VÝUKA PROGRAMOVÁNÍ ZABEZPEČOVACÍCH SYSTÉMŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝUKA PROGRAMOVÁNÍ ZABEZPEČOVACÍCH SYSTÉMŮ"

Transkript

1 VÝUKA PROGRAMOVÁNÍ ZABEZPEČOVACÍCH SYSTÉMŮ učební skripta Snímače Ovládání Výstupy dveře okna rozbití skla magnet Popla c h v obývac ím pokoji mobilní telefon internet signálky předpoplach (CHIME) siréna pohyb osob dálkový ovladač klávesnice vnější siréna předměty obsluha ústředna EZS telefon. hlásič kouř bezdrátový přenos plyn síť akumulátor komunikátor PC PCO kryty (TAMPER) Napájení ser. linka tiskárna Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 Ing. Jaroslav Hůlek - Trutnov 2006

2 Vypracovala Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 jako součást projektu Výuka programování zabezpečovacích systémů na střední technické škole v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ). Realizace projektu byla podpořena příspěvkem Královéhradeckého kraje. Copyright Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101, 2006.

3 ÚVOD 1 PRVKY POUŽÍVANÉ V ELEKTRONICKÉM ZABEZPEČOVACÍM SYSTÉMU 3 Prvky plášťové ochrany 3 Kontakty...3 Detektory rozbití oken...4 Prvky prostorové ochrany 7 Infrapasivní snímače...7 Duální detektory...8 Dvojité pasivní čidlo PIR...9 Požární snímače...10 Obvodová ochrana objektu 11 Infrazávory...12 Ovládání zabezpečovacích ústředen 13 Dálkového ovladače...13 Klávesnice...13 Signalizační zařízení 15 Vnitřní interiérové sirény...15 Venkovní sirény...16 TYPY ZABEZPEČOVACÍCH ÚSTŘEDEN 18 POWER 18 JA-65 MAESTRO 19 JA-63 Profi 20 POPIS ZAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPONENTŮ ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY 22 Popis poplachových zón 22 Definice zón...22 Varianty zapojení drátových zón...24 Napájení zabezpečovacích systémů 29 POPIS PROGRAMU 31 Program ComLink 31 Nastavení vstupů...34 Popis hlasového komunikátoru Popis digitálního komunikátoru...35 Podokno periferie...36 Monitorování objektu...38 Program DLS Vytvoření adresáře...42 Konfigurace systému...42 Zobrazení instalace...45 Programování kódu uzivatele...46 Programování typů zón...47 Nastavení základních atributů...48

4 PŘÍKLADY ZAPOJENÍ ÚSTŘEDEN 49 Ústředna PC Úloha pro panel č Ústředna JA-65 Maestro 51 Úloha pro panel č Ústředna POWER Dvoudrátové připojení čidel...54 Úloha pro panel č Ústředna POWER Úloha pro panel č Ústředna MAXYS 60 Úloha pro panel č ZHODNOCENÍ CELÉHO PROJEKTU 64 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 64

5 Úvod Náš učební dokument je zaměřen na problematiku elektronických zabezpečovacích signalizací, a to jak po stránce zapojení mechanického, tak následného programového nastavení do určité pracovní verze. V součastné době není výuka zabezpečovacích systémů na středních školách i odborných učilištích zařazena vůbec. Svým rozsahem podá jen základní přehled postupu návrhu zabezpečovacího systému, možnost zapojení na výukových panelech a možnost naprogramovat tyto panely pro určitou úlohu. Tento učební materiál se bude zabývat jen elektronickým zabezpečovacím systémem. Snímače Ovládání Výstupy dveře okna rozbití skla magnet Popla c h v obývac ím pokoji mobilní telefon internet signálky předpoplach (CHIME) siréna pohyb osob dálkový ovladač klávesnice vnější siréna předměty obsluha ústředna EZS telefon. hlásič kouř bezdrátový přenos plyn síť akumulátor komunikátor PC PCO kryty (TAMPER) Napájení ser. linka tiskárna Elektronické zabezpečovací systémy (EZS) jsou finančně mnohem dostupnější, než si řada lidí myslí. Cenově jsou srovnatelné například s běžnými elektrickými spotřebiči, které jsou v každé domácnosti samozřejmostí. Samozřejmě, že jiná bude hodnota EZS určeného pro zabezpečení panelákového bytu ve třetím patře v malém městě a jiná pro zabezpečení luxusní vily v Praze. Mozkem každého zabezpečovacího systému je ústředna. Ta vyhodnocuje veškeré signály - 1 -

6 ze snímačů a ovládacích zařízení a na základě jejich analýzy a v souladu s naprogramováním rozhoduje o vyhlášení poplachu. Moderní EZS se zpravidla odjišťují buď pomocí klávesnice zadáním několikamístného vstupního kódu nebo stiskem tlačítka rádiového ovladače. Oba systémy jsou naprosto bezpečné. Možnost zadání kódu bývá omezena několika málo pokusy než dojde k vyhlášení poplachu. U ovládacích klíčenek bývá použit takzvaný plovoucí přenosový kód, který zcela znemožňuje jeho zkopírování. Pro detekci rozbití skleněné výplně se dnes používají akustické detektory rozbití skla. Tyto snímače jsou umístěny v místnosti, kde jsou skleněné výplně, a jsou schopny vysoce přesně detekovat rozbití skla. Moderní EZS se zpravidla odjišťují buď pomocí klávesnice zadáním několikamístného vstupního kódu nebo stiskem tlačítka rádiového ovladače. Oba systémy jsou naprosto bezpečné. Možnost zadání kódu bývá omezena několika málo pokusy než dojde k vyhlášení poplachu. U ovládacích klíčenek bývá použit takzvaný plovoucí přenosový kód, který cela znemožňuje jeho zkopírování

7 Prvky používané v elektronickém zabezpečovacím systému Prvky plášťové ochrany Prvky používané v elektronickém zabezpečovacím systému Prvky plášťové ochrany Kontakty Prvky plášťové ochrany slouží k zabezpečení tak zvaného pláště budovy, jsou to například okna, dveře, různé větrací šachty ale i třeba střešní vikýř. Dále to mohou být i garážová vrata. Nejjednodušší zjištění otevření je mechanický kontakt.. Lepší varianta mechanického kontaktu je magnetický kontakt, zde je využit jazýčkový kontakt a permanentní magnet. Dojde-li k oddálení magnetického pole permanentního magnetu od jazýčkového kontaktu, dojde k rozpojení obvodu a tím k signalizaci. Magnetické kontakty se vyrábějí vždy v klidové poloze sepnuté. Klidová poloha znamená, že dveře nebo okna jsou zavřené. Pro kategorii vyšších zabezpečení se přidává ještě jeden ochranný vodič, který čidlem jen prochází a tvoří ochrannou smyčku. Tato smyčka se přeruší při utržení čidla magnetu, např. při sabotáži. Magnetické kontakty Magnetické kontakty se vyrábějí ve dvou provedeních: Povrchová montáž - tyto magnety se montují na povrch hlídaných objektů, např. okna, dveře apod. Nevýhodou je viditelné umístění, snadná sabotáž. Zápustné provedení - zápustné provedení je nejlépe montovat při výstavbě, protože je potřeba spojit přívodní dráty za rámem okna nebo dveří. Výhodou zápustného provedení je nenápadnost, z toho nemožnost sabotáže

8 Prvky používané v elektronickém zabezpečovacím systému Prvky plášťové ochrany Bezdrátové magnetické kontakty Výhoda bezdrátového systému je jeho snadná montáž do interiéru. Není potřeba žádný přívodní vodič. Nevýhodou bezdrátových snímačů je nutnost výměny baterií. Přejezdové magnetické kontakty Tyto magnety slouží většinou v garážích a jsou odolné přejezdu vozidlem. Speciální magnetické kontakty na kovový podklad Tyto magnety se nedají ovlivnit velkou kovovou plochou pod magnetem, jsou tedy vhodné na kovová vrata. Detektory rozbití oken Okna lze hlídat jak z hlediska otevření tak rozbití k tomu slouží detektory rozbití oken ty patří také do skupiny plášťové ochrany. Detektory rozbití skla reagují na zvuk typický při rozbití skleněné výplně okna. Podobným způsobem jako vstupní dveře lze zajistit všechny vstupy do objektu, tj. všechny dveře a okna. Pro detekci rozbití skleněné výplně se dnes používají akustické detektory rozbití skla. Tyto snímače jsou umístěny v místnosti, kde jsou skleněné výplně, a jsou schopny vysoce přesně detekovat rozbití skla. Kvalitní snímače jsou přitom zcela imunní vůči jiným podobným zvukům. Zvukové detektory totiž vyhodnocují jak tlakovou vlnu která vzniká při promáčknutí okna tak následný zvuk rozbití skla. Magnetické detektory a detektory rozbití skla zabezpečují základní plášťovou ochranu objektu

9 Prvky používané v elektronickém zabezpečovacím systému Prvky plášťové ochrany - 5 -

10 Prvky používané v elektronickém zabezpečovacím systému Prvky plášťové ochrany Pro testování zvukových čidel jsou vyvinuty speciální testery, které vyrábějí jak tlakovou vlnu a následný zvuk rozbití skla. Tester zvukových čidel výrobce DSC Tester zvukových čidel výrobce Jablotron s. r. o - 6 -

11 Prvky používané v elektronickém zabezpečovacím systému Prvky prostorové ochrany Prvky prostorové ochrany Infrapasivní snímače Vnitřní detektory pohybu pasivní, detekují tepelný obraz prostředí, to znamená že nevyzařují žádný signál. Pro kvalitní ochranu vnitřních prostor před narušiteli se používají především infrapasivní snímače (tzv. PIR snímače). Tyto detektory jsou schopny na základě analýzy teplot v místnosti spolehlivě detekovat pohyb člověka v prostoru. Pro různé aplikace se používají PIR snímače s odlišnou charakteristikou, například vhodné pro standardní prostory, pro dlouhé úzké chodby. Starší vyhodnocení poplachového stavu pomocí analogového zpracování. Novější vyhodnocení pomocí digitálního zpracování signálu

12 Prvky používané v elektronickém zabezpečovacím systému Prvky prostorové ochrany Duální detektory Tyto detektory jsou složeny ze dvou snímačů. Jeden je infrapasivní snímač. Druhý je aktivní který pomocí mikrovlnných impulsů vysílá do prostoru elektromagnetické vlny a čeká na jejich odraz od okolních předmětů. Jakmile se tento odraz, respektive čas odrazu změní, dojde k vyhlášení vnitřního poplachu a dojde-li zároveň k vyhlášení poplachu pasivního čidla, čidlo vyhlásí poplach pro ústřednu. Tyto čidla jsou velmi spolehlivá s ohledem na falešné poplachy

13 Prvky používané v elektronickém zabezpečovacím systému Prvky prostorové ochrany Dvojité pasivní čidlo PIR Dvojité pasivní čidlo má tu výhodu, že vyhodnocuje dvě výškové úrovně detekce pohybu. Pro narušení je potřeba narušit obě úrovně. Tato funkce se využije při ignoraci malých zvířat

14 Prvky používané v elektronickém zabezpečovacím systému Prvky prostorové ochrany Požární snímače Standardem u systémů EZS je také ochrana objektů před nebezpečím požáru nebo výbuchu. Pro včasnou detekci požáru se používají ionizační, optické nebo tepelné požární snímače. Nejpoužívanější hlásiče jsou ionizační, které velice rychle a spolehlivě detekují zvýšený výskyt kouře v místnosti a vynikají také příznivou cenou. Standardně mají v sobě zabudovanou sirénku, která dokáže v nebezpečí zalarmovat obyvatele. Optický způsob vyhodnocení kouře

15 Prvky používané v elektronickém zabezpečovacím systému Obvodová ochrana objektu Obvodová ochrana objektu Obvodová ochrana je systém signalizace, který detekuje na vstup narušitele. Vstup narušitele rozladí pole okolo detekčního kabelu, vyhodnocovací jednotka vyhodnotí narušení. Tento kabel je uložen v zemi pod povrchem. Vyzařuje detekční pole, které zasahuje nad terén. Tyto kabely se mohou montovat i do plotů nebo do jiných bariér

16 Prvky používané v elektronickém zabezpečovacím systému Obvodová ochrana objektu Infrazávory Infrazávory patří mezi nedílnou součást obvodové ochrany objektu. Princip je ve viditelném spojení pomocí infrapaprsku. Tento paprsek není vidět ani ve dne, ani v noci. Pokud dojde k přerušení paprsku např. vstupem osoby dojde k vyhlášení poplachu

17 Prvky používané v elektronickém zabezpečovacím systému Ovládání zabezpečovacích ústředen Ovládání zabezpečovacích ústředen Dálkového ovladače Moderním způsobem ovládání systémů jsou bezdrátové ovladače. Majitel používající klíčenku může mít celý objekt zabezpečen okamžitými smyčkami. Objekt lze totiž vypnout i zapnout mimo objekt. Zapnutí odchod Zapnutí doma Tíseň Vypnutí systému Další možností je ovládání pomocí přístupového systému, třeba čipového. Klávesnice Klávesnice je důležitá součást zabezpečovacího systému. Slouží k zapnutí a vypnutí systému. Dále lze na ni poznat čas zapnutí ale i čas poplachu, ve které zóně došlo k narušení. Další důležitou funkcí je nastavení celého systému pro potřeby individuální konfigurace. Klávesnice mohou být typu LED nebo LCD

18 Prvky používané v elektronickém zabezpečovacím systému Ovládání zabezpečovacích ústředen Pro účely programování je lepší klávesnice LCD, protože informace o programování jsou přímo viditelné, nemusí se přepočítávat. Při návrhu zabezpečovacího systému je lepe navrhnout vždy jednu klávesnici LCD

19 Prvky používané v elektronickém zabezpečovacím systému Signalizační zařízení Signalizační zařízení Vnitřní interiérové sirény Mají vysoký pronikavý zvuk a jejich hlavním cílem je odradit pachatele. Ze zkušenosti vyplývá, že pokud je pachatel překvapen ječivým zvukem sirény, ve většině případů se dá okamžitě na útěk. Různá provedení vnitřních sirén:

20 Prvky používané v elektronickém zabezpečovacím systému Signalizační zařízení Vnitřní siréna bezdrátová, stačí jen síťový přívod Venkovní sirény Tyto sirény mají naopak za úkol v případě poplachu přilákat pozornost sousedů nebo kolemjdoucích. K tomu účelu bývá výkonná siréna doplněna intenzivním blikačem. Protože venku umístěná siréna může být lehce zranitelná, je při jejím výběru nutné dbát na důkladné mechanické provedení. Nejmodernější sirény skrývají pod venkovním plastovým pláštěm chránícím před povětrnostními vlivy ještě další ocelový kryt. Samozřejmostí je také použití vlastního vnitřního akumulátoru, který dovede napájet sirénu v okamžiku, kdy se pachatel pokusí sirénu odpojit od vedení k ústředně nebo přímo odtrhnout ze zdi

21 Prvky používané v elektronickém zabezpečovacím systému Signalizační zařízení

22 Typy zabezpečovacích ústředen POWER, JA-65 MAESTRO, JA-63 Profi Typy zabezpečovacích ústředen POWER Ústředny typu POWER jsou univerzální zabezpečovací systémy, je možné je rozšiřovat přídavnými moduly drátovými nebo bezdrátovými. Podle čísla je možný maximální počet drátových smyček. Bezdrátové smyčky lze přidat vždy. Podrobný popis je možný zjistit při konkrétním výběru ústředny. Blíže z obchodní dokumentace

23 Typy zabezpečovacích ústředen POWER, JA-65 MAESTRO, JA-63 Profi Pohled na základnovou desku ústředen POWER. JA-65 MAESTRO Ústředna JA-65 "Maestro" je hybridní stavebnicový systém, určený k profesionální instalaci. Kovová skříň ústředny má zabudovaný síťový zdroj a prostor pro akumulátor až 7Ah. Výklopná konzola obsahuje základní desku 16 zónové ústředny (bez vstupů). Tu je dle potřeb možno doplnit následujícími prvky: Radiový komunikační modul JA-65R umožňuje přiřadit bezdrátové periferie řady JA-60: až 16 snímačů, až 8 klávesnic nebo dálkových ovladačů, bezdrátovou sirénou JA-60A a výstupní moduly řady UC. Modul JA-65H obsahuje 8 drátových vstupních smyček (s možností dvojitého vyvažování). V ústředně lze osadit až dva tyto moduly. Telefonní komunikátor JA-65X dokáže předávat hlasové zprávy, SMS zprávy prostřednictvím SMS serveru, komunikuje s pultem centrální ochrany a umožňuje dálkový přístup z počítače instalatéra (užitím SW ComLink a modemu JA-60U). Ovládání a programování ústředny je možné systémovou klávesnicí JA-60E (případně též bezdrátovou verzí JA-60F). Pro ovládání lze užít i dálkové ovládače RC-11, RC-22 a klávesnici JA-60D. Ústřednu je možné také ovládat, programovat a dálkově spravovat počítačem a programem ComLink. Lze konfigurovat systém zcela bezdrátový, kompletně drátový (8 nebo 16 smyček), nebo smíšený (kombinace drátových i bezdrátových vstupů). Při plné konfiguraci (osazení všech pozic) získáte 16 zónový drátový systém. Přitom do každé zóny bude možné přiřadit také libovolný bezdrátový

24 Typy zabezpečovacích ústředen POWER, JA-65 MAESTRO, JA-63 Profi snímač JA-60. Ústřednu je možno rozdělit programově na dva uživatelsky nezávislé sektory (režim dělené ústředny). JA-63 Profi Ústředna JA-63 se dodává ve více provedeních - viz tabulka. V plastové skříni ústředny JA-63 je síťový zdroj a je zde prostor pro záložní akumulátor s kapacitou 1,3 nebo 2,6 Ah. ústředna JA-63R JA-65X JA-60GSM popis JA-63K čtyřsmyčková drátová ústředna JA-63KR x JA-63KRX x x JA-63KRG x x 16zónová bezdrátová (až 32 snímačů) + čtyřsmyčková drátová ústředna 16zónová bezdrátová + čtyřsmyčková drátová ústředna s tlf. komunikátorem 16zónová bezdrátová + čtyřsmyčková drátová ústředna s GSM komunikátorem Na základní desce ústředny JA-63 jsou čtyři vstupní svorky pro drátové smyčky (s možností jednoduchého nebo dvojitého vyvažování). Je li ústředna osazena rádiovým modulem (JA-63KR) má ústředna 16 bezdrátových zón pro snímače řady JA-60 (lze jich přiřadit až 32). Použít lze též až 8 bezdrátových klávesnic nebo dálkových ovladačů, bezdrátové sirény JA-60A a bezdrátové výstupní moduly řady UC-2XX. Pro rozšíření systému je ústředně možné přiřadit další podřízené bezdrátové ústředny typu JA-6x. Nadřízený systém získává informace o dění v systému podřízeném a může také podřízenou ústřednu ovládat. Při plné konfiguraci (osazení všech modulů) získáte 16zónový bezdrátový systém + čtyřsmyčkový drátový systém. Ústřednu je možno rozdělit programově na dva uživatelsky nezávislé sektory se sdílenou částí (režim dělené ústředny)

25 Typy zabezpečovacích ústředen POWER, JA-65 MAESTRO, JA-63 Profi Ústřednu lze osadit dvěma typy komunikátorů: Telefonní komunikátor JA-65X předává hlasové zprávy, SMS zprávy prostřednictvím SMS serveru, komunikuje s pultem centrální ochrany a umožňuje dálkový přístup z počítače instalatéra nebo uživatele (užitím SW ComLink a modemu JA-60U). Telefonní komunikátor JA-60GSM odesílá informační SMS, zavolá na nastavená čísla a přehraje akustické upozornění, komunikuje s dvěma pulty centrální ochrany, umožňuje dálkový přístup z klávesnice telefonu a nastavení prostřednictvím webové stránky. Umožňuje telefonické spojení z a do objektu, dále posílání a příjem SMS a přístup na internet. Lze také ovládat dva spotřebiče v objektu - například topení a klimatizaci

26 Popis zapojení jednotlivých komponentů zabezpečovací techniky Popis poplachových zón Popis zapojení jednotlivých komponentů zabezpečovací techniky Popis poplachových zón Definice zón [00] Nulová zóna Zóna nebude nijak reagovat. Nepoužívané zóny by měly být naprogramovány jako nulové zóny. [01] Zpožděná zóna Pokud je tato zóna narušena a ústředna je v zapnutém stavu, začne běžet zpoždění pro příchod. Bzučák klávesnice upozorní uživatele, že systém musí být deaktivován. Jestliže není ústředna deaktivována před uplynutím doby pro příchod, nastane poplach. Obvykle se tento typ zóny používá pro hlavní vchod, zadní vchod nebo jiný vstup. [02] 2. zpožděná zóna Tato zóna funguje stejně jako Zpožděná zóna, ale pracuje s jiným časem zpoždění pro příchod. Tento typ zóny se používá například u garážových vrat. [03] Okamžitá zóna V zapnutém stavu, nastane okamžitě poplach. Obvykle se tento typ zóny používá u oken, balkónových dveří a ostatních prvků obvodové ochrany. [04] Vnitřní zóna Narušení této zóny v zapnutém stavu nezpůsobí poplach, pokud byla nejdříve narušena zpožděná zóna. Narušení v jiném případě způsobí okamžitě poplach. Obvykle se tento typ zóny používá u zařízení pro vnitřní ochranu, například u detektorů pohybu. [05] Vnitřní zóna DOMA/ODCHOD Tato zóna funguje stejně jako vnitřní zóna pouze s jednou výjimkou. Vnitřní zóna Doma/Odchod bude za následujících podmínek automaticky odpojena: ústředna je aktivována v režimu Doma, ústředna je aktivována bez zpoždění pro příchod, ústředna je aktivována a během zpoždění pro odchod není narušena zpožděná zóna. Automatické odpojení zajišťuje, aby uživatel nemusel zóny odpojovat manuálně, pokud aktivuje systém a zůstává doma. Obvykle se tento typ zóny používá u zařízení pro vnitřní ochranu (např. detektory pohybu). [06] Zpožděná zóna DOMA/ODCHOD Tato zóna funguje stejně jako vnitřní zóna Doma/Odchod, ale navíc se vždy uplatní zpoždění pro příchod. Obvykle se tento typ zóny používá u zařízení pro vnitřní ochranu, například

27 Popis zapojení jednotlivých komponentů zabezpečovací techniky Popis poplachových zón u detektorů pohybu. Pomůže zabránit falešnému poplachu tím, že při narušení poskytne uživateli vstupní zpoždění pro vypnutí ústředny. [07] Zpožděná 24 hodinová požární zóna Pokud je tato zóna narušena, okamžitě se aktivuje poplachový výstup, ale komunikátor bude zpožděn o 30 sekund. Jestliže uživatel během těchto třiceti sekund stiskne jakoukoli klávesu na libovolné klávesnici, poplachový výstup se deaktivuje a komunikátor se zpozdí o dalších 90 sekund, čímž je uživateli umožněno, aby odstranil příčinu poplachu. Pokud bude po těchto 90 sekundách zóna stále narušena, celý postup se zopakuje. Bude spuštěn poplachový výstup a komunikátor bude zpožděn o 30 sekund. Jestliže uživatel do 30 sekund nestiskne klávesu, ústředna vyšle kód poplachu na monitorovací stanicí a poplachový výstup bude dále aktivní. Poplachový zvukový signál bude spuštěn na dobu naprogramovanou jako Čas pro sirénu, "Systémové časy", nebo může být naprogramováno, aby zněl dokud nebude vložen platný kód. Pokud dojde k narušení požární zóny, zobrazí se poplach na všech klávesnicích systému, a kteroukoli klávesnici je možné použít pro zpoždění přenosu poplachu. Tento typ zóny se obecně používá pro paměťové kouřové detektory. [08] Standardní 24 hodinová požární zóna Pokud je tato zóna narušena, ústředna okamžitě aktivuje poplachový výstup a začne komunikovat s monitorovací stanicí. Poplachový zvukový signál bude znít po dobu naprogramovanou jako Čas pro sirény, nebo může být naprogramováno, aby zněl dokud nebude vložen platný kód. Když je požární zóna narušena, zobrazí se poplach na všech klávesnicích systému. Obvykle se tento typ zóny používá pro požární hlásiče. [09] 24 hodinová kontrolní zóna V případě, že je tato zóna narušena, tak bez ohledu na to, zda je systém aktivován nebo deaktivován, bude posláno hlášení monitorovací stanici a narušení zóny bude zapsáno do paměti událostí. Implicitně je poplach nastaven jako tichý. [11] 24 hodinová bezpečnostní zóna V případě, že je tato zóna narušena, tak bez ohledu na to, zda je systém aktivován nebo deaktivován, ústředna spustí poplachový výstup a okamžitě začne komunikovat s monitorovací stanicí. Siréna bude znít po dobu naprogramovanou jako čas pro sirénu. [12] 24 hodinová zóna přepadení Tento typ zóny má implicitně nastaven tichý poplach

28 Popis zapojení jednotlivých komponentů zabezpečovací techniky Popis poplachových zón Varianty zapojení drátových zón Zapojení zón bez rezistorů: Tato varianta se v zabezpečovací technice používá jen na požární čidla. Dvojité EOL rezistory umožňují, aby ústředna rozpoznala, zda je zóna ve stavu poplachu, přerušení (rozepnutí ochranného tamperu) nebo zda je zkratována. Zapojte zóny podle následujícího nákresu. Označení N.C. je rozpínací kontakt

29 Popis zapojení jednotlivých komponentů zabezpečovací techniky Popis poplachových zón Označení N.O. je spínací kontakt Pro potřeby zabezpečení se vždy používají kontakty typu N.C. Protože smyčka je v alarmovém stavu sepnutá. Tudíž se sama hlídá, jinak při přerušení systém nelze zakódovat. Smyčky které jsou dvojitě vyvážené se hlídají i ve stavu vypnutí. Ústředna pozná přerušení smyčky ve stavu vypnutém. Stav smyčky: Klidový stav-1800 Ω Poplachový stav-3600 Ω Přerušená smyčka- Ω

30 Popis zapojení jednotlivých komponentů zabezpečovací techniky Popis poplachových zón Příklad zapojení dvojitě vyvážené smyčky ( názorné provedení). Příklad zapojení více čidel v sérii maximálně 5ks

31 Popis zapojení jednotlivých komponentů zabezpečovací techniky Popis poplachových zón

32 Popis zapojení jednotlivých komponentů zabezpečovací techniky Popis poplachových zón Názorné provedení různých typů smyček

33 Popis zapojení jednotlivých komponentů zabezpečovací techniky Napájení zabezpečovacích systémů Napájení zabezpečovacích systémů Celý systém je napájen z sítě 230V pomocí transformátoru na 12V. Pro potřebu trvalého provozu je nutné systém zálohovat na výpadky síťového napětí. Zálohování se provádí pomocí bezúdržbových akumulátorů. Jmenovité napětí je 12V. Barevné označení vodičů je názorné z obrázku

34 Popis zapojení jednotlivých komponentů zabezpečovací techniky Napájení zabezpečovacích systémů

35 Popis programu Program ComLink Popis programu Program ComLink Tento program slouží pro nastavení ústředen Jablotron. Program otevřeme ikonou: Po otevření se objeví přihlašovací skript: Po nainstalování programu a jeho spuštění Vás přivítá základní obrazovka programu a okno Přihlášení. Zde máte možnost nazvat si instalaci libovolným jménem. V poli heslo zadejte heslo, kterým tuto instalaci ochráníte před neoprávněným přístupem. Program si pro kontrolu po potvrzení vyžádá toto heslo zadat znovu. Po vyplnění a potvrzení dostaneme odkaz: Program spustí automatické rozpoznání připojené ústředny tím, že prověří základní porty COM tedy COM1 COM4. Pokud je ústředna nalezena, na stavové liště zcela vpravo se objeví nápis OnLine a ikona propojení s ústřednou. Tento odkaz bude vždy jestli není připojena ústředna po potvrzení nabídne program možnost výběru ústředny. V hlavním menu programu zvolte NASTAVENÍ MOŽNOSTI a v okně zvolte správný COM port. Potvrďte volbu. Tlačítkem OnLine na panelu nástrojů vpravo zkuste znovu navázat spojení s ústřednou

36 Popis programu Program ComLink Celý program se otevře v základním okně. Pod tlačítkem NASTAVENÍ se nám rozbalí další menu: Vybereme ÚSTŘEDNA

37 Popis programu Program ComLink Dialogové okno nastavení ústředny. V horní části lze pomocí rozbalovacího menu nastavit příchodové zpoždění, odchodové zpoždění, doba poplachu a funkce programových výstupů. Programování dalších funkcí se jen zatrhnutím označí potřebná operace. Popis jednotlivých operací je názorný z popisu. Nastavení je možno uložit, importovat do ústředny nebo vytisknout. Program je velice přehledný

38 Popis programu Program ComLink Nastavení vstupů Nastavení vstupů znamená nastavení smyček a přiřazení funkcí těmto smyčkám. Zde je možné nastavit jednotlivé typy smyček používaných v elektronickém zabezpečovacím systému

39 Popis programu Program ComLink Popis hlasového komunikátoru. Zde můžete měnit nastavení hlasového komunikátoru (telefonní číslo, volbu, atd.). Tlačítky Test 1 a Test 2 je možné provést kontrolu funkce hlasového komunikátoru. Popis digitálního komunikátoru Zde se nastavují parametry pro vzdálený přístup k ústředně modemem z počítače PC. Další parametry slouží pro nastavení digitálního komunikátoru pro přenos událostí na PCO. Digitální komunikátor slouží k předávání informací mezi ústřednou a pultem centrální ochrany. Tady je třeba předávat informace různé povahy např. čísla zón, čas narušení, zavření otevření objektu apod. Takže pult centrální ochrany má perfektní přehled o dění v objektu. Obsah okna vám umožňuje zjistit aktuální nastavení digitálního komunikátoru

40 Popis programu Program ComLink Podokno periferie Zobrazí seznam komponentů instalovaného systému, včetně čísla periferie, pozice, typu, názvu a poznámky. K modifikaci obsahu seznamu periferií lze užít pravé tlačítko myši. Seznam periferií systému je provázán s výkresem instalovaného systému. Jakékoliv změny ve výkresu systému se promítají automaticky též do seznamu periferií a naopak

41 Popis programu Program ComLink Pomocí tlačítka ústředna lze programem nastavovat přímo zabezpečovací ústřednu jako z normální klávesnice. Dále je možné kombinovat normální klávesnici tak i klávesnici programovou. Signalizace je stejná. Všechna naprogramovaná data lze vytisknout nebo importovat nebo exportovat

42 Popis programu Program ComLink Monitorování objektu Pro monitorování objektu je potřeba mít připraven obrázek půdorys objektu ve formátu *.bmp, *.gif a nebo *.jpg. Tento obrázek je možno nakreslit v libovolném grafickém programu. Tento obrázek umístěte do adresáře ve kterém je program ComLink, nejlépe pod shodným názvem, jako je vlastní instalace

43 Popis programu Program ComLink Další činnost je výhodné provádět s připojenou ústřednou po provedené montáži. otevřete instalaci ústřednu přepněte do programovacího režimu otevřete okno objekt a PRAVÝM TLAČÍTKEM MYŠI vyvolejte kontextové menu zvolte Nalistovat obrázek v tomto menu a vyberte připravený půdorys objektu který se po potvrzení zobrazí jako mapa v okně. pokud jsou v systému bezdrátové periferie, znovu pravým TLAČÍTKEM MYŠI vyvolejte kontextové menu a v něm položku AKTUALIZOVAT seznam periferií v okně se objeví všechny bezdrátové periferie, které jsou přihlášeny v ústředně. v okně Možnosti a nebo po stisku F5 nastavte takový parametr Zoom, aby periferie byly v požadovaném poměru k připravenému obrázku. periferie lze MYŠÍ PŘI STISKNUTÉM TLAČÍTKU přesouvat po plánu objektu. kliknutím na periferii se otevře okno, ve kterém lze zadat údaje k dané periferii drátové periferie je nutno zadat ručně volbou Přidat v kontextovém menu a následným zadáním údajů všechny periferie lze MYŠÍ PŘI STISKNUTÉM TLAČÍTKU přesouvat po plánu objektu. Uživatelské kódy Uživatelské kódy lze nastavovat pouze z klávesnice systému (i z virtuální klávesnice v programu ComLink). Kódy nelze jakkoli vyčítat a ani nejsou uloženy v souborech na PC. Přitom je ale možné v programu ComLink kódy nazvat například jmény vlastníka kódu. Tato informace

44 Popis programu Program ComLink může sloužit pro určení volných pozic pro nové, doplňované kódy. Názvy kódů se objevují také ve výpisu událostí, kdy je zřetelné, kdo systém zajišťoval a odjišťoval. V této tabulce je možno každému kódu přiřadit jméno vlastníka kódu. KLIKNUTÍM MYŠÍ vedle kódu (sloupec Popis) se otevře editační pole. Po vyplnění textu je nutno jej vždy potvrdit klávesou ENTER pro korektní uložení textu

45 Popis programu Program DLS 2002 Program DLS 2002 Program otevřeme poklepem na ikonu: Po rozbalení programu se nám objeví okno uživatel. Po rozbalení programu se zobrazí uživatel. Po zadání údajů se program přesune na okno

46 Popis programu Program DLS 2002 Vytvoření adresáře Dalším úkolem je vytvořit adresář pro konkrétní programovací úlohu. Konfigurace systému Dalším úkolem je vytvořit soubor pro konfiguraci systému

47 Popis programu Program DLS 2002 Po vytvoření souboru nám program nabídne možnost autodetekce a přečtení naprogramovaných dat výrobcem. Tyto údaje se nechají jen modifikovat a nemusí se programovat všechno nové

48 Popis programu Program DLS 2002 Jestliže potvrdíme požadavek k přenosu objeví se zelené pole. Po autodetekci dojde k přečtení údajů zapsaných výrobcem

49 Popis programu Program DLS 2002 Zobrazení instalace Po načtení základních informací můžeme zobrazit provedenou instalaci zabezpečovacího systému. Grafické zobrazení je velmi názorné. Další oblasti programování je možné prohlížet tlačítkem na horní straně programu

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, STROJÍRENSKÁ 6 SYSTÉMY ELEKTRONICKÉHO ZABEZPEČENÍ OBJEKTŮ A VOZIDEL

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, STROJÍRENSKÁ 6 SYSTÉMY ELEKTRONICKÉHO ZABEZPEČENÍ OBJEKTŮ A VOZIDEL STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, STROJÍRENSKÁ 6 SYSTÉMY ELEKTRONICKÉHO ZABEZPEČENÍ OBJEKTŮ A VOZIDEL UČEBNÍ TEXTY PRO MATURITNÍ A UČEBNÍ OBORY PRO 2. ROČNÍK STUDIA NA STŘEDNÍCH ODBORNÝCH ŠKOLACH

Více

5. Profesionáln a komponenty tová komunikace) JABLOTRON

5. Profesionáln a komponenty tová komunikace) JABLOTRON 5. Profesionáln lní ústředny a komponenty (drátov tová a bezdrátov tová komunikace) JABLOTRON Přednášející: Cvičící: Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc. husak@fel.cvut.cz tel.: 2 2435 2267 Ing. Tomáš Vítek

Více

Středoškolská odborná činnost 2004/2005

Středoškolská odborná činnost 2004/2005 Středoškolská odborná činnost 2004/2005 Obor 10 elektrotechnika, elektronika, telekomunikace a technická informatika Ústředna elektronického zabezpečovacího zařízení EZS 1 verze 2.00 Autor: Jan Půhoný

Více

L.A.S.O., spol. s r.o. Studánková 522, 140 00 Praha - Mlýnská 258/7, 682 01 Vyškov Tel./fax: 517 343 127 mobil: 608 541 392 e-mail:

L.A.S.O., spol. s r.o. Studánková 522, 140 00 Praha - Mlýnská 258/7, 682 01 Vyškov Tel./fax: 517 343 127 mobil: 608 541 392 e-mail: KVALITNÍ ALARM PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ NEPŘETRŽITÝ DOHLED ZÁSAH PŘI POPLACHU ZÁRUKA 5 LET POJIŠTĚNÍ PROTI PŘEKONÁNÍ ALARMU www.bezpecnydomov.com L.A.S.O., spol. s r.o. Studánková 522, 140 00 Praha - Mlýnská

Více

zabezpečovací systémy

zabezpečovací systémy Na českém trhu od roku 199 zabezpečovací systémy pro, i PARADOX patří mezi nejrozšířenější značky a nabízí vynikající poměr ceny a hodnoty u každého řešení. RENOMOVANÝ SVĚTOVÝ VÝROBCE Společnost PARADOX

Více

prohlížení podrobností zadávání

prohlížení podrobností zadávání bliká při poplachu svítí při poruše zajištěna část A (např. garáž) zajištěna část B (např.přízemí) zajištěna část C (např. 1.p.) napájení svítí - v pořádku bliká - provoz z akumulátoru nebo vadný akumulátor

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, STROJÍRENSKÁ 6 SYSTÉMY ELEKTRONICKÉHO ZABEZPEČENÍ OBJEKTŮ A VOZIDEL METODICKÉ MATERIÁLY PRO UČITELE

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, STROJÍRENSKÁ 6 SYSTÉMY ELEKTRONICKÉHO ZABEZPEČENÍ OBJEKTŮ A VOZIDEL METODICKÉ MATERIÁLY PRO UČITELE STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, STROJÍRENSKÁ 6 SYSTÉMY ELEKTRONICKÉHO ZABEZPEČENÍ OBJEKTŮ A VOZIDEL METODICKÉ MATERIÁLY PRO UČITELE Metodické materiály byly zpracovány na Střední škole technické

Více

Několik slov o Vašem systému

Několik slov o Vašem systému Několik slov o Vašem systému Bezpečnostní systém DSC je zkonstruován tak, aby Vám poskytoval co možná největší pohodlí. Přečtěte si pečlivě tuto příručku. Instalační technik Vám vysvětlí všechny příkazy

Více

MG5000, MG5050. SP5500, SP6000, SP7000 verze. 2.40

MG5000, MG5050. SP5500, SP6000, SP7000 verze. 2.40 MG, SP MG5000, MG5050 verze 2.40 SP5500, SP6000, SP7000 verze. 2.40 Instalační kód: 000000 Hlavní master kód: 123456 VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 568 841 440 technická linka

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra technologií a měření BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Návrh elektronického zabezpečovacího systému pro ostrahu obytného objektu vedoucí práce: Ing. Roman

Více

GSM Alarm IG 2. Záruční a pozáruční servis výrobků: ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101, tel: 318 628 235, obchod@cip.cz WWW.CIP.

GSM Alarm IG 2. Záruční a pozáruční servis výrobků: ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101, tel: 318 628 235, obchod@cip.cz WWW.CIP. Zabezpečovací systém GSM Intelliguard je určen pro hlídání bytových a komerčních prostor. Nabízí plně integrovanou centrální jednotku s možností připojení bezdrátových detektorů. Integrovaný GSM modul

Více

GSM Alarm IG 2. Záruční a pozáruční servis výrobků: ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101, tel: 318 628 235, obchod@cip.cz WWW.CIP.

GSM Alarm IG 2. Záruční a pozáruční servis výrobků: ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101, tel: 318 628 235, obchod@cip.cz WWW.CIP. Zabezpečovací systém GSM Intelliguard je určen pro hlídání bytových a komerčních prostor. Nabízí plně integrovanou centrální jednotku s možností připojení bezdrátových detektorů. Integrovaný GSM modul

Více

Systém JABLOTRON 100. Produktová řada. Alarm s revolučním ovládáním

Systém JABLOTRON 100. Produktová řada. Alarm s revolučním ovládáním Systém JABLOTRON 100 Produktová řada Alarm s revolučním ovládáním OcENěNÍ Systém si získává tisíce zákazníků po celém světě nejen díky své variabilitě, ale i prestižním oceněním, které mu udělily odborné

Více

Systém JABLOTRON 100. Produktová řada. Nový alarm s revolučním ovládáním

Systém JABLOTRON 100. Produktová řada. Nový alarm s revolučním ovládáním Systém JABLOTRON 100 Produktová řada Nový alarm s revolučním ovládáním OBSAH ÚSTŘEDNY A KOMUNIKÁTORY 4 SBĚRNICOVÉ PRVKY 6 Přístupové moduly 6 Detektory 8 Sběrnicové detektory pohybu PIR 8 Sběrnicové detektory

Více

ESIM264/364 UŽIVATELSKÝ MANUÁL VERZE 2.1

ESIM264/364 UŽIVATELSKÝ MANUÁL VERZE 2.1 ESIM264/364 VERZE 2.1 Uživatelský manuál v2.1 Platný pro ESIM264/364 Bezpečnostní instrukce: Dodržujte prosím následující bezpečnostní instrukce pro zajištění maximální bezpečnosti obsluhy a případných

Více

Úvod 2. Ovládání systému JABLOTRON 100 2. Ovládání systémovou klávesnicí 3. Zajištění 6. Odjištění 6. Částečné zajištění 7

Úvod 2. Ovládání systému JABLOTRON 100 2. Ovládání systémovou klávesnicí 3. Zajištění 6. Odjištění 6. Částečné zajištění 7 OBSAH 1 Úvod 2 Ovládání systému JABLOTRON 100 2 Ovládání systémovou klávesnicí 3 Zajištění 6 Odjištění 6 Částečné zajištění 7 Přerušení probíhajícího poplachu 7 Ovládání systému dálkovým ovladačem 8 Ovládání

Více

2010 ELEKTRONICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM

2010 ELEKTRONICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM 2010 ELEKTRONICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM MYSLÍME NA VAŠE BEZPEČÍ Chrání Váš majetek / Kontroluje stav domu Šetří energie / Ovládá zařízení domu Komunikuje s Vámi odkudkoliv JABLOTRON ALARMS a. s. funguje

Více

GSM komunikátor JA-60GSM instalační manuál

GSM komunikátor JA-60GSM instalační manuál CANCEL MENU NAMES CALLS WRITE READ SPA C E MUTE FLASH REDIAL SPEAK ER SMS CALL GSM komunikátor JA-60GSM instalační manuál Komunikátor je určen pro zabezpečovací ústředny JA-60, 63 a 65. Slouží ke komunikaci

Více

Moderní domovní instalace

Moderní domovní instalace TIME-Moderní domovní instalace Název vzdělávacího programu Moderní domovní instalace Určeno pro potřeby dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol Kolektiv autorů Vladimír Maršálek

Více

zachytí pohyb citlivým snímáním tepla lidského těla

zachytí pohyb citlivým snímáním tepla lidského těla OBSAH OBSAH... 1 1. EYE-02 BEZPEČNOSTNÍ KAMERA - ÚVOD... 1 1.1 Úvod Základní funkce... 1 1.2 Začínáme... 2 1.3 Vnitřní části kamery EYE-02... 2 2. INSTALACE KAMERY... 2 2.1 Obsah balení... 2 2.2 Instalace...

Více

Jednoduché zabezpečovací zařízení

Jednoduché zabezpečovací zařízení Masarykova univerzita Fakulta informatiky Jednoduché zabezpečovací zařízení Bakalářská práce Thanh Tomáš Dang Brno, podzim 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato diplomová práce je mým původním autorským

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

GSM MODUL VT 20. Manuál

GSM MODUL VT 20. Manuál GSM MODUL VT 20 verze 5.0 a vyšší Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz

Více

Průvodce moderní elektroinstalací Komfort a bezpečnost

Průvodce moderní elektroinstalací Komfort a bezpečnost Průvodce moderní elektroinstalací Komfort a bezpečnost ABB s.r.o. Elektro-Praga Nové bydlení = moderní elektroinstalace A jaké jsou její možnosti? Obsah Komfort Stmívání 6 7 Spínání na základě pohybu 8

Více

analýza způsobů zabezpečení majetku

analýza způsobů zabezpečení majetku Seminární práce z Pojistné ekonomiky Téma: Analýza rizik v pojištění domácností, analýza způsobů zabezpečení majetku Zpracoval(a): Tomáš Krsek Eva Tůmová Blanka Smolková Datum prezentace: 18.10. 2005 V

Více

Inteligentní dům s chytrou domácností

Inteligentní dům s chytrou domácností Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Bakalářská práce Inteligentní dům s chytrou domácností Vypracoval: Vojtěch Kokeš Vedoucí práce: PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

Více

GSM bezpečnostní kamera EYE-02

GSM bezpečnostní kamera EYE-02 GSM bezpečnostní kamera EYE-02 Buď v obraze...... vždy a všude. Kamera EYE-02: 10 Kryt baterie 6 GSM anténa 2 Infračervený PIR senzor 7 Zapnutí / vypnutí 8 Napájení 3 Zelené světlo 4 Červené světlo 1 Objektiv

Více

10. KOMPONENTY A SYSTÉMY pro zabezpečen. ení automobilů. Jak se krade auto. Koncepce auto zabezpečovacího zařízení. Rozdělení zabezpečovacích zařízení

10. KOMPONENTY A SYSTÉMY pro zabezpečen. ení automobilů. Jak se krade auto. Koncepce auto zabezpečovacího zařízení. Rozdělení zabezpečovacích zařízení Jak se krade auto 10. KOMPONENTY A SYSTÉMY pro zabezpečen ení automobilů Přednášející: Cvičící: Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc. husak@fel.cvut.cz tel.: 2 2435 2267 Ing. Tomáš Vítek 1 2 Koncepce auto zabezpečovacího

Více

JA-82Y GSM Komunikátor

JA-82Y GSM Komunikátor Komunikátor je komponentem systému OASiS 80 firmy JABLOTRON ALARMS. Je určen ke komunikaci sítí GSM. Instaluje se přímo do skříně ústředny OASiS a umožňuje: hlásit události formou SMS zpráv (až na 8 tel.

Více

Pracovní skripta PC KURZ DLE SYLABU ECDL. informatika pro veřejnou správu 2

Pracovní skripta PC KURZ DLE SYLABU ECDL. informatika pro veřejnou správu 2 EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Pracovní skripta PC KURZ DLE SYLABU ECDL informatika pro veřejnou správu 2 Realizováno v rámci projektu Akademie přeshraničního vzdělávání

Více