Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážené kolegyně, Vážení kolegové,"

Transkript

1 Vážené kolegyně, Vážení kolegové, zdravím Vás jménem všech pracovníků našeho zařízení v novém roce 2012, děkuji za Vaši spolupráci v roce uplynulém a do toho letošního přeji hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti. Věříme, že k úspěšnosti Vás i Vašich spolupracovníků částečně přispějeme i my novou nabídkou vzdělávacích programů. A pokud se tak stane, budeme velmi rádi. Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje leden 2012 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka organizace

2 Obsah Úvodní slovo Metodické pokyny k nabídce programů Přehled interních pracovníků Jak se spojit se Školským zařízením pro DVPP Královéhradeckého kraje Školský management 16 pracoviště Hradec Králové Aktuální změny ve školské legislativě Aktuální změny ve zdravotním pojištění zaměstnanců Aktuální změny v Zákoníku práce Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení Aktuální legislativní změny v oblasti účetnictví příspěvkových organizací Studium pro ředitele škol a školských zařízení Personální řízení v praxi Projekt Ředitel zahraniční stáž Finsko DPH v účetní praxi škol a školských zařízení Autorské právo ve školské praxi pracoviště Trutnov Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání Získávání finančních prostředků pro MŠ Základní právní předpisy na úseku požární ochrany Sociálně-právní ochrana dětí pracoviště Rychnov nad Kněžnou Dvoudenní setkání ředitelů ZŠ a MŠ Právní vědomí ve školní praxi Aktuální problémy účetnictví pracoviště Jičín Aktuální změny v Zákoníku práce Školení vedoucích pracovníků v oblasti BOZP Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně Spisová služba ve školách a ŠZ a její změny od roku Tvorba spisového řádu se spisovým a skartačním plánem Stížnosti - předcházení - řešení Vedení porad ve škole pracoviště Náchod Řízení školy s podporou programu BAKALÁŘI Dvoudenní setkání ředitelů ZŠ a MŠ Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání Deset manažerských technik, které usnadňují řešení problémů a rozhodování Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl 22 pracoviště Hradec Králové Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů / 1. semestr Studium pedagogiky A Cestička do školy Úvod do systému Rubikon Učím (se) rád Studium pedagogiky B - pedagog volného času Tvorba školní řádu a jeho úskalí Jak postupovat při oprávněných požadavcích vůči druhým (dětem i dospělým) Přístupy k realizaci mediální výchovy aneb Média v každodenní praxi Prezentační dovednosti učitele aneb Učím a nenudím Prevence rizikového chování aneb Rizikové jevy spojené s ICT Metody dramatické výchovy ve výuce Syndrom vyhoření ve školském prostředí Výchova ke zdraví - poruchy příjmu potravy a extrémní stravovací návyky

3 OBSAH Cesta od tradičního vyučování k modernímu učení ŠVP v praktické školní výuce 1. stupně ZŠ Jedinec s SVP Nové fenomény ve vývoji adolescentů Metody práce s dětmi s poruchou autistického spektra Hodnocení ve vzdělávání Celostátní setkání pedagogů škol pro žáky s mentálním postižením Porozumění dětské kresbě Úvod do systému Rubikon Neklidné a neposlušné dítě a co s tím Lateralita a školní úspěšnost aneb Méně školních starostí Práce s pomůckou Rubikon Management konfliktů Strukturované učení s vizuální podporou u dětí s PAS pracoviště Trutnov Sborovna a vztahy v ní Dětská kresba Návštěva dětského domova Výukový program Figurková školička Prvopočáteční čtení, psaní a počítání Tréninkový program na odstranění grafomotorických obtíží Psychické příčiny nemocí u dětí Jak zvládat zlost a agresivitu? Školní násilí Arteterapie při práci s dětmi pracoviště Rychnov nad Kněžnou Hravá logopedie v praxi Jak na citlivá témata dialogovou formou Etická výchova II Syndromy ADHD, ADD, ODD, poruhy autistického spektra Dvoudenní setkání výchovných poradců Předškolák - podpora správného vývoje Specifické poruchy učení - dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie, dysortografie Letní škola rozvoje pedagogických dovedností Letní škola pedagogické sebereflexe pracoviště Jičín Využití aktivit typu DUM na 1. stupni ZŠ Projekční testy II Zpráva ze speciálně pedagogického vyšetření Kyberšikana Poruchy chování dětí Prevence syndromu vyhoření pracoviště Náchod Využití aktivit typu DUM na 1. stupni ZŠ II Drogy a škola Pohádka jako projekt Nekázeň ve školském prostředí Specifické vývojové poruchy učení a chování Mateřská škola 34 pracoviště Hradec Králové Příprava dětí pro zdárný vstup do 1. třídy Metody aktivního učení v MŠ II Tanečky v mateřské škole Maxi, nezlob! - Prožitkové učení v mateřské škole Kouzelná flétna v MŠ - jaro Pohádky se zpěvem a pohybem Právní vědomí učitelky MŠ

4 OBSAH Edukačně - stimulační program pro děti s odkladem školní docházky Dynamické cvičení s pohádkou Jak aktualizovat ŠVP. Integrované bloky Na pomoc učitelům MŠ. Metodické postupy v praxi Hodnocení a sebehodnocení dětí v MŠ Návštěva v mateřské škole. Fakultní MŠ se speciální péčí Praha LETS SING AND PLAY - Angličtina pro předškoláky pracoviště Trutnov Výtvarná a floristická dílna. Velikonoce v MŠ Hudebně pohybové činnosti v MŠ. Výběr od podzimu do jara Pohybová výchova trochu jinak Právní vědomí učitelky MŠ Jak využít školní zahradu pro vzdělávání Předškoláci v pohybu - cvičíme jako kočka, pes, had Co se říká, na to si hned hrajeme pracoviště Rychnov nad Kněžnou Hry v přípravě k matematice v předškolním věku Právní vědomí učitelky MŠ Základní typy reagování dítěte Pohybová výchova trochu jinak pracoviště Jičín Efektivní komunikace s dětmi - prostředek pro osobnostní a sociální rozvoj dětí II Veselé pískání Angličtina v MŠ Práce se vzdělávacím cílem v mateřské škole Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ Jak aktualizovat ŠVP. Integrované bloky Metody práce s dětmi vedoucí k matematické gramotnosti Bystříme své smysly pracoviště Náchod Efektivní komunikace s dětmi - prostředek pro osobnostní a sociální rozvoj dětí v MŠ Výběr psychomotorických her pro zklidnění, soustředění a relaxaci Návštěva v mateřské škole. MŠ Nové Město nad Metují Rozvoj řeči v předškolním věku se zaměřením na výslovnost Právní vědomí učitelky MŠ Edukačně - stimulační program pro děti s odkladem školní docházky Prevence poruch řeči - burza nápadů Dramatická výchova v MŠ Český jazyk a literatura 42 pracoviště Hradec Králové Genetická metoda čtení a psaní Tvořivě v literární výchově, čtení a slohu Myšlenkové mapy a analýza textu Aktivizující metody v literární výchově na 1. stupni ZŠ Jak správně psát Návštěva Gymnázia ve Dvoře Králové nad Labem a hospitace ve výuce Práce s uměleckým textem Interpretace básnického a prozaického textu v hodině literární výchovy Jazykové hry v hodinách českého jazyka Tvorba pomůcek v ČJ Čtenářská gramotnost v prvouce Testování v současné škole v rámci předmětu český jazyk Sloh všemi smysly - chuť, sluch a zrak Podpora čtenářství Kultura mluveného projevu Exkurze Prokopské údolí pracoviště Trutnov

5 OBSAH Pověsti a mýty v adaptacích pro děti Za tajemstvím lidových pohádek pracoviště Rychnov nad Kněžnou Pohádky jiných etnik a národů v četbě dětí Rozvoj čtenářské gramotnosti u dětí na 1. stupni ZŠ včetně SVP Aktivizační metody pro rozvoj čtenářské gramotnosti pracoviště Jičín Zajímavá literární výchova Činnostní aktivity v hodinách ČJ pro ročník ZŠ Metody nácviku psaní a čtení pracoviště Náchod Všestranný jazykový rozbor Aktivizačně v českém jazyce Genetická metoda čtení a psaní Cizí jazyky a literatura 47 pracoviště Hradec Králové Práce s obrazovým materiálem v hodinách NJ Hravé recepty do výuky NJ Games for teens Motivace současné generace žáků a přístup vyučujícího k žákovi v hodině cizího jazyka Aktivizující metody při výuce angličtiny II Young Learners and new technologies Action in Interaction Evropské jazykové portfólium v praxi učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ Návštěva Gymnázia ve Dvoře Králové nad Labem a hospitace ve výuce Práce s video nahrávkami v hodinách AJ Hospitace v hodině RJ Práce s jazykem a metodikou angličtiny Francouzská gastronomie jako kulturní fenomén II Hry a kreativita v hodinách francouzštiny II Komunikativní výuka angličtiny Zvyšování čtenářské gramotnosti v anglickém jazyce Rozvíjení všech jazykových dovedností v hodině anglického jazyka Internetové stránky Deutsche Welle a jejich využití ve výuce německého jazyka Evropské jazykové portfólium v praxi učitelů 1. stupně ZŠ Inovace ve výuce AJ Evropské jazykové portfólium v praxi učitelů ZŠ pracoviště Trutnov Kurz anglického jazyka pro začátečníky (A0/A1) Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé (A1/A2) II Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé (A1/A2) I Kurz anglického jazyka pro pokročilé (B1/B2) II Evropské jazykové portfólium v praxi učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ Angličtina - projektová činnost Evropské jazykové portfólium v praxi učitelů 1. stupně ZŠ Jak na členy v němčině Angličtina - jazyk a metodika s novými materiály Výuka angličtiny 2. stupně ZŠ pracoviště Rychnov nad Kněžnou Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé (A1) I Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé (A1) II Using Old Techniques in New Ways Teaching English - Dictations Aktivní výuka angličtiny Evropské jazykové portfólium v praxi učitelů 1. stupně ZŠ Collocations and New Words in English Evropské jazykové portfólium v praxi učitelů 2.stupně ZŠ a SŠ Aktivizační metody v AJ - There is/are, Word order, Relative clauses

6 OBSAH Aktivizační metody v AJ - Verbs + tenses pracoviště Jičín Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé (A2) Kurz anglického jazyka pro začátečníky (A0) What are you doing? Evropské jazykové portfólium v praxi učitelů 2. stupni ZŠ a SŠ Evropské jazykové portfólium v praxi učitelů 1. stupně ZŠ pracoviště Náchod Parlons francais. Individualizovaný kurz francouzského jazyka pro mírně pokročilé Evropské jazykové portfólium v praxi učitelů 1. stupně ZŠ Práce s jazykem a metodikou angličtiny Výuka angličtiny v 1. a 2. třídě Vyučujeme němčinu jako 2. cizí jazyk Evropské jazykové portfólium v praxi učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ Společenskovědní předměty (Dějepis, OV, ON, ZSV, RV, Prvouka, Vlastivěda) 57 pracoviště Hradec Králové Práce s novou multimediální učební pomůckou a její využití ve výuce dějepisu Hrové činnosti v prvouce a přírodovědě Vybrané kapitoly z vojenských dějin 20. století. Českoslovenští letci na frontách 2. sv. války Dějiny médií jako součást mediální výchovy Cesty minulosti. Evropa v raném středověku Jak na mediální výchovu Dějepisná a vlastivědná exkurze. Kutná Hora pracoviště Trutnov Využití ICT v hodinách dějepisu pracoviště Rychnov nad Kněžnou Rostlinná společenstva pracoviště Jičín Praktické nápady do výuky vlastivědy a prvouky Finanční vzdělávání s podporou občanské gramotnosti Lidová architektura. Okolí Jičína pracoviště Náchod Praktické nápady do výuky vlastivědy a prvouky Výuka dějepisu v projektech Vlastivědné procházky Matematika, fyzika, přírodověda 60 pracoviště Hradec Králové Matematika plná her Světlo a záření Matematika v běžném životě II Návštěva Gymnázia ve Dvoře Králové nad Labem a hospitace ve výuce Matematika a základy finanční gramotnosti pracoviště Trutnov Geometrické modelování rovinných a prostorových útvarů Stavíme modely kaleidocyklů Didaktické hry ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ pracoviště Rychnov nad Kněžnou Činnosti ve vyučování matematice na 1. stupni ZŠ Matematika plná her pracoviště Jičín Moderní didaktika matematiky. Hraní si na čtverečkovaném papíru Podpora matematické gramotnosti ve výuce na 1. stupni ZŠ Finanční vzdělávání s podporou matematické gramotnosti pracoviště Náchod Didaktické hry a vyučování matematice

7 OBSAH 7 Biologie, chemie, environmentální výchova, zeměpis, prvouka, vlastivěda, přírodověda 63 pracoviště Hradec Králové Biologie a ekologie v běžném životě Porovnání starobylých indiánských kultur v Mexiku a Peru Určování zeměpisné polohy hrou Environmentální výchova netradičně Návštěva Gymnázia ve Dvoře Králové nad Labem a hospitace ve výuce Plísně, mykotoxiny a zdraví člověka Biologie a ekologie v běžném životě - exkurze Podorlicko Od přírody k welfare. Plazi a ryby Exkurze Národní park Šumava a Bavorský les Exkurze v přírodní rezervaci Divoká Šárka Laboratorní cvičení z botaniky pracoviště Trutnov Zeměpis a internet Rozvíjíme čtenářskou gramotnost. Prvouka Biologická exkurze. Žíreč, Vřešťov Nápady do hodin chemie pracoviště Rychnov nad Kněžnou Využití interaktivní tabule v hodinách zeměpisu pracoviště Náchod Biologická exkurze Novoměstsko. Přírodní rezervace Peklo a Zbytka Tělesná výchova 67 pracoviště Hradec Králové Trendy aerobic pro děti Dětská jógalátes - na farmě i v ZOO Florbal v podmínkách základních a středních škol Psychomotorické hry Pohybové hry k aktivizaci žáků v hodinách TV II pracoviště Trutnov Kin - ball Pilatesova metoda s overballem Lezení na umělé stěně II Psychomotorické hry v hodinách TV pracoviště Rychnov nad Kněžnou Týmové hry pracoviště Jičín Nové trendy v TV - vědomé cvičení na židli Lezení na umělé stěně Jumping z pohledu zážitkové pedagogiky pracoviště Náchod Netradiční hry v hodinách TV. Fresbee a Lacros Vzdělávací exkurze a pobyty 70 pracoviště Hradec Králové Exkurze Prokopské údolí Estetická výchova, umělecké školství 71 pracoviště Hradec Králové Enkaustika II Netradiční dekorování Populární hudba aktivně a prakticky II Figurální modelování Staré výtvarné techniky pro současnou tvorbu Výtvarná a floristická dílna. Jarní inspirace Keramická čajová souprava Práce s cizí lidovou písní

8 OBSAH S písničkami za zvířátky Pedig 3D. Dekorace Práce s hedvábím. Konturová a prostorová dekorace Automatická kresba III Tvořivá taneční výchova Návštěva Gymnázia ve Dvoře Králové nad Labem a hospitace ve výuce Výroba leporel a ozdobných bločků Tvoření s bavlnou. Babioo Malujeme, kreslíme, a tím se také bavíme Poslech hudby v hodinách Hv Kurz lidového řezbářství Loutky z ponožek Kumihimo Výtvarná a floristická dílna. Objekty pro školní chodby S písničkou až na kraj světa Řemeslná dílna. Drátování pomocí formy Environmentální výchova v hudbě a praxi Pojetí výtvarné tvorby dítěte ve školní praxi pracoviště Trutnov Práce s vlnou Výroba šperků. Kroužkování - barevná byzantská vazba Výtvarná dílna. Drátované šperky Výtvarná a floristická dílna. Panáci a panďuláci pracoviště Rychnov nad Kněžnou Výtvarná a floristická dílna. Závěsné velikonoční dekorace Řemeslná dílna. Papír Výtvarná a floristická dílna. Voda S písničkou až na kraj světa pracoviště Jičín Grafické techniky jednoduše a nejen na papír Papírový pedig - pleteme z papíru Výroba přání různými technikami. Velikonoce Tvoření s bavlnou. Baabio Pohádky se zpěvem Modelování z polymerové hmoty Netradiční papírové skládanky a modely pracoviště Náchod Výtvarné techniky v praxi. Plstění Výroba šperků z korálků Výtvarná a floristická dílna. Jaro Barevné razničkování Výtvarná dílna. Velikonoce ze slaného těsta Výtvarná dílna. Drátované šperky Papírový pedig - dílna pro pokročilejší Výtvarná a floristická dílna. Květiny Koláže z březové kůry Od ticha k hudbě Papírový pedig - dílna pro pokročilejší II Řemeslná dílna. Ošatky ze slámy Odborné předměty, odborné školství 81 pracoviště Hradec Králové Epidemiologie infekčních nemocí Náměty do výuky stolničení Využití výukového programu na odborné exkurzi v botanické zahradě

9 OBSAH 12 Informatika 82 pracoviště Hradec Králové Tvorba jednoduché prezentace v Power Pointu pracoviště Trutnov Úprava dokumentu ŠVP ve Wordu Metody a náměty pro tvorby DUM MS - Word pracoviště Rychnov nad Kněžnou Interaktivní tabule a její využití / Z Interaktivní tabule a její využití / P pracoviště Náchod Interaktivní tabule a její využití /Z Interaktivní tabule a její využití / P Výchova a vzdělávání mimo vyučování 84 pracoviště Hradec Králové Cheerleading - roztleskávání Kurz pro hlavní vedoucí táborů a jiných zotavovacích akcí pracoviště Trutnov Country tance pracoviště Jičín Setkání vychovatelů ŠD pracoviště Náchod Strukturované drama jako primární prevence a rozkrytí tématu šikany s dětmi Školní družina a školní klub Ostatní 86 pracoviště Hradec Králové Kurz první pomoci pracoviště Trutnov Prevence dětských úrazů ve školním prostředí pracoviště Rychnov nad Kněžnou Mimořádné události ve škole pracoviště Jičín Zdravotník zotavovacích akcí Vzdělávací akce pro veřejnost 87 pracoviště Hradec Králové Návrat k tradicím. Figurky ze šustí pracoviště Rychnov nad Kněžnou Co s agresivitou Láska a strach v rodinném systému Legenda ke grafickým symbolům:..... novinka, nový program REPRÍZA..... repríza akce POKRAČOVÁNÍ.. pokračování akce ZŠ určeno pro ZŠ ZŠ určeno pro 1. stupeň ZŠ ZŠ určeno pro 2. stupeň ZŠ SŠ určeno pro střední školy SpŠ určeno pro speciální školy ZUŠ určeno pro ZUŠ MŠ určeno pro mateřské školy ŠABLONY..... program k zařazení do projektu Peníze školám Příští pololetí plánujeme akci pořádat HK v Hradci Králové JC v Jičíně TU v Trutnově RK v Rychnově n. K. NA v Náchodě 8

10 Metodické pokyny k nabídce programů a) Přihlašování na vzdělávací programy Na vzdělávací program je možno se přihlásit jednou z těchto variant: 1. Na internetové adrese kde si vyberete příslušný vzdělávací program z naší nabídky a vyplníte jednoduchý přihlašovací formulář. 2. Zasláním závazné písemné přihlášky otištěné v závěru našeho katalogu. Řádně vyplněnou a potvrzenou ředitelstvím školy zašlete do uzávěrky (tj. 7 dnů před akcí, pokud není uvedeno jinak) na adresu pracoviště v Hradci Králové. Pro každou akci a jednotlivého účastníka prosíme vyplňte vždy samostatný formulář, pro více účastníků použijte hromadnou přihlášku. Odesláním přihlášky vstupujete do smluvních vztahů s pořadatelem závazná přihláška má charakter kupní smlouvy a mimo jiné zavazuje zájemce k úhradě účastnického poplatku i při neúčasti. Řádně vyplněná přihláška je zásadní podmínkou účasti na vzdělávacím programu, v opačném případě nemohou být zájemcům včas doručeny případné doplňující informace, údaje o časových změnách či o zrušení programu apod. Pořadatel neručí za takto vzniklé ztráty! Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumění obdrží přihlášení zájemci pouze tehdy, je-li to v pozvánce výslovně uvedeno, při změně termínu, při překročení kapacity nebo v případě zrušení programu. Zařazování do jednotlivých programů provádíme podle pořadí došlých přihlášek. b) Úhrada vzdělávacích programů Účast na vzdělávacím programu je podmíněna zaplacením účastnického poplatku (vložného). Poplatek je možno uhradit : v hotovosti při prezenci před akcí (účastník obdrží doklad o zaplacení) převodem na účet Školského zařízení pro DVPP KHK u KB Hradec Králové, č /0100 jako variabilní symbol uvádějte kódové číslo akce jako specifický symbol uvádějte datum narození, převedené do 8-mi místného číselného kódu ve formátu DD- MMRRRR (např. datum narození = kód ) úhradou faktury vystavené na základě písemné objednávky (např. hromadné přihlášky s vyznačením žádosti o fakturaci) Způsob úhrady účastnického poplatku vyznačte na přihlášce! c) Zrušení přihlášky Přihlášku na vzdělávací program lze ze závažných důvodů zrušit, ovšem písemně a nejpozději k datu uzávěrky akce (tj. k závěrečnému datu příjmu přihlášek), jinak bude přihlášenému vyúčtován účastnický poplatek v plné výši. Při včasném zrušení bude případně již uhrazený účastnický poplatek vrácen (po předložení dokladu o úhradě a vyplnění žádosti o vrácení). Za přihlášeného lze v případě jeho neúčasti vyslat náhradníka. Při výjimečném přijetí přihlášky po uzávěrce podléhá případná neúčast na programu vždy úhradě účastnického poplatku. Pro vzdělávací zájezdy, exkurze, kurzy a některé náročné typy dalších programů platí podmínky uváděné v pozvánkách na tento typ akcí. 9

11 d) Zahájení akcí, prezence Prezence účastníků probíhá obvykle 30 minut před zahájením akce. U prezence účastník uhradí účastnický poplatek v hotovosti, anebo se prokáže dokladem o úhradě (kopií výpisu z bankovního účtu, ústřižkem složenky). e) Certifikace účasti na vzdělávacích programech Účastníci vzdělávacích programů obdrží osvědčení o absolvování. Prosíme o dodržování uvedených pravidel, termínů i dalších konkrétních pokynů uváděných v předložené nabídce či v jiných informačních materiálech a pozvánkách! Orientace v číselném kódování vzdělávacích programů Identifikační kód vzdělávací akce je šestimístný a má následující strukturu: A BB C DD Význam jednotlivých čísel kódu: pozice význam *A kód pracoviště 1 5 BB oborová skupina 0 15 C pololetí příslušného školního roku 1 2 DD pořadové číslo v rámci pracoviště a oborové skupiny *A kód pracoviště: 1 Hradec Králové 2 Trutnov 3 Rychnov nad Kněžnou 4 Jičín 5 Náchod Příklad: pozice význam 2 pracoviště Trutnov 03 oborová skupina Čj a literatura 1 1. pololetí školního roku akce v oborové skupině Čj a literatura Přihlaste se na vzdělávací program Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje na Internetu 10

12 Přehled interních pracovníků Ředitelka: Mgr. Marcela Nováková metodička DVPP prac. HK Zástupkyně ředitelky: Bc. Eva Kuncová metodička DVPP, správkyně pracoviště, vedoucí pedagogického oddělení prac. JC Pedagogické oddělení: Mgr. Dana Beráková referentka a koordinátorka prac. HK soutěží a přehlídek Petra Jedlinská, DiS. metodička DVPP, referentka soutěží prac. RK a přehlídek Mgr. Alena Ročková metodička DVPP prac. TU Ing. Stanislava Stierandová metodička DVPP, správkyně pracoviště prac. TU Mgr. Hana Šípková metodička DVPP, správkyně pracoviště prac. RK Mgr. Veronika Štěpánová metodička DVPP, správkyně pracoviště prac. NA Mgr. Eva Voláková metodička DVPP prac. HK Ekonomicko-provozní oddělení: Soňa Brzáková sekretariát ředitelství, správkyně pracoviště prac. HK vedoucí ekonomicko-provozního oddělení Vladislav Heřman účetní prac. HK Jana Svatá personalistka, mzdová účetní prac. HK 11

13 Jak se spojit se Školským zařízením pro DVPP Královéhradeckého kraje IČO: Bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové účet č /0100 Internet: Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Hradec Králové Sídlo pracoviště: Štefánikova 566, Hradec Králové Telefonní číslo: tel. / fax, mobil: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24 z nástupiště D2, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesty značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže). Kontakty na pracovníky pracoviště Hradec Králové Jméno a příjmení Telefon Jiný kontakt (skype) Mgr. Dana Beráková , Soňa Brzáková , sona.brzakova Vladislav Heřman vladislav.herman Mgr. Jaroslav Novák (ext.) , Mgr. Marcela Nováková , marcela.novakova3 Jana Svatá j.svata Mgr. Lenka Takáčová (ext.) Mgr. Eva Trenzová (ext.) Mgr. Eva Voláková eva.volakova2 Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Jičín Sídlo pracoviště: Železnická 460, Jičín Telefonní číslo: Pracoviště Jičín se nachází v přízemí ZŠ Železnická ul. u nemocnice. Z autobusového nádraží směrem k Jičínské bráně, před bránou odbočit doprava, rovně Tylovou ulicí, přes přechod u VZP do Železnické ulice. Kontakt na pracovníka pracoviště Jičín Jméno a příjmení Telefon Jiný kontakt (skype) PaedDr. Vladimír Kaucký Bc. Eva Kuncová eva.kuncova3 12

14 Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Náchod Sídlo pracoviště: Telefonní číslo: Bartoňova 1005, Náchod , ústředna Pracoviště se nachází v ul. Bartoňova 1005 mezi horní a dolní nemocnicí. Nejvhodnější cesta pro pěší je z nádraží vlevo přes železniční trať, kolem Čedoku a za mostem doprava kolem hotelu Hron. Cesta pokračuje stále rovně kolem dolní nemocnice, škola se nachází po 200m vlevo. Autem je nejvhodnější na kruhovém objezdu u hotelu Slávie odbočit nahoru přes most směrem na Dobrošov a Nový Hrádek. Auto doporučujeme nechat na parkovišti u dolní nemocnice anebo nad školou u domu pro seniory. Kontakt na pracovníka pracoviště Náchod Jméno a příjmení Telefon Jiný kontakt (skype) Jana Nývltová , Mgr. Veronika Štěpánová , veronika stepanova Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Rychnov nad Kněžnou Sídlo pracoviště: Javornická 1501, Rychnov nad Kněžnou Telefonní číslo: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501, 2. vchod, přízemí, směrem od středu města mezi SOU Javornická ul. (budova na křižovatce) a ZŠ Rychnov n. Kn., Javornická Kontakty na pracovníky pracoviště Rychnov nad Kněžnou Jméno a příjmení Telefon Jiný kontakt (skype) Petra Jedlinská, DiS Mgr. Hana Šípková ha.sipkova Mgr. Jiří Zeman (ext.) Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Trutnov Sídlo pracoviště: Horská 5, Trutnov Telefonní číslo: , Pracoviště Trutnov se nachází ve 4. patře (číslo dveří 435) v budově bývalého Okresního úřadu naproti autobusovému nádraží. Kontakty na pracovníky pracoviště Trutnov Jméno a příjmení Telefon Jiný kontakt (skype) Jitka Bartoníčková (ext.) Mgr. Alena Ročková , alcarock Ing. Stanislava Stierandová stierandova 13

15 Regionální konzultační centrum nabízí všem SOŠ a OŠ v Královéhradeckém kraji možnost individuálních či skupinových konzultací k tvorbě, realizaci a evaluaci ŠVP v prostorách RKC nebo přímo ve škole semináře a workshopy související s kurikulem s možností výměny zkušeností mezi koordinátory ŠVP a pedagogy z jiných škol dle potřeb a požadavků pedagogické veřejnosti v prostorách RKC semináře a workshopy související s kurikulem na objednávku dle individuálních požadavků a v místě konkrétní školy metodické materiály k tvorbě a realizaci ŠVP vydávání dodatků k osvědčení EUROPASS Podrobné informace k jednotlivým programům naleznete uvnitř Nabídky programů. Další informace podá kontaktní osoba RKC. Kontaktní osoba: Ing. Stanislava Stierandová, tel

16 Nabízíme následující služby Vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci aktuální nabídky programů Vzdělávání pedagogických sborů na objednávku v místě určeném objednatelem Vzdělávání nepedagogické veřejnosti Organizace soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji Plnění regionálních funkcí dle zadání zřizovatele Kopírování černobílé, barevné Laminace tiskovin Kroužková vazba tiskovin Uveřejňování reklamy Příprava na přijímací a maturitní zkoušky 15

17 OBOROVÁ SKUPINA 0 Školský management pracoviště Hradec Králové 600 Kč Mgr. Marcela Nováková Aktuální změny ve školské legislativě Určeno: ředitelům škol a školských zařízení Obsah: Seminář zaměřený na aktuální změny v legislativě s vazbou na oblast školství. JUDr. Hana Poláková únor 2012, 9:00-14:00 hodin Mgr. Marcela Nováková Aktuální změny ve zdravotním pojištění zaměstnanců Určeno: ředitelům, personalistům a mzdovým účetním škol a školských zařízení Obsah: Seminář zaměřený na aktuální změny ve zdravotním pojištění v roce 2011 a Účast na pojištění zaměstnanců - rozdíly oproti nemocenskému pojištění, daň z příjmů. Aktuální změny ve výčtu zaměstnanců, započitatelný příjem. Agenturní zaměstnávání v ČR, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce. Účast na pojistném u členů statutárních orgánů. Mezinárodní pronájem pracovní síly, vysílání zaměstnanců do ČR a z ČR. Zaměstnanci z EU a koordinační nařízení 1408/71, 574/72 a 883/2004. Zaměstnanci ze zemí mimo EU. Maximální vyměřovací základ zaměstnanců, kumulovaná výše vyměřovacího základu, příjem od více zaměstnavatelů, přeplatek. Minimální vyměřovací základ a výjimky při dodržování minimálního vyměřovacího základu, pracovní volno bez náhrady příjmu, neomluvená absence. Příjmy započitatelné do vyměřovacího základu zaměstnance, superhrubá mzda. Souběhy se zaměstnáním - OSVČ, platba státu. Oznamovací povinnost. Výklady změn do roku Praktické příklady. Mgr. Tomáš Červinka 6. únor 2012, 9:00-13:00 hodin Program není akreditován MŠMT. Mgr. Marcela Nováková, Jana Svatá Aktuální změny v Zákoníku práce Určeno: ředitelům a personalistům škol a školských zařízení Obsah: Seminář zaměřený na aktuální změny v Zákoníku práce. JUDr. Jan Havel 13. únor 2012, 9:00-13:00 hodin Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení Určeno: vedoucím pracovníkům, personalistům a mzdovým účetním škol a školských zařízení Obsah: Aktuální informace k nemocenskému pojištění - principy, denní vyměřovací základ, podmínky nároku na dávky, nemocenské, ošetřovné, penežitá pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, výše dávek, okruh poplatníků pojistného, výše sazby pojistného, vyměřovací základ pro zaměstnance, orgány nemocenského pojištění, úkoly zaměstnavatelů v nemocenském pojištění. Změny v oblasti okruhu pojištěných osob, stanovení účasti na pojištění (nově dohoda o provedení práce), změny v podmínkách pro nárok na dávky z nemocenského pojištění (nejvíce se to týká PPM), údaje pro stanovení denního vyměřovacího základu pro výplatu dávek a další změny. Změny v oblasti důchodového pojištění, přehled legislativních změn k a tzv. malá důchodová reforma, výpočty důchodů v roce 2012, starobní důchod - jednotlivé typy starobních důchodů, důchodový věk, prodloužení potřebné doby pojištění pro nárok na důchod, zvyšování procentní výměry starobního důchodu při výdělečné činnosti po vzniku nároku na důchod, podmínky pro nárok na předčasný starobní důchod (zvýšené krácení od ), nároky na vdovské/vdovecké důchody po uplynutí 1 roku (změna od ), povinnosti zaměstnavatelů v oblasti důchodového pojištění - vedení podkladové evidence, ohlašovací povinnost, nezbytná součinnost zaměstnavatelů při řízení o dávky důchodového pojištění, dobrovolné důchodové pojištění, aktuální informace ke dni konání semináře. Iva Dominová a Ivana Desenská 14. únor 2012, 9:00-13:00 hodin nemá akr Mgr. Marcela Nováková, Jana Svatá Aktuální legislativní změny v oblasti účetnictví příspěvkových organizací Určeno: účetním škol a školských zařízení, dalším zájemcům Obsah: Diskusní seminář zaměřený na aktuální legislativní změny, které mají vliv na hospodaření a vedení účetnictví škol a školských zařízení. Ing. Jiří Oehl 20. březen 2012, 9:00-13:00 hodin 16

18 Školský management 600 Kč Program není akreditován MŠMT. Mgr. Marcela Nováková Studium pro ředitele škol a školských zařízení Určeno: ředitelům škol a školských zařízení, kteří zatím nesplňují podmínku pro výkon funkce dle 5, odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., a dalším zájemcům Obsah: Akreditované studium pro získání způsobilosti pro řídící činnosti dle zákona č. 563/2004 Sb. a standardu MŠMT. Obsahuje 4 základní moduly - Základy práva, Pracovní právo, Financování školy a Organizace školy a pedagogického procesu + manažerskou stáž. Je zakončeno zkouškou a obhajobou závěrečné práce před komisí. Celková časová dotace je 130 hodin (105 hodin výuka a 25 hodin stáž). kolektiv odborných lektorů 21. březen 2012, 8:30-17:30 hodin 4. duben 2012, 9:00-17:30 hodin 25. duben 2012, 9:00-17:30 hodin 22. květen 2012, 9:00-17:30 hodin 15. červen 2012, 9:00-17:30 hodin 16. červen 2012, 9:00-17:30 hodin Kč Případná změna termínu vyhrazena. Pokračování studia v 1. pololetí šk. roku 2012/2013. Mgr. Marcela Nováková REPRÍZA Personální řízení v praxi Určeno: vedoucím pracovníkům všech typů škol a školských zařízení Obsah: Diskusní seminář zaměřený na práci s lidmi. Plánování, získávání a výběr pracovníků. Adaptace a rozmísťování pracovníků. Řízení, rozvoj a vzdělávání pracovníků. Motivace, hodnocení a odměňování pracovníků. Praktické příklady z praxe. Diskuse. RNDr. Bořek Navrátil 30. březen 2012, 9:00-15:00 hodin 800 Kč Mgr. Marcela Nováková Projekt Ředitel zahraniční stáž Finsko Určeno: absolventům vzdělávání v rámci projektu Ředitel 2012 Obsah: 7denní zahraniční stáž v rámci projektu Ředitel 2012 s cílem seznámit se se školským systémem Finska. Návštěva různých škol, školských zařízení a dalších institucí v oblasti vzdělávání. pracovníci navštívených institucí duben 2012, odlet v neděli z Prahy, přílet v sobotu do Prahy Finsko - Helsinky a okolí bez poplatku Na stáž, která se uskuteční v 2. polovině dubna 2012, se bude možné hlásit na základě speciální přihlášky, která bude všem absolventům vzdělávání v rámci projektu Ředitel 2012 rozeslána po zakončení závěrečného modulu v únoru Zařazení na stáž bude prováděno dle pořadí došlých přihlášek a dále dle míry zapojení do projektu Ředitel 2012 (rozhodující bude počet absolvovaných modulů a účast na nich). Zahraniční stáž je financována z OP VK z projektu Rozvoj kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení Královéhradeckého kraje - Model profesního vzdělávání, číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/ Mgr. Marcela Nováková DPH v účetní praxi škol a školských zařízení Určeno: vedoucím pracovníkům, účetním škol a školských zařízení, dalším zájemcům Obsah: Seminář zaměřený na praktickou aplikaci zákona o DPH dle aktuální legislativy. Registrace k DPH. Dodávky zboží, služeb, nákup, prodej, pronájem. Místo a vznik daňové povinnosti. DPH u rekonstrukcí, modernizací, oprav a ve výstavbě. Intrakomunitární obchod a DPH. DPH u motorových vozidel. Daňové doklady, vrubopisy, dobropisy, faktury. Aktuální a nejčastější problémy, chyby a omyly v souvislosti s DPH. Ing. Igor Pantůček 12. duben 2012, 9:00-13:00 hodin Mgr. Marcela Nováková Autorské právo ve školské praxi Určeno: vedoucím pracovníkům, pedagogům všech typů škol a školských zařízení Obsah: 1. Obecné principy autorského práva - postavení autorského práva v právním řádu, historie autorského práva, prameny autorského práva, pojem autor, spoluautoři, autorské dílo. 2. Obsah autorského práva - vznik autorského práva, doba trvání autorských práv, osobnostní autorská práva, majetková autorská práva, ochrana autorských práv. 3. Volná užití, citace, rozmnožování a úpravy autorských děl ve školských zařízeních. Diskuse. JUDr. Aleš Kout 25. květen 2012, 9:00-13:00 hodin Mgr. Marcela Nováková 17

19 Školský management pracoviště Trutnov Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání Určeno: vedoucím pracovníkům všech typů škol a školských zařízení Obsah: Seznámení s novými předpisy zaměřenými na povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání po Vývoj právní úpravy, zákon o úrazovém pojištění, Zákoník práce zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, právní úprava platná po Postup při uznávání nemocí z povolání, seznam zdravotnických zařízení, která nemoc z povolání uznávají. Pracovní úrazy, nemoci z povolání a veřejné zdravotní pojištění, zákon č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Náhrada škody, náhrada za ztrátu na výdělku, za bolest a ztížení společenského uplatnění, za účelně vynaložené náklady spojené s léčením a za věcnou škodu, zákoník práce, soudní judikatura, stanoviska pojišťoven. Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání. Robert Křepinský 21. březen 2012, 9:00-12:00 hodin SVČ Trutnov, R. Frimla 816 Ing. Stanislava Stierandová Získávání finančních prostředků pro MŠ Určeno: ředitelům a vedoucím učitelům MŠ Obsah: Získávání finančních prostředků prostřednictvím projektů a z různých jiných zdrojů. Přípravná fáze vyhledávání zdrojů a základ k přípravě tvorby programu na jejich získání. Příprava projektu. Náležitosti projektové žádosti a základní seznámení s prací v programu Benefit. Správná formulace cíle projektu (SMART). Stanovení cílové skupiny, práce s cílovou skupinou. Popis klíčových aktivit, monitorovací indikátory, výstupy projektu. Finanční stránka projektu, tvorba rozpočtu. Orientace ve výzvách. Monitorovací zpráva. Závěrečné fáze projektu. Bc. Mgr. Jana Žaludová 29. březen 2012, 8:00-12:30 hodin SVČ Trutnov, R. Frimla 816 Ing. Stanislava Stierandová Základní právní předpisy na úseku požární ochrany Určeno: ředitelům škol a školských zařízení, dalším zájemcům Obsah: Základní právní předpisy na úseku PO ve vztahu ke školským zařízením. Povinnosti zaměstnavatele (právnické osoby). Vzhled a umístění bezpečnostních značek, příkazů, zákazů a pokynů ve vztahu k PO. Práva a povinnosti zaměstnanců (fyzických osob). Vyhláška č. 23/2008 Sb. Novinky z oblasti protipožární ochrany staveb. Další informační zdroje. mjr. Mgr. Pavel Kuřitka, DiS. 4. duben 2012, 8:00-12:00 hodin bývalý OkÚ Trutnov, Horská Kč Ing. Stanislava Stierandová Sociálně-právní ochrana dětí Určeno: ředitelům škol a školských zařízení, dalším zájemcům Obsah: Aktualizace a plánované změny v zákonu č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Kompetence pracovníků OSPOD a pedagogů v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, vzájemná spolupráce orgánů sociálněprávní ochrany a škol. Povinnosti při sdělování údajů. Soudní řízení týkající se nezletilých dětí, pohovory s dětmi. Ústavní výchova, typy ústavů. Trestná činnost páchaná na dětech, trestná činnost dětí a mladistvých, soudnictví ve věcech mládeže. Bc. Margita Hosmanová a Bc. Jitka Krausová 3. květen 2012, 8:00-12:00 hodin SVČ Trutnov, R. Frimla 816 Ing. Stanislava Stierandová pracoviště Rychnov nad Kněžnou Dvoudenní setkání ředitelů ZŠ a MŠ Určeno: ředitelům ZŠ a MŠ Obsah: 1. den - Dopolední blok - Proměny výskytu a podoby tradičních sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve vazbě na společenské změny. Nové trendy v rizikovém chování mládeže. Předcházení, diagnostika a náměty řešení v případě výskytu. Odpolední blok - včasné rozpoznání profesního a osobního stresu, včetně syndromu vyhoření. Praktické využití účinné v prevenci. Jak na zvládání obtížných životních etap a hledání nových východisek. Model životní rovnováhy, způsoby harmonizace života, identifikace vlastních zdrojů, rozpoznání vlastních hranic. 2. den - Řešení aktuálních problémů řízení školy. Zhodnocení současného stavu legislativy a podání informací o vývoji aktuálních problémů při řízení školy. Oblast pracovněprávní, školská a s ní související legislativa potřebná pro řízení školy. Diskuse nad aktuálními problémy. doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. a Mgr. Svatava Odlová duben 2012, ČT od 9:00 hodin, PÁ do 13:00 hodin Penzion SATELIT, Deštné v Orlických horách Kč Doprava do místa konání individuální. Ubytování a stravu v ceně 780 Kč hradí každý účastník na místě. Ubytování je objednáno všem přihlášeným, případný nezájem sdělte do uzávěrky garantovi akce! Lze se přihlásit i pouze na jeden den (poplatek 1. den 800 Kč, 2. den 400 Kč). Mgr. Hana Šípková Právní vědomí ve školní praxi Určeno: ředitelům škol a školských zařízení, učitelům, metodikům prevence, výchovným poradcům 18

20 Školský management Obsah: Přednáška s diskusí zaměřená na orientaci pedagoga v tom, co může, musí a nesmí ve vztahu ke svěřené osobě mladší 18-ti let. Právní normy vztahující se na mládež, trestná činnost dětí a její právní postih, možnosti pro uložení výchovných opatření. Záškoláctví a výchovné problémy. Násilí, šikana, alkohol, kouření, drogy, extremismus ve škole a ochrana před nimi. Zákonné normy vztahující se na děti a jejich zakotvení a aplikace ve školním prostředí. Vstup policie, státních orgánů a dalších organizací do školy, podmínky pro výslech žáka. Jak postupovat v krizových případech v souvislosti s právními normami - praktické příklady. Možnosti a úloha orgánů sociálně právní ochrany, policie, městské policie. Jak postupovat v případě trestné činnosti na škole, abychom obstáli před zákonem, rodiči, učiteli a žáky. Mgr. Michaela Veselá 25. duben 2012, 8:30-16:00 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn. 900 Kč Mgr. Hana Šípková Aktuální problémy účetnictví 2012 Určeno: vedoucím pracovníkům, účetním všech typů škol a školských zařízení, dalším zájemcům Obsah: Aktuality v účetnictví příspěvkových organizací. Finanční kontrola a posílení vnitřního kontrolního systému. Odpisy dlouhodobého majetku. Tvorba a čerpání fondů organizace. Diskuse. Ing. Daniela Burianová 22. květen 2012, 8:00-12:00 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn. Mgr. Jiří Zeman pracoviště Jičín Aktuální změny v Zákoníku práce Určeno: ředitelům a personalistům škol a školských zařízení Obsah: Seminář zaměřený na seznámení s aktuálními změnami v Zákoníku práce. JUDr. Zuzana Kynčlová 27. únor 2012, 9:00-14:00 hodin 600 Kč Bc. Eva Kuncová Školení vedoucích pracovníků v oblasti BOZP Určeno: vedoucím pracovníkům všech typů škol a školských zařízení, dalším zájemcům Obsah: Seminář zabezpečující povinné proškolení vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP dle ZP v rozsahu předepsaném zákonem a s dobou platnosti osvědčení 3 roky. Robert Křepinský 12. březen 2012, 9:00-13:30 hodin Program není akreditován MŠMT, jelikož se jedná o povinné proškolení určené zákonem, které není zařazeno do systému DVPP. Bc. Eva Kuncová REPRÍZA Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně Určeno: vedoucím pracovníkům všech typů škol a školských zařízení, dalším zájemcům Obsah: Základní právní předpisy k zajištění PO. Práva a povinnosti zaměstnavatele, vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců. Prevence rizik, účast zaměstnanců na řešení PO. Vzhled a umístění bezpečnostních značek a používané signály. Dokumentace požární ochrany objektu školy, revize a kontroly zařízení. Ostatní předpisy k zajištění PO při práci. Ověření znalostí formou písemného testu. Robert Křepinský 19. březen 2012, 9:00-13:00 hodin Program není akreditován MŠMT, jelikož se jedná o povinné proškolení určené zákonem, které není zařazeno do systému DVPP. Bc. Eva Kuncová REPRÍZA Spisová služba ve školách a ŠZ a její změny od roku Tvorba spisového řádu se spisovým a skartačním plánem Určeno: vedoucím pracovníkům, hospodářkám a sekretářkám škol a školských zařízení Obsah: Spisová služba ve školách a školských zařízeních a její změny od roku Seznámení se základními informacemi a podrobnější zaměření na tvorbu spisového řádu se spisovým a skartačním plánem. Legislativa v oblasti archivnictví a spisové služby a její nejdůležitější změny od a , základní pojmy, povinnosti škol v oblasti péče o dokumenty a vedení spisové služby, oběh dokumentů ve škole (doručování/vznik, evidence, vyřizování, podepisování, užívání razítek, odesílání, ukládání), podací deník vs. software elektronické spisové služby, porovnání různých zdrojů, doporučení. Tvorba spisu, skartační řízení, ukládání archiválií, kontrola, sankce, spisová rozluka. Tvorba spisového řádu, včetně spisového a skartačního plánu - aktuální legislativní změny od roku Ing. Mgr. Eva Urbanová 22. březen 2012, 9:00-14:00 hodin 600 Kč Bc. Eva Kuncová Stížnosti - předcházení - řešení Určeno: ředitelům škol a školských zařízení a jejich zástupcům 19

ročník studia Asistent pedagoga a v březnu 2013 Studium pro ředitele škol a školských

ročník studia Asistent pedagoga a v březnu 2013 Studium pro ředitele škol a školských Vážené kolegyně, Vážení kolegové, s počínajícím novým kalendářním rokem si vám dovolujeme předložit naši novou Nabídku programů na 2. pololetí školního roku 2012/2013. Vzhledem k pokračující nepříznivé

Více

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Do rukou se Vám dostává naše nová programová nabídka, která by měla napomoci Vám a Vašim pracovníkům v prohlubování odborné kvalifikace či splnění kvalifikačních předpokladů.

Více

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Vážené kolegyně, Vážení kolegové, zdravím Vás jménem všech pracovníků našeho zařízení v novém roce 2010, děkuji za Vaši spolupráci v roce uplynulém a do toho letošního přeji hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti.

Více

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Vážené kolegyně, Vážení kolegové, zdravím Vás jménem všech pracovníků našeho zařízení v novém roce 2009, děkuji za Vaši spolupráci v roce uplynulém a do toho letošního přeji hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti.

Více

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18 Obsah Metodické pokyny k nabídce programů....................................... 9 Přehled interních pracovníků............................................. 11 Jak se spojit se Školským zařízením pro DVPP

Více

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18 Obsah Metodické pokyny k nabídce programů........................................ 9 Přehled interních pracovníků.............................................. 11 Jak se spojit se Školským zařízením pro

Více

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje Vážené kolegyně, Vážení kolegové, dovolte mi Vás se začátkem nového školního roku pozdravit a představit Vám naši novou programovou nabídku. V uplynulém půlroce se znatelně projevilo, že je naše školství

Více

Obsah. 0 Školský management 20

Obsah. 0 Školský management 20 Obsah Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích programech.......................... 9 Číselné kódování vzdělávacích programů....................................... 12 Přehled interních pracovníků..............................................

Více

červen 2006 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka

červen 2006 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka Vážené kolegyně, vážení kolegové, opět je za námi jeden školní rok a na dveře již klepe ten nový, ve kterém Vás čeká spousta práce s naplněním všech změn, které přináší stále se měnící legislativa a tzv.

Více

prosinec 2005 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka

prosinec 2005 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka Vážené kolegyně, vážení kolegové, opět mám tu milou příležitost oslovit Vás počátkem nového kalendářního roku, popřát Vám v něm vše dobré a poděkovat za podporu a spolupráci v roce uplynulém. Loňský rok

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2 0 1 1. č. 04 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2 0 1 1. č. 04 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2 0 1 1 č. 04 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH...2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...3

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2013/14 druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2013/14 druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2013/14 druhé pololetí Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk tel. a fax: 325 511 545, e-mail: visk@visk.cz, http://www.visk.cz

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 544, e-mail: vzsk@vzsk.cz, http://

Více

Vážení pracovníci škol a školských zařízení, vážené kolegyně a vážení kolegové,

Vážení pracovníci škol a školských zařízení, vážené kolegyně a vážení kolegové, Úvod Vážení pracovníci škol a školských zařízení, vážené kolegyně a vážení kolegové, když jsme se v prvních dnech letošního roku ohlédli za oním magickým dvanáctkovým rokem a zapřemýšleli nad tím, jaká

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Ř Í J E N 2 0 1 0. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Ř Í J E N 2 0 1 0. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Ř Í J E N 2 0 1 0 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH...2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...4

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Ř Í J E N 2 0 1 2 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH... 2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...

Více

Programová nabídka I. pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. únor srpen 2011

Programová nabídka I. pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. únor srpen 2011 Programová nabídka I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků únor srpen 2011 Programová nabídka pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Národní institut pro další vzdělávání, Učňovská 100/1,

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno duben 2 0 1 5 č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Výuka AJ s podporou ICT...

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LVIII Sešit 1 Leden 2002 O B S A H Část metodická - Pokyn MŠMT k žádosti o udělení rozhodnutí o akreditaci pro vzdělávací programy

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0 /09 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 545, e-mail: vzsk@vzsk.cz,

Více

INFORMÁTOR březen 2 0 1 4

INFORMÁTOR březen 2 0 1 4 INFORMÁTOR březen 2 0 1 4 KVIC, odloučené pracoviště 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 Informátor KVIC březen 2014 OBSAH Společné informace KVIC pro

Více

INFORMÁTOR duben 2 0 1 4

INFORMÁTOR duben 2 0 1 4 INFORMÁTOR duben 2 0 1 4 KVIC, odloučené pracoviště 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 Informátor KVIC duben 2014 OBSAH Společné informace KVIC pro všechny

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno LISTOPAD 2011. č. 11 MĚSÍČNÍK

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno LISTOPAD 2011. č. 11 MĚSÍČNÍK Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno LISTOPAD 2011 č. 11 MĚSÍČNÍK 2 OBSAH OBSAH...2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...4 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ...5

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno LISTOPAD 2011. č. 11 MĚSÍČNÍK PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno LISTOPAD 2011. č. 11 MĚSÍČNÍK PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno LISTOPAD 2011 č. 11 MĚSÍČNÍK PRO STŘEDNÍ ŠKOLY 2 OBSAH OBSAH...2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...4 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 02 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 02 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Ú N O R 2 0 1 4 č. 02 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y OBSAH OBSAH... 2 Oznámení... 4 INFORMATIKA... 4

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 06 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 06 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Č E R V E N 2 0 1 1 č. 06 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH... 2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...

Více

OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51

OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51 OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51 1 PROJEKTY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Pedagogické centrum realizovalo jako partner či jako dodavatel služby několik projektů

Více

Přehled akcí BŘEZEN 2014

Přehled akcí BŘEZEN 2014 Přehled akcí BŘEZEN 2014 6 3. 3. 2014 3. 3. 2014 3. 3. 2014 4. 3. 2014 4. 3. 2014 4. 3. 2014 5. 3. 2014 5. 3. 2014 6. 3. 2014 6. 8. 3. 2014 7. 3. 2014 10. 3. 2014 10. 3. 2014 10. 3. 2014 11. 3. 2014 11.

Více

INFORMÁTOR duben 2 0 1 3

INFORMÁTOR duben 2 0 1 3 INFORMÁTOR duben 2 0 1 3 KVIC, odloučené pracoviště Štefánikova 7/826, 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 OBSAH Společné informace KVIC pro všechny regiony

Více