Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška školní rok 2013/2014 Učitelé dětem předávají dovednosti, které jsou na celý život. Nejsou důležité známky, ale dovednost obracet se na problém ze všech stran. Naučit se spolupracovat s ostatními. Musí vědět, že to znamená najít v týmu svou roli. 1

2 Obsah: a) Základní údaje o škole 2 b) Přehled oborů vzdělávání 4 c) Rámcový popis personálního zabezpečení 4 d) Údaje o přijímacím řízení, zápisu k povinné školní docházce a o přijetí na střední školy 11 e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 13 f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 55 g) Údaje o dalším vzdělávání ped. pracovníků 78 h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy 79 i) Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 106 j) Základní údaje o hospodaření školy 108 k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 109 l) Údaje o zapojení školy v rámci celoživotního učení 110 m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 112 n) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 112 o) Výroční zpráva o poskytování informací za kalendářní rok a) Základní údaje o škole Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška je úplná základní škola s právní subjektivitou; identifikátor zařízení PRÁVNÍ FORMA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE IČO Do sítě škol byla zařazena dne Zřizovatel: Obec Osová Bítýška IČO Se sídlem Osová Bítýška 3, Osová Bítýška 2 Ředitel školy Mgr. Milan Malý, ,

3 Škola sdružuje: 1. Základní škola IZO kapacita k žáků kapacita plánovaná 330 žáků 2. Školní družina IZO kapacita k kapacita plánovaná 70 žáků 70 žáků 3. Školní jídelna při ZŠ IZO Strávníků k žáků kapacita plánovaná 250 strávníků k kapacita plánovaná v MŠ Mateřská škola IZO kapacita k dětí kapacita plánovaná 60 dětí (omezení díky vyhlášce 410/2005 Sb. O hygienických požadavcích ) Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška je úplná základní škola s právní subjektivitou. Základní škola vzdělává žáky podle školního vzdělávacího programu Škola pro všechny (včetně žáků s lehkým mentálním postižením). Celkem tedy 199 žákův 9 třídách v základní škole a 56 dětí ve dvou třídách v mateřské škole a 70 dětí ve třech odděleních školní družiny. Mimo vyučování mají možnost navštěvovat zájmové kroužky a nepovinné předměty: b) Přehled oborů vzdělávání Vzdělávací program: Škola pro všechny 197 žáků Školní vzdělávací program č. j. 103/2007 3

4 Škola pro všechny, upravený po žáky s lehkým mentálním postižením 2 žáci Mateřská škola Školní vzdělávací program č. j. 103/2007 Hrou poznáváme svět 56 dětí c) Rámcový popis personálního zabezpečení Vedení školy: ředitel Mgr. Milan Malý statutární zástupce ŘŠ Mgr. Marcela Hořínková Pedagogičtí pracovníci: -podle třídnictví 1.roč. Mgr. Pavla Žáková 2.roč. Mgr. Blanka Holubářová 3.roč. Mgr. Lenka Zavadilová 4.roč. Andrea Rousová 5.roč. Mgr. Blanka Hortová 6.roč. Mgr. Hana Gruntová 7.roč. Mgr. Marcel Rous 8.roč. Mgr. Renata Kprová 9.roč. Mgr. Jiří Ceral Mgr. Lenka Štěpánková Mateřská škola : vedoucí uč. Naděžda Musilová uč. Bc. Daniela Doláková uč. Mgr. Žaneta Tunkrová uč. Mgr. Leona Romanová Úvazky pro školní rok 2013/ Čj Aj Nj matematika Prvouka 2 2 2

5 přírodověda 2 1 vlastivěda 2 2 chemie 2 2 fyzika přírodopis Zeměpis Dějepis OV HV Vv Pv TV Informatika Osv 1 1 Za 1 1 Vkz Hol Žá Zav Rou.A. Gru Rous Kop Ce Štěp Hor Sad Hoř Ma - Andrea Rousová vychovatelka ŠD - Eva Kreutzová vychovatelka ŠD - Marie Bayerová vychovatelka ŠD - Petra Hladíková vychovatelka ŠD -výchovné poradenství: Mgr. Marcela Hořínková metodik prevence patolog. jevů Mgr. Blanka Holubářová vycházející žáci, žáci s vývoj. poruchami učení -péče o žáky s lehkým mentálním postižením Mgr. Lenka Štěpánková (speciální pedagožka) Provozní zaměstnanci: Ing. Dagmar Dvořáčková - účetní, adm. pracovnice 5 Stanislav Dvořáček- školník

6 Sylva Schrollerová Zdeňka Kokojanová Jiřina Hrbková v MŠ Školní kuchyně: Dana Bělochová - Marta Pustinová - vedoucí kuchyně kuchařka v MŠ Marcela Kotenová Ivana Musilová Hana Nováková Předmětové komise a metodická sdružení (vedoucí učitelských týmů): ICT Koordinátor manažer Mgr. Koprová Přidělení kabinetů: ICT správce/ict pedagog Metodické sdružení1.stupně Předmětové týmy 2. stupně Péče o žáky s LMP Mgr. Marcel Rous Mgr. Blanka Holubářová Mgr. Renata Koprová Mgr. Lenka Štěpánková 1.stupeň Jazyk český Cizí jazyky Dějepis, Ov, TV Výtvarná výchova Matematika Fyzika Chemie, přírodopis, Z Hudební výchova Výpočetní technika Rodinná výchova Knihovna Pracovní výchova Mgr. Blanka Holubářová Mgr. Renata Koprová Mgr. Blanka Hortová Mgr. Jiří Ceral Mgr. Lenka Štěpánková Mgr. Marcel Rous Mgr. Marcel Rous Mgr. Hana Gruntová Mgr. Blanka Holubářová Mgr. Marcel Rous Mgr. Renata Koprová Mgr. Blanka Holubářová Mgr. Jiří Ceral Ostatní aktivity: 6

7 Dopravní výchova Didaktická technika Zdravotní výchova Sklad učebnic Bezpečnostní technik Kulturní akce Mgr. Jiří Ceral Mgr. Pavla Žáková-1.stupeň Mgr. Hana Gruntová Mgr. Blanka Hortová Mgr. Jiří Ceral Mgr. Blanka Holubářová - 1.stupeň Mgr. Renata Koprová 2.stupeň Výzdoba školy Učitelky 1. stupně Mgr. Lenka Štěpánková Správci sboroven Andrea Rousová 1 stupeň Mgr. Blanka Hortová - 2.stupeň přízemí Web Novinky Požární preventista, BOZP Mgr. Lenka Štěpánková 2. stupeň 1. poschodí Mgr. Žaneta Tunkrová a Mgr. Marcel Rous Mgr. Blanka Hortová- koordinace 2. stupeň (foto ) Andrea Rousová- koordinace 1. stupeň (foto ) Mgr. Jiří Ceral Správci učeben- NJ/AJ Mgr. Blanka Hortová - Výpočet.tech. Mgr. Marcel Rous - Hudební výchovy Mgr. Blanka Holubářová - Chemie/Fyzika Mgr. Hana Gruntová - Výtvarná výchova Mgr. Lenka Štěpánková - Rodinná výchova Mgr. Renata Koprová Pedagogické rady Třídní schůzky s rodiči zahajovací čtvrtletní pololetní čtvrtletní závěrečná

8 ČJ TV M ČJ AJ AJ 4. M ČJ ČJ PŘ TV 5. AJ M TV ČJ ČJ 6. F ČJ AJ M PŘ D 7. ČJ M HV F VKZ AJ 8. ČJ VV CH D M TV ch TV ch 9. M AJ ČJ ČJ D úterý TV 2. TV 3. ČJ ČJ M HV PRV 4. M ČJ AJ VL VV HV 5. ČJ M PŘ HV VL 6. ČJ ČJ VKZ VV VV INF 7. Z M ČJ TV TV PŘ 8. AJ AJ NJ NJ M F AJ AJ 9. OV CH NJ ČJ M TV d TV d středa ČJ TV ČJ AJ AJ M

9 4. M TV ČJ ČJ PŘ 5. ČJ M AJ VV VV 6. F ČJ D M AJ AJ 7. OV D ČJ F M PV 8. ČJ CH M D PŘ Z HV 9. M AJ D ČJ PV F Z čtvrtek TV ČJ AJ AJ M ČJ VV VV 4. ĆJ M ČJ AJ VL 5. M INF ČJ PV AJ Osv 6 M PV ČJ TV TV OV 7. PŘ ČJ M VV VV AJ 8. NJ NJ M AJ AJ F ČJ D ĆJ 9. ČJ NJ CH M VKZ VV HV pátek TV 3. ČJ PV M TV PRV 4. AJ M PV INF 5. M VL ČJ ČJ TV 6. Z PŘ AJ M HV ZA 7. D M ZA AJ ČJ Z 8. M ČJ PŘ OV OSV Pv 9. NJ OV ĆJ PŘ M AJ 9

10 Zápis do 1. třídy: Rousová Holubářová Žáková Ceral Koprová Hortová Gruntová Malý Hořínková Štěpánková Rous Zavadilová Sadílková Konzultace s rodiči průběžně dle domluvy Hodiny výchovných poradců pro rodiče či žáky-viz plán výchovného poradce Věkové složení pedagogických pracovníků v ZŠ/MŠ 10 Učitelé Věk Muži Ženy do 35 let 1/0 2/ let 1/0 5/2 nad 50 let 1/0 2/1 Pracující důchodci pobírající důchod 0 0/0 Celkem 3/0 10/4 Rodičovská dovolená 0 0 Zástupy za nemocné učitele se ředitel školy snažil zajistit kvalifikovanými učiteli. Všichni učitelé se během školního roku soustavně vzdělávali; absolvovali školení pořádané IMC v rámci jejich předmětů, předávali si vzájemně informace na pedagogických radách, v rámci metodického sdružení a předmětových komisí.

11 Kromě pedagogické odbornosti máme na škole odborníky: 2 vystudované výchovné poradkyně 1 vystudovaná speciální pedagožka-psychopedie Ředitel školy - absolvent studia školského managementu (dříve FS II) na UK v Praze. Zástupkyně ředitele kvalifikační 4 denní kurz pro zástupce ředitelů škol. d) Údaje o přijímacím řízení, zápisu k povinné školní docházce a o přijetí na střední školy Do základní školy jsou přijímány děti v souladu s názvem vzdělávacího programu Škola pro všechny. Na škole integrujeme děti s vývojovými poruchami učení i děti s lehkým mentálním postižením. Zřizovatel - Obec Osová Bítýška nemá smlouvu (respektive 20 obcí, ze kterých děti dojíždějí neiniciovalo smlouvu) s ostatními vesnicemi o poskytování vzdělávání dětem z okolních vesnic. V letošním roce jsme nezaznamenali žádný případ, který by omezil přijetí dítěte do naší školy. Ba navíc začíná se o prázdninách 2014 stavět výtah, čímž se stane naše škola bezbarierovou zcela. Ředitel Základní školy a mateřské školy Osová Bítýška oznamuje: Zápis dětí do mateřské školy v Osové Bítýšce se koná: v úterý v době: od 7: 00 do 14:00 hodin v budově mateřské školy v Osové Bítýšce Rodiče s sebou vezmou rodný list dítěte. Ředitel Základní školy a mateřské školy v Osové Bítýšce stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení 165 odst. 2 písm. b) zákona. 561/ 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. Do mateřské školy bude přijato 16 dětí. V souladu s ustanovením 34 odst. 4 školského zákona je přednostně do mateřské školy vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky. 11

12 KRITÉRIA BODY 1. Doba podání přihlášky (týká se opakovaných žádostí Opakovaná žádost(i) přijetí do MŠ Osová Bítýška 5 do ) 2. Trvalý pobyt dítěte k Osová Bítýška a Osová 5 (jde o trvalý pobyt v obci, která mateřskou školu zřizuje) ostatní 0 3. Docházka dítěte do MŠ celodenní 10 ostatní 0 4. Věk dítěte 4 roky (dítě dovrší k ) 15 3 roky (dítě dovrší k ) 10 2 roky (děti nedovrší k tři roky) 0 Děti budou přijímány podle počtu bodů, při rovnosti bodů rozhoduje věk dítěte - přijímáme od nejstaršího dítěte po nejmladší dítě. Žádáme rodiče, kteří se chystají s dítětem k zápisu do mateřské školy v Osové Bítýšce, aby si v mateřské škole u vedoucí učitelky N. Musilové předem vyzvedli formulář. Jedná se o Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání. S vyplněnou žádostí se dostavíte k zápisu. Nechte potvrdit předem od dětské lékařky. Důležité je potvrzení řádného očkování dítěte. V mateřské škole se na nové děti těší děti i paní učitelky. Děkujeme 12

13 e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků Hodnocení testování Scio 2013/ ročník Do projektu Stonožka pro 3. ročníky se zapojilo celkem 175 škol ze všech krajů republiky. V naší škole bylo testováno celkem 24 žáků. Žáci měli k dispozici testy z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka, klíčových kompetencí a vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Nejlepších výsledků dosáhla naše škola v anglickém jazyce a českém jazyce, kde měli žáci lepší výsledek než 80% zúčastněných škol. Neméně dobrý výsledek byl v oblasti Člověk a jeho svět, kde žáci dosáhli lepších výsledků než 60% zúčastněných škol. Celkové výsledky testování ukázaly, že naši žáci dosáhli lepších výsledků než 70% zúčastněných škol a jejich výsledky patří mezi nadprůměrné 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19 Vyhodnocení sběru pomerančové kůry za školní rok

20 Celkové množství nasbírané kůry činilo 335,841 kg. Třída Celkové množství nasbírané kůry Průměr na žáka I. 35,6kg 1,78 kg II. 52,2kg 1,86 kg III. 48,4kg 1,94 kg IV. 46,8kg 3,12 kg V. 22,1kg 1,00 kg VI. 5,7kg 0,23 kg VII. 50,9 kg 2,68 kg VIII. 58,8kg 2,35 kg IX. 14,6 kg 0,66 kg místo ve třídě 1. místo B. Večeřová Umístění tříd podle průměru na žáka 2.místo J. Buršík 1. místo N.Habánová 3.místo A. Krčmová 2.místo D.Sedlák 1. místo F. Klíma 3.místo L. Musil 2.místo T. Hradecká 1. místo P. Pavlíčková 3.místo B. Burianová 2.místo A. Holánková 1. místo J. Musil 3.místo E. Blahovcová 2.místo P. Dríček 1. místo V. Pešková 3.místo T. Křenková 2.místo J. Liederman 1. místo Z. Horká 3.místo N. Lingerová 2.místo S. Bajerová 1. místo -M. Horký 3.místo K. Dudová 2.místo - D. Katolický 1. místo E. Bednářová 3.místo -M. Blahová 2.místo -K. Lundová VŠEM ŽÁKŮM, KTEŘÍ SE DO SBĚRU ZAPOJILI, DĚKUJEME! 3.místo -L. Burianová 1. místo 2. místo 3. místo Umístění žáků v rámci celé školy 3. místo F. \Klíma 12,1 kg 2. místo P.Pavlíčková 13,8 kg 1. místo Zuzana 1. místo Horká45,5 kg Marian Horký45,5kg Název soutěže aplikační software - tvorba webu Postupové kolo okresní Kategorie ŽÁKOVSKÁ, STUDENTSKÁ Místo konání VOŠ a SPŠ, Žďár n. S. Datum konání Filip Simon ZŠ Osová Bítýška 7. místo, mezi základními školami 1. místo Celkový počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku (bez žáků VG): 22 počet střední škola obor sídlo SŠ okres 1 gymnázium gymnázium Brno BM 2 gymnázium gymnázium Tišnov BO 20

21 1 biskupské gymnázium gymnázium Žďár nad Sázavou ZR 1 1. něm. zem.gymnázium předškolní a mimošk. ped. Brno BM 1 SŠ obch. a služeb obchodní akademie Žďár nad Sázavou ZR 1 Stř. policejní škola bezpečnostně právní činnost Holešov KM 4 SŠ zdravotní zdravotnické lyceum Žďár nad Sázavou ZR 1 SŠ církevní zdravotní zdravotní asistent Brno BM 2 Stř. průmyslová škola strojírenství Žďár nad Sázavou ZR 2 SŠ technická mechanik elektrotechnik Žďár nad Sázavou ZR 1 SŠ automobilní autotronik Jihlava JI 2 integr. SŠ automobilní autotronik Brno BM 1 SŠ a ZŠ řemesel a služeb opravář zem. strojů Tišnov BO 1 SOU Jana Tiraye cukrář Velká Bíteš ZR 1 SOU Jana Tiraye mechanik seřizovač Velká Bíteš ZR 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 Hodnocení práce v MŠ za školní rok 2013/

32 1. Úvod: V tomto školním roce pracovaly v naší mateřské škole 3 pedagogické pracovnice na plný úvazek a jedna na úvazek zkrácený. Pracujeme v příjemném prostředí, které ještě doplňujeme výzdobou ve třídách i v šatně. K výzdobě využíváme převážně dětské výtvarné práce i různé dětské výrobky. Snažíme se o to, aby se v naší mateřské škole děti nejen cítily dobře, ale aby měly kolem sebe pěkné prostředí, vhodné a vkusné zařízení, dostatek hraček, pomůcek a různého materiálu k tvoření. Velice si ceníme vstřícnosti a finanční podpory od ředitele ZŠ a MŠ a zřizovatele. V uplynulém roce se právě starosta obce, pan Josef Mach a ředitel ZŠ a MŠ Milan Malý snažili připravit pro školku projekt k přestavbě mateřské školy - její modernizaci. Vše potřebné bylo panem starostou a panem ředitelem zařízeno a tak jsme se mohli 17. a 18. dubna 2014 stěhovat do prostor základní školy. Byla nám poskytnuta aula pro malé děti a družina pro starší děti. Na svačiny a oběd jsme mohli využívat samostatnou kuchyňku. Také toalety byly přizpůsobeny malým dětem. Děti byly nadšené a rodiče spokojení. I nám se zde dobře pracovalo. a) Hlavní cíl mateřské školy pro školní rok byl: Společný cíl: Všestranný rozvoj dítěte a jeho schopnosti učení Tento úkol zůstane i nadále, jelikož vyplývá ze všech hodnocení za uplynulé školní roky. Mladší děti: hlavní úkoly - respektování potřeb dětí individuálních, vývojových, věkových, obecně lidských - výchova dětí k samostatnosti při sebeobsluze, hygieně, stolování jíst čistě a správně držet lžíci - získat u dětí během roku v mateřské škole pocit jistoty a bezpečí Jednotlivé úkoly plnily paní učitelky průběžně po celý školní rok, zaměřovaly se postupně na jednotlivé úkoly, ale ostatní důsledně a pečlivě vyžadovaly, procvičovaly a kontrolovaly. Starší děti: hlavní úkoly - posilování sebevědomí dětí a jejich důvěry ve vlastní schopnosti - příprava předškolních dětí na bezproblémový vstup do první třídy - osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost Třída starších dětí se v tomto školním roce skládá z 20 předškoláků a 8 mladších dětí. 32

33 U starších dětí pedagogická pracovnice počítá s tím, že děti ve třídě malých dětí hygienu, stolování i sebeobsluhu zvládly a může se zaměřit na další stránky rozvíjení osobnosti dítěte. V uplynulém školním roce bylo ve třídě starších dětí 1 dítě s odkladem. b) Jakým způsobem mateřská škola plní stanovené cíle: různými metodami práce, které vycházejí z poznatků ze seminářů, studia literatury, z praxe, prožitkovým učením metodou komunitního kruhu psychomotorickými a smyslovými hrami prvky dramatické výchovy různými formami práce Vzdělávání dětí je realizováno různými formami střídání forem je vyvážené, na naší škole dáváme přednost činnostem skupinovým a individuálním před činnostmi frontálními. Velice nám vyhovuje dělení dětí do dvou skupin při řízené činnosti práce učitelky s menší skupinou je hlavně pro děti velkým přínosem. Je zajímavá a obohacuje děti po mnoha stránkách děti se učí samostatnosti při manipulaci s pomůckami, učí se pořádku na pracovní ploše, v menší skupině jsou děti více soustředěné, každý si v klidu může činnost osobně vyzkoušet, a pokud je třeba, má učitelka možnost věnovat se dětem jednotlivě. V prostorách ZŠ jsme toto dělení využívali jen částečně, pracovali jsme s dětmi většinou společně. Zařazovali jsme zde společnou část řízené činnosti pro všechny děti, další části se účastnili pouze předškoláci. K získávání poznatků jsme ve velké míře využívali pobytu v přírodě - žádná forma práce není méně hodnotná (všechny činnosti a situace, které dítě ve školce prožívá, dávají učitelce možnost vzdělávání dítěte) - dítě se vzdělává v činnostech spontánních i řízených, kde učitelka naplňuje předem stanovený konkrétní cíl Příklady forem práce v MŠ: volné hry dětí zásady při jídle pobyt venku, vycházky, odpočinek náhodné situace narozeniny dětí, narození sourozence,.. konflikty akce školy sebeobsluha komunikace interaktivní činnost řízené činnosti další činnosti 33

34 c) naše MŠ dosahuje dobrých výsledků - v přípravě dětí do 1. třídy - pedagogické pracovnice se zaměřují: na správné držení tužky na základní znalosti ve všech oblastech z TVP na výtvarnou a pracovní činnost dětí na samostatnost při plnění úkolů na samostatnost při rozhodování se na posilování sebevědomí,. - malé děti přecházejí do třídy předškoláků s dobrými výsledky týkajícími se hygieny, samostatnosti v převlékání, prvními základy výtvarné činnosti: stříhání, kreslení, lepení,.. - daří se nám velmi dobře spolupracovat se ZŠ i s rodiči - úroveň vzdělávání je třeba zlepšit v oblasti logopedie, soustředěnosti a kooperace práce dětí ve skupinách, vzájemné domlouvání se mezi dětmi při společné činnosti - je třeba zlepšit chování dětí a vztahy mezi sebou vedeme rozhovory s rodiči o spolupráci MŠ a rodičů v této oblasti, na schůzkách s rodiči si pravidelně a hlavně podle zájmu rodičů sdělujeme výsledky a další potřebné kroky Na uvedené oblasti se zaměřujeme po celý školní rok. Určitě každoročně k velkému zlepšení dochází ve všech uvedených oblastech, ale je třeba stále na tyto úskalí klást velký důraz. Škola využívá k vlastnímu hodnocení tyto zdroje a prostředky: 1. vlastní personální zajištění a vlastní evaluační metody 2. informace získané z podnětu jiných subjektů 1. pedagogické pracovnice vyjadřují svoje poznatky a návrhy písemnou formou, také slovně při pedagogických chvilkách a na pedagogických poradách, vzájemně spolupracují každý den při přípravách na denní činnosti 2. hlídáme si zpětnou vazbu, kterou provádíme průběžně a nikoliv v hektických obdobích u mladších dětí nám k tomuto pomáhá jablíčko a u starších dětí hruška. Je to pravidelné 34

35 hodnocení, které děti motivuje a o kterém mají přehled nejen děti, ale i rodiče. 3. informujeme průběžně o dění a o změnách ve škole nejen zřizovatele a rodičovskou veřejnost, ale i širší okolí školy prostřednictví dostupných mediálních zdrojů. Z hlediska oblastí hodnocení sledujeme průběžně a) podmínky ke vzdělávání materiální vybavení školy, ekonomická situace, klima školy Dětský nábytek, zdravotně hygienické zařízení, prostory pro hru i řízenou činnost, prostory pro stravování dětí, ale i pro odpočinek jsou přizpůsobeny daným požadavkům, odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné, bezpečné a estetického vzhledu. Vybavení hračkami, pomůckami, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku a je průběžně doplňováno a obnovováno dle finančních možností MŠ. Hračky a doplňky ke hře jsou umístěny buď ve skříňkách dětského nábytku, nebo v policích v košících, ale také v několika boxech. Dětem jsou hračky dobře přístupné. Výtvarný a pracovní materiál je dětem volně přístupný v košíkovém vozíku. V průběhu prázdnin dostala mateřská škola nová okna, v podzimních měsících zřizovatel zajistil opravu střechy a novou fasádu. Další etapou je přestavba prostor. Koncem dubna 2014 jsme MŠ přestěhovali do prostor školy a v květnu přestavba začala. Ve výzdobě mateřské školy dětskými pracemi budeme pokračovat i v nových prostorách. Pomůckami pro jednotlivé činnosti je naše škola vybavena velice dobře: Máme zde pomůcky na rozvíjení : - logického myšlení - jemné motoriky - paměti - soustředěnosti - konstruktivních a grafických činností - lokomočních činností - manipulačních činností - zdravotně zaměřených činností 35

36 - smyslového vnímání a psychomotoriky - hudebních a hudebně pohybových her a činností - pracovních sebe obslužných činností - poznávání Didaktickou technikou je naše mateřská škola vybavena dobře máme a využíváme 2 barevné plazmové televize, zakoupené v prosinci 2012, videorekordér, 2 kusy DVD, 2 kazetové radiopřehrávače a CD přehrávače, nový počítač i tiskárnu, kopírku. Zakoupili jsme i 2 nové notebooků. Jeden mají k dispozici starší děti. V technice jsme v poslední době na úrovni, všechny učitelky plně využíváme internet, který je v dnešní době nutností. Knihovnu máme rozdělenou na dvě části žákovskou a učitelskou. Žákovská knihovna obsahuje několik stovek knih pro děti. Knihy vybíráme a nakupujeme z aktuálních nabídek různých nakladatelství. Dětská knihovnička v herně obou tříd obsahuje také různá leporela, ale i encyklopedie a pohádkové knížky, se kterými mohou děti volně manipulovat. - materiální podmínky školy jsou na dobré úrovni, ale stále je zapotřebí postupně některé staré věci, které dosluhují, měnit za nové - do třídy malých dětí jsme pořídili starší nábytek, který vkusně oživil vzhled třídy, máme tu i nové 2 stolky různých velikostí i s novými židličkami. - Vymalování prostor třídy starších dětí a šatny bylo velmi důležité. Neméně důležité bylo vymalovat i kuchyni. Volba výrazných barev ve třídě se ukázala jako velice vhodná. Třída je veselá a hlavně se líbí dětem. - Do třídy starších dětí jsme také zakoupili nové šestiúhelníkové, barevné stolky a k nim barevné židličky různých velikostí. - Psychosociální a hygienické podmínky, týkající se pedagogického stylu, forem, metod práce a dodržování stanovených zásad mají pedagogické pracovnice zcela v pořádku. - Letos máme v plánu začít s úpravou zahrady podle projektu, který jsme si vytvořily, ale přizpůsobíme vše stavebním úpravám na budově mateřské školy. - Jelikož jsme se ve druhé polovině dubna přestěhovali do ZŠ, všechny práce na zvelebování zahrady přesouváme na další školní rok. Od května 2014 probíhají v naší mateřské škole stavební práce. Návrat je naplánovaný na září b) průběh vzdělávání práce se ŠVP, tematické plány a jejich hodnocení, hodnocení třídních vzdělávacích programů, připravenost na školu a úroveň dosahovaných výsledků - ve třídě starších dětí obě pedagogické pracovnice pracovaly podle Třídního vzdělávacího programu, který vychází ze ŠVP, u malých dětí podle ŠVP pracovala pouze jedna paní učitelka. Druhá paní učitelka tu byla pouze na dohodu, tudíž se ŠVP nepracovala. - téma každého týdne umisťují pedagogické pracovnice na nástěnky vedle třídy. Tímto informují rodiče o tom, čím se budou s dětmi celý týden zabývat. - dané téma prolíná celým dopolednem ve hrách jsou dětem nabízeny informace formou knížek, stavebnic, obrázků, povídáním, hrami, po svačině v době řízené činnosti se zaměřujeme na soustředěnost dětí, na samostatnou i skupinovou práci u malých dětí pouhých minut, u předškolních dětí tuto dobu postupně prodlužujeme až na 30 minut. Zařazujeme pracovní listy, paměťové hry, hry na postřeh, na rozvíjení myšlení, řeči, koordinaci ruky a oka, kreslíme, malujeme, stříháme, lepíme, rozvíjíme tvořivost, fantazii,. 36

37 - v tělovýchovných chvilkách, při pobytu venku a ve sportovní hale ZŠ rozvíjíme děti po stránce tělesné - učíme je správnému provádění cviků, seznamujeme je s různým nářadím, učíme chůzi v terénu i vytrvalosti při chůzi - ve velké míře využíváme školní zahradu, kde si hlavně ceníme velkého, travnatého prostoru kolem celé budovy a prostorného pískoviště. c) spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, dětí, rodičů a dalších osob na vzdělávání analýza třídních schůzek a dalších jednání s rodiči a veřejností, analýza stížností, hodnocení klimatu školy a individuálního přístupu k dětem Třídní schůzky v naší mateřské škole probíhají 2x do roka. Rodiče jsou o termínu konání schůzky informováni formou internetu, nástěnek, zpravodajníčků, ale i osobně dostávají pozvánky. Účast na schůzkách bývá velmi dobrá. Na první schůzce jsou rodiče seznamováni s Řádem školy, Provozním řádem, se ŠVP, dále jsou informováni o práci pedagogických pracovnic s dětmi Třídní vzdělávací programy, režim dne v MŠ, pobyt venku, ) informováni jsou i o dalších nezbytných provozních záležitostech a o akcích, které MŠ připravuje na první pololetí. Na druhé schůzce společně hodnotíme uskutečněné akce, radíme se s rodiči o dalších akcích, které nás čekají do konce školního roku, hodnotíme činnost kroužků, hodnotíme šikovnost dětí, chování, Zabýváme se složkami dětí portfoliem každého dítěte. Rodiče mají možnost nahlédnout do nich a popřípadě se informovat u paní učitelky o tom, co je dále zajímá. Rodiče mají možnost se ke každé problematice vyjádřit, mají možnost přispět návrhem na další akce, výlet,.. Provádíme průzkum u rodičů ohledně provozu o letních prázdninách. Provoz o letních prázdninách určil ředitel školy tentokrát na dva týdny. Jeden týden v červenci a jeden v srpnu. Je třeba přihlížet ke ztíženým podmínkám ve škole (stavba výtahu a učebny v ZŠ během prázdnin, vaření v malé kuchyňce) Stížnost jsme dosud nemuseli řešit žádnou. Rodiče přicházejí i s pochvalou: výrobků, činností, písniček, her, Rodiče byli velice spokojeni s činností kroužků. V příštím školním roce ovšem kroužky nabízet nebudeme na poradě v Jihlavě Mgr. Chvátalová jasně připomínala, že v MŠ nejsou kroužky žádoucí, je třeba se obracet na jiné instituce umělecké školy, domy dětí, družiny, Rodičům jsme vyšli vstříc i ohledně kroužku anglického jazyka. V měsíci únoru dostali rodiče k vyplnění Dotazníky pro rodiče a Dotazníky pro rodiče předškoláků. Výsledky mají poskytnout naší škole informace o tom, jak jsou rodiče s naší MŠ spokojeni, jak jsou spokojeni s přípravou dětí do školy. Dotazníky baly zpracovány elektronicky firmou SCIO. 37

38 Podle výsledků je naše mateřská škola na velmi dobré úrovni. Toto se týká připravenosti předškoláků, ale i do spokojenosti rodičů. Rodiče většinou uvádí, že naše MŠ: - je dobře řízená - má kvalitní vedení, podporující dobré učitele - respektuje děti, má k nim dobrý přístup, vede je k samostatnosti - je otevřená vstřícná - má tvořivou a bohatou náplň, podnětné prostředí - naučí dítě novým dovednostem a poskytne podněty pro další vývoj - rozvíjí a podporuje samostatnost dítěte - rodiče jsou velmi spokojeny s chováním učitelů k dětem - uvádí, že ve školce i ve třídách je dobrá a pohodová atmosféra Nejvíce si rodiče na naší mateřské škole váží: - kvality vzdělávání - přístupu učitelů k dětem - snahy učitelů o zlepšení, změny k lepšímu a novému - otevřenosti a vstřícnosti vůči rodičům, s informovaností o dětech i dění v MŠ Rodiče předškoláků uvádí, že jejich dítě je připraveno na školu v oblasti: - sebeobsluhy a osobní hygieny - obratnosti a pohybové aktivity - koordinace, jemné motoriky - znalostí, zrakové a sluchové vjemy - početních a myšlenkových operací - záměrné pozornosti a paměti - v běžných situacích, v emočním a sociálním vývoji Na konci školního roku rodiče přicházeli s kladným hodnocením práce i přístupu k dětem od všech pedagogických pracovnic. Je to projev od rodičů, kterého si učitelky nesmírně cení. Rodiče jsou také spokojeni s tím, že mohou být s dítětem ve třídě při jeho prvních dnech, kdy si ve školce zvyká. ŠVP také rodičům umožňuje vstup do tříd kdykoliv po domluvě s učitelkou, zapojení se do tvorby programu pro děti atd. d) výsledky a pokroky dětí analýza výsledků vzdělávání v pololetí a na konci školního roku, efektivita kroužků - ve třídě malých dětí se paní učitelky zaměřují hlavně na fyzickou, psychickou i duševní pohodu dětí, začlenění do kolektivu, k získání pocitu jistoty a bezpečí na sebeobsluhu, správné stolování a hygienu. Z rodiny přicházejí děti s různými projevy v chování, s různými návyky hygienickými, některé potřebují více času a individuálního přístupu, jiné méně. - Paní učitelky výsledky svěřených dětí hodnotí a zapisují do hodnotících listů. V pololetí i na konci školního roku vyhodnocují pokroky jednotlivých dětí a jejich připravenost na vstup do třídy starších dětí. 38

39 - pokud hodnotím připravenost dětí do 1. třídy ZŠ děti byly dobře připraveny - v oblasti praktické samostatnosti, sociální informovanosti - citové samostatnosti, sociální samostatnosti - výslovnosti, gramatické správnosti řeči, slovní zásobě, - držení tužky (jsou zde rezervy, velice záleží na prvopočátcích) - diferencovaného vnímání sluchová a zraková analýza a syntéza - logické a myšlenkové operace, záměrné pozornosti - pracovní chování soustředěnost, záměrné učení - konkrétní oblasti, které obsahuje tzv. hruška - určím pravou a levou stranu - vyjmenuji 4 roční období - vyjmenuji dny v týdnu - určím první i poslední hlásku ve slově - určím počet slabik ve slově - umím zavázat tkaničku na mašličku - umím kotoul vpřed i bez dopomoci - znám svoje jméno, příjmení i adresu - poznám a pojmenuji všechny základní i doplňkové barvy - uklízím po sobě hračky - bez připomínání požádám, poděkuji, pozdravím, - pojmenuji geometrické tvary ( kruh, čtverec, obdélník i trojúhelník) - umím napočítat do 10 a zpět - správně držím tužku a pracuji samostatně - umím vyprávět kratší pohádku - umím se sám převlékat a urovnat si svoje věci - znám alespoň 5 písmenek - pěkně se chovám ke kamarádům 39 - poznám číslice 1 9

40 - pečlivě a přesně stříhám - nakreslím postavu se všemi detaily - respektuji stanovená pravidla Samozřejmě všechny děti nejsou stejné, každé dítě však všechny oblasti zvládalo do větší či menší míry. - učitelky svoji práci hodnotí denně do svých poznámek, následně po ukončení jednotlivých podtémat a témat hodnotí svoji práci písemnou formou. Tento zápis přikládají k tematickým plánům ve třídě. Mají tedy zpětnou vazbu, ví, co s dětmi dělala její kolegyně, může tedy v další práci navazovat na co se má zaměřit, co je třeba zlepšit, na co může navázat. - kromě hodnocení svojí práce se učitelky zamýšlí nad tím, co zlepšit ve svojí práci častěji zařazovat skupinové práce dětí, zaměřit se na chování dětí mezi sebou, vést děti k naslouchání druhému, k samostatnosti, dokončení započaté činnosti, učit děti trpělivosti, soustředěnosti, to jsou nejčastější problémy dětí, na ně se tedy paní učitelky nejvíce zaměřují Sebehodnocení spolu s návrhem činnosti na příští měsíc předávají učitelky písemnou formou vedoucí učitelce, která vše zpracovává a zakládá pro další hodnocení. Z jednotlivých sebehodnocení vyplývá, že se paní učitelky postupně zaměřují na vznikající problémy. Některé se daří řešit během krátké doby, některé prolínají i do několika měsíců, ty nejsložitější řeší i celý školní rok. - výběr a ukládání hraček - je třeba zlepšit hlavně u malých dětí - komunikace s kamarády a s učitelkou - zaměřit se v obou třídách - dodržování pravidel ve třídě, v šatně, umývárně, ale i při pobytu venku - zvládání organizace při přecházení ze třídy do umývárny, jídelny, šatny,. 40

41 - práce v komunikativním kruhu-velice se daří u starších dětí a je velkým přínosem pro celý den - práce ve skupinách - využíváme hlavně u starších dětí - chování u jídla i v umývárně - je třeba zaměřit se u malých dětí, ale často i u starších - práce s chybou - denně zařazovat v obou třídách - prokazovat dětem důvěru, akceptovat názor dítěte - zařazovat denně - chránit děti před dlouhodobou zátěží - denně v obou třídách - vést děti k samostatnému řešení problémových situací - provádět denně v obou třídách - rozvíjet řečové dovednosti (správná výslovnost, sled děje) denně při všech činnostech - rozvíjet osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí a osobní pohody e) řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků analýza řízení školy, analýza výsledků kontrol, hodnocení personální situace, analýza dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy, průběžné a roční sebehodnocení učitelů Naše mateřská škola je součástí základní školy. Ředitel školy sídlí v ZŠ. Vedoucí učitelka se stará o vnitřní záležitosti mateřské školy, o veškerou dokumentaci, organizaci celého chodu mateřské školy, zařizování akcí, - snažíme se o vstřícný a kamarádský přístup k dětem, klademe důraz na dodržování pravidel, slušnost a ohleduplnost k druhým. - důležitým pilířem jsou kvalitní, pedagogické pracovnice v uplynulém školním roce pracovaly v naší mateřské škole 3 učitelky na plný úvazek a jedna učitelka na 4 hodiny u dětí. V prostředí ZŠ ředitel školy na žádost vedoucí učitelky paní učitelce Romanové o 1 hodinu úvazek zvýšil, jelikož bylo třeba výrazněji a hlavně bezpečněji zajistit odpolední provoz. Rodičům předškolních dětí jsme opět nabídli místo odpočinku starších dětí v postýlkách pouze odpočinek při klidných činnostech této nabídky rodiče hojně využili. Vzdělávání během školního roku 2013/

42 - každý rok se všechny učitelky soustavně vzdělávaly semináře si vybíraly z programových nabídek - v Brně, Jihlavě, Třebíči nebo ve Žďáře nad Sázavou. Paní učitelka Daniela Doláková absolvovala z vlastního zájmu akreditovaný kurz (5 víkendů) Montessori pedagogika pro MŠ v Jihlavě a celé vzdělávání zakončila zkouškou. Paní učitelka Romanová se připravovala na zkoušky ke studiu pro mateřské školy, aby si doplnila vzdělání a mohla s námi dále pracovat. Byla přijata do Znojma na studium mateřinky. - paní učitelka N. Musilová absolvovala v Jihlavě vzdělávání na téma Školní zralost, účastnila se během roku několikrát porad ředitelek, pořádaných Mgr. Chvátalovou, dále během roku využívala samostudia z nové literatury - paní učitelka Žaneta Tunkrová se zúčastnila vzdělávání Pohybové hry s hudbou ve Žďáře nad Sázavou - v letošním roce jsme zakoupili novou pedagogickou literaturu, kterou učitelky využívají k samostudiu V průběhu školního roku pořádáme také spoustu vzdělávacích programů pro děti: Jsme zapojeni do projektu Mrkvička, propagujeme zdravou výživu, hodně pobytu venku a zařazování co nejvíce činností do přírody. - ve Velkém Meziříčí - Ostrůvek jsme s dětmi absolvovali dvě témata- podzimní a jarní - v mateřské škole jsme pro děti zajistili vzdělávací program Čokoláda a Smysly f) úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání analýza úspěšnosti připravenosti do ZŠ spolupráce s učitelkou 1. třídy ZŠ pedagogické pracovnice zpracovávají po ukončení každého tématu hodnotící listy, kde vždy vyhodnotí: co v tématu děti nejvíce zaujalo co se děti naučily co se podařilo a co ne závěry pro další hodnocení na konci každého měsíce se každá pedagogická pracovnice zamýšlí nad tím, na co se má dále zaměřit a písemně tak vytváří sebehodnocení za uplynulý měsíc. Nejvíce času a úsilí věnujeme vytváření a upevňování hygienických návyků, správnému stolování, kázni dětí, chování se k sobě navzájem, soustředění se při kolektivní činnosti, ale i při činnosti individuální, vedeme děti k samostatnému řešení problémových situací, správnému držení tužky a přípravě na školu. Dále paní učitelky velmi často musí opakovaně kontrolovat úklid hraček, hlasový projev dětí, dodržování pravidel ve třídě, při pobytu venku i při odpoledním odpočinku. 42

43 - každý leden předškolní děti s paní učitelkou navštěvují 1. třídu ZŠ, kde se mohou poprvé seznámit s prostředím, do kterého brzy přijdou k zápisu, kde budou od září každodenně plnit nové úkoly, učit se číst, psát, počítat a zažívat mnoho pěkného s novými kamarády a učiteli. Paní učitelka 1. třídy nám věnuje hodinku času a společně s prvňáčky (bývalými dětmi ze školky) nám ukáží, co už umí. U předškolních dětí je třeba, aby byly pedagogické pracovnice důsledné, aby u dětí rozvíjely tvořivost, fantazii, ale i pečlivost, soustředěnost i trpělivost. Příprava dětí do 1. třídy ZŠ je velmi důležitá tuto oblast paní učitelky určitě nepodceňují, maximálně se dětem věnují a připravují je na důležité začátky v ZŠ. - Zařazujeme pracovní listy, paměťové hry, sluchové hry, hry na postřeh, na rozvíjení myšlení, řeči, koordinaci ruky a oka, kreslíme, malujeme, stříháme, lepíme, rozvíjíme tvořivost, fantazii, Na konci školního roku byli všichni předškoláci maximálně na ZŠ připraveni. Paní učitelky vždy během měsíce listopadu konzultují připravenost dětí s paní učitelkou 1. třídy ZŠ. Celým školním rokem prolínají různé akce, při kterých je třeba zvýšeně dbát na bezpečnost dětí. Na všech akcích děti poznají něco nového a mnohému se naučí. Hodnocení jednotlivých tříd Hodnocení jednotlivých dětí probíhá v obou třídách po celý školní rok formou Jablíčka a Hrušky Paní učitelky ve třídě Berušek hodnotí pomocí Jablíčka, ve třídě Včeliček pomocí Hrušky. Jablíčko i hruška obsahují několik částí, které průběžně paní učitelce ukazují, co již které dítě zvládlo a naopak na co je třeba se ještě zaměřit. Jedná se o různé znalosti a dovednosti, které jsou důležité, aby děti než půjdou do první třídy, zvládly. Tato forma učení samotné děti motivuje k tomu, aby samy chtěly a aby je učení formou hry bavilo. K tomu slouží vykreslování jednotlivých políček v hrušce a jablíčku, podle toho, co již dítě umí a ví. Třída Berušek byla složena z 11 dětí starších a 17 dětí mladších - straší děti byly připraveny ke konci školního roku na vstup mezi starší děti (Včeličky) MŠ. Pomáhaly mladším dětem (např. motivovaly mladší děti, vysvětlovaly, pomáhaly s převlekáním, zvládaly částečně stanovená pravidla, motivovaly ml. děti v uklízení hraček a při chování u jídla. 43

44 Paní učitelky musí v příštím roce klást větší důraz na chování dětí u jídla, v šatně, na chování dětí mezi sebou. Vést děti pozvolna k soustředěnosti a pozornosti. Třídu Berušek navštěvuje 28 dětí. Děti, které tento rok dovrší pěti let a některé děti, které tento rok mají čtyři roky. Celkem dvanáct dětí. Děti znají svoje jméno, příjmení a bydliště. Poznají a pojmenují čtyři základní červená, modrá, žlutá a zelená. Děti, které dovrší tento rok pěti let, znají i barvy doplňkové např. oranžová a fialová Také umí všechny děti počítat do pěti a více (až 20) Děti učíme po celý rok správně držet tužku - hodně dětí ještě tuto činnost nezvládá Starší děti (pěti let) se umí převlékat a urovnat si svoje věci. Když se mladší děti snaží, tak se dokáží převléci a částečně si urovnat svoje věci. Starší děti respektují stanovená pravidla. Děti (čtyř let) se snaží respektovat pravidla. Orientují se v prostoru před, za vedle a některé starší děti vyjmenují čtyři roční období, čtyřleté děti se snaží je rozeznat. Pětileté děti se stále učí stříhat po čáře, některým se daří, čtyřleté děti zkouší. Všechny děti se ještě neumí chovat při jídle. Trošku je potíž u pěkného chování ke kamarádům. Toto spíše lépe zvládají čtyřleté děti než pětileté. Vykreslování bez přetahování částečně zvládají pětileté děti. Soustředím se na činnost alespoň deset minut částečně zvládají starší děti, když se snaží. Většina pětiletých dětí pozná a pojmenuje 3 geometrické tvary, daří se i některým čtyřletým dětem. Většina dětí umí zdravit při vstupu do třídy, zdravení v jiných prostorách musí učitelky stále připomínat, požádání a poděkovaní zvládají asi dvě pětileté děti, ostatním musí učitelky opět připomínat Všechny starší děti se snaží po sobě poklízet hračky, částečně se daří pouze pod kontrolou učitelky a ne příliš pečlivě Všechny děti umí kotoul vpřed s dopomocí (některé děti i bez dopomoci) Děti velmi málo zvládají a udržují pořádek při práci. Nejmladší děti Minimálně polovina mladších dětí se dovede částečně převléknout. Téměř všechny děti znají svoje jméno a příjmení. Počítat do pěti a poznat čtyři základní barvy je schopno rozeznat asi polovina dětí Málo dětí umí správně držet tužku, uklízet po sobě hračky a dovede se pěkně chovat ke kamarádům. Děti neumí udržovat pořádek při práci, děti věku nad tři roky umí všechny kotoul s dopomocí. Všechny děti se snaží dodržovat stanovená pravidla. S pojmenováním, poznáváním geometrických tvarů a vytleskávání slabik si poradí jen asi 5 dětí. Procvičujeme a snažíme se naučit stříhání po čáře, vykreslování bez přetahování a více se soustředit na činnost. Výsledky hodnocení: 44

45 Ve třídě Berušek jsou celkově hodné a šikovné děti. Rády malují, vyrábí, hrají divadlo, zpívají písničky a recitují básničky. Většina dětí umí pozorně naslouchat čtenému nebo mluvenému slovu. Reagují na pokyny, spolupracují při řízené činnosti a jsou vstřícné. Jen výjimečně řešíme problémy plynoucí z hyperaktivity a agresivity dětí. Průměrný věk dětí ve třídě je 3,9 roků. Máme zde osm tříletých, čtrnáct čtyřletých a šest pětiletých dětí. Pětileté děti zvládají již všechny zadané úkoly a požadované dovednosti. Jsou schopné převyprávět pohádku, naučit se delší básničku, napočítat do deseti nebo vyjmenovat roční období. Čtyřleté děti se umí samy obléknout, soustředit se na činnost alespoň deset minut, dodržují třídní pravidla, ví, jak se jmenují a kde bydlí, udržují pořádek při práci, drží správně tužku, umí stříhat po rovné čáře. Jen malá část z těchto dětí neumí vyjmenovat roční období, nevytleská slabiky a neorientuje se v prostoru (vpředu, vzadu a vedle). Tříleté děti zvládnou poznat a pojmenovat čtyři základní barvy, znají svoje jméno, Příjmení i bydliště. Několik dětí se umí správně chovat při jídle, zvládá napočítat do pěti a udělá kotoul s dopomocí. Ve srovnání se začátkem roku udělaly Berušky ohromný pokrok v komunikaci s ostatními zdokonalily se v mluveném projevu a ti nejmenší už lépe zvládají sebeobsluhou a režim ve školce. Včeličky - u předškolních dětí byly pedagogické pracovnice po celý rok důsledné, rozvíjely u dětí tvořivost, fantazii, ale i pečlivost, soustředěnost a trpělivost. Důležitá je příprava do 1. třídy ZŠ tuto oblast paní učitelky určitě nepodcenily, maximálně se dětem věnovaly a připravily je na důležité začátky v ZŠ. V červnu, na konci školního roku jsou všichni předškoláci maximálně na ZŠ připraveni. Paní učitelky během celého školního roku spolupracují s učitelkami 1.tupně ZŠ, konzultují přípravu i chování předškolních dětí, paní učitelky s o děti zajímají. Ve školním roce 2014/2015 budou dvě 1. třídy z důvodu vysokého počtu prvňáčků. V obou třídách je třeba stále dbát na vzájemné vztahy mezi dětmi, upevňovat kamarádské vztahy, vést děti k tomu, aby se k sobě navzájem chovaly pěkně a ohleduplně 45

46 Třída složená z 20 předškoláků a 8 mladších dětí, které však budou předškoláci již příští školní rok, dosáhla na konci školního roku velice dobré připravenosti na vstup do 1. třídy ZŠ. Celkově se třída budoucích prvňáčků jeví jako třída nadaných, šikovných dětí, kde budou jenom asi 4 děti celkově méně zralé na vstup do ZŠ Kázeň, práce s chybou, domlouvání se navzájem - toto jsou úkoly, které je třeba s dětmi řešit a probírat neustále, nejen ve školce, škole, ale také v rodině. Třída byla po celý školní rok klidnější, bez větších výkyvů v chování. Znalosti na středně dobré úrovni. Ve srovnání s dětmi ze školního roku 2012/2013 jsou děti klidnější, ale je zde méně dětí aktivních. Dívka Natálka Vejrostová, která zůstávala, v MŠ kvůli odkladu školní docházky, udělala během školního roku pokrok, ale nijak výrazný. Předpokládám, že i dále bude v učivu slabší žákyně. Přetrvává u ní krátká soustředěnost, častá roztěkanost, zbrklost. Stále je třeba vést děti k pěkným kamarádským vztahům, vzájemné toleranci a domlouvání se mezi sebou. Myslím si, že toto předškoláci z velké části zvládli. Celkové vyhodnocení Hrušky ve třídě Včeliček - předškolní děti 1. Určím pravou a levou stranu 12 předškoláků zvládá perfektně, 7 jsou váhavější a občas se spletou 2. Vyjmenuj 4 roční období - všichni předškoláci tuto oblast zvládli 3. Vyjmenuj dny v týdnu - procvičováno denně, zvládli všichni předškoláci během tří měsíců. 4. Určím první hlásku ve slově - hlásku na začátku slova určí všichni předškoláci 5. Určím poslední hlásku ve slově - poslední hláska ve slově dělala dětem větší potíže, procvičovali jsme až do konce školního roku, všem dětem se nedaří hlavně poslední samohlásku odčlenit od předešlé souhlásky. Nakonec ale 15 předškoláků toto zvládne, pouze 4 děti určí pouze souhlásku. 6. Určím počet slabik ve slově počet slabik ve slově zvládly všechny děti velmi brzy 7. Umím zavázat mašličku-v den zápisu do 1. třídy 14 dětí umělo zavázat tkaničku na mašličku. Pouze 5 děti tuto činnost zvládly až později. Je třeba tuto činnost často opakovat, jinak ji děti zapomínají. 8. Umím kotoul vpřed bez dopomoci - kotoul zvládly bez problému všechny děti často jsme procvičovali při cvičení ve sportovní hale v ZŠ 9. Znám svoje jméno, příjmení i adresu - do dne zápisu zvládly všechny děti 10. Poznám a pojmenuji všechny základní i doplňkové barvy - barvy dětem nedělaly problémy 11. Uklízím po sobě hračky - uklízení hraček postupně zvládly všechny děti 12. Bez připomínání poděkuji, požádám, pozdravím, dětem dělá problém samo poděkovat kamarádům, pokud je toho zapotřebí. Dospělým si vzpomenou častěji. Není to ale u nich stále vžitá samozřejmost. 13. Poznám a pojmenuji geometrické tvary (kruh, čtverec, obdélník a trojúhelník) v této oblasti byly děti již k zápisu dobře připraveny. 14. Umím počítat do 10 a zpět - počítání děti velmi bavilo, samy procvičovaly i doma s rodiči a z úspěchu měly velkou radost. Nikdo nechtěl zůstat pozadu a tak toto zvládly všechny děti. 15. Pracuji samostatně - samostatná práce se dařila hlavně ve druhém pololetí a v posledních měsících. Děti dokázaly samostatně pracovat, (výrobek) ale také po sobě uklízet a udržovat při samotné práci kolem sebe pořádek. 46

47 16. Soustředím se na činnost celých 20 minut - do konce školního roku nezvládly všechny děti asi 3 dětí neudrží soustředěnost při samostatné činnosti u stolečku 17. Správně vyslovuji všechny hlásky - výslovnost dělá v poslední době dětem hodně potíže, rodiče chodí s dětmi na logopedii a my jim nabízíme pomoc v každodenním procvičování. Někteří rodiče této nabídky využívají. Do školy odcházelo několik dětí s méně uspokojivou výslovností všech hlásek. 18. Umím vyprávět kratší pohádku - pohádku nevyprávěly pouze 2 děti - spíše z ostychu než proto, že by neuměly. 19. Držím správně tužku a umím napodobit předkreslený obrazec i slovo - různými grafomotorickými cviky na pracovních listech se děti naučily různým prvkům psaní na tabuli, ploše papíru, ale i v řádku. Na správné držení tužky jsme se soustředili celý školní rok. Děti, které měly špatné držení tužky již zafixované z domova, se těžko přeučovaly. správné držení tužky - 11 dětí nesprávné - 7 leváci Umím se sám převlékat a urovnat si svoje věci - samostatné převlékání zvládly všechny již děti během podzimu 21. Znám alespoň 5 písmenek - Některé děti znaly celou abecedu, ostatní nejméně 5 písmen, pouze 1 dítě poznalo jen 4 písmena. 22. Pěkně se chovám ke kamarádům - s chováním ke kamarádům mají občas problém chlapci i děvčata. Není tento problém naštěstí častý. 23. Poznám číslice číslice 0-9 poznaly všechny děti. 24. Pečlivě a přesně stříhám - Stříhání zvládly všechny děti, pečlivé a přesné stříhání - 15 dětí, další stříhají méně přesně po čáře 25. Nakreslím postavu se všemi detaily - postavu se všemi detaily zvládlo všech 19 dětí 26. Respektuji stanovená pravidla - pravidla dělala některým dětem problémy po celé první pololetí, potom se postupně vše naučily a na dodržování pravidel (ve třídě, venku, při cvičení ve sportovní hale, na výletě, v divadle, ) samy upozornily. Děti si jednotlivá políčka ve hrušce vykreslovaly postupně podle toho, jakým tématem jsme se právě zabývali, ale i pokud samy přišly za učitelkou a chtěly předvést, co již umí. Hrušku mají děti uloženu ve své složce, kam si zakládají různé zdařilé výkresy i výrobky (portfolia). Mohou do ní kdykoliv nahlédnout, přidat si do ní po konzultaci s učitelkou cokoliv. Podzimní děti měly hrušku rozdělenou pouze na 21 políček a úkoly zde byly jednodušší. Těchto dětí bylo 8 a i oni přistupovaly k úkolům svědomitě. Jistě i oni budou mít určitou výhodu jako příští předškoláci a budou také udávat svižnější tempo celé budoucí třídě. 1. Orientuji se v prostoru před, za, vedle, nad, pod, zvládají všechny děti 2. Vyjmenuj 4 roční období - děti vyjmenování zvládnou dobře, někteří si ale pletou pojmy roční období a dny v týdnu. Pokud někdo napoví začátek, vyjmenuje každé dítě. Asi 3 dětem je třeba napovědět. 3. Určím první hlásku ve slově - hlásku na začátku slova určí 5 mladších dětí. 4. Rozložím slovo na slabiky zvládají všechny děti 5. Umím zavázat jednoduchý uzlík dokáže 6 dětí. 6. Umím kotoul vpřed s dopomocí - kotoul s dopomocí bez problému zvládají všechny děti často jsme procvičovali při cvičení ve sportovní hale v ZŠ, proto většina dokáže i bez dopomoci 7. Znám svoje jméno, příjmení - znají všechny děti 47

48 8. Odliším víkend od pracovních dní - pojmenovat víkendové dny: sobota a neděle zvládne 6 dětí, pouze 2 děti nevědí, i když stále v ranním kruhu procvičujeme. Je to způsobeno častou absencí v mateřské škole. 9. Poznám a pojmenuji všechny základní barvy - barvy dětem nedělaly problémy, zvládly je všichni někteří (více než polovina mladších dětí) znají i spoustu doplňkových barev 10. Uklízím po sobě hračky - uklízení hraček postupně zvládly všechny děti, ale nemají úplně zažité, že musí po sobě hračku uklidit. Určitě doladíme příští rok, až budou předškoláci 11. Bez připomínání poděkuji, požádám, pozdravím, dětem toto stále dělá problém, poděkují i pozdraví jen někdy. Při příchodu do třídy pozdraví všichni automaticky, při vstupu do autobusu, do divadla, musíme připomínat. Poděkovat bez připomínání dělá zatím téměř všem potíže. 12. Poznám a pojmenuji geometrické tvary (kruh, čtverec a trojúhelník ) - asi 5 dětem dělá problém pojmenovat trojúhelník 13. Umím počítat do 10 - počítání děti velmi baví, do 10 umí napočítat všichni. Někteří počítají i mnohem víc. 14. Soustředím se na činnost celých 10 minut - pro některé děti je 10 minut opravdová hranice, sice zvládnou, ale ne vždy. 15. Držím správně tužku - na správné držení tužky jsme se soustředili celý školní rok. Děti, které měly špatné držení tužky již zafixované z domova, se těžko přeučovaly. Správné držení tužky - 2 dětí nesprávné Umím se sám převlékat a urovnat si svoje věci - samostatné převlékání zvládly všechny již děti, pouze je třeba děti upravit a některým zapnout zipy. Také tkaničky ještě neumí zavázat. 17. Pěkně se chovám ke kamarádům - s chováním ke kamarádům má problém několik chlapců, ale i děvčat. Po domluvě učitelkou problém pochopí, ale nemá to dlouhého trvání. Je třeba stále dětem vštěpovat chování ke kamarádům, ale i k dospělým. 18. Poznám číslice číslice 0-6 poznají všechny děti. 19. Umím stříhat po rovné čáře - stříhání se některým dětem daří více, některým méně. Pečlivě po čáře umí stříhat asi 5 mladších dětí. Ostatním chybí pečlivost a trpělivost. Příští školní rok je třeba hodně se na stříhání a vystřihování zaměřit. 20. Nakreslím postavu se všemi detaily - asi 4 děti zvládnou nakreslit postavu se všemi detaily 21. Respektuji stanovená pravidla - pravidla dělají některým dětem problémy. Někomu pravidla ve třídě, jinému venku, u oběda či při cvičení. Celkově se ale dá říci, že děti pravidla respektují dobře - mladší děti se od předškoláků hodně učí a vzájemně se kontrolují. Závěr: Ve třídě malých dětí je třeba více než na znalosti, zaměřovat se na: - kamarádské vztahy - sebeobsluhu - pořádek ve svých věcech (oblečení) a kolem sebe (při všech činnostech) 48

49 - dodržování pravidel ve třídě, v šatně, umývárně, ale i při pobytu venku - stolování - uložení vypůjčených hraček na správné místo - na sociální dovednosti Ve třídě starších dětí je třeba stále se zaměřovat na: - komunikaci s kamarády a s učitelkou - dodržování pravidel ve třídě, v šatně, umývárně, ale i při pobytu venku - práci v komunikativním kruhu - chování u jídla i v umývárně - zařazovat denně práci s chybou - vést děti k samostatnému řešení problémových situací - rozvíjet řečové dovednosti (správná výslovnost, sled děje) - rozvíjet osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí a osobní pohody 49

50 50

51 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % % 0.00 % 0.00 % 0.00 % Celkem v 1. ročníku % 0.00 % 0.00 % 0.00 % % 0.00 % 0.00 % 0.00 % % 0.00 % 0.00 % 0.00 % % 3.57 % 0.00 % 0.00 % Celkem v 2. ročníku % 0.00 % 0.00 % 0.00 % % 3.57 % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % Celkem v 3. ročníku % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % % 6.25 % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % Celkem v 4. ročníku % 6.25 % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % Celkem v 5. ročníku % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % Celkem v 6. ročníku % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % Celkem v 7. ročníku % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % 51

52 Celkem v 8. ročníku % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % Celkem v 9. ročníku % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % Přehled prospěchu školy 2. pololetí školního roku 2013/14 zpracováno dne: Třídy zahrnuté do přehledu: Předmět Počty známek Počet klasif. žáků Průmě r N U Chv Chování Cj Český jazyk a literatura Aj Anglický jazyk Nj Německý jazyk D Dějepis Ov Občanská výchova M Matematika Vla Vlastivěda Z Zeměpis Prv Prvouka Pp Přírodopis Pří Přírodověda Fy Fyzika Inf Informatika Ch Chemie Vkz Výchova ke zdraví Tv Tělesná výchova Hv Hudební výchova Vv Výtvarná výchova Pvv Pracovní výchova Za Základy administrativy Osv Osobnostně sociální výchova Nb Náboženství Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Celkem Na žáka prospěl s vyznamenáním 146 omluvených Stupeň hodnocení prospěchu prospěl 55 neomluvených 0 0 neprospěl 0 nehodnocen 0 52

53 2. pol z toho hodnocení snížená průměrný zpracováno dne: Průměrná absence na žáka třída žáků třídní učitel V P 5 N známka Ch prospěch omluv. neomluv Mgr. Holubářová Blanka 1. ročník Mgr. Žáková Pavla 2. ročník Mgr. Zavadilová Lenka 3. ročník Rousová Andrea 4. ročník Mgr. Hortová Blanka 5. ročník Mgr. Gruntová Hana 6. ročník Mgr. Rous Marcel 7. ročník Mgr. Koprová Renata 8. ročník Mgr. Ceral Jiří 9. ročník C E L K E M

54 Matematická ol. Postupové kolo: okresní Kategorie: Z8 Datum konání: Alena Drlíčková ZŠ Osová Bitýška Tomáš Spurný ZŠ Osová Bitýška Matematická olympiáda M Machová Anna ZŠ Osová Bítýška z 50 ůčastníků 54

55 Hodnocení testování Scio 2013/ ročník Do testování se zapojilo z celé České republiky žáků. Z naší školy se zúčastnilo testování 19 žáků. Testování bylo zaměřeno na znalosti a dovednosti z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. V českém jazyce a matematice se naše škola řadí mezi průměrné školy Porovnáním výsledků testů z matematiky a českého jazyka s výsledky testu obecných studijních předpokladů bylo zjištěno, že v naší škole je studijní potenciál žáků využíván v obou předmětech optimálně a výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. Nadprůměrné výsledky v matematice žáci dosáhli v oblasti nestandartních aplikačních úloh, slabší výsledky byly v oblasti geometrie a práci s daty. V českém jazyce byly velmi dobré výsledky v oblasti mluvnice, nejslabší byla oblast slohu a komunikace. f) Údaje o prevenci sociálně-patologických jevů škola má zpracované preventivní programy a řeší i potenciální jevy vedoucí ke vzniku šikany (prevence a individuální přístup žáků k dětem a pracovat na důvěře učitel-žák) Spolupráce s PF MU Brno - PhDr. Mgr. Iva Žaloudíková Přednáška v rámci programu: ČAS PROMĚN HOLKY Z VENUŠE, KLUCI Z MARSU (7. a 8.ročník) 55

56 Cíle programu Čas proměn : pomoci učitelům v přípravě předpubertálních dětí na období dospívání umožnit dětem chápat fyzické a psychické změny, kterými budou procházet nebo již procházejí, a uvědomit si, že tyto změny jsou běžnou součástí jejich vývoje umožnit žákům získat základní vědomosti o anatomii a fyziologii lidského těla, osvojit si správné pojmenování rozmnožovacího ústrojí a pochopit souvislosti reprodukčního zdraví s budoucími úlohami matky a otce Výkaz o využití programu Normální je nekouřit Organizace: Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Třída: I., II., III., IV. Počet ovlivněných dětí programem: 89 Školní rok: 2013/2014 Garant programu: Mgr. Marcela Hořínková Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok: 2013/2014 Školní metodik prevence: Mgr. Marcela Hořínková Minimální preventivní program vypracovává metodik prevence ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky Minimální preventivní program je zaměřen na všechny žáky ročníku základní školy, se zvláštním přihlédnutím k dětem ze sociálně slabšího a málo podnětného rodinného prostředí, k dětem s poruchami učení a chování a k dětem s lehkým mentálním postižením. U pedagogů je další vzdělávání zaměřeno na celý tým. Základem našeho preventivního působení v MŠ bude vytváření sociálních kompetencí dětí, kdy si děti budou prostřednictvím prožitkového učení osvojovat schopnost rozhodovat se, volit z více alternativ, nést za svou volbu odpovědnost a poznávat její důsledky. OBLASTI ZAMĚŘENÍ PROGRAMU: 1. Pedagogický sbor 2. Žáci školy a MŠ 3. Rodiče 56

57 4. Metodická část Ad. 1. PEDAGOGICKÝ SBOR 1.1. Podílí se na realizaci MPP v rámci vyučování i při aktivitách mimo vyučování. - v rámci vyučování zařazovat vhodná témata ve všech vyučovacích předmětech, zvláště pak v občanské výchově, výchově ke zdraví, rodinné výchově, přírodopisu, českém jazyce, výtvarné výchově, chemii, přírodovědě, vlastivědě, prvouce, tělesné výchově, osobnostně sociální výchově v 5. a 8. ročníku - formy: výklad, rozhovor, názorné ukázky, diskuse, využití odborné literatury, internetu, beseda s odborným pracovníkem, sociální hry, hraní rolí, trénování odmítnutí drogy - v rámci zájmových činností provádět činnost kroužků v co nejširším zaměření - vyplňovat volný čas žáků - zařazovat tyto otázky prevence cíleně do třídnických hodin 1.2. Školení pedagogických pracovníků V rámci porad seznamovat se stavem prevence na naší škole - s akcemi, které na škole probíhají nebo budou probíhat - informacemi o akcích v rámci oblasti - informacemi o celorepublikových akcích - účast pedagogických pracovníků na seminářích zaměřených na problematiku zvládání zátěžových situací ve výuce Ad. 2. ŽÁCI ŠKOLY 2.1. Žáci - jsou seznamováni se škodlivostí drog, kouření, kriminality a sociálně patologickými jevy v rámci vyučování - v rámci zájmových útvarů mají možnost trávit smysluplně čas a zabývat se různorodými činnostmi ( kroužky, nepovinné předměty, činnost knihoven..) - účast v soutěžích školního, okresního charakteru - spolupodílí se na vytvářená školního prostředí ( výzdoba školy, udržování pořádku na škole) - jsou vedeni ke spoluodpovědnosti - Beseda s pracovníkem Policie ČR - Beseda s pracovníkem ČK - Beseda s lékařem, pracovníkem záchranné služby nebo zástupcem ČČK - Výchovné koncerty dle plánů MS 1. stupně a předmětových komisí 2. stupně 57

58 ad. 3. SPOLUPRÁCE S RODIČI - seznamovat rodiče v rámci třídních schůzek SR s touto problematikou - řešit problémy se žáky individuálně, citlivě, v rámci schůzek SR, individuálních schůzek, popř. při jednání v ředitelně školy - poskytovat rodičům dostupnou literaturu, doporučit rodičům vhodného odborníka ( psycholog, speciální pedagog, etoped...) ad. 4. MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ - v učitelské i žákovské knihovně literatura je k dispozici dle výpůjční doby - propagační materiály a literatura týkající se drog a sociálně patologických jevů - vypůjčování materiálů (popř. videozáznamů) - lze dohodnout i spolupráci s některými institucemi působící v našem okolí Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková Školní metodik prevence Mgr. Milan Malý ředitel školy KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Školní rok 2013/2014 Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům, snížení rizika vlivů, které narušují zdravý osobnostní a sociální vývoj mládeže, u návykových látek a gamblerství rovněž snižování jejich dostupnosti. Účinná prevence musí dále ovlivnit chování dětí a dospívajících ve smyslu podpory zdraví a nabízet hodnotné volnočasové aktivity. Zaměřit se na důkladnou prevenci rizikového chování u žáků, prioritně na předcházení rozvoje rizik, které směřují zejména k rizikovým projevům v chování žáků ( agresivní chování, rizikové formy komunikace prostřednictvím multimédií, násilí, intolerance, antiseminismu, extremismu, rasismu a xenofobie, homofobie delikventní chování krádeže, vandalismus, sprejerství záškoláctví, závislostní chování, rizikové sportovní chování, prevence úrazů, rizikové chování v dopravě, spektrum poruch příjmu potravy, negativní působení sekt, sexuální rizikové chování. Volnočasové aktivity žáků rozvíjíme nabídkou kroužků, které ve škole fungují. (Minimální počet kroužků, které budou v tomto školním roce fungovat bude 9.) Pro lepší zvládání školních činností : -dyslektický kroužek Činnost školní i obecní knihovny : půjčování knih literární dny, besedy soutěže s literární tématikou 58 vyhledávání informací prostřednictvím Pc

59 Činnost učebny výpočetní techniky mimo vyučování: individuální práce na Pc vyhledávání informací na internetu Řešení využití přestávek: nabídnou dětem dle jejich zájmu různé aktivity -stolní tenis, basketbal, míčové hry, cvičení se švihadly - stolní hry a stavebnice -pobyt venku - podporovat zdravý životní styl ( pitný režim, větrání, relaxace, tělovýchovné chvilky v průběhu vyučovací hodiny, ) Mezi priority tohoto programu patří: včasné odhalování specifických poruch učení a chování, metody aktivního učení, poradenská činnost. PREVENCE - zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům. Podpora zdravého životního stylu a zaměření se na prevenci dětských úrazů. Při začleňování tohoto programu do tematického plánu se lze opřít o několik zásad efektivní prevence: - aplikování preventivních aktivit v dostatečně raném věku - věkově přiměřené, různorodé a aktivizující metody (kresby, koláže, výroba plakátů a letáků, diskuse o případech uvedených v médiích) - využívání kooperace nejen mezi vrstevníky, ale i věkově odlišných věkových skupin žáků - nabízení pozitivních alternativ chování a životních cílů - využívání peer-prvků - výcvik sociálně psychologických dovedností včetně odmítání nabídky, dovedností v sociální komunikaci, zvládnutí sociálních vztahů a stresových situací žáků - nabídka školních i mimo školních aktivit pro smysluplné využívání volného času dětí i dospívajících - aktuálnost a pravdivost poskytovaných informací - informování o poradenských možnostech - sledování efektivity opatření - důsledné a soustavné vzdělávání žáků v oblasti zdravého životního stylu - utváření postoje ke společnosti, zdravému životnímu stylu a speciálně ke zneužívání drog u žáků - vytvoření výstavek prací žáků s protidrogovou tématikou - aktivní zapojování žáků do výuky např. ankety, možnost uspořádání jednorázových akcí (soutěže, turnaje, apod. ) 59

60 - skupinová práce ve vyučování - možnost projektového vyučování Mateřská škola 60 Cíle preventivního působení: a/ posilování sebedůvěry b/ seberozvíjení c/ prevence dětských úrazů d/ zlepšování spolupráce s rodiči Jsou rozvíjeny například tyto kompetence žáků: navazování zdravých vztahů s ostatními, komentování zážitků, rozhodování o svých činech, přirozená komunikace, uvědomování si práv, přijímání kompromisů, přijímání osobnostních odlišností, osvojování základních společenských návyků, začleňování mezi vrstevníky, dodržování pravidel, osvojování dovednosti říci ne, zvládání základních pohybových dovedností, vést k rozpoznávání určitých rizik. Tématický plán zaměřený na prevenci sociálně patologických jevů I. stupeň základní školy Primární prevence v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů I.stupeň Primární prevenci na prvním stupni má na starosti třídní učitel.s jednotlivými tématy se děti setkávají především v prvouce, přírodovědě, vlastivědě a osobnostně sociální výchově.při výuce lze využít různých metod, např. výklad, předávání informací, samostatnou práci, skupinovou práci, projektové vyučování, dramatickou výchovu nebo využít materiály školy z oblasti primární prevence. V rámci ŠD dochází též k plnění mnoho cílů MPP. Zaměření na mladší školní věk navozování příznivého psychosociálního klimatu ve třídě osvojování a upevňování základních návyků v rámci - hygiena, životospráva, sdělení základních informací z oblasti prevence experimentování s alkoholem a cigaretami -prevence dětských úrazů, prevence rizikového chování v dopravě i při sportovních aktivitách základy etické a právní výchovy zaměření pozornosti na včasné odhalování specifických poruch učení nebo i jiných postižení všestranný rozvoj osobnosti žáka -předcházení záškoláctví a neplnění školních povinností soustředěnost na včasné diagnostikování soc.-patologických problémů ve třídních kolektivech důraz na spolupráci s rodiči

61 široká nabídka volnočasových aktivit ekologická výchova návštěvy filmových a divadelních představení, koncertů, besed apod. Účast v soutěžích výtvarných, sportovních, zdravotnických, dopravních atd. 1.třída osobní bezpečí základní zásady mezilidské komunikace vztahy v dětském kolektivu každý člověk je jiný základní hygienické návyky využití volného času nebezpečí dětských úrazů doprava, elektrické spotřebiče, manipulace s nevhodnými předměty, pády, koupání rodina, jako bezpečné místo Program Normální je nekouřit - program podpory zdraví a prevence kouření pro mladší školní věk 2.třída lidské tělo zdraví a jeho ochrana, hygiena zacházení s léky, návykové látky a zdraví, působení reklamy režim dne, správná výživa vztahy mezi lidmi chování v krizových situacích záškoláctví a neplnění školních povinností Program Normální je nekouřit - program podpory zdraví a prevence kouření pro mladší školní věk 3.třída pojmy z oblasti prevence, sexuální výchovy a drogové závislosti zdraví a jeho ochrana, prevence dětských úrazů lidé kolem nás, multikulturní výchova využívání volného času ochrana proti obtěžování cizí osobou nevhodná komunikace formou multimédií 61

62 Program Normální je nekouřit - program podpory zdraví a prevence kouření pro mladší školní věk 4.třída lidské tělo, odlišnost mezi pohlavími životospráva a důsledky nevhodných návyků, prevence poruch příjmu potravy využívání volného času, ochrana před úrazy ( i v dopravě) pojmy drogová závislost, a sexuální výchova vztahy v dětském kolektivu 5.třída domov, rodina, důvěra, vztahy léčivé a návykové látky vztahy v dětském kolektivu komunikace poznatky o negativních vlivech tabáku a alkoholu puberta nebezpečí při komunikaci s cizími osobami nevhodná komunikace formou multimédií, kyberšikana Znalostní kompetence žáků 1. stupně Po pěti letech děti definují rodinu jako zázemí a útočiště zvládají rozdíly v komunikaci s dětmi a dospělými znají základní sociální dovednosti umí se chránit před cizími lidmi znají základní zdravotní návyky dokáží si správně zorganizovat svůj volný čas umí rozlišit léky a návykové látky znají přesné informace o alkoholu, tabáku a dalších návykových látkách chápou následky užívání návykových látek dokáží odmítnout dokáží rozpoznat případné nebezpečí úrazu, delikventního chování 62

63 II. stupeň základní školy V centru pozornosti stojí výchova ke zdravému životnímu stylu, dále se lze zaměřit na rozvíjení etického a právního vědomí a občanských postojů, rozpoznání rizik delikventního chování, rizikového chování v dopravě i při sportech, negativního působení sekt, interpersonální agresivní chování Navrhovaná témata: 6. ročník Zdraví - režim dne /seznámit žáky se zásadami vhodné přípravy na vyučování, plánováním učení, organizací vlastního času a zařazováním vhodných pohybových aktivit, smysluplného trávení volného času / Osobnostní výchova - vzájemné poznávání žáků ve třídě a formování skupiny - začlenění nových žáků do komunity třídy - vytváření pravidel chování ve třídě - možnosti nenásilného řešení konfliktů - mezilidské vztahy / v modelových situacích se zaměřit na chování podporující dobré vztahy, respektování a podporu druhého, schopnost vidět svět očima druhého, schopnost pomoci druhému člověku / - komunikace / nácvik bezpečné komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi, nácvik asertivní komunikace, nácvik komunikace v různých situacích (odmítání, prosba, přesvědčování, vyjednávání,...)/ Auto-destruktivní závislosti - návykové látky / tabák a alkohol rizika, prevence, hledání lepších možností/ - peer program /nácvik dovedností odmítání drog, ovlivnění postojů k návykovým látkám, hledání pozitivních životních cílů / - informace o ostatních návykových látkách Osobní bezpečí - chování v různých prostředích, ochrana zdraví při různých činnostech - bezpečnost v dopravě - komunikace s neznámými lidmi, asertivní komunikace 7. ročník Zdraví - zdravá výživa, zásady zdravé výživy - sexuální výchova ( ochrana před nemocemi přenosnými pohlavním stykem ) - volný čas možnosti, jak vhodně trávit volný čas 63

64 Auto-destruktivní závislosti - příprava peer aktivistů a jejich práce - drogy / vznik závislosti, její léčení, centra odborné pomoci, informace o návykových látkách a jejich nebezpečí / - nácvik způsobů odmítání drog / v modelových situacích / Komunikace - neverbální a verbální komunikace / žáci se učí vyjadřovat svoje pocity a postoje s cílem posílit své sebevědomí / - asertivní komunikace a chování - komunikace s vrstevníky - vliv party / ochrana před manipulativním působením vrstevníků - reklama / vliv reklamy na člověka, reklamní triky, negativní vliv reklam propagujících alkohol a tabákové výrobky / - procvičování způsobů tísňového volání s linkou důvěry, policií,.. 8. ročník Zdraví - péče o zdraví / zdravotní výchova, osobní hygiena, zásady první pomoci včetně nácviku první pomoci/ - duševní hygiena / seznámení se způsoby ochrany duševního zdraví, nácvik relaxace, předcházení stresu / - poruchy příjmu potravy / bulimie a anorexie / - sexuální výchova / rozhodování v oblasti sexuálního života, sexuální deviace a ochrana před deviantními jedinci, postoje k sexualitě a sexuálnímu chování / Auto-destruktivní závislosti - patolog. hráčství / vznik závislosti, prevence / - drogy / legislativní omezení a postihy ve vztahu k nákupu, držení a distribuci drog, způsoby pomoci při otravě návykovými látkami, návykové látky a rizikové skupiny populace / Osobnostní výchova - tolerance k etnickým skupinám, předcházení rasizmu a xenofobie - základní lidská práva, práva dítěte (Úmluva o právech dítěte ) 9. ročník Osobní bezpečí - nebezpečí působení sekt a jiných náboženských skupin /informace o neznámějších náboženských skupinách v ČR, jejich vlivu na život členů/ - šikana /vhodné způsoby chování a jednání v případě ohrožení, možnosti pomoci, krizová centra/ 64

65 - deviantní osoby /informace, nácvik způsobů chování/ - řešení konfliktů v mezilidských vztazích /hledání vhodných východisek/ - týrání dětí a žen /možnosti pomoci/ Zdraví - sexuální výchova /AIDS způsoby přenosu, léčení, prevence, sexualita a zákon - sexuální obtěžování a znásilnění/ - civilizační choroby a jejich prevence - cizorodé látky a jedy v potravinovém řetězci - těhotenství /plánované rodičovství, početí/ Osobnostní výchova - situace ohrožující zdravý vývoj osobnosti / řešení pomocí modelových situací/ - žebříček hodnot Znanostní kompetence žáků 2. stupně - žáci chápou zdraví jako jednotu zdraví tělesného, duševního a sociálního - umí zhodnotit vhodné a nevhodné zdravotní návyky - vhodně argumentují ve prospěch zdraví - snaží se o uplatňování zásad zdravého životního stylu - znají pozitivní vliv duševní hygieny, relaxace a aktivního pohybu na své zdraví - umí v případě potřeby vhodným způsobem odmítnout nabízenou drogu - orientují se v zákonech týkajících se zneužívání návykových látek - umí diskutovat o rizicích zneužívání návykových látek - umí použít v případě potřeby asertivní komunikaci - umí nenásilným způsobem řešit neshody mezi spolužáky - znají vhodné způsoby chování a komunikace v různých situacích - ví, kde v případě potřeby hledat odbornou pomoc - umí komunikovat se službami odborné pomoci - umí spolupracovat ve skupině - respektují odlišné názory lidí, jsou tolerantní k rasovým menšinám KRIZOVÝ PLÁN CO DĚLAT KDYŽ: 65

66 Všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky - alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování. V RÁMCI PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ, JAKO JE ŠIKANA, DROGY, ALE I MENTÁLNÍ ANOREXIE, BULIMIE, SEBEVRAŽEDNÉ POKUSY ATD., JE POTŘEBA VĚNOVAT ZVÝŠENOU POZORNOST VŠEM ZMĚNÁM V CHOVÁNÍ I PROSPĚCHU, KTERÉ SE U JEDNOTLIVCE PŘÍP. V KOLEKTIVU VYSKYTNOU. PŘI JAKÉKOLIV ZMĚNĚ CHOVÁNÍ NEBO I PODEZŘENÍ JE VŽDY NUTNÉ: Pokus se týká jednotlivce, promluvit si s ním v bezpečném a chráněném prostředí a pokusit se zjistit příčinu změny O zjištěných poznatcích informovat třídního učitele, příp. ředitele školy, metodika prevence, výchovného poradce Pokud se změna týká celého kolektivu, přenechat šetření na metodikovi prevence, který je proškolený v řešení sociálně patologických jevů Třídní učitel o zjištěném stavu informuje zákonné zástupce žáků a s ohledem na situaci buď individuálně nebo prostřednictvím mimořádné rodičovské schůzky, zákonným zástupcům nabídne pomoc při řešení a doporučí poradenské zařízení Rodiče žáků jsou pravidelně informováni o prospěchu a chování svých dětí a mají možnost kdykoliv žádat vysvětlení a objasnění hodnocení nebo postupů řešení po kterémkoliv vyučujícím. Mají možnost se kdykoliv obrátit na ředitele školy žádat přešetření situace. Pedagogové při podezření na zanedbání povinné péče o dítě, tělesné tresty, domácí násilí apod. upozorní zákonné zástupce. Pokud nedojde k pozitivní změně, hlásí situaci na odbor péče o dítě a policii. Všichni zaměstnanci školy, žáci i rodiče jsou informováni kdo je: Metodik prevence Mgr. Marcela Hořínková Výchovný poradce Mgr. Blanka Holubářová Kde jsou poradenská a jiná preventivní zařízení a jsou seznámeni s jejich činností. KRIZOVÝ PLÁN Postup školy při diagnostice a vyšetřování šikany ŠIKANA Škola je povinna řešit šikanu ve škole a na akcích pořádaných školou, mimo školu je to věc policie a rodičů. Učitel je svědkem šikany brutálního násilí 1. Překonání šoku! 2. Bezprostřední záchrana oběti! Odvést oběť okamžitě ze třídy! 3. Ihned se vrátit zpět do třídy nebo do ní poslat jiného pedagoga, příp. pověřit dozorem něhoto ze žáků (zabránění domluvě agresorů na křivé skupinové výpovědi)! Zalarmovat další pedagogy a domluvit se na spolupráci při vyšetřování i za cenu přerušení výuky! 66

67 4. Pokračovat v pomoci a podpoře oběti (dát oběti napít, zajistit lékařské vyšetření)! Po návratu od lékaře nepouštět oběť zpět do třídy. 5. Kontaktovat rodiče oběti při rozhovoru s rodiči se vyvarovat slovu šikana, lépe je používat trápené nebo ubližované dítě. Hovořit s nimi na rovinu, ujistit je, že se konflikt řeší. Dohodnout se s rodiči, jakým způsobem bude zajištěna bezpečnost dítěte (nejlépe nechat doma). 6. Případně ( dle závažnosti) ohlásit celou věc policii. 7. Následuje vlastní vyšetřování. Učitel se o šikaně od někoho dozví OVĚŘENÍ SITUACE 1. Kontaktovat rodiče zavolat rodičům (ne v přítomnosti dítěte!!), při rozhovoru s rodiči nemluvit o šikaně, pouze si ověřit signály (pomočování, zvraty v chování, noční děsy, poškozené věci, změny v chování, zhoršení prospěchu, vyhýbání se tělocviku modřiny apod.). Upozornit, že se o tom dítě nemá dozvědět (aby se to nedoneslo do třídy). Vyžádat souhlas rodičů k vyšetřování, zdůraznit zájem na bezpečí dítěte. 2. Podepsat souhlas k vyšetřování. 3. Najít kolegy (max. 3), kteří budou spolupracovat na šetření. Třídní učitel může spolupracovat, ale nesmí být hlavním vyšetřovatelem. 4. Nalezení vhodných informátorů. Obezřetně promluvit s vhodnými spolužáky tak, aby se to nedoneslo třídě. 5. Nalezení vhodných svědků. 6. Promluvit s více informátory, případně je požádat, zda-li by to mohli dosvědčit. Nenaléhat! 67 VYŠETŘOVÁNÍ Upozornit na provádění zápisu Netlačit, nechat je říct to, co chtějí Mít při vyšetřování třetí osobu proti obvinění ze strany rodičů Pokračuje pomoc a podpora oběti ROZHOVOR SE SVĚDKY Svědky vyslechnout postupně, pokud se rozcházejí ve výpovědi je možná konfrontace všech svědků, navodit atmosféru podpory a povzbuzení, že jejich spolupráce nebude prozrazena a je zajištěna jejich bezpečnost, vše si zapisovat. ROZHOVOR S AGRESORY Agresor se po rozhovoru nesmí vrátit zpět do třídy! 1. zahřívací předkolo sednout si proti agresorovi, říct mu to natvrdo, chtít vědět, co všechno dělal, upozornit na zapisování, potom mlčet! 2. monolog narušit mu jeho prostor, dívat se do očí, nepovzbuzovat, jen si vše zapisovat, počkat až domluví

68 3. dialog doplňující otázky klást otázky tak, aby se zapletl do vlastních lží, stupňovat citové napětí, nabídnout polehčující okolnosti v případě přiznání se, nechat si od něj podepsat zápis, pokud nepodepíše, oznámit mu, že budou informováni rodiče. Zopakovat se všemi agresory. Každého po rozhovoru odvést do jiné třídy. 4. konfrontace všem agresorům naráz oznámit, jak kdo z nich vypovídal, začnou se mezi sebou dohadovat a pomlouvat Zajistit ochranu oběti nechat ji bezpečně odejít ze školy (informovat rodiče) nebo zajistit její ochranu! Agresorům oznámit, jak budou postiženi v případě, že oběť znovu napadnou (např. při jakémkoli náznaku šikanování bude případ nahlášen policii). Zdůraznit, že k jejich snaze napravit situaci bude přihlédnuto při jednání výchovné komise (stanovení trestu). ROZHOVOR S OBĚTÍ Rozhovor provést na místě, které je bezpečné, sedět vedle sebe jako partneři, bez třetí osoby. Bez nátlaku! Zeptat se, jak se mu daří, co se děje doma, mluvit o pocitech Mám pocit, že se ve třídě necítíš dobře, chceš mi o tom něco říct? apod. Sdělit oběti možnosti řešení a nechat oběť vybrat metoda usmíření, metoda vnějšího nátlaku. METODA USMÍŘENÍ Provádí se především u počátečních stadií šikany a vykazuje-li agresor ochotu své chování změnit. Metodě usmíření předchází: - rozhovor s informátory a oběťmi, nalezení vhodných svědků, rozhovory se svědky - rozhovor s obětí - rozhovor s agresory (v případě, že se ukáže, že agresor není ochoten ke změně, následuje metoda vnějšího nátlaku) Společné setkání a hledání nápravy: hovořit se třídou v komunitním kruhu (včetně třídního učitele), sezení neprotahovat, opakovat si 1x14dní, max.20min, omluva a usmíření agresory a oběti, předkládání návrhů pro nápravu. Vhodné otázky: - Co si myslíte, že není v téhle třídě v pořádku? - Co byste mohli udělat, aby se to příště nestalo? - Kdo si myslí, že by byl schopen XY bránit? (ochránce dát do roviny oficiality, má povinnost ubližování ohlásit) Provést max. 4 sezení, při posledním položit otázku, jestli si myslí, že je problém vyřešen. METODA VNĚJŠÍHO NÁTLAKU Provádí se u pokročilejších forem šikany. 1. Vytvořit výchovnou komisi: vyšetřovatel třídní učitel ( učitelé) TU oběti, TU agresora, metodik prevence, ředitel (zástupce), případně nezávislá osoba Před zasedáním nejednat s rodiči agresora/ů! 68

69 2. Celá komise se sejde předem a domluví se, jaké budou asi tresty. 1. Agresoři chodí před komisi a znovu vypovídají, sdělit, že komise rozhodne až vyslechne všechny účastníky 2. Porada komise na trestech. (trestat intenzivně, ale mít kam stupňovat) 3. Zavolat agresory a oznámit jim tresty. 4. Oznámit potrestání před celou třídou za přítomnosti celé komise!!! (agresoři si stoupnou u dveří a vyslechnou si rozsudek) Bez obětí!!!! 5. Následuje komunitní kruh s třídním učitelem. Při prvním sezení bez oběti!!! 6. Pozvat rodiče agresorů i obětí. Ne najednou!!!! rodiče oběti: informovat, jak bylo zajištěno zdraví jejich dítěte a sdělit, jak byli agresoři potrestáni, doporučit centra, kde jim mohou dále pomoci, nabídnout spolupráci a sledování situace ve třídě rodiče agresora: rodiče agresorů informovat každého zvlášť, sdělit jim, jak byli potrestány jejich děti, upozornit je na to, že je to závislé chování (přenáší se do vztahů nejenom mezi vrstevníky ve třídě, ale i do budoucích partnerských vztahů). VŠE MÍT SEPSANÉ A NECHAT SI PODEPSAT!!! KRIZOVÝ PLÁN Postup školy při užití tabákového výrobku žákem TABÁKOVÉ VÝROBKY Ve vnitřních i vnějších prostorách školy je kouření zakázáno grafickou značkou zákazu kouření. 1. Při přistižení žáka je primárně nutné mu zabránit v další konzumaci. 2. Tabákový výrobek je třeba žákovi odebrat a zajistit. 3. Pedagogický pracovník o události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka (odkud a od koho ) Záznam založí školní metodik prevence do své agendy. 4. Třídní učitel informuje zákonného zástupce o porušení zákazu kouření. 5. Při opakování vyrozumí škola orgán- sociálně právní ochrany obce s rozšířenou působností. KRIZOVÝ PLÁN Postup školy při podezření na požití alkoholu žákem ALKOHOL 69

70 Nález alkoholu ve škole Nalezený alkohol v prostorách školy: 1. Nepodrobuje se žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury 2. Oznámení vedení školy 3. Uložení u vedení školy pro případ důkazu 4. Provede se stručný záznam ( třídní učitel, metodik prevence - datum, čas a místo zajištění alkoholu, příp. se uvede jméno svědka. Zadržení alkoholu u žáka: 1. Nepodrobuje se žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury. 2. Oznámí vedení školy a uložení alkoholu u vedení školy. 3. Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností pedagogický pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí. 4. V případě, kdy je žák pod vlivem alkoholu do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči, volá lékařskou službu první pomoci. 5. Provede se záznam s vyjádřením žáka ( pokud toto jeho stav dovoluje). Záznam obsahuje/datum, místo, čas, jméno žáka- podpis žáka, v případě, že odmítne, uvede pracovník školy tuto skutečnost do zápisu, záznam obsahuje minimálně 2 účastníky z řad pedagogů jako svědků. Záznam se uloží do agendy metodika prevence 6. Vyrozumění zákonného zástupce, v případě opakování oznámení na soc.- právní odbor 7. V případě, že alkohol obsahuje i jiné příměsi, předat tekutinu přivolanému lékaři 8. Z konzumace alkoholu ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem. 9. Za nebezpečné a protiprávní jednání je rovněž považováno navádění jiných žáků k užívání alkoholických nápojů. KRIZOVÝ PLÁN Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem OMAMNÉ LÁTKY Při nálezu neznámé látky 1. MOŽNOST 70

71 a) zajistí-li pedagog podezřelou láku a je podezření, že se jedná o drogu či jinou škodlivou látku, v přítomnosti dalšího člena pedagogického sboru uloží tuto látku do obálky. b) Na obálku napíše datum, čas a místo zajištění látky, příp. komu byla odebrána, podepíše se a uvede jméno svědka. Obálku přelepí, opatří razítkem školy a uschová ji do školního trezoru. c) Poté je nutno bezodkladně vyrozumět policii. Identifikaci provede vždy policie, nikoli zaměstnanec školy. Při převzetí neznámé látky policistou si škola nechá tuto skutečnost písemně potvrdit. d) Pokud je zajištěna podezřelá látka u dítěte, které jeví známky otravy, předá se látka stejným způsobem uložena přivolanému lékaři. 2. MOŽNOST a) pedagog neznámou látku ponechá na místě nálezu b) bezodkladně zavolá policii c) do příjezdu policie zajistí dohled na místě nálezu, příp. zadrží žáka, u něhož byl nález učiněn. Při ohrožení zdraví žáka V případě ohrožení zdraví žáka v důsledku podezření na požití omamné látky se postupuje tak, jako když žák přijde do školy s horečkou. a) dítě jevící příznaky užití omamné látky je odvedeno ze třídy do místnosti, kde zůstane po dobu, než si pro něj přijdou rodiče nebo lékařská služba. Pedagog zajistí nad dítětem dohled dospělé osoby. b) Škola bezodkladně informuje rodiče žáka nebo jeho zákonné zástupce o blíže nespecifikovaných zdravotních potížích žáka, rodiče jsou vyzvání k tomu, aby si dítě co nejdříve vyzvedli ze školy, neboť je nutné lékařské vyšetření. Rodič si přijde do školy pro žáka Je seznámen se zdravotními potížemi Po užití stimulačních či kanabinoidních látek (jsou např. rozšířené zornice), škola apeluje na rodiče, aby s dítětem navštívil lékaře. Pedagog odkáže rodiče na odborníky na specializovaných pracovištích (PPP apod.) Rodič si do školy pro dítě nepřijde Škola přehodnotí zdravotní stav žáka, pracovník školy zavolá lékařskou službu (může jít o předávkování návykovou látkou) nebo zajistí převoz k lékaři s doprovodem dospělé osoby. Rodič je o postupu školy předem informován. c) škola vyhotoví zápis průběhu celého případu a stanoví postup, jak zamezit případnému výskytu žáka pod vlivem omamné látky nebo výskytu podezřelé látky ve škole. 1. Ve školním řádu je uveden zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy včetně sankcí, které z porušení vyplývají. 71

72 2. Proběhne třídní schůzka rodičů, seznámení s účinky a příznaky užití návykových 72 látek, jak se škola k případu postaví, jak bude pracovat s rizikovou třídou v preventivní oblasti, rodiče jsou vybídnuti ke spolupráci při výskytu sociálně nežádoucího chování, jsou seznámeni s náplní práce a konzultačními hodinami metodika prevence a výchovného poradce. Jsou dále seznámeni s tím, že dítě pod vlivem návykové látky ve škole porušuje vnitřní řád školy. 3. Žák, který prokazatelně zneužíval omamnou látku v areálu školy a tím porušil řád školy, bude kázeňsky potrestán dle školního řádu. 4. Škola pozve nejrychlejší cestou rodiče žáka k jednání se školou. Rodiče jsou seznámeni se všemi skutečnostmi případu, porušením řádu školy, návrhem výchovného opatření, který schválila a doporučila pedagogická rada. Škola doporučí rodičům žáka specializovanou pomoc odborníků, škola vyhotoví dva zápisy z jednání, jeden obdrží rodiče žáka, druhý zůstane uložen ve škole. Škola nabídne rodičům pomoc monitorování, pravidelné schůzky R + TU, ŠMP, VP. 5. Žáci jsou obecnou formou seznámeni s případem a jsou upozorněni na závažnost držení, přechovávání a užívání návykové látky a to nejen v areálu školy. 6. Třída, v níž se problém objevil, bude monitorována. d) Škola informuje sociální odbor v případě, že žák je prokazatelně ovlivněn drogou (i alkoholem) nebo je v akutním ohrožení zdraví po požití drogy, tj. při nebezpečí předávkování a trvalého zdravotního poškození včetně vzniku návyku a bezprostředním ohrožení života nebo po průkazném zjištění zneužívání návykových látek ve škole. Při podezření, že žák zneužívá návykové látky (časná intervence) Metodik prevence, výchovný poradce, třídní učitel, pověřený pracovník: a) provede diskrétní šetření zjistí citlivě co nejvíce informací (od spolužáků, rodičů, z poradny apod. b) provede pohovor s dítětem podle vztahu pracovníku s dítětem buď osobně nebo za přítomnosti jiného učitele, nebo jiné osoby (psychologa, sociálního kurátora, pracovníka oddělení pro dítě, kontaktního centra apod.). doporučí mu rozhovor s odborníkem (Linka důvěry, PPP, zdravotní zařízení, apod.) Po důvodném podezření: c) citlivě informuje rodiče ( zákonné zástupce ) a upozorní je na další postup školy v případě akutního ohrožení zdraví po požití drogy nebezpečí z předávkování a trvalého zdravotního poškození, včetně vzniku návyku hraničí s bezprostředním ohrožení života d) v případě negativní reakce rodičů na sdělené skutečnosti a v případě, že rodiče nezařídí pro žáka další péči, uvědomí škola sociální odbor

73 e) pokud není v silách školy společně s rodiči problém vyřešit, doporučí další odbornou pomoc KRIZOVÝ PLÁN Postup školy při šetření zneužívání návykových látek nebo páchání trestné činnosti, plnění oznamovací povinnosti ŠETŘENÍ A VÝSLECH POLICIÍ Vstup policie do školy Zaměstnanci školy se snaží o maximálně dobrou spolupráci, vzájemný respekt a vstřícnost. 1. policista je povinen prokázat se 2. v případě pochybností o totožnosti policisty si zaměstnanec školy ověří totožnost telefonickým dotazem na pracoviště policie 3. ředitel nebo jeho zástupce se seznámí s předmětem policejního úkonu a důvodů, jež k němu vedou Předvolání a předvedení žáka, podání vysvětlení a výslech Policie může vyžadovat podání vysvětlení, provádět výslech, předvolat nebo předvést žáka mimo školu. Výslech se provádí zpravidla policisty v občanském oděvu, převezení za použití civilního vozidla. 1. Škola zajistí dohled dospělou osobou po celou dobu služebního zákroku i služebního úkonu a to i v případě, ze je proveden ve škole. Písemně je zaznamenáno číslo policisty, jméno převáženého dítěte a datum. Po ukončení procesu je žák předán zpět do školy nebo je předán zákonnému zástupci. 2. Vyrozumění rodičů provádí policista předem Policista může úkon provést i v případě, že vyrozumění rodiče nelze zajistit a provedení úkonu nelze odložit. V případě, že by vyrozuměním rodičů bylo mařeno vyšetřování, vyrozumí škola zákonného zástupce bezprostředně po souhlasu policie. Podle zákona mohou být mladiství vyslýcháni i bez účasti osob vykonávajících dohled nad nezletilými. 3. Na požádání policie ředitel školy poskytne vhodnou místnost k šetření žáka ve škole, zajistí také pedagogický dozor. Osoby přibrané k výslechu (dozor) mohou navrhnout odložení úkonu na pozdější dobu a v průběhu provádění takového úkonu navrhnout jeho přerušení nebo ukončení, pokud by provedení úkonu nebo pokračování v něm mělo nepříznivý vliv na psychický stav vyslýchané osoby. Pro děti a mládež platí v plné míře presumpce neviny. OZNAMOVÁNÍ TRESTNÉ ČINNOSTI 73

74 V případě, že je zaměstnanec školy svědkem trestné činnosti nebo se o ní dozví, ohlásí to řediteli školy. Je proveden písemný zápis. škola celou záležitost oznámí Policii ČR. Trestnou činností se rozumí užívání omamných látek, gamblerství, šikana, týrání, vraždy, loupeže, pohlavní zneužívání, znásilnění, majetková trestná činnost, dále vystavení šikaně či týrání, příp. jinému nežádoucímu zacházení ve škole i mimo školu. 4 KRIZOVÝ PLÁN Postup školy při krádeži a vandalismu Krádeže, vandalismus Krádeže, zejména mobilních telefonů, a ničení školního majetku, jsou nejčastějšími formami protiprávního jednáním, se kterými se lze v prostředí škol setkat. Jak postupovat preventivně proti krádežím Krádeže jsou protiprávním jednáním a jakmile se škola o takovém jednání dozví, bude tuto skutečnost hlásit orgánům činným v trestním řízení, nebo doporučí poškozenému (jeho zákonnému zástupci), aby se na tyto orgány obrátil. Nošení cenných věcí (zejména věcí malých rozměrů) do školy je rizikové chování, které může vést k jejich odcizení. Škola žákům doporučuje cenné věci, které nesouvisí s vyučováním a vzděláváním do školy nenosit, případně je mohou odkládat na místa k tomu určená, např. u třídního učitele. Pedagogové vedou žáky k tomu, aby dokázali protiprávní jednání rozpoznat, byli všímaví vůči svému okolí a v případě, kdy budou svědky takového jednání, ohlásili věc pedagogickému pracovníkovi školy. Jak postupovat při nahlášení krádeže žákem O události pořídit záznam na základě výpovědi poškozeného. Věc předat orgánům činným v trestním řízení (ohlásit na místní nebo obvodní oddělení Policie ČR), nebo poučit poškozeného žáka (jeho zákonného zástupce), že má tuto možnost. V případě, že je znám pachatel, je třeba nahlásit věc orgánu sociálně-právní ochrany (byl-li pachatel mladší 18 let) a současně věc předat orgánům činným v trestním řízení. Jak postupovat preventivně proti vandalismu Každý je odpovědný za škody, které svým jednáním způsobil, a proto po něm bude škola požadovat náhradu, jestliže škodu způsobil úmyslně nebo z nedbalosti. V poučeních o bezpečnosti a ochraně zdraví je třeba se problematice vzniklých škod věnovat a žáky opakovaně upozorňovat na jednání, které k poškození majetku vede a jak se takovému jednání vyhnout. Jak postupovat při vzniku škody Jakmile vznikne škoda na školním majetku, je třeba o celé záležitosti vyhotovit záznam a pokusit se odhalit viníka. V případě, že viníka škola zná, bude na něm (jeho zákonném zástupci) vymáhat náhradu škody. V případě, že nedojde mezi zákonnými zástupci nezletilého dítěte a školou k dohodě o náhradu škody, může škola vymáhat náhradu soudní cestou. Program proti šikanování (Součást Minimálního preventivního programu) 74

75 Zpracováno podle MP Č.j / Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Školní rok 2013/2014 Obsah 1.Charakteristika šikanování, projevy šikanování 2. Prevence šikanování 4. Výchovná opatření 5. Krizový plán 3. Postupy řešení šikanování 1. Charakteristika šikanování Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, případně skupinu žáků. Je to cílené a obvykle opakované užití násilí jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí druhé osobě, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. Nově se může realizovat i prostřednictvím elektronické komunikace, jedná se o tzv. kyberšikanu. ta zahrnuje útoky pomocí e- mailů, sms zpráv, vyvěšování urážlivých materiálů na internetové stránky apod. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako nápadné přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků. Nebezpečnost působení šikany spočívá zvláště v závaznosti, dlouhodobosti a nezřídka v celoživotních následcích na duševním a tělesném zdraví. Pocit bezpečí každého jedince je neodmyslitelnou podmínkou vytváření produktivního prostředí a dobrého sociálního klimatu školy. Všechny školy a školská zařízení mají proto povinnost předcházet všem náznakům agresivity a všem způsobům šikanování mezi žáky a svěřenci. Šikanování nesmí být pracovníky školy v jakékoli formě akceptováno. Šikanování probíhá nejčastěji mezi žáky ve stejné třídě či výchovné skupině a odehrává se v době přestávek, cestou do školy a ze školy nebo v době osobního volna. Škola má jednoznačnou odpovědnost za děti a žáky v době vyučování a školních akcí Z tohoto důvodu pedagog musí šikanování mezi žáky neprodleně řešit a každé jeho oběti poskytnout okamžitou pomoc. Z hlediska trestního zákona může šikanování žáků naplňovat skutkovou podstatu trestných činů vydírání, omezování osobní svobody, útisku, ublížení na zdraví, loupeže, vzbuzení důvodné obavy, poškození cizí věci, znásilnění, kuplířství apod. Učitel nebo vychovatel, kterému bude znám případ šikanování a nepřijme v tomto ohledu žádné opatření, se vystavuje riziku trestního postihu pro neoznámení, případně nepřekažení trestného činu. V úvahu přicházejí i další trestné činy jako např. nadržování či schvalování trestného činu, v krajním případě i podněcování. Skutkovou podstatu účastenství na trestném činu podle 10 trestního zákona může jednání pedagogického pracovníka naplňovat v případě, že o chování žáků věděl a nezabránil spáchání trestného činu např. tím, že ponechal šikanovaného samotného mezi šikanujícími žáky apod. Projevy šikanování Šikanování má ve svých projevech velice různou podobu s následky především na psychickém zdraví. Jejich znaky je možno rozdělit podle různých hledisek přibližně do následujících skupin : 1. verbální přímé a nepřímé,2. fyzické přímé a nepřímé,3. aktivní a pasivní. Za určitých okolností může šikanování přerůst až do forem skupinové trestné činnosti a v některých opravdu závažných případech nabýt i rysy organizovaného zločinu. 2. Prevence šikanování 75

76 Věnovat náležitou pozornost optimalizaci sociálního a psychického prostředí školy, školského zařízení, všestrannému rozvoji osobnosti žáků, pozornost věnovat dětem a mládeži s problémovým vývojem a s rizikovým chováním. Sledovat projevy sociálně patologického jevu ( např. šikanování, kyberšikany, vandalismus, brutalitu) včetně návrhů cílených opatření. Zajistit informování rodičů žáka u něhož byl zjištěný náznak šikany. Porušení školního řádu v této oblasti bude kvalifikováno jako hrubý přestupek a budou z něj vyvozeny patřičné postihy. Všichni pedagogičtí a výchovní pracovníci budou spolupracovat a sebe- menší náznak šikany budou neprodleně řešit. Žák, který je svědkem jakéhokoliv projevu, který se svým charakterem blíží šikaně, toto neprodleně oznámí TU nebo vedení školy. Žák nesmí využívat ve svůj prospěch práci ostatních spolužáků. 3. Postupy řešení šikanování ( podrobně rozpracováno v KRIZOVÉM PLÁNU školy) 1. Rozhovor s těmi, kdo na šikanování upozornili a s oběťmi. 2. Nalezení vhodných svědků. 3. Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky ( nikoli však konfrontace obětí a agresorů. 4. Zajištění ochrany obětem. 5. Rozhovor s agresorem, případně konfrontace mezi agresory. Doporučuji prostudovat : MŠMT ČR č.j.:25 884/ Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané. Prevence šikany - rady rodičům Rady rodičům agresora Reakce obou rodičů má dítěti dát najevo, že se provinilo proti řádu, který je nad lidmi. Dítě by se mělo oběti omluvit, je-li to možné, nějak odškodnit. Rodiče by se měli omluvit rodičům oběti a ujisti je, že udělají vše proto, aby se věc neopakovala. Rady rodičům oběti Jestliže zjistí, že jejich dítě bylo šikanováno, je třeba všeho nechat a udělat, co jen mohou, aby mu co nejrychleji a co nejúčinněji pomohli. Některé z následujících rad platí bez výjimky, u jiných se musí rodiče sami rozhodnout, zda odpovídají dané situaci. 1. Ujistěte dítě svou podporou a ochranou. 76

77 2. Zaznamenejte přesně, co se stalo. Snažte se získat, co nejúplnější obraz. 3. Jde-li o velmi vážné ubližování, neposílejte dítě do školy, dokud nemáte jistotu, že se věc řeší správným způsobem. 4. Oznamte neprodleně šikanu třídnímu učiteli. 5. Žádejte vedení školy, aby vám ihned sdělil, jak hodlá postupovat. Škola je povinna zajistit dítěti bezpečí. 6. Sejděte se s rodiči agresora a požádejte je, aby své dítě usměrnili. 7. Je-li to možné, zajistěte dítěti ochranu. Např. proti šikanování cestou do školy a ze školy. 8. Dokud nebude záležitost vyřešena, denně ji sledujte, s dítětem o ní mluvte. 9. V případě potřeby navštivte odborníka (psychologa, lékaře) Šikana - rady rodičům Nikdo, žádný rodič nemá jistotu, že se jeho dítě nestane obětí šikany. Obětí šikanování se může stát každý. Jednou proto, že je příliš chytrý, jindy proto, že chytrý není. Nepřehlédněte varovné signály! Děti, které se staly obětí šikany se často nacházejí v krajní nouzi. Potřebují pomoc od svých rodičů, ale většinou si o ni sami nedokáží říct. Dítě mívá strach z pomsty, pokud by o šikaně někomu řekl. Proto je důležité, aby rodiče byli vnímaví a rozpoznali, že s dítětem není něco v pořádku. Při podezřelých projevech by se měli rodiče pokusit k dítěti přiblížit a získat jeho důvěru. PODEZŘELÉ PROJEVY: Za dítětem nedochází domů žádný spolužák, zdá se, že nemá žádné kamarády. Dítě je zaražené, posmutnělé, nemluví o tom, co se ve škole děje. Špatně usíná a spí, zdají se mu strašné sny. Dojde k výraznému zhoršení prospěchu, je nesoustředěné, bez zájmu. Často ho před odchodem do školy nebo po příchodu pobolívá hlava, břicho apod.. Dítě chodí do školy nebo ze školy oklikami. Přichází domů s potrhaným oblečením, poškozenými pomůckami apod.. Nedokáže uspokojivě vysvětlit svoje zranění. Často nevychází s kapesným, ztrácí ho. Vyhrožuje sebevraždou. Existují také případy, kdy se dítě se svým trápením svěří rodičům hned na počátku. V tomto případě by měli rodiče naslouchat, projevovat citovou podporu a brát zcela vážně vše co dítě řekne. V jakékoliv situaci Vaší bezradnosti se můžete obrátit na Linku bezpečí tel.: Výchovná opatření Pro potrestání agresorů lze užít následujících běžných výchovných opatření:- napomenutí a důtka TU, důtka ředitele školy, snížení známky z chování V mimořádných případech požadovat vyšetření agresora v PPP. 77

78 g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Přehled DVVP ve školním roce 2013 / Interaktivní tabule ve výuce Interaktivní tabule ve výuce Interaktivní tabule ve výuce Bakaláři Jak vyzrát na čtenářskou gramotnost ve 4. a 5. ročníku Matematika, která děti baví Inspirace pro rozvíjení čtenářské gramotnosti v hodinách Čj Levák a jeho svět Bakaláři Matematika činnostně v 6. ročníku ČŠI - testování Self management aneb sebepoznání, seberozvoj a sebeřízení 78

79 Multimédia ve výuce D Moderní metody ve výuce Tv a BOZP v TV Slabikář činnostně Specifika ve výuce pro děti s asperg Práce s autistickými žáky (10 učitelů) - každý rok se všechny učitelky soustavně vzdělávaly semináře si vybíraly z programových nabídek - v Brně, Jihlavě, Třebíči nebo ve Žďáře nad Sázavou. Paní učitelka z MŠ absolvovala z vlastního zájmu akreditovaný kurz (5 víkendů) Montessori pedagogika pro MŠ v Jihlavě a celé vzdělávání zakončila zkouškou. Další paní učitelka z MŠ se připravovala na zkoušky ke studiu pro mateřské školy, aby si doplnila vzdělání a mohla s námi dále pracovat. Byla přijata do Znojma na studium mateřinky. - paní učitelka z MŠ absolvovala v Jihlavě vzdělávání na téma Školní zralost, účastnila se během roku několikrát porad ředitelek, pořádaných Mgr. Chvátalovou, dále během roku využívala samostudia z nové literatury - paní učitelka z MŠ se zúčastnila vzdělávání Pohybové hry s hudbou ve Žďáře nad Sázavou - v letošním roce jsme zakoupili novou pedagogickou literaturu, kterou učitelky využívají k samostudiu Projekt Frajeřinky pro mateřinky - vzdělávání učitelek mateřské školy MŠMT / h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Viz: Naše škola se všestranně zapojuje do dění na vsi, aktivně spolupracujeme i s dalšími obcemi (Hařmanov, Ořechov ). Nejlepší vizitkou pro naši školu je neustále se zvyšující počet žáků ve škole a nárůst počtu obcí, ze kterých k nám děti dojíždějí. Vzhledem k počtu žáků nemůžeme sami naplnit početně zájezdy do Londýna, tak v těchto případech spolupracujeme i s ostatními školami a naši děti jedou případně s nimi, ovšem další akce (i zahraniční výlety (Vídeň, Bratislava, Polsko), organizujeme sami. Mezi významné počiny patří úzká spolupráce s rakouským městečkem Schweiggers, kdy se setkáváme několikrát ročně a spolupracují i děti z obou škol (navíc byly dvě děti na táboře v rakouském Schweiggers) 79

80 Návštěva v Rakousku výměna přáníček mezi školami (naše zvyky o Vánocích) 80

81 Krásné Vánoce a šťastný nový rok 2014 Vám přejí ti nejmenší z Ořechova! Malé školní arboretum 81

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr 439 72 Mateřská škola Krásný Dvůr č. 182,e-mail: mskd@quick.cz, telefon 415210006 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ----------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název programu: SVĚT KOLEM NÁS

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1428/2012/ZŠaMŠ Kladno: 31.8.

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1428/2012/ZŠaMŠ Kladno: 31.8. e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1428/2012/ZŠaMŠ Kladno: 31.8. 2012 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATČANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název programu: Radostné poznávání Naše krédo: Dopřát dětem aktivní a krásné dětství

Více

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škol. rok 2014-2015 Projednáno na pedagogické radě konané dne 28. 8. 2014 Aktualizace ŠVP k 25.8.2014 Zpracovala:

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1682/2014/ZŠ a MŠ Kladno: 1.9. 2014 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17. listopadu 2840 K

Více

PROGRAM pro předškolní vzdělávání

PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MATEŘSKÁ ŠKOLA TOMÁŠE JEŽKA KUŘÍVODY - RALSKO MOJE ŠKOLKA, MŮJ PRVNÍ KROK DO ŽIVOTA 1 OBECNÁ ČÁST IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Základní a mateřská škola Tomáše

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S krtkem poznáváme svět Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2012 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje... 3 2. Obecná charakteristika

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013, Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013, Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a mateřské školy Josefa Kubálka Všenory za školní rok 2012/2013 1. Základní

Více

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora školní rok 2013/2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole. 2 2. Charakteristika školy. 3 3. Škola a školská zařízení členění 5 4. Obor vzdělávání a údaje

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole okres Žďár nad Sázavou Zvole 84 592 56 Zvole 777 787 587 zszvole@centrum.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost programu: Od 1. 2. 2014 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Zpracovala: s kolektivem zaměstnanců ředitelka

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Název školy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Adresa

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motivační název ŠVP ZV: Každý má svou šanci údaje o škole: název školy adresa školy Základní škola a mateřská škola Skalička, okr. Přerov ZŠ a MŠ Skalička

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v přímé návaznosti na vyhlášku MŠMT

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Svět na dlani Vydala: Mgr. Jana Guličuková, ředitelka školy Platnost od: 1.9.2013 Obsah

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora Objevujeme svět Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zaměřený na rozvíjení vztahů mezi dětmi, podporu tolerance a kamarádství, prevenci

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více