Obsah - seznam vzorů 5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah - seznam vzorů 5"

Transkript

1 Obsah - seznam vzorů 5 Použitá a doporučená literatura 23 Vzor č. 1 Návrh zájmového sdružení občanů na převzetí záruky za dovršení nápravy odsouzeného se žádostí o podmíněné propuštění odsouzeného z výkonu trestu odnětí svobody 25 Vzor č. 2 Návrh zájmového sdružení na nahrazení vazby obviněného zárukou. 27 Vzor č. 3 Žádost zájmového sdružení o udělení milosti 29 Vzor č. 4 Žádost zájmového sdružení občanů o zahlazení odsouzení obviněného 30 Vzor č. 5 Trestní oznámení státních orgánů 31 Vzor č. 6 Oznámení svědka vyňatého z pravomociorgánů činných v trestním řízení 33 Zastavení trestního stíhání proti tomu, kdo zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého.34 Zastavení trestního stíhání pro překážku věci rozhodnuté (překážka rei iudicatae) 34 Zastavení trestního stíhání, je-li trestní stíhání podmíněno souhlasem poškozeného a souhlas nebyl dán nebo byl vzat zpět Vzor č. 7 Prohlášení obviněného, že trvá na projednání věci poté, co bylo trestní stíhání zastaveno 35 Vzor č. 8 Vyloučení věci proti některému z obžalovaných ze společného řízení 37 Vzor č. 9 Spojení věcí ke společnému projednání a rozhodnutí 38 Vzor č. 10 Vyloučení věci ze společného řízení krajským soudem a postoupení okresnímu soudu 40 Vzor č. 11 Rozhodutí sporu o příslušnost 42 Vzor č. 12 Návrh obviněného na odnětí a přikázání věci 44 Vzor č. 13 Odnětí a přikázání věci 46 Vzor č. 14 Odnětí a přikázání věci 48 Vzor č. 15 Přibrání tlumočníka 50 Vzor č. 16 Určení tlumočného 51 Vzor č. 17 Návrh na vyloučení orgánů činných v trestním řízení z úkonů trestního řízení 53 Vzor č. 18 Rozhodnutí o vyloučení soudce 54 Vzor č. 19 Rozhodnutí o vyloučení soudce 56 Vzor č. 20 Uplatnění nároku obviněného na bezplatnou obhajobu 58 Vzor č. 21 Sdělení obviněného o zvolení jiného obhájce 59 Vzor č. 22 Rozhodnutí o vyloučení advokáta jako zvoleného obhájce z obhajování 60 Vzor č. 23 Opatření o ustanovení obhájce 63 5

2 Vzor č. 24 Opatření o ustanovení společného obhájce 65 Vzor č. 25 Opatření o zrušení ustanovení obhájce 66 Vzor č. 26 Opatření o zrušení ustanovení obhájce 68 Vzor č. 27 Opatření o zrušení ustanovení obhájce 69 Vzor č. 28 Žádost obviněného o ustanovení jiného obhájce 71 Vzor č. 29 Návrh zúčastněné osoby na vrácení věci 72 Vzor č. 30 Návrh poškozeného na uložení povinnosti obviněnému nahradit škodu 73 Vzor č. 31 Návrh poškozeného na zajištění majetku obviněného k uspokojení nároku na náhradu škody 75 Vzor č. 32 Usnesení soudu o zajištění nároku poškozeného na majetku obviněného 76 Vzor č. 33 Návrh obviněného na zrušení zajištění majetku proto, že pominul důvod, pro který bylo zajištění majetku nařízeno 79 Vzor č. 34 Zrušení zajištění nároku poškozeného, pominul-li důvod, pro který bylo zajištění nařízeno 80 Vzor č. 35 Zrušení zajištění nároku poškozeného, skončilo-li trestní stíhání pravomocným zprošťujícím rozsudkem 81 Vzor č. 36 Zrušení zajištění nároku poškozeného, uplynuly-li dva měsíce ode dne, kdy nabyl právní moci rozsudek, jímž byl obžalovaný uznán vinným. 83 Vzor č. 37 Omezení zajištění nároku poškozeného 84 Vzor č. 38 Vynětí věci náležející jiné osobě než obviněnému ze zajištění majetku 86 Vzor č. 39 Oznámení poškozeného o zvolení zmocněnce 87 Vzor č. 40 Námitky proti protokolu 89 Vzor č. 41 Žádost o opravu a doplnění protokolu 90 Vzor č. 42 Oprava a doplnění protokolu o hlavním líčení, veřejném zasedání a neveřejném zasedání 91 Vzor č. 43 Žádost o navrácení lhůtyk podání opravného prostředku 92 Vzor č. 44 Navrácení lhůty k podání opravného prostředku 94 Vzor č. 45 Navrácení lhůty zmeškané z důležitých důvodů, byl-li opravný prostředek už zamítnut jako opožděný 96 Vzor č. 46 Prohlášení opravného prostředku zavčas podaného, ukáže-li se, že lhůta nebyla zmeškána 98 Vzor č. 47 Žádost o nahlédnutí do spisu 100 Vzor č. 48 Usnesení soudu o uložení pořádkové pokuty 101 Vzor č. 49 Stížnost obviněného proti rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty. 103 Vzor č. 50 Rozhodnutí o vzetí do vazby 104 Vzor č. 51 Příkaz k zatčení 106 Vzor č. 52 Stížnost obviněného proti rozhodnutí o vzetí do vazby, protože rozhodnutí o vazbě bylo oznámeno po uplynutí 24 hodin od odevzdání obviněného soudci 108 6

3 Vzor č. 53 Rozhodnutí státního zástupce, zda se obviněný ponechává ve vazbě, nebo zda se z vazby propouští na svobodu 109 Vzor č. 54 Rozhodnutí soudu o dalším trvání vazby u obviněného, na něhož byla podána obžaloba 112 Vzor č. 55 Usnesení soudu druhého stupně projednávajícího opravný prostředek o trvání vazby obviněného 114 Vzor č. 56 Žádost obviněného o propuštění z vazby na svobodu 118 Vzor č. 57 Rozhodnutí o žádosti obviněného o propuštění z vazby 119 Vzor č. 58 Stížnost obviněného proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o propuštění z vazby na svobodu 121 Vzor č. 59 Nahrazení vazby zárukou zájmového sdružení občanů 122 Vzor č. 60 Nahrazení vazby zárukou důvěryhodné osoby 124 Vzor č. 61 Návrh obviněného na nahrazení vazby písemným slibem obviněného 126 Vzor č. 62 Usnesení o nahrazení vazby slibem obviněného 127 Vzor č. 63 Usnesení o nahrazení vazby dohledem probačního úředníka 129 Vzor č. 64 Návrh obviněného na složení peněžité záruky a nahrazení vazby peněžitou zárukou 133 Vzor č. 65 Prohlášení osoby nabízející peněžitou záruku za vazbu obviněného 134 Vzor č. 66 Rozhodnutí o nahrazení vazby peněžitou zárukou 135 Vzor č. 67 Rozhodnutí o připadnutí peněžité záruky státu 137 Vzor č. 68 Stížnost obviněného proti rozhodnutí, že peněžitá záruka připadá státu 139 Vzor č. 69 Rozhodnutí o zrušení peněžité záruky 140 Vzor č. 70 Rozhodnutí o omezení obviněného ve výkonu trestu odnětí svobody 142 Vzor č. 71 Příkaz k odnětí věci důležité pro trestní řízení 144 Vzor č. 72 Zajištění peněžních prostředků na účtu u banky 146 Vzor č. 73 Rozhodnutí o zrušení nebo omezení zajištění peněžních prostředků na účtu u banky 148 Vzor č. 74 Rozhodnutí o zamítnutí žádosti majitele účtu o zrušení nebo omezení peněžních prostředků na účtu u banky 150 Vzor č. 75 Rozhodnutí o vrácení vydané nebo odňaté věci 152 Vzor č. 76 Rozhodnutí o vydání doličné věci tomu, o jehož právu Vzor č. 77 na věc není pochyb 154 Rozhodnutí o zničení bezcenné věci a o připadnutí věci, na kterou nikdo neuplatnil právo, do vlastnictví státu 155 Vzor č. 78 Příkaz k domovní prohlídce 158 Vzor č. 79 Příkaz k prohlídce jiných prostor a pozemků 160 Vzor č. 80 Příkaz k osobní prohlídce 162 Vzor č. 81 Zadržení zásilky 164 Vzor č. 82 Souhlas s otevřením zásilky 165 Vzor č. 83 Nařízení záměny zásilky 166 7

4 Vzor č. 84 Odposlech a záznam telekomunikačního provozu 167 Vzor č. 85 Prodloužení doby odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu 170 Vzor č. 86 Návrh uživatele odposlouchávané telefonní stanice na přezkoumání zákonnosti příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu 172 V zor č. 87 Opatření k předvedení obžalovaného 174 Vzor č. 88 Opatření k předvedení svědka 175 Vzor č. 89 Žádost o utajení totožnosti svědka 176 Vzor č. 90 Žádost svědka o náhradu nutných výdajů a ušlé odměny za práci (svědečné) 178 Vzor č. 91 Určení svědečného 179 Vzor č. 92 Opatření k přibrání znalce 180 Vzor č. 93 Opatření k přibrání dvou znalců 182 Vzor č. 94 Opatření k přibrání ústavu k přezkoumání posudku znalců 184 Vzor č. 95 Určení znalečného 186 Vzor č. 96 Nařízení prohlídky a pitvy mrtvoly a její exhumace 188 Vzor č. 97 Opatření o vyšetření duševního stavu obviněného 190 Vzor č. 98 Rozhodnutí o pozorování obviněného ve zdravotnickém ústavu Vzor č. 99 Rozhodnutí o prodloužení lhůty k pozorování obviněného ve zdravotnickém ústavu k vyšetření jeho duševního stavu 194 Vzor č. 100 Nařízení vyšetření duševního stavu svědka 195 Vzor č. 101 Žádost obviněného o opravu chyby v písemném vyhotovení rozsudku 197 Vzor č. 102 Usnesení o opravě vyhotovení a opisů rozsudku 198 Vzor č. 103 Obecný vzor rozsudku 200 Vzor č. 104 Odsuzující rozsudek s aplikací ustanovení 21 odst. 1 tr. zákoníku.211 Vzor č. 105 Odsuzující rozsudek s aplikací ustanovení 46 odst. 1 tr. zákoníku.213 Vzor č. 106 Odsuzujíci rozsudek s aplikací ustanovení 48 tr. zákoníku 214 Vzor č. 107 Odsuzující rozsudek s aplikací ustanovení 24 odst. 1 písm. c) tr. zákoníku 218 Vzor č. 108 Odsuzující rozsudek s aplikací ustanovení 43 odst. 1 tr. zákoníku. 220 Vzor č. 109 Odsuzující rozsudek s aplikací ustanovení 43 odst. 2 tr. zákoníku. 223 Vzor č. 110 Odsuzující rozsudek s aplikací ustanovení 44 tr. zákoníku 225 Vzor č. 111 Odsuzující rozsudek s aplikací ustanovení 47 odst. 1 tr. zákoníku. 226 Vzor č. 112 Odsuzující rozsudek s aplikací ustanovení 81 odst. 1 a 82 odst. 1 tr. zákoníku 228 Vzor č. 113 Odsuzující rozsudek týkající se mladistvého s uložením trestního opatření 230 Vzor č. 114 Zprošťující rozsudek s aplikací ustanovení 226 písm. b) tr. řádu Vzor č. 115 Zprošťující rozsudek s aplikací ustanovení 226 písm. e) tr. řádu Vzor č. 116 Usnesení o uložení ochranného léčení ambulantního podle 99 odst. 2 písm. a), odst. 4 tr. zákoníku 236 8

5 Vzor č. 117 Usnesení o neuložení ochranného léčení ambulantního podle 99 odst. 2 písm. a), odst. 4 tr. zákoníku ( 230 odst. 2 a 239 odst. 1 tr. řádu) v případě, v němž soud rozhodnutí vyhradil veřejnému zasedání podle 230 odst. 2 tr. řádu 243 Vzor č. 118 Usnesení o opravě vyhotovení usnesení 244 Vzor č. 119 Usnesení o opravě opisu usnesení 246 Vzor č. 120 Stížnost proti usnesení o odložení věci 248 Vzor č. 121 Stížnost proti usnesení o vzetí obviněného do vazby 250 Vzor č. 122 Vzetí zpětvzetí stížnosti na vědomí 252 Vzor č. 123 Usnesení s použitím autoremedury 255 Vzor č. 124 Usnesení o zamítnutí stížnosti pro nepřípustnost 257 Vzor č. 125 Usnesení o zamítnutí stížnosti pro opožděné podání 259 Vzor č. 126 Usnesení o zamítnutí stížnosti podané osobou neoprávněnou 261 Vzor č. 127 Usnesení o zamítnutí stížnosti podané osobou, která se jí předtím výslovně vzdala 263 Vzor č. 128 Usnesení o zamítnutí stížnosti podané osobou, která ji znovu podala, přestože ji předtím již vzala zpět 266 Vzor č. 129 Usnesení o zamítnutí stížnosti, není-li důvodná 268 Vzor č. 130 Usnesení o zrušení napadeného usnesení a rozhodnutí stížnostního soudu ve věci 269 Vzor č. 131 Usnesení o zrušení napadeného usnesení a uložení příslušnému orgánu, aby o věci znovu jednal a rozhodl 271 Vzor č. 132 Usnesení o zrušení napadeného usnesení a o vrácení věci státnímu zástupci k došetření podle 149 odst. 2 tr. řádu, bylo-li trestní stíhání zastaveno při předběžném projednání obžaloby 273 Vzor č. 133 Usnesení o zrušení napadeného usnesení a o vrácení věci státnímu zástupci k došetření podle 149 odst. 2 tr. řádu, bylo-li trestní stíhání zastaveno v hlavním líčení 275 Vzor č. 134 Usnesení o částečném zrušení napadeného usnesení a rozhodnutí ve věci 276 Vzor č. 135 Usnesení o částečném zrušení napadeného usnesení a vrácení věci k novému projednání a rozhodnutí 278 Vzor č. 136 Usnesení o doplnění chybějícího výroku napadeného usnesení stížnostním soudem 280 Vzor č. 137 Usnesení o doplnění neúplného výroku napadeného usnesení stížnostním soudem 282 Vzor č. 138 Usnesení o uložení prvostupňovému orgánu, aby rozhodl o chybějícím výroku napadeného usnesení 283 Vzor č. 139 Usnesení o uložení prvostupňovému orgánu, aby doplnil neúplný výrok napadeného usnesení 285 Vzor č. 140 Usnesení o nařízení stížnostním soudem, aby věc byla znovu projednána v jiném složení senátu 287 9

6 Vzor č. 141 Usnesení o nařízení stížnostním soudem, aby věc byla znovu projednána jiným soudem téhož druhu a stupně 288 Vzor č. 142 Usnesení stížnostního soudu s použitím beneficia cohaesionis 290 Vzor č. 143 Usnesení o přiznání odměny a náhrady hotových výdajů obhájci Vzor č. 144 Opatření o záloze na odměnu a náhradu hotových výdajů obhájce Vzor č. 145 Usnesení o povinnosti k náhradě nákladů trestního řízení 296 Vzor č. 146 Usnesení o náhradě nákladů poškozeného 299 Vzor č. 147 Usnesení o náhradě nákladů při bezvýsledném návrhu na obnovu řízení 301 Vzor č. 148 Usnesení o odložení věci podle 159a odst. 1 tr. řádu 303 Vzor č. 149 Opatření o odevzdání věci 306 Vzor č. 150 Usnesení o odložení věci podle 159a odst. 2 tr. řádu 308 Vzor č. 151 Usnesení o odložení věci podle 159a odst. 3 tr. řádu 309 Vzor č. 152 Usnesení o odložení věci podle 159a odst. 5 tr. řádu 311 Vzor č. 153 Usnesení o zahájení trestního stíhání 313 Vzor č. 154 Usnesení o postoupení věci jinému orgánu 317 Vzor č. 155 Usnesení o zastavení trestního stíhání, protože se nestal skutek, pro nějž je obviněný stíhán 320 Vzor č. 156 Usnesení o zastavení trestního stíhání, protože skutek není trestným činem 322 Vzor č. 157 Usnesení o zastavení trestního stíhání, protože není prokázáno, že skutek spáchal obviněný 324 Vzor č. 158 Usnesení o zastavení trestního stíhání, protože trestní stíhání je nepřípustné 325 Vzor č. 159 Usnesení o zastavení trestního stíhání, protože obviněný nebyl v době činu pro nepříčetnost trestně odpovědný 327 Vzor č. 160 Usnesení o zastavení trestního stíhání, protože zanikla trestnost činu 329 Vzor č. 161 Usnesení o zastavení trestního stíhání (fakultativní) podle 172 odst. 2 písm. a) tr. řádu 331 Vzor č. 162 Usnesení o zastavení trestního stíhání (fakultativní) podle 172 odst. 2 písm. b) tr. řádu 333 Vzor č. 163 Usnesení o zastavení trestního stíhání (fakultativní) podle 172 odst. 2 písm. c) tr. řádu 335 Vzor č. 164 Usnesení o přerušení trestního stíhání, nelze-li pro nepřítomnost obviněného věc náležitě objasnit 337 Vzor č. 165 Usnesení o přerušení trestního stíhání, nelze-li obviněného pro těžkou chorobu postavit před soud 338 Vzor č. 166 Usnesení o přerušení trestního stíhání, není-li obviněný pro duševní chorobu, která nastala až po trestném činu, schopen chápat smysl trestního stíhání 340 Vzor č. 167 Usnesení o přerušení trestního stíhání, byl-li obviněný vydán do ciziny nebo vyhoštěn

7 Vzor č. 168 Usnesení o zrušení nezákonného a neodůvodněného usnesení policejního orgánu podle 174 odst. 2 písm. e) tr. řádu 343 Vzor č. 169 Obžaloba 345 Vzor č. 170 Návrh na potrestání 349 Vzor č. 171 Usnesení o předložení věci společně nadřízenému soudu k rozhodnutí o příslušnosti při předběžném projednání obžaloby Vzor č. 172 Usnesení o postoupení věci jinému orgánu samosoudcem 355 Vzor č. 173 Usnesení o zastavení trestního stíhání (obligatorní) při předběžném projednání obžaloby a o propuštění obviněného z vazby 357 Vzor č. 174 Usnesení o přerušení trestního stíhání při předběžném projednání obžaloby 360 Vzor č. 175 Usnesení o vrácení věci státnímu zástupci k došetření a ponechání obviněného ve vazbě 361 Vzor č. 176 Usnesení o podmíněném zastavení trestního stíhání při předběžném projednání obžaloby 367 Vzor č. 177 Usnesení o schválení narovnání při předběžném projednání obžaloby 370 Vzor č. 178 Usnesení o zastavení trestního stíhání (fakultativní) podle 188 odst. 2 tr. řádu ( 172 odst. 2 tr. řádu) 372 Vzor č. 179 Usnesení o vyloučení veřejnosti 374 Vzor č. 180 Usnesení o nepřipuštění poškozeného k hlavnímu líčení podle 206 odst. 3 tr. řádu 376 Vzor č. 181 Usnesení o nepřipuštění poškozeného, bylo-li o nároku již rozhodnuto 378 Vzor č. 182 Usnesení o nepřipuštění poškozeného pro uplatnění námitky promlčení 379 Vzor č. 183 Usnesení o vrácení věci státnímu zástupci z hlavního líčení podle 221 odst. 1 tr. řádu 380 Vzor č. 184 Usnesení o vrácení věci státnímu zástupci z hlavního líčení, je-li tu další skutek 381 Vzor č. 185 Usnesení o předložení věci společně nadřízenému soudu k rozhodnutí o příslušnosti v hlavním líčení 383 Vzor č. 186 Usnesení o postoupení věci jinému orgánu v hlavním líčení 384 Vzor č. 187 Usnesení o zastavení trestního stíhání (obligatorní) v hlavním líčení 385 Vzor č. 188 Usnesení o zastavení trestního stíhání (fakultativní) v hlavním líčení 387 Vzor č. 189 Usnesení o přerušení trestního stíhání v hlavním líčení 388 Vzor č. 190 Usnesení o pokračování v přerušeném trestním stíhání v hlavním líčení 390 Vzor č. 191 Usnesení o zamítnutí návrhu na pokračování v přerušeném trestním stíhání 391 Vzor č. 192 Rozsudek odsuzující bez uložení trestu

8 Vzor č. 193 Usnesení o uložení ústavního ochranného léčení 395 Vzor č. 194 Usnesení o uložení zabezpečovací detence podle 239 odst. 1 tr. řádu 397 Vzor č. 195 Usnesení o zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty podle 239 odst. 1 tr. řádu 398 Vzor č. 196 Usnesení o zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty 400 Vzor č. 197 Usnesení o zamítnutí návrhu na zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty 401 Vzor č. 198 Vzdání se práva obžalovaného na odvolání 402 Vzor č. 199 Zpětvzetí odvolání obžalovaného 404 Vzor č. 200 Zpětvzetí odvolání podaného ve prospěch obžalovaného jinou oprávněnou osobou 406 Vzor č. 201 Usnesení odvolacího soudu o vzetí zpětvzetí odvolání obžalovaného na vědomí 407 Vzor č. 202 Usnesení odvolacího soudu o zamítnutí opožděně podaného odvolání 410 Vzor č. 203 Usnesení odvolacího soudu o zamítnutí odvolání podaného osobou neoprávněnou 414 Vzor č. 204 Usnesení odvolacího soudu o zamítnutí odvolání podaného osobou, která se ho předtím výslovně vzdala 417 Vzor č. 205 Usnesení odvolacího soudu o zamítnutí odvolání podaného znovu osobou, která ho předtím vzala zpět 420 Vzor č. 206 Žádost obžalovaného o navrácení lhůty k podání odvolání proti rozsudku 424 Vzor č. 207 Rozhodnutí odvolacího soudu o povolení navrácení lhůty pro podání odvolání proti rozsudku 427 Vzor č. 208 Rozhodnutí o navrácení lhůty pro podání odvolání, která ve skutečnosti nebyla zmeškána, a zrušení předchozího rozhodnutí o zamítnutí opožděného odvolání 431 Vzor č. 209 Odvolání obžalovaného proti výroku rozsudku o vině i trestu pro podstatné vady řízení 435 Vzor č. 210 Odvolání obžalovaného proti výroku rozsudku o vině i trestu pro porušení ustanovení trestního zákona 441 Vzor č. 211 Odvolání obžalovaného proti rozsudku ve výroku o trestu pro jeho nepřiměřenost 443 Vzor č. 212 Odvolání poškozeného proti výroku rozsudku o náhradě škody a z důvodu, že další takový výrok učiněn nebyl 446 Vzor č. 213 Vyjádření obžalovaného k odvolání státního zástupce podanému v jeho neprospěch 449 Vzor č. 214 Výzva k odstranění vad odvolání podaného za obžalovaného obhájcem 452 Vzor č. 215 Výzva k odstranění vad odvolání podaného samotným obžalovaným

9 Vzor č. 216 Odstranění vad odvolání podaného obžalovaným 458 Vzor č. 217 Usnesení o odmítnutí odvolání, které nesplňuje náležitosti obsahu odvolání 460 Vzor č. 218 Usnesení odvolacího soudu o přerušení trestního stíhání 464 Vzor č. 219 Usnesení odvolacího soudu o přerušení trestního stíhání a předložení věci ústavnímu soudu 466 Vzor č. 220 Usnesení odvolacího soudu o zamítnutí nedůvodných odvolání obžalovaného i státního zástupce 468 Vzor č. 221 Usnesení odvolacího soudu o zrušení napadeného rozsudku a přikázání věci příslušnému soudu 479 Vzor č. 222 Usnesení odvolacího soudu o zrušení napadeného rozsudku a postoupení věci jinému orgánu 481 Vzor č. 223 Usnesení odvolacího soudu o zrušení napadeného rozsudku a o zastavení trestního stíhání 483 Vzor č. 224 Usnesení odvolacího soudu o zrušení napadeného rozsudku a přerušení trestního stíhání 486 Vzor č. 225 Usnesení odvolacího soudu o zrušení napadeného rozsudku k odvolání obžalovaného a o vrácení věci soudu prvního stupně k novému projednání a rozhodnutí 488 Vzor č. 226 Usnesení odvolacího soudu o zrušení vadného výroku bez nutnosti dalšího rozhodnutí 496 Vzor č. 227 Rozsudek odvolacího soudu o zrušení jen vadného výroku o trestu v rozsudku soudu prvního stupně a uložení nového trestu odvolacím soudem 503 Vzor č. 228 Usnesení odvolacího soudu o zrušení jen vadného výroku o náhradě škody v rozsudku soudu prvního stupně 505 Vzor č. 229 Usnesení odvolacího soudu o vrácení věci soudu prvního stupně k rozhodnutí o chybějícím výroku 507 Vzor č. 230 Usnesení odvolacího soudu o vrácení věci soudu prvního stupně k rozhodnutí o doplnění neúplného výroku 509 Vzor č. 231 Usnesení odvolacího soudu o zrušení vadného rozsudku a vrácení věci státnímu zástupci k došetření 511 Vzor č. 232 Rozhodnutí odvolacího soudu s použitím beneficia cohaesionis Vzor č. 233 Usnesení odvolacího soudu s nařízením, aby věc byla znovu projednána v jiném složení senátu 517 Vzor č. 234 Usnesení odvolacího soudu s nařízením, aby věc byla znovu projednána jiným soudem téhož druhu a téhož stupně v jeho obvodu, podle 262 tr. řádu 519 Vzor č. 235 Dovolání obviněného proti odsuzujícímu rozhodnutí podle 265a odst. 1, 2 a 265b odst. 1 písm. 1) tr. řádu 520 Vzor č. 236 Dovolání obviněného proti odsuzujícímu rozhodnutí podle 265a odst. 1, 2 a 265b odst. 1 písm. d) tr. řádu 526 Vzor č. 237 Dovolání obviněného proti odsuzujícímu rozhodnutí

10 Vzor č. 238 Návrh předsedy senátu soudu prvního stupně na odložení nebo přerušení výkonu rozhodnutí napadeného dovoláním 532 Vzor č. 239 Výzva k odstranění vad dovolání podaného obhájcem obviněného. 535 Vzor č. 240 Odstranění vad dovolání podaného obhájcem obviněného 537 Vzor č. 241 Podnět odsouzeného k podání stížnosti pro porušení zákona 539 Vzor č. 242 Návrh odsouzeného na povolení obnovy řízení v otázce viny 543 Vzor č. 243 Návrh odsouzeného na povolení obnovy řízení v otázce trestu 548 Vzor č. 244 Rozhodnutí o zamítnutí návrhu na povolení obnovy řízení, protože návrh byl podán osobou neoprávněnou 550 Vzor č. 245 Rozhodnutí o zamítnutí návrhu na povolení obnovy řízení směřujícího proti rozhodnutí, proti němuž není obnova přípustná Vzor č. 246 Rozhodnutí o zamítnutí návrhu na povolení obnovy řízení, jehož obnova je vyloučena 553 Vzor č. 247 Rozhodnutí o zamítnutí návrhu na povolení obnovy řízení, který není důvodný 554 Vzor č. 248 Rozhodnutí o vyhovění návrhu na povolení obnovy řízení směřujícímu proti výroku o vině 556 Vzor č. 249 Rozhodnutí o vyhovění návrhu na povolení obnovy řízení směřujícímu proti výroku o vině za jeden trestný čin při vícečinném souběhu 558 Vzor č. 250 Rozhodnutí o vyhovění návrhu na povolení obnovy řízení ve výroku o trestu v neprospěch obviněného 560 Vzor č. 251 Stížnost obviněného proti rozhodnutí, kterým byla povolena obnova řízení v neprospěch obviněného 562 Vzor č. 252 Návrh na zrušení pravomocného rozsudku v řízení proti uprchlému 565 Vzor č. 253 Usnesení soudu o zrušení pravomocného rozsudku v řízení proti uprchlému 567 Vzor č. 254 Usnesení o tom, že mladistvý, který ve výkonu trestu odnětí svobody dovršil devatenáctý rok věku, se přeřadí do věznice pro ostatní odsouzené 572 Vzor č. 255 Usnesení o tom, že se podmíněné odsouzení mladistvého ponechává v platnosti za současného uložení dohledu 576 Vzor č. 256 Usnesení o tom, že se podmíněné odsouzení mladistvého ponechává v platnosti, za současného prodloužení zkušební doby Vzor č. 257 Usnesení o upuštění od výkonu ochranné výchovy 579 Vzor č. 258 Usnesení o propuštění mladistvého z ochranné výchovy 580 Vzor č. 259 Usnesení o podmíněném umístění mladistvého mimo výchovný ústav 582 Vzor č. 260 Usnesení o prodloužení ochranné výchovy mladistvého 584 Vzor č. 261 Usnesení o změně ochranné výchovy mladistvého na ústavní výchovu 586 Vzor č. 262 Usnesení o zahlazení odsouzení mladistvého

11 Vzor č. 263 Podnět obviněného k rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání 589 Vzor č. 264 Usnesení soudu o podmíněném zastavení trestního stíhání 592 Vzor č. 265 Dohoda o náhradě škody uzavřená mezi obviněným a poškozeným pro účely podmíněného zastavení trestního stíhání Vzor č. 266 Podmíněné zastavení trestního stíhání s dohodou o náhradě škody a s výrokem o přiměřeném omezení a povinnosti 602 Vzor č. 267 Usnesení státního zástupce o podmíněném zastavení trestního stíhání v případě, když trestnou činností nevznikla škoda 603 Vzor č. 268 Usnesení soudu o tom, že se obviněný osvědčil ve zkušební době podmíněného zastavení trestního stíhání 606 Vzor č. 269 Stížnost státního zástupce proti usnesení soudu o tom, že se obviněný osvědčil ve zkušební době podmíněného zastavení trestního stíhání 610 Vzor č. 270 Usnesení soudu o tom, že se obviněný neosvědčil ve zkušební době podmíněného zastavení trestního stíhání a že se v jeho trestním stíhání bude pokračovat 612 Vzor č. 271 Stížnost obviněného proti usnesení soudu o tom, že se neosvědčil ve zkušební době podmíněného zastavení trestního stíhání 616 Vzor č. 272 Usnesení o schválení narovnání v řízení před soudem 618 Vzor č. 273 Usnesení o schválení narovnání v řízení před soudem 625 Vzor č. 274 Podnět obviněného k vydání rozhodnutí o schválení narovnání Vzor č. 275 Usnesení státního zástupce o schválení narovnání v přípravném řízení 629 Vzor č. 276 Usnesení samosoudce o odmítnutí návrhu na potrestání 634 Vzor č. 277 Zjednodušený odsuzující rozsudek 636 Vzor č. 278 Trestní příkaz vydaný samosoudcem 639 Vzor č. 279 Odpor obviněného proti trestnímu příkazu 642 Vzor č. 280 Žádost obviněného o navrácení lhůty k podání odporu proti trestnímu příkazu 644 Vzor č. 281 Usnesení o povolení navrácení lhůty pro podání odporu proti trestnímu příkazu 647 Vzor č. 282 Vzdání se práva odporu obviněným 651 Vzor č. 283 Zpětvzetí souhlasu poškozeného s trestním stíháním ve věci, kde byl vydán trestní příkaz 652 Vzor č. 284 Usnesení o zastavení trestního stíhání po zpětvzetí souhlasu poškozeného s trestním stíháním ve věci, kde byl vydán trestní příkaz 653 Vzor č. 285 Usnesení o určení společného způsobu výkonu postupně uložených trestů odnětí svobody 657 Vzor č. 286 Žádost odsouzeného o povolení odkladu výkonu trestu odnětí svobody z důvodu ohrožení života nebo zdraví

12 Vzor č. 287 Usnesení o odkladu výkonu trestu odnětí svobody z důvodu ohrožení života nebo zdraví 661 Vzor. č. 288 Usnesení o odkladu výkonu trestu odnětí svobody na těhotné ženě a na matce novorozeného dítěte 664 Vzor. č. 289 Usnesení o odkladu výkonu trestu odnětí svobody z důležitých důvodů 665 Vzor. č. 290 Usnesení o odkladu výkonu trestu odnětí svobody ze zvlášť důležitých důvodů 666 Vzor. č. 291 Usnesení o odvolání povoleného odkladu výkonu trestu odnětí svobody 668 Vzor č. 292 Usnesení o změně způsobu výkonu trestu odnětí svobody 669 Vzor č. 293 Usnesení o zamítnutí žádosti odsouzeného o změnu způsobu výkonu trestu odnětí svobody 670 Vzor č. 294 Usnesení o přerušení výkonu trestu odnětí svobody 671 Vzor č. 295 Usnesení o odvolání povoleného přerušení výkonu trestu odnětí svobody 673 Vzor č. 296 Usnesení o upuštění od výkonu trestu odnětí svobody, byl-li odsouzený vyhoštěn 675 Vzor č. 297 Usnesení o výkonu trestu odnětí svobody, vrátil-li se vyhoštěný odsouzený 677 Vzor č. 298 Usnesení o upuštění od výkonu trestu odnětí svobody pro nevyléčitelnou nemoc 678 Vzor č. 299 Usnesení o tom, že se podmíněně odsouzený ve zkušební době osvědčil 680 Vzor č. 300 Usnesení o tom, že se podmíněné odsouzení ponechává v platnosti 681 Vzor č. 301 Usnesení o tom, že se podmíněně odsouzený ve zkušební době neosvědčil 682 Vzor č. 302 Usnesení o podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody 683 Vzor č. 303 Usnesení o podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti nebo od výkonu zbytku trestu zákazu pobytu nebo zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 684 Vzor č. 304 Usnesení o osvědčení ve zkušební době podmíněného propuštění Vzor č. 305 Usnesení o tom, že se vykoná zbytek trestu odnětí svobody, z jehož výkonu byl odsouzený podmíněně propuštěn 687 Vzor č. 306 Usnesení o osvědčení odsouzeného ve zkušební době podmíněného upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti nebo od výkonu zbytku trestu zákazu pobytu nebo zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 688 Vzor č. 307 Usnesení o započtení vazby a trestu 689 Vzor č. 308 Usnesení o odkladu (přerušení) výkonu trestu obecně prospěšných prací ze zdravotních důvodů

13 Vzor č. 309 Usnesení o odkladu (přerušení) výkonu trestu obecně prospěšných prací na těhotné ženě a matce novorozeného dítěte Vzor č. 310 Usnesení o upuštění od výkonu trestu obecně prospěšných prací Vzor č. 311 Usnesení o přeměně trestu obecně prospěšných prací v trest odnětí svobody 694 Vzor č. 312 Žádost odsouzeného o odklad výkonu peněžitého trestu 695 Vzor č. 313 Usnesení o odkladu výkonu peněžitého trestu 697 Vzor č. 314 Žádost odsouzeného o povolení splácení peněžitého trestu 699 Vzor č. 315 Usnesení o povolení splácení peněžitého trestu 701 Vzor č. 316 Usnesení o odvolání povolení splátek peněžitého trestu 702 Vzor č. 317 Usnesení o nařízení vymáhání peněžitého trestu 703 Vzor č. 318 Žádost odsouzeného o upuštění od výkonu peněžitého trestu 705 Vzor č. 319 Usnesení o upuštění od výkonu peněžitého trestu 707 Vzor č. 320 Usnesení o nařízení výkonu náhradního trestu odnětí svobody za nevykonaný peněžitý trest 708 Vzor č. 321 Usnesení o tom, na které prostředky nebo věci se nevztahuje trest propadnutí majetku 710 Vzor č. 322 Usnesení o uložení přiměřených omezení nebo povinností obviněnému, kterému byl uložen trest zákazu pobytu vedle nepodmíněného trestu odnětí svobody 713 Vzor č. 323 Žádost o upuštění od výkonu trestu vyhoštění 715 Vzor č. 324 Usnesení o upuštění od výkonu trestu vyhoštění 717 Vzor č. 325 Usnesení o změně způsobu výkonu ochranného léčení 719 Vzor č. 326 Usnesení o upuštění od výkonu ochranného léčení 720 Vzor č. 327 Usnesení o propuštění z výkonu ochranného léčení 720 Vzor č. 328 Usnesení o prodloužení výkonu ochranného léčení 721 Vzor č. 329 Usnesení o změně zabezpečovací detence na ochranné léčení 723 Vzor č. 330 Předání peněžní částky složené obviněným k obecně prospěšným účelům jinému adresátovi 724 Vzor č. 331 Žádost o zahlazení odsouzení 726 Vzor č. 332 Usnesení o zahlazení odsouzení 727 Vzor č. 333 Žádost o zahlazení odsouzení vysloveného cizozemským soudem..727 Vzor č. 334 Usnesení o zahlazení odsouzení vysloveného cizozemským soudem 729 Vzor č. 335 Mezinárodní zatýkací rozkaz vydaný podle 384 tr. řádu 733 Vzor č. 336 Rozhodnutí o přípustnosti vydání do ciziny 739 Vzor č. 337 Rozhodnutí o vzetí do předběžné vazby 746 Vzor č. 338 Předkládací zpráva pro ministerstvo spravedlnosti k dožádání o právní pomoc v cizině 749 Vzor č. 339 Dožádání cizozemskému soudu o právní pomoc

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

Kurz trestního práva - BIVŠ 2013

Kurz trestního práva - BIVŠ 2013 TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ Zvláštní způsoby řízení Obecné ustanovení a typy zvláštních způsobů řízení (Hlava XX., 290 314s) Obecné ustanovení - pokud v následujících ustanoveních není obsažena zvláštní úprava,

Více

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 OBSAH Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST ( 1 139)...17 HLAVA I PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ ( 1 11)...17 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona ( 1)...17 Díl 2 Časová působnost

Více

OBSAH. Úvod Seznam zkratek TRESTNÍ ZÁKONÍK... 15

OBSAH. Úvod Seznam zkratek TRESTNÍ ZÁKONÍK... 15 OBSAH Úvod........................................................................ 11 Seznam zkratek.............................................................. 13 TRESTNÍ ZÁKONÍK.........................................................

Více

HLAVA III: Ochrana ústavně zaručených základních práv a svobod... 54

HLAVA III: Ochrana ústavně zaručených základních práv a svobod... 54 Obsah Seznam autorů.............................................. 5 Seznam použitých zkratek.................................... 21 Předmluva................................................ 24 HLAVA I:

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Osoba, proti níž se Základy práva, 23. května 2016 Přehled přednášky Osoba, proti níž se Osoba, proti níž se Pojem trestního Trestní právem upravený

Více

Výkaz o pohybu trestní agendy u okresních soudů

Výkaz o pohybu trestní agendy u okresních soudů V(MS)-101 I. REJSTŘÍK T Období : 01.01.2014-31.12.2014 o pohybu trestní agendy u okresních soudů věcí fyzických osob právnických a b 1 2 3 Nevyřízeno koncem minulého období 1 1088 1345 1 Obživlo celkem

Více

Způsoby ukončení spisů příslušná ustanovení trestního řádu

Způsoby ukončení spisů příslušná ustanovení trestního řádu Způsoby ukončení spisů příslušná ustanovení trestního řádu 159a Odložení nebo jiné vyřízení věci (1) Nejde-li ve věci o podezření z trestného činu, státní zástupce nebo policejní orgán věc odloží usnesením,

Více

OBSAH ÚVOD... O AUTORECH... JEDNOTLIVÉ VZORY ZPRACOVALI...

OBSAH ÚVOD... O AUTORECH... JEDNOTLIVÉ VZORY ZPRACOVALI... OBSAH ÚVOD......................................................... XI O AUTORECH................................................... XIII JEDNOTLIVÉ VZORY ZPRACOVALI................................. XV

Více

Způsoby ukončení spisů příslušná ustanovení trestního řádu

Způsoby ukončení spisů příslušná ustanovení trestního řádu Způsoby ukončení spisů příslušná ustanovení trestního řádu 159a Odložení nebo jiné vyřízení věci (1) Nejde-li ve věci o podezření z trestného činu, státní zástupce nebo policejní orgán věc odloží usnesením,

Více

Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc.

Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 20. 3. 2012 Podstata zajišťovacích úkonů Omezení lidských práv Absolutní práva Minimální práva v trestním řízení Zásada přiměřenosti Zásada zdrženlivosti Zásada

Více

3 Právní moc rozsudku

3 Právní moc rozsudku Kapitola třetí Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí 3 Právní moc rozsudku Podle ustanovení 139 odst. 1 je rozsudek pravomocný, a nestanoví-li tento zákon něco jiného, i vykonatelný: 1. jestliže zákon

Více

A) Základní pojmy trestního práva, přečin a zločin, znaky skutkové podstaty trestného činu, trestní sankce, druhy trestů

A) Základní pojmy trestního práva, přečin a zločin, znaky skutkové podstaty trestného činu, trestní sankce, druhy trestů Trestní právo A) Základní pojmy trestního práva, přečin a zločin, znaky skutkové podstaty trestného činu, trestní sankce, druhy trestů - nový trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb., dále jen TZ ) nahradil

Více

Design prezentace Ing. Alena Krestová, NS ČR. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci (2) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR

Design prezentace Ing. Alena Krestová, NS ČR. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci (2) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR (2) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR -přednáška pro Justiční akademii SR Pezinok, 24. září 2009 7 (1) Právo na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím mají účastníci řízení, ve kterém bylo vydáno

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_16_TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ_P1-2 Číslo projektu:

Více

Nejvyšší soud ČR Burešova BRNO

Nejvyšší soud ČR Burešova BRNO JUDr. PAVEL BLAŽEK, Ph.D. MINISTR SPRAVEDLNOSTI ČR V Praze dne 9.7.2012 Čj. 295/2012-OD-SPZ Nejvyšší soud ČR Burešova 20 657 37 BRNO Věc: obv. R. B., roz. B. - stížnost pro porušení zákona Příloha: trestní

Více

I. Skupina tr. ř. 4 žádost o doručení předvolání příslušníka ozbrojeného sboru k svědeckému výslechu. u soudu prostřednictvím nadřízeného velitelství

I. Skupina tr. ř. 4 žádost o doručení předvolání příslušníka ozbrojeného sboru k svědeckému výslechu. u soudu prostřednictvím nadřízeného velitelství Sdělení Ministerstva spravedlnosti č. 1/2017 ze dne 29. 12. 2017, č. j. 12/2017-OJD-ORG/43, o vydání vzorů tr. ř., o. s. ř., z. ř. s., k. ř., d. ř., doporučených pro použití v trestním a v občanském soudním

Více

Agenda Oddíl Popis Rozsah oddílu Občanskoprávní SOUDNÍ SMÍRY Návrhy na smírčí řízení podle 67 o. s. ř Občanskoprávní

Agenda Oddíl Popis Rozsah oddílu Občanskoprávní SOUDNÍ SMÍRY Návrhy na smírčí řízení podle 67 o. s. ř Občanskoprávní Příloha Rozvrhu práce na rok 2017 - Přehled závazných oddílů agend Nc,, Nt a Ntm: Rejstřík Nc: SOUDNÍ SMÍRY Návrhy na smírčí řízení podle 67 o. s. ř. 101-200 OSVOB. OD SOP, UST. Návrhy (žádosti) na přiznání

Více

TRESTNÍ PRÁVO V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ

TRESTNÍ PRÁVO V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ TRESTNÍ PRÁVO V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ Dokazování v trestním řízení Rozhodnutí v trestním řízení Průběh trestního řízení 18.4.2012 prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. Dokazování Vývoj dokazování v českých

Více

Nejvyšší soud. Burešova Brno. prof. JUDr. HELENA VÁLKOVÁ, CSc. V Praze dne Čj. MSP-557/2014-OD-SPZ/2

Nejvyšší soud. Burešova Brno. prof. JUDr. HELENA VÁLKOVÁ, CSc. V Praze dne Čj. MSP-557/2014-OD-SPZ/2 prof. JUDr. HELENA VÁLKOVÁ, CSc. MINISTRYNĚ SPRAVEDLNOSTI ČR V Praze dne 19.1.2015 Čj. MSP-557/2014-OD-SPZ/2 Nejvyšší soud Burešova 20 657 37 Brno Obviněný V. P. stížnost pro porušení zákona Příloha: Trestní

Více

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU VI. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další

Více

Obsah. Část první. Úvodní ustanovení

Obsah. Část první. Úvodní ustanovení Obsah O autorech Předmluva Seznam použitých zkratek IX XI XVII A. Komentář 1 Část první. Úvodní ustanovení Hlava první. Předmět úpravy ( 1) 1 1 [Rozsah působnosti] 1 Hlava druhá. Základní zásady činností

Více

Civilní oddíly (rejstřík Nc) Popis

Civilní oddíly (rejstřík Nc) Popis Agenda Dědická Exekuční Oddíl POZŮSTALOSTI, ÚSCHOVY, UMOŘENÍ EVET Příloha č. 2 - Přehled závazných oddílů agend Nc, EXE, Nt a Ntm Senáty řeší 13 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12, 13, 17, 18,19,20,21,23 Civilní

Více

Podezřelý je ten, kdo byl zadržen v souladu s ustanovením trestního řádu a dosud proti němu nebylo zahájeno trestní stíhání.

Podezřelý je ten, kdo byl zadržen v souladu s ustanovením trestního řádu a dosud proti němu nebylo zahájeno trestní stíhání. Obviněný je osoba, proti níž je vedeno trestní stíhání. Obviněný je jedním ze subjektů trestního řízení. Trestní řád označuje tuto osobu několika pojmy (podle stadia řízení a jejího postavení). Podezřelý

Více

Čl.8. Osobní svoboda Právo na osobní svobodu

Čl.8. Osobní svoboda Právo na osobní svobodu Právo na osobní svobodu JUDr. Tomáš Pezl Čl.8 1) Osobní svoboda je zaručena. 2) Nikdo nesmí být stíhán nebo zbaven svobody jinak než z důvodů a způsobem, který stanoví zákon. Nikdo nesmí být zbaven svobody

Více

Nejvyšší soud. Burešova Brno. prof. JUDr. HELENA VÁLKOVÁ, CSc. V Praze dne Čj. MSP-744/2014-OD-SPZ/3

Nejvyšší soud. Burešova Brno. prof. JUDr. HELENA VÁLKOVÁ, CSc. V Praze dne Čj. MSP-744/2014-OD-SPZ/3 prof. JUDr. HELENA VÁLKOVÁ, CSc. MINISTRYNĚ SPRAVEDLNOSTI ČR V Praze dne 9.1.2015 Čj. MSP-744/2014-OD-SPZ/3 Nejvyšší soud Burešova 20 657 37 Brno Obv. A. K. stížnost pro porušení zákona Příloh: tr. spis

Více

Příloha č. 2 - Přehled závazných oddílů agend Nc, EXE, Nt a Ntm

Příloha č. 2 - Přehled závazných oddílů agend Nc, EXE, Nt a Ntm Agenda Dědická Exekuční Příloha č. 2 - Přehled závazných oddílů agend Nc, EXE, Nt a Ntm Oddíl POZŮSTALOSTI, ÚSCHOVY, UMOŘENÍ EVET Senáty řeší 13 1,2,4,5,7,8,9,10, 11,12,13,17, 18,19,21,23 Civilní oddíly

Více

Příloha č. 2 - Přehled závazných oddílů agend Nc, EXE, Nt a Ntm

Příloha č. 2 - Přehled závazných oddílů agend Nc, EXE, Nt a Ntm Agenda Dědická Příloha č. 2 - Přehled závazných oddílů agend Nc, EXE, Nt a Ntm Oddíl POZŮSTALOSTI, ÚSCHOVY, UMOŘENÍ Senáty řeší 13 Civilní oddíly (rejstřík Nc) Popis Pro všeobecné věci rejstříku D, Sd,

Více

Civilní oddíly (rejstřík Nc) Popis

Civilní oddíly (rejstřík Nc) Popis Agenda Dědická Exekuční Oddíl POZŮSTALOSTI, ÚSCHOVY, UMOŘENÍ EVET Příloha č. 2 - Přehled závazných oddílů agend Nc, EXE, Nt a Ntm Senáty řeší 13 1,2,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,17, 18,19,20,21, Civilní

Více

20. maturitní otázka (B)

20. maturitní otázka (B) 20. maturitní otázka (B) 20) Trestní právo obsah, druhy, prameny, podmínky trestní odpovědnosti, trestní odpovědnost v závislosti na věku pachatele, okolnosti vylučující trestnost, orgány činné v trestním

Více

Platné znění příslušných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Trestní řád. nadpis vypuštěn

Platné znění příslušných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Trestní řád. nadpis vypuštěn Příloha č. I Platné znění příslušných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Trestní řád 36 nadpis vypuštěn (1) Obviněný musí mít obhájce už v přípravném řízení, a) je-li ve vazbě, ve výkonu

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

ZÁKON ze dne 2010, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

ZÁKON ze dne 2010, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony N á v r h ZÁKON ze dne 2010, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25 OBSAH ÚVOD....................................................................9 Úvod k CD........................................................... 10 Konstrukce daňového řádu.............................................

Více

ÚVOD DO TRESTNÍHO PRÁVA HMOTNÉHO A PROCESNÍHO I OBECNÁ ČÁST program přednášek a. r. 2011/2012 jarní semestr

ÚVOD DO TRESTNÍHO PRÁVA HMOTNÉHO A PROCESNÍHO I OBECNÁ ČÁST program přednášek a. r. 2011/2012 jarní semestr ÚVOD DO TRESTNÍHO PRÁVA HMOTNÉHO A PROCESNÍHO I OBECNÁ ČÁST program přednášek a. r. 2011/2012 jarní semestr Právní specializace bakalářského distančního studia: BZ403K: Právo a mezinárodní obchod Právo

Více

OBSAH. Seznam zkratek používaných v textu 13 ÚVOD 15

OBSAH. Seznam zkratek používaných v textu 13 ÚVOD 15 OBSAH Seznam zkratek používaných v textu 13 ÚVOD 15 1. ALTERNATIVNÍ OPATŘENÍ: ÚČEL, PODSTATA, VÝHODY. RESTORATIVNÍ JUSTICE 19 1.1. Krize trestu odnětí svobody 19 1.2. Alternativy k uvěznění 21 1.3. Restorativní

Více

Nejvyšší soud ČR. Burešova Brno. JUDr. PAVEL BLAŽEK, Ph.D. V Praze dne Čj. 198/2013-OD-SPZ/6

Nejvyšší soud ČR. Burešova Brno. JUDr. PAVEL BLAŽEK, Ph.D. V Praze dne Čj. 198/2013-OD-SPZ/6 JUDr. PAVEL BLAŽEK, Ph.D. MINISTR SPRAVEDLNOSTI ČR V Praze dne 25.6.2013 Čj. 198/2013-OD-SPZ/6 Nejvyšší soud ČR Burešova 20 657 37 Brno Věc: obv. Z. V. stížnost pro porušení zákona Příloha: trestní spis

Více

8/2006 POKYN OBECNÉ POVAHY nejvyšší státní zástupkyně ze dne 27. listopadu 2006, o stížnosti pro porušení zákona

8/2006 POKYN OBECNÉ POVAHY nejvyšší státní zástupkyně ze dne 27. listopadu 2006, o stížnosti pro porušení zákona Upozornění: Soubor byl zpracován s využitím databáze ASPI, a. s., a je určen výhradně k využití pro vlastní vnitřní potřebu uživatele. Jeho kopírování nebo jiné zpracovávání pro jiné účely je zakázáno.

Více

Ochranu dětí lze pojímat ve dvou základních směrech: - dítě a mladistvý jako pachatel trestného činu. - dítě jako poškozený (oběť) trestným činem

Ochranu dětí lze pojímat ve dvou základních směrech: - dítě a mladistvý jako pachatel trestného činu. - dítě jako poškozený (oběť) trestným činem Ochranu dětí lze pojímat ve dvou základních směrech: - dítě a mladistvý jako pachatel trestného činu - dítě jako poškozený (oběť) trestným činem V obou případech je jim poskytována ze zákona speciální

Více

Nejvyšší soud Burešova Brno

Nejvyšší soud Burešova Brno JUDr. ROBERT PELIKÁN, Ph.D. MINISTR SPRAVEDLNOSTI ČR V Praze dne 19. 5. 2016 Čj. MSP-260/2015-OD-SPZ/4 Počet listů: 3 Přílohy: 1 Nejvyšší soud Burešova 20 657 37 Brno Věc: obv. M. Ř. stížnost pro porušení

Více

ÚVOD DO TRESTNÍHO PRÁVA HMOTNÉHO A PROCESNÍHO I OBECNÁ ČÁST program přednášek a. r. 2014/2015 jarní semestr

ÚVOD DO TRESTNÍHO PRÁVA HMOTNÉHO A PROCESNÍHO I OBECNÁ ČÁST program přednášek a. r. 2014/2015 jarní semestr ÚVOD DO TRESTNÍHO PRÁVA HMOTNÉHO A PROCESNÍHO I OBECNÁ ČÁST program přednášek a. r. 2014/2015 jarní semestr OBECNÁ ČÁST: TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ (doc. V. Kalvodová) Přednáška I. (18.2.) Obecné výklady o trestním

Více

Zdrojem trestního práva procesního je Zákon o trestním řízení soudním trestní řád.

Zdrojem trestního práva procesního je Zákon o trestním řízení soudním trestní řád. Otázka: Trestní právo procesní Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): zuza Trestní řád Zdroj trestního práva procesního Zdrojem trestního práva procesního je Zákon o trestním řízení soudním trestní

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení Slovo úvodem... 13 Seznam použitých zkratek... 15 A. ŽALOBA NA OBNOVU ŘÍZENÍ. 17 I. Důvody obnovy řízení... 17 1.

Více

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy Úvodní slovo................................................... 11 seznam použitých zkratek...................................... 10 1 Základy odpovědnosti občana republiky........................ 13 1.1

Více

Nejvyšší soud ČR Burešova Brno

Nejvyšší soud ČR Burešova Brno JUDr. PAVEL BLAŽEK, Ph.D. MINISTR SPRAVEDLNOSTI ČR V Praze dne 30. 4. 2013 Čj. 119/2013-OD-SPZ/2 Nejvyšší soud ČR Burešova 20 657 37 Brno Věc: obv. P. K. stížnost pro porušení zákona Příloha: spis OS v

Více

Nejvyšší soud ČR Burešova B r n o

Nejvyšší soud ČR Burešova B r n o JUDr. ROBERT PELIKÁN, Ph.D. MINISTR SPRAVEDLNOSTI ČR Praha: 26. 6. 2018 Č.j. MSP-843/2016-OJD-SPZ/17 Počet listů: 4 Přílohy: 6 Nejvyšší soud ČR Burešova 20 657 37 B r n o Věc: obv. V.. stížnost pro porušení

Více

Sankční systém trestního práva. Přednáška

Sankční systém trestního práva. Přednáška Sankční systém trestního práva Přednáška 30. 3. 2016 Sankční systém Dospělí - dualismus sankcí = tresty a ochranná opatření Mladiství - monismus sankcí = opatření Právnické osoby dualismus sankcí = tresty

Více

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice JUDr. František Púry prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. Nejvyšší soud České republiky Obsah vystoupení Základní principy trestní odpovědnosti právnických

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 4. volební období 424/2. Pozměňovací návrhy

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 4. volební období 424/2. Pozměňovací návrhy P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2004 4. volební období 424/2 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním

Více

Seminář - Omšenie

Seminář - Omšenie Seminář - Omšenie 5. 6. 2017 I. Vnitrostátní úprava právního styku s cizinou v trestních věcech v ČR A) zák. č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, (ve znění novel č. 77/2015

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 335 Vládní návrh na vydání zákona kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších

Více

2 5. T r e s t n í p r á v o a o b č a n s k é s o u d n í ř í z e n í T r e s t n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y

2 5. T r e s t n í p r á v o a o b č a n s k é s o u d n í ř í z e n í T r e s t n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y 2 5. T r e s t n í p r á v o a o b č a n s k é s o u d n í ř í z e n í T r e s t n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y Trestní právo je souhrn právních norem o trestání osob (postihy

Více

Nejvyšší soud ČR Burešova Brno

Nejvyšší soud ČR Burešova Brno JUDr. JAN KNĚŽÍNEK, Ph.D. MINISTR SPRAVEDLNOSTI ČR Praha: 27.12.2018 Č.j. MSP-510/2017-OJD-SPZ/4 Počet listů: 3 Přílohy: 6 Nejvyšší soud ČR Burešova 20 657 37 Brno Obviněný M.N. stížnost pro porušení zákona

Více

Příloha: trestní spis Okresního soudu v Třebíči sp. zn. 3 Nt 2510/2014. Podle 266 odst. 1 trestního řádu podávám ve prospěch obviněného T.V.

Příloha: trestní spis Okresního soudu v Třebíči sp. zn. 3 Nt 2510/2014. Podle 266 odst. 1 trestního řádu podávám ve prospěch obviněného T.V. JUDr. ROBERT PELIKÁN, Ph.D. MINISTR SPRAVEDLNOSTI ČR V Praze dne Čj. MSP-456/2014-OD-SPZ/3 Počet listů: 3 Přílohy: 1 Nejvyšší soud ČR Burešova 20 657 37 Brno Věc: obv. T.V. stížnost pro porušení zákona

Více

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019 Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019 Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, Jednání za právnickou osobu, Jednání za jiného, 256 odst.

Více

7.1 Orgány činné v trestním řízení

7.1 Orgány činné v trestním řízení 7 Trestní řízení Co je trestným činem a jaký trest lze za jeho spáchání uložit, již víme. Neméně důležitou otázkou však je i procesní stránka postihu korupce, tj. zejména jak se postupuje při oznamování

Více

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019 Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019 Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, Jednání za právnickou osobu, Jednání za jiného, 256 odst.

Více

Nejvyšší soud ČR Burešova Brno

Nejvyšší soud ČR Burešova Brno Mgr. MARIE BENEŠOVÁ MINISTRYNĚ SPRAVEDLNOSTI A PŘEDSEDKYNĚ LEGISLATIVNÍ RADY VLÁDY ČR V Praze dne Čj. 397/2013-OD-SPZ/2 Nejvyšší soud ČR Burešova 20 657 37 Brno Obv. J. K. a spol. stížnost pro porušení

Více

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY Zn. 256/10, 266/11, 271/11, 272/11, 275/11, 349/12, 350/12, 453/13, 456/13, 457/13, Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY 1. Žaloba (dle soudního řádu správního) ze dne 31. prosince

Více

prof. JUDr. HELENA VÁLKOVÁ, CSc. MINISTRYNĚ SPRAVEDLNOSTI ČR ověřená kopie rozsudku býv. Nižšího vojenského soudu v Pardubicích sp.zn.

prof. JUDr. HELENA VÁLKOVÁ, CSc. MINISTRYNĚ SPRAVEDLNOSTI ČR ověřená kopie rozsudku býv. Nižšího vojenského soudu v Pardubicích sp.zn. prof. JUDr. HELENA VÁLKOVÁ, CSc. MINISTRYNĚ SPRAVEDLNOSTI ČR V Praze dne 29.8.2014 Čj. MSP-237/2014-OD-SPZ Nejvyšší soud ČR Burešova 20 657 37 Brno Věc: obv. D. P. stížnost pro porušení zákona Příloha:

Více

R O Z H O D N U T Í. t a k t o : Podle 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s e z a s t a v u j e

R O Z H O D N U T Í. t a k t o : Podle 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s e z a s t a v u j e 13 Kss 2/2009-45 R O Z H O D N U T Í Kárný senát Nejvyššího správního soudu pro řízení ve věcech soudců rozhodl dne 10. 6. 2009, v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Antonína

Více

Legislativní rada vlády Č. j. 175/11 V Praze dne 31. března 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j. 175/11 V Praze dne 31. března 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j. 175/11 V Praze dne 31. března 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním

Více

pokračování T 118/2015 zvýhodnění, které se dostává, nebo má dostat uplácené osobě, nebo s jejím souhlasem jiné osobě a na kterou nemá nárok. Z

pokračování T 118/2015 zvýhodnění, které se dostává, nebo má dostat uplácené osobě, nebo s jejím souhlasem jiné osobě a na kterou nemá nárok. Z pokračování - 6-2 T 118/2015 zvýhodnění, které se dostává, nebo má dostat uplácené osobě, nebo s jejím souhlasem jiné osobě a na kterou nemá nárok. Z hlediska naplnění tohoto znaku není rozhodující výše

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 458 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 4.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 458 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 4. 246 10. funkční období 246 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších

Více

VÝKON ROZHODNUTÍ V TRESTNÍCH VĚCECH ( 53-102e) Oddíl první. Obecná ustanovení ( 53-57)

VÝKON ROZHODNUTÍ V TRESTNÍCH VĚCECH ( 53-102e) Oddíl první. Obecná ustanovení ( 53-57) VÝKON ROZHODNUTÍ V TRESTNÍCH VĚCECH ( 53-102e) Oddíl první Obecná ustanovení ( 53-57) 53 (1) Předseda senátu (samosoudce) soudu, který rozhodoval v trestní věci v 1. stupni, je povinen dbát o to, aby rozhodnutí

Více

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019 Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019 Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, Jednání za právnickou osobu, Jednání za jiného, 256 odst.

Více

Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015

Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015 Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015 Vznik a vývoj inkvizičního trestního řízení Angloamerické trestní řízení Vývoj trestního procesu

Více

ZÁKON. ČÁST PRVNÍ Změna trestního řádu. Čl. I

ZÁKON. ČÁST PRVNÍ Změna trestního řádu. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne 2011, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského soudního řádu a některých dalších zákonů... 13

Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského soudního řádu a některých dalších zákonů... 13 Obsah Úvod.................................................... 11 Seznam zkratek........................................... 12 Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského

Více

82/1998 Sb. ZÁKON ze dne 17. března 1998

82/1998 Sb. ZÁKON ze dne 17. března 1998 82/1998 Sb. ZÁKON ze dne 17. března 1998 o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích

Více

SLOVENSKÝ TRESTNÍ ŘÁD

SLOVENSKÝ TRESTNÍ ŘÁD INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI SLOVENSKÝ TRESTNÍ ŘÁD Překlad: Artlingua Tento text nemá charakter oficiálního překladu, neprošel jazykovou korekturou a je určen pouze pro studijní účely

Více

Platné znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních.

Platné znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních. Platné znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Příloha I Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje postupy justičních, ústředních

Více

Mladistvý je osoba, která v době spáchání provinění dovršila patnáctý rok a nepřekročila osmnáctý rok svého věku.

Mladistvý je osoba, která v době spáchání provinění dovršila patnáctý rok a nepřekročila osmnáctý rok svého věku. Řízení v trestních věcech mladistvých je upraveno zákonem č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 A 1130/2002-OL-27 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr.

Více

Nejvyšší soud ČR Burešova Brno

Nejvyšší soud ČR Burešova Brno JUDr. ROBERT PELIKÁN, Ph.D. MINISTR SPRAVEDLNOSTI ČR V Praze dne 15.4.2015 Čj. MSP-415/2014-OD-SPZ/7 Počet listů: Přílohy: Nejvyšší soud ČR Burešova 20 657 37 Brno Věc: obvinění J.H. a V. H. - stížnost

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 33/2013-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jana

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech soudů a soudců

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech soudů a soudců PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech soudů a soudců Úvod............................... 13 Seznam zkratek...................... 14 ČÁST PRVNÍ Soudy................. 15 I. Státní správa soudů.............. 15 A.

Více

Poškozeným je ten, komu bylo trestným činem: - ublíženo na zdraví. - způsobena majetková škoda. - způsobena nemajetková újma

Poškozeným je ten, komu bylo trestným činem: - ublíženo na zdraví. - způsobena majetková škoda. - způsobena nemajetková újma Poškozeným je ten, komu bylo trestným činem: - ublíženo na zdraví - způsobena majetková škoda - způsobena nemajetková újma - nebo, na jehož úkor se pachatel trestným činem obohatil. Poškozeným je i osoba,

Více

Zvláštní způsoby řízení

Zvláštní způsoby řízení Zvláštní způsoby řízení Zvláštní způsoby řízení Řízení ve věcech mladistvých Řízení proti uprchlému Řízení před samosoudcem Řízení po zrušení rozhodnutí nálezem Ústavního soudu Řízení o přezkumu příkazu

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2720 Sbírka zákonů č. 193 / 2012 Částka 67 193 ZÁKON ze dne 26. dubna 2012, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé

Více

8. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 510 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 2.

8. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 510 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 2. 325 8. funkční období 325 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (Navazuje na sněmovní tisk č.

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Disciplinární řád upravuje postup při projednávání disciplinárních přestupků a ukládání sankcí studentům Vysoké školy ekonomie a managementu. Disciplinární

Více

R O Z H O D N U T Í. t a k t o : Podle 14 písm. b) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů,

R O Z H O D N U T Í. t a k t o : Podle 14 písm. b) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, 13 Kss 6/2013-202 R O Z H O D N U T Í Nejvyšší správní soud jako soud kárný projednal na neveřejném zasedání konaném dne 24. 5. 2016 v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Marie Žiškové a členů JUDr.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 159 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 65, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 159 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 65, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 159 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 65, O B S A H : 459. Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019 Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019 Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, Jednání za právnickou osobu, Jednání za jiného, 256 odst.

Více

POKYN OBECNÉ POVAHY. nejvyšší státní zástupkyně ze dne 2. října 2008,

POKYN OBECNÉ POVAHY. nejvyšší státní zástupkyně ze dne 2. října 2008, Nejvyšší státní zastupitelství ------------------------------------ SL 902/2008 Sbírka pokynů obecné povahy nejvyššího státního zástupce ---------------------------------------- č. 8/2008 POKYN OBECNÉ

Více

Oddíl první. Obecná ustanovení. Stát odpovídá za škodu, kterou způsobily. a) státní orgány, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Oddíl první. Obecná ustanovení. Stát odpovídá za škodu, kterou způsobily. a) státní orgány, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Zákon č. 82/1998 Sb., ze dne 17. března 1998 o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb.,

Více

181/2011 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna trestního řádu

181/2011 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna trestního řádu 181/2011 Sb. ZÁKON ze dne 8. června 2011, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějích předpisů, a některé dalí zákony Parlament se usnesl na tomto

Více

Kurz pro výchovné poradce

Kurz pro výchovné poradce Kurz pro výchovné poradce Právn vní rámec výkonu poradenské činnosti Text k předmp edmětu Školské zákony a vyhláš ášky Zákon č.. 218/2003 Sb. Autor: Ing. Vlasta Šormová Zákon č.. 218/2003 Sb. ZÁKON o odpovědnosti

Více

Působnost státního zastupitelství v trestním řízení

Působnost státního zastupitelství v trestním řízení Působnost státního zastupitelství v trestním řízení Trestní řízení je těžištěm působnosti státního zastupitelství a k jeho výkonu je přímo zavazováno Ústavou ČR. Ačkoli hlavní působnost státního zastupitelství

Více

III. Úplné znění příslušné části zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Trestní řád (ve znění novely provedené zákonem č. 197/2010 Sb.

III. Úplné znění příslušné části zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Trestní řád (ve znění novely provedené zákonem č. 197/2010 Sb. III. Úplné znění příslušné části zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Trestní řád (ve znění novely provedené zákonem č. 197/2010 Sb.) 2 Základní zásady trestního řízení (1) Nikdo nemůže být

Více

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9.

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. K árný ř ád pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. 1993 *) 1 Tento kárný řád upravuje postup Kárné komory Nejvyššího kontrolního

Více

Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY Částka 6 Rozeslána dne 17. četvence 2009 Cena 116,- Kč OBSAH: 14. 15. 16. S d ě l e n í Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 Obsah Úvod...10 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 HLAVA I Předmět a účel úpravy ( 1 4)...13 HLAVA II Základní zásady správy daní ( 5 9)...24

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Čj.: 4T 7/2013-678 R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v hlavním líčení dne 5. listopadu 2013 v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Mjartana a přísedících

Více

Část první. Odpovědnost státu a územních. samosprávných celků za škodu ( 1-36)

Část první. Odpovědnost státu a územních. samosprávných celků za škodu ( 1-36) 82/1998 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. změněno s účinností od poznámka zákonem č. 396/2012 Sb. 1.1.2013 zákonem č. 41/2011

Více

Úvod do trestního práva procesního

Úvod do trestního práva procesního Úvod do trestního práva procesního ZVLÁŠTNÍ ČÁST Mgr. Katarína Kandová OSNOVA Pojem a význam základních stadií trestního řízení, základní vztahy mezi nimi Přípravné řízení Předběţné projednání obţaloby

Více

OBSAH. Úvodní slovo... 11. Seznam použitých z k r a te k...10. 1 Základy odpovědnosti občana republiky... 13

OBSAH. Úvodní slovo... 11. Seznam použitých z k r a te k...10. 1 Základy odpovědnosti občana republiky... 13 OBSAH Úvodní slovo... 11 Seznam použitých z k r a te k...10 1 Základy odpovědnosti občana republiky... 13 1.1 Občanskoprávní odpovědnost... 13 1.1.1 Právní osobnost... 14 1.1.2 Svéprávnost...15 1.2 Trestní

Více

pachatele činu na svobodě, majetkových nebo jiných právech), který může uložit jen soud Ústavy a čl. 40 odst. 1 LPS, 37 odst.

pachatele činu na svobodě, majetkových nebo jiných právech), který může uložit jen soud Ústavy a čl. 40 odst. 1 LPS, 37 odst. PRÁVO Trestní sankce 1. Pojem a účel trestu I. pojem zákonem stanovený právní následek za určité protiprávní jednání pachatele činu na svobodě, majetkových nebo jiných právech), který může uložit jen soud

Více