Co přináší projekt IKLIM? informační brožura

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co přináší projekt IKLIM? informační brožura"

Transkript

1 Interdisciplinární, informaticko-kognitivní, lingvistický a modulární rozvoj studia CZ.1.07/2.2.00/ Co přináší projekt IKLIM? informační brožura Josef Zelenka a kol.

2

3 Projekt IKLIM Úvod Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážené studentky a vážení studenti Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, realizační tým projektu IKLIM vám nabízí tuto informační příručku, ve které si vás dovoluje informovat o projektu IKLIM Interdisciplinární, informatickokognitivní, lingvistický a modulární rozvoj studia a jeho aktivitách. Projekt byl zahájen 1. dubna 2012 a bude ukončen 30. března Cílem projektu IKLIM Interdisciplinární, informaticko-kognitivní, lingvistický a modulární rozvoj studia (CZ.1.07/2.2.00/ ) je vypracovat a zejména v oboru Management cestovního ruchu ověřit strategickou koncepci rozvoje studia na Fakultě informatiky a managementu UHK, založenou na znalostních, informatických, kognitivních a interdisciplinárních přístupech, na aktivizaci studentů, na flexibilním a personalizovaném e-learningu, na modulové a modulární nabídce předmětů, blokové výuce a rozvíjení aktivních znalostí jazyků studentů i akademických pracovníků. Podrobnosti o projektu IKLIM naleznete na stránkách projektu: fim.uhk.cz/iklim/. 1

4 Tato příručka vám pomůže seznámit se s vizí projektu, určit, zda se můžete účastnit aktivit projektu (např. absolvovat zajímavé přednášky a kurzy, které jsou v rámci projektu pořádány, využít připravené kurzy v LMS Blackboard), poznat aktivity projektu, identifikovat přínosy, které plynou ze zapojení do aktivit projektu (např. rozšíření odborných a jazykových znalostí, získání nových poznatků v zajímavých oborech, možnost využití špičkových zařízení ve výuce, možnost získání certifikátu). Pro koho je projekt IKLIM určen a kdo se může účastnit jeho aktivit Aktivity projektu jsou zaměřeny na tyto cílové skupiny: Studenti bakalářského a magisterského studia na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Akademičtí pracovníci Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Studenti FIM UHK se mohou zapojit prostřednictvím inovovaných povinných předmětů, inovovaných a nových volitelných předmětů, účastí na jednotlivých připravených kurzech i ucelených modulech z několika kurzů, účastí na tvůrčích a evaluačních workshopech. Mohou se podílet také na vytváření studijních wiki opor, studijních objektů, strukturovaných studijních textů, metainformačních zdrojů a dalších forem e-learningu. Studentům FIM UHK přináší projekt zkušenosti a kompetence, např. z projektové práce, kolektivního řešení problémů a kritické analýzy informačních zdrojů a podporuje zvýšení uplatnění na trhu práce. Akademičtí pracovníci FIM UHK si mohou prostřednictvím aktivit projektu výrazně zvýšit své multioborové, metodologické a jazykové kompetence a kompetence v aplikacích ICT, dále získají flexibilní a společně s cílovou skupinou studentů vytvářená e-learningová studijní prostředí a studijní opory několika různých typů. 2

5 Co projekt IKLIM nabízí Rozvoj jazykových kompetencí Intenzivní a personalizované jazykové kurzy pro akademické pracovníky z anglického, německého a španělského jazyka. Dvě týdenní soustředění, úvodní a po roce závěrečné Samostatné studium s tištěnými i elektronickými oporami, včetně LMS Blackboard Lektor pro konzultace Zaměření dle individuálních potřeb Jazykové kurzy pro geo a ekoprůvodce a rozvoj interkulturálních znalostí, pro studenty i akademické pracovníky, dva kontaktní semináře a samostatná příprava s využitím LMS Blackboard anglický jazyk: o Vedení jednání a průvodcování eko a geoturismu v anglickém jazyce o Interkulturní dimenze cestovního ruchu, anglický jazyk o Návštěvnický management (min. 50% výuky v anglickém jazyce) o Aplikace expertních, znalostních a geografických informačních systémů v udržitelnosti cestovního ruchu (min. 50% výuky v anglickém jazyce) 3

6 německý jazyk: o Vedení jednání a průvodcování eko a geoturismu v německém jazyce o Interkulturní dimenze cestovního ruchu, v německém jazyce španělský jazyk: o Vedení jednání a průvodcování eko a geoturismu Modulární kurzy Studentům i akademickým pracovníkům jsou nabízeny 4 modulární kurzy ( moduly ), za jejichž úspěšné absolvování je udělován certifikát. Všechny moduly jsou sestaveny z kurzů a jsou nabízeny pro studenty denní i kombinované formy se zvážením jejich rozvrhových možností. Konkrétně jde o následující moduly a kurzy, přednášené předními odborníky: Manažerský a marketingový modul s následujícími kurzy: Integrovaný management v cestovním ruchu Návštěvnický management (min. 50% výuky v anglickém jazyce) Participativní management Strategický management cestovního ruchu Únosná kapacita, výzkum, monitoring a manažerské aplikace viz níže - ukázka z prezentace 4

7 Modul kognitivních, informatických a multioborových přístupů k udržitelnosti cestovního ruchu s následujícími kurzy: Aplikace expertních, znalostních a geografických informačních systémů v udržitelnosti cestovního ruchu (min. 50% výuky v anglickém jazyce) Ekosystémy, bio- a geodiverzita a krajina v kontextu ekologie, biologie, fyzikálních a chemických procesů viz níže ukázka z prezentace ICT a kognitivní věda v modelování, monitoringu a predikcích v cestovním ruchu Lokálně kontextové služby v cestovním ruchu viz níže ukázka z prezentace Využití webových aplikací v cestovním ruchu 5

8 Modul průvodce ekoturismu a geoturismu s následujícími kurzy (v tomto modulu jsou pro odbornou profilaci využívány i kurzy z jiných modulů): Kurzy vyučované v českém jazyce (postačuje pro certifikát Absolvent modulu Průvodce geo a ekoturismu v českém jazyce ): Průvodce geoturismu Průvodce ekoturismu viz níže ukázka studijního textu Případové studie a příklady dobré praxe v ekoturismu a geoturismu viz níže ukázka prezentace 6

9 Pro absolvování modulu v jazyce (certifikát Absolvent modulu Průvodce geo a ekoturismu v anglickém/německém jazyce ) je nutné ještě absolvovat podle jazyka specializace nabízené kurzy: Vedení jednání a průvodcování eko a geoturismu v anglickém jazyce Vedení jednání a průvodcování eko a geoturismu v německém jazyce viz níže ukázka prezentace Interkulturní dimenze cestovního ruchu, v německém jazyce Interkulturní dimenze cestovního ruchu, anglický jazyk Profilace je možná (volitelně a navíc k modulům v anglickém/německém jazyce) i na španělský jazyk, kurz: Vedení jednání a průvodcování eko a geoturismu ve španělštině Ukázka certifikátu pro absolventy Modulu Průvodce v anglickém jazyce. 7 geo a ekoturismu

10 Modul rozvoje jazykových kompetencí pro cestovní ruch s následujícími kurzy (v tomto modulu jsou pro odbornou profilaci využívány i kurzy z jiných modulů): V tomto modulu se lze specializovat na anglický jazyk a německý jazyk, certifikát bude formulován získání rozšířených jazykových znalostí v oboru cestovní ruch se specializací na anglický (německý) jazyk s úspěšným absolvováním následujících kurzů:. Podle jednotlivých specializací je nutné absolvovat kurzy: anglický jazyk o Vedení jednání a průvodcování eko a geoturismu v anglickém jazyce o Interkulturní dimenze cestovního ruchu, anglický jazyk o Návštěvnický management (min. 50% výuky v anglickém jazyce) o Aplikace expertních, znalostních a geografických informačních systémů v udržitelnosti cestovního ruchu (min. 50% výuky v anglickém jazyce) viz níže ukázka z prezentace německý jazyk o Vedení jednání a průvodcování eko a geoturismu v německém jazyce o Interkulturní dimenze cestovního ruchu, v německém jazyce o Návštěvnický management (min. 50% výuky v anglickém jazyce AJ je základním jazykem pro cestovní ruch) o Aplikace expertních, znalostních a geografických informačních systémů v udržitelnosti cestovního ruchu (min. 50% výuky v anglickém jazyce, AJ je základním jazykem pro cestovní ruch) volitelně: o Vedení jednání a průvodcování eko a geoturismu ve španělštině 8

11 Inovované předměty Během realizace projektu je inovována řada předmětů zejména z oboru MCR, ale i z dalších oborů. Součástí inovace kurzu je zpravidla vytvoření či zásadní inovace podpory v e-learningu (zejména LMS Blackboard), jak ukazují příklady z již inovovaných předmětů. K několika inovovaným předmětům jsou vytištěna také skripta či odborné publikace. K inovovaným předmětům z oboru MCR je připravován i oborový web, metainformační zdroj, strukturované učební texty a databáze studijních objektů (což ocení nepochybně ti, kteří se připravují na státní zkoušky). Ukázka z knihy Udržitelný cestovní ruch a ze skript Informační a komunikační technologie v cestovním ruchu. 9

12 Inovované a nové předměty metodologický seminář (MES a MET) Zvláštní pozornost byla při inovaci předmětů věnována rozvoji kompetencí při vytváření odborných prací, zejména seminárních, bakalářských a diplomových prací. Tak vznikl nový předmět metodologický seminář (MES), který je povinný v druhém ročníku studia pro všechny studenty FIM UHK s výjimkou oborů MCR a SM, kteří mají vlastní kontaktní formu metodologického semináře (MET). MES je plně distančně vyučován, tedy pouze s podporou v LMS Blackboard a pod tutorstvím vedoucích bakalářských prací. Podpora je postupně doplňována, zpřehledňována, jsou zapracovávány náměty vyučujících i akademických pracovníků. Co MES přináší: Odkazy na významné zdroje o citační etice a způsobu psaní odborných textů Vlastní texty, jak citovat a jak vytvářet odborný text Autotest a test pro ověření vlastních kompetencí 10

13 Konference Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu Tato konference je zaměřena na příklady, teoretické i praktické přístupy a případové studie dobré praxe v udržitelnosti cestovního ruchu a nabízí akademickým pracovníkům i studentům možnost vystoupit na konferenci (pro studenty posteru či prezentace případových studií, komentovaných sad fotografií z praxe i výzkumu ke zpracování bakalářské práce) a publikovat v recenzovaném sborníku konference (příspěvek do sborníku nebo poster). Webové stránky konference: Ukázka ze sborníku 3. ročníku konference Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu. 11

14 Osobnosti, které přijely přednášet V této části Vám chceme v krátkosti přestavit některé přednášející, kteří přijali pozvání realizačního týmu projektu IKLIM a vystoupili se svou přednáškou na půdě Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Mgr. Petra Šťastná, Ph.D. V rámci kurzu Návštěvnický management se dne 29. listopadu 2012 konala na FIM UHK přednáška Návštěvnický management v praxi. Přednášející byla Mgr. Petra Šťastná, Ph.D., odborná pracovnice se zaměřením na botaniku a na cestovní ruch Správy KRNAP. Vybrané části přednášky Návštěvnický management v praxi : Představení modelového území Udržitelný turismus Co potřebuje turistická lokalita, aby byla atraktivní? Odpovědný přístup k návštěvnickému managementu Kdo rozhoduje o návštěvnickém managementu Příklady nedobré praxe Příklady dobré praxe 12

15 Pavel Šremer V rámci kurzu Strategický management vystoupil dne 22. listopadu 2012 se svou přednáškou Strategický management cestovního ruchu známý český biolog a ochránce životního prostředí pan Pavel Šremer. Pavel Šremr: V roce 1968 absolvoval biologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Byl uvězněn za své aktivity proti invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa. V listopadu 1989 spoluzakládal Stranu zelených na Slovensku a v roce 1990 se stal poslancem Sněmovny lidu Federálního shromáždění. V dalších letech pracoval v amerických Mírových sborech v České republice, v České inspekci životního prostředí, v Českém ekologickém ústavu a po té na Ministerstvu životního prostředí. Je spoluautorem návrhu národního parku Podunají a návrhů řady chráněných území v oblasti Bratislavy, Malých Karpat a Záhoří. V roce 1992 byl zakládajícím členem Společnosti pro trvale udržitelný život a v letech 1997 až 2006 byl jejím předsedou. V roce 2001 získal Cenu ministra životního prostředí. V červnu 2012 dostal Cenu Josefa Vavrouška. Tato cena je udělována za aktivní prosazování trvale udržitelného způsobu života, za činnost usilující o pozitivní řešení vzájemně spjatých ekologických, sociálních, ekonomických i dalších problémů nebo za výjimečný čin nebo činnost v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. 13

16 Mgr. Ondřej Vítek, Ph.D. Pro kurz Aplikace expertních, znalostních a geografických informačních systémů v udržitelnosti cestovního ruchu byla dne 28. listopadu 2012 připravena přednáška Geografické informační systémy. Přednášejícím byl Mgr. Ondřej Vítek, Ph.D., vedoucí Odboru zvláštní ochrany přírody Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Vybrané kapitoly přednášky Geografické informační systémy : Digitální mapky (ne mapy) Informace umístěné v geografickém prostoru Data Metody Lidé Stroje 14

17 Mgr. Michael Pondělíček, Ph.D. Dne 23. května 2013 se konala přednáška Práce geoprůvodce případová studie zaměřená na Český kras, přednášejícím byl Mgr. Michael Pondělíček, Ph.D., kurátor Geoparku Joachima Barranda. Přednáška je součástí kurzu Průvodce geoturismu. Vybrané cíle přednášky Práce geoprůvodce případová studie zaměřená na Český kras : Seznámení se s fyzickou podstatou a způsoby plánování geoturismu větších celků regionů Poznání startovacích a plánovacích procesů v geologických regionech a základů pro průvodce Geoturismus a průvodci, pomůcky Základní možnosti, tipy, triky a novinky 15

18 Plánované aktivity projektu IKLIM Rozvoj jazykových kompetencí V průběhu celého akademického roku budou probíhat kurzy zařazené do modulu Rozvoje jazykových kompetencí. Využijte možnost získání certifikátu např. Průvodce geo a ekoturismu v anglickém/německém jazyce. Modulární kurzy Zimní semestr bude navíc obohacen o přednášky z Manažerského a marketingového modulu a Modulu kognitivních, informatických a multioborových přístupů k udržitelnosti cestovního ruchu. V letním semestru se můžete těšit na přednášky z Modulu průvodce ekoturismu a geoturismu. Pro všechny kurzy je připravena studijní opora v LMS Blackboard, především se jedná o prezentace a studijní texty zpracované předními odborníky na danou tématiku. Inovované a nové předměty V rámci diskuze o koncepci a budoucím rozvoji oboru MCR bude uspořádán oborový workshop pro studenty a akademické pracovníky FIM UHK. Těšíme se na Vaši účast a příspěvky do diskuze. Budou sepsána a vytištěna další skripta tak, aby Vám byla v dostatečném počtu výtisků k dispozici v knihovně UHK. Konference Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu Nenechte si ujít již čtvrtý ročník konference Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu. Konference je plánovaná na únor 2014 a bude určena studentům. Podpora oboru MCR Budou pro vás vytvořeny nové weby pro podporu oboru MCR: významné webové zdroje v oboru, společně s Vámi budovaný wiki zdroj pro udržitelný cestovní ruch, komplexní inovace existujících multimediálních strukturovaných učebních textů pro udržitelný cestovní ruch a pro geografii cestovního ruchu a vytvoření databáze studijních objektů. 16

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA DLOUHODOBÝ ZÁMĚR 2011 2015 MASARYKOVA UNIVERZITA POSLÁNÍ MASARYKOVY UNIVERZITY Posláním Masarykovy univerzity je vytvářet a šířit vědění, které přispívá ke kvalitě života a kultuře

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

Podpora umění a kultury z Evropské unie

Podpora umění a kultury z Evropské unie Podpora umění a kultury z Evropské unie Obsah Podpora umění a kultury z Evropské unie 6 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY 7 umění a kulturní dědictví 8 Culture 2000 8 MEDIA Plus 10 vzdělávání 13 Socrates II 13 Leonardo

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 (Schváleno Kolegiem rektora dne 13. 2. 2012) 1 1. Úvod

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit 1 1 Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 11 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA... 14 AKADEMICKÉ SENÁTY...

Více

Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako dialog praxe s teorií

Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako dialog praxe s teorií Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako Recenzenti: Doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D., PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Vedoucí autorského kolektivu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové na období 2011 2015 Říjen 2010 Dlouhodobý záměr byl

Více

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově 2011 Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu

Více

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Praha, 2010 1 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy ekonomické

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Příloha č. 10. Podrobný popis klíčových aktivit projektu vč. komentáře k rozpočtu

Příloha č. 10. Podrobný popis klíčových aktivit projektu vč. komentáře k rozpočtu Příloha č. 10 Podrobný popis klíčových aktivit projektu vč. komentáře k rozpočtu Název operačního programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo a název oblasti podpory: 2.4 Partnerství

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Téma Šablona Výstup Čtenářská a informační gramotnost I-1 I-2 64 vyučovacích hodin odučených navíc pro skupinu žáků 2 sady vzdělávacích materiálů po 32 kusech Hodnota šablony

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY

TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ Systém podpory autoevaluace škol v ČR Školy na cestě ke kvalitě Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál, Karel Černý, Hana Košťálová, Erika Mechlová,

Více

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR II. Informace o podle Pravidel zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014 Ministerstvo vnitra ČR Praha březen 2015 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. VÝSLEDKY REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Více

TEORIE A PRAXE / KLADY A ZÁPORY PŘÍRUČKA

TEORIE A PRAXE / KLADY A ZÁPORY PŘÍRUČKA TEORIE A PRAXE / KLADY A ZÁPORY PŘÍRUČKA Propojení studia a praxe TechIN - Propojení studia a praxe reg. č. CZ.1.07/1.1.07/11.0150 Úvodem Tato příručka vznikla v rámci realizace projektu TechIN Propojení

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Školní vzdělávací program INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor 18-20-M/01 stupeň vzdělání délka studia forma studia platnost úplné střední odborné vzdělání s maturitou 4 roky denní forma vzdělávání od 1. 9. 2011

Více

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Sborník příspěvků z konference k projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů Editoři Jakub Trojan a Pavla Zdráhalová Brno 2012 Cílené

Více