Plán činnosti na rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán činnosti na rok 2013"

Transkript

1 Plán činnosti na rok 2013 Domova Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace Předkládá: Ing. Pavla Drabinová, ředitelka organizace 1

2 Název zařízení Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Druh poskytované služby : Domov se zvláštním režimem od Počet zaměstnanců dle kategorií ( viz příloha č.1-organizační struktura) Vedoucí sociálních úseků č.1,2,3 3 Sociální pracovník, metodik 1 Pracovníci v sociálních službách pro volnoč. aktivity 3 Pracovníci v sociálních službách 25,5 Všeobecné sestry včetně vedoucí zdravotního úseku 7 Fyzioterapeutka 1 Nutriční terapeutka 1 Vedoucí pracovníci tj. ŘO,vedoucí útvaru sociálně zdravotního, vedoucí provozu, hlavní účetní 4 Mzdová účetní, personalistka 1 Účetní pro sociální službu 1 Dělníci (prádelna, kuchyň,údržba,úklid,skladní) 13 Celkem 60,5 zaměstnanců Kapacita služby 75 žen Žádostí ze dne žádal Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Krajský úřad MS kraje v Ostravě o schválení navýšení kapacity služby o jednu uživatelku na 76 uživatelek celkem. Rozhodnutím ze dne Krajský úřad MS kraje naši žádost zamítl, po provedeném šetření na místě samém, s ohledem na skutečnost, že nový pokoj se třemi uživatelkami místo původních dvou nemá přiměřenou a odpovídající čistou plochu. Vymezení základních a fakultativních činností Domov Magnolie poskytuje sociální služby ženám, které onemocněly demencí, aby i přes svou nemoc, mohly důstojně a spokojeně prožít svůj život. Ceny za ubytování a stravování v Domově Magnolie jsou uvedeny v příloze č. 2, ceny za fakultativní činnosti jsou v příloze č.3 tohoto materiálu. 2

3 A) Zabezpečení provozu Plán nákladů pro rok 2013: tis. Kč Z toho : Vlastní výnosy tis Kč Státní dotace(očekávaná) tis.kč Příspěvek zřizovatele tis.kč Údaje vycházejí z materiálu schváleného rozpočtu Statutárního města Ostravy pro rok Cíl č. 1 : Pokračovat ve výměně zářivkových trubic za úsporná svítidla V oblasti energií, pokračovat v započaté výměně za úsporná svítidla, a to v 1. poschodí zařízení ve všech místnostech včetně pokojů uživatelek. Předpokládané náklady na tuto akci jsou cca 90 tis.kč. Budou hrazeny z rezervního fondu organizace. Zadání pro : provozní útvar Cíl č. 2 : V oblasti údržby budovy se prioritně zaměřit na interiér Zaměřit se na pokoje uživatelek a započít s obnovou zastaralého a nefunkčního nábytku a to: - Skříně v pokojích - Noční stolky v pokojích - Madla na chodbách budovy V první fázi výměny předpokládáme náklady 50 tis. Kč z prostředků organizace. Akce se uskuteční jen v případě dostatku finančních prostředků organizace případně při získání prostředků z jiných zdrojů. Zadání pro : provozní útvar Termín : do Cíl č. 3 : Zlepšit vybavení kulturní místnosti v přízemí budovy - Vybavit kulturní místnost novou audiotechnikou a umožnit tak uživatelkám mimo velkoplošného obrazu (díky dataprojektoru) také kvalitní zvuk - Zakoupit nové židle místo starých opotřebených Předpokládané náklady na tuto akci jsou 70 tis.kč z prostředků organizace popř. bude hrazeno z externích zdrojů. Akce se uskuteční jen v případě dostatku finančních prostředků v rozpočtu domova Zadání pro: provozní útvar Cíl č. 4: Pokrýt celou budovu Wifi sítí Toto pokrytí umožní našim uživatelkám díky notebooku nebo tabletu domova případně vlastního kontakt s rodinou a přáteli prostřednictvím komunikačních programů. Předpokládané náklady na tuto akci jsou 26 tis.kč z prostředků organizace. Akce se uskuteční jen v případě dostatku finančních prostředků v rozpočtu domova. Zadání pro: provozní útvar Cíl č. 5: Instalovat změkčovač vody v kuchyni. Vzhledem k tvrdé vodě v našem zařízení dochází k usazování vodního kamene v kotlích v kuchyni, na topných tělíscích v konvektomatu apod. Řešením je instalace změkčovače vody což by mělo nápomoci např. i ke zkrácení doby vaření masa a zeleniny, snížení spotřeby mycích prášků atd. Předpokládané náklady na tuto akci jsou 24 tis.kč z prostředků organizace. Akce se uskuteční jen v případě dostatku finančních prostředků. Zadání pro: provozní útvar 3

4 Cíl č. 6: Provedení stavebních úprav v oblasti prádelny V roce 2012 došlo ke snížení počtu zaměstnanců v prádelně ze 4 na 1 a převedení praní prádla z velké části na dodavatelskou firmu. Prádelna se využívá již z menší části a je nutno provést stavební úpravy, které povedou k úsporám ve vytápění i ostatních energiích. Náklady na uvedenou akci odhadujeme na 27 tis. Kč z vlastních prostředků organizace. Zadání pro: provozní útvar Termín : do Cíl č. 7: Dále pokračovat ve vedlejší hospodářské činnosti V současné době organizace provozuje následující hospodářskou činnost: a) praní drobného prádla pro cizí s výnosem cca 25 tis. ročně (lékaři, vlastní zaměstnanci apod.) b) vaření obědů pro cizí strávníky c) provoz vlastního bufetu pro uživatelky i zaměstnance V roce 2013 bude organizace pokračovat v této vedlejší hospodářské činnosti a zajistí zisk alespoň ve výši roku Zadání pro : provozní útvar B) Naplňování hlavních cílů organizace Cíl č. 8: Zapracovat změny v souvislosti se zavedením sociálního modelu do všech směrnic a metodických pokynů Vzhledem k tomu, že došlo v roce 2012 ke snížení přepočteného stavu zaměstnanců na 60,5 zaměstnanců a k některým dalším organizačním změnám, je nutné tyto opět promítnout do směrnic a metodických pokynů ke standardům 1) Přepracovat všechny směrnice v souvislosti s probíhajícími změnami Termín : do ) Přepracovat všechny metodické pokyny ke standardům v souvislosti s probíhajícími změnami Zadání pro : vedoucí útvarů a úseků, skupinu pro zavádění standardů Cíl č. 9: Zavést změny v oblasti individuálního plánování Převedení kompetencí klíčových pracovníků na současné důvěrníky(pss). V souvislosti s tímto provést změny v pracovních náplní PSS a vedoucích sociálních úseků. Termín : do Zadání pro: vedoucí sociálních úseků, PSS, VÚSZ, ŘO Cíl č. 10: Pokračovat v zavádění alternativní komunikace do praxe 1) Propojit individuální plánování a alternativní komunikaci 2) Sjednotit postupy, které pracovníci užívají v přístupu u jednotlivých uživatelek 3) Pracovat na informačních materiálech v alternativní podobě (aktualizace, zjednodušení) 4) Zajistit větší informovanost pracovníků v této oblasti předávání informací na schůzkách s klíčovými pracovníky Zadání pro: Klíčové pracovníky a důvěrníky Termín: do : Cíl č. 11 : Zajišťovat informovanost veřejnosti a uživatelů o službě Domov Magnolie bude v roce 2013 zajišťovat informovanost veřejnosti a uživatelů o službě následujícím způsobem: 1) Aktualizace webových stránek : 3x ročně 4

5 2) Den otevřených dveří : do ) Schůzka s příbuznými: do ) Schůzka vedení s uživatelkami : 4x ročně 5) Účast na akci Lidé lidem : do Zadání pro : útvar sociálně zdravotní, provozní, ŘO Termíny plnění: viz výše Cíl č. 12 : Pokračovat ve spolupráci s dobrovolníky Domov Magnolie spolupracuje v oblasti dobrovolnické činnosti s organizací Adra a s dobrovolnickou organizací Hafík. V roce 2013 bychom chtěli mít cca 10 dobrovolníků Zadání pro : koordinátora dobrovolníků Cíl č.13 : Zavedení certifikovaného standardu nutriční péče do praxe Organizace již od roku 2011 pracuje na získání certifikátu standardu nutriční péče, který bude uživatelkám garantovat odpovídající nutriční výživu. Výživa uživatelek bude kvalifikovaně sledována analyzována a vyhodnocována. Standard bude garantovat a poskytovat, mimo jiné, kvalifikovaný odborný podklad (informace) o stavu výživy pro uživatelku, zdravotnická zařízení či rodinné příslušníky nebo osoby blízké. V roce 2013 projde organizace závěrečným auditem, který bude hodnotit podmínky pro získání certifikátu. Zadání pro : stravovací provoz a sociálně zdravotní provoz 5

6 C) Oblast lidských zdrojů Cíl č.14: Pokračovat v realizaci projektu Vzděláváním ke kvalitě v domově Magnolie Na základě zpracovaného projektu Domov Magnolie obdržel dotaci z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na realizaci projektu Vzděláváním ke kvalitě v Domově Magnolie. Tato dotace byla poskytnuta na období let Úkol v roce 2013 je zajištění plynulého dokončení realizace tohoto projektu. Zadání pro: útvar sociálně zdravotní Termín: dle plánu pro rok 2013 Cíl č. 15 : Zajistit supervize V roce 2013 bychom chtěli zavést průběžné supervize, které by se konaly 1x měsíčně. Sloužily by všem zaměstnancům domova. Supervize by se zaměřovaly na zvládání profesních nároků, zbavování stresů, společné řešení problému na pracovišti. Forma supervizí by byla skupinová i individuální. Ke splnění tohoto úkolu budou použity finanční prostředky organizace ve výši cca 60 tis. Kč/rok. Pokud se bude organizace potýkat s finančními problémy budou supervize úměrně tomu kráceny. Zadání pro: metodika,sociálního pracovníka Termín: do Cíl č. 16 : Splnit plán vzdělávání organizace Plán vzdělávání je samostatnou přílohou č.4 tohoto materiálu. Zadání pro : ŘO a všechny pracovníky Termín : D) Zabezpečení vnitřního kontrolního systému organizace Cíl č. 17: Plnit plán kontrol Pro rok 2013 dodržovat schválený vnitřní kontrolní systém. Zadání pro : vedoucí pracovníky dle směrnice o kontrolním systému Termín plnění : po celý rok 2013 dle rozpisu kontrol E) Rozvojové cíle organizace na léta Cíl č. 18: Prověřit možnost financování výstavby nového objektu domova Magnolie Hlídat dotační programy, které by mohly řešit financování výstavby nového objektu, jednat s MMO. Zadání pro : ředitelku organizace Termín plnění : do

7 Příloha č. 1 Organizační schéma organizace 7

8 8

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace V Y H O D N O C E N Í P L Á N U Č I N N O S T I Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh za rok 2011

Více

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace P L Á N Č I N N O S T I Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh na rok 2014 1 Obsah: Popis služby,

Více

Vyhodnocení plán činnosti. Domova pro seniory Kamenec, Slezská-Ostrava, příspěvkové organizace

Vyhodnocení plán činnosti. Domova pro seniory Kamenec, Slezská-Ostrava, příspěvkové organizace Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Vyhodnocení plán činnosti Domova pro seniory Kamenec, Slezská-Ostrava, příspěvkové organizace k 31.12.2011 1 OBSAH: A. ÚVOD 1. Název organizace

Více

PLÁN ČINNOSTI. Domova Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice

PLÁN ČINNOSTI. Domova Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice se sídlem Syllabova 9, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI Domova Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 9, Ostrava - Vítkovice na rok 203 ÚVOD : Domov Sluníčko,Ostrava-Vítkovice,příspěvková

Více

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Domov U jezera ZA ROK 2013 1 Základní informace o organizaci Název: Domov U jezera, příspěvková organizace

Více

Hodnocení činnosti a hospodaření za 1. pololetí roku 2011

Hodnocení činnosti a hospodaření za 1. pololetí roku 2011 Sirotčí 56, 703 00 Ostrava - Vítkovice PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hodnocení činnosti a hospodaření za 1. pololetí roku 2011 Předkládá : Ing. Pavla Drabinová ředitelka organizace 1 OBSAH Strana Tabulková část

Více

Plán činnosti příspěvkové organizace v oblasti sociální péče pro rok 2015

Plán činnosti příspěvkové organizace v oblasti sociální péče pro rok 2015 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 6 Třinec-Dolní Líštná Plán činnosti příspěvkové organizace v oblasti sociální péče pro rok 205 Listopad 204 ÚVOD 3. Název organizace,

Více

Vyhodnocení plánu činnosti. Domova pro seniory Kamenec, Slezská-Ostrava, příspěvkové organizace. k 31.12.2013

Vyhodnocení plánu činnosti. Domova pro seniory Kamenec, Slezská-Ostrava, příspěvkové organizace. k 31.12.2013 Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Vyhodnocení plánu činnosti Domova pro seniory Kamenec, Slezská-Ostrava, příspěvkové organizace k 31.12.2013 Leden 2014 1 OBSAH: A. ÚVOD

Více

Příloha č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2013. Poskytovaná služba: Domov pro seniory. 1. Popis zařízení

Příloha č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2013. Poskytovaná služba: Domov pro seniory. 1. Popis zařízení Příloha č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2013 Poskytovaná služba: Domov pro seniory 1. Popis zařízení Domov Březiny v Petřvaldě je tvořen komplexem čtyř ubytovacích pavilonů a správní budovy

Více

Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012. Poskytovaná služba: Domov pro seniory. 1. Popis zařízení

Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012. Poskytovaná služba: Domov pro seniory. 1. Popis zařízení Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012 Poskytovaná služba: Domov pro seniory 1. Popis zařízení Domov Březiny v Petřvaldě je tvořen komplexem čtyř ubytovacích pavilonů a správní budovy

Více

Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka

Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka Obsah: str. 3 str. 4 str. 7 str. 13 str. 16 str. 20 str. 24 str. 27 str. 29 str. 32 str. 36 str. 37 Základní údaje Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Více

o činnosti a hospodaření organizace

o činnosti a hospodaření organizace Domov pro seniory Trutnov R.Frimla 936 541 01 Trutnov IČO 701 53 906 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace rok 2013 1 1. Zhodnocení činnosti organizace Organizace byla zřízena jako samostatný

Více

Výroční zpráva 2013. Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb

Výroční zpráva 2013. Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb Výroční zpráva 2013 Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 3 1 VEDENÍ DOMOVA... 5 2 ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLAST... 6 2.1 Zdravotní úsek... 6 2.2 Sociální úsek... 7 2.3 Přehled

Více

Příloha č.1 k Výroční zprávě Domova Březiny, p.o., za rok 2012. Poskytovaná služba domov se zvláštním režimem. 1. Popis zařízení

Příloha č.1 k Výroční zprávě Domova Březiny, p.o., za rok 2012. Poskytovaná služba domov se zvláštním režimem. 1. Popis zařízení Příloha č.1 k Výroční zprávě Domova Březiny, p.o., za rok 2012 Poskytovaná služba domov se zvláštním režimem 1. Popis zařízení Domov Březiny v Petřvaldě je tvořen komplexem čtyř ubytovacích pavilonů a

Více

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za první pololetí roku 2013

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za první pololetí roku 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec - Dolní Líštná Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za první pololetí roku 2013 Zřizovatel: Město Třinec Právní forma:

Více

Koncepce rozvoje sociálních služeb pro období 2013-2016

Koncepce rozvoje sociálních služeb pro období 2013-2016 Koncepce rozvoje sociálních služeb pro období 2013 2016 únor 2013 Název: Sídlo: IČ: 71197699 Právní forma: Zřizovatel: Datum vzniku: 1. 1. 2004 Zápis v OR: Domov důchodců Prostějov Nerudova 1666/70, 796

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Obsah: str. 3 str. 4 str. 7 str. 12 str. 16 str. 20 str. 24 str. 27 str. 28 str. 29 str. 32 str. 36 str. 38 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování sociálních

Více

Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24

Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Plán činnosti na rok 2015 A. Úvod 1. Název: Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace.

Více

ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ČINNOSTI PRO ROK 2014

ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ČINNOSTI PRO ROK 2014 ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ČINNOSTI PRO ROK 2014 Zpracoval: Mgr. Marek Kyjovský, ředitel Ostrava leden 2015 1 ÚVOD 1. Název zařízení: Domov Korýtko, příspěvková organizace sídlem: Petruškova 2936/6, Ostrava

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 1 OBSAH: 1. Úvodní slovo ředitele Domova 2. Domov pro seniory Velké Březno v roce 2014

Více

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014 V rámci veřejné zakázky Udržení procesů plánování sociálních služeb na území ORP Vodňany zakázky: Jihočeská rozvojová o.p.s.

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace Polní 1 3, 682 01 Vyškov

Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace Polní 1 3, 682 01 Vyškov Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace Polní 1 3, 682 01 Vyškov Výroční zpráva za rok 2009 Vyškov 11. 3. 2010 Jana P á t k o v á ředitelka SSV, p. o. Základní informace Název příspěvkové organizace:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2014 Penzion pro seniory, příspěvková organizace, Lískovecká 86, Frýdek - Místek ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2014 Zpracoval: Ing. Chlebek Jaroslav leden 2015 ředitel penzionu - 1 - OBSAH 1)Vyhodnocení

Více

Výroční zpráva. Domov Příbor, příspěvková organizace. za rok 2013

Výroční zpráva. Domov Příbor, příspěvková organizace. za rok 2013 Výroční zpráva Domov Příbor, příspěvková organizace za rok 2013 Název zařízení: Domov Příbor, příspěvková organizace Adresa: Masarykova 542, Příbor 742 58. IČ: 488 04 878 Ředitel: Josef Škrobánek Telefon:

Více

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010 Zřizovatel: Město Třinec Právní forma: Příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Domov U jezera ZA ROK 2010 1 Název příspěvkové organizace, adresa, IČ, ředitel Název: Domov U jezera, příspěvková

Více

Výroční zpráva Domov Na Zámku Lysá nad Labem, příspěvková organizace

Výroční zpráva Domov Na Zámku Lysá nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva Domov Na Zámku Lysá nad Labem, 2014 Obsah 1. ÚVOD 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 3. VEŘEJNÝ ZÁVAZEK 5 4. POPIS REALIZACE SLUŽBY ORGANIZACE, PERSONÁL, VZDĚLÁVÁNÍ, FKSP 8 5. PŘEHLED KLIENTŮ STAVY,

Více

Výroční zpráva. Domov pro seniory Heřmanův Městec

Výroční zpráva. Domov pro seniory Heřmanův Městec Domov pro seniory Heřmanův Městec 2014 Výroční zpráva DOMOV PRO SENIORY HEŘMANŮV MĚSTEC ZŘIZOVATEL HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MASARYKOVO NÁM. 37, 538 03 HEŘMANŮV MĚSTEC www.domov-hm.cz Obsah I. SLOVO ŘEDITELKY...

Více