JAK SE ZÚČASTNIT AKTIVIT PROJEKTU INKOV INFORMAČNÍ, KOGNITIVNÍ A INTERDISCIPLINÁRNÍ PODPORA VÝZKUMU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JAK SE ZÚČASTNIT AKTIVIT PROJEKTU INKOV INFORMAČNÍ, KOGNITIVNÍ A INTERDISCIPLINÁRNÍ PODPORA VÝZKUMU"

Transkript

1 JAK SE ZÚČASTNIT AKTIVIT PROJEKTU INKOV INFORMAČNÍ, KOGNITIVNÍ A INTERDISCIPLINÁRNÍ PODPORA VÝZKUMU informační příručka Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Hana Šafránková a kol. Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt Informační, kognitivní a interdisciplinární podpora výzkumu je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 JAK SE ZÚČASTNIT AKTIVIT PROJEKTU INKOV INFORMAČNÍ, KOGNITIVNÍ A INTERDISCIPLINÁRNÍ PODPORA VÝZKUMU Hana Šafránková a kol. Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt Informační, kognitivní a interdisciplinární podpora výzkumu je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 Informační příručka projektu INKOV Informační, kognitivní a interdisciplinární podpora výzkumu (CZ.1.07/2.3.00/ ), která vznikla pro informovanost studentů FIM UHK, studentů doktorských studijních programů na FIM UHK a akademických pracovníků FIM UHK o aktivitách projektu, které mohou využívat. Autoři Ing. Hana Šafránková Ing. Pavel Čech, Ph.D. prof. RNDr. Martin Gavalec, CSc. Ing. Filip Malý, Ph.D. Mgr. Petr Tučník, Ph.D. prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc. Publikace neprošla jazykovou úpravou. Za obsahovou správnost odpovídají autoři. Vydala Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2012

4 Cílem projektu INKOV Informační, kognitivní a interdisciplinární podpora výzkumu (CZ.1.07/2.3.00/ ) je dlouhodobě, komplexně a multioborově podpořit připravenost zapojení jedinců a vědeckých týmů do mezinárodních sítí a projektů ve výzkumu a vývoji. Management projektu: prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc. prof. RNDr. Peter Mikulecký, Ph.D. Finanční manažer: Bc. Anna Opitz Administrátorky projektu: Ing. Kateřina Mišičková Ing. Hana Šafránková Koordinátoři vědecko-výzkumných aktivit: prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc. prof. RNDr. Peter Mikulecký, Ph.D. Supervizor projektu: doc. Ing. Václav Janeček, CSc.

5 OBSAH Hana Šafránková PROJEKT INFORMAČNÍ, KOGNITIVNÍ A INTERDISCIPLINÁRNÍ PODPORA VÝZKUMU (INKOV).. 6 Josef Zelenka 1. NA POČÁTKU... 7 Hana Šafránková 2. PRO KOHO JE PROJEKT INKOV URČEN A KDO SE MŮŽE ÚČASTNIT JEHO AKTIVIT.. 8 Hana Šafránková 3. AKTIVITY, KTERÉ PROJEKT NABÍZÍ.. 9 Petr Tučník, Filip Malý, Martin Gavalec, Pavel Čech, Josef Zelenka 4. PREZENTACE VÝZKUMNÝCH TÝMŮ. 15 Hana Šafránková 5. OSOBNOSTI, KTERÉ PŘIJELY PŘEDNÁŠET.. 21 Josef Zelenka 6. OHLÉDNUTÍ ZA BUDOUCNOSTÍ 24 5

6 Projekt Informační, kognitivní a interdisciplinární podpora výzkumu (INKOV) Vážení kolegové, vážení studenti doktorských studijních programů na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové (FIM UHK), vážení studenti FIM UHK, pro vaši jasnou a úplnou informovanost vám realizační tým projektu INKOV předkládá tuto informační příručku, jejímž cílem je splnit nelehký úkol stručně, přehledně a komplexně vás informovat o aktivitách projektu INKOV, které podporují vědu a výzkum na vaší Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Projekt byl zahájen 1. března 2011 a bude ukončen 28. února Předkládaný text vám pomůže: seznámit se s vizí projektu, poznat aktivity projektu, rozptýlí vaši nejistotu, zda se můžete aktivit projektu účastnit (např. zda můžete absolvovat zajímavé přednášky, kurzy nebo Letní školy, které jsou pořádány v rámci projektu), seznámit se s výzkumnými týmy, které působí na vaší fakultě a které spolupracují s odborníky z České republiky i ze zahraničí. stát se členy těchto výzkumných týmů, zapojit se do studentských projektů a i jinak se podílet na výzkumu. za realizační tým projektu INKOV Hana Šafránková Poděkování Informační brožura vznikla za podpory projektu Informační, kognitivní a interdisciplinární podpora výzkumu INKOV, registrační číslo CZ.1.07/2.3.00/ , který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 6

7 1. Na počátku prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc. Na počátku vesmíru byl dle dnešních poznatků astronomů, astrofyziků a dalších vědátorů velký třesk. Na počátku projektu INKOV byla nesmělá a stejně jako v počátcích vesmíru málo diferencovaná myšlenka, která však byla ve své superinflační fázi rychle obohacována myšlenkami dalších kolegů z rodících se či již částečně profilovaných vědeckých týmů, zaměřených na obsah a způsob realizace projektu. A tak zrodil se projekt, zaměřený na podporu výzkumných aktivit na FIM UHK s důrazem na špičkové a perspektivní směry výzkumu využití umělé inteligence, kognitivních a multioborových přístupů na FIM UHK, který zaujal hodnotitele projektů tak, že mu dali mu do vínku tři roky života od března 2011 do února Okamžik to v životě vesmíru, dlouhá to doba v životě fakulty vyplněná usilovnou prací realizačního týmu projektu a členů výzkumných týmů. Co by byl výzkum bez informací, znalostí, jejich sdílení, tvorby, vyhledávání, a tak i projekt dostal do vínku zakoupení odborných databází, knih a vytvoření informačního systému pro výzkum. A to vše podporováno tvořící se koncepcí výzkumu na FIM UHK, kurzy s předními odborníky z celé České republiky i ze zahraničí a také kolegy z Univerzity Hradec Králové (neboť i vzájemné poznání výzkumníků včetně těch ze stejné alma mater cennou devizou výzkumu jest), předávajícími znalosti, zkušenosti i nadšení pro výzkum z oblasti informatické, kognitivní, právní, publikační, ICT-ické, technologické a multioborové. Současný výzkum je týmová práce, a tak základem projektu je podpora rozvoje výzkumných týmů a zapojení nejen doktorandů jako nosného soukolí výzkumu, ale také studentů bakalářských a magisterských studijních oborů. Členy týmů najdeme na zahraničních konferencích a na univerzitách, jak v zápalu řečnickém předvádějí objevy své a myšlenky inspirativní a disputujíce se svými kolegy myšlenek nových plni jsou. Tož podívejme se společně, kterak čerpati z nabídky projektu možné jest až do roku léta páně

8 2. Pro koho je projekt INKOV určen a kdo se může účastnit jeho aktivit Ing. Hana Šafránková Projekt podporuje přípravu a zapojení akademických pracovníků FIM UHK, studentů doktorských studijních programů FIM UHK a studentů FIM UHK do vědy a výzkumu. Realizační tým projektu INKOV připravuje různé aktivity projektu primárně pro tři cílové skupiny projektu, mnohé výstupy projektu (např. připravené studijní materiály kurzů) mohou využít všichni akademičtí pracovníci a studenti Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Cílové skupiny projektu INKOV: 1) Studenti Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, kteří se již zapojili do výzkumu (zúčastnili se specifického výzkumu, rozvojového či výzkumného projektu včetně projektů GA ČR, či si zapsali Výběrový projekt ). 2) Studenti doktorských studijních programů na FIM UHK. 3) Akademičtí pracovníci FIM UHK, kteří jsou svojí pedagogickou činností nebo výzkumem zaměřeni či využívají poznatků umělé inteligence, kognitivní vědy a jejich aplikaci. 8

9 3. Aktivity, které projekt nabízí Ing. Hana Šafránková V projektu INKOV byly, jsou a budou připravovány následující aktivity: kurzy, letní školy včetně možnosti publikovat postery či příspěvky ve sborníku letní školy, zapojení do výzkumných týmů, studentské projekty s tématy umělé inteligence a kognitivní vědy. Seznam kurzů a přednášek, které jsou v rámci jednotlivých kurzů pořádány, harmonogram konání přednášek a další podrobné informace najdete na webu projektu fim.uhk.cz/inkov Kurzy Na webu projektu (fim.uhk.cz/inkov menu Kurzy) najdete seznam čtrnácti pořádaných kurzů. Nejprve kurzy proběhnou v pilotním běhu, po jeho vyhodnocení budou upraveny sylaby kurzů, vytvořeny kompaktní studijní materiály, e-learningová podpora a proběhne druhý běh kurzů s důrazem na využití e-learningu a aktivní diskuse na přednáškách a seminářích Kurzy s ukončeným pilotním během K 31. květnu 2012 byl ukončen pilotní běh sedmi kurzů: 1) Týmová kultura, techniky a případové studie týmové práce ve VaV s podporou ICT (KA 08): Cílem kurzu je získání ucelených znalostí o vhodné/optimální týmové kultuře vědecké, výzkumné, vývojové a projektové práce pro management týmů, jejich motivování, ochotu sdílet a společně vytvářet znalosti atd. Cílem je také získat teoretické znalosti a praktické kompetence v kolektivních technikách týmové práce ve VaV, včetně jejich podpory s využitím ICT (groupware, wiki zdroje, mentální mapování atd.). 2) Česká i evropská legislativa VaV včetně ochrany duševního vlastnictví (KA 09): Cílem kurzu je získání ucelených znalostí o české legislativě VaV, zejména o zákonu a předpisech o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, zákonu o veřejných výzkumných institucích a dalších základních předpisech pro výzkum, vývoj a inovace v ČR a o legislativním rámci veřejných soutěží ve vědě a výzkumu. Přehledově budou získány znalosti o předpisech pro VaV v EU a o veřejné podpoře VaV v EU. Bude získán také přehled o ochraně duševního vlastnictví legislativa, způsoby (a problémy) ochrany duševního vlastnictví (podávání patentů, průmyslových vzorů apod.) a to formou přednášek, semináře a poradenství ke konkrétním aktuálním problémům, případům. 3) Hodnocení výsledků VaV (KA 10): Cílem kurzu je získání přehledu o současných i budoucích přístupech, psaných i nepsaných, k hodnocení výsledků VaV v České republice ve vztahu k organizaci i jednotlivcům, o způsobech optimalizace výstupů publikační činnosti a etických 9

10 způsobech zvýšení citovanosti, o propojení publikační činnosti a financování vysokých škol. 4) Odborné publikování, citační etika a autorské právo s podporou ICT (KA 12): Cílem kurzu je získání ucelených znalostí o možnostech využití citačních a plnotextových odborných databází, databází odborných kontaktů, o citační etice, citačních pravidlech, pravidlech pro publikování a dodržování autorského práva s podporou ICT. 5) Mezioborové dimenze vědy (KA 15): Cílem kurzu je získání relativně ucelených znalostí myšlenkových přístupů, myšlenkových schémat, zásadních poznatků, zásadních experimentů v minulosti, současných metod výzkumu, otevřených problémů, probíhajících experimentů a využití poznatků z dalších oborů v daném vybraném vědním oboru. Důraz na aplikace ICT, umělé inteligence a případně i kognitivní vědy. Zvoleny budou vědní obory z přírodních a společenských (a případně i technických) věd. 6) Teoretické aspekty umělé inteligence (KA 16): Cílem kurzu je získání uceleného přehledu současného stavu výzkumu v umělé inteligenci a v některých úzce souvisejících oblastech, jako je ambientní inteligence či výpočtová inteligence. Bude přihlédnuto i k širšímu kontextu výzkumu umělé inteligence, zejména na jeho etické, ekonomické a společenské souvislosti. 7) Vybrané problémy kognitivní vědy (KA 17): Cílem kurzu je získání ucelených znalostí o základních problémech kognitivní vědy, o metodách výzkumu lidského mozku zejména v korelaci jeho biologické a chemické podstaty, fyzikálních projevů a kognitivních funkcí, o hypotézách a teoriích včetně kolektivního vlivu na lidské myšlení, o různých projevech a stavech lidského myšlení a jeho hodnocení Kurzy, jejichž pilotní běh bude dokončen v akademickém roce 2012/2013 1) Management VaV (KA 08): Cílem kurzu je získání ucelených znalostí o managementu vědy, výzkumu, vývoje a inovací na úrovni EU a na celostátní, organizační, týmové i osobnostní úrovni. Kurz volně navazuje na kurzy "Týmová kultura, techniky a případové studie týmové práce ve VaV s podporou ICT" a "Projektový management a zaměřuje se na roli legislativy, týmové kultury, technik sdílení poznatků, využití přístupů projektového managementu, využití ICT v managementu VaV. Významnou částí kurzu je seminář o podávání projektů TAČR a GAČR a o managementu vlastní publikační činnosti. 2) Projektový management (KA 08): Cílem kurzu je získání ucelených znalostí o projektovém managementu obecně a s aplikací na projekty ve vědecké, výzkumné a vývojové práci v managementu výzkumných, vývojových a projektových týmů a celých výzkumných či výzkumně vzdělávacích organizací. Zvláštní pozornost bude věnována řízení mezioborových projektů a projektů s aplikací ICT a podávání projektů ve vědě a výzkumu. 10

11 3) Metodologie výzkumu, přístrojové technika a řešení vybraných problémů VaV (KA 11): Cílem kurzu je doplnění znalostí a zvýšení kompetencí cílové skupiny v oblasti metodologie výzkumu, poskytnutí přehledu o současné moderní přístrojové technice využívané zejména v souvislosti s výzkumem umělé inteligence a kognitivních věd a upevnění nabytých znalostí v rámci přednášky a semináře zaměřeného na případové studie řešení vhodně zvolených typických problémů VaV s důrazem na výběr vhodné metodologie a přístrojové techniky. 4) Vyspělé technologie (KA 14): Cílem kurzu je získání uceleného přehledu o současných trendech vývoje vyspělých technologií, které určují zaměření vůdčích světových aktivit ve výzkumu a vývoji, s důrazem na ty vyspělé technologie, které souvisí s orientací na umělou inteligenci, kognitivní vědy a s nimi související vědecké obory. Informace budou poskytnuty rovněž o vyspělých technologiích, k jejichž dalšímu rozvoji výrazně přispívají výsledky výzkumu v oblasti umělé inteligence a kognitivních věd. 5) Špičkový výzkum s využitím ICT (KA 14): Cílem kurzu je získání uceleného přehledu o současných trendech a metodách špičkového výzkumu v umělé inteligenci a v některých souvisejících oblastech, s důrazem na využití moderních informačních a komunikačních technologií pro podporu výzkumu. 6) Aplikace umělé inteligence (KA 16): Cílem kurzu je získání uceleného přehledu současného stavu výzkumu v umělé inteligenci a v některých úzce souvisejících oblastech, jako je ambientní inteligence či výpočtová inteligence a to zejména s důrazem na přehled vybraných aplikací výsledků výzkumu s ohledem na perspektivu a smysluplnost jejich uplatnění. 7) Kognitivní věda a umělá inteligence (KA 17): Cílem kurzu je získání ucelených znalostí o možnostech modelování a simulace lidského myšlení prostředky umělé inteligence, o způsobech reprezentace lidského myšlení, o úspěšných aplikacích umělé inteligence při modelování lidského myšlení a o současném stavu a metodách výzkumu v této oblasti Obsah kurzů Prvním vodítkem pro zjištění konkrétní náplně kurzů jsou sylaby. Aktuální sylaby všech kurzů najdete na webu projektu (fim.uhk.cz/inkov menu Kurzy). Kurzy jsou složeny z variabilního počtu přednášek, seminářů a exkurzí Přihlášky na kurzy Na kurzy se můžete hlásit prostřednictvím IS ISIT, modul Události, menu Přihlášky/Přihlásit. Poté je třeba vyplnit závaznou přihlášku na kurz (vzor je na Obr. 1), kterou najdete na webu projektu (fim.uhk.cz/inkov menu Kurzy, sloupec Přihláška). 11

12 Informační, kognitivní a interdisciplinární podpora výzkumu (CZ.1.07/2.3.00/ ) Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DO KURZU Týmová kultura, techniky a případové studie týmové práce ve VaV s podporou ICT (KA č. 08) Přednášky a semináře pořádané v rámci kurzu: 1. Přednáška Týmová kultura ve VaV, 2. Seminář Týmová kultura ve VaV, 3. Přednáška Týmová práce ve vědecké, výzkumné, vývojové a projektové činnosti s podporou ICT část 1, 4. Přednáška Týmová práce ve vědecké, výzkumné, vývojové a projektové činnosti s podporou ICT část 2. Termíny přednášek: průběžně zveřejňované v informačním systému ISIT, v aktualitách na webu projektu informačních obrazovkách a nástěnkách v prostorách FIM, ve fakultním časopisu Telegraf. Lektoři: odborníci v oborech, na které jsou přednášky zaměřeny Místo konání: posluchárny a učebny FIM UHK, Hradecká 1249/6, Hradec Králové Účastník kurzu Jméno a příjmení, titul Datum narození Místo narození Pracoviště (katedra) Kontaktní telefon Kontaktní Podmínky úspěšného absolvování kurzu: Účast na 60 % přednášek stvrzené podpisem na prezenčních listinách a absolvování testu s alespoň 50 % správných odpovědí. Čestně prohlašuji, že jsem (správné zaškrtněte): akademickým pracovníkem FIM UHK na základě platného pracovně právního vztahu příp. dohod mimo HPP, studentem doktorských studijních programů na FIM UHK v oboru Informační a znalostní management, studentem FIM UHK zapojeným do výzkumného výběrového projektu nebo specifického výzkumu nebo do rozvojového či výzkumného projektu včetně projektů GAČR. Souhlasím s využitím poskytnutých osobních dat a fotodokumentace Univerzitou Hradec Králové výhradně pro účely realizace, hodnocení projektu a propagace do konce roku 2025, a dále s tím, že tyto údaje mohou být využity třetí osobou pověřenou poskytovatelem podpory, případně Evropskou komisí, a to pouze k účelům evidence a monitorování a kontroly projektů, resp. k vydání osvědčení o absolvování kurzu. Souhlasím se zasíláním dalších informací, týkajících se projektu. Aktuální informace o projektu naleznete na webových stránkách: fim.uhk.cz/inkov, tel.: Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete interní poštou: Hana Šafránková, Katedra informačních technologií, FIM. Pro přihlášené účastníky jsou kurzy BEZPLATNÉ. Obr. 1: Ukázka závazné přihlášky do kurzu projektu INKOV Přednášky, semináře, exkurze Přednášky, semináře a exkurze, které jsou součástí kurzů, probíhají po čas celého akademického roku a informace o nich jsou zveřejňovány: 12

13 a) na webu projektu (fim.uhk.cz/inkov menu Aktuality) seznam přednášek je zveřejněn vždy pro aktuální a následující měsíc, b) pozvánkou na nástěnkách v prostorách FIM UHK, c) pozvánkou na informačních obrazovkách v prostorách FIM UHK, d) motivačními y, e) v aktualitách na webu FIM UHK a osobním pozváním členů realizačního týmu Přihlášky na přednášky, semináře a exkurze Z finančních prostředků projektu lze pro účastníky přednášek a seminářů hradit občerstvení. Aby ho bylo možné objednat, musí administrativní pracovník projektu znát počet účastníků přednášek a seminářů. Proto je třeba využít IS ISIT a přihlásit si v něm také vybranou přednášku (modul Události, menu Přihlášky/Přihlásit) Úspěšné absolvování kurzu Bude stvrzeno certifikátem a u studentů pregraduálního studia přílohou k diplomu. Podmínky úspěšného absolvování kurzů: 1) Účast na min 60 % přednášek (res. seminářů, exkurzí), stvrzená podpisem na prezenčních listinách. 2) Absolvování testu s alespoň 50 % správných odpovědí Studijní opory kurzů Autoři přednášek, seminářů a exkurzí pro vás vytvořili, vytváří a budou vytvářet studijní materiály, které najdete na webu projektu (fim.uhk.cz/inkov menu Kurzy, sloupec Akce). Současně jsou všechny materiály vloženy do e-kurzu INKOV, do kterého získáte přístup po odevzdání závazné přihlášky do kurzu Letní školy S koncem letního semestru (první či druhý týden v červnu) se uskutečnily a uskuteční letní školy Mezioborové přístupy informatiky a kognitivní vědy. Součástí letních škol jsou firemní prezentace, diskuse, posterové sekce studentských prací a prezentace výsledků výzkumu na FIM UHK. Informace o letních školách najdete na webu projektu (fim.uhk.cz/inkov menu Letní škola). Protože účastníky letních škol jsou také odborníci mimo FIM UHK, je třeba se na letní školu registrovat prostřednictvím registračního formuláře na webu projektu fim.uhk.cz/inkov menu Letní škola). Výstupem všech ročníků letní školy je sborník. Informace pro autory příspěvků do sborníku jsou na webu projektu (fim.uhk.cz/inkov menu Letní škola/sborník). Program letních škol připravují vědecké týmy CSRT, ASRG, ODEMA, MSRG, ISHAS a INTEREG a je zveřejněn na webu projektu (fim.uhk.cz/inkov menu Letní škola/program) Podmínky úspěšného absolvování letních škol Účast na čtyřech dnech letní školy z pěti dnů stvrzená podpisem na prezenčních listinách. 13

14 Úspěšným absolventům letních škol bude vydáno Osvědčení o absolvování letní školy, u studentů bude součástí dodatku k diplomu Zapojení do výzkumných týmů Za podpory projektu INKOV působí na FIM UHK šest výzkumných týmů: Automous Systems Research Group (ASRG), Mobile Systems Research Group (MSRG), Optimization and Decision Making (ODEMA), Intelligent Systems for Human Activities Support (ISHAS), Cognitive Science Research Team (CSRT), Internetworking Research Group (INTEREG). Více informací o jednotlivých výzkumných týmech najdete v kapitole Prezentace výzkumných týmů. Členové týmů vyjíždějí na konference a stáže, publikují, pořádají workshopy, letní školy, připravují či realizují projekty Studentské projekty Hledáte téma pro výběrový projekt, bakalářskou, diplomovou, disertační či habilitační práci? Na webu projektu INKOV (fim.uhk.cz/inkov menu Odkazy) je k dispozici seznam témat včetně školitelů/vedoucích práce orientovaných do oblasti autonomních systémů, umělé inteligence a kognitivní vědy. 14

15 4. Prezentace výzkumných týmů Mgr. Petr Tučník, Ph.D., Ing. Filip Malý, Ph.D., prof. RNDr. Martin Gavalec, CSc., Ing. Pavel Čech, Ph.D., prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc. Seznamte se s výzkumnými týmy, které působí na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové a které jsou svým výzkumem zaměřeny na oblasti umělé inteligence, kognitivní vědy a jejich aplikaci. Máte příležitost spolupracovat s: 1) Automous Systems Research Group (ASRG), koordinátor: Mgr. Petr Tučník, Ph.D., Katedra informačních technologií, kontakt: e: t: (+420) , sídlo: místnost (budova J); 2) Mobile Systems Research Group (MSRG), koordinátor: Ing. Filip Malý, Ph.D., Katedra informatiky a kvantitativních metod, kontakt: e: t: (+420) , sídlo: místnost (budova J); 3) Optimization and Decision Making (ODEMA), koordinátor: prof. RNDr. Martin Gavalec, CSc., Katedra informačních technologií, kontakt: e: t: (+420) , sídlo: místnost (budova J); 4) Intelligent Systems for Human Activities Support (ISHAS), koordinátor: prof. RNDr. Peter Mikulecký, Ph.D., Katedra informačních technologií, kontakt: e: t: (+420) , sídlo: místnost (budova J); 5) Cognitive Science Research Team (CSRT), koordinátor: prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc., Katedra rekreologie a CR, kontakt: e: t: (+420) , sídlo: místnost (budova J); 6) Internetworking Research Group (INTEREG), koordinátor: Ing. Agáta Bodnárová, Katedra informačních technologií, kontakt: e: t: (+420) , sídlo: místnost (budova J). Koordinátoři výzkumných týmů pro vás připravili prezentace svých výzkumných týmů. 15

16 4.1. Prezentace vědeckého týmu ASRG připravil Mgr. Petr Tučník, Ph.D. 16

17 4.2. Prezentace vědeckého týmu MSRG připravil Ing. Filip Malý, Ph.D. 17

18 4.3. Prezentace vědeckého týmu ODEMA připravil prof. RNDr. Martin Gavalec, CSc. Výzkumná skupina Optimization &DEcision MAking zve studenty, které zajímá jak najít minimální náklady maximální zisk optimalizace řízení dopravy výrobní systémy šíření informací virální marketing multiagentové rozhodování kontakty: 18

19 4.4. Prezentace vědeckého týmu ISHAS připravil Ing. Pavel Čech, Ph.D. 19

20 4.5. Prezentace vědeckého týmu CSRT připravil prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc. Cognitive Science Research Group CSRT Výzkum kognice prostoru včetně percepce krajiny, genia loci, využití VR ve výzkumu kognitivních map, výzkum mentálních map a modelování lidské kognice. Složení týmu Josef Zelenka Bruno Ježek Jan Vaněk Martina Pásková Jiří Šípek Petr Tučník Agáta Bodnárová Oldřich Vyšata Jaroslav Kacetl Plánované výstupy v projektu a možnosti spolupráce: knihy Kognice prostoru a Aplikace umělé inteligence a kognitivní vědy v udržitelnosti cestovního ruchu, pro něž hledá tým spoluautory využití VR ve výzkumu kognitivních map a modelování lidské kognice (např. v aplikacích v cestovním ruchu) možná témata dizertačních prací možnost využít stáží na Univerzitě v Edinburgu a účasti na konferenci Kognice, resp. Kognice a umělý život Kontakt 20

21 5. Osobnosti, které přijely přednášet Ing. Hana Šafránková MUDr. František Koukolík, DrSc. V rámci kurzu Vybrané problémy kognitivní vědy (KA č. 17) realizační tým projektu INKOV 29. března 2012 na půdě Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové přivítal MUDr. Františka Koukolíka, DrSc., který přednesl přednášku na téma Neurobiologické a evoluční koreláty inteligence. Osobnost pana doktora možná znáte z rozhlasového vysílání Českého rozhlasu. MUDr. František Koukolík, DrSc. se narodil v Praze, v roce 1965 promoval na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy. Od roku 1983 je primářem patologie Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze. František Koukolík je autorem nebo spoluautorem 12 vědeckých monografií věnovaných neurobiologii demence, schizofrenie a vztahu mezi mozkem a chováním. Jako autor nebo spoluautor napsal 15 knih určených laické veřejnosti (např. Mozek a jeho duše a Já o vztahu mozku, vědomí a sebeuvědomování). Vědecké esejistice se František Koukolík věnuje od roku 1986, o 9 let později byl přijat za člena Českého centra mezinárodního PEN klubu. František Koukolík vydal také knihu populárních sloupků a originálních vědeckých fejetonů Jak si lidé hrají?, která je sestavena z vybraných textů z vysílání ČRo Leonardo. 1 Obr. 2: MUDr. František Koukolík, DrSc. na Fakultě informatiky a managementu UHK 1 MUDr. František Koukolík: Paleopatologie - "obor na hranici". In: [online]. [cit ]. Dostupné z: 21

22 prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., LL.M. V rámci kurzu Česká i evropská legislativa VaV včetně ochrany duševního vlastnictví (KA č. 09) realizační tým projektu INKOV 18. dubna 2012 na půdě Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové přivítal prof. Ing. Vladimíra Smejkala, CSc., LL.M. Pan profesor zajímavě přednášel na téma Ochrana duševního vlastnictví autorská práva. Profesor Smejkal není člověk neznámý, možná máte ve svých knihovnách Velký lexikon společenského chování jehož je spoluautorem a ze kterého jsou následující odstavce. Prof. Ing. Vladimír Smejkal, Csc., LL.M. (* 1955, Brno) Je univerzitním profesorem a soudním znalcem. Zabývá se především ekonomikou, právem a bezpečností informačních systémů a počítačovou kriminalitou. V těchto oborech působí již přes dvacet let jako soudní znalec. Je členem Legislativní rady vlády. Významný je jeho podíl na zákonu o elektronickém podpisu, o elektronických právních úkonech a na další české legislativě týkající se především elektronické komunikace. Přednáší na Masarykově univerzitě v Brně a Vysokém učení technickém v Brně. Obr. 3: prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., LL.M. na Fakultě informatiky a managementu UHK Sám či se spoluautory napsal řadu ceněných odborných knih (Počítačové právo, Právo informačních a telekomunikačních systémů, Internet a, Řízení rizik, E-government v českém právu a Autorská díla v hromadných sdělovacích prostředcích). 22

23 V minulosti se věnoval soutěžnímu společenskému tanci, učil v kurzech tance a společenského chování a vydal několik publikací na toto téma počínaje skripty Umění jednat s lidmi (1985) přes dvě vydání Abecedy společenského chování (1989 a 1990) a Malou encyklopedii společenského chování (1999 a 2001). Společně s JUDr. Hanou Bachrachovou jsou autory již pěti vydání nejprodávanější knihy Lexikon společenského chování, která vychází v nakladatelství Grada od roku Jejich společným nejvýznamnějším dílem je Velký lexikon společenského chování (Grada Publishing, 2007) nejobsáhlejší kniha na toto téma od dob první republiky (dvě vydání). Mezi jeho zájmy patří ochrana zvířat (byl předsedou Pražského spolku ochránců zvířat), výtvarné umění, literatura, gastronomie a enologie. Zajímá se rozvněž o sportovní automobily a létání. Miluje kočky a sám o několik pečuje. Je členem Asociace sommeliérů ČR. Kontakt: SMEJKAL, Vladimír a Hana SCHELOVÁ BACHRACHOVÁ. Velký lexikon společenského chování: Druhé rozšířené vydání bestselleru. Druhé vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., ISBN

24 6. Ohlédnutí se za budoucností prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc. Název poslední kapitoly parafrázovanými slovy klasika záhadologie Ericha von Dänikena dobře vystihuje skutečný přínos projektu, vyplývající pro jeho jednotlivé účastníky z využití účasti na aktivitách projektu a práci výzkumných týmů. Akademický pracovník kolektivně bádající, na sobě pracující díky účasti na kurzech a stážích a na konferencích zběhlým řečníkem a autorem kvalitních příspěvků do sborníků a časopisů se stavší zlatem fakultním vyvažován bude, neb také díky projektu INKOV jeho výstupy pln bude RIV a CEP. Doktorand i díky projektu a příspěvkům na konferencích a novým znalostem pro svou dizertační práci a zapojení do vědeckých týmů úspěšně zakončivší své studium a stavše se osobou titulem Ph.D. honorovanou projektu INKOV blahořečit bude. A co studenti ti, studující své bakalářské studium a seznámivší se již částečně s výzkumem očekávati mají? Certifikáty z kurzů ověnčeni a znalostmi a zkušenostmi z kurzů i týmů obohaceni snadno zaměstnání najdou či výzkumu propadnou, inspirováni prací týmů informatických i kognitivních. 24

25 Název: Jak se zúčastnit aktivit projektu INKOV Informační, kognitivní a interdisciplinární podpora výzkumu Autor: Hana Šafránková a kol. Druh publikace: informační příručka Rok a místo vydání: 2012, Hradec Králové Vydání: první Náklad: 100 výtisků Vydala Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové

Co přináší projekt IKLIM? informační brožura

Co přináší projekt IKLIM? informační brožura Interdisciplinární, informaticko-kognitivní, lingvistický a modulární rozvoj studia CZ.1.07/2.2.00/28.0104 Co přináší projekt IKLIM? informační brožura Josef Zelenka a kol. Projekt IKLIM Úvod Vážené kolegyně,

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Zkrácený název projektu: UNIPRANET Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0054 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Červen 2015 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma.... 4 Kolegium rektora...

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma:

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma: O B S A H 1. Úvod 3 2. Kvalita a excelence akademických činností 7 2.1 Rozvoj výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti 7 2.2 Infrastruktura 19 2.3 Univerzitní knihovna 22 2.4 Vydavatelství 24 3. Kvalita

Více

Programová nabídka I. pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. únor srpen 2011

Programová nabídka I. pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. únor srpen 2011 Programová nabídka I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků únor srpen 2011 Programová nabídka pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Národní institut pro další vzdělávání, Učňovská 100/1,

Více

PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT

PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT 1 OBSAH 1 ÚVOD Úvod 1 Základní informace 2 Vzdělávací program 5 Studium 8 Vzdělávací moduly 10 Slovník pojmů 17 Zdroje 20 Účel a obsah průvodce

Více

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady...

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 1 Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 8 2.3 Zastoupení SVŠE v reprezentaci českých vysokých

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Praha 2014 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová,

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. pověřená rektorka 1

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti VŠVSMV v Praze na období 2006-2010

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti VŠVSMV v Praze na období 2006-2010 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti VŠVSMV v Praze na období 2006-2010 1. Východiska Dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr VŠVSMV v Praze byl stanoven v projektu,

Více

Plnění úkolů vyplývajících z Aktualizace DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Plnění úkolů vyplývajících z Aktualizace DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Plnění úkolů vyplývajících z Aktualizace DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Univerzity Hradec Králové pro rok 2011 4. 1. 2012 projednání

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

O B S A H. 1. Úvod 3. 2. Základní údaje o vysoké škole 5. 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 12. 4.

O B S A H. 1. Úvod 3. 2. Základní údaje o vysoké škole 5. 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 12. 4. O B S A H 1. Úvod 3 2. Základní údaje o vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 12 4. Studenti 18 5. Absolventi 21 6. Zájem o studium 23 7. Akademičtí pracovníci 26

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2007

Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2007 Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2007 Původní název Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze Výroční zpráva MUP, o.p.s. Metropolitní

Více

(z projevu rektora školy doc. Lubomíra Pány)

(z projevu rektora školy doc. Lubomíra Pány) K otázkám veřejné správy jihočeského regionu VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE PROMOCE A IMATRIKULACE (z projevu rektora školy doc. Lubomíra Pány) Život dnešního

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2013/2014 (v některých činnostech za kalendářní rok 2014) Textová část Praha leden 2015 1 Obsah Textová část... 1 1. Úvod...

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit 1 1 Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 13 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA... 16 AKADEMICKÉ SENÁTY...

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

Nový děkan FHS. Stalo se na UHK. Obsah

Nový děkan FHS. Stalo se na UHK. Obsah Nový děkan FHS Stalo se na UHK 1. 3. února 2006 pořádala Katedra informačních technologií FIM Univerzity Hradec Králové 5. konferenci ZNALOSTI. 2. února 2006 navštívil Univerzitu Hradec Králové za účelem

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2012 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R. Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií, o. p. s., za rok

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Praha 2013 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. rektorka 1 Obsah Obsah

Více