Výroční zpráva o činnosti TIC rok 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti TIC rok 2010"

Transkript

1 MĚSTO NOVÝ BOR organizační složka města TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM T.G. Masaryka 46, Nový Bor, tel: , Výroční zpráva o činnosti TIC rok 2010

2 Základní údaje Název: Turistické informační centrum (TIC) Sídlo: T. G. Masaryka 46, Nový Bor IČO: Zřizovatel: Město Nový Bor Vedení TIC: Bc. Petra Svobodová Nemleinová, DiS.- vedoucí, Provozní oddělení: Veronika Rýdlová - referentka vnějších vztahů, Tereza Nosková - referentka vnějších vztahů, Celkový stav personálu: 3 Webová adresa: 2

3 Charakteristika Turistického informačního centra Nový Bor Turistické informační centrum Nový Bor vzniklo jako součást Odboru školství, kultury a cestovního ruchu. Od je vedeno jako samostatná organizační jednotka města Nový Bor se sídlem v historickém, památkově chráněném objektu na hlavní třídě T. G. Masaryka č.p. 46. Turistické informační centrum jehož zřizovatelem zůstává město Nový Bor se řídí předpisy a pokyny dle Zřizovací listiny, kde jsou vymezeny předměty činnosti a způsoby hospodaření TIC. Současný stav: TIC je provozováno celoročně Otevírací doba: V. IX. po-ne X. IV. po-pá TIC je členem Asociace turistických informačních center ČR TIC byl udělen i po změně kvalifikačních podmínek dle Kategorizace A.T.I.C. Certifikát B TIC je zařazeno do seznamu Oficiálních turistických informačních center ČR (registrovaných u státní příspěvkové organizace CzechTourism) město Nový Bor je členem Svazku obcí Novoborsko (www.novoborsko.cz), TIC spolupracuje s IC ve sdružených obcích TIC je členem Sdružení Českolipska (www.ceskolipsko.info) a její marketingové skupiny, jež je založena na spolupráci IC z mikroregionů Novoborsko, Hrádecko- Chrástavsko, Máchův kraj a Podještědí Jazyková vybavenost: Anglický jazyk, Německý jazyk, základy Španělského jazyka, Ruského jazyka a Japonského jazyka Předmět činnosti: Specializovaný maloobchod Maloobchod se smíšeným zbožím Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů Zprostředkování obchodu a služeb Vzorkovna skla Expozice Sklářského muzea Nový Bor Vyhledávání vhodných dotačních titulů EU a zpracovávání projektových záměrů Předkládání námětů a návrhů na zlepšení a rozšíření turistické nabídky Spolupráce s CzechTourism, s podnikatelskou a neziskovou sférou, rozvojovými agenturami, informačními centry v oblasti propagace Organizace prezentace a samotná reprezentace města na tuzemských a zahraničních veletrzích, konferencích či setkáních Získávání a vedení souboru dat potřebných pro plánování turistického rozvoje Vedení databáze veřejných a podnikatelských subjektů v oblasti cestovního ruchu, především ubytovacích a stravovacích kapacit včetně provádění pravidelné aktualizace dat a zajištění jejich sběru Spolupráce na přípravě a organizaci informačních, propagačních, turistických akcích s vlivem na nejširší skupiny obyvatelstva včetně zajišťování součinnosti s médii 3

4 Aktualizace informací na webových stránkách města Nový Bor Překladatelské činnosti a komunikace se zahraničními osobami v rámci stanoveného rozsahu Účast na veletrzích, workshopech, setkáních, sjezdech, výstavách Místo konání různých setkání představitelů města s občany, místními podnikateli, partnerskými městy či zahraničními návštěvami Plnění měkkých aktivit projektů Poskytované služby: Poskytování informačního servisu zdarma informujeme o přírodních zajímavostech, památkách, turistických trasách a cyklotrasách Nového Boru, Lužických hor, Libereckém kraji, Euroregionu Nisa, Sdružení Českolipsko a Svazku obcí Novoborsko Prodej turistického sortimentu mapy, cyklomapy, pohlednice, turistické známky, cykloznámky, odznáčky města, Cestovní knihy, mapové průvodce, pamětní mince, štítky na hůl Prodej propagačních materiálů města trička, kšiltovky, propisky, publikace, obrazové knihy, historické knihy, termohrnky, pamětní listiny, těžítka, kalendáře, kalendáříky, videokazety, dárková mýdla, DVD Prodej suvenýrů, drobných upomínkových předmětů a malá vzorkovna místních výrobců skla a sklářské školy Příprava a tvorba propagačních materiálů, sloužících k podávání informací o městě a turistické oblasti Lužické hory, Liberecký kraj, Euroregion Nisa, Sdružení Českolipsko a Novoborsko poskytovaných zdarma Zprostředkování a podávání informací o ubytování, stravování, kulturním a sportovním vyžití ve městě a jeho okolí Zprostředkování exkurzí do sklářských dílen či hutí Poskytování informací o dopravním spojení (autobusové i vlakové) Předprodej vstupenek sezónně Kompletní informace o turistických a jiných službách, včetně místních firem a organizací Rady a tipy na dovolenou Zajištění turistických magazínů zdarma Poskytování informací o sklářských výstavách v 1. patře budovy a případné provázení návštěvníků výstavou Příprava, organizace a realizace tématických výstav v 1. patře budovy Zajištění a příprava výstavních prostor pro potřeby Městského úřadu (infoschůzky se zástupci Katastrálního úřadu ) Půjčování katalogu cyklovýletů a turistických výletů do okolí v lokalitách Podralsko, Novoborsko a Žitavské hory, ve třech jazykových verzích, k dispozici společně s CD obsahujícím vytvořené soubory tras a zajímavých tipů na výlet Průvodcovská činnost po městě, ve dvou jazycích (AJ, NJ) Poskytování informací o historii budovy sídla TIC a umožnění prohlídky budovy Kontaktní místo CzechPoint Kontaktní místo Opuscard TIC je zapojeno do hry Vandrování po Tolštějnském panství, je platným mýtem, kde je možné získat razítko do Vandrovního pasu. 4

5 Dokumentace TIC Návštěvnost Statistika Postupy k PC, Postupy kódový systém Majetek, Inventarizace Komisní prodej Personalistika, Předávací protokoly Základní informace provoz TIC Příjemky, Výdejky, Faktury, Dodací listy Podklady k RM, ZM usnesení, návrhy Objednávky Smlouvy Měsíční uzávěrky Denní uzávěrky Podklady banka, VS Došlá / Odeslaná pošta Přehled vydaných propagačních materiálů Školení, kurzy, semináře Přehled tržeb Rozpočet TIC Vnitřní sdělení Směrnice, Řády, Zákony Podklady CzechPoint Podklady Opuscard TRŽBY TIC v roce 2010 Turistické informační centrum je z hlediska své činnosti také specializovaným maloobchodem, snažíme se, aby nabídka suvenýrů a propagačních materiálů byla jedinečná a vždy souvisela s oblastí Nového Boru. Každý nabízený předmět maloobchodu musí splňovat vnitřní normu o své spojitosti s místním regionem. Tržby v roce 2010 dosáhly výše ,-Kč, veškeré tržby TIC jsou součástí příjmů města Nový Bor. Přehled tržeb v jednotlivých měsících viz. Příloha A strana 14. Návštěvnost TIC v roce 2010 V roce 2010 Turistické informační centrum navštívilo lidí, do statistik se počítají pouze návštěvníci jež využili služeb TIC, ti, co se pouze přišli podívat (např. na výstavu) a nebyli obslouženi nejsou ve statistice zahrnuti. Přehled návštěvnosti v jednotlivých měsících viz. Příloha B strana 15. 5

6 Rozpočet TIC 2010 Na rok 2010 byl udělen Turistickému informačnímu centru rozpočet ve výši ,-Kč a to v následující podobě: ORJ ORG Název ORG Příspěvek na provoz OdPa Položka Název položky Rozpočet 2010 Komentář Nákup materiálu ,- Obalový jinde nezařazený materiál, nákup kancelářských potřeb, nutné vedlejší výdaje k propagaci (tisk, laminace plakátu atd.) Příspěvek na provoz Příspěvek na provoz Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb ,- Telefon, IT ,- Propagační materiály, inzerce, reklama, platba členství A.T.I.C., suvenýry, brožury atd Příspěvek na provoz Knihy, učební pomůcky a tisk 5.000,- Publikace CR, slovníky, předplatné Rozpočet byl vyčerpán především na tvorbu propagačních materiálů, inzerci a na presentaci města Nový Bor přehled čerpání finančních prostředků uveden v Příloze C, strana 16. 6

7 Činnost TIC v roce 2010 Účast na veletrzích: leden Veletrh cestovního ruchu GO Brno, zajištění dvoudenní presentace města na stánku Lužické hory a Máchův kraj, turistický region Českolipsko 30. leden 2010 Veletrh cestovního ruchu Drážďany, zajištění presentace města na stánku Lužické hory, turistický region Českolipsko únor 2010 Veletrh cestovního ruchu Praha Holiday World, dvoudenní zajištění presentace města na stánku Sdružení Českolipsko Vzdělávací aktivity: 16. duben 2010 školení tvorbě malých projektů v oblasti cestovního ruchu, Liberec Pravidelné vzdělávání RENTEL formou e-lerningu květen září 2010 Účast na Vzdělávacím programu pro účastníky dalšího vzdělávání v oblasti cestovního ruchu pro liberecký kraj Výstavní aktivity: 4. ledna 20. června 2010 Výstava Sklářského Muzea Nový Bor Mistři sklářských řemesel 11. ledna 12. dubna Výstava fotografií Ohlédnutím za rokem 2009 akce města 22. dubna května Výstava dětských výtvarných prací žáků 5. tříd ZŠ ke Dni Země 2010 na téma: Obnovitelné zdroje energie 11. května 20. června 2010 Výstava s názvem Energie, jakou cestou se dát? představující výběr fotografií významných světových umělců, s cílem přiblížit široké veřejnosti otázku energie a související problematiky. 21. června 11.července 2010 Výstava OŽP Zvířata v našich lesích výtvarné práce žáků ZŠ Novoborska a Českolipska 25. června 31. prosince 2010 Výstava děl novoborské sklářské školy ke 140. výročí založení školy 15. července 31. srpna 2010 Výstava velkoformátových obrázků Lužické hory 1. září 16. září 2010 Katastrální úřad Česká Lípa 6. září 31. prosince 2010 Výstava k projektu Cesta k sousedům v budově MěÚ 1. října 30. listopadu 2010 Výstava Doprava Libereckého kraje Samozřejmostí je poskytování informací k výstavám v 1. patře budovy a případné provázení návštěvníků výstavami. 7

8 Mimořádné aktivity: 11. února 2010 Beseda pro klub důchodců Nový Bor o zajímavostech Novoborska 25. březen 2010 Účast na setkání členů Sdružení Českokamenicka příprava projektu Putování po historických městech ČR 15. duben 2010 Účast na setkání odborníků v cestovním ruchu v Babylonu Liberec, přednáška o Novém Boru 20. duben 2010 Oybin, představení měkkých aktivit k projektu Cesta k sousedům za Nový Bor 22. dubna spoluorganizace, účast a propagace DNE ZEMĚ 2010 akce pro základní školy ve Smetanových sadech a v prostorách Turistického informačního centra 29. duben Beseda pro DPS Nový Bor o zajímavostech Novoborska 6. květen Beseda pro DPS Nový Bor o zajímavostech Novoborska druhá část 17. květen 28. květen 2010 zajištění školní praxe pro dvě studentky střední školy se zaměřením na cestovní ruch (aktualizace údajů) 1. červen 2010 Účast v Doksech na projednávání společného projektu za Sdružení Českolipsko, presentace Nového Boru 8. červen 2010 Beseda pro DPS o Arnultovicích 23. červen 2010 zajištění setkání zástupců Oybinu 25. červen 2010 zajištění prostor a technického zázemí pro slavnostní zahájení výstavy Sklářské školy 3. srpen 2010 Beseda pro DPS o Novém Boru 4. září 2010 organizace, účast a propagace Slavnostního otevření turistické lávky v rámci projektu Cesta k sousedům Plnění veškerých měkkých aktivit k projektu Cesta k sousedům (28. června 2. července 2010 a 16. srpna 20. srpna organizace a zajištění výměnných pobytů) 30. srpna 2010 Účast na setkání odborníků v cestovním ruchu v Žitavě, presentace Nového Boru 19. října 2010 Beseda pro DPS o Jablonném v Podještědí 26. říjen Účast v České Lípě na projednávání společného projektu za Sdružení Českolipsko, presentace Nového Boru 30. listopad 2010 Beseda pro DPS o Oybinu 7. prosinec 2010 Účast na jednání Svazku obcí Novoborsko zastupování Nového Boru účast v soutěži Náš kraj 2010 účást v soutěži o nej. propagační materiály příprava podkladů města Nový Bor na veletrh URBIS INVEST 2010 vydávání měsíčního kulturního kalendáře 2010 poskytování služeb CzechPoint kontaktní místo OpusCard monitoring pro Sdružení Českolipsko vytipování a zajištění podkladů k výhledovým místům Nového Boru k projektu Novoborska výpomoc při organizaci plesu Libereckého kraje účast na 8. setkáních marketingových skupin Sdružení Českolipsko příprava propagačních materiálů a podkladů pro společenské a sportovní akce tvorba a instalace informačních tabulí s plánem města účast v soutěži o nejlepší informační centrum

9 Propagace v roce 2010 Inzertní a reklamní činnost: Leden obnova presentace města Nový Bor v rámci městského informačního a orientačního systému na zvukovém informačním panelu, umístění v ulici Jindřicha z Lipé, Česká Lípa, období presentace: 09/ /2011, jazykové verze: ČJ, NJ, AJ Březen presentace v Průvodci po Čechách, Moravě a Slezsku, zelená řada Průvodce č po Lužických a Žitavských horách, celoroční presentace + výtisky Průvodce zdarma Březen distribuce a reklama v rámci projektu TOP 50 Březen presentace Města Nový Bor a Sklářského Muzea na portálech Paseo Group na 12 měsíců Květen inzerce v časopise Dovolená pro Vás, červnové číslo 2010 Červen inzerce a presentace v turistických novinách Kreuj und quer durch Tschechien na sezónu 2010 Červen presentace Nového Boru v Turistických novinách 2010 Červen vyhlášení fotosoutěže o Nej. fotografii Nového Boru a okolí Prosinec předplatné a inzerce v Českolipském deníku na rok 2011 pravidelná inzertní činnost na internetu město Nový Bor je prostřednictvím Turistického informačního centra majitelem webových stránek které TIC spravuje pravidelná inzertní činnost v různých místních periodikách formou informačních článků Tištěné propagační materiály: Průvodce po Čechách, Moravě a Slezsku, zelená řada Průvodce č po Lužických a Žitavských horách mapa Liberecký kraj 2010 celoročně tiskneme letáky se základními informacemi o městě, jedná se o 5-ti druhový leták, 3 jazyky (ČJ, NJ, AJ) Obecné informace o Novém Boru včetně historie města, Sklářství, Kultura, Kam na výlet, Ubytování a stravování, vše v jednom designu, možno nabízet samostatně ale i v kompletu, samovýroba vč. překladů propagační materiál s presentací Nového Boru v rámci projektu Putování po Historických sídlech v ČR vydány letáky Cyklotrasy okolím Nového Boru (ČJ, NJ, AJ) vydány letáky o Lužických horách (ČJ, NJ, AJ) vydány letáky s informacemi o obcích (Cvikov, Kamenickýc Šenov, Skalice u České Lípy, Sloup v Čechách, Slunečná, Polevsko, Svor, Zákupy a další) vydány nové pohlednice města vydány nové 3D pohlednice pohlednice rozhleden Lužických hor vydány pohlednice Nového Boru a vizitkou k propagaci města vydány nové vizitky Turistického informačního centra Nový Bor skládací plán města Nový Bor s leteckým snímkem cyklotrasy severu s presentací Nového Boru infobrožura Českolipsko 9

10 vydána aktualizovaná mapa Cyklotrasy Nového Boru a okolí včetně základních informací o městě ve dvou jazycích (ČJ, NJ) a zajímavostí o okolí na zadní straně turistický balíček služeb sklářská cesta Českolipskem vydány rozkládací česko-německé brožury s mapkou a cyklotrasou k projektu Cesta k sousedům vydány informační letáčky k projektu Cesta k sousedům na základě sběratelských aktivit TIC vydán kapesní kalendářík Nového Boru 2011 zajištěno zpracování regionálního sklářského kalendáře 2011 Propagační předměty města: sběratelská sada baleného cukru s motivy Nového Boru propagační propisovací tužka s logem TIC propagační propisovací tužka s logem města propagační tričko s logem města 2 motivy, 3 barvy výroční turistická známka Vystěhovalectví obyvatel Libereckého kraje do Brazílie turistická známka Nového Boru č. 987 dárková mýdla a oleje s logem města propagační klíčenky s logem města propagační magnetky s logem města propagační keramické hrnky s logem města propagační knížečky s koženým řemínkem s logem města propagační magnetky z ručního papíru, s kresbami motivy a logem města propagační přáníčka s kolíčkem z ručního papíru s kresbou TIC a logem města turistické vizitky s logem města a turistické deníky turistické odznaky Nový Bor štítky na hůl turistické odznaky Česká republika limitovaná série štítky na hůl Obrazová kniha Nový Bor Pověsti z kraje uhlířů a sklářů Dějiny Nového Boru propagační trička Nového Boru s logem cyklotrasy Cesta k sousedům propagační kšiltovky Nového Boru s logem cyklotrasy Cesta k sousedům Cestovní kniha s propagací Nového boru Katalog řemeslo a umění propagační kšiltovka s logem města propagační tašky odznáček města pamětní mince turistický znak města kovový, skleněný cykloznámka Nového Boru CD Nový Bor Novoborské proměny, Kostely, kaple, kapličky a Zima na Novoborsku propagační skleněné suvenýry propagační dárkové předměty Tolštejnského panství propagační dárkové předměty Kitl DVD Česká severní dráha DVD Nový Bor DVD IGS 2009 DVD Českokamenicko Propagační svíčky s logem města Nový Bor 10

11 Ostatní prodejní předměty a suvenýry: turistická mapa CHKO Lužické hory, CHKO Jizerské hory, CHKO Český ráj turistické mapy Lužické hory, Jizerské hory, Český sever, Český ráj, Sloup v Čechách, Automapa Česko, Mělnicko-Kokořínsko, Českosaské Švýcarsko, Českolipsko, Cyklotrasy severu, Cyklomapa Novoborsko, Turistická známková místa, Mapa tajemných míst Severních Čech, Mapa rozhleden a skal, hradů a zámků, jeskyní a propastí, botanických zahrad, ZOO a ryb v ČR, Krkonoše, České Švýcarsko, Labské pískovce, Novoborsko, Ralsko, Máchův kraj, skleněná zvířátka závěsná, těžítka, olejové lampy, skleněné figurky, šperky, vázy, slevové Benefit Karty pro Liberecký kraj Video Skalní hrad Sloup a Šermířská společnost Pohlednice okolí Publikace Děd Ještěd, turistický průvodce Libercem, turistický průvodce Jizerské hory, průvodce Lužickými a Žitavskými horami, Mě na kolena nesrazíte, Atlas měst Libereckého kraje, publikace Naučné stezky, Pohádky českého středohoří, Katalog Kempy a bungalovy 2010, Brožury Českolipsko - KČT, Sklářské Muzeum, Brožura českolipsko Sdružení, Putování za rozhlednami LH Časopis Véčko speciál Novoborsko Plány města Nový Bor, mapový průvodce města Nový Bor Suvenýry ke hře Tolštejnské pantví mapy, vandrovní pasy, magnetky, odznak, turistická známka, štítek na hůl, kožený přívěšek, dřevený stojánek, tužky, měšec, keramika, kasička, samolepky, trička, medovina a další Léčivé výrobky doktora Kittla čaj, mast, Šláftruňk, medovina, Životabudič a další stolní a nástěnné kalendáře 2010 Lužické hory, Liberecký kraj Vydané propagační materiály za rok 2010 Leden 2010 Sekretariát Města Nový Bor 1 ks propagační tašky pro návštěvu p. Havla (výdejka č. 98 a č. 99) Leden 2010 Sekretariát Města Nový Bor 1 ks propagační tašky pro návštěvu p. Zemana (výdejka č. 100) Leden 2010 Sklářská škola Nový Bor 20 ks propagačních tašek Leden 2010 Ski Polevsko 30 ks propagačních tašek (výdejka č.102) Leden 2010 DDM Smetanka 20 ks propagačním tašek Únor 2010 Sekretariát Města Nový Bor 1 ks propagační tašky pro čínskou velvyslankyni (výdejka č. 104) Únor 2010 DDM Smetanka 12 ks propagačních tašek (výdejka č. 106) Únor 2010 Sekretariát Města Nový Bor 1 ks propagační tašky pro návštěvu p. Topolánka (výdejka č. 105) Březen 2010 Hasiči Nový bor 50 ks propagačních tašek Březen 2010 Liberecký kraj 170 ks propagačních tašek Duben 2010 Sklářská škola Nový Bor 25 ks propagačních tašek Duben 2010 Sekretariát Města Nový Bor 1 ks propagační tašky pro návštěvu p. Duška (výdejka č. 111) Duben 2010 Sekretariát Města Nový Bor 2 ks propagačních tašek pro návštěvu z Oybina (výdejka č. 112) 11

12 Duben 2010 Sekretariát Města Nový Bor 2 ks propagačních tašek pro návštěvu p. Sobotku (výdejka č. 113) Duben 2010 TJ Jiskra Nový Bor 54 ks propagačních tašek Duben ks propagační tašky pro návštěvu p. Rotta Květen 2010 OŠK Nový Bor - 20 ks propagačních tašek pro žáky ZŠ (výdejka č. 116) Květen 2010 Doksy 20 ks propagačních tašek pro veletrh v Berlíně Květen ks propagačních tašek pro p. Schneebergera Květen 2010 DDM Smetanka 1 ks propagační tašky na akci Maxihrátky (výdejka č. 117) Květen 2010 OŠK Nový Bor 4 ks propagačních tašek pro návštěvu (výdejka č. 118) Květen 2010 OŠK Nový Bor 20 ks propagačních tašek pro návštěvu (výdejka č. 119) Červen 2010 DPS Nový Bor 25 ks propagačních tašek na akci DPS (výdejka č. 121) Červenec ks propagačních tašek pro p. Macelovou Červenec sad propagačních materiálů k akci výměnný pobyt s Oybinem (výdejka č. 124) Srpen 2010 BOR TOUR - 15 ks propagačních tašek Srpen 2010 Sklářské Muzeum Nový Bor 1 sada propagačních materiálů Září 2010 Svazek obcí Novoborsko 20 ks propagačních tašek Září ks propagační tašky pro p. Hrabětovou Září ks propagačních tašek k akci lávka (výdejka č. 126) Září 2010 Sekretariát Města Nový Bor 15 ks propagačních tašek pro návštěvu (výdejka č. 128) Září sad propagačních materiálů k akci lávka Říjen sad propagačních materiálů na veletrh Urbis Invest (výdejka č. 129) Říjen 2010 OŽP Nový Bor 4 ks propagačních tašek pro návštěvu (výdejka č. 130) Říjen ks propagačních tašek k akci O pohár Slovanky Říjen 2010 Kultura NB 50 ks propagačních tašek pro návštěvu režisérů Říjen 2010 ÚP Česká Lípa 50 sad propagačních materiálů Říjen sad propagačních materiálů p. Sobotka Listopad ks propagačních tašek na akci Sjezd swingařů p. Tulach Prosinec 2010 OSM Nový Bor - 10 ks propagačních tašek odměna za třídění odpadu (výdejka č. 134) Prosinec 2010 propagační materiály p. Rýdl (výdejka č. 136) Prosinec 2010 sekretariát Města Nový Bor 40 ks propagačních tašek pro návštěvu (výdejka č. 137) Prosinec 2010 Sekretariát Města Nový Bor 10 ks propagačních tašek ceny do tomboly na ples vojenské jednotky Liberec (výdejka č. 138) Prosinec 2010 FO Nový Bor 2 ks propagačních tašek pro FÚ Nový Bor (výdejka č. 139) Prosinec 2010 SKI Polevsko 26 ks propagačních tašek pro účastníky závodů (výdejka č. 140) Celkem TIC za rok 2010 vydalo 767 ks propagačních tašek a 281 sad propagačních materiálů. Originální přehled vydaných propagačních materiálů Města Nový Bor a jednotlivé výdejky s přehledem vydaných propagačních suvenýrů, včetně data a podpisu, jsou k dispozici v agendě Turistického informačního centra. 12

13 Připravujeme na rok 2011 nové trhací mapy s plánem města a turistickou mapou okolí uvítací tabule při vjezdech do města účast na projektu Turistický průvodce po Lužických horách - pokračování účast na projektu Poznávejme kraje České Republiky - pokračování výstavy v prostorách TIC spolupráce na akci Den Země a dalších účast na veletrzích a presentačních seminářích pokračování v projektu TOP 50 včetně distribuce, spolupráce s kamenickým Šenovem pokračování v reklamní kampani - v rámci městského informačního a orientačního systému na zvukovém informačním panelu, umístění v ulici Jindřicha z Lipé, Česká Lípa vydání nových cyklomap Nového Boru a okolí pokračování ve sběratelských aktivitách cukříky, kalendáře, kalendáříky pokračování ve spolupráci se Sdružením Českolipsko pravidelná aktualizace webových stránek Lužických hor, Liberecký kraj a Českolipsko pravidelná inzertní a presentační účast na webových portálech účast v projektech další spolupráce s organizacemi města (DPS, Sklářské Muzeum, Knihovna, DDM Smetanka ) technické a kancelářské dovybavení infocentra (nové propagační tašky ) rozšíření prodeje suvenýrů a propagačních předmětů, především pro děti celkové zkvalitnění a rozšíření služeb např. výdej anonymních karet Opuscard atd. Virtuální prohlídku města Nový Bor 13

14 Příloha A PŘEHLED TRŽEB TIC 2010 leden 2 874,00 Kč únor 3 871,00 Kč březen 3 767,00 Kč duben 4 374,00 Kč květen ,00 Kč červen ,00 Kč červenec ,00 Kč srpen ,00 Kč září 8 030,00 Kč říjen 4 869,00 Kč listopad 2 732,00 Kč prosinec 3 839,00 Kč 14

15 Příloha B PŘEHLED NÁVŠTĚVNOSTI TIC 2010 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 280 návštěvníků 302 návštěvníků 382 návštěvníků 351 návštěvníků 793 návštěvníků 881 návštěvníků 1676 návštěvníků 1503 návštěvníků 703 návštěvníků 391 návštěvníků 376 návštěvníků 338 návštěvníků 15

16 Příloha C PŘEHLED ČERPÁNÍ ROZPOČTU TIC 2010 Inzerce tištěné propagační materiály propagace města ostatní (webové domény) propagační projekty včetně distribuce kancelářské potřeby + členství A.T.I.C. hygienické potřeby provozní potřeby, drobný hmotný majetek TIC Telekomunikační služby a ostatní ,00 Kč ,00 Kč 9 576,00 Kč ,00 Kč 7 749,00 Kč 1 632,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč. 16

17 Obsah: Základní údaje strana 2 Charakteristika Turistického informačního centra Nový Bor. strana 3 Dokumentace TIC... strana 5 Tržby TIC v roce 2010 strana 5 Návštěvnost TIC v roce strana 6 Rozpočet TIC strana 6 Činnost TIC v roce strana 7 Propagace v roce strana 9 Vydané propagační materiály za rok strana 11 Připravujeme na rok 2011 strana 13 Příloha A.. strana 14 Příloha B... strana 15 Příloha C.. strana 16 Obsah strana 17 Obrazová příloha. strana 18 V Novém Boru v roce 2011 vypracovala Bc. Petra Svobodová Nemleinová, DiS., vedoucí Turistického informačního centra 17

18 Obrazová příloha - výběr LETÁČKY, BROŽURY 18

19 PROPAGAČNÍ SUVENÝRY MĚSTA PUBLIKACE 19

20 POHLEDNICE 20

Výroční zpráva o činnosti TIC rok 2013

Výroční zpráva o činnosti TIC rok 2013 MĚSTO NOVÝ BOR organizační složka města TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM T.G. Masaryka 46, 473 01 Nový Bor, tel: 487 726 815, e-mail: tic@novy-bor.cz Výroční zpráva o činnosti TIC rok 2013 Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti TIC rok 2009

Výroční zpráva o činnosti TIC rok 2009 MĚSTO NOVÝ BOR organizační složka města TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM T.G. Masaryka 46, 473 01 Nový Bor, tel: 487 726 815, e-mail: tic@novy-bor.cz Výroční zpráva o činnosti TIC rok 2009 Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti TIC rok 2014

Výroční zpráva o činnosti TIC rok 2014 MĚSTO NOVÝ BOR organizační složka města TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM T.G. Masaryka 46, 473 01 Nový Bor, tel: 487 726 815, e-mail: tic@novy-bor.cz Výroční zpráva o činnosti TIC rok 2014 Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti TIC rok 2008

Výroční zpráva o činnosti TIC rok 2008 MĚSTO NOVÝ BOR ORG. SLOŽKA TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM T.G. Masaryka 46, 473 01 Nový Bor, tel./fax.: 487 726 815, e-mail: tic@novy-bor.cz Výroční zpráva o činnosti TIC rok 2008 Základní údaje Název:

Více

Výroční zpráva o činnosti TIC rok 2012

Výroční zpráva o činnosti TIC rok 2012 MĚSTO NOVÝ BOR organizační složka města TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM T.G. Masaryka 46, 473 01 Nový Bor, tel: 487 726 815, e-mail: tic@novy-bor.cz Výroční zpráva o činnosti TIC rok 2012 Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti TIC rok 2011

Výroční zpráva o činnosti TIC rok 2011 MĚSTO NOVÝ BOR organizační složka města TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM T.G. Masaryka 46, 473 01 Nový Bor, tel: 487 726 815, e-mail: tic@novy-bor.cz Výroční zpráva o činnosti TIC rok 2011 Základní údaje

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 OBSAH: I. Základní charakteristika II. Realizované aktivity a) Projekty z evropských fondů b) Ostatní granty a dotace c) Prezentace pro veřejnost d) Spolupráce se subjekty cestovního

Více

Aktivity INFOCENTRA 2014

Aktivity INFOCENTRA 2014 Aktivity INFOCENTRA 2014 Statistika návštěvnosti města Návštěvnost a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních města Karlovy Vary 2013 2014 2014/2013 Hosté Přenocování Hosté Přenocování Hosté Přenocování

Více

Česko jede včera, dnes a zítra. Seminář Česko jede 6. 11. 2014, Brno

Česko jede včera, dnes a zítra. Seminář Česko jede 6. 11. 2014, Brno Česko jede včera, dnes a zítra Seminář Česko jede 6. 11. 2014, Brno Pamatujete si ještě, jak vůbec vznikla myšlenka Česko jede? CYKLOSTRATEGIE je to minulost, přítomnost, nebo budoucnost? PRIORITA 4. REALIZACE

Více

Pilotní produkty cestovního ruchu měst Zlína, Luhačovic a Regionu Zlínsko, návrh strategického plánu a ustanovení destinačního managementu

Pilotní produkty cestovního ruchu měst Zlína, Luhačovic a Regionu Zlínsko, návrh strategického plánu a ustanovení destinačního managementu Pilotní produkty cestovního ruchu měst Zlína, Luhačovic a Regionu Zlínsko, návrh strategického plánu a ustanovení destinačního managementu 3.4. CERTIFIKACE TIC - PŘÍLOHA Zadavatel: Statutární město Zlín

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC 24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC Nové logo Praha 18. 6. 2010 Praha 18. 6. 2010 Destinační agentury ČESKÉ ŠVÝCARSKO o.p.s. Ústecký kraj, NP České Švýcarsko, ZO ČSOP Thilia, Krásná Lípa KRUŠNÉ HORY

Více

komunikuje s institucemi a organizacemi

komunikuje s institucemi a organizacemi Mgr. Jan Matouš, provozovatel sekretariátu Asociace turistických informačních center ČR Asociace turistických informačních center ČR (zal. v r. 1994) 1) Zastupuje informační centra sdružená v asociaci,

Více

Výstupy z realizovaných projektů kde všude byli uváděny mikroregiony, obce, (členové sdružení) a jejich zajímavé turistické cíle.

Výstupy z realizovaných projektů kde všude byli uváděny mikroregiony, obce, (členové sdružení) a jejich zajímavé turistické cíle. Výstupy z realizovaných projektů kde všude byli uváděny mikroregiony, obce, (členové sdružení) a jejich zajímavé turistické cíle. Cíl 3: 1.) FILMOVÉ SPOTY a) tři tematické filmy v českoněmecké mutaci -

Více

Priority v oblasti cestovního ruchu na Vysočině pro rok 2010

Priority v oblasti cestovního ruchu na Vysočině pro rok 2010 1.3.2010 1 Priority v oblasti cestovního ruchu na Vysočině pro rok 2010 Setkání u kulatého stolu na téma Jak dál rozvíjet cestovní ruch na Vysočině? Tomáš Čihák, Vysočina Tourism Jihlava, 25. 2. 2010 1.3.2010

Více

Zpráva o činnosti Infocentra Pod Velvarskou branou ve Slaném za rok 2012

Zpráva o činnosti Infocentra Pod Velvarskou branou ve Slaném za rok 2012 Zpráva o činnosti Infocentra Pod Velvarskou branou ve Slaném za rok 2012 Infocentrum vzniklo za podpory Městského úřadu ve Slaném a finanční dotace z grantu Ministerstva místního rozvoje ČR. Otevřeno bylo

Více

4. listopadu 2015 Broumovský klášter SETKÁNÍ INFORMACNÍCH CETER KRÁLOVÉHRADECKÉHO A PARDUBICKÉHO KRAJE

4. listopadu 2015 Broumovský klášter SETKÁNÍ INFORMACNÍCH CETER KRÁLOVÉHRADECKÉHO A PARDUBICKÉHO KRAJE 4. listopadu 2015 Broumovský klášter SETKÁNÍ INFORMACNÍCH CETER KRÁLOVÉHRADECKÉHO A PARDUBICKÉHO KRAJE Být členem asociace znamená: nestát "mimo" profesní dění, mít možnost se potkávat a vyměňovat zkušenosti

Více

Zřizovací listina organizační složky Městské informační centrum

Zřizovací listina organizační složky Městské informační centrum Odbor kancelář starosty a tajemníka 4.6. Pro jednání zastupitelstva města dne 14. října 2015 Zpracovali: Bc. Lubomír Dobeš, tajemník úřadu, JUDr. Jaroslava Báčová, právník úřadu, Mgr. David Šimek, starosta

Více

Realizované aktivity 2013. INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary

Realizované aktivity 2013. INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary Realizované aktivity 2013 INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary Jaký byl rok 2013 pro INFOCENTRUM? INFOCENTRUM v číslech 2013 Počet pracovišť: 2 + 1 (12/2013) Počet zaměstnanců: 12 ( -15%) Návštěvnost poboček:

Více

Obsah: edstavení produktu ník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce po ádané Sdružením

Obsah: edstavení produktu ník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce po ádané Sdružením Obsah: představení produktu měsíčník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce pořádané Sdružením další možnosti plnění Partnerství v Service Clubu Vám

Více

Informace o realizaci projektu za obdobı br ezen listopad 2011

Informace o realizaci projektu za obdobı br ezen listopad 2011 Realizace aktivit projektu Kladské pomezí Krajina příběhů 1 Pojďte se toulat úchvatnou krajinou, která je naplněna zajímavými příběhy. Krajinou, která umí vyprávět. Seznamte se s historií vojenských pevností,

Více

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU MOŽNÉ OBLASTI SPOLUPRÁCE 1/10 Informační Systém Cestovního Ruchu Jihočeského kraje www.jiznicechy.cz příjímání zpráv prostřednictvím MailFóra publikování aktualit databáze

Více

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2006

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2006 Strana 1 (celkem 6) Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2006 1. Komunikace, koordinace, spolupráce 1.1. Pravidelná jednání zástupců Jihočeského kraje, Jihočeské hospodářské komory,

Více

Úvod. Informační centrum v Klatovech

Úvod. Informační centrum v Klatovech Úvod Informační centrum Klatovy, které již působí třetím rokem, prožilo rok, který byl pracovně velmi náročný. Díky odvedené práci a účastí se na akcích, se úroveň organizace posunula opět o krok dopředu.

Více

Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků?

Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků? Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků? Konference Ostrava 10.12. 2009 Obsah prezentace aneb co se podařilo Kraj mnoha barev a příležitostí 2 Využití aktivit marketingové strategie v cestovním ruchu

Více

PROČ M.I.P. GROUP? JSME TU PŘECE PRO VÁS!

PROČ M.I.P. GROUP? JSME TU PŘECE PRO VÁS! PROČ M.I.P. GROUP? JSME TU PŘECE PRO VÁS! PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ DOKONALÝ SERVIS AKTIVNÍ PŘÍSTUP DLOUHOLETÁ PRAXE V OBORU V TUZEMSKU I ZAHRANIČÍ SPOLEHLIVÁ KOMUNIKACE DOBRÝ POCIT ZE SPOLUPRÁCE.A URČITĚ ZARUČENÝ

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007 Strana 1 (celkem 7) Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007 1. Komunikace, koordinace, spolupráce 1.1. Pravidelná jednání zástupců Jihočeského kraje, Jihočeské hospodářské komory,

Více

Ostrava co jsme udělali, co chystáme pro návštěvníky?

Ostrava co jsme udělali, co chystáme pro návštěvníky? Statutární město Ostrava odbor ekonomického rozvoje Ostrava co jsme udělali, co chystáme pro návštěvníky? Odbor ekonomického rozvoje Ing. Helena Ochmanská 10. 12. 2009 www.ostrava.cz Programové balíčky

Více

Porovnání OIS I.G a OIS II.G po transformaci www.encyklopedie.ckrumlov.cz

Porovnání OIS I.G a OIS II.G po transformaci www.encyklopedie.ckrumlov.cz Nejefektivnějším nástrojem komunikace a propagace destinace jsou webové stránky www.ckrumlov.cz. V roce 2007 proběhla první klíčová etapa transformace OIS I.G na OIS II.G. V rámci transformace byly vytvořeny

Více

Příloha č.3. Popis aktivit projektu Marketingové a koordinační aktivity v Českém ráji

Příloha č.3. Popis aktivit projektu Marketingové a koordinační aktivity v Českém ráji Příloha č.3 Popis aktivit projektu Marketingové a koordinační aktivity v Českém ráji Přehled aktivit projektu V rámci projektu bude realizována řada aktivit z oblasti marketingové podpory, rozvoje informačních

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Dotační program pro turistická informační centra v JMK. Odbor regionálního rozvoje říjen 2009

Dotační program pro turistická informační centra v JMK. Odbor regionálního rozvoje říjen 2009 Dotační program pro turistická informační centra v JMK Odbor regionálního rozvoje říjen 2009 Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji v roce 2009 Dotační program

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihovna Děčín Knihovna pro všechny (???) Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel MěK Jak to celé začalo Od počátku 90-tých let žádosti o novou knihovnu První skutečné záměry v r. 2007 1. projekt ve tvaru

Více

Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska

Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska Projekt z integrovaného operačního programu, Prioritní osa 6.4. a, b. Národní podpora cestovní ruchu Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska ÚVOD uvedení do projektu ČR je významnou destinací

Více

Evropská unie zdroj finančních prostředků pro podporu marketingu cestovního ruchu v ČR (SROP) - realizace agenturou CzechTourism -

Evropská unie zdroj finančních prostředků pro podporu marketingu cestovního ruchu v ČR (SROP) - realizace agenturou CzechTourism - Evropská unie zdroj finančních prostředků pro podporu marketingu cestovního ruchu v ČR (SROP) - realizace agenturou CzechTourism - Fondy EU jako zdroj finančních prostředků pro podporu CR v ČR I. ESF Evropský

Více

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky Marketing destinací Středn ední Morava a Jeseníky A.Křetínská Olomoucký kraj, oddělení cestovního ruchu Ing. H. Kotíková, Ph.D Katedra rekreologie FTK UP, Olomouc RNDr. I. Marek m-ark Marketing a reklama

Více

AKTIVITY V ROCE 2011. Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o.

AKTIVITY V ROCE 2011. Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o. AKTIVITY V ROCE 2011 ROZPOČET Celkem na rok 2011: 1.500.000,-Kč vč. DPH z rozpočtu města na podporu rozvoje cestovního ruchu GRANTY: celkem dotace: 140.000,- Kč, celkem vlastní podíl: 115.659,- Kč grant

Více

Hradní stezka. Plnění základních programové bodů marketingové koncepce. pro rok 2011

Hradní stezka. Plnění základních programové bodů marketingové koncepce. pro rok 2011 Hradní stezka obecně prospěšná společnost Plnění základních programové bodů marketingové koncepce pro rok 2011 Na intenzivně probíhajících jednáních koncem roku 2010 bylo kromě řešení běžných pracovních

Více

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU MOŽNÉ OBLASTI SPOLUPRÁCE 1/14 Jihočeská centrála cestovního ruchu Možné oblasti spolupráce Informační Systém Cestovního Ruchu Jihočeského kraje www.jiznicechy.cz příjímání

Více

Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz. Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu

Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz. Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu Českosaské Švýcarsko modelový region pro turistiku v EU o Spolupráce dvou klíčových aktérů: Turistického

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, Manažer cestovního ruchu

PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, Manažer cestovního ruchu PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, 1. MARKETINGOVÁ ZNAČKA A PROPAGACE Marketingová značka Kvalitní a reprezentativní materiál o městě Turistické informace Cizojazyčné

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří 1a Prohlášení České středohoří je mimořádně hodnotným územím s výjimečnou turistickou atraktivitou. Jsme odhodláni toto území, v kterém žijeme, působíme

Více

Marketing atraktivit Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb. Marketing cestovních kanceláří

Marketing atraktivit Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb. Marketing cestovních kanceláří Marketing atraktivit Vybrané aplikace marketingu cestovního ruchu: Marketing atraktivit Marketing destinací Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb Marketing lodní a letecká

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009.

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009. Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009. Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace s právní subjektivitou, střediskovou funkcí, pověřená knihovna pro výkon regionálních funkcí v regionálním

Více

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace, U Vodního hradu 63 470 01 Česká Lípa, IČ : 72090642 Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Služby v rámci hlavní činnosti: Dle Zřizovací

Více

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Setkání pracovníků CR, Dolní Kounice 29.-30. 10. 2009 Realizované projekty v rámci ROP NUTS II Jihovýchod (2007-2013) Kongresová, veletržní

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště

23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Komplex veletrhů Mezinárodní veletrh investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech Mezinárodní veletrh komunálních technologií a služeb Mezinárodní veletrh

Více

ROZVOJ TURISTICKÉHO REGIONU ČESKOLIPSKO

ROZVOJ TURISTICKÉHO REGIONU ČESKOLIPSKO ROZVOJ TURISTICKÉHO REGIONU ČESKOLIPSKO Na realizaci projektu byla podána žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen ROP SV), prioritní osy 13. 3 Cestovní ruch, oblasti

Více

Portál cykloturistiky Jihomoravského kraje

Portál cykloturistiky Jihomoravského kraje Portál cykloturistiky Jihomoravského kraje Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trnavského samosprávného kraje v oblasti cyklistiky Aktualizace portálu Cykloturistika jižní Moravy Vytvoření systému

Více

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 Destinační management turistické oblasti Jeseníky III Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 1 PROGRAM KONFERENCE Zahájení konference Mgr. Renata Ramazanová, předsedkyně Rady pro cestovní ruch Ing. Ivan

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

v Moravskoslezském kraji

v Moravskoslezském kraji Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji RNDr. Tomáš Ehler oddělení cestovního ruchu, Moravskoslezský kraj krajský úřad Ostrava 15.4. 2009 Obsah prezentace Rozvojové priority MS kraje v oblasti

Více

Branka, o.p.s. obecně prospěšná společnost pro rozvoj cestovního ruchu

Branka, o.p.s. obecně prospěšná společnost pro rozvoj cestovního ruchu Branka, o.p.s. obecně prospěšná společnost pro rozvoj cestovního ruchu Výroční zpráva 2007 POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI Posláním společnosti je rozvoj cestovního ruchu v turistické oblasti Kladské pomezí. Vydávání

Více

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Starý Hrozenkov 14. 10. 2009 1. Pozice Centrály cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

Magistrát města HK - Renovace informačních tabulí - Aktualizace propagační publikace o Hradci Králové včetně okolí

Magistrát města HK - Renovace informačních tabulí - Aktualizace propagační publikace o Hradci Králové včetně okolí Pracovníci Destinačního managementu Hradecko během roku zajišťovali projektové aktivity projektu ROP Hradecko efektivní koordinace aktivit v cestovním ruchu a navazující mimoprojektové aktivity. 1. Jedním

Více

Nad letošním ročníkem veletrhu převzali záštitu ministryně pro místní rozvoj ČR Ing.Karla Šlechtová a hejtman Libereckého kraje, Martin Půta.

Nad letošním ročníkem veletrhu převzali záštitu ministryně pro místní rozvoj ČR Ing.Karla Šlechtová a hejtman Libereckého kraje, Martin Půta. Vážení vystavovatelé, jsme rádi, že jsme Vás i v letošním roce mohli přivítat na 15. ročníku veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour 2015, který se uskutečnil ve dnech 19. 21. března v Eurocentru v Jablonci

Více

KATALOG SLUŽEB A VÝROBKŮ. GRAFICKÉ STUDIO SVOBODA +420 603 422 526 info@dsvoboda.cz www.dsvoboda.cz

KATALOG SLUŽEB A VÝROBKŮ. GRAFICKÉ STUDIO SVOBODA +420 603 422 526 info@dsvoboda.cz www.dsvoboda.cz Plocha 2014 KATALOG SLUŽEB A VÝROBKŮ GRAFICKÉ STUDIO SVOBODA +420 603 422 526 info@dsvoboda.cz www.dsvoboda.cz OBSAH GRAFICKÉ A DTP STUDIO 3 DIGITÁLNÍ TISK 4 OFSETOVÝ TISK 4 REKLAMNÍ PŘEDMĚTY 5 FOTOBANKA

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Základní údaje o projektu individuální projekt Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) poskytovatel dotace -

Více

Obsah informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (ISCR) v 1. fázi vzniká sjednocením stávajících internetových informačních zdrojů

Obsah informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (ISCR) v 1. fázi vzniká sjednocením stávajících internetových informačních zdrojů Obsah informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (ISCR) v 1. fázi vzniká sjednocením stávajících internetových informačních zdrojů Realizujeme úzkou a vzájemně výhodnou spolupráci s vybranými

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2015

Zpráva o činnosti a hospodaření Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 Zpráva o činnosti a hospodaření Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2015 1) Název subjektu, adresa, IČ Název organizace: Městské muzeum Nové Město nad

Více

SYMPOZIUM UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY 2007

SYMPOZIUM UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY 2007 SYMPOZIUM UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY 2007 PROGRAM 8. 6. 1 OBSAH Společné aktivity...2 Program pro účastníky na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské Kamenický Šenov...3 Program pro účastníky

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 38101 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

PRAGOFFEST 2012. Závěrečná zpráva. 2. - 5. 2. 2012 Modrá škola Praha Háje

PRAGOFFEST 2012. Závěrečná zpráva. 2. - 5. 2. 2012 Modrá škola Praha Háje Závěrečná zpráva 1 2. - 5. 2. 2012 Modrá škola Praha Háje Čísla 2 4 dny 2930 návštěvníků (člověkodnů) 2040 unikátních účastníků (1390 loni) přes 500 pořadů v programu průměrná délka účasti necelý den a

Více

Fond malých projektů a Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa

Fond malých projektů a Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa Fond malých projektů a Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 Cíl 3 Ing. Lucie Havlová Bc. Petra Bulířová Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

Návrh Plánu práce Krajské hospodářské komory Střední Čechy na rok 2011

Návrh Plánu práce Krajské hospodářské komory Střední Čechy na rok 2011 Návrh Plánu práce Krajské hospodářské komory Střední Čechy na rok 2011 Plán práce na rok 2011 bude předkládán na základě doporučení představenstva ke schválení Shromáždění delegátů v červnu. Jeho cílem

Více

Příloha č. 1 - Popis jednotlivých aktivit a výčet povinností zástupců jednotlivých TVÚ

Příloha č. 1 - Popis jednotlivých aktivit a výčet povinností zástupců jednotlivých TVÚ Spolupráce Královéhradeckého kraje s vybranými zástupci turisticky významných území v rámci projektu Cílená prezentace a propagace Královéhradeckého kraje jako celku : V rámci veřejné zakázky bude vybrán

Více

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU (STATISTIKY A TRENDY V INDUSTRIÁLNÍ TURISTICE) 1 TECHNICKÁ PAMÁTKA JE.. Stavba, technické zařízení nebo technické řešení jedinečné nebo zajímavé

Více

Marketingová koncepce propagace

Marketingová koncepce propagace Projekt Podpora udržitelného rozvoje města Gjakova Marketingová koncepce propagace 1. Teorie 2. Marketingové materiály 3. Způsoby propagace 4. Projekty 1. Teorie co je marketing a propagace Je společenský

Více

MAS Regionu Poodří, Z.S., vyhlašuje ve spolupráci s Asociací regionálních značek, o.s.: 3. VYZVU. k předkládání žádostí o udělení značky , V'

MAS Regionu Poodří, Z.S., vyhlašuje ve spolupráci s Asociací regionálních značek, o.s.: 3. VYZVU. k předkládání žádostí o udělení značky , V' MAS Regionu Poodří, Z.S., vyhlašuje ve spolupráci s Asociací regionálních značek, o.s.:, 3. VYZVU k předkládání žádostí o udělení značky, V' "MORAVSKE KRAVARSKO regionální produkt U STRAVOVACí A UBYTOVACí

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014) Brožury (větší letáky) Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Více

Klášterec nad Ohří Kadaň

Klášterec nad Ohří Kadaň Klášterec nad Ohří Kadaň Úvodem Města Klášterec nad Ohří a Kadaň připravují pro návštěvníky regionu návštěvnickou kartu. Karta umožní volný vstup do řady turisticky atraktivních zařízení a poskytne slevy

Více

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Stavební veletrhy Brno 2014 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Novinky pro rok 2014 Zkrácení doby veletrhu středa - sobota Posílení návštěvnosti koncových zákazníků segment B2C změna otevírací doby 10:00

Více

Turistický portál kraje Vysočina www.region-vysocina.cz a jeho další rozvoj

Turistický portál kraje Vysočina www.region-vysocina.cz a jeho další rozvoj Turistický portál kraje Vysočina www.region-vysocina.cz a jeho další rozvoj Historie spuštění turistického portálu únor 2004 portál je neustále aktualizován a rozšiřován novými informacemi např. tipy na

Více

ICT/EuroVelo 13 Stezka železné opony

ICT/EuroVelo 13 Stezka železné opony ICT/EuroVelo 13 Stezka železné opony EuroVelo, ICT a GB www.europeangreenbelt.org Evropský trh cykloturistiky (údaje z 13 studiíí z Německa, Nizozemí, Rakouska a Švýcarska) Výdaje: cykloturisté 53 EUR/os./den,

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území. Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na region Jeseníků

Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území. Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na region Jeseníků JESENÍKY originální produkt Přinášíme Vám kvalitu a tradici z Jeseníků 6.11.2013 ZNAČKA JESENÍKY ORIGINÁLNÍ PRODUKT Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území Tato značka garantuje zejména místní

Více

Česká ráj pohádková dovolená

Česká ráj pohádková dovolená Česká ráj pohádková dovolená Hlavní turistická nabídka Českého ráje Pohádková dovolená Zpátky k přírodě Po stopách času Krajina s tradicí Relaxuj aktivně Český ráj bez bariér 3 Sdružená Český ráj zájmové

Více

JEDNOTNÁ KLASIFIKACE TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER ČR

JEDNOTNÁ KLASIFIKACE TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER ČR JEDNOTNÁ KLASIFIKACE TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER ČR 1. SLOVO ÚVODEM 2. MINIMÁLNÍ STANDARD SLUŽEB 3. KLASIFIKAČNÍ TŘÍDY 4. CERTIFIKACE TURISTICKÉHO INFORMAČNÍHO CENTRA PROCES CERTIFIKACE UDĚLOVÁNÍ,

Více

Rámcový program činnosti Krkonoše - svazek měst a obcí v oblasti cestovního ruchu na rok 2007

Rámcový program činnosti Krkonoše - svazek měst a obcí v oblasti cestovního ruchu na rok 2007 Rámcový program činnosti Krkonoše - svazek měst a obcí v oblasti cestovního ruchu na rok 2007 Hlavní úkol: Zajištění realizace aktuálních priorit Programu rozvoje cestovního ruchu turistického regionu

Více

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz Aktivity CCRJM březen 2013 Souhrn aktivit CCRJM Tvorba turistických produktů, programů, výletů Propagační materiály (distribuce), webové prezentace Fam tripy a press tripy domácí i zahraniční (Německo,

Více

TRADIČNÍ VELETRH NOVÁ STRATEGIE

TRADIČNÍ VELETRH NOVÁ STRATEGIE TRADIČNÍ VELETRH NOVÁ STRATEGIE Vážení členové Svazu polygrafických podnikatelů, získejte konkurenční výhodu a prezentujte svá tiskovářešení a nabídku sortimentu na největším odborném veletrhu NABÍDKA

Více

Jiří Senohrábek. Propojení reálného a virtuálního výletu na příkladu projektu Otevřte 13. komnatu

Jiří Senohrábek. Propojení reálného a virtuálního výletu na příkladu projektu Otevřte 13. komnatu Jiří Senohrábek Propojení reálného a virtuálního výletu na příkladu projektu Otevřte 13. komnatu Co to je? Pro koho to je? nový produkt cestovního ruchu pro rodiny s dětmi nebo poutníky po českých hradech

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Zpráva o činnosti MIC za rok 2012

Zpráva o činnosti MIC za rok 2012 Zpráva o činnosti MIC za rok 2012 Město Strakonice Městské informační centrum Strakonice Velké náměstí 2 386 21 Strakonice IČ: 00251810, DIČ CZ00251810 - počet stálých pracovníků: 2 (1. 1. 2012 nastoupila

Více