Uživatelský manuál Lipocav

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelský manuál Lipocav"

Transkript

1 Uživatelský manuál

2 OBSAH ÚVOD 3 1.-VLNY DEFINICE TYPY VLN DŮLEŽITÉ PARAMETRY 4 2.-ULTRAZVUK DEFINICE TYPY VLN PIEZOELEKTŘINA FYZIOLOGICKÉ ÚČINKY VYUŽITÍ ULTRAZVUKOVÝCH VLN DEFINICE TLAK PÁRY ÚČINKY NA TUKOVOU TKÁŇ 3.4 PARAMETRY 3.5 ZPŮSOB APLIKACE HIFU DEFINICE ÚČINKY NA TUKOVOU TKÁŇ PARAMETRY HIFU ZPŮSOB APLIKACE UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO CHODU OŠETŘENÍ S PŘÍSTROJEM LIPOCAV PROGRAMY 15

3 ÚVOD SEI, KRÁSA VE VAŠICH RUKOU Děkujeme vám za důvěru k přístrojům značky Sei Grup. Doufáme, že s naším přístrojem budete plně spokojeni. Tento přístroj byl vyroben v souladu s těmi nejpřísnějšími normami kvality Evropského společenství a s využitím zkušeností firmy, která je průkopníkem ve vývoji špičkových technologií pro použití v oboru kosmetiky. Přístroj byl navržen, jak je ve firmě Sei obvyklé, inženýry ve spolupráci s profesionálními kosmetičkami, tak aby mohl zákazníkům nabízet optimální výsledky. Účinky přístroje byly dlouhodobě testovány se zaměřením na to, aby poskytoval potřebné nástroje pro dosažení vynikajících výsledků v kosmetické péči. Připomínáme, že navíc máte k dispozici celý tým zaměstnanců firmy Sei, který je připraven kdykoli vám poskytnout profesionální poradenství, jak technického tak kosmetického charakteru. 1 VLNY 1.1 Definice Vlna je šíření změny prostředím, přičemž dochází k přenosu energie, ne však hmoty. Ultrazvukové vlny jsou vyvolávány kmitavým pohybem všech částic, a proto vlna představuje součet energií všech částic. 1.2 Typy vln Podle prostředí, v němž se šíří, dělíme vlny na:

4 1.2.1 Mechanické vlny Tyto vlny potřebují pro své šíření hmotné prostředí. Například vlny vzniklé na hladině rybníka, kde je částice rozkmitána, začne vibrovat, aniž by však změnila své místo v daném prostředí. Uspořádaný pohyb všech částic způsobuje, že se kmitání šíří ve formě vlny a dochází ke kmitavému pohybu Elektromagnetické vlny Pro své šíření nepotřebují žádné prostředí. Mohou se přenášet v hmotných prostředích i ve vakuu. Například světelné vlny, infračervené a ultrafialové. 1.3 Důležité parametry Když hovoříme o ultrazvuku, je třeba vzít v úvahu některé parametry Vlnová délka Je to minimální vzdálenost mezi dvěma body jedné vlny, které se chovají stejným způsobem. Měří se v metrech. V oboru elektrokosmetiky se běžně používá menší jednotky: nanometru (nm), který odpovídá (-9) metrů. RENTGENOVÉ ZÁŘENÍ PAPRSKY GAMA VIDITELNÉ SVĚTLO MIKROVLNY ULTRAFIALOVÉ SVĚTLO VLNY UHF INFRAČERVENÉ SVĚTLO RADIOVÉ VLNY

5 1.3.2 Frekvence Je to počet hran vlny za vteřinu o, vyjádřený jinak. Je to rychlost, s níž se vlnění opakuje. Měří se v Hertzech (Hz) Výkon Výkon vlny je energie za časovou jednotku a měří se ve Wattech (W) Absorpce a přenášení Je to energie odebíraná prostředím, v němž se vlna šíří. Ne vždy je veškeré ztracená energie využita prostředím, kde se vlna šíří. Může docházet ke ztrátám. To je způsobeno akustickou impedancí, tedy existujícím vztahem mezi hustotou prostředí a jeho schopností přenášet ultrazvukové vlny. Dále podrobněji uvedeme prostředí, kde se ultrazvukové vlny většinou šíří (látka), rychlost šíření (rychlost) a odpor, který klade (impedance). LÁTKA RYCHLOST(m/s) IMPEDANCE(Z) Voda ,48 Vzduch 343 0,0004 Tuk 1.4 1,38 Kost 4.0 7, Průnik Hloubka průniku vlny v určitém prostředí je většinou nepřímo úměrná absorpci. Pokud prostředí absorbuje málo energie, vlna se šíří dále a proniká hluboko.

6 2 ULTRAZVUK 2.1 Definice Ultrazvuk jsou mechanické tlakové vlny podélného typu o frekvenci vyšší než Hz. Pro člověka nejsou slyšitelné. Většinou vznikají pravidelným tlakem následovaným uvolněním v prostředí, kde se šíří. Jak se ultrazvuková vlna pohybuje určitým prostředím, částice tohoto prostředí vibrují a dochází ke změně hustoty a tlaku podél směru pohybu vlny. Výsledkem tohoto vlnění je podélné přemisťování molekul vzhledem k jejich poloze v rovnovážném stavu. Vzniká tak řada oblastí s vysokým a nízkým tlakem (periodický tlak a uvolnění) v prostředí, kde se vlny šíří. Zde mají svůj původ mechanické účinky ultrazvuku. Mechanické vlny se mohou šířit jakýmkoli hmotným prostředím. Rychlost šíření závisí na daném prostředí. Ve vzduchu se jedná o rychlost de 340 m/s, ve vodě 1.0m/s, v měkkých tkáních se pohybuje mezi m/s a konečně v kostech 3.000m/s. Různá rychlost šíření je způsobena různou charakteristikou prostředí. Veličina, která charakterizuje tuto vlastnost prostředí, je impedance, jež se v tomto případě nazývá akustickou impedancí. Stejně jako kterýkoli jiný vlnivý pohyb se řídí fyzikálními zákony odrazu a lomu, když se změní prostředí, a zákony absorpce a rozptýlení po dobu, kdy se šíří. 2.2 Typy vln V závislosti na své frekvenci se ultrazvukové vlny mohou rozdělit na: Slyšitelné vlny Zvukové vlny, které se pohybují v rozmezí frekvencí slyšitelných lidským uchem. Většinou mají frekvenci mezi 20 a Hz Infrazvukové vlny Vlny o frekvenci nižší nežli je pro lidské ucho slyšitelné.

7 2.2.3 Ultrazvukové vlny Vlny o frekvenci vyšší nežli je rozmezí slyšitelných vln. Mohou být generovány v křemičitých krystalech a při aplikaci střídavého elektrického pole jsou rozvibrovány. 2.3 Piezoelektřina V ultrazvukových přístrojích elektronicky vzniká elektrický proud o stejné frekvenci jako ultrazvukové vlny, které chceme generovat, a vodivým kabelem je přenášen do hlavice, která se aplikuje přímo na organismus. Abychom mohli vysílat ultrazvukové vlny, které by vzhledem ke své frekvenci a energii byly použitelné v elektromedicíně a elektrokosmetice, je třeba mít k dispozici krystaly, většinou křemene, jež mají piezoelektrickou povahu. Piezoelektrický krystal je takový krystal, v němž aplikované elektrické pole změní pozice molekul a vytvoří určitá napětí, takže dochází k vibraci a vzniku ultrazvukových vln. 2.4 Fyziologické účinky Hlavní účinky ultrazvukových vln jsou mechanického původu. V některých případech se tato energie změní v teplo (tepelný efekt). Z důvodu vnitřního tření molekul různých prostředí, kde se vlny šíří, dochází lokálně ke vzniku tepla. Pokud se signál vln šíří bez přerušení, hovoříme o kontinuálním vysílání. Jestliže se naopak signál vibrací objeví s pauzami mezi jednotlivými vibracemi, jedná se o pulsní vysílání. V závislosti na signálu, s nímž pracujeme, převládá jeden či druhý účinek Účinky kontinuálního vysílání Mechanické Při kontinuálním vysílání dosáhneme na prvním místě výrazného mechanického účinku, daného pohybem částic prostředí.

8 Tepelné Po mechanickém účinku se objeví lokální tepelný účinek. To je způsobeno transformací mechanické energie ultrazvukových vln v teplo v důsledku tření. Následným efektem je pak rozšiřování cév, což podporuje vyživování buněk a procesy regenerace tkání. Rozšíření cév s sebou také nese zlepšení krevního oběhu, což zase podpoří buněčnou výměnu a opětovné vstřebávání edémů. Důsledkem jsou protizánětlivé účinky. Na nervový systém působí ultrazvuk klidnícím účinkem. Chemické Vzhledem k tomu, že k mechanickým a tepelným účinkům dochází současně, mohou se v jejich důsledku objevit také chemické účinky: rozbití molekul a uvolnění látek, způsobujících rozšíření cév Účinky pulsního vysílání Mechanické Dochází k mechanickým účinkům typu oscilace částic, což vede k mikromasáži a odstranění zbytků povrchových buněk. Navíc se uvolní některá vlákna v podkožní vrstvě, což lze využít mimo jiné v ošetření proti celulitidě. 2.5 Využití ultrazvukových vln V kosmetické péči se používají pro jejich mechanické a tepelné účinky na hluboké vrstvy pokožky. Při průniku ultrazvukových vln do organismu se jejich svazek lehce otevře a předává energii okolnímu prostředí. Absorbovaná energie ve značné míře závisí na struktuře prostředí a frekvenci vysílání. Průnik je nepřímo úměrný frekvenci.

9 3 3.1 Definice Kavitaci způsobují vysílané ultrazvukové vlny o specifické frekvenci, konkrétně od 40 do 80 KHz. Jedná se o kontrolované a opakované generování mikrobublinek páry (dutinek) v tekutém prostředí či fyziologickém materiálu a jejich následnou implozi. Různými studiemi bylo ověřeno, že nejúčinnější frekvencí je 45 KHz, protože vlny o této frekvenci jsou nejvíce absorbovány tukem a dosahují požadovaného hloubkového účinku kavitace, přičemž selektivně působí na tukové tkáně. 3.2 Tlak páry Ke vzniku bublinky dojde, když tlak páry tekutiny převýší tlak, jenž na tuto tekutinu působí. V každodenním životě můžeme vidět jako příklad tohoto jevu var vody. Jelikož tlak vodní páry při 0 C je tlak odpovídající atmosféře na úrovni moře, když voda na sporáku dosáhne této teploty, mohou bublinky překonat tlak, jež na ně působí, a dojde k varu. Pokud bychom měli vařič na vrcholku Everestu, kde je atmosférický tlak oproti hladině moře třetinový, voda by začala vřít při 72 C a těžko by se nám podařilo například uvařit rýži. Tlak páry je charakteristika vlastní každé tekutině a mění se v závislosti na její teplotě. Nejčetnější tekutiny v lidském těle jsou roztoky vody a tuku. Tlak páry stoupá s teplotou a koncentrací solí. Tělní tkáně mají teplotu 36 C, při níž je tlak vodní páry sedmnáctkrát nižší nežli atmosférický tlak, a proto se nemohou tvořit bublinky varem. 3.3 Účinky na tukovou tkáň Vznik celulitidy většinou začíná intersticiálním edémem, jehož první stupeň je možné odstranit, způsobeným nenormální propustností kapilár. Mohli bychom říci, že tkáň nacházející se mezi tukovými buňkami se rozlévá ven z plasmy, kde je normálně opětovně vstřebávána. Pokud se tento jev po několik let opakuje, nevyhnutelně naruší činnost tukových buněk, jejichž obranné mechanismy jsou aktivovány neustálou

10 stimulací. Reakce spočívá v zesílení retikulárních vláken, která obalují každou tukovou buňku jako pružná síť na míči. Tato hyperplazie a hypertrofie retikulárního systému nakonec vede k vytvoření masy tukových buněk s mikroskopickými uzlíky, jež můžeme nahmatat. Spodní vrstvy této masy jsou pohyblivé a pokud na ni zatlačíme, ucítíme bolest. Jedná se o celulitické uzlíky. Vzhledem k fibrozitě tkání mají vaskulární a lymfatické tkáně tendenci k přesycení, což vede k pozdějšímu kolapsu v transportních kanálech. To pak přináší zadržování tekutin a žilní nedostatečnost. Jak působí kavitace na tukovou tkáň? Kavitace způsobuje vlny v tekutém prostředí. Náraz zvukových vln způsobí rozdělení částic tekutiny (turbínový efekt), vznikají bublinky, jejichž tlak se zvyšuje a nakonec se zhroutí do sebe. Tato imploze způsobí narušení membrán, které obalují tukové buňky. Buňky jsou velmi slabé a křehké, tuk obsažený v nich se snadno uvolní a je později vyloučen spolu s močí. Pro metabolizaci látek vzniklých rozbitím adipocytu se používají techniky drenáže. Tohoto účinku můžeme dosáhnout pomocí HIFU a také pomocí ošetření presoterapií, která se doporučuje na závěr ošetření. Velmi důležité je také fyzické cvičení, aby organismus eliminoval uvolněné mastné kyseliny ve formě energie. 3.4 Parametry kavitace Výkon určuje sílu, s níž signál vychází. Výkon je zároveň spojen s vysíláním. Čím vyšší výkon, tím déle signál potrvá. Zde vidíte některé příklady: Příklady: Obrázek 3 Výkon % Vysílání: pracuje 0 1ms a odpočívá 0 9ms Obrázek 3 Obrázek 4 Obrázek 4 Výkon % Vysílání: pracuje 0 5ms a odpočívá 0 5ms

11 V závislosti na zvoleném programu se fáze kavitace vždy skládá z vysílání a specifického výkonu. Výkon lze navolit na obrazovce. Vysílání se naopak volí automaticky po nastavení výkonu. Ten může operátor měnit dle vlastní úvahy. 3.5 Způsob aplikace Pro správnou aplikaci je důležité vědět, že mezi pokožkou a aplikační hlavicí nesmí být vzduch. Hlavice musí dokonale přilnout k pokožce. Navíc je důležitá dobrá akustická vodivost a impedance podobná impedancí tkání, i když o něco nižší, abychom maximálně zredukovali odraz ultrazvuku. Také je třeba se vyhnout přípravkům s vysokým obsahem tuku, protože mají výraznou schopnost oslabovat ultrazvukové vlny. Při aplikaci přiložíme hlavici přímo na pokožku, kam předem aplikujeme gel s výše uvedenými vlastnostmi. Provádíme krouživé pohyby, vyvíjíme lehký tlak a nezastavujeme se. V případě potřeby můžeme přidat na ošetřovanou oblast gel. Hlavice musí být kolmo k povrchu pokožky. Klient nesmí cítit nic kromě slabého zvuku, který by neměl být nepříjemný.

12 4 HIFU 4.1 Definice Slovo HIFU je zkratkou názvu High Intensity Focused Ultrasound, to znamená zaostřený ultrazvuk o vysoké intenzitě. Zaostřený znamená, že energie se soustředí do centra transduktoru. Energie se tak lépe využije, což nám umožní dosáhnout těch nejlepších výsledků. V oblasti medicíny se aplikuje pro zaměření energie jednoho ultrazvukového svazku o vysoké frekvenci a vysoké energii na velmi malý objem. Při aplikaci na tkáně a dosažení dostatečné energie v ohnisku dochází k destrukci buněk (koagulační nekróze) na cílovém místě v důsledku zvýšení teploty na 55-0 C (tepelná ablace) s tou zvláštností, že okolní tkáně nejsou zasaženy. Aktuální studie prokazují účinnost při prevenci zapouzdření prsních implantátů. Vzhledem k fibrozitě tkání v těchto případech vnitřní teplo ve vnitřních vrstvách usnadňuje jejich destrukci. 4.2 Účinky na tukovou tkáň V oblasti kosmetiky má HIFU dva hlavní účinky: rozrušení fibrózních tkání a drenážní efekt. Rozrušení fibrózní tkáně je způsobeno šířením vln v tkáni. Díky vibračnímu pohybu částic organismu (mechanický účinek) dochází k mikromasáži a odstranění povrchových buněk s následným uvolněním některých vláken podkožní vrstvy, což lze využít mimo jiné při ošetření proti celulitidě a fibróze. Drenážního účinku dosáhneme díky výše zmíněnému mechanickému efektu a kontinuálnímu vysílání. Mechanická energie je absorbována tkáněmi a může se proměnit v energii tepelnou. Jelikož není organismus zcela pružný, klade odpor mechanickému pohybu, a v důsledku toho vzniká teplo. Tento faktor přispívá ke stimulaci buněčného metabolismu a krevního oběhu. Podporuje překrvení dané oblasti. Intersticiální tekutina, zadržovaná vinou žilní nedostatečnosti a následné lymfatické nedostatečnosti, zkapalní a snadněji proudí.

13 4.3 Parametry HIFU Jak jsme již dříve zmínili, výkon určuje sílu, s níž vychází signál. V závislosti na zvoleném programu se fáze HIFU skládá ze specifického výkonu. Výkon je přednastavený na obrazovce a operátor jej může měnit dle vlastní úvahy. Vysílání je naopak kontinuální, které podporuje již výše zmíněný drenážní účinek. Není možné jej měnit na obrazovce. 4.4 Způsob aplikace Pro dosažení dobré vodivosti ultrazvuku musíme použít prostředek, který napomůže přilnutí hlavice. Jedná se o specifický gel pro ošetření ultrazvukem, který nemá tendenci k tvorbě emulze se vzduchem ani ke tvorbě bublinek. Jeho absorpce do pokožky je minimální a umožňuje optimální přenos ultrazvuku. Pohyby jsou stejně jako při kavitaci krouživé a nepřetržité. V případě potřeby přidáme gel. Pohyby nesmí být příliš rychlé, ale nikdy neponecháme hlavici na jednom místě. Zákazník nesmí zaznamenat žádné zvláštní pocity, pouze lehké, příjemné teplo.

14 5 Uvedení přístroje do chodu 5.1 Zapnutí přístroje Po sepnutí spínače na zadní straně zvolíme nástavec, s kterým budeme pracovat, a stiskneme tlačítko frecuency. Po stisknutí tlačítka se na obrazovce objeví odpovídající hlavice: 3MHz nebo 47KHz. Po provedení volby nastavíme stisknutím příslušných tlačítek čas a energii.

15 6 OŠETŘENÍ S PŘÍSTROJEM LIPOCAV 6.1 Programy Přístroj disponuje několika speciálními programy rozdělenými podle ošetřovaných partií. Každá ošetřovaná oblast se dále dělí na dva programy: tvrdá celulitida a měkká celulitida. Nyní se seznámíme s parametry, které je třeba vzít v úvahu při volbě ošetření: Ošetřované oblasti Přístroj nabízí ošetření 6 oblastí. Zvolíme partie, na něž chceme působit: - Břicho - Stehna - Hýždě - Bedra - Trup - Paže Typ tkáně Pro každou z těchto oblastí přístroj dále nabízí dvě možná ošetření: Měkká celulitida Jedná se o houbovitou tkáň s edémem, jejíž vzhled se mění při změně polohy. Nebývá bolestivá. Nachází se na vnitřní straně stehen a paží. Často bývá spojena s ochablým svalstvem. Častěji se vyskytuje u osob středního věku.

16 1. FÁZE: V případě měkké celulitidy dochází ke vzniku edému v tkáni. Začne žilní a lymfatická stáze, zpomalí se drenáž intersticiálních tekutin, které zaplaví pojivovou tkáň. Při kavitaci, prováděné v první fázi ošetření, se využije tekutin nacházejících se ve tkáni pro tvorbu bublinek s následnou implozí a rozrušením membrány tukových buněk. 2. FÁZE: HIFU Po ošetření tukové tkáně dochází ve fázi HIFU k drenáži již ošetřené tkáně. Tvrdá / smíšená celulitida Je na dotek tvrdá, vypíná pokožku na maximum. Má na pohled zrnitý povrch. Je ukotvena k hlubokým podkožním vrstvám. Vzhledem k fibróznímu charakteru způsobuje zpomalení krevního a lymfatického oběhu. Nachází se především na vnější straně stehen a vnitřní straně kolenou. Při změně polohy se její vzhled nemění. Vyskytuje se především u mladých lidí. Zvolíme ošetření dle diagnózy uskutečněné odborníkem. Ošetření tvrdé celulitidy, stejně jako u celulitidy měkké, se skládá ze dvou fází. Liší se v okamžiku aplikace dvou použitých technik. 1. FÁZE: HIFU Fibrózní tkáň utlačuje žilní a lymfatické struktury a tvoří překážku pro buněčnou výměnu. Díky svému komplexnímu působení HIFU zkapalňuje intersticiální tkáň a usnadňuje působení následující fáze. 2. FÁZE: Protože působením HIFU došlo k zlepšení lymfatického oběhu, kavitace působí přímo na tkáň a redukuje zde nahromaděný tuk.

17 3. FÁZE: HIFU Tuto fázi používáme pouze v oblasti trupu. HIFU se aplikuje pro podporu periferního oběhu v určité oblasti, kde se nachází množství kapilár.

18 6.1.3 Programy přístroje LIPOCAV OBLAST TKÁŇ Technika Energie Čas Celkový čas Břicho 1.FÁZE: HIFU Tvrdá/smíšená Měkká 1.FÁZE: Stehna Tvrdá/smíšená HIFU 1.FÁZE: HIFU Měkká 1.FÁZE: 20 Hýždě Tvrdá/smíšená HIFU 1.FÁZE: HIFU Měkká 1.FÁZE: 20 Bedra Tvrdá/smíšená HIFU 1.FÁZE: HIFU Měkká 1.FÁZE: 20 HIFU

19 Trup Tvrdá/smíšená 1.FÁZE: HIFU FÁZE: HIFU 40 Měkká 1.FÁZE: HIFU 20 Paže Tvrdá/smíšená 1.FÁZE: HIFU Měkká 1.FÁZE: HIFU 40

Na Kuthence 18, 160 00 Praha 6 - Hanspaulka tel.: +420 737 076 617, info@ ibtechnology.eu, www.ibtechnology.eu

Na Kuthence 18, 160 00 Praha 6 - Hanspaulka tel.: +420 737 076 617, info@ ibtechnology.eu, www.ibtechnology.eu Na Kuthence 18, 160 00 Praha 6 - Hanspaulka tel.: +420 737 076 617, info@ ibtechnology.eu, www.ibtechnology.eu Tato technologie byla koncipována Skinexians ve Francii před 20 lety na uvolnění pojivové

Více

Obsah. Fylosofie obezity Jak pracuje Magic Station Ošetření

Obsah. Fylosofie obezity Jak pracuje Magic Station Ošetření Magic Station Obsah Fylosofie obezity Jak pracuje Magic Station Ošetření Tuková vrstva v podkoží Obezita Tukové buňky se ukládají v různých částech těla pod kůží Přibližně od 14 let a výše, kdy člověk

Více

Akustická radiální vlna

Akustická radiální vlna CZ Akustická radiální vlna Bylo prokázáno,že nefokusovaná nízkoenergetická radiální vlna má velký vliv na kolagenní struktury a kožní pojivové tkáně,zlepšuje krevní cirkulaci a lipidový metabolismus. Mechanická

Více

K o s m e t i c k é p ř í s t r o j e

K o s m e t i c k é p ř í s t r o j e K o s m e t i c k é p ř í s t r o j e D A R S O N V A L G A L V A N B R U S H E R V A C U U M - S P R A Y S P O T C L E A N E R U L T R A S O N I C U L T R A S O U N D C A R O O N Y X M A X X P E E L I

Více

Působení kavitace na pokožku

Působení kavitace na pokožku Působení kavitace na pokožku Kavitace (neinvazivní liposukce) působí na tukové buňky a napomáhá jejich uvolňování z tukového podloží. Uvolněné buňky jsou standardním tělním cirkulačním systémem lymfatickými

Více

CELLULITIS účinně proti celulitidě konečně!!! gel

CELLULITIS účinně proti celulitidě konečně!!! gel Herbamedicus, s.r.o. CELLULITIS účinně proti celulitidě konečně!!! gel unikátní masážní přípravek pro účinné odbourávání podkožního tuku, zvýšení pevnosti a pružnosti pokožky a proti klinickým projevům

Více

Kavitační přístroj GB- 818 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Kavitační přístroj GB- 818 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Kavitační přístroj GB- 818 UŽIVATELSKÝ MANUÁL GB818 ultrazvukový masážní přístroj, který na základě ultrazvukového vlnění generovaného vysokou frekvencí 1MH efektivně penetruje ložiska tkáně pod kůží,

Více

RF technologie. Redukce celulitidy a strií. Vypnutí pleti. Tvarování těla

RF technologie. Redukce celulitidy a strií. Vypnutí pleti. Tvarování těla RF technologie Redukce celulitidy a strií Vypnutí pleti Tvarování těla Unikátní patentovaná technologie Přístroj Spa RF TM je moderní radiofrekvenční přístroj, který poskytuje speciální řízenou tepelnou

Více

Prezentace přístroje IMPACT. Kavitace poslední generace. PLAN SORES. Departamento de Formación

Prezentace přístroje IMPACT. Kavitace poslední generace. PLAN SORES. Departamento de Formación Prezentace přístroje IMPACT Kavitace poslední generace 5. IMPACT Technická charakteristika Přístroj pro ošetření kavitací s využitím frekvence 40 KHz a elektroporací s výstupní frekvencí 2,5 KHz a modulační

Více

Ultrazvukové diagnostické přístroje. X31LET Lékařskátechnika Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz

Ultrazvukové diagnostické přístroje. X31LET Lékařskátechnika Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Ultrazvukové diagnostické přístroje X31LET Lékařskátechnika Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Ultrazvukové diagnostické přístroje 1. Ultrazvuková diagnostika v medicíně 2. Fyzikální

Více

Wellness lehátko. Heatwave - infračervená lampa

Wellness lehátko. Heatwave - infračervená lampa hair Pojem WELLNESS se před lety plně vžil v kosmetické branži. Tělové zábaly a tělová ošetření byla dříve poskytována výhradně v exkluzivních lázeňských domech. Dnes však taková ošetření nabízejí kosmetické

Více

Obsah. Fylosofie obezity Jak pracuje Magic Cryo Ošetření

Obsah. Fylosofie obezity Jak pracuje Magic Cryo Ošetření Magic Cryo Obsah Fylosofie obezity Jak pracuje Magic Cryo Ošetření Tuková vrstva v podkoží Obezita Tukové buňky se ukládají v různých částech těla pod kůží Přibližně od 14 let a výše, kdy člověk dospěje,

Více

Aktivujte regeneraci tkání působením na srdce dermy

Aktivujte regeneraci tkání působením na srdce dermy Aktivujte regeneraci tkání působením na srdce dermy A k t i v u j t e r e g e n e r a c i t k á n Hlavní funkcí kůže je vytvoření bariéry mezi vnitřním Mezoterapie, vynalezená v roce 1952 doktorem Michelem

Více

ELEKTRICKÉ POLE V BUŇKÁCH A V ORGANISMU. Helena Uhrová

ELEKTRICKÉ POLE V BUŇKÁCH A V ORGANISMU. Helena Uhrová ELEKTRICKÉ POLE V BUŇKÁCH A V ORGANISMU Helena Uhrová Hierarichické uspořádání struktury z fyzikálního hlediska organismus člověk elektrodynamika Maxwellovy rovnice buňka akční potenciál fenomenologická

Více

X-Wave. Estetická rázová vlna

X-Wave. Estetická rázová vlna X-Wave Estetická rázová vlna BTL zdravotnická technika, a. s. Šantrochova 16, 162 00 Praha 6 tel.: +420 270 002 411 fax: +420 235 361 392 mobil: +420 777 759 204 Ing. Ondřej Sojka +420 773 920 299 Pavel

Více

Remodelace těla s efektem TriActif prováděná samostatně bez nutnosti obsluhy přístroje v průběhu ošetření

Remodelace těla s efektem TriActif prováděná samostatně bez nutnosti obsluhy přístroje v průběhu ošetření Remodelace těla s efektem TriActif prováděná samostatně bez nutnosti obsluhy přístroje v průběhu ošetření BODYTER Premium Objevte efekt TriActif pro remodelaci těla BODYTER Premium značky SORISA přináší

Více

Ultrazvukové diagnostické přístroje. X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz

Ultrazvukové diagnostické přístroje. X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Ultrazvukové diagnostické přístroje X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Ultrazvuková diagnostika v medicíně Ultrazvuková diagnostika diagnostická zobrazovací

Více

Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_F.6.20 Autor Stanislav Mokrý Vytvořeno 18.12.2013. Fyzika 2. - Mechanické kmitání a vlnění

Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_F.6.20 Autor Stanislav Mokrý Vytvořeno 18.12.2013. Fyzika 2. - Mechanické kmitání a vlnění Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_F.6.20 Autor Stanislav Mokrý Vytvořeno 18.12.2013 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Anotace (metodický pokyn, časová náročnost,

Více

Je snadné dělat pět věcí v jednu chvíli. Vysoká technologie, která zúročí krásu každé ženy.

Je snadné dělat pět věcí v jednu chvíli. Vysoká technologie, která zúročí krásu každé ženy. Je snadné dělat pět věcí v jednu chvíli. Vysoká technologie, která zúročí krásu každé ženy. Panestetic Úspěšná společnost s rozsáhlými znalostmi estetického trhu po celém světě a to od roku 1984. Získané

Více

PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE MED CONTOUR

PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE MED CONTOUR PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE MED CONTOUR 4Beauty s.r.o. Jesenice 1 CZ-35002 Cheb www.medcontour.cz Obsah tohoto dokumentu je majetkem společnosti General project S.r.l. a 4Beauty s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Více

Tělo stárne stejně jako tvář. Po 20 letech ztrácí tělo pevnost. Institut Esthederm, omlazení těla

Tělo stárne stejně jako tvář. Po 20 letech ztrácí tělo pevnost. Institut Esthederm, omlazení těla PÉČE O TĚLO Tělo stárne stejně jako tvář Přestože obličej se obává především vnějšího stárnutí způsobeného vnějšími agresemi, tělo se více obává vnitřního nebo chronologického stárnutí. Po 20 letech ztrácí

Více

Mikrodermabraze. Jedná se o zákrok, během nějž se pomocí abrazivních diamantových koncovek a sací síly olupují svrchní vrstvy pokožky.

Mikrodermabraze. Jedná se o zákrok, během nějž se pomocí abrazivních diamantových koncovek a sací síly olupují svrchní vrstvy pokožky. Mikrodermabraze Jedná se o zákrok, během nějž se pomocí abrazivních diamantových koncovek a sací síly olupují svrchní vrstvy pokožky. Mikrodermabraze je účinný zákrok v oblasti zmírnění drobných vrásek,

Více

Stručný úvod do spektroskopie

Stručný úvod do spektroskopie Vzdělávací soustředění studentů projekt KOSOAP Slunce, projevy sluneční aktivity a využití spektroskopie v astrofyzikálním výzkumu Stručný úvod do spektroskopie Ing. Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí,

Více

2) Povětrnostní činitelé studují se v ovzduší atmosféře (je to..) Meteorologie je to věda... Počasí. Meteorologické prvky. Zjišťují se měřením.

2) Povětrnostní činitelé studují se v ovzduší atmosféře (je to..) Meteorologie je to věda... Počasí. Meteorologické prvky. Zjišťují se měřením. Pracovní list č. 2 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část. 1 Obsah tématu: Obsah tématu: 1) Vlivy působící na rostlinu 2) Povětrnostní činitelé a pojmy související s povětrnostními činiteli 3) Světlo

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 0301 Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast. Vlnění, optika Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0301_0307 Anotace

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 0301 Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast. Vlnění, optika Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0301_0307 Anotace VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Fyzikální terapie. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. září 2010 Bc.

Fyzikální terapie. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. září 2010 Bc. Fyzikální terapie Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Fyzikální terapie využívá různé druhy energie (umělé,

Více

FYZIKA Elektromagnetické vlnění

FYZIKA Elektromagnetické vlnění Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. FYZIKA Elektromagnetické

Více

Daniel Tokar tokardan@fel.cvut.cz

Daniel Tokar tokardan@fel.cvut.cz České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra fyziky A6M02FPT Fyzika pro terapii Fyzikální principy, využití v medicíně a terapii Daniel Tokar tokardan@fel.cvut.cz Obsah O čem bude

Více

Základní principy ultrazvuku a ovládání UZ přístroje MILAN JELÍNEK ARK, FN U SVATÉ ANNY IVO KŘIKAVA KARIM, FN BRNO 2013

Základní principy ultrazvuku a ovládání UZ přístroje MILAN JELÍNEK ARK, FN U SVATÉ ANNY IVO KŘIKAVA KARIM, FN BRNO 2013 Základní principy ultrazvuku a ovládání UZ přístroje MILAN JELÍNEK ARK, FN U SVATÉ ANNY IVO KŘIKAVA KARIM, FN BRNO 2013 Zdroje www.usra.ca www.neuraxiom.com ÚVOD DO ULTRASONOGRAFIE V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH-Prof.

Více

Mechanické kmitání (oscilace)

Mechanické kmitání (oscilace) Mechanické kmitání (oscilace) pohyb, při kterém se těleso střídavě vychyluje v různých směrech od rovnovážné polohy př. kyvadlo Příklady kmitavých pohybů kyvadlo v pendlovkách struna hudebního nástroje

Více

TEST PRO VÝUKU č. UT 1/1 Všeobecná část QC

TEST PRO VÝUKU č. UT 1/1 Všeobecná část QC TEST PRO VÝUKU č. UT 1/1 Všeobecná část QC Otázky - fyzikální základy 1. 25 milionů kmitů za sekundu se dá také vyjádřit jako 25 khz. 2500 khz. 25 MHz. 25000 Hz. 2. Zvukové vlny, jejichž frekvence je nad

Více

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!!

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!! Masáž Cena Doba trvání Masáž šíje 100 Kč 20 min Masáž zad 200 Kč 40 min Masáž zad a šíje 250 Kč 60 min Masáž horních končetin 200 Kč 20 min Masáž dolních končetin 250 Kč 40 min Masáž hrudníku a břicha

Více

Spektrometrické metody. Reflexní a fotoakustická spektroskopie

Spektrometrické metody. Reflexní a fotoakustická spektroskopie Spektrometrické metody Reflexní a fotoakustická spektroskopie odraz elektromagnetického záření - souvislost absorpce a reflexe Kubelka-Munk funkce fotoakustická spektroskopie Měření odrazivosti elmg záření

Více

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 íé= Zpracováno v rámci OP VK - EU peníze školám Jednička ve vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.2759 Název DUM: Elektromagnetické

Více

EXILITE. Intenzivní pulzní světlo

EXILITE. Intenzivní pulzní světlo Intenzivní pulzní světlo ČESKÝ VÝROBEK 3 INTENZIVNÍ PULZNÍ SVĚTLO dokonalý systém obdélníkových pulzů ergonomický aplikátor s vyměnitelnými optickými filtry vyměnitelné xenonové výbojky dvojitý systém

Více

Lipotech Laser. Uživatelský manuál

Lipotech Laser. Uživatelský manuál Lipotech Laser Uživatelský manuál 1 OBSAH 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE.3 2 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE.3 2.1. Bezpečnostní opatření.4 3 ČÁSTI A ROZMĚRY PŘÍSTROJE..4 4 INSTALACE A FUNGOVÁNÍ PŘÍSTROJE.5 5 INDIKACE A

Více

Elektromagnetický oscilátor

Elektromagnetický oscilátor Elektromagnetický oscilátor Již jsme poznali kmitání mechanického oscilátoru (závaží na pružině) - potenciální energie pružnosti se přeměňuje na kinetickou energii a naopak. T =2 m k Nejjednodušší elektromagnetický

Více

EXILIS. Dejte svým křivkám tvar

EXILIS. Dejte svým křivkám tvar EXILIS Dejte svým křivkám tvar www.btl.cz sojka@btl.cz janata@btl.cz Všechna práva vyhrazena. Ačkoli bylo vyvinuto veškeré úsilí aby informace zde uvedené byly aktuální, nepřebíráme zodpovědnost za jakékoli

Více

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský Ultrazvuková defektoskopie Vypracoval Jan Janský Základní principy použití vysokých akustických frekvencí pro zjištění vlastností máteriálu a vad typické zařízení: generátor/přijímač pulsů snímač zobrazovací

Více

Přenosový kanál dvojbrany

Přenosový kanál dvojbrany STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA NA PROSEKU EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Přenosový kanál dvojbrany PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL

Více

Úvod. Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství.

Úvod. Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství. Laserové kalení Úvod Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství. poslední době se začínají komerčně prosazovat

Více

PhySys. Vysoce účinná terapie bez vedlejších účinků

PhySys. Vysoce účinná terapie bez vedlejších účinků CZ PhySys Vysoce účinná terapie bez vedlejších účinků PhySys PhySys Nový 2-kanálový kombinovaný přístroj pro elektroléčbu a ultrazvuk s možností rozšíření o vakuovou jednotku a vozík s úložnými prostory.

Více

Kosmetické ošetření. s pomocí přístroje NEW AGE PLASMA CARE PLASMOVÉ TOKY

Kosmetické ošetření. s pomocí přístroje NEW AGE PLASMA CARE PLASMOVÉ TOKY 1 Kosmetické ošetření s pomocí přístroje NEW AGE PLASMA CARE PLASMOVÉ TOKY 2 PROVEDENÍ OŠETŘENÍ s přístrojem NEW AGE PLASMA CARE PLASMOVÉ TOKY Po zapojení rukojetí ke kontrolnímu panelu podle instrukcí,

Více

4. Akustika. 4.1 Úvod. 4.2 Rychlost zvuku

4. Akustika. 4.1 Úvod. 4.2 Rychlost zvuku 4. Akustika 4.1 Úvod Fyzikálními ději, které probíhají při vzniku, šíření či vnímání zvuku, se zabývá akustika. Lidské ucho je schopné vnímat zvuky o frekvenčním rozsahu 16 Hz až 16 khz. Mechanické vlnění

Více

CaliVita C-Rx Cream. Formujte své tělo CaliVita C-Rx krémem!

CaliVita C-Rx Cream. Formujte své tělo CaliVita C-Rx krémem! CaliVita C-Rx Cream Formujte své tělo CaliVita C-Rx krémem! Nejste sami! Na světě jsou miliony lidí ztrápených nevzhlednou a nepříjemnou celulitidou. Ta stojí za tlustými ďolíčky, které se kumulují v různých

Více

Návod k použití Iontový nástroj krásy

Návod k použití Iontový nástroj krásy Návod k použití Iontový nástroj krásy NY-E022 (ULTRABEAUTY) Velice Vám děkujeme, že jste si pořídili náš výrobek. Produkt, který jste zakoupili, byl přísně testován v souladu s technickými standardy. Bez

Více

Vynikající výsledky pro moderní kosmetické instituce. H.-Henning Buscher

Vynikající výsledky pro moderní kosmetické instituce. H.-Henning Buscher Vynikající výsledky pro moderní kosmetické instituce H.-Henning Buscher 1 Energie znamená Krása 2 beautytek beautytek je revoluční a inovativní technologie pro zkrášlovací instituce: beautytek je schopen

Více

3. Metody automasáže 1. Stisk

3. Metody automasáže 1. Stisk 33 3. Metody automasáže Automasáž v oblasti meridiánů a akupunkturních bodů je metoda, jež vede k úspěšné léčbě a prevenci nemocí. Velmi důležitým předpokladem pro její úspěch je však dokonalé zvládnutí

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.4 Prvky elektronických obvodů Kapitola

Více

DUM označení: VY_32_INOVACE_... Jméno autora výukového materiálu: Ing. Jitka Machková Škola: Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory

DUM označení: VY_32_INOVACE_... Jméno autora výukového materiálu: Ing. Jitka Machková Škola: Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory DUM označení: VY_32_INOVACE_... Jméno autora výukového materiálu: Ing. Jitka Machková Škola: Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory Karla Majera 370, 252 31 Všenory. Datum (období) vytvoření:

Více

Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna.

Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna. Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna. A) Výklad: Vnitřní energie vnitřní energie označuje součet celkové kinetické energie částic (tj. rotační + vibrační + translační energie) a celkové polohové energie

Více

Profesionální radiofrekvenční přístroj RF JETT 2

Profesionální radiofrekvenční přístroj RF JETT 2 Profesionální radiofrekvenční přístroj RF JETT 2 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tuto příručku, abyste se ujistili, že přístroj budete používat správně, a

Více

Infrazvuk a ultrazvuk

Infrazvuk a ultrazvuk Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Název práce: Infrazvuk a ultrazvuk Absolventská práce Autor: Dominik Tománek Třída: IX. A Školní rok: 2013/2014 Datum odevzdání: 23. 5. 2014 Vedoucí

Více

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_01_13 fyzika 6. Elektrické vlastnosti těles Výklad učiva PowerPoint 6 4 2 VY_32_INOVACE_01_14 fyzika 6. Atom Výklad učiva

Více

KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln

KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln Podstata jednotlivých druhů spojení, výhody a nevýhody jejich použití doc. Ing. Marie Richterová, Ph.D. Katedra komunikačních a informačních systémů Černá

Více

EXILITE. Intenzivní pulzní světlo

EXILITE. Intenzivní pulzní světlo Intenzivní pulzní světlo 3 český výrobek Dokonalý systém obdélníkových pulzů Ergonomický aplikátor s vyměnitelnými optickými filtry Vyměnitelné xenonové výbojky Dvojitý systém filtrace, odstraňující nežádoucí

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice HLUK A VIBRACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

DSM Program na řešení problémů s obezitou

DSM Program na řešení problémů s obezitou DSM Program na řešení problémů s obezitou Profesionální kompresní systém pro podporu odvodňování Daesung Maref Co.,Ltd / Helen Kim (ext.2) Sales manager/overseas, Email: ds@dsmaref.com, TEL: 82 31 459

Více

Vzduchová technika v potápění

Vzduchová technika v potápění Vzduchová technika v potápění (Funkce plicních automatik ) 8.1.2003 Čillík, Buřil 1 V bodech Historie potápění Vidění pod vodou Slyšení pod vodou Plicní automatika 8.1.2003 Čillík, Buřil 2 Historie potápění

Více

MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE

MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE Definice pojmů sdílení tepla a tepelná vodivost Základní principy MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE Definice pojmů sdílení tepla a tepelná vodivost Co je to tepelná izolace? Jednoduše řečeno

Více

Mgr. Jan Ptáčník. Elektrodynamika. Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka

Mgr. Jan Ptáčník. Elektrodynamika. Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka Mgr. Jan Ptáčník Elektrodynamika Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka Vodič v magnetickém poli Vodič s proudem - M-pole! Vložení vodiče s proudem do vnějšího M-pole = interakce pole vnějšího a pole

Více

10. Energie a její transformace

10. Energie a její transformace 10. Energie a její transformace Energie je nejdůležitější vlastností hmoty a záření. Je obsažena v každém kousku hmoty i ve světelném paprsku. Je ve vesmíru a všude kolem nás. S energií se setkáváme na

Více

STRUKTURA A VLASTNOSTI PEVNÝCH LÁTEK

STRUKTURA A VLASTNOSTI PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA A VLASTNOSTI PEVNÝCH LÁTEK Základními vlastnosti pevných látek jsou KRYSTALICKÉ A AMORFNÍ LÁTKY Jak vzniká pevná látka z kapaliny Krystalické látky se vyznačují uspořádáním Dělíme je na 2 základní

Více

Návod k použití Iontový nástroj krásy NY-E022

Návod k použití Iontový nástroj krásy NY-E022 Návod k použití Iontový nástroj krásy NY-E022 Velice Vám děkujeme, že jste si pořídili náš výrobek. Produkt, který jste zakoupili, byl přísně testován v souladu s technickými standardy. Bez obav využívejte

Více

katalog služeb Vaše krása v našich rukou dermic fotobělení zubů neinvazivní mezoterapie Radiofrekvence - obličejová Radiofrekvence - tělová

katalog služeb Vaše krása v našich rukou dermic fotobělení zubů neinvazivní mezoterapie Radiofrekvence - obličejová Radiofrekvence - tělová Vaše krása v našich rukou dermic 2010 katalog služeb fotodepilace fotoomlazení fotoomlazení Expres kavitace fotobělení zubů neinvazivní mezoterapie Radiofrekvence - obličejová Radiofrekvence - tělová novinka

Více

Izolaní materiály. Šastník Stanislav. 2. týden

Izolaní materiály. Šastník Stanislav. 2. týden Izolaní materiály 2. týden Šastník Stanislav Vysoké uení technické v Brn, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílc, Veveí 95, 602 00 Brno, Tel: +420 5 4114 7507, Fax +420 5 4114 7502,

Více

CENÍK ESTETICKÝCH OŠETŘENÍ - TĚLO

CENÍK ESTETICKÝCH OŠETŘENÍ - TĚLO CENÍK ESTETICKÝCH OŠETŘENÍ - TĚLO Vážené klientky, klienti, v ceníku najdete ceny za 1 ošetření. Ohledně balíčkových cen se prosím informujte při osobní konzultaci, při níž Vám bude navržen ošetřovací

Více

Lasery optické rezonátory

Lasery optické rezonátory Lasery optické rezonátory Optické rezonátory Optickým rezonátorem se rozumí dutina obklopená odrazovými plochami, v níž je pasivní dielektrické prostředí. Rezonátor je nezbytnou součástí laseru, protože

Více

Přednáší Kontakt: Ing. Michal WEISZ,Ph. Ph.D. Experimentáln. michal.weisz. weisz@vsb.cz. E-mail:

Přednáší Kontakt: Ing. Michal WEISZ,Ph. Ph.D. Experimentáln. michal.weisz. weisz@vsb.cz. E-mail: AKUSTICKÁ MĚŘENÍ Přednáší a cvičí: Kontakt: Ing. Michal WEISZ,Ph Ph.D. CPiT pracoviště 9332 Experimentáln lní hluková a klimatizační laboratoř. Druhé poschodí na nové menze kl.: 597 324 303 E-mail: michal.weisz

Více

CENÍK ESTETICKÝCH OŠETŘENÍ - TĚLO NEINVAZIVNÍ DERMO-ESTETICKÁ OŠETŘENÍ HLOUBKOVÉ ULTRAZVUKOVÉ ČIŠTĚNÍ KŮŽE(ERACLES, SKINCARE)

CENÍK ESTETICKÝCH OŠETŘENÍ - TĚLO NEINVAZIVNÍ DERMO-ESTETICKÁ OŠETŘENÍ HLOUBKOVÉ ULTRAZVUKOVÉ ČIŠTĚNÍ KŮŽE(ERACLES, SKINCARE) CENÍK ESTETICKÝCH OŠETŘENÍ - TĚLO NEINVAZIVNÍ DERMO-ESTETICKÁ OŠETŘENÍ HLOUBKOVÉ ULTRAZVUKOVÉ ČIŠTĚNÍ KŮŽE(ERACLES, SKINCARE) K JINÉMU OŠETŘENÍ 10 MIN. Popis: Hloubkové čistění kůže pro důsledné vyčištění

Více

Taje lidského sluchu

Taje lidského sluchu Taje lidského sluchu Markéta Kubánková, ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Sluch je jedním z pěti základních lidských smyslů. Zvuk je signál zprostředkovávající informace o okolním světě,

Více

Masérská a lázeňská péče

Masérská a lázeňská péče Masérská a lázeňská péče VY_32_INOVACE_193 AUTOR: Mgr. Andrea Továrková ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s přístrojovým a technickým vybavením provozovny. KLÍČOVÁ SLOVA: Masážní pomůcky a přístroje,

Více

CELKOVÉ OPAKOVÁNÍ UČIVA + ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 03 VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO.

CELKOVÉ OPAKOVÁNÍ UČIVA + ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 03 VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO. CELKOVÉ OPAKOVÁNÍ UČIVA + ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 03 VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO. 01) Složení látek opakování učiva 6. ročníku: Všechny látky jsou složeny z částic nepatrných rozměrů (tj. atomy, molekuly,

Více

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Míza Lymfa Krevní kapiláry jsou prostupné pro určité množství bílkovin

Více

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník VLNOVÁ OPTIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník Vlnová optika Světlo lze chápat také jako elektromagnetické vlnění. Průkopníkem této teorie byl Christian Huyghens. Některé jevy se dají

Více

FYZIKA Světelné vlnění

FYZIKA Světelné vlnění Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. FYZIKA Světelné

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. x m. Ne čas!

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. x m. Ne čas! MECHANICKÉ VLNĚNÍ I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í uveďte rozdíly mezi mechanickým a elektromagnetickým vlněním zdroj mechanického vlnění musí. a to musí být přenášeno vhodným prostředím,

Více

Salon Táňa Kmenta Křenová 290/8, 602 00 Brno M / +420 775 658 083, E / salon@daneckova.cz PO-PÁ 9:00-17:00

Salon Táňa Kmenta Křenová 290/8, 602 00 Brno M / +420 775 658 083, E / salon@daneckova.cz PO-PÁ 9:00-17:00 Salon Táňa Kmenta Křenová 290/8, 602 00 Brno M / +420 775 658 083, E / salon@daneckova.cz PO-PÁ 9:00-17:00 P leťová kosmetika pro ženu, která chce jen to nejlepší a ví, jak cenná je její krása. Holandská

Více

EMC. Úvod do měření elektromagnetické kompatibility. cvičení VZ1. (ElektroMagnetic Compatibility) ing. Pavel Hrzina

EMC. Úvod do měření elektromagnetické kompatibility. cvičení VZ1. (ElektroMagnetic Compatibility) ing. Pavel Hrzina EMC (ElektroMagnetic Compatibility) Úvod do měření elektromagnetické kompatibility cvičení VZ1 ing. Pavel Hrzina EMC - historie první definice EMC v 60.letech minulého století vojenská zařízení USA nástup

Více

4. Měření rychlosti zvuku ve vzduchu. A) Kalibrace tónového generátoru

4. Měření rychlosti zvuku ve vzduchu. A) Kalibrace tónového generátoru 4. Měření rychlosti zvuku ve vzduchu Pomůcky: 1) Generátor normálové frekvence 2) Tónový generátor 3) Digitální osciloskop 4) Zesilovač 5) Trubice s reproduktorem a posuvným mikrofonem 6) Konektory A)

Více

Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin

Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin Přehled Byl-li podle obecných norem nebo regulačních směrnic detekovány souvislé trhliny na vnitřním povrchu, musí být následně přesně stanoven rozměr.

Více

Elektřina. Elektrostatika: Elektrostatika: Elektrostatika: Analogie elektřiny s mechanikou: Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou.

Elektřina. Elektrostatika: Elektrostatika: Elektrostatika: Analogie elektřiny s mechanikou: Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou. Elektrostatika: Elektřina pro bakalářské obory Souvislost a analogie s mechanikou. Elektron ( v antice ) =?? Petr Heřman Ústav biofyziky, UK.LF Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou. Elektron

Více

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 Vlnění a optika 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 2 mechanické kmitání a vlnění - základní druhy mechanického vlnění a jejich

Více

BTL-6000 Lymphastim. Nová lymfodrenáž pro medicínskou a estetickou praxi

BTL-6000 Lymphastim. Nová lymfodrenáž pro medicínskou a estetickou praxi BTL-6000 Lymphastim Nová lymfodrenáž pro medicínskou a estetickou praxi BTL zdravotnická technika, a.s. Šantrochova 16, 162 00 Praha 6 tel./fax: +420 235 363 606 +420 235 361 392 +420 235 364 157 obchod@btl.cz

Více

Masážní přístroj chodidel Jett 350 C

Masážní přístroj chodidel Jett 350 C Masážní přístroj chodidel Jett 350 C Uživatelská příručka Poslední revize: 17. 5. 2013 Upozornění: Před použitím, si prosím, pečlivě prostudujte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití. Obsah

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH Jan Hruška TV-FYZ Ahoj, tak jsme tady znovu a pokusíme se Vám vysvětlit problematiku vedení elektrického proudu v látkách. Co je to vlastně elektrický proud? Na to

Více

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014. Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu.

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014. Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu. Aktivní prostředí v plynné fázi. Plynové lasery Inverze populace hladin je vytvářena mezi energetickými hladinami některé ze složek plynu - atomy, ionty nebo molekuly atomární, iontové, molekulární lasery.

Více

Vlnění, optika mechanické kmitání a vlnění zvukové vlnění elmag. vlny, světlo a jeho šíření zrcadla a čočky, oko druhy elmag. záření, rentgenové z.

Vlnění, optika mechanické kmitání a vlnění zvukové vlnění elmag. vlny, světlo a jeho šíření zrcadla a čočky, oko druhy elmag. záření, rentgenové z. Vlnění, optika mechanické kmitání a vlnění zvukové vlnění elmag. vlny, světlo a jeho šíření zrcadla a čočky, oko druhy elmag. záření, rentgenové z. Mechanické vlnění představte si závaží na pružině, které

Více

AKUSTICKA. Jan Řezáč

AKUSTICKA. Jan Řezáč AKUSTICKA Jan Řezáč ZDROJE HLUKU 1. dopravní hluk -automobilová,kolejová a letecká doprava 2. hluk v pracovním prostřed -především ruční a strojní mechanizované nářadí (motorové pily, pneumatická kladiva)

Více

Fyzika pro 6.ročník. mezipředmětové vztahy. výstupy okruh učivo dílčí kompetence. poznámky. Ch8 - atom

Fyzika pro 6.ročník. mezipředmětové vztahy. výstupy okruh učivo dílčí kompetence. poznámky. Ch8 - atom Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické

Více

Geometrická optika. předmětu. Obrazový prostor prostor za optickou soustavou (většinou vpravo), v němž může ležet obraz - - - 1 -

Geometrická optika. předmětu. Obrazový prostor prostor za optickou soustavou (většinou vpravo), v němž může ležet obraz - - - 1 - Geometrická optika Optika je část fyziky, která zkoumá podstatu světla a zákonitosti světelných jevů, které vznikají při šíření světla a při vzájemném působení světla a látky. Světlo je elektromagnetické

Více

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 Elektřina a magnetismus - elektrický náboj tělesa, elektrická síla, elektrické pole, kapacita vodiče - elektrický proud v látkách, zákony

Více

Elektřina: Elektrostatika: Elektrostatika: Elektrostatika: Analogie elektřiny s mechanikou: Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou.

Elektřina: Elektrostatika: Elektrostatika: Elektrostatika: Analogie elektřiny s mechanikou: Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou. Elektřina pro bakalářské obory Elektron ( v antice ) =?? Petr Heřman Ústav biofyziky, K.LF Elektron ( v antice ) = jantar Jak souvisí jantar s elektřinou?? Jak souvisí jantar s elektřinou: Mechanické působení

Více

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ Mgr. Ladislav Blahuta Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP

Více

Druh učebního materiálu Anotace (metodický pokyn, časová náročnost, další pomůcky )

Druh učebního materiálu Anotace (metodický pokyn, časová náročnost, další pomůcky ) Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_F.6.18 Autor Stanislav Mokrý Vytvořeno 8.12.2013 Předmět, ročník Fyzika, 2. ročník Tematický celek Fyzika 2. - Mechanické kmitání a vlnění Téma Zvuk a

Více

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA OPTIKA ZÁKLADNÍ POJMY Optika a její dělení Světlo jako elektromagnetické vlnění Šíření světla Odraz a lom světla Disperze (rozklad) světla OPTIKA

Více

AvantGuard Nová dimenze antikorozní ochrany

AvantGuard Nová dimenze antikorozní ochrany Nová dimenze antikorozní ochrany Tři způsoby ochrany proti korozi Ocel je nejběžnějším stavebním materiálem na světě. Při působení atmosférických vlivů, jako je voda, kyslík a přírodní soli, však s těmito

Více

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO 1. Jednotky a veličiny soustava SI odvozené jednotky násobky a díly jednotek skalární a vektorové fyzikální veličiny rozměrová analýza 2. Kinematika hmotného bodu základní pojmy kinematiky hmotného bodu

Více

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu Otázky z optiky Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu ) o je světlo z fyzikálního hlediska? Jaké vlnové délky přísluší viditelnému záření? - elektromagnetické záření (viditelné záření) o vlnové délce

Více

ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ

ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ (1.1, 1.2 a 1.3) Ing. Pavel VYLEGALA 2014 Rozdělení snímačů Snímače se dají rozdělit podle mnoha hledisek. Základním rozdělení: Snímače

Více