Technika a technologie v chovu dojnic. Produkční období

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technika a technologie v chovu dojnic. Produkční období"

Transkript

1 Technika a technologie v chovu dojnic Produkční období

2 Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, přírodních a potravinových zdrojů katedra speciální zootechniky Učební texty k předmětům zabývajícím se chovem skotu I. část Ing.Renata Toušová,CSc. Ing.Jan Beran, Ph.D. Ing. Jaromír Ducháček,Ph.D.

3 Produkční období dojnic Chov dojnic stále více reaguje na zavádění nových provozních technologií do výroby ve vztahu optimálního produkčního prostředí, welfare a ochrany životního prostředí. Modernizované nebo nové stáje s volným ustájením splňují všechny nároky a potřeby chovaných zvířat a zároveň umožňují chovateli dosáhnout nižší pracnosti při ošetřování a dojení, větší čistoty dojnice i vemene, zlepšení zdravotního stavu a reprodukčních ukazatelů.

4 Moderní ustájení dojnic vzdušné stáje, světlé a dobře větratelné - stáje nezateplené, uzavíratelné a otevíratelné. Lze je charakterizovat jako stáje s krmením uvnitř nebo v navazujícím zastřešeném krmišti. V mrazech je teplota přístřešku shodná s teplotou venku. - konstrukce stájí mohou využívat železobetonový skelet, ocelovou konstrukci, kombinovanou konstrukci nebo dřevěnou konstrukci. Důležité pro konstrukci stavby je sklon střechy a výška podélných bočních stěn.

5 Moderní stáje pro dojnice

6 Moderní ustájení dojnic optimální výška bočních stěn by se měla pohybovat mezi 3,6 4,5 m. minimální množství vzduchu ve stáji na 100 kg živé hmotnosti by nemělo být nižší než 8 m³ vzduchu. úhel sklonu střechy ovlivňuje proudění vzduchu, v prostoru stáje a mělo by se pohybovat na úrovni úhlu 30 a zabezpečit maximální proudění vzduchu v podstřešním prostoru i kritických období léta. stěny stájových objektů je optimální krýt pouze vertikálně pohybovou zástěnou, případně protiprůvanovými sítěmi

7 Moderní ustájení dojnic optimální podmínky kravínu vytvářejí především mikroklimatické podmínky ustájení, osvětlení a dobré větrání. Moderní stáj s dostatkem světla musí být zárukou pro bezpečnou práci ve stáji, bezproblémové prostředí, vysokou hygienu a efektivnost práce. naprogramovaným (řízeným) osvětlováním životní zóny zvířat lze ovlivnit i příjem krmení a tím mléčnou užitkovost. optimální doba svitu ve stáji se pohybuje mezi hodin, s minimální intenzitou 200 Luxů. Při zkrácené době osvětlení (10 13 hodin), dochází k snížení mléčné produkce a zhoršení ukazatelů reprodukce.

8 Stájové mikroklima stájové mikroklima spolu s odpovídající výživou,způsobem ustájení a kvalitou ošetřování velmi výrazně ovlivňují pohodu zvířat a jejich produkci. nejdůležitějšími složkami, které mikroklima vytváří jsou : a. teplota b. relativní vlhkost c. rychlost proudění vzduchu d. obsah škodlivých plynů a mikrobiální zátěž prostředí.

9 Optimální větrání

10 Stájové mikroklima jedním z nejdůležitějších faktorů je vliv teploty vzduchu, ta je tvořena kombinací teploty vzduchu + teploty povrchů podlah, stěn a ostatních stájových konstrukcí + teploty povrchu těla zvířat na změny teploty vzduchu organismus zvířete ihned reaguje, což ovlivňuje zdraví, reprodukci a užitkovost. Skot patří mezi zvířata teplokrevná, která jsou schopna svoji teplotu do určité míry regulovat (termoregulace). termoregulací je myšleno řízení tělesné teploty s cílem udržet její hodnoty v mezích fyziologického rozpětí. U skotu není problém teplo vyrobit, ale zbavit se přebytečného tepla. Každé zvíře, tedy i skot má určité požadavky na termoneutrální zónu. Ta se u dojnic pohybuje mezi -5 C až 24 C.

11 Závislost termoneutrální zóny na užitkovost dojnic(kg mléka/laktaci) Užitkovost (kg mléka) Rozsah termoneutrální zóny C

12 Teplota prostředí na zvýšení teploty prostředí reaguje organismus skotu a. snížením příjmu krmiva b. snížením látkového metabolismu c. zvýšením pocení d. zrychleným dýcháním období chovu teplota relativní vlhkost(rv) reprodukční období ( porodna) C 85 % produkční volný způsob C Do 75 % dojírna C Do 60 %

13 Relativní vlhkost relativní vlhkost (RV) v kombinaci s vysokými teplotami znásobuje vlhkost vzduchu. V málo větraných stájí dochází častěji k vyvolání tepelného stresu. Dojnice toleruje teplotu vzduchu 28 C při 40 % vlhkosti, ale 80% vlhkost při 20 C je pro ni nepřijatelná optimální hodnoty RV stájového vzduchu pro dojnice by se měly pohybovat od 50 % do 70 % s maximální hodnotou 80% - v zimním období. v teplých měsících dochází vlivem vysokých teplot a zvýšení RV k narušení optimálního životního prostředí a ke snížení možnosti ochlazování dojnicemi (pocení, ztížené dýchání) a tělesná teplota roste Výsledkem je tepelný stres, který hodnotíme teplotněvlhkostním indexem.

14 Tepelný stres tepelný stres můžeme definovat jako okamžik, kdy dojnice nemůže dostatečně rozptýlit potřebné množství tepla, které zůstává jako součást tělesné tepelné bilance. počátek tepelného stresu je pozorován u dojnic od hodnoty teplotně-vlhkostního indexu (THI) >72 (odpovídá 25 C, 50% RV)

15 Projev teplotního stresu Hodnota THI Reakce dojnice Vyhledávání stínu, minimální snížení produkce Zvýšení potivosti a příjmu vody a tělesné teploty, snížení užitkovosti, reprodukce Slinění, těžký dech,mléko a reprodukce výrazně sníženy Nad 98 Možno i úmrtí vysokoužitkové dojnice více podléhají tepelnému stresu-vytváří větší množství metabolického tepla.

16 Podstata tepelného stresu odvod tepla dojnice je pomocí kůže a dýchání při tepelném stresu se prohlubuje dech a teplota se zvyšuje Běžný dech je na úrovni dechů/minutu, při stresu se zvyšuje na 80 dechů/minutu. Ztíženým dýcháním se zvyšují ztráty CO 2, dochází ke kolísání ph krve. Energie se spotřebovává více o 7 až 25%. Rektální teplota dojnic je v průměru 38,5 C (37,5 39,5). Teploty nad 39,5 C jsou považovány za reakci na podmínky prostředí.

17 Tepelný stres způsobuje: zhoršení zdravotního stavu (respiratorní onemocnění, mastitidy) snížení příjmu krmiva (snížení tvorby a účinnosti trávicích šťáv, využití přijatých živin) snížení produkce mléka zvýšení příjmu vody prodloužení servis periody a mezidobí projev abnormálních estrálních cyklů pokles zabřezávání krav, předčasné porody zvýšení potivosti

18 Jak lze předejít chladovému a tepelnému stresu V zimních měsících je potřeba zajistit odpovídající výživu a krmení. U nedostatečně krmených a podvyživených zvířat klesá produkce tepla. Dále je nutné zajištění suchého, izolovaného lože a přístřešku jako ochrany před deštěm a studeným větrem. V teplých měsících (tropické dny) je nutné stínění stáje, dostatek chladné vody, výsadba stromů, zlepšení tepelné izolace stropů, správně fungující větrací zařízení a systémy ochlazování skotu- evaporace.

19 Evaporace nepřímé evaporační ochlazování = ochlazování vzduchu okolo těla zvířete přímé evaporační ochlazování = technika využívající postřiky, kropením skrápění a sprchování těla zvířete další možností je nepřímé ochlazování: zchlazování povrchu výběhů, podlah a střech v okolí dojnic

20 Přímé evaporační ochlazování -sprchování

21 Nepřímé evaporační ochlazování do prostoru jsou rozptylovány částice vody ve formě mlhy, následným odparem se teplota vzduchu snižuje zvyšováním vlhkosti vzduchu se omezuje snižování výdeje tepla evaporací samotnými zvířaty tento systém je nejméně účinný (vyšší vlhkost vzduchu)

22 Přímé a ostatní evaporační ochlazení přímé evaporační ochlazování přímý postřik zvířat s kombinací s ventilátory větší kapénky provlhčí srst případně kůži velikost kapének vody ( 0,05 0,15 mm) metoda nucené evaporace přímý postřik za spolupůsobení nucené ventilace instalace evaporačního zařízení pod přístřešek v oblasti krmiště ( navíc funguje přirozená ventilace) v průchodu mezi lehárnou a krmištěm poblíž napajedel prostor čekáren

23 Optimální podmínky mikroklimatu rychlost proudění vzduchu se požaduje jako optimální 0,1 až 0,3 m/s, při nižších teplotách se proudění snižuje, naopak při vyšších teplotách lze prodění vzduchu zvýšit až na 1,5 m/s. z chemických faktorů je nežádoucí zvýšená koncentrace CO 2 - indikátor znečištění vzduchu. Optimální hodnota se pohybuje mezi 0,2 až 0,3 % objemových. Oxid uhličitý je produkt dýchání, produkt kvasných procesů v bachoru a vzniká při zrání podestýlky. Negativně působí na zvířata koncentrace nad 10% objemových. amoniak vzniká při rozkladu organických látek a přípustná hladina jinak toxického plynu je do 0,0025 objemových %. Zvýšená hladina amoniaku ve stáji působí na snížení odolnosti proti infekcím a tlumivě na celý organismus.

24 Ustájení dojnic volné stáje pro dojnice jsou rozděleny na 2 období produkční a reprodukční.

25 Stáje v produkční sekci Původní stáje - přestavba: 1. volné stáje ve stlaných boxech (bezstelivových) v zateplené i nezateplené ustajovací části, s venkovním krmištěm 2. volné ustájení ve stlaných boxech (bezstelivových)včetně krmiště situovaného v zateplené nebo nezateplené ustajovací části 3. volné ustájení na hluboké podestýlce se doporučuje pouze v přístřeškových stájí

26 Organizace práce v nových stájích bezstelivových a stelivových Boxové lože technické zásady boxové lože správně dimenzované ve vztahu k velikosti tělesného rámce daného plemena - parametry boxového lože 250/125 cm box doplněn o prsní či hrudní opěrky= zamezení lehání do přední části boxu a zmenšení prostoru zakálení v zadní části (15 20 cm od úrovně stojících předních končetin, pod úhlem 45-60%). instalace vymezovací (šíjové zábrany) v přední části boxu

27 Udržování povrchu boxového stání bezstelivové stání - použití matrace na izolaci a zateplení (optimální výše polštáře 5 7 cm) preferovány matrace měkké oproti tvrdým pryžovým nebo z PVC = jistota delší doby ležení a usnadnění vstávání, omezení poranění mléčné žlázy stelivové způsoby stání použití slámy, separátu z kejdy, plastických podestýlek (pilin z měkkého dřeva) povrch boxů měkký, mírně drsný, zajišťující neklouzavost a snadno čistitelný

28 Stelivové a bezstelivové stání

29 Funkčnost boxového stání: dodržování hygieny několikrát do týdne čištění boxů, udržování rovné podlahy stání. správný způsob údržby = omezení kožních infekcí, eliminace mastitid, udržení maximální čistoty zádě krav.

30 Stelivové boxy odkliz hnoje a zastýlání 2x denně podestýlka kejdový separát = využití po důkladné fermentaci (samozahřátí na 70 C) promísení s vápence (v poměru 4 : 1)= zvýšení sušiny o 10%, ph pro patogenní mikroorganismy nepříznivé plastická podestýlka (piliny z měkkého dřeva ) ve vrstvě do 10 cm množství 0,3 l pilin do zadní části boxu/krávu/den piliny lze aplikovat s vápencem šíře hnojné chodby minimálně mm

31 Správně dimenzované stelivové boxy

32 Odkliz chlévské mrvy a kejdy ze stáje odkliz chlévské mrvy z volných stájí způsob mechanizace odklizu chlévské mrvy podle systému ustájení a podle počtu zvířat ve stáji se většinou řeší za využití malotraktoru s radlicí vyhrnování přímo ke hnojišti nebo ke kontejneru odkliz 2x denně a 2x denně se nastýlá množství podestýlky na krávu = 1 4 kg/den průměrně

33 Odkliz chlévské mrvy a kejdy ze stáje dojnic výpočet: 1m²/1000l = 1kg podestýlky (9 000 l = 9m² = 6 12 kg podestýlky/den) denní produkce výkalů krávy : pevné výkaly moč kg kg množství k manipulaci na krávu/den = kg požadavky pro manipulaci s chlévskou mrvou: plocha nepropustná, vyspárovaná, ohraničená žlábkem šířka chodby pro vyhrnování radlicí minimálně 8 m široká

34 Odkliz chlévské mrvy a kejdy ze stáje dojnic odkliz kejdy z roštových chodeb z podroštových kanálů (jímek), které jsou pod roštovými chodbami vyhrnováním z hnojných nezaroštovaných chodeb

35 Odkliz chlévské mrvy a kejdy ze stáje dojnic podroštové kanály 1. přeronové kanály (bezspádový kanál, bez přídavku technické vody- přepad do kanálu kontinuální způsob ) 2. jímkové kanály (technologická voda zadržení hladiny a spláchnutí do jímky diskontinuální způsob ) 3. cirkulační kanály (dlouhodobé skladování pod roštyrozčlenění na kanály-ústící do přečerpávající nádrže) výhody : využití celkového půdorysu ke skladování levnější výstavba s nepropustným dnem eliminace separace a sedimentace kejdy lepší mikroklima zlepšení kvality kejdy před aplikací

36 Odkliz chlévské mrvy a kejdy ze stáje dojnic čerpání z podroštových jímek využití výkonných čerpadel přes čerpací jímky situované po obvodu stěn (nevýhoda zhoršení mikroklima v době čerpání) největší uplatnění u bezstelivových stání mají systémy cirkulační a částečně i kanály přeronové.

37 Odkliz chlévské mrvy a kejdy ze stáje dojnic vyhrnování kejdy z hnojných nezaroštovaných chodeb využití stacionárních linek odklizu samonosných lopat a radlic frekvence vyhrnováním častá povrch v průběhu dne relativně suchý a čistý

38 Odkliz chlévské mrvy a kejdy ze stáje dojnic hodnocení bezstelivového provozu odpadá transport steliva eliminace ztrát uhlíku jako humusotvorného zdroje kejda je vynikající kapalné hnojivo zvyšování produktivity práce snižování vyrušování zvířat ve stáji zvyšování kvality ovzduší snižování četnosti onemocnění paznehtů

39 Odkliz chlévské mrvy a kejdy ze stáje dojnic pohybové a přiháněcí chodby nekluzký povrch chodeb dostatečně prostorné, ne protisměrné optimální osvětlení ne příliš dlouhé

40 Pohybové chodby

41 Příklady zpracování chlévské mrvy a kejdy podestýlání separátem separace kejdy- šnekový separátor tekutá část (fugát) a pevná část (digestát) - digestát regulace sušiny na % nezapáchá, přímé využití podestýlky pro skot kompostování zahradnický substrát hnojení - fugát (tekutá část) rovnoměrná koncentrace živin, přímé hnojení, lepší průnik k rostlinám

42 Podestýlání separátem

43 Příklady zpracování chlévské mrvy a kejdy modifikované kompostování (převod tekuté kejdy na pevný substrát) změna fyzikálně-chemických vlastností kejdy práškovým činidlem schopnost vazby na pevný sorbent (piliny, slámu, rašelinu, drcenou kůru) sušina kejdy minimálně 3 4 % fermentace po 48 hodinách, při teplotě C odstranění nepříjemného zápachu zničení semen plevelů hnojení

44 Příklady zpracování chlévské mrvy a kejdy(výroba bioplynu-anaerobně) bioplyn je plynný produkt anaerobní metanové fermentace organických látek (plynná směs metanu a oxidu uhličitého) anaerobní proces směsná kultura mikroorganismů postupně rozkládá bez přístupu vzduchu organické látky a konečným produktem je zbytková organická hmota a plyny CH 4 a CO 2 obsah % metanu a % oxidu uhličitého výhřevnost bioplynu je 21 V4 MJ/m3 využití na tepelnou a elektrickou energii tuhé zbytky mohou tvořit % sušiny kompost vstupní surovina ( organická hmota) pro výrobu : exkrementy : kejda, chlévská mrva, odpad z chovu prasat a drůbeže, a další fytomasa: siláže, senáže,rostlinné zbytky, energetické plodiny odpady zpracovatelského a potravinářského původu (jatka, mlékárny)

45 Příklady zpracování chlévské mrvy a kejdy aerobní zpracování kejdy (bioreaktory) fermentace s přístupem vzduchu a termofilních organismů teplota fermentace se pohybuje mezi C 6 ti denní fermentace a následně 4 8 týdnů klasické kompostování na hromadách kompost zahradnický substrát substrát v lesnictví a okrasné rostliny

46 Příklady zpracování chlévské mrvy a kejdy přímé hnojení rostlin účinné dusíkaté hnojivo (obsah %) přeměna na dusičnany celkový dusík = 80 kg/ha (z 25 tun kejdy skotu a 15 tun kejdy prasat) hnojení pro ozimé plodiny, meziplodiny, okopaniny a kukuřici

47 Životní potřeby dojnic voda napájení patří k základním potřebám a rozhodujícím faktorům každého chovu množství vody, forma předkládání a teplota mohou být k specifickým podmínkám prostředí limitujícími faktory faktory, které ovlivňují spotřebu vody se vztahují k hmotnosti doinice, teplotě prostředí, užitkovosti, sušině krmiva a jsou ovlivněny dalšími faktory klasické napáječky jsou vhodné pro dojnice s nízkou užitkovostí, spotřeba vody je u nich nižší využití napájecích žlabů dostatečná zásoba vody a přítok vody využití vody pitné

48 Napájecí žlaby

49 Potřeba vody/den/dojnic dojivost/den suchostojné kg mléka/den l 20 kg mléka/den l 30 kg mléka/den l 40 kg mléka/den l voda l/den (včetně vody v krmivu) v období tropických teplot se zvyšuje horní hranice až o 20 %

50 Obecné zásady pro napajedla voda musí být volně přístupná všem zvířatům dostatečný přítok vody- minimálně 12 l, optimálně 18 l/minutu přirozený náklon k hladině (úhel 60 ) znemožnění znečištění vody zakálením, pravidelné čištění, objem minimálně 150 l zimní období - napajedla s termostatem optimální řešení oboustranné napajedlo Období laktace Dojnice (I. Až II. Fáze laktace) Dojnice III. Fáze laktace Dojnice v období stání na sucho Délka hrany 10 cm 6 cm 4 cm

51 Technologie a technika krmení využití směsné krmné dávky (SKD) TMR (total mixed ration) všechny komponenty krmné dávky zapraveny do sebe výhody TMR: využití míchacích vozů a zařízení snížení lidské práce, a času nutného ke krmení přesné sestavení krmných dávek snížení zažívacích potíží uniformní směs umožňuje zkrmovat celou krmnou i méně chutné, ale výživné komponenty (vitaminy, minerální látky,tuky) zabezpečuje stálý průběh fermentace v bachoru-vylepšuje využití produkčního účinku krmiv TMR zabezpečuje krmení podle užitkovosti dojnice konzumuje 7 12 dávek/den doba na 1 žraní je kolem 45 minut celková doba žraní je 6 8 hodin

52 Technologie a technika krmení základní požadavky pro nákup krmného míchacího vozu: dosáhnutí minimální produkce mléka kg koncentrace krav ve skupině minimálně 120 kusů menší frekvence zakrmování se nahrazuje častějším přihrnováním krmiva

53 Krmné vozy

54 Technologie a technika krmení krmiště a krmné stoly úroveň je totožná s úrovní krmného stolu šířka cm pro dojnice světlá podlahovina bez bariér, nesmí bránit čištění a přihrnování krmiva redukovat osvit sluncem stáj vybavit kohoutkovými zábranami s možností volného nastavení

55 Příjem krmiva a trávení krav : BACHOROVÉ SKÓRE bachor představuje největší část trávicí soustavy skotu. U holštýnských dojnic s užitkovostí 40 litrů mléka za den je spotřeba denní sušiny 24 kg a více a produkce výkalů kolem 40 kg. bachorové skóre ukazuje na příjem krmiva a průchod trávicím traktem za několik hodin. Stupeň trávení je ovlivněn skladbou krmné dávky a velikostí částic.

56 Bachorové skóre charakteristika Skore 1 Skore 2 Skore 3 Skore 4 Skore 5 bederní obratle Rýsují se pod kůží Jsou patrné kůže Vypnutá, Tvoří záhyb kopíruje tvar těla hladová jáma Hluboká Hluboká na pěst příjem krmiva Málo nebo Častá v 1. vůbec týdnu po otelení příčina Nedostatek krmiva, onemocnění, nevhodné krmení V další fázi laktace-malý příjem krmiva Kyčelní hrbol nevystupuje Kůže směřuje kolmo dolů Hladová jáma je viditelná Optimální příjem pro naplnění bachoru Optimální skore Nejsou vidět Nejsou patrné - Napnutá Není vidět Břicho mírně vyduté Optimum pro konec laktace a stání na sucho Není vidět Bachor je velmi plný Optimum u krav stojících na sucho

57 Bachorové skóre

58 Fázový způsob výživy vyjadřuje využití potenciálních schopností dojnice v průběhu laktace a stání na sucho na základě fyziologických potřeb dané skupiny a dosahované mléčné užitkovosti. 1. fáze A (začáteční, rozdojovací) trvá od 6. dne do 100 dnů laktace nejnáročnější období organismu dojnice (vyčerpání po porodu, nastupuje laktace) vysoký příjem energie a živin (dusíkatých látek) menší kapacita bachoru (pozůstatek období stání na sucho) úbytek hmotnosti optimálně do 8 % (kritická živina = protein) vyšší dávky jádra (PS - 0,40 kg na 1kg vyprodukovaného mléka minimální obsah vlákniny 18 %

59 Fázový způsob výživy Příjem sušiny(dojnice o ž.hm.600kg) Do 30 dnů od porodu dnů Vysokoprodukční dojnice Nízký příjem sušiny 18 kg 24 kg Max. 26 kg Snížení produkce mléka,zhoršení kondice, problémy reprodukce 2. fáze B ( dnů laktace) po dosažení vrcholu laktace pozvolné snížení produkce mléka objemná krmiva představují % ze sušiny KD tvorba tělesných rezerv dojnicí

60 Fázový způsob výživy 3. fáze C ( , ukončení laktace) pokles produkce mléka větší potřeba živin pro tele snižování příjmu šťavnatých krmiv vyšší zastoupení sena v KD případně restrikce vody poslední týden před ukončením laktace dojení 1 x denně při poklesu výdojku pod 3 kg úplné ukončení laktace 3 5 dnů po skončení laktace kontrola mléčné žlázy ( mastitidy) u vysokoprodukčních dojnic lze ke konci laktace aplikovat násilné zastavení laktace - pomocí velké dávky antibiotik do vemene- dojde ke zvýšení intramamálního tlaku a zastavení sekrece mléka.

61 Fázový způsob výživy 4. fáze D (období stání na sucho) záchovná dávka pro růst plodu a udržení hmotnosti dojnice

62 Nejčastěji používaná objemná krmiva v krmné dávce dojnic krmivo kg krmivo kg čerstvá krmiva konzervovaná krmiva luskovinoobilné směsky, Kolem 40 kg siláže v zimním travní směska období vojtěška, jetel siláže v letním období cukrovarské skrojky Do 30 siláže o vyšší sušině krmná kapusta Do 30 seno 2 6 ozimá řepka krmná sláma 2 4 průmyslové zbytky okopaniny pivovarské mláto 5 10 krmná řepa Do 25 kg lihovarské výpalky Do 30 kg krmná cukrovka Do 15 kg melasa Do 2 kg brambory syrové Do 10 kg

63 Automatizace (robotizace) ve stáji

64 Prezentace byla vytvořena v rámci řešení projektu FRVŠ č.1221/2012/f4/d s využitím následujících zdrojů : Doležal,O. a kol.(2004)zásady welfare a nové standardy EU v chovech skotu,vúžv Praha-Uhříněves,s.70 ISBN Doležal,O. a kol.(2003)zemědělský poradce ve stáji, VÚŽV Praha- Uhříněves,s.63, ISBN Doležal, O. a kol.(2003) Komfortní ustájení vysokoprodukčních dojnic, VÚŽV Praha-Uhříněves, ISBN vracek.cz Hulsen,J.(2007)Cow signals,the Netherlands: ROODBont Publisher, p. 96 ISBN a z vlastních zdrojů katedry

Reprodukční období dojnic průřez obdobím. Období stání na sucho, porod a poporodní období

Reprodukční období dojnic průřez obdobím. Období stání na sucho, porod a poporodní období Reprodukční období dojnic průřez obdobím Období stání na sucho, porod a poporodní období Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, přírodních a potravinových zdrojů Katedra speciální zootechniky

Více

CHOV PŘEŽVÝKAVCŮ V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ welfare, technologie. Stanislav Staněk Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

CHOV PŘEŽVÝKAVCŮ V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ welfare, technologie. Stanislav Staněk Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. CHOV PŘEŽVÝKAVCŮ V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ welfare, technologie Stanislav Staněk Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha Uhříněves OBSAH PŘEDNÁŠKY CHOVNÝ KOMFORT, WELFARE SPRÁVNÁ ZEMĚDĚLSKÁ PRAXE

Více

NÍZKONÁKLADOVÉ INOVAČNÍ PRVKY V CHOVU SKOTU TECHAGRO BRNO,DUBEN 2014. doc. Ing. Oldřich Doležal, DrSc.

NÍZKONÁKLADOVÉ INOVAČNÍ PRVKY V CHOVU SKOTU TECHAGRO BRNO,DUBEN 2014. doc. Ing. Oldřich Doležal, DrSc. NÍZKONÁKLADOVÉ INOVAČNÍ PRVKY V CHOVU SKOTU TECHAGRO BRNO,DUBEN 2014 doc. Ing. Oldřich Doležal, DrSc. INVESTIČNĚ NÁROČNÁ ZAŘÍZENÍ DO STÁJÍ nové tvary stranových boxových zábran automatické krmné soustavy

Více

SEZNAM uznatelných předmětů podpory v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ PGRLF, a.s.

SEZNAM uznatelných předmětů podpory v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ PGRLF, a.s. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. SEZNAM uznatelných předmětů podpory v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ PGRLF, a.s. Podpora v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ se poskytuje pouze na a) investice,

Více

Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák

Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák www.milkprogres.cz Struktura nákladů při výrobě mléka 2012 Ukazatel Na krmný den (Kč) Na litr mléka (Kč) Procento nákladů Krmiva 77,90 3,78 41,3 Pracovní náklady

Více

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 ČESTR. Farma: Podnik: Příkosická. zemědělská a. s. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma.

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 ČESTR. Farma: Podnik: Příkosická. zemědělská a. s. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma. Mirošov Podnik: Příkosická zemědělská a. s. Mléčná farma hospodaří na ploše zhruba 2000 ha v rokycanském okresu. Pěstuje se obilí, řepka a pícniny. Krávy stojící na sucho jsou ustájeny v podestýlané stáji

Více

Skot. Welfare. Zásady k ochraně hospodářských zvířat. a technické požadavky na stavby pro zemědělství. Legislativa. Zásady welfare

Skot. Welfare. Zásady k ochraně hospodářských zvířat. a technické požadavky na stavby pro zemědělství. Legislativa. Zásady welfare Zásady k ochraně hospodářských zvířat a technické požadavky na stavby pro zemědělství Pohoda zvířat Welfare Naplnění materiálních a nemateriálních podmínek, které jsou předpokladem zdraví organismu Zvíře

Více

Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy

Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy Každý chovatel ví, že řádné krmení je základním předpokladem pro dosažení dobrého zdravotního stavu krav s vysokou užitkovostí a s dobrými reprodukčními

Více

CowSignals a návrh stáje pro dojnice

CowSignals a návrh stáje pro dojnice CowSignals a návrh stáje pro dojnice 6 svobod pro lehací box: Přemýšlejte jako kdyby to byla vaše vlastní postel Čistá, suchá, měkká s dostatečným prostorem k tomu, abyste si snadno lehli i vstali. Krávy

Více

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Porod Příznaky blížícího se porodu uvolněné pánevní vazy pokleslé břicho zduření a zvětšení

Více

Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18

Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18 Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18 Ing. Pavel Stonawský akreditovaný poradce MZe ČR EKOTOXA OPAVA s.r.o. pracoviště Olomouc, Blanická

Více

Správna výživa méně civilizačných chorob!!!

Správna výživa méně civilizačných chorob!!! Správna výživa = méně civilizačných chorob!!! Cash flow života krávy měsíčně a nápočtem Kč/měsíc 5000 4000 3000 2000 1000 0-10000 10 20 30 40 50 60 70-2000 -3000 věk měsíce měsíšně nápočtem nápočtem 100000

Více

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV VÍT MATĚJŮ, ENVISAN-GEM, a.s., Biotechnologická divize, Budova VÚPP, Radiová 7, 102 31 Praha 10 envisan@grbox.cz ZEMĚDĚLSKÉ ODPADY Pod pojmem zemědělské

Více

Efektivní manipulace kejdy s DeLaval technologií

Efektivní manipulace kejdy s DeLaval technologií Efektivní manipulace kejdy s DeLaval technologií Klíčovým faktorem pro každou farmu je množství kejdy. Časté čištění kejdy zlepšuje hygienu a pohodlí dojnic. Efektivní manipulace je předpokladem lepší

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

Kuřice ve voliérách 1

Kuřice ve voliérách 1 Kuřice ve voliérách 1 1. Popis Jedná se o moderní zařízení modulového systému, který umožňuje dle velikosti haly namontovat potřebný počet těchto modulů pro maximální využití prostoru a efektivnost provozu.

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 200320/2006 ze dne 8.6.2007 (nabytí právní moci dne 29.6.2007)

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 200320/2006 ze dne 8.6.2007 (nabytí právní moci dne 29.6.2007) V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Informace pro chovatele, poradce a projektanty

Informace pro chovatele, poradce a projektanty Metodické listy 03/04 TECHNIKA A TECHNOLOGIE CHOVU SKOTU SKOT Informace pro chovatele, poradce a projektanty CHODBY VE STÁJÍCH A DOJÍRNÁCH podlahy, podlahoviny Při výstavbě stájí a dojíren tvoří podlahy

Více

Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz

Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz Výživa přežvýkavců je založena na využití rostlinných bílkovin. Kromě zdrojů N-látek

Více

METODY ELIMINACE TEPELNÉHO STRESU VÝZNAMNÁ CHOVATELSKÁ REZERVA

METODY ELIMINACE TEPELNÉHO STRESU VÝZNAMNÁ CHOVATELSKÁ REZERVA O.Doležal a spolupracovníci METODY ELIMINACE TEPELNÉHO STRESU VÝZNAMNÁ CHOVATELSKÁ REZERVA SOUBOR ODBORNÝCH STATÍ PRO CHOVATELE Praha 2010 ISBN OBSAH Úvod, 4 Kdy se jedná o tepelný stres u skotu? 5 Příčiny

Více

KONTROLNÍ DNY ZÁKLAD SPRÁVNÉHO MANAGEMENTU V CHOVU KATEGORIE DOJNICE

KONTROLNÍ DNY ZÁKLAD SPRÁVNÉHO MANAGEMENTU V CHOVU KATEGORIE DOJNICE KONTROLNÍ DNY ZÁKLAD SPRÁVNÉHO MANAGEMENTU V CHOVU KATEGORIE DOJNICE Bc. Stanislav Staněk, DiS., Doc. Ing. Oldřich Doležal, DrSc., Ilona Bečková Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha Uhříněves

Více

PRAKTICKÁ ŠKOLA ŘÍZENÍ MLÉČNÉ FARMY POPIS PROJEKTU, CÍLE PROJEKTU

PRAKTICKÁ ŠKOLA ŘÍZENÍ MLÉČNÉ FARMY POPIS PROJEKTU, CÍLE PROJEKTU POPIS PROJEKTU, CÍLE PROJEKTU Hlavní vzdělávací program projektu je rozdělen na tyto segmenty: ekonomika výroby mléka, optimalizace tržeb, struktura výdajů (rozhodující výdaje a jejich hodnocení), nástroje

Více

Krávy produkující mléko dojnice: neuvěřitelně krátký život

Krávy produkující mléko dojnice: neuvěřitelně krátký život Krávy produkující mléko dojnice: neuvěřitelně krátký život Dojnice na pastvě Trocha historie Divokým předkem tura domácího byl pravděpodobně pratur. Poslední jedinec tohoto divokého plemene uhynul v polských

Více

ZDRAVOTNÍ STAV MLÉČNÉ ŽLÁZY PRVOTELEK V ČESKÉ REPUBLICE. Ing. Růžena Seydlová, PhD. MILCOM a.s. Praha duben 2015

ZDRAVOTNÍ STAV MLÉČNÉ ŽLÁZY PRVOTELEK V ČESKÉ REPUBLICE. Ing. Růžena Seydlová, PhD. MILCOM a.s. Praha duben 2015 ZDRAVOTNÍ STAV MLÉČNÉ ŽLÁZY PRVOTELEK V ČESKÉ REPUBLICE Ing. Růžena Seydlová, PhD. MILCOM a.s. Praha duben 2015 Základní ukazatele z chovu dojnic rok stavy dojnic dojnice/stáj průměrná laktace 1. laktace

Více

Souhrnné základní informace - Fiche č. 5

Souhrnné základní informace - Fiche č. 5 1. Základní údaje Souhrnné základní informace - Fiche č. 5 Název Fiche a její číselné označení: Moderní zemědělské podnikání; č. 5 Vazba na opatření PRV: I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků 2. Vymezení

Více

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199 Financováno z Programu rozvoje venkova NOVELA NITRÁTOVÉ SMĚRNICE Fugát (tekutý podíl po separaci

Více

Inovativní postupy v chovu skotu s dopadem na jeho rentabilitu

Inovativní postupy v chovu skotu s dopadem na jeho rentabilitu Inovativní postupy v chovu skotu s dopadem na jeho rentabilitu Tomáš Hrůša (c) AGRO-partner, s.r.o. 1 Obsah prezentace - O firmě AGRO-partner - Jednotlivé produkty: - Přihrnovač Lely Juno - GreenStall

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Informace pro žadatele - SZP 2015 OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT V roce 2015 je připravováno (jako součást Jednotné žádosti) nové opatření Dobré životní podmínky zvířat. Toto opatření je cíleno

Více

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Helena Kusá, PhD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Mezi významná rizika znečištění vod při pěstování

Více

Vliv stájového prostředí na chování a mléčnou užitkovost dojnic Ing. Petra Zejdová, Ph.D. Prof. Ing. Gustav Chládek, CSc. Ing. Daniel Falta, Ph.D.

Vliv stájového prostředí na chování a mléčnou užitkovost dojnic Ing. Petra Zejdová, Ph.D. Prof. Ing. Gustav Chládek, CSc. Ing. Daniel Falta, Ph.D. Vliv stájového prostředí na chování a mléčnou užitkovost dojnic Ing. Petra Zejdová, Ph.D. Prof. Ing. Gustav Chládek, CSc. Ing. Daniel Falta, Ph.D. Obsah 1 Požadavky zvířat na prostředí... 2 2 Mikroklima...

Více

Kompost versus skládka

Kompost versus skládka Kompost versus skládka Eliminace velmi negativních efektů, které způsobuje ukládání bioodpadu na skládky Cenná surovina pro krajinu, životní prostředí Prostřednictvím kompostu navracíme živiny a organické

Více

Složení syrového mléka z ekologických provozů

Složení syrového mléka z ekologických provozů Složení syrového mléka z ekologických provozů O. Hanuš, V. Genčurová, H. Landová, A. Macek, R. Jedelská Výzkumný ústav pro chov skotu, s. r. o., Rapotín Seminář a workshop: Možnosti produkce funkčních

Více

Příloha č. 8 Platby - Dobré životní podmínky zvířat

Příloha č. 8 Platby - Dobré životní podmínky zvířat Příloha č. 8 Platby - Dobré životní podmínky zvířat Uvedené kalkulace včetně metodiky jsou zpracovány jako podklad pro stanovení plateb za účast v jednotlivých titulech Dobré životní podmínky zvířat, navržených

Více

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 V roce 2014podnik obhospodařoval 2468 ha zem půdy, z toho v ekologickém zemědělství 335,98

Více

Teplovzdušné. solární kolektory. Nízká cena Snadná instalace Rychlá návratnost. Ohřívá. Větrá Vysušuje Filtruje

Teplovzdušné. solární kolektory. Nízká cena Snadná instalace Rychlá návratnost. Ohřívá. Větrá Vysušuje Filtruje Teplovzdušné solární kolektory Nízká cena Snadná instalace Rychlá návratnost Ohřívá Větrá Vysušuje Filtruje V závislosti na intenzitě slunečního záření ohřívá vnitřní klima objektu řízeným průběhem teplo

Více

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad Z á s a dy s p r á v n é z e m ě d ě l s k é p r a x e p r o o c h r a n u v o d Úvod Cílem směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice)

Více

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů Z Ú Z K Ú šeb í a zku ntroln dní ko e tř s Ú ký ěděls v zem ní ústa Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů AZZP Hlavní principy Zjišťování

Více

Zemědělské obchodní družstvo ŠKVOŘETICE

Zemědělské obchodní družstvo ŠKVOŘETICE Zemědělské obchodní družstvo ŠKVOŘETICE OZNÁMENÍ ZÁMĚRU O HODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 6 odst. 1 a Přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Stavební úpravy

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

Využití přirozených obranných mechanismů vemene v boji proti vzniku mastitid

Využití přirozených obranných mechanismů vemene v boji proti vzniku mastitid Využití přirozených obranných mechanismů vemene v boji proti vzniku mastitid Jana Jelínková 10.května 2012, Větrný Jeníkov Dojící technologie Dojení - postupy Hygiena, dezinfekce.. Mastitis Typ a hygiena

Více

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu Management, welfare,, ekonomika,výživa iva a výroba krmiv v chovu masného skotu ODBORNÝ SEMINÁŘ v rámci projektu Společná zemědělská politika v chovu masného skotu s ohledem na bezpečnost potravin a welfare

Více

OCHRANA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT (SKOT, KONĚ A PRASATA)

OCHRANA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT (SKOT, KONĚ A PRASATA) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA doc. Ing. Jan Brouček, DrSc. a kol. OCHRANA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT (SKOT, KONĚ A PRASATA) CERTIFIKOVANÁ METODIKA 2013 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V

Více

Hlavní způsoby využití biomasy anaerobní fermentací HLAVNÍ ZPŮSOBY VYUŽITÍ BIOMASY ANAEROBNÍ FERMENTACÍ

Hlavní způsoby využití biomasy anaerobní fermentací HLAVNÍ ZPŮSOBY VYUŽITÍ BIOMASY ANAEROBNÍ FERMENTACÍ Výrobní zařízení HLAVNÍ ZPŮSOBY VYUŽITÍ BIOMASY ANAEROBNÍ FERMENTACÍ Základní schéma bioplynové stanice na tekutou kejdu je na obr. 1., foto na obr. 2. Surová kejda je čerpána z vyrovnávací nádrže (1),

Více

NA ZDRAVOTNÍ STAV KONZUMENTŮ ENÍ V PRVOVÝROBĚ JEHO SLOŽEN. Rapotín,, 8.10.2008 lská praxe a potravinářsk

NA ZDRAVOTNÍ STAV KONZUMENTŮ ENÍ V PRVOVÝROBĚ JEHO SLOŽEN. Rapotín,, 8.10.2008 lská praxe a potravinářsk VLIV MLÉČNÉHO TUKU NA ZDRAVOTNÍ STAV KONZUMENTŮ A MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ JEHO SLOŽEN ENÍ V PRVOVÝROBĚ Autoři: Eva Samková,, Milan Pešek, ek, Jiří Špička Rapotín,, 8.10.2008 Výrobní zemědělsk lská praxe a potravinářsk

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE Povinné požadavky na hospodaření č. 2 až 4 a požadavky pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin Ing. Lubomír Smrček 602 626 655, lubomir.smrcek@ekotoxa.cz SMR 2/1 Nedošlo

Více

Vliv protiprašných sítí na dispersi pevných částic v blízkosti technologického celku (matematické modelování - předběžná zpráva)

Vliv protiprašných sítí na dispersi pevných částic v blízkosti technologického celku (matematické modelování - předběžná zpráva) Vliv protiprašných sítí na dispersi pevných částic v blízkosti technologického celku (matematické modelování - předběžná zpráva) Byl sestaven zjednodušený matematický model pro dvojrozměrné (2D) simulace

Více

Vliv kompostu na kvalitu půdy

Vliv kompostu na kvalitu půdy Okruh IV Vliv kompostu na kvalitu půdy Ing. Lucie Valentová, Ph.D. Ing. Květuše Hejátková ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. Proč se zabývat BIODEGRADABILNÍM MATERIÁLEM Ochrana životního

Více

Inovativní postupy v chovu skotu a jejich vliv na jeho rentabilitu

Inovativní postupy v chovu skotu a jejich vliv na jeho rentabilitu Inovativní postupy v chovu skotu a jejich vliv na jeho rentabilitu O.Doležal FAKTORY CHOVU SKOTU Snaha člověka ochočovat a zdomácňovat a nakonec i šlechtit zvířata je zaznamenávána po tisíciletí - činí

Více

Baumit Zdravé bydlení

Baumit Zdravé bydlení Zdravé bydlení Řada výrobků Baumit Klima Výrazně regulují vlhkost vzduchu Neobsahují škodlivé látky Jsou vysoce prodyšné Nápady s budoucností. Zdravé bydlení POKOJOVÉ KLIMA PRO TĚLO I DUCHA Dýcháte zdravě?

Více

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc. Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství Ing.

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 26.2.2010 Mgr. Petra Siřínková ABIOTICKÉ PODMÍNKY ŽIVOTA SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ TEPLO VZDUCH VODA PŮDA SLUNEČNÍ

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Membránové procesy v mlékárenském průmyslu

Membránové procesy v mlékárenském průmyslu Membránové procesy v mlékárenském průmyslu situace v ČR, jak to je rozmanité, jak to nemusí být jednoduché Ing. Jan Drbohlav, CSc., Výzkumný ústav mlékárenský drbohlav@milcom-as.cz Membránové procesy v

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Mléčná užitkovost skotu. cvičení

Mléčná užitkovost skotu. cvičení Mléčná užitkovost skotu cvičení Terminologie Laktace = úsek od otelení do zaprahnutí Normální laktace = laktace s řádným průběhem trvající 250 a více dnů, s minimální užitkovosti 2000 kg mléka Nenormální

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DVOLE_SUROVINY2_12 Název materiálu: Mléko a druhy mléka Tematická oblast: Suroviny, 2.ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva. Očekávaný výstup: Žák rozumí

Více

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Dr. Ing. Josef Langr CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové Současné trendy a výhledy produkce se opírají

Více

Chov skotu v Sasku, aneb Amerika za humny?

Chov skotu v Sasku, aneb Amerika za humny? CHOV A VÝŽIVA SKOTU Chov skotu v Sasku, aneb Amerika za humny? Návštěva mléčné farmy Hennersdorf, SLW Sadisdorfer Landwirtschafts GmbH Při poslední návštěvě našeho specialisty na chov a výživu vysokoprodukčních

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

Větrání v nových a stávajících budovách, rizika vzniku plísní a podmínky plnění dotačních titulů

Větrání v nových a stávajících budovách, rizika vzniku plísní a podmínky plnění dotačních titulů Větrání v nových a stávajících budovách, rizika vzniku plísní a podmínky plnění dotačních titulů Konference ČKAIT 14. dubna 2015 Ing. Zuzana Mathauserová Státní zdravotní ústav Praha Co se dá ovlivnit

Více

Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012)

Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012) Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012) Co je větrání Větrání je výměna vzduchu v uzavřeném prostoru (obytný prostor, byt). Proč výměna vzduchu Do obytného prostoru (bytu)

Více

Hnojiva, minerální a organická hnojiva

Hnojiva, minerální a organická hnojiva Hnojiva, minerální a organická hnojiva o Rozd lení hnojiv o Význam a rozd lení minerálních hnojiv o Jednosložková minerální hnojiva o Vícesložková minerální hnojiva o Význam a rozd lení organických hnojiv

Více

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně MIKROORGANISMY A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘED EDÍ Ústav inženýrstv enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně Důvody využívání mikroorganismů v procesech ochrany životního prostřed edí jsou prakticky všudypřítomné

Více

Oblast podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Karlovy Vary nám. Karla Sabiny 16 Karlovy Vary

Oblast podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Karlovy Vary nám. Karla Sabiny 16 Karlovy Vary Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34. 1077 Název projektu: Zkvalitnění výuky SOŠ

Více

Zpracování bioodpadu metodou suché anaerobní fermentace

Zpracování bioodpadu metodou suché anaerobní fermentace Zpracování bioodpadu metodou suché anaerobní fermentace Anaerobní fermentace Výroba bioplynu v anaerobních podmínkách s jeho energetickým využitím Metoda známá v ČR již desítky let Možnosti zpracování

Více

STROJNĚ ODDĚLENÉ. Požadavky na surovinu: Požadavky na surovinu jiné než drůbeží maso: vyhovuje požadavkům na čerstvé maso

STROJNĚ ODDĚLENÉ. Požadavky na surovinu: Požadavky na surovinu jiné než drůbeží maso: vyhovuje požadavkům na čerstvé maso STROJNĚ ODDĚLENÉ MASO Aktivita KA 2350/4-10up Název inovace HYGIENA A TECHNOLOGIE DRŮBEŽE, KRÁLÍKŮ A ZVĚŘINY Inovace předmětu H1DKZ Hygiena a technologie drůbeže, králíků a zvěřiny Termín realizace inovace

Více

P R O B I O S T A N DOPLŇKOVÉ KRMIVO PRO ZVÍŘATA. Pro jednotlivé druhy a kategorie zvířat se PROBIOSTAN vyrábí v následujících variantách:

P R O B I O S T A N DOPLŇKOVÉ KRMIVO PRO ZVÍŘATA. Pro jednotlivé druhy a kategorie zvířat se PROBIOSTAN vyrábí v následujících variantách: P R O B I O S T A N DOPLŇKOVÉ KRMIVO PRO ZVÍŘATA Současný celosvětový trend ve výživě zvířat je zaměřen na omezené používání a postupné vyřazování všech stimulačních a ochranných látek typu antibiotik,

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

VLIV ŘÍZENÉHO A NEŘÍZENÉHO MIKROKLIMATU NA VÝSLEDKY CHOVU PRASAT

VLIV ŘÍZENÉHO A NEŘÍZENÉHO MIKROKLIMATU NA VÝSLEDKY CHOVU PRASAT VLIV ŘÍZENÉHO A NEŘÍZENÉHO MIKROKLIMATU NA VÝSLEDKY CHOVU PRASAT Líkař, K. BAUER TECHNICS (BAUER AGROMILK GROUP)Tábor BAUER, jako firma soustředěná v rámci holdingu BAUER-AGROMILK se soustřeďuje na vývoj

Více

Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D.

Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D. Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D. lukas.dvorak@tul.cz Obsah prezentace co je to anaerobní membránový bioreaktor princip technologie výhody a nevýhody technologická uspořádání

Více

1. Tepelně aktivní stavební systémy (TABS) Významový slovník

1. Tepelně aktivní stavební systémy (TABS) Významový slovník 1. Tepelně aktivní stavební systémy (TABS) Moderní budovy potřebují účinné systémy chlazení. Jedním z možných řešení, jak snížit teplotu, je ochlazovat desku, díky čemuž lze ochlazovat místnost chladným

Více

6/2003 Sb. Předmět úpravy

6/2003 Sb. Předmět úpravy Systém ASPI - stav k 5.5.2010 do částky 45/2010 Sb. a 19/2010 Sb.m.s. Obsah a text 6/2003 Sb. - poslední stav textu 6/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví hygienické limity chemických,

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Požadavky Při načasování příjmu stravy a tedy zejména energie před výkonem je potřeba

Více

Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi

Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi Sucho a degradace půd v České republice - 214 Brno 7. 1. 214 Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi J. Haberle 1, P. Svoboda 1, V. Vlček 2, G. Kurešová

Více

ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY (4)

ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY (4) 10. října 2014, Brno Připravil: Ing. Petr Junga, Ph.D. ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY (4) Typologie zemědělských staveb II. - stavby pro chov hospodářských zvířat stavby pro prasata, ovce a kozy, koně, drůbež. Inovace

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu ČOV-AF s dávkováním flokulantu ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF 3 ČOV-AF 50 S DÁVKOVÁNÍM FLOKULANTU POUŽITÍ Domovní čistírny odpadních vod ČOV-AF s dávkováním flokulantu slouží pro čištění komunálních vod

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Mléčná plemena skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Mléčná plemena skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Mléčná plemena skotu Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Plemena skotu Nejvíce zvířat v Asii a Americe, stavy skotu v Evropě tvoří přibližně 9 %, populace skotu = 300-350 plemeny (mléko,

Více

Zařízení na zpracování bioodpadu ve Slivenci, parc.č. 1783/21, k.ú. Slivenec

Zařízení na zpracování bioodpadu ve Slivenci, parc.č. 1783/21, k.ú. Slivenec HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VIA ALTA a.s. Ing. Jiří Jalovecký, Ph.D. Okružní 963 67401 Třebíč Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1424882/2012/1/OZP/VI

Více

BETTER VINOTÉKY VLHKOST

BETTER VINOTÉKY VLHKOST BETTER VINOTÉKY VLHKOST Vinotéky jsou vybaveny antikorozními hliníkovými stěnami SRA (hliník s reliéfem kamene). Okolní vlhkost přirozeně obsažená ve vzduchu je udržována na garantované ideální úrovni

Více

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup. MODERNÍ SYSTÉM NOVINKA Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Odsávání znečištěného Výstup čerstvého 18 C - 15 C Vstup čerstvého

Více

LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ

LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ lmateju@szu.cz Analytika odpadů 2013 Státní zdravotní ústav Šrobárova 47, Praha 10 proč je mikrobiologie opomíjenou částí nakládání s bioodpady

Více

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí. Příjemce projektu: Partner projektu: Místo realizace: Ředitel výzkumného institutu: Celkové způsobilé výdaje projektu: Dotace poskytnutá EU: Dotace ze státního rozpočtu ČR: VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým zdrojem

TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým zdrojem Komplexní zkouška požárně bezpečnostních zařízení tunelu na Dálnici D8 Praha Ústí nad Labem státní TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

solární kolektory sluneční Ohřívá Větrá Pouze energie Nulové provozní náklady Výrazná úspora za vytápění Zbavuje zatuchlin a plísní

solární kolektory sluneční Ohřívá Větrá Pouze energie Nulové provozní náklady Výrazná úspora za vytápění Zbavuje zatuchlin a plísní Teplovzdušné ép rovozní ná Pouze dy! kla Nulo v solární kolektory sluneční energie Nulové provozní náklady Výrazná úspora za vytápění Zbavuje zatuchlin a plísní Ohřívá V závislosti na intenzitě slunečního

Více

Může nás krajina energeticky uživit?

Může nás krajina energeticky uživit? Může nás krajina energeticky uživit? Ing. Jiří Krist Seminář: Obce a regiony odolné proti změně klimatu Liberec, 8. prosince 2014 EKOTOXA s.r.o. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v

Více

Bioplynové stanice. Návrh Realizace Servis

Bioplynové stanice. Návrh Realizace Servis Bioplynové stanice Návrh Realizace Servis Energie budoucnosti Výroba a prodej elektrické energie z obnovitelných zdrojů představuje nový potenciál pro Vaši firmu. S energií budoucnosti můžete vydělávat

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Voda 1. Najdi na internetu pojem acidifikace vody a vysvětli. Je to jev pozitivní nebo negativní? 2. Splaškové odpadní vody obvykle reagují a. Kysele b. Zásaditě c. Neutrálně 3.

Více

Využití biologicky rozložitelných odpadů

Využití biologicky rozložitelných odpadů Využití biologicky rozložitelných odpadů Ing. Dagmar Sirotková, Ing. Dagmar Vološinová Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v. v. i. Definice Odpad movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má

Více

Určující faktory návratnosti investic do BPS

Určující faktory návratnosti investic do BPS Určující faktory návratnosti investic do BPS Ing. Zdeněk Nesňal Ústav zemědělské ekonomiky a informací konference Energie zemědělské energie Praha, 23.5.2013 Obsah prezentace Účel analýzy Výchozí podmínky

Více

Technologie zplyňování biomasy

Technologie zplyňování biomasy Technologie zplyňování biomasy Obsah prezentace Profil společnosti Proces zplyňování Zplyňovací technologie Generátorový plyn Rozdělení technologií Typy zplyňovacích jednotek Čištění plynu Systém GB Gasifired

Více

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

geologie, ekologie, těžební servis Korunovační 29, 170 00 Praha 7 tel.: 233 370 741, email: get@get.cz OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

geologie, ekologie, těžební servis Korunovační 29, 170 00 Praha 7 tel.: 233 370 741, email: get@get.cz OZNÁMENÍ ZÁMĚRU geologie, ekologie, těžební servis Korunovační 29, 170 00 Praha 7 tel.: 233 370 741, email: get@get.cz OZNÁMENÍ ZÁMĚRU S OBSAHEM A ROZSAHEM PODLE PŘÍLOHY Č. 3 PODLE 6 ZÁKONA Č. 100 / 2001 Sb., ZÁKON O

Více