Schvalování účetních dokladů přijatých

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Schvalování účetních dokladů přijatých"

Transkript

1 Schvalování účetních dokladů přijatých Dokumentace ke schvalování účetních dokladů přijatých v ČSAD Vsetín v EXCON, a.s. Sokolovská 187/ Praha 9

2 1 Obsah 1 Obsah Úvod Základní práce s DMS Přihlášení do DMS Prohlížení účetních dokladů Vyhledání účetního dokladu Zobrazení účetního dokladu Zobrazení košilky účetního dokladu Proces přijetí dokladu Zavádění dokladů do DMS Účetní doklady došlé poštou Účetní doklady vystavené v ČSAD Invest Kontrola zavádění Schvalování dokladů Doklady ke schválení Notifikační Úkoly Filtr ve složce Schválení dokladu Oprava schválení dokladu Zrušení schválení dokladu Určení další schvalující osoby Schvalování z pohledu účtárny Zobrazení všech dokladů v

3 7.2 Stavy dokladů Doplnit Zamítnuto K zaúčtování Vyřazeno Zaúčtováno Automatické odeslání do schvalování Anulování Změna dokladu v M-line Odstranění dokladu v M-line Odstranění PDF obrazu dokladu z DMS Správa středisek Vytvoření střediska Změna výchozí schvalující osoby Zrušení střediska Administrátorská příručka Přístupová práva Přiřazování do rolí Zálohování Řešení problémů Nic se neimportuje Některý soubor se neimportuje v

4 2 Úvod Tato dokumentace popisuje systém schvalování došlých účetních dokladů v ČSAD Vsetín. v

5 3 Základní práce s DMS 3.1 Přihlášení do DMS Systém je dostupný na adrese: a je dostupný z internetu i firemní sítě. Pro přihlášení do systému použijte své uživatelské jméno a heslo jako pro přihlášení do Windows. 3.2 Prohlížení účetních dokladů Všechny účetní doklady jsou uloženy ve složce /Faktury přijaté, která je dále rozdělena na podsložky podle jednotlivých společností, např. FP ČSAD Vsetín. Uživateli se zobrazí složka s účetními doklady, jen pokud má právo alespoň číst účetní doklady dané společnosti. Pokud se složka s účetními doklady, na které máte mít právo, nezobrazuje, kontaktujte správce systému Vyhledání účetního dokladu Vstupte do složky s účetními doklady dané společnosti, např. /Faktury/ FP ČSAD Vsetín. Do vyhledávacího okénka s lupou zadejte vyhledávaný text a stiskněte Enter. Systém vám vyhledá všechny účetní doklady, které v některém ze svých údajů obsahují daný text. Pro přesnější vyhledání využijte filtr, který vyvoláte stisknutím tlačítka Filtrovat. Po zobrazení dialogu filtru přidejte nejprve políčko, podle kterého chcete filtrovat, stisknutím tlačítka Přidat podmínku. Pro nalezení účetního dokladu může být vhodné záznamy seřadit. Řazení se provádí kliknutím na záhlaví sloupce, podle kterého chcete řadit. Druhé kliknutí seřadí smlouvy v opačném pořadí. Třetí kliknutí vypne řazení. Alternativně lze pravým kliknutím myši na záhlaví sloupce přímo zvolit typ řazení Zobrazení účetního dokladu Pro zobrazení účetního dokladu klikněte na Stáhnout soubor v řádku účetního dokladu. Účetní doklad se vám obvykle rovnou otevře. Pokud se účetní doklad rovnou neotevře, najdete ho stažený ve složce, kam vám internetový prohlížeč ukládá dokumenty stahované z internetu. V takovém případě můžete požádat správce systému o úpravu nastavení prohlížeče na přímé otevírání PDF souborů Zobrazení košilky účetního dokladu Pro zobrazení košilky účetního dokladu klikněte na Vlastnosti v řádku účetního dokladu. Následující tabulka popisuje význam jednotlivých polí na košilce. Některá pole nemusí být možné editovat (šedá) a některá pole mohou být skryta v závislosti na stavu schvalování dokladu. v

6 Název pole Číslo Dodavatel IČO Adresa Částka bez DPH Schváleno Význam Číslo dokladu je tvořeno dvojicí účetní rok a číslo dokladu v M-line, např Obchodní jméno partnera IČO partnera Adresa partnera Celková částka faktury bez DPH, na kterou je účetní doklad vystaven. Každý řádek tabulky uvádí, kdo schválil pro které středisko jakou část celkové částky. Částky se uvádějí bez DPH. Tyto údaje slouží účtárně jako podklad pro kontaci. V tabulce se také objeví poznámky uživatelů, kteří doklad schválili / zamítli, nebo kteří odmítli přiřazení své osoby jako schvalovatele dokladu. Zbývá schválit Schvaluji Středisko Poznámka Sken dokladu Stav Další schvalující Další střediska Jakou částku zbývá schválit, aby byla schválena celková částka účetního dokladu. Uveďte částku, kterou chcete schválit. Uveďte středisko, pro které chcete částku schválit. Uveďte vaši poznámku, bude uvedena v tabulce Schváleno. Zde je možné stáhnout PDF účetního dokladu. Uvádí, v jakém stavu se doklad nachází ve schvalovacím procesu. Slouží pro určení uživatelů, kteří mají dále dokument schvalovat. Slouží pro určení středisek, která mají dále dokument schvalovat. Zvolením střediska se zvolí jako další schvalující osoba, která je nastavena jako výchozí schvalující osoba střediska. v

7 4 Proces přijetí dokladu Následující obrázek zobrazuje schéma workflow zpracování přijatého účetního dokladu. v

8 Následující obrázek zobrazuje pro účetní doklad stavy, kterých může během procesu nabývat. Stav dokladu je uveden u každého účetního dokladu v DMS. v

9 5 Zavádění dokladů do DMS Zavádění dokladů do DMS provádí účtárna. 5.1 Účetní doklady došlé poštou Proces zavedení dokladu je následující: 1. Zavést doklad do mimoúčetní evidence v M-line. 2. Poznamenat na doklad účetní rok a číslo dokladu v M-line. 3. Naskenovat doklad do PDF. 4. PDF soubor přejmenovat na <účetní rok>-<číslo>.pdf, např pdf. 5. Uložit přejmenovaný PDF soubor do složky S:\ rucni. Jakmile jsou PDF soubory připraveny ve složce, můžete je zavést do DMS: 1. Vstupte v DMS do složky /Faktury/ČSAD Vsetín. 2. Stiskněte tlačítko Importovat ručně skenované (v rozbalovací nabídce tlačítko Importovat z mezirozhraní). 3. DMS načte ze složky S:\ rucni všechna PDF. 4. DMS zobrazí informaci o úspěchu či neúspěchu načtení jednotlivých dokladů. 5.2 Účetní doklady vystavené v ČSAD Invest Vytvoření PDF dokladů má na starosti účetní ČSAD Invest. Mline podporuje tvorbu PDF souboru, který vytváří ve složce S:\ Při zavedení dokladu do mimoúčetní evidence ČSAD Vsetín, se automaticky vygeneruje vedle PDF souboru ještě CSV soubor s identifikací dokladu v evidenci ČSAD Vsetín. Pro hromadné zavedení dokladů do DMS postupujte takto: 1. Vstupte v DMS do složky /Faktury/ČSAD Vsetín. 2. Stiskněte tlačítko Importovat z mezirozhraní. 3. DMS načte ze složky S:\ PDF soubory a podle informace v CSV souboru je přiřadí ke správným dokladům Mline. 4. DMS zobrazí informaci o úspěchu či neúspěchu načtení jednotlivých dokladů. 5.3 Kontrola zavádění Pokud je PDF zavedeno bez problémů, je ze složky S:\ rucni, resp. S:\ , odstraněno. Pokud dojde k chybě při zavádění PDF do DMS, zůstává PDF soubor (případně i s CSV souborem) v importní složce a při dalším importu se DMS znovu pokusí ho do systému zavést. K chybě nejčastěji dochází z následujících důvodů: Bylo použito číslo dokladu, který už je v DMS zaveden. v

10 Bylo použito číslo dokladu, které nelze nalézt v M-line. Po načtení dávky PDF souborů do DMS vyhledejte všechny informace o neúspěšném zavedení dokladu a vyřešte problémy. Na obrazovce s výsledkem zavádění je pro každý doklad uvedena chyba, kterou DMS detekoval. Např. při opětovném zavádění opravené faktury, která už byla jednou zamítnutá a nyní přichází pod stejným číslem v evidenci ČSAD Vsetín, můžete zamítnutou fakturu ze systému odstranit a provést zavedení znovu. Pokud ve složce importů zůstávají soubory, které se nedaří importovat a je potřeba je odstranit ze složky, kontaktujte správce systému a požádejte ho o odstranění souborů. v

11 6 Schvalování dokladů 6.1 Doklady ke schválení V této kapitole popisujeme několik způsobů, jak zobrazit doklady, které máte schválit Notifikační Pokud máte nějaké doklady ke schválení, systém vám pošle notifikační . Po obdržení emialu pokračujte takto: 1. V u klikněte na odkaz pro vstup do složky v DMS. 2. V prohlížeči se otevře složka s doklady, které máte schválit. Notifikační je generován jednou denně v časných ranních hodinách. Jakmile vás jeden den někdo určí jako schvalující osobu, budete mít druhý den ráno ve schránce upozornění. V případě, že nemůžete čekat na notifikační , zvolte některý ze způsobů níže Úkoly Kdykoli jste přihlášení v DMS, můžete ve složce /Úkoly přehledně zobrazit všechny úkoly, které vám plynou ze všech schvalovacích procesů v DMS. V této složce tak okamžitě vidíte, zda máte nějaké doklady ke schválení nemusíte tak čekat na notifikační Vstupte do složky /Úkoly. 2. Stiskněte tlačítko FP ČSAD Vsetín: Ke schválení. 3. Otevře se složka s doklady, které máte schválit Filtr ve složce Kdykoli jste přihlášení v DMS, můžete ve složce s doklady použít filtr pro zobrazení dokladů ke schválení. Nemusíte tak čekat na notifikační Vstupte do složky s doklady, např. /Faktury/FP ČSAD Vsetín. 2. Z rozbalovací nabídky tlačítka Filtr zvolte filtr Zpracovat. 3. Vyfiltrují se pouze doklady, které máte schválit. 6.2 Schválení dokladu V této kapitole popisujeme vlastní schválení jednoho dokladu. Předpokládáme, že jste ve složce s doklady a máte zobrazeny ty doklady, které máte schválit. 1. Zobrazte košilku účetního dokladu kliknutím na Vlastnosti v řádku účetního dokladu. 2. Zobrazte PDF účetního dokladu klinutím na u pole Sken dokladu. 3. Zkontrolujte doklad. 4. Pokud vám byl doklad špatně přidělen: a. Volitelně vyplňte pole Poznámka. b. Volitelně určete další schvalovatele. c. Stiskněte tlačítko Není moje. v

12 5. Pokud chcete doklad vrátit dodavateli: a. Do pole Poznámka vyplňte důvod zamítnutí dokladu. b. Stiskněte tlačítko Zamítám. 6. Pokud chcete doklad schválit, ať už celý nebo jen část celkové částky: a. Do pole Schvaluji uveďte částku bez DPH, kterou chcete schválit. b. Do pole Středisko uveďte středisko, pro které chcete částku schválit. c. Do pole Poznámka volitelně připojte doplňující poznámku pro účtárnu, např. nocovné. d. Volitelně určete další schvalovatele. e. Pokud chcete schválit částku ještě pro další středisko, stiskněte tlačítko Schvaluji a další. Vámi schválená částka se uloží, košilka zůstane otevřená a můžete pokračovat schválením další částky. f. Pokud jste se schvalováním hotovi, stiskněte tlačítko Schvaluji. 6.3 Oprava schválení dokladu Pokud jste pro středisko schválili chybnou částku, můžete ji opravit takto: 1. Zobrazte košilku účetního dokladu kliknutím na Vlastnosti v řádku účetního dokladu. 2. Do pole Schvaluji uveďte správnou částku bez DPH. 3. Do pole Středisko uveďte středisko, pro které chcete částku opravit. Záznam o schválení částky pro středisko bude nahrazen záznamem s novou částkou. Takto můžete opravit pouze částku, kterou jste sami dříve pro středisko schválili. Opravu lze provést pouze u dokladů, které ještě nejsou kompletně schválené. Pokud je doklad kompletně schválený, tj. ve stavu K zaúčtování, požádejte účtárnu, aby vám ho vrátila k opravě. 6.4 Zrušení schválení dokladu Pokud jste chybně uvedli středisko, nebo pokud jste pro středisko na dokladu schválili částku, kterou chcete zrušit, můžete zrušit schválení takto: 1. Zobrazte košilku účetního dokladu kliknutím na Vlastnosti v řádku účetního dokladu. 2. Do pole Schvaluji uveďte částku Do pole Středisko uveďte středisko, pro které chcete částku zrušit. Záznam o schválení částky pro středisko bude zrušen. Takto můžete zrušit pouze částku, kterou jste sami pro středisko schválili. 6.5 Určení další schvalující osoby Jak účtárna, tak libovolná schvalující osoba může během schvalování určit další schvalující osobu. Schvalující osobu lze určit buď zadáním konkrétního uživatele, který má doklad schválit, nebo zadáním střediska. 1. Pokud chcete zadat konkrétního uživatele, zadejte jednu nebo více osob do pole Další schvalující. v

13 2. Pokud chcete zadat středisko, zadejte jedno nebo více středisek do pole Další střediska. Jako schvalující osoba se za každé středisko vezme Výchozí schvalující, tj. každé středisko se převede na konkrétní osobu. Pokud středisko nemá definovanou výchozí schvalující osobu, nemá tak jeho zvolení žádný vliv na určení další schvalující osoby. 3. Doklad uložte některým z tlačítek OK / Uložit / Schvaluji / apod. Pole Další schvalující a Další střediska lze vyplňovat dvěma způsoby: 1. Vypsáním jmen osob, resp. názvů středisek: a. Klikněte na v záhlaví seznamu. b. Vyplňte čárkami oddělená jména osob, resp. čísla středisek. Stačí zadat jednoznačný začátek a systém již dohledá plné jméno, resp. číslo střediska. c. Systém vyplní seznam a případně upozorní na jména osob či čísla středisek, která nenalezl. 2. Výběrem ze seznamu osob, resp. středisek: a. Klikněte na v záhlaví seznamu. Objeví se okno se seznamem všech dostupných osob, resp. středisek. b. Můžete použít filtr pro vyhledání konkrétní osoby, resp. střediska. c. Zaškrtněte vybrané osoby, resp. střediska. d. Stiskněte tlačítko Vybrat. v

14 7 Schvalování z pohledu účtárny 7.1 Zobrazení všech dokladů Ve výchozím nastavení je ve složce /Smlouvy zapnutý filtr Moje agenda, který zobrazuje pouze smlouvy, které máte k vyřízení, nebo nad kterými jste v rámci workflow v minulosti provedli nějakou operaci. Pro zobrazení všech dokladů vypněte tento filtr odškrtnutím zaškrtávátka u filtru Moje agenda. 7.2 Stavy dokladů Pracovníci účtárny mají na starosti doklady ve stavech: Doplnit není určena žádná další schvalující osoba a doklad není schválený (může být schválený částečně) Zamítnuto některý ze schvalujících označil doklad jako zamítnutý, tj. k vrácení dodavateli K zaúčtování kompletně schválený doklad, který ještě nebyl zaúčtován (nebo proplacen v případě zálohové faktury) Vyřazeno vyřazený doklad; doklad v tomto stavu je považován za vyřízený a doklady v tomto stavu nejsou reportovány účtárně Zaúčtováno doklad, který je zaúčtovaný v Mline; doklad v tomto stavu je považován za vyřízený a doklady v tomto stavu nejsou reportovány účtárně Pro všechny tyto stavy je pracovníkům účtárny posílán notifikační . Pro okamžité zjištění dokladů, které jsou v těchto stavech lze použít složku /Úkoly Doplnit V tomto stavu není určena žádná další schvalující osoba a doklad není schválený (může být schválený částečně). Do tohoto stavu se doklad dostane obvykle po importu, pokud nelze automaticky určit schvalující osobu, nebo po částečném schválení dokladu jednou schvalující osobou, která ale neurčila další schvalující osobu. 1. V košilce dokladu určete schvalující osobu, viz 5.5 Určení další schvalující osoby. 2. Stiskněte tlačítko Schvalovat Zamítnuto V tomto stavu je doklad, který schvalující osoba chce vrátit dodavateli. 1. Ověřte, že se má doklad opravdu vrátit dodavateli. 2. Jakmile je doklad vrácen dodavateli: a. Stiskněte v košilce dokladu tlačítko Vyřazeno. Tím doklad přejde do stavu Vyřazeno a v DMS je považován za vyřízený. Vyřazení je vratná operace. 3. Pokud doklad nemá být vrácen dodavateli: a. Stiskněte v košilce dokladu tlačítko Zrušit zamítnutí. Tím doklad přejde do stavu Doplnit. Košilka dokladu zůstane otevřená. v

15 b. Ověřte nebo doplňte schvalující osoby, viz 5.5 Určení další schvalující osoby. c. Stiskněte tlačítko Schvalovat K zaúčtování V tomto stavu je kompletně schválený doklad určený k zaúčtování v M-line. V tomto stavu můžete doklad buď zaúčtovat nebo vrátit ke schvalování (např. pokud schvalující osoba omylem schválila celou částku dokladu a měla schválit jen část celkové částky). Pro zaúčtování postupujte takto: 1. V M-line doklad zaúčtujte (nebo proplaťte v případě zálohové faktury). a. Doklady schválené v DMS jsou automaticky označovány jako schválené v evidenci M- line. Můžete tak využít funkci M-line pro zobrazení schválených dokladů. 2. DMS automaticky kontroluje, zda jsou doklady zaúčtované v M-line. Zaúčtované doklady tak po zaúčtování automaticky přecházejí do stavu Zaúčtováno. (Zálohové faktury do tohoto stavu přejdou, jakmile jsou v Mline proplacené.) Tím je doklad v DMS považován za vyřízený. Kontrola se provádí jednou denně v časných ranních hodinách. Pro vrácení dokladu do schvalování postupujte takto: 1. Odstraňte v evidenci v Mline příznak, že je faktura schválená. 2. Otevřete košilku dokladu a v ní: a. Vyplňte schvalující osobu, viz 5.5 Určení další schvalující osoby. a. Stiskněte tlačítko Schvalovat Vyřazeno V tomto stavu je doklad vyřazený ze schvalovacího procesu a nelze měnit jeho data. Doklady v tomto stavu jsou považovány za zpracované a nejsou reportovány účtárně. Pokud jste doklad vyřadili omylem, můžete zrušit vyřazení dokladů takto: 1. V košilce dokladu stiskněte Zrušit vyřazení. Doklad přejde do stavu Zamítnuto Zaúčtováno Do tohoto stavu DMS automaticky převádí všechny doklady, které jsou v DMS ve stavu K zaúčtování a objevily se v účetnictví společnosti. Převod probíhá dávkově v časných ranních hodinách. Doklady v tomto stavu jsou považovány za zpracované a nejsou reportovány účtárně. Pokud v Mline dojde ke zrušení dokladu v účetnictví, DMS systém se to nedozví a je potřeba doklad v DMS vrátit do stavu K zaúčtování. To se provede takto: 1. V košilce dokladu stiskněte Zrušit zaúčtování. v

16 Jakmile bude doklad znovu zaúčtován, DMS ho opět automaticky převede do stavu Zaúčtováno. 7.3 Automatické odeslání do schvalování Jakmile je v DMS vytvořen záznam s připojeným PDF, pokusí se DMS automaticky odvodit schvalující osobu či osoby. Pokud dokáže určit schvalující osoby, doklad automaticky přejde do stavu Schvalovat a není vyžadován ruční zásah účtárny. Pro odvození schvalující osoby se používá: obsah pole Středisko v doplňujících údajích dokladu v Mline, obsah pole Faktura předána v Mline a předkontace dokladu, pokud jsou k dispozici. Postup odvození schvalující osoby či osob je následující: 1. Pokud v poli Středisko je vyplněno číslo střediska, pak se použije Výchozí schvalující osoba střediska. 2. Dále pokud v poli Faktura předána v Mline je vyplněno číslo střediska nebo jednoznačný začátek názvu střediska, pak se přidá Výchozí schvalující osoba střediska. Střediska se vyhledávají v evidenci středisek v DMS, viz 7 Správa středisek. 3. Dále pokud jsou vyplněny předkontace, přidají se Výchozí schvalující osoby všech středisek všech předkontací. V tomto kroku se střediska vyhledávají podle Čísla střediska. 4. Pokud v kroku 1. nebylo nalezeno odpovídající středisko, hledá DMS v uživatelských jménech uživatele, kde začátek příjmení a jména (bez titulů) odpovídá textu zadanému v poli Faktura předána v Mline. Uživatel je přidán jako schvalující osoba pouze v případě, že začátek byl jednoznačný. Např. při zadání textu Vašátko do pole Faktura předána systém nalezne uživatele Vašátko Zdeněk, protože v systému není jiný uživatel se stejným příjmením. Naproti tomu při zadání textu Růčka nalezne systém více uživatelů, jejichž jméno začíná tímto textem, a proto nepřidá žádnou schvalující osobu. 7.4 Anulování Pracovník účtárny může anulovat všechna dosavadní schválení kdykoli během schvalovacího procesu. Výjimkou jsou doklady ve stavech: Zaúčtováno doklad nelze anulovat. Vyřazeno doklad lze vrátit do stavu K vyřazení, kde už je možné anulovat schválení. Anulováním se odstraní veškerý obsah tabulky Schváleno v košilce dokladu, tj. odstraní se všechny záznamy o schválení, zamítnutí či špatném přidělení dokladu. Anulování schválení musíte provádět v některých situacích, viz níže. Anulujte schválení dokladu takto: 1. V košilce dokladu stiskněte tlačítko Anulovat. v

17 2. Potvrďte, že chcete anulovat všechna schválení. Anulováním schválení přejde doklad do stavu Doplnit. V tomto stavu můžete doklad uložit nebo můžete pokračovat přidělením schvalujících osob a odesláním do schvalování. 7.5 Změna dokladu v M-line Pokud dojde k závažné změně dokladu v mimoúčetní evidenci v M-line, zejména pokud byla opravena celková částka dokladu, je potřeba zrušit všechna dosavadní schválení v DMS a znovu vyvolat schválení. V DMS proveďte: 1. V košilce dokladu stiskněte tlačítko Anulovat. 2. Volitelně v košilce dokladu doplňte další schvalující osoby. 3. Volitelně v košilce dokladu stiskněte tlačítko Schvalovat. 7.6 Odstranění dokladu v M-line Pokud dojde k odstranění dokladu z mimoúčetní evidence v M-line a doklad je již naskenován a uložen do DMS, je potřeba vyřadit tento doklad ze schvalovacího procesu v DMS, aby stále nevyžadoval schválení. Cílem je dostat doklad do stavu Vyřazeno: 1. V košilce dokladu stiskněte tlačítko Anulovat. 2. Zvolte sebe jako schvalující osobu. 3. V košilce dokladu stiskněte tlačítko Schvalovat. 4. V košilce dokladu vyplňte pole Poznámka, např. vyřazeno z M-line. 5. V košilce dokladu stiskněte tlačítko Zamítám. 6. V košilce dokladu stiskněte tlačítko Vyřazeno. Během procesu se košilka v některých případech zavírá. Pro pokračování je potřeba košilku opět otevřít. 7.7 Odstranění PDF obrazu dokladu z DMS Pokud došlo k chybnému zavedení dokladu do DMS a je potřeba ho zavést znovu, musíte nejprve odstranit PDF obraz dokladu z DMS, jinak se doklad nezavede. Z DMS lze odstranit PDF obraz pouze u dokladu, který není ani částečně schválen. Pokud již došlo k částečnému nebo úplnému schválení chybně zavedeného dokladu, doklad nejprve anulujte, viz 7.4 Anulování. Odstranit PDF obraz dokladu lze pouze ve stavu Doplnit nebo ve stavu Ke schválení, není-li zatím k dokladu žádné vyjádření od schvalujících osob. Pro odstranění PDF obrazu dokladu postupujte následovně: 1. Pravým kliknutím myši vyvolejte kontextové menu u záznamu dokladu. 2. Zvolte Odstranit soubor. 3. Potvrďte odstranění souboru. v

18 Nebo: 1. V košilce dokladu stiskněte křížek v poli Sken dokladu. 2. Stiskněte Uložit. Po odstranění PDF obrazu dokladu je doklad ve stavu Doplnit. v

19 8 Správa středisek Správa středisek a výchozích schvalujících osob je v pravomoci pracovníků účtárny. Správa středisek se provádí ve složce /Systémové nástroje/místní nastavení/střediska. 8.1 Vytvoření střediska 1. Stiskněte tlačítko Vytvořit středisko. 2. V kartě střediska vyplňte: a. Číslo střediska číslo, které používáte pro středisko v Mline b. Název střediska c. Výchozí schvalující osobu, které budou přiděleny doklady, které jsou určené pro schválení tímto střediskem. Zadejte jméno osoby nebo osobu vyberte ze seznamu. 3. Stiskněte tlačítko OK. 8.2 Změna výchozí schvalující osoby 1. Vyhledejte středisko, které chcete změnit. 2. Stiskněte tlačítko Vlastnosti. 3. V poli Výchozí schvalující změňte výchozí schvalující osobu střediska. 4. Stiskněte tlačítko OK. 8.3 Zrušení střediska 1. Vyhledejte středisko, které chcete zrušit. 2. Stiskněte pravé tlačítko myši. Objeví se kontextové menu. 3. V kontextovém menu zvolte položku Zrušit. 4. Potvrďte zrušení tlačítkem OK. v

20 9 Administrátorská příručka 9.1 Přístupová práva Přístupová práva ke schvalování účetních dokladů přijatých jsou řízena pomocí rolí. Pro každou společnost jsou v systému následující role: <společnost>_fp_controlling o Uživatel smí číst všechny účetní doklady společnosti. <společnost>_fp_schvalovatel o Uživatel smí schvalovat jemu určené účetní doklady společnosti. o Uživatel smí na jemu určených dokladech definovat další schvalující osoby. o Uživatel smí vidět pouze doklady, která má schválit, nebo které schválil. o Uživatele je možné vybrat jako schvalující osobu. <společnost>_fp_uctarna o Uživatel smí na na všech dokladech společnosti definovat další schvalující osoby. o Uživatel smí anulovat schválení účetních dokladů společnosti. o Uživatel smí označovat doklady společnosti jako vyřazené. o Uživatel má přístup ke všem účetním dokladům společnosti. Přiřazením uživatele do některé z těchto rolí zajistíte uživateli přístupová oprávnění u role uvedená. Uživatel může být ve více rolích najednou. Uživateli se v takovém případě přístupová oprávnění sčítají. Pokud má v nějaké roli silnější práva, použijí se silnější práva. Uživatelé v roli <společnost>_fp_uctarna by měli být typicky zařazeni i do role <společnost>_fp_schvalovatel, aby je bylo možné vybrat jako schvalující osoby. 9.2 Přiřazování do rolí Uživatelé jsou do rolí přiřazováni v Active Directory. Přiřazení do rolí se v DMS projeví po první synchronizaci. Ta probíhá automaticky v časných ranních hodinách. Synchronizaci uživatelů je možné vynutit i ručně, jen musíte být přihlášeni jako správce databáze: 1. V DMS vstupte do složky /Systémové nástroje/správa uživatelů/role. 2. Stiskněte tlačítko Synchronizovat s LDAP. 9.3 Zálohování Zálohovat DMS znamená provést zálohu: databáze, nad kterou DMS běží (IP , DB alex), souborů uložených v DMS před uložením do O2STA (/var/alex/files), O2STA. v

21 9.4 Řešení problémů Nic se neimportuje 1. Zkontrolovat, že v příslušné importní složce je obsah pro import. 2. Zkontrolovat, že právě neimportoval ze stejné složky jiný uživatel. 3. Zkontrolovat mount point na www serveru. 4. Zkontrolovat, že nejsou přítomny zámky (soubor s příponou.importing zámek jednoho CSV souboru, nebo soubor _importing.txt zámek celé složky při importu samotných PDF souborů) Některý soubor se neimportuje 1. Zkontrolovat, že na souboru není přítomný zámek (soubor s příponou.importing) v

Uživatelská příručka. 2011 EXCON, a.s.

Uživatelská příručka. 2011 EXCON, a.s. Uživatelská příručka 2011 EXCON, a.s. Naše správa domu je webový informační systém, který umožňuje bytovým družstvům a společenstvím vlastníků přehledně a trvale organizovat dokumenty spojené s jejich

Více

ekomunikátor Uživatelská příručka programu

ekomunikátor Uživatelská příručka programu ekomunikátor Uživatelská příručka programu Infolinka 841 164 164 Obsah 1 Úvod...3 2 Instalační proces...4 2.1 Technické požadavky...4 2.2 Instalace ekomunikátoru...4 2.3 Upgrade ekomunikátoru...4 2.4 Poinstalační

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze: 1.5

PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze: 1.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze: 1.5 Ministerstvo financí České republiky Historie dokumentu Verze Datum Provedená změna Provedl Platnost od 0.98 06.06. 2008 První verze dokumentu RNDr. Miroslav Šedivý, TO2 1.0

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka XENIA - systém pro zpracování dokumentů Verze manuálu: 1.0 Verze systému XENIA: 2.30 YDS s.r.o. http://yds.cz http://xenia.cz 2 Obsah Obsah... 3 Předmluva... 5 1. Elektronická archivace...

Více

Global Payment Plus. Commerzbank AG, pobočka Praha UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Banka po Vašem boku

Global Payment Plus. Commerzbank AG, pobočka Praha UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Banka po Vašem boku Global Payment Plus UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Commerzbank AG, pobočka Praha Banka po Vašem boku Obsah PRVNÍ KROKY... 3 Krok č. 1 Přihlašovací údaje, USB token a čipová karta... 3 Krok č. 2 Spuštění aplikace...

Více

IR-IS software insolvenč ní ho spra vče

IR-IS software insolvenč ní ho spra vče IR-IS software insolvenč ní ho spra vče Uživatelský manuál pro verzi 3.0.1 (verze příručky 0.99) ARET Praha s.r.o. Obsah Uživatelský manuál... 1 Co je systém IR-IS 3?... 5 Koncepce práce v systému IR-IS

Více

Spisová služba ICZ Lite, verze 2.3.0 (egon)

Spisová služba ICZ Lite, verze 2.3.0 (egon) Spisová služba ICZ Lite, verze 2.3.0 (egon) 1 Rozsah: 8 hodin Anotace: elearningový kurz je určen k seznámení s problematikou spisové služby ICZ Lite verze 2.3.0, především však na praktickou práci s aplikací.

Více

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek uživatelská příručka pro zadavatele verze dokumentu: 2.0 2010 QCM, s.r.o. Obsah Úvod... 5 Poznámky k dokumentu... 6 Požadavky na provoz

Více

Systém pro krizovou komunikaci IS Krizkom Uživatelská dokumentace

Systém pro krizovou komunikaci IS Krizkom Uživatelská dokumentace Systém pro krizovou komunikaci IS Krizkom Uživatelská dokumentace 14.10.2012 Michal Vaněk 1 Obsah Historie dokumentu...5 1. Úvod... 5 1.1 Účel dokumentu...5 1.2 Seznam zkratek...5 1.3 Informační web IS

Více

Administrátorská příručka systému e-spis LITE

Administrátorská příručka systému e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků ICZ a.s. Předáno

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků

Více

Uživatelská příručka. HelpDesk

Uživatelská příručka. HelpDesk Uživatelská příručka HelpDesk 2 HelpDesk 2014 Obsah 1. Úvod... 4 2. Základní popis aplikace... 5 2.1. Přihlašovací stránka... 5 2.2. Standardní funkce... 5 2.3. Vstupní stránka... 8 2.4. Aplikace pro mobilní

Více

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito web terminál

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito web terminál Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito web terminál 1 1. Úvod... 3 1.1. Účel dokumentu... 3 1.2. Připojení obchodníka k Mobitu web terminálu... 3 1.3. Termíny a ustálené výrazy... 4 1.4. Popis Mobito

Více

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba 1 1. Úvod... 3 1.1. Účel dokumentu... 3 1.2. Připojení obchodníka k Mobito platbě... 3 1.3. Termíny a ustálené výrazy... 4 1.4. Popis Mobito portálu pro

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

ELEARNING MOODLE PRACUJEME S KURZEM

ELEARNING MOODLE PRACUJEME S KURZEM ELEARNING MOODLE PRACUJEME S KURZEM 1 Zápis studentů / hosté... 3 1.1 Povolení přístupu pro hosty... 3 1.2 Zápis studentů (uživatelů) do kurzu... 3 1.2.1 Zápis sama sebe... 3 1.2.2 Ruční zápis do kurzu...

Více

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013 ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013 Centrum klientské podpory: Mobilní telefony: +420 733 530 680,

Více

N á v o d. I n s t a t O n l i n e

N á v o d. I n s t a t O n l i n e Generální ředitelství cel N á v o d k obsluze webové aplikace pro podávání výkazů pro Intrastat I n s t a t O n l i n e verze 3.5 duben 2009 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Definice základních termínů... 3 3.

Více

Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání

Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Druhá celoplošná generální zkouška y Název souboru: CP2-Modul_IDM-Registrace škol V6.doc Strana 1 Obsah 1 ÚVOD... 5 1.1 Kde hledat další informace...

Více

MultiCash 3.2 Základní funkce Obsah:

MultiCash 3.2 Základní funkce Obsah: MultiCash 3.2 Základní funkce Obsah: 1. Spuštění a přihlášení do programu... 2 2. Stažení informací z banky, jejich prohlížení a tisk... 3 2.1 Spuštění komunikace pro příjem dat z banky... 3 2.2 Přehled

Více

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele CS OTE Podpora obnovitelných zdrojů energie 1/142 Obsah Použité zkratky... 4 1 Úvod... 5 2 Nastavení systému uživatele... 6 2.1 Konfigurace stanice... 6 2.2 Nastavení prohlížeče MS Internet Explorer...

Více

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Ministerstvo financí Odbor 17 Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontroly Informační systém finanční kontroly ve veřejné správě Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Říjen 2007

Více

IS Krizkom Uživatelská dokumentace

IS Krizkom Uživatelská dokumentace IS Krizkom Uživatelská dokumentace pro úroveň: OCH ochraňovatel Zpracoval: DATASYS s.r.o. Praha 2014 Obsah Historie dokumentu...2 1. Úvod... 2 1.1 Účel dokumentu...2 1.2 Seznam zkratek...3 1.3 Informační

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

DATABOX. C O N T A C T P r o f e s s i o n a l 5. Uživatelská příručka

DATABOX. C O N T A C T P r o f e s s i o n a l 5. Uživatelská příručka DATABOX C O N T A C T P r o f e s s i o n a l 5 Uživatelská příručka Vážení uživatelé, děkujeme za váš zájem o program firmy SYSTEGRA. Chcete-li si program vyzkoušet, můžete jej z tohoto CD nainstalovat

Více

EMCS DM Klient. Uživatelská příručka

EMCS DM Klient. Uživatelská příručka EMCS DM Klient Uživatelská příručka EMCS DM Klient: Uživatelská příručka 1. Historie verzí... 1 2. Úvod... 2 2.1. EMCS DM deklarantský modul... 2 2.2. Funkčnost... 2 2.3. Technický popis... 2 3. Funkce

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 6. 5. 2015 Verze: 4.5 2015 MVČR Obsah 1 Úvod...6 1.1 Cíl dokumentu...6 1.2 Zkratky a definice...6 1.3 Technické

Více

IS Krizkom Uživatelská dokumentace

IS Krizkom Uživatelská dokumentace IS Krizkom Uživatelská dokumentace pro úroveň: ORP obecní úřad obce s rozšířenou působností Zpracoval: DATASYS s.r.o. Praha 2014 Obsah Historie dokumentu...2 1. Úvod... 3 1.1 Účel dokumentu...3 1.2 Seznam

Více