2006/07. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2006/07. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA OPAVA-KOMÁROV příspěvková organizace U Školy 1, Opava Komárov IČO: , bank.spoj: ČSOB Opava /0300 Tel: , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/07 ZŠ Opava-Komárov MŠ Opava-Komárov MŠ Opava-Podvihov MŠ Nové Sedlice 1

2 Část I. Základní údaje o škole Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OPAVA-KOMÁROV, příspěvková organizace Adresa školy: U Školy 1, Opava Telefonní kontakt: Adresa pro dálkový přístup: Webové stránky školy: Zřizovatel školy: Ředitel školy: Zástupce statutárního orgánu: Výchovný poradce: Vedoucí učitelka mateřské školy: Vedoucí vychovatelka školní družiny: Složení školské rady: Charakteristika školy: Statutární město Opava Mgr.Tomáš Weicht Eva Murová Mgr.Eva Ballová Eva Murová, Jana Popková, Vlasta Grabovská Marcela Lehnertová Eva Murová, Daniel Žídek, Kamil Beinhauer ZŠ Opava-Komárov vč.vs ŠD Opava-Komárov MŠ Opava-Komárov vč. VS MŠ Opava-Podvihov vč. VS MŠ Nové Sedlice vč.vs Naše organizace je tvořena úplnou Základní školou s ročníkem ZŠ a odloučenou školní družinou v městské části Opava- Komárova třemi Mateřskými školami, z nichž dvě se nacházejí v městských částech Komárov a Podvihov. Třetí Mateřská škola je pracovištěm v obci Nové Sedlice. ZŠ navštěvovalo ve školním roce 84 žáků a MŠ 84 dětí ve třech mateřských školách (51,18,13 dětí). Dvě oddělení školní družiny navštěvovalo 50 dětí. Ve všech odloučených pracovištích mimo školní družiny, plně fungují výdejny stravy tzn., že součástí organizace jsou 4 výdejny stravy. 2

3 Část II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje Základní vzdělávání Základní škola č.j /96-2 Předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program Květinka a Pohádka Dosažené vzdělání Část III. Přehled pracovníků školy Přepočtený počet učitelů ZŠ Přepočtený počet učitelů MŠ Přepočtený počet vychovatelů ŠD Fyzický počet VŠ - Učitelství 1.st.ZŠ 5 SŠ pedagogické 0,86 7,26 1,6 CELKEM 6,00 7,26 1,6 Přehled o organizaci školního vyučování v ZŠ ve šk.roce 2006/2007: Poř.č. Jméno fce věk Předm. Počet hodin 3 Počet přesč.hod. Počet hod. zkrácený úvazek třídnictví 1. Mgr.Koníková Uč. 48 Uč.1.st Věrka 2. Mgr.Machurová Uč. 39 Uč.1.st Eva 3. Mgr.Ballová Eva Uč. 45 Uč.1.st Mgr.Krečmerová Uč. 30 Uč.1.st Alex. 5. Mgr.Weicht Tomáš Ř 40 Uč.1.st Kanovská Helena Uč., 46 Tv, ČJ vych 7. Lehnertová Marcela Ved.v ych. 56 PV,HV Přehled o organizaci vzdělávání MŠ ve šk.roce 2006/2007: Poř.č. Jméno fce věk Počet hodin Počet hod. zkrácený úvazek 1. Murová Eva Zást.ŘŠ Popková Jana Ved.uč. MŠ N.Sedl. 3. Grabovská Vlasta Ved.uč. MŠ Podv. 4. Sedláčková Olga Uč

4 5. Krochotová Zdena Uč Srubková Ema Uč Nováková Jana Uč ,5 15,5 8. Staňková Jana Uč Přehled správních zaměstnanců: Poř.číslo jméno pracoviště fce věk úvazek 1. Chalupová Lucie ZŠ školnice Smetanová Helena ZŠ, VS úkl, VS 58 0,81 3. Měchová Jiřina MŠ, VS škol, VS Kubesová Hana MŠ,VS úkl, VS Pavelková Eva MŠ, VS škol,vs 30 0,94 6. Žídková Marie MŠ, VS Škol VS 55 0,69 CELKEM Pracovníci školy Počet fyzických osob Počet úvazků Pedagogičtí pracovníci 15 14,86 z toho bez odborné kvalifikace 1 0,86 Nepedagogičtí zaměstnanci 6 5,44 z toho zaměstnanci výdejny stravy 5 1,5 CELKEM 21 20,3 ( podle čtvrtletního výkazu P1-04 ke ) a) Základní škola Počet 1. tříd k Část IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce, k docházce do mateřské školy Počet zapsaných žáků Z toho počet žáků nepatřících do spádového obvodu školy Počet přijatých žáků Počet 1. tříd k b) Mateřské škola Kapacita školy Počet tříd k Počet zapsaných dětí Počet přijatých dětí Počet tříd k Počet volných míst

5 c) Počet tříd a žáků sloučené organizace k : počet tříd počet žáků MŠ Komárov 2 50 MŠ Podvihov 1 18 MŠ Nové Sedlice 1 13 ZŠ 5 84 ŠD 2 50 ŠK - - Celkem a) Prospěch žáků na základní škole Část V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Celkem za 1 st b) Počet žáků se sníženou známkou z chování: nebyla udělena snížená známka z chování c) Celkový počet neomluvených hodin: 0 Část VI. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Podle plánu DVPP jsme absolvovali mnoho kurzů a akcí vzdělávacích institucí (KVIC, NIDV, UK Praha, UP Olomouc, OU Ostrava). Přednost je před ostatními vzdělávacími akcemi má vzdělávání jazykové (především jazyk anglický) a vzdělávání spojené s tvorbou ŠVP. Velký důraz klademe na podporu neaprobované výuky, které máme již v minimální míře. Vedení školy se zapojilo do funkčního vzdělávání vedoucích pracovníků a v polovině studia je také koordinátora ŠVP. Vzhledem k nečekanému přerušení čerpání prostředků SIPVZ ze státního rozpočtu, rozhodnutím MŠMT, jsme nezařadili do plánu DVPP programy pro zisk počítačové gramotnosti. Na tuto oblast se soustředíme v následujících letech. Zapojili jsme do projektu Tvořivá škola pomocí činnostního učení a jako tradičně podporujeme netradiční formy a metody výuky v čele s projektovým vyučováním. Bohužel je nutno dodat, že pod maskou tvorby ŠVP a novinek se schovají i velmi nekvalitní vzdělávací akce. 5

6 TVORBA ŠVP Č. Jméno: akce: Pracoviště: 1. Lehnertová M. ŠD a plánování v souladu s RVP ŠD 2. Machurová E. Prezentace ŠVP ZŠ 3. Srubková E. Evaluace jako klíčová dovednost MŠ KOM 4. Koníková V. Tvorba vyučovacího předmětu ČJ ZŠ 5. Koníková V. Co,jak a proč měnit ve výuce ČJ ZŠ 6. Kanovská H. Co,jak a proč měnit ve výuce ČJ ZŠ 7. Kanovská H. Tvorba vyučovacího předmětu ČJ ZŠ 8. Grabovská V. Evaluace jako klíčová dovednost MŠ POD 9. Koníková V. Chceme-li je učit, musíme jim porozumět ZŠ 10. Lehnertová M. Vše kolem tvorby ŠVP v ŠD ZŠ 11. Kanovská H. Vše kolem tvorby ŠVP v ŠD ŠD VZDĚLÁVÁNÍ VÝUKY CIZÍHO JAZYKA 1. Machurová E. Kurz anglického jazyka ZŠ 2. Popková J. Angličtina pro nejmenší MŠ NS 3. Krečmerová A. Angličtina pro nejmenší ZŠ 4. Koníková V. Angličtina pro nejmenší ZŠ 5. Ballová E. Kurz anglického jazyka ZŠ 6. Krečmerová A. Kurz anglického jazyka ZŠ 7. Koníková V. Kurz anglického jazyka ZŠ 8. Popková J. Kurz anglického jazyka MŠ NS 9. Koníková V. Angličtina pro nejmenší ZŠ 10. Krečmerová A. Angličtina pro nejmenší ZŠ HODNOCENÍ ŠKOLY, ŽÁKŮ, SEHODENOCENÍ a PREVENCE, VZTAHY, PEDAGOGIKA 1. Ballová E. Projevy šikany MŠ a ZŠ, nápomoc ZŠ 2. Koníková V. Jak a proč učit děti sebehodnocení ZŠ 3. Popková J. Rozvoj komunikace loutkou MŠ NS 4. Grabovská V. Evaluace jako klíčová dovednost MŠ POD 5. Koníková V. Chceme-li je učit, musíme jim porozumět ZŠ METODY A FORMY VÝUKY 1. Machurová E. Tvořivá škola v ZŠ ZŠ 2. Krochotová Z. Relaxace a uvolnění dětí MŠ KOM 3. Nováková J. Posloucháme dětskou řeč MŠ NS 4. Koníková V. Tvořivá škola v ZŠ ZŠ 5. Kanovská H. Tvořivá škola v ZŠ- jazyk český ZŠ 6. Ballová E. Cvičení s overbally ZŠ 7. Koníková V. Hudebná dramata - fléna ZŠ 8. Lehnertová M. Tóny jara ZŠ 9. Nováková J. Od Martina po Matěje-hrajeme MŠ NS 10. Lehnertová M. Veselé písničky ZŠ 11. Lehnertová M. Od Martina po Matěje-hrajeme ZŠ 12. Kanovská H. TV nejen v tělocvičně ZŠ 13. Machurová E. Revoluce ve výuce CJ ZŠ 14. Ballová E. Revoluce ve výuce CJ ZŠ 15. Kanovská H. ČJ na 1.st.v ŠVP ZŠ 16. Kanovská H. TV nejen v tělocvičně ZŠ 6

7 ŠKOLSKÝ MANAGEMENT A VEDENÍ ŠKOLY 1. Murová Eva Školský management MŠ KOM 2. Weicht Eva Školský management ZŠ 3. Murová Eva Spisová služba MŠ KOM VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ TECHNIKY 1. Lehnertová M. Čarování s materiálem ZŠ 2. Sedláčková O. Čarování s materiálem MŠ KOM 3. Krečmerová A. Čarování s materiálem ZŠ 4. Staňková J. Frotáže MŠ POD 5. Popková J. Výtvarné práce - papírové vánoce MS NS 6. Sedláčková O. Výtvarné práce - papírové vánoce MŠ KOM 7. Lehnertová M. Textilní techniky ZŠ 8. Krečmerová A. Čarujeme s papírem ZŠ Část VII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti a) Akce organizované základní školou: AJAX přednášky prevence kriminality celoroční projekt ve spolupráci s Městskou policií o bezpečnosti v dopravě, důvěře cizím lidem, ale také pravidel slušného chování, zdravý životní styl atd. Celý projekt je organizován pro a 5.roč. V 5.roč. probíhá dopravní výchova zakončena soutěží Bezpečná cesta. Zdravotní klub pro 4.roč. vedený v rámci celkového projektu po dobu zimního období s vyvrcholením na soutěži žáků mezi opavskými školami. Škola v Evropě, Evropa ve škole - Rakousko, Polsko celoroční projekt, který dodal název vlastnímu školnímu vzdělávacímu programu v projektu v průběhu roku představujeme žákům státy Evropy, s jejími zvyky, tradicemi, obyčeji, jazykem apod. Co vypadlo z knížky. projekt podporující jazykovou a literární výchovy a vzdělávání; série na sebe navazujících literárních akcí přednášky, návštěvy v knihovně, setkání s ilustrátorem, představení autorů (V.Čtvrtek ) Anglická přípravka celoroční výuka anglického jazyka, určená pouze pro žáky 2.roč., kteří ještě nemají výuku JA v rámci vzděl.programu Náprava řeči logopedie pro předškoláky a žáky 1.a 2.roč. příp. velmi těžké řečové vady stále zajišťujeme výuku školního logopeda (spec.pedagoga), o jehož služby je mezi rodiči veliký zájem. Eko (tý) Den ekologická výchova, třídění odpadů, beseda s pracovníkem MMO o odpadech a jejich nebezpečí, úklid obce a velké čištění břehů řeky Opavy Vánoční koncert aneb komárovský jarmárek velký tradiční vánoční projekt ZŠ a MŠ; výstava vánoční keramiky, perníků hostina před komárovským kostelem (vařené brambory, čaj) a velký koncert žáků a dětí školy 7

8 Odemykání 1.třídy celoroční projekt pro předškoláky, kdy děti všech MŠ docházejí na 2 hodinový výukový blok vedený učitelkou ZŠ. Cílem je adaptace na nové prostředí, zisk základních sebeobslužných návyků, seznámení se systematickou prací apod. Den s hasiči v Jánských Koupelích projektový den s požární tématikou vč.první pomoci, přežití ve volné přírodě, likvidace požárů a útěk z hořícího objektu, vodácký výcvik Slavnosti Slabikáře tradiční vyvrcholení prvotních čtenářských dovedností žáků 1.roč, kdy společně s rodiči předvedou v odpoledním bloku své čtenářské dovednosti a získají odměnou Slabikář jako svou první opravdovou učebnici. Jak spolu dobře vycházet projektový blok prevence - komunikace ve třídě, sebepojetí, emoce - pod vedením zaměstnance PPP p.javůrkové ve spolupráci s tř.učitelem směřující k zisku vhodných návyků pro soužití v kolektivu a utváření vztahů mezi žáky, též dospělými. Projekt je určen pro 3. a 4. roč. Plavecký výcvik organizujeme tradičně pro žáky roč a pro děti MŠ. V tomto šk.roce se zúčastnilo této výuky 100 dětí. O plavání je veliký zájem, a to přesto, že děti MŠ a 1.roč. si výuku hradí rodiče Výuka bruslení a squash pro žáky 5.roč. výuka TV je doplněna celoročně o tyto sportovní aktivity. V případě bruslení, jsme využili nabídky MMO a zařadili výuku bruslení aktivně do hodin TV. Po domluvě s majitelem AB Squash centra v Opavě, využíváme také trenéra při výcviku této moderní hry. Výuka lyžování tradiční aktivita školy nebyla, díky nedostatku sněhu, tak aktivní, přesto jsme krátkého období vhodných sněhových podmínek využili v hodinách TV a odpoledních časech ŠD k výuce běžeckého lyžování v okolí školy. Bohužel jsme nezorganizovali lyžařský ozdravný pobyt, který organizujeme pro žáky každoročně. Škola v přírodě v Jánských Koupelích neodmyslitelná tradiční součást vyučování. Tato ŠvPř probíhala podle přesně a pevně stanoveného programu, za účasti též externích spolupracovníků: dopravní hřiště, hasiči, horovýcvik a lanové dovednosti, vodácký výcvik, návštěva vodního díla Kružberk, vlastivědné a přírodovědné vycházky do okolí řeky Moravice Mikulášská nadílka tradiční nadělování s dárky, programem žáků a filmovým pohádkovým překvapením pro všechny děti Jarní, podzimní, zimní vycházky tradiční pravidelná přírodověda a vlastivěda venku, v okolí Komárova aneb učíme se venku: řeka, les, louka (stromy, květiny, plody, okolí domova), krmelec, zvěř. Praxe studentů pg.fakult a SPŠ v Krnově aktivně podporujeme přípravu studentů, umožněním praxí na našich pracovištích ZŠ a MŠ. V tomto školním roce jsme opět přivítali 4 studenty, kteří pod dohledem tř.učitelů a vedení své školy, praktikovali ve třídách či odděleních ZŠ Projektový den ČR naše vlast - vzdělávací projekt o naši vlasti žáků 4.roč. Časopis Komárek školní časopis Komárek se v průběhu času proměnil na periodikum ÚMČ Op-Komárov a jeho nedílnou součástí jsou příspěvky žáků, učitelů a vedení školy. Žáci 5.roč školní přílohu časopisu tvoří samostatně pod vedením učitele, připravují v rámci Klubu redaktorů příspěvky (rozhovory, foto atd.). 8

9 Státní svátky a výročí nedílnou součástí koloritu dnů ve škole se staly příspěvky žáků k významným státním svátkům, dnům, výročím slavných osobností, tvořené s učitelem, které žáci referují prostřednictvím školního rozhlasu. b) Účast na dalších akcích, určených pro ZŠ Divadelní představení ve Slezské divadle, loutkovém divadle v Opavě, pozvaná divadla v komárovské Orlovně či škole: Mach a Šebestová, Přehlídka divadelních souborů, Klauniáda, Africké bubny, Michal z Kouzelné školky, Varieté, koncert ZŠ Ochranova, Exkurze: tiskárna Grafico, naše město Opava výstup na Hlásku, návštěva Školního statku, Výstavy a jiné aktivity: velikonoční MŠ Mnišská, papírové modely SVC Opava Sportovní a jiné aktivity: sportovní dopoledne na horolezecké stěně (SZŠ Opava, Lanové centrum Proud), školní výlety, den na novém opavském koupališti, turnaje mezi školami a družinami Besedy: s knihovnicemi, s ekologem, o kostelních varhanách a vážné hudbě Příprava programu pro organizace v obci nebo na slavnostech: vystoupení u příležitosti 650.výročí založení obce Podvihov,, program oslav SDH, c) Aktivity školy ve spolupráci se zahraniční školou V letošním roce se nám ještě nepodařilo zajistit spolupráci se zahraničním partnerem. Jsme ve stadiu shánění kontaktů na Slovensku a Polsku, dva ze získaných kontaktů nevedly k dohodě. Máme zájem zajistit školu našeho typu, tedy roč vč.mš. d) Účast na olympiádách a soutěžích Matematický Klokan a Mat.Cvrček Matematická olympiáda Mcdonald s Cup Soutěže AŠSK Bezpečná cesta Recitační soutěž Soutěž mladých zdravotníků Pěvecká soutěž Opavský Skřivánek Výtvarněliterární Soutěž Zikada Korespondenční soutěž České pošty Okresní kolo 1.místo ( 1 žákyně) v okresním kole Účast v okrskovém kole Účast v okrskových kolech 1.místo (1 chlapec) čtyřboj chlapců 2.místo příměstské školy Účast v okrskovém kole Účast v okresním kole 4.místo Účast v okrskovém kole 6.místo - 4.třída Ocenění 1.žákyně 9

10 e) Testování žáků 5.roč. CERMAT a SCIO Žáci 5.roč. se zúčastnili celorepublikového testování znalostí a vědomostí CERMAT a SCIO. Testování se konalo v českém jazyce, matematice a všeobecném přehledu. Naši žáci v Cermatu uspěli velmi dobře, ve SCIU byly výsledky na nižší úrovni. Výsledky testování byly projednány v pg.radě, na vědomí byly vzaty úspěchy v Cermatu a přijata opatření k výsledkům SCIA. Testování CERMAT se zúčastnil vzorek žáků z téměř 1900 škol. CERMAT 5.třída ZŠ Op.-Komárov ČR MSK Český jazyk 64% 61% 58% Matematika 63% 62% 60% Obecné dovednosti 65% 63% 62% Testování SCIO se zúčastnil vzorek žáků z 212 škol SCIO 5.třída ZŠ Op.-Komárov ČR MSK Český jazyk 40% není zpracováno % celkově Matematika 31% Obecné studijní předpoklady 65% f) Činnost ŠKOLNÍ DRUŽINY a zájmová mimoškolní činnost žáků Školní družina pracovala dvě oddělení. O 50 dětí, což je naplněná stanovená kapacita ŠD se staraly 3 vychovatelky (úvazek 1,6). Provoz ve ŠD začínal v 6.15 hod. v budově hasičské zbrojnice. Na vyučování byly děti odváděny do budovy ZŠ a po ukončení výuky opět vyzvednuty. Obě oddělení pracovala samostatně do hod., pak jsou sloučena v odpolední provoz, který končil v hod. Od 13 hodin děti navštěvovaly zájmové kroužky, které vedou vychovatelky v rámci ŠD, učitelé ZŠ po konci vyučování a externí spolupracovníci. ŠD se plně účastnila akcí pořádaných ZŠ. Plán práce ŠD byl během roku průběžně plněn. Motiv podzimu se prolínal všemi složkami výchovné práce vycházky a pozorování podzimní přírody, sběr podzimních plodů a přírodnin za účelem pozdějšího využití při pracovních a výtvarných činnostech jsme zorganizovali Drakiádu Letos probíhal také Mc Donalds Cup ve smíšených družstvech. V rámci přípravy chlapci trénovali hru, děvčata vyráběla třepetalky pro povzbuzování, hrací karty, roztleskávačky se učily hesla pro povzbuzení hráčů. Děti byly seznámeny u příležitosti státních svátků s historií našeho státu (sv. Václav, 17. listopad, 28. říjen)- besedy, výtvarné činnosti, vyhledávání informací na PC. Se zimou přišel opět vánoční koncert nácvik písní, hudebního doprovodu, návrhy na zpěvníčky, výroba keramiky pro prodej, výroba výzdoby. Děti byly seznámeny s tradičními zvyky typickými pro vánoční období nejen u nás, ale i v jiných zemích. Jaké to je spát ve družince? To si vyzkoušeli třeťáci s paní vychovatelkou Kanovskou a nazvali ji Noc plná hvězd (návštěva vánočního jarmarku, výzdoba 3. třídy, pohoštění). Po Vánocích se opět připravovaly dárky pro budoucí prvňáčky (zápis). Tentokrát to byl papírový pejsek s kostí. Dokonce jsme pak uspořádali závody o nejrychlejšího pejska (navíjení niti na kost). S tradičními zimními sporty to bylo letos pro nedostatek sněhové nadílky horší. Nám to ale nevadilo a klidně jsme hráli fotbal, vybíjenou, košíkovou, skákali přes švihadla a hráli si s míči. Ukončení zimy je pro nás spojeno s již tradičním Karnevalem. A už se zase stříhalo, lepilo a zdobilo. Děti si vyrobily tolik masek (telátko, indiánka, kočka, pes, černoška, ), že jsme jimi vyzdobili i nástěnku ve škole. Uskutečnil se průvod masek, tancování, soutěže a i troška čarování s paní Brumbálovou. S jarem jsou spojena zvířátka a květiny. Na vycházkách jsme pozorovali probouzející se přírodu a vytvářeli netradiční výzdobu družinky. Okna rozkvetla květinami, kolem nich poletovali motýlci, broučci, hrála si zvířátka. Tato výzdoba vzbudila velký zájem rodičů i ostatních obyvatel Komárova. Abychom měli hezky i kolem družinky a školy, sbírali jsme pravidelně odhozené papírky a plastové 10

11 lahve.také jsme si vyzkoušeli vazbu z proutí (kytice do vázy, jarní věnce). A protože se nám vazby líbily, vyrobili jsme v tomto duchu i ceny pro pěveckou soutěž Komárovský slavíček. Při účasti v této soutěži si děti zvykají na vystupování před kolektivem, učí se zvládat trému, ale také ohodnotit výkon soutěžících. Porotu vytvořila děvčata 5.třídy s paní učitelkou. Jako čestný host navštívila naši soutěž i Aneta Langerová v podání paní vychovatelky Kanovské. Tématem pro další období byla Rodina vztahy ke členům rodiny. Děti byly vedeny k úctě k práci rodičů i jiných lidí, ochotě pomáhat. Jako poděkování maminkám si vyrobily děti hezká přáníčka (vyřezávaná technika) Den matek. Děti dále provedly drobné opravy her a hraček. Během celého roku byly vedeny k úklidu hraček, ale zde máme samozřejmě ještě velké rezervy. V měsíci červnu jsme se zúčastnili okresní soutěže ŠD ve fotbalu. Bojovali jsme jak lvi, ale tentokrát jsme nepostoupili. Během celého roku probíhaly tyto akce: vědomostní soutěž Ukaž, co umíš, soutěž Nejlepší skokan (přeskok přes švihadla). Dále se děti věnovaly i jiným pohybovým a míčovým hrám, kresbě, četbě, rozvíjely svou zručnost při práci s PC, pečovaly o květiny, byly jim vštěpovány hygienické návyky, učily se respektovat jeden druhého. Příprava na vyučování probíhala formou didaktických her, pouze prospěchově slabším žákům byla věnována individuální péče. Dále budeme pokračovat ve snižování agresivity dětí (kritika sebekritika). Zájmové mimoškolní aktivity kroužky mohly děti navštěvovat zpravidla od po skončení vyučování. Ve šk.roce jsme nabízeli tyto kroužky: počítačový (pondělí, středa), keramický (pondělí, úterý), pěvecký (středa), hra na flétnu (pondělí, středa), míčové hry (úterý), anglický jazyk 2.tř. (pondělí), netradiční sporty (čtvrtek), aerobik (pátek), logopedie (úterý), Mladý redaktor časopisu Komárek ( podle potřeby), kopaná (TJ Sokol), náboženství (farnost), hra na kytaru (pátek). g) Získání mimorozpočtových zdrojů pro školu (státní fondy, účelové dotace, programy Evropské unie, sponzoři, projekty, granty, apod. Sponzorsky jsme vybudovali přístavek pro zastínění školní zahrady pergolu v MŠ Komárov) V rámci státních prostředků se nám podařilo získat navýšení rozpočtu na pořízení didaktické techniky Kč h) Akce organizované mateřskou školou MŠ Opava Podvihov Podvihovské jablíčko Čertování spojené s Mikulášskou nadílkou Vánoční besídka v MŠ Školka plná sněhuláků - soutěž Nosatý rej Jarní besídka Dětský den zahrada MŠ Výlet na Hradec nad Moravicí Dětský karneval ke konci školního roku průvod masek přes Podvihov Přespaní v MŠ spojené s noční hrou 11

12 MŠ Nové Sedlice Drakiáda Pečení a zdobení perníků v MŠ pro veřejnost Ukončení školního roku pro rodiče hledání pokladu MŠ Opava Komárov Výtvarný kroužek, Hudební kroužek Drakiáda Vánoční besídka Karneval Den Země úklid školní zahrady a jeho okolí Školní výlet Dětský ranč Hlučín Besídka ke Svátku Matek Den dětí v MŠ Rozloučení se školáky i) Účast na dalších akcích, určených pro MŠ MŠ Opava Podvihov Zajištění karnevalu ve spolupráci s Hasiči v KD Vystoupení na schůzi ČČK Vystoupení na Mikulášské nadílce v KD Podvihov Vystoupení v Kunovicích na akci Na soutoku Plavecký výcvik MŠ Nové Sedlice Mini ZOO stanice mladých přírodovědců Mach a Šebestová Slezské divadlo Opava Zpívání u vánočního stromečku v Nových Sedlicích Vánoční koncert v kostele v Komárově Předškoláci v ZŠ Opava Komárov projekt Odemykám první třídu MŠ Opava Komárov Plavecká škola v Opavě Gymnastika Špičková Ekologický program Kateřina Havlásková Třídění odpadů Jak se peče chleba Zelená lékárna Zemědělské plodiny Koloběh vody Ekologická africká pohádka divadlo Rožnov O Peciválovi maňáskové divadlo Čertovské klubíčko Pavel Novák kino Mír Zpívání u vánočního stromečku v Nových Sedlicích Vánoční koncert v kostele v Komárově Kašpárek v pekle marionety Kouzelník varietní představení v Orlovně Předškoláci v ZŠ Opava Komárov projekt Odemykám první třídu Mach a Šebestová Slezské divadlo Opava Mláďatka středisko volného času 12

13 Lvíček a bolavý zub divadlo v MŠ Hrnečku vař divadlo Šternberk Indiánská louka v Podvihově gymnastika Špičková Akce Charita Opava zhotovení dárečků ke sbírce Tří králů. j) Účast na olympiádách a soutěžích MŠ Opava - Podvihov Zapojení do výtvarné soutěže v Kyjovicích 2. místo v kolektivní soutěži. MŠ Opava Komárov Den země pořádalo středisko volného času Areka Část VIII. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve březnu šk.roku 2006/2007 byla provedena ekonomická inspekce ČŠI, která nezjistila žádná pochybení při nakládání s finančními prostředky ze státního rozpočtu. Část IX. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2006 a) Základní údaje o hospodaření školy s finančními prostředky ze státního rozpočtu Finanční prostředky za IČ Poskytnuté Použité Vratky dotací k k celkem Poskytnuté NIV dotace na přímé náklady na vzdělávání a) Závazné ukazatele, z toho: mzdové prostředky celkem platy OPPP b) Orientační ukazatele, z toho: Odvody na pojistné Odvody na FKSP ONIV b) Stručná charakteristika užívaných budov / počet budov, stáří budov / : Organizace spravuje více budov: MŠ Komárov (2 budovy- hlavní budova je stará 66 let, přístavba 24 let), MŠ Opava-Podvihov (1 budova, stáří 71 let) MŠ Nové Sedlice (1 budova - vlastníkem a správcem je OÚ Nové Sedlice), Školní družina (1 budova vlastníkem a správcem je ÚMČ Op.- Komárov), ZŠ Opava- Komárov (1 budova stáří 132 let ). 13

14 Budova MŠ Komárov je po celkové rekonstrukci (2003), je nutné zajistit opravu střechy přístavby, kterou protéká dešťová voda při deštích. Budova ZŠ Komárov potřebuje nutně rekonstrukci fasády a dlouhodobém záměru je využití podkrovních prostor. ŠD je potřeba přestěhovat do budovy školy a budova MŠ v Podvihově bude vyžadovat opravu střešní krytiny. c) Stručný popis technického zhodnocení a větších oprav provedených ve šk.roce 2006/2007 : V MŠ Komárov byla dokončena 2.etapou regulace topného systému ,- Kč V ZŠ Komárov se podařilo zrekonstruovat výdejnu stravy vybavení VS ,- Kč - úsek mytí nádobí ,- Kč Pergola v MŠ Komárov pořízena sponzorsky. Nebyly nám přiděleny další finanční prostředky na investiční akce. e) Výnosy a náklady organizace v hlavní činnosti : v Kč celkové výnosy ,60 z toho : dotace od zřizovatele dotace KÚ Úplata za vzdělávání Ostatní výnosy ,6 celkové náklady ,87 z toho : náklady na platy pracovníků zákonné odvody zdrav.a soc. pojištění ,89 čerpání FSKP ,94 Odpisy majetku Spotřeba materiálu ,40 Cestovné Spotřeba energie ,66 Ostatní služby ,03 Pojištění zaměstnanců ,15 Opravy a udržování ,80 v Kč v Kč účet 501-spotřeba materiálu ,40 účet 502-spotřeba energie ,66 z toho :potraviny - z toho : voda ochranné pomůcky teplo - 14

15 léky a zdrav. materiál - plyn ,66 prádlo,oděv,obuv - el. energie učebnice,školní potřeby pevná paliva - knihy,učební pomůcky,tisk pohonné hmoty,maziva - drobný dl.hmotný majetek ,80 spotřeba paliv a energie - spotřeba ostatní ,60 v Kč v Kč účet 518-ostatní služby ,03 účet 511- opravy ,60 Z toho : poštovné 1 836,56 Z toho: opravy ,60 služby telekom.a radiokom ,12. nájemné nájemné za půdu - konzult.poradenské a právní - služby školení a vzdělávání služby zprac. dat, správa sítě ,35 ostatní služby (revize, ostr..) programové vybavení - ostatní nákupy j.n. - f) Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele (škola opět vloží tabulky zpracované pro závěrečný účet města - příloha č. 1 výnosy, č. 2 náklady, č. 3 hospodaření organizace s fondy zřizovatele) v Kč v Kč účet 501-spotřeba materiálu ,38 účet 502-spotřeba energie ,66 z toho :potraviny - z toho : voda ochranné pomůcky - teplo - léky a zdrav. materiál - plyn ,66 prádlo,oděv,obuv - el. energie učebnice,školní potřeby - pevná paliva - knihy, učební pomůcky,tisk ,98 pohonné hmoty,maziva - drobný dl.hmotný majetek ,70 spotřeba paliv a energie - spotřeba ostatní ,70 v Kč účet 518-ostatní služby ,43 Z toho : poštovné 1836,56 služby telekom.a radiokom, internet ,12 nájemné nájemné za půdu - konzult.poradenské a právní - služby školení a vzdělávání - služby zprac. dat, správa sítě ,35 ostatní služby (revize, ostr..) ,40 programové vybavení - ostatní nákupy j.n. - Stručný komentář k vyšším nákladovým položkám : Nejvyšší položkou byl prudký nárůst výdajů za energie především plynu důvod: zdražení energií a velmi tuhou zimou roku

16 g) Hospodářský výsledek ( ztráta ) komentář : Organizace se nedostala do ztráty. Hospodářský výsledek za rok 2006 je 488,73 Kč. h) Přehled, termíny uskutečnění a stručný výsledek kontrol ve šk.roce 2006 / 2007 ( zákon 561/2004 Sb. ) : Listopad 2006 březen 2007 V závěru roku byla zahájena veřejnoprávní kontrola Odboru kontroly Magistrátu města. Kontrolováno bylo účetní období Finanční prostředky byly shledány v pořádku. Byly nalezeny chyby ve způsobech zaúčtování. Všechny body byly zdůvodněny a opraveny. Srpen 2007 Následně proběhla v srpnu veřejnoprávní kontrola OK MMO, s cílem kontroly správnosti opravených bodů a zároveň prověření všech účetních náležitostí účetní roku Tato druhá kontrola nekonstatovala pochybení. Březen 2007 V březnu 2007 období proběhla ekonomická kontrola ČŠI, která nenašla žádná pochybení. Srpen 2007 V srpnu 2007 proběhla kontrola ČSSZ, která se zabývala finančními prostředky a náležitostmi pracovních vztahů a sociálních odvodů. Kontrola shledala naši organizaci bez závad. Září 2006 V MŠ Komárov proběhla kontrola KHS MSK V Ostravě ( pracoviště Opava) výdejny stravy. Všechna zjištění byla odstraněna (zajištěna síta v oknech, teploměrů apod.) V MŠ Podvihov proběhla kontrola KHS MSK V Ostravě ( pracoviště Opava) výdejny stravy a provozu MŠ. Kontrola upozornila na chybějící úklidovou komoru. Bude zajištěno po dohodě se zřizovatelem. Další pochybení nebyla zjištěna. Část X. Závěrem Hlavním úkolem v oblasti vzdělávání bylo velmi kvalitně a odpovědně připravit školní vzdělávací programy v ZŠ a MŠ, což se nám, doufejme, podařilo. Přistoupili jsme k jejich zpracování zodpovědně, přesto teď budeme sledovat jejich funkčnost a úkolem následujících let bude aktualizace ŠVP. Zároveň od nového šk.roku 2007/2008 budeme zavádět zcela nové hodnocení a klasifikaci žáků vč.sebehodnocení, což bylo dalším úkolem šk.roku 2006/2007, který se nám podařilo splnit. Připravili jsme také pravidla pro vlastní hodnocení školy a uplynulý školní rok byl ten, který jsme si zhodnotili, včetně kvality řízení nebo mapy školy, prostřednictvím žáků a jejich rodičů.. Podařilo se nám splnit výstupy učiva školního vzdělávacího programu Základní škola. Ve velké míře nabízíme projekty a netradiční formy vyučování, které kombinujeme s tradicemi a bohatou mimoškolní činností. Pořádali jsme pobyty a pestrou zájmovou činnost. Velký důraz jsme kladli na prevenci a vztahy v kolektivu, přesto je potřeba v tomto směru být velmi obezřetní, neboť i naši nejmladší svěřenci získávají základním návyky slušného chování jen velmi pozvolna. Velmi slušné výsledky měli žáci 5.roč. v testování CERMAT. Méně se žákům dařilo v testech SCIO, které probíhaly okamžitě po testech Cermat, jejímiž výsledky se zabývala a přijala opatření pg.rada. Je potřeba více důrazněji podporovat logické myšlení. Tento šk.rok potvrdil nárůst žáků v ZŠ, tento fakt podpořil také zápis do ZŠ a MŠ pro šk.rok 2007/2008, kdy je zřejmě, že kapacity našich zařízení nebudou v nejbližších letech postačovat. Nejde sice velké nárůsty dětí, ale přesto je potřeba s tímto faktem počítat. Tento fakt potvrzuje i porodnost dle matriky MMO. 16

17 V oblasti stavebních a investičních záměrů se podařilo rekonstruovat výdejnu stravy v ZŠ. Je však potřeba se zabývat opravou střech MŠ v Komárově a Podvihově a zvýšeným úsilím dosáhnou rekonstrukce vizáže ZŠ v Komárově, která již neodpovídá současným požadavkům tj.opravy fasády, oken a klempířských prvků. Dlouhodobým plánem jak stavebním, tak vzdělávacím je modernizace školy ve smyslu přemístění školní družiny do budovy školy a vytvořením dvou nových kmenových tříd v podkrovních prostorech vč.vybudování sociálních zařízení, PC učebny dle současných trendů. V závěru školního roku jsme instalovali kameru na školní hřiště, kvůli opakovanému poškozování majetku a zařízení ze strany uživatelů hřiště. Spolupracujeme velmi dobře se zastupitelstvem ÚMČ Komárov a podařilo podstatně sjednat nápravu v chování mládeže na tomto sportovišti. Od září nastoupil také správce hřiště. Šk.rok 2006/2007 byl přípravou nového ŠVP. Vzhledem k tomu, že se dlouhodobě věnujeme novým trendům ve výchově a výuce dětí, snažíme se o nové metody výuky čtení SFUMATO, činnostní a tvořivé a názorné učení matematiky, že se snažíme nabízet našim žákům velmi pestrý výběr mimoškolních činností, že každoročně a prakticky tradičně nabízíme dětem školní ozdravné pobyty, školy v přírodě apod.aktivity, musím konstatovat, že neočekáváme rok 2007/2008 výrazně průlomový v oblasti školské reformy, ale že si potvrdíme naše uchopení vzdělávacího procesu a budeme mít možnost vyřadit nepotřebné a přežité, které můžeme nahradit mnoha moderními potřebami současné doby. Datum : Jméno a příjmení ředitele : Podpis : Tomáš Weicht 17

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: manažer školy: ředitel školy: školská

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 FOND MIKROPROJEKTŮ EUROREGIONU SILESIA FUNDUSZ MIKROPROJEKTÓW EUROREGIONU SILESIA Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 FORMULÁŘ PRO VYHLEDÁNÍ PARTNERA PROJEKTU

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Příloha č. 1 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA OPAVA-KOMÁROV příspěvková organizace U Školy 1, Opava Komárov 747 70 IČO: 70 999 163, bank.spoj: ČSOB Opava 181707987/0300 Tel: 553 794 129, e-mail: zskomarov@tiscali.cz

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy právnické osoby (dle zápisu do školského rejstříku MŠMT ČR Rozhodnutí z 1.3.2006): Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace Právní

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Záklladníí školla Hrádek u Sušiice, okres Kllatovy Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 V Hrrádku 1.. 9.. 2009 Zprracoval la:: IIvana Kůrrková Základní údaje o škole název školy... Základní škola Hrádek

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Holubova 792 odloučené pracoviště. zahájení provozu 1.2.

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Holubova 792 odloučené pracoviště. zahájení provozu 1.2. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Holubova 792 odloučené pracoviště zahájení provozu 1.2.2015 Výroční zpráva 2014-2015 č.j. zsuprk_897/2015 1. Základní údaje o škole

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa, právní forma, IZO, IČO, telefonní, e-mailové spojení, ředitel školy Základní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více