Technika a technologie v chovu dojnic. Produkční období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technika a technologie v chovu dojnic. Produkční období"

Transkript

1 Technika a technologie v chovu dojnic Produkční období

2 Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, přírodních a potravinových zdrojů katedra speciální zootechniky Učební texty k předmětům zabývajícím se chovem skotu I. část Ing.Renata Toušová,CSc. Ing.Jan Beran, Ph.D. Ing. Jaromír Ducháček,Ph.D.

3 Produkční období dojnic Chov dojnic stále více reaguje na zavádění nových provozních technologií do výroby ve vztahu optimálního produkčního prostředí, welfare a ochrany životního prostředí. Modernizované nebo nové stáje s volným ustájením splňují všechny nároky a potřeby chovaných zvířat a zároveň umožňují chovateli dosáhnout nižší pracnosti při ošetřování a dojení, větší čistoty dojnice i vemene, zlepšení zdravotního stavu a reprodukčních ukazatelů.

4 Moderní ustájení dojnic vzdušné stáje, světlé a dobře větratelné - stáje nezateplené, uzavíratelné a otevíratelné. Lze je charakterizovat jako stáje s krmením uvnitř nebo v navazujícím zastřešeném krmišti. V mrazech je teplota přístřešku shodná s teplotou venku. - konstrukce stájí mohou využívat železobetonový skelet, ocelovou konstrukci, kombinovanou konstrukci nebo dřevěnou konstrukci. Důležité pro konstrukci stavby je sklon střechy a výška podélných bočních stěn.

5 Moderní stáje pro dojnice

6 Moderní ustájení dojnic optimální výška bočních stěn by se měla pohybovat mezi 3,6 4,5 m. minimální množství vzduchu ve stáji na 100 kg živé hmotnosti by nemělo být nižší než 8 m³ vzduchu. úhel sklonu střechy ovlivňuje proudění vzduchu, v prostoru stáje a mělo by se pohybovat na úrovni úhlu 30 a zabezpečit maximální proudění vzduchu v podstřešním prostoru i kritických období léta. stěny stájových objektů je optimální krýt pouze vertikálně pohybovou zástěnou, případně protiprůvanovými sítěmi

7 Moderní ustájení dojnic optimální podmínky kravínu vytvářejí především mikroklimatické podmínky ustájení, osvětlení a dobré větrání. Moderní stáj s dostatkem světla musí být zárukou pro bezpečnou práci ve stáji, bezproblémové prostředí, vysokou hygienu a efektivnost práce. naprogramovaným (řízeným) osvětlováním životní zóny zvířat lze ovlivnit i příjem krmení a tím mléčnou užitkovost. optimální doba svitu ve stáji se pohybuje mezi hodin, s minimální intenzitou 200 Luxů. Při zkrácené době osvětlení (10 13 hodin), dochází k snížení mléčné produkce a zhoršení ukazatelů reprodukce.

8 Stájové mikroklima stájové mikroklima spolu s odpovídající výživou,způsobem ustájení a kvalitou ošetřování velmi výrazně ovlivňují pohodu zvířat a jejich produkci. nejdůležitějšími složkami, které mikroklima vytváří jsou : a. teplota b. relativní vlhkost c. rychlost proudění vzduchu d. obsah škodlivých plynů a mikrobiální zátěž prostředí.

9 Optimální větrání

10 Stájové mikroklima jedním z nejdůležitějších faktorů je vliv teploty vzduchu, ta je tvořena kombinací teploty vzduchu + teploty povrchů podlah, stěn a ostatních stájových konstrukcí + teploty povrchu těla zvířat na změny teploty vzduchu organismus zvířete ihned reaguje, což ovlivňuje zdraví, reprodukci a užitkovost. Skot patří mezi zvířata teplokrevná, která jsou schopna svoji teplotu do určité míry regulovat (termoregulace). termoregulací je myšleno řízení tělesné teploty s cílem udržet její hodnoty v mezích fyziologického rozpětí. U skotu není problém teplo vyrobit, ale zbavit se přebytečného tepla. Každé zvíře, tedy i skot má určité požadavky na termoneutrální zónu. Ta se u dojnic pohybuje mezi -5 C až 24 C.

11 Závislost termoneutrální zóny na užitkovost dojnic(kg mléka/laktaci) Užitkovost (kg mléka) Rozsah termoneutrální zóny C

12 Teplota prostředí na zvýšení teploty prostředí reaguje organismus skotu a. snížením příjmu krmiva b. snížením látkového metabolismu c. zvýšením pocení d. zrychleným dýcháním období chovu teplota relativní vlhkost(rv) reprodukční období ( porodna) C 85 % produkční volný způsob C Do 75 % dojírna C Do 60 %

13 Relativní vlhkost relativní vlhkost (RV) v kombinaci s vysokými teplotami znásobuje vlhkost vzduchu. V málo větraných stájí dochází častěji k vyvolání tepelného stresu. Dojnice toleruje teplotu vzduchu 28 C při 40 % vlhkosti, ale 80% vlhkost při 20 C je pro ni nepřijatelná optimální hodnoty RV stájového vzduchu pro dojnice by se měly pohybovat od 50 % do 70 % s maximální hodnotou 80% - v zimním období. v teplých měsících dochází vlivem vysokých teplot a zvýšení RV k narušení optimálního životního prostředí a ke snížení možnosti ochlazování dojnicemi (pocení, ztížené dýchání) a tělesná teplota roste Výsledkem je tepelný stres, který hodnotíme teplotněvlhkostním indexem.

14 Tepelný stres tepelný stres můžeme definovat jako okamžik, kdy dojnice nemůže dostatečně rozptýlit potřebné množství tepla, které zůstává jako součást tělesné tepelné bilance. počátek tepelného stresu je pozorován u dojnic od hodnoty teplotně-vlhkostního indexu (THI) >72 (odpovídá 25 C, 50% RV)

15 Projev teplotního stresu Hodnota THI Reakce dojnice Vyhledávání stínu, minimální snížení produkce Zvýšení potivosti a příjmu vody a tělesné teploty, snížení užitkovosti, reprodukce Slinění, těžký dech,mléko a reprodukce výrazně sníženy Nad 98 Možno i úmrtí vysokoužitkové dojnice více podléhají tepelnému stresu-vytváří větší množství metabolického tepla.

16 Podstata tepelného stresu odvod tepla dojnice je pomocí kůže a dýchání při tepelném stresu se prohlubuje dech a teplota se zvyšuje Běžný dech je na úrovni dechů/minutu, při stresu se zvyšuje na 80 dechů/minutu. Ztíženým dýcháním se zvyšují ztráty CO 2, dochází ke kolísání ph krve. Energie se spotřebovává více o 7 až 25%. Rektální teplota dojnic je v průměru 38,5 C (37,5 39,5). Teploty nad 39,5 C jsou považovány za reakci na podmínky prostředí.

17 Tepelný stres způsobuje: zhoršení zdravotního stavu (respiratorní onemocnění, mastitidy) snížení příjmu krmiva (snížení tvorby a účinnosti trávicích šťáv, využití přijatých živin) snížení produkce mléka zvýšení příjmu vody prodloužení servis periody a mezidobí projev abnormálních estrálních cyklů pokles zabřezávání krav, předčasné porody zvýšení potivosti

18 Jak lze předejít chladovému a tepelnému stresu V zimních měsících je potřeba zajistit odpovídající výživu a krmení. U nedostatečně krmených a podvyživených zvířat klesá produkce tepla. Dále je nutné zajištění suchého, izolovaného lože a přístřešku jako ochrany před deštěm a studeným větrem. V teplých měsících (tropické dny) je nutné stínění stáje, dostatek chladné vody, výsadba stromů, zlepšení tepelné izolace stropů, správně fungující větrací zařízení a systémy ochlazování skotu- evaporace.

19 Evaporace nepřímé evaporační ochlazování = ochlazování vzduchu okolo těla zvířete přímé evaporační ochlazování = technika využívající postřiky, kropením skrápění a sprchování těla zvířete další možností je nepřímé ochlazování: zchlazování povrchu výběhů, podlah a střech v okolí dojnic

20 Přímé evaporační ochlazování -sprchování

21 Nepřímé evaporační ochlazování do prostoru jsou rozptylovány částice vody ve formě mlhy, následným odparem se teplota vzduchu snižuje zvyšováním vlhkosti vzduchu se omezuje snižování výdeje tepla evaporací samotnými zvířaty tento systém je nejméně účinný (vyšší vlhkost vzduchu)

22 Přímé a ostatní evaporační ochlazení přímé evaporační ochlazování přímý postřik zvířat s kombinací s ventilátory větší kapénky provlhčí srst případně kůži velikost kapének vody ( 0,05 0,15 mm) metoda nucené evaporace přímý postřik za spolupůsobení nucené ventilace instalace evaporačního zařízení pod přístřešek v oblasti krmiště ( navíc funguje přirozená ventilace) v průchodu mezi lehárnou a krmištěm poblíž napajedel prostor čekáren

23 Optimální podmínky mikroklimatu rychlost proudění vzduchu se požaduje jako optimální 0,1 až 0,3 m/s, při nižších teplotách se proudění snižuje, naopak při vyšších teplotách lze prodění vzduchu zvýšit až na 1,5 m/s. z chemických faktorů je nežádoucí zvýšená koncentrace CO 2 - indikátor znečištění vzduchu. Optimální hodnota se pohybuje mezi 0,2 až 0,3 % objemových. Oxid uhličitý je produkt dýchání, produkt kvasných procesů v bachoru a vzniká při zrání podestýlky. Negativně působí na zvířata koncentrace nad 10% objemových. amoniak vzniká při rozkladu organických látek a přípustná hladina jinak toxického plynu je do 0,0025 objemových %. Zvýšená hladina amoniaku ve stáji působí na snížení odolnosti proti infekcím a tlumivě na celý organismus.

24 Ustájení dojnic volné stáje pro dojnice jsou rozděleny na 2 období produkční a reprodukční.

25 Stáje v produkční sekci Původní stáje - přestavba: 1. volné stáje ve stlaných boxech (bezstelivových) v zateplené i nezateplené ustajovací části, s venkovním krmištěm 2. volné ustájení ve stlaných boxech (bezstelivových)včetně krmiště situovaného v zateplené nebo nezateplené ustajovací části 3. volné ustájení na hluboké podestýlce se doporučuje pouze v přístřeškových stájí

26 Organizace práce v nových stájích bezstelivových a stelivových Boxové lože technické zásady boxové lože správně dimenzované ve vztahu k velikosti tělesného rámce daného plemena - parametry boxového lože 250/125 cm box doplněn o prsní či hrudní opěrky= zamezení lehání do přední části boxu a zmenšení prostoru zakálení v zadní části (15 20 cm od úrovně stojících předních končetin, pod úhlem 45-60%). instalace vymezovací (šíjové zábrany) v přední části boxu

27 Udržování povrchu boxového stání bezstelivové stání - použití matrace na izolaci a zateplení (optimální výše polštáře 5 7 cm) preferovány matrace měkké oproti tvrdým pryžovým nebo z PVC = jistota delší doby ležení a usnadnění vstávání, omezení poranění mléčné žlázy stelivové způsoby stání použití slámy, separátu z kejdy, plastických podestýlek (pilin z měkkého dřeva) povrch boxů měkký, mírně drsný, zajišťující neklouzavost a snadno čistitelný

28 Stelivové a bezstelivové stání

29 Funkčnost boxového stání: dodržování hygieny několikrát do týdne čištění boxů, udržování rovné podlahy stání. správný způsob údržby = omezení kožních infekcí, eliminace mastitid, udržení maximální čistoty zádě krav.

30 Stelivové boxy odkliz hnoje a zastýlání 2x denně podestýlka kejdový separát = využití po důkladné fermentaci (samozahřátí na 70 C) promísení s vápence (v poměru 4 : 1)= zvýšení sušiny o 10%, ph pro patogenní mikroorganismy nepříznivé plastická podestýlka (piliny z měkkého dřeva ) ve vrstvě do 10 cm množství 0,3 l pilin do zadní části boxu/krávu/den piliny lze aplikovat s vápencem šíře hnojné chodby minimálně mm

31 Správně dimenzované stelivové boxy

32 Odkliz chlévské mrvy a kejdy ze stáje odkliz chlévské mrvy z volných stájí způsob mechanizace odklizu chlévské mrvy podle systému ustájení a podle počtu zvířat ve stáji se většinou řeší za využití malotraktoru s radlicí vyhrnování přímo ke hnojišti nebo ke kontejneru odkliz 2x denně a 2x denně se nastýlá množství podestýlky na krávu = 1 4 kg/den průměrně

33 Odkliz chlévské mrvy a kejdy ze stáje dojnic výpočet: 1m²/1000l = 1kg podestýlky (9 000 l = 9m² = 6 12 kg podestýlky/den) denní produkce výkalů krávy : pevné výkaly moč kg kg množství k manipulaci na krávu/den = kg požadavky pro manipulaci s chlévskou mrvou: plocha nepropustná, vyspárovaná, ohraničená žlábkem šířka chodby pro vyhrnování radlicí minimálně 8 m široká

34 Odkliz chlévské mrvy a kejdy ze stáje dojnic odkliz kejdy z roštových chodeb z podroštových kanálů (jímek), které jsou pod roštovými chodbami vyhrnováním z hnojných nezaroštovaných chodeb

35 Odkliz chlévské mrvy a kejdy ze stáje dojnic podroštové kanály 1. přeronové kanály (bezspádový kanál, bez přídavku technické vody- přepad do kanálu kontinuální způsob ) 2. jímkové kanály (technologická voda zadržení hladiny a spláchnutí do jímky diskontinuální způsob ) 3. cirkulační kanály (dlouhodobé skladování pod roštyrozčlenění na kanály-ústící do přečerpávající nádrže) výhody : využití celkového půdorysu ke skladování levnější výstavba s nepropustným dnem eliminace separace a sedimentace kejdy lepší mikroklima zlepšení kvality kejdy před aplikací

36 Odkliz chlévské mrvy a kejdy ze stáje dojnic čerpání z podroštových jímek využití výkonných čerpadel přes čerpací jímky situované po obvodu stěn (nevýhoda zhoršení mikroklima v době čerpání) největší uplatnění u bezstelivových stání mají systémy cirkulační a částečně i kanály přeronové.

37 Odkliz chlévské mrvy a kejdy ze stáje dojnic vyhrnování kejdy z hnojných nezaroštovaných chodeb využití stacionárních linek odklizu samonosných lopat a radlic frekvence vyhrnováním častá povrch v průběhu dne relativně suchý a čistý

38 Odkliz chlévské mrvy a kejdy ze stáje dojnic hodnocení bezstelivového provozu odpadá transport steliva eliminace ztrát uhlíku jako humusotvorného zdroje kejda je vynikající kapalné hnojivo zvyšování produktivity práce snižování vyrušování zvířat ve stáji zvyšování kvality ovzduší snižování četnosti onemocnění paznehtů

39 Odkliz chlévské mrvy a kejdy ze stáje dojnic pohybové a přiháněcí chodby nekluzký povrch chodeb dostatečně prostorné, ne protisměrné optimální osvětlení ne příliš dlouhé

40 Pohybové chodby

41 Příklady zpracování chlévské mrvy a kejdy podestýlání separátem separace kejdy- šnekový separátor tekutá část (fugát) a pevná část (digestát) - digestát regulace sušiny na % nezapáchá, přímé využití podestýlky pro skot kompostování zahradnický substrát hnojení - fugát (tekutá část) rovnoměrná koncentrace živin, přímé hnojení, lepší průnik k rostlinám

42 Podestýlání separátem

43 Příklady zpracování chlévské mrvy a kejdy modifikované kompostování (převod tekuté kejdy na pevný substrát) změna fyzikálně-chemických vlastností kejdy práškovým činidlem schopnost vazby na pevný sorbent (piliny, slámu, rašelinu, drcenou kůru) sušina kejdy minimálně 3 4 % fermentace po 48 hodinách, při teplotě C odstranění nepříjemného zápachu zničení semen plevelů hnojení

44 Příklady zpracování chlévské mrvy a kejdy(výroba bioplynu-anaerobně) bioplyn je plynný produkt anaerobní metanové fermentace organických látek (plynná směs metanu a oxidu uhličitého) anaerobní proces směsná kultura mikroorganismů postupně rozkládá bez přístupu vzduchu organické látky a konečným produktem je zbytková organická hmota a plyny CH 4 a CO 2 obsah % metanu a % oxidu uhličitého výhřevnost bioplynu je 21 V4 MJ/m3 využití na tepelnou a elektrickou energii tuhé zbytky mohou tvořit % sušiny kompost vstupní surovina ( organická hmota) pro výrobu : exkrementy : kejda, chlévská mrva, odpad z chovu prasat a drůbeže, a další fytomasa: siláže, senáže,rostlinné zbytky, energetické plodiny odpady zpracovatelského a potravinářského původu (jatka, mlékárny)

45 Příklady zpracování chlévské mrvy a kejdy aerobní zpracování kejdy (bioreaktory) fermentace s přístupem vzduchu a termofilních organismů teplota fermentace se pohybuje mezi C 6 ti denní fermentace a následně 4 8 týdnů klasické kompostování na hromadách kompost zahradnický substrát substrát v lesnictví a okrasné rostliny

46 Příklady zpracování chlévské mrvy a kejdy přímé hnojení rostlin účinné dusíkaté hnojivo (obsah %) přeměna na dusičnany celkový dusík = 80 kg/ha (z 25 tun kejdy skotu a 15 tun kejdy prasat) hnojení pro ozimé plodiny, meziplodiny, okopaniny a kukuřici

47 Životní potřeby dojnic voda napájení patří k základním potřebám a rozhodujícím faktorům každého chovu množství vody, forma předkládání a teplota mohou být k specifickým podmínkám prostředí limitujícími faktory faktory, které ovlivňují spotřebu vody se vztahují k hmotnosti doinice, teplotě prostředí, užitkovosti, sušině krmiva a jsou ovlivněny dalšími faktory klasické napáječky jsou vhodné pro dojnice s nízkou užitkovostí, spotřeba vody je u nich nižší využití napájecích žlabů dostatečná zásoba vody a přítok vody využití vody pitné

48 Napájecí žlaby

49 Potřeba vody/den/dojnic dojivost/den suchostojné kg mléka/den l 20 kg mléka/den l 30 kg mléka/den l 40 kg mléka/den l voda l/den (včetně vody v krmivu) v období tropických teplot se zvyšuje horní hranice až o 20 %

50 Obecné zásady pro napajedla voda musí být volně přístupná všem zvířatům dostatečný přítok vody- minimálně 12 l, optimálně 18 l/minutu přirozený náklon k hladině (úhel 60 ) znemožnění znečištění vody zakálením, pravidelné čištění, objem minimálně 150 l zimní období - napajedla s termostatem optimální řešení oboustranné napajedlo Období laktace Dojnice (I. Až II. Fáze laktace) Dojnice III. Fáze laktace Dojnice v období stání na sucho Délka hrany 10 cm 6 cm 4 cm

51 Technologie a technika krmení využití směsné krmné dávky (SKD) TMR (total mixed ration) všechny komponenty krmné dávky zapraveny do sebe výhody TMR: využití míchacích vozů a zařízení snížení lidské práce, a času nutného ke krmení přesné sestavení krmných dávek snížení zažívacích potíží uniformní směs umožňuje zkrmovat celou krmnou i méně chutné, ale výživné komponenty (vitaminy, minerální látky,tuky) zabezpečuje stálý průběh fermentace v bachoru-vylepšuje využití produkčního účinku krmiv TMR zabezpečuje krmení podle užitkovosti dojnice konzumuje 7 12 dávek/den doba na 1 žraní je kolem 45 minut celková doba žraní je 6 8 hodin

52 Technologie a technika krmení základní požadavky pro nákup krmného míchacího vozu: dosáhnutí minimální produkce mléka kg koncentrace krav ve skupině minimálně 120 kusů menší frekvence zakrmování se nahrazuje častějším přihrnováním krmiva

53 Krmné vozy

54 Technologie a technika krmení krmiště a krmné stoly úroveň je totožná s úrovní krmného stolu šířka cm pro dojnice světlá podlahovina bez bariér, nesmí bránit čištění a přihrnování krmiva redukovat osvit sluncem stáj vybavit kohoutkovými zábranami s možností volného nastavení

55 Příjem krmiva a trávení krav : BACHOROVÉ SKÓRE bachor představuje největší část trávicí soustavy skotu. U holštýnských dojnic s užitkovostí 40 litrů mléka za den je spotřeba denní sušiny 24 kg a více a produkce výkalů kolem 40 kg. bachorové skóre ukazuje na příjem krmiva a průchod trávicím traktem za několik hodin. Stupeň trávení je ovlivněn skladbou krmné dávky a velikostí částic.

56 Bachorové skóre charakteristika Skore 1 Skore 2 Skore 3 Skore 4 Skore 5 bederní obratle Rýsují se pod kůží Jsou patrné kůže Vypnutá, Tvoří záhyb kopíruje tvar těla hladová jáma Hluboká Hluboká na pěst příjem krmiva Málo nebo Častá v 1. vůbec týdnu po otelení příčina Nedostatek krmiva, onemocnění, nevhodné krmení V další fázi laktace-malý příjem krmiva Kyčelní hrbol nevystupuje Kůže směřuje kolmo dolů Hladová jáma je viditelná Optimální příjem pro naplnění bachoru Optimální skore Nejsou vidět Nejsou patrné - Napnutá Není vidět Břicho mírně vyduté Optimum pro konec laktace a stání na sucho Není vidět Bachor je velmi plný Optimum u krav stojících na sucho

57 Bachorové skóre

58 Fázový způsob výživy vyjadřuje využití potenciálních schopností dojnice v průběhu laktace a stání na sucho na základě fyziologických potřeb dané skupiny a dosahované mléčné užitkovosti. 1. fáze A (začáteční, rozdojovací) trvá od 6. dne do 100 dnů laktace nejnáročnější období organismu dojnice (vyčerpání po porodu, nastupuje laktace) vysoký příjem energie a živin (dusíkatých látek) menší kapacita bachoru (pozůstatek období stání na sucho) úbytek hmotnosti optimálně do 8 % (kritická živina = protein) vyšší dávky jádra (PS - 0,40 kg na 1kg vyprodukovaného mléka minimální obsah vlákniny 18 %

59 Fázový způsob výživy Příjem sušiny(dojnice o ž.hm.600kg) Do 30 dnů od porodu dnů Vysokoprodukční dojnice Nízký příjem sušiny 18 kg 24 kg Max. 26 kg Snížení produkce mléka,zhoršení kondice, problémy reprodukce 2. fáze B ( dnů laktace) po dosažení vrcholu laktace pozvolné snížení produkce mléka objemná krmiva představují % ze sušiny KD tvorba tělesných rezerv dojnicí

60 Fázový způsob výživy 3. fáze C ( , ukončení laktace) pokles produkce mléka větší potřeba živin pro tele snižování příjmu šťavnatých krmiv vyšší zastoupení sena v KD případně restrikce vody poslední týden před ukončením laktace dojení 1 x denně při poklesu výdojku pod 3 kg úplné ukončení laktace 3 5 dnů po skončení laktace kontrola mléčné žlázy ( mastitidy) u vysokoprodukčních dojnic lze ke konci laktace aplikovat násilné zastavení laktace - pomocí velké dávky antibiotik do vemene- dojde ke zvýšení intramamálního tlaku a zastavení sekrece mléka.

61 Fázový způsob výživy 4. fáze D (období stání na sucho) záchovná dávka pro růst plodu a udržení hmotnosti dojnice

62 Nejčastěji používaná objemná krmiva v krmné dávce dojnic krmivo kg krmivo kg čerstvá krmiva konzervovaná krmiva luskovinoobilné směsky, Kolem 40 kg siláže v zimním travní směska období vojtěška, jetel siláže v letním období cukrovarské skrojky Do 30 siláže o vyšší sušině krmná kapusta Do 30 seno 2 6 ozimá řepka krmná sláma 2 4 průmyslové zbytky okopaniny pivovarské mláto 5 10 krmná řepa Do 25 kg lihovarské výpalky Do 30 kg krmná cukrovka Do 15 kg melasa Do 2 kg brambory syrové Do 10 kg

63 Automatizace (robotizace) ve stáji

64 Prezentace byla vytvořena v rámci řešení projektu FRVŠ č.1221/2012/f4/d s využitím následujících zdrojů : Doležal,O. a kol.(2004)zásady welfare a nové standardy EU v chovech skotu,vúžv Praha-Uhříněves,s.70 ISBN Doležal,O. a kol.(2003)zemědělský poradce ve stáji, VÚŽV Praha- Uhříněves,s.63, ISBN Doležal, O. a kol.(2003) Komfortní ustájení vysokoprodukčních dojnic, VÚŽV Praha-Uhříněves, ISBN vracek.cz Hulsen,J.(2007)Cow signals,the Netherlands: ROODBont Publisher, p. 96 ISBN a z vlastních zdrojů katedry

Reprodukční období dojnic průřez obdobím. Období stání na sucho, porod a poporodní období

Reprodukční období dojnic průřez obdobím. Období stání na sucho, porod a poporodní období Reprodukční období dojnic průřez obdobím Období stání na sucho, porod a poporodní období Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, přírodních a potravinových zdrojů Katedra speciální zootechniky

Více

SYSTÉMY USTÁJENÍ CHOVU SKOTU

SYSTÉMY USTÁJENÍ CHOVU SKOTU SYSTÉMY USTÁJEN JENÍ CHOVU SKOTU Cíl: Vytvoření optimálních podmínek chovu s ohledem na fyziologické a etologické potřeby zvířat a jejich produkci z hlediska příjmu krmiva, odpočinku, přirozeného i nuceného

Více

CHOV PŘEŽVÝKAVCŮ V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ welfare, technologie. Stanislav Staněk Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

CHOV PŘEŽVÝKAVCŮ V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ welfare, technologie. Stanislav Staněk Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. CHOV PŘEŽVÝKAVCŮ V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ welfare, technologie Stanislav Staněk Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha Uhříněves OBSAH PŘEDNÁŠKY CHOVNÝ KOMFORT, WELFARE SPRÁVNÁ ZEMĚDĚLSKÁ PRAXE

Více

Kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů

Kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů Příloha č. 10 (Příloha č. 2 NV č. 615/2006 Sb.) Kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů 1. Stanovení kategorie zemědělských zdrojů Kategorie zemědělského

Více

VUT FAST, Veveří 95, budova E1, Laboratoř TZB místnost E520

VUT FAST, Veveří 95, budova E1, Laboratoř TZB místnost E520 CZ.1.07/2.4.00/31.0037 Partnerská síť mezi univerzitami a soukromými subjekty s vazbou na environmentální techniky v chovu skotu - Měření tepelně vlhkostního mikroklimatu v budovách teplotní a vlhkostní

Více

Dojnice SANO KONCEPT VÝŽIVY SKOT

Dojnice SANO KONCEPT VÝŽIVY SKOT Dojnice SANO KONCEPT VÝŽIVY SKOT VÍTEJTE Vážený zákazníku, vážený zájemce o naše výrobky, jsme velmi rádi, že vás zaujal Sano koncept výživy dojnic. Na následujících stránkách najdete důležité informace

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY UHŘÍNĚVES Praha 10 - Uhříněves, Přátelství 815

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY UHŘÍNĚVES Praha 10 - Uhříněves, Přátelství 815 V roce 2003 vyšlo : Připravujeme : Z dalších listů: 01 / 03 Dojnice Volné porodny krav 02 / 03 Telata Venkovní individuální boxy 03 / 03 Skot Boxové lože optimalizace parametrů 04 / 03 Skot Boxové lože

Více

SEZNAM uznatelných předmětů podpory v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ PGRLF, a.s.

SEZNAM uznatelných předmětů podpory v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ PGRLF, a.s. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. SEZNAM uznatelných předmětů podpory v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ PGRLF, a.s. Podpora v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ se poskytuje pouze na a) investice,

Více

Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy

Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy Každý chovatel ví, že řádné krmení je základním předpokladem pro dosažení dobrého zdravotního stavu krav s vysokou užitkovostí a s dobrými reprodukčními

Více

STRATEGIE VÝŽIVY DOJNIC V SOUVISLOSTI S DOBOU STÁNÍ NA SUCHO

STRATEGIE VÝŽIVY DOJNIC V SOUVISLOSTI S DOBOU STÁNÍ NA SUCHO STRATEGIE VÝŽIVY DOJNIC V SOUVISLOSTI S DOBOU STÁNÍ NA SUCHO Václav Kudrna VÚŽV Uhříněves, v.v.i. 2012 1 Otelení -> nízký příjem sušiny (energie) -> NEB Vypočítaná energetická bilance pro krávy v laktaci

Více

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 ČESTR. Farma: Podnik: Příkosická. zemědělská a. s. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma.

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 ČESTR. Farma: Podnik: Příkosická. zemědělská a. s. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma. Mirošov Podnik: Příkosická zemědělská a. s. Mléčná farma hospodaří na ploše zhruba 2000 ha v rokycanském okresu. Pěstuje se obilí, řepka a pícniny. Krávy stojící na sucho jsou ustájeny v podestýlané stáji

Více

4. Odpady v zemědělsko - potravinářském komplexu. Odpady z živočišné výroby a jejich zpracování

4. Odpady v zemědělsko - potravinářském komplexu. Odpady z živočišné výroby a jejich zpracování 4. Odpady v zemědělsko - potravinářském komplexu Odpady z živočišné výroby a jejich zpracování 1 Zdroj znečištění povrchových a odpadních vod Hnůj, močůvka, hnojůvka Nevhodné uložení odpadu Škodlivé mikroorganismy

Více

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 HOLŠTÝN. Farma: Podnik: DV Batelov. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma.cz

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 HOLŠTÝN. Farma: Podnik: DV Batelov. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma.cz Batelov Podnik: DV Batelov Družstvo vlastníků v Batelově hospodaří na 300 ha zemědělské půdy v jihlavském okresu, kraji Vysočina. Na farmě v současnosti chovají 350 holštýnských krav, dojí se jich asi

Více

NÍZKONÁKLADOVÉ INOVAČNÍ PRVKY V CHOVU SKOTU TECHAGRO BRNO,DUBEN 2014. doc. Ing. Oldřich Doležal, DrSc.

NÍZKONÁKLADOVÉ INOVAČNÍ PRVKY V CHOVU SKOTU TECHAGRO BRNO,DUBEN 2014. doc. Ing. Oldřich Doležal, DrSc. NÍZKONÁKLADOVÉ INOVAČNÍ PRVKY V CHOVU SKOTU TECHAGRO BRNO,DUBEN 2014 doc. Ing. Oldřich Doležal, DrSc. INVESTIČNĚ NÁROČNÁ ZAŘÍZENÍ DO STÁJÍ nové tvary stranových boxových zábran automatické krmné soustavy

Více

Zvyšující se produkce mléka přináší stále větší problémy především v oblasti výživy dojnic a v ekonomice výroby mléka. Ještě před dvěmi lety byla

Zvyšující se produkce mléka přináší stále větší problémy především v oblasti výživy dojnic a v ekonomice výroby mléka. Ještě před dvěmi lety byla AgroKonzulta Žamberk s.r.o. Klostermanova ul. 1258, 564 01 Žamberk Tel.: 465 676767 Fax: 465 676700 E-mail:mikyska@ agrokonzulta.cz E-mail: vyziva@ agrokonzulta.cz Ing. František Mikyska Problémy ve výživě

Více

- úhyn - převod do starší kategorie

- úhyn - převod do starší kategorie OBRAT STÁDA vyjadřuje kvantitativní vztahy mezi jednotlivými kategoriemi a skupinami skotu stejný pro dojné a masné z obratu stáda je možné určit trvání pobytu a počet zvířat v jednotlivých kategoriích,

Více

Péče o krávy před porodem na Rosy-Lane Holsteins

Péče o krávy před porodem na Rosy-Lane Holsteins Péče o krávy před porodem na Rosy-Lane Holsteins (Transition Cow Strategies) Lloyd W. Holterman Rosy-Lane Holsteins LLC Watertown, Wis. USA Rosy-Lane Holsteins LLC Vlastníci: Lloyd & Daphne Holtermanovi,Tim

Více

ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY (3)

ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY (3) 10. října 2014, Brno Připravil: Ing. Petr Junga, Ph.D. ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY (3) Typologie zemědělských staveb I. - stavby pro chov hospodářských zvířat - stavby pro chov skotu Inovace studijních programů

Více

Skladování statkových hnojiv

Skladování statkových hnojiv Skladování hnojiv Skladování statkových hnojiv Podkladem pro stanovení potřebné skladovací kapacity je: výpočet produkce statkových hnojiv, program jejich používání. Objem produkce závisí na: kategorii

Více

Platné znění od 1.11.2009. 274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství. ze dne 12. listopadu 1998 ČÁST PRVNÍ SKLADOVÁNÍ HNOJIV

Platné znění od 1.11.2009. 274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství. ze dne 12. listopadu 1998 ČÁST PRVNÍ SKLADOVÁNÍ HNOJIV Změna: vyhláškou č. 476/2000 Sb. Změna: vyhláškou č. 473/2002 Sb. Změna: vyhláškou č. 399/2004 Sb. Změna: vyhláškou č. 91/2007 Sb. Změna: vyhláškou č. 353/2009 Sb. Platné znění od 1.11.2009 274/1998 Sb.

Více

1. Obsahy dusíku, fosforu a draslíku ve statkových hnojivech (uvedeno po odpočtu skladovacích ztrát, vztaženo k uvedenému obsahu sušiny)

1. Obsahy dusíku, fosforu a draslíku ve statkových hnojivech (uvedeno po odpočtu skladovacích ztrát, vztaženo k uvedenému obsahu sušiny) 1. Obsahy dusíku, fosforu a draslíku ve statkových hnojivech (uvedeno po odpočtu skladovacích ztrát, vztaženo k uvedenému obsahu sušiny) Statkové hnojivo Dusík (N) Fosfor (P 2 O 5 ) Průměrný obsah sušiny

Více

6.1 ÚPRAVY KRMIV. paření brambory při výkrmu prasat (malochovy) řezání píce při silážování, při tvorbě směsné KD

6.1 ÚPRAVY KRMIV. paření brambory při výkrmu prasat (malochovy) řezání píce při silážování, při tvorbě směsné KD 6.1 ÚPRAVY KRMIV = soubor technologických postupů, kterými se zlepšuje příjem krmiva, jeho stravitelnost, výživná hodnota nebo se odstraňují účinky nežádoucích látek v krmivech a)fyzikální praní okopaniny

Více

CHOV KRAV BEZ TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA BTPM

CHOV KRAV BEZ TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA BTPM Partnerské sítě mezi univerzitami a soukromými subjekty s vazbou na environmentální techniky chovu skotu CZ.1.07/2.4.00/31.0037 CHOV KRAV BEZ TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA BTPM 1. Historie chovu masného skotu v

Více

BRANNÁ 2011 MVDr.Pavel Mareček

BRANNÁ 2011 MVDr.Pavel Mareček BRANNÁ 2011 MVDr.Pavel Mareček úbytek přirozených instinktů úbytek teritorií snížená schopnost autoterapie somatotropní změny dentální změny institucionalizovaný stres SPOLEK PORADCŮ V EKOLOGICKÉM

Více

6 ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL intenzivního výkrmu. 1. Uplatňovat vysokou náročnost na ustájení, použité. 2. Pouze vysoká úroveň hmotnostních přírůstků

6 ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL intenzivního výkrmu. 1. Uplatňovat vysokou náročnost na ustájení, použité. 2. Pouze vysoká úroveň hmotnostních přírůstků Metodika pro praxi Metodický list 01/08 METODY INTENZIVNÍHO VÝKRMU SKOTU technologie a technika ustájení SKOT INFORMACE PRO CHOVATELE, PORADCE A PROJEKTANTY V posledním období přibývá zájemců o informace

Více

274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 12. listopadu 1998 o skladování a způsobu používání hnojiv

274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 12. listopadu 1998 o skladování a způsobu používání hnojiv 274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 12. listopadu 1998 o skladování a způsobu používání hnojiv Změna: 476/2000 Sb. Změna: 473/2002 Sb. Změna: 399/2004 Sb. Změna: 91/2007 Sb. Ministerstvo

Více

Vyhláška MZe č. 191/2002 Sb., ze dne 7. května 2002 o technických požadavcích na stavby pro zemědělství

Vyhláška MZe č. 191/2002 Sb., ze dne 7. května 2002 o technických požadavcích na stavby pro zemědělství Vyhláška MZe č. 191/2002 Sb., ze dne 7. května 2002 o technických požadavcích na stavby pro zemědělství Ministerstvo zemědělství stanoví podle 143 odst. 4 písm. c) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování

Více

Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák

Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák www.milkprogres.cz Struktura nákladů při výrobě mléka 2012 Ukazatel Na krmný den (Kč) Na litr mléka (Kč) Procento nákladů Krmiva 77,90 3,78 41,3 Pracovní náklady

Více

AUDIT VOLNÝCH BOXOVÝCH STÁJÍ PRO DOJNICE

AUDIT VOLNÝCH BOXOVÝCH STÁJÍ PRO DOJNICE Metodika pro praxi Metodický list 03/07 SKOT - INFORMACE PRO CHOVATELE, PORADCE A PROJEKTANTY AUDIT VOLNÝCH BOXOVÝCH STÁJÍ PRO z hlediska welfare a chovného komfortu Na základě šetření v desítkách stájí

Více

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Porod Příznaky blížícího se porodu uvolněné pánevní vazy pokleslé břicho zduření a zvětšení

Více

Dotazník pro účastníky soutěže

Dotazník pro účastníky soutěže Vážená paní, vážený pane, Dotazník pro účastníky soutěže vyplněním a zasláním tohoto dotazníku vstoupíte do prvního vyhodnocovacího kola soutěže Mléčná farma roku 2015. Na jeho základě odborná komise vybere

Více

Skot. Welfare. Zásady k ochraně hospodářských zvířat. a technické požadavky na stavby pro zemědělství. Legislativa. Zásady welfare

Skot. Welfare. Zásady k ochraně hospodářských zvířat. a technické požadavky na stavby pro zemědělství. Legislativa. Zásady welfare Zásady k ochraně hospodářských zvířat a technické požadavky na stavby pro zemědělství Pohoda zvířat Welfare Naplnění materiálních a nemateriálních podmínek, které jsou předpokladem zdraví organismu Zvíře

Více

Řízení stáda dojnic. pro zlepšení ekonomiky výroby mléka. Ing. Mojmír Vacek, CSc., Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc.

Řízení stáda dojnic. pro zlepšení ekonomiky výroby mléka. Ing. Mojmír Vacek, CSc., Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc. Řízení stáda dojnic pro zlepšení ekonomiky výroby mléka Ing. Mojmír Vacek, CSc., Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha - Uhříněves Kde hledat možnosti zlepšení ekonomiky

Více

č. 377/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o skladování a způsobu používání hnojiv

č. 377/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o skladování a způsobu používání hnojiv č. 377/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o skladování a způsobu používání hnojiv Ministerstvo zemědělství stanoví podle 8 odst. 5 a 9 odst. 9 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních

Více

Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18

Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18 Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18 Ing. Pavel Stonawský akreditovaný poradce MZe ČR EKOTOXA OPAVA s.r.o. pracoviště Olomouc, Blanická

Více

Cíle. Seznámit studenta s technickými zařízeními bioplynových stanic.

Cíle. Seznámit studenta s technickými zařízeními bioplynových stanic. Bioplynové stanice Cíle Seznámit studenta s technickými zařízeními bioplynových stanic. Klíčová slova Reaktor, metanogeneze, kogenerační jednotka 1. Úvod Bioplynové stanice (BPS) jsou dnes rozšířenou biotechnologií

Více

AKCE: Přednáška Technologie výroby a zpracování bioplynu Stanislav Bureš. Datum: 27. 11. 2014

AKCE: Přednáška Technologie výroby a zpracování bioplynu Stanislav Bureš. Datum: 27. 11. 2014 AKCE: Přednáška Technologie výroby a zpracování bioplynu Stanislav Bureš. Datum: 27. 11. 2014 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Obdrží viz rozdělovník

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Obdrží viz rozdělovník Krajský úřad Královéhradeckého kraje Obdrží viz rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 6757/ZP/2015-Po 24.04.2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor

Více

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV VÍT MATĚJŮ, ENVISAN-GEM, a.s., Biotechnologická divize, Budova VÚPP, Radiová 7, 102 31 Praha 10 envisan@grbox.cz ZEMĚDĚLSKÉ ODPADY Pod pojmem zemědělské

Více

Schéma technologických systémů. Systém Podlahovina lože Typ boxu Vyprodukuje se Přistýlá se. Hluboký. Hluboký. Vysoký

Schéma technologických systémů. Systém Podlahovina lože Typ boxu Vyprodukuje se Přistýlá se. Hluboký. Hluboký. Vysoký Metodické listy 01/ 04 TECHNIKA A TECHNOLOGIE CHOVU SKOTU DOJNICE, JALOVICE Informace pro chovatele, poradce a projektanty BOXOVÉ LOŽE netradiční podlahoviny Velmi často se diskutuje otázka volby vhodného,

Více

Orientační měrné náklady zemědělských staveb

Orientační měrné náklady zemědělských staveb Tab. : 155 Orientační měrné náklady zemědělských staveb Celkové náklady stavby [Kč/měr.jedn.] Měrná jedn. a. Skot - novostavby - dojnice 1 Bezstelivová stáj, rozpon 32 m, pro 300 dojnic. Třířadé uspořádání,

Více

Odchov telat a jalovic u dojeného skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Odchov telat a jalovic u dojeného skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Odchov telat a jalovic u dojeného skotu Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Porod Příznaky blížícího se porodu 7-14 dní před porodem ochabnutí pánevních vazů, svalů a vazů břišní stěny vystupuje

Více

Správna výživa méně civilizačných chorob!!!

Správna výživa méně civilizačných chorob!!! Správna výživa = méně civilizačných chorob!!! Cash flow života krávy měsíčně a nápočtem Kč/měsíc 5000 4000 3000 2000 1000 0-10000 10 20 30 40 50 60 70-2000 -3000 věk měsíce měsíšně nápočtem nápočtem 100000

Více

Úvod... 4. Bioplynová stanice... 5. Provoz bioplynové stanice... 6. Produkty anaerobní digesce... 7. Bioplynová stanice Načeradec...

Úvod... 4. Bioplynová stanice... 5. Provoz bioplynové stanice... 6. Produkty anaerobní digesce... 7. Bioplynová stanice Načeradec... Obsah Úvod... 4 Bioplynová stanice... 5 Provoz bioplynové stanice... 6 Produkty anaerobní digesce... 7 Bioplynová stanice Načeradec... 8 Technické informace... 9 Složení plynu... 10 Postup krmení... 11

Více

Negativní vliv faktorů bezprostředněse podílejících se na množství a kvalitu dodávané organické hmoty do půdy

Negativní vliv faktorů bezprostředněse podílejících se na množství a kvalitu dodávané organické hmoty do půdy Organickáhnojiva a jejich vliv na bilanci organických látek v půdě Petr Škarpa Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin Organická hnojiva

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY UHŘÍNĚVES 104 00 Praha 10 - Uhříněves, Přátelství 815 http://www.vuzv.cz

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY UHŘÍNĚVES 104 00 Praha 10 - Uhříněves, Přátelství 815 http://www.vuzv.cz Venkovní individuální box 2 / 03 V roce 2003 vyšlo : 1 / 03 Dojnice Volné porodny krav 2 / 03 Telata Venkovní individuální boxy V roce 2003 připravujeme : 3 / 03 Skot Boxová lože Z minulého listu: VÝZKUMNÝ

Více

ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ RODINÝCH DOMŮ A BYTŮ. Elektrodesign ventilátory s.r.o

ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ RODINÝCH DOMŮ A BYTŮ. Elektrodesign ventilátory s.r.o ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ RODINÝCH DOMŮ A BYTŮ 1 Legislativní předpisy pro byty a bytové domy Vyhláška č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 11 WC a prostory pro osobní hygienu a vaření musí být účinně

Více

Půdní úrodnost, výživa a hnojení

Půdní úrodnost, výživa a hnojení Půdní úrodnost, výživa a hnojení Faktory ovlivňující růst a vývoj rostlin Přírodní faktory ovlivňující růst a vývoj rostlin významně ovlivňují úspěch či neúspěch budoucí rostlinné produkce. Ovlivňují se

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ DIGESTÁTY A JEJICH VYUŽITÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ DIGESTÁTY A JEJICH VYUŽITÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ DIGESTÁTY A JEJICH VYUŽITÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ Co je digestát Digestát je fermentační zbytek po anaerobní digesci vstupních materiálů při výrobě bioplynu v bioplynové

Více

Spotřeba vody a užitkovost. Spotřeba vody a teplota prostředí

Spotřeba vody a užitkovost. Spotřeba vody a teplota prostředí Metodické listy 02/04 TECHNIKA A TECHNOLOGIE CHOVU SKOTU DOJNICE, ODCHOV Informace pro chovatele, poradce a projektanty NAPÁJENÍ napajedla, spotřeba a kvalita vody Kvalita a množství napájecí vody patří

Více

Přístavba a modernizace hospodářských budov. Kunčice pod Ondřejníkem. Objekt č. 1 odchovna mladého dobytka. Objekt č.

Přístavba a modernizace hospodářských budov. Kunčice pod Ondřejníkem. Objekt č. 1 odchovna mladého dobytka. Objekt č. Oznámení záměru o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění Přístavba a modernizace hospodářských budov k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem Objekt č. 1 odchovna

Více

TECHNIKA A TECHNOLOGIE CHOVU SKOTU SKOT

TECHNIKA A TECHNOLOGIE CHOVU SKOTU SKOT Metodické listy 07 / 03 TECHNIKA A TECHNOLOGIE CHOVU SKOTU SKOT Informace pro chovatele, poradce a projektanty TEPELNÝ STRES U SKOTU Tepelný stres z horkého prostředí stájí a výběhů je jevem, který znepříjemňuje

Více

Rediar. Efektivní podpora při řešení trávicích problémů u telat FARM-O-SAN - PŘEŽVÝKAVCI

Rediar. Efektivní podpora při řešení trávicích problémů u telat FARM-O-SAN - PŘEŽVÝKAVCI Rediar Efektivní podpora při řešení trávicích problémů u telat REDIAR JE Vysoký obsah vitaminů A, D a E Obohaceno probiotiky Vysoký obsah elektrolytů a glukózy Snadná aplikace rychle a snadno rozpustný

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY Metodické listy 05/04 TECHNIKA A TECHNOLOGIE CHOVU SKOTU TELATA Informace pro chovatele, poradce a projektanty VENKOVNÍ SKUPINOVÝ PŘÍSTŘEŠEK Odchov telat ve venkovních individuálních boxech (VIB) v období

Více

Obsah živin v 1 kg sušiny krmiva pro přežvýkavce

Obsah živin v 1 kg sušiny krmiva pro přežvýkavce Tab. : 73 Obsah živin v 1 kg sušiny krmiva pro přežvýkavce oř. DIE a. íce 1 Bob mladý 5,75 5,65 99,60 136,10 13,3 4,1 217 200 120 2 Bob v květu 6,06 5,97 94,80 113,10 12,4 3,3 180 224 170 3 Hrách setý,

Více

Půda a hnojení. Roman Rozsypal

Půda a hnojení. Roman Rozsypal Půda a hnojení Roman Rozsypal Koho živí půda Rostliny - Zvířata - Člověka zatížení cca 0,4 VDJ/ha o.p. Edafon -?! Potřeba sušiny krmiv Zvířata - zatížení přežvýkavci 1 VDJ/ha = potřeba sušiny krmiv cca

Více

Efektivní manipulace kejdy s DeLaval technologií

Efektivní manipulace kejdy s DeLaval technologií Efektivní manipulace kejdy s DeLaval technologií Klíčovým faktorem pro každou farmu je množství kejdy. Časté čištění kejdy zlepšuje hygienu a pohodlí dojnic. Efektivní manipulace je předpokladem lepší

Více

CowSignals a návrh stáje pro dojnice

CowSignals a návrh stáje pro dojnice CowSignals a návrh stáje pro dojnice 6 svobod pro lehací box: Přemýšlejte jako kdyby to byla vaše vlastní postel Čistá, suchá, měkká s dostatečným prostorem k tomu, abyste si snadno lehli i vstali. Krávy

Více

Stacionární a mobilní dojírny, čekárny, robotizované dojení, chlazení mléka

Stacionární a mobilní dojírny, čekárny, robotizované dojení, chlazení mléka Stacionární a mobilní dojírny, čekárny, robotizované dojení, chlazení mléka Fakulta agrobiologie, přírodních a potravinových zdrojů Katedra speciální zootechniky Učební texty k předmětům zabývajícím se

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o skladování a způsobu používání hnojiv

VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o skladování a způsobu používání hnojiv Strana 6694 Sbírka zákonů č. 377 / 2013 377 VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o skladování a způsobu používání hnojiv Ministerstvo zemědělství stanoví podle 8 odst. 5 a 9 odst. 9 zákona č. 156/1998 Sb.,

Více

SZP 23.10.2014. Větrný Jeníkov. Bohumil Belada

SZP 23.10.2014. Větrný Jeníkov. Bohumil Belada SZP 23.10.2014 Větrný Jeníkov Bohumil Belada Základní platba ČR - 130 euro / ha = 3.510 Kč / ha Nad 150 tis. euro na IČO za rok podléhá 5% degresi, Do 1.150 ha žádné snížení, nad tuto výměru snížení na

Více

Seznam příloh. Příloha 1. Výpočet vodní stopy živých zvířat pro intenzivní hospodářský systém... 2

Seznam příloh. Příloha 1. Výpočet vodní stopy živých zvířat pro intenzivní hospodářský systém... 2 Seznam příloh Příloha 1. Výpočet vodní stopy živých zvířat pro intenzivní hospodářský systém... 2 Příloha 2. Výpočet vodní stopy živých zvířat pro smíšený hospodářský systém... 5 Příloha 3. Dotazník...

Více

Energetické hodnocení krmiv

Energetické hodnocení krmiv Energetické hodnocení krmiv Využití energie krmiv v (%) BE Brutto energie 100 SE Stravitelná energie En.tuhých výkalů 70 (50-80) 30 (20-50) ME Metabolizovatelná EP EM energie plynů moče 57 (35-71) (4-9)

Více

ODDĚLENÉ USTÁJENÍ PRVOTELEK?

ODDĚLENÉ USTÁJENÍ PRVOTELEK? ODDĚLENÉ USTÁJENÍ PRVOTELEK? ÚVOD Prvotelkové stáje byly ještě před 2lety nedílnou součástí našich chovů. Měly své přednosti, měly své nedostatky. S odstupem času se jeví, že dobře provozované prvotelkové

Více

Faktory udržitelné půdní úrodnosti Habilitační přednáška

Faktory udržitelné půdní úrodnosti Habilitační přednáška Faktory udržitelné půdní úrodnosti Habilitační přednáška Petr Škarpa Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin 9. 3. 2015 Struktura habilitační přednášky: I. Odborná část Úvod, půdní

Více

Cobb500. Brojler. Doporučení pro výkrm kuřat

Cobb500. Brojler. Doporučení pro výkrm kuřat Cobb500 Brojler Brojler Cobb 500 Brojler Cobb 500 nabízí díky neustále zlepšujícímu se genetickému potenciálu předpoklady pro dosahování maximálních hmotnostních přírůstků při současně zlepšené konverzi

Více

Program pro stanovení technicko-ekonomických parametrů variantních technologických systémů pro chov dojnic

Program pro stanovení technicko-ekonomických parametrů variantních technologických systémů pro chov dojnic Program pro stanovení technicko-ekonomických parametrů variantních technologických systémů pro chov dojnic - Návod pro aplikaci - Program pro stanovení technicko-ekonomických parametrů variantních technologických

Více

Žádám Vás v zastoupení provozovatele o vydání závazného stanoviska ke změně stavby zdroje: Chov skotu Zemědělská a.s. Opava-Kylešovice, porodna.

Žádám Vás v zastoupení provozovatele o vydání závazného stanoviska ke změně stavby zdroje: Chov skotu Zemědělská a.s. Opava-Kylešovice, porodna. Krajský úřad MSK odbor životního prostředí Ing. R. Hybnerová 28. října 117 702 11 Ostrava Mokré Lazce, 17.12.2015 Žádost o vydání závazného stanoviska ke změně stavby stacionárního zdroje znečišťování

Více

VEPASPOL Olomouc, a. s. Paseka č.p. 270, PSČ 783 97 IČ: 47672846

VEPASPOL Olomouc, a. s. Paseka č.p. 270, PSČ 783 97 IČ: 47672846 VEPASPOL Olomouc, a. s. Paseka č.p. 270, PSČ 783 97 IČ: 47672846 okres Olomouc Olomoucký kraj Česká republika NABÍDKA NA PRODEJ Hospodářství Velký Týnec, Bystřická č.p. 415, PSČ 783 72 Hospodářství je

Více

PROJEKT BIOPLYNOVÉ STANICE

PROJEKT BIOPLYNOVÉ STANICE PROJEKT BIOPLYNOVÉ STANICE Radek Kazda Příspěvek přináší základní návrh zemědělské bioplynové stanice na zpracování kukuřičné siláže, uvádí její roční provozní bilanci a ekonomické zhodnocení. Klíčová

Více

11. prosince 2009, Brno Připravil: Ing. Pavel Mach, DiS. Technika zpracování odpadů

11. prosince 2009, Brno Připravil: Ing. Pavel Mach, DiS. Technika zpracování odpadů 11. prosince 2009, Brno Připravil: Ing. Pavel Mach, DiS. Technika zpracování odpadů Technika a technologie kompostování organických odpadů strana 2 Historie kompostování jedna z nejstarších recyklačních

Více

Odchov Trouw Nutrition Biofaktory Krmení pro lepší budoucnost

Odchov Trouw Nutrition Biofaktory Krmení pro lepší budoucnost Milkra mléčné náhražky Odchov Trouw Nutrition Biofaktory Krmení pro lepší budoucnost MA 17 Milkra Formel 35 Prolac PLUS Citro % SMP % prot. % tuk Použití ImmunStart 50 24,0 18,0 2. až 21. den života MA

Více

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Ruzyně

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Ruzyně Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Ruzyně Normativy spotřeby nafty v rámci jednotlivých pracovních operací a činností spojených s chovem hospodářských zvířat v České republice Objednací list

Více

Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014

Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014 Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014 V roce 2014 byly sledovány v rámci každoročního monitoringu výroby mléka prováděného Výzkumným ústavem živočišné výroby výrobní a

Více

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Ruzyně

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Ruzyně Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Ruzyně Normativy spotřeby nafty v rámci jednotlivých pracovních operací a činností spojených s chovem hospodářských zvířat v České republice Objednací list

Více

Vnitřní prostředí staveb a větrání Zuzana Mathauserová

Vnitřní prostředí staveb a větrání Zuzana Mathauserová Vnitřní prostředí staveb a větrání Zuzana Mathauserová Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Laboratoř pro fyzikální faktory zmat@szu.cz Vnitřní prostředí staveb Definice

Více

Název projektu: VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/231/000280 Financováno z Programu rozvoje venkova

Název projektu: VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/231/000280 Financováno z Programu rozvoje venkova Hroznová 2, 656 06 Brno Oddělení kontroly zemědělských vstupů Planá nad Lužnicí Ing. Josef FREJLACH Tel. 381470315, 737267123 Název projektu: VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ 2014 Reg.č. projektu:

Více

VÝZNAM VĚTRÁNÍ V BUDOVÁCH. Ing.Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory

VÝZNAM VĚTRÁNÍ V BUDOVÁCH. Ing.Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory VÝZNAM VĚTRÁNÍ V BUDOVÁCH Ing.Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory Vnitřní prostředí staveb Je definováno hodnotami fyzikálních, chemických a biologických

Více

Koncepce energetické analýzy zemědělských podniků

Koncepce energetické analýzy zemědělských podniků Koncepce energetické analýzy zemědělských podniků Jindřich Špička Alltech.com konference Energie zemědělské energie Praha, 23.5.2013 Obsah prezentace Význam zemědělství v konečné spotřebě energie. Zemědělství

Více

TEMPERATURE EFFECT IN THE STABLE ON MILK YIELD OF HOLSTEIN COWS ON 2 nd LACTATION

TEMPERATURE EFFECT IN THE STABLE ON MILK YIELD OF HOLSTEIN COWS ON 2 nd LACTATION TEMPERATURE EFFECT IN THE STABLE ON MILK YIELD OF HOLSTEIN COWS ON 2 nd LACTATION VLIV TEPLOTY VE STÁJI NA PRODUKCI MLÉKA HOLŠTÝNSKÝCH DOJNIC NA 2. LAKTACI Walterová L., Šarovská L., Chládek G. Ústav chovu

Více

Právní předpisy pro oblast hnojiv a hnojení

Právní předpisy pro oblast hnojiv a hnojení Právní předpisy pro oblast hnojiv a hnojení Miroslav Florián Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Hroznová 2, 656 06 Brno Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška

Více

ZDRAVOTNÍ STAV MLÉČNÉ ŽLÁZY PRVOTELEK V ČESKÉ REPUBLICE. Ing. Růžena Seydlová, PhD. MILCOM a.s. Praha duben 2015

ZDRAVOTNÍ STAV MLÉČNÉ ŽLÁZY PRVOTELEK V ČESKÉ REPUBLICE. Ing. Růžena Seydlová, PhD. MILCOM a.s. Praha duben 2015 ZDRAVOTNÍ STAV MLÉČNÉ ŽLÁZY PRVOTELEK V ČESKÉ REPUBLICE Ing. Růžena Seydlová, PhD. MILCOM a.s. Praha duben 2015 Základní ukazatele z chovu dojnic rok stavy dojnic dojnice/stáj průměrná laktace 1. laktace

Více

Vláda nařizuje podle 33 odst. 2 zákona č. 254/ /2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb.

Vláda nařizuje podle 33 odst. 2 zákona č. 254/ /2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb. Strana 3490 Sbírka zákonů č. 235 / 2016 Částka 92 235 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. července 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění

Více

Obecná pravidla produkce

Obecná pravidla produkce Obecná pravidla produkce Zákaz používání GMO - zákaz se týká potravin, krmiv, činidel, přípravků na ochranu rostlin, hnojiv a pomocných půdních látek, osiva a sadby, mikroorganismů a živočichů - povinnost

Více

Rok / Modulové Biofermentory. Postavte si malou BPS.

Rok / Modulové Biofermentory. Postavte si malou BPS. Rok / 2016. Modulové Biofermentory Moduly pro stavbu a realizaci malé BPS Moduly pro zpracování BRKO kompostárny Využití pro intenzivní chov ryb. Využití modulového systému BPS V intenzivním chovu ryb.

Více

Produkční stáj pro dojnice stelivové dojnice 165 600 198. stelivové dojnice 65 600 78. Boudy pro telata stelivové telata 85 75 13

Produkční stáj pro dojnice stelivové dojnice 165 600 198. stelivové dojnice 65 600 78. Boudy pro telata stelivové telata 85 75 13 Praha: 4.3.2014 Dle rozdělovníku Číslo jednací: Spis. značka 008714/2014/KUSK SZ_008714/2014/KUSK/8 Vyřizuje: Ing. Daniela Zemanová/345 Značka: OŽP/Zem ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

Inovativní postupy v chovu skotu s dopadem na jeho rentabilitu

Inovativní postupy v chovu skotu s dopadem na jeho rentabilitu Inovativní postupy v chovu skotu s dopadem na jeho rentabilitu Tomáš Hrůša (c) AGRO-partner, s.r.o. 1 Obsah prezentace - O firmě AGRO-partner - Jednotlivé produkty: - Přihrnovač Lely Juno - GreenStall

Více

Školení provozování BPS zásady dobré praxe. Ing. Jan Štambaský, Ph.D.

Školení provozování BPS zásady dobré praxe. Ing. Jan Štambaský, Ph.D. zásady dobré praxe Ing. Jan Štambaský, Ph.D. Obsah semináře AD a vznik bioplynu Propad produkce, vznik a následky Možnosti chemické analýzy Vlivy teploty Přetížení procesu Nedostatek minerální výživy 2

Více

Komponenty Ceny v Kč / Původní KD Návrh 1 Návrh 2

Komponenty Ceny v Kč / Původní KD Návrh 1 Návrh 2 Krmení krav jak lze ušetřit? V současné době jsme opět svědky turbulence ve vývoji ceny syrového kravského mléka a to směrem dolů. Situace tak trochu začíná připomínat období let 2008 2009, kdy jsme si

Více

Změny v legislativě hnojiv

Změny v legislativě hnojiv 09.02.2015 Změny v legislativě hnojiv Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Skladování a používání hnojiv Terminologie

Více

TECHNOLOGICKÉ TRENDY V ODCHOVU SELAT A BĚHOUNŮ

TECHNOLOGICKÉ TRENDY V ODCHOVU SELAT A BĚHOUNŮ TECHNOLOGICKÉ TRENDY V ODCHOVU SELAT A BĚHOUNŮ Martínek, L. AGE, České Meziříčí S postupujícím odstraňováním obchodních bariér a rozšiřováním EU se stále více vyrovnávají ceny prasat v Evropě. Bohužel

Více

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1 ) a stanoví zranitelné oblasti a akční program pro tyto oblasti.

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1 ) a stanoví zranitelné oblasti a akční program pro tyto oblasti. Strana 3370 Sbírka zákonů č. 262 / 2012 Částka 89 262 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 4. července 2012 o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu Vláda nařizuje podle 33 odst. 2 zákona č. 254/ /2001 Sb.,

Více

MATRACE DO LEHACÍCH BOXŮ

MATRACE DO LEHACÍCH BOXŮ MATRACE DO LEHACÍCH BOXŮ Matrace CALMA F1651401 Matrace CALMA 1150x1400 pro mladý skot 14.9.2009 F1651402 Matrace CALMA 1150x1500 pro mladý skot délka 1400/1500/1700 mm šířka výška 1150 mm 30 (19+11) mm

Více

Výživářské pokusy s organickými vstupy

Výživářské pokusy s organickými vstupy Výživářské pokusy s organickými vstupy Michaela Smatanová Půda a organická hmota Význam a zdroje organické hmoty a kontrola jejich kvality 26. 1. 2016, Brno 1 Hlavní zdroje organické hmoty pro hnojení

Více

Sada 2 MATERIÁLOVÁ A KONSTRUKČNÍ TYPOLOGIE STAVEB PS

Sada 2 MATERIÁLOVÁ A KONSTRUKČNÍ TYPOLOGIE STAVEB PS S t ř e d n í š k o l a s t a v e b n í J i h l a v a Sada 2 MATERIÁLOVÁ A KONSTRUKČNÍ TYPOLOGIE STAVEB PS 09. ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY ČÁSTI STAVEB PRO CHOV SKOTU Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava

Více

Sel-Plex. JEDINÁ forma organického selenu, jejíž používání je v EU povoleno

Sel-Plex. JEDINÁ forma organického selenu, jejíž používání je v EU povoleno sel plex brozura TISK.indd 2 14.12.2006 9:39:52 Sel-Plex JEDINÁ forma organického selenu, jejíž používání je v EU povoleno Selen hraje v metabolismu živých organismů zásadní roli tím, že umožňuje normální

Více

Sklizeň vlhkého zrna bez jakýchkoli fyzikálních úprav v ochranné atmosféře CO2 konzervací preparáty na bázi kyseliny propionové

Sklizeň vlhkého zrna bez jakýchkoli fyzikálních úprav v ochranné atmosféře CO2 konzervací preparáty na bázi kyseliny propionové Sklizeň vlhkého zrna Sklizeň a konzervace vlhkého zrna se provádí za účelem prodloužení jeho skladovatelnosti při snížených nákladech (sušení bývá výrazně dražší). Existují ale i další důvody: minimální

Více

TECHNIKA A TECHNOLOGIE CHOVU SKOTU TELATA TERMOREGULACE, FYZIOLOGICKÉ LIMITY. Informace pro chovatele, poradce a projektanty

TECHNIKA A TECHNOLOGIE CHOVU SKOTU TELATA TERMOREGULACE, FYZIOLOGICKÉ LIMITY. Informace pro chovatele, poradce a projektanty Metodické listy 01/05 TECHNIKA A TECHNOLOGIE CHOVU SKOTU Informace pro chovatele, poradce a projektanty TELATA RIZIKA PODCHLAZENÍ NOVOROZENÝCH TELAT prevence a rutiny Dramatický rozmach volného ustájení

Více

OBECNÁ FYTOTECHNIKA BLOK: VÝŽIVA ROSTLIN A HNOJENÍ Ing. Jindřich ČERNÝ, Ph.D. FAPPZ (FAKULTA AGROBIOLOGIE POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ) KATEDRA AGROCHEMIE A VÝŽIVY ROSTLIN MÍSTNOST Č. 330 Témata konzultací

Více