BUDOUCNOST SÍDLIŠTĚ ENERGETICKÝ PRŮKAZ 1.1 PARKOVÁNÍ: KRITICKOU SITUACI POMOHOU VYŘEŠIT PARKOVACÍ DOMY DVOUMĚSÍČNÍK / ČÍSLO 4 / 2008 / NÁKLAD 7000 KS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BUDOUCNOST SÍDLIŠTĚ ENERGETICKÝ PRŮKAZ 1.1 PARKOVÁNÍ: KRITICKOU SITUACI POMOHOU VYŘEŠIT PARKOVACÍ DOMY DVOUMĚSÍČNÍK / ČÍSLO 4 / 2008 / NÁKLAD 7000 KS"

Transkript

1 PRAGOTHERM BULLETIN DVOUMĚSÍČNÍK / ČÍSLO 4 / 2008 / NÁKLAD 7000 KS BUDOUCNOST SÍDLIŠTĚ ENERGETICKÝ PRŮKAZ 1.1 PARKOVÁNÍ: KRITICKOU SITUACI POMOHOU VYŘEŠIT PARKOVACÍ DOMY Praha Když chce pan jejichž majitelé si za čelní vozovce za jiným autem Martin Dvořáček odjet do sklo jednoduše jen strčili a blokovat ho. práce v půl sedmé, musí lísteček s telefonním PRAGOTHERM z domu vyjít už o šesté číslem nebo adresou. Nejen Praha, ale další REDAKČNÍ hodině. Ačkoliv parkuje Musí tak jít a zazvonit na větší města v republice řeší TÝM přímo před svým ně, aby se svým vozem problémy s parkováním. PRAGOTHERM s.r.o. panelovým domem, čeká odjeli. Na sídlišti je tak Situace je obzvlášť na Na hlavní Praha 8, Březiněves ho obcházení dalších dvou málo parkovacích míst, sídlištích kritická. Tel.: vchodů. Za jeho autem že mnohým nezbývá nic totiž stojí další dva vozy, jiného, než stát přímo na POKRAČOVÁNÍ NA 5.1

2 2.1 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Průkaz energetické náročnosti budovy je obdoba štítku, který známe z domácích spotřebičů. Průkazy jsou postupně zaváděny v celé EU a od příštího roku budou povinné i u nás. Musí být zpracovány pro všechny nové budovy a energeticky významné rekonstrukce budov s podlahovou plochou nad 1000 m 2, například při zateplování nebo výměnách oken. Průkaz se dokládá při prodejích a pronájmech budov, u velkých staveb je nutno průkaz viditelně vyvěsit. Za nesplnění povinností týkajících se zpracování průkazu hrozí pokuta až jeden milion korun. CO JE TO PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Průkaz energetické náročnosti budovy je zcela nový dokument, jenž vnesl do našeho právního řádu zákon č. 177/2006 Sb., který je novelou zákona č. 406/2000 Sb. Plné znění zákona ve znění předchozích změn a změny dané zákonem č. 177/2006 Sb. vyšlo ve sbírce zákonů pod č. 406/2006 Sb. Prováděcím předpisem, který určuje formu a způsob vypracování průkazu energetické náročnosti budovy, je vyhláška č.148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy, na rozdíl od energetického průkazu budovy, hodnotí budovu z hlediska všech energií, které do budovy vstupují. Součástí hodnocení jsou energie na vytápění, chlazení, ohřev teplé vody, větrání a osvětlení. Splnění požadavků na spotřebu jmenovaných energií bude dokládáno k prokázání dodržení obecných technických požadavků na výstavbu ve smyslu vyhlášky č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Průkaz energetické náročnosti budovy nesmí být starší než 10 let a je součástí dokumentace při (účinnost od 1. ledna 2009): a) výstavbě nových budov, b) při větších změnách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m 2, které ovlivňují jejich energetickou náročnost, c) při prodeji či nájmu budov nebo jejich částí v případech, kdy pro tyto budovy nastala povinnost zpracovat průkaz energetické náročnosti podle písmene a) nebo b). Součástí průkazu musí být u nových budov nad 1000 m 2 celkové podlahové plochy posouzení s ohledem na alternativní způsoby vytápění, kterými jsou decentralizované systémy dodávky energie založené na energii z obnovitelných zdrojů, kombinovaná výroba elektřiny a tepla (kogenerace), dálkové nebo blokové ústřední vytápění, v případě potřeby chlazení a tepelná čerpadla. Na rozdíl od energetického průkazu budovy mohou průkaz energetické náročnosti budovy vypracovávat pouze zákonem definované osoby. Jsou jimi energetičtí auditoři ve smyslu zákona 406/2000 Sb. a nebo autorizované osoby v oborech pozemní stavby, technologická zařízení staveb a technika prostředí staveb (ve smyslu zákona 360/1992 Sb.). Tyto oprávněné osoby však musí být nejprve přezkoušeny z podrobností vypracování průkazu energetické náročnosti u MPO. Náhled průkazu energetické náročnosti budovy Vaše případné dotazy týkající se průkazu energetické náročnosti budov zodpoví Renata Boublíková, obchodní ředitelka společnosti Pragotherm. 2.2 VÍTE, ŽE... Víte, že když není váš byt vytápěn na požadovanou teplotu C a máte v bytě chladno, můžete na základě vyhlášky č. 152/2001 Sb. a zákona č. 406/2000 Sb. 6, odst. 8 požádat o slevu, která zohlední skutečnost, že dodávka do vašeho bytu byla nižší? Víte, že si ve svém bytovém družstvu nebo společenství vlastníků můžete novelizovat stanovy a vložit do nich možnost korespondenčního hlasování? Na základě zákona č. 72/1994 Sb., resp. zákon č. 65/2002 Sb. se nabízí možnost zjednodušení problému při hlasování členské schůze s vlastníky, kteří jsou dlouhodobě nepřítomni. Víte, že pro financování rekonstrukce vašeho objektu je potřeba souhlas ¾ všech vlastníků jednotek? Znamená to, že vám nestačí souhlas většiny na členské schůzi, ale opravdu ¾ všech hlasů vlastníků nebo družstevníků.

3 3.1 BUDOUCNOST PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ PANEL POTŘEBUJE PENÍZE, ABY SE NESTAL GHETTEM CHUDÝCH Praha V poslední době, kdy chtějí téměř všichni bydlet v domku za Prahou, vyvstává otázka, jaké má vůbec sídliště budoucnost. Je růžová, nebo šedá jako paneláková zeď? realizace Pragotherm Riziko, že sídliště bude slum chudých, ovlivňuje několik faktorů. Nejhorší situace by nastala, pokud by vláda přestala sídliště dotovat. To by zpustlo a lidé by je opustili. Ta samá situace může vzniknout, pokud dál mezi Čechy poroste trend bydlet v domcích za městem a všichni se budou hrnout z měst. Obzvlášť pokud klesnou ceny pozemků a nemovitostí. V Karviné žije v panelácích 90 % obyvatel, v Chomutově 87 %, v Hradci Králové 52 % a v Praze asi 40 %. Ta čísla mluví za vše. Kdyby se všichni přestěhovali do satelitních městeček a rezidenčních čtvrtí, sídliště by se ghettem chudých dozajista stala. Prázdné domy by obsadili bezdomovci a sociálně slabí, kteří by zdevastovali byty i veřejná prostranství. Přeměna českých sídlišť na slum hrozí i tehdy, pokud se městské části přestanou o sídliště starat a začnou dotovat atraktivnější části. Pokud navíc klesnou ceny pozemků a domů, řada lidí se do domů odstěhuje a na sídlištích zůstanou jen nejchudší. Aby se sídliště nestala velkými ghetty, vyrůstají v jejich okolí nová obchodně-administrativní centra. Komplexy už v současnosti oživují například Jihozápadní Město nebo Černý Most. I ty skrývají naději na záchranu před ghettem lidé totiž nemusí dojíždět za prací. CIZINCI ŽIJÍ V PANELU S CHUTÍ Pokud se Češi nad panelem ofrňují, cizinci jím rozhodně nepohrdnou. Většinou však žijí jen v podnájmech, kde majitel bytu hlídá, aby byty neničili. Mezi domy tak potkáte skupinky Asiatů, Ukrajinců a dalších příslušníků cizích národů, kteří si v panelových jádrech veskrze spokojeně žijí. Vzhledem k propadu cen pronájmů bytů vezme spousta majitelů bytů cizinci zavděk, jinak by se mohlo stát, že byt v panelovém domě pronajme jen hluboko pod cenou. Cizinci jsou ochotni za suché a teplé ubytování zaplatit určené částky, na oplátku očekávají jistotu, že je nikdo nebude první měsíc vyhazovat. Ale i cizinci mnohdy dnes raději platí hypotéky než nájemné. V Česku nežije tolik etnicky odlišných přistěhovalců, kteří by panelové domy osídlili, neplatili nájemné a byty ničili. Například v Německu se na volné byty v sídlištích vrhli Turci a řadu z nich zdemolovali. Ti, co tam žili, najednou začali odcházet, protože nechtěli být s přistěhovalci. V Česku nastala podobná situace v Ostravě, kdy se do staré čtvrti Přívoz začali stěhovat Romové. Původní obyvatelé odešli a z původně měšťanské části se stalo romské ghetto. V Praze zatím podobná situace nehrozí, ale v krajských městech by se na ni měli lidé pomalu připravit. NERŮŽOVÁ BUDOUCNOST Předseda Svazu českých a moravských bytových družstev Vít Vaníček se domnívá, že budoucnost sídliště nebude růžová. Pokud podle něj vláda nedá více peněz na opravy panelových domů, hrozí, že v budoucnosti se ze sídlišť stanou ghetta. Zanedbané lokality totiž opustí bohatší lidé. Tato situace není v Praze aktuální, ale na severu Čech už bychom se touto otázkou měli zabývat, prohlásil Vaníček. STÁTNÍ DOTACE V posledních letech se sice řada družstev i nájemníků snaží byty rekonstruovat, a tak z šedých patrových domů mizí umakartová jádra a nevzhledné balkony, modernizují se výtahy, zateplují obvodové zdi. To přispívá k tomu, aby lidé v panelu žili s chutí a neměli důvod se stěhovat jinam. Ministerstvo pro místní rozvoj podporuje bydlení v panelových domech pomocí programu Panel. Díky němu se opraví desítky tisíc bytů ročně. Na rok 2008 připadne panelovým domům částka ve výši 2 miliard korun. Pokud by se ve stejném (nebo rychlejším) rytmu pokračovalo dál, panel by rozkvetl a mířili by do něj i bohatší lidé. Uvědomují si totiž další výhody, které s sebou sídliště přináší výhodné lokality, dostatek služeb Podle zprávy z roku 2006 má v letech 2007 až 2013 na opravy sídlišť směřovat asi 8,3 miliardy korun z prostředků Evropské unie i z českých zdrojů. Celkové náklady na opravu panelových sídlišť v České republice se odhadují na 300 až 400 miliard korun. Obyvatelé panelových domů si přejí i to, aby se stát a město staraly nejen o samotný dům, ale i o veřejná prostranství. Nechtějí se stydět za okolí, když jdou z metra do svých domovů. Na sídlišti chtějí nejen žít, ale i spokojeně bydlet. Děti si chtějí hrát na pěkných hřištích, rodiče požadují kvalitní dopravu do centra a prarodiče potřebují mít po ruce lékaře. To vše jim (zatím) sídliště nabízí. Jestliže se situace otočí, ze sídliště zbude jen holobydlení. Urbanistům a sociologům se na sídlištích líbí především to, že se tam mísí sociální vrstvy. Vedle sebe žijí studenti, dělníci i manažeři, a vzniká tak rozmanitá struktura. Na rozdíl od některých sídlišť obklopujících třeba Paříž nebo podobná velkoměsta, která už opravdu nabývají podobu sociálních ghett, jsou sociální a příjmové skupiny obyvatel našich sídlišť různorodé. To je velká šance pro jejich obnovu i pro probuzení městskosti. V CIZINĚ PANELÁKY NEFRČÍ Německo se rozhodlo nekvalitní bydlení v panelových domech řešit svérázně. A to zbouráním. Celkem už srovnalo se zemí asi bytů, další stovka na svůj konec ještě čeká. Zdařilým příkladem je město Marzahn. Od roku 2004 byly ve městě strženy nejen tisíce bytů, ale také 75 předškolních a školních zařízení. Bourat se bude dalších pět desítek. Pokud je pak dům dobře zrevitalizován, v okolí je dostatek služeb a leží blízko centra, nepohrdne jím ani skupina vysokopříjmových obyvatel. Podle architekta a urbanisty Ivana Plicky nejde ale říct, že by se zbouráním sídliště a jeho nahrazením něčím jiným automaticky dospělo k nové, uspokojivější kvalitě. Navíc v jednom panelovém domě bydlí osmdesát rodin a náhradní byty pro ně nejsou a nebudou. Není to v reálných ekonomických možnostech společnosti. V Holandsku zase řeší situaci s nevzhledným panelem často tím, že zbourají několik pater a domy tak výrazně sníží. V Česku je trend opačný na řadu staveb se snaží lidé ještě několik pater dostavět. PRIVATIZACE ÚTOČÍ Urbanista Plicka si myslí, že problémem byl i nevhodně načasovaný prodej bytů. Ukazuje se, že v momentě, kdy jsou byty v osobním vlastnictví, a vznikne družstvo vlastníků, lidé nemají dostatek peněz a často ani dostatek vůle ke shodě, na jejímž základě by se mohla řešit revitalizace objektu. V tom má samozřejmě obec oproti atomizovanému družstvu vlastníků výhodu. To, že v Německu nejdříve revitalizovali domy a pak je privatizovali, se ukazuje jako elegantnější a úspěšnější cesta než ta, kterou jsme zvolili my. Nejde tedy jednoznačně říct, kdy a jak (a zda vůbec) se stane sídliště slumem, v nejbližších letech to ale až na výjimky zatím nehrozí. Jen musí dál sídliště dotovat stát, lidé ho nesmějí opouštět, ale naopak v něm žít s chutí. Pokud zůstane dostatečná nabídka služeb, pojede metro a neuvadne zeleň, sídliště budoucnost pořád má. Dnes bychom si proto spíše měli definovat, jaký životní styl chceme v těch domech vést, a podle toho by měla být sídliště konvertována.

4 4.1 KRÁTCE 4.2 FORARCH 2008 NÁVRH ZÁKONA: VYMĚŇOVAT BYTY BEZ SOUHLASU MAJITELE Praha Vláda připravuje návrh zákona, podle kterého by si nájemníci mohli vyměňovat byty i bez souhlasu jejich majitelů. Zákon navrhl předseda Sdružení nájemníků ČR a poslanec ČSSD Stanislav Křeček. V návrhu zákona, který posílí pravomoci majitelů bytů, musí nájemníci například nahlásit dalšího nájemníka, který nepatří do přímé rodiny. Majitel mu k tomu navíc musí dát souhlas. Z návrhu zákona vypadla možnost, dát nájemníkovi výpověď bez udání důvodu. STANICE NÁRODNÍ TŘÍDA NA 16 MĚSÍCŮ ZAVŘE Praha Kvůli stavbě komplexu Copa Centrum bude Praha oslabena o jednu stanici metra. Pravděpodobně od jara na 16 měsíců, tedy přibližně do podzimu roku 2010, se zavře stanice metra linky B Národní třída. LETOŠNÍ ROČNÍK VELETRHU FORARCH, KTERÝ SE KONAL VE DNECH V PVA LETŇANY, UDĚLAL RADOST NEJEN MAJITELŮM RODINNÝCH DOMŮ A CHALUP, ALE I VŠEM CTITELŮM ZAJÍMAVÉHO DESIGNU. Rozsáhlé expozice krbů představily především strohou eleganci antikorozní oceli, další svým provedením připomínaly hi-fi soupravy či televize. Došlo i na klasické krby do českých chalup a chat. Na své si přišli také milovníci tradičních kachláků a kovových kamínek. Široké zastoupení měli výrobci dekorativního kamene či kabřincových pásků, které mohou zajímavým způsobem dotvořit také interiér panelových bytů. Umělečtí kováři představili doslova filigránské zpracování zábradlí, mříží, plotů, klik, květinových závěsů apod. Důmyslné zavlažovací systémy potěšily všechny majitele pečlivě střižených trávníků. Chcete své jezírko přeměnit v šumavskou slatinu s mlžným oparem nad hladinou? I takové kouzlo bylo možné na veletrhu spatřit. Pro architekty veřejných prostranství byla jistě přínosem expozice originálních dětských hřišť či ukázky designově velmi zdařilých laviček, ochrany stromů, žardiniér a stojanů na kola. Člověk se neubránil představě, jak by tyto prvky mohly vkusně přispět ke zkrášlení veřejných prostranství našich sídlišť. FORARCH BYL ZKRÁTKA LETOS ZAJÍMAVÝ, BOHATÝ, INSPIRATIVNÍ. Proti uzavření důležité stanice se svým podpisem v petici postavily už tisíce Pražanů. Ti by si přáli, aby byl postaven druhý výstup v Lazarské a tím by stanice mohla zůstat i nadále v provozu. POPTÁVKA PO SLUŽBÁCH AUTORIZOVANÝCH INSPEKTORŮ JE ZATÍM NÍZKÁ Praha Už téměř rok si mohou investoři najímat na zkrácené stavební řízení autorizovaného inspektora. Do začátku října jmenoval ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek 67 těchto odborníků a v příštím roce by se jejich počet měl ještě zvýšit. Systém ale funguje relativně krátkou dobu a zájem o služby inspektorů je zatím malý. Většina stavebníků dává při vyřizování stavebního povolení stále přednost dosavadní formě spolupráce se stavebním úřadem, přestože se mnohdy jedná o značně zdlouhavý proces. Koordinační rada pro autorizované inspektory se proto snaží shrnout dosavadní zkušenosti a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR plánuje širší propagaci celého institutu, včetně zveřejnění pozitivních zkušeností investorů. V České republice jsou navíc poplatky úřadům oproti ostatním zemím relativně nízké, a pokud nedojde k připravované úpravě zákona o správních poplatcích, může se zatím zdát klientům služba investora, kterou si plně hradí, nadbytečná a drahá a budou i nadále dávat přednost dosavadní formě spolupráce se stavebním úřadem. Ukázky krbů z nabídky společnosti ORSEI 4.3 REKREAČNÍ PARK MÁ ZPOŽDĚNÍ Praha 4 Již v srpnu měly být zahájeny stavební práce na výstavbě obřího parku u Černého Mostu. Projekt je ale zatím jen na papíře. Park o rozloze 170 hektarů, dvakrát větší než Stromovka. To je plán, který zatím zůstává nezrealizován, ačkoliv se mělo začít stavět už před více než třemi měsíci. Místo areálu pro sport, rekreaci a parkování zatím na místě roste jen tráva a kopřivy. Připravuje se projektová dokumentace k územnímu rozhodnutí a čeká se na možnosti čerpání z fondů EU. Reálně to vidím tak, že první etapa výstavby parku začne probíhat nejdříve v roce 2009, uvedl mluvčí magistrátu Jiří Wolf. Podle něj bude vše stát až 600 milionů korun. Areál, který zabírá plochu mezi Hostavicemi, Dolními Počernicemi a Černým Mostem, měl být dokončen v roce 2011, ale už nyní je jasné, že termín realizace bude o pár let odsunut. V přírodní části areálu by Pražané našli například sáňkařský svah, hřiště či rozhlednu, v rekreační mohou počítat zase s cyklostezkami a dráhami pro in-line bruslení.

5 5.1 PARKOVÁNÍ: KRITICKOU SITUACI POMOHOU VYŘEŠIT PARKOVACÍ DOMY (POKRAČOVÁNÍ 1.1) Některé pražské městské čtvrti se s problémem vyrovnaly svérázně zavedly parkovací zóny. Ty jsou v dnešní době už v Praze 1, 2, 3, a 7, části 5 a 8 je plánují zavést také. Ve vyhrazených zónách tudíž zaparkují jen rezidenti, tedy obyvatelé, kteří mají v místě trvalé bydliště. Praha 11 plánuje zóny placeného stání zavést také, ale jen na sídlištích. Například na Chodově, kde je situace s parkováním závažná, výrazně ulehčí život obyvatelům, kteří zde mají hlášený trvalý pobyt. Jen ať je tu zavedou. Žije tu spousta lidí, ale jen třetina jich tu je legálně, takže bychom tady konečně bez problémů zaparkovali, podporuje záměr radnice Jiří Hlavař z Jižního Města. V cizině mají na chudších sídlištích obdobné problémy, ale moderní sídliště problémy vyřešila už v době automobilového boomu. Postavila parkovací domy. Ty sice zaberou část plochy, která mohla sloužit jako dětské hřiště nebo park, ale zase ulehčila obyvatelům dané části od marného kroužení kolem beznadějně zaplněného parkoviště. Někde šli naopak pod zem - vybudovali podzemní garáže. Ne všude jde ale budovat parkovací stání pod zemí. Mohla by se totiž narušit statika již zabydlených staveb. DOMY NAHRAZUJÍ ZÓNY PLACENÉHO STÁNÍ V Praze několik parkovacích domů stojí a mnohé radnice zvažují, že je postaví také. Poslední parkovací dům se ale vystavěl především pro účely parkování při konání akcí v O 2 Areně. Jde o největší soukromý parkovací dům v Česku, pojme až 1432 osobních vozidel. Dům by měl přispět k pohodlnějšímu provozu a parkování zejména při akcích konaných právě v nedaleké aréně. Praha 3 zase plánovala vystavět podzemní garáže na Škroupově náměstí. Nakonec se ale rozhodla od záměru ustoupit. Ukázalo se totiž, že po zavedení zón placeného stání už nebudou třeba. Plán zůstane ale ležet v sejfu, kdyby se doprava zhoršila. Nejblíže realizaci mají garáže s 424 místy u náměstí Jiřího z Poděbrad. Ty chce městská část postavit co nejdříve. Investora, který se bude na stavbě podílet, však zatím nemá. Výstavbou parkovacího domu řeší situaci například v Hodoníně. Dům, který pojme až šedesát aut, by radnice ráda postavila v příštím volebním období. Starosta Hodonína Lubor Šimeček ví, jaký je problém ve městě zaparkovat. Projektově máme některé lokality připravené na pozemní parkoviště. Potom je tady nový projekt, je to český patent. K panelákům, které nemají ve štítových stěnách okna, se dá přisunout takové prodloužení o pět až šest metrů, prozradil Šimeček. Vinohradská radnice (Praha 2) počítá do budoucna s výstavou čtyř podzemních garáží. Ty mají stát na Jiráskově náměstí, Karlově náměstí, Tylově náměstí a na Náměstí Míru. Na garážích by se měl podílet soukromý investor. KRYTÉ STÁNÍ SE ZELENÍ? NÁDHERA Nejelegantněji vyřešila situaci s parkováním Praha 6. Vybudovala podzemní parkovací stání, nad nímiž postavila hřiště. Zabila tak dvě mouchy jednou ranou lidé mají kde parkovat i kam chodit na procházky. Parkovací domy navíc pomáhají řešit problém s kriminalitou. Pokud vrata majitelé parkovacích stání poctivě zamykají, do objektu pachatel příliš často nevnikne. I pro něj je daleko jednodušší vykrást auto, které stojí venku na ulici. U parkovacích domů systém funguje tak, že zájemce si předplatí své parkovací místo na určitou dobu, uzavře smlouvu s majitelem budovy, od něhož dostane klíče nebo dálkové ovládání od vrat a svého plechového miláčka parkuje v suchu den co den na stejném místě. Ne všichni si ale mohou kryté stání v parkovacím domě dovolit. Někde zaplatí za měsíc ustájení vozu až tři tisíce korun. Nejlevnější místo lze sehnat za 800 Kč. Předcházet problémové situaci se snaží developeři hned při výstavbě, a proto má téměř každá novostavba vlastní podzemní garáže. U pražských rezidenčních projektů se s parkovacími místy většinou zachází tak, že každá obytná jednotka má své jisté parkovací místo. Pokud by si byť jen polovina vlastníků pořídila druhé auto, už by na ně parkovací místo nezbylo. V novostavbách se ceny garáží pohybují okolo 250 tisíc korun, venkovní garážové stání pořídíte za 80 tisíc korun. PŘEDVOLEBNÍ SLIBY Na zasedáních městských zastupitelstvech bývá problém s nedostatkem parkovacích míst téměř pravidelným bodem. Obyvatelé navrhují nejrůznější varianty řešení problému. Mezi nejčastější patří kromě postavení parkovacího domu nebo podzemních garáží návrh zrušit poslední zelené plochy v prostranstvích mezi jednotlivými panelovými domy. V horších případech dokonce i park nebo hřiště. Místo navrhují zaasfaltovat a dát k dispozici majitelům automobilů. Za myšlenku poklidného parkování, byť bez zeleně, se zasazuje i několik občanských sdružení. Když půl hodiny hledáte místo k zaparkování, dítě vám brečí na sedačce a pak s ním a dvěma taškami jdete kilometr, oželíte raději pár stromů, říká Kamila Vránová, která uvažuje, že se k některému občanském sdružení přidá. Kritickou situaci si uvědomují také starostové jednotlivých obvodů, a proto mezi nejčastější předvolební sliby patří právě řešení komplikované situace s parkováním. Bohužel, dokud se v obecní kase nenajde dostatek peněz na výstavbu parkovacích domů, situaci nijak nevyřeší. Většinou tak zůstává jen u slibů. 5.2 V PŘÍŠTÍM ČÍSLE SI PŘEČTETE: V příštím vánočním čísle najdete spoustu voňavých překvapení. Uvítáme vaše dotazy, připomínky a náměty k obsahu Zpravodaje, které prosím zasílejte em na

6 6.1 KRTEK POMÁHÁ DĚTEM V každém vydání Zpravodaje máte možnost zhlédnout poděkování nadačního fondu dětské onkologie Krtek. O jeho aktivitách jsme si povídali s prezidentkou fondu Martinou Šmukovou. SHOP 5 % SLEVA Shop Pragothermu, který bude spuštěn , nabídne mnoho užitečných doplňků do společných prostor i jednotlivých bytů, které výrazně zkvalitní bydlení. Nemusíte již trávit dlouhé hodiny na internetu, nemusíte utrácet za telefonní hovory. SLEVA 5 % z celkové ceny díla Uzavřete-li smlouvu o dílo na rekonstrukci do PŘEDSTAVTE PROSÍM NADAČNÍ FOND KRTEK. Nadační fond dětské onkologie Krtek podporuje činnost Kliniky dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno, zabývající se komplexní léčbou onkologicky nemocných kojenců, dětí a dospívající mládeže. Realizujeme projekty na zvyšování kvality života malých pacientů a jejich blízkých, zajišťujeme dovybavení pracovišť Kliniky dětské onkologie, přispíváme na výzkum, vzdělávání lékařů a zdravotnického personálu a průběžně, podle aktuálních potřeb, pak vytváříme další projekty na cílenou pomoc hospitalizovaným dětem a dětem, které již aktivní léčbu ukončily. JAK VLASTNĚ VZNIKLA VAŠE SPOLUPRÁCE S FONDEM? Fond založil Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, PhD., současný přednosta Kliniky dětské onkologie. Ke Krtkovi, který v té době disponoval jen minimem finančních prostředků, mě pár měsíců po jeho vzniku dovedla šťastná shoda okolností. Pracovala jsem jako modelka po celém světě a chtěla jsem své možnosti, kontakty a volný čas využít ve prospěch dětí. Po konzultaci s lékaři na brněnské KDO jsem oslovila své přátele a díky nim se podařilo sehnat první drobnosti hračky, vozík, mobilní telefony a podobně. MŮŽETE ZMÍNIT NĚKTERÉ ZAJÍMAVÉ REALIZOVANÉ PROJEKTY? Spolu s kamarádkou jsme v roce 2000 uspořádaly 1. charitativní golfový turnaj, který se dnes stal již zavedenou značkou. Sponzoři se tehdy rekrutovali z řad přátel, karlštejnský golfový klub nám poskytl hřiště zdarma a společnost KampaGroup na své náklady zajistila veškeré občerstvení. Obojí tak laskavě a velkoryse činí dodnes. Na startovném jsme díky tomu získali korun, které byly použity přímo pro potřeby dětí. I na letošním, již 9. ročníku se podařilo získat krásnou sumu, tentokrát téměř korun. Dalším velkým projektem je projekt Cyklisté dětem, jehož patrony jsou Pavel Padrnos, Ján Svorada a Tereza Huříková. Vymyslel jej pro Krtka tatínek malé holčičky, která se na brněnské KDO léčila, a Krtek má díky němu podporu cyklistů v celé republice. STARÁTE SE TAKÉ O DĚTI PO UKONČENÍ JEJICH LÉČBY? V dnešní době se podaří vyléčit až 80 procent dětí, ale některé si s sebou z nemocnice bohužel odnášejí menší či větší zdravotní a psychické handicapy. Proto je nasnadě, že péče o ně nemůže skončit současně s ukončením onkologické léčby. V rámci programů zaměřených na kvalitu života pořádáme kromě jiného mnoho terapeutických pobytů. Děti a jejich rodiče si mohou vybrat mezi letními či zimními tábory, ozdravnými víkendy pro celé rodiny či rekonvalescenčními cestami k moři. Na víkendových pobytech děti malují a jejich obrazy Krtek vystavuje. V Brně třeba v Etnografickém muzeu či na VUT, v Praze proběhla slavnostní vernisáž v Poslanecké sněmovně PČR a zahájila ji paní ministryně Parkanová. REKONSTRUKCE PANELOVÝCH DOMŮ NA SPLÁTKY Vyjeďte s námi do vyšších pater kvalitního bydlení PRAGOTHERM s.r.o. Na hlavní Praha 8 Březiněves Infolinka: Zateplení fasád Výměna oken Rekonstrukce lodžií Rekonstrukce střech Projektová dokumentace Financování Státní dotace Zatím poslední cestou k moři byla návštěva kouzelného chorvatského Zablace. JAK MŮŽE FONDU POMOCI KDOKOLIV Z NÁS BĚŽNÝCH OBČANŮ? Způsobů je mnoho a vážíme si opravdu každé formy podpory. Velká i malá částka pomůže, stejně jako vánoční dárek pro děti. A nebo je například možné zorganizovat tombolu v rámci podnikového plesu, z jejíhož výtěžku se zaplatí třeba drobný přístroj. Fantazii, osobní iniciativě, laskavosti a velkorysosti nestojí nic v cestě, nápovědu je možné najít také na stránkách Děkujeme všem za zájem o osudy dětí.

7 7.1 SHOP Dnešní Shop vám nabízí unikátní a velmi praktické plastové eurodržáky, které řeší neustálý problém s umístěním okenních sušáků, okenních truhlíků, státních vlajek, anténních přijímačů a dalších doplňků na okna či fasády panelových domů. Největším benefitem těchto produktů je fakt, že jsou instalovány na plastová okna bez vrtacího zařízení a tedy bez jakéhokoliv poškození okenního rámu. Tím nejsou nikterak dotčeny záruční podmínky výrobce oken. Plastový eurodržák nové generace 2006 je závěsný systém, který představuje bezpečné uchycení k rámu okna bez narušení integrity plastového materiálu okna a záruky, přičemž se využívá odtokových kanálků, které zůstávají stále funkční. Je také opatřen prvkem pro nastavení obdélníkové konstrukce do vodorovné polohy. K výborným vlastnostem eurodržáku patří rozměrová přesnost, vysoká pevnost v tahu, vysoká rázová houževnatost, korozní odolnost, nízká teplotní roztažnost, dlouhá životnost a nízké nároky na údržbu. Eurodržáky byly vyvinuty speciálně pro uchycení na plastová okna a lze je přichytit na všechna plastová okna v ČR s šířkou stěny alespoň 3 mm. Před instalací eurodržáku můžete jako speciální službu obdržet mytí a čištění kompletního plastového okna včetně skleněné výplně okna. Po instalaci eurodržáku vám bude poskytnuta záruka na spodní část rámu po dobu max. 5 let. Eurodržáky jsou opatřeny potřebnou certifikací včetně certifikátu Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha. PVC okenní sušák CLASSIC (za 1 běžný metr okenního prostoru) 1 785,- Kč PVC okenní sušák DELUXE (za 1 běžný metr okenního prostoru) 2 557,- Kč PVC sušák LODŽIE (cena za pár včetně 30m šňůry) 1 070,- Kč PVC držák WIFI/Anténa (cena za 1 kus) 1 250,- Kč PVC držák květinového truhlíku (cena za 1 m běžného okenního prostoru) 653,- Kč OBJEDNÁVKY Všechny produkty nabízíme v bílém a hnědém provedení. Uvedené ceny jsou 19 %. Ceny neobsahují zaměření a montáž. Bližší informace obdržíte na tel. čísle Zboží můžete objednat na stejném čísle nebo em na

8

TOP firmy pro rekonstrukce

TOP firmy pro rekonstrukce 38/2012 ročník 15 Panelstory Jižního Města TOP firmy pro rekonstrukce Unikátní výstava: PRAŽSKÁ PANELOVÁ SÍDLIŠTĚ Realizace Tip pro malou koupelnu Výrobce: JIKA LAUFEN Panelstory Jižního Města str. 4 5

Více

PENÍZE NA VAŠÍ STRANĚ

PENÍZE NA VAŠÍ STRANĚ Bydlete s RCB Bydlete s RCB 1 Časopis nejen pro revitalizaci bytových domů 1 / 2009 VÍCE FINANCÍ Z PROGRAMU PANEL MOHOU DOMY DÝCHAT? PENÍZE NA VAŠÍ STRANĚ 2 Bydlete s RCB EDITORIAL Bydlete s RCB 3 Na začátku

Více

Potřebujeme investice

Potřebujeme investice Zpravodaj pro členy a klienty Stavebního bytového družstva pokrok 02 I 2013 Obsah Rozhovor s Oldřichem Sovou 2 3 Jak pokračuje družstevní výstavba v Chudenické 4-5 Máte ověřovat vodoměry po čtyřech nebo

Více

1.1 EDITORIAL PORADÍME S DOTACEMI RYCHLEJŠÍ STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Vážení čtenáři, Váš redakční tým DVOUMĚSÍČNÍK / ČÍSLO 1 / 2008 / NÁKLAD 7000 KS

1.1 EDITORIAL PORADÍME S DOTACEMI RYCHLEJŠÍ STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Vážení čtenáři, Váš redakční tým DVOUMĚSÍČNÍK / ČÍSLO 1 / 2008 / NÁKLAD 7000 KS PRAGOTHERM BULLETIN DVOUMĚSÍČNÍK / ČÍSLO 1 / 2008 / NÁKLAD 7000 KS PORADÍME S DOTACEMI RYCHLEJŠÍ STAVEBNÍ ŘÍZENÍ 1.1 EDITORIAL PRAGOTHERM REDAKČNÍ TÝM PRAGOTHERM s.r.o. Na hlavní 169 182 00 Praha 8, Březiněves

Více

2009 DUBEN. Z obsahu: www.otevreneuvaly.cz. Zeleň viděná očima odborníka str. 17

2009 DUBEN. Z obsahu: www.otevreneuvaly.cz. Zeleň viděná očima odborníka str. 17 2009 DUBEN Z obsahu: Projekt Hostín schválen v plném rozsahu vydělají na tom Úvaly? str. 2 Rozhovor s Ivanem Černým str. 3 Strukturální fondy EU a Úvaly str. 8 Projekt ozelenění Slovan str. 10 Místo, kde

Více

36/2011 ročník 14. Koupelna s luxferami vypadá nádherně. Přitom tento efekt je snadno realizovatelný.

36/2011 ročník 14. Koupelna s luxferami vypadá nádherně. Přitom tento efekt je snadno realizovatelný. 36/2011 ročník 14 Hledáte rady a tipy na bydlení? Zveme Vás na FOR ARCH PVA EXPO Praha 21. 25. 9. v Letňanech Evropské dotace pomáhají zlepšit prostředí českých sídlišť www.panelovydum.cz Koupelna s luxferami

Více

Realita v realitách Trh se stabilizuje, lidé začínají opět kupovat nemovitosti

Realita v realitách Trh se stabilizuje, lidé začínají opět kupovat nemovitosti Nové byty, domy, pozemky a komerční prostory Speciální vydání vychází 4. června 2013 zdarma Realita v realitách Trh se stabilizuje, lidé začínají opět kupovat nemovitosti Novinky z práva Přehled aktuální

Více

1.1 BYTOVÉ KRÁDEŽE JAK ORGANIZOVAT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROGRAM PANEL DOTAZY NA MMR DVOUMĚSÍČNÍK / ČÍSLO 2 / 2008 / NÁKLAD 7000 KS

1.1 BYTOVÉ KRÁDEŽE JAK ORGANIZOVAT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROGRAM PANEL DOTAZY NA MMR DVOUMĚSÍČNÍK / ČÍSLO 2 / 2008 / NÁKLAD 7000 KS PRAGOTHERM BULLETIN DVOUMĚSÍČNÍK / ČÍSLO 2 / 2008 / NÁKLAD 7000 KS JAK ORGANIZOVAT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROGRAM PANEL DOTAZY NA MMR 1.1 BYTOVÉ KRÁDEŽE PRAGOTHERM REDAKČNÍ TÝM PRAGOTHERM s.r.o. Na hlavní 169

Více

4/2012. Rozhovor s NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK PRO MĚSTO TÝN NAD VLTAVOU A OKOLÍ

4/2012. Rozhovor s NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK PRO MĚSTO TÝN NAD VLTAVOU A OKOLÍ NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK PRO MĚSTO TÝN NAD VLTAVOU A OKOLÍ Rozhovor s Ing. Petrem Rohlenou, vedoucím odboru hospodářské správy a školství MěÚ v Týně nad Vltavou Výzva jihočeských starostů byla vyslyšena Setkání

Více

září 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: PETRA FOŘTOVÁ

září 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: PETRA FOŘTOVÁ září 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Merkur na radnici do 28. září FOTO: PETRA FOŘTOVÁ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 12/2005 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník III.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 12/2005 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník III. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu 12/2005 ročník III. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 32 000 výtisků O Technické služby hodnotí rok 2005 strana 5 O Z Knihy přání a

Více

Vojancová. A spolu podle ní mohou být lidé nejen na tradičních akcích, příležitost pro společné setkání mohou. sportovních či kulturních událostí.

Vojancová. A spolu podle ní mohou být lidé nejen na tradičních akcích, příležitost pro společné setkání mohou. sportovních či kulturních událostí. ROČNÍK 23 ČÍSLO 2/2014 ZDARMA Havlíčkovo náměstí prochází revitalizací str. 4 ČINNOST SPRÁVY MAJETKOVÉHO PORTFOLIA PRAHA 3 str. 2 Řecké umění spojuje projevy lidské i božské Rozhovor se sochařem Olbramem

Více

Zateplete ušetříte dvakrát

Zateplete ušetříte dvakrát 44/2014 ročník 17 Zateplete ušetříte dvakrát díky stabilnímu úvěruod státu TIPY pro hezkou koupelnu Úsporné vytápění bytových domů Kompletní rekonstrukce: Panelový dům Praha 4 - Modřany Revitalizujete

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. Distribuční síť: cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.550 ks, Miroslav - 1.050 ks, Moravský Krumlov - 2.

Z RCA DLO Z RCA DLO. Distribuční síť: cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.550 ks, Miroslav - 1.050 ks, Moravský Krumlov - 2. Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Ročník VII. Číslo 02 25. ledna 2008 Z RCA DLO autorozovaný prodejce Možná přijdou o miliony /Ivančice/ Plány radnice zhatí, nikoli vepři boubelatí, ale nespokojení

Více

Těšínské listy. Informační dvouměsíčník města Český Těšín. 4. února 2011. Ročník V, číslo 1

Těšínské listy. Informační dvouměsíčník města Český Těšín. 4. února 2011. Ročník V, číslo 1 Těšínské listy Informační dvouměsíčník města Český Těšín Ročník V, číslo 1 Ústavní soud v Brně označil kupčení s hlasy za nepřípustné. Rozhodnutí se týkalo města Krupka v Čechách, ale na tento verdikt

Více

1/2015. Prohibice byla urážkou celé historie lidstva. Winston Churchill. Zápis do 1. tříd ZŠ. Ceny v roce 2015. Hrad Lukov

1/2015. Prohibice byla urážkou celé historie lidstva. Winston Churchill. Zápis do 1. tříd ZŠ. Ceny v roce 2015. Hrad Lukov Prohibice byla urážkou celé historie lidstva. Winston Churchill 1/2015 Ceny v roce 2015 4 Zápis do 1. tříd ZŠ 8 Hrad Lukov 19 staré fotky Historie orientačního běhu V tomto vydání vám přinášíme tematickou

Více

zpravodaj Na Nové sady se vrací sport tentokrát basketbal městská část osobnost měsíce Ohlédnutí za prázdninami na straně 8

zpravodaj Na Nové sady se vrací sport tentokrát basketbal městská část osobnost měsíce Ohlédnutí za prázdninami na straně 8 Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 9 Září 2015 Ročník XXIV městská část zpravodaj osobnost měsíce Ohlédnutí za prázdninami na straně 8 Po letním povídání s Froso Tarasidu vstupujeme do letošního

Více

Londýnský ateliér Benoy připravuje v České republice unikátní stavbu

Londýnský ateliér Benoy připravuje v České republice unikátní stavbu realitní magazín pro náročné ročník II. vydání 1 Leden 2013 Londýnský ateliér Benoy připravuje v České republice unikátní stavbu více na straně 4 a 5 zdarma realitycechy.cz/magazin Rychlý přehled LEDEN

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

JAK POSTUPOVAT PŘI REKONSTRUKCI

JAK POSTUPOVAT PŘI REKONSTRUKCI PRAGOTHERM BULLETIN DVOUMĚSÍČNÍK / ČÍSLO 3 / 2008 / NÁKLAD 7000 KS JAK POSTUPOVAT PŘI REKONSTRUKCI AUTORIZOVANÝ INSPEKTOR 1.1 HLÁSIČ POŽÁRU MŮŽE ZACHRÁNIT ŽIVOT PRAGOTHERM REDAKČNÍ TÝM PRAGOTHERM s.r.o.

Více

Zlínsko předalo štafetu Jihočechům

Zlínsko předalo štafetu Jihočechům ČSOB Pojišťovna vstoupila do nového roku s vyšším ratingem Standard & Poor s znovu zvýšil rating ČSOB Pojišťovny, nyní již na A- INZERCE www.csobpoj.cz Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR www.krajskenoviny.cz

Více

Z RCA DLO KOMUNÁLNÍ VOLBY. Málem přišli o dotace

Z RCA DLO KOMUNÁLNÍ VOLBY. Málem přišli o dotace Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Z RCA DLO Ročník V. Číslo 18 6. ˇ ríjna 2006 VÝKUP BOŘIL BAREVNÝCH KOVŮ, ŽELEZA, EL. A TEL. KABELŮ PROVOZNÍ DOBA: po, út, čt, pá: 9-16, so: 9-12, st, ne: zavřeno

Více

PRODEJ PC SERVIS PC VÝDEJNÍ MÍSTO A SERVIS V ZR. z04-rpcd. Pondělí - Pátek 09.00-12.00 13.00-16.00 po domluvě kdykoliv

PRODEJ PC SERVIS PC VÝDEJNÍ MÍSTO A SERVIS V ZR. z04-rpcd. Pondělí - Pátek 09.00-12.00 13.00-16.00 po domluvě kdykoliv KOMPLETNÍ ÚKLIDOVÉ SLUŽBY červen/ tel.: 739 045 634 www.rasyguard-facility.cz Po ádek d lá p átele z09-rasygz Hlasujte pro stavbu V soutěži Stavba Vysočiny 2014 má Žďár nad Sázavou dvojí zastoupení, rekreační

Více

Bydlení. a pomoc těm, kteří ji potřebují. Kam za kulturou v Praze 4. Stanoviště kontejnerů do konce roku čtěte na straně 20

Bydlení. a pomoc těm, kteří ji potřebují. Kam za kulturou v Praze 4. Stanoviště kontejnerů do konce roku čtěte na straně 20 Mikulášská nadílka MČ Praha 4 úterý 4. 12. Od 15.00 na prostranství u metra Budějovická strana 21 TUČŇÁK měsíčník MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XVII listopad 2007 71 500 výtisků do schránek zdarma Informační

Více

www.scmbd.cz ročník IX 1/2012 2012 MEZINÁRODNÍ ROK DRUŽSTEV NEPŘIZPŮSOBIVÍ HÝBOU SPOLEČNOSTÍ ZATEPLENÍ SPRÁVNÁ VOLBA

www.scmbd.cz ročník IX 1/2012 2012 MEZINÁRODNÍ ROK DRUŽSTEV NEPŘIZPŮSOBIVÍ HÝBOU SPOLEČNOSTÍ ZATEPLENÍ SPRÁVNÁ VOLBA ročník IX 1/2012 2012 MEZINÁRODNÍ ROK DRUŽSTEV NEPŘIZPŮSOBIVÍ HÝBOU SPOLEČNOSTÍ ZATEPLENÍ SPRÁVNÁ VOLBA PENÍZE Z EU NA OPRAVY ČESKÝCH DOMŮ JAK NA DPH OD LETOŠNÍHO ROKU www.scmbd.cz SOLÁRNÍ SYSTÉMY PRO

Více

Mám rád naše město. Těšínské listy. Informační dvouměsíčník Města Český Těšín

Mám rád naše město. Těšínské listy. Informační dvouměsíčník Města Český Těšín Těšínské listy Informační dvouměsíčník Města Český Těšín Ročník IV, číslo 2 16. dubna 2010 Mám rád naše město Hal Urban, americký učitel, spisovatel a řečník, řekl: Jakmile přijmeme fakt, že život je těžký,

Více

únor 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: LIBUŠE JURÁČKOVÁ

únor 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: LIBUŠE JURÁČKOVÁ únor 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: LIBUŠE JURÁČKOVÁ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

ích hřišť budovy knihovny Do oprav chodníků letos až 17 milionů Začala rekonstrukc vody se bude příštích letech pokračuje cyklostezek Výstavba

ích hřišť budovy knihovny Do oprav chodníků letos až 17 milionů Začala rekonstrukc vody se bude příštích letech pokračuje cyklostezek Výstavba MŠ M pros taly pět ích hřišť Mariánské náměstí se opravuje Město umožnilo lidem otestovat alkohol Každý účet obce uveřejníme tak, aby každý z občanstva mohl jej posouditi Tomáš Baťa, starosta Zlína itosti:

Více

Úvaly se rozrostou do polí

Úvaly se rozrostou do polí 2008 ČERVEN Z obsahu: 22. 5. byla schválena územní studie Hostína 3 Pacient není špinavé prádlo ani pneumatika 4 Výstavba na Hostíně a dopravní zatížení 5 Nevzali vám dítě do školky? A co teď? 6 První

Více