smlouvy s uživateli, příprava na organizační a strukturální změny, na změnu systému financování atd. Za zmínku však zcela jistě stojí i další mimořádné aktivity G-centra Tábor. Za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví byla zřízena poradna pro osoby trpící Alzheimerovou chorobou a pečující rodiny. Součástí tohoto projektu bylo i vydání informační brožury, která poskytuje primární informace o této chorobě, včetně důležitých kontaktů. ( poradna funguje od října 2005) Pro seniory města Tábor byly připraveny nové aktivity - kurzy anglického a německého jazyka, které se těšily veliké oblibě. K pravidelným akcím a zájezdům přibyl v roce 2006 i historicky první zahraniční dvoudenní zájezd seniorů do partnerského města Welsu. Toto město také navštívilo v rámci 5 denní stáže několik pracovníků G-centra Tábor za finanční podpory Dispozičního fondu zahraniční spolupráce. Pečovatelská služba v roce 2006 rozšířila své služby o sobotní rozvozy obědů. Počáteční zájem asi 40 seniorů se rychle rozšířil na 60 odběratelů. Denní stacionář pro seniory otevřel své služby nově i klientům se středním stupněm závislosti na jiné osobě a rozšířil provozní dobu na dvanáct hodin denně. Na základě dlouhotrvající a stupňující se poptávky po tzv. přechodném ubytování došlo v r k navýšení celkové kapacity této služby z třech na celkem pět lůžek ve třech ubytovacích jednotkách. Závěrem hodnocení a ohlédnutí se za rokem 2006 mi dovolte poděkovat všem zaměstnancům G-centra Tábor za jejich úsilí a práci. Vedoucím jednotlivých středisek patří zvláštní dík za práci přesčas bez nároku na odměnu, iniciativu a nasazení, bez kterého by G-centrum Tábor nepatřilo mezi nejlepší zařízení svého druhu. Jiří Horecký, B.A. ředitel G-centra Tábor

3 G-centrum Tábor Domov pro seniory zdravotní úsek Zdravotní a ošetřovatelská péče byla zajišťována našim klientům kvalifikovaným personálem nepřetržitě 24 hodin denně, v souladu s uspokojením bio-psycho-sociálních potřeb, s důrazem na respektování jedinečnosti každého klienta. Zvýšená ošetřovatelská péče byla zaměřena zejména na klienty, kteří se v důsledku změn zdravotního či psychického stavu stali zcela či částečně nesoběstační. Tato péče spočívala v zajišťování základních potřeb těchto klientů (hygiena, výživa ), v prevenci možných rizik (dekubity, sebepoškození ) v řádném plnění ordinací lékařů. Vybavenost- během roku došlo k navýšení počtu těchto klientů a přestože vybavenost našeho zařízení pro zajištění kvalitní péče a maximálního komfortu je na velmi dobré úrovni, bylo zapotřebí dokoupit další aktivní antidekubitní matrace, pojízdné jídelní stolky, mechanický vozík a pro snížení zátěže personálu čtyři systémy pro transfer klientů. Dokumentace zdravotní a ošetřovatelská péče byla řádně dokumentována, zdravotnická písemně, ošetřovatelská v elektronické podobě. Selen začátkem roku nám byla pracovníky endokrinologického ústavu v Praze nabídnuta spolupráce na výzkumu množství selenu v lidském organismu. Do tohoto projektu se dobrovolně přihlásilo 33 našich klientů, kteří budou po dobu pěti let zdarma užívat selen, absolvují dvakrát v roce odběry krve, vyšetření štítné žlázy pomocí ultrazvuku a psychologické testy. Za tuto spolupráci obdrží klienti i G-centrum jednou ročně finanční odměnu. Lékařská péče v zařízení ordinoval třikrát týdně praktický lékař, jedenkrát za měsíc odborný lékař - psychiatr. Na ostatní odborná vyšetření byl klientům zajištěn odvoz v případě potřeby i doprovod. Rehabilitační péče je důležitou součástí ošetřovatelské péče, na předpis lékaře ji zajišťovali dva odborní pracovníci fyzioterapeuti. Klienti měli možnost využít léčebné tělesné výchovy (individuální i skupinové), vodoléčebných procedur (perličkové koupele s možností relaxace, vířivky na ruce), elektroléčebné procedury diadynamické proudy, dále ultrazvuk a biolampy.význam a efektivitu prokázal přístroj pro aplikaci magnetické stimulace, který byl zakoupen v roce 2005, klienti po této terapii pociťují značnou úlevu od bolesti. Fyzioterapeuti prováděli masáže, nácvik chůze, pasivní cvičení na lůžku, ergoterapii a jízdu na rotopedu. Personální změny - bylo přijato pět pracovníků na pozici PZP, dva z nich přešli na sociální úsek. PZP 1 osoba (ukončení dohodou) SZP-1 osoba (ukončení dohodou) I v tomto roce pokračovala spolupráce s Odborným učilištěm, Praktickou školou obor pečovatel ze Soběslavi, žáci zde vykonávali odbornou praxi pod vedením jejich instruktorky 4 hod. denně, pět dnů v týdnu. Složení ošetřovatelského týmu - vrchní sestra; 2x staniční sestra; 11x SZP; 9x NZP; 10x PZP; 2x fyzioterapeut. Zdravotní sestry jsou registrovány k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Vzdělávání - dva pracovníci si zvyšují svoji kvalifikaci formou dálkového studia na SZŠ v Táboře. Pracovníci ošetřovatelského týmu si prohlubovali své znalosti absolvováním odborných kurzů a seminářů probíhajících přímo v našem zařízení nebo využívali externích nabídek.

4 seminář Komunikace a přístup k problémovému klientovi ( PhDr. Frnoch) 4 pracovníci seminář - Možné dopady zákona o soc. službách + supervize org. soc. služeb 1 pracovnice seminář Tvorba ošetřovatelských standardů (M.Sc. Šanderová MBA, R.S.) 18 pracovníků seminář Vedení procesu změny v soc.službách, Léčba psychofarmaky ( Mgr. Sembdner )7 pracovníků seminář Dopad nového zákona o sociální péči v praxi Ošetřovatelská dokumentace v praxi (MUDr. Procházková, pí. Jůzová) 3 pracovníci seminář Komunikační dovednosti ( PhDr. Frnoch) 2 pracovníci konference- Senior Libiny trendy v soc. bydlení a změny životního stylu seniorů 1 pracovník seminář Zákon o sociálních službách, financování pracovníků, Prevence problémového chování u lidí s mentálním postižením (Mgr. Sembdner) 14 pracovníků kurz Práce s PC 4 pracovníci seminář Bolest, jako ošetřovatelský problém ( Dis. Kamila Ondráčková ) 17 pracovníků G-centrum Tábor Domov pro seniory sociální úsek Provozní záležitosti Činnost sociálních pracovníků probíhala podle schválených koncepčních plánů. Adaptační proces pro nově příchozí klienty využívaný od loňského roku se osvědčil, pomáhal klientům snáze se vyrovnat se změnou prostředí a změnou dosavadního způsobu života. Adaptačním procesem prošlo 24 klientů. Na úseku sociálních pracovníků bylo vytvořeno nové pracovní místo pro zajištění agendy Přechodného pobytu v souvislosti s navýšením počtu lůžek. V září byl zahájen dlouhodobý projekt Senioři na cestách. Klienti G centra šlapou na rotopedech, počty ujetých kilometrů se sčítají. Do projektu se zapojilo 9 klientů a za tři měsíce společně ujeli 380 km. V září také proběhlo stěhování Domovinky z budovy G centra do DPS Čekanice. Uvolněné prostory byly upraveny na společenskou místnost. Konec roku 2006 byl přípravou na nabytí účinnosti zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách. přechodný pobyt bude zajišťovat nově vytvořené středisko Odlehčovací služby. Byly připravovány Smlouvy o poskytnutí sociální péče v G centru, Smlouvy pro Odlehčovací služby, Domácí řád G centra, Domácí řád pro klienty Odlehčovacích služeb, Sazebníky, Žádosti o umístění do G centra, Žádosti o poskytnutí Odlehčovací služby, systém vyúčtování služeb v Domově pro seniory a pro Odlehčovací služby. Přechodný pobyt Přechodný pobyt je pobytová služba poskytovaná osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem je poskytnout pečujícímu příp. rodině podporu, možnost odpočinku a regeneraci sil. Služba je poskytována v maximální délce 8 týdnů.

5 V září 2006 došlo k navýšení o dvě lůžka. Současná kapacita je pět lůžek (jeden jednolůžkový a dva dvoulůžkové pokoje). Počet žadatelů: 99 Počet umístěných: 57 Počet dnů využití: 951 Pravidelné akce - individuální péče o klienty - poslech vážné a dechové hudby - čtení románů ve společenské místnosti - videoprojekce dokumentů a filmů - oslavy narozenin klientů - výuka práce na PC - posezení v atriu společenské hry - bystření paměti - návštěvy Divadla Oskara Nedbala Tábor - návštěvy galerií, výstav, koncertů v Táboře - vycházky a výlety - hraní ruských kuželek Aktivity jsou pro klienty připravovány denně podle plánovaných programových záměrů. Terapie - muzikoterapie - arteterapie - ergoterapie ( zajišťují rehabilitační sestry ) - hydroterapie ( zajišťují rehabilitační sestry ) Péče o zdraví - přednáška Vliv selenu na zdraví seniorů - přednáška firmy ORTOPEDIK - přednáška Stáří a stárnutí MUDr. Apetauer - přednáška Stáří a biomedicína MUDr. Slabý - poradna pro diabetiky pí Průchová - poradna pro sluchově postižené Akce v roce novoroční turnaj v kuželkách - přednáška Lumíra Slabého Exotická Indie - vystoupení kouzelníka - návštěva muzea Šechtl a Voseček - masopust - přednáška Radoslava Kacerovského Botanická zahrada - vystoupení dětí ze ZŠ Sezimovo Ústí - vystoupení Anny Kordič Zpívající Dalmácie - turnaj v ruských kuželkách G-centrum x ÚSP Klíček - vystoupení dětí z MŠ + vystoupení klientů Velikonoční pásmo - vernisáž obrazů Pavla Hejhala - velikonoční pomlázka - turnaj v ruských kuželkách G centrum x Wels - jarní posezení v zahradě - opékání buřtů na Harrachovce - čarodějnický rej - vystoupení souboru Písnička - vystoupení souboru Domino

6 - dětská vikariátní pouť - vystoupení dětí ze ZŠ Choustník - hudební vystoupení p. Šácha - II.Turnaj v kuželkách mezi jihočeskými DD - přednáška Osobnosti českého národa - zábavné odpoledne s dětmi z MŠ - přednáška Dr. Zity Jan Hus v českých národních tradicích - čajový dýchánek reminiscenční terapie - vystoupení skupiny Spadané listí - vystoupení Cirkus Berousek - zábavné odpoledne stolní hry v zahradě - vystoupení studentů táborského gymnázia - Táborská setkání - zahájení akce Senioři na cestách - podzimní čarování s dětmi z MŠ - turnaj v ruských kuželkách G centrum x ÚSP Klíček - slavnostní otevření společenské místnosti - oslava Senioři na cestách dojezd do Českých Budějovic - povídání o dušičkách - uctění památky zesnulých (návštěvy hřbitovů Nový hřbitov, Klokoty + sváteční mše za zamřelé v Klokotech) - Martinské posvícení - výstava věnců a výrobků na dušičky - koncert Posádkové hudby - vernisáž výstavy Krajina očima, duší a srdcem - hudební vystoupení Anny Kordič - přednáška Tábor v historii - Mikulášská nadílka - vystoupení dětí z církevní MŠ - předvánoční trh v atriu - hudební vystoupení - Hašlerovy písně - přednáška Dr. Práška Povídání o jihočeských Vánocích - zdobení stromečku + vystoupení obyvatel G centra (zpěv koled) - vystoupení dětí z MŠ - slavnostní mše - návštěva představitelů města a vánoční nadílka - vánoční posezení, slavnostní oběd - oslava Silvestra, slavnostní oběd Kromě pravidelných akcí bylo pro klienty připraveno 58 programů. Výlety - výlet do Českých Budějovic - návštěva Multikina Cinestar - zájezd do partnerského města Wels - procházka po Žižkově náměstí a návštěva výstavy Carské Rusko - návštěva Výstavy květin v Radimovicích u Želče - vycházka Klokoty - návštěva výstavy Táborský poklad Klienti G centra se v roce 2006 mohli zúčastnit 6 výletů.

7 PRAVIDELNÉ AKCE Název Počet Klientů Pravidelné akce: Individuální péče klientů v DD každý den Poslech vážné a dechové hudby 2x týdně 20 Aktivní muzikoterapie 1x týdně 9 Čtení nejen románů v Kavárně G-centra 1-2x týdně 8-11 Čtení s pí Dřevovou 1x týdně 15 Videoprojekce 1x týdně 18 Ruské kuželky 1x týdně 15 Posezení v atriu společenské hry 1x týdně 8 Výuka práce na PC 1x týdně 7 Bystření paměti 1x měsíčně 17 Hobby dílna 1x měsíc 6 Čtení pro imobilní klienty 2x měsíčně 8 Návštěvy DON Tábor (např. V. Martinová, V. Neckář, Keramička, Moravěnka,České buchty,...) Návštěvy galerií a výstav v Táboře dle programu 1-2x v měsíci 6-8 1x za 2 měs. 6-8 Církve: Římskokatolická církev Apoštolská církev, Křesťanské společenství ( hovory nad Biblí) Československá církev husitská Českobratrská církev evangelická Bratrská církev, Starokatolická církev 5x za měs. 2x v měs. 1x v měs. 1x v měs. 1x v měs. Zpravodaj G-centra Tábor V roce 2006 vyšlo 10 čísel Zpravodaje G centra ( z toho byla dvě dvojčísla leden únor, červenec srpen). Jedno číslo vychází v počtu cca 150 ks. Zpravodaj je určen obyvatelům G centra, informace slouží i pro blízké a příbuzné. Zpravodaj obsahuje kompletní přehled akcí na celý měsíc, zajímavé články, příspěvky klientů a komplexní informace o změnách a událostech v organizaci. Statistické údaje Klienti na trvalém pobytu za rok 2006: Celkový počet klientů: 139 Průměrný počet klientů: 141,34 Celkem nástupů: 24 Celkem výstupů: 26 Průměrný věk klientů: 83 Z toho: 27 až 65 let - 9 Žádosti o výjimku: až 85 let - 80 Zamítnuté žádosti: 48 nad 85 let - 50 Udělené výjimky: 21

8 Vzdělávání Setkání sociálních pracovníků na zasedání jihočeské sekce AÚSP ČR - účast 4 pracovníci seminář Problémový klient - účast 4 pracovníci seminář Zákon o sociálních službách - účast 1 pracovník Pražské gerontologické dny - účast 1 pracovník Pražské gerontologické dny - účast 2 pracovníci stáž ve Welsu - účast 2 pracovníci Personalistika sociální činnost v G centru zajišťují agenda přechodného pobytu administrativní činnost (agenda klientů, depozitní agenda...) - 3 sociální pracovníci - 1 pracovník - 1 sociální pracovnice G-centrum Tábor Domov pro seniory - provozní úsek Recepce Provoz recepce je zajišťován 2 pracovnicemi a klienty G-centra. S klienty, kteří vypomáhají v recepci byla sepsána nová dohoda o pracovním poměru. V prostorách vestibulu byla instalována kamera, která monitoruje situaci u vstupu (vchodové dveře) do G-centra. opakuje se v části provoz Kuchyně V průběhu roku bylo doplněno nádobí včetně příborů. V březnu byla z důvodu odhlučnění instalována roletová stěna mezi kuchyní a jídelnu. Na zařízení v kuchyni byly prováděny opravy menšího rozsahu: - oprava klimatizace, výměna vadného oběžného kola ventilátoru - výměna topných těles u kotle Alba, včetně tepelné pojistky - oprava myčky termoportů (čerpadlo) - oprava myčky nádobí (programátor) Od června 2006 je zajištěna likvidace veškerých odpadků a zbytků z kuchyně odbornou firmou. V září nastoupili do stravovacího provozu žáci SOU řemesel Tábor na praxi. V měsíci listopadu byla provedena kontrola Krajskou hygienickou stanicí, při které nebyly zjištěny žádné závady. Firmou Kovoslužba OTS Praha a.s. byl proveden vnitřní audit HACCP. Nebyly zjištěny žádné závažné hygienické nedostatky. Úklid Úklid byl zajištěn 5 pracovnicemi na 4,5 úvazku. Prádelna Opravy: - oprava pračky Indezit ( výměna vadné hřídele bubnu, ložisek a těsnících gufero kroužků - oprava pračky Elektrolux (výměna vadných pryžových těsnících elementů). Tato závada si vyžádána výpomoc prádelny nemocnice Tábor

9 - oprava pračky elektrolux (programátor) Provoz V únoru byla vymalována prodejna zdravotních potřeb, dále byla vybavena muzikoterapie novými židlemi, kobercem a byly zde instalovány zatemňovací okenní rolety. V březnu byla dovezena křesla a židle z Rakouska, dar od DD Mautern. V roce 2006 bylo zakoupeno 100 ks polštářů, 100 ks ložních povlečení, 100ks podložek, 50 ks prostěradel, 20ks prostěradel froté a 100ks žínek. Proběhla instalace automatického ovládání garážových vrat. V květnu bylo vymalováno atria včetně chodeb a kanceláří. Byla realizována II. etapa úprav zadní části zahrady - dokončení chodníku (zámková dlažba), instalace laviček, zabudování zahradního jezírka, osazení zahrady příslušnou parkovou dekorací, dokončení terénních a parkových úprav. Byl zakoupen software Ochranné pomůcky Vizuál, jeho instalace a zprovoznění. Byla provedena oprava fontány v átriu. Proběhla realizace opravy fasády budovy G-centra, včetně západního únikového schodiště. V říjnu byla na místě bývalé Domovinky zřízena společenská místnost, ve které lze mimo standardního nábytku a televize nalézt také klavír (pořízen v r. 2006) a velké akvárium. Ke společenské místnosti patří též vybavená kuchyňka a jídelní kout. Oprava sprchového koutu koupelny v I. patře si vyžádala vybourání stávající podlahy a kompletní výměnu izolace, včetně vypouštěcí guly. Bylo provedeno vyčištění a desinfekce odpadních řádů v budově za pomoci bioenzimatických koncentrátů. Ke konci roku byl v budově G-centra instalován kamerový systém, který monitoruje vstup do budovy v prostoru recepce, dále střed atria a spodní část zahrady. BOZP a OP Periodické školení BOZP všech zaměstnanců proběhlo v listopadu, školení PO všech zaměstnanců v prosinci (proškoleni byli členové preventivních požárních hlídek, pracovníci ohlašovny požárů, preventista požární ochrany a ostatní). Začátkem prosince proběhlo také školení řidičů referentských vozidel. V měsíci říjnu byl realizován cvičný požární poplach. V tomto roce nebyl na provozním úseku zaznamenán žádný pracovní úraz. Revize V roce 2006 byly provedeny následující revize: - revize el. spotřebičů a el. ručního nářadí - revize hasících přístrojů a kontrola hydrantů - technická prohlídka výr. fy: Arjo (vany + manipul. zařízení) - revize požárních klapek - kontrola provozuschopnosti protipožárního nátěru - revize el. zdravotnického zařízení (vodoléčba atd.) - zkoušky provozuschopnosti EPS - revize a provedení funkční zkoušky EZS - pravidelné odborné prohlídky výtahů

10 G-centrum Tábor Středisko Pečovatelská služba Celý rok 2006 byl poznamenán přípravou na nový zákon o sociálních službách. V úvodu roku byla všem klientům vyhotovena a předána nová Rozhodnutí o poskytování pečovatelské služby, která byla v souladu se Správním řádem č.500/2004 Sb. V souvislosti s tím, byla zakoupena nová verze počítačového programu Pečovatelská služba, která již byla schopna akceptovat veškeré změny v administrativě spojené s novými zákony. V průběhu roku byly zpracovány Standardy kvality č. 1 a 2 a v prosinci byla ukončena Rozhodnutí o poskytování PS všem klientům a u klientů, kteří aktivně užívají služby byly vyhotoveny Smlouvy o poskytování pečovatelské služby. V rámci požadavků na budoucí registrace poskytovatelů sociálních služeb byly od září zařazeny první tři pečovatelky do systému vzdělávání pracovníků sociální péče. Kurz je pořádán Asociací pečovatelské služby, jejíž jsme aktivními členy, v rozsahu 150 hodin teorie a 30 hodin praxe. Pracovnice kurz úspěšně absolvovaly a získaly osvědčení. Na základě našich poznatků podpořených právě poznatky z komunitního plánu jsme zavedli několik nových služeb. Ve spolupráci s nadací Život 90 jsme občanům představili systém telekontaktní péče. Město Tábor se rozhodlo uhradit náklady na zřízení u prvních deseti zájemců a v červenci již byly nainstalovány přístroje u dvou zájemců. Ke konci roku tuto službu využívalo 5 občanů. Nabídka stravování pouze v pracovní dny byla další oblast, která neodpovídala požadavkům našich klientů. Po dohodě s restaurací Amber hotel Palcát jsme od 6. května zahájili dodávky sobotních obědů. Zájemci si mohou za 53,-Kč vybrat ze dvou jídel bez polévky. V částce je zahrnuta i doprava. Vývoj zájmu o sobotní obědy je uveden v příloze. Snaha rozšířit provozní dobu Domovinky od 6.30 do hodin tak, aby ji mohli využívat i klienti, jejichž rodinní příslušníci jsou převážnou část dne v zaměstnání, nás vedla ke sloučení obou stacionářů a zřízení jediného v objektu DPS Čekanice. Spojením prostor stávající Domovinky s místností využívanou jako tělocvična, vznikla odpočinková místnost s vlastním sociálním zařízením. Tělocvičnu mohou obyvatelé DPS využívat nově v nevyužité místnosti v prvním patře. Odpočinková místnost byla vybavena nábytkem z vlastních rezerv, který byl opraven a darovanou nábytkovou stěnou. V rámci snahy o zavedení alternativních způsobů komunikace s neslyšícími klienty, absolvovaly pečovatelky Kolářová a Kořená kurs znakové řeči. Sociální pracovnice Pečovatelské služby se zúčastnila týdenního kurzu v hospici v Červeném Kostelci zaměřeném na domácí ošetřovatelství. Z jednání s rodinnými příslušníky, kteří přicházejí sjednávat péči o své blízké vyplývá, že mnozí nevědí, jak správně péči poskytovat. Nyní mohou využít naší poradny pro domácí pečovatele. I v roce 2006 pokračovala naše spolupráce s městem Sezimovo Ústí. Na základě smlouvy jsme poskytovali jeho obyvatelům zejména pedikúry jak na hygienickém středisku, tak v domácnosti a služby Domovinky. Ke konci roku jsme evidovali 123 občanů. Celý rok, s výjimkou prázdninových měsíců, jsme pomáhali rodině Benešových z Dražic v péči o jejich trojčata. DPS Lidická a DPS Kvapilova

11 V lednu byl do prostor bývalé Domovinky přesunut klub důchodců z objektu CEPOSu. Byl zde vytvořen kuchyňský kout a nevyužívaná prádelna byla přestavěna na sociální zařízení. Provoz byl zahájen a bylo předáno soc. zařízení klubu. Výrazné změny se dočkaly i prostory kanceláří Pečovatelské služby a denní místnosti pečovatelek. Byla vyměněna podlahová krytina, nainstalována nová kuchyňská linka a žaluzie do oken, vyměněn nábytek v denní místnosti a šatně pečovatelek. DPS Kvapilova měla v březnu zaplaveny sklepy, nápravu zajistil správce objektu BYTES. Čekanice Po dohodě se správcem objektu BYTESem byly nainstalovány vodoměry a elektroměry u prostor využívaných Pečovatelskou službou. Původní projekt s tím nepočítal a bylo velmi problematické odlišit spotřebu pečovatelské služby a ostatní, které jsou rozúčtovány obyvatelům. Aby nedocházelo k reakci fotobuňky otvírání dveří hlavního vchodu na poletující listí a kapky deště, byla nad vchodem nainstalována prosklená stříška. Jídelna slouží nejen ke konzumaci obědů, ale konají se zde i pravidelné bohoslužby. Katolická se koná pravidelně každý pátek a zúčastňuje se jí nejen cca 15 obyvatel DPS, ale docházejí i věřící, kteří zde nebydlí. Farář církve českobratrské přichází jednou za dva týdny. Byla zde zprovozněna poradna, kdy vedoucí pečovatelek paní Hrušková, která má dlouholetou praxi geriatrické sestry, konzultuje každou středu s klienty jejich zdravotní problémy, měří tlak a případně jedná s lékaři. Tuto službu pravidelně využívá cca 20 klientů. 6 klientů se rovněž zapojilo do výzkumu vlivu selenu. I úkony spojené s tímto výzkumem zajišťuje zdravotní poradna. Hygienické středisko Středisko zajišťuje zejména služby osobní hygieny a pedikúry, která je prováděna přímo na středisku, ale i v domácnostech klientů. Služby využívají nejen klienti táborští, ale i smluvně obyvatelé Sezimova Ústí. Vývařovna byla dokončena III. etapa přestavby vývařovny. Byl vybudován bezbariérový vstup, nová sociální zařízení pro muže a pro ženy, která jsou zároveň určeno pro vozíčkáře. V upravených prostorách, včetně kanceláře vedoucí vývařovny byla položena nová podlahová krytina. Vybavení vývařovny je již velmi staré a proto je naší snahou jej postupně obměňovat. Začátkem roku byly dodány nerezové stoly do výdejny stravy, ze rušené kuchyně 2.ZŠ na Parkánech jsme dostali pánev, váhu a regály do skladů. Protože ze zákona nelze používat pro vážení různých druhů surovin jednu váhu, zakoupili jsme i dvě repasované váhy na vážení syrového masa a na převažování hotových pokrmů. Za částku ,- Kč byl zakoupen nový universální robot, koncem roku byla dodána velkokapacitní chladnička a mrazák a zakoupeny nerezové pracovní stoly do kuchyně proběhla kontrola z Krajské hygienické stanice zaměřená na dodržování zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Kontrola neshledala nedostatky. Domovinka Rok 2006 byl pro Denní stacionář - Domovinku přelomový. Jak již bylo výše uvedeno, došlo ke zrušení Domovinky v G-centru a sloučení obou pracovišť do jednoho v DPS Čekanice. Celková kapacita je nyní 25 klientů, kteří mají k dispozici společenskou místnost, relaxační místnost, odpočívárnu s kapacitou čtyř lůžek a dvě sociální zařízení, z toho jedno vybavené sprchou. Domovinku využívá v současné době průměrně 9,5 klienta. O klienty se starají pečovatelky v přepočteném úvazku 3,4. Ve směnách se střídají tak, aby zejména na čas oběda byly přítomny 3 pracovnice.

12 Doprava V březnu byl zakoupen automobil Citroen Jumpy a v květnu Citroen Berlingo. Řidiči se střídají v rozvozech sobotních obědů a významně se podílejí na pojížďkách a převozech pro ostatní střediska G-centra Tábor. Byla opravena fasáda garáží v Klokotech. Stav klientů v r ukončení péče noví klienti odchod do vlastní rozšíření péče úmrtí celkem měsíc DD žádost leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem

13 Poslání G-centrum Tábor Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi vznikl rekonstrukcí bývalé ubytovny v roce 1998 s dvěma nadzemními podlažími. Snahou Azylového domu je ženám ve všech směrech pomoci, s cílem dosáhnout jejich resocializace, plnohodnotného a trvalého návratu do společnosti. Do služeb Azylového domu pro ženy a matky s dětmi spadá péče o ženy, které se dostaly do těžké životní situace, kdy musí řešit ochranu svou i dětí velmi traumatizujícím způsobem a to odchodem z domova. Je to místo, které poskytne v těchto situacích první a okamžitou pomoc. V budově se nachází 23 zařízených ubytovacích jednotek. Provoz Vlastní provoz zajišťuje vedoucí, sociální pracovnice, správcová a recepční. Recepční zajišťují nepřetržitý, 24 hodinový provoz. Chod Azylového domu poskytuje sociální servis klientkám, ale především je zaměřen na potřeby a zájmy nezletilých dětí. Zabezpečuje jejich volnočasové aktivity jak pro klientky, tak pro děti. Pořádají se zde vzdělávací a praktické kurzy. Vzdělávání Ukončení čtyřsemestrového studia SpPg VŠ JAK Praha Bílá Ivana Seminář komunikačních dovedností PhDr. Frnoch Čepičková M, Bílá I. Seminář II., PhDr Frnoch Čepičková M. Návrh nového sociálního zákona v Č.Budějovicích Čepičková M. Školení PO všichni Školení BOZP všichni Volnočasové aktivity - dopolední i odpolední hlídání předškolních dětí dle dohody - doučování dětí dle potřeby - cvičení aerobiku dle přání klientek - šití na šicím stroji, ukázka, dohled - práce na počítači dle dohody pro děti i ženy - vaření a pečení levných jídel, praktické ukázky - aranžování suchých květin - výtvarné činnosti pro děti a ženy malování na sklo, ubrousková technika - dětský karneval - promítání filmů - velikonoční program - oslava dne dětí -soutěže - společné vycházky, pouštění draků - opékání vuřtů - vánoční programy, besídky

14 Statistické údaje za r. 2006: POPIS UKAZATEL POČET Nové nástupy Osoba 49 Průměrná obsazenost Ženy/děti 19/35 Ukončení pobytu Osoba 51 Průměrný věk klientek Roky 30 Praxe studentů Osoba 12 Využití pohotovostního pokoje Osoba 1 Osobní poradenství Počet kontaktů 1672 Telefonické poradenství Počet kontaktů 208 Počet akcí pro klientky Akce 68 platba předpis Přehled plateb nájmů za rok 2006 město placeno AD celkem v % Leden % Únor % Březen % Duben % Květen % Červen % Červenec % Srpen % Září % Říjen % Listopad % Prosinec % Celkem %

15 G-centrum Tábor Středisko sociálních služeb Provozní záležitosti Středisko sociálních služeb zajišťuje poskytování sociálního poradenství, zprostředkování kontaktu seniorů se společenským prostředím, vzdělávací a aktivizační činnosti pro seniory dle dlouhodobé koncepce. Intenzivně probíhala i spolupráce s ostatními poskytovateli sociálních a zdravotních služeb v Táboře. Dva pracovníci Střediska se podílí na tvorbě Komunitního plánu sociálních služeb města Tábora. V únoru byla obnovena činnost v Klubu důchodců Lidická, který byl přestěhován z budovy C.E.P.O.S. Činnost seniorů probíhala beze změn. Po přestěhování se jejich počet nezměnil. Harmonogram využití KD Lidická zůstal stejný. V dubnu byly zahájeny jazykové kurzy pro seniory: Anglický jazyk pro začátečníky a Německý jazyk pro začátečníky. Na podzim přibyl kurz anglického jazyka pro pokročilé. V červnu byla převedena ze zdravotního úseku pod Středisko sociálních služeb půjčovna kompenzačních pomůcek (antidekubitní matrace). V roce 2006 byla matrace zapůjčena na celkem 3 měsíce. Pokračuje sponzorování želváka ALDA z pražské ZOO. V roce 2006 na želváka ALDA táborští senioři přispěli sponzorským darem ve výši 1400,- Kč. Středisko sociálních služeb také nadále zabezpečuje nástupy dobrovolníků a výkon dobrovolnické činnosti v programu Senior. Program Senior cílem tohoto programu je poskytnout osamělým seniorům pravidelný sociální kontakt s mladými lidmi a naplnit tak sociální aspekt z komplexní bio-psycho-sociální péče o naše klienty. Počet dobrovolníků k (studenti): 20 Počet dobrovolníků k (studenti): 33 Nárůst dobrovolníků (studenti): 13 Důvodem nárůstu je zapojení nových dobrovolníků z 1. ročníku Střední zdravotnické školy v Táboře. Koordinátor dobrovolníků úzce spolupracuje s DCT Tábor (Dobrovolnické centrum Tábor) a společně organizují schůzky s dobrovolníky. Konec roku 2006 byl přípravou na nabytí účinnosti zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Byly připravovány Záznamové archy pro Středisko sociálních služeb a pro středisko Noclehárna, Smlouvy o poskytnutí sociální služby ve středisku Noclehárna, Ubytovací řád Noclehárny, systém vyúčtování pro středisko Noclehárna. Ubytovna azylového typu pro muže Ubytovna má čtyři bytové jednotky. V průběhu roku využilo služby Ubytovny 9 mužů, z toho 1 byl ubytován celý rok.

16 Poradna pro osoby trpící Alzheimerovou chorobou a pečující rodiny Klienti poradny žádali především informace o zařízeních poskytujících celoroční péči pro osoby trpící Alzheimerovou chorobou, o vhodných úpravách domácího prostředí, kontakty na organizace poskytující a zprostředkující pomoc. V září byla ve spolupráci s MUDr. Karlem Staňkem připravena brožura Alzheimerova choroba v nákladu 2000 ks. Brožura byla distribuována od října, je určena nejen pacientům trpícím touto nemocí, ale i pečujícím. Brožura je k dispozici na Středisku sociálních služeb, u dalších poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb, u lékařů, na odboru sociálních věcí MěÚ Tábor. Pracovník poradny provedl dvě přednášky na téma Alzheimerova choroba, příčiny vzniku, průběh a prevence pro zájmové organizace ( Klub důchodců a Český červený kříž). Osobní kontakty s klienty Počet kontaktů 1. Terénní sociální práce (depistáž) ohledně umístění do G-centra Poradenská činnost (kromě bodu 1.): Osobní návštěva kanceláře SSS 235 Poradna Alzheimer 24 Azylová ubytovna 54 Kontakt v terénu 235 Telefonický kontakt Osobní gratulace (životní jubilea 90.narozeniny a výše) 90 (zlaté svatby) 3 CELKEM: Ostatní kontakty s klienty Písemné gratulace občanům nad 75 let věku CELKEM: Provoz Ubytovny azylového typu pro muže Počet 1 lůžkových pokojů s vlastním sociálním zařízením a kuchyňkou 4 Počet vydaných smluv o ubytování 48 Počet klientů, kteří i opakovaně využili ubytování 9 Počet klientů s celoročním pobytem 1 Počet klientů umístěných déle než rok 1 Neobsazenost jednotlivých pokojů 67 dní Příjem za ubytování ( 1 noc / 100,- Kč) ,-Kč Evidované pohledávky ,-Kč Půjčovna kompenzačních pomůcek (antidekubitní matrace) Počet zájemců o službu 3 Počet zápůjček 3 Příjem za zapůjčení 910,-Kč

17 Realizace akcí název akce počet konání účast Celkem Akademie III.věku Diskusní pořad Literárně-hudební podvečer Kurzy anglického jazyka Kurzy německého jazyka Zájezd do Divadla na Jezerce 1 43 Zájezd do Divadla na Vinohradech 1 40 Zájezd do Welsu 1 15 Zájezd na Domažlicko 1 45 Opékání buřtů na Harrachovce 1 52 Vítání jara v restauraci Pod věží 1 28 Přednáška Alzheimerova nemoc - Klub důchodců 1 14 Přednáška Alzheimerova nemoc - ČČK 1 8 KD Helsinská Výuka paličkování 1 18 KD Lidická Historie ekonomického školství 1 16 Setkání 80ti letých Beseda Ochrana spotřebitele 1 12 KD Helsinská Povídání o Welsu 1 14 Předmikulášské posezení 1 45 Vánoční setkání osamělých seniorů 1 60 Vánoční návštěva táborských seniorů v domovech důchodců: G-centrum DD Bechyně 1 14 DD Chýnov 1 17 DD Budislav 1 23 DD Tučapy 1 9 CELKEM: 95 akcí os. Vzdělávání pracovníků setkání sociálních pracovníků - účast 1 pracovník na zasedání jihočeské sekce AÚSP ČR seminář Problémový klient - účast 2 pracovníci seminář Zákon o sociálních službách - účast 1 pracovník Pražské gerontologické dny - účast 1 pracovník stáž v Hr. Králové Komunitní plánování - účast 1 pracovník konference Standardy kvality - účast 1 pracovník sociálních služeb v jihočeském kraji seminář Principy úspěšné komunikace - účast 1 pracovník s lidmi s demencí stáž ve Welsu - účast 1 pracovník seminář Zákon o sociálních službách - účast 1 pracovník Výměník zkušeností v péči o lidi s demencí - účast 1 pracovník seminář Komunikace s problémovými klienty - účast 1 pracovník seminář Zákon o sociálních službách - účast 1 pracovník zahájení dlouhodobého vzdělávacího - účast 1 pracovník kurzu Supervize pro vedoucí pracovníky

18 1 pracovník ukončil formou dálkového studia bakalářský program na ZSF v Českých Budějovicích, obor Rehabilitační-psychosociální péče pro postižené děti, dospělé a staré osoby a pokračuje v navazujícím magisterském programu. Personalistika - činnost Střediska sociálních služeb zajišťují: 3 sociální pracovníci G-centrum Tábor Ekonomický úsek G centrum Tábor vykazuje za rok 2006 průměrný přepočtený stav 104,7 zaměstnanců. Zaměstnáváme 5 osob se změněnou pracovní schopností (přepočtený stav za rok 2006 činí 3,04 osoby). Za rok 2006 činí absence z důvodu pracovní neschopnosti kalendářních dnů, z toho ženy V roce 2006 byly v G-centru Tábor 2 pracovní úrazy. Kapacita domova důchodců 152 lůžek byla využívána na 141,33 průměrného počtu obyvatel včetně přechodného pobytu, což je 92,40 % kapacity. Tyto údaje sloužily pro konečné zúčtování státní dotace, která činila ,6 tis. Kč. V porovnání s rokem 2005 to představuje nárůst o 496,3 tis. Kč. Státní dotace byla čerpána na 100 %. Rozpočtové výdaje byly splněny na 101,33 %. Nejvyšší výdaje tvoří mzdy a s tím spojené sociální a zdravotní pojištění, účetní odpisy, náklady na teplo, vodu, elektrickou energii, potraviny nákupy služeb, pořízení drobného investičního majetku a všeobecného technického materiálu, opravy a údržba. Závazný ukazatel objemu mzdových prostředků byl splněn na 98,93 %. Zvýšení položky cestovní náklady bylo způsobeno dvoudenním zájezdem táborských seniorů a pětidenním pobytem zaměstnanců G-centra Tábor v partnerském městě Wels. Tyto jsou částečně kryty příjmy z Dispozičního fondu a z fondu partnerství města Tábor. Položka penále, 24 tis. vznikla na základě nedoplatku daně ze závislé činnosti důsledkem chyby ekonomky G-centra Tábor. Škoda byla uplatněna v pojistce odpovědnosti na škody způsobené zaměstnancem. Rozpočtové příjmy byly splněny na 101,48 %. Nejvyšších příjmů bylo dosaženo platbami od klientů, příspěvkem zřizovatele, státním příspěvkem, příspěvkem na pracovní místa od ÚP, příjmy za úkony Pečovatelské služby a příjmy za pronájmy v Domově pro matky s dětmi a za odebrané obědy z Vývařovny. Na základě dohod uzavřených s Úřadem práce Tábor na úhradu mzdových nákladů byla poskytnuta dotace na zřízení společensky účelných míst ve výši 28 tis. Kč. Nevyčerpaný příspěvek zřizovatele na provoz G-centra Tábor a příspěvek na odpisy činí celkem Kč ,- Kč. Mimořádným příjmem byla dotace z Dispozičního fondu, která je zaúčtována na dohadných položkách. Odvody z odpisů ve výši tis. Kč byly se zřizovatelem vypořádány dle rozpočtu a v předepsaných termínech poukázány na účet města Tábor.

19 Příjem za nájmy nebytových prostor v DD a DMD ve výši 401 tis. Kč byl zúčtován jako příjem organizace ve vedlejší hospodářské činnosti. Výsledek hospodaření za rok 2006 činí: v hlavní činnosti - ztráta -700,62 Kč ve vedlejší činnosti - zisk hospodářský výsledek celkem ,60 Kč ,98 Kč Hospodářské výsledky jednotlivých středisek G-centra Tábor Název Příjmy v tis. Kč Výdaje v tis. Kč Hospodářský výsledek s dotací Hospodářský výsledek bez dotace Domov důchodců , ,4 17, ,8 Pečovatelská ,5 0, ,8 služba Vývařovna 4 068, , Domov pro matky 2 682, ,7 46, S dětmi Středisko soc.služeb 1 341, , C e l k e m , Hodnota majetku G-centra Tábor k dlouhodobý hmotný majetek 021 budovy , stroje,přístroje,inventář ,10 Kč drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 software ,45 drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 DDHM ,83 pozemky 031 pozemky ,90

20 Tvorba a čerpání fondů v roce 2006 Fond odměn Kč zůstatek k ,00 tvorba 0,00 čerpání 0,00 zůstatek k ,00 FKSP 912 Kč zůstatek k ,40 tvorba ,00 čerpání - rekreace ,00 - rehabilitace, sport ,00 - kultura ,00 - příspěvek na stravu ,60 - odměny ,00 - pen.připojištění ,00 Zůstatek k ,80 Fond rezervní Kč zůstatek k ,69 tvorba z HV ,55 tvorba z darů ,00 čerpání z darů 0,00 převod do FRIM ,00 zůstatek k ,24 z toho : rezervní fond tvořený z HV ,21 rezervní fond tvořený z darů , ,24 Hospodářský výsledek za rok 2006 před schválením: ,98 Kč Fond reprodukce majetku 916 Kč zůstatek k ,79 tvorba z odpisů ,00 převod z FR ,00 čerpání pořízení ,80 odvod z odpisů ,00 zůstatek k ,99

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

Úvodní slovo: Výrazným stimulem společné práce bylo ocenění dlouholeté pečovatelky paní Jaroslavy Přitasilové titulem Pečovatelka roku 2005.

Úvodní slovo: Výrazným stimulem společné práce bylo ocenění dlouholeté pečovatelky paní Jaroslavy Přitasilové titulem Pečovatelka roku 2005. Úvodní slovo: Rok 2005 lze označit za další rok dynamických změn a vývoje organizace. Mezi nejdůležitější změny patří otevření jídelny pro seniory, která si našla své pravidelné klienty, jejichž počet

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 I. Činnost organizace, její poslání a činnost 1.Organizace Název organizace Adresa Ústav sociální péče Skořická 314, 338 43 Mirošov IČO 48379808 Telefonní spojení 371783040-43,

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

G-centrum Tábor. Výroční zpráva za rok 2014

G-centrum Tábor. Výroční zpráva za rok 2014 G-centrum Tábor Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Slovo úvodem 3 Zdravotní úsek domov pro seniory... 4 Sociální úsek domov pro seniory... 6 Odlehčovací služby... 10 Středisko sociálních služeb.... 11 Noclehárna.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2012 Penzion pro seniory, příspěvková organizace, Lískovecká 86, Frýdek - Místek ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2012 Zpracoval: Ing. Chlebek Jaroslav leden 2013 ředitel penzionu OBSAH 1)Vyhodnocení

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově Kyselka,část Radošov č.p. 137,363 01 Ostrov Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Počet listů: 5 Zpracovala: Pařížská Marie, ředitelka e mail: reditelka@usp-radosov.cz

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013 Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou Rozbory hospodaření za rok 2013 V Lipníku nad Bečvou 11. února 2014 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov IČ: 712 29 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Organizace zřízená Středočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Stránka

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013 G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93 Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Slovo úvodem.. 3 Domov pro seniory zdravotní úsek... 4 Domov pro seniory sociální úsek.. 5 Domov pro seniory

Více

Výroční zpráva 2012. Domov pro seniory U Pramene Louny

Výroční zpráva 2012. Domov pro seniory U Pramene Louny Výroční zpráva 2012 Domov pro seniory U Pramene Louny Rakovnická 2502 Louny 44001 IČO : 49123688 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE : Bc. Jana Černá Výroční zpráva 2012 Stránka 1 Osnova 1. Poslání domova, cíle, principy

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 Název a sídlo: Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. Pražská 910, 273 51 Unhošť IČO: 271 55 064 Telefon: 312690298 E-mail: centrum@slunce.info

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2014 Penzion pro seniory, příspěvková organizace, Lískovecká 86, Frýdek - Místek ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2014 Zpracoval: Ing. Chlebek Jaroslav leden 2015 ředitel penzionu - 1 - OBSAH 1)Vyhodnocení

Více

TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB BALÍČEK SLUŽEB NABÍZÍME VE TŘECH VARIANTÁCH JISTOTA 12 ASISTENCE PÉČE 1 200 7 200 11 000

TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB BALÍČEK SLUŽEB NABÍZÍME VE TŘECH VARIANTÁCH JISTOTA 12 ASISTENCE PÉČE 1 200 7 200 11 000 TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB Balíček služeb je soubor předem vymezených a sjednaných služeb, za který ubytovaný klient platí měsíční paušální platbu. Jedná se zejména o pomoc se zajišťováním chodu domácnosti včetně

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S.

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy

Více

Domov důchodců Roudnice nad Labem příspěvková organizace Sámova 2481, 413 01 Roudnice nad Labem. SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013

Domov důchodců Roudnice nad Labem příspěvková organizace Sámova 2481, 413 01 Roudnice nad Labem. SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013 SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013 ÚHRADA ZA UBYTOVÁNÍ (hrazeno z příjmu uživatele) část A TYP POKOJE I. II. III. IV. V. POPIS POKOJE Jednolůžkový ošetřovatelské oddělení Jednolůžkový pečovatelské oddělení

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013 Zdravotně sociální služby Turnov VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013 Předložil: Bc. Jaroslav Cimbál ředitel 28. října 812, 511 01 Turnov IČO 00854883 Obsah Obsah... 2 Úvodní slovo ředitele... 3 Vedoucí pracovníci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY ZA ROK 2008 Výroční zpráva za rok 2008 1. Kontakty: Název: Adresa: Pečovatelská služba města Pečky Chvalovická 1042, 289 11 Pečky IČ: 61883531 Právní forma:

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

KLAS = Domovy klidného aktivního stáří

KLAS = Domovy klidného aktivního stáří O projektu Dvorec Temelín Realizátorem projektu je občanské sdružení POMOC, které významně přispělo svými zkušenostmi z provozu Domova sv. Anežky v Čihovicích. Po dlouhém hledání se stal rozsáhlý areál

Více

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A VÝ R O Č N Í Z P R Á V A 2009 Domov pro seniory Klimkovice, příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovece Tel: 556 420 741 Obsah: Historie 3 Poslání organizace 3 Cílová skupina 3 Cíle

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8. Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory

Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8. Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8 Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory Alena Borhyová Iva Holmerová Česká republika 2000/2030 2002 2030 Městská část Praha 8-103,

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Tloskov 1 Neveklov 257 56 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 IČO: 640841 Zřizovatel: MPSV ČR fax Telefonní spojení: Spojovatelka: 317 740 111 Ředitel: 317 740 101 www.tloskov.cz

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Základní údaje: Název organizace a státu: Villa Vallila, občanské sdružení Číslo a datum registrace na MV ČR : II/S (1.3087/96R, 16.10.D1996)

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Hodonín, únor 2009 1 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Č.ú.: 14439671/0100

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013

Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013 Kostka Krásná Lípa Zpráva o hospodaření v roce Kostka Krásná Lípa byla založena k 1. 6. 2008. Vlastní činnost zahájila od 1. 9. 2008. Sídlo: Masarykova 1094/4, Krásná Lípa IČ: 751 39 090 Právní forma:

Více

NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014

NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014 NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014 Základní činnosti pečovatelské služby POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ

Více

Výroční zpráva Domu s pečovatelskou službou terénní pečovatelská služba

Výroční zpráva Domu s pečovatelskou službou terénní pečovatelská služba Výroční zpráva Domu s pečovatelskou službou terénní pečovatelská služba 1.) Základní údaje Zřizovatel a poskytovatel: Město Černošice Statutární zástupce : starosta města Černošice Mgr. Filip Kořínek Sídlo:

Více

Souhrn informací. Historie našeho zařízení

Souhrn informací. Historie našeho zařízení V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Primář zařízení : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva. Městské pečovatelské služby s denním stacionářem Louny. za rok 2009. Louny, únor 2010. Ing. Libuše Machillová.

Výroční zpráva. Městské pečovatelské služby s denním stacionářem Louny. za rok 2009. Louny, únor 2010. Ing. Libuše Machillová. Výroční zpráva Městské pečovatelské služby s denním stacionářem Louny za rok 9 Louny, únor 1 Ing. Libuše Machillová ředitelka 1 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název organizace: Sídlo organizace: zřizovatel: Městská

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace sídlo: Polní 378, 354 91 Lázně Kynžvart IČ: 71175237 zřizovatel: Karlovarský kraj, Závodní

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNA

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNA Příloha č.ii. Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Praha 4, Bítovská 1/1246 ******************************************************************************************** PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Členění základních odborností NRNO

Členění základních odborností NRNO Členění základních odborností NRNO Sociální služby: Sociální služby zahrnují velké množství dílčích odborností a oblastí potřebných při poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže:

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže: V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Náměstek pro HTS : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o., středisko Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, uspterasa@volny.cz,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 Slovo úvodem Protože obecně prospěšná společnost Návrat, o.p.s. vznikla v polovině roku 2007, byl rok 2008 prvním kompletním rokem

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Standardy kvality sociálních služeb. Rozbor hospodaření - komentář. Ústav sociální péče pro mládež Jindřichův Hradec, příspěvková organizace

Standardy kvality sociálních služeb. Rozbor hospodaření - komentář. Ústav sociální péče pro mládež Jindřichův Hradec, příspěvková organizace Výroční zpráva 2005 Ústav sociální péče pro mládež Jindřichův Hradec příspěvková organizace Otín Bobelovka 90, 377 01 Jindřichův Hradec IČO: 750 11 212 Telefon: 384 320 325 E-mail: bobelovka@esnet.cz Standardy

Více

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity. Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.cz Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2009 www.domovjedli.cz

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Český Brod 7.3.2012 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Základní údaje 2. Historie 3. Domov pro seniory 3.1 Popis služby 3.2

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor 381 478 211, fax 381 478 216 IČO 671 893 93, E-mail:g.centrum@centrum.cz; www.gcentrum.cz Bankovní spojení: 1022022918/5500 Výroční zpráva za rok 2009 Obsah

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd.mm.rrrr bydliště: Ústecká 2855, 470 01 Česká Lípa v textu této smlouvy dále jen uživatel a 2) organizace:

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA Rok 2014 byl pro klienty v objektu, Za Humny 580, rokem adaptačním. Všichni si ještě zvykali na to, že dům je rozdělen na dvě samostatné, na sobě

Více

Hartmann Rico, a.s. Partner projektu Značka kvality v sociálních službách. Ing. Martina Čuhajová

Hartmann Rico, a.s. Partner projektu Značka kvality v sociálních službách. Ing. Martina Čuhajová Hartmann Rico, a.s. Partner projektu Značka kvality v sociálních službách Ing. Martina Čuhajová Proč je HARTMANN partnerem projektu? Hartmann Rico, a.s. nabízí kvalitní výrobky, služby a různá řešení zeefektivňující

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Začátek roku 2013 se nesl v duchu plánování rekonstrukce pavilonu A. Na tomto pavilonu je plánováno vybudovat dvě

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od 01.12.2013

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od 01.12.2013 DPS Žlutice, příspěvková organizace Pod Strání 467, 364 52 Žlutice Tel.: 353 393 269/725 958 988 e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 1 Výroční zpráva za rok 2006 Ústav sociálních služeb Milíčeves 2 Obsah výroční zprávy: 1. Veřejný závazek a informace pro veřejnost Poslání Cílová skupina Principy poskytovaných služeb Cíle zařízení Základní

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2014 Stránka 1 z 6 1. Poslání, cílová skupina, cíle

Více