ČESKÁ UNIE PRO PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÁ UNIE PRO PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29

2 ČESKÁ UNIE PRO PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ Kdo jsme Posláním České unie pro podporované zaměstnávání je formulovat, šířit a podporovat myšlenku podporovaného zaměstnávání v České republice. Hlavní cíle Sdružovat poskytovatele a obhájce služeb podporovaného zaměstnávání Průběžně aktualizovat metodiku podporovaného zaměstnávání na základě nových poznatků a zkušeností a v souladu s požadavky Evropské unie pro podporované zaměstnávání (EUSE). Podporovat vznik a rozvoj nových poskytovatelů podporovaného zaměstnávání Prosazovat a obhajovat podporované zaměstnávání jako soubor služeb, bez kterých se otevřená společnost neobejde Být aktivním členem Evropské unie pro podporované zaměstnávání (EUSE) Šířit vzdělanost v oboru podporované zaměstnávání se zvláštním důrazem na potřeby členů Jednat ve prospěch podporovaného zaměstnávání s ústředními státními institucemi ČR, s reprezentanty nestátního sektoru, podnikatelské sféry atd. Nabídka služeb Vzdělávací programy a informační servis Školicího a znalostního centra České unie pro podporované zaměstnávání: Kurz pro pracovní konzultanty v podporovaném zaměstnávání, další vzdělávací aktivity pro pracovníky v oblasti PZ i pro širší odbornou veřejnost Zpravodaj IN zaměřený na podporované zaměstnávání, vychází čtyřikrát ročně Audity kvality v podporovaném zaměstnávání Zpracování koncepcí, metodik, strategií v oblasti podporovaného zaměstnávání, pracovní a sociální rehabilitace Kolokvia - odborná diskusní setkání nad tématem podporované zaměstnávání

3 ČESKÁ UNIE PRO PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ Podporované zaměstnávání Podporované zaměstnávání je časově omezená služba určená lidem, kteří hledají placené zaměstnání v běžném pracovním prostředí. Jejich schopnosti získat a zachovat si zaměstnání jsou přitom z různých důvodů omezeny do té míry, že potřebují individuální, osobní a průběžně poskytovanou podporu před i po nástupu do práce. Podporované zaměstnávání vychází z individuálních potřeb uchazečů o práci a jejich představ o vlastním pracovním uplatnění. Zaměřuje se na rozvoj pracovní kariéry uchazečů, které vede k aktivnímu přístupu k vlastnímu pracovnímu uplatnění. K uživatelům podporovaného zaměstnávání mohou patřit uchazeči o práci ohrožení dlouhodobou nezaměstnaností s kumulací více znevýhodňujících faktorů, nejčastěji s mentálním postižením. Základní informace Česká unie pro podporované zaměstnávání Sídlo: Studentská 3, 16 Praha 6 Tel: Web: Datum vzniku: Č. registrace MV ČR: VS/1-1/4441/-R IČO: Bankovní spojení: Komerční banka Praha 6, č. ú /1

4 ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE Členská základna Členskou základu tvoří 19 právnických osob: AGAPO Mesada, o.s. Agentura Osmý den (dříve JURTA,o.s.) Rytmus, o.s. Agentura Pondělí Rytmus Benešov, o.p.s. APPN, o.s. (Agentura Profesního Poradenství pro Neslyšící) Rytmus Chrudim, o.p.s. Agentura PZ při Diakonii ČCE v Litoměřicích Rytmus Liberec, o.p.s. Asistence, o.s. Sdružení "Piafa" ve Vyškově Česká abilympijská asociace, o.s. Společnost DUHA Fokus Mladá Boleslav Spolu Olomouc, o.s. FOKUS Vysočina TyfloCentrum Praha Formika, o.s.

5 ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 29 Noví členové Agentura profesního poradenství neslyšícím (APPN) rozšířila členskou základnu ČUPZ dne Ukončení členství V roce 29 ukončily své členství tyto agentury: Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. a Elim Vsetín. Změny v členství Agentura Osmý den, o.s. se formálně oddělila od Jurty, o.s. a od roku 29 působí v členské základně pod názvem Agentura Osmý den. Členská setkání Členská setkání v roce 29 se uskutečnila ve dnech a Kolokvium Vývoj počtu poskytovatelů PZ v ČR Dne se uskutečnilo speciální kolokvium určené výhradně pro členy ČUPZ. Předmětem kolokvia bylo připomínkování projektového záměru Práce se specifickými skupinami na trhu práce metodou PZ. 5 Aktuální situace PZ v ČR 35 Služba PZ nebyla v roce 29 poskytována v Karlovarském, Královehradeckém a Plzeňském kraji. Počet poskytovatelů PZ v rámci ČR se v průběhu roku 29 nezměnil, k je jich celkem 39. (viz graf)

6 ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE Spolupráce s EUSE a dalšími zahraničními partnery 9. konference Evropské unie pro podporované zaměstnávání Ústředními aktivitami první poloviny roku 29 byly přípravy 9. konference EUSE (European Union of Supported Employment). Konference EUSE se již tradičně konají každé dva roky v některé z členských zemích EUSE. Pokud nahlédneme do historie konferencí EUSE, zjistíme, že 9. konference EUSE v Praze byla po konferencích v Rotterdamu v Nizozemí v roce 1994, irském Dublinu (1995); norském Oslu (1997); Římu (1999); Edinburghu (21), Helsinkách (23), Barceloně (25) a Belfastu v Severním Irsku (27) první konferencí EUSE ve střední Evropě. Tým České unie pro podporované zaměstnávání zahájil přípravy této konference mezinárodního významu více než rok před jejím uskutečněním. Prvotní přípravy zahrnovaly především oslovování sponzorů, hledání vhodných konferenčních prostor, sestavování základních témat konference, vytváření webových stránek, registračních formulářů a propagačních brožur, komunikaci s výborem EUSE, získávání záštity významných politiků apod. Pokud jde o zášťitu nad konferencí, na evropské úrovni tuto záštitu převzal eurokomisař pro zaměstnanost pan Vladimír Špidla a za ČR tehdejší ministr práce a sociálních věcí pan Petr Nečas a primátor Hlavního města Prahy pan Pavel Bém. V druhé fázi příprav jsme se soustředili na obsah konference a s ním související výběr prezentujících. V této fázi sehrál významnou úlohu

7 ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 29 tzv. Tématický tým složený zejména z vedoucích pracovníků agentur PZ (Iva Fryšová a Pavla Baxová z pražského Rytmusu, Barbora Jančová z Formiky a Vlasta Stupková z Asistence), bez nichž by se nepodařilo docílit zajímavé sestavy seminářů a workshopů. Přípravy organizačně technického charakteru byly řešeny ve spolupráci s Kongresovým centrem v Praze, které bylo vybráno jako konečné místo konání konference. Webovou stránku konference vytvořila firma esports, která se zároveň k naší plné spokojenosti postarala o technickou stránku registrace delegátů konference. Nejen se správou dat v registrační databázi nám velmi pomohl Vojtěch Zima z Rytmusu Praha. Těsně před konferencí Česká unie pro PZ ještě hostila setkání výboru EUSE, na kterém bylo odhlasováno místo konání 1. konference EUSE v roce 211. Tímto místem byl zvolen Copenhagen v Dánsku. 9.konference Evropské unie pro podporované zaměstnávání se uskutečnila ve dnech v Kongresovém centru Praha. Konference se zúčastnilo 464 delegátů z 31 zemí světa. Své zastoupení měla většina evropských zemí, Spojené státy, Kanada, Austrálie, Nový Zéland, Rusko. Z České republiky se zúčastnilo 92 zástupců, převážně pracovníků neziskových organizací. Účastnilo se také 2 zástupců úřadů práce a několik představitelů Oddělení dalšího profesního vzdělávání a volby povolání, MPSV. Na konferenci zaznělo celkem 43 prezentací, které souvisely se 4 hlavními tématy konference: Metodologie v podporovaném zaměstnávání (PZ), Kvalita v PZ, Zapojení zainteresovaných skupin do PZ a Budoucnost podporovaného zaměstnávání. Každé

8 ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 29 z těchto čtyř hlavních témat konference bylo uvedeno klíčovou prezentací na plenárním zasedání. Poté následovalo 7-8 paralelních zasedání týkajících se daného tématu, které měly formu prezentací, workshopů nebo panelových diskusí. Jednotlivé příspěvky jsou k dispozici na webu Ve středu se uskutečnily, jak už je na konferencích EUSE zvykem, 4 praktické workshopy pro prvních 2 zaregistrovaných delegátů. Na základě zpětných vazeb od účastníků byl jednoznačným přínosem workshop Laury Owens (USA), zaměřený na zvyšování pracovních příležitostí pro osoby s těžším zdravotním postižením prostřednictvím spolupráce s podnikatelskou sférou. Čtvrteční program zahájil příspěvek Ing. Štefana Duháně, ředitele odboru politiky zaměstnanosti MPSV. Zazněla informace o ustanovení expertního panelu ministra práce a sociálních věcí, který by měl mj. řešit i využití podporovaného zaměstnávání v praxi a navrhnout pro něj legislativně využitelné náměty. Další zajímavou informací bylo sdělení, že MPSV připravuje projekt Práce se specifickými skupinami na trhu práce metodou podporovaného zaměstnávání, který by měl systémově řešit problematiku zaměstnanosti osob se znevýhodněním, a to prostřednictvím metody podporovaného zaměstnávání. Velký ohlas vzbudilo vystoupení spisovatele a stand-up komika Pelleho Sandstraka (Norsko), které bylo osobní zpovědí člověka žijícího s Tourettovým syndromem. Příběh evokující emoce i humor byl 4minutovou zkrácenou verzí Sandstrakovy tříhodinové hry Pan Tourett a Já, která se nedávno stala předlohou pro filmové zpracování.

9 ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 29 Ve čtvrtek odpoledne pak zazněl příspěvek Johana ten Geuzendama z Evropské komise, zaměřený na aktivity EU, které mají vyrovnávat příležitosti lidí se zdravotním postižením. Zdůraznil, že pracovní příležitosti na trhu práce jsou jednou z klíčových oblastí strategických dokumentů EU. Poté navazovala prezentace Mikea Evanse, prezidenta EUSE, týkající se aktivit Evropské unie pro podporované zaměstnávání (EUSE), které se podařilo realizovat mezi 8. konferencí EUSE v Belfastu a 9. konferencí EUSE v Praze. Jednou z klíčových aktivit bylo vytvoření programu umožňujícího stipendijní pobyty v různých evropských zemích (17 členů EUSE) určené pro zaměstnance agentur podporovaného zaměstnávání. Druhou velkou aktivitou bylo nastartování práce na společné evropské metodice podporovaného zaměstnávání. V pátek vystoupila Milena Johnová s prezentací o aspektech kvality, které jsou nezbytné pro rozvoj podporovaného zaměstnávání a obecně k naplnění cílů politiky zaměstnanosti. Závěrečná prezentace v rámci plenárního zasedání patřila Williamu Kiernenovi (USA). Obsah byl zaměřen na konfrontaci žádoucích cílů v oblasti podporovaného zaměstnávání se současnou praxí. Jako stěžejní cíl, ke kterému by úsilí všech zúčastněných v rámci PZ mělo směřovat, byla vytýčena taková práce, které si cení uživatel PZ, zaměstnavatel i společnost. Účastníci hodnotili 9. konferenci EUSE v Praze jako úspěšnou, 88% delegátů hodnotilo celkový dojem z konference jako velmi dobrý. Konference se uskutečnila za finanční podpory MPSV, Nadace Educa, společnosti Grafton a společnosti ČEZ. Dalšími sponzory konference byl Magistrát hl. města Prahy a společnost Becherovka.

10 ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 29 Setkání EUSE EUSE setkání na Mallorce, dubna 29 Výbor EUSE ratifikoval nové členství Švýcarské Asociace a Welšské Asociace v EUSE. ČUPZ prezentovala stav příprav mez inárodní konference v Praze. EUSE informovala o průběhu a výsledcích stipendijního programu pro pracovníky agentur PZ. Byl představen etický kodex EUSE. EUSE setkání v Praze května 29 ČUPZ u příležitosti pořádání 9. konference EUSE hostila také setkání výboru EUSE v Praze, v Kongresovém centru na Vyšehradě. Na setkání bylo odhlasováno, že příštím pořadatelem konference EUSE bude Dánská asociace a konference se uskuteční v červnu 21 v Copenhagenu. Dále byli odhlasováni představitelé EUSE v novém složení: prezident Mike Evans, vice-prezident Bengt Eklund, finančník Robert Elston a sekretářka Margaret Haddock. 3. Vzdělávací akce školícího a znalostního centra ČPUZ v roce 29 Kurz pro pracovní konzultanty V roce 29 proběhl vzhledem k pořádání 9.konference EUSE pouze podzimní běh Kurzu pro pracovní konzultanty, a to v termínech , , a Absolvovalo ho celkem 9 osob. Zmiňovaný běh kurzu proběhl již v rozšířené, inovované podobě. Obsah, forma a časové rozvržení kurzu byly přizpůsobeny požadavkům pro akreditaci MPSV a dne byla Akreditační komisi MPSV předložena žádost o akreditaci tohoto vzdělávacího programu. (Dne byla žádost o akreditaci schválena akreditační komisí MPSV.)

11 ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE Projekty Partnerství v projektu Pacifik II. ČUPZ byla v roce 29 partnerem v projektu Pacifik II. (NROS), realizovaném Rytmem Benešov. - Obecným cílem projektu bylo změnit situaci lidí převážně s mentálním postižením, kteří žijí dlouhodobě v ústavní péči a u nichž je možné doložit mnohostrannou diskriminaci při využívání běžných zdrojů společnosti. Partnerství v projektu Leonardo - Slovensko Partnerství v mezinárodním projektu Leonardo (SR, UK, ČR) Projekt zaměřených na problematiku standardů kvality a vzdělávání pracovníků PZ (přenos do slovenské praxe). 5. Informační servis Zpravodaj IN V roce 29 vyša 2 čísla Zpravodaje IN: říjen 29 a prosinec 29. Zpravodaj je rozesílán v elektronické podobě na adresy všech úřadů práce, většiny ústavů sociální péče a samozřejmě všem poskytovatelům PZ (a dalších vybraných služeb). Zpravodaj IN je zároveň uveřejněn na webových stránkách ČUPZ. Webová stránka V průběhu roku 29 došlo k rozšíření a aktualizaci informací na webu ČUPZ.

12 ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE Působení ČUPZ navenek Ústřední aktivitou v této oblasti byla výše zmíněná 9.konference EUSE, v rámci níž byla oslovena široká odborná veřejnost. Další významnou aktivitou v oblasti působení ČUPZ navenek byla účast jednatelky ČUPZ Zuzany Bajerové a předsedkyně ČUPZ Alexandry Zajíčkové na jednáních expertního panelu k problematice práce a zaměstnávání zdravotně postižených občanů, ustaveného ministrem Petrem Nečasem a vedeného poslancem Davidem Kafkou. Eliška El Mohammadi se zúčastnila meetingu s expertem OECD Thomasem Ebersoldem na téma Vzdělávání zdravotně postižených a zdravotně znevýhodněných žáků v ČR, kde prezentovala situaci v oblasti PZ v ČR a přispěla do diskuse o tranzitním programu. ČUPZ oslovila v rámci přípravy projektové žádosti Vzdělávání na míru odbory rozvoje sociálních služeb všech krajů ČR. Od třinácti z nich (s výjimkou Jihočeského kraje) získala ČUPZ pozitivní hodnocení ve vztahu k návaznosti podporovaného zaměstnávání na střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje. (Projektová žádost bohužel nebyla přijata z důvodu formálního nedostatku.) Součástí činnosti ČUPZ jsou také individuální konzultace poskytované zájemcům z řad potenciálních poskytovatelů PZ, studentů, zaměstnavatelů či uživatelů služby PZ. Ani rok 29 nebyl v tomto směru výjimkou. 7. Finanční zdroje Partnerství se Slovenskou unií pro PZ v projektu Leonardo 9. Konference EUSE

13 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT - NÁKLADY Spotřebované nákupy celkem Spotřeba materiálu Spotřeba energie Služby celkem Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby ,572 3, Osobní náklady celkem Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní náklady celkem Kursové ztráty Jiné ostatní náklady ,843 5,31 Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem Tvorba opravných položek Celkem 12 3

14 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT - VÝNOSY Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem Tržby z prodeje služeb 2 Ostatní výnosy celkem 5,718 5,718 5,718 5, Kursové zisky Jiné ostatní výnosy Přijaté příspěvky celkem Přijaté příspěvky (dary) Přijaté členské příspěvky Celkem 188 5,8 5,988 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ Provozní dotace celkem Provozní dotace Hodnoty jsou uváděny v tisících Kč. 29

Téma: Uskutečnilo se: Dobrá praxe: Dubnové setkání tematické sítě v rámci projektu PZ na cestě Evropou

Téma: Uskutečnilo se: Dobrá praxe: Dubnové setkání tematické sítě v rámci projektu PZ na cestě Evropou Ročník 9. Číslo 12. léto 2011 Téma: Dubnové setkání tematické sítě v rámci projektu PZ na cestě Evropou Uskutečnilo se: 10. konference Evropské unie pro podporované zaměstnávání 1 Dobrá praxe: A jak nám

Více

Téma: Pacifik II: Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů

Téma: Pacifik II: Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Ročník 8. Číslo 10. září 2010 Téma: Pacifik II: Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Uskutečnilo se: Poradci Rytmusu vystoupili na mezinárodním

Více

VÝROČNÍ Z P R Á VA2005

VÝROČNÍ Z P R Á VA2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA25 Úvodem Rok 25 byl pro naši organizaci QUIP - Společnost pro změnu přelomovým. Z malého, na dobrovolné práci založeného sdružení, které si pronajímalo jen externí pracovníky, se v roce

Více

INFORMACE O NAPLŇOVÁNÍ DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 V ROCE 2012 II.

INFORMACE O NAPLŇOVÁNÍ DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 V ROCE 2012 II. INFORMACE O NAPLŇOVÁNÍ DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 V ROCE 2012 II. 1. ÚVOD... 3 2. DEKÁDA ROMSKÉ INKLUZE NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI... 4 2.1 ŘÍDICÍ STRUKTURY DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE... 4 2.2 PŘEDSEDNICTVÍ

Více

výroční zpráva národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

výroční zpráva národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ráva výroční zpráva národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků NÚV 2013 výroční zpráva národního ústavu pro vzdělávání, školského

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2007 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 3 Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Více

Výroční zpráva Rady vlády pro udržitelný rozvoj za rok 2013

Výroční zpráva Rady vlády pro udržitelný rozvoj za rok 2013 II. Výroční zpráva Rady vlády pro udržitelný rozvoj za rok 2013 Vznik Rady: Rada byla zřízena usnesením vlády č. 778 ze dne 30. července 2003. Statut Rady byl schválen usnesením vlády č. 1111 ze dne 27.

Více

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450 TRIALOG (Brněnský institut rozvoje občanské společnosti) Orlí 20, Brno, 602 00, www.trialog-brno.cz, info@trialog-brno.cz, tel.: 542 221 501, fax: 542 221 502 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 3 Představení organizace...4

Více

institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách

institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách 2011 1 institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách Základní informace o sdružení INSTAND, o. s., institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách je dobrovolné,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

Zpravodaj CIP EQUAL. Nová výzva k předkládání žádostí

Zpravodaj CIP EQUAL. Nová výzva k předkládání žádostí ČÍSLO 4 BOJ S DISKRIMINACÍ NA TRHU PRÁCE Zpravodaj CIP EQUAL listopad 2007 Aktuální stav CIP EQUAL v ČR novinky Obsah 1 Aktuální stav CIP EQUAL novinky 4 Zajímavé výstupy projektů 10 Národní tématické

Více

Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí. Helena Kellerová hluchoslepá spisovatelka a publicistka Vážení přátelé, ráda

Více

Výroční zpráva 2012. Neziskovky.cz, o. p. s I pomáhat se musí umět!

Výroční zpráva 2012. Neziskovky.cz, o. p. s I pomáhat se musí umět! Výroční zpráva 2012 Neziskovky.cz, o. p. s I pomáhat se musí umět! OBSAH OBSAH...2 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 3 NEZISKOVKY.CZ STRUČNĚ, JASNĚ, VÝSTIŽNĚ... 4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 5 SPOLUPRÁCE A ČLENSTVÍ...

Více

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová (výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel). Co považuješ za významné události minulého

Více

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005 Národní rada zdravotně postižených ČR Kontakty TRAM 14,17 Výroční zpráva 2005 Vrbenského Plynární TRAM 5,12,15 BUS 102, 112, 201, 210 řů Železničá Argentinská ch Na Zátorá Janko vcova Par tyzá nsk á Nádraží

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT ROZHLEDNA SOCIÁLNÍ INTEGRACE Katalog příkladů dobré praxe

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

PROSAZUJEME TRANSPARENTNOST A SPOLEHLIVOST V NEZISKOVÉM SEKTORU

PROSAZUJEME TRANSPARENTNOST A SPOLEHLIVOST V NEZISKOVÉM SEKTORU PROSAZUJEME TRANSPARENTNOST A SPOLEHLIVOST V NEZISKOVÉM SEKTORU VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah 3 SLOVO PREZIDENTA 4 O AVPO ČR 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 HISTORICKÉ MILNÍKY 5 ČLENSTVÍ AVPO ČR V SÍTÍCH ENNA (The European

Více

BOJ S DISKRIMINACÍ NA TRHU PRÁCE. Zpravodaj CIP EQUAL

BOJ S DISKRIMINACÍ NA TRHU PRÁCE. Zpravodaj CIP EQUAL ČÍSLO 3 BOJ S DISKRIMINACÍ NA TRHU PRÁCE Zpravodaj CIP EQUAL říjen 2007 Aktuální stav CIP EQUAL v ČR - novinky Obsah 1 Aktuální stav CIP EQUAL v ČR 5 Zajímavé výstupy projektů 10 Národní tématické sítě

Více

centrum komunitní práce Ústí nad Labem výroční zpráva 2007

centrum komunitní práce Ústí nad Labem výroční zpráva 2007 centrum komunitní práce Ústí nad Labem výroční zpráva 2007 10 let Centra komunitní práce 1997 2007 Centrum komunitní práce Ústí nad Labem získalo v roce 2007 certifikát ČSN EN ISO 9001:2001. Projekty Centra

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

obsah Úvodní slovo ředitelky 1. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání - NOZV 2. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách - CEKAS

obsah Úvodní slovo ředitelky 1. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání - NOZV 2. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách - CEKAS Výroční zpráva 2013 obsah Úvodní slovo ředitelky 1. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání - NOZV 2. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách - CEKAS 3. Středisko podpory poradenských

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL 20. 6. 2008 Seznam zkratek Zkratka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. KAFIRA o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. KAFIRA o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 KAFIRA o.s. OBSAH Úvodní slovo ředitele 2 Základní údaje o organizaci 4 Poslání organizace 5 Cíle organizace 5 Komu jsou služby určeny 5 Poskytované služby 6 Zásady poskytování služeb

Více

(ČHV) 11. 05. 1990 21, 150 00 5 IČ:

(ČHV) 11. 05. 1990 21, 150 00 5 IČ: Výroční zpráva 2008 Datum první registrace: 11. 05. 1990 Právní forma: Sdružení IČ: 00539708 Bankovní spojení: ČSOB Praha 1 Číslo účtu: 108 433 / 0300 Adresa: Český helsinský výbor (ČHV) Štefánikova 21,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

Sjednocená organizace. nevidomých a slabozrakých. České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Sjednocená organizace. nevidomých a slabozrakých. České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým. MOTTO: Nejsme organizace, která za nevidomé rozhoduje a jedná; jsme nevidomí občané,

Více