NADACE JANA PIVEČKY SLAVI LA ČÍN, ČERVEN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NADACE JANA PIVEČKY SLAVI LA ČÍN, ČERVEN"

Transkript

1 NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN 2006

2 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2005 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, Slavičín, Czech Republic, Tel.: , Fax: ,

3 SLOVO PŘEDSEDKYNĚ SPRÁVNÍ RADY Milí přátelé, dovolte nám, abychom Vám předložili výroční zprávu Nadace Jana Pivečky za rok Rok 2005 byl pro naši nadaci devátým rokem její existence. Pokračovaly v něm všechny aktivity, které nadace dlouhodobě realizuje a které jsou veřejnosti známé, ale byl i rokem plánování významných změn v oblasti strategické i programové, které se v tomto roce začaly částečně realizovat a které by měly přispět k další stabilizaci nadace. Rok 2005 byl bezesporu pro nadaci úspěšný. Díky programu Rozvoj regionálních nadací realizovaný Vzdělávací nadací Jana Husa a Nadací Partnerství jsme získali významné finanční prostředky na zřízení Fondu stability. Podařilo se nám získat nemalé finanční prostředky také z fondu EU a nastartovat pro region významný projekt "Vzdělávací středisko Nadace Jana Pivečky". Právem tedy patří mé poděkování všem, kteří se v roce 2005 na činnosti nadace podíleli - správní radě nadace, výkonným pracovníkům a Vám všem, kteří naší nadaci jakkoliv pomáháte - všem dárcům, příznivcům a dobrovolníkům. My všichni v listopadu 2006 oslavíme společně 10. výročí založení nadace. Deset let existence nadace dokázalo, že idea mého otce: Nikdy se nevzdávej! stále žije, má následovníky, kteří si ji převzali i jako své životní motto. Ještě jednou Vám všem upřímně děkuji a těším se na další spolupráci. Petra Blumenberg SLOVO VÝKONNÉ ŘEDITELKY Milí přátelé a příznivci Nadace Jana Pivečky, na úvod mně, prosím, dovolte krátké ohlédnutí nejen za rokem 2005, jehož zhodnocení je obsahem této výroční zprávy, ale tak trochu i za posledními dvěma lety v práci nadace, tedy za obdobím, v kterém se nadace vyrovnávala se ztrátou svého zakladatele a člověka, který svými schopnostmi a svou přirozenou autoritou byl jistě pro mnoho lidí zárukou, že i malá, regionální nadace, která vznikla z čisté ideje pomáhat, má své důležité místo v nadačním sektoru v České republice a že i když její finanční zdroje jsou omezené, o to více se snaží dávat mladým lidem příklad, ukazovat živé vzory a potřebným dodávat odvahu a naději, že oni sami mohou zvrátit nepřízeň osudu, budou-li o to bojovat a nevzdávat se. Stejně jako my, určitě i mnozí z Vás si před dvěma lety položili otázku jak se bude nadaci dál dařit a někteří možná i zapochybovali o tom, zda nadace přežije či ne. Ani my sami jsme nemohli s jistotou říci, že to dokážeme. Byli jsme si jenom jistí tím, že chceme pokračovat v práci, jejíž základ položil pan Pivečka. Kvůli němu, kvůli přesvědčení, že je to tak správně, kvůli příjemcům naší podpory a také kvůli sobě, protože tato práce nás naplňuje a uspokojuje..nechtěli jsme ani předčasně hodnotit, jestli se nám to daří nebo ne. Myslím ale, že v této chvíli je možné říci, že začátek jsme zvládli. Říkáme "začátek", protože si velmi dobře uvědomujeme, že je před námi ještě mnoho práce směrem ke stabilitě nadace. Ale je třeba zmínit, že bychom to nedokázali bez Vás - všech lidí, institucí a organizací, které jsou uvedeny v této zprávě a které nám pomáhají. A my Vaši podporu opravdu cítíme a jsme za ni vděční, protože víme, že bez ní by to pro nás bylo velmi těžké. I díky Vám všem může letos naše nadace oslavit desáté výročí svého založení. Děkujeme Vzdělávací nadaci Jana Husa a Nadaci Partnerství díky jejímuž programu Rozvoj regionálních nadací jsme získali 2,8 milionu Kč do Fondu stability, což nám umožnilo získat finanční prostředky z fondů EU a realizovat projekt "Vzdělávací středisko NJP". Nadace tak může sloužit dalším potřebným v našem regionu. Velmi si vážíme také podpory Města Slavičín a jeho představitelů a Zlínského kraje v čele s panem hejtmanem Liborem Lukášem a všech dárců, spolupracujících institucí, spolupracovníků, přátel a dobrovolníků, kteří nám v roce 2005 jakkoliv pomohli. Vám všem za to právem patří naše velké a upřímné poděkování. Božena Filáková

4 1. O NADACI JANA PIVEČKY VE SLAVIČÍNĚ Nadace byla založena zřizovatelem Janem Pivečkou, sídlem nadace je Slavičín, Horní náměstí 111. Nadační jmění: jmění ,-- Kč Vize Nadace Jana Pivečky V návaznosti na historickou tradici, spojující ve Slavičíně jméno Pivečka nejenom s podnikáním a obchodem, ale také s podporou věcí veřejných a lidem prospěšných, zejména ve vztahu k mládeži, vytvořit lepší občanskou společnost Jan Pivečka Poslání a role nadace Vycházejíc z filozofie vnesené do nadace jejím zakladatelem Janem Pivečkou, je aktivita nadace zaměřena především na podporu níže uvedených principů : - vedení mládeže k úctě, pravdě, lidským právům, etice a morálce. - vytváření prostoru pro zapojení mládeže do aktivních tvůrčích programů - ochrana tradic a životního prostředí - vytváření prostoru pro prosazení a šíření hodnot spojených s rozvojem zdravé občanské společnosti Cíle podporované Nadací Podpora a pomoc výchově a vzdělávání mladých lidí, žáků, studentů a ostatní mládeže v České republice s důrazem na výchovu a vzdělávání v oblasti kultury, ekonomiky, podnikání a obchodu, se zaměřením na zlínský a slavičínský region. Podpora a pomoc mezinárodní výměně studentů, žáků a učňů, mezinárodním studentským a vzdělávacím akcím. Podpora udržování a rozvoj podnikatelského a životního odkazu rodiny Pivečkových ve Slavičíně. Podpora ochrany přírody a životního prostředí zlínského a slavičínského regionu, ale i jiných lokalit. Podpora a pomoc v oblasti kultury v České republice, s důrazem na zlínský a slavičínský region. Podpora a pomoc obecně prospěšným cílům ve zlínském a slavičínském regionu, ale i jiných místech v České republice. Účel Nadace Účelem Nadace je soustřeďovat hmotné prostředky, úsilí osob, materiální, organizační a jinou pomoc na podporu vytyčených cílů. Předmět činnosti Nadace Finanční, materiální, organizační a jiná pomoc přípravě a realizaci vybraných programů a akcí realizovaných Nadací k dosažení a na podporu vytyčených cílů, včetně vlastní realizace těchto akcí. Spolupráce s příslušnými státními, veřejnoprávními institucemi a soukromými osobami za účelem společné podpory sledovaných cílů. Spolupráce se školami, školskými zařízeními, školskými a obecními úřady v oblastech týkajících se naplňování cílů Nadace. Pořádání různých výchovných, vzdělávacích, kulturních, sociálních a obdobných akcí za účelem naplňování cílů Nadace. Pomoc při prosazování mravního a morálního kodexu mladého člověka. Výměna zkušeností s jinými osobami (subjekty) obdobného druhu a zaměření zejména spolupráce s obdobnými neziskovými organizacemi. Pořádání a vyhlašování výročních cen, studentských soutěží, soutěžních akcí apod. k podpoře rozvoje tvůrčí individuality mladého člověka. Filozofie Nadace Pomáhat konkrétním lidem, kteří pomoc potřebují a zaslouží si ji, vysvětlovat filozofii nadace, založené na lidství a pomoci toho, kdo může pomoci tomu, kdo pomoc potřebuje. Pěstovat v lidech, kterým je pomoc poskytována pocit resp. potřebu chovat se obdobně, to znamená pomáhat v budoucnu (až jim to situace dovolí) dalším lidem a tak předávat štafetu lidství a humanismu dál. Pěstovat v lidech, kterým je pomoc poskytována pocit sounáležitosti s dalšími lidmi, kteří působí v nadaci nebo s nadací spolupracují. Nadace se svou filozofií nezištné pomoci snaží o vytvoření pyramidálního efektu. Nadace pomůže nebo jinak prospěje konkrétní osobě, přičemž nemá jiný požadavek, než aby ten, kdo pomoc obdržel se v budoucnu choval obdobně a sám pomáhal dalším lidem. 4

5 Osoby v Nadaci Správní rada Nadace: Petra Blumenberg, předsedkyně správní rady, Osnabrück, Německo Ing. Jiří Genža, člen správní rady, Zlín Alena Hubíková, členka správní rady, Slavičín Yitka Kilian Dvirka, členka správní rady, New York, USA JUDr. Stanislav Knotek, člen správní rady, právník, Zlín Magdalena Múdrá, členka správní rady, Slavičín Ing. Michal Špaček Mgr. Miroslava Štýbrová, členka správní rady, Zlín Ing. Pavel Velev, člen správní rady Nadace, Zlín Revizor účtů: Ing. Ivana Marusjaková Zaměstnanci nadace: Ředitelka: Bc. Božena Filáková Administrativa, programový pracovník: Lenka Kovaříková Kontaktní údaje: Adresa: Horní náměstí Slavičín Česká republika Registrace: Registrace nadace je zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl N, vložka 97 IČO: Telefon: Fax: pivecka.cz Bankovní učty: HVB Bank, Czech Republic, a.s., pobočka Zlín číslo účtu: /2700 Komerční banka, a.s., pobočka Slavičín číslo účtu: /0100 5

6 2. ROK 2005 V NADACI JANA PIVEČKY 2.1 ORGANIZAČNÍ A STRATEGICKÝ ROZVOJ NADACE Správní rada V roce 2005 správní rada pokračovala ve snaze zajistit stabilizaci nadace přizpůsobením práce správní rady a jejího složení novým podmínkám a potřebám. Toto zahrnuje především stanovení optimálního počtu členů správní rady a jejího složení z hlediska odbornosti a dostupnosti s ohledem na skutečnost, že předsedkyně správní rady trvale žije mimo Českou republiku a je třeba zajistit funkčnost správní rady a přenesení operativních rozhodovacích pravomocí v době její nepřítomnosti na zbývající členy. Jde zejména o vymezení oblastí zodpovědnosti jednotlivých členů správní rady s cílem zajistit plnění role správní rady jako strategického a koncepčního orgánu. Tyto změny budou zakotveny v upraveném statutu nadace, jehož nová podoba byla v roce 2005 připravována a diskutována a taktéž v Organizačním a jednacím řádu nadace, který v souvislosti s těmito změnami vzniká. Tyto kroky budou završeny v roce 2006 a tím budou formálně vymezeny jak nová role správní rady tak role dalších orgánů nadace včetně výkonné složky pro práci v nových podmínkách Personální posílení nadace K personálnímu posílení NJP došlo už v roce 2004 zvýšením počtu stálých zaměstnanců a stabilizací jejich složení. V roce 2005 jsme proces personálního posílení prohlubovali snahou o odborný růst zaměstnanců nadace a to i díky programu Posílení regionálních nadací realizovaného Vzdělávací nadací Jana Husa a Nadací Partnerství s využitím prostředků Trustu pro občanskou společnost ve střední a východní Evropě spravovaných v ČR Nadací VIA, která tyto dvě nadace realizací tohoto programu pověřila.. Pracovníci nadace se pravidelně zúčastňovali seminářů a školení zaměřených na detailní problematiku jednotlivých oblastí práce a působení nadace. V lednu 2005 jsme absolvovali stáž v Nadaci pro záchranu a obnovu Jizerských hor v Liberci a v Evropském výtvarném centru pro postižené děti ve Smržovce. Ředitelka nadace dále absolvovala v Regionální rozvojové agentuře Východní Moravy odbornou přípravu zaměřenou na mapování a využívání možností financovat projekty z fondů Evropské unie. Toto se ukázalo jako jedna z možných cest pro zajištění potřebných finančních prostředků pro práci nadace. V roce 2005 jsme byli úspěšní s projektem Vzdělávací středisko Nadace Jana Pivečky ve Slavičíně a získali jsme na jeho realizaci z prostředků ESF, MMR a Zlínského kraje cca 4,3 mil. Kč. Součástí tohoto projektu je další personální posílení nadace zvýšením počtu stálých zaměstnanců k Finanční zajištění nadace V plnění strategie získávání finančních prostředků jsme byli v roce 2005 úspěšní především v těchto oblastech: - orientace na vyhledávání vhodných programů na získávání finančních prostředků z fondů Evropské unie a přizpůsobování našich programů této strategii nadace se úspěšně ucházela o prostředky z fondů EU ve výši více než 4,3 mil. Kč v Programu rozvoj lidských zdrojů projekt je podrobně popsán níže v této zprávě - orientace na pravidelné pořádání jedné benefiční akce ročně tak, aby získala tradici a stala se v regionu prestižní záležitostí nadace tento záměr úspěšně plní, v roce 2005 uspořádala 2 benefiční koncerty a pracuje na zvyšování prestiže těchto akcí v očích sponzorů, dárců i veřejnosti - orientace na vytvoření vlastního zázemí pro realizaci výchovně vzdělávacích projektů podařilo se splnit realizací projektu Vzdělávací středisko NJP ve Slavičíně - nadace byla dále úspěšná ve III. kole programu Posílení regionálních nadací realizovaném Vzdělávací nadací Jana Husa a Nadací Partnerství a získala 2,8 mil. Kč do Fondu stability. Tato skutečnost se ukázala jako jeden z klíčových úspěchů nadace vzhledem k podmínkám pro správu tohoto fondu a podmínkám, jaké jsou nastaveny pro čerpání prostředků z fondů EU. Tyto finanční prostředky nám posléze podstatně zjednodušily možnost se ve složitých administrativních a platebních podmínkách o prostředky z fondů EU ucházet. Na tomto místě bychom chtěli Vzdělávací nadaci Jana Husa a Nadaci Partnerství za program Rozvoj regionálních nadací upřímně poděkovat. Kromě pozitivního dopadu na práci nadace v letech má pozitivní dopad na stabilizaci nadace do budoucna. Finanční prostředky Fondu stability budou výhodně uloženy nebo bezpečně investovány a část výnosu bude dle podmínek smlouvy přerozdělena v rámci řízení o přidělování nadačních příspěvků dalším subjektům. - orientace na získání konkrétních partnerů pro konkrétní projekty a grantové programy v praxi to znamená, že jméno konkrétního partnera je spojováno ve všech propagačních materiálech s konkrétním projektem nebo grantovým programem, který partner projektu (firma) pravidelně financuje máme již několik projektů tímto partnerstvím profinancováno například Diskusní fórum, Literární soutěž středních škol a další 6

7 Přestože většinu plánovaných kroků v oblasti finančního zajištění nadace se plnit daří, některé kroky zatím zůstávají nesplněny a to zejména: - orientace na získání stabilnějšího generálního partnera firmy, která bude schopná dlouhodobě nadaci podporovat podstatnými finančními částkami a bude tak také nadací propagována získat stabilního a silného generálního partnera se nám zatím nepodařilo a to i vzhledem k regionální působnosti nadace a orientaci silných ekonomických subjektů spíše na partnerství s NO s celostátní působností. Na plnění tohoto záměru budeme dále pracovat. - další možnosti získávání finančních prostředků veřejná sbírka, aukce tyto možnosti nadace v roce 2005 nevyužívala Grantová činnost Zatímco realizace vlastních programů směřuje více k projektům podporujících výchovu a vzdělávání, grantová podpora směřuje více do sociální sféry se zaměřením na propojení výchovně vzdělávací práce nadace s potřebami sociálně, zdravotně nebo společensky handicapovanými cílovými skupinami. Nadace má propracovaný způsob vyhlašování grantového řízení (nejen sdělovací prostředky a web, ale i spolupráce s institucemi KÚ), konkretizovány kritéria pro výběr projektů k podpoře a snaží se o udržení úrovně celkového objemu rozdělovaných NP Vnější vztahy Nadace Jana Pivečky V oblasti vztahů s veřejností a školami pokračovala úzká spolupráce s Gymnáziem Jana Pivečky jehož studenti tvoří významný potenciál dobrovolníků, kteří pravidelně pomáhají zajišťovat realizaci projektů NJP, zvýšil se počet škol zapojených do našich projektů i podpořených našimi NP a to zejména zapojením škol Trenčianského kraje do jednoho z našich projektů s ohledem na možnosti budoucího prohloubení přeshraniční spolupráce v rámci projektů EU. V oblasti vztahů s orgány veřejné správy pokračovala spolupráce a konzultace našich záměrů s vedením Města Slavičín, prohlubovala se i spolupráce s KÚ ve Zlíně. V oblasti vztahů s potencionálními dárci se orientujeme na dlouhodobou a oboustranně prospěšnou spolupráci. Od dárců nechceme jenom brát, ale snažíme se pořádáním benefičních akcí veřejně poděkovat a nabídnout určitou protihodnotu. Zvýšením prestiže těchto akcí chceme dosáhnout jejich zařazení do "kalendářů" firem s tím, že naši dárci a sponzoři budou počítat se svou účastí na těchto akcích a zároveň je spojovat i s plánováním poskytování podpory naší nadace. Naše úsilí směřuje nejenom k oslovování dárců, ale k udržení jejich důvěry a ochoty nám pomáhat. V oblasti vztahů s dalšími neziskovými organizacemi se zaměřujeme na udržení a prohloubení stávajících partnerství a vznik a prohloubení nových místních partnerství, která povedou ke zkvalitnění práce neziskového sektoru a k vytváření zdravé občanské společnosti v regionu 2.2. PROGRAMOVÁ OBLAST Nadace v roce 2005 realizovala vlastní projekty ve všech třech základních programech, do kterých vymezila svou působnost: Výchova a vzdělávání Vytváření zdravé občanské společnosti Ekologie I tady dochází k profilování nadace více do prvních dvou oblastí zájmu. V oblasti ekologie se soustřeďujeme na tradiční projekty. Nové projekty vznikají v oblasti výchovy a vzdělávání a vytváření zdravé občanské společnosti Výchova a vzdělávání Soustřeďujeme se na zapojení tvořivých dovedností školáků a středoškoláků v oblastech výtvarných a literárních, dále na jejich zapojení do řešení námětů nebo problémů v okruhu jejich škol či bydliště a diskusní platformy, na kterých bude vytvořen prostor pro sdílení názorů mezi přizvanými osobnostmi a mládeží. Tradičně se cíleně zaměřujeme na motivaci různých skupin mladých lidí v regionu od šesti až do šestadvaceti let. Tento přístup se v průběhu působení nadace potvrdil jako dobrý a nosný. Mimoto nadace formou spolupráce s ostatními neziskovými organizacemi, občanskými sdruženími a iniciativami v kraji podporuje celkovou vzdělanost v regionu napříč věkovou strukturou. 7

8 2.2.2 Projekty realizované v roce 2005 Vyhledávání a podpora talentů v oblasti výtvarné - výtvarné soutěže Veselá bota Je nejstarší soutěží pořádanou Nadací Jana Pivečky ve spolupráci se SUPŠ v Uherském Hradišti. V roce 2005 se uskutečnil už 11. ročník soutěže, jejímž prostřednictvím hledáme a motivujeme mladé talenty v oblasti designu obuvi. Vítězům umožňujeme účast na některém z významných evropských veletrhů obuvi a zprostředkováváme účast na mezinárodních studentských designérských soutěžích jako je Footwear Fashion Future v Německu nebo Golden Pencil ve Španělsku. Významných úspěchů pravidelně dosahují studenti SUPŠ také v italské Bologni. Účast v těchto soutěžích jim umožňuje získávat nové poznatky a zkušenosti, porovnávat své schopnosti se schopnostmi vrstevníků ze zahraničí a získávat stáže nebo profesní uplatnění v zahraničních firmách. Ševče, drž se svého kopyta Výtvarná soutěž pro studenty Gymnázia Jana Pivečky ve Slavičíně, jejímž cílem je motivovat studenty k mimoškolní aktivitě a podpořit jejich tvořivost ve výtvarné oblasti. Jejím smyslem je ukázat, že materiál pro umělecké dílko můžeme najít všude kolem sebe a že je lze vytvořit prakticky z čehokoliv, jestliže se spojí představivost a výtvarná zručnost se schopností tyto zajímavé fantazijní představy realizovat. Za sedm let existence soutěže byly takto zpracovány desítky kopýtek do podoby přírodních útvarů, dopravních prostředků a technických zařízení nebo obličejů či pohádkových bytostí V co všechno lze přetvořit dřevěné obuvnické kopýtko je možné vidět v propagačních prostorách nadace nebo v galerii gymnázia. Výtvarná soutěž pro žáky prvního stupně ZŠ na téma "Můj idol" Nadace chce prostřednictvím svých projektů pozitivně působit na děti a mládež a přispět k tomu, že budeme vychovávat mladou generaci, která se bude postupně zapojovat do vytváření zdravé občanské společnosti. Toto působení začíná už v mladším školním věku. A protože pro menší děti ve věku 6-10 let je nejjednodušší vyjadřovat se pomocí obrázku, organizujeme výtvarnou soutěž pro první stupeň základních škol s tím, že se soustřeďujeme na práci a podporu malých venkovských škol. V 7. ročníku soutěže v roce 2005 jsme se prostřednictvím obrázků chtěli dovědět, čím se dnešní děti zabývají a kdo je jejich vzorem. Proto jsme stanovili téma Můj idol. Potěšující je, že se jako idoly dnešních dětí kromě slavných sportovců a celebrit z uměleckého světa objevují hodně i rodiče, prarodiče, kamarádi. Soutěže se zúčastnilo 10 základních škol. Vyhledávání a podpora talentů a motivace mladých lidí v dalších oblastech Literární soutěž středních škol Zlínského a Trenčianského kraje Je již tradiční soutěží vyhlašovanou ve spolupráci se slavičínským Gymnáziem Jana Pivečky pod mottem: "Vnímáme přítomnost, abychom ovlivnili budoucnost". Od roku 2005 má soutěž mezinárodní punc. Ve spolupráci s Gymnáziem v Dubnici nad Váhom jsme do soutěže zapojili i středoškoláky z Trenčianského kraje na Slovensku. Tímto krokem se nám nejenom zvýšil počet zúčastněných škol a přihlášených prací a tím i konkurence, ale získali jsme jedinečnou příležitost srovnávat postoje českých a slovenských studentů a to je velmi užitečné pro obě strany. Do 9. ročníku se přihlásilo 170 prací z 32 škol. V dubnu pak v sídle NJP proběhlo za účasti vítězů, porotců a hostů slavnostní vyhlášení vítězů. Doprovodnou součástí Literární soutěže středních škol Zlínského a Trenčianského kraje je výtvarná soutěž pro žáky Základní umělecké školy. Žáci kreslí obrázky na témata literární soutěže a tyto obrázky jsou pak použity jako ilustrace do brožury vítězných prací. 8

9 Helpíkův pohár I v roce 2005 jsme realizovali krajské kolo soutěže s branně zdravotnickou tématikou Helpíkův pohár. Pod motttem: Lépe je zapálit alespoň malou svíčku, než proklínat tmu.. proškolujeme ve spolupráci s ÚS ZZS Zlínského kraje děti 5. tříd v poskytování první pomoci. Učíme je formou soutěže orientovat se v situacích, do kterých se může dostat každý z nás - poskytnout první pomoc při ohrožení zdraví nebo života. Krajské kolo v Pivečkově lesoparku se uskutečnilo 20. května 2005 ve spolupráci s partnery z ÚS ZZS Zlínského kraje, s finanční pomoci Města Slavičín a sponzorů a s přispěním Policie ČR, HZS ČR, Autoklubu Zlín a několika desítek dobrovolníků. Pro návštěvníky i soutěžící byl opět připraven doprovodný program v rámci kterého mohli vidět mimo jiné koordinaci jednotlivých složek záchranného systému při zásahu u dopravní nehody, výcvik policejních psů, ukázku policejní a požární techniky a podobně. Smyslem soutěže je předat dětem znalosti nezbytné pro získání schopnosti pomoci lidem postiženým úrazem, nebo ohroženým na životě. Ve spolupráci s pěti školami ze Slavičína a okolí bylo proškoleno asi 120 dětí ve věku 11 let. Krajského kola se pak zúčastnilo 6 škol. Tři nejlepší dvoučlenné hlídky postoupily do celostátního kola, které se uskutečnilo 28. května v Jeseníku. Diskusní fórum mládeže Diskusní fórum mládeže je projektem, který realizujeme ve spolupráci se zlínským ROTARY Clubem. Cílem projektu je mladým lidem ve věku kolem 15 let představovat živé vzory, přispívat k tříbení jejich názorů, předávat jim životní zkušenosti prostřednictvím otevřené diskuse s osobnostmi a v konečném důsledku pak získat ve formě úvahy jejich názor na diskutované téma. Diskusní fóra probíhají ve velkých sálech za účasti cca 300 účastníků Žáci a studenti mají k dispozici mikrofon, mohou reagovat na vyřčené názory, klást otázky, oponovat. Pro školní rok bylo stanoveno téma "Mezilidské vztahy". Přizváno bylo 11 škol. Jako hosty diskusních fór vybíráme osobnosti, které jsou idoly mladé generace a osobnosti, které mladí lidé znají z médií, ale které jim nejsou tak blízké, jako celebrity z kulturní nebo sportovní sféry. Hosty diskusních fór v tomto roce byli: JUDr. Marie Vodičková, zakladatelka a předsedkyně Fondu ohrožených dětí spolu s Michalem Špačkem, členem správní rady NJP, hokejista Zlínského HC HAMĚ Petr Leška spolu s funkcionářem HC Hamé panem Bohumilem Koželou, hudebník a primáš souboru HRADIŠŤAN Jiří Pavlica a herec, režisér a dokumentarista Břetislav Rychlík s manželkou, dramaturgyní pořadů pro mládež v ČT, Monikou Rychlíkovou. Smyslem diskusních fór je naučit mladé lidi vyslovit názor, veřejně vystupovat a kulturně diskutovat. Vzdělávací středisko Nadace Jana Pivečky ve Slavičíně PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, MINISTERSTVEM PRO MÍSTNÍ ROZVOJ A ZLÍNSKÝM KRAJEM Realizace projektu Vzdělávací středisko byla zahájena Středisko bude realizovat aktivity především pro oprávněné cílové skupiny, kterými jsou: děti a mládež ohrožené delikvencí, nezaměstnaní, absolventi škol a mladiství bez praxe, osoby bez kvalifikace nebo s nízkou kvalifikací, osoby bez přístřeší, matky na mateřské dovolené, osoby se zdravotním postižením, národnostní a etnické menšiny. Středisko bude mít poměrně široký záběr aktivit, z nichž některé se týkají všech cílových skupin a některé jsou určeny cíleně příslušníkům určitých CS. Pro všechny cílové skupiny středisko připravilo aktivity jako: veřejně přístupné počítače a Internet se stálou službou, čítárna, konverzační soboty v angličtině, němčině a francouzštině, kurzy práce s Internetem, kurzy práce na PC textový a tabulkový editor, základy tvorby prezentací, kurzy základů účetnictví, kurzy řemesel, výtvarná dílna Pro nezaměstnané, dlouhodobě nezaměstnané, absolventy škol bez praxe a osoby s nízkou kvalifikací realizujeme pravidelné vyhledávání zaměstnání na internetových serverech, základní informační kurz pro nezaměstnané a pro potencionální zájmce o získání živnostenského listu a tím i o vytvoření vlastního pracovního místa, speciální kurzy zaměřené na práci v obuvnickém průmyslu 9

10 Pro neorganizovanou mládež to bude rozšířený prázdninový program pro děti a mládež, projekt Patronát nad nadějnými studenty informatiky. Pro osoby bez přístřeší - mládež opouštějící DD to budou vzdělávací a motivační semináře a programy. V rámci výše uvedených aktivit se budeme snažit začleňovat do nich osoby se zdravotním postižením a to tak, že vzdělávací aktivita bude určena výhradně pro tuto cílovou skupinu, nebo v rámci jiných cílových skupin budou do programu začleňovány osoby se zdravotním postižením Vytváření zdravé občanské společnosti Projekt Atd... Nadace se dlouhodobě podílí na organizačním i finančním zajištění projektu Karolíny Macharáčkové ATD..., jehož smyslem a cílem je co nejlépe připravit mládež opouštějící dětské domovy na vstup do samostatného života. V roce 2005 se třídenní seminář zaměřený na pomoc mladým lidem z DD uskutečnil v Domě na půli cesty v Pohořelicích. Odborníci na různé oblasti zahrnující všechny dostupné problémy a úkony, které budou muset po opuštění řešit nebo se budou s nimi v samostatném životě potkávat, přednáší a trénují s účastníky chování v situacích, do kterých se budou po opuštění domova dostávat.. Bylo vydáno III. vydání praktického průvodce pro mládež, která opouští dětské domovy s názvem Slabikář. Akce pro veřejnost Nadace naplňuje záměr pořádat pravidelně akce pro veřejnost ze Slavičíma a okolí. Jejich prostřednictvím chceme upozorňovat na činnost a hlavní aktivity nadace, získávat dobrovolníky a potencionální dárce. Cílem těchto akcí je také dosáhnout toho, aby si lidé uvědomovali, že jsou součástí určité komunity a že kvalita jejich života závisí i na nich samotných a na tom, jak vnímají svou roli při vytváření zdravé občanské společnosti. Akce jsou buď zaměřené na určité věkové skupiny, nebo je jejich záměrem propojit jak věkové tak sociální skupiny v našem regionu. V roce 2005 jsme v této oblasti uspořádali: Výstava fotografií s názvem Valašský švec Jan Pivečka 9. ledna se uskutečnila vernisáž výstavy fotografií s názvem Valašský švec Jan Pivečka věnované prvnímu výročí úmrtí zakladatele Nadace Jana Pivečky. Výstava byla zaměřena na působení Jana Pivečky ve Slavičíně a to jak v období před rokem 1948, tak především po jeho návratu do vlasti v roce Mapovala především posledních 12 let jeho života a práce, zejména aktivity na poli veřejně prospěšné práce. Dětský maškarní karneval Dětský maškarní karneval se uskutečnil se první únorovou sobotu na sokolovně ve Slavičíně a byl zaměřen na cílovou skupinu dětí do 10 let, jejich rodičů a prarodičů. Karneval s diskotékou je doplněn soutěží masek a dalšími dovednostními a zábavnými soutěžemi. Beseda s Jiřím Hladíkem a Janem Krylem V dubnu 2005 se ve Slavičíně uskutečnila beseda spojená se křtem knížky HLEDÁNÍ autorů Lubomíra Vejražky a Jiřího Hladíka věnovaná Jedličkově ústavu v Praze. Knížka by měla být jakýmsi povzbuzením pro všechny, kdo musí čelit nepřízni osudu a bojovat se svým vlastním handicapem. Autoři jsou bývalí horolezci (mimo jiné v devadesátých letech zorganizovali výpravu rodinných příslušníků československých horolezců, kteří zahynuli před 30 lety pod Huascaránem do míst tragédie) kteří v současné době provozují ve Smržovce v Jizerských horách Dětské výtvarné centrum Sněženka, které slouží především handicapovaným dětem. Zpěvák a básník Jan Kryl zavzpomínal na svého bratra Karla, zazpíval své i bratrovy písničky a představil i svou básnickou tvorbu. Nadace obdržela několik výtisků knihy zdrama, které byly určeny pro handicapované spoluobčany ze Slavičíma a okolí. Pohádkový les Poslední prázdninovou sobotu jsme ve spolupráci s ochotnickým divadelním souborem SemTamFór ze Slavičína, se studenty Gymnázia Jana Pivečky a dalšími dobrovolníky uspořádali pro rodiny s dětmi zábavné odpoledne v Pivečkově lesoparku, které je organizováno jako procházka Pohádkovým lesem. Smyslem projektu je zorganizovat akci, při které tráví rodiče a prarodiče volný čas s dětmi, ale také ukázat, že propojení různých typů neziskových a zájmových organizací může přinášet zajímavé a prospěšné projekty, které vyplní volný čas ve městě či v komunitě a organizací takových projektů zkvalitnit nabídku vyplnění volného času různých cílových skupin ve městě. Benefiční koncert se souborem Hradišťan ve Slavičíně Nadace pro rok 2005 naplánovala dvě benefiční akce. Kromě hlavního benefičního koncertu, který se z důvodů kapacity koná mimo Slavičín, se rozhodla uspořádat benefiční koncert také ve svém městě. V sobotu 19. listopadu se uskutečnil ve Slavičíně benefiční koncert s Cimbálovou muzikou 10

11 Hradišťan s primášem Jiřím Pavlicou. Smyslem koncertu bylo kromě nabídky kvalitní kulturní akce také představení nadace veřejnosti ve Slavičíně, deklarování spolupráce nadace s Městem Slavičín a systematické objasňování role nadace široké veřejnosti. Záštitu na koncertem převzal radní Zlínského kraje pan Ing. Jindřich Ondruš. Benefiční koncert se skupinou Čechomor a Horňnáckou cimbálovou skupinou Martina Hrbáče 11. prosince se pak v Luhačovicích uskutečnil hlavní benefiční koncert pro rok 2005, jehož cílem bylo poděkovat našim dárcům a příznivcům za důvěru, kterou nám svou podporou prokazují, představit nadaci dalším potencionálním sponzorům a v neposlední řadě také propagovat nadaci a její práci mimo Slavičín. Na koncertě vystoupila skupina Čechomor a Horňácká cimbálová skupina Martina Hrbáče. Pořadem provázel Břetislav Rychlík. Koncertu se zúčastnilo asi 400 návštěvníků a čistý výtěžek byl cca 110 tisíc Kč. Záštitu nad koncertem převzal hejtman Zlínského kraje pan Libor Lukáš. Využití rekonstruovaného roubeného domu č.p. 7 ve Valašských Kloboukách - spolupořadatelství Valašskoklobuckého mikulášského jarmeku ve Valašských Kloboukách Za účelem permanentního využívání rekonstruovaného roubeného domu č.p. 7 ve Valašských Kloboukách pokračovala úzká spolupráce nadace s ZO ČSOP Kosenka ve Valašských Kloboukách a s Muzejní společností ve Valašských Kloboukách. V roubeném domě po celý rok probíhaly kurzy řemesel, setkání zájmových folklórních a ekologických organizací a návštěvy žáků škol i individuálních návštěvníků za účelem prohlídky domu a seznámení se s vybavením chudé domácnosti konce 19. století. Nadace se již několik let účastní spolupořadatelství mikulášského jarmeku otevírá roubený dům veřejnosti zde několik stovek návštěvníků mohlo shlédnout ukázky řemesel a výstavu vítězných prací ze soutěže Za valašsků řeč. Děti z DD Smolina měly v roubence připravenou Mikulášskou nadílku. Dětský vánoční jarmark ve Slavičíně V lednu byli v sídle nadace odměněni vítězové 10. ročníku výtvarné soutěže při Dětském vánočním jarmarku. Na počest v témže roce zesnulého pana Jana Pivečky bylo tématem soutěže Vánoční veselá bota. Jedenáctý Dětský vánoční jarmark se pak uskutečnil tradičně v obou objektech, které nadace v současné době pro svoje aktivity ve Slavičíně využívá. V bývalém ekocentru předváděli staré vánoční zvyky a řemesla umělci a řemeslníci ze Slavičína a okolí, vystoupil dětský folklórní soubor Slavičánek, uskutečnila se výstava obrázků s vánoční tématikou a hlavně mohli všichni shlédnout nový prvek v organizaci jarmarku a tou byl živý Betlém v podání ochotnického divadelního souboru Pařez. V sídle NJP se uskutečnilo tradiční setkání přátel a příznivců NJP s dětmi z dětských domovů ve Vizovicích a Burešově a se zlínskými Rotariány. Tradiční součástí Dětského vánočního jarmarku je výtvarná soutěž na určité téma. V roce 2005 to bylo téma Moje vánoční krajina. Vítězové byli pozváni do sídla NJP a odměněni. Malé studio Slavičín Nadace od roku 2002 provozuje Malé studio Slavičín, které vydává noviny Ťápoviny, jejichž redaktory jsou žáci ZŠ Vlára Slavičín a studenti Gymnázia Jana Pivečky ve Slavičíně. Mapují dění ve městě a v nadaci, představují slavičínské rodáky a osobnosti, které Slavičín navštěvují. Ťápoviny vychází jako dvouměsíčník. Redaktoři Malého studia Slavičín se mimo jiné zúčastnili křtu knížky Hledání v Praze a při té příležitosti vyzpovídali herce Petra Haničince. V Ťápovinách se v roce 2005 představilo několik dalších zajímavých osobností - mezi nimi například i hosté diskusních fór Petr Leška, Jiří Pavlica nebo Marie Vodičková. 11

12 2.2.3 Ekologie V oblasti ekologie se nadace zaměřuje nadále na dva běžící projekty. Více se soustřeďuje na ekologické aktivity spojené s výchovou mládeže k ekologickému chování. Pivečkův lesopark Ve spolupráci s Městem Slavičín a Gymnáziem Jana Pivečky ve Slavičíně provádíme pravidelnou údržbu lesoparku a snažíme se dělat alespoň malé kroky k postupné realizaci celého záměru obnovy lesoparku. V roce 2005 byla ve spolupráci se SOU a SOŠ Luhačovice provedena rekonstrukce několika soch, které byly poškozeny a byla provedena celková oprava dřevěného domku na nářadí v areálu lesoparku. Akce žába Do projektu jsme na přelomu března a dubna 2005 zapojili mimo žáků ze Sehradic a Slopného i žáky ze ZŠ V Luhačovicích. Daří se nám úspěšně do projektu zapojovat další děti a vychovávat je k zodpovědnosti k přírodě a ochotě pomoci tam, kde si příroda nemůže pomoci sama Publikace a tiskoviny vydané v roce 2004 Vydání brožury vítězných prací 9. ročníku literární soutěže středních škol Tak jako tomu bylo u všech uplynulých ročníků, nejlepší práce osmého ročníku jsou vydány v brožuře. Ilustrace jsou dílem žáků výtvarného oboru ZUŠ Slavičín. Dotisk knihy Jan Pivečka :"Nikdy se nevzdávej!" Protože celý náklad knihy byl v roce 2005 již rozebrán, provedli jsme v prosinci 2005 dotisk dalších 1000 kusů této knihy s životním příběhem zakladatele naší nadace Jana Pivečky. Jejími autory jsou Milan Švihálek a Zuzana Tarabusová a kniha byla dokončena a Janem Pivečkou autorizována několik dnů před jeho smrtí. Dotisk knihy podpořili tito dárci: Slovácké strojírny, a.s. Uherský Brod, Prabos plus, a.s. Slavičín, Krajský úřad ve Zlíně a pan Ing. Jiří Genža. Vydání 5 čísel dvouměsíčníku Ťápoviny Nadace vydala v roce 2005 pro Malé studio Slavičín 6 čísel dvouměsíčníku Ťápoviny GRANTOVÁ OBLAST V grantové oblasti jsme udrželi objem rozdělených finančních prostředků formou nadačních příspěvků z roku V přímých grantech jsme rozdělili jsme ,-- (v roce ,-- Kč ). V roce 2005 jsme rozdělovali nadační příspěvky jednokolově ve veřejně vyhlášeném grantovém řízení v Programu na podporu vytváření zdravé občanské společnosti a mimo grantové kolo jsme v průběhu roku rozdělili další finanční prostředky ve dvou programech: Program na podporu iniciativ mladých lidí ve Zlínském regionu Program je zaměřen na podporu projektů, na jejichž realizaci se podílejí mladí lidé ve věku let. Projekty mohou být iniciovány samotnými mladými lidmi nebo dospělými ve prospěch mladých lidí. Cílem programu je podpora aktivit mladých lidí, kteří se svou činností zapojí do realizace projektů s dopadem na místní komunitu. Podpora projektů by měla vést k jasnému formulování myšlenek, toleranci vůči menšinovým názorům, pomoci potřebným, zodpovědnému rozhodování a zejména začlenění mladých lidí do místní komunity. Obsahem projektu mohou být záchrany kulturních památek, nebo upozornění na chátrající památky, ochrana a údržba přírodních hodnot, oživení a udržování místních tradic, místní historické a významné události a osobnosti apod. Předkládané projekty mohou být vyjádřeny nejrůznější formou - například pozitivní kampaně, zpracování studentských vědeckých prací, literární projekty atd. Vítaná je spolupráce s místními institucemi jako je obecní úřad, knihovna, muzeum, galerie, škola Program na podporu vytváření zdravé občanské společnosti ve Zlínském regionu Cílem je podpořit projekty přispívající k rozvoji zdravé občanské společnosti ve Zlínském regionu. Jedná se zejména o: - podpora projektů zaměřených na zachovávání historických a kulturních tradic, řemesel, folklóru 12

13 - podpora projektů spolupráce občanů a NNO s dětskými domovy, pěstounskými rodinami, zařízeními náhradní rodinné péče typu Klokánek, s organizacemi zdravotně a jinak handicapovaných spoluobčanů, s domovy důchodců a dalšími podobnými subjekty působícími v regionu podpora projektů škol, domů dětí a podobných zařízení aktivizujících mladé lidi ke snaze zapojit se do vytváření zdravé občanské společnosti projekty spolupráce škol s dětskými domovy, pěstounskými rodinami, zařízeními náhradní rodinné péče typu Klokánek, s organizacemi zdravotně a jinak handicapovaných spoluobčanů, s domovy důchodců, zejména projekty, řešené společně studenty a žáky a představiteli výše zmíněných skupin znevýhodněných spoluobčanů - podpora projektů na jejichž realizaci se podílí veřejnost a které jsou občanské společnosti v regionu prospěšné. Výběrové řízení na poskytování NP jsme vyhlásili na webových stránkách v červnu O vyhlášení grantového řízení jsme informovali školy a instituce, které by mohly být příjemci našeho příspěvku. Přehled o počtu žádosti o podporu a přidělených nadačních příspěvcích v roce 2005 Celkový počet žádostí v roce 2005 Počet podpořených projektů Celkový objem poskytnutých finančních prostředků jiným subjektům Odhad počtu osob cílové skupiny na kterou má naše podpora dopad , osob NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY POSKYTNUTÉ NADACÍ V ROCE 2005 FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM Jméno/Název Program na podporu budování zdravé občanské společnosti Částka Kč Projekt Charita Svaté rodiny Luhačovice IS pro rozvoj Moravských Kopanic Malá scéna Zlín Občanské sdružení Rajnochovické kulturní léto Střední zdravotnická škola Kroměříž VOS Pedagogická Kroměříž Kratochvíl Jakub, Val. Klobouky ZŠ Vsetín - Ohrada Celkem , , , ,--,,Výzdoba Charity ,-6.000,-5.000,-4.000, ,-- "Podpora sluchově handicapovaných" "Kulturní pásmo pro klienty ÚSP Kvasice" Vydání publikace,,příběhy mužů s kolárkem Vánoce v domově důchodců,,řemeslná a výtvarná dílna Festival,,Techtle u tebe,,letní škola barokní hudby Rajnochovice Nadační příspěvky udělené mimo grantová kola z účelových darů, z projektu Chceme pomáhat a mimořádně přidělené nadační příspěvky Čechmánek Petr ,-- Nákup invalidního vozíku z účelového daru Mgr. Macharáčková Karolína ,--,,Projekt Atd z účelového daru Machovská Kateřina ,-- Podpora pěveckého růstu studentky AMU Bratislava Z účelového daru, mimořádný NP DD Vizovice a DD Smolina ,-- Úhrada autobusu na baletní představení do Prahy Účelový dar + mimořádný NP T KLUB, Rožnov pod Radhoštěm ,-- Projekt "Hudební ateliér" Hýblová Zuzana 7.750,-- Olomoucká letní škola mezinárodní prázdninová stáž Mimořádný NP ZŠ Brumov - Bylnice 6.000,-- Realizace projektu Vyčištění prostranství Chceme pomáhat ZŠ Slavičín 3.000,-- Realizace projektu Boj proti kouření Chceme pomáhat Pavla Sudková ,-- "IV. ročník Helpíkova poháru ve Slavičíně" - účelový peněžní a věcný dar Odehnal Petr, Valašské Klobouky 2.000,-- Vydání básnické sbírky Příspěvky na činnost podle statutu ,50 Knižní a věcné odměny vítězům soutěží atd. Celkem ,50 NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY CELKEM ,50 13

14 3. HOSPODAŘENÍ NADACE JANA PIVEČKY V ROCE 2005 PŘEHLED PŘIJATÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ V ROCE 2005 NÁZEV PRABOS plus, a.s. Yitka Kilian Dvirka ČÁSTKA ÚČEL DARY FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB ,-- Kč ,--Kč Barum Continental spol. s.r.o ,-- Kč RASSO - Rak PRABOS plus a.s. Daňková Eva, Mgr., Zlín Rotary Club Zlín Slovácké strojírny, a.s., Uherský Brod Genža Jiří, Ing. HVB Bank Czech Republic, a.s. Mynářová Dana CORRIDOR Ing. Hanzal Jaroslav Guriča Antonín, Ing. TRANSPORT PROMETAL, s.r.o. Turčínková Jana, Ing. Brno EKOFILTR, spol. s.r.o. JASMÍN Cukrárna s.r.o. BTH Slavičín, spol. s.r.o. Noghe Vlastik Saňák František, Slavičín ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč Kč ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč 5.000,-- Kč 5.000,-- Kč 5.000,-- Kč 1.500,-- Kč 1.100,-- Kč 1000,-- Kč 1000,-- Kč 1000,-- Kč Studeník Bronislav VAMAK s.r.o. SLAVGAST s.r.o. SV Slavičín Peniaško Vladimír Pešek Emil VODO, TOPO, KERAMIKA Vaclová Jindřiška CELKEM 1.000,--Kč 1.000,--Kč 700,--Kč 500,--Kč 405,--Kč 300,--Kč 220,--Kč ,-- Kč ESF, MMR, Zlínský kraj Vzdělávací nadace Jana Husa Vzdělávací nadace Jana Husa Nadace Tomáše Bati, Zlín Krajský úřad ve Zlíně CELKEM Baďura Rudolf, Ing. LUKROM, spol. s.r.o. Zlínský kraj IS Trading spol. s.r.o. Dar na projekt ATD..., dar na nákup invalidního vozíku pro Petra Čecjmánka, dar na pěvecký růst Kateřiny Machovské Dar na invalidní vozík pro P. Čechmánka Dar na dotisk knihy Diskusní fórum Dar na dotisk knihy Dar na dotisk knihy Grantový program Dar na inv. vozík pro P.Čechmánka Dar na inv. vozík pro P.Čechmánka IV. ročník soutěže "Helpíkův pohár" IV. ročník soutěže "Helpíkův pohár" IV. ročník soutěže "Helpíkův pohár" IV. ročník soutěže "Helpíkův pohár" IV. ročník soutěže "Helpíkův pohár" IV. ročník soutěže "Helpíkův pohár" IV. ročník soutěže "Helpíkův pohár" IV. ročník soutěže "Helpíkův pohár" IV. ročník soutěže "Helpíkův pohár" IV. ročník soutěže "Helpíkův pohár" IV. ročník soutěže "Helpíkův pohár" IV. ročník soutěže "Helpíkův pohár" NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY A DOTACE ,-- Kč Projekt "Vzdělávací středisko NJP" částka na 2 roky ,-- Kč Grant do Fondu stability ,-- Kč Rozvojový grant ,-- Kč Úhrada autobusu pro děti z DD na balet do Prahy ,-- Kč Provozní dotace ,-- Kč DARY A PŘÍJMY V SOUVISLOSTI S BENEFICÍ ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč 14

15 KOVOS, spol. s.r.o. Hořák František INSTOP, spol. s.r.o. Malík, Ing. Pivečkovi, Rousínov TOKO AGRO s.r.o. Centroprojekt a.s., Zlín Hovorka Ludvík, Ing. Kundrata Miroslav, RNDr. Holman Josef, JUDr. AE Partner,s.r.o. AGROL spol. s.r.o. CONEC, s.r.o. Hoch Josef Stodůlka Jiří, Ing. Šuranský Jaroslav, Ing. Šustková Hana Úlehla Tomáš, Ing. Bělohlávek Pavel, Ing. Bobálovi, Zlín Gabrielová Jarmila, Mgr. Ing. Haluzová Věra Hlaváček Petr, Doc. Ing. CSc. Chudárek Vladimír, Ing. Macková Marie, JUDr. Mayerová Vlasta, PhDr. Minařík S., PhDr. Ocelíková Eva, Ing. Oksnerovi, Luhačovice SAXO spol. s.r.o. Seďa Antonín, Ing. Slabiňák Tomáš Šimek Paul Škopík Jan. Ing Šojdrová Michaela, Ing. Švihálek Milan Trnková Hana, PhDr. IS pro rozvoj Kopanic o.p.s. Pavlištík Pavel, PhDr. Zuska František Příjmy z anonymního prodeje vstupenek Příjmy z benefice celkem FINANČNÍ DARY, NP A DOTACE ZÍSKANÉ V ROCE 2005 CELKEM Příjmy z prodeje knihy Jan Pivečka: "Nikdy se nevzdávej!" ,-- Kč 5.000,-- Kč 5.000,-- Kč 5.000,-- Kč 5.000,-- Kč 5.000,-- Kč 4.000,-- Kč 4.000,-- Kč 4.000,-- Kč 3.000,-- Kč 2.000,-- Kč 2.000,-- Kč 2.000,-- Kč 2.000,-- Kč 2.000,-- Kč 2.000,-- Kč 2.000,-- Kč 2.000,-- Kč 900,-- Kč 500,-- Kč 500,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč Z toho ,-- do Fondu stability ,-- Projekt Vzděl. středisko ,-- Kč Srdečně děkujeme rovněž institucím, organizacím a přátelům, kteří nám v roce 2005 bezplatně pomáhali: Poskytnutí občerstvení a dárků do tomboly na akcích pro veřejnost: AE Partner, Slavičín, Bártová - ZAMBA, Bižuterie Kobylkovi, DÁRKY - Röderová Eva, Elektro Koudela, Slavičín, ELVA Slavičín,, HELP Helena Petrová JASMÍN Cukrárna, Slavičín, KATKA, textil, Slavičín, pan Ing. Malík,M ONA Monika Hubíková, MI-LA Knihy M. Dvorská, Mynářová Dana - Corridor, ORA, obuv Slavičín, Ovoce - zelenina Peniaško, Slavičín, Vaclová Jindřiška - Papírnictví, Slavičín, DÁRKY - Röderová Eva, Šmotek Roman, Slavičín, Kadeřnictví Častulíková, Slavičín, Textil Ševčíková, Slavičín, VAMAK, s.r.o, Křekov, VIAPHARM, lékárna Slavičín, VODO-TOPO-KERAMIKA Pešek Odborná nebo technická pomoc a partnerství v projektech: Advokátní kancelář JUDr. Knotka, DDM Slavičín, Gymnázium Jana Pivečky Slavičín, Gymnázium ve Valašských Kloboukách, HZS Zlínského kraje, Krajské středisko ZZS Zlín, Město Slavičín, Městské Infocentrum Rumplíková M., Studeníková M., Pařez ochotnické divadlo, Policie ČR obvodní oddělení Slavičín, Nadace Tomáše Bati ve Zlíně, Object Consulting, spol. s r o Lipina, ROTARY club Zlín Salesiálnský klub mládeže Zlín, SDH Nevšová, SemTamFór - ochotnické divadlo Slavičín, UNART, o.s. Slavičín, Úřad práce ve Zlíně, UTB Zlín, ZO ČSOP Kosenka Valašské Klobouky, ZO ČSOP Zálesí Slavičín, 15

16 Přátelé, příznivci a dobrovolníci: Baďurová J., Bajaja A., Častulíková I., Častulíková R., Červená S., Diatlovi, Domorádová L., Floreš J., Fojtíkovi, Fránek T., Gébová J., Hořáková J., Hrbáček P., Chmelařová, Jakúbková J., Jandovi, Jeřábek J., Juřík L. ing., Kalusová J., Kašpar O., Klukanová L., Kosečková M., Kovandová B., Kovaříková M., Kubánková M., Kubrychtová V., Kučerová H., Kulíšková K., Kutra Z., Lekovská A., Leznová M., Malíková E., Manovi, Navrátilová S., Odehnal P., Ondrašicová M., Pešatová K., Skrášková Z., Slovák F., Studenkovi, Sudková P., Svoboda P., Šašinka M., Šmotkovi, Štrbáková R., Šuráňová G., Tarabusová Z., Tomeček P., Trllová Š., Turčínková J., Vaculínová H., Vítková R., Voltnerová V., Žáková Z. Ministerstvo financí ČR schváleno MF ČR č.j. 283/76 102/2000 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY s účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Úč. NO 2-01 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky k Nadace Jana Pivečky ( celých tis. Kč) Horní nám Slavičín Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému fin. orgánu IČO: Číslo účtu Číslo řádku Název ukazatel Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Ostatní daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Odpis nedobytné pohledávky Úroky Kursové ztráty Dary Manka a škody Jiné ostatní náklady Odpisy dlouhodobého nehm. a hmotného majetku Zůst. cena prodaného hmot. a nehmot. majetku Prodané cenné papíry a vklady Prodaný materiál Tvorba zákonných rezerv Tvorba zákonných opravných položek Poskytnuté příspěvky zúčt. mezi organ. složkami Poskytnuté příspěvky hlavní Činnosti hospodářská 6 7 Celkem

17 Účtová třída 5 celkem (řádek 1až 32) 33 Číslo Název ukazatel účtu 601 Tržby za vlastní výrobky 602 Tržby z prodeje služeb 604 Tržby za prodané zboží 611 Změna stavu zásob nedokončené výroby 612 Změna stavu zásob polotovarů 613 Změna stavu zásob výrobků 614 Změna stavu zvířat 621 Aktivace materiálu a zboží 622 Aktivace vnitroorganizačních služeb 623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 Ostatní pokuty a penále 643 Platby za odepsané pohledávky 644 Úroky 645 Kursové zisky 648 Zúčtování fondů 649 Jiné ostatní výnosy 652 Tržby z prodeje dlouhod. nehmotn. a hmotn. majetku 653 Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 654 Tržby z prodeje materiálu 655 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 656 Zúčtování zákonných rezerv 657 Výnosy z dlouhodobého fiančního majetku 659 Zúčtování zákonných opravných položek 681 Přijaté přísp. zúčtované mezi organ. složkami 682 Přijaté příspěvky 684 Přijaté členské příspěvky 691 Provozní dotace Účtová tř. 6 celkem (řádek 34 až 62) Hospodářský výsledek před zdaněním (řádek 63 33) 591 Daň z příjmů 595 Dodatečné odvody daně z příjmů Hospodářský výsledek po zdanění (ř ) (+) (-) 17 Číslo řádku Činnosti hospodářsk á 6 7 hlavní 5 Celkem

18 Ministerstvo financí ČR schváleno MF ČR č.j. 283/77 225/2001 ROZVAHA s účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Úč. NO 1-01 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky k Nadace Jana Pivečky ( celých tis. Kč) Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému fin. orgánu Horní nám Slavičín IČO: číslo AK T IVA a A. Stálá aktiva ř Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) Software (013) Dlouhodobý Ocenitelná práva (014) nehmotný Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (041) Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majtetek (051) Součet ř. 2 až 8 2. nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) softwaru (073) Oprávky k ocenitelným právům (074) drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) Součet ř. 10 až Pozemky (031) Umělecká díla a předměty (032) Dlouhodobý Stavby (021) hmotný Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) majetek Pěstitelské celky trvalých porostů (025) Základní stádo a tažná zvířata (026) Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (042) Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) Součet ř stavbám (081) samostatným movitým věcem a souborům věcí (082) Oprávky k pěstitelským celkům a trvalým porostům (085) základnímu stádu a tažným zvířatům (086) drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) Součet ř. 26 až řádku b Stav k prvnímu dni úč. období Stav k posled. dni úč. období

19 5. Majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v podnicích s podstatným vlivem dlouhodobý Dlužné cenné papíry držené do splatnosti finanční Půjčky podnikům ve skupině majetek Ostatní dlouhodobé půjčky Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořízení dlouhodobého finančního majetku Souče ř. 34 až 40 (061) (062) (063) (066) (067) (069) (043) číslo B. Oběžná aktiva ř Materiál na skladě (112) Zásoby Materiál na cestě (119) Nedokončená výroba (121) Polotovary vlastní výroby (122) Výrobky (123) Zvířata (124) Zboží na skladě (132) Zboží na cestě (139) Poskytnuté zálohy na zásoby ( z účtu 314) Součet ř. 43 až Odběratelé (311) Směnky k inkasu (312) Pohledávky Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) Poskytnuté provozní zálohy (314 mimo ř. 51) Ostatní pohledávky (315) Pohledávky za zaměstnanci (335) Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a zdrav. poj. (336) Daň z příjmů (341) Ostatní přímé daně (342) Daň z přidané hodnoty (343) Ostatní daně a poplatky (345) Nároky na dotace a zúčtování se státním rozpočtem (346) Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků (348) Pohledávky za účastníky sdružení (358) Pohledávky z pevných temínových operací (373) Pohledávky z emitovaných dluhopisů (375) Jiné pohledávky (378) Opravná položka k pohledávkám (391) Součet ř. 53 až 69 minus Pokladna (211) Ceniny (213) Krátkodobý Bankovní účty (221) finanční Majetkové cenné papíry k obchodování (251) majetek Dlužné cenné papíry k obchodování (253) Ostatní cenné papíry (256) Pořízení krátkodobého finančního majetku (259) Peníze na cestě (+/- 261) Součet ř. 72 až řádku Stav k prvnímu dni úč. období Stav k posled. dni úč. období

20 Náklady příštích období Příjmy přístích období Kurzové rozdíly aktivní Dohadné účty aktivní Součet ř. 81 až 84 ÚHRN AKTIV (381) (385) (386) (388) 4. Přechodné účty aktivní ř číslo PA S I VA řádku a A. Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv ř Vlastní jmění (900) Jmění Fondy ( ) Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 921) Součet ř. 88 až Účet hospodářského výsledku (+/- 963) Hospodářský Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení (+/- 931) výsledek Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (+/- 932) Součet ř. 92 až 94 B. Cizí zdroje ř Zákonné rezervy (941) 2. Emitované dluhopisy (953) Závazky s pronájmu (954) Dlouhodobé Dlouhodobé přijaté zálohy (955) závazky Dlouhodobé směnky k úhradě (958) Ostatní dlouhodobé závazky (959) Součet ř. 97 až Dodavatelé (321) Směnky k úhradě (322) Krátkodobé Přijaté zálohy (324) závazky Ostatní závazky (325) Zaměstnanci (331) Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) Závazky k institucím soc. zab. a zdravotní pojištění (336) Daň z příjmů (341) Ostatní přímé daně (342) Daň z přidané hodnoty (343) Ostatní daně a poplatky (345) Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu (346) Závázky ze vztahu k rozp. orgánů uzem. samosp. celků (348) Závazky z upsaných nesplac. cenných papírů a vkladů (367) Závazky k účastníkům sdružení (368) Závazky z pevných termínovaných operací (373) Jiné závazky (379) Souče ř. 104 až Dlouhodobé bankovní úvěry (951) Krátkodobé bankovní úvěry (231) Bankovní Eskontní úvěry (232) výpomoci Emitované krátkodobé dluhopisy (241) a půjčky Vlastní dluhopisy (255) Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249) b Stav k prvnímu dni úč. období Stav k posled. dni úč. období

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

1. Roční účetní závěrka

1. Roční účetní závěrka 1. Roční účetní závěrka Tabulka č.1.1 ROZVAHA Výkaz Úč 1-01 A K T I V A Č.ř. Stav k 1.1.2002 Stav k 31.12.2002 A B 1 2 A. Stálá aktiva ř.9-15+26-33+41 1 1,394,457.58 1,499,841.01 1. Dlouhodobý nehmotný

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00273295 Název účetní jednotky Období Obec Žernov 13 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 18 393 786,37 18 984 283,75 (012) (013)

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 75015269 Název účetní jednotky Období Mateřská škola Nový Hrádek 12 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 155,91 76,91 (012) (013)

Více

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účty 398, 656, a 659 nejsou ve standardní definici obsaženy a je nutné si do osnovy doplnit na který řádek mají být použity. Čísla v hranatých závorkách jsou

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2013 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka

Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka 2014 Obsah Účetní závěrka...2 Činnost Místní akční skupiny Šipka v roce 2014 a její zhodnocení...9 Účetní závěrka R O Z V A H A (Kontrola aktiv a pasiv) Číslo

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ FYZICKÁ OSOBA PRÁVNICKÁ OSOBA Jméno : ČBaS, Zátopkova 100/2, Praha 6, 169 00 Obchodní firma : Příjmení : Rodné příjmení : Titul : Dodatek obchodní firmy : Datum

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 13 I 2011 IČO: 28274466 Název: Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2011 Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte

Více

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Rozvaha Aktiva Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu Číslo řádku účetního období dni účetního období A. Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28-40 1 6 0 I. Dlouhodobý

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 04/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu k 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČO 27129772 Název a

Více

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 1

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 1 ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 70979723 Název nadřízeného

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet Sídlo: Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 1-Rozvaha OLÚ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA AKTIVA 196 490 078,77 101 763 020,82 94 727 057,95 80 326 081,70 A. Stálá aktiva 180 458 105,97

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 04/2002 Sb Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31.12.201 ( v celých tisících Kč ) IČO 27129772 Název a sídlo

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Číměř 2009 12 00246450 12 37832 Číměř Obec Název

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy Č. 1 vyhlášky Č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2011 ( v celých tisících Kč ) IČO 65267991 Název, sídlo a právní

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 312013 (v

Více

A. Stálá aktiva pol. 09+15+26+33+41+206 001 215,784.21 227,031.34

A. Stálá aktiva pol. 09+15+26+33+41+206 001 215,784.21 227,031.34 MÚZO PRAHA - 2009/4Q VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU Strana: 1/ 5 Název nadřízeného orgánu: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. (v tis. KČ na dvě des.místa) Ústavní soud ve znění pozdějších

Více

AKTIVA CELKEM 13 998 806,00 9 914 036,60 4 084 769,40 5 687 527,83. A. Stálá aktiva 13 729 259,60 9 914 036,60 3 815 223,00 5 324 187,00

AKTIVA CELKEM 13 998 806,00 9 914 036,60 4 084 769,40 5 687 527,83. A. Stálá aktiva 13 729 259,60 9 914 036,60 3 815 223,00 5 324 187,00 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 09.02.2014 15:05:40 Název účetní

Více

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2008 organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA v plném rozsahu (V celých tisících Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu (V celých tisících Kč) Příloha k přiznání k dani z příjmů právnických osob ke dni ROZVAHA v plném rozsahu 312015... (V celých tisících Kč) Rok Měsíc IČ Název účetní jednotky Česká jezdecká federace Sídlo nebo bydliště účetní

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE Licence: KULB XCRGUM60 / B60 (14022008 10:52 / 200801281040) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Polička 2009 12 65684672

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2004 Rozvaha Aktiva k 31. 12. 2004 (v tis. Kč) číslo řádku 1. 1. 2004 31. 12. 2004 A. Dlouhodobý majetek (ř. 09 + 20 + 28-40) 1 149 6 I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Příloha č. 1 - Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Statutární město Plzeň, 00075370 sestavená (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 1 2 3 4 Číslo Název

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2015 18:35:54 Název účetní jednotky:

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2008 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Svazek obcí pro vodovody a kanalizace 2008 13 49458833

Více

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) , ,12 Umělecká díla a předměty (032) , ,09 Stavby (021) ,62 1 4

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) , ,12 Umělecká díla a předměty (032) , ,09 Stavby (021) ,62 1 4 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městský úřad Rokycany Sídlo: Masarykovo nám. 1 337 20 Rokycany Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2005 v tisících Kč, na dvě desetinná místa Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Mateřská škola Včelná

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti:

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ České vysoké učení technické v Praze VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2003 Schválená AS ČVUT na řádném zasedání dne 28.4.2004 duben 2003 1 Osnova 1. Roční účetní závěrka 1.1 Rozvaha (bez snížení odpisů

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu - ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu ke dni 31.12.2016 (v celych tisících Kc) ˇ Název a sídlo účetní jednotky OBEC PREKLADATELU ˇ IČO Pod Nuselskymi schody 3 00549096 Praha 2 120 00 A.

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Příloha výroční zprávy 2015 Přehled o stavu a pohybu majetku AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2005 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Město Buštěhrad 2005 12 00234214 202020 Hřebečská

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

:51:29 Strana: 1 z. Rozvaha. k (v Kč na dvě desetinná místa)

:51:29 Strana: 1 z. Rozvaha. k (v Kč na dvě desetinná místa) 29.0.200 21:51:29 Strana: 1 z Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) Software (013) Ocenitelná práva (014) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) Ostatní dlouhodobý

Více

Priloha_2005_vysledovka_rozvaha_zu.xls. Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace

Priloha_2005_vysledovka_rozvaha_zu.xls. Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace Priloha_25_vysledovka_rozvaha_zu.xls Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace Skutečnost za rok 23 Skutečnost za rok 24 Skutečnost za rok 25 Název položky hlavní hospodářská hlavní hospodářská hlavní

Více