Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2011/2012 Strana 1/31. Vypracoval Mgr. Kamil Trávníček ředitel školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2011/2012 Strana 1/31. Vypracoval Mgr. Kamil Trávníček ředitel školy"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2011/2012 Strana 1/31 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Vypracoval Mgr. Kamil Trávníček ředitel školy

2 Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2011/2012 Strana 2/31 OBSAH I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání Personální zabezpečení činnosti školy Výsledky zápisu V. Výsledky výchovy a vzdělávání VI. VII. VIII. IX. Prevence sociálně patologických jevů Další vzdělávání pedagogických pracovníků Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Údaje o kontrole provedené Českou školní inspekcí X. Základní údaje o hospodaření školy XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání Údaje o předložených a realizovaných projektech financování z cizích zdrojů Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Závěr Seznam příloh

3 Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2011/2012 Strana 3/31 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní umělecká škola, Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavní náměstí 9, Krnov IZO: Identifikátor zařízení: IČO: Bankovní spojení: KB Krnov, č.ú. : /0100 Telefon/Fax: Statutární orgán /ředitel/: Mgr. Kamil Trávníček Statutární zástupce /zástupce ředitele/: Ivo Unčovský Webové stránky a Zřizovatel: Moravskoslezský kraj Adresa: 28. října 117, Ostrava Kontakty

4 Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2011/2012 Strana 4/31 II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ Rozhodnutím MŠMT ze dne byla škola jako čtyřoborová s pobočkou v Osoblaze zařazena do rejstříku škol. Poslední změna zařazení je ze dne pod č.j / s platností od , kdy byla zrušena pobočka v ZŠ Třešňové 99, Osoblaha. Základní umělecká škola Krnov má zastoupeny 4 umělecké obory: o Hudební obor kapacita 330 cílová 360 o Výtvarný obor kapacita 100 cílová 130 o Taneční obor kapacita 50 cílová 70 o Literárně dramatický obor kapacita 65 cílová 80 Cílová kapacita školy je 600 žáků. Naplněnost je v posledních letech stabilní. Vyučovány jsou tyto studijní obory: hudební, literárně dramatický, taneční a výtvarný. počet tříd počet žáků SPD počet žáků na učitele a b šk. rok 20010/1 2011/12 obor a b a b a b HO HO 21,37 20,35 TO Nehud. obory 74,24 70,30 VO LDO ,96 22, SPD dot K uvedenému počtu žáků nutno ještě připočítat žáky SPD, z nichž převážnou část 85,7 % tvoří žáci navštěvující v HO pouze kolektivní výuku (viz výkaz S oddíl I). Ze 42 žáků SPD pouze 21 splňuje kritéria pro dotaci (studenti SŠ, VOŠ a konzervatoří v denní formě studia). Přehled učebních plánů v oborech: Hudební obor Výuka hudebního oboru probíhala podle učebních plánů pro základní umělecké školy schválených MŠMT ČR dne 26.června 1995 pod č.j /95-25 s účinností od 1.září 1995.

5 Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2011/2012 Strana 5/31 Přehled učebních plánů hudebního oboru: - přípravné studium UP č. 1a - přípravné studium UP č. 1b - hra na klavír UP č. 2a - hra na elektronické klávesové nástroje UP č. 2b - hra na housle, violu a violoncello UP č. 3 - hra na kontrabas UP č. 4 - hra na zobcovou flétnu UP č. 5a - hra na zobcovou flétnu nebo jiný dechový nástroj UP č. 5b - hra na klarinet, příčnou flétnu, saxofon a bicí nástroje UP č. 6 - hra na cimbál UP č. 7 - hra na kytaru UP č. 8 - hra na akordeon UP č. 9 - pěvecká hlasová výchova UP č hra na klávesové, smyčcové, dechové nástroje, hra na cimbál, kytaru, akordeon a bicí nástroje s možností hry na příbuzné a elektronické nástroje UP č pěvecká výchova a zpěv UP č. 13 Výtvarný obor Výuka výtvarného oboru byla vyučována podle vzdělávacího programu schváleného MŠMT pod č.j / s platností od I. stupeň studia UP č. 2a - II. stupeň studia UP č. 3a Taneční obor Taneční obor byl vyučován podle učebních dokumentů schválených MŠMT pod č.j / a pod č.j / s platností od přípravné studium UP č.1 - základní studium I. stupeň UP č.2 - základní studium II. stupeň UP č.4 Literárně-dramatický obor Literárně dramatický obor probíhal podle učebních plánů schválených pod č.j / s platností od a pod č.j / s platností od přípravné studium UP č. 1 - oddělení dramatické a slovesné UP č. 2 - oddělení dramatické II.stupeň UP č. 5 Při škole pracují dvě občanská sdružení: Sdružení rodičů a přátel Dechového orchestru mladých Krnov a Sdružení rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Krnov. Obě sdružení pomáhají finančně i organizačně zajišťovat akce školy a Dechového orchestru mladých.

6 Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2011/2012 Strana 6/31 Celkový počet pracovníků: osob/úvazků III. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY Zaměstnanci Počet zaměstnanců ve školním roce 2011/2012 fyz. přep. Interní pedagogičtí zaměstnanci 22 18,1 Externí pedagogičtí zaměstnanci 7 2 Interní nepedagogičtí zaměstnanci 4 2,7 Externí nepedagogičtí zaměstnanci 0 0 Celkem 33 22,8 Stav k Pozn. Uvedené součty vycházejí z výkazu S Skutečnost za celý rok se liší (externisté a pracovníci se smlouvou na dobu určitou nejsou zaměstnáni přes prázdniny), stanovený limit pracovníků tedy není překročen. Pedagogové Kvalifikovaní Nekvalifikovaní Celkem PP jeden zaměstnavatel PP více zaměstnavatelů Studenti Důchodci Celkem 28/18,57 1/1 29/19,57 PP= pracovní poměr Pedagogové HO VO TO LDO Vysokoškoláci PP jeden zaměstnavatel PP více zaměstnavatelů Studenti Důchodci Celkem 25/16,28 2/1,29 1/1 1/1 10/7,96 PP = pracovní poměr

7 Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2011/2012 Strana 7/31 Interní pedagogičtí pracovníci Číslo Vzdělání Aprobace Délka praxe pracovníka 224 VOŠ klavír VOŠ kontrabas VOŠ kytara VŠ - doktorát hud. div. film. věda nad VŠ ČJ - HV VŠ dramatická výchova VŠ sólový zpěv VŠ sólový zpěv VOŠ housle nad VŠ varhany VŠ klarinet VOŠ klavír VOŠ klavír VŠ ČJ - VV VOŠ klavír SŠ vychovatelství VOŠ lesní roh nad VŠ HV - Sbormistrovství VŠ ČJ - HV, akordeon VOŠ klavír nad VOŠ flétna VOŠ violoncello 16 Stav k Externí pedagogičtí pracovníci Číslo Vzdělání Aprobace pracovníka 603 VŠ fagot 615 VOŠ klavír 605 VŠ - doktorát ČJ - VV 604 VOŠ bicí 614 VOŠ trubka 608 VOŠ violoncello 612 VOŠ ČJ - HV Stav k Vedoucí nehudebních oborů jsou kmenoví zaměstnanci. Ve VO působí v menším úvazku pedagog, který vyučuje i na jiné škole. V HO pracuje celkem 19 pedagogů kmenových, 9 pedagogů působí i jiném pracovišti, 3 pedagogové jsou současně studenty VŠ, mezi pedagogy jsou také 4 důchodci. Pedagog

8 Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2011/2012 Strana 8/31 uvedený ve sloupci nekvalifikovaný splňuje pedagogickou způsobilost. Z nedostatku jiných příležitostí využívá vzdělávací akce zaměřené na prohloubení znalostí v oboru. Odborná kvalifikace učitelů na škole je 93 %. Složení učitelského sboru je takové, aby v hudebním oboru byla co nejširší nabídka odborně vedené nástrojové i pěvecké výuky a v oborech nehudebních byli odborně i pedagogicky fundovaní učitelé schopní práce s nejširším věkovým spektrem. V nehudebních oborech je 75 % pedagogů vysokoškolsky vzdělaných, v rámci celého učitelského sboru je to pak 41 % pedagogů. IV. VÝSLEDKY ZÁPISU Výsledky zápisu konaného dne 26. května 2010 Obor Přípravné studium 1. ročník Starší žáci Hudební obor 22 žáků 41 žáků 22 žáků Taneční obor 9 žáků 2 žáci 9 žáků Výtvarný obor 11 žáků 23 žáků 11 žáků Literárně dramatický obor 1 žák 9 žáků 1 žák V uvedeném termínu se k zápisu dostavilo 97 zájemců o studium. V porovnání s minulým školním rokem, kdy přišlo k zápisu 81 dětí, jejich počet vzrostl. Z celkového počtu zájemců nebylo přijato 12% z důvodu neprokázání základních předpokladů ke studiu. V nehudebních oborech přicházejí rodiče s dítětem i na začátku září, tj. v období, kdy se hlásí do kroužků v jiných institucích. V. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ e) Výsledky výchovy a vzdělávání Klasifikace HO TO VO LDO Celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Přípravné studium (neklasifikováni) Celkem

9 Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2011/2012 Strana 9/31 Šest žáků hudebního oboru navštěvovalo pouze soubory (viz výkaz S 24-01, odd. I., sloupec 8). Porovnáním stavu na začátku školního roku a na konci školního roku zjistíme, že ve všech oborech se stav žáků mírně navýšil. Veřejně absolvovalo Obor I. stupeň II. stupeň Hudební obor 18 5 Literárně dramatický obor 2 0 Taneční obor 2 1 Výtvarný obor 5 1 Závěrečnou (absolventskou) zkouškou ukončilo v hudebním oboru I. stupně studia 11 žáků, II. stupně 1 žák. Celkem absolvovalo I.stupeň studia HO 33 žáků a II. stupeň 6 žáků. VI. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Primární prevence rizikového chování se na škole/školském zařízení zaměřuje prioritně na předcházení rozvoje rizik, která směřují zejména k následujícím rizikovým projevům v chování žáků: agrese, šikana, kyberšikana, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie, záškoláctví, závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling, rizikové chování v dopravě, spektrum poruch příjmu potravy, negativní působení sekt a sexuální rizikové chování. Aktivity školy jsou cíleně směrovány k prokazatelně efektivní specifické primární prevenci a eliminaci aktivit z oblasti neefektivní primární prevence. Cílem školy je rovněž rozpoznání a zajištění pomoci včasné intervence nebo krizové intervence zejména v případech: traumatických zážitků domácího násilí, šikanování, násilného chování, týrání a zneužívání dětí včetně komerčního sexuálního zneužívání, ohrožování mravní výchovy mládeže, experimentování s návykovými látkami (legální a nelegální návykové látky), rizikových stravovacích návyků vedoucích k poruchám příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie). Škola v prevenci využívá přílohy materiálu MŠMT Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j / , které obsahují praktická doporučení pedagogům, jak se zachovat při výskytu určitého rizikového chování ve školách.

10 Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2011/2012 Strana 10/31 Prevence sociálně patologických jevů u žáků se stala přirozenou součástí výuky jednotlivých předmětů a není pojímána jako nadstandardní aktivita školy. Je zakotvena ve školním řádu školy. Každý pedagogický pracovník dbá, aby uplatňovaná prevence sociálně patologických jevů u žáků byla prováděna komplexně, tj. ve všech oblastech, jichž se prevence sociálně patologických jevů u žáků dotýká. Důraz je kladen především na oblast zdravého životního stylu, oblast společenskovědní a oblast sociálně-právní. Ředitel školy vytváří podmínky pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů zejména řešením aktuálních problémů, souvisejících s výskytem sociálně patologických jevů ve škole, podporou týmové spolupráce pedagogických pracovníků školy s rodiči. Metodicky vede činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování apod.). VII. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Ředitel Základní umělecké školy Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, vydává každoročně v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých dalších zákonů, 227 až 235 zákona č.262/2006, zákoník práce a na základě vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditačních komisí a kariérním systému pedagogických pracovníků, plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníku, dále jen DVPP. DVPP se děje hlavně formou jednotlivých či cyklických i celoročních vzdělávacích akcí, pořádaných akreditovanými pracovišti. V minulém školním roce byl kladen důraz na prohlubování kvalifikace /tvorbu ŠVP ZUŠ Krnov/ a na zvyšování kvalifikace /Funkční studium pro ředitele škol a školských zařízení/. Přestože DVPP není dotováno a je hrazeno ze školného, je další vzdělávání pedagogů vedením školy výrazně podporováno. Všichni pedagogové včetně ředitele školy se zúčastňují školení pořádaných v rámci Artprogramu 1 a Artprogramu 2. Termín Os.číslo Název akce Kde pedagogický sbor Výuka angličtiny Krnov pedagogický sbor Školení PC Krnov konference ŠVP Ostrava konference ŠVP Ostrava seminář koordinátorů ŠVP Ostrava seminář pro management ZUŠ a koordinátory ŠVP Ostrava benchlearningová schůzka TO Orlová

11 Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2011/2012 Strana 11/ benchlearningová schůzka VO Orlová benchlearningová schůzka LDO Orlová Ostravská setkání s akordeonem Ostrava Školení ESSL Ostrava seminář "Novela Zákoníku práce od " Ostrava benchlearningová schůzka učitelů sborového a sólového zpěvu Orlová školení ŠVP "Vzdělávání žáků mimořádně nadaných a se speciálními vzdělávacími potřebami Čeladná školení ŠVP "Vzdělávání žáků mimořádně nadaných a se speciálními vzdělávacími potřebami Čeladná Kytarové soboty Brno školení ŠVP "Vzdělávání žáků mimořádně nadaných a se speciálními vzdělávacími potřebami Čeladná školení ŠVP "Vzdělávání žáků mimořádně nadaných a se speciálními vzdělávacími potřebami Čeladná školení ŠVP "Vzdělávání žáků mimořádně nadaných a se speciálními vzdělávacími potřebami Čeladná školení ŠVP "Vzdělávání žáků mimořádně nadaných a se speciálními vzdělávacími potřebami Čeladná školení ŠVP "Vzdělávání žáků mimořádně nadaných a se speciálními vzdělávacími potřebami Čeladná školení ŠVP "Vzdělávání žáků mimořádně nadaných a se speciálními vzdělávacími potřebami Čeladná školení ŠVP "Vzdělávání žáků mimořádně nadaných a se speciálními vzdělávacími potřebami Čeladná Ostravská setkání s houslemi "Metodika výuky hry na housle" Ostrava Ostravská setkání s houslemi "Metodika výuky hry na housle" Ostrava Ostravská setkání"metodika výuky hra na příčnou flétnu" Ostrava seminář "Odměňování pracovníků ve školství a kariérní systém Ostrava seminář "Aktuální stav školské legislativy" Ostrava Metodické setkání smyčce Ostrava školení ŠVP "Vzdělávání žáků mimořádně nadaných a se speciálními vzdělávacími potřebami Čeladná školení ŠVP "Vzdělávání žáků mimořádně nadaných a se speciálními vzdělávacími potřebami Čeladná Funkční studium pro ředitele škol a školských zařízení Opava Klavírní soboty Brno Klavírní soboty Brno Klavírní soboty Brno Klavírní soboty Brno praktické dílny pro učitele ZUŠ "Trendy tanečních technik" Orlová Klavírní soboty Brno Klavírní soboty Brno Klavírní soboty Brno Seminář grafiky Praha Funkční studium pro ředitele škol a školských zařízení Opava Řízení kvality I a II Opava Ve srovnání s minulým školním rokem 2010/2011 /20 akcí/ se aktivita pedagogů na těchto vzdělávacích akcí zvýšila o 51,2 %.

12 Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2011/2012 Strana 12/31 VIII. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Minulý školní rok byl ve znamení velkého nárůstu činností naší školy /cca 160 akcí/. Vedle osvědčených a tradičních akcí se uskutečnily také zcela nové. Všechny výrazně přispěly ke zvýšení prestiže školy. Jednou z forem prezentace školy jsou soutěže. Přestože je účast v soutěžích dobrovolná, všichni pedagogové naší školy se do soutěží zapojují. Považují setkávání v rámci soutěží za prospěšné a v případě dobře pracující poroty i za motivační. V rámci plánu práce: Makarské kulturní léto, DOM v Chorvatsku Festival tvořivé mládeže v Nise (Polsko) spoluúčinkování našich žáků studujících na Gymnáziu Krnov na Koncertu mladých žáků Gymnázia a ZUŠ Krnov se studenty partnerské školy Augustinerschule Friedberg v Městském divadle Krnov organizace úvodního koncertu X. ročníku KHS /účinkování DOM a sólový recitál violoncellistky Daniely Waldhansové a kolegů ZUŠ Krnov/ Mezinárodní soutěž dechových orchestrů Ostrava, ve které náš orchestr získal ve zlatém pásmu nejvyšší ocenění Podzimní besídka Den otevřených dveří ZUŠ Krnov Mikulášská besídka Vánoční koncert DOM s pořízením zvukového záznamu Novoroční koncert ZUŠ Den otevřených dveří TO společná taneční lekce pro rodiče s dětmi s názvem Tátové a mámy, hýbejte se s námi, organizace a účast v okresním kole, případně ve vyšších kolech soutěží Výchovný koncert Muzeum hudby s podtitulem Průřez českou populární hubou 20. století Jarní koncert Výchovné koncerty pro žáky ZŠ /celkem 6 x/ Absolventský koncert žáků HO I. a II. stupně koncert k 50. výročí trvání Dechového orchestru mladých v Městském divadle Krnov přehlídka TO Krnovské slunéčko Koncert vítězů Rajecká hudobná jar 2011 v Bratislavě a Vídni První krůčky k umění s názvem Ježibaba od Žďáru /6 úspěšných repríz pro děti z MŠ, ZŠ a širokou veřejnost/ Závěrečný koncert ZUŠ Krnov účast DOM na festivalu bigbandů a dechových orchestrů v České Kamenici a Bad Schandau v Německu

13 Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2011/2012 Strana 13/31 Nad rámec plánu práce: o Písně z mapy světa" dopolední program (pro školy) a večerní představení (pro veřejnost), které na veřejnou poptávku opět zorganizovali pedagogové školy o účinkování pedagogů na Benefičním koncertu ke Dni diabetu v Městském divadle Krnov o vernisáž výstavy našeho pedagoga Ladislava Steiningera Bez řečí (ve Flemmichově vile, v hudebním vstupu tria lesních rohů účinkoval Luděk Tlach) o účinkování žáků, absolventů a pedagogů ZUŠ Krnov na Koncertu pro dárce sbírky v kostele sv. Benedikta v Krnově-Kostelci o spoluúčinkování souborů a pedagogů (dechový kvintet vedení Luděk Tlach, Čtyřflet vedení Kateřina Vidličková a hra v duetu Lada Unčovská - Kateřina Vidličková s žáky ZUŠ Albrechtice na Adventním koncertu v Jindřichově ve Slezsku o účinkování Kateřiny Vidličkové na Vánočním koncertu pro rodiče MŠ Žižkova ulice o spoluúčast žáků a souborů naší školy na Benefičním koncertu MŠ a ZŠ Slezské diakonie v Koncertní síni o účinkování Kateřiny Vidličkové a její žákyně Lucie Šimíčkové s Krnovskou cimbálovou muzikou o Vánoční koncert pěveckého sboru Ars voce v Koncertní síni sv. Ducha (spoluúčast: Kamil Trávníček sbormistr, Jan Procházka trubka, Šárka Richterová klavír a žákyně pěveckého oddělení) o účinkování na Vánoční koncertu v Býkově (Kateřina Vidličková, Denisa Strnadová, Lenka Honková, soubor Čtyřflet) o účinkování Kateřiny Vidličkové a její žákyně Lucie Šimíčkové s Krnovskou cimbálovou muzikou v Zátoře a Bruntále o Koncert Krnovského chrámového sboru v kostele Minoritů, spoluúčinkování našich pedagogů a žáků o Novoroční třídní koncert Daniely Waldhansové o Krásnobruslení akce TO pro žáky 4. a 6. ročníků o účinkování Kateřiny Vidličkové a Lady Unčovské na vernisáži výstavy fotografií Nadi Trávníčkové v prostoru kavárny u kina Mír o vernisáž výstavy pedagoga VO Ladislava Steiningera o koncert pěveckého sboru Ars voce v Koncertní síni sv. Ducha o úspěšné první mezinárodní účinkování Velké a Malé cimbálovky na přehlídce folklórních a lidových souborů v Kadřín - Kozlí (Kiedrzyn-Kozle) v Polsku o Violoncellový koncert bývalé žákyně Barbory Klímové, nyní studentky JKG Ostrava o účinkování dixielandu Jazzsle (Jiřina Fulneková) na vernisáži fotografa Jindřicha Štreita s názvem (AB) Normalizace na Zámku v Bruntále o otevřená výuka LDO pro rodiče s dětmi v učebně LDO na Revoluční ulici o vystoupení Ivana Gajdoše na vernisáži výstavy fotografií k 20 letům trvání klubu Kofola ve Flemmichově vile se souborem U Hřebíčků o předtančení žákyň TO na plese 4. ZŠ Krnov v SVČ Méďa s choreografií Holčičí rebelie o otevřená hodina přípravného studia hudebního oboru pod názvem Hodinovým letem hudebním světem o Jarní setkání Česko ruské společnosti, klubu Krnov pod názvem Historické protiklady, věnované 155letému výročí úmrtí hudebního skladatele M. I. Glinky (přednášející Kamil Trávníček, účinkující Kateřina Vidličková - flétna, Lada Unčovská - bajan) o otevřená hodina pro žáky LDO

14 Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2011/2012 Strana 14/31 o Absolventský recitál Barbory Pavlíkové o účast (dirigování) Luďka Tlacha na Jarním koncertu DOM Jeseník o Jarní violoncellový koncert třídy Daniely Waldhansové o účinkování souboru Jazzsle a organizační zabezpečení naší školy na přednášce Japonsko známého režiséra Radovana Lipuse o účinkování žákyň pěveckého oddělení (členky sboru Ars Voce) na předávání ocenění osobností Města Krnova o Poetický podvečer žáků LDO o účinkování dixielandu Jazzsle a DOM Krnov na akci Den země o účinkování dixielandu Jazzsle na celostátním setkání knihovníků v Městské knihovně o setkání bývalých absolventů violoncellové třídy Daniely Waldhansové o účinkování DOM na Hornoslezských slavnostech o Po špičkách praktické ukázky žáků TO v místních MŠ o Talenty regionu na JKGO v Ostravě o účast Lucie Šimíčkové (příčná flétna) na Slavnostním ocenění žáků, pořádané sdružením ZUŠ MSK MÚZA v Hradci nad Moravicí o Tanambourré otevřená přehlídka scénického tance ve Varnsdorfu o absolventský třídní recitál violoncellistky Barbory Pavlíkové o Krajská přehlídka talentovaných klavíristů v ZUŠ v Karviné o účinkování Velké cimbálovky na Zahradních slavnostech v Městě Albrechticích o IV. koncert učitelů Moravskoslezského kraje v Orlové o Zpívá celá rodina : soutěž žáků a rodičů pedagožky Lenky Honkové o Primabalerina autorská práce žáků LDO o Detektiv Vočko a případ ztracené kočky autorská práce žáků LDO o Pasťák absolventské výstupy žáků LDO o Antikrista představení žáků LDO o Violoncellový koncert třídy Daniely Waldhansové o Krajina výstava pedagoga Ladislava Steiningera v K-Galerii v Kopřivnici. Soutěže a přehlídky Hudební obor Okresní přehlídka v sólovém a komorním zpěvu organizovala ZUŠ Bruntál, soutěžilo 35 žáků sólistů a 2 komorní sestavy. Zúčastnění za naší školu získali přední umístění s postupy do krajského kola : Výsledková listina sólový a komorní zpěv: Martin Schindler Barbora Repková Lukáš Richter Schindler a Studničková - duo Eliška Marková 1. kat. 1. místo s postupem 9. kat. 1. místo s postupem 9. kat. 1. místo s postupem 1. kat. 1. místo s postupem 1. kat. Čestné uznání Okresní přehlídka ve hře na dechové nástroje organizovala ZUŠ Krnov, soutěžilo celkem 42 žáků z celého okresu. Umístění našich žáků:

15 Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2011/2012 Strana 15/31 Výsledková listina dechové nástroje žesťové: Jan Martínek 1. kat. trubka 1. místo s postupem Aleš Bažo 3. kat. trubka 1. místo s postupem Ondřej Hnízda 4. kat. trubka 1. místo s postupem Anežka 5. kat. lesní 1. místo s postupem Harazimová roh Antonín Kánský 7. kat. pozoun 2. místo Lukáš Nevídal 4. kat. tuba 1. místo s postupem Jakub Stanovský 5. kat. tuba 1. místo Výsledková listina dechové nástroje dřevěné: Barbora Říhová 0. kat. zob. flétna 2. místo Anna Stejskalová 2. kat. zob. flétna 2. místo Aneta Uvírová 2. kat. zob. flétna 1. místo s postupem Leona Rybářová 1. kat. flétna 3. místo Kateřina Šotolová 1. kat. flétna 3. místo Eva Antálková 1. kat. flétna 2. místo Petra Jiroušková 1. kat. flétna 1. místo s postupem Anna Steiningerová 2. kat. flétna 3. místo Karolína Rosická 3. kat. flétna 2. místo Karolína Orlíková 4. kat. flétna 1. místo s postupem Zdislava Kánská 5. kat. flétna 1. místo s postupem Lucie Šimíčková 6. kat. flétna 1. místo s postupem Tereza Petřičová 3. kat. hoboj 1. místo s postupem Viktorie Kutálková 1. kat. klarinet 2. místo Eliška Chytilová 1. kat. klarinet 1. místo Věra Dvořáková 3. kat. klarinet 1. místo s postupem Jan Zdráhal 4. kat. klarinet 1. místo s postupem Nikola Janková 5. kat. klarinet 1. místo s postupem Krajské kolo přehlídky ve hře na dechové nástroje org. ZUŠ Orlová: Výsledková listina ve hře na dechové nástroje: Jan Martínek 1. kat. trubka 3. místo Aleš Bažo 3. kat. trubka 2. místo Ondřej Hnízda 4. kat. trubka 1. místo Anežka Harazimová 5. kat. lesní roh 1. místo Lukáš Nevídal 4. kat. tuba 1. místo Karolína Orlíková 4. kat. flétna 2. místo Lucie Šimíčková 7. kat. flétna 1. místo s postupem do celostátního kola Zdislava Kánská 6. kat. flétna 3. místo Aneta Uvírová 2. kat. zob. flétna 2. místo Petra Jiroušková 1. kat. flétna Čestné uznání

16 Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2011/2012 Strana 16/31 Tereza Petřičová 3. kat. hoboj Čestné uznání Věra Dvořáková 3. kat. klarinet 1. místo Jan Zdráhal 4. kat. klarinet 1. místo Nikola Janková 5. kat. klarinet 1. místo Zvláštní cenu poroty za mimořádný výkon korepetice získala Ludmila Boková. Krajské kolo soutěžní přehlídky ve hře na lidové nástroje org. ZUŠ Havířov: Cimbálová muzika získala ve velmi dobré úrovni zúčastněných souborů 3. místo. Krajské kolo přehlídky v sólovém zpěvu org. ZUŠ Frýdek Místek : Výsledková listina sólového zpěvu: Martin Schindler 1. kat. 1. místo Barbora Repková 9. kat. 3. místo Lukáš Richter 9. kat. 3. místo Účast Lukáše Klímka, bez umístění. Mezinárodní akordeonová soutěž v Ostravě: Mezinárodní klavírní soutěž "Broumovská klávesa", Broumov: Účast žáků Martina Schindlera a Julie Kašpárkové na 2. ročníku Mezinárodní klavírní soutěže Broumovská klávesa: Martin Schindler získal 2. místo v I. kat. (2. místo u studentské poroty) a Julie Kašpárková ČU 1. stupně v II. kat., (3. místo u studentské poroty). Oba žáci účinkovali na koncertě vítězů v Broumovském klášteře. Národní soutěž dechových nástrojů, Kladno: Účast žákyně Lucie Šimíčkové v ústředním kole Národní soutěže dechových nástrojů v Kladně, kde získala v VII. kategorii 1. místo. 3. ročník mezinárodní interpretační hudební soutěže Rajecká hudobná jar, Rájec: Flétnové kvarteto Čtyřflet pod vedením Kateřiny Vidličkové získalo Cenu města Rajec. Stejné ocenění Cenu města Rajec získal i Martin Schindler z klavírní třídy Šárky Richterové.

17 Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2011/2012 Strana 17/31 Koncert vítězů Jarního zpívání, Krnov: 1. místo získala Magdaléna Navrátilová Prestižní mezinárodní klavírní soutěž Prague Junior Note, Praha: 1. místo získal Martin Schindler Soutěže a přehlídky Výtvarný obor v Městské knihově byly při vyhodnocení soutěže Staň se ilustrátorem oceněny VO Bezděčíková Kateřina a Halířová Markéta za práce Pták Ohnivák a Liška Ryška Euroregionální kulturní dědictví /česko-polská soutěž, pořadatel město Prudnik/: ocenění prací našich žáků jako nejlepších: Viktor Tyleček, Jana Houbová, Markéta Halířová, Alžběta Balcárková, Aneta Nojzerová 40. ročník mezinárodní dětské výtvarné soutěže Lidice 2012 čestné uznání Sára Tichavská, Jan Martínek. Soutěže a přehlídky - Literárně dramatický obor okresní soutěž v dětské recitaci v SVČ Méďa SVČ Méďa účast žáků LDO: Výsledková listina soutěž v dětské recitaci: Adéla Špičková 2. kat. 2.místo s postupem Johana Handlířová 3. kat. 1.místo s postupem Radka Cabáková 4. kat. 1.místo s postupem Lucie Váňová 4. kat. 2.místo s postupem Romana Šupáková 3. kat. 3. místo Vojtěch Musil 4. kat. 3. místo Markéta Šupáková (3.kategorie), Adéla Zámarská a Tereza Plecháčová (obě ze 4.kategorie) byly vybrány do druhého kola, aby přednesly i své druhé připravené texty. Okresní kolo Wolkerův Prostějov Trám Revoluční ul., účast žáků LDO (do krajského kola postoupil Sebastian Schupke) Účast a umístění žáků LDO na Krajské soutěži v recitaci v Ostravě SVČ Korunka Johana Handlířová přímý postup na národní přehlídku a Lucie Váňová nepřímý postup.

18 Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2011/2012 Strana 18/31 Soutěže a přehlídky - Taneční obor Okresní přehlídka tanečního oboru v Bruntálském divadle organizovala ZUŠ Krnov, z 20 soutěžních choreografií byly vybrány pouze tři do krajského kola, za naši školu postoupila Zelená se snítka, dále naší škole porota udělila tři ocenění: Strakapúd (za citlivé provedení), f moll (za zpracování a vyjádření tématu) a Co mi dáš (za provedení skladby na ní se tvořivě podílela členka tanečního souboru Lenka Kociánová). Krajská přehlídka TO v Novém Jičíně. Irena Špičková získala v choreografii Zelená se snítka zvláštní ocenění za citlivé vyvážení všech složek choreografie. Účast žákyň TO na Krajské přehlídce dětských skupin scénického tance a zisk ocenění poroty za choreografie Strakapúd a Zelená se snítka. Účast na akcích pro jiné subjekty nebo ve spolupráci s nimi: účinkování Tomáše Mičky a Kateřiny Vidličkové na Benefičním koncertu ke Dni diabetu v Městském divadle Krnov účinkování žáků, absolventů a pedagogů ZUŠ Krnov na Koncertu pro dárce sbírky v kostele sv. Benedikta v Krnově-Kostelci spoluúčinkování souborů a pedagogů s žáky ZUŠ Albrechtice na koncertu v Jindřichově ve Slezsku spoluúčast žáků a souborů naší školy na Benefičním koncertu MŠ a ZŠ Slezské diakonie v Koncertní síni účinkování pedagogů a žáků s Krnovskou cimbálovou muzikou účinkování pedagogů na vernisáži výstavy fotografií Nadi Trávníčkové v prostoru kavárny u Kina Mír účinkování dixielandu Jazzsle na vernisáži fotografa Jindřicha Štreita s názvem (AB) Normalizace na Zámku v Bruntále vystoupení našeho pedagoga na vernisáži výstavy fotografií k 20 letům trvání klubu Kofola ve Flemmichově vile se souborem U Hřebíčků předtančení žákyň TO na plese 4. ZŠ Krnov v SVČ Méďa s choreografií Holčičí rebelie Jarní setkání Česko ruské společnosti, klubu Krnov pod názvem Historické protiklady věnované 155letému výročí úmrtí hudebního skladatele M. I. Glinky (přednášející ředitel a pedagogové školy) účast pedagoga DOM na Jarním koncertu DOM Jeseník účinkování souboru Jazzsle a organizační zabezpečení naší školy na přednášce Japonsko známého režiséra Radovana Lipuse účinkování žákyň pěveckého oddělení (členky sboru Ars Voce a ředitele) na předávání ocenění osobností Města Krnova účinkování dixielandu Jazzsle a DOM Krnov na akci Den země účinkování dixielandu Jazzsle na celostátním setkání knihovníků v Městské knihovně účinkování DOM na Hornoslezských slavnostech účinkování Velké cimbálovky na Zahradních slavnostech v Městě Albrechticích, účast miss ČR Terezy Chlebovské

19 Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2011/2012 Strana 19/31 Účinkování v rámci česko-polských projektů: úspěšné první mezinárodní účinkování Velké a Malé cimbálovky na přehlídce folklórních a lidových souborů v Kadřín - Kozlí (Kiedrzyn-Kozle) v Polsku Tanec bez hranic v polské Nise (6 choreografií) Euroregionální kulturní dědictví /česko-polská soutěž, pořadatel město Prudnik/: ocenění prací našich žáků jako nejlepších IX. ÚDAJE O KONTROLE PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ Ve školním roce 2011/2012 neproběhla na ZUŠ Krnov kontrola České školní inspekce. X. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Finance školy se skládají ze dvou základních položek z peněz na platy a zákonné odvody, které poskytuje škole zřizovatel, a ze školného, jehož výši si určuje škola a které slouží k financování provozu, nákupu učebních pomůcek, financování dalšího vzdělávání pedagogických (i nepedagogických) pracovníků, k vybavování školy apod. Daří se také získávat peníze na základě zpracovaných projektů (viz níže). Škola se snaží hospodařit tak, aby nemusela zvyšovat školné a zatěžovat tak neúměrně rodinné rozpočty. Tento cíl škola plní, stávající školné (až na malou změnu v TO a VO) je neměnné již od roku Zdrojem financování investic je FRIM, který má škola pokryt. Škola má rovněž FO, RF a FKSP. Všechny závazné ukazatele posledního upraveného rozpočtu byly dodrženy. 1. Účetní období roku 2011 rok 2011 Příjmy - výnosy ,77 Výdaje - náklady ,50 Výsledek hospodaření ,27

20 Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2011/2012 Strana 20/31 Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku roku 2011 Výsledek hospodaření ,27 Plnění rezervního fondu ,27 Plnění fondu odměn Uhrazení ztrát z minulých let 0 Mzdové náklady 2011 stanoveno vyčerpáno nevyčerpáno Prostředky na platy OON Zákonné odvody * Příděl do FKSP * Náhrady za dočasnou pracovní neschopnost * Pimit přepočteného počtu zaměstnanců celkem 20,8 19,52 * nevyčerpaná částka byla použita na další vzdělávání pedagogických pracovníků a cestovné (tuto částku jsme nemuseli vracet) Stav peněžních fondů k Investiční fond ,30 Rezervní fond ,23 FKSP ,61 Rezervní fond - z darů 2 839,00 Fond odměn ,00 2. Účetní období leden - srpen 2012 Mzdové náklady leden - srpen 2012 vyčerpáno k Vyčerpáno v stanoveno % Prostředky na platy UZ % OPPP % z toho: odstupné 0 0

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2013/2014 Strana 1/72. Vypracoval Mgr. Kamil Trávníček ředitel školy

Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2013/2014 Strana 1/72. Vypracoval Mgr. Kamil Trávníček ředitel školy Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2013/2014 Strana 1/72 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Vypracoval Mgr. Kamil Trávníček ředitel školy Výroční zpráva o činnosti ZUŠ

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Jan Papež Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o předškolním,

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Č. j.: ZUS HM 107/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Foto: Milan Mainuš Obsah: 1 Základní údaje o škole 2 Přehled oborů vzdělávání a charakteristika pedagogického sboru 3 Rámcový

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 33, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 202/203 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace přidružená škola UNESCO Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Obsah: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů vzdělání 3) Personální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA, OPAVA, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA, OPAVA, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA, OPAVA, příspěvková organizace Výroční zpráva je zpracována podle vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví

Více

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519 371 545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Praha 2. 10. 2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Organizace školního roku 2013-2014

Organizace školního roku 2013-2014 Organizace školního roku 2013-2014 Organizace školního roku 2013/2014 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2154/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2154/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2154/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Základní umělecká škola, Město Albrechtice,

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: zuskrnov@cbox.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV

VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV 033 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 061 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 069 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 073 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 063 Sólový zpěv PS HV 15 přijat

Více

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP 2012 Konzervatoř Brno 1 Úvod V Konzervatoři Brno se vyučují tři obory Hudba,

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní umělecká škola Josefa Suka Benešov Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 Adresa: Telefon/fax:317723006 Bankovní spojení: ZUŠ J.Suka E mail:zus.benesov@tiscali.cz ČS spořitelna: 324924349/0800

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní umělecká škola Votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice zřizovatel: Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně Základní údaje o organizaci, charakteristika

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010 úspěchy žáků ZUŠ HUDEBNÍ OBOR Stříbrné pásmo získala Lucie Vaníčková z klavírní třídy p. uč. Lenky Šoborové Mozart opět v Olomouci 2009 - soutěžní přehlídka (12. 11. 2009) Chrám i tvrz 2010 - krajská soutěž

Více

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016.

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Provoz školy, kmenové budovy v Olomouci bude 1. září v době 9 11.30 a 12.30 17.00. Níže zmíněné žáky, kteří budou navštěvovat

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní umělecká škola Josefa Suka Benešov Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Adresa: Telefon/fax:317723006 Bankovní spojení: ZUŠ J.Suka E mail:zus.benesov@tiscali.cz ČS spořitelna: 324924349/0800

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Předkládá Mgr. Pavla Kovalová ředitelka školy I. ZÁKLADNÍ

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-975/10-M. Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory. Peterem Šupákem, ředitelem školy

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-975/10-M. Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory. Peterem Šupákem, ředitelem školy Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-975/10-M Název kontrolované osoby: Sídlo: Základní umělecká škola Franze Schuberta Zlaté Hory Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory IČO:

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jeronýmova 100/IV, 560 01 Vysoké Mýto

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jeronýmova 100/IV, 560 01 Vysoké Mýto Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové Signatura: aj5ks101 Okresní pracoviště č. 05 Trutnov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Z á k l a d n í u m ě l e c k

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní umělecká škola Holice, okres Pardubice. Husova 406, 534 01 Holice, tel. 466 682 166, 702 074 611 e-mail reditel@zusholice.

Základní umělecká škola Holice, okres Pardubice. Husova 406, 534 01 Holice, tel. 466 682 166, 702 074 611 e-mail reditel@zusholice. Základní umělecká škola Holice, okres Pardubice Husova 406, 534 01 Holice, tel. 466 682 166, 702 074 611 e-mail reditel@zusholice.cz www.zusholice.cz Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Zpracoval:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a, M o s t, M o s k e v s k á 1 3 příspěvková organizace

Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a, M o s t, M o s k e v s k á 1 3 příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a z a š k o l n í r o k 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a, M o s t, M o s k e v s k á 1 3 příspěvková organizace 1 I. Závazná část zprávy o škole 1. Název

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 22-23 Základní údaje o škole: Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16

Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16 Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16 Žáci hudebního oboru mají možnost navštěvovat v rámci studia hudebního nástroje současně sborový zpěv bezplatně. Registrační č. zařazení H1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA, OPAVA, příspěvková organizace Výroční zpráva je zpracována podle vyhlášky 15/2005 Sb. zpracoval Petr Bouček,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Škola Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace přidružená škola UNESCO Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Obsah: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů vzdělání

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva Základní umělecká škola BONIFANTES Gorkého 2658, Pardubice Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2012/2013 1 Obsah: Základní údaje o škole...3 Personální zajištění školy.5 Organizace výuky, cíle, prostorové

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

Základní umělecká škola Votice

Základní umělecká škola Votice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Základní umělecká škola votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více

Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZUŠ KLIMKOVICE 2014

Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZUŠ KLIMKOVICE 2014 Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZUŠ KLIMKOVICE 2014 Obsah a. Základní údaje o organizaci...3 b. Vyhodnocení

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

školní rok 2012-2013

školní rok 2012-2013 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011. Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011. Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy Němčice nad Hanou dne: 14. září 2011 Výroční zpráva Základní umělecké školy Němčice nad Hanou za školní rok 2010-2011 1. Charakteristika

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní umělecká škola Křížkovského 4 690 26 Břeclav,IČO 70436304 tel: 519371545 e-mail:zus.breclav@tiscali.cz zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y za školní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a B u š t ě h r a d V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy Školní rok 2012-2013 Vyhotovil: Bohumír Bednář - ředitel školy 1 O b s a h: A - Charakteristika školy

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198, 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax: 323665847 Mobil: 724304692 777602352 e-mail:

Více

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 ZÁKLAD Í UMĚLECKÁ ŠKOLA, KLAD O 5. KVĚT A 1870, 272 01 KLAD O PŘÍSPĚVKOVÁ ORGA IZACE Č. 10301 IČ: 67673627 Strana 1 (celkem 12) VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel. / fax: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/14.0059 Název projektu Příjemce Metodická podpora pedagogů základních uměleckých

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G. MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G. MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G. MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ------------------------------------------- Název školy, adresa:základní

Více

Charakteristika školy

Charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti ZUŠ MORAVA, spol. s r.o. 2012/2013 Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola MORAVA, spol. s r.o. Sídlo: Lorencova 3791/9, 760 01 Zlín Odloučené pracoviště: Provodov,

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2 2. Vzdělávací programy školy str. 3-4 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 5-10 4. Údaje o zařazování ţáků str. 11-13 5. Výsledky vzdělávání ţáků str. 14-16 6. Údaje

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

Název zařízení: Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky 6, příspěvková organizace. Sídlo: Bruntál, náměstí Jana Žižky 6, PSČ 792 01

Název zařízení: Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky 6, příspěvková organizace. Sídlo: Bruntál, náměstí Jana Žižky 6, PSČ 792 01 Základní údaje o organizaci ---------------------------------------------- Název zařízení: Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky 6, příspěvková organizace Identifikátor zařízení: 600 003 884

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014-2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014-2015 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2014-2015 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MORAVSKÝ BEROUN

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MORAVSKÝ BEROUN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MORAVSKÝ BEROUN 1 Základní údaje o škole Škola: Základní umělecká škola Moravský Beroun, příspěvková organizace Dvořákova 349, 793 05 Moravský Beroun IČO:

Více

V ý r o č n í z p r á v a. z a š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 0 9

V ý r o č n í z p r á v a. z a š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á v a z a š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 0 9 Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a, M o s t, M o s k e v s k á 1 3 příspěvková organizace - 1 - I. Závazná část zprávy o škole 1.

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Základní škola Česká Ves, okres Jeseník Základní škola Česká Ves, okres Jeseník Číslo jednací: Spisový znak: Skartační znak: Vypracovala: Schválil: PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŘŠ 11/2011 A. 1. A. 5. Pedagogická

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 502/09-07. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 502/09-07. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát. INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 502/09-07 Název školy: Základní umělecká škola, Blatná, J. P. Koubka 4 Adresa: J. P. Koubka 4, 388 01 Blatná Identifikátor: 600 002

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více