Fotoderm 1.0 návod k obsluze (rev )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fotoderm 1.0 návod k obsluze (rev. 1.0.3)"

Transkript

1 Fotoderm 1.0 návod k obsluze (rev ) Instalace Podle typu instalačního média můžete instalovat program z CD, nebo přímo ze souboru, staženého z internetu. 1. Vložte instalační CD a postupujte podle průvodce. 2. Automaticky by se měl spustit instalační program. Pokud se tak nestane, spusťte program [CD]:\Setup\fd_setup.exe, kde [CD] je písmeno Vaší CD mechaniky 3. Postupujte podle pokynů na obrazovce několikrát stiskněte tlačítko Next. 4. Program je úspěšně nainstalován, na ploše byl vytvořen zástupce pro spuštění programu 5. Po prvním spuštění program umožňuje chod v režimu demoverze. V případě, že chcete používat plnou neomezenou verzi, zvolte Registrovat. 6. Bude Vám sdělen Kód žádosti. Tento kód a) odešlete em na adresu b) sdělte na telefonní číslo Bude Vám zaslán (sdělen) autorizační kód, který vepište do připraveného pole. 7. Potvrďte registraci. O provedené registraci budete informováni. Od této chvíle pracuje program jako plná verze bez jakýchkoliv omezení. Úvodem Jak správně fotografovat Nejdříve pořídíme tzv. přehledový snímek (hrudník, nárt, levá ruka atp.), následuje fotografování série detailních makro snímků. Při pořízení více přehledových snímků je dobré zachovat pořadí detailních snímků pro snadné přiřazování k přehledovému snímku, např. nálezy na prstech fotit postupně zleva, znaménka na zádech fotit zleva shora Pro získání kvalitních fotografií je nutné dostatečné osvětlení. Lepší fotografie dosáhneme bez blesku (při použití blesku se vyskytují na kůži odlesky, které mohou ovlivnit zobrazení oblasti zájmu). Přehledový snímek - fotografujte na automatické nastavení Detailní snímek přepněte na makrorežim fotoaparátu (na fotoaparátu bývá označen kytičkou) Jednoduché schéma fotografování, které se nám osvědčilo: Vyfotit přehledový snímek vyfotit detailní snímky vyfotit přehledový snímek - 1 -

2 Jak pracovat s programem Menu Údržba Nastavení programu Nastavení všech parametrů programu provedeme v menu Údržba Nastavení prostředí. Karta Průvodce Na této záložce nastavíte parametry, které ovlivňují chování průvodce přidáním nové kontroly. Načíst fotodokumentaci pouze jednoho pacienta Program zjišťuje z načtených fotografií přesný čas jejich vytvoření. V případě zaškrtnutí tohoto pole bude program při vytváření nové kontroly načítat pouze fotografie, jejichž časový rozdíl vytvoření je menší než nastavená Minimální doba pro oddělení pacientů tato doba určuje, jak dlouhá je mezera mezi vyfotografovanými snímky. Příklad: Pacienti přijdou, lékař získá anamnézu, začne vyšetřovat. Poté se rozhodne vyfotit si snímky do archivu. Výměna pacientů a anamnéza trvá např. minimálně 5 minut. Když lékař fotografuje jednoho pacienta, nestane se obvykle, že by časová prodleva mezi dvěma snímky byla větší než 5 minut. Program tedy při zvolení nové kontroly načte všechny snímky, které nemají větší časový rozdíl než 5 minut. Časová mezera 5 minut určuje oddělení snímků jednotlivých pacientů ve fotoaparátu. Před dokončením průvodce upozornit na následné operace Po přiřazení a popsání všech žádaných snímků a stisknutí tlačítka Dokončit se zobrazí okno, ve kterém budete upozorněni na operace, které program s pořízenými fotografiemi vykoná. Po zpracování dat smazat zpracované snímky z fotoaparátu V okamžiku, kdy budou požadované snímky průvodcem zpracovány a uloženy do databáze v počítači, program smaže originální snímky z fotoaparátu. Tím uvolní na paměťové kartě fotoaparátu prostor pro pořizování dalších snímků Zdrojový adresář fotografií Zde můžete nastavit cestu do složky s umístěnými fotografiemi. Aby se po stisku Procházet zobrazila i cesta k fotoaparátu, je nutné, aby byl fotoaparát připojen k počítači. Toto pole není třeba vyplňovat. V případě, že program nenalezne snímky v zadané cestě, požádá Vás o nastavení cesty k fotoaparátu. Tuto cestu si program ukládá. V případě, že používáte jeden fotoaparát a neměníte konfiguraci počítače, stačí tuto cestu nastavit při pořizování první kontroly. Označení detailu V průvodci přiřazujete detailní snímky na místa na přehledovém snímku pomocí myši. Na místě, kde byl detailní snímek upuštěn se zobrazí křížek. Barva aktuálně vybrané značky se zobrazí na přehledovém snímku na místě, kam jste umístili právě vybraný detailní snímek. U ostatních značek se zobrazí Barva neaktivních značek

3 Karta Odesílání ů Na této kartě nastavíte údaje, které jsou použity při odesílání obrazové dokumentace em za účelem např. konzultace s jinými pracovišti. Zobrazované jméno: Toto jméno se zobrazí adresátovi při doručení pošty. ová adresa: Vaše adresa, ze které odesíláte. Adresa pro odpovědi: Na tuto adresu Vám adresát odpoví v případě, že ve svém ovém prostředí zvolí Odpovědět. Nastavení serveru ochozí pošty V případě, že si nebudete jisti vyplněním této záložky, kontaktujte svého správce počítače, případně naši technickou podporu. SMTP server: zde vepíšete jméno serveru, který odesílá Vaši poštu. Jeho jméno bývá podobné např. názvu smtp.seznam.cz. Port: Ve většině případů není třeba měnit. Výchozí hodnota je 25. Server požaduje ověření: zaškrtněte v případě, že Váš server požaduje identifikaci odesílatele. V tomto případě je nutné ještě vyplnit pole Přihlašovací jméno a heslo. Tato bývají stejná i pro příchozí poštu ve Vašem ovém prstředí. Požadovat potvrzení o doručení: V případě, že adresát zprávu otevře, bude dotázán, zda chce odeslat zpět potvrzení o přečtení zprávy. Vám přijde na potvrzení o přečtení u. Menu Záloha dat Program umožňuje zálohu pořízených dat na pevný disk Vašeho počítače. Umístění záložního souboru můžete zvolit tlačítkem Procházet. Po stisku tlačítka Zálohovat bude provedena záloha, o jejímž úspěšném vytvoření budete informováni. Doporučení: Záložní soubor je vhodné pravidelně archivovat (na jiném PC, na CD,...). Administrátorské operace Pro vstup do této sekce je třeba vložit heslo správce. Po prvním spuštění programu je toto heslo nastaveno na admin. Po správném vyplnění hesla jsou dostupné následující volby: Obnova dat Složku se zálohami je možné nalistovat tlačítkem Procházet. Po potvrzení se v poli nalezené zálohy vypíší data nalezených záloh. Pole poslední záloha ukazuje datum poslední zálohy, která byla vytvořena. Tj. v případě, že chcete data obnovit z poslední zálohy, je třeba v nalezených zálohách zvolit právě datum této poslední zálohy. V případě, že se toto datum v nalezených zálohách nenachází, změňte složku se zálohami (např. na CD mechaniku). Tlačítkem obnovit provedete obnovu dat, o jejímž úspěšném ukončení budete informováni. V případě poškození záložního souboru obnova dat neproběhne

4 Skartovat smazané karty Když smažete kterékoliv údaje, ať kompletní data pacienta, či jen jeden detail, data ve skutečnosti smazána nejsou, z důvodu závažnosti takového rozhodnutí. Tato volba fyzicky smaže data doposud označená jako smazaná. Tato operace je nevratná. Změnit heslo Zde je možné změnit administrátorské heslo, což doporučujeme provést hned po prvním spuštění programu. Zamezíte tak provedení nevratných operací s daty neodpovědnou osobou. Menu Úpravy Přidat pacienta odpovídá prvnímu tlačítku na hlavní obrazovce. Vyplněním položek založíme kartu pacienta. Tučně označené položky (rodné číslo, příjmení, jméno) je nutné vyplnit. Po potvrzení se řádek s údaji pacienta zobrazí v hlavním okně programu. Změnit údaje umožňuje změnit osobní údaje pacienta, podobně jako při zakládání karty pacienta. Smazat pacienta Tato volba je dostupná pouze z menu Úpravy, aby nemohlo dojít k náhodnému zvolení této volby. Přesto je smazání pacienta podmíněno ještě potvrzením smazání. Jelikož program není chráněn proti neoprávněnému přístupu heslem při startu, volbou smazat pacienta dojde pouze k zneviditelnění dat pacienta. Pokud chcete data opravdu odstranit, musíte zvolit menu Údržba Administrátorské operace Skartovat smazané karty. Klíčová slova Zde si můžete upravovat klíčová slova dle vlastního uvážení. Jedná se o slova (označení), která nejsou uvedena v kódech diagnóz. Tato slova se přiřazují k jednotlivým detailním snímkům. Kódy je možné upravovat až při vkládání fotografií do programu. Klíčovým slovem pro Vás může být např. maligní melanom. Kódy diagnóz Kódy diagnóz byly do programu zařazeny pro lepší třiditelnost detailních snímků. Je tedy možné si vyhledat všechny případy se zvolenou diagnózou a ty si pak jeden po druhém procházet, viz. dále Vyhledávání. Program obsahuje kódy diagnóz dle specifikace MKN10 ze skupin A,B,C,D,I,L. Pojišťovny Nyní je v programu vložen úplný číselník českých pojišťoven. V případě požadavku si můžete vkládat další pojišťovny

5 Hlavní okno Nový pacient popsáno výše Nová kontrola (stažení fotografií z fotoaparátu) (CTRL+N) Nejprve připojte fotoaparát k počítači a zapněte do režimu, kdy bude schopen s počítačem komunikovat. Při prvním zvolení se zobrazí okno s požadavkem o nalezení cesty k fotoaparátu. Po nalistování složky s fotografiemi se cesta uloží a vícekrát se toto okno nezobrazuje. Poté dojde ke zkopírování a úpravě fotografií do dočasné složky programu. Pokud se Vám zdá, že nebyly z fotoaparátu získány správné fotografie, nebo nejsou všechny, stiskněte Storno a zkontrolujte nastavení programu (viz výše). V horní části jsou zobrazeny údaje pacienta (pro kontrolu) a aktuální datum a čas. V levém sloupci je obrázek těla, na který přetáhnete přehledové snímky. Tlačítkem nad postavou otáčíte tělo na pohled zezadu/zepředu. V pravé části jsou zobrazeny všechny zpracované snímky. Z nich vyberete pouze přehledové: stisknete levé tlačítko myši a táhnete na místo na obrázku těla, ke kterému přehledový snímek patří na stejné místo na obrázku těla je možné přiřadit více přehledových snímků (typicky pro větší oblasti, např. záda) Přiřazení snímku k části těla je indikováno zatržením v levém horním rohu zmenšeniny obrázku. Poklepáním na zmenšeninu se otevře okno s plnou zpracovanou velikostí. Toto okno zavřete kliknutím kamkoli do plochy obrázku. Přiřazení přehledového snímku je možné odebrat vybráním (kliknutím) zmenšeniny a stisknutím tlačítka Odebrat přiřazení. Pokud jsou všechny přehledové snímky přiřazeny, stiskněte tlačítko Další. Následuje přiřazení detailních snímků k přehledovému snímku přetažením obrázku z pravého sloupce na konkrétní místo na náhledu přehledového snímku, podobně jako při přiřazování přehledových snímků v předchozím kroku. Přehledový snímek můžete popsat v dolní části okna. Stisknutím tlačítka Následující přehled nebo Předchozí přehled procházíte přiřazenými přehledovými snímky z předešlého kroku. V pravém sloupci se zobrazují zpracované obrázky kromě přehledových. Přetažením již přiřazeného detailu můžete detailní snímek přeřadit (po potvrzení). Po přiřazení žádaných detailních snímků na přehledové snímky stiskněte tlačítko Další. Posledním krokem je úprava detailních snímků. Na obrazovce je zobrazen první detailní snímek. Podržením tlačítka myši a tahem můžete snímek v okně posouvat. V pravé části okna je též značka lupy, pomocí níž můžete detail v okně zvětšovat/zmenšovat. Pod oknem detailu můžete k detailu připojit své poznámky. V pravé části můžete k detailu přiřadit klíčové slovo a diagnózu, případně stisknutím tlačítka Upravit seznam můžete změnit položky v nabídkách. Stiskem Následující/Předchozí detail procházíte vybranými detailními snímky a všechny postupně upravujete do žádané polohy. Snímky budou uloženy v programu tak, jak je v tomto kroku upravíte. Po dokončení opět stiskněte tlačítko Další

6 Objeví se okno s upozorněním, jaké operace budou s fotografiemi provedeny. Můžete zvolit, zda chcete snímky z fotoaparátu smazat (viz. Nastavení prostředí). Můžete zvolit, zda se toto upozornění má příště zobrazovat či nikoliv. Po potvrzení proběhnou naplánované akce, fotografie se uloží do databáze, případně budou smazány fotografie z paměťové karty fotoaparátu. Tímto postupem jste úspěšně uložili data jedné kontroly zvoleného pacienta do databáze. Pokud máte stále nepřiřazené fotografie dalšího pacienta ve fotoaparátu, pak zůstávají nadále uloženy ve fotoaparátu. Pro uložení zbylých fotografií postupujete opět stejným způsobem (nová kontrola). Karta pacienta (CTRL+O) poklepáním na řádek pacienta, či zvolením tlačítka Karta pacienta otevřete okno s uloženými kontrolami. Aktuálně je vybrána poslední kontrola. Poklepáním na datum kontroly (či stiskem tlačítka Změnit) vyberete jinou kontrolu. Tlačítkem Smazat pod výpisem kontrol odstraníte kontrolu včetně všech přehledů a detailů z databáze. Kliknutím na postavu volíte přehledový snímek, který se zobrazuje v pravé části okna. Postavu můžete otočit stisknutím tlačítka nad postavou. V případě, že k části těla je přiřazeno více přehledových snímků, zobrazí se po kliknutí na část těla menu s výběrem snímku, který chcete zobrazit. Pohybem myši po přehledovém snímku se zvýrazňuje označení místa nejbližšího detailního snímku. Kliknutím otevřete okno s detailním snímkem. V dolní části okna můžete změnit popis přehledového snímku. Tlačítkem Smazat vpravo od přehledového snímku smažete přehledový snímek se všemi obsaženými detaily. Detailní snímek V tomto okně můžete zobrazit detailní snímek a případně upravit klíčové slovo, diagnózu a popis snímku. Stiskem tlačítek Upravit můžete měnit nabídky klíčových slov a diagnóz. Export detailního snímku Každý snímek můžete snadno exportovat (uložit na disk) stiskem tlačítka Exportovat ve formátech Bitmap anebo JPEG. Takto exportovaný snímek můžete pohodlně vkládat do Vašich prezentací či dále zpracovávat, posílat em apod. Odeslání snímku em je vhodné například pro konzultaci nálezu s jiným pracovištěm. Po stisku tlačítka Odeslat se otevře okno, kde do pole Komu vložte ovou adresu. Pole Předmět můžete změnit dle libosti, případně můžete napsat vzkaz do pole Zpráva pro příjemce. Pole Podpis se poprvé vyplní podle nastavení informací v Nastavení prostředí. Pokud pole změníte, uloží se naposledy provedená změna. Volba Připojit podpis ke zprávě určuje, zda bude pole Podpis ve zprávě vloženo. Zaškrtnutí volby Připojit osobní údaje pacienta má za následek uveřejnění jména, příjmení, ročníku narození pacienta, a dalších osobních údajů. Tuto volbu nedoporučujeme používat z důvodu ochrany osobních údajů. Naopak volba Připojit jen iniciály - 6 -

7 vloží do u pouze iniciály a ročník narození, což je dostatečné pro rozlišení odeslaných e- mailů. Tlačítko Nastavení slouží k otevření Nastavení prostředí na kartě Odesílání ů. Pro odesílání pošty je třeba správně nastavit požadované informace, viz. Nastavení prostředí. Tlačítkem Odeslat zprávu se program pokusí odeslat. V případě, že se nepodaří odeslat (např. není aktivní připojení k internetu), program nabídne uložit ový soubor na disk, odkud ho můžete zkopírovat např. přes disketu do počítače s připojením k internetu, odkud tento budete schopni odeslat. (Jelikož nepředpokládáme připojení Vašeho počítače v ordinaci k internetu) Tisk umožní vytisknout barevný detailní snímek na papír formátu A4. V záhlaví je uvedeno příjmení a jméno pacienta a jeho rodné číslo. V případě požadavků je možné tiskový výstup přizpůsobit Vašim představám, kontaktujte nás. Vyhledávání Stiskem tlačítka vyhledávání se přepnete do hlavní obrazovky s vyhledávacími poli. Pomocí klíčových slov a diagnóz lze vyhledat požadované údaje od všech pacientů. Stačí zadat požadované údaje a potvrdit tlačítkem vyhledat. Důležité je nastavení data od - do. Další možností je seřazení pomocí šedé titulkové lišty výsledků vyhledávání. Kliknutím na záhlaví sloupce se vyhledaná data seřadí vzestupně/sestupně. Funkce zobrazit náhledy umožní zobrazení galerie (zmenšenin) všech vyhledaných detailů. Poklepáním na řádek vyhledaných údajů či na zmenšeninu se otevře přímo okno detailního snímku, odkud můžete opět exportovat, či posílat em (viz. výše), případně tisknout. Vyhledaný náhled s obrázkem je možné zvětšit pomocí střední lišty pouhým rozšířením náhledu. Dovolená Ikonka dovolená Vám umožňuje snadno ukládat a mazat fotografie např. z cest. Případně smazat nepotřebné fotografie při běžném focení Vašich pacientů. Vybrané fotografie se ukládají do složky Obrázky v Dokumentech, nebo je možné nastavit vlastní složku pro ukládání. Nejprve připojte fotoaparát k počítači a zapněte do režimu, kdy bude schopen s počítačem komunikovat. Poté stiskněte tlačítko Dovolená. Program načte veškeré snímky z fotoaparátu (pokud již zná cestu k fotografiím) a zobrazí v okně. Kliknutím v horním rohu každé zmenšeniny označíte obrázky, které chcete smazat, či zkopírovat. Dostupné je také hromadné označení pro smazání, či kopírování. Při kopírování je uplatněna volba z Nastavení prostředí Po zpracování dat smazat zpracované snímky z fotoaparátu. Tedy pokud je tato volby zaškrtnuta, akcí kopírování se rozumí zkopírování označených obrázků a jejich následné smazání z karty fotoaparátu. Pokud zůstane obrázek neoznačen, snímek zůstane nedotčen a bude nadále uložen ve fotoaparátu. Nezapomeňte zadat název složky (např. Dovolená Krkonoše, Narozeniny babička atp.) Pro snazší orientaci ve složce "Moje obrázky" není vhodné přepisovat nabízené datum ve složce. Pouze v případě jiného data není problém údaj přepsat např. na správné datum narozenin babičky. V systému Windows XP je standardně nastavena složka pro ukládání obrázku v Dokumenty\Obrázky. V ostatních systémech je předvolena složka C:\Obrázky z dovolené. Změnit složku pro ukládání je možné tlačítkem procházet a vybrat vhodné umístění

8 Závěrem Děkujeme Vám za vyzkoušení programu a věříme, že po seznámení s ním se rozhodnete ho používat ve své praxi. Rádi také uvítáme jakékoliv připomínky, upozornění na chyby a nedostatky, návrhy na vylepšení programu

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015 Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015 Obsah 1. Co je to Themio/Loginet?... 3 2. Nároky na systém... 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu Themio/Loginet?...

Více

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 2. Nároky na systém, změny systémových

Více

www.povi.cz Úkoly Program manuál

www.povi.cz Úkoly Program manuál www.povi.cz Úkoly Program manuál Program Úkoly manuál PoVI, s.r.o. 2005 1. OBSAH 1. Obsah... 1 2. Úvod... 3 2.1. Účel programu Úkoly... 3 3. Vysvětlivky, značení, terminologie... 4 3.1. Používaná označení...

Více

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25.

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. systémová příručka Autor: Bronislav Ceh Aktualizace: Jiří Mutina Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. září 2014 SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA Obsah 1. Úvod 3 1.1 Základní popis 3 1.2 Průběh instalace 3

Více

Začínáme s programem MEDICUS

Začínáme s programem MEDICUS Začínáme s programem MEDICUS Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 30.5.2014 Obsah Úvod...7 Použité...8 formátování textu Požadavky...8 na hardware Zálohování...9 Instalace...11

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Obsah Obsah 2 1. Co je to NAVIGAL? 3 2. Nároky na systém 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu NAVIGAL? 3 2.2. Co všechno

Více

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu MEDICUS START Základy ovládání a přehled menu programu Copyright 2008 Medisoft Int. Vydáno 17.10.2008 Základy ovládání a přehled menu programu Vydáno 17.10.2008 Copyright 2008 Medisoft Int. Abstrakt Medicus

Více

Začínáme s programem

Začínáme s programem Verze 1.30 Vytvořeno 9.6 2011 Začínáme s programem Obsah Úvod... - 3 - Požadavky na technické vybavení... - 4 - Doporučená sestava komponent zahrnuje... - 4 - Minimální sestava k provozování programu musí

Více

DATABOX. C O N T A C T P r o f e s s i o n a l 5. Uživatelská příručka

DATABOX. C O N T A C T P r o f e s s i o n a l 5. Uživatelská příručka DATABOX C O N T A C T P r o f e s s i o n a l 5 Uživatelská příručka Vážení uživatelé, děkujeme za váš zájem o program firmy SYSTEGRA. Chcete-li si program vyzkoušet, můžete jej z tohoto CD nainstalovat

Více

ekomunikátor Uživatelská příručka programu

ekomunikátor Uživatelská příručka programu ekomunikátor Uživatelská příručka programu Infolinka 841 164 164 Obsah 1 Úvod...3 2 Instalační proces...4 2.1 Technické požadavky...4 2.2 Instalace ekomunikátoru...4 2.3 Upgrade ekomunikátoru...4 2.4 Poinstalační

Více

MultiCash 3.2 Základní funkce Obsah:

MultiCash 3.2 Základní funkce Obsah: MultiCash 3.2 Základní funkce Obsah: 1. Spuštění a přihlášení do programu... 2 2. Stažení informací z banky, jejich prohlížení a tisk... 3 2.1 Spuštění komunikace pro příjem dat z banky... 3 2.2 Přehled

Více

Manuál programu SendMails

Manuál programu SendMails Strana I Manuál programu SendMails Part I O programu SendMails 1 1 Instalace... 2 2 Registrace... 2 3 Kontakt... 3 Part II Práce s programem 3 1 Způsob... zasílání zpráv 5 Přes SMTP server... 5 Kde získat

Více

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků

Více

Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010

Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010 Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010 Medicus - krok správným směrem... Dostala se vám do ruk ou příručk a k programu Medicus firmy CompuGroup Medical Česk á republik a s.r.o., divize Lék ařsk

Více

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah ProFact 3.0 Uživatelský manuál Obsah 1. Instalace ProFact 3.0 str. 2 2. Instalace ProFact 3.0 v síti str. 2 3. Aktivace ProFactu na plnou verzi str. 2 4. Popis základních ovládacích prvků str. 3 5. První

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

logf... mail... toboolean... B.8. Příklady... PTZ Preset tour... PTZ Preset tour s tlačítky stop a restart... Závěr...

logf... mail... toboolean... B.8. Příklady... PTZ Preset tour... PTZ Preset tour s tlačítky stop a restart... Závěr... Obsah Úvod... 5 Důležitá upozornění... 6 1. O IPCorderu... 7 1.1. Popis systému... 7 1.2. Systémové požadavky... 8 1.3. První spuštění... 9 Nalezení IPCorderu... 9 Příprava úložiště... 10 Průvodce nastavením...

Více

O programu HiFile HiFile HiFile

O programu HiFile HiFile HiFile Uživatelská příručka O programu HiFile je multimediální databázová aplikace pro zpracování a archivaci obrazových dokumentů. Má tyto základní vlastnosti: plně český dynamický databázový a archivační software

Více

AVG 8.5 Internet Security Network Edice

AVG 8.5 Internet Security Network Edice AVG 8.5 Internet Security Network Edice Uživatelský manuál Verze dokumentace 85.2 (23. 4. 2009) Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem

Více

Administrátorská příručka systému e-spis LITE

Administrátorská příručka systému e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků ICZ a.s. Předáno

Více

Print2PDF 5.0 Server Edition UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Print2PDF 5.0 Server Edition UŽIVATELSKÝ MANUÁL Print2PDF 5.0 Server Edition UŽIVATELSKÝ MANUÁL Print2PDF Server Edition - Uživatelský manuál 2 z 39 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 3 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 3 INSTALACE... 4 Věci, které je dobré vědět před instalací...

Více

Jazzman CRM Příručka uživatele

Jazzman CRM Příručka uživatele JAZZMAN CRM Příručka uživatele 1 / 37 JAZZMAN CRM Příručka uživatele 2005-2008 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazzman CRM pro Windows ve verzi 3.0 Příručka popisuje funkčnost programu v

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

Příručka k programu. verze 2013. Ing. Bronislav Gabryš ml., dr. h. c. Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Kbel 26 Benátky nad Jizerou 294 71

Příručka k programu. verze 2013. Ing. Bronislav Gabryš ml., dr. h. c. Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Kbel 26 Benátky nad Jizerou 294 71 Příručka k programu Ing. Bronislav Gabryš ml., dr. h. c. Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Kbel 26 Benátky nad Jizerou 294 71 telefon: +420 777 654 223 internet: http://www.solicad.com e-mail: info@solicad.com

Více

Úvod. Návod na použití obsahuje tyto kapitoly:

Úvod. Návod na použití obsahuje tyto kapitoly: Úvod Album Maker je produkt používaný pro vytváření digitálních fotoalb, které mají být vytisknuté a svázané do knížky ať už v tvrdých nebo měkkých deskách. Použitím aplikace Album Maker můžete navrhnout

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem Postupy a návody pro každý den HOTLINE 7:00 19:00 246 007 855 HOTLINE: 246 007 855 E-mail: amicus@cgm.cz Pracovní dny 7:00-19:00 hod. www.amicus.cz

Více

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro dodavatele, verze 2.3 2010 QCM, s.r.o. Obsah Úvod...3 Požadavky na provoz systému E-ZAK...3 Zabezpečení...4 Přihlášení...4

Více

TRIFID 2012 STANDARD

TRIFID 2012 STANDARD TRIFID 2012 STANDARD Instalace a nastavení Výpočetní systém pro obchod (c) 2011 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis instalace a nastavení

Více

Počítačový program pro stomatology. Uživatelská příručka

Počítačový program pro stomatology. Uživatelská příručka Počítačový program pro stomatology Uživatelská příručka HOTLINE 7:00 19:00 246 007 890 HOTLINE: 246 007 890 E-mail: dentist@cgm.cz Pracovní dny 7:00-19:00 hod. www.dentist.cz Obchodní oddělení: 246 007

Více