Mechorosty hlevíky játrovky mechy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mechorosty hlevíky játrovky mechy"

Transkript

1 Mechorosty hlevíky játrovky mechy

2 Nejprimitivnější pozemské rostliny 3 oddělení játrovky (Marchantiophyta) hlevíky (Anthocerophyta) mechy (Bryophyta). Drobné rostliny vlhčího prostředí. Žijí hlavně jako vytrvalý zelený gametofyt a ne jako sporofyt, což je typické pro všechny ostatní vyšší rostliny. Sporofyt s 1 sporangiem, nezelený, výživou na gametofytu závislý Nemají pravé cévní svazky (s floemem a xylemem) Anatomická stavba mechorostů je zjednodušená - nemají proto tělo rostlinné (cormus) jako ostatní vyšší rostliny Anatomická funkce je kompenzovaná pospolitým výskytem, při němž s rostlinky vzájemně podpírají a brání se vysychání

3 Zelená část samostatná. stélky gametofyt je existenčně Tímto základním společným znakem morfologické stavby se mechy liší od ostatních vyšších rostlin.

4 V životním cyklu - rodozměně - mechů gametofyt převládá spora meiose 2n sporangium zygota zelená gametofytní stélka n gametangia gamety

5 Srovnání počtu druhů mechorostů s ostatními skupinami vyšších rostlin: mechorosty , kapraďorosty , nahosemenné 800, krytosemenné Mechorosty Kapraďorosty 7 9 % Nahosemenné Krytosemenné

6 Gametofyt mechorostů je drobný od několika mm do několika cm, nejvýše zhruba do 50 cm (u ploníku) Lepidozia sp. Buxbaumia aphylla

7 Mechorosty rostou na obnažené půdě

8 ... v přízemním (mechovém) patru luční vegetace

9 ... na prameništích a podél potoků

10 ... na rašeliništích

11 ... na vlhkých skalách Philonotis fontana

12 ... v lesích, na pařezech a kmenech stromů.

13 Podíl mechorostů na skladbě vegetace je výraznější arktická tundra vysokohoří boreální tajga v oblastech s chladnějším a vlhčím klimatem.

14 Pravděpodobný vývojový vztah játrovek, hlevíků a mechů vzájemně i k ostatním rostlinám Mechorosty nejsou samostatným monofyletickým taxonem. Představují vývojovou strukturální úroveň se specifickým životním cyklem, k níž dospěly nezávisle tři samostatné vývojové větve bezcévných vyšších rostlin, navazující na straně jedné na zelené řasy a na straně druhé tvořící přechod k primitivním ryniofytům. Zatímco hlevíky opustily společnou linii všech vyšších rostlin dříve, snad již v ordoviku, játrovky a mechy se z ní oštěpily později, zřejmě v siluru.

15 K odštěpení hlevíků od zelených řas mohlo dojít již na rozhraní spodní - svrchní ordovik, tedy zhruba před 470 milióny let. Z tohoto období pocházejí rovněž nejstarší nálezy sporických tetrád patřících pravděpodobně výtrusným pozemským rostlinám.

16 Jak asi vypadal přechodný typ? Játrovka Riccia fluitans (terestrická fáze) Hypotetický ancestor vyšších rostlin Řasa Coleochaete

17 Pohlavní orgány u mechorostů Samičí pohlavní orgány = zárodečníky (archegonia), vznikají z 1 iniciální pokožkové buňky jsou lahvicovitého tvaru jednovrstevná s 1 oosférou, s buňkami kanálkovými, krčkovými a břišními Pokročilá stavba archegonií mechorostů je dalším velmi významným, progresívním znakem který je řadí jednoznačně k ostatním vyšším rostlinám.

18 Krčkové buňky, tvořící zúženou část archegonia se otvírají hygroskopicky, jako průduchy. Voda vnikne dovnitř krčku (stillidium). Kanálkové buňky, tvořící vnitřek krčku praskají a uvolněné enzymy vytvoří z jejich obsahu sliz (obsahující pektiny), tento sliz chemotakticky přitahuje spermatozoidy k oosféře.

19 Samčí gametangia pelatky (antheridia) obvykle kulovitá nebo elipsoidní, buď stopkatá nebo ponořená. Produkují dvoubičíkaté spermatozoidy. Antheridia po dozrání praskají a množství spermatozoidů se deštěm nebo rosou vyplavuje ven.

20 Deštěm nebo rosou vyplavené spermatozoidy se pomocí bičíků pohybují v tenkém vodním filmu pokrývajícím rostlinky mechorostů směrem proti koncentračnímu gradientu vytvářenému slizovitým sekretem kanálkových buněk. Bazzania trilobata

21 Oddělení Anthocerophyta (hlevíky) Hlevíky mají řadu znaků společných s řasami, proto jsou považovány za nejprimitivnější vyšší rostliny. Molekulární studie zčásti tuto hypotézu podporují, nicméně jiné molekulární studie považují za nejprimitivnější játrovky.

22 Gametofytní stélka hlevíků je frondózní - dorzoventrální - rozprostřená po podkladu, na kterém roste. Phaeoceros carolinianus

23 Gametofyt hlevíků zpravidla velikostí nepřesahuje několik málo centimetrů

24 Stélka hlevíků vytváří vidličnatě větvené laloky se zbytnělou střední částí (středním žebrem). Dendroceros tubercularis

25 Terminální buňka vzrostného vrcholu je u hlevíků polodiskovitá nebo klínovitě dvouboká Odděluje tak nové buňky do dvou směrů, čímž vzniká frondózní - plochá stélka.

26 Rhizoidy hlevíků vznikají z povrchových buněk spodní strany stélky, jsou jednobuněčné, hladké, někdy s rozvětvenými konci. Phaeoceros carolinianus

27 Na spodní straně stélky mají některé hlevíky sliznaté dutinky s koloniemi endosymbiotických sinic rodu Nostoc sliznaté dutinky u druhu Anthoceros punctatus Sinice převádějí vzdušný dusík do amonné podoby, která je využívána v metabolismu hlevíků. Hlevíky produkují sliz obsahující sacharidy, které podporují růst sinic.

28 U druhů rodu Dendroceros a Megaceros obklopuje ústí slizových dutinek dvojice ledvinitých buněk schopných tato ústí zavírat a otvírat. Megaceros aenigmaticus Proto jsou tyto otvory považovány za homology průduchů.

29 Gametangia mají hlevíky ponořená ve stélce (A) obvykle v blízkosti středního žebra. Archegonia (B) Antheridia (C)

30 Archegonia vznikají z povrchových buněk a následně se během vývinu zanořují takže na povrch horní strany stélky ústí jen jejich krčky. Anthoceros crispulus Dendroceros tubercularis vyskytují se až po 25 ve shlucích

31 Antheridia, vyplňující ve skupinkách dutinky uvnitř stélky, se zakládají endogenně z podpovrchových buněk, tím se hlevíky liší od všech ostatních terestrických rostlin, které mají antheridia exogenní vznikající z jedné buňky povrchové.

32 V době zralosti antheridií praská stélka nad antheridiovými komůrkami, takže antheridia vyčnívají na povrch stélky. Chloroplasty v buňkách obalu komůrek se při tom mění na oranžové chromoplasty. Dendroceros tubercularis

33 S řasami mají hlevíky společné některé významné znaky buněk gametofytu, které se u jiných terestrických rostlin nevyskytují: mají v buňkách jediný chloroplast s centrálním pyrenoidem a kanálkovitě propojené thylakoidy. pyrenoid u zelených řas

34 Hlevíky mají souměrně umístěné bičíky na spermatozoidech

35 Srovnání tvaru a polohy bičíků u spermatozoidů mechorostů hlevíky játrovky mechy Notothylas orbicularis Blasia pusilla Aulacomnium palustre

36 Hlevíky mají sporofyt bez sety tvoří jej, protáhlá tobolka ukotvená nohou ve sporofytu. V počátečních fázích je gametofyt hlevíků zelený a tedy schopný fotosyntézy.

37 Výškou obvykle přesahuje sporofyt hlevíků jen něco málo jeden centimetr.

38 Noha sporofytu je ukotvena v gametofytní stélce a chrání ji pochva, tvořenou pletivem gametofytní stélky.

39 Rozhraní mezi nohou a gametofytem tvoří transportní pletivo = placenta, převádějící vodu a organické látky z gametofytu do sporofytu.

40 Zeleným zbarvením sporofytu i jeho schopností přijímat živiny prostřednictvím rhizoidů z něj činí částečně autonomní fázi ontogenetického cyklu. Tím se hlevíky liší od játrovek a mechů, jejichž sporofyt je na gametofytu výživou zcela závislý.

41 Válcovitá tobolka hlevíků má střední sloupek (columella) a 2 chlopně. Megaceros flagellaris Na bázi tobolky je mitoticky aktivní zóna zajišťující kontinuální růst tobolky, zatímco v terminální části již vypadávají zralé spory, v dolní teprve meiózou vznikají nové. Šíří se tak z jedné tobolky po poměrně dlouhou dobu.

42 Na povrchu podlouhlé tobolky hlevíků se vyskytují někdy pravé průduchy

43 Spory hlevíků vznikají podobně jako u jiných vyšších rostlin v tetrádách; jsou šířeny buď vodou nebo větrem. Phaeoceros carolinianus

44 Pseudoelatery u Megaceros flagellaris Podobně jako u játrovek vznikají i u hlevíků v tobolkách z výtrusorodé vrstvy archesporu vedle spor také sterilní buňky sloužící k hygroskopickému vymršťování spor. U hlevíků se tyto vymršťovací buňky nazývají pseudoelatery a vznikají příčným dělením sporogenní buňky, zatímco u játrovek vznikají podobné elatery ze sporogenních buněk dělením podélným. V důsledku jiných následných buněčných dělení je u hlevíků poměrem spor a pseudoelater ve zralé tobolce zpravidla 1:1, zatímco u játrovek bývá 1:4 nebo 1:8 ve prospěch spor. Kromě hlevíků a játrovek se podobné struktury nevyskytují u žádných jiných vyšších rostlin.

45 Jedním z nejstarších fosilních dokladů hlevíků by mohl být spodnodevonský Sporogonites exuberans, považovaný za přechod mezi hlevíky a horneofytními typy ryniofytů. Sporogonites má podlouhle elipsoidní sporangia opatřená sloupkem (Halle T. G. 1916: A fossil sporangium from the Lower Devonian of Roragen in Norway. Bot. Notiser, 1916: 79-81).

46 Vnitřní klasifikace a zástupci hlevíků. Celkem hlevíky zahrnují zhruba 6 rodů/ 270 druhů. Často bývá rozlišován pouze jediný řád Anthocerales, se dvěma čeleděmi: Anthoceraceae a Notothylaceae.

47 Čel. Anthoceraceae zahrnuje asi 5 rodů: Anthoceros hlevík s asi 250 druhy, Megaceros/46, Dendroceros/51, Phaeoceros/30, Folioceros/19. U nás můžeme vzácně vidět na podzim na obnažené půdě na strništích hlevík tečkovaný (Anthoceros agrestis); jeho jméno tečkovaný pochází od černých teček = kolonie endosymbiotických sinic v dutinách stélky.

48 Čel. Notothyladaceae zahrnuje jediný rod Notothylas vycpálka s 13 druhy. Má po většinu vývoje sporofytu tobolku zcela zahalenou gametofytním ochranným obalem. U nás velmi vzácně zjištěna (naposledy v roce 1919) jen vycpálka okrouhlá (Notothylas orbicularis) = vyhynulý druh naší bryoflóry.

49 Oddělení Marchantiophyta (játrovky) Játrovky jsou další velmi primitivní pozemské rostliny. Oproti hlevíkům jsou játrovky primitivnější především absencí průduchů.

50 Gametofytní stélka játrovek je frondózní nebo foliózní. Conocephalum Bazzania

51 Lístky jsou také obvykle uspořádané v jedné břišní a dvou bočních řadách

52 Velikostí jsou lístky břišní řady (amphigastria) menší než v řadách postranních. Porella platyphylla

53 Lístky u foliózních játrovek bývají často rozdělené ve dva laloky

54 Fyloidy játrovek mají všechny buňky stejnocenné, bez náznaků vodivých či mechanických pletiv, která se vyskytují u mechů

55 Protáhlé buňky plnící vodivou a mechanickou funkci najdeme však ve středním žebru frondózních játrovek

56 Frondózní stélka bývá tvořena buď jednou vrstvou stejnocenných buněk (potř. Metzgeriidae) nebo je vnitřně diferencovaná a členěná v kompartmenty kryté epidermální vrstvou buněk uprostřed se soudkovitým dýchacím otvorem a vyplněné vzduchovými dutinami (řád Marchantiales)

57 Povrch stélky se často např. u porostnice (Marchantia) nebo mřížovce (Conocephallum) jeví jako síť políček (kompartmentů) uprostřed s tečkou (dýchacím otvorem).

58 Rhizoidy vznikající na středním žebru laloků u frondózních a v blízkosti břišních lístků u foliózních jsou u játrovek bezbarvé a jednobuněčné. Metzgeria

59 K vegetativnímu rozmnožování u Marchantia polymorpha slouží pohárky s diskovitými rozmnožovacími tělísky (gemmae)

60 Podobné pohárky a tělíska mjí také zástupci rodu Metzgeria. V příhodných pomínkách vyrostou na tělíscích rhizoidy a tělíska regenerují v nové stélky.

61 Terminální buňka vzrostného vrcholu bývá buď dvouboká nebo trojboká (tetraedrická), buňky pak odděluje do dvou nebo třech směrů.

62 Játrovky obsahují éterické terpenoidní oleje uložené v zásobních olejových tělíscích v buňkách. Pach těchto olejů odrazuje živočichy od konzumace játrovek; tyto oleje však mají také antimikrobiální účinky a některé z nich se osvědčily při výrobě léků k léčbě rakoviny. Calypogeia mulleriana

63 Na rozdíl od olejových tělísek u ostatních rostlin, které tvoří osmiofilní (osmiem barvitelné) sféroidní membránou neohraničené sféroidní útvary v cytoplazmě, jsou tyto u játrovek na povrchu ohraničeny membránou jako skutečné organely. Barva, tvar, a chemické složení tělísek jsou využívány při systematické klasifikaci játrovek. Kromě olejových tělísek patří k chemickým znakům játrovek také přítomnost specifického růstového inhibitoru kyseliny lunularové. Calypogeia peruviana

64 Gametangia bývají ponořená ve stélce nebo na gametangioforech s receptakuly.

65 U Marchantia polymorpha jsou antheridia ponořena na svrchní staně laločnatých receptakul

66 Antheridia mohou být také stopkatá ve shlucích v paždí fyloidů Lophozia capitata

67 Marchantia polymorpha má archegonia přisedlá na spodní straně děštníkovitých receptakulí

68 Sporofyt játrovek bývá drobný, nenápadný, obvykle nějak zakryt gametofytem. V bazální části sporofytu je diferencováno transportní pletivo placenty. Ve sporofytu játrovek není diferencovaná meristematicky aktivní zóna, ani na něm nejsou průduchy jako u hlevíků nebo mechů.

69 Seta (štět tobolky) bývá bělavá, tvořená hyalinními tenkostěnnými parenchymatickými buňkami; po dobu dozrávání tobolky je velmi krátká, chráněná gametofytem; po dozrání tobolky se buňky sety rychle až 20 prodlužují; po vyprášení tobolky seta rychle uvadá a usychá.

70 Tobolka je kulovitá nebo elipsoidní, bez columelly Plagiochila ovalifolia (vnitřního sloupku), zpravidla tmavě pigmentovaná; otvírá se obvykle čtyřmi chlopněmi či nepravidelným rozrušením stěn.

71 V tobolkách játrovek jsou kromě spor také mrštníky (elatery), sterilní buňky se spirálovitě ztlustlou stěnou, díky které jsou schopné prudkých rotačních hygroskopických pohybů vymršťujících spory ze sporangia. Plagiochila ovalifolia Podomitrium sp. Na rozdíl od mechů, které podle počasí uvolňují pomocí peristomu spory z tobolek několik dní, vypráší tak játrovky celý obsah tobolek během několika minut.

72 Vnitřní klasifikace a zástupci játrovek. Celkem: asi 350 rodů / přibližně 8000 druhů 85 % foliózní typy 15 % frondózní typy

73 Systém játrovek Marchantiophyta oddělení Marchantiopsida třída Sphaerocarpidae podtřída Jungermanniopsida třída Marchantiidae podtřída Monocleales řád Metzgeriidae podtřída Marchantiales řád Jungermanniidae podtřída

74 Podtřída Sphaerocarpidae (3/ca 30), gametofytní stélka frondózní i foliózní, sporofyt jednoduché stavby bez sety, pouze u tohoto řádu chybí elatery, dýchací otvory chybí (výjimka jen u rodu Riella jsou přítomny). Patří sem i jeden fosilní zástupce (triasový rod Naiadita, jeden z nejlépe prostudovaných fosilních mechorostů vůbec). U nás žádný zástupce neroste samčí Sphaerocarpus texanus samičí

75 Podtřída Marchantiidae má dva řády: Monocleales a Marchantiales. Marchantia polymorpha Monoclea forsteri

76 Řád Monocleales (1/2). Jediný rod Monoclea má jeden druh v Již. Americe, druhý na Novém Zélandu, stélka je frondózní se setou, bez dýchacích otvorů. Novozélandská Monoclea forsteri patří velikostí stélky až 20 cm mezi největší játrovky.

77 Řád Marchantiales (27/ca 450), gametofytní stélka výhradně frondózní, vnitřně diferencovaná, na stélce dýchací otvory a komůrky, seta krátká nebo chybí. U nás řada druhů; nejznámější porostnice mnohotvárná (Marchantia polymorpha) roste na obnažené půdě v lesích i na loukách, často najdeme i ve sklenících. Nápadná je zejména v plodném stavu s receptakuly. Někteří zástupci tohoto řádu se druhotně přizpůsobili životu ve vodě (čel. Ricciaceae) např. trhutka plovoucí (Riccia fluitans). Riccia fluitans, také pěstuje se v akváriích

78 Z didaktického hlediska je Marchantia polymorpha vděčným objektem. Snadno dostupná, nabízí k demonstraci řadu znaků játrovek: frondózní vidličnatě větvenou stélku, komůrky ve stélce, dýchací otvory, samčí a samičí gametangiofory, rozmnožovací pohárky.

79 Jiným zástupcem řádu čel. Ricciaceae je Ricciocarpus natans, plovoucí podobně jako okřehky na vodní hladině stojatých vod.

80 Třída Jungermanniopsida se dvěma podtřídami Metzgeriidae a Jungermanniidae. Metzgeria hamata

81 Podtřída Metzgeriidae (30/ca 570), gametofytní stélka foliózní i frondózní jednovrstevná, fyloidy spirálovitě uspořádané, seta vyvinutá, dýchací otvory vzácně na svrchní straně. Z našich zástupců je známější např. kroknice vidličnatá (Metzgeria furcata) rostoucí na kůře stromů s pentlicovitou vidličnatě větvenou stélkou. Metzgeria conjugata

82 Do podtřídy Metzgeriidae patří i nejstarší fosilní játrovka svrchnodevonský (ca. 350 mil. let B. P.) Pallavicinites (= Hepaticites) devonicus s vidličnatě větvenou frondózní stélkou

83 Podtřída Jungermanniidae (ca 280/ca 7000), gametofytní stélka foliózní, fyloidy často v řadách, vzácněji i spirálně uspořádané, protonema vláknité nebo chybí, rhizoidy na spodní straně poléhavého kauloidu, seta vyvinutá, dýchací otvory chybí. Z četných našich zástupců tohoto řádu patří mezi známější kapraďovka sleziníkovitá (Plagiochila asplenioides) roste na humózních lesních půdách a trouchnivějících lesních stromech. Z hlediska didaktického je Plagiochila asplenioides vhodným objektem pro demonstraci rozdílů mezi foliózní játrovkou a mechem např. mikroskopickým srovnáním s podobnými fyloidy u mechu měříku (Mnium).

ÚVOD MECHOROSTY. Ivana Lipnerová

ÚVOD MECHOROSTY. Ivana Lipnerová ÚVOD MECHOROSTY Ivana Lipnerová ÚVOD - ORGANIZACE pokyny v informačním e-mailu zápočet max 2 absence protokoly morfologický herbář do 31. 5. 2013! http://www.botanickafotogalerie.cz/ zásady bezpečné práce

Více

= primitivní vyšší rostliny, primárně suchozemské. pravděpodobně se vyvinuly z řas řádu Charales nemají pravé cévní svazky

= primitivní vyšší rostliny, primárně suchozemské. pravděpodobně se vyvinuly z řas řádu Charales nemají pravé cévní svazky MECHOROSTY = primitivní vyšší rostliny, primárně suchozemské první fosilie ze svrchního devonu (před 360 mil. let) pravděpodobně se vyvinuly z řas řádu Charales nemají pravé cévní svazky -odkázány na kapilární

Více

MECHOROSTY I. MARCHANTIOPHYTA (JÁTROVKY) II. ANTHOCEROTOPHYTA (HLEVÍKY) III. BRYOPHYTA (MECHY)

MECHOROSTY I. MARCHANTIOPHYTA (JÁTROVKY) II. ANTHOCEROTOPHYTA (HLEVÍKY) III. BRYOPHYTA (MECHY) MECHOROSTY autotrofní, výtrusné rostliny, chlorofyl typu a+b, ß-karoten, xantofyly, asimilačním produktem je škrob heteromorfická rodozměna,tj. střídání gametofytu (haploidní fáze) a sporofytu (diploidní

Více

oddělení Bryophyta (mechorosty) játrovky hlevíky mechy

oddělení Bryophyta (mechorosty) játrovky hlevíky mechy oddělení Bryophyta (mechorosty) játrovky hlevíky mechy mechorosty jsou bezcévné vyšší rostliny (bez pravých cévních svazků s floémem a xylémem) netvoří monofyletickou skupinu společné znaky: drobný vzrůst

Více

Botanika bezcévných rostlin 11. praktikum Přehled pozorovaných objektů

Botanika bezcévných rostlin 11. praktikum Přehled pozorovaných objektů Botanika bezcévných rostlin 11. praktikum Přehled pozorovaných objektů ŘÍŠE: Plantae (podříše Viridiplantae) ODDĚLENÍ: Marchantiophyta TŘÍDA: Marchantiopsida ŘÁD: Marchantiales Marchantia polymorpha (HB,

Více

MECHOROSTY (BRYOPHYTA)

MECHOROSTY (BRYOPHYTA) MECHOROSTY (BRYOPHYTA) pracovní list Mechorosty jsou většinou suchozemské, výtrusné, stélkaté organismy. Mají nápadnou rodozměnu. Zelené rostliny pohlavní generace (gametofytu) se pravidelně střídají se

Více

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Název: MECHOROSTY Autor: PaedDr. Ludmila Pipková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět: biologie Mezipředmětové vztahy: ekologie, geografie Ročník: 3. (2. ročník vyššího gymnázia)

Více

Mechorosty Samičí pohlavní orgány vaječnou buňku Samčí pohlavní orgány pohyblivých pohlavních buněk - Rozmnožování Individuální vývoj rodozměna.

Mechorosty Samičí pohlavní orgány vaječnou buňku Samčí pohlavní orgány pohyblivých pohlavních buněk - Rozmnožování Individuální vývoj rodozměna. Mechorosty - řazeny mezi vyšší rostliny - zelené výtrusné rostliny s mnohobuněčnou stélkou - nemají kořeny, k podkladu jsou přirostlé příchytnými vlákny (rhizoidy) - nemají cévní svazky, jsou odkázány

Více

Mechorosty. Milan Dundr

Mechorosty. Milan Dundr Mechorosty Milan Dundr Mechorosty vodivá pletiva jen omezený stupeň vývoje nebo druhotně potlačena u některých druhů v lodyžce (kauloidu) jakési vodivé pletivo nejsou to cévní svazky v rodozměně převažuje

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Mechorosty autor: Viktor Pluhař vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/01.0002

Více

Oddělení : Mechorosty

Oddělení : Mechorosty Oddělení : Mechorosty 3 třídy játrovky (Marchantiophyta) hlevíky (Anthocerophyta) mechy (Bryophyta) (Bryophyta) drobné rostliny vlhčího prostředí, pohlavní rozmnožování je vázáno na vodu stélkaté organismy

Více

Ryniofyty. primitivní cévnaté rostliny

Ryniofyty. primitivní cévnaté rostliny Ryniofyty primitivní cévnaté rostliny Pouze fosilní rostliny, u nichž se většinou díky větším rozměrům vyvinuly pravé vodivé elementy ve sporofytu. Jejich sporofyt a gametofyt žily pravděpodobně odděleně,

Více

Mechorosty 1. přednáška. prezentace vychází z materiálů E. Mikuláškové, (PřF UK Praha, PřF MU Brno)

Mechorosty 1. přednáška. prezentace vychází z materiálů E. Mikuláškové, (PřF UK Praha, PřF MU Brno) Mechorosty 1. přednáška prezentace vychází z materiálů E. Mikuláškové, (PřF UK Praha, PřF MU Brno) Cyanophyta Adl et al. 2012 Kde v systému se nacházíme? Eukaryota říše: Plantae podříše: Viridiplantae

Více

Fylogeneze a morfologie bezcévných rostlin 12. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů

Fylogeneze a morfologie bezcévných rostlin 12. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů Fylogeneze a morfologie bezcévných rostlin 12. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů ŘÍŠE: Plantae (podříše Viridiplantae) ODDĚLENÍ: Marchantiophyta TŘÍDA: Marchantiopsida ŘÁD: Marchantiales Marchantia

Více

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Monika Jörková Biologie 34 Vyšší rostliny, mechorosty

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Monika Jörková Biologie 34 Vyšší rostliny, mechorosty Číslo projektu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Autor Tematická oblast Ročník 1. Datum tvorby RNDr. Monika Jörková Biologie 34 Vyšší rostliny, mechorosty 15.5.2013 Anotace

Více

ORGANISMY A SYSTÉM ŘASY A MECHOROSTY

ORGANISMY A SYSTÉM ŘASY A MECHOROSTY Zelené řasy Zelené řasy je významné oddělení jednobuněčných i mnohobuněčných stélkatých zelených rostlin. Představují blízké příbuzné vyšších rostlin, které se z jedné linie zelených řas vyvinuly. Stavba-

Více

Vyšší rostliny Embryophyta. Milan Štech, PřF JU

Vyšší rostliny Embryophyta. Milan Štech, PřF JU Vyšší rostliny Embryophyta Milan Štech, PřF JU = suchozemské rostliny Embryophyta * mechorosty * cévnaté rostliny * jejich společní předci/přímí předchůdci Vznik chloroplastu klíčová událost na cestě k

Více

Otázka: Systém a evoluce vyšších výtrusných rostlin. Předmět: Biologie. Přidal(a): LenkaKrchova. Úvod k rostlinám:

Otázka: Systém a evoluce vyšších výtrusných rostlin. Předmět: Biologie. Přidal(a): LenkaKrchova. Úvod k rostlinám: Otázka: Systém a evoluce vyšších výtrusných rostlin Předmět: Biologie Přidal(a): LenkaKrchova Úvod k rostlinám: Eukaryotické (Eukaryotická buňka s pravým jádrem) autotrofní (zdrojem uhlíku je anorganická

Více

VY_32_INOVACE_ / Výtrusné rostliny - mechy Výtrusné rostliny

VY_32_INOVACE_ / Výtrusné rostliny - mechy Výtrusné rostliny 1/6 3.2.08.2 Výtrusné rostliny Cíl popsat stavbu rostlinného těla - objasnit životní cyklus mechů - uvést zástupce mechů a játrovek Mechorosty - patří k nejstarším suchozemským rostlinám - nemají pravá

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

BRYOPHYTA mechorosty

BRYOPHYTA mechorosty BRYOPHYTA mechorosty ODDĚLENÍ: BRYOPHYTA - mechorosty Jsou to zelené výtrusné rostliny většinou suchozemské, druhotně taky vodní. Stélka vždy mnohobuněčná. Vývoj je charakterizován střídáním fází gametofytu

Více

Autor: Katka Téma: Suchozemské rostliny Ročník: 2. zygota 2n

Autor: Katka  Téma: Suchozemské rostliny Ročník: 2. zygota 2n Suchozemské rostliny - přechod již v prvohorách (siluru) - vývoj kořenů oddělení mechy - zelené výtrusné rostliny - patří mezi nejprimitivnější stále mají stélku o příchytná vlákna, lodyžka, lístky - nemá

Více

World of Plants Sources for Botanical Courses

World of Plants Sources for Botanical Courses Botanika 7 Říše Plantae; vývojová větev Bryophytae(mechorosty) Vývojová větev Bryophytae (mechorosty) parafyletická nesystematická jednotka sdružující tři oddělení recentních mnohobuněčných suchozemských

Více

MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/ Systém a evoluce vyšších rostlin Ryniofyty Petr Bureš

MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/ Systém a evoluce vyšších rostlin Ryniofyty Petr Bureš MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204 Systém a evoluce vyšších rostlin Ryniofyty Petr Bureš Ryniofyty primitivní cévnaté rostliny Ryniofyty primitivní cévnaté rostliny

Více

Martina Bábíčková, Ph.D

Martina Bábíčková, Ph.D Jméno Martina Bábíčková, Ph.D. Datum 22013 Ročník Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Přírodopis Tematický okruh Systém rostlin Téma klíčová slova Mechorosty pracovní list Stavba, životní

Více

Otázka: Nižší rostliny. Předmět: Biologie. Přidal(a): Evka NIŽŠÍ ROSTLINY= PROTOBIONTA

Otázka: Nižší rostliny. Předmět: Biologie. Přidal(a): Evka NIŽŠÍ ROSTLINY= PROTOBIONTA Otázka: Nižší rostliny Předmět: Biologie Přidal(a): Evka NIŽŠÍ ROSTLINY= PROTOBIONTA oddělení Ruduchy, Zelené řasy a Mechorosty eukaryotické autotrofní organismy tělo tvoří jednobuněčná nebo mnohobuněčná

Více

Botanika bezcévných rostlin pro učitele 7. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů

Botanika bezcévných rostlin pro učitele 7. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů Botanika bezcévných rostlin pro učitele 7. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů ŘÍŠE: Plantae (podříše Viridiplantae) ODDĚLENÍ: Marchantiophyta TŘÍDA: Marchantiopsida ŘÁD: Marchantiales Marchantia

Více

MONILOPHYTA I přesličky, prutovky a spol.

MONILOPHYTA I přesličky, prutovky a spol. MONILOPHYTA I přesličky, prutovky a spol. botanika.bf.jcu.cz/systematikaweb/ MONILOPHYTA prutovky, přesličky, kapradiny Monilophyta I třída Psilotopsida řád Psilotales, čeleď Psilotaceae řád Ophioglossales,

Více

16. VYŠŠÍ VÝTRUSNÉ ROSTLINY

16. VYŠŠÍ VÝTRUSNÉ ROSTLINY 16. VYŠŠÍ VÝTRUSNÉ ROSTLINY VYŠŠÍ ROSTLINY (CORMOBIONTA, EMBRYOBIONTA) mnohobuněčné většinou zelené suchozemské rostliny složitá soustava specializovaných vodivých pletiv o anorganické látky (roztoky)

Více

Mechorosty 1. přednáška

Mechorosty 1. přednáška Mechorosty 1. přednáška Adl et al. 2012 Kde v systému se nacházíme? Eukaryota říše: Archaeplastida (Plantae) podříše: Chloroplastida (Viridiplantae) vývojová linie Streptophyta Bryophyta - mechorosty Marchantiophyta

Více

Mechorosty 1. přednáška. prezentace vychází z materiálů Dr. E. Mikuláškové, (nyní PřF MU Brno)

Mechorosty 1. přednáška. prezentace vychází z materiálů Dr. E. Mikuláškové, (nyní PřF MU Brno) Mechorosty 1. přednáška prezentace vychází z materiálů Dr. E. Mikuláškové, (nyní PřF MU Brno) Cyanophyta Adl et al. 2012 Kde v systému se nacházíme? Eukaryota říše: Plantae podříše: Viridiplantae vývojová

Více

Evoluční vztahy kapraďorostů. Zosterophyllophyta

Evoluční vztahy kapraďorostů. Zosterophyllophyta Kapraďorosty Evoluční vztahy kapraďorostů vymřelé skupiny Rhyniophyta současné kapraďorosty Lycopodiophyta Zosterophyllophyta Trimerophyta Psilophyta Equisetophyta Polypodiophyta předkové Spermatophyta

Více

Buňka buňka je základní stavební a funkční jednotka živých organismů

Buňka buňka je základní stavební a funkční jednotka živých organismů Buňka - buňka je základní stavební a funkční jednotka živých organismů - je pozorovatelná pouze pod mikroskopem - na Zemi existuje několik typů buněk: 1. buňky bez jádra (prokaryotní buňky)- bakterie a

Více

oddělení Equisetophyta (přesličky)

oddělení Equisetophyta (přesličky) oddělení Equisetophyta (přesličky) zelené výtrusné rostliny vytrvalé byliny, fosilní i stromy většinou suchozemské v ontogenezi převládá sporofyt Fosilní záznam přesliček nejstarší pocházejí ze středního

Více

Evoluční vztahy kapraďorostů

Evoluční vztahy kapraďorostů Kapraďorosty Evoluční vztahy kapraďorostů vymřelé skupiny ( ryniofyty ) Rhyniophyta bezlisté mikrofylní Zosterophyllophyta Trimerophyta megafylní současné skupiny Lycopodiopsida Psilotopsida Equisetopsida

Více

ŘÍŠE ROSTLINY (PLANTAE)

ŘÍŠE ROSTLINY (PLANTAE) Úvod do biologie rostlin Systém Slide 1 ŘÍŠE ROSTLINY (PLANTAE) podříše NIŽŠÍ ROSTLINY (Stélkaté Thallobionta) tělo = stélka (thallus) jednobuněčná vícebuněčná nerozlišená ve stonek, kořen, list, květ

Více

Pohlavní rozmnožování. Gametogeneze u rostlin a živočichů.

Pohlavní rozmnožování. Gametogeneze u rostlin a živočichů. "Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Pohlavní rozmnožování Gametogeneze u rostlin a živočichů. 2/65 Pohlavní rozmnožování obecně zajišťuje variabilitu druhu

Více

Otázka 22 Rozmnožování rostlin

Otázka 22 Rozmnožování rostlin Otázka 22 Rozmnožování rostlin a) Nepohlavně (vegetativně): 1. Způsoby rozmnožování u rostlin: typ množení, kdy nový jedinec vzniká z jediné buňky, tkáně, nebo části orgánu o některé rostliny vytvářejí

Více

Botanika - bezcévné rostliny 6. praktikum Přehled pozorovaných objektů

Botanika - bezcévné rostliny 6. praktikum Přehled pozorovaných objektů Botanika - bezcévné rostliny 6. praktikum Přehled pozorovaných objektů ODDĚLENÍ: Rhodophyta TŘÍDA: Bangiophyceae ŘÁD: Bangiales Porphyra (HB) TŘÍDA: Florideophyceae ŘÁD: Gelidiales Gelidium (HB) ŘÁD: Gigartinales

Více

VEGETATIVNÍ ORGÁNY ROSTLIN

VEGETATIVNÍ ORGÁNY ROSTLIN VEGETATIVNÍ ORGÁNY ROSTLIN 13 Soubory určitých pletiv vytvářejí u rostlin rostlinné orgány, a to buď vegetativního nebo generativního charakteru. Vegetativní orgány slouží rostlinám k zajištění růstu,

Více

TŘÍDA: ZYGNEMATOPHYCEAE Sladkovodní skupina vzhledově velmi estetických řas, jednobuněčných nebo vláknitých. V žádné fázi svého životního cyklu

TŘÍDA: ZYGNEMATOPHYCEAE Sladkovodní skupina vzhledově velmi estetických řas, jednobuněčných nebo vláknitých. V žádné fázi svého životního cyklu TŘÍDA: ZYGNEMATOPHYCEAE Sladkovodní skupina vzhledově velmi estetických řas, jednobuněčných nebo vláknitých. V žádné fázi svého životního cyklu netvoří bičíkatá stádia. Mají specifický způsob pohlavního

Více

TŘÍDA: ZYGNEMATOPHYCEAE Sladkovodní skupina vzhledově velmi estetických řas, jednobuněčných nebo vláknitých. V žádné fázi svého životního cyklu

TŘÍDA: ZYGNEMATOPHYCEAE Sladkovodní skupina vzhledově velmi estetických řas, jednobuněčných nebo vláknitých. V žádné fázi svého životního cyklu TŘÍDA: ZYGNEMATOPHYCEAE Sladkovodní skupina vzhledově velmi estetických řas, jednobuněčných nebo vláknitých. V žádné fázi svého životního cyklu netvoří bičíkatá stádia. Mají specifický způsob pohlavního

Více

Mechorosty 1. přednáška

Mechorosty 1. přednáška Mechorosty 1. přednáška Adl et al. 2012 Původ mechorostů? Fig.1: Early land plant topologies. (A) A liverwort-sister hypothesis with hornworts sister to vascular plants (e.g. Qiu et al., 2006). In this

Více

HYDROBOTANIKA. CHLOROPHYTA zelené řasy

HYDROBOTANIKA. CHLOROPHYTA zelené řasy HYDROBOTANIKA CHLOROPHYTA zelené řasy ODDĚLENÍ: CHLOROPHYTA - zelené řasy Zelené řasy jsou velice široká skupina. Její příslušníci mají všechny druhy stélek, jen rhizopodiální typ se vyskytuje pouze jako

Více

Mechorosty 1. přednáška. prezentace vychází z materiálů Dr. E. Mikuláškové, (nyní PřF MU Brno)

Mechorosty 1. přednáška. prezentace vychází z materiálů Dr. E. Mikuláškové, (nyní PřF MU Brno) Mechorosty 1. přednáška prezentace vychází z materiálů Dr. E. Mikuláškové, (nyní PřF MU Brno) Původ mechorostů? Fig.1: Early land plant topologies. (A) A liverwort-sister hypothesis with hornworts sister

Více

VY_32_INOVACE_ / Plavuně, přesličky a kapradiny

VY_32_INOVACE_ / Plavuně, přesličky a kapradiny 1/7 3.2.08.3 Plavuně, přesličky a kapradiny Cíl vysvětlit životní cyklus kapradin - popsat stavbu rostlinného těla - uvést zástupce plavuní, přesliček, kapradin - znát význam prvohorních přesliček na plavuní

Více

HYDROBOTANIKA. CHLOROPHYTA zelené řasy

HYDROBOTANIKA. CHLOROPHYTA zelené řasy HYDROBOTANIKA CHLOROPHYTA zelené řasy ODDĚLENÍ: CHLOROPHYTA - zelené řasy Zelené řasy jsou velice široká skupina. Její příslušníci mají všechny druhy stélek, jen rhizopodiální typ se vyskytuje pouze jako

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě Název projektu Zlepšení podmínek vzdělávání SZŠ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0358 Název školy Střední zdravotnická škola, Turnov, 28.

Více

Vitální barvení, rostlinná buňka, buněčné organely

Vitální barvení, rostlinná buňka, buněčné organely Vitální barvení, rostlinná buňka, buněčné organely Vitální barvení používá se u nativních preparátů a rozumíme tím zvýšení kontrastu určitých buněčných složek v živých buňkách, nebo tkáních pomocí barvení

Více

Typy stélek. Rozdělení řas, charakteristické znaky hlavních skupin a jejich systematické zařazení; ekologický význam, řasy jako symbiotické organismy.

Typy stélek. Rozdělení řas, charakteristické znaky hlavních skupin a jejich systematické zařazení; ekologický význam, řasy jako symbiotické organismy. Otázka: Řasy Předmět: Biologie Přidal(a): Don Typy stélek. Rozdělení řas, charakteristické znaky hlavních skupin a jejich systematické zařazení; ekologický význam, řasy jako symbiotické organismy. Řasy

Více

KAPRAĎOROSTY. 2011 Mgr. Božena Závodná. Obr.1. Obr.4

KAPRAĎOROSTY. 2011 Mgr. Božena Závodná. Obr.1. Obr.4 Obr.3 Obr.2 KAPRAĎOROSTY Obr.1 Obr.4 2011 Mgr. Božena Závodná Kapradiny, přesličky a plavuně jsou vývojově dokonalejší skupinou rostlin než mechorosty. Kapradiny, přesličky a plavuně mají vytvořeny kořeny,

Více

Botanika bezcévných rostlin pro učitele 5. praktické cvičení

Botanika bezcévných rostlin pro učitele 5. praktické cvičení Botanika bezcévných rostlin pro učitele 5. praktické cvičení ŘÍŠE: Plantae ODDĚLENÍ: Chlorophyta TŘÍDA: Trebouxiophyceae Chlorella (PP) Trebouxia (PP) Stichococcus (PP) TŘÍDA: Chlorophyceae Chlamydomonas

Více

Botanika bezcévných rostlin 10. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů

Botanika bezcévných rostlin 10. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů Botanika bezcévných rostlin 10. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů ŘÍŠE: Plantae ODDĚLENÍ: Chlorophyta TŘÍDA: Trebouxiophyceae Chlorella (PP) Trebouxia (PP) Stichococcus (PP) TŘÍDA: Chlorophyceae

Více

VÝTRUSNÉ ROSTLINY. jsou VYŠŠÍMI ROSTLINAMI rozlišené tělo na kořeny, stonek a listy

VÝTRUSNÉ ROSTLINY. jsou VYŠŠÍMI ROSTLINAMI rozlišené tělo na kořeny, stonek a listy VÝTRUSNÉ ROSTLINY jsou VYŠŠÍMI ROSTLINAMI rozlišené tělo na kořeny, stonek a listy ROZDĚLENÍ Obrázek: Výtrusné rostliny MECHOROSTY KAPRAĎOROSTY http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5d/streptophytax4.jpg/600px-streptophyta-x4.jpg

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Dělnická 6. 7. třídy ZŠ základní

Více

Systematická a evoluční botanika I

Systematická a evoluční botanika I Systematická a evoluční botanika I autor PhDr. Petr Novotný petr.novotny@pedf.cuni.cz Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra biologie a environmentálních studií verze 2012 Systematická

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základy obecné botaniky. Materiál je plně funkční pouze s použitím

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základy obecné botaniky. Materiál je plně funkční pouze s použitím Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základy obecné botaniky. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu. kormus rinyofyty pletivo tkáň kořen stonek

Více

Botanika bezcévných rostlin pro učitele 3. praktické cvičení

Botanika bezcévných rostlin pro učitele 3. praktické cvičení Botanika bezcévných rostlin pro učitele 3. praktické cvičení ŘÍŠE: Chromista (Chromalveolata) ODDĚLENÍ: Heterokontophyta TŘÍDA: Phaeophyceae ŘÁD: Dictyotales Dictyota (HB) Padina (HB) ŘÁD: Fucales Fucus

Více

Botanika bezcévných rostlin 9. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů

Botanika bezcévných rostlin 9. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů Botanika bezcévných rostlin 9. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů ŘÍŠE: Plantae ODDĚLENÍ: Glaucophyta TŘÍDA: Glaucophyceae Glaucocystis (PP) ODDĚLENÍ: Rhodophyta TŘÍDA: Bangiophyceae Porphyridium

Více

Vznik dřeva přednáška

Vznik dřeva přednáška Vznik dřeva přednáška strana 2 2 Rostlinné tělo a růst strana 3 3 Růst - nejcharakterističtější projev živých organizmů - nevratné zvětšování hmoty či velikosti spojené s činností živé protoplazmy - u

Více

Název: Kapraďorosty. Autor: Paed.Dr. Ludmila Pipková. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět: biologie

Název: Kapraďorosty. Autor: Paed.Dr. Ludmila Pipková. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět: biologie Název: Kapraďorosty Autor: Paed.Dr. Ludmila Pipková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět: biologie Mezipředmětové vztahy: ekologie Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia) Tematický

Více

Botanika - bezcévné rostliny 7. praktikum Přehled pozorovaných objektů

Botanika - bezcévné rostliny 7. praktikum Přehled pozorovaných objektů Botanika - bezcévné rostliny 7. praktikum Přehled pozorovaných objektů ŘÍŠE: Plantae ODDĚLENÍ: Charophyta TŘÍDA: Zygnematophyceae - spájivky ŘÁD: Zygnematales Spirogyra TP ŘÁD: Desmidiales Closterium PP

Více

KAPRAĎOROSTY. pracovní list

KAPRAĎOROSTY. pracovní list KAPRAĎOROSTY pracovní list Mezi kapraďorosty patří následující oddělení vyšších rostlin: plavuně, přesličky a kapradiny. Jsou to zelené výtrusné rostliny s dokonale vyvinutou nepohlavní generací (sporofytem)

Více

Biologie - Kvinta, 1. ročník

Biologie - Kvinta, 1. ročník - Kvinta, 1. ročník Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence

Více

Rostlinné orgány. Kořen (radix)

Rostlinné orgány. Kořen (radix) - jsou tvořeny soubory pletiv - vyznačují se určitou funkcí a stavbou Rostlinné orgány Rostlinné orgány vegetativní (vyživovací) kořen, stonek, list - funkce : zajištění výživy, růstu a výměny látek s

Více

Buňka. Autor: Mgr. Jitka Mašková Datum: Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308

Buňka. Autor: Mgr. Jitka Mašková Datum: Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Buňka Autor: Mgr. Jitka Mašková Datum: 27. 10. 2012 Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0702 VY_32_INOVACE_BIO.prima.02_buňka Škola Gymnázium, Třeboň, Na Sadech

Více

Cvičení ze systému vyšších rostlin, část 4. Equisetales. aneb přesličky. RNDr. Michal Hroneš

Cvičení ze systému vyšších rostlin, část 4. Equisetales. aneb přesličky. RNDr. Michal Hroneš Cvičení ze systému vyšších rostlin, část 4. Equisetales. aneb přesličky RNDr. Michal Hroneš Přesličky výtrusné rostliny charakteristického vzhledu s přeslenitě větvenou lodyhou a článkovaným stonkem prvohorní

Více

Úvod do biologie rostlin Systém ŘÍŠE ROSTLINY (PLANTAE)

Úvod do biologie rostlin Systém ŘÍŠE ROSTLINY (PLANTAE) Slide 1a ŘÍŠE ROSTLINY (PLANTAE) Slide 1b ŘÍŠE ROSTLINY (PLANTAE) podříše NIŽŠÍ ROSTLINY (Stélkaté Thallobionta) Slide 1c ŘÍŠE ROSTLINY (PLANTAE) podříše NIŽŠÍ ROSTLINY (Stélkaté Thallobionta) tělo = stélka

Více

prokaryotní Znaky prokaryoty

prokaryotní Znaky prokaryoty prokaryotní buňka Znaky prokaryoty Základní stavební jednotka bakterií a sinic Mikroskopická velikost viditelné pouze v optickém mikroskopu Buňka neobsahuje organely Obsahuje pouze 1 biomembránu cytoplazmatickou

Více

Název: VNITŘNÍ STAVBA KOŘENE

Název: VNITŘNÍ STAVBA KOŘENE Název: VNITŘNÍ STAVBA KOŘENE Autor: PaedDr. Ludmila Pipková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět: biologie Mezipředmětové vztahy: ekologie Ročník: 2. a 3. (1. ročník vyššího

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základní stavbou rostlinné a živočišné buňky.

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základní stavbou rostlinné a živočišné buňky. Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základní stavbou rostlinné a živočišné buňky. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu. základní projevy života

Více

Buchar et al. 1987. joza@zf.jcu.czzf.jcu.cz

Buchar et al. 1987. joza@zf.jcu.czzf.jcu.cz Buchar et al. 1987 Zemědělská botanika Vít Joza joza@zf.jcu.czzf.jcu.cz říše: Plantae (rostliny) oddělení: hlevíky (Anthoceratophyta) (dříve řazeny jako k játrovkám či jako samostatná třída) mechorosty

Více

Buňka. Kristýna Obhlídalová 7.A

Buňka. Kristýna Obhlídalová 7.A Buňka Kristýna Obhlídalová 7.A Buňka Buňky jsou nejmenší a nejjednodušší útvary schopné samostatného života. Buňka je základní stavební a funkční jednotkou živých organismů. Zatímco některé organismy jsou

Více

BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ

BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ SPOLEČNÉ ZNAKY ŽIVÉHO - schopnost získávat energii z živin pro své životní potřeby - síla aktivně odpovídat na změny prostředí - možnost růstu, diferenciace a reprodukce

Více

Název: POZOROVÁNÍ PLASTIDŮ,VAKUOL, BUNĚČNÉ STĚNY Autor: Paed.Dr.Ludmila Pipková

Název: POZOROVÁNÍ PLASTIDŮ,VAKUOL, BUNĚČNÉ STĚNY Autor: Paed.Dr.Ludmila Pipková Název: POZOROVÁNÍ PLASTIDŮ,VAKUOL, BUNĚČNÉ STĚNY Autor: Paed.Dr.Ludmila Pipková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět: biologie Mezipředmětové vztahy: ekologie Ročník: 2.a 3.

Více

Botanika bezcévných rostlin 6. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů

Botanika bezcévných rostlin 6. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů Botanika bezcévných rostlin 6. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů "říše" Plantae; podříše Viridiplantae Oddělení: Chlorophyta; třída: Ulvophyceae a) Ulva b) Cladophora c) Anadyomene d) Valonia

Více

MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/ Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin Ryniofyty Petr Bureš

MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/ Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin Ryniofyty Petr Bureš MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204 Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin Ryniofyty Petr Bureš Ryniofyty primitivní cévnaté rostliny Ryniofyty primitivní cévnaté rostliny

Více

Význam v ekosystému. Prameny

Význam v ekosystému. Prameny Mechorosty ve vodách a u vod Co uslyší šíte úvod systematické dělení, životní strategie a rozmnožování základní determinační znaky prameny, kde najít informace játrovky mechy Svatava Kubešová Moravské

Více

Třída: XANTHOPHYCEAE

Třída: XANTHOPHYCEAE HYDROBOTANIKA Třída: XANTHOPHYCEAE Celková chrakteristika Asi 600 druhů v 90 rodech. Dříve byla tato skupina nazývána Heterokontae, neboli různobrvky, dnes bývá nazývána v některých moderních textech Tribophyceae

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Obecná biologie rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů

Více

ZYGNEMATOPHYCEAE spájivky

ZYGNEMATOPHYCEAE spájivky ZYGNEMATOPHYCEAE spájivky TŘÍDA: ZYGNEMATOPHYCEAE - spájivé řasy, spájivky Zvláštní způsob pohlavního rozmnožování, spájení neboli konjugace, dal název této třídě oddělení Chlorophyta. Při spájení se mění

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Dělnická 6. 7. tř. ZŠ základní

Více

10. oogeneze a spermiogeneze meióza, vznik spermií a vajíček ovulační a menstruační cyklus antikoncepční metody, oplození

10. oogeneze a spermiogeneze meióza, vznik spermií a vajíček ovulační a menstruační cyklus antikoncepční metody, oplození 10. oogeneze a spermiogeneze meióza, vznik spermií a vajíček ovulační a menstruační cyklus antikoncepční metody, oplození MEIÓZA meióza (redukční dělení/ meiotické dělení), je buněčné dělení, při kterém

Více

Kód VM: VY_52_INOVACE_3BUD69 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/

Kód VM: VY_52_INOVACE_3BUD69 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/ Autor: Marcela Budinská Datum: Duben 2013 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor / předmět: Přírodopis Tematický okruh: Botanika Téma: Výtrusné rostliny opakování Kód VM: VY_52_INOVACE_3BUD69

Více

ZYGNEMATOPHYCEAE spájivky

ZYGNEMATOPHYCEAE spájivky ZYGNEMATOPHYCEAE spájivky Zvláštní způsob pohlavního rozmnožování, spájení neboli konjugace, dal název této třídě oddělení Chlorophyta. Při spájení se mění celé protoplasty buněk v gamety a kopulují párovitě.

Více

Rostlinná pletiva. Milan Dundr

Rostlinná pletiva. Milan Dundr Rostlinná pletiva Milan Dundr Pletiva soubory buněk vykonávají stejné funkce přibližně stejný tvar a velikost Rozdělení pletiv - podle tvaru buněk a tloustnutí bun. stěny PARENCHYM tenké buněčné stěny

Více

- oddělení Rhyniofyta (+protracheophyta, zosterophyllophyta, trimerophyta)

- oddělení Rhyniofyta (+protracheophyta, zosterophyllophyta, trimerophyta) Otázka: Vyšší rostliny Předmět: Biologie Přidal(a): Lucka J. SYSTÉM - Vývojová větev vyšší rostliny (není to taxon): 1. Vývojový stupeň psilofytní rostliny - oddělení Rhyniofyta (+protracheophyta, zosterophyllophyta,

Více

Botanika - bezcévné rostliny 2. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů

Botanika - bezcévné rostliny 2. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů Botanika - bezcévné rostliny 2. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů ŘÍŠE: Protozoa ODDĚLENÍ: Dinophyta TŘÍDA: Dinophyceae ŘÁD: Gonyaulacales Ceratium (TP) ŘÍŠE: Protozoa ODDĚLENÍ: Dinophyta

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 1 Viry

Více

Rostliny počínají svůj vývoj živou částí, která se oddělila. rozdělením mateřského jedince ve dvě nebo větší počet částí.

Rostliny počínají svůj vývoj živou částí, která se oddělila. rozdělením mateřského jedince ve dvě nebo větší počet částí. Reprodukce I Rostliny počínají svůj vývoj živou částí, která se oddělila nebo byla oddělena od mateřského jedince nebo která vznikla rozdělením mateřského jedince ve dvě nebo větší počet částí. Němec,

Více

HYDROBOTANIKA. Třída: PHAEOPHYCEAE

HYDROBOTANIKA. Třída: PHAEOPHYCEAE HYDROBOTANIKA Třída: PHAEOPHYCEAE Celková charakteristika Název pochází z řeckého phaios = hnědý. Stélky chaluh jsou buď mikroskopická vlákna, nebo až několik desítek metrů velké pletivné stélky. Skoro

Více

Úvod do biologie rostlin Pletiva Slide 1 ROSTLINNÉ TĚLO. Modelová rostlina suchozemská semenná neukončený růst specializované části

Úvod do biologie rostlin Pletiva Slide 1 ROSTLINNÉ TĚLO. Modelová rostlina suchozemská semenná neukončený růst specializované části Úvod do biologie rostlin Pletiva Slide 1 ROSTLINNÉ TĚLO Modelová rostlina suchozemská semenná neukončený růst specializované části příjem vody a živin + ukotvení fotosyntéza rozmnožovací potřeba struktur

Více

HYDROBOTANIKA. Třída: PHAEOPHYCEAE

HYDROBOTANIKA. Třída: PHAEOPHYCEAE HYDROBOTANIKA Celková charakteristika Název pochází z řeckého phaios = hnědý. Stélky chaluh jsou buď mikroskopická vlákna, nebo až několik desítek metrů velké pletivné stélky. Skoro všechny jsou mořské,

Více

ROSTLINNÉ ORGÁNY - KVĚT

ROSTLINNÉ ORGÁNY - KVĚT Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 M o d e r n í b i o l o g i e reg. č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM

Více

Botanika bezcévných rostlin 9. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů

Botanika bezcévných rostlin 9. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů Botanika bezcévných rostlin 9. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů ŘÍŠE: Opisthokonta (Fungi) ODDĚLENÍ: Ascomycota ekologická skupina lišejníky (lichenizované houby) TŘÍDA: Lecanoromycetes ŘÁD:

Více

Systém a evoluce vyšších rostlin Vyšší rostliny: vznik a hlavní znaky Petr Bureš

Systém a evoluce vyšších rostlin Vyšší rostliny: vznik a hlavní znaky Petr Bureš MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204 Systém a evoluce vyšších rostlin Vyšší rostliny: vznik a hlavní znaky Petr Bureš Vyšší rostliny: laickýma očima Co k nim patří?

Více

Nejstarší cévnaté rostliny

Nejstarší cévnaté rostliny Nejstarší cévnaté rostliny nejstarší cévnaté rostliny vyhynulá skupina primitivních cévnatých rostlin gametofyt byl zcela oddělený od sporofytu výskyt na rozhraní suchozemského a vodního prostředí asimilace

Více