LETNÍ TÁBOR Z OTROKA BOHEM. Dnů. Let. Účastníků. Hra a motivace. Tematická oblast (odbornost) Mgr. Petra Rychecká. Místo konání Havlíčkův Brod 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LETNÍ TÁBOR Z OTROKA BOHEM. Dnů. Let. Účastníků. Hra a motivace. Tematická oblast (odbornost) Mgr. Petra Rychecká. Místo konání Havlíčkův Brod 2012"

Transkript

1 14 Dnů 7 15 Let 30 Účastníků LETNÍ TÁBOR Z OTROKA BOHEM Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Hra a motivace Mgr. Petra Rychecká Pardubický kraj a Kraj Vysočina Místo konání Havlíčkův Brod 2012 Průřezové téma, vzdělávací oblast Osobnostní a sociální výchova, Umění a kultura

2 Autor Lektor Mgr. Petra Rychecká Mgr. Petra Rychecká Konzultant Naděžda Kalábová Účastníci, kteří se na příkladu dobré praxe podíleli Zuzana Brestičová, Leona Burkoňová, Bronislav Duba, Zita Forejtková, Eva Hoferová, Eva Jenčíková, Andrea Lejcjaksová, Gabriela Lorencová, Marcela Mainerová, Michal Man, Jana Bahníková, Alexandra Tumová, Miluše Vlasáková, Dana Kuníková Organizace Lužánky středisko volného času, Lidická 50, Brno Cílová skupina Děti ve věku 7-15 let. Klíčová slova tábor, motivace, celotáborová hra, téma, Řecko, hra Časový rozsah realizace 14 dní, léto Vhodný prostor k realizaci Letní tábor stanový, chatky i budova. Materiální podmínky, potřeby Výtvarné potřeby, sportovní potřeby, turistické vybavení. Základní vybavení pro letní tábor dle finančních možností realizátorů. Realizační tým a jeho kompetence Realizační tým v minimálním rozsahu: 3 oddíloví vedoucí, 3 instruktoři, kuchař, zdravotník.

3 Cíle příkladu dobré praxe Hlavní cíl 1. Hlavním cílem je nabídnout dětem účastníkům tábora netradiční pohled na řecké dějiny a mytologii, a to prostřednictvím vlastního zážitku, a tak v nich vzbudit zájem o historii, případně k ní vytvořit kladný vztah. 2. Stejně důležitým cílem je vytvořit z účastníků tábora dobře fungující skupinu dětí a dospělých s otevřenou komunikací, zdravými sociálními vztahy, schopností vzájemné spolupráce a tolerance, a to prostřednictvím celotáborové hry a aktivit jí nabízených. Další cíle 1. Děti pochopí rozdíl mezi olympijskými hrami tehdy a dnes, vyzkoušejí si netradiční sporty a aktivity a budou schopny vlastní umělecké tvorby v duchu motivace. 2. Děti dokážou spolupracovat a komunikovat ve skupině, chápou potřebu vzájemné spolupráce a pomoci. 3. Uvědomí si svůj hodnotový žebříček a jsou schopny o něm diskutovat s ostatními, tolerovat odlišné názory a docházet ke konsensu při řešení problémových situací. 4. Mezi plánované výstupy patří výstava z výtvarných děl vzniklých v průběhu tábora, dále divadelní představení jednotlivých oddílů, společné rituály, písemné práce a další drobné výstupy, které bude možné zaznamenat na společné CD nebo DVD.

4 1. Stručná anotace příkladu dobré praxe Příprava celotáborové hry s tématem řeckých dějin, bájí a pověstí. Program v sobě slučuje prvky sportu, divadla, tvořivých aktivit, pobytu v přírodě a her a je zaměřen především na rozvoj vztahů účastníků k sobě i ke kolektivu, k přírodě a k historii lidstva. Tento příklad vznikl jako společná tvorba skupiny odbornostního setkání a nebyl v této podobě doposud realizován. Jeho využití by znamenalo další promyšlení jednotlivých aktivit, jejich návaznosti na sebe a konkrétních možností dle týmu, prostoru tábora, jeho termínu a aktuálního počasí. Výsledná podoba tohoto PDP je tedy spíše jen inspirací pro vaši další práci. 2. Cíle související s klíčovými kompetencemi KOMPETENCE K UČENÍ Děti se seznámí s pojmy staré Řecko, Olymp, bohové, olympiáda, se jmény některých řeckých hrdinů a s hlavními událostmi z řeckých pověstí. Poznají způsob života v antickém Řecku, seznámí se s uměním, stavitelstvím, vědeckými objevy a dalšími odkazy antického Řecka lidstvu. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ V rámci celotáborové hry budou děti často postaveny před nutnost řešit určité herní situace, rozhodovat se o jejich řešení, hledat optimální cestu a docházet ke konsensu ve skupině. Tuto kompetenci budou plánovitě rozvíjet především větší strategické hry, ale je obecně přítomna v celém programu. KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ Schopnost komunikovat a domluvit se s ostatními je základním předpokladem úspěchu v jednotlivých hrách. KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ Společný život na táboře po dobu 14 dní silně působí na rozvoj těchto kompetencí, a to jak prostřednictvím celotáborového programu, tak i běžného života a jednání v něm. Hrou je budována sounáležitost dětí k oddílu i k ostatním účastníkům tábora a rozvíjeno sebepoznání a sebeuvědomění každého z nich. KOMPETENCE OBČANSKÉ V průběhu tábora si děti uvědomí rozdíly mezi společenským postavením otroka a svobodného občana starého Řecka a budou konfrontovány s různými přístupy ke společnosti. 3. Popis realizace příkladu dobré praxe METODY Široká škála metod je dána velkou šíří jednotlivých činností od sportovních aktivit, přes pohybové a strategické hry, tvořivé činnosti, komunikační hry a cvičení, techniky řešení problémů, hraní rolí až po práci s materiálem a rukodělné aktivity. FORMY Základní formou je skupinová práce ve třech oddílech, střídaná prací individuální i menšími či většími skupinami, v závislosti na konkrétních metodách. 4

5 HARMONOGRAM Jaro příprava tábora kolektivem vedoucích Léto realizace tábora DNY: DEN TÉMA ÚROVEŇ POZNÁMKY 1. příjezd pravidla a vítání 2. získávání boha otroci 3. Trójské války otroci 4. Odysseovy cesty otroci 5. olympiáda občané 6. olympiáda občané rituál přijetí mezi občany 7. divadlo občané 8. divadlo občané 9. Hádes - země občané/polobozi rituál přijetí mezi polobohy 10. Poseidon - voda občané/polobozi rituál přijetí mezi polobohy 11. Héfaistos - oheň občané/polobozi rituál přijetí mezi polobohy 12. Zeus - vzduch polobozi 13. cesta na Olymp polobozi večerní rituál přijetí mezi bohy 14. odjezd bohové loučení MOTIVACE TÁBORA: Vláda starých bohů olympských pomalu končí. Jejich síla slábne a oni vědí, že jedinou záchranou je najít za sebe své nástupce. Proto si povolali vás. Zatím jste jen pouhými otroky, ale olympští bohové dobře cítí vaši vnitřní sílu a vkládají ve vás veliké naděje. Každý smrtelník se odjakživa toužil vyrovnat bohům. Aby se mu to však podařilo, musel podstoupit dlouhou cestu svého poznávání, učení se a zdokonalování. Teď se právě vám nabízí takováto možnost. Z vás, otroků z celého známého světa, se při troše štěstí a vaší snaze může stát nástupce některého z hlavních řeckých bohů. Můžete získat jeho sílu a moc. Předtím ale musíte projít cestu od otroků přes právoplatné občany Řecka. Pak se možná stanete polobohy, a teprve poté můžete zkusit vystoupat na Olymp a postavit se bok po boku bohům olympským. Vašimi průvodci budou na této cestě kněží jednotlivých bohů, kteří jim slouží a znají jejich rozmary, jejich sílu i to, čemu vládnou. Každý ze tří oddílů na táboře má svého hlavního boha, který mu radí, vede ho a předává mu své znalosti, dovednosti a svou moc. Je jím jeden z těchto tří bohů, kteří zároveň vládnou třem živlům: Poseidon vládce vod a moří (vedoucí oddílu) Hádes vládce země a podzemí (vedoucí oddílu) Hefaistos vládce ohně (vedoucí oddílu) Nad všemi vládne nejvyšší bůh: Zeus vládce vzduchu a počasí (v případě dostatku vedoucích jím může být hlavní vedoucí tábora) Těmto bohům oddíly slouží, stavějí jim svatyně a přinášejí oběti. Zároveň ale získávají jejich ochranu a sílu a na konci tábora se mohou stát jejich nástupci. 5

6 Dramaturgické vrcholy: 1. Získání svého boha 2. večer 2. Odysseovy cesty 4. den 3. Olympiáda 6. den 4. Divadelní představení 8. večer 5. Cesta na Olymp 13. večer Rituály: ranní věštby ve svatyních (co si přejeme od dnešního dne) večerní oběti bohům za dobrý den (co se nám dnes podařilo a co ne poděkování ostatním i sobě) PROGRAM JEDNOTLIVÝCH DNŮ: 1. den příjezd na tábor Cíl: zasvěcení dětí do situace v táboře. Motivace: vedoucí občané Řecka vítají nové otroky a vyprávějí jim o svém postupu z otroků na svobodné občany, která je otevřená i pro ně. při plnění úkolů je nutné dodržovat pravidla hra na podpisové akce (bezpečnost práce, požární ochrana) rozdělení do oddílů večer - seznamovací hry, oťukávání (hra Bang, na novináře, na upíry ) 2. den CESTA NA OLYMP Cíl: získání jednoho z bohů jako pomocníka svého oddílu. Motivace: Každý z oddílů potřebuje svého ochránce jednoho z olympských bohů, jehož jménem bude dále usilovat o postup od otroků k občanům a nakonec k polobohům - k pomocníkům bohů. Proto je třeba si tohoto boha naklonit a přivolat. Jednotlivé činnosti a hry: Landart: stavění svatyně pro svého pomocníka Rukodělná aktivita: vyrobit předmět, který má bůh rád Skupinová práce: vymyslet vyvolávací rituál Kimova hra: najít mapu, kde je začátek cesty na Olymp večer putování po svíčkách - cesta na Olymp každý oddíl jinou trasou rituál a hra v rolích: Olymp přivolávání bohů pomocí jejich rituálů, obětování darů a prosba oddílů o pomoc, pak zjevení bohů a sestoupení boha na zem bude oddílu pomáhat při plnění úkolů, aby se z otroků mohli stát občané, polobozi, bozi 6

7 3. den TRÓJSKÉ VÁLKY Cíl: Přiblížení etapy trójských válek a jejich hlavních momentů. Motivace: směřuje k získání materiálu na postavení koně. Závěrem celého dne bude ukázka sestavených a vyrobených koní. Jednotlivé činnosti a hry: Lov zvěře - dvě vojska - bojují proti sobě, jsou rozdělena na aténské, Achilla a Trójany. Achilles honí a snaží se chytit Trójany a sebrat jim ulovená zvířata. Pokud chytí Achilles Athéňana a ten mu ukáže znak, zvířata mu zůstávají a hraje se dál. Boj o ocasy dva týmy proti sobě, snaží se sebrat vlajku tomu druhému týmu, snaží se sebrat druhému týmu co nejvíce ocasů životů, ocas neboli šátek mají hráči za kalhotami dvěma třetinami ven nebo i více. Hra koně - všechna družstva proti sobě soutěží ve vědomostní soutěži, starší dítě vezme mladší na záda a běží si pro otázku, mladší dítě nechá koně na stanovišti pro koně a běží dál samo pro otázku, buď ji zodpoví přímo na místě, nebo se běží poradit s koněm, který může řehtat nebo hrabat nohou, když neví ani kůň, běží k týmu se poradit, stejná dvojce po vymyšlení odpovědi běží vedoucímu sdělit odpověď, kdo má nejdříve a nejvíce správných odpovědí, vyhrává. Výroba koně z vyhraných surovin a materiálu. 4. den ODYSSEOVA CESTA Cíl: poznání úskalí Odysseovy cesty domů. Motivace: Při tvorbě a při motivaci vycházíme z toho, že den předtím děti soupeřily v Trójské válce, proto na ni navážeme Odysseovou cestou domů. Začínáme četbou báje o Odysseově cestě (např. Petiškovo převyprávění). Jednotlivé činnosti a hry: Výroba lodi, ve které budou celý den plout na cestě domů. Nemusí to být nijak složitá konstrukce, stačí např. karton okolo dětí, měly by se ale v plavidle pohybovat všichni společně a mělo by být znát, kterého týmu loď je (vlajka, plachty, pomalování?). Samotná plavba domů. Po cestě terénem čeká děti mnoho dílčích malých překážek (podlez, přelez, přejdi, projdi, překonej apod.), ale hlavními překážkami budou mytologická stvoření po cestě s většími úkoly vedoucí v kostýmech SIRÉNA Siréna se nejprve snaží svým zpěvem zlákat tým k nepravostem: nechte mi tady jednoho člena týmu, stejně se tam všichni nevejdete, stejně ho nepotřebujete apod. (citlivě volit oběť), pokud se tým nechá zlákat, vrací se na cestě o kus zpět, pokud ne, může pojít labyrintem dál. Labyrint je ringo kroužek navlečený na niti, který prochází různými stromy, stromky, keříky a pod Cestu můžou zdolávat jednotlivci nebo celý tým najednou. KYKLÓPÓVÉ Kyklopové celý tým zavřou do jeskyně (prostěradla na stromech) a není úniku. Můžeme tam nechat tým trošku podusit a zkusit, co budou dělat, potom jim přichází na pomoc jejich bůh, který jim ukáže klíč na stromě a cestu, kterou se k němu dostanou. Tato cesta je pavučina, síť, ležící nízko nad zemí, protože Kyklopové jsou vysocí a nevidí tak nízko. MEDÚZA Družstvo musí přenést loď tak, aby je Medúza neviděla se hýbat, jinak zkamení. Strategie ponesou loď všichni, nebo jen někdo, aby byla možnost záchrany? Oslava návratu a míru možnost táborové diskotéky, popř. nějaký rituál. + příprava na olympiádu v mírovém období zapálení ohně. 7

8 Den 5. a 6. - OLYMPIÁDA Cíl: seznámit se s historickou podobou olympiády, vyzkoušet si netradiční sportovní disciplíny. Motivace: je třeba ji vyhlásit den předem - běžec s fakulí k táboráku nebo od fakule zapálit oheň. Vrcholem řeckého života byla olympiáda, která poskytla tehdejším otrokům možnost získat na ní úspěch a stát se svobodnými občany. rozhodčí v kostýmech, závodníci ve sportovním (bederní rouška, plavky...) možnost dobrovolné účasti nezávodníkům, ale zadat různé pomocné úkoly u rozhodčích Jednotlivé hry a činnosti: Tento program je rozložen do dvou dnů. Olympijský den první příprava stadionu (zdobení areálu, nápisy jednotlivých disciplín, příprava stanovišť) seznámení s technikou jednotlivých disciplín (možnost přidat další dle situace a počasí), oficiální přihlášky do disciplín možnost tréninku slavnostní zahájení za účasti bohů, oheň, slib Olympijský den druhý individuální disciplíny (oštěp, prak - poika, disk, zápas) krátké zhodnocení předchozího další disciplíny (recitace, koňské spřežení, maraton) slavnostní vyhlášení výsledků slavnostní oheň a ukončení olympiády, přítomnost bohů Den 7. a 8. - DIVADLO Cíl: vyzkoušet si schopnosti dramatického projevu, vytvořit společně tři divadelní představení na motivy některé z řeckých bájí. Motivace: Jednou z nejdůležitějších činností svobodných obyvatel Řecka, kterými teď děti jsou, je hraní divadla, které ukazuje, jak se lidé mají chovat v různých situacích a co se stane, když se prohřeší vůči bohům a zákonům. K tomu, abychom mohli divadlo hrát, je třeba vytvořit prostor amfiteátr, poznat příběh a nazkoušet jej, připravit si kostýmy a scénu, případně si připravit oděv diváka plný šperků. 8

9 Jednotlivé hry a činnosti: Tento program je opět rozdělen do dvou dnů a je záměrně volnější a odpočinkovější. V případě rychlého průběhu mají vedoucí nachystánu zásobu her a činností, především rukodělných. rozdělení příběhů a v oddílech pak základní přípravy výroba šperků zkouška příprava a zdobení amfiteátru generální zkouška velké divadlo, sehrání před bohy 9. den DEN HÁDESE Cíl: seznámení s říší boha země a podzemí. Motivace: program dne připravuje a vede oddíl, který tomuto bohu slouží. Snaží se předat ostatním oddílům své znalosti a dovednosti, týkající se Háda, země a podsvětí. Členové oddílu, který program vede, se na závěr dne stanou díky rituálu polobohy. Jednotlivé hry a činnosti možná nabídka: práce s materiálem kámen, hlína tvorba keramiky, kamenných staveb, vytváření amuletů z kamene, tvorba soch putování podzemím (možná návštěva jeskyní, lezení po skalách, slaňování ) hra o putování podzemím postaveno na hmatu diskuse o životě po smrti se staršími diskuse o hodnotách co je na světě nejdůležitější pro mladší 10. den DEN POSEIDONA Cíl: seznámení s říší boha vod. Motivace: program dne připravuje a vede oddíl, který tomuto bohu slouží. Snaží se předat ostatním oddílům své znalosti a dovednosti, týkající se Poseidona, vod a moří. Členové oddílu, který program vede, se na závěr dne stanou díky rituálu polobohy. Jednotlivé hry a činnosti možná nabídka: koupání tvorba lodiček a závody s nimi převážení ohně přes vodu přenášení vody na lžičce nebo v hrnku na hlavách tvorba hrází a přehrad hra na koloběh vody v přírodě 9

10 11.den DEN HÉFAISTONA Cíl: seznámení s říší boha ohně. Motivace: program dne připravuje a vede oddíl, který tomuto bohu slouží. Snaží se předat ostatním oddílům své znalosti a dovednosti, týkající se Héfaistona, ohně a kovářství. Ćlenové oddílu, který program vede, se na závěr dne stanou díky rituálu polobohy. Jednotlivé hry a činnosti možná nabídka: poznání různých typů táborových ohňů a jejich stavba závod v přenášení svíček svíčkový fotbal rukodělné činnosti tvorba šperků z měděných drátků vaření si nad ohněm 12. den DEN DIA Cíl: seznámení nových polobohů s vládou nejvyššího olympského boha Dia vládce vzduchu a povětří. Motivace: Vyprávění o velkém bohu Diovi - jaký byl, pověsti o něm nebo scénka o tom, v jaké podobě bůh sestupoval na zem. Tuto scénku mohou předvést vedoucí. Jednotlivé hry a činnosti: Běhací hra hledání podob, ve kterých bůh sestoupil na zem - hra časově limitovaná Motivace vajíčko, dar od boha, důležitá surovina do kuchyně, ale jak je bezpečně seslat z nebe na zem? Cíl: spolupráce ve skupině Vedoucí na sebe vezmou různé podoby, převezmou si lístečky se svým jménem a s názvem podoby, za kterou jsou namaskování, a ukryjí se v lese. Týmy mají za úkol tyto Diovy podoby nejenom najít, ale chytit a vzít od nich pouze jeden lísteček s jeho jménem. Tento lísteček utíkají proměnit na start nebo vyznačené místo za body. Každá postava může mít různý počet bodů nebo pro stížení se body můžou časově měnit. Po uběhnutí určené doby si týmy spočítají body. Jako odměnu získávají informaci o tom, co je čeká odpoledne a jaký pokrm měl bůh nejraději. Ti, co vyhráli, dostanou třeba informaci méně zašifrovanou, a ti, co prohráli, více. Tvorba vzducholodí: úkolem je vytvořit z přiděleného materiálu vzducholoď, která vajíčko bezpečně a bez rozbití snese na zem. Božský pokrm tvorba božského jídla. 10

11 Cíl: poznání řecké kuchyně, vnímání, smysly apod. Vše je zaměřeno na poznávání řecké kuchyně, bylinek. Můžou se připravit i stanoviště. Na jednom stanovišti tým poznává bylinky podle čichu, přiřazuje názvy apod. Na druhém peče maso a na třetím stanovišti peče placky k masu. Diskusní hra o hodnotách motivací je příběh, ve kterém jsou popsány osoby, jejich věk, zaměstnání rodinné zázemí, povahové rysy. Velký bůh může jenom jednoho zachránit nebo mu darovat lék. Děti pak vytvoří skupinky a vybírají koho rozhodují o osudu postav. Přenášení vzduchu svázáni vzduchem - dětem je kolem těla přivázán určitý počet nafouknutých balónků (nebo propojit tým mezi sebou) Jejich úkolem je projít vytýčenou trasu (stezku odvahy, opičí dráhu) a do cíle donést co nejvíce vzduchu - co nejméně prasklých balónků. 13. den cesta na Olymp Cíl: vyvrcholení celotáborové hry dosažením Olympu. Motivace: Cesta na vrchol a provedení závěrečného rituálu, kterým se z dětí stanou noví olympští bohové. Jednotlivé hry a činnosti: Čeho bych mohl být bohem? každé z dětí si napíše, v čem je dobré, v čem vyniká, v čem by mohl být ostatním příkladem. Poté mu na stejnou otázku odpovídají anonymně ostatní. Nakonec si vybere jednu oblast, napíše si ji na papír a s ním bude absolvovat další program. Orientační hra Cesta na Olymp hledání správné cesty a cestou plnění úkolů, které ověřují dovednosti a znalosti dětí, získané v průběhu tábora. Večerní rituál na Olympu přijetí dětí do řad olympských bohů a pojmenování toho, čeho jsou bohy. Den 14. odjezd Cíl: závěrečné rozloučení dětí a vedoucích s táborem i mezi sebou navzájem. Evaluace tábora. 4. Evaluace závěrečné zhodnocení realizace (klady, zápory a další doporučení) Tento program nebyl doposud v této celkové podobě realizován. Domníváme se, že jeho přínosem může být vytvoření velmi zajímavé celotáborové motivace pro různé hry a činnosti, která nabízí dostatek inspirace vedoucím i dětem pro další tvorbu programu. Jeho podoba je dostatečné volná, aby umožnila flexibilní reakci na počasí, únavu i další vlivy, které v průběhu 14 dnů na táboře přicházejí. Úskalím může být nedostatek sil a zkušeností vedoucích, které jsou nutné pro přípravu a dobré dotažení jednotlivých her a jejich pravidel. Doporučujeme proto případným zájemcům věnovat dostatek času a pozornosti především pravidlům jednotlivých her a mít v záloze dostatek dalších činností, kterými by mohli nahradit některé z námi nabídnutých aktivit. 11

12 5. Přílohy Fotografie: 12

13

POBYTOVÝ TÁBOR OD KALUŽE K OPICI

POBYTOVÝ TÁBOR OD KALUŽE K OPICI 7 Dnů 7 15 Let 36 Účastníků POBYTOVÝ TÁBOR OD KALUŽE K OPICI Tematická oblast (odbornost) Autor Aktivity na letním táboře Martina Fajglová Odbornostní setkání Královehradecký a Liberecký kraj Místo konání

Více

CESTA DO POHÁDKY. Minut. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Tvořivé a rukodělné aktivity. Karolína Lepíková a kol.

CESTA DO POHÁDKY. Minut. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Tvořivé a rukodělné aktivity. Karolína Lepíková a kol. 90 Minut 6 12 Let 30 Účastníků CESTA DO POHÁDKY Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Tvořivé a rukodělné aktivity Karolína Lepíková a kol. Olomoucký a Moravskoslezský kraj Místo konání

Více

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena

Více

VÝROBA 3D OBJEKTŮ. Minut. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Autor. Táborové aktivity. Milena Matějková a kol.

VÝROBA 3D OBJEKTŮ. Minut. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Autor. Táborové aktivity. Milena Matějková a kol. 90 Minut 6 12 Let 30 Účastníků VÝROBA 3D OBJEKTŮ Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Táborové aktivity Milena Matějková a kol. Jihočeského a Plzeňského kraje Místo konání Tábor 2012

Více

PROJEKT SPORT Táborové aktivity a činnosti sportovního zaměření. Ing. Jaroslav Frič

PROJEKT SPORT Táborové aktivity a činnosti sportovního zaměření. Ing. Jaroslav Frič 10 Dnů 6 12 Let 30 Účastníků Tematická oblast (odbornost) PROJEKT SPORT Táborové aktivity a činnosti sportovního zaměření. Autor Odbornostní setkání Ing. Jaroslav Frič Karlovarského a Olomouckého kraje

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov. Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA. Místo konání: Splzov u Železného Brodu

Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov. Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA. Místo konání: Splzov u Železného Brodu Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA Místo konání: Splzov u Železného Brodu Termín: 26.7.-10.8.2013 Typ tábora: stálý,ubytování ve stanech s podsadou

Více

H KLUB. kliceprozivot.cz vm.nidm.cz. Název příkladu dobré praxe. Tematická oblast (odbornost) Deskové hry. Miroslav Štěpánek

H KLUB. kliceprozivot.cz vm.nidm.cz. Název příkladu dobré praxe. Tematická oblast (odbornost) Deskové hry. Miroslav Štěpánek Název příkladu dobré praxe H KLUB Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Deskové hry Miroslav Štěpánek Ústecký, Středočeský a Karlovarský kraj Místo konání Osek 2011 Průřezové téma, vzdělávací

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Piráti. Ročník: 3., děti z MŠ (5-6 leté děti) Rozvíjené klíčové kompetence: sociální a personální, k řešení problémů, pracovní, k učení

Piráti. Ročník: 3., děti z MŠ (5-6 leté děti) Rozvíjené klíčové kompetence: sociální a personální, k řešení problémů, pracovní, k učení Piráti Charakteristika Sportovní den pro děti z MŠ a žáky 3. ročníku. Děti se stávají piráty a překonávají různé překážky jako tyto postavy. Motivace pirátským námětem je pro děti velmi přitažlivá. Děti

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

Adaptační program. Adaptační kurz. Program adaptačního kurzu

Adaptační program. Adaptační kurz. Program adaptačního kurzu Adaptační kurz Adaptační kurz je velmi propracovaný pobyt, který kombinuje prvky dobrodružství a tzv. zážitkové pedagogiky. Hlavním cílem je rozvoj nově vznikajícího kolektivu a seznámení žáků či studentů

Více

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD zpráva o činnosti v roce 2013 Duha Školicí středisko Náchod je organizace, která pořádá vzdělávací programy především pro instruktory, vedoucí, lektory, ale i mládež a dospělé

Více

LT MH SDH Líně 2014 26.7.2014 2.8.2014

LT MH SDH Líně 2014 26.7.2014 2.8.2014 Zabezpečení: Vedoucí: hlavní vedoucí: Martin Zavřel vedoucí: Petr Keramidas David Šmůla pomocníci zdravotník: Jaroslav Vosátka Lucie Mikešková M. Vosátková Ubytování: Chatový ráj Komorník GPS: 49 8'5.114"N,

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA. Volitelný předmět

Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA. Volitelný předmět 3. Učební osnovy volitelných předmětů Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA Volitelný předmět Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Organizační vymezení předmětu: Sportovní

Více

Příměstské tábory KC KAMPA 2013

Příměstské tábory KC KAMPA 2013 Příměstské tábory KC KAMPA 2013 Turnusy a program 1. turnus 8. 12. července 2013 2. turnus 15. 19. července 2013 3. turnus 19. 23. srpna 2013 4. turnus 26. 30. srpna 2013 Harmonogram dne Obecné informace

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 33. - KREATIVITA Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Kreativita

Více

TÁBOR FORMOU DIVADELNÍCH WORKSHOPŮ. kliceprozivot.cz vm.nidm.cz. Název příkladu dobré praxe. Tematická oblast (odbornost) Divadlo.

TÁBOR FORMOU DIVADELNÍCH WORKSHOPŮ. kliceprozivot.cz vm.nidm.cz. Název příkladu dobré praxe. Tematická oblast (odbornost) Divadlo. Název příkladu dobré praxe TÁBOR FORMOU DIVADELNÍCH WORKSHOPŮ Tematická oblast (odbornost) Divadlo Autor Odbornostní setkání Petra Krušinová Praha Místo konání Střelské Hoštice 2010 Průřezové téma, vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Název tábora:.. Termín:. Jméno a příjmení.... Škola. třída. narozen zdravotní pojišťovna. Adresa bydliště.. Telefon..e-mail. Otec dítěte jméno a příjmení, zaměstnání.

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

OUTDOOR PROGRAMY. Poznámka: cena je uvedena orientační při délce trvání 2 hodiny. Může se lišit na základě aktivit.. Minimum

OUTDOOR PROGRAMY. Poznámka: cena je uvedena orientační při délce trvání 2 hodiny. Může se lišit na základě aktivit.. Minimum OUTDOOR PROGRAMY Klienti mají za úkol vyřešit to, jak překonat lanové překážky před nimi. Vhodné pro kolektivy (zejména pro akce typu teambuilding). Místo: okolí Hotelu DUO Poznámka: cena je uvedena orientační

Více

TANEC PRO RADOST. kliceprozivot.cz vm.nidm.cz. Název příkladu dobré praxe. Tematická oblast (odbornost) Moderní tance.

TANEC PRO RADOST. kliceprozivot.cz vm.nidm.cz. Název příkladu dobré praxe. Tematická oblast (odbornost) Moderní tance. Název příkladu dobré praxe TANEC PRO RADOST Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Moderní tance Gabriela Kristen Olomoucký a Moravskoslezský kraj Místo konání Olomouc 2011 Průřezové téma,

Více

160 408 Modul č. 1 TURISTIKA dopoledne: Příjezd, ubytování, seznámení s režimem pobytu a nejbližším okolím odpoledne: Výlet přes tři kopce - podzemí Jiřetína pod Jedlovou (štola J. Evangelisty) -

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Příklad dobré praxe XX

Příklad dobré praxe XX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XX pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

PROGRAMOVÁ NABÍDKA PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY. jaro, léto, podzim 2010. Bílá, Pustevny - BESKYDY

PROGRAMOVÁ NABÍDKA PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY. jaro, léto, podzim 2010. Bílá, Pustevny - BESKYDY PROGRAMOVÁ NABÍDKA PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY jaro, léto, podzim 2010 Školní výlety Školy v přírodě Adaptační kurzy Bílá, Pustevny - BESKYDY SUN Outdoor o.s. Bílá 149, 739 15 pošta Staré Hamry, tel.:

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

Projekt ČTYŘLÍSTEK VEDE KE ŠTĚSTÍ

Projekt ČTYŘLÍSTEK VEDE KE ŠTĚSTÍ Rozvojový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Zvyšování kvality výuky ve škole prostřednictvím změny sociálního klimatu ve škole, inovace školního vzdělávacího programu Veselá školička.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště Identifikační údaj Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

DÍLNA REALTÝMU VOLARY, 2. - 4. LISTOPADU

DÍLNA REALTÝMU VOLARY, 2. - 4. LISTOPADU DÍLNA REALTÝMU VOLARY, 2. - 4. LISTOPADU ZPRACOVANÉ MATERIÁLY PROGRAM: NÁZEV BLOKU STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PÁTEK - 18:00 PŘÍJEZD 18:30 19:30 VEČEŘE 20:00 20:45 PROGRAM TEAMBUILDINGU Program a cíle teambuildingu

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE 2011 Pořadatel Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Pardubického kraje ve spolupráci s Okresním sdružením hasičů ČMS

Více

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Program v kmenových tř. v době od 9. do 12.00hod: Odborné pracovny v době od 9. do 12.00hod: 2. A Psi pohádka, písnička, povídání o psech Dějepis Historické přírodní

Více

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy Příloha 2 Výběr metod a forem práce Základním kritériem pro výběr odpovídající metody je cíl výuky. Pedagog vybírá a přizpůsobuje metody a formy práce žáků podle dané oblasti výuky, podle připravenosti

Více

Historie jinak. Nabídka programů pro školy v roce 2015 / 2016

Historie jinak. Nabídka programů pro školy v roce 2015 / 2016 Historie jinak Nabídka programů pro školy v roce 2015 / 2016 Programy pro školy realizuje Boii za podpory Pardubického kraje. Objednáním programu podporujete činnost spolku. Vážení učitelé, Představujeme

Více

Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013

Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013 Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013 Christian Ruben, Kolumbus objevuje břehy Ameriky, 1846, plátno, olej, 145 x 190 cm Vážená kolegyně,

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

SCRAPBOOKING. Název příkladu dobré praxe. Tematická oblast (odbornost) Zájmové vzdělání - Výtvarná výchova Mgr. Jana Šimůnková a tým

SCRAPBOOKING. Název příkladu dobré praxe. Tematická oblast (odbornost) Zájmové vzdělání - Výtvarná výchova Mgr. Jana Šimůnková a tým Název příkladu dobré praxe SCRAPBOOKING Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Zájmové vzdělání - Výtvarná výchova Mgr. Jana Šimůnková a tým Liberecký a Královehradecký kraj Místo konání

Více

Viola Horská, Helena Zemánková: Pracovní sešit Volba povolání, nakl. Hněvín, Most, 2001, ISBN 80-902651-0-3, počet stran 105

Viola Horská, Helena Zemánková: Pracovní sešit Volba povolání, nakl. Hněvín, Most, 2001, ISBN 80-902651-0-3, počet stran 105 Pořadové číslo I-1-8.r. Název materiálu Dotazník - Co je nutné zvážit před volbou povolání Autor Použitá literatura a zdroje Metodika ročníku pro úvod a motivaci k výuce nového předmětu. Žáci diskutují

Více

ZŠ 1. stupeň. Kontaktní osoba Renata Sommerová

ZŠ 1. stupeň. Kontaktní osoba Renata Sommerová ZŠ 1. stupeň Kontaktní osoba Renata Sommerová Už se vyznám v knihovně Určeno pro: ZŠ 2. třída Termín realizace: říjen 2015 Seznámení s fondem knihovny, praktické ukázky dětské beletrie a naučné literatury,

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ CZ 1.07/1.3.07/04.0005 v rámci grantového projektu OPVK podpořeného v globálním grantu - oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI EUSTACH 2011 Rekreační středisko ZSMV EUSTACH Těmice, okres Pelhřimov, kraj Vysočina Termín tábora: 16. 07. 30. 07. 2011 Cena: 4 300 Kč Kapacita: 100 120 dětí Ubytování: dřevěné chatky,

Více

Co se děje v trávě Environmentální výchovně vzdělávací akce dětí předškolního věku

Co se děje v trávě Environmentální výchovně vzdělávací akce dětí předškolního věku Co se děje v trávě Environmentální výchovně vzdělávací akce dětí předškolního věku Realizátor projektu Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Projekt je financován z

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

Moudrost předků promlouvá

Moudrost předků promlouvá Moudrost předků promlouvá Tvorba a pilotáž vzdělávacích programů v oblasti průřezových témat Pilotáž programu v Pardubickém kraji realizuje Občanské sdružení Altus Průřezové téma: Multikulturní výchova

Více

NEBOJÍM SE ŘÍKAT NE! Mateřská škola Klubíčko Grusova 448 Pardubice

NEBOJÍM SE ŘÍKAT NE! Mateřská škola Klubíčko Grusova 448 Pardubice NEBOJÍM SE ŘÍKAT NE! Mateřská škola Klubíčko Grusova 448 Pardubice ZÁMĚRY PROJEKTU: Dlouhodobě zakotvit celou problematiku do školního vzdělávacího programu. Zkoordinovat související činnosti a aktivity

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor : Výtvarná výchova VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu Obsahové vymezení vyučovacího procesu Výtvarná výchova - přesahuje svým obsahem přes hranice svého předmětu do všech oblastí

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

- topografie- orientace na mapě

- topografie- orientace na mapě Ročník: 6. - aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem - usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti a z nabídky zvolí vhodný

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8. 3 Sportovní hry Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají v rámci nabídky volitelných předmětů

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013

Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013 Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013 Christian Ruben, Kolumbus objevuje břehy Ameriky, 1846, plátno, olej, 145 x 190 cm Vážená kolegyně,

Více

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště Príprava hry Herní materiál: 1 herní plán 1 deska hráče (pro 5. hráče) 10 dřevěných figurek černé barvy (pro 5. hráče) 3 černé dřevěné kostičky (2 velké, 1 malá) 4 malé kostičky ve 4 barvách 10 dřevěných

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Předmět: Sportovní hry

Předmět: Sportovní hry Předmět: Sportovní hry Charakteristika volitelného předmětu sportovní hry 2. stupeň Předmět Sportovní hry realizuje část vzdělávacího oboru Tělesná výchova zařazeného do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.

Více

Eko - Enviro. 1 Globální výchova. 2 Environmentální výchova

Eko - Enviro. 1 Globální výchova. 2 Environmentální výchova Eko - Enviro Pobyt v přírodě, a tedy přímý kontakt s krajinou, je jedním z metod SVM (skautské výchovné metody). Skauting nám svým zcela běžným rámcem může pomoci právě v budování vztahu k přírodě a krajině,

Více

Nabídka programů na hradě Šternberk

Nabídka programů na hradě Šternberk Nabídka programů na hradě Šternberk Následující nabídka programů je speciálně vytvořena pro příměstské tábory ASC UP 2012. Cena programu činí 170 Kč. Součástí programu je vždy prohlídka hradu (malý okruh)

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Na základě činnostního učení utvářet u žáků představu o různých českých pohádkách a jejich hlavních postavách.

Na základě činnostního učení utvářet u žáků představu o různých českých pohádkách a jejich hlavních postavách. Projekty 2010/2011 Projekt Z pohádky do pohádky (vypracovala M. Hurtová) Charakteristika Sportovní den pro děti z MŠ a žáky 1. ročníků. Děti vstupují do pohádek a stávají se součástí děje. Všechny pohádky

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a zdraví Tělesná výchova 6.22 Tělesná výchova 1.stupeň Tělesná výchova je vyučovacím předmětem, jehoţ cíle, zaměření

Více

SKUPINOVÝ PROGRAM NA OBJEDNÁVKU 2014

SKUPINOVÝ PROGRAM NA OBJEDNÁVKU 2014 SKUPINOVÝ PROGRAM NA OBJEDNÁVKU 2014 LANOVÉ AKTIVITY /ADRENALIN A ZÁBAVA/ Připravíme pro vás slaňování z mostu, lezení po skále, superadrenalinové sbíhání 80m Vranovské přehrady, skok do houpačky z mostu,

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času Milan Pšenička MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/2014 Úvod Za všeobecný cíl pedagogiky vůbec se klade dosažení relativní samostatnosti jedince ve společnosti, tzv. umět se svobodně,

Více