BRODSKÝ ZPRAVODAJ ŘEMESLO S VŮNÍ BAREV V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Ohlédnutí za velikonočním časem. Sokolové rekapitulovali loňský rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BRODSKÝ ZPRAVODAJ ŘEMESLO S VŮNÍ BAREV V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Ohlédnutí za velikonočním časem. Sokolové rekapitulovali loňský rok"

Transkript

1 V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d b ř e z e n č í s l o 6 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Ohlédnutí za velikonočním časem ŘEMESLO S VŮNÍ BAREV Sokolové rekapitulovali loňský rok Konec II. světové války v Havřicích Povodně hrozily i našemu městu Z činnosti Městské policie Vybíráme z krajských tiskových zpráv Vzpomínka na Josefa Šuranského Program Domu kultury Program kina Máj Sport Na Středním odborném učilišti stavebním to minulý týden vonělo klihem a barvami. Konalo se zde krajské kolo soutěže učňů malířů. V čem takoví malíři soutěží, popisuje Alois Kaňovský, zástupce ředitelky pro odborný výcvik: V praktické části soutěže žáci mají tři témata. V první části dostanou simulaci bytu, kde musí ztvárnit klasickou klihovou barvu s dekorativní technikou. Je na nich, jestli použijí linku, váleček nebo jiný moderní vzor podle vlastní invence. Druhou částí je fládrování dveří. Třetí částí soutěže je nátěr židle ve čtyřbarevném odstínu podle fotografie. Součástí soutěže je i teoretický test ze základních znalostí oboru a z bezpečnosti práce. Všichni soutěžící zpracovávali stejné zadání. Přestože se jednalo o krajské kolo soutěže, zúčastnila se jen tři družstva po dvou žácích. Bohužel obor malíř - natěrač se vyučuje v našem kraji už jen na třech učilištích, a to ve Valašském Meziříčí, v Otrokovicích a u nás. Všechna tři učiliště naše pozvání přijala, vysvětluje Alois Kaňovský. Uherskobrodská škola pořádá už druhý ročník tohoto odborného klání. Ostatní učiliště se specializují na jiné obory, ve kterých učni soutěží. V Otrokovicích se konají soutěže instalatérů, klempíři soutěží až v Hradci Králové a podlaháři v Praze. Práce budoucích malířů - natěračů hodnotila odborná komise z řad pedagogů, majitelů malířských a natěračských firem a dodavatelů barev a materiálů. Jako nejlepšího ze soutěžících vybrali jednoznačně Aleše Gabrhela z pořádajícího SOU stavebního. V družstvech se na prvním místě umístila dvojice ze SOU Otrokovice. Všichni vítězové si odnesli hodnotné ceny od sponzorů soutěže. Je škoda, že poctivé řemeslo mizí a absolventi základních škol nemají zájem o tradiční učební obory, shodli se v závěru všichni přítomní. -es-

2 Valná hromada Sokola V minulých dnech se konala v sokolovně valná hromada Tělocvičné jednoty Sokol. Zahájil ji starosta Jiří Krejčiřík, který nejprve uctil památku zemřelých sokolů. Poté přednesl velmi obšírnou a podrobnou zprávu o činnosti TJ Sokol v roce V roce 2004 byly provedeny volby výborů na všech stupních České obce sokolské (ČOS). ČOS je stabilizovaným občanským sdružením, které má pevné místo ve společnosti a třeba si to ani neuvědomujeme, je sokolstvo početnou, dobře organizovanou společenskou silou, a to silou věkově mladou. Tradice Sokola nás také k tomu zavazují, řekl v úvodu Jiří Krejčiřík. Uherskobrodský Sokol má v současné době 480 členů, z toho 164 mužů, 176 žen, 23 dorostenců, 8 dorostenek, 68 žáků a 41 žaček. Ze sportů se věnují sokolové sportovní všestrannosti, horolezectví, judu, tenisu, volejbalu, sálové kopané, turistice, košíkové, florba- OHLÉDNUTÍ ZA VELIKONOČNÍM ČASEM lu, cvičení rodičů s dětmi, zdravotnímu cvičení a nově aikidu. Stranou nezůstává ani vzdělavatelská činnost. Shromážděné členy Sokola pozdravili také představitelé našeho města starosta Ladislav Kryštof a místostarosta Pavel Josefík a zástupce Sokolské župy Komenského Jiří Bursík. -es- Ukázky různého zdobení velikonočních kraslic, doplněné křehkou krásou paličkované krajky, si mohli zájemci prohlédnout v Muzeu J. A. Komenského. K nejobdivovanějším patřily kraslice Ludmily Kučírkové. Na velikonočních tvořivých dílnách, které pořádá Dům dětí a mládeže, si každý mohl vyrobit něco pěkného. Někdo se pustil do zdobení vajíček, někdo do výroby ptáčka do květináče nebo jarního hnízdečka. Každý se ale příjemně jarně naladil. Tradiční velikonoční dílny v Základní škole na Mariánském náměstí navštívily desítky dětí i rodičů. Vyrobili si spoustu pěkných jarních dekorací. Škoda jen, že kvůli přetrvávajícímu sněhu a zimě se nedaly nařezat ani proutky na pomlázky. v

3 Evropský Den jara v Újezdci Zajímavou akci nazvanou Den jara v Evropě uspořádala Základní škola v Újezdci. Děti se na ní dozvěděly, co to vlastně Evropská unie je a k čemu slouží, a poslechly si evropskou hymnu. Na mapě hledaly jednotlivé země EU a přiřazovaly k nim jejich typické znaky. Pak už přišlo to, na co se všechny děti těšily čtení pohádek. A nečetl je jen tak někdo. Pozvání do školy přijali starosta města Ladislav Kryštof a Otto Sekanina, duchovní otec újezdské farnosti, v jejichž podání pohádkové příběhy získaly na zajímavosti. -es- Společná radost Již třetím rokem spolupracuje naše Mateřská škola Olšava s Ústavem sociální péče pro mládež v Uherském Brodě. Za tuto dobu vzájemného poznávání a obohacování můžeme již říci, že bylo velmi prozíravé tuto spolupráci navázat. Citové vnímání našich dětí je velmi pozitivně ovlivněno kamarády z modrého domečku, a to především společnými setkáními a akcemi, jež vzájemně plánujeme a uskutečňujeme. Můžeme zmínit např. společné oslavy Mikuláše, Dne dětí, různé besedy o cestování, sportovní úspěchy, malé slavnosti apod. Konkrétněji zmiňujeme velkou pomoc při úklidu a údržbě zahrady naší školy. Poděkování patří také Lence Jálové z keramické dílny, která věnovala nemálo svého času našim dětem. Chtěli bychom poděkovat nejen dětem z ÚSP, ale i jeho zaměstnancům a panu řediteli Vodárkovi za vstřícný vztah k těmto aktivitám. Protože považujeme v současné době za velmi důležité rozvíjet citovou stránku osobnosti dětí a jejich mravní hodnoty, chtěli bychom nám, dětem a kolegům z ÚSP popřát co nejvíce krásných, společně prožitých chvil. děti a zaměstnanci MŠ Olšava Městská knihovna v Uherském Brodě zve na přednášku z jarního cyklu Informace pro podnikatele Město Uherský Brod na svých internetových stránkách zprovoznilo automatické zadávání základních údajů o podnikatelských subjektech do lokálního seznamu všech podnikatelů. Do tohoto seznamu se mohou zaregistrovat všechny podnikatelské subjekty, které mají sídlo na území správního obvodu města Uherský Brod. Po manuální kontrole vložených údajů bude tento záznam zveřejněný v tomto lokálním seznamu firem do 48 hodin. Podívejte se na sekce Seznam UB. Upozornění ke koncertu H. Hegerové Dům kultury upozorňuje návštěvníky koncertu Hany Hegerové, který se uskuteční v pondělí 4. dubna 2005 v 19.30, že po začátku koncertu nikdo nesmí být vpuštěn do sálu tak jak to vyžaduje platná smlouva se zastupující agenturou. Proto přijďte včas, počítejte i se zdržením u šatny. Děkujeme vám za pochopení! Keňa přednáší PhDr. Irena Krejsová Panský dům Městská knihovna I. poschodí oddělení poezie čtvrtek , začátek v 18 hodin Výstavu obrazů zemřelých uherskobrodských malířů ze sbírek Josefa Kollera v Galerii K na Dolních Valech obohatili svým vystoupením herci Divadla Brod w

4 II. světová válka skončila před šedesáti lety Osvobození Havřic Už na počátku roku 1945 se na silnici č. 50, která prochází Havřicemi, začala projevovat zvýšená vojenská činnost. Směrem na západ začal sílit proud ustupujících německých jednotek. Jejich nálada, vybavení a dopravní prostředky se velmi lišily od doby na počátku války, kdy byly v obci ubytovány tankové a motorizované jednotky, chystající se přepadnout Polsko. Nyní to byly většinou obyčejné vozy s plachtami tažené koňmi, které převážely německou pěchotu se zbraněmi a vybavením. Občas se vojáci v obci zastavili, aby přenocovali a aspoň jeden den si odpočinuli, ale hned zase pospíchali dál. V únoru 1945 se v Havřicích ubytovala maďarská jednotka. Vojáci byli rozkazem přiděleni k ubytování do školy, do hostince a také do větších domů podél silnice. Přespávali v kuchyních a jizbách, zatímco domácí si museli sami najít náhradní ubytování. Asi po týdnu pokračovali vojáci v pochodu dále na západ. Od začátku dubna počaly obcí procházet frontové jednotky, o čemž svědčila jejich výzbroj a maskování. Vojáci s sebou hnali stáda ovcí a hovězího dobytka, která ukradli na Slovensku. Asi na dva dny se zde zastavila i jednotka slovenské fašistické armády, která odváděla velice pěkné koně, zřejmě z některého hřebčince na západním Slovensku. Vojáci byli beze zbraní, jen důstojníci měli osobní zbraň. Řadoví vojáci se netajili tím, že při nejbližší příležitosti utečou. Hned několika se to podařilo už v Havřicích. Stále větší nedostatek pohonných hmot se markantně projevoval na ustupujícím vojsku. Automobily byly nahrazovány zrekvírovanými koňmi a vozy. Nebylo vzácností vidět, jak jedno nákladní auto vleče na laně druhé. Stejným způsobem x Antonín Vašek příběh válečného hrdiny Při obnovování vzpomínek na pohnutou dobu II. světové války by bylo nespravedlivé nevzpomenout i na jednotlivce z našich řad, kteří bojovali proti fašismu. Jedním z nich byl i Antonín Vašek, který se narodil v roce 1924 v Havřicích. Jakmile ukončil školní docházku na brodské měšťance, odešel do Přerova učit se kovářskému řemeslu. Ihned po okupaci Československa opustil republiku a přes Maďarsko se dostal do Jugoslávie. Odtud se přeplavil do severní Afriky, kde vstoupil do britské armády. Věděl, že pro jeho mládí by ho nevzali, a tak si jednoduše upravil datum narození. Bylo to jednoduché, protože z domova žádné doklady neměl. Po krátkém výcviku prodělal tažení po písečných pláních Sahary, později bojoval v Sýrii a šest měsíců strávil v obleženém Tobruku. Pak se byl dokonce přepravovány i tanky chlouba německé armády. V měsíci dubnu si obyvatelé Havřic začali kopat na dvorech a zahradách kryty pro osobní ukrytí a také budovat tajné úkryty pro cenné věci. Dopoledne 26. dubna začaly ruské dělostřelecké granáty dopadat i na Havřice, zejména na jejich dolní konec. Ustupující fašisté stačili ještě kolem 15 hodiny zničit most přes Olšavu. Přesunuli se do lesíka Chrástka, kde přes noc vybudovali zákopy a přesunuli sem značné posily, aby zabránili sovětské armádě v postupu na Zlín. Ráno 27. dubna přišla do obce průzkumná hlídka Rudé armády. Když zjistila, že v obci už nejsou němečtí vojáci, vrátila se na velitelství a pak obec začaly obsazovat sovětské jednotky. Němci však začali z Chrástky obec ostřelovat minomety. Miny zapálily stodolu v horních humnech a poškodily střechy domů. Touto palbou byl zabit Josef Pančocha, otec pěti dětí, a mladistvý Jan Buráň. Už dříve zahynul při bombardování Uherského Brodu havřický občan Tomáš Kaňa. 28. dubna zahájilo sovětské dělostřelectvo rozmístěné v obci přípravnou palbu na opevněnou Chrástku. O den později pěchota Chrástku dobyla a postupovala směrem na Prakšice. V lesíku zůstala po Němcích rozházená výzbroj a výstroj a v okopech několik mrtvol německých vojáků. Ti byli později pochováni v místech, kde našli smrt. Při těchto těžkých bojích padlo šestnáct vojínů Rudé armády, které obyvatelé Havřic pohřbili u školy vedle pomníku obětem I. světové války. Asi po půl roce byly jejich ostatky exhumovány a převezeny na pohřebiště v Hodoníně. Pamětní deska připomínající jejich hrdinství je na pomníku dodnes. Po odchodu frontových jednotek se do obce nastěhovalo týlové zabezpečení armády. Sovětští ženisté za pomoci havřických občanů postavili na troskách zničeného mostu provizorní most, který měl umožnit především přesun vojsk. Na havřických loukách vybudovali polní letiště pro kurýrní letadla, tzv. kukuruzniky. Ta obstarávala hlavně dopravu pošty. Letci byli ubytováni v domech v Havřicích. Letiště hlídal strážní oddíl. Sovětští propagandisté začali v Červené hospodě promítat propagační filmy, na které zvali občany. Téměř každý den se pořádaly taneční zábavy, třeba i při harmonice. Hlavní slovo měli letci. Ve velké oblibě prostých vojáků byla jízdní kola. Jakmile někoho spatřili s kolem, hned ho zastavili a kolo jednoduše zabavili. Pak pořádali různé jízdy a závody za nadšeného přihlížení svých spolubojovníků. Dalším velmi žádaným artiklem byly náramkové hodinky. Když sovětské týlové jednotky z Havřic odešly, byl zde ubytován rumunský dělostřelecký oddíl. To už bylo po válce. Teprve v průběhu června byl i ten odvelen a Havřice zůstaly nadobro bez vojáků. Elen Sladká Město Uherský Brod, obec Strání a Vojensko historický klub divize Bílé Karpaty pořádají k 60. výročí osvobození Uh. Brodu VÝSTAVU VOJENSKÉ TECHNIKY Z II. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykovo náměstí UB, 2. dubna hod. příjezd kolony historických vozidel do Uherského Brodu a položení kytice u pomníku rudoarmějcům hod. ukázka vojenské historické techniky na Masarykově nám. v Uh.Brodě hod. přesun kolony vojenských historických vozidel do Strání dlouhou cestou kolem celé Afriky dostal do Anglie, kde se v rámci náboru nových pilotů přihlásil do RAF královských leteckých sil. Na pilotní výcvik byl poslán do Kanady. Poté se vrátil zpět do Anglie a jako pilot stíhač vykonával v letadle Spitfire hlídkovou službu nad Kanálem v Biskajském zálivu a kolem Anglie až do konce války. Po válce se vrátil do Československa. Zůstal v armádě a v hodnosti poručíka pracoval jako letecký instruktor v Olomouci. Po únoru 1948 byl spolu s dalšími bojovníky ze Západu zatčen a obviněn z pokusu o překročení hranic. Byl odsouzen k mnohaletému vězení. Plné rehabilitace se dočkal až po roce O dva roky později byl povýšen do hodnosti podplukovníka. Bohužel jeho zdraví bylo velmi podlomeno dlouhým žalářem a 25. března 1992 v Praze zemřel. Nejen touha po dobrodružství ho v šestnácti letech hnala do ciziny s cílem bojovat proti okupantům. I dnešním mladým lidem zůstává Antonín Vašek příkladem svou odvahou, houževnatostí, ukázněností a uvědoměním, se kterým se pustil do boje za svou pokořenou vlast. JeKa

5 Povodně hrozily i Uherskému Brodu Tající sníh a následně stoupající hladiny řek děsily na přelomu března celou republiku. Ani v Uherském Brodě nebyla situace jiná. Už od pátku 11. března se uskutečňovaly prohlídky břehových porostů a koryt všech toků, při kterých pracovníci MěÚ vyhodnocovali možnost ohrožení okolního území vzhledem k omezení průtoku vlivem nánosů nebo jiných překážek a polomů stromů břehového porostu. O tři dny později byla podle pokynů Povodňového orgánu Zlínského kraje prověřena připravenost a spojení členů povodňové komise města. Ve středu 16. března byly provedeny povodňové prohlídky stavu všech toků na katastrálním území města. Ještě bylo všechno v pořádku. V pátek 18. března se ale situace začala prudce měnit. Na vodočtu u Bajovského mostu bylo zjištěno, že voda dosahuje už 275 cm s průtokem 32 m3/sec. Byl proto vyhlášen I. stupeň povodňové aktivity. Tato skutečnost byla nahlášena elektronickou poštou starostovi a místostarostovi S. F. Zápecovi, městská policie dostala za úkol sledovat stav toku. Až do odpoledních hodin hladina vody v Olšavě stále stoupala, ve hodin bylo naměřeno 3,15 m. Prováděly se kontroly dalších toků Těšovského potoka, Hořenůšku, Bystřičky a Vinohradského potoka. Byly hlášeny první zaplavené sklepy a garáže rodinných domků v ulici Na Chmelnici, ze kterých hasiči odčerpávali vodu. Ke škodám došlo také v rekreační oblasti Lysá hora. V podvečerních hodinách se ohlásilo operační středisko Zlínského kraje s požadavkem zajistit asi 100 pytlů s pískem. Tohoto úkolu se ihned ujali pracovníci firmy Rumpold a místní dobrovolní hasiči. Už po hodině mohli nahlásit, že pytle jsou připraveny a naloženy na vozidlech k okamžitému použití. Mezitím pomáhali dobrovolní hasiči i na dalších místech, když odstraňovali větve, které bránily průtoku vody, a zasahovali také v jednom domě, kde došlo k zaplavení kotelny. Ve hodin povodňová komise opět kontrolovala výšku hladiny řeky Olšavy, která stoupla na 398 cm. Ale už o necelé dvě hodiny později je nutno vyhlásit II. stupeň povodňové aktivity, protože hladiny Olšavy překročila výšku 4 m. Začala pracovat užší povodňová komise ve složení L. Kryštof, S. F. Zápeca, H. Sušil a P. Vozár, která se ihned spojila s Policií ČR a vodohospodářským dispečinkem Brno. Ten upozornil na stále stoupající tendenci vod, především v důsledku odpouštění Luhačovické přehrady. V průběhu noci členové komise kontrolovali také všechny mosty v katastru města. Celou noc sledoval stav vody vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství MěÚ P. Vozár. Výška hladiny Olšavy kulminovala v 3.10 následujícího dne, a to na 4,25 m. Naštěstí pak začala voda opět klesat. V brzkých ranních hodinách v sobotu 19. března však hrozily jiné problémy. Bylo zjištěno ucpání vpusti na nám. 1. máje a hrozilo vylití vody do okolí. Hasiči toto nebezpečí zažehnali. V té době nahlásilo Povodí Moravy II. povodňový stupeň na Luhačovické přehradě. Bylo tam avizováno zahájení intenzivnějšího vypouštění (výhledově až na hranici 24 m3/sec), které by mohlo zvednout hladinu Olšavy až o 60 cm. Městská povodňová komise, ke které se připojil také místostarosta P. Josefík, rozhodla o tom, že je třeba o nastalé situaci informovat městským rozhlasem občany, aby měli možnost zabezpečit svůj majetek. Povodí Moravy v průběhu dopoledne informovalo, že odpouštění Luhačovické přehrady nebude prováděno v takovém rozsahu, jak se původně předpokládalo. Povodňová komise stále udržovala všechny kontakty a informovala o situaci starosty obcí dále po toku Olšavy. Stav vody se držel po celé dopoledne na 4 m. Teprve ve 12 hodin voda mírně klesla a mohl být zrušen II. stupeň povodňové aktivity. Členové komise opět provedli kompletní prohlídku stavu toků a pořídili z ní fotodokumentaci. Zaznamenali klesání všech hladin. teprve v odpoledních hodinách hlásili pracovníci Povodí Moravy, že stavy hladin se stabilizovaly a nebezpečí už nehrozí. Sledováním případných změn byla pověřena Městská policie. V podvečerních hodinách začala ještě voda ohrožovat areál Slováckých strojíren. Hasiči zde odčerpávali asi půl metru hluboké jezero, protože hrozilo, že voda zničí elektrickou rozvodnu vysokého napětí. Uplatnily se také připravené pytle s pískem, které sem město poslalo a ze kterých hasiči utvořili ochranou bariéru. Vodu ze Slováckých strojíren hasiči odčerpávali ještě v průběhu neděle. Díky připravenosti povodňové komise města, pracovníků Povodí Moravy (za všechny jmenujme alespoň p. M. Vozára), všech zasahujících Sborů dobrovolných hasičů, HZS, firmy Rumpold UHB, s.r.o., a dalších pomocníků se podařilo situaci dobře zvládnout. Elen Sladká Mateřská škola Olšava v Uherském Brodě oznamuje, že zápis dětí na školní rok 2005/2006 bude probíhat od od Mateřská škola Obchodní 1639 v Uherském Brodě oznamuje, že zápis dětí na školní rok 2005/2006 bude probíhat od do v době od do hod. y

6 Zpráva o činnosti Městské policie v roce 2004 Činnost městské policie se řídí zákonem číslo 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších změn a doplňků a tímto zákonem jsou také dány odborné předpoklady k výkonu povinností a oprávnění, dále je to znalost Ústavy České republiky, Listiny základních práv a svobod, zákona o obcích, zákona o Policii České republiky, trestního zákona, trestního řádu, zákona o provozu na pozemních komunikacích, zákona o střelných zbraních a střelivu, zákona o přestupcích, živnostenského zákona aj. Události řešené Městskou policií Uherský Brod v roce ) Přestupky a) proti veřejnému pořádku, porušením ustanovení 47 zák. č. 200/1990 Sb. b) proti občanskému soužití, porušením ustanovení 49 zák. č. 200/1990 Sb. c) proti majetku, porušením ustanovení 50 zák. č. 200/1990 Sb. d) na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, porušením ustanovení 30 zák. č.200/1990 Sb. e) v dopravě, porušením ustanovení 22 odst. 1 písm. e, f zák. č. 200/1990 Sb. 47 zák. č. 200/1990 Sb zák. č. 200/1990 Sb zák. č. 200/1990 Sb. 98 Chronologická bilance monitoringu činnosti pachatelů vybraných protiprávních jednání za rok Trestný čin výtržnictví Dne 2. května 2004 v 7.20 hodin byly v ulici U Fortny zjištěny MKDS osoby, které na veřejné zeleni rozbily reklamní ceduli a starý televizor. Poté se osoby přesunuly do ulice Antonína Hrubého, kde je zastihla vyslaná hlídka MP. Hlídka provedla ztotožnění zúčastněných osob a celou věc postoupila na Policii ČR z důvodného podezření ze spáchání trestného činu. 2. Majetková trestná činnost Dne 13. května 2004 v hodin telefonicky oznámila zaměstnankyně drogerie, že v jejich provozovně v ulici Bří Lužů pod prodejnou došlo ke krádeži. Na místě prodavačka hlídce sdělila, že bylo odcizeno zboží za cca Kč. Dle jejích slov to provedly podezřelé osoby, které se v prodejně pohybovaly a které byly při krádeži přistiženy již před Vánocemi. Byly to dvě ženy v doprovodu muže. Dále uvedla, že sem jezdí častěji, asi 2x-3x týdně. Hlídka zajistila svědka, který viděl muže ze skupinky podezřelých osob, jak vytahuje zpod vesty ukradené zboží a nakládá ho do vozidla. Podařilo se zjistit i registrační značku vozidla. z 30 zák. č.200/1990 Sb odst. 1 písm. e, f zák. č. 200/1990 Sb. bezprostředně po spáchání 876 instalací technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla 687 Celkem 1563 f) oznámené KPP 34 g) oznámené odboru dopravy 44 Strážníci Městské policie Uherský Brod uložili v roce 2004 celkem 921 blokových pokut v celkové hodnotě Kč, z toho bylo 879 pokut v celkové hodnotě Kč vybraných na místě a 42 pokut v celkové hodnotě Kč bylo postoupeno finančnímu odboru MěÚ UB k vymáhání. 2) Ostatní a) přijato oznámení jedná se o případy, kdy se spoluobčan obrátí na městskou policii osobně nebo telefonicky s žádostí o pomoc při řešení jeho, případně cizího problému, nebo oznámí nějakou událost b) výjezdy na PCO Pult centralizované ochrany c) výjezd na signál v tísni 6 - jedná se o službu poskytovanou v součinnosti s Charitou v Uherském Brodě d) odchyceno toulavých psů 26 e) kotce u MP byly vytíženy 294 dnů f) kontrola psa s majitelem 73 g) doručení písemností do vlastních rukou 481 h) předáno PČR 42 - případy, které řeší Policie ČR, převážně trestné činy i) spolupráce s PČR společné akce při společenských a sportovních událostech, preventivní kontroly j) asistence lékaři 22 k) asistence hasiči 13 l) kontrolované, hledané a předané osoby na PČR 43 m) zajištění místa trestného činu 14 n) vraky 17 Zpráva z činnosti MP MKDS (Městský kamerový dohlížecí systém) Následující den, tj. 14. května 2004 v hodin, obsluha MKDS monitorovala podezřelé vozidlo, odpovídající popisu vozidla osob páchající krádeže na území města, před provozovnou Droxi drogerie a Habrovanský. Z vozidla vystoupily dvě ženy a muž. MKDS byl monitorován jejich pohyb a na místo byla vyslána hlídka MP. Osoby byly po příchodu k vozidlu zadrženy a byla přivolána hlídka policie ČR, která provedla kontrolu ložné plochy automobilu, přičemž si věc převzala k dořešení. 3. Trestná činnost proti veřejnému pořádku Dne 26. srpna 2004 v hodin obsluha MKDS monitorovala dva podezřele se chovající mladíky v ulici Kaunicova. Mladíci šli směrem k veřejným WC, kde jeden z nich uchopil plechovou vložku odpadkového koše a odhodil ji směrem ke klášternímu kostelu. Hlídka MP je zadržela v ulici Boženy Němcové, kde jim udělila blokovou pokutu a nařídila uklizení rozházeného smetí. 4. Násilná trestná činnost Dne 6. září 2004 v hodin obsluha MKDS zjistila podezřelé chování skupinky osob. Bylo patrné, že se mezi účastníky schyluje k fyzickému napadení. Na místo byla vyslána hlídka MP, která po přípokračování na straně 7

7 pokračování ze strany 6 Dům kultury Uherský Brod Pamětní síň JUDr. Václava hraběte z Kounic stálá expozice Galerie DK Panský dům Do JUBILEJNÍ VÝSTAVA VLASTIMIL MAHDAL OBRAZY hosté: Renata Mahdalová koláže, Milan Zámečník fotografie Galerie DK Panský dům 10,- 5,- Kč so PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH FOLKLORNÍCH SOUBORŮ UHERSKOBRODSKA AŽ SA LÚKA ZAZELENÁ velký sál DK hod. 20,- Kč jezdu zjistila, že dochází k násilnostem mezi osobami romské národnosti. Následně bylo zjištěno, že se jedná o osoby v poměru rodinném; syn se svou matku se vzájemně napadali. Vzhledem k tomu, že zúčastněné osoby nemohly hodnověrně prokázat totožnost, byly vyzvány, aby následovali hlídku do vozidla MP ke zjištění totožnosti na Policii ČR. Vzhledem k tomu, že neuposlechly výzev strážníků, byly použity hmaty a chvaty sebeobrany a muži byla přiložena pouta. Po zjištění totožnosti na Policii ČR byly osoby poučeny o možnosti podání žádosti o zahájení přestupkového řízení v Komisi pro projednávání přestupku při Městském úřadě v Uherském Brodě. Po té byly osoby propuštěny. 5. Majetková trestná činnost Dne 23. září 2004 ve hodin bylo na služebnu MP telefonicky oznámeno, že se někdo pokouší vloupat do prodejny sportovního oblečení v ulici Moravská. Oblast začala být monitorována operátorem MKDS, přičemž byl zjištěn muž, který, jakmile zaregistroval příjezd vyslané hlídky, se dal na útěk ulicí Hradební. Hlídka jej na křižovatce ulic Hradební a M. Alše dostihla, zadržela a předala z důvodného podezření z trestného činu na Policii ČR. 6. Majetková trestná činnost Dne 3. prosince 2004 krátce po půlnoci se ulicí Kaunicova pohybovala skupinka mladých lidí. Pozornost stálé služby, která jejich pohyb monitorovala MKDS, vyvolal jeden z mladíků svým podezřelým chováním a tričkem s nápisem POLICIE, které držel v rukou. Poté se skupinka přesunula k restauraci, kde mladík kopem nohy rozbil skleněnou výplň, a po svém činu pokračoval přes Masarykovo náměstí. V ulici Bří Lužů jej dostihla hlídka MP, na základě spolupráce se stálou službou ve skupině osob pachatele identifikovala a předvedla na Policii ČR z důvodného podezření ze spáchání trestného činu. Městská policie Uherský Brod po HANA HEGEROVÁ se skupinou PETRA MALÁSKA Koncertní vystoupení. Na repertoáru: Bože můj, já chci zpět; Co mi dáš, Všechno nejlepší, Kolotoč, Denim blue, Já jela domů tmou, Levandulová, Lásko prokletá, Čerešně, The Man I Love, Čím dál tím víc, Maestro tango a mnoho dalších. velký sál DK hod. 250,- Kč čt DÁVNO, DÁVNO JIŽ TOMU aneb Zpráva o pohřbívání v Čechách František Pavlíček. Životní osudy Boženy Němcové z pera jejího velkého ctitele. Vyprávění české spisovatelky o vlastním osudu, ale hlavně o češství, vlastenectví, lidské morálce a porozumění. V podání Divadla BROD Hrají: A. Svobodová, J. Cholastová, R. Jedounek, R. Šimčík, R. Švehlík, B. Křivda. malý sál DK hod. 60,- Kč Pro školy: st v 9.00 hod. 40,- Kč pá , po NOVÝ ROBIN HOOD A JEHO RYCHLÉ ŠÍPY K. Hoffmann. Veselé příběhy ze sherwoodských (sázavských) hvozdů. Romantický kluk Petr touží stát se Robinem Hoodem bůh Hermes mu jeho přání splní a Petr se setkává v sherwoodských lesích se všemi známými Malým Janem, šerifem, Mariannou a dalšími a zažívá tak Robinova dobrodružství. Ve zbojnické hře zazní řada známých trampských písní. Hoffmannovo divadlo Uh. Hradiště. pá hod. po a hod. velký sál DK 40,- Kč V minulém týdnu proběhlo na radnici setkání s holandskými přáteli. Pan Ben van den Kommer s manželkou jednali s představiteli našeho města především o možnosti zařadit Uherský Brod do mezinárodní sítě parkovišť určených pro karavany. Děkujeme zaměstnancům charitních chráněných dílen za pěkně připravené předvelikonoční dopoledne v příjemném prostředí a s milými lidmi. Díky nim jsme se naučili vyrábět velikonoční věnečky, papírová zvířátka a zdobit voskem vejce. Domů jsme si odnášeli nejen vlastní výrobky, ale především mnoho zážitků ze zajímavě prožitého dopoledne. žáci a třídní učitelky tříd 3. B a 3. A ZŠ Mariánské náměstí {

8 Zpráva z 62. zasedání Rady města Uherského Brodu dne RM doporučuje ZM schválit rozdělení příspěvků na kulturní aktivity na rok RM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtové položky kulturní aktivity dle předloženého návrhu a pověřuje místostarostu p. Zápecu podpisem smluv. RM doporučuje ZM schválit předložená rozpočtová opatření. RM doporučuje ZM vzít na vědomí Zprávu o bezpečnostní situaci r RM schvaluje předložené bytové záležitosti. RM doporučuje ZM schválit koncepci navrhovanou v generelu dopravy města Uherský Brod jako výchozí podklad při pořizování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů na území města. RM doporučuje ZM schválit pořízení změny č. 2 územního plánu města Uherský Brod v lokalitách: c) lokalita č. 4 doplnění cyklotrasy v lokalitě Uh. Brod Maršov v návaznosti na projednávanou změnu územního plánu sídelního útvaru Prakšice, d) lokalita č. 5 lokalita mezi tokem Korečnice a příjezdovou komunikací do areálu ZD Poolšaví, e) lokalita č. 6 část ploch v areálu Slováckých strojíren, s tím, že náklady na pořízení změny č. 2 bude hradit město. RM doporučuje ZM schválit návrh zadání změny č. 1 územního plánu města Uherský Brod. RM doporučuje ZM neschválit darování nemovitostí objektu čp na pozemku p. č. st. 4500, pozemků p. č. st a p. č. 1746/5, vše v k. ú. UB, žadateli občanskému sdružení Centrum pro rodinu BERUŠKA a pověřuje Odbor investic prověřit podmínky získání dotace pro realizaci projektu předloženého žadatelem. RM doporučuje ZM neschválit prodej pozemků p. č. 5202/5, 5202/7 a části o vým. cca 100 m2 z pozemku p. č. 5202/133, vše v k. ú. UB, žadatelům manž. Bílovým. RM souhlasí s umístěním kanalizační přípojky v pozemcích p. č. 4979/1, 3697/2, 7600/132, 3667/165, 3667/154, vše v k. ú. UB, v souladu s předloženou situací a schvaluje zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům p. č. 4979/1, 3697/2, 7600/132, 3667/ 165, 3667/154, vše v k. ú. UB, spočívajícího v právu majitele stavby ZTV kanalizační přípojky tuto na pozem-ky umístit a na ně vstupovat za účelem provozování stavby a provádění její údržby a oprav, a v povinnosti majitele těchto pozemků (města Uh. Brod) toto právo strpět za úplatu 15,- Kč/m2 ochranného pásma. Rozsah věcného břemene bude stanoven geometrickým plánem. Žadatel doloží k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene geometrický plán a uhradí veškeré náklady spojené s vyhotovením smlouvy a vkladem do KN, přičemž tuto smlouvu musí uzavřít před kolaudací stavby s tím, že do této doby bude uzavřena smlouva budoucí. RM schvaluje pronájem části o vým. 7,68 m2 za účelem provedení přístavby lodžií domu čp. 2171, ul. Za Humny, UB a doporučuje ZM schválit budoucí prodej části (dle GP nové p. č. 290/224, 290/225 o celkové vým. 65 m2) z pozemku p. č. 290/1 v k. ú. UB Panorama PANORAMA, stavební bytové družstvosbd, Horní Valy 2074, Uh. Brod. Podmínky: nájem 10,- Kč/m2/rok po dobu 2 let od účinnosti smlouvy, po této době 100,- Kč/m2/rok, pronájem na dobu určitou od nabytí právní moci stavebního povolení do doby kolaudace stavby lodžií na domě čp. 2171, UB do doby prodeje pozemku. Kupní cena dle znaleckého posudku a Pravidel, tj. dle platných předpisů v době uzavření kupní smlouvy. Žadatelé doloží k uzavření kupní smlouvy geometrický plán na oddělení zastavěné části pozemku, znalecký posudek a uhradí veškeré náklady spojené s vyhoto-vením smlouvy a vkladem do KN. Prodej pozemku musí být zrealizován před kolaudací stavby. RM schvaluje pronájem a doporučuje ZM schválit budoucí prodej části cca 20 m2 (zastavěná plocha pod garáží) pozemku p. č. 5762/108 v k.ú. UB o vým. 20 m2 panu Vladimíru Válkovi, Rybářská 2145, UB a a pronájem části o vým. 4 m2 (pro vjezd ke garáži) z pozemku p. č. 5762/52 v k. ú. UB p. Robertu Králíkovi. Podmínky: do doby restituce církevních majetků bude uzavřena budoucí kupní smlouva s městem UB i církevní organizací, žadatel doloží k uzavření kupní smlouvy geometrický plán na oddělení zastavěné plochy, znalecký posudek a uhradí veškeré náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy a vkladem do KN, kupní cena dle znaleckého posudku podle oceňovacích předpisů platných v době realizace prodeje, a Pravidel..., nájemné 3,- Kč/m2/rok, nájem na dobu určitou - do doby vyřešení restitučních nároků církvíexistence stavby na pronajatém pozemku s účinností od RM doporučuje ZM schválit prodej části (vým. dle GP cca 2000 m2 bez plochy pro vjezd k plánovanému areálu a pro spojovací chodník podél potoka směrem do lokality u rybníka) z pozemku p. č. 276/1 v k. ú. Uh. Brod za cenu smluvní ve výši 500,- Kč/m2 p. Petru Ondrovi, za účelem výstavby sportovního centra. Žadatel doloží k uzavření kupní smlouvy geometrický plán na oddělení části z pozemku, pravomocné územní rozhodnutí a uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a vkladem do KN. V kupní smlouvě bude ujednáno věcné předkupní právo ve prospěch města Uh. Brodu za výše uvedenou kupní cenu. RM doporučuje ZM schválit prodej části (vým. dle GP) z pozemku p. č. 1753/29 a pozemků p. č. 1753/50 a 1753/28 včetně omezení (věcné břemeno ve prospěch majitelů pozemků p. č. 1753/33, 1753/39, 1753/40) a p. č. 1753/46, 1753/68 včetně uzavření budoucí smlouvy o zřízení bezúplatného věcného břemene práva jízdy a chůze k převáděným pozemkům ve prospěch města Uh. Brod za účelem zajištění přístupu k pozemkům p. č. 1753/69 a 1753/64 pro případ využití sjednaného předkupního práva, vše v k. ú. Uh. Brod, Petru a Stanislavě Janíčkovým, s podmínkou převodu pozemku p. č. 3545/11 o vým. 568 m2 v k. ú. Uh. Brod na město Uh. Brod. Prodej a výkup budou provedeny současně za ceny smluvní, RM pověřuje starostu jednat o výši smluvní ceny. Město Uh. Brod zajistí geometrické plány a znalecké posudky. Náklady spojené s vyhotovením GP a ZP a vkladem do KN u výkupu ponese město a u prodeje kupující. Pokud vinou žadatelů nedojde k uzavření smluv do roku od přijetí tohoto usnesení, pozbývá toto platnosti. RM doporučuje ZM schválit prodej domu čp na p. č. st. 1903/1, pozemků p. č. st. 1903/1, 6391/12, 6391/14 a částí (vým. dle GP) z pozemků p. č. 6391/9, 6391/8, 6391/ 13, vše v k. ú. Uh. Brod, a id. 4/40 pozemků p. č. 6163/8, 6163/2, 6385/6, 6385/32, 6385/ 33, vše v k. ú. Uh. Brod, p. Ľudovítu Duračkovi a pí Anně Urbánkové, každému k ideální za smluvní cenu ,- Kč. Pokud vinou žadatelů nedojde k uzavření smlouvy do roku od přijetí tohoto usnesení, pozbývá toto platnosti. RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. č. 70/2 o vým. 18 m2 v k. ú. Havřice manž. Holomkovým za cenu dle znaleckého posudku a Pravidel. Žadatelé zajistí znalecký posudek a uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a vkladem do KN. Pokud vinou žadatelů nedojde k uzavření smlouvy do roku od přijetí tohoto usnesení, pozbývá toto platnosti. RM doporučuje ZM schválit prodej části o vým. 1 m2 z pozemku p. č. 88/4 v k. ú. Těšov manž. Kunčíkovým za kupní cenu dle Pravidel... ve výši 800,- Kč/m2. Žadatelé uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a vkladem do KN. Pokud vinou žadatelů nedojde k uzavření smlouvy do roku od přijetí tohoto usnesení, pozbývá toto platnosti. RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. č. st. 1410/3 o vým. 3 m2 v k. ú. UB manž. Trojanovým za kupní cenu dle Pravidel... ve výši 800,- Kč/m2. Žadatelé uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a vkladem do KN. Pokud vinou žadatelů nedojde k uzavření smlouvy do roku od přijetí tohoto usnesení, pozbývá toto platnosti. RM schvaluje výpůjčku nebytových prostor o výměře 72 m2 v domě čp. 1380, Větrná, UB Českému zahrádkářskému svazu, Šumická 2200, UB za účelem uložení inventáře ZO ČZS, archivu a provozu kanceláře. Podmínky: výpůjčka na dobu určitou do doby kolaudace nové budovy ZO ČZS v lokalitě Močidla, nejpozději však do , vypůjčitel bude hradit služby dle běžných vykalkulovaných nákladů. RM pověřuje REGIO UB, s. r. o., přípravou smlouvy. RM neschvaluje dlouhodobý pronájem objektu kina Máj a doporučuje ZM neschválit prodej pozemků p. č. 7454, p. č. 7443/16, p. č. 7443/4, p. č. 7443/3, p. č. 7443/2, p. č. 7443/14, p. č. 7443/27 a p. č. 7443/26, vše v k. ú. Uh. Brod, společnosti Reality, a. s., organizační složka, nám. 1. máje 1605, Uh. Brod a pověřuje OSMM zveřejněním záměru na prodej budovy čp včetně pozemku p. č. st. 2761/1 v k. ú. UB včetně převzetí závazků ze stávajících nájemních smluv společností Reality, a. s., organizační složka, nám. 1. máje 1605, Uh. Brod. Kupní cena smluvní 10 mil. Kč. Kupující uhradí kupní cenu před podpisem kupní smlouvy, dále uhradí veškeré náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy a vkladem vlastnického práva do KN podle této smlouvy. RM zároveň pověřuje starostu města jednat s žadatelem o podmínkách nájmu pro knihovnu a DDM Ekocentrum Chrpa. RM schvaluje ukončení stávající nájemní smlouvy ze dne 19. a uzavřené mezi městem Uherský Brod a firmou LUPRA, spol. s r. o., Luhačovice (k objektu čp. 152 včetně pozemku p. č. st. 179 v k. ú. UB, ul. Seichertova) včetně pozdějších dodatků, a to ke dni uzavření nové nájemní smlouvy. RM pověřuje OSMM zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor o vým. 70 m2 a společných prostor (chodeb) firmě LUPRA, spol. s r. o. organizační složka, se sídlem Uherskobrodská 204, Luhačovice. Podmínky: účel využití provozování sběrny a výdejny čistírny prádla, nájemné 560,- Kč/m2/rok, nájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, nájemce bude hradit veškeré služby kromě vodného, stočného a srážkových vod, které bude hradit městu, přímo dodavatelským organizacím. RM požaduje uzavření dodatků ke všem stávajícím nájemním smlouvám uzavíraným prostřednictvím správce REGIO UB, s. r. o., Uherský Brod na komerčně využívané městské objekty nebo nebytové prostory ve smyslu zapracování povinnosti nájemce na vlastní náklady čistit chodníky a zpevněné plochy přiléhající k těmto nemovitostem a v zimním období z nich odklízet sníh. U ubytovacích zařízení doporučujeme tuto povinnost přenést do povinností pracovníků zajišťujících úklid ubytovacích zařízení. RM pověřuje REGIO UB, s. r. o., přípravou dodatků. RM schvaluje vrácení uhrazeného nájemného za sklepní prostory v bytových domech čp. 992, 993, 994, UB jejich nájemcům za období od října 2003 do prosince 2004, tj. v době provádění rekonstrukce, v souladu s předloženým seznamem. RM pověřuje REGIO UB, s. r. o., přípravou dohod. RM odstupuje od Smlouvy o dílo č. 1001/2004 ze dne uzavřené s firmou SIMAT Roman Dvořáček, Široká 18, Uherský Brod 3 z důvodu porušení této smlouvy ze strany zhotovitele. dokončení příště Elektronická podatelna města Uherský Brod h t t p s : / / p o d a t e l n a. u b. c z

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Přípravy na otevření dialyzačního střediska vrcholí V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Uherský Brod navštíví prezident. Pozor na exekutora

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Přípravy na otevření dialyzačního střediska vrcholí V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Uherský Brod navštíví prezident. Pozor na exekutora V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d d u b e n 2 0 0 5 č í s l o 8 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Uherský Brod navštíví prezident Přípravy na otevření dialyzačního

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Dům dětí a mládeže slavil čtyřicítku V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Informace k volbám. Gymnázium zve na oslavy výročí

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Dům dětí a mládeže slavil čtyřicítku V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Informace k volbám. Gymnázium zve na oslavy výročí V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d k v ě t e n 2 0 0 6 č í s l o 1 0 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Dům dětí a mládeže slavil čtyřicítku Informace k volbám Gymnázium

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ VZNIKLA NOVÁ ORGANIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Novoroční zdravice starosty města

BRODSKÝ ZPRAVODAJ VZNIKLA NOVÁ ORGANIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Novoroční zdravice starosty města V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d l e d e n 2 0 0 5 č í s l o 1 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Novoroční zdravice starosty města VZNIKLA NOVÁ ORGANIZACE SOCIÁLNÍ

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Pátrání po kontě A. Schweigra bylo uzavřeno. Rekonstrukce schodiště na Mariánském náměstí

BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Pátrání po kontě A. Schweigra bylo uzavřeno. Rekonstrukce schodiště na Mariánském náměstí V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d p r o s i n e c 2 0 0 4 č í s l o 2 5 1 0 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Pátrání po kontě A. Schweigra bylo uzavřeno Rekonstrukce

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Parkování v centru města se zlepší V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Obrazový kaleidoskop z víkendových akcí

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Parkování v centru města se zlepší V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Obrazový kaleidoskop z víkendových akcí V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d z á ř í 2 0 0 6 č í s l o 1 8 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Parkování v centru města se zlepší Obrazový kaleidoskop z víkendových

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Odborníci na zbraně zahájili další studium. Je Uherský Brod městem sportu? Novinky v CPA Delfín

BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Odborníci na zbraně zahájili další studium. Je Uherský Brod městem sportu? Novinky v CPA Delfín V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d ř í j e n 2 0 0 4 č í s l o 2 1 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Je Uherský Brod městem sportu? Odborníci na zbraně zahájili další

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Rušné léto na hvězdárně V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Představujeme kandidáty na Cenu města Uherský Brod. Pozvánka na Dny Uherskobrodska

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Rušné léto na hvězdárně V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Představujeme kandidáty na Cenu města Uherský Brod. Pozvánka na Dny Uherskobrodska V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d z á ř í 2 0 0 5 č í s l o 1 7 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Představujeme kandidáty na Cenu města Uherský Brod Rušné léto na

Více

Centrum celoživotního profesního vzdělávání

Centrum celoživotního profesního vzdělávání V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d ú n o r 2 0 0 6 č í s l o 3 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Návštěva ministra Škromacha Centrum může přijímat první studenty Zprávy

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Cenu města získal Jiří Rosenfeld V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Podrobné výsledky komunálních a senátních voleb v Uherském Brodě

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Cenu města získal Jiří Rosenfeld V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Podrobné výsledky komunálních a senátních voleb v Uherském Brodě V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d ř í j e n 2 0 0 6 č í s l o 2 1 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Cenu města získal Jiří Rosenfeld Podrobné výsledky komunálních

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Nejvíce lidí nás vítalo v Uherském Brodě, řekl prezident Klaus V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Nejvíce lidí nás vítalo v Uherském Brodě, řekl prezident Klaus V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d k v ě t e n 2 0 0 5 č í s l o 9 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Mimořádná barevná příloha z návštěvy prezidenta ČR v Uherském

Více

Vydává město Uherský Brod únor 2012 číslo 02 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Panský dům čekají velké změny

Vydává město Uherský Brod únor 2012 číslo 02 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Panský dům čekají velké změny Vydává město Uherský Brod únor číslo zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Panský dům čekají velké změny Formace Please The Trees hrající indie-rock vystoupila v kině Máj. Více str. 1 Foto: Jiří Zerzáň Monumentální

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Starosta ocenil nejúspěšnější žáky a pedagogy V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Řidiči pozor uzavírka. Z dění na radnici

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Starosta ocenil nejúspěšnější žáky a pedagogy V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Řidiči pozor uzavírka. Z dění na radnici V y d á v á m ě s t o U h. B r o d č e r v e n e c 2 0 0 6 č í s l o 1 3-1 4 1 0 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Starosta ocenil nejúspěšnější žáky a pedagogy Řidiči pozor

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Výstavba bytů nad nádražím se rozbíhá V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Novinky v CPA Delfín. Setkání Brodů podeváté. Pozvánka do knihovny

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Výstavba bytů nad nádražím se rozbíhá V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Novinky v CPA Delfín. Setkání Brodů podeváté. Pozvánka do knihovny V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d ř í j e n 2 0 0 5 č í s l o 1 9 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Novinky v CPA Delfín Výstavba bytů nad nádražím se rozbíhá Setkání

Více

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r k ý B r o d d u b e n 2 0 0 9 č í s l o 4 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ

Více

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8 / 2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká KULTURNÍ FOTOGALERIE Vlasta

Více

Vydává město Uherský Brod červen 2013 číslo 6 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Radnice - symbol městské samosprávy

Vydává město Uherský Brod červen 2013 číslo 6 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Radnice - symbol městské samosprávy Vydává město Uherský Brod červen 2013 číslo 6 zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Radnice - symbol městské samosprávy Nádherný večer v Domě kultury, v němž se snoubil pověstný francouzský šanson zastoupený

Více

201 číslo 4 Brodský zpravodaj Nová cyklostezka do Havřic bude oficiálně otevřena v pátek 27. dubna.

201 číslo 4 Brodský zpravodaj Nová cyklostezka do Havřic bude oficiálně otevřena v pátek 27. dubna. Vydává město Uherský Brod duben 2012 číslo 4 zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Nová cyklostezka do Havřic bude oficiálně otevřena v pátek 27. dubna. Eliška Balzerová se ve hře Můj báječný rozvod převtěluje

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Evropský den bez aut v Uherském Brodě V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Přehled účasti členů ZM na zasedáních. Knihovna informuje

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Evropský den bez aut v Uherském Brodě V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Přehled účasti členů ZM na zasedáních. Knihovna informuje V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d z á ř í 2 0 0 6 č í s l o 1 9 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Evropský den bez aut v Uherském Brodě Přehled účasti členů ZM na

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Dům s pečovatelskou službou otevíral ministr Radko Martínek V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Obrazový kaleidoskop Dnů Uherskobrodska

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Dům s pečovatelskou službou otevíral ministr Radko Martínek V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Obrazový kaleidoskop Dnů Uherskobrodska V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d z á ř í 2 0 0 5 č í s l o 1 8 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Obrazový kaleidoskop Dnů Uherskobrodska Dům s pečovatelskou službou

Více

Vydává město Uherský Brod prosinec 2011 číslo 12 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Vánoční čas v Uherském Brodě začal Kateřinským jarmarkem

Vydává město Uherský Brod prosinec 2011 číslo 12 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Vánoční čas v Uherském Brodě začal Kateřinským jarmarkem Vydává město Uherský Brod prosinec 2011 číslo 12 zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Vánoční čas v Uherském Brodě začal Kateřinským jarmarkem Orchestr Standy Sládka oslavil desáté narozeniny, více str.

Více

Měsíčník. města Příbora. Valentýnský ples. Slavnostní novoroční koncert 7. ledna 2006 v 19. 00 v Katolickém domě

Měsíčník. města Příbora. Valentýnský ples. Slavnostní novoroční koncert 7. ledna 2006 v 19. 00 v Katolickém domě Měsíčník města Příbora Cena: 5, - Kč LEDEN 2006 Zamyšlení pana Sokola, i když je původně určeno obyvatelům Domova důchodců v Příboře, jistě najde odezvu i u ostatních čtenářů. Ti, kteří celý rok na vydávání

Více

Brodský zpravodaj. Vydává město Uherský Brod květen 2012 číslo 5 zdarma www.ub.cz

Brodský zpravodaj. Vydává město Uherský Brod květen 2012 číslo 5 zdarma www.ub.cz Vydává město Uherský Brod květen 2012 číslo 5 zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Po uzávěrce přišla dobrá zpráva, že město obdrželo dotaci na výstavbu II. etapy dopravního terminálu. Autorský večer Marcely

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 6 červen 2014 Ultimate ramp show - BMX freestyle Adrenalinová exhibice na mobilní rampě u příležitosti Novoměstského hrnce smíchu Foto: Michal Fanta zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz

Více

Brodský zpravodaj. Vydává město Uherský Brod Květen 2011 číslo 5 zdarma www.ub.cz

Brodský zpravodaj. Vydává město Uherský Brod Květen 2011 číslo 5 zdarma www.ub.cz Vydává město Uherský Brod Květen 2011 číslo 5 zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Muzeum J. A. Komenského je již tradičně místem, kde Zlínský kraj oceňuje nejlepší pedagogy. Jedno z ocenění letos putovalo

Více

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007 - číslo 11/2007 - ročník XVII.

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007 - číslo 11/2007 - ročník XVII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 22. 9. oslavy 15. výročí Sdružení Orlicko 24. 9. pracovní porada s ředitelem TS a vedoucím OMaI; školení ECDL; jednání v Bažantnici 25. 9. školení ECDL;

Více

města příbora únor 2005 Cena: 5,- Kč Otázky BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM OD 1. 28. ÚNORA

města příbora únor 2005 Cena: 5,- Kč Otázky BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM OD 1. 28. ÚNORA města příbora únor 2005 Cena: 5,- Kč Zastupitelstvo města Příbora zvolilo 13. ledna 2005 neuvolněným místostarostou města Příbora pana RSDr. Mgr.Stanislava Janotu. Na pana Janotu se mohou občané obracet

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

LISTOPAD 2003 CENA 5 Kâ

LISTOPAD 2003 CENA 5 Kâ LISTOPAD 2003 CENA 5 Kâ MùSTAP ÍBORA Městská televize Příbor slaví úspěch! MGR. IRENA NEDOMOVÁ A ODBOR INFORMATIKY, KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU 11. 10. 2003 skončil sedmý ročník soutěže městských televizí

Více

Komorní orchestr města Blanska oslavil třicátiny. str. 8 str. 8 INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 25.

Komorní orchestr města Blanska oslavil třicátiny. str. 8 str. 8 INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 25. Připravuje se revitalizace dětských hřišť str. 2 Komorní orchestr města oslavil třicátiny Zahájení turistické sezony 2008 se kvapem blíží! str. 8 str. 8 Z Otázek a odpovědí Dotaz: Ráda bych věděla, kdy

Více