Reprodukční období dojnic průřez obdobím. Období stání na sucho, porod a poporodní období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Reprodukční období dojnic průřez obdobím. Období stání na sucho, porod a poporodní období"

Transkript

1 Reprodukční období dojnic průřez obdobím Období stání na sucho, porod a poporodní období

2 Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, přírodních a potravinových zdrojů Katedra speciální zootechniky Učební texty k předmětům zabývajících se chovem skotu III. část Ing.Renata Toušová,CSc. Ing.Jaromír Ducháček,Ph.D. Ing.Jan Beran, Ph.D.

3 Rozdělení období okolo porodu Okoloporodní období u dojnic Krávy stojící na sucho (60 20 dní před porodem) Kondice (BCS) 3,5 4 Tranzitní období (20-0 dnů před otelením) Porod Poporodní období (0 20 dnů, pokračování tranzitního období) Požadavky na KD, prostředí a fyziologické změny Základní KD, příjem sušiny kg/den Kontrola vemene Změna krmné dávky, příjem sušiny kg/den Zvýšená koncentrace základních ţivin, vitaminů Pokles příjmu sušiny (ţravosti) Pokles tělesné teploty (o 0,5 1 C) Čistota krav a prostředí Důsledné sledování příjmu krmiva a vody

4 Jedná se o období nejtěţší a zároveň nejrizikovější z hlediska výskytu metabolických poruch a onemocnění Optimální podmínky chovu docílíme : - Výživou a krmením - Pohodou krav (bez stresu) - Managementem - Mikroklimatickými podmínkami - Pravidelnou kontrolou celého zdravotního stavu

5 Mikroklima ve stájí - poţadavky: velká kubatura, světlost, vzdušnost

6 Období stání na sucho - je přípravným obdobím pro budoucí laktaci! - trvá 6 8 týdnů a má za cíl : - regeneraci mléčné ţlázy dojnice - dosaţení fyziologického odpočinku - vytvoření optimálního výţivného stavu - ukončení růstu telete a porod krávy Intenzivní růst plodu, dělohy, placenty, tvorba kolostra zvyšují požadavky na aminokyseliny, glukózu, mastné kyseliny a vápník!

7 Technologie napájení a lehací boxy

8 Prevence metabolických poruch v období stání na sucho - vyrovnání výţivného stavu krav na kondiční stupeň 3 4 (přizpůsobené mnoţstvím jadrných krmiv) - preference pohybu volné ustájení - optimální rozvinutí fermentační činnosti i kapacity bachoru ( kvalitní seno- vojtěškové, luční) - zajištění adlibitního příjmu jodovaných lizů - podávání dostatku vitaminů A (i beta karoten), D a mikroprvků (Zn, I, Se..)

9 Období stání na sucho - technologie ustájení - Boxové ustájení - Hluboká podestýlka - Přístřeškové ustájení

10 Technologie ustájení v období stání na sucho univerzální typ : - volné boxové stelivové ustájení - kotcové ustájení stelivové - hluboká podestýlka - velikost skupiny : 4 10 krav - podestýlka krav vţdy čistá, suchá a dostatečně vysoká - vlastní prostor dojnic(m²) zasušené Příprava na porod Porodní box 7,5 m² 9,0-13 m² Min. 9 m² 4 x 4 m² Rozměr porodního boxu

11 Suchostojné krávy na hluboké podestýlce

12 Suchostojné krávy ve venkovním výběhu

13 Faktory ovlivňující zdravotní stav krav v peripartálním období (okolo porodu) Přirozené chování dojnic je zaloţeno na stádovém pudu = jednotlivé činnosti jsou dojnicemi dělány hromadně - zaloţení krmiva příjem krmiva (zabezpečení místa pro všechny) - odpočinek pro všechny (nepřeplněný prostor) - přemisťování zvířat ve skupině (změna sociálního postavení vyrovnání poměrů za 1 týden) - udrţení čisté a vhodné podestýlky pro dojnice - nedostatečná pozornost věnovaná nemocným zvířatům - optimální mikroklima stáje (tepelný stress)

14 Porodny krav - porodní kotce stelivové: - malé skupiny - individuální

15 Porod na vysoké podestýlce

16 Individuální porodní kotec (výhody) vlastní výběr místa krávou (ne nucený z pozice ostatních krav) dostatek klidu a čas na přípravu klid a čas na ošetření telete olízání matkou osušení, prokrvení lidská pomoc omezena na obtíţní telení bezproblémová identifikace telat menší výskyt infekcí telete, dojnice maximální vyuţití mleziva znemoţnění vzájemného vysávání telat

17 Skupinová porodní sekce

18 Porodní kotec individuální

19 Změna chování dojnice vyvolaná nedostatky porodního boxu Projev u dojnice Špinavá kráva Poranění hleznových klubů Postávání krav Příčina Hygienicky nevhodné prostředí Nedostatek nebo špatný typ podestýlky Málo boxů, nedostatečně nastláno, špatné rozměry Opatrná chůze Pomalé vstávání Šikmá poloha leţení Vyšší kluzkost podlahy Krátké, úzké boxy Prostor pro hlavu limitován plnou stěnou

20 Výţiva a krmení krav v reprodukčním období - základ krmné dávky- kvalitní senáţe, siláţe (jetelové, jetelotravní,vojtěškové,travní), seno - období dnů před otelením= krmná dávka bez jádra, laktogenní krmiva (mláto), kyselá krmiva (řepné skrojky, řízky) - období 20 dnů do otelení = změna krmné dávky na produkční jádro postupně podáváno od 1,5 kg do 3 kg po otelení/krávu/den (adaptace bachorové mikroflory) - období po porodu raná laktace- fáze 0 20 dnů = zvýšení hranice NL na 20 % a po měsíci sníţit na 18% - vysoký stupeň produkce nízký příjem energie (příjem sušiny je niţší o 15 20%), odbourávání tělesných rezerv, hubnutí

21 Poporodní období - bezproblémové krávy, do 24 hodin po otelení - převedení do skupinového kotce Technologie ustájení : boxy s měkkým nastýláním ploché stlané loţe hluboká podestýlka dojení do konve nebo v dojírně(mlezivo) doba setrvání v poporodním kotci 5 dnů

22 Příklady ustájení dojnic v období stání na sucho a před otelením

23 Ustájení dojnic v období stání na sucho na hluboké podestýlce

24 Ustájení dojnic v období stání na sucho s moţností venkovního výběhu

25 Venkovní výběh pro krávy stojící na sucho

26 Krávy stojící na sucho

27 Stáj pro suchostojné dojnice

28 Porodna s venkovním krmištěm

29 Porodna s venkovním krmištěm

30 Vnitřní část porodny s boxy

31 Porodna s venkovním výběhem

32 Prezentace byla vytvořena v rámci řešení projektu FRVŠ č.1221/2012/f4 s vyuţitím následujících zdrojů: Doleţal,O.a kol.(2003) Zemědělský poradce ve stáji,vúţv Praha-Uhříněves,s.63 ISBN Doleţal a kol.(2003) Komfortní ustájení vysokoprodukčních dojnic,vúţv Praha-Uhříněves, ISBN Hulsten,J.(2007) Cow signals,the Netherlands:ROOD Bont Publisher,p.96,ISSN a z vlastních zdrojů katedry

ZDRAVOTNÍ STAV MLÉČNÉ ŽLÁZY PRVOTELEK V ČESKÉ REPUBLICE. Ing. Růžena Seydlová, PhD. MILCOM a.s. Praha duben 2015

ZDRAVOTNÍ STAV MLÉČNÉ ŽLÁZY PRVOTELEK V ČESKÉ REPUBLICE. Ing. Růžena Seydlová, PhD. MILCOM a.s. Praha duben 2015 ZDRAVOTNÍ STAV MLÉČNÉ ŽLÁZY PRVOTELEK V ČESKÉ REPUBLICE Ing. Růžena Seydlová, PhD. MILCOM a.s. Praha duben 2015 Základní ukazatele z chovu dojnic rok stavy dojnic dojnice/stáj průměrná laktace 1. laktace

Více

MILCOM a.s. Výzkumný ústav mlékárenský, Praha. Výzkumný ústav pro chov skotu, Rapotín Agrovýzkum, s.r.o. Rapotín

MILCOM a.s. Výzkumný ústav mlékárenský, Praha. Výzkumný ústav pro chov skotu, Rapotín Agrovýzkum, s.r.o. Rapotín MILCOM a.s. Výzkumný ústav mlékárenský, Praha Výzkumný ústav pro chov skotu, Rapotín Agrovýzkum, s.r.o. Rapotín Certifikovaná metodika 1G58063 ISBN 978-904348-0-6 Správná hygienická praxe získávání mléka

Více

PODMÍNKY CHOVU PLAZŮ V ZAJETÍ včetně velikosti a základního vybavení chovného zařízení, způsobu chovu, výţivy, odchytu a transportu

PODMÍNKY CHOVU PLAZŮ V ZAJETÍ včetně velikosti a základního vybavení chovného zařízení, způsobu chovu, výţivy, odchytu a transportu DOPORUČENÍ ÚSTŘEDNÍ KOMISE PRO OCHRANU ZVÍŘAT PODMÍNKY CHOVU PLAZŮ V ZAJETÍ včetně velikosti a základního vybavení chovného zařízení, způsobu chovu, výţivy, odchytu a transportu Text: MUDr. Ondřej Hes,

Více

Metodika 5/09. Zvýšení podílu energie v objemných krmivech ekologických farem pěstováním vhodných travních a jetelovinotravních směsí

Metodika 5/09. Zvýšení podílu energie v objemných krmivech ekologických farem pěstováním vhodných travních a jetelovinotravních směsí Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. Troubsko Zemědělský výzkum, spol. s r. o. Troubsko Metodika 5/09 Zvýšení podílu energie v objemných krmivech ekologických farem pěstováním vhodných travních a

Více

- 1 - Zemědělské systémy I. zkouška

- 1 - Zemědělské systémy I. zkouška Zemědělské systémy I. zkouška Živočišná výroba 1. Druh a plemeno zvířat 2. Genové rezervy zvířat 3. Šlechtění zvířat 4. Plodnost 5. Domestikace a fylogenie 6. Etologie a welfare 7. Plemena 8. Současný

Více

Škola přátelská dětem

Škola přátelská dětem Eva Vaníčková, Věra Faierajzlová, Marie Nejedlá, Jana Votavová Škola přátelská dětem Stručný průvodce manuálem UNICEF pohledem nejlepšího zájmu dětí Titul: Autoři: Vydává: Vydání: Škola přátelská dětem.

Více

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DO ROKU 2015 ZAJISTIT BEZPEČNĚJŠÍ ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, V NĚMŢ VÝSKYT ZDRAVÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NEBUDE PŘESAHOVAT MEZINÁRODNĚ SCHVÁLENÉ NORMY Zdraví kromě jiných

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výchovy ke zdraví Změny tělesné

Více

ÚVOD VEDENÍ VÚŽV, V.V.I. 4 UDÁLOSTI 2014 5 VÝZKUM 2014 13 ODBORNÉ ČINNOSTI 39 EXPERIMENTÁLNÍ ZÁKLADNA - ÚČELOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 42

ÚVOD VEDENÍ VÚŽV, V.V.I. 4 UDÁLOSTI 2014 5 VÝZKUM 2014 13 ODBORNÉ ČINNOSTI 39 EXPERIMENTÁLNÍ ZÁKLADNA - ÚČELOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 42 1 ÚVOD VEDENÍ VÚŽV, V.V.I. 4 UDÁLOSTI 2014 5 VÝZKUM 2014 13 ODBORNÉ ČINNOSTI 39 EXPERIMENTÁLNÍ ZÁKLADNA - ÚČELOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 42 SMLUVNÍ VÝZKUM A EXPERIMENTÁLNÍ SPOLUPRÁCE 47 ÚSPĚŠNĚ DOKONČENÁ DOKTORSKÁ

Více

Ministerstvo zemědělství ČR Č. j.: 113618/2011-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2.

Ministerstvo zemědělství ČR Č. j.: 113618/2011-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2. Ministerstvo zemědělství ČR Č. j.: 113618/2011-MZE-14113 Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2. OBSAH I. PODMÍNKY PRO TVORBU FICHE... 3 II. CHARAKTERISTIKA REŢIMŮ PODPORY... 6

Více

Vztahy člověka a prostředí

Vztahy člověka a prostředí Vztahy člověka a prostředí Vývoj vztahů člověka a prostředí Vývoj člověka úzce souvisel se změnami probíhajícími v přírodě. Velké klimatické změny jako bylo střídání dob ledových a meziledových i výkyvy

Více

DIETOLOGIE. Hallan s.r.o. www.hallan.cz

DIETOLOGIE. Hallan s.r.o. www.hallan.cz Hallan s.r.o. www.hallan.cz Vzdělávací program Stravovací úsek pro cestovní ruch je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním

Více

Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz

Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz Výživa přežvýkavců je založena na využití rostlinných bílkovin. Kromě zdrojů N-látek

Více

Předběžný harmonogram výzev pro Program rozvoje venkova na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro Program rozvoje venkova na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro Program rozvoje venkova na rok Identifikace programové úrovně Prioritní osa / Priorita Unie Specifický cíl / Opatření / Operace Zaměření výzvy Podporované aktivity Příjemci

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007 2013

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007 2013 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007 2013 PRAHA, ČERVEN 2010 Zpracováno podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj

Více

Směnný režim a jeho vliv na pozornost záchranáře

Směnný režim a jeho vliv na pozornost záchranáře Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Směnný režim a jeho vliv na pozornost záchranáře Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí práce: PhDr. Martina Muknšnáblová

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 4 5 Obsah Předmluva.............................................................. 7 Rozcvičení, strečink a zklidnění.............................................

Více

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení Lymfom Help, 2010 Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení

Více

VERMIKOMPOSTOVÁNÍ BIOODPADŮ Certifikovaná metodika

VERMIKOMPOSTOVÁNÍ BIOODPADŮ Certifikovaná metodika ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v. v. i. VERMIKOMPOSTOVÁNÍ BIOODPADŮ Certifikovaná metodika Ing. Aleš Hanč, Ph.D. Ing. Petr Plíva, CSc. Praha 2013 VERMIKOMPOSTOVÁNÍ

Více

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav, zmat@szu.cz Pokud řešíme jednotlivé faktory

Více

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o pěstebních směsích. TERRA InfoPaper. 100% přírodní Pěstební směs pro vaši úrodu Jednoduché použití Žádné usazeniny

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o pěstebních směsích. TERRA InfoPaper. 100% přírodní Pěstební směs pro vaši úrodu Jednoduché použití Žádné usazeniny TERRA InfoPaper Všechno, co jste kdy chtěli vědět o pěstebních směsích 100% přírodní Pěstební směs pro vaši úrodu Jednoduché použití Žádné usazeniny Ne každá pěstební směs je vhodná pro pěstování rostlin

Více

ANALÝZA STAVU OBORU VČELAŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA STAVU OBORU VČELAŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA STAVU OBORU VČELAŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Autorský kolektiv tvořili odborníci Českého svazu včelařů, o. s., a Výzkumného ústavu včelařského, s. r. o., pod vedením RNDr. Václava Švamberka. 1. Úvod

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

PORUCHY POZORNOSTI A ADHD U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

PORUCHY POZORNOSTI A ADHD U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra psychologie a patopsychologie ŢANETA BANDEVSKÁ III. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro mateřské školy PORUCHY POZORNOSTI A ADHD U

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více