Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška"

Transkript

1 1 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška školní rok 2012/2013 SCHVÁLENÁ ŠKOLSKOU RADOU DNE 4. ZÁŘÍ 2013 Učitelé dětem předávají dovednosti, které jsou na celý život. Nejsou důležité známky, ale dovednost obracet se na problém ze všech stran. Naučit se spolupracovat s ostatními. Musí vědět, že to znamená najít v týmu svou roli.

2 2 Obsah: a) Základní údaje o škole 2 b) Přehled oborů vzdělávání 4 c) Rámcový popis personálního zabezpečení 4 d) Údaje o přijímacím řízení, zápisu k povinné školní docházce a o přijetí na střední školy 11 e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 13 f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 63 g) Údaje o dalším vzdělávání ped. pracovníků 73 h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy 75 i) Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 99 j) Základní údaje o hospodaření školy 101 k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 102 l) Údaje o zapojení školy v rámci celoživotního učení 102 m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 104 n) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 105 o) Výroční zpráva o poskytování informací za kalendářní rok a) Základní údaje o škole Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška je úplná základní škola s právní subjektivitou; identifikátor zařízení PRÁVNÍ FORMA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE IČO Do sítě škol byla zařazena dne

3 3 Zřizovatel: Obec Osová Bítýška IČO Se sídlem Osová Bítýška 3, Osová Bítýška Ředitel školy Mgr. Milan Malý, , Škola sdružuje: 1. Základní škola IZO kapacita k žáků kapacita plánovaná 330 žáků 2. Školní družina IZO kapacita k kapacita plánovaná 70 žáků 70 žáků 3. Školní jídelna při ZŠ IZO Strávníků k žáků kapacita plánovaná 250 strávníků k dětí kapacita plánovaná v MŠ Mateřská škola IZO kapacita k dětí kapacita plánovaná 60 dětí (omezení díky vyhlášce 410/2005 Sb. O hygienických požadavcích ) Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška je úplná základní škola s právní subjektivitou. Základní škola vzdělává žáky podle školního vzdělávacího programu Škola pro všechny (včetně žáků s lehkým mentálním postižením). Celkem tedy 207 žákův 9 třídách v základní škole a 56 dětí ve dvou třídách v mateřské škole a 70 dětí ve třech odděleních školní družiny.

4 Mimo vyučování mají možnost navštěvovat zájmové kroužky a nepovinné předměty : 4 b) Přehled oborů vzdělávání Vzdělávací program: Škola pro všechny 207 žáků Školní vzdělávací program č. j. 103/2007 Škola pro všechny, upravený po žáky s lehkým mentálním postižením 2 žáci Mateřská škola Školní vzdělávací program č. j. 103/2007 Hrou poznáváme svět 56 dětí c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Vedení školy: ředitel Mgr. Milan Malý statutární zástupce ŘŠ Mgr. Marcela Hořínková Pedagogičtí pracovníci: -podle třídnictví 1.roč. Mgr. Pavla Žáková 2.roč. Mgr. Blanka Holubářová 3.roč. Andrea Rousová 4. roč.mgr. Lenka Rousová 5.roč. Mgr. Hana Gruntová 6.roč. Mgr. Marcel Rous 7.roč. Mgr. Renata Kprová 8.roč. Mgr. Jiří Ceral 9.roč. Mgr. Lenka Štěpánková Mgr. Blanka Hortová Mateřská škola : vedoucí uč. Naděžda Musilová uč. Bc. Daniela Doláková uč. Mgr. Žaneta Tunkrová Školní družina Andrea Rousová Eva Kreutzová vychovatelka ŠD vychovatelka ŠD

5 5 Marie Bayerová vychovatelka ŠD Petra Hladíková vychovatelka ŠD V případě otevření 3. oddělení sehnat kvalifikovanou učitelku Úvazky školní rok 2012/ Čj Aj Nj matematika Prvouka přírodověda 2 1 vlastivěda 2 2 Žáková 23 Holubářová 23 Rousová 18 Zavadilová 23 Hořínková 12 Gruntová 24 Rous 22 Koprová 23 Ceral 24 Štěpánková 24 Hortová 24 Malý 9 Dozory chemie 2 2 fyzika přírodopis Zeměpis Dějepis OV HV Vv Pč TV Informatika Osv 1 1 lvs/za SČj/SM 1/0 1 1 K Aj 1 1 Vkz

6 6 P O N D Ě L Í Ú T E R Ý S T Ř E D A Č T V R T E K P Á T E K CHODBA ŠKOLNÍ JÍDELNA ŠATNA I. st. Zavadilová / ŠD ŠD Žáková Rousová/Žáková Zavadilová/Rousová 2. st. Štěpánková/Rous Hortová/Holubářová Zavadilová/Rousová CHODBA ŠKOLNÍ JÍDELNA ŠATNA I. st ŠD ŠD Holubářová/Rousová Štěpánková/Hortová Holubářová/Žá 2. st. Rous/ Ceral Gruntová/Rous Holubářová/Žá CHODBA ŠKOLNÍ JÍDELNA ŠATNA I. st ŠD ŠD Rousová/Gruntová Žáková/Rousová st. Ceral/Koprová Zavadilová/Koprová Rousová/Grun Rousová/ŠD CHODBA ŠKOLNÍ JÍDELNA ŠATNA I. st ŠD ŠD Žáková/Zavadilová Žáková/Za Koprová/Zavadilová 2. st. Hortová/Štěpánková Ceral/Štěpánková Žáková/Za CHODBA ŠKOLNÍ JÍDELNA ŠATNA I. st ŠD ŠD Gruntová/Holubářová Rous/Gruntová Gruntová/Hol 2. st. Koprová/Ceral Hortová/Ceral Gruntová/Hol Rozvrhy hodin

7 pondělí ČJ M TV ČJ ČJ 2. ČJ M vv ĆJ 3. M čj HV čj čj 4. ČJ M AJ ČJ PŘ 5. ČJ M PŘ AJ HV 6. M AJ ĆJ VV VV HV 7. F ĆJ M TV TV AJ 8. AJ CH ČJ F M TV TV 9. Ov M ČJ D M PŘ 7 úterý ČJ M ČJ PRV ČJ 2. M TV ĆJ ČJ 3. M čj TV čj vv vv 4. ČJ M inf ČJ HV 5. AJ M ČJ ČJ TV 6. ČJ D VKZ PŘ INF F 7. ČJ NJ LVS M ZA AJ AJ NJ PŘ 8. Z D NJ OV ČJ 9. M CH AJ NJ ČJ TV TV středa ČJ TV PČ ČJ ČJ 2. ĆJ M ČJ PRV pč 3. M čj prv čj AJ 4. M ČJ AJ TV VL 5. ČJ M OSV VL TV VV VV 6. AJ M LVS ČJ PV Ov 7. Z ČJ VKZ M F HV 8. M AJ F NJ ČJ Př SĆJ 9. Čj D M AJ NJ HV F čtvrtek M ČJ VV HV M 2. ĆJ M ĆJ TV 3. M čj TV čj PČ PRV 4. M ČJ PŘ AJ VV 5. INF ČJ ČJ M AJ 6 D ČJ M TV TV PŘ 7. D AJ PŘ VV VV 8. M CH AJ ĆJ OSV D HV 9. VKZ OV ČJ M Z VV KAJ pátek M ČJ ČJ PRV M 2. ČJ M PRV HV 3. M AJ AJ TV 4. M VL TV ĆJ PČ

8 8 Rousová Holubářová Žáková Ceral Koprová Hortová Gruntová Malý Hořínková Štěpánková Rous Zavadilová -výchovné poradenství: Mgr. Marcela Hořínková metodik prevence patolog. jevů Mgr. Blanka Holubářová vycházející žáci, žáci s vývoj. poruchami učení -péče o žáky s lehkým mentálním postižením Mgr. Lenka Štěpánková (speciální pedagožka) Provozní zaměstnanci: Ing. Dagmar Dvořáčková - účetní, adm. pracovnice Stanislav Dvořáček- školník Sylva Schrollerová Zdeňka Kokojanová Jiřina Hrbková v MŠ Školní kuchyně: Dana Bělochová - Marta Pustinová - Marcela Kotenová Ivana Musilová Hana Nováková vedoucí kuchyně kuchařka v MŠ Předmětové komise a metodická sdružení(vedoucí učitelských týmů): Metodik výpočetní techniky Metodické sdružení 1.stupně Předmětové týmy 2. stupně Mgr. Marcel Rous Mgr. Blanka Holubářová Mgr. Renata Koprová Přidělení kabinetů: 1.stupeň Jazyk český Cizí jazyky Mgr. Blanka Holubářová Mgr. Renata Koprová Mgr. Blanka Hortová

9 9 Dějepis, Ov, TV Výtvarná výchova Matematika Fyzika Chemie, přírodopis, Z Hudební výchova Výpočetní technika Rodinná výchova Knihovna Pracovní činnosti Mgr. Jiří Ceral Mgr. Lenka Štěpánková Mgr. Marcel Rous Mgr. Marcel Rous Mgr. Hana Gruntová Mgr. Blanka Holubářová Mgr. Marcel Rous Mgr. Renata Koprová Mgr. Blanka Holubářová Mgr. Renata Koprová Ostatní aktivity: Dopravní výchova Didaktická technika Zdravotní výchova Videotéka Sklad učebnic Bezpečnostní technik Kulturní akce Výzdoba školy Správci sboroven Web Novinky Požární preventista, BOZP Mgr. Jiří Ceral Mgr. Pavla Žáková-1.stupeň Mgr. Hana Gruntová Mgr. Pavla Žáková, Mgr. Marcel Rous Mgr. Blanka Hortová Mgr. Jiří Ceral Mgr. Blanka Holubářová - 1.stupeň Mgr. Renata Koprová 2.stupeň Učitelky 1. stupně Mgr. Lenka Štěpánková Andrea Rousová 1 stupeň Mgr. Blanka Hortová - 2.stupeň přízemí Mgr. Lenka Štěpánková 2. stupeň 1. poschodí Mgr. Žaneta Tunkrová Mgr. Blanka Hortová- koordinace 2. stupeň (foto ) Andrea Rousová- koordinace 1. stupeň (foto ) Mgr. Jiří Ceral Správci učeben- NJ/AJ Mgr. Blanka Hortová - Výpočet.tech. Mgr. Marcel Rous - Hudební výchovy Mgr. Blanka Holubářová - Chemie/Fyzika Mgr. Hana Gruntová - Výtvarná výchova Mgr. Lenka Štěpánková - Rodinná výchova Mgr. Renata Koprová Plán pedagogických rad- Plán třídních schůzek s rodiči zahajovací čtvrtletní pololetní čtvrtletní závěrečná Konzultace s rodiči průběžně dle domluvy

10 Hodiny výchovných poradců pro rodiče či žákyviz plán výchovného poradce 10 Zápis do 1. třídy: ve spolupráci s p.uč.zš zápis dětí do 1.třídy ZŠ Odborná a pedagogická způsobilost, dle vyhlášky č. 139/1997 Sb a od podle Zákona č. 563/2004 Sb.,ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Vedení školy se snaží o co nejmodernější přístup k řízení vzdělávání. Jsme si vědomi, že kvalitní učitelský sbor je základním pilířem školy a jejího působení na žáky. Ve školním roku 2010/2011 na škole působilo celkem 13 pedagogických pracovníků v základní škole. V MŠ pracovaly 4 učitelky - celkový úvazek 3,5.. Jedna studuje magisterské studium. Na 1. stupni učí 5 učitelek-všechny splňovaly předepsanou kvalifikaci. Na druhém stupni byli všichni učitelé kvalifikovaní. V MŠ 3,5 úvazku učitelek. V ZŠ 12,31 úvazku učitelů V ŠD 2,5 úvazku vychovatelek V ZŠ a MŠ celkem 9,16 úvazku provozních zaměstnanců Věkové složení pedagogických pracovníků v ZŠ/MŠ Učitelé Věk Muži Ženy do 35 let 1/0 2/ let 1/0 5/2 nad 50 let 1/0 2/2 Pracující důchodci pobírající důchod 0 0/0 Celkem 3/0 10/4 Rodičovská dovolená 0 0 Zástupy za nemocné učitele se ředitel školy snažil zajistit kvalifikovanými učiteli. Všichni učitelé se během školního roku soustavně vzdělávali; absolvovali školení pořádané IMC v rámci jejich předmětů, předávali si vzájemně informace na pedagogických radách, v rámci metodického sdružení a předmětových komisí. Kromě pedagogické odbornosti máme na škole odborníky: 2 vystudované výchovné poradkyně 1 vystudovaná speciální pedagožka-psychopedie Ředitel školy - absolvent studia školského managementu (dříve FS II) na UK v Praze. Zástupkyně ředitele kvalifikační 4 denní kurz pro zástupce ředitelů škol.

11 11 Jméno pedagoga Termín Název akce Peníze do škol Marcela Hořínková Prevence úrazů a násilí na ZŠ NE Eva Kreutzová Co dělat, když mám jít učit NE výtvarku Pavla Žáková Jazykové hry v hodinách češtiny ANO Renata Koprová Prezentační program MS Power P. ANO a jeho využití při tvorbě DUMů Renata Koprová Zážitek v lit. záž.-ped. Přístup a ANO netradiční metody ve výuce LV Lenka Zavadilová Tvoříme vlastní výukové materiály ANO s využitím pro int. tabuli Blanka Hortová DUMy pro interaktivní tabuli Smart ANO Board Blanka Hortová Anglická gramatika hrou pro 1. ANO Stupeň ZŠ, 2. díl Marcel Rous Interaktivní tabule v hodinách ANO matematiky a fyziky na ZŠ Renata Koprová Agrese a agresivita dětí a mládeže NE Hana Gruntová Využití počítačů ve výuce ANO Milan Malý 21., Manažerské dovednosti ředitele NE školy Lenka Štěpánková Rozvíjení čtenářské gramotnosti NE v hodinách ČJ Blanka Holubářová Čeština nás baví Jak zpestřit Čj na ANO 1. stupni pomocí her Lenka Štěpánková Inspirace pro rozvíjení čtenářské ANO gramotnosti v hodinách ČJL Hana Gruntová Využití moderní techniky ve výuce ANO chemie Pavla Žáková Hry, nápady a náměty o přírodě ANO Renata Koprová ŠVP změny a realizace ve výuce NE Marcel Rous Matematika v běžném životě NE Blanka Holubářová Didaktické hry z matematiky na 1. NE Stupni ZŠ Přehled vzdělávání pedagogů ve školním roce 2012/2013 d) Údaje o přijímacím řízení, zápisu k povinné školní docházce a o přijetí na střední školy Do základní školy jsou přijímány děti v souladu s názvem vzdělávacího programu Škola pro všechny. Na škole integrujeme děti s vývojovými poruchami učení i děti s lehkým mentálním postižením. Zřizovatel - Obec Osová Bítýška

12 nemá smlouvu (respektive 20 obcí, ze kterých děti dojíždějí neiniciovalo smlouvu) s ostatními vesnicemi o poskytování vzdělávání dětem z okolních vesnic. V letošním roce jsme nezaznamenali žádný případ, který by omezil přijetí dítěte do naší školy. Ba navíc jsme letos přijali i děti z ostatních vesnic jako je Křovím i Heřmanov Ředitelství Základní školy a mateřské školy Osová Bítýška oznamuje : Zápis dětí do mateřské školy se koná : v úterý v době : od 7:00 do 14:00 hodin v budově mateřské školy v Osové Bítýšce Rodiče s sebou vezmou rodný list dítěte Ředitel Základní školy a mateřské školy v Osové Bítýšce stanovil následující kritéria pro školní rok 2013/2014, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení 165 odst. 2 písm. b) zákona. 561/ 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. Mateřskou školu budeme naplňovat až do počtu 56 dětí. - V souladu s ustanovením 34 odst. 4 školského zákona je přednostně do mateřské školy vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky.. KRITÉRIA BODY 1. Doba podání přihlášky ( opakované žádosti ) Trvalý pobyt dítěte Osová Bítýška a Osová 15 ostatní 0 3. Docházka dítěte do MŠ celodenní 15 ostatní 0 4. Věk dítěte 4 roky ( k ) 10 3 roky ( k ) MŠ navštěvuje sourozenec dítěte (od ) 2 roky ( k ) 0 3

13 Děti budou přijímány podle počtu bodů, při rovnosti bodů rozhoduje věk dítěte od nejstaršího po nejmladší. Žádáme rodiče, kteří se chystají s dítětem k zápisu do mateřské školy v Osové Bítýšce, aby si v mateřské škole u vedoucí učitelky N. Musilové včas vyzvedli formulář (možno již začátkem května) Jedná se o Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání S vyplněnou listinou se dostavíte k zápisu. Nechte potvrdit předem od dětské lékařky. Děkujeme V mateřské škole se na nové děti těší děti i paní učitelky e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy jsou: a) podmínky ke vzdělávání b) průběh vzdělávání, c) podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání, d) výsledky vzdělávání žáků a studentů, e) řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání ped. pracovníků, f) úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům. 13 Škola využívá k vlastnímu hodnocení tyto zdroje a prostředky: 1. vlastní personální zajištění a vlastní evaluační metody 2. informace získané z podnětu jiných subjektů 1. pedagogické pracovnice vyjadřují svoje poznatky a návrhy písemnou formou, také slovně při pedagogických chvilkách a na pedagogických poradách 2. hlídáme si zpětnou vazbu, kterou provádíme průběžně a nikoliv v hektických obdobích 3. informujeme průběžně o dění a o změnách ve škole nejen zřizovatele a rodičovskou veřejnost, ale i širší okolí školy prostřednictví dostupných mediálních zdrojů

14 14 Matematický klokan 22. Březen zapojily se všechny děti od 2.- do 9. ročníku

15 15 vědomostní soutěže žáků 5. tříd ZŠ Umístění-Kategorie místních škol 1. místo - ZŠ Sokolovská (5.A) místo - ZŠ Oslavická (5.A a 5. B) Umístění-Kategorie okolních škol 1. místo ZŠ Osová Bítýška 2. místo ZŠ Bory 3. místo ZŠ Tasov

16 16 Výsledková listina Ústředního kola v anglickém jazyce, kategorie II A, konané 13. května 2013 v JŠ Presto, Praha Hodnocení Jméno Martin Mátl Ondřej Lipka Amanda Hašlová Adresa školy LISTENIN G GRAMMAR FLUENCY PRONUNCIATION TOPIC TOTAL Základní škola Vyškov p.o., Nádražní 5, Vyškov Základní škola Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň ,5 49,5 2. Základní škola Praha- Lipence, p.o., Černošická 168, Praha , ,5 5. Markéta Ovečková ZŠ Zachar Kroměříž, p.o., František Musil Matěj Mičulka Tereza Mašková Zdeněk Vítešník Jan Klicpera Albertova 4062, Kroměříž 10 7, ,5 9. ZŠ Dr. Miroslava Tyrše p.o., Mánesova 1526, Česká Lípa ,0 6. Fakultní základní škola Olomouc, p.o., Hálkova 4, Olomouc ,5 8 44, základní škola Plzeň, p.o., Západní 18, Plzeň ,5 8,5 9 44,0 8. RANKI NG ZŠ a MŠ Osová Bítýška 246, Osová Bítýška ZŠ a MŠ, Přerov nad Labem 112, Přerov nad Labem ,5 7 38, Pavel Houška ZŠ a MŠ Loučovice 231, Loučovice ,5 7 38, Andrea Malá Jana Zorychtová Michal Šindelář ZŠ a MŠ, Rudník 407, Rudník Základní škola, Dr. Malíka 958, Chrudim N e ú č a s t Základní škola Borovského, Ve Svahu 775, Karviná N e ú č a s t Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace U Školy 321, Křižanov

17 17 Výsledková listina - Vybíjená starší žákyně (8. a 9. ročník) Pořadí Družstvo Body 1. ZŠ a MŠ Osová Bítýška 6 2. ZŠ Bobrová 4 3. ZŠ a MŠ Křižanov 4 4. ZŠ a MŠ Dolní Loučky 4 5. ZŠ a MŠ Bory 2 Při rovnosti bodů rozhodlo lepší skóre! Zdeněk Vitešník 1. místo krajské kolo, 1. Místo okresní kolo, celostátní kolo olympiáda AJ Pavel Mahel 4. místo v olympiádě ze Zeměpisu okresní kolo Kristýna Klímová 10. místo v okresním kole olympiády ze zeměpisu Zdeněk Vitešník 28. místo v olympiádě z českého jazyka Doláková Anna účast v okresním kole olympiády z dějepisu

18 PROJECT: OUR PICTURE DICTIONARIES 2012/2013 We will make a picture dictionary with basic vocabulary in English, Czech and Polish languages. As a result the words in Czech and Polish language will be compared. Předměty: Cizí jazyky, Předměty na 1. stupni Jazyky: EN Věk žáka: 9-11 Cíle: The aim is to learn the basic words of partner s language, compare the vocabulary and find the common features of our Slavonic languages. skrýt Postup práce: The pupils will work in small groups and each group will have different topics of vocabulary. They will create simple picture dictionaries. Then the vocabulary will be divided into three groups: the words with the same meaning in both languages, the similar words - we can guess their meaning and the different words. skrýt Očekávané výsledky: The pupils will learn both the basic words of partner s language and the similarity of our Slavonic languages. 18

19 19 Borovník 1/ 0/ 0 Ořechov 27/ 24/ 24 Brno 2/ 2/ 2 Ořechov - Ronov 6/ 5/ 4 Březí 11/ 12/ 10 Osová Bítýška 63/ 67/ 76 Březské 12/ 11/ 11 Osová Bítýška - Osová 2/ 2/ 2 Březské - Krevlice 1/ 0/ 0 Rojetín 1/ 1/ 0 Fulnek 2/ 1/ 0 Rozseč 2/ 2/ 1 Heřmanov 6/ 6/ 8 Ruda 1/ 0/ 0 Jabloňov 1/ 1/ 1 Skřinářov 10/ 11/ 12 Kadolec 1/ 1/ 0 Velká Bíteš 1/ 5/ 6 Křoví 3/ 7/ 8 Vlkov 13/ 14/ 14 Nová Ves 2/ 3/ 3 Záblatí 18/ 18/ 21 Milešín 1/ 1/ 1 Ruda - Křeptov 1/ 1/ 1 Maršov 0/ 1/ 0 Velké Meziříčí - Podhradí 1/ 0/ 0 Žďár nad Sázavou 1/ 1/ 0 Radňoves 0/ 0/ 1 Žďárec 0/ 0/ 1 Celkem: 192/197/207 Kroužky Vyučující: Mgr. Hana Gruntová Název kroužku: Environmentální Pro žáky (ročník): 7. Vyučující: Mgr. Lenka Zavadilová Název kroužku: Základy hry na flétnu Pro žáky (ročník): 3. a 4. Vyučující: Mgr. Lenka Štěpánková Název kroužku: Cvičení z českého jazyka Pro žáky (ročník): 9. Vyučující: Andrea Rousová Název kroužku: Divadelní kroužek Pro žáky (ročník): 3. Vyučující Mgr. Rous Marcel Název kroužku Matematický kroužek Pro žáky (ročník) 9. Vyučující: Mgr. Jiří Ceral Název kroužku: Sportovní kroužek Pro žáky (ročník): 6. a 7. Vyučující Mgr. Blanka Holubářová Název kroužku Pohybově taneční Pro žáky (ročník) 2. Vyučující Mgr. Blanka Hortová

20 20 Název kroužku Pro žáky (ročník) Vyučující Název kroužku Pro žáky (ročník) dyslektický ročník Mgr. Renata Koprová Školní časopis 2. stupeň Výsledky inspekční činnosti ve škole: Protokol o státní kontrole 13. listopad Nebyly zjištěny žádných porušení právních předpisů, především ve školním řádě, evidence úrazů, školní matrice, rejstříku škol Školská rada schválila dne Zřizovateli předáno dne , zveřejněno na webových stránkách školy dne , ve škole umístěno na místě obvyklém u ředitelny. Normální je nekouřit Brno ročník průběžně celý rok ve spolupráci s Masarykovou univerzitou Kraj Vysočina připravuje v souladu s Programem rozvoje kraje a Akčním plánem "Zdraví 21, projekt "Program prevence dětských úrazů" pro školní rok 2012/2013, který má za cíl snížit počet a následky dětských úrazů. Program je určený pro žáky třetích tříd a v části výuky první pomoci pro učitele základních škol. Celé náklady na tento projekt budou hrazeny z rozpočtu kraje. Projekt byl již realizovaný v minulých dvou letech a je o něj stoupající zájem. Veselé zoubky Naše první třída se zapojila do preventivního programu VESELÉ ZOUBKY společnosti dm drogerie Markt. Prvňáčci zjistili, jak zoubky fungují, k čemu je máme a kolik jich máme, co je to zubní kaz a hlavně jak o zoubky pečovat. Za odměnu dostali vše, co je ke správné péči o zuby potřeba: zubní kartáček a pastu, přesýpací hodiny, antibakteriální kryt na zubní kartáček a žvýkačky bez cukru. Práce se dětem líbila, do povídání i činností se aktivně zapojovaly a dokázaly, že o zubech i péči o ně hodně vědí. Celkový počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku (bez žáků VG) 26 počet střední škola obor sídlo SŠ okres 1 gymnázium gymnázium Brno BM 1 gymnázium gymnázium Velké Meziříčí ZR 1 gymnázium gymnázium Tišnov BO 1 1. něm. zem. gymnázium předškolní a mimošk. ped. Brno BM 1 SŠ inf. tech. a soc. péče informační technologie Brno BM

21 1 SŠ inf. tech. a soc. péče soc. správní činnost Brno BM 1 ISŠ polygrafická reprodukční grafik pro média Brno BM 1 SPŠ stavební stavebnictví Brno BM 2 SŠ zdravotní zdravotnické lyceum Žďár nad Sázavou ZR 1 SŠ zdravotní laboratorní asistent Brno BM 1 Stř. průmyslová škola strojírenství Žďár nad Sázavou ZR 2 SŠ tech. a ekonomická mechanik elektrotechnik Brno BM 1 OA, SOŠ knihovnická informační služby Brno BM 1 SOŠ Fortika hotelnictví Lomnice u Tišnova BO 1 SŠ technická mechanik elektrotechnik Žďár nad Sázavou ZR 1 Trivis SŠ veřejnoprávní bezpeč. právní činnost Jihlava JI 1 SŠ obchodu a služeb ekonomika a podnikání Jihlava JI 1 Škola ekon. a cest. ruchu veřejnoprávní činnost Žďár nad Sázavou ZR 1 SŠ a ZŠ řemesel a opravář zem. strojů Tišnov BO služeb 1 SOU Jana Tiraye cukrář Velká Bíteš ZR 1 SOU Jana Tiraye kadeřnice Velká Bíteš ZR 1 SOU Jana Tiraye mechanik seřizovač Velká Bíteš ZR 1 SŠ řemesel a služeb opravář zem. strojů Velké Meziříčí ZR 1 SŠ řemesel a služeb elektrikář Velké Meziříčí ZR 1 gymnázium VG Brno BM 21 Eliška Blahovcová, Lenka Machátová, Hana Spurná 2. místo v krajském kole EURORÉBUS JUNIOR

22 22 Andrea Rousová, Monika Brychtová, Lucie Burianová Účast v krajském kole EURORÉBUS Michaela Šimková, Alena Drlíčková Účast v okresním kole MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY Anežka Hudecová, Marek Blaha, Michaela Šimková, Vojtěch Štěpánek, Jan Liederman, Lukáš Havlát, Anna Machová Účast v okresním kole PYTHAGORIÁDY Tereza Gruntová, Simona Vařílková Účast v okresním kole BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY

23 23 Andrea Rousová, Eliška Bednářová Účast v okresním kole BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY Vojtěch Štěpánek, Lenka Machátová, Anežka Hudecová, Zdeněk Řezníček 1. místo v místním kole soutěže VŠEZNÁLEK Michaela Šimková Účast v okresním kole olympiády v ANGLICKÉM JAZYCE

24 24 Zdeněk Vitešník 1. místo v okresním kole olympiády v ANGLICKÉM JAZYCE 1. místo v krajském kole olympiády v ANGLICKÉM JAZYCE 10. místo v celostátním kole olympiády v ANGLICKÉM JAZYCE Účast v okresním kole olympiády v ČESKÉM JAZYCE Anna Doláková Účast v okresním kole olympiády z DĚJEPISU

25 25 Tomáš Spurný 5. místo v okresním kole FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDY Kristýna Klímová Účast v okresním kole ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY Pavel Mahel 4. místo v okresním kole ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY

26 26 Základní škola Přehled prospěchu 1. ročníku 2. pololetí školního roku 2012/13 zpracováno dne: Třídy zahrnuté do přehledu: 1. Předmět Počty známek Počet klasif. žáků Průmě r Chv Chování Cjj Český jazyk M Matematika Prv Prvouka Tv Tělesná výchova Hv Hudební výchova Vv Výtvarná výchova Pci Praktické činnosti Nb Náboženství Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Celkem Na žáka prospěl s vyznamenáním 29 omluvených Stupeň hodnocení prospěchu prospěl 0 neomluvených 0 0 neprospěl 0 nehodnocen 0 Přehled prospěchu 2. ročníku 2. pololetí školního roku 2012/13 zpracováno dne: Třídy zahrnuté do přehledu: 2. Předmět Počty známek Počet klasif. žáků Průmě r Chv Chování Cjj Český jazyk M Matematika Prv Prvouka Tv Tělesná výchova Hv Hudební výchova Vv Výtvarná výchova

27 Pci Praktické činnosti Nb Náboženství Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Celkem Na žáka prospěl s vyznamenáním 25 omluvených Stupeň hodnocení prospěchu prospěl 0 neomluvených 0 0 neprospěl 0 nehodnocen 0 Přehled prospěchu 3. ročníku 2. pololetí školního roku 2012/13 zpracováno dne: Třídy zahrnuté do přehledu: 3. Předmět Počty známek Počet klasif. žáků U Průmě r Chv Chování Aj Anglický jazyk Cjj Český jazyk M Matematika Prv Prvouka Tv Tělesná výchova Hv Hudební výchova Vv Výtvarná výchova Nb Náboženství Pc Pracovní činnosti Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Celkem Na žáka prospěl s vyznamenáním 14 omluvených Stupeň hodnocení prospěchu prospěl 1 neomluvených 0 0 neprospěl 0 nehodnocen 0 Přehled prospěchu 4. ročníku 2. pololetí školního roku 2012/13 zpracováno dne: Třídy zahrnuté do přehledu: 4. Předmět Počty známek Počet klasif. žáků Průmě

28 r Chv Chování Cj Český jazyk a literatura Aj Anglický jazyk M Matematika Vla Vlastivěda Pří Přírodověda Inf Informatika Tv Tělesná výchova Hv Hudební výchova Vv Výtvarná výchova Nb Náboženství Pc Pracovní činnosti Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Celkem Na žáka prospěl s vyznamenáním 20 omluvených Stupeň hodnocení prospěchu prospěl 2 neomluvených 0 0 neprospěl 0 nehodnocen 0 Přehled prospěchu 5. ročníku 2. pololetí školního roku 2012/13 zpracováno dne: Třídy zahrnuté do přehledu: 5. Předmět Počty známek Počet klasif. žáků Průmě r Chv Chování Cj Český jazyk a literatura Aj Anglický jazyk M Matematika Vla Vlastivěda Pří Přírodověda Inf Informatika Tv Tělesná výchova Hv Hudební výchova Vv Výtvarná výchova Pci Praktické činnosti Osv Osobnostně sociální výchova Celkový průměrný prospěch 1.401

29 29 Zameškané hodiny Celkem Na žáka prospěl s vyznamenáním 10 omluvených Stupeň hodnocení prospěchu prospěl 12 neomluvených 0 0 neprospěl 0 nehodnocen 0 Přehled prospěchu 6. ročníku 2. pololetí školního roku 2012/13 zpracováno dne: Třídy zahrnuté do přehledu: 6. Předmět Počty známek Počet klasif. žáků Průmě r Chv Chování Cj Český jazyk a literatura Aj Anglický jazyk D Dějepis Ov Občanská výchova M Matematika Z Zeměpis Pp Přírodopis Fy Fyzika Inf Informatika Vkz Výchova ke zdraví Tv Tělesná výchova Hv Hudební výchova Vv Výtvarná výchova Pvv Pracovní výchova Lvs Literárně výtvarný seminář Nb Náboženství Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Celkem Na žáka prospěl s vyznamenáním 12 omluvených Stupeň hodnocení prospěchu prospěl 7 neomluvených 0 0 neprospěl 0 nehodnocen 0 Přehled prospěchu 7. ročníku Třídy zahrnuté do přehledu: pololetí školního roku 2012/13 zpracováno dne:

30 Předmět Počty známek Počet klasif. žáků U 30 Průmě r Chv Chování Cj Český jazyk a literatura Aj Anglický jazyk Nj Německý jazyk D Dějepis Ov Občanská výchova M Matematika Z Zeměpis Pp Přírodopis Fy Fyzika Vkz Výchova ke zdraví Tv Tělesná výchova Hv Hudební výchova Vv Výtvarná výchova Pvv Pracovní výchova Lvs Literárně výtvarný seminář Za Základy administrativy Pv Pracovní vyučování Nb Náboženství Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Celkem Na žáka prospěl s vyznamenáním 15 omluvených Stupeň hodnocení prospěchu prospěl 13 neomluvených 0 0 neprospěl 0 nehodnocen 0 Přehled prospěchu 8. ročníku 2. pololetí školního roku 2012/13 zpracováno dne: Třídy zahrnuté do přehledu: 8. Předmět Počty známek Počet klasif. žáků Průmě r Chv Chování Aj Anglický jazyk Cjj Český jazyk Nj Německý jazyk D Dějepis Ov Občanská výchova

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška školní rok 2013/2014 Učitelé dětem předávají dovednosti, které jsou na celý život. Nejsou důležité známky, ale dovednost obracet se na problém

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Petr Stempěn Město Karviná ŠÚ Karviná, Mírová 1429, Karviná-Nové Město

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Petr Stempěn Město Karviná ŠÚ Karviná, Mírová 1429, Karviná-Nové Město Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 143 194/99-05044 Signatura: vn3cs101 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Karviná INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Základní škola Karviná-Mizerov

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Výroční zpráva O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. školní rok 2014/2015

Výroční zpráva O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. školní rok 2014/2015 Výroční zpráva O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška školní rok 2014/2015 Učitelé dětem předávají dovednosti, které jsou na celý život. Nejsou důležité známky, ale dovednost obracet

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 4, Sdružení 1080. Sdružení 1080, 140 00 Praha 4 - Nusle. Identifikátor školy: 600 037 347

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 4, Sdružení 1080. Sdružení 1080, 140 00 Praha 4 - Nusle. Identifikátor školy: 600 037 347 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha 4, Sdružení 1080 Sdružení 1080, 140 00 Praha 4 - Nusle Identifikátor školy: 600 037 347 Termín konání inspekce: 3. - 5.

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou. 592 64 Prosetín 70

Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou. 592 64 Prosetín 70 Česká republika Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou 592 64 Prosetín 70 Identifikátor školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-245/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Základní škola Škvorec Tyršova 130, 250 83 Škvorec Identifikátor školy: 600 052 231 Zřizovatel: obec Škvorec Školský úřad Praha-východ,

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín Butovická 346, 742 13 Studénka Identifikátor školy: 600 138 275 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín. Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín. Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk Identifikátor školy: 600 076 156 Termín

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Nová Ves. Adresa: Nová Ves č. 53, PSČ 373 15. Identifikátor školy: 600 056 465

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Nová Ves. Adresa: Nová Ves č. 53, PSČ 373 15. Identifikátor školy: 600 056 465 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Nová Ves Adresa: Nová Ves č. 53, PSČ 373 15 Identifikátor školy: 600 056 465 Termín konání inspekce: 16. listopad 2006 Čj: ČŠI

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 130/99-110 38 Signatura: bk2cs103 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Polná, Poděbradova 79,

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-367/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-367/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-367/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŽNO, OKRES FRÝDEK MÍSTEK,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, U Školy 56, okres Semily. U Školy 56, 511 01 Turnov. Identifikátor: 600 099 075

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, U Školy 56, okres Semily. U Školy 56, 511 01 Turnov. Identifikátor: 600 099 075 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Turnov Mašov, U Školy 56, okres Semily U Školy 56, 511 01 Turnov Identifikátor: 600 099 075 Termín konání inspekce: 13. a 14.

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958. Verdunská 2958, 415 01 Teplice. Identifikátor: 600 084 817

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958. Verdunská 2958, 415 01 Teplice. Identifikátor: 600 084 817 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958 Verdunská 2958, 415 01 Teplice Identifikátor: 600 084 817 Termín konání inspekce: 5. - 7. březen

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2282/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2282/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2282/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 053 116/99-1002 Signatura: be3as106 Oblastní pracoviště č. 5 Karlovy Vary Okresní pracoviště Sokolov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pravlov, okres Brno-venkov. Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice. Identifikátor školy: 600 110 885

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pravlov, okres Brno-venkov. Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice. Identifikátor školy: 600 110 885 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pravlov, okres Brno-venkov Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice Identifikátor školy: 600 110 885 Termín konání inspekce: 11.

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více