DOKUMENTACE ZA ČERVEN 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOKUMENTACE ZA ČERVEN 2008"

Transkript

1 DOKUMENTACE ZA ČERVEN 2008 České informační centrum sociální ochrany VÚPSV,v.v.i. Praha 2008

2 2

3 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika Sociální zabezpečení všeobecné otázky... 5 Důchodové zabezpečení Nemocenské zabezpečení a zdravotní pojištění Dávky ve prospěch rodiny a zabezpečení v mateřství Úrazové zabezpečení...17 Zabezpečení v nezaměstnanosti Sociální pomoc všeobecné otázky Postižení občané Staří lidé Péče o rodinu a děti, mládež, ženy Etnické skupiny Společensky nepřizpůsobení občané Cizinci...29 Chudí Ekonomie, ekonomický rozvoj, daně Životní úroveň, problémy chudoby Práce, zaměstnanost, mzdy Personální řízení, vzdělávání a výcvik Obyvatelstvo, migrace Různé ZAHRANIČNÍ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika Sociální zabezpečení všeobecné otázky Důchodové zabezpečení Nemocenské zabezpečení a zdravotní pojištění...62 Zabezpečení v nezaměstnanosti Sociální pomoc všeobecné otázky Postižení občané Staří lidé

4 Péče o rodinu a děti, mládež, ženy Etnické skupiny...67 Cizinci...67 Životní úroveň, problémy chudoby Práce, zaměstnanost, mzdy Personální řízení, vzdělávání a výcvik NOVÉ INFORMAČNÍ MATERIÁLY A PUBLIKACE VE FONDU KNIHOVNY

5 ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY SOCIÁLNÍ POLITIKA Analýza cílů veřejných programů v současné veřejné a sociální politice z vnitroorganizační perspektivy. / HORÁK, Pavel - KULHAVÝ, Václav In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.2, č. 2 (2008), s. 2-9.:obr., -lit. Ucelené poznatky o tématu zkoumání cílů veřejných programů ve veřejné a sociální politice (VSP), které jsou v praxi realizovány státními i nestátními subjekty na lokální úrovni. Typy cílů u veřejných programů a organizací, které je realizují. Typy změn cílů veřejných programů. Dosavadní přístupy ke zkoumání cílů VSP a dílčích veřejných programů. Cíle sledovatelné ve VSP a jejich změna. Shrnutí a doporučení pro zkoumání změny cílů veřejných programů ve VSP. Deskriptory: ; VÚPSV; politika sociální; c-horáková, Markéta; reforma; organizace neziskové; řízení; c-sirovátka, Tomáš; teorie Nečas přichystal druhou vlnu sociálních reforem. In: Lidové noviny. - Roč.21, č. 138 ( ), s. 5. Co je součástí návrhu druhé etapy sociálních reforem. Kvůli nejednotnosti koalice není jasné, zda se něco z návrhů podaří prosadit. Deskriptory: ; politika sociální; reforma; koncepce budoucí; politika SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VŠEOBECNÉ OTÁZKY SR Nejvýznamnější změny v sociálním pojištění na Slovensku - 2. část. / LACKO, Miloš In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 6 (2008), s : -lit. Stať informuje o nejdůležitějších změnách, k nimž došlo na základě novely zákona o sociálním pojištění, schválené v závěru r v důchodovém pojištění. Deskriptory: SR; zab. sociální; zab. důchodové; důchod invalidní; důchod předčasný; základ vyměřovací; osoby Řízení a rozhodování o povolení splátek pojistného a penále - 1. část. / HRÍŇOVÁ, Dagmar In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 6 (2008), s : -lit. Deskriptory: ; zab. sociální; pojistné; řízení; správa Organizace musí doplatit na pojistném více než sto milionů korun. In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 6 (2008), s Informace ČSSZ o výsledcích kontrol plnění povinností organizacemi, provedených v r V čem organizace nejčastěji chybovaly. Deskriptory: ; zab. sociální; pojistné; správa 5

6 OSVČ v roce In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 6 (2008), s :tab. Přehled důležitých údajů za rok 2008: Oznamovací povinnost OSVČ ve vztahu k OSSZ. Kdy se považuje samostatná výdělečná činnost za vedlejší.účast na důchodovém pojištění. Účast na nemocenském pojištění. Zálohy na pojistné na důchodové pojištění a pojistné na nemocenské pojištění. Přehled o příjmech a výdajích. Dávky poskytované z důchodového pojištění OSVČ. Dávky poskytované z nemocenského pojištění OSVČ. Deskriptory: ; samostatní; zab. sociální; pojistné; dávky; podnikání soukromé; zab. důchodové; zab. nemocenské Přehled změn v sociálním pojištění od roku II. část. / PŘIB, Jan In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - Roč.11, č. 5 (2008), s Druhá část je věnována změnám v oblasti důchodového pojištění. Stanovení nových parametrů v důchodovém pojištění. Účast osob samostatně výdělečně činných na důchodovém pojištění. Vliv péče o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I. Změny v pojistném na sociální pojištění. Vyměřovací základ zaměstnance. Vyměřovací základy osob samostatně výdělečně činných. Maximální vyměřovací základ. Deskriptory: ; zab. sociální; zab. důchodové; základ vyměřovací; samostatní; zaměstnanci Historie vývoje sociálního a zdravotního pojištění na našem území. / Holub, Martin In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.2, č. 3 (2008), s Formy a vývoj pojištění obecně. Období rakouské monarchie a první republiky. Období po druhé světové válce. (Pokrač.) Deskriptory: ; zab. sociální; vývoj; pojištění zdravotní; VÚPSV; zab. důchodové; zab. nemocenské; zab. úrazové; prevence; péče zdravotní; dávky; zab. v mateřství; zákonodárství; příjmy SZ DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ Důchody vzrostou o 470 korun. / ŠALANDA, Radek In: Lidové noviny. - Roč.21, č. 129 ( ), s. 14. Jak vzrostou od srpna 2008 důchody. Jaké jsou podmínky pro zvýšení důchodů. Deskriptory: ; důchody; zvýšení Z výsledků výzkumu v roce In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.2, č. 2 (2008), příl. s. II-III. Výzkumné studie VÚPSV v r byly zaměřeny na řešení aktuálních otázek vývoje a transformace sociálního systému v s přihlédnutím k prioritám vedení MPSV. Jednotlivé výzkumné studie byly soustředěny do ucelených projektů souhrnného charakteru. Projekt: "Vybrané aspekty reforem sociálního pojištění". Analýza reforem důchodových systémů ve vybraných zemích; problematika rezervních fondů v důchodových systémech vybraných členských států EU, USA, Kanady; zohledňování dob výchovy dětí v důchodových systémech; analýza možnosti oddělení invalidního pojištění od důchodového pojiš- 6

7 tění včetně sociálně zdravotních aspektů vývoje invalidity. Význam sociálního dialogu, informování veřejnosti při provádění reformních opatření. Deskriptory: ; reforma; zab. důchodové; VÚPSV; projekty; důchody; doba pojištění; financování; důchod invalidní; dialog sociální; zab. nemocenské; Mezinárodní; invalidita Penzijním fondům dál klesají výnosy. / ŠKODOVÁ, Hana In: Právo. - Roč.18, č. 125 ( ), s.16. Informace o hospodaření a výnosech penzijních fondů v České republice. Deskriptory: ; připojištění Mimořádné zvýšení důchodů. In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 6 (2008), s : -lit. Výklad platné právní úpravy zvyšování důchodů v. Připravované mimořádné zvýšení důchodů od srpna 2008 v souvislosti s vysokým růstem úhrnného indexu spotřebitelských cen. Základní výměru důchodu bude zvýšeno o 470 Kč měsíčně. Některé údja o důchodech a výdajích na ně. Současné zvýšení příplatků k důchodu účastníků odboje. Deskriptory: ; zab. důchodové; důchody-zvýšení; důchody-valorizace; důchod průměrný; výdaje; důchody; příjmy sociální; oběti komunismu; oběti války Některé aspekty vnitrogenerační redistribuce v základním důchodovém systému. / POLL- NEROVÁ, Štěpánka In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.2, č. 2 (2008), s :obr.,tab.,-lit. Princip solidarity v systému základního důchodového pojištění (ZDP); princip ekvivalence (zásluhovosti) v systému ZDP. Financování systému ZDP. Výše, struktura, výpočet starobního důchodu. Podmínky nároku na starobní důchod. Doba pojištění; náhradní doby pojištění. Redistribuce mezigenerační; redistribuce mezi různými skupinami příslušníků téže generace. Aspekty vnitrogenerační redistribuce v základním důchodovém systému na modelových příkladech pro starobní důchody. Hlavní body připravované důchodové reformy. Res. v ang. Deskriptory: ; zab. důchodové; statistika; c-holub, Martin; důchod starobní; solidarita; pojistné; ochrana sociální; financování; výše; doba pojištění; výpočet; podmínky nároku; základ vyměřovací; úmrtnost; reforma; systém EU Důchodový věk v Evropě se zvyšuje a zvyšuje. / GOLA, Petr In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - Roč.11, č. 4 (2008), s Porovnání věkových hranic pro nárok na starobní důchod v evropských zemích. Deskriptory: EU; hranice věková; odchod do důchodu; muži; ženy Zvýšení důchodového věku do třetího čtení. / ŠKODOVÁ, Hana In: Právo. - Roč.18, č. 136 ( ), s.2. Deskriptory: ; zab. důchodové; reforma; odchod do důchodu; hranice věková 7

8 Bez důchodové reformy nemá koalice smysl. / ČÁPOVÁ, Hana In: Lidové noviny. - Roč.21, č. 147 ( ), s. 2. Parlament bude tento týden rozhodovat o 1. etapě důchodové reformy (zvýšení věkové hranice odchodu do důchodu, zvýšení doby pojištění potřebné pro vznik nároku na důchod, nebude se započítávat doba studia na VŠ, zavedení třístupňové invalidity, důchodci se budou moci zaměstnat na dobu neurčitou). Koaliční poslanci návrh podporují, zákon má reálnou šanci na schválení. Deskriptory: ; zab. důchodové; reforma; hranice věková; doba pojištění; doba započitatelná; invalidita; práce-důchodci Třetina lidí chodí do penze předčasně, už v 58 letech. In: MF Dnes. - Roč.19, č. 147 ( ), s. A1. V kolika letech odcházejí lidé reálně do důchodu - údaje, které uvedl ministr Nečas na tiskové konferenci k penzijní reformě. Deskriptory: ; zab. důchodové; odchod do důchodu; odchod do důchodu předčasný; hranice věková Třetina jde do penze dříve. / KOUBOVÁ, Kateřina In: MF Dnes. - Roč.19, č. 147 ( ), s. B1.:tab. Hlavní změny, které od r přinese penzijní reforma. Věk odchodu do důchodu, doba pojištění, plánované změny u práce důchodců, změny v oblasti přiznávání invalidních důchodů aj. Deskriptory: ; zab. důchodové; odchod do důchodu; odchod do důchodu předčasný; hranice věková; reforma; koncepce budoucí; práce-staří; práce-důchodci; souběh; důchody-výše; důchody-zvýšení; důchod invalidní; invalidita; doba pojištění; doba započitatelná Nečas: Zvýšíme daňové úlevy u spoření na penzi. / MAŠEK, Jaroslav In: MF Dnes. - Roč.19, č. 147 ( ), s. B1. Plánované změny v oblasti penzijního připojištění. jak je předpokládá koncepční záměr - vytvoření nového systému, který bude fungovat vedle starého. Deskriptory: ; zab. důchodové; připojištění; pojištění dobrovolné; výhody; daně; daně z příjmu; koncepce budoucí; reforma; výhody zaměstnanecké Do důchodu v 65 letech. / KOZÁKOVÁ, Pavla - KOLÁŘ, Petr In: Lidové noviny. - Roč.21, č. 149 ( ), s. 1,3. Parlament včera schválil novelu penzijní reformy, která zvyšuje věkovou hranici odchodu do důchodu na 65 let. Věk odchodu do důchodu se bude zvyšovat postupně až do r Matky dvou a více dětí budou odcházet do důchodu dříve v rozmezí 62 až 64 let. Novela umožňuje i dřívější odchod do předčasného důchodu, prodlužuje povinnou dobu penzijního pojištění ze současných 25 na 35 let, nebude se započítávat doba studia, budou existovat 3 stupně invalidních důchodů, zavádí lepší podmínky pro pracující důchodce. Deskriptory: ; zab. důchodové; reforma; odchod do důchodu; hranice věková; doba pojištění; odchod do důchodu předčasný; důchod invalidní; důchodci pracující; doba započitatelná 8

9 Na penzi se bude spořit jinak. / MAŠEK, Jaroslav In: MF Dnes. - Roč.19, č. 148 ( ), s. B3.:obr. Změny, které chystá vláda v oblasti penzijního připojištění. Deskriptory: ; zab. důchodové; připojištění; pojištění dobrovolné; koncepce budoucí; reforma Další dvě fáze reformy. / KOZÁKOVÁ, Pavla In: Lidové noviny. - Roč.21, č. 149 ( ), s. 3.:tab. Reformu českého penzijního systému čekají ještě dvě fáze, obě se týkají zejména způsobů spoření na důchod. V rámci 2. etapy se zřizuje rezerva pro důchodovou reformu. Do konce roku by měla být hotova podoba systému důchodového připojištění. Váha průběžného důchodového systému bude postupně klesat. Hlavní změnou v penzijním připojištění by mělo být zrušení povinnosti penzijních fondů každoročně vytvářet zisk, což umožní větší výnosy a zvýší atraktivitu penzijních fondů. Vláda chce motivovat lidi k vyššímu spoření zvýšením odpočitatelné položky. 3. fáze reformy se již také připravuje, měla by umožnit lidem vyvázat se ze základního průběžného důchodového systému a umožnit zcela samostatné spoření na důchod. Tab.: Jak se bude postupně zvyšovat věková hranice odchodu do důchodu. Deskriptory: ; zab. důchodové; reforma; financování; připojištění; výhody; pojištění soukromé; odchod do důchodu; hranice věková; zvýšení Chceme jít cestou daňové úlevy. In: Lidové noviny. - Roč.21, č. 149 ( ), s. 3. Rozhovor s ministrem P. Nečasem o důchodové reformě. Deskriptory: ; zab. důchodové; reforma; odchod do důchodu; pojištění soukromé; motivace Schváleno. Do penze až v 65 letech. / KOUBOVÁ, Kateřina In: MF Dnes. - Roč.19, č. 149 ( ), s. A1. Informace o schválení některých změn v důchodovém pojištění Poslaneckou sněmovnou.změny se týkají věkové hranice pro odchod do důchodu, doby pojištění a započítávané doby. Deskriptory: ; zab. důchodové; odchod do důchodu; hranice věková; doba pojištění; doba započitatelná ; mezinárodní Pravé změny penze čekají. / KOUBOVÁ, Kateřina In: MF Dnes. - Roč.19, č. 149 ( ), s. B1.:obr., tab. Změny, které bude ještě třeba provést v důchodovém pojištění, především pokud jde o výši pojistného a výši důchodů. Tab.: V kolika letech se chodí do důchodu ve vybraných zemích světa. Kolik nás stojí důchod (hrubý plat, odvody na důchod, předpokládaný důchod). Deskriptory: ; zab. důchodové; odchod do důchodu; hranice věková; důchody; důchody-výše; výše; pojistné; pojistné-výše; koncepce budoucí; reforma; Mezinárodní 9

10 Penzijní fondy na inflaci nestačí. / MAŠEK, Jaroslav - ŠTICKÝ, Jiří In: MF Dnes. - Roč.19, č. 142 ( ), s. B1.:tab. Jak penzijní fondy zhodnotily v r vklady klientů, výkonnost fondů. Předpokládaný vývoj v letošním roce. Deskriptory: ; zab. důchodové; důchody; připojištění; pojištění dobrovolné Do důchodu v 65 letech. / VAŠEK, Petr In: Hospodářské noviny. - Roč.52, č. 124 ( ), s. 1 a 2. Poslanci včera schválili jeden z nejdůležitějších zákonů - důchodovou reformu. Věk pro odchod do důchodu se bude postupně prodlužovat na 65 let, doba povinného pojištění se prodlouží z dnešních 25 na 35 let. Vláda dále prosadila nová pravidla pro nemocenskou a některé úlevy z poplatků ve zdravotnictví. Deskriptory: ; zab. důchodové; reforma; odchod do důchodu; hranice věková; doba pojištění; nemocenské NEMOCENSKÉ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Malé děti bez poplatků. / ČABANOVÁ, Adéla In: Lidové noviny. - Roč.21, č. 129 ( ), s. 1,2. Jak vláda zmírní regulační poplatky ve zdravotnictví pro nejmenší děti. Deskriptory: ; péče zdravotní; financování; děti Nemocenská? Téměř každý měsíc jinak. / ŠALANDA, Radek In: Lidové noviny. - Roč.21, č. 129 ( ), s. 14. Do konce roku bude panovat ve výši nemocenské zmatek, bude záležet na tom, kdy člověk onemocní. Od počátku r se situace opět změní. Deskriptory: ; nemocenské; výše Řízená péče - dobro nebo zlo pro pacienta? Pojišťovny mají vlastnit zdravotnická zařízení. Spoluúčast na léčebném zákroku bude různě vysoká. / PERGL, Václav In: Právo. - Roč.18, č. 124 ( ), s.4. Komentované informace o hlavních reformních změnách připravovaných ministrem zdravotnictví Tomášem Julínkem. Deskriptory: ; zdravotnictví; reforma; financování; péče zdravotní; pojištění; zdravotníci; nemocní; nemocnice Předseda odborového svazu zdravotnictví Jiří Schlanger: Odmítáme privatizaci pojišťoven a nemocnic. / PERGL, Václav In: Právo. - Roč.18, č. 124 ( ), s.4. Rozhovor s předsedou odborového svazu zdravotnictví Jiřím Schlangerem o úskalích reformy připravované ministrem Tomášem Julínkem. Deskriptory: ; zdravotnictví; reforma; pojištění; zdravotníci; nemocní; péče zdravotní; nemocnice; privatizace 10

11 Nemocenská: od ledna zase "zadarmo". / KOTTASOVÁ, Ivana In: Hospodářské noviny. - Roč.52, č. 107 ( ), s. 2. Výplata nemocenské v prvních třech dnech nemoci v měsících červenec, srpen (60 procent mzdy), v měsících září až prosinec (25 procent mzdy), od ledna 2009 (bez proplácení). Připravované změny od ledna 2009 (snížení pojistného, platby budou provádět zaměstnavatelé, dávky se nebudou vyplácet za víkendové dny). Deskriptory: ; zab. nemocenské; nemocenské; výše; zákonodárství; pojistné; zaměstnavatelé Novorozenci nebudou platit poplatky. Postupně budou zrušeny poplatky i u dětí do šesti let a důchodců v ústavech. Dohodli se na tom zástupci koaličních stran. / DANDA, Oldřich - JANIŠ, Petr In: Právo. - Roč.18, č. 129 ( ), s.1-2. Deskriptory: ; zdravotnictví; reforma; péče zdravotní; nemocní; zdravotníci; nemocnice; děti; staří Vláda: první tři dny nemocenské od září jen 25 procent. / ŠKODOVÁ, Hana In: Právo. - Roč.18, č. 129 ( ), s.1 a 16.:tab. Deskriptory: ; zab. nemocenské; nemocenské; výše Výdaje na nemocenské v prvním čtvrtletí meziročně poklesly. In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 6 (2008), s. 2. Deskriptory: ; zab. nemocenské; výdaje; nemocenské ; EU; mezinárodní Odpočítáváme dny do kongresu. / BOJIČOVÁ, Ljiljana In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 6 (2008), s Informace k XVII. Kongresu EUMASS - Evropské unie lékařů sociálního zabezpečení a pojištění, jehož hlavním téma bylo: Chronické nemoci a jejich dopad na zdravotní péči a sociální zabezpečení, včetně ekonomických hledisek". (Kongres se konal v Praze.) Deskriptory: ; lékařství posudkové; invalidita-služba posudková; konference Stonalo méně lidí. In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 6 (2008), s :tab. Údaje za první čtvrtletí r a jejich srovnání s r Nejčastější nemoce. Tabulka: Srovnání pracovní neschopnosti v - 1. čtvrtletí 2007 a 2008 podle krajů (ukončené případyy pracovní neschopnosti, prostonané dny, průměrná doba jedné prac. nechopnosti- dny). Deskriptory: ; nemocnost; neschopnost pracovní; nemocní; nemocenské; kraje 11

12 Souběh zaměstnání s podnikáním a zdravotní pojištění. / DANĚK, Antonín In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 6 (2008), s : -lit. Objasněna problematika posuzování hlavního a vedlejšího zdroje příjmů v případě souběžných příjmů. - Podnikání při zaměstnání. Zaměstnání, jako hlavní zdroj příjmů. Souběh zaměstnání. Zvláštnosti souběhu. Osoby, za které platí pojistné stát. "Pečující" osoby. Příklady. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; samostatní; zaměstnanci; souběh; pojistné EU Elektronické zdravotnictví v Evropě. In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 6 (2008), s. 24. Některé dílčí informace ze zprávy Evropské komise o celoevropském průzkumu elektronických služeb ve zdravotnictví. Oblasti, které je v této oblasti dále rozvíjet. Deskriptory: EU; zdravotnictví; technika výpočetní; šetření Julínek: pacient bude váženým klientem. Ministr nemocné vybízí, aby spolurozhodovali o léčbě, lékaře se ptali na její detaily a alternativy. / PERGL, Václav In: Právo. - Roč.18, č. 132 ( ), s.16. Deskriptory: ; zdravotnictví; reforma; péče zdravotní; nemocní; zdravotníci Ve zdravotnictví máme široká práva, ale většinou je neznáme. / PERGL Václav In: Právo. - Roč.18, č. 132 ( ), s.16. Informace o právech pacientů ve zdravotnictví a některá doporučení pro nemocné, jak postupovat. Deskriptory: ; zdravotnictví; reforma; péče zdravotní; nemocní; zdravotníci Názory lékařů na lékařskou posudkovou službu. / ČELEDOVÁ, Libuše - ČEVELA, Rostislav - VESELÝ, Jiří In: Zdravotnictví v České republice. - Roč.11, č. 2 (2008), s :obr., tab. Deskriptory: ; služba posudková; prestiž povolání; šetření; zdravotníci Přehled změn v sociálním pojistění od roku / PŘIB, Jan In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - Roč.11, č. 4 (2008), s Pokrač. Článek je věnován změnám v oblasti nemocenského pojištění. Deskriptory: ; zab. nemocenské; nemocenské; výše; zákonodárství; podpora při ošetřování; zab. v mateřství; matky osamělé; důchodci pracující; základ vyměřovací Maximální a minimální vyměřovací základ zaměstnance a OSVČ ve zdravotním pojištění. / DANĚK, Antonín In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - Roč.11, č. 4 (2008), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; základ vyměřovací; zaměstnanci; samostatní; výpočet; zaměstnání vedlejší; pojistné 12

13 Přeplatek OSVČ ve zdravotním pojištění. / DANĚK, Antonín In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - Roč.11, č. 4 (2008), s Autor na příkladech vysvětluje způsoby řešení přeplatku, vzniklého při podání Přehledu zdravotní pojišťovně. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; samostatní Vyměřovací základ zaměstnance ve zdravotním pojištění. / DANĚK, Antonín In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - Roč.11, č. 5 (2008), s Analýza podmínek platných v roce 2007 a Zaměstnání a zaměstnanci pro účely zdravotního pojištění. Společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným. Členové statutárních orgánů. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; základ vyměřovací Pojišťovny budou méně doplácet na léky, ty budou dražší. / TROJAN, Jan In: Právo. - Roč.18, č. 136 ( ), s.9. Deskriptory: ; zdravotnictví; péče zdravotní; pojištění; nemocní; léky Preventivní prohlídky přijdou firmy na miliony ročně. / SCHÖN, Otakar In: Hospodářské noviny. - Roč.52, č. 119 ( ), s. 26.:obr. Informace o návrhu ministerstva zdravotnictví na přenesení nákladů za preventivní prohlídky zaměstnanců na zaměstnavatele. Drobní podnikatelé se obávají, že je to neúměrně zatíží. Zdravotní pojišťovny by naopak ušetřily stamiliony. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; prevence; lékařství pracovní; zaměstnavatelé; péče zdravotní; zaměstnanci; financování; koncepce budoucí Byznysmeni si rozdělují české zdravotnictví. / VAŠEK, Petr In: Hospodářské noviny. - Roč.52, č. 118 ( ), s. 3.:obr. Informace o novince v českém zdravotnictví - ordinace lékařů v obchodním centru. Vstup velkých podnikatelských skupin do systému zdravotnictví. Deskriptory: ; zdravotnictví; projekty; podnikání soukromé Příklady řešení neplaceného volna a neomluvené absence ve zdravotním pojištění. / DA- NĚK, Antonín In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.11, č. 5 (2008), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; pojistné; zaměstnanci; podmínky nároku SIG: uložené 901 Zpráva o stavu, vývoji a výhledu zdravotnictví v.zdravotnictví v číslech a názorech. Praha: Kulatý stůl k budoucnosti financování zdravotnictví v, s. : příl. - ISBN Zpráva hodnotí současný stav zdravotnického systému v a identifikuje současné a dlouhodobé problémy, se kterými se bude muset tento systém do budoucna vypořádat. Obsahuje informace o organizaci českého systému zdravotnictví, jeho historickém vývoji, aktérech a legislativním rámci. Součástí zprávy jsou analytické kapitoly věnované zdraví 13

14 populace a jejím proměnám, struktuře spotřeby zdravotní péče, výsledkům zdravotní péče a financování a finančním tokům ve zdravotnictví. Zpráva také přináší související informace o vazbách zdravotnictví k jiným systémům veřejných služeb a zhodnocení zdravotnictví jako celku. Nedílnou součástí je také vyhodnocení veřejné diskuse k budoucnosti financování českého zdravotnictví. Tento materiál by měl podpořit hledání konsensu mezi politickými stranami a zainteresovanými partnery ohledně možných změn zdravotnického systému v v dlouhodobém horizontu. Hlavní diskutovaná témata: dopady stárnutí populace na zdravotnictví, zajištění dlouhodobé péče, zvyšující se regionální rozdíly ve spotřebě péče i dosahované úrovni zdraví, budoucí vývoj financování zdravotnictví, nedostatek motivace občanů pečovat o své zdraví Deskriptory: ; zdravotnictví; systém; organizace; vývoj; zákonodárství; demografie; ukazatele; stav zdravotní; péče zdravotní; kvalita; péče léčebná; financování; výdaje; péče dlouhodobá; stárnutí; regiony; zdravotníci; nemocní; pojištění zdravotní; porodnost; úmrtnost; struktura populace; nemocnice; léky; prevence; péče lázeňská; nemocnost; pomoc sociální; příspěvek na péči; mínění veřejné; Mezinárodní Nemocenská se změní už od 30.června. Podle Ústavního soudu by to mělo být až od 1.července. / ŠKODOVÁ, Hana In: Právo. - Roč.18, č. 139 ( ), s.7. Informace o změnách v oblasti poskytování nemocenského, které začnou platit od 30.června letošního roku. Deskriptory: ; zab. nemocenské; nemocenské; výpočet; výše; podmínky nároku; zákonodárství Českým lázním mizí pacienti "na křížek". / PETR, Miroslav In: Hospodářské noviny. - Roč.52, č. 121 ( ), s. 18.:obr. Loňský rok zaznamenal další výrazný pokles pacientů, kterým hradí pobyt a léčbu zdravotní pojišťovny. Zatímco v roce 2003 zaplatily pojišťovny lázeňské služby plně necelým 115 tisícům pacientů, loni jen 92,5 tisícům. Za posledních pět let ale výrazně vzrostl počet samoplátců. Deskriptory: ; péče lázeňská; statistika; vývoj Historie vývoje sociálního a zdravotního pojištění na našem území. / Holub, Martin In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.2, č. 3 (2008), s Formy a vývoj pojištění obecně. Období rakouské monarchie a první republiky. Období po druhé světové válce. (Pokrač.) Deskriptory: ; zab. sociální; vývoj; pojištění zdravotní; VÚPSV; zab. důchodové; zab. nemocenské; zab. úrazové; prevence; péče zdravotní; dávky; zab. v mateřství; zákonodárství; příjmy SZ Terapie a asistenční aktivity za pomoci zvířat. / GALETOVÁ, Zdeňka In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.2, č. 3 (2008), s. 30. Informace o obsahu konference pořádané ve dnech Českou zemědělskou univerzitou - Katedrou genetiky a šlechtění v Praze ve spolupráci se sdružením SRAZ za podpory ESF, státního rozpočtu a hl.m. Prahy. Hlavním tématem bylo terapeutické působení na klienty za pomoci zvířat a setkání organizací a osob věnujících se této činnosti. Deskriptory: ; postižení; rehabilitace; nemocní; VÚPSV; konference 14

15 Možnosti zmírnění důsledků demografického vývoje ve zdravotnictví. / DURDISOVÁ, Jaroslava - MERTL, Jan In: Demografie. - Roč.50, č. 2 (2008), s :obr., -lit. Současné demografické projekce ukazují růst nákladů na veřejné zdravotnictví, jako důsledek rapidního stárnutí populace. Závažnost problému vyvolává potřebu určitých změn v systému či použití nástrojů zdravotní politiky s cílem tuto situaci "zvládnout". Cílem článku je poukázat na významné faktory, které by mohly nastíněná rizika zmírnit. Deskriptory: ; demografie; vývoj; zdravotnictví; prognózování sociální; péče zdravotní; stárnutí; výdaje; prevence; skupiny věkové; systém; solidarita; rovnost; financování; ekonomika Nová nemocenská: 25 procent. In: Lidové noviny. - Roč.21, č. 149 ( ), s. 13. Sněmovna schválila novelu zákona o nemocenském pojištění, která upravuje výši dávek. Od září do konce roku by nemocní v prvních třech dnech nemoci měli dostávat nemocenskou ve výši 25 % ze svého vyměřovacího základu. Deskriptory: ; nemocenské; výše Definitivní konec poplatků v porodnici. / KOPECKÝ, Josef In: MF Dnes. - Roč.19, č. 149 ( ), s. A1 a A4. Informace o schválení návrhu na zrušení poplatků za novorozence v nemocnicích a změny v nemocenském v Poslanecké sněmovně. Deskriptory: ; péče zdravotní; zdravotnictví; financování; děti; nemocenské Schváleno: dva týdny nemoci platí firmy. In: MF Dnes. - Roč.19, č. 149 ( ), s. B1. Změny v oblasti nemocenského, které schválili poslanci. Jak se bude nemocenské měnit v 2. pololetí 2008, pokud budou změny schváleny i Senátem a prezidentem. Deskriptory: ; nemocenské USA Roste počet mladých Američanů bez pojištění. In: Zdravotnické noviny. - Roč.57, č. 23 (2008), s. 7.:obr. Počet Američanů mezi 19 a 29 lety, kteří nemají zdravotní pojištění, v roce 2006 opět vzrostl. Tato věková skupina tvoří 17% americké populace mladší 65 let a téměř 30% nepojištěných obyvatel. Celkový počet nepojištěných osob v USA dosáhl 47 milionů. Deskriptory: USA; pojištění zdravotní; mládež; vývoj; skupiny věkové Rakousko Rakousko: Vláda přes protesty reformu přijala. / JANKŮ, Michal In: Zdravotnické noviny. - Roč.57, č. 23 (2008), s. 10.:obr. Hlavním cílem chystané reformy rakouského zdravotnictví je sanace zadlužených zdravotních pojišťoven, jejichž dluhy dosahují 450 milionů eur (11 miliard korun). Deskriptory: Rakousko; zdravotnictví; reforma; pojištění zdravotní; výdaje 15

16 USA Domácí daňové ráje Američanů v ohrožení. / JANKŮ, Michal In: Zdravotnické noviny. - Roč.57, č. 25 (2008), s. 8.:obr. Princip zdravotních spořicích účtů, které jsou kritizovány jako určitý způsob daňového úniku a jako program, který je výhodný pouze pro bohaté Američany. Deskriptory: USA; pojištění zdravotní; projekty; daně z příjmu; bohatí Posudky lékařské posudkové služby úřadů práce. / LANGER, Ivan In: Práce a sociální politika. - Roč.56, č. 4 (2008), s Úvod. Posudky o stupni závislosti na pomoci jiné fyzické osoby. Posudky ve věci mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany. Posudky ve věci osoby zdravotně znevýhodněné. Posudky ve věci dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené. Posudky ve věci dávek státní sociální podpory. Deskriptory: ; úřady práce; služba posudková; invalidita; invalidita-služba posudková; služby sociální; pomoc sociální; pomoc sociální-dávky; podpora sociální; postižení; postižení těžce; výhody; zákonodárství DÁVKY VE PROSPĚCH RODINY A ZABEZPEČENÍ V MATEŘSTVÍ Otázky a odpovědi. In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 3 (2008), s Právní konzultace formou otázek a odpovědí. (Průměrný výdělek. Dovolená. Čerpání z fondu kulturních a sociálních potřeb. Rodičovský příspěvek a ošetřování člena rodiny). Deskriptory: ; zaměstnavatelé; zaměstnanci; mzdy; dovolená; péče o pracovníky; podpora při ošetřování; dovolená rodičovská Nárok na rodičovský příspěvek, je-li dítě přijato do mateřské školy, a výše úplaty za předškolní vzdělávání. / BAYEROVÁ, Monika In: Právo a rodina. - Roč.10, č. 6 (2008), s : -lit. Výklad zákonné úpravy nároku na rodičovský příspěvek ve smyslu následujících právních předpisů: zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, který jako podmínku stanoví osobní celodenní řádnou péči o dítě; zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon); a vyhlášky č. 142/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Deskriptory: ; příspěvek rodičovský; zařízení předškolní; děti; postižení-děti; podpora sociální; ceny 16

17 ÚRAZOVÉ ZABEZPEČENÍ EU Zbytečné úrazy, zbytečné nemoci. In: Právo. - Roč.18, č. 142 ( ), s.21. Informace o celoevropské informační kampani o hodnocení rizik, která bude probíhat v letech pod názvem "Zdravé pracoviště. Dobré pro vás. Dobré pro podnikání."- Účel a cíle kampaně. Očekávané výsledky. Počet pracovníků, kteří v EU každoročně zemřou v důsledku pracovních úrazů a nemocí z povolání. Deskriptory: EU; úrazy pracovní; choroby z povolání; zaměstnavatelé; zaměstnanci; bezpečnost práce; právo pracovní ZABEZPEČENÍ V NEZAMĚSTNANOSTI Musíme se snažit. / BRABEC, Jan In: Respekt. - Roč.19, č. 20 (2008), s Jak se žije v okresech, kde je málo práce. I když v Česku vytrvale klesá počet lidí bez práce, není situace v některých okresech růžová. Jaké změny chystá MPSV, aby motivovala lidi aktivně hledat práci. Deskriptory: ; nezaměstnaní; motivace; zab. v nezaměstnanosti; podmínky nároku; příležitosti pracovní; regiony Stát zvažuje omezení dávek. / BÖHM, Jiří In: Lidové noviny. - Roč.21, č. 135 ( ), s. 14. Klesající míra nezaměstnanosti (v květnu klesla na 5 %) umožní státu snížit výdaje na boj s nezaměstnaností. Zpřísnění výplaty dávek v nezaměstnanosti motivuje lidi k vyšší aktivitě najít si novou práci. Pasivní chování bude uchazeče o práci znevýhodňovat. Deskriptory: ; nezaměstnaní; zab. v nezaměstnanosti; podmínky nároku; motivace; výdaje sociální Navrhované změny v souvislosti s novelami zákona o zaměstnanosti a dalších zákonů. Tisková zpráva MPSV ze dne 6.března In: Práce a sociální politika. - Roč.56, č. 4 (2008), s Úvod. I.Zákon o zaměstnanosti. (Zprostředkování zaměstnání, individuální akční plány. Podpora v nezaměstnanosti. Zpřísnění postihu nelegální práce. Zelené karty). II.Změny zákona o pomoci v hmotné nouzi. (Výše příspěvku na živobytí. Způsob výplaty dávky). Vybrané modelové situace související se změnami zákona o zaměstnanosti. (Individuální akční plán. Výše podpory v nezaměstnanosti. Opakované ukončení zaměstnání). Deskriptory: ; trh práce; zaměstnavatelé; zaměstnanci; nezaměstnanost; nezaměstnanost dlouhodobá; úřady práce; uchazeči o práci; příležitosti pracovní; diskriminace; diskriminace pracovní; zab. v nezaměstnanosti; zab. v nezaměstnanosti-dávky; pomoc sociální; pomoc sociální-dávky; příspěvek na živobytí; chudí; příjmy; příjmy nízké; zákonodárství; ukončení zaměstnání; cizinci; práce-cizinci; politika migrační; politika zaměstnanosti; právo pracovní 17

18 SOCIÁLNÍ POMOC VŠEOBECNÉ OTÁZKY Vláda zdraží veteránům armádní penziony. / ADAMIČKOVÁ, Naďa - Kőnigová, Marie In: Právo. - Roč.18, č. 124 ( ), s.1-2. Informace o změnách, které připravuje ministryně obrany Vlasta Parkanová v platbách za pobyt ve specializovaných penzionech pro válečné veterány. Deskriptory: ; staří; vojáci; invalidé váleční; pomoc sociální; ústavy; financování; situace ekonomická; situace sociální; úroveň životní Veteráni dostanou příspěvek na stravu. In: Právo. - Roč.18, č. 125 ( ), s.4. Informace o rozhodnutí vlády ze dne 28.května, které přinese některé výhody válečným veteránům (mj. příspěvekl na stravu). Deskriptory: ; staří; vojáci; invalidé váleční; pomoc sociální; ústavy; situace ekonomická; situace sociální; úroveň životní; pomoc sociální-dávky; výhody Deset let rozvoje dobrovolnictví: rehabilitace občanských ctností. / TOŠNER, Jiří In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.2, č. 2 (2008), s Dobrovolnictví - jeho možnosti a bariéry v. Založení občanského sdružení HESTIA, vznik sítě dobrovolnických center, využívání dobrovolnických programů atd. Porovnání využívání dobrovolníků ve světě a v. Činnost placeného koordinátora dobrovolníků. Význam a potřebnost profesionálně řízeného dobrovolnictví. Práva a povinnosti dobrovolníků. Význam dobrovolníků v oblasti poskytování sociálních služeb. Dobrovolníci a zákon o dobrovolnické službě č. 198/2002 Sb. Dobrovolníci a zákon o sociálních službách. Formy zapojení dobrovolníků do sociálních služeb. Deskriptory: ; činnost dobrovolná; organizace neziskové; zákonodárství; služby sociální; ústavy; práce neplacená; řízení Harmonizace priorit obecní politiky v oblasti sociálních služeb s aktuálními potřebami. /Bareš, Pavel In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.2, č. 2 (2008), s : -lit. Problematika formování obecní politiky a definování priorit obecní politiky v sociální oblasti. Nutnost souladu mezi potřebami a prioritami obecní politiky. Proces komunitního plánování. Tři skupiny aktérů (uživatelé, poskytovatelé, zřizovatelé sociálních služeb). Metodika plánování rozvoje sociálních služeb. Představení výzkumného projektu VÚPSV "Vybrané sociálně ekonomické aspekty transformace sociálních služeb". Výsledky průzkumu. Deskriptory: ; služby sociální; VÚPSV; plánování sociální; solidarita; výzkum; projekty; ústavy; kvalita sociálních služeb; c-průša, Ladislav Aktuální otázky realizace zákona o pomoci v hmotné nouzi. / NIEDERLE, Petr In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 6 (2008), s. 2ř-27.: -lit. Podrobnější vysvětlení některých úprav, které přinesl zákon o pomoci v hmotné nouzi. - Postup při uplatnění žádosti o poskytnutí levnějšího přiměřeného bydlení. Předložení dokladu o podlahové ploše bytu. Posuzování situace osob umístěných v terapeutických komunitách. Deskriptory: ; podpora sociální; pomoc sociální; pomoc sociální-dávky; příspěvek na bydlení; osoby v kritické situaci; řízení 18

19 Vzdělávání pro pracovníky sociální péče. In: Práce a sociální politika. - Roč.5, č. 4 (2008), s. 4.:obr. Informace o dvouletém projektu České asociace pečovatelské služby "Vzdělávání pro pracovníky sociální péče", který byl podpořen v letech z prostředků Evropského sociálního fondu (80%) a státního rozpočtu (20%) v celkové výši více než 10 milionů korun. Deskriptory: ; pečovatelé; vzdělávání-výcvik; projekty; služba pečovatelská Systém kvality v sociálních službách. In: Práce a sociální politika. - Roč.5, č. 4 (2008), s. 4.:obr. Informace o dvou projektech MPSV: Vzdělávání inspektorů kvality sociálních služeb. Vzdělávání v zavádění standardů kvality sociálních služeb. Deskriptory: ; služby sociální; vzdělávání-výcvik; pracovníci sociální; práce sociální; projekty; MPSV Sociální služby přišly o peníze, jde jim o existenci. In: Lidové noviny. - Roč.21, č. 140 ( ), s. 4. Sociální služby v regionech prošly v posledních letech razantní proměnou, zejména v důsledku nového zákona, který platí od loňského ledna. Tato norma změnila dosavadní systém financování a mnozí poskytovatelé sociálních služeb se potýkají s obrovskými existenčními problémy. Deskriptory: ; služby sociální; financování; regiony Sociální a ekonomické aspekty efektivnosti sociálních služeb. / MERTL, Jan In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.2, č. 3 (2008), s. 2-8.:obr.,tab.,-lit. Článek vychází z poznatků výzkumné studie VÚPSV a jeho cílem je jednak poukázat na sociální a ekonomické aspekty ovlivňující efektivnost sociálních služeb. jednak vysledovat vazby mezi jednotlivými koncepty tvořícími mozaiku faktorů určujících kvalitu a dostupnost sociálních služeb. - Typologie sociálních služeb. Ekonomické charakteristiky sociálních služeb. Vazby zdravotní a sociální péče. Způsoby financování a poskytování sociálních služeb. Schéma produkce blahobytu v oblasti sociálních služeb. Závěr. Deskriptory: ; služby sociální; kvalita; péče zdravotní; financování; pomoc sociální Profesní vzdělávání v oblasti odborného sociálního poradenství. / TOŠNER, Jiří In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.2, č. 3 (2008), s Informace o projektu vzdělávání v oblasti základního i odborného sociálního poradenství, a to jak kvalifikačního vzdělávání odborné způsobilosti, tak prohlubujícího celoživotního vzdělávání. Jako akreditovaný vzdělvatel působí Asociace socialníhoporadenství (ASPI). Uvedena stručná charakteristika jednotlivých oblastí poradenství z věcného hlediska i činnosti aktérů účastnících se projektu (včetně kontaktních údajů): Odborné sociální poradenství a sociální služby. Asociace občanských poraden. Sdružení VIDA. Asocialce manželských a rodinných poradců. Asociace poraden pro zdravotně postižené. Asociace sociálního poradenství. Kontaktní údaje jedotlivých aktésložek. Deskriptory: ; služby sociální; poradenství sociální; projekty; vzdělávání-výcvik; kvalifikace odborná; pracovníci sociální 19

20 ; mezinárodní Potřeba sociálních služeb pro staré občany z dlouhodobého pohledu. / PRŮŠA, Ladislav In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.2, č. 3 (2008), s :obr.,tab.,-lit. Projekce stárnutí obyvatelstva České republiky, zpracovaná ČSÚ, ukazuje růst podílu osob starších 65 let do r o více než 50 % a poté do r o dalších 30 %. Toto stárnutí se projeví významným růstem potřeby sociálních služeb pro staré lidi, zejména pro občany starší 80 let, kteří jsou nejčastějšími klienty pobytových služeb sociální péče. Autor se na základě statistických údajů o demografickém vývoji zabývá determinantami potřeby sociálních služeb a odhadem jejich potřeby v následujícím období. Deskriptory: ; VÚPSV; služby sociální; staří; demografie; vývoj; koncepce budoucí; ústavy; statistika "Mobilovné" skončilo. / LYSONĚK, Tomáš In: MF Dnes. - Roč.19, č. 147 ( ), s. B2.:obr. Informace o zrušení příspěvku na telefonování - tzv. mobilovné pro sociálně slabé občany. Příspěvek zůstane zdravotně postiženým. Deskriptory: ; chudí; postižení; pomoc sociální; výhody; dávky; potřebnost Program "Make a Connection - Připoj se". In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.2, č. 3 (2008), s. 22. Informace o projektu, který nabízí mladým lidem ve věku let možnost získat finanční podporu až Kč na dobročinné komunitní projekty. Deskriptory: ; projekty; mládež; činnost dobrovolná; financování Veteráni dostanou příplatek na stravu. In: Právo. - Roč.18, č. 143 ( ), s.2. Váleční veteráni mají napříště vedle dosavadního příplatku k důchodu, příspěvku na lázně a rekreaci nebo na bezplatnou pečovatelskou službu nově dostat také příplatek na stravu. Budou moci využívat stravování v armádních jídelnách. Stanoví to novela zákona o válečných veteránech, kterou včera jednomyslně schválila Poslanecká sněmovna. Na druhou stranu novela snižuje částku, která musí veteránům zbýt z jejich příjmů po odečtení nákladů za pobyt v domovech pro válečné vysloužilce z 30 na 15 procent. Deskriptory: ; vojáci; invalidé váleční; pomoc sociální; stravování; ústavy; pomoc sociální-dávky; služby sociální; zákonodárství POSTIŽENÍ OBČANÉ V zemi žije milion lidí s postižením. In: MF Dnes. - Roč.19, č. 127 ( ), s. A4.:tab. Počty zdravotně postižených, jak vyplývá ze statistik ČSÚ. Tab.: Statistické údaje jednotlivých druhů postižení. Deskriptory: ; postižení; statistika; postižení mentálně; postižení sluchově; postižení tělesně; postižení vnitřně; postižení zrakově 20

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém)

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) zdroj financování pojistné, daně vlastnosti: plátci a příjemci rozdílné osoby běžné výdaje roku financovány

Více

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010 ODS pro seniory Východiska Řešení důsledků pozitivního jevu prodlužování střední délky života a dlouhověkost je jednou z hlavních výzev, před kterou stojíme Pokles podílu ekonomicky aktivních lidí Extrémní

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová Zdravotní pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti * pojem, cíl, úkoly * subjekty a objekty sociální politiky * oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

Sociální zabezpečení v ČR

Sociální zabezpečení v ČR Sociální zabezpečení v ČR Vyučující: Ing. Jan Mertl, Ph.D. Typ studijního předmětu: volitelný Doporučený roč./sem.: 3/6 Rozsah studijního předmětu: PS: 2/- KS: 6 Způsob zakončení: zápočet Počet kreditů:

Více

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

DOKUMENTACE ZA DUBEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i.

DOKUMENTACE ZA DUBEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. DOKUMENTACE ZA DUBEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2009 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální zabezpečení

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Tisková zpráva ze dne 11. září 2008 I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo očekávaný vývoj čistých mezd zaměstnanců v podnikatelském a nepodnikatelském sektoru

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti - pojem, cíl, úkoly - subjekty a objekty sociální politiky - oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS

VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS Rostislav Čevela, Libuše Čeledová MPSV Praha, Odbor posudkové služby X: 1 107, 2008 ISSN 1212-4117 Souhrn Počet

Více

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Důvody k propojení Každodenní problémy na rozhraní obou systémů, deformované vazby, poruchy v kontinuitě

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

Penzijní systém ČR. Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod.

Penzijní systém ČR. Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod. Penzijní systém ČR Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod. Rozložení tématického okruhu do dílčích témat Podstata systému tradičního veřejného sociálního pojištění a jeho stručná historie v ČR Hlavní

Více

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění 3.1 Náhrady výdajů poskytovaných zaměstnancům Zákoník práce 151 až 190 2 typy náhrad: - cestovní náhrady, - náhrady za opotřebení 3.1.1 Cestovní náhrady V praxi

Více

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Reformy zdravotního pojištění v zahraničí Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Financování zdravotnictví Různé modely financování: zdravotní pojištění, národní zdravotní služba (státní

Více

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD 1. Zvýšení minimální mzdy o 700 korun na 9 200 Kč 15. 9. 2014 vláda schválila návrh nařízení vlády předložený ministryní práce a sociálních

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění Změny v nemocenském pojištění v souvislosti s Nálezem Důsledky nálezu Ústavního soudu (č. 166/2008 Sb.) Ústavního soudu v nemocenském pojištění Petr Nečas místopředseda vlády ministr Květen práce 2008

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost RODINNÁ POLITIKA Rodina je nejstarší a základní jednotka společnosti, nejpřirozenější místo života lidí. FUNKCE RODINY: biologická výchovná citová

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Vývoj pracovní neschopnosti

Vývoj pracovní neschopnosti VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

DOKUMENTACE ZA LEDEN 2008 České informační centrum sociální ochrany VÚPSV,v.v.i.

DOKUMENTACE ZA LEDEN 2008 České informační centrum sociální ochrany VÚPSV,v.v.i. DOKUMENTACE ZA LEDEN 2008 České informační centrum sociální ochrany VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2008 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální zabezpečení

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 MUDr. Pavel Hroboň, M.S. - 28. dubna 2005 Tato studie vznikla za podpory Českého zdravotnického fóra při Nadačním fondu Elpida PROGRAM DNEŠNÍ

Více

DŮSLEDKY STÁRNUTÍ POPULACE NA POTŘEBU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY NA PÍSECKU

DŮSLEDKY STÁRNUTÍ POPULACE NA POTŘEBU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY NA PÍSECKU DŮSLEDKY STÁRNUTÍ POPULACE NA POTŘEBU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY NA PÍSECKU Ladislav Průša Abstrakt Stárnutí populace se nedotýká pouze systému důchodového pojištění, ale bezprostředně se dotýká rovněž

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

90 let sociálního pojištění v České republice

90 let sociálního pojištění v České republice 90 let sociálního pojištění v České republice 25 let existence České správy sociálního zabezpečení JUDr. Simona Urbánková, Brno, 12. 5. 2015 Obsah 1. Historický úvod 2. Zákon č. 221/1924 Sb. 3. Vývoj sociálního

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému. RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému. RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Proč je nezbytné propojení zdravotního pojištění a sociálního systému Zdravotní

Více

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů MKOS Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů Přehled dotčených oblastí Změny platné od 1.1.2011 v oblasti Nemocenských dávkách Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9 Obsah Úvod... 8 Používané zkratky... 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2010... 10 1.1 Právní předpisy... 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2010... 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. TÉMATA K ABSOLUTORIU - zkouška z odborných předmětů Vzdělávací program: SOCIÁLNÍ PRÁCE DÁLKOVÉ STUDIUM Karlovy

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v 2013 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Sociální reformy. Bilance jejich dopadů za rok 2008. Petr NEČAS. místopředseda vlády ministr práce a sociálních věcí 8.

Sociální reformy. Bilance jejich dopadů za rok 2008. Petr NEČAS. místopředseda vlády ministr práce a sociálních věcí 8. Sociální reformy Bilance jejich dopadů za rok 2008 Petr NEČAS místopředseda vlády ministr práce a sociálních věcí 8. května 2009 Důvody sociálních reforem Výchozí stav: Neudržitelný růst zadlužování Neudržitelný

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

Rodina a svět práce. rodinného a osobního života. Ministerstvo práce a sociálních věcí. Mgr. Jiřina Pipková

Rodina a svět práce. rodinného a osobního života. Ministerstvo práce a sociálních věcí. Mgr. Jiřina Pipková Rodina a svět práce Opatření v oblasti sladění profesního, rodinného a osobního života Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Jiřina Pipková Podpora v oblasti sladění v Programovém prohlášení vlády

Více

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Souvislosti důchodového systému Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Mandát odborné komise Základní cíle: změny důchodového systému v širším sociálně

Více

Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008

Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008 Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008 26.4.2008 ČLK a 2. fáze reformy 24.11.2007 Ministr Julínek na sjezdu ČLK předal věcné záměry 7 zákonů a slíbil, že se

Více

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 Obsah Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 ČÁST I. Podmínky poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči.... 13 1. Příspěvek na péči... 14 1.1

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

a k tomu širokým zadáním cíle činnosti odborné komise a mnohem užším vymezením konkrétního mandátu.

a k tomu širokým zadáním cíle činnosti odborné komise a mnohem užším vymezením konkrétního mandátu. Téze souvislostí důchodového systému. PROČ? V práci důchodové komise se potkáváme s příčinami a důsledky řady společenských jevů, které mají souvislost s důchodovým systémem a pro které chceme hledat řešení

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva Ekonomika Úvod do světa práce Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Zdravotně sociální problematika z pohledu VÚPSV, v.v.i. aktuální poznatky a priority pro další výzkum. Ladislav P r ů š a Praha, 13.

Zdravotně sociální problematika z pohledu VÚPSV, v.v.i. aktuální poznatky a priority pro další výzkum. Ladislav P r ů š a Praha, 13. Zdravotně sociální problematika z pohledu VÚPSV, v.v.i. aktuální poznatky a priority pro další výzkum Ladislav P r ů š a Praha, 13. ledna 2015 představení VÚPSV, v.v.i. první výzkumné pracoviště v resortu

Více

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 OBSAH, FUNKCE, PRINCIPY, NÁSTROJE, AKTÉŘI SOCIÁLNÍ POLITIKY Funkce sociální politiky: ochranná, aktivizační, redistribuční, homogenizační, preventivní,

Více

Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace

Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace (projekt ) MUDr. Vladimíra Lipšová SZÚ, CHPPL Informace o projektu Účastníci Výběr tématu Cíle, cílové skupiny E-learning Web anketa, výsledky Závěr, kontakty

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Vážení zaměstnavatelé, dovolujeme si Vás oslovit jménem Kontaktního pracoviště Šumperk, Úřadu práce České republiky, Krajské pobočky v Olomouci s informací

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost ZDRAVOTNÍ POLITIKA zdraví je stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha jedince zdravotní stav lidí determinuje mnoho faktorů: genetické

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. 1. Hlavní charakteristika důchodového systému

ČESKÁ REPUBLIKA. 1. Hlavní charakteristika důchodového systému ČESKÁ REPUBLIKA 1. Hlavní charakteristika důchodového systému Zákonné starobní důchody se skládají ze dvou částí z rovného základního důchodu a důchodu odvozeného z výdělku na základě osobního vyměřovacího

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Právní úprava Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. je definováno jako minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění

Více

Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 (Aktualizovaná verze k 31. 12. 2014)

Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 (Aktualizovaná verze k 31. 12. 2014) Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 (Aktualizovaná verze k 31. 12. 2014) Obsah Demografický vývoj v České republice Agenda přípravy na stárnutí na MPSV Národní

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Zhoršující se podmínky pro výkon práce a vliv demografického vývoje na sociální dialog v nemocničním sektoru

Zhoršující se podmínky pro výkon práce a vliv demografického vývoje na sociální dialog v nemocničním sektoru Zhoršující se podmínky pro výkon práce a vliv demografického vývoje na sociální dialog v nemocničním sektoru Mezinárodní konference 4. 5 března 2014, hotel Avanti, Brno Stárnutí obyvatel ČR Nejnovější

Více

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká Moderní žena myslí na budoucnost Jan Diviš Kateřina Dalecká Na úvod pár zajímavých statistik Data z r. 2004 Naděje dožití věk Muži Ženy 30 43,66 49,67 40 34,21 39,92 50 25,32 30,51 60 17,59 21,64 - střední

Více

Přehled sociálních dávek v roce 2009

Přehled sociálních dávek v roce 2009 Přehled sociálních dávek v roce 2009 27.12.08 - http://www.blesk.cz/clanek/106266/prehled-socialnich-davek-v-roce-2009.html Český sociální systém procházel v uplynulých dvou letech výraznými změnami. Rok

Více

DOKUMENTACE ZA ÚNOR 2008 České informační centrum sociální ochrany VÚPSV,v.v.i.

DOKUMENTACE ZA ÚNOR 2008 České informační centrum sociální ochrany VÚPSV,v.v.i. DOKUMENTACE ZA ÚNOR 2008 České informační centrum sociální ochrany VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2008 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální zabezpečení

Více