BUDOUCNOST SÍDLIŠTĚ ENERGETICKÝ PRŮKAZ 1.1 PARKOVÁNÍ: KRITICKOU SITUACI POMOHOU VYŘEŠIT PARKOVACÍ DOMY DVOUMĚSÍČNÍK / ČÍSLO 4 / 2008 / NÁKLAD 7000 KS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BUDOUCNOST SÍDLIŠTĚ ENERGETICKÝ PRŮKAZ 1.1 PARKOVÁNÍ: KRITICKOU SITUACI POMOHOU VYŘEŠIT PARKOVACÍ DOMY DVOUMĚSÍČNÍK / ČÍSLO 4 / 2008 / NÁKLAD 7000 KS"

Transkript

1 PRAGOTHERM BULLETIN DVOUMĚSÍČNÍK / ČÍSLO 4 / 2008 / NÁKLAD 7000 KS BUDOUCNOST SÍDLIŠTĚ ENERGETICKÝ PRŮKAZ 1.1 PARKOVÁNÍ: KRITICKOU SITUACI POMOHOU VYŘEŠIT PARKOVACÍ DOMY Praha Když chce pan jejichž majitelé si za čelní vozovce za jiným autem Martin Dvořáček odjet do sklo jednoduše jen strčili a blokovat ho. práce v půl sedmé, musí lísteček s telefonním PRAGOTHERM z domu vyjít už o šesté číslem nebo adresou. Nejen Praha, ale další REDAKČNÍ hodině. Ačkoliv parkuje Musí tak jít a zazvonit na větší města v republice řeší TÝM přímo před svým ně, aby se svým vozem problémy s parkováním. PRAGOTHERM s.r.o. panelovým domem, čeká odjeli. Na sídlišti je tak Situace je obzvlášť na Na hlavní Praha 8, Březiněves ho obcházení dalších dvou málo parkovacích míst, sídlištích kritická. Tel.: vchodů. Za jeho autem že mnohým nezbývá nic totiž stojí další dva vozy, jiného, než stát přímo na POKRAČOVÁNÍ NA 5.1

2 2.1 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Průkaz energetické náročnosti budovy je obdoba štítku, který známe z domácích spotřebičů. Průkazy jsou postupně zaváděny v celé EU a od příštího roku budou povinné i u nás. Musí být zpracovány pro všechny nové budovy a energeticky významné rekonstrukce budov s podlahovou plochou nad 1000 m 2, například při zateplování nebo výměnách oken. Průkaz se dokládá při prodejích a pronájmech budov, u velkých staveb je nutno průkaz viditelně vyvěsit. Za nesplnění povinností týkajících se zpracování průkazu hrozí pokuta až jeden milion korun. CO JE TO PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Průkaz energetické náročnosti budovy je zcela nový dokument, jenž vnesl do našeho právního řádu zákon č. 177/2006 Sb., který je novelou zákona č. 406/2000 Sb. Plné znění zákona ve znění předchozích změn a změny dané zákonem č. 177/2006 Sb. vyšlo ve sbírce zákonů pod č. 406/2006 Sb. Prováděcím předpisem, který určuje formu a způsob vypracování průkazu energetické náročnosti budovy, je vyhláška č.148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy, na rozdíl od energetického průkazu budovy, hodnotí budovu z hlediska všech energií, které do budovy vstupují. Součástí hodnocení jsou energie na vytápění, chlazení, ohřev teplé vody, větrání a osvětlení. Splnění požadavků na spotřebu jmenovaných energií bude dokládáno k prokázání dodržení obecných technických požadavků na výstavbu ve smyslu vyhlášky č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Průkaz energetické náročnosti budovy nesmí být starší než 10 let a je součástí dokumentace při (účinnost od 1. ledna 2009): a) výstavbě nových budov, b) při větších změnách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m 2, které ovlivňují jejich energetickou náročnost, c) při prodeji či nájmu budov nebo jejich částí v případech, kdy pro tyto budovy nastala povinnost zpracovat průkaz energetické náročnosti podle písmene a) nebo b). Součástí průkazu musí být u nových budov nad 1000 m 2 celkové podlahové plochy posouzení s ohledem na alternativní způsoby vytápění, kterými jsou decentralizované systémy dodávky energie založené na energii z obnovitelných zdrojů, kombinovaná výroba elektřiny a tepla (kogenerace), dálkové nebo blokové ústřední vytápění, v případě potřeby chlazení a tepelná čerpadla. Na rozdíl od energetického průkazu budovy mohou průkaz energetické náročnosti budovy vypracovávat pouze zákonem definované osoby. Jsou jimi energetičtí auditoři ve smyslu zákona 406/2000 Sb. a nebo autorizované osoby v oborech pozemní stavby, technologická zařízení staveb a technika prostředí staveb (ve smyslu zákona 360/1992 Sb.). Tyto oprávněné osoby však musí být nejprve přezkoušeny z podrobností vypracování průkazu energetické náročnosti u MPO. Náhled průkazu energetické náročnosti budovy Vaše případné dotazy týkající se průkazu energetické náročnosti budov zodpoví Renata Boublíková, obchodní ředitelka společnosti Pragotherm. 2.2 VÍTE, ŽE... Víte, že když není váš byt vytápěn na požadovanou teplotu C a máte v bytě chladno, můžete na základě vyhlášky č. 152/2001 Sb. a zákona č. 406/2000 Sb. 6, odst. 8 požádat o slevu, která zohlední skutečnost, že dodávka do vašeho bytu byla nižší? Víte, že si ve svém bytovém družstvu nebo společenství vlastníků můžete novelizovat stanovy a vložit do nich možnost korespondenčního hlasování? Na základě zákona č. 72/1994 Sb., resp. zákon č. 65/2002 Sb. se nabízí možnost zjednodušení problému při hlasování členské schůze s vlastníky, kteří jsou dlouhodobě nepřítomni. Víte, že pro financování rekonstrukce vašeho objektu je potřeba souhlas ¾ všech vlastníků jednotek? Znamená to, že vám nestačí souhlas většiny na členské schůzi, ale opravdu ¾ všech hlasů vlastníků nebo družstevníků.

3 3.1 BUDOUCNOST PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ PANEL POTŘEBUJE PENÍZE, ABY SE NESTAL GHETTEM CHUDÝCH Praha V poslední době, kdy chtějí téměř všichni bydlet v domku za Prahou, vyvstává otázka, jaké má vůbec sídliště budoucnost. Je růžová, nebo šedá jako paneláková zeď? realizace Pragotherm Riziko, že sídliště bude slum chudých, ovlivňuje několik faktorů. Nejhorší situace by nastala, pokud by vláda přestala sídliště dotovat. To by zpustlo a lidé by je opustili. Ta samá situace může vzniknout, pokud dál mezi Čechy poroste trend bydlet v domcích za městem a všichni se budou hrnout z měst. Obzvlášť pokud klesnou ceny pozemků a nemovitostí. V Karviné žije v panelácích 90 % obyvatel, v Chomutově 87 %, v Hradci Králové 52 % a v Praze asi 40 %. Ta čísla mluví za vše. Kdyby se všichni přestěhovali do satelitních městeček a rezidenčních čtvrtí, sídliště by se ghettem chudých dozajista stala. Prázdné domy by obsadili bezdomovci a sociálně slabí, kteří by zdevastovali byty i veřejná prostranství. Přeměna českých sídlišť na slum hrozí i tehdy, pokud se městské části přestanou o sídliště starat a začnou dotovat atraktivnější části. Pokud navíc klesnou ceny pozemků a domů, řada lidí se do domů odstěhuje a na sídlištích zůstanou jen nejchudší. Aby se sídliště nestala velkými ghetty, vyrůstají v jejich okolí nová obchodně-administrativní centra. Komplexy už v současnosti oživují například Jihozápadní Město nebo Černý Most. I ty skrývají naději na záchranu před ghettem lidé totiž nemusí dojíždět za prací. CIZINCI ŽIJÍ V PANELU S CHUTÍ Pokud se Češi nad panelem ofrňují, cizinci jím rozhodně nepohrdnou. Většinou však žijí jen v podnájmech, kde majitel bytu hlídá, aby byty neničili. Mezi domy tak potkáte skupinky Asiatů, Ukrajinců a dalších příslušníků cizích národů, kteří si v panelových jádrech veskrze spokojeně žijí. Vzhledem k propadu cen pronájmů bytů vezme spousta majitelů bytů cizinci zavděk, jinak by se mohlo stát, že byt v panelovém domě pronajme jen hluboko pod cenou. Cizinci jsou ochotni za suché a teplé ubytování zaplatit určené částky, na oplátku očekávají jistotu, že je nikdo nebude první měsíc vyhazovat. Ale i cizinci mnohdy dnes raději platí hypotéky než nájemné. V Česku nežije tolik etnicky odlišných přistěhovalců, kteří by panelové domy osídlili, neplatili nájemné a byty ničili. Například v Německu se na volné byty v sídlištích vrhli Turci a řadu z nich zdemolovali. Ti, co tam žili, najednou začali odcházet, protože nechtěli být s přistěhovalci. V Česku nastala podobná situace v Ostravě, kdy se do staré čtvrti Přívoz začali stěhovat Romové. Původní obyvatelé odešli a z původně měšťanské části se stalo romské ghetto. V Praze zatím podobná situace nehrozí, ale v krajských městech by se na ni měli lidé pomalu připravit. NERŮŽOVÁ BUDOUCNOST Předseda Svazu českých a moravských bytových družstev Vít Vaníček se domnívá, že budoucnost sídliště nebude růžová. Pokud podle něj vláda nedá více peněz na opravy panelových domů, hrozí, že v budoucnosti se ze sídlišť stanou ghetta. Zanedbané lokality totiž opustí bohatší lidé. Tato situace není v Praze aktuální, ale na severu Čech už bychom se touto otázkou měli zabývat, prohlásil Vaníček. STÁTNÍ DOTACE V posledních letech se sice řada družstev i nájemníků snaží byty rekonstruovat, a tak z šedých patrových domů mizí umakartová jádra a nevzhledné balkony, modernizují se výtahy, zateplují obvodové zdi. To přispívá k tomu, aby lidé v panelu žili s chutí a neměli důvod se stěhovat jinam. Ministerstvo pro místní rozvoj podporuje bydlení v panelových domech pomocí programu Panel. Díky němu se opraví desítky tisíc bytů ročně. Na rok 2008 připadne panelovým domům částka ve výši 2 miliard korun. Pokud by se ve stejném (nebo rychlejším) rytmu pokračovalo dál, panel by rozkvetl a mířili by do něj i bohatší lidé. Uvědomují si totiž další výhody, které s sebou sídliště přináší výhodné lokality, dostatek služeb Podle zprávy z roku 2006 má v letech 2007 až 2013 na opravy sídlišť směřovat asi 8,3 miliardy korun z prostředků Evropské unie i z českých zdrojů. Celkové náklady na opravu panelových sídlišť v České republice se odhadují na 300 až 400 miliard korun. Obyvatelé panelových domů si přejí i to, aby se stát a město staraly nejen o samotný dům, ale i o veřejná prostranství. Nechtějí se stydět za okolí, když jdou z metra do svých domovů. Na sídlišti chtějí nejen žít, ale i spokojeně bydlet. Děti si chtějí hrát na pěkných hřištích, rodiče požadují kvalitní dopravu do centra a prarodiče potřebují mít po ruce lékaře. To vše jim (zatím) sídliště nabízí. Jestliže se situace otočí, ze sídliště zbude jen holobydlení. Urbanistům a sociologům se na sídlištích líbí především to, že se tam mísí sociální vrstvy. Vedle sebe žijí studenti, dělníci i manažeři, a vzniká tak rozmanitá struktura. Na rozdíl od některých sídlišť obklopujících třeba Paříž nebo podobná velkoměsta, která už opravdu nabývají podobu sociálních ghett, jsou sociální a příjmové skupiny obyvatel našich sídlišť různorodé. To je velká šance pro jejich obnovu i pro probuzení městskosti. V CIZINĚ PANELÁKY NEFRČÍ Německo se rozhodlo nekvalitní bydlení v panelových domech řešit svérázně. A to zbouráním. Celkem už srovnalo se zemí asi bytů, další stovka na svůj konec ještě čeká. Zdařilým příkladem je město Marzahn. Od roku 2004 byly ve městě strženy nejen tisíce bytů, ale také 75 předškolních a školních zařízení. Bourat se bude dalších pět desítek. Pokud je pak dům dobře zrevitalizován, v okolí je dostatek služeb a leží blízko centra, nepohrdne jím ani skupina vysokopříjmových obyvatel. Podle architekta a urbanisty Ivana Plicky nejde ale říct, že by se zbouráním sídliště a jeho nahrazením něčím jiným automaticky dospělo k nové, uspokojivější kvalitě. Navíc v jednom panelovém domě bydlí osmdesát rodin a náhradní byty pro ně nejsou a nebudou. Není to v reálných ekonomických možnostech společnosti. V Holandsku zase řeší situaci s nevzhledným panelem často tím, že zbourají několik pater a domy tak výrazně sníží. V Česku je trend opačný na řadu staveb se snaží lidé ještě několik pater dostavět. PRIVATIZACE ÚTOČÍ Urbanista Plicka si myslí, že problémem byl i nevhodně načasovaný prodej bytů. Ukazuje se, že v momentě, kdy jsou byty v osobním vlastnictví, a vznikne družstvo vlastníků, lidé nemají dostatek peněz a často ani dostatek vůle ke shodě, na jejímž základě by se mohla řešit revitalizace objektu. V tom má samozřejmě obec oproti atomizovanému družstvu vlastníků výhodu. To, že v Německu nejdříve revitalizovali domy a pak je privatizovali, se ukazuje jako elegantnější a úspěšnější cesta než ta, kterou jsme zvolili my. Nejde tedy jednoznačně říct, kdy a jak (a zda vůbec) se stane sídliště slumem, v nejbližších letech to ale až na výjimky zatím nehrozí. Jen musí dál sídliště dotovat stát, lidé ho nesmějí opouštět, ale naopak v něm žít s chutí. Pokud zůstane dostatečná nabídka služeb, pojede metro a neuvadne zeleň, sídliště budoucnost pořád má. Dnes bychom si proto spíše měli definovat, jaký životní styl chceme v těch domech vést, a podle toho by měla být sídliště konvertována.

4 4.1 KRÁTCE 4.2 FORARCH 2008 NÁVRH ZÁKONA: VYMĚŇOVAT BYTY BEZ SOUHLASU MAJITELE Praha Vláda připravuje návrh zákona, podle kterého by si nájemníci mohli vyměňovat byty i bez souhlasu jejich majitelů. Zákon navrhl předseda Sdružení nájemníků ČR a poslanec ČSSD Stanislav Křeček. V návrhu zákona, který posílí pravomoci majitelů bytů, musí nájemníci například nahlásit dalšího nájemníka, který nepatří do přímé rodiny. Majitel mu k tomu navíc musí dát souhlas. Z návrhu zákona vypadla možnost, dát nájemníkovi výpověď bez udání důvodu. STANICE NÁRODNÍ TŘÍDA NA 16 MĚSÍCŮ ZAVŘE Praha Kvůli stavbě komplexu Copa Centrum bude Praha oslabena o jednu stanici metra. Pravděpodobně od jara na 16 měsíců, tedy přibližně do podzimu roku 2010, se zavře stanice metra linky B Národní třída. LETOŠNÍ ROČNÍK VELETRHU FORARCH, KTERÝ SE KONAL VE DNECH V PVA LETŇANY, UDĚLAL RADOST NEJEN MAJITELŮM RODINNÝCH DOMŮ A CHALUP, ALE I VŠEM CTITELŮM ZAJÍMAVÉHO DESIGNU. Rozsáhlé expozice krbů představily především strohou eleganci antikorozní oceli, další svým provedením připomínaly hi-fi soupravy či televize. Došlo i na klasické krby do českých chalup a chat. Na své si přišli také milovníci tradičních kachláků a kovových kamínek. Široké zastoupení měli výrobci dekorativního kamene či kabřincových pásků, které mohou zajímavým způsobem dotvořit také interiér panelových bytů. Umělečtí kováři představili doslova filigránské zpracování zábradlí, mříží, plotů, klik, květinových závěsů apod. Důmyslné zavlažovací systémy potěšily všechny majitele pečlivě střižených trávníků. Chcete své jezírko přeměnit v šumavskou slatinu s mlžným oparem nad hladinou? I takové kouzlo bylo možné na veletrhu spatřit. Pro architekty veřejných prostranství byla jistě přínosem expozice originálních dětských hřišť či ukázky designově velmi zdařilých laviček, ochrany stromů, žardiniér a stojanů na kola. Člověk se neubránil představě, jak by tyto prvky mohly vkusně přispět ke zkrášlení veřejných prostranství našich sídlišť. FORARCH BYL ZKRÁTKA LETOS ZAJÍMAVÝ, BOHATÝ, INSPIRATIVNÍ. Proti uzavření důležité stanice se svým podpisem v petici postavily už tisíce Pražanů. Ti by si přáli, aby byl postaven druhý výstup v Lazarské a tím by stanice mohla zůstat i nadále v provozu. POPTÁVKA PO SLUŽBÁCH AUTORIZOVANÝCH INSPEKTORŮ JE ZATÍM NÍZKÁ Praha Už téměř rok si mohou investoři najímat na zkrácené stavební řízení autorizovaného inspektora. Do začátku října jmenoval ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek 67 těchto odborníků a v příštím roce by se jejich počet měl ještě zvýšit. Systém ale funguje relativně krátkou dobu a zájem o služby inspektorů je zatím malý. Většina stavebníků dává při vyřizování stavebního povolení stále přednost dosavadní formě spolupráce se stavebním úřadem, přestože se mnohdy jedná o značně zdlouhavý proces. Koordinační rada pro autorizované inspektory se proto snaží shrnout dosavadní zkušenosti a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR plánuje širší propagaci celého institutu, včetně zveřejnění pozitivních zkušeností investorů. V České republice jsou navíc poplatky úřadům oproti ostatním zemím relativně nízké, a pokud nedojde k připravované úpravě zákona o správních poplatcích, může se zatím zdát klientům služba investora, kterou si plně hradí, nadbytečná a drahá a budou i nadále dávat přednost dosavadní formě spolupráce se stavebním úřadem. Ukázky krbů z nabídky společnosti ORSEI 4.3 REKREAČNÍ PARK MÁ ZPOŽDĚNÍ Praha 4 Již v srpnu měly být zahájeny stavební práce na výstavbě obřího parku u Černého Mostu. Projekt je ale zatím jen na papíře. Park o rozloze 170 hektarů, dvakrát větší než Stromovka. To je plán, který zatím zůstává nezrealizován, ačkoliv se mělo začít stavět už před více než třemi měsíci. Místo areálu pro sport, rekreaci a parkování zatím na místě roste jen tráva a kopřivy. Připravuje se projektová dokumentace k územnímu rozhodnutí a čeká se na možnosti čerpání z fondů EU. Reálně to vidím tak, že první etapa výstavby parku začne probíhat nejdříve v roce 2009, uvedl mluvčí magistrátu Jiří Wolf. Podle něj bude vše stát až 600 milionů korun. Areál, který zabírá plochu mezi Hostavicemi, Dolními Počernicemi a Černým Mostem, měl být dokončen v roce 2011, ale už nyní je jasné, že termín realizace bude o pár let odsunut. V přírodní části areálu by Pražané našli například sáňkařský svah, hřiště či rozhlednu, v rekreační mohou počítat zase s cyklostezkami a dráhami pro in-line bruslení.

5 5.1 PARKOVÁNÍ: KRITICKOU SITUACI POMOHOU VYŘEŠIT PARKOVACÍ DOMY (POKRAČOVÁNÍ 1.1) Některé pražské městské čtvrti se s problémem vyrovnaly svérázně zavedly parkovací zóny. Ty jsou v dnešní době už v Praze 1, 2, 3, a 7, části 5 a 8 je plánují zavést také. Ve vyhrazených zónách tudíž zaparkují jen rezidenti, tedy obyvatelé, kteří mají v místě trvalé bydliště. Praha 11 plánuje zóny placeného stání zavést také, ale jen na sídlištích. Například na Chodově, kde je situace s parkováním závažná, výrazně ulehčí život obyvatelům, kteří zde mají hlášený trvalý pobyt. Jen ať je tu zavedou. Žije tu spousta lidí, ale jen třetina jich tu je legálně, takže bychom tady konečně bez problémů zaparkovali, podporuje záměr radnice Jiří Hlavař z Jižního Města. V cizině mají na chudších sídlištích obdobné problémy, ale moderní sídliště problémy vyřešila už v době automobilového boomu. Postavila parkovací domy. Ty sice zaberou část plochy, která mohla sloužit jako dětské hřiště nebo park, ale zase ulehčila obyvatelům dané části od marného kroužení kolem beznadějně zaplněného parkoviště. Někde šli naopak pod zem - vybudovali podzemní garáže. Ne všude jde ale budovat parkovací stání pod zemí. Mohla by se totiž narušit statika již zabydlených staveb. DOMY NAHRAZUJÍ ZÓNY PLACENÉHO STÁNÍ V Praze několik parkovacích domů stojí a mnohé radnice zvažují, že je postaví také. Poslední parkovací dům se ale vystavěl především pro účely parkování při konání akcí v O 2 Areně. Jde o největší soukromý parkovací dům v Česku, pojme až 1432 osobních vozidel. Dům by měl přispět k pohodlnějšímu provozu a parkování zejména při akcích konaných právě v nedaleké aréně. Praha 3 zase plánovala vystavět podzemní garáže na Škroupově náměstí. Nakonec se ale rozhodla od záměru ustoupit. Ukázalo se totiž, že po zavedení zón placeného stání už nebudou třeba. Plán zůstane ale ležet v sejfu, kdyby se doprava zhoršila. Nejblíže realizaci mají garáže s 424 místy u náměstí Jiřího z Poděbrad. Ty chce městská část postavit co nejdříve. Investora, který se bude na stavbě podílet, však zatím nemá. Výstavbou parkovacího domu řeší situaci například v Hodoníně. Dům, který pojme až šedesát aut, by radnice ráda postavila v příštím volebním období. Starosta Hodonína Lubor Šimeček ví, jaký je problém ve městě zaparkovat. Projektově máme některé lokality připravené na pozemní parkoviště. Potom je tady nový projekt, je to český patent. K panelákům, které nemají ve štítových stěnách okna, se dá přisunout takové prodloužení o pět až šest metrů, prozradil Šimeček. Vinohradská radnice (Praha 2) počítá do budoucna s výstavou čtyř podzemních garáží. Ty mají stát na Jiráskově náměstí, Karlově náměstí, Tylově náměstí a na Náměstí Míru. Na garážích by se měl podílet soukromý investor. KRYTÉ STÁNÍ SE ZELENÍ? NÁDHERA Nejelegantněji vyřešila situaci s parkováním Praha 6. Vybudovala podzemní parkovací stání, nad nímiž postavila hřiště. Zabila tak dvě mouchy jednou ranou lidé mají kde parkovat i kam chodit na procházky. Parkovací domy navíc pomáhají řešit problém s kriminalitou. Pokud vrata majitelé parkovacích stání poctivě zamykají, do objektu pachatel příliš často nevnikne. I pro něj je daleko jednodušší vykrást auto, které stojí venku na ulici. U parkovacích domů systém funguje tak, že zájemce si předplatí své parkovací místo na určitou dobu, uzavře smlouvu s majitelem budovy, od něhož dostane klíče nebo dálkové ovládání od vrat a svého plechového miláčka parkuje v suchu den co den na stejném místě. Ne všichni si ale mohou kryté stání v parkovacím domě dovolit. Někde zaplatí za měsíc ustájení vozu až tři tisíce korun. Nejlevnější místo lze sehnat za 800 Kč. Předcházet problémové situaci se snaží developeři hned při výstavbě, a proto má téměř každá novostavba vlastní podzemní garáže. U pražských rezidenčních projektů se s parkovacími místy většinou zachází tak, že každá obytná jednotka má své jisté parkovací místo. Pokud by si byť jen polovina vlastníků pořídila druhé auto, už by na ně parkovací místo nezbylo. V novostavbách se ceny garáží pohybují okolo 250 tisíc korun, venkovní garážové stání pořídíte za 80 tisíc korun. PŘEDVOLEBNÍ SLIBY Na zasedáních městských zastupitelstvech bývá problém s nedostatkem parkovacích míst téměř pravidelným bodem. Obyvatelé navrhují nejrůznější varianty řešení problému. Mezi nejčastější patří kromě postavení parkovacího domu nebo podzemních garáží návrh zrušit poslední zelené plochy v prostranstvích mezi jednotlivými panelovými domy. V horších případech dokonce i park nebo hřiště. Místo navrhují zaasfaltovat a dát k dispozici majitelům automobilů. Za myšlenku poklidného parkování, byť bez zeleně, se zasazuje i několik občanských sdružení. Když půl hodiny hledáte místo k zaparkování, dítě vám brečí na sedačce a pak s ním a dvěma taškami jdete kilometr, oželíte raději pár stromů, říká Kamila Vránová, která uvažuje, že se k některému občanském sdružení přidá. Kritickou situaci si uvědomují také starostové jednotlivých obvodů, a proto mezi nejčastější předvolební sliby patří právě řešení komplikované situace s parkováním. Bohužel, dokud se v obecní kase nenajde dostatek peněz na výstavbu parkovacích domů, situaci nijak nevyřeší. Většinou tak zůstává jen u slibů. 5.2 V PŘÍŠTÍM ČÍSLE SI PŘEČTETE: V příštím vánočním čísle najdete spoustu voňavých překvapení. Uvítáme vaše dotazy, připomínky a náměty k obsahu Zpravodaje, které prosím zasílejte em na

6 6.1 KRTEK POMÁHÁ DĚTEM V každém vydání Zpravodaje máte možnost zhlédnout poděkování nadačního fondu dětské onkologie Krtek. O jeho aktivitách jsme si povídali s prezidentkou fondu Martinou Šmukovou. SHOP 5 % SLEVA Shop Pragothermu, který bude spuštěn , nabídne mnoho užitečných doplňků do společných prostor i jednotlivých bytů, které výrazně zkvalitní bydlení. Nemusíte již trávit dlouhé hodiny na internetu, nemusíte utrácet za telefonní hovory. SLEVA 5 % z celkové ceny díla Uzavřete-li smlouvu o dílo na rekonstrukci do PŘEDSTAVTE PROSÍM NADAČNÍ FOND KRTEK. Nadační fond dětské onkologie Krtek podporuje činnost Kliniky dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno, zabývající se komplexní léčbou onkologicky nemocných kojenců, dětí a dospívající mládeže. Realizujeme projekty na zvyšování kvality života malých pacientů a jejich blízkých, zajišťujeme dovybavení pracovišť Kliniky dětské onkologie, přispíváme na výzkum, vzdělávání lékařů a zdravotnického personálu a průběžně, podle aktuálních potřeb, pak vytváříme další projekty na cílenou pomoc hospitalizovaným dětem a dětem, které již aktivní léčbu ukončily. JAK VLASTNĚ VZNIKLA VAŠE SPOLUPRÁCE S FONDEM? Fond založil Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, PhD., současný přednosta Kliniky dětské onkologie. Ke Krtkovi, který v té době disponoval jen minimem finančních prostředků, mě pár měsíců po jeho vzniku dovedla šťastná shoda okolností. Pracovala jsem jako modelka po celém světě a chtěla jsem své možnosti, kontakty a volný čas využít ve prospěch dětí. Po konzultaci s lékaři na brněnské KDO jsem oslovila své přátele a díky nim se podařilo sehnat první drobnosti hračky, vozík, mobilní telefony a podobně. MŮŽETE ZMÍNIT NĚKTERÉ ZAJÍMAVÉ REALIZOVANÉ PROJEKTY? Spolu s kamarádkou jsme v roce 2000 uspořádaly 1. charitativní golfový turnaj, který se dnes stal již zavedenou značkou. Sponzoři se tehdy rekrutovali z řad přátel, karlštejnský golfový klub nám poskytl hřiště zdarma a společnost KampaGroup na své náklady zajistila veškeré občerstvení. Obojí tak laskavě a velkoryse činí dodnes. Na startovném jsme díky tomu získali korun, které byly použity přímo pro potřeby dětí. I na letošním, již 9. ročníku se podařilo získat krásnou sumu, tentokrát téměř korun. Dalším velkým projektem je projekt Cyklisté dětem, jehož patrony jsou Pavel Padrnos, Ján Svorada a Tereza Huříková. Vymyslel jej pro Krtka tatínek malé holčičky, která se na brněnské KDO léčila, a Krtek má díky němu podporu cyklistů v celé republice. STARÁTE SE TAKÉ O DĚTI PO UKONČENÍ JEJICH LÉČBY? V dnešní době se podaří vyléčit až 80 procent dětí, ale některé si s sebou z nemocnice bohužel odnášejí menší či větší zdravotní a psychické handicapy. Proto je nasnadě, že péče o ně nemůže skončit současně s ukončením onkologické léčby. V rámci programů zaměřených na kvalitu života pořádáme kromě jiného mnoho terapeutických pobytů. Děti a jejich rodiče si mohou vybrat mezi letními či zimními tábory, ozdravnými víkendy pro celé rodiny či rekonvalescenčními cestami k moři. Na víkendových pobytech děti malují a jejich obrazy Krtek vystavuje. V Brně třeba v Etnografickém muzeu či na VUT, v Praze proběhla slavnostní vernisáž v Poslanecké sněmovně PČR a zahájila ji paní ministryně Parkanová. REKONSTRUKCE PANELOVÝCH DOMŮ NA SPLÁTKY Vyjeďte s námi do vyšších pater kvalitního bydlení PRAGOTHERM s.r.o. Na hlavní Praha 8 Březiněves Infolinka: Zateplení fasád Výměna oken Rekonstrukce lodžií Rekonstrukce střech Projektová dokumentace Financování Státní dotace Zatím poslední cestou k moři byla návštěva kouzelného chorvatského Zablace. JAK MŮŽE FONDU POMOCI KDOKOLIV Z NÁS BĚŽNÝCH OBČANŮ? Způsobů je mnoho a vážíme si opravdu každé formy podpory. Velká i malá částka pomůže, stejně jako vánoční dárek pro děti. A nebo je například možné zorganizovat tombolu v rámci podnikového plesu, z jejíhož výtěžku se zaplatí třeba drobný přístroj. Fantazii, osobní iniciativě, laskavosti a velkorysosti nestojí nic v cestě, nápovědu je možné najít také na stránkách Děkujeme všem za zájem o osudy dětí.

7 7.1 SHOP Dnešní Shop vám nabízí unikátní a velmi praktické plastové eurodržáky, které řeší neustálý problém s umístěním okenních sušáků, okenních truhlíků, státních vlajek, anténních přijímačů a dalších doplňků na okna či fasády panelových domů. Největším benefitem těchto produktů je fakt, že jsou instalovány na plastová okna bez vrtacího zařízení a tedy bez jakéhokoliv poškození okenního rámu. Tím nejsou nikterak dotčeny záruční podmínky výrobce oken. Plastový eurodržák nové generace 2006 je závěsný systém, který představuje bezpečné uchycení k rámu okna bez narušení integrity plastového materiálu okna a záruky, přičemž se využívá odtokových kanálků, které zůstávají stále funkční. Je také opatřen prvkem pro nastavení obdélníkové konstrukce do vodorovné polohy. K výborným vlastnostem eurodržáku patří rozměrová přesnost, vysoká pevnost v tahu, vysoká rázová houževnatost, korozní odolnost, nízká teplotní roztažnost, dlouhá životnost a nízké nároky na údržbu. Eurodržáky byly vyvinuty speciálně pro uchycení na plastová okna a lze je přichytit na všechna plastová okna v ČR s šířkou stěny alespoň 3 mm. Před instalací eurodržáku můžete jako speciální službu obdržet mytí a čištění kompletního plastového okna včetně skleněné výplně okna. Po instalaci eurodržáku vám bude poskytnuta záruka na spodní část rámu po dobu max. 5 let. Eurodržáky jsou opatřeny potřebnou certifikací včetně certifikátu Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha. PVC okenní sušák CLASSIC (za 1 běžný metr okenního prostoru) 1 785,- Kč PVC okenní sušák DELUXE (za 1 běžný metr okenního prostoru) 2 557,- Kč PVC sušák LODŽIE (cena za pár včetně 30m šňůry) 1 070,- Kč PVC držák WIFI/Anténa (cena za 1 kus) 1 250,- Kč PVC držák květinového truhlíku (cena za 1 m běžného okenního prostoru) 653,- Kč OBJEDNÁVKY Všechny produkty nabízíme v bílém a hnědém provedení. Uvedené ceny jsou 19 %. Ceny neobsahují zaměření a montáž. Bližší informace obdržíte na tel. čísle Zboží můžete objednat na stejném čísle nebo em na

8

Vývoj zákona o hospodaření energií v České republice -současnost a budoucnost. Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika

Vývoj zákona o hospodaření energií v České republice -současnost a budoucnost. Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika v České republice Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika 1 Hlavní důvody novelizace zákona: - směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/91/ES o energetické náročnosti budov,

Více

Energetický průkaz a certifikace budov

Energetický průkaz a certifikace budov Energetický průkaz a certifikace budov Ing. Jan Kárník, CITYPLAN spol. s r.o. Konference energetická náročnost staveb 22.září 2006, ForArch Praha CITYPLAN spol. s r.o. Středisko energetiky a životního

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB).

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Co to je? Průkaz energetické náročnosti budovy je hodnotící protokol. Vedle tepelněizolačních vlastností hodnotí budovu z hlediska všech energií, které do ní

Více

Vše, co potřebujete vědět o energetických průkazech

Vše, co potřebujete vědět o energetických průkazech Dne 25.9. 2012 vydala MF Dnes speciální přílohu Vše co potřebujete vědět o energetických průkazech, ve které jsou v poměrně souhrnné podobě pro laickou veřejnost shrnuty hlavní aspekty průkazů energetické

Více

Ustanovení: 6a odst. 1 vysvětlit konec poslední věty tohoto odstavce pro změny systémů a prvků budovy.

Ustanovení: 6a odst. 1 vysvětlit konec poslední věty tohoto odstavce pro změny systémů a prvků budovy. Problematika 6a zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií s dotazy položenými zástupci MMR při společných jednání s MPO a SEI konaných dne 26. 1. 2009 a 30.4.2009 a zpracované odpovědi na položené dotazy.

Více

www.energetika.cz www.ekowatt.cz náročnosti energetické Průkaz budovy www.prukazybudov.cz Karel Srdečný EkoWATT

www.energetika.cz www.ekowatt.cz náročnosti energetické Průkaz budovy www.prukazybudov.cz Karel Srdečný EkoWATT Průkaz energetické náročnosti budovy Karel Srdečný EkoWATT www.prukazybudov.cz Zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. (plné znění č. 61/2008 Sb.) 6a zákona + prováděcí vyhl. 148/2007 Sb. Stavebník,

Více

Popis nástroje - Průkaz energetické náročnosti budovy

Popis nástroje - Průkaz energetické náročnosti budovy Popis nástroje - Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) Název nástroje: o Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) Zákonné regulace nástroje: o zaveden od 1.

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Zakládání staveb Legislativní požadavky Martin Doležal, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více

KLOMAX. E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a. Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám

KLOMAX. E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a. Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám KLOMAX O k n a a d v e ř e v š e c h t y p ů E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám Solární systémy, tepelná čerpadla

Více

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace 4/ NÁVRHOVÁ ČÁST - TEXTOVÁ 4.1 CHARAKTERISTIKA ÚPRAV ZÁKLADNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI Sídliště Dlouhá vzniklo jako důsledek extenzivního rozvoje města zejména v druhé polovině 20. století. Tehdejší urbanistické

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM. Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV

INFORMAČNÍ MEMORANDUM. Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV INFORMAČNÍ MEMORANDUM PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Nemovitosti Geologická 911/1 a Silurská 1007/7 jsou bytové domy nacházející

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 Martin Hanák Svaz českých a moravských bytových družstev Dny teplárenství a energetiky 21. 23. 4. 2015 Bytový fond v ČR V ČR Více jak

Více

8P města Moravská Třebová 2014

8P města Moravská Třebová 2014 8P města Moravská Třebová 2014 Moravská Třebová, 21.1.2015 8P města Moravská Třebová 2014 Problémy ověřené anketou Nový krytý bazén a wellness Stav chodníků Rušení nočního klidu Vyřešit parkování vozidel

Více

ČLÁNEK 7 Průkaz energetické náročnosti

ČLÁNEK 7 Průkaz energetické náročnosti ČLÁNEK 7 Průkaz energetické náročnosti Jan Pejter expert ENVIROS, s.r.o. 6. ledna 2006 Obsah přednášky Směrnice Evropského parlamentu a Rady č.2002/91/ec Návrh novely zákona č. 406/2000 Sb. Návrh vyhlášky,

Více

Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005

Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005 Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005 V letech 2005 2006, tedy v době, kdy byl Jiří Paroubek předsedou české vlády, získal díky jeho aktivitám Ústecký kraj cca 11 mld. Kč Peníze

Více

Informace k akci Zateplení domů BD Černokostelecká 32-44

Informace k akci Zateplení domů BD Černokostelecká 32-44 Informace k akci Zateplení domů BD Černokostelecká 32-44 Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje domácností

Více

v roce 1970 V roce 1996 Bytové družstvo Dolní 28, Prostějov, družstvo. V roce 1998 2001/2002 EKONOMSERVIS s.r.o.

v roce 1970 V roce 1996 Bytové družstvo Dolní 28, Prostějov, družstvo. V roce 1998 2001/2002 EKONOMSERVIS s.r.o. Panelová výstavba domu v Prostějově, na ulici Dolní 28 byla dokončena v roce 1970. Panelový dům byl dostavěn s 60-ti bytovými jednotkami, dvěma prádelnami a dalším zázemí pro potřeby bydlících. V roce

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost - předpoklad v měsíci dubnu 2013.

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost - předpoklad v měsíci dubnu 2013. Zákon 318 ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a jeho dopady na majitele nemovitostí, výrobce a provozovatele energetických

Více

můj katalog nemovitostí

můj katalog nemovitostí můj katalog nemovitostí exkluzivní lokalita kvalita & design výjimečnost trvalá hodnota nadčasovost bezpečnost dětská hřiště služby pohodlí Do svého katalogu jste si vybrali tyto nemovitosti: nemovitost

Více

YIT bezplatná zákaznická linka: 800 200 666

YIT bezplatná zákaznická linka: 800 200 666 YIT bezplatná zákaznická linka: 800 200 666 YIT STAVO Hradčanská Office Center Milady Horákové 116/109 160 00 Praha 6 domov@yit.cz www.yit.cz Hyacint Modřany A (II. fáze) Váš domov rozkvétá v Modřanech

Více

Vládní návrh ZÁKON 318/2012

Vládní návrh ZÁKON 318/2012 Vládní návrh ZÁKON 318/2012 ze dne 19.července 2012, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I

Více

PODPORY BYDLENÍ SFRB. Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení. 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha

PODPORY BYDLENÍ SFRB. Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení. 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha PODPORY BYDLENÍ SFRB Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha Koncepce bydlení zdroje a přístupy Programy podpory pro realizaci Koncepce bydlení Výstavba

Více

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stavba : PANELOVÝ DŮM V BROUMOVĚ, ČSA 377, 378, 379 STAVEBNÍ ÚPRAVY Investor : Společenství

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Kollárova- Jurovského

Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Kollárova- Jurovského 2013 Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Kollárova- Jurovského Městský úřad Kyjov Odbor rozvoje města Ing. Věra Pekárková Masarykovo nám. 30 697 01 Kyjov počet obyvatel bytového domu Vyhodnocení

Více

KOTI HYACINT. Váš domov rozkvétá v Modřanech WWW.YIT.CZ

KOTI HYACINT. Váš domov rozkvétá v Modřanech WWW.YIT.CZ KOTI HYACINT Váš domov rozkvétá v Modřanech WWW.YIT.CZ budova E pasivní budova F budova D Všechny vizualizace uvedené v této brožuře jsou pouze informativní. Bydlení ve finském stylu O projektu Hyacint

Více

PROJEKT VÝSTAVBY BYTOVÝCH DOMŮ. HORNÍ POČERNICE IV. Praha 9

PROJEKT VÝSTAVBY BYTOVÝCH DOMŮ. HORNÍ POČERNICE IV. Praha 9 PROJEKT VÝSTAVBY BYTOVÝCH DOMŮ HORNÍ POČERNICE IV. Praha 9 Klient: Připravil: Canaba development, s.r.o. Zdeněk Špetlík Akropolis reality s.r.o. tel.: +420 731 303 055 e-mail: zdenek.spetlik@akropolisreality.cz

Více

PROJEKT VÝSTAVBY BYTOVÝCH DOMŮ. HORNÍ POČERNICE IV. Praha 9

PROJEKT VÝSTAVBY BYTOVÝCH DOMŮ. HORNÍ POČERNICE IV. Praha 9 PROJEKT VÝSTAVBY BYTOVÝCH DOMŮ HORNÍ POČERNICE IV. Praha 9 Klient: Připravil: Canaba development, s.r.o. Zdeněk Špetlík tel.: +420 731 303 055 e-mail: zdenek.spetlik@akropolisreality.cz CANABA developoment,

Více

Setkání nad Prahou. Připravované developerské projekty

Setkání nad Prahou. Připravované developerské projekty Setkání nad Prahou Připravované developerské projekty 8. 6. 2016 V Praze se připravuje přes 70 tisíc bytů V různé fázi připravenosti v Praze je minimálně 71 tisíc bytů Během 5 let se jich ale pravděpodobně

Více

III. národní workshop - 21.9.2010

III. národní workshop - 21.9.2010 III. národní workshop - 21.9.2010 Mgr. Jiří Lahoda Vedoucí bytového odboru Magistrátu města Brna Základní údaje o bytovém fondu a problematice bydlení města Brna Analytické a koncepční materiály bydlení

Více

ing. Roman Šubrt PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

ing. Roman Šubrt PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ing. Roman Šubrt Energy Consulting o.s. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI e-mail: web: roman@e-c.cz www.e-c.cz tel.: 777 196 154 1 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Zákon 406/2000 Sb. v aktuálním znění

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY Tereza Šulcová tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz Směrnice o energetické náročnosti budov 2010/31/EU Směrnice ze dne 19.května 2010 o energetické

Více

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost, předpoklad k 1. 4. 2013

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost, předpoklad k 1. 4. 2013 Zákon 318 ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a jeho dopady na majitele nemovitostí, výrobce a provozovatele energetických

Více

Trend budoucího stavebního trhu očima sdružení pro zateplování budov. Ing. Milan Machatka,CSc. Cech pro zateplování budov

Trend budoucího stavebního trhu očima sdružení pro zateplování budov. Ing. Milan Machatka,CSc. Cech pro zateplování budov Fórum českého stavebnictví 2008 Trend budoucího stavebního trhu očima sdružení pro zateplování budov Ing. Milan Machatka,CSc. Cech pro zateplování budov Úvod do problematiky bytová výstavba a zateplení

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Efektivní financování úspor energie. Obsah:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Efektivní financování úspor energie. Obsah: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: 1. Identifikace stavby 2. Stavební pozemek 3. Provedené průzkumy 4. Požadavky dotčených orgánů 5. Splnění obecných požadavků na výstavbu 6. Splnění podmínek územního plánování

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) - Příjem žádostí od 11. ledna 2013 - Finanční zdroje 210 mil. Kč startovací rozpočet

Více

Svolání 3/6. Rady MČ, bod 1.2.01

Svolání 3/6. Rady MČ, bod 1.2.01 Svolání 3/6. Rady MČ, bod 1.2.01 3/6. jednání Rady místního zastupitelstva Brno Bystrc, konané dne 12.5.1999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ_S4 Číslo projektu:

Více

Zpráva propagační sekce AVTČ Období

Zpráva propagační sekce AVTČ Období Zpráva propagační sekce AVTČ Období 2015-2016 Hlavní pilíře propagace AVTČ 1. Členská základna 2. Výstavy (OZE) 3. Semináře (školení, workshopy) 4. Konference (pro projektanty TZB, architekty) 5. Publikace

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Ing. Jiří Cihlář ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Stavební veletrhy Seminář PERSPEKTIVY BYDLENÍ 24. dubna 2013, Brno 1 OSNOVA O čem budeme mluvit? - Hodnocení budov obecně přehled metod - Hodnocení energetické

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 18. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 22. června 2015 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Novela zákona 406/2000 sb. o hospodaření energií

Novela zákona 406/2000 sb. o hospodaření energií Novela zákona 406/2000 sb. o hospodaření energií (Účinnost zákona: 1. ledna 2013) Snižování energetické náročnosti budov ( 7 zákona) (1) V případě výstavby nové budovy je stavebník povinen plnit požadavky

Více

Zápis z náhradní členské schůze družstva

Zápis z náhradní členské schůze družstva Zápis z náhradní členské schůze družstva Obchodní firma: Bytové družstvo BUKOV zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, od vložka 647 Sídlo: Ústí nad Labem, Velká Hradební

Více

ATRAKTIVNÍ BYTY A NEBYTOVÉ PROSTORY VE VSETÍNĚ

ATRAKTIVNÍ BYTY A NEBYTOVÉ PROSTORY VE VSETÍNĚ REZIDENCE U ZÁMKU REZIDENCE U ZÁMKU, HORNÍ NÁMĚSTÍ 50, VSETÍN ATRAKTIVNÍ BYTY A NEBYTOVÉ PROSTORY VE VSETÍNĚ K PRODEJI DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ INVESTOR: NOVÉ BYTY VSETÍN s.r.o. VÝHRADNÍ PRODEJCE: AENTURA

Více

České Budějovice, 17.10.2008. Vážená paní, vážený pane, vážení,

České Budějovice, 17.10.2008. Vážená paní, vážený pane, vážení, České Budějovice, 17.10.2008 Vážená paní, vážený pane, vážení, obracím se na Vás s nabídkou zapojit se společně s městem České Budějovice do čerpání nevratných dotací z prostředků fondů EU. Město České

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BYTOVÝ DŮM ANTONÍNSKÁ 2, BRNO - MĚSTO

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BYTOVÝ DŮM ANTONÍNSKÁ 2, BRNO - MĚSTO BYTOVÝ DŮM ANTONÍNSKÁ 2, BRNO - MĚSTO INFORMAČNÍ MEMORANDUM PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Nemovitost Antonínská 2, Brno je bytový dům v městské zástavbě nacházející se v lukrativní

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Pro úplnost informace uvádíme aktuální znění 7 a 7a s vyznačenými změnami.

Pro úplnost informace uvádíme aktuální znění 7 a 7a s vyznačenými změnami. Zákon č. 103/2015 Sb., ze dne 10. dubna 2015, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Novela zákona o hospodaření energií 406/2000 Sb. byla 16. 4. 2015 podepsána prezidentem republiky

Více

Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec

Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec Trnava 23.10.2015 Jan Sponar, sponar@nliskovec.brno.cz úřad městské části Brno-Nový Lískovec Brno Nový Lískovec 1 z 29 městských

Více

ŠKOLENÍ aplikace ENERGETIKA, pro tvorbu PENB dle nové legislativy

ŠKOLENÍ aplikace ENERGETIKA, pro tvorbu PENB dle nové legislativy ŠKOLENÍ aplikace ENERGETIKA, pro tvorbu PENB dle nové legislativy 1 PROGRAM ŠKOLENÍ Legislativní změny související s PENB Obecně o programech pro stavební fyziku firmy DEK a.s. Aplikace ENERGETIKA Vzorové

Více

ÚSPORA ENERGIE DÍKY KVALITNÍM OKNŮM ZNAČKY. www.vpo.cz

ÚSPORA ENERGIE DÍKY KVALITNÍM OKNŮM ZNAČKY. www.vpo.cz ÚSPORA ENERGIE DÍKY KVALITNÍM OKNŮM ZNAČKY představení společnosti Společnost VPO Protivanov, a.s. byla založena v roce 1993 jako akciová společnost a navázala na čtyřletou tradici výroby plastových oken

Více

Nový rezidenční projekt

Nový rezidenční projekt RAKOUSKO Nový rezidenční projekt Garantovaný příjem z pronájmu až 9% ročně! přímo u lanovky Bad Gastein Sleva 5 % pro první 3 kupující! Bad Gastein, Rakousko Bag Gastein je krásné alpské městečko v údolí

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 8 8 Copyright U k á z k

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Programy a nástroje podpory SFRB Ing. František Hadáček X. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje 29. 1.2015, Tábor Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

I bohatí lidé bydlí v panelácích

I bohatí lidé bydlí v panelácích TISKOVÁ ZPRÁVA 7. března 04 I bohatí lidé bydlí v panelácích Naše představa o tom, jak se v České republice bydlí, se hodně odvíjí od toho, kde vyrůstáme. Jsme-li z měst, pak asi většina předpokládá, že

Více

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost naplnit. Politici, úředníci a často ani poskytovatelé sociálních

Více

www.mmr.cz/mapanajemneho

www.mmr.cz/mapanajemneho MAPA NÁJEMNÉHO METODIKA Milada Kadlecová www.mmr.cz/mapanajemneho Zdroje pro zpracování mapy nájemného Východiska - podmínky zadavatele Řešené území vybrané obce Faktory ovlivňující výši nájemného Zdroje

Více

koncept Natura Space realizujte výjimečný produkt s minimálním úsilím

koncept Natura Space realizujte výjimečný produkt s minimálním úsilím koncept Natura Space realizujte výjimečný produkt s minimálním úsilím Co se dnes dozvíte... Představení konceptu Natura Space Jak se dům staví Jaké jsou jeho parametry Kolik dům stojí Jaké jsou možnosti

Více

Zápis ze zasedání členské schůze družstva

Zápis ze zasedání členské schůze družstva Program schůze: Zápis ze zasedání členské schůze družstva Bytové družstvo Jana Masaryka č.p. 829, Praha 2 V pondělí dne 14.03.2016 od 18:00 hod v salonku v restauraci Zvonařka na adrese Šafaříkova 1, Praha

Více

Company. Vydání 4, říjen 2012. newsletter

Company. Vydání 4, říjen 2012. newsletter Company Vydání 4, říjen 2012 Úvod Vážení zákazníci, je nám potěšením s Vámi sdílet další vydání aktualit z naší společnosti. Období od září je převážně ve znamení veletrhů, kterých se účastníme nejen s

Více

Hanspaulka. Vícegenerační vila v jedné z nejatraktivnějších městských čtvrtí LANDMARK

Hanspaulka. Vícegenerační vila v jedné z nejatraktivnějších městských čtvrtí LANDMARK Hanspaulka Vícegenerační vila v jedné z nejatraktivnějších městských čtvrtí LANDMARK PROPERTIES ID 11242 Hanspaulka Jeden z klenotů pražských rezidenčních čtvrtí Kouzelná část šesté pražské čtvrti Dejvice,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

PRŮBĚH PROCESU VÝSTAVBY

PRŮBĚH PROCESU VÝSTAVBY PRŮBĚH PROCESU VÝSTAVBY úvod / základní pojmy / přehled fází procesu výstavby Autor: Radim Kolář 5. října 2016 Ing. Radim Kolář, Ph.D. 1 Kontaktní údaje Ing. Radim Kolář, Ph.D. Ústav pozemního stavitelství

Více

O b s a h Informátoru č. 1/13

O b s a h Informátoru č. 1/13 O b s a h Informátoru č. 1/13 - Pozvánka na jarní porady předsedů samospráv - Termín konání schůze shromáždění delegátů - Směrnice č. 5/2012 představenstva SBD Přerov upravující výši HZS a dopravného pro

Více

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026 Adresa: SVBJ, Tesaříkova 1025, 102 00 Praha 10 IČO: 26480166 DIČ: CZ26480166 Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Datum

Více

152/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví prav...

152/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví prav... Stránka č. 1 z 6 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil předpisu: Titul předpisu: Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné

Více

revitalizace s dotací

revitalizace s dotací revitalizace s dotací panelových a bytových domů www.omlux.cz bezplatná infolinka 800 11 66 55 OMLUX - snadný přístup k dotacím... nabízíme vám tyto garance: garance získání dotace na energetické úspory

Více

Fond podpory a rozvoje bydlení města Tábora

Fond podpory a rozvoje bydlení města Tábora Úspory energií, podpora ekologie Fond podpory a rozvoje bydlení města Tábora Fond podpory a rozvoje bydlení je fondem, kterým disponuje řada měst. Fond se stal celkem známým doplňkem finanční pomoci při

Více

CENTRAL GROUP změní Nákladové nádraží Žižkov na unikátní PARKOVOU ČTVRŤ

CENTRAL GROUP změní Nákladové nádraží Žižkov na unikátní PARKOVOU ČTVRŤ CENTRAL GROUP změní Nákladové nádraží Žižkov na unikátní PARKOVOU ČTVRŤ 19. 10. 2016 Sever Nákladového nádraží Žižkov CENTRAL GROUP odkoupil pozemky v létě 2016 od Discovery Group Celková plocha pozemků

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 12/2009 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav Bílek OBSAH

Více

Vybudování víceúčelového hřiště pro míčové hry v Parku Osová

Vybudování víceúčelového hřiště pro míčové hry v Parku Osová Vybudování víceúčelového hřiště pro míčové hry v Parku Osová IPRM II Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města výzva 2012 1 Studie proveditelnosti 1. Úvodní

Více

Byt. mladého muže. Oslovil nás čtenář, kterému je 29 let, pracuje. proměny bytu

Byt. mladého muže. Oslovil nás čtenář, kterému je 29 let, pracuje. proměny bytu proměny bytu Byt Text a vizualizace: Kateřina Mlejnková mladého muže Do redakce dochází stále více žádostí od lidí, kteří se rozhodli renovovat svůj byt, abychom jim poradili při jejich úvahách o rekonstrukci

Více

AES ČLEN ASOCIACE sledujeme kvalitu. průkaz energetické náročnosti budovy Jak na to?

AES ČLEN ASOCIACE sledujeme kvalitu. průkaz energetické náročnosti budovy Jak na to? průkaz energetické náročnosti budovy Jak na to Průkaz nergetické Náročnosti udovy ČSTÉ OTÁZKY Vztahuje se povinnost pořídit si průkaz energetické náročnosti i na domy a byty, které majitel nechce prodat

Více

Bytová koncepce města Holýšova na roky

Bytová koncepce města Holýšova na roky Bytová koncepce města Holýšova na roky 2016 2019 Červen 2016 Zpracoval: Mgr. Bc. Kamil F. Šefl, místostarosta, 29. 5. 2016 Stránka 1 z 10 Obsah: Úvod - důvod zpracování bytové koncepce - legislativní rámec

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Revitalizace bytového objektu. Růženínská 909-910, Praha 4

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Revitalizace bytového objektu. Růženínská 909-910, Praha 4 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Revitalizace bytového objektu Růženínská 909-910, Praha 4 Vypracoval: David Reichel Datum: 10/2011 Zodp. projektant: Ing. Aleš Zahradnický Strana 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov

Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov Ing.Jaroslav Maroušek, CSc. ředitel SEVEn Energy předseda pracovní skupiny EPBD při HK ČR 1 Obsah prezentace

Více

Jak snížit náklady na vytápění bytu. Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel ladislav.juna@aeeib.cz www.aeeib.cz

Jak snížit náklady na vytápění bytu. Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel ladislav.juna@aeeib.cz www.aeeib.cz Jak snížit náklady na vytápění bytu Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel ladislav.juna@aeeib.cz www.aeeib.cz 1 Co nás čeká 1. Detekce problémů termovizní snímkování 2. Zajištění úspor systémové řešení =

Více

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Zelená úsporám je název nového Programu, který vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ČR. Cílem programu je podpořit vybraná opatření úspor energie

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Dne: 15. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní

Více

Dobré místo pro život, skvělé pro investici. Kladno.

Dobré místo pro život, skvělé pro investici. Kladno. Dobré místo pro život, skvělé pro investici. Kladno. Proč investovat do bytů na Kladně?» Kladno se může pochlubit minulostí, která je ve 20. století proměnila ve světoznámou průmyslovou metropoli.» Prudký

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dům pro seniory VNOROVY novostavba. STAVBY VANTO, s.r.o., Obchodní 1676, Kunovice IČ Číslo autorizace

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dům pro seniory VNOROVY novostavba. STAVBY VANTO, s.r.o., Obchodní 1676, Kunovice IČ Číslo autorizace STAVBY VANTO, s.r.o. Obchodní 1676 686 04 Kunovice +420572548869 Fax +420572548868 e-mail: stavby@vanto.cz www.vanto.cz A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dům pro seniory VNOROVY novostavba PROJEKTANT: ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV ČÍSLO REVIEW 3/2013 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV Energetická náročnost budovy se prokazuje prostřednictvím dokumentu, který se nazývá průkaz energetické náročnosti budovy. Průkaz energetické náročnosti

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Srpen 2014 Nadace ČEZ Oranžové hřiště pro rok 2014 Podporované aktivity: Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních,

Více

Prodej rekreačních apartmánů v areálu. Marina Lipno. - Lipno nad Vltavou -

Prodej rekreačních apartmánů v areálu. Marina Lipno. - Lipno nad Vltavou - Prodej rekreačních apartmánů v areálu Marina Lipno - Lipno nad Vltavou - Již více než 30 apartmánů si pořídili čeští občané I Vy zde můžete najít svůj vysněný apartmán Všeobecný popis Rekreační areál Marina

Více

lokalita Javorová čtvrť

lokalita Javorová čtvrť Praha 10 Horní Měcholupy lokalita Javorová čtvrť Byt č. 240 / bytový dům H / 8. patro Základní informace Celková cena ALL INCLUSIVE: 2.454.426 Kč vč. DPH (2.028.451 Kč bez DPH) Cena vnitřní užitné plochy:

Více

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce.

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. POTŘEBUJI BYDLET Nabízíme vám produkty stabilních a silných partnerů:

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

NÍZKOENERGETICKÉ DOMY

NÍZKOENERGETICKÉ DOMY Vážení klienti, nabízíme Vám NÍZKOENERGETICKÉ DOMY NÍZKOENERGETICKÉ DOMY Velmi výhodné nízkoenergetické domy, dostavby, přístavby vše podle dodaného návrhu, který přepracujeme na nízkoenergetický dům Vypracování

Více

ZAJIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ 2014

ZAJIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ 2014 ZPRÁVA O POMOCI V ETIOPII ZAJIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ 2014 ekvtisni.cz strana 1 / 5 Voda nad zlato Více než 700 milionů obyvatel planety nemá přístup k nezávadné pitné vodě. Téměř polovina

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Zahradní

Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Zahradní 2015 Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Zahradní Městský úřad Kyjov Odbor majetku Ing. Věra Pekárková Masarykovo nám. 30 697 01 Kyjov Sídliště Zahradní má rozlohu 17,5 ha, pozemky ploch veřejných

Více

NABÍDKA DŘEVĚNÝCH KASTLOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

NABÍDKA DŘEVĚNÝCH KASTLOVÝCH OKEN A DVEŘÍ NABÍDKA DŘEVĚNÝCH KASTLOVÝCH OKEN A DVEŘÍ Nabídka číslo: 2N0058D Vyřizuje: Tomáš Rambousek tel.: +420 775 750 628 rambousek@windowpro.cz Zákazník: SVJ Pplk. Sochora 3 Paní Miroslava Vítková mirka@mivi.cz

Více