JAK SE ZÚČASTNIT AKTIVIT PROJEKTU INKOV INFORMAČNÍ, KOGNITIVNÍ A INTERDISCIPLINÁRNÍ PODPORA VÝZKUMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JAK SE ZÚČASTNIT AKTIVIT PROJEKTU INKOV INFORMAČNÍ, KOGNITIVNÍ A INTERDISCIPLINÁRNÍ PODPORA VÝZKUMU"

Transkript

1 JAK SE ZÚČASTNIT AKTIVIT PROJEKTU INKOV INFORMAČNÍ, KOGNITIVNÍ A INTERDISCIPLINÁRNÍ PODPORA VÝZKUMU informační příručka Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Hana Šafránková a kol. Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt Informační, kognitivní a interdisciplinární podpora výzkumu je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 JAK SE ZÚČASTNIT AKTIVIT PROJEKTU INKOV INFORMAČNÍ, KOGNITIVNÍ A INTERDISCIPLINÁRNÍ PODPORA VÝZKUMU Hana Šafránková a kol. Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt Informační, kognitivní a interdisciplinární podpora výzkumu je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 Informační příručka projektu INKOV Informační, kognitivní a interdisciplinární podpora výzkumu (CZ.1.07/2.3.00/ ), která vznikla pro informovanost studentů FIM UHK, studentů doktorských studijních programů na FIM UHK a akademických pracovníků FIM UHK o aktivitách projektu, které mohou využívat. Autoři Ing. Hana Šafránková Ing. Pavel Čech, Ph.D. prof. RNDr. Martin Gavalec, CSc. Ing. Filip Malý, Ph.D. Mgr. Petr Tučník, Ph.D. prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc. Publikace neprošla jazykovou úpravou. Za obsahovou správnost odpovídají autoři. Vydala Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2012

4 Cílem projektu INKOV Informační, kognitivní a interdisciplinární podpora výzkumu (CZ.1.07/2.3.00/ ) je dlouhodobě, komplexně a multioborově podpořit připravenost zapojení jedinců a vědeckých týmů do mezinárodních sítí a projektů ve výzkumu a vývoji. Management projektu: prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc. prof. RNDr. Peter Mikulecký, Ph.D. Finanční manažer: Bc. Anna Opitz Administrátorky projektu: Ing. Kateřina Mišičková Ing. Hana Šafránková Koordinátoři vědecko-výzkumných aktivit: prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc. prof. RNDr. Peter Mikulecký, Ph.D. Supervizor projektu: doc. Ing. Václav Janeček, CSc.

5 OBSAH Hana Šafránková PROJEKT INFORMAČNÍ, KOGNITIVNÍ A INTERDISCIPLINÁRNÍ PODPORA VÝZKUMU (INKOV).. 6 Josef Zelenka 1. NA POČÁTKU... 7 Hana Šafránková 2. PRO KOHO JE PROJEKT INKOV URČEN A KDO SE MŮŽE ÚČASTNIT JEHO AKTIVIT.. 8 Hana Šafránková 3. AKTIVITY, KTERÉ PROJEKT NABÍZÍ.. 9 Petr Tučník, Filip Malý, Martin Gavalec, Pavel Čech, Josef Zelenka 4. PREZENTACE VÝZKUMNÝCH TÝMŮ. 15 Hana Šafránková 5. OSOBNOSTI, KTERÉ PŘIJELY PŘEDNÁŠET.. 21 Josef Zelenka 6. OHLÉDNUTÍ ZA BUDOUCNOSTÍ 24 5

6 Projekt Informační, kognitivní a interdisciplinární podpora výzkumu (INKOV) Vážení kolegové, vážení studenti doktorských studijních programů na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové (FIM UHK), vážení studenti FIM UHK, pro vaši jasnou a úplnou informovanost vám realizační tým projektu INKOV předkládá tuto informační příručku, jejímž cílem je splnit nelehký úkol stručně, přehledně a komplexně vás informovat o aktivitách projektu INKOV, které podporují vědu a výzkum na vaší Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Projekt byl zahájen 1. března 2011 a bude ukončen 28. února Předkládaný text vám pomůže: seznámit se s vizí projektu, poznat aktivity projektu, rozptýlí vaši nejistotu, zda se můžete aktivit projektu účastnit (např. zda můžete absolvovat zajímavé přednášky, kurzy nebo Letní školy, které jsou pořádány v rámci projektu), seznámit se s výzkumnými týmy, které působí na vaší fakultě a které spolupracují s odborníky z České republiky i ze zahraničí. stát se členy těchto výzkumných týmů, zapojit se do studentských projektů a i jinak se podílet na výzkumu. za realizační tým projektu INKOV Hana Šafránková Poděkování Informační brožura vznikla za podpory projektu Informační, kognitivní a interdisciplinární podpora výzkumu INKOV, registrační číslo CZ.1.07/2.3.00/ , který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 6

7 1. Na počátku prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc. Na počátku vesmíru byl dle dnešních poznatků astronomů, astrofyziků a dalších vědátorů velký třesk. Na počátku projektu INKOV byla nesmělá a stejně jako v počátcích vesmíru málo diferencovaná myšlenka, která však byla ve své superinflační fázi rychle obohacována myšlenkami dalších kolegů z rodících se či již částečně profilovaných vědeckých týmů, zaměřených na obsah a způsob realizace projektu. A tak zrodil se projekt, zaměřený na podporu výzkumných aktivit na FIM UHK s důrazem na špičkové a perspektivní směry výzkumu využití umělé inteligence, kognitivních a multioborových přístupů na FIM UHK, který zaujal hodnotitele projektů tak, že mu dali mu do vínku tři roky života od března 2011 do února Okamžik to v životě vesmíru, dlouhá to doba v životě fakulty vyplněná usilovnou prací realizačního týmu projektu a členů výzkumných týmů. Co by byl výzkum bez informací, znalostí, jejich sdílení, tvorby, vyhledávání, a tak i projekt dostal do vínku zakoupení odborných databází, knih a vytvoření informačního systému pro výzkum. A to vše podporováno tvořící se koncepcí výzkumu na FIM UHK, kurzy s předními odborníky z celé České republiky i ze zahraničí a také kolegy z Univerzity Hradec Králové (neboť i vzájemné poznání výzkumníků včetně těch ze stejné alma mater cennou devizou výzkumu jest), předávajícími znalosti, zkušenosti i nadšení pro výzkum z oblasti informatické, kognitivní, právní, publikační, ICT-ické, technologické a multioborové. Současný výzkum je týmová práce, a tak základem projektu je podpora rozvoje výzkumných týmů a zapojení nejen doktorandů jako nosného soukolí výzkumu, ale také studentů bakalářských a magisterských studijních oborů. Členy týmů najdeme na zahraničních konferencích a na univerzitách, jak v zápalu řečnickém předvádějí objevy své a myšlenky inspirativní a disputujíce se svými kolegy myšlenek nových plni jsou. Tož podívejme se společně, kterak čerpati z nabídky projektu možné jest až do roku léta páně

8 2. Pro koho je projekt INKOV určen a kdo se může účastnit jeho aktivit Ing. Hana Šafránková Projekt podporuje přípravu a zapojení akademických pracovníků FIM UHK, studentů doktorských studijních programů FIM UHK a studentů FIM UHK do vědy a výzkumu. Realizační tým projektu INKOV připravuje různé aktivity projektu primárně pro tři cílové skupiny projektu, mnohé výstupy projektu (např. připravené studijní materiály kurzů) mohou využít všichni akademičtí pracovníci a studenti Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Cílové skupiny projektu INKOV: 1) Studenti Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, kteří se již zapojili do výzkumu (zúčastnili se specifického výzkumu, rozvojového či výzkumného projektu včetně projektů GA ČR, či si zapsali Výběrový projekt ). 2) Studenti doktorských studijních programů na FIM UHK. 3) Akademičtí pracovníci FIM UHK, kteří jsou svojí pedagogickou činností nebo výzkumem zaměřeni či využívají poznatků umělé inteligence, kognitivní vědy a jejich aplikaci. 8

9 3. Aktivity, které projekt nabízí Ing. Hana Šafránková V projektu INKOV byly, jsou a budou připravovány následující aktivity: kurzy, letní školy včetně možnosti publikovat postery či příspěvky ve sborníku letní školy, zapojení do výzkumných týmů, studentské projekty s tématy umělé inteligence a kognitivní vědy. Seznam kurzů a přednášek, které jsou v rámci jednotlivých kurzů pořádány, harmonogram konání přednášek a další podrobné informace najdete na webu projektu fim.uhk.cz/inkov Kurzy Na webu projektu (fim.uhk.cz/inkov menu Kurzy) najdete seznam čtrnácti pořádaných kurzů. Nejprve kurzy proběhnou v pilotním běhu, po jeho vyhodnocení budou upraveny sylaby kurzů, vytvořeny kompaktní studijní materiály, e-learningová podpora a proběhne druhý běh kurzů s důrazem na využití e-learningu a aktivní diskuse na přednáškách a seminářích Kurzy s ukončeným pilotním během K 31. květnu 2012 byl ukončen pilotní běh sedmi kurzů: 1) Týmová kultura, techniky a případové studie týmové práce ve VaV s podporou ICT (KA 08): Cílem kurzu je získání ucelených znalostí o vhodné/optimální týmové kultuře vědecké, výzkumné, vývojové a projektové práce pro management týmů, jejich motivování, ochotu sdílet a společně vytvářet znalosti atd. Cílem je také získat teoretické znalosti a praktické kompetence v kolektivních technikách týmové práce ve VaV, včetně jejich podpory s využitím ICT (groupware, wiki zdroje, mentální mapování atd.). 2) Česká i evropská legislativa VaV včetně ochrany duševního vlastnictví (KA 09): Cílem kurzu je získání ucelených znalostí o české legislativě VaV, zejména o zákonu a předpisech o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, zákonu o veřejných výzkumných institucích a dalších základních předpisech pro výzkum, vývoj a inovace v ČR a o legislativním rámci veřejných soutěží ve vědě a výzkumu. Přehledově budou získány znalosti o předpisech pro VaV v EU a o veřejné podpoře VaV v EU. Bude získán také přehled o ochraně duševního vlastnictví legislativa, způsoby (a problémy) ochrany duševního vlastnictví (podávání patentů, průmyslových vzorů apod.) a to formou přednášek, semináře a poradenství ke konkrétním aktuálním problémům, případům. 3) Hodnocení výsledků VaV (KA 10): Cílem kurzu je získání přehledu o současných i budoucích přístupech, psaných i nepsaných, k hodnocení výsledků VaV v České republice ve vztahu k organizaci i jednotlivcům, o způsobech optimalizace výstupů publikační činnosti a etických 9

10 způsobech zvýšení citovanosti, o propojení publikační činnosti a financování vysokých škol. 4) Odborné publikování, citační etika a autorské právo s podporou ICT (KA 12): Cílem kurzu je získání ucelených znalostí o možnostech využití citačních a plnotextových odborných databází, databází odborných kontaktů, o citační etice, citačních pravidlech, pravidlech pro publikování a dodržování autorského práva s podporou ICT. 5) Mezioborové dimenze vědy (KA 15): Cílem kurzu je získání relativně ucelených znalostí myšlenkových přístupů, myšlenkových schémat, zásadních poznatků, zásadních experimentů v minulosti, současných metod výzkumu, otevřených problémů, probíhajících experimentů a využití poznatků z dalších oborů v daném vybraném vědním oboru. Důraz na aplikace ICT, umělé inteligence a případně i kognitivní vědy. Zvoleny budou vědní obory z přírodních a společenských (a případně i technických) věd. 6) Teoretické aspekty umělé inteligence (KA 16): Cílem kurzu je získání uceleného přehledu současného stavu výzkumu v umělé inteligenci a v některých úzce souvisejících oblastech, jako je ambientní inteligence či výpočtová inteligence. Bude přihlédnuto i k širšímu kontextu výzkumu umělé inteligence, zejména na jeho etické, ekonomické a společenské souvislosti. 7) Vybrané problémy kognitivní vědy (KA 17): Cílem kurzu je získání ucelených znalostí o základních problémech kognitivní vědy, o metodách výzkumu lidského mozku zejména v korelaci jeho biologické a chemické podstaty, fyzikálních projevů a kognitivních funkcí, o hypotézách a teoriích včetně kolektivního vlivu na lidské myšlení, o různých projevech a stavech lidského myšlení a jeho hodnocení Kurzy, jejichž pilotní běh bude dokončen v akademickém roce 2012/2013 1) Management VaV (KA 08): Cílem kurzu je získání ucelených znalostí o managementu vědy, výzkumu, vývoje a inovací na úrovni EU a na celostátní, organizační, týmové i osobnostní úrovni. Kurz volně navazuje na kurzy "Týmová kultura, techniky a případové studie týmové práce ve VaV s podporou ICT" a "Projektový management a zaměřuje se na roli legislativy, týmové kultury, technik sdílení poznatků, využití přístupů projektového managementu, využití ICT v managementu VaV. Významnou částí kurzu je seminář o podávání projektů TAČR a GAČR a o managementu vlastní publikační činnosti. 2) Projektový management (KA 08): Cílem kurzu je získání ucelených znalostí o projektovém managementu obecně a s aplikací na projekty ve vědecké, výzkumné a vývojové práci v managementu výzkumných, vývojových a projektových týmů a celých výzkumných či výzkumně vzdělávacích organizací. Zvláštní pozornost bude věnována řízení mezioborových projektů a projektů s aplikací ICT a podávání projektů ve vědě a výzkumu. 10

11 3) Metodologie výzkumu, přístrojové technika a řešení vybraných problémů VaV (KA 11): Cílem kurzu je doplnění znalostí a zvýšení kompetencí cílové skupiny v oblasti metodologie výzkumu, poskytnutí přehledu o současné moderní přístrojové technice využívané zejména v souvislosti s výzkumem umělé inteligence a kognitivních věd a upevnění nabytých znalostí v rámci přednášky a semináře zaměřeného na případové studie řešení vhodně zvolených typických problémů VaV s důrazem na výběr vhodné metodologie a přístrojové techniky. 4) Vyspělé technologie (KA 14): Cílem kurzu je získání uceleného přehledu o současných trendech vývoje vyspělých technologií, které určují zaměření vůdčích světových aktivit ve výzkumu a vývoji, s důrazem na ty vyspělé technologie, které souvisí s orientací na umělou inteligenci, kognitivní vědy a s nimi související vědecké obory. Informace budou poskytnuty rovněž o vyspělých technologiích, k jejichž dalšímu rozvoji výrazně přispívají výsledky výzkumu v oblasti umělé inteligence a kognitivních věd. 5) Špičkový výzkum s využitím ICT (KA 14): Cílem kurzu je získání uceleného přehledu o současných trendech a metodách špičkového výzkumu v umělé inteligenci a v některých souvisejících oblastech, s důrazem na využití moderních informačních a komunikačních technologií pro podporu výzkumu. 6) Aplikace umělé inteligence (KA 16): Cílem kurzu je získání uceleného přehledu současného stavu výzkumu v umělé inteligenci a v některých úzce souvisejících oblastech, jako je ambientní inteligence či výpočtová inteligence a to zejména s důrazem na přehled vybraných aplikací výsledků výzkumu s ohledem na perspektivu a smysluplnost jejich uplatnění. 7) Kognitivní věda a umělá inteligence (KA 17): Cílem kurzu je získání ucelených znalostí o možnostech modelování a simulace lidského myšlení prostředky umělé inteligence, o způsobech reprezentace lidského myšlení, o úspěšných aplikacích umělé inteligence při modelování lidského myšlení a o současném stavu a metodách výzkumu v této oblasti Obsah kurzů Prvním vodítkem pro zjištění konkrétní náplně kurzů jsou sylaby. Aktuální sylaby všech kurzů najdete na webu projektu (fim.uhk.cz/inkov menu Kurzy). Kurzy jsou složeny z variabilního počtu přednášek, seminářů a exkurzí Přihlášky na kurzy Na kurzy se můžete hlásit prostřednictvím IS ISIT, modul Události, menu Přihlášky/Přihlásit. Poté je třeba vyplnit závaznou přihlášku na kurz (vzor je na Obr. 1), kterou najdete na webu projektu (fim.uhk.cz/inkov menu Kurzy, sloupec Přihláška). 11

12 Informační, kognitivní a interdisciplinární podpora výzkumu (CZ.1.07/2.3.00/ ) Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DO KURZU Týmová kultura, techniky a případové studie týmové práce ve VaV s podporou ICT (KA č. 08) Přednášky a semináře pořádané v rámci kurzu: 1. Přednáška Týmová kultura ve VaV, 2. Seminář Týmová kultura ve VaV, 3. Přednáška Týmová práce ve vědecké, výzkumné, vývojové a projektové činnosti s podporou ICT část 1, 4. Přednáška Týmová práce ve vědecké, výzkumné, vývojové a projektové činnosti s podporou ICT část 2. Termíny přednášek: průběžně zveřejňované v informačním systému ISIT, v aktualitách na webu projektu informačních obrazovkách a nástěnkách v prostorách FIM, ve fakultním časopisu Telegraf. Lektoři: odborníci v oborech, na které jsou přednášky zaměřeny Místo konání: posluchárny a učebny FIM UHK, Hradecká 1249/6, Hradec Králové Účastník kurzu Jméno a příjmení, titul Datum narození Místo narození Pracoviště (katedra) Kontaktní telefon Kontaktní Podmínky úspěšného absolvování kurzu: Účast na 60 % přednášek stvrzené podpisem na prezenčních listinách a absolvování testu s alespoň 50 % správných odpovědí. Čestně prohlašuji, že jsem (správné zaškrtněte): akademickým pracovníkem FIM UHK na základě platného pracovně právního vztahu příp. dohod mimo HPP, studentem doktorských studijních programů na FIM UHK v oboru Informační a znalostní management, studentem FIM UHK zapojeným do výzkumného výběrového projektu nebo specifického výzkumu nebo do rozvojového či výzkumného projektu včetně projektů GAČR. Souhlasím s využitím poskytnutých osobních dat a fotodokumentace Univerzitou Hradec Králové výhradně pro účely realizace, hodnocení projektu a propagace do konce roku 2025, a dále s tím, že tyto údaje mohou být využity třetí osobou pověřenou poskytovatelem podpory, případně Evropskou komisí, a to pouze k účelům evidence a monitorování a kontroly projektů, resp. k vydání osvědčení o absolvování kurzu. Souhlasím se zasíláním dalších informací, týkajících se projektu. Aktuální informace o projektu naleznete na webových stránkách: fim.uhk.cz/inkov, tel.: Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete interní poštou: Hana Šafránková, Katedra informačních technologií, FIM. Pro přihlášené účastníky jsou kurzy BEZPLATNÉ. Obr. 1: Ukázka závazné přihlášky do kurzu projektu INKOV Přednášky, semináře, exkurze Přednášky, semináře a exkurze, které jsou součástí kurzů, probíhají po čas celého akademického roku a informace o nich jsou zveřejňovány: 12

13 a) na webu projektu (fim.uhk.cz/inkov menu Aktuality) seznam přednášek je zveřejněn vždy pro aktuální a následující měsíc, b) pozvánkou na nástěnkách v prostorách FIM UHK, c) pozvánkou na informačních obrazovkách v prostorách FIM UHK, d) motivačními y, e) v aktualitách na webu FIM UHK a osobním pozváním členů realizačního týmu Přihlášky na přednášky, semináře a exkurze Z finančních prostředků projektu lze pro účastníky přednášek a seminářů hradit občerstvení. Aby ho bylo možné objednat, musí administrativní pracovník projektu znát počet účastníků přednášek a seminářů. Proto je třeba využít IS ISIT a přihlásit si v něm také vybranou přednášku (modul Události, menu Přihlášky/Přihlásit) Úspěšné absolvování kurzu Bude stvrzeno certifikátem a u studentů pregraduálního studia přílohou k diplomu. Podmínky úspěšného absolvování kurzů: 1) Účast na min 60 % přednášek (res. seminářů, exkurzí), stvrzená podpisem na prezenčních listinách. 2) Absolvování testu s alespoň 50 % správných odpovědí Studijní opory kurzů Autoři přednášek, seminářů a exkurzí pro vás vytvořili, vytváří a budou vytvářet studijní materiály, které najdete na webu projektu (fim.uhk.cz/inkov menu Kurzy, sloupec Akce). Současně jsou všechny materiály vloženy do e-kurzu INKOV, do kterého získáte přístup po odevzdání závazné přihlášky do kurzu Letní školy S koncem letního semestru (první či druhý týden v červnu) se uskutečnily a uskuteční letní školy Mezioborové přístupy informatiky a kognitivní vědy. Součástí letních škol jsou firemní prezentace, diskuse, posterové sekce studentských prací a prezentace výsledků výzkumu na FIM UHK. Informace o letních školách najdete na webu projektu (fim.uhk.cz/inkov menu Letní škola). Protože účastníky letních škol jsou také odborníci mimo FIM UHK, je třeba se na letní školu registrovat prostřednictvím registračního formuláře na webu projektu fim.uhk.cz/inkov menu Letní škola). Výstupem všech ročníků letní školy je sborník. Informace pro autory příspěvků do sborníku jsou na webu projektu (fim.uhk.cz/inkov menu Letní škola/sborník). Program letních škol připravují vědecké týmy CSRT, ASRG, ODEMA, MSRG, ISHAS a INTEREG a je zveřejněn na webu projektu (fim.uhk.cz/inkov menu Letní škola/program) Podmínky úspěšného absolvování letních škol Účast na čtyřech dnech letní školy z pěti dnů stvrzená podpisem na prezenčních listinách. 13

14 Úspěšným absolventům letních škol bude vydáno Osvědčení o absolvování letní školy, u studentů bude součástí dodatku k diplomu Zapojení do výzkumných týmů Za podpory projektu INKOV působí na FIM UHK šest výzkumných týmů: Automous Systems Research Group (ASRG), Mobile Systems Research Group (MSRG), Optimization and Decision Making (ODEMA), Intelligent Systems for Human Activities Support (ISHAS), Cognitive Science Research Team (CSRT), Internetworking Research Group (INTEREG). Více informací o jednotlivých výzkumných týmech najdete v kapitole Prezentace výzkumných týmů. Členové týmů vyjíždějí na konference a stáže, publikují, pořádají workshopy, letní školy, připravují či realizují projekty Studentské projekty Hledáte téma pro výběrový projekt, bakalářskou, diplomovou, disertační či habilitační práci? Na webu projektu INKOV (fim.uhk.cz/inkov menu Odkazy) je k dispozici seznam témat včetně školitelů/vedoucích práce orientovaných do oblasti autonomních systémů, umělé inteligence a kognitivní vědy. 14

15 4. Prezentace výzkumných týmů Mgr. Petr Tučník, Ph.D., Ing. Filip Malý, Ph.D., prof. RNDr. Martin Gavalec, CSc., Ing. Pavel Čech, Ph.D., prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc. Seznamte se s výzkumnými týmy, které působí na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové a které jsou svým výzkumem zaměřeny na oblasti umělé inteligence, kognitivní vědy a jejich aplikaci. Máte příležitost spolupracovat s: 1) Automous Systems Research Group (ASRG), koordinátor: Mgr. Petr Tučník, Ph.D., Katedra informačních technologií, kontakt: e: t: (+420) , sídlo: místnost (budova J); 2) Mobile Systems Research Group (MSRG), koordinátor: Ing. Filip Malý, Ph.D., Katedra informatiky a kvantitativních metod, kontakt: e: t: (+420) , sídlo: místnost (budova J); 3) Optimization and Decision Making (ODEMA), koordinátor: prof. RNDr. Martin Gavalec, CSc., Katedra informačních technologií, kontakt: e: t: (+420) , sídlo: místnost (budova J); 4) Intelligent Systems for Human Activities Support (ISHAS), koordinátor: prof. RNDr. Peter Mikulecký, Ph.D., Katedra informačních technologií, kontakt: e: t: (+420) , sídlo: místnost (budova J); 5) Cognitive Science Research Team (CSRT), koordinátor: prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc., Katedra rekreologie a CR, kontakt: e: t: (+420) , sídlo: místnost (budova J); 6) Internetworking Research Group (INTEREG), koordinátor: Ing. Agáta Bodnárová, Katedra informačních technologií, kontakt: e: t: (+420) , sídlo: místnost (budova J). Koordinátoři výzkumných týmů pro vás připravili prezentace svých výzkumných týmů. 15

16 4.1. Prezentace vědeckého týmu ASRG připravil Mgr. Petr Tučník, Ph.D. 16

17 4.2. Prezentace vědeckého týmu MSRG připravil Ing. Filip Malý, Ph.D. 17

18 4.3. Prezentace vědeckého týmu ODEMA připravil prof. RNDr. Martin Gavalec, CSc. Výzkumná skupina Optimization &DEcision MAking zve studenty, které zajímá jak najít minimální náklady maximální zisk optimalizace řízení dopravy výrobní systémy šíření informací virální marketing multiagentové rozhodování kontakty: 18

19 4.4. Prezentace vědeckého týmu ISHAS připravil Ing. Pavel Čech, Ph.D. 19

20 4.5. Prezentace vědeckého týmu CSRT připravil prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc. Cognitive Science Research Group CSRT Výzkum kognice prostoru včetně percepce krajiny, genia loci, využití VR ve výzkumu kognitivních map, výzkum mentálních map a modelování lidské kognice. Složení týmu Josef Zelenka Bruno Ježek Jan Vaněk Martina Pásková Jiří Šípek Petr Tučník Agáta Bodnárová Oldřich Vyšata Jaroslav Kacetl Plánované výstupy v projektu a možnosti spolupráce: knihy Kognice prostoru a Aplikace umělé inteligence a kognitivní vědy v udržitelnosti cestovního ruchu, pro něž hledá tým spoluautory využití VR ve výzkumu kognitivních map a modelování lidské kognice (např. v aplikacích v cestovním ruchu) možná témata dizertačních prací možnost využít stáží na Univerzitě v Edinburgu a účasti na konferenci Kognice, resp. Kognice a umělý život Kontakt 20

21 5. Osobnosti, které přijely přednášet Ing. Hana Šafránková MUDr. František Koukolík, DrSc. V rámci kurzu Vybrané problémy kognitivní vědy (KA č. 17) realizační tým projektu INKOV 29. března 2012 na půdě Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové přivítal MUDr. Františka Koukolíka, DrSc., který přednesl přednášku na téma Neurobiologické a evoluční koreláty inteligence. Osobnost pana doktora možná znáte z rozhlasového vysílání Českého rozhlasu. MUDr. František Koukolík, DrSc. se narodil v Praze, v roce 1965 promoval na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy. Od roku 1983 je primářem patologie Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze. František Koukolík je autorem nebo spoluautorem 12 vědeckých monografií věnovaných neurobiologii demence, schizofrenie a vztahu mezi mozkem a chováním. Jako autor nebo spoluautor napsal 15 knih určených laické veřejnosti (např. Mozek a jeho duše a Já o vztahu mozku, vědomí a sebeuvědomování). Vědecké esejistice se František Koukolík věnuje od roku 1986, o 9 let později byl přijat za člena Českého centra mezinárodního PEN klubu. František Koukolík vydal také knihu populárních sloupků a originálních vědeckých fejetonů Jak si lidé hrají?, která je sestavena z vybraných textů z vysílání ČRo Leonardo. 1 Obr. 2: MUDr. František Koukolík, DrSc. na Fakultě informatiky a managementu UHK 1 MUDr. František Koukolík: Paleopatologie - "obor na hranici". In: [online]. [cit ]. Dostupné z: 21

22 prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., LL.M. V rámci kurzu Česká i evropská legislativa VaV včetně ochrany duševního vlastnictví (KA č. 09) realizační tým projektu INKOV 18. dubna 2012 na půdě Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové přivítal prof. Ing. Vladimíra Smejkala, CSc., LL.M. Pan profesor zajímavě přednášel na téma Ochrana duševního vlastnictví autorská práva. Profesor Smejkal není člověk neznámý, možná máte ve svých knihovnách Velký lexikon společenského chování jehož je spoluautorem a ze kterého jsou následující odstavce. Prof. Ing. Vladimír Smejkal, Csc., LL.M. (* 1955, Brno) Je univerzitním profesorem a soudním znalcem. Zabývá se především ekonomikou, právem a bezpečností informačních systémů a počítačovou kriminalitou. V těchto oborech působí již přes dvacet let jako soudní znalec. Je členem Legislativní rady vlády. Významný je jeho podíl na zákonu o elektronickém podpisu, o elektronických právních úkonech a na další české legislativě týkající se především elektronické komunikace. Přednáší na Masarykově univerzitě v Brně a Vysokém učení technickém v Brně. Obr. 3: prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., LL.M. na Fakultě informatiky a managementu UHK Sám či se spoluautory napsal řadu ceněných odborných knih (Počítačové právo, Právo informačních a telekomunikačních systémů, Internet a, Řízení rizik, E-government v českém právu a Autorská díla v hromadných sdělovacích prostředcích). 22

23 V minulosti se věnoval soutěžnímu společenskému tanci, učil v kurzech tance a společenského chování a vydal několik publikací na toto téma počínaje skripty Umění jednat s lidmi (1985) přes dvě vydání Abecedy společenského chování (1989 a 1990) a Malou encyklopedii společenského chování (1999 a 2001). Společně s JUDr. Hanou Bachrachovou jsou autory již pěti vydání nejprodávanější knihy Lexikon společenského chování, která vychází v nakladatelství Grada od roku Jejich společným nejvýznamnějším dílem je Velký lexikon společenského chování (Grada Publishing, 2007) nejobsáhlejší kniha na toto téma od dob první republiky (dvě vydání). Mezi jeho zájmy patří ochrana zvířat (byl předsedou Pražského spolku ochránců zvířat), výtvarné umění, literatura, gastronomie a enologie. Zajímá se rozvněž o sportovní automobily a létání. Miluje kočky a sám o několik pečuje. Je členem Asociace sommeliérů ČR. Kontakt: SMEJKAL, Vladimír a Hana SCHELOVÁ BACHRACHOVÁ. Velký lexikon společenského chování: Druhé rozšířené vydání bestselleru. Druhé vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., ISBN

24 6. Ohlédnutí se za budoucností prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc. Název poslední kapitoly parafrázovanými slovy klasika záhadologie Ericha von Dänikena dobře vystihuje skutečný přínos projektu, vyplývající pro jeho jednotlivé účastníky z využití účasti na aktivitách projektu a práci výzkumných týmů. Akademický pracovník kolektivně bádající, na sobě pracující díky účasti na kurzech a stážích a na konferencích zběhlým řečníkem a autorem kvalitních příspěvků do sborníků a časopisů se stavší zlatem fakultním vyvažován bude, neb také díky projektu INKOV jeho výstupy pln bude RIV a CEP. Doktorand i díky projektu a příspěvkům na konferencích a novým znalostem pro svou dizertační práci a zapojení do vědeckých týmů úspěšně zakončivší své studium a stavše se osobou titulem Ph.D. honorovanou projektu INKOV blahořečit bude. A co studenti ti, studující své bakalářské studium a seznámivší se již částečně s výzkumem očekávati mají? Certifikáty z kurzů ověnčeni a znalostmi a zkušenostmi z kurzů i týmů obohaceni snadno zaměstnání najdou či výzkumu propadnou, inspirováni prací týmů informatických i kognitivních. 24

25 Název: Jak se zúčastnit aktivit projektu INKOV Informační, kognitivní a interdisciplinární podpora výzkumu Autor: Hana Šafránková a kol. Druh publikace: informační příručka Rok a místo vydání: 2012, Hradec Králové Vydání: první Náklad: 100 výtisků Vydala Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové

Co přináší projekt IKLIM? informační brožura

Co přináší projekt IKLIM? informační brožura Interdisciplinární, informaticko-kognitivní, lingvistický a modulární rozvoj studia CZ.1.07/2.2.00/28.0104 Co přináší projekt IKLIM? informační brožura Josef Zelenka a kol. Projekt IKLIM Úvod Vážené kolegyně,

Více

Začátek letní školy INKOV. v pondělí 13. května 2013 9:00 hodin na učebně J3

Začátek letní školy INKOV. v pondělí 13. května 2013 9:00 hodin na učebně J3 Začátek letní školy INKOV v pondělí 13. května 2013 9:00 hodin na učebně J3 Informační, kognitivní a interdisciplinární podpora výzkumu INKOV Mezioborové přístupy informatiky a kognitivní vědy LETNÍ ŠKOLA

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU IKLIM

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU IKLIM ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU IKLIM Interdisciplinární, informaticko-kognitivní, lingvistický a modulární rozvoj studia CZ.1.07/2.2.00/28.0104 Hradec Králové 29. 1. 2015 Program konference Představení

Více

KURZ VYSPĚLÉ TECHNOLOGIE (KA 14)

KURZ VYSPĚLÉ TECHNOLOGIE (KA 14) KURZ VYSPĚLÉ TECHNOLOGIE (KA 14) 1. Úvod Cílem kurzu Vyspělé technologie bylo získání uceleného přehledu o současných trendech vývoje vyspělých technologií, které určují zaměření vůdčích světových aktivit

Více

Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010

Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010 Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010 Přítomni: viz prezenční listina /Příloha 1/ Program: 1. Zahájení 2. Habilitační řízení RNDr. Kamily Olševičové, Ph.D. 3.

Více

VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO

VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO určená studentům/absolventům magisterských nebo navazujících magisterských studijních programů/oborů v České

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Inovace výuky předmětu Řízení projektů aneb přínosy projektu IN2.

Inovace výuky předmětu Řízení projektů aneb přínosy projektu IN2. Inovace výuky předmětu Řízení projektů aneb přínosy projektu IN2. Pavel Jirava, Ing. Ph.D. Ústav systémového inženýrství a informatiky Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Studentská 84, 532

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink,

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Českou pedagogickou společností pořádá vědeckou konferenci GRAMOTNOST VE ŠKOLE Cílem konference spolupořádané

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Bakalářský studijní obor informatika

Bakalářský studijní obor informatika Bakalářský studijní obor informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Vzdělání v bakalářském oboru informatika nabízeném na Technické univerzitě v Chemnitz představuje vyvážený kompromis

Více

Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta).

Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta). Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta). S myšlenkou nezbytnosti environmentální edukace všech budoucích učitelů ustavil

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze

Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze Obecná pravidla Snižování doktorských stipendií navrhuje školitel/ka nebo oborová

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM Představenstvo Rady Centra přijalo jako opatření ke splnění podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace podle

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Ostrava 20 : Business modelování Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vydání: první, 20 Počet stran: Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

SYLABUS KURZU ODBORNÉ PUBLIKOVÁNÍ, CITAČNÍ ETIKA A AUTORSKÉ PRÁVO S PODPOROU ICT

SYLABUS KURZU ODBORNÉ PUBLIKOVÁNÍ, CITAČNÍ ETIKA A AUTORSKÉ PRÁVO S PODPOROU ICT SYLABUS KURZU ODBORNÉ PUBLIKOVÁNÍ, CITAČNÍ ETIKA A AUTORSKÉ PRÁVO S PODPOROU ICT Klíčová aktivita: 12 Rozvoj kompetencí pro odborné publikování, odborná sdělení, citační etiku a autorské právo s podporou

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Česká republika

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Česká republika , o.p.s. Získala státní souhlas a první akreditaci v roce 2001 V současné době má akreditaci na 10 bakalářských studijních oborů 11 magisterských studijních oborů a 3 doktorské studijní obory 2 rigorózní

Více

Centrum transferu biomedicínských technologií

Centrum transferu biomedicínských technologií Centrum transferu biomedicínských technologií Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Hradec Králové Fakulta vojenského zdravotnictví Základní údaje o projektu Název projetu: Centrum transferu biomedicínských

Více

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M osmnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. Katedra podnikového a evropského práva Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze

Více

Univerzitní informační systém

Univerzitní informační systém Univerzitní informační systém komplexní informační systém pro řízení studijního a vědecko-výzkumného procesu VŠ IS4U, s. r. o. info@is4u.cz Představení komplexní informační systém pro hlavní činnost univerzity

Více

Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích

Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY x Jan Čermák, MEBIS s.r.o. Praha,

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Grant Office cesta k úspěšným projektům GROFF. Projekt financovaný z ESF a Státního rozpočtu ČR, realizovaný v rámci OP VK/2.4

Grant Office cesta k úspěšným projektům GROFF. Projekt financovaný z ESF a Státního rozpočtu ČR, realizovaný v rámci OP VK/2.4 Grant Office cesta k úspěšným projektům GROFF Projekt financovaný z ESF a Státního rozpočtu ČR, realizovaný v rámci OP VK/2.4 15.9. 2011, Jitka Genserová, Univerzita Pardubice Období realizace: 1. 8. 2011

Více

Otevřená věda Praha PŘIHLÁŠKA NA STUDENTSKOU VĚDECKOU STÁŽ. Číslo stáže* Název stáže* Příjmení a jméno. Datum a místo narození, věk

Otevřená věda Praha PŘIHLÁŠKA NA STUDENTSKOU VĚDECKOU STÁŽ. Číslo stáže* Název stáže* Příjmení a jméno. Datum a místo narození, věk PŘIHLÁŠKA NA STUDENTSKOU VĚDECKOU STÁŽ Číslo stáže* Název stáže* Příjmení a jméno Datum a místo narození, věk Název a adresa školy Navštěvovaný ročník Kontaktní telefon Kontaktní e-mail Zvláštní požadavky/omezení

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník: 2014 Praha dne 20. listopadu 2014 Částka: 16 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie ČR v Praze, kterým se

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Informace pro vědu a výzkum zkušenosti z kurzu ÚK ČVUT pro doktorandy. Věra Pilecká, Ústřední knihovna ČVUT Seminář IVIG, 25. 9.

Informace pro vědu a výzkum zkušenosti z kurzu ÚK ČVUT pro doktorandy. Věra Pilecká, Ústřední knihovna ČVUT Seminář IVIG, 25. 9. Informace pro vědu a výzkum zkušenosti z kurzu ÚK ČVUT pro doktorandy Věra Pilecká, Ústřední knihovna ČVUT Seminář IVIG, 25. 9. 2014, Praha Kontext ČVUT nejstarší česká technika (1707) 8 fakult, 5 vysokoškolských

Více

Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení

Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení 1) O habilitační řízení v akreditovaných oborech se může na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové (dále PřF UHK) odborník v daném oboru, splňující

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11.

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. Workshop Sociální podnikání - vzdělávání Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. 2013 Na Technické univerzitě v Liberci na Ekonomické fakultě se vyučuje

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY Prof. Ing. Dr. Otto Pastor, CSc. Prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc. Dopravní fakulta ČVUT v Praze pastor@df.cvut.cz Vysoká škola logistiky Přerov Vladimir.strakos@vslg.cz Internet of services Internet

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Účinnost dokumentu od: 24. 5. 2014 Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Uchazeč předloží

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Evropská integrace Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení CZ.1.07/1.3.00/08.0235 CŠM PedF UK v Praze Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko Sylabus modulu G: Řízení kvality, kontroling, rizika Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko 6. 12. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia Jiří Skládanka MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP VK: Excelence

Více

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015 INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015 Institucionální plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015: projednala Vědecká rada UJEP

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Zvládání náročných a krizových situací v práci pedagoga středních odborných škol od počátku roku 2012 akreditováno Ministerstvem školství,

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH 1 2 Informace o přijímacím řízení v doktorských studijních programech

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt Inovace studijního programu Stavební inženýrství Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daniela Vojkovská Projekt Inovace studijního

Více

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT Tato příručka je určena pro realizátory vzdělávacích aktivit účastnící se projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických

Více

Technologický transfer v regenerativní medicíně

Technologický transfer v regenerativní medicíně Technologický transfer v regenerativní medicíně Ústav experimentální medicíny AV ČR MUDr. Petr Lesný Ústav experimentální medicíny Ředitelka ústavu Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. Cíl projektů Ústavu experimentální

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu (AKADEMIE)

Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu (AKADEMIE) V rámci projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0021 Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu (AKADEMIE) se v roce 2015

Více

Cena Wernera von Siemense 2013 Všeobecná pravidla a podmínky soutěže

Cena Wernera von Siemense 2013 Všeobecná pravidla a podmínky soutěže Cena Wernera von Siemense 2013 Všeobecná pravidla a podmínky soutěže Společnost Siemens, s.r.o., reprezentant všech společností Siemens v České republice (dále jen Siemens), ve snaze podpořit prestiž českého

Více

Chemická informatika. terciální. výzkumné zprávy, patenty, normy, firemní a šedá literaura.

Chemická informatika. terciální. výzkumné zprávy, patenty, normy, firemní a šedá literaura. Jakýkoliv vědecký výzkum nelze provádět bez předchozího studia literatury - proto je dobré vědět, jak co nejrychleji a nejefektivněji vyhledat požadované informace. Vědeckou literaturu lze členit podle

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

pro akademický rok 2013/2014:

pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy, v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu Odborná skupina Organizace výzkumu ČFS JČMF K vývoji aktivit v organizaci výzkumu se zaměřením na hodnocení výsledků Akademické fórum XI 11. březen 2010 Praha Legislativa 2002 až 2009 Zákon 130/2002 Sb.,

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

VÝUKA studentů celkem 3 000 (bakaláři + magistři + doktorandi); 72 profesorů, 120 docentů

VÝUKA studentů celkem 3 000 (bakaláři + magistři + doktorandi); 72 profesorů, 120 docentů založena roku 1920 centrum výuky a výzkumu rozpočet v roce 2013 cca 1,114 miliardy Kč (zhruba 1:1 státní dotace a grantové prostředky) - z toho biologie má asi 1/3 (i v dalších parametrech) VÝUKA studentů

Více

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY MODULU DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH. Lenka Švajdová

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY MODULU DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH. Lenka Švajdová SYLABUS MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: ruch a volnočasové aktivity podnikání ve volnočasových aktivitách

Více

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Kurz celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV ) Nemocniční kaplan byl vytvořen členy Rady pro zdravotnictví

Více

N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., pobočka Hlinsko v Č., 539 71 Holetín 26 tel / fax 469 311 851, mobil 603 185 084, e mail otc.hl@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY. Čl. 1. Studijní programy. Čl. 2. Obecné informace o přijímacím řízení

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY. Čl. 1. Studijní programy. Čl. 2. Obecné informace o přijímacím řízení 1 z 6 4.2.2014 9:52 O škole Aktuality Úřední deska Zájemci o studium Studenti Zaměstnanci Fakulty S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2012 V Praze dne 7.

Více

Specializace Kognitivní informatika

Specializace Kognitivní informatika Specializace Kognitivní informatika Otevřené dveře specializace Kognitivní informatika, 10.5.2007 V rámci projektu, financovaného Evropským sociálním fondem pod č. 3206 Multi- a transdisciplinární obor

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IVIG 25. 9. 2014, Aula Univerzita Karlovy, Praha 5, Jinonice (13:14:15) Téma konference: Vzdělávání doktorandů ů a začínajících vědeckých pracovníkůů -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2010/2011 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

Koncepce rozvoje SU OPF v oblasti výzkumu, vědy a inovací na léta 2015 2017 Materiál k projednání Vědeckou radou SU OPF

Koncepce rozvoje SU OPF v oblasti výzkumu, vědy a inovací na léta 2015 2017 Materiál k projednání Vědeckou radou SU OPF Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Koncepce rozvoje SU OPF v oblasti výzkumu, vědy a inovací na léta 2015 2017 Materiál k projednání Vědeckou radou SU OPF 1 Současný stav

Více

Ing. Miloš Maryška, Ph.D. Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Ing. Miloš Maryška, Ph.D. Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Nabídka absolventů terciárních ICT studijních oborů Ing. Miloš Maryška, Ph.D. Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech České republiky - OPVK

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. Název zakázky Příprava a realizace navazujících vzdělávacích akcí v oboru firemního managementu pro odbornou a podnikatelskou veřejnost v oboru biotechnologií. 2. Zadavatel Ústav

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 PROGRAM 1. Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně 2. Mezinárodní

Více

Úvodní seminář kurzu TTM-J

Úvodní seminář kurzu TTM-J Transfer znalostí a technologií ve vybraných regionech aplikace evropského vzdělávacího modelu Technology Transfer Manager Úvodní seminář kurzu TTM-J České Budějovice 7. října 2011 Kateřina Čihařová, ILA,

Více

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010 POZVÁNKA na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe Trh pracovních příležitostí 2010 Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně Lednice, 23. února 2010 Cíle setkání Zahradnická

Více

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy ZČU Erasmus Mobilitní projekt free movers Leonardo da Vinci Specializované semestrální

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola Prezentace školy 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj Veřejná vysoká škola Spolupráce MU s podniky Spolupráce s podniky Výzkum a vývoj Studenti Další vzdělávání Ostatní

Více

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu Vysoká škola

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu Vysoká škola A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu STUDPROG st. doba titul 4 Ph.D. Původní název SP platnost předchozí akreditace 10.10.2014 Typ

Více

Nové talenty pro vědu a výzkum

Nové talenty pro vědu a výzkum Nové talenty pro vědu a výzkum OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Slavnostní zahájení projektu Sylva Drábková Fakulta strojní VŠB-TUO Dolní oblast

Více

Vzdělávání v inovacích

Vzdělávání v inovacích Inovace ve vzdělávání Vzdělávání v inovacích Praha, 6.prosince 2007 ESF JPD 3 Grantové schéma 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací Inkubátor RLZ při

Více

PŘÍRODNÍ RIZIKA A JEJICH SOCIÁLNÍ DŮSLEDKY

PŘÍRODNÍ RIZIKA A JEJICH SOCIÁLNÍ DŮSLEDKY Ústav geoniky Academie věd ČR, v.v.i., oddělení environmenátlní geografie a VŠB Technická Univerzita Ostrava, IT4Innovations Národní superpočítačové centrum 10. mezinárodní geografická konfernece CONGEO

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Prezentace oboru Letový provoz

Prezentace oboru Letový provoz Prezentace oboru Letový provoz motto: Aktivity v letovém provozu jsou podmíněné vysokou odborností a profesionalitou v oboru doc. Ing. Luděk Beňo, CSc. VŠO Katedra letecké dopravy 1 V čem spočívá rozdíl

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Název projektu Výzkum prevence v boji proti počítačovému pirátství žáků základních a středních škol Specifikace řešitelského týmu Odpovědný

Více