VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 A) Základní údaje o škole 1.1 zřizovatel název zřizovatele adresa zřizovatele Obec Písařov Obec Písařov, Písařov 80, Štíty Kontakt tel.: fax: součásti školy Kapacita Mateřská škola Základní škola Školní družina Školní jídelna 60 dětí 60 žáků 15 žáků 125 jídel 1.3 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 6 Kontakt Hana Kleiblová, tel.:

3 2. Charakteristika školy Základní škola a Mateřská škola se skládá ze součástí mateřská škola, základní škola, školní družina a školní jídelna. Provoz je od zajišťován v jedné budově č.p. 70. V suterénu budovy je umístěna kuchyň, jídelna, sklady potravin, kabinety, kotelna, šatna a sociální zázemí pro kuchařku a školnici, úklidová místnost a WC pro žáky. Od září 2012 je zde také herna převážně využívaná pro činnost školní družiny, také pro činnost mateřské školy a logopedii (probíhá ve spolupráci s SPC Šumperk). V přízemí budovy je umístěna třída mateřské školy se zázemím (odpočinková místnost, WC, umývárna, sprcha, kuchyňka, šatna pro děti MŠ). V přízemí je rovněž umístěna šatna pro žáky ZŠ, archiv, úklidová místnost a WC, kancelář vedoucí školní jídelny a učitelek MŠ. V 1. nadzemním podlaží jsou dvě kmenové učebny pro základní školu, učebna s počítači (určená zejména pro výuku informatiky, ale i dalších předmětů při využití počítačů). Dále je zde menší učebna (určena zejména pro výuku anglického jazyka, ale i dalších předmětů při dělení hodin), sociální zázemí pro žáky a pedagogy, sborovna pro učitelky ZŠ, ředitelna a kabinety. Budova č.p. 216 (bývalá ZŠ u kostela) je využívána jako sklad nábytku a učebních pomůcek. Základní škola je malotřídní s pěti ročníky prvního stupně ve dvou třídách. Budova školy je situována v centru obce s dobrou dostupností od autobusové zastávky (cca 300 metrů). Doprava autobusem je dětmi využívána jen zřídka. Děti chodí do školy většinou pěšky nebo jezdí na kole, dojíždějící žáky a děti (z Bukovice) vozí rodiče osobními automobily. Prázdninový provoz mateřské školy byl v roce řešen takto: - MŠ uzavřena na 6 týdnů ( ) se souhlasem zřizovatele a po projednání s rodiči dětí. 3

4 3. Materiálně-technické podmínky základní a mateřské školy Učebny, herny ZŠ - 5 učeben, z toho 2 kmenové učebny pro výuku, 2 odborné učebny (využívány zejména jako učebna angličtiny a učebna informatiky), 1 učebna využívaná zejména pro potřeby školní družiny. MŠ 1 učebna s příslušenstvím. Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení Dílny a pozemky Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Školní knihovna umístěna v učebně angličtiny, počítačové stanice umístěny ve třídě pro výuku informatiky, v obou kmenových učebnách umístěny interaktivní tabule s ozvučením a dataprojektorem. Pokrytí WIFI signálem ve všech učebnách. Uzavřený areál školní zahrady s travnatým povrchem, hrací prvky, kolotoč, pískoviště, zahradní domek s vybavením pro MŠ. V budově ZŠ a MŠ není umístěno. Výuka TV probíhá na sále Obecního úřadu, č.p. 80. Součástí je šatna pro žáky a sociální zařízení (nově vybudované v roce 2010 pro potřeby ZŠ a MŠ). Základní vybavení - koše na košíkovou, malá trampolína, žíněnky, lavičky, koza, branky na florbal a další. Školní pozemek je umístěn v areálu školní zahrady (výměra 8 x 6 m), nářadí je umístěno ve skladu v suterénu budovy. Prozatím vyhovující, proveden nový nátěr dřevěných i kovových konstrukcí v srpnu Dostatečné, průběžně doplňováno dle potřeb a finančních možností školy. Pro všechny ročníky i předměty učební texty schválené MŠMT ČR. Dostatečné, průběžně doplňováno. V letošním školním roce provedeno dovybavení učebny informatiky a zařízení pro WIFI signál v přízemí a 1.NP. 1x televize (MŠ), 1x radiomagnetofon, 3x CD přehrávač, 9x PC stanice s připojením k internetu 4

5 (učebna), 3x kopírovací stroj + tiskárna, 1x fotoaparát, 3x dataprojektor, 2x interaktivní tabule, 5x notebook, 2x PC v kanceláři Investiční rozvoj V letech proběhla přestavba budovy, č.p. 70 rozdělena na dvě etapy (červenec 2009 srpen 2009, červenec 2010 srpen 2010). Cílem bylo sjednocení provozů do jedné budovy. Celkové finanční náklady akce činily cca 8 mil. korun, na II.etapu přestavby byla čerpána dotace ze Státního fondu životního prostředí. Ostatní náklady byly hrazeny z rozpočtu zřizovatele. V roce 2010 obec dále vynaložila cca 100 tis. na úpravu sálu obecního úřadu a vybudování sociálního zařízení, s cílem zajistit vhodné podmínky pro výuku tělesné výchovy. V roce 2011 proběhly tyto investiční akce: oprava vstupního schodiště, oprava hracích prvků v zahradě. V roce 2012 proběhla úprava místnosti v suterénu budovy s cílem získat další učebnu (hernu) pro využití školy i veřejnosti. V roce 2012 a 2013 bylo investováno cca 200tis. korun do výpočetní a audiovizuální techniky s využitím programu EU peníze školám a prostředků zřizovatele. V roce proběhla oprava únikového východu nové schodiště (cca 40tis.), oprava soklu fasády okolo celé budovy (cca 50tis.). S pomocí zřizovatele byly instalovány nové obrubníky a drenáže sloužící k odvodnění budovy (investice cca 30tis.). V roce 2014 proběhla oprava zábradlí domku na zahradě, oprava pískoviště a zbudování kamínkovitě. V letech je plánována investice ve výši cca 130 do výstavby přírodní učebny (altánku) v horní části areálu školní zahrady. S touto úpravou bude také provedena úprava hracích prvků. Komentář: Vzhledem k razantní rekonstrukci objektu v letech je naše škola moderní a energeticky nenáročnou budovou. Zázemí pro děti, žáky i zaměstnance má dobrou úroveň a v mnoha ohledech převyšuje zařízení obdobného typu. Prostor pro výuku tělesné výchovy je vymezen na sále OÚ, což je řešení ne zcela ideální, ale v současné době dostačující. Daří se nám vybavovat školu novými pomůckami pro výuku, knihami pro žákovskou i učitelskou knihovnu, z projektu EU peníze školám jsme zakoupili nové počítače pro žáky a notebooky pro práci 5

6 pedagogických pracovníků. Všechny počítače máme připojeny k internetu, ve škole je rovněž pokrytí WIFI signálem. Celkové vybavení pro výuku je tedy na velmi dobré úrovni. Vyřešili se nedostatky prostor z hlediska BOZP a hygienických norem (jako bylo nekvalitní stínění oken, obložení na stěnách, školní nábytek, sociální zázemí, atd.). Dlouhodobý problém se zabezpečením objektů a zahrady byl vyřešen opravou oplocení a instalací kamerového systému (2 kamery monitorující zahradu školy). V roce 2013 byly instalovány nové zámky na vstupní brány a došlo k uzavření areálu mimo provozní dobu. B) Přehled oborů základního vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku 1. Vzdělávací programy Vzdělávací program ŠVP ZV UČÍME SE SPOLU ŠVP MŠ : celoroční projekt Já písnička ŠVP školní družiny Učíme se hrou Zařazené třídy roč. MŠ ŠD 6

7 C) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 1. Základní údaje o pracovnících školy (od ) Počet pracovníků celkem 9 přep úv. 7,445 Počet učitelů ZŠ 4 přep. úv. 2,818 Počet vychovatelů ŠD 2 přep. úv. 0,441 Počet učitelek MŠ 2 přep. úv. 1,936 Počet provozních zaměstnanců ZŠ 3 přep. úv. 0,600 Počet provozních zaměstnanců MŠ 1 přep. úv. 0,500 Počet provozních zaměstnanců ŠJ 2 přep. úv. 1,150 Počet asistentů pedagoga 0 2. Údaje o pedagogických pracovnících (od ) Pedagogičtí pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání Aprobace Mgr. Jiří Pavlas Ředitel 1,000 VŠ 2.st. ZŠ (Př Te - Inf) Kvalifikační studium pro ředitele Mgr. Vladana Pávková Učitelka ZŠ 1,000 VŠ 1.st. ZŠ Pavla Čermáková Učitelka ZŠ 0,727 ÚSO studuje 1.st. ZŠ Eva Brixová Učitelka ZŠ 0,091 ÚSO Cestovní ruch a ekonomika služeb studuje VOŠ pedagogická Hana Kleiblová Vedoucí 0,968 ÚSO učitelka MŠ Uč. MŠ Miluše Kleiblová Učitelka MŠ 0,968 ÚSO Uč. MŠ a vych. Eva Brixová Miluše Kleiblová Vedoucí vychovatelka ŠD Vychovatelka ŠD Vychovatelka 0,347 ÚSO Cestovní ruch a ekonomika služeb studuje VOŠ pedagogická 0,047 ÚSO Uč. MŠ a vych. Hana Kleiblová 0,047 ÚSO Uč. MŠ ŠD Praxe v MŠ: Alena Pavlasová, studentka 4.roč. SŠSPS Zábřeh (celoročně 10/2013-5/2014) Zdeňka Strmisková, studentka 2.roč. CSOŠ Bojkovice ( ) 7

8 3. Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce (od ) Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. Stupně 42 % Učitelé 1. Stupně 42 % (22 z 52 hod.) Učitelky MŠ 100 % Učitelky MŠ 100 % (60 z 60 hod.) Vychovatelky ŠD 31 % Vychovatelky ŠD 11 % (1,45 z 13,24 hod.) 4. Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby (od ) Do 35 let let let nad 55 let do důch. věku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Průměrný věk pedagogických pracovníků je 40,3 let (k ). 5. Údaje o nepedagogických pracovnících (od ) Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání Slávka Tannertová školnice MŠ 0,500 SO Slávka Tannertová uklízečka ZŠ 0,450 SO Drahomíra Šebestová kuchařka 0,850 SO Drahomíra Šebestová uklízečka ŠJ 0,100 SO Eva Brixová ved. školní jídelny ZŠ 0,200 ÚSO Eva Brixová Administrativní pracovník 0,100 ÚSO Tomešková Božena účetní (ext. pracoviště) 0,050 ÚSO Průměrný věk pedagogických pracovníků je 43,0 let (k ). 8

9 D) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následné přijetí do školy 1. Zápis k povinné školní docházce a) na školní rok 2013/2014 počet prvních tříd ve školním roce 2013/2014 počet dětí přijatých do prvních tříd ve školním roce 2013/2014 z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2013/ b) na školní rok 2014/2015 počet prvních tříd ve školním roce 2014/2015 počet dětí přijatých do prvních tříd ve školním roce 2014/2015 z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu), z toho počet dětí 5ti letých (předčasné přijetí) počet odkladů pro školní rok 2014/ , Žáci přijatí do první třídy pro školní rok 2013/2014 počet prvních tříd ve školním roce 2013/2014 počet dětí přijatých do prvních tříd ve školním roce 2013/2014 z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2013/

10 E) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání 1. Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu k Ročník Počet žáků Prospělo Prospělo s vyzn. Neprospělo Nehodnoceno Průměrný prospěch , , , , ,33 Celkem Přehled o chování výchovná opatření pochvala ŘŠ Udělena pochvala za vzorné plnění školních povinností Davidová Melánie, Winklerová Nela Udělena pochvala za výborný prospěch Klimešová Tereza, Tušinovská Karolína, David Jan, Naiserová Kateřina, Brix Adam, Polách Rudolf, Naiserová Sára, Rouča Jakub Výchovná opatření napomenutí TU Uděleno napomenutí TU za opakované neplnění školních povinností Kunčar Jan, Kunčar Zdeněk 10

11 2. Údaje o zameškaných hodinách (za celý školní rok 2013/2014) Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1. stupeň celkem , ročník , ročník , ročník , ročník ročník , Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Ročník Počet žáků Sluchové postižení 0 Zrakové postižení 0 S vadami řeči 0 Tělesné postižení 0 S kombinací postižení 0 S vývojovými poruchami učení ZŠ 5. 1 S mentálním postižením 0 4. Údaje o ověřování výsledků žáků Ve školním roce 2013/2014 neprobíha generální zkouška ověřování výsledků vzdělávání žáků 5.ročníku. Proběhlo školní testování (matematika, český jazyk, anglický jazyk, všeobecný přehled), do kterého bylo na naší škole zapojeno pět žáků 5.ročníku. Komplexní výsledky jsou uloženy v evidenci školy. 11

12 F) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Ve školním roce 2013/2014 byla prevence sociálně patologických jevů řešena v rámci akcí konaných v průběhu školního roku. Škola měla zpracován Minimální preventivní program, ve kterém jsou zahrnuty všechny realizované aktivity včetně spolupráce s externími organizacemi (např. Pontis Šumperk, Policie Šumperk, PPP Šumperk, SPC Šumperk atd.). Preventistou pro ZŠ Písařov je Mgr. Vladana Pávková. G) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Účast na dalším vzdělávání pedagogických pracovníků byla v rámci možností naší organizace. Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci ZŠ, MŠ a ŠJ absolvovali vzdělávací akce v souladu s potřebami školy, vyučovanými předměty a finančními možnostmi. V návaznosti na připravovanou novelu zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících si pedagogičtí zaměstnanci doplňují požadované vzdělání (Eva Brixová VOŠ pedagogická Lytomyšl, zahájení 9/ předpokládané ukončení 6/2016, Bc. Dana Novotná UJAK Praha, předpokládané zahájení 9/2014, Mgr. Jiří Pavlas UJAK Praha, předpokládané zahájení 9/2014). Konané DVPP ve školním roce 2013/ Hana Kleiblová Dramaterapie v prostředí MŠ v rámci projektu Rozvoj kompetencí pedagogů MŠ, r.č. CZ 1.07/1.3.45/ Modul 1.A (celoročně) Mgr. Jiří Pavlas Studium k výkonu specializovaných činností v oblasti EVVO (koordinátor EVVO), místo konaní: ČR, rozsah: 250 hodin, akreditace MŠMT 27615/ , ukončeno zkouškou a obhajobou závěrečné práce Mgr. Jiří Pavlas Doplňující vzdělávání pro koordinátory EVVO, místo konání: Švagrov, rozsah: 24 hodin Akreditace MŠMT, Sluňákov centrum ekologických aktivit Mgr. Vladana Pávková Tvořivá škola Abeceda a práce s čítankou Tvořivá škola, Šumperk, rozsah: 4 hodiny, akreditace MŠMT Bc. Dana Novotná Tvořivá škola Abeceda a práce s čítankou Tvořivá škola, Šumperk, rozsah: 4 hodiny, akreditace MŠMT 12

13 H) Údaje o aktivitách a prezentace školy na veřejnosti Prezentace školy na veřejnosti probíhala dle plánu akcí pořádaných během školního roku, např. Podzimní projekty ZŠ a MŠ, Lampionový průvod aneb Cesta za štěstím, Rozsvěcování vánočního stromu s programem pro veřejnost, vystoupení ke Dni matek, vystoupení ke Dni vítězství, Den Země, Dětský karneval, Den dětí, Masopustní průvod obcí, Vítání jara v obci. Kulturní, výchovné a vzdělávací akce pro žáky pořádané školou Slavnostní zahájení školního roku, šk TS se žáky. Školní řád, učebnice. Poučení o BOZP a PO Vycházka k Čertí skalce (seznámení s pověstí) Divadlo Šumperk Tři veterání Loutková pohádka Jak se čerti ženili Lampiónový průvod Přednáška Úraz není náhoda Cvičný požární poplach Slavnostní předávání slabikářů žákům 1.ročníku Čtvrtletní pedagogická rada TS s rodiči Mikulášská besídka Rozsvěcování vánočního stromu Vánoční besídka pro děti Beseda Ekokom: Třídění odpadu Pololetní pedagogická rada Turnaj ve stolních hrách Ukončení 1. pololetí vydání výpisu vysvědčení žákům Zápis dětí do prvního ročníku Školní ples Výuková program koncert Viktor Gulváš Dětský karneval Vítání jara vynášení moreny Čtvrtletní pedagogická rada (út) Den Země téma Voda kolem nás TS s rodiči (14,00 16,00) Dopravní hřiště Pálení čarodějnic Zápis dětí do MŠ 6.5. Divadlo ZŠ Bušín - Kašpárek 7.5. Vystoupení ke Dni vítězství Program ke Dni matek Program ke dni dětí se spaním ve škole Den dětí ZŠ a MŠ Testování žáků 5.roč Fotografování Den s Lesy ČR Florbalový turnaj Olšany Atletický trojboj na hřišti Školní výlet Závěrečná pedagogická rada Cvičení v přírodě 13

14 Slavnostní ukončení školního roku, vysvědčení Celoročně, průběžně: Coopmanie soutěž, Sběr vršků PET (Charita) Kulturní, výchovné a vzdělávací akce pro děti pořádané MŠ ŠVP : celoroční projekt Já písnička Akce MŠ: září : říjen: listopad: prosinec: leden : březen: duben: květen : červen : odpolední akce pro rodiče s dětmi putování za jablíčkovou vůní Divadlo Šumperk Tři veteráni loutkové divadlo v MŠ Jak se čerti ženili projekt V lese čertí škola (Mikulášská nadílka, hry, soutěže) vánoce ve školce (stromeček, dárky ) vánoční besídka pro rodiče projekt V zemi věčného sněhu a ledu lyžařský kurz Skiareál Buková hora výchovný koncert v MŠ dětský karneval (pro veřejnost) vynášení Moreny kino Olšany Velká potopa velikonoční výstava Dům Paprsek Olšany Den Země projekt Zahrada (nejen) pro pejska a kočičku Čarodějnice ve školce Rej čarodějnic (podvečerní akce pro veřejnost) Výjezd do Bušína ( vystoupení žáků ZŠ) kulturní pásmo ke Dni matek (pro veřejnost) Den dětí Šmoulí den výlet ZOO Lešná předávání klíčů od školy budoucím prvňáčkům žáky 5.ročníku ZŠ Slavnostní ukončení šk. roku (rozloučení s budoucími prvňáky) Hodnocení činnosti školní družiny K pravidelné docházce do školní družiny bylo v tomto školním roce zapsáno celkem 15 dětí z ročníku. Provoz školní družiny byl zajišťován od hodin. Provozní doba vychází z potřeb zařazených dětí. Ve školní družině pracovaly 3 vychovatelky. K dispozici byly vlastní prostory školní družiny, počítačová učebna, II. třída, školní zahrada, sál obecního úřadu a fotbalové hřiště. Byla zpracována dokumentace, doplněna o zařazení dětí do zájmových kroužků. Plán výchovně vzdělávací práce vycházel z ŠVP školní družiny Učíme se hrou. V rámci ŠD probíhá každou středu Sportovní kroužek. Při Sportovním kroužku využíváme prostory sálu OÚ Písařov a fotbalové hřiště. Vzhledem k letošnímu zimnímu počasí jsme se nemohli věnovat zimním radovánkám, bobování, sáňkování a stavění sněhuláků. Ale o to více jsme trávili čas v přírodě, pozorovali změny v přírodě a hráli jiné pohybové a rekreační hry venku. 14

15 Z výtvarné činnosti to byli zimní čepičky, tučňáčci na kře, klauni kamarádi, návrhy masek na karneval a další činnosti. Přečetli jsme si také knížku od spisovatelky Daniely Krolupperové Sedmilhář Josífek, která děti velmi zaujala a ve které se některé děti i poznaly. Jaro jsme zahájili častými vycházkami do přírody, vzhledem ke krásnému jarnímu počasí již v březnu, podíleli jsme se na jarním úklidu školní zahrady, poznávali ptáky, kteří přiletěli z teplých krajin, určovali první jarní květiny a využívali jsme školní zahradu a pískoviště k pohybovým i spontánním činnostem dětí. Vytvářeli jsme také různé jarní motivy na výzdobu ŠD. Byli to např. motýlci na klacíku z barevného skládaného papíru, mozaika s jarními motivy, pracovali jsme s odpadním materiálem (rybička z PET lahve), na čarodějnický slet jsme vyrobili čarodějnici. Na Velikonoce jsme zaseli osení a vytvořili do něj zápichy jarních zvířátek, povídali jsme si o velikonočních tradicích a zvycích a jako tradičně ve ŠD jsme slepovali zvířátka z piškotů a marmelády. Ke Dni matek jsme maminkám udělali radost motýlkem připevněným na kolíčku se srdíčkem. V týdnu od 19. května do 23. května proběhl Sportovní týden. V rámci Sportovního týdne jsme házeli kroužky na cíl, hráli Twister, míčové hry, Na stonožku, Na straky, zahráli si fotbalový zápas, vyšli si na turistickou procházku, běhali sprinty v přírodě a zacvičili si se švihadly. 3. června proběhla ke Dni dětí ve školní družině Veselá olympiáda. Vzhledem k nepříznivému počasí to byla olympiáda stolních her. Obsahovala soutěže v pexesu, námořní bitvě, piškvorkách a nakonec v Bingu. Děti se moc těšily na výlet do ZOO Lešná, a proto jsme si vytvořili ve ŠD malou zoologickou zahradu ze zvířátek vyrobených z ruliček od toaletního papíru a povídali si, na která zvířátka se nejvíce těšíme. Před prázdninami jsem děti poučila o bezpečnosti při koupání, opalování, sběru lesních plodin, při hrách a ostatních letních aktivitách a na toto téma jsme vypracovali společně několik pracovních listů z časopisu Pastelka. Zájmové útvary ve šk. roce 2013/2014: Sportovní kroužek, Taneční kroužek, Florbal, Dramatický kroužek I) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2013/2014 inspekce neproběhla. J) Základní údaje o hospodaření školy za rok 2013 Dotace na rok 2013 od zřizovatele činila ,- Kč. Dále bylo použito ,- Kč z rezervního fondu. Stav rezervního fondu k činí ,90 Kč, z toho částka ,- je vázána pro účely projektu Učíme se spolu, který bude ukončen v roce

16 Rezerva tedy činí ,90 Kč. Rezerva je uvažována na dofinancování mimořádných výdajů v roce Vzhledem k tomu, že od bude ZŠ a MŠ na vyjímce lze prostředky z rezervního fondu použít na dofinancování platů zaměstnanců. V roce 2013 činily nejvyšší výdaje náklady na materiál a na elektrickou energii. Výdaje na opravy, údržbu a ostatní položky byly srovnatelné s minulými kalendářními roky. S veškerými prostředky přidělenými v roce 2013 hospodařila PO ZŠ a MŠ Písařov úsporně a s ohledem na potřeby organizace. K) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů ZŠ a MŠ Písařov nebyla ve školním roce 2013/2014 zapojena do rozvojových a mezinárodních programů. L) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení ZŠ a MŠ Písařov nebyla ve školním roce 2013/2014 zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. M) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů ZŠ a MŠ Písařov je ve školním roce 2013/2014 zapojena do projektu Ovoce do škol. Do projektu EU peníze školám se škola zapojila od května 2012, škole byla přidělena dotace ve výši ,- Kč. K dnešnímu dni byly schváleny všechny monitorovací zprávy projektu. Předpokládané ukončení projektu je v říjnu N) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů při vzdělávání ZŠ a MŠ Písařov nemá odborové organizace. O) Zpráva o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2013 a) Počet písemně podaných žádostí o informace: V roce 2013 nebyla u ZŠ a MŠ Písařov podána žádost o poskytnutí informací dle výše uvedeného zákona. b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: V roce 2013 nebylo přijato žádné odvolání. 16

17 c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: V roce 2013 nedošlo k přezkoumání rozhodnutí ZŠ a MŠ Písařov v oblasti poskytování informací. d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona: V roce 2013 nebylo zahájeno žádné řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. e) Další informace, vztahující se k uplatňování tohoto zákona: Veškeré informace požadované ústně byly vyřizovány ihned. P) Údaje o výsledcích dotazníkového šetření Mapa ZŠ a MŠ Ve školním roce 2013/2014 (leden 2014) probíhalo na ZŠ a MŠ Písařov dotazníkové šetření Mapa ZŠ a MŠ od společnosti Scio. Do dotazníkového šetření byli zapojeni rodiče dětí a žáků, pedagogové a provozní zaměstnanci, rovněž žáci základní školy. Souhrnné výsledky šetření jsou uvedeny v Příloze č.1 této výroční zprávy. 17

18 Příloha č. 1 Údaje o výsledcích dotazníkového šetření Mapa ZŠ a MŠ 18

19 Výroční zpráva je zpracována v souladu s vyhl.č. 225/2009 s účinností od Podklady pro výroční zprávu za MŠ zpracovala Hana Kleiblová, vedoucí učitelka MŠ. Podklady pro výroční zprávu za ŠD zpracovala Eva Brixová, vedoucí vychovatelka ŠD. Zprávu vypracoval: Mgr. Jiří Pavlas, ředitel školy:... V Písařově dne Schválena Školskou radou při ZŠ a MŠ Písařov dne Za školskou radu: Hana Kleiblová, předseda ŠR:... 19

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková - 1 - Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace

školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Školská rada schválila dne: Předsedkyně školské rady: Radmila Maráková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Základní škola a Mateřská škola Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště Starý Hrozenkov 233, 687 74 Čj: ZŠ a MŠ 71/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Výroční zpráva ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40

Výroční zpráva ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40 Výroční zpráva ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 70877564 IZO 102226440 identifikátor školy 6000046320 vedení školy Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2010/2011

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2012/2013

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Základní škola a Mateřská škola Čechy pod Kosířem, příspěvková organizace, Komenského 5, Čechy pod Kosířem 798 58. Výroční zpráva.

Základní škola a Mateřská škola Čechy pod Kosířem, příspěvková organizace, Komenského 5, Čechy pod Kosířem 798 58. Výroční zpráva. % % Základní škola a Mateřská škola Čechy pod Kosířem, příspěvková organizace, Komenského 5, Čechy pod Kosířem 798 58 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok: 2013 / 2014 Zpracováno podle Zákona č.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Základní škola a Mateřská škola Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště Starý Hrozenkov 233, 687 74 Čj: ZŠ a MŠ 80/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 I. Základní údaje o škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Č.j. 445/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracovala: Mgr. et Ing. Hana Kindlová, ředitelka školy Dílčí zprávu o činnosti MŠ vypracovala: Mgr. Miroslava Krčová Sojovice, září

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Načeradec, okres Benešov za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Načeradec, okres Benešov za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Načeradec, okres Benešov za školní rok 2013-2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Načeradec,okres

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Křečovice 37, 257 56 Neveklov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola - název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Chýně za rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Chýně za rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Chýně, okres Praha západ Školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ adresa školy Za Školou 55,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012 2013 1. Charakteristika školy a základní údaje: 1. 1. Škola Základní škola a Mateřská škola v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY e-mail: zsjivova@iol.cz www.zsjivova.cz Základní škola Jívová, okres Olomouc příspěvková organizace - Jívová 20, 783 16 p. Dolany u Olomouce telefon: 585 038 116, 739 350 989 IČO: 70985278 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 20. září 2013 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2012 / 2013 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 212/213 Zpracovala: Mgr. Dana Osičková, ředitelka ZŠ a MŠ Pernink, okres Karlovy Vary Výroční zpráva Základní školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y. Součást Základní škola

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y. Součást Základní škola Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y Součást Základní škola V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok : 2012-2013 Předkladatel : Mgr. Irena Marousková, ředitelka školy Č. j. VZ-ZŠ-1/2013

Více

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2012/2013 Požadovaný podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy podle 10 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více