Výkaz o pohybu trestní agendy u okresních soudů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výkaz o pohybu trestní agendy u okresních soudů"

Transkript

1 V(MS)-101 I. REJSTŘÍK T Období : o pohybu trestní agendy u okresních soudů věcí fyzických osob právnických a b Nevyřízeno koncem minulého období Obživlo celkem z toho : z toho : odpory proti trestnímu příkazu 3 X podmíněné zastavení se neosvědčilo pravomocný odsuzující rozsudek proti uprchlému byl zrušen poté, co odsouzený podal návrh na zrušení ( 306a odst. 2 tr. ř.) opětovné předložení státním zástupcem nový návrh na schválení dohody o vině a trestu povolena obnova řízení na základě dovolání - nové projednání věci na základě stížnosti pro porušení zákona - nové projednání věci na základě rozhodnutí Ústavního soudu - nové projednání věci podán návrh na obnovu řízení Celkem zapsáno do rejstříku Celkem nový nápad z toho : obžaloba návrhy na potrestání návrh na schválení dohody o vině a trestu z toho samosoudcovská agenda (z řádku 15 až 17) návrh na uznání a výkon cizozemského rozhodnutí nový zápis věci (původní rejstřík uzavřen - 161a odst. 5 VKŘ) v tom: opětovné předložení státním zástupcem podán návrh na obnovu řízení povolena obnova řízení na základě dovolání na základě stížnosti pro porušení zákona na základě rozhodnutí Ústaního soudu Vyřízeno celkem v tom : rozsudkem (v trestním řízení uznáním viny) rozsudkem (schválené dohoda o vině a trestu) rozsudkem na uznání a výkon cizozemského rozhodnutí trestním příkazem narovnáním podmíněným zastavením předložením věci k rozhodnutí o příslušnosti postoupením věci jinému orgánu vrácením věci státnímu zástupci odmítnutím návrhu na potrestání odmítnutím návrhu na schválení dohody o vině a trestu zpětvzetím obžaloby/návrhu na potrestání zpětvzetím návrhu na schválení dohody o vině a trestu zpětvzetím návrhu na uznání a výkon cizozemského rozhodnutí zastavením trestního stíhání rozsudkem - zproštěním obžaloby zamítnutím návrhu na uznání a výkon cizozemského rozhodnutí zamítnutím návrhu na obnovu řízení povolením obnovy řízení povolením obnovy řízení a zároveň věc vrácena státnímu zástupci vyloučením spojením věci jinak u návrhu na uznání a výkon cizozemského rozhodnutí jinak zjednodušený písemný rozsudek (z ř. 28, 29 a 43) v tom : do 3 měsíců přes 3 měsíce do 6 měsíců přes 6 měsíců do 1 roku přes 1 rok do 2 let přes 2 roky do 5 let přes 5 let do 7 let přes 7 let

2 V(MS)-101 I. REJSTŘÍK T Období : o pohybu trestní agendy u okresních soudů věcí fyzických osob právnických a b Nevyřízeno celkem z toho : v tom : nerealizován příkaz k zatčení (včetně EZR a MZR) přerušeno návrh na uznání a výkon cizozemského rozhodnutí návrh na obnovu řízení do 3 měsíců přes 3 měsíce do 6 měsíců přes 6 měsíců do 1 roku přes 1 rok do 2 let přes 2 roky do 5 let přes 5 let do 7 let přes 7 let Nepravomocně vyřízené celkem v tom : u soudu I. stupně u odvolacího soudu Pravomocné, ale neodškrtnuté, celkem II. NENASTOUPENÉ TRESTY ODNĚTÍ SVOBODY Od právoplatnosti uloženého trestu uplynulo více než 1 rok 4 roky a b 4 5 Povolení odkladu na základě 322 tr.ř Neznámý pobyt Pobyt v cizině Ostatní důvody Celkem Ve výkonu jiného trestu v cizině III. OSTATNÍ VÝKONY ROZHODNUTÍ VE VĚCECH TRESTNÍCH Uplynula doba delší než 3 měsíce Platnost podmíněného odsouzení dle 83/1 tr.z. v NEPO Pravomocná přeměna trestu v domácí vězení v OPP v peněžitý trest Nenastoupené přeměněné tresty a b Podmíněné odsouzení 83 X 4 3 X X X 3 Přeměna trestu odnětí svobody v trest domácího vězení 84 X X X 0 X X 0 Domácí vězení 85 2 X 1 X X X 1 Peněžitý uložený fyzické osobě X X 0 trest uložený právnické osobě 87 0 X X X X X X Obecně prosp. práce X 0 0 X 0 0 IV. PROMLČENÍ VÝKONU TRESTU A OSVĚDČENÍ ZE ZÁKONA Celkem a b 13 U podmíněného upuštění od potrestání s dohledem 89 0 U podmíněného odsouzení 90 3 U podmíněného upuštění od výkonu zbytku zákazových trestů 91 4 Výkon trestu promlčen 92 0

3 V(MS)-101 V. VÝKON OCHRANNÝCH LÉČENÍ ÚSTAVNÍCH Období : o pohybu trestní agendy u okresních soudů Celkem z toho (ze sl. 15) osob počet protialkoholní protitoxikoman sexuologické psychiatrické a b Celkový počet osob (i druhů ochranných léčení ústavních), které nenastoupily do 3 měsíců od právní moci rozhodnutí ochranné léčení ústavní počet osob, které jsou ve vazbě, nebo ve výkonu trestu odnětí svobody VI. VÝKON ZABEZPEČOVACÍCH DETENCÍ Celkem a b 20 Celkový počet osob, které nenastoupily do 1 měsíce od právní moci rozhodnutí zabezpečovací detenci počet osob, které jsou ve važbě, nebo ve výkonu trestu odnění svobody VII. PŘÍKAZY K ZATČENÍ, ZADRŽENÍ A ZATÝKACÍ ROZKAZY příkazů k zatčení mezinárodních zatýkacích rozkazů evropských zatýkacích rozkazů příkazů k zadržení a b Nerealizováno koncem minulého období X Vydáno celkem X 6 0 Realizováno celkem X Zrušeno celkem X Nerealizováno celkem X VIII. OSTATNÍ ÚDAJE a b 25 Nenařízeno v souladu s 181/3 tr. ř Nevyhotovená rozhodnutí celkem dle 129/3 tr. ř Nevyhotovená a nevypravená rozhodnutí, kde uplynula doba delší než 1 měsíc CSLAV dne

4 V(MS)-103 I. REJSTŘÍK TM Období : o pohybu trestní agendy ve věcech mladistvých u okresních soudů věcí celkem osob dospělých a b Nevyřízeno koncem minulého období Obživlo celkem z toho : z toho : odpory proti trestnímu příkazu 3 X 6 4 podmíněné zastavení se neosvědčilo pravomocný odsuzující rozsudek proti uprchlému byl zrušen poté, co odsouzený podal návrh na zrušení ( 306a odst. 2 tr. ř.) opětovné předložení státním zástupcem nový návrh na schválení dohody o vině a trestu povolena obnova řízení na základě dovolání - nové projednání věci na základě stížnosti pro porušení zákona - nové projednání věci na základě rozhodnutí Ústavního soudu - nové projednání věci podán návrh na obnovu řízení Celkem zapsáno do rejstříku Celkem nový nápad z toho : obžaloba návrhy na potrestání návrh na schválení dohody o vině a trestu z toho samosoudcovská agenda (z řádku 15 až 17) návrh na uznání a výkon cizozemského rozhodnutí nový zápis věci (původní rejstřík uzavřen - 161a odst. 5 VKŘ) opětovné předložení státním zástupcem podán návrh na obnovu řízení povolena obnova řízení na základě dovolání na základě stížnosti pro porušení zákona na základě rozhodnutí Ústavního soudu Vyřízeno celkem v tom : rozsudkem (v trestním řízení uznáním viny) rozsudkem (schválená dohoda o vině a trestu) rozsudkem na uznání a výkon cizozemského rozhodnutí trestním příkazem narovnáním podmíněným zastavením předložením věci k rozhodnutí o příslušnosti postoupením věci jinému orgánu vrácením věci státnímu zástupci odmítnutím návrhu na potrestání odmítnutím návrhu na schválení dohody o vině a trestu zpětvzetím obžaloby/návrhu na potrestání zpětvzetím návrhu na schválení dohody o vině a trestu zpětvzetím návrhu na uznání a výkon cizozemského rozhodnutí zastavením trestního stíhání odstoupení - zastavení X rozsudkem - zproštěním obžaloby zamítnutím návrhu na uznání a výkon cizozemského rozhodnutí zamítnutím návrhu na obnovu řízení povolením obnovy řízení povolením obnovy řízení a zároveň věc vrácena státnímu zástupci vyloučením spojením věci jinak u návrhu na uznání a výkon cizozemského rozhodnutí jinak zjednodušený písemný rozsudek (z ř. 28, 29 a 44) do 3 měsíců přes 3 měsíce do 6 měsíců přes 6 měsíců do 1 roku přes 1 rok do 2 let přes 2 roky do 5 let přes 5 let do 7 let přes 7 let

5 V(MS)-103 I. REJSTŘÍK TM Období : o pohybu trestní agendy ve věcech mladistvých u okresních soudů věcí celkem osob dospělých a b Nevyřízeno celkem nerealizován příkaz k zatčení (včetně EZR a MZR) přerušeno návrh na uznání a výkon cizozemského rozhodnutí návrh na obnovu řízení do 3 měsíců přes 3 měsíce do 6 měsíců přes 6 měsíců do 1 roku přes 1 rok do 2 let přes 2 roky do 5 let přes 5 let do 7 let přes 7 let Nepravomocně vyřízené celkem u soudu I. stupně u odvolacího soudu Pravomocné, ale neodškrtnuté, celkem II. NENASTOUPENÉ TRESTY/TRESTNÍ OPATŘENÍ ODNĚTÍ SVOBODY Od právoplatnosti uloženého trestu uplynulo více než 1 rok 4 roky a b 4 5 Povolení odkladu na základě z. č. 218/2003 Sb Neznámý pobyt Pobyt v cizině Ostatní důvody Celkem Ve výkonu jiného trestu v cizině III. OSTATNÍ VÝKONY ROZHODNUTÍ VE VĚCECH TRESTNÍCH Uplynula doba delší než 3 měsíce Platnost podmíněného odsouzení dle 83/1 tr. z. nebo 33/2 ZSVM v NEPO Pravomocná přeměna trestu/trestního opatření v domácí vězení v OPP v PT/peněžité opatření Nenastoupené přeměněné tresty/trestní opatření a b Podmíněné odsouzení (dospělí) 85 X 0 0 X X X 0 Podmíněné odsouzení (mladiství) 86 X 0 0 X X X 0 Přeměna trestu/trestního opatření odnětí svobody v trest/trestní opatření domácího vězení 87 X X X 0 X X 0 Domácí vězení 88 0 X 0 X X X 0 Peněžité opatření 89 0 X X 0 Peněžité opatření s podmíněným odkladem 90 X X X 0 Peněžitý trest (dospělí) 91 0 X X 0 Obecně prospěšné práce 92 8 X 0 0 X 0 0 IV. PROMLČENÍ VÝKONU TRESTU A OSVĚDČENÍ ZE ZÁKONA dospělí Celkem mladiství a b U podmíněného upuštění od potrestání s dohledem U podmíněného upuštění od uložení trest. opatření 94 X 0 U podmíněného odsouzení/odložení U podmíněného upuštění od výkonu zbytku zákazových trestů/ trestních opatření Výkon trestu/trestního opatření promlčen

6 V(MS)-103 Období : o pohybu trestní agendy ve věcech mladistvých u okresních soudů V. VÝKON OCHRANNÝCH LÉČENÍ ÚSTAVNÍCH Celkem z toho (ze sl. 16): osob počet protialkoholní protitoxikoman sexulogické psychiatrické a b Celkový počet osob (i druhů ochranných léčení ústavních), které nenastoupily do 3 měsíců od právní moci rozhodnutí ochranné léčení ústavní z počet osob, které jsou toho: ve vazbě, nebo ve výkonu trestu odnětí svobody VI. VÝKON ZABEZPEČOVACÍCH DETENCÍ Celkem a b 21 Celkový počet osob, které nenastoupily do 1 měsíce od právní moci rozhodnutí zabezpečovací detenci počet osob, které jsou ve vazbě, nebo ve výkonu trestu odnětí svobody VII. PŘÍKAZY K ZATČENÍ A ZATÝKACÍ ROZKAZY příkazů k zatčení mezinárodních zatýkacích rozkazů evropských zatýkacích rozkazů příkazů k zadržení a b Nerealizováno koncem minulého období X Vydáno celkem X 1 0 Realizováno celkem X Zrušeno celkem X Nerealizováno celkem X VIII. OSTATNÍ ÚDAJE a b 26 Nenařízeno v souladu s 181/3 tr. ř Nevyhotovená rozhodnutí celkem dle 129/3 tr. ř Nevyhotovená a nevypravená rozhodnutí, kde uplynula doba delší než 1 měsíc CSLAV dne

7 V(MS)-111 Období : o vazbách I. Vazby Neskončené k poslednímu dni minulého období Celkem I. stupeň II. stupeň Z toho mladiství Celkem Z toho mladiství a b Napadlé ve sledovaném období Úhrnem ř = Skončené ve sled. období osoby propuštěné s dohledem osoby propuštěné na kauci propuštěné z vazby podle 71//9 tr. ř. a 47/4 z. č. 218/2003 Sb jinak Neskončení k poslednímu dni sledovaného období Korekční položka II. Neskončené vazby u soudu I. stupně Od počátku soudní vazby je odeslané soudu II. stupně u soudu II. stupně a b do 3 měsíců od 3 měsíců do 6 měsíců od 6 měsíců do 1 roku od 1 roku do 18 měsíců od 18 měsíců do 2 let starší 2 let Celkem III. Rozhodnutí o vazbách v přípravném řízení v osobách (pravomocná i nepravomocná) vyhověno nevyhověno a b 8 9 Vzetí do vazby celkem zatčení zadržení Žádost o propuštění IV. Vazby vyhošťovací, předběžné a vydávací, vazby podle 454 tr.ř., vazby předběžné a předávací vyhošťovací vazby předběžné a vydávací vazby vazby uznávací předběžné a předávací vazby vazby z dočasného převzetí osoby od cizího státu průvozní vazby a b Realizováno Nerealizováno celkem do 3 měsíců přes 3 měs. do 1 roku přes 1 rok Realizováno jinak CSLAV dne

8 V(MS)-114 I. REJSTŘÍK C Období : o pohybu agendy rejstříku C u okresních soudů Celkem Cm Návrhy na rozvod věcí ze sloupce 1 Dopravní podnik a obdobné Bankovní a spotřebitelské úvěry Koncesionářské poplatky a b Nevyřízeno koncem minulého období Obživlo celkem podán odpor X platební rozkaz zrušen X povolena obnova řízení X rozhodnutí zrušeno pro zmatečnost vyhověno návrhu na přezkum rozhodnutí v evropském řízení o drobných nárocích 7 0 X X X X X na základě dovolání - nové projednání věci na základě rozhodnutí Ústavního soudu - nové projednání věci podána žaloba na obnovu řízení 10 0 X X X X X podána žaloba pro zmatečnost 11 0 X X X X X podán návrh na přezkum rozhodnutí v evropském řízení o drobných nárocích 12 0 X X X X X Celkem zapsáno do rejstříku Celkem nový nápad návrhy na vydání platebního rozkazu X návrhy na zahájení evropského řízení pro drobné nároky 16 0 X X X X X věci převedené z Ro X 0 1 X po včas podaném odporu X 0 0 X věci převedené z ERo X 0 0 X po včas podaném odporu X 0 0 X věci převedené z EPR X z toho prorogace ( 89a o. s. ř. ) X X 0 X nový zápis věci (původní rejstřík uzavřen - 161a odst. 5 VKŘ) žaloba na obnovu řízení 24 0 X X X X X žaloba pro zmatečnost 25 0 X X X X X povolena obnova řízení rozhodnutí zrušeno pro zmatečnost na základě dovolání na základě rozhodnutí Ústavního soudu žaloby na obnovu řízení/pro zmatečnost věcí zapsaných v rejstříku Ro/ ERo 30 0 X X X X X Platební rozkaz na návrh nevydán, nařízeno jednání ( 172 ods. 2 a 3 o.s.ř.) X Vyřízeno celkem vydání platebního rozkazu bez výslovného návrhu X vydáním platebního rozkazu X rozsudkem rozsudkem pro uznání X rozsudkem pro zmeškání X smírem X schválením mediační dohody postoupením přikázáním odmítnutím podle 43 odst. 2 o. s. ř odmítnutím podle 250g o.s. ř X X X X X zastavením zpětvzetím zamítnutím žaloby na obnovu řízení 46 0 X X X X X zamítnutím žaloby pro zmatečnost 47 0 X X X X X odmítnutím návrhu na přezkum rozhodnutí vydaného v rámci EvDN 48 0 X X X X X povolením obnovy řízení 49 0 X X X X X zrušením rozhodnutí pro zmatečnost 50 0 X X X X X vyhověním návrhu na přezkum rozhodnutí vydaného v rámci EvDN 51 0 X X X X X jinak

9 V(MS)-114 I. REJSTŘÍK C Období : o pohybu agendy rejstříku C u okresních soudů Celkem Cm Návrhy na rozvod věcí ze sloupce 1 Dopravní podnik a obdobné Bankovní a spotřebitelské úvěry Koncesionářské poplatky a b do 3 měsíců přes 3 měsíce do 6 měsíců přes 6 měsíců do 1 roku přes 1 rok do 3 let přes 3 roky do 5 let přes 5 let do 7 let přes 7 let Nevyřízeno celkem do 3 měsíců přerušeno z důvodu prohlášení úpadku/konkurzu X přerušeno z ostatních důvodů přes 3 měsíce do 6 měsíců přerušeno z důvodu prohlášení úpadku/konkurzu X přerušeno z ostatních důvodů přes 6 měsíců do 1 roku přerušeno z důvodu prohlášení úpadku/konkurzu X přerušeno z ostatních důvodů přes 1 rok do 3 let přerušeno z důvodu prohlášení úpadku/konkurzu X přerušeno z ostatních důvodů přes 3 roky do 5 let přerušeno z důvodu prohlášení úpadku/konkurzu X přerušeno z ostatních důvodů přes 5 let do 7 let přerušeno z důvodu prohlášení úpadku/konkurzu X přerušeno z ostatních důvodů přes 7 let přerušeno z důvodu prohlášení úpadku/konkurzu X přerušeno z ostatních důvodů Nepravomocně vyřízené celkem u soudu I. stupně u odvolacího soudu Pravomocně skončené věci platebním rozkazem X II. OSTATNÍ ÚDAJE a b 7 Nevyhotovená a nevypravená rozhodnutí ve lhůtě 30 dnů Nevyhotovená a nevypravená rozhodnutí ani ve lhůtě 90 dnů CSLAV dne

10 V(MS)-115 Období : o pohybu agendy seznamu věcí P a Nc I. Seznam věcí P a Nc věcí a b 1 Nevyřízeno koncem minulého období Obživlo celkem 2 24 povolena obnova řízení 3 0 rozhodnutí zrušeno pro zmatečnost 4 0 na základě dovolání - nové projednání věci 5 0 na základě rozhodnutí Ústavního soudu - nové projednání věci 6 0 podána žaloba na obnovu řízení 7 0 podána žaloba pro zmatečnost 8 0 Celkem zapsáno do rejstříku Celkem nový nápad nový zápis věci (původní rejstřík uzavřen - 161a odst. 5 VKŘ) 11 0 žaloba na obnovu řízení 12 0 žaloba pro zmatečnost 13 0 povolena obnova řízení 14 0 rozhodnutí zrušeno pro zmatečnost 15 0 na základě dovolání 16 0 na základě rozhodnutí Ústavního soudu 17 0 Vyřízeno celkem vyhověním částečným vyhověním 20 1 schválením mediační dohody 21 0 postoupeno přikázáno 23 0 odmítnutím podle 43 odst. 2 o.s.ř nevyhověním zastavením zpětvzetím návrhu 27 5 zamítnutím žaloby na obnovu řízení 28 0 zamítnutím žaloby pro zmatečnost 29 0 povolením obnovy 30 0 zrušením rozhodnutí pro zmatečnost 31 0 jinak do 3 měsíců přes 3 měsíce do 6 měsíců přes 6 měsíců do 1 roku přes 1 rok do 3 let přes 3 roky do 5 let 37 4 přes 5 let do 7 let 38 0 přes 7 let 39 0 Nevyřízeno celkem do 3 měsíců z toho přerušeno 42 0 přes 3 měsíce do 6 měsíců z toho přerušeno 44 0 přes 6 měsíců do 1 roku z toho přerušeno 46 0 přes 1 rok do 3 let z toho přerušeno 48 0 přes 3 roky do 5 let 49 7 z toho přerušeno 50 0 přes 5 let do 7 let 51 1 z toho přerušeno 52 0 přes 7 let 53 1 z toho přerušeno 54 0 Nepravomocně vyřízené celkem u soudu I. stupně u odvolacího soudu II. OSTATNÍ ÚDAJE a b 2 Nevyhotovená a nevypravená rozhodnutí ve lhůtě 30 dnů Nevyhotovená a nevypravená rozhodnutí ani ve lhůtě 90 dnů III. návrhů na výkon rozhodnutí 59 1 a b 4 návrhů na výkon rozhodnutí o péči o nezl. dětí podaných ve sledovaném období 60 4 CSLAV dne

11 V(MS)-119 I. REJSTŘÍK Rod (rejstřík opatření u dětí) Období : o pohybu agendy rejstříku Rod věcí a b 1 Nevyřízeno koncem minulého období 1 16 Obživlo 2 1 povolena obnova řízení 3 0 rozhodnutí zrušeno pro zmatečnost 4 0 na základě dovolání - nové projednání věci 5 0 na základě rozhodnutí Ústavního soudu - nové projednání věci 6 0 podána žaloba na obnovu řízení 7 0 podána žaloba pro zmatečnost 8 0 Celkem zapsáno do rejstříku 9 32 Celkem nový nápad nový zápis věci (původní rejstřík uzavřen - 161a odst. 6 VKŘ) 11 0 žaloba na obnovu řízení 12 0 žaloba pro zmatečnost 13 0 povolena obnova řízení 14 0 rozhodnutí zrušeno pro zmatečnost 15 0 na základě dovolání 16 0 na základě rozhodnutí Ústavního soudu 17 0 Vyřízeno celkem dohled probačního úředníka 19 2 zařazením do výchovného programu 20 2 ochrannou výchovou 21 1 upuštěním od uložení opatření 22 9 zamítnutím návrhu státního zástupce 23 0 zastavením 24 0 postoupením 25 5 zamítnutím žaloby na obnovu řízení 26 0 zamítnutím žaloby pro zmatečnost 27 0 povolením obnovy 28 0 zrušením rozhodnutí pro zmatečnost 29 0 jinak do 3 měsíců přes 3 měsíce do 6 měsíců přes 6 měsíců do 1 roku 33 3 přes 1 rok do 3 let 34 0 přes 3 roky do 5 let 35 0 přes 5 let do 7 let 36 0 přes 7 let 37 0 Nevyřízeno celkem 38 4 do 3 měsíců 39 1 přes 3 měsíce do 6 měsíců 40 3 přes 6 měsíců do 1 roku 41 0 přes 1 rok do 3 let 42 0 přes 3 roky do 5 let 43 0 přes 5 let do 7 let 44 0 přes 7 let 45 0 Nepravomocně vyřízené celkem u soudu I. stupně u odvolacího soudu 48 0 II. OSTATNÍ ÚDAJE a b 2 Nevyhotovená a nevypravená rozhodnutí ve lhůtě 30 dnů 49 2 Nevyhotovená a nevypravená rozhodnutí ani ve lhůtě 90 dnů 50 0 CSLAV dne

12 V(MS)-123 I. REJSTŘÍK E celkem zapsaných věcí Období : o pohybu agendy rejstříku E celkem požadovaných způsobů věcí podle způsobů srážkami ze mzdy přikázáním pohledávky príkazem k výplatě z účtu u peněžního ústavu prodejem movitých věcí nemovitých věcí postižením závodu vyklizením soudcovským zástavním právem a b ostatními výkony Nevyřízeno koncem minulého období Obživlo Celkem zapsáno do rejstříku Celkem nový nápad dožádání X X X X X X Vyřízeno celkem nařízením výkonu rozhodnutí zamítnutím postoupením přikázáním věci odmítnutím podle 43 ods. 2 o.s.ř zastavením zpětvzetím návrhu jinak do 3 měsíců přes 3 měsíce do 6 měsíců přes 6 měsíců do 1 roku přes 1 rok do 3 let přes 3 roky do 5 let přes 5 let do 7 let přes 7 let Nevyřízeno celkem do 3 měsíců 23 7 X přes 3 měsíce do 6 měsíců 24 8 X přes 6 měsíců do 1 roku 25 1 X přes 1 rok do 3 let 26 1 X přes 3 roky do 5 let 27 0 X přes 5 let do 7 let 28 0 X přes 7 let 29 0 X Neprovedeno koncem minulého období X X X X X 11 Provedeno X X X X X 4 Výkon rozhodnutí ukončen (zastaven, zrušeno nař. VR) X X X X X 3 Předáno soudnímu exekutorovi X X X X X 0 Neprovedeno celkem X X X X X 5 z důvodu konkurzu 35 0 X X X X X 0 z důvodu dožádání o výkon 36 0 X X X X X X X z důvodu odkladu výkonu rozhodnutí 37 0 X X X X X 0 do 3 měsíců X X X X X 0 přes 3 měsíce do 6 měsíců X X X X X 1 přes 6 měsíců do 1 roku X X X X X 0 přes 1 rok do 3 let X X X X X 0 přes 3 roky do 5 let X X X X X 3 přes 5 let do 7 let 43 4 X X X X X 1 přes 7 let 44 3 X X X X X 0 II. OSTATNÍ ÚDAJE a b 12 Nevyhotovená a nevypravená rozhodnutí ve lhůtě 30 dnů Nevyhotovená a nevypravená rozhodnutí ani ve lhůtě 90 dnů 46 0 CSLAV dne

13 V(MS)-127 Období : I. REJSTŘÍK D věcí a b 1 Pravomocně neskončeno a nevrácené věci u SK koncem minulého období Obživlo celkem dodatečné projednání dědictví Celkem zapsáno do rejstříku Celkem nově zapsané věci nový zápis věci (původní rejstřík uzavřen - 161a odst. 5 VKŘ) 6 99 Celkem nový nápad (ř. 5 + ř. 3) rozhodnutí o pověření notáře jako soudního komisaře věcí odeslaných soudnímu komisaři k vyřízení věcí vrácených soudu pravomocně skončené k rozhodnutí nebo úkonu soudu 12 2 k rozhodnutí o odvolání 13 1 Vyřízeno (rozhodnuto) soudem I. stupně 14 3 vydáno rozhodnutí nebo proveden úkon 15 0 vráceno soudnímu komisaři k opravě 16 0 rozhodnutí soudního komisaře změněno 17 0 rozhodnutí soudního komisaře zrušeno a vráceno soudnímu komisaři 18 0 předloženo odvolacímu soudu 19 3 jinak 20 0 do 3 měsíců 21 1 přes 3 měsíce do 6 měsíců 22 0 přes 6 měsíců do 1 roku 23 1 přes 1 rok 24 1 Vyřízeno soudním komisařem N zastavením ( 175h/1,2 o.s.ř.) R schválením dohody mezi dědici a věřiteli 27 0 R1 rozdělením pozůstalosti mezi více dědiců podle nařízení zůstavitele a potvrzením podle rozdělení nabytí dědictví více dědici R2 rozdělením pozůstalosti mezi více dědiců podle určení třetí osoby, kterou tím zůstavitel pověřil, a potvrzením podle rozdělení nabytí dědictví více dědici R3 schválením dohody dědiců o rozdělení pozůstalosti a potvrzením nabytí dědictví více dědici R4 rozdělením pozůstalovsti mezi více dědiců na jejich žádost a potvzením nabytí dědictví více dědici V1 potvrzením nabytí dědictví jedinému dědici V2 schválením dohody o vypořádání dědictví V3 potvrzení nabytí dědictví podle dědických podílů bez dohody dědiců o jejich výši V5 potvrzením nabytí dědictví podle dědických podílů, jejichž výše byla stanovaena dohodou dědiců O připadnutím dědictví státu ( 462 OZ) 36 9 L likvidací pozůstalosti (včetně likvidace dědictví v řízení o dědictví) 37 8 J jinak 38 0 Odesláno jinému soudu 39 2 Odškrtnuto jinak 40 9

14 V(MS)-127 Období : I. REJSTŘÍK D věcí a b 1 Pravomocně neskončené a nevrácené věci u soudního komisaře u soudního komisaře u soudu I. stupně předložené SK k rozhodnutí nebo úkonu soudu 44 0 předložené SK k rozhodnutí odvolání, nepředložené odvolacímu soudu 45 0 do 3 měsíců přes 3 měsíce 47 2 u odvolacího soudu 48 0 do 3 měsíců přes 3 měsíce do 6 měsíců přes 6 měsíců do 1 roku přes 1rok do 3 let přes 3 roky do 5 let přes 5 let do 7 let 54 8 přes 7 let 55 7 II. VĚCI U SOUDNÍHO KOMISAŘE a b 2 Věci u SK koncem minulého období Věci odeslané soudnímu komisaři Věci vrácené soudu Neskončené a nevrácené věci u soudního komisaře do 3 měsíců přes 3 měsíce do 6 měsíců přes 6 měsíců do 1 roku přes 1 rok do 3 let přes 3 roky do 5 let přes 5 let do 7 let 65 1 přes 7 let 66 1 CSLAV dne

15 V(MS)-149 Období : o vyřizování stížností I. Agenda St - stížnosti dle 164 a násl. zák. č. 6/2002 Sb. věcí a b 1 Nevyřízeno koncem minulého období 1 2 Celkem zapsáno do rejstříku 2 28 Celkem nový nápad 3 25 Vyřízeno 4 24 z toho: Vyřízeno přímo 5 24 Průtahy v řízení 6 22 důvodné 7 3 částečně důvodné 8 1 nedůvodné 9 18 Nevhodné chování soudních osob 10 1 důvodné 11 0 částečně důvodné 12 1 nedůvodné 13 0 Narušování důstojnosti řízení 14 1 důvodné 15 0 částečně důvodné 16 0 nedůvodné 17 1 Jinak 18 0 Nesouhlas se způsobem vyřízení stížností OS 19 0 důvodné 20 0 částečně důvodné 21 0 nedůvodné 22 0 Postoupené stížnosti 23 0 Nevyřízeno celkem 24 3 CSLAV dne

16 V(MS)-163 I. REJSTŘÍK EXE Období : o pohybu agendy rejstříku EXE nařízení exekuce potvrzení evropského exekučního titulu věcí pomoc soudu před VR ( 260 o.s.ř.) prohlášení o majetku ( 260a a násl. o.s.ř.) prohlášení o vykonatelnosti (nařízení rady EU č. 44/2001) a b Nevyřízeno koncem minulého období Obživlo Celkem zapsáno do rejstříku Celkem nový nápad Vyřízeno celkem nařízením exekuce 6 34 X X X X ve lhůtě 7 6 X X X X pověřením X X X X ve lhůtě X X X X pokynem soudnímu exekutorovi X X X X potvrzením evropského exekučního titulu 11 X 0 X X X vydáno osvědčení o vykonatelnosti 12 X X X X 0 provedením 13 X X 0 1 X postoupením zamítnutím/nevyhověním zastavením 16 X jinak Nevyřízeno celkem do 3 měsíců přes 3 měsíce do 6 měsíců přes 6 měsíců do 1 roku přes 1 rok Nepravomocně vyřízené celkem u soudu I. stupně u odvolacícho soudu II. OSTATNÍ ÚDAJE a b 6 Nevyhotovená a nevypravená rozhodnutí ve lhůtě 30 dnů CSLAV dne

17 V(MS)-165 I. REJSTŘÍK EPR Období : o pohybu agendy rejstříku EPR věcí a b 1 Nevyřízeno koncem minulého období Obživlo 2 40 Celkem zapsáno do rejstříku Celkem nový nápad Vyřízeno celkem elektronickým platebním rozkazem odmítnutím podle 174a odst. 4 o.s.ř postoupením přikázáním 9 0 zastavením zpětvzetím 11 0 jinak do 14 dnů přes 14 dnů do 1 měsíce přes 1 měsíc do 2 měsíců přes 2 měsíce do 3 měsíců přes 3 měsíce do 6 měsíců přes 6 měsíců do 1 roku přes 1 rok Převedeno EPR zrušen soudem podán odpor, který nebyl odmítnut jiný důvod Nevyřízeno celkem do 14 dnů přerušeno 26 0 přerušeno z důvodu prohlášení úpadku/konkursu 27 0 přerušeno z důvodu dědického řízení 28 0 přerušeno z ostatních důvodů 29 0 přes 14 dnů do 1 měsíce přerušeno 31 0 přerušeno z důvodu prohlášení úpadku/konkursu 32 0 přerušeno z důvodu dědického řízení 33 0 přerušeno z ostatních důvodů 34 0 přes 1 měsíc do 2 měsíců přerušeno 36 0 přerušeno z důvodu prohlášení úpadku/konkursu 37 0 přerušeno z důvodu dědického řízení 38 0 přerušeno z ostatních důvodů 39 0 přes 2 měsíce do 3 měsíců 40 8 přerušeno 41 0 přerušeno z důvodu prohlášení úpadku/konkursu 42 0 přerušeno z důvodu dědického řízení 43 0 přerušeno z ostatních důvodů 44 0 přes 3 měsíce do 6 měsíců přerušeno 46 0 přerušeno z důvodu prohlášení úpadku/konkursu 47 0 přerušeno z důvodu dědického řízení 48 0 přerušeno z ostatních důvodů 49 0 přes 6 měsíců do 1 roku přerušeno 51 0 přerušeno z důvodu prohlášení úpadku/konkursu 52 0 přerušeno z důvodu dědického řízení 53 0 přerušeno z ostatních důvodů 54 0 přes 1 rok 55 7 přerušeno 56 0 přerušeno z důvodu prohlášení úpadku/konkursu 57 0 přerušeno z důvodu dědického řízení 58 0 přerušeno z ostatních důvodů 59 0 Nepravomocně vyřízené celkem u soudu I. stupně u odvolacího soudu 62 0 přerušené 63 0 přerušeno z důvodu prohlášení úpadku/konkursu 64 0 přerušeno z důvodu dědického řízení 65 0 přerušeno z ostatních důvodů 66 0 Pravomocně skončené věci

18 V(MS)-165 II. OSTATNÍ ÚDAJE a b 2 Nevyhotovená a neypravená rozhodnutí ve lhůtě 30 dnů Nevyhotovená a neypravená rozhodnutí ani ve lhůtě 90 dnů Období : o pohybu agendy rejstříku EPR CSLAV dne

19 V(MS)-101 I. REJSTŘÍK T Období : o pohybu trestní agendy u okresních soudů věcí fyzických osob právnických a b Nevyřízeno koncem minulého období Obživlo celkem z toho : z toho : odpory proti trestnímu příkazu 3 X podmíněné zastavení se neosvědčilo pravomocný odsuzující rozsudek proti uprchlému byl zrušen poté, co odsouzený podal návrh na zrušení ( 306a odst. 2 tr. ř.) opětovné předložení státním zástupcem nový návrh na schválení dohody o vině a trestu povolena obnova řízení na základě dovolání - nové projednání věci na základě stížnosti pro porušení zákona - nové projednání věci na základě rozhodnutí Ústavního soudu - nové projednání věci podán návrh na obnovu řízení Celkem zapsáno do rejstříku Celkem nový nápad z toho : obžaloba návrhy na potrestání návrh na schválení dohody o vině a trestu z toho samosoudcovská agenda (z řádku 15 až 17) návrh na uznání a výkon cizozemského rozhodnutí nový zápis věci (původní rejstřík uzavřen - 161a odst. 5 VKŘ) v tom: opětovné předložení státním zástupcem podán návrh na obnovu řízení povolena obnova řízení na základě dovolání na základě stížnosti pro porušení zákona na základě rozhodnutí Ústaního soudu Vyřízeno celkem v tom : rozsudkem (v trestním řízení uznáním viny) rozsudkem (schválené dohoda o vině a trestu) rozsudkem na uznání a výkon cizozemského rozhodnutí trestním příkazem narovnáním podmíněným zastavením předložením věci k rozhodnutí o příslušnosti postoupením věci jinému orgánu vrácením věci státnímu zástupci odmítnutím návrhu na potrestání odmítnutím návrhu na schválení dohody o vině a trestu zpětvzetím obžaloby/návrhu na potrestání zpětvzetím návrhu na schválení dohody o vině a trestu zpětvzetím návrhu na uznání a výkon cizozemského rozhodnutí zastavením trestního stíhání rozsudkem - zproštěním obžaloby zamítnutím návrhu na uznání a výkon cizozemského rozhodnutí zamítnutím návrhu na obnovu řízení povolením obnovy řízení povolením obnovy řízení a zároveň věc vrácena státnímu zástupci vyloučením spojením věci jinak u návrhu na uznání a výkon cizozemského rozhodnutí jinak zjednodušený písemný rozsudek (z ř. 28, 29 a 43) v tom : do 3 měsíců přes 3 měsíce do 6 měsíců přes 6 měsíců do 1 roku přes 1 rok do 2 let přes 2 roky do 5 let přes 5 let do 7 let přes 7 let

20 V(MS)-101 I. REJSTŘÍK T Období : o pohybu trestní agendy u okresních soudů věcí fyzických osob právnických a b Nevyřízeno celkem z toho : v tom : nerealizován příkaz k zatčení (včetně EZR a MZR) přerušeno návrh na uznání a výkon cizozemského rozhodnutí návrh na obnovu řízení do 3 měsíců přes 3 měsíce do 6 měsíců přes 6 měsíců do 1 roku přes 1 rok do 2 let přes 2 roky do 5 let přes 5 let do 7 let přes 7 let Nepravomocně vyřízené celkem v tom : u soudu I. stupně u odvolacího soudu Pravomocné, ale neodškrtnuté, celkem II. NENASTOUPENÉ TRESTY ODNĚTÍ SVOBODY Od právoplatnosti uloženého trestu uplynulo více než 1 rok 4 roky a b 4 5 Povolení odkladu na základě 322 tr.ř Neznámý pobyt Pobyt v cizině Ostatní důvody Celkem Ve výkonu jiného trestu v cizině III. OSTATNÍ VÝKONY ROZHODNUTÍ VE VĚCECH TRESTNÍCH Uplynula doba delší než 3 měsíce Platnost podmíněného odsouzení dle 83/1 tr.z. v NEPO Pravomocná přeměna trestu v domácí vězení v OPP v peněžitý trest Nenastoupené přeměněné tresty a b Podmíněné odsouzení 83 X 6 2 X X X 3 Přeměna trestu odnětí svobody v trest domácího vězení 84 X X X 0 X X 0 Domácí vězení 85 0 X 0 X X X 1 Peněžitý uložený fyzické osobě X X 0 trest uložený právnické osobě 87 1 X X X X X X Obecně prosp. práce X 1 0 X 0 1 IV. PROMLČENÍ VÝKONU TRESTU A OSVĚDČENÍ ZE ZÁKONA Celkem a b 13 U podmíněného upuštění od potrestání s dohledem 89 0 U podmíněného odsouzení U podmíněného upuštění od výkonu zbytku zákazových trestů 91 2 Výkon trestu promlčen 92 0

21 V(MS)-101 V. VÝKON OCHRANNÝCH LÉČENÍ ÚSTAVNÍCH Období : o pohybu trestní agendy u okresních soudů Celkem z toho (ze sl. 15) osob počet protialkoholní protitoxikoman sexuologické psychiatrické a b Celkový počet osob (i druhů ochranných léčení ústavních), které nenastoupily do 3 měsíců od právní moci rozhodnutí ochranné léčení ústavní počet osob, které jsou ve vazbě, nebo ve výkonu trestu odnětí svobody VI. VÝKON ZABEZPEČOVACÍCH DETENCÍ Celkem a b 20 Celkový počet osob, které nenastoupily do 1 měsíce od právní moci rozhodnutí zabezpečovací detenci počet osob, které jsou ve važbě, nebo ve výkonu trestu odnění svobody VII. PŘÍKAZY K ZATČENÍ, ZADRŽENÍ A ZATÝKACÍ ROZKAZY příkazů k zatčení mezinárodních zatýkacích rozkazů evropských zatýkacích rozkazů příkazů k zadržení a b Nerealizováno koncem minulého období X Vydáno celkem X 1 0 Realizováno celkem X Zrušeno celkem X Nerealizováno celkem X VIII. OSTATNÍ ÚDAJE a b 25 Nenařízeno v souladu s 181/3 tr. ř Nevyhotovená rozhodnutí celkem dle 129/3 tr. ř Nevyhotovená a nevypravená rozhodnutí, kde uplynula doba delší než 1 měsíc CSLAV dne

22 V(MS)-103 I. REJSTŘÍK TM Období : o pohybu trestní agendy ve věcech mladistvých u okresních soudů věcí celkem osob dospělých a b Nevyřízeno koncem minulého období Obživlo celkem z toho : z toho : odpory proti trestnímu příkazu 3 X 4 1 podmíněné zastavení se neosvědčilo pravomocný odsuzující rozsudek proti uprchlému byl zrušen poté, co odsouzený podal návrh na zrušení ( 306a odst. 2 tr. ř.) opětovné předložení státním zástupcem nový návrh na schválení dohody o vině a trestu povolena obnova řízení na základě dovolání - nové projednání věci na základě stížnosti pro porušení zákona - nové projednání věci na základě rozhodnutí Ústavního soudu - nové projednání věci podán návrh na obnovu řízení Celkem zapsáno do rejstříku Celkem nový nápad z toho : obžaloba návrhy na potrestání návrh na schválení dohody o vině a trestu z toho samosoudcovská agenda (z řádku 15 až 17) návrh na uznání a výkon cizozemského rozhodnutí nový zápis věci (původní rejstřík uzavřen - 161a odst. 5 VKŘ) opětovné předložení státním zástupcem podán návrh na obnovu řízení povolena obnova řízení na základě dovolání na základě stížnosti pro porušení zákona na základě rozhodnutí Ústavního soudu Vyřízeno celkem v tom : rozsudkem (v trestním řízení uznáním viny) rozsudkem (schválená dohoda o vině a trestu) rozsudkem na uznání a výkon cizozemského rozhodnutí trestním příkazem narovnáním podmíněným zastavením předložením věci k rozhodnutí o příslušnosti postoupením věci jinému orgánu vrácením věci státnímu zástupci odmítnutím návrhu na potrestání odmítnutím návrhu na schválení dohody o vině a trestu zpětvzetím obžaloby/návrhu na potrestání zpětvzetím návrhu na schválení dohody o vině a trestu zpětvzetím návrhu na uznání a výkon cizozemského rozhodnutí zastavením trestního stíhání odstoupení - zastavení X rozsudkem - zproštěním obžaloby zamítnutím návrhu na uznání a výkon cizozemského rozhodnutí zamítnutím návrhu na obnovu řízení povolením obnovy řízení povolením obnovy řízení a zároveň věc vrácena státnímu zástupci vyloučením spojením věci jinak u návrhu na uznání a výkon cizozemského rozhodnutí jinak zjednodušený písemný rozsudek (z ř. 28, 29 a 44) do 3 měsíců přes 3 měsíce do 6 měsíců přes 6 měsíců do 1 roku přes 1 rok do 2 let přes 2 roky do 5 let přes 5 let do 7 let přes 7 let

23 V(MS)-103 I. REJSTŘÍK TM Období : o pohybu trestní agendy ve věcech mladistvých u okresních soudů věcí celkem osob dospělých a b Nevyřízeno celkem nerealizován příkaz k zatčení (včetně EZR a MZR) přerušeno návrh na uznání a výkon cizozemského rozhodnutí návrh na obnovu řízení do 3 měsíců přes 3 měsíce do 6 měsíců přes 6 měsíců do 1 roku přes 1 rok do 2 let přes 2 roky do 5 let přes 5 let do 7 let přes 7 let Nepravomocně vyřízené celkem u soudu I. stupně u odvolacího soudu Pravomocné, ale neodškrtnuté, celkem II. NENASTOUPENÉ TRESTY/TRESTNÍ OPATŘENÍ ODNĚTÍ SVOBODY Od právoplatnosti uloženého trestu uplynulo více než 1 rok 4 roky a b 4 5 Povolení odkladu na základě z. č. 218/2003 Sb Neznámý pobyt Pobyt v cizině Ostatní důvody Celkem Ve výkonu jiného trestu v cizině III. OSTATNÍ VÝKONY ROZHODNUTÍ VE VĚCECH TRESTNÍCH Uplynula doba delší než 3 měsíce Platnost podmíněného odsouzení dle 83/1 tr. z. nebo 33/2 ZSVM v NEPO Pravomocná přeměna trestu/trestního opatření v domácí vězení v OPP v PT/peněžité opatření Nenastoupené přeměněné tresty/trestní opatření a b Podmíněné odsouzení (dospělí) 85 X 1 0 X X X 0 Podmíněné odsouzení (mladiství) 86 X 0 0 X X X 0 Přeměna trestu/trestního opatření odnětí svobody v trest/trestní opatření domácího vězení 87 X X X 0 X X 0 Domácí vězení 88 0 X 0 X X X 0 Peněžité opatření 89 0 X X 0 Peněžité opatření s podmíněným odkladem 90 X X X 0 Peněžitý trest (dospělí) 91 0 X X 0 Obecně prospěšné práce 92 6 X 0 0 X 0 0 IV. PROMLČENÍ VÝKONU TRESTU A OSVĚDČENÍ ZE ZÁKONA dospělí Celkem mladiství a b U podmíněného upuštění od potrestání s dohledem U podmíněného upuštění od uložení trest. opatření 94 X 0 U podmíněného odsouzení/odložení U podmíněného upuštění od výkonu zbytku zákazových trestů/ trestních opatření Výkon trestu/trestního opatření promlčen

24 V(MS)-103 Období : o pohybu trestní agendy ve věcech mladistvých u okresních soudů V. VÝKON OCHRANNÝCH LÉČENÍ ÚSTAVNÍCH Celkem z toho (ze sl. 16): osob počet protialkoholní protitoxikoman sexulogické psychiatrické a b Celkový počet osob (i druhů ochranných léčení ústavních), které nenastoupily do 3 měsíců od právní moci rozhodnutí ochranné léčení ústavní z počet osob, které jsou toho: ve vazbě, nebo ve výkonu trestu odnětí svobody VI. VÝKON ZABEZPEČOVACÍCH DETENCÍ Celkem a b 21 Celkový počet osob, které nenastoupily do 1 měsíce od právní moci rozhodnutí zabezpečovací detenci počet osob, které jsou ve vazbě, nebo ve výkonu trestu odnětí svobody VII. PŘÍKAZY K ZATČENÍ A ZATÝKACÍ ROZKAZY příkazů k zatčení mezinárodních zatýkacích rozkazů evropských zatýkacích rozkazů příkazů k zadržení a b Nerealizováno koncem minulého období X Vydáno celkem X 0 0 Realizováno celkem X Zrušeno celkem X Nerealizováno celkem X VIII. OSTATNÍ ÚDAJE a b 26 Nenařízeno v souladu s 181/3 tr. ř Nevyhotovená rozhodnutí celkem dle 129/3 tr. ř Nevyhotovená a nevypravená rozhodnutí, kde uplynula doba delší než 1 měsíc CSLAV dne

25 V(MS)-111 Období : o vazbách I. Vazby Neskončené k poslednímu dni minulého období Celkem I. stupeň II. stupeň Z toho mladiství Celkem Z toho mladiství a b Napadlé ve sledovaném období Úhrnem ř = Skončené ve sled. období osoby propuštěné s dohledem osoby propuštěné na kauci propuštěné z vazby podle 71//9 tr. ř. a 47/4 z. č. 218/2003 Sb jinak Neskončení k poslednímu dni sledovaného období Korekční položka II. Neskončené vazby u soudu I. stupně Od počátku soudní vazby je odeslané soudu II. stupně u soudu II. stupně a b do 3 měsíců od 3 měsíců do 6 měsíců od 6 měsíců do 1 roku od 1 roku do 18 měsíců od 18 měsíců do 2 let starší 2 let Celkem III. Rozhodnutí o vazbách v přípravném řízení v osobách (pravomocná i nepravomocná) vyhověno nevyhověno a b 8 9 Vzetí do vazby celkem zatčení zadržení Žádost o propuštění IV. Vazby vyhošťovací, předběžné a vydávací, vazby podle 454 tr.ř., vazby předběžné a předávací vyhošťovací vazby předběžné a vydávací vazby vazby uznávací předběžné a předávací vazby vazby z dočasného převzetí osoby od cizího státu průvozní vazby a b Realizováno Nerealizováno celkem do 3 měsíců přes 3 měs. do 1 roku přes 1 rok Realizováno jinak CSLAV dne

26 V(MS)-114 I. REJSTŘÍK C Období : o pohybu agendy rejstříku C u okresních soudů Celkem Cm Návrhy na rozvod věcí ze sloupce 1 Dopravní podnik a obdobné Bankovní a spotřebitelské úvěry Koncesionářské poplatky a b Nevyřízeno koncem minulého období Obživlo celkem podán odpor X platební rozkaz zrušen X povolena obnova řízení X rozhodnutí zrušeno pro zmatečnost vyhověno návrhu na přezkum rozhodnutí v evropském řízení o drobných nárocích 7 0 X X X X X na základě dovolání - nové projednání věci na základě rozhodnutí Ústavního soudu - nové projednání věci podána žaloba na obnovu řízení 10 0 X X X X X podána žaloba pro zmatečnost 11 0 X X X X X podán návrh na přezkum rozhodnutí v evropském řízení o drobných nárocích 12 0 X X X X X Celkem zapsáno do rejstříku Celkem nový nápad návrhy na vydání platebního rozkazu X návrhy na zahájení evropského řízení pro drobné nároky 16 0 X X X X X věci převedené z Ro X 0 0 X po včas podaném odporu X 0 0 X věci převedené z ERo X 0 0 X po včas podaném odporu X 0 0 X věci převedené z EPR X z toho prorogace ( 89a o. s. ř. ) X X 0 X nový zápis věci (původní rejstřík uzavřen - 161a odst. 5 VKŘ) žaloba na obnovu řízení 24 0 X X X X X žaloba pro zmatečnost 25 0 X X X X X povolena obnova řízení rozhodnutí zrušeno pro zmatečnost na základě dovolání na základě rozhodnutí Ústavního soudu žaloby na obnovu řízení/pro zmatečnost věcí zapsaných v rejstříku Ro/ ERo 30 0 X X X X X Platební rozkaz na návrh nevydán, nařízeno jednání ( 172 ods. 2 a 3 o.s.ř.) X Vyřízeno celkem vydání platebního rozkazu bez výslovného návrhu X vydáním platebního rozkazu X rozsudkem rozsudkem pro uznání X rozsudkem pro zmeškání X smírem X schválením mediační dohody postoupením přikázáním odmítnutím podle 43 odst. 2 o. s. ř odmítnutím podle 250g o.s. ř X X X X X zastavením zpětvzetím zamítnutím žaloby na obnovu řízení 46 0 X X X X X zamítnutím žaloby pro zmatečnost 47 0 X X X X X odmítnutím návrhu na přezkum rozhodnutí vydaného v rámci EvDN 48 0 X X X X X povolením obnovy řízení 49 0 X X X X X zrušením rozhodnutí pro zmatečnost 50 0 X X X X X vyhověním návrhu na přezkum rozhodnutí vydaného v rámci EvDN 51 0 X X X X X jinak

27 V(MS)-114 I. REJSTŘÍK C Období : o pohybu agendy rejstříku C u okresních soudů Celkem Cm Návrhy na rozvod věcí ze sloupce 1 Dopravní podnik a obdobné Bankovní a spotřebitelské úvěry Koncesionářské poplatky a b do 3 měsíců přes 3 měsíce do 6 měsíců přes 6 měsíců do 1 roku přes 1 rok do 3 let přes 3 roky do 5 let přes 5 let do 7 let přes 7 let Nevyřízeno celkem do 3 měsíců přerušeno z důvodu prohlášení úpadku/konkurzu X přerušeno z ostatních důvodů přes 3 měsíce do 6 měsíců přerušeno z důvodu prohlášení úpadku/konkurzu X přerušeno z ostatních důvodů přes 6 měsíců do 1 roku přerušeno z důvodu prohlášení úpadku/konkurzu X přerušeno z ostatních důvodů přes 1 rok do 3 let přerušeno z důvodu prohlášení úpadku/konkurzu X přerušeno z ostatních důvodů přes 3 roky do 5 let přerušeno z důvodu prohlášení úpadku/konkurzu X přerušeno z ostatních důvodů přes 5 let do 7 let přerušeno z důvodu prohlášení úpadku/konkurzu X přerušeno z ostatních důvodů přes 7 let přerušeno z důvodu prohlášení úpadku/konkurzu X přerušeno z ostatních důvodů Nepravomocně vyřízené celkem u soudu I. stupně u odvolacího soudu Pravomocně skončené věci platebním rozkazem X II. OSTATNÍ ÚDAJE a b 7 Nevyhotovená a nevypravená rozhodnutí ve lhůtě 30 dnů Nevyhotovená a nevypravená rozhodnutí ani ve lhůtě 90 dnů CSLAV dne

Obsah - seznam vzorů 5

Obsah - seznam vzorů 5 Obsah - seznam vzorů 5 Použitá a doporučená literatura 23 Vzor č. 1 Návrh zájmového sdružení občanů na převzetí záruky za dovršení nápravy odsouzeného se žádostí o podmíněné propuštění odsouzeného z výkonu

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

8. Za přílohu č. 15 se vkládá nová příloha č. 16, která zní: Příloha č. 16 vnitřního a kancelářského řádu

8. Za přílohu č. 15 se vkládá nová příloha č. 16, která zní: Příloha č. 16 vnitřního a kancelářského řádu 8. Za přílohu č. 15 se vkládá nová příloha č. 16, která zní: Příloha č. 16 vnitřního a kancelářského řádu 3. Číselník druhů výsledků řízení Závazné číselníky elektronicky vedených rejstříků Druh věci Druh

Více

Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského soudního řádu a některých dalších zákonů... 13

Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského soudního řádu a některých dalších zákonů... 13 Obsah Úvod.................................................... 11 Seznam zkratek........................................... 12 Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského

Více

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 OBSAH Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST ( 1 139)...17 HLAVA I PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ ( 1 11)...17 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona ( 1)...17 Díl 2 Časová působnost

Více

OBSAH. Úvod Seznam zkratek TRESTNÍ ZÁKONÍK... 15

OBSAH. Úvod Seznam zkratek TRESTNÍ ZÁKONÍK... 15 OBSAH Úvod........................................................................ 11 Seznam zkratek.............................................................. 13 TRESTNÍ ZÁKONÍK.........................................................

Více

I. Skupina tr. ř. 4 žádost o doručení předvolání příslušníka ozbrojeného sboru k svědeckému výslechu. u soudu prostřednictvím nadřízeného velitelství

I. Skupina tr. ř. 4 žádost o doručení předvolání příslušníka ozbrojeného sboru k svědeckému výslechu. u soudu prostřednictvím nadřízeného velitelství Sdělení Ministerstva spravedlnosti č. 1/2017 ze dne 29. 12. 2017, č. j. 12/2017-OJD-ORG/43, o vydání vzorů tr. ř., o. s. ř., z. ř. s., k. ř., d. ř., doporučených pro použití v trestním a v občanském soudním

Více

Agenda Oddíl Popis Rozsah oddílu Občanskoprávní SOUDNÍ SMÍRY Návrhy na smírčí řízení podle 67 o. s. ř Občanskoprávní

Agenda Oddíl Popis Rozsah oddílu Občanskoprávní SOUDNÍ SMÍRY Návrhy na smírčí řízení podle 67 o. s. ř Občanskoprávní Příloha Rozvrhu práce na rok 2017 - Přehled závazných oddílů agend Nc,, Nt a Ntm: Rejstřík Nc: SOUDNÍ SMÍRY Návrhy na smírčí řízení podle 67 o. s. ř. 101-200 OSVOB. OD SOP, UST. Návrhy (žádosti) na přiznání

Více

STATISTICKÝ PŘEHLED SOUDNÍCH AGEND ROK 2011 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR

STATISTICKÝ PŘEHLED SOUDNÍCH AGEND ROK 2011 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR STATISTICKÝ PŘEHLED SOUDNÍCH AGEND PRVNÍ ČÁST ROK 2011 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR 2 OBSAH Obsah... 3 Vysvětlivky... 6 Použité zkratky... 10 Agendy okresních a krajských soudů v roce 2011... 12 Nápad

Více

Civilní oddíly (rejstřík Nc) Popis

Civilní oddíly (rejstřík Nc) Popis Agenda Dědická Exekuční Oddíl POZŮSTALOSTI, ÚSCHOVY, UMOŘENÍ EVET Příloha č. 2 - Přehled závazných oddílů agend Nc, EXE, Nt a Ntm Senáty řeší 13 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12, 13, 17, 18,19,20,21,23 Civilní

Více

Příloha č. 2 - Přehled závazných oddílů agend Nc, EXE, Nt a Ntm

Příloha č. 2 - Přehled závazných oddílů agend Nc, EXE, Nt a Ntm Agenda Dědická Exekuční Příloha č. 2 - Přehled závazných oddílů agend Nc, EXE, Nt a Ntm Oddíl POZŮSTALOSTI, ÚSCHOVY, UMOŘENÍ EVET Senáty řeší 13 1,2,4,5,7,8,9,10, 11,12,13,17, 18,19,21,23 Civilní oddíly

Více

Kurz trestního práva - BIVŠ 2013

Kurz trestního práva - BIVŠ 2013 TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ Zvláštní způsoby řízení Obecné ustanovení a typy zvláštních způsobů řízení (Hlava XX., 290 314s) Obecné ustanovení - pokud v následujících ustanoveních není obsažena zvláštní úprava,

Více

Příloha č. 2 - Přehled závazných oddílů agend Nc, EXE, Nt a Ntm

Příloha č. 2 - Přehled závazných oddílů agend Nc, EXE, Nt a Ntm Agenda Dědická Příloha č. 2 - Přehled závazných oddílů agend Nc, EXE, Nt a Ntm Oddíl POZŮSTALOSTI, ÚSCHOVY, UMOŘENÍ Senáty řeší 13 Civilní oddíly (rejstřík Nc) Popis Pro všeobecné věci rejstříku D, Sd,

Více

Civilní oddíly (rejstřík Nc) Popis

Civilní oddíly (rejstřík Nc) Popis Agenda Dědická Exekuční Oddíl POZŮSTALOSTI, ÚSCHOVY, UMOŘENÍ EVET Příloha č. 2 - Přehled závazných oddílů agend Nc, EXE, Nt a Ntm Senáty řeší 13 1,2,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,17, 18,19,20,21, Civilní

Více

OBSAH ÚVOD... O AUTORECH... JEDNOTLIVÉ VZORY ZPRACOVALI...

OBSAH ÚVOD... O AUTORECH... JEDNOTLIVÉ VZORY ZPRACOVALI... OBSAH ÚVOD......................................................... XI O AUTORECH................................................... XIII JEDNOTLIVÉ VZORY ZPRACOVALI................................. XV

Více

HLAVA III: Ochrana ústavně zaručených základních práv a svobod... 54

HLAVA III: Ochrana ústavně zaručených základních práv a svobod... 54 Obsah Seznam autorů.............................................. 5 Seznam použitých zkratek.................................... 21 Předmluva................................................ 24 HLAVA I:

Více

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná

Více

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná opatření

Více

372 b) Omezení a vrácení svéprávnosti ( 55 a násl. NOZ) omezena 430 změna omezení 0 vrácení 538 doba omezení prodloužena 0 jiný výsledek 311

372 b) Omezení a vrácení svéprávnosti ( 55 a násl. NOZ) omezena 430 změna omezení 0 vrácení 538 doba omezení prodloužena 0 jiný výsledek 311 Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud Teplice 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná opatření Splnění podmínky v

Více

Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud Děčín 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná opatření Splnění podmínky v předběžném

Více

OBSAH. Seznam zkratek používaných v textu 13 ÚVOD 15

OBSAH. Seznam zkratek používaných v textu 13 ÚVOD 15 OBSAH Seznam zkratek používaných v textu 13 ÚVOD 15 1. ALTERNATIVNÍ OPATŘENÍ: ÚČEL, PODSTATA, VÝHODY. RESTORATIVNÍ JUSTICE 19 1.1. Krize trestu odnětí svobody 19 1.2. Alternativy k uvěznění 21 1.3. Restorativní

Více

Obsah. Úvod Seznam zkratek Zákon ze dne 12. září 2013, č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

Obsah. Úvod Seznam zkratek Zákon ze dne 12. září 2013, č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních Úvod... 23 Seznam zkratek... 25 Zákon ze dne 12. září 2013, č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních---- 27 ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ ČÁST... 27 1 Úvodní ustanovení...27 2 Řízení upravená tímto zákonem...

Více

Dodatek č. 15 k Rozvrhu práce pro rok 2013

Dodatek č. 15 k Rozvrhu práce pro rok 2013 Okresní soud v Olomouci, tř. Svobody 16, 771 38 OLOMOUC Spr 1644/2013 Dodatek č. 15 k Rozvrhu práce pro rok 2013 Správa soudu a styk s veřejností: Pomocné složky údržbář, řidič, uklízečky: Uklízečky: Marcela

Více

Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Obvodní soud Praha 1

Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Obvodní soud Praha 1 Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Obvodní soud Praha 1 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná opatření Splnění podmínky v

Více

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem

Více

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Vymáhání pohledávky v soudním

Více

D o d a t e k č. 5. k Rozvrhu práce OS v Opavě na rok 2019

D o d a t e k č. 5. k Rozvrhu práce OS v Opavě na rok 2019 ČR Okresní soud v Opavě 33 Spr 821/2019 D o d a t e k č. 5 k Rozvrhu práce OS v Opavě na rok 2019 V souvislosti se vzdáním se funkce soudkyně Mgr. Hany Milatové, s trvající pracovní neschopností soudce

Více

Seminář - Omšenie

Seminář - Omšenie Seminář - Omšenie 5. 6. 2017 I. Vnitrostátní úprava právního styku s cizinou v trestních věcech v ČR A) zák. č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, (ve znění novel č. 77/2015

Více

Dodatek č. 10 k Rozvrhu práce pro rok 2013

Dodatek č. 10 k Rozvrhu práce pro rok 2013 Okresní soud v Olomouci, tř. Svobody 16, 771 38 OLOMOUC Spr 1316/2013 Dodatek č. 10 k Rozvrhu práce pro rok 2013 Občanskoprávní úsek Seznam přísedících pro jednotlivé senáty: senát 11 C: 1. Jaroslav Kosek,

Více

OBSAH. Literatura... 96

OBSAH. Literatura... 96 OBSAH Seznam autorů... XIII Přehled ustanovení komentovaných jednotlivými autory... XV Seznam zkratek... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XXI Předmluva vydavatele... XXIX Úvod Sporné a nesporné

Více

2 5. T r e s t n í p r á v o a o b č a n s k é s o u d n í ř í z e n í T r e s t n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y

2 5. T r e s t n í p r á v o a o b č a n s k é s o u d n í ř í z e n í T r e s t n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y 2 5. T r e s t n í p r á v o a o b č a n s k é s o u d n í ř í z e n í T r e s t n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y Trestní právo je souhrn právních norem o trestání osob (postihy

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení Slovo úvodem... 13 Seznam použitých zkratek... 15 A. ŽALOBA NA OBNOVU ŘÍZENÍ. 17 I. Důvody obnovy řízení... 17 1.

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Okresní soud v Olomouci, tř. Svobody 16, OLOMOUC. Spr 1132/2013. Dodatek č. 7 k Rozvrhu práce pro rok 2013

Okresní soud v Olomouci, tř. Svobody 16, OLOMOUC. Spr 1132/2013. Dodatek č. 7 k Rozvrhu práce pro rok 2013 Okresní soud v Olomouci, tř. Svobody 16, 771 38 OLOMOUC Spr 1132/2013 Dodatek č. 7 k Rozvrhu práce pro rok 2013 1 Správa soudu a styk s veřejností: Vyšší podací a tiskové oddělení: - zajištění zápisu veškerého

Více

Příloha SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení 549/1991 Sb. - o soudních poplatcích - Příloha SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem je peněžité plnění a) do částky 20 000

Více

Přehled o délce soudního řízení ode dne nápadu do dne právní moci podle předmětu a výsledku Okresní soudy - počet věcí (spisů)

Přehled o délce soudního řízení ode dne nápadu do dne právní moci podle předmětu a výsledku Okresní soudy - počet věcí (spisů) Výchova a výchovná opatření 101 - První rozhodnutí o výchově dítěte - svěřeno 351 2532 4763 3419 1987 1381 2793 1057 557 102 - První rozhodnutí o výchově dítěte - svěřeno otci 34 168 327 232 156 119 255

Více

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2018

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2018 Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2018 Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, 234 odst. 1, odst. 2, odst. 3, odst. 4 písm. b), odst. 5 písm. b) tr. zákoníku...

Více

Sankční systém trestního práva. Přednáška

Sankční systém trestního práva. Přednáška Sankční systém trestního práva Přednáška 30. 3. 2016 Sankční systém Dospělí - dualismus sankcí = tresty a ochranná opatření Mladiství - monismus sankcí = opatření Právnické osoby dualismus sankcí = tresty

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Osoba, proti níž se Základy práva, 23. května 2016 Přehled přednášky Osoba, proti níž se Osoba, proti níž se Pojem trestního Trestní právem upravený

Více

Výchova a výchovná opatření

Výchova a výchovná opatření Výchova a výchovná opatření 101 - První rozhodnutí o výchově dítěte - svěřeno 142 113 88 135 283 124 194 166 168 102 - První rozhodnutí o výchově dítěte - svěřeno otci 187 139 135 157 257 144 227 189 187

Více

TRESTNÍ ÚSEK pracoviště pobočky v Pardubicích

TRESTNÍ ÚSEK pracoviště pobočky v Pardubicích TRESTNÍ ÚSEK pracoviště pobočky v Pardubicích Soud. odd. Věci 13 To Tmo Nt Ntm UL Obor působnosti Rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutím Okresních soudů v Pardubicích, Chrudimi, Ústí nad

Více

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2018

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2018 Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2018 Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, 234 odst. 1, odst. 2, odst. 3, odst. 4 písm. b), odst. 5 písm. b) tr. zákoníku...

Více

1. Číselník druhů výsledků vyřízení

1. Číselník druhů výsledků vyřízení PŘÍLOHA č. 16 vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy Příloha č. 16 vnitřního kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy ZÁVAZNÉ ČÍSELNÍKY ELEKTRONICKY VEDENÝCH REJSTŘÍKŮ

Více

OPATŘENÍ PŘEDSEDKYNĚ SOUDU

OPATŘENÍ PŘEDSEDKYNĚ SOUDU ČR - OKRESNÍ SOUD V KUTNÉ HOŘE nám. Národního odboje 58, 284 35 Kutná Hora tel.: 327 533 500, fax: 327 533 578, email: podatelna@osoud.kha.justice.cz IDDS: 45eabx9, IČO: 00024538 Spisová značka: 25Spr

Více

1. Rejstřík T - vzor č. 4 v. k. ř. Vazba. Výkon

1. Rejstřík T - vzor č. 4 v. k. ř. Vazba. Výkon PŘÍLOHA č. 1 vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy Příloha č. 1 vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy NÁVOD K VEDENÍ EVIDENČNÍCH POMŮCEK 1. Rejstřík

Více

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ K PROVEDENÍ EXEKUCE PŘIKÁZÁNÍM JINÉ PENĚŽITÉ POHLEDÁVKY ,70 Kč

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ K PROVEDENÍ EXEKUCE PŘIKÁZÁNÍM JINÉ PENĚŽITÉ POHLEDÁVKY ,70 Kč Soudní exekutor Mgr. Martin Svoboda Exekutorský úřad v Teplicích tel.: 417 534 858 adresa: Husitská 692/3, 415 01 Teplice e-mail: E-podatelna@exekutorskyurad.cz datová schránka: 96jg82e internetové stránky:

Více

Kromě shora zmíněné působnosti existují ještě specifická oprávnění nejvyššího státního zástupce. Mezi ty patří zejména: Vydávání pokynů obecné povahy

Kromě shora zmíněné působnosti existují ještě specifická oprávnění nejvyššího státního zástupce. Mezi ty patří zejména: Vydávání pokynů obecné povahy Působnost Nejvyššího státního zastupitelství v Brně je v souladu s působností Nejvyššího soudu. Nejvyšší státní zastupitelství vykonává dohled nad činností vrchních státních zastupitelství, je činné při

Více

Příloha SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení Položka 1

Příloha SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení Položka 1 Příloha Poplatky za řízení Položka 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem je peněžité plnění a) do částky 20 000 Kč b) v částce vyšší než 20 000 Kč do 40

Více

D o d a t e k č. 9. k Rozvrhu práce OS v Opavě na rok 2016

D o d a t e k č. 9. k Rozvrhu práce OS v Opavě na rok 2016 ČR Okresní soud v Opavě 33 Spr 1220/2016 D o d a t e k č. 9 k Rozvrhu práce OS v Opavě na rok 2016 V souvislosti s přeložením soudce Mgr. Daniela Hřivňackého ke Krajskému soudu v Ostravě a dále v zájmu

Více

Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY Částka 6 Rozeslána dne 17. četvence 2009 Cena 116,- Kč OBSAH: 14. 15. 16. S d ě l e n í Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

49Spr 410/2018. Okresního soudu v Kladně. s platností od

49Spr 410/2018. Okresního soudu v Kladně. s platností od 49Spr 410/2018 Z M Ě N A R O Z V R H U P R Á C E Okresního soudu v Kladně s platností od 26. 3. 2018 str. 16: 1T 1. Rozhodování ve věcech trestních - rejstřík T v rozsahu nápadu 100% včetně specializace

Více

Petr Lavický

Petr Lavický Petr Lavický 1. 12. 2009 Předmět výkladu Novela o. s. ř. provedená zákonem č. 7/2009 Sb. (tzv. souhrnná novela o. s. ř.) a některé další související změny Novelizované oblasti Příslušnost Zastoupení Zaznamenávání

Více

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019 Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019 Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, Jednání za právnickou osobu, Jednání za jiného, 256 odst.

Více

Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2008 Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY Částka 6 Rozeslána dne 13. října 2008 Cena 45,- Kč OBSAH: 12. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 10. července

Více

Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc.

Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 20. 3. 2012 Podstata zajišťovacích úkonů Omezení lidských práv Absolutní práva Minimální práva v trestním řízení Zásada přiměřenosti Zásada zdrženlivosti Zásada

Více

POKYN OBECNÉ POVAHY. nejvyšší státní zástupkyně ze dne 2. října 2008,

POKYN OBECNÉ POVAHY. nejvyšší státní zástupkyně ze dne 2. října 2008, Nejvyšší státní zastupitelství ------------------------------------ SL 902/2008 Sbírka pokynů obecné povahy nejvyššího státního zástupce ---------------------------------------- č. 8/2008 POKYN OBECNÉ

Více

I N F O R M A C E. Vězeňská služba České republiky Generální ředitelství. Soudní 1672/1a, P.O.Box 3, Praha Tel.: Fax:

I N F O R M A C E. Vězeňská služba České republiky Generální ředitelství. Soudní 1672/1a, P.O.Box 3, Praha Tel.: Fax: Vězeňská služba České republiky Generální ředitelství Soudní 1672/1a, P.O.Box 3, 140 67 Praha Tel.: 244 024 823 Fax: 244 024 843 www.vscr.cz V Praze dne 8.8.2016 I N F O R M A C E o stavu a složení vězněných

Více

I N F O R M A C E. Vězeňská služba České republiky Generální ředitelství. Soudní 1672/1a, P.O.Box 3, Praha Tel.: Fax:

I N F O R M A C E. Vězeňská služba České republiky Generální ředitelství. Soudní 1672/1a, P.O.Box 3, Praha Tel.: Fax: Vězeňská služba České republiky Generální ředitelství Soudní 1672/1a, P.O.Box 3, 140 67 Praha Tel.: 244 024 823 Fax: 244 024 843 www.vscr.cz V Praze dne 7.4.2015 I N F O R M A C E o stavu a složení vězněných

Více

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY Zn. 256/10, 266/11, 271/11, 272/11, 275/11, 349/12, 350/12, 453/13, 456/13, 457/13, Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY 1. Žaloba (dle soudního řádu správního) ze dne 31. prosince

Více

I N F O R M A C E. Vězeňská služba České republiky Generální ředitelství. Soudní 1672/1a, P.O.Box 3, Praha Tel.: Fax:

I N F O R M A C E. Vězeňská služba České republiky Generální ředitelství. Soudní 1672/1a, P.O.Box 3, Praha Tel.: Fax: Vězeňská služba České republiky Generální ředitelství Soudní 1672/1a, P.O.Box 3, 140 67 Praha Tel.: 244 024 823 Fax: 244 024 843 www.vscr.cz V Praze dne 11.1.2016 I N F O R M A C E o stavu a složení vězněných

Více

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019 Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019 Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, Jednání za právnickou osobu, Jednání za jiného, 256 odst.

Více

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019 Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019 Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, Jednání za právnickou osobu, Jednání za jiného, 256 odst.

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

I N F O R M A C E. Vězeňská služba České republiky Generální ředitelství. Soudní 1672/1a, P.O.Box 3, 140 67 Praha Tel.: 244 024 823 Fax: 244 024 843

I N F O R M A C E. Vězeňská služba České republiky Generální ředitelství. Soudní 1672/1a, P.O.Box 3, 140 67 Praha Tel.: 244 024 823 Fax: 244 024 843 Vězeňská služba České republiky Generální ředitelství Soudní 1672/1a, P.O.Box 3, 140 67 Praha Tel.: 244 024 823 Fax: 244 024 843 www.vscr.cz V Praze dne 12.2.2015 I N F O R M A C E o stavu a složení vězněných

Více

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU VI. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další

Více

I N F O R M A C E. Vězeňská služba České republiky Generální ředitelství. Soudní 1672/1a, P.O.Box 3, Praha Tel.: Fax:

I N F O R M A C E. Vězeňská služba České republiky Generální ředitelství. Soudní 1672/1a, P.O.Box 3, Praha Tel.: Fax: Vězeňská služba České republiky Generální ředitelství Soudní 1672/1a, P.O.Box 3, 140 67 Praha Tel.: 244 024 823 Fax: 244 024 843 www.vscr.cz V Praze dne 10.2.2019 I N F O R M A C E o stavu a složení vězněných

Více

I N F O R M A C E. Vězeňská služba České republiky Generální ředitelství. Soudní 1672/1a, P.O.Box 3, Praha Tel.: Fax:

I N F O R M A C E. Vězeňská služba České republiky Generální ředitelství. Soudní 1672/1a, P.O.Box 3, Praha Tel.: Fax: Vězeňská služba České republiky Generální ředitelství Soudní 1672/1a, P.O.Box 3, 140 67 Praha Tel.: 244 024 823 Fax: 244 024 843 www.vscr.cz V Praze dne 15.2.2018 I N F O R M A C E o stavu a složení vězněných

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

2/2009 POKYN OBECNÉ POVAHY nejvyšší státní zástupkyně ze dne 19. června 2009, o centrální evidenci stíhaných osob

2/2009 POKYN OBECNÉ POVAHY nejvyšší státní zástupkyně ze dne 19. června 2009, o centrální evidenci stíhaných osob Upozornění: Soubor byl zpracován s využitím databáze ASPI, a. s., a je určen výhradně k využití pro vlastní vnitřní potřebu uživatele. Jeho kopírování nebo jiné zpracovávání pro jiné účely je zakázáno.

Více

I N F O R M A C E. Vězeňská služba České republiky Generální ředitelství. Soudní 1672/1a, P.O.Box 3, Praha Tel.: Fax:

I N F O R M A C E. Vězeňská služba České republiky Generální ředitelství. Soudní 1672/1a, P.O.Box 3, Praha Tel.: Fax: Vězeňská služba České republiky Generální ředitelství Soudní 1672/1a, P.O.Box 3, 140 67 Praha Tel.: 244 024 823 Fax: 244 024 843 www.vscr.cz V Praze dne 10.7.2018 I N F O R M A C E o stavu a složení vězněných

Více

I N F O R M A C E. Vězeňská služba České republiky Generální ředitelství. Soudní 1672/1a, P.O.Box 3, Praha Tel.: Fax:

I N F O R M A C E. Vězeňská služba České republiky Generální ředitelství. Soudní 1672/1a, P.O.Box 3, Praha Tel.: Fax: Vězeňská služba České republiky Generální ředitelství Soudní 1672/1a, P.O.Box 3, 140 67 Praha Tel.: 244 024 823 Fax: 244 024 843 www.vscr.cz V Praze dne 10.5.2019 I N F O R M A C E o stavu a složení vězněných

Více

Úkony v rámci přípravného řízení a řízení před soudem - statistika činnosti jednotlivých krajů za rok 2014

Úkony v rámci přípravného řízení a řízení před soudem - statistika činnosti jednotlivých krajů za rok 2014 Statistika pro všechny věkové kategorie za ČR rok 2014 tab. č. 1 Statistika pro věk kategorii 18 - za ČR rok 2014 tab. č. 2 Úkony v rámci přípravného řízení a řízení před soudem - statistika činnosti jednotlivých

Více

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI. I. Civilní legislativa II. Trestní legislativa III. Profesní legislativa IV. Ostatní legislativa I. CIVILNÍ LEGISLATIVA

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI. I. Civilní legislativa II. Trestní legislativa III. Profesní legislativa IV. Ostatní legislativa I. CIVILNÍ LEGISLATIVA MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI I. Civilní legislativa II. Trestní legislativa III. Profesní legislativa IV. Ostatní legislativa I. CIVILNÍ LEGISLATIVA Občanský zákoník, ve znění zák. č. 460/2016 Sb. (část

Více

Občanské právo procesní II. Výkon rozhodnutí. JUDr. Ing. Radovan Dávid

Občanské právo procesní II. Výkon rozhodnutí. JUDr. Ing. Radovan Dávid Občanské právo procesní II Výkon rozhodnutí JUDr. Ing. Radovan Dávid 1. Úvod Vykonatelnost rozhodnutí: souvisí s vynutitelností práva - náležitosti rozhodnutí mimo jiné výrok - musí být přesný, určitý

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva... VII Předmluva k 2. vydání...ix Seznam zkratek použitých právních předpisů... XIX

Obsah. O autorech... V Předmluva... VII Předmluva k 2. vydání...ix Seznam zkratek použitých právních předpisů... XIX O autorech... V Předmluva... VII Předmluva k 2. vydání...ix Seznam zkratek použitých právních předpisů... XIX Kapitola 1. Základní charakteristika a principy právní úpravy úpadku...1 1. Přehled právní

Více

Očekávaný výstup. Druh učebního materiálu

Očekávaný výstup. Druh učebního materiálu Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Dodatek č. 6. rozvrhu práce Okresního soudu v Ústí nad Labem pro rok 2018

Dodatek č. 6. rozvrhu práce Okresního soudu v Ústí nad Labem pro rok 2018 Dodatek č. 6 Spr 305/2018 rozvrhu práce Okresního soudu v Ústí nad Labem pro rok 2018 Rozvrh práce Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 24. 11. 2017, Spr 1300/2017, ve znění dodatků 1 až 5 se mění a

Více

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY Zn. 256/10, 266/11, 271/11, 272/11, 275/11, 349/12, 350/12, 453/13, 456/13, 457/13, Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY 1. Žaloba (dle soudního řádu správního) ze dne 31. prosince

Více

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019 Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019 Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, Jednání za právnickou osobu, Jednání za jiného, 256 odst.

Více

Design prezentace Ing. Alena Krestová, NS ČR. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci (2) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR

Design prezentace Ing. Alena Krestová, NS ČR. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci (2) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR (2) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR -přednáška pro Justiční akademii SR Pezinok, 24. září 2009 7 (1) Právo na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím mají účastníci řízení, ve kterém bylo vydáno

Více

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění ZÁKON Č. 549/1991 SB., O SOUDNÍCH POPLATCÍCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění ZÁKON Č. 549/1991 SB., O SOUDNÍCH POPLATCÍCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění ZÁKON Č. 549/1991 SB., O SOUDNÍCH POPLATCÍCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Osvobození od poplatku 11 (1) Od poplatku se osvobozují řízení ve věcech

Více

Nejvyšší soud Burešova Brno

Nejvyšší soud Burešova Brno JUDr. ROBERT PELIKÁN, Ph.D. MINISTR SPRAVEDLNOSTI ČR V Praze dne 19. 5. 2016 Čj. MSP-260/2015-OD-SPZ/4 Počet listů: 3 Přílohy: 1 Nejvyšší soud Burešova 20 657 37 Brno Věc: obv. M. Ř. stížnost pro porušení

Více

SAZEBNÍK SOUDNÍCH POPLATKŮ. b) nelze-li předmět řízení ocenit 1 000 Kčs

SAZEBNÍK SOUDNÍCH POPLATKŮ. b) nelze-li předmět řízení ocenit 1 000 Kčs Čiastka 104 Zbierka zákonov č. 549/1991 Strana 2717 SAZEBNÍK SOUDNÍCH POPLATKŮ Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. I. Poplatky vybírané v občanském soudním řízení Položka 1, pokud není stanovena zvláštní

Více

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy Úvodní slovo................................................... 11 seznam použitých zkratek...................................... 10 1 Základy odpovědnosti občana republiky........................ 13 1.1

Více

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 Obsah Úvod...10 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 HLAVA I Předmět a účel úpravy ( 1 4)...13 HLAVA II Základní zásady správy daní ( 5 9)...24

Více

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Soudy a soudnictví Vymezení

Více

OBVODNÍ SOUD PRO PRAHU pluku 1533/29b, Praha 10 - Vršovice, telefon: Změna č. 11. rozvrhu práce Obvodního soudu pro Prahu 9

OBVODNÍ SOUD PRO PRAHU pluku 1533/29b, Praha 10 - Vršovice, telefon: Změna č. 11. rozvrhu práce Obvodního soudu pro Prahu 9 OBVODNÍ SOUD PRO PRAHU 9 28. pluku 1533/29b, 100 83 Praha 10 - Vršovice, telefon: 251 447 709 30 Spr 1144/2018 Praha 15. října 2018 Změna č. 11 rozvrhu práce Obvodního soudu pro Prahu 9 Rozvrh práce Obvodního

Více

Působnost státního zastupitelství v trestním řízení

Působnost státního zastupitelství v trestním řízení Působnost státního zastupitelství v trestním řízení Trestní řízení je těžištěm působnosti státního zastupitelství a k jeho výkonu je přímo zavazováno Ústavou ČR. Ačkoli hlavní působnost státního zastupitelství

Více

Obsah. Obsah... VII Předmluva... XIII Přehled základních právních předpisů... XV Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. Obsah... VII Předmluva... XIII Přehled základních právních předpisů... XV Seznam použitých zkratek...xvii VII... VII Předmluva... XIII Přehled základních právních předpisů... XV Seznam použitých zkratek...xvii I. Obecná část...1 1. Zákonnost a právní vědomí... 1 2. Prameny práva... 2 3. Právo veřejné a soukromé,

Více

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu CIVILNÍ PROCES. I. soustředění

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu CIVILNÍ PROCES. I. soustředění Metodický list pro kombinovaného studia předmětu CIVILNÍ PROCES I. soustředění Název tématického celku: ZÁKLADNÍ ZÁSADY OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÍZENÍ Předmětem prvního soustředění je vysvětlení základních

Více

TRESTNÍ PRÁVO V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ

TRESTNÍ PRÁVO V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ TRESTNÍ PRÁVO V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ Dokazování v trestním řízení Rozhodnutí v trestním řízení Průběh trestního řízení 18.4.2012 prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. Dokazování Vývoj dokazování v českých

Více

Změna rozvrhu práce pro rok 2019 č. 5

Změna rozvrhu práce pro rok 2019 č. 5 Okresní soud ve Svitavách 20 Spr 238/2019 Změna rozvrhu práce pro rok 2019 č. 5 Rozvrh práce Okresního soudu ve Svitavách pro rok 2019 se s účinností od 18. dubna 2019 mění takto: 1. Zřizují se dvě níže

Více

Platné znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních.

Platné znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních. Platné znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Příloha I Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje postupy justičních, ústředních

Více

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb.

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb. 484/2000 Sb.. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

TRESTNÍ ÚSEK - pobočka KS v Liberci. 52 T 1) Rozhodování v trestních věcech krajského soudu. Členové senátu: Soudce Zástupce

TRESTNÍ ÚSEK - pobočka KS v Liberci. 52 T 1) Rozhodování v trestních věcech krajského soudu. Členové senátu: Soudce Zástupce TRESTNÍ ÚSEK - pobočka KS v Liberci Soudní odd. Věci Obor a vymezení působnosti 52 T 1) Rozhodování v trestních věcech krajského soudu jako soudu I. stupně s místní příslušností v okresech Česká Lípa,

Více

Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2013 Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Rozeslána dne 9. srpna 2013 Cena 38,- Kč OBSAH: 14. 15. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 20.

Více

PRACHATICE. Výzva. Číslo jednací: 040Ex 11001/09- Ve Zdíkově, dne 2.2.2015

PRACHATICE. Výzva. Číslo jednací: 040Ex 11001/09- Ve Zdíkově, dne 2.2.2015 Ve Zdíkově, dne 2.2.2015 Číslo jednací: 040Ex 11001/09- V exekuční věci pod č. 040Ex 11001/09 na základě exekučního titulu - rozhodnutí: č.j.9c137/2009-17, který vydal Okresní soud v Písku dne 10.3.2009

Více

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Obecná ustanovení 484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Organizace státního zastupitelství

Organizace státního zastupitelství Organizace státního zastupitelství Organizace justice JUDr. Ing. Radovan Dávid Státní zastupitelství Orgán zastupující veřejnou žalobu Vazba na trestní řízení Zakotven v čl. 80 Ústavy ČR Základním pramenem

Více