Význam v ekosystému. Prameny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Význam v ekosystému. Prameny"

Transkript

1 Mechorosty ve vodách a u vod Co uslyší šíte úvod systematické dělení, životní strategie a rozmnožování základní determinační znaky prameny, kde najít informace játrovky mechy Svatava Kubešová Moravské zemské muzeum 2 Charakteristika autotrofní organismy (anorgan. látky, sluneční záření, fotosyntéza) výtrusné bezcévné (bezcévný gametofyt, neplatí pro některé typy sporofytů) rodozměna s převahou gametofytu (pohlavní generace) rodozměna u mechorostů gametofyt (n): výtrus, prvoklíček, rostlinka rhizoidy, fyloidy, kauloid / lupenitá stélka, obalné lístky, antheridium, archegonium, spermatozoid, oosféra, čepička sporofyt (2n): zygota, štět, tobolka 3 4

2 Vodní režim a adaptace získávají vodu (a živiny) povrchem celé rostlinky déšť, rosa, mlha,... endohydrické / mixohydrické / ektohydrické tolerance k vysychání obecně vysoká (nízká u druhů stinného, vlhkého prostředí) adaptace pro zachycení vody: svinování, kroucení lístků tenká voskovitá vrstvička (x výměna plynů), kutinizovaná svrchní vrstva listové laloky, záhyby lístků hylalinní chlupy, bezbarvé špičky papily, mamily na povrchu buněk 5 Význam v ekosystému podstatná složka rostlinných společenstev, např. rašeliniště, prameniště, lesy, tudra vysoká schopnost zachycení vody; rychle pojmou značné množství a pomalu ji uvolňují role ve vodním režimu oblastí s rašeliništi kolonizátoři nově vzniklých stanovišť; stabilizace substrátu, brání eroze, tvorba humus tvorba a ukládání travertinů 6 8 Prameny klíče, atlasy populární Kremer P. B., Muhle H. (1998): Lišejníky, mechorosty, kapraďorosty. Ikar, Praha, 286 p. Svrček M., Kalina T., Smola J., Urban Z., Váňa J. (1976): Klíč k určování bezcévných rostlin. Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 579 p. Česká republika Pilous Z. (1948): Naše mechy, ilustrovaný klíč k určování mechů československých. Českosloveská botanická společnost, Praha, 324 p. Pilous Z., Duda J. (1960): Klíč k určování mechorostůčsr. Nakladatelství Československé akademie věd, Praha, 569 p. Kučera J., Váňa J. (2005): Seznam a červený seznam mechorostů České republiky (2005). Příroda 23: klíč na webu Kučera J. (ed.): Mechorosty České republiky Plášek V. (2005): Základy bryologie. Ostravská univerzita, Ostrava, 79 p. Váňa J. (2006): Obecná bryologie. Karolinum, Praha, 187 p. Váňa J. (2006): Speciální bryologie I. Karolinum, Praha, 149 p. Váňa J. (2006): Speciální bryologie II/1. Karolinum, Praha, 48 p. Váňa J. (2007): Speciální bryologie II/2. Karolinum, Praha, 94 p. 7 8

3 Evropa Frahm J.-P., Frey W. (1983, ): Moosflora. Eugen Ulmer, Stuttgart, 522 p. Frey W., Frahm J.-P., Fischer E., Lobin W. (1995): Die Moos- und Farnpflanzen Europas. Gustav Fischer, Stuttgart, Jena, New York, 426 p. - (2006) Blockeel T.L. (ed.): The Liverworts, Mosses and Ferns of Europe. Harley Books, Colchester, 512 p. Ignatov M.S., Ignatova E.A. (2003): Moss flora of the Middle European russia. Vol. 1 a Vol 2. KMK Scientific Press, Moscow. Paton J. A. (1999): The liverwort flora of the British isles. Harley Books, Essex, 626 p. Schumacker R., Váňa J. (2000): Identification keys to the liverworts and hornworts of Europe and Macaronesia. 2. vydání v r Smith A. J. E. (..., 1996, 2004): The liverworts of Britain and Ireland. Cambridge University Press, Cambridge, 362 p. Smith A. J. E. (1978, 1980): The moss flora of Britain and Ireland. Cambridge University Press, Cambridge, 706 p. Web(y) Bryologicko-lichenologická sekce České botanické společnosti Dělen lení hlevíky játrovky mechy Základn kladní znaky játrovky lupenité, frondosní (Marchantia, Pellia, Conocephalum) rhizoidy: hladké, čípkaté žebro ventrální šupiny dýchací otvor: jednoduchý, soudečkovitý tobolka štět pseudoperiant 11 12

4 Marchantia polymorpha Marchantia polymorpha hladké + čípkaté rh. soudečkovitý dýchací otv. pohárky s rozmn. tělísky stélka ± políčkovaná, uprostřed tmavý pruh dvoudomá, rozdílný tvar samč. a samič. receptakula Conocephalum conicum Conocephalum conicum hladké + čípkaté rh. jednoduchý d. otv. stélka políčkovaná, uprostřed každého políčka bílá tečka 15 16

5 Pellia hladké rh. vyniklé žebro, není ostře ohraničeno P. endiviifolia mnohonásobně dělené konce stélky (podzim) kyjov. chlupy na konci stélky jen na ventrální str. P. neesiana kyjov. chlupy na konci stélky obě str. dvoudomá pseudoperiant nízký prstenec P. neesiana P. epiphylla P. epiphylla kyjov. chlupy na konci stélky obě str. jednodomá pseudoperiant taškovitý Riccia fluitans hladké + čípkaté rh. úplné nebo neúplné růžice, tobolka ponořená do stélky malé šupiny asimilační pletivo - polyedrické vzduchové komůrky stélky pentlicovité, s úzkými dlouhými větvemi, tenké a políčkované stélky 0,3 1 mm široké, nepravidelně větvené; políčka 0,05 0,1 mm široká, úhel větvení ostrý játrovky listnaté, foliosní (Plagiochila, Chiloscyphus, Scapania) rhizoidy, lodyžka, lístky nadsazené x podložené lístky nedělené lístky x l. dělené svrchní, spodní lalok spodní lístky siličná (olejová) tělíska podložené nadsazené spodní lalok svrchní lalok spodní lístek 19 20

6 výtrusnice větv. s antheridii perianth výtrusnice obalný lístek perianth stět calyptra (čepička) perigynium Scapania undulata L dif. na menší svrchní lalok a větší spodní lalok L podložené perianth obalný lístek Chiloscyphus polyanthos L podložené, celistvé, nedělené rhizoidy vyrůstají ve svazečcích spodní L drobné, dvoulaločné mechy lodyžka (kauloid), rhizoidy, lístky (fyloidy) akrokarpní (vrcholoplodé) x pleurokarpní (bokoplodé) lístky ve spirále x dvouřadé buňky l. hladné x mamilnaté x papilnaté žebro (dosahující cca do 1/2 délky a dále) x ž. nepatrné, krátké dvojité Větš. tmavozelené, špinavě zelené, buňky uprostřed L µm nebo i menší; ústí periantu celokrajné nebo vroubkované Ch. polyanthos var. polyanthos Větš. bledě zelené nebo světle zelené; buňky uprostřed L µm nebo i větší; ústí periantu zubaté až brvité Ch. polyanthos var. pallescens 23 lístky s lemem (např. prodloužené, ztloustlé buňky) křídelné buňky hyalocysty a chlorocysty (Sphagnum, podobně Leucobryum) lamely (lištny) (Polytrichum, Atrichum) zkratky v popisech: L = fyloidy Ž = žebro KB = křídelné buňky 24

7 Fontinalis antipyretica statný, vodní mech L celokrajné L dlouze kopinaté, ostře kýlnaté Ž chybí, redukované buňky prosenchymatické Fontinalis squamosa statný, vodní mech L celokrajné L dlouze kopinaté, na hřbetě oblé, vyduté L lemované 1 2 řadami protáhlých buněk Ž chybí, redukované buňky prosenchymatické 25 Fissidens fontanus (Octodiceras fontanum) L skutečně ve dvou řadách Ž sahá do špičky L diferencované na nepravou a pravou čepel buňky 4 6-tiboké nepravá čepel 2 3x delší než pravá nepravá čepel pravá čepel 26 Amblystegium fluviatile nepravidelně větvený, bokoplodý Ž jednoduché, do špičky Ž silné, u báze široké µm L tupě zašpičatělé, kopinaté, špička větš. končí 2 buňkami buňky šestiboké až kosodélníkové, 2 5 dlouhé jako široké Amblystegium tenax nepravidelně větvený, bokoplodý Ž jednoduché, do špičky Ž silné, u báze široké µm L ostře zašpičatělé, kopinaté, špička je zakončena jednou buňkou buňky šestiboké až kosodélníkové, 2 4 dlouhé jako široké 27 28

8 Brachythecium rivulare štět drsný (=bradavčitý), často žlutozelený, keříčkovitě větvený mech nepravidelně větvená lodyžka Ž jednoduché, cca 3/4 délky L buňky čárkovité KB nafouklé, hyalinní, tenkostěnné, ve výrazné skupině L široce trojúhelníkovité, ±řáskaté, ± vyduté Leptodictyum riparium středně velký až velký mech, poléhavý, ve vodě splývavý, nepravidelně větvený L kopinaté až trojúhelníkovité, s ± zúženou bází Ž slabé, cca ¾ délky L buňky prosenchymatické, 6 10 dlouhé jako široké L přímé KB nepříliš od ostatních odlišené Rhizomnium Plagiomnium Mnium Plagiomnium undulatum L nejširší v horní části, lemované, hladké lodyžky vzpřímené Rhizomnium punctatum L nejširší v polovině, lemované, zubaté steril. lod. plazivé P. undulatum jazykovitý, dlouhý, úzký L P. affine agg. L zubatý po celé délce P. cuspidatum L zubatý do poloviny L nejširší v polovině, lemované / nelemované, zubaté steril. lod. ohnuté Mnium hornum M. spinosum M. spinulosum M. stellare

9 Plagiomnium undulatum steril. rostl. poléhavé, za sucha kadeřavé, L vlnkaté, jazykovité, lemované, jednoduše zubaté Ž jednoduché, buňky šestiboké Plagiomnium affine steril. rostl. poléhavé, L široce eliptické, lemované, jednoduše zubaté po celé délce Ž jednoduché, buňky šestiboké Rhizomnium punctatum Rhizomnium punctatum steril. rostl. vzpřímené, L obvejčité, lemované, celokrajné Ž jednoduché, buňky šestiboké 35 36

10 Mnium hornum steril. rostl. ohnuté, L kopinaté, lemované, dvojitými zuby pilovité, Ž jednoduché, buňky šestiboké Hygrohypnum ochraceum poléhavý, nepravidelně větvený L srpovité, vejčitě kopinaté až oválné, kopinatě zašpičatělé, špička větš. zatupělá Ž (chybí nebo krátké, dvojité) větš. jednoduché a rozdvojené buňky čárkovité lodyhy s hyalodermis KB tenkostěnné, bezbarvé, tvoří ouška Platyhypnidium riparioides (Rhynchostegium r., P. rusciforme) střední až velký mech, nepravidelně větvený Ž nejvýš do 4/5 L L vejčité vejčitě kopinaté, s poměrně úzkou bází, okraj zubatý po celé délce L KB málo odlišené Jak poznat od podobných mechů s obdobnou ekologií? Brachythecium více sbíhavá báze L, vydutý, příp. podélně rýhovaný L, nápadnější KB, okraje zoubkaté jen v horní části Hygrohypnum vidličnaté nebo kratší Ž, nezřetelně zoubkaté okraje pod špičkou L Racomitrium aciculare větš. nevětvený mech buňky v horníčásti L ±čtvercové, nízce, nezřetelně papilnaté, bazální buňky dlouze obdélníkovité buňky laločnatě ztlustlé Ž silnější L s ± širokou,větš. zoubkatou špičkou 39 40

Systém játrovek. systém uvnitř se vyvíjí mnoho publikovaných variant, není ustálený, (neosekvenované skupiny)

Systém játrovek. systém uvnitř se vyvíjí mnoho publikovaných variant, není ustálený, (neosekvenované skupiny) Systém játrovek Marchantiophyta monofyletická skupina systém uvnitř se vyvíjí mnoho publikovaných variant, není ustálený, (neosekvenované skupiny) systém molekulární markery problémy molekulární klasifikace

Více

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů Učební materiál vznikl pro výuku žáků Gymnázia Šternberk v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem materiálu a všech jeho

Více

Systematická botanika

Systematická botanika Systematická botanika Vývoj systematické botaniky Systematická nebo též soustavná botanika se zabývá popisem rostli, které na základě určitých představ řadí do umělých nebo přirozených skupin. Nutnost

Více

Rozlišovací znaky vybraných zástupců rostlin. pomocný materiál k poznávačce

Rozlišovací znaky vybraných zástupců rostlin. pomocný materiál k poznávačce Rozlišovací znaky vybraných zástupců rostlin pomocný materiál k poznávačce pomněnka rolní - kališní cípy delší než ½ kalicha - kalich s rovnými i háčkovitými chlupy; pokud háčkovité chlupy chybějí, pak

Více

Mechorosty a lišejníky Národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic

Mechorosty a lišejníky Národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic Acta Mus. Richnov., Sect. natur. 17(2): 29 56, (2010) 2010 MGOH Rychnov n. Kn., issn 1213 4260, ISBN 978-80-86076-57-7 Mechorosty a lišejníky Národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic Bryophytes and Lichens

Více

MONOGRAFIE CESKYCH JATROVEK. (HEPATICAE FRONDOSAE BOHEMIAE.) DIL I. JATROVKY LUPENITE.

MONOGRAFIE CESKYCH JATROVEK. (HEPATICAE FRONDOSAE BOHEMIAE.) DIL I. JATROVKY LUPENITE. ARCHIV PRO PRIRODOVEDECKY VYZKUM CECH. (Dil XVI. Cislo 2.) MONOGRAFIE CESKYCH JATROVEK. DIL I. JATROVKY LUPENITE. (HEPATICAE FRONDOSAE BOHEMIAE.) NAPSAL Dr. KAREL KAVINA, ASSISTENT BOTANICKEHO ÜSTAVU CESKE

Více

MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048. Přírodopis. Přehled učiva a školních výstupů Gymnázium osmileté nižší stupeň Základní škola

MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048. Přírodopis. Přehled učiva a školních výstupů Gymnázium osmileté nižší stupeň Základní škola MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 Přírodopis Přehled učiva a školních výstupů Gymnázium osmileté nižší stupeň Základní škola Autoři: Mgr. Tomáš Hasík, Mgr. Lenka Kořínková, Mgr. Kateřina

Více

Živá příroda. Aby život platil, musí všechny tyto podmínky fungovat současně!!! Organizace živé přírody

Živá příroda. Aby život platil, musí všechny tyto podmínky fungovat současně!!! Organizace živé přírody Živá příroda Charakteristika živé přírody - živá příroda se vyznačuje biologickými vlastnostmi (zákonitostmi) o specifické chemické složení bílkoviny, nukleové kyseliny o schopnost metabolismu přijímají

Více

ROZMNOŽOVÁNÍ ROSTLIN

ROZMNOŽOVÁNÍ ROSTLIN Maturitní téma č. 13 ROZMNOŽOVÁNÍ ROSTLIN Reprodukční orgány semenných rostlin: Rozmnožovací (reprodukční) orgány semenných rostlin jsou listového původu. U nahosemenných rostlin jsou uspořádány většinou

Více

relict natural beechwoods on the summits of Velký Blaník and Malý Blaník hills proved to be the richest sites.

relict natural beechwoods on the summits of Velký Blaník and Malý Blaník hills proved to be the richest sites. Bryonora 35 (2005) 21 relict natural beechwoods on the summits of Velký Blaník and Malý Blaník hills proved to be the richest sites. Literatura: Hanel L. (1997): Geologie a geomorfologie. Veronica 11/1:

Více

Přírodou východního Krušnohoří. Přehled rostlin a živočichů. východního Krušnohoří více než 750 druhů

Přírodou východního Krušnohoří. Přehled rostlin a živočichů. východního Krušnohoří více než 750 druhů Přírodou východního Krušnohoří Přehled rostlin a živočichů východního Krušnohoří více než 750 druhů Přírodou východního Krušnohoří 1. svazek Přehled rostlin a živočichů Sandstein Verlag Dresden 3 Obsah

Více

ROSTLINY S ANTINUTRIČNÍMI A TOXICKÝMI LÁTKAMI VYSKYTUJÍCÍ SE POTENCIÁLNĚ V PÍCNINÁCH V ČR. Metodická příručka. Lubomír Opletal, Bohumír Šimerda

ROSTLINY S ANTINUTRIČNÍMI A TOXICKÝMI LÁTKAMI VYSKYTUJÍCÍ SE POTENCIÁLNĚ V PÍCNINÁCH V ČR. Metodická příručka. Lubomír Opletal, Bohumír Šimerda ROSTLINY S ANTINUTRIČNÍMI A TOXICKÝMI LÁTKAMI VYSKYTUJÍCÍ SE POTENCIÁLNĚ V PÍCNINÁCH V ČR Metodická příručka Lubomír Opletal, Bohumír Šimerda Vědecký výbor pro výživu zvířat při MZe, Výzkumný ústav živočišné

Více

Chemické látky v hluchavkovitých rostlinách. Lucie Kožehubová

Chemické látky v hluchavkovitých rostlinách. Lucie Kožehubová Chemické látky v hluchavkovitých rostlinách Lucie Kožehubová Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem práce bylo sledovat současné poznatky o výskytu biologicky aktivních látek v hluchavkovitých rostlinách.

Více

MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048. Biologie. Přehled učiva a školních výstupů. Předškolní a mimoškolní pedagogika Pedagogické lyceum

MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048. Biologie. Přehled učiva a školních výstupů. Předškolní a mimoškolní pedagogika Pedagogické lyceum MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 Biologie Přehled učiva a školních výstupů Předškolní a mimoškolní pedagogika Pedagogické lyceum Autoři: Mgr. Tomáš Hasík, Mgr. Lenka Kořínková, Mgr. Kateřina

Více

Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd. 16.6.2011 2. Genetika Mgr. Hana Černá. 5.5.2011 3. Kostra Mgr. Hana Černá

Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd. 16.6.2011 2. Genetika Mgr. Hana Černá. 5.5.2011 3. Kostra Mgr. Hana Černá Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 88 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi Číslo a název šablony klíčové aktivity Třída Šk. rok: 2010/2011 8.A 2012/ 2013 6.B Předmět3

Více

FYZIOLOGIE ROSTLIN pro lesníky

FYZIOLOGIE ROSTLIN pro lesníky LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA MEDLOVY UNIVERZITY V BRNĚ ÚSTAV EKOLOGIE LESA A CENTRUM VÝZKUMU GLOBÁLNIÍ ZMĚNY AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY V.V.I. FYZIOLOGIE ROSTLIN pro lesníky Michal V. Marek 1. ÚVODEM

Více

Školitel: Ing. Milan Štech Ph.D.

Školitel: Ing. Milan Štech Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Bakalářská práce Literární rešerše a analýza dostupných dat Melampyrum nemorosum agg. na území Balkánského poloostrova Tereza Baďurová

Více

PRHA CHLUMNÍ (ARNIKA)

PRHA CHLUMNÍ (ARNIKA) PRHA CHLUMNÍ (ARNIKA) ARNICA MONTANA L. 1. Popis Až 55 cm vysoká vytrvalá bylina. Stonek většinou nevětvený, plstnatě chlupatý. Přízemní listy vejčité, uspořádané v růžici. Stonkové listy v 1 2 párech,

Více

Praktická cvičení z botaniky

Praktická cvičení z botaniky Schola Humanitas Litvínov Střední odborná škola pro obnovu a ochranu životního prostředí Praktická cvičení z botaniky ( pro vnitřní potřebu školy ) Mgr. Jaromír Brožík Litvínov 1999 Úvod Milí studenti,

Více

Aleje a křížky 2011. SRG Přírodní škola o. p. s. Expedice Tepelsko 2011

Aleje a křížky 2011. SRG Přírodní škola o. p. s. Expedice Tepelsko 2011 SRG Přírodní škola o. p. s. Expedice Tepelsko 211 Aleje a křížky 211 Matěj Horák, Jáchym Belcher, Johanka Simonová, Matyáš Kapic, Jakub Grosman, Hermína Motlová, Lucie Kolínová 2 Poděkování: Ing. Lence

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

KAPRAĎOROSTY. 2011 Mgr. Božena Závodná. Obr.1. Obr.4

KAPRAĎOROSTY. 2011 Mgr. Božena Závodná. Obr.1. Obr.4 Obr.3 Obr.2 KAPRAĎOROSTY Obr.1 Obr.4 2011 Mgr. Božena Závodná Kapradiny, přesličky a plavuně jsou vývojově dokonalejší skupinou rostlin než mechorosty. Kapradiny, přesličky a plavuně mají vytvořeny kořeny,

Více

MASOŽRAVÉ ROSTLINY MILOSLAV STUDNIČKA. Obsah:

MASOŽRAVÉ ROSTLINY MILOSLAV STUDNIČKA. Obsah: MASOŽRAVÉ ROSTLINY MILOSLAV STUDNIČKA Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha 1984 Obsah: Úvodem Hmyzožravost a masožravost rostlin Druhové bohatství a rozšíření Lapací a trávicí systémy

Více

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA Česká zemědělská univerzita v Praze Ústřední komise Biologické olympiády BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 48. ročník školní rok 2013 2014 k tématu: Světlo a barvy v přírodě kategorie C a D Jana Dobroruková, Ivo Králíček

Více

Rostlinné omamné drogy Prof. ing. Pavel Valíček, DrSc.,

Rostlinné omamné drogy Prof. ing. Pavel Valíček, DrSc., Rostlinné omamné drogy Prof. ing. Pavel Valíček, DrSc., Institut tropického a subtropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze Obsah: Betel... 3 Durman... 4 Kata jedlá... 5 Kawa... 7 Koka...

Více

...protirakovinné působení - Lapačo. antioxidačnf účinek - Brutnák. zvyšování imunity - Echinacea. stimulující vlastnosti - Ženšen

...protirakovinné působení - Lapačo. antioxidačnf účinek - Brutnák. zvyšování imunity - Echinacea. stimulující vlastnosti - Ženšen ...protirakovinné působení - Lapačo antioxidačnf účinek - Brutnák zvyšování imunity - Echinacea stimulující vlastnosti - Ženšen afrodiziakální účinky - Kotvičník zdroj enzymů - Papája lóčebné účinky -

Více

Bryonora 46 (2010) 5. Keywords: P. M. Opiz, biography, herbarium, publications, bryophytes, taxonomy, nomenclature

Bryonora 46 (2010) 5. Keywords: P. M. Opiz, biography, herbarium, publications, bryophytes, taxonomy, nomenclature Bryonora 46 (2010) 5 Štechová T., Holá E., Gutzerová N., Hradìlek Z., Kubešová S., Lysák F., Novotný I. & Peterka T. (2010): Současný stav lokalit druhů Meesia triquetra a Paludella squarrosa (Meesiaceae)

Více

13. ONTOGENEZE III.: REPRODUKCE

13. ONTOGENEZE III.: REPRODUKCE 13. ONTOGENEZE III.: REPRODUKCE 13.1. VÝVOJ KVĚTU Při vývoji květních orgánů nastávají ve vrcholech podstatné změny organogeneze a růstu orgánů. Listový nebo pupenový původ květních orgánů je sice patrný

Více

KRYTOSEMENNÉ ROSTLINY

KRYTOSEMENNÉ ROSTLINY KRYTOSEMENNÉ ROSTLINY Oddělení krytosemenné rostliny (Magnoliophyta) zahrnuje přibližně 350 000 druhů rostlin řazených do 450 čeledí. Této druhové rozmanitosti dosáhly krytosemenné rostliny, jak je zřejmo

Více

Trpasličí rosnatka Drosera barbigera Planchon, 1848 fotografie k článku na straně 2 Václav Lenk

Trpasličí rosnatka Drosera barbigera Planchon, 1848 fotografie k článku na straně 2 Václav Lenk portrét rostliny I Trpasličí rosnatka Drosera barbigera Planchon, 1848 fotografie k článku na straně 2 Václav Lenk Jak snadno pěstovat... mexické tučnice fotografie k článku na straně 4 jak snadno pěstovat...

Více