Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2011/2012 Strana 1/31. Vypracoval Mgr. Kamil Trávníček ředitel školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2011/2012 Strana 1/31. Vypracoval Mgr. Kamil Trávníček ředitel školy"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2011/2012 Strana 1/31 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Vypracoval Mgr. Kamil Trávníček ředitel školy

2 Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2011/2012 Strana 2/31 OBSAH I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání Personální zabezpečení činnosti školy Výsledky zápisu V. Výsledky výchovy a vzdělávání VI. VII. VIII. IX. Prevence sociálně patologických jevů Další vzdělávání pedagogických pracovníků Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Údaje o kontrole provedené Českou školní inspekcí X. Základní údaje o hospodaření školy XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání Údaje o předložených a realizovaných projektech financování z cizích zdrojů Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Závěr Seznam příloh

3 Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2011/2012 Strana 3/31 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní umělecká škola, Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavní náměstí 9, Krnov IZO: Identifikátor zařízení: IČO: Bankovní spojení: KB Krnov, č.ú. : /0100 Telefon/Fax: Statutární orgán /ředitel/: Mgr. Kamil Trávníček Statutární zástupce /zástupce ředitele/: Ivo Unčovský Webové stránky a Zřizovatel: Moravskoslezský kraj Adresa: 28. října 117, Ostrava Kontakty

4 Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2011/2012 Strana 4/31 II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ Rozhodnutím MŠMT ze dne byla škola jako čtyřoborová s pobočkou v Osoblaze zařazena do rejstříku škol. Poslední změna zařazení je ze dne pod č.j / s platností od , kdy byla zrušena pobočka v ZŠ Třešňové 99, Osoblaha. Základní umělecká škola Krnov má zastoupeny 4 umělecké obory: o Hudební obor kapacita 330 cílová 360 o Výtvarný obor kapacita 100 cílová 130 o Taneční obor kapacita 50 cílová 70 o Literárně dramatický obor kapacita 65 cílová 80 Cílová kapacita školy je 600 žáků. Naplněnost je v posledních letech stabilní. Vyučovány jsou tyto studijní obory: hudební, literárně dramatický, taneční a výtvarný. počet tříd počet žáků SPD počet žáků na učitele a b šk. rok 20010/1 2011/12 obor a b a b a b HO HO 21,37 20,35 TO Nehud. obory 74,24 70,30 VO LDO ,96 22, SPD dot K uvedenému počtu žáků nutno ještě připočítat žáky SPD, z nichž převážnou část 85,7 % tvoří žáci navštěvující v HO pouze kolektivní výuku (viz výkaz S oddíl I). Ze 42 žáků SPD pouze 21 splňuje kritéria pro dotaci (studenti SŠ, VOŠ a konzervatoří v denní formě studia). Přehled učebních plánů v oborech: Hudební obor Výuka hudebního oboru probíhala podle učebních plánů pro základní umělecké školy schválených MŠMT ČR dne 26.června 1995 pod č.j /95-25 s účinností od 1.září 1995.

5 Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2011/2012 Strana 5/31 Přehled učebních plánů hudebního oboru: - přípravné studium UP č. 1a - přípravné studium UP č. 1b - hra na klavír UP č. 2a - hra na elektronické klávesové nástroje UP č. 2b - hra na housle, violu a violoncello UP č. 3 - hra na kontrabas UP č. 4 - hra na zobcovou flétnu UP č. 5a - hra na zobcovou flétnu nebo jiný dechový nástroj UP č. 5b - hra na klarinet, příčnou flétnu, saxofon a bicí nástroje UP č. 6 - hra na cimbál UP č. 7 - hra na kytaru UP č. 8 - hra na akordeon UP č. 9 - pěvecká hlasová výchova UP č hra na klávesové, smyčcové, dechové nástroje, hra na cimbál, kytaru, akordeon a bicí nástroje s možností hry na příbuzné a elektronické nástroje UP č pěvecká výchova a zpěv UP č. 13 Výtvarný obor Výuka výtvarného oboru byla vyučována podle vzdělávacího programu schváleného MŠMT pod č.j / s platností od I. stupeň studia UP č. 2a - II. stupeň studia UP č. 3a Taneční obor Taneční obor byl vyučován podle učebních dokumentů schválených MŠMT pod č.j / a pod č.j / s platností od přípravné studium UP č.1 - základní studium I. stupeň UP č.2 - základní studium II. stupeň UP č.4 Literárně-dramatický obor Literárně dramatický obor probíhal podle učebních plánů schválených pod č.j / s platností od a pod č.j / s platností od přípravné studium UP č. 1 - oddělení dramatické a slovesné UP č. 2 - oddělení dramatické II.stupeň UP č. 5 Při škole pracují dvě občanská sdružení: Sdružení rodičů a přátel Dechového orchestru mladých Krnov a Sdružení rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Krnov. Obě sdružení pomáhají finančně i organizačně zajišťovat akce školy a Dechového orchestru mladých.

6 Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2011/2012 Strana 6/31 Celkový počet pracovníků: osob/úvazků III. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY Zaměstnanci Počet zaměstnanců ve školním roce 2011/2012 fyz. přep. Interní pedagogičtí zaměstnanci 22 18,1 Externí pedagogičtí zaměstnanci 7 2 Interní nepedagogičtí zaměstnanci 4 2,7 Externí nepedagogičtí zaměstnanci 0 0 Celkem 33 22,8 Stav k Pozn. Uvedené součty vycházejí z výkazu S Skutečnost za celý rok se liší (externisté a pracovníci se smlouvou na dobu určitou nejsou zaměstnáni přes prázdniny), stanovený limit pracovníků tedy není překročen. Pedagogové Kvalifikovaní Nekvalifikovaní Celkem PP jeden zaměstnavatel PP více zaměstnavatelů Studenti Důchodci Celkem 28/18,57 1/1 29/19,57 PP= pracovní poměr Pedagogové HO VO TO LDO Vysokoškoláci PP jeden zaměstnavatel PP více zaměstnavatelů Studenti Důchodci Celkem 25/16,28 2/1,29 1/1 1/1 10/7,96 PP = pracovní poměr

7 Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2011/2012 Strana 7/31 Interní pedagogičtí pracovníci Číslo Vzdělání Aprobace Délka praxe pracovníka 224 VOŠ klavír VOŠ kontrabas VOŠ kytara VŠ - doktorát hud. div. film. věda nad VŠ ČJ - HV VŠ dramatická výchova VŠ sólový zpěv VŠ sólový zpěv VOŠ housle nad VŠ varhany VŠ klarinet VOŠ klavír VOŠ klavír VŠ ČJ - VV VOŠ klavír SŠ vychovatelství VOŠ lesní roh nad VŠ HV - Sbormistrovství VŠ ČJ - HV, akordeon VOŠ klavír nad VOŠ flétna VOŠ violoncello 16 Stav k Externí pedagogičtí pracovníci Číslo Vzdělání Aprobace pracovníka 603 VŠ fagot 615 VOŠ klavír 605 VŠ - doktorát ČJ - VV 604 VOŠ bicí 614 VOŠ trubka 608 VOŠ violoncello 612 VOŠ ČJ - HV Stav k Vedoucí nehudebních oborů jsou kmenoví zaměstnanci. Ve VO působí v menším úvazku pedagog, který vyučuje i na jiné škole. V HO pracuje celkem 19 pedagogů kmenových, 9 pedagogů působí i jiném pracovišti, 3 pedagogové jsou současně studenty VŠ, mezi pedagogy jsou také 4 důchodci. Pedagog

8 Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2011/2012 Strana 8/31 uvedený ve sloupci nekvalifikovaný splňuje pedagogickou způsobilost. Z nedostatku jiných příležitostí využívá vzdělávací akce zaměřené na prohloubení znalostí v oboru. Odborná kvalifikace učitelů na škole je 93 %. Složení učitelského sboru je takové, aby v hudebním oboru byla co nejširší nabídka odborně vedené nástrojové i pěvecké výuky a v oborech nehudebních byli odborně i pedagogicky fundovaní učitelé schopní práce s nejširším věkovým spektrem. V nehudebních oborech je 75 % pedagogů vysokoškolsky vzdělaných, v rámci celého učitelského sboru je to pak 41 % pedagogů. IV. VÝSLEDKY ZÁPISU Výsledky zápisu konaného dne 26. května 2010 Obor Přípravné studium 1. ročník Starší žáci Hudební obor 22 žáků 41 žáků 22 žáků Taneční obor 9 žáků 2 žáci 9 žáků Výtvarný obor 11 žáků 23 žáků 11 žáků Literárně dramatický obor 1 žák 9 žáků 1 žák V uvedeném termínu se k zápisu dostavilo 97 zájemců o studium. V porovnání s minulým školním rokem, kdy přišlo k zápisu 81 dětí, jejich počet vzrostl. Z celkového počtu zájemců nebylo přijato 12% z důvodu neprokázání základních předpokladů ke studiu. V nehudebních oborech přicházejí rodiče s dítětem i na začátku září, tj. v období, kdy se hlásí do kroužků v jiných institucích. V. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ e) Výsledky výchovy a vzdělávání Klasifikace HO TO VO LDO Celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Přípravné studium (neklasifikováni) Celkem

9 Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2011/2012 Strana 9/31 Šest žáků hudebního oboru navštěvovalo pouze soubory (viz výkaz S 24-01, odd. I., sloupec 8). Porovnáním stavu na začátku školního roku a na konci školního roku zjistíme, že ve všech oborech se stav žáků mírně navýšil. Veřejně absolvovalo Obor I. stupeň II. stupeň Hudební obor 18 5 Literárně dramatický obor 2 0 Taneční obor 2 1 Výtvarný obor 5 1 Závěrečnou (absolventskou) zkouškou ukončilo v hudebním oboru I. stupně studia 11 žáků, II. stupně 1 žák. Celkem absolvovalo I.stupeň studia HO 33 žáků a II. stupeň 6 žáků. VI. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Primární prevence rizikového chování se na škole/školském zařízení zaměřuje prioritně na předcházení rozvoje rizik, která směřují zejména k následujícím rizikovým projevům v chování žáků: agrese, šikana, kyberšikana, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie, záškoláctví, závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling, rizikové chování v dopravě, spektrum poruch příjmu potravy, negativní působení sekt a sexuální rizikové chování. Aktivity školy jsou cíleně směrovány k prokazatelně efektivní specifické primární prevenci a eliminaci aktivit z oblasti neefektivní primární prevence. Cílem školy je rovněž rozpoznání a zajištění pomoci včasné intervence nebo krizové intervence zejména v případech: traumatických zážitků domácího násilí, šikanování, násilného chování, týrání a zneužívání dětí včetně komerčního sexuálního zneužívání, ohrožování mravní výchovy mládeže, experimentování s návykovými látkami (legální a nelegální návykové látky), rizikových stravovacích návyků vedoucích k poruchám příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie). Škola v prevenci využívá přílohy materiálu MŠMT Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j / , které obsahují praktická doporučení pedagogům, jak se zachovat při výskytu určitého rizikového chování ve školách.

10 Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2011/2012 Strana 10/31 Prevence sociálně patologických jevů u žáků se stala přirozenou součástí výuky jednotlivých předmětů a není pojímána jako nadstandardní aktivita školy. Je zakotvena ve školním řádu školy. Každý pedagogický pracovník dbá, aby uplatňovaná prevence sociálně patologických jevů u žáků byla prováděna komplexně, tj. ve všech oblastech, jichž se prevence sociálně patologických jevů u žáků dotýká. Důraz je kladen především na oblast zdravého životního stylu, oblast společenskovědní a oblast sociálně-právní. Ředitel školy vytváří podmínky pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů zejména řešením aktuálních problémů, souvisejících s výskytem sociálně patologických jevů ve škole, podporou týmové spolupráce pedagogických pracovníků školy s rodiči. Metodicky vede činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování apod.). VII. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Ředitel Základní umělecké školy Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, vydává každoročně v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých dalších zákonů, 227 až 235 zákona č.262/2006, zákoník práce a na základě vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditačních komisí a kariérním systému pedagogických pracovníků, plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníku, dále jen DVPP. DVPP se děje hlavně formou jednotlivých či cyklických i celoročních vzdělávacích akcí, pořádaných akreditovanými pracovišti. V minulém školním roce byl kladen důraz na prohlubování kvalifikace /tvorbu ŠVP ZUŠ Krnov/ a na zvyšování kvalifikace /Funkční studium pro ředitele škol a školských zařízení/. Přestože DVPP není dotováno a je hrazeno ze školného, je další vzdělávání pedagogů vedením školy výrazně podporováno. Všichni pedagogové včetně ředitele školy se zúčastňují školení pořádaných v rámci Artprogramu 1 a Artprogramu 2. Termín Os.číslo Název akce Kde pedagogický sbor Výuka angličtiny Krnov pedagogický sbor Školení PC Krnov konference ŠVP Ostrava konference ŠVP Ostrava seminář koordinátorů ŠVP Ostrava seminář pro management ZUŠ a koordinátory ŠVP Ostrava benchlearningová schůzka TO Orlová

11 Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2011/2012 Strana 11/ benchlearningová schůzka VO Orlová benchlearningová schůzka LDO Orlová Ostravská setkání s akordeonem Ostrava Školení ESSL Ostrava seminář "Novela Zákoníku práce od " Ostrava benchlearningová schůzka učitelů sborového a sólového zpěvu Orlová školení ŠVP "Vzdělávání žáků mimořádně nadaných a se speciálními vzdělávacími potřebami Čeladná školení ŠVP "Vzdělávání žáků mimořádně nadaných a se speciálními vzdělávacími potřebami Čeladná Kytarové soboty Brno školení ŠVP "Vzdělávání žáků mimořádně nadaných a se speciálními vzdělávacími potřebami Čeladná školení ŠVP "Vzdělávání žáků mimořádně nadaných a se speciálními vzdělávacími potřebami Čeladná školení ŠVP "Vzdělávání žáků mimořádně nadaných a se speciálními vzdělávacími potřebami Čeladná školení ŠVP "Vzdělávání žáků mimořádně nadaných a se speciálními vzdělávacími potřebami Čeladná školení ŠVP "Vzdělávání žáků mimořádně nadaných a se speciálními vzdělávacími potřebami Čeladná školení ŠVP "Vzdělávání žáků mimořádně nadaných a se speciálními vzdělávacími potřebami Čeladná školení ŠVP "Vzdělávání žáků mimořádně nadaných a se speciálními vzdělávacími potřebami Čeladná Ostravská setkání s houslemi "Metodika výuky hry na housle" Ostrava Ostravská setkání s houslemi "Metodika výuky hry na housle" Ostrava Ostravská setkání"metodika výuky hra na příčnou flétnu" Ostrava seminář "Odměňování pracovníků ve školství a kariérní systém Ostrava seminář "Aktuální stav školské legislativy" Ostrava Metodické setkání smyčce Ostrava školení ŠVP "Vzdělávání žáků mimořádně nadaných a se speciálními vzdělávacími potřebami Čeladná školení ŠVP "Vzdělávání žáků mimořádně nadaných a se speciálními vzdělávacími potřebami Čeladná Funkční studium pro ředitele škol a školských zařízení Opava Klavírní soboty Brno Klavírní soboty Brno Klavírní soboty Brno Klavírní soboty Brno praktické dílny pro učitele ZUŠ "Trendy tanečních technik" Orlová Klavírní soboty Brno Klavírní soboty Brno Klavírní soboty Brno Seminář grafiky Praha Funkční studium pro ředitele škol a školských zařízení Opava Řízení kvality I a II Opava Ve srovnání s minulým školním rokem 2010/2011 /20 akcí/ se aktivita pedagogů na těchto vzdělávacích akcí zvýšila o 51,2 %.

12 Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2011/2012 Strana 12/31 VIII. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Minulý školní rok byl ve znamení velkého nárůstu činností naší školy /cca 160 akcí/. Vedle osvědčených a tradičních akcí se uskutečnily také zcela nové. Všechny výrazně přispěly ke zvýšení prestiže školy. Jednou z forem prezentace školy jsou soutěže. Přestože je účast v soutěžích dobrovolná, všichni pedagogové naší školy se do soutěží zapojují. Považují setkávání v rámci soutěží za prospěšné a v případě dobře pracující poroty i za motivační. V rámci plánu práce: Makarské kulturní léto, DOM v Chorvatsku Festival tvořivé mládeže v Nise (Polsko) spoluúčinkování našich žáků studujících na Gymnáziu Krnov na Koncertu mladých žáků Gymnázia a ZUŠ Krnov se studenty partnerské školy Augustinerschule Friedberg v Městském divadle Krnov organizace úvodního koncertu X. ročníku KHS /účinkování DOM a sólový recitál violoncellistky Daniely Waldhansové a kolegů ZUŠ Krnov/ Mezinárodní soutěž dechových orchestrů Ostrava, ve které náš orchestr získal ve zlatém pásmu nejvyšší ocenění Podzimní besídka Den otevřených dveří ZUŠ Krnov Mikulášská besídka Vánoční koncert DOM s pořízením zvukového záznamu Novoroční koncert ZUŠ Den otevřených dveří TO společná taneční lekce pro rodiče s dětmi s názvem Tátové a mámy, hýbejte se s námi, organizace a účast v okresním kole, případně ve vyšších kolech soutěží Výchovný koncert Muzeum hudby s podtitulem Průřez českou populární hubou 20. století Jarní koncert Výchovné koncerty pro žáky ZŠ /celkem 6 x/ Absolventský koncert žáků HO I. a II. stupně koncert k 50. výročí trvání Dechového orchestru mladých v Městském divadle Krnov přehlídka TO Krnovské slunéčko Koncert vítězů Rajecká hudobná jar 2011 v Bratislavě a Vídni První krůčky k umění s názvem Ježibaba od Žďáru /6 úspěšných repríz pro děti z MŠ, ZŠ a širokou veřejnost/ Závěrečný koncert ZUŠ Krnov účast DOM na festivalu bigbandů a dechových orchestrů v České Kamenici a Bad Schandau v Německu

13 Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2011/2012 Strana 13/31 Nad rámec plánu práce: o Písně z mapy světa" dopolední program (pro školy) a večerní představení (pro veřejnost), které na veřejnou poptávku opět zorganizovali pedagogové školy o účinkování pedagogů na Benefičním koncertu ke Dni diabetu v Městském divadle Krnov o vernisáž výstavy našeho pedagoga Ladislava Steiningera Bez řečí (ve Flemmichově vile, v hudebním vstupu tria lesních rohů účinkoval Luděk Tlach) o účinkování žáků, absolventů a pedagogů ZUŠ Krnov na Koncertu pro dárce sbírky v kostele sv. Benedikta v Krnově-Kostelci o spoluúčinkování souborů a pedagogů (dechový kvintet vedení Luděk Tlach, Čtyřflet vedení Kateřina Vidličková a hra v duetu Lada Unčovská - Kateřina Vidličková s žáky ZUŠ Albrechtice na Adventním koncertu v Jindřichově ve Slezsku o účinkování Kateřiny Vidličkové na Vánočním koncertu pro rodiče MŠ Žižkova ulice o spoluúčast žáků a souborů naší školy na Benefičním koncertu MŠ a ZŠ Slezské diakonie v Koncertní síni o účinkování Kateřiny Vidličkové a její žákyně Lucie Šimíčkové s Krnovskou cimbálovou muzikou o Vánoční koncert pěveckého sboru Ars voce v Koncertní síni sv. Ducha (spoluúčast: Kamil Trávníček sbormistr, Jan Procházka trubka, Šárka Richterová klavír a žákyně pěveckého oddělení) o účinkování na Vánoční koncertu v Býkově (Kateřina Vidličková, Denisa Strnadová, Lenka Honková, soubor Čtyřflet) o účinkování Kateřiny Vidličkové a její žákyně Lucie Šimíčkové s Krnovskou cimbálovou muzikou v Zátoře a Bruntále o Koncert Krnovského chrámového sboru v kostele Minoritů, spoluúčinkování našich pedagogů a žáků o Novoroční třídní koncert Daniely Waldhansové o Krásnobruslení akce TO pro žáky 4. a 6. ročníků o účinkování Kateřiny Vidličkové a Lady Unčovské na vernisáži výstavy fotografií Nadi Trávníčkové v prostoru kavárny u kina Mír o vernisáž výstavy pedagoga VO Ladislava Steiningera o koncert pěveckého sboru Ars voce v Koncertní síni sv. Ducha o úspěšné první mezinárodní účinkování Velké a Malé cimbálovky na přehlídce folklórních a lidových souborů v Kadřín - Kozlí (Kiedrzyn-Kozle) v Polsku o Violoncellový koncert bývalé žákyně Barbory Klímové, nyní studentky JKG Ostrava o účinkování dixielandu Jazzsle (Jiřina Fulneková) na vernisáži fotografa Jindřicha Štreita s názvem (AB) Normalizace na Zámku v Bruntále o otevřená výuka LDO pro rodiče s dětmi v učebně LDO na Revoluční ulici o vystoupení Ivana Gajdoše na vernisáži výstavy fotografií k 20 letům trvání klubu Kofola ve Flemmichově vile se souborem U Hřebíčků o předtančení žákyň TO na plese 4. ZŠ Krnov v SVČ Méďa s choreografií Holčičí rebelie o otevřená hodina přípravného studia hudebního oboru pod názvem Hodinovým letem hudebním světem o Jarní setkání Česko ruské společnosti, klubu Krnov pod názvem Historické protiklady, věnované 155letému výročí úmrtí hudebního skladatele M. I. Glinky (přednášející Kamil Trávníček, účinkující Kateřina Vidličková - flétna, Lada Unčovská - bajan) o otevřená hodina pro žáky LDO

14 Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2011/2012 Strana 14/31 o Absolventský recitál Barbory Pavlíkové o účast (dirigování) Luďka Tlacha na Jarním koncertu DOM Jeseník o Jarní violoncellový koncert třídy Daniely Waldhansové o účinkování souboru Jazzsle a organizační zabezpečení naší školy na přednášce Japonsko známého režiséra Radovana Lipuse o účinkování žákyň pěveckého oddělení (členky sboru Ars Voce) na předávání ocenění osobností Města Krnova o Poetický podvečer žáků LDO o účinkování dixielandu Jazzsle a DOM Krnov na akci Den země o účinkování dixielandu Jazzsle na celostátním setkání knihovníků v Městské knihovně o setkání bývalých absolventů violoncellové třídy Daniely Waldhansové o účinkování DOM na Hornoslezských slavnostech o Po špičkách praktické ukázky žáků TO v místních MŠ o Talenty regionu na JKGO v Ostravě o účast Lucie Šimíčkové (příčná flétna) na Slavnostním ocenění žáků, pořádané sdružením ZUŠ MSK MÚZA v Hradci nad Moravicí o Tanambourré otevřená přehlídka scénického tance ve Varnsdorfu o absolventský třídní recitál violoncellistky Barbory Pavlíkové o Krajská přehlídka talentovaných klavíristů v ZUŠ v Karviné o účinkování Velké cimbálovky na Zahradních slavnostech v Městě Albrechticích o IV. koncert učitelů Moravskoslezského kraje v Orlové o Zpívá celá rodina : soutěž žáků a rodičů pedagožky Lenky Honkové o Primabalerina autorská práce žáků LDO o Detektiv Vočko a případ ztracené kočky autorská práce žáků LDO o Pasťák absolventské výstupy žáků LDO o Antikrista představení žáků LDO o Violoncellový koncert třídy Daniely Waldhansové o Krajina výstava pedagoga Ladislava Steiningera v K-Galerii v Kopřivnici. Soutěže a přehlídky Hudební obor Okresní přehlídka v sólovém a komorním zpěvu organizovala ZUŠ Bruntál, soutěžilo 35 žáků sólistů a 2 komorní sestavy. Zúčastnění za naší školu získali přední umístění s postupy do krajského kola : Výsledková listina sólový a komorní zpěv: Martin Schindler Barbora Repková Lukáš Richter Schindler a Studničková - duo Eliška Marková 1. kat. 1. místo s postupem 9. kat. 1. místo s postupem 9. kat. 1. místo s postupem 1. kat. 1. místo s postupem 1. kat. Čestné uznání Okresní přehlídka ve hře na dechové nástroje organizovala ZUŠ Krnov, soutěžilo celkem 42 žáků z celého okresu. Umístění našich žáků:

15 Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2011/2012 Strana 15/31 Výsledková listina dechové nástroje žesťové: Jan Martínek 1. kat. trubka 1. místo s postupem Aleš Bažo 3. kat. trubka 1. místo s postupem Ondřej Hnízda 4. kat. trubka 1. místo s postupem Anežka 5. kat. lesní 1. místo s postupem Harazimová roh Antonín Kánský 7. kat. pozoun 2. místo Lukáš Nevídal 4. kat. tuba 1. místo s postupem Jakub Stanovský 5. kat. tuba 1. místo Výsledková listina dechové nástroje dřevěné: Barbora Říhová 0. kat. zob. flétna 2. místo Anna Stejskalová 2. kat. zob. flétna 2. místo Aneta Uvírová 2. kat. zob. flétna 1. místo s postupem Leona Rybářová 1. kat. flétna 3. místo Kateřina Šotolová 1. kat. flétna 3. místo Eva Antálková 1. kat. flétna 2. místo Petra Jiroušková 1. kat. flétna 1. místo s postupem Anna Steiningerová 2. kat. flétna 3. místo Karolína Rosická 3. kat. flétna 2. místo Karolína Orlíková 4. kat. flétna 1. místo s postupem Zdislava Kánská 5. kat. flétna 1. místo s postupem Lucie Šimíčková 6. kat. flétna 1. místo s postupem Tereza Petřičová 3. kat. hoboj 1. místo s postupem Viktorie Kutálková 1. kat. klarinet 2. místo Eliška Chytilová 1. kat. klarinet 1. místo Věra Dvořáková 3. kat. klarinet 1. místo s postupem Jan Zdráhal 4. kat. klarinet 1. místo s postupem Nikola Janková 5. kat. klarinet 1. místo s postupem Krajské kolo přehlídky ve hře na dechové nástroje org. ZUŠ Orlová: Výsledková listina ve hře na dechové nástroje: Jan Martínek 1. kat. trubka 3. místo Aleš Bažo 3. kat. trubka 2. místo Ondřej Hnízda 4. kat. trubka 1. místo Anežka Harazimová 5. kat. lesní roh 1. místo Lukáš Nevídal 4. kat. tuba 1. místo Karolína Orlíková 4. kat. flétna 2. místo Lucie Šimíčková 7. kat. flétna 1. místo s postupem do celostátního kola Zdislava Kánská 6. kat. flétna 3. místo Aneta Uvírová 2. kat. zob. flétna 2. místo Petra Jiroušková 1. kat. flétna Čestné uznání

16 Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2011/2012 Strana 16/31 Tereza Petřičová 3. kat. hoboj Čestné uznání Věra Dvořáková 3. kat. klarinet 1. místo Jan Zdráhal 4. kat. klarinet 1. místo Nikola Janková 5. kat. klarinet 1. místo Zvláštní cenu poroty za mimořádný výkon korepetice získala Ludmila Boková. Krajské kolo soutěžní přehlídky ve hře na lidové nástroje org. ZUŠ Havířov: Cimbálová muzika získala ve velmi dobré úrovni zúčastněných souborů 3. místo. Krajské kolo přehlídky v sólovém zpěvu org. ZUŠ Frýdek Místek : Výsledková listina sólového zpěvu: Martin Schindler 1. kat. 1. místo Barbora Repková 9. kat. 3. místo Lukáš Richter 9. kat. 3. místo Účast Lukáše Klímka, bez umístění. Mezinárodní akordeonová soutěž v Ostravě: Mezinárodní klavírní soutěž "Broumovská klávesa", Broumov: Účast žáků Martina Schindlera a Julie Kašpárkové na 2. ročníku Mezinárodní klavírní soutěže Broumovská klávesa: Martin Schindler získal 2. místo v I. kat. (2. místo u studentské poroty) a Julie Kašpárková ČU 1. stupně v II. kat., (3. místo u studentské poroty). Oba žáci účinkovali na koncertě vítězů v Broumovském klášteře. Národní soutěž dechových nástrojů, Kladno: Účast žákyně Lucie Šimíčkové v ústředním kole Národní soutěže dechových nástrojů v Kladně, kde získala v VII. kategorii 1. místo. 3. ročník mezinárodní interpretační hudební soutěže Rajecká hudobná jar, Rájec: Flétnové kvarteto Čtyřflet pod vedením Kateřiny Vidličkové získalo Cenu města Rajec. Stejné ocenění Cenu města Rajec získal i Martin Schindler z klavírní třídy Šárky Richterové.

17 Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2011/2012 Strana 17/31 Koncert vítězů Jarního zpívání, Krnov: 1. místo získala Magdaléna Navrátilová Prestižní mezinárodní klavírní soutěž Prague Junior Note, Praha: 1. místo získal Martin Schindler Soutěže a přehlídky Výtvarný obor v Městské knihově byly při vyhodnocení soutěže Staň se ilustrátorem oceněny VO Bezděčíková Kateřina a Halířová Markéta za práce Pták Ohnivák a Liška Ryška Euroregionální kulturní dědictví /česko-polská soutěž, pořadatel město Prudnik/: ocenění prací našich žáků jako nejlepších: Viktor Tyleček, Jana Houbová, Markéta Halířová, Alžběta Balcárková, Aneta Nojzerová 40. ročník mezinárodní dětské výtvarné soutěže Lidice 2012 čestné uznání Sára Tichavská, Jan Martínek. Soutěže a přehlídky - Literárně dramatický obor okresní soutěž v dětské recitaci v SVČ Méďa SVČ Méďa účast žáků LDO: Výsledková listina soutěž v dětské recitaci: Adéla Špičková 2. kat. 2.místo s postupem Johana Handlířová 3. kat. 1.místo s postupem Radka Cabáková 4. kat. 1.místo s postupem Lucie Váňová 4. kat. 2.místo s postupem Romana Šupáková 3. kat. 3. místo Vojtěch Musil 4. kat. 3. místo Markéta Šupáková (3.kategorie), Adéla Zámarská a Tereza Plecháčová (obě ze 4.kategorie) byly vybrány do druhého kola, aby přednesly i své druhé připravené texty. Okresní kolo Wolkerův Prostějov Trám Revoluční ul., účast žáků LDO (do krajského kola postoupil Sebastian Schupke) Účast a umístění žáků LDO na Krajské soutěži v recitaci v Ostravě SVČ Korunka Johana Handlířová přímý postup na národní přehlídku a Lucie Váňová nepřímý postup.

18 Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2011/2012 Strana 18/31 Soutěže a přehlídky - Taneční obor Okresní přehlídka tanečního oboru v Bruntálském divadle organizovala ZUŠ Krnov, z 20 soutěžních choreografií byly vybrány pouze tři do krajského kola, za naši školu postoupila Zelená se snítka, dále naší škole porota udělila tři ocenění: Strakapúd (za citlivé provedení), f moll (za zpracování a vyjádření tématu) a Co mi dáš (za provedení skladby na ní se tvořivě podílela členka tanečního souboru Lenka Kociánová). Krajská přehlídka TO v Novém Jičíně. Irena Špičková získala v choreografii Zelená se snítka zvláštní ocenění za citlivé vyvážení všech složek choreografie. Účast žákyň TO na Krajské přehlídce dětských skupin scénického tance a zisk ocenění poroty za choreografie Strakapúd a Zelená se snítka. Účast na akcích pro jiné subjekty nebo ve spolupráci s nimi: účinkování Tomáše Mičky a Kateřiny Vidličkové na Benefičním koncertu ke Dni diabetu v Městském divadle Krnov účinkování žáků, absolventů a pedagogů ZUŠ Krnov na Koncertu pro dárce sbírky v kostele sv. Benedikta v Krnově-Kostelci spoluúčinkování souborů a pedagogů s žáky ZUŠ Albrechtice na koncertu v Jindřichově ve Slezsku spoluúčast žáků a souborů naší školy na Benefičním koncertu MŠ a ZŠ Slezské diakonie v Koncertní síni účinkování pedagogů a žáků s Krnovskou cimbálovou muzikou účinkování pedagogů na vernisáži výstavy fotografií Nadi Trávníčkové v prostoru kavárny u Kina Mír účinkování dixielandu Jazzsle na vernisáži fotografa Jindřicha Štreita s názvem (AB) Normalizace na Zámku v Bruntále vystoupení našeho pedagoga na vernisáži výstavy fotografií k 20 letům trvání klubu Kofola ve Flemmichově vile se souborem U Hřebíčků předtančení žákyň TO na plese 4. ZŠ Krnov v SVČ Méďa s choreografií Holčičí rebelie Jarní setkání Česko ruské společnosti, klubu Krnov pod názvem Historické protiklady věnované 155letému výročí úmrtí hudebního skladatele M. I. Glinky (přednášející ředitel a pedagogové školy) účast pedagoga DOM na Jarním koncertu DOM Jeseník účinkování souboru Jazzsle a organizační zabezpečení naší školy na přednášce Japonsko známého režiséra Radovana Lipuse účinkování žákyň pěveckého oddělení (členky sboru Ars Voce a ředitele) na předávání ocenění osobností Města Krnova účinkování dixielandu Jazzsle a DOM Krnov na akci Den země účinkování dixielandu Jazzsle na celostátním setkání knihovníků v Městské knihovně účinkování DOM na Hornoslezských slavnostech účinkování Velké cimbálovky na Zahradních slavnostech v Městě Albrechticích, účast miss ČR Terezy Chlebovské

19 Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2011/2012 Strana 19/31 Účinkování v rámci česko-polských projektů: úspěšné první mezinárodní účinkování Velké a Malé cimbálovky na přehlídce folklórních a lidových souborů v Kadřín - Kozlí (Kiedrzyn-Kozle) v Polsku Tanec bez hranic v polské Nise (6 choreografií) Euroregionální kulturní dědictví /česko-polská soutěž, pořadatel město Prudnik/: ocenění prací našich žáků jako nejlepších IX. ÚDAJE O KONTROLE PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ Ve školním roce 2011/2012 neproběhla na ZUŠ Krnov kontrola České školní inspekce. X. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Finance školy se skládají ze dvou základních položek z peněz na platy a zákonné odvody, které poskytuje škole zřizovatel, a ze školného, jehož výši si určuje škola a které slouží k financování provozu, nákupu učebních pomůcek, financování dalšího vzdělávání pedagogických (i nepedagogických) pracovníků, k vybavování školy apod. Daří se také získávat peníze na základě zpracovaných projektů (viz níže). Škola se snaží hospodařit tak, aby nemusela zvyšovat školné a zatěžovat tak neúměrně rodinné rozpočty. Tento cíl škola plní, stávající školné (až na malou změnu v TO a VO) je neměnné již od roku Zdrojem financování investic je FRIM, který má škola pokryt. Škola má rovněž FO, RF a FKSP. Všechny závazné ukazatele posledního upraveného rozpočtu byly dodrženy. 1. Účetní období roku 2011 rok 2011 Příjmy - výnosy ,77 Výdaje - náklady ,50 Výsledek hospodaření ,27

20 Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2011/2012 Strana 20/31 Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku roku 2011 Výsledek hospodaření ,27 Plnění rezervního fondu ,27 Plnění fondu odměn Uhrazení ztrát z minulých let 0 Mzdové náklady 2011 stanoveno vyčerpáno nevyčerpáno Prostředky na platy OON Zákonné odvody * Příděl do FKSP * Náhrady za dočasnou pracovní neschopnost * Pimit přepočteného počtu zaměstnanců celkem 20,8 19,52 * nevyčerpaná částka byla použita na další vzdělávání pedagogických pracovníků a cestovné (tuto částku jsme nemuseli vracet) Stav peněžních fondů k Investiční fond ,30 Rezervní fond ,23 FKSP ,61 Rezervní fond - z darů 2 839,00 Fond odměn ,00 2. Účetní období leden - srpen 2012 Mzdové náklady leden - srpen 2012 vyčerpáno k Vyčerpáno v stanoveno % Prostředky na platy UZ % OPPP % z toho: odstupné 0 0

Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2013/2014 Strana 1/72. Vypracoval Mgr. Kamil Trávníček ředitel školy

Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2013/2014 Strana 1/72. Vypracoval Mgr. Kamil Trávníček ředitel školy Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2013/2014 Strana 1/72 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Vypracoval Mgr. Kamil Trávníček ředitel školy Výroční zpráva o činnosti ZUŠ

Více

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti - ZUŠ B. Smetany, Karviná-Mizerov, šk. rok

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 33, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 202/203 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Č. j.: ZUSBC/9/23 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 22/23 Zpracoval: Mgr. Ondřej Langr, ředitel Obsah:. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 3. RÁMCOVÝ

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel. / fax: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Č. j. ZUSBC 47/2012 Základní umělecká škola, Bílovec, Pivovarská 124, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Ondřej Langr, ředitel OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel.: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel.: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA, OPAVA, příspěvková organizace Výroční zpráva je zpracována podle vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel.: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz OBSAH Strana I. Základní charakteristika

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy.

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy. Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014 Základní údaje o organizaci 1 1. Charakteristika školy. 2 2. Přehled oborů vzdělání 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2012/2013... Mgr. Zdeněk Babinec ředitel školy Obsah: a) základní

Více

Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace Základní umělecká škola Viléma Petrželky Ostrava-Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Předkládá: Mgr. Aleš Bína, ředitel

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-74/10-Z Základní umělecká škola Uherský Brod Adresa: Mariánské nám. 61, 688 01 Uherský Brod Identifikátor:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA, OPAVA, příspěvková organizace Výroční zpráva je zpracována podle vyhlášky 15/2005 Sb. zpracoval Petr Bouček,

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA UHERSKÝ BROD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Mgr. Hana Mahdalová * 1. Charakteristika školy název: sídlo školy: Základní umělecká škola Uherský Brod Mariánské náměstí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Ostrava Zábřeh, Sologubova 9A příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Ostrava, říjen 2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Umění se vskutku stalo prvním učitelem národů. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFRÉDA RADOKA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFRÉDA RADOKA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFRÉDA RADOKA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti základní umělecké školy školní rok 2012/2013 v souladu s ustanovením 10

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012-2013 Základní umělecká škola Zábřeh Mgr. Pavel Doubrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Výroční zpráva o činnosti školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 2 1.2

Více

b) údaje o zaměstnancích školy f) závěr a doplnění výroční zprávy g) příloha - akce ve školním roce 11/12

b) údaje o zaměstnancích školy f) závěr a doplnění výroční zprávy g) příloha - akce ve školním roce 11/12 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LITVÍNOV Podkrušnohorská 1720, okres Most web: http://www.zuslitvinov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2011/ 2012 Obsah výroční zprávy: a) charakteristika školy b) údaje o zaměstnancích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní umělecká škola Heleny Salichové Ostrava - Polanka n/o, 1. května 330, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012/201 /2013 Zpracoval: 23. 9. 2013 Mgr.art. Petr Kotek

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 O b s a h 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více