2006/07. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2006/07. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA OPAVA-KOMÁROV příspěvková organizace U Školy 1, Opava Komárov IČO: , bank.spoj: ČSOB Opava /0300 Tel: , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/07 ZŠ Opava-Komárov MŠ Opava-Komárov MŠ Opava-Podvihov MŠ Nové Sedlice 1

2 Část I. Základní údaje o škole Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OPAVA-KOMÁROV, příspěvková organizace Adresa školy: U Školy 1, Opava Telefonní kontakt: Adresa pro dálkový přístup: Webové stránky školy: Zřizovatel školy: Ředitel školy: Zástupce statutárního orgánu: Výchovný poradce: Vedoucí učitelka mateřské školy: Vedoucí vychovatelka školní družiny: Složení školské rady: Charakteristika školy: Statutární město Opava Mgr.Tomáš Weicht Eva Murová Mgr.Eva Ballová Eva Murová, Jana Popková, Vlasta Grabovská Marcela Lehnertová Eva Murová, Daniel Žídek, Kamil Beinhauer ZŠ Opava-Komárov vč.vs ŠD Opava-Komárov MŠ Opava-Komárov vč. VS MŠ Opava-Podvihov vč. VS MŠ Nové Sedlice vč.vs Naše organizace je tvořena úplnou Základní školou s ročníkem ZŠ a odloučenou školní družinou v městské části Opava- Komárova třemi Mateřskými školami, z nichž dvě se nacházejí v městských částech Komárov a Podvihov. Třetí Mateřská škola je pracovištěm v obci Nové Sedlice. ZŠ navštěvovalo ve školním roce 84 žáků a MŠ 84 dětí ve třech mateřských školách (51,18,13 dětí). Dvě oddělení školní družiny navštěvovalo 50 dětí. Ve všech odloučených pracovištích mimo školní družiny, plně fungují výdejny stravy tzn., že součástí organizace jsou 4 výdejny stravy. 2

3 Část II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje Základní vzdělávání Základní škola č.j /96-2 Předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program Květinka a Pohádka Dosažené vzdělání Část III. Přehled pracovníků školy Přepočtený počet učitelů ZŠ Přepočtený počet učitelů MŠ Přepočtený počet vychovatelů ŠD Fyzický počet VŠ - Učitelství 1.st.ZŠ 5 SŠ pedagogické 0,86 7,26 1,6 CELKEM 6,00 7,26 1,6 Přehled o organizaci školního vyučování v ZŠ ve šk.roce 2006/2007: Poř.č. Jméno fce věk Předm. Počet hodin 3 Počet přesč.hod. Počet hod. zkrácený úvazek třídnictví 1. Mgr.Koníková Uč. 48 Uč.1.st Věrka 2. Mgr.Machurová Uč. 39 Uč.1.st Eva 3. Mgr.Ballová Eva Uč. 45 Uč.1.st Mgr.Krečmerová Uč. 30 Uč.1.st Alex. 5. Mgr.Weicht Tomáš Ř 40 Uč.1.st Kanovská Helena Uč., 46 Tv, ČJ vych 7. Lehnertová Marcela Ved.v ych. 56 PV,HV Přehled o organizaci vzdělávání MŠ ve šk.roce 2006/2007: Poř.č. Jméno fce věk Počet hodin Počet hod. zkrácený úvazek 1. Murová Eva Zást.ŘŠ Popková Jana Ved.uč. MŠ N.Sedl. 3. Grabovská Vlasta Ved.uč. MŠ Podv. 4. Sedláčková Olga Uč

4 5. Krochotová Zdena Uč Srubková Ema Uč Nováková Jana Uč ,5 15,5 8. Staňková Jana Uč Přehled správních zaměstnanců: Poř.číslo jméno pracoviště fce věk úvazek 1. Chalupová Lucie ZŠ školnice Smetanová Helena ZŠ, VS úkl, VS 58 0,81 3. Měchová Jiřina MŠ, VS škol, VS Kubesová Hana MŠ,VS úkl, VS Pavelková Eva MŠ, VS škol,vs 30 0,94 6. Žídková Marie MŠ, VS Škol VS 55 0,69 CELKEM Pracovníci školy Počet fyzických osob Počet úvazků Pedagogičtí pracovníci 15 14,86 z toho bez odborné kvalifikace 1 0,86 Nepedagogičtí zaměstnanci 6 5,44 z toho zaměstnanci výdejny stravy 5 1,5 CELKEM 21 20,3 ( podle čtvrtletního výkazu P1-04 ke ) a) Základní škola Počet 1. tříd k Část IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce, k docházce do mateřské školy Počet zapsaných žáků Z toho počet žáků nepatřících do spádového obvodu školy Počet přijatých žáků Počet 1. tříd k b) Mateřské škola Kapacita školy Počet tříd k Počet zapsaných dětí Počet přijatých dětí Počet tříd k Počet volných míst

5 c) Počet tříd a žáků sloučené organizace k : počet tříd počet žáků MŠ Komárov 2 50 MŠ Podvihov 1 18 MŠ Nové Sedlice 1 13 ZŠ 5 84 ŠD 2 50 ŠK - - Celkem a) Prospěch žáků na základní škole Část V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Celkem za 1 st b) Počet žáků se sníženou známkou z chování: nebyla udělena snížená známka z chování c) Celkový počet neomluvených hodin: 0 Část VI. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Podle plánu DVPP jsme absolvovali mnoho kurzů a akcí vzdělávacích institucí (KVIC, NIDV, UK Praha, UP Olomouc, OU Ostrava). Přednost je před ostatními vzdělávacími akcemi má vzdělávání jazykové (především jazyk anglický) a vzdělávání spojené s tvorbou ŠVP. Velký důraz klademe na podporu neaprobované výuky, které máme již v minimální míře. Vedení školy se zapojilo do funkčního vzdělávání vedoucích pracovníků a v polovině studia je také koordinátora ŠVP. Vzhledem k nečekanému přerušení čerpání prostředků SIPVZ ze státního rozpočtu, rozhodnutím MŠMT, jsme nezařadili do plánu DVPP programy pro zisk počítačové gramotnosti. Na tuto oblast se soustředíme v následujících letech. Zapojili jsme do projektu Tvořivá škola pomocí činnostního učení a jako tradičně podporujeme netradiční formy a metody výuky v čele s projektovým vyučováním. Bohužel je nutno dodat, že pod maskou tvorby ŠVP a novinek se schovají i velmi nekvalitní vzdělávací akce. 5

6 TVORBA ŠVP Č. Jméno: akce: Pracoviště: 1. Lehnertová M. ŠD a plánování v souladu s RVP ŠD 2. Machurová E. Prezentace ŠVP ZŠ 3. Srubková E. Evaluace jako klíčová dovednost MŠ KOM 4. Koníková V. Tvorba vyučovacího předmětu ČJ ZŠ 5. Koníková V. Co,jak a proč měnit ve výuce ČJ ZŠ 6. Kanovská H. Co,jak a proč měnit ve výuce ČJ ZŠ 7. Kanovská H. Tvorba vyučovacího předmětu ČJ ZŠ 8. Grabovská V. Evaluace jako klíčová dovednost MŠ POD 9. Koníková V. Chceme-li je učit, musíme jim porozumět ZŠ 10. Lehnertová M. Vše kolem tvorby ŠVP v ŠD ZŠ 11. Kanovská H. Vše kolem tvorby ŠVP v ŠD ŠD VZDĚLÁVÁNÍ VÝUKY CIZÍHO JAZYKA 1. Machurová E. Kurz anglického jazyka ZŠ 2. Popková J. Angličtina pro nejmenší MŠ NS 3. Krečmerová A. Angličtina pro nejmenší ZŠ 4. Koníková V. Angličtina pro nejmenší ZŠ 5. Ballová E. Kurz anglického jazyka ZŠ 6. Krečmerová A. Kurz anglického jazyka ZŠ 7. Koníková V. Kurz anglického jazyka ZŠ 8. Popková J. Kurz anglického jazyka MŠ NS 9. Koníková V. Angličtina pro nejmenší ZŠ 10. Krečmerová A. Angličtina pro nejmenší ZŠ HODNOCENÍ ŠKOLY, ŽÁKŮ, SEHODENOCENÍ a PREVENCE, VZTAHY, PEDAGOGIKA 1. Ballová E. Projevy šikany MŠ a ZŠ, nápomoc ZŠ 2. Koníková V. Jak a proč učit děti sebehodnocení ZŠ 3. Popková J. Rozvoj komunikace loutkou MŠ NS 4. Grabovská V. Evaluace jako klíčová dovednost MŠ POD 5. Koníková V. Chceme-li je učit, musíme jim porozumět ZŠ METODY A FORMY VÝUKY 1. Machurová E. Tvořivá škola v ZŠ ZŠ 2. Krochotová Z. Relaxace a uvolnění dětí MŠ KOM 3. Nováková J. Posloucháme dětskou řeč MŠ NS 4. Koníková V. Tvořivá škola v ZŠ ZŠ 5. Kanovská H. Tvořivá škola v ZŠ- jazyk český ZŠ 6. Ballová E. Cvičení s overbally ZŠ 7. Koníková V. Hudebná dramata - fléna ZŠ 8. Lehnertová M. Tóny jara ZŠ 9. Nováková J. Od Martina po Matěje-hrajeme MŠ NS 10. Lehnertová M. Veselé písničky ZŠ 11. Lehnertová M. Od Martina po Matěje-hrajeme ZŠ 12. Kanovská H. TV nejen v tělocvičně ZŠ 13. Machurová E. Revoluce ve výuce CJ ZŠ 14. Ballová E. Revoluce ve výuce CJ ZŠ 15. Kanovská H. ČJ na 1.st.v ŠVP ZŠ 16. Kanovská H. TV nejen v tělocvičně ZŠ 6

7 ŠKOLSKÝ MANAGEMENT A VEDENÍ ŠKOLY 1. Murová Eva Školský management MŠ KOM 2. Weicht Eva Školský management ZŠ 3. Murová Eva Spisová služba MŠ KOM VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ TECHNIKY 1. Lehnertová M. Čarování s materiálem ZŠ 2. Sedláčková O. Čarování s materiálem MŠ KOM 3. Krečmerová A. Čarování s materiálem ZŠ 4. Staňková J. Frotáže MŠ POD 5. Popková J. Výtvarné práce - papírové vánoce MS NS 6. Sedláčková O. Výtvarné práce - papírové vánoce MŠ KOM 7. Lehnertová M. Textilní techniky ZŠ 8. Krečmerová A. Čarujeme s papírem ZŠ Část VII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti a) Akce organizované základní školou: AJAX přednášky prevence kriminality celoroční projekt ve spolupráci s Městskou policií o bezpečnosti v dopravě, důvěře cizím lidem, ale také pravidel slušného chování, zdravý životní styl atd. Celý projekt je organizován pro a 5.roč. V 5.roč. probíhá dopravní výchova zakončena soutěží Bezpečná cesta. Zdravotní klub pro 4.roč. vedený v rámci celkového projektu po dobu zimního období s vyvrcholením na soutěži žáků mezi opavskými školami. Škola v Evropě, Evropa ve škole - Rakousko, Polsko celoroční projekt, který dodal název vlastnímu školnímu vzdělávacímu programu v projektu v průběhu roku představujeme žákům státy Evropy, s jejími zvyky, tradicemi, obyčeji, jazykem apod. Co vypadlo z knížky. projekt podporující jazykovou a literární výchovy a vzdělávání; série na sebe navazujících literárních akcí přednášky, návštěvy v knihovně, setkání s ilustrátorem, představení autorů (V.Čtvrtek ) Anglická přípravka celoroční výuka anglického jazyka, určená pouze pro žáky 2.roč., kteří ještě nemají výuku JA v rámci vzděl.programu Náprava řeči logopedie pro předškoláky a žáky 1.a 2.roč. příp. velmi těžké řečové vady stále zajišťujeme výuku školního logopeda (spec.pedagoga), o jehož služby je mezi rodiči veliký zájem. Eko (tý) Den ekologická výchova, třídění odpadů, beseda s pracovníkem MMO o odpadech a jejich nebezpečí, úklid obce a velké čištění břehů řeky Opavy Vánoční koncert aneb komárovský jarmárek velký tradiční vánoční projekt ZŠ a MŠ; výstava vánoční keramiky, perníků hostina před komárovským kostelem (vařené brambory, čaj) a velký koncert žáků a dětí školy 7

8 Odemykání 1.třídy celoroční projekt pro předškoláky, kdy děti všech MŠ docházejí na 2 hodinový výukový blok vedený učitelkou ZŠ. Cílem je adaptace na nové prostředí, zisk základních sebeobslužných návyků, seznámení se systematickou prací apod. Den s hasiči v Jánských Koupelích projektový den s požární tématikou vč.první pomoci, přežití ve volné přírodě, likvidace požárů a útěk z hořícího objektu, vodácký výcvik Slavnosti Slabikáře tradiční vyvrcholení prvotních čtenářských dovedností žáků 1.roč, kdy společně s rodiči předvedou v odpoledním bloku své čtenářské dovednosti a získají odměnou Slabikář jako svou první opravdovou učebnici. Jak spolu dobře vycházet projektový blok prevence - komunikace ve třídě, sebepojetí, emoce - pod vedením zaměstnance PPP p.javůrkové ve spolupráci s tř.učitelem směřující k zisku vhodných návyků pro soužití v kolektivu a utváření vztahů mezi žáky, též dospělými. Projekt je určen pro 3. a 4. roč. Plavecký výcvik organizujeme tradičně pro žáky roč a pro děti MŠ. V tomto šk.roce se zúčastnilo této výuky 100 dětí. O plavání je veliký zájem, a to přesto, že děti MŠ a 1.roč. si výuku hradí rodiče Výuka bruslení a squash pro žáky 5.roč. výuka TV je doplněna celoročně o tyto sportovní aktivity. V případě bruslení, jsme využili nabídky MMO a zařadili výuku bruslení aktivně do hodin TV. Po domluvě s majitelem AB Squash centra v Opavě, využíváme také trenéra při výcviku této moderní hry. Výuka lyžování tradiční aktivita školy nebyla, díky nedostatku sněhu, tak aktivní, přesto jsme krátkého období vhodných sněhových podmínek využili v hodinách TV a odpoledních časech ŠD k výuce běžeckého lyžování v okolí školy. Bohužel jsme nezorganizovali lyžařský ozdravný pobyt, který organizujeme pro žáky každoročně. Škola v přírodě v Jánských Koupelích neodmyslitelná tradiční součást vyučování. Tato ŠvPř probíhala podle přesně a pevně stanoveného programu, za účasti též externích spolupracovníků: dopravní hřiště, hasiči, horovýcvik a lanové dovednosti, vodácký výcvik, návštěva vodního díla Kružberk, vlastivědné a přírodovědné vycházky do okolí řeky Moravice Mikulášská nadílka tradiční nadělování s dárky, programem žáků a filmovým pohádkovým překvapením pro všechny děti Jarní, podzimní, zimní vycházky tradiční pravidelná přírodověda a vlastivěda venku, v okolí Komárova aneb učíme se venku: řeka, les, louka (stromy, květiny, plody, okolí domova), krmelec, zvěř. Praxe studentů pg.fakult a SPŠ v Krnově aktivně podporujeme přípravu studentů, umožněním praxí na našich pracovištích ZŠ a MŠ. V tomto školním roce jsme opět přivítali 4 studenty, kteří pod dohledem tř.učitelů a vedení své školy, praktikovali ve třídách či odděleních ZŠ Projektový den ČR naše vlast - vzdělávací projekt o naši vlasti žáků 4.roč. Časopis Komárek školní časopis Komárek se v průběhu času proměnil na periodikum ÚMČ Op-Komárov a jeho nedílnou součástí jsou příspěvky žáků, učitelů a vedení školy. Žáci 5.roč školní přílohu časopisu tvoří samostatně pod vedením učitele, připravují v rámci Klubu redaktorů příspěvky (rozhovory, foto atd.). 8

9 Státní svátky a výročí nedílnou součástí koloritu dnů ve škole se staly příspěvky žáků k významným státním svátkům, dnům, výročím slavných osobností, tvořené s učitelem, které žáci referují prostřednictvím školního rozhlasu. b) Účast na dalších akcích, určených pro ZŠ Divadelní představení ve Slezské divadle, loutkovém divadle v Opavě, pozvaná divadla v komárovské Orlovně či škole: Mach a Šebestová, Přehlídka divadelních souborů, Klauniáda, Africké bubny, Michal z Kouzelné školky, Varieté, koncert ZŠ Ochranova, Exkurze: tiskárna Grafico, naše město Opava výstup na Hlásku, návštěva Školního statku, Výstavy a jiné aktivity: velikonoční MŠ Mnišská, papírové modely SVC Opava Sportovní a jiné aktivity: sportovní dopoledne na horolezecké stěně (SZŠ Opava, Lanové centrum Proud), školní výlety, den na novém opavském koupališti, turnaje mezi školami a družinami Besedy: s knihovnicemi, s ekologem, o kostelních varhanách a vážné hudbě Příprava programu pro organizace v obci nebo na slavnostech: vystoupení u příležitosti 650.výročí založení obce Podvihov,, program oslav SDH, c) Aktivity školy ve spolupráci se zahraniční školou V letošním roce se nám ještě nepodařilo zajistit spolupráci se zahraničním partnerem. Jsme ve stadiu shánění kontaktů na Slovensku a Polsku, dva ze získaných kontaktů nevedly k dohodě. Máme zájem zajistit školu našeho typu, tedy roč vč.mš. d) Účast na olympiádách a soutěžích Matematický Klokan a Mat.Cvrček Matematická olympiáda Mcdonald s Cup Soutěže AŠSK Bezpečná cesta Recitační soutěž Soutěž mladých zdravotníků Pěvecká soutěž Opavský Skřivánek Výtvarněliterární Soutěž Zikada Korespondenční soutěž České pošty Okresní kolo 1.místo ( 1 žákyně) v okresním kole Účast v okrskovém kole Účast v okrskových kolech 1.místo (1 chlapec) čtyřboj chlapců 2.místo příměstské školy Účast v okrskovém kole Účast v okresním kole 4.místo Účast v okrskovém kole 6.místo - 4.třída Ocenění 1.žákyně 9

10 e) Testování žáků 5.roč. CERMAT a SCIO Žáci 5.roč. se zúčastnili celorepublikového testování znalostí a vědomostí CERMAT a SCIO. Testování se konalo v českém jazyce, matematice a všeobecném přehledu. Naši žáci v Cermatu uspěli velmi dobře, ve SCIU byly výsledky na nižší úrovni. Výsledky testování byly projednány v pg.radě, na vědomí byly vzaty úspěchy v Cermatu a přijata opatření k výsledkům SCIA. Testování CERMAT se zúčastnil vzorek žáků z téměř 1900 škol. CERMAT 5.třída ZŠ Op.-Komárov ČR MSK Český jazyk 64% 61% 58% Matematika 63% 62% 60% Obecné dovednosti 65% 63% 62% Testování SCIO se zúčastnil vzorek žáků z 212 škol SCIO 5.třída ZŠ Op.-Komárov ČR MSK Český jazyk 40% není zpracováno % celkově Matematika 31% Obecné studijní předpoklady 65% f) Činnost ŠKOLNÍ DRUŽINY a zájmová mimoškolní činnost žáků Školní družina pracovala dvě oddělení. O 50 dětí, což je naplněná stanovená kapacita ŠD se staraly 3 vychovatelky (úvazek 1,6). Provoz ve ŠD začínal v 6.15 hod. v budově hasičské zbrojnice. Na vyučování byly děti odváděny do budovy ZŠ a po ukončení výuky opět vyzvednuty. Obě oddělení pracovala samostatně do hod., pak jsou sloučena v odpolední provoz, který končil v hod. Od 13 hodin děti navštěvovaly zájmové kroužky, které vedou vychovatelky v rámci ŠD, učitelé ZŠ po konci vyučování a externí spolupracovníci. ŠD se plně účastnila akcí pořádaných ZŠ. Plán práce ŠD byl během roku průběžně plněn. Motiv podzimu se prolínal všemi složkami výchovné práce vycházky a pozorování podzimní přírody, sběr podzimních plodů a přírodnin za účelem pozdějšího využití při pracovních a výtvarných činnostech jsme zorganizovali Drakiádu Letos probíhal také Mc Donalds Cup ve smíšených družstvech. V rámci přípravy chlapci trénovali hru, děvčata vyráběla třepetalky pro povzbuzování, hrací karty, roztleskávačky se učily hesla pro povzbuzení hráčů. Děti byly seznámeny u příležitosti státních svátků s historií našeho státu (sv. Václav, 17. listopad, 28. říjen)- besedy, výtvarné činnosti, vyhledávání informací na PC. Se zimou přišel opět vánoční koncert nácvik písní, hudebního doprovodu, návrhy na zpěvníčky, výroba keramiky pro prodej, výroba výzdoby. Děti byly seznámeny s tradičními zvyky typickými pro vánoční období nejen u nás, ale i v jiných zemích. Jaké to je spát ve družince? To si vyzkoušeli třeťáci s paní vychovatelkou Kanovskou a nazvali ji Noc plná hvězd (návštěva vánočního jarmarku, výzdoba 3. třídy, pohoštění). Po Vánocích se opět připravovaly dárky pro budoucí prvňáčky (zápis). Tentokrát to byl papírový pejsek s kostí. Dokonce jsme pak uspořádali závody o nejrychlejšího pejska (navíjení niti na kost). S tradičními zimními sporty to bylo letos pro nedostatek sněhové nadílky horší. Nám to ale nevadilo a klidně jsme hráli fotbal, vybíjenou, košíkovou, skákali přes švihadla a hráli si s míči. Ukončení zimy je pro nás spojeno s již tradičním Karnevalem. A už se zase stříhalo, lepilo a zdobilo. Děti si vyrobily tolik masek (telátko, indiánka, kočka, pes, černoška, ), že jsme jimi vyzdobili i nástěnku ve škole. Uskutečnil se průvod masek, tancování, soutěže a i troška čarování s paní Brumbálovou. S jarem jsou spojena zvířátka a květiny. Na vycházkách jsme pozorovali probouzející se přírodu a vytvářeli netradiční výzdobu družinky. Okna rozkvetla květinami, kolem nich poletovali motýlci, broučci, hrála si zvířátka. Tato výzdoba vzbudila velký zájem rodičů i ostatních obyvatel Komárova. Abychom měli hezky i kolem družinky a školy, sbírali jsme pravidelně odhozené papírky a plastové 10

11 lahve.také jsme si vyzkoušeli vazbu z proutí (kytice do vázy, jarní věnce). A protože se nám vazby líbily, vyrobili jsme v tomto duchu i ceny pro pěveckou soutěž Komárovský slavíček. Při účasti v této soutěži si děti zvykají na vystupování před kolektivem, učí se zvládat trému, ale také ohodnotit výkon soutěžících. Porotu vytvořila děvčata 5.třídy s paní učitelkou. Jako čestný host navštívila naši soutěž i Aneta Langerová v podání paní vychovatelky Kanovské. Tématem pro další období byla Rodina vztahy ke členům rodiny. Děti byly vedeny k úctě k práci rodičů i jiných lidí, ochotě pomáhat. Jako poděkování maminkám si vyrobily děti hezká přáníčka (vyřezávaná technika) Den matek. Děti dále provedly drobné opravy her a hraček. Během celého roku byly vedeny k úklidu hraček, ale zde máme samozřejmě ještě velké rezervy. V měsíci červnu jsme se zúčastnili okresní soutěže ŠD ve fotbalu. Bojovali jsme jak lvi, ale tentokrát jsme nepostoupili. Během celého roku probíhaly tyto akce: vědomostní soutěž Ukaž, co umíš, soutěž Nejlepší skokan (přeskok přes švihadla). Dále se děti věnovaly i jiným pohybovým a míčovým hrám, kresbě, četbě, rozvíjely svou zručnost při práci s PC, pečovaly o květiny, byly jim vštěpovány hygienické návyky, učily se respektovat jeden druhého. Příprava na vyučování probíhala formou didaktických her, pouze prospěchově slabším žákům byla věnována individuální péče. Dále budeme pokračovat ve snižování agresivity dětí (kritika sebekritika). Zájmové mimoškolní aktivity kroužky mohly děti navštěvovat zpravidla od po skončení vyučování. Ve šk.roce jsme nabízeli tyto kroužky: počítačový (pondělí, středa), keramický (pondělí, úterý), pěvecký (středa), hra na flétnu (pondělí, středa), míčové hry (úterý), anglický jazyk 2.tř. (pondělí), netradiční sporty (čtvrtek), aerobik (pátek), logopedie (úterý), Mladý redaktor časopisu Komárek ( podle potřeby), kopaná (TJ Sokol), náboženství (farnost), hra na kytaru (pátek). g) Získání mimorozpočtových zdrojů pro školu (státní fondy, účelové dotace, programy Evropské unie, sponzoři, projekty, granty, apod. Sponzorsky jsme vybudovali přístavek pro zastínění školní zahrady pergolu v MŠ Komárov) V rámci státních prostředků se nám podařilo získat navýšení rozpočtu na pořízení didaktické techniky Kč h) Akce organizované mateřskou školou MŠ Opava Podvihov Podvihovské jablíčko Čertování spojené s Mikulášskou nadílkou Vánoční besídka v MŠ Školka plná sněhuláků - soutěž Nosatý rej Jarní besídka Dětský den zahrada MŠ Výlet na Hradec nad Moravicí Dětský karneval ke konci školního roku průvod masek přes Podvihov Přespaní v MŠ spojené s noční hrou 11

12 MŠ Nové Sedlice Drakiáda Pečení a zdobení perníků v MŠ pro veřejnost Ukončení školního roku pro rodiče hledání pokladu MŠ Opava Komárov Výtvarný kroužek, Hudební kroužek Drakiáda Vánoční besídka Karneval Den Země úklid školní zahrady a jeho okolí Školní výlet Dětský ranč Hlučín Besídka ke Svátku Matek Den dětí v MŠ Rozloučení se školáky i) Účast na dalších akcích, určených pro MŠ MŠ Opava Podvihov Zajištění karnevalu ve spolupráci s Hasiči v KD Vystoupení na schůzi ČČK Vystoupení na Mikulášské nadílce v KD Podvihov Vystoupení v Kunovicích na akci Na soutoku Plavecký výcvik MŠ Nové Sedlice Mini ZOO stanice mladých přírodovědců Mach a Šebestová Slezské divadlo Opava Zpívání u vánočního stromečku v Nových Sedlicích Vánoční koncert v kostele v Komárově Předškoláci v ZŠ Opava Komárov projekt Odemykám první třídu MŠ Opava Komárov Plavecká škola v Opavě Gymnastika Špičková Ekologický program Kateřina Havlásková Třídění odpadů Jak se peče chleba Zelená lékárna Zemědělské plodiny Koloběh vody Ekologická africká pohádka divadlo Rožnov O Peciválovi maňáskové divadlo Čertovské klubíčko Pavel Novák kino Mír Zpívání u vánočního stromečku v Nových Sedlicích Vánoční koncert v kostele v Komárově Kašpárek v pekle marionety Kouzelník varietní představení v Orlovně Předškoláci v ZŠ Opava Komárov projekt Odemykám první třídu Mach a Šebestová Slezské divadlo Opava Mláďatka středisko volného času 12

13 Lvíček a bolavý zub divadlo v MŠ Hrnečku vař divadlo Šternberk Indiánská louka v Podvihově gymnastika Špičková Akce Charita Opava zhotovení dárečků ke sbírce Tří králů. j) Účast na olympiádách a soutěžích MŠ Opava - Podvihov Zapojení do výtvarné soutěže v Kyjovicích 2. místo v kolektivní soutěži. MŠ Opava Komárov Den země pořádalo středisko volného času Areka Část VIII. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve březnu šk.roku 2006/2007 byla provedena ekonomická inspekce ČŠI, která nezjistila žádná pochybení při nakládání s finančními prostředky ze státního rozpočtu. Část IX. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2006 a) Základní údaje o hospodaření školy s finančními prostředky ze státního rozpočtu Finanční prostředky za IČ Poskytnuté Použité Vratky dotací k k celkem Poskytnuté NIV dotace na přímé náklady na vzdělávání a) Závazné ukazatele, z toho: mzdové prostředky celkem platy OPPP b) Orientační ukazatele, z toho: Odvody na pojistné Odvody na FKSP ONIV b) Stručná charakteristika užívaných budov / počet budov, stáří budov / : Organizace spravuje více budov: MŠ Komárov (2 budovy- hlavní budova je stará 66 let, přístavba 24 let), MŠ Opava-Podvihov (1 budova, stáří 71 let) MŠ Nové Sedlice (1 budova - vlastníkem a správcem je OÚ Nové Sedlice), Školní družina (1 budova vlastníkem a správcem je ÚMČ Op.- Komárov), ZŠ Opava- Komárov (1 budova stáří 132 let ). 13

14 Budova MŠ Komárov je po celkové rekonstrukci (2003), je nutné zajistit opravu střechy přístavby, kterou protéká dešťová voda při deštích. Budova ZŠ Komárov potřebuje nutně rekonstrukci fasády a dlouhodobém záměru je využití podkrovních prostor. ŠD je potřeba přestěhovat do budovy školy a budova MŠ v Podvihově bude vyžadovat opravu střešní krytiny. c) Stručný popis technického zhodnocení a větších oprav provedených ve šk.roce 2006/2007 : V MŠ Komárov byla dokončena 2.etapou regulace topného systému ,- Kč V ZŠ Komárov se podařilo zrekonstruovat výdejnu stravy vybavení VS ,- Kč - úsek mytí nádobí ,- Kč Pergola v MŠ Komárov pořízena sponzorsky. Nebyly nám přiděleny další finanční prostředky na investiční akce. e) Výnosy a náklady organizace v hlavní činnosti : v Kč celkové výnosy ,60 z toho : dotace od zřizovatele dotace KÚ Úplata za vzdělávání Ostatní výnosy ,6 celkové náklady ,87 z toho : náklady na platy pracovníků zákonné odvody zdrav.a soc. pojištění ,89 čerpání FSKP ,94 Odpisy majetku Spotřeba materiálu ,40 Cestovné Spotřeba energie ,66 Ostatní služby ,03 Pojištění zaměstnanců ,15 Opravy a udržování ,80 v Kč v Kč účet 501-spotřeba materiálu ,40 účet 502-spotřeba energie ,66 z toho :potraviny - z toho : voda ochranné pomůcky teplo - 14

15 léky a zdrav. materiál - plyn ,66 prádlo,oděv,obuv - el. energie učebnice,školní potřeby pevná paliva - knihy,učební pomůcky,tisk pohonné hmoty,maziva - drobný dl.hmotný majetek ,80 spotřeba paliv a energie - spotřeba ostatní ,60 v Kč v Kč účet 518-ostatní služby ,03 účet 511- opravy ,60 Z toho : poštovné 1 836,56 Z toho: opravy ,60 služby telekom.a radiokom ,12. nájemné nájemné za půdu - konzult.poradenské a právní - služby školení a vzdělávání služby zprac. dat, správa sítě ,35 ostatní služby (revize, ostr..) programové vybavení - ostatní nákupy j.n. - f) Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele (škola opět vloží tabulky zpracované pro závěrečný účet města - příloha č. 1 výnosy, č. 2 náklady, č. 3 hospodaření organizace s fondy zřizovatele) v Kč v Kč účet 501-spotřeba materiálu ,38 účet 502-spotřeba energie ,66 z toho :potraviny - z toho : voda ochranné pomůcky - teplo - léky a zdrav. materiál - plyn ,66 prádlo,oděv,obuv - el. energie učebnice,školní potřeby - pevná paliva - knihy, učební pomůcky,tisk ,98 pohonné hmoty,maziva - drobný dl.hmotný majetek ,70 spotřeba paliv a energie - spotřeba ostatní ,70 v Kč účet 518-ostatní služby ,43 Z toho : poštovné 1836,56 služby telekom.a radiokom, internet ,12 nájemné nájemné za půdu - konzult.poradenské a právní - služby školení a vzdělávání - služby zprac. dat, správa sítě ,35 ostatní služby (revize, ostr..) ,40 programové vybavení - ostatní nákupy j.n. - Stručný komentář k vyšším nákladovým položkám : Nejvyšší položkou byl prudký nárůst výdajů za energie především plynu důvod: zdražení energií a velmi tuhou zimou roku

16 g) Hospodářský výsledek ( ztráta ) komentář : Organizace se nedostala do ztráty. Hospodářský výsledek za rok 2006 je 488,73 Kč. h) Přehled, termíny uskutečnění a stručný výsledek kontrol ve šk.roce 2006 / 2007 ( zákon 561/2004 Sb. ) : Listopad 2006 březen 2007 V závěru roku byla zahájena veřejnoprávní kontrola Odboru kontroly Magistrátu města. Kontrolováno bylo účetní období Finanční prostředky byly shledány v pořádku. Byly nalezeny chyby ve způsobech zaúčtování. Všechny body byly zdůvodněny a opraveny. Srpen 2007 Následně proběhla v srpnu veřejnoprávní kontrola OK MMO, s cílem kontroly správnosti opravených bodů a zároveň prověření všech účetních náležitostí účetní roku Tato druhá kontrola nekonstatovala pochybení. Březen 2007 V březnu 2007 období proběhla ekonomická kontrola ČŠI, která nenašla žádná pochybení. Srpen 2007 V srpnu 2007 proběhla kontrola ČSSZ, která se zabývala finančními prostředky a náležitostmi pracovních vztahů a sociálních odvodů. Kontrola shledala naši organizaci bez závad. Září 2006 V MŠ Komárov proběhla kontrola KHS MSK V Ostravě ( pracoviště Opava) výdejny stravy. Všechna zjištění byla odstraněna (zajištěna síta v oknech, teploměrů apod.) V MŠ Podvihov proběhla kontrola KHS MSK V Ostravě ( pracoviště Opava) výdejny stravy a provozu MŠ. Kontrola upozornila na chybějící úklidovou komoru. Bude zajištěno po dohodě se zřizovatelem. Další pochybení nebyla zjištěna. Část X. Závěrem Hlavním úkolem v oblasti vzdělávání bylo velmi kvalitně a odpovědně připravit školní vzdělávací programy v ZŠ a MŠ, což se nám, doufejme, podařilo. Přistoupili jsme k jejich zpracování zodpovědně, přesto teď budeme sledovat jejich funkčnost a úkolem následujících let bude aktualizace ŠVP. Zároveň od nového šk.roku 2007/2008 budeme zavádět zcela nové hodnocení a klasifikaci žáků vč.sebehodnocení, což bylo dalším úkolem šk.roku 2006/2007, který se nám podařilo splnit. Připravili jsme také pravidla pro vlastní hodnocení školy a uplynulý školní rok byl ten, který jsme si zhodnotili, včetně kvality řízení nebo mapy školy, prostřednictvím žáků a jejich rodičů.. Podařilo se nám splnit výstupy učiva školního vzdělávacího programu Základní škola. Ve velké míře nabízíme projekty a netradiční formy vyučování, které kombinujeme s tradicemi a bohatou mimoškolní činností. Pořádali jsme pobyty a pestrou zájmovou činnost. Velký důraz jsme kladli na prevenci a vztahy v kolektivu, přesto je potřeba v tomto směru být velmi obezřetní, neboť i naši nejmladší svěřenci získávají základním návyky slušného chování jen velmi pozvolna. Velmi slušné výsledky měli žáci 5.roč. v testování CERMAT. Méně se žákům dařilo v testech SCIO, které probíhaly okamžitě po testech Cermat, jejímiž výsledky se zabývala a přijala opatření pg.rada. Je potřeba více důrazněji podporovat logické myšlení. Tento šk.rok potvrdil nárůst žáků v ZŠ, tento fakt podpořil také zápis do ZŠ a MŠ pro šk.rok 2007/2008, kdy je zřejmě, že kapacity našich zařízení nebudou v nejbližších letech postačovat. Nejde sice velké nárůsty dětí, ale přesto je potřeba s tímto faktem počítat. Tento fakt potvrzuje i porodnost dle matriky MMO. 16

Základní škola a Mateřská škola Opava-Komárov

Základní škola a Mateřská škola Opava-Komárov ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA OPAVA-KOMÁROV příspěvková organizace U Školy 1, Opava Komárov 747 70, IČO: 70 999 163, DIČ: 384-70 999 163 Bank.spoj: ČSOB Opava 181707987/0300, Tel: 553 794 129, e-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA OPAVA-KOMÁROV příspěvková organizace U Školy 1, Opava Komárov 747 70 IČO: 70 999 163, bank.spoj: ČSOB Opava 181707987/0300 Tel: 553 794 129, e-mail: zskomarov@tiscali.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY a MATEŘSKÉ ŠKOLY OPAVA-KOMÁROV příspěvková organizace. za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY a MATEŘSKÉ ŠKOLY OPAVA-KOMÁROV příspěvková organizace. za školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY a MATEŘSKÉ ŠKOLY OPAVA-KOMÁROV příspěvková organizace za školní rok 2013 / 2014 Opava Komárov Podvihov N.Sedlice 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy: ZŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2013/2014 V Jindřichově 26. srpna 2014 Zpracovala: Mgr. Zlata Steuerová ředitelka školy V Ý R O Č

Více

Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice

Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Obsah Část I. Základní údaje o škole 2 Část II. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje 3

Více

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 O B S A H I. Základní údaje o škole.................................. 3 II. Přehled oborů vzdělání..................................

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 zpracoval Ing. Josef Stieborský, ředitel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Hrabyně, okres Opava, příspěvková organizace 747 63 Hrabyně 70 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Podle zákona č.561/2004sb., o předškolním, základním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2013/2014 19. 9. 2014 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst. 3,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Základní škola Nový svět, Opava, příspěvková organizace Obsah Část I. Základní údaje o škole... 3 Část II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, odst. 3, o základním, středním, vyšším

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2012/2013 14. 10. 2013 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Nemile, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 2.1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Základní škola a Mateřská škola Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště Starý Hrozenkov 233, 687 74 Čj: ZŠ a MŠ 71/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Mgr. et Bc. Víchová Eva ředitelka školy 1 Obsah:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy šk.rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy šk.rok 2005/2006 Základní škola a Mateřská škola Aloise Jiráska Dolní Lutyně Komenského 1000 okres Karviná, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy šk.rok 2005/2006 1. Základní údaje o škole: Název: Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní údaje o hospodaření školy v roce 2013 a 2014 str. 36. Str. 2

Základní údaje o hospodaření školy v roce 2013 a 2014 str. 36. Str. 2 Str. 1 Obsah 1. Základní údaje o škole str. 3 1.1 Škola str. 3 1.2 Zřizovatel str. 5 1.3 Základní údaje o součástech školy str. 5 1.4 Školská rada str. 6 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná Hora

Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná Hora Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná Hora Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 O b s a h: Str. Údaje 2-5 Základní údaje o škole 5-8 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 příspěvková organizace města Litoměřice www.skolanavalech.cz Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy Obsah 1. Základní údaje o škole...

Více

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 V Opavě dne 1. 9. 2012 Zpracovala: Mgr. Ivana Lexová, ředitelka školy 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Praha 10, Nad Vodovodem 81/460, 108 00 Praha 10

Základní škola Praha 10, Nad Vodovodem 81/460, 108 00 Praha 10 Základní škola Praha 10, Nad Vodovodem 81/460, 108 00 Praha 10 V ý r o č n í z p r á v a z a š k o l n í r o k 2 0 1 3 / 2 0 14 I. Základní údaje o škole: Název: Základní škola, Praha 10, Nad Vodovodem

Více