Manpower Index trhu práce Česká republika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manpower Index trhu práce Česká republika"

Transkript

1 Manpower Index trhu práce Česká republika 1 215

2 Česká republika Index trhu práce V rámci průzkumu Indexu trhu práce pro první čtvrtletí 215 byla všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 75 českých zaměstnavatelů položena otázka: Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím čtvrtletí do konce března 215 v porovnání s aktuálním čtvrtletím? Obsah Index trhu práce v České republice 1 Porovnání organizací podle velikosti Regionální porovnání Porovnání v rámci odvětví Index trhu práce ve světě 13 Mezinárodní porovnání Asie a Pacifik Mezinárodní porovnání Severní a Jižní Amerika Mezinárodní porovnání EMEA Představení a metodika Indexu 28 O společnosti Manpower 29

3 Index trhu práce v České republice Nárůst Pokles Beze změny Neví Čistý index trhu práce Sezonně očištěná data % % % % % % 1. čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí Absence sloupce představuje nulový. Zaměstnavatelé v České republice hlásí pro první čtvrtletí 215 opatrné náborové plány. 6 % zaměstnavatelů očekává nárůst počtu pracovních sil, 5 % předpovídá snížení počtu pracovních sil a 88 % zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změny. Na základě těchto údajů vykazuje Čistý index trhu práce pro Českou republiku pro první čtvrtletí 215 hodnotu +1 %. Po provedení sezonního očištění dat za účelem odstranění dopadu sezonních výkyvů v náborových aktivitách je hodnota Indexu +4 % a je nejsilnější od 2Q 28. Ve srovnání s minulým čtvrtletím se Index zvýšil o 6 procentních bodů a v porovnání se stejným obdobím minulého roku Index zůstává relativně stabilní. V tomto dokumentu používáme termín. Hodnotu této veličiny získáme tak, že od procenta zaměstnavatelů, kteří předpokládají nárůst pracovních sil, odečteme procento zaměstnavatelů, kteří předpokládají naopak pokles počtu pracovních sil. Hodnota tohoto čistého rozdílu tedy může být kladná nebo záporná. Pokud není uvedeno jinak, veškerá data pro Českou republiku uvedená dále v komentářích jsou sezonně neočištěná. Manpower Index trhu práce 1

4 Porovnání organizací podle velikosti Organizace zaměstnavatelů zapojených do průzkumu se dělí do čtyř kategorií podle velikosti: mikropodniky s méně než 1 zaměstnanci; malé podniky s 1 až 49 zaměstnanci; střední podniky s 5 až 249 zaměstnanci; a velké podniky, které mají 25 nebo více zaměstnanců. V příštím čtvrtletí se očekává nárůst náborových aktivit ve dvou ze čtyř kategorií podniků podle velikosti. Zaměstnavatelé velkých společností hlásí nejoptimističtější náborové plány s Čistým indexem trhu +11 %, následováni středními společnostmi s Indexem +8 %. Stabilní nábor pracovních sil s Indexem % očekávají zaměstnavatelé v mikropodnicích. Mírný pokles, kde hodnota Indexu je -3 %, hlásí malé podniky. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím se náborové vyhlídky zlepšily ve dvou ze čtyř velikostních kategorií. Podniky střední velkosti hlásí největší nárůst Indexu o 4 procentní body. Proti tomu pokles náborových aktivit o 7 procentních bodů hlásí malé podniky. V meziročním srovnání jsou náborové plány silnější o 1 procentních bodů v kategorii velké a střední podniky. Malé firmy hlásí pokles Indexu o 2 procentní body a mikropodniky zůstávají beze změny. Velikost organizace Nárůst Pokles Beze změny Neví Čistý index trhu práce Sezonně očištěná data % % % % % % Micro méně než Malé Střední Velké 25 a více Micro méně než 1 Malé 1-49 Střední Velké 25 a více Graf představuje sezonně neočištěná data 2 Manpower Index trhu práce

5 Regionální porovnání v rámci ČR Zaměstnavatelé v regionech Praha a Morava očekávají v příštím čtvrtletí nárůst počtu pracovních sil. Nejsilnější +3 % hlásí Praha. Na Moravě Index dosáhl hodnoty +2 % a v Čechách -1 %. V porovnání s předchozím čtvrtletím se náborové plány zvýšily ve všech třech regionech. Zaměstnavatelé v Praze hlásí nárůst o 4 procentní body, v Čechách a na Moravě o 2 procentní body. V meziročním srovnání je Index v Praze vyšší o 3 procentní body, v Čechách a na Moravě zůstává relativně stabilní, vzrostl o 1 procentní bod. Čechy Morava Praha Manpower Index trhu práce 3

6 -1 ( )% Čechy Zaměstnavatelé v Čechách očekávají v prvním čtvrtletí 215 utlumené náborové plány s Čistým indexem trhu práce v hodnotě -1 %. Ve srovnání s minulým čtvrtletím se Index zvýšil o 2 procentní body a v meziročním srovnání zůstává relativně stabilní Absence sloupce představuje nulový. ( )% Morava Zaměstnavatelé na Moravě hlásí příznivé náborové prostředí s Indexem +2 %. Index se v porovnání s minulým čtvrtletím zvýšil o 2 procentní body a v meziročním srovnání zůstává relativně stabilní Net Employment Outlook Seasonally Adjusted Outlook No bar indicates Net Employment Outlook of zero 4 Manpower Index trhu práce

7 ( )% Praha Zaměstnavatelé v Praze hlásí pro první čtvrtletí 215 mírný nárůst počtu pracovních sil, je na úrovni +3 %. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím se Index zlepšil o 4 procentní body a v meziročním srovnání o 3 procentní body Absence sloupce představuje nulový. Manpower Index trhu práce 5

8 Porovnání dle odvětví v rámci ČR Zaměstnavatelé ve čtyřech z 1 odvětví předpovídají pro nadcházející čtvrtletí zvyšování počtu pracovních sil. Nejsilnější Index předpovídá odvětví Státní správa, zdravotnictví, vzdělávání a kultura s Čistým indexem trhu práce 9 %. Příznivé náborové prostředí mohou očekávat uchazeči o práci také v odvětví Zemědělství, myslivost, lesnictví a rybolov +6 % a Zpracovatelský průmysl +3 %. Na druhé straně největší pokles počtu pracovních sil očekává odvětví Těžba nerostných surovin a hlásí Index -8 %. V porovnání s předchozím čtvrtletím se Index zlepšil v pěti z deseti odvětví. Největší nárůst Indexu o 2 procentních bodů hlásí Zemědělství, myslivost, lesnictví a rybolov a po 5 procentních bodech odvětví Zpracovatelský průmysl a Státní správa, zdravotnictví, vzdělávání a kultura. Ve dvou odvětvích došlo k výraznému poklesu Indexu Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody hlásí oslabení o 16 procentních bodů a Těžba nerostných surovin o 11 procentních bodů. V meziročním srovnání se náborové plány zvýšily v šesti z deseti odvětví. Největší nárůst Indexu o 14 procentních bodů hlásí Doprava, skladování a komunikace a Zemědělství, myslivost, lesnictví a rybolov. V odvětví Státní správa, zdravotnictví, vzdělávání a kultura narostl Index o 12 procentních bodů a Ubytování a stravování o 9 procentních bodů. Ve čtyřech odvětvích se náborové plány snížily. Pokles o 6 procentních bodů hlásí Těžba nerostných surovin a o 5 procentních bodů Finance, pojištění, nemovitosti a další služby podnikům a Velkoobchod a maloobchod. Doprava, skladování a komunikace 2 5 Finance, pojištění, nemovitosti a další služby podnikům 2 Státní správa, zdravotnictví, vzdělávání a kultura 9 14 Stavebnictví -1-2 Těžba nerostných surovin -8-6 Ubytování a stravování -1 7 Velkoobchod a maloobchod Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody Zemědělství, myslivost, lesnictví a rybolov Zpracovatelský průmysl Manpower Index trhu práce

9 ( )% Doprava, skladování a komunikace V prvním čtvrtletí 215 zaměstnavatelé očekávají náborové prostředí s Čistým indexem trhu práce +2 %. Proti minulému čtvrtletí se Index nezměnil a v meziročním srovnání je o 14 procentních bodů silnější Absence sloupce představuje nulový. ( )% Finance, pojištění, nemovitosti a další služby podnikům Zaměstnavatelé hlásí pro nadcházející čtvrtletí stagnující počet pracovních sil s Čistým indexem trhu práce %. V porovnání s předchozím čtvrtletím Index posílil o 2 procentní body a v meziročním srovnání oslabil o 5 procentních bodů Absence sloupce představuje nulový. Manpower Index trhu práce 7

10 ( )% Státní správa, zdravotnictví, vzdělávání a kultura Zaměstnavatelé předpovídají pro první čtvrtletí 215 aktivní trh práce s hodnotou Indexu +9 %. Index má nejvyšší hodnotu v tomto sektoru od začátku provádění průzkumu v 2Q 28. V porovnání s předchozím čtvrtletím se náborové plány zvýšily o 5 procentních bodů a proti stejnému období minulého roku o 12 procentních bodů Absence sloupce představuje nulový. -1(-2)% Stavebnictví Zaměstnavatelé očekávají v prvním čtvrtletí 215 stagnující náborové prostředí s hodnotou Čistého indexu trhu práce -1 %. Náborové plány v tomto odvětví jsou za posledních 1 čtvrtletí stále negativní nebo vykazují hodnotu %. Proti minulému čtvrtletí i v meziročním srovnání je Index relativně stabilní Absence sloupce představuje nulový. 8 Manpower Index trhu práce

11 -8 (-6)% Těžba nerostných surovin Pro nadcházející období zaměstnavatelé hlásí nejslabší náborové prostředí s hodnotou Čistého indexu trhu práce -8 %. Proti minulému čtvrtletí se Index snížil o 11 procentních bodů a v meziročním srovnání o 6 procentních bodů Net Employment Outlook Seasonally Adjusted Outlook No bar indicates Net Employment Outlook of zero -1 ( )% Ubytování a stravování Uchazeči o práci mohou v příštím čtvrtletí očekávat stagnující situaci na trhu práce, Čistý index trhu práce má hodnotu -1 %. V porovnání s předchozím čtvrtletím Index mírně posílil o 1 procentní bod a v meziročním srovnání o 9 procentních bodů Absence sloupce představuje nulový. Manpower Index trhu práce 9

12 -2 ( )% Velkoobchod a maloobchod Pro příští čtvrtletí hlásí zaměstnavatelé utlumené náborové prostředí s hodnotou Čistého indexu trhu práce -2 %. Náborové aktivity jsou v porovnání s předchozím čtvrtletím neměnné a v meziročním srovnání poklesly o 5 procentních bodů Absence sloupce představuje nulový. -3( )% Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody Zaměstnavatelé hlásí pro nadcházející čtvrtletí utlumené náborové plány s hodnotou Čistého indexu trhu práce -3 %. V porovnání s předchozím čtvrtletím se Index propadl o 16 procentních bodů a v meziročním srovnání je o 2 procentní body slabší Absence sloupce představuje nulový. 1 Manpower Index trhu práce

13 ( )% Zemědělství, myslivost, lesnictví a rybolov Po období 4 následných čtvrtletí, kdy měl Index s výjimkou jednoho kvartálu negativní hodnotu, se trh práce pomalu začíná zvedat. Zaměstnavatelé hlásí +6 %. V porovnání s minulým čtvrtletím se Index zvýšil o 2 procentních bodů a v meziročním srovnání o 14 procentních bodů Absence sloupce představuje nulový. ( )% Zpracovatelský průmysl Zaměstnavatelé v tomto odvětví hlásí pro první čtvrtletí 215 nejsilnější náborové plány od 1Q 213 s Čistým indexem trhu práce +3 %. Proti předchozímu čtvrtletí Index posílil o 5 procentních bodů a v meziročním srovnání o 4 procentní body Absence sloupce představuje nulový. Manpower Index trhu práce 11

14 Globální Index trhu práce Průzkum Indexu trhu práce společnosti Manpower je pro první čtvrtletí 215 založen na odpovědích více než 65 zaměstnavatelů ve 42 zemích světa, které společnost oslovila, aby zjistila, jaké jsou jejich náborové plány* pro období leden březen 215. Zaměstnavatelům byla položena otázka: Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujících třech měsících do konce března 215 v porovnání s aktuálním čtvrtletím? Výsledky průzkumu pro první čtvrtletí ukazují, že se situace na globálním trhu práce v porovnání s předchozím čtvrtletím a v meziročním srovnání příliš nezměnila. Kromě čtyř zemí zaměstnavatelé očekávají různou úroveň nárůstu počtu pracovních sil, avšak nic nenasvědčuje celkovému zvýšení náborových aktivit, situace zůstává podobná jako v předchozích čtvrtletích. Důvěra zaměstnavatelů v USA a ve Velké Británii se pomalu zvyšuje. Náborové plány v Číně a v Brazílii zůstávají pozitivní, avšak ztrácejí na dynamice, která byla pro trh práce v obou zemích charakteristická. Náborové prostředí ve Španělsku a Irsku se naopak po propadu v předchozím čtvrtletí zlepšuje. Z globálního hlediska zaměstnavatelé ve 38 ze 42 sledovaných zemí a oblastí očekávají nárůst počtu pracovních sil. Index je obecně silnější v porovnání s minulým čtvrtletím i v meziročním srovnání. Proti 4Q 214 se Index zvýšil ve 22 zemích a snížil pouze ve 12. Meziročně došlo k posílení Indexu ve 24 zemích a oslabení ve 13. Nejsilnější náborové prostředí z globálního hlediska hlásí opět zaměstnavatelé v Indii, v Tchaj-wanu a na Novém Zélandu. Nejslabší a jediné negativní náborové prostředí hlásí Finsko, Itálie, Nizozemí a Švýcarsko. V regionu Evropa, Střední východ a Afrika (EMEA) se předpověď pro příští čtvrtletí různí. Zaměstnavatelé hlásí nárůst počtu pracovních sil ve 2 z 24 zemí a pokles ve 4 zemích. V porovnání s předchozím čtvrtletím se Index zlepšil ve 12 zemích a v meziročním srovnání posílil v 15 zemích. Zaměstnavatelé v Turecku očekávají pro následné období nejsilnější trh práce v celém regionu, zatímco Finsko očekává v prvním čtvrtletí příštího roku nejslabší náborové aktivity. Ve všech osmi zemích a oblastech regionu Asie- -Pacifik zůstává Index pozitivní. V porovnání s předchozím čtvrtletím, pět zemí a oblastí hlásí zlepšení Indexu, v jedné snížení a ve dvou zemích zůstává Index nezměněn. V porovnání se stejným obdobím minulého roku se náborové plány zlepšily v šesti zemích a oblastech regionu, zhoršily v jedné a zůstávají stejné také v jedné. Nejsilnější trh práce jak v regionu, tak z globálního hlediska očekává Indie, naproti tomu nejslabší náborové prostředí v regionu hlásí Austrálie. Zaměstnavatelé ve všech 1 zemích Jižní a Severní Ameriky očekávají pro další čtvrtletí nárůst pracovních sil. V porovnání s předchozím čtvrtletím se náborové plány zlepšily v pěti zemích, zhoršily se ve třech zemích a nezměnily se ve dvou. V meziročním srovnání je slabší v šesti zemích, posílil ve třech a zůstal nezměněn v jedné zemi. Zaměstnavatelé v Panamě hlásí nejsilnější náborové plány, oproti Argentině, kde je Index nejslabší z celého regionu. Kompletní výsledky průzkumu ve všech 42 zemích a oblastech, včetně aktuálního průzkumu, regionálních a globálních srovnání, jsou k dispozici na Příští výsledky Manpower průzkumu Čistého indexu trhu práce budou vydány 1. března 215, kde budou uvedena očekávání zaměstnavatelů pro druhé čtvrtletí 215. *Komentář je založen na sezonně očištěných datech tam, kde jsou dostupná. V prvním čtvrtletí 215 jsou poprvé uváděny sezonně očištěná data z Bulharska, Slovinska a Turecka. Údaje z Finska, Izraele a Slovenska sezonně očištěné nejsou. 12 Manpower Index trhu práce

15 Mezikvartální Meziroční Q1 215 změna změna Q4 214 k Q1 215 Q1 214 k Q1 215 % Jižní a Severní Amerika Argentina 3 (3) (-2) -3 (-3) Brazílie 6 (8) 1 () -4 (-6) Guatemala 9 (8) -4 (-3) -4 (-4) Kanada 4 (1) -1 (2) -1 (-1) Kolumbie 15 (17) -5 () -2 (1) Kostarika 1 (8) 5 (4) -5 (-4) Mexiko 1 (12) -6 (-4) -2 (-2) Panama 18 (19) -3 (1) 4 (4) Peru 15 (16) 4 (5) () USA Asie a Pacifik Austrálie Čína Hong Kong Indie Japonsko Nový Zéland Singapur Tchaj-wan 13 (16) 1 (1) 3 (3) 7 (8) 1 (11) 15 (15) 41 (45) 18 (21) 25 (28) 16 (18) 37 (43) Evropa, Střední východ a Afrika (EMEA) Belgie Bulharsko Česká republika Finsko Francie Holandsko Irsko Itálie Izrael Jižní Afrika Maďarsko Německo Norsko Polsko Rakousko Rumunsko Řecko Slovensko Slovinsko Španělsko Švédsko Švýcarsko Turecko Velká Británie -3 (-2) 1 (2) -1 () -2 () 3 (2) -2 (1) -1 (2) -4 (3) (1) -2 (-3) 1 (1) 12 (12) 6 (5) 6 (6) () 5 (5) 2 (2) -1 (-1) 3 (2) 5 (1) 2 (2) 4 (2) 1 (4) 3 (6) 1 (1) (5) 1 (4) 4 (4) -4 (-3) -4 (-2) -3 (-4) 7 (1) 1 (13) 16 (16) -7 (-5) -1 (-2) 5 (5) (1) 8 (4) 7 (6) 5 (8) 2 (4) 2 (2) 2 (5) -3 () () 1 (3) -4 (-2) -1 (-1) 1 (5) -4 (-1) -3 (-3) 1 (5) -4 () 1 () 1 (9) () (3) 4 (8) 1 (1) 3 (3) (8) 3 (2) 3 (3) (3) 5 (6) 6 (6) 4 (6) -1 () 2 (2) -3 (-2) -6 (-4) -3 (-3) 14 (2) -1 (1) -2 () 4 (7) -3 (1) 1 (2) První čtvrtletí 215: Indie +45 % Tchaj-wan +43 % Nový Zéland +28 % Japonsko +21 % Turecko +2 % Panama +19 % Singapur +18 % Kolumbie +17 % Peru +16 % USA +16 % Hong Kong +15 % Mexiko +12 % Čína +11 % Bulharsko +1 % Kanada +1 % Irsko +1 % Jižní Afrika +1 % Rumunsko +9 % Austrálie +8 % Brazílie +8 % Kostarika +8 % Řecko +8 % Guatemala +8 % Maďarsko +8 % Slovinsko +8 % Izrael +7 % Velká Británie +7 % Švédsko +6 % Rakousko +5 % Francie +5 % Německo +5 % Polsko +5 % Česká republika +4 % Argentina +3 % Norsko +3 % Slovensko Španělsko Belgie Švýcarsko Holandsko Itálie Finsko +3 % +3 % +2 % -2 % -3 % -5 % -8 % Manpower Index trhu práce 13

16 Mezinárodní srovnání Asie a Pacifik Více než 15 zaměstnavatelů bylo osloveno v osmi zemích a oblastech regionu Asie Pacifik za účelem sledování jejich náborových plánů pro první čtvrtletí 215. Očekávání zaměstnavatelů celého regionu jsou optimistická a zaměstnavatelé v Tchaj-wanu, Indii a na Novém Zélandu hlásí nejsilnější náborové plány v regionu. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím se očekává zvyšování náborových plánů v pěti z osmi sledovaných zemí a oblastech a pokles v jedné. Index zůstává nezměněn ve dvou zemích a oblastech. V meziročním srovnání se Index zlepšil v 6 zemích a oblastech, zhoršil v jedné a zůstal nezměněn v jedné. Zaměstnavatelé v Indii hlásí již po čtvrté následné čtvrtletí nejsilnější náborové prostředí ze všech 42 sledovaných zemí a oblastí. Index je v porovnání s minulým čtvrtletím nezměněn, ale v meziročním srovnání se náborové plány výrazně zvýšily v šesti ze sedmi odvětví a ve dvou ze čtyř regionů. Nabídka talentů nestačí poptávce ve většině odvětví a tato nerovnováha je nejvíce znatelná v odvětvích IT, Stavebnictví a Spotřebitelský průmysl. Zaměstnavatelé na Tchaj-wanu očekávají stejně dynamické náborové prostředí jako v Indii a hlásí nejsilnější Index od začátku provádění průzkumu v 2Q 25. Nejsilnější předpověď hlásí odvětví Finance, pojištění, nemovitosti a další služby podnikům a Index v odvětví Služby a Velkoobchod a maloobchod má nejvyšší hodnotu od začátku průzkumu. Austrálie Optimismus zaměstnavatelů v Japonsku stále roste a je nejsilnější za období od 2Q 28. Odvětví Těžba nerostných surovin hlásí již po páté následné čtvrtletí nejsilnější náborové aktivity. Poptávka po technických a IT expertech a po pracovnících se zkušenostmi v maloobchodu pohání Index v šesti ze sedmi odvětví i ve všech třech regionech na hodnoty silnější než kdykoliv před krizí. Očekává se, že náborové prostředí v Číně zůstane stabilní díky potřebě využít masivní interní potenciál. Předpověď je pozitivní pro všechny odvětví i regiony. V meziročním srovnání Index v různé míře oslabil ve většině odvětví a regionů. S výjimkou odvětví Služeb, kde se poptávka zvyšuje zároveň s posunem k ekonomice založené na službách, Index narůstá jen zvolna. Pracovní příležitosti na Novém Zélandu jsou slibné, zaměstnavatelé zde hlásí nejsilnější Index od začátku průzkumu v 2Q 27. Největší poptávka se očekává v odvětví Těžba nerostných surovin a Stavebnictví, kde čtyři z deseti zaměstnavatelů plánují v prvním čtvrtletí zvýšení počtu pracovních sil. Austrálie hlásí pozitivní náborové plány ve všech odvětvích i regionech s výjimkou jednoho, avšak náborové plány v důležitých odvětvích jako Těžba nerostných surovin stagnují. V důsledku toho celkový Index narůstá jen mírně a v porovnání s předchozím čtvrtletím lehce oslabil. ( Absence sloupce predstavuje nulový. 14 Manpower Index trhu práce

17 Čína ( 1)% Čína se k průzkumu připojila pro 2. čtvrtletí 25. Absence sloupce představuje nulový. Hong Kong Indie ( 5)% Absence sloupce představuje nulový. % Indie se k průzkumu připojila pro 3. čtvrtletí 25. Absence sloupce představuje nulový. Japonsko ( % Absence sloupce představuje nulový. Manpower Index trhu práce 15

18 Nový Zéland )% Absence sloupce představuje nulový. Singapur ( 8)% Absence sloupce představuje nulový. Tchaj-wan )% Tchaj-wan se k průzkumu připojil pro 2. čtvrtletí 25. Absence sloupce představuje nulový. 16 Manpower Index trhu práce

19 Mezinárodní srovnání Severní a Jižní Amerika V deseti zemích Severní, Střední a Jižní Ameriky oslovila ManpowerGroup téměř 3 zaměstnavatelů za účelem sledování jejich náborových plánů v prvním čtvrtletí 215. Zaměstnavatelé ve všech zemích regionu očekávají pro příští čtvrtletí pozitivní náborové prostředí. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím Index posílil v pěti zemích a oslabil ve třech. V meziročním srovnání se Index se zvýšil ve třech zemích, ale snížil v šesti. Nejsilnější náborové prostředí hlásí Panama, kde jeden z pěti zaměstnavatelů předpovídá v příštím čtvrtletí nárůst počtu pracovních sil. Aktivní náborové plány se očekávají především v odvětví Doprava, skladování a komunikace. Také zaměstnavatelé v Kolumbii očekávají v prvním čtvrtletí příznivé náborové prostředí především díky poptávce v odvětví Finance, pojištění, nemovitosti a další služby podnikům a v sektoru Služeb. Ve Spojených státech amerických Index stále roste a dostal se na nejvyšší hodnotu od 2Q 28. Předpovědi jsou pozitivní ve všech odvětvích i regionech, nejsilnější Index hlásí odvětví Ubytování a stravování. Aktivní náborové prostředí očekávají zaměstnavatelé v odvětví Velkoobchod a maloobchod, kde je Index nejsilnější od 1Q 21. Pracovní příležitosti v odvětví Stavebnictví ve všech čtyřech regionech USA jsou lepší než kdykoliv před krizí. Očekávání zaměstnavatelů v Peru jsou také optimistická. Velké náborové aktivity hlásí Finance, pojištění, nemovitosti a další služby podnikům, stejně jako Zpracovatelský průmysl, kde se Index proti minulému čtvrtletí i v meziročním srovnání výrazně zvýšil. Čistý Index trhu práce v Kanadě zůstává optimistický, aktivní náborové prostředí hlásí všechna odvětví ve všech regionech. Nejlepší pracovní příležitosti nabízí odvětví Finance, pojištění, nemovitosti a další služby podnikům, kde každý pátý zaměstnavatel očekává nárůst počtu pracovních sil. Index v Mexiku je pozitivní ve všech regionech a všech odvětvích i přes strmý pokles Indexu v odvětví Těžba nerostných surovin, kde se Index propadl na nejnižší hodnotu od 4Q 29. Přestože předpověď v Brazílii je pro první čtvrtletí pozitivní, Index je nejnižší od začátku průzkumu v 4Q 29 a odráží první negativní Index v odvětví Zpracovatelský průmysl a Stavebnictví od prvního průzkumu v zemi. Zaměstnavatelé v Argentině ukazují určitou míru nejistoty v souvislosti s místními volbami v roce 215 a s pokračující vysokou inflací. Předpověď Indexu je pozitivní, avšak jeho hodnota klesla na nejnižší hodnotu za posledních pět let. Argentina Argentina se k průzkumu připojila pro 1. čtvrtletí 27. Absence sloupce představuje nulový. Manpower Index trhu práce 17

20 Brazílie Brazílie se k průzkumu připojila pro 4. čtvrtletí 29. Absence sloupce představuje nulový. Kanada )% Absence sloupce představuje nulový. Kolumbie ( 7)% Kolumbie se k průzkumu připojila pro 4. čtvrtletí 28. Absence sloupce představuje nulový. Kostarika ( Kostarika se k průzkumu připojila pro 3. čtvrtletí 26. Absence sloupce představuje nulový. 18 Manpower Index trhu práce

21 Guatemala Guatemala se k průzkumu připojila pro 2. čtvrtletí 28. Absence sloupce představuje nulový. Mexiko ( 2)% Absence sloupce představuje nulový. Panama ( 9)% Panama se k průzkumu připojila pro 2. čtvrtletí 21. Absence sloupce představuje nulový. Peru ( 6)% Peru se k průzkumu připojilo pro 2. čtvrtletí 26. Absence sloupce představuje nulový. Manpower Index trhu práce 19

22 USA ( 6)% Absence sloupce představuje nulový. 2 Manpower Index trhu práce

23 Mezinárodní porovnání EMEA (Evropa, Střední východ a Afrika) V regionu Evropa, Střední východ a Afrika (EMEA) bylo osloveno více než 2 zaměstnavatelů z 24 zemí za účelem sledování jejich náborových plánů pro první čtvrtletí 215. Výsledky průzkumu se různí. Pozitivní Index je hlášen ve 2 z 24 zemí, proti 18 z 24 v předchozím čtvrtletí. Index se zvýšil ve dvanácti zemích a snížil v osmi v mezikvartálním srovnání. V meziročním porovnání Index posílil v 15 zemích a oslabil v šesti. Nejsilnější předpověď hlásí Turecko a nejslabší a zároveň negativní Finsko, Itálie, Nizozemí a Švýcarsko. Zaměstnavatelé v Turecku očekávají dynamické náborové prostředí poháněné dobrými vyhlídkami v odvětví Zpracovatelský průmysl, kde zvyšující se poptávka po talentech v automobilovém a textilním průmyslu vytváří nové pracovní příležitosti. Zaměstnavatelé v odvětví Farmacie a Stavebnictví očekávají podobně energický růst náborových aktivit. Francouzský Index za poslední tři čtvrtletí pomalu posiluje a očekávání zaměstnavatelů jsou nejvyšší od 1Q 28. Nejsilnější náborové plány hlásí Finance, pojištění, nemovitosti a další služby podnikům a očekávaný růst automobilového průmyslu pozitivně ovlivňuje Index v odvětví Zpracovatelský průmysl, kde Index dosáhl první pozitivní hodnoty za poslední dva roky. Ve Velké Británii mohou uchazeči o práci očekávat příznivý trh práce s nejsilnější předpovědí od Q1 28, která je důsledkem silných náborových aktivit v odvětví Stavebnictví. Zaměstnavatelé v Irsku a ve Španělsku získávají zpět jistotu a po krátkém sklouznutí do negativních hodnot v průběhu minulého čtvrtletí hlásí pozitivní Index. Zaměstnavatelé v Německu zůstávají opatrně optimističtí a v příštím čtvrtletí očekávají pozitivní plány ve všech odvětvích i ve většině regionů. Nejlepší příležitosti nabízí odvětví Finance a podnikání. Naproti tomu Index v odvětví Zpracovatelský průmysl se propadl na nejnižší úroveň za posledních dva roky a zaměstnavatelé čekají, jak snižující se poptávka po produktech v rámci eurozóny ovlivní jejich společnosti. Po mírném oslabení v minulém čtvrtletí hlásí zaměstnavatelé v Maďarsku nejsilnější Index od začátku provádění průzkumu v 3Q 29. Index v odvětví Zpracovatelský průmysl za posledních šest čtvrtletí trvale narůstal a nyní dosáhl zatím své nejvyšší hodnoty. Index v odvětví Finance a služby podnikům se vyrovnal dosud nejsilnější dosažené úrovni. Ve Švýcarsku a v Nizozemí hlásí zaměstnavatelé značný meziroční propad Indexu v odvětví Stavebnictví a Zpracovatelský průmysl. Rakousko ( Absence sloupce představuje nulový. Manpower Index trhu práce 21

24 Belgie Absence sloupce představuje nulový. Bulharsko )% Bulharsko se k průzkumu připojilo pro 1. čtvrtletí 211. Absence sloupce představuje nulový. Česká republika (+1)% ( Česká republika se k průzkumu připojila pro 2. čtvrtletí 28. Absence sloupce představuje nulový. Finsko % Finsko se k průzkumu připojilo pro 4. čtvrtletí 212. Absence sloupce představuje nulový. 22 Manpower Index trhu práce

25 Francie Absence sloupce představuje nulový. Nemecko Sezónne očistené dáta Absence sĺpca predstavuje nulový. Řecko Řecko se k průzkumu připojilo pro 2. čtvrtletí 28. Absence sloupce představuje nulový. Maďarsko Maďarsko se k průzkumu připojilo pro 3. čtvrtletí 29. Absence sloupce představuje nulový. Manpower Index trhu práce 23

26 Irsko Izrael ( )% Absence sloupce představuje nulový. % Izrael se k průzkumu připojil pro 4. čtvrtletí 211. Absence sloupce představuje nulový. Itálie (-5)% Absence sloupce představuje nulový. Holandsko (-3)% Absence sloupce představuje nulový. 24 Manpower Index trhu práce

27 Norsko ( Absence sloupce představuje nulový. Polsko ( Polsko se k průzkumu připojilo pro 2. čtvrtletí 28. Absence sloupce představuje nulový. Rumunsko ( Rumunsko se k průzkumu připojilo pro 2. čtvrtletí 28. Absence sloupce představuje nulový. Slovensko % Slovensko se k průzkumu připojilo pro 4. čtvrtletí 211. Absence sloupce představuje nulový. Manpower Index trhu práce 25

28 Slovinsko Slovinsko se k průzkumu připojilo pro 1. čtvrtletí 211. Absence sloupce představuje nulový. Jižní Afrika ( )% Jižní Afrika se k průzkumu připojila pro 4. čtvrtletí 26. Absence sloupce představuje nulový. Španělsko ( Absence sloupce představuje nulový. Švédsko Absence sloupce představuje nulový. 26 Manpower Index trhu práce

29 Švýcarsko (-2)% Švýcarsko se k průzkumu připojilo pro 3. čtvrtletí 25. Absence sloupce představuje nulový. Turecko )% Turecko se k průzkumu připojilo pro 1. čtvrtletí 211. Absence sloupce představuje nulový. Velká Británie Absence sloupce představuje nulový. Manpower Index trhu práce 27

30 Představení a metodika Indexu Průzkum Manpower Index trhu práce se provádí každé čtvrtletí za účelem sledování záměrů zaměstnavatelů snížit nebo zvýšit počet zaměstnanců během následujícího čtvrtletí. Tento ucelený průzkum předpovědi náborových plánů společnosti ManpowerGroup probíhá již po dobu více než 5 let a stal se jedním z nejdůvěryhodnějších průzkumů náborové aktivity na světě. Základem úspěchu Manpower Indexu trhu práce je několik faktorů: Jedinečný: bezkonkurenční ve své velikosti, rozsahu, zaměření a mnohaleté tradici. S výhledem do budoucna: průzkum Manpower Index trhu práce je nejrozsáhlejší výhledový průzkum v oblasti náborových aktivit na světě sledující plány zaměstnavatelů na zvýšení či snížení počtu svých zaměstnanců během následujícího čtvrtletí. Ostatní průzkumy a studie se oproti tomu zaměřují na retrospektivní data, která vypovídají o tom, co se stalo v minulosti. Nezávislý: průzkum se provádí na reprezentativním vzorku zaměstnavatelů ze zemí a oblastí, kde probíhá. Účastníci průzkumu nejsou vybíráni z databáze klientů společnosti Manpower. Na pevném základu: průzkum je založen na dotazování více než 65 zaměstnavatelů z veřejného i soukromého sektoru napříč 42 zeměmi za účelem stanovení předpokládaných trendů v oblasti náboru nových pracovních sil na každé čtvrtletí. Tento vzorek umožňuje, aby byla provedena analýza specifických oborů a regionů, která poskytne další detailní informace. Jasně zaměřený: už po dobu více než 5 desetiletí průzkum odvozuje všechny informace z jediné otázky: Všem zaměstnavatelům, kteří se účastní celosvětového průzkumu, je položena stejná otázka: Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujících třech měsících do konce března 215 v porovnání s aktuálním čtvrtletím? Metodika Index trhu práce Manpower se provádí pomocí osvědčené metodiky v souladu s nejvyššími standardy průzkumu trhu. Struktura průzkumu byla vytvořena tak, aby reprezentovala národní ekonomiku každé země, zapojené do průzkumu. Výše odchylky pro všechny národní, regionální a globální údaje je maximálně +/-3,9 %. V tomto dokumentu používáme termín Čistý index trhu práce. Hodnotu této veličiny získáme tak, že od procenta zaměstnavatelů, kteří předpokládají nárůst pracovních sil, odečteme procento zaměstnavatelů, kteří předpokládají pokles počtu pracovních sil. Výsledkem této kalkulace je. V zemích a oblastech, kde se data sbírají po dobu minimálně 17 čtvrtletí, se hodnota Čistého indexu trhu práce uvádí očištěná od sezonních výkyvů, pokud není uvedeno jinak. Za účelem přesnějších výsledků průzkumu je používáno tzv. sezonní očištění pro data získaná ve všech zúčastněných zemích s výjimkou Finska, Slovenska a Izraele. ManpowerGroup plánuje v budoucnu provádět sezonní očištění dat v dalších zemích poté, co budou k dispozici historická data. Ve druhém čtvrtletí 28 zavedl ManpowerGroup metodu TRAMO-SEATS pro sezonní očištění dat. 28 Manpower Index trhu práce

31 O společnosti ManpowerGroup Společnost ManpowerGroup (NYSE: MAN) je více než 65 let světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus zaměstnance a pomáhají jejím klientům dosáhnout svých cílů a zvýšit svoji konkurenceschopnost. Skupina společností ManpowerGroup, fungující pod značkami Experis, Manpower, ManpowerGroup Solutions a Right Management pomáhá 4 klientům v 8 zemích a oblastech zlepšit výkonnost jejich pracovníků a více než 6 uchazečům zajistí odpovídající práci. ManpowerGroup byla v roce 214 již po čtvrté jmenována jednou ze světových nejetičtějších společností, a posílila tím svoji pozici jako nejdůvěryhodnější společnost ve svém oboru. ManpowerGroup v České republice V České republice se ManpowerGroup každý měsíc stará o personální a mzdovou agendu pro téměř 8 zaměstnanců, které vyhledal a kteří pracují u jeho klientů. V roce 212, díky své síti 25 poboček, ManpowerGroup našel pro 1 klientů 19 nových zaměstnanců. Více informací o společnosti ManpowerGroup naleznete nawww.manpowergroup.cz. Manpower Index trhu práce 29

32 ManpowerGroup Česká republika, Karlovo náměstí 1/297, 12 Praha 2, Česká republika Tel.: Fax: , ManpowerGroup spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena.

Manpower Index trhu práce Česká republika

Manpower Index trhu práce Česká republika Manpower Index trhu práce Česká republika 3 215 Česká republika Index trhu práce V rámci průzkumu Indexu trhu práce pro třetí čtvrtletí 215 byla všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 75 českých

Více

Manpower Q1 2011. Index trhu práce Česká republika

Manpower Q1 2011. Index trhu práce Česká republika Manpower Q1 211 Index trhu práce Česká republika Výsledky průzkumu 1. čtvrtletí 211 Manpower Index trhu práce Česká republika Obsah Q1/11 Index trhu práce v České republice 1 Regionální porovnání Porovnání

Více

Q3 2014. Manpower Index trhu práce Česká republika

Q3 2014. Manpower Index trhu práce Česká republika Q3 214 Manpower Index trhu práce Česká republika Výsledky průzkumu 3. čtvrtletí 214 Manpower Index trhu práce Česká republika Obsah Q3/14 Index trhu práce v České republice 1 Regionální porovnání Porovnání

Více

Q4 2014. Manpower Index trhu práce Česká republika

Q4 2014. Manpower Index trhu práce Česká republika Q4 214 Manpower Index trhu práce Česká republika Výsledky průzkumu 4. čtvrtletí 214 Manpower Index trhu práce Česká republika Obsah Q4/14 Index trhu práce v České republice 1 Regionální porovnání Porovnání

Více

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Hlavní zjištění Hlavní zjištění INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM Výhledy

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Radomil Doležal Generální ředitel CzechTrade Praha, 15. 6. 2015 www.czechtrade.cz 1. Realita a budoucnost českého exportu Exportní průzkum potvrdil,

Více

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Na počátku března 2011 zasáhlo Japonsko jedno z nejsilnějších zemětřesení, jaké kdy bylo zaznamenáno. Následná

Více

STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY

STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY IVETA OCÁSKOVÁ VÝKONNÁ ŘEDITELKA PRO KORPORÁTNÍ BANKOVNICTVÍ KOMERČNÍ BANKA STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY STROJÍRENSKÉ FÓRUM 2015 STROJÍRENSKÉ SPOLEČNOSTI Většina strojírenských společností patří

Více

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 (návrh přípravy) pracovní materiál pro diskusi na PT pro hospodářskou politiku RHSD ČR, 22. 5. 2014 Po nástupu nové vlády je třeba revidovat národohospodářsky

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Průzkum ManpowerGroup

Průzkum ManpowerGroup Průzkum ManpowerGroup Praha, 9. června 2015 Společnost ManpowerGroup dnes zveřejnila výsledky 10. ročníku každoročního průzkumu ManpowerGroup Nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací, který se zaměřuje

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 Exportní dovednosti a úspěchy společností Národního strojírenského klastru Aktuální příležitosti a překážky v zahraničním obchodě Milan Hovorka Česká republika: globální kontext

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

Analýza struktury exportu služeb. Zpracoval: odbor vnitřního trhu a služeb EU

Analýza struktury exportu služeb. Zpracoval: odbor vnitřního trhu a služeb EU Analýza struktury exportu služeb Zpracoval: odbor vnitřního trhu a služeb EU aktualizováno k listopadu 2007 Úvod... 3 I. Úloha služeb v zahraničním obchodě ČR... 4 I.1 Vývoj zahraničního obchodu se službami

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi?

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Výsledky nejrozsáhlejšího průzkumu generace Y Financial Times a Telefónica Praha, 20. června 2013 Metodologie Region / Země Severní Amerika Latinská Amerika Západní

Více

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ KRISTÝNA RYBOVÁ Úvod Úvod Vývoj výdajů

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky!

Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky! Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky! Tibor Szabó, InQool a.s. a Mark Harrison, ACCEE Přehled procesu Order-to-cash Customer acquisition Business administration Credit management Credit management

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Založena 2006 Koncových uživatelů 13 000 000+ Zaměstnanců 400+ Vývoj navigačního systému Plná uživatelská podpora Globální centra Navigační software Digitální

Více

Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší?

Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší? Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší? Petr Matějů 1 Otázky Je růst podílu žáků ve školách poskytujících všeobecné vzdělání žádoucí? Jaká je aktuální poptávka po studiu na gymnáziích? Co

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

eorders LeasePlan ČR Michal Bašta ICT Maintenance Manager LPCZ 20.4.2009

eorders LeasePlan ČR Michal Bašta ICT Maintenance Manager LPCZ 20.4.2009 LeasePlan ČR Michal Bašta ICT Maintenance Manager LPCZ 20.4.2009 Vaše cesta k operativnímu leasingu Page 2 Dceřinná společnost LeasePlan Corporation V České republice od roku 1995 (obchodně od 1996) Certifikát

Více

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Tisková zpráva Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Praha, 17. června 2015 Průměrná transakční cena za novou rezidenční nemovitost se v České republice

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká národní banka (ČNB) podle očekávání potvrdila nastavení měnové politiky i na druhém měnovém jednání v

Více

Ekonomické a kvalifikační profily skupin povolání: analýzy a projekce 2000-2020

Ekonomické a kvalifikační profily skupin povolání: analýzy a projekce 2000-2020 Ekonomické a kvalifikační profily skupin povolání: analýzy a projekce 2000-2020 Martin Lepič Praha, květen 2013 Materiál byl zpracován v rámci projektu Vysokoškolské systémy a instituce. Trendy vývoje

Více

Železniční infrastruktura nejlépe vybavených států (bez malých států) zdroj: The 2008 World Factbook

Železniční infrastruktura nejlépe vybavených států (bez malých států) zdroj: The 2008 World Factbook od poč. 2. polovina 20. století urychlení poklesu významu železnice ve vyspělých zemích s tržním hospodářství (jiná situace v socialistickém táboře) především v souvislosti s růstem silniční dopravy s

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě (cvičení z ekonomické geografie) 2005/2006 Pavel Břichnáč 1.roč. Ge-Ka Zadání: Zhodnoťte vývoj a regionální rozdíly

Více

Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál

Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál České firmy si opět více věří Představení výsledků výzkumu ČSOB Kulatý stůl s novináři 3. dubna 2014 Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 2610 2012 Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013 Podle zákona č 89/1995 Sb,

Více

Navigační systém & Digitální Mapy

Navigační systém & Digitální Mapy ANDROID IOS WINDOWS MOBILE WINDOWS PHONE WINDOWS CE BADA SYMBIAN JAVA Navigate the World Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Navigační software Digitální mapy Callcentrum (Cisco) Založeno 2006

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012 HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012 C b a A α. c B MATEMATICKÁ GRAMOTNOST PATNÁCTILETÝCH ŽÁKŮ HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012 MATEMATICKÁ GRAMOTNOST PATNÁCTILETÝCH ŽÁKŮ Jana Palečková, Vladislav Tomášek a kol. Česká

Více

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Založena 2006 Koncových uživatelů 20 000 000+ Zaměstnanců 400+ Vývoj navigačního systému Plná uživatelská podpora Globální centra Navigační software Digitální

Více

ČESKÉ REPUBLIKY a SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE

ČESKÉ REPUBLIKY a SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE VYBRANÉ UKAZATELE SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY a MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ Kapitoly: 1. Ekonomika 2. Zadluženost 3. Daně 4. Sociální systém 5. Zdravotnictví 6. Vzdělávání Plzeň únor 2011 zpracoval:

Více

Informační společnost z pohledu statistiky

Informační společnost z pohledu statistiky Konference ISSS 2007, Hradec Králové Informační společnost z pohledu statistiky Martin MANA Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti Obsah prezentace KONCEPT INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Kateřina Štěrbová ředitelka ING Employee benefits ČR 28. srpna 2014, Praha www.ingpojistovna.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červenci

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Říjen 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V říjnu vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po stejném růstu v měsíci záři. Vývoj inflace

Více

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Jindřich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Role zemědělského pojištění v risk managementu zdroj: Swiss

Více

České školství v mezinárodním srovnání

České školství v mezinárodním srovnání České školství v mezinárodním srovnání Česká republika v indikátorech OECD, resp. v indikátorech publikace Education at a Glance 2014 OECD zveřejňuje 9. 9. 2014 v 11:00 publikaci Education at a Glance,

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI. Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005

PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI. Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005 PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005 Výchozí stav v roce 1989 Negativa Celková neefektivnost ekonomiky Nevhodná sektorová

Více

EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI

EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI EU jako přední světový vývozce zboží a služeb a největší světový zdroj přímých zahraničních investic zaujímá dominantní místo na světovém trhu. Dochází však k posunům

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO www.kredo.reformy-msmt.cz Osoby ve věku 30-34 let podle vybraných typů dosaženého vzdělání a pohlaví (1995-2013)

Více

Zlepšete vlastní cash flow! Ptejte se na ty správné otázky! http://creditcee.eu, IČ: 27685616, Příkop 843/4, Brno, +420722 965 050, mark@creditcee.

Zlepšete vlastní cash flow! Ptejte se na ty správné otázky! http://creditcee.eu, IČ: 27685616, Příkop 843/4, Brno, +420722 965 050, mark@creditcee. Zlepšete vlastní cash flow! Ptejte se na ty správné otázky! http://creditcee.eu, IČ: 27685616, Příkop 843/4, Brno, +420722 965 050, mark@creditcee.eu Přehled procesu Order-to-cash Customer acquisi.on Business

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červenec 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká národní banka se v červenci připojila k celosvětovému trendu rostoucích úroků v boji proti hrozící inflaci. ČNB zvýšila

Více

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Věda, technika a průmysl v zemích OECD: Stav v roce 2005. Stručný souhrn

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Věda, technika a průmysl v zemích OECD: Stav v roce 2005. Stručný souhrn OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005 Summary in Czech Věda, technika a průmysl v zemích OECD: Stav v roce 2005 Přehled v českém jazyce Stručný souhrn Pokračuje dlouhodobé směřování k

Více

Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 Umíme ještě číst?

Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 Umíme ještě číst? Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 Umíme ještě číst? Jana Palečková Vladislav Tomášek Josef Basl Ústav pro informace ve vzdělávání Praha 2010 Tato publikace byla vydána jako plánovaný výstup projektu ME

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

CzechTrade: brána k novým trhům

CzechTrade: brána k novým trhům CzechTrade: brána k novým trhům Ing. Radomil Doležal, MBA Generální ředitel CzechTrade radomil.dolezal@czechtrade.cz 08.10.2014 www.czechtrade.cz CzechTrade: brána k novým trhům díky CzechTrade získáte

Více

Co přinese rok 2013?

Co přinese rok 2013? Co přinese rok 213? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů v ČR a na Slovensku Brno 5. Prosince 212 Proč centrální banky zajímá realitní trh?

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

AKTUÁLNÍ SITUACE VE STAVEBNICTVÍ EFEKTIVNÍ NÁSTROJE SNIŽOVÁNÍ ENB DOPORUČENÍ PRO MSK

AKTUÁLNÍ SITUACE VE STAVEBNICTVÍ EFEKTIVNÍ NÁSTROJE SNIŽOVÁNÍ ENB DOPORUČENÍ PRO MSK AKTUÁLNÍ SITUACE VE STAVEBNICTVÍ EFEKTIVNÍ NÁSTROJE SNIŽOVÁNÍ ENB DOPORUČENÍ PRO MSK Tisková konference Ostrava 7. 10. 2013 Ing. Pavel Ševčík viceprezident SPS v ČR STAVEBNÍPRODUKCE PROPADODROKU2008 2

Více

RPM International Inc. Pokyny k asistenční lince

RPM International Inc. Pokyny k asistenční lince RPM International Inc. Pokyny k asistenční lince Přestože je otázky dodržování právní shody často možné vyřešit na místní úrovni, poskytuje asistenční linka RPM International Inc. ( RPM ) způsob, jak anonymně

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Budoucnost platebních transakcí Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Agenda Aktuální statistiky a vývoj trhu v ČR Situace v ČR Zajímavosti ze světa a budoucnost Visa Europe -

Více

Tisková zpráva. Spotřebitelé mají předtuchu nepříznivého vývoje evropské ekonomiky

Tisková zpráva. Spotřebitelé mají předtuchu nepříznivého vývoje evropské ekonomiky Tisková zpráva 16. října 2014 Rolf Bürkl T +49 911 395-3056 rolf.buerkl@gfk.com Ursula Fleischmann Corporate Communications T +49 911 395-2745 ursula.fleischmann@gfk.com Spotřebitelé mají předtuchu nepříznivého

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

Sociální složení obyvatelstva a nezaměstnanost VY_32_INOVACE_Z.1.09. PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014

Sociální složení obyvatelstva a nezaměstnanost VY_32_INOVACE_Z.1.09. PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 214 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR Č. 09/2010 20. května 2010 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2010: Nejlepší čtvrtletí v dějinách podniku Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR Koncernové pojistné poprvé převýšilo

Více

Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015

Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015 www.pwc.com/hospitality Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015 Obsah 1 2 3 4 Jaký byl rok 2013? Výhled pro 2014 a 2015 Trendy Výhled ekonomiky, cestovního ruchu a kapacit 2 Jaký byl rok 2013?

Více

Au-pair agentury v ČR

Au-pair agentury v ČR Au-pair agentury v ČR Informační centrum pro mládež Brno (ICM Brno) působíci při Asociaci středoškolských klubů České republiky, o.s., Česká 11, tel: +420 542 218 065 fax: +420 542 210 030 icm@askcr.cz

Více

SITUAČNÍ ZPRÁVA EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ

SITUAČNÍ ZPRÁVA EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ SITUAČNÍ ZPRÁVA EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ Nejdůležitější vývoj v posledních 24 hodinách V rámci EU a zemí regionu EFTA hlášeno 17 nových potvrzených případů; První potvrzené případy

Více

blízkost k zákazníkovi tajemstvím našeho úspěchu na inovačním poli: Z přímého dialogu s výrobou, výzkumem a vývojem

blízkost k zákazníkovi tajemstvím našeho úspěchu na inovačním poli: Z přímého dialogu s výrobou, výzkumem a vývojem ZKUŠENOST Již přes 140 let se měří s měřicími přístroji značky Mahr PEČLIVOST Pro každý požadavek odpovídající řešení TECHNIKA Nejvyšší kvalita pro Vaši přesnost JISTOTA Výsledky, na které se můžete spolehnout

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2014 ČERVENEC 2014 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

Výhled v oblasti mezinárodní migrace: SOPEMI 2011

Výhled v oblasti mezinárodní migrace: SOPEMI 2011 International Migration Outlook: SOPEMI 2011 Summary in Czech Výhled v oblasti mezinárodní migrace: SOPEMI 2011 Přehled v českém jazyce Tato publikace analyzuje nejnovější vývoj migrace a politiky v zemích

Více

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB 11. prosince 212 Pardubice Plán prezentace Česká ekonomika v roce 212 a měnová politika ČNB Vývoj vnějšího

Více