DOKUMENTACE ZA ČERVEN 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOKUMENTACE ZA ČERVEN 2008"

Transkript

1 DOKUMENTACE ZA ČERVEN 2008 České informační centrum sociální ochrany VÚPSV,v.v.i. Praha 2008

2 2

3 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika Sociální zabezpečení všeobecné otázky... 5 Důchodové zabezpečení Nemocenské zabezpečení a zdravotní pojištění Dávky ve prospěch rodiny a zabezpečení v mateřství Úrazové zabezpečení...17 Zabezpečení v nezaměstnanosti Sociální pomoc všeobecné otázky Postižení občané Staří lidé Péče o rodinu a děti, mládež, ženy Etnické skupiny Společensky nepřizpůsobení občané Cizinci...29 Chudí Ekonomie, ekonomický rozvoj, daně Životní úroveň, problémy chudoby Práce, zaměstnanost, mzdy Personální řízení, vzdělávání a výcvik Obyvatelstvo, migrace Různé ZAHRANIČNÍ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika Sociální zabezpečení všeobecné otázky Důchodové zabezpečení Nemocenské zabezpečení a zdravotní pojištění...62 Zabezpečení v nezaměstnanosti Sociální pomoc všeobecné otázky Postižení občané Staří lidé

4 Péče o rodinu a děti, mládež, ženy Etnické skupiny...67 Cizinci...67 Životní úroveň, problémy chudoby Práce, zaměstnanost, mzdy Personální řízení, vzdělávání a výcvik NOVÉ INFORMAČNÍ MATERIÁLY A PUBLIKACE VE FONDU KNIHOVNY

5 ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY SOCIÁLNÍ POLITIKA Analýza cílů veřejných programů v současné veřejné a sociální politice z vnitroorganizační perspektivy. / HORÁK, Pavel - KULHAVÝ, Václav In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.2, č. 2 (2008), s. 2-9.:obr., -lit. Ucelené poznatky o tématu zkoumání cílů veřejných programů ve veřejné a sociální politice (VSP), které jsou v praxi realizovány státními i nestátními subjekty na lokální úrovni. Typy cílů u veřejných programů a organizací, které je realizují. Typy změn cílů veřejných programů. Dosavadní přístupy ke zkoumání cílů VSP a dílčích veřejných programů. Cíle sledovatelné ve VSP a jejich změna. Shrnutí a doporučení pro zkoumání změny cílů veřejných programů ve VSP. Deskriptory: ; VÚPSV; politika sociální; c-horáková, Markéta; reforma; organizace neziskové; řízení; c-sirovátka, Tomáš; teorie Nečas přichystal druhou vlnu sociálních reforem. In: Lidové noviny. - Roč.21, č. 138 ( ), s. 5. Co je součástí návrhu druhé etapy sociálních reforem. Kvůli nejednotnosti koalice není jasné, zda se něco z návrhů podaří prosadit. Deskriptory: ; politika sociální; reforma; koncepce budoucí; politika SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VŠEOBECNÉ OTÁZKY SR Nejvýznamnější změny v sociálním pojištění na Slovensku - 2. část. / LACKO, Miloš In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 6 (2008), s : -lit. Stať informuje o nejdůležitějších změnách, k nimž došlo na základě novely zákona o sociálním pojištění, schválené v závěru r v důchodovém pojištění. Deskriptory: SR; zab. sociální; zab. důchodové; důchod invalidní; důchod předčasný; základ vyměřovací; osoby Řízení a rozhodování o povolení splátek pojistného a penále - 1. část. / HRÍŇOVÁ, Dagmar In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 6 (2008), s : -lit. Deskriptory: ; zab. sociální; pojistné; řízení; správa Organizace musí doplatit na pojistném více než sto milionů korun. In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 6 (2008), s Informace ČSSZ o výsledcích kontrol plnění povinností organizacemi, provedených v r V čem organizace nejčastěji chybovaly. Deskriptory: ; zab. sociální; pojistné; správa 5

6 OSVČ v roce In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 6 (2008), s :tab. Přehled důležitých údajů za rok 2008: Oznamovací povinnost OSVČ ve vztahu k OSSZ. Kdy se považuje samostatná výdělečná činnost za vedlejší.účast na důchodovém pojištění. Účast na nemocenském pojištění. Zálohy na pojistné na důchodové pojištění a pojistné na nemocenské pojištění. Přehled o příjmech a výdajích. Dávky poskytované z důchodového pojištění OSVČ. Dávky poskytované z nemocenského pojištění OSVČ. Deskriptory: ; samostatní; zab. sociální; pojistné; dávky; podnikání soukromé; zab. důchodové; zab. nemocenské Přehled změn v sociálním pojištění od roku II. část. / PŘIB, Jan In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - Roč.11, č. 5 (2008), s Druhá část je věnována změnám v oblasti důchodového pojištění. Stanovení nových parametrů v důchodovém pojištění. Účast osob samostatně výdělečně činných na důchodovém pojištění. Vliv péče o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I. Změny v pojistném na sociální pojištění. Vyměřovací základ zaměstnance. Vyměřovací základy osob samostatně výdělečně činných. Maximální vyměřovací základ. Deskriptory: ; zab. sociální; zab. důchodové; základ vyměřovací; samostatní; zaměstnanci Historie vývoje sociálního a zdravotního pojištění na našem území. / Holub, Martin In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.2, č. 3 (2008), s Formy a vývoj pojištění obecně. Období rakouské monarchie a první republiky. Období po druhé světové válce. (Pokrač.) Deskriptory: ; zab. sociální; vývoj; pojištění zdravotní; VÚPSV; zab. důchodové; zab. nemocenské; zab. úrazové; prevence; péče zdravotní; dávky; zab. v mateřství; zákonodárství; příjmy SZ DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ Důchody vzrostou o 470 korun. / ŠALANDA, Radek In: Lidové noviny. - Roč.21, č. 129 ( ), s. 14. Jak vzrostou od srpna 2008 důchody. Jaké jsou podmínky pro zvýšení důchodů. Deskriptory: ; důchody; zvýšení Z výsledků výzkumu v roce In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.2, č. 2 (2008), příl. s. II-III. Výzkumné studie VÚPSV v r byly zaměřeny na řešení aktuálních otázek vývoje a transformace sociálního systému v s přihlédnutím k prioritám vedení MPSV. Jednotlivé výzkumné studie byly soustředěny do ucelených projektů souhrnného charakteru. Projekt: "Vybrané aspekty reforem sociálního pojištění". Analýza reforem důchodových systémů ve vybraných zemích; problematika rezervních fondů v důchodových systémech vybraných členských států EU, USA, Kanady; zohledňování dob výchovy dětí v důchodových systémech; analýza možnosti oddělení invalidního pojištění od důchodového pojiš- 6

7 tění včetně sociálně zdravotních aspektů vývoje invalidity. Význam sociálního dialogu, informování veřejnosti při provádění reformních opatření. Deskriptory: ; reforma; zab. důchodové; VÚPSV; projekty; důchody; doba pojištění; financování; důchod invalidní; dialog sociální; zab. nemocenské; Mezinárodní; invalidita Penzijním fondům dál klesají výnosy. / ŠKODOVÁ, Hana In: Právo. - Roč.18, č. 125 ( ), s.16. Informace o hospodaření a výnosech penzijních fondů v České republice. Deskriptory: ; připojištění Mimořádné zvýšení důchodů. In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 6 (2008), s : -lit. Výklad platné právní úpravy zvyšování důchodů v. Připravované mimořádné zvýšení důchodů od srpna 2008 v souvislosti s vysokým růstem úhrnného indexu spotřebitelských cen. Základní výměru důchodu bude zvýšeno o 470 Kč měsíčně. Některé údja o důchodech a výdajích na ně. Současné zvýšení příplatků k důchodu účastníků odboje. Deskriptory: ; zab. důchodové; důchody-zvýšení; důchody-valorizace; důchod průměrný; výdaje; důchody; příjmy sociální; oběti komunismu; oběti války Některé aspekty vnitrogenerační redistribuce v základním důchodovém systému. / POLL- NEROVÁ, Štěpánka In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.2, č. 2 (2008), s :obr.,tab.,-lit. Princip solidarity v systému základního důchodového pojištění (ZDP); princip ekvivalence (zásluhovosti) v systému ZDP. Financování systému ZDP. Výše, struktura, výpočet starobního důchodu. Podmínky nároku na starobní důchod. Doba pojištění; náhradní doby pojištění. Redistribuce mezigenerační; redistribuce mezi různými skupinami příslušníků téže generace. Aspekty vnitrogenerační redistribuce v základním důchodovém systému na modelových příkladech pro starobní důchody. Hlavní body připravované důchodové reformy. Res. v ang. Deskriptory: ; zab. důchodové; statistika; c-holub, Martin; důchod starobní; solidarita; pojistné; ochrana sociální; financování; výše; doba pojištění; výpočet; podmínky nároku; základ vyměřovací; úmrtnost; reforma; systém EU Důchodový věk v Evropě se zvyšuje a zvyšuje. / GOLA, Petr In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - Roč.11, č. 4 (2008), s Porovnání věkových hranic pro nárok na starobní důchod v evropských zemích. Deskriptory: EU; hranice věková; odchod do důchodu; muži; ženy Zvýšení důchodového věku do třetího čtení. / ŠKODOVÁ, Hana In: Právo. - Roč.18, č. 136 ( ), s.2. Deskriptory: ; zab. důchodové; reforma; odchod do důchodu; hranice věková 7

8 Bez důchodové reformy nemá koalice smysl. / ČÁPOVÁ, Hana In: Lidové noviny. - Roč.21, č. 147 ( ), s. 2. Parlament bude tento týden rozhodovat o 1. etapě důchodové reformy (zvýšení věkové hranice odchodu do důchodu, zvýšení doby pojištění potřebné pro vznik nároku na důchod, nebude se započítávat doba studia na VŠ, zavedení třístupňové invalidity, důchodci se budou moci zaměstnat na dobu neurčitou). Koaliční poslanci návrh podporují, zákon má reálnou šanci na schválení. Deskriptory: ; zab. důchodové; reforma; hranice věková; doba pojištění; doba započitatelná; invalidita; práce-důchodci Třetina lidí chodí do penze předčasně, už v 58 letech. In: MF Dnes. - Roč.19, č. 147 ( ), s. A1. V kolika letech odcházejí lidé reálně do důchodu - údaje, které uvedl ministr Nečas na tiskové konferenci k penzijní reformě. Deskriptory: ; zab. důchodové; odchod do důchodu; odchod do důchodu předčasný; hranice věková Třetina jde do penze dříve. / KOUBOVÁ, Kateřina In: MF Dnes. - Roč.19, č. 147 ( ), s. B1.:tab. Hlavní změny, které od r přinese penzijní reforma. Věk odchodu do důchodu, doba pojištění, plánované změny u práce důchodců, změny v oblasti přiznávání invalidních důchodů aj. Deskriptory: ; zab. důchodové; odchod do důchodu; odchod do důchodu předčasný; hranice věková; reforma; koncepce budoucí; práce-staří; práce-důchodci; souběh; důchody-výše; důchody-zvýšení; důchod invalidní; invalidita; doba pojištění; doba započitatelná Nečas: Zvýšíme daňové úlevy u spoření na penzi. / MAŠEK, Jaroslav In: MF Dnes. - Roč.19, č. 147 ( ), s. B1. Plánované změny v oblasti penzijního připojištění. jak je předpokládá koncepční záměr - vytvoření nového systému, který bude fungovat vedle starého. Deskriptory: ; zab. důchodové; připojištění; pojištění dobrovolné; výhody; daně; daně z příjmu; koncepce budoucí; reforma; výhody zaměstnanecké Do důchodu v 65 letech. / KOZÁKOVÁ, Pavla - KOLÁŘ, Petr In: Lidové noviny. - Roč.21, č. 149 ( ), s. 1,3. Parlament včera schválil novelu penzijní reformy, která zvyšuje věkovou hranici odchodu do důchodu na 65 let. Věk odchodu do důchodu se bude zvyšovat postupně až do r Matky dvou a více dětí budou odcházet do důchodu dříve v rozmezí 62 až 64 let. Novela umožňuje i dřívější odchod do předčasného důchodu, prodlužuje povinnou dobu penzijního pojištění ze současných 25 na 35 let, nebude se započítávat doba studia, budou existovat 3 stupně invalidních důchodů, zavádí lepší podmínky pro pracující důchodce. Deskriptory: ; zab. důchodové; reforma; odchod do důchodu; hranice věková; doba pojištění; odchod do důchodu předčasný; důchod invalidní; důchodci pracující; doba započitatelná 8

9 Na penzi se bude spořit jinak. / MAŠEK, Jaroslav In: MF Dnes. - Roč.19, č. 148 ( ), s. B3.:obr. Změny, které chystá vláda v oblasti penzijního připojištění. Deskriptory: ; zab. důchodové; připojištění; pojištění dobrovolné; koncepce budoucí; reforma Další dvě fáze reformy. / KOZÁKOVÁ, Pavla In: Lidové noviny. - Roč.21, č. 149 ( ), s. 3.:tab. Reformu českého penzijního systému čekají ještě dvě fáze, obě se týkají zejména způsobů spoření na důchod. V rámci 2. etapy se zřizuje rezerva pro důchodovou reformu. Do konce roku by měla být hotova podoba systému důchodového připojištění. Váha průběžného důchodového systému bude postupně klesat. Hlavní změnou v penzijním připojištění by mělo být zrušení povinnosti penzijních fondů každoročně vytvářet zisk, což umožní větší výnosy a zvýší atraktivitu penzijních fondů. Vláda chce motivovat lidi k vyššímu spoření zvýšením odpočitatelné položky. 3. fáze reformy se již také připravuje, měla by umožnit lidem vyvázat se ze základního průběžného důchodového systému a umožnit zcela samostatné spoření na důchod. Tab.: Jak se bude postupně zvyšovat věková hranice odchodu do důchodu. Deskriptory: ; zab. důchodové; reforma; financování; připojištění; výhody; pojištění soukromé; odchod do důchodu; hranice věková; zvýšení Chceme jít cestou daňové úlevy. In: Lidové noviny. - Roč.21, č. 149 ( ), s. 3. Rozhovor s ministrem P. Nečasem o důchodové reformě. Deskriptory: ; zab. důchodové; reforma; odchod do důchodu; pojištění soukromé; motivace Schváleno. Do penze až v 65 letech. / KOUBOVÁ, Kateřina In: MF Dnes. - Roč.19, č. 149 ( ), s. A1. Informace o schválení některých změn v důchodovém pojištění Poslaneckou sněmovnou.změny se týkají věkové hranice pro odchod do důchodu, doby pojištění a započítávané doby. Deskriptory: ; zab. důchodové; odchod do důchodu; hranice věková; doba pojištění; doba započitatelná ; mezinárodní Pravé změny penze čekají. / KOUBOVÁ, Kateřina In: MF Dnes. - Roč.19, č. 149 ( ), s. B1.:obr., tab. Změny, které bude ještě třeba provést v důchodovém pojištění, především pokud jde o výši pojistného a výši důchodů. Tab.: V kolika letech se chodí do důchodu ve vybraných zemích světa. Kolik nás stojí důchod (hrubý plat, odvody na důchod, předpokládaný důchod). Deskriptory: ; zab. důchodové; odchod do důchodu; hranice věková; důchody; důchody-výše; výše; pojistné; pojistné-výše; koncepce budoucí; reforma; Mezinárodní 9

10 Penzijní fondy na inflaci nestačí. / MAŠEK, Jaroslav - ŠTICKÝ, Jiří In: MF Dnes. - Roč.19, č. 142 ( ), s. B1.:tab. Jak penzijní fondy zhodnotily v r vklady klientů, výkonnost fondů. Předpokládaný vývoj v letošním roce. Deskriptory: ; zab. důchodové; důchody; připojištění; pojištění dobrovolné Do důchodu v 65 letech. / VAŠEK, Petr In: Hospodářské noviny. - Roč.52, č. 124 ( ), s. 1 a 2. Poslanci včera schválili jeden z nejdůležitějších zákonů - důchodovou reformu. Věk pro odchod do důchodu se bude postupně prodlužovat na 65 let, doba povinného pojištění se prodlouží z dnešních 25 na 35 let. Vláda dále prosadila nová pravidla pro nemocenskou a některé úlevy z poplatků ve zdravotnictví. Deskriptory: ; zab. důchodové; reforma; odchod do důchodu; hranice věková; doba pojištění; nemocenské NEMOCENSKÉ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Malé děti bez poplatků. / ČABANOVÁ, Adéla In: Lidové noviny. - Roč.21, č. 129 ( ), s. 1,2. Jak vláda zmírní regulační poplatky ve zdravotnictví pro nejmenší děti. Deskriptory: ; péče zdravotní; financování; děti Nemocenská? Téměř každý měsíc jinak. / ŠALANDA, Radek In: Lidové noviny. - Roč.21, č. 129 ( ), s. 14. Do konce roku bude panovat ve výši nemocenské zmatek, bude záležet na tom, kdy člověk onemocní. Od počátku r se situace opět změní. Deskriptory: ; nemocenské; výše Řízená péče - dobro nebo zlo pro pacienta? Pojišťovny mají vlastnit zdravotnická zařízení. Spoluúčast na léčebném zákroku bude různě vysoká. / PERGL, Václav In: Právo. - Roč.18, č. 124 ( ), s.4. Komentované informace o hlavních reformních změnách připravovaných ministrem zdravotnictví Tomášem Julínkem. Deskriptory: ; zdravotnictví; reforma; financování; péče zdravotní; pojištění; zdravotníci; nemocní; nemocnice Předseda odborového svazu zdravotnictví Jiří Schlanger: Odmítáme privatizaci pojišťoven a nemocnic. / PERGL, Václav In: Právo. - Roč.18, č. 124 ( ), s.4. Rozhovor s předsedou odborového svazu zdravotnictví Jiřím Schlangerem o úskalích reformy připravované ministrem Tomášem Julínkem. Deskriptory: ; zdravotnictví; reforma; pojištění; zdravotníci; nemocní; péče zdravotní; nemocnice; privatizace 10

11 Nemocenská: od ledna zase "zadarmo". / KOTTASOVÁ, Ivana In: Hospodářské noviny. - Roč.52, č. 107 ( ), s. 2. Výplata nemocenské v prvních třech dnech nemoci v měsících červenec, srpen (60 procent mzdy), v měsících září až prosinec (25 procent mzdy), od ledna 2009 (bez proplácení). Připravované změny od ledna 2009 (snížení pojistného, platby budou provádět zaměstnavatelé, dávky se nebudou vyplácet za víkendové dny). Deskriptory: ; zab. nemocenské; nemocenské; výše; zákonodárství; pojistné; zaměstnavatelé Novorozenci nebudou platit poplatky. Postupně budou zrušeny poplatky i u dětí do šesti let a důchodců v ústavech. Dohodli se na tom zástupci koaličních stran. / DANDA, Oldřich - JANIŠ, Petr In: Právo. - Roč.18, č. 129 ( ), s.1-2. Deskriptory: ; zdravotnictví; reforma; péče zdravotní; nemocní; zdravotníci; nemocnice; děti; staří Vláda: první tři dny nemocenské od září jen 25 procent. / ŠKODOVÁ, Hana In: Právo. - Roč.18, č. 129 ( ), s.1 a 16.:tab. Deskriptory: ; zab. nemocenské; nemocenské; výše Výdaje na nemocenské v prvním čtvrtletí meziročně poklesly. In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 6 (2008), s. 2. Deskriptory: ; zab. nemocenské; výdaje; nemocenské ; EU; mezinárodní Odpočítáváme dny do kongresu. / BOJIČOVÁ, Ljiljana In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 6 (2008), s Informace k XVII. Kongresu EUMASS - Evropské unie lékařů sociálního zabezpečení a pojištění, jehož hlavním téma bylo: Chronické nemoci a jejich dopad na zdravotní péči a sociální zabezpečení, včetně ekonomických hledisek". (Kongres se konal v Praze.) Deskriptory: ; lékařství posudkové; invalidita-služba posudková; konference Stonalo méně lidí. In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 6 (2008), s :tab. Údaje za první čtvrtletí r a jejich srovnání s r Nejčastější nemoce. Tabulka: Srovnání pracovní neschopnosti v - 1. čtvrtletí 2007 a 2008 podle krajů (ukončené případyy pracovní neschopnosti, prostonané dny, průměrná doba jedné prac. nechopnosti- dny). Deskriptory: ; nemocnost; neschopnost pracovní; nemocní; nemocenské; kraje 11

12 Souběh zaměstnání s podnikáním a zdravotní pojištění. / DANĚK, Antonín In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 6 (2008), s : -lit. Objasněna problematika posuzování hlavního a vedlejšího zdroje příjmů v případě souběžných příjmů. - Podnikání při zaměstnání. Zaměstnání, jako hlavní zdroj příjmů. Souběh zaměstnání. Zvláštnosti souběhu. Osoby, za které platí pojistné stát. "Pečující" osoby. Příklady. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; samostatní; zaměstnanci; souběh; pojistné EU Elektronické zdravotnictví v Evropě. In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 6 (2008), s. 24. Některé dílčí informace ze zprávy Evropské komise o celoevropském průzkumu elektronických služeb ve zdravotnictví. Oblasti, které je v této oblasti dále rozvíjet. Deskriptory: EU; zdravotnictví; technika výpočetní; šetření Julínek: pacient bude váženým klientem. Ministr nemocné vybízí, aby spolurozhodovali o léčbě, lékaře se ptali na její detaily a alternativy. / PERGL, Václav In: Právo. - Roč.18, č. 132 ( ), s.16. Deskriptory: ; zdravotnictví; reforma; péče zdravotní; nemocní; zdravotníci Ve zdravotnictví máme široká práva, ale většinou je neznáme. / PERGL Václav In: Právo. - Roč.18, č. 132 ( ), s.16. Informace o právech pacientů ve zdravotnictví a některá doporučení pro nemocné, jak postupovat. Deskriptory: ; zdravotnictví; reforma; péče zdravotní; nemocní; zdravotníci Názory lékařů na lékařskou posudkovou službu. / ČELEDOVÁ, Libuše - ČEVELA, Rostislav - VESELÝ, Jiří In: Zdravotnictví v České republice. - Roč.11, č. 2 (2008), s :obr., tab. Deskriptory: ; služba posudková; prestiž povolání; šetření; zdravotníci Přehled změn v sociálním pojistění od roku / PŘIB, Jan In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - Roč.11, č. 4 (2008), s Pokrač. Článek je věnován změnám v oblasti nemocenského pojištění. Deskriptory: ; zab. nemocenské; nemocenské; výše; zákonodárství; podpora při ošetřování; zab. v mateřství; matky osamělé; důchodci pracující; základ vyměřovací Maximální a minimální vyměřovací základ zaměstnance a OSVČ ve zdravotním pojištění. / DANĚK, Antonín In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - Roč.11, č. 4 (2008), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; základ vyměřovací; zaměstnanci; samostatní; výpočet; zaměstnání vedlejší; pojistné 12

13 Přeplatek OSVČ ve zdravotním pojištění. / DANĚK, Antonín In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - Roč.11, č. 4 (2008), s Autor na příkladech vysvětluje způsoby řešení přeplatku, vzniklého při podání Přehledu zdravotní pojišťovně. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; samostatní Vyměřovací základ zaměstnance ve zdravotním pojištění. / DANĚK, Antonín In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - Roč.11, č. 5 (2008), s Analýza podmínek platných v roce 2007 a Zaměstnání a zaměstnanci pro účely zdravotního pojištění. Společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným. Členové statutárních orgánů. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; základ vyměřovací Pojišťovny budou méně doplácet na léky, ty budou dražší. / TROJAN, Jan In: Právo. - Roč.18, č. 136 ( ), s.9. Deskriptory: ; zdravotnictví; péče zdravotní; pojištění; nemocní; léky Preventivní prohlídky přijdou firmy na miliony ročně. / SCHÖN, Otakar In: Hospodářské noviny. - Roč.52, č. 119 ( ), s. 26.:obr. Informace o návrhu ministerstva zdravotnictví na přenesení nákladů za preventivní prohlídky zaměstnanců na zaměstnavatele. Drobní podnikatelé se obávají, že je to neúměrně zatíží. Zdravotní pojišťovny by naopak ušetřily stamiliony. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; prevence; lékařství pracovní; zaměstnavatelé; péče zdravotní; zaměstnanci; financování; koncepce budoucí Byznysmeni si rozdělují české zdravotnictví. / VAŠEK, Petr In: Hospodářské noviny. - Roč.52, č. 118 ( ), s. 3.:obr. Informace o novince v českém zdravotnictví - ordinace lékařů v obchodním centru. Vstup velkých podnikatelských skupin do systému zdravotnictví. Deskriptory: ; zdravotnictví; projekty; podnikání soukromé Příklady řešení neplaceného volna a neomluvené absence ve zdravotním pojištění. / DA- NĚK, Antonín In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.11, č. 5 (2008), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; pojistné; zaměstnanci; podmínky nároku SIG: uložené 901 Zpráva o stavu, vývoji a výhledu zdravotnictví v.zdravotnictví v číslech a názorech. Praha: Kulatý stůl k budoucnosti financování zdravotnictví v, s. : příl. - ISBN Zpráva hodnotí současný stav zdravotnického systému v a identifikuje současné a dlouhodobé problémy, se kterými se bude muset tento systém do budoucna vypořádat. Obsahuje informace o organizaci českého systému zdravotnictví, jeho historickém vývoji, aktérech a legislativním rámci. Součástí zprávy jsou analytické kapitoly věnované zdraví 13

14 populace a jejím proměnám, struktuře spotřeby zdravotní péče, výsledkům zdravotní péče a financování a finančním tokům ve zdravotnictví. Zpráva také přináší související informace o vazbách zdravotnictví k jiným systémům veřejných služeb a zhodnocení zdravotnictví jako celku. Nedílnou součástí je také vyhodnocení veřejné diskuse k budoucnosti financování českého zdravotnictví. Tento materiál by měl podpořit hledání konsensu mezi politickými stranami a zainteresovanými partnery ohledně možných změn zdravotnického systému v v dlouhodobém horizontu. Hlavní diskutovaná témata: dopady stárnutí populace na zdravotnictví, zajištění dlouhodobé péče, zvyšující se regionální rozdíly ve spotřebě péče i dosahované úrovni zdraví, budoucí vývoj financování zdravotnictví, nedostatek motivace občanů pečovat o své zdraví Deskriptory: ; zdravotnictví; systém; organizace; vývoj; zákonodárství; demografie; ukazatele; stav zdravotní; péče zdravotní; kvalita; péče léčebná; financování; výdaje; péče dlouhodobá; stárnutí; regiony; zdravotníci; nemocní; pojištění zdravotní; porodnost; úmrtnost; struktura populace; nemocnice; léky; prevence; péče lázeňská; nemocnost; pomoc sociální; příspěvek na péči; mínění veřejné; Mezinárodní Nemocenská se změní už od 30.června. Podle Ústavního soudu by to mělo být až od 1.července. / ŠKODOVÁ, Hana In: Právo. - Roč.18, č. 139 ( ), s.7. Informace o změnách v oblasti poskytování nemocenského, které začnou platit od 30.června letošního roku. Deskriptory: ; zab. nemocenské; nemocenské; výpočet; výše; podmínky nároku; zákonodárství Českým lázním mizí pacienti "na křížek". / PETR, Miroslav In: Hospodářské noviny. - Roč.52, č. 121 ( ), s. 18.:obr. Loňský rok zaznamenal další výrazný pokles pacientů, kterým hradí pobyt a léčbu zdravotní pojišťovny. Zatímco v roce 2003 zaplatily pojišťovny lázeňské služby plně necelým 115 tisícům pacientů, loni jen 92,5 tisícům. Za posledních pět let ale výrazně vzrostl počet samoplátců. Deskriptory: ; péče lázeňská; statistika; vývoj Historie vývoje sociálního a zdravotního pojištění na našem území. / Holub, Martin In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.2, č. 3 (2008), s Formy a vývoj pojištění obecně. Období rakouské monarchie a první republiky. Období po druhé světové válce. (Pokrač.) Deskriptory: ; zab. sociální; vývoj; pojištění zdravotní; VÚPSV; zab. důchodové; zab. nemocenské; zab. úrazové; prevence; péče zdravotní; dávky; zab. v mateřství; zákonodárství; příjmy SZ Terapie a asistenční aktivity za pomoci zvířat. / GALETOVÁ, Zdeňka In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.2, č. 3 (2008), s. 30. Informace o obsahu konference pořádané ve dnech Českou zemědělskou univerzitou - Katedrou genetiky a šlechtění v Praze ve spolupráci se sdružením SRAZ za podpory ESF, státního rozpočtu a hl.m. Prahy. Hlavním tématem bylo terapeutické působení na klienty za pomoci zvířat a setkání organizací a osob věnujících se této činnosti. Deskriptory: ; postižení; rehabilitace; nemocní; VÚPSV; konference 14

15 Možnosti zmírnění důsledků demografického vývoje ve zdravotnictví. / DURDISOVÁ, Jaroslava - MERTL, Jan In: Demografie. - Roč.50, č. 2 (2008), s :obr., -lit. Současné demografické projekce ukazují růst nákladů na veřejné zdravotnictví, jako důsledek rapidního stárnutí populace. Závažnost problému vyvolává potřebu určitých změn v systému či použití nástrojů zdravotní politiky s cílem tuto situaci "zvládnout". Cílem článku je poukázat na významné faktory, které by mohly nastíněná rizika zmírnit. Deskriptory: ; demografie; vývoj; zdravotnictví; prognózování sociální; péče zdravotní; stárnutí; výdaje; prevence; skupiny věkové; systém; solidarita; rovnost; financování; ekonomika Nová nemocenská: 25 procent. In: Lidové noviny. - Roč.21, č. 149 ( ), s. 13. Sněmovna schválila novelu zákona o nemocenském pojištění, která upravuje výši dávek. Od září do konce roku by nemocní v prvních třech dnech nemoci měli dostávat nemocenskou ve výši 25 % ze svého vyměřovacího základu. Deskriptory: ; nemocenské; výše Definitivní konec poplatků v porodnici. / KOPECKÝ, Josef In: MF Dnes. - Roč.19, č. 149 ( ), s. A1 a A4. Informace o schválení návrhu na zrušení poplatků za novorozence v nemocnicích a změny v nemocenském v Poslanecké sněmovně. Deskriptory: ; péče zdravotní; zdravotnictví; financování; děti; nemocenské Schváleno: dva týdny nemoci platí firmy. In: MF Dnes. - Roč.19, č. 149 ( ), s. B1. Změny v oblasti nemocenského, které schválili poslanci. Jak se bude nemocenské měnit v 2. pololetí 2008, pokud budou změny schváleny i Senátem a prezidentem. Deskriptory: ; nemocenské USA Roste počet mladých Američanů bez pojištění. In: Zdravotnické noviny. - Roč.57, č. 23 (2008), s. 7.:obr. Počet Američanů mezi 19 a 29 lety, kteří nemají zdravotní pojištění, v roce 2006 opět vzrostl. Tato věková skupina tvoří 17% americké populace mladší 65 let a téměř 30% nepojištěných obyvatel. Celkový počet nepojištěných osob v USA dosáhl 47 milionů. Deskriptory: USA; pojištění zdravotní; mládež; vývoj; skupiny věkové Rakousko Rakousko: Vláda přes protesty reformu přijala. / JANKŮ, Michal In: Zdravotnické noviny. - Roč.57, č. 23 (2008), s. 10.:obr. Hlavním cílem chystané reformy rakouského zdravotnictví je sanace zadlužených zdravotních pojišťoven, jejichž dluhy dosahují 450 milionů eur (11 miliard korun). Deskriptory: Rakousko; zdravotnictví; reforma; pojištění zdravotní; výdaje 15

16 USA Domácí daňové ráje Američanů v ohrožení. / JANKŮ, Michal In: Zdravotnické noviny. - Roč.57, č. 25 (2008), s. 8.:obr. Princip zdravotních spořicích účtů, které jsou kritizovány jako určitý způsob daňového úniku a jako program, který je výhodný pouze pro bohaté Američany. Deskriptory: USA; pojištění zdravotní; projekty; daně z příjmu; bohatí Posudky lékařské posudkové služby úřadů práce. / LANGER, Ivan In: Práce a sociální politika. - Roč.56, č. 4 (2008), s Úvod. Posudky o stupni závislosti na pomoci jiné fyzické osoby. Posudky ve věci mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany. Posudky ve věci osoby zdravotně znevýhodněné. Posudky ve věci dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené. Posudky ve věci dávek státní sociální podpory. Deskriptory: ; úřady práce; služba posudková; invalidita; invalidita-služba posudková; služby sociální; pomoc sociální; pomoc sociální-dávky; podpora sociální; postižení; postižení těžce; výhody; zákonodárství DÁVKY VE PROSPĚCH RODINY A ZABEZPEČENÍ V MATEŘSTVÍ Otázky a odpovědi. In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 3 (2008), s Právní konzultace formou otázek a odpovědí. (Průměrný výdělek. Dovolená. Čerpání z fondu kulturních a sociálních potřeb. Rodičovský příspěvek a ošetřování člena rodiny). Deskriptory: ; zaměstnavatelé; zaměstnanci; mzdy; dovolená; péče o pracovníky; podpora při ošetřování; dovolená rodičovská Nárok na rodičovský příspěvek, je-li dítě přijato do mateřské školy, a výše úplaty za předškolní vzdělávání. / BAYEROVÁ, Monika In: Právo a rodina. - Roč.10, č. 6 (2008), s : -lit. Výklad zákonné úpravy nároku na rodičovský příspěvek ve smyslu následujících právních předpisů: zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, který jako podmínku stanoví osobní celodenní řádnou péči o dítě; zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon); a vyhlášky č. 142/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Deskriptory: ; příspěvek rodičovský; zařízení předškolní; děti; postižení-děti; podpora sociální; ceny 16

DOKUMENTACE ZA DUBEN 2008 České informační centrum sociální ochrany VÚPSV,v.v.i.

DOKUMENTACE ZA DUBEN 2008 České informační centrum sociální ochrany VÚPSV,v.v.i. DOKUMENTACE ZA DUBEN 2008 České informační centrum sociální ochrany VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2008 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné otázky... 5

Více

DOKUMENTACE ZA ČERVENEC A SRPEN 2008

DOKUMENTACE ZA ČERVENEC A SRPEN 2008 DOKUMENTACE ZA ČERVENEC A SRPEN 2008 České informační centrum sociální ochrany VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2008 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální

Více

DOKUMENTACE ZA ŘÍJEN 2008 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i.

DOKUMENTACE ZA ŘÍJEN 2008 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. DOKUMENTACE ZA ŘÍJEN 2008 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2008 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné otázky... 5 Důchodové

Více

DOKUMENTACE ZA ÚNOR 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i.

DOKUMENTACE ZA ÚNOR 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. DOKUMENTACE ZA ÚNOR 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2009 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné otázky... 5 Důchodové

Více

DOKUMENTACE ZA KVĚTEN 2008

DOKUMENTACE ZA KVĚTEN 2008 DOKUMENTACE ZA KVĚTEN 2008 České informační centrum sociální ochrany VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2008 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální zabezpečení

Více

DOKUMENTACE ZA ČERVENEC - SRPEN 2009

DOKUMENTACE ZA ČERVENEC - SRPEN 2009 DOKUMENTACE ZA ČERVENEC - SRPEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2009 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální

Více

DOKUMENTACE ZA LISTOPAD 2008

DOKUMENTACE ZA LISTOPAD 2008 DOKUMENTACE ZA LISTOPAD 2008 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2008 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné otázky...

Více

DOKUMENTACE ZA ŘÍJEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i.

DOKUMENTACE ZA ŘÍJEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. DOKUMENTACE ZA ŘÍJEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2009 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální zabezpečení

Více

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA BŘEZEN - DUBEN 2015

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA BŘEZEN - DUBEN 2015 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA BŘEZEN - DUBEN 2015 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2015 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5

Více

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA KVĚTEN - ČERVEN 2014

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA KVĚTEN - ČERVEN 2014 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA KVĚTEN - ČERVEN 2014 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2014 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné

Více

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA LEDEN - ÚNOR 2015

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA LEDEN - ÚNOR 2015 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA LEDEN - ÚNOR 2015 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2015 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální

Více

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA KVĚTEN - ČERVEN 2015

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA KVĚTEN - ČERVEN 2015 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA KVĚTEN - ČERVEN 2015 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2015 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné

Více

DOKUMENTACE ZA ČERVEN 2009

DOKUMENTACE ZA ČERVEN 2009 DOKUMENTACE ZA ČERVEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2009 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální zabezpečení

Více

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2014 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné

Více

Komunitní plán sociálních služeb ve Šluknovském výběžku

Komunitní plán sociálních služeb ve Šluknovském výběžku Komunitní plán sociálních služeb - 1 - Obsah: strana Obecný úvod 2 Sociální služby ve světle legislativy 3 Sociálně demografická situace 7 Situace v oblasti nezaměstnanosti 10 Prognóza potřeb sociálních

Více

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování na léta 2008 2010 Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 2008 1 Úvod...4 Část 1 Společný přehled a shrnující

Více

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ČERVENEC - SRPEN 2014

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ČERVENEC - SRPEN 2014 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ČERVENEC - SRPEN 2014 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2014 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5

Více

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA LEDEN - ÚNOR 2014

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA LEDEN - ÚNOR 2014 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA LEDEN - ÚNOR 2014 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2014 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 9 11. 9. 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PORADNA MY A SVĚT Změny, které zlepší situaci handicapovaných

Více

Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 28. ledna 2006. ČSSD 2006 www.cssd.cz

Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 28. ledna 2006. ČSSD 2006 www.cssd.cz Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 28. ledna 2006 ČSSD 2006 www.cssd.cz JISTOTY A PROSPERITA VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Více

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy (závěrečná zpráva) Zpracovatelé: NEWTON Solutions Focused, a.s. Sídlo: Politických vězňů 912/10

Více

k vytvoření, případně zlepšení podmínek pro sladění pracovního a rodinného života

k vytvoření, případně zlepšení podmínek pro sladění pracovního a rodinného života II. SOUHRNNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ NÁRODNÍ KONCEPCE PODPORY RODIN S DĚTMI Usnesením vlády ze dne 19. listopadu 2008 č. 1451 o Souboru prorodinných opatření Prorodinném balíčku byla schválena Národní koncepce

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění

Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění 2008 MPSV odbor sociálního pojištění OBSAH ÚVOD... 1 ČÁST A... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍM POJIŠTĚNÍ... 2 A.1. Stručná charakteristika... 2 A.1.1.

Více

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Název projektu: JOB after 50 - DUTCH MIRACLE Číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00406

Více

Nový plán pro zaměstnanost pomůže desítkám tisíc lidí

Nový plán pro zaměstnanost pomůže desítkám tisíc lidí Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 4 11. 4. 2013 DOTACE Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA K VĚCI PENZE Dětská skupina aneb do práce i s dětmi Nároky na posudkové

Více

Systém sociálního zabezpečení v České republice

Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU 2009 Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU www.eu2009.cz www.mpsv.cz Systém sociálního zabezpečení v České republice Ministerstvo práce

Více

Analytická studie PROJEKT: SOCIÁLNÍ SLUŽBY BEZ HRANIC. verze 1.0 DUBEN 2014. zpracováno pracovním týmem projektu Sociální služby bez hranic

Analytická studie PROJEKT: SOCIÁLNÍ SLUŽBY BEZ HRANIC. verze 1.0 DUBEN 2014. zpracováno pracovním týmem projektu Sociální služby bez hranic PROJEKT: SOCIÁLNÍ SLUŽBY BEZ HRANIC Analytická studie verze 1.0 DUBEN 2014 zpracováno pracovním týmem projektu Sociální služby bez hranic Obsah 1. Úvod... 5 2. Teoretická východiska... 6 2.1. Základní

Více

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko KONCEPCE ā ā ā Koncepce služeb pro orientaci v oblasti integrace osob se zdravotním postižením a projekt centrálního pracoviště komplexních služeb pro osoby se zdravotním postižením Zpracoval: Libor Podešva

Více