i škola.cz Nejčastější dotazy - matrika příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Adresa naší školy:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "i škola.cz Nejčastější dotazy - matrika příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/"

Transkript

1 Nejčastější dotazy - matrika příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Tato příručka obsahuje informace k jedinému modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k dispozici ke stažení na Adresa naší školy: Systém iškola.cz je XHTML validní. Systém doporučuje prohlížeč Mozilla FireFox. Verze této příručky: Aktuální verzi této příručky, popisující nejnovější možnosti serveru naleznete ke stažení na serveru v sekci Příručky. Tato příručka je tematicky zaměřena pro typ uživatele - učitel / administrátor. Všechny příručky jsou v aktuálních verzích k dispozici na výše uvedené adrese. Upozorňujeme, že tato příručka je bez jakékoliv redakční a jazykové úpravy. Vyhrazujeme si právo na pozdější změny, zejména pokud verze systému je novější než verze této příručky. 1

2 Obsah 1. Podstata vedení matriky Čím v matrice Iškoly začít? Ověření základních identifi kátorů školy Jak tedy správně vyplňovat matriku žáka? Jde doplňovat matriční data hromadně, tedy efektivně? Jsme kombinovanou školou, s více kódy IZO, lze i u takové vést matriku? Je nutné doplňovat matriku i u žáků v Archivu? Jak na tvorbu výstupních dat? Jak tedy na doplnění chybějících matričních záznamů? Které soubory se při sběru dat zasílají? Jak se přihlásit do aplikace sběru dat? Jak se v aplikaci sběru dat orientovat, jak postupovat při přenášení dat? Validátory UIV hlásí při přenosu dat matriky chyby Nerozumíme syntaxi chybových hlášení validátorů ÚIV Kdy je přenos dat matriky úpěšný? Jak zvaliduji matriční záznamy, které byly pořízeny před zadáním kódu IZO? Jde zvalidovat matriční záznamy (k později dodanémi kódu IZO) i v Archivu? Proč se mi stále hlásí chyba typu Chybějící stupeň školy? Jak se orientovat v prostředí ÚIV při sběru dat?

3 Často kladené dotazy z oblasti matriky 1. Podstata vedení matriky 3 Jak matrika, její vedení a sběr dat z ní funguje? Podstata matriky a pravidla jejího vedení spočívá v následujícím. ÚIV stanovuje základní pravidla týkající se matričních dat, která jsou poměrně přísně a přesně daná a na kterých je také založena konstrukce všech systémů, které jsou schopny výstupy matriky zajišťovat. Tato pravidla je také zapotřebí při vyplňování matriky respektovat, neboť nesprávné a neúplné vedení matriky se jednoznačně promítne do posledních kroků, kterými je odesílání výstupních dat do sběrného systému. Ten je pak v případě nesprávného a neúplného vyplnění není schopen přijmout. Předpokladem je kompletně vyplněný prvotní matriční záznam žáka. Pokud u něj dojde ke změně v matričním údaji, tento (a pouze tento) se zaznamená-doplní v podobě NOVÉHO matričního záznamu, zbylé údaje (které se neměnily) se již opětovně nedopisují, jsou vlastně přebírány z těch starších (tedy pokud existují, pokud jsou v pořádku vyplněny). Princip sběru dat z matriky pak spočívá v průniku matričních záznamů, kdy systém tvorby výstupních dat ověří (v rámci sběrného období) jednak stará data (tedy staré matriční záznamy, které se neměnily) a také nové (ty, které na kartě žáka od posledního sběru dat přibyly jako nové matriční údaje). Z toho pořídí výsledný soubor sběru dat za předmětné sběrné období. Je tedy nutné, aby již PRVNÍ matriční záznam na kartě žáka (jak osobní údaje tak i matrika jako taková) byly KOM- PLETNĚ VYPLNĚNY! Často chybujete v tom, že založíte kartu žáka a kompletně tento jeho prvotní matr. záznam nevyplníte (tedy jak osobní. údaje, tak i údaje o studiu). Pokračujete tak, že až při změně některého z jeho matr. údajů přidáte nový matr. záznam a až ten kompletně vyplníte (třeba až 4 v pořadí). Zůstává vám ovšem ten první (či více) záznamů nevyplněných, které všechny (jak již bylo řečeno výše) spadají svým datem pořízení do předmětného sběrného období a přirozeně systém Iškoly (který z nich pořizuje výstupní XML soubor) je do sběru dat zahrnuje, detekuje jejich nevyplnění (červené chybové hlášení v náhledovém okně tvorby XML výstupu) a nutí vás se k těmto datům vracet a dovyplnit je. Jinak není schopen vygenerovat zcela doplněný komplet výstupních souborů. 2. Čím v matrice Iškoly začít? Kterou součástí v systému Iškoly tedy máme začít, aby šly všechny kroky ve vyplňování matriky návazně po sobě? Doporučujeme následující postup. 1. Nejprve vyplňte na stránce o základních údajích vaší školy všechny povinné matr. záznamy školy jako takové (modul Agenda - Administrace - Údaje o škole). Tedy Typ školy a pak také kódy IZO a k nim čísla Součástí (ekviv. název - Částí) školy. Jejich přidání je úplně při spodním okraji této stránky. Všechny tyto údaje jsou fatálními identifi kátory vaší školy při sběru dat, pod nimi jste vedeni v systému sběr dat na ÚIV. Tyto kódy ověřte (včetně kódů Součáti) na stránkách sběru dat ÚIV po vašem přihlášení do jejich systému sběru dat. Zcela přesně je zaznamenejte do údajů o škole v systému Iškoly. Bez těchto údajů defacto ani nelze pořídit validní výstup dat, data takové školy jsou pro sběr dat serverů ÚIV neidentifi kovatelná! Koneckonců při chybějícím kódu IZO v systému Iškoly ani neuvidíte matriční záznamy žáků a systém vám také neumožní vygenerování výstupních XML dat. Poznámka: Z kódu IZO se také generuje název výstupního XML souboru. Ten také není možno měnit, je nutné jej ponechat v takovém tvaru, jak byl vygenerován systémem. 2. Pak pokračujte kompletním vyplněním matričních údajů tříd (modul Agenda - Administrace - Třídy). Postupně otevírejte karty všech tříd a doplňujte jejich údaje (doporučujeme všechny, snad s výjimkou pole Stručný popis, to je skutečně nepovinný údaj, jehož nevyplnění vám nebude nikde chybět). Pokud si kompletně a správně doplníte tyto údaje (dle toho, čím skutečně daná třída v systému vašeho vzdělávání je), pak se tyto údaje budou dědit do

4 jednotlivých matričních záznamů žáků, tak jak je budete u nich postupně přidávat. Matriční záznamy žáka totiž sahají k těmto identifi kátorům a pokud je nebudete mít na úrovni školy a třídy vyplněny, tak přirozeně budou v tomto kon- krétním matričním záznamu vždy chybět a systém bez jejich doplnění nebude schopen vygenerovat úplný a kompletní výstupní XML soubor. Navíc, stejně se budete muset později k dovyplnění dat na kartách tříd vrátit; systém výstupu matriky to pro pořízení výstupních dat stejně vyžaduje. Na druhou stranu, pokud si již v úvodu nastavíte tyto základní údaje, pak každý nový matriční záznam žáka (které budete přidávat) je bude obsahovat a vy je nebudete muset zpětně doplňovat, budou obsaženy i ve výstupním XML souboru. 3. Ověření základních identifikátorů školy Nejsme si jisti základními identifi kačními údaji naší školy, kde je můžeme ověřit? Tak toto skutečně ověřte, protože jak kódy IZO, tak i čísla Součástí (Částí) školy a také veškeré matriční příznaky Třídy, Oborů, Délky studia (vázano také například k oboru) atd. jsou velmi důležité a musí být vyplněny správně. Údaje můžete ověřit: ze základních dokumentů školy (zřizovací listiny, dokumetace o zařazení do sítě škol apod.) z rejstříků a registrů škol - naleznete například v Rejstříku škol MŠMT (http://rejskol.msmt.cz); je to volně přístupný registr, kde by skutečně měly být aktuální údaje o vaší škole, vzdělávacím programu apod. ze systému sběru dat ÚIV (http://delta.uiv.cz nebo https://matrika.uiv.cz/matrikas), což jsou však již aplikace, do kterých přistupujete prostřednictvím přihlašovacího jména a hesla vaší školy. Rovněž zde se potřebné údaje ze systému (ve kterém jste vedeni pro sběr dat) dozvíte. Navíc je zde možné je z vaší strany i poupravit, doplnit. 4. Jak tedy správně vyplňovat matriku žáka? Jak tedy máme správně vyplňovat matriku žáka? Dotaz asi nebude možno zodpovědět pár větami, neboť vyplňování matriky žáka se týká spousty povinných údajů. Postup jak vést matriku žáka naleznete v příručce (Agenda - Data - Centrální databáze - Příručky - a zde příslušný dokument ve formátu PDF) a samozřejmě také vyplývá s povinných pravidel matriky stanovených ÚIV. Nicméně opět zopakujeme základní zásadu, že již prvotní záznam (jak osobních dat tak i matriky-tedy studijních matričních podkladů) musí být kompletně vyplněný, nikoliv až v pořadí třeba třetí či čtvrtý, který během školního roku žákovi přidáte. Malý příklad: nepochybně již ten první záznam (například pořízený po nástupu žáka ke studiu, např ) bude zahrnut do předmětného sběrného období (tedy v tomto případě do základního podzimního sběru - toto období je pro ilustraci tohoto příkladu v intervalu až ), vidíte tedy že pokud byste tento matr. záznam z nevyplnili, tak přesto bude zahrnut do sběru dat a přirozeně jeho nekompletnost bude systém Iškoly při tvorbě výstupních dat formátu XML hlásit. Pokud byste tento stav nevyplnění ignorovali a tento soubor XML se pokusili přenést do systému sběru dat matriky na servery ÚIV, tak jejich validátory dat toto zjistí a nepustí vás dál - tento soubor nepřijmou! Bohužel, tyto kontrolní mechanismy se nedají obejít, všechna data vyžadují v kompletním vyplnění. Na tento kompletně vyplněný prvotní matriční záznam pak navazují tzv. změny - podstata spočívá v tom, že pokud se u žáka změní jakýkoliv povinný matriční údaj (ať už je to např. kód obce trvalého pobytu či druh zdravotního postižení) během školního roku (a tedy vlastně v daném rozhodném období), tak pro záznam této nové skutečnosti je nutné vyrobit NOVÝ MATRIČNÍ ZÁZNAM, do kterého uvedete pouze tuto změnu, ostatní data (ta, která se u žáka nemění a která zůstávají) si systém převezme (naklonuje) z minulého matričního záznamu. Vlastně ten první záznam může již existovat v systému ÚIV z minulého sběru a tento druhý - nový záznam novějšího data je pro něj právě tou změnou, kterou si doplní. V případě, že byste tuto novou skutečnost (změnu) zanesli do toho původního matričního 4

5 záznamu, tak byste nezohlednili právě to základní pravidlo - co změna, to nový matriční záznam a matrika žáka by tímto vlastně byla zkreslována (totiž v tom, že změna by byla doplněna do např. půl roku starého matričního záznamu). Příklad: žák má kompletní matriční záznam např. ke dni Proběhne podzimní sběr dat (v rámci rozhodného období ), tedy tato data dostane systém ÚIV. Následně nastává u žáka změna (například ve zdravotním postižení, doloženo ofi c. dokumentem). Pokud mu zaznamenáte tuto změnu do nového matr. záznamu, který bude mít datum , pak postupujete správně, správně zaznamenáte tuto změnu v novém matr. záznamu (ostatní data zůsatnou stejná). Pokud byste ovšem tuto změnu zaznamenali v rámci stávajícího posledního existujícího matr. záznamu (tedy do záznamu ), pak zkreslujete data a budete se snažit podsunout systému ÚIV změnu, která ovšem v záznamu z nemá co dělat, zde je zjevná disproporce mezi tím jaká data z datumu již systém ÚIV má a jaká byste mu se stejným datem (ale změnou) při novém sběru zasílali. Samotné vyplňování položek zcela vyplývá z místních podmínek školy. Je zde spousta závislostí založených na typu školy, typu třídy, zda jsou členy třídy i žáci se zdravotním postižením, jaká délka studia se váže k danému typu studia a studijnímu oboru, atd. To vše konzultujte se svými základními dokumenty (zřizovací listina, rejstřík škol apod.) a správně vyplňujte výběrem kódů z číselníků. Respektujte pravidla vedení matriky, která stanovuje ÚIV. 5. Jde doplňovat matriční data hromadně, tedy efektivně? Spousta matričních dat je u žáků stejná. Lze nějak zefektivnit jejich vyplňování hromadným doplněním? Ano, prostřednictvím doplnění dat - například předmětné třídě ( Agenda - Administrace - Školní matrka - Hromadné nastavení dat). Vyberte třídu a z nabídky Položka matriky prvě tu, kterou chcete žákům této třídy hromadně doplnit. POZOR, velmi důležité je, k jakému datu tento matriční záznam pořizujete, to je nutné si uvědomit a správně je zadat. Na následující stránce vložte potřebná data za pomoci výběru kódu z číselníku (tlačítko se třemi tečkami ). TIP : pokud je to kód, který je naprosto stejný u všech žáků, tak po jeho doplnění výběrem z číselníhu u prvního žáka, můžete tento kód naklonovat všem ostatním žákům klepnutím na tlačítko se dvěma šipkami (u toho prvního doplněného kódu). Daný kód se doplní všem. V následujícím kroku potvrďte a je hotovo. Takto můžete poměrně efektivně a rychle zaplňovat matriku žáků údaji, které jsou pro všechny stejné, přirozeně sami musíte zvážit, pro který matr. údaj toto hromadné naplňování můžete použít a opět - s ohledem na respektování obecných pravidel vedení matriky žáka. 6. Jsme kombinovanou školou, s více kódy IZO, lze i u takové vést matriku? Jsme školou, která má více vzdělávacích součástí, kdy každá z nich má své individuální IZO. Můžeme i v takovém případě vést matriku žáků a odesílat ji ve sběru dat? Ano, přirozeně. Na hlavní stránce školy nastavte typ školy a potřebný počet kódů IZO a k nim označení jednotlivých Součástí (Částí) školy (Agenda - Administrace - Údaje o škole). Na kartách tříd pak vyberte z nabídky kódů IZO to, které se k dané třídě (a zřejmě i vzdělávacímu oboru) váže ( Agenda - Administrace - Třídy). Nastavený kód IZO u této třídy se bude promítat do matr. záznamů žáků. 5

6 7. Je nutné doplňovat matriku i u žáků v Archivu? Žáci, co ukončili studium na škole máme v Archivu. Musíme i u nich doplňovat matriku? Ano, a to v případě, že to budou žáci, jejichž matriční záznamy (opět) budou spadat do rozhodného období pro pořizování sběru dat. Nejlépe to bude zase zřejmé z malého příkladu. Příklad1: student 4. ročníku střední školy ukončil zdárně studium posledního ročníku (květen 2008) a také úspěšně složil maturitní zkoušku (např ), byl proto přesunut do Archivu. V průběhu šk. roku 2007/08 má několik nových matričních záznamů; jako poslední jsou evidovány právě maturitní matriční záznamy. Vzhledem k rozhodnému období podzimního sběru ( ) všechny tyto záznamy (spadající svým datem do tohoto období) budou exportovány v tomto základním sběru. Musíte je tedy doplnit, aby byly považovány za validní a systém sběru dat přijmul XML soubory obsahující i záznamy o žácích kteří zakončili studium na škole. Příklad 2: žák SŠ v průběhu školního roku 2007/08 (např ) na vlastní žádost ukončil studium, ze systému aktivních dat tedy odchází, je přesunut do Archivu. I u něj musíte doplnit matriku, jeho posledním záznamem před přesunem do Archivu by mělo výt vytvoření nového matričního záznamu (tedy s datem ), kde jen doplníte poslední změnový údaj v polích Příznak vzdělávání, opakování, přerušení vzdělávání - vyberete z číselníku příslušný kód ukončení vzdělávání. Tento matriční záznam uložíte klepnutím na tlačítko Potvrdit a je hotovo, žák může být přesunut do Archivu. Opět - matriční záznam spadá do období základního sběru dat, tento žák z Archivu bude tedy díky svému poslednímu matr. záznamu z (jeho ukončení studia) zahrnut do výstupního XML souboru. Systém sběr dat potřebuje pro svá statistická šetření vědět i o žácích, kteří právě opouští školu, ukončují studium, přestupují na jinou školu apod. Proto tedy z principu musí být tito žáci (přítomni v Archivu) do výstupního souboru v daném sběrném období zahrnuti, jinak by systém sběru dat nemohl zjistit požadované počty o absolventech, přestu- pech, ukončování studia apod. Jejich matriku tedy musíte doplnit! Důležitá poznámka: z předchozího odstavce vyplývá, že validátory serverů ÚIV jsou tedy schopny detekovat nevyplnění matr. dat u zaarchivovaných žácků. Co se týká možnosti doplnění těchto dat - systém Iškoly toto umožňuje, můžete tedy matriční data u žáků v Archivu doplnit, včetně případně opomenutých údajů u maturity či závěrečné zkoušky. 8. Jak na tvorbu výstupních dat? Blíží se termín sběru dat, jakým způsobem máme pořídit výstupní data? Předpokládejme, že máte všechny základní nastavení - zejména IZO školy a Součást (Část) školy v systému Iškoly doplněny a matriku žáků vedenou, zaznamenávanou. Pak přejděte na nástroj, který pořizuje výstupní data pro sběr matriky (modul Agenda - Administrace - Školní matrika - Export školní matriky). V případě, že se vám v následujícím kroku nenačte stránka s výběrem sběrného období a se základním nastavením sběru dat, pak zjevně nemáte doplněný základní identifi kátor vaší školy a to IZO a Součásti. Vraťte se zpět na Hlavní stránku školy (modul Agenda - Administrace - Údaje o škole - záložka Základní údaje a dole při spodním okraji přidejte požadovaný kód / kódy IZO a čísla Součástí). Pak se ale budete muset vrátit zpět k nastavení tříd, jít na jejich jednotlivé karty a pro každou třídu aktivovat příslušné IZO (viz postup na str. 3). Návazně také budete muset v tomto specifi ckém případě při opomenutí vstupního zadání kódu IZO (a následném vyplňování matriky žáků) zvalidovat právě již existující matriční záznamy, které byly žákům přidávány, aniž jste měli zaznamenané IZO (viz postup na str. 11 ). Bez kódu IZO není možné pokračovat v pořizování výstupního souboru XML! Kód IZO je jednoznačným identifikátorem školy a jejích vzdělávacích součástí, bez něho není vlastně možné matriku vést a předávat. V případě, že máte již odpočátku vše řádně vedeno, musíte před potvrzením operace tvorby výstupních XML dat zvolit příslušné sběrné období, IZO pro které mají být výstupní data vytvořena (v případě více IZO, tedy více vašich Součástí, která máte ve vzdělávacím sytému se proces opakuje s výběrem dalšího IZO), kontaktu, telefonu a u 6

7 a poté již klepnutím na tlačítko Potvrdit spouštíte proces tvormy výstupních XML dat. V náhledovém okně Průběh exportování dat můžete sledovat stav, jak systém prochází jednotlivé žáky a jejich VŠECHNY matriční záznamy a sleduje, zda je v nich záznam dat kompletní. Buďte trpěliví, dle velikosti vaší školy (tedy i počtu žáků v systému) a rychlosti vašeho internetového připojení to může chvíli trvat (větš. v rozsahu několika vteřin u malých škol až po několik minut u škol rozsáhlých). Zeleně odsouhlasované záznamy (status Záznam je v pořádku) znamená, že daný matriční záznam je kompletně vyplněný. Červeně zvýrazněné záznamy (status např. Jan Kopyto: Kód položky Příznak vzdělávání, opakování, přerušení vzdělá- vání nebyl nalezen v číselníku) značí, že některé ze záznamů nebyly vyplněny. Ty je nutno doplnit a to bezpodmínečně včechny, jinak výstupní soubor nebude kompletní a validátory serevrů ÚIV to rovněž zjistí. 9. Jak tedy na doplnění chybějících matričních záznamů? Při tvorbě výstupních dat vidíme spoustu chybějících záznamů. Jak je doplňovat - budeme muset vždy jednoho žáka nalistovat v systému Iškoly, najít předmětný záznam a doplnit jej a pak znovu spustit systém tvorby dat, abychom zjistili dalšího žáka a obdobně jej doplnili? To by bylo značně zdlouhavé a nepohodlné. Ano, takto by to bylo skutečně nešlo, bylo by to velmi úmorné. Klepněte přímo na předmětném červeném chybovém záznamu, odkaz vás zavede v nově otevřeném okně či záložce ve stávajícím okně (dle typu a verze vašeho www prohlížeče) přímo na matriční záznam tohoto žáka, na kterém bezpečně uvidíte, ve které sekci jste záznam zapoměli doplnit. Záznam doplňte a uložte klepnutím na tlačítko Potvrdit. Pokud má být toto doplnění v rámci stávajícího matričního záznamu, pak v návazném kroku zvolte položku Ne a finálně potvrďte. Tento matriční záznam je doplněn a při příští tvorbě XML výstupu již nebude jako chybový fi gurovat. Postupujte obdobně dál a postupně odstraňujte nedodělky - doplňujte neúplné matriční záznamy. 7

8 10. Které soubory se při sběru dat zasílají? Měli bychom mít všechny matriční záznamy doplněné. Co dál, které soubory se při sběru dat zasílají? Systém (dle typu školy a vždy vázaně ke kódu IZO a číslu součásti) vygeneruje dva XML soubory. Opět bude asi nejlépe naznačit na příkladu. Typ školy, zde jako SŠ Vygenerovány jsou vždy dva soubory žáků - vázaně na IZO, v jehož systému vzdělávání fi gurují. První představuje kompletní sestavu žáků školy, druhý soubor (jehož posledním znakem před koncovkou je znak a ) představuje sadu žáků se zdr. postižením. Mezi číslem IZO a číslem součásti je podtržítko. Byť žádného zdr. postiž. žáka na škole nemáte, tento soubor systém generuje, je ale prázdný, bez dat. Postup jak uložit tyto soubory na disk vašeho počítače (ze systému prohlížeče Internet Explorer či Mozilla / Firefox) naleznete v samotné příručce Matriky (v Iškole modul Agenda - Administrace - Data - Centrální databáze - Příručky). Po uložení souborů XML na váš pevný disk NEMĚŇTE jejich názvy, musí být předávány do sběru dat systému ÚIV právě v této podobě (tedy za předpokladu, že se shodují s identifikátory vaší školy v systému ÚIV)! Pokud by následně při předávání těchto souborů - při pokusu o jejich přenesení do systému sběru dat ÚIV - jejich validátory hlásily, že očekávají soubory jiného jména (čísla) či hlásily, že očekávají jinou Součást, tak zjevně číslo IZO a číslo Součásti (která máte v systému Iškoly a od kterých se odvozují názvy výstupních souborů XML) nekore- spondují s čísly IZO a Součástí, pod kterými jste vedeni na ÚIV v systému sběru dat. Identifikátory ověřte (viz str. 4) a případně v systému Iškoly opravte, vygenerujte nové výstupní soubory a znovu započněte proces předání dat. 8 Znaky odvozeny od kódu IZO Znaky Součásti (Části) školy Písmeno a symbolizuje výstupní soubor se zdravotně postiženými žáky Které soubory se tedy předávají? 1. Pokud máte i žáky se zdravotním postižením (tedy žáky se specif. vzdělávacími potřebami), předáváte oba dva soubory. 2. Pokud nemáte žáky se zdravotním postižením (tedy máte jen žáky bez specif. vzdělávacích potřeb), předáváte pouze data soboru BEZ označení písmenem a. Přímo v prostředí serveru ÚIV pak zatrhnete zatržítko, které specifi kuje, že Škola nemá žádné žáky se spec. vzdělávacími potřebami (viz pojednání v otázce 12 na str. 9). 11. Jak se přihlásit do aplikace sběru dat? Jak se přihlásit do aplikace sběru dat? Předpokladem je, že znáte své přihlašovací jméno a heslo, pod kterým vás systém sběru dat serverů ÚIV pustí do prostředí - jedná se o chráněný přístup. Pokud je neznáte, kontaktujte příslušné pracovníky ÚIV. Přihlašujete se prostřednictvím kódu IZO ředitelství školy (je to vlastně IZO vaší školy jako právnické osoby a začíná ve většině případů číslem 6). Pozor nepleťte si IZO ředitelství s kódem IZO součástí (na která jsou vázána data sběru matriky žáků, to už jsou kódy IZO jednotlivých vzdělávacích součástí vaší školy)! Do aplikace sběru matričních dat se dostanete prostřednictvím odkazů: https://matrika.uiv.cz/matrikas/ nebo sekce Školská matrika 12. Jak se v aplikaci sběru dat orientovat, jak postupovat při přenášení dat? Jak se orientovat v systému sběru dat aplikace ÚIV a jak postupovat při přenášení dat? Opět předpokládejme, že znáte přihlašovací jméno a heslo a že se vám podařilo do aplikace přihlásit.

9 Nejprve vyberte, pro jakou Součást (Část školy) budete data přenášet, a to výběrem z rozevírací nabídky. Tato součást je vázána na příslušné IZO. Následně již budete importovat data, která máte přichystána v podobě XML souborů. Postup při importu dat: Klepněte na odkaz Import XML. Nalistování cesty k XML souborům, které jste vygenerovali v systému Iškoly. Zadejte cestu k souborům XML, které máte uloženy na vašem pevném disku. Pokud nemáte žáky se specif. vzděl. potřebami, zatrhněte příslušné zatržítko a cestu k tomuto souboru již nezadávejte, nebudete jej exportovat do sběru dat. Klepněte na tlačítko Odeslat - systém ÚIV validátorů započne s oveřováním dat vašich souborů. Sledujte průběh validace; v ideálním případě budou vaše data již na první pokus kompletní a validátory ohlásí, že data jsou v pořádku a že je vkládají do pracovních tabulek. V takovém případě jste data úspěšně přenesli do systému sběru dat matriky, práce s přenosem dat pro vás tímto končí. Je ovšem zřejmé, že validátory přenosu dat nějakou chybu naleznou, pak následuje další etapa a to ta, kdy odstraňujete chyby a logické nesrovnalosti, které tyto validátory (mimochodem, jsou nastaveny skutečně přísně a provádí důkladnou kontrolu) v datech vaší matriky zjistí (viz. následující odstavce). 13. Validátory UIV hlásí při přenosu dat matriky chyby 9 Nemáte-li v datech žáky se zdr. postižením, zatrhněte toto zatržítko a cestu k souboru s daty těchto žáků nezadávejte. Validátory UIV mi hlásí při přenosu dat chyby. Proč je hlásí, když výstupní soubor XML z Iškoly byl v zeleném, tedy kompletně doplněn? Jak postupovat při jejich odstraňování? Validátory UIV prochází vaše XML soubory výstupních dat opravdu důkladně. To, že máte všechny záznamy v Iškole

10 kompletně vyplněny ještě neznamená, že v nich (z pohledu kontroly dat na ÚIV) nemáte logické nesrovnalosti a chyby. Typickými chybami mohou být: Nesprávně použité IZO či číslo Součásti školy - například jste použili v systému Iškoly IZO ředitelství místo IZO součásti, chybně jste doplnili i samotné číslo Součásti. Validátory nejprve kontrolují ve výstupním XML souboru právě tyto dva identifi kátory, které se musí jak v systému Iškoly (tedy i ve vystupním XML souboru) tak i systému sběru dat na ÚIV za vaši školu shodovat. Postup řešení: ověřte tyto kódy z dostupných zdrojů (viz. info na str. 4), nastavte správně IZO a Součást na hlavní stránce školy v systému Iškoly, nastavte toto IZO také na kartách tříd a zvalidujte všechny matr. záznamy právě ve vztahu k tomuto nově zadanému kódu IZO (postup viz str. 11), vyexportujte nové výstupní XML soubory a pokračujte novým přenosem těchto opravených dat na servery UIV. Pokud jste správně opravili IZO a Součást (a kódy se shodují), tak toto chybové hlášení již validátory ÚIV nebudou hlásit a pustí vás v přenosu dat dál. Logické chyby v datech - validátory hlásí, že k dané položce nesedí další návazná hodnota či příznak. Těchto chyb může být celá řada, alespoň na jednom příkladu naznačíme oč jde. Záleží na tom, o jakou konkrétní chybu jde, jejíž odstranění po vás validátor přenosu dat pořaduje. Příklad chybového hlášení validátoru ÚIV: Objekt (žák), ke kterému se chybové hlášení váže (uvedeno jeho RČ). V systému Iškoly žáka nalezněte dohledáním dle RČ. Délka studia a obor - právě těchto položek se týká toto chybové hlášení Konkrétně v tomto případu byla k nastavenému oboru 7901C001 (Základní škola) nesprávně nastavena délka studia v podobě kódu 50 (5 let) - správně má být kód 90 (tedy 9 let). Matriční záznam je nutné opravit v položce Délka vzdělávacího programu v ZŠ právě na hodnotu kódu 90. Vytvořit nový výstupní XML soubor a přenést jej do sběru dat. Po opravení již validátor nebude tuto nesrovnalost hlásit a umožní další postoupení v přenosu dat. 14. Nerozumíme syntaxi chybových hlášení validátorů ÚIV Nerozumíme hlášeným chybám, které zobrazuje validátor ÚIV, nevíme o jaké položky jde - například co znamená DELST? Otázka navazuje na předchozí dotaz č. 13. Jedná se o interpretaci struktury datového rozhraní sběru dat ÚIV, názvy sloupců a položek. Pro orientaci použijte seznam těchto položek - naleznete jej například na stránce ÚIV na adrese (Datové rozhraní). Pokud by se lokace tohoto souboru na stránkách ÚIV změnila (a také se struktura aktualizovala), zadejte na stránkách ÚIV ve vyhledávání pojem datové rozhraní a po potvrzení vyhledávání vám server ÚIV odkaz na tabulku s dokumenty datového rozhraní vyhledá (viz obr. níže). Nalezený odkaz na datové rozhraní sběru dat Z tabulky datových rozhraní vyberte typ pro vaši školu (ZŠ, SŠ,...) a konzultujte pojem s vysvětlivkou, čeho se týká a matriční záznam opravte. V případě dalších nejasností v porozumnění pojmům kontaktujte příslušné pracovníky ÚIV. 10

11 15. Kdy je přenos dat matriky úpěšný? Jak poznáme, že přenos dat matriky proběhl úspěšně? Zde je odpověď jednoduchá - systém sběru dat vypíše hlášení o tom, že přenos proběhl v pořádku a data jsou zakomponována do pracovních tabulek. TIP: Z vámi zaslaných dat jsou vzápětí k dispozici některé základní výkazy (např. výkonový výkaz stavu žáků k danému datu), které naleznete v systému sběru dat matriky pod odkazem Sestavy. Můžete jej vytisknout či uložit (jsou ve formátu PDF). Tím, že odevzdáte správná data matriky v elektronické podobě, odpadá nepohodlné vyplňování statistického výkazu - systém sběru dat matriky jej vytvoří z vámi zaslaných dat sám. 16. Jak zvaliduji matriční záznamy, které byly pořízeny před zadáním kódu IZO? Neměli jsme v systému zadaný kód IZO (či měli jsme zadaný nesprávný). Jak provedeme validaci matričních záznamů právě k opravenému kódu IZO? Ano, to je pravda - bez této validace dřívěji zadaných matričních záznamů (které nejsou vázány na později doplněné IZO) by tyto byly v systému sběru dat ignorovány, což by bylo samozřejmě špatně. Příklad: Matriční záznam žáka, který byl pořízen dříve než bylo zadáno IZO (nebo záznamy, které je nutné zvalidovat vůči změně kódu IZO) vypadají takto: Pokud byste tento záznam nezvalidovali, tedy nepřiřadili k platnému kódu IZO, byl by ignorován, nezařazen do výst. souboru. Řešení: nejprve doplňte správné IZO na hlavní stránce školy v systému (Agenda - Administrace - Údaje o škole, záložka Základní údaje), včetně případné opravy čísla Součásti (Části) školy. přiřaďte toto opravené IZO třídám (vždy na kartě té které třídy Agenda - Administrace - Třídy) - výběrem z rozevírací nabídky a změnu potvrďte. stále na kartě této třídy se přesuňte na poslední záložku v pořadí, tedy Hromadné nastavení matriky. K dispozici je jediné tlačítko Potvrdit, které zvaliduje všechny matriční záznamy žáků této třídy právě k tomuto opravenému kódu IZO. obdobně postupujte i u ostatních tříd. Tímto postupem zvalidujete všechny matriční záznamy ke zpětně doplněnému kódu IZO, nebudou již tedy ve sběru dat ignorovány (červené chybovén hlášení zmizí), naopak budou jako validní zahrnuty do výstupního XML souboru. 11

12 17. Jde zvalidovat matriční záznamy (k později dodanémi kódu IZO) i v Archivu? Máme řadu žáků v Archivu, kteří ovšem spadají svými matričními záznamy do aktuálního rozhodného období sběru dat. I u nich nám hlásí červené hlášení nekorektní vazbu (k námi zpětně doplněnému / opravenému) kódu IZO - to jsme skutečně doplnili až později. Jde zvalidovat tyto záznamy v Archivu také hromadně, podobně jako u aktivních tříd? Otázka navazuje na předchozí bod 16. Odpověď zní - nikoliv. Archiv je zcela oddělená aplikace, zahrnující jen statické záznamy bez provázanosti skripty do aktivní části Iškoly. Objekty (žáci) v archivu vlastně nemají již přidělenou třídu, studium skončili již třeba před řadou let, není zde žádná vazba na kalendář, časové období. Vše se zde již doplňuje manuálně. Řešení: Zobrazte vždy daný objekt (žáka) v Archivu do jeho archivní karty, přejděte na záložku Matrika a zvalidujte jeho předmětné matriční záznamy klepnutím na tlačítko Potvrdit - nachází se vlastně hned pod rozevírací nabídkou kódů IZO. Tím tento (a obdobně) i další záznamy zvalidu- jete a tento žák (například absolvent) může být zahrnut do sběru dat se všemi svými platnými matr. záznamy, spadajícími do sběrného období. Poznámka: samozřejmě - pokud budou u tohoto žáka záznamy vyloženě staršího data - tedy ty, které již nespadají do rozhodného období (např. matr. záznam z již nebude zahrnován do rozhodného období podzimního sběru dat ) - zde vyloženě záleží na vás, zda si je také postupně zvalidujete či nikoliv, na sběr dat tyto starém záznamy nemají vliv, jedná se jen o vlastní pořádek v datech. 18. Proč se mi stále hlásí chyba typu Chybějící stupeň školy? Jsem si jist, že mám kompletně vyplněny všechny matriční záznamy žáka, i třídy. Přesto mi systém při pořizování výstupních dat XML systému hlásí u některých matr. záznamů hlásí chybějící stupeň školy či typ třídy, tedy chyby jakoby vázané na kartu třídy. Pohledem na kartu této třídy vidím, že tam je vše vyplněno. Kde je chyba? Ano, rozumíme dotazu. Problém je v tom, že tento žák má zjevně některé matriční záznamy (daného data) pořízeny v době, kdy na kartě třídy nebyly tuto údaje vyplněny. Schválně klepněte v náhledovém kontrolním okně pořizování výstupu dat na tento chybový odkaz - otevře se vám karta žáka s osobními údaji (dle typu vašeho www prohlížeče v novém okně či jako nová záložka ve stávajícím okně). Přejděte právě na osobní záznam toho chybového data. Uvidíte sice, že v tomto záznamu osobních údajů je sice na první pohled vše v pořádku, ale upřete pozornost na čtvrtý řádek v pořadí - Třída do které patří. Zde sice vidíte, že je zařazen do správné třídy, ale pokud klepnete vedle vpravo na drobný odkaz Upravit, otevře se vám plovoucí okno, ve kterém uvidíte, že osobí záznam tohoto data (obdobně možná i další) není úplný, chybí mu doplnění (viz obr. níže). 12 Pomocí číselníku záznam doplňte. Řešení: V plovoucím okně pomocí číselníku doplňte požadované údaje. Obdobně postupujte i u obdobných vadných záznamů. Otázka 2: Proč tomu tak je, proč se po doplnění těchto údajů na kartě třídy tento matriční záznam osobních dat sám automaticky nedoplnil a musí se to dělat takto ručně?

13 Odpověď 2: Každý matriční záznam, ať už je to osobní údaj nebo matriční záznam studia, je vždy vztažen k danému stavu žáka, k danému okamžiku (chcete-li datumu). Systém nemůže samovolně sám měnit tento existující matriční záznam, prostože nemůže o jakou významovou změnu jde. Samovolné měnění záznamů tohoto charakteru systémem zpětně do historie je nepřípustné, systém může vyrobit nový záznam (v případě nové matr. skutečnosti), ale skutečně již nemůže samovolně měnit matriční záznam jednou (v určitém obrazu dat) přidaný. Koneckonců, ani by zpětně nevěděl, za jaké období by měl tuto změnu sám provést (co když je to změna pouze krátkodobého charakteru, třeba jen měsíc stará, a není možné ji plošně aplikovat do zpětného období). Proto je nutné, aby toto bylo uživatelsky (na vaší straně) pod kontrolou a aby byla tato nesrovnalost vámi opravena, s vědomím, co vlatně s tímto záznamem děláte. 19. Jak se orientovat v prostředí ÚIV při sběru dat? Nejsme si jisti orientací v prostředí aplikace sběru dat ÚIV a také postupem. Můžete poradit? Přestože asi není naším posláním - školit vás uživatele v orientaci jiného než našeho prostředí, pokusíme se. Je fakt, že některé školy proces přenosu dat pouze započnou a nedokončí, jiné si nejsou jisty posloupností kroků postupu přenosu dat a proces tím pádem také nedokončí. Následující odstavce proto nejsou z naší strany vyčerpávajícím postupem, jak se orientovat v tomto prostředí (podrobně vám postup jistě byl demonstrován při proškolování jak pracovat s aplikací sběru dat přímo pověřenými pracovníky ÚIV nebo pracovníky příslušného odboru zřizovatele). Následující popis vás tedy provede průběhem zpracování a odesílání výstupních dat (která jste získali z matriky Iškoly) až do úspěšného konce. Poznámka: postup bude demonstrován na fi ktivních datech několika žáků, jejichž data matriky jsou správně vedena a systémem Iškoly pro přenos správně připravena, proto tedy bude popis bez chybových hlášení validátorů ÚIV (tyto tedy nebudou nacházet chyby), díky nimž by přenos nemohl dál pokračovat. 1. Prostudování nápovědy aplikace sběru dat ÚIV Po přihlášení do aplikace sběru dat nejprve doporučujeme prostudovat ofi ciální nápovědu, která je v systému sběru dat ÚIV k dispozici. Nejprve tedy klepněte (vpravo v prostředí sběru dat) na příslušnou ikonu (VOŠ, SŠ, ZŠ), která odpovídá typu vaší školy. Jsou to jednotlivé soubory nápovědy aplikace sběru dat. Otevře se dokument nápovědy ve formátu PDF. Důležité je zejména dodržení posloupnosti jednotlivých kroků při přenosu dat a samozřejmě také správný výběr a potvrzování jednotlivých kroků přenosu. 13

14 2. Kontrola (oprava) nastavení Součástí vaší školy Prvním významovým krokem z vaší strany by měla být kontrola Nastavení a kontrola Nastavení částí vaší školy v systému sběru dat. Zejména položka Nastavení částí musí být nastavena shodně jak v systému sběru dat, tak i ve vaší Iškole (bylo již zmíněno dříve v této příručce). Klepněte na odkaz Nastavení částí. Otevře se okno s možností překontrolování či korekce nastavení částí školy. Zkontrolujte, případně upravte (či doplňte chybějící část), pokud je nezbytné. Věnujte prosím pozornost následujícímu upozornění, musíte si být jisti tím co skutečně děláte! Případné rozpory v číslech částí/součástí (kterými disponuje vaše škola a které by měly být i v systému sběru dat ÚIV a nejsou) konzultujte případně s příslušnými pracovníky ÚIV. Je-li vše v pořádku, a máte-li nachystána výstupní data z Iškoly, můžete přistoupit k přenosu dat. 3. Prvotní přenos výstupních dat matriky ze souboru(ů) XML do pracovních tabulek Přenos dat zahajujete klepnutím na odkaz Import XML. Na následující stránce jsouk dispozici dvě pole, prostřednictvím nichž systému zadáte cestu k souboru(ům) XML s vašimi daty, a to klepnutím na tlačítko Procházet. Měly by být uloženy na vašem pevném disku, poté co vám je systém Iškoly vyexportoval. Po nalistování cesty k souboru(ům) XML klepněte na tlačítko Odeslat. Systém sběru dat okamžitě začne s validací (kontrolou) vašich výstupních XML dat, průběh je vizuálně zobrazen. V případě, že vaše data byla zcela v pořádku, systém sběru dat vypíše souhlasné hlášení a data zakomponuje do pracovních tabulek. POZOR, řada z vás v tomto okamžiku s přenosem dat končí, a to v domění, že toto je již vše a že jste data předali. Není tomu tak, data jsou prozatím pouze v pracovních tabulkách a v procesu přenosu dat je nutno pokračovat! 14

15 4. Práce s daty Pokud je nezbytné (případy konzultujte s požadavky ÚIV), tak prostřednictvím odkazu Práce s daty připojujete nezbytné vysvětlující komentáře k nalezeným nesrovnalostem přepočtů, které systém sběru ve vámi zaslaných datech detekoval. Označte vždy příslušný řádek a poté klepněte na odkaz Opravit komentář, komentář doplňte, uložte a pokračujte obdobně dále. Pokud byste i nedoplňovali tyto komentáře (nebyly by po vás vyžadovány), můžete pokračovat v procesu předávání dat dále (viz bod 5). 5. Sestavy Již v tomto okamžiku (po přenosu dat ze souborů XML do pracovních tabulek) můžete na vaše data nahlížet prostřednictvím sestav. Klepněte proto na odkaz Sestavy. Prohlížet můžete: - Výkaz školy, Přehledku a Komentář k výkazu (jsou ve formátu PDF). 15

16 16

17 6. Komentář Dalším krokem je doplnění povinných komentářů. Bude to u těch nesrovnalostí ve vašich datech, která znamenají výkonové nesrovnalosti a která budete muset sběrnému místu vysvětlit, objasnit či odůvodnit. Poznámka: toto nejsou chyby, které by vznikly při tvorbě výstupních souborů XML z prostředí Iškoly (pokud jste správně data připravili) - jejich validace proběhla v kroku Import XML a zapracování dat do pracovních tabulek! Pokud vaše data byla zapracována do pracovních tabulek, tak soubory XML byly správné - tedy bez takových nesrovnalostí, které by jejich zapracování znemožnily (pokud by v nich byly chyby či nedoplněná matrika, tak by ani do pracovních tabulek nebyly zapracovány a vy byste se přes krok Import XML ani sem do tohoto stavu (kroku č. 6) nedostali. Zdůvodnění v komentářích (tedy ke stavu vašich dat) je zcela na vás, souvisí to např. s nesouhlasícími počty žáků, nízkými počty žáků ve skupinách atd. Je tedy nutné, abyste v tomto kroku připojili zdůvodňující a (případně obhajující) komentář. K tomuto nálezu je nutné připojit komentář Označte klepnutím myši příslušný řádek a klepněte na odkaz Opravit komentář. Na následující stránce vložte objasňující stanovisko a uložte. Pokračujte obdobně u dalších řádků vyžadujících komentář. Vaše vložené komentáře k řádkům záznamů, které to vyžadovaly. 7. Odeslání SÚ Nyní jsou již vaše data kompletně doplněna i o potřebné komentáře a moho být odeslána do SÚ (Správnímu úřadu), do ostrých tabulek. Právě až tímto krokem se celý proces přenosu dat finalizuje a zakončuje. Klepněte na odkaz Odeslání SÚ. V pořádku, je hotovo 17

18 Pokud jste došli až sem, tak přenos vašich dat je do systému sběru je u konce - přenos jste dokončili v pořádku. Povšimněte si, že od tohoto okamžiku je tlačítko Přesunout nedostupné (Disable). Znamená to, že vaše data má Správní úřad v ostrých, tedy finálních tabulkách. Po přesunu dat do SÚ se aktualizují výstupní sestavy do fi nálních (opět oddíl Sestavy), které můžete vytisknout a založit do své školní agendy. Již finální tisková sestava výkazu S o střední škole (bez vodoznaku dat v pracovních tabulkách). 8. Opětovný přenos dat Poznámka: Až do ukončení sběru dat můžete tato ostrá data znovu nahradit novým přenosem (v případě, že sezdáte, že přeci jen bude na vaší straně nutný vstup do dat, vygenerování nových XML souborů a nový přenos). Zrealizujete to tak, že po novém přihlášení znovu zopakujete celý proces, tedy od prvotního Importu XML (aktualizovaného o změny) až po samotný konec přenosu dat v podobě Odeslání SÚ. 9. Ukončení práce s aplikací Odejít (odhlásit se) ze systému sběru dat ÚIV můžete klepnutím na červené tlačítko (úplně vpravo nahoře). 18

PŘENOS DAT ŠKOLNÍ MATRIKY DO SBĚROVÉHO SERVERU MŠMT

PŘENOS DAT ŠKOLNÍ MATRIKY DO SBĚROVÉHO SERVERU MŠMT příručka 14 PŘENOS DAT ŠKOLNÍ MATRIKY DO SBĚROVÉHO SERVERU MŠMT systémová příručka pro el. sběr dat matriky žáků Tato příručka obsahuje informace k jedinému modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý

Více

Postup pro VOŠ při předávání dat ze školní matriky

Postup pro VOŠ při předávání dat ze školní matriky Postup pro VOŠ při předávání dat ze školní matriky I. Přihlášení k přenosu dat II. Nastavení změna hesla III. Nastavení částí školy IV. Import dat xml souborů V. Sestavy výkaz a přehledka VI. Práce s daty

Více

příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/

příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Tato příručka obsahuje informace k jedinému modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k dispozici ke stažení

Více

Příručka pro tvorbu a zadávání DÚ, jeho vypracování žákem a vyhodnocení učitelem DOMÁCÍ ÚKOLY

Příručka pro tvorbu a zadávání DÚ, jeho vypracování žákem a vyhodnocení učitelem DOMÁCÍ ÚKOLY příručka 21 DOMÁCÍ ÚKOLY příručka pro tvorbu a zadávání DÚ, jeho vypracování žákem a vyhodnocení učitelem Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou

Více

ČÍM ZAČÍT... systémová příručka vymezující doporučený postup při zakládání školní agendy

ČÍM ZAČÍT... systémová příručka vymezující doporučený postup při zakládání školní agendy příručka Čím začít? ČÍM ZAČÍT... systémová příručka vymezující doporučený postup při zakládání školní agendy Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má

Více

CENTRÁLNÍ DATABÁZE. příručka pro práci s Centrální databází

CENTRÁLNÍ DATABÁZE. příručka pro práci s Centrální databází příručka 22 CENTRÁLNÍ DATABÁZE příručka pro práci s Centrální databází Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k dispozici

Více

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Obsah: Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Kapitola 1) Získání přihlašovacích údajů str. 3 2) Přihlášení a změna hesla str. 3 3) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 4 4) Založení akce str. 5 5)

Více

Docházka z pohledu rodiče / žáka

Docházka z pohledu rodiče / žáka příručka 16 DOCHÁZKA PRO RODIČE / ŽÁKA uživatelská příručka ke sledování docházky žáka Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky

Více

Tipy k vývěsce a e-mailu

Tipy k vývěsce a e-mailu příručka 11 TIPY K VÝVĚSCE A E-MAILU uživatelská příručka rychlé tipy k funkčnosti vývěsky a e-mailu Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku.

Více

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE , VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE Návod lze analogicky použít i pro ostatní podání na Českou daňovou správu (DPH, výpis z evidence 92, souhrnné hlášení, ). 1) Postavte se do firmy roku,

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.2 - modul Hospodářská mobilizace pro objednatele mobilizační dodávky verze 1.0 Informační systém ARGIS Informační systém pro plánování civilních

Více

www.iskola.cz příručka modulu docházka v systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/

www.iskola.cz příručka modulu docházka v systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ www.iskola.cz příručka modulu docházka v systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ Verze této příručky: 1.000 Aktuální verzi této příručky, popisující nejnovější možnosti serveru www.iskola.cz

Více

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE S případnými dotazy se obracejte e-mailem na ucebnistyly@scio.cz nebo na tel. číslo 234 705 021. Testování administrativně zajišťuje škola, ale žáci si test a dotazník mohou

Více

e-learningový systém EDU

e-learningový systém EDU Sdružení CEPAC - Morava e-learningový systém EDU příručka lektora Kapitola: Přihlášení a základní orientace v uživatelském Obsah Přihlášení a základní orientace v uživatelském... 3 Změna údajů... 4 1.1

Více

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP Vypracoval: Tomáš Čejchan Dne: 5. května 2010 INISOFT s. r. o. tel. +420 485 102 698 IČ: 25417657 Společnost je

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

Práce s aplikací pro zpracování statistických výkonových výkazů

Práce s aplikací pro zpracování statistických výkonových výkazů Práce s aplikací pro zpracování statistických výkonových výkazů Aplikace nezpracovává ani nepřijímá individuální údaje předávané ze školních matrik ZŠ, SŠ, konzervatoří a VOŠ. Po zpracování dat jen vystavuje

Více

KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY

KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY Obsah Komfortní datové schránky 3 1 Záložka Schránky 3 1.1 Přidání nové datové schránky 3 1.2 Přidání nové složky pod evidencí datové schránky 6 1.3 Přidání dalšího uživatele

Více

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Rozsáhlý formulář Vyúčtování daně se dosud podával klasicky na tištěném formuláři, přičemž program Mzdy Profi pro něj sestavil a vytisknul podklad pro vyplnění.

Více

MOODLE 2 PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 0 bude dopracována, září 2012)

MOODLE 2 PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 0 bude dopracována, září 2012) MOODLE 2 PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 0 bude dopracována, září 2012) První přihlášení a úprava profilu, zápis do kurzu Přihlášení do Moodlu Na stránkách školy přejděte vpravo v sekci Pro studenty na

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro lokálního administrátora Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 17. 6. 2011 Verze: 1.0 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...4 1.1 Cíl dokumentu...4 1.2

Více

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE USERGUIDE Obsah Vaše výhody na první pohled... 3 Přihlášení... 3 Cenová nabídka... 4 Jak si poradit s chybou krok 1... 7 Jak si poradit s chybou krok 2... 10 Jak vygenerovat z nabídky novou objednávku...

Více

Uživatelská příručka BlackBerry Internet Service

Uživatelská příručka BlackBerry Internet Service BlackBerry Internet Service Verze: 2.5 SWDT228826-291226-0617042504-010 Obsah Začínáme...3 BlackBerry Internet Service základy webových stránek...3 Řešení potíží s BlackBerry Internet Service webovými

Více

Návod k použití aplikace pro platbu mýtného pomocí internetu

Návod k použití aplikace pro platbu mýtného pomocí internetu Návod k použití aplikace pro platbu mýtného pomocí internetu Do aplikace pro platbu mýtného pomocí internetu můžete přistupovat přes internetové stránky dars (www.dars.si), kliknutím na ikonu portál uživatelů.

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Zápis údaje o adrese místa trvalého pobytu do informačního systému evidence obyvatel Vytvořeno dne: 3.6.2010 Aktualizováno: 16.6.2010 Verze:

Více

Pokyny pro vykázání pedagogických pracovníků učitelů v rámci mimořádného šetření

Pokyny pro vykázání pedagogických pracovníků učitelů v rámci mimořádného šetření Pokyny pro vykázání pedagogických pracovníků učitelů v rámci mimořádného šetření Novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovních a o změně některých zákonů, (dále jen zákon ), která pro vymezené

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Manuál pro školy PORTÁL ČŠI

Manuál pro školy PORTÁL ČŠI Manuál pro školy PORTÁL ČŠI Obsah: Kapitola 1) Přihlášení a změna hesla str. 2 2) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 3 3) Založení akce str. 4 4) Vyplňování formulářů str. 6 5) Přístup do Portálu

Více

REGISTRACE UŽIVATELE

REGISTRACE UŽIVATELE OBCHODOVÁNÍ S POVOLENKAMI REJSTŘÍK UNIE REGISTRACE UŽIVATELE Stručná uživatelská příručka Obsah Spuštění aplikace... 2 Přihlášení a odhlášení... 3 Vytvoření uživatelského účtu ECAS a přidání čísla mobilního

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské

Více

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Doškolovací kurz pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí připravila Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále

Více

V zelené liště vpravo nahoře pod nabídkou Informace naleznete vzory formulářů výkazů, pokyny a vysvětlivky k jejich vyplnění a další informace.

V zelené liště vpravo nahoře pod nabídkou Informace naleznete vzory formulářů výkazů, pokyny a vysvětlivky k jejich vyplnění a další informace. Práce s aplikací pro zpracování statistických výkazů za vysoké školy a ostatní přímo řízené organizace (netýká se škol a školských zařízení v regionálním školství) 1. Postup: Přihlásíte se k internetu

Více

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Formuláře. Vytvořeno dne: 22. 4. 2011 Aktualizováno: 14. 12. 2011 Verze: 1.

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Formuláře. Vytvořeno dne: 22. 4. 2011 Aktualizováno: 14. 12. 2011 Verze: 1. Provozní dokumentace Seznam datových schránek Formuláře Vytvořeno dne: 22. 4. 2011 Aktualizováno: 14. 12. 2011 Verze: 1.9 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...3 1.1 Cíl dokumentu...3 1.2 Zkratky a definice...3 1.3

Více

MAZÁNÍ DAT. systémová příručka vymezující doporučený postup při mazání dat v daném pololetí

MAZÁNÍ DAT. systémová příručka vymezující doporučený postup při mazání dat v daném pololetí příručka 12 MAZÁNÍ DAT systémová příručka vymezující doporučený postup při mazání dat v daném pololetí Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku.

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Odesílání RELDP z WinFASu (elektronické podání na PVS) 4.4.2005

Odesílání RELDP z WinFASu (elektronické podání na PVS) 4.4.2005 Odesílání RELDP z WinFASu (elektronické podání na PVS) 4.4.2005!!! Než začnete s odesíláním RELDP, tento návod si vytiskněte a ALESPOŇ 3x PŘEČTĚTE!!! Nejvíce dotazů uživatelů je z důvodu nepozorného čtení

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Informace k převodu na nový školní rok

Informace k převodu na nový školní rok Informace k převodu na nový školní rok Pokud nebudete chtít využívat nové možnosti průvodce přechodem na nový školní rok, které jsou popsány v následující kapitole, pak použijete volbu základní převod

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy Stereo 18 a DUEL 6.1. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Příručka pro lokální administrátory v období voleb do obecních zastupitelstev

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Příručka pro lokální administrátory v období voleb do obecních zastupitelstev Dokumentace k projektu Czech POINT Příručka pro lokální administrátory v období voleb do obecních Vytvořeno dne: 1. 7. 2014 Aktualizováno: 1.9.2014 Verze: 1.6 2014 MVČR Obsah 1. Legislativní rámec:...

Více

Postup pro VOŠ při předávání dat ze školní matriky

Postup pro VOŠ při předávání dat ze školní matriky Postup pro VOŠ při předávání dat ze školní matriky I. Přihlášení k přenosu dat II. Nastavení změna hesla III. Nastavení částí školy IV. Import dat xml souborů V. Sestavy výkaz a přehledka VI. Práce s daty

Více

Manuál pro školy PORTÁL ČŠI

Manuál pro školy PORTÁL ČŠI Manuál pro školy PORTÁL ČŠI Obsah: Kapitola 1) Přihlášení a změna hesla str. 2 2) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 3 3) Založení akce str. 4 4) Vyplnění formulářů str. 6 5) Přístup a vyhledání

Více

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Březen 2015 Začínáme Mobilní přístup na portál Novell Vibe může správce portálu Vibe deaktivovat. Pokud nemůžete přistupovat k mobilnímu rozhraní Vibe podle

Více

Přímý kanál. První kroky se službou Přímý kanál

Přímý kanál. První kroky se službou Přímý kanál Přímý kanál První kroky se službou Přímý kanál Obsah Co Vám Přímý kanál nabízí? 3 Instalace aplikace Přímý kanál 4 Popis aplikace 6 První kroky Aktivace aplikace 7 První kroky Odeslání dávky příkazů 10

Více

Postup pro ZŠ při předávání dat ze školní matriky

Postup pro ZŠ při předávání dat ze školní matriky Postup pro ZŠ při předávání dat ze školní matriky I. Přihlášení k přenosu dat II. Nastavení změna hesla III. Nastavení částí školy IV. Import dat xml souborů V. Sestavy výkaz a přehledka VI. Práce s daty

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Up & Down Opce. Manuál. Obsah

Up & Down Opce. Manuál. Obsah Up & Down Opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 3 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 3 2.2 Market Watch... 4 2.3 Click & Trade okno... 7 2.4 Okno Obchodního portfolia...

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

Převod úvazků a rozvrhů z ASC

Převod úvazků a rozvrhů z ASC příručka 27 PŘEVOD ÚVAZKŮ A ROZVRHU Z ASC příručka pro možnost načtení úvazků a hotového rozvrhu ze systému ASC rozvrhy Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

Tvorba dávek. Uživatelská příručka

Tvorba dávek. Uživatelská příručka Tvorba dávek Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 27.9.2013 Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

Přihlašte se pomocí přiděleného přihlašovacího jména a hesla a potvrďte tlačítkem Potvrdit.

Přihlašte se pomocí přiděleného přihlašovacího jména a hesla a potvrďte tlačítkem Potvrdit. On Line databáze Danni UPOZORNĚNÍ SYSTÉM DANNI JE KOMPATIBILNÍ POUZE S PROHLÍŽEČEM INTERNET EXPLORER - verze 7 A VYŠŠÍ (máte-li nižší verzi, můžete si ji zdarma aktualizovat na http://www.microsoft.com/cze/windows/internet-explorer/

Více

Etapa I první kontakt

Etapa I první kontakt Průvodce pro používání webových stránek www.doczech.pl Níže najdete základní informace, které Vám umožní začít používat naše webové stránky. I. První kontakt II. Vytvoření uživatelského účtu III. Přidání

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské příručky

Více

FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY

FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY 1. POUŽITÍ FIREMNÍHO CERTIFIKÁTU 1.1 Stručný popis Firemní certifikát je nový typ certifikátu, který Vám umožní zrychlit a zjednodušit Vaši práci.

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP)

Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Detailní návod postupu při registraci účetní jednotky, zodpovědné osoby a náhradní zodpovědné osoby v Centrálním systému účetních informací státu (Detailní

Více

i škola.cz příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/

i škola.cz příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Tato příručka obsahuje informace k jedinému modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k dispozici ke stažení

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

Změny ve verzi 1.216

Změny ve verzi 1.216 Změny ve verzi 1.216 Obsah Obecné Účetnictví zjištění adresy obchodního partnera z databáze ARES přímo z internetu (on-line)na základě IČ nebo částečného názvu firmy Stahování denních kurzů ze serveru

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

instalační příručka - vytvoření vlastní virtuální školy

instalační příručka - vytvoření vlastní virtuální školy instalační příručka - vytvoření vlastní virtuální školy Příručka se vztahuje k verzi iškoly.cz 1.03c. Aktuální verzi iškoly.cz naleznete přímo na stránkách www.iskola.cz. Vzhledem k neustálým obnovám aplikace

Více

e-invoicing mojefakturace

e-invoicing mojefakturace e-invoicing mojefakturace V případě potřeby kontaktujte E-mail: e-fakturace.cz@tnt.com Tel.: +420 257 083 418 Obsah Vítejte v aplikaci mojefakturace 3 Registrace do mojefakturace 4 efakturace, eplatba

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace 1. Terminálová aplikace Kartový systém Harrachov Card sestává ze 3 částí: - Veřejných webových stránek na adrese www.harrachovcard.cz, kde mohou zákazníci i poskytovatelé najít informace o systému, zobrazit

Více

Uživatelská příručka. 2011 EXCON, a.s.

Uživatelská příručka. 2011 EXCON, a.s. Uživatelská příručka 2011 EXCON, a.s. Naše správa domu je webový informační systém, který umožňuje bytovým družstvům a společenstvím vlastníků přehledně a trvale organizovat dokumenty spojené s jejich

Více

SW Diana v.2. Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ. Uživatelský manuál role člen

SW Diana v.2. Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ. Uživatelský manuál role člen SW Diana v.2 Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ Uživatelský manuál role člen 1 Obsah 1.Slovníček základních pojmů...3 1.Obecné informace...4 1.Technické informace...4 2.Validace a chybová

Více

Manuál k vyplnění elektronického formuláře záznamu o úrazu

Manuál k vyplnění elektronického formuláře záznamu o úrazu Manuál k vyplnění elektronického formuláře záznamu o úrazu verze 1.0 (20. 4. 2010) ÚVOD Vyhláška č. 57/2010 Sb. ze dne 12. února 2010, kterou se mění vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora zřizované organizace Vytvořeno dne: 30. 6. 2011 Aktualizováno: 17. 10. 2014 Verze: 2.1 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Stručný návod na SQLEMS

Stručný návod na SQLEMS Stručný návod na SQLEMS Stručný návod na SQLEMS...1 Instalace...2 První spuštění...2 Orientace v programu...3 Vysvětlení jednotlivých úrovní...5 Komíny...7 Měření...8 Stručný postup...9 Vytvoření Provozovny...9

Více

Uživatelská příručka. J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e!

Uživatelská příručka. J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e! Uživatelská příručka J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e! OBSAH OBSAH... 3 ÚVOD... 3 O této příručce...3 O programu Volt 3 Určení 3 Potřebný Software 3 Co je ve Voltu nového...3 JAK ZAČÍT... 4 etoken...4

Více

ISPOP v roce 2015. Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ. CENIA, česká informační agentura životního prostředí

ISPOP v roce 2015. Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ. CENIA, česká informační agentura životního prostředí ISPOP v roce 2015 Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Seminář pro ohlašovatele - Praha, UŽITEČNÉ SEMINÁŘE, 17.2.2015 Obsah prezentace Úvod,

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

UPOZORNĚNÍ: 4. Práce s formulářem Zpět Další Uložit list Kontrola Odemknout

UPOZORNĚNÍ: 4. Práce s formulářem Zpět Další Uložit list Kontrola Odemknout Pokyny pro práci s internetovými formuláři pro vstup žádostí o dotaci v Programu obnovy venkova Pardubického kraje na r. 2014 (vkládání v červenci-září 2013) 1. Organizační informace Žádosti o dotaci z

Více

Způsob odeslání Přiznání k dani z přidané hodnoty, Souhrnného hlášení. a Výpisu z evidence pro účely z přidané hodnoty podle 92a zákona o DPH

Způsob odeslání Přiznání k dani z přidané hodnoty, Souhrnného hlášení. a Výpisu z evidence pro účely z přidané hodnoty podle 92a zákona o DPH Způsob odeslání Přiznání k dani z přidané hodnoty, Souhrnného hlášení a Výpisu z evidence pro účely z přidané hodnoty podle 92a zákona o DPH Od 1.1.2014 vznikla povinnost odevzdávat daňové přiznání k DPH

Více

Jednoduchý pomocník pro aplikaci Elektronická příloha č. 2 EP2W EP2 Workspace

Jednoduchý pomocník pro aplikaci Elektronická příloha č. 2 EP2W EP2 Workspace 1. Obecné informace... 1 2. Žádost o přílohu č. 2... 2 3. Vyplnění a odeslání přílohy č. 2 k podpisu do VZP... 3 4. Podpis a odeslání přílohy č. 2 do VZP... 4 4.1 Podepsání jednotlivého dokumentu... 4

Více

Návod Dokumentace Poslední aktualizace 11.6.2014

Návod Dokumentace Poslední aktualizace 11.6.2014 Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace 11.6.2014 1. Ovládací... ikony 3 2. Registrace... pacienta do 4 2.1 Registrace s vytvořením účtu 4 2.2 Registrace bez vytvoření účtu 7 3. Online...

Více

Po registraci modulu E-SHOPY se v programu DUEL zpřístupní nabídky Seznam e-shopů a Objednávky přijaté - e-shop.

Po registraci modulu E-SHOPY se v programu DUEL zpřístupní nabídky Seznam e-shopů a Objednávky přijaté - e-shop. Modul E-SHOP Jedním z doplňků ke skladům v programu DUEL je modul E-SHOPY, který umožňuje synchronizaci mezi databází programu DUEL a fyzickým e-shopem. Synchronizace dat je optimalizována pro použití

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Groupwise PŘÍSTUP A NASTAVENÍ E-MAILOVÉ SCHÁNKY PŘES WEBOVÉ ROZHRANÍ

Groupwise PŘÍSTUP A NASTAVENÍ E-MAILOVÉ SCHÁNKY PŘES WEBOVÉ ROZHRANÍ Groupwise PŘÍSTUP A NASTAVENÍ E-MAILOVÉ SCHÁNKY PŘES WEBOVÉ ROZHRANÍ Obsah 1. Přístup přes webové rozhraní... 1 2. Možnosti nastavení schránky... 1 2.1. Změna hesla... 1 2.2. Pravidla... 2 2.3. Podpis...

Více

Flexi uživatelská příručka verze 2.1

Flexi uživatelská příručka verze 2.1 Flexi uživatelská příručka verze 2.1 6. listopadu 2009 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 ZÁKLADNÍ POPIS A FUNKCIONALITA... 3 1.2 PŘEHLED ČINNOSTÍ... 4 1.3 UŽIVATELÉ... 4 1.4 SPRÁVCE AGENDY... 4 1.5 PRACOVNÍ POSTUPY...

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více