Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod pro rychlý start Začněte používat fotoaparát okamžitě. Činnost tlačítek. Ovládání pomocí nabídek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod pro rychlý start Začněte používat fotoaparát okamžitě. Činnost tlačítek. Ovládání pomocí nabídek"

Transkript

1 DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT CZ Návod k použití Návod pro rychlý start Začněte používat fotoaparát okamžitě. Činnost tlačítek Ovládání pomocí nabídek Tisk snímků Použití OLYMPUS Master Poznejte svůj fotoaparát lépe Dodatek ( Děkujeme vám za zakoupení digitálního fotoaparátu Olympus. Před prvním použitím fotoaparátu si, prosím, pozorně přečtěte tento návod, umožní vám přístroj optimálně využít a prodloužit jeho životnost. Návod si pečlivě uschovejte pro další použití. ( Před pořizováním důležitých snímků se seznamte s fotoaparátem a pořiďte několik zkušebních snímků. ( V zájmu průběžného zdokonalování svých výrobků si společnost Olympus vyhrazuje právo aktualizací a změn informací v tomto návodu. ( Obrázky displeje a fotoaparátu použité v tomto návodu k obsluze vznikly během vývojové fáze a mohou se lišit od finálního výrobku.

2 Obsah Návod pro rychlý start str. 3 Činnost tlačítek str. 11 Vyzkoušejte funkce tlačítek přístroje podle obrázků. Ovládání pomocí nabídek str. 21 Naučte se ovládat funkce a nastavovat základní operace pomocí nabídek. Tisk snímků str. 41 Naučte se vytisknout snímky, které jste pořídili. Použití OLYMPUS Master str. 46 Naučte se přenést snímky do počítače a uložit je. Poznejte svůj fotoaparát lépe str. 50 Objevte více o obsluze fotoaparátu a pořizování lepších snímků. Dodatek str. 61 Přečtěte si o praktických funkcích a bezpečnostních opatřeních, budete používat fotoaparát efektivněji. 2 CZ

3 Zkontrolujte tyto položky (obsah balení) Digitální fotoaparát Řemínek LI-50B Lithium-iontový akumulátor LI-50C Nabíječka akumulátorů Kabel USB Kabel AV CD-ROM s programem OLYMPUS Master 2 Položky, které nejsou zobrazeny: Návod k použití (tento návod), základní návod, záruční list. Obsah se může lišit v závislosti na místě zakoupení. Připevnění řemínku Návod pro rychlý start ( Utáhněte řemínek pevně, aby nevyklouzl. CZ 3

4 Příprava fotoaparátu a. Nabijte akumulátor. Poznámka ( Dodávají se dvě provedení nabíječky akumulátoru LI-50C, jedno se sít ovým přívodem a druhé»do zásuvky«. Provedení nabíječky akumulátoru se liší podle oblasti, v níž jste fotoaparát zakoupili. Jako příklad je uvedeno použití nabíječky se sít ovým přívodem. Jestliže jste obdrželi typ nabíječky»do zásuvky«, zastrčte ji přímo do zásuvky na zdi. Napájecí kabel 3 Lithium-iontový akumulátor 1 Nabíječka akumulátorů Návod pro rychlý start Sít ová zásuvka 2 ( Akumulátory jsou dodávány částečně nabité. Kontrolka nabíjení Kontrolka svítí: Nabíjení Kontrolka zhasne:nabíjení je dokončeno (Doba nabíjení: asi 2 hodin) b. Vložte akumulátor a kartu xd-picture Card (volitelná) do fotoaparátu CZ

5 Příprava fotoaparátu. ( Baterii vložte správným způsobem podle obrázku. Pokud vložíte baterii obráceně, fotoaparát nebude pracovat ani po stisknutí tlačítka o. 3 Vrub Oblast kontaktů 4 Pojistka baterie Baterii vyjmete po stisknutí pojistky baterie ve směru šipky. ( Otočte kartu podle obrázku a vložte ji přímo do otvoru pro kartu. Zasouvejte kartu tak dlouho, až s cvaknutím zaskočí na své místo. Návod pro rychlý start Při vyjímání karty ji zatlačte dovnitř a pomalu uvolněte. Pak kartu uchopte a vyjměte ji. 5 ( Tento fotoaparát umožňuje fotografování bez vložené volitelné pamět ové karty xd-picture Card (dále jen»karta«). Pokud jste nevložili kartu xd-picture Card, budou Vaše snímky uloženy ve vnitřní paměti. Podrobnosti ke kartě naleznete v kap.»pamět ová karta«(str. 62). CZ 5

6 Zapněte fotoaparát Zde je vysvětleno, jak se fotoaparát zapíná v režimu snímání. a. Nastavte přepínač režimů na režim h. Fotografování statických snímků (režim snímání) Snímání videosekvencí (režim snímání) Prohlížení snímků (režim přehrávání) Návod pro rychlý start Režimy snímání statických snímků h K h s g Tato funkce vám umožní pořizovat snímky s automatickým nastavením fotoaparátu. Fotoaparát automaticky nastaví optimální clonu i expoziční dobu. Tato funkce omezuje neostrosti vzniklé pohybem objektu nebo fotoaparátu při snímání. Tato funkce vám umožňuje pořizovat snímky zvolením scény podle podmínek snímání. Tato funkce vám umožňuje nastavit požadované položky pomocí průvodce snímáním, který se zobrazí na displeji. b. Stiskněte tlačítko o. Tlačítko o X Y M D TIME Y M D CANCEL MENU Pokud jste ještě nenastavili datum a čas, objeví se tato obrazovka. ( Fotoaparát vypnete opětovným stisknutím tlačítka o. Tip 1 Směr ovládacích šipek (1243) je v tomto návodu označen CZ

7 Nastavení data a času Obrazovka nastavení data a času Y-M-D (rok-měsíc-den) X Y M D TIME Y M D Hodina Minuta Formáty data (Y-M-D, M-D-Y, D-M-Y) CANCEL MENU Opouští nastavení. a. Stiskem tlačítek 1F a 2Y vyberte [Y]. První dvě místa roku jsou pevná. b. Stiskněte tlačítko 3#. Tlačítko 1F Tlačítko 2Y X Y M D TIME CANCEL MENU Y M D Návod pro rychlý start Tlačítko 3# c. Stiskem tlačítek 1F a 2Y zvolte [M]. X d. Stiskněte tlačítko 3#. Y M D TIME Y M D CANCEL MENU CZ 7

8 Nastavení data a času e. Stiskem tlačítek 1F a 2Y zvolte [D]. X Y M D TIME f. Stiskněte tlačítko 3#. g. Stiskem tlačítek 1F a 2Y zvolte hodiny a minuty. Čas se zobrazuje ve formátu 24 hodin CANCEL MENU X Y M D TIME Y M D Y M D Návod pro rychlý start h. Stiskněte tlačítko 3#. i. Stiskem tlačítek 1F a 2Y zvolte [Y / M / D]. CANCEL j. Po nastavení všech položek stiskněte tlačítko o. Pro přesné nastavení času stiskněte tlačítko o, když časové znamení ukazuje 00 sekund. X MENU Y M D CANCEL MENU TIME SET OK Y M D SET OK AUTO 960 hpa 0 m Tlačítko o 10M NORM IN 4 Je zobrazen počet statických snímků, které lze uložit. 8 CZ

9 AUTO 1/400 F3.5 Pořiďte snímek a. Uchopte fotoaparát do rukou. Vodorovné uchopení Svislé uchopení b. Zaostřete. Tlačítko spouště (Namáčknuto do poloviny) Zelený indikátor AF se rozsvítí zeleně po aretaci ostření a expozice. Zobrazují se expoziční doba a hodnota clony. Pokud AF indikátor bliká červeně, fotoaparát nemohl zaostřit. Pokuste se provést novou aretaci ostření. Rámeček AF Tato značka musí být na předmětu, který fotografujete. Návod pro rychlý start c. Fotografujte. Indikátor přístupu na kartu bliká. Tlačítko spouště (Stisknuto úplně) CZ 9

10 Prohlédněte si snímek a. Nastavte přepínač režimů na q. Tlačítko o Přepínač režimů Křížový ovladač Následující snímek Návod pro rychlý start Předchozí snímek Mazání snímků a. Stiskněte tlačítko 4& a pomocí 3# vyberte snímek, který chcete vymazat. b. Stiskněte tlačítko f / S. ERASE IN YES NO Tlačítko f / S CANCEL MENU SET OK c. Stiskem tlačítka 1F vyberte [YES] a stiskem o snímek vymažete. Tlačítko 1F ERASE IN YES NO Tlačítko o CANCEL MENU SET OK 10 CZ

11 Činnost tlačítek 6 a d 8 b 5 9 c Snímací režimy 0 Režimy přehrávání Režim blesku Režim snímání Režim makro / Režim super makro / Režim S-makro LED Samospoušt Je zobrazen počet statických snímků, které lze uložit. 1 Tlačítko o Zapnutí: 2 Tlačítko spouště Režim snímání Krytka objektivu se otevře Displej se zapne Režim přehrávání Displej se zapne Zapnutí a vypnutí fotoaparátu Pořizování snímků Pořizování statických snímků Nastavte přepínač režimů na h, K, h, s nebo g a jemně namáčkněte spoušt (do poloviny zdvihu). Zelený indikátor AF se rozsvítí zeleně po aretaci ostření a expozice (aretace ostření). Zobrazují se expoziční doba a hodnota clony (pouze při nastavení přepínače režimů na h, K nebo h). Nyní pořiďte snímek domáčknutím (úplným) tlačítka spouště. Aretace ostření Aretujte ostření a pak komponujte snímek S aretovaným ostřením vytvořte kompozici snímku, pak pořiďte snímek domáčknutím spouště. Pokud AF indikátor bliká červeně, fotoaparát nemohl zaostřit. Pokuste se provést novou aretaci ostření. Činnost tlačítek Rámeček AF CZ 11

12 Značka aretace AF AFL Aretace AF Aretace polohy ostření Pokud je scéna k Hnebo T, můžete stiskem 2 aretovat ostření. Dalším stiskem 2 aretaci AF zrušíte. g»s (Scéna) Volba scénického režimu podle podmínek snímání«(str. 26) Aretace se automaticky zruší po pořízení jednoho snímku. Záznam videosekvencí Nastavte přepínač režimů na n, namáčknutím tlačítka spouště aretujte ostření a pak úplným zmáčknutím tlačítka spouště spust te záznam. Dalším plným stiskem spouště záznam zastavíte. 3 Přepínač režimů Přepíná mezi režimy snímání a přehrávání Nastavte přepínač režimů na požadovaný snímací nebo přehrávací režim. h Pořizování snímků s automatickým nastavením Fotoaparát určí automaticky optimální nastavení podle podmínek fotografování. Nastavení [CAMERA MENU], jako jsou vyvážení bílé a citlivost ISO, není možné změnit. K (P: Program auto) Nastavení optimální hodnoty clony a expoziční doby Fotoaparát automaticky nastavuje optimální clonu a expoziční dobu podle jasu objektu. Nastavení [CAMERA MENU], jako jsou vyvážení bílé a citlivost ISO, je možné změnit. Činnost tlačítek h Pořizování snímků s pomocí digitální stabilizace obrazu Tato funkce omezuje neostrosti způsobené pohybem objektu nebo přístroje při fotografování. Přepnutím do jiného režimu se většina nastavení změní na výchozí nastavení pro jednotlivé režimy. s Pořizování snímků zvolením režimu scény podle situace Můžete fotografovat zvolením scénického režimu podle situace. Výběr režimu scény / změna na jiný režim scény Stiskněte m a vyberte [SCN] z hlavní nabídky. Pomocí 12 zvolte scénický režim a stiskněte o. Přepnutím na jinou scénu se většina nastavení změní na výchozí nastavení zvoleného scénického režimu. g»s (Scéna) Volba scénického režimu podle podmínek snímání«(str. 26) g Pro pořizování lepších snímků dbejte pokynů průvodce snímáním SHOOTING GUIDE 1 Shoot w/ effects preview. 2 Brightening subject. 3 Shooting into backlight. 4 Set particular lighting. 5 Blurring background. SET OK Při nastavení požadovaných položek postupujte podle zobrazeného průvodce snímáním. Stiskem m znovu zobrazíte průvodce snímáním. Chcete-li změnit nastavení bez použití průvodce snímáním, nastavte režim snímání na jiný. Funkce nastavené pomocí Průvodce snímáním se vrátí na základní hodnoty po stisknutí m nebo po změně snímacího režimu. 12 CZ

13 Fotografování s porovnáním náhledů různých efektů Exposure effects Stiskem 43 změníte zobrazení. Při volbě [Exposure effects.] Vyberte jednu z možností [1 Shoot w / effects preview.] nabídky průvodce snímáním [SHOOTING GUIDE], zobrazí se okno živých náhledů čtyř různých úrovní zvoleného snímacího efektu. Tyto náhledy vám umožní porovnat vliv požadovaného nastavení nebo efektu. Křížovým ovladačem vyberte rámeček s požadovaným nastavením a stiskněte o. Fotoaparát se automaticky přepne do režimu snímání a umožní pořízení snímku se zvoleným efektem. n Záznam videosekvencí S videosekvencí se nahrává i zvuk (Je-li [MOVIE] na [NON-WATER MOVIE]). REC Tato ikona při záznamu videosekvence svítí červeně. 00:34 Zobrazuje se zbývající délka záznamu. Jakmile zbývající délka záznamu dosáhne 0, nahrávání se automaticky zastaví. Režim záznamu videosekvence můžete zvolit mezi [NON-WATER MOVIE] a [UNDERWATER MOVIE]. g»movie Volí režim záznamu videosekvence«(str. 27) q Prohlížení statických snímků / Volba režimu přehrávání Zobrazí se poslední pořízený snímek. Pomocí křížového ovladače zobrazíte další snímky. Pro přepínání mezi přehráváním detailů, indexovým zobrazením a kalendářovým zobrazením použijte tlačítko transfokátoru. Přehrávání filmů V režimu přehrávání vyberte videosekvenci a stiskem o spust te přehrávání. Činnost tlačítek : MOVIE PLAY OK IN 4 CZ 13

14 Možnosti při přehrávání filmů Hrací doba / Celková délka : IN 00:12 /00:34 1 : Zvyšuje hlasitost. 2 : Snižuje hlasitost. Stiskem o přehrávání pozastavíte. Činnosti během pauzy 3 :Při každém stisknutí tohoto tlačítka se rychlost přehrávání změní v následujícím pořadí: 2x; 20x; a zpět na 1x. 4 :Přehraje videosekvenci pozpátku. S každým stiskem tlačítka se rychlost přehrávání mění takto: 1x; 2x; 20x; a zpět na 1x. 3 : Zobrazí následující okénko. 4 :Zobrazí předcházející okénko : IN 00:14 /00:34 1 : Zobrazí první okénko. 2 : Zobrazí poslední okénko. Činnost tlačítek Chcete-li pokračovat v přehrávání, stiskněte o. Chcete-li ukončit přehrávání uprostřed videosekvence nebo během pauzy, stiskněte m. Zobrazení panoramatických snímků, pořízených v [COMBINE IN CAMERA1] [COMBINE IN CAMERA2] (Přehrávání panoramat) Křížovým ovladačem vyberte panoramatický snímek a stiskem o spustíte posun obrazu zleva doprava (nebo zespoda nahoru pro otočené snímky). Pomocí tlačítek transfokátoru můžete obraz během posuvu zvětšovat a zmenšovat. Ve zvětšeném obraze se můžete pohybovat pomocí šipek. Stiskem o posuv zastavíte nebo v něm pokračujete v původní velikosti. Stiskem m opustíte režim panorámatu. g»panorama Pořízení a spojení panoramatických snímků«(str. 24) P Zobrazení»My Favorite«My Favorite Zobrazují se snímky registrované v»my Favorite«. Pomocí křížového ovladače zobrazíte další snímky. Pro přepínání mezi přehráváním detailů a indexovým zobrazením použijte tlačítka transfokátoru. 14 CZ

15 SLIDE- SHOW My Favorite ADD FAVORITE Stiskem m při přehrávání»my Favorite«zobrazíte hlavní nabídku a pak vyberte [SLIDESHOW] nebo [ADD FAVORITE]. g»slideshow Automatické přehrávání snímků (prezentace)«(str. 30)»ADD FAVORITE Přidání oblíbených snímků«(str. 31) EXIT MENU SET OK Vymazání snímků z»my Favorite«YES / NO Pomocí křížového ovladače vyberte snímek, který chcete smazat, a stiskněte f / S. Vyberte [YES] a stiskněte o. Vymazání snímku z»my Favorite«nevymaže originál z paměti fotoaparátu či z karty. 4 Křížový ovladač (1243) Křížový ovladač použijte k volbě scén, přehrávání snímku a položek v nabídkách. 5 Tlačítko o (OK / FUNC) Zobrazuje Nabídku funkcí, která obsahuje funkce a nastavení pro snímání. Toto tlačítko se používá také k potvrzení vaší volby. Funkce, které můžete nastavit pomocí nabídky funkcí g»wb Nastavení barvy snímku«(str. 27)»ISO Změna citlivosti ISO«(str. 28)»DRIVE Sekvenční (nepřetržité) snímání«(str. 28)»ESP / n Změna oblasti měření jasu objektu«(str. 29)»IMAGE QUALITY Změna kvality obrazu«(str. 23) Nabídka funkcí Zobrazuje se aktuální nastavení fotoaparátu 12 : Volí nastavovanou funkci. Činnost tlačítek 43 : Zvolte nastavení a stiskněte o. 6 Tlačítko m (MENU) Zobrazí hlavní nabídku. Zobrazení hlavní nabídky CZ 15

16 7 Tlačítko transfokátoru Volba ohniskové vzdálenosti při snímání / zvětšení při přehrávání Režim snímání: Zvětšení fotografovaného objektu Poměr optického zvětšení: 3,6x Širokoúhlý: Stiskněte W na kolébce transfokátoru. Telefoto: Stiskněte T na kolébce transfokátoru. W T W T Režim přehrávání: Přepínání zobrazení snímku Přehrávání jednoho snímku K procházení snímků použijte křížový ovladač. W T T W Činnost tlačítek T T W W Zobrazení náhledu Pro výběr přehrávaného snímku použijte křížový ovladač a stiskem o si můžete vybraný snímek prohlédnout v režimu zobrazení jednoho snímku. Přehrávání detailních záběrů Stisknutím T se snímek postupně zvětší až na desetinásobek své původní velikosti. Stiskem W se velikost zmenší. Ve zvětšeném obrazu se můžete pohybovat pomocí šipek. Stisknutím o se vrátíte k přehrávání jednoho snímku. T W W Kalendářové zobrazení Pomocí křížového ovladače zvolte datum a stiskem o nebo T tlačítka transfokátoru zobrazíte snímky u zvoleného data. 16 CZ

17 8 Tlačítko 1F F Změna jasu snímku (Expoziční kompenzace) Stiskněte 1F v režimu snímání a pomocí křížového ovladače vyberte snímek s požadovaným jasem. Stiskem o potvrdíte výběr. Nastavitelné od 2.0 EV do +2.0 EV Stiskem 43 změníte zobrazení. 9 Tlačítko 3# V režimu snímání zvolte stiskem 3# režim blesku. Stiskem o potvrdíte výběr. Použití blesku AUTO Automatický blesk Blesk pracuje automaticky při nízkém osvětlení nebo při protisvětle.! Blesk s redukcí červených očí Blesk vyšle sérii předblesků, které zamezí vzniku efektu červených očí. # Vyrovnávací blesk Blesk pracuje nezávisle na okolním osvětlení. $ Vypnutý blesk Blesk nepracuje. 0 Tlačítko 2Y Stiskem 2Y v režimu snímání zapnete a vypnete samospoušt. Stiskem o potvrdíte výběr. OFF ON Zrušení samospouště. Nastaví samospoušt. Po úplném zmáčknutí tlačítka spouště se rozsvítí indikátor samospouště asi na 10 sekund, pak bliká asi 2 sekundy a pak se pořídí snímek. Samospoušt zrušíte stisknutím 2Y. Režim samospouště se automaticky zruší po pořízení jednoho snímku. a Tlačítko 4& V režimu snímání zvolte stiskem 4& režim makro. Stiskem o potvrdíte výběr. OFF Režim makro vypnut Režim makro je vypnutý. V režimu super makro / S-makro LED nelze používat transfokátor ani blesk. V režimu S-makro LED je [ISO] nastavena na [AUTO]. g»iso Změna citlivosti ISO«(str. 28) Použití samospouště Pořizování snímků blízkých objektů (makro) & Režim Makro Tento režim vám dovoluje pořizovat snímky už ve vzdálenosti 10 cm (wide) a 30 cm (tele) od objektu. % Režim Super makro Tento režim vám dovoluje pořizovat snímky už ve vzdálenosti 2 cm od objektu. Pokud je vzdálenost k fotografovanému objektu větší než 50 cm, bude snímek neostrý. O Režim S-makro LED Světlo LED osvětluje od 7 cm do 20 cm od objektivu v režimu super makro. Namáčknutím spouště zapnete osvětlení LED. Činnost tlačítek CZ 17

18 b Tlačítko q / < Prohlížení snímků / tisk snímků q Okamžité prohlížení snímků Stiskem q v režimu snímání přepnete do přehrávání a zobrazíte poslední pořízený snímek. Pro návrat do režimu snímání stiskněte opět q nebo namáčkněte tlačítko spouště. g»q Prohlížení statických snímků / Volba režimu přehrávání«(str. 13) < Tisk snímků Je-li tiskárna připojena k fotoaparátu, zobrazte v režimu přehrávání snímek, který má být vytisknut, a stiskněte <. g»easy PRINT«(str. 41) c Tlačítko f / S Vyrovnání jasu objektu v protisvětle / Mazání snímků / Zobrazení průvodce tlačítky f Vyrovnání jasu objektu proti pozadí Stiskem f v režimu snímání zapnete nebo vypnete Shadow Adjustment Technology. Nastavte stiskem o. Okolo tváře objektu na displeji se zobrazuje rámeček (kromě režimu Y / n). Tato funkce zajišt uje, že je tvář objektu zesvětlena i v silném protisvětle a pozadí je přitom nastaveno tak, aby byla expozice snímku správná. Činnost tlačítek OFF ON Shadow Adjustment Technology je vypnuto. Shadow Adjustment Technology je zapnuto. Zobrazení rámečku na displeji může trvat několik sekund. V závislosti na objektu nemusí být tvář rozpoznána vůbec. Je-li zvoleno [ON], použijí se tato omezení dalších funkcí: [ESP / n] je pevně na [ESP]. [AF MODE] je pevně na [FACE DETECT]. Shadow Adjustment Technology můžete rovněž používat ke kompenzaci protisvětla u statických snímků. g»perfect FIX Úpravy snímků«(str. 30) S Mazání snímků V režimu přehrávání zvolte snímek, který chcete vymazat, a stiskněte S. Jednou smazaný snímek není možno obnovit. Každý snímek před mazáním zkontrolujte, abyste nesmazali omylem důležitý snímek. g»0 Ochrana snímků«(str. 33) Zobrazení průvodce tlačítky V režimu snímání podržte f / S, zobrazí se průvodce rozložením tlačítek. 18 CZ

19 d Tlačítko g / E / Y Změna zobrazovaných informací / zobrazení průvodce nabídkami / Zapnutí funkce LED Illuminator / Zobrazení času g Změna zobrazovaných informací Stiskem g se zobrazení informací změní v tomto pořadí. Režim snímání Režim přehrávání Normální zobrazení Normální zobrazení Jednoduché zobrazení *1 Podrobné zobrazení Kompoziční asistent *1 Zobrazení histogramu *1 Zobrazení bez informací Zobrazení histogramu *2 Činnost tlačítek *1 Nezobrazuje se při nastavení přepínače režimů na n nebo R. *2 Nezobrazuje se, pokud je zvolena videosekvence. CZ 19

20 E Zobrazení průvodce nabídkami ESP/n Sets picture brightness for taking pictures. Při zvýrazněné položce nabídky stiskněte a přidržte E, zobrazí se průvodce nabídkami, který vám poskytne další informace o funkcích a nastavení. Y Zapnutí funkce LED illuminator Je-li [LED ILLUMINATOR] nastaven na [ON], přidržením Y zapněte LED illuminator. g»led ILLUMINATOR Nastavení funkce LED illuminator«(str. 40) LED illuminator můžete zapnout i při vypnutém fotoaparátu. LED illuminator vypnete dalším přidržením Y nebo ponecháním přístroje bez obsluhy po dobu 30 sekund, světlo se vypne automaticky. Pokud pokračujete v obsluze tlačítek při zapnuté funkci LED Illuminator, zůstane zapnutá po dobu max. 90 sekund. LED illuminator Zobrazení času Je-li fotoaparát vypnutý, stisknem g / E / Y zobrazíte na 3 sekundy dobu buzení (jestliže je nastaven [ALARM CLOCK]) a aktuální čas. Činnost tlačítek 20 CZ

21 Ovládání pomocí nabídek Tlačítko o Tlačítko m Křížový ovladač (1243) Použití nabídek Stisknutím m zobrazíte hlavní nabídku na obrazovce. Položky zobrazené v hlavní nabídce se liší podle režimu. Hlavní nabídka (v režimu záznamu statických snímků) RESET IMAGE QUALITY CAMERA MENU SETUP SILENT PANORAMA SCN MODE EXIT SET OK MENU CAMERA MENU 1 WB 2 ISO DRIVE FINE ZOOM DIGITAL ZOOM EXIT MENU AUTO AUTO o OFF OFF SET OK Pokud je zvoleno [CAMERA MENU], [PLAYBACK MENU], [EDIT], [ERASE] nebo [SETUP], zobrazí se nabídka odpovídající příslušné funkci. Je-li přepínač režimů nastaven na g a nastavení je provedeno podle průvodce snímáním, stiskem m zobrazte obrazovku průvodce snímáním. Průvodce obsluhou Během ovládání pomocí nabídek jsou tlačítka a jejich příslušné funkce zobrazeny v dolní části obrazovky. Při procházení nabídek postupujte podle těchto pokynů. RESET IMAGE QUALITY CAMERA MENU SETUP SILENT PANORAMA SCN MODE EXIT SET OK MENU Tlačítko m o BACK EXIT SET MENU : Návrat do předchozí nabídky. MENU :Opuštění nabídky. OK : Nastavení vybrané položky. Ovládání pomocí nabídek Průvodce obsluhou CZ 21

22 Použití nabídek Zde je vysvětleno použití nabídek, přičemž jako příklad bude sloužit [AF MODE]. 1 Nastavte přepínač režimů na režim K. 2 Stiskem m zobrazte hlavní nabídku. Zvolte [CAMERA MENU] a stiskem o potvrďte výběr. [AF MODE] je jednou z položek [CAMERA MENU]. Stiskem o potvrdíte výběr. 3 Pomocí křížového ovladače 12 zvolte [AF MODE] a stiskněte o. Podle režimu snímání / scény nejsou některá nastavení dostupná. Stisknutím 4 v této obrazovce se kurzor přesune na zobrazení stránky. Stiskem 12 změníte stránku. Položku nebo funkci vyberete stiskem 3 nebo o. RESET IMAGE QUALITY CAMERA MENU SETUP SILENT PANORAMA SCN MODE EXIT SET OK MENU CAMERA MENU 1 WB 2 ISO DRIVE FINE ZOOM DIGITAL ZOOM AUTO AUTO o OFF OFF EXIT MENU SET OK Zobrazení stránek: Tato značka se zobrazí, pokud jsou na následující stránce další položky nabídky. CAMERA MENU 1 ESP/n ESP 2 AF MODE SPOT R OFF EXIT MENU SET OK Ovládání pomocí nabídek 4 Pomocí křížového ovladače 12 zvolte [FACE DETECT], [iesp] nebo [SPOT] a stiskněte o. Položka nabídky se nastaví a zobrazí se předchozí nabídka. Pro opuštění nabídky tiskněte m. Pro zrušení změn a pokračování v ovládání nabídky stiskněte m předtím, než stisknete o. Vybraná položka bude zobrazena odlišnou barvou. CAMERA MENU AF MODE 1 ESP/n FACE DETECT 2 AF MODE iesp R SPOT BACK MENU SET OK 22 CZ

23 Nabídka režimu snímání h K h s n 2 V režimu snímání statických snímků 1 RESET IMAGE QUALITY CAMERA MENU SETUP 6 6 CAMERA MENU WB ISO DRIVE FINE ZOOM DIGITAL ZOOM ESP / n AF MODE R * Vyžaduje kartu Olympus xd-picture Card. 3 * SILENT PANORAMA SCN MODE EXIT SET OK MENU 4 V režimu záznamu videosekvencí 7 IMAGE QUALITY RESET CAMERA MENU SETUP 5 SILENT MOVIE SCN MODE EXIT SET OK MENU Některé funkce nelze v určitých režimech snímání nastavit. g»funkce dostupné v režimech snímání a scénách«(str. 59) g»nabídky SETUP«(str. 35) Výchozí tovární nastavení je zobrazeno šedě ( ). 1 IMAGE QUALITY Tato funkce vám dovolí nastavit [IMAGE SIZE] (VELIKOST SNÍMKU) a [COMPRESSION] (KOMPRIMACE) [FRAME RATE] (POCET SNÍMKÚ) pro záznam videosekvencí). Kvalita obrazu statických snímků a jejich využití VELIKOST Aplikace SNÍMKU F 3648 x 2736 Vhodné pro tisk snímků větších než A3. H 2560 x 1920 Vhodné pro tisk snímků vel. A4.. I 2048 x 1536 Vhodné pro tisk snímků do vel. A4. J 1600 x 1200 Vhodné pro tisk snímků vel. A5.. K 1280 x 960 Vhodné pro tisk pohlednic. Změna kvality obrazu C 0640 x 480 Použitelné pro zobrazení snímků na TV nebo použití pro web a posílání em. D 1920 x 1080 Vhodné pro přehrávání snímků na širokoúhlé TV. Ovládání pomocí nabídek KOMPRIMACE L FINE Snímání ve vysoké kvalitě. M NORMAL Snímání v normální kvalitě. CZ 23

24 Kvalita videosekvencí VELIKOST SNÍMKU POČET SNÍMKŮ C 640 x 480 N 30 snímků / sek. E 320 x 240 O 15 snímků / sek. g»kapacita pro uložení statických snímků a délka záznamu videosekvencí«(str. 54) 2 RESET Obnovení základního nastavení Ovládání pomocí nabídek NO / YES Obnoví výchozí nastavení funkcí snímání. Přepínač režimů nesmí být nastaven na g. Funkce jsou obnoveny na výchozí hodnoty z výroby Funkce Výchozí tovární nastavení Viz str. F 0.0 str. 17 # AUTO str. 17 Y OFF str. 17 & OFF str. 17 Shadow Adjustment Technology OFF str. 18 IMAGE SIZE (statické snímky / videosekvence) F / E str. 23 COMPRESSION (statické snímky) M str. 23 FRAME RATE (videosekvence) O str. 23 WB AUTO str. 27 ISO AUTO str. 28 DRIVE o str. 28 FINE ZOOM OFF str. 28 DIGITAL ZOOM OFF str. 28 ESP / n ESP str. 29 AF MODE SPOT str. 29 R OFF str PANORAMA COMBINE IN CAMERA1 COMBINE IN CAMERA2 COMBINE IN PC Pořízení a spojení panoramatických snímků Při pohybu fotoaparátem se snímky automaticky pořídí a spojí ve fotoaparátu. Snímky pořídíte ručně, fotoaparát je automaticky sestaví. Snímky jsou ručně pořízeny a budou sestaveny v počítači. Pro panoramatické snímání je nutná karta Olympus xd-picture Card. Při nedostatečné kapacitě karty není možné funkce zvolit. 24 CZ

25 [COMBINE IN CAMERA1] Při pohybu fotoaparátem se snímky automaticky pořídí a spojí ve fotoaparátu do jednoho panoramatického snímku. Ukládá se pouze spojený snímek Snímky se napojují zleva doprava Značka cíle Ukazatel CANCEL MENU SAVE OK CANCEL MENU SAVE OK Pořiďte první snímek. Při mírném pohybu fotoaparátu ve směru dalšího snímku se zobrazí značka cíle a ukazatel. Ukazatel se pohybuje s fotoaparátem. Pohybujte fotoaparátem pomalu a plynule, dokud ukazatel nepřekryje značku cíle, pak zastavte. Fotoaparát pořídí další snímek automaticky. Po zobrazení snímku na displeji pořiďte stejným postupem třetí snímek. Po pořízení třetího snímku se snímky automaticky spojí a zobrazí se kombinovaný obraz. Pro spojení pouze 2 snímků stiskněte o před pořízením třetího snímku. Pro zrušení panoramatického režimu při snímání stiskněte m předtím, než stisknete o. [COMBINE IN CAMERA2] Snímky pořídíte ručně, fotoaparát je automaticky sestaví do jednoho panoramatického záběru. Ukládá se pouze spojený snímek Snímky se napojují zleva doprava Pomocí 43 určete okraj, na němž se budou snímky spojovat, a pořiďte první snímek. Druhý snímek komponujte tak, aby se okraj prvního snímku překrýval s okrajem snímku druhého, pak fotografujte. Třetí snímek pořiďte podobně jako druhý. Po pořízení třetího snímku se snímky automaticky spojí a zobrazí se kombinovaný obraz. Pro spojení pouze 2 snímků stiskněte o před pořízením třetího snímku. Pro zrušení panoramatického režimu při snímání stiskněte m předtím, než stisknete o. Ovládání pomocí nabídek CZ 25

26 [COMBINE IN PC] Panoramatický snímek můžete vytvořit v programu OLYMPUS Master z přiloženého CD-ROM. Snímky se napojují zleva doprava 3 : Následující snímek se napojí na pravém okraji. 4 : Následující snímek se napojí na levém okraji. Snímky se napojují zdola nahoru 1 : Následující snímek se napojí na horním okraji. 2 : Následující snímek se napojí na spodním okraji. Pomocí křížového ovladače určete, na kterém okraji se snímky budou spojovat, pak pořizujte snímky tak, aby se okraje snímků překrývaly na tomto okraji. Je možno pořídit až 10 snímků. Stiskněte o pro opuštění panoramatického snímání. V [COMBINE IN PC] část předchozího snímku, kterou bude spojen s následujícím snímkem, nezůstává v rámečku. Je tedy nutno si pamatovat, jak část v rámečku vypadala a pořídit další snímek tak, aby došlo k překrytí. Poznámka Ostření, expozice a vyvážení bílé WB jsou aretovány pro první snímek, blesk nepracuje. V režimech [COMBINE IN CAMERA1] a [COMBINE IN CAMERA2] se nastavení fotoaparátu automaticky optimalizuje pro tento režim. V režimu [COMBINE IN PC] se snímky pořizují s posledním nastavením [ISO] nebo [SCN] (kromě scénických režimů). V režimu PANORAMA není dostupné Shadow Adjustment Technology. 4 s (Scéna) Volba scénického režimu podle podmínek snímání Ovládání pomocí nabídek PORTRAIT / LANDSCAPE / LANDSCAPE+PORTRAIT / NIGHT SCENE *1 / NIGHT+PORTRAIT *1 / SPORT / INDOOR / CANDLE *1 / SELF PORTRAIT / AVAILABLE LIGHT *1 / SUNSET *1 / FIREWORKS *1 / CUISINE / BEHIND GLASS / DOCUMENTS / AUCTION *2 / SHOOT & SELECT1 *2 / SHOOT & SELECT2 *3 / BEACH & SNOW / PRE-CAPTURE MOVIE / UNDERWATER SNAPSHOT *4 / UNDERWATER WIDE1 *4 / UNDERWATER WIDE2 *4*5 / UNDERWATER MACRO *4 Obrazovka pro volbu scénických režimů obsahuje příklady použití a popis situací, pro něž jsou režimy určeny. Lze je nastavit pouze v poloze přepínače režimů s. g»přepínač režimů Přepíná mezi režimy snímání a přehrávání«(str. 12) Přepnutím na jinou scénu se většina nastavení změní na výchozí nastavení zvoleného scénického režimu. *1 Je-li objekt ve tmě, automaticky se aktivuje redukce šumu. Tím se čas snímání přibližně zdvojnásobí a během této doby nelze pořizovat žádné další snímky. *2 Zaostření je aretováno při prvním snímku. *3 Fotoaparát ostří při každém snímku. *4 Při použití přístroje v hloubce přesahující 10 m používejte vodotěsné pouzdro. *5 Rovina ostření je pevně nastavena na přibližně 5,0 m. Obrazovka volby scénických režimů PORTRAIT EXIT MENU SET OK Nastaví scénický režim. 26 CZ

27 [e SHOOT & SELECT1] / [f SHOOT & SELECT2] Scénické režimy umožňují pořizování sekvencí snímků přidržením spouště. Po pořízení snímků vyberte ty, které chcete smazat, označte je R a stiskem f / S je vymažte. Zvolený snímek Stiskem 43 se můžete posouvat po snímcích. Snímky označené R se vymažou. Stiskem o nastavte nebo zrušte značku R ve snímku. [Y PRE-CAPTURE MOVIE] Po nastavení scénického režimu se nahraje celkem 7 sekund záznamu, 2 sekundy před stisknutím spouště a 5 sekund poté, a je uložen jako videosekvence. Zvuk se nenahrává. Zaměřovací značka AF se nezobrazí. Optický transfokátor ani automatické ostření nejsou dostupné při záznamu videosekvencí. Pro nastavení [IMAGE QUALITY] vyberte [IMAGE SIZE] z [C] nebo [E] a [FRAME RATE] mezi [N] nebo [O]. 5 MOVIE NON-WATER MOVIE UNDERWATER MOVIE Volí režim záznamu videosekvence Pro záznam videosekvencí mimo vodu. Optický transfokátor není dostupný při záznamu videosekvencí, zvuk se však nahrává. Pro záznam videosekvencí pod vodou. Optický transfokátor dostupný při záznamu videosekvencí, zvuk se však nenahrává. 6 CAMERA MENU WB... Nastavení barvy snímku Statické snímky / videosekvence ([NON-WATER MOVIE]) AUTO Vyvážení bílé barvy je nastaveno automaticky, takže barvy vypadají přirozeně bez ohledu na zdroj světla. 5 Slunečný den Pro snímání pod jasnou oblohou. 3 Zataženo Pro snímání pod zamračenou oblohou. 1 Žárovkové světlo Pro fotografování při světle žárovky. w Zářivka 1 Pro fotografování pod zářivkou s denním světlem (Tento typ osvětlení se používá především v domácnostech.) x Zářivka 2 Pro fotografování pod neutrální bílou zářivkou. (Tento typ osvětlení se používá především ve stolních lampách.) y Zářivka 3 Pro fotografování pod bílou zářivkou. (Tento typ osvětlení se používá především v kancelářích.) Ovládání pomocí nabídek CZ 27

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SZ-10/SZ-20. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SZ-10/SZ-20. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SZ-10/SZ-20 Návod k použití Krok 1 Obsah balení nebo Digitální fotoaparát Řemínek Lithium-iontová baterie (LI-50B) Další nezobrazené příslušenství: záruční karta Obsah se může lišit

Více

Česky. Digitální fotoaparát DC E600 Návod k obsluze. Vítejte. Používání fotoaparátu DC E600 i

Česky. Digitální fotoaparát DC E600 Návod k obsluze. Vítejte. Používání fotoaparátu DC E600 i Digitální fotoaparát DC E600 Návod k obsluze CZ Vítejte Používání fotoaparátu DC E600 i Autorské právo Copyright 2005 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována,

Více

Uživatelská příručka k fotoaparátu

Uživatelská příručka k fotoaparátu ČESKY Uživatelská příručka k fotoaparátu Začínáme str. 7 Pozorně si přečtěte část Bezpečnostní opatření (str. 192-199). Kontrola obsahu balení Balení obsahuje následující položky. Pokud něco chybí, obraťte

Více

Definování snímku pro tisk

Definování snímku pro tisk Definování snímku pro tisk Tato kapitola popisuje, jak zvolit snímky pro tisk na DPOF (Data Print Order Format) tiskárně nebo v DPOF laboratoři. Chcete-li vytisknout snímky pořízené tímto fotoaparátem,

Více

Uživatelská příručka k fotoaparátu

Uživatelská příručka k fotoaparátu Uživatelská příručka k fotoaparátu Před použitím fotoaparátu si přečtěte tuto příručku, atovčetně části Bezpečnostní upozornění. Přečtení této příručky vám pomůže naučit se správně používat fotoaparát.

Více

Návod k použití ST150F/ST151F/ST152F/ST72/ST73. Klepněte na téma. Časté otázky. Základní funkce Rozšířené funkce Možnosti snímání

Návod k použití ST150F/ST151F/ST152F/ST72/ST73. Klepněte na téma. Časté otázky. Základní funkce Rozšířené funkce Možnosti snímání Návod k použití ST150F/ST151F/ST152F/ST72/ST73 Klepněte na téma Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej pozorně. Časté otázky Náhled Obsah Základní funkce

Více

Návod k použití. Digitální fotoaparát

Návod k použití. Digitální fotoaparát Digitální fotoaparát Cz Návod k použití Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu CASIO. Před jeho použitím se nezapomeňte seznámit se všemi bezpečnostními pokyny tohoto návodu k použití. Návod k použití

Více

9 Užitečné funkce ALL RESET (Obnova původních hodnot)

9 Užitečné funkce ALL RESET (Obnova původních hodnot) 9 Užitečné funkce ALL RESET (Obnova původních hodnot) Jak uložit nastavení fotoaparátu Nastavení tohoto parametru udává, zda si fotoaparát bude pamatovat aktuální nastavení jednotlivých parametrů i po

Více

Stručný návod k obsluze. Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače

Stručný návod k obsluze. Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače Stručný návod k obsluze Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače Cz Úvod Obsah balení Vyjměte fotoaparát a příslušenství z obalu a zkontrolujte,

Více

Návod k obsluze. Digitální fotoaparát. Před použitím si přečtěte celý návod. Č. modelu DMC-FZ50. Web Site: http://www.panasonic-europe.

Návod k obsluze. Digitální fotoaparát. Před použitím si přečtěte celý návod. Č. modelu DMC-FZ50. Web Site: http://www.panasonic-europe. Návod k obsluze Digitální fotoaparát Č. modelu DMC-FZ50 EB Před použitím si přečtěte celý návod. Web Site: http://www.panasonic-europe.com VQT0Y05 1 Před použitím Vážený zákazníku, chtěli bychom využít

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Uživatelská příručka

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Uživatelská příručka Cz Informace o obchodních značkách Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

Pokyny. Seznámení s fotoaparátem. Instalace ovladače a aplikace. Pořízení snímku. Připojení kabelu rozhraní USB. Kontrola zapnutí fotoaparátu

Pokyny. Seznámení s fotoaparátem. Instalace ovladače a aplikace. Pořízení snímku. Připojení kabelu rozhraní USB. Kontrola zapnutí fotoaparátu User Manual WB5000 Pokyny Při používání fotoaparátu dodržujte následující postup. Instalace ovladače a aplikace Pořízení snímku Připojení kabelu rozhraní USB Kontrola zapnutí fotoaparátu Kontrola [Vyměnitelný

Více

8 Užitečné funkce ALL RESET Ukládání aktuálního nastavení fotoaparátu

8 Užitečné funkce ALL RESET Ukládání aktuálního nastavení fotoaparátu 8 Užitečné funkce ALL RESET Ukládání aktuálního nastavení fotoaparátu Díky této funkci můžete určit, zda si fotoaparát bude pamatovat aktuálně nastavené hodnoty parametrů i po svém vypnutí nebo nikoli.

Více

Návod k použití. Digitální fotoaparát

Návod k použití. Digitální fotoaparát Digitální fotoaparát Cz Návod k použití Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu CASIO. Před jeho použitím se nezapomeňte seznámit se všemi bezpečnostními pokyny tohoto návodu k použití. Návod k použití

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k obsluze Cz Orientace v návodu Požadované informace naleznete na následujících místech: i Obsah str. viii xiii Zde naleznete jednotlivé funkce a položky menu. i Rejstřík otázek

Více

Metody měření expozice Jak lze změřit jas objektu

Metody měření expozice Jak lze změřit jas objektu Metody měření expozice Jak lze změřit jas objektu K dispozici jsou tři způsoby měření: Digitální ESP měření, bodové měření a násobné měření. Digitální ESP měření: Měření je odečteno ze středu záběru a

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Úvod Jednotlivé části a hlavní funkce fotoaparátu Základy snímání a přehrávání Funkce fotografování Funkce přehrávání Nahrávání a přehrávání videosekvencí Obecné

Více

Stručný návod k obsluze. Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače

Stručný návod k obsluze. Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače Stručný návod k obsluze Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače Cz MH-62 Úvod Obsah balení Vyjměte fotoaparát a příslušenství z obalu a zkontrolujte,

Více

Návod k použití. CZE Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně.

Návod k použití. CZE Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně. Návod k použití CZE Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně. Informace o autorských právech Microsoft Windows a logo Windows jsou registrovanými

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k obsluze Informace o obchodních značkách Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme vám za zakoupení digitálního fotoaparátu Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a uložte

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

Příručka k produktu Handycam HDR-TG5E/TG5VE/TG7VE

Příručka k produktu Handycam HDR-TG5E/TG5VE/TG7VE Klepněte zde Příručka k produktu Handycam HDR-TG5E/TG5VE/TG7VE 2009 Sony Corporation 4-141-567-11(1) CZ Použití příručky Příručka k produktu Handycam Tato příručka Příručka k produktu Handycam obsahuje

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k obsluze Informace o obchodních značkách Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Informace o obchodních značkách Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k obsluze Cz Orientace v návodu Požadované informace naleznete v následujících částech: i Obsah 0 x xvii Zde naleznete jednotlivé funkce a položky menu. i Rejstřík otázek a odpovědí

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Informace o obchodních značkách Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme za zakoupení výrobku společnosti Canon. Model EOS 5D Mark II je vysoce výkonná digitální zrcadlovka vybavená snímačem CMOS o velikosti kinofilmového políčka (full-frame,

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Úvod i Obsah xi Jednotlivé části fotoaparátu 1 Příprava pro fotografování 6 Základní operace fotografování a přehrávání 12 Fotografické funkce 22 Funkce přehrávání

Více

VIDEOKAMERA Podrobný návod k obsluze GZ-MS150

VIDEOKAMERA Podrobný návod k obsluze GZ-MS150 VIDEOKAMERA Podrobný návod k obsluze GZ-MS150 LYT2368-016A Obsah Návod k obsluze pro začátečníky 4 Nabíjení 4 Záznam 4 Přehrávání 4 Tipy pro natáčení 4 Prázdniny/vánoce 5 Svatba 6 Cestování 7 Zábavní park

Více