DESIGN MANUAL KONSTRUKTIVA BRANKO, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DESIGN MANUAL KONSTRUKTIVA BRANKO, a.s."

Transkript

1 DESIGN MANUAL Jednotný vizuální styl společnosti KONSTRUKTIVA BRANKO, a.s. Obsahuje definici logotypu společnosti a všech jeho použitelných variant, definici barevnosti, definici grafických konstant a typografie. Dále designmanual ukazuje jednotlivé aplikace jednotného vizuálního stylu.

2 OBSAH OBSAH 1 ÚVOD 2 KONCEPCE 3 BAREVNOST 4 LOGOTYP 5 ochranné pole a umístění 6 barevná pozitivní varianta 7 barevná negativní varianta 7 jednobarevná pozitivní varianta s tóny 8 jednobarevná negativní varianta s tóny 8 jednobarevná pozitivní varianta 9 jednobarevná negativní varianta 9 černobílá varianta 10 KONSTANTY 11 TYPOGRAFIE 12 FIREMNÍ TISKOVINY 14 vizitka 14 dopisní papír 16 obálky 20 záhlaví faxové zprávy 22 samolepky 24 razítka 25 POLEP VOZIDEL 27 octavia combi 28 fabia combi 29 avia 30 liaz 31 REJSTŘÍK 32 strana1

3 ÚVOD Tento grafický manuál jednotného vizuálního stylu společnosti Konstruktiva Branko, a.s. definuje základní vzhled logotypu společnosti, a všechny jeho přípustné varianty, definuje základní barevnost, konstanty grafického stylu a typografii. Manuál dále ukazuje jednotlivé aplikace jednotného vizuálního stylu včetně jejich rozměrových a typografických definic. strana2

4 KONCEPCE Jednotný vizuální styl společnosti Konstruktiva Branko, a.s. je vytvořen na základě redesignu logotypu společnosti. Základními znaky nového vizuálního stylu je použití firemních barev (tmavě šedé a červené) a moderního bezpatkového písma Frutiger. Z původní podoby logotypu se do vizuálního stylu promítá i dvojitý pruh grafické konstanty navazující na vlny logotypu. strana3

5 BAREVNOST Základními firemními barvami jsou červená a tmavě šedá. Pro případ použití loga v tisku používejte vždy příslušné soubory s označením _CMYK, pro zobrazení na monitoru (internet, intranet apod.) soubory s označením _RGB. PANTONE RED 032 CVC CMYK (0,100, 90, 0) PANTONE COOLGRAY 11 CVC CMYK (0, 0, 0, 80) barvy pro tisk RGB (235, 35, 55) #EE2233 RGB (102, 102, 102) # barvy pro internet strana4

6 LOGOTYP TVAROVÁ DEFINICE LOGOTYPU Nová podoba loga je výsledkem redesignu stávajícího logotypu firmy Konstruktiva Branko, a.s.. Původní grafický motiv vlnek byl použit bez tvarových změn. V barevnosti grafického motivu zůstala červená, zatímco černá barva byla změněna na tmavě šedou. Zásadních změn se dostalo textové části logotypu, kde bylo použito výraznějšího a modernějšího bezpatkového písma. Textová část je zcela zarovnána do obdelníku. náhled logotypu společnosti strana5

7 LOGOTYP DEFINICE OCHRANNÉHO POLE Ochranné pole vymezuje obdelníkovou oblast okolí loga, ve které nesmí být umístěn žádný grafický prvek. Takovým grafickým prvkem není myšlen podklad, pokud nesnižuje čitelnost logotypu. Vzdálenost ochranného pole od logotypu je definována sílou zakončení červené linky. Všechny přiložené soubory s příponou _pole nebo _RGB obsahují neviditelný objekt o rozměrech ochranného pole. a a a a a UMÍSTĚNÍ LOGOTYPU Přednostní umístění logotypu je do levého horního rohu. Odsazení logotypu od horního okraje je rovno výšce zakončení obou linek, zatímco k levému okraji je logotyp přisazen a při tisku je nutné šedou a červenou linku protáhnout na spad a následně ořezat. b b strana6

8 LOGOTYP VARIANTY BAREVNÁ POZITIVNÍ VARIANTA Je základní a přednostní variantou logotypu. Její použití je obecné. V případech, kdy umístěním této varianty na pozadí by tvar logotypu nebyl jasně čitelný, použijte jiné vhodnější varianty uvedené dále. U každé z variant jsou popsány případy vhodné pro jejich použití. soubory logo_color_pos_cmyk.eps / logo_colog_pos_cmyk_pole.eps logo_color_pos_rgb.ai BAREVNÁ NEGATIVNÍ VARIANTA Používá se pro umístění na jednobarevný nebo nestejnobarevný podklad, který vzhledem k svojí barevnosti či sytosti znemožňuje zřetelné rozpoznání tvaru logotypu v pozitivní barevné variantě. V případě, že i při použití této varianty není kresba logotypu dostatečně zřetelná, použijte raději jednobarevnou negativní variantu logotypu. Z tohoto pohledu jsou kritické zejména části s červenou výplní. soubory logo_color_neg_cmyk.eps / logo_colog_neg_cmyk_pole.eps logo_color_neg_rgb.ai strana7

9 LOGOTYP VARIANTY JEDNOBAREVNÁ POZITIVNÍ VARIANTA S TÓNY Tato varianta je doporučena zejména pro jednobarevný tisk či podobné způsoby prezentace, které umožňují použití odstínu. Výplň je ve firemní šedé barvě s tím, že originálně červené segmenty jsou vyplněny 50% odstínem této barvy, zatímco zbytek je vyplněn se 100% sytostí. soubory logo_gray_pos_cmyk.eps / logo_gray_pos_cmyk_pole.eps logo_gray_pos_rgb.ai JEDNOBAREVNÁ NEGATIVNÍ VARIANTA S TÓNY Jednobarevnou negativní variantu lze použít v případech, kdy jednobarevná pozitivní varianta není díky podkladu dostatečně čitelná. Výplň logotypu je bílá a originálně červené segmenty jsou vyplněny 30% odstínem firemní šedé barvy. soubory logo_gray_neg_cmyk.eps / logo_gray_neg_cmyk_pole.eps logo_gray_neg_rgb.ai strana8

10 LOGOTYP VARIANTY JEDNOBAREVNÁ POZITIVNÍ VARIANTA Jednobarevná pozitivní varianta se používá hlavně jako náhradní k variantě s tóny v případech, kdy technologie neumožňuje prezentovat odstíny barvy. Výplň je i u této varianty ve firemní šedé barvě. soubory logo_gray_mono_cmyk.eps / logo_gray_mono_cmyk_pole.eps logo_gray_mono_rgb.ai JEDNOBAREVNÁ NEGATIVNÍ VARIANTA Používá se pro umístění na tmavý podklad, který vzhledem k svojí barevnosti, sytosti či struktuře znemožňuje zřetelné rozpoznání tvaru logotypu v jednobarevné pozitivní nebo negativní variantě. logo_white.eps / logo_white_pole.eps soubory strana9

11 LOGOTYP VARIANTY ČERNOBÍLÁ VARIANTA Pro použití na faxu, razítku či jiné jednobarevné aplikaci je určena černobílá varianta. Zároveň je určena pro technologii prezentující pouze tvar logotypu jako je například ražba, lisování nebo glavírování. logo_black.eps / logo_black_pole.eps soubory strana10

12 KONSTANTY DVOJITÝ ŠEDO-ČERVENÝ PRUH Hlavní konstantou grafického stylu je dvojitý šedo-červený pruh připojený k logotypu. Je pokračováním tmavě šedé a červené vlnky logotypu, jednotlivé pruhy mají tedy stejnou šířku tahu, jako odpovídající vlnky v logotypu. Pruhy jsou od písmenné části logotypu vzdáleny stejně jako jsou od něj vdálené vlnky na opačné straně. Zakončení pruhů je stejné jako u vlnek logotypu, přednostně tedy na spad, jak je vidět na ukázce. Jsou-li vlnky logotypu odsazeny od okraje, je pruh odsazen od druhého okraje o stejnou vzdálenost. ukázka grafické konstanty přiložené soubory: konstanty\logo+pruh_cmyk.eps konstanty\logo+pruh_cmyk_naspad3mm.eps konstanty\logo+pruh_cmyk_naa4.eps konstanty\logo+pruh_rgb.ai strana11

13 TYPOGRAFIE HLAVNÍ FIREMNÍ PÍSMO V celém vizuálním stylu se používá písmo Frutiger. V logotypu je použit pro dominantní text řez 75 Black a pro doplňující text řez 67 Bold Condensed. Ve firemní typografii se přednostně používá řezů Condensed, konkrétně tedy řezů 67 Bold Condensed, 57 Condensed a 47 Light Condensed. Ve zvláštních a odůvodněných případech lze použít i ostatní řezy písma Frutiger. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ?!& +-/=% áíéřčšěžý Frutiger CE 67 Bold Condensed ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ?!& +-/=% áíéřčšěžý Frutiger CE 57 Condensed ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ?!& +-/=% áíéřčšěžý Frutiger CE 47 Light Condensed strana12

14 TYPOGRAFIE DOPLŇKOVÉ FIREMNÍ PÍSMO Používá se pro psaní textů dokumentů v případě, kdy je použití písma Frutiger obtížné nebo nemožné. Doplňkové písmo se nesmí používat ve velkých nadpisech a grafických návrzích. Při výběru doplňkového písma mají přednost kondensované řezy před řezy nekondensovanými. Přednostním doplňkovým písmem je Arial Narrow. Dále pak lze použít podobné písmo Helvetica Narrow, či nekondensovaná písma Arial a Helvetica. Ve firemních dokumentech se neužívá patkového písma. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ?!& +-/=% áíéřčšěžý Arial Narrow ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ?!& +-/=% áíéřčšěžý Helvetica Narrow ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ?!& +-/=% áíéřčšěžý Arial strana13

15 FIREMNÍ TISKOVINY VIZITKA VIZITKA 90 x 50 mm Vizitka je nejčastějším a většinou i prvním kontaktem klienta s jednotným vizuálním stylem firmy. Je nutné, aby působila jasně a zprostředkovávala jednoznačnou identifikaci s firemním image. Z informací na vizitce je dominantní jméno doplněné dvojjazyčným označením funkce. Ostatní kontaktní informace jsou umístěný v pravé části vizitky a jsou odděleny červenou linkou. Ing. Karel Goldberg obchodní ředitel business manager Mikuleckého PRAHA 4 Czech Republic tel.: fax: mobil: náhled vizitky (M 1:1) soubor s přepisovatelnými texty: tiskoviny\vizitka.eps soubor náhledu: tiskoviny\vizitka_nahled.pdf strana14

16 FIREMNÍ TISKOVINY VIZITKA SAZEBNÍ SCHÉMA VIZITKY Hlavními částmi sazby vizitky jsou logotyp společnosti, jméno a dvojjazyčný popis funkce v dolní části pod logotypem a kontaktní informace v pravé části vizitky oddělené červenou linkou. Kontaktní informace jsou stejně jako jméno a funkce zarovnány na dolní okraj zrcadla , zrcadlo 82 x 41 mm shora 5 mm od okraje 5 16 jméno zarovnání napravo Frutiger 67 Bold Condensed velikost 12 pt výška řádku 14 pt rozpaly ,8 Ing. Karel Goldberg obchodní ředitel business manager Mikuleckého PRAHA 4 Czech Republic tel.: fax: mobil: kontaktní údaje zarovnání nalevo Frutiger 47 Light Condensed velikost 7 pt výška řádku 10 pt rozpaly označení funkce dvojjazyčné zarovnání napravo Frutiger 47 Light Condensed velikost 7 pt výška řádku 10 pt rozpaly 25 sazební schéma vizitky (M 1:1) soubor s přepisovatelnými texty: tiskoviny\vizitka_spopisky.eps soubor náhledu: tiskoviny\vizitka_spopisky_nahled.pdf strana15

17 FIREMNÍ TISKOVINY DOPISNÍ PAPÍR DOPISNÍ PAPÍR V záhlaví dopisního papíru je použito grafické konstanty popsané výše. V pravém dolním rohu jsou odděleny červenou linkou kontaktní a obchodní informace. Ty jsou uvozeny odrážkami ve tvaru červených obdelníků. Mikuleckého 1308 CZ PRAHA 4 tel.: fax: Společnost zapsána u MS soudu v Praze, oddíl B, vl. 979 dne IČO: DIČ: č.ú.: /0300 náhled dopisního papíru (M 1:2) soubor s přepisovatelnými texty: tiskoviny\dopisni_papir.eps soubor náhledu: tiskoviny\dopisni_papir_nahled.pdf strana16

18 FIREMNÍ TISKOVINY DOPISNÍ PAPÍR DOPISNÍ PAPÍR, UKÁZKA SAZBY TEXTU Sazba textu dopisu je přizpůsobena pro obálku s okénkem, čímž je určena poloha adresy. Text je vysázen do bloku a je použito první doplňkové písmo Arial Narrow velikosti 10 bodů. Vážený pan Václav Novohledský ABC - stavební podnik, s.r.o. Křížkovského 1027 Praha Věc: Ukázka sazby dopisu doplněná latinským textem, písmo Arial Narrow Lore consequismodipit exero eugait ate dunt lan hent praese tatis nullan henit landit autpat dolore dolore magna commolor si ese commy nulla commoloreet alit alis dolut euis alit la consequisim dio odolobore consequisit landrem vullamcon utet wisi estrud eumsandionullam dolenim niat eliquipis atet augait wismolor aliquismo olenit, consequisl eu feugiam quam dipit lutatuerostrud min erosto od enismolobore dolesto duipit am, sisi blaortisim quis augiam nonullum ver sit nulla feugue consed et veliqui tatue magna aliquiscil eu feuguerciliquam, quisi euguercinibh eliquamet eraessim quat. Ut nullaoreetum quipismodolore vel eugait,sequiscin ulluptat nos delissit, quam, venim delit ad ex ea consequat lore magnisi tie consent ipsustrud et ute feugait, quatis nit iriusto conse magniam aliquatueriure consent lor iriusciduismolut volesto eraestio core min venim vel ipissi eu feugait wis eugue er sendit vullandigna faccum nostionumsandit, volor ing et nullaorpero odionummy nit lorper acipsum ver si exer autpat. Loreetue min hent adio doloboreet il exerosto odio dolutat. Dui er am, con utat venis erciliquat. Duis dolobore vel dolorerostrud tis nullummy nonulluptatueros aliscillutat in euis enis amconse ercincin eu faccumsan ulla conseniam quis num illa facilisis am diam, sim niamet la feugiam, veliquipisse diam, sum ing eugait luptate modoluptat lobore exer sequatum iure magnit,senibh eugait ad tatin utet iriustie mod elenis nullamcommolor sum et,sed duip estrud dolor atinit inim eleseniat, commy nulla am, vendre min henis aciduissim irit acidunt landre ero odolor iniscidunt non henit ad euismolore tinis el dolorper susci blaortie magna corerat. S pozdravem ing. Stanislav Nováček oddělení projekční přípravy V Praze Mikuleckého 1308 CZ PRAHA 4 tel.: fax: Společnost zapsána u MS soudu v Praze, oddíl B, vl. 979 dne IČO: DIČ: č.ú.: /0300 náhled dopisního papíru (M 1:2) soubor náhledu: tiskoviny\dopisni_papir_stexty_nahled.pdf strana17

19 FIREMNÍ TISKOVINY DOPISNÍ PAPÍR SAZEBNÍ SCHÉMA DOPISU S ADRESOU Toto sazební schéma je navrženo pro používání obálek s okénkem, je však vhodné jej použít i v ostatních případech, kdy je v úvodu dopisu zapsána adresa příjemce. Pro psaní dopisu využijete příslušnou šablonu pro MS Word. 0 28, adresa příjemce zarovnání nalevo Arial Narrow Arial Narrow Bold velikost 11 pt výška řádku 14 pt rozpaly 0 Vážený pan Václav Novohledský ABC - stavební podnik, s.r.o. Křížkovského 1027 Praha nadpis dopisu zarovnání nalevo Arial Narrow Bold velikost 10 pt výška řádku 13 pt rozpaly 0 tabelátor na 10 mm obsah dopisu zarovnání do bloku Arial Narrow velikost 10 pt výška řádku 13 pt rozpaly 0 odsazení prvního řádku 10 mm prostrkání mezi odstavci13 pt Věc: Ukázka sazby dopisu doplněná latinským textem, písmo Arial Narrow Lore consequismodipit exero eugait ate dunt lan hent praese tatis nullan henit landit autpat dolore dolore magna commolor si ese commy nulla commoloreet alit alis dolut euis alit la consequisim dio odolobore consequisit landrem vullamcon utet wisi estrud eumsandionullam dolenim niat eliquipis atet augait wismolor aliquismo olenit, consequisl eu feugiam quam dipit lutatuerostrud min erosto od enismolobore dolesto duipit am, sisi blaortisim quis augiam nonullum ver sit nulla feugue consed et veliqui tatue magna aliquiscil eu feuguerciliquam, quisi euguercinibh eliquamet eraessim quat. Ut nullaoreetum quipismodolore vel eugait, sequiscin ulluptat nos delissit, quam, venim delit ad ex ea consequat lore magnisi tie consent ipsustrud et ute feugait, quatis nit iriusto conse magniam aliquatueriure consent lor iriusciduismolut volesto eraestio core min venim vel ipissi eu feugait wis eugue er sendit vullandigna faccum nostionumsandit, volor ing et nullaorpero odionummy nit lorper acipsum ver si exer autpat. Loreetue min hent adio doloboreet il exerosto odio dolutat. Dui er am, con utat venis erciliquat. Duis dolobore vel dolorerostrud tis nullummy nonulluptatueros aliscillutat in euis enis amconse ercincin eu faccumsan ulla conseniam quis num illa facilisis am diam, sim niamet la feugiam, veliquipisse diam, sum ing eugait luptate modoluptat lobore exer sequatum iure magnit,senibh eugait ad tatin utet iriustie mod elenis nullamcommolor sum et,sed duip estrud dolor atinit inim eleseniat, commy nulla am, vendre min henis aciduissim irit acidunt landre ero odolor iniscidunt non henit ad euismolore tinis el dolorper susci blaortie magna corerat. 102 S pozdravem jméno a funkce zarovnání nalevo Arial Narrow velikost 10 pt výška řádku 13 pt rozpaly 0 odsazení 90 mm ing. Stanislav Nováček oddělení projekční přípravy 255 místo a datum zarovnání nalevo Arial Narrow velikost 10 pt výška řádku 13 pt rozpaly 0 V Praze Mikuleckého 1308 CZ PRAHA 4 tel.: Společnost zapsána u MS soudu v Praze, oddíl B, vl. 979 dne fax: IČO: kontaktní a obchodní údaje DIČ: č.ú.: / zarovnání nalevo Frutiger 47 Light Condensed velikost 7 pt výška řádku 10 pt rozpaly sazební schéma dopisu (M 1:2) soubor s přepisovatelnými texty: tiskoviny\dopisni_papir_1_spopisky.eps soubor náhledu: tiskoviny\dopisni_papir_1_spopisky_nahled.pdf soubor šablony pro MS Word: dopis s adresou.dot strana18

20 FIREMNÍ TISKOVINY DOPISNÍ PAPÍR SAZEBNÍ SCHÉMA DOPISU Toto sazební schéma se používá v obecných případech a platí též pro druhé a další listy dopisů, pro které je použito předchozí sazební schéma. Pro psaní dopisu využijete příslušnou šablonu pro MS Word. 0 28, nadpis dopisu zarovnání nalevo Arial Narrow Bold velikost 10 pt výška řádku 13 pt rozpaly 0 tabelátor na 10 mm obsah dopisu zarovnání do bloku Arial Narrow velikost 10 pt výška řádku 13 pt rozpaly 0 odsazení prvního řádku 10 mm prostrkání mezi odstavci13 pt Věc: Ukázka sazby dopisu doplněná latinským textem, písmo Arial Narrow Lore consequismodipit exero eugait ate dunt lan hent praese tatis nullan henit landit autpat dolore dolore magna commolor si ese commy nulla commoloreet alit alis dolut euis alit la consequisim dio odolobore consequisit landrem vullamcon utet wisi estrud eumsandionullam dolenim niat eliquipis atet augait wismolor aliquismo olenit, consequisl eu feugiam quam dipit lutatuerostrud min erosto od enismolobore dolesto duipit am, sisi blaortisim quis augiam nonullum ver sit nulla feugue consed et veliqui tatue magna aliquiscil eu feuguerciliquam, quisi euguercinibh eliquamet eraessim quat. Ut nullaoreetum quipismodolore vel eugait, sequiscin ulluptat nos delissit, quam, venim delit ad ex ea consequat lore magnisi tie consent ipsustrud et ute feugait, quatis nit iriusto conse magniam aliquatueriure consent lor iriusciduismolut volesto eraestio core min venim vel ipissi eu feugait wis eugue er sendit vullandigna faccum nostionumsandit, volor ing et nullaorpero odionummy nit lorper acipsum ver si exer autpat. Loreetue min hent adio doloboreet il exerosto odio dolutat. Dui er am, con utat venis erciliquat. Duis dolobore vel dolorerostrud tis nullummy nonulluptatueros aliscillutat in euis enis amconse ercincin eu faccumsan ulla conseniam quis num illa facilisis am diam, sim niamet la feugiam, veliquipisse diam, sum ing eugait luptate modoluptat lobore exer sequatum iure magnit,senibh eugait ad tatin utet iriustie mod elenis nullamcommolor sum et,sed duip estrud dolor atinit inim eleseniat, commy nulla am, vendre min henis aciduissim irit acidunt landre ero odolor iniscidunt non henit ad euismolore tinis el dolorper susci blaortie magna corerat. 50 Lorper sed tin hendipit ad minim ex er ad tie tat adip eugiat. Ut esto et ad dolobortio od dolent augait ip exerat la feuip eumsandio dolor am, se con utpat. Duisim ese te min vel et acidunt la faccumsandre mod minibh euisl ute feu faci blan hendit velent la feum dionullan ea feu feugait ute con el incil ullandrero del et, quis num qui blamcore feu feummodol rperostin el ut wismod modipit nos nostrud dolut wisim nit ad magnim adip exero dolor sumsan enim ipit vulla feuiscipit lore vel iriuscips scidunt alit lumsandre ting exeraesequam diamconse tat. Ut wis autpat ad min henim quamcommolenim nibh ex et iuscipsustrud dit aut in voloboreet dit lorperit praesent ullan exerat, velessi. Duismolore dolore tin vel dolor iriure duisl euguercillan el utat,se tisisi. Lore vel iriustie doluptat utpat do conullam, volorpero dip ex eugiat. Lorem alis nim vendrem vulluptatummy nulluptatum init ut iriliquat, commod erostie dolum zzrit pratem ipis nullamet nullum nonsenisi enibh essecte min henibh enibh eugait inibh eu feum volum quam nos nullutat praessenibh endion utet etum ese te dolorting enim numsandre et lore etum dolobore dolobortin ute veriure consectet wissectem voluptat wiscidunt la faciliquam, vel doluptatisim zzrit aut wis dolutet euisl dipsum dipit acil ilisit laoreet acipisl ulla commodit prat. S pozdravem jméno a funkce zarovnání nalevo Arial Narrow velikost 10 pt výška řádku 13 pt rozpaly 0 odsazení 90 mm ing. Stanislav Nováček oddělení projekční přípravy 255 místo a datum zarovnání nalevo Arial Narrow velikost 10 pt výška řádku 13 pt rozpaly 0 V Praze Mikuleckého 1308 CZ PRAHA 4 tel.: Společnost zapsána u MS soudu v Praze, oddíl B, vl. 979 dne fax: IČO: kontaktní a obchodní údaje DIČ: č.ú.: / zarovnání nalevo Frutiger 47 Light Condensed velikost 7 pt výška řádku 10 pt rozpaly sazební schéma dopisu (M 1:2) soubor s přepisovatelnými texty: tiskoviny\dopisni_papir_2_spopisky.eps soubor náhledu: tiskoviny\dopisni_papir_2_spopisky_nahled.pdf soubor šablony pro MS Word: dopis bez adresy.dot strana19

21 FIREMNÍ TISKOVINY OBÁLKY OBÁLKY Dominantním prvkem layoutu obálky je firemní logotyp situovaný podle přednostního umístění do levého horního rohu. Pro respektování technických specifik potisku obálek není logotyp umístěn na spad, ale je od okraje obálky odsazen o 1 mm. Pod logotypem jsou vypsány kontaktní údaje uvozené červenou linkou. Mikuleckého 1308 CZ PRAHA 4 tel.: fax: Mikuleckého 1308 CZ PRAHA 4 tel.: fax: náhled obálky C4 324x229mm (M 1:2) soubor s přepisovatelnými texty: tiskoviny\obalka_c4.eps soubor náhledu: tiskoviny\obalka_c4_nahled.pdf náhled obálky DL 220x110mm (M 1:2) soubor s přepisovatelnými texty: tiskoviny\obalka_dl.eps soubor náhledu: tiskoviny\obalka_dl_nahled.pdf strana20

22 FIREMNÍ TISKOVINY OBÁLKY SAZEBNÍ SCHÉMA OBÁLEK Sazební schéma pojednává pouze levý horní roh obálky a je pro všechny typy obálek stejné. Rozměry jsou vztaženy k hornímu a levému okraji a nelze je měnit , Mikuleckého 1308 CZ PRAHA 4 tel.: fax: kontaktní údaje zarovnání nalevo Frutiger 47 Light Condensed velikost 8pt výška řádku 11pt rozpaly , Mikuleckého 1308 CZ PRAHA 4 tel.: fax: sazební schéma obálky (M 1:1) sazební schéma obálky DL (M 1:2) soubor s přepisovatelnými texty: tiskoviny\obalka_dl_spopisky.eps soubor s přepisovatelnými texty: tiskoviny\obalka_c4_spopisky.eps soubor náhledu: tiskoviny\obalka_c4_spopisky_nahled.pdf soubor náhledu: tiskoviny\obalka_dl_spopisky_nahled.pdf strana21

23 FIREMNÍ TISKOVINY FAX ZÁHLAVÍ FAXOVÉ ZPRÁVY Vzhled faxové zprávy vychází z podoby dopisního papíru, dvojitý pruh je přerušen nápisem FAX. Pod pruhem jsou kontaktní údaje společnosti. Další část tvoří rámečky pro vyplnění údajů o příjemci, odesílateli a obsahu faxové zprávy. Logotyp s dvojitým pruhem je přednostně řešen v černé barvě, doplňkově pro faxy s možností rastru v kombinaci s 50% odstínem černé. Generální dodavatel staveb KONSTRUKTIVA BRANKO, a.s. Mikuleckého 1308, PRAHA 4 CZ IČO: , DIČ: tel.: fax: Pro: Číslo faxu: Společnost: Datum: Od: Kopie: Generální dodavatel staveb Počet stran: Číslo faxu kopie: KONSTRUKTIVA BRANKO, a.s. Mikuleckého 1308, PRAHA 4 CZ IČO: , DIČ: Předmět: Zakázka: tel.: fax: Pro: Číslo faxu: Společnost: Datum: Od: Počet stran: Kopie: Číslo faxu kopie: Předmět: Zakázka: náhledy faxové zprávy (M 3:4) soubor náhledu: tiskoviny\fax_black_nahled.pdf soubor náhledu: tiskoviny\fax_gray_nahled.pdf strana22

24 FIREMNÍ TISKOVINY FAX SAZEBNÍ SCHÉMA FAXOVÉ ZPRÁVY S ohledem na technická specifika je logotyp s dvojitým pruhem odsazen od obou okrajů. Kontaktní údaje společnosti jsou zarovnány s nápisem FAX. Texty jsou v rámečcích vertikálně zarovnány na střed. Pro psaní faxové zprávy využijete příslušnou šablonu pro MS Word , slogan společnosti Arial Bold velikost 14 pt Generální dodavatel staveb KONSTRUKTIVA BRANKO, a.s. Mikuleckého 1308, PRAHA 4 CZ kontaktní údaje společnosti IČO: , DIČ: zarovnání nalevo tel.: Arial Narrow velikost 8 pt výška řádku 11 pt fax: údaje o faxu Pro: Václav Novohledský Číslo faxu: zarovnání nalevo Arial Narrow Bold velikost 10 pt odsazení z obou stran 5 pt popisky údajů o faxu zarovnání nalevo Společnost: Od: Kopie: ABC - stavební podnik, s.r.o. Goldberg Datum: Počet stran: Číslo faxu kopie: 4. listopadu pt 5 pt Arial Narrow velikost 8 pt Předmět: Ukázka sazby faxu Zakázka: 100 nadpis faxu nebo oslovení zarovnání nalevo Arial Narrow velikost 11 pt výška řádku 14 pt obsah faxu zarovnání do bloku Arial Narrow velikost 11 pt výška řádku 14 pt odsazení prvního řádku 18,5 mm prostrkání mezi odstavci 14 pt Vážený pane Novohledský, Lore consequismodipit exero eugait ate dunt lan hent praese tatis nullan henit landit autpat dolore dolore magna commolor si ese commy nulla commoloreet alit alis dolut euis alit la consequisim dio odolobore consequisit landrem vullamcon utet wisi estrud eumsandionullam dolenim niat eliquipis atet augait wismolor aliquismo olenit, consequisl eu feugiam quam dipit lutatuerostrud min erosto od enismolobore dolesto duipit am, sisi blaortisim quis augiam nonullum ver sit nulla feugue consed et veliqui tatue magna aliquiscil eu feuguerciliquam, quisi euguercinibh eliquamet eraessim quat. Ut nullaoreetum quipismodolore vel eugait,sequiscin ulluptat nos delissit, quam, venim delit ad ex ea consequat lore magnisi tie consent ipsustrud et ute feugait, quatis nit iriusto conse magniam aliquatueriure consent lor iriusciduismolut volesto eraestio core min venim vel ipissi eu feugait wis eugue er sendit vullandigna faccum nostionumsandit, volor ing et nullaorpero odionummy nit lorper acipsum ver si exer autpat. 110 Loreetue min hent adio doloboreet il exerosto odio dolutat. Dui er am, con utat venis erciliquat. Duis dolobore vel dolorerostrud tis nullummy nonulluptatueros aliscillutat in euis enis amconse ercincin eu faccumsan ulla conseniam quis num illa facilisis am diam, sim niamet la feugiam, veliquipisse diam, sum ing eugait luptate modoluptat lobore exer sequatum iure magnit,senibh eugait ad tatin utet iriustie mod elenis nullamcommolor sum et,sed duip estrud dolor atinit inim eleseniat, commy nulla am, vendre min henis aciduissim irit acidunt landre ero odolor iniscidunt non henit ad euismolore tinis el dolorper susci blaortie magna corerat. S pozdravem jméno a funkceu zarovnání nalevo Arial Narrow velikost 11 pt výška řádku 14 pt odsazení 90 mm ing. Stanislav Nováček oddělení projekční přípravy sazební schéma faxové zprávy (M 1:2) soubor náhledu: tiskoviny\fax_black_spopisky_nahled.pdf soubor náhledu: tiskoviny\fax_gray_spopisky_nahled.pdf soubor šablony pro MS Word: fax CZ.dot, fax EN.dot strana23

25 FIREMNÍ TISKOVINY SAMOLEPKY REKLAMNÍ SAMOLEPKY Návrh reklamní samolepky sestává z grafické konstanty v horní části a dalšího textu v části dolní. Text je zarovnán doprava. Přesné sazební schéma není přiloženo vzhledem k tomu, že konkrétní podobu a rozměry je nutné volit ve vztahu ke konkrétně zvolené velikosti samolepky. varianta s adresou internetové prezentace soubor s přepisovatelnými texty: tiskoviny\samolepka_www.eps generální dodavatel staveb již od roku 1929 varianta se sloganem - česká soubor s přepisovatelnými texty: tiskoviny\samolepka_cz.eps general contractor since 1929 varianta se sloganem - anglická soubor s přepisovatelnými texty: tiskoviny\samolepka_en.eps soubor náhledu: tiskoviny\samolepky_nahled.pdf náhledy strana24

26 FIREMNÍ TISKOVINY RAZÍTKA RAZÍTKO SPOLEČNOSTI Razítko obsahuje jen logotyp, údaje o společnosti a pořadové číslo razítka v rámečku. Celá kompozice je zarovnána do obdelníku. Konkrétní rozměry je nutno proporcionálně přizpůsobit velikosti štočku zvoleného typu razítka. Konstruktiva Branko, a.s. 03 Mikuleckého 1308, PRAHA 4 IČO: , DIČ: náhled razítka soubor náhledu všech variant: razitka\razitka_nahled.pdf SAZEBNÍ SCHÉMA RAZÍTKA TRODAT 4913 Sazební schéma platí pro zvolený typ razítka Trodat 4913 (rozměry štočku 58 x 22 mm). Pro jiné rozměry lze sazební schéma použít s tím, že logotyp a texty budou zvětšovány společně a proporcionálně. název společnosti zarovnání nalevo Frutiger 67 Bold Condensed velikost 9 pt výška řádku 10 pt 0 0, , ,8 51,2 58 Konstruktiva Branko, a.s. 03 Mikuleckého 1308, PRAHA 4 IČO: , DIČ: kontaktní údaje zarovnání do bloku Frutiger 67 Bold Condensed velikost 8 pt výška řádku 10 pt rozpaly číslo razítka zarovnání na střed rámečku Frutiger 67 Bold Condensed velikost 8 pt výška řádku 10 pt rozpaly 0 sazební schéma razítka Trodat 4913 (M 1:1) soubor náhledu: razitka\razitko_spopisky_nahled.pdf strana25

27 FIREMNÍ TISKOVINY RAZÍTKA JEDNOTLIVÉ VARIANTY RAZÍTKA Základní varianta razítka vedle logotypu a názvu společnosti obsahuje adresu a údaje IČO a DIČ. V rámečku je pak pořadové číslo razítka ve formátu 01, 02, Další variantou je razítko bez údajů IČO a DIČ a bez rámečku s číslováním. Poslední varinta obsahuje místo údajů IČO a DIČ na střed zarovnaný nápis POŠTA. U této varianty taktéž chybí číslování. Šedý obdelník v podkladu značí rozměr štočku 58 x 22 mm. Konstruktiva Branko, a.s. 03 Mikuleckého 1308, PRAHA 4 IČO: , DIČ: základní varianta razítka soubor s přepisovatelnými texty: razitka\razitko_trodat4913.eps Konstruktiva Branko, a.s. Mikuleckého 1308, PRAHA 4 varianta bez údajů IČO a DIČ soubor s přepisovatelnými texty: razitka\razitko_trodat4913_bezico.eps Konstruktiva Branko, a.s. Mikuleckého 1308, PRAHA 4 - POŠTA - varianta s nápisem POŠTA soubor s přepisovatelnými texty: razitka\razitko_trodat4913_posta.eps strana26

28 POLEP VOZIDEL OBECNÉ ZÁSADY POLEPU Polep vozidlech společnosti KONSTRUKTIVA BRANKO, a.s. se sestává z logotypu případně rozšířeného na grafickou konstantu dvojitým pruhem a z adresy firemní internetové prezentace. Grafická konstanta se aplikuje především na čelní stranu vozidla, není však navržena na spad, ale má z obou stran potřebné odsazení, které se řídí tvarem karoserie. Adresa je zarovnána doprava s grafickou konstantou a umísťuje se přednostně pod ni. Na bočních stranách karoserie se aplikuje pouze logotyp a adresa internetové prezentace. Polep je na obou stranách vozidla stejný. Přednostní barvou karoserie vozidla je barva bílá. Na vozidlech tmavé barvy je nutno upravit barvy polepu podle barevné negativní varianty logotypu. Na zadní části vozidla je polep realizován jen adresou internetové firemní prezentace. ukázka polepu - konstanta s adresou zdrojový soubor bez měřítka: polep/polep_celni.ai ukázka polepu - pouze logotyp zdrojový soubor bez měřítka: polep/polep_bocni.ai ukázka polepu - pouze adresa zdrojový soubor bez měřítka: polep/polep_zadni.ai strana27

29 POLEP VOZIDEL OCTAVIA COMBI VOZIDLO OCTAVIA COMBI Polep na firemním osobním voze je proveden pouze na bocích karoserie. Na předních dveřích je umístěn logotyp společnosti a na zadní části karoserie je umístěna adresa. Podélná osa polepu odpovídá horizontálnímu prolisu bočních dveří. ukázka polepu vozidla OCTAVIA COMBI soubor náhledu: polep/octavia_combi_nahled.pdf strana28

30 POLEP VOZIDEL FABIA COMBI VOZIDLO FABIA COMBI Polep tohoto firemního vozu je shodný s výše uvedeným vozidlem OCTAVIA COMBI, jen s tím rozdílem, že rozměry polepu jsou proporcionálně zmenšeny adekvátně velikosti příslušných částí karoserie. ukázka polepu vozidla FABIA COMBI soubor náhledu: polep/fabia_combi_nahled.pdf strana29

31 POLEP VOZIDEL AVIA NÁKLADNÍ VOZIDLO AVIA Na přední části karoserie vozidla je logotyp rozšířený pruhy na grafickou konstantu v kompozici s www adresou. Na bočních dveřích je umístěn pouze logotyp a adresa. Logotyp je zarovnán s okrajem dveří (fólie může být zahnuta za okraj). Na zadní části je pouze adresa internetové prezentace. Obecně polep nákladních vozidel společnosti působí mnohem výrazněji než u vozidel osobních, zejména z čelního pohledu. ukázka polepu vozidla AVIA soubor náhledu: polep/avia_nahled.pdf strana30

32 POLEP VOZIDEL LIAZ NÁKLADNÍ VOZIDLO LIAZ Polep je řešen stejně jako u nákladního vozu Avia. Rozdílné je umístění adresy internetové prezentace vzhledem k logotypu či grafické konstantě. Další rozdíl je v rozměrech polepu, které jsou proporcionálně upraveny adekvátně k velikosti příslušných částí karoserie. ukázka polepu vozidla LIAZ soubor náhledu: polep/liaz_nahled.pdf strana31

33 REJSTŘÍK STURKTURA PŘILOŽENÝCH DAT K designmanuálu společnosti KONSTRUKTIVA BRANKO, a.s. je přiloženo velké množství souborů pro náhled, definici a textové přepracování jednotlivých aplikací jednotného vizuálního stylu společnosti. Soubory jsou pro lepší orientaci tématicky rozděleny do následující adresářové struktury: designmanual Kořenový adresář obsahující designmanuál ve formátu PDF a všechny další adresáře. fonty Adresář obsahuje zdrojové soubory všech potřebných písem. konstanty Obsahuje zdrojové soubory EPS a AI s grafickými konstantami. loga Zde jsou umístěny zdrojové soubory EPS a AI všech prezentovaných použitelných variant logotypu společnosti. polep V tomto adresáři jsou jednak umístěny velké náhledy polepů firemních vozidel ve formátu PDF a dále pak zdrojové soubory ve formátu AI. razitka Obsahuje zdrojové soubory jednotlivých variant razítek s přepisovatelnými texty ve formátu EPS a zdrojové soubory pro výrobu štočků razítek s číslováním od 01 do 20. sablony Zde jsou umístěny šablony dokumentů pro MS Word a kompatibilní textové editory. tiskoviny Obsahuje zdrojové soubory pro textové přepracování jednotlivých tiskových aplikací jednotného vizuálního stylu společnosti. Soubory jsou ve formátu EPS s přepisovatelnými texty. Dále pak adresář obsahuje náhledy jednotlivých tiskovin ve formátu PDF. strana32

34 REJSTŘÍK adresář designmanual KoBra_designmanual_CMYK.pdf KoBra_logomanual_CMYK.pdf kompletní designmanual jednotného vizuálního stylu společnosti uložený v barevném prostoru CMYK logomanual společnosti definující všechny použitelné varianty logotypu uložený v barevném prostoru CMYK podadresář fonty soubory s příponou PFM a PFB zdrojové soubory postscriptových fontů (Type 1) soubory s příponou TTF zdrojové soubory truetypových fontů (TrueType) podadresář konstanty logo+pruhy_cmyk.eps logo+pruhy_cmyk_naspad3mm.eps logo+pruhy_cmyk_naa4.eps logo+pruhy_rgb.ai grafická konstanta prodloužená pro použití v tisku, bez spadů a s definicí horního levého rohu grafická konstanta prodloužená pro použití v tisku, s 3mm spadem a s definicí horního levého rohu grafická konstanta uzpůsobená k aplikaci na kratší stranu formátu A4 pro použití v tisku, s 3mm spadem a s definicí horního levého rohu grafická konstanta prodloužená pro prezentaci na monitoru, bez spadů a s definicí horního levého rohu strana33

35 REJSTŘÍK podadresář loga logo_color_pos_cmyk.eps logo_color_pos_cmyk_pole.eps logo_color_pos_rgb.ai logo_color_neg_cmyk.eps logo_color_neg_cmyk_pole.eps logo_color_neg_rgb.ai logo_gray_pos_cmyk.eps logo_gray_pos_cmyk_pole.eps logo_gray_pos_rgb.ai logo_gray_neg_cmyk.eps logo_gray_neg_cmyk_pole.eps logo_gray_neg_rgb.ai logo_gray_mono_cmyk.eps logo_gray_mono_cmyk_pole.eps logo_gray_mono_rgb.ai logo_white.eps logo_white_pole.eps logo_black.eps logo_black_pole.eps barevná pozitivní varianta loga určená pro tisk barevná pozitivní varianta loga s ochranným polem určená pro tisk barevná pozitivní varianta loga určená pro prezentaci na monitoru barevná negativní varianta loga určená pro tisk barevná negativní varianta loga s ochranným polem určená pro tisk barevná negativní varianta loga určená pro prezentaci na monitoru jednobarevná pozitivní varianta loga s tóny určená pro tisk jednobarevná pozitivní varianta loga s tóny s ochranným polem určená pro tisk jednobarevná pozitivní varianta loga s tóny určená pro prezentaci na monitoru jednobarevná negativní varianta loga s tóny určená pro tisk jednobarevná negativní varianta loga s tóny s ochranným polem určená pro tisk jednobarevná negativní varianta loga s tóny určená pro prezentaci na monitoru jednobarevná pozitivní varianta loga určená pro tisk jednobarevná pozitivní varianta loga s ochranným polem určená pro tisk jednobarevná pozitivní varianta loga určená pro prezentaci na monitoru jednobarevná negativní varianta loga jednobarevná negativní varianta loga s ochranným polem černobílá varianta loga černobílá varianta loga s ochranným polem podadresář polep polep_celni.ai polep_bocni.ai polep_zadni.ai octavia_combi_nahled.pdf fabia_combi_nahled.pdf avia_nahled.pdf liaz_nahled.pdf zdrojový soubor pro výrobu čelního polepu, není uložen v měřítku zdrojový soubor pro výrobu bočního polepu, není uložen v měřítku zdrojový soubor pro výrobu polepu zadní části, není uložen v měřítku náhled polepu na firemním vozidle OCTAVIA COMBI náhled polepu na firemním vozidle FABIA COMBI náhled polepu na firemním nákladním vozidle AVIA náhled polepu na firemním nákladním vozidle LIAZ strana34

36 REJSTŘÍK podadresář razitka razitka_nahled.pdf náhled všech tří typů razítek razitko_trodat4913.eps zdrojový soubor základní varianty razítka s přepisovatelnými texty razitko_trodat4913_bezico.eps zdrojový soubor razítka bez údajů IČO a DIČ s přepisovatelnými texty razitko_trodat4913_posta.eps zdrojový soubor razítka s nápisem -POŠTA- s přepisovatelnými texty razitko_trodat4913_spopisky.eps sazební schéma razítka s popisky a přepisovatelnými texty razitko_trodat4913_spopisky_nahled.pdf náhled sazebního schéma razítka s popisky razitko_trodat 4913_no01.ai... razitko_trodat 4913_no20.ai soubory pro výrobu základní varianty razítka s číslováním od 01 do 20 s texty převedenými do křivek ve formátu Illustrator verze 4.0 razitko_trodat 4913_bezICO.ai soubory pro výroburazítka bez údajů IČO a DIČ s texty převedenými do křivek ve formátu Illustrator verze 4.0 razitko_trodat 4913_posta.ai soubory pro výrobu razítka s nápisem -POŠTA- s texty převedenými do křivek ve formátu Illustrator verze 4.0 podadresář sablony fax CZ.dot fax EN.dot dopis s adresou.dot dopis bez adresy.dot dopis s hlavickou a patickou.dot šablona pro MS Word k napsání faxové zprávy se záhlavím v češtině šablona pro MS Word k napsání faxové zprávy se záhlavím v angličtině šablona pro MS Word k napsání dopisu tisknutého na firemní dopisní papír s polem pro adresu příjemce na první straně dopisu šablona pro MS Word k napsání dopisu tisknutého na firemní dopisní papír bez pole pro adresu příjemce na první straně dopisu šablona pro MS Word k napsání dopisu obsahující hlavičku a patičku s kontaktními a obchodními údaji stejně jako firemní dopisní papír, z této šablony vytvořené dokumenty nejsou vhodné k tisku na počítačové tiskárně a jsou určeny především k odeslání em. strana35

37 REJSTŘÍK podadresář tiskoviny vizitka.eps vizitka_nahled.pdf vizitka_spopisky.eps vizitka_spopisky_nahled.pdf dopisni_papir.eps dopisni_papir_nahled.pdf dopisni_papir_stexty_nahled.pdf dopisni_papir_1_spopisky.eps dopisni_papir_1_spopisky_nahled.pdf dopisni_papir_2_spopisky.eps dopisni_papir_2_spopisky_nahled.pdf obalka_dl.eps obalka_dl_nahled.pdf obalka_dl_spopisky.eps obalka_dl_spopisky_nahled.pdf obalka_c4.eps obalka_c4_nahled.pdf obalka_c4_spopisky.eps obalka_c4_spopisky_nahled.pdf fax_black.eps fax_black_nahled.pdf fax_gray.eps fax_gray_nahled.pdf fax_spopisky.eps fax_spopisky_nahled.pdf samolepka_cz.eps samolepka_en.eps samolepka_www.eps samolepky_nahled.pdf vzor vizitky s přepisovatelnými texty a logem na spad 3 mm náhled vizitky sazební schéma vizitky s popisky a přepisovatelnými texty náhled sazebního schéma vizitky s popisky zdrojový soubor dopisního papíru s přepisovatelnými texty na spad 3 mm náhled dopisního papíru náhled dopisního papíru s vysázeným textem podle šablony sazební schéma dopisního papíru s popisky a přepisovatelnými texty, varianta s polem pro adresu příjemce náhled sazebního schématu, varianta s polem pro adresu příjemce sazební schéma dopisního papíru s popisky a přepisovatelnými texty, varianta bez pole pro adresu příjemce náhled sazebního schématu, varianta bez pole pro adresu příjemce zdrojový soubor obálky DL s přepisovatelnými texty náhled obálky DL sazební schéma obálky DL s popisky a přepisovatelnými texty náhled sazebního schématu obálky DL s popisky zdrojový soubor obálky C4 s přepisovatelnými texty náhled obálky C4 sazební schéma obálky C4 s popisky a přepisovatelnými texty náhled sazebního schématu obálky C4 s popisky vzor faxu s přepisovatelnými texty a jednobarevným černým záhlavím náhled faxu s jednobarevným černým záhlavím vzor faxu s přepisovatelnými texty a černo-šedým záhlavím náhled faxu s jednobarevným černo-šedým záhlavím sazební schéma faxu s popisky a přepisovatelnými texty náhled sazebního schématu faxu s popisky zdrojový soubor samolepky s přepisovatelnými texty zdrojový soubor samolepky s přepisovatelnými texty zdrojový soubor samolepky s přepisovatelnými texty náhled všech variant návrhu reklamních samolepek strana36

GRAFICKÝ MANUÁL. urban. czech art model

GRAFICKÝ MANUÁL. urban. czech art model GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH ZNAČKA základní varianta 4 základní firemní barvy 5 černobílé a inverzní provedení 6 použití na barevné a černobílé ploše 7 použití v milimetrové síti 8 minimální velikost 9 ochranná

Více

j e d n o t n ý vizuální styl vimperk

j e d n o t n ý vizuální styl vimperk j e d n o t n ý vizuální styl vimperk obsah 1 logo 2 písmo 3 tiskoviny 4 orientační systém 5 propagační materiály 1logo logo 1 1 PANTONE 124 C CMYK 4 31 95 0 RGB 243 181 40 PANTONE black C CMYK 100 100

Více

1 2 3 4 5 6 7 Hotel Restaurace Gondola Plzeň Pallova 12, 301 00 Plzeň Česká republika Hotel Restaurace Gondola Plzeň Pallova 12, 301 00 Plzeň Česká republika Jméno a Příjmení Ulice číslo Město PSČ 000

Více

corporate design manual

corporate design manual corporate design manual obsah úvod 3 logotyp 4 základní logotyp 4 jednobarevné varianty logotypu 4 konstrukce základního logotypu 5 minimální velikost logotypu 5 ochranný prostor logotypu 6 zakázané varianty

Více

Manuál logotypu VILA LANNA

Manuál logotypu VILA LANNA Manuál logotypu VILA LANNA Předmluva Vážení kolegové, dostává se Vám do rukou materiál, který slouží jako souhrn pravidel jak logo Vily LANNA použít v daném případě, formou vizuální grafické prezentace.

Více

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY ceník 2015 1/6 Věstník města a MěÚ Říčany vychází měsíčně v nákladu 6.700 kusů a je doručovaný zdarma do poštovních schránek v Říčanech, Pacově, Strašíně, Kuří, Jažlovicích a Voděrádkách. Vydavatel: Mediální

Více

Manuál logotypu Kongresové centrum Praha

Manuál logotypu Kongresové centrum Praha Manuál logotypu Kongresové centrum Praha Předmluva Vážení kolegové, dostává se Vám do rukou materiál, který slouží našemu společnému zájmu: dalšímu posilování identity a dobrého jména společnosti Kongresové

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

firemní manuál jednotného vizuálního stylu Telekom Austria Group

firemní manuál jednotného vizuálního stylu Telekom Austria Group firemní manuál jednotného vizuálního stylu Telekom Austria Group Úvod Představení jednotného vizuálního stylu Značka Logotyp Logotyp základní provedení A.1 Logotyp černobílé provedení (pozitiv, negativ)

Více

design manuál e21 energy21

design manuál e21 energy21 design manuál e21 energy21 obsah 1. Úvod 7. doplňkové firemní písmo 2. vizitka energy21 8. vizitka e21 3. dopisní papír energy21 9. dopisní papír e21 4. obálka energy21 10. obálka e21 5. kartička s pozdravem

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Město Třeboň Manuál jednotného vizuálního stylu Předpokladem efektivní moderní prezentace města je jednotný vizuální styl komunikace, jehož základem je značka (logo). Zavedení a dodržování vizuálního

Více

PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008

PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008 PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008 Obsah manuálu jednotného vizuálního stylu 0 1 [Obsah] 0 [Obsah] 0 1 Obsah manuálu jednotného vizuálního stylu 0 2 Obsah manuálu jednotného

Více

manuál grafického stylu společnosti ASEKOL

manuál grafického stylu společnosti ASEKOL manuál grafického stylu společnosti ASEKOL 0. manuál grafického stylu společnosti ASEKOL Jednotný grafický styl je stručným a viditelným vyjádřením filozofie a marketingového konceptu společnosti. Pravidla

Více

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk» Manuál vizuální identity SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk ÚVODEM» ÚVODEM Školní rok 2012/2013 je rokem změn v zájmovém

Více

Design manuál. Grep brand agency, Vážného 10, 602 00 Brno, Czech Republic, www.grep.cz, Matěj Ryšávka matej.rysavka@grep.cz. Všechna práva vyhrazena.

Design manuál. Grep brand agency, Vážného 10, 602 00 Brno, Czech Republic, www.grep.cz, Matěj Ryšávka matej.rysavka@grep.cz. Všechna práva vyhrazena. Design manuál Grep Obsah Značka... 3 Barevnost... 4 Ochranná zóna... 5 značka - rozšířená verze... 6 Typografie základní font... 7 substituční font... 8 Vizuální styl... 9 Merkantilní tiskoviny hlavičkový

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

Corporate identity 1

Corporate identity 1 Corporate identity 1 obsah Logomanuál Designmanuál Logomanuál Definice logotypu 4 Základní barevnost logotypu 5 Barevné varianty logotypu 6 Brevné varianty logotypu doplňkové 7 Použití logotypu na pozadí

Více

Zoo Praha Pravidla korporátní identity

Zoo Praha Pravidla korporátní identity Zoo Praha Pravidla korporátní identity Každá organizace vyzařuje navenek svou specifickou identitu, na které se podílí i vzhled tištěných materiálů, televizní reklama podoba webových stránek, apod. Každý

Více

Obsah 1. LOGO... 1 1.1 Základní varianta...1 1.2 Barevné varianty...2 1.3 Ochranná zóna a minimální velikost...3 1.4 Zakázaná použití...

Obsah 1. LOGO... 1 1.1 Základní varianta...1 1.2 Barevné varianty...2 1.3 Ochranná zóna a minimální velikost...3 1.4 Zakázaná použití... Logomanuál Obsah 1. LOGO... 1 1.1 Základní varianta...1 1.2 Barevné varianty...2 1.3 Ochranná zóna a minimální velikost...3 1.4 Zakázaná použití...4 2. BARVY... 5 2.1 Hlavní a doplňkové barvy...5 3. PÍSMO...

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU V á š b e z p e č n ý p r o s t o r Jednotný vizuální styl Jednotný vizuální styl se stává plnohodnotným marketingovým nástrojem, jedním z prostředků k dosažení strategických

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu Finanční poradenství pro Evropu Obsah Úvodní slovo 3 1. Obchodní jméno a značka 1.1 Obchodní jméno 5 1.2 Značka 6 1.3 Varianty značky 7 1.4 Barevné provedení značky 8

Více

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY Design manuál OBSAH 1. LOGO MĚSTA 1.1 LOGO Velikost loga Konstrukce loga Ochranná zóna 1.2 BAREVNOST LOGA Logo na základním barevném podkladu Logo na různobarevném podkladu 1.3 ZAKÁZANÉ VARIANTY LOGA 1.4

Více

Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions

Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions 2 Grafický manuál ke značce BONTONFILM a BONTONFILM Promotions CO JE GRAFICKÝ MANUÁL Grafický manuál (G. M.) je nedílnou součástí jednotného

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Preambule Našim cílem je dosáhnout jednotné vizuální komunikace společnosti AQUA PROCON s.r.o. jako důležité součásti firemní identity. Dodržováním podmínek a pravidel předepsaných

Více

Corporate Design. manuál pro grafický design a vizuální komunikaci společností skupiny MPOWER. MPOWER, a. s. MPOWER Engineering, a. s.

Corporate Design. manuál pro grafický design a vizuální komunikaci společností skupiny MPOWER. MPOWER, a. s. MPOWER Engineering, a. s. M, a. s. M Engineering, a. s. M SLOVAKIA, a. s. echnology Center, s.r.o. OOO M MOSKVA Corporate Design manuál pro grafický design a vizuální komunikaci společností skupiny M 1.8.2009 úvod základní komunikace

Více

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál značka Tato značka je základem jednotné grafické prezentace společnosti CSS spedition.

Více

O P P O P P OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

O P P O P P OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA OPERČNÍ PROGRM OPERČNÍ PRH PROGRM PRH DPTBILITONURENCESCHOPNOST g r a f i c k ý m a n u á l z n a č e k a j e d n o t n é h o v i z u á l n í h o s t y l u o p e r a č n í c h p r o g r a m ů P R a h a

Více

Logomanuál REDA. autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno

Logomanuál REDA. autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno Logomanuál REDA autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno definice značky Písmový standart REDA vychází z písma Eurostile. Je doplněn grafickým symbolem stylizace podtržení / zvýraznění v červené

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského kraje

Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského kraje Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského kraje Obsah 01 Logo, Logotyp 06 Tištěné materiály 02 03 04 05 01 Logo Jihomoravského kraje 02 Logo v základním barevném provedení 03 Logo v základním černobílém

Více

Barevné specifikace logotypu MŽP. Ministerstvo životního prostředí České republiky

Barevné specifikace logotypu MŽP. Ministerstvo životního prostředí České republiky Barevné specifikace logotypu MŽP Použití logotypu MŽP STANDARD Základní varianta loga je tvořena třemi vodorovnými pruhy, které odkazují na trikolóru (státní symboliku ČR). Bílá, červená a modrá barva

Více

Priessnitzovy léčebné lázně. Jeseník MODERNÍ SLUŽBY LÁZEŇSKÁ TRADICE

Priessnitzovy léčebné lázně. Jeseník MODERNÍ SLUŽBY LÁZEŇSKÁ TRADICE Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník MODERNÍ SLUŽBY LÁZEŇSKÁ TRADICE všeobecné informace Historie vzniku lázní a lázeňské léčby Za svou existenci a pozdější proslulost vděčí Priessnitzovy léčebné lázně

Více

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba firemního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu. Dobrý

Více

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz LOGO manuál jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz Obsah 03 Symbolika značky 04 Barevné pozitivní provedení značky 05 Barevené

Více

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba fi remního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu.

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu Celostátní sítě pro venkov

Manuál jednotného vizuálního stylu Celostátní sítě pro venkov Manuál jednotného vizuálního stylu Celostátní sítě pro venkov Obsah 1 Úvod 3 1.1 Jednotný vizuální styl 4 1.2 Použití grafi ckého manuálu 5 2 Logo 6 2.1 Logo základní barevné provedení 7 2.2 Logo jednobarevné

Více

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky VIZUÁLNÍ ST YL VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky vizuální styl grafický prvek Vizuální styl VŠB-TU Ostrava Fakulty Elektrotechniky a Informatiky (dále jen FEI) je vytvářen vzájemným

Více

obsah úvod konstanty firemního designu základní firemní tiskoviny

obsah úvod konstanty firemního designu základní firemní tiskoviny GRAFICKÝ MANUÁL GRAFICKÝ MANUÁL obsah úvod Firemní design společnosti ALEX PNEU... 3 Publikace grafický manuál... 3 konstanty firemního designu Grafická značka ALEX PNEU - barevná verze... 4 Grafická značka

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz obsah..................................... 02 úvod a definice loga........................... 03 zákres do čtvercové sítě........................

Více

ERV Evropská pojišťovna, a. s. Corporate Design. verze platná od 07/2014

ERV Evropská pojišťovna, a. s. Corporate Design. verze platná od 07/2014 ERV Evropská pojišťovna, a. s. Corporate Design verze platná od 07/04 Úvod Logomanuál ERV Evropské pojišťovny obsahuje závazné pokyny, které platí pro použití prvků značky ERV Evropská (logo, barvy, písmo

Více

Pantone 188 / C 0 M 79 Y 65 K 47 / R 149 G 56 B 49. Pantone Black / C 0 M 0 Y 0 K 100 / R 26 G 23 B 27

Pantone 188 / C 0 M 79 Y 65 K 47 / R 149 G 56 B 49. Pantone Black / C 0 M 0 Y 0 K 100 / R 26 G 23 B 27 GRAFICKÝ LOGOMANUÁL OBSAH Grafický logomanuál Práce s logotypem barevnost 3 Základní písmo jednotného vizuálního stylu a doplňkové písmo 4 Logo Oblastní galerie Liberec 5 Logo Oblastní galerie Liberec

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu 1 značka 1 značka Barevné pozitivní provedení 1.1 Grafickou podobu značky tvoří kresebně upravené litery bezpatkového polotučného písma. Upravený nápis ANECT tím neztrácí

Více

grafický manuál /logotyp/

grafický manuál /logotyp/ grafický manuál /logotyp/ Konstrukce standardního logoznaku Síťový rozkres Ukázka standardního logoznaku a jeho postavení ve čtvercové síti. Síť ukazuje kompozici logoznaku Thermal. Ve výjimečných případech

Více

Corporate Identity Akcidenční tiskoviny

Corporate Identity Akcidenční tiskoviny Akcidenční tiskoviny Logotyp /01 základní varianta loga Logotyp Logotyp CPI Group se skládá ze dvou různobarevných stejně velkých čtverců, které na sebe vodorovně navazují. Barevné složení Pantone: CMYK:

Více

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o Webové aplikace a design Tvorba a správa webového obsahu Linux prodej, podpora, řešení Network management & IT security Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o. QCM, s.r.o. Rybkova 1,

Více

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY GRAFICKÝ MANUÁL Grafický symbol loga Studentské obce fakulty architektury znázorňuje její funkci. Čtverce v symbolu představují studenty, jež obec hájí. Barevnost čtverců pak charakterizuje různorodost

Více

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou Sázavou 1 nad Žďár Žďár nad Sázavou města žďár nad sázavou 1 Logomanuál Logo manuál je souborem předpisů, k práci s jednotným vizuálním stylem logotypu Žďár nad Sázavou. Obsahuje závazná pravidla a doporučené

Více

Grafický manuál značky ELI Beamlines

Grafický manuál značky ELI Beamlines Grafický manuál značky ELI Beamlines Obsah Úvod....4 Základní barevná verze loga....6 Černobílá verze loga...8 Zakázané tvarové a barevné varianty loga.... 10 Konstrukce a ochranná zóna loga... 12 Minimální

Více

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak G R A F I C K Ý M A N U Á L C O R P O R A T E I D E N T I T Y 2 0 0 8 1 úvod J E D N O T N Ý V I Z U Á L N Í S T Y L 1 / 0 1 Jednotný firemní styl patří mezi hlavní prostředky vyjádření firemní identity.

Více

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Úvod Destination identity turistického regionu Střední Morava Logo turistického regionu Střední Morava vychází z dlouhodobých

Více

Brněnské komunikace Design Manual 2015

Brněnské komunikace Design Manual 2015 Brněnské komunikace Design Manual 2015 0.0 OBSAH DESIGN MANUÁLU 1.0 Úvod - představení jednotného stylu 2.0 Logotyp - základní provedení - negativní provedení - černobílé provedení - ochranná zóna značky

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU projekt Recyklohraní úvod Jednotný vizuální styl je způsob komunikace projektu s veřejností. Podoba stylu vytváří jeho identitu. Dobrý vizuální styl zvyšuje povědomí o existenci

Více

OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO

OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO Grafický manuál OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO Dodržování jednotného vizuálního stylu přispívá ke snadnější identifikaci společnosti, posiluje její důvěryhodnost a zároveň zlepšuje povědomí

Více

obsah 001 OBSAH MANUÁLU strana... 002 Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu strana... 003 strana...

obsah 001 OBSAH MANUÁLU strana... 002 Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu strana... 003 strana... corporate identity OBSAH MANUÁLU Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu Specifikace Pantone barev v logotypu Specifikace barev samolepících folií Varianty použití logotypu

Více

Národní informační centrum pro mládež jednotný vizuální styl

Národní informační centrum pro mládež jednotný vizuální styl Národní informační centrum pro mládež jednotný vizuální styl obsah koncepce vizuálního stylu... 7 značka, logotyp a základní pravidla... 9 logo...10 logotyp...13 minimální velikost...18 zákres do čtvercové

Více

Grafický manuál značky. DY-THA rail

Grafický manuál značky. DY-THA rail Grafický manuál značky DY-THA rail Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice a

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV Tento grafický manuál specifikuje a vymezuje použití základních prvků vizuální komunikace pro dodržení jednoty vizuální prezentace NEON TV. X Y LOGO NEON TV -

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1. Úvod Jednotný vizuální styl 1 2. Značka Základní provedení 3 Černobílé provedení 4 Rozkres značky Ochranná zóna Nejmenší možné použití 5 Zakázané varianty 6

Více

manuál corporate identity

manuál corporate identity manuál corporate identity základní grafická koncepce brandu Manuál corporate identity zahrnuje tištěnou i elektronickou (pdf) verzi na CD. Veškeré obsažené materiály slouží pouze jako předlohy pro vytvoření

Více

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH 1 ÚVOD 2 KODIFIKACE LOGOTYPU 2.1. barevná varianta loga 2.2. černobílá varianta loga 2.3. ochranná zóna a minimální velikost loga 2.4. rozkres loga v grafické síti 2.5. logotyp

Více

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Grafický manuál ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Používání znaku a vlajky města Zábřeh upravuje Obecně závazná vyhláška města Zábřehč. 3/2005 o znaku a vlajce města Zábřeh a jejich užívání. Znak města bude používán

Více

PORTFOLIO. 01 04 webdesign 07-09 catalogs 13 photography. 05 packaging design 10-11 logos 14 illustration. 06 car design 12 mercantils 15 free times

PORTFOLIO. 01 04 webdesign 07-09 catalogs 13 photography. 05 packaging design 10-11 logos 14 illustration. 06 car design 12 mercantils 15 free times PORTFOLIO Veronika Barankova / graphic designer Prague, Czech Republic m: +420 774 74 54 54 skype: veronikabarankova vbarankova@seznam.cz 01 04 webdesign 07-09 catalogs 13 photography 05 packaging design

Více

grafický logomanuál značky Jolie s

grafický logomanuál značky Jolie s grafický logomanuál značky Jolie s obsah 13-14 15 1. značka 1.1 barevné provedení značky 1 idea značky: ~jedná se o logotyp k obchodu s dámskou módou, takže jsem volila lehký, ale živý styl, který upoutá

Více

GRAFICKÝ MANUÁL verze 1. 06

GRAFICKÝ MANUÁL verze 1. 06 GRAFICKÝ MANUÁL verze 1. 06 ÚVOD Jako všechny silné značky i značka CORECT96 je založena na poslání prezentovat společnost a budovat její hodnoty. Stejně jako je důležitá schopnost posilovat ji skrze činnosti

Více

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Grafický manuál společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Platnost od 2013 Úvod Grafický manuál je souborný materiál definující základní grafické konstanty firemního designu a jejich správné použití.

Více

02 ZÁKLADNÍ VARIANTA. Základní horizontální varianta loga

02 ZÁKLADNÍ VARIANTA. Základní horizontální varianta loga LOGO MANUÁL 00 OBSAH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ZÁKLADNÍ VARIANTA - VERTIKÁLNÍ ZÁKLADNÍ VARIANTA - HORIZONTÁLNÍ ZÁKLADNÍ VARIANTA BEZ DOPLŇKOVÉHO TEXTU -

Více

LOGO MANUÁL ZELENÁ HVĚZDA

LOGO MANUÁL ZELENÁ HVĚZDA LOGO MANUÁL ZELENÁ HVĚZDA 1 LOGO, JEHO VARIANTY A POUŽITÍ Logo společnosti Zelená hvězda se skládá ze 3 částí: piktogramu osmiramenné zelené hvězdy, nápisu ZELENÁ HVĚZDA a claimu Váš dodavatel zdravotnických

Více

LOGO manuál. jednotného vizuálního stylu společnosti

LOGO manuál. jednotného vizuálního stylu společnosti LOGO manuál jednotného vizuálního stylu společnosti 01 FIREMNÍ ZNAČKA 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Symbolika značky Barevné pozitivní provedení značky Barevené negativní provedení značky Jednobarevné

Více

ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál

ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál Logo a základní prvky Leden 2004 Rev. 1 ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál Objednatel: ENETEX-KIA s.r.o. Brněnská 959 664 42 Brno - Modřice http://www.enetex.cz

Více

Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl

Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl Úvod Jednotný grafický styl regionálních i místních propagačních materiálů

Více

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. OBSAH 1.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2

Více

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM Verze logotypu Grafický manuál definuje tři varianty logotypu Pionýr. 1. vertikální varianta loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr na výšku) 2. horizontální varianty loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr

Více

G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A. pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz

G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A. pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz Obsah manuálu 1 Vizuální identita Acema 2 Základní definice symbolu a loga 3

Více

SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY

SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY G r a fi c k ý m a n u á l l o g o t y p u SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY OBSAH KAPITOLA 1. LOGOTYP 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 Plnobarevná varianta logotypu Logotyp na barevném pozadí Negativní

Více

Konstrukce a ochranná zóna loga na šířku 3 Konstrukce a ochranná zóna loga na výšku 4 Konstrukce a ochranná zóna značky 5

Konstrukce a ochranná zóna loga na šířku 3 Konstrukce a ochranná zóna loga na výšku 4 Konstrukce a ochranná zóna značky 5 LOGOMANUÁL OBSAH LOGO Konstrukce a ochranná zóna loga na šířku 3 Konstrukce a ochranná zóna loga na výšku 4 Konstrukce a ochranná zóna značky 5 BARVY Barevnost loga 6 Barevné a černobílé varianty loga

Více

CORPORATE IDENTITY MANUAL

CORPORATE IDENTITY MANUAL CORPORATE IDENTITY MANUAL BEST SOLUTIONS FOR YOUR BUSINESS 1 Obsah Značka... 1 Užití značky v textu ve slovní podobě... 1.1 Umístění na síti... 1.2 Konstrukce... 1.3 Ochranný prostor... 1.4 Minimální rozměry...

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL CORPORATE DESIGN MANUAL OBSAH Úvodní slovo a specifi kace značky Specifi kace logotypu Kodifi kace barevnosti Firemní písmo Aplikace značky na fi remních tiskovinách Značení fi remních vozidel Reklamní

Více

vizuální STANDARTY PRO POUŽÍVÁNÍ INGREDIENTNÍ ZNAČKY JAKO VĚTNÉ FORMY

vizuální STANDARTY PRO POUŽÍVÁNÍ INGREDIENTNÍ ZNAČKY JAKO VĚTNÉ FORMY vizuální STANDARTY PRO POUŽÍVÁNÍ INGREDIENTNÍ ZNAČKY JAKO VĚTNÉ FORMY OBSAH 1.0 1.1 1.2 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 PRAVIDLA PRO LOGOTYP POPISNÉ LOGO UPOZORNĚNÍ NA REGISTROVANOU OCHRANNOU

Více

O BSAH LOGOMANUÁL FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ I PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ I DUBEN 2012

O BSAH LOGOMANUÁL FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ I PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ I DUBEN 2012 L OGOMANUÁL 2 O BSAH Základní prvky 3 Logo 4 Explikace 5 2 Ochranná zóna 6 3 Základní barevné provedení loga 7 4 Černobílé provedení loga 8 5 Ukázky použití loga 9 6 Velikosti 0 7 Nesprávné použití 8 Logo

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Manuál firemní identity - část první LOGOMANUÁL

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Manuál firemní identity - část první LOGOMANUÁL Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Manuál firemní identity - část první LOGOMANUÁL LOGOMANUÁL - OBSAH Obsah 01 O logotypu 02 Logotyp L01A 03 Logotyp L01B 04 Logotyp L01C 05 Logotyp L02A 06 Logotyp L02B

Více

Zkrácený manuál vizuálního stylu

Zkrácený manuál vizuálního stylu Zkrácený manuál vizuálního stylu Obsah I. značka Úvodem 3 1.1 Základní a rozepsaná barevná verze značky 4 1.2 Barevné negativní verze značky 5 1.3 Černobílé verze značky 6 1.4 Černobílé negativní verze

Více

DEEG :: GRAFICKÝ LOGOMANUÁL

DEEG :: GRAFICKÝ LOGOMANUÁL DEEG GRAFICKÝ LOGOMANUÁL Obsah Logotyp Negativní užití loga Rozkres loga Firemní fonty Firemní barvy Vizitka, hrnečky Hlavičkový a dopisní papír Faktura Komplimentka Dopisní obálka, razítko Desky Reklamní

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu Obsah 01 Úvod 1.01 Značka OTE, a. s. 1.02 Obchodní jméno společnosti OTE, a. s. 1.03 Jak a proč pracovat s tímto manuálem 02 Logotyp 2.01 Základní provedení logotypu

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE ÚVOD V současné době jsou, díky vyspělým komunikačním technologiím, kladeny velmi vysoké nároky na úroveň prezentace činností

Více

Značka společnosti MORA

Značka společnosti MORA Design Manuál 2011 Značka společnosti MORA 2 Za jednu z hlavních součástí firemní identity je považován její design neboli jednotný vizuální styl. Základním stavebním kamenem tohoto vizuálního stylu je

Více

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Obsah 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Firemní identita 1.3 Užití obchodního

Více

VÍTÁME VÁS U NEJMLADŠÍHO LOĎSTVA NA SVĚTĚ LODNÍ PROGRAMY

VÍTÁME VÁS U NEJMLADŠÍHO LOĎSTVA NA SVĚTĚ LODNÍ PROGRAMY VÍTÁME VÁS U NEJMLADŠÍHO LOĎSTVA NA SVĚTĚ LODNÍ PROGRAMY 50 Zkušenost MSC Cruise je založena na osobitosti každé z lodí. Naše lodě jsou nejmodernější na světě a každá z nich se pyšní řemeslným mistrovstvím,

Více

01B. značka barevné provedení. manuál

01B. značka barevné provedení. manuál 01B značka barevné provedení manuál 01B značka 01. značka barevné provedení 02. značka černobílé provedeni 03. značka ochranná zóna 04. značka konstrukční schéma 05. značka na podkladové ploše 06. značka

Více

Logomanuál. pravidla používání značky

Logomanuál. pravidla používání značky pravidla používání značky Obsah Grafická podoba značky Trinity............... 3 Základní tvarová a barevná varianta značky........ 4 Jednobarevná pozitivní a negativní varianta značky.. 5 Vícebarevná negativní

Více

Obsah 1. 1.1 logo a jeho stavba 2. 1.2 Logo a jeho barevnost 3-4. 1.3 Velikosti loga 5. 2.1 Užití firemních písem 6. 3.1 Užití loga na vizitkách 7

Obsah 1. 1.1 logo a jeho stavba 2. 1.2 Logo a jeho barevnost 3-4. 1.3 Velikosti loga 5. 2.1 Užití firemních písem 6. 3.1 Užití loga na vizitkách 7 HL. M. PRAHY Obsah Obsah 1 1 logo lesy Hl. M. PRAHY 1.1 logo a jeho stavba 2 1.2 Logo a jeho barevnost 3-4 1.3 Velikosti loga 5 2 FIREM Nf pfsma 2.1 Užití firemních písem 6 3 FIREMNf TISKOVINY 3.1 Užití

Více

Obsah. Manuál jednotného vizuálního stylu VŠB Technické univerzity Ostrava

Obsah. Manuál jednotného vizuálního stylu VŠB Technické univerzity Ostrava Obsah Obsah 1 Úvod...3 1.1 O univerzitě...4 1.2 Jednotný vizuální styl, používání manuálu...5 2 Znak univerzity...6 2.1 Skladba znaku...7 2.2 Název univerzity...8 2.3 Rozměrová řada...9 2.4 Rozkres znaku...10

Více

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem.

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. design manual Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. Pro přímou reprodukci nepoužívejte jako předlohy prvky vytištěné z tohoto manuálu.

Více

OBSAH. Logomanuál. Logo. Úvod

OBSAH. Logomanuál. Logo. Úvod MANUÁL v. 1.1 2014 OBSAH Logomanuál Úvod... 3 Logo Základní verze logotypu... 4 Logotyp bez claimu... 5 Varianta ve stupních šedi (monochrom)... 6 Černobílá varianta... 7 Negativní černá varianta... 8

Více

Obsah, úvod. Obsah, úvod... 1. Nejmenší přípustné plochy pro použití logolinku... 24. Užití logolinku na speciálních materiálech...

Obsah, úvod. Obsah, úvod... 1. Nejmenší přípustné plochy pro použití logolinku... 24. Užití logolinku na speciálních materiálech... říjen 2009 Obsah, úvod 1 Obsah, úvod.................................... 1 MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY LOGA OP VK......... 2 Základní verze loga.............................. 3 Doplňková verze loga.............................

Více

manuál vizuální identity esf v ČR 2007-13 manuál vizuální identity esf v ČR 2007-13

manuál vizuální identity esf v ČR 2007-13 manuál vizuální identity esf v ČR 2007-13 manuál vizuální identity esf v ČR 007-3 manuál vizuální identity esf v ČR 007-3 manuál vizuální identity esf v ČR 007-3 úvod Manuál ESF 007-3 úvod Tento Manuál VI ESF v ČR 007-3 vznikl přepracováním a

Více

Manuál logotypu. název programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Corporate identity

Manuál logotypu. název programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Corporate identity Manuál logotypu programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Corporate identity (jednotný koordinovaný systém) vytváří firemní styl, který se uplatňuje především při prezentaci firmy = programu navenek,

Více

Úvod. 2. Logotyp BAŤŮV KANÁL je určen pro externí i interní komunikaci.

Úvod. 2. Logotyp BAŤŮV KANÁL je určen pro externí i interní komunikaci. 2011 Úvod 1. Logotyp BAŤŮV KANÁL je tvořen grafickým symbolem a textem. Je základním prvkem jednotného vizuálního stylu organizace. Tento grafický manuál určuje a stanovuje základní pravidla používání

Více

Farma Ptýrov. Logo manuál

Farma Ptýrov. Logo manuál Farma Ptýrov Logo manuál Obsah 1. Obchodní značka 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Základní značka FARMA PTÝROV 1.3 Monochromatická varianta 1.4 Ochranná zóna značky 1.5 Velikost a rozměrové řady značky

Více

GRAFICKÝ MANUÁL užití logotypů

GRAFICKÝ MANUÁL užití logotypů GRAFICKÝ MANUÁL užití logotypů Úvod Grafický manuál je souborem závazných pravidel, která vymezují způsob užívání logotypů FOKUSU Vysočina a jejich povolených variant. Je to zároveň pomůcka pro všechny

Více

Gymnázium Boženy Němcové

Gymnázium Boženy Němcové Gymnázium Boženy Němcové Manuál jednotného vizuálního stylu Štěpán Soukeník, 2009 Gymnázium Boženy Němcové Obsah Specifikace značky 1.0 Úvodní slovo 1.1 Logotyp a logo 1.2 Inverzní varianta 1.3 Barevnost

Více

Průvodce použitím loga

Průvodce použitím loga Průvodce použitím loga 1 Obsah 3 5 6 7 8 9 Vážení partneři, vážení spolupracovníci, Průvodce použitím loga objasňuje nejdůležitější pravidla pro zacházení se symbolem, který tovří základní pilíř vizuální

Více