Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška"

Transkript

1 1 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška školní rok 2012/2013 SCHVÁLENÁ ŠKOLSKOU RADOU DNE 4. ZÁŘÍ 2013 Učitelé dětem předávají dovednosti, které jsou na celý život. Nejsou důležité známky, ale dovednost obracet se na problém ze všech stran. Naučit se spolupracovat s ostatními. Musí vědět, že to znamená najít v týmu svou roli.

2 2 Obsah: a) Základní údaje o škole 2 b) Přehled oborů vzdělávání 4 c) Rámcový popis personálního zabezpečení 4 d) Údaje o přijímacím řízení, zápisu k povinné školní docházce a o přijetí na střední školy 11 e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 13 f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 63 g) Údaje o dalším vzdělávání ped. pracovníků 73 h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy 75 i) Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 99 j) Základní údaje o hospodaření školy 101 k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 102 l) Údaje o zapojení školy v rámci celoživotního učení 102 m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 104 n) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 105 o) Výroční zpráva o poskytování informací za kalendářní rok a) Základní údaje o škole Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška je úplná základní škola s právní subjektivitou; identifikátor zařízení PRÁVNÍ FORMA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE IČO Do sítě škol byla zařazena dne

3 3 Zřizovatel: Obec Osová Bítýška IČO Se sídlem Osová Bítýška 3, Osová Bítýška Ředitel školy Mgr. Milan Malý, , Škola sdružuje: 1. Základní škola IZO kapacita k žáků kapacita plánovaná 330 žáků 2. Školní družina IZO kapacita k kapacita plánovaná 70 žáků 70 žáků 3. Školní jídelna při ZŠ IZO Strávníků k žáků kapacita plánovaná 250 strávníků k dětí kapacita plánovaná v MŠ Mateřská škola IZO kapacita k dětí kapacita plánovaná 60 dětí (omezení díky vyhlášce 410/2005 Sb. O hygienických požadavcích ) Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška je úplná základní škola s právní subjektivitou. Základní škola vzdělává žáky podle školního vzdělávacího programu Škola pro všechny (včetně žáků s lehkým mentálním postižením). Celkem tedy 207 žákův 9 třídách v základní škole a 56 dětí ve dvou třídách v mateřské škole a 70 dětí ve třech odděleních školní družiny.

4 Mimo vyučování mají možnost navštěvovat zájmové kroužky a nepovinné předměty : 4 b) Přehled oborů vzdělávání Vzdělávací program: Škola pro všechny 207 žáků Školní vzdělávací program č. j. 103/2007 Škola pro všechny, upravený po žáky s lehkým mentálním postižením 2 žáci Mateřská škola Školní vzdělávací program č. j. 103/2007 Hrou poznáváme svět 56 dětí c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Vedení školy: ředitel Mgr. Milan Malý statutární zástupce ŘŠ Mgr. Marcela Hořínková Pedagogičtí pracovníci: -podle třídnictví 1.roč. Mgr. Pavla Žáková 2.roč. Mgr. Blanka Holubářová 3.roč. Andrea Rousová 4. roč.mgr. Lenka Rousová 5.roč. Mgr. Hana Gruntová 6.roč. Mgr. Marcel Rous 7.roč. Mgr. Renata Kprová 8.roč. Mgr. Jiří Ceral 9.roč. Mgr. Lenka Štěpánková Mgr. Blanka Hortová Mateřská škola : vedoucí uč. Naděžda Musilová uč. Bc. Daniela Doláková uč. Mgr. Žaneta Tunkrová Školní družina Andrea Rousová Eva Kreutzová vychovatelka ŠD vychovatelka ŠD

5 5 Marie Bayerová vychovatelka ŠD Petra Hladíková vychovatelka ŠD V případě otevření 3. oddělení sehnat kvalifikovanou učitelku Úvazky školní rok 2012/ Čj Aj Nj matematika Prvouka přírodověda 2 1 vlastivěda 2 2 Žáková 23 Holubářová 23 Rousová 18 Zavadilová 23 Hořínková 12 Gruntová 24 Rous 22 Koprová 23 Ceral 24 Štěpánková 24 Hortová 24 Malý 9 Dozory chemie 2 2 fyzika přírodopis Zeměpis Dějepis OV HV Vv Pč TV Informatika Osv 1 1 lvs/za SČj/SM 1/0 1 1 K Aj 1 1 Vkz

6 6 P O N D Ě L Í Ú T E R Ý S T Ř E D A Č T V R T E K P Á T E K CHODBA ŠKOLNÍ JÍDELNA ŠATNA I. st. Zavadilová / ŠD ŠD Žáková Rousová/Žáková Zavadilová/Rousová 2. st. Štěpánková/Rous Hortová/Holubářová Zavadilová/Rousová CHODBA ŠKOLNÍ JÍDELNA ŠATNA I. st ŠD ŠD Holubářová/Rousová Štěpánková/Hortová Holubářová/Žá 2. st. Rous/ Ceral Gruntová/Rous Holubářová/Žá CHODBA ŠKOLNÍ JÍDELNA ŠATNA I. st ŠD ŠD Rousová/Gruntová Žáková/Rousová st. Ceral/Koprová Zavadilová/Koprová Rousová/Grun Rousová/ŠD CHODBA ŠKOLNÍ JÍDELNA ŠATNA I. st ŠD ŠD Žáková/Zavadilová Žáková/Za Koprová/Zavadilová 2. st. Hortová/Štěpánková Ceral/Štěpánková Žáková/Za CHODBA ŠKOLNÍ JÍDELNA ŠATNA I. st ŠD ŠD Gruntová/Holubářová Rous/Gruntová Gruntová/Hol 2. st. Koprová/Ceral Hortová/Ceral Gruntová/Hol Rozvrhy hodin

7 pondělí ČJ M TV ČJ ČJ 2. ČJ M vv ĆJ 3. M čj HV čj čj 4. ČJ M AJ ČJ PŘ 5. ČJ M PŘ AJ HV 6. M AJ ĆJ VV VV HV 7. F ĆJ M TV TV AJ 8. AJ CH ČJ F M TV TV 9. Ov M ČJ D M PŘ 7 úterý ČJ M ČJ PRV ČJ 2. M TV ĆJ ČJ 3. M čj TV čj vv vv 4. ČJ M inf ČJ HV 5. AJ M ČJ ČJ TV 6. ČJ D VKZ PŘ INF F 7. ČJ NJ LVS M ZA AJ AJ NJ PŘ 8. Z D NJ OV ČJ 9. M CH AJ NJ ČJ TV TV středa ČJ TV PČ ČJ ČJ 2. ĆJ M ČJ PRV pč 3. M čj prv čj AJ 4. M ČJ AJ TV VL 5. ČJ M OSV VL TV VV VV 6. AJ M LVS ČJ PV Ov 7. Z ČJ VKZ M F HV 8. M AJ F NJ ČJ Př SĆJ 9. Čj D M AJ NJ HV F čtvrtek M ČJ VV HV M 2. ĆJ M ĆJ TV 3. M čj TV čj PČ PRV 4. M ČJ PŘ AJ VV 5. INF ČJ ČJ M AJ 6 D ČJ M TV TV PŘ 7. D AJ PŘ VV VV 8. M CH AJ ĆJ OSV D HV 9. VKZ OV ČJ M Z VV KAJ pátek M ČJ ČJ PRV M 2. ČJ M PRV HV 3. M AJ AJ TV 4. M VL TV ĆJ PČ

8 8 Rousová Holubářová Žáková Ceral Koprová Hortová Gruntová Malý Hořínková Štěpánková Rous Zavadilová -výchovné poradenství: Mgr. Marcela Hořínková metodik prevence patolog. jevů Mgr. Blanka Holubářová vycházející žáci, žáci s vývoj. poruchami učení -péče o žáky s lehkým mentálním postižením Mgr. Lenka Štěpánková (speciální pedagožka) Provozní zaměstnanci: Ing. Dagmar Dvořáčková - účetní, adm. pracovnice Stanislav Dvořáček- školník Sylva Schrollerová Zdeňka Kokojanová Jiřina Hrbková v MŠ Školní kuchyně: Dana Bělochová - Marta Pustinová - Marcela Kotenová Ivana Musilová Hana Nováková vedoucí kuchyně kuchařka v MŠ Předmětové komise a metodická sdružení(vedoucí učitelských týmů): Metodik výpočetní techniky Metodické sdružení 1.stupně Předmětové týmy 2. stupně Mgr. Marcel Rous Mgr. Blanka Holubářová Mgr. Renata Koprová Přidělení kabinetů: 1.stupeň Jazyk český Cizí jazyky Mgr. Blanka Holubářová Mgr. Renata Koprová Mgr. Blanka Hortová

9 9 Dějepis, Ov, TV Výtvarná výchova Matematika Fyzika Chemie, přírodopis, Z Hudební výchova Výpočetní technika Rodinná výchova Knihovna Pracovní činnosti Mgr. Jiří Ceral Mgr. Lenka Štěpánková Mgr. Marcel Rous Mgr. Marcel Rous Mgr. Hana Gruntová Mgr. Blanka Holubářová Mgr. Marcel Rous Mgr. Renata Koprová Mgr. Blanka Holubářová Mgr. Renata Koprová Ostatní aktivity: Dopravní výchova Didaktická technika Zdravotní výchova Videotéka Sklad učebnic Bezpečnostní technik Kulturní akce Výzdoba školy Správci sboroven Web Novinky Požární preventista, BOZP Mgr. Jiří Ceral Mgr. Pavla Žáková-1.stupeň Mgr. Hana Gruntová Mgr. Pavla Žáková, Mgr. Marcel Rous Mgr. Blanka Hortová Mgr. Jiří Ceral Mgr. Blanka Holubářová - 1.stupeň Mgr. Renata Koprová 2.stupeň Učitelky 1. stupně Mgr. Lenka Štěpánková Andrea Rousová 1 stupeň Mgr. Blanka Hortová - 2.stupeň přízemí Mgr. Lenka Štěpánková 2. stupeň 1. poschodí Mgr. Žaneta Tunkrová Mgr. Blanka Hortová- koordinace 2. stupeň (foto ) Andrea Rousová- koordinace 1. stupeň (foto ) Mgr. Jiří Ceral Správci učeben- NJ/AJ Mgr. Blanka Hortová - Výpočet.tech. Mgr. Marcel Rous - Hudební výchovy Mgr. Blanka Holubářová - Chemie/Fyzika Mgr. Hana Gruntová - Výtvarná výchova Mgr. Lenka Štěpánková - Rodinná výchova Mgr. Renata Koprová Plán pedagogických rad- Plán třídních schůzek s rodiči zahajovací čtvrtletní pololetní čtvrtletní závěrečná Konzultace s rodiči průběžně dle domluvy

10 Hodiny výchovných poradců pro rodiče či žákyviz plán výchovného poradce 10 Zápis do 1. třídy: ve spolupráci s p.uč.zš zápis dětí do 1.třídy ZŠ Odborná a pedagogická způsobilost, dle vyhlášky č. 139/1997 Sb a od podle Zákona č. 563/2004 Sb.,ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Vedení školy se snaží o co nejmodernější přístup k řízení vzdělávání. Jsme si vědomi, že kvalitní učitelský sbor je základním pilířem školy a jejího působení na žáky. Ve školním roku 2010/2011 na škole působilo celkem 13 pedagogických pracovníků v základní škole. V MŠ pracovaly 4 učitelky - celkový úvazek 3,5.. Jedna studuje magisterské studium. Na 1. stupni učí 5 učitelek-všechny splňovaly předepsanou kvalifikaci. Na druhém stupni byli všichni učitelé kvalifikovaní. V MŠ 3,5 úvazku učitelek. V ZŠ 12,31 úvazku učitelů V ŠD 2,5 úvazku vychovatelek V ZŠ a MŠ celkem 9,16 úvazku provozních zaměstnanců Věkové složení pedagogických pracovníků v ZŠ/MŠ Učitelé Věk Muži Ženy do 35 let 1/0 2/ let 1/0 5/2 nad 50 let 1/0 2/2 Pracující důchodci pobírající důchod 0 0/0 Celkem 3/0 10/4 Rodičovská dovolená 0 0 Zástupy za nemocné učitele se ředitel školy snažil zajistit kvalifikovanými učiteli. Všichni učitelé se během školního roku soustavně vzdělávali; absolvovali školení pořádané IMC v rámci jejich předmětů, předávali si vzájemně informace na pedagogických radách, v rámci metodického sdružení a předmětových komisí. Kromě pedagogické odbornosti máme na škole odborníky: 2 vystudované výchovné poradkyně 1 vystudovaná speciální pedagožka-psychopedie Ředitel školy - absolvent studia školského managementu (dříve FS II) na UK v Praze. Zástupkyně ředitele kvalifikační 4 denní kurz pro zástupce ředitelů škol.

11 11 Jméno pedagoga Termín Název akce Peníze do škol Marcela Hořínková Prevence úrazů a násilí na ZŠ NE Eva Kreutzová Co dělat, když mám jít učit NE výtvarku Pavla Žáková Jazykové hry v hodinách češtiny ANO Renata Koprová Prezentační program MS Power P. ANO a jeho využití při tvorbě DUMů Renata Koprová Zážitek v lit. záž.-ped. Přístup a ANO netradiční metody ve výuce LV Lenka Zavadilová Tvoříme vlastní výukové materiály ANO s využitím pro int. tabuli Blanka Hortová DUMy pro interaktivní tabuli Smart ANO Board Blanka Hortová Anglická gramatika hrou pro 1. ANO Stupeň ZŠ, 2. díl Marcel Rous Interaktivní tabule v hodinách ANO matematiky a fyziky na ZŠ Renata Koprová Agrese a agresivita dětí a mládeže NE Hana Gruntová Využití počítačů ve výuce ANO Milan Malý 21., Manažerské dovednosti ředitele NE školy Lenka Štěpánková Rozvíjení čtenářské gramotnosti NE v hodinách ČJ Blanka Holubářová Čeština nás baví Jak zpestřit Čj na ANO 1. stupni pomocí her Lenka Štěpánková Inspirace pro rozvíjení čtenářské ANO gramotnosti v hodinách ČJL Hana Gruntová Využití moderní techniky ve výuce ANO chemie Pavla Žáková Hry, nápady a náměty o přírodě ANO Renata Koprová ŠVP změny a realizace ve výuce NE Marcel Rous Matematika v běžném životě NE Blanka Holubářová Didaktické hry z matematiky na 1. NE Stupni ZŠ Přehled vzdělávání pedagogů ve školním roce 2012/2013 d) Údaje o přijímacím řízení, zápisu k povinné školní docházce a o přijetí na střední školy Do základní školy jsou přijímány děti v souladu s názvem vzdělávacího programu Škola pro všechny. Na škole integrujeme děti s vývojovými poruchami učení i děti s lehkým mentálním postižením. Zřizovatel - Obec Osová Bítýška

12 nemá smlouvu (respektive 20 obcí, ze kterých děti dojíždějí neiniciovalo smlouvu) s ostatními vesnicemi o poskytování vzdělávání dětem z okolních vesnic. V letošním roce jsme nezaznamenali žádný případ, který by omezil přijetí dítěte do naší školy. Ba navíc jsme letos přijali i děti z ostatních vesnic jako je Křovím i Heřmanov Ředitelství Základní školy a mateřské školy Osová Bítýška oznamuje : Zápis dětí do mateřské školy se koná : v úterý v době : od 7:00 do 14:00 hodin v budově mateřské školy v Osové Bítýšce Rodiče s sebou vezmou rodný list dítěte Ředitel Základní školy a mateřské školy v Osové Bítýšce stanovil následující kritéria pro školní rok 2013/2014, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení 165 odst. 2 písm. b) zákona. 561/ 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. Mateřskou školu budeme naplňovat až do počtu 56 dětí. - V souladu s ustanovením 34 odst. 4 školského zákona je přednostně do mateřské školy vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky.. KRITÉRIA BODY 1. Doba podání přihlášky ( opakované žádosti ) Trvalý pobyt dítěte Osová Bítýška a Osová 15 ostatní 0 3. Docházka dítěte do MŠ celodenní 15 ostatní 0 4. Věk dítěte 4 roky ( k ) 10 3 roky ( k ) MŠ navštěvuje sourozenec dítěte (od ) 2 roky ( k ) 0 3

13 Děti budou přijímány podle počtu bodů, při rovnosti bodů rozhoduje věk dítěte od nejstaršího po nejmladší. Žádáme rodiče, kteří se chystají s dítětem k zápisu do mateřské školy v Osové Bítýšce, aby si v mateřské škole u vedoucí učitelky N. Musilové včas vyzvedli formulář (možno již začátkem května) Jedná se o Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání S vyplněnou listinou se dostavíte k zápisu. Nechte potvrdit předem od dětské lékařky. Děkujeme V mateřské škole se na nové děti těší děti i paní učitelky e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy jsou: a) podmínky ke vzdělávání b) průběh vzdělávání, c) podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání, d) výsledky vzdělávání žáků a studentů, e) řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání ped. pracovníků, f) úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům. 13 Škola využívá k vlastnímu hodnocení tyto zdroje a prostředky: 1. vlastní personální zajištění a vlastní evaluační metody 2. informace získané z podnětu jiných subjektů 1. pedagogické pracovnice vyjadřují svoje poznatky a návrhy písemnou formou, také slovně při pedagogických chvilkách a na pedagogických poradách 2. hlídáme si zpětnou vazbu, kterou provádíme průběžně a nikoliv v hektických obdobích 3. informujeme průběžně o dění a o změnách ve škole nejen zřizovatele a rodičovskou veřejnost, ale i širší okolí školy prostřednictví dostupných mediálních zdrojů

14 14 Matematický klokan 22. Březen zapojily se všechny děti od 2.- do 9. ročníku

15 15 vědomostní soutěže žáků 5. tříd ZŠ Umístění-Kategorie místních škol 1. místo - ZŠ Sokolovská (5.A) místo - ZŠ Oslavická (5.A a 5. B) Umístění-Kategorie okolních škol 1. místo ZŠ Osová Bítýška 2. místo ZŠ Bory 3. místo ZŠ Tasov

16 16 Výsledková listina Ústředního kola v anglickém jazyce, kategorie II A, konané 13. května 2013 v JŠ Presto, Praha Hodnocení Jméno Martin Mátl Ondřej Lipka Amanda Hašlová Adresa školy LISTENIN G GRAMMAR FLUENCY PRONUNCIATION TOPIC TOTAL Základní škola Vyškov p.o., Nádražní 5, Vyškov Základní škola Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň ,5 49,5 2. Základní škola Praha- Lipence, p.o., Černošická 168, Praha , ,5 5. Markéta Ovečková ZŠ Zachar Kroměříž, p.o., František Musil Matěj Mičulka Tereza Mašková Zdeněk Vítešník Jan Klicpera Albertova 4062, Kroměříž 10 7, ,5 9. ZŠ Dr. Miroslava Tyrše p.o., Mánesova 1526, Česká Lípa ,0 6. Fakultní základní škola Olomouc, p.o., Hálkova 4, Olomouc ,5 8 44, základní škola Plzeň, p.o., Západní 18, Plzeň ,5 8,5 9 44,0 8. RANKI NG ZŠ a MŠ Osová Bítýška 246, Osová Bítýška ZŠ a MŠ, Přerov nad Labem 112, Přerov nad Labem ,5 7 38, Pavel Houška ZŠ a MŠ Loučovice 231, Loučovice ,5 7 38, Andrea Malá Jana Zorychtová Michal Šindelář ZŠ a MŠ, Rudník 407, Rudník Základní škola, Dr. Malíka 958, Chrudim N e ú č a s t Základní škola Borovského, Ve Svahu 775, Karviná N e ú č a s t Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace U Školy 321, Křižanov

17 17 Výsledková listina - Vybíjená starší žákyně (8. a 9. ročník) Pořadí Družstvo Body 1. ZŠ a MŠ Osová Bítýška 6 2. ZŠ Bobrová 4 3. ZŠ a MŠ Křižanov 4 4. ZŠ a MŠ Dolní Loučky 4 5. ZŠ a MŠ Bory 2 Při rovnosti bodů rozhodlo lepší skóre! Zdeněk Vitešník 1. místo krajské kolo, 1. Místo okresní kolo, celostátní kolo olympiáda AJ Pavel Mahel 4. místo v olympiádě ze Zeměpisu okresní kolo Kristýna Klímová 10. místo v okresním kole olympiády ze zeměpisu Zdeněk Vitešník 28. místo v olympiádě z českého jazyka Doláková Anna účast v okresním kole olympiády z dějepisu

18 PROJECT: OUR PICTURE DICTIONARIES 2012/2013 We will make a picture dictionary with basic vocabulary in English, Czech and Polish languages. As a result the words in Czech and Polish language will be compared. Předměty: Cizí jazyky, Předměty na 1. stupni Jazyky: EN Věk žáka: 9-11 Cíle: The aim is to learn the basic words of partner s language, compare the vocabulary and find the common features of our Slavonic languages. skrýt Postup práce: The pupils will work in small groups and each group will have different topics of vocabulary. They will create simple picture dictionaries. Then the vocabulary will be divided into three groups: the words with the same meaning in both languages, the similar words - we can guess their meaning and the different words. skrýt Očekávané výsledky: The pupils will learn both the basic words of partner s language and the similarity of our Slavonic languages. 18

19 19 Borovník 1/ 0/ 0 Ořechov 27/ 24/ 24 Brno 2/ 2/ 2 Ořechov - Ronov 6/ 5/ 4 Březí 11/ 12/ 10 Osová Bítýška 63/ 67/ 76 Březské 12/ 11/ 11 Osová Bítýška - Osová 2/ 2/ 2 Březské - Krevlice 1/ 0/ 0 Rojetín 1/ 1/ 0 Fulnek 2/ 1/ 0 Rozseč 2/ 2/ 1 Heřmanov 6/ 6/ 8 Ruda 1/ 0/ 0 Jabloňov 1/ 1/ 1 Skřinářov 10/ 11/ 12 Kadolec 1/ 1/ 0 Velká Bíteš 1/ 5/ 6 Křoví 3/ 7/ 8 Vlkov 13/ 14/ 14 Nová Ves 2/ 3/ 3 Záblatí 18/ 18/ 21 Milešín 1/ 1/ 1 Ruda - Křeptov 1/ 1/ 1 Maršov 0/ 1/ 0 Velké Meziříčí - Podhradí 1/ 0/ 0 Žďár nad Sázavou 1/ 1/ 0 Radňoves 0/ 0/ 1 Žďárec 0/ 0/ 1 Celkem: 192/197/207 Kroužky Vyučující: Mgr. Hana Gruntová Název kroužku: Environmentální Pro žáky (ročník): 7. Vyučující: Mgr. Lenka Zavadilová Název kroužku: Základy hry na flétnu Pro žáky (ročník): 3. a 4. Vyučující: Mgr. Lenka Štěpánková Název kroužku: Cvičení z českého jazyka Pro žáky (ročník): 9. Vyučující: Andrea Rousová Název kroužku: Divadelní kroužek Pro žáky (ročník): 3. Vyučující Mgr. Rous Marcel Název kroužku Matematický kroužek Pro žáky (ročník) 9. Vyučující: Mgr. Jiří Ceral Název kroužku: Sportovní kroužek Pro žáky (ročník): 6. a 7. Vyučující Mgr. Blanka Holubářová Název kroužku Pohybově taneční Pro žáky (ročník) 2. Vyučující Mgr. Blanka Hortová

20 20 Název kroužku Pro žáky (ročník) Vyučující Název kroužku Pro žáky (ročník) dyslektický ročník Mgr. Renata Koprová Školní časopis 2. stupeň Výsledky inspekční činnosti ve škole: Protokol o státní kontrole 13. listopad Nebyly zjištěny žádných porušení právních předpisů, především ve školním řádě, evidence úrazů, školní matrice, rejstříku škol Školská rada schválila dne Zřizovateli předáno dne , zveřejněno na webových stránkách školy dne , ve škole umístěno na místě obvyklém u ředitelny. Normální je nekouřit Brno ročník průběžně celý rok ve spolupráci s Masarykovou univerzitou Kraj Vysočina připravuje v souladu s Programem rozvoje kraje a Akčním plánem "Zdraví 21, projekt "Program prevence dětských úrazů" pro školní rok 2012/2013, který má za cíl snížit počet a následky dětských úrazů. Program je určený pro žáky třetích tříd a v části výuky první pomoci pro učitele základních škol. Celé náklady na tento projekt budou hrazeny z rozpočtu kraje. Projekt byl již realizovaný v minulých dvou letech a je o něj stoupající zájem. Veselé zoubky Naše první třída se zapojila do preventivního programu VESELÉ ZOUBKY společnosti dm drogerie Markt. Prvňáčci zjistili, jak zoubky fungují, k čemu je máme a kolik jich máme, co je to zubní kaz a hlavně jak o zoubky pečovat. Za odměnu dostali vše, co je ke správné péči o zuby potřeba: zubní kartáček a pastu, přesýpací hodiny, antibakteriální kryt na zubní kartáček a žvýkačky bez cukru. Práce se dětem líbila, do povídání i činností se aktivně zapojovaly a dokázaly, že o zubech i péči o ně hodně vědí. Celkový počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku (bez žáků VG) 26 počet střední škola obor sídlo SŠ okres 1 gymnázium gymnázium Brno BM 1 gymnázium gymnázium Velké Meziříčí ZR 1 gymnázium gymnázium Tišnov BO 1 1. něm. zem. gymnázium předškolní a mimošk. ped. Brno BM 1 SŠ inf. tech. a soc. péče informační technologie Brno BM

21 1 SŠ inf. tech. a soc. péče soc. správní činnost Brno BM 1 ISŠ polygrafická reprodukční grafik pro média Brno BM 1 SPŠ stavební stavebnictví Brno BM 2 SŠ zdravotní zdravotnické lyceum Žďár nad Sázavou ZR 1 SŠ zdravotní laboratorní asistent Brno BM 1 Stř. průmyslová škola strojírenství Žďár nad Sázavou ZR 2 SŠ tech. a ekonomická mechanik elektrotechnik Brno BM 1 OA, SOŠ knihovnická informační služby Brno BM 1 SOŠ Fortika hotelnictví Lomnice u Tišnova BO 1 SŠ technická mechanik elektrotechnik Žďár nad Sázavou ZR 1 Trivis SŠ veřejnoprávní bezpeč. právní činnost Jihlava JI 1 SŠ obchodu a služeb ekonomika a podnikání Jihlava JI 1 Škola ekon. a cest. ruchu veřejnoprávní činnost Žďár nad Sázavou ZR 1 SŠ a ZŠ řemesel a opravář zem. strojů Tišnov BO služeb 1 SOU Jana Tiraye cukrář Velká Bíteš ZR 1 SOU Jana Tiraye kadeřnice Velká Bíteš ZR 1 SOU Jana Tiraye mechanik seřizovač Velká Bíteš ZR 1 SŠ řemesel a služeb opravář zem. strojů Velké Meziříčí ZR 1 SŠ řemesel a služeb elektrikář Velké Meziříčí ZR 1 gymnázium VG Brno BM 21 Eliška Blahovcová, Lenka Machátová, Hana Spurná 2. místo v krajském kole EURORÉBUS JUNIOR

22 22 Andrea Rousová, Monika Brychtová, Lucie Burianová Účast v krajském kole EURORÉBUS Michaela Šimková, Alena Drlíčková Účast v okresním kole MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY Anežka Hudecová, Marek Blaha, Michaela Šimková, Vojtěch Štěpánek, Jan Liederman, Lukáš Havlát, Anna Machová Účast v okresním kole PYTHAGORIÁDY Tereza Gruntová, Simona Vařílková Účast v okresním kole BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY

23 23 Andrea Rousová, Eliška Bednářová Účast v okresním kole BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY Vojtěch Štěpánek, Lenka Machátová, Anežka Hudecová, Zdeněk Řezníček 1. místo v místním kole soutěže VŠEZNÁLEK Michaela Šimková Účast v okresním kole olympiády v ANGLICKÉM JAZYCE

24 24 Zdeněk Vitešník 1. místo v okresním kole olympiády v ANGLICKÉM JAZYCE 1. místo v krajském kole olympiády v ANGLICKÉM JAZYCE 10. místo v celostátním kole olympiády v ANGLICKÉM JAZYCE Účast v okresním kole olympiády v ČESKÉM JAZYCE Anna Doláková Účast v okresním kole olympiády z DĚJEPISU

25 25 Tomáš Spurný 5. místo v okresním kole FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDY Kristýna Klímová Účast v okresním kole ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY Pavel Mahel 4. místo v okresním kole ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY

26 26 Základní škola Přehled prospěchu 1. ročníku 2. pololetí školního roku 2012/13 zpracováno dne: Třídy zahrnuté do přehledu: 1. Předmět Počty známek Počet klasif. žáků Průmě r Chv Chování Cjj Český jazyk M Matematika Prv Prvouka Tv Tělesná výchova Hv Hudební výchova Vv Výtvarná výchova Pci Praktické činnosti Nb Náboženství Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Celkem Na žáka prospěl s vyznamenáním 29 omluvených Stupeň hodnocení prospěchu prospěl 0 neomluvených 0 0 neprospěl 0 nehodnocen 0 Přehled prospěchu 2. ročníku 2. pololetí školního roku 2012/13 zpracováno dne: Třídy zahrnuté do přehledu: 2. Předmět Počty známek Počet klasif. žáků Průmě r Chv Chování Cjj Český jazyk M Matematika Prv Prvouka Tv Tělesná výchova Hv Hudební výchova Vv Výtvarná výchova

27 Pci Praktické činnosti Nb Náboženství Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Celkem Na žáka prospěl s vyznamenáním 25 omluvených Stupeň hodnocení prospěchu prospěl 0 neomluvených 0 0 neprospěl 0 nehodnocen 0 Přehled prospěchu 3. ročníku 2. pololetí školního roku 2012/13 zpracováno dne: Třídy zahrnuté do přehledu: 3. Předmět Počty známek Počet klasif. žáků U Průmě r Chv Chování Aj Anglický jazyk Cjj Český jazyk M Matematika Prv Prvouka Tv Tělesná výchova Hv Hudební výchova Vv Výtvarná výchova Nb Náboženství Pc Pracovní činnosti Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Celkem Na žáka prospěl s vyznamenáním 14 omluvených Stupeň hodnocení prospěchu prospěl 1 neomluvených 0 0 neprospěl 0 nehodnocen 0 Přehled prospěchu 4. ročníku 2. pololetí školního roku 2012/13 zpracováno dne: Třídy zahrnuté do přehledu: 4. Předmět Počty známek Počet klasif. žáků Průmě

28 r Chv Chování Cj Český jazyk a literatura Aj Anglický jazyk M Matematika Vla Vlastivěda Pří Přírodověda Inf Informatika Tv Tělesná výchova Hv Hudební výchova Vv Výtvarná výchova Nb Náboženství Pc Pracovní činnosti Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Celkem Na žáka prospěl s vyznamenáním 20 omluvených Stupeň hodnocení prospěchu prospěl 2 neomluvených 0 0 neprospěl 0 nehodnocen 0 Přehled prospěchu 5. ročníku 2. pololetí školního roku 2012/13 zpracováno dne: Třídy zahrnuté do přehledu: 5. Předmět Počty známek Počet klasif. žáků Průmě r Chv Chování Cj Český jazyk a literatura Aj Anglický jazyk M Matematika Vla Vlastivěda Pří Přírodověda Inf Informatika Tv Tělesná výchova Hv Hudební výchova Vv Výtvarná výchova Pci Praktické činnosti Osv Osobnostně sociální výchova Celkový průměrný prospěch 1.401

29 29 Zameškané hodiny Celkem Na žáka prospěl s vyznamenáním 10 omluvených Stupeň hodnocení prospěchu prospěl 12 neomluvených 0 0 neprospěl 0 nehodnocen 0 Přehled prospěchu 6. ročníku 2. pololetí školního roku 2012/13 zpracováno dne: Třídy zahrnuté do přehledu: 6. Předmět Počty známek Počet klasif. žáků Průmě r Chv Chování Cj Český jazyk a literatura Aj Anglický jazyk D Dějepis Ov Občanská výchova M Matematika Z Zeměpis Pp Přírodopis Fy Fyzika Inf Informatika Vkz Výchova ke zdraví Tv Tělesná výchova Hv Hudební výchova Vv Výtvarná výchova Pvv Pracovní výchova Lvs Literárně výtvarný seminář Nb Náboženství Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Celkem Na žáka prospěl s vyznamenáním 12 omluvených Stupeň hodnocení prospěchu prospěl 7 neomluvených 0 0 neprospěl 0 nehodnocen 0 Přehled prospěchu 7. ročníku Třídy zahrnuté do přehledu: pololetí školního roku 2012/13 zpracováno dne:

30 Předmět Počty známek Počet klasif. žáků U 30 Průmě r Chv Chování Cj Český jazyk a literatura Aj Anglický jazyk Nj Německý jazyk D Dějepis Ov Občanská výchova M Matematika Z Zeměpis Pp Přírodopis Fy Fyzika Vkz Výchova ke zdraví Tv Tělesná výchova Hv Hudební výchova Vv Výtvarná výchova Pvv Pracovní výchova Lvs Literárně výtvarný seminář Za Základy administrativy Pv Pracovní vyučování Nb Náboženství Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Celkem Na žáka prospěl s vyznamenáním 15 omluvených Stupeň hodnocení prospěchu prospěl 13 neomluvených 0 0 neprospěl 0 nehodnocen 0 Přehled prospěchu 8. ročníku 2. pololetí školního roku 2012/13 zpracováno dne: Třídy zahrnuté do přehledu: 8. Předmět Počty známek Počet klasif. žáků Průmě r Chv Chování Aj Anglický jazyk Cjj Český jazyk Nj Německý jazyk D Dějepis Ov Občanská výchova

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška školní rok 2013/2014 Učitelé dětem předávají dovednosti, které jsou na celý život. Nejsou důležité známky, ale dovednost obracet se na problém

Více

Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Plán práce školy 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Plán práce školy 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Plán práce školy 2013/2014 Vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Škola pro všechny, č.j.: 103/2007 a Školní vzdělávací program

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-480/15-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 751 05 Kokory 251 E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Kokory info@zskokory.cz

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-450/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín Sídlo:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013, Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013, Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a mateřské školy Josefa Kubálka Všenory za školní rok 2012/2013 1. Základní

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠIH-930/09-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠIH-930/09-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-930/09-H Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-389/13-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-389/13-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-389/13-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Františka Škroupa Osice okres Hradec

Více

Základní škola Bystřice n.p. Nádražní 615, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem Výroční zpráva Školní rok 2010-2011

Základní škola Bystřice n.p. Nádražní 615, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem Výroční zpráva Školní rok 2010-2011 Základní škola Bystřice n.p. Nádražní 615, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem Výroční zpráva Školní rok 2010-2011 Vypracoval: Mgr.Martin Horák V Bystřici nad Pernštejnem dne 25.8.2011 Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva Základní škola, Chrast, okres Chrudim 2012/2013 č.j.

Výroční zpráva Základní škola, Chrast, okres Chrudim 2012/2013 č.j. Výroční zpráva Základní škola, Chrast, okres Chrudim 2012/2013 č.j. (Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním vzdělávání, 10, odst. 3 a Vyhláška č. 15 z 2005, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Č.j. 445/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracovala: Mgr. et Ing. Hana Kindlová, ředitelka školy Dílčí zprávu o činnosti MŠ vypracovala: Mgr. Miroslava Krčová Sojovice, září

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, odst. 3, o základním, středním, vyšším

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-899/12-H. Mgr. Pavlem Urbanem, ředitelem školy

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-899/12-H. Mgr. Pavlem Urbanem, ředitelem školy Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-899/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola a mateřská škola, Předměřice nad Labem, okres

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠI H-855/11-H. Mgr. Františkem Klapalem, ředitelem školy

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠI H-855/11-H. Mgr. Františkem Klapalem, ředitelem školy Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠI H-855/11-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola, Doudleby nad Orlicí Dukelská

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-33/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Hradec

Více

VZ 2011-2012 1 ZŠ Školní Klášterec

VZ 2011-2012 1 ZŠ Školní Klášterec VZ 2011-2012 1 ZŠ Školní Klášterec obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-965/09-H. o.p.s. Rychnov nad Kněžnou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-965/09-H. o.p.s. Rychnov nad Kněžnou Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-965/09-H Název školy: Základní škola Mozaika, o.p.s. Rychnov nad Kněžnou Adresa: Tutleky 65, 517 41 Kostelec nad Orlicí Identifikátor:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2007/ 2008

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2007/ 2008 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2007/ 2008 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: V Ý R

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Č.j.: 191/2014 Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Ve škole nejde jen o to, aby poskytovala co nejvíce

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-306/15-J. Sídlo 594 44 Radostín nad Oslavou 136

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-306/15-J. Sídlo 594 44 Radostín nad Oslavou 136 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-306/15-J Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace Sídlo 594 44 Radostín

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1491/14-H. Komenského 209, 517 50 Častolovice skola@zs-castolovice.

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1491/14-H. Komenského 209, 517 50 Častolovice skola@zs-castolovice. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1491/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 70 188 874 Základní škola a mateřská škola Častolovice Komenského 209, 517 50 Častolovice

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 Z á k l a d n í š k o l a B y s t r é Na základě hodnotících zpráv z předmětů, předmětových komisí, pedagogického úseku a vlastního

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2011/2012 V Radostíně nad Oslavou 30. srpna 2012

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v přímé návaznosti na vyhlášku MŠMT

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Školní vzdělávací program Vědět neznamená umět 1. Identifikační údaje 1.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Výroční zpráva

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-201/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov,

Více