BRODSKÝ ZPRAVODAJ ŘEMESLO S VŮNÍ BAREV V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Ohlédnutí za velikonočním časem. Sokolové rekapitulovali loňský rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BRODSKÝ ZPRAVODAJ ŘEMESLO S VŮNÍ BAREV V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Ohlédnutí za velikonočním časem. Sokolové rekapitulovali loňský rok"

Transkript

1 V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d b ř e z e n č í s l o 6 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Ohlédnutí za velikonočním časem ŘEMESLO S VŮNÍ BAREV Sokolové rekapitulovali loňský rok Konec II. světové války v Havřicích Povodně hrozily i našemu městu Z činnosti Městské policie Vybíráme z krajských tiskových zpráv Vzpomínka na Josefa Šuranského Program Domu kultury Program kina Máj Sport Na Středním odborném učilišti stavebním to minulý týden vonělo klihem a barvami. Konalo se zde krajské kolo soutěže učňů malířů. V čem takoví malíři soutěží, popisuje Alois Kaňovský, zástupce ředitelky pro odborný výcvik: V praktické části soutěže žáci mají tři témata. V první části dostanou simulaci bytu, kde musí ztvárnit klasickou klihovou barvu s dekorativní technikou. Je na nich, jestli použijí linku, váleček nebo jiný moderní vzor podle vlastní invence. Druhou částí je fládrování dveří. Třetí částí soutěže je nátěr židle ve čtyřbarevném odstínu podle fotografie. Součástí soutěže je i teoretický test ze základních znalostí oboru a z bezpečnosti práce. Všichni soutěžící zpracovávali stejné zadání. Přestože se jednalo o krajské kolo soutěže, zúčastnila se jen tři družstva po dvou žácích. Bohužel obor malíř - natěrač se vyučuje v našem kraji už jen na třech učilištích, a to ve Valašském Meziříčí, v Otrokovicích a u nás. Všechna tři učiliště naše pozvání přijala, vysvětluje Alois Kaňovský. Uherskobrodská škola pořádá už druhý ročník tohoto odborného klání. Ostatní učiliště se specializují na jiné obory, ve kterých učni soutěží. V Otrokovicích se konají soutěže instalatérů, klempíři soutěží až v Hradci Králové a podlaháři v Praze. Práce budoucích malířů - natěračů hodnotila odborná komise z řad pedagogů, majitelů malířských a natěračských firem a dodavatelů barev a materiálů. Jako nejlepšího ze soutěžících vybrali jednoznačně Aleše Gabrhela z pořádajícího SOU stavebního. V družstvech se na prvním místě umístila dvojice ze SOU Otrokovice. Všichni vítězové si odnesli hodnotné ceny od sponzorů soutěže. Je škoda, že poctivé řemeslo mizí a absolventi základních škol nemají zájem o tradiční učební obory, shodli se v závěru všichni přítomní. -es-

2 Valná hromada Sokola V minulých dnech se konala v sokolovně valná hromada Tělocvičné jednoty Sokol. Zahájil ji starosta Jiří Krejčiřík, který nejprve uctil památku zemřelých sokolů. Poté přednesl velmi obšírnou a podrobnou zprávu o činnosti TJ Sokol v roce V roce 2004 byly provedeny volby výborů na všech stupních České obce sokolské (ČOS). ČOS je stabilizovaným občanským sdružením, které má pevné místo ve společnosti a třeba si to ani neuvědomujeme, je sokolstvo početnou, dobře organizovanou společenskou silou, a to silou věkově mladou. Tradice Sokola nás také k tomu zavazují, řekl v úvodu Jiří Krejčiřík. Uherskobrodský Sokol má v současné době 480 členů, z toho 164 mužů, 176 žen, 23 dorostenců, 8 dorostenek, 68 žáků a 41 žaček. Ze sportů se věnují sokolové sportovní všestrannosti, horolezectví, judu, tenisu, volejbalu, sálové kopané, turistice, košíkové, florba- OHLÉDNUTÍ ZA VELIKONOČNÍM ČASEM lu, cvičení rodičů s dětmi, zdravotnímu cvičení a nově aikidu. Stranou nezůstává ani vzdělavatelská činnost. Shromážděné členy Sokola pozdravili také představitelé našeho města starosta Ladislav Kryštof a místostarosta Pavel Josefík a zástupce Sokolské župy Komenského Jiří Bursík. -es- Ukázky různého zdobení velikonočních kraslic, doplněné křehkou krásou paličkované krajky, si mohli zájemci prohlédnout v Muzeu J. A. Komenského. K nejobdivovanějším patřily kraslice Ludmily Kučírkové. Na velikonočních tvořivých dílnách, které pořádá Dům dětí a mládeže, si každý mohl vyrobit něco pěkného. Někdo se pustil do zdobení vajíček, někdo do výroby ptáčka do květináče nebo jarního hnízdečka. Každý se ale příjemně jarně naladil. Tradiční velikonoční dílny v Základní škole na Mariánském náměstí navštívily desítky dětí i rodičů. Vyrobili si spoustu pěkných jarních dekorací. Škoda jen, že kvůli přetrvávajícímu sněhu a zimě se nedaly nařezat ani proutky na pomlázky. v

3 Evropský Den jara v Újezdci Zajímavou akci nazvanou Den jara v Evropě uspořádala Základní škola v Újezdci. Děti se na ní dozvěděly, co to vlastně Evropská unie je a k čemu slouží, a poslechly si evropskou hymnu. Na mapě hledaly jednotlivé země EU a přiřazovaly k nim jejich typické znaky. Pak už přišlo to, na co se všechny děti těšily čtení pohádek. A nečetl je jen tak někdo. Pozvání do školy přijali starosta města Ladislav Kryštof a Otto Sekanina, duchovní otec újezdské farnosti, v jejichž podání pohádkové příběhy získaly na zajímavosti. -es- Společná radost Již třetím rokem spolupracuje naše Mateřská škola Olšava s Ústavem sociální péče pro mládež v Uherském Brodě. Za tuto dobu vzájemného poznávání a obohacování můžeme již říci, že bylo velmi prozíravé tuto spolupráci navázat. Citové vnímání našich dětí je velmi pozitivně ovlivněno kamarády z modrého domečku, a to především společnými setkáními a akcemi, jež vzájemně plánujeme a uskutečňujeme. Můžeme zmínit např. společné oslavy Mikuláše, Dne dětí, různé besedy o cestování, sportovní úspěchy, malé slavnosti apod. Konkrétněji zmiňujeme velkou pomoc při úklidu a údržbě zahrady naší školy. Poděkování patří také Lence Jálové z keramické dílny, která věnovala nemálo svého času našim dětem. Chtěli bychom poděkovat nejen dětem z ÚSP, ale i jeho zaměstnancům a panu řediteli Vodárkovi za vstřícný vztah k těmto aktivitám. Protože považujeme v současné době za velmi důležité rozvíjet citovou stránku osobnosti dětí a jejich mravní hodnoty, chtěli bychom nám, dětem a kolegům z ÚSP popřát co nejvíce krásných, společně prožitých chvil. děti a zaměstnanci MŠ Olšava Městská knihovna v Uherském Brodě zve na přednášku z jarního cyklu Informace pro podnikatele Město Uherský Brod na svých internetových stránkách zprovoznilo automatické zadávání základních údajů o podnikatelských subjektech do lokálního seznamu všech podnikatelů. Do tohoto seznamu se mohou zaregistrovat všechny podnikatelské subjekty, které mají sídlo na území správního obvodu města Uherský Brod. Po manuální kontrole vložených údajů bude tento záznam zveřejněný v tomto lokálním seznamu firem do 48 hodin. Podívejte se na sekce Seznam UB. Upozornění ke koncertu H. Hegerové Dům kultury upozorňuje návštěvníky koncertu Hany Hegerové, který se uskuteční v pondělí 4. dubna 2005 v 19.30, že po začátku koncertu nikdo nesmí být vpuštěn do sálu tak jak to vyžaduje platná smlouva se zastupující agenturou. Proto přijďte včas, počítejte i se zdržením u šatny. Děkujeme vám za pochopení! Keňa přednáší PhDr. Irena Krejsová Panský dům Městská knihovna I. poschodí oddělení poezie čtvrtek , začátek v 18 hodin Výstavu obrazů zemřelých uherskobrodských malířů ze sbírek Josefa Kollera v Galerii K na Dolních Valech obohatili svým vystoupením herci Divadla Brod w

4 II. světová válka skončila před šedesáti lety Osvobození Havřic Už na počátku roku 1945 se na silnici č. 50, která prochází Havřicemi, začala projevovat zvýšená vojenská činnost. Směrem na západ začal sílit proud ustupujících německých jednotek. Jejich nálada, vybavení a dopravní prostředky se velmi lišily od doby na počátku války, kdy byly v obci ubytovány tankové a motorizované jednotky, chystající se přepadnout Polsko. Nyní to byly většinou obyčejné vozy s plachtami tažené koňmi, které převážely německou pěchotu se zbraněmi a vybavením. Občas se vojáci v obci zastavili, aby přenocovali a aspoň jeden den si odpočinuli, ale hned zase pospíchali dál. V únoru 1945 se v Havřicích ubytovala maďarská jednotka. Vojáci byli rozkazem přiděleni k ubytování do školy, do hostince a také do větších domů podél silnice. Přespávali v kuchyních a jizbách, zatímco domácí si museli sami najít náhradní ubytování. Asi po týdnu pokračovali vojáci v pochodu dále na západ. Od začátku dubna počaly obcí procházet frontové jednotky, o čemž svědčila jejich výzbroj a maskování. Vojáci s sebou hnali stáda ovcí a hovězího dobytka, která ukradli na Slovensku. Asi na dva dny se zde zastavila i jednotka slovenské fašistické armády, která odváděla velice pěkné koně, zřejmě z některého hřebčince na západním Slovensku. Vojáci byli beze zbraní, jen důstojníci měli osobní zbraň. Řadoví vojáci se netajili tím, že při nejbližší příležitosti utečou. Hned několika se to podařilo už v Havřicích. Stále větší nedostatek pohonných hmot se markantně projevoval na ustupujícím vojsku. Automobily byly nahrazovány zrekvírovanými koňmi a vozy. Nebylo vzácností vidět, jak jedno nákladní auto vleče na laně druhé. Stejným způsobem x Antonín Vašek příběh válečného hrdiny Při obnovování vzpomínek na pohnutou dobu II. světové války by bylo nespravedlivé nevzpomenout i na jednotlivce z našich řad, kteří bojovali proti fašismu. Jedním z nich byl i Antonín Vašek, který se narodil v roce 1924 v Havřicích. Jakmile ukončil školní docházku na brodské měšťance, odešel do Přerova učit se kovářskému řemeslu. Ihned po okupaci Československa opustil republiku a přes Maďarsko se dostal do Jugoslávie. Odtud se přeplavil do severní Afriky, kde vstoupil do britské armády. Věděl, že pro jeho mládí by ho nevzali, a tak si jednoduše upravil datum narození. Bylo to jednoduché, protože z domova žádné doklady neměl. Po krátkém výcviku prodělal tažení po písečných pláních Sahary, později bojoval v Sýrii a šest měsíců strávil v obleženém Tobruku. Pak se byl dokonce přepravovány i tanky chlouba německé armády. V měsíci dubnu si obyvatelé Havřic začali kopat na dvorech a zahradách kryty pro osobní ukrytí a také budovat tajné úkryty pro cenné věci. Dopoledne 26. dubna začaly ruské dělostřelecké granáty dopadat i na Havřice, zejména na jejich dolní konec. Ustupující fašisté stačili ještě kolem 15 hodiny zničit most přes Olšavu. Přesunuli se do lesíka Chrástka, kde přes noc vybudovali zákopy a přesunuli sem značné posily, aby zabránili sovětské armádě v postupu na Zlín. Ráno 27. dubna přišla do obce průzkumná hlídka Rudé armády. Když zjistila, že v obci už nejsou němečtí vojáci, vrátila se na velitelství a pak obec začaly obsazovat sovětské jednotky. Němci však začali z Chrástky obec ostřelovat minomety. Miny zapálily stodolu v horních humnech a poškodily střechy domů. Touto palbou byl zabit Josef Pančocha, otec pěti dětí, a mladistvý Jan Buráň. Už dříve zahynul při bombardování Uherského Brodu havřický občan Tomáš Kaňa. 28. dubna zahájilo sovětské dělostřelectvo rozmístěné v obci přípravnou palbu na opevněnou Chrástku. O den později pěchota Chrástku dobyla a postupovala směrem na Prakšice. V lesíku zůstala po Němcích rozházená výzbroj a výstroj a v okopech několik mrtvol německých vojáků. Ti byli později pochováni v místech, kde našli smrt. Při těchto těžkých bojích padlo šestnáct vojínů Rudé armády, které obyvatelé Havřic pohřbili u školy vedle pomníku obětem I. světové války. Asi po půl roce byly jejich ostatky exhumovány a převezeny na pohřebiště v Hodoníně. Pamětní deska připomínající jejich hrdinství je na pomníku dodnes. Po odchodu frontových jednotek se do obce nastěhovalo týlové zabezpečení armády. Sovětští ženisté za pomoci havřických občanů postavili na troskách zničeného mostu provizorní most, který měl umožnit především přesun vojsk. Na havřických loukách vybudovali polní letiště pro kurýrní letadla, tzv. kukuruzniky. Ta obstarávala hlavně dopravu pošty. Letci byli ubytováni v domech v Havřicích. Letiště hlídal strážní oddíl. Sovětští propagandisté začali v Červené hospodě promítat propagační filmy, na které zvali občany. Téměř každý den se pořádaly taneční zábavy, třeba i při harmonice. Hlavní slovo měli letci. Ve velké oblibě prostých vojáků byla jízdní kola. Jakmile někoho spatřili s kolem, hned ho zastavili a kolo jednoduše zabavili. Pak pořádali různé jízdy a závody za nadšeného přihlížení svých spolubojovníků. Dalším velmi žádaným artiklem byly náramkové hodinky. Když sovětské týlové jednotky z Havřic odešly, byl zde ubytován rumunský dělostřelecký oddíl. To už bylo po válce. Teprve v průběhu června byl i ten odvelen a Havřice zůstaly nadobro bez vojáků. Elen Sladká Město Uherský Brod, obec Strání a Vojensko historický klub divize Bílé Karpaty pořádají k 60. výročí osvobození Uh. Brodu VÝSTAVU VOJENSKÉ TECHNIKY Z II. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykovo náměstí UB, 2. dubna hod. příjezd kolony historických vozidel do Uherského Brodu a položení kytice u pomníku rudoarmějcům hod. ukázka vojenské historické techniky na Masarykově nám. v Uh.Brodě hod. přesun kolony vojenských historických vozidel do Strání dlouhou cestou kolem celé Afriky dostal do Anglie, kde se v rámci náboru nových pilotů přihlásil do RAF královských leteckých sil. Na pilotní výcvik byl poslán do Kanady. Poté se vrátil zpět do Anglie a jako pilot stíhač vykonával v letadle Spitfire hlídkovou službu nad Kanálem v Biskajském zálivu a kolem Anglie až do konce války. Po válce se vrátil do Československa. Zůstal v armádě a v hodnosti poručíka pracoval jako letecký instruktor v Olomouci. Po únoru 1948 byl spolu s dalšími bojovníky ze Západu zatčen a obviněn z pokusu o překročení hranic. Byl odsouzen k mnohaletému vězení. Plné rehabilitace se dočkal až po roce O dva roky později byl povýšen do hodnosti podplukovníka. Bohužel jeho zdraví bylo velmi podlomeno dlouhým žalářem a 25. března 1992 v Praze zemřel. Nejen touha po dobrodružství ho v šestnácti letech hnala do ciziny s cílem bojovat proti okupantům. I dnešním mladým lidem zůstává Antonín Vašek příkladem svou odvahou, houževnatostí, ukázněností a uvědoměním, se kterým se pustil do boje za svou pokořenou vlast. JeKa

5 Povodně hrozily i Uherskému Brodu Tající sníh a následně stoupající hladiny řek děsily na přelomu března celou republiku. Ani v Uherském Brodě nebyla situace jiná. Už od pátku 11. března se uskutečňovaly prohlídky břehových porostů a koryt všech toků, při kterých pracovníci MěÚ vyhodnocovali možnost ohrožení okolního území vzhledem k omezení průtoku vlivem nánosů nebo jiných překážek a polomů stromů břehového porostu. O tři dny později byla podle pokynů Povodňového orgánu Zlínského kraje prověřena připravenost a spojení členů povodňové komise města. Ve středu 16. března byly provedeny povodňové prohlídky stavu všech toků na katastrálním území města. Ještě bylo všechno v pořádku. V pátek 18. března se ale situace začala prudce měnit. Na vodočtu u Bajovského mostu bylo zjištěno, že voda dosahuje už 275 cm s průtokem 32 m3/sec. Byl proto vyhlášen I. stupeň povodňové aktivity. Tato skutečnost byla nahlášena elektronickou poštou starostovi a místostarostovi S. F. Zápecovi, městská policie dostala za úkol sledovat stav toku. Až do odpoledních hodin hladina vody v Olšavě stále stoupala, ve hodin bylo naměřeno 3,15 m. Prováděly se kontroly dalších toků Těšovského potoka, Hořenůšku, Bystřičky a Vinohradského potoka. Byly hlášeny první zaplavené sklepy a garáže rodinných domků v ulici Na Chmelnici, ze kterých hasiči odčerpávali vodu. Ke škodám došlo také v rekreační oblasti Lysá hora. V podvečerních hodinách se ohlásilo operační středisko Zlínského kraje s požadavkem zajistit asi 100 pytlů s pískem. Tohoto úkolu se ihned ujali pracovníci firmy Rumpold a místní dobrovolní hasiči. Už po hodině mohli nahlásit, že pytle jsou připraveny a naloženy na vozidlech k okamžitému použití. Mezitím pomáhali dobrovolní hasiči i na dalších místech, když odstraňovali větve, které bránily průtoku vody, a zasahovali také v jednom domě, kde došlo k zaplavení kotelny. Ve hodin povodňová komise opět kontrolovala výšku hladiny řeky Olšavy, která stoupla na 398 cm. Ale už o necelé dvě hodiny později je nutno vyhlásit II. stupeň povodňové aktivity, protože hladiny Olšavy překročila výšku 4 m. Začala pracovat užší povodňová komise ve složení L. Kryštof, S. F. Zápeca, H. Sušil a P. Vozár, která se ihned spojila s Policií ČR a vodohospodářským dispečinkem Brno. Ten upozornil na stále stoupající tendenci vod, především v důsledku odpouštění Luhačovické přehrady. V průběhu noci členové komise kontrolovali také všechny mosty v katastru města. Celou noc sledoval stav vody vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství MěÚ P. Vozár. Výška hladiny Olšavy kulminovala v 3.10 následujícího dne, a to na 4,25 m. Naštěstí pak začala voda opět klesat. V brzkých ranních hodinách v sobotu 19. března však hrozily jiné problémy. Bylo zjištěno ucpání vpusti na nám. 1. máje a hrozilo vylití vody do okolí. Hasiči toto nebezpečí zažehnali. V té době nahlásilo Povodí Moravy II. povodňový stupeň na Luhačovické přehradě. Bylo tam avizováno zahájení intenzivnějšího vypouštění (výhledově až na hranici 24 m3/sec), které by mohlo zvednout hladinu Olšavy až o 60 cm. Městská povodňová komise, ke které se připojil také místostarosta P. Josefík, rozhodla o tom, že je třeba o nastalé situaci informovat městským rozhlasem občany, aby měli možnost zabezpečit svůj majetek. Povodí Moravy v průběhu dopoledne informovalo, že odpouštění Luhačovické přehrady nebude prováděno v takovém rozsahu, jak se původně předpokládalo. Povodňová komise stále udržovala všechny kontakty a informovala o situaci starosty obcí dále po toku Olšavy. Stav vody se držel po celé dopoledne na 4 m. Teprve ve 12 hodin voda mírně klesla a mohl být zrušen II. stupeň povodňové aktivity. Členové komise opět provedli kompletní prohlídku stavu toků a pořídili z ní fotodokumentaci. Zaznamenali klesání všech hladin. teprve v odpoledních hodinách hlásili pracovníci Povodí Moravy, že stavy hladin se stabilizovaly a nebezpečí už nehrozí. Sledováním případných změn byla pověřena Městská policie. V podvečerních hodinách začala ještě voda ohrožovat areál Slováckých strojíren. Hasiči zde odčerpávali asi půl metru hluboké jezero, protože hrozilo, že voda zničí elektrickou rozvodnu vysokého napětí. Uplatnily se také připravené pytle s pískem, které sem město poslalo a ze kterých hasiči utvořili ochranou bariéru. Vodu ze Slováckých strojíren hasiči odčerpávali ještě v průběhu neděle. Díky připravenosti povodňové komise města, pracovníků Povodí Moravy (za všechny jmenujme alespoň p. M. Vozára), všech zasahujících Sborů dobrovolných hasičů, HZS, firmy Rumpold UHB, s.r.o., a dalších pomocníků se podařilo situaci dobře zvládnout. Elen Sladká Mateřská škola Olšava v Uherském Brodě oznamuje, že zápis dětí na školní rok 2005/2006 bude probíhat od od Mateřská škola Obchodní 1639 v Uherském Brodě oznamuje, že zápis dětí na školní rok 2005/2006 bude probíhat od do v době od do hod. y

6 Zpráva o činnosti Městské policie v roce 2004 Činnost městské policie se řídí zákonem číslo 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších změn a doplňků a tímto zákonem jsou také dány odborné předpoklady k výkonu povinností a oprávnění, dále je to znalost Ústavy České republiky, Listiny základních práv a svobod, zákona o obcích, zákona o Policii České republiky, trestního zákona, trestního řádu, zákona o provozu na pozemních komunikacích, zákona o střelných zbraních a střelivu, zákona o přestupcích, živnostenského zákona aj. Události řešené Městskou policií Uherský Brod v roce ) Přestupky a) proti veřejnému pořádku, porušením ustanovení 47 zák. č. 200/1990 Sb. b) proti občanskému soužití, porušením ustanovení 49 zák. č. 200/1990 Sb. c) proti majetku, porušením ustanovení 50 zák. č. 200/1990 Sb. d) na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, porušením ustanovení 30 zák. č.200/1990 Sb. e) v dopravě, porušením ustanovení 22 odst. 1 písm. e, f zák. č. 200/1990 Sb. 47 zák. č. 200/1990 Sb zák. č. 200/1990 Sb zák. č. 200/1990 Sb. 98 Chronologická bilance monitoringu činnosti pachatelů vybraných protiprávních jednání za rok Trestný čin výtržnictví Dne 2. května 2004 v 7.20 hodin byly v ulici U Fortny zjištěny MKDS osoby, které na veřejné zeleni rozbily reklamní ceduli a starý televizor. Poté se osoby přesunuly do ulice Antonína Hrubého, kde je zastihla vyslaná hlídka MP. Hlídka provedla ztotožnění zúčastněných osob a celou věc postoupila na Policii ČR z důvodného podezření ze spáchání trestného činu. 2. Majetková trestná činnost Dne 13. května 2004 v hodin telefonicky oznámila zaměstnankyně drogerie, že v jejich provozovně v ulici Bří Lužů pod prodejnou došlo ke krádeži. Na místě prodavačka hlídce sdělila, že bylo odcizeno zboží za cca Kč. Dle jejích slov to provedly podezřelé osoby, které se v prodejně pohybovaly a které byly při krádeži přistiženy již před Vánocemi. Byly to dvě ženy v doprovodu muže. Dále uvedla, že sem jezdí častěji, asi 2x-3x týdně. Hlídka zajistila svědka, který viděl muže ze skupinky podezřelých osob, jak vytahuje zpod vesty ukradené zboží a nakládá ho do vozidla. Podařilo se zjistit i registrační značku vozidla. z 30 zák. č.200/1990 Sb odst. 1 písm. e, f zák. č. 200/1990 Sb. bezprostředně po spáchání 876 instalací technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla 687 Celkem 1563 f) oznámené KPP 34 g) oznámené odboru dopravy 44 Strážníci Městské policie Uherský Brod uložili v roce 2004 celkem 921 blokových pokut v celkové hodnotě Kč, z toho bylo 879 pokut v celkové hodnotě Kč vybraných na místě a 42 pokut v celkové hodnotě Kč bylo postoupeno finančnímu odboru MěÚ UB k vymáhání. 2) Ostatní a) přijato oznámení jedná se o případy, kdy se spoluobčan obrátí na městskou policii osobně nebo telefonicky s žádostí o pomoc při řešení jeho, případně cizího problému, nebo oznámí nějakou událost b) výjezdy na PCO Pult centralizované ochrany c) výjezd na signál v tísni 6 - jedná se o službu poskytovanou v součinnosti s Charitou v Uherském Brodě d) odchyceno toulavých psů 26 e) kotce u MP byly vytíženy 294 dnů f) kontrola psa s majitelem 73 g) doručení písemností do vlastních rukou 481 h) předáno PČR 42 - případy, které řeší Policie ČR, převážně trestné činy i) spolupráce s PČR společné akce při společenských a sportovních událostech, preventivní kontroly j) asistence lékaři 22 k) asistence hasiči 13 l) kontrolované, hledané a předané osoby na PČR 43 m) zajištění místa trestného činu 14 n) vraky 17 Zpráva z činnosti MP MKDS (Městský kamerový dohlížecí systém) Následující den, tj. 14. května 2004 v hodin, obsluha MKDS monitorovala podezřelé vozidlo, odpovídající popisu vozidla osob páchající krádeže na území města, před provozovnou Droxi drogerie a Habrovanský. Z vozidla vystoupily dvě ženy a muž. MKDS byl monitorován jejich pohyb a na místo byla vyslána hlídka MP. Osoby byly po příchodu k vozidlu zadrženy a byla přivolána hlídka policie ČR, která provedla kontrolu ložné plochy automobilu, přičemž si věc převzala k dořešení. 3. Trestná činnost proti veřejnému pořádku Dne 26. srpna 2004 v hodin obsluha MKDS monitorovala dva podezřele se chovající mladíky v ulici Kaunicova. Mladíci šli směrem k veřejným WC, kde jeden z nich uchopil plechovou vložku odpadkového koše a odhodil ji směrem ke klášternímu kostelu. Hlídka MP je zadržela v ulici Boženy Němcové, kde jim udělila blokovou pokutu a nařídila uklizení rozházeného smetí. 4. Násilná trestná činnost Dne 6. září 2004 v hodin obsluha MKDS zjistila podezřelé chování skupinky osob. Bylo patrné, že se mezi účastníky schyluje k fyzickému napadení. Na místo byla vyslána hlídka MP, která po přípokračování na straně 7

7 pokračování ze strany 6 Dům kultury Uherský Brod Pamětní síň JUDr. Václava hraběte z Kounic stálá expozice Galerie DK Panský dům Do JUBILEJNÍ VÝSTAVA VLASTIMIL MAHDAL OBRAZY hosté: Renata Mahdalová koláže, Milan Zámečník fotografie Galerie DK Panský dům 10,- 5,- Kč so PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH FOLKLORNÍCH SOUBORŮ UHERSKOBRODSKA AŽ SA LÚKA ZAZELENÁ velký sál DK hod. 20,- Kč jezdu zjistila, že dochází k násilnostem mezi osobami romské národnosti. Následně bylo zjištěno, že se jedná o osoby v poměru rodinném; syn se svou matku se vzájemně napadali. Vzhledem k tomu, že zúčastněné osoby nemohly hodnověrně prokázat totožnost, byly vyzvány, aby následovali hlídku do vozidla MP ke zjištění totožnosti na Policii ČR. Vzhledem k tomu, že neuposlechly výzev strážníků, byly použity hmaty a chvaty sebeobrany a muži byla přiložena pouta. Po zjištění totožnosti na Policii ČR byly osoby poučeny o možnosti podání žádosti o zahájení přestupkového řízení v Komisi pro projednávání přestupku při Městském úřadě v Uherském Brodě. Po té byly osoby propuštěny. 5. Majetková trestná činnost Dne 23. září 2004 ve hodin bylo na služebnu MP telefonicky oznámeno, že se někdo pokouší vloupat do prodejny sportovního oblečení v ulici Moravská. Oblast začala být monitorována operátorem MKDS, přičemž byl zjištěn muž, který, jakmile zaregistroval příjezd vyslané hlídky, se dal na útěk ulicí Hradební. Hlídka jej na křižovatce ulic Hradební a M. Alše dostihla, zadržela a předala z důvodného podezření z trestného činu na Policii ČR. 6. Majetková trestná činnost Dne 3. prosince 2004 krátce po půlnoci se ulicí Kaunicova pohybovala skupinka mladých lidí. Pozornost stálé služby, která jejich pohyb monitorovala MKDS, vyvolal jeden z mladíků svým podezřelým chováním a tričkem s nápisem POLICIE, které držel v rukou. Poté se skupinka přesunula k restauraci, kde mladík kopem nohy rozbil skleněnou výplň, a po svém činu pokračoval přes Masarykovo náměstí. V ulici Bří Lužů jej dostihla hlídka MP, na základě spolupráce se stálou službou ve skupině osob pachatele identifikovala a předvedla na Policii ČR z důvodného podezření ze spáchání trestného činu. Městská policie Uherský Brod po HANA HEGEROVÁ se skupinou PETRA MALÁSKA Koncertní vystoupení. Na repertoáru: Bože můj, já chci zpět; Co mi dáš, Všechno nejlepší, Kolotoč, Denim blue, Já jela domů tmou, Levandulová, Lásko prokletá, Čerešně, The Man I Love, Čím dál tím víc, Maestro tango a mnoho dalších. velký sál DK hod. 250,- Kč čt DÁVNO, DÁVNO JIŽ TOMU aneb Zpráva o pohřbívání v Čechách František Pavlíček. Životní osudy Boženy Němcové z pera jejího velkého ctitele. Vyprávění české spisovatelky o vlastním osudu, ale hlavně o češství, vlastenectví, lidské morálce a porozumění. V podání Divadla BROD Hrají: A. Svobodová, J. Cholastová, R. Jedounek, R. Šimčík, R. Švehlík, B. Křivda. malý sál DK hod. 60,- Kč Pro školy: st v 9.00 hod. 40,- Kč pá , po NOVÝ ROBIN HOOD A JEHO RYCHLÉ ŠÍPY K. Hoffmann. Veselé příběhy ze sherwoodských (sázavských) hvozdů. Romantický kluk Petr touží stát se Robinem Hoodem bůh Hermes mu jeho přání splní a Petr se setkává v sherwoodských lesích se všemi známými Malým Janem, šerifem, Mariannou a dalšími a zažívá tak Robinova dobrodružství. Ve zbojnické hře zazní řada známých trampských písní. Hoffmannovo divadlo Uh. Hradiště. pá hod. po a hod. velký sál DK 40,- Kč V minulém týdnu proběhlo na radnici setkání s holandskými přáteli. Pan Ben van den Kommer s manželkou jednali s představiteli našeho města především o možnosti zařadit Uherský Brod do mezinárodní sítě parkovišť určených pro karavany. Děkujeme zaměstnancům charitních chráněných dílen za pěkně připravené předvelikonoční dopoledne v příjemném prostředí a s milými lidmi. Díky nim jsme se naučili vyrábět velikonoční věnečky, papírová zvířátka a zdobit voskem vejce. Domů jsme si odnášeli nejen vlastní výrobky, ale především mnoho zážitků ze zajímavě prožitého dopoledne. žáci a třídní učitelky tříd 3. B a 3. A ZŠ Mariánské náměstí {

8 Zpráva z 62. zasedání Rady města Uherského Brodu dne RM doporučuje ZM schválit rozdělení příspěvků na kulturní aktivity na rok RM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtové položky kulturní aktivity dle předloženého návrhu a pověřuje místostarostu p. Zápecu podpisem smluv. RM doporučuje ZM schválit předložená rozpočtová opatření. RM doporučuje ZM vzít na vědomí Zprávu o bezpečnostní situaci r RM schvaluje předložené bytové záležitosti. RM doporučuje ZM schválit koncepci navrhovanou v generelu dopravy města Uherský Brod jako výchozí podklad při pořizování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů na území města. RM doporučuje ZM schválit pořízení změny č. 2 územního plánu města Uherský Brod v lokalitách: c) lokalita č. 4 doplnění cyklotrasy v lokalitě Uh. Brod Maršov v návaznosti na projednávanou změnu územního plánu sídelního útvaru Prakšice, d) lokalita č. 5 lokalita mezi tokem Korečnice a příjezdovou komunikací do areálu ZD Poolšaví, e) lokalita č. 6 část ploch v areálu Slováckých strojíren, s tím, že náklady na pořízení změny č. 2 bude hradit město. RM doporučuje ZM schválit návrh zadání změny č. 1 územního plánu města Uherský Brod. RM doporučuje ZM neschválit darování nemovitostí objektu čp na pozemku p. č. st. 4500, pozemků p. č. st a p. č. 1746/5, vše v k. ú. UB, žadateli občanskému sdružení Centrum pro rodinu BERUŠKA a pověřuje Odbor investic prověřit podmínky získání dotace pro realizaci projektu předloženého žadatelem. RM doporučuje ZM neschválit prodej pozemků p. č. 5202/5, 5202/7 a části o vým. cca 100 m2 z pozemku p. č. 5202/133, vše v k. ú. UB, žadatelům manž. Bílovým. RM souhlasí s umístěním kanalizační přípojky v pozemcích p. č. 4979/1, 3697/2, 7600/132, 3667/165, 3667/154, vše v k. ú. UB, v souladu s předloženou situací a schvaluje zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům p. č. 4979/1, 3697/2, 7600/132, 3667/ 165, 3667/154, vše v k. ú. UB, spočívajícího v právu majitele stavby ZTV kanalizační přípojky tuto na pozem-ky umístit a na ně vstupovat za účelem provozování stavby a provádění její údržby a oprav, a v povinnosti majitele těchto pozemků (města Uh. Brod) toto právo strpět za úplatu 15,- Kč/m2 ochranného pásma. Rozsah věcného břemene bude stanoven geometrickým plánem. Žadatel doloží k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene geometrický plán a uhradí veškeré náklady spojené s vyhotovením smlouvy a vkladem do KN, přičemž tuto smlouvu musí uzavřít před kolaudací stavby s tím, že do této doby bude uzavřena smlouva budoucí. RM schvaluje pronájem části o vým. 7,68 m2 za účelem provedení přístavby lodžií domu čp. 2171, ul. Za Humny, UB a doporučuje ZM schválit budoucí prodej části (dle GP nové p. č. 290/224, 290/225 o celkové vým. 65 m2) z pozemku p. č. 290/1 v k. ú. UB Panorama PANORAMA, stavební bytové družstvosbd, Horní Valy 2074, Uh. Brod. Podmínky: nájem 10,- Kč/m2/rok po dobu 2 let od účinnosti smlouvy, po této době 100,- Kč/m2/rok, pronájem na dobu určitou od nabytí právní moci stavebního povolení do doby kolaudace stavby lodžií na domě čp. 2171, UB do doby prodeje pozemku. Kupní cena dle znaleckého posudku a Pravidel, tj. dle platných předpisů v době uzavření kupní smlouvy. Žadatelé doloží k uzavření kupní smlouvy geometrický plán na oddělení zastavěné části pozemku, znalecký posudek a uhradí veškeré náklady spojené s vyhoto-vením smlouvy a vkladem do KN. Prodej pozemku musí být zrealizován před kolaudací stavby. RM schvaluje pronájem a doporučuje ZM schválit budoucí prodej části cca 20 m2 (zastavěná plocha pod garáží) pozemku p. č. 5762/108 v k.ú. UB o vým. 20 m2 panu Vladimíru Válkovi, Rybářská 2145, UB a a pronájem části o vým. 4 m2 (pro vjezd ke garáži) z pozemku p. č. 5762/52 v k. ú. UB p. Robertu Králíkovi. Podmínky: do doby restituce církevních majetků bude uzavřena budoucí kupní smlouva s městem UB i církevní organizací, žadatel doloží k uzavření kupní smlouvy geometrický plán na oddělení zastavěné plochy, znalecký posudek a uhradí veškeré náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy a vkladem do KN, kupní cena dle znaleckého posudku podle oceňovacích předpisů platných v době realizace prodeje, a Pravidel..., nájemné 3,- Kč/m2/rok, nájem na dobu určitou - do doby vyřešení restitučních nároků církvíexistence stavby na pronajatém pozemku s účinností od RM doporučuje ZM schválit prodej části (vým. dle GP cca 2000 m2 bez plochy pro vjezd k plánovanému areálu a pro spojovací chodník podél potoka směrem do lokality u rybníka) z pozemku p. č. 276/1 v k. ú. Uh. Brod za cenu smluvní ve výši 500,- Kč/m2 p. Petru Ondrovi, za účelem výstavby sportovního centra. Žadatel doloží k uzavření kupní smlouvy geometrický plán na oddělení části z pozemku, pravomocné územní rozhodnutí a uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a vkladem do KN. V kupní smlouvě bude ujednáno věcné předkupní právo ve prospěch města Uh. Brodu za výše uvedenou kupní cenu. RM doporučuje ZM schválit prodej části (vým. dle GP) z pozemku p. č. 1753/29 a pozemků p. č. 1753/50 a 1753/28 včetně omezení (věcné břemeno ve prospěch majitelů pozemků p. č. 1753/33, 1753/39, 1753/40) a p. č. 1753/46, 1753/68 včetně uzavření budoucí smlouvy o zřízení bezúplatného věcného břemene práva jízdy a chůze k převáděným pozemkům ve prospěch města Uh. Brod za účelem zajištění přístupu k pozemkům p. č. 1753/69 a 1753/64 pro případ využití sjednaného předkupního práva, vše v k. ú. Uh. Brod, Petru a Stanislavě Janíčkovým, s podmínkou převodu pozemku p. č. 3545/11 o vým. 568 m2 v k. ú. Uh. Brod na město Uh. Brod. Prodej a výkup budou provedeny současně za ceny smluvní, RM pověřuje starostu jednat o výši smluvní ceny. Město Uh. Brod zajistí geometrické plány a znalecké posudky. Náklady spojené s vyhotovením GP a ZP a vkladem do KN u výkupu ponese město a u prodeje kupující. Pokud vinou žadatelů nedojde k uzavření smluv do roku od přijetí tohoto usnesení, pozbývá toto platnosti. RM doporučuje ZM schválit prodej domu čp na p. č. st. 1903/1, pozemků p. č. st. 1903/1, 6391/12, 6391/14 a částí (vým. dle GP) z pozemků p. č. 6391/9, 6391/8, 6391/ 13, vše v k. ú. Uh. Brod, a id. 4/40 pozemků p. č. 6163/8, 6163/2, 6385/6, 6385/32, 6385/ 33, vše v k. ú. Uh. Brod, p. Ľudovítu Duračkovi a pí Anně Urbánkové, každému k ideální za smluvní cenu ,- Kč. Pokud vinou žadatelů nedojde k uzavření smlouvy do roku od přijetí tohoto usnesení, pozbývá toto platnosti. RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. č. 70/2 o vým. 18 m2 v k. ú. Havřice manž. Holomkovým za cenu dle znaleckého posudku a Pravidel. Žadatelé zajistí znalecký posudek a uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a vkladem do KN. Pokud vinou žadatelů nedojde k uzavření smlouvy do roku od přijetí tohoto usnesení, pozbývá toto platnosti. RM doporučuje ZM schválit prodej části o vým. 1 m2 z pozemku p. č. 88/4 v k. ú. Těšov manž. Kunčíkovým za kupní cenu dle Pravidel... ve výši 800,- Kč/m2. Žadatelé uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a vkladem do KN. Pokud vinou žadatelů nedojde k uzavření smlouvy do roku od přijetí tohoto usnesení, pozbývá toto platnosti. RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. č. st. 1410/3 o vým. 3 m2 v k. ú. UB manž. Trojanovým za kupní cenu dle Pravidel... ve výši 800,- Kč/m2. Žadatelé uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a vkladem do KN. Pokud vinou žadatelů nedojde k uzavření smlouvy do roku od přijetí tohoto usnesení, pozbývá toto platnosti. RM schvaluje výpůjčku nebytových prostor o výměře 72 m2 v domě čp. 1380, Větrná, UB Českému zahrádkářskému svazu, Šumická 2200, UB za účelem uložení inventáře ZO ČZS, archivu a provozu kanceláře. Podmínky: výpůjčka na dobu určitou do doby kolaudace nové budovy ZO ČZS v lokalitě Močidla, nejpozději však do , vypůjčitel bude hradit služby dle běžných vykalkulovaných nákladů. RM pověřuje REGIO UB, s. r. o., přípravou smlouvy. RM neschvaluje dlouhodobý pronájem objektu kina Máj a doporučuje ZM neschválit prodej pozemků p. č. 7454, p. č. 7443/16, p. č. 7443/4, p. č. 7443/3, p. č. 7443/2, p. č. 7443/14, p. č. 7443/27 a p. č. 7443/26, vše v k. ú. Uh. Brod, společnosti Reality, a. s., organizační složka, nám. 1. máje 1605, Uh. Brod a pověřuje OSMM zveřejněním záměru na prodej budovy čp včetně pozemku p. č. st. 2761/1 v k. ú. UB včetně převzetí závazků ze stávajících nájemních smluv společností Reality, a. s., organizační složka, nám. 1. máje 1605, Uh. Brod. Kupní cena smluvní 10 mil. Kč. Kupující uhradí kupní cenu před podpisem kupní smlouvy, dále uhradí veškeré náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy a vkladem vlastnického práva do KN podle této smlouvy. RM zároveň pověřuje starostu města jednat s žadatelem o podmínkách nájmu pro knihovnu a DDM Ekocentrum Chrpa. RM schvaluje ukončení stávající nájemní smlouvy ze dne 19. a uzavřené mezi městem Uherský Brod a firmou LUPRA, spol. s r. o., Luhačovice (k objektu čp. 152 včetně pozemku p. č. st. 179 v k. ú. UB, ul. Seichertova) včetně pozdějších dodatků, a to ke dni uzavření nové nájemní smlouvy. RM pověřuje OSMM zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor o vým. 70 m2 a společných prostor (chodeb) firmě LUPRA, spol. s r. o. organizační složka, se sídlem Uherskobrodská 204, Luhačovice. Podmínky: účel využití provozování sběrny a výdejny čistírny prádla, nájemné 560,- Kč/m2/rok, nájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, nájemce bude hradit veškeré služby kromě vodného, stočného a srážkových vod, které bude hradit městu, přímo dodavatelským organizacím. RM požaduje uzavření dodatků ke všem stávajícím nájemním smlouvám uzavíraným prostřednictvím správce REGIO UB, s. r. o., Uherský Brod na komerčně využívané městské objekty nebo nebytové prostory ve smyslu zapracování povinnosti nájemce na vlastní náklady čistit chodníky a zpevněné plochy přiléhající k těmto nemovitostem a v zimním období z nich odklízet sníh. U ubytovacích zařízení doporučujeme tuto povinnost přenést do povinností pracovníků zajišťujících úklid ubytovacích zařízení. RM pověřuje REGIO UB, s. r. o., přípravou dodatků. RM schvaluje vrácení uhrazeného nájemného za sklepní prostory v bytových domech čp. 992, 993, 994, UB jejich nájemcům za období od října 2003 do prosince 2004, tj. v době provádění rekonstrukce, v souladu s předloženým seznamem. RM pověřuje REGIO UB, s. r. o., přípravou dohod. RM odstupuje od Smlouvy o dílo č. 1001/2004 ze dne uzavřené s firmou SIMAT Roman Dvořáček, Široká 18, Uherský Brod 3 z důvodu porušení této smlouvy ze strany zhotovitele. dokončení příště Elektronická podatelna města Uherský Brod h t t p s : / / p o d a t e l n a. u b. c z

9 Vybíráme z krajských tiskových zpráv Jednala povodňová komise S ohledem na možné nebezpečí vzniku záplav z důvodu tajícího sněhu se sešla povodňová komise Zlínského kraje. Její členové však mohli konstatovat, že na tocích v regionu je klid a nikde není vyhlášen ani první stupeň povodňové aktivity. Komise se sešla proto, aby monitorovala současný stav a také prověřila svou schopnost reagovat na situaci v případě, že by voda začala stoupat. Mohu konstatovat, že povodňový plán je připraven a spojení mezi jednotlivými složkami, které by se na řešení v případě zvýšení hladiny řek podílely, funguje, řekl hejtman Libor Lukáš, který je zároveň předsedou komise. Ministr Paroubek jednal s vedením kraje Především o rozvojových projektech, které jsou v kraji připraveny k financování z evropských fondů, jednal s představiteli Zlínského kraje ministr pro místní rozvoj Jiří Paroubek. Ministr ocenil především dva významné projekty z regionu, a to vybudování kulturního a univerzitního centra ve Zlíně a rekonstrukci velehradské baziliky. Jsou to velmi podařené záměry a myslím si, že mají v dalších kolech výzev velkou šanci uspět, řekl ministr. Významnou částí setkání s krajskými představiteli byla také diskuse o problematice cestovního ruchu. Ministr nám doporučil, abychom se výrazně zaměřili na polské turisty a připravili pro jejich oslovení speciální projekt. Takovou aktivitu by ministerstvo prostřednictvím České centrály cestovního ruchu podpořilo, nabídkou se budeme vážně zabývat, řekl hejtman Libor Lukáš. Všechno jen do putyk a ženským Pořad pražské Violy s tímto názvem napsala Irena Žantovská a předlohou jí bylo dílo nesmrtelného i prokletého milovníka žen a milence života Francoise Villona. Společně se v něm v Domě kultury v Uherském Brodě představí známí herci Vilma Cibulková a Miroslav Etzler, a to ve čtvrtek 21. dubna v hodin. Jarní vítr obrozující renesance zasáhl kdysi i do středověké Francie rozvrácené stoletou válkou a ovanul i největšího básníka té doby Francoise Villona, dobrodruha, nešťastníka a osamělého rváče v životě i poezii, básníka výsostně originálního, plného vtipu a humoru, hluboké něhy i smutku. I po pěti stech letech jsou jeho verše stále srozumitelné pro každou generaci. Autorka hry využila jedinečného přebásnění Villonova díla Jarmilou Loukotkovou, která si byla vědoma toho, že překlady Villona náleží k nejtěžším úkolům evropské literatury, protože je při nich nutné se vypořádat se slovními hříčkami, dvojsmysly, vtipem a lehkostí starofrancouzského originálu, a přitom dodržet myšlenku. Režie tohoto pořadu se ujal renomovaný divadelní režisér Miroslav Krobot a hudbu složil skladatel a hudebník Emil Viklický. -dk- Ministr jednal také se zástupci měst Zlín a Uherské Hradiště, kde byl hlavním tématem projekt Centrum celoživotního vzdělávání v Uherském Hradišti. V programu nechyběla ani zastávka v obci Velehrad, závěr návštěvy byl směřován do Velkých Karlovic. Zde ministr se zástupci samospráv a podnikatelů diskutoval o dalším rozvoji této turisticky atraktivní oblasti. Hejtman jednal s organizacemi, které zastupují zdravotně postižené S představiteli devíti organizací, které zastupují zdravotně postižené a hendikepované občany, jednal hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš. Diskutovali jsme především o prohloubení spolupráce kraje a těchto organizací. Máme zájem je více začlenit do přípravy různých dokumentů, které se této oblasti týkají, řekl hejtman. Zástupci organizací hovořili především o tom, jak zlepšit situaci v oblasti zaměstnání, vzdělávání nebo bezbariérového přístupu zdravotně postižených do různých institucí. Hledají také cesty, jak obecně zlepšit podmínky pro svou činnost, a to také s využitím možností čerpání finančních prostředků z podprogramů Zlínského kraje. Zlínský kraj pomáhá obcím, které jsou ochromeny přívaly sněhu Zlínský kraj pomáhá Vápenici a Vyškovci, obcím v oblasti Bílých Karpat na Uherskobrodsku, které jsou ochromeny přívaly sněhu. Silničáři z krajské Správy a údržby silnic Slovácka poskytnou techniku, která následky hustého sněžení zmírní. In memoriam Josef Šuranský Dne 6. března nás navždy opustil po dlouhé nemoci pan Josef Šuranský, bývalý a poslední předseda Místního národního výboru v Havřicích. Byl rodákem ze Lhotky, přiženil se do Havřic, postavil zde dům a stal se přesvědčeným Havřičanem, jak to dokázal svou činností. Předsedou národního výboru byl zvolen v roce 1972 a ve své funkci vytrval až do roku 1980, kdy byly Havřice připojeny k městu Uherský Brod. A pak ještě vykonával funkci místopředsedy Městského národního výboru. Už dlouho před svým zvolením vypomáhal obecní správě zejména při budovatelských akcích tak, že dokázal zajistit většinu potřebného materiálu, což se v období socialismu rovnalo malému zázraku. Původním povoláním stavař, vydržel u své profese až do důchodu. I přes náročnost svého zaměstnání dokázal být i vynikajícím neuvolněným předsedou národního výboru. Měl mimořádný organizační talent, který dovedl v plné míře uplatnit při realizaci akcí v obci. Ať už vzpomeneme výstavbu školy, vodovodu pro celou obec, kanalizace či tolik žádané sportovní haly. Ještě před připojením Havřic k Uh. Brodu se mu podařilo zahájit výstavbu obchodu a restaurace, a také ji později dokončit. Obec Havřice patřila v té době svým vybavením k těm nejlepším v okrese ba i v celém kraji. A jak to bylo možné? Osobním příkladem strhl Josef Šuranský celou obec. Byl vždy první na pracovišti, ale ne jako předseda v obleku a polobotkách, nýbrž v montérkách a gumových holinkách. Nejenže práce řídil, ale sám se v případě potřeby dovedl chopit lopaty. A tak mohla vzniknout díla, která slouží dnes všem občanům Havřic a budou jistě sloužit i jejich potomkům. Lidská paměť je nestálá a velmi snadno zapomíná, zejména pokud se nám vede dobře. Přesto však věříme, že památka Josefa Šuranského bude žít v naší obci ještě velmi dlouhou dobu. Jeka }

10 Andersenova Sněhová královna v podání Divadla Brod a žáků ZUŠ V neděli 13. března 2005 proběhlo v uherskobrodském Domě kultury premiérové představení výpravné pohádky Hanse Christiana Andersena Sněhová královna. Nové zpracování pohádky si připravili herci ochotnického Divadla Brod ve spolupráci s žáky literárně-dramatického oboru Základní umělecké školy. Dánský pohádkář H. Ch. Andersen napsal kdysi příběh o tom, jak se zlí duchové tak dlouho prali o své kouzelné zrcadlo, až jim upadlo a rozbilo se na tisíce kousků. Tyto střípky posbírala Sněhová královna. Když pak rozhazovala při jízdě na saních sníh, utrousila vždy jeden střípek. Jestliže padl někomu do srdce, ihned se půlka jeho srdíčka změnila v kus ledu. Takovému člověku se najednou zdálo všechno ošklivé a přestal mít rád lidi. Nakonec se Sněhovou královnou odešel do její říše a už mu nebylo pomoci... Ale přece byla a je na světě moc, která dovede všechno překonat je to lidská láska. O tomhle všem vypráví jedné zimní noci Pohádkář a jeho žena příběh. Příběh dvou malých sourozenců Kaje a Gerdy. Brodští ochotníci si na úpravě hlavní scény dali obzvlášť záležet na mrazivé scéně Velkého sálu totiž nechyběly ani pravé zimní efekty v podobě sněhové vánice a mlhy. A jak vlastně vznikl nápad zapojit do hereckých rolí i žáky ZUŠ? Byl to takový můj noční sen, který jsem se rozhodl zrealizovat, říká s úsměvem režisér Divadla Brod a dodává, že se s touto inscenací chce soubor zúčastnit Festivalu dětského a studentského divadla Žebřiňák v Uherském Hradišti. Tuto zimní pohádku o vřelých citech režíroval a dramaturgicky upravil principál Divadla Brod Roman Švehlík, zdramatizoval ji David Smečka a kostýmy vyrobila Blanka Vojancová. Hlavní roli malé Gerdy ztvárnila teprve jedenáctiletá studentka uherskobrodské zušky Zuzana Zámečníková. Moc mě potěšilo, že jsem si mohla zahrát hlavní roli, protože mám tuto pohádku moc ráda. I když jsme s panem Švehlíkem zkoušeli už od září, měla jsem trochu trému, protože to bylo moje absolventské představení prvního stupně, uvedla Zámečníková, která by se v budoucnu chtěla stát profesionální herečkou. Žáci ZUŠ se představili také v dalších rolích: náhradnicí na hlavní roli Gerdy byla Barbora Goldmannová, v roli Kaje účinkoval Jaroslav Kreisl, slepici Koho a havrana Kurriho hrál David Kryštof, ve vedlejších rolích účinkovali Magda Valíčková, Jana Kročilová, Markéta Slavíková a Ondřej Talaš. Z herců Divadla Brod se představili v roli babičky Alexandra Svobodová, Sněhová královna Jana Cholastová, Stařena Uve Dagmar Svobodová, havran Jarri Martin Wolf, loupežnická baba Stachana Marie Nešporová, loupežnické děvče Durmi Zuzana Daňková, sob Pavel Boruta a Martin Wolf. Loutkoherci: Alena Urubčíková, Josef Mudrák, Radek Šašinka, Ondřej Kunčar. Na inscenování se finančně podílely: Divadlo Brod, Nadace Děti kultura sport, Město Uherský Brod. Aneta Savarová Oznamujeme občanům, že v průběhu měsíce dubna budou probíhat deratizace veřejných ploch ve městě. Požadavky na tuto službu můžete uplatnit na tel odbor životního prostředí a zemědělství MěÚ. ut PRO VEŘEJNOST Pá JARNÍ KONCERT DĚTSKÉHO PĚVECKÉHO SBORU ESPERANTO PRO VEŘEJNOST - od hod. ve velkém sále DDM Svět So BRUSLIČKA Tradiční dětská soutěž na bruslích. - zač. ve hod. na zimním stadionu UB - startovné: 10,- Kč Čt KRESLENÍ V KNIHOVNĚ - od hod. v Městské knihovně dětské oddělení UB - téma: Jarní louka - s sebou pastelky, přezůvky PRO ŠKOLY A JINÉ So FESTIVAL PŘÁTELSTVÍ Zábavné dopoledne pro děti z kroužků DDM Svět. - od 9.00 hod. ve velkém sále DDM Svět St UBL SŠ V NOHEJBALU TROJIC - od 8.00 hod. ve sportovní hale UB So ZELENÁ STEZKA ZLATÝ LIST Místní kolo přírodovědně ekologické soutěže pro děti ZŠ - sraz účastníků mezi 8.00 a 8.45 hod. na Ekocentru Chrpa - na soutěž je nutné se přihlásit předem Út BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - od 9.00 hod. na Ekocentru Chrpa Čt KERAMICKÉ DÍLNY PRO MŠ HAVŘICE - od hod. v keramické dílně DDM Uh. Brod - téma: glazování výrobků VYSTOUPENÍ ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ Pá JARNÍ KONCERT DĚTSKÉHO PĚVECKÉHO SBORU ESPERANTO PRO ŠKOLY - v 8.30 hod. pro ZŠ a v 9.45 hod. pro MŠ na DDM Svět - informace: Martin Holubář, tel So REPREZENTACE DDM Svět SOUTĚŽ V AEROBIKU - na ZŠ Uherské Hradiště - účastníci: 2 skupiny Aerobik Újezdec u Luhačovic Čt REPREZENTACE DDM Svět NA PÓDIOVÝCH SKLADBÁCH - na Domě kultury v Uherském Brodě - účastníci: 2 skupiny Aerobik Újezdec u Luhačovic Děti kroužku keramiky DDM Uh. Brod, který vede L. Jančářová, při práci. Glazují (barví) výrobky, které si vytvořily a byly vypáleny v keramické peci.

11 Program kina Máj březen, duben st 30 19/30 ČESKÝ LEV 55 Kč KRÁL ZLODĚJŮ Hlavním hrdinou příběhu je desetiletý ukrajinský chlapec Barbu, který žije v chudé zapadlé osadě. Jednoho dne se zde objeví cirkusový artista Caruso, který chlapce a jeho starší sestru odkoupí od rodičů a slíbí jim úspěšnou kariéru v cirkuse a obě děti propašuje do Berlína. Tam však děvče potají předá do nevěstince a chlapce zasvětí do tajů krádeží a zlodějin. Režisér Ivan Fíla se inspiroval skutečnými příběhy dětí, se kterými se setkal v Itálii a Německu v průběhu devadesátých let. Snímek byl nominován na cenu Českého lva. Hrají: Lazar Ristovski, Yasha Kultiasov, Katharina Thalbach, Julia Khanverdieva ad. SR. ČR. SRN. Rakousko. Francie min. Od 12 let. Titulky. Drama. čt 31 19/30 ČESKÝ LEV 60 Kč MISTŘI MISTŘI jsou film o iluzích. Film o lidech, kteří po něčem touží, milují se a podvádějí a občas uvěří nesmyslům. To však nikomu z nich nebrání upnout všechny své naděje na urputné boje naší hokejové reprezentace na mistrovství světa. Film, který je společným počinem tří kamarádů Marka Najbrta, Roberta Geislera a Benjamina Tučka získal sedm nominací na cenu Českého Lva. Hrají: Jan Budař, Klára Melíšková, Leoš Noha, Jiří Ornest, Tomáš Matonoha, Josef Polášek, Cyril Drozda, Jan Řehák, Will Spor ČR min. Od 12 let. Komedie. pá 1. 20/00 so 2. 20/00 ne 3. 20/00 68 Kč LOVCI POKLADŮ Benjamin Franklin Gates obětoval celý život hledání bájného pokladu řádu templářů, za kterým se bezúspěšně honilo už šest generací jeho předků. Teprve jemu se však podaří nalézt vodítko k tomuto pokladu, ale v cestě mu stojí jeho úhlavní nepřítel, který se o nálezu dozví. Hrají: Nicolas Cage, Diane Kruger, Justin Bartha, Sean Bean, Jon Voight, Harvey Keitel ad. USA min. Přístupný. Titulky. út 5. 16/00 BIJÁSEK 15 Kč / 25 Kč PETER PAN Nová verze příběhu o dívce, která měla ráda pohádky a nakonec se v jedné ocitla a především o chlapci, který se jí zalíbil, ale odmítal dospět. Hrají: Jason Isaacs, Jeremy Sumpter, Rachel Hurd-Wood, Lynn Redgrave, Richard Briers a další. USA min. Česky. Přístupný. út 5. 20/00 PROJEKT Kč / 65 Kč METROPOLIS Legenda o hypermoderním, vertikálně rozděleném velkoměstě Metropolis. Přepych horních vrstev je tu vykoupen nelidskou dřinou dělníků žijících v temných podzemních kobkách. Útěchu nacházejí jen ve slovech panenské dívky Marie. Šílený vynálezce Rotwang zkonstruuje její dvojnici, aby vnesl svár mezi nespokojené dělníky. Snímek udivuje na svou dobu neuvěřitelně zdařilými trikovými efekty, kterým se musel poklonit i slavný Holywood. Německo min. Titulky. Němý film. st 6. 20/00 60 Kč ŽIVOT A SMRT PETERA SELLERSE Život a smrt Petra Sellerse je důvěrný pohled na jednoho z nejplodnějších světových komiků, který se díky mimořádnému nadání pro imitaci a improvizaci stal mezinárodní ikonou. Hrají: Geoffrey Rush, Charlize Theron, Emily Watson, John Lithgow ad. USA min. Od 12 let. Titulky. Komedie/drama. čt 7. 16/00 BIO MÁG 55 Kč IDIOTI Vynikající film Larse von Triera o mladé ženě, která je nedobrovolně vtažena do podivné hry na idioty. Koncept idiocie však nakonec naplňuje nejdůsledněji, protože má konkrétní motivaci: pokouší se uniknout soukromé mučivé realitě (neschopnost sdílet s rodinou žal nad smrtí malého synka). Hrají: Bodil Jorgensenová, Jens Albinus, Troels Lyby, Nikolaj Lie Kaas ad. Dánsko min. Titulky. Drama. čt 7. 20/00 pá 8. 20/00 so 9. 20/00 ne /00 65/68/70 Kč PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO ŠÍLENSTVÍ Petr je mladý muž, který už by měl mít život pevně pod kontrolou. Stále se však, a ne vždy vlastní vinou, ocitá ve víru absurdních situací, které vytrvale hatí jeho milostný život i původně slibnou kariéru leteckého dispečera. Hrají: Ivan Trojan, Zuzana Šulajová, Nina Divíšková, Miroslav Krobot, Zuzana Bydžovská, Jiří Bartoška a další. ČR minut. Od 12 let. Komedie. út /00 st /00 čt /00 SLONISKO A MEDVÍDEK PÚ 60 Kč Další příběh Medvídka Pú a jeho kamarádů ze Stokorcového lesa. Setkají se s tajemným a obávaným stvořením, na něž narazí v lese. Jde ale z růžového slůněte strach? USA min. Český dabbing. út /00 PROJEKT Kč / 65 Kč PLECHOVÝ BUBÍNEK Děj se odehrává v letech a sleduje osudy postav na pozadí proměn města Gdaňska, sleduje také Oskarův příběh. Oskar má podle Schlöndorfa dvě typické vlastnosti své doby: odmítání a protest. Brání se účasti ve světě dospělých tak důsledně, že odmítne vyrůst. Protestuje tak hlasitě, že jeho hlas rozbíjí sklo. Jedním z mnoha problémů realizace bylo obsazení hlavní role. Po dohodě s autorem bylo rozhodnuto, že Oskar musí být chlapec, nikoli lilipután. Snímek získal Zlatou palmu na MFF v Cannes a Oscara za nejlepší cizojazyčný film. Hrají: David Bennet, Mario Adolf, Angela Winkler, Katharina Thalbach a další. Německo min. Od 15 let. Titulky. Drama. st /00 čt /00 65 Kč HITCH: LÉK PRO MODERNÍHO MUŽE Profesionální anonymní schůzolog se snaží najít partnerku svému poslednímu klientovi. Přitom se však náhodou setká s bulvární novinářkou a beznadějně se do ní zamiluje, aniž by tušil, že jejím největším sólokaprem by se mohlo lehce stát odhalení nejslavnějšího manhattanského schůzkologa. Hrají: Will Smith, E. Mendes, K. James ad. USA min. Přístupný. Titulky. Změna programu vyhrazena. V ceně každé vstupenky je zahrnuta 1 Kč pro Unii filmových distributorů na Rozvoj české kinematografie. Chcete program kina em? Dejte nám vědět. Napište nám, co byste ve svém kině chtěli vidět: M u z e u m J. A. K o m e n s k é h o zve na přednášku Ing. Rostislava Rajchla s projekcí (Hvězdárna DK, Uh. Brod) Komenský: Bůh, vesmír, člověk čtvrtek 31. března; 18.00, Červený salonek Muzea (budova ředitelství) Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Nivnická 41, Uherský Brod nabízí k pronájmu prostory a zařízení minigolfového hřiště a bufetu v areálu Domova mládeže SPŠ a SOU, Větrná 1370, Uherský Brod na sezonu roku 2005, tj. od do Druh činnosti (podmínka ŽL): hostinská nebo sportovně rekondiční Vážní zájemci se mohou informovat na SPŠ a SOU, Nivnická 41, Uherský Brod (t.č ) nebo na Domově mládeže UB (t.č ). POWERJOGA S VAŠKEM KREJČÍKEM Z PRAHY akce pro veřejnost 15. dubna pátek hod. Kde: DDM Svět UH. BROD (naproti Muzea) Co vás čeká: - příjemný cvičební styl s dobrou náladou - - propagace zdravého životního stylu a inspirace pro domácí cvičení - - cvičení POWER YOGA 1,5 hod. + relaxace - (principem cvičení je opakování základních jógových pozic, které následují v dynamickém sledu. Cvičení přináší pozvolné zpevnění páteřního svalového korzetu, celkové vytvarování těla a nenásilné rozšíření dechové kapacity včetně posílení vitality organismu) - možnost zakoupení VHS, DVD nebo knihy cvičení, strava, programy hubnutí - Lektor: Vašek KREJČÍK z Energy Studia Praha (Václav Krejčík je držitelem titulu Mistr aerobik CR, lektorem Power Yoga Akademie a vedoucim Energy Studia v Praze, kde učí spolu se svými kolegy moderní a velmi oblíbené styly cvičení (Flow Power Yoga, Yoga for Atletes, Danceyoga, Fitbalet, Core training atd). Cena: V PŘEDPRODEJI 100 Kč * na místě 120 Kč * POČET MÍST OMEZEN! Přihlášky předem na DDM Svět Uh. Brod odd. FIT klub - L. Skočovská tel uu

12 Program turistických vycházek turistického oddílu Sokolu UB Vandrácká padesátka 20 km pořádá KČT Nivnice Nivnice Korytná Hrabina Dubina roz. Březová Lubná Čupák Nivnice Chřiby Kalíšek 12 km Bohuslavice Pod Malou Ostrou Kalíšek Malá Ostrá Na Rybníčku Jestřabice Jestřebice zast Jarní výstup na Komonec 18 km Luhačovice Pozlovice Vega Komonec Starý Světlov Malenisko Pradlisko Řetěchov- Luhačovice Nedašov Jalovcová stráň 16 km Návojná Nedašov Jalovcová stráň Vysocka Lazy Měřička Maleník Nedašova Lhota Nedašov Návojná Žítkovským kotárem 20 km Pitín V Podlesí Ochoz Pitínské louky Pod Žítkovským vrchem Žítková OÚ Lokov, rozc. Krhov Bojkovice Velká Javořina 20 km Květná Těžký vrch Jelenec Velká Javořina Hrabina Korytná Makyta 25 km Lužná sedlo pod Filkou Radošov rozc. Šerklava Bůtorky Valašská Kyčera Makyta Valašská Kyčera rozc., Uherská Huslenky Výstup na Kněhyni turistický zájezd 17 km Pustevny Čertůn mlýn Kněhyně Horní Čeladná Pod Smrčkem Ostravice Chřiby Brdo 17 km Salaš Sulička Strachov Brdo Bunč Komínky Kroměřížský kopec Jankovice Zlacká studánka Salaš Pitínský vrch Mořské oko 15 km Bojkovice Pitín Pitínský vrch Mořské oko Krhov Bojkovice Malé Karpaty Čachtický hrad turistický zájezd 15 km Štefánikova mohyla Košariská Čachtice Čachtický hrad Višňové Stará Turá Vizovické vrchy Doubrava 22 km Vizovice Chladná studně Doubrava Klokočí Spletený vrch Homole Dolní Lhota Luhačovice Podrobné informace k jednotlivým vycházkám budou zveřejňovány vždy týden před termínem konání ve vývěsních skříňkách na Mariánském náměstí a na náměstí 1. máje. Milan Ślahůnek, vedoucí turistického oddílu w w w. u b. c z Skončil zimní fotbalový turnaj V minulých dnech skončil vyhlášením výsledků už 4. ročník zimního fotbalového turnaje mužů, pořádaného pod záštitou města Uherský Brod a Pivovaru Janáček. Každou sobotu a neděli od poloviny ledna do poloviny března se scházeli fotbalisté na stadionu Lapač, aby zde změřili své síly. Letošního turnaje se zúčastnilo 19 družstev nejen z celého Zlínského kraje, ale také z Hodonínska. Ve třech skupinách hráči sehráli 57 utkání. Nejlepším střelcem utkání byl vyhlášen Jan Mahdalík z ČSK. Letošnímu ročníku zimního turnaje velmi nepřálo počasí. Velký mráz ani přívaly sněhu však neohrozily ani jediný zápas. Nebylo výjimkou, že večer jsme uklidili sníh z hrací plochy, a ráno před zápasem tam leželo zase 15 cm nového sněhu. Za to, že turnaj proběhl tak, jak měl, patří poděkování i Rumpoldu a městu Uherský Brod, řekl František Jančář z pořádající ČSK. Výsledky: skupina A Slavičín skupina B ČSK dorost skupina C ČSK B TCV TENIS CENTRUM VINTR tenisové rakety modely pro rok 2005 (výběr již z 50 raket značek WILSON, VOLKL, HEAD, BABOLAT, YONEX, FISCHER) tenisové míče (výběr ze značek PENN, FISCHER, DUNLOP, ISOSPEED, PACIFIC, ROLAND GARROS, TRETORN, PACIFIC, SLAZENGER, WILSON) tenisové výplety (kompletní nabídka značky PACIFIC, dále ISOSPEED a VOLKL) tenisové doplňky (gripy, omotávky, vibrastopy, ) tenisová a rekreační obuv (výběr ze značek WILSON, HEAD) trička, mikiny, šortky (výběr ze značek BABOLAT, PENN, FISCHER, WILSON, ISOSPEED, VOLKL, CRESS, PACIFIC,...) vyplétání elektronickým strojem PACIFIC PC 420 slevy pro registrované hráče, sportovní kluby, stálé zákazníky. Sídlo prodejny: areál tenisových kurtů ve STRÁNÍ, cca 200 m od silničního hraničního přechodu STRÁNÍ (CZ) MORAVSKÉ LIESKOVÉ (SK), silnice I/54 Kontakt: Ing. Václav Vintr, tel: , Prodejní doba: po-pá hod., So,Ne hod P R O D E J Z A V E L M I V Ý H O D N É C E N Y!!! Ř á d k o v á i n z e r c e Prodám obývací pokoj sekretář, dvoulůžkový gauč, stůl pro šest osob, čtyři židle, konferenční stolek a dvě pohovky. Vše leštěné a ve velmi dobrém stavu. Nutno vidět. Cena Kč. Tel nebo adresa: H.J., Sv. Čecha 1115, Uh. Brod. Prodám velmi zachovalý a málo používaný mražák 130 l Cale za Kč. Sídliště Uh. Brod, tel , mobil Kosmetika Monika si vás dovoluje pozvat k návštěvě kosmetického salonu a nabídnout vám tyto služby: kosmetické ošetření pleti laserové ošetření pleti iontový lifting masáž obličeje, krku a dekoltu epilace teplým voskem barvení obočí a řas trvalá na řasy lepení umělých řas manikúra parafínové zábaly na ruce denní i večerní líčení japonské tetování prodej kosmetiky Keenwell, La Chevre, Alcina Na vaši návštěvu se těší Malárová Monika, Bří Lužů 106, Uh. Brod (stará poliklinika), tel , mobil Manikúra Modelace nehtů Pedikúra Uherský Brod, Bří Lužů (stará poliklinika II. patro) Manikúra manikúra klasická manikúra japonská (metoda P - Shine) lakování, malování a zdobení nehtů poradenská služba modelace nehtů prodlužování přirozených nehtů potažení a zpevnění přirozených nehtů francouzská modelace Pedikúra úprava a zastřižení nehtů odstranění zrohovatělé kůže ošetření zarůstajících nehtů odstranění kuřích ok, mozolů masáž nohou poradenská služba doporučení ortopedických pomůcek Na vaši návštěvu se těší Renata Vozárová, tel Uzávěrka dalšího čísla, které vyjde , je Své příspěvky můžete dávat do redakce, na podatelnu MěÚ, vrátnici DK nebo posílat em. BRODSKÝ ZPRAVODAJ - vydává město Uherský Brod jako čtrnáctideník. Registrační číslo MK ČR E Řídí redakční rada: Stanislav František Zápeca, Markéta Gajdůšková, PhDr. Hana Všetečková, Hana Krajčová, Eduard Pěgřímek, PhDr. Irena Krejsová, Radek Šustek, Jiřina Kovářová. Odpovědný redaktor: Elen Sladká, tel.: Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Brně, č. j. P/2-570/95 ze dne Scan, Sazba, Grafická úprava, Web: :-* ForMyD., tel.: Osvit, Tisk: EUROtisk, tel.: uv

ZPRÁVA ze 68. zasedání Rady města Uherského Brodu dne 6.4.2005

ZPRÁVA ze 68. zasedání Rady města Uherského Brodu dne 6.4.2005 ZPRÁVA ze 68. zasedání Rady města Uherského Brodu dne 6.4.2005 RM doporučuje ZM schválit předložená rozpočtová opatření. RM doporučuje ZM schválit odepsání nedobytné pohledávky za firmou KAPR, s. r. o.,

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

POŘAD JEDNÁNÍ: K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001.

POŘAD JEDNÁNÍ: K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001. Příloha USNESENÍ z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001. POŘAD JEDNÁNÍ: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Návrh rozpočtových

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA UHERSKÝ BROD B/1 PŘÍLOHY ORGANIZAČNÍ ČÁSTI

POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA UHERSKÝ BROD B/1 PŘÍLOHY ORGANIZAČNÍ ČÁSTI POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA UHERSKÝ BROD B/1 PŘÍLOHY ORGANIZAČNÍ ČÁSTI Srpen 2005 Pare č.: B/1 - PŘÍLOHY ORGANIZAČNÍ ČÁSTI Přehledné tabulky spojení: Příl. č. 1g - Přehledná tabulka spojení výtah. Příl. č. 5

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zápis č.24 z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování ne zveřejnění záměru prosté směny bez doplatku a to části parcely KN číslo 961/5

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin 47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Přítomni: Členové ZM Václav Hošek, ing. Pavel Houdek, Mgr. Miroslav Karásek,

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012 z 85. schůze Rady města Rumburk, konané dne 18. října 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1368/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 85. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 11. 2012. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 11. 2012. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 11. 2012 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí

Více

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: 9 členů ZO, 3 občané, viz prezenční listina Omluveni: 0 Neomluveni:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Guráň Roman, Viktorin Pavel. Volba ověřovatelů

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 11. 03. 2013 Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 11. 03. 2013 následující

Více

Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010

Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010 Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 27. KONANÉ DNE 8.4.2014 v 15.30 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 27. KONANÉ DNE 8.4.2014 v 15.30 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 27 KONANÉ DNE 8.4.2014 v 15.30 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer František

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 6-2009 z 6. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28. 5. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 113. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 07.07.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 5

Více

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 21. 4. 2015

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 21. 4. 2015 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 21. 4. 2015 Zastupitelstvo města: a) bere na vědomí: 1. Kontrolu usnesení z minulých zasedání splněny body:

Více

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním: Splněno:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM U S N E S E N Í z 55. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo v pondělí 11. 8. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 19 zastupitelů dle prezenční listiny J. Prskavec, Ing.

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1015 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků stpč. 3368 o výměře 6m 2 a ppč. 219/3 o výměře 369 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, v textu dle návrhu. Náklady

Více

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1788/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 42. zasedání dne 12. března 2008 R M 1 / 4 2 / 0 8 v y j a d ř u j e s o u h l a s s pronájmem nebytových prostor v Městském

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: členové zastupitelstva: Radek Frohlich, Lenka Kučerová, Libor Lysák, Dana Pokorná, Věra

Více

148. VÝPIS Z USNESENÍ

148. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 148. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 23.09.2014 R/635/2014-148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. uk ončuje 1.1. platnost usnesení č.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Příloha USNESENÍ. z 29. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 10.9.2001.

Příloha USNESENÍ. z 29. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 10.9.2001. Příloha USNESENÍ z 29. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 10.9.2001. Pořad jednání: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Rozpočtová opatření

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.6. ze dne 22.06.2015 Přítomní: viz prezenční listina přítomno 14 zastupitelů

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.6. ze dne 22.06.2015 Přítomní: viz prezenční listina přítomno 14 zastupitelů Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.6. ze dne 22.06.2015 Přítomní: viz prezenční listina přítomno 14 zastupitelů Návrhová komise Jana Lejsková, Renata Stříbrnská Ověřovatelé zápisu Jarmila Cagášková,

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis č. 21/2012. ze zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Satalice, konaného dne 28. 3. 2012 v Základní škole Praha-Satalice

Zápis č. 21/2012. ze zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Satalice, konaného dne 28. 3. 2012 v Základní škole Praha-Satalice Zápis č. 21/2012 ze zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Satalice, konaného dne 28. 3. 2012 v Základní škole Praha-Satalice Přítomni: PhDr. František Jenčík, Mgr. Milada Voborská, p. Richard Čech,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013. U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. března 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni, Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 539 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Jana Ponocná, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth, Bc. Jan Mlynář Antonín

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Usnesení č. 238 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.03.2006. Usnesení č. 239 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dodání LHO a lesnických

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, MUDr. Antonín Doležal, Vladimír Janíček,

Více

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 přijaté usnesení č. 109/2014 - N 3289 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška Město Králíky Přítomni členové rady města: Z části jednání omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 10 rady města konané 07.03.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007 Usnesení č. 231 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 5. 03. 2007. Usnesení č. 232 Rada města souhlasí s umístěním zmrzlinového stánku

Více

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 1 č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.9.2012 18:02 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 20.9.2012 19:50

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 26.2.2014. 1) Schválení návrhové komise

39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 26.2.2014. 1) Schválení návrhové komise 39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův, dne 26.2.2014 1) Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Ing. Vlastislav Pecka - Ing. Karel Matoušek. 2) Schválení

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více