Schvalování účetních dokladů přijatých

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Schvalování účetních dokladů přijatých"

Transkript

1 Schvalování účetních dokladů přijatých Dokumentace ke schvalování účetních dokladů přijatých v ČSAD Vsetín v EXCON, a.s. Sokolovská 187/ Praha 9

2 1 Obsah 1 Obsah Úvod Základní práce s DMS Přihlášení do DMS Prohlížení účetních dokladů Vyhledání účetního dokladu Zobrazení účetního dokladu Zobrazení košilky účetního dokladu Proces přijetí dokladu Zavádění dokladů do DMS Účetní doklady došlé poštou Účetní doklady vystavené v ČSAD Invest Kontrola zavádění Schvalování dokladů Doklady ke schválení Notifikační Úkoly Filtr ve složce Schválení dokladu Oprava schválení dokladu Zrušení schválení dokladu Určení další schvalující osoby Schvalování z pohledu účtárny Zobrazení všech dokladů v

3 7.2 Stavy dokladů Doplnit Zamítnuto K zaúčtování Vyřazeno Zaúčtováno Automatické odeslání do schvalování Anulování Změna dokladu v M-line Odstranění dokladu v M-line Odstranění PDF obrazu dokladu z DMS Správa středisek Vytvoření střediska Změna výchozí schvalující osoby Zrušení střediska Administrátorská příručka Přístupová práva Přiřazování do rolí Zálohování Řešení problémů Nic se neimportuje Některý soubor se neimportuje v

4 2 Úvod Tato dokumentace popisuje systém schvalování došlých účetních dokladů v ČSAD Vsetín. v

5 3 Základní práce s DMS 3.1 Přihlášení do DMS Systém je dostupný na adrese: a je dostupný z internetu i firemní sítě. Pro přihlášení do systému použijte své uživatelské jméno a heslo jako pro přihlášení do Windows. 3.2 Prohlížení účetních dokladů Všechny účetní doklady jsou uloženy ve složce /Faktury přijaté, která je dále rozdělena na podsložky podle jednotlivých společností, např. FP ČSAD Vsetín. Uživateli se zobrazí složka s účetními doklady, jen pokud má právo alespoň číst účetní doklady dané společnosti. Pokud se složka s účetními doklady, na které máte mít právo, nezobrazuje, kontaktujte správce systému Vyhledání účetního dokladu Vstupte do složky s účetními doklady dané společnosti, např. /Faktury/ FP ČSAD Vsetín. Do vyhledávacího okénka s lupou zadejte vyhledávaný text a stiskněte Enter. Systém vám vyhledá všechny účetní doklady, které v některém ze svých údajů obsahují daný text. Pro přesnější vyhledání využijte filtr, který vyvoláte stisknutím tlačítka Filtrovat. Po zobrazení dialogu filtru přidejte nejprve políčko, podle kterého chcete filtrovat, stisknutím tlačítka Přidat podmínku. Pro nalezení účetního dokladu může být vhodné záznamy seřadit. Řazení se provádí kliknutím na záhlaví sloupce, podle kterého chcete řadit. Druhé kliknutí seřadí smlouvy v opačném pořadí. Třetí kliknutí vypne řazení. Alternativně lze pravým kliknutím myši na záhlaví sloupce přímo zvolit typ řazení Zobrazení účetního dokladu Pro zobrazení účetního dokladu klikněte na Stáhnout soubor v řádku účetního dokladu. Účetní doklad se vám obvykle rovnou otevře. Pokud se účetní doklad rovnou neotevře, najdete ho stažený ve složce, kam vám internetový prohlížeč ukládá dokumenty stahované z internetu. V takovém případě můžete požádat správce systému o úpravu nastavení prohlížeče na přímé otevírání PDF souborů Zobrazení košilky účetního dokladu Pro zobrazení košilky účetního dokladu klikněte na Vlastnosti v řádku účetního dokladu. Následující tabulka popisuje význam jednotlivých polí na košilce. Některá pole nemusí být možné editovat (šedá) a některá pole mohou být skryta v závislosti na stavu schvalování dokladu. v

6 Název pole Číslo Dodavatel IČO Adresa Částka bez DPH Schváleno Význam Číslo dokladu je tvořeno dvojicí účetní rok a číslo dokladu v M-line, např Obchodní jméno partnera IČO partnera Adresa partnera Celková částka faktury bez DPH, na kterou je účetní doklad vystaven. Každý řádek tabulky uvádí, kdo schválil pro které středisko jakou část celkové částky. Částky se uvádějí bez DPH. Tyto údaje slouží účtárně jako podklad pro kontaci. V tabulce se také objeví poznámky uživatelů, kteří doklad schválili / zamítli, nebo kteří odmítli přiřazení své osoby jako schvalovatele dokladu. Zbývá schválit Schvaluji Středisko Poznámka Sken dokladu Stav Další schvalující Další střediska Jakou částku zbývá schválit, aby byla schválena celková částka účetního dokladu. Uveďte částku, kterou chcete schválit. Uveďte středisko, pro které chcete částku schválit. Uveďte vaši poznámku, bude uvedena v tabulce Schváleno. Zde je možné stáhnout PDF účetního dokladu. Uvádí, v jakém stavu se doklad nachází ve schvalovacím procesu. Slouží pro určení uživatelů, kteří mají dále dokument schvalovat. Slouží pro určení středisek, která mají dále dokument schvalovat. Zvolením střediska se zvolí jako další schvalující osoba, která je nastavena jako výchozí schvalující osoba střediska. v

7 4 Proces přijetí dokladu Následující obrázek zobrazuje schéma workflow zpracování přijatého účetního dokladu. v

8 Následující obrázek zobrazuje pro účetní doklad stavy, kterých může během procesu nabývat. Stav dokladu je uveden u každého účetního dokladu v DMS. v

9 5 Zavádění dokladů do DMS Zavádění dokladů do DMS provádí účtárna. 5.1 Účetní doklady došlé poštou Proces zavedení dokladu je následující: 1. Zavést doklad do mimoúčetní evidence v M-line. 2. Poznamenat na doklad účetní rok a číslo dokladu v M-line. 3. Naskenovat doklad do PDF. 4. PDF soubor přejmenovat na <účetní rok>-<číslo>.pdf, např pdf. 5. Uložit přejmenovaný PDF soubor do složky S:\ rucni. Jakmile jsou PDF soubory připraveny ve složce, můžete je zavést do DMS: 1. Vstupte v DMS do složky /Faktury/ČSAD Vsetín. 2. Stiskněte tlačítko Importovat ručně skenované (v rozbalovací nabídce tlačítko Importovat z mezirozhraní). 3. DMS načte ze složky S:\ rucni všechna PDF. 4. DMS zobrazí informaci o úspěchu či neúspěchu načtení jednotlivých dokladů. 5.2 Účetní doklady vystavené v ČSAD Invest Vytvoření PDF dokladů má na starosti účetní ČSAD Invest. Mline podporuje tvorbu PDF souboru, který vytváří ve složce S:\ Při zavedení dokladu do mimoúčetní evidence ČSAD Vsetín, se automaticky vygeneruje vedle PDF souboru ještě CSV soubor s identifikací dokladu v evidenci ČSAD Vsetín. Pro hromadné zavedení dokladů do DMS postupujte takto: 1. Vstupte v DMS do složky /Faktury/ČSAD Vsetín. 2. Stiskněte tlačítko Importovat z mezirozhraní. 3. DMS načte ze složky S:\ PDF soubory a podle informace v CSV souboru je přiřadí ke správným dokladům Mline. 4. DMS zobrazí informaci o úspěchu či neúspěchu načtení jednotlivých dokladů. 5.3 Kontrola zavádění Pokud je PDF zavedeno bez problémů, je ze složky S:\ rucni, resp. S:\ , odstraněno. Pokud dojde k chybě při zavádění PDF do DMS, zůstává PDF soubor (případně i s CSV souborem) v importní složce a při dalším importu se DMS znovu pokusí ho do systému zavést. K chybě nejčastěji dochází z následujících důvodů: Bylo použito číslo dokladu, který už je v DMS zaveden. v

10 Bylo použito číslo dokladu, které nelze nalézt v M-line. Po načtení dávky PDF souborů do DMS vyhledejte všechny informace o neúspěšném zavedení dokladu a vyřešte problémy. Na obrazovce s výsledkem zavádění je pro každý doklad uvedena chyba, kterou DMS detekoval. Např. při opětovném zavádění opravené faktury, která už byla jednou zamítnutá a nyní přichází pod stejným číslem v evidenci ČSAD Vsetín, můžete zamítnutou fakturu ze systému odstranit a provést zavedení znovu. Pokud ve složce importů zůstávají soubory, které se nedaří importovat a je potřeba je odstranit ze složky, kontaktujte správce systému a požádejte ho o odstranění souborů. v

11 6 Schvalování dokladů 6.1 Doklady ke schválení V této kapitole popisujeme několik způsobů, jak zobrazit doklady, které máte schválit Notifikační Pokud máte nějaké doklady ke schválení, systém vám pošle notifikační . Po obdržení emialu pokračujte takto: 1. V u klikněte na odkaz pro vstup do složky v DMS. 2. V prohlížeči se otevře složka s doklady, které máte schválit. Notifikační je generován jednou denně v časných ranních hodinách. Jakmile vás jeden den někdo určí jako schvalující osobu, budete mít druhý den ráno ve schránce upozornění. V případě, že nemůžete čekat na notifikační , zvolte některý ze způsobů níže Úkoly Kdykoli jste přihlášení v DMS, můžete ve složce /Úkoly přehledně zobrazit všechny úkoly, které vám plynou ze všech schvalovacích procesů v DMS. V této složce tak okamžitě vidíte, zda máte nějaké doklady ke schválení nemusíte tak čekat na notifikační Vstupte do složky /Úkoly. 2. Stiskněte tlačítko FP ČSAD Vsetín: Ke schválení. 3. Otevře se složka s doklady, které máte schválit Filtr ve složce Kdykoli jste přihlášení v DMS, můžete ve složce s doklady použít filtr pro zobrazení dokladů ke schválení. Nemusíte tak čekat na notifikační Vstupte do složky s doklady, např. /Faktury/FP ČSAD Vsetín. 2. Z rozbalovací nabídky tlačítka Filtr zvolte filtr Zpracovat. 3. Vyfiltrují se pouze doklady, které máte schválit. 6.2 Schválení dokladu V této kapitole popisujeme vlastní schválení jednoho dokladu. Předpokládáme, že jste ve složce s doklady a máte zobrazeny ty doklady, které máte schválit. 1. Zobrazte košilku účetního dokladu kliknutím na Vlastnosti v řádku účetního dokladu. 2. Zobrazte PDF účetního dokladu klinutím na u pole Sken dokladu. 3. Zkontrolujte doklad. 4. Pokud vám byl doklad špatně přidělen: a. Volitelně vyplňte pole Poznámka. b. Volitelně určete další schvalovatele. c. Stiskněte tlačítko Není moje. v

12 5. Pokud chcete doklad vrátit dodavateli: a. Do pole Poznámka vyplňte důvod zamítnutí dokladu. b. Stiskněte tlačítko Zamítám. 6. Pokud chcete doklad schválit, ať už celý nebo jen část celkové částky: a. Do pole Schvaluji uveďte částku bez DPH, kterou chcete schválit. b. Do pole Středisko uveďte středisko, pro které chcete částku schválit. c. Do pole Poznámka volitelně připojte doplňující poznámku pro účtárnu, např. nocovné. d. Volitelně určete další schvalovatele. e. Pokud chcete schválit částku ještě pro další středisko, stiskněte tlačítko Schvaluji a další. Vámi schválená částka se uloží, košilka zůstane otevřená a můžete pokračovat schválením další částky. f. Pokud jste se schvalováním hotovi, stiskněte tlačítko Schvaluji. 6.3 Oprava schválení dokladu Pokud jste pro středisko schválili chybnou částku, můžete ji opravit takto: 1. Zobrazte košilku účetního dokladu kliknutím na Vlastnosti v řádku účetního dokladu. 2. Do pole Schvaluji uveďte správnou částku bez DPH. 3. Do pole Středisko uveďte středisko, pro které chcete částku opravit. Záznam o schválení částky pro středisko bude nahrazen záznamem s novou částkou. Takto můžete opravit pouze částku, kterou jste sami dříve pro středisko schválili. Opravu lze provést pouze u dokladů, které ještě nejsou kompletně schválené. Pokud je doklad kompletně schválený, tj. ve stavu K zaúčtování, požádejte účtárnu, aby vám ho vrátila k opravě. 6.4 Zrušení schválení dokladu Pokud jste chybně uvedli středisko, nebo pokud jste pro středisko na dokladu schválili částku, kterou chcete zrušit, můžete zrušit schválení takto: 1. Zobrazte košilku účetního dokladu kliknutím na Vlastnosti v řádku účetního dokladu. 2. Do pole Schvaluji uveďte částku Do pole Středisko uveďte středisko, pro které chcete částku zrušit. Záznam o schválení částky pro středisko bude zrušen. Takto můžete zrušit pouze částku, kterou jste sami pro středisko schválili. 6.5 Určení další schvalující osoby Jak účtárna, tak libovolná schvalující osoba může během schvalování určit další schvalující osobu. Schvalující osobu lze určit buď zadáním konkrétního uživatele, který má doklad schválit, nebo zadáním střediska. 1. Pokud chcete zadat konkrétního uživatele, zadejte jednu nebo více osob do pole Další schvalující. v

13 2. Pokud chcete zadat středisko, zadejte jedno nebo více středisek do pole Další střediska. Jako schvalující osoba se za každé středisko vezme Výchozí schvalující, tj. každé středisko se převede na konkrétní osobu. Pokud středisko nemá definovanou výchozí schvalující osobu, nemá tak jeho zvolení žádný vliv na určení další schvalující osoby. 3. Doklad uložte některým z tlačítek OK / Uložit / Schvaluji / apod. Pole Další schvalující a Další střediska lze vyplňovat dvěma způsoby: 1. Vypsáním jmen osob, resp. názvů středisek: a. Klikněte na v záhlaví seznamu. b. Vyplňte čárkami oddělená jména osob, resp. čísla středisek. Stačí zadat jednoznačný začátek a systém již dohledá plné jméno, resp. číslo střediska. c. Systém vyplní seznam a případně upozorní na jména osob či čísla středisek, která nenalezl. 2. Výběrem ze seznamu osob, resp. středisek: a. Klikněte na v záhlaví seznamu. Objeví se okno se seznamem všech dostupných osob, resp. středisek. b. Můžete použít filtr pro vyhledání konkrétní osoby, resp. střediska. c. Zaškrtněte vybrané osoby, resp. střediska. d. Stiskněte tlačítko Vybrat. v

14 7 Schvalování z pohledu účtárny 7.1 Zobrazení všech dokladů Ve výchozím nastavení je ve složce /Smlouvy zapnutý filtr Moje agenda, který zobrazuje pouze smlouvy, které máte k vyřízení, nebo nad kterými jste v rámci workflow v minulosti provedli nějakou operaci. Pro zobrazení všech dokladů vypněte tento filtr odškrtnutím zaškrtávátka u filtru Moje agenda. 7.2 Stavy dokladů Pracovníci účtárny mají na starosti doklady ve stavech: Doplnit není určena žádná další schvalující osoba a doklad není schválený (může být schválený částečně) Zamítnuto některý ze schvalujících označil doklad jako zamítnutý, tj. k vrácení dodavateli K zaúčtování kompletně schválený doklad, který ještě nebyl zaúčtován (nebo proplacen v případě zálohové faktury) Vyřazeno vyřazený doklad; doklad v tomto stavu je považován za vyřízený a doklady v tomto stavu nejsou reportovány účtárně Zaúčtováno doklad, který je zaúčtovaný v Mline; doklad v tomto stavu je považován za vyřízený a doklady v tomto stavu nejsou reportovány účtárně Pro všechny tyto stavy je pracovníkům účtárny posílán notifikační . Pro okamžité zjištění dokladů, které jsou v těchto stavech lze použít složku /Úkoly Doplnit V tomto stavu není určena žádná další schvalující osoba a doklad není schválený (může být schválený částečně). Do tohoto stavu se doklad dostane obvykle po importu, pokud nelze automaticky určit schvalující osobu, nebo po částečném schválení dokladu jednou schvalující osobou, která ale neurčila další schvalující osobu. 1. V košilce dokladu určete schvalující osobu, viz 5.5 Určení další schvalující osoby. 2. Stiskněte tlačítko Schvalovat Zamítnuto V tomto stavu je doklad, který schvalující osoba chce vrátit dodavateli. 1. Ověřte, že se má doklad opravdu vrátit dodavateli. 2. Jakmile je doklad vrácen dodavateli: a. Stiskněte v košilce dokladu tlačítko Vyřazeno. Tím doklad přejde do stavu Vyřazeno a v DMS je považován za vyřízený. Vyřazení je vratná operace. 3. Pokud doklad nemá být vrácen dodavateli: a. Stiskněte v košilce dokladu tlačítko Zrušit zamítnutí. Tím doklad přejde do stavu Doplnit. Košilka dokladu zůstane otevřená. v

15 b. Ověřte nebo doplňte schvalující osoby, viz 5.5 Určení další schvalující osoby. c. Stiskněte tlačítko Schvalovat K zaúčtování V tomto stavu je kompletně schválený doklad určený k zaúčtování v M-line. V tomto stavu můžete doklad buď zaúčtovat nebo vrátit ke schvalování (např. pokud schvalující osoba omylem schválila celou částku dokladu a měla schválit jen část celkové částky). Pro zaúčtování postupujte takto: 1. V M-line doklad zaúčtujte (nebo proplaťte v případě zálohové faktury). a. Doklady schválené v DMS jsou automaticky označovány jako schválené v evidenci M- line. Můžete tak využít funkci M-line pro zobrazení schválených dokladů. 2. DMS automaticky kontroluje, zda jsou doklady zaúčtované v M-line. Zaúčtované doklady tak po zaúčtování automaticky přecházejí do stavu Zaúčtováno. (Zálohové faktury do tohoto stavu přejdou, jakmile jsou v Mline proplacené.) Tím je doklad v DMS považován za vyřízený. Kontrola se provádí jednou denně v časných ranních hodinách. Pro vrácení dokladu do schvalování postupujte takto: 1. Odstraňte v evidenci v Mline příznak, že je faktura schválená. 2. Otevřete košilku dokladu a v ní: a. Vyplňte schvalující osobu, viz 5.5 Určení další schvalující osoby. a. Stiskněte tlačítko Schvalovat Vyřazeno V tomto stavu je doklad vyřazený ze schvalovacího procesu a nelze měnit jeho data. Doklady v tomto stavu jsou považovány za zpracované a nejsou reportovány účtárně. Pokud jste doklad vyřadili omylem, můžete zrušit vyřazení dokladů takto: 1. V košilce dokladu stiskněte Zrušit vyřazení. Doklad přejde do stavu Zamítnuto Zaúčtováno Do tohoto stavu DMS automaticky převádí všechny doklady, které jsou v DMS ve stavu K zaúčtování a objevily se v účetnictví společnosti. Převod probíhá dávkově v časných ranních hodinách. Doklady v tomto stavu jsou považovány za zpracované a nejsou reportovány účtárně. Pokud v Mline dojde ke zrušení dokladu v účetnictví, DMS systém se to nedozví a je potřeba doklad v DMS vrátit do stavu K zaúčtování. To se provede takto: 1. V košilce dokladu stiskněte Zrušit zaúčtování. v

16 Jakmile bude doklad znovu zaúčtován, DMS ho opět automaticky převede do stavu Zaúčtováno. 7.3 Automatické odeslání do schvalování Jakmile je v DMS vytvořen záznam s připojeným PDF, pokusí se DMS automaticky odvodit schvalující osobu či osoby. Pokud dokáže určit schvalující osoby, doklad automaticky přejde do stavu Schvalovat a není vyžadován ruční zásah účtárny. Pro odvození schvalující osoby se používá: obsah pole Středisko v doplňujících údajích dokladu v Mline, obsah pole Faktura předána v Mline a předkontace dokladu, pokud jsou k dispozici. Postup odvození schvalující osoby či osob je následující: 1. Pokud v poli Středisko je vyplněno číslo střediska, pak se použije Výchozí schvalující osoba střediska. 2. Dále pokud v poli Faktura předána v Mline je vyplněno číslo střediska nebo jednoznačný začátek názvu střediska, pak se přidá Výchozí schvalující osoba střediska. Střediska se vyhledávají v evidenci středisek v DMS, viz 7 Správa středisek. 3. Dále pokud jsou vyplněny předkontace, přidají se Výchozí schvalující osoby všech středisek všech předkontací. V tomto kroku se střediska vyhledávají podle Čísla střediska. 4. Pokud v kroku 1. nebylo nalezeno odpovídající středisko, hledá DMS v uživatelských jménech uživatele, kde začátek příjmení a jména (bez titulů) odpovídá textu zadanému v poli Faktura předána v Mline. Uživatel je přidán jako schvalující osoba pouze v případě, že začátek byl jednoznačný. Např. při zadání textu Vašátko do pole Faktura předána systém nalezne uživatele Vašátko Zdeněk, protože v systému není jiný uživatel se stejným příjmením. Naproti tomu při zadání textu Růčka nalezne systém více uživatelů, jejichž jméno začíná tímto textem, a proto nepřidá žádnou schvalující osobu. 7.4 Anulování Pracovník účtárny může anulovat všechna dosavadní schválení kdykoli během schvalovacího procesu. Výjimkou jsou doklady ve stavech: Zaúčtováno doklad nelze anulovat. Vyřazeno doklad lze vrátit do stavu K vyřazení, kde už je možné anulovat schválení. Anulováním se odstraní veškerý obsah tabulky Schváleno v košilce dokladu, tj. odstraní se všechny záznamy o schválení, zamítnutí či špatném přidělení dokladu. Anulování schválení musíte provádět v některých situacích, viz níže. Anulujte schválení dokladu takto: 1. V košilce dokladu stiskněte tlačítko Anulovat. v

17 2. Potvrďte, že chcete anulovat všechna schválení. Anulováním schválení přejde doklad do stavu Doplnit. V tomto stavu můžete doklad uložit nebo můžete pokračovat přidělením schvalujících osob a odesláním do schvalování. 7.5 Změna dokladu v M-line Pokud dojde k závažné změně dokladu v mimoúčetní evidenci v M-line, zejména pokud byla opravena celková částka dokladu, je potřeba zrušit všechna dosavadní schválení v DMS a znovu vyvolat schválení. V DMS proveďte: 1. V košilce dokladu stiskněte tlačítko Anulovat. 2. Volitelně v košilce dokladu doplňte další schvalující osoby. 3. Volitelně v košilce dokladu stiskněte tlačítko Schvalovat. 7.6 Odstranění dokladu v M-line Pokud dojde k odstranění dokladu z mimoúčetní evidence v M-line a doklad je již naskenován a uložen do DMS, je potřeba vyřadit tento doklad ze schvalovacího procesu v DMS, aby stále nevyžadoval schválení. Cílem je dostat doklad do stavu Vyřazeno: 1. V košilce dokladu stiskněte tlačítko Anulovat. 2. Zvolte sebe jako schvalující osobu. 3. V košilce dokladu stiskněte tlačítko Schvalovat. 4. V košilce dokladu vyplňte pole Poznámka, např. vyřazeno z M-line. 5. V košilce dokladu stiskněte tlačítko Zamítám. 6. V košilce dokladu stiskněte tlačítko Vyřazeno. Během procesu se košilka v některých případech zavírá. Pro pokračování je potřeba košilku opět otevřít. 7.7 Odstranění PDF obrazu dokladu z DMS Pokud došlo k chybnému zavedení dokladu do DMS a je potřeba ho zavést znovu, musíte nejprve odstranit PDF obraz dokladu z DMS, jinak se doklad nezavede. Z DMS lze odstranit PDF obraz pouze u dokladu, který není ani částečně schválen. Pokud již došlo k částečnému nebo úplnému schválení chybně zavedeného dokladu, doklad nejprve anulujte, viz 7.4 Anulování. Odstranit PDF obraz dokladu lze pouze ve stavu Doplnit nebo ve stavu Ke schválení, není-li zatím k dokladu žádné vyjádření od schvalujících osob. Pro odstranění PDF obrazu dokladu postupujte následovně: 1. Pravým kliknutím myši vyvolejte kontextové menu u záznamu dokladu. 2. Zvolte Odstranit soubor. 3. Potvrďte odstranění souboru. v

18 Nebo: 1. V košilce dokladu stiskněte křížek v poli Sken dokladu. 2. Stiskněte Uložit. Po odstranění PDF obrazu dokladu je doklad ve stavu Doplnit. v

19 8 Správa středisek Správa středisek a výchozích schvalujících osob je v pravomoci pracovníků účtárny. Správa středisek se provádí ve složce /Systémové nástroje/místní nastavení/střediska. 8.1 Vytvoření střediska 1. Stiskněte tlačítko Vytvořit středisko. 2. V kartě střediska vyplňte: a. Číslo střediska číslo, které používáte pro středisko v Mline b. Název střediska c. Výchozí schvalující osobu, které budou přiděleny doklady, které jsou určené pro schválení tímto střediskem. Zadejte jméno osoby nebo osobu vyberte ze seznamu. 3. Stiskněte tlačítko OK. 8.2 Změna výchozí schvalující osoby 1. Vyhledejte středisko, které chcete změnit. 2. Stiskněte tlačítko Vlastnosti. 3. V poli Výchozí schvalující změňte výchozí schvalující osobu střediska. 4. Stiskněte tlačítko OK. 8.3 Zrušení střediska 1. Vyhledejte středisko, které chcete zrušit. 2. Stiskněte pravé tlačítko myši. Objeví se kontextové menu. 3. V kontextovém menu zvolte položku Zrušit. 4. Potvrďte zrušení tlačítkem OK. v

20 9 Administrátorská příručka 9.1 Přístupová práva Přístupová práva ke schvalování účetních dokladů přijatých jsou řízena pomocí rolí. Pro každou společnost jsou v systému následující role: <společnost>_fp_controlling o Uživatel smí číst všechny účetní doklady společnosti. <společnost>_fp_schvalovatel o Uživatel smí schvalovat jemu určené účetní doklady společnosti. o Uživatel smí na jemu určených dokladech definovat další schvalující osoby. o Uživatel smí vidět pouze doklady, která má schválit, nebo které schválil. o Uživatele je možné vybrat jako schvalující osobu. <společnost>_fp_uctarna o Uživatel smí na na všech dokladech společnosti definovat další schvalující osoby. o Uživatel smí anulovat schválení účetních dokladů společnosti. o Uživatel smí označovat doklady společnosti jako vyřazené. o Uživatel má přístup ke všem účetním dokladům společnosti. Přiřazením uživatele do některé z těchto rolí zajistíte uživateli přístupová oprávnění u role uvedená. Uživatel může být ve více rolích najednou. Uživateli se v takovém případě přístupová oprávnění sčítají. Pokud má v nějaké roli silnější práva, použijí se silnější práva. Uživatelé v roli <společnost>_fp_uctarna by měli být typicky zařazeni i do role <společnost>_fp_schvalovatel, aby je bylo možné vybrat jako schvalující osoby. 9.2 Přiřazování do rolí Uživatelé jsou do rolí přiřazováni v Active Directory. Přiřazení do rolí se v DMS projeví po první synchronizaci. Ta probíhá automaticky v časných ranních hodinách. Synchronizaci uživatelů je možné vynutit i ručně, jen musíte být přihlášeni jako správce databáze: 1. V DMS vstupte do složky /Systémové nástroje/správa uživatelů/role. 2. Stiskněte tlačítko Synchronizovat s LDAP. 9.3 Zálohování Zálohovat DMS znamená provést zálohu: databáze, nad kterou DMS běží (IP , DB alex), souborů uložených v DMS před uložením do O2STA (/var/alex/files), O2STA. v

21 9.4 Řešení problémů Nic se neimportuje 1. Zkontrolovat, že v příslušné importní složce je obsah pro import. 2. Zkontrolovat, že právě neimportoval ze stejné složky jiný uživatel. 3. Zkontrolovat mount point na www serveru. 4. Zkontrolovat, že nejsou přítomny zámky (soubor s příponou.importing zámek jednoho CSV souboru, nebo soubor _importing.txt zámek celé složky při importu samotných PDF souborů) Některý soubor se neimportuje 1. Zkontrolovat, že na souboru není přítomný zámek (soubor s příponou.importing) v

Registr smluv. Dokumentace k registru smluv v IS ALeX pro ČSAD Vsetín, ČSAD Invest a další společnosti skupiny. v. 1.0 15.8.2014

Registr smluv. Dokumentace k registru smluv v IS ALeX pro ČSAD Vsetín, ČSAD Invest a další společnosti skupiny. v. 1.0 15.8.2014 Registr smluv Dokumentace k registru smluv v IS ALeX pro ČSAD Vsetín, ČSAD Invest a další společnosti skupiny v. 1.0 15.8.2014 EXCON, a.s. Sokolovská 187/203 190 00 Praha 9 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod...

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308 E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL Platí od 08.2012 www.dhlfreight.cz 840 111 308 Obsah 1. E-BILLING 1.1 Úvod... 3 2. Registrační proces 2.1 Registrace do DHL E-BILLING... 4 2.2 Postup registrace do DHL E-BILLING...

Více

Nápověda pro práci s PPP. Jak vytvořit nabídku?

Nápověda pro práci s PPP. Jak vytvořit nabídku? Nápověda pro práci s PPP Jak vytvořit nabídku? Otevřete si webovou stránku Platformy plánování akcí (PPP): *url* Zvolte jazyk. Přihlaste se pomocí vašeho uživatelského jména a hesla. Vyberte ze seznamu

Více

Uživatelská příručka. 2011 EXCON, a.s.

Uživatelská příručka. 2011 EXCON, a.s. Uživatelská příručka 2011 EXCON, a.s. Naše správa domu je webový informační systém, který umožňuje bytovým družstvům a společenstvím vlastníků přehledně a trvale organizovat dokumenty spojené s jejich

Více

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů. Uživatelská příručka

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů. Uživatelská příručka REX a e-spis LITE 2.5.4 - uživatelská příručka Integrační modul REX pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů Uživatelská příručka www.i.cz Czech Republic

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah 1.1 Historie

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

6. Efektivní správa papírových dokumentů v organizaci a jejich digitalizace

6. Efektivní správa papírových dokumentů v organizaci a jejich digitalizace 6. Efektivní správa papírových dokumentů v organizaci a jejich digitalizace Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Digitalizace dokumentů a jejich

Více

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah 1. Všeobecný přehled... 2 2. Základní navigační tlačítka... 2 3. Uživatelské nastavení... 3 3.1. Nastavení seznamu... 3 3.1.1. Nastavení zobrazovaných sloupců... 3 3.1.2. Nastavení

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 18 KSRZIS Příručka - Role žadatel Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PODÁNÍ NÁVRHU PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE PLATFORMY

OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PODÁNÍ NÁVRHU PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE PLATFORMY OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PODÁNÍ NÁVRHU PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE PLATFORMY Q1: Jak podat Návrh prostřednictvím on-line platformy? Q1: Jak podat Návrh prostřednictvím on-line platformy? Pro správné pochopení postupu

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka XENIA - systém pro zpracování dokumentů Verze manuálu: 1.0 Verze systému XENIA: 2.30 YDS s.r.o. http://yds.cz http://xenia.cz 2 Obsah Obsah... 3 Předmluva... 5 1. Elektronická archivace...

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

Uživatelská příručka pro Účetní / Vedoucí finanční účtárny. Projekt DMS modul Faktury

Uživatelská příručka pro Účetní / Vedoucí finanční účtárny. Projekt DMS modul Faktury S Y C O N I X, a. s. Freyova 12 Telefon: +420 2 83 10 90 10 190 00 Praha 9 Fax: +420 2 83 10 90 11 Česká republika w w w. s y c o n i x. c z pro Účetní / Vedoucí finanční účtárny Projekt DMS modul Faktury

Více

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE , VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE Návod lze analogicky použít i pro ostatní podání na Českou daňovou správu (DPH, výpis z evidence 92, souhrnné hlášení, ). 1) Postavte se do firmy roku,

Více

Uživatelská příručka pro ředitele škol

Uživatelská příručka pro ředitele škol Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Uživatelská příručka pro ředitele škol Název souboru: Modul IDM - Uživatelská příručka pro ředitele škol V2.doc Strana 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Přihlášení

Více

Docházkový systém modul E-PORTÁL

Docházkový systém modul E-PORTÁL Docházkový systém modul E-PORTÁL E-PORTÁL slouží k prohlížení docházky pomocí internetového prohlížeče, na základě přiřazených práv jednotlivým zaměstnancům (uživatelům). V E-PORTÁLu lze také plánovat

Více

Modul Download pro redakční systém Marwel

Modul Download pro redakční systém Marwel Modul Download pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 0.1 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah Správce stahování...3 Přihlášení...3

Více

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E PŘÍRUČKA UŽIVATELE

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E PŘÍRUČKA UŽIVATELE E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E Daňová hlášení PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze 2010/2 18.02.2010 H&M DataSoft spol. s r.o. - Žarošická 30, 628 00, BRNO HotLine: +420 548 214 162-3, fax: +420 548 214 160 e-mail:

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz

Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz Požadavky na systém: Do ekonomického systému se připojíte zadáním výše uvedené internetové adresy. Operační systém Windows XP nebo vyšší (vista,

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP list č.1/20 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Doporučené nastavení prohlížeče... 4 2.1 Problém s certifikátem...

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2 Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky Verze 1.2 2 Obsah 1. Úvod.. 3 1.1. Základní informace 3 1.2. Spuštění kalkulačky. 3 1.3. Přehled možných úprav 4 2. Sestavení technické změny.

Více

Lukáš Peterka vedoucí projektu. Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka. 25. 08. 2011, Brno

Lukáš Peterka vedoucí projektu. Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka. 25. 08. 2011, Brno Lukáš Peterka vedoucí projektu Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka 25. 08. 2011, Brno Omezující podmínky pro zveřejnění, poskytnutí údajů: Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru.

Více

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení MANUÁL K PROGRAMU DBADVOKÁT Program byl vytořený za účelem třídění a uchovávání jednotlivých spisů (elektronické dokumenty [doc, xls, odt, pdf, xml,...], emaily a další důležité soubory) v centralním počítači

Více

2HCS Fakturace 3 - modul Banka -

2HCS Fakturace 3 - modul Banka - 2HCS Fakturace 3 - modul Banka - Autor: Tomáš Halász 2H C.S. s.r.o. Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz Web: www.faktury.cz pro verzi: dne: 3.7.23 a novější 01.09.2010 1/16 Obsah Úvod...3

Více

Postup instalace síťové verze Mount Blue

Postup instalace síťové verze Mount Blue Postup instalace síťové verze Mount Blue Instalace na serveru 1. Stáhněte si instalační balíček pro server ze stránek Mount Blue na adrese: http://www.mountblue.cz/download/mountblue-server-setup.exe 2.

Více

POSTUP OBJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÉ ZKOUŠKY 2014

POSTUP OBJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÉ ZKOUŠKY 2014 Obsah Registrace uchazeče o vykonání jednotlivé zkoušky na portálu JZ... 1 Změna registračních údajů... 1 Přihlášení registrovaného uživatele... 2 Postup pro objednání jednotlivé zkoušky/zkoušek... 2 Záložky

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD503" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu převodů a výdeje až do 99 druhů skladů. Sortiment materiálu je ve všech skladech

Více

Uživatelské účty k modulům APV OKnouze/Okslužby pro kraje

Uživatelské účty k modulům APV OKnouze/Okslužby pro kraje OKsystem a.s. Na Pankráci 125, 140 21 Praha 4, IČ 27373665 Projekt Dokument Odpovědná osoba Klasifikace: APV OKnouze/OKslužby Uživatelské účty k modulům APV OKnouze/Okslužby pro kraje Ing. Radomír Martinka

Více

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Úvodní příručka Kontrola e-mailů iphone nebo ipad si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Únor 2016 Podporovaná mobilní zařízení Aplikace Novell Filr je podporována v následujících mobilních zařízeních: Telefony a tablety se systémem ios 8 novějším

Více

Elektronická spisová služba

Elektronická spisová služba Uživatelská příručka Vytvořeno dne: 17.5.2012 Aktualizováno: 28.11.2014 2014, a.s. Obsah 1. O aplikaci... 4 1.1. 2. Obecný postup práce s Elektronickou spisovou službou... 5 2.1. Přihlášení... 5 2.2. Uspořádání

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok 2012 - - převod dat do nového roku - - změna sazby DPH -

2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok 2012 - - převod dat do nového roku - - změna sazby DPH - 2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok 2012 - - převod dat do nového roku - - změna sazby DPH - Autor: Tomáš Halász pro verzi: 3.7.245 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 28.12.2011 Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice

Více

Stav přijímacího řízení

Stav přijímacího řízení Stav přijímacího řízení V modulu se zaznamenává rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu včetně odůvodnění. V případě, že uchazeč nebyl přijat a podá si žádost o přezkoumání rozhodnutí,

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny 21.3.2013 Obsah Obsah... 2 Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK...

Více

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android.

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Úvod popis funkcí softwaru. Nový doklad Ceník Kontakty Doklady Nastavení Reporty Import Export Přihlášení

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE USERGUIDE Obsah Vaše výhody na první pohled... 3 Přihlášení... 3 Cenová nabídka... 4 Jak si poradit s chybou krok 1... 7 Jak si poradit s chybou krok 2... 10 Jak vygenerovat z nabídky novou objednávku...

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu 21.1.2013 Obsah Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK... 3 Stránka pro přihlášení

Více

Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv. V prostředí společnosti. Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv. V prostředí společnosti. Pražská vodohospodářská společnost a.s. Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv V prostředí společnosti Pražská vodohospodářská společnost a.s. Obsah 1. ÚVOD... 5 2. PROSTŘEDÍ WORKSPACE... 5 2.1 TECHNOLOGIE

Více

WinFAS. 3 účto. Praktický úvod do WinFASu Banka

WinFAS. 3 účto. Praktický úvod do WinFASu Banka 3 účto Praktický úvod do u Banka verze z 30.3.2005 Zadání Teorie - Rozdíly FAS a - vytvoření příkazu se dělí na dvě části - vytvoření předvýběru - vyhotovení a odeslání příkazu - práce s výpisem se dělí

Více

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka Univerzální rezervační systém Uživatelská příručka Obsah I. Instalace... 3 II. První spuštění aplikace... 4 III. Hlavní okno aplikace... 5 IV. Nastavení aplikace... 6 1. Přidání místností... 6 2. Uživatelské

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Nastavení Microsoft Outlook 2007

Nastavení Microsoft Outlook 2007 Nastavení Microsoft Outlook 2007 Pro nastavení programu Microsoft Outlook 2007 k výběru pošty, je nutné provést manuální nastavení dle níže uvedeného návodu. spusťte Microsoft Outlook 2007 klikněte na

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (klient)

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 5. února 2015 Obsah 3 Obsah...5 Aktivace možnosti Fiery...6 Automatická aktivace

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

5 Evidence manželských smluv

5 Evidence manželských smluv 5 Evidence manželských smluv 5.1 Společné vyhledávání v evidencích Společné vyhledávání v evidencích slouží k vyhledání evidovaných závětí, listin i smluv a to pouze vyhledáním podle rodného čísla a data

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora krizového řízení Vytvořeno dne: 15. 6. 2011 Aktualizováno: 22. 10. 2014 Verze: 2.2 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

ŽÁDOST O OTEVŘENÍ ÚČTU

ŽÁDOST O OTEVŘENÍ ÚČTU OBCHODOVÁNÍ S POVOLENKAMI REJSTŘÍK UNIE ŽÁDOST O OTEVŘENÍ ÚČTU Stručná uživatelská příručka Obsah Žádost o otevření účtu... 2 Inicializace otevření účtu a vytvoření držitele účtu... 3 Přidání zástupce,

Více

Přihlašte se pomocí přiděleného přihlašovacího jména a hesla a potvrďte tlačítkem Potvrdit.

Přihlašte se pomocí přiděleného přihlašovacího jména a hesla a potvrďte tlačítkem Potvrdit. On Line databáze Danni UPOZORNĚNÍ SYSTÉM DANNI JE KOMPATIBILNÍ POUZE S PROHLÍŽEČEM INTERNET EXPLORER - verze 7 A VYŠŠÍ (máte-li nižší verzi, můžete si ji zdarma aktualizovat na http://www.microsoft.com/cze/windows/internet-explorer/

Více

Aplikace objednávání svozů

Aplikace objednávání svozů GE MONEY Aplikace objednávání svozů Uživatelská dokumentace IMP spol. s r.o. 14.1.2011 Uživatelská dokumentace k systému pro objednávání a evidenci svozů z poboček GE Money. 1 Přihlášení do aplikace K

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Zápis údaje o adrese místa trvalého pobytu do informačního systému evidence obyvatel Vytvořeno dne: 3.6.2010 Aktualizováno: 16.6.2010 Verze:

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

Vítejte v aplikaci Objednejse-online.

Vítejte v aplikaci Objednejse-online. Vítejte v aplikaci Objednejse-online. 1. První přihlášení do aplikace Objednejse-online 2. Můj účet 2.1 osobní údaje 2.2 Moje rezervace 2.2.1 Detail rezervace 2.2.2 Řazení rezervací 2.3 Moje stránka 3.

Více

Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání

Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol Název souboru: CP2-Modul_IDM-Vyhodnocení kampaně

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení

ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení Postup: V hlavním menu zvolte Vyúčtování Všechna nastavení týkající se účtování, jsou pod tímto odkazem, účetní v podstatě nepotřebuje operovat pod jiným odkazem v menu. otevře

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Rozsáhlý formulář Vyúčtování daně se dosud podával klasicky na tištěném formuláři, přičemž program Mzdy Profi pro něj sestavil a vytisknul podklad pro vyplnění.

Více

Manuál pro žadatele OBSAH

Manuál pro žadatele OBSAH Manuál pro žadatele OBSAH 1. Úvod... 2 2. Registrace žadatele do systému... 3 3. Přihlášení... 5 4. Změna hesla... 6 5. Obnova zapomenutého hesla... 7 6. Vyplňování formuláře žádosti o dotaci... 8 6.1.

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Jednoduchý pomocník pro aplikaci Elektronická příloha č. 2 EP2W EP2 Workspace

Jednoduchý pomocník pro aplikaci Elektronická příloha č. 2 EP2W EP2 Workspace 1. Obecné informace... 1 2. Žádost o přílohu č. 2... 2 3. Vyplnění a odeslání přílohy č. 2 k podpisu do VZP... 3 4. Podpis a odeslání přílohy č. 2 do VZP... 4 4.1 Podepsání jednotlivého dokumentu... 4

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

Doklady, u kterých dodavatelé použijí ustanovení 92a zákona o DPH, je třeba do programu zapsat následovně:

Doklady, u kterých dodavatelé použijí ustanovení 92a zákona o DPH, je třeba do programu zapsat následovně: Účtování o přenesení daňové povinnosti Reverse charge Doklady, u kterých dodavatelé použijí ustanovení 92a zákona o DPH, je třeba do programu zapsat následovně: DF) V případě obdržení došlé faktury zapište

Více

Práce s bankovními výpisy

Práce s bankovními výpisy Práce s bankovními výpisy Proto, aby jste mohli bankovní výpisy importovat je třeba nejdříve nastavit cestu kde je systém má hledat a formát souboru jaký má očekávat. Ve vašem elektronickém bankovnictví

Více

ZÁ KLÁDNÍ POKYNY PRO PRÁ CÍ S ELEKTRONÍCKY M FORMULÁ R EM

ZÁ KLÁDNÍ POKYNY PRO PRÁ CÍ S ELEKTRONÍCKY M FORMULÁ R EM ZÁ KLÁDNÍ POKYNY PRO PRÁ CÍ S ELEKTRONÍCKY M FORMULÁ R EM Elektronický sběr výkazů Ministerstva dopravy České republiky Základní pokyny pro práci s elektronickým formulářem resortní statistiky Ministerstva

Více

Zemětřesení a sopečná činnost

Zemětřesení a sopečná činnost Zemětřesení a sopečná činnost V tomto cvičení vytvoříte interaktivní webovou mapu, která bude zobrazovat výskyt zemětřesení a sopečné činnosti a dávat je do souvislosti s hranicemi litosférických desek.

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů pomocí programu PostSignum Tool Plus verze 2.0.1 Uživatelská dokumentace Červenec 2011 Strana 1 (celkem 21) 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...3 2.1 Informace

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Uživatelský manuál Obsah Uživatelský manuál Obsah 2 Webový klient Základní prostředí 3 Webový klient Oblíbené položky 4 Webový klient Upload souborů 5 Webový

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

WinFAS. obecné. Praktický úvod do WinFASu IQ sestavy podrobně. Strana 1

WinFAS. obecné. Praktický úvod do WinFASu IQ sestavy podrobně. Strana 1 3 obecné Praktický úvod do WinFASu IQ sestavy podrobně verze z 25.3.2005 Strana 1 Co jsou to IQ sestavy Jde o nový typ sestav, které ve WinFASu nahrazují většinu pevných sestav. IQ sestava je vlastně uživatelský

Více