Slovácká búda se sklípkem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovácká búda se sklípkem"

Transkript

1 ROČNÍK 21 / ČÍSLO 9 ZÁŘÍ 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Radniční okénko str. 2 Stav konta Vanesska str. 3 Plnění Programu rozvoje města Kunovice str. 4-9 Aktuálně ze škol str Společenská kronika str. 12 Program kina Lípa str. 15 Ze školních kronik str Kunovský slovník str. 18 Handrlák na cestách str. 19 Házenkářky začínají str. 20 Snails na podzim str. 21 Dobrý vstup fotbalistů str Příští číslo vychází 24. září 2010, uzávěrka redakčních příspěvků 13. září Slovácká búda se sklípkem V rámci operačního programu Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika Česká republika spolupracují Kunovice se slovenských městem Stará Turá na projektu s názvem Zlepšenie služieb cestovného ruchu Slovensko moravského pomedzia. Díky tomuto projektu byla Kunovicím - kromě jiných aktivit - umožněna také rekonstrukce objektů Slovácké búdy a Slováckého sklípku nacházející se v ulici V Pastouškách. Ve Slovácké búdě bude napříště umístěna expozice připomínající historii někdejších podomních prodejců: kunovských handrláků a slovenských hauzírerů. Ve Slováckém sklípku pak bude prostor pro připomínku dlouhodobých dobrých vztahů lidí na moravsko-slovenské hranici. Práce na obou objektech začaly v dubnu tohoto roku, hotovo by mělo být již o kunovských hodech na konci září. Projekt je spolufinancován z fondu Evropského regionálního rozvoje a celkové náklady na rekonstrukci obou objektů včetně vybavení interiérů dosahují téměř Kč, město Kunovice se podílí na pokrytí uvedených nákladů částkou Kč. Kristýna Juřičková, manažerka přeshraniční spolupráce ZLEPŠENIE SLUŽIEB CESTOVNÉHO RUCHU SLOVENSKO - MORAVSKÉHO POMEDZIA

2 KUNOVJAN Vybráno z usnesení 62. schůze Rady města Kunovice konané dne Rada města: Schvaluje: Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši Kč z rozpočtu Zlínského kraje číslo D/1492/2010/KH uzavřenou mezi městem Kunovice a Zlínským krajem a za dotaci děkuje dodatečně dodatky servisních smluv mezi městem Kunovice a firmou IMPROMAT CZ, spol. s r. o., U Hellady 697/4, Praha 4, IČ , a to Dodatek č. 1 k servisní smlouvě č. 1754S/06/200 uzavřené dne a Dodatek č. 2 k servisní smlouvě č. 3204S/08/200 uzavřené dne Smlouvu o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o náhradě za omezení užívání nemovitosti dle ustanovení 50a 50b Občanského zákoníku a dle příslušných ustanovení zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. k umístění a provozování vedení přípojky slaboproudu pro stavbu Podnikatelský inkubátor Kunovice Panský dvůr, která bude umístěna do stavby silnice I/50, mezi městem Kunovice a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 Nusle, IČ Smlouvu č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí mezi Státním fondem životního prostředí České republiky se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11, IČ , a městem Kunovice na akci Sběrný dvůr Kunovice Kupní smlouvu mezi městem Kunovice a firmou Martin Řiháček, Lidická 405, Kunovice, IČ , Radniční okénko Vážení spoluobčané, před dvaceti lety v srpnových dnech roku 1990 se díky velkému nadšení a osobnímu zapálení tehdejších členů Občanského fóra začala psát nová historie samostatných Kunovic. Hlavním iniciátorem byl pan Jiří Trubák. Sám říkává, že kdyby tenkrát odjel na dovolenou, Kunovice by zůstaly čtvrtí Uherského Hradiště. Patří mu a jeho spolupracovníkům za to velký dík. Mnozí z Vás si jistě vzpomínají na místní referendum, kterého se zúčastnilo 93 % obyvatel Kunovic a z toho 88 % se vyjádřilo pro odtržení od Uh. Hradiště. Pak už následovaly administrativní kroky, které povětšinou zajišťovala paní Blanka Vojčíková s manželem. Díky nim si můžete o rozvoji svého města rozhodovat sami, prostřednictvím zastupitelstva města. Kunovice mají svoji samosprávu i městský úřad. Mohou žádat samostatně o dotace a řešit přímo nejen problémy občanů, ale i problémy města vůči kraji a státu. Mohou samostatně hospodařit se svým rozpočtem. Žijí svým kulturně společenským i sportovním životem. Nejsme předměstí, jsme hrdé, samostatné město se všemi atributy, které k městu naší velikosti náleží. Jistě si vzpomínáte, že tenkrát v roce 1990 byla v Kunovicích dvě smetiště, blátivé cesty, nebyla plynofikace, kanalizace, v centru města stály omšelé a zčásti zchátralé budovy. A podívejte se dnes kolem sebe. Zastupitelstvům, v jejichž čele stáli vždy lídři Nezávislých kandidátů, ať už to byl starosta Ing. Jiří Deml nebo starosta Ing. Jiří Vařecha, se podařilo vybudovat moderní infrastrukturu města. Připomenutí osamostatnění Kunovic plánujeme na počátek prosince, kdy poprvé v novodobé historii zasedalo nově ustavené Zastupitelstvo města Kunovice. Myslím, že se máme čím chlubit. Mgr. Ivana Majíčková na dodávku zařízení s příslušenstvím na akci Veřejné informační služby knihoven, podprogram č. 3, informační centra veřejných knihoven Darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Kunovice a Mgr. Annou Fikselovou, lékárna nám. Svobody 359, Kunovice, na darování lékárničky při povodních a za dar děkuje Darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Kunovice a Mgr. Annou Fikselovou, lékárna nám. Svobody 359, Kunovice, na darování lékárničky pro potřeby zahraničních zájezdů dětských souborů a za dar děkuje Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/1335/2010/KH uzavřenou mezi Zlínským krajem, tř. T. Bati 21, Zlín, a městem Kunovice, nám. Svobody 361, Kunovice, na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH města Kunovice, kategorie JPO II Smlouvu č /518 o dodávce vody a odvádění odpadních vod uzavřenou mezi společností Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., Uherské Hradiště, Za Olšávkou 290, Uherské Hradiště, a městem Kunovice na uvedené služby pro Slovácký sklípek, V Pastouškách č.p. 135 dodatečně Darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Kunovice a společností OKL, a. s., U Bzinku 409, Bzenec, na humanitární pomoc 680 ks octových čističů a za dar děkuje Smlouvu mandátní č. 30/038 uzavřenou mezi městem Kunovice a společností GAN, a. s., Jaktáře 1475, Uherské Hradiště, na ostrahu objektu Komunitního centra, Panská 24, Kunovice Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Kunovice na rok 2010 takto: Římskokatolická farnost Kunovice Kč, Sbor dobrovolných hasičů Kunovice Kč, celkem Kč uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu mezi městem Kunovice a Erikou Vlčnovskou, Na Rynku 886, Kunovice, uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu mezi městem Kunovice a Ivanou Bačákovou, Na Rynku 886, Kunovice, uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu mezi městem Kunovice a Gabrielou Chmelařovou, Na Rynku 886, Kunovice, uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu mezi městem Kunovice a Petrem Bartošákem, Na Rynku 886, Kunovice Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště č. EKO/635/2010 Knihovní řád Městské knihovny Kunovice, Panská 24, s účinností od 15. července 2010 Bere na vědomí: zprávu o zajištění plnění usnesení a úkolů XXII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice ze dne 24. června 2010 dopis ředitele školy oznamující havárii kotelny v ZŠ U Pálenice a doporučení odboru investic a územního plánování strana 2 9/2010

3 MěÚ Kunovice k řešení problému stav pohledávek odboru správního, majetku a životního prostředí Ukládá: řediteli Základní školy U Pálenice, Kunovice, zajistit ohřev teplé vody pro školní jídelnu nezávislým zdrojem financovaným z vlastních zdrojů rozpočtu základní školy odboru investic a územního plánování vypsat výběrové řízení na dodavatele stavby Rekonstrukce kotelny ZŠ U Pálenice za podmínek min. splatnost faktur 45 dnů záruka min. 48 měsíců na stavbu jako celek, u kotlů a ostatních zařízení min. 36 měsíců max. termín dokončení stavby a uvedení do trvalého pro vozu pokuta za nedodržení termínu dokončení celé stavby a uvedení do provozu min. 50 tis. Kč za každý zapo čatý kalendářní den KUNOVJAN odboru finančnímu připravit návrh změny rozpočtu řešící havarijní stav kotelny v ZŠ U Pálenice dle návrhu odboru investic financování řešeno v rámci schváleného rozpočtu přesunem finančních prostředků v rámci paragrafu 3113 z org Jmenuje: komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na akci Rekonstrukce kotelny ZŠ U Pálenice ve složení: zástupce ZŠ U Pálenice, zástupce provozovatele stávající kotelny, Ing. Milan Valouch, Ing. Pavel Hašek, Ing. Jaroslav Olbert, náhradník Václav Seménka Promíjí: placení nájemného Římskokatolické farnosti Kunovice při sportování dětí a mládeže při pořádání Farního dne Vybráno z usnesení 63. schůze Rady města Kunovice konané dne Rada města: Schvaluje: Smlouvu o dílo mezi městem Kunovice a firmou INTERIER GROUP, s. r. o., Luční čtvrť 1824, Staré Město, IČ , na dodávku nábytku v rámci akce Dodávka šatních skříní do ZŠ Červená cesta Smlouvu o dílo mezi městem Kunovice a firmou HYDROPROJEKT CZ, a. s., odštěpný závod Brno, Minská 18, Brno, IČ , na dodávku projektové dokumentace pro územní řízení na akci Kunovice, protipovodňové opatření podél vodního toku Olšava Smlouvu o dílo mezi městem Kunovice a firmou PaPP, spol. s r. o., Za Tratí 1154, Uherské Hradiště, IČ , na realizaci stavby Rekonstrukce kotelny ZŠ U Pálenice Smlouvu o dílo mezi městem Kunovice a firmou Ing. arch. Zdeněk Grňák GG Interstyl, Zelené náměstí 1291, Na jaře letošního roku vyhlásilo Město Kunovice veřejnou sbírku na pomoc malé Vanessce Sečkárové, která trpí trpí zákeřnou nemocí odborně zvanou SMA1 spinální svalovou atrofií. Děti postižené touto zatím nevyléčitelnou nemocí potřebují neustálou péči a velké množství kompenzačních pomůcek, které rodinám umožňují, aby se o ně mohly starat v domácím prostředí. V připojené tabulce je k dispozici přehledný stav na Kontu Vanesska, které město Kunovice založilo pro správu prostředků shromážděných veřejnou sbírkou. Své finanční dary můžete i nadále zasílat na účet č /0100, případně vkládat do pokladničky v pokladně MěÚ Kunovice. red SCHŮZE RADY MĚSTA 9. září Uherské Hradiště, IČ , na zpracování projektové dokumentace řešící architektonicko-výtvarný návrh vodního prvku ve vnitrobloku stavby Podnikatelský inkubátor Kunovice Panský dvůr Bere na vědomí: vyhodnocení rozpočtu města k zprávu o stavu vyřizování peticí a stížností za 1. pololetí 2010 informaci o vyřizování přestupků v I. pololetí 2010 informaci o vyhodnocení stavu a využití bytového fondu města Kunovice zprávu o výsledcích a vyhodnocení rozborů půdních vzoků odebraných na zaplavených pozemcích ve vlastnictví města Kunovice p. č. 302/1, p. č. 303/1, p. č. 312 a p. č. 315/222 v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště zprávu o činnosti Městské policie Kunovice za 1. pololetí roku 2010 Děkuje: strážníkům Městské policie Kunovice za významnou pomoc při povodni ve dnech června září 2010 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 2. září října 2010 Aktuální stav konta Vanesska datum položka částka v Kč vklad města Kunovice ,00 peněžité dary od občanů , nákup zdravotnického materiálu , nákup sedačky, opěrky kyčelní a rehabilitačních pomůcek , regenerační, synergické terapie, bazální stimulace, míčkování ,00 poplatky z účtu ,10 úroky z účtu 10, stav účtu ,66 9/2010 strana 3

4 KUNOVJAN Plnění Programu rozvoje města Kunovice pro období 2006 až 2010 stav ke dni Plnění Programu rozvoje města Kunovice pro období 2006 až 2010 stav ke dni Program vychází z volebních programů stran zvolených do zastupitelstva města ve volbách v roce 2006 a priorit rozvoje města Kunovice na léta 2006 až 2010 a byl schválen na I. zasedání Zastupitelstva města Kunovice 14. prosince Lze konstatovat, že plnění programu je v souladu se schválenými prioritami města na volební období i s časovými možnostmi realizace jednotlivých záměrů. VNITŘNÍ OBCHOD, SLUŽBY A CESTOVNÍ RUCH Zvýšit propagaci města na veřejnosti a zlepšit informovanost domácích i zahraničních návštěvníků našeho města. a) Jako člen Regionu Slovácko, sdružení pro rozvoj cestovního ruchu, se účastnit domácích a zahraničních veletrhů cestovního ruchu Region tour - leden 2007, 2008, 2009, Slovakia tour - leden 2007, 2008, 2009, 2010 propagace při jízdě králů partnerská města Pocheon a Stará Turá projekt Zlepšení infrastruktury cestovního ruchu Moravsko-slovenského pomezí Letecké muzeum Kunovice v TV programu Toulavá kamera v září 2008 Slavnosti vína a otevřených památek - září 2009 prezentace v IC Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism v Praze spolupráce s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., při propagaci města Presstrip italských novinářů na jízdě králů přijata manažerka přeshraniční spolupráce. b) Aktivně usilovat o rozvoj Mikroregionu Dolní Poolšaví, podílet se na práci Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a sdružení obcí Zlínského kraje Hyjé koně vstup města do Obecně prospěšné společnosti Hyjé koně Zlínského kraje, místostarostka ve správní radě této organizace, město Kunovice zahrnuto do projektu Hipo trasy, spolupráce s o. p. s. Hyjé koně při pořádání jízdy králů vstup Mikroregionu Dolní Poolšaví do Regionu Slovácko v rámci společného projektu opraveny sakrální stavby v Kunovicích - socha sv. Anny Na Rynku každoroční společné prezentace na Slavnostech vína a otevřených památek v Uh. Hradišti. c) Průběžně aktualizovat www stránky města Kunovice celková aktualizace www stránek v dubnu 2007, červnu 2008 aktualizace zpráv denně nové webové stránky v lednu 2009 na stránce OINUP lze nalézt investiční akce města, zavedena nová složka VZKAZY, zvýšil se zájem podnikatelů inzerovat na webu města samostatná správa stránky Městské knihovny Kunovice, nová stránka Komunitního centra Kunovice odkazy na webové stránky města umístěny na webových stránkách poskytujících informace v rámci cestovního ruchu a ZK, v rámci projektu Zlepšenie služieb cestovného ruchu Slovensko moravského pomedzia www. moravsko-slovenske-pomezi.eu. d) Vybudovat informační a orientační systém v ulicích města splněno v září e) Vydat jednu publikaci a nové propagační materiály aktualizace propagačních materiálů (čtverec) leden 2007, podíl na publikacích Byly časy, byly a Hasičské historky, vydání propagačních materiálů Duchovní park v Kunovicích v prosinci 2008, vydána kniha Jízda králů v Kunovicích v květnu 2009, podpora vydání knihy Joža Uprka, příprava podkladů pro vydání Kunovského slovníku, propagační materiály při Jízdě králů f) Rozšířit a kultivovat plakátovací plochy předány do správy agentury Bell květen 2007, spolupráce se supermarketem Albert, přidány dvě vývěsní plochy u MŠ, nové úřední desky před MěÚ 2009, reklamní plocha na železniční zastávce Kunovice g) Zkvalitnit nabídku služeb Městského informační centra Kunovice, pořízeny dva mobilní stojany na kola, podepsána spolupráce s Centrálou cestovního ruchu, o. p. s., rozesílání hlášení městského rozhlasu em, monitoring tisku, prodej vstupenek, spolupráce na projektu Zlepšenie služieb cestovného ruchu Slovensko moravského pomedzia www. moravskoslovenske-pomezi.eu. h) Zřídit agenturu pro provoz areálu Panského dvora v případě, že bude tento areál rekonstruován založena PIK PD, s. r. o. - duben 2008, podepsána mandátní smlouva, spolupráce na projektu, realizaci stavby a obsazení podnikatelského inkubátoru, v roce 2010 jmenován nový jednatel. i) Spolupracovat s firmami zaměřenými na získávání financí z programů Evropské unie, ministerstev a Zlínského kraje zpracována Dokumentace pro územní rozhodnutí na celý areál Panského dvora společností GG Archico červen 2007 smlouvy na zpracování projektů na rekonstrukci areálu Panského dvora se společností Renards (ROP ZK) - Komunitní centrum září 2007, dotace , zahájení projektu , dokončení v květnu 2010 zpracována studie proveditelnosti Protipovodňových opatření na řece Olšavě a v roce 2009 podána na MZ ČR, ministerstvo vyzvalo k dopracování projektové dokumentace pro územní řízení zpracovává se energetické úspory ZŠ ČC (OP ŽP) leden dotace zamítnuta , v září 2009 podána nová žádost o dotaci revitalizace infrastruktury areálu Panského dvora (ROP ZK) únor dotace přidělena , v březnu 2009 zahájení projektu - dokončeno dětská hřiště (Norské fondy) únor 2008, dotace přidělena v květnu 2009 zahájení projektu v září dokončení v květnu 2010 kanalizace (OP ŽP) duben 2008 dotace probíhá výběrové řízení na provozovatele, probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby Podnikatelský inkubátor - zpraco- strana 4 9/2010

5 vává se žádost o dotaci - společnost Accon (OP Prosperita MPO) prosinec 2008 plná žádost podána v březnu 2009, v červnu 2009 poskytnuta dotace na PIK Panský dvůr zahájení projektu v srpnu dokončení červen 2011 Sběrný dvůr - žádost podána v říjnu 2008 dotace přidělena v květnu 2009 dokončeno v květnu 2010 Slovácká búda a sklep (Přeshraniční spolupráce ČR-SR), v říjnu 2008 podána žádost o dotaci (SEAD, s. r. o.) - příslib dotace v červenci dotace schválena v září zahájení prací v březnu 2010 dokončení v září 2010 Modernizace učeben ZŠ Červená cesta dotace přidělena zahájení projektu v květnu 2009 dokončení v září 2009 Zlepšení energetické náročnosti ZŠ Červená cesta podána žádost o dotaci 2009 schválena 2010 Biokoridor Stará hora podána žádost o dotaci v lednu 2010 schváleno v dubnu DOPRAVA a) Iniciovat vybudování kruhového objezdu ve středu města s tím, že současně musí být pamatováno na cyklisty a chodce a jejich bezpečnost. Základem pro uskutečnění tohoto záměru bude odborná studie zpracovaná Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) ŘSD za finanční podpory města (80 tis. Kč) zpracovalo studii Bezpečnostně dopravní opatření na silnici I/55, která je podána na Ministerstvo dopravy ČR ke schválení předpoklad pro zpracování investičního záměru září 2007, na MD schválen investiční záměr v lednu 2008 probíhá zpracování dalšího stupně projektové dokumentace zahájení v červnu 2009, podána žádost o územní rozhodnutí březen b) Dokončit a pokračovat v rekonstrukcích a opravách místních komunikací, pokračovat v budování chodníků a veřejných prostranství - Nový Dvůr II. etapa, V Humnech zpracována PD leden 2008, I. etapa dokončena v prosinci 2008, II. etapa dokončena v září 2009 Na Záhonech, Lidická pravá strana II. a III. etapa, Pod Valy dokončeno v září 2007 Panská, Na Dolině, V Zátiší, Cihlářská, Na Výšině, Na Rybníku I. etapa dokončena v prosinci 2006, II. etapa zahájena v říjnu 2007, dokončeno v dubnu 2008 Novoveská, V Grni a cyklostezky podle možností dotačních titulů. Podle finanční náročností a možností rozpočtu města v jednotlivých letech je nutno realizaci staveb upřesňovat. Výstavbu chodníků zařazovat jako stavby doplňkové nebo kombinované - vytvořena panelová komunikace sloužící jako cyklostezka Na Zelničkách ke koupališti 2009 zpevněna část komunikace Na Bělince rekonstrukce části chodníků na hřbitově prosinec 2009 jaro 2010 rekonstrukce části chodníku Na Bělince PD ul. Na Dolině a V Zátiší diskuse s občany PD ul. Panská podána žádost o dotaci - červenec 2010 oprava komunikací po povodni 2010 ve spolupráci s Uherským Hradištěm rekonstrukce cyklostezky Štěpnice - Kunovský les 2010 PD cyklostezky II. etapa Kunovský les ve spolupráci s Lesy ČR a AIRCRAFT opravena komunikace Kunovský les Kostelany nad Mor. červenec c) Současně s rekonstrukcí místních komunikací rekonstruovat i zastaralé kanalizační stoky, které jsou převážně ve vlastnictví Slováckých vodáren a kanalizací, a. s., na základě dohody o vzájemné spolupráci - odstranění ČOV - u DPS, u zdravotního střediska, u MIC, u MěÚ nová kanalizace - ul. Pod Valy - červen 2007 napojení ZŠ Červená cesta na kanalizaci srpen 2008 II. etapa kanalizace V Humnech 9/2010 KUNOVJAN realizována SVaK, a. s., únor květen 2009 rozšíření části MK V Humnech květen 2009 Na Dolině a V Zátiší výběr dodavatele stavby srpen 2010, zahájení stavby na podzim d) Vytvářet okružní komunikace v návaznosti na územní plán (Na Zelničkách koupaliště Lidická, Na Bělince Potočná V Pastouškách, Olšavní Na Zelničkách) studie zasíťování inženýrských sítí a místních komunikací Na Zelničkách vybudována panelová komunikace ke koupališti duben 2009 vybudována část panelové cesty Na Bělince únor 2010 dokončeny výkupy pozemků. e) Spolupracovat při řešení Západního přivaděče města mezi silnicemi I/50 a I/55 okolo bývalého starého závodu LET ŘSD zpracována studie a předána na Ministerstvo dopravy ČR k posouzení v říjnu 2007 jednání na ŘSD a příprava dalších stupňů dokumentace - duben 2009 petice občanů o dopravě - jednání s vedením ŘS a Zlínským krajem v červenci 2009 opakované jednání s vedením ŘS a ZK v březnu f) Rozšířit plochu parkovacích míst ve městě (prostor při vjezdu do města od Semlerového po autobazar, na Cihlářské u hřbitova zahájení prací na novém parkovišti u hřbitova - listopad 2007, dokončeno v květnu 2008 na ul. Panská jako součást rekonstrukce Panského dvora - I. etapa realizována v květnu 2009, II. etapa realizována v květnu 2010 v rámci Komunitního centra, III. etapa realizace na podzim 2010 příprava na ul. Mládežnická u mateřské školy část realizována v roce 2009 při rekonstrukci vstupu do MŠ u fotbalového hřiště Na Řádku zpracována PD, investice města Uherské Hradiště realizace II. pol. 2008, dokončeno v prosinci 2008 úprava parkování u MěÚ g) Rekonstruovat autobusové zastávky na ul. Červená cesta, na ul. Pekařská, na tř. Vítězství s využitím dotačních titulů ve spolupráci s ŘSD ŘSD připravuje investiční záměr na rekonstrukci této části silnice I/55 prosinec 2007, příslib zahájení realizace - duben 2010 zahájení akce odloženo ze strany ŘSD, zastávky opraveny a natřeny firma Bell. h) Ve spolupráci s Uherským Hradištěm a Starým Městem rozvíjet a zkvalitňovat městskou hromadnou dopravu ve stávajícím počtu spojů při sociálně únosné výši jízdného příspěvek 170 tis. Kč města Kunovice na nákup nového autobusu MHD jízdné stabilizováno i na rok 2010 (8 Kč) příspěvek na dopravu důchodců nad 70 let cca 80 tis. Kč ročně příspěvek na dopravu Zlínskému kraji v roce ,- Kč na obyvatele zapojení města do projektu KORISinformační systém dopravy ZK. i) Spolupracovat se Zlínským krajem a leteckými firmami působícími v Kunovicích při obnově letecké dopravy účast starosty na jednáních o využití letiště pro pravidelnou leteckou dopravu starosta jednal s novým vedením AI, a. s., v říjnu 2008, zájem trvá, další jednání v dubnu a květnu 2009 jednání probíhala i v druhé polovině roku 2009 zatím bez úspěchu jednání starosty a místostarostky s ředitelkou AI, a. s., a hejtmanem ZK při přivítání prince Charlese v březnu 2010, opakované jednání v srpnu VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ a) Vodovody budovat v závislosti na rozvoji výstavby rodinných domů (Na Bělince, Na Zelničkách, Na Rybníku). b) Kanalizační sítě budovat v souladu se zpracovaným strana 5

6 KUNOVJAN návrhem v jednotlivých ulicích po dohodě s SVaK, a. s., (Pod Valy dokončeno v červnu 2007 ul. Panská, Na Dolině, V Zátiší, Na Záhonech podána žádost o dotaci z OP ŽP v dubnu 2008 dotace přidělena ) nebo na nově připravovaných sídlištích (Na Zelničkách, Na Bělince v únoru 2009 zpracována PD kanalizace Na Dolině, Na Zelničkách OPŽP - dotace přidělena v prosinci 2009, rozhodnutí podmíněno výběrem provozovatele vyřešeno v dubnu 2010, výběr dodavatele stavby v červnu 2010, zahájení stavby na podzim c) Pokračovat po částech ve výměně nebo opravách zábradlí okolo řeky Olšavy - v září 2007 dokončeno cca 500 m nového zábradlí na ul. Olšavní, další etapa dokončena na podzim VZDĚLÁVÁNÍ a) Podporovat rozvoj všech typů škol ve městě - mateřské, základní, střední, ale i studia vyššího a vysokoškolského přímo v Kunovicích spolupráce s EPI, školské vzdělávací programy, v rámci projektu Podnikatelský inkubátor Kunovice navázána spolupráce s VŠB, UTB, VUT Brno, VŠCHT Praha vybudování klubu Beruška v MŠ v září 2008 úprava vstupu do MŠ dokončeno v květnu 2009 rozšíření tříd MŠ v červenci - srpnu 2009 spolupráce s SŠL, s.r. o. projekt ZŠ U Pálenice Mediální výchova pro pedagogy základních a středních škol z důvodu havárie nutnost celkové rekonstrukce kotelny v ZŠ U Pálenice srpen a září b) Rekonstruovat, případně opravit základní školy a mateřskou školu na základě energetických auditů a stavu budov s ohledem na jejich stáří, pro financování těchto záměrů využít především programů státního rozpočtu v září 2007 dokončena II. etapa výměny oken a zateplení pláště budovy ZŠ U Pálenice (4,5 mil. Kč.) zpracovává se projekt pro stavební povolení na odstranění havarijního stavu šaten v ZŠ Červená cesta prosinec 2007 v ZŠ Červená cesta opravena část ležaté kanalizace srpen 2008 a v září 2008 opravena střecha nad šatnami v dubnu 2009 zpracována projektová dokumentace a energetické audity pro žádosti do OPŽP na zateplení ZŠ U Pálenice, ZŠ Červená cesta a MŠ Mládežnická žádosti podány 2009 neschváleny opakovaně podány 2010 zateplení ZŠ ČC - podána žádost 2009 schválena 2010 projekt Modernizace učeben v ZŠ Červená cesta smlouva v květnu 2009 dokončeno v září c) Pokračovat v zapojení základních škol a mateřské školy do života města v rámci programu Otevřená škola v obou ZŠ zpracovány školní vzdělávací programy v ZŠ U Pálenice byla provedena vnitřní evaluace Projekt komplexní regenerace hracích ploch ve školních areálech otevření hracích ploch veřejnosti Norské fondy - projekt zahájen v září 2009 dokončení v květnu 2010 školy nabízejí počítačové kurzy rozšířena nabídka volnočasových aktivit pro děti řada akcí pro rodiče i děti. d) Rozvíjet a podporovat rozvoj soukromých středních škol a Evropského polytechnického institutu, vysoké školy ve městě vedení radnice zprostředkovalo setkání rektora EPI s představiteli města Pocheon z Korejské republiky listopad 2007, nabídka spolupráce na využívání PIK-PD, s. r. o. září 2008 Smlouvy o spolupráci na PIK Panský dvůr s vysokými školami srpen zahájen projekt PIK Panský dvůr po dokončení v červnu 2011 rozvoj další spolupráce s vysokými školami opakovaná jednání s VŠB Ostrava, jednání s EPI, spolupráce s VŠ v rámci PIK. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Usilovat o kultivaci stávajících oborů v základní umělecké škole čtyřoborová ZUŠ rozšířena o taneční obor od r úspěchy i v celostátních soutěžích 1x měsíčně koncerty a výstavy rozšíření kulturního života ve městě, II. polovina 2009 pravidelné koncerty a výstavy během školního roku, velmi vysoká úroveň úspěchy dramatického oboru v celostátních soutěžích, vysoká úroveň tanečního i hudebního oboru, skvělá spolupráce s městem. KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY a) Podporovat lidové formy kultury s důrazem na uchování tradic a zvyků, využít kulturního dědictví našich předků k propagaci města, ke zvýšení jeho prestiže a rozvoji cestovního ruchu (Kunovské léto festival, ples města, jízda králů, výstavy obrazů, hody s právem a další kulturní a společenské akce zahrnout jmenovitě do rozpočtu města) X. ples města leden 2007, 14. MDFF Kunovské léto, Hody s právem a výstava obrazů P. Seidlové září 2007, oslavy X. výročí určení Kunovic městem, XI. ples města Kunovice leden 2008, Jízda králů a výstava obrazů J. Kubiny - květen 2008, účast na Slavnostech vína v Uherském Hradišti září 2008, Hody s právem a Výstava umělců ze Staré Turé září 2008, Pozvánka na jízdu králů na ČT 1, XII. ples města Kunovice - leden 2009, fašank, šlahačka, zařazení jízdy králů do Seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury ČR, výstava u příležitosti Hodů s právem září 2009, XIII. ples města leden 2010, fašank, Jízda králů 2010 a výstava historických střeleckých terčů květen 2010 (reportáž na ČT 1, pořad ČR Brno o jízdě králů). b) Postupně vytvářet kulturní a společenské zázemí pro občany a návštěvníky města revitalizací a rekonstrukcí areálu Panského dvora po etapách (reprezentativní a sálové prostory, hotel s restaurací, komunitní centrum s knihovnou a střediskem pro matky s dětmi, centrum pro volný čas dětí a mládeže). Pro rekonstrukci Panského dvora využít v maximální možné míře dotačních titulů Evropské unie v plánovacím období , Integrovaných operačních programů ministerstva pro místní rozvoj i Regionálních operačních programů Zlínského kraje Podnikatelský inkubátor Kunovice OP Prosperita z MPO v květnu 2009 podána plná žádost o dotaci - projekt zahájen v srpnu 2009 rozhodnutí o vytvoření multifunkčního sálu v objektu B - dokončení strana 6 9/2010

7 červenec 2011 Komunitní centrum Kunovice ROP ZK dotace přidělena v prosinci 2008 projekt zahájen v červenci 2009 projekt dokončen v květnu 2010 Slovácká búda a sklep - Přeshraniční spolupráce příslib dotace v červnu 2009 v září 2009 rozhodnuto o dotaci dokončení v září c) Dokončit opravu domu č.p. 679 Mléčkovo jako ukázky bydlení v minulosti dokončeno v září 2007, využíváno při fašanku, hodech s právem, jízdě králů - nový vývěsní štít. d) Přemístit městskou knihovnu do Komunitního centra v areálu Panského dvora po jeho rekonstrukci, zaměřit se na nové formy práce se čtenářem a zkvalitnit péči o knihovní fondy součást projektu Komunitního centra probíhá projektová příprava, zpracována žádost o dotaci z ROP, knihovna dočasně přemístěna do budovy Zahrádkářského svazu - duben probíhá realizace Komunitního centra, jehož součástí je městská knihovna - slavnostní otevření 15. července 2010, přijata nová knihovnice. e) Obnovit dřívější a případně navázat nové partnerské vztahy s městy v dalších zemích Evropské unie Slovensko - Stará Turá, červenec 2007, Korejská republika Pocheon, říjen 2007, společné akce se Starou Turou, žádost o dotaci z programu Příhraniční spolupráce - září 2008, nabídka spolupráce s francouzským městem St. Priest e Jarez a obcí Trenčanské Stankovce ze Slovenské republiky v jednání. f) Založit agenturu pro správu a provoz areálu Panského dvora v případě, že se podaří rekonstruovat a dostavět tento areál PIK, s. r. o., založena společnost PIK-PD, s. r. o. červen g) Zvyšovat estetickou úroveň občanských obřadů a akcí pořádaných městem vítání nových občánků nový soubor Kunovjánek celoročně, využití duchovního parku ke svatebním obřadům, nová výzdoba obřadní síně při svatbách. h) Podle možností rozpočtu města rekonstruovat hlediště v Letním areálu na Sokolském hřišti v květnu 2007 výměna laviček v hledišti město svépomocí nové schodiště, oprava malého pódia, oprava velkého pódia, oprava a nátěr bufetů - duben 2009 umístění repasovaných hracích prvků, využití prostoru pro mládež stavění máje. i) Rozšířit místní rozhlas do městských částí, které doposud nejsou pokryty rozhlasovým signálem, zaměřit se na bezdrátovou formu, případně rekonstruovat stávající drátovou formu - rozšířeno Na Bělince rozesílání hlášení rozhlasu em. TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST a) Podporovat domácí tělovýchovné a sportovní oddíly a spolky dle stanovených pravidel a dotací zahrnutých do rozpočtu města příspěvky na rok 2007, příspěvky na rok 2008, spolupořádání sportovních akcí, příspěvky na rok 2009, příspěvky na rok 2010 investice do vytápění v tělocvičně ZŠ U Pálenice pro stolní tenisty výkup pozemků pod tenisovým areálem PD řešení oplocení softbalového areálu. b) Rekonstruovat, případně opravit sportovní halu probíhá oprava střechy přístřešku listopad 2007 opraveny stoly a židle červenec 2007 podána žádost na ZK na opravu střechy sport. haly zamítnuta část sportovní haly využívána jako zázemí pro halu tenisovou pronájem výpůjčka sportovní haly pro SHK, Fotbal Kunovice, florbal, kulturisty, softbal oprava střechy po vichřici. c) S využitím dotačních programů budovat, případně rekonstruovat stávající veřejná hřiště (U Pálenice, na Červené 9/2010 KUNOVJAN cestě, Na Bělince, u koupaliště) ve spolupráci s UH hřiště Na Řádku dokončeno v prosinci 2008 příprava projektu hřiště V Humnech zpracována Koncepce regenerace a výstavby dětských hřišť v Kunovicích - v září 2009 zahájen projekt Komplexní regenerace hracích ploch ve školských areálech ve městě Kunovice dokončen v květnu tři nová hřiště Červená cesta, U Pálenice, Mládežnická. d) Usilovat o nalezení vhodné plochy pro skateboard a kolečkové brusle a na základě dotačních programů se zasadit o vybudování plocha pro kolečkové brusle je na hřišti na Červené cestě v rámci projektu Komplexní regenerace hracích ploch ve školských areálech, cyklostezky ve městě jsou označovány za nejlepší trasy pro jízdu na kolečkových bruslích v okolí. e) Pokračovat v budování cyklistických stezek (viz doprava) zapojení do projektu cyklostezky Luhačovice Kunovice, v srpnu 2008 zpracována studie nové značení cyklostezek provede v roce 2010 sdružení obcí Baťův kanál spolupráce s Uh. Hradištěm na cyklostezce Kunovský les - I. etapa dokončena 2010, II. etapa je projekčně připravena. f) Vytvořit zázemí, klubovny pro spolkovou a zájmovou činnost v Komunitním centru v areálu Panského dvora v případě jeho rekonstrukce - součást připravovaného projektu ROP ZK - v únoru 2008 podána žádost o dotaci ROP, dotace byla přidělena v prosinci 2008, projekt zahájen v červenci 2009, dokončeno v červenci g) Zvelebovat sportovní areály: tenisový, na koupališti a Letní areál v návaznosti na možnosti rozpočtu města koupaliště - oprava každoročně 100 tis. Kč v červnu 2009 vybudováno nové brouzdaliště pro děti narovnání majetkových vztahů týkajících se pozemků pod tenisovým areálem v roce 2009 dotace na zakoupení mobilních buněk pro softbal příspěvek na mantinely pro florbal PD - zvýšení oplocení softbalového hřiště. BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ a) Podporovat rozvoj bydlení a výstavbu rodinných domů v rámci schválených programů podpory bydlení nebyly vyhlášeny dotační tituly. b) Vytvořit fond na pomoc občanům při opravách rodinných domů město nemá dostatek volných finančních prostředků. c) Usilovat o výstavbu malometrážních obecních bytů pro studenty, svobodné nebo nenáročné občany s možností využití volných ploch vyhrazených pro soukromé aktivity v areálu Panského dvora projekt Podnikatelský inkubátor neumožňuje využít Panský dvůr k tomuto účelu. d) Modernizovat postupně stávající bytový fond města (dům V Humnech č.p. 1399) výměna oken v červenci 2008 přestavba bývalé kotelny na krojárnu pro Handrlák, o. s. prosinec 2008 výměna oken, oprava balkonů Na Záhonech jaro e) V souladu s územním plánem usilovat o budování inženýrských sítí v lokalitách, kde bude realizována bytová výstavba (Na Bělince, Na Zelničkách - příprava zón pro bydlení v prosinci 2008 schválena změna územního plánu č. 3 Na Rybníku II. etapa výstavby MK byla dokončena v dubnu 2008 Na Zelničkách připraveny pozemky k prodeji a část prodána. f) Provádět výkupy pozemků a budov, v souladu se schváleným územním plánem. Výkupy perspektivních pozemků pro rozvoj města případně staveb řešit aktuálně v dubnu strana 7

8 KUNOVJAN 2009 byly dokončeny výkupy pozemků na výstavbu smuteční obřadní síně probíhají prodeje pozemků na individuální výstavbu rodinných domů Na Zelničkách - prosinec 2009 směny části pozemků v lokalitě Na Bělince - prosinec 2009 směny pozemků s Povodím Moravy, s. p., a Pozemkovým fondem ČR. g) Pokračovat v rekonstrukci veřejného osvětlení na základě zpracovaného záměru probíhá II. etapa ul. Na Rybníku, I. etapa ul. Za Mlýnem, osvětlení hřiště u Červené cesty nátěry stávajícího osvětlení, nové osvětlení hracích ploch na Červené cestě, U Pálenice v rámci Revitalizace Panského dvora a Komunitního centra zpracován pasport veřejného osvětlení. h) Vybudovat nové důstojné zázemí na hřbitově pro smuteční hosty a zázemí hrobníka stavba započala v listopadu 2007, v říjnu 2008 dokončeno zázemí hrobníka pokračovat v přípravách na rozšíření hřbitova, vybudování kolumbária - zpracován pasport hřbitova a podána žádost o dotaci na ozelenění hřbitova 2009 dotace zamítnuta, nová žádost - září i) Revitalizace centra města rekonstrukce nemovité historické památky areálu Panského dvora v závislosti na schválenou dotační podporu z programů Evropské unie, ministerstva pro místní rozvoj a Zlínského kraje OP Prosperita MPO PIK PD - dotace ROP ZK Revitalizace areálu Panského dvora - dotace přidělena v červenci 2008, v březnu 2009 zahájena stavba, dokončení v červnu 2009 ROP ZK Komunitní centrum dotace přidělena v prosinci 2008, zahájení stavby v červenci dokončeno v červenci 2010 PIK PD zahájena stavba - srpen dokončení červnu j) Iniciovat výkup pozemků pro průmyslové zóny a zóny pro bydlení s využitím programů EU v návaznosti na možnosti rozpočtu města spolupráce se ZK na projektu využití brownfields. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ a) Pokračovat v budování klidových zón kolem mokřadu Na Zelničkách lesopark a biokoridor Stará Hora v lednu 2010 byla podána žádost o dotaci na projekt Biokoridor Stará Hora II. etapa, dotace 100% byla poskytnuta v květnu b) Zvelebovat město další výsadbou zeleně, zvýšit péči o čistotu ulic nová výsadba zeleně u DPS, u kostela, v ul. Vítězství, nová výsadba zeleně u hřbitova a na sídlišti V Humnech, nová výsadba zeleně před radnicí, nový park v Panském dvoře, nová výstavba zeleně kolem vysoké školy EPI na nám. Svobody v roce 2009, nová výsadba v rámci dotací Komplexní regenerace hracích ploch, Komunitního centra i u Slováckého sklípku, nová výsadba před MěÚ v lednu 2010 podána žádost o dotaci do OPŽP - ozelenění hřbitova - zamítnuta znovu podána. c) Rozšířit třídění, sběr a svoz komunálního odpadu na celé město třídění plastů celé město březen 2007, bioodpad - květen 2008 město opakovaně oceněno za třídění odpadu Keramická popelnice 2007, 2008, d) Najít vhodné plochy pro vybudování stavebního a sběrného dvora a s pomocí dotačních titulů usilovat o jeho vybudování Sběrný dvůr na ul. Ve Strhanci příprava projektu, žádost o dotaci podáno v říjnu 2008, v květnu 2009 byla přidělena dotace, stavba dokončena v květnu 2010 a otevřena 23. června e) Spolupracovat s SDH na vytvoření služby ve městě mající na starost péči o vzhled města, tj. zimní a letní údržbu, opravy komunikací, úklid apod. - Smlouvy s firmami Hrates a A. Chrástková Kunovice - příprava výběrového řízení na letní údržbu vybrána firma Chrástková. f) Dokončit a dovybavit park u kostela sv. Petra a Pavla v březnu 2008 byla dokončena II. etapa výsadby zeleně dokončeno. SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI a) Vytvořit podpůrný fond pro potřebné osoby a rodiče s dětmi v tíživé situaci - zprostředkována výpomoc jedné rodině, umístění rodiny v areálu ZŠ UP v bytě školníka, založení a spravování Sbírky pro Vanessku. b) Podporovat občany sociálně potřebné, staré a nemocné vyplaceno 200 tis. Kč 175 občanům v prosinci 2007, vyplaceno 200 tis. Kč 176 občanům v prosinci 2008, vyplaceno 200 tis. Kč v prosinci 2009, podpora rodiny s postiženým dítětem. c) Poskytovat příspěvek při narození dítěte nově narozeným se vyplácí Kč. d) Věnovat péči důchodcům a podporovat jejich klub zvýhodněné pronájmy sálů, účelové dary každoročně, vytvoření prostoru v Komunitním centru. e) Podporovat vytváření nových pracovních příležitostí spoluprací s podnikatelskými subjekty při výstavbě nových průmyslových zón podpora obchodních aktivit v Korejské republice říjen 2007, Podnikatelský inkubátor Kunovice, zdarma možnost inzerovat na webových stránkách města. f) Napomáhat rozvoji služeb ve městě s cílem zlepšit jeho infrastrukturu a vytvářet nová pracovní místa Komunitní centrum - 1 pracovní místo, Přeshraniční spolupráce - 1 pracovní místo, Podnikatelský inkubátor 47 kanceláří. g) Napomáhat vzájemné komunikaci mezi jednotlivými subjekty v oblasti zaměstnanosti, společně řešit problémy ve vztahu k politice zaměstnanosti ve městě setkání s podnikateli Na Pálenici prosinec 2007, setkání s podnikateli prosinec 2008, setkání s podnikateli - listopad 2009, registrace žádostí o místa. h) Ve spolupráci s Charitou vybudovat v DPS denní stacionář pro osoby dříve narozené - v červenci 2008 byl klub seniorů přestěhován do DPS, opětovně jednáno o vytvoření stacionáře v květnu 2009, další možnost až po přestěhování seniorů do Komunitního centra. BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA a) Stálou péči věnovat sboru dobrovolných hasičů a zajišťovat náležitou vybavenost zásahové jednotky JPO 2 dotace 74 tis. Kč z KÚ ZK na dálkové technologie pro vyhlašování poplachu JSDH a příspěvek 25 tis. Kč na zásahy a věcné vybavení JPO II nákup nového automobilu Ford Tranzit v červnu 2008 administrace dotace ze ZK každoročně oprava sociálního zařízení v hasičské zbrojnici. b) V souvislosti s tvorbou nového rozpočtu zvážit možnosti zvýšení počtu strážníků městské policie rozšíření počtu strážníků na tři v březnu dobrý krok, v únoru 2009 zakoupeno vozidlo pro městskou policii. c) Využívat stávající kamerový systém a podle potřeb občanů města jej rozšiřovat nájem laserového mobilního radaru listopad 2007, využívání laserového mobilního radaru průběžně po celý rok 2008, měření rychlosti od května 2009 i v roce strana 8 9/2010

9 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY a) Posilovat a rozšiřovat pravomoci města prostřednictvím městského úřadu a usilovat o zvýšení kompetencí v souvislosti s reformou veřejné správy tak, aby občané vyřizovali více věcí přímo v Kunovicích Czechpoint leden 2008, město plátce DPH, zavedení datových schránek květen b) Stabilizovat počet zaměstnanců městského úřadu na stávajícím stavu, pokud pokračující reforma veřejné správy nevyžádá změnu jak v pozitivním, tak negativním směru - noví zaměstnanci na OHS a OINÚP - využívány dotace úřadu práce na stážisty, nová zaměstnankyně na dohodu o provedení práce na zpracování DPH - únor 2009, nový vedoucí stavebního úřadu červen 2010, manažerka přeshraniční spolupráce, nová knihovnice a referentka OINÚP. c) Postupně inovovat informační a komunikační technologie (strukturovaná kabeláž, připojení na internet, programové vybavení radnice, software a dovybavení výpočetní technikou, hardware - nákup nového datového serveru květen 2007) na městském úřadě pro zkvalitnění práce zaměstnanců úřadu, na základě toho pak poskytovat kvalitnější a rychlejší služby občanům, průběžně aktualizovat www stránky města provedeno březen 2007 nové www stránky leden 2009, aktualizováno průběžně propojit úřad s jinými organizacemi a institucemi v rámci města i mimo město, zrychlit vyřizování agend Czechpoint, datové schránky, zřízení dalších míst veřejně přístupných počítačů v nové knihovně d) Modernizovat budovu městského úřadu příprava projektu, hledání dotačního titulu provádí se průběžně, KUNOVJAN v prosinci 2008 byla dokončena výstavba skladu ve dvoře MěÚ - kolaudace květen 2009, připravena studie. Doplnění Nad schválený program rozvoje města pro období 2006 až 2010 byly realizovány níže uvedené stavby a záměry, které si vyžádala správa města. DOPRAVA Demolice staré železniční zastávky ČD u starého závodu Letu na ul. Letecké dokončeno prosinec 2007 nová železniční zastávka a VO byla vybudována v únoru 2009 investorem byly SŽDC Zlín (1,6 mil Kč) a město Kunovice (200 tis. Kč) BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ Rekonstrukce bytového domu na ulici V Pastouškách (18 b.j.), investor společnost Kovokon duben 2007 připravován záměr prodeje obecních domů - II. pol. roku 2009 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Zřízen Domov pro seniory (Domov důchodců) v Ústavu sociální péče pro dospělé, Cihlářská, Kunovice červenec 2007 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY Nákup nového osobního automobilu Ford Mondeo - říjen 2008 Ing. Jiří Vařecha, starosta, a Mgr. Ivana Majíčková, místostarostka Inzerce NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI PRO KUNOVICE sdružení nezávislých kandidátů pro volby do Zastupitelstva města Kunovice v roce 2010 Naše sdružení chce pokračovat v práci, vizích a projektech starostů Ing. Jiřího Demla a Ing. Jiřího Vařechy. Pod jejich vedením se nám hodně podařilo. Výsledky naší práce za uplynulé volební období máte před sebou. Je však stále na čem pracovat. Dokončíme započaté dílo a rozpracované projekty. Máme připravenu i řadu dalších plánů pro rozvoj našeho samostatného, hrdého města Kunovice. Nechceme se schovávat za nálepky politických stran a hnutí, ať už tradičních nebo nově vzniklých ve volebním kvasu letošních parlamentních voleb. Spoléháme na osobní zodpovědnost. Jsme nezávislí kandidáti, kteří usilují o spokojený a plnohodnotný život v našem městě pro nás i generace příští. 1. Mgr. Ivana Majíčková, Lidická Ing. Pavel Vardan, Lidická Ing. Pavel Hašek, V Pastouškách Ing. Jiří Deml, Na Drahách Mgr. Olga Strašáková, Červená cesta Mgr. Karel Machálek, V Úzkých Marie Sedláčková, Na Dolině Marie Švejcarová, Osvobození Radek Lůčný, Na Karmaku Pavla Pospíšilová, Potočná Miroslav Zatloukal, Potočná Jiří Kohutič ml., V Grni Mgr. Michaela Hubíková, Olšavní František Růčka, Červená cesta MUDr. Jarmila Bartošová, Husitská Ing. Gabriel Slanicay, Červená cesta Dana Vařechová, Kunovice, V Pastouškách 55 TVOŘÍME SOUČASNOST, ZA NIŽ SE BUDOUCNOST NEBUDE STYDĚT 9/2010 strana 9

10 KUNOVJAN ZŠ U Pálenice Novinky ze školy U Pálenice Možná to může být dobrý zvyk. Na začátku jednoho školního roku veřejně sdělit, o co bude škola usilovat, a před začátkem dalšího školního roku veřejně rekapitulovat. Pokusím se o to letos již podruhé. Tak tedy, co bylo. Slíbil jsem loni na tomto místě, že: A) Poprvé v historii školy výrazně podpoříme talentované žáky jak na prvním, tak na druhém stupni. Vytvoříme pravidla pro celoroční soutěž a na základě několika desítek kritérií v osmi určených oblastech odměníme vítěze. Povedlo se, po urputném celoročním boji dostali tři nejlepší žáci na každém stupni notebooky či mobilní telefon (peníze získala škola od sponzorů). V této soutěži budeme pokračovat. B) Rodiče od nás dvakrát za rok dostanou individuální zprávu, která nebude zaměřena na známky, ale na dovednosti jejich dětí. Klíčová novinka tedy zněla: nedáme jen zprávu o známkách, ale také o dovednostech žáků. Povedlo se. I v tomto hodnocení budeme pokračovat. C) Poprvé v historii školy bude v naší škole pracovat školní klub, o jehož vznik jsme požádali před dvěma lety. Díky jeho existenci škola dětem nabídne další volnočasové aktivity. Povedlo se. Nabídli jsme jich téměř tři desítky. D) Škola začne usilovat o zisk mezinárodně uznávaného certifikátu kvality. Jedná se o tříletý proces, na jehož konci by v ideálním případě měl být certifikát prokazující, že všechny řídící procesy probíhají ve škole správným způsobem. Povedlo se udělat první kroky, jsme na začátku dlouhého procesu. A k tomu něco, oč jsme usilovali, ale slíbit jsme to nemohli. Výsledky celonárodních srovnávacích testů, ve kterých se poměřujeme s tisícovkami žáků z celé republiky, prokázaly, že naše škola má výsledky nad průměrem testovaného celku. Desítky našich žáků navíc pronikly mezi absolutní špičku všech testovaných dětí. Skvělé výsledky zaznamenali žáci naší školy v desítkách olympiád a dalších soutěží. Dvě první místa a dvakrát reprezentativní účast v celostátních kolech, skvělá umístění v krajských kolech různých soutěží vypovídají o talentu našich žáků a schopnostech vyučujících, kteří je k těmto umístěním přivedli. Důležitá sdělení se týkají vyučovacích hodin. Pokročili jsme ve snaze učit tak, abychom dětem umožnili pochopit problémy v souvislostech, zapojili je do řešení těchto problémů a metodicky je vedli ke správnému cíli. Máme radost, že naši představu o tom, jak by měla vypadat dnešní škola, přijímají i rodiče. Dávají nám to najevo zájmem o naši školu, na prvním stupni nám přibývají další třídy. A báječné je, že taková škola může bavit i naše žáky. Tak nám to aspoň naznačují v desítkách anonymních anket. Považuji to za nejpříjemnější sdělení minulého školního roku. Z výše uvedeného vyplývají naše závazky pro nový školní rok. Chceme pracovat tak, abychom znovu splnili společné představy o dobré škole. Ke všem novinkám zavedeným během posledních let přidáme: Pravidelné měsíční setkávání všech žáků školy s vyučujícími. Cílem je umožnit žákům ptát se na vše, co je zajímá v souvislosti s děním ve škole, prodiskutovat společné problémy, představit úspěšné žáky. Pro tato setkávání bude vyhrazena jedna hodina v měsíci. Na školní web budeme postupně umísťovat učební materiály, které využíváme při výuce. Rodiče v nové rubrice najdou například oznámení o termínu písemných prací, později si mohou prohlédnout i zadání takové práce. Děti si tady najdou většinu učebních materiálů. Budeme pokračovat v realizaci evropského projektu. Díky tomuto projektu jsme získali novou, moderní počítačovou učebnu. Zároveň ale musíme během příštích dvou let proškolit tři sta pedagogů ze Zlínského kraje. Školení se budou týkat průřezového tématu mediální výchova. Školit v tom, co umíme, budeme i zahraniční pedagogy. V říjnu budeme týden hostit sedm vyučujících z různých koutů Evropy. Téma jejich návštěvy zní: Netradiční způsoby výuky tělesné výchovy. Mezinárodní pobyty chceme zprostředkovat také žákům. Pracujeme na výměnném programu se školami ze Švédska, Rakouska, Maďarska a Slovenska. Program je v úvodní fázi, na jeho konci by mohly být výměnné pobyty žáků. Ve své práci bude pokračovat školní psycholožka Mgr. Michaela Hubíková, která už během minulého školního roku mnohokrát pomohla jak dětem, tak jejich rodičům a byla oporou i pro pedagogický tým. Pomáhejte nám tvořit školu pro své děti! Marek Tvrdoň, ředitel ZŠ Kunovice, U Pálenice strana 10 9/2010

11 U Pálenice se o prázdninách netopí KUNOVJAN V ZŠ U Pálenice se po téměř dvaceti letech provozu dostala kotelna do havarijního stavu. Když má podobná havárie přijít, tak si zákonitě vybere tu nejméně vhodnou dobu, v tomto případě prázdniny. Díky rychlému řešení zřizovatle školy, kterým je město Kunovice a jeho odboru investic, se podařilo v krátkém čase vypsat výběrové řízení Šatny už jsou hotové na firmu, která se rekonstrukce kotelny ujme a také najít v rozpočtu města potřebné finance, které je nutno do této akce investovat. Znamená to, že se žáci ve škole U Pálenice tzv. uhelných prázdnin - vzpomínáte, pamětníci? - nedočkají. Nová kotelna bude stát městskou pokladnu celkem 5 miliónů korun. red V minulém čísle Kunovjanu jsme informovali o zahájení generální rekonstrukce šaten v ZŠ Červená cesta. Dnes můžeme s klidem napsat, že je hotovo. Vlastně skoro hotovo. Při focení ve čtvrtek 19. srpna už se v šatnách uklízelo a po zednících nebylo ani památky. Zbývalo nastěhovat nový nábytek každý žák bude mít svou samostatnou skříňku na své věci. Organizace školního roku S končícími letními prázdninami nastávají školákům i jejich rodičům starosti spojené se začátkem nového školního roku. Abychom zmírnili případné smutky z končících prázdnin, přinášíme informaci o tom, kdy budou další prázdniny a jak vlastně ten nový školní rok bude probíhat. Začátek školního roku 1. září 2010 Podzimní prázdniny října 2010 Vánoční prázdniny 23. prosince ledna 2011 Konec 1. pololetí 31. ledna 2011 Pololetní prázdniny 4. února 2011 Jarní prázdniny února 2011 Velikonoční prázdniny dubna 2011 Konec školního roku 30. června 2011 Hlavní prázdniny 1. července 31. srpna 2011 red 9/2010 Ředitel školy Ladislav Michek předpokládal, že do 1. září bude vše hotovo, žádné ředitelské volno kvůli případnému opožděnému dokončení šaten prý žákům dávat nechce. Stačilo prý, že minulý školní rok skončil kvůli šatnám na Červené cestě o tři dny dříve, než jinde. Investici ve výši cca 2 milióny korun hradilo ze svého rozpočtu město Kunovice. red Výměny řidičských průkazů Na základě zákona č. 229/2005 Sb. jsou držitelé řidičských průkazů vydaných v době od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 povinni vyměnit tyto doklady za nové nejpozději do 31. prosince Uvedením tohoto data pozbývají jejich řidičské průkazy platnost. V případě občanů města Kunovice provádí výměny řidičských průkazů Městský úřad Uherské Hradiště, odbor dopravy, který sídlí v Revoluční ulici č. 1023, tel.: Ti, kdo mají řidičské průkazy mladšího data, by se neměli radovat předčasně. Pokud jim jejich doklad byl vydán v době od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004, pak je také čeká výměna, mají na ni jen více času. Termín ukončení platnosti těchto mladších řidičských průkazů je 31. prosince Podrobné informace o výměnách všech řidičských průkazů naleznete také na red strana 11

12 KUNOVJAN Naši kandidáti do zastupitelstva města Kunovice 1. Ing. Bc. Jaroslav Olbert 2. Metoděj Tvrdoň 3. Mgr. Ivo Ertl 4. Petr Hala 5. Bc. Tomáš Bartoň 6. Mgr. Andrea Olbertová 7. Radek Škrášek 8. Jan Šiler 9. Jiří Šácha 10. Ing. Petr Hanáček 11. Antonín Nosek 12. Mgr. Zdenka Dřínková 13. Monika Zdráhalová 14. Josef Třetina 15. Zdeněk Hanus 16. Blažena Bartošová 17. Jindřich Červenák Pozvánka na divadelní představení TETIČKA Z RADĚJOVA neděle 12. září v hod. sál kulturního zařízení Pálenice v Kunovicích Hrají ochotníci ze Starého Města Vstupné 50 Kč, děti 25 Kč Předprodej vstupenek ve stánku novin v COOP Slovácko. Srdečně zvou ochotníci ze Starého Města a Moravští zemští páni. strana 12 9/2010

13 Společenská kronika Jubilanti měsíce V průběhu měsíce srpna oslavili svá významná životní jubilea tito naši spoluobčané: 91 let Hedvika Bogdanowiczová Marie Grebeníčková 85 let Zdenka Jurásková Anna Spálovská 80 let Zdenka Martanová Marie Ančíková Úmrtí 9/ let Anna Hráčková Josef Šarata Marie Teterová Jaroslav Sova 70 let Jiří Pudelka Antonie Gálová Ladislav Karásek Vlastimil Kettler Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a přejeme do dalších let všechno nejlepší. Výročí sňatku V měsíci září 2010 oslaví 50 let společného života manželé Marie a František Teterovi a Anna a Josef Dudovi. Srdečně blahopřejeme! V průběhu měsíce července letošního roku zemřeli tito naši spoluobčané: Petr Haluška Ladislav Chmelař Juraj Horvát Omluva Omlouváme se paní Stanislavě Štěrbové a její rodině za chybně uvedené jméno jejího zemřelého manžela Antonína (nikoliv Stanislav) v minulém čísle Kunovjanu. be was/were been být become became become stát se begin began begun začít break broke broken zlomit bring brought brought přinést build built built postavit buy bought bought koupit can could been able umět/moci catch caught caught chytit choose chose chosen vybrat come came come zimní přijít cost semestr cost cost stát 2010 cut cut cut řezat do did done dělat drink drank drunk pouze 4 studenti ve skupině pít drive forma drove aktivní driven komunikace řídit eat ate eaten jíst fall fell fallen spadnout fight fought fought bojovat find found found najít fly flew flown AKTIVNI KURZY ANGLICTINY KUNOVJAN Dopis na rozloučenou Za každým úmrtím zůstává na světě smutek, ale když zemře mladý člověk, tak se smutek násobí. Kolikrát? To nikdo spočítat nemůže. O tragické smrti dvacetiletého Petra Halušky bylo v minulých týdnech napsáno tolik, že je zřejmě zbytečné, ale hlavně marné popisovat, k čemu došlo, a hloubat nad tím, proč se tak stalo. Mladý sportovec, člen hodové chasy, jezdec jízdy králů, kterému se folklór natolik zalíbil, že se stal členem folklórního souboru Handrlák, opustil své blízké tak náhle, že se rozum stále vzpírá uvěřit té smutné zprávě. Dopis na rozloučenou od jeho kamarádů a přátel je dokumentem o úctě, přátelství, radosti i o smutku, o všem, co s sebou lidský život nese. Peťo, kamaráde, odešel jsi tak náhle, neměli jsme ani možnost se s Tebou rozloučit. Dovol mi proto, abych Ti za nás za všechny z hodové chasy poděkovala za to, že jsme měli čest se s Tebou poznat a strávit s Tebou příjemné chvíle. Tvá přítomnost vždycky všechny okolo dokázala rozveselit. Nikdy jsi nebyl člověk, který by jednal proti někomu špatně nebo zle. Vždy jsi byl ten, který dokázal rozesmát své okolí svými originálními a vtipnými hláškami. Tím je pro nás nepochopitelnější Tvá náhlá smrt, kvůli které nás všechny bolí u srdce. Tento text píši se slzami v očích a s myšlenkou, že Ti musím napsat, jak si Tě vážím. Cítím nutkání sdělit celému městu, že jsi byl dobrý člověk a vždycky zůstaneš v mém srdci a v mých vzpomínkách. Hudbu jsi miloval vždy, ale poslední dva roky ses zamiloval do folklóru, díky kterému jsme měli možnost se blíže poznat. Zapojil ses do hodové chasy a od té doby jsi byl prostě hodař se vším všudy. Hodové i nehodové akce, na kterých jsi byl Ty, patřily k těm nejlepším. Tento rok jsi také jel poprvé jízdu králů. Velmi se Ti to líbilo. Byl jsi tou atmosférou nadšený. Svou úlohu jsi plnil důstojně a s hrdostí, že jsi Kunovjan. Nikdy nezapomenu, jak jsem Ti přispívala do pokladničky a při tom chválila výzdobu Tvého koníka. Sleduju naše společné fotky, pouštím si Tvůj nejoblíbenější verbuňk a nemůžu uvěřit, že jsi už pryč. Doufám však, že je Ti tam nahoře dobře, doufám, že se tam hraje na housle i na elektrickou kytaru a že tam teče víno proudem. Chci, abys věděl, že při každé další zábavě nebo večírku, kdy se všichni sejdeme, nám bude někdo chybět. Budeš to Ty. Ale nezapomeň, že vždycky zůstaneš v našich srdcích jako dobrý kamarád, který nás dokázal pobavit, ale bohužel musel z tohoto světa odejít příliš brzo. Petr Haluška, člověk, na kterého nikdy nezapomeneme. S úctou a dírou v srdci za celou hodovou chasu a další přátele Klára Burešová Poděkování Děkujeme touto cestou panu Milanu Staškovi a členům královské družiny, hodové chase, FS Handrlák, CM Ohnica, kamarádům, přátelům a známým za doprovod na poslední cestě našeho milovaného syna, bratra a vnuka Peťky Halušky. Rovněž děkujeme za květinové dary. Zarmoucená rodina strana 13

14 KUNOVJAN STRANA PRÁV OBČANŮ Z E M A N O V C I Zemanovci zbrojí na komunální volby Mladá a dynamická strana, ve které mají zastoupení jak lidé zkušení, tak i noví, lidé z různých oblastí od techniky, přes vědu až k podnikání, zbrojí na říjnové komunální volby. Každý z nich má co říci a orientuje se v jiné oblasti. To je nový koncept, se kterým vyráží do boje o své zastoupení na kunovické radnici Strana Práv Občanů Zemanovci. Chceme do politiky přitáhnout mladou generaci a také si myslíme, že je správné nabídnout občanům nové tváře, které mají elán do tvrdé práce a nejsou svázány dlouholetými politickými boji. Strana Práv Občanů Zemanovci získala v Kunovicích v parlamentních volbách 7,06 % hlasů, občané nám svými hlasy dali jasně najevo, že nám věří, a proto cítíme povinnost nabídnout jim alternativu k současným politickým uskupením i ve volbách komunálních. Zastáváme názor, že stran práv politiků je zde již mnoho, a proto by nebylo od věci, aby zde konečně byla alespoň jedna strana práv občanů. I v komunálních volbách bude jednou z našich priorit rozšíření práv občanů. O občany se politici zajímají maximálně týden před volbami, když potřebují jejich hlasy, ale hned po volbách na ně zapomenou, a to je třeba změnit. V p ř í š t í m č í s l e K u n o v j a n u představíme kompletní kandidátní listinu a program, který chceme občanům Kunovic nabídnout. Děkujeme za vaši podporu a slibujeme, že jsme i nadále připraveni hájit vaše zájmy. Jiří Pochylý Volební manažer SPOZ Kunovice Miloš Zeman stranu nadále podporuje a chystá se do Kunovic! Čestný předseda Strany Práv Občanů Zemanovci (dále jen SPOZ) Miloš Zeman znovu po pár měsících navštíví Kunovice. Tentokrát však ne s legendárním autobusem Zemák za účelem kampaně pro svou stranu, ale proto, aby zde osobně vyjádřil podporu kandidátům SPOZ do zastupitelstva města Kunovice. Ano, mohu to potvrdit. Miloš Zeman dostojí svého slova a dojede naše kandidáty osobně podpořit. Miloše si velice vážíme a jeho podpora je pro nás velkým uznáním a závazkem zároveň, podotkl Jiří Pochylý, volební manažer zemanovců. Termín přesné návštěvy Miloše Zemana není zatím znám, avšak hned po upřesnění termínu budeme občany informovat. Místní organizace SPOZ Kunovice při příležitosti návštěvy myslela i na své spoluobčany a naplánovala pro ně s expremiérem debatní besedu. Po skončení besedy bude ještě možnost s čestným předsedou zemanovců Milošem Zemanem a kandidáty SPOZ do zastupitelstva města posedět a podebatovat u piva v některé z místních hospůdek. Již teď jste všichni srdečně zváni. Místní organizace SPOZ Kunovice strana 14 9/2010

15 Středa JAK VYCVIČIT DRAKA 17:00 a 19:30 Animovaná komedie USA. Odehrává se na drsném Severu, který je obýván Vikingy a draky. České znění Mládeži přístupný Neděle IRON MAN 2 17:00 a 19:30 Film USA Tony Stark se musí potýkat s tím, co způsobil v minulosti. Pokojný život je navždy pryč Český dabing Mládeži do 12 let nevhodný Středa DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ 17:00 a 19:30 Český film sleduje příběh slušného, hodného, ale do dnešního života se skoro nehodícího doktora Dobeška. Mládeži přístupný Neděle A TEAM 17:00 a 19:30 Dobrodružný film - USA. Jednotka vojáků je odsouzena za zločin, který nespáchali. České titulky Mládeži přístupný Středa SOLOMON KANE 19:30 Dobrodružný film v koprodukci Francie, ČR, Velká Británie. České titulky Mládeži do 15 let nevhodný Neděle PREDÁTOŘI 19:30 Film USA sci-fi, akční, horor. Nová kapitola v dějinách predátorů. České titulky Mládeži do 15 let nevhodný Neděle KUKY SE VRACÍ 17:00 a 19:30 Český film - scénáristy a režiséra Jana Svěráka je příběh hrdinů ze světa dětské představivosti. Mládeži přístupný Středa MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ ŽENY 19:30 Švédsko, Dánsko, SRN kriminální drama. České titulky Mládeži do 15 let nevhodný Neděle AGORA 19:30 Španělsko-americký dramatický, historický i romantický film je výletem do starověkého Egypta. České titulky Mládeži do 12 let nevhodný Středa ZATÍM SPOLU, ZATÍM ŽIVI 19:30 Divoké dobrodružství agenta Toma Cruise a polapené ženy Cameron Diaz. České titulky Mládeži do 12 let nevhodný Vstupné na všechna představení je 30 Kč. Program kina Lípa naleznete na internetové adrese 9/2010 Pozvánka na výstavu KUNOVJAN Život lidský je jako velká kniha, v níž každý vyprávíme svůj příběh. Také knihovna je místem, kde se můžeme setkat s řadou knih a příběhů. Příběhy nemusí mít pouze formu psanou, ale můžeme je vnímat i prostřednictvím symbolů v obrázcích. Pro děti je snazší komunikovat a vyjadřovat své pocity vizuální formou. Citlivější divák tak může nahlédnout do dětského světa oproštěného od přetvářky, předsudků, obohaceného o bezbřehou fantazii, spontánnost a přirozenou hravost. Nazujte si Sedmimílové boty a vstupte do Neznámých světů plných Podivných zvířat, Strašidel a Bazilišků a odkryjte tajemství Zakletých stromů a dětských dušiček. Vernisáž výstavy nazvané Příběhy, kterou uspořádal výtvarný obor pobočky ZUŠ v Kunovicích, se uskuteční v Městské knihovně Kunovice, Panská 24, ve čtvrtek 2. září v 16 hodin. V kulturním programu vystoupí žáci hudebního oboru. Zuzana Trnková Společné zahájení školního roku v pobočce ZUŠ Kunovice se uskuteční 1. září 2010 v hod. v sále ZUŠ Pozvánka na Slavnosti vína V sobotu 11. září proběhne na Slavnostech vína v Uherském Hradišti prezentace Mikroregionu Dolní Poolšaví, jehož jsou Kunovice součástí. Ráno před osmou hodinou vyrazí průvod od Městského úřadu v Kunovicích, aby se u hradišťského zimního stadionu připojil k hlavnímu průvodu všech účastníků. V pasáži hotelu Slunce se uskuteční téměř půldenní přehlídka všech muzik, sborů, souborů a chas obcí a měst Dolního Poolšaví nazvaná My jsme z Dolního Poolšaví a my umíme hrát, zpívat a tančit. Pořadem bude diváky provázet Barbora Majíčková. Doprovodným programem bude již tradičně ochutnávka zabijačkových specialit ve Stanclově ulici - tentokrát to mají na starosti Drslavjané. Všichni Kunovjané jsou samozřejmě srdečně zváni! Program v Pasáži Slunce 10:30 12:30 Vitajte v Dolním Poolšaví CM Hora, Tetičky, Mužský sbor z Kunovic a z Hradčovic 12:30 13:15 Aj sbory a hodové chasy u nás máme I. Mužský sbor z Kunovic a z Hradčovic, chasa z Podolí a Veletin 13:15 14:15 Děti z Dolního Poolšaví se představují dětské folklórní soubory z Drslavic, Kunovic a Popovic 14:15 15:00 Aj sbory a hodové chasy u nás máme II. Ženský sbor z Kunovic, Tetičky, Mužský sbor z Hradčovic a chasy z Drslavic, Hradčovic, Kunovic a Popovic 15:00 15:15 Ide, ide Handrlák FS Handrlák, CM Lintava 15:15 16:00 Cimbálové muziky, hrajte - CM Hora, CM Lintava 16:00 16:30 Malá beseda u cimbálu volná zábava pro širokou veřejnost, CM Hora Zabijačka ochutnávka zabijačkových specialit Stanclova ulice Změna programu je možná vzhledem k časovému posunu průvodu a nepředvídaným okolnostem. Jan Šobáň, vedoucí MIC Kunovice strana 15

16 KUNOVJAN Z historických školních kronik Dokončení z minulého čísla Zápisy kroniky dívčí školy jsou v porovnání s kronikou měšťanské a chlapecké školy mnohem stručnější. Kromě jmen učitelů se z kroniky dívčí školy dovídáme, že průměrný počet žákyň ve školních letech byl zhruba 440 a, jak bylo už výše řečeno, počet tříd byl 6, přičemž 5. třída byla dělena na dvě skupiny. Převážnou část učitelského sboru tvořily ženy, což může být zvýrazněno faktem, že muži rukovali do války. Ačkoliv chlapecká škola vznikla už ve školním roce 1906/1907, kronikářské zápisy začínají až roku 1920, souvisí to snad s faktem, že chlapecká obecní sdílela společnou budovu (č.p. 853) se školou měšťanskou. Po celou dobu války vedl zdejší školní kroniku řídící učitel Josef Müller. K administrativnímu rozdělení měšťanské a chlapecké školy došlo na základě výnosu zemské školní rady v Brně roku Josef Müller dává ve své kronice prostor nejen poměrům ve škole, ale dosti podrobně popisuje válečné události z východní i západní fronty. Jeho zápis kroniky měšťanské školy z 26. dubna 1915 zachycuje letní dny roku 1914 těmito slovy: jelikož počátek školního roku byl teprve 14. září, ukončilo se vyučování až 14. července V následující rubrice Důležité události mimoškolní si pan řídící nemohl nedovolit napsat, že dne 28. června 1914 byl následník trůnu, arcivévoda Ferdinand se svou chotí Žofií, vévodkyní z Hohenberku, zavražděn v Sarajevu vypukla mezi Srbskem a naší říší válka dne 28/7 31/7 byla v naší říši provedena všeobecná mobilizace, z učitelů byli povoláni Čepelák, Cigánek, Navrátil, Cablík a Vymětal. Za velkého pláče loučili se 1/8 v neděli branci se svými rodinami, aby odjeli do války Kromě komentářů o situaci na bojištích (včetně potopení rakouské lodi Zenta) si pisatel stěžuje, že doprava na drahách je velmi obmezená, následku toho též spojení poštovní velmi zdlouhavé. Již teď jeví se nedostatek mouky! Pšeničná mouka pěkná stojí 1 kg 56 h Jen pro dokreslení situace: v roce 1910 stál 1 kg pšeničné mouky 30 h, došlo tedy k téměř 100% zdražení, a to byl teprve počátek války. Válka, jak jinak, se promítla do školního roku 1914/1915 a vyžádala si byť nepřímo i první oběť z učitelského sboru. Toto nezáviděníhodné prvenství získal jednoroční dobrovolník Alois Reček, který zemřel ještě před nástupem na frontu v Salcburku, jak píše Müller, nastuzením, srdeční vadou i celkovou slabostí. Stejně jako v dívčí, tak i v chlapecké a měšťanské škole žáci pomáhali k vítězství mocnářství sběrem ostružinového listí, sběrem kovů, byly Vysvětlivky pořádány peněžité sbírky a divadelní hry, jejichž výtěžky byly určeny ve prospěch sirotků a vdov. Absence pracovních sil se promítla ve školní docházce, která slovy řídícího učitele utrpěla velmi hospodářskými následky války, poněvadž nebylo dostatek pracovních sil, pomáhali žáci jak na poli, tak přímo v domácnosti. Jen tak lze si vysvětlit, že ačkoli odešlo z Kunovic na 600 mužů do pole (válečného pozn.), přece práce polní byly šťastně skončeny; arciť musili pomáhat i staří výměnkáři a ženy, jež i kosily i oraly V následující školní rok 1915/1916 se docházka neustále zhoršovala, část hodin zůstala neomluvená, rostly ceny potravin, 1 kg žitné mouky se v Kunovicích prodával za 2 K 30 h, pivo se vařilo z cukru a přísad, litr se prodával za 68 h a nebylo už vždy k dostání. Neopomenutelnou událostí byla smrt Františka Josefa I., která stejně jako v kronice dívčí školy byla charakterizována vyvěšováním černé vlajky, účastí na bohoslužbách a osvětovými proslovy učitelů o mocnářově významu v dějinách. Povinnou úctu ke svému císaři vystřídala optimistická pasáž, v níž řídící učitel zaznamenává prohlášení rakouského a německého císaře o samostatnosti Polska z roku 1916,...což vzbudilo nejen u Poláků, nýbrž u všech Slovanů velkou radost Stát, vědom si špatné existenční situace učitelů, jim vyměřuje drahotní příplatek, který však je podle Müllera v porovnání s ostatním státním úřednictvem naprosto nedostatečný a, jak dodává, úřednictvu státnímu bylo na pensijních příspěvcích, kolkovném a dani z příjmu více odpuštěno než učitelstvu drahotním příplatkem poskytnuto! Zvláště poškozeni byli učitelé, jichž ženy vyučovali, manželka nedostala nic, manžel jen ½ nedostatečného příplatku tohoto. Řídící Müller měl evidentní důvod k nářku i proto, že ve školství pracovala také jeho choť. Inflace strmě stoupala, ceny potravin dosahovaly několikanásobku předválečné úrovně, v souvislosti s tím rostly i mzdy, které však nemohly vyrovnat růst cen potravin. V roce 1906 byla průměrná denní mzda dělníka 3 K, v roce 1916 podle zápisů Josefa Müllera zručný podkovář u fy Baťa ve Zlíně měl denně 19 K. Konec války se přibližoval, vývoj byl komentován takto, ústup Němců (ve Francii pozn.) potrval neustále, nikde se jim nepodařilo zastaviti se a zakopati Tu konečně 28. října 1918 přijalo Rakousko-Uhersko bezpodmínečně 14 bodů Wilsonových, zejména uznalo samostatnost národa českého. Den tento je věkopamátný v dějinách našich. Když pisatel 29/10 ve třídách radostnou tuto událost oznámil, všechny děti začaly plesně tleskati, jako by 1 SOA Uh.Hradiště, Marie Jašková, Střední škola Kunovice, Inventář, červenec 1964, s. 2 2 SOA Uh.Hradiště, Střední škola Kunovice, Školní kronika , inv.č. 220, s. 32 (dále jen Školní kronika) 3 Školní kronika, s Školní kronika, s Ceny potravin, mzdy v roce 1910 v knize Josef Sejbal, Základy peněžního vývoje. Brno 1997, s Školní kronika, s Školní kronika, s Tamtéž 9 Tamtéž, s Tamtéž, s Školní kronika, s Tamtéž, s. 58 strana 16 9/2010

17 chápaly dosah tento věkopamátné události. Radostí všichni členové sboru se objímali, vyučování pak bylo ihned přerušeno Ze všech budov odstraněny rakouské orly, v třídách sňaty obrazy císaře, v besedě pořádán oslavný večer, Sokol vzkříšen k novému životu Řídící učitel si libuje v nastalých poměrech, po převratu nastal ve školství neobvyklý duch svobody, učitelstvo i žactvo zproštěno povinné účasti při úkonech bohoslužebných a náboženských cvičeních, ve vyučování dějepisném ponechána učitelstvu úplná svoboda Národní svébytnost byla slavena 5. července 1919 i v souvislosti se svátkem Jan Husa, zapálením vatry u Abrhámovy vily a den poté odhalením památníku reformátora církve (v té době byl postoj církve k osobě Jana Husa komplikovaný) v převážně katolických Kunovicích. Měšťanská škola čítala spolu s chlapeckou v průměru 390 žáků (300+90). Smutným údajem, vztahujícím se k počtu První slovanská universita Období prázdnin a dovolených je u konce a nám zůstávají krásné vzpomínky. O jednu z nich bych se chtěl se čtenáři Kunovjanu podělit. Dovolenou jsem prožil v Tatrách. Bydleli jsme v malé vesničce, která se jmenuje Nová Lesná, a odtud jsme podnikali krásné výlety do slovenských velehor. Právě v této vesnici jsme se seznámili s jedním knězem, P. Donátem Čarnogurským, který tam byl duchovním správcem. Zajímal se o církevní dějiny a umění a po dalším studiu získal doktorát z těchto oborů. Už od mládí se věnoval sochařské figurální tvorbě a ve svém volném čase se jí zabýval. Napadla ho myšlenka vytvořit staroslovanskou zahradu, do které vyřezal sochy sv. Cyrila a Metoděje a jejich žáků, Sedmipočetníků. Dílo zakončil stavbou kostelíka podle tvaru byzantského chrámu na Děvíně. U tohoto kostela vznikla první slovanská škola již v 9. století a on se rozhodl ji takto symbolicky oživit. Celý tento areál vybudoval ve svém rodném kraji, v Zamagurí, ve vesnici Malá Franková pod Belanskými Tatrami. Tam ji můžeme také navštívit. KUNOVJAN žáků, je, že každý školní rok v letech docházelo k průměrnému úmrtí 3-4 dětí v důsledku onemocnění (spalničky, španělská chřipka) či úrazům. Záznamy v kronice jsou doplněny i neveselými seznamy bývalých žáků měšťanské školy, kteří položili své životy na bojištích první světové války. Rok 1918 završil pro některé historiky dlouhé 19. století znamenající, jak napsal Vladislav Vančura, konec starých časů personifikovaných osobou stařičkého Procházky. Jan Tomaštík Použité prameny a literatura SOA Uh.Hradiště, Národní škola dívčí Kunovice , Školní kronika , inv.č. 243 SOA Uh.Hradiště, Střední škola Kunovice, Školní kronika , inv.č. 220 Josef Sejbal, Základy peněžního vývoje. Brno 1997, 420 s. Kol. autorů, Kunovice v proměnách času. Obecní úřad Kunovice 1996, 284 s. P. Donát Čarnogurský vydal publikaci Zahrada svatých Sedmipočetníků, kde se mimo jiné zabývá i dějinami svého národa. Popisuje úspěšnou misi na území Slovanů. Po příchodu byzantské misie k starým Slovanům v roce 863 kníže Rastislav shromáždil skupinu učedníků a svěřil je sv. Konstantinovi na vyučování. Ve svém knížecím sídle na Děvíně dal postavit kostel, při kterém zřídil první školu na výchovu domácího kněžstva a vzdělanců. Konstantin filosof patřil k nejvýznamnějším osobnostem 9. století a byl profesorem filosofie na nejstarší křesťanské universitě v Cařihradě. Jeho osobnost byla zárukou vysoké úrovně vzdělání této první akademie s vyučovacím jazykem staroslovanským, která v té době neměla obdobu v celé východní i západní Evropě. Období prázdnin a dovolených jsme začali národní poutí na Velehradě, kde uctíváme naše slovanské předky. Važme si jejich odkazu pro náš národ a buďme na něj hrdí. P. Jaroslav Polách Den otevřených památek v Kunovicích V rámci Slavností vína a Dne otevřených památek, které se každoročně konají druhý víkend v září, otevřou své brány také dva objekty v Kunovicích. Prvním je již tradičně kostel sv. Petra a Pavla s přilehlým duchovním parkem, který je přirozenou dominantou města. Jeho historie sahá zřejmě hlouběji než do roku 1517, kdy byl podle archivních pramenů - Jan z Kunovic přinucen dostát svému slibu a postavit v obci kostel. Kostel sv. Petra a Pavla v Kunovicích si zájemci mohou prohlédnout v neděli 12. září v době od 15 do 18 hodin. Druhým objektem, který bude v rámci Dne otevřených památek přístupný, je budova staré sýpky, která bývala součástí někdejšího Panského dvora. Tento objekt byl po roční rekonstrukci nedávno slavnostně otevřen jako Komunitní centrum Kunovice, v němž našly střechu nad hlavou městská knihovna, centrum pro matky s dětmi Beruška a klub seniorů. Komunitní centrum bude otevřeno k prohlídkám v neděli od 10 do 18 hodin. Kristýna Juřičková, Městské informační centrum Kunovice 9/2010 strana 17

18 KUNOVJAN Kunovský slovník hic, hicovat vedro, sálat teplo hilzna nábojnice hleďavoči přímo do očí hlod /huod/ vtip, fór hlubočina /hubočina/ hlubina hňápnút bezohledně šlápnout hnáty nohy hňéct mačkat, kecat hnidy vajíčka vší hnízdit sa usazovat se, poposedávat hoblponk hoblovací stůl hogan nadávka vysoký, neohrabaný hoch lepší, namyšlený hojačky houpavě hojgat houpat hofér podnájemník připravuje František Králík hodit sa vhod hodit sa /marod/ začít marodovat holacko holátko, dítě holénky vysoké boty holport společně hónit parádu předvádět se v ustrojení hongat, hongala kývat se, kývala hongala houpavý krok honem rychle honora /honóra/ honorace hopkat poskakovat hore, být hore nahoru, probudit se horovat vychvalovat, nabízet hotář poklasný hotovo, hotový konec, neschopný pohybu hovado, hovadiny dobytek, ovád, nesmysly Kurz lidových tanců pro všechny, kteří mají rádi folklor, ale neměli možnost se jednotlivé tance naučit kulturní zařízení Pálenice denně od hodin neděle - tance z Uherskohradišťska pondělí - tance ze Strání a Korytné úterý - tance Bílovské středa - tance z Kopanic čtvrtek - tance Moravsko-slovenského pomezí Hraje Cimbálová muzika LINTAVA Informace o jednotlivých kurzech najdete na nebo v Městském informačním centru Kunovice, Na Rynku 886, tel.: , Inzerce STAVEBNÍ SPOŘENÍ PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ ÚVĚRY Josef Knotek tel.: strana 18 9/2010

19 Handrlák na mezistátním trojmezí Folklórní soubor písní a tanců Handrlák zamířil v červenci na svoje první letošní zahraniční turné do polské Wlodawy, v lublinském vojvodství, na XX. ročník Poleského léta. Domácí soubor Polesané přizval k účasti také zástupce z Černé Hory, Jordánska, Keni, Paraguaye, Turecka, USA a Ukrajiny. V dosluhujícím amfiteátru s kapacitou 2500 diváků, bez vstupného na všechny festivalové akce včetně doprovodných programů, se po pět dnů odvíjela světová pestrost folklóru z Evropy, Asie, Afriky, Severní a Jižní Ameriky. T a n e č n í k y Handrláku s uměleckým vedoucím Jiřím Lůčným doprovázela muzika Ohnica z Uherského Hradiště s primášem Janem Mudrákem a vedoucím Janem Káčerem. První den festivalu v úterý 13. července - začal společnou fotografií všech účastníků a následným přijetím zástupců jednotlivých skupin u starosty města. V odpoledním průvodu městem se každý soubor prezentoval divákům krátkými ukázkami repertoáru. Podvečerní oficiální zahajovací program otevřel publiku pětidenní festivalové dění. Nechyběla fanfára ani vlajkosláva a patnáctiminutové vstupy jednotlivých folklórních skupin. Druhý den dopoledne odjela muzika na malou scénu KUNOVJAN na náměstí k půlhodinovému koncertu za účasti televizních kamer a rozhovoru pro vojvodské vysílání. Odpolední hodinový program Handrláku byl vřele přijímán diváky ve zcela naplněném amfiteátru. Další dva dny byly pro našince označeny jako odpočinkové s možností využití písčité pláže Bílého jezera. Praxe však byla taková, že Jiří Lůčný svolával všechny aktéry na secvičné zkoušky. Toho si všimla vedoucí rekreačního střediska a domluvila mimořádný koncert Handrláku a Ukrajinců na páteční večer. Závěrečný den festivalu, sobota, začal ranní modlitbou v pravoslavném kostele sv. Ludvíka, kde postupně v průběhu mše zazněly písně či hudba v podání všech účastníků. Pouze Jordánci se této možnosti vzdali. Podvečerní monstrgalakoncert se notně protáhl až do setmění. Vedoucí jednotlivých skupin s krojovaným párem poděkovali dárkem organizátorům. Vlajky pozvolna klesaly ze stožárů. Na obloze zazářil ohňostroj v místech u hraniční řeky Bug s Běloruskem a Ukrajinou, kde má do dvou let stát amfiteátr pro sedících diváků. Na další mezinárodní festival do města Rivne-Rovno odjíždí Handrlák koncem srpna, aby zde oslavil Den nezávislosti Ukrajiny. Zdeněk Ondrášek Slavnosti bratrství na Velké Javořině Letošní Slavnosti bratrství Čechů a Slováků na Velké Javořině se rozhodně netěšily přízni počasí. Náhlé ochlazení oproti předchozím dnům, mlha a vytrvalý déšť tvořily v neděli 25. července kulisu poněkud upravenému programu slavností. Tradice však zůstala zachována a přátelé z obou stran česko-slovenské hranice se opět sešli. U Památníku česko moravsko slovenské vzájemnosti, který byl postaven při příležitosti prvních svobodných voleb v roce 1990 se poprvé setkali nově zvolení předsedové parlamentů obou republik: předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslava Němcová a předseda Parlamentu SR Richard Sulík. Přítomni byli také velvyslanci obou republik, představitelé čtyř sousedních krajů Zlínského, Jihomoravského, Trenčianského a Trnavského, i představitelé samospráv měst a obcí moravsko slovenského pomezí. Všichni společně položili kytice k památníku a za podpory Mužského sboru z Kunovic zazpívali obě státní hymny. Program na hlavním pódiu jsme museli zrušit, vysvětlila redukci programu předsedkyně organizačního výboru letošních slavností kunovická místostarostka Ivana Majíčková, ale až do 17 hodin probíhal upravený program na malém pódiu, u něhož se lidé zahřívali písničkou i tancem. Nejvíc ale hřála u srdce obyčejná lidská blízkost dobrých přátel. red 9/2010 strana 19

20 KUNOVJAN Házenkářská sezóna začíná Házenkářský klub SHK Kunovice vstupuje do další sezóny. V té loňské si kunovické házenkářky nevedly špatně: ženy obsadily v závěrečné tabulce 2. ligy druhé místo, mladší dorostenky skončily v moravské části 1. ligy na třetím místě, starší žačky v rámci Středomoravské ligy obsadily šesté místo a mladší žačky skončily deváté. Renaty Burďákové, vedoucí týmu žen, jsem se ptal s čím klub nastupuje do blížící se sezóny. Jak se žije házenkářkám v létě? Těžko, protože prázdniny jsou pro házenkáře obdobím, kdy se kondičně připravují na další sezónu. My jsme letos začaly 26. července a od toho data děláme co se dá. Součástí letní přípravy jsou i různé turnaje, ve dnech srpna jsme se zúčastnily na Slovensku mezinárodního turnaje Kolárovo Cup, kam se sjelo celkem 14 družstev ze Slovenska, Maďarska a České republiky. Koncem srpna nás ještě v rámci letní přípravy čeká další turnaj v Otrokovicích. Budou se nějakým zásadním způsobem měnit složení týmů? Nic převratného nechystáme. U týmu i letos zůstává trenérka Věra Tománková. Z družstva mladších dorostenek přecházejí mezi ženy Markéta Beranová s Michaelou Gálovou a zpět do týmu se vracejí Klára Horáková a Tereza Křivová. Na roční hostování odchází do Vlčnova brankářka Ivana Polášková a do Veselí nad Moravou také na roční hostování Jarmila Štěrbová. V jejím případě jsme se ale s veselským klubem dohodly, že na důležitá utkání si budeme Jarmilu půjčovat. Bude to znamenat termínové posuny některých utkání, ale věřím, že to dobře dopadne. A co házenkářský potěr, mají děti o házenou zájem? Ani v tomto směru si nemůžeme příliš naříkat. Nově příchozích dětí máme stále dost a navíc dnes už mohou v kategorii nejmenších hrát smíšená družstva dívek a chlapců. Myslím, že i v budoucnu bude o hráčskou základnu po této stránce dobře postaráno navzdory skutečnosti, že řada mladých sportů mám na mysli třeba florbal, softball a podobně je pro nás v tomto směru konkurencí. Ale nestěžujeme si, opravdu. Jaké jste si pro novou sezónu stanovili v SHK cíle? Hrát co nejlépe a dosahovat co nejlepších výsledků a třeba postoupit do 1. ligy. Nestanovujeme si nereálné cíle a umíme si představit, jak náročná by byla účast našeho klubu v 1. lize. Vezměte si, že ze dvanácti dnešních účastníků 1. ligy jsou tři z Prahy tyhle holky můžou jezdit na svá utkání dokonce i metrem. Dalších pět týmů je z Čech, což třeba pro pražská družstva znamená cestu do vzdálenosti maximálně 150 kilometrů dvě hodiny autobusem. Cesta z Kunovic například do Plzně představuje přibližně 370 kilometrů a tedy aspoň čtyři hodiny cestování tam a další čtyři zpět. Dnes je největší položkou našeho rozpočtu doprava a v případě naší účasti v 1. lize by ta částka narostla podstatně více. A to vše v situaci, kdy sponzoři rozhodně nestojí ve frontě a nečekají, kdy si někoho z nich vybereme. Ne, opravdu nenaříkám, jen jsem realistka. Jak už jsem řekla, chceme hrát dobře a dosahovat dobrých výsledků. Díky za rozhovor a hodně úspěchů v nové sezóně! Zdeněk Kučera 2.liga ženy - Morava SHK Kunovice - HC Britterm Veselí n.m Tatran Bohunice - SHK Kunovice SHK Kunovice - TJ Jiskra Otrokovice "B" Sokol Velké Meziříčí - SHK Kunovice SHK Kunovice - TJ Sokol Karviná HSK Vlčnov - SHK Kunovice SHK Kunovice - TJ Sokol Měnín SHK Kunovice - SK UP HSC Olomouc 1.liga mladší dorostenky - Morava SHK Kunovice - HC Zlín SHK Kunovice - HK Decro Veselí n.m Tatran Bohunice - SHK Kunovicel SHK Kunovice - TJ Jiskra Otrokovice Sokol Velké Meziříčí - SHK Kunovice SHK Kunovice - TJ Sokol Karviná HSK Vlčnov - SHK Kunovice SHK Kunovice - DHK Zora Olomouc TJ Sokol Ostrava Zábřeh - SHK Kunovice SHK Kunovice - Sokol Poruba Středomoravská liga, starší žákyně sk. B Veselí n. M. - Kunovice Kunovice - Zlín A Hodonín - Kunovice Kunovice - Holečkova Olomouc Měnín st. - Kunovice Kunovice - Veselí n. M Zlín A - Kunovice Kunovice - Hodonín Holečkova Olomouc - Kunovice Kunovice - Měnín st. 1.liga mladší žákyně - Morava Veselí n. M. - Kunovice Kunovice - Zlín A Hodonín - Kunovice Kunovice - Holečkova Olomouc Velká n. V. - Kunovice Kunovice - Veselí n. M Zlín A - Kunovice Kunovice - Hodonín Holečkova Olomouc - Kunovice Kunovice - Velká n. V. strana 20 9/2010

U S N E S E N Í z III. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 14. dubna 2011 v obřadní síni městského úřadu

U S N E S E N Í z III. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 14. dubna 2011 v obřadní síni městského úřadu U S N E S E N Í z III. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 14. dubna 211 v obřadní síni městského úřadu Zastupitelstvo města: 42/III./211 schvaluje zprávu o činnosti Rady města Kunovice od

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky Obec Křižánky Moravské Křižánky 116, 592 02 Svratka 561 202 238, obec.krizanky@wordonline.cz www.obeckrizanky.cz ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky 10.září 2014 Základní údaje

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 28 000 1112 1 800 1113 2 900 1121 27 700 1211 55 000 1122 7 798 1511 6 500 1332 10 1334 4 1335

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010 1. Úvod Dokument Program rozvoje obce Hukvaldy je materiál zpracovaný radou obce. Dle zákona č. 128/2000 Sb., Díl 2 84 (2a) o obcích (obecní zřízení) program rozvoje obce schvaluje zastupitelstvo. Dokument

Více

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Schváleno usnesením Z 07/35 ze dne 22.2.2007 Položka 8113 8114 8115 8118 8123 8124 Financování Text Krátkodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Rozpočtové opatření č. 14/2005 rozpočtu města takto:

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Rozpočtové opatření č. 14/2005 rozpočtu města takto: Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.12.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 11. 03. 2013 Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 11. 03. 2013 následující

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka Vyhodnocení ankety Strategický plán rozvoje obce Lhotka Zastupitelstvo obce Lhotka se rozhodlo v rámci zpracování Strategického rozvoje obce oslovit občany formou anonymního dotazníku, který bude jedním

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj

3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj 3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj Zastupitelstvo V roce 2011 se o město starali následující zastupitelé: Mgr. Pavel Horák (SNK1), Monika Ševčíková (SNK1), Kamila Charvátová (SNK1), Mgr. Bronislava

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč 2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč Výdaje na investice 27 730 000,00 Kč 2212org.612 dešťová kanalizace Šánovická 1 300 000,00 Kč 2219org.612

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

Volební program uskupení. Třebíč můj domov. pro volební období 2014 2018

Volební program uskupení. Třebíč můj domov. pro volební období 2014 2018 Volební program uskupení Třebíč můj domov pro volební období 2014 2018 Chceme navázat na bohaté zkušenosti řady našich kandidátů v komunální politice už od 90. let a nemáme se za co stydět. NAŠÍM CÍLEM

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč)

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 DIČ: CZ00275468 NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) návrh 2012 1. Daňové příjmy 50219304,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1720000,00 2. Nedaňové příjmy

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

Strategie obce Ploskovice dodatek č. 2 květen 2011 OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA. 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5.

Strategie obce Ploskovice dodatek č. 2 květen 2011 OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA. 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5. OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5. PROJEKTY 1 2.11.12 Územně plánovací dokumentace obce Obec má dokončenou 1. změnu územně plánovací dokumentace. V současné

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů

Více

Ceník služeb Města Podivína

Ceník služeb Města Podivína Město Podivín Rada města Podivína Ceník služeb Města Podivína Rada města schválila dne 21. 10. 2014, usnesením č. 96.7. tento Ceník služeb Města Podivína. účetní jednotka: Město Podivín sídlo: Masarykovo

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY

8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY 8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY 8.1. Priorita 1 Technická a dopravní infrastruktura Název Obec Bukovník Oprava místních komunikací v katastrálním území Bukovník Rekonstrukce obecního vodovodu v Bukovníku

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Příjmy daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost 28 000 1112 Daň z příjmů fyzických osob -

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn čj. MCH 1507/2013 spisová značka 1504/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 71. zasedání dne 3. dubna 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 7 1 / 1 3 1.

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2015 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE Rozpočt.skladba 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 4800,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 120,00 4. daň z příjmu

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení Rozpočet na rok 2005 Příjmy : Daňové příjmy 18010 Nedaňové příjmy 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení 1 Základní škola 2,8 Bytové a nebytové hospodářství

Více