Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod pro rychlý start Začněte používat fotoaparát okamžitě. Činnost tlačítek. Ovládání pomocí nabídek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod pro rychlý start Začněte používat fotoaparát okamžitě. Činnost tlačítek. Ovládání pomocí nabídek"

Transkript

1 DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT CZ Návod k použití Návod pro rychlý start Začněte používat fotoaparát okamžitě. Činnost tlačítek Ovládání pomocí nabídek Tisk snímků Použití OLYMPUS Master Poznejte svůj fotoaparát lépe Dodatek ( Děkujeme vám za zakoupení digitálního fotoaparátu Olympus. Před prvním použitím fotoaparátu si, prosím, pozorně přečtěte tento návod, umožní vám přístroj optimálně využít a prodloužit jeho životnost. Návod si pečlivě uschovejte pro další použití. ( Před pořizováním důležitých snímků se seznamte s fotoaparátem a pořiďte několik zkušebních snímků. ( V zájmu průběžného zdokonalování svých výrobků si společnost Olympus vyhrazuje právo aktualizací a změn informací v tomto návodu. ( Obrázky displeje a fotoaparátu použité v tomto návodu k obsluze vznikly během vývojové fáze a mohou se lišit od finálního výrobku.

2 Obsah Návod pro rychlý start str. 3 Činnost tlačítek str. 11 Vyzkoušejte funkce tlačítek přístroje podle obrázků. Ovládání pomocí nabídek str. 21 Naučte se ovládat funkce a nastavovat základní operace pomocí nabídek. Tisk snímků str. 41 Naučte se vytisknout snímky, které jste pořídili. Použití OLYMPUS Master str. 46 Naučte se přenést snímky do počítače a uložit je. Poznejte svůj fotoaparát lépe str. 50 Objevte více o obsluze fotoaparátu a pořizování lepších snímků. Dodatek str. 61 Přečtěte si o praktických funkcích a bezpečnostních opatřeních, budete používat fotoaparát efektivněji. 2 CZ

3 Zkontrolujte tyto položky (obsah balení) Digitální fotoaparát Řemínek LI-50B Lithium-iontový akumulátor LI-50C Nabíječka akumulátorů Kabel USB Kabel AV CD-ROM s programem OLYMPUS Master 2 Položky, které nejsou zobrazeny: Návod k použití (tento návod), základní návod, záruční list. Obsah se může lišit v závislosti na místě zakoupení. Připevnění řemínku Návod pro rychlý start ( Utáhněte řemínek pevně, aby nevyklouzl. CZ 3

4 Příprava fotoaparátu a. Nabijte akumulátor. Poznámka ( Dodávají se dvě provedení nabíječky akumulátoru LI-50C, jedno se sít ovým přívodem a druhé»do zásuvky«. Provedení nabíječky akumulátoru se liší podle oblasti, v níž jste fotoaparát zakoupili. Jako příklad je uvedeno použití nabíječky se sít ovým přívodem. Jestliže jste obdrželi typ nabíječky»do zásuvky«, zastrčte ji přímo do zásuvky na zdi. Napájecí kabel 3 Lithium-iontový akumulátor 1 Nabíječka akumulátorů Návod pro rychlý start Sít ová zásuvka 2 ( Akumulátory jsou dodávány částečně nabité. Kontrolka nabíjení Kontrolka svítí: Nabíjení Kontrolka zhasne:nabíjení je dokončeno (Doba nabíjení: asi 2 hodin) b. Vložte akumulátor a kartu xd-picture Card (volitelná) do fotoaparátu CZ

5 Příprava fotoaparátu. ( Baterii vložte správným způsobem podle obrázku. Pokud vložíte baterii obráceně, fotoaparát nebude pracovat ani po stisknutí tlačítka o. 3 Vrub Oblast kontaktů 4 Pojistka baterie Baterii vyjmete po stisknutí pojistky baterie ve směru šipky. ( Otočte kartu podle obrázku a vložte ji přímo do otvoru pro kartu. Zasouvejte kartu tak dlouho, až s cvaknutím zaskočí na své místo. Návod pro rychlý start Při vyjímání karty ji zatlačte dovnitř a pomalu uvolněte. Pak kartu uchopte a vyjměte ji. 5 ( Tento fotoaparát umožňuje fotografování bez vložené volitelné pamět ové karty xd-picture Card (dále jen»karta«). Pokud jste nevložili kartu xd-picture Card, budou Vaše snímky uloženy ve vnitřní paměti. Podrobnosti ke kartě naleznete v kap.»pamět ová karta«(str. 62). CZ 5

6 Zapněte fotoaparát Zde je vysvětleno, jak se fotoaparát zapíná v režimu snímání. a. Nastavte přepínač režimů na režim h. Fotografování statických snímků (režim snímání) Snímání videosekvencí (režim snímání) Prohlížení snímků (režim přehrávání) Návod pro rychlý start Režimy snímání statických snímků h K h s g Tato funkce vám umožní pořizovat snímky s automatickým nastavením fotoaparátu. Fotoaparát automaticky nastaví optimální clonu i expoziční dobu. Tato funkce omezuje neostrosti vzniklé pohybem objektu nebo fotoaparátu při snímání. Tato funkce vám umožňuje pořizovat snímky zvolením scény podle podmínek snímání. Tato funkce vám umožňuje nastavit požadované položky pomocí průvodce snímáním, který se zobrazí na displeji. b. Stiskněte tlačítko o. Tlačítko o X Y M D TIME Y M D CANCEL MENU Pokud jste ještě nenastavili datum a čas, objeví se tato obrazovka. ( Fotoaparát vypnete opětovným stisknutím tlačítka o. Tip 1 Směr ovládacích šipek (1243) je v tomto návodu označen CZ

7 Nastavení data a času Obrazovka nastavení data a času Y-M-D (rok-měsíc-den) X Y M D TIME Y M D Hodina Minuta Formáty data (Y-M-D, M-D-Y, D-M-Y) CANCEL MENU Opouští nastavení. a. Stiskem tlačítek 1F a 2Y vyberte [Y]. První dvě místa roku jsou pevná. b. Stiskněte tlačítko 3#. Tlačítko 1F Tlačítko 2Y X Y M D TIME CANCEL MENU Y M D Návod pro rychlý start Tlačítko 3# c. Stiskem tlačítek 1F a 2Y zvolte [M]. X d. Stiskněte tlačítko 3#. Y M D TIME Y M D CANCEL MENU CZ 7

8 Nastavení data a času e. Stiskem tlačítek 1F a 2Y zvolte [D]. X Y M D TIME f. Stiskněte tlačítko 3#. g. Stiskem tlačítek 1F a 2Y zvolte hodiny a minuty. Čas se zobrazuje ve formátu 24 hodin CANCEL MENU X Y M D TIME Y M D Y M D Návod pro rychlý start h. Stiskněte tlačítko 3#. i. Stiskem tlačítek 1F a 2Y zvolte [Y / M / D]. CANCEL j. Po nastavení všech položek stiskněte tlačítko o. Pro přesné nastavení času stiskněte tlačítko o, když časové znamení ukazuje 00 sekund. X MENU Y M D CANCEL MENU TIME SET OK Y M D SET OK AUTO 960 hpa 0 m Tlačítko o 10M NORM IN 4 Je zobrazen počet statických snímků, které lze uložit. 8 CZ

9 AUTO 1/400 F3.5 Pořiďte snímek a. Uchopte fotoaparát do rukou. Vodorovné uchopení Svislé uchopení b. Zaostřete. Tlačítko spouště (Namáčknuto do poloviny) Zelený indikátor AF se rozsvítí zeleně po aretaci ostření a expozice. Zobrazují se expoziční doba a hodnota clony. Pokud AF indikátor bliká červeně, fotoaparát nemohl zaostřit. Pokuste se provést novou aretaci ostření. Rámeček AF Tato značka musí být na předmětu, který fotografujete. Návod pro rychlý start c. Fotografujte. Indikátor přístupu na kartu bliká. Tlačítko spouště (Stisknuto úplně) CZ 9

10 Prohlédněte si snímek a. Nastavte přepínač režimů na q. Tlačítko o Přepínač režimů Křížový ovladač Následující snímek Návod pro rychlý start Předchozí snímek Mazání snímků a. Stiskněte tlačítko 4& a pomocí 3# vyberte snímek, který chcete vymazat. b. Stiskněte tlačítko f / S. ERASE IN YES NO Tlačítko f / S CANCEL MENU SET OK c. Stiskem tlačítka 1F vyberte [YES] a stiskem o snímek vymažete. Tlačítko 1F ERASE IN YES NO Tlačítko o CANCEL MENU SET OK 10 CZ

11 Činnost tlačítek 6 a d 8 b 5 9 c Snímací režimy 0 Režimy přehrávání Režim blesku Režim snímání Režim makro / Režim super makro / Režim S-makro LED Samospoušt Je zobrazen počet statických snímků, které lze uložit. 1 Tlačítko o Zapnutí: 2 Tlačítko spouště Režim snímání Krytka objektivu se otevře Displej se zapne Režim přehrávání Displej se zapne Zapnutí a vypnutí fotoaparátu Pořizování snímků Pořizování statických snímků Nastavte přepínač režimů na h, K, h, s nebo g a jemně namáčkněte spoušt (do poloviny zdvihu). Zelený indikátor AF se rozsvítí zeleně po aretaci ostření a expozice (aretace ostření). Zobrazují se expoziční doba a hodnota clony (pouze při nastavení přepínače režimů na h, K nebo h). Nyní pořiďte snímek domáčknutím (úplným) tlačítka spouště. Aretace ostření Aretujte ostření a pak komponujte snímek S aretovaným ostřením vytvořte kompozici snímku, pak pořiďte snímek domáčknutím spouště. Pokud AF indikátor bliká červeně, fotoaparát nemohl zaostřit. Pokuste se provést novou aretaci ostření. Činnost tlačítek Rámeček AF CZ 11

12 Značka aretace AF AFL Aretace AF Aretace polohy ostření Pokud je scéna k Hnebo T, můžete stiskem 2 aretovat ostření. Dalším stiskem 2 aretaci AF zrušíte. g»s (Scéna) Volba scénického režimu podle podmínek snímání«(str. 26) Aretace se automaticky zruší po pořízení jednoho snímku. Záznam videosekvencí Nastavte přepínač režimů na n, namáčknutím tlačítka spouště aretujte ostření a pak úplným zmáčknutím tlačítka spouště spust te záznam. Dalším plným stiskem spouště záznam zastavíte. 3 Přepínač režimů Přepíná mezi režimy snímání a přehrávání Nastavte přepínač režimů na požadovaný snímací nebo přehrávací režim. h Pořizování snímků s automatickým nastavením Fotoaparát určí automaticky optimální nastavení podle podmínek fotografování. Nastavení [CAMERA MENU], jako jsou vyvážení bílé a citlivost ISO, není možné změnit. K (P: Program auto) Nastavení optimální hodnoty clony a expoziční doby Fotoaparát automaticky nastavuje optimální clonu a expoziční dobu podle jasu objektu. Nastavení [CAMERA MENU], jako jsou vyvážení bílé a citlivost ISO, je možné změnit. Činnost tlačítek h Pořizování snímků s pomocí digitální stabilizace obrazu Tato funkce omezuje neostrosti způsobené pohybem objektu nebo přístroje při fotografování. Přepnutím do jiného režimu se většina nastavení změní na výchozí nastavení pro jednotlivé režimy. s Pořizování snímků zvolením režimu scény podle situace Můžete fotografovat zvolením scénického režimu podle situace. Výběr režimu scény / změna na jiný režim scény Stiskněte m a vyberte [SCN] z hlavní nabídky. Pomocí 12 zvolte scénický režim a stiskněte o. Přepnutím na jinou scénu se většina nastavení změní na výchozí nastavení zvoleného scénického režimu. g»s (Scéna) Volba scénického režimu podle podmínek snímání«(str. 26) g Pro pořizování lepších snímků dbejte pokynů průvodce snímáním SHOOTING GUIDE 1 Shoot w/ effects preview. 2 Brightening subject. 3 Shooting into backlight. 4 Set particular lighting. 5 Blurring background. SET OK Při nastavení požadovaných položek postupujte podle zobrazeného průvodce snímáním. Stiskem m znovu zobrazíte průvodce snímáním. Chcete-li změnit nastavení bez použití průvodce snímáním, nastavte režim snímání na jiný. Funkce nastavené pomocí Průvodce snímáním se vrátí na základní hodnoty po stisknutí m nebo po změně snímacího režimu. 12 CZ

13 Fotografování s porovnáním náhledů různých efektů Exposure effects Stiskem 43 změníte zobrazení. Při volbě [Exposure effects.] Vyberte jednu z možností [1 Shoot w / effects preview.] nabídky průvodce snímáním [SHOOTING GUIDE], zobrazí se okno živých náhledů čtyř různých úrovní zvoleného snímacího efektu. Tyto náhledy vám umožní porovnat vliv požadovaného nastavení nebo efektu. Křížovým ovladačem vyberte rámeček s požadovaným nastavením a stiskněte o. Fotoaparát se automaticky přepne do režimu snímání a umožní pořízení snímku se zvoleným efektem. n Záznam videosekvencí S videosekvencí se nahrává i zvuk (Je-li [MOVIE] na [NON-WATER MOVIE]). REC Tato ikona při záznamu videosekvence svítí červeně. 00:34 Zobrazuje se zbývající délka záznamu. Jakmile zbývající délka záznamu dosáhne 0, nahrávání se automaticky zastaví. Režim záznamu videosekvence můžete zvolit mezi [NON-WATER MOVIE] a [UNDERWATER MOVIE]. g»movie Volí režim záznamu videosekvence«(str. 27) q Prohlížení statických snímků / Volba režimu přehrávání Zobrazí se poslední pořízený snímek. Pomocí křížového ovladače zobrazíte další snímky. Pro přepínání mezi přehráváním detailů, indexovým zobrazením a kalendářovým zobrazením použijte tlačítko transfokátoru. Přehrávání filmů V režimu přehrávání vyberte videosekvenci a stiskem o spust te přehrávání. Činnost tlačítek : MOVIE PLAY OK IN 4 CZ 13

14 Možnosti při přehrávání filmů Hrací doba / Celková délka : IN 00:12 /00:34 1 : Zvyšuje hlasitost. 2 : Snižuje hlasitost. Stiskem o přehrávání pozastavíte. Činnosti během pauzy 3 :Při každém stisknutí tohoto tlačítka se rychlost přehrávání změní v následujícím pořadí: 2x; 20x; a zpět na 1x. 4 :Přehraje videosekvenci pozpátku. S každým stiskem tlačítka se rychlost přehrávání mění takto: 1x; 2x; 20x; a zpět na 1x. 3 : Zobrazí následující okénko. 4 :Zobrazí předcházející okénko : IN 00:14 /00:34 1 : Zobrazí první okénko. 2 : Zobrazí poslední okénko. Činnost tlačítek Chcete-li pokračovat v přehrávání, stiskněte o. Chcete-li ukončit přehrávání uprostřed videosekvence nebo během pauzy, stiskněte m. Zobrazení panoramatických snímků, pořízených v [COMBINE IN CAMERA1] [COMBINE IN CAMERA2] (Přehrávání panoramat) Křížovým ovladačem vyberte panoramatický snímek a stiskem o spustíte posun obrazu zleva doprava (nebo zespoda nahoru pro otočené snímky). Pomocí tlačítek transfokátoru můžete obraz během posuvu zvětšovat a zmenšovat. Ve zvětšeném obraze se můžete pohybovat pomocí šipek. Stiskem o posuv zastavíte nebo v něm pokračujete v původní velikosti. Stiskem m opustíte režim panorámatu. g»panorama Pořízení a spojení panoramatických snímků«(str. 24) P Zobrazení»My Favorite«My Favorite Zobrazují se snímky registrované v»my Favorite«. Pomocí křížového ovladače zobrazíte další snímky. Pro přepínání mezi přehráváním detailů a indexovým zobrazením použijte tlačítka transfokátoru. 14 CZ

15 SLIDE- SHOW My Favorite ADD FAVORITE Stiskem m při přehrávání»my Favorite«zobrazíte hlavní nabídku a pak vyberte [SLIDESHOW] nebo [ADD FAVORITE]. g»slideshow Automatické přehrávání snímků (prezentace)«(str. 30)»ADD FAVORITE Přidání oblíbených snímků«(str. 31) EXIT MENU SET OK Vymazání snímků z»my Favorite«YES / NO Pomocí křížového ovladače vyberte snímek, který chcete smazat, a stiskněte f / S. Vyberte [YES] a stiskněte o. Vymazání snímku z»my Favorite«nevymaže originál z paměti fotoaparátu či z karty. 4 Křížový ovladač (1243) Křížový ovladač použijte k volbě scén, přehrávání snímku a položek v nabídkách. 5 Tlačítko o (OK / FUNC) Zobrazuje Nabídku funkcí, která obsahuje funkce a nastavení pro snímání. Toto tlačítko se používá také k potvrzení vaší volby. Funkce, které můžete nastavit pomocí nabídky funkcí g»wb Nastavení barvy snímku«(str. 27)»ISO Změna citlivosti ISO«(str. 28)»DRIVE Sekvenční (nepřetržité) snímání«(str. 28)»ESP / n Změna oblasti měření jasu objektu«(str. 29)»IMAGE QUALITY Změna kvality obrazu«(str. 23) Nabídka funkcí Zobrazuje se aktuální nastavení fotoaparátu 12 : Volí nastavovanou funkci. Činnost tlačítek 43 : Zvolte nastavení a stiskněte o. 6 Tlačítko m (MENU) Zobrazí hlavní nabídku. Zobrazení hlavní nabídky CZ 15

16 7 Tlačítko transfokátoru Volba ohniskové vzdálenosti při snímání / zvětšení při přehrávání Režim snímání: Zvětšení fotografovaného objektu Poměr optického zvětšení: 3,6x Širokoúhlý: Stiskněte W na kolébce transfokátoru. Telefoto: Stiskněte T na kolébce transfokátoru. W T W T Režim přehrávání: Přepínání zobrazení snímku Přehrávání jednoho snímku K procházení snímků použijte křížový ovladač. W T T W Činnost tlačítek T T W W Zobrazení náhledu Pro výběr přehrávaného snímku použijte křížový ovladač a stiskem o si můžete vybraný snímek prohlédnout v režimu zobrazení jednoho snímku. Přehrávání detailních záběrů Stisknutím T se snímek postupně zvětší až na desetinásobek své původní velikosti. Stiskem W se velikost zmenší. Ve zvětšeném obrazu se můžete pohybovat pomocí šipek. Stisknutím o se vrátíte k přehrávání jednoho snímku. T W W Kalendářové zobrazení Pomocí křížového ovladače zvolte datum a stiskem o nebo T tlačítka transfokátoru zobrazíte snímky u zvoleného data. 16 CZ

17 8 Tlačítko 1F F Změna jasu snímku (Expoziční kompenzace) Stiskněte 1F v režimu snímání a pomocí křížového ovladače vyberte snímek s požadovaným jasem. Stiskem o potvrdíte výběr. Nastavitelné od 2.0 EV do +2.0 EV Stiskem 43 změníte zobrazení. 9 Tlačítko 3# V režimu snímání zvolte stiskem 3# režim blesku. Stiskem o potvrdíte výběr. Použití blesku AUTO Automatický blesk Blesk pracuje automaticky při nízkém osvětlení nebo při protisvětle.! Blesk s redukcí červených očí Blesk vyšle sérii předblesků, které zamezí vzniku efektu červených očí. # Vyrovnávací blesk Blesk pracuje nezávisle na okolním osvětlení. $ Vypnutý blesk Blesk nepracuje. 0 Tlačítko 2Y Stiskem 2Y v režimu snímání zapnete a vypnete samospoušt. Stiskem o potvrdíte výběr. OFF ON Zrušení samospouště. Nastaví samospoušt. Po úplném zmáčknutí tlačítka spouště se rozsvítí indikátor samospouště asi na 10 sekund, pak bliká asi 2 sekundy a pak se pořídí snímek. Samospoušt zrušíte stisknutím 2Y. Režim samospouště se automaticky zruší po pořízení jednoho snímku. a Tlačítko 4& V režimu snímání zvolte stiskem 4& režim makro. Stiskem o potvrdíte výběr. OFF Režim makro vypnut Režim makro je vypnutý. V režimu super makro / S-makro LED nelze používat transfokátor ani blesk. V režimu S-makro LED je [ISO] nastavena na [AUTO]. g»iso Změna citlivosti ISO«(str. 28) Použití samospouště Pořizování snímků blízkých objektů (makro) & Režim Makro Tento režim vám dovoluje pořizovat snímky už ve vzdálenosti 10 cm (wide) a 30 cm (tele) od objektu. % Režim Super makro Tento režim vám dovoluje pořizovat snímky už ve vzdálenosti 2 cm od objektu. Pokud je vzdálenost k fotografovanému objektu větší než 50 cm, bude snímek neostrý. O Režim S-makro LED Světlo LED osvětluje od 7 cm do 20 cm od objektivu v režimu super makro. Namáčknutím spouště zapnete osvětlení LED. Činnost tlačítek CZ 17

18 b Tlačítko q / < Prohlížení snímků / tisk snímků q Okamžité prohlížení snímků Stiskem q v režimu snímání přepnete do přehrávání a zobrazíte poslední pořízený snímek. Pro návrat do režimu snímání stiskněte opět q nebo namáčkněte tlačítko spouště. g»q Prohlížení statických snímků / Volba režimu přehrávání«(str. 13) < Tisk snímků Je-li tiskárna připojena k fotoaparátu, zobrazte v režimu přehrávání snímek, který má být vytisknut, a stiskněte <. g»easy PRINT«(str. 41) c Tlačítko f / S Vyrovnání jasu objektu v protisvětle / Mazání snímků / Zobrazení průvodce tlačítky f Vyrovnání jasu objektu proti pozadí Stiskem f v režimu snímání zapnete nebo vypnete Shadow Adjustment Technology. Nastavte stiskem o. Okolo tváře objektu na displeji se zobrazuje rámeček (kromě režimu Y / n). Tato funkce zajišt uje, že je tvář objektu zesvětlena i v silném protisvětle a pozadí je přitom nastaveno tak, aby byla expozice snímku správná. Činnost tlačítek OFF ON Shadow Adjustment Technology je vypnuto. Shadow Adjustment Technology je zapnuto. Zobrazení rámečku na displeji může trvat několik sekund. V závislosti na objektu nemusí být tvář rozpoznána vůbec. Je-li zvoleno [ON], použijí se tato omezení dalších funkcí: [ESP / n] je pevně na [ESP]. [AF MODE] je pevně na [FACE DETECT]. Shadow Adjustment Technology můžete rovněž používat ke kompenzaci protisvětla u statických snímků. g»perfect FIX Úpravy snímků«(str. 30) S Mazání snímků V režimu přehrávání zvolte snímek, který chcete vymazat, a stiskněte S. Jednou smazaný snímek není možno obnovit. Každý snímek před mazáním zkontrolujte, abyste nesmazali omylem důležitý snímek. g»0 Ochrana snímků«(str. 33) Zobrazení průvodce tlačítky V režimu snímání podržte f / S, zobrazí se průvodce rozložením tlačítek. 18 CZ

19 d Tlačítko g / E / Y Změna zobrazovaných informací / zobrazení průvodce nabídkami / Zapnutí funkce LED Illuminator / Zobrazení času g Změna zobrazovaných informací Stiskem g se zobrazení informací změní v tomto pořadí. Režim snímání Režim přehrávání Normální zobrazení Normální zobrazení Jednoduché zobrazení *1 Podrobné zobrazení Kompoziční asistent *1 Zobrazení histogramu *1 Zobrazení bez informací Zobrazení histogramu *2 Činnost tlačítek *1 Nezobrazuje se při nastavení přepínače režimů na n nebo R. *2 Nezobrazuje se, pokud je zvolena videosekvence. CZ 19

20 E Zobrazení průvodce nabídkami ESP/n Sets picture brightness for taking pictures. Při zvýrazněné položce nabídky stiskněte a přidržte E, zobrazí se průvodce nabídkami, který vám poskytne další informace o funkcích a nastavení. Y Zapnutí funkce LED illuminator Je-li [LED ILLUMINATOR] nastaven na [ON], přidržením Y zapněte LED illuminator. g»led ILLUMINATOR Nastavení funkce LED illuminator«(str. 40) LED illuminator můžete zapnout i při vypnutém fotoaparátu. LED illuminator vypnete dalším přidržením Y nebo ponecháním přístroje bez obsluhy po dobu 30 sekund, světlo se vypne automaticky. Pokud pokračujete v obsluze tlačítek při zapnuté funkci LED Illuminator, zůstane zapnutá po dobu max. 90 sekund. LED illuminator Zobrazení času Je-li fotoaparát vypnutý, stisknem g / E / Y zobrazíte na 3 sekundy dobu buzení (jestliže je nastaven [ALARM CLOCK]) a aktuální čas. Činnost tlačítek 20 CZ

21 Ovládání pomocí nabídek Tlačítko o Tlačítko m Křížový ovladač (1243) Použití nabídek Stisknutím m zobrazíte hlavní nabídku na obrazovce. Položky zobrazené v hlavní nabídce se liší podle režimu. Hlavní nabídka (v režimu záznamu statických snímků) RESET IMAGE QUALITY CAMERA MENU SETUP SILENT PANORAMA SCN MODE EXIT SET OK MENU CAMERA MENU 1 WB 2 ISO DRIVE FINE ZOOM DIGITAL ZOOM EXIT MENU AUTO AUTO o OFF OFF SET OK Pokud je zvoleno [CAMERA MENU], [PLAYBACK MENU], [EDIT], [ERASE] nebo [SETUP], zobrazí se nabídka odpovídající příslušné funkci. Je-li přepínač režimů nastaven na g a nastavení je provedeno podle průvodce snímáním, stiskem m zobrazte obrazovku průvodce snímáním. Průvodce obsluhou Během ovládání pomocí nabídek jsou tlačítka a jejich příslušné funkce zobrazeny v dolní části obrazovky. Při procházení nabídek postupujte podle těchto pokynů. RESET IMAGE QUALITY CAMERA MENU SETUP SILENT PANORAMA SCN MODE EXIT SET OK MENU Tlačítko m o BACK EXIT SET MENU : Návrat do předchozí nabídky. MENU :Opuštění nabídky. OK : Nastavení vybrané položky. Ovládání pomocí nabídek Průvodce obsluhou CZ 21

22 Použití nabídek Zde je vysvětleno použití nabídek, přičemž jako příklad bude sloužit [AF MODE]. 1 Nastavte přepínač režimů na režim K. 2 Stiskem m zobrazte hlavní nabídku. Zvolte [CAMERA MENU] a stiskem o potvrďte výběr. [AF MODE] je jednou z položek [CAMERA MENU]. Stiskem o potvrdíte výběr. 3 Pomocí křížového ovladače 12 zvolte [AF MODE] a stiskněte o. Podle režimu snímání / scény nejsou některá nastavení dostupná. Stisknutím 4 v této obrazovce se kurzor přesune na zobrazení stránky. Stiskem 12 změníte stránku. Položku nebo funkci vyberete stiskem 3 nebo o. RESET IMAGE QUALITY CAMERA MENU SETUP SILENT PANORAMA SCN MODE EXIT SET OK MENU CAMERA MENU 1 WB 2 ISO DRIVE FINE ZOOM DIGITAL ZOOM AUTO AUTO o OFF OFF EXIT MENU SET OK Zobrazení stránek: Tato značka se zobrazí, pokud jsou na následující stránce další položky nabídky. CAMERA MENU 1 ESP/n ESP 2 AF MODE SPOT R OFF EXIT MENU SET OK Ovládání pomocí nabídek 4 Pomocí křížového ovladače 12 zvolte [FACE DETECT], [iesp] nebo [SPOT] a stiskněte o. Položka nabídky se nastaví a zobrazí se předchozí nabídka. Pro opuštění nabídky tiskněte m. Pro zrušení změn a pokračování v ovládání nabídky stiskněte m předtím, než stisknete o. Vybraná položka bude zobrazena odlišnou barvou. CAMERA MENU AF MODE 1 ESP/n FACE DETECT 2 AF MODE iesp R SPOT BACK MENU SET OK 22 CZ

23 Nabídka režimu snímání h K h s n 2 V režimu snímání statických snímků 1 RESET IMAGE QUALITY CAMERA MENU SETUP 6 6 CAMERA MENU WB ISO DRIVE FINE ZOOM DIGITAL ZOOM ESP / n AF MODE R * Vyžaduje kartu Olympus xd-picture Card. 3 * SILENT PANORAMA SCN MODE EXIT SET OK MENU 4 V režimu záznamu videosekvencí 7 IMAGE QUALITY RESET CAMERA MENU SETUP 5 SILENT MOVIE SCN MODE EXIT SET OK MENU Některé funkce nelze v určitých režimech snímání nastavit. g»funkce dostupné v režimech snímání a scénách«(str. 59) g»nabídky SETUP«(str. 35) Výchozí tovární nastavení je zobrazeno šedě ( ). 1 IMAGE QUALITY Tato funkce vám dovolí nastavit [IMAGE SIZE] (VELIKOST SNÍMKU) a [COMPRESSION] (KOMPRIMACE) [FRAME RATE] (POCET SNÍMKÚ) pro záznam videosekvencí). Kvalita obrazu statických snímků a jejich využití VELIKOST Aplikace SNÍMKU F 3648 x 2736 Vhodné pro tisk snímků větších než A3. H 2560 x 1920 Vhodné pro tisk snímků vel. A4.. I 2048 x 1536 Vhodné pro tisk snímků do vel. A4. J 1600 x 1200 Vhodné pro tisk snímků vel. A5.. K 1280 x 960 Vhodné pro tisk pohlednic. Změna kvality obrazu C 0640 x 480 Použitelné pro zobrazení snímků na TV nebo použití pro web a posílání em. D 1920 x 1080 Vhodné pro přehrávání snímků na širokoúhlé TV. Ovládání pomocí nabídek KOMPRIMACE L FINE Snímání ve vysoké kvalitě. M NORMAL Snímání v normální kvalitě. CZ 23

24 Kvalita videosekvencí VELIKOST SNÍMKU POČET SNÍMKŮ C 640 x 480 N 30 snímků / sek. E 320 x 240 O 15 snímků / sek. g»kapacita pro uložení statických snímků a délka záznamu videosekvencí«(str. 54) 2 RESET Obnovení základního nastavení Ovládání pomocí nabídek NO / YES Obnoví výchozí nastavení funkcí snímání. Přepínač režimů nesmí být nastaven na g. Funkce jsou obnoveny na výchozí hodnoty z výroby Funkce Výchozí tovární nastavení Viz str. F 0.0 str. 17 # AUTO str. 17 Y OFF str. 17 & OFF str. 17 Shadow Adjustment Technology OFF str. 18 IMAGE SIZE (statické snímky / videosekvence) F / E str. 23 COMPRESSION (statické snímky) M str. 23 FRAME RATE (videosekvence) O str. 23 WB AUTO str. 27 ISO AUTO str. 28 DRIVE o str. 28 FINE ZOOM OFF str. 28 DIGITAL ZOOM OFF str. 28 ESP / n ESP str. 29 AF MODE SPOT str. 29 R OFF str PANORAMA COMBINE IN CAMERA1 COMBINE IN CAMERA2 COMBINE IN PC Pořízení a spojení panoramatických snímků Při pohybu fotoaparátem se snímky automaticky pořídí a spojí ve fotoaparátu. Snímky pořídíte ručně, fotoaparát je automaticky sestaví. Snímky jsou ručně pořízeny a budou sestaveny v počítači. Pro panoramatické snímání je nutná karta Olympus xd-picture Card. Při nedostatečné kapacitě karty není možné funkce zvolit. 24 CZ

25 [COMBINE IN CAMERA1] Při pohybu fotoaparátem se snímky automaticky pořídí a spojí ve fotoaparátu do jednoho panoramatického snímku. Ukládá se pouze spojený snímek Snímky se napojují zleva doprava Značka cíle Ukazatel CANCEL MENU SAVE OK CANCEL MENU SAVE OK Pořiďte první snímek. Při mírném pohybu fotoaparátu ve směru dalšího snímku se zobrazí značka cíle a ukazatel. Ukazatel se pohybuje s fotoaparátem. Pohybujte fotoaparátem pomalu a plynule, dokud ukazatel nepřekryje značku cíle, pak zastavte. Fotoaparát pořídí další snímek automaticky. Po zobrazení snímku na displeji pořiďte stejným postupem třetí snímek. Po pořízení třetího snímku se snímky automaticky spojí a zobrazí se kombinovaný obraz. Pro spojení pouze 2 snímků stiskněte o před pořízením třetího snímku. Pro zrušení panoramatického režimu při snímání stiskněte m předtím, než stisknete o. [COMBINE IN CAMERA2] Snímky pořídíte ručně, fotoaparát je automaticky sestaví do jednoho panoramatického záběru. Ukládá se pouze spojený snímek Snímky se napojují zleva doprava Pomocí 43 určete okraj, na němž se budou snímky spojovat, a pořiďte první snímek. Druhý snímek komponujte tak, aby se okraj prvního snímku překrýval s okrajem snímku druhého, pak fotografujte. Třetí snímek pořiďte podobně jako druhý. Po pořízení třetího snímku se snímky automaticky spojí a zobrazí se kombinovaný obraz. Pro spojení pouze 2 snímků stiskněte o před pořízením třetího snímku. Pro zrušení panoramatického režimu při snímání stiskněte m předtím, než stisknete o. Ovládání pomocí nabídek CZ 25

26 [COMBINE IN PC] Panoramatický snímek můžete vytvořit v programu OLYMPUS Master z přiloženého CD-ROM. Snímky se napojují zleva doprava 3 : Následující snímek se napojí na pravém okraji. 4 : Následující snímek se napojí na levém okraji. Snímky se napojují zdola nahoru 1 : Následující snímek se napojí na horním okraji. 2 : Následující snímek se napojí na spodním okraji. Pomocí křížového ovladače určete, na kterém okraji se snímky budou spojovat, pak pořizujte snímky tak, aby se okraje snímků překrývaly na tomto okraji. Je možno pořídit až 10 snímků. Stiskněte o pro opuštění panoramatického snímání. V [COMBINE IN PC] část předchozího snímku, kterou bude spojen s následujícím snímkem, nezůstává v rámečku. Je tedy nutno si pamatovat, jak část v rámečku vypadala a pořídit další snímek tak, aby došlo k překrytí. Poznámka Ostření, expozice a vyvážení bílé WB jsou aretovány pro první snímek, blesk nepracuje. V režimech [COMBINE IN CAMERA1] a [COMBINE IN CAMERA2] se nastavení fotoaparátu automaticky optimalizuje pro tento režim. V režimu [COMBINE IN PC] se snímky pořizují s posledním nastavením [ISO] nebo [SCN] (kromě scénických režimů). V režimu PANORAMA není dostupné Shadow Adjustment Technology. 4 s (Scéna) Volba scénického režimu podle podmínek snímání Ovládání pomocí nabídek PORTRAIT / LANDSCAPE / LANDSCAPE+PORTRAIT / NIGHT SCENE *1 / NIGHT+PORTRAIT *1 / SPORT / INDOOR / CANDLE *1 / SELF PORTRAIT / AVAILABLE LIGHT *1 / SUNSET *1 / FIREWORKS *1 / CUISINE / BEHIND GLASS / DOCUMENTS / AUCTION *2 / SHOOT & SELECT1 *2 / SHOOT & SELECT2 *3 / BEACH & SNOW / PRE-CAPTURE MOVIE / UNDERWATER SNAPSHOT *4 / UNDERWATER WIDE1 *4 / UNDERWATER WIDE2 *4*5 / UNDERWATER MACRO *4 Obrazovka pro volbu scénických režimů obsahuje příklady použití a popis situací, pro něž jsou režimy určeny. Lze je nastavit pouze v poloze přepínače režimů s. g»přepínač režimů Přepíná mezi režimy snímání a přehrávání«(str. 12) Přepnutím na jinou scénu se většina nastavení změní na výchozí nastavení zvoleného scénického režimu. *1 Je-li objekt ve tmě, automaticky se aktivuje redukce šumu. Tím se čas snímání přibližně zdvojnásobí a během této doby nelze pořizovat žádné další snímky. *2 Zaostření je aretováno při prvním snímku. *3 Fotoaparát ostří při každém snímku. *4 Při použití přístroje v hloubce přesahující 10 m používejte vodotěsné pouzdro. *5 Rovina ostření je pevně nastavena na přibližně 5,0 m. Obrazovka volby scénických režimů PORTRAIT EXIT MENU SET OK Nastaví scénický režim. 26 CZ

27 [e SHOOT & SELECT1] / [f SHOOT & SELECT2] Scénické režimy umožňují pořizování sekvencí snímků přidržením spouště. Po pořízení snímků vyberte ty, které chcete smazat, označte je R a stiskem f / S je vymažte. Zvolený snímek Stiskem 43 se můžete posouvat po snímcích. Snímky označené R se vymažou. Stiskem o nastavte nebo zrušte značku R ve snímku. [Y PRE-CAPTURE MOVIE] Po nastavení scénického režimu se nahraje celkem 7 sekund záznamu, 2 sekundy před stisknutím spouště a 5 sekund poté, a je uložen jako videosekvence. Zvuk se nenahrává. Zaměřovací značka AF se nezobrazí. Optický transfokátor ani automatické ostření nejsou dostupné při záznamu videosekvencí. Pro nastavení [IMAGE QUALITY] vyberte [IMAGE SIZE] z [C] nebo [E] a [FRAME RATE] mezi [N] nebo [O]. 5 MOVIE NON-WATER MOVIE UNDERWATER MOVIE Volí režim záznamu videosekvence Pro záznam videosekvencí mimo vodu. Optický transfokátor není dostupný při záznamu videosekvencí, zvuk se však nahrává. Pro záznam videosekvencí pod vodou. Optický transfokátor dostupný při záznamu videosekvencí, zvuk se však nenahrává. 6 CAMERA MENU WB... Nastavení barvy snímku Statické snímky / videosekvence ([NON-WATER MOVIE]) AUTO Vyvážení bílé barvy je nastaveno automaticky, takže barvy vypadají přirozeně bez ohledu na zdroj světla. 5 Slunečný den Pro snímání pod jasnou oblohou. 3 Zataženo Pro snímání pod zamračenou oblohou. 1 Žárovkové světlo Pro fotografování při světle žárovky. w Zářivka 1 Pro fotografování pod zářivkou s denním světlem (Tento typ osvětlení se používá především v domácnostech.) x Zářivka 2 Pro fotografování pod neutrální bílou zářivkou. (Tento typ osvětlení se používá především ve stolních lampách.) y Zářivka 3 Pro fotografování pod bílou zářivkou. (Tento typ osvětlení se používá především v kancelářích.) Ovládání pomocí nabídek CZ 27

FE-180/X-745. Návod k použití. Návod pro rychlý start DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Činnost tlačítek. Ovládání pomocí nabídek. Tisk snímků

FE-180/X-745. Návod k použití. Návod pro rychlý start DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Činnost tlačítek. Ovládání pomocí nabídek. Tisk snímků DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT FE-180/X-745 CZ Návod k použití Návod pro rychlý start Začněte používat váš fotoaparát okamžitě. Činnost tlačítek Ovládání pomocí nabídek Tisk snímků Použití OLYMPUS Master Poznejte

Více

Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod pro rychlý start Začněte používat fotoaparát okamžitě. Činnost tlačítek. Ovládání pomocí nabídek

Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod pro rychlý start Začněte používat fotoaparát okamžitě. Činnost tlačítek. Ovládání pomocí nabídek DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT CZ Návod k použití Návod pro rychlý start Začněte používat fotoaparát okamžitě. Činnost tlačítek Ovládání pomocí nabídek Tisk snímků Použití OLYMPUS Master Poznejte svůj fotoaparát

Více

Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod pro rychlý start Začněte používat fotoaparát okamžitě. Činnost tlačítek. Ovládání pomocí nabídek

Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod pro rychlý start Začněte používat fotoaparát okamžitě. Činnost tlačítek. Ovládání pomocí nabídek DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT CZ Návod k použití Návod pro rychlý start Začněte používat fotoaparát okamžitě. Činnost tlačítek Ovládání pomocí nabídek Tisk snímků Použití OLYMPUS Master Poznejte svůj fotoaparát

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití CZ Děkujeme vám za zakoupení digitálního fotoaparátu Olympus. Před prvním použitím fotoaparátu si, prosím, pozorně přečtěte tento návod, umožní vám přístroj optimálně

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití CZ Děkujeme vám za zakoupení digitálního fotoaparátu Olympus. Před prvním použitím fotoaparátu si, prosím, pozorně přečtěte tento návod, umožní vám přístroj optimálně

Více

Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod pro rychlý start. Činnost tlačítek. Ovládání pomocí nabídek. Tisk snímků. Použití OLYMPUS Master

Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod pro rychlý start. Činnost tlačítek. Ovládání pomocí nabídek. Tisk snímků. Použití OLYMPUS Master DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT CZ Návod k použití Návod pro rychlý start Začněte používat fotoaparát okamžitě. Činnost tlačítek Ovládání pomocí nabídek Tisk snímků Použití OLYMPUS Master Poznejte svůj fotoaparát

Více

/ / Instrukce Návod k obsluze DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod pro rychlý start Začněte používat váš fotoaparát okamžitě.

/ / Instrukce Návod k obsluze DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod pro rychlý start Začněte používat váš fotoaparát okamžitě. DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT / / Instrukce Návod k obsluze CZ Návod pro rychlý start Začněte používat váš fotoaparát okamžitě. Činnost tlačítek Ovládání pomocí nabídek Tisk snímků Použití OLYMPUS Master Poznejte

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT FE-26/X-21. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT FE-26/X-21. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT FE-26/X-21 Návod k použití Krok 1 Obsah balení Řemínek Dvě baterie typu AA Krok 2 Digitální fotoaparát Kabel USB Krok 3 Adaptér pro karty microsd Další nezobrazené příslušenství: Návod

Více

FE-3010/X-895 FE-3000/X-890

FE-3010/X-895 FE-3000/X-890 DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT FE-3010/X-895 FE-3000/X-890 Návod k použití Děkujeme vám za zakoupení digitálního fotoaparátu Olympus. Před prvním použitím fotoaparátu si, prosím, pozorně přečtěte tento návod, umožní

Více

D-595 ZOOM C-500 ZOOM

D-595 ZOOM C-500 ZOOM DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT D-595 ZOOM C-500 ZOOM Úplný návod k použití Podrobný popis všech funkcí, umožňující plné využití přístroje. Základní obsluha Fotografování Přehrávání Tisk Obrázky Online Nastavení

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Nabízí samostatný podrobný popis všech funkcí, včetně tlačítek fotoaparátu a nabídek.

Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Nabízí samostatný podrobný popis všech funkcí, včetně tlačítek fotoaparátu a nabídek. DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT CZ Návod k použití Nabízí samostatný podrobný popis všech funkcí, včetně tlačítek fotoaparátu a nabídek. Děkujeme vám, že jste zakoupili digitální fotoaparát Olympus. Před jeho prvním

Více

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Spuštění a nabíjení... 3 Popis kamery a ovládacích prvků...

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Kamera do auta HQS-205B je zařízení pro nenáročné uživatele, kterým

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR Děkujeme vám za zakoupení zařízení od naší společnosti. Před použitím si přečtěte prosím tento návod k obsluze. POPIS DOTYKOVÝCH TLAČÍTEK NA ČELNÍM PANELU: -

Více

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR Děkujeme vám za zakoupení zařízení od naší společnosti. Před použitím si přečtěte prosím tento návod k obsluze. POPIS DOTYKOVÝCH TLAČÍTEK NA ČELNÍM PANELU: -

Více

Vaše uživatelský manuál OLYMPUS C-5060WZ http://cs.yourpdfguides.com/dref/5461023

Vaše uživatelský manuál OLYMPUS C-5060WZ http://cs.yourpdfguides.com/dref/5461023 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci PENTAX O-FC1 Obrazovka s menu Z menu vyberte funkci Uživatelská příručka V této příručce je vysvětleno jak používat funkce dálkového ovládání s fotoaparáty, které jsou kompatibilní s touto paměťovou kartou.

Více

Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta)

Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta) Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta) Uživatelská příručka 1 Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických

Více

HP V5560u. Digitální videokamera. Stručná uživatelská příručka

HP V5560u. Digitální videokamera. Stručná uživatelská příručka HP V5560u Digitální videokamera Stručná uživatelská příručka Další informace o obsluze této videokamery a řešení případných problémů získáte v uživatelské příručce, která je umístěna na přiloženém disku

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. HD kamera do auta HQS-205A je špičkové řešení pro náročné uživatele

Více

FE-4040/FE-4020/X-940

FE-4040/FE-4020/X-940 DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT FE-00/FE-020/X-90 Návod k použití Krok 1 Obsah balení nebo Řemínek Lithium-iontová baterie LI-70B Digitální fotoaparát Další nezobrazené příslušenství: Návod k použití (tento návod),

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

HDTV kamera do auta černá skříňka

HDTV kamera do auta černá skříňka HDTV kamera do auta černá skříňka (uživatelská příručka) v1.2 Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických

Více

FE-280/X-820/ C-520. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod pro rychlý start Začněte používat fotoaparát okamžitě.

FE-280/X-820/ C-520. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod pro rychlý start Začněte používat fotoaparát okamžitě. DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT FE-280/X-820/ C-520 Návod k použití CZ Návod pro rychlý start Začněte používat fotoaparát okamžitě. Činnost tlačítek Ovládání pomocí nabídek Tisk snímků Použití OLYMPUS Master Poznejte

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

DVR přijímač. Návod k použití. Hlavní výhody produktu:

DVR přijímač. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: DVR přijímač Návod k použití Hlavní výhody produktu: Možnost podrobného nastavení jednotlivých funkcí Možnost připojit a nahrávat záznam ze dvou kamer najednou (1. kamera video, 2. kamera fotky) Síťový

Více

Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod pro rychlý start Tento návod k obsluze vám pomůže k okamžitému používání vašeho fotoaparátu.

Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod pro rychlý start Tento návod k obsluze vám pomůže k okamžitému používání vašeho fotoaparátu. DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT CZ Návod k použití Návod pro rychlý start Tento návod k obsluze vám pomůže k okamžitému používání vašeho fotoaparátu. Činnost tlačítek Ovládání pomocí nabídek Tisk snímků Použití OLYMPUS

Více

STYLUS TOUGH-6000 / µ TOUGH-6000

STYLUS TOUGH-6000 / µ TOUGH-6000 DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT STYLUS TOUGH-6000 / µ TOUGH-6000 Návod k použití Děkujeme vám za zakoupení digitálního fotoaparátu Olympus. Před prvním použitím fotoaparátu si, prosím, pozorně přečtěte tento návod,

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Digitální fotoaparát Acer CP-8660. Uživatelská příručka

Digitální fotoaparát Acer CP-8660. Uživatelská příručka Digitální fotoaparát Acer CP-8660 Uživatelská příručka OBSAH 2 ÚVOD 2 Přehled 3 Obsah balení 4 SEZNÁMENÍ S FOTOAPARÁTEM 4 Pohled zepředu 5 Pohled zezadu 8 Stavová LED kontrolka 9 Ikony na LCD monitoru

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT FE-46/X-42/X-41. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT FE-46/X-42/X-41. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT FE-46/X-42/X-41 Návod k použití Krok 1 Obsah balení Řemínek Dvě baterie typu AA Kabel USB Krok 2 Digitální fotoaparát Kabel AV Krok 3 Adaptér pro karty microsd Další nezobrazené příslušenství:

Více

6 Nastavení tisku (DPOF)

6 Nastavení tisku (DPOF) Výběr k tisku 6 Výběr snímků k tisku umožňuje uložit informace o objednání fotografií (počet výtisků a zobrazení data/času na snímku) přímo ke snímkům na kartě. Výběr k tisku lze provést jen u snímků uložených

Více

FE-210/X-775. Návod k použití. Návod pro rychlý start DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Činnost tlačítek. Ovládání pomocí nabídek. Tisk snímků

FE-210/X-775. Návod k použití. Návod pro rychlý start DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Činnost tlačítek. Ovládání pomocí nabídek. Tisk snímků DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT FE-210/X-775 CZ Návod k použití Návod pro rychlý start Začněte používat fotoaparát okamžitě. Činnost tlačítek Ovládání pomocí nabídek Tisk snímků Použití OLYMPUS Master Poznejte svůj

Více

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Specifikace přístroje: - Nahrávání ve smyčce (pokud je planá kapacity paměti, automaticky se začne přemazávat nejstarší záznam - Nahrávání videa jedním tlačítkem

Více

BDVR 2.5. Návod na použití

BDVR 2.5. Návod na použití Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis Zařízení 2 1) SD slot 2) Zelená LED (spuštěné zařízení)

Více

Černá skříňka DVR20. 2 kanálová kamera s automatickým záznamem videa a fotografií

Černá skříňka DVR20. 2 kanálová kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Černá skříňka DVR20 2 kanálová kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Návod k použití Obsah POPIS TLAČÍTEK...2 OBSLUHA A FUNKCE...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko MENU...2 Tlačítko FOTOAPARÁT/PŘEHRÁVÁNÍ...3

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Návod na použití 2 BDVR HD IR Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor

Více

Vaše uživatelský manuál OLYMPUS FE-180 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4294173

Vaše uživatelský manuál OLYMPUS FE-180 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4294173 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro OLYMPUS FE-180. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se OLYMPUS FE-180 v uživatelské

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

Digitální fotoaparát DC C1000 Uživatelská příručka. Vítejte

Digitální fotoaparát DC C1000 Uživatelská příručka. Vítejte Digitální fotoaparát DC C1000 Uživatelská příručka Vítejte Autorská práva Copyright 2006 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována, přenášena, přepisována

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

DS-430DVR2. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka

DS-430DVR2. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka DS-430DVR2 Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka Uživatelská příručka Předmluva Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál

WDV5270 HD Lagoon Uživatelský manuál WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál 1 Části videokamery: 1. LCD obrazovka 2. Voba režimu / posun vlevo 3. Přehrávání / Posun nahoru 4. Samospoušť / posun vpravo 5. MENU/potvrzeni volby (OK) 6. volba

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

HD AUTOKAMERA Návod k použití

HD AUTOKAMERA Návod k použití HD AUTOKAMERA Návod k použití 87231 Před použitím si pečlivě přečtěte příručku, budete tak moci lépe využít veškeré funkce, které autokamera nabízí. Pozor 1. Vložte do autokamery paměťovou kartu a naformátujte

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí UŽIVATELSKÝ MANUÁL Použití videokamery do auta -Tlačítko ON/OFF Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí Stiskněte opět tlačítko napájení OFF modrá kontrolka zhasne Upozornění:

Více

X-Eye kamera s rentgenovým viděním

X-Eye kamera s rentgenovým viděním X-Eye kamera s rentgenovým viděním Návod k obsluze Hlavní výhody Unikátní technologie umožňující vidět přes tmavá skla, mlhu, či dokonce některé oblečení; Možnost natáčení pod vodou až do hloubky 30m;

Více

X-Eye kamera s rentgenovým viděním

X-Eye kamera s rentgenovým viděním X-Eye kamera s rentgenovým viděním Návod k obsluze Hlavní výhody Unikátní technologie umožňující vidět přes tmavá skla, mlhu, či dokonce některé oblečení; Možnost natáčení pod vodou až do hloubky 30m;

Více

SP-320. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Podrobné vysvětlení všech funkcí pro nejlepší využití fotoaparátu. Základní obsluha

SP-320. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Podrobné vysvětlení všech funkcí pro nejlepší využití fotoaparátu. Základní obsluha DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SP-0 CZ Návod k použití Podrobné vysvětlení všech funkcí pro nejlepší využití fotoaparátu. Základní obsluha Základní fotografování Pokročilé fotografování Přehrávání Tisk Obrázky on-line

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Začínáme Představení produktu 1 Microphone LED světlo/blesk 3 Zrcadlo (pro vlastní portrét 4 Čočka 5 Klip 6 Držák řemínku 7 Přepínač režimu: 3 4 5 7 8 Kamera ( 6 Diktafon ( Fotoaparát

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT FE-47/X-43. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT FE-47/X-43. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT FE-7/X-3 Návod k použití Krok 1 Obsah balení Řemínek Dvě baterie AA Kabel USB Digitální fotoaparát Kabel AV Další nezobrazené příslušenství: Návod k použití (tento návod), záruční

Více

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny Manuál TESCAM010 FULL HD kamera Bezpečnostní pokyny Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny. Aby se předešlo nebezpečí požáru, nebo elektrických výbojů, prosím dodržujte pozorně následující instrukce. Pokud

Více

USB inspekční kamera s 3,5 WiFi LCD monitorem

USB inspekční kamera s 3,5 WiFi LCD monitorem USB inspekční kamera s 3,5 WiFi LCD monitorem Návod k použití Hlavní výhody produktu: Bezdrátově připojitelný LCD monitor 720P kvalita nahrávání a 3M fotek www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Obsah

Více

FE-130/X-720/X-740 FE-140/X-725

FE-130/X-720/X-740 FE-140/X-725 DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT FE-130/X-70/X-70 FE-10/X-75 Návod k použití CZ Podrobné vysvětlení všech funkcí pro nejlepší využití fotoaparátu. Děkujeme vám, že jste zakoupili digitální fotoaparát Olympus. Před

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT T-10. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT T-10. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT T-10 Návod k použití Krok 1 Obsah balení Digitální fotoaparát Řemínek Další nezobrazené příslušenství: záruční list Obsah se může lišit v závislosti na místě zakoupení. Dvě baterie

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

NÁVOD K OBSLUZE www.kamerov.cz

NÁVOD K OBSLUZE www.kamerov.cz Akční Kamera Git1 NÁVOD K OBSLUZE TM Parametry kamery Procesor: Novatek 96655 Cmos: SONY CMOS IMX322 Objektiv: Vysoce kvalitní všechny skleněné prvky Úhel pohledu: 160, 120 Rozlišení fotek: 12MP (4032*3024)

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem P. 1 Popis obrázku: Figure 1: ENGLISH ČESKY Front View LED DISPLAY SET / MEMORY DIMMER DOWN MODE SNOOZE / LIGHT UP / NAP VOLUME SLEEP Pohled zepředu

Více

Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod pro rychlý start Tento návod k obsluze vám pomůže k okamžitému používání vašeho fotoaparátu.

Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod pro rychlý start Tento návod k obsluze vám pomůže k okamžitému používání vašeho fotoaparátu. DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT CZ Návod k použití Návod pro rychlý start Tento návod k obsluze vám pomůže k okamžitému používání vašeho fotoaparátu. Činnost tlačítek Ovládání pomocí nabídek Tisk snímků Použití OLYMPUS

Více

Černá skříňka DVR22. 2 kanálová kamera s automatickým záznamem videa a fotografií

Černá skříňka DVR22. 2 kanálová kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Černá skříňka DVR22 2 kanálová kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Návod k použití Obsah: POPIS TLAČÍTEK... 2 OBSLUHA A FUNKCE... 2 TLAČÍTKO VYPÍNAČ... 2 TLAČÍTKO REC... 2 TLAČÍTKO MENU...

Více

Uživatelský manuál. OXE BlackBox. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE BlackBox. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE BlackBox Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Pozorně si přečtěte tento manuál před instalací a použitím tohoto

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT FE-5050/FE-4050. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT FE-5050/FE-4050. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT FE-5050/FE-4050 Návod k použití Krok 1 Obsah balení nebo Digitální fotoaparát Řemínek Lithium-iontová baterie LI-42B Další nevyobrazené příslušenství: záruční karta Obsah se může lišit

Více

2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS funkce)

2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS funkce) 1. Obsah balení 1. Digitálníkamera 4. USB kabel 7. Prestigio do auta 2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS

Více

Git1 NÁVOD K OBSLUZE. Akční Kamera. www.gitupkamery.cz. Git1

Git1 NÁVOD K OBSLUZE. Akční Kamera. www.gitupkamery.cz. Git1 Akční Kamera Git1 NÁVOD K OBSLUZE Git1 TM Parametry Procesor: Cmos: Objektiv: Úhel pohledu: Rozlišení fotek: Novatek 96655 SONY CMOS IMX322 Vysoce kvalitní všechny skleněné prvky 160, 120 12MP (4032*3024)

Více

Špičkový diktafon v propisce

Špičkový diktafon v propisce Špičkový diktafon v propisce Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Dálkové ovládání sloužící jak k nastavení přístroje, tak přehrávání www.spionazni-technika.cz

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

SP-590UZ. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT

SP-590UZ. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SP-590UZ Návod k použití CZ Děkujeme vám za zakoupení digitálního fotoaparátu Olympus. Před prvním použitím fotoaparátu si, prosím, pozorně přečtěte tento návod, umožní vám přístroj

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

Návod k použití. Klepněte na téma ES95/ES96/ES99/ST71T. Časté otázky Náhled Obsah. Základní funkce Rozšířené funkce Možnosti snímání

Návod k použití. Klepněte na téma ES95/ES96/ES99/ST71T. Časté otázky Náhled Obsah. Základní funkce Rozšířené funkce Možnosti snímání Návod k použití ES95/ES96/ES99/ST71T Klepněte na téma Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej pozorně. Časté otázky Náhled Obsah Základní funkce Rozšířené

Více

Fotografování v jednoduchém režimu

Fotografování v jednoduchém režimu Fotografování v jednoduchém režimu V tomto režimu dokáže snadno fotografovat i začátečník. V menu se objevují pouze základní funkce, takže obsluha fotoaparátu se zjednoduší. Základní nastavení menu 1 Stiskněte

Více

Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním

Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním Uživatelská příručka Obsah Pohled na kameru a ovládací prvky 1 LCD displej 2 Zobrazení režimů a stavu kamery 2 Před prvním použitím 3 Výchozí nastavení kamery 3 Zapnout

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV Set Top Box Motorola VIP1003 Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003 Dálkové ovládání Baterie do dálkového ovládání Napájecí

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV 1 Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti kanálu...5 4. Programový průvodce...6 5. Změna pořadí TV kanálů...7

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

DVR25 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka)

DVR25 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) DVR25 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Ovládací prvky kamery... 2 Před spuštěním kamery... 3 Nabíjecí baterie...3 Paměťová karta...3 Poloha

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

OBSAH 1. Úvod... 4. 2. Canon IXUS 75... 5. 3. Nikon Coolpix S200... 6. 4. Kodak EasyShare M873... 7. 5. Olympus FE-140... 8. 6. Symboly...

OBSAH 1. Úvod... 4. 2. Canon IXUS 75... 5. 3. Nikon Coolpix S200... 6. 4. Kodak EasyShare M873... 7. 5. Olympus FE-140... 8. 6. Symboly... Přehled ovládání OBSAH 1. Úvod... 4 2. Canon IXUS 75... 5 3. Nikon Coolpix S200... 6 4. Kodak EasyShare M873... 7 5. Olympus FE-140... 8 6. Symboly... 10 1. ÚVOD Pro ilustraci technických možností a principů

Více

LUVION Delft, The Netherlands www.luvion.com

LUVION Delft, The Netherlands www.luvion.com NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY OBSAH BALENÍ PŘÍDAVNÉ KAMERY POPIS RODIČOVSKÉ JEDNOTKY (MONITORU) POPIS DĚTSKÉ JEDNOTKY (KAMERY) UVEDENÍ DO PROVOZU VOLBY MENU PÁROVÁNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TECHNICKÁ

Více

UŽIVATELSKÁ PŘŔUČKA DCAM-GPS-01

UŽIVATELSKÁ PŘŔUČKA DCAM-GPS-01 UŽIVATELSKÁ PŘŔUČKA DCAM-GPS-01 Přečtěte si tento návod k použití před použitím tohoto produktu. ÚVOD Děkujeme, že jste si vybrali naši palubní kameru s GPS trackerem. Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

Podium View TM 2.0 Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití - Česky

Podium View TM 2.0 Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití - Česky Podium View TM 2.0 Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití - Česky Obsah 1. Ú vod... 2 2. Systémový požadavek... 2 3. Instalace Podium View... 3 4. Připojení k hardware... 5 5.

Více

SDF 740. Digitální fotorámeček Návod k obsluze

SDF 740. Digitální fotorámeček Návod k obsluze SDF 740 Digitální fotorámeček Návod k obsluze Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití. Tento návod

Více

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DTR-100-62(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DTR-100-62(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C Popisy nových funkcí poskytnutých touto aktualizací firmwaru a jejich činností jsou uvedeny zde. Viz Návod k obsluze a Příručka k produktu α, jež se nacházejí na přiloženém disku CD-ROM.

Více

Ovládací prvky Tlačítka SCANNER Tlačítka SCENE LCD displej Tlačítka BANK CHASE PROGRAM MIDI/REC AUTO/DEL MUSIC/BANK COPY BLACKOUT TAP SYNC/DISPLAY

Ovládací prvky Tlačítka SCANNER Tlačítka SCENE LCD displej Tlačítka BANK CHASE PROGRAM MIDI/REC AUTO/DEL MUSIC/BANK COPY BLACKOUT TAP SYNC/DISPLAY Návod k obsluze Ovládací prvky 1. Tlačítka SCANNER Slouží pro výběr jakéhokoliv z dvanácti připojených zařízení. Tlačítky volíte, jaké DMX kanály bude zařízení používat. Tlačítko Scanner 1 ovládá kanál

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

Černá skříňka DVR19. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR19. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR19 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spyshops.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací tlačítko

Více