Příloha č. 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření"

Transkript

1 Příloha č. 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření PROJEKT ICZ KUXT S.01 SMLOUVA ICZ SML 086/2011 ze dne REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.06/2.1.00/ NÁZEV PROJEKTU Elektronická spisová služba Moravskoslezského kraje (I. část výzvy) Projekt byl spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím integrovaného operačního programu. PROJEKT MSK esps MSK SMLOUVA MSK 365/2011/EP ze dne (veřejná zakázka č. 129/2010) ZHOTOVITEL ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/ Praha 4 OBJEDNATEL Moravskoslezský kraj 28. října Ostrava Dotazníkové šetření V návaznosti na smlouvu o dílo bylo naplánováno a realizováno dotazníkové šetření u všech organizací v rámci Moravskoslezského kraje. Účelem dotazníkového šetření je prověření funkčnosti řešení hostované spisové služby e-spis LITE a získání zpětné vazby od koncových uživatelů. Vyhodnocené dotazníkové šetření bude sloužit k dlouhodobému zlepšování kvality poskytovaných služeb. Toto dotazníkové šetření je přílohou č. 2 předávacího protokolu za úspěšně ukončenou etapu ověřovacího provozu. dotazník 2012.docx1 FO z 23

2 1. Kolik dokumentů (došlých i vlastních) měsíčně evidujete ve spisové službě? Ve spisové službě jsou evidovány dokumenty v rozsahu od 5 ks/měsíc do 1600 ks/měsíc, dle velikosti organizace s tím, že nejčastěji byl uváděn počet v rozmezí ks/měsíc. viz příloha č Kolik z toho je datových zpráv? Datové zprávy jsou evidovány v nejčastějším rozsahu do 15ks/měsíc, celkový rozsah je od 0 ks/měsíc do 50 ks/měsíc. viz příloha č Vyskytly se poslední dobou při práci se spisovou službou nějaké potíže? - Rychlost připojení V následujících otázkách šlo zejména o ověření techniky (rychlost, ukládání příloh, datová schránka, práce s datovými zprávami). Závěry ukázaly, že v této oblasti byly zaznamenány jisté problémy, které však neměly výraznější vliv na korektní chod aplikace u jednotlivých organizací. ANO 70 36% NE % 4. Vyskytly se poslední dobou při práci se spisovou službou nějaké potíže? - Ukládání příloh Práce s ukládáním příloh rychlost a jednoduchost ovládání je uživateli hodnocena velmi kladně. dotazník 2012.docx1 FO z 23

3 ANO 26 13% NE % 5. Vyskytly se poslední dobou při práci se spisovou službou nějaké potíže? - Práce s datovou schránkou Uživatelé hodnotí způsob práce s datovými zprávami v prostředí spisové služby velmi kladně, pracovní prostředí aplikace považují za transparentní a intuitivní, proces zpracování datových zpráv je tak efektivní. ANO 43 22% NE % dotazník 2012.docx1 FO z 23

4 6. Používáte spisovou službu denně? Využívání aplikace spisové služby je pro většinu organizací denní záležitostí. ANO % NE 61 32% 7. Jak jste spokojeni se spisovou službou? - Jednoduchost ovládání Z pohledu aplikace (jednoduchost, vzhled, práce s DS) tuto část uživatelé hodnotili celkově velmi kladně. dotazník 2012.docx1 FO z 23

5 % % % % 5 3 2% 8. Jak jste spokojeni se spisovou službou? - Vzhled aplikace % % % 4 1 0,5% 5 1 0,5% 9. Jak jste spokojeni se spisovou službou? - Práce s datovou schránkou Oboustranná integrace s DS je jednou z nejžádanějších a nejvyužívanějších funkcí aplikace spisové služby, což se projevilo v hodnocení této oblasti. dotazník 2012.docx1 FO z 23

6 % % % % 5 2 1% 10. Je pro Vás rozsah funkcí spisové služby dostačující? Změnové požadavky na rozvoj aplikace jsou komunikovány prostřednictvím aplikace HelpDesku. V rámci optimalizace procesu implementace nových požadavků do aplikace elektronické spisové služby budou organizovány pravidelné pracovní schůzky za účelem definice požadavků určených pro vývoj aplikace s komunikovaným předběžným termínem dodání. dotazník 2012.docx1 FO z 23

7 ANO 92 48% SPÍŠE ANO 86 44% SPÍŠE NE 14 7,5% NE 1 0,5% 11. Jaké novinky byste uvítali ve spisové službě? Častým uváděným požadavkem byla možnost stahování vybrané elektronické pošty do aplikace elektronické služby podobně, jako je tomu u datových zpráv. Další hojně uváděný uživatelský požadavek je integrace na školský systém Bakaláři zde by byla nutná integrace se spisovou službou e-spis LITE. V současné době probíhají na toto téma konzultace mezi zástupci MSK, sw Bakaláři a ICZ. Další opakované požadavky na spisovou službu e-spis LITE nebyly vzneseny. viz příloha č Zpřehlednila Vám elektronická spisová služba administrativu? Nejčastěji uživatelé odpovídali spíše ano, z toho se dá vyvodit výsledek, že spisová služba splnila očekávání a zpřehlednila pracovní agendu organizací. ANO 28 15% SPÍŠE ANO 88 46% SPÍŠE NE 59 31% NE 18 8% dotazník 2012.docx1 FO z 23

8 13. Jak jste spokojeni s následujícími faktory? - Součinnost Moravskoslezského kraje ,5% % 3 9 5% 4 0 0% 5 1 0,5% 14. Jak jste spokojeni s následujícími faktory? - Spolupráce s ICZ dotazník 2012.docx1 FO z 23

9 % ,5% % 4 2 1% 5 1 0,5% 15. Vítáte / využijete navazující konzultace / školení? O následné konzultace / školení je mezi uživateli zájem, uživatelé se v rámci každodenní práce se systémem dostávají do hlubší problematiky v oblasti legislativy v návaznosti na spisovou službu e-spis LITE. dotazník 2012.docx1 FO z 23

10 ANO % NE 18 9% 16. Využíváte uživatelskou dokumentaci a e-learningová videa? Po roce intenzivní práce se systémem elektronické spisové služby e-spis LITE se ukazuje, že uživatelé jsou v systému dobře zorientováni, práce v něm jim nečiní velké problémy, přesto je uživatelská dokumentace i e-learningové video využíváno. ANO % NE 87 45% 17. Jste spokojeni se službami uživatelské podpory? (HelpDesk) Velká část dotazovaných uvedla, že služby HD zatím nevyužila, což nasvědčuje faktu, že školení uživatelů a následné konzultace vedou k dobré znalosti produktu, podobně jako i jednoduché a intuitivní ovládání aplikace. Dotazovatelé, kteří již službu HD využili, jsou ve většině případů s jejím poskytováním spokojeni. dotazník 2012.docx1 FO z 23

11 ANO 61 32% SPÍŠE ANO 70 36% SPÍŠE NE 9 5% NE 3 2% NEVÍM, ZATÍM JSEM NEVYUŽIL 50 25% 18. Doporučili byste spisovou službu e-spis LITE dalším organizacím? Na základě vyplněných informací je možno dojít k závěru, že aplikace elektronické spisové služby e-spis LITE je organizacemi vnímána pozitivně, její využití v rámci každodenního vedení agend v rámci správy dokumentů se tedy jeví jako smysluplné a užitečné. dotazník 2012.docx1 FO z 23

12 ANO % NE 55 28% 19. Chcete nám něco sdělit? Nejčastěji se objevoval požadavek na zjednodušení práce s aplikací, menší organizace vyjadřovaly pochybnost nad využitelností kompletního rozsahu aplikace, dále pak byly často uváděny pozitivní reakce ve vztahu k práci s datovými zprávami. Obecně se objevily kladné, neutrální, ale i negativní reakce k projektu. viz příloha č Název organizace V aplikaci elektronické spisové služby e-spis LITE je nakonfigurováno celkem 235 aktivních organizací, dotazník vyplnilo a zaslalo celkem 193 organizací. Seznam dotazovaných organizací viz příloha č Počet odpovědí za den Přehled vývoje dotazníkové šetření, organizace většinou zareagovaly do 14 dnů. dotazník 2012.docx1 FO z 23

13 Závěr Z výsledků dotazníkového šetření je zřejmé, že po více než roce používání aplikace elektronické spisové služby e-spis LITE došlo k výraznému zlepšení uživatelského povědomí o aplikaci, jejích funkcích a možnostech. Uživatelé obecně vnímají celý projekt implementace pozitivně, jak po stránce organizační (spolupráce s MSK i ICZ), tak po stránce obsahové hlavním cílem projektu bylo naimplementovat elektronickou spisovou službu, jejíž využití jednotlivými organizacemi by mělo mít jako jeden z hlavních přínosů práci s datovými zprávami a dále zpřehlednění a zefektivnění práce s dokumenty. Na základě informací uváděných v této studii můžeme zcela zodpovědně konstatovat, že tento cíl byl splněn. Děkuji za spolupráci při realizaci dotazníkového šetření Zapsal Jan Veleba Datum Podpis dotazník 2012.docx1 FO z 23

14 Příloha č. 1 souhrn odpovědí na otázku č. 1, Kolik dokumentů (došlých i vlastních) měsíčně evidujete ve spisové službě? 80, 250, 10.15, 8, 100, 10, 100, 20-30, 40, 10.30, 5, 10, 1, 90, 45, 4, 30, 100, 66, 30, 100, 70, cca 80, 4, , 300, 25, 20, 70, asi 3, , , 20, 150, 20, 45, 70, 180, 50, 26, 10.15, 90, , 30, 130, 200, průměrně, 100 průměrně ale v období přijímacího řízení cca 400!!!, 20, 35, , asi 200, 30, 7, 50, , 27, 50, 35, 60, 200, 20-25, 60, 15, , 100, 30, 68, , 25, 45, 70, 100, 100, 1128, cca 5, cca 100, během přijímacího řízení cca 250, 120, 30-40, 130, , , 180, 20, 10, 150, 30-40, 50, 30, cca 20, 35, 50, 160, 40, 100, 2, 55, 45, 60, v průměru 40 záznamů za měsíc, 30, 10, 70, 120, 120, , 450, 50, 15, cca 30, 711, 35, 160, 6, 100, 20, 100, 50-60, 240, 64, 180, 300, 45, 40, 197, 88, 110, 64, 280, 35, 15, 175, 80, 15, 25, 350, 10, cca 100, 5, DD 79 + VD 58 = 137, 30-40, , 40, 180, 30, 330, 240, 50-60, 10, 110, 70-80, 27, 60, 15, , 20, , cca 45, 340, 13, 5, 192, 1530, 45-50, 60, 70, 200, 200, 300, 70, 7, 1600, 69, 360, průměrně 172, 15, 100, 40-60, 110, 50, 30, 86, 10.15, Průměrně 140, 5, 15, 90, 70, 150, 15, 80, 81, 200 Příloha č. 2 souhrn odpovědí na otázku č. 2, Kolik z toho je datových zpráv 2, 15-20, 2, 1, 20, 1, 30, , 4, , 2, 2, 0, 40, 2, 1, 3, 15, 3, 5, 10, 15, cca 2, 1, 5.20, 20, 3, 5, 5, 0-1, 40, 30, 3, 5, 5, 6, 25, 10, , 7, 4, 3, 3, 2, 20-25, 15, 5-8 průměrně, do 10, 1, 10, 3, 10.20, 25, 0, 8, 3, 2, 5, 2, 5, 10, 5, 5, 1, 3, 2, 3, 5, 3, 6, 14, 4, 5, 5, 485, , cca 10, během přijímacího řízení a maturit cca 40, 5, , 10, , , 10, 5, 1, 5, 5, 5, 4, cca 3, 22, 1, 3, 3, 10, 1, 10, 0, 3, v průměru za měsíc 4-5 zpráv, 3, 1, 5, 10, 10, 10, 100, 7, 5, cca 10, 14, 10, 1, 1, 20, 5, 5, 10.15, 5, 5, 6, 50, 7, 12, 7, 5, 10, 10, 40, 5, 3, 6, 4, 1, 15, 7, 3, cca 4, 1, DZ 15 + OZ 5 = 20, 8, 1, 6, 25, 5, , 13, 4, 1, 5, 50-55, 2, 12, 7, , 5, , cca 2, 20, 3, 1, 6, 100, , 4, 5, 20, 27, 20, 5, 5, 120, 6, 10, průměrně 16, 3, 10, , 7, 8, 3, 7, , Průměrně 7, 1, 0, 10, 5, 5, 3, 10, 6, 15 Příloha č. 3 Souhrn odpovědí na otázku č. 11, Jaké novinky byste uvítali ve spisové službě? Popis požadavků na novou funkcionalitu o plánovém stahování ů se již mluvilo, na to čekám. nejsou Hromadnou možnost přidání věcné skupiny, našeptávač případně možnost ukládání stejné "věci", hromadné odesílání pošty, možnost vytvoření nového dokumentu přímo ve spisu - tyto fce by nám ulehčily práci především v období přijímacího řízení. Chtěla bych vidět jaké přiděluji dokumentu číslo jednací, když píšu nějaký dopis, nevím jaké mám uvést č.j., takže jej nejdříve musím zaevidovat a pak vytvořit Možnost evidence cenin, alespoň možnost tisku výplatného, aby nebylo nutné vést doplňkovou exel tabulku pro spotřebu cenin. Je to zdržující a je problematické dohledat, jak byly ceniny vydány i přesto, že je to u čísla jednacího vyznačeno. Není žádný obraz, který by tuto informaci za období poskytl. Kopie vlastního dokumentu - kdykoliv odesílám stejnou poštu několika lidem, musím vytvářet nový dokument, přitom kopie by byla daleko jednodušší. Pro malé množství dokumentů, je spisová služba dostačující, novinky mě dotazník 2012.docx1 FO z 23

15 nenapadají. Ovládání - vracet se zpět do nevyplněných/chybně vyplněných okýnek šipkou. Věcná skupina - možnost rychlého doplnění nových údajů bez nutnosti žádat administrátora. Zjednodušení vedení spisu ve správním řízení - přijímací řízení. Lepší informovanost o změnách a novinkách v ESSL. Inventarizaci známek, kde by se evidovali přírustky a úbytky by se automaticky odečítaly. Když na vlastním dokumentu uvádíme výplatné, tak by se známky automaticky odepisovaly. Jinak tato kolonka pro mě nemá žádný význam. Je problém, když na jednom dokumentu pracuje více osob, musí se to neustále přeposílat Vzhledem k tomu, že je třeba se každou chvilku opětovně přihlašovat, bylo by dobré změnit dlouhý přihlašovací údaj ( bylo řečeno, že to nejde) Propojení spisové služby s ovou adresou školy. Propojení spisové služby s ovou adresou školy. možnost tvorby spisu jak priorací, tak sběrným archem 1.Datum zápisu by měl být uveden vedle čj., 2.Možnost převodu dokumentů do tabulky excel - v případě přijímacího řízení nelze s údaji dál pracovat a je nutno přepisovat, 3.Možnost zápisu bez skartační doby - z důvodu zápisu odeslaného dokumentu, který musí mít číslo pouze z důvodu evidence známek. 4.Možnost nabídky "Věc" - např. Přihláška ke studiu x zápis 5.Možnost kolonky pro zápis, kterého zaměstnance se se dokument týkáv případě administrace spisové služby jednou osobou. nedokážu posoudit Uvítala bych, kdyby bylo zjednodušena evidence přijímacího řízení, jsme dvě spojené školy a při cca přihláškách je přímo nad lidské síly při běžné práci zvládnout veškerou evidenci (přihláška, pozvánka, rozhodnutí, odvolání, usnesení k odvolání ) - nelze časově zaevidovat v daný den atd. Možnost provázání adresáře možnost přímé propojenosti s ovou poštou žádné Možnost vytvořit knihu adres dle našich kategorií: přijímací zkoušky, rodiče, bývalí zaměstnanci apod. a možnost tisku adres, obálek, etiket z těchto souborů kdykoliv. Rozdělení na FO, PFO, OVM je pro nás nevyhovující a nepřehledné. Zlepšit(usnadnit) import souboru v číselníku(soubor - excel ve formátu CSV). Stahování vybrané el. pošty podobně jako datové schránky. Možnost stahovat vybrané y do e-lite propojeni s programem Bakaláři tiskovou sestavu - výpis konkrétních odeslanych dokumentů za měsíc včetně poštovného + celkkový součet poštovného Ohlášení příchodu nové datové zprávy. možnost konvertovat DZ Průběžné ové oznámení o změnách v systému. Šablona dokumentu - možnost vytvoření šablony, kde budou předdefinované údaje (způsob odeslání, poznámka, věcná skupina...).možnost hromadné evidence doručených nebo odeslaných dokumentů. Modul spisovna je nepřehledný. Byl spuštěn, aniž by byl plně funkční. Rozšíření možností, jakou formou k Vám pošta přišla, nebo jakou formou ji odesíláte, úplně tam chybí poznámka o tom, že přišla datovou zprávou, nebo se odesílá datovou zprávou. dotazník 2012.docx1 FO z 23

16 dostačující aby při odesílání dokumentu více adresátům zůstal zvolený způsob zacházení stejný a nemusel se znovu u každého adresáta zadávat - aby se po vyplnění "způsob zacházení" "způsob doručení" apod. nevracel kurzor zpět na "Věc", ale aby zůstal na stejném míst evidence poštovného Méně "překlikávání" mezi jednotlivými kroky-úkony. Více nebo všechny záznamy na 1 stránce. Před tiskem podacího deníku možnost náhledu na podací deník. zobrazení poštovného v podacím deníku Kopírování doručeného nebo odeslaného dokumentu, ale se stejným číslem jednacím (sourozenci vedeni ve dvou složkách). Při ukládání dokumentu do složek musíme zvolit pouze jednoho ze sourozenců, v druhé složce dokument chybí. ovou schránku nedokážu odpovědět Možnost změny v technickém zabezpečení tak, aby dokumenty, které byly přiděleny danému uživateli, byly přístupné ke čtení a stahování příloh jen pro něj. Dále pak, aby funkce "podatelna-výpravna" a funkce "spisovna" nebyly na sebe závislé - tyto funkce vykonávají ve škole 2 osoby (sekretářka - podatelna-výpravna, archivářka - spisovna). Žádné Mít jeden spis pro několik uživatelů U odesílané pošty evidence nejen poštového, ale i poštovních známek - cenin. Žádné zjednodušení poměrně zdlouhavého procesu při evidenci dokumentů, uživatel musí mnohokrát "překliknout" než se dokument uloží adresář datových schránek rychlejší vyhledávání spisových značek filtrace dokumentů podle příjmení nebo firmy spis např. podmínečné vyloučení žáka xxx- vložím do spisu PODMÍNEČNÉ vyloučení žáka, ale už nevyjedu potřebný spis k založení samostatně na 1 žáka aj. Příloha č. 4 Souhrn odpovědí na otázku č. 19, Chcete nám něco sdělit? Popis odpovědi Jako problematické se nám jeví velmi pomalé načítání dat, náhlé výpadky ESS během práce, někdy nelze službu připojit pro problémy serveru. Výpadky nastávají i při načítání z číselníku. Tím se administrativní práce velmi zdržuje. Tist 3 listů spisovýé obálky a iniciačního dokumentu je také velmi neekonomický. ne Nevím, jestli to jde technicky provést, ale uvítala bych, kdyby při vyplňování jednotlivých polí, např. při zadávání adresy, by šlo překliknout kurzor na vedlejší buňku jen šipkama na klávesnici, tak jak to jde v Excelu a nemusela bych sahat po myši a překlikávat kurzor pomocí ní. Děkuji. Tato spisová služba je vhodná spíše pro velké organizace či podniky, pro malé školy našeho typu je celkem zbytečná. Rychlejší bylo zapsat dokumenty do deníku. Je to dotazník 2012.docx1 FO z 23

17 pomalu na půl úvazku. Děkuji za spolupráci. Služba je pro malé organizace zcela zbytečná Časté potíže s odesíláním datových zpráv, někdy nelze odeslat soubor přes spisovou službu do datové schránky i celý den... Na otázku "Doporučili byste spisovou službu dalším organizacím" - odpověď zní možná. Záleží jakému typu organizace. Navíc stále se se spisovou službou seznamujeme, neboť nejsme jen pracovníci spisovny, ale máme i v náplni práce více druhů prací (mzdová účetní, pokladní, kopírování, vyřizování agendy školy, účetní...). Nelze delší dobu v průběhu dne zkoušet návody pro práci nebo zlepšení. ESSL je příliš komplikovaná v přijímacím řízení. Nelze odesílat datové zprávy i když zadám správné ID schránky. Doručené DZ jde v pořádku otevří, tisknou a odpovědět, ale odeslat vlastní dokument před e-spisovnu datovou schránkou nelze. Na našem zařízení máme časté potíže s výpadky internetu, jsme koncový uživatel. Práce s SS je hodně zdlouhavá a místo aby to člověku pomohlo, je to horší a časově mnohem náročnější. Pro naši organizaci zbytečně složitá aplikace- administrace jednou osobou. Oproti podacímu deníku v excelu velmi, velmi časově náročné!!! se spisovou službou pracuji velmi krátce Přivítala bych určitě školení na E-spis LITE Přivítala bych určitě školení na E-spis LITE Po poslední úpravě programu lze jen velmi obtížně změnit spisový plán. Je to příliš složité, než aby se do toho člověk pouštěl a raději zařadí dokument jinam. Práce v ESS je časově velmi náročná, vyžaduje soustředění a to je jaksi v běžném hektickém provozu školy téměr nemožné, proto dochází i k chybným krokům. V organizaci by měl být na tuhle práci samostatný pracovník na podatelně. Opět se děsím přijímacího řízení, kdy mi evidence PZ zabere většinu prac. doby a práci budu muset dohánět brzy ráno, odpoledne a večer. Vadí mi neustálé přihlašování do aplikace, jelikož mám hodně jiné práce a nepracuji v programu soustavně. Bylo by dobré dořešit problém s podporovanými prohlížeči. Nelze odstranit nepotřebné adresy v adresáři. Propojení s dat. schránkou je přínosné a pohodlné. Bohužel opačný pocit máme při práci s poštou ouvou a dokumenty ve správním řádu - práce je složitější a časově náročnější než -li před používáním E-spisu. Vzhledem k četnosti využívání služby jsme neodpověděli na poslední otázku. Ani jedna odpověď nám nevyhovuje. Je to podstatně náročnější na čas. Práce s programem je časové velmi náročná. Konzultace a videa jsou dobré, ale kdyby pověřený pracovník, ovládající el. spisovou službu, prováděl konzultace přímo na školách (které si o to požádají), tak by pracovníci na školách, kterých se to týká nedělali tolik zbytečných chyb a zmatků. Možná by jim to šlo i rychleji. Pro organizaci typu nemocnice a zpracovaný objem dat je tento typ nepřehledný. Pro zaměstnance s malou četností vyřizování dokumentů (zdravotníky), příliš složitý a časově náročný. nebudou konzultace jen pro administrátory? Návrh: "otázky a odpovědi o ESPS" na www stránkách, kde by mohli diskutovat zainteresovaní Je nutnost stále měnit hesla k přístupu na helpdesk? dotazník 2012.docx1 FO z 23

18 Příliš pomalá aplikace, často se na stránky ani nedostaneme. Údržba aplikace v nevhodnou dobu. Uvítali bychom, kdyby bylo možné zadadat v poště pouze základní údaje a později se k dokumentu vrátit a doplnit skartační znak a podobně. Bez tohoto nás aplikace nepustí dále a dochází k nadměrnému zdržení jen proto, abychom získali čj. Zvláště pro zastupující osoby velmi frustrující. essl je určitě dobrá, pokud ji používají všichni zaměstnanci ve větší organizaci. Pro školu našeho typu, kdy ji používám jen na sekretariátě, mám kumulovanou funkci a ještě k tomu z důvodu nedostatku mzdových prostředků máme zkrácené úvazky, je to, bohužel, spíše navýšená práce. Doporučujeme přizpůsobit systém různým verzím internetových prohlížečů. Služba jako internetová aplikace je pomalá, nevyužívá propojení na další agendu školy, není možnost importu adres a jmen, při hromadném zápisu se údaje musí zadávat opakovaně. více školení by bylo zapotřebí v souvislosti s elektronickou formou archivu, nebo zaslat podrobněšjší manuál. Je to v současné podobně velmi nepřehledné a zmatené. Uvítali bychom možnost osobní konzultace daného problému. Při průměrném obratu dokumentů v naší organizaci je pro nás tato agenda spíše nepříjemnou zátěží. S firmou ICZ přímo nespolupracujeme. Ne Úkony, které je nutno provádět ve spisové službě, jsou zbytečně složité. Zdržuje neustálé přihlašování (krátký interval pro odhlášení). Pro školy, které mají svou specifickou agendu, není tento program příliš vhodný. Ne Spisová služba je pro naši organizaci zcela dostačující. ne Nastoupila jsem na sekretariát v září 2012, s aplikací e-spis LITE teprve začínám. alespoň hodinová dotace při práci ve spisové službě bez samovolného zavírání a opětovného přihlašování V květnu 2012 mi bylo sděleno, že budou rozesílána hesla do Helpdesku do 14 dnů, dosud žádné nemám. Zvýšené náklady na tisk veškerých dokumentů, které přijdou datovou schránkou konečnému příjemci, jelikož se stejně musí ukládat v analogové formě do spisovny. Složitá a zdlouhavá práce oproti analogové formě podacího deníku v případě když tuto práci se spisovou službou vykovává na škole jeden pracovník. V období přijímacích zkoušek nelze dodržet termín při zapisování z důvodu množství dokumentů, které se musí v daný den zapsat. Se spisovou službou pracuji teprve 1 měsíc, delší zkušenosti nemám. Zbytečná zátěž, lze evidovat přehledněji a méně pracně. dotazník 2012.docx1 FO z 23

19 Příloha č. 5 Seznam organizací, které odpovídaly v dotazníkovém šetření Muzeum Těšínska Střední škola techniky a služeb, Karviná Název organizace Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková organizace ZUŠ Leoše Janáčka, Havířov,p.o. škola Základní umělecká škola Heleny Salichové, Ostrava - Polanka n/o, 1. května 330, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, p. o. Mateřská škola Klíček, Karviná - Hranice, Einsteinova 2849, příspěvková organizace ZUŠ Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace Mateřská škola Eliška, Opava, E. Krásnohorské 8, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Nový Jičín, Derkova 1, příspěvková organizace Pedagogicko - psychologická poradna, Bruntál, p.o. Zařízení školního stravování Matiční dům Opava Domov Duha, p.o. Střední zdravotnická škola, Karviná Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace Gymnázium a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, p.o., Kratochvílova 7, Ostrava-Moravská Ostrava ZŠ Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, přísp.org Střední zdravotnická škola Opava Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Gymnázium Josefa kainara, Hlučín, p.o. Základní umělecká škola Příbor Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice, příspěvková organizace Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná Gymnázium a SOŠ, Nový Jičín, příspěvková organizace Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, p.o. Základní umělecká škola Opava, Solná 8, p.o. Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Střední škola technická Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, p.o. Základní škola, Město Albrechtice, Hašlerova 2, příspěvková organizace Těšínské divadlo Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1, příspěvková organizace Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Příbor, Masarykova 607, příspěvková organizace Základní škola, Ostrava - Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace dotazník 2012.docx1 FO z 23

20 Základní umělecká škola, Ostrava - Poruba, J. Valčíka 4413, přéspěvková organizace Základní škola, Opava, Dvořákovy sady 4, PO OU a PrŠ Nový Jičín Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, p. o. Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace ZUŠ Pavla Kalety, Český Těšín, příspěvková organizace Domov Březiny, příspěvková organizace Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, frýdek-místek, příspěvková organizace, pionýrů 2069, Frýdek-Místek Masarykovo gymnázium, Příbor, p.o. OA a SOŠL Opava Zákldaní umělecká škola Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Střední odborná škola, Frýdek-Místek, p.o. Marianum, p.o. Opava Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Dlouhá 54, příspěvková organizace Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Základní škola,bílovec,wolkerova 911, příspěvková organizace Obchodní akademie a Střední zemědělská škola Bruntál Domov mládeže a Školní jídelna-výdejna,ostrava-hrabůvka,krakovksá 1095 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Milotice nad Opavou 27, příspěvková organizace Domov Vítkov, přísp. organizace Základní umělecká škola, Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Domov Příbor, příspěvková organizace SOU stavební, Opava, příspěvková organizace Střední škola Rýmařov,příspěvková organizace Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Střední průmyslová škola, Bruntál, příspěvková organizace Zámek Dolní Životice, p.o. SPŠ stavební Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace Domov Pohoda, p.o. PPP Nový Jičín Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, Čs.exilu 669, Ostrava-Poruba Jazkové gymnázium Pavla Tigrida, p.o. Ostrava- Poruba Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace dotazník 2012.docx1 FO z 23

21 Benjamín p.o.,petřvald MSŠZe a VOŠ, Opava, p. o. MSŠZe a VOŠ, Opava, p. o. Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Muzeum Beskyd Frýdek-Místek ZUŠ Jablunkov Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Muzeum Novojičínska, p. o. Domov Odry,příspěvková organizace KSVČ Juventus Karviná Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov -Město,Mozartova 2, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna Budišov nad Budišovkou Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Padlých hrdinů 292, Frýdlant n.o. Galerie výtvarného umění v Ostravě ZŠ při ZZ a MŠ při ZZ, Opava, Olomoucká 88 Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace logopedická mateřská škola Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, krnov, příspěvková organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace Střední škola zemědělská, Český Těšín, příspěvková organizace Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Základní umělecká škola Edvarda Runda, Ostrava - Slezská Ostrava, Keltičkova 4, p.o. ZUŠ Ostrava-Petřkovice Gymnázium Karviná Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Domov Hortenzie, p.o. Frenštát pod Radhoštěm Nemocnice Třinec, příspěvková organizace Gymnázium a SOŠ Orlová Základní škola Bruntál, Rýmařovská 15,příspěvková organizace Gymnázium Mikuláše Koperníka,Bílovec,p.o. Muzeum v Bruntále, přísp. org. Domov Letokruhy p.o. Budišov nad Budišovkou Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Jiráskova 841/1a, Krnov ZŠ při zdrav. zař. a MŠ při zdrav. zař. Klimkovice, p.o. Sírius, příspěvková organizace SPŠ stavební, Havířov,p.o. Gymnázium Třinec Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek-Místek OU a Prš Hlučín dotazník 2012.docx1 FO z 23

22 SPŠ,OA a JŠ s PSJZ, Frýdek-Místek, p.o. Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace Fontána, příspěvková organizace Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Husova 283, Bohumín Mendelovo gymnázium, Opava, p.o. Sagapo p.o. Sírius,příspěvková organizace SŠSD Ostrava SŠPU Opava Pedagogicko-psychologická poradna Ostrava Moravskoslezská vědecká knhovna v Ostravě, příspěvková organizace SPŠ stavební, Opava, PO,M9rová 3, Opava ZUŠ Rychvald, Orlovská 495 Základní škola Ostrava, Slezská Ostrava, Na Vizině 28 Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Bruntál, nám.j.žižky 6, příspěvková organizace Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizacec ZUŠ dr. L. Janáčka,Ostrava-Vítkovice,příspěvková organizace Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace ZŠ, Ostrava - Poruba, Čkalovova 942, p.o. ZUŠ J.R.Míši, Orlová SOŠ dopravy a CR Krnov Domov Jistoty,p.o.Bohumín Základní škola, Ostrava-Přívoz, Ibsenova 36, příspěvková organizace Náš sfvět, příspěvková organizace Střední škola hotelová, obchodní a polygrafická, Český Těšín, příspěvková organizace Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, p.o. Domov U jezera, příspěvková organizace Dětský domov a ŠJ, Havířov - Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace Základní a Mateřská škola, Ukrajinská 19, Ostrava Střední průmyslová škola chemická akad. Heyrovského a Gymnázium Centrum psychologické pomoci, p.o., Na Bělidle 815, Karviná-Fryštát Základní umělecká škola, Rýmařov, Čapkova 6, příspěvková organizace ZUŠ B. Smetany, Karviná-Mizerov Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZŠ a MŠ speciální, Komenského 64, Nový Jičín, přísp.org. Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, 17. listopadu 1123, příspěvková organizace Základní umělecká škola Václava Kálika, Opava, Nádražní okruh 11, příspěvková organizace dotazník 2012.docx1 FO z 23

1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205

1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205 Strana 1 Přehled ukončených konkurzních řízení 1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205 2 Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace 62331582 3

Více

Seznam škol přihlášených do pilotního ověřování s maturitními obory vyjma oborů s talentovou zkouškou

Seznam škol přihlášených do pilotního ověřování s maturitními obory vyjma oborů s talentovou zkouškou Seznam škol přihlášených do pilotního ověřování s maturitními obory vyjma oborů s talentovou zkouškou Název školy Ulice Obec Kraj Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 3441M01 Polygrafie, 6542M01 Hotelnictví, 600171213 ALBRECHTOVA STŘEDNÍ ŠKOLA, Český Těšín, příspěvková Český Těšín Frýdecká 32 Moravskoslezský 4141M01 Agropodnikání,

Více

ZÁVAZNÉ UKAZATELE pro příspěvkové organizace v odvětví školství příspěvek na provoz

ZÁVAZNÉ UKAZATELE pro příspěvkové organizace v odvětví školství příspěvek na provoz Strana 1 ZÁVAZNÉ UKAZATELE příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje na rok 2005 Tabulka č. 1 Tabulka č. 2 Tabulka č. 3 Tabulka č. 4 Tabulka č. 5 Tabulka č. 6 Tabulka č. 7 ZÁVAZNÉ UKAZATELE pro

Více

Stanovení a zvýšení závazného ukazatele příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na SIPVZ pro rok 2006

Stanovení a zvýšení závazného ukazatele příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na SIPVZ pro rok 2006 Strana 1 Stanovení a zvýšení závazného ukazatele příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na SIPVZ pro rok 2006 dle metodického pokynu MŠMT č.j. 27 277/2005-551 a) zvýšení závazného ukazatele

Více

^^^k^-yt: ů in. KUriSP00QEQNn. '" "~~ Í* ipio SMLOI:^Y ÍDODATKIY "*i

^^^k^-yt: ů in. KUriSP00QEQNn. ' ~~ Í* ipio SMLOI:^Y ÍDODATKIY *i KUriSP00QEQNn i >,({);< AVY--.KOŇ1 ŠV/SK.Y' KRAJ - RKAJYKY LK '" "~~ Í* ipio SMLOI:^Y ÍDODATKIY "*i ^^^k^-yt: ů in. DODATEK č. 8 k Dohodě o poskytování cash-poolingu fiktivního pro obce a s nimi spjaté

Více

Financování školních psychologů/školních speciálních pedagogů v letech 2006, 2007 a 2008

Financování školních psychologů/školních speciálních pedagogů v letech 2006, 2007 a 2008 Financování školních psychologů/školních speciálních pedagogů v letech 2006, 2007 a 2008 1. Funkce školního psychologa/ školního speciálního pedagoga Funkce školních psychologů a školních speciálních pedagogů

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem 28. října 117, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ 702 18 IČO: 70890692 Název veřejné zakázky: Dodávka didaktických pomůcek pro výuku přírodovědných předmětů v rámci

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 7. července 2015 45026/ENV/15 Ing. Jančí 267 122 107

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 7. července 2015 45026/ENV/15 Ing. Jančí 267 122 107 ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest BENJAMÍN, p.o. Bytová správa MV s.p.o. CENIA - česká informační agentura životního prostředí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Dodávka didaktických pomůcek pro výuku přírodovědných

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ. Identifikační údaje zadavatele

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ. Identifikační údaje zadavatele MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01F7YWG* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 145187/2014 Sp. zn.: KŘ/28840/2014/Chol 091.1.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eva Cholevová Odbor. Odbor

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1 Okres Bruntál BR TJ Slavoj Bruntál 44741766 Tělovýchovná jednota Slavoj SKP Bruntál 47656964 Sportovní klub policie TJ Kovohutě Břidličná 00560529 TJ Kovohutě

Více

20. ročník výstavy školství Učeň, středoškolák, vysokoškolák 6. 7. 12. 2013

20. ročník výstavy školství Učeň, středoškolák, vysokoškolák 6. 7. 12. 2013 20. ročník výstavy školství Učeň, středoškolák, vysokoškolák 6. 7. 12. 2013 Základní údaje Termín konání 6. 7. 12. 2013 Místo konání Výstaviště Černá louka Ostrava pavilon NA3, NA2, A1, venkovní plocha

Více

Spisová sluţba pro zřizované, zakládané organizace Jihočeského kraje a obce

Spisová sluţba pro zřizované, zakládané organizace Jihočeského kraje a obce Spisová sluţba pro zřizované, zakládané organizace Jihočeského kraje a obce Milan Růţička, Jihočeský kraj - Krajský úřad Jana Jenčová, ICZ a. s. 1 Obsah: Úvodní slovo Rozsah projektu a harmonogram Vybavení

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 32818/ENV/14 Ing. Soukupová / l. 2321 15. 5. 2014 Věc:

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008 Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na

Více

E-spis a legislativa

E-spis a legislativa E-spis a legislativa (shrnutí) Petr Oplátek, ICZ a.s. David Zimandl, ICZ a.s. 10.11.2009, Praha www.i.cz Spisová služba a legislativní požadavky Závazné splnění všech požadavků, které vyplývají z právních

Více

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA & PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA / PAVEZA LIGHT Intranetová aplikace PAVEZA (a její odlehčenější verze PAVEZA LIGHT) jako velmi efektivní elektronický

Více

SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2012/2013 PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY K 30. 9. 2012

SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2012/2013 PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY K 30. 9. 2012 SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2012/2013 PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY K 30. 9. 2012 Region Severní Morava (okresy Ostrava - město, Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu

Více

Usnesení č. 16/1358 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5

Usnesení č. 16/1358 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5 Usnesení č. 16/1358 - Příloha č. 1 Strana 1 Poskytnutí neinvestiční účelové dotace obcím pro období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 na členů vykonávajících službu v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce

Více

Usnesení č. 10/875/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5

Usnesení č. 10/875/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5 Usnesení č. 10/875/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Poskytnutí neinvestiční účelové dotace obcím pro období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 na pojištění členů vykonávajících službu v jednotce sboru dobrovolných

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 88981/ENV/14 Ing. Jančí/l.2107 29. 12. 2014 Věc: Posuzování vlivů

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006 Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na

Více

Adresa sídla, doručovací adresa. Název

Adresa sídla, doručovací adresa. Název Název Adresa sídla, doručovací adresa Rozsah pověření Místo výkonu 1 Bílý nosorožec, o.p.s. Ladislava Ševčíka 420/26, Hulváky, 709 00 Ostrava 9 1. Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

INFORMACE PRO UCHAZEČE

INFORMACE PRO UCHAZEČE INFORMACE PRO UCHAZEČE Přihlašování Uchazeči o středoškolské studium podávají školám přihlášku k přijímacímu řízení nejpozději do 15. března 2015. Vzor přihlášky byl stanoven Ministerstvem školství, mládeže

Více

Metodický pokyn pro práci se Spisovou službou v ifis

Metodický pokyn pro práci se Spisovou službou v ifis Metodický pokyn pro práci se Spisovou službou v ifis 1. Nový záznam... 3 2. Způsoby zapsání nového záznamu... 6 2.1 Nová přijatá pošta... 6 2.2 Nová odesílaná pošta... 8 3. Rozesílání dokumentů pro více

Více

Centrální poradenská činnost

Centrální poradenská činnost Aktivity uváděné v roční zprávě jsou financovány z účelových prostředků Moravskoslezského kraje, dále z vlastních zdrojů Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního

Více

Příjem a odesílání datových zpráv na UK

Příjem a odesílání datových zpráv na UK Příjem a odesílání datových zpráv na UK Lucia Tesařová (ÚVT UK) Školení uživatelů, Praha 8. 4. 2013 Osnova Datová schránka Obecné informace Systém spisové služby UK Přihlášení Nastavení Příjem dokumentů

Více

Usnesení č. 2/20/2 - Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 34. Strana 1. VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1.

Usnesení č. 2/20/2 - Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 34. Strana 1. VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1. Strana 1 VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1. BĚŽNÉ VÝDAJE Skupina 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2.1 paragraf položka Název 2140 Vnitřní služby, obchod a turismus 10 500

Více

Spisová sluţba pro obce, jejich zřizované organizace, a organizace zřizované ORP Chrudim

Spisová sluţba pro obce, jejich zřizované organizace, a organizace zřizované ORP Chrudim Spisová sluţba pro obce, jejich zřizované organizace, a organizace zřizované ORP Chrudim Jan Staníček, David Zimandl ICZ a. s. Jarmila Vojtíšková, Eva Doleţalová MěÚ Chrudim 18.5. 2010 Obsah: Úvodní slovo

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 18. 6. 2004. Region Severní Morava (okresy Ostrava, Karviná, Nový Jičín, Frýdek-Místek)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 18. 6. 2004. Region Severní Morava (okresy Ostrava, Karviná, Nový Jičín, Frýdek-Místek) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 18. 6. 2004 Region Severní Morava (okresy Ostrava, Karviná, Nový Jičín, Frýdek-Místek) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na žáka

Více

Flexi uživatelská příručka verze 2.1

Flexi uživatelská příručka verze 2.1 Flexi uživatelská příručka verze 2.1 6. listopadu 2009 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 ZÁKLADNÍ POPIS A FUNKCIONALITA... 3 1.2 PŘEHLED ČINNOSTÍ... 4 1.3 UŽIVATELÉ... 4 1.4 SPRÁVCE AGENDY... 4 1.5 PRACOVNÍ POSTUPY...

Více

IČ žadatel právní forma název projektu. příspěvková organizace

IČ žadatel právní forma název projektu. příspěvková organizace Strana 1 Přehled nedoporučených žádostí poř. č. ev. č. IČ žadatel právní forma název projektu 1. E64/2015 70640289 Základní škola Heleny Salichové 2. E52/2015 Ostrava - Polanka nad Odrou, 75029162 Mokřady

Více

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi.

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. GMAIL VERZE NÁVODU A NÁSTOJI Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. VYUŽITÍ PRO e-mail s emailovou schránkou

Více

Informace pro úřady městských částí hl.m.prahy k zavedení IS datových schránek

Informace pro úřady městských částí hl.m.prahy k zavedení IS datových schránek Informace pro úřady městských částí hl.m.prahy k zavedení IS datových schránek Jitka Pankrácová, ICZ a.s. 16/06/2009, Praha Přehled novinek a souvisejících aktivit Doplnění multilicence MHMP o moduly a

Více

Elektronická spisová služba GalateA PilsCom, s.r.o.

Elektronická spisová služba GalateA PilsCom, s.r.o. Elektronická spisová služba GalateA PilsCom, s.r.o. Obsah prezentace: 1) GalateA el. spisová služba 2) Příjem příchozích písemností 3) Zpracování příchozích písemností 4) Zpracování odchozích písemností

Více

Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty

Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty Se zapnutím nových kontaktů souvisí nasazení nové aplikace Těžká podatelna a nový formulář pro evidenci externí písemnosti (dokumentu). Zapnutí nových kontaktů lze

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Vyhodnocení dotazníkového šetření provedeného v rámci realizace projektu TechIN Propojení studia a praxe. Okresní hospodářská komora Karviná květen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Dodávka a instalace IT a prezentační techniky»mechatronika«a»multifunkční

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) TOP 10 SOŠ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha

Více

SW Diana v.2. Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ. Uživatelský manuál role člen

SW Diana v.2. Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ. Uživatelský manuál role člen SW Diana v.2 Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ Uživatelský manuál role člen 1 Obsah 1.Slovníček základních pojmů...3 1.Obecné informace...4 1.Technické informace...4 2.Validace a chybová

Více

Národní digitální archiv

Národní digitální archiv Národní digitální archiv eskartace zkušenosti, rizika, řešení Jiří Bernas Zbyšek Stodůlka Národní digitál í archiv od 1. listopadu 2014 běží zkušební provoz Národního digitálního archivu řešení je založeno

Více

Sociálně terapeutické dílny III

Sociálně terapeutické dílny III Moravskoslezský kraj Sociálně terapeutické dílny III Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem veřejné zakázky je v rámci projektu "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském

Více

Uživatelská příručka systému e-spis LITE

Uživatelská příručka systému e-spis LITE Uživatelská příručka systému e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Uživatelská příručka systému

Více

Schůzka informatiků MČ HMP. Datové schránky

Schůzka informatiků MČ HMP. Datové schránky Schůzka informatiků MČ HMP Datové schránky 7.5.2009 Aktuality 6.5.2009 Novela zákona o archivnictví a spisové službě Ve středu 6.5.2009 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR novelu zákona č. 300/2008

Více

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost:

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Příloha č. 1 Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Veřejnosprávní činnost 6843M01 (ŠVP) Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Cihelní 410, Frýdek-Místek

Více

V datové schránce dokument nekončí

V datové schránce dokument nekončí V datové schránce dokument nekončí Co potřebuje každá obec a organizace ke komunikaci s Datovými schránkami??? Spisovou službu a důvěryhodnou spisovnu To co obci, organizaci ukládá zákon. Základní prvky

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

informace o organizačních místech a jejich vztazích s vazbou na konkrétní osoby. Tyto informace jsou využívány v ostatních typových

informace o organizačních místech a jejich vztazích s vazbou na konkrétní osoby. Tyto informace jsou využívány v ostatních typových Orsoft Modul tvoří sada výkonných, spolehlivých a navzájem provázaných aplikací pro oblast týmové spolupráce, plánování a vykazování času, document managementu, workflow a CRM v bezpečném prostředí IBM

Více

Uživatelská příručka k modulu Spisová služba - součást aplikace ifis verze 9i.4.25

Uživatelská příručka k modulu Spisová služba - součást aplikace ifis verze 9i.4.25 Uživatelská příručka k modulu Spisová služba - součást aplikace ifis verze 9i.4.25 Tato uživatelská příručka zahrnuje typické příklady, které se vyskytují v souvislosti s pořizováním nových záznamů a následným

Více

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz Obsah DS Archiv... 2 Nastavení připojení k internetu... 2 Nastavení aplikace... 3 Nastavení databáze... 4 Nastavení datové schránky... 4 Příjem zpráv z datové schránky... 6 Odeslání zprávy... 7 Ověření

Více

e-learningový systém EDU

e-learningový systém EDU Sdružení CEPAC - Morava e-learningový systém EDU příručka lektora Kapitola: Přihlášení a základní orientace v uživatelském Obsah Přihlášení a základní orientace v uživatelském... 3 Změna údajů... 4 1.1

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Průzkum pro potřeby projektu TIME. Střední škola elektrotechnická Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace

Průzkum pro potřeby projektu TIME. Střední škola elektrotechnická Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Průzkum pro potřeby projektu TIME Střední škola elektrotechnická Ostrava, Na Jízdárně 3, příspěvková organizace Průzkum pro potřeby projektu TIME, SŠE Ostrava 1 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Oslovené školy:...

Více

Datové schránky. Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu, Česká pošta, s.p.

Datové schránky. Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu, Česká pošta, s.p. Datové schránky Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu, Česká pošta, s.p. Aktuální informace V souladu se zákonem č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech byla 1. listopadu provedena aktivace datových

Více

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 -

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 - Aplikace BSMS Uživatelská příručka - 1 - Obsah 1. O aplikaci BSMS... 3 2. Základní předpoklady pro používání BSMS... 3 3. Instalace aplikace... 3 3.1. Samotná instalace... 3 3.2. Možné problémy při instalaci...

Více

Nastavení prohlížeče Internet explorer

Nastavení prohlížeče Internet explorer WEBOVÁ APLIKACE PPL Nastavení prohlížeče Internet explorer Otevřete si Internet Explorer a zadejte adresu aplikace http://klient.ppl.cz Zvolte menu "Nástroje" a pak "Možnosti internetu". Následně vyberte

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 7 7 U k á z k a k n i h y

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

SEZNAM ŠKOL - PZ SCIO V ROCE 2006/2007 skolanazev skolaulice skolaobec Gymnázium a střední odborná škola Aš Hlavní 106 Aš Gymnázium Husova 470

SEZNAM ŠKOL - PZ SCIO V ROCE 2006/2007 skolanazev skolaulice skolaobec Gymnázium a střední odborná škola Aš Hlavní 106 Aš Gymnázium Husova 470 Gymnázium a střední odborná škola Aš Hlavní 106 Aš Gymnázium Husova 470 Benešov Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Mendelova 131 Benešov Gymnázium Joachima Barranda Talichova 824 Beroun Gymnázium

Více

Zkrácený název školy Ulice Obec PSČ Kraj Gymnázium Josefská 626/7 Praha 1 11800 Hlavní město Praha Gymnázium Botičská 1 Praha 2 12801 Hlavní město

Zkrácený název školy Ulice Obec PSČ Kraj Gymnázium Josefská 626/7 Praha 1 11800 Hlavní město Praha Gymnázium Botičská 1 Praha 2 12801 Hlavní město Gymnázium Josefská 626/7 Praha 1 11800 Hlavní město Praha Gymnázium Botičská 1 Praha 2 12801 Hlavní město Praha Gymnázium Na Pražačce Nad Ohradou 2825/23 Praha 3 13000 Hlavní město Praha Gymnázium Budějovická

Více

REDIZO Název spádové školy Ulice PSČ Obec Kraj HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

REDIZO Název spádové školy Ulice PSČ Obec Kraj HLAVNÍ MĚSTO PRAHA REDIZO Název spádové školy Ulice PSČ Obec Kraj HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 600004643 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 Masná 18 11000 Praha 1 Hlavní město Praha Českoslovanská

Více

Písemná zpráva zadavatele ze dne 6. 5. 2015 dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ )

Písemná zpráva zadavatele ze dne 6. 5. 2015 dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) : Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7 : 72496991 : Rekvalifikace pro Moravskoslezský kraj II (ev. č. ve VVZ - 400737) 1. Rekvalifikační kurzy svařování základní, oblast Bruntál 3 753 654,- Svářečská škola

Více

Příloha č. 2 PRO ČÁST 2-3. Technická specifikace

Příloha č. 2 PRO ČÁST 2-3. Technická specifikace Dodávka Technologického centra v rámci PROJEKTU I. Zřízení technol. centra a II. pořízení elektronické spisové sl. včetně III. vnitřní integrace úřadu Příloha č. 2 Zadávací dokumentace PRO PŘEDKLADATELE

Více

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Datové schránky. manuál

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Datové schránky. manuál Add-on modul Microsoft Dynamics NAV Datové schránky manuál 2010 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 První obnovené reálné gymnázium,o.p.s. Lindnerova 3 Praha 8 SOUKrOMÁ Hlavní město Praha 238,36 2 Gymnázium

Více

Uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite

Uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Uživatelská příručka systému SpS Lite Uživatelská příručka systému

Více

Gymnázium Sady 28. října 1 Břeclav VOŠ a SOŠ Rožmitálská 340 Březnice Gymnázium a SpgŠ Masarykova 248 Čáslav

Gymnázium Sady 28. října 1 Břeclav VOŠ a SOŠ Rožmitálská 340 Březnice Gymnázium a SpgŠ Masarykova 248 Čáslav Hlavní 106 Aš SOŠ Černoleská 1997 Benešov Integrovaná střední škola technická Černoleská 1997 Benešov Husova 470 Benešov Střední zdravotnická škola Máchova 400 Benešov Střední zemědělská škola a VOŠ Mendelova

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz www.i-zakovska.cz Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz Obsah 1. Základní informace o moje.i-zakovska.cz... 2 2. Příručka pro uživatele i-zakovska.cz... 3 2.1 Registrace do aplikace... 3 2.2 Základní

Více

MarkAs marketingový asistent. Návod Betatest

MarkAs marketingový asistent. Návod Betatest MarkAs marketingový asistent Návod Betatest 25.5.2015 ! 2 /! 9 Obsah Návod betatest 3 Zapojení do betatestu 3 Instalace a aktivace 3 Založení nového zákazníka 4 Konfigurace MarkAs Mailer 6 Použití MarkAs

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

administrativní systém, samostatný a přesný

administrativní systém, samostatný a přesný Moje Inteligentní Administrativa je centrální on-line evidence klientů, obchodníků, produkce, provizí, pojistných událostí, má unikátní poštovní komunikátor a CRM systém Software MIA je určen pro pojišťovací

Více

PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD

PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD ÚVOD Provozní deník slouží jako pomůcka při plánování a organizování pracovních činností jako pracovní kalendář, do kterého je možno vkládat jednorázové a opakované úkoly, provozní

Více

NEWSLETTER systému PRACANT - říjen 2010

NEWSLETTER systému PRACANT - říjen 2010 NEWSLETTER systému PRACANT - říjen 2010 Na rok 2010 jsme si pro Vás opět připravili novou verzi. Nová verze systému 3.9 obsahuje tyto důležité novinky: - zdokonalený monitoring strojů - podpora čtečky

Více

PROJEKT UČITELÉ ONLINE

PROJEKT UČITELÉ ONLINE PROJEKT UČITELÉ ONLINE OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OBLAST PODPORY 1.3 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VÝZVA 51 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Technologická centra obcí ZKUŠENOSTI HOSTOVÁNÍ ŘEŠENÍ SPISOVÉ SLUŽBY

Technologická centra obcí ZKUŠENOSTI HOSTOVÁNÍ ŘEŠENÍ SPISOVÉ SLUŽBY Technologická centra obcí ZKUŠENOSTI HOSTOVÁNÍ ŘEŠENÍ SPISOVÉ SLUŽBY Roman Zemánek ICZ a. s. 10.6.2010 DOKUMENT TCK - Důvěryhodná elektronická spisovna DŮVĚRNOST Pro zákazníky 1 Obsah: 1. Motivace pro

Více

Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval Předáno

Více

Popis položek formuláře ZALOŽENÍ ORGANIZACE v e-spis LITE

Popis položek formuláře ZALOŽENÍ ORGANIZACE v e-spis LITE Popis položek formuláře ZALOŽENÍ ORGANIZACE v e-spis LITE 1. Základní údaje Název bude se zobrazovat v levém horním rohu okna aplikace, vyplňte přesný název, např. Zoologická zahrada Ohrada Hluboká nad

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Z papíru na web a ke čtenáři aneb Digitalizace není jen skenování. Mgr. Monika Oravová Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

Z papíru na web a ke čtenáři aneb Digitalizace není jen skenování. Mgr. Monika Oravová Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě Z papíru na web a ke čtenáři aneb Digitalizace není jen skenování Mgr. Monika Oravová Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě Co to vlastně je digitalizace a proč se digitalizuje Podle TDKIV: Technologie

Více

Výsledky Náboje 2014, Česká republika

Výsledky Náboje 2014, Česká republika Výsledky Náboje 2014, Česká republika Škola 1. Gymnázium, Špitálská 2, Praha 9 A 41 2. Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 2, Praha 6 C 40 3. Gymnázium Jakuba Škody, Komenského 29, Přerov B 40 4. Gymnázium

Více

3. Software Bakaláři Kompletní školení

3. Software Bakaláři Kompletní školení 1. Software Bakaláři Aplikace spisová služba a Kniha úrazů 1. Jak nainstalovat aplikace 2. Spisová služba Legislativní východiska (zákon o archivnictví a příslušné vyhlášky) Karta spisové služby popis

Více

HROMADNÝ E-MAIL ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO E-MAILU Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ

HROMADNÝ E-MAIL ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO E-MAILU Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ HROMADNÝ E-MAIL ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO E-MAILU Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ Publikováno:15.4.2011 10:46 Obsah OBSAH Obsah... 2 Úvod...

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů Integrační modul REX pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů www.i.cz Czech Republic Aktualizováno: 23. 11. 2012 1 Preambule Tento dokument popisuje

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Právní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., ( dále jen školský zákon); 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb. Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, 702 18 Ostrava MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX019W07C* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 150041/2013 Sp. zn.: KŘ/28375/2013/Chol 091.1.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eva Cholevová Odbor. Odbor

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci březnu roku 2012 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT. Moravskoslezský kraj (geografické cvičení)

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT. Moravskoslezský kraj (geografické cvičení) Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 9. 5. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

MULTISCHRÁNKA. Uživatelská příručka. Aplikace pro obsluhu datových schránek. (návod k používání) Ver. 1.0

MULTISCHRÁNKA. Uživatelská příručka. Aplikace pro obsluhu datových schránek. (návod k používání) Ver. 1.0 MULTISCHRÁNKA Aplikace pro obsluhu datových schránek Uživatelská příručka (návod k používání) Ver. 1.0 Obsah MULTISCHRÁNKA... 1 Než začnete s instalací... 3 Používané zkratky:... 3 Přehled příkazů (tlačítek)

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více