Fotoderm 1.0 návod k obsluze (rev )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fotoderm 1.0 návod k obsluze (rev. 1.0.3)"

Transkript

1 Fotoderm 1.0 návod k obsluze (rev ) Instalace Podle typu instalačního média můžete instalovat program z CD, nebo přímo ze souboru, staženého z internetu. 1. Vložte instalační CD a postupujte podle průvodce. 2. Automaticky by se měl spustit instalační program. Pokud se tak nestane, spusťte program [CD]:\Setup\fd_setup.exe, kde [CD] je písmeno Vaší CD mechaniky 3. Postupujte podle pokynů na obrazovce několikrát stiskněte tlačítko Next. 4. Program je úspěšně nainstalován, na ploše byl vytvořen zástupce pro spuštění programu 5. Po prvním spuštění program umožňuje chod v režimu demoverze. V případě, že chcete používat plnou neomezenou verzi, zvolte Registrovat. 6. Bude Vám sdělen Kód žádosti. Tento kód a) odešlete em na adresu b) sdělte na telefonní číslo Bude Vám zaslán (sdělen) autorizační kód, který vepište do připraveného pole. 7. Potvrďte registraci. O provedené registraci budete informováni. Od této chvíle pracuje program jako plná verze bez jakýchkoliv omezení. Úvodem Jak správně fotografovat Nejdříve pořídíme tzv. přehledový snímek (hrudník, nárt, levá ruka atp.), následuje fotografování série detailních makro snímků. Při pořízení více přehledových snímků je dobré zachovat pořadí detailních snímků pro snadné přiřazování k přehledovému snímku, např. nálezy na prstech fotit postupně zleva, znaménka na zádech fotit zleva shora Pro získání kvalitních fotografií je nutné dostatečné osvětlení. Lepší fotografie dosáhneme bez blesku (při použití blesku se vyskytují na kůži odlesky, které mohou ovlivnit zobrazení oblasti zájmu). Přehledový snímek - fotografujte na automatické nastavení Detailní snímek přepněte na makrorežim fotoaparátu (na fotoaparátu bývá označen kytičkou) Jednoduché schéma fotografování, které se nám osvědčilo: Vyfotit přehledový snímek vyfotit detailní snímky vyfotit přehledový snímek - 1 -

2 Jak pracovat s programem Menu Údržba Nastavení programu Nastavení všech parametrů programu provedeme v menu Údržba Nastavení prostředí. Karta Průvodce Na této záložce nastavíte parametry, které ovlivňují chování průvodce přidáním nové kontroly. Načíst fotodokumentaci pouze jednoho pacienta Program zjišťuje z načtených fotografií přesný čas jejich vytvoření. V případě zaškrtnutí tohoto pole bude program při vytváření nové kontroly načítat pouze fotografie, jejichž časový rozdíl vytvoření je menší než nastavená Minimální doba pro oddělení pacientů tato doba určuje, jak dlouhá je mezera mezi vyfotografovanými snímky. Příklad: Pacienti přijdou, lékař získá anamnézu, začne vyšetřovat. Poté se rozhodne vyfotit si snímky do archivu. Výměna pacientů a anamnéza trvá např. minimálně 5 minut. Když lékař fotografuje jednoho pacienta, nestane se obvykle, že by časová prodleva mezi dvěma snímky byla větší než 5 minut. Program tedy při zvolení nové kontroly načte všechny snímky, které nemají větší časový rozdíl než 5 minut. Časová mezera 5 minut určuje oddělení snímků jednotlivých pacientů ve fotoaparátu. Před dokončením průvodce upozornit na následné operace Po přiřazení a popsání všech žádaných snímků a stisknutí tlačítka Dokončit se zobrazí okno, ve kterém budete upozorněni na operace, které program s pořízenými fotografiemi vykoná. Po zpracování dat smazat zpracované snímky z fotoaparátu V okamžiku, kdy budou požadované snímky průvodcem zpracovány a uloženy do databáze v počítači, program smaže originální snímky z fotoaparátu. Tím uvolní na paměťové kartě fotoaparátu prostor pro pořizování dalších snímků Zdrojový adresář fotografií Zde můžete nastavit cestu do složky s umístěnými fotografiemi. Aby se po stisku Procházet zobrazila i cesta k fotoaparátu, je nutné, aby byl fotoaparát připojen k počítači. Toto pole není třeba vyplňovat. V případě, že program nenalezne snímky v zadané cestě, požádá Vás o nastavení cesty k fotoaparátu. Tuto cestu si program ukládá. V případě, že používáte jeden fotoaparát a neměníte konfiguraci počítače, stačí tuto cestu nastavit při pořizování první kontroly. Označení detailu V průvodci přiřazujete detailní snímky na místa na přehledovém snímku pomocí myši. Na místě, kde byl detailní snímek upuštěn se zobrazí křížek. Barva aktuálně vybrané značky se zobrazí na přehledovém snímku na místě, kam jste umístili právě vybraný detailní snímek. U ostatních značek se zobrazí Barva neaktivních značek

3 Karta Odesílání ů Na této kartě nastavíte údaje, které jsou použity při odesílání obrazové dokumentace em za účelem např. konzultace s jinými pracovišti. Zobrazované jméno: Toto jméno se zobrazí adresátovi při doručení pošty. ová adresa: Vaše adresa, ze které odesíláte. Adresa pro odpovědi: Na tuto adresu Vám adresát odpoví v případě, že ve svém ovém prostředí zvolí Odpovědět. Nastavení serveru ochozí pošty V případě, že si nebudete jisti vyplněním této záložky, kontaktujte svého správce počítače, případně naši technickou podporu. SMTP server: zde vepíšete jméno serveru, který odesílá Vaši poštu. Jeho jméno bývá podobné např. názvu smtp.seznam.cz. Port: Ve většině případů není třeba měnit. Výchozí hodnota je 25. Server požaduje ověření: zaškrtněte v případě, že Váš server požaduje identifikaci odesílatele. V tomto případě je nutné ještě vyplnit pole Přihlašovací jméno a heslo. Tato bývají stejná i pro příchozí poštu ve Vašem ovém prstředí. Požadovat potvrzení o doručení: V případě, že adresát zprávu otevře, bude dotázán, zda chce odeslat zpět potvrzení o přečtení zprávy. Vám přijde na potvrzení o přečtení u. Menu Záloha dat Program umožňuje zálohu pořízených dat na pevný disk Vašeho počítače. Umístění záložního souboru můžete zvolit tlačítkem Procházet. Po stisku tlačítka Zálohovat bude provedena záloha, o jejímž úspěšném vytvoření budete informováni. Doporučení: Záložní soubor je vhodné pravidelně archivovat (na jiném PC, na CD,...). Administrátorské operace Pro vstup do této sekce je třeba vložit heslo správce. Po prvním spuštění programu je toto heslo nastaveno na admin. Po správném vyplnění hesla jsou dostupné následující volby: Obnova dat Složku se zálohami je možné nalistovat tlačítkem Procházet. Po potvrzení se v poli nalezené zálohy vypíší data nalezených záloh. Pole poslední záloha ukazuje datum poslední zálohy, která byla vytvořena. Tj. v případě, že chcete data obnovit z poslední zálohy, je třeba v nalezených zálohách zvolit právě datum této poslední zálohy. V případě, že se toto datum v nalezených zálohách nenachází, změňte složku se zálohami (např. na CD mechaniku). Tlačítkem obnovit provedete obnovu dat, o jejímž úspěšném ukončení budete informováni. V případě poškození záložního souboru obnova dat neproběhne

4 Skartovat smazané karty Když smažete kterékoliv údaje, ať kompletní data pacienta, či jen jeden detail, data ve skutečnosti smazána nejsou, z důvodu závažnosti takového rozhodnutí. Tato volba fyzicky smaže data doposud označená jako smazaná. Tato operace je nevratná. Změnit heslo Zde je možné změnit administrátorské heslo, což doporučujeme provést hned po prvním spuštění programu. Zamezíte tak provedení nevratných operací s daty neodpovědnou osobou. Menu Úpravy Přidat pacienta odpovídá prvnímu tlačítku na hlavní obrazovce. Vyplněním položek založíme kartu pacienta. Tučně označené položky (rodné číslo, příjmení, jméno) je nutné vyplnit. Po potvrzení se řádek s údaji pacienta zobrazí v hlavním okně programu. Změnit údaje umožňuje změnit osobní údaje pacienta, podobně jako při zakládání karty pacienta. Smazat pacienta Tato volba je dostupná pouze z menu Úpravy, aby nemohlo dojít k náhodnému zvolení této volby. Přesto je smazání pacienta podmíněno ještě potvrzením smazání. Jelikož program není chráněn proti neoprávněnému přístupu heslem při startu, volbou smazat pacienta dojde pouze k zneviditelnění dat pacienta. Pokud chcete data opravdu odstranit, musíte zvolit menu Údržba Administrátorské operace Skartovat smazané karty. Klíčová slova Zde si můžete upravovat klíčová slova dle vlastního uvážení. Jedná se o slova (označení), která nejsou uvedena v kódech diagnóz. Tato slova se přiřazují k jednotlivým detailním snímkům. Kódy je možné upravovat až při vkládání fotografií do programu. Klíčovým slovem pro Vás může být např. maligní melanom. Kódy diagnóz Kódy diagnóz byly do programu zařazeny pro lepší třiditelnost detailních snímků. Je tedy možné si vyhledat všechny případy se zvolenou diagnózou a ty si pak jeden po druhém procházet, viz. dále Vyhledávání. Program obsahuje kódy diagnóz dle specifikace MKN10 ze skupin A,B,C,D,I,L. Pojišťovny Nyní je v programu vložen úplný číselník českých pojišťoven. V případě požadavku si můžete vkládat další pojišťovny

5 Hlavní okno Nový pacient popsáno výše Nová kontrola (stažení fotografií z fotoaparátu) (CTRL+N) Nejprve připojte fotoaparát k počítači a zapněte do režimu, kdy bude schopen s počítačem komunikovat. Při prvním zvolení se zobrazí okno s požadavkem o nalezení cesty k fotoaparátu. Po nalistování složky s fotografiemi se cesta uloží a vícekrát se toto okno nezobrazuje. Poté dojde ke zkopírování a úpravě fotografií do dočasné složky programu. Pokud se Vám zdá, že nebyly z fotoaparátu získány správné fotografie, nebo nejsou všechny, stiskněte Storno a zkontrolujte nastavení programu (viz výše). V horní části jsou zobrazeny údaje pacienta (pro kontrolu) a aktuální datum a čas. V levém sloupci je obrázek těla, na který přetáhnete přehledové snímky. Tlačítkem nad postavou otáčíte tělo na pohled zezadu/zepředu. V pravé části jsou zobrazeny všechny zpracované snímky. Z nich vyberete pouze přehledové: stisknete levé tlačítko myši a táhnete na místo na obrázku těla, ke kterému přehledový snímek patří na stejné místo na obrázku těla je možné přiřadit více přehledových snímků (typicky pro větší oblasti, např. záda) Přiřazení snímku k části těla je indikováno zatržením v levém horním rohu zmenšeniny obrázku. Poklepáním na zmenšeninu se otevře okno s plnou zpracovanou velikostí. Toto okno zavřete kliknutím kamkoli do plochy obrázku. Přiřazení přehledového snímku je možné odebrat vybráním (kliknutím) zmenšeniny a stisknutím tlačítka Odebrat přiřazení. Pokud jsou všechny přehledové snímky přiřazeny, stiskněte tlačítko Další. Následuje přiřazení detailních snímků k přehledovému snímku přetažením obrázku z pravého sloupce na konkrétní místo na náhledu přehledového snímku, podobně jako při přiřazování přehledových snímků v předchozím kroku. Přehledový snímek můžete popsat v dolní části okna. Stisknutím tlačítka Následující přehled nebo Předchozí přehled procházíte přiřazenými přehledovými snímky z předešlého kroku. V pravém sloupci se zobrazují zpracované obrázky kromě přehledových. Přetažením již přiřazeného detailu můžete detailní snímek přeřadit (po potvrzení). Po přiřazení žádaných detailních snímků na přehledové snímky stiskněte tlačítko Další. Posledním krokem je úprava detailních snímků. Na obrazovce je zobrazen první detailní snímek. Podržením tlačítka myši a tahem můžete snímek v okně posouvat. V pravé části okna je též značka lupy, pomocí níž můžete detail v okně zvětšovat/zmenšovat. Pod oknem detailu můžete k detailu připojit své poznámky. V pravé části můžete k detailu přiřadit klíčové slovo a diagnózu, případně stisknutím tlačítka Upravit seznam můžete změnit položky v nabídkách. Stiskem Následující/Předchozí detail procházíte vybranými detailními snímky a všechny postupně upravujete do žádané polohy. Snímky budou uloženy v programu tak, jak je v tomto kroku upravíte. Po dokončení opět stiskněte tlačítko Další

6 Objeví se okno s upozorněním, jaké operace budou s fotografiemi provedeny. Můžete zvolit, zda chcete snímky z fotoaparátu smazat (viz. Nastavení prostředí). Můžete zvolit, zda se toto upozornění má příště zobrazovat či nikoliv. Po potvrzení proběhnou naplánované akce, fotografie se uloží do databáze, případně budou smazány fotografie z paměťové karty fotoaparátu. Tímto postupem jste úspěšně uložili data jedné kontroly zvoleného pacienta do databáze. Pokud máte stále nepřiřazené fotografie dalšího pacienta ve fotoaparátu, pak zůstávají nadále uloženy ve fotoaparátu. Pro uložení zbylých fotografií postupujete opět stejným způsobem (nová kontrola). Karta pacienta (CTRL+O) poklepáním na řádek pacienta, či zvolením tlačítka Karta pacienta otevřete okno s uloženými kontrolami. Aktuálně je vybrána poslední kontrola. Poklepáním na datum kontroly (či stiskem tlačítka Změnit) vyberete jinou kontrolu. Tlačítkem Smazat pod výpisem kontrol odstraníte kontrolu včetně všech přehledů a detailů z databáze. Kliknutím na postavu volíte přehledový snímek, který se zobrazuje v pravé části okna. Postavu můžete otočit stisknutím tlačítka nad postavou. V případě, že k části těla je přiřazeno více přehledových snímků, zobrazí se po kliknutí na část těla menu s výběrem snímku, který chcete zobrazit. Pohybem myši po přehledovém snímku se zvýrazňuje označení místa nejbližšího detailního snímku. Kliknutím otevřete okno s detailním snímkem. V dolní části okna můžete změnit popis přehledového snímku. Tlačítkem Smazat vpravo od přehledového snímku smažete přehledový snímek se všemi obsaženými detaily. Detailní snímek V tomto okně můžete zobrazit detailní snímek a případně upravit klíčové slovo, diagnózu a popis snímku. Stiskem tlačítek Upravit můžete měnit nabídky klíčových slov a diagnóz. Export detailního snímku Každý snímek můžete snadno exportovat (uložit na disk) stiskem tlačítka Exportovat ve formátech Bitmap anebo JPEG. Takto exportovaný snímek můžete pohodlně vkládat do Vašich prezentací či dále zpracovávat, posílat em apod. Odeslání snímku em je vhodné například pro konzultaci nálezu s jiným pracovištěm. Po stisku tlačítka Odeslat se otevře okno, kde do pole Komu vložte ovou adresu. Pole Předmět můžete změnit dle libosti, případně můžete napsat vzkaz do pole Zpráva pro příjemce. Pole Podpis se poprvé vyplní podle nastavení informací v Nastavení prostředí. Pokud pole změníte, uloží se naposledy provedená změna. Volba Připojit podpis ke zprávě určuje, zda bude pole Podpis ve zprávě vloženo. Zaškrtnutí volby Připojit osobní údaje pacienta má za následek uveřejnění jména, příjmení, ročníku narození pacienta, a dalších osobních údajů. Tuto volbu nedoporučujeme používat z důvodu ochrany osobních údajů. Naopak volba Připojit jen iniciály - 6 -

7 vloží do u pouze iniciály a ročník narození, což je dostatečné pro rozlišení odeslaných e- mailů. Tlačítko Nastavení slouží k otevření Nastavení prostředí na kartě Odesílání ů. Pro odesílání pošty je třeba správně nastavit požadované informace, viz. Nastavení prostředí. Tlačítkem Odeslat zprávu se program pokusí odeslat. V případě, že se nepodaří odeslat (např. není aktivní připojení k internetu), program nabídne uložit ový soubor na disk, odkud ho můžete zkopírovat např. přes disketu do počítače s připojením k internetu, odkud tento budete schopni odeslat. (Jelikož nepředpokládáme připojení Vašeho počítače v ordinaci k internetu) Tisk umožní vytisknout barevný detailní snímek na papír formátu A4. V záhlaví je uvedeno příjmení a jméno pacienta a jeho rodné číslo. V případě požadavků je možné tiskový výstup přizpůsobit Vašim představám, kontaktujte nás. Vyhledávání Stiskem tlačítka vyhledávání se přepnete do hlavní obrazovky s vyhledávacími poli. Pomocí klíčových slov a diagnóz lze vyhledat požadované údaje od všech pacientů. Stačí zadat požadované údaje a potvrdit tlačítkem vyhledat. Důležité je nastavení data od - do. Další možností je seřazení pomocí šedé titulkové lišty výsledků vyhledávání. Kliknutím na záhlaví sloupce se vyhledaná data seřadí vzestupně/sestupně. Funkce zobrazit náhledy umožní zobrazení galerie (zmenšenin) všech vyhledaných detailů. Poklepáním na řádek vyhledaných údajů či na zmenšeninu se otevře přímo okno detailního snímku, odkud můžete opět exportovat, či posílat em (viz. výše), případně tisknout. Vyhledaný náhled s obrázkem je možné zvětšit pomocí střední lišty pouhým rozšířením náhledu. Dovolená Ikonka dovolená Vám umožňuje snadno ukládat a mazat fotografie např. z cest. Případně smazat nepotřebné fotografie při běžném focení Vašich pacientů. Vybrané fotografie se ukládají do složky Obrázky v Dokumentech, nebo je možné nastavit vlastní složku pro ukládání. Nejprve připojte fotoaparát k počítači a zapněte do režimu, kdy bude schopen s počítačem komunikovat. Poté stiskněte tlačítko Dovolená. Program načte veškeré snímky z fotoaparátu (pokud již zná cestu k fotografiím) a zobrazí v okně. Kliknutím v horním rohu každé zmenšeniny označíte obrázky, které chcete smazat, či zkopírovat. Dostupné je také hromadné označení pro smazání, či kopírování. Při kopírování je uplatněna volba z Nastavení prostředí Po zpracování dat smazat zpracované snímky z fotoaparátu. Tedy pokud je tato volby zaškrtnuta, akcí kopírování se rozumí zkopírování označených obrázků a jejich následné smazání z karty fotoaparátu. Pokud zůstane obrázek neoznačen, snímek zůstane nedotčen a bude nadále uložen ve fotoaparátu. Nezapomeňte zadat název složky (např. Dovolená Krkonoše, Narozeniny babička atp.) Pro snazší orientaci ve složce "Moje obrázky" není vhodné přepisovat nabízené datum ve složce. Pouze v případě jiného data není problém údaj přepsat např. na správné datum narozenin babičky. V systému Windows XP je standardně nastavena složka pro ukládání obrázku v Dokumenty\Obrázky. V ostatních systémech je předvolena složka C:\Obrázky z dovolené. Změnit složku pro ukládání je možné tlačítkem procházet a vybrat vhodné umístění

8 Závěrem Děkujeme Vám za vyzkoušení programu a věříme, že po seznámení s ním se rozhodnete ho používat ve své praxi. Rádi také uvítáme jakékoliv připomínky, upozornění na chyby a nedostatky, návrhy na vylepšení programu

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Tvorba dávek. Uživatelská příručka

Tvorba dávek. Uživatelská příručka Tvorba dávek Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 27.9.2013 Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

3. Vložíte baterku. 4.

3. Vložíte baterku. 4. 1 z 34 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort 1. O převodu V tomto průvodci vás krok za krokem seznámíme s postupem, jak převést data ze stávajícího programu Medicus 2 (dále jen

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

Instalace a nastavení PDFCreatoru

Instalace a nastavení PDFCreatoru Instalace a nastavení PDFCreatoru Program Komunikátor dokáže převést libovolnou tiskovou sestavu do formátu PDF. Aby však mohla tato funkce spolehlivě fungovat, musí být na počítači nainstalován program

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instalační manuál Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů GETA Centrum s.r.o. 04 / 2012 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 -

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 - Aplikace BSMS Uživatelská příručka - 1 - Obsah 1. O aplikaci BSMS... 3 2. Základní předpoklady pro používání BSMS... 3 3. Instalace aplikace... 3 3.1. Samotná instalace... 3 3.2. Možné problémy při instalaci...

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 35 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 32 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

ŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.3

ŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.3 ŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.3 Program Vývojové prostředí RJK Řízení automatické kotelny počítač ESRAK 02.3 je určen k řízení oběhových čerpadel, směšovacích ventilů, zónových ventilů, bojlerů,

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

Nedaří se mi přihlásit

Nedaří se mi přihlásit Tato příručka vám pomůže ve vytvoření vašeho osobního certifikátu v souboru/prohlížeči nebo na čipové kartě. Pokud již vlastníte osobní certifikát v souboru, který je uložen v počítači, dozvíte se, jak

Více

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG)

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) I. Instalace TV DIGITAL OnGuide Pokud máte aplikaci TVCenter 6 nainstalovanou z originálního CD, vložte tento disk do mechaniky Vašeho PC a počkejte

Více

Návod k aplikaci DPH Kontrol

Návod k aplikaci DPH Kontrol Návod k aplikaci DPH Kontrol Obsah I. O aplikaci... 2 II. Jak používat DPH Kontrol... 3 1. Kontrola spolehlivosti plátců DPH... 3 2. Kontrola zveřejněných účtů... 5 III. Další práce s databází záznamů...

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS) pro 485COM FW 2.x (MODBUS) Obsah Obsah 3 1. Instalace 4 1.1 Podpora operačních systémů 4 1.2 Podpora USB modemů 4 1.3 Instalace USB modemu 4 1.4 Instalace aplikace 4 2. Nastavení 5 2.1 Nastavení jazykové

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Informace o poštovním provozu na serveru mail.ktkadan.cz a stručný návod na použití OpenWebMailu

Informace o poštovním provozu na serveru mail.ktkadan.cz a stručný návod na použití OpenWebMailu Informace o poštovním provozu na serveru mail.ktkadan.cz a stručný návod na použití OpenWebMailu 1. Obecné informace Příchozí zprávy se ukládají do vaší schránky na serveru mail.ktkadan.cz. Tuto schránku

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL příručka uživatele Obsah 1. Úvod 2. Instalace čtečky 3. Instalace programu 4. Nastavení programu 4.1. Nastavení směny 4.2. Nastavení přesčasů 4.3. Nastavení výjimek

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

Postup instalace síťové verze Mount Blue

Postup instalace síťové verze Mount Blue Postup instalace síťové verze Mount Blue Instalace na serveru 1. Stáhněte si instalační balíček pro server ze stránek Mount Blue na adrese: http://www.mountblue.cz/download/mountblue-server-setup.exe 2.

Více

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka Univerzální rezervační systém Uživatelská příručka Obsah I. Instalace... 3 II. První spuštění aplikace... 4 III. Hlavní okno aplikace... 5 IV. Nastavení aplikace... 6 1. Přidání místností... 6 2. Uživatelské

Více

1. Instalace programu LUPA

1. Instalace programu LUPA 1. Instalace programu LUPA Do CD mechaniky počítače vložte instalační CD. Objeví se tabulka, v níž instalaci spusťte kliknutím na řádek Instalace programu Lupa. Úvodní obrazovku s logem programu je nutno

Více

Zprávy: Pošta. 1. Spuštění modulu Zprávy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zprávy

Zprávy: Pošta. 1. Spuštění modulu Zprávy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zprávy Zprávy: Pošta Modul slouží k přijímání a odesílání krátkých zpráv (max. 4000 znaků) prostřednictvím informačního systému VUT. Adresáty lze vybírat ze seznamu všech studentů a zaměstnanců VUT. Nápovědu

Více

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení MANUÁL K PROGRAMU DBADVOKÁT Program byl vytořený za účelem třídění a uchovávání jednotlivých spisů (elektronické dokumenty [doc, xls, odt, pdf, xml,...], emaily a další důležité soubory) v centralním počítači

Více

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah 1. Všeobecný přehled... 2 2. Základní navigační tlačítka... 2 3. Uživatelské nastavení... 3 3.1. Nastavení seznamu... 3 3.1.1. Nastavení zobrazovaných sloupců... 3 3.1.2. Nastavení

Více

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ 1 2 Obsah 1 Instalování software 4 Instalace Network Fax Drivers 2 Odesílání faxu 5 Odesílání ze stroje Síťové odesílání Základní odesílací funkce Základní

Více

Vítejte v aplikaci Objednejse-online.

Vítejte v aplikaci Objednejse-online. Vítejte v aplikaci Objednejse-online. 1. První přihlášení do aplikace Objednejse-online 2. Můj účet 2.1 osobní údaje 2.2 Moje rezervace 2.2.1 Detail rezervace 2.2.2 Řazení rezervací 2.3 Moje stránka 3.

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 34 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 34 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 60 Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

Způsob odeslání Přiznání k dani z přidané hodnoty, Souhrnného hlášení. a Výpisu z evidence pro účely z přidané hodnoty podle 92a zákona o DPH

Způsob odeslání Přiznání k dani z přidané hodnoty, Souhrnného hlášení. a Výpisu z evidence pro účely z přidané hodnoty podle 92a zákona o DPH Způsob odeslání Přiznání k dani z přidané hodnoty, Souhrnného hlášení a Výpisu z evidence pro účely z přidané hodnoty podle 92a zákona o DPH Od 1.1.2014 vznikla povinnost odevzdávat daňové přiznání k DPH

Více

Návod pro LG E430 Optimus L3 II

Návod pro LG E430 Optimus L3 II 1 z 26 112013 12:42 Návod pro LG E430 Optimus L3 II 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do

Více

Flexi uživatelská příručka verze 2.1

Flexi uživatelská příručka verze 2.1 Flexi uživatelská příručka verze 2.1 6. listopadu 2009 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 ZÁKLADNÍ POPIS A FUNKCIONALITA... 3 1.2 PŘEHLED ČINNOSTÍ... 4 1.3 UŽIVATELÉ... 4 1.4 SPRÁVCE AGENDY... 4 1.5 PRACOVNÍ POSTUPY...

Více

Na vod k nastavenı e-mailu

Na vod k nastavenı e-mailu Na vod k nastavenı e-mailu 1. Návod k nastavení e-mailových schránek na serveru stribrny.net. Do e-mailových schránek lze přistupovat přes webové rozhraní Webmail nebo přes poštovního klienta. Návod popisuje

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Demeter Jurista 2007 16.12.2007 Obsah Obsah... 2 Instalace programu... 3 Spuštění programu... 3 Popis hlavního panelu... 4 Menu... 4 Panel Vinotéka...

Více

Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz

Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Kabelová televize Přerov, a.s. Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Vážení uživatelé služby MediaLINE v této příručce předkládáme návod na konfiguraci počítače

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojení pomocí protokolu PPPoE.

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

1. Přihlášení Ke spuštění Webové aplikace potřebuje rodič a žák či učitel pouze internetový prohlížeč, do kterého zadá adresu Vašeho webového

1. Přihlášení Ke spuštění Webové aplikace potřebuje rodič a žák či učitel pouze internetový prohlížeč, do kterého zadá adresu Vašeho webového 1. Přihlášení Ke spuštění Webové aplikace potřebuje rodič a žák či učitel pouze internetový prohlížeč, do kterého zadá adresu Vašeho webového serveru, na kterém Webová aplikace běží. Odkaz na elektronickou

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Pro chod programu je nutné mít nainstalované databázové úložiště, které je připraveno v instalačním balíčku GAMP, který si stáhnete z našich webových

Více

SMTPServer - Příručka

SMTPServer - Příručka Obsah Požadavky na systém... 2 Použití... 2 Proč vlastní SMTPServer... 2 Koncepce tohoto SMTPServeru... 2 Instalace SMTPServeru... 2 Odinstalování SMTPServeru... 6 Jak tento SMTPServer pracuje... 7 Stavy

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID. 2. Internet. 3. Zabezpečení

1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID. 2. Internet. 3. Zabezpečení 1 z 23 Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

HROMADNÝ E-MAIL ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO E-MAILU Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ

HROMADNÝ E-MAIL ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO E-MAILU Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ HROMADNÝ E-MAIL ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO E-MAILU Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ Publikováno:15.4.2011 10:46 Obsah OBSAH Obsah... 2 Úvod...

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 28 Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

Převod na nový školní rok

Převod na nový školní rok Převod na nový školní rok Funkce pro převod na nový školní je součástí systému SAS od jeho počátku. Umožňuje převést třídy a žáky ze školního roku, který končí, do dalšího školního roku. Před tím, než

Více

Recognoil RRW Manager rychlý návod k obsluze

Recognoil RRW Manager rychlý návod k obsluze Recognoil RRW Manager rychlý návod k obsluze Obsah: 1) Úvod charakteristika funkcí 2) Instalace 3) První spuštění - menu 4) Selektivní vyhodnocení plochy + uložení 5) Práce s projektem a exporty 6) Poznámky

Více

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ NÁVOD PRO APLIKACI 1 Obsah: 1. Prvotní spuštění aplikace Část monitoring insolvenčního rejstříku 2. Hlavní okno 3. Monitorované subjekty 3.1 Skupiny monitorovaných subjektů

Více