VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 A) Základní údaje o škole 1.1 zřizovatel název zřizovatele adresa zřizovatele Obec Písařov Obec Písařov, Písařov 80, Štíty Kontakt tel.: fax: součásti školy Kapacita Mateřská škola Základní škola Školní družina Školní jídelna 60 dětí 60 žáků 15 žáků 125 jídel 1.3 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 6 Kontakt Hana Kleiblová, tel.:

3 2. Charakteristika školy Základní škola a Mateřská škola se skládá ze součástí mateřská škola, základní škola, školní družina a školní jídelna. Provoz je od zajišťován v jedné budově č.p. 70. V suterénu budovy je umístěna kuchyň, jídelna, sklady potravin, kabinety, kotelna, šatna a sociální zázemí pro kuchařku a školnici, úklidová místnost a WC pro žáky. Od září 2012 je zde také herna převážně využívaná pro činnost školní družiny, také pro činnost mateřské školy a logopedii (probíhá ve spolupráci s SPC Šumperk). V přízemí budovy je umístěna třída mateřské školy se zázemím (odpočinková místnost, WC, umývárna, sprcha, kuchyňka, šatna pro děti MŠ). V přízemí je rovněž umístěna šatna pro žáky ZŠ, archiv, úklidová místnost a WC, kancelář vedoucí školní jídelny a učitelek MŠ. V 1. nadzemním podlaží jsou dvě kmenové učebny pro základní školu, učebna s počítači (určená zejména pro výuku informatiky, ale i dalších předmětů při využití počítačů). Dále je zde menší učebna (určena zejména pro výuku anglického jazyka, ale i dalších předmětů při dělení hodin), sociální zázemí pro žáky a pedagogy, sborovna pro učitelky ZŠ, ředitelna a kabinety. Budova č.p. 216 (bývalá ZŠ u kostela) je využívána jako sklad nábytku a učebních pomůcek. Základní škola je malotřídní s pěti ročníky prvního stupně ve dvou třídách. Budova školy je situována v centru obce s dobrou dostupností od autobusové zastávky (cca 300 metrů). Doprava autobusem je dětmi využívána jen zřídka. Děti chodí do školy většinou pěšky nebo jezdí na kole, dojíždějící žáky a děti (z Bukovice) vozí rodiče osobními automobily. Prázdninový provoz mateřské školy byl v roce řešen takto: - MŠ uzavřena na 6 týdnů ( ) se souhlasem zřizovatele a po projednání s rodiči dětí. 3

4 3. Materiálně-technické podmínky základní a mateřské školy Učebny, herny ZŠ - 5 učeben, z toho 2 kmenové učebny pro výuku, 2 odborné učebny (využívány zejména jako učebna angličtiny a učebna informatiky), 1 učebna využívaná zejména pro potřeby školní družiny. MŠ 1 učebna s příslušenstvím. Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení Dílny a pozemky Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Školní knihovna umístěna v učebně angličtiny, počítačové stanice umístěny ve třídě pro výuku informatiky, v obou kmenových učebnách umístěny interaktivní tabule s ozvučením a dataprojektorem. Pokrytí WIFI signálem ve všech učebnách. Uzavřený areál školní zahrady s travnatým povrchem, hrací prvky, kolotoč, pískoviště, zahradní domek s vybavením pro MŠ. V budově ZŠ a MŠ není umístěno. Výuka TV probíhá na sále Obecního úřadu, č.p. 80. Součástí je šatna pro žáky a sociální zařízení (nově vybudované v roce 2010 pro potřeby ZŠ a MŠ). Základní vybavení - koše na košíkovou, malá trampolína, žíněnky, lavičky, koza, branky na florbal a další. Školní pozemek je umístěn v areálu školní zahrady (výměra 8 x 6 m), nářadí je umístěno ve skladu v suterénu budovy. Prozatím vyhovující, proveden nový nátěr dřevěných i kovových konstrukcí v srpnu Dostatečné, průběžně doplňováno dle potřeb a finančních možností školy. Pro všechny ročníky i předměty učební texty schválené MŠMT ČR. Dostatečné, průběžně doplňováno. V letošním školním roce provedeno dovybavení učebny informatiky a zařízení pro WIFI signál v přízemí a 1.NP. 1x televize (MŠ), 1x radiomagnetofon, 3x CD přehrávač, 9x PC stanice s připojením k internetu 4

5 (učebna), 3x kopírovací stroj + tiskárna, 1x fotoaparát, 3x dataprojektor, 2x interaktivní tabule, 5x notebook, 2x PC v kanceláři Investiční rozvoj V letech proběhla přestavba budovy, č.p. 70 rozdělena na dvě etapy (červenec 2009 srpen 2009, červenec 2010 srpen 2010). Cílem bylo sjednocení provozů do jedné budovy. Celkové finanční náklady akce činily cca 8 mil. korun, na II.etapu přestavby byla čerpána dotace ze Státního fondu životního prostředí. Ostatní náklady byly hrazeny z rozpočtu zřizovatele. V roce 2010 obec dále vynaložila cca 100 tis. na úpravu sálu obecního úřadu a vybudování sociálního zařízení, s cílem zajistit vhodné podmínky pro výuku tělesné výchovy. V roce 2011 proběhly tyto investiční akce: oprava vstupního schodiště, oprava hracích prvků v zahradě. V roce 2012 proběhla úprava místnosti v suterénu budovy s cílem získat další učebnu (hernu) pro využití školy i veřejnosti. V roce 2012 a 2013 bylo investováno cca 200tis. korun do výpočetní a audiovizuální techniky s využitím programu EU peníze školám a prostředků zřizovatele. V roce proběhla oprava únikového východu nové schodiště (cca 40tis.), oprava soklu fasády okolo celé budovy (cca 50tis.). S pomocí zřizovatele byly instalovány nové obrubníky a drenáže sloužící k odvodnění budovy (investice cca 30tis.). V roce 2014 proběhla oprava zábradlí domku na zahradě, oprava pískoviště a zbudování kamínkovitě. V letech je plánována investice ve výši cca 130 do výstavby přírodní učebny (altánku) v horní části areálu školní zahrady. S touto úpravou bude také provedena úprava hracích prvků. Komentář: Vzhledem k razantní rekonstrukci objektu v letech je naše škola moderní a energeticky nenáročnou budovou. Zázemí pro děti, žáky i zaměstnance má dobrou úroveň a v mnoha ohledech převyšuje zařízení obdobného typu. Prostor pro výuku tělesné výchovy je vymezen na sále OÚ, což je řešení ne zcela ideální, ale v současné době dostačující. Daří se nám vybavovat školu novými pomůckami pro výuku, knihami pro žákovskou i učitelskou knihovnu, z projektu EU peníze školám jsme zakoupili nové počítače pro žáky a notebooky pro práci 5

6 pedagogických pracovníků. Všechny počítače máme připojeny k internetu, ve škole je rovněž pokrytí WIFI signálem. Celkové vybavení pro výuku je tedy na velmi dobré úrovni. Vyřešili se nedostatky prostor z hlediska BOZP a hygienických norem (jako bylo nekvalitní stínění oken, obložení na stěnách, školní nábytek, sociální zázemí, atd.). Dlouhodobý problém se zabezpečením objektů a zahrady byl vyřešen opravou oplocení a instalací kamerového systému (2 kamery monitorující zahradu školy). V roce 2013 byly instalovány nové zámky na vstupní brány a došlo k uzavření areálu mimo provozní dobu. B) Přehled oborů základního vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku 1. Vzdělávací programy Vzdělávací program ŠVP ZV UČÍME SE SPOLU ŠVP MŠ : celoroční projekt Já písnička ŠVP školní družiny Učíme se hrou Zařazené třídy roč. MŠ ŠD 6

7 C) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 1. Základní údaje o pracovnících školy (od ) Počet pracovníků celkem 9 přep úv. 7,445 Počet učitelů ZŠ 4 přep. úv. 2,818 Počet vychovatelů ŠD 2 přep. úv. 0,441 Počet učitelek MŠ 2 přep. úv. 1,936 Počet provozních zaměstnanců ZŠ 3 přep. úv. 0,600 Počet provozních zaměstnanců MŠ 1 přep. úv. 0,500 Počet provozních zaměstnanců ŠJ 2 přep. úv. 1,150 Počet asistentů pedagoga 0 2. Údaje o pedagogických pracovnících (od ) Pedagogičtí pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání Aprobace Mgr. Jiří Pavlas Ředitel 1,000 VŠ 2.st. ZŠ (Př Te - Inf) Kvalifikační studium pro ředitele Mgr. Vladana Pávková Učitelka ZŠ 1,000 VŠ 1.st. ZŠ Pavla Čermáková Učitelka ZŠ 0,727 ÚSO studuje 1.st. ZŠ Eva Brixová Učitelka ZŠ 0,091 ÚSO Cestovní ruch a ekonomika služeb studuje VOŠ pedagogická Hana Kleiblová Vedoucí 0,968 ÚSO učitelka MŠ Uč. MŠ Miluše Kleiblová Učitelka MŠ 0,968 ÚSO Uč. MŠ a vych. Eva Brixová Miluše Kleiblová Vedoucí vychovatelka ŠD Vychovatelka ŠD Vychovatelka 0,347 ÚSO Cestovní ruch a ekonomika služeb studuje VOŠ pedagogická 0,047 ÚSO Uč. MŠ a vych. Hana Kleiblová 0,047 ÚSO Uč. MŠ ŠD Praxe v MŠ: Alena Pavlasová, studentka 4.roč. SŠSPS Zábřeh (celoročně 10/2013-5/2014) Zdeňka Strmisková, studentka 2.roč. CSOŠ Bojkovice ( ) 7

8 3. Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce (od ) Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. Stupně 42 % Učitelé 1. Stupně 42 % (22 z 52 hod.) Učitelky MŠ 100 % Učitelky MŠ 100 % (60 z 60 hod.) Vychovatelky ŠD 31 % Vychovatelky ŠD 11 % (1,45 z 13,24 hod.) 4. Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby (od ) Do 35 let let let nad 55 let do důch. věku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Průměrný věk pedagogických pracovníků je 40,3 let (k ). 5. Údaje o nepedagogických pracovnících (od ) Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání Slávka Tannertová školnice MŠ 0,500 SO Slávka Tannertová uklízečka ZŠ 0,450 SO Drahomíra Šebestová kuchařka 0,850 SO Drahomíra Šebestová uklízečka ŠJ 0,100 SO Eva Brixová ved. školní jídelny ZŠ 0,200 ÚSO Eva Brixová Administrativní pracovník 0,100 ÚSO Tomešková Božena účetní (ext. pracoviště) 0,050 ÚSO Průměrný věk pedagogických pracovníků je 43,0 let (k ). 8

9 D) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následné přijetí do školy 1. Zápis k povinné školní docházce a) na školní rok 2013/2014 počet prvních tříd ve školním roce 2013/2014 počet dětí přijatých do prvních tříd ve školním roce 2013/2014 z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2013/ b) na školní rok 2014/2015 počet prvních tříd ve školním roce 2014/2015 počet dětí přijatých do prvních tříd ve školním roce 2014/2015 z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu), z toho počet dětí 5ti letých (předčasné přijetí) počet odkladů pro školní rok 2014/ , Žáci přijatí do první třídy pro školní rok 2013/2014 počet prvních tříd ve školním roce 2013/2014 počet dětí přijatých do prvních tříd ve školním roce 2013/2014 z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2013/

10 E) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání 1. Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu k Ročník Počet žáků Prospělo Prospělo s vyzn. Neprospělo Nehodnoceno Průměrný prospěch , , , , ,33 Celkem Přehled o chování výchovná opatření pochvala ŘŠ Udělena pochvala za vzorné plnění školních povinností Davidová Melánie, Winklerová Nela Udělena pochvala za výborný prospěch Klimešová Tereza, Tušinovská Karolína, David Jan, Naiserová Kateřina, Brix Adam, Polách Rudolf, Naiserová Sára, Rouča Jakub Výchovná opatření napomenutí TU Uděleno napomenutí TU za opakované neplnění školních povinností Kunčar Jan, Kunčar Zdeněk 10

11 2. Údaje o zameškaných hodinách (za celý školní rok 2013/2014) Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1. stupeň celkem , ročník , ročník , ročník , ročník ročník , Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Ročník Počet žáků Sluchové postižení 0 Zrakové postižení 0 S vadami řeči 0 Tělesné postižení 0 S kombinací postižení 0 S vývojovými poruchami učení ZŠ 5. 1 S mentálním postižením 0 4. Údaje o ověřování výsledků žáků Ve školním roce 2013/2014 neprobíha generální zkouška ověřování výsledků vzdělávání žáků 5.ročníku. Proběhlo školní testování (matematika, český jazyk, anglický jazyk, všeobecný přehled), do kterého bylo na naší škole zapojeno pět žáků 5.ročníku. Komplexní výsledky jsou uloženy v evidenci školy. 11

12 F) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Ve školním roce 2013/2014 byla prevence sociálně patologických jevů řešena v rámci akcí konaných v průběhu školního roku. Škola měla zpracován Minimální preventivní program, ve kterém jsou zahrnuty všechny realizované aktivity včetně spolupráce s externími organizacemi (např. Pontis Šumperk, Policie Šumperk, PPP Šumperk, SPC Šumperk atd.). Preventistou pro ZŠ Písařov je Mgr. Vladana Pávková. G) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Účast na dalším vzdělávání pedagogických pracovníků byla v rámci možností naší organizace. Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci ZŠ, MŠ a ŠJ absolvovali vzdělávací akce v souladu s potřebami školy, vyučovanými předměty a finančními možnostmi. V návaznosti na připravovanou novelu zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících si pedagogičtí zaměstnanci doplňují požadované vzdělání (Eva Brixová VOŠ pedagogická Lytomyšl, zahájení 9/ předpokládané ukončení 6/2016, Bc. Dana Novotná UJAK Praha, předpokládané zahájení 9/2014, Mgr. Jiří Pavlas UJAK Praha, předpokládané zahájení 9/2014). Konané DVPP ve školním roce 2013/ Hana Kleiblová Dramaterapie v prostředí MŠ v rámci projektu Rozvoj kompetencí pedagogů MŠ, r.č. CZ 1.07/1.3.45/ Modul 1.A (celoročně) Mgr. Jiří Pavlas Studium k výkonu specializovaných činností v oblasti EVVO (koordinátor EVVO), místo konaní: ČR, rozsah: 250 hodin, akreditace MŠMT 27615/ , ukončeno zkouškou a obhajobou závěrečné práce Mgr. Jiří Pavlas Doplňující vzdělávání pro koordinátory EVVO, místo konání: Švagrov, rozsah: 24 hodin Akreditace MŠMT, Sluňákov centrum ekologických aktivit Mgr. Vladana Pávková Tvořivá škola Abeceda a práce s čítankou Tvořivá škola, Šumperk, rozsah: 4 hodiny, akreditace MŠMT Bc. Dana Novotná Tvořivá škola Abeceda a práce s čítankou Tvořivá škola, Šumperk, rozsah: 4 hodiny, akreditace MŠMT 12

13 H) Údaje o aktivitách a prezentace školy na veřejnosti Prezentace školy na veřejnosti probíhala dle plánu akcí pořádaných během školního roku, např. Podzimní projekty ZŠ a MŠ, Lampionový průvod aneb Cesta za štěstím, Rozsvěcování vánočního stromu s programem pro veřejnost, vystoupení ke Dni matek, vystoupení ke Dni vítězství, Den Země, Dětský karneval, Den dětí, Masopustní průvod obcí, Vítání jara v obci. Kulturní, výchovné a vzdělávací akce pro žáky pořádané školou Slavnostní zahájení školního roku, šk TS se žáky. Školní řád, učebnice. Poučení o BOZP a PO Vycházka k Čertí skalce (seznámení s pověstí) Divadlo Šumperk Tři veterání Loutková pohádka Jak se čerti ženili Lampiónový průvod Přednáška Úraz není náhoda Cvičný požární poplach Slavnostní předávání slabikářů žákům 1.ročníku Čtvrtletní pedagogická rada TS s rodiči Mikulášská besídka Rozsvěcování vánočního stromu Vánoční besídka pro děti Beseda Ekokom: Třídění odpadu Pololetní pedagogická rada Turnaj ve stolních hrách Ukončení 1. pololetí vydání výpisu vysvědčení žákům Zápis dětí do prvního ročníku Školní ples Výuková program koncert Viktor Gulváš Dětský karneval Vítání jara vynášení moreny Čtvrtletní pedagogická rada (út) Den Země téma Voda kolem nás TS s rodiči (14,00 16,00) Dopravní hřiště Pálení čarodějnic Zápis dětí do MŠ 6.5. Divadlo ZŠ Bušín - Kašpárek 7.5. Vystoupení ke Dni vítězství Program ke Dni matek Program ke dni dětí se spaním ve škole Den dětí ZŠ a MŠ Testování žáků 5.roč Fotografování Den s Lesy ČR Florbalový turnaj Olšany Atletický trojboj na hřišti Školní výlet Závěrečná pedagogická rada Cvičení v přírodě 13

14 Slavnostní ukončení školního roku, vysvědčení Celoročně, průběžně: Coopmanie soutěž, Sběr vršků PET (Charita) Kulturní, výchovné a vzdělávací akce pro děti pořádané MŠ ŠVP : celoroční projekt Já písnička Akce MŠ: září : říjen: listopad: prosinec: leden : březen: duben: květen : červen : odpolední akce pro rodiče s dětmi putování za jablíčkovou vůní Divadlo Šumperk Tři veteráni loutkové divadlo v MŠ Jak se čerti ženili projekt V lese čertí škola (Mikulášská nadílka, hry, soutěže) vánoce ve školce (stromeček, dárky ) vánoční besídka pro rodiče projekt V zemi věčného sněhu a ledu lyžařský kurz Skiareál Buková hora výchovný koncert v MŠ dětský karneval (pro veřejnost) vynášení Moreny kino Olšany Velká potopa velikonoční výstava Dům Paprsek Olšany Den Země projekt Zahrada (nejen) pro pejska a kočičku Čarodějnice ve školce Rej čarodějnic (podvečerní akce pro veřejnost) Výjezd do Bušína ( vystoupení žáků ZŠ) kulturní pásmo ke Dni matek (pro veřejnost) Den dětí Šmoulí den výlet ZOO Lešná předávání klíčů od školy budoucím prvňáčkům žáky 5.ročníku ZŠ Slavnostní ukončení šk. roku (rozloučení s budoucími prvňáky) Hodnocení činnosti školní družiny K pravidelné docházce do školní družiny bylo v tomto školním roce zapsáno celkem 15 dětí z ročníku. Provoz školní družiny byl zajišťován od hodin. Provozní doba vychází z potřeb zařazených dětí. Ve školní družině pracovaly 3 vychovatelky. K dispozici byly vlastní prostory školní družiny, počítačová učebna, II. třída, školní zahrada, sál obecního úřadu a fotbalové hřiště. Byla zpracována dokumentace, doplněna o zařazení dětí do zájmových kroužků. Plán výchovně vzdělávací práce vycházel z ŠVP školní družiny Učíme se hrou. V rámci ŠD probíhá každou středu Sportovní kroužek. Při Sportovním kroužku využíváme prostory sálu OÚ Písařov a fotbalové hřiště. Vzhledem k letošnímu zimnímu počasí jsme se nemohli věnovat zimním radovánkám, bobování, sáňkování a stavění sněhuláků. Ale o to více jsme trávili čas v přírodě, pozorovali změny v přírodě a hráli jiné pohybové a rekreační hry venku. 14

15 Z výtvarné činnosti to byli zimní čepičky, tučňáčci na kře, klauni kamarádi, návrhy masek na karneval a další činnosti. Přečetli jsme si také knížku od spisovatelky Daniely Krolupperové Sedmilhář Josífek, která děti velmi zaujala a ve které se některé děti i poznaly. Jaro jsme zahájili častými vycházkami do přírody, vzhledem ke krásnému jarnímu počasí již v březnu, podíleli jsme se na jarním úklidu školní zahrady, poznávali ptáky, kteří přiletěli z teplých krajin, určovali první jarní květiny a využívali jsme školní zahradu a pískoviště k pohybovým i spontánním činnostem dětí. Vytvářeli jsme také různé jarní motivy na výzdobu ŠD. Byli to např. motýlci na klacíku z barevného skládaného papíru, mozaika s jarními motivy, pracovali jsme s odpadním materiálem (rybička z PET lahve), na čarodějnický slet jsme vyrobili čarodějnici. Na Velikonoce jsme zaseli osení a vytvořili do něj zápichy jarních zvířátek, povídali jsme si o velikonočních tradicích a zvycích a jako tradičně ve ŠD jsme slepovali zvířátka z piškotů a marmelády. Ke Dni matek jsme maminkám udělali radost motýlkem připevněným na kolíčku se srdíčkem. V týdnu od 19. května do 23. května proběhl Sportovní týden. V rámci Sportovního týdne jsme házeli kroužky na cíl, hráli Twister, míčové hry, Na stonožku, Na straky, zahráli si fotbalový zápas, vyšli si na turistickou procházku, běhali sprinty v přírodě a zacvičili si se švihadly. 3. června proběhla ke Dni dětí ve školní družině Veselá olympiáda. Vzhledem k nepříznivému počasí to byla olympiáda stolních her. Obsahovala soutěže v pexesu, námořní bitvě, piškvorkách a nakonec v Bingu. Děti se moc těšily na výlet do ZOO Lešná, a proto jsme si vytvořili ve ŠD malou zoologickou zahradu ze zvířátek vyrobených z ruliček od toaletního papíru a povídali si, na která zvířátka se nejvíce těšíme. Před prázdninami jsem děti poučila o bezpečnosti při koupání, opalování, sběru lesních plodin, při hrách a ostatních letních aktivitách a na toto téma jsme vypracovali společně několik pracovních listů z časopisu Pastelka. Zájmové útvary ve šk. roce 2013/2014: Sportovní kroužek, Taneční kroužek, Florbal, Dramatický kroužek I) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2013/2014 inspekce neproběhla. J) Základní údaje o hospodaření školy za rok 2013 Dotace na rok 2013 od zřizovatele činila ,- Kč. Dále bylo použito ,- Kč z rezervního fondu. Stav rezervního fondu k činí ,90 Kč, z toho částka ,- je vázána pro účely projektu Učíme se spolu, který bude ukončen v roce

16 Rezerva tedy činí ,90 Kč. Rezerva je uvažována na dofinancování mimořádných výdajů v roce Vzhledem k tomu, že od bude ZŠ a MŠ na vyjímce lze prostředky z rezervního fondu použít na dofinancování platů zaměstnanců. V roce 2013 činily nejvyšší výdaje náklady na materiál a na elektrickou energii. Výdaje na opravy, údržbu a ostatní položky byly srovnatelné s minulými kalendářními roky. S veškerými prostředky přidělenými v roce 2013 hospodařila PO ZŠ a MŠ Písařov úsporně a s ohledem na potřeby organizace. K) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů ZŠ a MŠ Písařov nebyla ve školním roce 2013/2014 zapojena do rozvojových a mezinárodních programů. L) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení ZŠ a MŠ Písařov nebyla ve školním roce 2013/2014 zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. M) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů ZŠ a MŠ Písařov je ve školním roce 2013/2014 zapojena do projektu Ovoce do škol. Do projektu EU peníze školám se škola zapojila od května 2012, škole byla přidělena dotace ve výši ,- Kč. K dnešnímu dni byly schváleny všechny monitorovací zprávy projektu. Předpokládané ukončení projektu je v říjnu N) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů při vzdělávání ZŠ a MŠ Písařov nemá odborové organizace. O) Zpráva o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2013 a) Počet písemně podaných žádostí o informace: V roce 2013 nebyla u ZŠ a MŠ Písařov podána žádost o poskytnutí informací dle výše uvedeného zákona. b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: V roce 2013 nebylo přijato žádné odvolání. 16

17 c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: V roce 2013 nedošlo k přezkoumání rozhodnutí ZŠ a MŠ Písařov v oblasti poskytování informací. d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona: V roce 2013 nebylo zahájeno žádné řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. e) Další informace, vztahující se k uplatňování tohoto zákona: Veškeré informace požadované ústně byly vyřizovány ihned. P) Údaje o výsledcích dotazníkového šetření Mapa ZŠ a MŠ Ve školním roce 2013/2014 (leden 2014) probíhalo na ZŠ a MŠ Písařov dotazníkové šetření Mapa ZŠ a MŠ od společnosti Scio. Do dotazníkového šetření byli zapojeni rodiče dětí a žáků, pedagogové a provozní zaměstnanci, rovněž žáci základní školy. Souhrnné výsledky šetření jsou uvedeny v Příloze č.1 této výroční zprávy. 17

18 Příloha č. 1 Údaje o výsledcích dotazníkového šetření Mapa ZŠ a MŠ 18

19 Výroční zpráva je zpracována v souladu s vyhl.č. 225/2009 s účinností od Podklady pro výroční zprávu za MŠ zpracovala Hana Kleiblová, vedoucí učitelka MŠ. Podklady pro výroční zprávu za ŠD zpracovala Eva Brixová, vedoucí vychovatelka ŠD. Zprávu vypracoval: Mgr. Jiří Pavlas, ředitel školy:... V Písařově dne Schválena Školskou radou při ZŠ a MŠ Písařov dne Za školskou radu: Hana Kleiblová, předseda ŠR:... 19

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 Hradec Králové, 20.9. 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009-2010 Hradec Králové, září 2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2.

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Útvina adresa školy Útvina 153, 36401 Toužim právní forma příspěvková organizace IČO 60610751 Identifikátor 600067319 vedení

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Holubova 792 odloučené pracoviště. zahájení provozu 1.2.

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Holubova 792 odloučené pracoviště. zahájení provozu 1.2. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Holubova 792 odloučené pracoviště zahájení provozu 1.2.2015 Výroční zpráva 2014-2015 č.j. zsuprk_897/2015 1. Základní údaje o škole

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009 Základní škola Zeleneč Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2007/2008-1 - Zpracovala. Mgr. Dana Petriková Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -1- VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -2-1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 60 611 910 IZO 102 264 708 RED_IZO 600 070 352 Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy Výroční zpráva za školní rok 2014/15 Vypracovaly ke dni 18.8.2015: MUDr. Darina Gurutidu, ředitelka projektu Mgr. Martina Schejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Perlička Č.j. 034/2015 a) Základní údaje o škole:

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková - 1 - Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466 Písek, Mírové náměstí 1466 Identifikátor školy: 600 062 121 Termín

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název: Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín, příspěvková organizace Adresa školy: 696 31 Bukovany 132 IČO 70984042 Vedení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno č. j.: 446/12 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 V Kolči, dne 29. 10. 2012 Vypracovala: Mgr. Michaela Kalkušová Výroční

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín Adresa: Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad Identifikátor: 600 092 143 Vedoucí

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2008/2009 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková - 1 - Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více