BRODSKÝ ZPRAVODAJ ŘEMESLO S VŮNÍ BAREV V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Ohlédnutí za velikonočním časem. Sokolové rekapitulovali loňský rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BRODSKÝ ZPRAVODAJ ŘEMESLO S VŮNÍ BAREV V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Ohlédnutí za velikonočním časem. Sokolové rekapitulovali loňský rok"

Transkript

1 V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d b ř e z e n č í s l o 6 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Ohlédnutí za velikonočním časem ŘEMESLO S VŮNÍ BAREV Sokolové rekapitulovali loňský rok Konec II. světové války v Havřicích Povodně hrozily i našemu městu Z činnosti Městské policie Vybíráme z krajských tiskových zpráv Vzpomínka na Josefa Šuranského Program Domu kultury Program kina Máj Sport Na Středním odborném učilišti stavebním to minulý týden vonělo klihem a barvami. Konalo se zde krajské kolo soutěže učňů malířů. V čem takoví malíři soutěží, popisuje Alois Kaňovský, zástupce ředitelky pro odborný výcvik: V praktické části soutěže žáci mají tři témata. V první části dostanou simulaci bytu, kde musí ztvárnit klasickou klihovou barvu s dekorativní technikou. Je na nich, jestli použijí linku, váleček nebo jiný moderní vzor podle vlastní invence. Druhou částí je fládrování dveří. Třetí částí soutěže je nátěr židle ve čtyřbarevném odstínu podle fotografie. Součástí soutěže je i teoretický test ze základních znalostí oboru a z bezpečnosti práce. Všichni soutěžící zpracovávali stejné zadání. Přestože se jednalo o krajské kolo soutěže, zúčastnila se jen tři družstva po dvou žácích. Bohužel obor malíř - natěrač se vyučuje v našem kraji už jen na třech učilištích, a to ve Valašském Meziříčí, v Otrokovicích a u nás. Všechna tři učiliště naše pozvání přijala, vysvětluje Alois Kaňovský. Uherskobrodská škola pořádá už druhý ročník tohoto odborného klání. Ostatní učiliště se specializují na jiné obory, ve kterých učni soutěží. V Otrokovicích se konají soutěže instalatérů, klempíři soutěží až v Hradci Králové a podlaháři v Praze. Práce budoucích malířů - natěračů hodnotila odborná komise z řad pedagogů, majitelů malířských a natěračských firem a dodavatelů barev a materiálů. Jako nejlepšího ze soutěžících vybrali jednoznačně Aleše Gabrhela z pořádajícího SOU stavebního. V družstvech se na prvním místě umístila dvojice ze SOU Otrokovice. Všichni vítězové si odnesli hodnotné ceny od sponzorů soutěže. Je škoda, že poctivé řemeslo mizí a absolventi základních škol nemají zájem o tradiční učební obory, shodli se v závěru všichni přítomní. -es-

2 Valná hromada Sokola V minulých dnech se konala v sokolovně valná hromada Tělocvičné jednoty Sokol. Zahájil ji starosta Jiří Krejčiřík, který nejprve uctil památku zemřelých sokolů. Poté přednesl velmi obšírnou a podrobnou zprávu o činnosti TJ Sokol v roce V roce 2004 byly provedeny volby výborů na všech stupních České obce sokolské (ČOS). ČOS je stabilizovaným občanským sdružením, které má pevné místo ve společnosti a třeba si to ani neuvědomujeme, je sokolstvo početnou, dobře organizovanou společenskou silou, a to silou věkově mladou. Tradice Sokola nás také k tomu zavazují, řekl v úvodu Jiří Krejčiřík. Uherskobrodský Sokol má v současné době 480 členů, z toho 164 mužů, 176 žen, 23 dorostenců, 8 dorostenek, 68 žáků a 41 žaček. Ze sportů se věnují sokolové sportovní všestrannosti, horolezectví, judu, tenisu, volejbalu, sálové kopané, turistice, košíkové, florba- OHLÉDNUTÍ ZA VELIKONOČNÍM ČASEM lu, cvičení rodičů s dětmi, zdravotnímu cvičení a nově aikidu. Stranou nezůstává ani vzdělavatelská činnost. Shromážděné členy Sokola pozdravili také představitelé našeho města starosta Ladislav Kryštof a místostarosta Pavel Josefík a zástupce Sokolské župy Komenského Jiří Bursík. -es- Ukázky různého zdobení velikonočních kraslic, doplněné křehkou krásou paličkované krajky, si mohli zájemci prohlédnout v Muzeu J. A. Komenského. K nejobdivovanějším patřily kraslice Ludmily Kučírkové. Na velikonočních tvořivých dílnách, které pořádá Dům dětí a mládeže, si každý mohl vyrobit něco pěkného. Někdo se pustil do zdobení vajíček, někdo do výroby ptáčka do květináče nebo jarního hnízdečka. Každý se ale příjemně jarně naladil. Tradiční velikonoční dílny v Základní škole na Mariánském náměstí navštívily desítky dětí i rodičů. Vyrobili si spoustu pěkných jarních dekorací. Škoda jen, že kvůli přetrvávajícímu sněhu a zimě se nedaly nařezat ani proutky na pomlázky. v

3 Evropský Den jara v Újezdci Zajímavou akci nazvanou Den jara v Evropě uspořádala Základní škola v Újezdci. Děti se na ní dozvěděly, co to vlastně Evropská unie je a k čemu slouží, a poslechly si evropskou hymnu. Na mapě hledaly jednotlivé země EU a přiřazovaly k nim jejich typické znaky. Pak už přišlo to, na co se všechny děti těšily čtení pohádek. A nečetl je jen tak někdo. Pozvání do školy přijali starosta města Ladislav Kryštof a Otto Sekanina, duchovní otec újezdské farnosti, v jejichž podání pohádkové příběhy získaly na zajímavosti. -es- Společná radost Již třetím rokem spolupracuje naše Mateřská škola Olšava s Ústavem sociální péče pro mládež v Uherském Brodě. Za tuto dobu vzájemného poznávání a obohacování můžeme již říci, že bylo velmi prozíravé tuto spolupráci navázat. Citové vnímání našich dětí je velmi pozitivně ovlivněno kamarády z modrého domečku, a to především společnými setkáními a akcemi, jež vzájemně plánujeme a uskutečňujeme. Můžeme zmínit např. společné oslavy Mikuláše, Dne dětí, různé besedy o cestování, sportovní úspěchy, malé slavnosti apod. Konkrétněji zmiňujeme velkou pomoc při úklidu a údržbě zahrady naší školy. Poděkování patří také Lence Jálové z keramické dílny, která věnovala nemálo svého času našim dětem. Chtěli bychom poděkovat nejen dětem z ÚSP, ale i jeho zaměstnancům a panu řediteli Vodárkovi za vstřícný vztah k těmto aktivitám. Protože považujeme v současné době za velmi důležité rozvíjet citovou stránku osobnosti dětí a jejich mravní hodnoty, chtěli bychom nám, dětem a kolegům z ÚSP popřát co nejvíce krásných, společně prožitých chvil. děti a zaměstnanci MŠ Olšava Městská knihovna v Uherském Brodě zve na přednášku z jarního cyklu Informace pro podnikatele Město Uherský Brod na svých internetových stránkách zprovoznilo automatické zadávání základních údajů o podnikatelských subjektech do lokálního seznamu všech podnikatelů. Do tohoto seznamu se mohou zaregistrovat všechny podnikatelské subjekty, které mají sídlo na území správního obvodu města Uherský Brod. Po manuální kontrole vložených údajů bude tento záznam zveřejněný v tomto lokálním seznamu firem do 48 hodin. Podívejte se na sekce Seznam UB. Upozornění ke koncertu H. Hegerové Dům kultury upozorňuje návštěvníky koncertu Hany Hegerové, který se uskuteční v pondělí 4. dubna 2005 v 19.30, že po začátku koncertu nikdo nesmí být vpuštěn do sálu tak jak to vyžaduje platná smlouva se zastupující agenturou. Proto přijďte včas, počítejte i se zdržením u šatny. Děkujeme vám za pochopení! Keňa přednáší PhDr. Irena Krejsová Panský dům Městská knihovna I. poschodí oddělení poezie čtvrtek , začátek v 18 hodin Výstavu obrazů zemřelých uherskobrodských malířů ze sbírek Josefa Kollera v Galerii K na Dolních Valech obohatili svým vystoupením herci Divadla Brod w

4 II. světová válka skončila před šedesáti lety Osvobození Havřic Už na počátku roku 1945 se na silnici č. 50, která prochází Havřicemi, začala projevovat zvýšená vojenská činnost. Směrem na západ začal sílit proud ustupujících německých jednotek. Jejich nálada, vybavení a dopravní prostředky se velmi lišily od doby na počátku války, kdy byly v obci ubytovány tankové a motorizované jednotky, chystající se přepadnout Polsko. Nyní to byly většinou obyčejné vozy s plachtami tažené koňmi, které převážely německou pěchotu se zbraněmi a vybavením. Občas se vojáci v obci zastavili, aby přenocovali a aspoň jeden den si odpočinuli, ale hned zase pospíchali dál. V únoru 1945 se v Havřicích ubytovala maďarská jednotka. Vojáci byli rozkazem přiděleni k ubytování do školy, do hostince a také do větších domů podél silnice. Přespávali v kuchyních a jizbách, zatímco domácí si museli sami najít náhradní ubytování. Asi po týdnu pokračovali vojáci v pochodu dále na západ. Od začátku dubna počaly obcí procházet frontové jednotky, o čemž svědčila jejich výzbroj a maskování. Vojáci s sebou hnali stáda ovcí a hovězího dobytka, která ukradli na Slovensku. Asi na dva dny se zde zastavila i jednotka slovenské fašistické armády, která odváděla velice pěkné koně, zřejmě z některého hřebčince na západním Slovensku. Vojáci byli beze zbraní, jen důstojníci měli osobní zbraň. Řadoví vojáci se netajili tím, že při nejbližší příležitosti utečou. Hned několika se to podařilo už v Havřicích. Stále větší nedostatek pohonných hmot se markantně projevoval na ustupujícím vojsku. Automobily byly nahrazovány zrekvírovanými koňmi a vozy. Nebylo vzácností vidět, jak jedno nákladní auto vleče na laně druhé. Stejným způsobem x Antonín Vašek příběh válečného hrdiny Při obnovování vzpomínek na pohnutou dobu II. světové války by bylo nespravedlivé nevzpomenout i na jednotlivce z našich řad, kteří bojovali proti fašismu. Jedním z nich byl i Antonín Vašek, který se narodil v roce 1924 v Havřicích. Jakmile ukončil školní docházku na brodské měšťance, odešel do Přerova učit se kovářskému řemeslu. Ihned po okupaci Československa opustil republiku a přes Maďarsko se dostal do Jugoslávie. Odtud se přeplavil do severní Afriky, kde vstoupil do britské armády. Věděl, že pro jeho mládí by ho nevzali, a tak si jednoduše upravil datum narození. Bylo to jednoduché, protože z domova žádné doklady neměl. Po krátkém výcviku prodělal tažení po písečných pláních Sahary, později bojoval v Sýrii a šest měsíců strávil v obleženém Tobruku. Pak se byl dokonce přepravovány i tanky chlouba německé armády. V měsíci dubnu si obyvatelé Havřic začali kopat na dvorech a zahradách kryty pro osobní ukrytí a také budovat tajné úkryty pro cenné věci. Dopoledne 26. dubna začaly ruské dělostřelecké granáty dopadat i na Havřice, zejména na jejich dolní konec. Ustupující fašisté stačili ještě kolem 15 hodiny zničit most přes Olšavu. Přesunuli se do lesíka Chrástka, kde přes noc vybudovali zákopy a přesunuli sem značné posily, aby zabránili sovětské armádě v postupu na Zlín. Ráno 27. dubna přišla do obce průzkumná hlídka Rudé armády. Když zjistila, že v obci už nejsou němečtí vojáci, vrátila se na velitelství a pak obec začaly obsazovat sovětské jednotky. Němci však začali z Chrástky obec ostřelovat minomety. Miny zapálily stodolu v horních humnech a poškodily střechy domů. Touto palbou byl zabit Josef Pančocha, otec pěti dětí, a mladistvý Jan Buráň. Už dříve zahynul při bombardování Uherského Brodu havřický občan Tomáš Kaňa. 28. dubna zahájilo sovětské dělostřelectvo rozmístěné v obci přípravnou palbu na opevněnou Chrástku. O den později pěchota Chrástku dobyla a postupovala směrem na Prakšice. V lesíku zůstala po Němcích rozházená výzbroj a výstroj a v okopech několik mrtvol německých vojáků. Ti byli později pochováni v místech, kde našli smrt. Při těchto těžkých bojích padlo šestnáct vojínů Rudé armády, které obyvatelé Havřic pohřbili u školy vedle pomníku obětem I. světové války. Asi po půl roce byly jejich ostatky exhumovány a převezeny na pohřebiště v Hodoníně. Pamětní deska připomínající jejich hrdinství je na pomníku dodnes. Po odchodu frontových jednotek se do obce nastěhovalo týlové zabezpečení armády. Sovětští ženisté za pomoci havřických občanů postavili na troskách zničeného mostu provizorní most, který měl umožnit především přesun vojsk. Na havřických loukách vybudovali polní letiště pro kurýrní letadla, tzv. kukuruzniky. Ta obstarávala hlavně dopravu pošty. Letci byli ubytováni v domech v Havřicích. Letiště hlídal strážní oddíl. Sovětští propagandisté začali v Červené hospodě promítat propagační filmy, na které zvali občany. Téměř každý den se pořádaly taneční zábavy, třeba i při harmonice. Hlavní slovo měli letci. Ve velké oblibě prostých vojáků byla jízdní kola. Jakmile někoho spatřili s kolem, hned ho zastavili a kolo jednoduše zabavili. Pak pořádali různé jízdy a závody za nadšeného přihlížení svých spolubojovníků. Dalším velmi žádaným artiklem byly náramkové hodinky. Když sovětské týlové jednotky z Havřic odešly, byl zde ubytován rumunský dělostřelecký oddíl. To už bylo po válce. Teprve v průběhu června byl i ten odvelen a Havřice zůstaly nadobro bez vojáků. Elen Sladká Město Uherský Brod, obec Strání a Vojensko historický klub divize Bílé Karpaty pořádají k 60. výročí osvobození Uh. Brodu VÝSTAVU VOJENSKÉ TECHNIKY Z II. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykovo náměstí UB, 2. dubna hod. příjezd kolony historických vozidel do Uherského Brodu a položení kytice u pomníku rudoarmějcům hod. ukázka vojenské historické techniky na Masarykově nám. v Uh.Brodě hod. přesun kolony vojenských historických vozidel do Strání dlouhou cestou kolem celé Afriky dostal do Anglie, kde se v rámci náboru nových pilotů přihlásil do RAF královských leteckých sil. Na pilotní výcvik byl poslán do Kanady. Poté se vrátil zpět do Anglie a jako pilot stíhač vykonával v letadle Spitfire hlídkovou službu nad Kanálem v Biskajském zálivu a kolem Anglie až do konce války. Po válce se vrátil do Československa. Zůstal v armádě a v hodnosti poručíka pracoval jako letecký instruktor v Olomouci. Po únoru 1948 byl spolu s dalšími bojovníky ze Západu zatčen a obviněn z pokusu o překročení hranic. Byl odsouzen k mnohaletému vězení. Plné rehabilitace se dočkal až po roce O dva roky později byl povýšen do hodnosti podplukovníka. Bohužel jeho zdraví bylo velmi podlomeno dlouhým žalářem a 25. března 1992 v Praze zemřel. Nejen touha po dobrodružství ho v šestnácti letech hnala do ciziny s cílem bojovat proti okupantům. I dnešním mladým lidem zůstává Antonín Vašek příkladem svou odvahou, houževnatostí, ukázněností a uvědoměním, se kterým se pustil do boje za svou pokořenou vlast. JeKa

5 Povodně hrozily i Uherskému Brodu Tající sníh a následně stoupající hladiny řek děsily na přelomu března celou republiku. Ani v Uherském Brodě nebyla situace jiná. Už od pátku 11. března se uskutečňovaly prohlídky břehových porostů a koryt všech toků, při kterých pracovníci MěÚ vyhodnocovali možnost ohrožení okolního území vzhledem k omezení průtoku vlivem nánosů nebo jiných překážek a polomů stromů břehového porostu. O tři dny později byla podle pokynů Povodňového orgánu Zlínského kraje prověřena připravenost a spojení členů povodňové komise města. Ve středu 16. března byly provedeny povodňové prohlídky stavu všech toků na katastrálním území města. Ještě bylo všechno v pořádku. V pátek 18. března se ale situace začala prudce měnit. Na vodočtu u Bajovského mostu bylo zjištěno, že voda dosahuje už 275 cm s průtokem 32 m3/sec. Byl proto vyhlášen I. stupeň povodňové aktivity. Tato skutečnost byla nahlášena elektronickou poštou starostovi a místostarostovi S. F. Zápecovi, městská policie dostala za úkol sledovat stav toku. Až do odpoledních hodin hladina vody v Olšavě stále stoupala, ve hodin bylo naměřeno 3,15 m. Prováděly se kontroly dalších toků Těšovského potoka, Hořenůšku, Bystřičky a Vinohradského potoka. Byly hlášeny první zaplavené sklepy a garáže rodinných domků v ulici Na Chmelnici, ze kterých hasiči odčerpávali vodu. Ke škodám došlo také v rekreační oblasti Lysá hora. V podvečerních hodinách se ohlásilo operační středisko Zlínského kraje s požadavkem zajistit asi 100 pytlů s pískem. Tohoto úkolu se ihned ujali pracovníci firmy Rumpold a místní dobrovolní hasiči. Už po hodině mohli nahlásit, že pytle jsou připraveny a naloženy na vozidlech k okamžitému použití. Mezitím pomáhali dobrovolní hasiči i na dalších místech, když odstraňovali větve, které bránily průtoku vody, a zasahovali také v jednom domě, kde došlo k zaplavení kotelny. Ve hodin povodňová komise opět kontrolovala výšku hladiny řeky Olšavy, která stoupla na 398 cm. Ale už o necelé dvě hodiny později je nutno vyhlásit II. stupeň povodňové aktivity, protože hladiny Olšavy překročila výšku 4 m. Začala pracovat užší povodňová komise ve složení L. Kryštof, S. F. Zápeca, H. Sušil a P. Vozár, která se ihned spojila s Policií ČR a vodohospodářským dispečinkem Brno. Ten upozornil na stále stoupající tendenci vod, především v důsledku odpouštění Luhačovické přehrady. V průběhu noci členové komise kontrolovali také všechny mosty v katastru města. Celou noc sledoval stav vody vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství MěÚ P. Vozár. Výška hladiny Olšavy kulminovala v 3.10 následujícího dne, a to na 4,25 m. Naštěstí pak začala voda opět klesat. V brzkých ranních hodinách v sobotu 19. března však hrozily jiné problémy. Bylo zjištěno ucpání vpusti na nám. 1. máje a hrozilo vylití vody do okolí. Hasiči toto nebezpečí zažehnali. V té době nahlásilo Povodí Moravy II. povodňový stupeň na Luhačovické přehradě. Bylo tam avizováno zahájení intenzivnějšího vypouštění (výhledově až na hranici 24 m3/sec), které by mohlo zvednout hladinu Olšavy až o 60 cm. Městská povodňová komise, ke které se připojil také místostarosta P. Josefík, rozhodla o tom, že je třeba o nastalé situaci informovat městským rozhlasem občany, aby měli možnost zabezpečit svůj majetek. Povodí Moravy v průběhu dopoledne informovalo, že odpouštění Luhačovické přehrady nebude prováděno v takovém rozsahu, jak se původně předpokládalo. Povodňová komise stále udržovala všechny kontakty a informovala o situaci starosty obcí dále po toku Olšavy. Stav vody se držel po celé dopoledne na 4 m. Teprve ve 12 hodin voda mírně klesla a mohl být zrušen II. stupeň povodňové aktivity. Členové komise opět provedli kompletní prohlídku stavu toků a pořídili z ní fotodokumentaci. Zaznamenali klesání všech hladin. teprve v odpoledních hodinách hlásili pracovníci Povodí Moravy, že stavy hladin se stabilizovaly a nebezpečí už nehrozí. Sledováním případných změn byla pověřena Městská policie. V podvečerních hodinách začala ještě voda ohrožovat areál Slováckých strojíren. Hasiči zde odčerpávali asi půl metru hluboké jezero, protože hrozilo, že voda zničí elektrickou rozvodnu vysokého napětí. Uplatnily se také připravené pytle s pískem, které sem město poslalo a ze kterých hasiči utvořili ochranou bariéru. Vodu ze Slováckých strojíren hasiči odčerpávali ještě v průběhu neděle. Díky připravenosti povodňové komise města, pracovníků Povodí Moravy (za všechny jmenujme alespoň p. M. Vozára), všech zasahujících Sborů dobrovolných hasičů, HZS, firmy Rumpold UHB, s.r.o., a dalších pomocníků se podařilo situaci dobře zvládnout. Elen Sladká Mateřská škola Olšava v Uherském Brodě oznamuje, že zápis dětí na školní rok 2005/2006 bude probíhat od od Mateřská škola Obchodní 1639 v Uherském Brodě oznamuje, že zápis dětí na školní rok 2005/2006 bude probíhat od do v době od do hod. y

6 Zpráva o činnosti Městské policie v roce 2004 Činnost městské policie se řídí zákonem číslo 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších změn a doplňků a tímto zákonem jsou také dány odborné předpoklady k výkonu povinností a oprávnění, dále je to znalost Ústavy České republiky, Listiny základních práv a svobod, zákona o obcích, zákona o Policii České republiky, trestního zákona, trestního řádu, zákona o provozu na pozemních komunikacích, zákona o střelných zbraních a střelivu, zákona o přestupcích, živnostenského zákona aj. Události řešené Městskou policií Uherský Brod v roce ) Přestupky a) proti veřejnému pořádku, porušením ustanovení 47 zák. č. 200/1990 Sb. b) proti občanskému soužití, porušením ustanovení 49 zák. č. 200/1990 Sb. c) proti majetku, porušením ustanovení 50 zák. č. 200/1990 Sb. d) na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, porušením ustanovení 30 zák. č.200/1990 Sb. e) v dopravě, porušením ustanovení 22 odst. 1 písm. e, f zák. č. 200/1990 Sb. 47 zák. č. 200/1990 Sb zák. č. 200/1990 Sb zák. č. 200/1990 Sb. 98 Chronologická bilance monitoringu činnosti pachatelů vybraných protiprávních jednání za rok Trestný čin výtržnictví Dne 2. května 2004 v 7.20 hodin byly v ulici U Fortny zjištěny MKDS osoby, které na veřejné zeleni rozbily reklamní ceduli a starý televizor. Poté se osoby přesunuly do ulice Antonína Hrubého, kde je zastihla vyslaná hlídka MP. Hlídka provedla ztotožnění zúčastněných osob a celou věc postoupila na Policii ČR z důvodného podezření ze spáchání trestného činu. 2. Majetková trestná činnost Dne 13. května 2004 v hodin telefonicky oznámila zaměstnankyně drogerie, že v jejich provozovně v ulici Bří Lužů pod prodejnou došlo ke krádeži. Na místě prodavačka hlídce sdělila, že bylo odcizeno zboží za cca Kč. Dle jejích slov to provedly podezřelé osoby, které se v prodejně pohybovaly a které byly při krádeži přistiženy již před Vánocemi. Byly to dvě ženy v doprovodu muže. Dále uvedla, že sem jezdí častěji, asi 2x-3x týdně. Hlídka zajistila svědka, který viděl muže ze skupinky podezřelých osob, jak vytahuje zpod vesty ukradené zboží a nakládá ho do vozidla. Podařilo se zjistit i registrační značku vozidla. z 30 zák. č.200/1990 Sb odst. 1 písm. e, f zák. č. 200/1990 Sb. bezprostředně po spáchání 876 instalací technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla 687 Celkem 1563 f) oznámené KPP 34 g) oznámené odboru dopravy 44 Strážníci Městské policie Uherský Brod uložili v roce 2004 celkem 921 blokových pokut v celkové hodnotě Kč, z toho bylo 879 pokut v celkové hodnotě Kč vybraných na místě a 42 pokut v celkové hodnotě Kč bylo postoupeno finančnímu odboru MěÚ UB k vymáhání. 2) Ostatní a) přijato oznámení jedná se o případy, kdy se spoluobčan obrátí na městskou policii osobně nebo telefonicky s žádostí o pomoc při řešení jeho, případně cizího problému, nebo oznámí nějakou událost b) výjezdy na PCO Pult centralizované ochrany c) výjezd na signál v tísni 6 - jedná se o službu poskytovanou v součinnosti s Charitou v Uherském Brodě d) odchyceno toulavých psů 26 e) kotce u MP byly vytíženy 294 dnů f) kontrola psa s majitelem 73 g) doručení písemností do vlastních rukou 481 h) předáno PČR 42 - případy, které řeší Policie ČR, převážně trestné činy i) spolupráce s PČR společné akce při společenských a sportovních událostech, preventivní kontroly j) asistence lékaři 22 k) asistence hasiči 13 l) kontrolované, hledané a předané osoby na PČR 43 m) zajištění místa trestného činu 14 n) vraky 17 Zpráva z činnosti MP MKDS (Městský kamerový dohlížecí systém) Následující den, tj. 14. května 2004 v hodin, obsluha MKDS monitorovala podezřelé vozidlo, odpovídající popisu vozidla osob páchající krádeže na území města, před provozovnou Droxi drogerie a Habrovanský. Z vozidla vystoupily dvě ženy a muž. MKDS byl monitorován jejich pohyb a na místo byla vyslána hlídka MP. Osoby byly po příchodu k vozidlu zadrženy a byla přivolána hlídka policie ČR, která provedla kontrolu ložné plochy automobilu, přičemž si věc převzala k dořešení. 3. Trestná činnost proti veřejnému pořádku Dne 26. srpna 2004 v hodin obsluha MKDS monitorovala dva podezřele se chovající mladíky v ulici Kaunicova. Mladíci šli směrem k veřejným WC, kde jeden z nich uchopil plechovou vložku odpadkového koše a odhodil ji směrem ke klášternímu kostelu. Hlídka MP je zadržela v ulici Boženy Němcové, kde jim udělila blokovou pokutu a nařídila uklizení rozházeného smetí. 4. Násilná trestná činnost Dne 6. září 2004 v hodin obsluha MKDS zjistila podezřelé chování skupinky osob. Bylo patrné, že se mezi účastníky schyluje k fyzickému napadení. Na místo byla vyslána hlídka MP, která po přípokračování na straně 7

7 pokračování ze strany 6 Dům kultury Uherský Brod Pamětní síň JUDr. Václava hraběte z Kounic stálá expozice Galerie DK Panský dům Do JUBILEJNÍ VÝSTAVA VLASTIMIL MAHDAL OBRAZY hosté: Renata Mahdalová koláže, Milan Zámečník fotografie Galerie DK Panský dům 10,- 5,- Kč so PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH FOLKLORNÍCH SOUBORŮ UHERSKOBRODSKA AŽ SA LÚKA ZAZELENÁ velký sál DK hod. 20,- Kč jezdu zjistila, že dochází k násilnostem mezi osobami romské národnosti. Následně bylo zjištěno, že se jedná o osoby v poměru rodinném; syn se svou matku se vzájemně napadali. Vzhledem k tomu, že zúčastněné osoby nemohly hodnověrně prokázat totožnost, byly vyzvány, aby následovali hlídku do vozidla MP ke zjištění totožnosti na Policii ČR. Vzhledem k tomu, že neuposlechly výzev strážníků, byly použity hmaty a chvaty sebeobrany a muži byla přiložena pouta. Po zjištění totožnosti na Policii ČR byly osoby poučeny o možnosti podání žádosti o zahájení přestupkového řízení v Komisi pro projednávání přestupku při Městském úřadě v Uherském Brodě. Po té byly osoby propuštěny. 5. Majetková trestná činnost Dne 23. září 2004 ve hodin bylo na služebnu MP telefonicky oznámeno, že se někdo pokouší vloupat do prodejny sportovního oblečení v ulici Moravská. Oblast začala být monitorována operátorem MKDS, přičemž byl zjištěn muž, který, jakmile zaregistroval příjezd vyslané hlídky, se dal na útěk ulicí Hradební. Hlídka jej na křižovatce ulic Hradební a M. Alše dostihla, zadržela a předala z důvodného podezření z trestného činu na Policii ČR. 6. Majetková trestná činnost Dne 3. prosince 2004 krátce po půlnoci se ulicí Kaunicova pohybovala skupinka mladých lidí. Pozornost stálé služby, která jejich pohyb monitorovala MKDS, vyvolal jeden z mladíků svým podezřelým chováním a tričkem s nápisem POLICIE, které držel v rukou. Poté se skupinka přesunula k restauraci, kde mladík kopem nohy rozbil skleněnou výplň, a po svém činu pokračoval přes Masarykovo náměstí. V ulici Bří Lužů jej dostihla hlídka MP, na základě spolupráce se stálou službou ve skupině osob pachatele identifikovala a předvedla na Policii ČR z důvodného podezření ze spáchání trestného činu. Městská policie Uherský Brod po HANA HEGEROVÁ se skupinou PETRA MALÁSKA Koncertní vystoupení. Na repertoáru: Bože můj, já chci zpět; Co mi dáš, Všechno nejlepší, Kolotoč, Denim blue, Já jela domů tmou, Levandulová, Lásko prokletá, Čerešně, The Man I Love, Čím dál tím víc, Maestro tango a mnoho dalších. velký sál DK hod. 250,- Kč čt DÁVNO, DÁVNO JIŽ TOMU aneb Zpráva o pohřbívání v Čechách František Pavlíček. Životní osudy Boženy Němcové z pera jejího velkého ctitele. Vyprávění české spisovatelky o vlastním osudu, ale hlavně o češství, vlastenectví, lidské morálce a porozumění. V podání Divadla BROD Hrají: A. Svobodová, J. Cholastová, R. Jedounek, R. Šimčík, R. Švehlík, B. Křivda. malý sál DK hod. 60,- Kč Pro školy: st v 9.00 hod. 40,- Kč pá , po NOVÝ ROBIN HOOD A JEHO RYCHLÉ ŠÍPY K. Hoffmann. Veselé příběhy ze sherwoodských (sázavských) hvozdů. Romantický kluk Petr touží stát se Robinem Hoodem bůh Hermes mu jeho přání splní a Petr se setkává v sherwoodských lesích se všemi známými Malým Janem, šerifem, Mariannou a dalšími a zažívá tak Robinova dobrodružství. Ve zbojnické hře zazní řada známých trampských písní. Hoffmannovo divadlo Uh. Hradiště. pá hod. po a hod. velký sál DK 40,- Kč V minulém týdnu proběhlo na radnici setkání s holandskými přáteli. Pan Ben van den Kommer s manželkou jednali s představiteli našeho města především o možnosti zařadit Uherský Brod do mezinárodní sítě parkovišť určených pro karavany. Děkujeme zaměstnancům charitních chráněných dílen za pěkně připravené předvelikonoční dopoledne v příjemném prostředí a s milými lidmi. Díky nim jsme se naučili vyrábět velikonoční věnečky, papírová zvířátka a zdobit voskem vejce. Domů jsme si odnášeli nejen vlastní výrobky, ale především mnoho zážitků ze zajímavě prožitého dopoledne. žáci a třídní učitelky tříd 3. B a 3. A ZŠ Mariánské náměstí {

8 Zpráva z 62. zasedání Rady města Uherského Brodu dne RM doporučuje ZM schválit rozdělení příspěvků na kulturní aktivity na rok RM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtové položky kulturní aktivity dle předloženého návrhu a pověřuje místostarostu p. Zápecu podpisem smluv. RM doporučuje ZM schválit předložená rozpočtová opatření. RM doporučuje ZM vzít na vědomí Zprávu o bezpečnostní situaci r RM schvaluje předložené bytové záležitosti. RM doporučuje ZM schválit koncepci navrhovanou v generelu dopravy města Uherský Brod jako výchozí podklad při pořizování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů na území města. RM doporučuje ZM schválit pořízení změny č. 2 územního plánu města Uherský Brod v lokalitách: c) lokalita č. 4 doplnění cyklotrasy v lokalitě Uh. Brod Maršov v návaznosti na projednávanou změnu územního plánu sídelního útvaru Prakšice, d) lokalita č. 5 lokalita mezi tokem Korečnice a příjezdovou komunikací do areálu ZD Poolšaví, e) lokalita č. 6 část ploch v areálu Slováckých strojíren, s tím, že náklady na pořízení změny č. 2 bude hradit město. RM doporučuje ZM schválit návrh zadání změny č. 1 územního plánu města Uherský Brod. RM doporučuje ZM neschválit darování nemovitostí objektu čp na pozemku p. č. st. 4500, pozemků p. č. st a p. č. 1746/5, vše v k. ú. UB, žadateli občanskému sdružení Centrum pro rodinu BERUŠKA a pověřuje Odbor investic prověřit podmínky získání dotace pro realizaci projektu předloženého žadatelem. RM doporučuje ZM neschválit prodej pozemků p. č. 5202/5, 5202/7 a části o vým. cca 100 m2 z pozemku p. č. 5202/133, vše v k. ú. UB, žadatelům manž. Bílovým. RM souhlasí s umístěním kanalizační přípojky v pozemcích p. č. 4979/1, 3697/2, 7600/132, 3667/165, 3667/154, vše v k. ú. UB, v souladu s předloženou situací a schvaluje zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům p. č. 4979/1, 3697/2, 7600/132, 3667/ 165, 3667/154, vše v k. ú. UB, spočívajícího v právu majitele stavby ZTV kanalizační přípojky tuto na pozem-ky umístit a na ně vstupovat za účelem provozování stavby a provádění její údržby a oprav, a v povinnosti majitele těchto pozemků (města Uh. Brod) toto právo strpět za úplatu 15,- Kč/m2 ochranného pásma. Rozsah věcného břemene bude stanoven geometrickým plánem. Žadatel doloží k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene geometrický plán a uhradí veškeré náklady spojené s vyhotovením smlouvy a vkladem do KN, přičemž tuto smlouvu musí uzavřít před kolaudací stavby s tím, že do této doby bude uzavřena smlouva budoucí. RM schvaluje pronájem části o vým. 7,68 m2 za účelem provedení přístavby lodžií domu čp. 2171, ul. Za Humny, UB a doporučuje ZM schválit budoucí prodej části (dle GP nové p. č. 290/224, 290/225 o celkové vým. 65 m2) z pozemku p. č. 290/1 v k. ú. UB Panorama PANORAMA, stavební bytové družstvosbd, Horní Valy 2074, Uh. Brod. Podmínky: nájem 10,- Kč/m2/rok po dobu 2 let od účinnosti smlouvy, po této době 100,- Kč/m2/rok, pronájem na dobu určitou od nabytí právní moci stavebního povolení do doby kolaudace stavby lodžií na domě čp. 2171, UB do doby prodeje pozemku. Kupní cena dle znaleckého posudku a Pravidel, tj. dle platných předpisů v době uzavření kupní smlouvy. Žadatelé doloží k uzavření kupní smlouvy geometrický plán na oddělení zastavěné části pozemku, znalecký posudek a uhradí veškeré náklady spojené s vyhoto-vením smlouvy a vkladem do KN. Prodej pozemku musí být zrealizován před kolaudací stavby. RM schvaluje pronájem a doporučuje ZM schválit budoucí prodej části cca 20 m2 (zastavěná plocha pod garáží) pozemku p. č. 5762/108 v k.ú. UB o vým. 20 m2 panu Vladimíru Válkovi, Rybářská 2145, UB a a pronájem části o vým. 4 m2 (pro vjezd ke garáži) z pozemku p. č. 5762/52 v k. ú. UB p. Robertu Králíkovi. Podmínky: do doby restituce církevních majetků bude uzavřena budoucí kupní smlouva s městem UB i církevní organizací, žadatel doloží k uzavření kupní smlouvy geometrický plán na oddělení zastavěné plochy, znalecký posudek a uhradí veškeré náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy a vkladem do KN, kupní cena dle znaleckého posudku podle oceňovacích předpisů platných v době realizace prodeje, a Pravidel..., nájemné 3,- Kč/m2/rok, nájem na dobu určitou - do doby vyřešení restitučních nároků církvíexistence stavby na pronajatém pozemku s účinností od RM doporučuje ZM schválit prodej části (vým. dle GP cca 2000 m2 bez plochy pro vjezd k plánovanému areálu a pro spojovací chodník podél potoka směrem do lokality u rybníka) z pozemku p. č. 276/1 v k. ú. Uh. Brod za cenu smluvní ve výši 500,- Kč/m2 p. Petru Ondrovi, za účelem výstavby sportovního centra. Žadatel doloží k uzavření kupní smlouvy geometrický plán na oddělení části z pozemku, pravomocné územní rozhodnutí a uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a vkladem do KN. V kupní smlouvě bude ujednáno věcné předkupní právo ve prospěch města Uh. Brodu za výše uvedenou kupní cenu. RM doporučuje ZM schválit prodej části (vým. dle GP) z pozemku p. č. 1753/29 a pozemků p. č. 1753/50 a 1753/28 včetně omezení (věcné břemeno ve prospěch majitelů pozemků p. č. 1753/33, 1753/39, 1753/40) a p. č. 1753/46, 1753/68 včetně uzavření budoucí smlouvy o zřízení bezúplatného věcného břemene práva jízdy a chůze k převáděným pozemkům ve prospěch města Uh. Brod za účelem zajištění přístupu k pozemkům p. č. 1753/69 a 1753/64 pro případ využití sjednaného předkupního práva, vše v k. ú. Uh. Brod, Petru a Stanislavě Janíčkovým, s podmínkou převodu pozemku p. č. 3545/11 o vým. 568 m2 v k. ú. Uh. Brod na město Uh. Brod. Prodej a výkup budou provedeny současně za ceny smluvní, RM pověřuje starostu jednat o výši smluvní ceny. Město Uh. Brod zajistí geometrické plány a znalecké posudky. Náklady spojené s vyhotovením GP a ZP a vkladem do KN u výkupu ponese město a u prodeje kupující. Pokud vinou žadatelů nedojde k uzavření smluv do roku od přijetí tohoto usnesení, pozbývá toto platnosti. RM doporučuje ZM schválit prodej domu čp na p. č. st. 1903/1, pozemků p. č. st. 1903/1, 6391/12, 6391/14 a částí (vým. dle GP) z pozemků p. č. 6391/9, 6391/8, 6391/ 13, vše v k. ú. Uh. Brod, a id. 4/40 pozemků p. č. 6163/8, 6163/2, 6385/6, 6385/32, 6385/ 33, vše v k. ú. Uh. Brod, p. Ľudovítu Duračkovi a pí Anně Urbánkové, každému k ideální za smluvní cenu ,- Kč. Pokud vinou žadatelů nedojde k uzavření smlouvy do roku od přijetí tohoto usnesení, pozbývá toto platnosti. RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. č. 70/2 o vým. 18 m2 v k. ú. Havřice manž. Holomkovým za cenu dle znaleckého posudku a Pravidel. Žadatelé zajistí znalecký posudek a uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a vkladem do KN. Pokud vinou žadatelů nedojde k uzavření smlouvy do roku od přijetí tohoto usnesení, pozbývá toto platnosti. RM doporučuje ZM schválit prodej části o vým. 1 m2 z pozemku p. č. 88/4 v k. ú. Těšov manž. Kunčíkovým za kupní cenu dle Pravidel... ve výši 800,- Kč/m2. Žadatelé uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a vkladem do KN. Pokud vinou žadatelů nedojde k uzavření smlouvy do roku od přijetí tohoto usnesení, pozbývá toto platnosti. RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. č. st. 1410/3 o vým. 3 m2 v k. ú. UB manž. Trojanovým za kupní cenu dle Pravidel... ve výši 800,- Kč/m2. Žadatelé uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a vkladem do KN. Pokud vinou žadatelů nedojde k uzavření smlouvy do roku od přijetí tohoto usnesení, pozbývá toto platnosti. RM schvaluje výpůjčku nebytových prostor o výměře 72 m2 v domě čp. 1380, Větrná, UB Českému zahrádkářskému svazu, Šumická 2200, UB za účelem uložení inventáře ZO ČZS, archivu a provozu kanceláře. Podmínky: výpůjčka na dobu určitou do doby kolaudace nové budovy ZO ČZS v lokalitě Močidla, nejpozději však do , vypůjčitel bude hradit služby dle běžných vykalkulovaných nákladů. RM pověřuje REGIO UB, s. r. o., přípravou smlouvy. RM neschvaluje dlouhodobý pronájem objektu kina Máj a doporučuje ZM neschválit prodej pozemků p. č. 7454, p. č. 7443/16, p. č. 7443/4, p. č. 7443/3, p. č. 7443/2, p. č. 7443/14, p. č. 7443/27 a p. č. 7443/26, vše v k. ú. Uh. Brod, společnosti Reality, a. s., organizační složka, nám. 1. máje 1605, Uh. Brod a pověřuje OSMM zveřejněním záměru na prodej budovy čp včetně pozemku p. č. st. 2761/1 v k. ú. UB včetně převzetí závazků ze stávajících nájemních smluv společností Reality, a. s., organizační složka, nám. 1. máje 1605, Uh. Brod. Kupní cena smluvní 10 mil. Kč. Kupující uhradí kupní cenu před podpisem kupní smlouvy, dále uhradí veškeré náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy a vkladem vlastnického práva do KN podle této smlouvy. RM zároveň pověřuje starostu města jednat s žadatelem o podmínkách nájmu pro knihovnu a DDM Ekocentrum Chrpa. RM schvaluje ukončení stávající nájemní smlouvy ze dne 19. a uzavřené mezi městem Uherský Brod a firmou LUPRA, spol. s r. o., Luhačovice (k objektu čp. 152 včetně pozemku p. č. st. 179 v k. ú. UB, ul. Seichertova) včetně pozdějších dodatků, a to ke dni uzavření nové nájemní smlouvy. RM pověřuje OSMM zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor o vým. 70 m2 a společných prostor (chodeb) firmě LUPRA, spol. s r. o. organizační složka, se sídlem Uherskobrodská 204, Luhačovice. Podmínky: účel využití provozování sběrny a výdejny čistírny prádla, nájemné 560,- Kč/m2/rok, nájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, nájemce bude hradit veškeré služby kromě vodného, stočného a srážkových vod, které bude hradit městu, přímo dodavatelským organizacím. RM požaduje uzavření dodatků ke všem stávajícím nájemním smlouvám uzavíraným prostřednictvím správce REGIO UB, s. r. o., Uherský Brod na komerčně využívané městské objekty nebo nebytové prostory ve smyslu zapracování povinnosti nájemce na vlastní náklady čistit chodníky a zpevněné plochy přiléhající k těmto nemovitostem a v zimním období z nich odklízet sníh. U ubytovacích zařízení doporučujeme tuto povinnost přenést do povinností pracovníků zajišťujících úklid ubytovacích zařízení. RM pověřuje REGIO UB, s. r. o., přípravou dodatků. RM schvaluje vrácení uhrazeného nájemného za sklepní prostory v bytových domech čp. 992, 993, 994, UB jejich nájemcům za období od října 2003 do prosince 2004, tj. v době provádění rekonstrukce, v souladu s předloženým seznamem. RM pověřuje REGIO UB, s. r. o., přípravou dohod. RM odstupuje od Smlouvy o dílo č. 1001/2004 ze dne uzavřené s firmou SIMAT Roman Dvořáček, Široká 18, Uherský Brod 3 z důvodu porušení této smlouvy ze strany zhotovitele. dokončení příště Elektronická podatelna města Uherský Brod h t t p s : / / p o d a t e l n a. u b. c z

9 Vybíráme z krajských tiskových zpráv Jednala povodňová komise S ohledem na možné nebezpečí vzniku záplav z důvodu tajícího sněhu se sešla povodňová komise Zlínského kraje. Její členové však mohli konstatovat, že na tocích v regionu je klid a nikde není vyhlášen ani první stupeň povodňové aktivity. Komise se sešla proto, aby monitorovala současný stav a také prověřila svou schopnost reagovat na situaci v případě, že by voda začala stoupat. Mohu konstatovat, že povodňový plán je připraven a spojení mezi jednotlivými složkami, které by se na řešení v případě zvýšení hladiny řek podílely, funguje, řekl hejtman Libor Lukáš, který je zároveň předsedou komise. Ministr Paroubek jednal s vedením kraje Především o rozvojových projektech, které jsou v kraji připraveny k financování z evropských fondů, jednal s představiteli Zlínského kraje ministr pro místní rozvoj Jiří Paroubek. Ministr ocenil především dva významné projekty z regionu, a to vybudování kulturního a univerzitního centra ve Zlíně a rekonstrukci velehradské baziliky. Jsou to velmi podařené záměry a myslím si, že mají v dalších kolech výzev velkou šanci uspět, řekl ministr. Významnou částí setkání s krajskými představiteli byla také diskuse o problematice cestovního ruchu. Ministr nám doporučil, abychom se výrazně zaměřili na polské turisty a připravili pro jejich oslovení speciální projekt. Takovou aktivitu by ministerstvo prostřednictvím České centrály cestovního ruchu podpořilo, nabídkou se budeme vážně zabývat, řekl hejtman Libor Lukáš. Všechno jen do putyk a ženským Pořad pražské Violy s tímto názvem napsala Irena Žantovská a předlohou jí bylo dílo nesmrtelného i prokletého milovníka žen a milence života Francoise Villona. Společně se v něm v Domě kultury v Uherském Brodě představí známí herci Vilma Cibulková a Miroslav Etzler, a to ve čtvrtek 21. dubna v hodin. Jarní vítr obrozující renesance zasáhl kdysi i do středověké Francie rozvrácené stoletou válkou a ovanul i největšího básníka té doby Francoise Villona, dobrodruha, nešťastníka a osamělého rváče v životě i poezii, básníka výsostně originálního, plného vtipu a humoru, hluboké něhy i smutku. I po pěti stech letech jsou jeho verše stále srozumitelné pro každou generaci. Autorka hry využila jedinečného přebásnění Villonova díla Jarmilou Loukotkovou, která si byla vědoma toho, že překlady Villona náleží k nejtěžším úkolům evropské literatury, protože je při nich nutné se vypořádat se slovními hříčkami, dvojsmysly, vtipem a lehkostí starofrancouzského originálu, a přitom dodržet myšlenku. Režie tohoto pořadu se ujal renomovaný divadelní režisér Miroslav Krobot a hudbu složil skladatel a hudebník Emil Viklický. -dk- Ministr jednal také se zástupci měst Zlín a Uherské Hradiště, kde byl hlavním tématem projekt Centrum celoživotního vzdělávání v Uherském Hradišti. V programu nechyběla ani zastávka v obci Velehrad, závěr návštěvy byl směřován do Velkých Karlovic. Zde ministr se zástupci samospráv a podnikatelů diskutoval o dalším rozvoji této turisticky atraktivní oblasti. Hejtman jednal s organizacemi, které zastupují zdravotně postižené S představiteli devíti organizací, které zastupují zdravotně postižené a hendikepované občany, jednal hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš. Diskutovali jsme především o prohloubení spolupráce kraje a těchto organizací. Máme zájem je více začlenit do přípravy různých dokumentů, které se této oblasti týkají, řekl hejtman. Zástupci organizací hovořili především o tom, jak zlepšit situaci v oblasti zaměstnání, vzdělávání nebo bezbariérového přístupu zdravotně postižených do různých institucí. Hledají také cesty, jak obecně zlepšit podmínky pro svou činnost, a to také s využitím možností čerpání finančních prostředků z podprogramů Zlínského kraje. Zlínský kraj pomáhá obcím, které jsou ochromeny přívaly sněhu Zlínský kraj pomáhá Vápenici a Vyškovci, obcím v oblasti Bílých Karpat na Uherskobrodsku, které jsou ochromeny přívaly sněhu. Silničáři z krajské Správy a údržby silnic Slovácka poskytnou techniku, která následky hustého sněžení zmírní. In memoriam Josef Šuranský Dne 6. března nás navždy opustil po dlouhé nemoci pan Josef Šuranský, bývalý a poslední předseda Místního národního výboru v Havřicích. Byl rodákem ze Lhotky, přiženil se do Havřic, postavil zde dům a stal se přesvědčeným Havřičanem, jak to dokázal svou činností. Předsedou národního výboru byl zvolen v roce 1972 a ve své funkci vytrval až do roku 1980, kdy byly Havřice připojeny k městu Uherský Brod. A pak ještě vykonával funkci místopředsedy Městského národního výboru. Už dlouho před svým zvolením vypomáhal obecní správě zejména při budovatelských akcích tak, že dokázal zajistit většinu potřebného materiálu, což se v období socialismu rovnalo malému zázraku. Původním povoláním stavař, vydržel u své profese až do důchodu. I přes náročnost svého zaměstnání dokázal být i vynikajícím neuvolněným předsedou národního výboru. Měl mimořádný organizační talent, který dovedl v plné míře uplatnit při realizaci akcí v obci. Ať už vzpomeneme výstavbu školy, vodovodu pro celou obec, kanalizace či tolik žádané sportovní haly. Ještě před připojením Havřic k Uh. Brodu se mu podařilo zahájit výstavbu obchodu a restaurace, a také ji později dokončit. Obec Havřice patřila v té době svým vybavením k těm nejlepším v okrese ba i v celém kraji. A jak to bylo možné? Osobním příkladem strhl Josef Šuranský celou obec. Byl vždy první na pracovišti, ale ne jako předseda v obleku a polobotkách, nýbrž v montérkách a gumových holinkách. Nejenže práce řídil, ale sám se v případě potřeby dovedl chopit lopaty. A tak mohla vzniknout díla, která slouží dnes všem občanům Havřic a budou jistě sloužit i jejich potomkům. Lidská paměť je nestálá a velmi snadno zapomíná, zejména pokud se nám vede dobře. Přesto však věříme, že památka Josefa Šuranského bude žít v naší obci ještě velmi dlouhou dobu. Jeka }

10 Andersenova Sněhová královna v podání Divadla Brod a žáků ZUŠ V neděli 13. března 2005 proběhlo v uherskobrodském Domě kultury premiérové představení výpravné pohádky Hanse Christiana Andersena Sněhová královna. Nové zpracování pohádky si připravili herci ochotnického Divadla Brod ve spolupráci s žáky literárně-dramatického oboru Základní umělecké školy. Dánský pohádkář H. Ch. Andersen napsal kdysi příběh o tom, jak se zlí duchové tak dlouho prali o své kouzelné zrcadlo, až jim upadlo a rozbilo se na tisíce kousků. Tyto střípky posbírala Sněhová královna. Když pak rozhazovala při jízdě na saních sníh, utrousila vždy jeden střípek. Jestliže padl někomu do srdce, ihned se půlka jeho srdíčka změnila v kus ledu. Takovému člověku se najednou zdálo všechno ošklivé a přestal mít rád lidi. Nakonec se Sněhovou královnou odešel do její říše a už mu nebylo pomoci... Ale přece byla a je na světě moc, která dovede všechno překonat je to lidská láska. O tomhle všem vypráví jedné zimní noci Pohádkář a jeho žena příběh. Příběh dvou malých sourozenců Kaje a Gerdy. Brodští ochotníci si na úpravě hlavní scény dali obzvlášť záležet na mrazivé scéně Velkého sálu totiž nechyběly ani pravé zimní efekty v podobě sněhové vánice a mlhy. A jak vlastně vznikl nápad zapojit do hereckých rolí i žáky ZUŠ? Byl to takový můj noční sen, který jsem se rozhodl zrealizovat, říká s úsměvem režisér Divadla Brod a dodává, že se s touto inscenací chce soubor zúčastnit Festivalu dětského a studentského divadla Žebřiňák v Uherském Hradišti. Tuto zimní pohádku o vřelých citech režíroval a dramaturgicky upravil principál Divadla Brod Roman Švehlík, zdramatizoval ji David Smečka a kostýmy vyrobila Blanka Vojancová. Hlavní roli malé Gerdy ztvárnila teprve jedenáctiletá studentka uherskobrodské zušky Zuzana Zámečníková. Moc mě potěšilo, že jsem si mohla zahrát hlavní roli, protože mám tuto pohádku moc ráda. I když jsme s panem Švehlíkem zkoušeli už od září, měla jsem trochu trému, protože to bylo moje absolventské představení prvního stupně, uvedla Zámečníková, která by se v budoucnu chtěla stát profesionální herečkou. Žáci ZUŠ se představili také v dalších rolích: náhradnicí na hlavní roli Gerdy byla Barbora Goldmannová, v roli Kaje účinkoval Jaroslav Kreisl, slepici Koho a havrana Kurriho hrál David Kryštof, ve vedlejších rolích účinkovali Magda Valíčková, Jana Kročilová, Markéta Slavíková a Ondřej Talaš. Z herců Divadla Brod se představili v roli babičky Alexandra Svobodová, Sněhová královna Jana Cholastová, Stařena Uve Dagmar Svobodová, havran Jarri Martin Wolf, loupežnická baba Stachana Marie Nešporová, loupežnické děvče Durmi Zuzana Daňková, sob Pavel Boruta a Martin Wolf. Loutkoherci: Alena Urubčíková, Josef Mudrák, Radek Šašinka, Ondřej Kunčar. Na inscenování se finančně podílely: Divadlo Brod, Nadace Děti kultura sport, Město Uherský Brod. Aneta Savarová Oznamujeme občanům, že v průběhu měsíce dubna budou probíhat deratizace veřejných ploch ve městě. Požadavky na tuto službu můžete uplatnit na tel odbor životního prostředí a zemědělství MěÚ. ut PRO VEŘEJNOST Pá JARNÍ KONCERT DĚTSKÉHO PĚVECKÉHO SBORU ESPERANTO PRO VEŘEJNOST - od hod. ve velkém sále DDM Svět So BRUSLIČKA Tradiční dětská soutěž na bruslích. - zač. ve hod. na zimním stadionu UB - startovné: 10,- Kč Čt KRESLENÍ V KNIHOVNĚ - od hod. v Městské knihovně dětské oddělení UB - téma: Jarní louka - s sebou pastelky, přezůvky PRO ŠKOLY A JINÉ So FESTIVAL PŘÁTELSTVÍ Zábavné dopoledne pro děti z kroužků DDM Svět. - od 9.00 hod. ve velkém sále DDM Svět St UBL SŠ V NOHEJBALU TROJIC - od 8.00 hod. ve sportovní hale UB So ZELENÁ STEZKA ZLATÝ LIST Místní kolo přírodovědně ekologické soutěže pro děti ZŠ - sraz účastníků mezi 8.00 a 8.45 hod. na Ekocentru Chrpa - na soutěž je nutné se přihlásit předem Út BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - od 9.00 hod. na Ekocentru Chrpa Čt KERAMICKÉ DÍLNY PRO MŠ HAVŘICE - od hod. v keramické dílně DDM Uh. Brod - téma: glazování výrobků VYSTOUPENÍ ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ Pá JARNÍ KONCERT DĚTSKÉHO PĚVECKÉHO SBORU ESPERANTO PRO ŠKOLY - v 8.30 hod. pro ZŠ a v 9.45 hod. pro MŠ na DDM Svět - informace: Martin Holubář, tel So REPREZENTACE DDM Svět SOUTĚŽ V AEROBIKU - na ZŠ Uherské Hradiště - účastníci: 2 skupiny Aerobik Újezdec u Luhačovic Čt REPREZENTACE DDM Svět NA PÓDIOVÝCH SKLADBÁCH - na Domě kultury v Uherském Brodě - účastníci: 2 skupiny Aerobik Újezdec u Luhačovic Děti kroužku keramiky DDM Uh. Brod, který vede L. Jančářová, při práci. Glazují (barví) výrobky, které si vytvořily a byly vypáleny v keramické peci.

11 Program kina Máj březen, duben st 30 19/30 ČESKÝ LEV 55 Kč KRÁL ZLODĚJŮ Hlavním hrdinou příběhu je desetiletý ukrajinský chlapec Barbu, který žije v chudé zapadlé osadě. Jednoho dne se zde objeví cirkusový artista Caruso, který chlapce a jeho starší sestru odkoupí od rodičů a slíbí jim úspěšnou kariéru v cirkuse a obě děti propašuje do Berlína. Tam však děvče potají předá do nevěstince a chlapce zasvětí do tajů krádeží a zlodějin. Režisér Ivan Fíla se inspiroval skutečnými příběhy dětí, se kterými se setkal v Itálii a Německu v průběhu devadesátých let. Snímek byl nominován na cenu Českého lva. Hrají: Lazar Ristovski, Yasha Kultiasov, Katharina Thalbach, Julia Khanverdieva ad. SR. ČR. SRN. Rakousko. Francie min. Od 12 let. Titulky. Drama. čt 31 19/30 ČESKÝ LEV 60 Kč MISTŘI MISTŘI jsou film o iluzích. Film o lidech, kteří po něčem touží, milují se a podvádějí a občas uvěří nesmyslům. To však nikomu z nich nebrání upnout všechny své naděje na urputné boje naší hokejové reprezentace na mistrovství světa. Film, který je společným počinem tří kamarádů Marka Najbrta, Roberta Geislera a Benjamina Tučka získal sedm nominací na cenu Českého Lva. Hrají: Jan Budař, Klára Melíšková, Leoš Noha, Jiří Ornest, Tomáš Matonoha, Josef Polášek, Cyril Drozda, Jan Řehák, Will Spor ČR min. Od 12 let. Komedie. pá 1. 20/00 so 2. 20/00 ne 3. 20/00 68 Kč LOVCI POKLADŮ Benjamin Franklin Gates obětoval celý život hledání bájného pokladu řádu templářů, za kterým se bezúspěšně honilo už šest generací jeho předků. Teprve jemu se však podaří nalézt vodítko k tomuto pokladu, ale v cestě mu stojí jeho úhlavní nepřítel, který se o nálezu dozví. Hrají: Nicolas Cage, Diane Kruger, Justin Bartha, Sean Bean, Jon Voight, Harvey Keitel ad. USA min. Přístupný. Titulky. út 5. 16/00 BIJÁSEK 15 Kč / 25 Kč PETER PAN Nová verze příběhu o dívce, která měla ráda pohádky a nakonec se v jedné ocitla a především o chlapci, který se jí zalíbil, ale odmítal dospět. Hrají: Jason Isaacs, Jeremy Sumpter, Rachel Hurd-Wood, Lynn Redgrave, Richard Briers a další. USA min. Česky. Přístupný. út 5. 20/00 PROJEKT Kč / 65 Kč METROPOLIS Legenda o hypermoderním, vertikálně rozděleném velkoměstě Metropolis. Přepych horních vrstev je tu vykoupen nelidskou dřinou dělníků žijících v temných podzemních kobkách. Útěchu nacházejí jen ve slovech panenské dívky Marie. Šílený vynálezce Rotwang zkonstruuje její dvojnici, aby vnesl svár mezi nespokojené dělníky. Snímek udivuje na svou dobu neuvěřitelně zdařilými trikovými efekty, kterým se musel poklonit i slavný Holywood. Německo min. Titulky. Němý film. st 6. 20/00 60 Kč ŽIVOT A SMRT PETERA SELLERSE Život a smrt Petra Sellerse je důvěrný pohled na jednoho z nejplodnějších světových komiků, který se díky mimořádnému nadání pro imitaci a improvizaci stal mezinárodní ikonou. Hrají: Geoffrey Rush, Charlize Theron, Emily Watson, John Lithgow ad. USA min. Od 12 let. Titulky. Komedie/drama. čt 7. 16/00 BIO MÁG 55 Kč IDIOTI Vynikající film Larse von Triera o mladé ženě, která je nedobrovolně vtažena do podivné hry na idioty. Koncept idiocie však nakonec naplňuje nejdůsledněji, protože má konkrétní motivaci: pokouší se uniknout soukromé mučivé realitě (neschopnost sdílet s rodinou žal nad smrtí malého synka). Hrají: Bodil Jorgensenová, Jens Albinus, Troels Lyby, Nikolaj Lie Kaas ad. Dánsko min. Titulky. Drama. čt 7. 20/00 pá 8. 20/00 so 9. 20/00 ne /00 65/68/70 Kč PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO ŠÍLENSTVÍ Petr je mladý muž, který už by měl mít život pevně pod kontrolou. Stále se však, a ne vždy vlastní vinou, ocitá ve víru absurdních situací, které vytrvale hatí jeho milostný život i původně slibnou kariéru leteckého dispečera. Hrají: Ivan Trojan, Zuzana Šulajová, Nina Divíšková, Miroslav Krobot, Zuzana Bydžovská, Jiří Bartoška a další. ČR minut. Od 12 let. Komedie. út /00 st /00 čt /00 SLONISKO A MEDVÍDEK PÚ 60 Kč Další příběh Medvídka Pú a jeho kamarádů ze Stokorcového lesa. Setkají se s tajemným a obávaným stvořením, na něž narazí v lese. Jde ale z růžového slůněte strach? USA min. Český dabbing. út /00 PROJEKT Kč / 65 Kč PLECHOVÝ BUBÍNEK Děj se odehrává v letech a sleduje osudy postav na pozadí proměn města Gdaňska, sleduje také Oskarův příběh. Oskar má podle Schlöndorfa dvě typické vlastnosti své doby: odmítání a protest. Brání se účasti ve světě dospělých tak důsledně, že odmítne vyrůst. Protestuje tak hlasitě, že jeho hlas rozbíjí sklo. Jedním z mnoha problémů realizace bylo obsazení hlavní role. Po dohodě s autorem bylo rozhodnuto, že Oskar musí být chlapec, nikoli lilipután. Snímek získal Zlatou palmu na MFF v Cannes a Oscara za nejlepší cizojazyčný film. Hrají: David Bennet, Mario Adolf, Angela Winkler, Katharina Thalbach a další. Německo min. Od 15 let. Titulky. Drama. st /00 čt /00 65 Kč HITCH: LÉK PRO MODERNÍHO MUŽE Profesionální anonymní schůzolog se snaží najít partnerku svému poslednímu klientovi. Přitom se však náhodou setká s bulvární novinářkou a beznadějně se do ní zamiluje, aniž by tušil, že jejím největším sólokaprem by se mohlo lehce stát odhalení nejslavnějšího manhattanského schůzkologa. Hrají: Will Smith, E. Mendes, K. James ad. USA min. Přístupný. Titulky. Změna programu vyhrazena. V ceně každé vstupenky je zahrnuta 1 Kč pro Unii filmových distributorů na Rozvoj české kinematografie. Chcete program kina em? Dejte nám vědět. Napište nám, co byste ve svém kině chtěli vidět: M u z e u m J. A. K o m e n s k é h o zve na přednášku Ing. Rostislava Rajchla s projekcí (Hvězdárna DK, Uh. Brod) Komenský: Bůh, vesmír, člověk čtvrtek 31. března; 18.00, Červený salonek Muzea (budova ředitelství) Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Nivnická 41, Uherský Brod nabízí k pronájmu prostory a zařízení minigolfového hřiště a bufetu v areálu Domova mládeže SPŠ a SOU, Větrná 1370, Uherský Brod na sezonu roku 2005, tj. od do Druh činnosti (podmínka ŽL): hostinská nebo sportovně rekondiční Vážní zájemci se mohou informovat na SPŠ a SOU, Nivnická 41, Uherský Brod (t.č ) nebo na Domově mládeže UB (t.č ). POWERJOGA S VAŠKEM KREJČÍKEM Z PRAHY akce pro veřejnost 15. dubna pátek hod. Kde: DDM Svět UH. BROD (naproti Muzea) Co vás čeká: - příjemný cvičební styl s dobrou náladou - - propagace zdravého životního stylu a inspirace pro domácí cvičení - - cvičení POWER YOGA 1,5 hod. + relaxace - (principem cvičení je opakování základních jógových pozic, které následují v dynamickém sledu. Cvičení přináší pozvolné zpevnění páteřního svalového korzetu, celkové vytvarování těla a nenásilné rozšíření dechové kapacity včetně posílení vitality organismu) - možnost zakoupení VHS, DVD nebo knihy cvičení, strava, programy hubnutí - Lektor: Vašek KREJČÍK z Energy Studia Praha (Václav Krejčík je držitelem titulu Mistr aerobik CR, lektorem Power Yoga Akademie a vedoucim Energy Studia v Praze, kde učí spolu se svými kolegy moderní a velmi oblíbené styly cvičení (Flow Power Yoga, Yoga for Atletes, Danceyoga, Fitbalet, Core training atd). Cena: V PŘEDPRODEJI 100 Kč * na místě 120 Kč * POČET MÍST OMEZEN! Přihlášky předem na DDM Svět Uh. Brod odd. FIT klub - L. Skočovská tel uu

12 Program turistických vycházek turistického oddílu Sokolu UB Vandrácká padesátka 20 km pořádá KČT Nivnice Nivnice Korytná Hrabina Dubina roz. Březová Lubná Čupák Nivnice Chřiby Kalíšek 12 km Bohuslavice Pod Malou Ostrou Kalíšek Malá Ostrá Na Rybníčku Jestřabice Jestřebice zast Jarní výstup na Komonec 18 km Luhačovice Pozlovice Vega Komonec Starý Světlov Malenisko Pradlisko Řetěchov- Luhačovice Nedašov Jalovcová stráň 16 km Návojná Nedašov Jalovcová stráň Vysocka Lazy Měřička Maleník Nedašova Lhota Nedašov Návojná Žítkovským kotárem 20 km Pitín V Podlesí Ochoz Pitínské louky Pod Žítkovským vrchem Žítková OÚ Lokov, rozc. Krhov Bojkovice Velká Javořina 20 km Květná Těžký vrch Jelenec Velká Javořina Hrabina Korytná Makyta 25 km Lužná sedlo pod Filkou Radošov rozc. Šerklava Bůtorky Valašská Kyčera Makyta Valašská Kyčera rozc., Uherská Huslenky Výstup na Kněhyni turistický zájezd 17 km Pustevny Čertůn mlýn Kněhyně Horní Čeladná Pod Smrčkem Ostravice Chřiby Brdo 17 km Salaš Sulička Strachov Brdo Bunč Komínky Kroměřížský kopec Jankovice Zlacká studánka Salaš Pitínský vrch Mořské oko 15 km Bojkovice Pitín Pitínský vrch Mořské oko Krhov Bojkovice Malé Karpaty Čachtický hrad turistický zájezd 15 km Štefánikova mohyla Košariská Čachtice Čachtický hrad Višňové Stará Turá Vizovické vrchy Doubrava 22 km Vizovice Chladná studně Doubrava Klokočí Spletený vrch Homole Dolní Lhota Luhačovice Podrobné informace k jednotlivým vycházkám budou zveřejňovány vždy týden před termínem konání ve vývěsních skříňkách na Mariánském náměstí a na náměstí 1. máje. Milan Ślahůnek, vedoucí turistického oddílu w w w. u b. c z Skončil zimní fotbalový turnaj V minulých dnech skončil vyhlášením výsledků už 4. ročník zimního fotbalového turnaje mužů, pořádaného pod záštitou města Uherský Brod a Pivovaru Janáček. Každou sobotu a neděli od poloviny ledna do poloviny března se scházeli fotbalisté na stadionu Lapač, aby zde změřili své síly. Letošního turnaje se zúčastnilo 19 družstev nejen z celého Zlínského kraje, ale také z Hodonínska. Ve třech skupinách hráči sehráli 57 utkání. Nejlepším střelcem utkání byl vyhlášen Jan Mahdalík z ČSK. Letošnímu ročníku zimního turnaje velmi nepřálo počasí. Velký mráz ani přívaly sněhu však neohrozily ani jediný zápas. Nebylo výjimkou, že večer jsme uklidili sníh z hrací plochy, a ráno před zápasem tam leželo zase 15 cm nového sněhu. Za to, že turnaj proběhl tak, jak měl, patří poděkování i Rumpoldu a městu Uherský Brod, řekl František Jančář z pořádající ČSK. Výsledky: skupina A Slavičín skupina B ČSK dorost skupina C ČSK B TCV TENIS CENTRUM VINTR tenisové rakety modely pro rok 2005 (výběr již z 50 raket značek WILSON, VOLKL, HEAD, BABOLAT, YONEX, FISCHER) tenisové míče (výběr ze značek PENN, FISCHER, DUNLOP, ISOSPEED, PACIFIC, ROLAND GARROS, TRETORN, PACIFIC, SLAZENGER, WILSON) tenisové výplety (kompletní nabídka značky PACIFIC, dále ISOSPEED a VOLKL) tenisové doplňky (gripy, omotávky, vibrastopy, ) tenisová a rekreační obuv (výběr ze značek WILSON, HEAD) trička, mikiny, šortky (výběr ze značek BABOLAT, PENN, FISCHER, WILSON, ISOSPEED, VOLKL, CRESS, PACIFIC,...) vyplétání elektronickým strojem PACIFIC PC 420 slevy pro registrované hráče, sportovní kluby, stálé zákazníky. Sídlo prodejny: areál tenisových kurtů ve STRÁNÍ, cca 200 m od silničního hraničního přechodu STRÁNÍ (CZ) MORAVSKÉ LIESKOVÉ (SK), silnice I/54 Kontakt: Ing. Václav Vintr, tel: , Prodejní doba: po-pá hod., So,Ne hod P R O D E J Z A V E L M I V Ý H O D N É C E N Y!!! Ř á d k o v á i n z e r c e Prodám obývací pokoj sekretář, dvoulůžkový gauč, stůl pro šest osob, čtyři židle, konferenční stolek a dvě pohovky. Vše leštěné a ve velmi dobrém stavu. Nutno vidět. Cena Kč. Tel nebo adresa: H.J., Sv. Čecha 1115, Uh. Brod. Prodám velmi zachovalý a málo používaný mražák 130 l Cale za Kč. Sídliště Uh. Brod, tel , mobil Kosmetika Monika si vás dovoluje pozvat k návštěvě kosmetického salonu a nabídnout vám tyto služby: kosmetické ošetření pleti laserové ošetření pleti iontový lifting masáž obličeje, krku a dekoltu epilace teplým voskem barvení obočí a řas trvalá na řasy lepení umělých řas manikúra parafínové zábaly na ruce denní i večerní líčení japonské tetování prodej kosmetiky Keenwell, La Chevre, Alcina Na vaši návštěvu se těší Malárová Monika, Bří Lužů 106, Uh. Brod (stará poliklinika), tel , mobil Manikúra Modelace nehtů Pedikúra Uherský Brod, Bří Lužů (stará poliklinika II. patro) Manikúra manikúra klasická manikúra japonská (metoda P - Shine) lakování, malování a zdobení nehtů poradenská služba modelace nehtů prodlužování přirozených nehtů potažení a zpevnění přirozených nehtů francouzská modelace Pedikúra úprava a zastřižení nehtů odstranění zrohovatělé kůže ošetření zarůstajících nehtů odstranění kuřích ok, mozolů masáž nohou poradenská služba doporučení ortopedických pomůcek Na vaši návštěvu se těší Renata Vozárová, tel Uzávěrka dalšího čísla, které vyjde , je Své příspěvky můžete dávat do redakce, na podatelnu MěÚ, vrátnici DK nebo posílat em. BRODSKÝ ZPRAVODAJ - vydává město Uherský Brod jako čtrnáctideník. Registrační číslo MK ČR E Řídí redakční rada: Stanislav František Zápeca, Markéta Gajdůšková, PhDr. Hana Všetečková, Hana Krajčová, Eduard Pěgřímek, PhDr. Irena Krejsová, Radek Šustek, Jiřina Kovářová. Odpovědný redaktor: Elen Sladká, tel.: Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Brně, č. j. P/2-570/95 ze dne Scan, Sazba, Grafická úprava, Web: :-* ForMyD., tel.: Osvit, Tisk: EUROtisk, tel.: uv

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku p.č. 1660/14 a 1660/17 v k.ú. Turnov

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Z á p i s. z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 13. prosince 2006 v zasedací místnosti obecního úřadu Stará Huť

Z á p i s. z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 13. prosince 2006 v zasedací místnosti obecního úřadu Stará Huť Z á p i s z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 13. prosince 2006 v zasedací místnosti obecního úřadu Stará Huť Přítomni: p.dragoun, Ing. Mencl, p.březina, p.černý, Ing. Hanus, Ing.

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013 Přítomni členové rady města: Omluveni: Za městský úřad: Jana Ponocná, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček Antonín Vyšohlíd, Mgr.

Více

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 Místo konání: Přítomno : Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Vlček Návrhová

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Usnesení č. 238 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.03.2006. Usnesení č. 239 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dodání LHO a lesnických

Více

RM 01/14/07 RM 02/14/07

RM 01/14/07 RM 02/14/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 14. zasedání dne 19.3.2007 RM 01/14/07 postup na odstranění autovraku vozu Liaz u objektu tzv. Cikorky dle zákona č. 13/1992 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Důvodová zpráva : Zpracoval: Ing. Ivo Štěpánek

Důvodová zpráva : Zpracoval: Ing. Ivo Štěpánek Důvodová zpráva : Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji města Uherský Brod na hranici katastrálních území města a obce Prakšice. První doklady o ukládání inertních odpadů jsou datovány

Více

Z Á P I S č. 4/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 4/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů zastupitelstva.

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn čj. MCH 1507/2013 spisová značka 1504/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 71. zasedání dne 3. dubna 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 7 1 / 1 3 1.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 40. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 26.8.2009 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

U S N E S E N Í z 67. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 13.11.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 67. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 13.11.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 67. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 13.11.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 - prodloužení pronájmu bytu č. 1 v domě č. p. 25, ul. Na Valech ve

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.2006 6/2006 2. ZM V z ř i z u j e v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. l) zákona

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

U S N E S E N Í z III. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 14. dubna 2011 v obřadní síni městského úřadu

U S N E S E N Í z III. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 14. dubna 2011 v obřadní síni městského úřadu U S N E S E N Í z III. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 14. dubna 211 v obřadní síni městského úřadu Zastupitelstvo města: 42/III./211 schvaluje zprávu o činnosti Rady města Kunovice od

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012

Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012 Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012 1/23/2012 Rozpočet změna č. 3 Zdůvodnění návrhu usnesení: Změna rozpočtu č. 3 zahrnuje zvýšení rozpočtu

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

Informace o přijatých usneseních

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. března 2015 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM VEŘEJNÁ DOBROVOLNÁ DRAŽBA souboru pozemků v k. ú. Libeň, obec Praha KONÁNÍ DRAŽBY 25. září 2012 se zahájením v 11:00 hodin v prostorách salonku č. 11 Národního domu na Vinohradech,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

PhDr. Říhová místostarostka. Program:

PhDr. Říhová místostarostka. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013. U S N E S E N Í z 68. schůze Rady města Kojetína, konané dne 5. června 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Sportovní hala v Kojetíně R 1442/06-13

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. I. Předmět úpravy. II. Vymezení pojmů

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. I. Předmět úpravy. II. Vymezení pojmů ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Předmět úpravy Tato metodika stanoví smluvní ceny a způsoby zjištění cen a smluvních cen pro oceňování pozemků z majetku Města Nejdek pro pronájem a prodej. I Vymezení pojmů

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 790/260/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 190/16, v budově č.p. 190 na pozemku č. parc. 170, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 190 a

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení ze 17. zasedání dne 3. června 2015

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení ze 17. zasedání dne 3. června 2015 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení ze 17. zasedání dne 3. června 2015 Usnesení RM 1/17/15: s chvaluje program zasedání Rady města Chropyně č. 17. 1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně Usnesení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 31.05.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Příloha č. 1 k Podmínkám výběrového řízení České Budějovice 6, č.p. 1481 Navrhované znění Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcných břemen Kupní smlouva a Smlouva o zřízení věcných břemen mezi smluvními

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město NAŠE Č. j.: NAŠE SP. ZN.: POČET LISTŮ: 6 VYŘIZUJE: Dudová TEL.: 596 803 241 FAX: 596 803 350 E-MAIL: dudova.kvetoslava@havirov-city.cz

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

USNESENÍ z 21. jednání rady města, konaného dne 10. 12. 2014

USNESENÍ z 21. jednání rady města, konaného dne 10. 12. 2014 USNESENÍ z 21. jednání rady města, konaného dne 10. 12. 2014 Usnesení č. 269/14/21 RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy se stávající nájemnicí bytu č. 6, ul. Moskevská 115, na dobu určitou do 31.

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

U s n e s e n í. z 9. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 9.7.2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

U s n e s e n í. z 9. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 9.7.2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 02 rady města konané 16.01.2013 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Bc. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, MUDr. Antonín Doležal, Vladimír Janíček,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/113/15/KY Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2010 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více