DESIGN MANUAL KONSTRUKTIVA BRANKO, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DESIGN MANUAL KONSTRUKTIVA BRANKO, a.s."

Transkript

1 DESIGN MANUAL Jednotný vizuální styl společnosti KONSTRUKTIVA BRANKO, a.s. Obsahuje definici logotypu společnosti a všech jeho použitelných variant, definici barevnosti, definici grafických konstant a typografie. Dále designmanual ukazuje jednotlivé aplikace jednotného vizuálního stylu.

2 OBSAH OBSAH 1 ÚVOD 2 KONCEPCE 3 BAREVNOST 4 LOGOTYP 5 ochranné pole a umístění 6 barevná pozitivní varianta 7 barevná negativní varianta 7 jednobarevná pozitivní varianta s tóny 8 jednobarevná negativní varianta s tóny 8 jednobarevná pozitivní varianta 9 jednobarevná negativní varianta 9 černobílá varianta 10 KONSTANTY 11 TYPOGRAFIE 12 FIREMNÍ TISKOVINY 14 vizitka 14 dopisní papír 16 obálky 20 záhlaví faxové zprávy 22 samolepky 24 razítka 25 POLEP VOZIDEL 27 octavia combi 28 fabia combi 29 avia 30 liaz 31 REJSTŘÍK 32 strana1

3 ÚVOD Tento grafický manuál jednotného vizuálního stylu společnosti Konstruktiva Branko, a.s. definuje základní vzhled logotypu společnosti, a všechny jeho přípustné varianty, definuje základní barevnost, konstanty grafického stylu a typografii. Manuál dále ukazuje jednotlivé aplikace jednotného vizuálního stylu včetně jejich rozměrových a typografických definic. strana2

4 KONCEPCE Jednotný vizuální styl společnosti Konstruktiva Branko, a.s. je vytvořen na základě redesignu logotypu společnosti. Základními znaky nového vizuálního stylu je použití firemních barev (tmavě šedé a červené) a moderního bezpatkového písma Frutiger. Z původní podoby logotypu se do vizuálního stylu promítá i dvojitý pruh grafické konstanty navazující na vlny logotypu. strana3

5 BAREVNOST Základními firemními barvami jsou červená a tmavě šedá. Pro případ použití loga v tisku používejte vždy příslušné soubory s označením _CMYK, pro zobrazení na monitoru (internet, intranet apod.) soubory s označením _RGB. PANTONE RED 032 CVC CMYK (0,100, 90, 0) PANTONE COOLGRAY 11 CVC CMYK (0, 0, 0, 80) barvy pro tisk RGB (235, 35, 55) #EE2233 RGB (102, 102, 102) # barvy pro internet strana4

6 LOGOTYP TVAROVÁ DEFINICE LOGOTYPU Nová podoba loga je výsledkem redesignu stávajícího logotypu firmy Konstruktiva Branko, a.s.. Původní grafický motiv vlnek byl použit bez tvarových změn. V barevnosti grafického motivu zůstala červená, zatímco černá barva byla změněna na tmavě šedou. Zásadních změn se dostalo textové části logotypu, kde bylo použito výraznějšího a modernějšího bezpatkového písma. Textová část je zcela zarovnána do obdelníku. náhled logotypu společnosti strana5

7 LOGOTYP DEFINICE OCHRANNÉHO POLE Ochranné pole vymezuje obdelníkovou oblast okolí loga, ve které nesmí být umístěn žádný grafický prvek. Takovým grafickým prvkem není myšlen podklad, pokud nesnižuje čitelnost logotypu. Vzdálenost ochranného pole od logotypu je definována sílou zakončení červené linky. Všechny přiložené soubory s příponou _pole nebo _RGB obsahují neviditelný objekt o rozměrech ochranného pole. a a a a a UMÍSTĚNÍ LOGOTYPU Přednostní umístění logotypu je do levého horního rohu. Odsazení logotypu od horního okraje je rovno výšce zakončení obou linek, zatímco k levému okraji je logotyp přisazen a při tisku je nutné šedou a červenou linku protáhnout na spad a následně ořezat. b b strana6

8 LOGOTYP VARIANTY BAREVNÁ POZITIVNÍ VARIANTA Je základní a přednostní variantou logotypu. Její použití je obecné. V případech, kdy umístěním této varianty na pozadí by tvar logotypu nebyl jasně čitelný, použijte jiné vhodnější varianty uvedené dále. U každé z variant jsou popsány případy vhodné pro jejich použití. soubory logo_color_pos_cmyk.eps / logo_colog_pos_cmyk_pole.eps logo_color_pos_rgb.ai BAREVNÁ NEGATIVNÍ VARIANTA Používá se pro umístění na jednobarevný nebo nestejnobarevný podklad, který vzhledem k svojí barevnosti či sytosti znemožňuje zřetelné rozpoznání tvaru logotypu v pozitivní barevné variantě. V případě, že i při použití této varianty není kresba logotypu dostatečně zřetelná, použijte raději jednobarevnou negativní variantu logotypu. Z tohoto pohledu jsou kritické zejména části s červenou výplní. soubory logo_color_neg_cmyk.eps / logo_colog_neg_cmyk_pole.eps logo_color_neg_rgb.ai strana7

9 LOGOTYP VARIANTY JEDNOBAREVNÁ POZITIVNÍ VARIANTA S TÓNY Tato varianta je doporučena zejména pro jednobarevný tisk či podobné způsoby prezentace, které umožňují použití odstínu. Výplň je ve firemní šedé barvě s tím, že originálně červené segmenty jsou vyplněny 50% odstínem této barvy, zatímco zbytek je vyplněn se 100% sytostí. soubory logo_gray_pos_cmyk.eps / logo_gray_pos_cmyk_pole.eps logo_gray_pos_rgb.ai JEDNOBAREVNÁ NEGATIVNÍ VARIANTA S TÓNY Jednobarevnou negativní variantu lze použít v případech, kdy jednobarevná pozitivní varianta není díky podkladu dostatečně čitelná. Výplň logotypu je bílá a originálně červené segmenty jsou vyplněny 30% odstínem firemní šedé barvy. soubory logo_gray_neg_cmyk.eps / logo_gray_neg_cmyk_pole.eps logo_gray_neg_rgb.ai strana8

10 LOGOTYP VARIANTY JEDNOBAREVNÁ POZITIVNÍ VARIANTA Jednobarevná pozitivní varianta se používá hlavně jako náhradní k variantě s tóny v případech, kdy technologie neumožňuje prezentovat odstíny barvy. Výplň je i u této varianty ve firemní šedé barvě. soubory logo_gray_mono_cmyk.eps / logo_gray_mono_cmyk_pole.eps logo_gray_mono_rgb.ai JEDNOBAREVNÁ NEGATIVNÍ VARIANTA Používá se pro umístění na tmavý podklad, který vzhledem k svojí barevnosti, sytosti či struktuře znemožňuje zřetelné rozpoznání tvaru logotypu v jednobarevné pozitivní nebo negativní variantě. logo_white.eps / logo_white_pole.eps soubory strana9

11 LOGOTYP VARIANTY ČERNOBÍLÁ VARIANTA Pro použití na faxu, razítku či jiné jednobarevné aplikaci je určena černobílá varianta. Zároveň je určena pro technologii prezentující pouze tvar logotypu jako je například ražba, lisování nebo glavírování. logo_black.eps / logo_black_pole.eps soubory strana10

12 KONSTANTY DVOJITÝ ŠEDO-ČERVENÝ PRUH Hlavní konstantou grafického stylu je dvojitý šedo-červený pruh připojený k logotypu. Je pokračováním tmavě šedé a červené vlnky logotypu, jednotlivé pruhy mají tedy stejnou šířku tahu, jako odpovídající vlnky v logotypu. Pruhy jsou od písmenné části logotypu vzdáleny stejně jako jsou od něj vdálené vlnky na opačné straně. Zakončení pruhů je stejné jako u vlnek logotypu, přednostně tedy na spad, jak je vidět na ukázce. Jsou-li vlnky logotypu odsazeny od okraje, je pruh odsazen od druhého okraje o stejnou vzdálenost. ukázka grafické konstanty přiložené soubory: konstanty\logo+pruh_cmyk.eps konstanty\logo+pruh_cmyk_naspad3mm.eps konstanty\logo+pruh_cmyk_naa4.eps konstanty\logo+pruh_rgb.ai strana11

13 TYPOGRAFIE HLAVNÍ FIREMNÍ PÍSMO V celém vizuálním stylu se používá písmo Frutiger. V logotypu je použit pro dominantní text řez 75 Black a pro doplňující text řez 67 Bold Condensed. Ve firemní typografii se přednostně používá řezů Condensed, konkrétně tedy řezů 67 Bold Condensed, 57 Condensed a 47 Light Condensed. Ve zvláštních a odůvodněných případech lze použít i ostatní řezy písma Frutiger. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ?!& +-/=% áíéřčšěžý Frutiger CE 67 Bold Condensed ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ?!& +-/=% áíéřčšěžý Frutiger CE 57 Condensed ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ?!& +-/=% áíéřčšěžý Frutiger CE 47 Light Condensed strana12

14 TYPOGRAFIE DOPLŇKOVÉ FIREMNÍ PÍSMO Používá se pro psaní textů dokumentů v případě, kdy je použití písma Frutiger obtížné nebo nemožné. Doplňkové písmo se nesmí používat ve velkých nadpisech a grafických návrzích. Při výběru doplňkového písma mají přednost kondensované řezy před řezy nekondensovanými. Přednostním doplňkovým písmem je Arial Narrow. Dále pak lze použít podobné písmo Helvetica Narrow, či nekondensovaná písma Arial a Helvetica. Ve firemních dokumentech se neužívá patkového písma. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ?!& +-/=% áíéřčšěžý Arial Narrow ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ?!& +-/=% áíéřčšěžý Helvetica Narrow ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ?!& +-/=% áíéřčšěžý Arial strana13

15 FIREMNÍ TISKOVINY VIZITKA VIZITKA 90 x 50 mm Vizitka je nejčastějším a většinou i prvním kontaktem klienta s jednotným vizuálním stylem firmy. Je nutné, aby působila jasně a zprostředkovávala jednoznačnou identifikaci s firemním image. Z informací na vizitce je dominantní jméno doplněné dvojjazyčným označením funkce. Ostatní kontaktní informace jsou umístěný v pravé části vizitky a jsou odděleny červenou linkou. Ing. Karel Goldberg obchodní ředitel business manager Mikuleckého PRAHA 4 Czech Republic tel.: fax: mobil: náhled vizitky (M 1:1) soubor s přepisovatelnými texty: tiskoviny\vizitka.eps soubor náhledu: tiskoviny\vizitka_nahled.pdf strana14

16 FIREMNÍ TISKOVINY VIZITKA SAZEBNÍ SCHÉMA VIZITKY Hlavními částmi sazby vizitky jsou logotyp společnosti, jméno a dvojjazyčný popis funkce v dolní části pod logotypem a kontaktní informace v pravé části vizitky oddělené červenou linkou. Kontaktní informace jsou stejně jako jméno a funkce zarovnány na dolní okraj zrcadla , zrcadlo 82 x 41 mm shora 5 mm od okraje 5 16 jméno zarovnání napravo Frutiger 67 Bold Condensed velikost 12 pt výška řádku 14 pt rozpaly ,8 Ing. Karel Goldberg obchodní ředitel business manager Mikuleckého PRAHA 4 Czech Republic tel.: fax: mobil: kontaktní údaje zarovnání nalevo Frutiger 47 Light Condensed velikost 7 pt výška řádku 10 pt rozpaly označení funkce dvojjazyčné zarovnání napravo Frutiger 47 Light Condensed velikost 7 pt výška řádku 10 pt rozpaly 25 sazební schéma vizitky (M 1:1) soubor s přepisovatelnými texty: tiskoviny\vizitka_spopisky.eps soubor náhledu: tiskoviny\vizitka_spopisky_nahled.pdf strana15

17 FIREMNÍ TISKOVINY DOPISNÍ PAPÍR DOPISNÍ PAPÍR V záhlaví dopisního papíru je použito grafické konstanty popsané výše. V pravém dolním rohu jsou odděleny červenou linkou kontaktní a obchodní informace. Ty jsou uvozeny odrážkami ve tvaru červených obdelníků. Mikuleckého 1308 CZ PRAHA 4 tel.: fax: Společnost zapsána u MS soudu v Praze, oddíl B, vl. 979 dne IČO: DIČ: č.ú.: /0300 náhled dopisního papíru (M 1:2) soubor s přepisovatelnými texty: tiskoviny\dopisni_papir.eps soubor náhledu: tiskoviny\dopisni_papir_nahled.pdf strana16

18 FIREMNÍ TISKOVINY DOPISNÍ PAPÍR DOPISNÍ PAPÍR, UKÁZKA SAZBY TEXTU Sazba textu dopisu je přizpůsobena pro obálku s okénkem, čímž je určena poloha adresy. Text je vysázen do bloku a je použito první doplňkové písmo Arial Narrow velikosti 10 bodů. Vážený pan Václav Novohledský ABC - stavební podnik, s.r.o. Křížkovského 1027 Praha Věc: Ukázka sazby dopisu doplněná latinským textem, písmo Arial Narrow Lore consequismodipit exero eugait ate dunt lan hent praese tatis nullan henit landit autpat dolore dolore magna commolor si ese commy nulla commoloreet alit alis dolut euis alit la consequisim dio odolobore consequisit landrem vullamcon utet wisi estrud eumsandionullam dolenim niat eliquipis atet augait wismolor aliquismo olenit, consequisl eu feugiam quam dipit lutatuerostrud min erosto od enismolobore dolesto duipit am, sisi blaortisim quis augiam nonullum ver sit nulla feugue consed et veliqui tatue magna aliquiscil eu feuguerciliquam, quisi euguercinibh eliquamet eraessim quat. Ut nullaoreetum quipismodolore vel eugait,sequiscin ulluptat nos delissit, quam, venim delit ad ex ea consequat lore magnisi tie consent ipsustrud et ute feugait, quatis nit iriusto conse magniam aliquatueriure consent lor iriusciduismolut volesto eraestio core min venim vel ipissi eu feugait wis eugue er sendit vullandigna faccum nostionumsandit, volor ing et nullaorpero odionummy nit lorper acipsum ver si exer autpat. Loreetue min hent adio doloboreet il exerosto odio dolutat. Dui er am, con utat venis erciliquat. Duis dolobore vel dolorerostrud tis nullummy nonulluptatueros aliscillutat in euis enis amconse ercincin eu faccumsan ulla conseniam quis num illa facilisis am diam, sim niamet la feugiam, veliquipisse diam, sum ing eugait luptate modoluptat lobore exer sequatum iure magnit,senibh eugait ad tatin utet iriustie mod elenis nullamcommolor sum et,sed duip estrud dolor atinit inim eleseniat, commy nulla am, vendre min henis aciduissim irit acidunt landre ero odolor iniscidunt non henit ad euismolore tinis el dolorper susci blaortie magna corerat. S pozdravem ing. Stanislav Nováček oddělení projekční přípravy V Praze Mikuleckého 1308 CZ PRAHA 4 tel.: fax: Společnost zapsána u MS soudu v Praze, oddíl B, vl. 979 dne IČO: DIČ: č.ú.: /0300 náhled dopisního papíru (M 1:2) soubor náhledu: tiskoviny\dopisni_papir_stexty_nahled.pdf strana17

19 FIREMNÍ TISKOVINY DOPISNÍ PAPÍR SAZEBNÍ SCHÉMA DOPISU S ADRESOU Toto sazební schéma je navrženo pro používání obálek s okénkem, je však vhodné jej použít i v ostatních případech, kdy je v úvodu dopisu zapsána adresa příjemce. Pro psaní dopisu využijete příslušnou šablonu pro MS Word. 0 28, adresa příjemce zarovnání nalevo Arial Narrow Arial Narrow Bold velikost 11 pt výška řádku 14 pt rozpaly 0 Vážený pan Václav Novohledský ABC - stavební podnik, s.r.o. Křížkovského 1027 Praha nadpis dopisu zarovnání nalevo Arial Narrow Bold velikost 10 pt výška řádku 13 pt rozpaly 0 tabelátor na 10 mm obsah dopisu zarovnání do bloku Arial Narrow velikost 10 pt výška řádku 13 pt rozpaly 0 odsazení prvního řádku 10 mm prostrkání mezi odstavci13 pt Věc: Ukázka sazby dopisu doplněná latinským textem, písmo Arial Narrow Lore consequismodipit exero eugait ate dunt lan hent praese tatis nullan henit landit autpat dolore dolore magna commolor si ese commy nulla commoloreet alit alis dolut euis alit la consequisim dio odolobore consequisit landrem vullamcon utet wisi estrud eumsandionullam dolenim niat eliquipis atet augait wismolor aliquismo olenit, consequisl eu feugiam quam dipit lutatuerostrud min erosto od enismolobore dolesto duipit am, sisi blaortisim quis augiam nonullum ver sit nulla feugue consed et veliqui tatue magna aliquiscil eu feuguerciliquam, quisi euguercinibh eliquamet eraessim quat. Ut nullaoreetum quipismodolore vel eugait, sequiscin ulluptat nos delissit, quam, venim delit ad ex ea consequat lore magnisi tie consent ipsustrud et ute feugait, quatis nit iriusto conse magniam aliquatueriure consent lor iriusciduismolut volesto eraestio core min venim vel ipissi eu feugait wis eugue er sendit vullandigna faccum nostionumsandit, volor ing et nullaorpero odionummy nit lorper acipsum ver si exer autpat. Loreetue min hent adio doloboreet il exerosto odio dolutat. Dui er am, con utat venis erciliquat. Duis dolobore vel dolorerostrud tis nullummy nonulluptatueros aliscillutat in euis enis amconse ercincin eu faccumsan ulla conseniam quis num illa facilisis am diam, sim niamet la feugiam, veliquipisse diam, sum ing eugait luptate modoluptat lobore exer sequatum iure magnit,senibh eugait ad tatin utet iriustie mod elenis nullamcommolor sum et,sed duip estrud dolor atinit inim eleseniat, commy nulla am, vendre min henis aciduissim irit acidunt landre ero odolor iniscidunt non henit ad euismolore tinis el dolorper susci blaortie magna corerat. 102 S pozdravem jméno a funkce zarovnání nalevo Arial Narrow velikost 10 pt výška řádku 13 pt rozpaly 0 odsazení 90 mm ing. Stanislav Nováček oddělení projekční přípravy 255 místo a datum zarovnání nalevo Arial Narrow velikost 10 pt výška řádku 13 pt rozpaly 0 V Praze Mikuleckého 1308 CZ PRAHA 4 tel.: Společnost zapsána u MS soudu v Praze, oddíl B, vl. 979 dne fax: IČO: kontaktní a obchodní údaje DIČ: č.ú.: / zarovnání nalevo Frutiger 47 Light Condensed velikost 7 pt výška řádku 10 pt rozpaly sazební schéma dopisu (M 1:2) soubor s přepisovatelnými texty: tiskoviny\dopisni_papir_1_spopisky.eps soubor náhledu: tiskoviny\dopisni_papir_1_spopisky_nahled.pdf soubor šablony pro MS Word: dopis s adresou.dot strana18

20 FIREMNÍ TISKOVINY DOPISNÍ PAPÍR SAZEBNÍ SCHÉMA DOPISU Toto sazební schéma se používá v obecných případech a platí též pro druhé a další listy dopisů, pro které je použito předchozí sazební schéma. Pro psaní dopisu využijete příslušnou šablonu pro MS Word. 0 28, nadpis dopisu zarovnání nalevo Arial Narrow Bold velikost 10 pt výška řádku 13 pt rozpaly 0 tabelátor na 10 mm obsah dopisu zarovnání do bloku Arial Narrow velikost 10 pt výška řádku 13 pt rozpaly 0 odsazení prvního řádku 10 mm prostrkání mezi odstavci13 pt Věc: Ukázka sazby dopisu doplněná latinským textem, písmo Arial Narrow Lore consequismodipit exero eugait ate dunt lan hent praese tatis nullan henit landit autpat dolore dolore magna commolor si ese commy nulla commoloreet alit alis dolut euis alit la consequisim dio odolobore consequisit landrem vullamcon utet wisi estrud eumsandionullam dolenim niat eliquipis atet augait wismolor aliquismo olenit, consequisl eu feugiam quam dipit lutatuerostrud min erosto od enismolobore dolesto duipit am, sisi blaortisim quis augiam nonullum ver sit nulla feugue consed et veliqui tatue magna aliquiscil eu feuguerciliquam, quisi euguercinibh eliquamet eraessim quat. Ut nullaoreetum quipismodolore vel eugait, sequiscin ulluptat nos delissit, quam, venim delit ad ex ea consequat lore magnisi tie consent ipsustrud et ute feugait, quatis nit iriusto conse magniam aliquatueriure consent lor iriusciduismolut volesto eraestio core min venim vel ipissi eu feugait wis eugue er sendit vullandigna faccum nostionumsandit, volor ing et nullaorpero odionummy nit lorper acipsum ver si exer autpat. Loreetue min hent adio doloboreet il exerosto odio dolutat. Dui er am, con utat venis erciliquat. Duis dolobore vel dolorerostrud tis nullummy nonulluptatueros aliscillutat in euis enis amconse ercincin eu faccumsan ulla conseniam quis num illa facilisis am diam, sim niamet la feugiam, veliquipisse diam, sum ing eugait luptate modoluptat lobore exer sequatum iure magnit,senibh eugait ad tatin utet iriustie mod elenis nullamcommolor sum et,sed duip estrud dolor atinit inim eleseniat, commy nulla am, vendre min henis aciduissim irit acidunt landre ero odolor iniscidunt non henit ad euismolore tinis el dolorper susci blaortie magna corerat. 50 Lorper sed tin hendipit ad minim ex er ad tie tat adip eugiat. Ut esto et ad dolobortio od dolent augait ip exerat la feuip eumsandio dolor am, se con utpat. Duisim ese te min vel et acidunt la faccumsandre mod minibh euisl ute feu faci blan hendit velent la feum dionullan ea feu feugait ute con el incil ullandrero del et, quis num qui blamcore feu feummodol rperostin el ut wismod modipit nos nostrud dolut wisim nit ad magnim adip exero dolor sumsan enim ipit vulla feuiscipit lore vel iriuscips scidunt alit lumsandre ting exeraesequam diamconse tat. Ut wis autpat ad min henim quamcommolenim nibh ex et iuscipsustrud dit aut in voloboreet dit lorperit praesent ullan exerat, velessi. Duismolore dolore tin vel dolor iriure duisl euguercillan el utat,se tisisi. Lore vel iriustie doluptat utpat do conullam, volorpero dip ex eugiat. Lorem alis nim vendrem vulluptatummy nulluptatum init ut iriliquat, commod erostie dolum zzrit pratem ipis nullamet nullum nonsenisi enibh essecte min henibh enibh eugait inibh eu feum volum quam nos nullutat praessenibh endion utet etum ese te dolorting enim numsandre et lore etum dolobore dolobortin ute veriure consectet wissectem voluptat wiscidunt la faciliquam, vel doluptatisim zzrit aut wis dolutet euisl dipsum dipit acil ilisit laoreet acipisl ulla commodit prat. S pozdravem jméno a funkce zarovnání nalevo Arial Narrow velikost 10 pt výška řádku 13 pt rozpaly 0 odsazení 90 mm ing. Stanislav Nováček oddělení projekční přípravy 255 místo a datum zarovnání nalevo Arial Narrow velikost 10 pt výška řádku 13 pt rozpaly 0 V Praze Mikuleckého 1308 CZ PRAHA 4 tel.: Společnost zapsána u MS soudu v Praze, oddíl B, vl. 979 dne fax: IČO: kontaktní a obchodní údaje DIČ: č.ú.: / zarovnání nalevo Frutiger 47 Light Condensed velikost 7 pt výška řádku 10 pt rozpaly sazební schéma dopisu (M 1:2) soubor s přepisovatelnými texty: tiskoviny\dopisni_papir_2_spopisky.eps soubor náhledu: tiskoviny\dopisni_papir_2_spopisky_nahled.pdf soubor šablony pro MS Word: dopis bez adresy.dot strana19

21 FIREMNÍ TISKOVINY OBÁLKY OBÁLKY Dominantním prvkem layoutu obálky je firemní logotyp situovaný podle přednostního umístění do levého horního rohu. Pro respektování technických specifik potisku obálek není logotyp umístěn na spad, ale je od okraje obálky odsazen o 1 mm. Pod logotypem jsou vypsány kontaktní údaje uvozené červenou linkou. Mikuleckého 1308 CZ PRAHA 4 tel.: fax: Mikuleckého 1308 CZ PRAHA 4 tel.: fax: náhled obálky C4 324x229mm (M 1:2) soubor s přepisovatelnými texty: tiskoviny\obalka_c4.eps soubor náhledu: tiskoviny\obalka_c4_nahled.pdf náhled obálky DL 220x110mm (M 1:2) soubor s přepisovatelnými texty: tiskoviny\obalka_dl.eps soubor náhledu: tiskoviny\obalka_dl_nahled.pdf strana20

22 FIREMNÍ TISKOVINY OBÁLKY SAZEBNÍ SCHÉMA OBÁLEK Sazební schéma pojednává pouze levý horní roh obálky a je pro všechny typy obálek stejné. Rozměry jsou vztaženy k hornímu a levému okraji a nelze je měnit , Mikuleckého 1308 CZ PRAHA 4 tel.: fax: kontaktní údaje zarovnání nalevo Frutiger 47 Light Condensed velikost 8pt výška řádku 11pt rozpaly , Mikuleckého 1308 CZ PRAHA 4 tel.: fax: sazební schéma obálky (M 1:1) sazební schéma obálky DL (M 1:2) soubor s přepisovatelnými texty: tiskoviny\obalka_dl_spopisky.eps soubor s přepisovatelnými texty: tiskoviny\obalka_c4_spopisky.eps soubor náhledu: tiskoviny\obalka_c4_spopisky_nahled.pdf soubor náhledu: tiskoviny\obalka_dl_spopisky_nahled.pdf strana21

23 FIREMNÍ TISKOVINY FAX ZÁHLAVÍ FAXOVÉ ZPRÁVY Vzhled faxové zprávy vychází z podoby dopisního papíru, dvojitý pruh je přerušen nápisem FAX. Pod pruhem jsou kontaktní údaje společnosti. Další část tvoří rámečky pro vyplnění údajů o příjemci, odesílateli a obsahu faxové zprávy. Logotyp s dvojitým pruhem je přednostně řešen v černé barvě, doplňkově pro faxy s možností rastru v kombinaci s 50% odstínem černé. Generální dodavatel staveb KONSTRUKTIVA BRANKO, a.s. Mikuleckého 1308, PRAHA 4 CZ IČO: , DIČ: tel.: fax: Pro: Číslo faxu: Společnost: Datum: Od: Kopie: Generální dodavatel staveb Počet stran: Číslo faxu kopie: KONSTRUKTIVA BRANKO, a.s. Mikuleckého 1308, PRAHA 4 CZ IČO: , DIČ: Předmět: Zakázka: tel.: fax: Pro: Číslo faxu: Společnost: Datum: Od: Počet stran: Kopie: Číslo faxu kopie: Předmět: Zakázka: náhledy faxové zprávy (M 3:4) soubor náhledu: tiskoviny\fax_black_nahled.pdf soubor náhledu: tiskoviny\fax_gray_nahled.pdf strana22

24 FIREMNÍ TISKOVINY FAX SAZEBNÍ SCHÉMA FAXOVÉ ZPRÁVY S ohledem na technická specifika je logotyp s dvojitým pruhem odsazen od obou okrajů. Kontaktní údaje společnosti jsou zarovnány s nápisem FAX. Texty jsou v rámečcích vertikálně zarovnány na střed. Pro psaní faxové zprávy využijete příslušnou šablonu pro MS Word , slogan společnosti Arial Bold velikost 14 pt Generální dodavatel staveb KONSTRUKTIVA BRANKO, a.s. Mikuleckého 1308, PRAHA 4 CZ kontaktní údaje společnosti IČO: , DIČ: zarovnání nalevo tel.: Arial Narrow velikost 8 pt výška řádku 11 pt fax: údaje o faxu Pro: Václav Novohledský Číslo faxu: zarovnání nalevo Arial Narrow Bold velikost 10 pt odsazení z obou stran 5 pt popisky údajů o faxu zarovnání nalevo Společnost: Od: Kopie: ABC - stavební podnik, s.r.o. Goldberg Datum: Počet stran: Číslo faxu kopie: 4. listopadu pt 5 pt Arial Narrow velikost 8 pt Předmět: Ukázka sazby faxu Zakázka: 100 nadpis faxu nebo oslovení zarovnání nalevo Arial Narrow velikost 11 pt výška řádku 14 pt obsah faxu zarovnání do bloku Arial Narrow velikost 11 pt výška řádku 14 pt odsazení prvního řádku 18,5 mm prostrkání mezi odstavci 14 pt Vážený pane Novohledský, Lore consequismodipit exero eugait ate dunt lan hent praese tatis nullan henit landit autpat dolore dolore magna commolor si ese commy nulla commoloreet alit alis dolut euis alit la consequisim dio odolobore consequisit landrem vullamcon utet wisi estrud eumsandionullam dolenim niat eliquipis atet augait wismolor aliquismo olenit, consequisl eu feugiam quam dipit lutatuerostrud min erosto od enismolobore dolesto duipit am, sisi blaortisim quis augiam nonullum ver sit nulla feugue consed et veliqui tatue magna aliquiscil eu feuguerciliquam, quisi euguercinibh eliquamet eraessim quat. Ut nullaoreetum quipismodolore vel eugait,sequiscin ulluptat nos delissit, quam, venim delit ad ex ea consequat lore magnisi tie consent ipsustrud et ute feugait, quatis nit iriusto conse magniam aliquatueriure consent lor iriusciduismolut volesto eraestio core min venim vel ipissi eu feugait wis eugue er sendit vullandigna faccum nostionumsandit, volor ing et nullaorpero odionummy nit lorper acipsum ver si exer autpat. 110 Loreetue min hent adio doloboreet il exerosto odio dolutat. Dui er am, con utat venis erciliquat. Duis dolobore vel dolorerostrud tis nullummy nonulluptatueros aliscillutat in euis enis amconse ercincin eu faccumsan ulla conseniam quis num illa facilisis am diam, sim niamet la feugiam, veliquipisse diam, sum ing eugait luptate modoluptat lobore exer sequatum iure magnit,senibh eugait ad tatin utet iriustie mod elenis nullamcommolor sum et,sed duip estrud dolor atinit inim eleseniat, commy nulla am, vendre min henis aciduissim irit acidunt landre ero odolor iniscidunt non henit ad euismolore tinis el dolorper susci blaortie magna corerat. S pozdravem jméno a funkceu zarovnání nalevo Arial Narrow velikost 11 pt výška řádku 14 pt odsazení 90 mm ing. Stanislav Nováček oddělení projekční přípravy sazební schéma faxové zprávy (M 1:2) soubor náhledu: tiskoviny\fax_black_spopisky_nahled.pdf soubor náhledu: tiskoviny\fax_gray_spopisky_nahled.pdf soubor šablony pro MS Word: fax CZ.dot, fax EN.dot strana23

25 FIREMNÍ TISKOVINY SAMOLEPKY REKLAMNÍ SAMOLEPKY Návrh reklamní samolepky sestává z grafické konstanty v horní části a dalšího textu v části dolní. Text je zarovnán doprava. Přesné sazební schéma není přiloženo vzhledem k tomu, že konkrétní podobu a rozměry je nutné volit ve vztahu ke konkrétně zvolené velikosti samolepky. varianta s adresou internetové prezentace soubor s přepisovatelnými texty: tiskoviny\samolepka_www.eps generální dodavatel staveb již od roku 1929 varianta se sloganem - česká soubor s přepisovatelnými texty: tiskoviny\samolepka_cz.eps general contractor since 1929 varianta se sloganem - anglická soubor s přepisovatelnými texty: tiskoviny\samolepka_en.eps soubor náhledu: tiskoviny\samolepky_nahled.pdf náhledy strana24

26 FIREMNÍ TISKOVINY RAZÍTKA RAZÍTKO SPOLEČNOSTI Razítko obsahuje jen logotyp, údaje o společnosti a pořadové číslo razítka v rámečku. Celá kompozice je zarovnána do obdelníku. Konkrétní rozměry je nutno proporcionálně přizpůsobit velikosti štočku zvoleného typu razítka. Konstruktiva Branko, a.s. 03 Mikuleckého 1308, PRAHA 4 IČO: , DIČ: náhled razítka soubor náhledu všech variant: razitka\razitka_nahled.pdf SAZEBNÍ SCHÉMA RAZÍTKA TRODAT 4913 Sazební schéma platí pro zvolený typ razítka Trodat 4913 (rozměry štočku 58 x 22 mm). Pro jiné rozměry lze sazební schéma použít s tím, že logotyp a texty budou zvětšovány společně a proporcionálně. název společnosti zarovnání nalevo Frutiger 67 Bold Condensed velikost 9 pt výška řádku 10 pt 0 0, , ,8 51,2 58 Konstruktiva Branko, a.s. 03 Mikuleckého 1308, PRAHA 4 IČO: , DIČ: kontaktní údaje zarovnání do bloku Frutiger 67 Bold Condensed velikost 8 pt výška řádku 10 pt rozpaly číslo razítka zarovnání na střed rámečku Frutiger 67 Bold Condensed velikost 8 pt výška řádku 10 pt rozpaly 0 sazební schéma razítka Trodat 4913 (M 1:1) soubor náhledu: razitka\razitko_spopisky_nahled.pdf strana25

27 FIREMNÍ TISKOVINY RAZÍTKA JEDNOTLIVÉ VARIANTY RAZÍTKA Základní varianta razítka vedle logotypu a názvu společnosti obsahuje adresu a údaje IČO a DIČ. V rámečku je pak pořadové číslo razítka ve formátu 01, 02, Další variantou je razítko bez údajů IČO a DIČ a bez rámečku s číslováním. Poslední varinta obsahuje místo údajů IČO a DIČ na střed zarovnaný nápis POŠTA. U této varianty taktéž chybí číslování. Šedý obdelník v podkladu značí rozměr štočku 58 x 22 mm. Konstruktiva Branko, a.s. 03 Mikuleckého 1308, PRAHA 4 IČO: , DIČ: základní varianta razítka soubor s přepisovatelnými texty: razitka\razitko_trodat4913.eps Konstruktiva Branko, a.s. Mikuleckého 1308, PRAHA 4 varianta bez údajů IČO a DIČ soubor s přepisovatelnými texty: razitka\razitko_trodat4913_bezico.eps Konstruktiva Branko, a.s. Mikuleckého 1308, PRAHA 4 - POŠTA - varianta s nápisem POŠTA soubor s přepisovatelnými texty: razitka\razitko_trodat4913_posta.eps strana26

28 POLEP VOZIDEL OBECNÉ ZÁSADY POLEPU Polep vozidlech společnosti KONSTRUKTIVA BRANKO, a.s. se sestává z logotypu případně rozšířeného na grafickou konstantu dvojitým pruhem a z adresy firemní internetové prezentace. Grafická konstanta se aplikuje především na čelní stranu vozidla, není však navržena na spad, ale má z obou stran potřebné odsazení, které se řídí tvarem karoserie. Adresa je zarovnána doprava s grafickou konstantou a umísťuje se přednostně pod ni. Na bočních stranách karoserie se aplikuje pouze logotyp a adresa internetové prezentace. Polep je na obou stranách vozidla stejný. Přednostní barvou karoserie vozidla je barva bílá. Na vozidlech tmavé barvy je nutno upravit barvy polepu podle barevné negativní varianty logotypu. Na zadní části vozidla je polep realizován jen adresou internetové firemní prezentace. ukázka polepu - konstanta s adresou zdrojový soubor bez měřítka: polep/polep_celni.ai ukázka polepu - pouze logotyp zdrojový soubor bez měřítka: polep/polep_bocni.ai ukázka polepu - pouze adresa zdrojový soubor bez měřítka: polep/polep_zadni.ai strana27

29 POLEP VOZIDEL OCTAVIA COMBI VOZIDLO OCTAVIA COMBI Polep na firemním osobním voze je proveden pouze na bocích karoserie. Na předních dveřích je umístěn logotyp společnosti a na zadní části karoserie je umístěna adresa. Podélná osa polepu odpovídá horizontálnímu prolisu bočních dveří. ukázka polepu vozidla OCTAVIA COMBI soubor náhledu: polep/octavia_combi_nahled.pdf strana28

30 POLEP VOZIDEL FABIA COMBI VOZIDLO FABIA COMBI Polep tohoto firemního vozu je shodný s výše uvedeným vozidlem OCTAVIA COMBI, jen s tím rozdílem, že rozměry polepu jsou proporcionálně zmenšeny adekvátně velikosti příslušných částí karoserie. ukázka polepu vozidla FABIA COMBI soubor náhledu: polep/fabia_combi_nahled.pdf strana29

31 POLEP VOZIDEL AVIA NÁKLADNÍ VOZIDLO AVIA Na přední části karoserie vozidla je logotyp rozšířený pruhy na grafickou konstantu v kompozici s www adresou. Na bočních dveřích je umístěn pouze logotyp a adresa. Logotyp je zarovnán s okrajem dveří (fólie může být zahnuta za okraj). Na zadní části je pouze adresa internetové prezentace. Obecně polep nákladních vozidel společnosti působí mnohem výrazněji než u vozidel osobních, zejména z čelního pohledu. ukázka polepu vozidla AVIA soubor náhledu: polep/avia_nahled.pdf strana30

32 POLEP VOZIDEL LIAZ NÁKLADNÍ VOZIDLO LIAZ Polep je řešen stejně jako u nákladního vozu Avia. Rozdílné je umístění adresy internetové prezentace vzhledem k logotypu či grafické konstantě. Další rozdíl je v rozměrech polepu, které jsou proporcionálně upraveny adekvátně k velikosti příslušných částí karoserie. ukázka polepu vozidla LIAZ soubor náhledu: polep/liaz_nahled.pdf strana31

33 REJSTŘÍK STURKTURA PŘILOŽENÝCH DAT K designmanuálu společnosti KONSTRUKTIVA BRANKO, a.s. je přiloženo velké množství souborů pro náhled, definici a textové přepracování jednotlivých aplikací jednotného vizuálního stylu společnosti. Soubory jsou pro lepší orientaci tématicky rozděleny do následující adresářové struktury: designmanual Kořenový adresář obsahující designmanuál ve formátu PDF a všechny další adresáře. fonty Adresář obsahuje zdrojové soubory všech potřebných písem. konstanty Obsahuje zdrojové soubory EPS a AI s grafickými konstantami. loga Zde jsou umístěny zdrojové soubory EPS a AI všech prezentovaných použitelných variant logotypu společnosti. polep V tomto adresáři jsou jednak umístěny velké náhledy polepů firemních vozidel ve formátu PDF a dále pak zdrojové soubory ve formátu AI. razitka Obsahuje zdrojové soubory jednotlivých variant razítek s přepisovatelnými texty ve formátu EPS a zdrojové soubory pro výrobu štočků razítek s číslováním od 01 do 20. sablony Zde jsou umístěny šablony dokumentů pro MS Word a kompatibilní textové editory. tiskoviny Obsahuje zdrojové soubory pro textové přepracování jednotlivých tiskových aplikací jednotného vizuálního stylu společnosti. Soubory jsou ve formátu EPS s přepisovatelnými texty. Dále pak adresář obsahuje náhledy jednotlivých tiskovin ve formátu PDF. strana32

34 REJSTŘÍK adresář designmanual KoBra_designmanual_CMYK.pdf KoBra_logomanual_CMYK.pdf kompletní designmanual jednotného vizuálního stylu společnosti uložený v barevném prostoru CMYK logomanual společnosti definující všechny použitelné varianty logotypu uložený v barevném prostoru CMYK podadresář fonty soubory s příponou PFM a PFB zdrojové soubory postscriptových fontů (Type 1) soubory s příponou TTF zdrojové soubory truetypových fontů (TrueType) podadresář konstanty logo+pruhy_cmyk.eps logo+pruhy_cmyk_naspad3mm.eps logo+pruhy_cmyk_naa4.eps logo+pruhy_rgb.ai grafická konstanta prodloužená pro použití v tisku, bez spadů a s definicí horního levého rohu grafická konstanta prodloužená pro použití v tisku, s 3mm spadem a s definicí horního levého rohu grafická konstanta uzpůsobená k aplikaci na kratší stranu formátu A4 pro použití v tisku, s 3mm spadem a s definicí horního levého rohu grafická konstanta prodloužená pro prezentaci na monitoru, bez spadů a s definicí horního levého rohu strana33

35 REJSTŘÍK podadresář loga logo_color_pos_cmyk.eps logo_color_pos_cmyk_pole.eps logo_color_pos_rgb.ai logo_color_neg_cmyk.eps logo_color_neg_cmyk_pole.eps logo_color_neg_rgb.ai logo_gray_pos_cmyk.eps logo_gray_pos_cmyk_pole.eps logo_gray_pos_rgb.ai logo_gray_neg_cmyk.eps logo_gray_neg_cmyk_pole.eps logo_gray_neg_rgb.ai logo_gray_mono_cmyk.eps logo_gray_mono_cmyk_pole.eps logo_gray_mono_rgb.ai logo_white.eps logo_white_pole.eps logo_black.eps logo_black_pole.eps barevná pozitivní varianta loga určená pro tisk barevná pozitivní varianta loga s ochranným polem určená pro tisk barevná pozitivní varianta loga určená pro prezentaci na monitoru barevná negativní varianta loga určená pro tisk barevná negativní varianta loga s ochranným polem určená pro tisk barevná negativní varianta loga určená pro prezentaci na monitoru jednobarevná pozitivní varianta loga s tóny určená pro tisk jednobarevná pozitivní varianta loga s tóny s ochranným polem určená pro tisk jednobarevná pozitivní varianta loga s tóny určená pro prezentaci na monitoru jednobarevná negativní varianta loga s tóny určená pro tisk jednobarevná negativní varianta loga s tóny s ochranným polem určená pro tisk jednobarevná negativní varianta loga s tóny určená pro prezentaci na monitoru jednobarevná pozitivní varianta loga určená pro tisk jednobarevná pozitivní varianta loga s ochranným polem určená pro tisk jednobarevná pozitivní varianta loga určená pro prezentaci na monitoru jednobarevná negativní varianta loga jednobarevná negativní varianta loga s ochranným polem černobílá varianta loga černobílá varianta loga s ochranným polem podadresář polep polep_celni.ai polep_bocni.ai polep_zadni.ai octavia_combi_nahled.pdf fabia_combi_nahled.pdf avia_nahled.pdf liaz_nahled.pdf zdrojový soubor pro výrobu čelního polepu, není uložen v měřítku zdrojový soubor pro výrobu bočního polepu, není uložen v měřítku zdrojový soubor pro výrobu polepu zadní části, není uložen v měřítku náhled polepu na firemním vozidle OCTAVIA COMBI náhled polepu na firemním vozidle FABIA COMBI náhled polepu na firemním nákladním vozidle AVIA náhled polepu na firemním nákladním vozidle LIAZ strana34

36 REJSTŘÍK podadresář razitka razitka_nahled.pdf náhled všech tří typů razítek razitko_trodat4913.eps zdrojový soubor základní varianty razítka s přepisovatelnými texty razitko_trodat4913_bezico.eps zdrojový soubor razítka bez údajů IČO a DIČ s přepisovatelnými texty razitko_trodat4913_posta.eps zdrojový soubor razítka s nápisem -POŠTA- s přepisovatelnými texty razitko_trodat4913_spopisky.eps sazební schéma razítka s popisky a přepisovatelnými texty razitko_trodat4913_spopisky_nahled.pdf náhled sazebního schéma razítka s popisky razitko_trodat 4913_no01.ai... razitko_trodat 4913_no20.ai soubory pro výrobu základní varianty razítka s číslováním od 01 do 20 s texty převedenými do křivek ve formátu Illustrator verze 4.0 razitko_trodat 4913_bezICO.ai soubory pro výroburazítka bez údajů IČO a DIČ s texty převedenými do křivek ve formátu Illustrator verze 4.0 razitko_trodat 4913_posta.ai soubory pro výrobu razítka s nápisem -POŠTA- s texty převedenými do křivek ve formátu Illustrator verze 4.0 podadresář sablony fax CZ.dot fax EN.dot dopis s adresou.dot dopis bez adresy.dot dopis s hlavickou a patickou.dot šablona pro MS Word k napsání faxové zprávy se záhlavím v češtině šablona pro MS Word k napsání faxové zprávy se záhlavím v angličtině šablona pro MS Word k napsání dopisu tisknutého na firemní dopisní papír s polem pro adresu příjemce na první straně dopisu šablona pro MS Word k napsání dopisu tisknutého na firemní dopisní papír bez pole pro adresu příjemce na první straně dopisu šablona pro MS Word k napsání dopisu obsahující hlavičku a patičku s kontaktními a obchodními údaji stejně jako firemní dopisní papír, z této šablony vytvořené dokumenty nejsou vhodné k tisku na počítačové tiskárně a jsou určeny především k odeslání em. strana35

37 REJSTŘÍK podadresář tiskoviny vizitka.eps vizitka_nahled.pdf vizitka_spopisky.eps vizitka_spopisky_nahled.pdf dopisni_papir.eps dopisni_papir_nahled.pdf dopisni_papir_stexty_nahled.pdf dopisni_papir_1_spopisky.eps dopisni_papir_1_spopisky_nahled.pdf dopisni_papir_2_spopisky.eps dopisni_papir_2_spopisky_nahled.pdf obalka_dl.eps obalka_dl_nahled.pdf obalka_dl_spopisky.eps obalka_dl_spopisky_nahled.pdf obalka_c4.eps obalka_c4_nahled.pdf obalka_c4_spopisky.eps obalka_c4_spopisky_nahled.pdf fax_black.eps fax_black_nahled.pdf fax_gray.eps fax_gray_nahled.pdf fax_spopisky.eps fax_spopisky_nahled.pdf samolepka_cz.eps samolepka_en.eps samolepka_www.eps samolepky_nahled.pdf vzor vizitky s přepisovatelnými texty a logem na spad 3 mm náhled vizitky sazební schéma vizitky s popisky a přepisovatelnými texty náhled sazebního schéma vizitky s popisky zdrojový soubor dopisního papíru s přepisovatelnými texty na spad 3 mm náhled dopisního papíru náhled dopisního papíru s vysázeným textem podle šablony sazební schéma dopisního papíru s popisky a přepisovatelnými texty, varianta s polem pro adresu příjemce náhled sazebního schématu, varianta s polem pro adresu příjemce sazební schéma dopisního papíru s popisky a přepisovatelnými texty, varianta bez pole pro adresu příjemce náhled sazebního schématu, varianta bez pole pro adresu příjemce zdrojový soubor obálky DL s přepisovatelnými texty náhled obálky DL sazební schéma obálky DL s popisky a přepisovatelnými texty náhled sazebního schématu obálky DL s popisky zdrojový soubor obálky C4 s přepisovatelnými texty náhled obálky C4 sazební schéma obálky C4 s popisky a přepisovatelnými texty náhled sazebního schématu obálky C4 s popisky vzor faxu s přepisovatelnými texty a jednobarevným černým záhlavím náhled faxu s jednobarevným černým záhlavím vzor faxu s přepisovatelnými texty a černo-šedým záhlavím náhled faxu s jednobarevným černo-šedým záhlavím sazební schéma faxu s popisky a přepisovatelnými texty náhled sazebního schématu faxu s popisky zdrojový soubor samolepky s přepisovatelnými texty zdrojový soubor samolepky s přepisovatelnými texty zdrojový soubor samolepky s přepisovatelnými texty náhled všech variant návrhu reklamních samolepek strana36

Typografi cký manuál TIŠNOVSKO

Typografi cký manuál TIŠNOVSKO TIŠNOVSKO Typografi cký manuál Tento manuál byl vytvořen v rámci projektu Tvorba produktů cestovního ruchu Tišnovska a jejich marketing, za fi nanční spoluúčasti EU a Jihomoravského kraje OBSAH Typografický

Více

+420 800 177 177 info@realitydne.cz

+420 800 177 177 info@realitydne.cz OBÁLKY - FORMAT DL - BRNO REAL Nova, s.r.o. OBÁLKY - FORMAT DL - POBOČKY Karlovo náměstí 559/28 120 00 Praha Hlubinská 1378/36 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava OBÁLKY - FORMAT C5 - BRNO REAL Nova, s.r.o.

Více

ilharmonie Brn ikony značky pro všechny národy srozumitelný odkaz srozumitelná vizuální komunikace, odkaz přímo v logotypu

ilharmonie Brn ikony značky pro všechny národy srozumitelný odkaz srozumitelná vizuální komunikace, odkaz přímo v logotypu Značka ilharmonie Brn ilharmonie Brn ikony značky pro všechny národy srozumitelný odkaz srozumitelná vizuální komunikace, odkaz přímo v logotypu Logotyp základní barevná podoba logotypu základní černobílá

Více

DTP1. Zrcadlo stránky. Zrcadlo stránky. Kniha. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 7 / Konstrukce dokumentu ČÁSTI KNIHY

DTP1. Zrcadlo stránky. Zrcadlo stránky. Kniha. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 7 / Konstrukce dokumentu ČÁSTI KNIHY DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 7 / Konstrukce dokumentu Zrcadlo stránky vzor pro sazbu zákres jednotlivých prvků tiskové stránky (dvojstránky) předem dané v periodickém tisku, v akcidenci

Více

GRAFICKÝ MANUÁL. urban. czech art model

GRAFICKÝ MANUÁL. urban. czech art model GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH ZNAČKA základní varianta 4 základní firemní barvy 5 černobílé a inverzní provedení 6 použití na barevné a černobílé ploše 7 použití v milimetrové síti 8 minimální velikost 9 ochranná

Více

najíždíme na jednotný vizuální styl

najíždíme na jednotný vizuální styl najíždíme na jednotný vizuální styl Západočeská univerzita v Plzni, 2007 JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL 1.0 LOGO 1.1 ZÁKLADNÍ TVAR 1.2 VARIANTY 1.3 BARVA 1.4 PÍSMO ZÁKLADNÍ 1.5 PÍSMO DOPLŇKOVÉ 2.0 ZÁKLADNÍ TISKOVINY

Více

Grafický manuál AFO MANUÁL COPYRIGHT REDESIGN 2010

Grafický manuál AFO MANUÁL COPYRIGHT REDESIGN 2010 00 Grafický manuál 1 graf manual-afo.indd 1 10/14/10 3:12:22 PM 00 Obsah Intro 3 01 Logo základní 4 Logo základní velikostní varianty 5 Logo s názvem 6 Logo s názvem velikostní varianty 7 Logo v negativním

Více

j e d n o t n ý vizuální styl vimperk

j e d n o t n ý vizuální styl vimperk j e d n o t n ý vizuální styl vimperk obsah 1 logo 2 písmo 3 tiskoviny 4 orientační systém 5 propagační materiály 1logo logo 1 1 PANTONE 124 C CMYK 4 31 95 0 RGB 243 181 40 PANTONE black C CMYK 100 100

Více

DETAIL PRAHA 2 017 SVĚTLA KOUZLO KRAJINY7. Vytvořte si vlastní originální autorský kalendář na míru MAGIE KRAJ NÁLADY ČESKÉ KRAJINY

DETAIL PRAHA 2 017 SVĚTLA KOUZLO KRAJINY7. Vytvořte si vlastní originální autorský kalendář na míru MAGIE KRAJ NÁLADY ČESKÉ KRAJINY Vytvořte si vlastní originální autorský kalendář na míru DETAIL Zaostřeno na HRA SVĚTLA NÁLADY ČESKÉ KRAJINY MAGIE KRAJ KOUZLO KRAJINY7 2 01 INY PRAHA 2 017 Nástěnné kalendáře na míru Vytvořte si vlastní

Více

corporate design manual

corporate design manual corporate design manual obsah úvod 3 logotyp 4 základní logotyp 4 jednobarevné varianty logotypu 4 konstrukce základního logotypu 5 minimální velikost logotypu 5 ochranný prostor logotypu 6 zakázané varianty

Více

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY Věstník města a MěÚ Říčany vychází měsíčně v nákladu 6.00 kusů a je doručovaný zdarma do poštovních schránek v Říčanech, Pacově, Strašíně, Kuří, Jažlovicích a Voděrádkách. Vydavatel: Mediální a komunikační

Více

1 2 3 4 5 6 7 Hotel Restaurace Gondola Plzeň Pallova 12, 301 00 Plzeň Česká republika Hotel Restaurace Gondola Plzeň Pallova 12, 301 00 Plzeň Česká republika Jméno a Příjmení Ulice číslo Město PSČ 000

Více

Manuál logotypu Kongresové centrum Praha

Manuál logotypu Kongresové centrum Praha Manuál logotypu Kongresové centrum Praha Předmluva Vážení kolegové, dostává se Vám do rukou materiál, který slouží našemu společnému zájmu: dalšímu posilování identity a dobrého jména společnosti Kongresové

Více

DTP1. Tisková zakázka. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 12 / Tisk

DTP1. Tisková zakázka. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 12 / Tisk DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 12 / Tisk Petr Lobaz, 9. 5. 2007 Tisková zakázka definice požadavků poptávka objednávka příprava podkladů předtisková příprava imprimatur tisk dokončovací

Více

corporate design manual

corporate design manual corporate design manual obsah úvod 3 logotyp 4 základní logotyp 4 jednobarevné varianty logotypu 4 konstrukce základního logotypu 5 minimální velikost logotypu 5 ochranný prostor logotypu 6 zakázané varianty

Více

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY ceník 2015 1/6 Věstník města a MěÚ Říčany vychází měsíčně v nákladu 6.700 kusů a je doručovaný zdarma do poštovních schránek v Říčanech, Pacově, Strašíně, Kuří, Jažlovicích a Voděrádkách. Vydavatel: Mediální

Více

Manuál logotypu VILA LANNA

Manuál logotypu VILA LANNA Manuál logotypu VILA LANNA Předmluva Vážení kolegové, dostává se Vám do rukou materiál, který slouží jako souhrn pravidel jak logo Vily LANNA použít v daném případě, formou vizuální grafické prezentace.

Více

návrh zrcadla běžné strany, mřížky dokumentu, volba grafického stylu vychází z účelu tiskoviny návrh titulní strany, obalu, přebalu apod.

návrh zrcadla běžné strany, mřížky dokumentu, volba grafického stylu vychází z účelu tiskoviny návrh titulní strany, obalu, přebalu apod. DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 4 / Konstrukce dokumentu Petr Lobaz, 5. 3. 2008 Účel tiskoviny identifikace typického čtenáře určuje základní podobu vzhledu nekonfliktní přístup: vzhled

Více

design manuál e21 energy21

design manuál e21 energy21 design manuál e21 energy21 obsah 1. Úvod 7. doplňkové firemní písmo 2. vizitka energy21 8. vizitka e21 3. dopisní papír energy21 9. dopisní papír e21 4. obálka energy21 10. obálka e21 5. kartička s pozdravem

Více

lícní část č.12356 č.12356 č.12356 č.12356 č.12356

lícní část č.12356 č.12356 č.12356 č.12356 č.12356 lícní část g o l d g o l d s i l v e r s i l v e r b r o n z e rubová část Věrnostní karta opravnuje jeho držitele k neomezenému odběru zboží... Její vlastník získává prostřednictvím nakupovaného zboží

Více

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 7 / Konstrukce dokumentu

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 7 / Konstrukce dokumentu DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 7 / Konstrukce dokumentu Petr Lobaz, 28. 3. 2007 Zrcadlo stránky vzor pro sazbu zákres jednotlivých prvků tiskové stránky (dvojstránky) předem dané v periodickém

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Petr Lobaz, 6. 4. 2005

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Petr Lobaz, 6. 4. 2005 DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 8 / Konstrukce dokumentu Petr Lobaz, 6. 4. 2005 Zrcadlo stránky vzor pro sazbu zákres jednotlivých prvk tiskové stránky (dvojstránky) p edem dané v periodickém

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

AKTUALIZACE KE DNI 14. 02. 2009. firemní manuál jednotného vizuálního stylu

AKTUALIZACE KE DNI 14. 02. 2009. firemní manuál jednotného vizuálního stylu firemní manuál jednotného vizuálního stylu Úvod Představení jednotného vizuálního stylu Značka Logotyp Logotyp základní provedení A. Logotyp černobílé provedení (pozitiv, negativ) A. Logotyp černobílé

Více

průvodce logotypem společnosti Stachema

průvodce logotypem společnosti Stachema průvodce logotypem společnosti Stachema představení logotypu Logotyp Stachema je základním prvkem vizuální identity společnosti. Logotyp se skládá z grafické a textové části. Grafická část logotypu je

Více

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 12 / Tisk

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 12 / Tisk DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 12 / Tisk Petr Lobaz, 9. 5. 2007 Tisková zakázka definice požadavků poptávka objednávka příprava podkladů předtisková příprava imprimatur tisk dokončovací

Více

Logomanuál. Obsah. Logomanuál

Logomanuál. Obsah. Logomanuál Obsah Logomanuál Logomanuál 3 Základní varianta logotypu definice 5 Logotypy dceřinných společností 7 Značka BW 9 Schéma logotypu 11 Barevnost logotypu 13 Ochranná zóna logotypu 15 Rozměrová řada 17 Barevná

Více

Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827

Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827 Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827 Redesign logotypu a symbolu spočívá především v nezbytně nutném stanovení čistější varianty

Více

LOGOMANUÁL 2013. základní logotypy

LOGOMANUÁL 2013. základní logotypy LOGOMANUÁL 2013 základní logotypy OBSAH LOGOMANUÁLU LOGOTYP 1. Základní provedení 03 2. Jednobarevné varianty - pozitiv 04 3. Jednobarevné varianty - negativ 05 4. Logotyp v konstrukční mřížce 06 5. Logotyp

Více

firemní manuál jednotného vizuálního stylu Telekom Austria Group

firemní manuál jednotného vizuálního stylu Telekom Austria Group firemní manuál jednotného vizuálního stylu Telekom Austria Group Úvod Představení jednotného vizuálního stylu Značka Logotyp Logotyp základní provedení A.1 Logotyp černobílé provedení (pozitiv, negativ)

Více

grafický manuál vizuálního stylu CCV Informační systémy www.ccv.cz

grafický manuál vizuálního stylu CCV Informační systémy www.ccv.cz CCV Informační systémy obsah Logotyp 2 Tři základní varianty logotypu 3 Barevnost 4 Použití barevných provedení 5 Ochranné pole 6 Zakázané varianty logotypu 7 Font 8 Vizitky 9 Dopisní papír - A4 10 Šablona

Více

Corporate identity 1

Corporate identity 1 Corporate identity 1 obsah Logomanuál Designmanuál Logomanuál Definice logotypu 4 Základní barevnost logotypu 5 Barevné varianty logotypu 6 Brevné varianty logotypu doplňkové 7 Použití logotypu na pozadí

Více

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY Design manuál OBSAH 1. LOGO MĚSTA 1.1 LOGO Velikost loga Konstrukce loga Ochranná zóna 1.2 BAREVNOST LOGA Logo na základním barevném podkladu Logo na různobarevném podkladu 1.3 ZAKÁZANÉ VARIANTY LOGA 1.4

Více

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál značka Tato značka je základem jednotné grafické prezentace společnosti CSS spedition.

Více

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz LOGO manuál jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz Obsah 03 Symbolika značky 04 Barevné pozitivní provedení značky 05 Barevené

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU FIRMY KP-SYS

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU FIRMY KP-SYS MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU FIRMY OBSAH 1 OBSAH 2 3 ÚVOD 4 KONCEPCE LOGA 5 BAREVNOST LOGA 6 LOGO 7 ochraná zóna loga 8 LOGOTYP 22 sazební schéma dopisu s adresou 23 sazební schéma dopisu bez adresy

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY obsah 01 jednotný vizuální styl ROP Střední Čechy 02 značka, barevnost, písmo 02.01 grafický symbol 02.02 značka základní varianta plnobarevná 02.03 značka proporční

Více

grafický manuál společnosti všeobecná fakultní nemocnice v praze část I. logotyp a jeho použití PANTONE CMYK RGB

grafický manuál společnosti všeobecná fakultní nemocnice v praze část I. logotyp a jeho použití PANTONE CMYK RGB grafický manuál společnosti všeobecná fakultní nemocnice v praze část I. logotyp a jeho použití obsah Koncepce 3 Základní podoba logotypu a minimální velikost 4 Používané varianty logotypu 5 8 Název vfn

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Preambule Našim cílem je dosáhnout jednotné vizuální komunikace společnosti AQUA PROCON s.r.o. jako důležité součásti firemní identity. Dodržováním podmínek a pravidel předepsaných

Více

Pantone 188 / C 0 M 79 Y 65 K 47 / R 149 G 56 B 49. Pantone Black / C 0 M 0 Y 0 K 100 / R 26 G 23 B 27

Pantone 188 / C 0 M 79 Y 65 K 47 / R 149 G 56 B 49. Pantone Black / C 0 M 0 Y 0 K 100 / R 26 G 23 B 27 GRAFICKÝ LOGOMANUÁL OBSAH Grafický logomanuál Práce s logotypem barevnost 3 Základní písmo jednotného vizuálního stylu a doplňkové písmo 4 Logo Oblastní galerie Liberec 5 Logo Oblastní galerie Liberec

Více

Logomanuál REDA. autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno

Logomanuál REDA. autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno Logomanuál REDA autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno definice značky Písmový standart REDA vychází z písma Eurostile. Je doplněn grafickým symbolem stylizace podtržení / zvýraznění v červené

Více

HOCKEY CLUB ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE

HOCKEY CLUB ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE HOCKEY CLUB ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE a. s. Grafický manuál Manuál znaku a jednotného vizuálního stylu Znak HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE a. s. Znak klubu je přednostně využíván

Více

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o Webové aplikace a design Tvorba a správa webového obsahu Linux prodej, podpora, řešení Network management & IT security Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o. QCM, s.r.o. Rybkova 1,

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Město Třeboň Manuál jednotného vizuálního stylu Předpokladem efektivní moderní prezentace města je jednotný vizuální styl komunikace, jehož základem je značka (logo). Zavedení a dodržování vizuálního

Více

grafický manuál vizuálního stylu CCV Informační systémy www.ccv.cz

grafický manuál vizuálního stylu CCV Informační systémy www.ccv.cz CCV Informační systémy obsah Ochranná obchodní známka a logotyp 3 Barevné varianty logotypu 4 Použití barevných provedení 5 Ochranné pole logotypu 6 Zakázané varianty logotypu 7 Anglická verze logotypu

Více

grafický manuál /logotyp/

grafický manuál /logotyp/ grafický manuál /logotyp/ Konstrukce standardního logoznaku Síťový rozkres Ukázka standardního logoznaku a jeho postavení ve čtvercové síti. Síť ukazuje kompozici logoznaku Thermal. Ve výjimečných případech

Více

Obsah 1. LOGO... 1 1.1 Základní varianta...1 1.2 Barevné varianty...2 1.3 Ochranná zóna a minimální velikost...3 1.4 Zakázaná použití...

Obsah 1. LOGO... 1 1.1 Základní varianta...1 1.2 Barevné varianty...2 1.3 Ochranná zóna a minimální velikost...3 1.4 Zakázaná použití... Logomanuál Obsah 1. LOGO... 1 1.1 Základní varianta...1 1.2 Barevné varianty...2 1.3 Ochranná zóna a minimální velikost...3 1.4 Zakázaná použití...4 2. BARVY... 5 2.1 Hlavní a doplňkové barvy...5 3. PÍSMO...

Více

Manuál vizuální komunikace

Manuál vizuální komunikace Manuál vizuální komunikace Obsah Logotyp...2 Základní, plnobarevná varianta loga...3 Pozitivní a negativní barevná varianta loga...4 Pozitivní a negativní černobílá varianta loga...5 Polotónová černobílá

Více

manuál grafického stylu společnosti ASEKOL

manuál grafického stylu společnosti ASEKOL manuál grafického stylu společnosti ASEKOL 0. manuál grafického stylu společnosti ASEKOL Jednotný grafický styl je stručným a viditelným vyjádřením filozofie a marketingového konceptu společnosti. Pravidla

Více

manuál pro používání loga Slavoj Bruntál

manuál pro používání loga Slavoj Bruntál manuál pro používání loga Slavoj Bruntál Značka Slavoj Bruntál 1 Značka Slavoj Bruntál základní varianta loga verze pro použití na malé ploše Barevné provedení značky Slavoj Bruntál 2 Barevné provedení

Více

PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008

PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008 PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008 Obsah manuálu jednotného vizuálního stylu 0 1 [Obsah] 0 [Obsah] 0 1 Obsah manuálu jednotného vizuálního stylu 0 2 Obsah manuálu jednotného

Více

základní tiskoviny 28 základní logotyp Altus Software 4 odvozený logotyp Altus Vario 10 ostatní materiály 38 odvozený logotyp Altus Portal 16 index 44

základní tiskoviny 28 základní logotyp Altus Software 4 odvozený logotyp Altus Vario 10 ostatní materiály 38 odvozený logotyp Altus Portal 16 index 44 designmanual základní logotyp Altus Software 4 základní logotyp Altus Software 6 monochromní, černobílá a inverzní varianta 8 odvozený logotyp Altus Vario 10 odvozený logotyp Altus Vario 12 monochromní,

Více

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk» Manuál vizuální identity SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk ÚVODEM» ÚVODEM Školní rok 2012/2013 je rokem změn v zájmovém

Více

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba firemního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu. Dobrý

Více

Design manuál. Grep brand agency, Vážného 10, 602 00 Brno, Czech Republic, www.grep.cz, Matěj Ryšávka matej.rysavka@grep.cz. Všechna práva vyhrazena.

Design manuál. Grep brand agency, Vážného 10, 602 00 Brno, Czech Republic, www.grep.cz, Matěj Ryšávka matej.rysavka@grep.cz. Všechna práva vyhrazena. Design manuál Grep Obsah Značka... 3 Barevnost... 4 Ochranná zóna... 5 značka - rozšířená verze... 6 Typografie základní font... 7 substituční font... 8 Vizuální styl... 9 Merkantilní tiskoviny hlavičkový

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu 1 značka 1 značka Barevné pozitivní provedení 1.1 Grafickou podobu značky tvoří kresebně upravené litery bezpatkového polotučného písma. Upravený nápis ANECT tím neztrácí

Více

MANUÁL ZNAČKY A VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUÁL ZNAČKY A VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL ZNAČKY A VIZUÁLNÍHO STYLU 1 ZNAČKA 1/01 ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ ZNAČKY 1/02 ZNAČKA BEZ TEXTU A S TEXTEM 1/03 PLNOBAREVNÁ ZNAČKA 1/04 JEDNOBAREVNÁ ZNAČKA 1/05 ROZKRES ZNAČKY 1/06 OCHRANNÁ ZÓNA ZNAČKY

Více

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba fi remního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu.

Více

Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions

Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions 2 Grafický manuál ke značce BONTONFILM a BONTONFILM Promotions CO JE GRAFICKÝ MANUÁL Grafický manuál (G. M.) je nedílnou součástí jednotného

Více

Knol Plus a.s. Manuál vizuálního stylu 05.2009 design Side2

Knol Plus a.s. Manuál vizuálního stylu 05.2009 design Side2 obsah 1 značka a firemní písmo 1.1 značka společnosti 1.2 verze užití značky 1.3 značka na podkladové ploše 1.4 ochranná zóna značky 1.5 rozměrová řada značky 1.6 zakázané varianty značky 1.7 firemní písmo

Více

Komplexní vizuální styl města Šumperka

Komplexní vizuální styl města Šumperka Komplexní vizuální styl města Šumperka Úvodní slovo Vážení a milí přátelé! Již jsem napsal mnoho úvodních slov k mnoha publikacím, brožurám a programům různých akcí. Za tím tiskem se ale vždy skrývali

Více

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Úvod Destination identity turistického regionu Střední Morava Logo turistického regionu Střední Morava vychází z dlouhodobých

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz obsah..................................... 02 úvod a definice loga........................... 03 zákres do čtvercové sítě........................

Více

g r a f i c k ý m a n u á l z n a č k y

g r a f i c k ý m a n u á l z n a č k y g r a f i c k ý m a n u á l z n a č k y 1 ÚVOD 2 Funkce a užití manuálu 3 1.01 2 ZNAČKA / LOGOTYP 4 Jméno organizace 5 2.01 Grafická definice značky 6 2.02 Základní podoba značky 7 2.03 Jednobarevné provedení

Více

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou Sázavou 1 nad Žďár Žďár nad Sázavou města žďár nad sázavou 1 Logomanuál Logo manuál je souborem předpisů, k práci s jednotným vizuálním stylem logotypu Žďár nad Sázavou. Obsahuje závazná pravidla a doporučené

Více

Zoo Praha Pravidla korporátní identity

Zoo Praha Pravidla korporátní identity Zoo Praha Pravidla korporátní identity Každá organizace vyzařuje navenek svou specifickou identitu, na které se podílí i vzhled tištěných materiálů, televizní reklama podoba webových stránek, apod. Každý

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU V á š b e z p e č n ý p r o s t o r Jednotný vizuální styl Jednotný vizuální styl se stává plnohodnotným marketingovým nástrojem, jedním z prostředků k dosažení strategických

Více

OBSAH. A. sekce logo řešení loga

OBSAH. A. sekce logo řešení loga manuál vizuální identity EQUAL sekce A obsah OBSAH A. sekce logo řešení loga B. sekce kancelářské materiály vizitky komplimentky dopisní papír první strana dokumentu blok obálky C5, C6 a DL desky A4 česká

Více

Barevné specifikace logotypu MŽP. Ministerstvo životního prostředí České republiky

Barevné specifikace logotypu MŽP. Ministerstvo životního prostředí České republiky Barevné specifikace logotypu MŽP Použití logotypu MŽP STANDARD Základní varianta loga je tvořena třemi vodorovnými pruhy, které odkazují na trikolóru (státní symboliku ČR). Bílá, červená a modrá barva

Více

Logomanuál TRUTNOV MĚSTO SPORTU

Logomanuál TRUTNOV MĚSTO SPORTU Logomanuál TRUTNOV MĚSTO SPORTU OBSAH 1 ZNAČKA 1.01 Základní barevné provedení 1.02 Černobílé a polotónové provedení 1.03 Negativní provedení 1.04 Grafická definice 1.05 Ochranná zóna 1.06 Grafické výzdobné

Více

Grafický manuál peak production s.r.o. Jan Hartl

Grafický manuál peak production s.r.o. Jan Hartl Grafický manuál peak production s.r.o. Jan Hartl Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 4 2 Základní podoby loga... 5 2.1 Základní podoba loga barevná... 5 2.2 Základní podoba loga černobílá... 6 2.3 Modifikace základní

Více

AmbiPur 3Volution koncept BTL launchovací kampaně pro jaro 2007. DÍLNA Design, s.r.o.

AmbiPur 3Volution koncept BTL launchovací kampaně pro jaro 2007. DÍLNA Design, s.r.o. AmbiPur 3Volution koncept BTL launchovací kampaně pro jaro 2007 DÍLNA Design, s.r.o. INZERTNÍ VIZUÁL > obsahuje: základní vizuál flakónů podrobné vysvětlení funkcí a výhod produktu info o soutěži PRVNÍ

Více

02 ZÁKLADNÍ VARIANTA. Základní horizontální varianta loga

02 ZÁKLADNÍ VARIANTA. Základní horizontální varianta loga LOGO MANUÁL 00 OBSAH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ZÁKLADNÍ VARIANTA - VERTIKÁLNÍ ZÁKLADNÍ VARIANTA - HORIZONTÁLNÍ ZÁKLADNÍ VARIANTA BEZ DOPLŇKOVÉHO TEXTU -

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Logomanuál Základní verze loga Logo ve stupních šedé Logo v jedné barvě Definice barev Ochranná zóna Velikost loga Zarovnání loga

Více

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH 1 ÚVOD 2 KODIFIKACE LOGOTYPU 2.1. barevná varianta loga 2.2. černobílá varianta loga 2.3. ochranná zóna a minimální velikost loga 2.4. rozkres loga v grafické síti 2.5. logotyp

Více

Grafický manuál značky ELI Beamlines

Grafický manuál značky ELI Beamlines Grafický manuál značky ELI Beamlines Obsah Úvod....4 Základní barevná verze loga....6 Černobílá verze loga...8 Zakázané tvarové a barevné varianty loga.... 10 Konstrukce a ochranná zóna loga... 12 Minimální

Více

MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 1 1 1 ROZKRES LOGA 1 2 OCHRANÁ ZÓNA LOGA 1 3 LOGO ČERNOBÍLÉ PROVEDENÍ 1 4 LOGO NA PODKLADOVÉ PLOŠE 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ZÁKLADNÍ BAREVNOST LOGA JE

Více

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky VIZUÁLNÍ ST YL VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky vizuální styl grafický prvek Vizuální styl VŠB-TU Ostrava Fakulty Elektrotechniky a Informatiky (dále jen FEI) je vytvářen vzájemným

Více

obsah úvod konstanty firemního designu základní firemní tiskoviny

obsah úvod konstanty firemního designu základní firemní tiskoviny GRAFICKÝ MANUÁL GRAFICKÝ MANUÁL obsah úvod Firemní design společnosti ALEX PNEU... 3 Publikace grafický manuál... 3 konstanty firemního designu Grafická značka ALEX PNEU - barevná verze... 4 Grafická značka

Více

Brněnské komunikace Design Manual 2015

Brněnské komunikace Design Manual 2015 Brněnské komunikace Design Manual 2015 0.0 OBSAH DESIGN MANUÁLU 1.0 Úvod - představení jednotného stylu 2.0 Logotyp - základní provedení - negativní provedení - černobílé provedení - ochranná zóna značky

Více

Corporate Identity Akcidenční tiskoviny

Corporate Identity Akcidenční tiskoviny Akcidenční tiskoviny Logotyp /01 základní varianta loga Logotyp Logotyp CPI Group se skládá ze dvou různobarevných stejně velkých čtverců, které na sebe vodorovně navazují. Barevné složení Pantone: CMYK:

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU projekt Recyklohraní úvod Jednotný vizuální styl je způsob komunikace projektu s veřejností. Podoba stylu vytváří jeho identitu. Dobrý vizuální styl zvyšuje povědomí o existenci

Více

grafický manuál značka barvy písmo

grafický manuál značka barvy písmo grafický manuál značka barvy písmo grafický mauál rozměry značky Tato ilustrace definuje ochrannou zónu značky, tj. minimální rozměry pole, ve kterém je logo umístěno. Výška grafické části se udává v plošných

Více

DESIGN MANUÁL autor logotypu a zpracovatel manuálu - Jiří Skalský, AIR design

DESIGN MANUÁL autor logotypu a zpracovatel manuálu - Jiří Skalský, AIR design DESIGN MANUÁL autor logotypu a zpracovatel manuálu - Jiří Skalský, AIR design Obsah manuálu Úvodem k design manuálu Komunikace v dnešním světě Charakter informací předávaných vizuálně Vizuální styl firmy

Více

Barevnost CMYK. 95/36/95/35-77/4/68/10 CMYK 0/0/0/85 Pantone 7540 C ORACAL 073 CMYK 95/36/95/35 ORACAL 613

Barevnost CMYK. 95/36/95/35-77/4/68/10 CMYK 0/0/0/85 Pantone 7540 C ORACAL 073 CMYK 95/36/95/35 ORACAL 613 Grafický manuál Obsah Barevnost 1 Logotyp plnobarevná verze pozitivní 2 plnobarevná verze negativní 3 černobílá verze pozitivní 4 černobílá verze negativní 5 jednobarevná verze šedá / zelená 6 užití na

Více

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY GRAFICKÝ MANUÁL Grafický symbol loga Studentské obce fakulty architektury znázorňuje její funkci. Čtverce v symbolu představují studenty, jež obec hájí. Barevnost čtverců pak charakterizuje různorodost

Více

Grafický manuál značky. DY-THA rail

Grafický manuál značky. DY-THA rail Grafický manuál značky DY-THA rail Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice a

Více

Grafický manuál. Verze 1.0

Grafický manuál. Verze 1.0 Grafický manuál Verze 1.0 Tento grafický manuál vytvořený pro Sdružení obcí Toulovcovy Maštale si klade za cíl definovat a sjednocovat základní principy vizuálního stylu tohoto sdružení. Základním prvkem

Více

OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO

OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO Grafický manuál OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO Dodržování jednotného vizuálního stylu přispívá ke snadnější identifikaci společnosti, posiluje její důvěryhodnost a zároveň zlepšuje povědomí

Více

obsah 001 OBSAH MANUÁLU strana... 002 Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu strana... 003 strana...

obsah 001 OBSAH MANUÁLU strana... 002 Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu strana... 003 strana... corporate identity OBSAH MANUÁLU Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu Specifikace Pantone barev v logotypu Specifikace barev samolepících folií Varianty použití logotypu

Více

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU VYHOTOVIL ROMAN POŠVIC POSVIC@TISKPOSVIC.CZ +420 777 671 156 JAK ZACHÁZET S GRAFICKÝM MANUÁLEM, ABY JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL MĚL OČEKÁVANÝ ÚČINEK I. OBECNÁ USTANOVENÍ a)

Více

Obsah Logotyp Lutos Doplňkový grafický prvek Lutos Písmo Akcidence Merkantilie LUTOS

Obsah Logotyp Lutos Doplňkový grafický prvek Lutos Písmo Akcidence Merkantilie LUTOS GRAFICKÝ MANUÁL Obsah Logotyp Lutos Barevnost 2 Konstrukce v síti 4 Přesná konstrukce logotypu 5 Ochranný prostor 6 Nejmenší použitelná velikost 7 Zakázané varianty 8 Doplňkový grafický prvek Lutos Barevnost

Více

specifikace povolené varianty písmo

specifikace povolené varianty písmo logomanuál specifikace základní barevnost...4 základní logotyp...5 rozkres...6 logotyp v síti...7 ochranná zóna...8 na tmavém pozadí...9 na červeném pozadí...10 čb varianta...11 čb varianta negativ...12

Více

GRAFICKÝ MANUÁL LOGOTYP ENVI-PUR. ENVI-PUR, s.r.o. 2015, všechna práva vyhrazena. Platnost od 1. 5. 2015.

GRAFICKÝ MANUÁL LOGOTYP ENVI-PUR. ENVI-PUR, s.r.o. 2015, všechna práva vyhrazena. Platnost od 1. 5. 2015. GRAFICKÝ MANUÁL LOGOTYP ENVI-PUR Obsah 1. Logotyp ENVI-PUR...................................................................... 3 1.1. Základní logotyp................................................................................

Více

Značka společnosti MORA

Značka společnosti MORA Design Manuál 2011 Značka společnosti MORA 2 Za jednu z hlavních součástí firemní identity je považován její design neboli jednotný vizuální styl. Základním stavebním kamenem tohoto vizuálního stylu je

Více

CID. & packaging. etc. Stani Rohan 1012-744 Proudfoot Lane London Ontario N6H 5H8 519-473-5527 cell 519-851-9951 stani@mydesign4u.

CID. & packaging. etc. Stani Rohan 1012-744 Proudfoot Lane London Ontario N6H 5H8 519-473-5527 cell 519-851-9951 stani@mydesign4u. CID & packaging etc. just what you need Stani Rohan 1012-744 Proudfoot Lane London Ontario N6H 5H8 519-473-5527 cell 519-851-9951 stani@mydesign4u.ca 2 3 ochranná zóna Ochranná zóna logu pomáhá neztratit

Více

Copyright Copyright Copyright Copyright

Copyright Copyright Copyright Copyright obsah OBSAH Logomanuál Logotyp Definice barvy Definice písma Použití logotypu Designmanuál Vizitka Hlavičkový papír Blok Dopisní obálka Razítko Reklamní předměty Označení firmy logotyp Logotyp neboli firemní

Více

O P P O P P OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

O P P O P P OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA OPERČNÍ PROGRM OPERČNÍ PRH PROGRM PRH DPTBILITONURENCESCHOPNOST g r a f i c k ý m a n u á l z n a č e k a j e d n o t n é h o v i z u á l n í h o s t y l u o p e r a č n í c h p r o g r a m ů P R a h a

Více

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Grafický manuál společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Platnost od 2013 Úvod Grafický manuál je souborný materiál definující základní grafické konstanty firemního designu a jejich správné použití.

Více