VIII. mezinárodní vědecká konference Hospodářská politika v členských zemích Evropské unie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VIII. mezinárodní vědecká konference Hospodářská politika v členských zemích Evropské unie"

Transkript

1 PROGRAM KONFERENCE září 2010 Horský hotel Excelsior, Horní Lomná Středa :00 h Plenární zasedání Slavnostní zahájení Odborné úvodní přednášky Petr Zahradník Milan Žák Čtvrtek Sekce č. 1 Trh práce 9:00 h Milan Šimek POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE PO VSTUPU DO EU 9:15 h Eva Rievajová, Mária Husáková AKTUÁLNE OTÁZKY SÚČASNÉHO STAVU A VÝVOJA NA SLOVENSKOM TRHU PRÁCE 9:30 h Zuzana Potužáková NOVÉ SPOLKOVÉ ZEMĚ NĚMECKA VS. ČR - VÝVOJ TRHŮ PRÁCE 9:45 h Lenka Filipová, Zuzana Machová DETERMINANTY MEZD A SUBJEKTIVNÍ POŽADAVKY ŽEN A MUŽŮ NA VÝŠI MZDY 10:00 h Renáta Fajová MODEL FLEXICURITY 10:15 h Ľubica Černá FLEXIBILITA A ISTOTA NA TRHU PRÁCE 10:30 h Silvia Ošková RODOVÁ NEROVNOSŤ NA TRHU PRÁCE 10:45 h Vladimír Čubok ANALÝZA KONVERGENCE REGIONŮ A TRHŮ PRÁCE A ODLUKA OD SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM 1

2 Sekce č. 1 Trh práce, management 13:00 h Hana Poláčková TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ OTÁZKY PROTIINFLAČNEJ POLITIKY V SÚVISLOSTI S TRHOM PRÁCE 13:15 h Petr Juříček PODPORA A ROZVOJ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ V EVROPSKÉ UNII 13:30 h Ivana Mandysová SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES INTERESTS 13:45 h Dagmar Burdová ANALÝZA VLIVU MANAŽERSKÉHO MORÁLNÍHO HAZARDU NA ČESKOU EKONOMIKU 14:00 h Monika Hudáková OPTIMALIZÁCIA PROCESOV MANAŽÉRSTVA RIZÍK PRÍRODNÝCH KATASTROF V ÚZEMNÝCH OBVODOCH SAMOSPRÁVNYCH CELKOV SR 14:15 h Lucie Mandrlová PROCES ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V ČESKÉ REPUBLICE A V ZEMÍCH EU, ZEJMÉNA V NĚMECKU Sekce č. 1 Vnější hospodářská politika, znalostní společnost 15:00 h Pavel Nezval ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČR JAKO OBCHOD ČLENSKÉ ZEMĚ EU27 15:15 h Ingrid Majerová VÝVOJ ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČR PO VSTUPU DO EU 15:30 h Martina Šudřichová PROEXPORTNÍ POLITIKA VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU 15:45 h Bogusława Drelich-Skulska POLAND S FOREIGN TRADE IN THE PERIOD OF EUROPEAN UNION ENLARGEMENT 16:00 h Judita Táncošová INVESTIČNÁ ATRAKTÍVNOSŤ SLOVENSKA A PRIAME ZAHRANIČNÉ INVESTÍCIE 16:15 h Jacek Pyka SWOT ANALYSIS OF TOURISM DESTINATION POLAND INSIDE EU 16:30 h Rastislav Kazanský SÚČASNÉ PROBLÉMY BUDOVANIA ZNALOSTNEJ SPOLOČNOSTI 2

3 Sekce č. 2 Monetární politika Euro 9:00 h Mojmír Helísek THE EURO ADOPTION IN THE CZECH REPUBLIC DIFFICULTIES AND PERSPECTIVES 9:15 h Pavel Tuleja PŘIJETÍ EURA VE STÍNU KRIZE REÁLNÉ EKONOMIKY 9:30 h Andrzej Bisztyga THE PROCEDURAL AND MATERIAL PREREQUISITES OF THE INTRODUCTION OF THE EURO IN THE REPUBLIC OF POLAND 9:45 h Wawrzyniec Michalczyk THE CURRENCY POLICY OF POLAND ON ITS WAY TO THE EURO AN OVERVIEW 10:00 h Natalie Uhrová MĚNOVÁ POLITIKA ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY A EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY 10:15 h Ilja Skaunic INTEGRAČNÍ PROCESY V PLATEBNÍCH SYSTÉMECH V EVROPSKÉ UNII V V POSLEDNÍCH DVACETI LETECH A ZAPOJENÍ ČESKÉ REPUBLIKY DO TĚCHTO PROCESŮ 10:30 h Zuzana Kučerová KOMPARACE REFORMY FINANČNÍ REGULACE A DOHLEDU V EU A USA V REAKCI NA SVĚTOVOU FINANČNÍ KRIZI 10:45 h Stanislav Šaroch RIZIKA DLUHOVÉ DEFLACE V EUROZÓNĚ Sekce č. 2 Fiskální politika a daně 13:00 h Pavla Bednářová FISKÁLNÍ PRAVIDLA V EVROPSKÉ MĚNOVÉ UNII Z POHLEDU SOUČASNÉHO VÝVOJE EUROZÓNY 13:15 h Barbara Kubešová FISKÁLNÍ DISCIPLÍNA V MĚNOVÉ UNII 13:30 h Igor Kotlán DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ A EKONOMICKÝ RŮST V OECD 13:45 h Milan Kaštan EMPIRIE PROGRESIVITY OSOBNÍ DŮCHODOVÉ DANĚ VE VYBRANÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH EVROPSKÉ UNIE 14:00 h Iveta Špičková TAX GAP A JEJÍ VÝZNAM 14:15 h Milena Otavová DOPAD ÚČETNÍ REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ČR NA ÚČETNÍ METODY VYBRANÝCH ÚČETNÍCH JEDNOTEK 3

4 Sekce č. 2 Regionální politika 15:00 h Renata Maćkowska EU STRUCTURAL FUNDS AND THE ACTIVATION OF REGIONAL DEVELOPMENT 15:15 h Vladimír Gozora REGIONÁLNE DISPARITY V EKONOMICKOM A SOCIÁLNOM PROSTREDÍ 15:30 h Alžbeta Kucharčíková DISPARITY V EKONOMICKEJ VÝKONNOSTI REGIÓNOV SLOVENSKA 15:45 h Jan Nevima, Lukáš Melecký MOŽNOSTI HODNOCENÍ REGIONÁLNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI V ZEMÍCH VISEGRÁDSKÉ ČTYŘKY PROSTŘEDNICTVÍM EKONOMETRICKÉHO MODELU 16:00 h Alžbeta Ivaničková NOVÁ PARADIGMA POLITIKY SÚDRŽNOSTI EURÓPSKEJ ÚNIE PO ROKU :15 h Petr Klusáček, Stanislav Martinát, Tomáš Krejčí PROCESY DRUHÉ DEMOGRAFICKÉ REVOLUCE NA ÚZEMÍ VELKÝCH MĚST ČESKÉ REPUBLIKY (BRNA A OSTRAVY) S OHLEDEM NA PROBLEMATIKU VNITŘNÍCH MĚST Sekce č. 3 Ekonomický rozvoj nových členských zemí EU 9:00 h Zdeněk Šrein KOORDINACE HOSPODÁŘSKÝCH POLITIK A KOMPETENCE 9:15 h Tomáš Verner, Christiana Kliková MAKROEKONOMICKÁ VÝKONNOST A ÚČINNOST HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY ČR V OBDOBÍ PŘED VSTUPEM DO EU 9:30 h Petra Matějovská ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH KOMPARACE SE STÁTY EU V ROCE :45 h Emese Tokarčíková VÝZNAM EKOLOGICKEJ POLITIKY V KRAJINÁCH EÚ 10:00 h Pavlína Pellešová DOPADY KRIZE NA VYBRANE SUBJEKTY V EKONOMICE 10:15 h Elena Fifekova KVALITA EKONOMICKÉHO RASTU SLOVENSKEJ REPULIKY 10:30 h Edita Nemcová OPATRENIA PRIEMYSELNEJ POLITIKY EÚ A ICH APLIKÁCIA V ČASE SÚČASNEJ HOSPODÁRSKEJ KRÍZY 4

5 10:45 h Ivana Poluchová, Eva Pongráczová VYUŽITIE ŠTRUKTURÁLNYCH FONDOV NA ROZVOJ SOCIÁLNEJ EKONOMIKY V SR 11:00 h Michaela Pechová VÝVOJ V SLOVENSKOM ZDRAVOTNÍCTVE V OBDOBÍ Sekce č. 3 Ekonomický rozvoj nových členských zemí EU, lobbing 13:00 h Grażyna Michalczuk, Urszula Widelska COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES OF BEVERAGE SECTOR IN PODLASKIE VOIVODSHIP IN COMPARISON WITH THE INDUSTRY IN POLAND 13:15 h Grażyna Michalczuk, Urszula Widelska RELATIVE CAPITAL IN DEVELOPMENT OF FOOD INDUSTRY ON THE BASIS OF PODLASKIE VOIVODSHIP IN POLAND 13:30 h Przemyslaw Skulski THE USE OF OFFSETS IN EUROPEAN ARMS INDUSTRY THE POLISH PERSPECTIVE 13:45 h Michaela Tichá PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ A EKONOMICKÁ PROSPERITA ZEMĚ BÝVALÉHO SSSR 14:00 h Šárka Laboutková TRANSPARENTNOST V LOBBINGU 14:15 h Petr Vymětal JE REGULACE LOBBINGU JEN REGULACÍ LOBBUJÍCÍCH? Sekce č. 3 Politika vzdělávání, komunikace 15:00 h Silvie Chudárková VEŘEJNÁ ČISTÁ SOUČASNÁ HODNOTA INVESTIC DO VZDĚLÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ 15:15 h Armand Faganel BOLOGNA REFORM AND MARKET ORIENTATION OF EUROPEAN HIGHER EDUCATION 15:30 h Armand Faganel THE CASE OF SLOVENIAN QUALITY REFORM IN HIGHER EDUCATION 15:45 h Iveta Dudová, Simona Polonyová STRATEGICKÝ RÁMEC EFEKTÍVNOSTI A KVALITY VO VZDELÁVACEJ POLITIKE SR 5

6 16:00 h Bogumiła Barańska ACCESS TO INFORMATION IN THE PUBLIC SPHERE IN POLAND 16:15 h Veronika Vydrová INTERNETOVÁ KOMUNIKACE FIREM V ČR 16:30 h Hanne-Lore Bobáková VERBÁLNÍ KOMUNIKACE JAKO HOSPODÁŘSKÝ FAKTOR Pátek :30 h Slavnostní ukončení 6

Účetní dopady finanční krize v podnicích z pohledu auditora Ing. David Šrom Deloitte Audit s.r.o.

Účetní dopady finanční krize v podnicích z pohledu auditora Ing. David Šrom Deloitte Audit s.r.o. PROGRAM KONFERENCE AKTUÁLNÍ TRENDY PRO ROZVOJ EKONOMIKY A PODNIKÁNÍ V EU 14. - 15. 10. 2010, Karviná Čtvrtek 14. 10. 2010 09:00-10:00 Registrace účastníků 10:00-10:30 Zahájení konference - úvodní proslovy

Více

Mezinárodní vědecká konference. Program

Mezinárodní vědecká konference. Program Mezinárodní vědecká konference Program 3. 2. 4. 2. 2015 Rámcový program: 3. 2. 2015 08:30-10:30 prezence 10:30-12:30 zahájení konference, vstupní referáty, aula J1 12:30-14:00 oběd (v místě konání konference)

Více

PROGRAM KONFERENCE CONFERENCE PROGRAM

PROGRAM KONFERENCE CONFERENCE PROGRAM VI. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE DOKTORANDŮ A MLADÝCH VĚDECKÝCH PRACOVNÍKŮ 6 th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF DOCTORAL STUDENTS AND YOUNG SCIENTISTS KARVINÁ, 8. 11. 2013 PROGRAM KONFERENCE CONFERENCE

Více

EKONOMICKÁ FAKULTA VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

EKONOMICKÁ FAKULTA VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 2 OBSAH OBSAH Důležité události v životě fakulty 5 Část první: Fakulta a její organizace 6 Organizace fakulty a složení jejích orgánů

Více

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Analýza a řízení nákladů ve vybrané společnosti 1. Význam analýzy a řízení nákladů pro management podniku. 2. Metody a nástroje analýzy a řízení nákladů, kalkulační metody, podnikové plánování. 3. Analýza

Více

ČESKÉ BUDĚJOVICE. Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly a primátora statutárního města České Budějovice Mgr.

ČESKÉ BUDĚJOVICE. Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly a primátora statutárního města České Budějovice Mgr. PROGRAM MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE Udržitelný rozvoj IV. - Regionální politika a udržitelný rozvoj Evropské unie v programovacím období 2007-2013 a perspektivy rozvoje 2014-2020 21. 22.3.2013 ČESKÉ

Více

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Anna Kadeřábková 1 a kol. Abstrakt Příspěvek prezentuje přístupy použité

Více

DĚDINA, Jiří, ODCHÁZEL, Jiří. Management a moderní organizování firmy. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2007. 324 s. ISBN 978-80-247-2149-1.

DĚDINA, Jiří, ODCHÁZEL, Jiří. Management a moderní organizování firmy. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2007. 324 s. ISBN 978-80-247-2149-1. 1 z 14 8.10.2009 18:32 Knižní monografie HUČKA, Miroslav, MALÝ, Milan, OKRUHLICA, František. Správa společností. 1. vyd. Praha : Kenberg, 2007. 268 s. ISBN 978-80-903962-0-3. (Další autoři: ČVANČAROVÁ,

Více

GRANTOVÝ FOND VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

GRANTOVÝ FOND VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU GRANTOVÝ FOND VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ČERVEN 2006 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM Obsah: 1. Úvod 2. Orgány GF VŠEM a jejich personální složení 3. Činnost

Více

Informace Odborné knihovny MF

Informace Odborné knihovny MF Informace Odborné knihovny MF Dokumentační a informační bulletin Řada: Přehled nových knih Vydavatel: Ministerstvo financí, Odbor Personální Oddělení Finanční a ekonomické informace IČ 00006947 Technická

Více

Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. XVI. ročník mezinárodní odborné konference

Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. XVI. ročník mezinárodní odborné konference dopředného mikropohledu, daňový klín, náklady na kapitál, efektivní marginální daňová sazba, efektivní průměrná daňová sazba, spotřební daně, ekologické daně, daň ze zemn ího plynu, daň z pevných paliv,

Více

HRADECKÉ EKONOMICKÉ DNY 2008

HRADECKÉ EKONOMICKÉ DNY 2008 UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU VĚDECKÁ KONFERENCE HRADECKÉ EKONOMICKÉ DNY 2008 STRATEGIE ROZVOJE REGIONŮ A STÁTŮ HRADEC KRÁLOVÉ 5. A 6. ÚNORA 2008 SBORNÍK ABSTRAKTŮ HRADEC

Více

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2014 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné

Více

Doc. Ing. Olga Poláková, CSc

Doc. Ing. Olga Poláková, CSc Doc. Ing. Olga Poláková, CSc Zaměstnání 2005 nyní Metropolitní univerzita Praha (dřívější název Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze) - docentka 1967-2007 Vysoká škola ekonomická

Více

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration No. 30 (1/2014) Vol. XXI SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics

Více

Hradecké ekonomické dny 2009

Hradecké ekonomické dny 2009 Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2009 Ekonomický rozvoj a management regionů Hradec Králové 3. a 4. února 2009 Sborník příspěvků Díl

Více

HRADECKÉ EKONOMICKÉ DNY 2007/II SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ EKONOMICKÝ RŮST A ROZVOJ REGIONŮ UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU

HRADECKÉ EKONOMICKÉ DNY 2007/II SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ EKONOMICKÝ RŮST A ROZVOJ REGIONŮ UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU VĚDECKÁ KONFERENCE HRADECKÉ EKONOMICKÉ DNY 2007/II EKONOMICKÝ RŮST A ROZVOJ REGIONŮ HRADEC KRÁLOVÉ 6. A 7. ÚNORA 2007 SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ HRADEC

Více

MINISTERSTVO FINANCÍ Oddělení finančních a ekonomických informací Informace odborné knihovny Přehled nových knih 10/2006 srpen 2006 Praha

MINISTERSTVO FINANCÍ Oddělení finančních a ekonomických informací Informace odborné knihovny Přehled nových knih 10/2006 srpen 2006 Praha MINISTERSTVO FINANCÍ Oddělení finančních a ekonomických informací Informace odborné knihovny Přehled nových knih 10/2006 srpen 2006 Praha Vážení čtenáři, dostáváte do rukou další číslo našeho periodika,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Informace o využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum v roce 2014 1 Obsah Výkaz... 3 Slovní zhodnocení přínosu specifického vysokoškolského výzkumu na VŠE...

Více

NOVÉ TRENDY NOVÉ NÁPADY 2011

NOVÉ TRENDY NOVÉ NÁPADY 2011 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo NOVÉ TRENDY NOVÉ NÁPADY 2011 Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Pod záštitou rektora SVŠE prof. PhDr. Kamila Fuchse, CSc. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ

Více

Jazyková korektura nebyla provedena. Za obsah a úplnost citací odpovídají vedoucí ústavů VŠKE, a. s. Název: Ročenka 2011 Vydavatel: Vysoká škola

Jazyková korektura nebyla provedena. Za obsah a úplnost citací odpovídají vedoucí ústavů VŠKE, a. s. Název: Ročenka 2011 Vydavatel: Vysoká škola Ročenka 2011 Seznam publikací a zpráv zveřejňující výsledky vědecké a odborné práce členů akademické obce Vysoké školy Karla Engliše, a. s. za rok 2011 Brno 2012 Jazyková korektura nebyla provedena. Za

Více

A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech

A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech (Publications in International Scientific Journals) 1.Mandysová I.: Providing services in the region. Acta Oeconomica Cassoviensia No 6.Košice 2002, s.98-105,

Více

Vydáno v roce: 2011 Vydání: první ISBN 978-80-86710-35-8

Vydáno v roce: 2011 Vydání: první ISBN 978-80-86710-35-8 Ročenka 2010 Seznam publikací a zpráv zveřejňující výsledky vědecké a odborné práce členů akademické obce Vysoké školy Karla Engliše, a.s. za rok 2010 Brno 2011 Jazyková korektura nebyla provedena. Za

Více

Inovační vouchery. Vysoká škola ekonomická v Praze

Inovační vouchery. Vysoká škola ekonomická v Praze k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Inovační vouchery Vysoká škola ekonomická v Praze Úvodní slovo rektorky VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze je největší veřejnou vysokou školou ekonomického zaměření

Více

k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Inovační vouchery

k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Inovační vouchery k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Inovační vouchery Vysoká škola ekonomická v Praze Úvodní slovo rektorky VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze je největší veřejnou vysokou školou ekonomického zaměření

Více

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA EURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ A REGIONÁLNEHO ROZVOJA DIPLOMOVÁ PRÁCA. 2008 Bc.

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA EURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ A REGIONÁLNEHO ROZVOJA DIPLOMOVÁ PRÁCA. 2008 Bc. SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA EURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ A REGIONÁLNEHO ROZVOJA DIPLOMOVÁ PRÁCA 2008 Bc. Marie Čevorová 0 SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE Rektor: prof. Ing.

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 ČERVEN 2008 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení

Více

MINISTERSTVO FINANCÍ Oddělení finančních a ekonomických informací Informace odborné knihovny Přehled nových knih 6/2006 květen 2006 Praha

MINISTERSTVO FINANCÍ Oddělení finančních a ekonomických informací Informace odborné knihovny Přehled nových knih 6/2006 květen 2006 Praha MINISTERSTVO FINANCÍ Oddělení finančních a ekonomických informací Informace odborné knihovny Přehled nových knih 6/2006 květen 2006 Praha Vážení čtenáři, dostáváte do rukou další číslo našeho periodika,

Více

I. bianuální konference ČSE

I. bianuální konference ČSE I. bianuální konference ČSE První bianuální konference České společnosti ekonomické proběhla na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze v sobotu 18. listopadu roku 2000. Jednání zahájil úvodním slovem prezident

Více

REGIONÁLNÍ A STRUKTURÁLNÍ POLITIKA (POLITIKA SOUDRŽNOSTI) EVROPSKÉ UNIE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ A STRUKTURÁLNÍ POLITIKA (POLITIKA SOUDRŽNOSTI) EVROPSKÉ UNIE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013 REGIONÁLNÍ A STRUKTURÁLNÍ POLITIKA (POLITIKA SOUDRŽNOSTI) EVROPSKÉ UNIE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013 René Wokoun V článku je stručně zmíněn vývoj regionální a strukturální politiky (politiky soudržnosti

Více