LETNÍ TÁBOR Z OTROKA BOHEM. Dnů. Let. Účastníků. Hra a motivace. Tematická oblast (odbornost) Mgr. Petra Rychecká. Místo konání Havlíčkův Brod 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LETNÍ TÁBOR Z OTROKA BOHEM. Dnů. Let. Účastníků. Hra a motivace. Tematická oblast (odbornost) Mgr. Petra Rychecká. Místo konání Havlíčkův Brod 2012"

Transkript

1 14 Dnů 7 15 Let 30 Účastníků LETNÍ TÁBOR Z OTROKA BOHEM Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Hra a motivace Mgr. Petra Rychecká Pardubický kraj a Kraj Vysočina Místo konání Havlíčkův Brod 2012 Průřezové téma, vzdělávací oblast Osobnostní a sociální výchova, Umění a kultura

2 Autor Lektor Mgr. Petra Rychecká Mgr. Petra Rychecká Konzultant Naděžda Kalábová Účastníci, kteří se na příkladu dobré praxe podíleli Zuzana Brestičová, Leona Burkoňová, Bronislav Duba, Zita Forejtková, Eva Hoferová, Eva Jenčíková, Andrea Lejcjaksová, Gabriela Lorencová, Marcela Mainerová, Michal Man, Jana Bahníková, Alexandra Tumová, Miluše Vlasáková, Dana Kuníková Organizace Lužánky středisko volného času, Lidická 50, Brno Cílová skupina Děti ve věku 7-15 let. Klíčová slova tábor, motivace, celotáborová hra, téma, Řecko, hra Časový rozsah realizace 14 dní, léto Vhodný prostor k realizaci Letní tábor stanový, chatky i budova. Materiální podmínky, potřeby Výtvarné potřeby, sportovní potřeby, turistické vybavení. Základní vybavení pro letní tábor dle finančních možností realizátorů. Realizační tým a jeho kompetence Realizační tým v minimálním rozsahu: 3 oddíloví vedoucí, 3 instruktoři, kuchař, zdravotník.

3 Cíle příkladu dobré praxe Hlavní cíl 1. Hlavním cílem je nabídnout dětem účastníkům tábora netradiční pohled na řecké dějiny a mytologii, a to prostřednictvím vlastního zážitku, a tak v nich vzbudit zájem o historii, případně k ní vytvořit kladný vztah. 2. Stejně důležitým cílem je vytvořit z účastníků tábora dobře fungující skupinu dětí a dospělých s otevřenou komunikací, zdravými sociálními vztahy, schopností vzájemné spolupráce a tolerance, a to prostřednictvím celotáborové hry a aktivit jí nabízených. Další cíle 1. Děti pochopí rozdíl mezi olympijskými hrami tehdy a dnes, vyzkoušejí si netradiční sporty a aktivity a budou schopny vlastní umělecké tvorby v duchu motivace. 2. Děti dokážou spolupracovat a komunikovat ve skupině, chápou potřebu vzájemné spolupráce a pomoci. 3. Uvědomí si svůj hodnotový žebříček a jsou schopny o něm diskutovat s ostatními, tolerovat odlišné názory a docházet ke konsensu při řešení problémových situací. 4. Mezi plánované výstupy patří výstava z výtvarných děl vzniklých v průběhu tábora, dále divadelní představení jednotlivých oddílů, společné rituály, písemné práce a další drobné výstupy, které bude možné zaznamenat na společné CD nebo DVD.

4 1. Stručná anotace příkladu dobré praxe Příprava celotáborové hry s tématem řeckých dějin, bájí a pověstí. Program v sobě slučuje prvky sportu, divadla, tvořivých aktivit, pobytu v přírodě a her a je zaměřen především na rozvoj vztahů účastníků k sobě i ke kolektivu, k přírodě a k historii lidstva. Tento příklad vznikl jako společná tvorba skupiny odbornostního setkání a nebyl v této podobě doposud realizován. Jeho využití by znamenalo další promyšlení jednotlivých aktivit, jejich návaznosti na sebe a konkrétních možností dle týmu, prostoru tábora, jeho termínu a aktuálního počasí. Výsledná podoba tohoto PDP je tedy spíše jen inspirací pro vaši další práci. 2. Cíle související s klíčovými kompetencemi KOMPETENCE K UČENÍ Děti se seznámí s pojmy staré Řecko, Olymp, bohové, olympiáda, se jmény některých řeckých hrdinů a s hlavními událostmi z řeckých pověstí. Poznají způsob života v antickém Řecku, seznámí se s uměním, stavitelstvím, vědeckými objevy a dalšími odkazy antického Řecka lidstvu. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ V rámci celotáborové hry budou děti často postaveny před nutnost řešit určité herní situace, rozhodovat se o jejich řešení, hledat optimální cestu a docházet ke konsensu ve skupině. Tuto kompetenci budou plánovitě rozvíjet především větší strategické hry, ale je obecně přítomna v celém programu. KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ Schopnost komunikovat a domluvit se s ostatními je základním předpokladem úspěchu v jednotlivých hrách. KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ Společný život na táboře po dobu 14 dní silně působí na rozvoj těchto kompetencí, a to jak prostřednictvím celotáborového programu, tak i běžného života a jednání v něm. Hrou je budována sounáležitost dětí k oddílu i k ostatním účastníkům tábora a rozvíjeno sebepoznání a sebeuvědomění každého z nich. KOMPETENCE OBČANSKÉ V průběhu tábora si děti uvědomí rozdíly mezi společenským postavením otroka a svobodného občana starého Řecka a budou konfrontovány s různými přístupy ke společnosti. 3. Popis realizace příkladu dobré praxe METODY Široká škála metod je dána velkou šíří jednotlivých činností od sportovních aktivit, přes pohybové a strategické hry, tvořivé činnosti, komunikační hry a cvičení, techniky řešení problémů, hraní rolí až po práci s materiálem a rukodělné aktivity. FORMY Základní formou je skupinová práce ve třech oddílech, střídaná prací individuální i menšími či většími skupinami, v závislosti na konkrétních metodách. 4

5 HARMONOGRAM Jaro příprava tábora kolektivem vedoucích Léto realizace tábora DNY: DEN TÉMA ÚROVEŇ POZNÁMKY 1. příjezd pravidla a vítání 2. získávání boha otroci 3. Trójské války otroci 4. Odysseovy cesty otroci 5. olympiáda občané 6. olympiáda občané rituál přijetí mezi občany 7. divadlo občané 8. divadlo občané 9. Hádes - země občané/polobozi rituál přijetí mezi polobohy 10. Poseidon - voda občané/polobozi rituál přijetí mezi polobohy 11. Héfaistos - oheň občané/polobozi rituál přijetí mezi polobohy 12. Zeus - vzduch polobozi 13. cesta na Olymp polobozi večerní rituál přijetí mezi bohy 14. odjezd bohové loučení MOTIVACE TÁBORA: Vláda starých bohů olympských pomalu končí. Jejich síla slábne a oni vědí, že jedinou záchranou je najít za sebe své nástupce. Proto si povolali vás. Zatím jste jen pouhými otroky, ale olympští bohové dobře cítí vaši vnitřní sílu a vkládají ve vás veliké naděje. Každý smrtelník se odjakživa toužil vyrovnat bohům. Aby se mu to však podařilo, musel podstoupit dlouhou cestu svého poznávání, učení se a zdokonalování. Teď se právě vám nabízí takováto možnost. Z vás, otroků z celého známého světa, se při troše štěstí a vaší snaze může stát nástupce některého z hlavních řeckých bohů. Můžete získat jeho sílu a moc. Předtím ale musíte projít cestu od otroků přes právoplatné občany Řecka. Pak se možná stanete polobohy, a teprve poté můžete zkusit vystoupat na Olymp a postavit se bok po boku bohům olympským. Vašimi průvodci budou na této cestě kněží jednotlivých bohů, kteří jim slouží a znají jejich rozmary, jejich sílu i to, čemu vládnou. Každý ze tří oddílů na táboře má svého hlavního boha, který mu radí, vede ho a předává mu své znalosti, dovednosti a svou moc. Je jím jeden z těchto tří bohů, kteří zároveň vládnou třem živlům: Poseidon vládce vod a moří (vedoucí oddílu) Hádes vládce země a podzemí (vedoucí oddílu) Hefaistos vládce ohně (vedoucí oddílu) Nad všemi vládne nejvyšší bůh: Zeus vládce vzduchu a počasí (v případě dostatku vedoucích jím může být hlavní vedoucí tábora) Těmto bohům oddíly slouží, stavějí jim svatyně a přinášejí oběti. Zároveň ale získávají jejich ochranu a sílu a na konci tábora se mohou stát jejich nástupci. 5

6 Dramaturgické vrcholy: 1. Získání svého boha 2. večer 2. Odysseovy cesty 4. den 3. Olympiáda 6. den 4. Divadelní představení 8. večer 5. Cesta na Olymp 13. večer Rituály: ranní věštby ve svatyních (co si přejeme od dnešního dne) večerní oběti bohům za dobrý den (co se nám dnes podařilo a co ne poděkování ostatním i sobě) PROGRAM JEDNOTLIVÝCH DNŮ: 1. den příjezd na tábor Cíl: zasvěcení dětí do situace v táboře. Motivace: vedoucí občané Řecka vítají nové otroky a vyprávějí jim o svém postupu z otroků na svobodné občany, která je otevřená i pro ně. při plnění úkolů je nutné dodržovat pravidla hra na podpisové akce (bezpečnost práce, požární ochrana) rozdělení do oddílů večer - seznamovací hry, oťukávání (hra Bang, na novináře, na upíry ) 2. den CESTA NA OLYMP Cíl: získání jednoho z bohů jako pomocníka svého oddílu. Motivace: Každý z oddílů potřebuje svého ochránce jednoho z olympských bohů, jehož jménem bude dále usilovat o postup od otroků k občanům a nakonec k polobohům - k pomocníkům bohů. Proto je třeba si tohoto boha naklonit a přivolat. Jednotlivé činnosti a hry: Landart: stavění svatyně pro svého pomocníka Rukodělná aktivita: vyrobit předmět, který má bůh rád Skupinová práce: vymyslet vyvolávací rituál Kimova hra: najít mapu, kde je začátek cesty na Olymp večer putování po svíčkách - cesta na Olymp každý oddíl jinou trasou rituál a hra v rolích: Olymp přivolávání bohů pomocí jejich rituálů, obětování darů a prosba oddílů o pomoc, pak zjevení bohů a sestoupení boha na zem bude oddílu pomáhat při plnění úkolů, aby se z otroků mohli stát občané, polobozi, bozi 6

7 3. den TRÓJSKÉ VÁLKY Cíl: Přiblížení etapy trójských válek a jejich hlavních momentů. Motivace: směřuje k získání materiálu na postavení koně. Závěrem celého dne bude ukázka sestavených a vyrobených koní. Jednotlivé činnosti a hry: Lov zvěře - dvě vojska - bojují proti sobě, jsou rozdělena na aténské, Achilla a Trójany. Achilles honí a snaží se chytit Trójany a sebrat jim ulovená zvířata. Pokud chytí Achilles Athéňana a ten mu ukáže znak, zvířata mu zůstávají a hraje se dál. Boj o ocasy dva týmy proti sobě, snaží se sebrat vlajku tomu druhému týmu, snaží se sebrat druhému týmu co nejvíce ocasů životů, ocas neboli šátek mají hráči za kalhotami dvěma třetinami ven nebo i více. Hra koně - všechna družstva proti sobě soutěží ve vědomostní soutěži, starší dítě vezme mladší na záda a běží si pro otázku, mladší dítě nechá koně na stanovišti pro koně a běží dál samo pro otázku, buď ji zodpoví přímo na místě, nebo se běží poradit s koněm, který může řehtat nebo hrabat nohou, když neví ani kůň, běží k týmu se poradit, stejná dvojce po vymyšlení odpovědi běží vedoucímu sdělit odpověď, kdo má nejdříve a nejvíce správných odpovědí, vyhrává. Výroba koně z vyhraných surovin a materiálu. 4. den ODYSSEOVA CESTA Cíl: poznání úskalí Odysseovy cesty domů. Motivace: Při tvorbě a při motivaci vycházíme z toho, že den předtím děti soupeřily v Trójské válce, proto na ni navážeme Odysseovou cestou domů. Začínáme četbou báje o Odysseově cestě (např. Petiškovo převyprávění). Jednotlivé činnosti a hry: Výroba lodi, ve které budou celý den plout na cestě domů. Nemusí to být nijak složitá konstrukce, stačí např. karton okolo dětí, měly by se ale v plavidle pohybovat všichni společně a mělo by být znát, kterého týmu loď je (vlajka, plachty, pomalování?). Samotná plavba domů. Po cestě terénem čeká děti mnoho dílčích malých překážek (podlez, přelez, přejdi, projdi, překonej apod.), ale hlavními překážkami budou mytologická stvoření po cestě s většími úkoly vedoucí v kostýmech SIRÉNA Siréna se nejprve snaží svým zpěvem zlákat tým k nepravostem: nechte mi tady jednoho člena týmu, stejně se tam všichni nevejdete, stejně ho nepotřebujete apod. (citlivě volit oběť), pokud se tým nechá zlákat, vrací se na cestě o kus zpět, pokud ne, může pojít labyrintem dál. Labyrint je ringo kroužek navlečený na niti, který prochází různými stromy, stromky, keříky a pod Cestu můžou zdolávat jednotlivci nebo celý tým najednou. KYKLÓPÓVÉ Kyklopové celý tým zavřou do jeskyně (prostěradla na stromech) a není úniku. Můžeme tam nechat tým trošku podusit a zkusit, co budou dělat, potom jim přichází na pomoc jejich bůh, který jim ukáže klíč na stromě a cestu, kterou se k němu dostanou. Tato cesta je pavučina, síť, ležící nízko nad zemí, protože Kyklopové jsou vysocí a nevidí tak nízko. MEDÚZA Družstvo musí přenést loď tak, aby je Medúza neviděla se hýbat, jinak zkamení. Strategie ponesou loď všichni, nebo jen někdo, aby byla možnost záchrany? Oslava návratu a míru možnost táborové diskotéky, popř. nějaký rituál. + příprava na olympiádu v mírovém období zapálení ohně. 7

8 Den 5. a 6. - OLYMPIÁDA Cíl: seznámit se s historickou podobou olympiády, vyzkoušet si netradiční sportovní disciplíny. Motivace: je třeba ji vyhlásit den předem - běžec s fakulí k táboráku nebo od fakule zapálit oheň. Vrcholem řeckého života byla olympiáda, která poskytla tehdejším otrokům možnost získat na ní úspěch a stát se svobodnými občany. rozhodčí v kostýmech, závodníci ve sportovním (bederní rouška, plavky...) možnost dobrovolné účasti nezávodníkům, ale zadat různé pomocné úkoly u rozhodčích Jednotlivé hry a činnosti: Tento program je rozložen do dvou dnů. Olympijský den první příprava stadionu (zdobení areálu, nápisy jednotlivých disciplín, příprava stanovišť) seznámení s technikou jednotlivých disciplín (možnost přidat další dle situace a počasí), oficiální přihlášky do disciplín možnost tréninku slavnostní zahájení za účasti bohů, oheň, slib Olympijský den druhý individuální disciplíny (oštěp, prak - poika, disk, zápas) krátké zhodnocení předchozího další disciplíny (recitace, koňské spřežení, maraton) slavnostní vyhlášení výsledků slavnostní oheň a ukončení olympiády, přítomnost bohů Den 7. a 8. - DIVADLO Cíl: vyzkoušet si schopnosti dramatického projevu, vytvořit společně tři divadelní představení na motivy některé z řeckých bájí. Motivace: Jednou z nejdůležitějších činností svobodných obyvatel Řecka, kterými teď děti jsou, je hraní divadla, které ukazuje, jak se lidé mají chovat v různých situacích a co se stane, když se prohřeší vůči bohům a zákonům. K tomu, abychom mohli divadlo hrát, je třeba vytvořit prostor amfiteátr, poznat příběh a nazkoušet jej, připravit si kostýmy a scénu, případně si připravit oděv diváka plný šperků. 8

9 Jednotlivé hry a činnosti: Tento program je opět rozdělen do dvou dnů a je záměrně volnější a odpočinkovější. V případě rychlého průběhu mají vedoucí nachystánu zásobu her a činností, především rukodělných. rozdělení příběhů a v oddílech pak základní přípravy výroba šperků zkouška příprava a zdobení amfiteátru generální zkouška velké divadlo, sehrání před bohy 9. den DEN HÁDESE Cíl: seznámení s říší boha země a podzemí. Motivace: program dne připravuje a vede oddíl, který tomuto bohu slouží. Snaží se předat ostatním oddílům své znalosti a dovednosti, týkající se Háda, země a podsvětí. Členové oddílu, který program vede, se na závěr dne stanou díky rituálu polobohy. Jednotlivé hry a činnosti možná nabídka: práce s materiálem kámen, hlína tvorba keramiky, kamenných staveb, vytváření amuletů z kamene, tvorba soch putování podzemím (možná návštěva jeskyní, lezení po skalách, slaňování ) hra o putování podzemím postaveno na hmatu diskuse o životě po smrti se staršími diskuse o hodnotách co je na světě nejdůležitější pro mladší 10. den DEN POSEIDONA Cíl: seznámení s říší boha vod. Motivace: program dne připravuje a vede oddíl, který tomuto bohu slouží. Snaží se předat ostatním oddílům své znalosti a dovednosti, týkající se Poseidona, vod a moří. Členové oddílu, který program vede, se na závěr dne stanou díky rituálu polobohy. Jednotlivé hry a činnosti možná nabídka: koupání tvorba lodiček a závody s nimi převážení ohně přes vodu přenášení vody na lžičce nebo v hrnku na hlavách tvorba hrází a přehrad hra na koloběh vody v přírodě 9

10 11.den DEN HÉFAISTONA Cíl: seznámení s říší boha ohně. Motivace: program dne připravuje a vede oddíl, který tomuto bohu slouží. Snaží se předat ostatním oddílům své znalosti a dovednosti, týkající se Héfaistona, ohně a kovářství. Ćlenové oddílu, který program vede, se na závěr dne stanou díky rituálu polobohy. Jednotlivé hry a činnosti možná nabídka: poznání různých typů táborových ohňů a jejich stavba závod v přenášení svíček svíčkový fotbal rukodělné činnosti tvorba šperků z měděných drátků vaření si nad ohněm 12. den DEN DIA Cíl: seznámení nových polobohů s vládou nejvyššího olympského boha Dia vládce vzduchu a povětří. Motivace: Vyprávění o velkém bohu Diovi - jaký byl, pověsti o něm nebo scénka o tom, v jaké podobě bůh sestupoval na zem. Tuto scénku mohou předvést vedoucí. Jednotlivé hry a činnosti: Běhací hra hledání podob, ve kterých bůh sestoupil na zem - hra časově limitovaná Motivace vajíčko, dar od boha, důležitá surovina do kuchyně, ale jak je bezpečně seslat z nebe na zem? Cíl: spolupráce ve skupině Vedoucí na sebe vezmou různé podoby, převezmou si lístečky se svým jménem a s názvem podoby, za kterou jsou namaskování, a ukryjí se v lese. Týmy mají za úkol tyto Diovy podoby nejenom najít, ale chytit a vzít od nich pouze jeden lísteček s jeho jménem. Tento lísteček utíkají proměnit na start nebo vyznačené místo za body. Každá postava může mít různý počet bodů nebo pro stížení se body můžou časově měnit. Po uběhnutí určené doby si týmy spočítají body. Jako odměnu získávají informaci o tom, co je čeká odpoledne a jaký pokrm měl bůh nejraději. Ti, co vyhráli, dostanou třeba informaci méně zašifrovanou, a ti, co prohráli, více. Tvorba vzducholodí: úkolem je vytvořit z přiděleného materiálu vzducholoď, která vajíčko bezpečně a bez rozbití snese na zem. Božský pokrm tvorba božského jídla. 10

11 Cíl: poznání řecké kuchyně, vnímání, smysly apod. Vše je zaměřeno na poznávání řecké kuchyně, bylinek. Můžou se připravit i stanoviště. Na jednom stanovišti tým poznává bylinky podle čichu, přiřazuje názvy apod. Na druhém peče maso a na třetím stanovišti peče placky k masu. Diskusní hra o hodnotách motivací je příběh, ve kterém jsou popsány osoby, jejich věk, zaměstnání rodinné zázemí, povahové rysy. Velký bůh může jenom jednoho zachránit nebo mu darovat lék. Děti pak vytvoří skupinky a vybírají koho rozhodují o osudu postav. Přenášení vzduchu svázáni vzduchem - dětem je kolem těla přivázán určitý počet nafouknutých balónků (nebo propojit tým mezi sebou) Jejich úkolem je projít vytýčenou trasu (stezku odvahy, opičí dráhu) a do cíle donést co nejvíce vzduchu - co nejméně prasklých balónků. 13. den cesta na Olymp Cíl: vyvrcholení celotáborové hry dosažením Olympu. Motivace: Cesta na vrchol a provedení závěrečného rituálu, kterým se z dětí stanou noví olympští bohové. Jednotlivé hry a činnosti: Čeho bych mohl být bohem? každé z dětí si napíše, v čem je dobré, v čem vyniká, v čem by mohl být ostatním příkladem. Poté mu na stejnou otázku odpovídají anonymně ostatní. Nakonec si vybere jednu oblast, napíše si ji na papír a s ním bude absolvovat další program. Orientační hra Cesta na Olymp hledání správné cesty a cestou plnění úkolů, které ověřují dovednosti a znalosti dětí, získané v průběhu tábora. Večerní rituál na Olympu přijetí dětí do řad olympských bohů a pojmenování toho, čeho jsou bohy. Den 14. odjezd Cíl: závěrečné rozloučení dětí a vedoucích s táborem i mezi sebou navzájem. Evaluace tábora. 4. Evaluace závěrečné zhodnocení realizace (klady, zápory a další doporučení) Tento program nebyl doposud v této celkové podobě realizován. Domníváme se, že jeho přínosem může být vytvoření velmi zajímavé celotáborové motivace pro různé hry a činnosti, která nabízí dostatek inspirace vedoucím i dětem pro další tvorbu programu. Jeho podoba je dostatečné volná, aby umožnila flexibilní reakci na počasí, únavu i další vlivy, které v průběhu 14 dnů na táboře přicházejí. Úskalím může být nedostatek sil a zkušeností vedoucích, které jsou nutné pro přípravu a dobré dotažení jednotlivých her a jejich pravidel. Doporučujeme proto případným zájemcům věnovat dostatek času a pozornosti především pravidlům jednotlivých her a mít v záloze dostatek dalších činností, kterými by mohli nahradit některé z námi nabídnutých aktivit. 11

12 5. Přílohy Fotografie: 12

13

POBYTOVÝ TÁBOR OD KALUŽE K OPICI

POBYTOVÝ TÁBOR OD KALUŽE K OPICI 7 Dnů 7 15 Let 36 Účastníků POBYTOVÝ TÁBOR OD KALUŽE K OPICI Tematická oblast (odbornost) Autor Aktivity na letním táboře Martina Fajglová Odbornostní setkání Královehradecký a Liberecký kraj Místo konání

Více

DEN DĚTÍ PRO NÁCTILETÉ

DEN DĚTÍ PRO NÁCTILETÉ 180 Minut 13 19 Let 50 Účastníků DEN DĚTÍ PRO NÁCTILETÉ Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Pohybové činnosti (mimo kolektivních sportů) pro náctileté Mgr. DiS. František Vaníček Praha,

Více

MŠ KOLOVEČ, OKRES DOMAŽLICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MÍSTO VÝKONU TĚŠOVICE 30. Třídní vzdělávací program. školní rok 2012-13 KAMARÁDI. 1.

MŠ KOLOVEČ, OKRES DOMAŽLICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MÍSTO VÝKONU TĚŠOVICE 30. Třídní vzdělávací program. školní rok 2012-13 KAMARÁDI. 1. MŠ KOLOVEČ, OKRES DOMAŽLICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MÍSTO VÝKONU TĚŠOVICE 30 motto: Snažme se být kamarádi. Třídní vzdělávací program školní rok 2012-13 Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika, složení třídy

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA KATEDRA KŘESŤANSKÉ VÝCHOVY Sociální pedagogika Kateřina Stavinohová Letní křesťanský tábor pro děti 1. stupně základní školy ve Valašské

Více

Absolventská práce. Jakub Schulz

Absolventská práce. Jakub Schulz Jabok Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola Absolventská práce Jakub Schulz Zážitková pedagogika s ukázkou realizace Orientačních dnů Vedoucí práce: Mgr. Marie Ortová 2006 1 Děkuji všem, kteří

Více

Pedagogické střípky. tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky

Pedagogické střípky. tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky Pedagogické střípky Sborník inspirativních příkladů dobré praxe pro práci s dětmi a mládeží vypracovaných a obhájených účastníky I. ročníku Studia pedagogiky volného času v rámci projektu Klíče pro život

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z REALIZACE PILOTNÍHO PROJEKTU ORGANIZACE TÁBORŮ S PŘÍRODOVĚDNOU A TECHNICKOU TÉMATIKOU PRO DĚTI OD 6 DO 15 LET

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z REALIZACE PILOTNÍHO PROJEKTU ORGANIZACE TÁBORŮ S PŘÍRODOVĚDNOU A TECHNICKOU TÉMATIKOU PRO DĚTI OD 6 DO 15 LET ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z REALIZACE PILOTNÍHO PROJEKTU ORGANIZACE TÁBORŮ S PŘÍRODOVĚDNOU A TECHNICKOU TÉMATIKOU PRO DĚTI OD 6 DO 15 LET Závěrečná zpráva pilotního projektu TECHCamp Zadavatel: Ministerstvi školství,

Více

ÚVODNÍ SLOVO 5 RASISMUS JE PĚKNÁ NUDA 7 OTEVŘENÝ MULTIKULTURNÍ KLUB ICM 11 MULTIKULTURNÍ KOMUNITNÍ CENTRUM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 15 KŘÍŽEM KRÁŽEM

ÚVODNÍ SLOVO 5 RASISMUS JE PĚKNÁ NUDA 7 OTEVŘENÝ MULTIKULTURNÍ KLUB ICM 11 MULTIKULTURNÍ KOMUNITNÍ CENTRUM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 15 KŘÍŽEM KRÁŽEM ÚVODNÍ SLOVO 5 RASISMUS JE PĚKNÁ NUDA 7 OTEVŘENÝ MULTIKULTURNÍ KLUB ICM 11 MULTIKULTURNÍ KOMUNITNÍ CENTRUM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 15 KŘÍŽEM KRÁŽEM KULTUROU 19 JAK SE ŽIJE 23 NEJDŘÍV NAJDU SEBE, POTOM POZNÁM

Více

ÚVODNÍ SLOVO 3 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE 5 MÉDIA PRO ŽIVOT 9 MEDIÁLNÍ ŠKOLA KURZY ROZVOJE MEDIÁLNÍ INTELIGENCE MLADÝCH 17 MEDIÁLNÍ

ÚVODNÍ SLOVO 3 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE 5 MÉDIA PRO ŽIVOT 9 MEDIÁLNÍ ŠKOLA KURZY ROZVOJE MEDIÁLNÍ INTELIGENCE MLADÝCH 17 MEDIÁLNÍ ÚVODNÍ SLOVO 3 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE 5 MÉDIA PRO ŽIVOT 9 MEDIÁLNÍ ŠKOLA KURZY ROZVOJE MEDIÁLNÍ INTELIGENCE MLADÝCH 17 MEDIÁLNÍ VÝCVIK JUNIORŮ 23 SLOVO MÁ MÉDIUM 31 MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST

Více

NÁMOŘNÍCI JEJÍHO VELIČENSTVA

NÁMOŘNÍCI JEJÍHO VELIČENSTVA ETAPOVÉ HRY NÁMOŘNÍCI JEJÍHO VELIČENSTVA DANIEL JANKOVSKÝ Námořníci jejího veličenstva Etapová hra metodický materiál Pionýr je objevitel nových cest, směrů a hlasatel pokrokových myšlenek; značí ideu

Více

Sborník ZRU KARTY AKTIVIT ZKUŠENOSTNĚ REFLEKTIVNÍHO UČENÍ

Sborník ZRU KARTY AKTIVIT ZKUŠENOSTNĚ REFLEKTIVNÍHO UČENÍ Sborník ZRU KARTY AKTIVIT ZKUŠENOSTNĚ REFLEKTIVNÍHO UČENÍ výstup projektu Vím, co chci Vím, jak na to reg. č.: CZ.1.07/1.2.25/01.0018 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační

Více

Hlavní předpoklady osobního rozvoje Aby stezka opravdu napomáhala osobnímu rozvoji, musí stát na následujících pilířích:

Hlavní předpoklady osobního rozvoje Aby stezka opravdu napomáhala osobnímu rozvoji, musí stát na následujících pilířích: Osobní rozvoj jako východisko stezky Skautská stezka je významným nástrojem jedné části skautské metody zvané osobní rozvoj. Jeho podstatou je pomáhat mladému člověku, aby se sám aktivně a tvořivě zabýval

Více

Rukověť instruktora. Radek Pelánek

Rukověť instruktora. Radek Pelánek Rukověť instruktora Radek Pelánek ii Tento materiál je povoleno tisknout, kopírovat a jinak šířit pro vlastní potřebu. Není povoleno jej modifikovat a šířit ve velkém. Díky. Text c Radek Pelánek, 2003

Více

ÚVODNÍ SLOVO 5 KLUB OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ANEB JE JEDNO, KDO JSEM 7 KERAMICKÁ HLÍNA NÁSTROJ POZNÁNÍ A SBLÍŽENÍ 13 INKLUZE DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

ÚVODNÍ SLOVO 5 KLUB OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ANEB JE JEDNO, KDO JSEM 7 KERAMICKÁ HLÍNA NÁSTROJ POZNÁNÍ A SBLÍŽENÍ 13 INKLUZE DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI ÚVODNÍ SLOVO 5 KLUB OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ANEB JE JEDNO, KDO JSEM 7 KERAMICKÁ HLÍNA NÁSTROJ POZNÁNÍ A SBLÍŽENÍ 13 INKLUZE DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI VE STŘEDISKU VOLNÉHO ČASU 19 NÁVŠTĚVNÍ DNY

Více

Pedagogický proces 4. vzdělávací blok

Pedagogický proces 4. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Pedagogický proces 4. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém

Více

TÁBOR FORMOU DIVADELNÍCH WORKSHOPŮ. kliceprozivot.cz vm.nidm.cz. Název příkladu dobré praxe. Tematická oblast (odbornost) Divadlo.

TÁBOR FORMOU DIVADELNÍCH WORKSHOPŮ. kliceprozivot.cz vm.nidm.cz. Název příkladu dobré praxe. Tematická oblast (odbornost) Divadlo. Název příkladu dobré praxe TÁBOR FORMOU DIVADELNÍCH WORKSHOPŮ Tematická oblast (odbornost) Divadlo Autor Odbornostní setkání Petra Krušinová Praha Místo konání Střelské Hoštice 2010 Průřezové téma, vzdělávací

Více

Klíčový rok. zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice

Klíčový rok. zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice Klíčový rok zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice Projekt byl na Výroční konferenci OPVK pořádané MŠMT představen jako jeden z nejzajímavějších

Více

MAGDALÉNA ŽÁRSKÁ - SKIPPY. Od Exzodu ke Svojsíkovu závodu

MAGDALÉNA ŽÁRSKÁ - SKIPPY. Od Exzodu ke Svojsíkovu závodu MAGDALÉNA ŽÁRSKÁ - SKIPPY Od Exzodu ke Svojsíkovu závodu Úvod Publikace, kterou držíte v ruce, má sloužit k lepšímu pochopení nových pravidel Svojsíkova závodu. Je zaměřena na vysvětlení změn (proč ke

Více

Obsah projektu: 5. formy, obsah, délka a časový plán jednotlivých vzdělávacích cílů

Obsah projektu: 5. formy, obsah, délka a časový plán jednotlivých vzdělávacích cílů Projekt Lyska 2012 Motto: 1. Procesem tvorby a s ním spojenými prožitky umožňujeme získávat zkušenosti a informace o věcech, vztazích i světě i sobě samém. Vypracovala: Lydie Procházková Leden 2012 Obsah

Více

Miniworkcamp METODIKA. Zuzana Pártlová

Miniworkcamp METODIKA. Zuzana Pártlová Miniworkcamp METODIKA Zuzana Pártlová ÚVOD STEREOTÝPEK V NÁS PROGRAM INTERKULTURNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ Metodika projektu Stereotýpek v nás s názvem Interkulturní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Ro ho ví n

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Ro ho ví n Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ro ho ví n Školní vzdělávací program...- 1-1. Identifikační údaje... 1 1.1. Název vzdělávacího programu... 1 1.2. Údaje o škole... 1 1.3. Zřizovatel školy...

Více

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro děti a žáky na základní škole

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro děti a žáky na základní škole Projekt Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0011 Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro děti a žáky na základní škole Obr. 1 Titulka Tento projekt je spolufinancován

Více

SPOLU A V POHODĚ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

SPOLU A V POHODĚ V MATEŘSKÉ ŠKOLE Č. j. : 222/2014 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2017 Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání SPOLU

Více

Rádcovský zápisník. Junák svaz skautů a skautek ČR Tiskové a distribuční centrum Junáka ISBN 978-80-86825-85-4

Rádcovský zápisník. Junák svaz skautů a skautek ČR Tiskové a distribuční centrum Junáka ISBN 978-80-86825-85-4 Rádcovský zápisník Junák svaz skautů a skautek ČR Tiskové a distribuční centrum Junáka ISBN 978-80-86825-85-4 Rádcovský zápisník Obsah Můj rádcovský zápisník Role rádce v družině Postavení rádce v oddílové

Více

PETR KLÁPŠTĚ - HŘÍBEK A KOL. Příroda kolem nás

PETR KLÁPŠTĚ - HŘÍBEK A KOL. Příroda kolem nás PETR KLÁPŠTĚ - HŘÍBEK A KOL. Příroda kolem nás Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ NÍŽKOV NÁZEV PROGRAMU: BAREVNÝ SVĚT PŘÁTELSTVÍ Přátelství podporování pozitivních vztahů, poznávání se, uvědomování si svých práv

Více

Školní vzdělávací program Střediska volného času Pohořelice

Školní vzdělávací program Střediska volného času Pohořelice Školní vzdělávací program Střediska volného času Pohořelice Č.1 Vydané dne 10. 9. 2007 1 Preambule Školský vzdělávací program, podle 5 z. 561/2004 Sb. (dále jen školský zákon) je pedagogický dokument,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM předškolního vzdělávání Objevujeme a tvoříme svět Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dítě je tvůrcem sebe sama

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dítě je tvůrcem sebe sama Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dítě je tvůrcem sebe sama č.j. ZŠU5/0315/2014 program Montessori realizovaný při ZŠ Liberec, ulice 5. května 64/49 Dokument vstupuje v platnost dnem 30.

Více