Příloha č. 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření"

Transkript

1 Příloha č. 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření PROJEKT ICZ KUXT S.01 SMLOUVA ICZ SML 086/2011 ze dne REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.06/2.1.00/ NÁZEV PROJEKTU Elektronická spisová služba Moravskoslezského kraje (I. část výzvy) Projekt byl spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím integrovaného operačního programu. PROJEKT MSK esps MSK SMLOUVA MSK 365/2011/EP ze dne (veřejná zakázka č. 129/2010) ZHOTOVITEL ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/ Praha 4 OBJEDNATEL Moravskoslezský kraj 28. října Ostrava Dotazníkové šetření V návaznosti na smlouvu o dílo bylo naplánováno a realizováno dotazníkové šetření u všech organizací v rámci Moravskoslezského kraje. Účelem dotazníkového šetření je prověření funkčnosti řešení hostované spisové služby e-spis LITE a získání zpětné vazby od koncových uživatelů. Vyhodnocené dotazníkové šetření bude sloužit k dlouhodobému zlepšování kvality poskytovaných služeb. Toto dotazníkové šetření je přílohou č. 2 předávacího protokolu za úspěšně ukončenou etapu ověřovacího provozu. dotazník 2012.docx1 FO z 23

2 1. Kolik dokumentů (došlých i vlastních) měsíčně evidujete ve spisové službě? Ve spisové službě jsou evidovány dokumenty v rozsahu od 5 ks/měsíc do 1600 ks/měsíc, dle velikosti organizace s tím, že nejčastěji byl uváděn počet v rozmezí ks/měsíc. viz příloha č Kolik z toho je datových zpráv? Datové zprávy jsou evidovány v nejčastějším rozsahu do 15ks/měsíc, celkový rozsah je od 0 ks/měsíc do 50 ks/měsíc. viz příloha č Vyskytly se poslední dobou při práci se spisovou službou nějaké potíže? - Rychlost připojení V následujících otázkách šlo zejména o ověření techniky (rychlost, ukládání příloh, datová schránka, práce s datovými zprávami). Závěry ukázaly, že v této oblasti byly zaznamenány jisté problémy, které však neměly výraznější vliv na korektní chod aplikace u jednotlivých organizací. ANO 70 36% NE % 4. Vyskytly se poslední dobou při práci se spisovou službou nějaké potíže? - Ukládání příloh Práce s ukládáním příloh rychlost a jednoduchost ovládání je uživateli hodnocena velmi kladně. dotazník 2012.docx1 FO z 23

3 ANO 26 13% NE % 5. Vyskytly se poslední dobou při práci se spisovou službou nějaké potíže? - Práce s datovou schránkou Uživatelé hodnotí způsob práce s datovými zprávami v prostředí spisové služby velmi kladně, pracovní prostředí aplikace považují za transparentní a intuitivní, proces zpracování datových zpráv je tak efektivní. ANO 43 22% NE % dotazník 2012.docx1 FO z 23

4 6. Používáte spisovou službu denně? Využívání aplikace spisové služby je pro většinu organizací denní záležitostí. ANO % NE 61 32% 7. Jak jste spokojeni se spisovou službou? - Jednoduchost ovládání Z pohledu aplikace (jednoduchost, vzhled, práce s DS) tuto část uživatelé hodnotili celkově velmi kladně. dotazník 2012.docx1 FO z 23

5 % % % % 5 3 2% 8. Jak jste spokojeni se spisovou službou? - Vzhled aplikace % % % 4 1 0,5% 5 1 0,5% 9. Jak jste spokojeni se spisovou službou? - Práce s datovou schránkou Oboustranná integrace s DS je jednou z nejžádanějších a nejvyužívanějších funkcí aplikace spisové služby, což se projevilo v hodnocení této oblasti. dotazník 2012.docx1 FO z 23

6 % % % % 5 2 1% 10. Je pro Vás rozsah funkcí spisové služby dostačující? Změnové požadavky na rozvoj aplikace jsou komunikovány prostřednictvím aplikace HelpDesku. V rámci optimalizace procesu implementace nových požadavků do aplikace elektronické spisové služby budou organizovány pravidelné pracovní schůzky za účelem definice požadavků určených pro vývoj aplikace s komunikovaným předběžným termínem dodání. dotazník 2012.docx1 FO z 23

7 ANO 92 48% SPÍŠE ANO 86 44% SPÍŠE NE 14 7,5% NE 1 0,5% 11. Jaké novinky byste uvítali ve spisové službě? Častým uváděným požadavkem byla možnost stahování vybrané elektronické pošty do aplikace elektronické služby podobně, jako je tomu u datových zpráv. Další hojně uváděný uživatelský požadavek je integrace na školský systém Bakaláři zde by byla nutná integrace se spisovou službou e-spis LITE. V současné době probíhají na toto téma konzultace mezi zástupci MSK, sw Bakaláři a ICZ. Další opakované požadavky na spisovou službu e-spis LITE nebyly vzneseny. viz příloha č Zpřehlednila Vám elektronická spisová služba administrativu? Nejčastěji uživatelé odpovídali spíše ano, z toho se dá vyvodit výsledek, že spisová služba splnila očekávání a zpřehlednila pracovní agendu organizací. ANO 28 15% SPÍŠE ANO 88 46% SPÍŠE NE 59 31% NE 18 8% dotazník 2012.docx1 FO z 23

8 13. Jak jste spokojeni s následujícími faktory? - Součinnost Moravskoslezského kraje ,5% % 3 9 5% 4 0 0% 5 1 0,5% 14. Jak jste spokojeni s následujícími faktory? - Spolupráce s ICZ dotazník 2012.docx1 FO z 23

9 % ,5% % 4 2 1% 5 1 0,5% 15. Vítáte / využijete navazující konzultace / školení? O následné konzultace / školení je mezi uživateli zájem, uživatelé se v rámci každodenní práce se systémem dostávají do hlubší problematiky v oblasti legislativy v návaznosti na spisovou službu e-spis LITE. dotazník 2012.docx1 FO z 23

10 ANO % NE 18 9% 16. Využíváte uživatelskou dokumentaci a e-learningová videa? Po roce intenzivní práce se systémem elektronické spisové služby e-spis LITE se ukazuje, že uživatelé jsou v systému dobře zorientováni, práce v něm jim nečiní velké problémy, přesto je uživatelská dokumentace i e-learningové video využíváno. ANO % NE 87 45% 17. Jste spokojeni se službami uživatelské podpory? (HelpDesk) Velká část dotazovaných uvedla, že služby HD zatím nevyužila, což nasvědčuje faktu, že školení uživatelů a následné konzultace vedou k dobré znalosti produktu, podobně jako i jednoduché a intuitivní ovládání aplikace. Dotazovatelé, kteří již službu HD využili, jsou ve většině případů s jejím poskytováním spokojeni. dotazník 2012.docx1 FO z 23

11 ANO 61 32% SPÍŠE ANO 70 36% SPÍŠE NE 9 5% NE 3 2% NEVÍM, ZATÍM JSEM NEVYUŽIL 50 25% 18. Doporučili byste spisovou službu e-spis LITE dalším organizacím? Na základě vyplněných informací je možno dojít k závěru, že aplikace elektronické spisové služby e-spis LITE je organizacemi vnímána pozitivně, její využití v rámci každodenního vedení agend v rámci správy dokumentů se tedy jeví jako smysluplné a užitečné. dotazník 2012.docx1 FO z 23

12 ANO % NE 55 28% 19. Chcete nám něco sdělit? Nejčastěji se objevoval požadavek na zjednodušení práce s aplikací, menší organizace vyjadřovaly pochybnost nad využitelností kompletního rozsahu aplikace, dále pak byly často uváděny pozitivní reakce ve vztahu k práci s datovými zprávami. Obecně se objevily kladné, neutrální, ale i negativní reakce k projektu. viz příloha č Název organizace V aplikaci elektronické spisové služby e-spis LITE je nakonfigurováno celkem 235 aktivních organizací, dotazník vyplnilo a zaslalo celkem 193 organizací. Seznam dotazovaných organizací viz příloha č Počet odpovědí za den Přehled vývoje dotazníkové šetření, organizace většinou zareagovaly do 14 dnů. dotazník 2012.docx1 FO z 23

13 Závěr Z výsledků dotazníkového šetření je zřejmé, že po více než roce používání aplikace elektronické spisové služby e-spis LITE došlo k výraznému zlepšení uživatelského povědomí o aplikaci, jejích funkcích a možnostech. Uživatelé obecně vnímají celý projekt implementace pozitivně, jak po stránce organizační (spolupráce s MSK i ICZ), tak po stránce obsahové hlavním cílem projektu bylo naimplementovat elektronickou spisovou službu, jejíž využití jednotlivými organizacemi by mělo mít jako jeden z hlavních přínosů práci s datovými zprávami a dále zpřehlednění a zefektivnění práce s dokumenty. Na základě informací uváděných v této studii můžeme zcela zodpovědně konstatovat, že tento cíl byl splněn. Děkuji za spolupráci při realizaci dotazníkového šetření Zapsal Jan Veleba Datum Podpis dotazník 2012.docx1 FO z 23

14 Příloha č. 1 souhrn odpovědí na otázku č. 1, Kolik dokumentů (došlých i vlastních) měsíčně evidujete ve spisové službě? 80, 250, 10.15, 8, 100, 10, 100, 20-30, 40, 10.30, 5, 10, 1, 90, 45, 4, 30, 100, 66, 30, 100, 70, cca 80, 4, , 300, 25, 20, 70, asi 3, , , 20, 150, 20, 45, 70, 180, 50, 26, 10.15, 90, , 30, 130, 200, průměrně, 100 průměrně ale v období přijímacího řízení cca 400!!!, 20, 35, , asi 200, 30, 7, 50, , 27, 50, 35, 60, 200, 20-25, 60, 15, , 100, 30, 68, , 25, 45, 70, 100, 100, 1128, cca 5, cca 100, během přijímacího řízení cca 250, 120, 30-40, 130, , , 180, 20, 10, 150, 30-40, 50, 30, cca 20, 35, 50, 160, 40, 100, 2, 55, 45, 60, v průměru 40 záznamů za měsíc, 30, 10, 70, 120, 120, , 450, 50, 15, cca 30, 711, 35, 160, 6, 100, 20, 100, 50-60, 240, 64, 180, 300, 45, 40, 197, 88, 110, 64, 280, 35, 15, 175, 80, 15, 25, 350, 10, cca 100, 5, DD 79 + VD 58 = 137, 30-40, , 40, 180, 30, 330, 240, 50-60, 10, 110, 70-80, 27, 60, 15, , 20, , cca 45, 340, 13, 5, 192, 1530, 45-50, 60, 70, 200, 200, 300, 70, 7, 1600, 69, 360, průměrně 172, 15, 100, 40-60, 110, 50, 30, 86, 10.15, Průměrně 140, 5, 15, 90, 70, 150, 15, 80, 81, 200 Příloha č. 2 souhrn odpovědí na otázku č. 2, Kolik z toho je datových zpráv 2, 15-20, 2, 1, 20, 1, 30, , 4, , 2, 2, 0, 40, 2, 1, 3, 15, 3, 5, 10, 15, cca 2, 1, 5.20, 20, 3, 5, 5, 0-1, 40, 30, 3, 5, 5, 6, 25, 10, , 7, 4, 3, 3, 2, 20-25, 15, 5-8 průměrně, do 10, 1, 10, 3, 10.20, 25, 0, 8, 3, 2, 5, 2, 5, 10, 5, 5, 1, 3, 2, 3, 5, 3, 6, 14, 4, 5, 5, 485, , cca 10, během přijímacího řízení a maturit cca 40, 5, , 10, , , 10, 5, 1, 5, 5, 5, 4, cca 3, 22, 1, 3, 3, 10, 1, 10, 0, 3, v průměru za měsíc 4-5 zpráv, 3, 1, 5, 10, 10, 10, 100, 7, 5, cca 10, 14, 10, 1, 1, 20, 5, 5, 10.15, 5, 5, 6, 50, 7, 12, 7, 5, 10, 10, 40, 5, 3, 6, 4, 1, 15, 7, 3, cca 4, 1, DZ 15 + OZ 5 = 20, 8, 1, 6, 25, 5, , 13, 4, 1, 5, 50-55, 2, 12, 7, , 5, , cca 2, 20, 3, 1, 6, 100, , 4, 5, 20, 27, 20, 5, 5, 120, 6, 10, průměrně 16, 3, 10, , 7, 8, 3, 7, , Průměrně 7, 1, 0, 10, 5, 5, 3, 10, 6, 15 Příloha č. 3 Souhrn odpovědí na otázku č. 11, Jaké novinky byste uvítali ve spisové službě? Popis požadavků na novou funkcionalitu o plánovém stahování ů se již mluvilo, na to čekám. nejsou Hromadnou možnost přidání věcné skupiny, našeptávač případně možnost ukládání stejné "věci", hromadné odesílání pošty, možnost vytvoření nového dokumentu přímo ve spisu - tyto fce by nám ulehčily práci především v období přijímacího řízení. Chtěla bych vidět jaké přiděluji dokumentu číslo jednací, když píšu nějaký dopis, nevím jaké mám uvést č.j., takže jej nejdříve musím zaevidovat a pak vytvořit Možnost evidence cenin, alespoň možnost tisku výplatného, aby nebylo nutné vést doplňkovou exel tabulku pro spotřebu cenin. Je to zdržující a je problematické dohledat, jak byly ceniny vydány i přesto, že je to u čísla jednacího vyznačeno. Není žádný obraz, který by tuto informaci za období poskytl. Kopie vlastního dokumentu - kdykoliv odesílám stejnou poštu několika lidem, musím vytvářet nový dokument, přitom kopie by byla daleko jednodušší. Pro malé množství dokumentů, je spisová služba dostačující, novinky mě dotazník 2012.docx1 FO z 23

15 nenapadají. Ovládání - vracet se zpět do nevyplněných/chybně vyplněných okýnek šipkou. Věcná skupina - možnost rychlého doplnění nových údajů bez nutnosti žádat administrátora. Zjednodušení vedení spisu ve správním řízení - přijímací řízení. Lepší informovanost o změnách a novinkách v ESSL. Inventarizaci známek, kde by se evidovali přírustky a úbytky by se automaticky odečítaly. Když na vlastním dokumentu uvádíme výplatné, tak by se známky automaticky odepisovaly. Jinak tato kolonka pro mě nemá žádný význam. Je problém, když na jednom dokumentu pracuje více osob, musí se to neustále přeposílat Vzhledem k tomu, že je třeba se každou chvilku opětovně přihlašovat, bylo by dobré změnit dlouhý přihlašovací údaj ( bylo řečeno, že to nejde) Propojení spisové služby s ovou adresou školy. Propojení spisové služby s ovou adresou školy. možnost tvorby spisu jak priorací, tak sběrným archem 1.Datum zápisu by měl být uveden vedle čj., 2.Možnost převodu dokumentů do tabulky excel - v případě přijímacího řízení nelze s údaji dál pracovat a je nutno přepisovat, 3.Možnost zápisu bez skartační doby - z důvodu zápisu odeslaného dokumentu, který musí mít číslo pouze z důvodu evidence známek. 4.Možnost nabídky "Věc" - např. Přihláška ke studiu x zápis 5.Možnost kolonky pro zápis, kterého zaměstnance se se dokument týkáv případě administrace spisové služby jednou osobou. nedokážu posoudit Uvítala bych, kdyby bylo zjednodušena evidence přijímacího řízení, jsme dvě spojené školy a při cca přihláškách je přímo nad lidské síly při běžné práci zvládnout veškerou evidenci (přihláška, pozvánka, rozhodnutí, odvolání, usnesení k odvolání ) - nelze časově zaevidovat v daný den atd. Možnost provázání adresáře možnost přímé propojenosti s ovou poštou žádné Možnost vytvořit knihu adres dle našich kategorií: přijímací zkoušky, rodiče, bývalí zaměstnanci apod. a možnost tisku adres, obálek, etiket z těchto souborů kdykoliv. Rozdělení na FO, PFO, OVM je pro nás nevyhovující a nepřehledné. Zlepšit(usnadnit) import souboru v číselníku(soubor - excel ve formátu CSV). Stahování vybrané el. pošty podobně jako datové schránky. Možnost stahovat vybrané y do e-lite propojeni s programem Bakaláři tiskovou sestavu - výpis konkrétních odeslanych dokumentů za měsíc včetně poštovného + celkkový součet poštovného Ohlášení příchodu nové datové zprávy. možnost konvertovat DZ Průběžné ové oznámení o změnách v systému. Šablona dokumentu - možnost vytvoření šablony, kde budou předdefinované údaje (způsob odeslání, poznámka, věcná skupina...).možnost hromadné evidence doručených nebo odeslaných dokumentů. Modul spisovna je nepřehledný. Byl spuštěn, aniž by byl plně funkční. Rozšíření možností, jakou formou k Vám pošta přišla, nebo jakou formou ji odesíláte, úplně tam chybí poznámka o tom, že přišla datovou zprávou, nebo se odesílá datovou zprávou. dotazník 2012.docx1 FO z 23

16 dostačující aby při odesílání dokumentu více adresátům zůstal zvolený způsob zacházení stejný a nemusel se znovu u každého adresáta zadávat - aby se po vyplnění "způsob zacházení" "způsob doručení" apod. nevracel kurzor zpět na "Věc", ale aby zůstal na stejném míst evidence poštovného Méně "překlikávání" mezi jednotlivými kroky-úkony. Více nebo všechny záznamy na 1 stránce. Před tiskem podacího deníku možnost náhledu na podací deník. zobrazení poštovného v podacím deníku Kopírování doručeného nebo odeslaného dokumentu, ale se stejným číslem jednacím (sourozenci vedeni ve dvou složkách). Při ukládání dokumentu do složek musíme zvolit pouze jednoho ze sourozenců, v druhé složce dokument chybí. ovou schránku nedokážu odpovědět Možnost změny v technickém zabezpečení tak, aby dokumenty, které byly přiděleny danému uživateli, byly přístupné ke čtení a stahování příloh jen pro něj. Dále pak, aby funkce "podatelna-výpravna" a funkce "spisovna" nebyly na sebe závislé - tyto funkce vykonávají ve škole 2 osoby (sekretářka - podatelna-výpravna, archivářka - spisovna). Žádné Mít jeden spis pro několik uživatelů U odesílané pošty evidence nejen poštového, ale i poštovních známek - cenin. Žádné zjednodušení poměrně zdlouhavého procesu při evidenci dokumentů, uživatel musí mnohokrát "překliknout" než se dokument uloží adresář datových schránek rychlejší vyhledávání spisových značek filtrace dokumentů podle příjmení nebo firmy spis např. podmínečné vyloučení žáka xxx- vložím do spisu PODMÍNEČNÉ vyloučení žáka, ale už nevyjedu potřebný spis k založení samostatně na 1 žáka aj. Příloha č. 4 Souhrn odpovědí na otázku č. 19, Chcete nám něco sdělit? Popis odpovědi Jako problematické se nám jeví velmi pomalé načítání dat, náhlé výpadky ESS během práce, někdy nelze službu připojit pro problémy serveru. Výpadky nastávají i při načítání z číselníku. Tím se administrativní práce velmi zdržuje. Tist 3 listů spisovýé obálky a iniciačního dokumentu je také velmi neekonomický. ne Nevím, jestli to jde technicky provést, ale uvítala bych, kdyby při vyplňování jednotlivých polí, např. při zadávání adresy, by šlo překliknout kurzor na vedlejší buňku jen šipkama na klávesnici, tak jak to jde v Excelu a nemusela bych sahat po myši a překlikávat kurzor pomocí ní. Děkuji. Tato spisová služba je vhodná spíše pro velké organizace či podniky, pro malé školy našeho typu je celkem zbytečná. Rychlejší bylo zapsat dokumenty do deníku. Je to dotazník 2012.docx1 FO z 23

17 pomalu na půl úvazku. Děkuji za spolupráci. Služba je pro malé organizace zcela zbytečná Časté potíže s odesíláním datových zpráv, někdy nelze odeslat soubor přes spisovou službu do datové schránky i celý den... Na otázku "Doporučili byste spisovou službu dalším organizacím" - odpověď zní možná. Záleží jakému typu organizace. Navíc stále se se spisovou službou seznamujeme, neboť nejsme jen pracovníci spisovny, ale máme i v náplni práce více druhů prací (mzdová účetní, pokladní, kopírování, vyřizování agendy školy, účetní...). Nelze delší dobu v průběhu dne zkoušet návody pro práci nebo zlepšení. ESSL je příliš komplikovaná v přijímacím řízení. Nelze odesílat datové zprávy i když zadám správné ID schránky. Doručené DZ jde v pořádku otevří, tisknou a odpovědět, ale odeslat vlastní dokument před e-spisovnu datovou schránkou nelze. Na našem zařízení máme časté potíže s výpadky internetu, jsme koncový uživatel. Práce s SS je hodně zdlouhavá a místo aby to člověku pomohlo, je to horší a časově mnohem náročnější. Pro naši organizaci zbytečně složitá aplikace- administrace jednou osobou. Oproti podacímu deníku v excelu velmi, velmi časově náročné!!! se spisovou službou pracuji velmi krátce Přivítala bych určitě školení na E-spis LITE Přivítala bych určitě školení na E-spis LITE Po poslední úpravě programu lze jen velmi obtížně změnit spisový plán. Je to příliš složité, než aby se do toho člověk pouštěl a raději zařadí dokument jinam. Práce v ESS je časově velmi náročná, vyžaduje soustředění a to je jaksi v běžném hektickém provozu školy téměr nemožné, proto dochází i k chybným krokům. V organizaci by měl být na tuhle práci samostatný pracovník na podatelně. Opět se děsím přijímacího řízení, kdy mi evidence PZ zabere většinu prac. doby a práci budu muset dohánět brzy ráno, odpoledne a večer. Vadí mi neustálé přihlašování do aplikace, jelikož mám hodně jiné práce a nepracuji v programu soustavně. Bylo by dobré dořešit problém s podporovanými prohlížeči. Nelze odstranit nepotřebné adresy v adresáři. Propojení s dat. schránkou je přínosné a pohodlné. Bohužel opačný pocit máme při práci s poštou ouvou a dokumenty ve správním řádu - práce je složitější a časově náročnější než -li před používáním E-spisu. Vzhledem k četnosti využívání služby jsme neodpověděli na poslední otázku. Ani jedna odpověď nám nevyhovuje. Je to podstatně náročnější na čas. Práce s programem je časové velmi náročná. Konzultace a videa jsou dobré, ale kdyby pověřený pracovník, ovládající el. spisovou službu, prováděl konzultace přímo na školách (které si o to požádají), tak by pracovníci na školách, kterých se to týká nedělali tolik zbytečných chyb a zmatků. Možná by jim to šlo i rychleji. Pro organizaci typu nemocnice a zpracovaný objem dat je tento typ nepřehledný. Pro zaměstnance s malou četností vyřizování dokumentů (zdravotníky), příliš složitý a časově náročný. nebudou konzultace jen pro administrátory? Návrh: "otázky a odpovědi o ESPS" na www stránkách, kde by mohli diskutovat zainteresovaní Je nutnost stále měnit hesla k přístupu na helpdesk? dotazník 2012.docx1 FO z 23

18 Příliš pomalá aplikace, často se na stránky ani nedostaneme. Údržba aplikace v nevhodnou dobu. Uvítali bychom, kdyby bylo možné zadadat v poště pouze základní údaje a později se k dokumentu vrátit a doplnit skartační znak a podobně. Bez tohoto nás aplikace nepustí dále a dochází k nadměrnému zdržení jen proto, abychom získali čj. Zvláště pro zastupující osoby velmi frustrující. essl je určitě dobrá, pokud ji používají všichni zaměstnanci ve větší organizaci. Pro školu našeho typu, kdy ji používám jen na sekretariátě, mám kumulovanou funkci a ještě k tomu z důvodu nedostatku mzdových prostředků máme zkrácené úvazky, je to, bohužel, spíše navýšená práce. Doporučujeme přizpůsobit systém různým verzím internetových prohlížečů. Služba jako internetová aplikace je pomalá, nevyužívá propojení na další agendu školy, není možnost importu adres a jmen, při hromadném zápisu se údaje musí zadávat opakovaně. více školení by bylo zapotřebí v souvislosti s elektronickou formou archivu, nebo zaslat podrobněšjší manuál. Je to v současné podobně velmi nepřehledné a zmatené. Uvítali bychom možnost osobní konzultace daného problému. Při průměrném obratu dokumentů v naší organizaci je pro nás tato agenda spíše nepříjemnou zátěží. S firmou ICZ přímo nespolupracujeme. Ne Úkony, které je nutno provádět ve spisové službě, jsou zbytečně složité. Zdržuje neustálé přihlašování (krátký interval pro odhlášení). Pro školy, které mají svou specifickou agendu, není tento program příliš vhodný. Ne Spisová služba je pro naši organizaci zcela dostačující. ne Nastoupila jsem na sekretariát v září 2012, s aplikací e-spis LITE teprve začínám. alespoň hodinová dotace při práci ve spisové službě bez samovolného zavírání a opětovného přihlašování V květnu 2012 mi bylo sděleno, že budou rozesílána hesla do Helpdesku do 14 dnů, dosud žádné nemám. Zvýšené náklady na tisk veškerých dokumentů, které přijdou datovou schránkou konečnému příjemci, jelikož se stejně musí ukládat v analogové formě do spisovny. Složitá a zdlouhavá práce oproti analogové formě podacího deníku v případě když tuto práci se spisovou službou vykovává na škole jeden pracovník. V období přijímacích zkoušek nelze dodržet termín při zapisování z důvodu množství dokumentů, které se musí v daný den zapsat. Se spisovou službou pracuji teprve 1 měsíc, delší zkušenosti nemám. Zbytečná zátěž, lze evidovat přehledněji a méně pracně. dotazník 2012.docx1 FO z 23

19 Příloha č. 5 Seznam organizací, které odpovídaly v dotazníkovém šetření Muzeum Těšínska Střední škola techniky a služeb, Karviná Název organizace Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková organizace ZUŠ Leoše Janáčka, Havířov,p.o. škola Základní umělecká škola Heleny Salichové, Ostrava - Polanka n/o, 1. května 330, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, p. o. Mateřská škola Klíček, Karviná - Hranice, Einsteinova 2849, příspěvková organizace ZUŠ Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace Mateřská škola Eliška, Opava, E. Krásnohorské 8, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Nový Jičín, Derkova 1, příspěvková organizace Pedagogicko - psychologická poradna, Bruntál, p.o. Zařízení školního stravování Matiční dům Opava Domov Duha, p.o. Střední zdravotnická škola, Karviná Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace Gymnázium a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, p.o., Kratochvílova 7, Ostrava-Moravská Ostrava ZŠ Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, přísp.org Střední zdravotnická škola Opava Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Gymnázium Josefa kainara, Hlučín, p.o. Základní umělecká škola Příbor Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice, příspěvková organizace Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná Gymnázium a SOŠ, Nový Jičín, příspěvková organizace Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, p.o. Základní umělecká škola Opava, Solná 8, p.o. Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Střední škola technická Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, p.o. Základní škola, Město Albrechtice, Hašlerova 2, příspěvková organizace Těšínské divadlo Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1, příspěvková organizace Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Příbor, Masarykova 607, příspěvková organizace Základní škola, Ostrava - Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace dotazník 2012.docx1 FO z 23

20 Základní umělecká škola, Ostrava - Poruba, J. Valčíka 4413, přéspěvková organizace Základní škola, Opava, Dvořákovy sady 4, PO OU a PrŠ Nový Jičín Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, p. o. Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace ZUŠ Pavla Kalety, Český Těšín, příspěvková organizace Domov Březiny, příspěvková organizace Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, frýdek-místek, příspěvková organizace, pionýrů 2069, Frýdek-Místek Masarykovo gymnázium, Příbor, p.o. OA a SOŠL Opava Zákldaní umělecká škola Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Střední odborná škola, Frýdek-Místek, p.o. Marianum, p.o. Opava Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Dlouhá 54, příspěvková organizace Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Základní škola,bílovec,wolkerova 911, příspěvková organizace Obchodní akademie a Střední zemědělská škola Bruntál Domov mládeže a Školní jídelna-výdejna,ostrava-hrabůvka,krakovksá 1095 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Milotice nad Opavou 27, příspěvková organizace Domov Vítkov, přísp. organizace Základní umělecká škola, Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Domov Příbor, příspěvková organizace SOU stavební, Opava, příspěvková organizace Střední škola Rýmařov,příspěvková organizace Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Střední průmyslová škola, Bruntál, příspěvková organizace Zámek Dolní Životice, p.o. SPŠ stavební Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace Domov Pohoda, p.o. PPP Nový Jičín Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, Čs.exilu 669, Ostrava-Poruba Jazkové gymnázium Pavla Tigrida, p.o. Ostrava- Poruba Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace dotazník 2012.docx1 FO z 23

21 Benjamín p.o.,petřvald MSŠZe a VOŠ, Opava, p. o. MSŠZe a VOŠ, Opava, p. o. Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Muzeum Beskyd Frýdek-Místek ZUŠ Jablunkov Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Muzeum Novojičínska, p. o. Domov Odry,příspěvková organizace KSVČ Juventus Karviná Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov -Město,Mozartova 2, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna Budišov nad Budišovkou Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Padlých hrdinů 292, Frýdlant n.o. Galerie výtvarného umění v Ostravě ZŠ při ZZ a MŠ při ZZ, Opava, Olomoucká 88 Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace logopedická mateřská škola Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, krnov, příspěvková organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace Střední škola zemědělská, Český Těšín, příspěvková organizace Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Základní umělecká škola Edvarda Runda, Ostrava - Slezská Ostrava, Keltičkova 4, p.o. ZUŠ Ostrava-Petřkovice Gymnázium Karviná Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Domov Hortenzie, p.o. Frenštát pod Radhoštěm Nemocnice Třinec, příspěvková organizace Gymnázium a SOŠ Orlová Základní škola Bruntál, Rýmařovská 15,příspěvková organizace Gymnázium Mikuláše Koperníka,Bílovec,p.o. Muzeum v Bruntále, přísp. org. Domov Letokruhy p.o. Budišov nad Budišovkou Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Jiráskova 841/1a, Krnov ZŠ při zdrav. zař. a MŠ při zdrav. zař. Klimkovice, p.o. Sírius, příspěvková organizace SPŠ stavební, Havířov,p.o. Gymnázium Třinec Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek-Místek OU a Prš Hlučín dotazník 2012.docx1 FO z 23

22 SPŠ,OA a JŠ s PSJZ, Frýdek-Místek, p.o. Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace Fontána, příspěvková organizace Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Husova 283, Bohumín Mendelovo gymnázium, Opava, p.o. Sagapo p.o. Sírius,příspěvková organizace SŠSD Ostrava SŠPU Opava Pedagogicko-psychologická poradna Ostrava Moravskoslezská vědecká knhovna v Ostravě, příspěvková organizace SPŠ stavební, Opava, PO,M9rová 3, Opava ZUŠ Rychvald, Orlovská 495 Základní škola Ostrava, Slezská Ostrava, Na Vizině 28 Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Bruntál, nám.j.žižky 6, příspěvková organizace Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizacec ZUŠ dr. L. Janáčka,Ostrava-Vítkovice,příspěvková organizace Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace ZŠ, Ostrava - Poruba, Čkalovova 942, p.o. ZUŠ J.R.Míši, Orlová SOŠ dopravy a CR Krnov Domov Jistoty,p.o.Bohumín Základní škola, Ostrava-Přívoz, Ibsenova 36, příspěvková organizace Náš sfvět, příspěvková organizace Střední škola hotelová, obchodní a polygrafická, Český Těšín, příspěvková organizace Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, p.o. Domov U jezera, příspěvková organizace Dětský domov a ŠJ, Havířov - Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace Základní a Mateřská škola, Ukrajinská 19, Ostrava Střední průmyslová škola chemická akad. Heyrovského a Gymnázium Centrum psychologické pomoci, p.o., Na Bělidle 815, Karviná-Fryštát Základní umělecká škola, Rýmařov, Čapkova 6, příspěvková organizace ZUŠ B. Smetany, Karviná-Mizerov Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZŠ a MŠ speciální, Komenského 64, Nový Jičín, přísp.org. Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, 17. listopadu 1123, příspěvková organizace Základní umělecká škola Václava Kálika, Opava, Nádražní okruh 11, příspěvková organizace dotazník 2012.docx1 FO z 23

1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205

1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205 Strana 1 Přehled ukončených konkurzních řízení 1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205 2 Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace 62331582 3

Více

Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice, příspěvková organizace

Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice, příspěvková organizace Příloha č. 1 - Výčet příspěvkových organizací pro VZ realizovanou formou centralizovaného zadávání Název VZ: "Dodávka elektrické energie pro Moravskoslezský kraj 2015" IČ Název PO 1 00016772 Domov Bílá

Více

v Kč Poř. IČ Příjemce dotace Adresa Zvýšení o

v Kč Poř. IČ Příjemce dotace Adresa Zvýšení o Strana 1 Poskytnutí neinvestičních prostředků a zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle 160 zákona č.

Více

Výsledek hospodaření za rok 2006 u příspěvkových organizací v odvětví školství

Výsledek hospodaření za rok 2006 u příspěvkových organizací v odvětví školství za rok u příspěvkových organizací v odvětví školství 100340 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a sluţeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková, 601292 Střední pedagogická škola a Střední

Více

Závěrečný účet za rok 2006 Tabulka č. 20. Účetní stavy majetku příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje k 31.12.2006 v tis.

Závěrečný účet za rok 2006 Tabulka č. 20. Účetní stavy majetku příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje k 31.12.2006 v tis. Účetní stavy majetku příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje k 31.12.2006 1. Příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje v odvětví školství: 1 00842761 Matiční gymnázium, Ostrava 296.66 33,304.17

Více

Poskytnutí účelově určeného příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím kraje

Poskytnutí účelově určeného příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím kraje Strana 1 Poskytnutí účelově určeného příspěvku na příspěvkovým organizacím kraje Příspěvek na příspěvkovým organizacím v odvětví školství 31 021 1 00842761 Matiční gymnázium, Ostrava, Ostrava, Dr. Šmerala

Více

Seznam škol přihlášených do pilotního ověřování s maturitními obory vyjma oborů s talentovou zkouškou

Seznam škol přihlášených do pilotního ověřování s maturitními obory vyjma oborů s talentovou zkouškou Seznam škol přihlášených do pilotního ověřování s maturitními obory vyjma oborů s talentovou zkouškou Název školy Ulice Obec Kraj Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 3441M01 Polygrafie, 6542M01 Hotelnictví, 600171213 ALBRECHTOVA STŘEDNÍ ŠKOLA, Český Těšín, příspěvková Český Těšín Frýdecká 32 Moravskoslezský 4141M01 Agropodnikání,

Více

Účetní stavy majetku příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2005

Účetní stavy majetku příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2005 Účetní stavy majetku příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2005 hmotný 1. Příspěvkové Moravskoslezského kraje v odvětví školství: 1 00842761 Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření PROJEKT ICZ KUXT.10.50.S.01 SMLOUVA ICZ SML 086/2011 ze dne 22. 3. 2011 REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.06/2.1.00/08.06945 NÁZEV PROJEKTU Elektronická spisová služba Moravskoslezského

Více

REDIZO školy. Název školy. Přihlášené obory Ulice Obec Kraj. 23-41-M/01 Strojírenství Zengrova 1 Ostrava - Vítkovice Moravskoslezský

REDIZO školy. Název školy. Přihlášené obory Ulice Obec Kraj. 23-41-M/01 Strojírenství Zengrova 1 Ostrava - Vítkovice Moravskoslezský Název školy REDIZO školy Přihlášené obory Ulice Obec Kraj 23-41-M/01 Strojírenství Zengrova 1 Ostrava - Vítkovice Moravskoslezský Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková 600017699 63-41-M/01

Více

Usnesení č. 63/2281 - Příloha č. 1 Počet stran přílohy: 9. Strana 1

Usnesení č. 63/2281 - Příloha č. 1 Počet stran přílohy: 9. Strana 1 Strana 1 Zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle 160 zákona č. 561/2004 Sb. pro rok 2006 1 00842761 Matiční

Více

Výsledek hospodaření za rok 2004 u příspěvkových organizací v odvětví školství

Výsledek hospodaření za rok 2004 u příspěvkových organizací v odvětví školství Výsledek hospodaření za rok 2004 u příspěvkových organizací v odvětví školství IČ Název Výsledek hospodaření 2004 00842753 Gymnázium, Hladnovská 35, Ostrava - Slezská Ostrava 0,00 62331582 Gymnázium, Studentská

Více

ZÁVAZNÉ UKAZATELE pro příspěvkové organizace v odvětví školství příspěvek na provoz

ZÁVAZNÉ UKAZATELE pro příspěvkové organizace v odvětví školství příspěvek na provoz Strana 1 ZÁVAZNÉ UKAZATELE příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje na rok 2005 Tabulka č. 1 Tabulka č. 2 Tabulka č. 3 Tabulka č. 4 Tabulka č. 5 Tabulka č. 6 Tabulka č. 7 ZÁVAZNÉ UKAZATELE pro

Více

Stanovení a zvýšení závazného ukazatele příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na SIPVZ pro rok 2006

Stanovení a zvýšení závazného ukazatele příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na SIPVZ pro rok 2006 Strana 1 Stanovení a zvýšení závazného ukazatele příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na SIPVZ pro rok 2006 dle metodického pokynu MŠMT č.j. 27 277/2005-551 a) zvýšení závazného ukazatele

Více

Příloha č. 1) Přehled poskytovatelů sociálních služeb - četnost

Příloha č. 1) Přehled poskytovatelů sociálních služeb - četnost Příloha č. ) Přehled poskytovatelů sociálních služeb - četnost Poř. Obec II.st. s pověř. Forma poskytované sociální služby četnost celkem číslo obec. úřadem, rezidenční služby terénní služby intervenční

Více

Závěrečný účet za rok 2006 Tabulka č. 26

Závěrečný účet za rok 2006 Tabulka č. 26 Přehled poskytnutých finančních prostředků příspěvkovým organizacím kraje (včetně návratných finančních výpomocí) 1. Příspěvkové organizace v odvětví školství: 2,557.00 2,557.00 Běžný provoz 113.00 113.00

Více

ZÁVAZNÉ UKAZATELE PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V ODVĚTVÍ ŠKOLSTVÍ

ZÁVAZNÉ UKAZATELE PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V ODVĚTVÍ ŠKOLSTVÍ ZÁVAZNÉ UKAZATELE PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V ODVĚTVÍ ŠKOLSTVÍ 00842761 Matiční gymnázium, Ostrava, Ostrava, Dr. Šmerala 25 3 144 Ostrava - Slezská Ostrava, Hladnovská 00842753 Gymnázium, Slezská Ostrava,

Více

^^^k^-yt: ů in. KUriSP00QEQNn. '" "~~ Í* ipio SMLOI:^Y ÍDODATKIY "*i

^^^k^-yt: ů in. KUriSP00QEQNn. ' ~~ Í* ipio SMLOI:^Y ÍDODATKIY *i KUriSP00QEQNn i >,({);< AVY--.KOŇ1 ŠV/SK.Y' KRAJ - RKAJYKY LK '" "~~ Í* ipio SMLOI:^Y ÍDODATKIY "*i ^^^k^-yt: ů in. DODATEK č. 8 k Dohodě o poskytování cash-poolingu fiktivního pro obce a s nimi spjaté

Více

ORP Bílovec Moravskoslezský kraj

ORP Bílovec Moravskoslezský kraj Historické městské soubory 1 30 Zámky 2 30 Křesťanské sakrální památky Muzea, galerie 1 2 45 1 35 Jiné atraktivity cestovního ruchu 1 20 Turistická informační centra 3 45 Úhrn 205 I Urbanizovaný prostor

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 7. července 2015 45026/ENV/15 Ing. Jančí 267 122 107

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 7. července 2015 45026/ENV/15 Ing. Jančí 267 122 107 ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

C2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

C2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE C2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skupina 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje 450 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 450

Více

Financování školních psychologů/školních speciálních pedagogů v letech 2006, 2007 a 2008

Financování školních psychologů/školních speciálních pedagogů v letech 2006, 2007 a 2008 Financování školních psychologů/školních speciálních pedagogů v letech 2006, 2007 a 2008 1. Funkce školního psychologa/ školního speciálního pedagoga Funkce školních psychologů a školních speciálních pedagogů

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Přehled sociálních služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016

Přehled sociálních služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016 1 26851598 Agentura SLUNCE, o.p.s domovy pro seniory 1441727 2 26851598 Agentura SLUNCE, o.p.s osobní asistence 6828433 3 62331485 Akademický ústav Karviná, z.ú. nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Více

Usnesení č. M3/117 - příloha č. 2 Počet stran přílohy: 10. Strana 1

Usnesení č. M3/117 - příloha č. 2 Počet stran přílohy: 10. Strana 1 Strana 1 Zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkových organizací zřízených krajem s účelovým určením na vzdělávání pro rok 2005 1 00845183 Střední odborná škola, Střední odborné učiliště

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1 Okres Bruntál BR TJ Slavoj Bruntál 44741766 Tělovýchovná jednota Slavoj SKP Bruntál 47656964 Sportovní klub policie TJ Kovohutě Břidličná 00560529 TJ Kovohutě

Více

Závěrečný účet za rok 2005 Tabulka č. 26

Závěrečný účet za rok 2005 Tabulka č. 26 Přehled poskytnutých finančních prostředků příspěvkovým organizacím kraje (včetně návratných finančních výpomocí) v tis. Kč 1. Příspěvkové organizace v odvětví školství: 3 052,0 3 052,0 běžný provoz 19

Více

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest BENJAMÍN, p.o. Bytová správa MV s.p.o. CENIA - česká informační agentura životního prostředí

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem 28. října 117, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ 702 18 IČO: 70890692 Název veřejné zakázky: Dodávka didaktických pomůcek pro výuku přírodovědných předmětů v rámci

Více

Spisová sluţba pro zřizované, zakládané organizace Jihočeského kraje a obce

Spisová sluţba pro zřizované, zakládané organizace Jihočeského kraje a obce Spisová sluţba pro zřizované, zakládané organizace Jihočeského kraje a obce Milan Růţička, Jihočeský kraj - Krajský úřad Jana Jenčová, ICZ a. s. 1 Obsah: Úvodní slovo Rozsah projektu a harmonogram Vybavení

Více

Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor školství, mládeže a sportu K O N C E P C E

Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor školství, mládeže a sportu K O N C E P C E Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor školství, mládeže a sportu K O N C E P C E zajištění studijní nabídky oborů nástavbového studia od školního roku 2005/06 ve školách, které zřizuje Moravskoslezský

Více

Poskytnutí účelových dotací v rámci Programu na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro rok 2007

Poskytnutí účelových dotací v rámci Programu na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro rok 2007 Strana 1 Poskytnutí účelových dotací v rámci Programu na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro rok 2007 poř. č. ev. č. IČ žadatel právní forma adresa název

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ. Identifikační údaje zadavatele

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ. Identifikační údaje zadavatele MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01F7YWG* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 145187/2014 Sp. zn.: KŘ/28840/2014/Chol 091.1.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eva Cholevová Odbor. Odbor

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Dodávka didaktických pomůcek pro výuku přírodovědných

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008 Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na

Více

Flexi uživatelská příručka verze 2.1

Flexi uživatelská příručka verze 2.1 Flexi uživatelská příručka verze 2.1 6. listopadu 2009 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 ZÁKLADNÍ POPIS A FUNKCIONALITA... 3 1.2 PŘEHLED ČINNOSTÍ... 4 1.3 UŽIVATELÉ... 4 1.4 SPRÁVCE AGENDY... 4 1.5 PRACOVNÍ POSTUPY...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Dodávka didaktických pomůcek pro výuku přírodovědných

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA & PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA / PAVEZA LIGHT Intranetová aplikace PAVEZA (a její odlehčenější verze PAVEZA LIGHT) jako velmi efektivní elektronický

Více

Příjem a odesílání datových zpráv na UK

Příjem a odesílání datových zpráv na UK Příjem a odesílání datových zpráv na UK Lucia Tesařová (ÚVT UK) Školení uživatelů, Praha 8. 4. 2013 Osnova Datová schránka Obecné informace Systém spisové služby UK Přihlášení Nastavení Příjem dokumentů

Více

Integrace datových schránek do elektronické spisové služby MPSV

Integrace datových schránek do elektronické spisové služby MPSV Integrace datových schránek do elektronické spisové služby MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV ISSS 2010 ALDIS Hradec Králové 12. a 13.4.2010 Práce s dokumenty se na MPSV řídí

Více

Seznam grantových projektů schválených k financování a zařazených do zásobníku projektů - oblast podpory 1.1

Seznam grantových projektů schválených k financování a zařazených do zásobníku projektů - oblast podpory 1.1 Počet stran přílohy: 5 Strana 1 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Seznam grantových projektů schválených k financování a zařazených do zásobníku projektů - oblast podpory 1.1 Číslo

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 32818/ENV/14 Ing. Soukupová / l. 2321 15. 5. 2014 Věc:

Více

20. ročník výstavy školství Učeň, středoškolák, vysokoškolák 6. 7. 12. 2013

20. ročník výstavy školství Učeň, středoškolák, vysokoškolák 6. 7. 12. 2013 20. ročník výstavy školství Učeň, středoškolák, vysokoškolák 6. 7. 12. 2013 Základní údaje Termín konání 6. 7. 12. 2013 Místo konání Výstaviště Černá louka Ostrava pavilon NA3, NA2, A1, venkovní plocha

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006 Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na

Více

Usnesení č. 16/1358 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5

Usnesení č. 16/1358 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5 Usnesení č. 16/1358 - Příloha č. 1 Strana 1 Poskytnutí neinvestiční účelové dotace obcím pro období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 na členů vykonávajících službu v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce

Více

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky 27 Evidence kasiček Uživatelský modul Evidence kasiček realizuje evidenci všech pořádaných sbírek, jednotlivých kasiček sbírky, dále pak evidenci výběrů kasiček s návazností na pokladnu (příjem výběru

Více

Elektronická spisová služba GalateA PilsCom, s.r.o.

Elektronická spisová služba GalateA PilsCom, s.r.o. Elektronická spisová služba GalateA PilsCom, s.r.o. Obsah prezentace: 1) GalateA el. spisová služba 2) Příjem příchozích písemností 3) Zpracování příchozích písemností 4) Zpracování odchozích písemností

Více

Usnesení č. 10/875/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5

Usnesení č. 10/875/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5 Usnesení č. 10/875/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Poskytnutí neinvestiční účelové dotace obcím pro období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 na pojištění členů vykonávajících službu v jednotce sboru dobrovolných

Více

Spisová sluţba pro obce, jejich zřizované organizace, a organizace zřizované ORP Chrudim

Spisová sluţba pro obce, jejich zřizované organizace, a organizace zřizované ORP Chrudim Spisová sluţba pro obce, jejich zřizované organizace, a organizace zřizované ORP Chrudim Jan Staníček, David Zimandl ICZ a. s. Jarmila Vojtíšková, Eva Doleţalová MěÚ Chrudim 18.5. 2010 Obsah: Úvodní slovo

Více

Frýdek-Místek, tř. T.G.Masaryka 451. Ostrava - Hrabůvka, Krakovská 1095

Frýdek-Místek, tř. T.G.Masaryka 451. Ostrava - Hrabůvka, Krakovská 1095 Strana 1 Zvýšení poskytnutých a přidělených neinvestičních prostředků a zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na

Více

SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2012/2013 PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY K 30. 9. 2012

SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2012/2013 PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY K 30. 9. 2012 SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2012/2013 PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY K 30. 9. 2012 Region Severní Morava (okresy Ostrava - město, Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu

Více

E-spis a legislativa

E-spis a legislativa E-spis a legislativa (shrnutí) Petr Oplátek, ICZ a.s. David Zimandl, ICZ a.s. 10.11.2009, Praha www.i.cz Spisová služba a legislativní požadavky Závazné splnění všech požadavků, které vyplývají z právních

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 18. 6. 2004. Region Severní Morava (okresy Ostrava, Karviná, Nový Jičín, Frýdek-Místek)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 18. 6. 2004. Region Severní Morava (okresy Ostrava, Karviná, Nový Jičín, Frýdek-Místek) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 18. 6. 2004 Region Severní Morava (okresy Ostrava, Karviná, Nový Jičín, Frýdek-Místek) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na žáka

Více

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Uživatelská příručka Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Ministerstvo zemědělství České republiky únor

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

Adresa sídla, doručovací adresa. Název

Adresa sídla, doručovací adresa. Název Název Adresa sídla, doručovací adresa Rozsah pověření Místo výkonu 1 Bílý nosorožec, o.p.s. Ladislava Ševčíka 420/26, Hulváky, 709 00 Ostrava 9 1. Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů

Více

Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty

Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty Se zapnutím nových kontaktů souvisí nasazení nové aplikace Těžká podatelna a nový formulář pro evidenci externí písemnosti (dokumentu). Zapnutí nových kontaktů lze

Více

IČ žadatel právní forma název projektu. příspěvková organizace

IČ žadatel právní forma název projektu. příspěvková organizace Strana 1 Přehled nedoporučených žádostí poř. č. ev. č. IČ žadatel právní forma název projektu 1. E64/2015 70640289 Základní škola Heleny Salichové 2. E52/2015 Ostrava - Polanka nad Odrou, 75029162 Mokřady

Více

STATISTICKÝ PŘEHLED ZÁSAHOVÉ ČINNOSTI Likvidace obtížného hmyzu

STATISTICKÝ PŘEHLED ZÁSAHOVÉ ČINNOSTI Likvidace obtížného hmyzu HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Odbor operačního řízení Pracoviště technického zabezpečení a statistiky Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje STATISTICKÝ PŘEHLED ZÁSAHOVÉ

Více

INFORMACE PRO UCHAZEČE

INFORMACE PRO UCHAZEČE INFORMACE PRO UCHAZEČE Přihlašování Uchazeči o středoškolské studium podávají školám přihlášku k přijímacímu řízení nejpozději do 15. března 2015. Vzor přihlášky byl stanoven Ministerstvem školství, mládeže

Více

Metodický pokyn pro práci se Spisovou službou v ifis

Metodický pokyn pro práci se Spisovou službou v ifis Metodický pokyn pro práci se Spisovou službou v ifis 1. Nový záznam... 3 2. Způsoby zapsání nového záznamu... 6 2.1 Nová přijatá pošta... 6 2.2 Nová odesílaná pošta... 8 3. Rozesílání dokumentů pro více

Více

Elektronická podatelna a výpravna České správy sociálního zabezpečení v návaznosti na systém datových schránek

Elektronická podatelna a výpravna České správy sociálního zabezpečení v návaznosti na systém datových schránek Elektronická podatelna a výpravna České správy sociálního zabezpečení v návaznosti na systém datových schránek 8.4.2013 Internet ve státní správě a samosprávě Hradec Králové Petr Oplátek, Simona Rákosová

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 88981/ENV/14 Ing. Jančí/l.2107 29. 12. 2014 Věc: Posuzování vlivů

Více

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu.

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Řešení pro soukromé i firemní webové stránky Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Je plně

Více

Informace pro úřady městských částí hl.m.prahy k zavedení IS datových schránek

Informace pro úřady městských částí hl.m.prahy k zavedení IS datových schránek Informace pro úřady městských částí hl.m.prahy k zavedení IS datových schránek Jitka Pankrácová, ICZ a.s. 16/06/2009, Praha Přehled novinek a souvisejících aktivit Doplnění multilicence MHMP o moduly a

Více

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů. Uživatelská příručka

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů. Uživatelská příručka REX a e-spis LITE 2.5.4 - uživatelská příručka Integrační modul REX pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů Uživatelská příručka www.i.cz Czech Republic

Více

Centrální poradenská činnost

Centrální poradenská činnost Aktivity uváděné v roční zprávě jsou financovány z účelových prostředků Moravskoslezského kraje, dále z vlastních zdrojů Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního

Více

Krajská síť sociálních služeb v kontextu transformace

Krajská síť sociálních služeb v kontextu transformace Krajská síť sociálních služeb v kontextu transformace Úvodní konference k projektu Podpora transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji 12. 10. 2011 Klimkovice Výchozí stav ústavní

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Pomůcka k použití systému

Pomůcka k použití systému Pomůcka k použití systému KEVIS (Krajský EVidenční Informační Systém) evidence Školské organizace Výroční zpráva 2014/2015 (sběr dat a podkladů pro zpracování Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Úřad práce ČR - Krajská pobočka v Ostravě, upozorňuje na dočasnou změnu úředních hodin u některých kontaktních pracovišť.

Úřad práce ČR - Krajská pobočka v Ostravě, upozorňuje na dočasnou změnu úředních hodin u některých kontaktních pracovišť. Úřad práce ČR - Krajská pobočka v Ostravě, upozorňuje na dočasnou změnu úředních hodin u některých kontaktních pracovišť. Kontaktní pracoviště Ostrava Dočasná změna úředních hodin od 9. 2. 2015 do 31.

Více

FINANCÍ. 425 neudedeno 250 neuvedeno. Celkem. Příloha 3_9 - Odpovědi zdravotních pojišťoven. Počet odeslaných žádostí za 1.

FINANCÍ. 425 neudedeno 250 neuvedeno. Celkem. Příloha 3_9 - Odpovědi zdravotních pojišťoven. Počet odeslaných žádostí za 1. Pojišťovna - otázka č. 1.1 Počet odeslaných žádostí za rok Počet dotazovaných osob za rok Příloha 3_ - Odpovědi zdravotních pojišťoven Počet odeslaných žádostí za roku Počet dotazovaných osob za roku 1

Více

Uživatelská příručka pro. elektronické podání žádosti o uznání porostů. přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení

Uživatelská příručka pro. elektronické podání žádosti o uznání porostů. přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení Uživatelská příručka pro elektronické podání žádosti o uznání porostů a přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení prostřednictvím Portálu farmáře verze: 1.0 Strana 1 (celkem 14) Vytvořeno dne 3.1.2011

Více

MarkAs marketingový asistent. Návod Betatest

MarkAs marketingový asistent. Návod Betatest MarkAs marketingový asistent Návod Betatest 25.5.2015 ! 2 /! 9 Obsah Návod betatest 3 Zapojení do betatestu 3 Instalace a aktivace 3 Založení nového zákazníka 4 Konfigurace MarkAs Mailer 6 Použití MarkAs

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

administrativní systém, samostatný a přesný

administrativní systém, samostatný a přesný Moje Inteligentní Administrativa je centrální on-line evidence klientů, obchodníků, produkce, provizí, pojistných událostí, má unikátní poštovní komunikátor a CRM systém Software MIA je určen pro pojišťovací

Více

PROJEKT UČITELÉ ONLINE

PROJEKT UČITELÉ ONLINE PROJEKT UČITELÉ ONLINE OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OBLAST PODPORY 1.3 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VÝZVA 51 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Návod pro uživatele ISIS

Návod pro uživatele ISIS Vysoká škola ekonomická v Praze Institut oceňování majetku Návod pro uživatele ISIS pro posluchače kurzů Institutu oceňování majetku 1 Pro zjednodušení komunikace a administrativy Institut oceňování majetku

Více

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz www.i-zakovska.cz Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz Obsah 1. Základní informace o moje.i-zakovska.cz... 2 2. Příručka pro uživatele i-zakovska.cz... 3 2.1 Registrace do aplikace... 3 2.2 Základní

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, 702 18 Ostrava MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01E3RL9* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 109872/2014 Sp. zn.: KŘ/22884/2014/Rem 091.1.1 V10 Vyřizuje: Ing. Jakub Remiáš Odbor. Odbor

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) TOP 10 SOŠ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha

Více

3. Software Bakaláři Kompletní školení

3. Software Bakaláři Kompletní školení 1. Software Bakaláři Aplikace spisová služba a Kniha úrazů 1. Jak nainstalovat aplikace 2. Spisová služba Legislativní východiska (zákon o archivnictví a příslušné vyhlášky) Karta spisové služby popis

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Nový databázový modul Evidence škol a školských zařízení

Nový databázový modul Evidence škol a školských zařízení Nový databázový modul Evidence škol a školských zařízení v Pardubickém kraji na Školském portálu Pardubického kraje www.klickevzdelani.cz/skoly EVIDENCE ŠKOL / ŠZ Adresář škol a školských zařízení v Pardubickém

Více

1 Filozofie knihy jízd

1 Filozofie knihy jízd Návod k obsluze knihy jízd v rozhraní RealTimeGPSLocator.com 1 Filozofie knihy jízd...1 2 Funkce knihy jízd...1 2.1 Oblíbená místa...2 2.2 Nastavení vozidel...3 2.3 Údaje vozidel sledované firmy...3 2.4

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55. Nastavení základní konfigurace. Číselníky. Účetnictví

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55. Nastavení základní konfigurace. Číselníky. Účetnictví Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55 V Přerově 15. února 2011 Nastavení základní konfigurace Základní parametry a sazby přidán parametr pro zamykání evidenčních dokladů v

Více

ČÍSLO VÝZVY: 02 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY:

ČÍSLO VÝZVY: 02 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK- GP Jihočeský kraj) ČÍSLO VÝZVY: 02 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: 1 Počáteční vzdělávání

Více

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Status: testovací

Více

Uživatelská příručka systému e-spis LITE

Uživatelská příručka systému e-spis LITE Uživatelská příručka systému e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Uživatelská příručka systému

Více

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost:

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Příloha č. 1 Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Veřejnosprávní činnost 6843M01 (ŠVP) Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Cihelní 410, Frýdek-Místek

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

ICZ a.s. představuje: Nástroj pro podporu zadávání veřejných zakázek

ICZ a.s. představuje: Nástroj pro podporu zadávání veřejných zakázek Stát na pevném základu ICZ VEZA PODPORA POŽADAVKY PRODUKCE ROZVOJ CENA INSTALACE LEGISLATIVA TEST ŠKOLENÍ ICZ a.s. představuje: Nástroj pro podporu zadávání veřejných zakázek Dokument: Prezentace pro QVICT

Více

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Úvod Pro zjednodušení a zprůhlednění Vaší komunikace se správní firmou (dále jen SF ), která má na starost objekt, v němž se nachází bytový či nebytový

Více