Výroční zpráva o činnosti TIC rok 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti TIC rok 2010"

Transkript

1 MĚSTO NOVÝ BOR organizační složka města TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM T.G. Masaryka 46, Nový Bor, tel: , Výroční zpráva o činnosti TIC rok 2010

2 Základní údaje Název: Turistické informační centrum (TIC) Sídlo: T. G. Masaryka 46, Nový Bor IČO: Zřizovatel: Město Nový Bor Vedení TIC: Bc. Petra Svobodová Nemleinová, DiS.- vedoucí, Provozní oddělení: Veronika Rýdlová - referentka vnějších vztahů, Tereza Nosková - referentka vnějších vztahů, Celkový stav personálu: 3 Webová adresa: 2

3 Charakteristika Turistického informačního centra Nový Bor Turistické informační centrum Nový Bor vzniklo jako součást Odboru školství, kultury a cestovního ruchu. Od je vedeno jako samostatná organizační jednotka města Nový Bor se sídlem v historickém, památkově chráněném objektu na hlavní třídě T. G. Masaryka č.p. 46. Turistické informační centrum jehož zřizovatelem zůstává město Nový Bor se řídí předpisy a pokyny dle Zřizovací listiny, kde jsou vymezeny předměty činnosti a způsoby hospodaření TIC. Současný stav: TIC je provozováno celoročně Otevírací doba: V. IX. po-ne X. IV. po-pá TIC je členem Asociace turistických informačních center ČR TIC byl udělen i po změně kvalifikačních podmínek dle Kategorizace A.T.I.C. Certifikát B TIC je zařazeno do seznamu Oficiálních turistických informačních center ČR (registrovaných u státní příspěvkové organizace CzechTourism) město Nový Bor je členem Svazku obcí Novoborsko (www.novoborsko.cz), TIC spolupracuje s IC ve sdružených obcích TIC je členem Sdružení Českolipska (www.ceskolipsko.info) a její marketingové skupiny, jež je založena na spolupráci IC z mikroregionů Novoborsko, Hrádecko- Chrástavsko, Máchův kraj a Podještědí Jazyková vybavenost: Anglický jazyk, Německý jazyk, základy Španělského jazyka, Ruského jazyka a Japonského jazyka Předmět činnosti: Specializovaný maloobchod Maloobchod se smíšeným zbožím Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů Zprostředkování obchodu a služeb Vzorkovna skla Expozice Sklářského muzea Nový Bor Vyhledávání vhodných dotačních titulů EU a zpracovávání projektových záměrů Předkládání námětů a návrhů na zlepšení a rozšíření turistické nabídky Spolupráce s CzechTourism, s podnikatelskou a neziskovou sférou, rozvojovými agenturami, informačními centry v oblasti propagace Organizace prezentace a samotná reprezentace města na tuzemských a zahraničních veletrzích, konferencích či setkáních Získávání a vedení souboru dat potřebných pro plánování turistického rozvoje Vedení databáze veřejných a podnikatelských subjektů v oblasti cestovního ruchu, především ubytovacích a stravovacích kapacit včetně provádění pravidelné aktualizace dat a zajištění jejich sběru Spolupráce na přípravě a organizaci informačních, propagačních, turistických akcích s vlivem na nejširší skupiny obyvatelstva včetně zajišťování součinnosti s médii 3

4 Aktualizace informací na webových stránkách města Nový Bor Překladatelské činnosti a komunikace se zahraničními osobami v rámci stanoveného rozsahu Účast na veletrzích, workshopech, setkáních, sjezdech, výstavách Místo konání různých setkání představitelů města s občany, místními podnikateli, partnerskými městy či zahraničními návštěvami Plnění měkkých aktivit projektů Poskytované služby: Poskytování informačního servisu zdarma informujeme o přírodních zajímavostech, památkách, turistických trasách a cyklotrasách Nového Boru, Lužických hor, Libereckém kraji, Euroregionu Nisa, Sdružení Českolipsko a Svazku obcí Novoborsko Prodej turistického sortimentu mapy, cyklomapy, pohlednice, turistické známky, cykloznámky, odznáčky města, Cestovní knihy, mapové průvodce, pamětní mince, štítky na hůl Prodej propagačních materiálů města trička, kšiltovky, propisky, publikace, obrazové knihy, historické knihy, termohrnky, pamětní listiny, těžítka, kalendáře, kalendáříky, videokazety, dárková mýdla, DVD Prodej suvenýrů, drobných upomínkových předmětů a malá vzorkovna místních výrobců skla a sklářské školy Příprava a tvorba propagačních materiálů, sloužících k podávání informací o městě a turistické oblasti Lužické hory, Liberecký kraj, Euroregion Nisa, Sdružení Českolipsko a Novoborsko poskytovaných zdarma Zprostředkování a podávání informací o ubytování, stravování, kulturním a sportovním vyžití ve městě a jeho okolí Zprostředkování exkurzí do sklářských dílen či hutí Poskytování informací o dopravním spojení (autobusové i vlakové) Předprodej vstupenek sezónně Kompletní informace o turistických a jiných službách, včetně místních firem a organizací Rady a tipy na dovolenou Zajištění turistických magazínů zdarma Poskytování informací o sklářských výstavách v 1. patře budovy a případné provázení návštěvníků výstavou Příprava, organizace a realizace tématických výstav v 1. patře budovy Zajištění a příprava výstavních prostor pro potřeby Městského úřadu (infoschůzky se zástupci Katastrálního úřadu ) Půjčování katalogu cyklovýletů a turistických výletů do okolí v lokalitách Podralsko, Novoborsko a Žitavské hory, ve třech jazykových verzích, k dispozici společně s CD obsahujícím vytvořené soubory tras a zajímavých tipů na výlet Průvodcovská činnost po městě, ve dvou jazycích (AJ, NJ) Poskytování informací o historii budovy sídla TIC a umožnění prohlídky budovy Kontaktní místo CzechPoint Kontaktní místo Opuscard TIC je zapojeno do hry Vandrování po Tolštějnském panství, je platným mýtem, kde je možné získat razítko do Vandrovního pasu. 4

5 Dokumentace TIC Návštěvnost Statistika Postupy k PC, Postupy kódový systém Majetek, Inventarizace Komisní prodej Personalistika, Předávací protokoly Základní informace provoz TIC Příjemky, Výdejky, Faktury, Dodací listy Podklady k RM, ZM usnesení, návrhy Objednávky Smlouvy Měsíční uzávěrky Denní uzávěrky Podklady banka, VS Došlá / Odeslaná pošta Přehled vydaných propagačních materiálů Školení, kurzy, semináře Přehled tržeb Rozpočet TIC Vnitřní sdělení Směrnice, Řády, Zákony Podklady CzechPoint Podklady Opuscard TRŽBY TIC v roce 2010 Turistické informační centrum je z hlediska své činnosti také specializovaným maloobchodem, snažíme se, aby nabídka suvenýrů a propagačních materiálů byla jedinečná a vždy souvisela s oblastí Nového Boru. Každý nabízený předmět maloobchodu musí splňovat vnitřní normu o své spojitosti s místním regionem. Tržby v roce 2010 dosáhly výše ,-Kč, veškeré tržby TIC jsou součástí příjmů města Nový Bor. Přehled tržeb v jednotlivých měsících viz. Příloha A strana 14. Návštěvnost TIC v roce 2010 V roce 2010 Turistické informační centrum navštívilo lidí, do statistik se počítají pouze návštěvníci jež využili služeb TIC, ti, co se pouze přišli podívat (např. na výstavu) a nebyli obslouženi nejsou ve statistice zahrnuti. Přehled návštěvnosti v jednotlivých měsících viz. Příloha B strana 15. 5

6 Rozpočet TIC 2010 Na rok 2010 byl udělen Turistickému informačnímu centru rozpočet ve výši ,-Kč a to v následující podobě: ORJ ORG Název ORG Příspěvek na provoz OdPa Položka Název položky Rozpočet 2010 Komentář Nákup materiálu ,- Obalový jinde nezařazený materiál, nákup kancelářských potřeb, nutné vedlejší výdaje k propagaci (tisk, laminace plakátu atd.) Příspěvek na provoz Příspěvek na provoz Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb ,- Telefon, IT ,- Propagační materiály, inzerce, reklama, platba členství A.T.I.C., suvenýry, brožury atd Příspěvek na provoz Knihy, učební pomůcky a tisk 5.000,- Publikace CR, slovníky, předplatné Rozpočet byl vyčerpán především na tvorbu propagačních materiálů, inzerci a na presentaci města Nový Bor přehled čerpání finančních prostředků uveden v Příloze C, strana 16. 6

7 Činnost TIC v roce 2010 Účast na veletrzích: leden Veletrh cestovního ruchu GO Brno, zajištění dvoudenní presentace města na stánku Lužické hory a Máchův kraj, turistický region Českolipsko 30. leden 2010 Veletrh cestovního ruchu Drážďany, zajištění presentace města na stánku Lužické hory, turistický region Českolipsko únor 2010 Veletrh cestovního ruchu Praha Holiday World, dvoudenní zajištění presentace města na stánku Sdružení Českolipsko Vzdělávací aktivity: 16. duben 2010 školení tvorbě malých projektů v oblasti cestovního ruchu, Liberec Pravidelné vzdělávání RENTEL formou e-lerningu květen září 2010 Účast na Vzdělávacím programu pro účastníky dalšího vzdělávání v oblasti cestovního ruchu pro liberecký kraj Výstavní aktivity: 4. ledna 20. června 2010 Výstava Sklářského Muzea Nový Bor Mistři sklářských řemesel 11. ledna 12. dubna Výstava fotografií Ohlédnutím za rokem 2009 akce města 22. dubna května Výstava dětských výtvarných prací žáků 5. tříd ZŠ ke Dni Země 2010 na téma: Obnovitelné zdroje energie 11. května 20. června 2010 Výstava s názvem Energie, jakou cestou se dát? představující výběr fotografií významných světových umělců, s cílem přiblížit široké veřejnosti otázku energie a související problematiky. 21. června 11.července 2010 Výstava OŽP Zvířata v našich lesích výtvarné práce žáků ZŠ Novoborska a Českolipska 25. června 31. prosince 2010 Výstava děl novoborské sklářské školy ke 140. výročí založení školy 15. července 31. srpna 2010 Výstava velkoformátových obrázků Lužické hory 1. září 16. září 2010 Katastrální úřad Česká Lípa 6. září 31. prosince 2010 Výstava k projektu Cesta k sousedům v budově MěÚ 1. října 30. listopadu 2010 Výstava Doprava Libereckého kraje Samozřejmostí je poskytování informací k výstavám v 1. patře budovy a případné provázení návštěvníků výstavami. 7

8 Mimořádné aktivity: 11. února 2010 Beseda pro klub důchodců Nový Bor o zajímavostech Novoborska 25. březen 2010 Účast na setkání členů Sdružení Českokamenicka příprava projektu Putování po historických městech ČR 15. duben 2010 Účast na setkání odborníků v cestovním ruchu v Babylonu Liberec, přednáška o Novém Boru 20. duben 2010 Oybin, představení měkkých aktivit k projektu Cesta k sousedům za Nový Bor 22. dubna spoluorganizace, účast a propagace DNE ZEMĚ 2010 akce pro základní školy ve Smetanových sadech a v prostorách Turistického informačního centra 29. duben Beseda pro DPS Nový Bor o zajímavostech Novoborska 6. květen Beseda pro DPS Nový Bor o zajímavostech Novoborska druhá část 17. květen 28. květen 2010 zajištění školní praxe pro dvě studentky střední školy se zaměřením na cestovní ruch (aktualizace údajů) 1. červen 2010 Účast v Doksech na projednávání společného projektu za Sdružení Českolipsko, presentace Nového Boru 8. červen 2010 Beseda pro DPS o Arnultovicích 23. červen 2010 zajištění setkání zástupců Oybinu 25. červen 2010 zajištění prostor a technického zázemí pro slavnostní zahájení výstavy Sklářské školy 3. srpen 2010 Beseda pro DPS o Novém Boru 4. září 2010 organizace, účast a propagace Slavnostního otevření turistické lávky v rámci projektu Cesta k sousedům Plnění veškerých měkkých aktivit k projektu Cesta k sousedům (28. června 2. července 2010 a 16. srpna 20. srpna organizace a zajištění výměnných pobytů) 30. srpna 2010 Účast na setkání odborníků v cestovním ruchu v Žitavě, presentace Nového Boru 19. října 2010 Beseda pro DPS o Jablonném v Podještědí 26. říjen Účast v České Lípě na projednávání společného projektu za Sdružení Českolipsko, presentace Nového Boru 30. listopad 2010 Beseda pro DPS o Oybinu 7. prosinec 2010 Účast na jednání Svazku obcí Novoborsko zastupování Nového Boru účast v soutěži Náš kraj 2010 účást v soutěži o nej. propagační materiály příprava podkladů města Nový Bor na veletrh URBIS INVEST 2010 vydávání měsíčního kulturního kalendáře 2010 poskytování služeb CzechPoint kontaktní místo OpusCard monitoring pro Sdružení Českolipsko vytipování a zajištění podkladů k výhledovým místům Nového Boru k projektu Novoborska výpomoc při organizaci plesu Libereckého kraje účast na 8. setkáních marketingových skupin Sdružení Českolipsko příprava propagačních materiálů a podkladů pro společenské a sportovní akce tvorba a instalace informačních tabulí s plánem města účast v soutěži o nejlepší informační centrum

9 Propagace v roce 2010 Inzertní a reklamní činnost: Leden obnova presentace města Nový Bor v rámci městského informačního a orientačního systému na zvukovém informačním panelu, umístění v ulici Jindřicha z Lipé, Česká Lípa, období presentace: 09/ /2011, jazykové verze: ČJ, NJ, AJ Březen presentace v Průvodci po Čechách, Moravě a Slezsku, zelená řada Průvodce č po Lužických a Žitavských horách, celoroční presentace + výtisky Průvodce zdarma Březen distribuce a reklama v rámci projektu TOP 50 Březen presentace Města Nový Bor a Sklářského Muzea na portálech Paseo Group na 12 měsíců Květen inzerce v časopise Dovolená pro Vás, červnové číslo 2010 Červen inzerce a presentace v turistických novinách Kreuj und quer durch Tschechien na sezónu 2010 Červen presentace Nového Boru v Turistických novinách 2010 Červen vyhlášení fotosoutěže o Nej. fotografii Nového Boru a okolí Prosinec předplatné a inzerce v Českolipském deníku na rok 2011 pravidelná inzertní činnost na internetu město Nový Bor je prostřednictvím Turistického informačního centra majitelem webových stránek které TIC spravuje pravidelná inzertní činnost v různých místních periodikách formou informačních článků Tištěné propagační materiály: Průvodce po Čechách, Moravě a Slezsku, zelená řada Průvodce č po Lužických a Žitavských horách mapa Liberecký kraj 2010 celoročně tiskneme letáky se základními informacemi o městě, jedná se o 5-ti druhový leták, 3 jazyky (ČJ, NJ, AJ) Obecné informace o Novém Boru včetně historie města, Sklářství, Kultura, Kam na výlet, Ubytování a stravování, vše v jednom designu, možno nabízet samostatně ale i v kompletu, samovýroba vč. překladů propagační materiál s presentací Nového Boru v rámci projektu Putování po Historických sídlech v ČR vydány letáky Cyklotrasy okolím Nového Boru (ČJ, NJ, AJ) vydány letáky o Lužických horách (ČJ, NJ, AJ) vydány letáky s informacemi o obcích (Cvikov, Kamenickýc Šenov, Skalice u České Lípy, Sloup v Čechách, Slunečná, Polevsko, Svor, Zákupy a další) vydány nové pohlednice města vydány nové 3D pohlednice pohlednice rozhleden Lužických hor vydány pohlednice Nového Boru a vizitkou k propagaci města vydány nové vizitky Turistického informačního centra Nový Bor skládací plán města Nový Bor s leteckým snímkem cyklotrasy severu s presentací Nového Boru infobrožura Českolipsko 9

10 vydána aktualizovaná mapa Cyklotrasy Nového Boru a okolí včetně základních informací o městě ve dvou jazycích (ČJ, NJ) a zajímavostí o okolí na zadní straně turistický balíček služeb sklářská cesta Českolipskem vydány rozkládací česko-německé brožury s mapkou a cyklotrasou k projektu Cesta k sousedům vydány informační letáčky k projektu Cesta k sousedům na základě sběratelských aktivit TIC vydán kapesní kalendářík Nového Boru 2011 zajištěno zpracování regionálního sklářského kalendáře 2011 Propagační předměty města: sběratelská sada baleného cukru s motivy Nového Boru propagační propisovací tužka s logem TIC propagační propisovací tužka s logem města propagační tričko s logem města 2 motivy, 3 barvy výroční turistická známka Vystěhovalectví obyvatel Libereckého kraje do Brazílie turistická známka Nového Boru č. 987 dárková mýdla a oleje s logem města propagační klíčenky s logem města propagační magnetky s logem města propagační keramické hrnky s logem města propagační knížečky s koženým řemínkem s logem města propagační magnetky z ručního papíru, s kresbami motivy a logem města propagační přáníčka s kolíčkem z ručního papíru s kresbou TIC a logem města turistické vizitky s logem města a turistické deníky turistické odznaky Nový Bor štítky na hůl turistické odznaky Česká republika limitovaná série štítky na hůl Obrazová kniha Nový Bor Pověsti z kraje uhlířů a sklářů Dějiny Nového Boru propagační trička Nového Boru s logem cyklotrasy Cesta k sousedům propagační kšiltovky Nového Boru s logem cyklotrasy Cesta k sousedům Cestovní kniha s propagací Nového boru Katalog řemeslo a umění propagační kšiltovka s logem města propagační tašky odznáček města pamětní mince turistický znak města kovový, skleněný cykloznámka Nového Boru CD Nový Bor Novoborské proměny, Kostely, kaple, kapličky a Zima na Novoborsku propagační skleněné suvenýry propagační dárkové předměty Tolštejnského panství propagační dárkové předměty Kitl DVD Česká severní dráha DVD Nový Bor DVD IGS 2009 DVD Českokamenicko Propagační svíčky s logem města Nový Bor 10

11 Ostatní prodejní předměty a suvenýry: turistická mapa CHKO Lužické hory, CHKO Jizerské hory, CHKO Český ráj turistické mapy Lužické hory, Jizerské hory, Český sever, Český ráj, Sloup v Čechách, Automapa Česko, Mělnicko-Kokořínsko, Českosaské Švýcarsko, Českolipsko, Cyklotrasy severu, Cyklomapa Novoborsko, Turistická známková místa, Mapa tajemných míst Severních Čech, Mapa rozhleden a skal, hradů a zámků, jeskyní a propastí, botanických zahrad, ZOO a ryb v ČR, Krkonoše, České Švýcarsko, Labské pískovce, Novoborsko, Ralsko, Máchův kraj, skleněná zvířátka závěsná, těžítka, olejové lampy, skleněné figurky, šperky, vázy, slevové Benefit Karty pro Liberecký kraj Video Skalní hrad Sloup a Šermířská společnost Pohlednice okolí Publikace Děd Ještěd, turistický průvodce Libercem, turistický průvodce Jizerské hory, průvodce Lužickými a Žitavskými horami, Mě na kolena nesrazíte, Atlas měst Libereckého kraje, publikace Naučné stezky, Pohádky českého středohoří, Katalog Kempy a bungalovy 2010, Brožury Českolipsko - KČT, Sklářské Muzeum, Brožura českolipsko Sdružení, Putování za rozhlednami LH Časopis Véčko speciál Novoborsko Plány města Nový Bor, mapový průvodce města Nový Bor Suvenýry ke hře Tolštejnské pantví mapy, vandrovní pasy, magnetky, odznak, turistická známka, štítek na hůl, kožený přívěšek, dřevený stojánek, tužky, měšec, keramika, kasička, samolepky, trička, medovina a další Léčivé výrobky doktora Kittla čaj, mast, Šláftruňk, medovina, Životabudič a další stolní a nástěnné kalendáře 2010 Lužické hory, Liberecký kraj Vydané propagační materiály za rok 2010 Leden 2010 Sekretariát Města Nový Bor 1 ks propagační tašky pro návštěvu p. Havla (výdejka č. 98 a č. 99) Leden 2010 Sekretariát Města Nový Bor 1 ks propagační tašky pro návštěvu p. Zemana (výdejka č. 100) Leden 2010 Sklářská škola Nový Bor 20 ks propagačních tašek Leden 2010 Ski Polevsko 30 ks propagačních tašek (výdejka č.102) Leden 2010 DDM Smetanka 20 ks propagačním tašek Únor 2010 Sekretariát Města Nový Bor 1 ks propagační tašky pro čínskou velvyslankyni (výdejka č. 104) Únor 2010 DDM Smetanka 12 ks propagačních tašek (výdejka č. 106) Únor 2010 Sekretariát Města Nový Bor 1 ks propagační tašky pro návštěvu p. Topolánka (výdejka č. 105) Březen 2010 Hasiči Nový bor 50 ks propagačních tašek Březen 2010 Liberecký kraj 170 ks propagačních tašek Duben 2010 Sklářská škola Nový Bor 25 ks propagačních tašek Duben 2010 Sekretariát Města Nový Bor 1 ks propagační tašky pro návštěvu p. Duška (výdejka č. 111) Duben 2010 Sekretariát Města Nový Bor 2 ks propagačních tašek pro návštěvu z Oybina (výdejka č. 112) 11

12 Duben 2010 Sekretariát Města Nový Bor 2 ks propagačních tašek pro návštěvu p. Sobotku (výdejka č. 113) Duben 2010 TJ Jiskra Nový Bor 54 ks propagačních tašek Duben ks propagační tašky pro návštěvu p. Rotta Květen 2010 OŠK Nový Bor - 20 ks propagačních tašek pro žáky ZŠ (výdejka č. 116) Květen 2010 Doksy 20 ks propagačních tašek pro veletrh v Berlíně Květen ks propagačních tašek pro p. Schneebergera Květen 2010 DDM Smetanka 1 ks propagační tašky na akci Maxihrátky (výdejka č. 117) Květen 2010 OŠK Nový Bor 4 ks propagačních tašek pro návštěvu (výdejka č. 118) Květen 2010 OŠK Nový Bor 20 ks propagačních tašek pro návštěvu (výdejka č. 119) Červen 2010 DPS Nový Bor 25 ks propagačních tašek na akci DPS (výdejka č. 121) Červenec ks propagačních tašek pro p. Macelovou Červenec sad propagačních materiálů k akci výměnný pobyt s Oybinem (výdejka č. 124) Srpen 2010 BOR TOUR - 15 ks propagačních tašek Srpen 2010 Sklářské Muzeum Nový Bor 1 sada propagačních materiálů Září 2010 Svazek obcí Novoborsko 20 ks propagačních tašek Září ks propagační tašky pro p. Hrabětovou Září ks propagačních tašek k akci lávka (výdejka č. 126) Září 2010 Sekretariát Města Nový Bor 15 ks propagačních tašek pro návštěvu (výdejka č. 128) Září sad propagačních materiálů k akci lávka Říjen sad propagačních materiálů na veletrh Urbis Invest (výdejka č. 129) Říjen 2010 OŽP Nový Bor 4 ks propagačních tašek pro návštěvu (výdejka č. 130) Říjen ks propagačních tašek k akci O pohár Slovanky Říjen 2010 Kultura NB 50 ks propagačních tašek pro návštěvu režisérů Říjen 2010 ÚP Česká Lípa 50 sad propagačních materiálů Říjen sad propagačních materiálů p. Sobotka Listopad ks propagačních tašek na akci Sjezd swingařů p. Tulach Prosinec 2010 OSM Nový Bor - 10 ks propagačních tašek odměna za třídění odpadu (výdejka č. 134) Prosinec 2010 propagační materiály p. Rýdl (výdejka č. 136) Prosinec 2010 sekretariát Města Nový Bor 40 ks propagačních tašek pro návštěvu (výdejka č. 137) Prosinec 2010 Sekretariát Města Nový Bor 10 ks propagačních tašek ceny do tomboly na ples vojenské jednotky Liberec (výdejka č. 138) Prosinec 2010 FO Nový Bor 2 ks propagačních tašek pro FÚ Nový Bor (výdejka č. 139) Prosinec 2010 SKI Polevsko 26 ks propagačních tašek pro účastníky závodů (výdejka č. 140) Celkem TIC za rok 2010 vydalo 767 ks propagačních tašek a 281 sad propagačních materiálů. Originální přehled vydaných propagačních materiálů Města Nový Bor a jednotlivé výdejky s přehledem vydaných propagačních suvenýrů, včetně data a podpisu, jsou k dispozici v agendě Turistického informačního centra. 12

13 Připravujeme na rok 2011 nové trhací mapy s plánem města a turistickou mapou okolí uvítací tabule při vjezdech do města účast na projektu Turistický průvodce po Lužických horách - pokračování účast na projektu Poznávejme kraje České Republiky - pokračování výstavy v prostorách TIC spolupráce na akci Den Země a dalších účast na veletrzích a presentačních seminářích pokračování v projektu TOP 50 včetně distribuce, spolupráce s kamenickým Šenovem pokračování v reklamní kampani - v rámci městského informačního a orientačního systému na zvukovém informačním panelu, umístění v ulici Jindřicha z Lipé, Česká Lípa vydání nových cyklomap Nového Boru a okolí pokračování ve sběratelských aktivitách cukříky, kalendáře, kalendáříky pokračování ve spolupráci se Sdružením Českolipsko pravidelná aktualizace webových stránek Lužických hor, Liberecký kraj a Českolipsko pravidelná inzertní a presentační účast na webových portálech účast v projektech další spolupráce s organizacemi města (DPS, Sklářské Muzeum, Knihovna, DDM Smetanka ) technické a kancelářské dovybavení infocentra (nové propagační tašky ) rozšíření prodeje suvenýrů a propagačních předmětů, především pro děti celkové zkvalitnění a rozšíření služeb např. výdej anonymních karet Opuscard atd. Virtuální prohlídku města Nový Bor 13

14 Příloha A PŘEHLED TRŽEB TIC 2010 leden 2 874,00 Kč únor 3 871,00 Kč březen 3 767,00 Kč duben 4 374,00 Kč květen ,00 Kč červen ,00 Kč červenec ,00 Kč srpen ,00 Kč září 8 030,00 Kč říjen 4 869,00 Kč listopad 2 732,00 Kč prosinec 3 839,00 Kč 14

15 Příloha B PŘEHLED NÁVŠTĚVNOSTI TIC 2010 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 280 návštěvníků 302 návštěvníků 382 návštěvníků 351 návštěvníků 793 návštěvníků 881 návštěvníků 1676 návštěvníků 1503 návštěvníků 703 návštěvníků 391 návštěvníků 376 návštěvníků 338 návštěvníků 15

16 Příloha C PŘEHLED ČERPÁNÍ ROZPOČTU TIC 2010 Inzerce tištěné propagační materiály propagace města ostatní (webové domény) propagační projekty včetně distribuce kancelářské potřeby + členství A.T.I.C. hygienické potřeby provozní potřeby, drobný hmotný majetek TIC Telekomunikační služby a ostatní ,00 Kč ,00 Kč 9 576,00 Kč ,00 Kč 7 749,00 Kč 1 632,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč. 16

17 Obsah: Základní údaje strana 2 Charakteristika Turistického informačního centra Nový Bor. strana 3 Dokumentace TIC... strana 5 Tržby TIC v roce 2010 strana 5 Návštěvnost TIC v roce strana 6 Rozpočet TIC strana 6 Činnost TIC v roce strana 7 Propagace v roce strana 9 Vydané propagační materiály za rok strana 11 Připravujeme na rok 2011 strana 13 Příloha A.. strana 14 Příloha B... strana 15 Příloha C.. strana 16 Obsah strana 17 Obrazová příloha. strana 18 V Novém Boru v roce 2011 vypracovala Bc. Petra Svobodová Nemleinová, DiS., vedoucí Turistického informačního centra 17

18 Obrazová příloha - výběr LETÁČKY, BROŽURY 18

19 PROPAGAČNÍ SUVENÝRY MĚSTA PUBLIKACE 19

20 POHLEDNICE 20

Výroční zpráva o činnosti TIC rok 2012

Výroční zpráva o činnosti TIC rok 2012 MĚSTO NOVÝ BOR organizační složka města TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM T.G. Masaryka 46, 473 01 Nový Bor, tel: 487 726 815, e-mail: tic@novy-bor.cz Výroční zpráva o činnosti TIC rok 2012 Základní údaje

Více

C E S T O V N Í R U C H V T Á B O Ř E

C E S T O V N Í R U C H V T Á B O Ř E C E S T O V N Í R U C H V T Á B O Ř E ZPRÁVA INFOCENTRA MĚSTA TÁBOR ZA ROK 2007 Obsah: 1. Úvod...1 2. Provoz infocentra a jeho pobočky v ČD centru a expozice Táborský poklad...2 2.1. OTEVÍRACÍ DOBA...2

Více

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Zpracovala: 2010 Ing. Pavla Bičíková Tento projekt Spoluprací a partnerstvím k

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Hodnocení činnosti a hospodaření

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Hodnocení činnosti a hospodaření Městská knihovna Lipník nad Bečvou příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Hodnocení činnosti a hospodaření Obsah Úvod... 2 1. Hlavní činnosti... 3 1.1 Veřejné knihovnické a informační služby... 3 1.1.1

Více

2 www.karlovyvary.cz

2 www.karlovyvary.cz v+++ 2 www.karlovyvary.cz Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Řídící orgány... 5 Poslání... 6 Činnost v roce 2012... 8 Činnost poboček... 8 Webové portály... 10 Nové logo... 11 Marketingové aktivity...

Více

Výroční zpráva. INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o. p. s.

Výroční zpráva. INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o. p. s. 2014 Výroční zpráva 1 INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o. p. s. 01 obsah 01 úvodní slovo 3 02 základní údaje 4 03 řídící orgány 5 04 poslání 6 05 činnost v roce 2014 7 činnost poboček 7 elektronické kanály

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.ceskesvycarsko.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.ceskesvycarsko.cz 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA www.ceskesvycarsko.cz Obsah Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 Aktivity v roce 2014 Naše aktivity v oblasti ochrany přírodního a kulturního dědictví...

Více

Příloha: č. 1 usn. RM usn. ZM původní cena

Příloha: č. 1 usn. RM usn. ZM původní cena Příloha k usnesení č. 40/2014 Poř.č. katastrální území parcelní číslo Příloha: č. 1 usn. RM usn. ZM původní cena upravená cena 1. Starý Harcov 117/3, 207 16. 4. 2013 č. 280/2013 bod II/9 2. Kateřinky u

Více

V ý ro č n í z p r áv a

V ý ro č n í z p r áv a Výroční zpráva 07 O bsah Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Struktura společnosti... 7 Aktivity v roce 2007 Naše aktivity v oblasti ochrany přírodního a kulturního dědictví... 10 Naše aktivity v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. Jaroslava Slabá, ředitelka muzea a kolektiv pracovníků Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, červen 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. Jaroslava Slabá, ředitelka muzea a kolektiv pracovníků Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, červen 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Zpracovala Ing. Jaroslava Slabá, ředitelka muzea a kolektiv pracovníků Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, červen 2010 2 MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU KONTAKT

Více

1. HLAVNÍ ČINNOST INFORMAČNÍHO CENTRA

1. HLAVNÍ ČINNOST INFORMAČNÍHO CENTRA 1. HLAVNÍ ČINNOST INFORMAČNÍHO CENTRA Základním posláním turistických informačních center je výkon veřejné služby bezplatné poskytování základních informací turistům. Informační centrum Města Klatov svou

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu Česká Lípa. za rok 2014

Zpráva o činnosti Městského úřadu Česká Lípa. za rok 2014 Zpráva o činnosti Městského úřadu za rok 2014 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Romana Žatecká, starostka města Ing. Jan Hladonik, tajemník MěÚ vedoucí odborů, oddělení a referenti Úvod Vážení zastupitelé, vážení

Více

INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. Husovo náměstí 2, 360 01 Karlovy Vary www.karlovyvary.cz

INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. Husovo náměstí 2, 360 01 Karlovy Vary www.karlovyvary.cz INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. Husovo náměstí 2, 360 01 Karlovy Vary www.karlovyvary.cz 2 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, vážení pánové, rok 2011 byl pro Infocentrum města Karlovy Vary, obecně prospěšnou

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI NCNJ A ZHODNOCENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI NCNJ A ZHODNOCENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY ZA ROK 2013 ZPRÁVA O ČINNOSTI NCNJ A ZHODNOCENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY ZA ROK 2013 Návštěvnické centrum Nový Jičín město klobouků (NCNJ) se v roce 2013, kdy město Nový Jičín slavilo 700. výročí od první písemné zmínky

Více

ZPRÁVA O AKTIVITÁCH NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA (NCNJ) 2012

ZPRÁVA O AKTIVITÁCH NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA (NCNJ) 2012 ZPRÁVA O AKTIVITÁCH NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA (NCNJ) Návštěvnické centrum Nový Jičín město klobouků (NCNJ) se počátkem roku stalo organizační složkou a významným způsobem se podílelo na propagaci, prezentaci

Více

2 www.karlovyvary.cz

2 www.karlovyvary.cz 2 www.karlovyvary.cz 3 www.karlovyvary.cz Obsah Úvodní slovo... 4 Základní údaje... 5 Řídící orgány... 6 Poslání... 7 Činnost v roce 2013... 9 Činnost poboček... 9 Webové portály... 10 Marketingové aktivity...

Více

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO DOKSY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO DOKSY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO DOKSY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Doksy 30. března 2013 Kulturní středisko Roční výkaz o kulturně vzdělávací a zájmové činnosti za rok 2012 Výkaz je součástí Programu statistických

Více

Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu - 1

Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu - 1 Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu - 1 Příloha č. 1 Zpracovatel: Mgr. Vojtěch Bušina, vedoucí odboru Oddělení: školství kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu Výbory: - Komise: samostatná

Více

ZPRÁVY. 2. Orgány společnosti. 3. Lidské zdroje. 4. Prostory. 5. Finanční přehled

ZPRÁVY. 2. Orgány společnosti. 3. Lidské zdroje. 4. Prostory. 5. Finanční přehled SLADOVNA PÍSEK O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Sladovna Písek o.p.s. Sladovna Písek o.p.s. je organizace založená městem Písek za účelem využití potenciálu rekonvertované budovy písecké sladovny pro kulturní

Více

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 České muzeum stříbra v Kutné Hoře je právním pokračovatelem Archeologického sboru Wocel (zal. 1877) a následně Muzea Wocel. Od r. 2003 je muzeum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.ceskesvycarsko.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.ceskesvycarsko.cz 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA www.ceskesvycarsko.cz Obsah Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 Aktivity v roce 2013 Naše aktivity v oblasti ochrany přírodního a kulturního dědictví...

Více

Program rozvoje města NOVÝ BOR. na období 2014-2020

Program rozvoje města NOVÝ BOR. na období 2014-2020 Program rozvoje města NOVÝ BOR na období 2014-2020 Nový Bor 2014 OBSAH ÚVOD... 4 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 5 A.1 Charakteristika obce... 5 1. Území... 5 2. Obyvatelstvo... 8 Počet obyvatel a jeho vývoj...

Více

Marketingový plán podpory rozvoje cestovního ruchu 2015

Marketingový plán podpory rozvoje cestovního ruchu 2015 Marketingový plán podpory rozvoje cestovního ruchu 2015 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Český Krumlov Tourism Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU města Kašperské Hory

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU města Kašperské Hory STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU města Kašperské Hory Zadavatel Město Kašperské Hory Řešitelský tým Ing. Jitka Zikmundová, MBA Ing. Jitka Boháčová Ing. Jana Švejdová Odborné konzultace Ing. Veronika

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 Město Strakonice Městské informační centrum Strakonice (MIC) Velké náměstí 2 386 21 Strakonice IČ: 00251810, DIČ CZ00251810 www.strakonice.eu/turista 1 Provozní záležitosti Klientům

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. Milada Valečková, ředitelka muzea, a kolektiv pracovníků Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, květen 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. Milada Valečková, ředitelka muzea, a kolektiv pracovníků Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, květen 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Zpracovala Ing. Milada Valečková, ředitelka muzea, a kolektiv pracovníků Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, květen 2012 2 MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU KONTAKT

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školská rada VOŠ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školská rada VOŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školská rada VOŠ říjen 2011 Obsah: Úvod a) Základní údaje o škole b) Přehled oborů vzdělávání. c) Přehled pracovníků školy. d) Údaje o přijímacím řízení. e) Údaje o výsledcích

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2012

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2012 Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2012 Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace, pověřená knihovna pro výkon regionálních funkcí www.mek.hranet.cz www.mic.hranet.cz Sídlo: Masarykovo

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2011.

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2011. Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2011. Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace, pověřená knihovna pro výkon regionálních funkcí www.mek.hranet.cz, mek@mek.hranet.cz, www.mic.hranet.cz

Více

Město Rozpočet města 2000 České Budějovice

Město Rozpočet města 2000 České Budějovice 1.Úvod Pro rok 2000 je navržen rozpočet ve výši 1.531.454 tis. Kč, z toho celkový rozpočet příjmů činí 1.237.220 tis. Kč a financování 294.234 tis. Kč (způsobené především zapojením finančních prostředků

Více