Uživatelský manuál Lipocav

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelský manuál Lipocav"

Transkript

1 Uživatelský manuál

2 OBSAH ÚVOD 3 1.-VLNY DEFINICE TYPY VLN DŮLEŽITÉ PARAMETRY 4 2.-ULTRAZVUK DEFINICE TYPY VLN PIEZOELEKTŘINA FYZIOLOGICKÉ ÚČINKY VYUŽITÍ ULTRAZVUKOVÝCH VLN DEFINICE TLAK PÁRY ÚČINKY NA TUKOVOU TKÁŇ 3.4 PARAMETRY 3.5 ZPŮSOB APLIKACE HIFU DEFINICE ÚČINKY NA TUKOVOU TKÁŇ PARAMETRY HIFU ZPŮSOB APLIKACE UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO CHODU OŠETŘENÍ S PŘÍSTROJEM LIPOCAV PROGRAMY 15

3 ÚVOD SEI, KRÁSA VE VAŠICH RUKOU Děkujeme vám za důvěru k přístrojům značky Sei Grup. Doufáme, že s naším přístrojem budete plně spokojeni. Tento přístroj byl vyroben v souladu s těmi nejpřísnějšími normami kvality Evropského společenství a s využitím zkušeností firmy, která je průkopníkem ve vývoji špičkových technologií pro použití v oboru kosmetiky. Přístroj byl navržen, jak je ve firmě Sei obvyklé, inženýry ve spolupráci s profesionálními kosmetičkami, tak aby mohl zákazníkům nabízet optimální výsledky. Účinky přístroje byly dlouhodobě testovány se zaměřením na to, aby poskytoval potřebné nástroje pro dosažení vynikajících výsledků v kosmetické péči. Připomínáme, že navíc máte k dispozici celý tým zaměstnanců firmy Sei, který je připraven kdykoli vám poskytnout profesionální poradenství, jak technického tak kosmetického charakteru. 1 VLNY 1.1 Definice Vlna je šíření změny prostředím, přičemž dochází k přenosu energie, ne však hmoty. Ultrazvukové vlny jsou vyvolávány kmitavým pohybem všech částic, a proto vlna představuje součet energií všech částic. 1.2 Typy vln Podle prostředí, v němž se šíří, dělíme vlny na:

4 1.2.1 Mechanické vlny Tyto vlny potřebují pro své šíření hmotné prostředí. Například vlny vzniklé na hladině rybníka, kde je částice rozkmitána, začne vibrovat, aniž by však změnila své místo v daném prostředí. Uspořádaný pohyb všech částic způsobuje, že se kmitání šíří ve formě vlny a dochází ke kmitavému pohybu Elektromagnetické vlny Pro své šíření nepotřebují žádné prostředí. Mohou se přenášet v hmotných prostředích i ve vakuu. Například světelné vlny, infračervené a ultrafialové. 1.3 Důležité parametry Když hovoříme o ultrazvuku, je třeba vzít v úvahu některé parametry Vlnová délka Je to minimální vzdálenost mezi dvěma body jedné vlny, které se chovají stejným způsobem. Měří se v metrech. V oboru elektrokosmetiky se běžně používá menší jednotky: nanometru (nm), který odpovídá (-9) metrů. RENTGENOVÉ ZÁŘENÍ PAPRSKY GAMA VIDITELNÉ SVĚTLO MIKROVLNY ULTRAFIALOVÉ SVĚTLO VLNY UHF INFRAČERVENÉ SVĚTLO RADIOVÉ VLNY

5 1.3.2 Frekvence Je to počet hran vlny za vteřinu o, vyjádřený jinak. Je to rychlost, s níž se vlnění opakuje. Měří se v Hertzech (Hz) Výkon Výkon vlny je energie za časovou jednotku a měří se ve Wattech (W) Absorpce a přenášení Je to energie odebíraná prostředím, v němž se vlna šíří. Ne vždy je veškeré ztracená energie využita prostředím, kde se vlna šíří. Může docházet ke ztrátám. To je způsobeno akustickou impedancí, tedy existujícím vztahem mezi hustotou prostředí a jeho schopností přenášet ultrazvukové vlny. Dále podrobněji uvedeme prostředí, kde se ultrazvukové vlny většinou šíří (látka), rychlost šíření (rychlost) a odpor, který klade (impedance). LÁTKA RYCHLOST(m/s) IMPEDANCE(Z) Voda ,48 Vzduch 343 0,0004 Tuk 1.4 1,38 Kost 4.0 7, Průnik Hloubka průniku vlny v určitém prostředí je většinou nepřímo úměrná absorpci. Pokud prostředí absorbuje málo energie, vlna se šíří dále a proniká hluboko.

6 2 ULTRAZVUK 2.1 Definice Ultrazvuk jsou mechanické tlakové vlny podélného typu o frekvenci vyšší než Hz. Pro člověka nejsou slyšitelné. Většinou vznikají pravidelným tlakem následovaným uvolněním v prostředí, kde se šíří. Jak se ultrazvuková vlna pohybuje určitým prostředím, částice tohoto prostředí vibrují a dochází ke změně hustoty a tlaku podél směru pohybu vlny. Výsledkem tohoto vlnění je podélné přemisťování molekul vzhledem k jejich poloze v rovnovážném stavu. Vzniká tak řada oblastí s vysokým a nízkým tlakem (periodický tlak a uvolnění) v prostředí, kde se vlny šíří. Zde mají svůj původ mechanické účinky ultrazvuku. Mechanické vlny se mohou šířit jakýmkoli hmotným prostředím. Rychlost šíření závisí na daném prostředí. Ve vzduchu se jedná o rychlost de 340 m/s, ve vodě 1.0m/s, v měkkých tkáních se pohybuje mezi m/s a konečně v kostech 3.000m/s. Různá rychlost šíření je způsobena různou charakteristikou prostředí. Veličina, která charakterizuje tuto vlastnost prostředí, je impedance, jež se v tomto případě nazývá akustickou impedancí. Stejně jako kterýkoli jiný vlnivý pohyb se řídí fyzikálními zákony odrazu a lomu, když se změní prostředí, a zákony absorpce a rozptýlení po dobu, kdy se šíří. 2.2 Typy vln V závislosti na své frekvenci se ultrazvukové vlny mohou rozdělit na: Slyšitelné vlny Zvukové vlny, které se pohybují v rozmezí frekvencí slyšitelných lidským uchem. Většinou mají frekvenci mezi 20 a Hz Infrazvukové vlny Vlny o frekvenci nižší nežli je pro lidské ucho slyšitelné.

7 2.2.3 Ultrazvukové vlny Vlny o frekvenci vyšší nežli je rozmezí slyšitelných vln. Mohou být generovány v křemičitých krystalech a při aplikaci střídavého elektrického pole jsou rozvibrovány. 2.3 Piezoelektřina V ultrazvukových přístrojích elektronicky vzniká elektrický proud o stejné frekvenci jako ultrazvukové vlny, které chceme generovat, a vodivým kabelem je přenášen do hlavice, která se aplikuje přímo na organismus. Abychom mohli vysílat ultrazvukové vlny, které by vzhledem ke své frekvenci a energii byly použitelné v elektromedicíně a elektrokosmetice, je třeba mít k dispozici krystaly, většinou křemene, jež mají piezoelektrickou povahu. Piezoelektrický krystal je takový krystal, v němž aplikované elektrické pole změní pozice molekul a vytvoří určitá napětí, takže dochází k vibraci a vzniku ultrazvukových vln. 2.4 Fyziologické účinky Hlavní účinky ultrazvukových vln jsou mechanického původu. V některých případech se tato energie změní v teplo (tepelný efekt). Z důvodu vnitřního tření molekul různých prostředí, kde se vlny šíří, dochází lokálně ke vzniku tepla. Pokud se signál vln šíří bez přerušení, hovoříme o kontinuálním vysílání. Jestliže se naopak signál vibrací objeví s pauzami mezi jednotlivými vibracemi, jedná se o pulsní vysílání. V závislosti na signálu, s nímž pracujeme, převládá jeden či druhý účinek Účinky kontinuálního vysílání Mechanické Při kontinuálním vysílání dosáhneme na prvním místě výrazného mechanického účinku, daného pohybem částic prostředí.

8 Tepelné Po mechanickém účinku se objeví lokální tepelný účinek. To je způsobeno transformací mechanické energie ultrazvukových vln v teplo v důsledku tření. Následným efektem je pak rozšiřování cév, což podporuje vyživování buněk a procesy regenerace tkání. Rozšíření cév s sebou také nese zlepšení krevního oběhu, což zase podpoří buněčnou výměnu a opětovné vstřebávání edémů. Důsledkem jsou protizánětlivé účinky. Na nervový systém působí ultrazvuk klidnícím účinkem. Chemické Vzhledem k tomu, že k mechanickým a tepelným účinkům dochází současně, mohou se v jejich důsledku objevit také chemické účinky: rozbití molekul a uvolnění látek, způsobujících rozšíření cév Účinky pulsního vysílání Mechanické Dochází k mechanickým účinkům typu oscilace částic, což vede k mikromasáži a odstranění zbytků povrchových buněk. Navíc se uvolní některá vlákna v podkožní vrstvě, což lze využít mimo jiné v ošetření proti celulitidě. 2.5 Využití ultrazvukových vln V kosmetické péči se používají pro jejich mechanické a tepelné účinky na hluboké vrstvy pokožky. Při průniku ultrazvukových vln do organismu se jejich svazek lehce otevře a předává energii okolnímu prostředí. Absorbovaná energie ve značné míře závisí na struktuře prostředí a frekvenci vysílání. Průnik je nepřímo úměrný frekvenci.

9 3 3.1 Definice Kavitaci způsobují vysílané ultrazvukové vlny o specifické frekvenci, konkrétně od 40 do 80 KHz. Jedná se o kontrolované a opakované generování mikrobublinek páry (dutinek) v tekutém prostředí či fyziologickém materiálu a jejich následnou implozi. Různými studiemi bylo ověřeno, že nejúčinnější frekvencí je 45 KHz, protože vlny o této frekvenci jsou nejvíce absorbovány tukem a dosahují požadovaného hloubkového účinku kavitace, přičemž selektivně působí na tukové tkáně. 3.2 Tlak páry Ke vzniku bublinky dojde, když tlak páry tekutiny převýší tlak, jenž na tuto tekutinu působí. V každodenním životě můžeme vidět jako příklad tohoto jevu var vody. Jelikož tlak vodní páry při 0 C je tlak odpovídající atmosféře na úrovni moře, když voda na sporáku dosáhne této teploty, mohou bublinky překonat tlak, jež na ně působí, a dojde k varu. Pokud bychom měli vařič na vrcholku Everestu, kde je atmosférický tlak oproti hladině moře třetinový, voda by začala vřít při 72 C a těžko by se nám podařilo například uvařit rýži. Tlak páry je charakteristika vlastní každé tekutině a mění se v závislosti na její teplotě. Nejčetnější tekutiny v lidském těle jsou roztoky vody a tuku. Tlak páry stoupá s teplotou a koncentrací solí. Tělní tkáně mají teplotu 36 C, při níž je tlak vodní páry sedmnáctkrát nižší nežli atmosférický tlak, a proto se nemohou tvořit bublinky varem. 3.3 Účinky na tukovou tkáň Vznik celulitidy většinou začíná intersticiálním edémem, jehož první stupeň je možné odstranit, způsobeným nenormální propustností kapilár. Mohli bychom říci, že tkáň nacházející se mezi tukovými buňkami se rozlévá ven z plasmy, kde je normálně opětovně vstřebávána. Pokud se tento jev po několik let opakuje, nevyhnutelně naruší činnost tukových buněk, jejichž obranné mechanismy jsou aktivovány neustálou

10 stimulací. Reakce spočívá v zesílení retikulárních vláken, která obalují každou tukovou buňku jako pružná síť na míči. Tato hyperplazie a hypertrofie retikulárního systému nakonec vede k vytvoření masy tukových buněk s mikroskopickými uzlíky, jež můžeme nahmatat. Spodní vrstvy této masy jsou pohyblivé a pokud na ni zatlačíme, ucítíme bolest. Jedná se o celulitické uzlíky. Vzhledem k fibrozitě tkání mají vaskulární a lymfatické tkáně tendenci k přesycení, což vede k pozdějšímu kolapsu v transportních kanálech. To pak přináší zadržování tekutin a žilní nedostatečnost. Jak působí kavitace na tukovou tkáň? Kavitace způsobuje vlny v tekutém prostředí. Náraz zvukových vln způsobí rozdělení částic tekutiny (turbínový efekt), vznikají bublinky, jejichž tlak se zvyšuje a nakonec se zhroutí do sebe. Tato imploze způsobí narušení membrán, které obalují tukové buňky. Buňky jsou velmi slabé a křehké, tuk obsažený v nich se snadno uvolní a je později vyloučen spolu s močí. Pro metabolizaci látek vzniklých rozbitím adipocytu se používají techniky drenáže. Tohoto účinku můžeme dosáhnout pomocí HIFU a také pomocí ošetření presoterapií, která se doporučuje na závěr ošetření. Velmi důležité je také fyzické cvičení, aby organismus eliminoval uvolněné mastné kyseliny ve formě energie. 3.4 Parametry kavitace Výkon určuje sílu, s níž signál vychází. Výkon je zároveň spojen s vysíláním. Čím vyšší výkon, tím déle signál potrvá. Zde vidíte některé příklady: Příklady: Obrázek 3 Výkon % Vysílání: pracuje 0 1ms a odpočívá 0 9ms Obrázek 3 Obrázek 4 Obrázek 4 Výkon % Vysílání: pracuje 0 5ms a odpočívá 0 5ms

11 V závislosti na zvoleném programu se fáze kavitace vždy skládá z vysílání a specifického výkonu. Výkon lze navolit na obrazovce. Vysílání se naopak volí automaticky po nastavení výkonu. Ten může operátor měnit dle vlastní úvahy. 3.5 Způsob aplikace Pro správnou aplikaci je důležité vědět, že mezi pokožkou a aplikační hlavicí nesmí být vzduch. Hlavice musí dokonale přilnout k pokožce. Navíc je důležitá dobrá akustická vodivost a impedance podobná impedancí tkání, i když o něco nižší, abychom maximálně zredukovali odraz ultrazvuku. Také je třeba se vyhnout přípravkům s vysokým obsahem tuku, protože mají výraznou schopnost oslabovat ultrazvukové vlny. Při aplikaci přiložíme hlavici přímo na pokožku, kam předem aplikujeme gel s výše uvedenými vlastnostmi. Provádíme krouživé pohyby, vyvíjíme lehký tlak a nezastavujeme se. V případě potřeby můžeme přidat na ošetřovanou oblast gel. Hlavice musí být kolmo k povrchu pokožky. Klient nesmí cítit nic kromě slabého zvuku, který by neměl být nepříjemný.

12 4 HIFU 4.1 Definice Slovo HIFU je zkratkou názvu High Intensity Focused Ultrasound, to znamená zaostřený ultrazvuk o vysoké intenzitě. Zaostřený znamená, že energie se soustředí do centra transduktoru. Energie se tak lépe využije, což nám umožní dosáhnout těch nejlepších výsledků. V oblasti medicíny se aplikuje pro zaměření energie jednoho ultrazvukového svazku o vysoké frekvenci a vysoké energii na velmi malý objem. Při aplikaci na tkáně a dosažení dostatečné energie v ohnisku dochází k destrukci buněk (koagulační nekróze) na cílovém místě v důsledku zvýšení teploty na 55-0 C (tepelná ablace) s tou zvláštností, že okolní tkáně nejsou zasaženy. Aktuální studie prokazují účinnost při prevenci zapouzdření prsních implantátů. Vzhledem k fibrozitě tkání v těchto případech vnitřní teplo ve vnitřních vrstvách usnadňuje jejich destrukci. 4.2 Účinky na tukovou tkáň V oblasti kosmetiky má HIFU dva hlavní účinky: rozrušení fibrózních tkání a drenážní efekt. Rozrušení fibrózní tkáně je způsobeno šířením vln v tkáni. Díky vibračnímu pohybu částic organismu (mechanický účinek) dochází k mikromasáži a odstranění povrchových buněk s následným uvolněním některých vláken podkožní vrstvy, což lze využít mimo jiné při ošetření proti celulitidě a fibróze. Drenážního účinku dosáhneme díky výše zmíněnému mechanickému efektu a kontinuálnímu vysílání. Mechanická energie je absorbována tkáněmi a může se proměnit v energii tepelnou. Jelikož není organismus zcela pružný, klade odpor mechanickému pohybu, a v důsledku toho vzniká teplo. Tento faktor přispívá ke stimulaci buněčného metabolismu a krevního oběhu. Podporuje překrvení dané oblasti. Intersticiální tekutina, zadržovaná vinou žilní nedostatečnosti a následné lymfatické nedostatečnosti, zkapalní a snadněji proudí.

13 4.3 Parametry HIFU Jak jsme již dříve zmínili, výkon určuje sílu, s níž vychází signál. V závislosti na zvoleném programu se fáze HIFU skládá ze specifického výkonu. Výkon je přednastavený na obrazovce a operátor jej může měnit dle vlastní úvahy. Vysílání je naopak kontinuální, které podporuje již výše zmíněný drenážní účinek. Není možné jej měnit na obrazovce. 4.4 Způsob aplikace Pro dosažení dobré vodivosti ultrazvuku musíme použít prostředek, který napomůže přilnutí hlavice. Jedná se o specifický gel pro ošetření ultrazvukem, který nemá tendenci k tvorbě emulze se vzduchem ani ke tvorbě bublinek. Jeho absorpce do pokožky je minimální a umožňuje optimální přenos ultrazvuku. Pohyby jsou stejně jako při kavitaci krouživé a nepřetržité. V případě potřeby přidáme gel. Pohyby nesmí být příliš rychlé, ale nikdy neponecháme hlavici na jednom místě. Zákazník nesmí zaznamenat žádné zvláštní pocity, pouze lehké, příjemné teplo.

14 5 Uvedení přístroje do chodu 5.1 Zapnutí přístroje Po sepnutí spínače na zadní straně zvolíme nástavec, s kterým budeme pracovat, a stiskneme tlačítko frecuency. Po stisknutí tlačítka se na obrazovce objeví odpovídající hlavice: 3MHz nebo 47KHz. Po provedení volby nastavíme stisknutím příslušných tlačítek čas a energii.

15 6 OŠETŘENÍ S PŘÍSTROJEM LIPOCAV 6.1 Programy Přístroj disponuje několika speciálními programy rozdělenými podle ošetřovaných partií. Každá ošetřovaná oblast se dále dělí na dva programy: tvrdá celulitida a měkká celulitida. Nyní se seznámíme s parametry, které je třeba vzít v úvahu při volbě ošetření: Ošetřované oblasti Přístroj nabízí ošetření 6 oblastí. Zvolíme partie, na něž chceme působit: - Břicho - Stehna - Hýždě - Bedra - Trup - Paže Typ tkáně Pro každou z těchto oblastí přístroj dále nabízí dvě možná ošetření: Měkká celulitida Jedná se o houbovitou tkáň s edémem, jejíž vzhled se mění při změně polohy. Nebývá bolestivá. Nachází se na vnitřní straně stehen a paží. Často bývá spojena s ochablým svalstvem. Častěji se vyskytuje u osob středního věku.

16 1. FÁZE: V případě měkké celulitidy dochází ke vzniku edému v tkáni. Začne žilní a lymfatická stáze, zpomalí se drenáž intersticiálních tekutin, které zaplaví pojivovou tkáň. Při kavitaci, prováděné v první fázi ošetření, se využije tekutin nacházejících se ve tkáni pro tvorbu bublinek s následnou implozí a rozrušením membrány tukových buněk. 2. FÁZE: HIFU Po ošetření tukové tkáně dochází ve fázi HIFU k drenáži již ošetřené tkáně. Tvrdá / smíšená celulitida Je na dotek tvrdá, vypíná pokožku na maximum. Má na pohled zrnitý povrch. Je ukotvena k hlubokým podkožním vrstvám. Vzhledem k fibróznímu charakteru způsobuje zpomalení krevního a lymfatického oběhu. Nachází se především na vnější straně stehen a vnitřní straně kolenou. Při změně polohy se její vzhled nemění. Vyskytuje se především u mladých lidí. Zvolíme ošetření dle diagnózy uskutečněné odborníkem. Ošetření tvrdé celulitidy, stejně jako u celulitidy měkké, se skládá ze dvou fází. Liší se v okamžiku aplikace dvou použitých technik. 1. FÁZE: HIFU Fibrózní tkáň utlačuje žilní a lymfatické struktury a tvoří překážku pro buněčnou výměnu. Díky svému komplexnímu působení HIFU zkapalňuje intersticiální tkáň a usnadňuje působení následující fáze. 2. FÁZE: Protože působením HIFU došlo k zlepšení lymfatického oběhu, kavitace působí přímo na tkáň a redukuje zde nahromaděný tuk.

17 3. FÁZE: HIFU Tuto fázi používáme pouze v oblasti trupu. HIFU se aplikuje pro podporu periferního oběhu v určité oblasti, kde se nachází množství kapilár.

18 6.1.3 Programy přístroje LIPOCAV OBLAST TKÁŇ Technika Energie Čas Celkový čas Břicho 1.FÁZE: HIFU Tvrdá/smíšená Měkká 1.FÁZE: Stehna Tvrdá/smíšená HIFU 1.FÁZE: HIFU Měkká 1.FÁZE: 20 Hýždě Tvrdá/smíšená HIFU 1.FÁZE: HIFU Měkká 1.FÁZE: 20 Bedra Tvrdá/smíšená HIFU 1.FÁZE: HIFU Měkká 1.FÁZE: 20 HIFU

19 Trup Tvrdá/smíšená 1.FÁZE: HIFU FÁZE: HIFU 40 Měkká 1.FÁZE: HIFU 20 Paže Tvrdá/smíšená 1.FÁZE: HIFU Měkká 1.FÁZE: HIFU 40

Kapitola 1. Krása to je zdraví

Kapitola 1. Krása to je zdraví Kapitola 1. Krása to je zdraví 1. Jen to je krásné, co je zdravé Jen to je krásné, co je zdravé. Starořecký výrok V celé historii lidstva snili lidé o tom být krásným a vynakládali hodně úsilí, času a

Více

KAPITOLA 1. KRÁSA TO JE ZDRAVÍ

KAPITOLA 1. KRÁSA TO JE ZDRAVÍ KAPITOLA 1. KRÁSA TO JE ZDRAVÍ 1. Jen to je krásné, co je zdravé Jen to je krásné, co je zdravé. Starořecký výrok V celé historii lidstva snili lidé o tom být krásným a vynakládali hodně úsilí, času a

Více

PŘÍSTROJOVÉ OŠETŘENÍ DEPILACE

PŘÍSTROJOVÉ OŠETŘENÍ DEPILACE PŘÍSTROJOVÉ OŠETŘENÍ DEPILACE Hypertrichóza a nežádoucí ochlupení je běžným kosmetickým problémem jak u mužů, tak u žen. Mechanismus depilace pomocí pulsního světla a VPL je založen na principu selektivní

Více

se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Základy požární taktiky Doc. Dr. Ing. Michail Šenovský

se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Základy požární taktiky Doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Základy požární taktiky Doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Učební texty pro posluchače 1 a 2 ročníku oboru požární

Více

Česká buiatrická společnost Klinika chorob přežvýkavců FVL VFU Brno a PRION, s.r.o. SONOGRAFIE V BUIATRICKÉ PRAXI A JEJÍ DIAGNOSTICKÉ MOŽNOSTI

Česká buiatrická společnost Klinika chorob přežvýkavců FVL VFU Brno a PRION, s.r.o. SONOGRAFIE V BUIATRICKÉ PRAXI A JEJÍ DIAGNOSTICKÉ MOŽNOSTI Česká buiatrická společnost Klinika chorob přežvýkavců FVL VFU Brno a PRION, s.r.o. SONOGRAFIE V BUIATRICKÉ PRAXI A JEJÍ DIAGNOSTICKÉ MOŽNOSTI VETfair, Hradec Králové, 8.dubna 2006 NABÍDKA SONOGRAFŮ PRO

Více

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada Stručné základy TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada OBSAH 1 BOUŘKA... 3 1.1 DEFINICE BOUŘKY... 3 1.2 DĚLENÍ BOUŘEK... 3 2 BOUŘKOVÉ OBLAKY... 4 2.1 VNĚJŠÍ PODMÍNKY VZNIKU OBLAKŮ...

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta. Bakalářská práce. 2012 Karel KUBÍČEK

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta. Bakalářská práce. 2012 Karel KUBÍČEK Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Bakalářská práce 2012 Karel KUBÍČEK Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Bakalářská práce Měření hluku hlukoměry

Více

Obsah. Předmluva... 7

Obsah. Předmluva... 7 dѓlna kr sy 1 2 Obsah Předmluva......................................................................................... 7 ČÁST I. Seznamení s kůží.........................................................................

Více

Manuál pro léčbu zařízením kvantové medicíny RIKTA

Manuál pro léčbu zařízením kvantové medicíny RIKTA Stránka 1 z 173 Stránka 2 z 173 OBSAH Předmluva...9 Kvantová terapie. Mechanismus účinku a klinické účinky... 10 Kapitola 1... 14 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PŘÍSTROJI KVANTOVÉ TERAPIE RIKTA... 14 Použití zařízení:...

Více

SPA & WELLNESS BROCHURE

SPA & WELLNESS BROCHURE SPA & WELLNESS BROCHURE 2012 / 2013 Czech version Vážení hosté Tradice lázeňství, v podobě v jaké ho známe dnes, sahá až do dob dávného starověku. Již slavní Římané, a před nimi i staří Řekové a Egypťané,

Více

Masarykova Univerzita Brno Lékařská fakulta. Oči a počítač. Bakalářská práce. Optometrie

Masarykova Univerzita Brno Lékařská fakulta. Oči a počítač. Bakalářská práce. Optometrie Masarykova Univerzita Brno Lékařská fakulta Oči a počítač Bakalářská práce Vedoucí práce: MUDr. Tomáš Jurečka Optometrie Autor práce: Jana Rytířová, Brno, květen 2008 Obsah Obsah... - 2 - Prohlášení...

Více

Relaxační studio Havaj - 1 - Nabídkový katalog 2007-II Relaxační studio Havaj - 2 - Nabídkový katalog 2007-II Naše nabídka Solária: dvě horizontální dvě vertikální Sun Fix Kosmetika: celková kosmetika

Více

Poskytujeme služby estetické medicíny technologií E-light a RF

Poskytujeme služby estetické medicíny technologií E-light a RF Poskytujeme služby estetické medicíny technologií E-light a RF O technologii E-LIGHT E-ligtht technologie používá k ošetření kombinaci energie pulsního světla (IPL) a Bi-polárních radiofrekvenčních vln(rf).

Více

Didaktika atletiky. Vítězslav Prukner, Iva Machová. Oponenti: Doc. PaedDr. František Langer, CSc. Mgr. Marie Valová, Ph.D.

Didaktika atletiky. Vítězslav Prukner, Iva Machová. Oponenti: Doc. PaedDr. František Langer, CSc. Mgr. Marie Valová, Ph.D. Didaktika atletiky Vítězslav Prukner, Iva Machová Oponenti: Doc. PaedDr. František Langer, CSc. Mgr. Marie Valová, Ph.D. Publikace byla zpracována a vydána v rámci projektu ESF Inovace kombinované formy

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra technologií a měření BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Návrh elektronického zabezpečovacího systému pro ostrahu obytného objektu vedoucí práce: Ing. Roman

Více

Předmět vyžaduje teoretické znalosti a praktické dovednosti z výuky předmětu tělesná výchova na ZŠ a SŠ.

Předmět vyžaduje teoretické znalosti a praktické dovednosti z výuky předmětu tělesná výchova na ZŠ a SŠ. IKS-ATLETIKA 1 Předkládám teoretické podklady (učební text) k praktickému studijnímu předmětu Atletika 1 (zkr. KAS/AT1, KAS/KAT2) v podobě distančního textu pro studijní obor Tělesná výchova a sport v

Více

Pavel Volný. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra elektrotechnologie

Pavel Volný. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra elektrotechnologie 14 VÝVOJOVÉ TRENDY MAGNETICKÝCH UPÍNAČŮ PRO UPÍNÁNÍ FEROMAGNETICKÝCH PŘEDMĚTŮ Pavel Volný ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra elektrotechnologie 1 Úvod V rozvinuté strojírenské

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. FYZIKA

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. FYZIKA STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. FYZIKA Mgr. Světlana MAJOVÁ 006 OBSAH 1. ÚVOD DO STUDIA FYZIKY... 5 1.1. Hmota... 5 1.. Struktura látek... 5 1.3. Fyzikální veličiny a jejich

Více

METEOROLOGIE PRO PILOTY ZÁVĚSNÝCH KLUZÁKŮ

METEOROLOGIE PRO PILOTY ZÁVĚSNÝCH KLUZÁKŮ Ing. Vlastimil VYKOUK Jaroslav KOPÁČEK METEOROLOGIE PRO PILOTY ZÁVĚSNÝCH KLUZÁKŮ ÚV SVAZU PRO SPOLUPRÁCI S ARMÁDOU OBSAH 1. Úvod 7 2. Teplota, tlak a proudění vzduchu 9 2.1 Sluneční záření a distribuce

Více

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ Infrasauna InfraMar 3000 K2 Sauna: Objevte kouzlo relaxace a zdraví 1 PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU Děkujeme vám za to, že jste si vybrali naši infračervenou saunu, a blahopřejeme vám

Více

Fyzika na scéně exploratorium pro žáky základních a středních škol reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/03.0042 KULINÁŘSKÁ FYZIKA.

Fyzika na scéně exploratorium pro žáky základních a středních škol reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/03.0042 KULINÁŘSKÁ FYZIKA. Fyzika na scéně exploratorium pro žáky základních a středních škol reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/03.0042 KULINÁŘSKÁ FYZIKA Renata Holubová Olomouc 2012 Zpracováno v rámci realizace projektu Evropského sociálního

Více

ULTRATONE. meditonepro NÁVOD K POUŽITÍ

ULTRATONE. meditonepro NÁVOD K POUŽITÍ ULTRATONE meditonepro NÁVOD K POUŽITÍ 1 OBSAH Seznam příslušenství 3 Zapojení 4 Funkce přístroje 5 MeditonePro programy 6 Doporučené protokoly ošetření 7 Procedura krok za krokem 13 Seznam diagramů rozmístění

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: Studijní opora

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: Studijní opora Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: ČÁST VIBRAČNÍ DIAGNOSTIKA Studijní opora Jan Biloš Alena Bilošová Ostrava

Více

Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus

Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus Z čistě fyzikálního hlediska je infračervené záření elektromagnetické vlnění, které se na stupnici elektromagnetického vlnění nalézá mezi červenou

Více

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE ABTonic SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE ABTonic SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD Poznámky: PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE ABTonic SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD Gratulujeme ke koupi přístroje ABTonic, moderního elektronického cvičebního systému, který je vytvořen k podpoře formování

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Výkonové LED diody pro fotodynamickou terapii

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Výkonové LED diody pro fotodynamickou terapii ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Výkonové LED diody pro fotodynamickou terapii Jakub Stuna 2013 Abstrakt Předkládaná bakalářská práce

Více

ABSTRAKT ABSTRACT. měřených materiálů.

ABSTRAKT ABSTRACT. měřených materiálů. Studium akustických vlastností vybraných plastových materiálů Petr Hřebačka Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Tato práce se zabývá měřením frekvenční závislosti koeficientu zvukové pohltivosti vybraných

Více

I. FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY

I. FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY I. FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY Fyzikální veličina charakterizuje fyzikální vlastnosti, stavy fyzikálních objektů a jejich změny, které lze změřit. Její hodnotu lze vyjádřit číselnou hodnotou a jednotkou

Více

OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉ TRASY PRO SPEKTROMETRII ZÁŘENÍ GAMA

OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉ TRASY PRO SPEKTROMETRII ZÁŘENÍ GAMA ČESKOSLOVENSKÁ SPEKTROSKOPICKÁ SPOLEČNOST PŘI ČSAV ODBORNÁ SKUPINA INSTRUMENTÁLNÍCH RAOIOANALYTICKÝCH METOD ČESKOSLOVENSKÁ KOMISE PRO ATOMOVOU ENERGII OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉ TRASY PRO SPEKTROMETRII

Více

FYZIOLOGIE ČLOVĚKA 30

FYZIOLOGIE ČLOVĚKA 30 FYZIOLOGIE ČLOVĚKA 30 7. FYZIOLOGIE ČLOVĚKA Fyziologie se zabývá funkčními projevy organismu jako celku, zkoumá činnosti jednotlivých tělesných soustav, jejich souhru a vztahy organismu k prostředí. Základními

Více