j e d n o t n ý vizuální styl vimperk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "j e d n o t n ý vizuální styl vimperk"

Transkript

1 j e d n o t n ý vizuální styl vimperk

2

3 obsah 1 logo 2 písmo 3 tiskoviny 4 orientační systém 5 propagační materiály

4 1logo

5 logo 1 1 PANTONE 124 C CMYK RGB PANTONE black C CMYK RGB Základní prvek jednotného vizuálního stylu je značka, logo tvořené hlavní dominantou vimperského zámku. Je to věž s hodinami umístěná v hlavním průčelí zámku, sloužící zároveň jako vstupní brána do zámeckého komplexu. Logo tedy tvoří stylizovaná věž ve spojení se slovním označením Vimperk. Značka je potom vysázena písmem Myriad Pro Bold. Jednotný vizální styl slouží k vnější i vnitřní prazentaci. Koncepce vizuální komunikace se opírá o základní prvky, kterými jsou logo, písmo a barva. Manuál slouží zároveň jako předpis nebo návod pro realizaci jednotlivých součástí vizuálního stylu. Základní barevná varianta loga existuje pouze v pozitivní verzi. Lze ji použít na bílém podkladu, vyjímečně (nesmí být ohrožena čitelost loga) se může aplikovat do 20% sytosti podkladové barvy. Logo není povoleno nově konstruovat.

6 logo inverzní barevná varianta 1 2 PANTONE 124 C CMYK RGB PANTONE 424 C CMYK RGB Inverzní barevná varianta značky je vždy bílá, shodná s černobílou inverzí. Aplikuje se na podklad okrového odstínu shodného s odstínem písma u základní barevné varianty loga. Jako doplňková inverzní barevná varianta je použita barva šedá v přímé PANTONE barvě. Logo není povoleno nově konstruovat.

7 logo černobílá varianta inverzní černobílá varianta 1 3 PANTONE black C CMYK RGB Jednobarevná varianta značky, loga se používá u černobílého tisku. Pozitivní verze je vždy černá. Lze ji alikovat do 20% sytosti podkladu. Inverzní verze loga je shodná s inverzní barevnou variantou, je vždy bílá. Na rozdíl od černého loga ji lze aplikovat na různý barevný podklad.

8 logo pravoúhlá orthogonální síť 1 4 Pravoúhlá orthogonální síť slouží k přesnějšímu přenosu loga. Pomocí čtverců se značka, logo dá zmenšovat i zvětšovat ve správném poměru.

9 logo ochranná zóna 1 5 = x 1x 1x 2x 1,5 x Ochranná zóna definuje minimální prostor v blízkosti loga, který nesmí být narušen žádným jiným prvkem. Další doplňkové texty, fotografieči jiné je nutno umístit za vytyčený prostor. Vymezuje také vzdálenost loga od okraje plochy ve které má být umístěn. Ochranná zóna loga je uvedena na této stránce, měrnou jednotkou je šířka střechy věže = x.

10 logo rozměrová řada 1 6 minimální velikost minimální velikost 50% 50% 100% 100% Rozměrová řada loga se představuje v několika základních velikostech. Minimální velikost lze použít na vizitky (ne však menší, ztrácí se čitelnost textu), 50% velikost pak na základní rozměry obálek a na tiskovinách A4.

11 logo použití na podkladové ploše 1 8 Podklad základní barevné varianty loga je bílý. Pro barevné podklady se používá inverzní jednobarevná, bílá, varianta loga. Vyjímky tvoří barevné podklady do 20% sytosti podkladové barvy a to jen v základní inverzní nebo doplňkové inverzní barvě. Barevné podklady se musí vždy vybírat velice citlivě, nesmí být porušena čitelnost loga a jeho estetické hodnoty.

12 logo zakázané varianty 1 9 V mperk Podoba loga je přesně definována. Značka, logo se používá v souladu s manuálem jednotného vizuálního stylu. Nesmí docházet k jeho deformaci nebo zkreslení. Musí být dodržena danná barevnost a ochranná zóna. Logo není povoleno nově konstruovat.

13 rastr variantní řešení 1 10 Grafický rastr se používá jako dekorace jednotného vizuálního stylu zámku Vimperk. Nenajde své uplatnění ve značce, logu, respektive jeho používání ve značce není povoleno. Grafický rastr najde své uplatnění např: v podobě rubobé strany vizitek a jiných tiskovin. Nikdy se nepovyšuje ned typografii, slouží jako doplněk vizuálního stylu. Rastr jemožno použít v 100% až 10% sytosti základní barvy.

14

15 2písmo

16 písmo základní 2 1 Myriad abcdefghchijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHCHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ áăâäàāåãćčďéěêëėèēğģíîïìīķĺľļńňņñ óôöòőōõŕřŗśšșťţúûüùűūůýÿźžż ÁĂÂÄÀĀÅÃĆČĎĐÉĚÊËĖÈĒĞĢÍÎÏİÌĪĶĹĽĻŃŇ ŅÑÓÔÖÒŐŌÕŔŘŖŚŠȘŤŢÚÛÜÙŰŪŮÝŸŹŽŻ!"#$%& 9 12 MYRIAD Jednotný vizuální styl je velmi důležitou součástí prezentace instituce na veřejnosti. Kvalitní zpracování podporuje její jednotu a stabilitu, zvyšuje povědomí o existenci a vyvolává na veřejnosti pocit solidnosti a důvěryhodnosti. Základní prvky jednotného vizuálního stylu jsou logo, písmo a barva. Myriad Black abcdefghchijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHCHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ áăâäàāåãćčďéěêëėèēğģíîïìīķĺľļńňņñ óôöòőōõŕřŗśšșťţúûüùűūůýÿźžż ÁĂÂÄÀĀÅÃĆČĎĐÉĚÊËĖÈĒĞĢÍÎÏİÌĪĶĹĽĻŃŇ ŅÑÓÔÖÒŐŌÕŔŘŖŚŠȘŤŢÚÛÜÙŰŪŮÝŸŹŽŻ!"#$%& MYRIAD BOLD Jednotný vizuální styl je velmi důležitou součástí prezentace instituce na veřejnosti. Kvalitní zpracování podporuje její jednotu a stabilitu, zvyšuje povědomí o existenci a vyvolává na veřejnosti pocit solidnosti a důvěryhodnosti. Základní prvky jednotného vizuálního stylu jsou logo, písmo a barva. Základním písmem je Myriad Pro Regular. Je to čitelný bezserifový font, který je použit v textovém označení loga. Pro dostatečné rozlišení byly zvoleny dva řezy písma, základní Myriad Pro Regularpro sazbu běžných textů, pro zvýraznění Myriad Pro Bold. Ukázka sazby ze základního písma je v jedné z nejužívanějších velokostí a s vhodným meziřádkovým prokladem. Světlost mezi řádky je velmi důležitá pro snané čtení.

17 písmo doplňkové 2 2 Times abcdefghchijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHCHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ áăâäàāåãćčďéěêëėèēğģíîïìīķĺľļńňņñ óôöòőōõŕřŗśšșťţúûüùűūůýÿźžż ÁĂÂÄÀĀÅÃĆČĎĐÉĚÊËĖÈĒĞĢÍÎÏİÌĪĶĹĽĻŃŇ ŅÑÓÔÖÒŐŌÕŔŘŖŚŠȘŤŢÚÛÜÙŰŪŮÝŸŹŽŻ!"#$%& 9 12 TIMES Jednotný vizuální styl je velmi důležitou součástí prezentace instituce na veřejnosti. Kvalitní zpracování podporuje její jednotu a stabilitu, zvyšuje povědomí o existenci a vyvolává na veřejnosti pocit solidnosti a důvěryhodnosti. Základní prvky jednotného vizuálního stylu jsou logo, písmo a barevnost. Times Bold abcdefghchijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHCHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ áăâäàāåãćčďéěêëėèēğģíîïìīķĺľļńňņñ óôöòőōõŕřŗśšșťţúûüùűūůýÿźžż ÁĂÂÄÀĀÅÃĆČĎĐÉĚÊËĖÈĒĞĢÍÎÏİÌĪĶĹĽĻŃŇ ŅÑÓÔÖÒŐŌÕŔŘŖŚŠȘŤŢÚÛÜÙŰŪŮÝŸŹŽŻ!"#$%& TIMES BOLD Jednotný vizuální styl je velmi důležitou součástí prezentace instituce na veřejnosti. Kvalitní zpracování podporuje její jednotu a stabilitu, zvyšuje povědomí o existenci a vyvolává na veřejnosti pocit solidnosti a důvěryhodnosti. Základní prvky jednotného vizuálního stylu jsou logo, písmo a barva. Jako doplňkové písmo byl zvolen Times pro svou snadnou dostupnost v běžných textových editorech. Při volbě doplňkových písem je vhodnější se odlišit a nehledat fonty podobné základnímu písmu. Pro použití jsou nevhodná písma se sníženou čitelností. Ukázka sazby z doplňkového písma Times v jedné z nejužívanějších velikostí a s nejvhodnějším meziřádkovým prokladem. Světlost mezi řádky je velmi důležitá pro snadné čtení a není vhodné ji zmenšovat.

18 3tiskoviny

19 tiskoviny vizitky Máje 260, Vimperk fax mobil Ing. Antonín Dvořák správce zámku Ing. Jméno Příjmení Příjmení ekonomka Zámecká 111, Vimperk fax tel mobil

20 tiskoviny dopisní papír % zmenšení Vážený pan Jméno Příjmení Na Doubkové 1043/ Praha 5 V Plzni, dne Vážný Jméno Příjmení Základní prvek jednotného vizuálního stylu je značka, logo tvořené hlavní dominantou vimperského zámku. Je to věž s hodinami umístěná v hlavním průčelí zámku, sloužící zároveň jako vstupní brána do zámeckého komplexu. Logo tedy tvoří stylizovaná věž ve spojení se slovním označením zámku Vimperk. Značka, logo je potom vysázeno písmem Myriad Pro Bold v základní barevné podobě značky. Jednotný vizální styl slouží k vnější i vnitřní prazentaci. Koncepce vizuální komunikace se opírá o základní prvky, kterými jsou logo, písmo a barva. Manuál slouží zároveň jako předpis nebo návod pro realizaci jednotlivých součástí vizuálního stylu. Základní barevná varianta loga existuje pouze v pozitivní verzi. Lze ji použít na bílém podkladu, vyjímečně (nesmí být ohrožena čitelost loga) se může aplikovat do 20% sytosti podkladové barvy. Děkuji Jméno Příjmení 1. Máje 260, Vimperk, fax , mobil , bankovní spojení KB Vimperk /0000

21 tiskoviny dopisní papír - varianta % zmenšení Vážený pan Jméno Příjmení Na Doubkové 1043/ Praha 5 1. Máje 260, Vimperk, fax , mobil , bankovní spojení KB Vimperk /0000

22 tiskoviny obálk DL 3 4 Zámecká 111, Vimperk Vážený pan Jméno Příjmení Na Doubkové 1034/ Praha 5 obálka DL 100%

23 tiskoviny obálka 3 5 Zámecká 111, Vimperk obálka DL 25% zmenšení vnitřní slavnostní potisk Vážený pan Jméno Příjmení Na Doubkové 1034/ Praha 5 obálka DL 25% zmenšení

24 tiskoviny obálka C5 3 6 Zámecká 111, Vimperk Vážený pan Jméno Příjmení Na Doubkové 1034/ Praha 5 obálka C5 100%

25 tiskoviny obálka C4 3 7 Zámecká 111, Vimperk Vážený pan Jméno Příjmení Na Doubkové 1034/ Praha 5 obálka C4 75%

26 tiskoviny obálka C4 3 7 obálka C4 50% zmenšení barevný vnitřní potisk

27 tiskoviny desky Máje 260, Vimperk, fax , mobil , zmenšeno na 30%

28 tiskoviny desky - varianta Máje 260, Vimperk, fax , mobil , zmenšeno na 30%

29 tiskoviny info brožura 3 9 zmenšeno o 25% o zámku Vimperk 1. Máje 260, Vimperk, fax , mobil ,

30 tiskoviny info brožura - varianty 3 10 o zámku Vimperk o zámku Vimperk o zámku Vimperk 1. Máje 260, Vimperk, fax , mobil , 1. Máje 260, Vimperk, fax , mobil , zmenšeno o 60%

31 tiskoviny info brožura - vnitřní dvoustrana historie zámku historie zámkuibh enisisl ea facil ullaore feum dit in eu facilla feugueril inisit eliquipit nulluptat atis enis nullamc onsenit venissisisim qui et euis autat aute mincilisi. Vullutpat, quis eugait, quamcortin heniat nonsent iliquis cilisse niamet alissed modipis nulluptatio consequi bla conse vel ulla mkjhbgt bvgf vfdcxs historie zámku historie zámkuibh enisisl ea facil ullaore feum dit in eu facilla feugueril inisit eliquipit nulluptat atis enis nullamc onsenit venissisisim qui et euis autat aute mincilisi. Vullutpat, quis eugait, quamcortin heniat nonsent iliquis cilisse niamet alissed modipis nulluptatio consequi bla conse vel ulla mkjhbgt bvgf vfdcxs zámecká zahrada historie zámkuibh enisisl ea facil ullaore feum dit in eu facilla feugueril inisit eliquipit nulluptat atis enis nullamc onsenit venissisisim qui et euis autat aute mincilisi. resturece Iquisim dit lan vulputetum augiat. Ut nos ex etumsan utpat, cor sit alit ullam vullam niat vel incing eu feum velenit acincip estrud exeriureet ipsum irilla facil ing et nullaore dolore ting eu facipit aute duis nulputp atueriure etuerosto do cortis numsan hent at augait nonse tatet utpat praeseq uipissed min utat lam nos nibh euisl utpatin veliquissi exer suscil ea faccumsandre conullandrem quis nulla feugiam zzrit incidunt Acin velenim iriliquat la facincidunt vullamconum nos num dolesectet volumsandre enibh exero ero dolor aliquamet nulputetum volessenibh ex ercilit velesto eum quatis diametue erat, quiscinis non vel ilisl ulla consecte velessequat ut wis alis Ignisim nosto consent acing exer augiamconse consectet nonsequis am delenismod eugiatet nibh ea auguerostio dionull ummodit illamet, sum ilis ex er alit duis ad tatuer inibh eros essequat. Ut ute magnit lore con henim iusci blamcon zámecké ubytování Iquisim dit lan vulputetum augiat. Ut nos ex etumsan utpat, cor sit alit ullam vullam niat vel incing eu feum velenit acincip Iquisim dit lan vulputetum augiat. Ut nos ex etumsan utpat, cor sit alit ullam vullam niat vel incing eu feum velenit acincip estrud exeriureet ipsum irilla facil ing et nullaore dolore ting eu facipit aute duis nulputp atueriure etuerosto do cortis numsan hent at augait nonse tatet utpat praeseq uipissed min utat lam nos nibh euisl utpatin veliquissi exer suscil ea faccumsandre conullandrem quis nulla feugiam zzrit incidunt Acin velenim iriliquat la facincidunt vullamconum nos num dolesectet volumsandre enibh exero ero dolor aliquamet nulputetum volessenibh ex ercilit velesto eum quatis diametue Iquisim dit lan vulputetum augiat. Ut nos ex etumsan utpat, cor sit alit ullam vullam niat vel incing eu feum velenit acincip Iquisim dit lan vulputetum augiat. Ut nos ex etumsan utpat, cor sit alit ullam vullam niat vel incing eu feum velenit acincip estrud exeriureet ipsum irilla facil ing et nullaore dolore ting eu facipit aute duis nulputp atueriure etuerosto do cortis numsan hent at augait nonse tatet utpat praeseq uipissed min utat lam nos nibh euisl utpatin veliquissi exer suscil ea faccumsandre conullandrem quis nulla feugiam zzrit incidunt Acin velenim iriliquat la facincidunt vullamconum nos num dolesectet volumsandre enibh exero ero dolor aliquamet nulputetum volessenibh ex ercilit velesto eum quatis diametue resturece Iquisim dit lan vulputetum augiat. Ut nos ex etumsan utpat, cor sit alit ullam vullam niat vel incing eu feum velenit acincip estrud exeriureet ipsum irilla facil ing et nullaore dolore ting eu facipit aute duis nulputp atueriure etuerosto do cortis numsan hent at augait nonse tatet utpat praeseq uipissed min utat lam nos nibh euisl utpatin veliquissi exer suscil ea faccumsandre conullandrem quis nulla feugiam zzrit incidunt Acin velenim iriliquat la facincidunt vullamconum nos num dolesectet volumsandre enibh exero ero dolor aliquamet nulputetum volessenibh ex ercilit velesto eum quatis diametue erat, quiscinis non vel ilisl ulla consecte velessequat ut wis alis Ignisim nosto consent acing exer augiamconse consectet nonsequis am delenismod eugiatet nibh ea auguerostio dionull ummodit illamet, sum ilis ex er alit duis ad tatuer inibh eros essequat. Ut ute magnit lore con henim iusci blamcon zámecké ubytování Iquisim dit lan vulputetum augiat. Ut nos ex etumsan utpat, cor sit alit ullam vullam niat vel incing eu feum velenit acincip Iquisim dit lan vulputetum augiat. Ut nos ex etumsan utpat, cor sit alit ullam vullam niat vel incing eu feum velenit acincip estrud exeriureet ipsum irilla facil ing et nullaore dolore ting eu facipit aute duis nulputp atueriure etuerosto do cortis numsan hent at augait nonse tatet utpat praeseq uipissed min utat lam nos nibh euisl utpatin veliquissi exer suscil ea faccumsandre conullandrem quis nulla feugiam zzrit incidunt Acin velenim iriliquat la facincidunt vullamconum nos num dolesectet volumsandre enibh exero ero dolor aliquamet nulputetum volessenibh ex ercilit velesto eum quatis diametue doprava Iquisim dit lan vulputetum augiat. Ut nos ex etumsan utpat, cor sit alit ullam vullam niat vel incing eu feum velenit acincip estrud exeriureet ipsum irilla facil ing et nullaore dolore ting eu facipit aute duis nulputp atueriure etuerosto do cortis numsan hent at augait nonse tatet utpat praeseq uipissed min utat lam nos nibh euisl utpatin veliquissi exer suscil ea faccumsandre conullandrem quis nulla feugiam zzrit incidunt zámecká kaple Iquisim dit lan vulputetum augiat. Ut nos ex etumsan utpat, cor sit alit ullam vullam niat vel incing eu feum velenit acincip estrud exeriureet ipsum irilla facil ing et nullaore dolore ting eu facipit aute duis nulputp atueriure etuerosto do cortis numsan hent at augait nonse tatet utpat praeseq uipissed min utat lam nos nibh euisl utpatin veliquissi exer suscil ea faccumsandre conullandrem quis nulla feugiam zzrit incidunt Acin velenim iriliquat la facincidunt vullamconum nos num dolesectet volumsandre enibh exero ero dolor aliquamet nulputetum volessenibh ex ercilit velesto eum quatis diametue huhulák Iquisim dit lan vulputetum augiat. Ut nos ex etumsan utpat, cor sit alit ullam vullam niat vel incing eu feum velenit acincip estrud exeriureet ipsum irilla facil ing et nullaore dolore ting eu facipit aute duis nulputp atueriure etuerosto do cortis zmenšeno o 50%

32 tiskoviny jídelní lístek 3 12 restaurace U věže buřty s cibulí sekaná vepřová nakládaný hermelín buřty na pivu restaurace U věže Vimperk, fax , mobil , vnitřní dvoustrana zmenšeno o 25%

33 4orientační systém

34 orientační systém směrovky 4 1 ««kaple sv. Josefa «ÄÅ ««««restaurace «toalety horní nádvoří «««

35 5propagační materiály

36 propagační materiál 5 1

37 propagační materiál 5 2 poznámkový blok poznámkový blok A6 zmenšení 50% poznámkový blok pokoj č. 15 návštěvník hotelu VIP VIP zámečtí hosté zámečtí hosté

38 propagační materiál 5 3 o zámku Vimperk 1x DVD o zámku Vimperk info CD špendlík do klopy propisovací tužky

39 propagační materiály pohlednice 5 4 zmenšeno o 50%

40 zám v mpek erk v m perk zá mpmeekrk

41

42 jednotný vizuální styl Vimperk klauzurní práce ZS Petra Novotná Stránská grafický design U06071 Západočeská univerzita v Plzni

43

O P P O P P OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

O P P O P P OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA OPERČNÍ PROGRM OPERČNÍ PRH PROGRM PRH DPTBILITONURENCESCHOPNOST g r a f i c k ý m a n u á l z n a č e k a j e d n o t n é h o v i z u á l n í h o s t y l u o p e r a č n í c h p r o g r a m ů P R a h a

Více

PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008

PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008 PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008 Obsah manuálu jednotného vizuálního stylu 0 1 [Obsah] 0 [Obsah] 0 1 Obsah manuálu jednotného vizuálního stylu 0 2 Obsah manuálu jednotného

Více

Národní informační centrum pro mládež jednotný vizuální styl

Národní informační centrum pro mládež jednotný vizuální styl Národní informační centrum pro mládež jednotný vizuální styl obsah koncepce vizuálního stylu... 7 značka, logotyp a základní pravidla... 9 logo...10 logotyp...13 minimální velikost...18 zákres do čtvercové

Více

GRAFICKÝ MANUÁL. urban. czech art model

GRAFICKÝ MANUÁL. urban. czech art model GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH ZNAČKA základní varianta 4 základní firemní barvy 5 černobílé a inverzní provedení 6 použití na barevné a černobílé ploše 7 použití v milimetrové síti 8 minimální velikost 9 ochranná

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

Obsah. Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského inovačního centra. 5. Multimediální aplikace. 1. Úvod. 2. Grafická značka společnosti

Obsah. Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského inovačního centra. 5. Multimediální aplikace. 1. Úvod. 2. Grafická značka společnosti Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského inovačního centra Obsah 1. Úvod 1.1. Jihomoravské inovační centrum 5 1.2. Jak pracovat s manuálem 6 2. Grafická značka společnosti 2.1. Grafická značka

Více

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY ceník 2015 1/6 Věstník města a MěÚ Říčany vychází měsíčně v nákladu 6.700 kusů a je doručovaný zdarma do poštovních schránek v Říčanech, Pacově, Strašíně, Kuří, Jažlovicích a Voděrádkách. Vydavatel: Mediální

Více

Obsah. Manuál jednotného vizuálního stylu VŠB Technické univerzity Ostrava

Obsah. Manuál jednotného vizuálního stylu VŠB Technické univerzity Ostrava Obsah Obsah 1 Úvod...3 1.1 O univerzitě...4 1.2 Jednotný vizuální styl, používání manuálu...5 2 Znak univerzity...6 2.1 Skladba znaku...7 2.2 Název univerzity...8 2.3 Rozměrová řada...9 2.4 Rozkres znaku...10

Více

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM Verze logotypu Grafický manuál definuje tři varianty logotypu Pionýr. 1. vertikální varianta loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr na výšku) 2. horizontální varianty loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr

Více

Obsah, úvod. Obsah, úvod... 1. Nejmenší přípustné plochy pro použití logolinku... 24. Užití logolinku na speciálních materiálech...

Obsah, úvod. Obsah, úvod... 1. Nejmenší přípustné plochy pro použití logolinku... 24. Užití logolinku na speciálních materiálech... říjen 2009 Obsah, úvod 1 Obsah, úvod.................................... 1 MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY LOGA OP VK......... 2 Základní verze loga.............................. 3 Doplňková verze loga.............................

Více

Obsah. 1 Logotyp BIOCEV 1. 4.2 Hlavičkový papír oficiální 4 4.2.1 Hlavičkový papír kancelářský 5

Obsah. 1 Logotyp BIOCEV 1. 4.2 Hlavičkový papír oficiální 4 4.2.1 Hlavičkový papír kancelářský 5 grafický manuál březen 204 Obsah Logotyp BIOCEV. Základní barevná verze logotypu 2.2 Základní barevná verze loga s textem v jazykových mutacích; česky a anglicky. Barevnost logotypu 4.4 Černá verze logotypu

Více

manuál corporate identity

manuál corporate identity manuál corporate identity základní grafická koncepce brandu Manuál corporate identity zahrnuje tištěnou i elektronickou (pdf) verzi na CD. Veškeré obsažené materiály slouží pouze jako předlohy pro vytvoření

Více

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Grafický manuál společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Platnost od 2013 Úvod Grafický manuál je souborný materiál definující základní grafické konstanty firemního designu a jejich správné použití.

Více

non pvc GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA NON PVC SEGMENTY

non pvc GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA NON PVC SEGMENTY non pvc GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA OBSAH 1. ÚVOD 1.01 Jednotný vizuální styl a užití manuálu 2. ZNAČKA 2.01 Základní použití produktové značky + claim 2.02 Rozšířené použití

Více

Grafický manuál Czech Republic Development Cooperation 1. srpna 2005

Grafický manuál Czech Republic Development Cooperation 1. srpna 2005 Grafický manuál Grafický manuál loga Czech Republic Development Cooperation Tento manuál slouží k zajištění jednotnosti používání loga. Na jeho stránkách najdete základní pravidla používání loga. Především

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

Corporate identity 1

Corporate identity 1 Corporate identity 1 obsah Logomanuál Designmanuál Logomanuál Definice logotypu 4 Základní barevnost logotypu 5 Barevné varianty logotypu 6 Brevné varianty logotypu doplňkové 7 Použití logotypu na pozadí

Více

Grafický manuál značky. DY-THA rail

Grafický manuál značky. DY-THA rail Grafický manuál značky DY-THA rail Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice a

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1 ÚVOD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu 2 ZNAČKA 2.01 Základní barevné provedení 2.02 Polotónové a černobílé provedení 2.03 Značka s dovětkem

Více

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál značka Tato značka je základem jednotné grafické prezentace společnosti CSS spedition.

Více

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY Design manuál OBSAH 1. LOGO MĚSTA 1.1 LOGO Velikost loga Konstrukce loga Ochranná zóna 1.2 BAREVNOST LOGA Logo na základním barevném podkladu Logo na různobarevném podkladu 1.3 ZAKÁZANÉ VARIANTY LOGA 1.4

Více

Priessnitzovy léčebné lázně. Jeseník MODERNÍ SLUŽBY LÁZEŇSKÁ TRADICE

Priessnitzovy léčebné lázně. Jeseník MODERNÍ SLUŽBY LÁZEŇSKÁ TRADICE Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník MODERNÍ SLUŽBY LÁZEŇSKÁ TRADICE všeobecné informace Historie vzniku lázní a lázeňské léčby Za svou existenci a pozdější proslulost vděčí Priessnitzovy léčebné lázně

Více

Zoo Praha Pravidla korporátní identity

Zoo Praha Pravidla korporátní identity Zoo Praha Pravidla korporátní identity Každá organizace vyzařuje navenek svou specifickou identitu, na které se podílí i vzhled tištěných materiálů, televizní reklama podoba webových stránek, apod. Každý

Více

manuál jednotného vizuálního stylu 1 grafický manuál

manuál jednotného vizuálního stylu 1 grafický manuál 1 grafický manuál manuál jednotného vizuálního stylu GRAFICKÝ MANUÁL SPOLEČNOSTI PRAVIDLA PRO UŽÍVÁNÍ Grafický manuál (GM) definuje prvky používané k systematickému budování jednotného vizuálního stylu

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY ZÁKLADNÍ VARIANTA Aplikace na bílé a ostatní světlé podklady. INVERZNÍ VARIANTA Inverzní varianta je určená pro použití na tmavém pozadí, při zachování dostatečného kontrastu mezi

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Preambule Našim cílem je dosáhnout jednotné vizuální komunikace společnosti AQUA PROCON s.r.o. jako důležité součásti firemní identity. Dodržováním podmínek a pravidel předepsaných

Více

G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A. pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz

G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A. pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz Obsah manuálu 1 Vizuální identita Acema 2 Základní definice symbolu a loga 3

Více

1. logo instituce. Grafický manuál použití loga

1. logo instituce. Grafický manuál použití loga 1. logo instituce Grafický manuál použití loga 1. logo instituce obsah 1. logo instituce 1. 1. anglická verze loga 1. 2. základní provedení loga 1. 3. negativní provedení 1. 4. grafická definice loga 1.

Více

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk» Manuál vizuální identity SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk ÚVODEM» ÚVODEM Školní rok 2012/2013 je rokem změn v zájmovém

Více

SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY

SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY G r a fi c k ý m a n u á l l o g o t y p u SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY OBSAH KAPITOLA 1. LOGOTYP 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 Plnobarevná varianta logotypu Logotyp na barevném pozadí Negativní

Více